Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURA OPERAIONAL

privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _1___ din
24
Exemplar nr.: 1

SCOP
Pregatirea pieselor/produselor biologice adresate serviciului de anatomie patologica pentru
procesare in vederea elaborarii diagnosticului histopatologic sau citologic

DESCRIEREA PROCEDURII

1. Generalitati
Pentru efectuarea diagnosticului histopatologic asupra produselor biologice recoltate (piese
operatorii, organe, material bioptic etc) sunt necerare o serie de etape premergatoare obtinerii
lamelor de histopatologie si citologie. Etapa de punere in lucru a produselor biologice se refera la
modalitatea in care aceste produse sunt receptionate in Serviciul de AP si sunt pregatite puse
in lucru - pentru procesare/colorare: descriere macroscopica, prelevare, plasare in casete de
plastic.
- extemporaneu si le duce in sala unde medicul anatomopatolog examineaza la microscop;
medicul anatomopatolog examineaz la microscop seciunile efectuate, noteaz pe
buletinul de nsoire al piesei diagnosticul histopatologic, semneaz i parafeaz;
- registratorul medical noteaz rezultatul histopatologic de pe fisa de insotire a materialului
biopsic n registrul unic de eviden a biopsiilor;
- prin intermediul cadrului medical delegat de sectia care a adus piesa n Serviciul de
Anatomie Patologic, diagnosticul histopatologic al examenului extemporaneu este
comunicat chirurgului in cel mai scurt timp.

2. Continutul procedurii operationale


2.1. RECEPTIONAREA PIESELOR TRIMISE SERVICIULUI DE ANATOMIE
PATOLOGICA
2.1.1. Receptionarea fragmentelor tisulare trimise pentru ex. histopatologic la parafina
- Fragmentele tisulare destinate prelucrarii la parafina sunt predate persoanei responsabile din
serviciul de AP (asistent de laborator sau registrator medical sau ingrijitor curatenie) de catre
reprezentantul desemnat al sectiei in care s-a efectuat prelevarea, pe baza de semnatura;
reprezentantul SAP semneaza de primire pe Fisa de insotire a materialului biopsic (Anexa 3) care
ramane in SAP si in registrul de evidenta a predarii pieselor al serviciului care trimite produsul
patologic;
1

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _2___ din
24
Exemplar nr.: 1

- Predarea/preluarea pieselor se face intre orele 8-12 ale zilei urmatoare efectuarii prelevarii; se
admit exceptii privind intervalul orar amintit pentru cazurile speciale (piese proaspete, urgente
etc).
- Fragmentele tisulare destinate prelucrarii la parafina si provenite de la Spitalele : CMF,
Dermatologie, ORL sunt preluate, pe baza de semnatura zilnic intre orele12-14, de catre
registratorul medical sau asistentul de laborator AP desemnat.
- Fragmentele tisulare destinate prelucrarii la parafina si provenite din serviciul de prosectura
sunt aduse in serviciul de histopatologie, in recipiente etichetate cu leucoplast pe care sunt
inscrise datele de identificare ale cadavrului, de catre autopsieri, in termen de o saptamana de la
efectuarea autopsiei.
- Personalul care receptioneaza piesa (asistent de laborator sau registrator medical) verifica
existenta si corectitudinea completarii Fisei de insotire a materialului bioptic (formular tipizat
Anexa 3) si a Formularului cu acordul pacientului pentru pastrarea/distrugerea materialului
ramas dupa elaborarea diagnosticului, etc (formular tipizat - Anexa 4).
NOTA Fisa de insotire a materialului bioptic trebuie sa contina: Numele si prenumele
pacientului, sexul, varsta, CNP, numarul F.O. clinice, date clinice si tratamente aplicate
anterior; datele examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate; rezultate
histopatologice sau citopatologice anterioare; diagnosticul prezumtiv; data operatiei sau
efectuarii biopsiei; semnatura si parafa medicului care trimite aceste produse.
- Personalul din SAP care receptioneaza piesa verifica existenta concordantei dintre datele
inscrise in fisa de insotire a materialului bioptic si datele inscrise pe recipientele care contin
fragmentele tisulare (numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei,
numele operatorului).
- Personalul din SAP care receptioneaza piesele va refuza primirea pieselor neinsotite de Anexa 3
si de Anexa 4 si a pieselor la care se constata deficiente in completarea datelor din cele doua
anexe sau neconcordante intre datele inscrise in Anexa 3 si datele inscrise pe recipientul in care
este trimisa piesa.
- Personalul din SAP care receptioneaza piesa va verifica existenta, calitatea si cantitatea
fixatorului in care este trimisa piesa; in cazul in care se constata deficiente in fixarea pieselor,
persoana care receptioneaza piesa va informa medicul anatomopatolog si va consemna deficienta
respectiva pe fisa de insotire a materialului bioptic.
NOTA 1. Daca pacientul, apartinatorul acestuia sau reprezentantul legal isi exprima
dezacordul pentru distrugerea tesuturilor care raman dupa orientarea macroscopica, medicul
curant informeaza medicul anatomopatolog de serviciu si impreuna se asigura ca pacientul,
apartinatorul acestuia sau reprezentantul legal isi asuma in scris obligatia sa distruga
tesuturile, prin incinerare sau inhumare si sa aduca dovada efectuarii acesteia care va fi
predata registratorului medical AP care o va indosaria.
NOTA 2 Piesa se poate trimite prospata (nefixata) in maximum doua ore de la operatie sau
2

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _3___ din
24
Exemplar nr.: 1

in formol tamponat 10% dupa acest interval, intr-un container care trebuie sa contina un
volum de formol de 2-10 ori mai mare dacat volumul piesei.
NOTA 3 Piesele operatorii se trimit in totalitate; nu sunt admise impartirea piesei si
trimiterea de tesut in mai multe servicii de anatomie patologica simultan.
NOTA 4 Piesa chirurgicala se trimite nesectionata, deschiderea ei facandu-se de catre
medicul anatomopatolog; cand acesta considera necesar, poate solicita prezenta medicului
operator la orientarea macroscopica.
Receptionarea produsului biologic in cazul ex. histopatologic cu plata se realizeaza in momentul
prezentarii chitantei ce atesta plata serviciului.
Orice deficienta constatata in cursul procesului de receptionare a pieselor este semnalata de catre
asistentul AP, registratorul AP medicului AP de serviciu.
2.1.2. Receptionarea produselor trimise pentru examenul extemporaneu
- Persoana desemnata din partea sectiei care cere ex. extemporaneu face cunoscuta aceasta
solicitare, in cel mai scurt timp, oricarei persoane din SAP, iar ulterior preda piesa si fisa de
insotire a materialului bioptic, registratorului medical, asistentului medical sau medicului AP
specialist, primar sau rezident responsabil pt. aceasta investigatie.
NOTA 1 Ex. extemporanee se efectueaza la cererea clinicianului, fiind recomandabil sa fie
anuntat de catre un reprezentant al sectiei care solicita investigatia respective (telefonic sau
verbal) cu 24 de ore inaintea interventiei chirurgicale.
NOTA 2 - Pentru ex. extemporaneu piesa/piesele se trimit proaspete, nefixate.
NOTA 3 Medicul anatomopatolog are dreptul sa refuze examenul extemporaneu in oricare
din urmatoarele situatii: a. tesutul trimis este impropriu d.p.d.v. tehnic examenului
extemporaneu: os/zone calcificate, debriuri necrotice etc. b. piesa trimisa sau leziunea este foarte
mica, existand riscul prejudicierii diagnosticului la parafina; c. in circumstante speciale, care se
apreciaza de catre medicul AP dupa sectionarea la gheata: noduli tiroidieni, ganglion limfatic
suspect de malignitate limfoida.
- Persoana din SAP care receptioneaza solicitarea examenului extemporaneu anunta in cel mai
scurt timp medicul AP de serviciu responsabil cu investigatia respectiva.
- Personalul din SAP care receptioneaza piesa (asistent laborator sau registrator medical) verifica
existenta si corectitudinea completarii Fisei de insotire a materialului bioptic (Anexa 3) si a
Formularului cu acordul pacientului (Anexa 4).
- Pentru ex. extemporaneu, fragmentele tisulare trebuie sa fie insotite de Fisa de insotire a
materialului bioptic completata in doua exemplare: unul cu descrierea macroscopica a piesei si
cu diagnosticul histopatologic la gheata care ramane in SAP, iar al doilea se preda, prin
intermediul persoanei de legatura, medicului care a solicitat ex. extemporaneu
- Se admite absenta formularului cu acordul pacientului (Anexa 4) in cazuri exceptionale:
urgente chirurgicale, come, absenta apartinatorilor.
3

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _4___ din
24
Exemplar nr.: 1

- Persoana desemnata din partea sectiei/blocului operator care solicita ex. extemporaneu asteapta
sau revine dupa rezultat dupa perioada de timp indicata de medicul AP si il preda in cel mai scurt
timp medicului clinician care a solicitat investigatia.
NOTA: rezultatul ex. extemporaneu poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea
malignitatii si este utilizat numai pentru luarea deciziei terapeutice intraoperatorii; orice alta
decizie terapeutica se ia doar pe baza diagnosticului definitiv la parafina.
2.2. PUNEREA IN LUCRU A PIESELOR
2.2.1. Punerea in lucru a fragmentelor tisulare trimise pentru examen histopatologic la
parafina
- Punerea in lucru a pieselor (orientarea) se realizeaza de catre medicul anatomopatolog primar,
specialist sau rezident, in cel din urma caz, sub indrumarea medicului specialist sau primar.
Medicul este asistat de un asistent de laborator care participa la manipularea pieselor/casetelor si
de un registrator medical sau asistent AP care participa la identificarea pieselor, etichetarea
casetelor/tifoanelor cu biopsii si la inregistrarea datelor din Fisa de insotire a materialului
bioptic in registrul de evidenta a biopsiilor din SAP.
- Punerea in lucru a pieselor se realizeaza in incaperea de orientare si examen
extemporaneu, dotata cu hota pentru lucrul cu substante toxice, chiuveta, apa curenta.
- Personalul care participa la punerea in lucru a pieselor poarta echipament de protectie:
halat, boneta, manusi, ochelari de protectie.
- - Medicul incepe punerea in lucru cu identificarea piesei, prin confruntarea datelor de pe
recipientul care contine piesa (citeste aceste date cu voce tare) si datele inscrise in fisa de
insotire a materialului bioptic (verificate de registratorul AP sau asistentulAP).
- - Pentru cazurile cu mai multe piese trimise pe aceeasi fisa de insotire, medicul incepe
punerea in lucru dupa identificarea tuturor pieselor care apartin cazului respectiv.
- Pentru cazurile cu mai multe piese trimise cu fise de insotire diferite medical incepe
punerea in lucru dupa identificarea tuturor pieselor si fiselor de insotire corespunzatoare
cazului respectiv.
- Fiecare piesa este inregistrata de catre registratorul medical sau asistentul de laborator in
registrul de biopsii cu urmatoarele rubrici: numarul de ordine, numele si prenumele
pacientului, CNP, sexul, varsta, tipul de material trimis, numarul F. O., diagnosticul
clinic, sectia care trimite produsul biologic, numele investigatorului, data primirii
materialului; numarul de ordine respectiv este trecut (de catre registratorul medical sau
asistentul medical AP) si pe fisa de insotire a materialului bioptic.
- Medicul care realizeaza punerea in lucru dicteaza registratorului AP datele obtinute in
cursul procesului de orientare (numar de piese, descriere macroscopica, numar de blocuri
puse in lucru), date care sunt completate de persoana responsabila cu inregistrarea in fisa
4

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _5___ din
24
Exemplar nr.: 1

de insotire a materialului bioptic.


Indiferent de marimea piesei, medicul o descrie si o masoara, consemnand numarul
fragmentelor tisulare identificate in recipient.
Pentru piesele tisulare de dimensiuni reduse, care nu necesita alte operatiuni, medicul
procedeaza la extragerea acestora cu o pensa din lichidul fixator, plasarea lor in casete
sau tifoane duble/triple si marcarea piesei cu colorant (albastru de metilen) pentru
usurarea identificarii in momentul incluzionarii in parafina.
Piesele de dimensiuni mari sunt masurate, descrise si sectionate de catre medicul AP; in
functie de modificarile macroscopice si de dimensiunile piesei, acesta va preleva
fragmente reprezentative pentru diagnosticul histopatologic.
Dupa orientarea fiecarei piese medicul sterge si spala pensa, cutitul si, cand este necesar,
spala sau schimba manusile, schimba periodic lamelele de sectionare care nu mai
corespund, iar asistentul de laborator care ajuta, schimba hartia de pe blatul de orientare.
- Pentru fragmentele tisulare de consistenta crescuta (calcificate, osificate) medicul, ajutat
de asistentul AP sau de registratorul medical, sectioneaza si/sau plaseaza aceste piese in
solutie de decalcifiere, intr-un recipient etichetat cu numarul din registrul de evidenta a
biopsiilor si numele si prenumele pacientului.
- Materialul tisular ramas dupa prelevarea fragmentelor pentru examenul histopatologic
este pus de catre medic in recipiente inchise si etichetate (de catre registratorul medical
sau asistentul medical care ajuta la orientare) cu numele, prenumele si/sau
numarul/numerele din registrul de evidenta a biopsiilor, in lichid fixator, pentru o
perioada de 3 luni de la elaborarea diagnosticului.
- In cazul pieselor de dimensiuni foarte mari se pastreaza ca material de rezerva
fragmente considerate reprezentative pentru diagnostic.
- Medicul specifica, iar registratorul medical sau asistentul care ajuta la inregistrarea
datelor noteaza pe Fisa de insotire a materialului bioptic de la cazul respectiv existenta
sau nu a materialului de rezerva.
- Medicul plaseaza fragmentele tisulare in casete de plastic numerotate cu creionul in
prealabil de persoana responsabila cu inregistrarea, sau in saculeti de tifon cu etichete de
carton, cu numerele corespunzatoare de pe Fisa de insotire a materialului biopsic si din
registrul de evidenta a biopsiilor.
NOTA. Pentru pacientii care doresc ca examenul histopatologic sa fie efectuat in alt
serviciu de anatomie patologica decat cel care deserveste unitatea medicala in care s-a
facut recoltarea, acestia trebuie sa solicite in scris efectuarea ex. histopatologic in alta
unitate, precizand care este aceasta unitate si asumandu-si responsabilitatea pentru
remiterea buletinului histopatologic medicului operator/recoltator.In aceste conditii
prelucrarea se face contra cost. Medicul operator/recoltator va asigura introducerea
piesei intr-un container etans, care sa indeplineasca toate cerintele trimiterii unei piese
5

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _6___ din
24
Exemplar nr.: 1

operatorii la mai mult de doua ore de la recoltare, intr-un volum de formol tamponat
10% de 2-10 ori mai mare decat volumul piesei; containerul va fi inscriptionat cu
numele si prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operatiei, numele
operatorului.

2.2.2. Punerea in lucru a fragmentelor tisulare trimise pentru examen extemporaneu


- Punerea in lucru (orientarea) a pieselor se realizeaza de catre medicul anatomopatolog
primar, specialist sau rezident, in cel din urma caz, sub indrumarea medicului specialist
sau primar. Medicul este asistat de un asistent de laborator care participa la manipularea
pieselor/casetelor si de un registrator sau asistent medical care participa la identificarea
pieselor si inregistrarea datelor din fisa de insotire a materialului bioptic in registrul de
evidenta a biopsiilor.
- Punerea in lucru a pieselor se realizeaza in incaperea de orientare si examen
extemporaneu, incapere dotata cu hota pentru lucrul cu substante toxice, chiuveta, apa
curenta.
- Personalul care participa la punerea in lucru a pieselor va purta echipament de protectie:
halat, boneta, manusi, ochelari de protectie.
- Medicul incepe punerea in lucru cu identificarea piesei, prin confruntarea datelor de pe
recipientul care contine piesa (citeste aceste date cu voce tare) si datele inscrise in fisa de
insotire a materialului bioptic (verificate de registratorul AP sau asistentulAP).
- Pentru cazurile cu mai multe piese trimise pe aceeasi fisa de insotire, medicul incepe
punerea in lucru dupa identificarea tuturor pieselor care apartin cazului respectiv.
- Pentru cazurile cu mai multe piese trimise cu fise de insotire diferite medical incepe
punerea in lucru dupa identificarea tuturor pieselor si fiselor de insotire corespunzatoare
cazului respectiv.
- Fiecare piesa este inregistrata de catre registratorul medical sau asistentul de laborator
responsabil cu inregistrarea datelor in registrul de biopsii din SAP cu urmatoarele rubrici:
numarul de ordine, numele si prenumele pacientului, CNP, sexul, varsta, tipul de material
trimis, numarul F. O., diagnosticul clinic, sectia care trimite produsul biologic, numele
investigatorului, data primirii materialului; numarul de ordine respectiv este trecut (de
catre registratorul medical sau asistentul medical AP) si pe fisa de insotire a materialului
bioptic. Se specifica in registrul de evidenta ca este vorba de examen extemporaneu.
-Numarul imediat urmator celui corespunzator piesei inghetate este atribuit (de catre
registratorul medical sau asistentul care participa la inregistrare) piesei dezghetate ce va fi
inclusa la parafina.
- Din tesuturile ramase dupa prelevarea probei pentru examenul extemporaneu medicul
va preleva fragmente pentru examenul la parafina. Acestor fragmente registratorul sau
asistentul medical responsabil cu inregistrarea datelor le va atribui alte numere, de
6

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _7___ din
24
Exemplar nr.: 1

preferat in continuarea celor atribuite piesei inghetate.


- Medicul care realizeaza punerea in lucru a piesei pentru examenul extemporaneu
dicteaza registratorului medical toate datele obtinute in cursul procesului de orientare,
date care sunt completate in fisa de insotire a materialului bioptic de catre registratorul
medical sau asistentul care participa la orientare; acesta va nota de asemenea, la indicatia
medicului, existenta sau nu a materialului de rezerva.
- Piesele de dimensiuni mari sunt masurate, descrise si sectionate de catre medic; in
functie de modificarile macroscopice si de dimensiunile piesei, acesta va preleva unul sau
mai multe fragmente reprezentative pentru diagnosticul extemporaneu.
- Pentru cazurile cu mai multe piese trimise pentru examenul extemporaneu (limite de
rezectie) medicul identifica si pune la inghetat in ordine piesele
- Dupa orientarea fiecarei piese medicul sterge si spala pensa, cutitul si manusile, iar
asistentul medical schimba hartia de pe blatul de orientare/spala blatul de orientare.
- Pentru fragmentele tisulare de consistenta crescuta (calcificate, osificate) medicul va
proceda la sectionarea si/sau plasarea acestora in solutie de decalcifiere, intr-un recipient
etichetat cu numarul din registrul de evidenta a biopsiilor si/sau numele si prenumele
pacientului.

2.3. PROCEDURA DE PRELUCRARE A TESUTURILOR


2.3.1. Procesarea in histochineta
Casetele de plastic ce contn materialul biopsic sunt introduse de catre asistenta in histochineta.
Histochineta este un aparatat de procesarea a biopsiilor , durata in care aparatul prelucreaza
piesele este de 14 ore si in acest timp se desfasoara urmatoarele etape:
- Fixarea care urmareste sa opreasca procesul de descompunere a tesuturilor dupa
scoaterea lor din organism. Fixarea uzuala se realizaeaza cu formol 10% tamponat.
Timpul este de o ora in prima baie si doua ore in cea de-a doua baie.
- Deshidratare se realizaeaza uzual cu alcooli a caror concentratie creste gradat (70%, 80%,
96% si 100%). In timpul deshidratarii are loc intarirea mai mult sau mai pronuntata a
pieselor si micsorarea lor in volum cu aproximativ 5- 15%. Timpul pentru fiecare baie
este de o ora, scopul acestui timp este de a scoate apa din tesuturi.
- Clarificarea consta in scoaterea alcoolului din piesa cu un solvent al parafinei (toluen).
Pentru clarificare se folosesc 3 bai de solvent, durata pentru fiecare fiind de o ora.
Prelungirea timpului in baia de toluen duce la intarirea piesei.
- Parafinarea (incluzionarea la parafina) este procedeul care permite infiltrarea
fragmentelor cu un material elastic, semidur , cu punct de topire fix si care poate fi
sectionat dupa solidificare.Incluzionare confera piesei propietati noi in ceea ce priveste
consistenta, omogenitatea si elasticitatea. Cel mai cunoscut mediu de incluzionare este
7

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _8___ din
24
Exemplar nr.: 1

parafina histologica. Durata incluzionarii este de o ora prima baia si doua ore in a doua
baie.
Dupa ce piesele au fost procesate ele trebuie incluzionate.
2.3.2. Includerea pieselor la parafina
Aparatul de includere la parafina este format din 3 module:
- Dispenser de parafina si este folosit pentru includerea in parafina a probelor, rapid si
curat. Temperatura constanta a bazinului, a suprafetei de lucru si incalzirea separata a
duzei de dozare asigura o temperatura optima de lucru.
- Unitatea de preincalzire prevazut cu o camera superioara pentru mulaje si un bazin unde
se pun casetele.
- Bloc de racire utilizat pentru a pune piesele deja incluzionate cu parafina.
2.3.3. Sectionarea blocurilor de parafina la microtom
Sectionarea este un timp dificil de standardizat, in care sunt implicate experienta, indemanarea si
rabdarea celui care o efectueaza. Sectionarea este procedura prin care se obtin sectiuni de diferite
grosimi (3-5) care pot fi lipite pe lame histologice in vederea colorarii. Fragmentele
incluzionate in parafina se sectioneaza cu ajutorul microtomului. Microtomul este format din
suport pentu cutit care ramane fix in timpul sectionarii. Cutitul (lama) este prins in suportul sau
si se poate da inclinatia dorita cu ajutorul unui dispozitiv special. Suportul cutitului este mobil pe
o sina orizontala, putandu-l apropia sau indeparta de suportul port-obiectului.
Suportul port-obiectului este mobil in directia verticala. El se ridica si coboara cu ajutorul unui
dispozitiv mecanic constituit dintr-o roata (pe care o pune in miscare cel ce lucreaza) articulata
cu un sistem de biela care transforma acesta miscare circulara in miscare verticala. Totodata,
suportul port-obiectului este mobil pe linia frontala, ceea ce ii permite sa se apropie sau sa se
indeparteze de cutit.
Cu ajutorul unui dispozitiv care pune in legatura miscarea sistemului roata- biela-suport cu un
sistem de roata dintata-arc, suportul port-obiectului inainteaza la fiecare miscare verticala cu
atatia microni cati sunt indicate de viza micrometrica in legatura cu sistemul roata dintata-arc.
Daca sectionarea este buna, sectiunile sunt lipite una de alta, formand o panglica. Cu ajutorul a
doua ace de disociere prindem capetele panglicii obtinute, o ridicam de la microtom si o
intindem intr-o baie de apa .
Lama numerotata cu acelasi cod de pe caseta se unge cu albumina si cu ajutorul acelor de
disociere luam sectiunea din baia de apa.84.2.3.4. Deparafinarea sectiunilor obtinute
- uscarea sectiunilor la cald timp de 20-30 min.
- in acelasi timp se introduce in termostat si toluenul pentru a se incalzi.
- se pun sectiunile in toluenul cald si se lasa in termostat alte 20- 30 min.

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _9___ din
24
Exemplar nr.: 1

2.4. PROCEDURI DE COLORARE A LAMELOR EFECTUATE


Coloratie uzuala :

Coloratia HE

uscarea sectiunilor la cald timp de 20-30 min.


in acelasi timp se introduce in termostat si toluenul pentru a se incalzi.
se pun sectiunile in toluenul cald si se lasa in termostat alte 20- 30 min.
se pun apoi in alcooli de concetratie descrescanda:
- alcool etilic absolut timp de 5 min;
- alcool etilic 96% timp de 5 min;
- alcool etilic 80% timp de 5 min;
- alcool etilic 70% timp de 5 min.
- se spala in doua bai de apa si in a treia se lasa la diferentiat.
- se trec in eozina timp de 5 min.
- se spala in 1-3 bai de apa
- se pun apoi in alcooli de concentratie crescanda:
alcool etilic 70% timp de 5 min
- alcool etilic 80% timp de 5 min;
- alcool etilic 96% timp de 5 min;
- alcool etilic absolut timp de 5 min.
- se trec in toluen pentru clarifiere timp de 5-15 min.
- se monteaza apoi cu balsam de Canada.
Principalele coloratii speciale histochimice generalitati
Medicul anatomopatolog solicita acesta tehnica speciala de colorare doar in cazuri speciale, pe
lame sectionate, pentru completarea diagnosticului pus pe coloratiile uzuale si/ sau speciale
histochimice, stabilind astfel diagnosticul final.
In continuare, pasii de prelucrare histologica sunt cei obisnuiti : includerea se face in parafina
histologica, sectionarea presupune efectuarea de sectiuni de 4 microni, deparafinarea completa si
hidratare corespunzatoare.
Principalele coloratii speciale histochimice sunt : Coloratia Giemsa,
Coloratie tricroma: Metoda Gomori, PAS- Albastru alcian, Reactia PAS
Coloratia Giemsa
-

- grosimea sectiunilor 2-4 .


uscarea sectiunilor la cald timp de 20- 30 min.
deparafinare in toluen cald timp de 20-30 min

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _10___ din
24
Exemplar nr.: 1

deshidratare in bai successive de alcooli de concentratie descrascanda ( sunt 4 bai si fiecare


baie are o durata de 5 min).
se spala in 3 bai de apa distilata.
se pun in solutia Giemsa o ora sau 30 min la termostat
se pun in -alcool etilic (se tin pana ce numaram la 12 );
- alcool etilic cu 2 picaturi de acid acetic (se tin pana ce numaram la 12)
se pun in acetona 95 ml + 5 ml toluen (se tin pana ce numaram la 12 );
- acetone 70 ml + 30 ml toluen (se tin pana ce numaram la 12);
- acetone 70 ml + 30 ml toulen (se tin pana ce numaram la 12);
- toluen (se tin pana ce numaram la 12 ).
sectiunile sunt montate cu balsam de Canada.

Solutia Giemsa de folosire : 20 ml Giemsa + 80 ml apa bidistilata apoi trebuie filtrate si se


prepara proaspat de fiecare data.
Rezultat:
- cromatina albastru;
- granule de leucocite rosu clar;
- Limfocite albastru;
- Monocite si plasmocite albastru;
- Eritrocite rosu deschis spre oranj.
Coloratie tricroma: Metoda Gomori
Piesele vor fi fixate in formol sau amestecuri de sublimate, bicromat sau acid picric.
Includerea la parafina da rezultate foarte bune.
Prepararea solutiilor:
- solutie permanganat de potasiu 0,5-1%;
- solutie metabisulfit de potasiu 2%;
- solutie amoniacala de azotat de argint;
- solutie clorura de aur 0,2%;
- solutie tiosulfat de sodium 10%.
Tehnica:
-oxidarea sectiunilor deparafinate in solutie permanganat de potasiu 0,5-1% timp de 1-2 minute;
- spalare in apa curgatoare cateva minute;
- albire cu solutie de metabisulfit de potasiu 2% timp de un minut;
- spalare in apa de robinet timp de 3-5 minute;
- sensibilizare la actiunea nitratului de argint cu solutie alaun de fier si amoniu (proaspat
preparata);
- spalare in apa curgatoare si clatire de doua ori in apa distilata;
10

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _11___ din
24
Exemplar nr.: 1

- impregnare in solutie amoniacala de nitrat de argint timp de 1 minut;


- spalare rapida in apa distilata;
- reducere in formol 1/10 diluat cu apa , timp de 5 minute;
- spalare in apa curgatoare timp de 5 minute;
- virare in clorura de aur 0,1-0,2 % timp de 10 minute;
- spalare in apa distilata;
- reducere in metabisulfit de potasiu 2% timp de 1 minut;
- fixare in tiosulfit de sodium 1% timp de 1 minut;
- spalare in apa;
- deshidratare;
- montare in balsam de Canada.
Rezultate:Fibrele de reticulina apar colorate in negru, iar cele de colagen in rosu.
PAS- Albastru alcian
-

piesele sunt fixate in formol si incluse la parafina;


grosimea sectiunilor de 3-5 m;
se deparafineaza si se hidrateaza sectiunile in alcooli de concentratie descrescanda
(100%; 96%;80%;70%);
- se spala in apa distilata;
- se pun in albastru alcian 5 min;
- se spala cu apa de la robinet 5 min;
- se spala cu apa distilata (cufundare);
- se pun in acid periodic 10 min;
- se spala cu apa de la robinet 3 min;
- se spala cu apa distilata;
- se pun in reactivul Shiff 15 min;
- se spala cu apa de la robinet 3 min;
- se spala cu apa distilata;
- se trec apoi in hematoxilina Gill III 20 sec.;
- se spala cu apa de la robinet;
- se trec apoi pentru deshidratare in alcooli de concentratie crescanda
(70%; 80%; 96% 100%);
- se pun pentru clarificare in toluen 5-10 min;
- se monteaza cu balsam de Canada.

11

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _12___ din
24
Exemplar nr.: 1

Rezultate:
- mucine sulfatate slab acide albastru inchis;
- acid hialuronic slab acid albastru inchis;
- sialomucine slab acide- albastru inchis
- nucleii albastru;
- hidrati de carbon, mucoproteine, membrane bazala rosu purpuriu.
Reactia PAS
piesele sunt fixate in formol ;
grosime a sectiunilor 3-5m;
se deparafineaza si se hidrateaza sectiunile in alcooli de concentratie descrescanda (100%;
96%;80%;70%);
- se spala in apa distilata;
- se pun in acid periodic 5 min;
- se spala cu apa de la robinet 3 min;
- se spala cu apa distilata;
- se pun in reactivul Shiff 15 min;
- se spala cu apa de la robinet 3 min;
- se spala cu apa distilata;
- se trec apoi in hematoxilina Gill III 2 min;
- se spala cu apa de la robinet;
- se trec apoi pentru deshidratare in alcooli de concentratie crescanda
(70%; 80%; 96% 100%);
- se pun pentru clarificare in toluen 5-10 min;
- se monteaza cu balsam de Canada.
-

Rezultate:
- mucopolizaharidele, mucoproteinele neutre, cerebrozidele si gangliozidele, sfingomielina si
grasimile complexe vor apare in rosu-viu;
- nuclei sunt colorati in negru-violaceu.
De retinut :
- acidul periodic se prepara de fiecare data;
- reactivul Schiff se pastreaza la frigider; daca devine rosu nu se mai foloseste;
- trebuie puse teste positive.
2.5. EXAMINAREA LA MICROSCOP SI
ANATOMO-PATOLOGIC

ELABORAREA DIAGNOSTICULUI

12

PROCEDURA OPERAIONAL
privind
punerea in lucru a
pieselor/produselor biologice
__________________
Anatomie-Patologica

COD PO

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina _13___ din
24
Exemplar nr.: 1

Medicul anatomo-patolog examineaza la microscop sectiunile efectuate, noteaza pe


buletinul de insotire al piesei diagnosticul histopatologic, semneaza si parafeaza.
Regisrtatorul medical redacteaza buletinul histopatologic si noteaza rezultatul
histopatologic in registrul unic de evidenta al biopsiilor.
Prin intermediul cadrului medical delegat de sectia care a adus piesa in Serviciul de
Anatomie Patologica rezultatele histopatologice vor parveni sectiilor respective.

13

S-ar putea să vă placă și