Sunteți pe pagina 1din 9

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

" CORP. SUBSTANŢĂ. AMESTEC "

CHIMIE TIMP:8 ORE


CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Materie. Corp. 1.3 Comunicarea orală a informaţiilor privind Manual, culegeri - expunerea 1 oră - examinarea curentă
Substanţă. 4.2 alcătuirea materiei Corpuri, - conversaţia euristică orală
Material Exerciţii de recunoaştere a corpurilor, substanţelor, substanţe, - explicaţia - observare sistematică
materialelor materiale - Brainstorming a elevilor
Moment de lectură: Vreu să ştiu cât ştiu! (p.14) - explozia stelară - investigaţia
Ustensile de 2.1 Recunoaşterea ustensilelor de laborator şi a Manual - expunerea 0,5 oră - examinarea curentă
laborator 5.1 modului de utilizare a lor Culegeri - conversaţia euristică orală
Clasificare ustensilelor după materialul din care Fişe de lucru - explicaţia - observare sistematică
sunt confecţionate Normele de - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
Moment de lectură: Principalele ustensile de protecţie - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
laborator (p.10) - platforma AEL - evaluare AEL
Norme de 2.1 Identificarea normelor de protecţie a muncii în Manual - problematizarea 0,5 oră - examinarea curentă
protecţie a muncii 5.1 laborator Normele de - explozia stelară - observare sistematică
în laborator Exerciţii de aplicare a normelor de protecţie în protecţie - expunerea a elevilor
laborator Semnele de - prezentare PPT - evaluare practică
Moment de lectură: Măsuri generale de protecţie avertizare
pentru prevenirea accidentelor în laboratorul de
chimie. (p.11) Simboluri internaţionale de
avertizare (p.11)
Proprietăţi fizice şi 1.1 Definirea proprietăţilor Manual, Culegeri - experiment frontal 1 oră - examinarea curentă
chimice ale 1.2 Clasificarea proprietăţilor. Exemplificare Corpuri - expunerea orală
substanţelor 2.1 Identificarea proprietăţilor fizice şi chimice ale paralelipipedice - conversaţia euristică - observare sistematică
2.2 unor substanţe (ex.zahărul, calcarul, alcoolul) de Al si Fe, apă, - modelarea a elevilor
2.4 Determinarea unor constante fizice (densitate – Al, naftalină, calcar, - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
4.1 Fe, temperatura de fierbere şi solidificare – apă, zahăr, alcool, - tehnica lotus - ev.parţială referat
5.1 naftalină) – temă experimentală cântar electronic, - platforma AEL - ev.parţială portofoliu
Organizarea datelor experimentale în tabele termometru,
Moment de lectură: Ştiaţi…? (p.20) Verifică-ţi spirtieră, chibrit,
cunoştinţele! (p.20) Vreu să ştiu cât ştiu! (p.27) cilindru gradat

1
Fenomene fizice şi 1.1 Definirea fenomenelor Manual - conversaţia euristică 1 oră - examinarea curentă
chimice 1.2 Clasificarea fenomenelor Culegeri - exp. individual orală
2.1 Verificarea unor fenomene fizice (dizolvarea, Ustensile de - problematizarea - observare sistematică
2.2 fierberea, îndoirea) şi chimice (arderea, ruginirea) laborator - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
2.4 Distingerea între fenomene şi proprietăţi Reactivi chimici - tehnica Sinelg - evaluare practică
4.1 Studiul experimental al fenomenelor - platforma AEL - test grilă PPT
5.1 Moment de lectură: Dacă vrei să ştii mai mult!
(p.17) Ştiaţi…? (p.25)

Substanţe pure şi 1.1 Observarea diferenţelor dintre substanţele pure şi Manual - expunerea 1 oră - examinarea curentă
amestecuri 2.4 amestecuri, amestecurile omogene şi eterogene Reactivi chimici - conversaţia euristică orală
4.1 Recunoaşterea diferitelor amestecuri întâlnite în Amestecuri: - explicaţia - observare sistematică
5.1 viaţa de toate zilele alcool sanitar, - ştiu, vreau să ştiu … a elevilor
Moment de lectură: Amestecuri de substanţe cola, lapte, ceai - Brainstorming - evaluare practică
întâlnite în viaţa cotidiană (p.31) - modelarea - ev.parţială referat
- eseul de 5 minute - ev.parţială portofoliu
Metode de 1.1 Definirea decantării, filtrării, cristalizării şi Manual - experiment frontal 2 ore - examinarea curentă
separare a 2.4 distilării Apă, cărbune , - exp. individual orală
substanţelor din 3.2 Separarea substanţelor din amestecuri prin: nisip, praf de - conversaţia euristică - observare sistematică
amestecuri 4.1 decantare, filtrare, cristalizare, distilare – teme cretă, alcool, sare - explicaţia a elevilor
5.1 experimentale pe baza unui „mod de lucru” de bucătărie, ulei, - problematizarea - investigaţia
descris în fişele de lucru ale elevilor filtru, pâlnie de - fişa de lucru experimentală
Aplicaţii ale metodelor de separare filtrare, pâlnie de - eseul de 5 minute - ev.parţială referate
Organizarea datelor experimentale în tabele separare, baghetă, - platforma AEL - ev.parţială portofolii
Moment de lectură: Aplicaţii ale decantării (p.33) pahare, cristalizor, - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Aplicaţii ale filtrării (p.34) spirtieră, chibrit,
Moment de lectură: Aplicaţii ale cristalizării(p.35) refrigerent
Moment de lectură: Aplicaţii ale distilării (p.37) Fişă de lucru

Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă (test


Referate grilă - PPT)
Portofolii - ev.parţială referate
- ev.parţială portofoliu

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" SOLUŢII "
CHIMIE TIMP: 8 ORE
CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Dizolvarea. 2.1 Dizolvarea unor substanţe în apă (ex.zahăr, sare de Manual - exp. individual 1 oră - examinarea curentă
Soluţiile 2.4 bucătărie, bicarbonat de sodiu, oţet) Ustensile de - exp. frontal - observare sistematică
4.1 Definirea dizolvării laborator - explozia stelară - investigaţia exp.
4.2 Deducerea experimentală a factorilor de cae Substanţe chimice - conversaţia euristică - temă pentru acasă
4.3 depinde dizolvarea (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare secvenţială
5.1 Componenţii soluţiei: identificare, denumire bucătărie, - Brainstorming portofoliu
Soluţii întâlnite în practică (referat, portofoliu) bicarbonat de - întrebări reciproce - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Experimentează şi observă! sodiu, oţet, apă) - fişe de lucru - evaluare AEL
(p.41) Fişe de lucru - platforma AEL - ev.secvenţială referate
Moment de lectură: Aerul – soluţie gazoasă (p.53)
Solubilitatea. 2.1 Verificarea solubilităţii unor substanţe chimice în Manual, culegeri - exp. frontal 1 oră - examinarea curentă
Clasificarea 2.4 apă, acetonă, benzină Ustensile de - problematizarea - observare sistematică
soluţiilor 4.1 Determinarea factorilor de care depinde laborator - explozia stelară - investigaţia
4.2 solubilitatea Substanţe chimice - conversaţia euristică experimentală
4.3 Clasificarea soluţiilor (zahăr, sare de - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
5.1 Metode de diluare şi concentrare a soluţiilor bucătărie, nisip, - Brainstorming - evaluare secvenţială
Moment de lectură: Ştiaţi…? Dacă vrei să ştii mai ulei, lac de unghii, - fişe de lucru portofoliu
mult (p.44) var stins, apă) - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Ştiaţi că…? (p.24 Ed.Corint, Fişe de lucru - evaluare AEL
Sanda Fătu)
Concentraţia 3.1 Definirea concentraţiei procentuale Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
procentuală 3.3 Factorii de care depinde concentraţia procentuală Culegeri - explicaţia orală
Relaţia matematică a concentraţiei procentuale - conversaţia euristică - observare sistematică
Semnificaţia concentraţiei procentuale - modelarea a elevilor
Determinarea unei mărimi (c, md, ms, mapă ) atunci - algoritmizarea - temă pentru acasă
când se cunosc alte două mărimi cu ajutorul - platforma AEL
relaţiei concentraţiei procentuale
Calcule chimice cu 3.1 Algoritmul de rezolvare a problemelor cu Manual - problematizarea 4 ore - examinarea curentă
concentraţia 3.3 concentraţii procentuale Culegeri - explicaţia - observare sistematică
procentuală Probleme de calcul pe baza conc. procentuale Fişe de lucru - conversaţia euristică - temă pentru acasă
Moment de lectură: Să rezolvăn împreună! Ex.4-5 - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
(p.47-48) - platforma AEL - evaluare AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Referate - evaluare referate
Portofolii - evaluare portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" STRUCTURA SUBSTANŢELOR. ATOMUL "
CHIMIE TIMP: 8 ORE
CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Element chimic. 1.2 Definirea elementelor chimice. Exemplificare Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea curentă
Simbol chimic 2.1 Definirea simbolului chimic Sistemul periodic - conversaţia euristică - observare sistematică
2.2 Tipuri de simboluri chimice. Exemplificare Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secv.portofoliu
2.4 Moment de lectură: Diagrama răspândirii - întrebări reciproce - evaluare AEL
4.2 elementelor chimice. (p.69) Curiozităţi (p.69) - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Corpuri 1.2 Observarea electrizării corpurilor (experimente) Manual, culegeri - exp. frontal 1 oră - examinarea curentă
electrizate. 2.1 Explicarea electrizării corpurilor Ustensile de - problematizarea - observare sistematică
Sarcina electrică 2.2 Interacţiunea corpurilor electrizate laborator - conversaţia euristică - investigaţia
4.2 Definirea sarcinii electrice Riglă, benzi de - ştiu, vreau să ştiu … experimentală
5.1 Caracteristicile sarcinii electrice: tip, mărime celuloid şi PCV - temă pentru acasă
5.2 Simbolul şi unitatea de măsură a sarcinii electrice Fişe de lucru
Atomul. 1.2 Definirea atomului, a nr. atomic şi a nr. de masă Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Nucleul atomic. 2.2 Identificarea Z şi A ale diferitelor elemente Culegeri - explicaţia orală
Numărul atomic. 2.4 folosind sistemul periodic al elementelor Sistemul periodic - conversaţia euristică - observare sistematică
Numărul de masă 4.2 Notarea nr.atomic şi a nr.de masă prin simboluri Fişe de lucru - modelarea a elevilor
5.1 Relaţia matematică dintre Z, A şi N - algoritmizarea - temă pentru acasă
5.2 Alcătuirea atomului - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Caracteristicile particulelor subatomice (p+, n0, e-)
Moment de lectură: Este important să ştii. (p.65)
Izotopi 2.2 Definirea izotopilor. Exemplificare Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
2.4 Determinarea tipului şi numărului particulelor Culegeri - explicaţia - observare sistematică
5.1 subatomice pentru diferiţi izotopi Sistemul periodic - conversaţia euristică - evaluare fişe de lucru
5.2 Moment de lectură: Aplicaţiile izotopilor (p.75) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Învelişul de 1.2 Definirea învelişului de electroni al atomului Manual, culegeri - problematizarea 2 ore - examinarea curentă
electroni al 2.2 Forme de reprezentare a învelişului de electroni Sistemul periodic - explicaţia - observare sistematică
atomului 2.4 Structura învelişului de e- al primelor 20 elemente Fişe de lucru - conversaţia euristică - evaluare fişe de lucru
4.2 Structurile stabile de dublet şi octet - platforma AEL - evaluare AEL
Masa atomică. 2.2 Definirea masei atomice şi a molului de atomi Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Mol 2.4 Identificarea maselor atomice folosind S.P. Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
4.2 Definirea notarea numărului de moli (kmoli) Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare fişe de lucru
Tipuri de exprimare a molului (g, nr.lui Avogadro) Fişe de lucru - întrebări reciproce - evaluare AEL
Moment de lectură: Ne jucăm şi învăţăm! (p.78) - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Portofolii - ev. secv.portofolii
Referate - evaluare referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR "
CHIMIE TIMP: 6 ORE
CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Structura 1.1 Definirea sistemului periodic al elementelor Manual - explozia stelară 1 oră - examinarea curentă
sistemului periodic 1.2 Enunţul legii periodicităţii Sistemul periodic - conversaţia euristică - observare sistematică
al elementelor 2.2 Structura sistemului periodic al elementelor Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … - ev.secv.portofoliu
2.4 Definirea, recunoaşterea şi numirea grupelor Metale - întrebări reciproce - evaluare AEL
4.2 Clasificarea grupelor, numele uzuale ale grupelor Nemetale - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
5.1 Definirea, recunoaşterea şi numirea perioadelor Internet - metoda Sinelg - ev.secv.referate
5.2 Poziţia metalelor şi nemetalelor în sist. periodic - explicaţia - ev.secv.portofolii
Exemple de metale şi nemetale - ciorcchinele
Moment de lectură: Curiozităţi. (p.86)
Moment de lectură: Studiul comparativ al propr.
fizice ale Fe şi S (p.96-97) Ştiaţi…? (p.97)
Legătura dintre 2.2 Stabilirea legăturii dintre structura atomului şi Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
structura atomului 2.4 locul ocupat de un element în sistemul periodic Culegeri - explicaţia orală
şi locul ocupat de 4.2 Relaţia: Nr.grupei = Nr.e- de pe ultimul strat Sistemul periodic - conversaţia euristică - observare sistematică
un element în Relaţia: Nr.perioadei = Nr.straturilor Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
sistemul periodic Moment de lectură: Observă şi descoperă! (p.86) - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
Moment de lectură: Te joci şi înveţi! (p.89) - platforma AEL - evaluare AEL
Valenţa 1.2 Definirea valenţei Manual - conversaţia euristică 1 oră - examinarea curentă
2.2 Determinarea valenţei faţă de H şi O pe baza S.P. Culegeri - întrebări reciproce - observare sistematică
2.4 Covalenţa şi electrovalenţa: asemănări, diferenţe, Sistemul periodic - problematizarea - ev.secv.portofoliu
4.2 exemplificare Fişe de lucru - explicaţia - evaluare fişe de lucru
Ioni 1.2 Definirea ionizării şi a ionilor Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
2.2 Formarea ionilor pozitivi şi negativi: modelare, Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
2.4 exemplificare Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu … - investigaţia exp.
4.2 Moment de lectură: Verifică dacă ai înţeles! (p.93- Fişe de lucru - modelarea - temă pentru acasă
94) Îmbogăţeşte-ţi cunoştinţele! (p. 94) - platforma AEL - evaluare AEL
Molecule. 1.2 Definirea moleculelor Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Covalenţa 2.2 Caracteristicile moleculelor Culegeri - explicaţia orală
2.4 Modelarea moleculelor formate din atomi identici Sistemul periodic - conversaţia euristică - observare sistematică
4.2 şi a celor formate din atomi diferiţi Fişe de lucru - modelarea a elevilor
Deducerea covalenţelor elementelor din molecule - algoritmizarea - temă pentru acasă
Moment de lectură: Aplică ce ai învăţat! (p.100) - platforma AEL - evaluare fişe de lucru
Dacă vrei să ştii mai mult! (p. 101) Ştiaţi? (p.100)
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
- ev.secv.portofolii

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" FORMULE CHIMICE "
CHIMIE TIMP: 6 ORE
CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Formule chimice. 1.2 Definirea formulei chimice Manual - problematizarea 4ore - examinarea curentă
Stabilirea formulei 2.2 Simboluri, indici, coeficienţi Culegeri - explicaţia - observare sistematică
chimice pe baza 2.4 Semnificaţia formulei chimice (calitativă, Sistemul periodic - conversaţia euristică - evaluare fişe de lucru
valenţei 3.3 cantitativă) Fişe de lucru - modelarea - evaluare AEL
4.2 Algoritmul de stabilire a formulelor chimice pe Reţea de - algoritmizarea - temă pentru acasă
baza valenţei: exemplificare calculatoare - ştiu, vreau să ştiu…
Stabilirea formulelor compuşilor binari - platforma AEL
Radicalii chimici: formule, denumiri, valenţe - joc: Ruleta chimică
Stabilirea formulelor compuşilor ternari
Clasificarea substanţelor compuse: oxizi, acizi,
baze, săruri. Exemplificare
Moment de lectură: interpretare tabel (p.103)
Moment de lectură: Te joci şi înveţi! (p.104)

Masa moleculară. 1.2 Definirea masei moleculare şi a masei molare Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Masa molară. Mol 2.2 Masa moleculară şi masa molară: asemănări, Culegeri - conversaţia euristic - observare sistematică
2.4 deosebiri Sistemul periodic - metoda Sinelg - evaluare fişe de lucru
4.2 Semnificaţia masei moleculare şi molare Fişe de lucru - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
Unităţi de măsură ale masei moleculare şi molare - întrebări reciproce
Determinarea maselor moleculare: exemplificare
Definirea molului (şi a kilomolului)
Exprimarea molului în grame şi ca nr. de molecule
(exemple, transformări)
Moment de lectură: Gândeşte şi răspunde! (p.104)

Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă


Portofolii - ev. secv.portofolii
Referate - evaluare referate

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" CALCULE CHIMICE PE BAZA FORMULELOR CHIMICE "

CHIMIE TIMP: 8 ORE


CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Masa moleculară. 3.3 Determinarea masei moleculare a unei substanţe Manual - conversaţia euristică 1 oră - examinarea curentă
Nr.de moli Relaţia de transformare grame – nr.de moli Culegeri - întrebări reciproce - observare sistematică
Transformări grame – nr.de moli şi reciproc Sistemul periodic - problematizarea - temă pentru acasă
Fişe de lucru - explicaţia - evaluare fişe de lucru
Raportul atomic. 3.3 Determinarea raportului atomic al elementelor Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Raportul de masă componenete ale unei substanţe compuse: exemple Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
Determinarea raportului de masă al elementelor Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
componenete ale unei substanţe compuse: exemple Fişe de lucru - modelarea - evaluare fişe de lucru
- exerciţiul
- algoritmizarea
Compoziţia 3.3 Definirea compoziţiei procentuale a unei substanţe Manual - problematizarea 2 ore - examinarea curentă
procentuală Semnificaţia compoziţiei procentuale Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
Exprimarea compoziţiei procentuale Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
Determinarea compoziţiei procentuale pe baza Fişe de lucru - modelarea - evaluare fişe de lucru
raportului atomic şi a masei moleculare: algoritm - exerciţiul
Exemple de calcul a compoziţiei procentuale - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii dintr-un element conţinută Manual - problematizarea 4ore - examinarea curentă
cantităţii dintr-un într-o cantitate dată de substanţă compusă: Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
element conţinută algoritmul de calcul, probleme Sistemul periodic - ştiu, vreau să ştiu … - temă pentru acasă
într-o cantitate Fişe de lucru - modelarea - evaluare fişe de lucru
dată de substanţă - exerciţiul
compusă - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii dintr-o substanţă ce conţine Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
cantităţii dintr-o o cantitate dată de element: algoritmul de calcul, Culegeri - conversaţia euristică - observare sistematică
substanţă ce probleme Sistemul periodic - modelarea - temă pentru acasă
conţine o cantitate Fişe de lucru - exerciţiul - evaluare fişe de lucru
dată de element - algoritmizarea
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii de substanţă pură dintr-o Manual, Culegeri - problematizarea - observare sistematică
cantităţii de substanţă impură când se cunoaşte puritatea Sistemul periodic - exerciţiul - temă pentru acasă
substanţă pură acesteia: algoritm, exerciţii Fişe de lucru - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
Determinarea 3.3 Determinarea cantităţii de impurităţi dintr-o Manual, Culegeri - problematizarea - examinarea curentă
cantităţii de substanţă impură când se cunoaşte procentul de Sistemul periodic - exerciţiul - temă pentru acasă
impurităţi impurităţi sau puritatea acesteia: algoritm, exerciţii Fişe de lucru - algoritmizarea - evaluare fişe de lucru
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă

1
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE
" REACŢII CHIMICE "
CHIMIE TIMP: 12 ORE
CLASA a VII -a
DETALIERI DE RESURSE MODALITĂŢI
C.S. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBS.
CONŢINUT MATERIALE PROCEDURALE DE TIMP DE EVALUARE
Definirea 1.1 Definirea reacţiei chimice Manual - conversaţia euristică 1 oră - examinarea curentă
reacţiilor chimice 1.3 Modelarea reacţiei chimice Culegeri - întrebări reciproce - observare sistematică
4.1 Reactanţii şi produşii de reacţie - problematizarea - temă pentru acasă
5.1 Moment de lectură: Modelează reacţia chimică! - explicaţia
5.3 (p.113)
Soluţii bazice, 2.1 Definirea pH-ului unei soluţii Soluţii: oţet, suc - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
acide, neutre. 2.4 Determinarea pH-ului unei soluţii (indicatorii, pH- de lămâie, lapte, - conversaţia euristică - observare sistematică
pH-ul 3.1 metrul) sol.sodă caustică, - ştiu, vreau să ştiu … - evaluare referate
4.1 Definirea indicatorilor saramură, sol.cu - modelarea - ev.parţială portofolii
5.1 Exemple de indicatori (fenolftaleina, turnesolul) detergenţi, alcool - exerciţiul - evaluare AEL
Clasificarea soluţiilor după pH: exemple pH-metru - algoritmizarea
Moment de lectură: Ploile acide (fişă de lectură) Indicatori - platforma AEL
Moment de lectură: Ploile acide (referate) Referate
Legea conservării 2.1 Verificarea practică a legii conservării masei Manual - problematizarea 0,5 oră - examinarea curentă
masei substanţelor 2.3 substanţelor Culegeri - exp. individual - observare sistematică
2.4 Enunţul legii conservării masei substanţelor Ustensile de lab. - conversaţia euristică - investigaţia
5.1 Moment de lectură! Experimentează şi descoperă! Reactivi chimici - ştiu, vreau să ştiu … experimentală
5.3 (p. 114) Fişe de lucru - modelarea - evaluare fişe de lucru
Legea conservării 2.4 Realizarea bilanţului atomilor Manual - problematizarea 0,5 oră - examinarea curentă
atomilor 4.3 Enunţul legii conservării atomilor Culegeri - ştiu, vreau să ştiu … - observare sistematică
5.2 Moment de lectură! Lucrează singur! (p. 117) Sistemul periodic - modelarea - temă pentru acasă
Fişe de lucru - exerciţiul - evaluare fişe de lucru
- algoritmizarea
Reacţii chimice. 1.3 Efectuarea unor reacţii chimice Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
Tipuri de reacţii 2.1 Modelarea unor reacţii chimice Culegeri - exp. individual - observare sistematică
chimice 2.3 Clasificarea reacţiilor chimice Ustensile de lab. - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Moment de lectură: Exemple de reacţii care au loc Reactivi chimici - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.3 cu degajare de gaze sau formare de precipitate. Sistemul periodic - conversaţia euristică - ev.secv.referate
5.1 Semne convenţionale (p. 117) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL

Ecuaţiile reacţiilor 3.4 Definirea ecuaţiei reacţiei chimice Manual - problematizarea 1oră - observare sistematică
chimice 4.1 Modelarea ecuaţiei reacţiei chimice: exemple Culegeri - algoritmizarea - temă pentru acasă
4.3 Algoritmul de stabilire a coeficienţilor unei ecuaţii Sistemul periodic - conversaţia euristică - evaluare fişe de lucru
5.3 chimice Fişe de lucru - modelarea - evaluare AEL
Moment de lectură: Să aplicăm! (p. 116-117) - platforma AEL

1
Reacţii de 1.3 Reacţii de combinare: experimente Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
combinare 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual - observare sistematică
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.1 Definirea reacţiei de combinare laborator - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Ştiaţi…? (p.121) Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 Moment de lectură: Ne jucăm şi învăţăm! (p.121) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Reacţii de 1.3 Reacţii de descompunere: experimente Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
descompunere 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual - observare sistematică
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.1 Definirea reacţiei de descompunere laborator - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Ştiaţi…? (p.125) Dacă vrei să Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 ştii mai mult! (p.125) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Reacţii de 1.3 Reacţii de substituţie: experimente Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
substituţie 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual - observare sistematică
(înlocuire) 2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.1 Definirea reacţiei de substituţie laborator - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Imaginează-ţi următoarele Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 experimente (p.129) Aplică ce ai învăţat! (p.129) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Reacţii de schimb 1.3 Reacţii de schimb: experimente Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
(dublă înlocuire) 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual - observare sistematică
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.1 Definirea reacţiei de schimb laborator - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Dacă vrei să ştii mai mult! Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 Prepară substanţe colorate (p.132) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Reacţii exoterme şi 1.3 Reacţii exoterme şi endoterme: experimente Manual - problematizarea 1 oră - examinarea curentă
endoterme 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. individual - observare sistematică
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - exp. frontal - investigaţia exp.
2.4 Definirea reacţiilor exoterme şi endoterme Ustensile de - observaţia - evaluare fişe de lucru
4.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate laborator - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Fizica ne ajută! (p.139) Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 Ştiaţi…? (p.139) Chimia şi viaţa (p.139) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Reacţii lente şi 1.3 Reacţii lente şi rapide: experimente Manual - problematizarea 1 oră - observare sistematică
rapide 2.1 Notarea observaţiilor şi concluziilor în urma Culegeri - exp. frontal - investigaţia exp.
2.3 reacţiilor efectuate, în fişele de lucru Sistemul periodic - observaţia - evaluare fişe de lucru
2.4 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice efectuate Ustensile de lab. - modelarea - ev.secv.referate
4.3 Moment de lectură: Foloseşte ce ai învăţat! Reactivi chimici - conversaţia euristică - ev.secv.portofolii
5.1 (p.129) Oxidări în org.uman (p.140) Fişe de lucru - platforma AEL - evaluare AEL
Evaluare Modele de teste 1 oră - evaluare sumativă
Portofolii - ev. secv.portofolii
Referate - evaluare referate