Sunteți pe pagina 1din 317

CUPRINS

Prefa

Cap. 1.

3
Noiuni

introductive

11

1.1. Introducere .
1.2. Dispozitive electronice i clasificarea lor
1.3. Circuite electronice. Semnale
1.3.2. Semnale electrice

11

12
13
14

Cap. 2. Dispozitive semiconductoare .


2.1. Conductibilitatea electric 1n semiconductoare
2.2. Jonciunea pn
2.2.1. Procese fizice la interfata pn. Caracteristica
iunii

17
17
20
static

a jonc20

pn

2.2.2. Modele liniarizate pentru jonciunea pn n regim de curent


continuu (static)
2.2.3. Jonciunea pn n .regim variabil la semnale mici
2.3. Tipuri de diode semiconductoare
2.3.1. Diode redresoare cu jonciune
2.3.2. Diode cu contact punctiform
2.3.3. Diqde redresoare cu cuproxjd i seleniu
2.3.4. Diode Zener (stabilizatoare de tensiune)
2.3.5. Diode tunel
2.3.6. Diode cu capacitate variabil
2.4. Tranzistoare bipolare cu jonciuni
2.4.1. Funcionarea tranzistorului bipolar
2.4.2. Procedee tehnologice pentru fabricarea tranzistoarelor

cu

jonciuni

Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar


Circuite echivalente (modele) statice liniarizate pentru tranzistoare bipolare
2.4.5. Influena temperaturii asupra regimului static al tranzistorului
2.4.6. Regimul termic al tranzistorului
2.4.3.
2.4.4.

23
24
26
26
28
28
29
31
31
32
32
35
37
41
42
43

privind alegerea punctului static de funcionare


determinarea sa grafic .
2.4.8. Circuite de polarizare care asigur stabilizarea termic a
punctului static de funcionare
2.4.9. Parametrii de semnal mic -ai tranzistorului bipo1ar i schemele echivalente
2.4.10. Studiul regimului dinamic al tranzistorului bipolar la semnale
mici i frecvene joase .
2.4.11. Tranzistorul bipolar in regim de comutaie
2.5. Tranzistoare cu efect de cmp (unipolare)
2.5.1. Structura i principiul de funcionare al tranzistoarelor cu
efect de cmp cu gril izolat (TEC-MIS)
2.5.2. Caracteristicile statice ale TEC-MIS
2.5.3. Structura i principiul de funcionare al tranzistoarelor cu
efect de cimp cu gril jonciune
2.5.4. Caracteristicile statice ale TEC-J
2.5.5. Circuite de polarizare pentru TEC
2.5.6.. Parametrii de semnal mic i circuitul echivalent al tranzistorului cu ~fect de cmp . .
2.5.7. Funcionarea TEC ca amplificator de joas frecven
2.5.8. TEC in regim de comutaie .
2.6. Dispozitive semiconductoare multijonctiune (DMJ)
2.6.1. Generaliti
2.6.2. Structura pnpn
2.6.3. Tiristorul
2.6.4. Triactil .
2.7. Dispozitive semiconductoare optoelectronice
2.7.1. Fotorezistena .
2.7.2. Fotodi9da .
2.7.3. Fototranzistorul
2.7.4. Celula fotovoltajc
2.7.5. Dioda fotoemisiv
2.8. Alte dispozitive semiconductoare .
2.8.1. Tranzistorul unijonciune (TUJ)
2.8.2. Termistorul i varistorul
2.4.7.

Consideraii

Cap. 3. Amplificatoare

44
48
50
57
59
62
62
63
66
67
68

71
77
73
75
75
77
82
83
85
86
86
88
88
89
91
91
92
94

3.1. Caracteristici generale ale amplificatoarelor


3.1.1. Definirea amplificatoarelor
3.1.2. Clasificarea amplificatoarelor
3.1.3. Amplificatoare inyersoare i neinversoare
3.1.4. Parametrii amplificatoarelor
3.2. Amplificatoare de semnal mic cu cuplaj RC
3.2.1. Etajul de amplificare .
3.2.2. Etajul de amplificare de semnal rp.ic cu tranzistor bipolar i cu
efect de cimp. .

94
94
95
97
98
103
103

3.3. Amplificatoare de putere


3.3.1. Etaje finale . .
3.3.2. Etaje de comand a tranzistoarelor finale

112
113
121

104

3.4. Amplificatoare de curent continuu


3.4.1. Cuplarea direct a dou etaje de amplificare
3.4.2. Amplificatorul diferentia!
3.5. Amplificatoare cu reactie
3.5.1. Princip~ul reaciei
3.5.2. Efectele reaciei asupra neliniaritilor amplificatorului
3.5.3. Efectul reaciei asupra distorsiunilor
3.5.4. Tipuri de reacie i influena reaciei asupra parametrilor de
intrare i ieire
3.5.5. Amplificatoare operaionale
Cap. 4. Oscilatoare electronice

..

4.4. Oscilatoare cu reactie


4.4.1. Condiiile de amorsare a oscilaiilor .
4.4.2. Limitarea amplitudinii de oscilaie
4.4.3. Oscilatoare LC cu reacie
4.4.4. Oscilatoare RC cu reacie
Cap. 5. Circuite de impulsuri
Consideraii

131
133
139

4.1. Consideratii generale


4.1.1. Caracteristici generale
4.1.2. Domenii de utilizare
4.2. Sisteme oscilante
4.2.1. Caracterizarea sistemelor oscilante liniare de ordinul 2
4.2.2. Functii de reea
4.2.3. Clasificarea oscilatoarelor electronice
4.3. Oscilatoare cu rezisten dinamic negativ

5.1.

122
123
125
128
128
129
130

139
139
140
141
141
142
143
143
145
145
147
150
152
155

5.1.1. Caracterizarea impulsurilor


5.1.2. Clasificarea circuitelor de formare
5.2. Circuite de formare liniare
5.2.1. Circuite de derivare .
5.2.2. Circuite de integrare .

155
155
156
156
157
158

5.3. Circuite de formare neliniare fr memorie


5.3.1. Circuite de formare cu diode
5.3.2. Amplificator !imitator
5.3.3. Amplificator diferenial. Comparator

159
159
160
161

5.4. Circuite de formare neliniare cu memorie .


5.4.1. Comparatoare cu histerezis
5.4.2. Circuite de formare cu dipoli VNR i CNR
5.4.3. Circuite basculante

163
163
166
166

generale

Cap. 6. Circuite logice


6.1. Consideratii generale
6.1.1. Proprieti logice
6.1.2. Clasificarea circuitelor logice
6.2. Circuite logice combinationale. Principii de pro

177

~clare

177
177
179.
180

6.2.1. Funcii booleene .


6.2.2. Minimizarea funciilor booleene
<f.-.6.2.3. Diagrama Karnaugh
6.2.4. Exemple de circuite combinaionale
6.3. Circuite de memorie - circuite basculante bistabile
6.3.1. Bistabilul asincron RS
6.3.2. Bistabilul sincron RST
6.3.3. Bistabilul RS stpn-sclav
6.3.4. Bistabilul JK .
6.3.5. Bistabilul D cu zvorire
6.3.6. Bistabilul D acionat pe front
6.4. Circuite logice secventiale
6.4.1. Numrtoare
6.4.2. Registre .
6.5. Familii de circuite logice
6.5.1. Circuite logice TTL
6.5.2. Circuite logice HLL
6.6. Circuite de interfa .
6.6.1. Convertoare numeric-analogice {N/A)
6.6.2. Convertoare analog-numeri-ce (A/N)

Cap. 7. Circuite de redresare


7.1.

201

Generaliti

201
201
202

7.1.1. Schema bloc a unui redresor


7.1.2. Tipuri de redresoare
7.2. Redresoare monofazate (necomandate)
7.2.1. Redresorul monoalternan cu sarcin rezistiv
7.2.2. Redresorul dubl alternan cu sarcin rezistiv
7.2.3. Redresorul monofazat cu sarcin RL
7.2.4. Redresorul monofazat cu sarcin RC

202
202
206
210
213

7.3. Redresoare polifazate


7.3.1. Redresorul polifazat cu punct neutru
7.3.2. Redresorul polifazat in punte
7.3.3. Redresorul polifazat cu bobin de egalizare

216
216
223
225

7.4.

Protecia

226

redresoarelor de mare putere

7.5. Filtrarea tensiunii redresate


7.5.1. Filtre cu inductan
7.5.2. Filtre cu capacitate

227
229
231

7.5.3. Filtre complexe

231

7.5.4. Filtre cu tranzistoare

233

7.6. Consideratii suplimentare asupra


7.7. Redresoare comandate

proiectrii

redresoarelor

233
235

7.7.1. Redresoare comandate monofazate

236

7.7.2. Redresoare comandate polifazate

238

7.7.3. Redresoare comandate cu reglajul tensiunii n primarul transformatorului de reea

242

7.7.4. Circuite de

181
182
182
183
184
185
186
186
187
188
188
189
189
192
193
193
195
196
197
198

comand

a redresoarelor reglabile .

245

Cap. 8. Invertoare

convertoare

248

8.1. Consideratii generale


8.2. lnvertoare
8.2.1. Definiii. Principiul de funcionare
8.2.2. Tipuri de invertoare .
8.2.3. Invertoare cu tranzistoare
8.2.4. Invertoare autonome cu tiristoare
8.2.5. Invertoare neautonome cu tiristoare .
8.2.6. Reglarea tensiuni de ieire a invertoarelor
8.3. Convertoare de tensiune continu
8.4. Convertoare de frecvent

Cap. 9. Alte circuite utilizate in electronica

industrial

9.1. Stabilizatoare electronice de tensiune .


9.1.1. Stabilizatoare parametrice cu diod Zener
9.1.2. Stabilizatoare de tensiune cu element de control
9.1.3. Stabilizatoare de tensiune cu element de control serie
9.2. Relee electronice. Circuite de semnalizare i protectie
9.2.1. Relee de tensiune i comparatoare de nivel
9.2.2. Relee electronice de timp
9.2.3. Relee fotoelectronice .
9.2.4. Circuite de semnalizare i protecie n reelele electrice
9.3. Contactoare statice .
9.3.1. Contactoare statice de curent alternativ
9.3.2. Contactoare statice de curent continuu
Bibliografie

248
249
249
252
254
255
264
267
271

275
279
279
280
283
283
285
285
289
295
299
304
304
312
315