Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI

DEPARTAMENTUL DE PROIECTARE URBANA SI PEISAGISTICA


FACULTATEA DE URBANISM ANUL III U+P, SEM 2, 2014-2015
STUDIU DE ILUSTRARE ARHITECTURAL URBANISTICA

TEMA NR. 7- 27.05.2015


Se solicita esentializarea prin desen a unei zona reprezetative din Bucuresti. Principalele
componente si elemenente caracteristice se vor evidentia grafic, se vor schita
conformarea generala a spatiului si elemente de reglementari/ regulament.
Se solicita obligatoriu predarea urmatoarelor piese:
- plan general (sc.la alegere cu indicarea acesteia in plansa)
- desfasurari
- crochiuri (planuri, detalii) considerate semnificative
- crochiuri de ambianta
Se recomanda redactarea lucrarii pe format A4/A3.
Elementele grafice vor fi insotite de elemente de regulament ilustrat.
URBANISM - Piata Romana si Bulevardul Dacia pana la intersectia cu Calea
Dorobantilor
PEISAGISTICA - Piata Victoriei si Parcul Kiseleff

MOD DE DESFASURARE:
- Lucrarile se vor elabora individual
- La fiecare sedinta de atelier, se va lansa tema saptamanala, cele 2 ore fiind alocate studiului
individual. Lucrarea se va preda la finalul celor 2 ore.
- Lucrarile finale se vor preda pe maxim 2 formate A4 (desen si text, din care maxim 1 A4 text)
CRITERII DE EVALUARE
- Pentru promovare este necesara prezenta la minim 4 lucrari. Este necesar ca aceste 4 lucrari sa fie
notate cu minim 5,0. Media finala se calculeaza ca medie aritmetica a 4 note cele mai mari.