Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR- BUCURESTI FACULTATEA DE FINANTE, BANCI SI CONTABILITATE

REFERAT

FONDURILE EUROPENE

CONDUCATOR TIINIFIC: Lector uni ! "r"! PENU DANIELA

ABSOLVENT: PARASC#IV L!B MARIA-MANUELA

BUCURESTI $%&&

CUPRINS INTRODUCERE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!& &! In'tru(ente 'tructur)*e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$


&!& O+iecti e*e ,riorit)re!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$ 1.1.1 Obiectivul Convergenta................................................................................2 1.1.2 Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca ..............2 1.1.3 Obiectivul Cooperare teritoriala europeana..................................................3 &!$ Princi,ii*e "e ,ro-r)()re )*e Fon"uri*or Structur)*e 'i "e Coe.iune 1.2.1 Complementaritate.......................................................................................3 1.2.2 Parteneriat.....................................................................................................3 1.2.3 Subsidiaritate................................................................................................3 1.2.4 Aditionalitate................................................................................................3 1.2.5 Compatibilitate.............................................................................................3 1.2.6 Programare...................................................................................................3 1.2. Concentrare..................................................................................................4

$! Fon"uri*e Structur)*e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/
$!& Fon"u* Euro,e)n ,entru De. o*t)re Re-ion)*)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/ 2.1.1 Ce finantea!a "#$%&...................................................................................5 2.1.2 Obiective de politica regionala.....................................................................5 2.1.3 Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca................................5 2.1.4 Convergenta.................................................................................................6 2.1.5 Cooperare teritoriala europeana...................................................................6 2.1.6 Caracteristici specifice teritoriale................................................................. $!$ Fon"u* Soci)* Euro,e)n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0 2.2.1 Ce urmareste "ondul Social #uropean&......................................................... 2.2.2 $omeniile de interventie ale "ondului Social #uropean...............................' 2.2.3 Programe Operationale................................................................................11

1! Fon"u* "e Coe.iune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1


1!& Fon"u* "e Coe.iune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&1 3.1.1 $omeniile de interventie ale "ondului de Coe!iune...................................13 1!$ Fon"u* Euro,e)n ,entru A-ricu*tur) 'i De. o*t)re Rur)*)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&/ 3.2.1 Actiunile finantate prin "#A$%..................................................................14 3.2.2 A(ele de de!voltare ale "#A$%..................................................................15 1!1 P*)nu* N)tion)* "e De. o*t)re!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&2 3.3.1 Obiectivul P)$............................................................................................16 3.3.2 Structura P)$ 2** +2*13............................................................................16 3.3.3 Structurile parteneriale create pentru elaborarea P)$.................................1

/! Cu( 'e o+tin Fon"uri*e Structur)*e3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&4 Conc*u.ii 'i +i+*io-r)5ie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$% INTRODUCERE

O data cu dobandirea calitatii de stat membru al ,niunii #uropene- %omania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decala.elor dintre nivelul de de!voltare al %omaniei si cel al celorlalte state membre precum si la de!voltarea ec/ilibrata a celor opt regiuni de de!voltare ale tarii noastre. "ondurile europene au fost alocate pentru resuscitarea unor domenii precum0 cresterea economica si sectorul 122- transporturile- de!voltarea urbana- protectia mediuluiocuparea si formarea profesionala- educatia si egalitatea de gen. 3anii vor fi c/eltuiti prin "ondul #uropean de $e!voltare %egionala 4 "#$%5- "ondul Social #uropean 4 "S#5- "ondul de Coe!iune 4 "C5- "ondul #uropean pentru Agricultura si $e!voltare %urala 4 "#A$%5 si "ondul #uropean pentru Pescuit 4"#P5. Atributiile institutiilor implicate in gestionarea Instrumentelor Structurale din %omania au fost stabilite prin 6otararea de 7uvern nr. 48 92**4 cu modificarile si completarile ulterioare. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine 2inisterului #conomiei si "inantelor- in timp ce coordonarea srategica va fi asigurata de Comitetul )ational de Coordonare pentru 1nstrumentele Stucturale- infiintat conform 67 nr. 12**92**4. 2anagementul Programelor Operationale a fost reglementat prin 67 nr. 48 92**4 cu modificarile si completarile ulterioare- fiind stabilite Autoritatile de 2anagement si Organismele 1ntermediare. 1n ceea ce priveste managementul financiar si controlul- 2inisterul #conomiei si "inantelor a fost desemnat sa indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia #uropeana aferente contributiilor din "#$%- "S# si "C este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul 2isterului #conomiei si "inantelor. Suma totala a "ondurilor Structurale si de Coe!iune alocate %omaniei este de &6,224 (i*i)r"e euro, din care 12-661 miliarde euro repre!inta "onduri Structurale in cadrul Obiectivului :Convergenta;- 6-552 miliarde euro sunt alocate prin "ondul de Coe!iune- iar *-455 miliarde euro sunt alocate Obiectivului <Cooperare =eritoriala #uropeana;.

+1+

INSTRUMENTELE STRUCTURALE

Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumente financiare prin care ,niunea #uropeana actionea!a pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni- in scopul reali!arii coe!iunii economice si sociale. %egulile generale privind "ondurile Structurale si de Coe!iune sunt stabilite prin %egulamentul Consiliului ,niunii #uropene nr. 1*'392**6 din iulie 2**6- care defineste regulile generale privind "ondul #uropean pentru $e!voltare %egionala- "ondul Social #uropean si "ondul de Coe!iune. 1n termeni financiari- aceste instrumente ocupa al doilea loc ca pondere in bugetul ,niunii #uropene- destinat politicilor europene. Acestea cuprind0 1. $! 1! Fon"u* Euro,e)n "e De. o*t)re Re-ion)*) 7FEDR8 Fon"u* Soci)* Econo(ic 7FSE8 Fon"u* "e Coe.iune

&!& O+iecti e*e ,riorit)re O+iecti e*e ,riorit)re ale "ondurilor Structurale pentru perioada 2** +2*13 sunt reglementate prin Re-u*)(entu* Con'i*iu*ui 7EC8 Nr! &%419$%%2 "in && iu*ie $%%2! &!&!& O+iecti u* Con er-ent): promovea!a de!voltarea si a.ustarile structurale ale regiunilor care inregistrea!a intar!ieri in de!voltare #ste finantat prin FEDR- FSE- Fon" "e Coe.iune. Acopera !one NUTS nivel 11 4 )omenclatura ,nitatilor =eritoriale pentru Statistica5- al caror P13 pe locuitor este sub 5> din media ,#. &!&!$ O+iecti u* Co(,etiti it)te re-ion)*) 'i ocu,)re) 5ortei "e (unc): spri.ina regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Con er-ent). #ste finantat de FEDR si FSE Acopera !onele NUTS nivel 111 4nivel+.udet5 sau mai mici- inclusiv !one cu sc/imbari socio+economice in sectoarele industrial si de servicii- !one rurale in declin- !one urbane in dificultate si !one dependente de pescuit. +2+ &!&!1 O+iecti u* Coo,er)re teritori)*) euro,e)n): spri.ina regiuni- .udete si !one transnationale

#ste finantat de FEDR Acopera !onele NUTS nivel 111 4 nivel+.udet5 ce sunt granite interne ale ,#precum si anumite granite e(terne.

&!$ Princi,ii*e "e ,ro-r)()re )*e Fon"uri*or Structur)*e 'i "e Coe.iune &!$!& Co(,*e(ent)rit)te: Actiunile comunitare trebuie sa fie complementare sau sa contribuie la operatiunile nationale corespondente. &!$!$ P)rteneri)t: Actiunile Comunitare trebuie reali!ate printr+o stransa consultare intre Comisie si Statele 2embre- impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele 2embre- cum ar fi autoritati regionale si locale- parteneri economici si sociali. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea- finantarea- monitori!area si evaluarea asistentei financiare. Statele 2embre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. &!$!1 Su+'i"i)rit)te: "ondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Principalele prioritati ale programului de de!voltare sunt definite de autoritati nationale9regionale in cooperare cu Comisia- dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea e(clusiva a autoritatilor nationale si regionale. &!$!/ A"ition)*it)te: A.utorul Comunitar nu poate inlocui c/eltuieli structurale publice sau altele ec/ivalente ale Statelor 2embre. 3ugetele Programului pot include atat fonduri ,# cat si fonduri nationale din surse publice sau private. &!$!: Co(,)ti+i*it)te: Operatiunile finantate de "onduri Structurale trebuie sa fie in conformitate cu prevederile =ratatului ,#- precum si cu politicile si actiunile ,#- inclusiv regulile privind concurenta- ac/i!itiile publice- protectia mediului- promovarea egalitatii intre barbati si femei. &!$!2 Pro-r)()re: Actiunea comuna a ,# si Statelor 2embre trebuie sa fie implentata pe o ba!a multianuala printr+un proces de organi!are- luare de deci!ii si finantare ba!at pe formularea de strategii integrate si coerente multi+anuale si definirea de obiective concrete. +3+ &!$!0 Concentr)re: "ondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare? de fapt- o mare parte a acestora acopera un numar limitat de !one- care au nevoie de spri.in pentru de!voltarea lor- iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care

se confrunta cu dificultati in toata ,niunea #uropeana- fara a satisface criterii geografice speciale

FONDURILE STRUCTURALE
$!& FONDUL EUROPEAN PENTRU DE;VOLTARE RE<IONALA 7FEDR8 Fon"u* Euro,e)n "e De. o*t)re Re-ion)*) 4"#$%5- este reglementat prin %egulamentul nr. 1*'*92**6 al Consiliului ,niunii #uropene si al Parlamentului #uropean- si sustine de!voltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobili!area capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice in domenii precum cercetare si de!voltare te/nologica- inovare si antreprenoriat- societatea informationala- 122+uri- protectia mediuluiturism- energie. Principalul obiectiv al "ondului #uropean de $e!voltare %egionala este de a asigura asistenta financiara in scopul corectarii principalelor decala.e intre nivelurile de de!voltare a diferitelor regiuni. "ondul #uropean de $e!voltare %egionala a fost infiintat in 18 5 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Obiectivele "#$%- sunt in principal- promovarea de!voltarii si a.ustarii structurale a regiunilor a caror de!voltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice- rede!voltarea !onelor cu probleme structurale- inclusiv regiunile industriale in declin- !onele urbane in dificultate- !onele aflate in cri!a- precum si !onele dependente de pescuit sau alte servicii. Prin "#$% vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca- in principal prin investitii cu prioritate in 122+uri- investitii in infrastructura- de!voltarea potentialului auto/ton prin masuri de spri.in la nivel regional si local. %ata ma(ima de interventie comunitara este de '5> pentru "#$%. $e la bugetul de stat se asigura minim 15> in conte(tul interventiilor co+finantate din "#$%. +4+ $!&!& Ce 5in)nte).) FEDR3 Obiectivul "ondului #uropean de $e!voltare %egionala 4"#$%5 este de a consolida coe!iunea economica si sociala in ,niunea #uropeana prin diminuarea de!ec/ilibrelor regionale. Pe scurt- "#$% finantea!a0

a.utoare directe pentru investitiile in intreprinderi 4in special 122+uri5 in vederea crearii de locuri de munca durabile? infrastructuri legate- in special- de cercetare si inovare- telecomunicatiimediu- energie si trasporturi? instrumente financiare 4 fond de capital de risc- fond de de!voltare regionala etc.5 destinate sa spri.ine de!voltarea regionala si locala si sa favori!e!e cooperarea intre orase si regiuni?

masuri de asistenta te/nica

$!&!$ O+iecti e "e ,o*itic) re-ion)*) "ondul #uropean de $e!voltare %egionala 4"#$%5 poate interveni in spri.inul a trei noi obiective de politica regionala0 co(,etiti it)te re-ion)*) 'i ocu,)re) 5ortei "e (unc) con er-ent) Coo,er)re teritori)*) euro,e)n)

$!&!1 Co(,etiti it)te re-ion)*) 'i ocu,)re) 5ortei "e (unc) Prioritatile obiectivului <Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca; se concentrea!a asupra a trei aspecte0 1novarea si economia cunoasterii0 consolidarea capacitatilor regionale in materie de cercetare te/nologica- stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si de!voltarea ingineriei financiare- in special pentru intreprinderile legate de economia cunoasterii? 2ediu si prevenirea riscurilor0 reabilitarea terenurilor contaminate- stimularea eficacitatii energetice- promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si te/nologice? Acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general +5+ $!&!/ Con er-ent) 1n regiunile care se afla sub incidenta obiectivului <Convergenta;- domeniile de interventie "#$% se concentrea!a asupra moderni!arii si diversificarii structurilor economice-

precum si asupra pastrarii si creari de locuri de munca durabile. Actiunile intreprinse prin "#$% cuprind urmatoarele domenii0 cercetare si de!voltare te/nologica? 4C$=5 inovare si spirit antreprenorial? societate informatiala? mediu? prevenirea riscurilor? turism? cultura? transporturi? energie? educatie? sanatate?

$!&!: Coo,er)re teritori)*) euro,e)n) 1n ceea ce priveste obiectivul <Cooperare teritoriala europeana;- a.utorul furni!at prin "#$% se grupea!a in .urul a trei a(e0 de!voltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere? stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale- inclusiv cooperarea bilaterala intre regiunile maritime? consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala- prin reali!area de activitati de conectare in retea si prin sc/imburi de e(perienta?

+6+ $!&!2 C)r)cteri'tici ',eci5ice teritori)*e

"ondul #uropean de $e!voltare %egionala 4"#$%5 acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Actiunile intreprinse in cadrul "#$% incearca sa atenue!e problemele economice- sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. @onele cu /andicapuri geografice sau naturale 4regiunile insulare- !onele muntoase sau !onele cu densitate mica a populatiei5 beneficia!a de un tratament privilegiat. @onele ultra periferice beneficia!a- de asemenea- de un a.utor specific al "#$% pentru a compensa de!avanta.ele determinate de indepartarea lor geografica

$!& FONDUL SOCIAL EUROPEAN 7FSE8 "ondul Social #uropean repre!inta o parte importanta a fondurilor structurale acordate %omaniei in perioada 2** +2*13 pentru atingerea obiectivelor Strategiei #uropene de Ocupare. Prin Pro-r)(u* O,er)tion)* Sectori)* De. o*t)re) Re'ur'e*or U()ne 4POS $%,5- Fon"u* Soci)* Euro,e)n finantea!a moderni!area sistemului educational- stimularea ocuparii fortei de munca- promovarea invatarii pe tot parcursul vietii si inclu!iunea sociala. 1n cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor- tipurile de proiecte care umrea!a a fi finantate- procedura de aplicare si stadiul implementarii POS $%,. $!$!& Ce ur()re'te Fon"u* Soci)* Euro,e)n3 Fon"u* Soci)* Euro,e)n a fost primul instrument creat 4185 5 si totodata primul care si+a propus sa ofere spri.in pentru reali!area politicii sociale si de ocupare a fortei de munca. 1n scopul de a anticipa mai bine si de a gestiona sc/imbarile si in scopul de a stimula cresterea economica- posibilitatile de ocupare a fortei de munca- atat pentru femei- cat si pentru barbati- precum si calitatea si productivitatea muncii- in cadrul obiectivului <convergenta; spri.inul "ondului Social #uropean se va concentra pe cre'tere) c),it)*u*ui u()n si pe i(+un)t)tire) )cce'u*ui *) ,i)t) (uncii, a ,ro(o )rii inc*u.iunii 'oci)*e, a c),)cit)tii "e )"),t)re ) *ucr)tori*or 'i ) intre,rin"eri*or, pe inten'i5ic)re) inte-r)rii 'oci)*e ) -ru,uri*or urner)+i*e, ,e co(+)tere) "i'cri(in)ri*or, pe incur)=)re) ,er'o)ne*or in)cti e "in ,unct "e e"ere econo(ic ') 'e inte-re.e ,e ,i)t) (uncii, precum si pe ,ro(o )re) ,)rteneri)te*or ,entru re5or() -0$!$!$ Do(enii*e "e inter entie )*e Fon"u* Soci)* Euro,e)n

Pentru atingerea obiectivului de crestere a gradului de ocupare a fortei de munca "ondul Social #uropean finantea!a operatiuni in urmatoarele domenii0 Cresterea capacitatii de adaptare a lucratorilor- a intreprinderilor si sefilor de intreprinderi- in scopul de a imbunatati anticiparea si gestionarea po!itiva a sc/imburilor economice- incura.and in special0 educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea investitiilor in resursele umane de catre intreprinderi- in special 122- si lucratori- prin elaborarea si punerea in aplicare a sistemelor si strategiilorinclusive invatamantul- care asigura un acces imbunatatit la formarea profesinoala- in special a lucratorilor slab calificati si a lucratorilor in varsta- prin de!voltarea calificarilor si a competentelor- prin desiminarea te/nologiilor informatiei si comunicarii- a invatamantului on+line- a te/nologiilor care respecta mediu si a aptitudinilor in domeniul gestionariiprin promovarea spiritului de intreprindere- a inovatiei si a intreprinderilor tinere? conceperea si desiminarea unor forme inovatoare si mai productive de organi!are a muncii- in special a imbunatatirilor din domeniul sanatatii si al sigurantei la locul de munca- identificarea necesitatilor viitoare in materie de cerinte profesionale si de competente si de!voltarea serviciilor specific de anga.are- de formare si de spri.in- inclusive reorientarea- destinate lucratorilor in conte(tul restructurarilor sectoriale si de intreprindere? 1mbunatatirea accesului la un loc de munca si insertia durabila pe piata muncii a persoanelor in cautarea unui loc de munca si a persoanelor inactive- prevenirea soma.ului- in special soma.ul de lunga durata si soma.ul in randul tinerilor- incura.area imbatranirii active si prelungirea vietii active si cresterea participarii pe piata munciiincura.and in special0 moderni!area si consolidarea institutiilor de pe piata muncii in special a serviciilor pentru anga.are si a altor initiative pertinente din cadrul strategiilor ,niunii #uropene si a statelor membre in formarea ocuparii intregii forte de munca? +'+

punerea in aplicare a unor masuri active si preventive care sa permit identificarea precoce a necesitatilor cu a.utorul planurilor individuale de actiune si a unui spri.in personali!at- de e(emplu formarea continuacautarea locului de munca- reorientarea si mobilitatea- munca independenta si crearea de intreprinderi- in special intreprinderile cooperative- masurile de stimulare menite sa incura.e!e participarea pe piata muncii- masuri fle(ibile destinate sa mentina lucratorii in varsta mai mult timp pe piata muncii si masurile care au ca scop concilierea vietii profesionale si a vietii private- in special prin facilitarea accesului la serviciile de ingri.ire a copiilor si de a.utor pentru persoanele dependente?

intregrarea si actiuni specifice pentru imbunatatirea accesului la un loc de munca si cresterea participarii durabile si cresterea numarului de femei la anga.are- prin reducerea segregarii ba!ate pe se( pe piata muncii- in special prin abordarea cau!elor directe si indirecte care stau la ba!a diferentelor de remunerare intre barbati si femei?

actiuni specifice pentru cresterea participarii emigrantilor la anga.are si intensificarea integrarii lor sociale in aceasta maniera- facilitarea mobilitatii geografice si sectoriale a lucratorilor si integrarea transfrontaliera a pietii muncii- in special prin consiliere- formare lingvistica si validarea competentelor si a calificarilor dobandite?

1ntensificarea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile in vederea integrarilor durabile pe piata locurilor de munca si combaterea tuturor formelor de discriminare pe piata muncii- incura.and in special0 demersurile de incadrare si de revenire pe piata muncii pentru persoanele defavori!ate- precum persoanele confruntate cu e(cluderea sociala sau cu abandonul scolar precoce- minoritatile- persoanele /andicapate- precum si persoanele care asigura serviciile de a.utor pentru persoanele dependentecu a.utorul masurilor legate de ocuparea fortei de munca- in special in sectorul economiei sociale- de accesul la educatie si la formarea profesionala si prin actiuni de insotire- precum si prin actiuni pertinente de spri.in si prin servicii de pro(imitate? +8+

acceptarea diversitatii la locul de munca si combaterea discriminarilor in ceea ce priveste intrarea si progresul pe piata muncii- in special cu a.utorul campaniilor de sensibili!are- a participarii colectivitatilor locale si a intreprinderilor si promovarea initiativelor locale in domeniul ocuparii fortei de munca?

Consolidarea capitalului uman- incura.and in special0 proiectarea si punerea in aplicare a unor reforme ale sistemelor de educatie si de formare profesionala- in scopul de!voltarii potentialului de ocupare a fortei de munca- o mai buna adaptare a educatiei si a formarii initiale si profesionale la cerintele pietei muncii si actuali!area permanenta a aptitudinilor personalului de formare profesionala in scopul de a favori!a inovatia si o economie ba!ata pe cunoastere? activitatile de conectare in retea a unitatilor de invatamant superior- a centrelor de cercetare si de te/nologie si a intreprinderilor? promovarea parteneriatelor- pactelor si initiativelor prin intermediul sistemului de retea dintre partile beneficiare in cau!a- precum partenerii sociali si organi!atiile neguvernamentale- la nivel national- regional- localsi transnational- in scopul reali!arii unei mobili!ari in favoarea reformelor din domeniul ocuparii fortei de munca si integrarii pe piata muncii? Cresterea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman- incura.and in special0 punerea in aplicare a reformelor din sistemele de educatie si de formare profesionala- in special in vederea cresterii capacitatii persoanelor de a corespunde cerintelor unei societati ba!ate pe cunoastere- educatie si formarea profesionala pe parcursul vietii? participarea crescuta la educatie si formarea profesionala pe parcursul vietii inclusiv prin actiuni care au ca scop reducerea abandonului scolar precoce si segregarea persoanelor ba!ata pe se(- precum si imbunatatirea accesului la educatie si formarea initiala- profesionala si superioara si a calitatii lor?

+1*+ de!voltarea potentialului uman in domeniul cercetarii si inovatiei- in special prin intermediul studiilor postuniversitare si al formarii profesionale a cercetarilor

$!$!1 Pro-r)(e O,er)tion)*e Pentru a beneficia de asistenta "S#- statele membre elaborea!a programe operationale care sunt implementate de actori socio+economici- precum institutii de invatamant- furni!ori de formare profesionala- 122+uri- camere de comert si industriepartenreri sociali- O)7+uri- institutii publice- autoritati locale- etc. Pro-r)(e*e O,er)tion)*e prin care se implementea!a Fon"u* Soci)* Euro,e)n in %omania sunt0 1. Pro-r)(u* O,er)tion)* Sectori)* De. o*t)re) Re'ur'e*or U()ne 7POS DRU8 coordonat de 2inisterul 2uncii- "amiliei si #galitatii de Sanse. 11. Pro-r)(u* O,er)tion)* De. o*t)re) C),)cit)tii A"(ini'tr)ti e 7PO DCA8 elaborate sub coordonarea 2inisterului Administatiei si 1nternelor. Pro-r)(u* O,er)tion)* Sectori)* De. o*t)re) Re'ur'e*or U()ne 72** +2*135 a fost elaborate in cadrul unui larg process partenerial. Prin aceste consultari s+au urmarit0 obtinerea acordului partenerilor in stabilirea obiectivelor prioritare de de!voltare? asigurarea transparentei in procesul de elaborare? cresterea anga.amentului si implicarii partenerilor?

Aa elaborarea POS DRU 2** +2*13 s+a tinut cont de P*)nu* N)tion)* "e De. o*t)re 2** +2*13 si C)"ru* Str)te-ic N)tion)* "e Re5erint) 2** +2*13- care au integrat in strategiile lor obiectivele tuturor documentelor relevante in domeniul de!voltarii resurselor umane. A>E PRIORITARE POS DRU: A?) Priorit)r) &: #ducatie si formare profesionala A?) Priorit)r) $: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii A?) Priorit)r) 1: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor A?) Priorit)r) /: 2oderni!area Serviciului Public de Ocupare

+11+ A?) Priorit)r) :: Promovarea masurilor active de ocupare

A?) Priorit)r) 2: Promovarea inclu!iunii sociale A?) Priorit)r) 0: Asistenta te/nica

Pro-r)(u* O,er)tion)* Sectori)* DE;VOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE 7POS DCA8 OBIECTIVE POS DCA BUGET 2007-2013 aproximati 2!"#01!

Genera Crearea unei administratii publice l mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.

milioane e$ro %inantare UE %on&$ri nationale

S,eci5ic

1' Obtinerea unor imbunatatiri structurale si de proces ale managementului ciclului de politici publice in administratia publica centrala si locala. 2' Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare 20(#003 mil' e$ro 3(#011 mil e$ro

Bene5ici)ri e*i-i+i*i &! Autoritati publice si structure associative ale acestora $! O)7+uri relevante in domeniul administratiei publice 1! 2ediul academic /! ,niversitati :! Autoritatea de 2anagement pentru POS $CA

+12+ de politici publice A?) Priorit)r) $: 1mbunatatirea calitatii si eficientei furni!arii serviciilor publicecu accentual pus pe procesul de descentrali!are A?) Priorit)r) 1: Asistenta te/nica A>E PRIORITARE POS DCA:

A?) Priorit)r) &: 1mbunatatiri de structura si process ale managementului ciclului

FONDURILE DE COE;IUNE
1!& Fon"u* "e Coe.iune "ondul de Coe!iune a fost creat de =ratatul de la 2aastric/ in 1882 pentru a furni!a contributia financiara necesara proiectelor din domeniul mediului si a retelelor transeuropene de infrastructura de infrastructura de transport. "ondul este re!ervat Statelor 2embre care au introdus <programul de convergenta; si al caror P139locuitor este sub 8*> din media Comunitatii. %ata ma(ima de finantare prin "ondul de Coe!iune este de '5> din c/eltuiala publica pe proiect. Spre deosebire de "ondurile Structurale- "ondul de Coe!iune nu co+finantea!a programe- ci furni!ea!a finantare directa pentru proiecte individuale- care sunt clar identificate de la inceput. $eci!ia de a finanta un proiect este luata de Comisie- in acord cu Statul 2embru beneficiar- in timp ce proiectele sunt administrate de autoritati nationale si supervi!ate de un Comitet de 2onitori!are. 1!&!& Do(enii*e "e inter entie )*e Fon"u*ui "e Coe.iune %etelele trans+europene de transport- in special proiecte prioritare de interes european identificate in $eci!ia nr. 16829869#C? Proiecte ma.ore de infrastructura de mediu? $omenii care se pot de!volta durabil si care pre!inta beneficii evidente in ceea ce priveste protectia mediului 4eficienta energetica si energie regenerabila- sisteme de

+13+ transport in afara coridoarelor europene- cai ferate- transport fluvial si maritim- sisteme de transport intermodal si interoperabilitatea acestor sisteme- transport urban si transport public ecologic5? "ondul de Coe!iune intervine pe ansamblul teritoriului national pentru a co+finanta mari proiecte in materie de mediu si retele de transport trans+europene si a permite astfel ca aceste costuri ale lucrarilor sa nu perturbe eforturile bugetare interne necesare satisfacerii e(igentelor uniunii economice si monetare. 2ai mult- "ondul a.uta aceste tari sa se conforme!e normelor europene in aceste domenii. 1!$ Fon"u* Euro,e)n ,entru A-ricu*tur) 'i De. o*t)re Rur)*) "ondul #uropean pentru Agricultura si $e!voltare %urala este actiunea complementara destinata politicii agricole comune a ,niunii #uropene. "#A$% a fost infiintat in 185' si finantea!a masuri de de!voltare rurala si a.utoare pentru fermieri in special in regiuni cu intar!ieri in de!voltare. #ste destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie- procesare si marBeting al produselor agricole si forestiere si de!voltarii potentialului local in !onele rurale. #ste corespondentul fondului SAPA%$- accesibil insa statelor membre ale ,# si are obiective sustinerea pietii produselor agricole si promovarea restructurarii agriculturii comunitare. 1!$!& Actiuni*e 5in)nt)te ,rin FEADR 1nvestitii in /oldinguri agricole? Spri.in de inceput pentru tinerii fermieri? 1nstruire profesionala? Spri.in pentru sc/eme de pensionare anticipate? Alocatii compensatorii pentru !one de!avanta.ate? 2asuri de agro+mediu? Procesarea si marBetingul produselor agricole? $e!voltarea si promovarea padurilor? 2asuri pentru adaptarea si de!voltarea !onelor rurale?

+14+ 1!$!$ A?e*e "e "e. o*t)re )*e FEADR

A?) &: Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier $e!voltarea durabila a unui sector agro+alimentar competitiv prin moderin!area si imbunatatirea prelucrarii si marBetingului produselor agricole si de!voltarea resurselor umane prin imbunatatirea instruirii profesionale a producatorilor agricoli si a infrastructurii relationata cu de!voltarea si adaptarea agriculturii atat in vederea cresterii valorii adaugate a materiilor prime de natura agricola cat si a crearii si imbunatatirii filierelor agro+alimentare locale. 1n spatiul rural cu un impact po!itiv asupra venitului persoanelor care activea!a in acest sector- astfel incat la sfarsitul perioadei de programare fermierii spri.initi sa fie capabili sa+si managerie!e e(ploatatiile in conditiile economiei de piata A?) $: 1mbunatatirea mediului si a peisa.ului natural Se vor urmari obiective care vor duce la mentinerea populatiei care desfasoara activitati agricole si silvice in !onele muntoase si cu /andicap natural pentru a se asigura evitarea abandonarii terenurilor si eventuale pierderi de terenuri agricole unde se practica agricultura e(tensiva in !one montane ce au valoare naturala si culturala ridicata. 1n domeniul rolului de protectie si de management al padurii se va urmari aplicarea principiului unei de!voltari silvice sustenabile si protectia unor !one cu inalta valoare naturala. 1mbunatatirea conditiilor de mediu se face prin aplicarea principiilor gestionarii durabile a padurilor- e(tinderea suprafetei de padure si prote.area padurilor cu valoare ridicata de conservare. A?) 1: 1mbunatatirea calitatii vietii in spatiul rural si incura.area diversificarii economiei rurale Se va urmari cresterea multifunctionalitatii si atractivitatii spatiului rural prin orientarea catre activitati non+agricole si crearea de servicii de ba!a. 1n acelasi timp aceasta a(a are un rol deosebit de important in crearea de noi locuri de munca in spatiul rural si absorbtia fortei de munca ce va fi eliberata din sectorul agricol pe masura cresterii productivitatii acestuia

+15+ A?) /: LEADER

Spri.inul in cadrul a(ei LEADER ofera oportunitatea de a introduce o abordare teritoriala integrata de la ba!a spre varf a de!voltarii rurale- a carui concept se construieste pe ba!a identificarii necesitatilor locale si a capacitatii de a implementa strategii de de!voltare locale care vor integra unu sau mai multe din obiectivele prioritare. 1!1 PLANUL NATIONAL DE DE;VOLTARE Pentru perioada de programare 2** +2*13- PND a fost elaborat cu respectarea unor principii de programare specifice- stabilite in Re-u*)(entu* Con'iu*u*ui 7CE8 nr! &$2%9&666 din 21 iunie 1888 privind dispo!itii generale pentru fondurile structurale 4Art.'+ complementaritatea si parteneriatul- Art.11+ aditionalitatea- Art. 15+16 C planurile de de!voltare- Art. 41+ evalurea e(+ante- Art. 46 C informarea si publicitatea5- precum si a altor cerinte re!ultate din recomandarile Comisiei #uropene in ceea ce priveste programarea si gestionare. 1!1!& O+iecti u* PND Obiectivul global al PND $%%0-$%&1 este :reducerea cat mai rapida a disparitatilor de de!voltare socio+economica intre %omania si Statele 2embre ale ,niunii #uropene;. Se estimea!a ca in perioada 2** +2*13- %omania poate recupera 1* puncte procentuale din decala.ul de de!voltare actual. Strategia P)$ va fi finantata din surse multiple0 interne4 buget de stat- bugete locale- etc5 si e(terne4 instrumente structurale ale ,#- fondurile ,# de tip structural pentru de!voltare rurala si pescuit- credite e(terne- etc.5. Pentru perioada de programare 2** +2*13- avand in vedfere aderarea %omaniei la ,niunea #uropeana la 1 ianuarie 2** - P*)nu* N)tion)* "e De. o*t)re fundamentea!a accesul %omaniei la 1nstrumentele Structurale- repre!entand documentul pe ba!a caruia se va negocia Cadrul de Spri.in Comunitar cu Comisia #uropeana. PND $%%0-$%&1 aduce cu sine o noua dimensiune a spri.inului financiar acordat de ,niunea #uropeana- cifrata la cca. 4> din P13 anual la nivel de anga.amente 4investitii si granturi5- la care se adauga cofinantarea nationala. 1!1!$ Structur) PND $%%0-$%&1 Anali!a situatiei economice si sociale 4inclusiv anali!a de tip SDO=5?

Prioritatile de de!voltare pe perioada de programare 2** +2*13? Strategia pentru reali!area prioritatilor stabilite? +16+ Programarea financiara multianuala? Pre!entarea mecanismelor de implementare a P)$? $escrierea cadrului partenerial pentru elaborarea P)$? 1!1!1 Structuri*e ,)rteneri)*e cre)te ,entru e*)+or)re) PND

Aa nivel national0 Co(itetu* Interin'titution)* ,entru e*)+or)re) PND 7CIP8, care include repre!entanti la nivel de deci!ie ai ministerelor- altor institutii publice centraleAgentiilor de $e!voltare %egionala 4A$%5- institute de cercetare si institutii de invatamant superior- precum si repre!entanti ai partenerilor economici si sociali? Aa nivel regional0 Co(itete*e Re-ion)*e ,entru e*)+or)re) P*)nuri*or Re-ion)*e "e De. o*t)re 7CRP8 - element de fundamentare pentru P)$ @ includ- pe langa repre!entantii A$%+urilor- repre!entanti ai Prefecturilor- Consiilor Eudeteneserviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale- institutii de invamant superior si institute de cercetari- precum si repre!entanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni? CIP si CRP functionea!a prin organi!area unor grupuri de lucru tematice-

corespun!atoare problemelor de anali!at- si prin intalniri in plen- cu asigurarea repre!entarii ec/ilibrate a institutiilor centrale si regionale- precum si a partenerilor economici si sociali.

+1 +

CUM SE OBTIN FONDURILE STRUCTURALE3

,niunea #uropeana are puterea unei piete interne a 2 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 2 ' de regiuni. 1nsa nu toti europenii au aceleasi avanta.e si sanse de succes in termeni socio+economici. $iferenta este facuta de !ona in care locuiescdaca este o regiune prospera sau saraca- o !ona aflata in e(pansiune sau declin economic- o !ona urbana sau rurala- la periferia ,# sau in unul din centrele sale economice. #(ista disparitati semnificative intre statele membre ale ,# si regiunile sale. Primele 1* cele mai dinamice regiuni din ,# au Produs )ational 3rut de peste 5 ori mai mare decat ultimele 1* cele mai ramase in urma regiuni din ,#. Politica de coe!iune este una din politicile cele mai importante si cele mai comple(e ale ,niunii #uropene- statut ce decurge din faptul ca- prin obiectivul sau de reducere a disparitatilor economice si sociale e(istente intre diversele regiuni ale #uropei- actionea!a asupra unor domenii semnificative pentru de!voltare- precum0 cresterea economica si sectorul 122? transporturile? de!voltarea urbana? protectia mediului0

ocuparea si formarea profesionala? educatia? egalitate de gen?

Comisia #uropeana gestionea!a "ondurile Structurale si de Coe!iune in euroalocarile pe programe operationale catre %omania se vor face tot in euro. "ondurile Structurale si de Coe!iune primite de la Comisia #uropeana vor fi pastrate in conturi din cadrul unor banci comerciale. %omania a decis ca- contractele cu beneficiarii sa fie in inc/eiate in %O) iar platile sa fie efectuate tot in %O). %esursele nationale publice pentru co+finantare vor fi tinute la nivel central- permitand plata co+finantarii odata cu plata aferenta fondurilor ,#. Autoritatile locale vor asigura co+finantarea direct. Con"itii ,entru ) +ene5ici) "e 5on"uri*e 'tructur)*e: Poate fi beneficiar eligibil oricine indeplineste criteriile stabilite in Programul Cadrul de 1mplementare pentru fiecare domeniu ma.or de interventie. $e asemenea- eligibili sunt si cei care respecta eventuale cerinte specifice stabilite de Autoritatea de 2anagement la +1'+ momentul lansarii :Cererii de proiecte; si 7/idul Solicitantului. 1n acelasi timp- solicitantul trebuie sa aiba o forma de organi!are comform legislatiei romane si sa fie inregistrat in %omania. Proiectu* e*i-i+i*: este de!voltat si implementat pe teritoriul %omaniei? se regaseste pe lista operatiunilor eligibile pre!entate in Programul Cadru de 1mplementare- pentru fiecare domeniu ma.or de interventie? se adresea!a unei !one sau grup tinta- asa cum este pre!entat in programul cadru de implementare sau in g/idul solicitantului? durata si valoare finantarii solicitate se incadrea!a in limitele stabilite in cererea de proiecte? respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste a.utorul de stat ac/i!itiile publice- respectiv egalitatea de sanse- de!voltarea durabila? Docu(ente nece')re ,entru "e,unere) unui ,roiect: anali!a economico+financiara? anali!a de risc?

studiul de fe!abilitate? proiectul te/nic- acolo unde este ca!ul? autori!atia de constructie? avi! de mediu? evaluarea strategica de mediu? documente de confirmare a co+finantarii? detalii privind contributia in natura? titlul de proprietate sau act de concesiune? documentele contabile ale firmei? ca!ierul fiscal al persoanei autori!ate sa depuna cerere de finantare si al persoanei responsabile de proiect? adeverinta ca solicitantul nu are datorii la bugetul de stat?

+18+

CONCLU;II
1ntegrarea %omaniei in ,# presupune eforturi mari pentru reali!area reformelor economice- politice si sociale absolute necesare pentru moderni!area tarii noastre- respective pentru diminuare decala.elor economice si de de!voltare fata de tarile vestice. Pentru reali!area reformelor necesare- %omania a beneficiat de consultanta si asistenta financiara din partea ,niunii #uropene. Aderarea %omaniei la ,# nu inseamna si finali!area procesului de reforma si moderni!are. Pentru aceasta- %omania va beneficia de un important spri.in finaniar prin "ondurile Structurale ale ,#. 1ntegrarea %omaniei in ,# in anii urmatori va aduce cu sine transformari semnificative- eforturi sustinute- dar si oportunitati de de!voltare. Asa cum nu putem ocoli greutatile- nu putem rata nici sansele ni se desc/id- dar trebuie sa fim pregatiti sa reactionam in cunostinta de cau!a.

BIBLIO<RAFIE

1. 3adea- 2.- Aupu- 2.+2. C Proiecte eligibile pentru accesarea fondurilor europene in 3 luni. #ditura 7old- Orasul 3ucuresti- 2*11. 2. FFF.consultanta+proiecte.eu 3. FFF.ec.europa.eu 4. FFF.fonduri+ue.ro 5. FFF.fondulsocialeuropean.eu 6. FFF.fedr.eu . FFF.feadr.eu '. FFF.euro+proiect.eu