Sunteți pe pagina 1din 21

Post-procesualismul/ Arheologia interpretativa

-Apare in anii 80 ca o critica adresata procesualismului si ca reactie impotriva


abordarilor
pozitiviste (critica adusa tehnologiilor adaptative, a abordarii antropologice in
locul contextului istoric, definitia restrictiva a stiintei arheologice ca
pozitiviste, pozitivismul ipotetico-deductiv, pasivitatea culturii materiale)
Pozitvismul in arheologie: argumentele sunt construite pe teorii ce pot fi
testate impotriva informatiilor independente si obiective
- termenul post-procesualism introdus in 1985, de Ian Hodder
Caracterizare
- Influentati de structuralism, post-structuralism, post-modernism, marxism,
constructivism;
Pune accentul pe:
- interesul pentru ontologia sociala- caracterul realitatii sociale;
- simbolism, semnificatie, context;
- cercetarea puterii sociale, structurii, contradictiei, schimbarii sociale,
genului;
-conceptul de agent (agency)- trebuie acordata atentie problemelor de
intentie, semnificatie,
sensul actiunii pentru a intelege societatile din trecut
- subiectivitatea interpretarii arheologice, spre deosebire de procesualism
care pune
accentul de obiectivitate;
- individ, individual

Reprezentanti ai arheologiei post-procesualiste: Ian Hodder,


Daniel Miller, Christopher Tilley, Michael Shanks, Julian
Thomas, Robert W. Preucel

Idei principale Symbols in action:


-cultura materiala se formeaza cu semnificatie (toate actiunile
umane au o semnificatie;
cultura materiala are la baza cadrul unui inteles conceptual);
daca cultura materiala primeste semnificatie si daca semnificatiile
conceptuale sunt arbitrare, cultura materiala trebuie studiata in
functie de context (contextul- toate asocierile relevante sensului
sau- poate oferi semnificatie unui obiect, dar poate si sa o castige
de la un obiect)
Cultura materiala e activa, nu pasiva (societatea nu trebuie
privita dintr-o perspectiva mecanica, cu comportamente predictibile;
toate actiunile umane sunt creative si interpretative; cultura
materiala este folosita si manipulata de oameni pentru a avea ca
efect schimbarea sociala)

Bibliografie Ian Hodder:


Hodder, I. 1986. Reading the Past. Cambridge: Cambridge University
Press. (rezumat al criticii arheologiei procesuale si definirea arheologiei
post-procesuale)
Hodder, I. 1982a. Symbols in Action. Cambridge: Cambridge University
Press.
(ed) 1982b. Symbolic and Structural Archaeology. Cambridge:
Cambridge University Press.
1985. Post-processual Archaeology, pp. 126 in (M.Schiffer, ed.)
Advances in Archaeological
Method and Theory, vol. 8. New York: Academic Press.
1991. Interpretative Archaeology and its Role. American Antiquity
56:718.
Shanks,
M. The
and Archaeological
Tilley, C. 1987a.
Reconstructing
Archaeology.
1999.
Process.
Oxford: Blackwell.
Cambridge: Cambridge University
Press.
Shanks, M. and Tilley, C. 1987b. Social Theory in Archaeology. Cambridge: Po
Press.
Dobres, M.-A. and Robb, J. (eds) 2000. Agency in Archaeology. London:
Roudedge.

His first day in Theory

S-ar putea să vă placă și