Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Postliceală Henri Coandă Timişoara

Specializarea AMG
Grupa I B

SOCIOLOGIE

ANTROPOLOGIA CULTURALA

Coordonator Elev
Liviana Indries Galian Emanuela

_____________________________________Tim
işoara______________________________

2021

1
Antropologia culturală este considerată o știință socială complexă (și uneori
numită antropologie socială, sau antropologie socio-culturală), care adesea îmbină
perspective ale altor științe sociale, precum sociologie, psihologie, istorie.

Ca știință socială, antropologia studiază omul social, prin tot ceea ce acesta
presupune, de exemplu, de la modul în care își construiește relația cu divinitatea,
până la modul în care se îmbracă - considerând că toate aceste lucruri sunt utile
pentru înțelegerea acestuia ca om cultural.

Antropologia, ca orice știință, face cercetări. Cercetările sale se referă la:

urmărirea modului în care trăiesc oamenii: cum locuiesc, ce mănâncă, cu ce se


îmbracă, ce podoabe poartă

-ce relații se stabilesc între aceștia: rudenie, prietenie, dușmănie, interes,


colegialitate, relații de putere

-cum rezolvă aceștia diverse probleme (ca adaptarea la mediu sau reacția în fața
unei schimbări în viața lor): strategii, schimbare a modului de trai, exploatare a
relațiilor, utilizare a resurselor

-cum își reglează, normează și simbolizează aceste evenimente (legi, valori,


comportamente, instituții, ideologii implicate): simboluri, ritualuri, legi, tabuuri,
sancțiuni

În acest înțeles antropologia nu studiază omul ca ființă ontologică sau


biologică, aceste dimensiuni fiind obiectul altor discipline sau științe, ci ca ființă
culturală.

Cu toate acestea, există un limbaj care utilizează termenul "antropologie" în


înțeles foarte vast, însemnând "orice discurs despre om", deci și filozofic sau
biologic.

Antropologia culturală restrânge această utilizare spre înțelesurile precizate,


făcând-o astfel mai riguroasă științific și înscriind-o în respectarea unei
metodologii specifice.
2
Metodele de cercetare antropologică . Principalele metode antropologice sunt:

-observația: ce se întâmplă? ce fac oamenii?, care este cadrul acțiunii lor? ce


obiecte idei și comportamente sunt implicate?, care este contextul cultural, social,
economic, politic, religios al acțiunilor lor?

-interviul: ce spun oamenii?, care este opinia lor?, cum își descriu ei cadrul în care
se mișcă și cum își justifică ei acțiunile?, ce spun despre ceea ce fac, au făcut și vor
face ei și alți cunoscuți?, ce știu despre idei și acțiuni, cadrul ideilor și acțiunilor și
contextul cultural, social, economic, politic, religios al acestora?

-documentarea: ce scrie despre oameni și acțiunile lor? cum sunt anunțate,


normate, reglementate, valorizate, sancționate ideile și acțiunile care îi vizează pe
oameni?, ce descrieri anterioare cercetării antropologice există despre acești
oameni, obiectele lor, ideile lor, cadrul în care aceștia își desfășoară acțiunile și
contextul cultural, social, economic, politic și religios al vieții lor?

Metodologia antropologică s-a dezvoltat oarecum independent de celelalte


științe sociale în cadrul a ceea ce au însemnat primele cercetări antropologice în
regiuni izolate, tribale, "primitive" - unde primii antropologi de teren au dezvoltat
metoda observației participative (locuirea pentru o perioadă și împărțirea unei vieți
comune împreună cu oamenii studiați în vederea înțelegerii lor). Această metodă
de teren a devenit astăzi (când granițele dintre științele sociale tind să se
estompeze) trăsătură definitorie pentru recunoașterea profesională a antropologiei.

Perspectiva antropologică

Perspectiva antropologică se referă la un anumit mod (profesionist) de a privi,


percepe, înțelege și explica fenomenele culturale, sau, în genere, de a oferi o
analiză dinspre datele "umane" sau "omenești" ale unui fenomen, privit în
particularitatea sa ca parte a realității socio-culturale.

Grup de indieni "cu pene pe cap", dansând în piața publică din Ciudad de Mexico,
2005

3
Un antropolog privește într-un anumit mod - ceea ce se întâmplă (gesturi,
interacțiune umană, îmbrăcăminte, podoabe, culori, obiecte); percepe într-un
anumit mod - cadrul, condițiile și contextul în care se petrec (spațiu deschis,
trecători, mașini; etnie, vârstă, sex ale participanților; Mexicul contemporan cu
toate trăsăturile sale); caută să înțeleagă la modul - comprehensiv ce se întâmplă
(caută motivații, rațiuni, simboluri, interese ale acestui comportament, iar nu îl
judecă după criterii estetice, etice sau ale unei culturi diferite contextului în care e
performat); caută să explice la modul - rațional (logic, legic, conform unor teorii)
de ce acești oameni fac ceea ce fac.

VA MULTUMESC!

S-ar putea să vă placă și