Sunteți pe pagina 1din 84

Recapitulare formule Matematica de

liceu

PROGRESII ARITMETICE
Care este formula termenului
general al unei progresii aritmetice ?

a a1 (n 1)r

Raspuns :n

PROGRESII ARITMETICE
Care este formula sumei termenilor
unei progresii aritmetice ?

n
(2
a

(
n

1)
r
)
1
RaspunsS:
n
2

PROGRESII GEOMETRICE
Care este formula termenului general
al unei progresii geometrice ?

Raspuns :

bn b1q

n 1

PROGRESII ARITMETICE
Care este formula sumei termenilor
unei progresii geometrie?

1
Raspuns :S b
n
1
q 1
n

PROBABILITATI
Care este formula
probabilitatilor?

nr. cazuri favorabile


RaspunsP:
nr. cazuri posibile

LOGARITMI
Cum mai poate fi scris
log a b c
?
Raspuns :

ba

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:
b

log a a ?

log a a b

Raspuns :

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:

log a b log a c ?

Raspuns
: a b log a c
log

log a (bc)

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:

log a b log a c ?

b
Raspunslog
: b log c log
a
a
a
c

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:
p

log a b ?

Raspunslog
:

b p log a b
p

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:

log a p b ?

Raspuns :

log a p

1
b log a b
p

LOGARITMI
Care este formula de schimbare a
bazei logaritmului cu argumentul ?

Raspuns :

1
log a b
log b a

LOGARITMI
Cu cat este egala expresia urmatoare
:

Raspuns :

log a b

log a b

FUNCTIA EXPONENTIALA
Cum se mai scrie urmatoarea
expresie : x y

a a ?

a a a

Raspuns :

x y

FUNCTIA EXPONENTIALA
Cum se mai scrie urmatoarea
x
expresie : a

a
Raspuns :

?
x

a
x y
a
y
a

FUNCTIA EXPONENTIALA
Cum se mai scrie urmatoarea
expresie : x

Raspuns :

1
x
a

FUNCTIA EXPONENTIALA
Cum se mai scrie urmatoarea
expresie : x y

(a ) ?

(a ) a

Raspuns :

x y

xy

COMBINATORICA-PERMUTARI
Care este formula permutarilor
de n elemente?

Raspuns :

Pn n !

COMBINATORICA-ARANJAMENTE
Care este formula
aranjamentelor de n luate cate
k?

n!
Raspuns : A
(n k )!
k
n

COMBINATORICA-COMBINARI
Care este formula combinarilor
de n luate cate k ?

n!
Raspuns : C
k !(n k )!
k
n

COMBINATORICA
DE RETINUT !!!
Numarul tuturor submultimilor
unei multimi cu n elemente este 2n
Numarul submultimilor de cate k
elemente ale unei multimi cu n
elemente este Cnk

FUNCTIA DE GRADUL II
Care sunt coordonatele varfului
parabolei functiei de gradul II ?

Raspuns :

b
V
;
2a 4a

FUNCTIA DE GRADUL II
,
f ( x) ax bx c
Fie f :
Dacaa 0
varful este punct de
__(1)__,
b
este valoare
4a __(2)_____iar
2a
punct de
___(3)___
2

Raspuns :

(1) minim
(2) minima
(3) minim

FUNCTIA DE GRADUL II
,
f ( x) ax bx c
Fie f :
Dacaa 0
varful este punct de
__(1)__,
b
este valoare
4a __(2)_____iar
2a
punct de
___(3)___
2

Raspuns :

(1)maxim
(2) maxima
(3)maxim

FUNCTIA DE GRADUL II
Graficul functiei de gradul doi e
tangent
daca :
Ox la axa

Raspuns :

FUNCTIA DE GRADUL II
Graficul functiei de gradul doi e
situat deasupra
daca
Ox axei
are :
Raspuns :

FUNCTIA DE GRADUL II
Scrieti relatiile lui Viette pentru
ecuatia de gradul II (suma si
produsul) .
b
S x1 x2
a
Raspuns :

a bx c 0 ; x
2

FUNCTIA DE GRADUL II
Observatie :

x x ( x1 x2 ) 2 x1 x2 S 2 P
2
1

2
2

2
x
,
x
x ,este
S xP 0
Ecuatia cu radacini
1
2
Sunde
x1 x2
P x1 x2 iar

FUNCTIA DE GRADUL II
Conditia
Conditia
Conditia
Conditia

caa 2 bx c 0 ; x
caa 2 bx c 0 ; x
ca 2
a bx c 0 ; x
ca 2
a bx c 0 ; x

este

0, a 0
este
este
0, a 0
este

0, a 0
0, a 0

FUNCTIA DE GRADUL II
2
ax
bx c 0
Care este conditia ca ecuatia

sa aiba doua solutii


reale diferite ?
Raspuns :

FUNCTIA DE GRADUL II
2
ax
bx c 0
Care este conditia ca ecuatia

sa aiba o solutie reala ?

Raspuns :

FUNCTIA DE GRADUL II
2
ax
bx c 0
Care este conditia ca ecuatia

sa nu aiba nicio solutie


reala ?
Raspuns :

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT


Care este formula pentru
(a : b ) ?
2

Raspuns( a
: b ) ( a b)(a b)
2

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT


Care sunt formulele pentru :

( a b) ?
2

( a b) ?
2

Raspuns : (a b) a 2ab b
2

(a b) 2 a 2 2ab b 2

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT


Care sunt formulele pentru :

( a b) ?
3

( a b) ?
3

Raspuns(a: b) a 3a b 3ab c
3

(a b)3 a 3 3a 2b 3ab 2 b3

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT


Care sunt formulele pentru :

a b ?
3

a b ?
3

Raspunsa: b (a b)(a ab b )
3

a b (a b)(a ab b )
3

FORMULE DE CALCUL PRESCURTAT


Care este dezvoltarea pentru :

a b ?
n

unden 2k

a b ?
n

1; k

Raspuns :
a n b n (a b)[a n 1 a n 2b a n 3b 2 ...(1) n 1 b n 1 ]
n
n
n 1
n2
n2
n 1
a b (a b)(a a b ... ab b )

PARTEA INTREAGA.PARTEA
FRACTIONALA
Cu cat este egal urmatorul
calcul ?

[a ] {a} ?

Raspuns :

[a ] {a} a

PARTEA INTREAGA.PARTEA
FRACTIONALA
Cu cat este egal urmatorul
calcul ?
1

[a] [a ] ?
2
1
[a ] [a ] [2a]
2

Raspuns :

Relatia lui Hermite

PARTEA INTREAGA.PARTEA
FRACTIONALA
Care sunt proprietatile partii
intregi a unui numar ? Dar ale
[ x k ] [ x] k ; k
partii fractionale?
Raspuns

{x k} x ; k
[:x y ] [ x ] [ y ]
[a ] a [a] 1
a 1 [a] a
x y [ x] [ y ]

MODULUL UNUI NUMAR REAL

x
Cum se expliciteaza

x, daca x 0

Raspuns :x
x, daca x 0

MODULUL UNUI NUMAR REAL


Scrieti doua sau mai multe
proprietati ale modulului .
x y x y
xy x y

Raspuns :

x
x

y
y
xn x

x c c x c
x c x (; c] [c; )

INEGALITATI REMARCABILE
Scrieti inegalitatea mediilor ?

Raspuns :
1
1 1
1
...
a1 a2
an

a1 a2
... an
n

a1 a2 ... an

; ai
n

INEGALITATI REMARCABILE
Alte inegalitati remarcabile
(1 x) 1 nx , n 0; x 1
n

(a b )(u v ) (au bv)


2

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

SUME REMARCABILE
Care este suma numerelor
naturale de la 1 la n ?
Raspuns 1: 2 3 ... n n(n 1) ,n 1
2

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

SUME REMARCABILE
Alte sume remarcabile :
n(n 1)(2n 1)
1 2 3 ... n
6
2

n(n 1) 2
1 2 3 ... n [
]
2
3

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

Relatiile lui Viette


Care sunt relatiile lui Viette pentru
polinomul de gradul 2 ? Dar
pentru polinomul de gradul 3 ?
b
x 1 x 2 x 3 s1
a

b
Raspuns x:1 x 2 a S
c
x 1 x 2 x 2 x 3 x1x 3 s 2
a
c
d
x 1 x 2 P
x
x
x

s3
1 2 3
a
a

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

Relatiile lui Viette


Scrieti ecuatia de gradul 2 in
functie de suma si produs
,folosind relatiile lui Viette.
Raspuns :

x Sx P 0
2

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

Vectori

uuur
uuu
r
kOA
DacaMB u
uuu
r
formulaOM
pentru

Raspuns :

uuuu
r
OM

r
uuu
r
1 uuu
(OB kOA)
1 k

, atunci
este :

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

Vectori
Daca G este centrul deuugreutate
u
r
3PG ?
al triunghiiului ABC atunci
Raspuns :

uuu
r uuu
r uuu
r uuu
r
3PG PA PB PC

1 2 3 ... n

n(n 1)
,n 1
2

Vectori
Scrieti teorema bisectoarei
pentru triunghiul alaturat .
Raspuns :
MB AB

MC AC

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Vectori
Scrieti teorema lui Thales pentru
triunghiul alaturat .
Raspuns :
AM AN
MN PBC

AB AC

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Vectori
Scrieti teorema lui Menelaus pentru
triunghiul alaturat avand in vedere
ca punctele M,N,P sunt coliniare.

Raspuns :

PB NC MA

1
PC NA MB

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Vectori
Scrieti teorema lui Ceva pentru
triunghiul alaturat avand in
BN CM {Q}
vedereAPca
Raspuns :
uuu
r uuu
r
PB NC
uuu
r uuu
r
PC NA

uuur
MA
uuur 1
MB

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Functia sinus . Generalitati :
sin : R [1;1]
T 2k, k

T 0 2
sin( x) sin x functie impara
+
+
-

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Completati tabelul urmator
x

sin x -

0 6

2
2

Raspuns : Pe prima linie lipseste pi/4


Pe a doua linie lipsesc : 0, 1/2 si
respectiv rad 3/2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

sin( x) ?
2

sin( x) ? sin( x) ? sin(2 x) ?

Raspuns :

sin( x) cos x
2

sin( x) sinx

sin( x) sin x
sin(2 x) sinx

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :
sin(a b) ? sin(a b) ?
Raspuns :
sin(a b) sin a cos b sin b cos a
sin(a b) sin a cos b sin b cos a

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

sin 2a ?

Raspuns :

a
sin ?
2

a
1 cos a
sin 2a 2sin a cos a sin
2
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Functia cosinus . Generalitati :
cos : R [1;1]

T 2k ,k Z
T 0 2

cos( x) cos x functie para

+
-

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

cos( x) ?
2

cos( x) ? cos( x) ? cos(2 x) ?

Raspuns :

cos( x) sin x
2

cos( x) cos x

cos( x) cos x

cos(2 x) cos x

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :
cos(a b) ?

Raspuns :

cos(a b) ?

cos(a b) cos a cos b sin a sin b


cos(a b) cos a cos b sin a sin b

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

cos 2a ?

a
cos ?
2

Raspuns :
cos 2a cos 2 a sin 2 a 2cos 2 a 1 1 2sin 2 a
a
1 cos a
cos
2
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Functia tangenta . Generalitati :

tg : R \ { k | k Z} R
2

T k,k Z

T 0

tg( x) tgx
+
+

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

tg( x) ?
2

tg( x) ?

tg( x) ? tg(2 x) ?

Raspuns :

tg( x) ctgx
2

tg( x) tgx

tg( x) tgx
tg(2 x) tgx

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :
tg(a b) ?

Raspuns :
tga tgb
tg(a b)
1 tga tgb

tg(a b) ?
tga tgb
tg(a b)
1 tga tgb

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

a
tg ?
2

tg 2a ?

Raspuns :
2tga
tg 2a
1 tg 2a

tg

a
sin a
1 cos a
1 cos a

2 1 cos a
sin a
1 cos a

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

sin a sin b ? sin a sin b ?


Raspuns :
ab
ab
sin a sin b 2sin
cos
2
2

ab
ab
sin a sin b 2sin
cos
2
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Scrieti raspunsul pentru
urmatoarele formule :

cos a cos b ? cos a cos b ?


Raspuns :
ab
ab
cos a cos b 2cos
cos
2
2

ab
ab
cos a cos b 2sin
sin
2
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Trigonometrie
Alte formule remarcabile :
tga tgb

sin(a b)
cos a cos b

tga tgb

1
sin a cos b [sin(a b) sin(a b)]
2
1
cos a cos b [cos(a b) cos(a b)]
2

sin(a b)
cos a cos b

1
sin a sin b [cos(a b) cos(a b)]
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Aplicatii ale trigonometriei in


geometrie
Scrieti teorema sinusului si cosinusului !
Raspuns
a
b
c

2R
sin A sin B sin C
b 2 c2 a 2
cos A
2bc

a 2 b 2 c 2 2bc cos A

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Aplicatii ale trigonometriei in


geometrie
Scrieti teorema medianei pentru
triunghiul alaturat !
Raspuns

2(b c ) a
AM
4
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Aplicatii ale trigonometriei in


geometrie.Arii
Scrieti formula lui Heron pentru
aria unui triunghi.
Raspuns :

SV p(p a)(p b)(p c)

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Aplicatii ale trigonometriei in


geometrie.Arii
Alte formule folosite in calculul
ariilor
: sin C
b h ab

SV

abc
S
4R

S pr

c 2 sin B sin C
S
2sin A

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Puteri
Care este formula radicalilor compusi ?
Raspuns

ac
ac
2
a b

, c a b
2
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Expresii conjugate

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Care sunt coordonatele pentru mijlocul unui
segment [AB] ?

Raspuns :

x A x B
x M
;y
2

y A y B
M
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Care sunt coordonatele pentru centrul de
greutate al unui triunghi?

Raspuns :
x A x B x C
y A y B y C
x G
;y G
3
3

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Care este formula lungimii unui segment
[AB] exprimata in functie de coordonatele
punctelor A si B?

Raspuns :

AB (x B x A ) (y B y A )
2

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Ce formula se poate aplica pentru a afla
ecuatia dreptei AB ?

Raspuns :
A(x A ;y A );B(x B ;y B )

x xA
yyA

x B x A y B y A

sau

1 x y
AB : 1 x A y A
1 xB y B

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Ce formula se poate aplica pentru a afla
panta dreptei AB ?

Raspuns :
y B y A
m
x B x A

AM n(n
AN
1)
1MN
2P
BC
3
... n
,n 1
AB AC
2

Mijlocul unui segment.Centrul de


greutate.Lungimea unui segment
Care este formula distantei de la un punct la
o dreapta ?

Raspuns :
A(x A ;y A ) d :ax by c 0

d(A;d)

ax A by A c
a2 b2