Sunteți pe pagina 1din 2

Cărţi citite cu cronometrul în mână

În ultimii 50 de ani, datorită dezvoltării it, bombardamentul informaţional a crescut exponenţial,


dar metoda de citire a rămas aceeaşi. Încă nu s-au inventat cipuri pentru introducerea
informaţiilor în memorie.

În ciuda evoluţiei spectaculoase a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, oamenii citesc de sute de


ani în acelaşi mod şi cu aceeaşi viteză. Adică în stilul dobândit în clasa întâi, când privirea se oprea pe
fiecare cuvânt, ceea ce implică un efort al ochilor şi al creierului deosebit de mare. Din această cauză,
cei mai mulţi oameni citesc cu o viteză medie de 100-150 de cuvinte pe minut şi reţin doar 30%-40%
din informaţiile textului.

Cercetările întreprinse în ultimele decenii au condus la dezvoltarea unor tehnici ştiinţifice menite să
conducă la o citire şi o memorare rapidă. În România, iniţiatorul programului de citire rapidă a fost
profesorul Radu Budei, medaliat la Geneva pentru inventarea aparatului de citire rapidă. Sistemul
permite dezvoltarea capacităţii, astfel încât ochiul devine, treptat, capabil să surprindă mai multe
cuvinte, chiar şi un rând întreg, deoarece creierul nu mai analizează fiecare cuvânt, ci percepe idei
exprimate prin una sau mai multe propoziţii. Cursurile predate de Infospeed schimbă nu numai modul
de operare în domeniul citirii, memorării şi învăţării active, ci întregul stil de viaţă al oamenilor
deoarece, într-o societate informaţională, învăţarea depăşeşte graniţele şcolii. Noua societate ne
obligă să învăţăm încontinuu, iar la curs, pe lângă dobândirea tehnicilor ştiinţifice, participanţii învaţă
să se descopere dincolo de aparenţe.

Tehnici pentru o citire rapida

Cititul rapid se face cu tot corpul şi cu toate simţurile. Principiul care stă la baza succesului îl constituie
schimbarea vechilor obiceiuri şi adoptarea unei atitudini extrem de flexibile în timpul studiului.
În timpul cititului mişcaţi capul, mâinile şi picioarele sau legănaţi-vă întregul corp înainte şi înapoi sau
pe laterale, pentru activarea circulaţiei sangvine. Mişcaţi permanent ochii, dar şi cartea sau foile,
pentru a menţine tensiunea muşchilor oculari şi capacitatea lor de adaptare.
Urmăriţi cu degetul sau cu un creion textul citit.
• Cuprindeţi cu o singură privire mai multe cuvinte.
• Nu pronunţaţi în gând cuvântul citit.
• Faceţi o pauză după citirea unui fragment dintr-un text pentru a memora informaţiile.
Exersarea tehnicilor de citire rapidă poate mări de patru ori viteza de citire. Cu ajutorul exerciţiilor
speciale, se poate ajunge la citirea a 30.000 de cuvinte pe oră, ceea ce înseamnă 60-80 pagini de
carte pe oră.

Paradoxul citirii rapide (Alexandru Bordea, manger program, Infospeed)

Cu cât citim mai repede, cu atât reţinem mai mult! Paradoxul constă în faptul că devenind deschişi la
informaţie, aceasta pătrunde mai uşor în propria noastră hartă mentală, fără să ne mai blocăm. Crizele
sunt generate de faptul că nu ştim să gestionăm informaţia în relaţie cu creierul nostru.
Dacă întrebi o persoană cum citeşte când prezintă o lucrare, primeşti răspunsul „Ca de obicei!“.
Acelaşi răspuns este dat, de obicei, şi dacă întrebi cum prezintă informaţia în cazul unui examen scris
sau al unuia oral. Din exemplul dat, rezultă că majoritatea oamenilor nu au un mod de abordare a
informaţiei specific anumitor situaţii, că nu au un stil de lucru şi că îşi pierd repede motivaţia.

În Finlanda şi America, dar nu numai, există în programa de învăţământ o materie specială, care
cuprinde o abordare sistematică a învăţării, în funcţie de nevoile, preferinţele şi capacitatea individului.
Studiile întreprinse arată că zece ani este vârsta optimă pentru învăţarea citirii rapide. Atunci îşi
formează copiii stilul propriu de învăţare.

Statistic, s-a dovedit că de la zece ani nu se mai dezvoltă creativitatea şi nu ne mai implicăm toate
cele cinci simţuri în procesul învăţării. Experimentele făcute au dovedit că introducerea învăţării
rapide, ca materie de studiu, începând cu clasa a cincea, generează cele mai bune rezultate.

1/2
Recomandare

Citire rapidă, de Radu Budei, Casa de Editură Venus, 2006, este o carte pe care o citeşti rapid, pentru
că informaţiile sunt captivante şi asociate încontinuu cu exerciţii şi reflexii. Autorul vă învaţă, pas cu
pas, toate tehnicile de citire rapidă într-un cadru integrat, care permite o mai bună autocunoaştere,
efectuarea unor exerciţii fizice de relaxare şi dinamizare, adecvarea unui sistem de nutriţie pentru
obţinerea performanţelor şi integrarea în societate.
Pentru achiziţionare: Tel.: 0232-211808; e-mail: tipografia@venus.ro

Tehnici pentru o memorare rapida

Cercetările efectuate de medicul şi psihiatrul bulgar Gheorghi Lozanov au demonstrat o strânsă


legătură între ritm şi învăţare. El a constatat că dacă materialul care trebuie memorat este prezentat
rapid, cu pauze de o secundă, oamenii reţin numai 20% din informaţie. Dacă propoziţiile se succed la
intervale de cinci secunde, se reţine 30%. O creştere a pauzelor la 10 secunde contribuie la creşterea
capacităţii de memorare de peste 40%.

Menţinerea ritmului pauzelor de 10 secunde între propoziţii activează capacitatea de reţinere a


creierului.
• Depăşiţi blocajele mentale de genul „Este prea greu!“, „Nu am avut niciodată capacitate deosebită de
memorare!“, „Dacă citesc repede nu reţin nimic!“ etc. Încercaţi să vă creaţi o hartă mentală proprie, cât
mai largă, flexibilă şi creativă.
• Creaţi-vă o stare de motivare puternică. Efortul axat pe atenţie şi concentrare nu dă rezultate dacă
nu există motivaţie.
• Fixaţi ideile principale cu ajutorul unor cuvinte sau imagini cheie.
• Luaţi notiţe sau faceţi însemnări pe carte cu culori diferite, în funcţie de ideile urmărite.

Comentarii cititori:

Preocuparile in domeniu la noi in tara nu sunt de data recenta, asa cum se precizeaza in articolul
susamintit iar aparate de citire rapida existau demult.

Spre exemplu in revista Stiinta si Tehnica din anii 1969 - 1970 a fost publicat un curs de citire rapida
initiat de Stefan Fuma care prezenta si un aparat de citire rapida (tahitoscop) fiind date si indicatiile
construirii lui (destul de accesibile). Cursul s-a derulat pe parcursul mai multor luni fiind publicat in mai
multe numere ale revistri respectiv cate o lectie pe luna.

De asemenea in 1995 a fost publicat cursul de citire rapida al prof. Paul Stefanescu la Editura Miracol,
iar articole despre citirea rapida se regasesc in multe lucrari de invatamanat din "Epoca de Aur".

2/2