Sunteți pe pagina 1din 1

Otilia Manta: Site-uri cu informatii relevante referitoare la posibilitatile de accesare a fondurilor

europene sunt: www.fonduri-structurale.ro; www.fonduri-ue.ro; www.finantare.ro; www.apdrp.ro;


www.fseromania.ro; www.amposcce.minind.ro; www.mmediu.ro / www.posmediu.ro; www.europa.eu; s.a.
Pentru atragera oricaror tipuri de fonduri este nevoie de intocmirea unei documentatii specifice. In functie
de sursele de finantare, dosarul de aplicatie este mai mult sau mai putin complex.
Documentatia poate fi intocmita de catre solicitanti, firme de consultanta, experti, etc. Solicitantul
stabileste daca apeleaza sau nu la un elaborator extern expert sau nu. Pentru atragerea fondurilor
nerambursabile europene si nationale se parcurg in general urmatoarele etape:
- stabilirea nevoii de finantare, a ideii de proiect, a incadrarii proiectului dorit si a solicitantului in criteriile
de eligibilitate specifice fiecarei masuri de finantare
- intocmirea listei tururor documentelor si informatiilor necesare elaborarii si depunerii proiectului
- obtinera tururor avizelor si certificatelor necesare
- elaborarea documentatiei de finantare specifice (cerere de finantare, plan de afaceri/memoriu
justificativ/studiu de fezabiliate, prognoza economico-financiara, analiza cost-beneficiu, etc)
-depunerea proiectului si furnizarea raspunsului la fisele de clarificari a informatiilor suplimentare
- intocmirea si depunerea dosarelor de achiziii si plati, a rapoartelor de progres, memorii justificative, etc
ulterior semnarii contractelor de finantare.
O firma de consultanta specializata pe atragera fondurilor pentru proiecte de investitii poate acorda suport
solicitantilor interesati in cadrul tuturor etapelor mentionate.