Sunteți pe pagina 1din 9

I Activitati didactice, activitati individuale, evaluare

Semestrul I

Semestrul II

Prelegeri
Lucrari practice
Total ore pe semestru
Lucrari de control
Atestari
Colocviu div.

II Scopul si obiectivele disciplinei


Obiectul desenul ethnic consta in ansamblul cunostintelor necesare
reprezentarii grafice a unoe piese, masini, constructii etc., concepute de
proectanti sau existente, in vederea executiei si intelegerii functionarii lor.
Desenul ethnic este reprezentarea grafica plana a unei idei sau concepii
tehnice dupa anumite norme si reguli stabilite in acest scop.
Baza desenului tehnic constituie Geometria decriptiva si un sir de reguli
si conventii stabilite prin standarte de stat. Desenul tehnic este un mijloc
indespensabil pentru exprimarea in tehnica a tuturor elementelor privind
proiectarea, executi, contolul si exploatarea unui produs tehnic. Acesta
reprezinta in limbaj comun de exprimare atit pentru proiectant si executant,
cit si pentru utilizatorul unui produs (piesa, ansamblul despozitiv, masina
etc.).
Desenul tehnic permite insusirea notiunii de scheme de specialitate, cit si
a regulilor de reprezentare grafica a acestora cu indeplinirea tabelei de
componenta.
Concomitent cu celelalte disciplini de specilitate, desenul ethnic ocupa
un loc deosebit de comunicare cu programele de invatamint tehnic.

III Continutul lectiilor practice


Nr. de
d/o
1
1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

3.3

4
4.1

Continutul lectiilor practice


Introducere
Obiectul si scopul disciplinei
Clasificarea desenelor tehnice
Reprezentarea grafica a desenelor tehnice
Formate (GOST 2,301-68). Indicatorul de baza
(GOST 2.104-68)
Linii de desen (GOST 2.3004-81)
Lucrare grafica (LG) la tema ,,Linii de desen (FA4)
Caractere si scrierea tehnica (GOST 2.303-81)
Lucrare grafica la tema ,,Caractere si scrierea
tehnica (FA4)
Cotarea desenelor
Constructii geometrice (elementele segmentului,
unghiului, circumferintei)
Racordari
Lucrare grafica la tema: ,,Racordari (FA4)
Construirea curbelor (elipsa, sinusoida)
Lucrare grafica la tema: ,,Construirea curbelor
(FA4)
Bazele geometriei descriptive
Plane de proiectie
Proiectia ortogonala a punctului
Reprezentarea in proiectie ortogonala a dreptei
Proiectiile dreptei
Pozitiile particulare ale dreptei
Reprezentarea proiectiei ortogonale a planului,
moduri de reprezentare
Pozitiile particulare ale unul plan
Reprezentarea dreptei si a punctului continutului de
un plan. Drepte particulare ale unui plan
Pozitii relative a doua plane. Pozitiile dreptei fata de
un plan
Proiectii axonometrice
Tipuri de axonometrii. Reprezentarea punctului si

Numar
de ore

4.2
4.3
4.4

4.5

segmentului de dreapta in axonometrie


Reprezentarea figurilor plane in axonometrie
(triunghiului, pentagonului, circumferintei)
Proiectarea corpurilor geometrice cu muchii (prisma,
piramida)
Lucrare grafica(FA4)
Proiectarea corpurilor de rotatie (cilindrul, conul,
trunchiul de con)
Lucrare grafica (FA4)
Aplicatii ale geometriei descriptive, in desenul tehnic
Desenul complex al modelului
Lucrari grafice:
Construirea reprezentarii a 3-a dupa doua
reprezentari date (FA4)
Lucrare de control
Construirea a trei reprezentari (vederi) a corpului
dupa reprezentarea lui axonometrica (FA4)
Lectie de totalizare
Total ore:

Semestrul II
5
5.1

5.2
5.3

Desen industrial
Tipuri de articole (GOST 2.101-68)
Documente de proiectare (GOST 2.102-68)
Inducutarul desenului tehnic
Vederi (GOST 2.305-68). Reguli de amplasare si
notare a vederilor
Sectiuni simple. Particularitatile construirii conform
GOST 2.305-68
Lucrare grafica ,,Sectiuni simple (FA4)
Sectiuni compuse. Particularitatile construirii
conform GOST 2.305-68
Lucrare grafica ,,Sectiuni compuse (FA4)
Sectiuni. Particularitatile construirii sectiunilor
propriu-zise conform GOST 2.305-68

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

Elementele extrase, conventionalizme si simplificari


(GOST 2.303-68)
Lucrare grafica ,,Sectiuni (FA4)
Reprezentarea grafica a materialelor
Hasuri (GOST 2.306-68)
Cotarea desenelor tehnice (GOST 2.306-68)
REprezentarea, cotarea si notarea filetului
Inscrierea pe desen a tolerantelor la dimensiuni si
tolerantelor geometrice
Notarea starii suprafetelor (rugozitatea)
Clase de rugozitate. Semne conventionale
Reguli de indicare pe desen a rugozitatii suprafetelor
Notarea tratamentului termic si acoperirilor
suprafetelor de piese
Schitarea pieselor. Schitarea pieselor de masini de pe
model
Notiunea si esenta procesului de schitare. Elementele
tehnologice si constructive ale pieselor
Indeplinirea schitei piesei de tip ,,Arbore (FA4)
Indeplinirea schitei piesei de tip ,,Bucsa (FA4)
Reprezentarea imbinarilor pieselor de masini
Imbinari nedemontabile: prin nituri, lipire, sudare
Desenul de ansamblu si desenul de asamblare
Continutul, reprezentarea, cotarea. GOST 2.109-73
GOST 2.119-73
Tabelul de component GOST 2.108-68
Consecutivitatea executarii desenelor de asamblare
Convetionalizme si simplificari pe DA
Lucrare grafica ,,Desen de ansamblare (FA3)
(multiplicat la Xerox in baza modelului)
Lucrare grafica ,,Tabel de component (FA3)
Detalierea desenului de ansamblu
Normele tehnice generale fata de desenul de executie
GOST 2.109-73
Desene de executie (schite) ale pieselor din unitatea
de ansamblu
Lucrare grafica ,,Schita piesei (FA3)
Lucrare grafica ,,Desen de executie (FA3)
Scheme de specialitate

6.1
6.2
6.3

6.4

Generalitati despre scheme, tipuri de scheme GOST


2.701-84
Insemnari conventionale de utilizare generala GOST
2.721-82
Insemnari conventionale a elementelor
GOST 2.722-68 : 2.758-81
Lucrare grafica ,,Elemente de scheme (FA3)
(notatii conventionale)
Reguli de executare a schemelor de specialitate
Elementele schemei. Tabel de componenta
GOST 2.702-75
Lucrare grafica ,,Schema de specialitate
,,Tabel de componenta
Lectie de totalizare
Total ore:

IV Continutul lucrarilor practice


Semestrul I
Nr. de
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Formatul
A4
A4
A4
A4
A3
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4

Continutul lucrarii
Coala de titlu
Liniile desenului
Caractere
Racordari
Curbe
Prizma si piramida
Cilindrul si conul (tr. de con)
Desene comlexe si axonometrii
Modelul nr.1
Modelul nr.2
Sectiuni simple
Sectiuni compuse

11

A4

Nr. de
d/o
1
2
3
4
5

Formatul

A4
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A3

A3

Sectiuni propriu-zise
Continutul lucrarii
Coala de titlu
Schitarea ,,Arbore
Schitarea ,,Bucsa
Desenul de ansamblu
Tabel de component
Schita piesei
Desen de executie
Elemente de schema
(notatii conventionale)
Schema de specialitate
Tabel de component

V Chestionar pentru evaluari periodice si finale


1. GOST 2.301-68 ,,Formatele
- Formate principale si formate suplimentare
- Chenarul desenului
2. GOST 2.302-68 ,,Scarile
- Definitia scarii
- Cum se alege scara
3. GOST 2.303-68 ,,Liniile desenului
4. GOST 2.304-81 ,,Caractere
- Scrieti tip A
- Scrieti tip B
5. GOST 2.104-68 ,,Inscriptia principala
6. GOST 2.307-68 ,,Cotarea desenelor
- Unitati de masura
- Liniile de cota
- Sageti
- Liniile ajutatoare
- Cote

- Reguli de cotare
7. Constructii geometrice
- Divizarea segmentului de dreapta, unghiului,
circumferintei in parti egale
8. Racordari
- Definirea racordarii
- Racordarea laturilor ungyiului cu raza de
circumferinta
- Racordarea dreptei cu arcul de circumgerinta
- Racordarea a doua arcuri de circumferinta
9. Curbe
- Clasificarea
- Regulile de proiectare a curbelor
10. Metode de proiectare si planelede proiectie
11. Proiectii ortogonale
- Proiectia ortogonala a punctului
- Proiectiile dreptei
- Reprezentarea planului
12. GOST 2.317-69 ,,Proiectii axonometrice
- Tipuri de axonometrii
- Reprezentarea punctului in axonometrie
- Reprezentarea segmentului de dreapta
- Reprezentarea planurilor
13. Proiectarea prizmei, piramidei si punctului
14. Proiectarea cilindrului, conului si punctului
15. Aplicatii ale geometriei descriptive in desenul ethnic
- Reprezentarea ortogonala a pieselor
- Reguli de executare a desenelor complexe dupa
modeluri din natura
16. GOST 2.101-68 ,,Tipuri de articole
17. GOST 2.102-68 ,,Documente de proiectare
18. GOST 2.305-68 ,,Reprezentari, vederi, sectiuni
- Definirea vederii
- Clasificarea vederilor
- Regulile amplasarii vederilor
- Principiul determinarii vederii principale si
numarul de vederi
- Sectiuni simple cu vederi

- Sectiuni compuse cu vederi


- Sectiuni propriu-zise
19. GOST 2.305-68 ,,Elemente extrase, conventionalizme si
simplificari

Bibliografie
1. .. ,, ., 1989
2. .. ,,
, ., 1989

3. .., .. ,,, ., 1982


4. .., .. . ,,
, ., 1977
5. Viatkin G.P., s.a. ,,Desenul tehnic de constructii de masini
Chisinau, 1991
6. Dale C., s.a. ,,Desen ethnic industrial pentru constructii de masini,
Bucuresti, 1990
7. Avraam V., s.a. ,,Desen tehnic industrial (indrumari de lucrari),
Timisoara, 1988
8. Enache I., s.a. ,,Geometria descriptive si desen tehnic (problem si
aplicatii), Bucuresti, 1982
9. Luis V., s.a. ,,Reprezentarea axonometrica in desenul indusrial,
Chisinau, 1995
10. Vasilescu E., s.a. ,,Desen tehnic industrial (elemente de
proiectare) E.T., Bucuresti, 1994