Sunteți pe pagina 1din 1

PSIHIATRIE

PROLEGOMENE CLINICE
Mircea Alexandru Birt
Colectia UNIVERSITARIA
Coperta: Mircea A. Birt
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale
BIRT, MIRCEA ALEXANDRU, M. D. Ph.D.
Prof. univ. asociat psihiatrie
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Psihiatrie. Prolegomene clinice/Mircea Alexandru Birt
Dacia, 2001
604 p.; 24 cm - (Universitaria)
ISBN 973-35-1171-4
331.101.1-616.89
Cluj-Napoca
Editura Dacia
Cluj-Napoca 3400, str. Ospatariei, nr. 4, teUfax: 064/42 96 75
e-mail: edituradacia@hotmail.com, www.edituradacia.ro
Bucuresti: Oficiul postal 15, sector 6
str. General Medic Emanoil Severin, nr. 14 tel. 01/315 89 84, fax: 01/315 89 85
SatuMare, 3600, B-dul Lalelei, R13, et. VI, ap. 18 tel.S 061/76 911, fax: 061/76 91 12 www.multiarea.ro
Baia Mare, str. Victoriei, nr. 146 tel ./f ax: 062/21 89 23
Tehnoredactor: Aurelia Suciu
Redactor: Iancu Axente Teodor