Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Se dau urmatoarele date:


-populatia unei tari:22.000.000 loc
-suprafata tarii:320.000 km2
-nr. turistilor straini sositi in tara-14.000.000
-incasarea medie pe turist-710 dolari
-cheltuiala medie pe turist-890 dolari
-turisti plecati din tara-8.000.000
Sa se calculeze principalii indicator ice caracterizeaza evolutia
turismului in tara respective:
Den.pop/supraf.=populatie/suprafata=22.000.000/320.000=68,7
5 loc/km2
Delta.tur/suprafata=turisti
sositi/suprafata=14.000.000/320.000=43.75 turisti/km2
Incasari totale=incasarea medie x nr.turisti sositi=710 x
14.000.000=9.940.000.000 dolari
Cheltuieli totale=cheltuiala medie x nr.turisti plecati=890 x
8.000.000=7.120.000.000 dolari
Incasarea medie/locuitor=incasarea
totala/populatie=9.940.000.000/22.000.000=451,82 dolari/loc
Cheltuiala medie/locuitor=cheltuiala
totala/populatie=7.120.000.000/22.000.000=323,64 dolari/loc
Incasarea medie/km2=incasari totale/suprafata=31.063
dolari/km2
Soldul balantei turistice=incasari totale-cheltuieli
totale=2.820.000.000 dolari
Indicele raportului de schimb=incasarea medie/turist /cheltuiala
medie/turist=0,79 dolari
2.Se dau urmatoarele date:
-populatia=12.000.000 locuitori
-suprafata-160.000 km2
-PNB total-90 miliarde dolari
-turisti straini sositi-3.000.000
-turisti plecati-4,5 mil
-incasarea medie/turist=700 dolari
-cheltuiala medie/turist=1000 dolari
-sejurul mediu-4 zile
Sa se calculeze indicatorii ce caracterizeaza turismul tarii:
Den.pop/supraf=populatia/suprafata=12.000.000/160.000=75
loc/km2
Delta tur/suprafata=turisti
sositi/suprafata=3.000.000/160.000=18,75 tur/km2
Delta tur/populatie=turisti
sositi/populatie=3.000.000/12.000.000=0,25 tur/loc
Incasari totale=incasarea medie x nr.turisti sositi=700 x
3.000.000=2.100.000.000 dolari
Cheltuieli totale=cheltuiala medie x nr.turisti plecati=1000 x
4.500.000=4.500.000.000 dolari
Incasarea medie/loc=incasarea
totala/populatie=2.100.000.000/12.000.000=175 dolari/loc
Cheltuiala medie/loc=cheltuiala
totala/populatie=4.500.000.000/12.000.000=375 dolari/loc
Incasarea medie/km2=incasari
totale/suprafata=2.100.000.000/160.000=13,125 dolari/km2
Soldul balantei turistice=incasari totale-cheltuieli
totale=2.100.000.000-4.500.000.000=-2.400.000.000 dolari
->importare de turisti
Indicele raportului de schimb=incasarea medie/turist / cheltuiala
medie/turist=700/1000=0,7 dolari
PNB/locuitor=PNB
total/populatie=90.000.000.000/12.000.000=7500 dolari/loc
Constitutia turismului la formarea PNB=incasari totale/PNB x
100=2,33%
Nr.innoptari=sejurul mediu x nr.turisti sositi=4 x
3.000.000=12.000.000
Incasarea medie pe innoptare=incasari
totale/nr.innoptari=2.100.000.000/12.000.000=175 dolari
3.Avand urmatoarele date:
-populatie-8.000.000 loc
-suprafata-50.000 km2
-PNB-30 mliarde dolari
-turisti sositi-13.000.000
-durata medie a sejurului-3 zile
-incasare turist-150 dolari
-turisti plecati-2.000.000
-cheltuiala medie pe turist-300 dolari
Dens.pop/supraf=populatie/suprafata=8.000.000/50.000=160
loc/km2
Dens.tur/supraf=13.000.000/50.000=260 tur/km2
Dens.tur/populatie=13.000.000/8.000.000=1,63 tur/loc
Incasari totale=150 x 13.000.000=1.950.000.000 dolari
Cheltuieli totale=300 x 2.000.000=600.000.000 dolari
Incasarea medie pe locuitor=1.950.000.000/8.000.000=243
dolari/loc
Cheltuiala mede pe locuitor=600.000.000/50.000=39.000
dolari/km2
Incasarea medie pe km=1.950.000.000/50.000=39.000
dolari/km2
Soldul balantei turistice=1.950.000.000600.000.000=1.350.000.000 dolari
Indicele raportului de schimb=150/300=0,5 dolari
PNB/locuitor=PNB
total/populatie=30.000.000.000/8.000.000=3750 dolari/loc
Contributia turismului la formarea
PNB=1.950.000.000/30.000.000 x 100=6,5 %
Nr.innoptari=3 x 13.000.000=39.000.000
Incasarea medie pe innoptare=1.950.000.000/39.000.000=50
dolari