Sunteți pe pagina 1din 14

GHID DE REDACTARE A UNEI LUCRARI STIINTIFICE

I.PRINCIPIILE REDACTARII STIINTIFICE


A.Stilul stiintific de redactare 3 principii (Maisonneuve, 1999):
1.Precizia
2.Claritatea
3.Concizia
1.Precizia respectarea rigorii stiintifice cu privire la:
-faptele expuse
-datele prezentate
-realizarea tabelelor si a graficelor
-citarea referintelor bibliografice
2.Claritatea modul de expunere folosit (Maisonneuve, 1999)
-redactarea lucrarii se recomanda a fi facuta astfel incat cititorul:
-sa nu fie nevoit sa-si imagineze ceea ce a vrut sa spuna autorul
-sa nu fie indus in eroare de formularile utilizate
3.Concizia utilizarea a cat mai putine cuvinte pentru exprimarea unei idei
(Voiculescu, 1987)
-concizia se realizeaza prin (Maisonneuve, 1997):
-eliminarea cuvintelor inutile
-evitarea repetitiilor

B.Structura de baza a unei lucrari stiintifice


-prezentata prin acronimul IMRADAC (adaptat dupa Hall, 1998):
-Introduction (Introducere)
-Methods and Material (Metode si Material)
-Results (Rezultate)
-And
-Discussion (Discutii)
-And
-Conclusions (Concluzii)
1.Introducerea are 2 obiective:
-precizeaza care este subiectul cercetarii
-care este nivelul actual de cunostinte in domeniu
-trebuie sa raspunda la intrebarea: De ce s-a facut cercetarea? (Whimster, 1985)
2.Metodele prezinta modul in care s-a realizat cercetarea
-trebuie sa raspunda la intrebarile: Ce s-a facut? si Cum s-a facut?
(Whimster, 1985)

3.Rezultatele arata ceea ce s-a constatat in urma studiului


-trebuie sa raspunda la intrebarile: Ce s-a aflat? si Ce s-a constatat?
(Whimster, 1985)
4.Discutiile prezinta:
-importanta
rezultatelor
-implicatiile
-trebuie sa raspunda la intrebarea: Care este semnificatia rezultatelor?
(Whimster, 1985)
5.Concluziile prezinta concluziile care pot fi trase in urma rezultatelor obtinute
-este o prezentare sintetica
-trebuie sa raspunda la intrebarea: Ce concluzii pot fi trase in urma rezultatelor
studiului?

C.Structura extinsa a lucrarii stiintifice


-structura exinsa (pe larg) a lucrarii stiintifice trebuie sa mentioneze urmatoarele:
Titlul lucrarii
Rezumatul lucrarii (Abstract)
Introducere
Scop
Obiective
Unitatea de analiza
Unitatea de inregistrare a datelor
Tipul de cercetare
Metode, tehnici si instrumente utilizate
Analiza datelor
Rezultate
Discutii
Concluzii
Bibliografie
N.B. Unii autori grupeaza sub titlul Material si Metode urmatoarele:
Unitatea de analiza
Unitatea de inregistrare a datelor
Tipul de cercetare
Metode si tehnici folosite
Instrumente folosite
Analiza datelor

1.Titlu lucrarii
-element foarte important
-reprezinta eticheta de prezentare a unei lucrari (Voiculescu, 1987)
-alegerea cuvintelor care sa constituie titlul trebuie sa se faca printr-un efort
deliberat care sa se finalizeze cu descrierea exacta si in mod sintetic a
continutului lucrarii (Maisonneuve, 1999)
-in formularea titlului trebuie sa se tina seama de mai multe reguli (Voiculescu,
1987):
Titlul trebuie sa corespunda exact continutului lucrarii
Titlul trebuie sa fie concis, specific si clar
Sa se evite abrevierile, jargonul, numele comerciale, formulele
chimice
Trebuie evitate titlurile enigmatice si rebusistice
Trebuie sa suscite, pe cat posibil, interesul cititorilor
-exemple de titluri care NU sunt formulate adecvat (Voiculescu, 1987):
-Probleme ale hemoragiilor post-operatorii
-Determinari cerebrale si psihice in alcoolismul cronic
-Sindrom de vulva umeda prin pielom supranumerar si deschidere
ectopica a ureterului in vestibulul vaginal la copil
-Forma atipice de HAV de tip B
-Forme atipice de meningita bacilara
-in tiltu NU trebuie sa apara termenii: cercetare, metoda, rezultate
(Chelcea, 2000)
-in literatura de specialitate se recomanda evitarea titlurilor de genul (Chelcea,
2000):
-Consideratii generale asupra ....
-Unele aspecte ...
-Observatii asupra ...
-Importanta ...
-Probleme ale ...
-se recomanda evitarea unui titlu care sa inceapa cu expresii de tipul (Voiculescu,
1987):
-Un caz de ...
-Utilizarea de ...
-in cazul necesitatii unui titlu mai lung este preferabil sa se recurga si la un
subtitlu
-trebuie formulat mai intai un titlu care sa reflecte esenta lucrarii si apoi se
mentioneaza in subtitlu unele aspecte deosebite sau specifice (Voiculescu,
1987)

-se recomanda evitarea titlurilor continand semnul intrebarii (Maisonneuve,


1999)
-cele mai importante cuvinte din titlu se recomanda a fi scrise primele
(Maisonneuve, 1999)
-fiecare cuvant din titlu trebuie sa fie informativ si precis (Maisonneuve, 1999)
-titlul unei lucrari trebuie sa anticipeze continutul lucrarii (Pandrea, 2000)
-sa se evite senzationalul (Hall, 1998)
-titlul lucrarii trebuie ales tinand cont de audienta-tinta care va citi lucrarea
(Hall, 1998)
-Caracteristicile unui titlu bine formulat (Byrne, 1998):
Usor de inteles
Sa reflecte cu acuratete continutul lucrarii
Sa corespunda in mod specific scopului lucrarii
Sa nu utilizeze abrevieri (cu exceptia celor care sunt cunoscute pe scara
larga, de exemplu: HIV, SIDA, ADN, ARN)
Simplu
Scurt lungime maxima 12 cuvinte
Concis
Interesant
Sa prezinte subiectul lucrarii, dar NU concluziile
Sa indice tipul de organizare (design) a studiului
Sa inceapa cu un cuvant-cheie
Sa fie corect gramatical
Sa atraga atentia ( eye-catching )

2.Rezumatul lucrarii stiintifice


-trebuie asezat la inceputul lucrarii (Voiculescu, 1987)
-trebuie sa reflecte in mod clar si precis continutul lucrarii (Voiculescu, 1987)
-trebuie redactat concis prezentand doar aspectele esentiale ale lucrarii
(Voiculescu, 1987)
-va cuprinde pe scurt informatii despre (Voiculescu, 1987):
Problema cercetata
Scopul si obiectivele cercetarii
Metode, tehnici si instrumente folosite
Rezultatele prezentate in mod foarte concis
Concluziile pe scurt

3.Introducerea
-trebuie sa raspunda la intrebarea: De ce s-a facut cercetarea? (Whimster, 1985)
-trebuie sa fie clara, scurta si sa nu fie pompoasa (Whimster, 1985)
-trebuie sa:
-mentioneze ceea ce se cunoaste despre subiect inainte de debutul
cercetarii
-sa precizeze ce se asteapta sa aduca nou studiul
-sa prezinte ce anume a dorit autorul sa faca (Whimster, 1985)
-astfel, Introducerea trebuie sa mentioneze (Voiculescu, 1987):
Care este probleme cercetata si in ce consta importanta ei
Principalele lucrari din literatura cu privire la subiectul tratat
Scopul si obiectivele lucrarii
-Introducerea nu contine informatii prezentate in sectiunile: Metode, Rezultate,
Discutii (Whimster, 1985)
-trebuie scrisa inainte de realizarea cercetarii (Maisonneuve, 1999)
-redactarea Introducerii este precedata de o cercetare bibliografica pentru
cunoasterea, pe cat posibil exhaustiva, a subiectului tratat (Maisinneuve,
1999)
-uneori, in redactarea Introducerii nu sunt incluse scopul si obiectivele lucrarii si
acestea sunt prezentate in subcapitole (sectiuni) separate
4.Scopul lucrarii
-precizeaza ceea ce a urmarit autorul sa faca prin cercetarea realizata
-acesta este formulat in termeni generali
-se considera ca formularea scopului lucrarii este o varianta modificata, dezvoltata
a formularii titlului lucrarii
-in functie de scopul propus exista trei categorii de studii (Babbie, 1992):
Studiu de explorare a unui subiect
Studiu descriptiv
Studiu explicativ
a.Studiul de explorare
-realizat pentru a (babbie, 1992):
-explora un subiect
-a ne familiariza cu un anumit subiect

-util cand:
-subiectul este nou
-cand nu se cunosc multe lucruri despre subiect
-Babbie (1992) considera ca studiile de explorare se efectueaza cel
mai adesea din urmatoarele motive:
Pentru a satisface curiozitatea autorului privind
intelegerea unui anumit subiect
Pentru a testa fezabilitatea realizarii unui studiu mai
elaborat
Pentru a dezvolta metode de cercetare care sa fie
folosite intr-un alt studiu, mai elaborat
b.Studiul descriptiv
-realizat pentru a observa si a descrie cele observate (Babbie,
1992)
-raspunde la intrebarile: Ce?; Unde?; Cum?
-c.Studiul explicativ
-realizat pentru a cauta explicatii plauzibile ale realitatii observate
-raspunde la intrebarea: De ce?
5.Obiectivele lucrarii
-trebuie sa indice in mod clar, concis si specific ceea ce se urmareste sa se obtina
prin cercetarea realizata
-in timp ce scopul este formulat in termeni generali, obiectivele trebuie formulate
cat mai precis, specific si punctual
-fiecare lucrare are un scop, dar poate sa contina mai multe obiective care decurg
din acest scop
6.Unitatea de analiza
-reprezinta ceea ce este studiat/ sau cine este studiat
-este entitatea studiata
-poate sa fie reprezentata de (Babbie, 1992):
Indivizi
Grupuri de indivizi
Organizatii
Artefacte sociale (social artifacts) obiecte produse de oameni
sau aspecte ale comportamentului lor

7.Unitatea de inregistrare a datelor


-este reprezentata de fiecare entitate in parte despre care culegem date in mod
direct (date pe care le trecem in : foi de observatie, registre, etc.)
-poate sa fie: individul, grupul de indivizi, comunitatea, etc.
-unitatea de analiza si unitatea de inregistrare pot sa NU fie identice
-de ex.: studiem o organizatie (unitatea de analiza), dar culegem informatii
de la fiecare individ in parte (unitatea de inregistrare a datelor)

8.Tipul de cercetare
-trebuie precizat de lainceput daca cercetarea este de tip cantitativ sau de tip
calitativ
-trebuie precizata dimensiunea temporala a cercetarii: cercetara longitudinala
(prospectiva sau retrospectiva) sau cercetare transversala
-un aspect important il constituie precizarea daca studiul este exhaustiv sau se
realizeaza pe un esantion
-daca se utilizeaza esantionarea trebuie specificat tipul de esantionare
-trebuie mentionat daca cercetarea este experimentala, quasi-experimentala sau
observationala
-se recomanda ca tipul cercetarii sa fie explicat cat mai exact si in amanunt
9.Metode, tehnici si instrumente
-trebuie sa se specifice exact metodele, tehnicile, procedeele si instrumentele
folosite in cadrul cercetarii
-o metoda poate cuprinde mai multe tehnici
-dar intr-o anumita cercetare se aplica doar o singura tehnica din acea
metoda (Marginean, 2000)
-trebuie mentionata care metoda a fost utilizata: observatia, experimentul,
ancheta sau analiza documentara
-pentru metoda folosita trebuie mentionata tehnica aplicata
-pentru fiecare tehnica trebuie mentionat procedeul folosit precum si
instrumentul aplicat (Marginean, 2000)

10.Analiza datelor
-trebuie precizat tipul de analiza cantitativa sau calitativa utilizat pentru analiza
datelor
-datele pot fi:
-primare culese de echipa de cercetarori in mod direct
-secundare date luate din statistici, culese de altii
-in cazul prelucrarii statistice a datelor trebuie specificate EXACT metodele si
tehnicile statistice utilizate
-modul de prelucrare a datelor trebuie expus clar si exact, astfel incat sa
poata fi realizat si de alti cercetatori

11.Rezultatele lucrarii
-aceasta sectiune reprezinta miezul si contributia originala a lucrarii
(Voiculescu, 1987)
-rezultatele trebuie prezentate obiectiv, fara interpretare, astfel incat cititorul sa-si
poata face singur o parare
-rezultatele trebuie prezentate (Voiculescu, 1987):
-obiectiv
-enumerativ
-sistematic
-precis
-clar
-datele obtinute, dupa ce au fost in prealabil verificate de mai multe ori, se
prezinta in cifre sau valori masurabile si nu prin impresii ori aprecieri generale
(Voiculescu, 1987)
-NU se admit comentarii ori interpretari subiective din partea autorului
(Voiculescu, 1987)
-rezultatele trebuie sa fie autentice tinand cont de faptul ca orice date dubioase,
ori eronate compromit iremediabil lucrarea (Voiculescu, 1987)
-este absolut necesar ca autorul sa precizeze cat mai exact conditiile in care a
obtinut rezultatele respective, deoarece este posibil ca prin schimbarea cat de
putin a conditiilor sa se obtina alte rezultate (Voiculescu, 1987)
-in sectiunea Rezultate NU trebuie sa existe trimiteri la Bibliografie pentru ca
autorul trebuie sa expuna DOAR rezultatele sale originale obtinute in cercetarea
prezentata prin lucrarea respectiva (Maisonneuve, 1999)

-NU trebuie mentionate alte studii sau cercetari ale autorului sau ale altora si nici
nu trebuie incluse comentarii sau interpretari cu privire la rezultatele obtinute
(Maisonneuve, 1999)

12.Tabele si ilustratii
-trebuie sa suplimenteze, NU sa repete textul (Voiculescu, 1999)
-rostul tabelelor si al ilustratiilor este de a prezenta mai clar si mai sugestiv
anumite date care altfel ar trebui sa se regaseasca in text sub forma descriptiva
(Voiculescu, 1987)
-NU trebuie sa se prezinte de doua ori aceleasi date, in text si in tabele
-NU trebuie incarcata lucrarea cu prea multe tabele si ilustratii
-Tabelul trebuie sa fie explicit prin el insusi si sa suplimenteze, dar sa NU repete
textul
-un bun tabel trebuie sa contina NUMAI datele esentiale pentru intelegerea
textului
-trebuie evitate 2 tipuri de tabele realizate gresit (Voiculescu, 1987)
-tabelul de mari dimensiuni intins pe mai multe pagini si care este greu
de urmarit
-tabelul in care datele sunt prezentate inghesuit si sunt greu lizibile
-NU trebuie intocmite tabele pentru date simple, care pot fi enuntate cu usurinta
prin cateva fraze in text
-continutul tabelelor NU trebuie sa contrazica textul
-Totalul si procentele trebuie calculate si verificate cu grija (Voiculescu, 1987)
-tabelele trebuie numerotate in ordinea citarii lor in text (Voiculescu, 1987)
-fiecare tabel trebuie sa aiba un titlu explicativ dispus deasupra tabelului
-exista mai multe tipuri de ilustratii (Voiculescu, 1987):
-grafice
-desene
-schite
-harti
-fotografii
-radiografii

Graficele
-trebuie alese cu grija, nu la intamplare
-este o stiinta, dar si o arta a alegerii si construirii unui anumit
grafic adecvat scopului urmarit in prezentare
-datele prezentate in tabele NU trebuie repetate in grafice
-fiecare ilustratie va fi numita figura si trebuie numerotata in
ordinea aparitiei in text
-graficele trebuie sa fie numerotate, sa li se dea un titlu explicativ
si sa contina o legenda in care sunt explicate simbolurile folosite
(Voiculescu, 1987)

13.Discutii si Concluzii
-in aceasta sectiune sunt analizate si interpretate rezultatele obtinute si sunt
comparate cu rezultatele altor autori (Voiculescu, 1987)
-autorul are libertatea de a-si manifesta din plin personalitatea prin modul in care
interpreteaza rezultatele lucrarii (Voiculescu, 1987)
-Erorile care trebuie evitate sunt (Voiculescu, 1987):
Repetarea celor spuse in sectiunea Rezultate
Subiectivism excesiv
Verbalism si prolixitate
-redactarea acestei sectiuni trebuie facuta prin exprimarea pozitiei personale fata
de rezultatele obtinute, dar cu prudenta, spirit critic si dubiu stiintific
(Voiculescu, 1987)
-Discutiile si Concluziile trebuie redactate intr-o maniera logica si nicidecum
retorica astfel incat fiecare afirmatie sa aiba acoperire faptica rezultata din
continutul lucrarii (Voiculescu, 1987)
-acesta sectiune trebuie sa prezinte (Voiculescu, 1987):
Interpretarea rezultatelor obtinute
Prezentarea unor relatii intre faptele sau datele descrise in
sectiunea Rezultate
Generalizarile care decurg din rezultate
Sublinierea unor date sau fapte constatate si care sunt noi, diferite
de ce se cunostea
Semnalarea originalitatii celor constatate
Imperfectiunea cercetarilor efectuate
Dubiile sau indoielile cu privire la rezultatele obtinute
Implicatiile teoretice si practice ale cercetarii
10

Semnificatia stiintifica a cercetarii


Valoarea practica a lucrarii
Concluzii clare cu privire la rezultatele obtinute
-exista autori care considera ca in redactarea unei lucrari trebuie sa existe doua
sectiuni distincte: sectiunea Discutii si sectiunea Concluzii, iar cele doua nu
trebuie prezentate impreuna
-Aceasta viziune este de preferat pentru a creste claritatea expunerii, desi
nu este o greseala sa fie prezentate impreuna
14.Bibliografia lucrarii
-pentru redactarea referintelor bibliografice se recomanda utilizarea unuia dintre
sistemele recunoscute de citare a referintelor (Maisonneuve, 1999)
-dupa alegerea unui anumit sistem de citare a referintelor, acesta trebuie respectat
pentru intreaga lucrare
-trebuie respectate toate regulile sistemului de citare ales
-reguli pe care trebuie sa le respecte alcatuirea bibliografiei (Voiculescu, 1987):
Trebuie indicate numai lucrarile care au fost citite cu adevarat
Trebuie mentionate cele mai importante lucrari care au fost
consultate
Bibliografia nu trebuie sa fie excesiva si nici exhaustiva
Trebuie indicate in bibliografie toate lucrarile care au fost utilizate
in redactarea lucrarii

Bibliografie
1. Babbie, E The pracitce of

11

II.REDACTAREA LUCRARII
1.Structura lucrarii stiintifice
a.Coperta ofera date despre:
-autor(i) pe coperta, numele autorului poate fi insotit de o
indicatie asupra profesiei acestuia (medic, professor, economist,
jurist, etc.)
-functia si elementale privind apartenenta la o organizatie,
institutie, pot fi trecute in prefata unei lucrari
-titlul lucrarii trebuie sa exprime intr-o forma concisa continutul
lucrarii
-titlurile metafora nu sunt admise in cazul unei lucrari
stiintifice
-editura (sau institutia care da gir lucrarii)
-cand o lucrare este redactata si prezentata in cadrul unei
institutii, al unui program desfasurat de catre acesta,
numele institutiei si al programului vor fi imprimate pe
coperta
-se va acorda o atentie deosebita numelui programului,
acesta citandu-se corect
-anul (optional) data de aparitie a lucrarii se poate imprima pe
coperta sau in pagina de titlu
-daca aceasta nu a fost imprimata pe coperta, pe pagina de
titlu este obligatorie!
-locul de aparitie (localitatea)
b.Pagina de titlu (coperta interioara)
-aici se imprima obligatoriu:
Titlul
Subtitlul
Numele autorului
Numele editurii sau al institutiei
Locul aparitiei
Data aparitiei
-ca un semn de recunoastere si multumire fata de coordonatorul
(indrumatorul) unei lucrari, numele acestuia va fi trecut in pagina de titlu
c.Pagina de drepturi
-in absenta unor elemente de copyright (lucrarea are un circuit intern) aici
pot figura multumirile adresate unui sponsor, numele unor colaboratori,
cui se adreseaza lucrarea, cuvinte cheie
-aceste informatii pot fi considerate optionale, dar autorul si
lucrarea vor primi mai multa credibilitate

12

d.Corpul propriu-zis al lucrarii


-Prefata (optional)
-Rezumat
-Cuprinsul lucrarii (Tabla de materii)
-se vor indica aici, obligatoriu, paginile la care se regasesc
capitolele lucrarii
-pot fi trecute si paginile la care regasim sectiunile, paragrafele,
usurandu-se astfel cautarea in cadrul lucrarii
-Introducere
-Lucrarea propriu-zisa: capitole
-Concluzii
-Anexe
-la acestea se va face referire in textul lucrarii, de aceea vor fi
numerotate
-Glosar
-in lucrarile stiintifice se folosesc termeni tehnici, de specialitate,
care pot fi necunoscuti unora dintre cititori, de aceea acestia pot fi
definiti in sectiunea Glosar
-Bibliografie
-Index tematic sau de autori
-lucrarile stiintifice de tinuta sunt insotite de o sectiune intitulata
index
-Indexul este o enumerare de subiecte sau autori, organizata
dupa un anumit criteriu (alfabetic, semantic, sistematic, pe
subiecte) care semnaleaza informatiile continute intr-un
document
-in Index sunt semnalate paginile la care subiectele sau autorii apar
in cuprinsul lucrarii
-de regula, Indexul este plasat la sfarsitul lucrarii
-Cuprinsul lucrarii este impartit in:
-parti prezente in cadrul lucrarilor vaste
-capitole
-sectiuni
-paragrafe (in ordine ierarhica)
-Capitolul
-este diviziunea de baza a textului unei lucrari
-incepe de obicei pe o pagina noua, fara sot (recto) si este marcat
cu un numar de ordine (cifra romana sau araba) sau cu un titlu
separat (atunci cand alcatuirea lucrarii nu presupune o inlantuire
logica sau cronologica a subiectelor abordate in capitole)

13

-capitolele pot fi anuntate prin pagini speciale, nenumerotate, in


care se inscrie numai titlul
-folosirea acestora nu este obligatorie, dar este foarte
elegante
-numerotarea capitolelor, sectiunilor, paragrafelor, etc.
Numerotare combinata
(cifre si litere)

Numerotare cu cifre arabe

I. .......................................
A. .................................
1. .......................
a. ..............
b. .............
2. ....................
a. ..............
b. ..............
c. ..............
3. ....................
B. ..................................
1. ........................
2. .........................
a. ...............
b. ................
C. ..............................
II. ..................................
A. ...........................
1. .....................
2. ......................
a. ...............
b. ..............
B. .............................
III. .................................
A. ...........................
B. .............................
1. .....................
2.

1. ..............................................................
1.1. ................
1.1.1. ..................
1.1.1.1. .....................
1.1..1.2. .........................
1.1.2. .............................
1.1.2.1. ............
1.1.2.2. .............
1.1.2.3. ...............
1.1.3. .................
1.2. ...........................
1.2.1. .......................
1.2.2. ........................
1.2.2.1. ....................
1.2.2.2. ......................
1.3. .............................
2. ................................
2.1. ..................................
2.1.1. ..............................
2.1.2. ..............................
2.1.2.1. ................................
2.1.2.2. ...............................
2.2. ....................................
3. .........................................
3.1. ......................................
3.2. .......................................
3.2.1. ...........................
3.2.2. ...........................

NU se vor folosi combinta cele doua tipuri de numerotare!


NU se va scrie: III.B. 1.2.1.

14

S-ar putea să vă placă și