Sunteți pe pagina 1din 8

UNITATEA DE NVARE

" FENOMENE TERMICE "


FIZICA
CLASA a VIII -a
DETALIERI DE
CONINUT

TIMP: 10 ORE
Ed. RADICAL
C.S.

Agitaia termic.
Difuzia

1.1
1.2
2.3
3.2
4.2

Cldura.
Temperatura

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
1.1
1.2
1.3

Forme de
propagare a
cldurii
Topirea i
solidificarea.
Clduri latente de
topire i
solidificare

Vaporizarea i
condensarea.
Clduri latente de
vaporizare i
condensare

Evaluare

1.1
1.3
1.4
2.1
2.3
3.2
4.1
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.3
3.2
4.1
4.2

ACTIVITI DE NVARE
Observarea agitaiei termice ntr-un vas
Definirea agitaiei termice
Difuzia sprayului, a cernelii n ap (exp.)
Definirea difuziei
Identificarea factorilor de care depinde difuzia
Moment de lectur: micarea brownian
Definirea cldurii ca mrime de proces
Definirea temperaturii ca mrime de stare
Deosebirea dintre cldur i temperatur
Recunoaterea unitilor de msur pentru Q i T
Identificarea tipurilor d etermometre
Enumerearea componentelor unui termometru
Explicarea funcionrii unui termometru
Clasificarea formelor de propagare a cldurii
Explicarea formelor de propagare a cldurii
Moment de lectur:Aplicaii ale formelor de
propagare a cldurii
Definirea topirii i a solidificrii
Enunarea legilor topirii (solidificrii)
Clduri latente de topire (solidificare): definire,
relaii matematice, uniti de msur
Moment de lectur: interpretarea graficului (p.38)
Moment de lectur: aplicaii ale topirii i
solidificrii (p.39)
Definirea vaporizrii i condensrii
Forme de vaporizare
Enumerarea i explicarea factorilor de care
depinde evaporarea
Enunarea legilor fierberii
Clduri latente de vaporizare (condensare):
definiii, relaii matematice, uniti de msur
Moment de lectur: clduri latente de topire i
solidificare (tratare comparativ tabele p.44)

RESURSE

MODALITI
DE EVALUARE

MATERIALE
Manual
Culegeri
Ap, cerneal,
pahar, spray

PROCEDURALE
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia

DE TIMP
1 or

Manual, Culegeri,
Trusa de
termodinamic
(calorimetru,
termos, diferite
termometre)

- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor

Pirometru, ap,
pahare Berzelius,
spirtier, chibrit

- exp. individual
- modelarea
- problematizarea

1 or

Manual, Culegeri,
Cristalizor, pahare
Berzelius, sticl
de ceas, naftalin,
spirtier, ap,
termometru,
chibrit
Manual
Culegeri
Pahar Berzelius,
spirtier, sticl de
ceas, chibrit,
clete de lemn,
termometru

- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- tiu, vreau s tiu
- platforma AEL

3 ore

- examinarea curent
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare practic
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare AEL

- conversaia
- experiment frontal
- tiu, vreau s tiu
- platforma AEL

3 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare AEL

1 or

- evaluare sumativ
(test)

Modele de teste

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor

OBS.

UNITATEA DE NVARE
" MECANICA FLUIDELOR "
FIZICA
CLASA a VIII -a
DETALIERI DE
CONINUT
Fluide. Presiunea

Presiunea
hidrostatic.
Principiul
fundamental al
hidrostaticii
Presiunea
atmosferic

Presiunea:
probleme
Legea lui Pascal

Legea lui
Arhimede

Evaluare

TIMP: 10 ORE
Ed. RADICAL
C.S.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.2
4.2
1.1
2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
1.5
2.1
2.2
2.3
3.2
4.2
3.1
3.3
1.5
2.3
2.4
3.2
3.3
1.5
2.1
2.2
2.3
3.2
4.1
4.3

ACTIVITI DE NVARE
Definirea fluidelor. Exemplificare
Observarea efectelor presiunii asupra unui corp
Definirea presiunii
Expresia matematic a presiunii
Unitile de msur ale presiunii
Instrumentele de msur pentru presiune
Observarea i msurarea presiunii hidrostatice
Enumerarea factorilor de care depinde presiunea
hidrostatic
Determinarea relaiei matematice a presiunii
hidrostatice
Moment de lectur: Fizica i viaa cotidian (p.8)
Observarea exercitrii presiunii asupra diferitelor
suprafee
Definirea presiunii atmosferice
Msurarea presiunii atmosferice
Moment de lectur: Fizica i viaa cotidian (p.12)
Rezolvarea de probleme de calcul
Deducerea matematic a legii lui Pascal
Enunarea legii lui Pascal
Aplicaii ale legii lui Pascal
Moment de lectur: Blaise Pascal
Deducerea matematic a legii lui Arhimede
Enunarea legii lui Arhimede
Aplicaii ale legii lui Arhimede
Moment de lectur: Arhimede

RESURSE

MODALITI
DE EVALUARE

MATERIALE
Manual
Culegeri
Corp
paralelipipedic,
dinamometru

PROCEDURALE
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia

DE TIMP
1 or

Manual
Culegeri
Manometru, vas
gradat, ap,
alcool, ulei,

- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu

2 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor

Manual
Culegeri
Ventuz, pahar,
manometru,
barometru, ap,
sering,
Manual
Culegeri
Manual
Culegeri
Pres hidraulic,
PET, compas, ap

- exp. individual
- modelarea
- problematizarea

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor

- exerciiul
- problematizarea
- conversaia
- experiment frontal
- tiu, vreau s tiu
- platforma AEL

1 or

Manual
Culegeri
Vas gradat, ap,
dinamometru,
corpuri de acelai
volum dar din
materiale diferite
Modele de teste

- conversaia
- experiment frontal
- tiu, vreau s tiu
- platforma AEL

2 ore

- examinarea curent observare sistematic


- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- proiect
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea asistat de
calculator
- proiect
- evaluare sumativ
(test)
- proiect

2 ore

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor

OBS.

UNITATEA DE NVARE
" CURENTUL ELECTRIC "
FIZICA
CLASA a VIII -a
DETALIERI DE
CONINUT
Circuite electrice

Intensitatea
curentului electric.
Msurare

Tensiunea
electric

Tensiunea
electromotoare
Evaluare
Rezistena
electric

TIMP: 26 ORE
Ed. RADICAL
C.S.
1.1
1.5
2.1
4.2
4.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
4.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
1.3
1.4
2.4
4.1
4.2
4.3
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
4.1
4.2
4.3

ACTIVITI DE NVARE
Realizarea unor circuite electrice simple
Enumerarea elementelor de circuit
Reprezentarea circuitelor electrice (nchise i
deschise) folosind semnele convenionale
Moment de lectur: circuitul electric al bicicletei
Definirea intensitii curentului electric
Determinarea relaiei matematice a intensitii c.e.
Msurarea intensitii curentului electric
Moment de lectur: fizica i viaa cotidian (p.69)
Moment de lectur: utilizarea ampermetrului;
determinarea intensitii c.e. msurat (calibre)
Definirea tensiunii electrice
Determinarea relaiei matematice a tensiunii el.
Legarea voltmetrului n circuit. Msurarea U
Moment de lectur: fizica i viaa cotidian (p.69)
Moment de lectur: utilizarea voltmetrului;
determinarea tensiunii electrice msurate (calibre)
Deducerea relaiei matematicea t.e.m.
Determinarea t.e.m. ntr-un circuit
Moment de lectur: creionul de tensiune (p.73)
Experimente de laborator: realizarea unor circuite;
determinarea intensitii c.e., a tensiunii electrice
n diferite puncte ale unui circuit
Definirea rezistenei electrice
Determinarea factorilor de care depinde rezistena
electric a unui rezistor
Relaiile matematice ale rezistenei electrice
Unitatea de msur a rezistenei electrice
Instrumente de msur a rezistenei electrice
Clasificarea rezistorilor
Moment de lectur: Georg Simon Ohm

RESURSE
MATERIALE
Manual
Culegeri
Elemente de
circuit
Manual
Culegeri
Elemente de
circuit,
ampermetru,
multimetru
Manual
Culegeri
Elemente de
circuit, voltmetru,
multimetru
Elemente de
circuit, creion de
tensiune

Manual
Culegeri
Elemente de
circuit, rezistori
de rezistene
diferite, reostate,
ohmmetru,
multimetru

PROCEDURALE
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu

DE TIMP
1 or

- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu
- experiment frontal
- conversaia euristic
- modelarea
- experimente individuale

1 or

- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu
- Sinelg

1 or

2 ore

1 or
1 or

MODALITI
DE EVALUARE
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare practic
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea asistat de
calculator
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea asistat de
calculator
- examinarea curent
- observare sistematic
a elevilor
- examinarea
experimental
- observare sistematic
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea asistat de
calculator

OBS.

Legea lui Ohm

Efectul magnetic
al curentului
electric. Aplicaii

Determinarea expresiei matematice a legii lui Ohm


pentru o poriune de circuit i pt. un circuit ntreg
Reprezentarea grafic a caracteristicii I-U
Moment de lectur: Electrocutarea (p.77)
Definirea reelelor electrice
Identificarea elementelor unei reele electrice date
Reprezentareaschemei unei reele electrice
Deducerea legii I i a II-a a lui Kirchhoff
Enunarea legilor lui Kirchhoff
Aplicaiile legilor lui K. pe diferite reele electrice
Conectarea rezistorilor n serie i paralel
Determinarea rezistenei echivalente a mai multor
rezistori grupai n serie, paralel sau mixt
Reprezentarea schemelor conectrii rezistorilor
Moment de lectur: Utilizarea multimetrului ca
ohmmetru. Aplicaii. (p.75)
Definirea energiei i a puterii electrice
Deducerea relaiilor matematice ale W i P
Deducerea unitilor de msur ale energiei i
puterii electrice. Transformri.
Calculul energiei consumate de un bec din locuin
i a costului acesteia.
Referate:Economisirea en. el. n locuina personal
Moment d electur: interpretare tabele p.78
Verificarea exp. a efectului termic al curentului el.
Deducerea legii lui Joule
Enunarea legii lui Joule
Moment de lectur: becul cu incandescen (p.82)
Verificarea exp. a efectului magnetic al c.e.
Aplicaii ale efectului magnetic al curentului el.
Moment d electur: Soneria electric

Efectul chimic al
curentului electric.
Electroliza

Verificarea exp. a efectului chimic al c.e.


Aplicaii ale efectului chimic al curentului electric
Moment de lectur: Electroliza apei

Inducia
electromagnetic.
Aplicaii

Inducia magnetic i fluxul magnetic: explicarea


lor, relaii matematice, uniti de msur
Evidenierea prin experiment a fenomenului de
inducie electromagnetic
Experimentele lui Faraday
Definirea induciei electromagnetice

Reele electrice
Legile lui
Kirchhoof
Conectarea
rezistorilor n serie
i paralel

Puterea i energia
electric

Efectul termic al
curentului electric.
Legea lui Joule

Evaluare

Manual
Elemente de
circuit, rezistori,
multimetru
Manual
Culegeri
Manual
Culegeri
Fie de lucru
Manual, Culegeri
Elemente de
circuit, rezistori
de rezistene
diferite,
multimetru
Manual, Culegeri
Elemente de
circuit, rezistori
de rezistene
diferite, becuri,
multimetru,
voltmetru,
ampermetru
Manual, Culegeri
Transformator,
becuri, bobin,
fire conductoare
Manual, Culegeri
Transformator,
bobin, fire, miez
d efier, agrafe
Manual, Culegeri
Transformator,
fire, pahar,
electrozi, HCl
Manual, Culegeri
Transformator,
bobine, miez de
Fe, fire, magnei,
ampermetru
Modele de teste

- experiment frontal
- conversaia euristic
- modelarea
- tiu, vreau s tiu
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- experiment frontal
- conversaia euristic
- explicaia
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- tiu, vreau s tiu
Explozia stelar
- prezentare referate

3 ore

2 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea asistat de
calculator (test gril)
- referate

- experiment frontal
- conversaia euristic
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu
- experiment frontal
- conversaia euristic
- Brainstorming

2 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
- evaluare practic
- examinarea curent
- observare sistematic
- proiect

- experiment frontal
- conversaia euristic
- explicaia

1 or

- evaluare practic
- observare sistematic

- exp. individual
- conversaia euristic
- explicaia
- observaia
- tiu, vreau s tiu
- cubul

2 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluarea practic

1 or

- evaluare (test)
- evaluare proiect
(soneria electric)

1 or
3 ore
3 ore

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare practic

UNITATEA DE NVARE
" INSTRUMENTE OPTICE "
FIZICA
CLASA a VIII -a
DETALIERI DE
CONINUT

TIMP: 5 ORE
Ed. RADICAL
C.S.

Aparatul
fotografic

1.1
1.5
2.1
2.3
3.2
3.3
4.2
4.3
5.1
5.2

Microscopul

1.5
2.1
2.3
3.2
3.3
4.2
4.3

Evaluare

ACTIVITI DE NVARE
Alctuirea aparatului fotografic
Funcionarea aparatului fotografic
Construirea imaginii unui corp vzut prin
intermediul aparatului d efotografiat
Descrierea imaginii unui corp formate cu ajutorul
aparatului d efotografiat
Moment de lectur: descrierea comparativ a
componentelor aparatului de fotografiat i a
ochiului (p.109)
Moment de lectur: reglarea aparatului de
fotografiat (p.110-111)
Alctuirea microscopului
Funcionarea microscopului
Construirea imaginii unui corp vzut cu ajutorul
microscopului
Descrierea imaginii unui corp vzut cu ajutorul
microscopului
Moment de lectur: Microfotografiile (p.113)
Prezentarea unui referat
fotografiat sau microscop
optice)
Prezentare Power Point
fotografiat sau microscop
optice)

despre aparatul de
(sau alte instrumente

RESURSE

MODALITI
DE EVALUARE

MATERIALE
Manual
Culegeri
Aparate de
fotografiat
(normale i
digitale),
Filme fotografice
coninnd
negative

PROCEDURALE
- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu
- explozia stelar

DE TIMP
2 ore

Manual
Culegeri
Microscop,
lamele cu probe
diferite

- experiment frontal
- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

2 ore

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referat

Laptop
Videoproiector

- prezentri Power
Point

1 or

- evaluare sumativ
- evaluare referate
- evaluare prezentri
Power Point

despre aparatul de
(sau alte instrumente

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- evaluare practic
- referat

OBS.

UNITATEA DE NVARE
" RADIAIILE I RADIOPROTECIA "
FIZICA
CLASA a VIII -a
DETALIERI DE
CONINUT

TIMP: 10 ORE
Ed. RADICAL
C.S.

ACTIVITI DE NVARE

Radiaiile X

1.2
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1

Radiaii X: descoperire, importan, aplicaii


Emiterea radiaiilor X. Forele nucleare
Proprietile radiaiilor X
Prezentare de referate pe tema radiaii X
Moment de lectur: Aplicaiile radiaiilor X:
Radioscopia i radiografia (p.118)

Radiaiile

1.2
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1

Radiaii gamma - prezentare animat pe computer


Proprietile radiaiilor
Moment de lectur: Dezintegrarea radioactiv
(p.119)
Moment de lectur: Radioactivitatea natural
(p.120)

Radiaiile i

1.2
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
1.2
1.2
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1

Radiaii alfa i beta - prezentare animat pe


computer
Modelarea radiaiilor i
Proprietile radiaiilor i
Moment de lectur: utilizarea radioactivitii
(p.121)

Efectele biologice
ale radiaiilor

Definirea efectelor biologice ale radiaiilor


Mrimi fizice caracteristice: doza absorbit, doza
biologic. Relaii matematice
Prezentare de referate privind sursele de radiaii i
efectele lor.
Dezbatere cu privire la efectele nocive ale iradierii
asupra omului i a mediului

RESURSE
MATERIALE
Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare
Laptop,
Videoproiector
Plane, imagini de
pe Internet,
Referate
Manual
Alte suporturi
documentare
Laptop,
Videoproiector
Plane, imagini de
pe Internet,
Manual
Alte suporturi
documentare
Laptop,
Videoproiector
Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

MODALITI
DE EVALUARE

PROCEDURALE
- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

DE TIMP
1 or

- expunerea
- conversaia euristic
- modelarea
- explicaia
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate
- prezentri Power Point

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate
- prezentri Power Point

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate
- prezentri Power Point

OBS.

Radioprotecia

Energetica
nuclear

Centrale nucleare

Armament
nuclear

Accidente nucleare

Evaluare

1.2
1.2
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
1.1
1.2
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
1.1
1.2
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
1.1
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
5.2
1.1
1.5
2.1
2.4
3.3
4.2
5.1
5.2

Definirea radioproteciei
Enumerarea msurilor de radioprotecie
Moment de lectur: Detectori de radiaii (p.123)

Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

Istoricul fisiunii nucleare


Modelarea fisiunii nucleare
Componentele reactorului nuclear
Moment de lectur: Utilizrile energiei nucleare
(p.130)

Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

Elemente componente ale centralei i rolul lor


Prezentarea principiului de funcionare al unei
centrale nucleare
Elemente componente ale centralei i rolul lor
Reprezentarea schimburilor energetice n centrala
nuclear
Moment de lectur: Centrala nuclear de la
Cernavod (p.129)
Fuziunea nuclear
Bomba atomic, bomba cu hidrogen, bomba cu
neutroni
Prezentare de referate privind armele nucleare i
efectele lor
Dezbatere cu privire la efectele exploziei nucleare
Moment de lectur: Teoria iernii nucleare (p.133)

Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

Surse de accidente nucleare


Cauzele accidentelor nucleare
Dezbatere cu privire la efectele accidentelor
nucleare asupra biosferei
Moment de lectur: Accidentul de la Cernobl
(p.135)

Plane, imagini de
pe Internet,
Referate.
Manual
Alte suporturi
documentare

- conversaia euristic
- dezbaterea
- studiul de caz
- explicaia
- Brainstorming
- tiu, vreau s tiu

1 or

- examinarea curent
oral
- observare sistematic
a elevilor
- referate

Prezentare referate
Prezentri Power Point

Laptop
Videoproiector

- prezentare referate
- prezentri PPT

1 or

- evaluare sumativ
- prezentare referate
- prezentri Power Point