Sunteți pe pagina 1din 125

Facultatea de tiina i Ingineria Mediului

ELEMETE DE BIOLOGIE I MICROBIOLOGIE

SUPORT TEORETIC PETRU LUCRARILE PRACTICE


SELECTIUNI DIN MANUAL
SI
TEMATICA PENTRU PREGATIREA EXAMENULUI SCRIS

Specializarea Ingineria Mediului i


Ingineria Sistemelor Biotehnice i Ecologice

Titular:

ef de lucrri dr.biolog Malschi Dana,


Cercettor tiinific I / membru asociat al Academiei de tiine Agricole i Silvice

2014-2015
1

TEMATICA LUCRRILOR PRACTICE


Seminar / laborator
(Teme / indici dup lista bibliografic)
1. Teoria general a sistemelor ca mijloc eficient n cercetarea
mediului biotic. Teoria nivelurilor de integrare i ierarhia sistemelor vii.
Caracteristicile celor 5 regnuri-Structuri celulare. Bibl.: 1, 8, 10.
2. Asociaii de organisme vii. Ecosisteme terestre. Ecosisteme acvatice
subterane, de ape interioare, marine. Specii bioindicatoare a polurii i
ecotoxicitii n mediu terestru i acvatic.Bibliogr.: 1. 5. 10.
3. Ecologie aplicat la mediu. Succesiuni abiogene. Succesiuni
biogene. Succesiuni tehnogene. Stabilizarea ecosistemului. Conceptul
de climax. Biotehnologii i reconstrucia ecologic. Bibliografie: 8.10.
4. Clasificarea, structura, importana funcional a moleculelor
organice (glucide, lipide, protide, biomacromolecule etc.).Bibl. 4.8.10
5. Integrarea sistemului celular animal. Schimburile celulare,
permeabilitatea celular. Celula vegetal. Structuri funcionale.
Bibliografie:2.7.10.
6. Integrarea organismului animal pluricelular, mecanismele trofice,
hormonale, nervoase de integrare. Bibl.: 6.7.10.
7. utriia animal. Nevoile de hran ale organismelor animale/
substane plastice, energetice, vitamine, sruri minerale. Funcia
digestiv, respiratorie, circulaia. Metabolismul. Bibliografie: 6.7.10.
8. Elementele minerale n nutriia plantelor. Influena metalelor
grele, detergenilor, srurilor, pesticidelor etc. asupra proceselor de
germinaie i dezvoltare a plantelor. Bibl.2.10.
9 Metabolismul plantelor. Metabolismul substanelor de rezerv lipide, proteine, glucide. Metabolismul secundar-Terpene, fenoli,
alcaloizi. Metabolismul respirator. Bibliografie:2.10.
10.Taxonomia, morfologia, fiziologia, ecologia, rolul microbiotei
solului. Metode cantitative i calitative in microbiologie. Bibl. 3, 9.10.
11. Tipuri de microorganisme din sol. Numrul, distribuia, relaiile
ecologice ale microorganismelor din sol. Bibl.: 9.10.
12. Tipuri de microorganisme din ape. Distribuia si factorii care
condiioneaz microbiota apelor. Bibliogr.: 3. 5. 10.
13. Asociatii de organisme acvatice. Bibl. : 5. 10.
14. Prezentare referat 2 / Rolul microorganismelor si plantelor n
depoluare i protecia mediului. Bibl. 3,10
Bibliografie selectiv / curs i seminarii-lucrri practice

Metode de
predare
Studiul
materialului
biologic
Studiul
materialului
biologic
Demonstraii.
Studii de caz

Observaii

Microscopie,
demonstraii
practice
Muzeul
de
zoologie,
botanic etc.
Depoluare,
bioremediere,
reconstr.eco.
Studiul
Tem scris/
structurilor
Structuri mol.
Studiul
Microscopul
materialului
electronic
/struct. func.
biologic
Studiul
Microscopie.
structurilor
Tem scris
Demonstraii. Efectul
Dieta i raia carenelor
alimentar
nutriionale
Experien n Ecotoxicitate,
germinatoare fitoextracie,
vase de veget fitoacumulare
Seminar /
Referat 1
/ecofiziologie
Prezentare
ambientala
Referat 1
Material
Microscopie,
biologic
demonstraii
Material
Microscopie,
biologic
demonstraii
Material
Microscopie,
biologic
demonstraii
Material
Microscopie
Seminar /
Referat 2 /
microbiologie
Prezentare

1. BERCA M. 2006. Planificarea de mediu si gestionarea resurselor naturale. Ed. Ceres Bucuresti
2. DOBROT CRISTIA, MASAMICHI YAMASHITA, 1999. Creterea i dezvoltarea plantelor. Casa de
ed.Gloria
3. DRGA-BULARDA M., SAMUEL A. D., 2006. Microbiologie general. Ed. Univ. Oradea
4. HAIDUC IOVACA, L.BOBOS, 2005. Chimia mediului si poluanii chimici, Ed. Fundatiei pentru Studii
Europene, Cluj-apoca.
5. PRICOPE, F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacau, Fac. De Litere si Stiinte, Sectia Biologie
6. PATE GHERGHEL, 2000. Fiziologie cu elemente de comportament. Casa crii de tiin. Cluj
7. ROCA I. DUMITRU, 1977. Fiziologia animalelor. Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti.
8. STUGRE BOGDA , 1994. Ecologie teoretic. Ed. Sarmis, Cluj apoca.
9. TEFAIC G., Sndoiu D.I., Gheorghi iculina, 2006. Biologia solurilor agricole. Ed. Elisavaros.Buc.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/

TEMATICA DE EXAME SI TEXT EXTRAS DI CURS 2014-15


ELEMETE DE BIOLOGIE SI MICROBIOLOGIE

1.

2.

Documentatie: Extras din suportul de curs


(Paginatia dupa prezentul text).
Documentatie (facultativa):
Partea I. Elemente de biochimie.
Structuri functionale la nivelul biomacromoleculelor. (p. 4-19)
Structura si clasificarea biomacromoleculelor (pentru tema scrisa)
Documentatie (facultativa):
Partea II-III. Ecofiziologie vegetal i animal, microbiologie:
Integrarea ambientala la nivel celular. Structuri functionale ale celulei
(pentru tema scrisa):
Structurile funcionale ale celulei vegetale p19-30
Structurile funcionale ale celulei animale p31-38
Structurile funcionale ale celulei bacteriene (peretele celular, incluziunile)
p 39-49

(paginatia dupa manualul


online editura Bioflux 2009)
Partea 1. 51-55 si 63,
64-67 si 75,
76-85, 87-92, 109-110,
119, 120-121

partea 2 p 155-173
partea 2 p 174-185
partea 3 p 352-356; 361-374

Tematica obligatorie pentru examenul scris

3.
4

Partea a II-a. Integrarea in mediu a organismelor pluricelulare (p 50)


Tematica pentru REFERATUL 1 :
Funciile de nutriie la animale i om (p 49-70)
- Rolul nutrientilor-glucide, lipide, protide,
vitamine, sruri minerale, ap.
- Metabolismul animal. Lantul respirator.
utriia plantelor (p 71-94)
- Rolul nutrienilor, apa, srurile minerale
Metabolismul plantelor.
- Anabolismul-Catabolismul glucidelor.
- Fotosinteza

partea 2 p.235-253
partea 2 p.254-271
partea 2
p.211- 225
(196-209 Facultativ)
p.188-195
p. 218-221

7.
8.

Tematica pentru REFERATUL 2 :


Partea a III-a MICROBIOLOGIE.
utriia bacteriilor (p95-105).
Bacterii autotrofe:
Fotoautotrofe.
Chimioautotrofe
(semnificatia biologica, importanta de mediu, clasificarea)
Microbiota solului (106-108)
Microbiota apei (109-112)

9.

Rolul spatiilor verzi in combaterea poluarii (113-114)

partea 3 p 312-313

10.

Partea a IV-a HIDROBIOLOGIE


Asociatii de organisme acvatice (115-124)

Partea 4
p 468-476

6.

partea 3.
p.388-416

partea 3 p 416-420
partea 3 p 420-424

Documentatie: Extras din suportul de curs:


Dana Malschi, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie i microbiologie. "ote de curs i aplicaii practice.
Facultatea de tiina Mediului, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-apoca. Editura Bioflux, 2009, Cluj-apoca,
ISB: 978-606-2028-4-5, Manual online Publicat n:
http://www.editura.bioflux.com.ro-carti-2009

SELECTIUI DE TEXT DI CURS


ELEMETE DE BIOLOGIE SI MICROBIOLOGIE
Partea I-a. Elemente de biochimie
Structuri functionale la nivelul biomacromoleculelor.
Structura si clasificarea biomacromoleculelor
Compui ciclici
3. Compui ciclici
3.1. Compui carbociclici (izociclici), ciclopentan, ciclohexan. Structuri policiclice- structura steranic, steranul.
3.2. Compui aromatici. Nucleu aromatic. Benzenul C6H6
3.3. Compui heterociclici cu oxigenul, azotul, sulful.
Heterocicluri cu cinci atomi (pentaatomice), cu ase atomi (hexaatomice);
Heterocicluri monoheteroatomice, heterocicluri poliheteroatomice.
3.3.1. Heterocicluri monoheteroatomice,
3.3.1.a. Heterocicluri monoheteroatomice de 5 atomi:
Ciclul furanic - furan, furfuralul, oximetilfurfuralul, din deshidratarea glucidelor.
Ciclul pirolic- pirol, din hemoglobina, clorofila, enzime: citocromii, peroxidaze i catalaza.
Ciclul indolic-indol(benzopirol), triptofan, triptamina, acidul indolilacetic (fitohormon).
Ciclul tiofenic (tiofen)
3.3.1.b. Heterocicluri monoheteroatomice de 6 atomi:
Ciclul piranic - hidropiranul, din glucide.
Ciclul benzopiranic din vitaminele E , P, n pigmenii flavonoidici.
Ciclul piridinic - piridina, din vitaminele B6, unele enzime.
3.3.2. Heterocicluri poliheteroatomice.
3.3.2. a.Ciclurile pentaatomiceazoli:
1,2-diazol (pirazol) din antipirina, piramidon, derivai: aminoacizi, ureide.
1,3-diazol (imidazol) derivai: aminoacizi, ureide.
1,2-oxazol,
1,3-tiazol, n vitamina B1, n penicilin, n sulfatiazol.
3.3.2. b. Ciclurile hexaatomice - azine. Diazine:
Pirimidina, ciclul pirimidinic din bazele pirimidinice:
citozina (C) in AD i n AR; timina (T) numai n AD, uracilul (U) numai n AR;
Pirazina n acidul folic (vitamin B).
ucleul purinic (format dintr-un heterociclu pirimidinic i unul imidazolic),
din bazelor purinice adenina (A) i guanina (G), ale acizilor nucleici (AD, AR) i
din enzime, din acidul uric (produs de excreie azotat), i alcaloizi (teobromina, teofilina, cofeina).
ucleul aloxazinic-ciclu benzenic, pirazinic, aloxazinic, vitamina B2, n coenzime

Glucide simple
Glucidele. 1. Constituie chimic. Clasificare. Rolul n organismele vii.

Glucidele, numite i zaharide sau carbohidrai, se gsesc n mod natural n plante. Plantele
sintetizeaz carbohidraii prin procesul de fotosintez. Animalele nu pot sintetiza carbohidraii, ele
fiind dependente de regnul vegetal. Animalele convertesc carbohidraii din hrana vegetal n
glicogen (carbohidratul animal), pe care l pstreaz ca rezerv de energie, n organism.
Glucidele reprezint o clas de substante naturale de importan biologic deosebit pentru
via, deoarece ele alctuiesc, ca biomolecule organice, cea mai mare parte din materia organic a
planetei. Alturi de lipide i protide, sunt constituenii de baz ai materiei vii, predominnd n
regnul vegetal, unde 50 - 80% din substanele ce alctuiesc celulele i esuturile sunt glucide.
Animalele conin 1-5% glucide. Denumirea de glucide sau zaharuri provine de la gustul lor dulce
(glikis = dulce, sakkharon = substan dulce, n limba greac). ns, numeroase glucide ca
amidonul, celuloza nu au gust dulce, dup cum exist i unele substane dulci care nu sunt glucide:
glicocolul (aminoacid), glicerolul (alcool), zaharina (imid).
Glucidele au n molecul C, H i O, fiind substane cu funciuni mixte, ce conin grupri
carbonilice (de tip aldehid : CH = O sau de tip ceton: >C = O ) i grupri hidroxilice
(OH). Glucidele sunt polihidroxi aldehide sau polihidroxi ceton.
4

Denumirea lor provine din formula lor empiric {CH2O}n sau Cx(H2O)y.
Majoritatea glucidelor simple corespund formulei generale (CH2O)n, de aceea au fost
numite i hidrai de carbon, nomenclatur nejustificat i abandonat, ntruct hidrogenul i
oxigenul nu sunt legai sub form de ap de atomul de carbon.
O serie de glucide,
nu corespund acestei formule brute: deoxiriboza, C5H10O4, ramnoza C6H10O5,
iar alte substane, care nu sunt glucide, corespund formulei generale a glucidelor:
(acid acetic C2H4O2: CH3COOH; acid lactic C3H6O3: CH3CH(OH)COOH .a.),
Din punct de vedere biochimic i fiziologic, glucidele au roluri extrem de importante:
rol structural, fiind principalele substane de susinere pentru plante;
rol energetic, fiind combustibilul principal al tuturor organismelor,
rol funcional, avnd rol fundamental n oxidrile biologice i, de asemenea, prin
metabolizarea
lor ducnd la compui intermediari din care se formeaz: lipide, protide, ceto-acizi,
glicerol etc.
Rspndire. Glucidele sunt rspndite n special n regnul vegetal, constituind peste 50%
din substanta uscat a plantelor. Plantele verzi sunt singurele care biosintetizeaz glucide, prin
fotosintez, folosind CO2, ap i energie luminoas, n prezena clorofilei. n plante cele mai
simple glucide, monoglucidele, se formeaz prin procesul de fotosintez din substane
anorganice simple (CO2 i H2O) n prezena clorofilei, a radiaiilor solare i a srurilor
minerale din sol. Monoglucidele se transform apoi n poliglucide: amidon, celuloz.
Glucidele de origine vegetal constituie componentele de baz ale alimentaiei omului i
animalelor, organismul animal fiind dependent din acest punct de vedere de organismele vegetale. n
organismele animale coninutul de glucide este mult mai redus (1-5%), depinznd de specie: suine 1,2%; psri i ovine 1,6%, bovine 1,7% i cabaline 1,8%. Glucidele din organismul animal
pot s fie monoglucide (glucoza), diglucide (lactoza) i poliglucide de rezerv (glicogenul) sau de
structur (mucopoliglucide).
Constituie chimic general i clasificare
Glucidele simple sunt polihidroxi-aldehide sau polihidroxi-cetone, care conin de 1a 3 la
10 atomi de carbon. Glucidele care conin o grupare aldehidic, se numesc aldoze, iar cele care
conin o grupare cetonic, se numesc cetoze.
Cele mai simple glucide sunt:
HC=O
H2C OH

HC OH
C=O

H2C OH
H2C OH
Aldehida
Dihidroxiacetona
gliceric
(cetoz)
(aldoz)
Glucidele superioare sunt formate din dou sau mai multe molecule de glucide simple, prin
eliminare de molecule de ap.
Glucidele se clasific n: monozaharide, dizaharide, oligozaharide i polizaharide.
Clasificarea glucidelor
Aldoze i
Trioze, tetroze, pentoze, hexoze, heptoze, octoze, nonoze,
Oze
decoze .
(monozaharide)
Cetoze
Holozide (conin Oligozaharide
Ozide
(conin 2-7 resturi identice sau diferite de oze).
(glucide superioare) numai resturi de
oze)
- dizaharide sau diglucide;
- triglucide, tetraglucide ... , heptaglucide.

Polizaharide
(conin de la 8 - sute, mii de resturi de oze):
- Poliglucide omogene sau homopoliglucide
(conin resturi omogene de oze),
- Heteropoliglucide (conin resturi diferite de oze).
Heteroglucide
Glicozizi
(conin oze i
Glicoproteide
agliconi)
Glicolipide
Monozaharidele (ozele) sunt glucide simple cu numr mic de atomi de carbon n molecul
i care nu pot fi hidrolizate, fiind substane monomoleculare.
Ozidele (glucidele superioare) sunt formate prin unirea mai multor molecule de
monoglucide (oze) cu eliminare de ap. Prin reacia de hidroliz holozidele formeaz numai oze iar
heteroglucidele se desfac n oze i alte substane neglucidice numite agliconi (alcooli, fenoli,
alcaloizi, pigmeni etc.).
MOOGLUCIDE (MOOZAHARIDE)
Monozaharidele sunt carbohidrai care nu pot fi hidrolizai n zaharide mai simple. Uzual
sunt
numite zaharuri, cel mai cunoscut fiind glucoza. Ea este sintetizat n frunze n procesul de
fotosintez. Clorofila din frunze absoarbe energia luminoas, care este utilizat pentru sinteza
glucozei, din CO2 provenit din aer i apa cu sarurile minerale din sol. In timpul acestui proces,
planta produce i oxigen pe care-l elibereaz n aer:
6CO2 + 6H2O --fotosinteza C6H12O6 + 6O2
Glucoza este folosit de plant n mai multe moduri :
o parte este transformat n amidon i depozitat;
o parte este transformat n celuloz care asigur structura lemnoas;
o parte constituie rezerva de energie chimic att pentru plante ct i pentru
animalele care consum planta. Energia este eliberat prin procesul invers fotosintezei, adica prin
respiraie :
C6H12O6 + 6O2 --respiratie 6CO2 + 6H2O
Monozaharidele sau ozele, conin n molecula lor ntre 3 i 10 atomi de carbon i dou
tipuri de grupri funcionale:
O
R
//
\
R C
C=O
a) carbonil: aldehida
sau cetona
\
/
R1
H
\
CH OH
/
Monoglucidele sunt, deci, hidroxi-aldehide i hidroxi-cetone cu catena liniar, rar ramificat.
Dup numrul atomilor de carbon din molecul ele pot fi: trioze, tetroze, pentoze, hexoze, ... i
decoze.
Cele mai simple glucide sunt cele dou trioze: aldehida gliceric i dihidroxiacetona:
H C = O
H 2 C OH

H C OH
C = O

H2C OH
H2C OH
Aldehida
Dihidroxi
glicerica
acetona
b) hidroxil care poate fi alcool primar ( CH2OH ) sau alcool secundar:

n reprezentarea liniar a glucidelor s-a convenit ca atomii de carbon s fie numerotai


ncepnd cu atomul de C care reprezint gruparea aldehidic sau de la atomul de carbon cel mai
apropiat gruprii cetonice.
Monozaharidele care contin gruparea aldehidic, HC = O, se numesc aldoze
iar cele care contin gruparea cetonica,
> C = O, se numesc cetoze.
H 1C = O

H 2C OH

3
HO C H

4
H C OH

5
H C OH

6
CH2OH
glucoza
(aldohexoza)

HC=O
CH2OH

H C OH
C=O

HO C H
HO C H

HO C H
H C OH

H C OH
H C OH

CH2OH
CH2OH
galactoza
fructoza
(aldohexoza)
(cetohexoza)

HC=O

H C OH

H C OH

H C OH

CH2OH
riboza
(aldopentoza)

HC=O

H C OH

H C OH

CH2OH
eritoza
(aldotetroza)

Monozaharida aldehidic C6H12O6 are 16 izomeri, dar glucoza i galactoza sunt cele mai
importante. Majoritatea zaharurilor exist predominant ca structur ciclic, formata din 5 sau 6
atomi. Astfel glucoza se gsete ca structur ciclic unde atomul C1 este legat de atomul C5 .
Glucoza se gsete n stare natural n plante i esuturi animale. Uzual glucoza se mai
numete dextroz. Este componentul unor dizaharide (sucroza sau zaharoza, maltoza, lactoza) i
monomerul unor polizaharide (celuloza si glicogen).

Poliglucide
POLIGLUCIDE (POLIZAHARIDE)

p 68-74* ; p77 *

Proprietile i clasificarea poliglucidelor.


Cea mai mare parte din monoglucidele naturale apar n organismele vii sub form de
compui macromoleculari, denumii poliglucide sau polioze, care prin hidroliz dau exclusiv
monoglucide sau monoglucide i derivai ai acestora.
Poliglucidele se gsese att n regnul vegetal, ct i n cel animal i au o importan
biologic deosebit, ntruct ndeplinesc n organismele vii diferite roluri:
- plastic, intrnd n structura pereilor celulari,
- substane de susinere i protecie,
- rezerv energetic.
Poliglucidele sunt formate dintr-un numr mare de resturi de monoglucide sau derivai ai
acestora, legate ntre ele prin legturi glicozidice rezultate n urma eliminrii de ap dintre
hidroxilii semiacetalici i cei alcoolici din moleculele ozelor. Multe poliglucide conin n
structura lor uniti diglucidice repetative, cum ar fi maltoza n amidon i glicogen sau
celobioza n celuloz.
Reacia general de formare a unor poliglucide formate numai din hexoze, este:
-(n-1)H2O
n C6H12O6 --------------------> (C6H10O5)n , unde n poate lua diferite valori.
Formula molecular a unei polizaharide este {C6H10O5}n, unde n are valori de ordinul sutelor i
miilor.
Poliglucidele au anumite proprieti fizice i chimice generale i anume:
- majoritatea sunt pulberi albe, cu aspect amorf, insolubile sau greu solubile n ap. Cele
solubile n ap formeaz cu acestea soluii coloidale, datorit faptului c moleculele poliglucidelor
sunt foarte mari; structura poliglucidelor este cristalin i format din uniti structurale
diglucidice;
7

- legturile glicozidice dintre monoglucide sunt de tipul 1-4, ns se ntlnesc i legturi


glicozidice de tip l-6, 1-3 i 1-2.
- pot prezenta o structur liniar sau ramificat;
- sunt optic active;
- nu au proprieti reductoare, ntruct resturile de monoglucide sunt legate ntre ele prin
intemediul hidroxilului semiacetalic;
- gruprile alcoolice libere (trei pentru fiecare rest de monoglucid) pot reaciona cu compui
hidroxilici sau acizi, formnd eteri sau esteri;
- prin hidroliz acid sau enzimatic, poliglucidele se scindeaz n produi cu masa
molecular tot mai mic, iar n final se obin monoglucidele componente, paralel cu naintarea
procesului de hidroliz crete caracterul reductor al amestecului de reacie.
Clasificarea general. Poliglucidele se mpart n dou mari clase, n funcie de structura lor:
- omogene, care dau prin hidroliz o singur oz sau derivat al ei;
- neomogene, care prin hidroliz dau natere la un amestec de oze sau/i derivati ai acestora.
POLIGLUCIDE OMOGEE
Cele mai cunoscute poliglucide omogene Hexozani sunt: amidonul, glicogenul i
celuloza.
Poliglucidele omogene sunt larg rspndite, n special n regnul vegetal. Dup natura ozei care le
alctuiesc, ele pot s fie hexozani (formate din hexoze), pentozani (formate din pentoze) i
poliglucide formate din derivai ai monoglucidelor (esteri sau aminoglucide).
Clasificarea poliglucidelor omogene
1 Hexozani
Glucani
Amidonul,
amestec de
dou
componente
poliglucide
diferite:

Glicogenul
Celuloza

Structura poliglucidelor omogene


Amiloza
(unitatea diglucidic este maltoza,
format din glucoz (-D-glucopiranoz),
cu legturi de tip 1-4--glicozidic.)
Amilopectina - glucan ramificat
(unitile diglucidice: maltoza i izomaltoza
formate din -D-glucopiranoz cu legturi de tip
1,4-- i 1,6--glicozidice)
(structura similar amilopectina din amidon).
(format din resturi de -D-glucoz, legate prin
legturi 1,4--glicozidice).
(unitatea diglucidic este celobioza)
Macromoleculele sunt filiforme, paralele, cu
legturi de hidrogen ntre ele.

Manani
Galactani
Fructani
2 Pentozani.
Arabani
Xilani
3 Alctuite
Monoglucide
din derivai esterificate
ai ozelor
Aminoglucide
Chitina
Format din -D-glucozamin-N-acetilat, prin
N-acetilate
legturi 1,4--glicozidice.
Hexozani
Din aceast grup, cele mai importante sunt poliglucidele n structura crora particip
numai glucoza. Aceste poliglucide se numesc glucani. Principalii glucani sunt: amidonul,
celuloza i glicogenul.
AMIDOUL este cel mai important poliglucid de rezerv al plantelor i constituie
8

principala surs de glucoz pentru alimentaia omului i hrana animalelor. Este un poliglucid
omogen, cu structur macromolecular ramificat, format din resturi de glucopiranoz unite
prin legturi 1-4 glicozidice. Formula molecular (C6H10O5) n , gradul de polimerizare (n) fiind
de ordinul miilor. Unitatea structural este diglucidul maltoz.
CH2 OH

CH2 OH

O
OH

OH

O
1

OH

Maltoza

OH

OH
OH

Amidonul este polimerul glucozei, un poliglucid vegetal, format prin fotosintez la nivelul
frunzelor, de unde este transportat la diverse organe i depozitat sub form de granule de mrime,
structur i aspect caracteristic pentru diferite specii vegetale. n boabele de cereale se gsete n
cantiti mari (75% n orez, 64% n gru, 65-75% n porumb, 56% n secar, 54% n orz, 43% n
ovz), n mazre 40%, n tuberculii de cartofi 14-18%, n plante tropicale-manioc.Porumbul, grul,
orezul, cartofii i maniocul sunt cele mai importante materii prime naturale pentru extragerea, cu
ajutorul apei, a amidonului.
Amidonul este o pulbere alb higroscopic, insolubil n ap rece, n alcool i eter, iar cu
ap cald formeaz soluii coloidale, care la rece se gelific, formnd cleiul de amidon sau coca.
Soluiile diluate de amidon sunt optic active i dau cu iodul o coloraie albastr-violet
caracteristic, intens, cunoscut ca reacia de identificare a amidonului. Amidonul prezint
caracter slab reductor i o activitate optic puternic dextrogir.
Granula de amidon este format din dou componente, repartizate uniform, diferite
structural: amiloza i amilopectina. Raportul n care apar n granula de amidon este de 1/3 (cca.
25 % amiloz i 75 % amilopectin).
AMIDOUL = AMESTEC DE AMILOZA I AMILOPECTIA.
AMILOZA reprezint 20-30% din masa granulei de amidon fiind format din resturi de glucopiranoz, unite prin legturi 1-4 glicozidice, cu structur liniar, fr ramificaii, lanul
glucozidic avnd form spiralat, fiecare spir fiind alctuit din 6 resturi de glucoz.
Unitatea diglucidic structural a amilozei este maltoza.
AMILOZA se dizolv uor n ap rece, i nu formeaz cu apa fiebinte coca- de amidon.
D cu iodul o coloraie albastr nchis ce dispare la cald, dar reapare la rece. Amiloza are un
grad de polimerizare de 300-400 uniti maltozice, iar spiralele sale sunt rspndite n granul
uniform, printer ramificaiile amilopectinei. Masa molecular a amilozei este de aproximativ 1,5 x
105 6 x 105
AMILOPECTIA este componenta major a granulei de amidon (cca. 70-80%), fiind
format din resturi de -D-glucopiranoz, unite ns prin legturi 1-4 dar i 1-6 glicozidice.
Spre deosebire de amiloz, amilopectina este un glucan ramificat, are o structur
macromolecular pluriramificat, legturile 1-6 glicozidice fiind caracteristice ramificaiilor.
Gradul de polimerizare al amilopectinei este mai mare : 5000-6000, dect al amilozei. Unitile
diglucidice ale amilopectinei sunt MALTOZA i IZOMALTOZA.
Amilopectina nu se dizolv n ap rece, ci doar n ap cald, formnd coca de amidon
la rcire. Reacioneaz cu iodul, dnd o culoare albastru violet. Spre dosebire de amiloz, ntre
resturile de glucoz amilopectina conine i anioni fosfat (PO4 3-) legai esteric. De aceea, n camp
electric, amilopectina va migra spre polul pozitiv.

Cele dou componente ale amidonului se deosebesc ca structur i ca proprieti:


Amiloza se dizolv n ap fierbinte cu formarea unei soluii coloidale limpezi. Cu
iodul d o coloraie albastr nchis, care dispare la cald.
Amilopectina sufer fenomenul de inbibiie cu apa, formnd la cald soluii coloidale
vscoase, care se transform la rece n gel. n cmpul electric migreaz spre polul pozitiv,
particulele fiind ncrcate negativ (cu ioni PO4 3- provenii din fosfolipidele ce se gsesc n
seminele cerealelor, alturi de amidon). Amilopectina coloreaz soluiile de iod n albastru-violet.
Amidonul hidrolizeaz n cataliz acid sau enzimatic, rezultnd produi cu masa
molecular din ce n ce mai mic, iar n final se obine glucoza: Amidon amilodextrine
eritrodextrine acrodextrine maltodextrine maltoz glucoz.
n mediu acid sau sub aciunea enzimelor numite amilaze, amidonul hidrolizeaz, intermediar se
formeaz produi de hidroliz parial numii dextrine, apoi rezult maltoz i n final glucopiranoz. Mersul hidrolizei se poate urmri prin reacia de culoare cu iodul, sau cu ajutorul
oxidrii cu reactivul Fehling:
hidroliz
hidroliz
hidroliz
Amidon
Dextrine
Maltoz
-glucoz
Culoarea n
reacia cu iodul
Culoarea cu
reactivul Fehling

ALBASTR

ROIE-BRU

u mai dau culoare cu iodul

u d culoarea roie Slab culoare roie- Dau culoare roie-crmizie


specific
puternic (ppt. Cu2O format)
crmizie

n organismul animal hidroliza amidonului pn la glucoz necesit aciunea unor enzime specifice:
amilaza, l,6--glucozidaza i maltaza (1,4--glucozidaza)
-Amilaza (salivar i pancreatic) catalizeaz scindarea amidonului prin desfacerea legturilor
1,4--glicozidice din interiorul lanului. Produii rezultai sunt dextrine alctuite din fragmente
scurte, ramificate, maltoz i glucoz.
1,6--Glucozidaza este o enzim de ramificare, ce catalizeaz scindarea legturilor 1,6-- ale
amilopectinei.
Maltaza scindeaz hidrolitic moleculele de maltoz rezultate, transformndu-le n molecule de D-glucoz.
Moleculele de glucoz rezultate prin hidroliza enzimatic a amidonului se absorb prin peretele
intestinal i ajungnd n circuitul sanguin unde sunt utilizate fie ca surs energetic imediat
(suferind un proces de degradare), fie ca rezerv energetic prin transformare n glicogen.
Amidonul se obine pe cale industrial din cartofi i cereale, mai ales din porumb, i
are utilizri multiple:
- ca materie prim pentru obinerea alcoolului etilic i butilic, a acizilor lactic, citric i
gluconic, a acetonei i glicerolului, precum i a altor produse rezultate n urma proceselor
10

de fermentaie a glucozei, rezultat prin hidroliza amidonului;


n industria textil ca apret i n cea a hrtiei sub form de clei de amidon;
n alimentaia omului i a animalelor domestice, fiind componentul principal al pinii, finii,
pastelor finoase i al altor produse alimentare;
n chimie i biochimie ca reactiv chimic; amidonul se folosete ca indicator n iodometrie;
n industria farmaceutic, este un component al mediilor de cultur a microorganismelor
utilizate n industria antibioticelor i a vitaminelor;
n industria lacurilor, vopselelor.

GLICOGEUL este o poliglucid omogen de origine animal, format din glucopiranoz. El reprezint poliglucidul de rezerv al animalelor, gsindu-se n toate esuturile,
dar mai ales n ficat i n muchi. Adesea se numeste amidon animal. n regnul vegetal, s-a
identificat, n cantiti mici, n drojdii, ciuperci, alge, plante superioare. Este o important surs
energetic i forma de depozitare a glucidelor, n cantiti mari, n esutul hepatic (2-8%) i n cel
muscular (0,5-1%). Glicogenul din muchi conine 0,05% acid fosforic legat esteric la gruprileOH libere ale resturilor de glucoz. Glicogenul se formeaz n corp prin polimerizarea glucozei i
este depozitat n special n ficat i esutul muscular.
n stare izolat, glicogenul se prezint sub forma de pulbere alb amorf, care se dizolv n
ap mai uor dect amidonul, formnd soluii coloidale opalescente, ce dau cu iodul coloraii
rou-violet sau rou-brun, dar care nu se gelific i sunt mai stabile la nclzire dect cele cu
amidon. Soluiile de glicogen sunt dextrogire i nu prezint caracter reductor.
Din punct de vedere chimic, structura glicogenului este similar cu acea a
AMILOPECTIEI din amidon, unitile de glucoz fiind legate prin legturi 1,4- i 1,6-
glicozidice. Gradul de ramificare al glicogenului este mult mai mare dect a amilopectinei. Masa
molecular atinge valori de 1 x 106 4 x 10 6. Unitatea structural este tot maltoza alturi de
izomaltoz. Hidroliza glicogenului decurge analog cu a amilopectinei. n ficat sau pus n eviden
- , - , i - amilaza, care hidrolizeaz toate tipurile de legturi glicozidice din molecul.
n esuturile animale, respectiv n ficat, glicogenul este scindat n glucoz n urma a dou
procese enzimatice: fosforoliza i hidroliza, catalizate de fosforilaze, respectiv de amilo1,6
glucozilaza. Prin aciunea acestor enzime glicogenul hepatic este transformat n glucoz, care trece
n snge i menine glicemia constant.
CELULOZA este un poliglucid omogen specific regnului vegetal, fiind cea mai
rspndit i mai abundent substan bioorganic din natur. Apare n toate organismele
vegetale, contribuind la formarea membranelor celulare i a esuturilor de susinere ale plantelor. n
cantitate mare i aproape pur, celuloza se gsete n fibrele de bumbac (99,8%), apare n plante
textile (cnep, in), conifere etc., iar lemnul este format n proporie de 50% din celuloz. n
esuturile vegetale, lanurile celulozice se unesc formnd fibrele de celuloz. Celuloza este nsoit
n plante de anumite substane ncrustante (hemiceluloze, lignine, rini, .a.). La animale apare n
cantiti extrem de mici (ex: mantaua melcilor).
Celuloza are structur macromolecular, filiform, liniar, format din resturi de -Dglucoz, legate prin legturi 1,4--glicozidice. Formula molecular (C6H10O5) n , gradul de
polimerizare (n) fiind de ordinul sutelor i miilor (ex. Celuloza din bumbac are n=3000). Celuloza
difer de amidon i glicogen prin modul n care moleculele de glucoz sunt legate.

11

Unitatea diglucidic constitutiv a celulozei este CELOBIOZA.


Macromoleculele celulozei sunt filiforme, dispuse paralel, ntre acestea se stabilesc legturi de
hidrogen, care confer stabilitate macromoleculei i rezisten mecanic.
CH2 OH

CH2 OH

OH
OH

OH

celobioz

OH
OH
OH

Proprieti ale celulozei. Celuloza pur este o substan solid, microcristalin, de culoare alb, fr gust i
miros, insolubil n solveni organici i n ap, ns prezint fenomenul de inbibiie limitat. Unicul dizolvant este
hidroxidul tetraaminocupric = reactivul Schweizer [Cu(NH3)4] (OH)2.
Se carbonizeaz la nczire i nu are gustul dulce specific zaharidelor.
Fibrele de celuloz tratate cu sol diluate de aOH se uniformizeaz la grosime i capt luciu
dup splarea cu ap, fenomen numit mercerizare. Celuloza mercerizat se coloreaz mult mai uor.
n soluie de NaOH 5%, ea i mrete mult, volumul, proprietate utilizat la obinerea bumbacului
mercerizat.
Prin tratarea cu soluii concentrate de aOH, se obine celuloza sodat, care n reacie cu sulfura de carbon
CS2 formeaz xantogenatul de celuloz din care se obine mtasea artificial.
Prin fierbere cu acizi minerali tari, celuloza sufer hidroliz treptat, rezultnd nti
celobioza i apoi glucopiranoz. Analog are loc i hidroliza enzimatic dar sub aciunea enzimelor celobiaz i
respectiv celulaz.
Separarea celulozei din masa lemnoas se poate face prin tratarea materiei prime cu sulfit acid de calciu,
Ca(HSO3)2 procedeul bisulfitic, sau cu amestec de sulfat i hidroxid de sodiu procedeul sulfat.
Celuloza poate fi degradat hidrolitic, prin fierbere cu acizi tari, pn la -Dglucoz.
Datorit existenei legturilor glicozidice de tip majoritatea animalelor nu dispun de enzime necesare
scindrii celulozei n glucoz. Degradarea enzimatic se realizeaz n prezena enzimei celulaza pn la celobioz i
apoi, n prezena enzimei celobiaza, se desface celobioza n glucoz.
Celuloz

celulaz

celobioz

celobiaz
glucoz

Aceste enzime se gsesc n sucul intestinal al unor animale inferioare (melci, omizi). Animalele ierbivore utilizeaz
n hran cantiti mari de celuloz, pe care o pot transforma n glucoz, datorit celulazei eliberate de ctre
microorganismele prezente n rumen i intestin, celuloza constituind sursa lor principal de glucide.
Omul nu poate utiliza celuloza ca aliment, deoarece nu are enzimele necesare hidrolizei pentru a obine
glucoza. Totui, celuloza este important n diet, deoarece fibrele au rol abraziv de curare a pereilor intestinali i de
stimulare a digestiei prin excitarea terminaiilor nervoase din pereii intestinali.
Celuloza este o materie prim important pentru industria textil i cea a hrtiei. Ea se folosete, de asemenea,
i pentru producerea fibrelor de tip rayon, filme fotografice, celuloid i celofan. Celuloza are multe ntrebuinri
practice ca atare, sau sub forma unor derivai, cum sunt acetil-celuloza, nitroceluloza, xantogenatul de celuloz i
altele. Celuloza i derivaii si se intrebuineaz n industria hrtiei, mtsii artificiale, a lacurilor etc.

Digestia / metabolismul carbohidrailor este un proces biochimic complex. El ncepe n


gur, cnd enzima amilaz din saliv ncepe procesul de hidroliz enzimatic a amidonului la
dextrin, i temporar se poate opri n stomac unde prezena acidului clorhidric dezactiveaza
aciunea enzimei. Digestia continu apoi n intestinul subire, unde acidul clorhidric este neutralizat
de enzimele din pancreas, iar hidroliza este complet obinndu-se maltoza. Enzima maltaza
catalizeaz digestia maltozei n glucoz. Alte enzime specifice existente n intestin transform
sucroza i lactoza n monozaharide.

Amidon ---amilaza Dextrina ---amilaza Maltoza ---maltaza Glucoza

Glucoza se absoarbe prin pereii intestinali n sistemul circulator i este transportat la celule pentru
a genera energie. Excesul de glucoz este rapid trimis spre ficat i esutul muscular, unde este
polimerizat i stocat ca i glicogen. Cnd organismul cere cantiti sporite de energie, glicogenul
va fi convertit napoi n glucoz, care va genera energia necesar organismului.

12

Poliglucidele omogene alctuite din derivai al monoglucidelor, sunt mai puin rspndite n
natur.
Cea mai important este CHITIA, care intr n constituia carapacei crustaceilor (raci i
homari), precum i a tegumentului insectelor, viermilor i molutelor. Ea apare i n regnul
vegetal n unele alge verzi i roii. Este o substan insolubil n ap i rezistent la ageni chimici.
Chitina este format din resturi de -D-glucozamin--acetilat, unite ntre ele prin legturi
1,4--glicozidice.

POLIGLUCIDE EOMOGEE
Poliglucidele neomogene sau heteropoliglucidele sunt substane macromoleculare care
conin n structura lor resturi de diferite monoglucide sau de derivai ai acestora. Prin hidroliza lor se
obin hexoze, pentoze, acizi uronici i derivai (esteri sulfurici ai ozelor, metilpentoze, Nacetilgalactozamin, N-acetilglucozamina). Se mpart n dou grupe, dup absena sau prezena
acizilor uronici n constituia lor.
Clasificarea poliglucidelor neomogene
1 Fr acizi uronici (din Arabo-xilani
plante)
Gluco-manani
Galacto arabani
Galacto-fructani
Galacto-manani
2 Cu acizi uronici din Hemiceluloze
Prin hidroliz formeaz hexoze (manoz,
nsoesc celuloza
plante
galactoz), pentoze (arabinoz, xiloz) i acizi
i lignina
uronici (acid glucuronic i acid galacturonic).
Materii pectice n
componentul principal:
fructe (30%, sfecla acidul galacturonic, nsoit de diferite oze:
de zahr (25%),
galactoza, arabinoza, xiloza, ramnoza, fucoza.
bulbi, n pereii
celulari
Gume
dau prin hidroliz galactoz, manoz, glucoz,
Guma arabic
ramnoz, L-fucoz, xiloz, acizi glucuronic i
galacturonic
Mucilagii
coninut ridicat n pentoze
rol n reinerea apei
Cu acizi uronici din Mucopoliglucide
Condroitin sulfaii, din carnea de bovine,
animale
acide
cartilagii, tendoane, saliv, plasm,
Acidul hialuronic - din esutul conjunctiv.
Heparina (ficat, muchi, splin, plmni, snge,
rinichi, inim).
Mucopoliglucide
neutre

Mucopoliglucide ale grupelor sanguine,


Imunopoliglucide (poliglucide bacteriene),

13

Clasificarea poliglucidelor neomogene cu acizi uronici


Mucopoliglucide acide
Conin
o component glucidic
(predominant) i
o component proteic
(n proporie redus) legate
ntre ele prin legturi
electrovalente)
Componenta glucidic se
formeaz prin condensarea
a 2 tipuri de uniti
glucidice : aminoglucid
(glucozamina sau
galactozamina) i
acid uronic (glucuronic
sau galacturonic).
Mucopoliglucide
neutre

Lipide

din animale
Condroitin sulfaii, din carnea de bovine,
cartilagii, tendoane, saliv, plasm, constituii din
acid uronic i N-acetil galactozamina,
rol important n calcifierea cartilagiilor.
Acidul hialuronic - format din acid glucuronic i Nacetil-glucozamina, legate prin legturi 1,3-glucozidice. Unitatea diglucidic (acid
hialobiuronic) se leag 1,4--glicozidic de unitatea
urmtoare. n esutul conjunctiv, constituie datorit
structurii sale puternic polimerizate o barier contra
ptrunderii germenilor patogeni.
Heparina (ficat, muchi, splin, plmni, snge,
rinichi, inim). Heparina este format din acid
glucuronic i glucozamin, cu resturi de acid
sulfuric - SO3H, iar legturile glicozidice dintre
resturile de monoglucide sunt de tipul 1,4 -
Are aciune anticoagulant i antilipemic,
Mucopoliglucide ale grupelor sanguine, conin Dgalactoza, L-fucoza, N-acetilglucozamina i
N-acetilgalactozamina, sunt macromolecule legate
de polipeptide specifice, ca glicoproteide.
Imunopoliglucide (poliglucide bacteriene),
constituite din galactoza, glucoz, manoz,
ramnoz, precum i cantiti mici de
aminoglucide i acizi uronici.

LIPIDELE .
1. COSIDERAII GEERALE. Lipidele sunt o clas de substane organice naturale,
universal rspndite n toate celulele organismelor vii, vegetale i animale. Ele au o
nsemntate biologic deosebit, avnd att rol plastic, ct mai ales rol energetic. Lipidele apar n
cantiti mai mari n organismele animale i mai mici n cele vegetale.
Lipidele animale provin n principal, din hran, dar organismul are capacitatea de a-i
sintetiza lipidele i pe seama glucidelor sau a protidelor excedentare. Cantitatea de lipide din
organism difer n funcie de specia animal. Astfel, la bovine, coninutul n grsime de cca 17%, la
cabaline 16,5%, la psri 18%, la ovine 19%, la suine 23% . n regnul vegetal lipidele se ntlnesc
n cantiti mai mari n seminele plantelor oleaginoase sub forma aa numitelor uleiuri (de floarea
soarelui, in, cnep, soia, msline, ricin, susan, etc).
Lipidele se caracterizeaz printr-o heterogenitate deosebit a structurii lor chimice
precum i a proprietilor fizico-chimice. Lipidele sunt ns, fr excepie, insolubile n ap, dar
solubile n solveni organici (benzen, cloroform, aceton, eter, tetraclorura de carbon),
caracteristic prin care se deosebesc net de glucide i protide.
n organismele vii lipidele se afl de multe ori asociate cu proteine sub forma unor substane
mai mult sau mai puin stabile, numite lipoproteide.
1.1. Constituia chimic general i clasificare
Lipidele sunt esteri ai acizilor grai saturai sau nesaturai cu diferii alcooli
(monohidroxilici, polihidroxilici, aciclici sau ciclici). Ele conin n molecula lor radicali de acizi
grai, constituii din catene lungi de atomi de carbon, care imprim lipidelor un caracter
hidrofob, apolar, deci proprietatea de a fi insolubile n ap. n funcie de localizarea lor
intracelular, lipidele se clasific n dou categorii: lipide de constituie (de structur) i lipide de
rezerv.
Lipidele de constituie se gsesc n citoplasma celulelor i ndeplinesc un rol plastic,
deoarece particip la meninerea structurii celulelor. Ele sunt lipide complexe, avnd compoziie
constant, care nu depinde de hrana pe care o primete organismul.
Lipidele de rezerv sunt localizate n esutul adipos i constituie o surs energetic a
14

organismului. Ele de obicei sunt de origine exogen, provenind n principal din hran sau din
transformarea metabolic glucidelor i protidelor. Lipidele de rezerv prezint variaii cantitative
mari, n funcie de factorii alimentari i fiziologici.
Dup constituia chimic, lipidele se clasific n dou grupe: simple i complexe.
Lipidele simple sunt substane ternare formate din C, H i O.
Lipidele complexe conin pe lng C, H i O i alte elemente ca P i  sau  i S.
CLASIFICAREA LIPIDELOR
LIPIDE SIMPLE
gliceride, steride, ceride, etolide.
LIPIDE COMPLEXE glicerofosfolipide
fr 
acid fosfatidic i inozitofosfatidic
(conin P)
cu 
cefaline,

sfingolipide
(conin )

cu P
fr P

lecitine,
serinfosfatide,
plasmalogeni
sfingomieline
glicolipide,
cerebrozide,
sulfatide,
gangliozide

5.1.2 Rolul lipidelor n organismele animalelor


Lipidele sunt constitueni ai organismelor animalelor, ndeplinind o serie de funcii:
- constituie o surs energetic esenial pentru organisme, deoarece un gram de lipide
metabolizat produce 9,3 Kcal. Aceast valoare este superioar fa de cele 4,1 Kcal furnizate de
un gram glucide;
- intr n constituia componentelor celulare, deci ndeplinesc un rol plastic, intervenind n
reglarea permeabilitii transportului prin biomembrane;
- ndeplinesc funcia de transport a substanelor glicosolubile (vitamine, hormoni, acizi grai
eseniali) prin lichidele biologice.
- ndeplinesc rolul de material izolant localizat n esutul subcutanat sau n jurul diferitelor
organe, asigurnd protecia mecanic i termic. O importan deosebit au lipidele pentru
mamiferele marine, asigurnd elasticitatea dermei, iar pentru psrile de ap asigur
impermeabilitatea penajului.
- intervin n diferite procese metabolice care au loc cu schimbri eseniale de energie.
3. LIPIDE SIMPLE
Lipidele simple sunt substane ternare, coninnd C, H i O. Ele sunt esteri formai din acizi
i alcooli. Sunt cele mai rspndite lipide, fiind componente principale ale lipidelor de rezerv.
3.1. Gliceridele
Gliceridele sau acilglicerolii sunt lipide simple, n constituia crora intr glicerolul i acizi grai.
Din punct de vedere chimic sunt esteri ai glicerolului cu diferii acizi grai.
Reacia de esterificare este:

H2C OH

H C OH

H2C OH

H2C O CO R

+ R COOH ------------> H C OH
-H2O

H2C - OH

Glicerol
Acid gras
Acil glicerol
Dup numrul grupelor OH esterificate din glicerol, gliceridele sunt de 3 feluri:
- monogliceride (monoacilgliceroli);
- digliceride (diacilgliceroli);
- trigliceride (triacilgliceroli).
15

4. LIPIDELE COMPLEXE
Lipidele complexe sunt o clas de lipide cu larg rspndire n toate celulele animale i
vegetale. n constituia lor intr pe lng carbon, hidrogen, oxigen i alte elemente, cum ar fi fosfor,
azot sau sulf. Datorit faptului c majoritatea conin fosfor sub forma radicalului acidului
ortofosforic (H3PO4) se mai numesc fosfatide sau fosfolipide.
Ele prezint o structur complex, coninnd: acizi grai i alcooli, i
alte componente: acidul fosforic, aminoalcooli, aminoacizi, inozitol sau glucide.
Lipidele complexe fac parte din categoria lipidelor de constituie, ntruct particip la formarea
unor structuri celulare, au rol n permeabilitatea membranelor.
Compoziia lipidelor complexe nu este dependent de alimentaie, ca a gliceridelor,
Organismul animal are capacitatea s i le sintetizeze din metabolii relativ simpli.
Rspndire.
n organismele animale i vegetale lipidele complexe se gsesc asociate cu substane
proteice sub form de lipoproteide.
Lipidele complexe se gsesc rspndite n special n:
creier (30%), n ficat (10%), inim (7%) i glbenu de ou (20%).
n regnul vegetal apar n cantiti mai mari n seminele plantelor oleaginoase
(soia 2,5%) i n seminele cerealelor (gru 2%).
Clasificare. Lipidele complexe se subdivid n funcie de natura alcoolului participant, n dou
categorii: glicerofosfolipide i sfingolipide.
La rndul lor, fiecare din acestea conin mai multe subgrupe, clasificate pe baza prezenei
sau absenei n molecul a azotului i fosforului:
Glicerofosfolipide:
- fr azot: acizi fosfatici i inozitofosfatide;
- cu azot: cefaline, lecitine, serinfosfatide i plasmalogeni.
Sfingolipide:
- cu fosfor: sfingomieline;
- fr fosfor: ceramide, cerebrozide, gangliozide i sulfatide

Protide

PROTIDE

1.
CO"SIDERAII GE"ERALE
1.1.
Compoziia chimic general i clasificarea protidelor.
2 AMI"OACIZI
3 PEPTIDE I POLIPEPTIDE
4 PROTEIDE
5 PROTEI"E (HOLOPROTEIDE)
Descrierea unor tipuri de proteine.
Proteine solubile (albumine, globuline, histone, protamine, prolamine, gluteline)
Proteine insolubile (colagenele, keratinele, elastinele, fibroina, miozina, fibrinogenul)
6 HETEROPROTEIDE (PROTEI"E CO"JUGATE)
Metalproteide. Fosfoproteide. Glicoproteide Cromoproteide. Cromoproteide porfirinice.
Hemoglobina. Mioglobina. Citocromii. Hemenzimele. Cloroplastidele clorofila.
ucleoproteide
Acizi nucleici
Baze azotate pirimidinice (uracilul -U, timina -T, citozina -C).
Baze azotate purinice (adenina - A, guanina - G)
ucleozide. ucleotide. Ribonucleotide. Dezoxiribonucleotide.

6. PROTIDE
1.

COSIDERAII GEERALE
Protidele sunt componentele primordiale ale materiei vii, fiind constituenii principali ai citoplasmei i
nucleului celulelor.
Termenul de protid provine de la cuvntul grecesc protos ce nseamn: cel dinti, primul, adic
substan de prim importan.
Protidele sunt substane naturale de mare importan pentru toate organismele, inferioare i superioare,
universal rspndite n organismele animale i vegetale.

16

n regnul animal ele sunt substanele predominante, alctuind 65-70% din substana uscat a animalelor.
n regnul vegetal ele se gsesc ntr-un procent mai sczut (2-35%), deoarece substanele predominante ale
plantelor sunt glucidele.
Protidele, alturi de glucide i lipide au rol esenial n alimentaia omului i animalelor.
Compoziia chimic general i clasificarea protidelor
Protidele sunt substane cuaternare formate din C, H, O i .
Azotul este un element constitutiv esenial, aprnd sub form aminic H2.
Numeroase protide cu un rol fiziologic important mai conin
- S i P, sau i
- metale ca Fe, Mg, Cu, Mn, Co, Zn etc.
Compoziia procentual elementar a protidelor este urmtoarea:
C = 50 55 %,
 = 15 17 %
O = 20 23 %
S = 0 4%
H= 6 8%
Clasificarea protidelor. Dup complexitatea lor, protidele se mpart n 2 clase mari:
protide simple (monoprotide) aminoacizi, care nu dau reacie de hidroliza;
poliprotide, care prin hidroliz, dau moleculele din care s-a format poliprotida.

Clasificarea protidelor
Protide simple
(monoprotide):

Aminoacizi

Poliprotide:

Poliprotide inferioare (peptide)


Poliprotide superioare (proteide) substane macromoleculare, rezultate
din condensarea unui numr mare de
aminoacizi.

- oligopeptide (conin pn la 10 aminoacizi)


- polipeptide (cu 10 100 aminoacizi)
- holoproteide (proteine)
constituite numai din aminoacizi
- heteroproteide (proteine conjugate),
cu structur complex coninnd:
- o parte proteic i
- o parte neproteic, numit grupare prostetic ( glucid,
lipid, acizi nucleici etc.)

AMIOACIZI
Aminoacizii reprezint cele mai simple protide.
Ei constituie unitile structurale de baz ale poliprotidelor.
Din punct de vedere chimic,
aminoacizii sunt substane organice cu funciuni mixte, care conin n molecul
o grupare amino H2, cu caracter bazic i cel puin
o grupare carboxil COOH, cu caracter acid.
Formula general a unui aminoacid este:

R CH COOH

H2

Rolul i importana aminoacizilor pentru organismele animale


Aminoacizii sunt substane de o importan fundamental pentru organismele animale, ntruct ei particip la
biosinteza macromoleculelor proteice proprii acestora.
Dup provenien i rolul lor, aminoacizii se mpart n dou grupe:
- aminoacizi neeseniali, care pot fi sintetizai de ctre organismul animal din intermediari metabolici simpli;
- aminoacizi eseniali, care nu pot fi sintetizai de ctre organismul animal, ns sunt absolut indispensabili
pentru cretere i dezvoltare. Acetia sunt procurai din hran de origine vegetal.
Principalii aminoacizi eseniali i neeseniali:
Eseniali
eeseniali
Valin
Glicocol
Leucin
Alanin
Izoleucin
Serin
Treonin
Cistein
Metionin
Acid aspartic
Lizin
Acid glutamic
Fenilalanin
Arginin
Triptofan
Tirozin
Histidin
Hidroxiprolin

17

Proprieti fizico-chimice
1. Solubilitatea proteinelor. Depinde de existena gruprilor polare hidrofile de la suprafaa
macromoleculelor (-COOH, -H2, -OH, -SH) care stabilesc legturi cu moleculele solvenilor polari (apa,
glicerolul).
Majoritatea proteinelor sunt solubile n ap, formnd soluii coloidale, n soluii saline.
Proteinele greu solubile sufer n contact cu apa un fenomen de gonflare, care se datoreaz
hidratri gruprilor polare prezente.
Macromoleculele proteice se comport n soluie apoas ca macroamfioni datorit prezenei
gruprilor ionizabile COOH i H2 la suprafaa acestora.
n funcie de pH-ul soluiei, proteinele se comport la fel ca aminoacizii, ca anioni (n mediu bazic)
sau cationi (n mediu acid).
Exist o valoare a pH-ului la care numrul sarcinilor pozitive a moleculei este egal cu numrul
sarcinilor negative, deci sarcina electric devine nul. Acest pH poart denumirea de punct
izoelectric al proteinei, notat cu pHi.
Punctul izoelectric - pHi variaz n limite n limite foarte largi (1-12,5) n funcie de numrul
gruprilor acide sau bazice care predomin pe suprafaa macromoleculei.

La pHi solubilitatea proteinelor este minim, datorit atraciei sarcinilor electrice de semn contrar, ce
favorizeaz agregarea moleculelor. n tabelul de mai jos sunt prezentate valorile pHi a unor proteine.
Datorit caracterului amfoter proteinele se comport ca sisteme tampon, care menin la valori
constante pH-ul mediului biologic n care se gsesc.
Valorile pHi a unor proteine
Proteina / pHi
Proteina / pHi
Pepsina
1,2
Miozina
5,4
Cazeina
4,6
Fibrinogen
5,5
Ovalbumina
4,6
Gliadina
6,5
Serumalbumina
4,7
Hemoglobina
6,9
Ureaza
5,1
Globina
8,1
Insulina
5,4
Citocrom C
10,5
Datorit gruprilor ionizabile i a apariiei n soluie proteic a macroanionilor sau
macrocationilor, proteinele au proprietatea de a migra n cmp electric. Fenomenul se numete electroforez. Dac
macromolecula va fi ncrcat negativ, va migra spre anod (amforez), dac predomin sarcinile pozitive, se va
deplasa spre catod (cataforez). Viteza de migrare n cmp electric a diferitelor proteine este diferit, ceea ce
permite separarea prin electroforez a amestecurilor de proteine.
2. Activitate optic.
Proteinele prezint activitate optic levogir, prin prezena n molecul a aminoacizilor din seria L.
n lumina ultraviolet ( = 280 nm), proteinele prezint un maxim de absorbie, datorat
aminoacizilor aromatici. Pe aceast proprietate se bazeaz dozarea proteinelor prin metod
spectrofotometric.
3. Denaturarea.
Proteinele native pot s sufere transformri sub aciunea unor ageni fizico-chimici care duc la
dezorganizarea structurii spaiale, fr a fi afectat structura primar i masa molecular a acestora.
Fenomenul se numete denaturare i este rezultatul desfacerii legturilor ce caracterizeaz structura
secundar i teriar.
Aceste transformri sunt, de obicei, ireversibile i au drept consecin modificarea proprietilor fizice
ale proteinelor (scderea solubilitii, creterea activitii optice, modificarea vscozitii i a presiunii
osmotice, creterea valorii pHi, pierderea tendinei de cristalizare) precum i pierderea activitii
biologice.
Agenii care provoac denaturarea sunt de natur fizic sau chimic
(acizi, baze, srurile metalelor grele, solveni organici, detergenti). Dac aciunea agentului denaturant
este limitat i moleculele proteice sunt numai parial denaturate, procesul poate fi reversibil, iar prin
ndeprtarea cauzei denaturrii, moleculele proteice se pot renatura dobndind structura i proprietile
biologice iniiale.

18

Partea II-III. Ecofiziologie vegetal i animal, microbiologie


Integrarea ambientala la nivel celular. Structuri functionale ale celulei
1

Structurile funcionale ale celulei vegetale.


Citoplasma hialoplasma
Organitele citoplasmatice. Mitocondriile. Cloroplastele.
Peretele celular, plasmalema, vacuolele
Organizarea funcional a celulei vegetale
1. Fiziologia celulei vegetale.

partea 2

Celula vegetal. Structuri functionale.

1. Organizarea funcional a celulei vegetale


Fiziologia celulei vegetale (citofiziologia vegetal) se ocup cu studiul fenomenelor
vieii care se petrec n interiorul celulei vegetale i are o importan fundamental, deoarece
toate manifestrile vitale (funciile) au loc la nivelul materiei vii celulare. Cunoaterea vieii
celulare ofer cheia tuturor manifestritor fiziologice de care sunt capabile organismele (Emil
Pop, 1960).
Importana fiziologiei celulare reiese i din descoperirile savantului de origine romn
George Emil Palade, care a stabilit unele particulariti structurale i funcionale ale
organitelor citoplasmatice i a descoperit o serie de boli provocate de anumite dereglri
celulare, punnd bazele fiziologice ale patologiei celulare.
Celula posed toate nsuirile unui organism viu, capabil s duc o via independent.
Acest lucru este dovedit nu numai prin existena organismelor monocelulare, ci i prin
posibilitatea de a recolta celule din organismele pluricelulare care cultivate pe medii artificiale
cresc, se nmulesc i dau natere la plante ntregi. n laboratoare speciale de fiziologie vegetal sau obinut culturi de celule pornindu-se de 1a o singur celul sau de la un fragment minuscul
de esut.
Celula este un sistem termodinamic deschis; ea face schimb permanent de substane cu
mediul n care triete, transform substanele asimilate i energia n procesul de
metabolism.
Forma i mrimca celulelor vegetale este foarte diferit; forma poliedric-izodiametric,
apropiat de cea sferic, este caracteristic parenchimului meristematic din vrfurile de
cretere ale rdcinilor i tulpinilor, celulele din esuturile liberiene sunt fusiforme, cele din
vasele conductoare (traheie, traheide) ale plantelor sunt tubulare.
Dimensiunea minim a celulelor vegetale este de aproximativ 10 microni, iar
dimensiunea medie 100 microni. Se cunusc ns i celule de 50 cm lungime (fibre liberiene),
iar vasele secretoare de latex, la unele Euforbiacee ating lungimi de mai muli metri.
Att forma ct i dimensiunile diferitelor feluri de celule nu sunt ntmpltoare;
morfologia extern a diferitelor tipuri de celule este rezultatul influenei condiiilor de
via de care beneficiaz celulele respective n cadrul esutului n care se gsesc. n acelai
timp, forma i mrimea celulelor corespund funciei fiziologice pe care acestea trebuie s o
ndeplineasc n esutul respectiv.
Primul nvat care a vzut celulele la microscop a fost fizicianul englez
Robert Hooke (1635-1703), n anul 1667, dup confecionarea primului microscop
de ctre fraii olandezi Hans i Zacharias Janssen (1590). Tot Hooke i-a dat numele de
celul (de la lat. cella-camera, cellula-cmru).Un important eveniment n istoria
celulei s-a petrecut n secolul al XIX-lea. n anul 1838, botanistul german M. Schleiden,
iar n 1839 zoologul german T. Schwann au elaborat teoria celular", care a jucat un
important rol n iniierea a numeroase studii de citologie, cu rezultate remarcabile n
cunoaterea unor detalii de structur a celulei. n Dialectica naturii, Fr. Engels
apreciaz favorabil teoria celular i o consider a treia mare descoperire a secolului al
XIX-lea, primele dou fiind teoria conservrii i transformrii energiei i teoria
19

evolutionist a lui Ch. Darvin.


Examinat la microscopul obinuit, celula vegetal apare alctuit din protoplasma vie,
membran pectocelulozic i vacuol. Tot la microscopul optic obinuit n celul se distinge
nucleul, vacuola i o parte din organitele citoplasmatice (cloroplaste) (Milic i colab. 1982).
2. Funciile subunitilor structurale din celul.
Studierea tot mai atent a celulei cu ajutorul microscoapelor n continu perfecionare a
dezvluit existena unor formaii n interiorul celulei a cror mrime, form, structur i
funcii au constituit obiectul strdaniei a numeroi specialiti .
Cunoaterea amnunit a detaliilor de structur i funcionalitate n celula vie a
devenit posibil n urma introducerii n cercetare a unor tehnici moderne de laborator:
microscopia fluorescent, microscopia cu contrast de faz, microscopia polarizant i
electronic, ultrasecionarea, spectroscopia, autoradiografia .a.
O nou cale de cercetare n citofiziologie, a fost dechis prin metoda ultracentrifugrii
omogenatelor celulare, conceput de Albert Calude (1941) i perfecionat ulterior de
George Emil Palade. Metoda ultracentrifugrii succesive, la turaii din ce n ce mai mari,
permite extragerea din celul i separarea organitelor celulare dup greutate i volum i
studierea lor ulterioar sub aspect morfologic, al organizrii interne i al compoziiei chimice.
Pe baza rezultatelor obtinute s-au stabilit funciile fiziologice ale subunitilor
celulare, respectiv rolul lor n viaa celulei. S-a trecut astfel de la fiziologia celular la
fiziologia subcelular sau a organitelor celulare (Milic i colab. 1982).
CITOPLASMA I FUCIILE El
Citoplasma este alctuit din hialoplasm, organite citoplastice, membrane
plasmatice. Observat la microscopul optic, citoplasma apare ca o mas transparen, n
care se disting unele componente celulare. Citoplasma este masa fundamental a
protoplasmei vii, n care sunt incluse organitele celulare. Ea este component esenial a
celulelor vii, atunci cnd se afl n stare fluid i n nentrerupt micare; coagularea
citoplasmei determin ncet area m ani festri lo r vit al e i im plicit moartea celulei.
Diferite detalii n structura citoplasmei au fost cunoscute abia dup primele cercetri cu
microscopul electronic.
Astzi, citoplasma celulei este considerat component principal a celulei,
caracterizat printr-o perfect unitate i integritate de organizare i funcionare.
Substanele organice care predomin n masa de citoplasm i constituie elemente de
constituie ale acesteia sunt: proteinele hidrofile, fosfolipide, acizi nucleici .a.
Citoplasma reprezint un sistem coloidal polifazic complex, n care proteinele
hidrofile, tipic coloidale, realizeaz un mediu heterogen i labil, care i schimb cu
uurin reacia i sarcina electric i i modific starea fizic.
Marea varietate de proteine existente n citoplasm determin funcii metabolice i
enzimatice caracteristice, ce imprim specificitate i diversitate organismelor vii. Att
proteinele de constituie, ct i cele enzimatice difer de la specie la specie, de la
individ la individ, de la un organ la altul.
HIALOPLASMA
Hialoplasma este o mas transparent, omogen i aparent lipsita de structur, numit
i matrice citoplasmatic. Prin matrice citoplasmatic se poate nelege masa
ornogen care rmne n celul dup nlturarea tuturor organitelor celulare. Hialoplasma se
prezint ca un sistem coloidal vscos, rigid sau elastic, nemiscibil cu apa. Ultrastructura
hialoplasmei se compune din filamente fine care alcluiesc o reea macromolecular
filamentoas, ce constituie scheletul sau stroma. Filamentele respective sunt formate din lanuri
polipeptidice de proteine, respectiv proteine fibrilare care se pot lega ntre ele n diferite
moduri (puni de hidrogen, fore van der Waals).
Hialoplasma este alctuit din ap, substane organice, sruri minerale i ioni liberi
+
de K , Ca++, Mg++, Fe++, Mn++, Cu++, Zn++, NH4+, C1-, PO3-, SO42-, etc. Raportul dintre aceste
20

substane electrolite i neelectrolite imprim hialoplasmei o anumit stare fizic i prezint un


rol destul de important n desfurarea proceselor fiziologice din celul. Atunci cnd
predomin proteinele globulare, hialoplasma este fluid, iar cnd predomin cele
filamentoase este vscoas.
Dintre compuii organici mai importani n hialoplasm se gsesc: nucleoproteide, lipide
complexe, glucide solubile, aminoacizi, AR m, AR t , ARr, enzime, substane
bioactive (biocatalizatori, hormoni, vitamine) i o serie de compui metabolici primari i
secundari.
Datorit multiplelor componente organo-minerale, hialoplasma este sediul celor mai
numeroase i mai rapide modificri structurale i funcionale de natur fizico-chimic i
metabolic i totodat spaiul n care se desfoar transformarea energiei chimice poteniale
n energie liber, mecanic i caloric, asigurnd micarea intracelular i reaciile de
sintez ce au loc n celul.
ORGAITELE CITOPLASMATICE
Organitele citoplasmatice sunt componente de forme i mrimi variate, cu funcii diferite
n ansamblul activitii fiziologice a celulei.
Reticulul endoplasmatic (R.E.). Privit la microscopul electronic masa de citoplasm a
celulelor mature apare strbtut n toate sensurile de o reea dens de canalicule tubulare,
simple sau ramificate, care leag ntre ele vezicule pline cu lichid (vacuole) i diferite
cisterne (dictiozomi), precum i alte formaiuni intracelulare. Aceast reea de canalicule
face legtura ntre membrana nucleilor a dou celule vecine i a tuturor celulelor din
esuturi, organe i chiar din organismul ntreg .
Descoperirea R.E. reprezint o etap important n dezvoltarea cunotinelor referitoare
la structura submicroscopic a citoplasmei i la funcionalitatea ei. n celulele meristematice,
R.E. este slab dezvoltat. n celulele secretoare, R.E. prezint o mare amploare i ocup o mare
parte din citoplasm, ceea ce nseamn desigur i o important funcie fiziologic n
activitatea celulelor respective.
Reeaua de canalicule, care strbate citoplasma celulei, favorizeaz schimbul
metabolic de substane ntre celule pe de o parte i ntre componentele celulare pe de
alt parte. Prin reeaua de canalicule a R.E. circul, n toat masa de citoplasm, ap,
electrolii, compui organici etc., ceea ce d R.E. caracter de aparat circulator
intracelular. Se consider c R.E. se formeaz din membrana nucleului i se gsete n
strans legtur topografic i funcional cu toate organitele celulei.
Membranele R.E. sunt de tip plasmatic, cu structur molecular globular i cu rol
deosebit de important n metabolismul celulei. Acestea permit ptrunderea moleculelor,
a ionilor, a ATP etc. n interiorul canaliculelor i ieirea produilor metabolici afar din
citoplasma. Membranele R.E. sunt suportul unui mare numr de enzime celulare.
Reticulul endoplasmatic neted (agranular) este format, din tubuli ramificai, cu
diametrul de 500-1000 i este bine dezvoltat n celulele cu funcie de sintez.. Faptul
c celulele cu funcie principal n sinteza lipidelor i a sterolilor prezint un reticul
endoplasmatic neted bine dezvoltat a sugerat ideea c la nivelul acestuia sunt localizate
enzime implicate n sinteza acestor substane. Exist i dovezi despre localizarea pe R.E. neted
a enzimelor care particip la sinteza glicogenului.
Funcia fiziologic a reticulului endoplasmatic neted este deci aceea de sintez a
sterolilor, lipidelor i a glicogenului.
Reticulul endoplasmatic rugos (granular) este format tot din tubuli ramificai, ca i cel
neted, dar se deosebete de acesta prin prezena ribozomilor ataati pe faa extern a
tubulilor, din care cauz prezint aspect rugos caracteristic. Prezena ribozomilor confer R.E.
rugos nu numai particulariti morfologice, ci i auumite funcii fiziologice n viaa celulei. Unele
componente ale R.E. rugos au fost observate mai nainte de ctre histologi i au fost nutnite
ergastoplasm (plasm lucrativ), ceea ce sugereaz participarea acestora la activitatea de
21

sintez a celulei.
Faptul c R.E. rugos este mai dezvoltalt n citoplasma celulelor care sintetizeaz proteine
sugereaz ideea participrii sale la sinteza acestor substante. Folosirea unor aminoacizi marcai
cu izotopi radioactivi n studiul sintezei proteinelor i urmrirea metabolizrii lor n organitele
celulare, a demonstrat ncorporarea aminoacizilor n lanuri polipeptidice la nivelul
ribozomilor. Cercetnd mai profund modul cum particip R.E. rugos la sinteza proteinelor
intracelulare, G. E. Pa1ade arat c la nivelul ribozomilor de pe R.E. rugos se sintetizeaz proteine
de export" (Milic i colab. 1982).
Mitocondrii si plastide.
Sunt organite citoplasmatice care prezint multe asemnri morfologice, funcionale i poate
chiar filogenetice. Ambele organite prezint structur intern membranoas, mult dezvoltat,
care deriv din ptura intern a membranei nconjurtoare. Ambele particip la transformri
energetice intense n celul. Mitocondriile sunt prezente n celulele tuturor eucariotelor. Plastidele
sunt prezente numai n celulele plantelor. n celulele procariote nu se gsesc nici mitocondrii
nici plastide.
Mitocondriile sunt organite citoplasmatice aglomerate, de obicei, n jurul nucleului sau n
acele zone ale citoplasmei unde se desfoar o activitate metabolic intens, cu consum mare de
energie. Mitocondriile au forma unor gruncioare sferice sau uor alungite, cu diametrul de 0.5-1
micron i lungimea de 1-5 microni. Vzute la microscopul electronic, mitocondriile prezint o
organizare intern specific i o membran extern dubl, cu grosimea de 220-240 . Foia extern
a membranei este neted, iar cea intern prezint pliuri ce se prelungesc spre interior i formeaz
nite perei despritori care compartimenteaz coninutul mitocondriei, n sens perpendicular pe
axa mare a acesteia. Pereii despritori, numii criste mitocondriale, mresc considerabil
suprafaa intern a mitocondriei, fenomen ce nlesnete adsorbia unui mare numr de
molecule enzimatice. La protozoare, mitocondriile prezint o serie de tuburi n locul cristelor
mitocondriale. Mai recent (1978) s-a constatat transformarea unor criste mitocondriale n
saculii. n celulele vegetale predomin saculii . Pe suprafaa cristelor mitocondriale sau pe
tubuli la microscopul electronic se observ numeroase formaiuni granulare numite oxizomi,
n care se gsese citocromii. Mrimea suprafeei interne a mitocondriilor este proporional cu
activitatea fiziologic a celulei i cu condiiile externe de temperatur i lumin. Numrul
cristelor, al saculilor sau al tubulilor n mitocondrii, la diferite tipuri de celule, dau indicaii
asupra activitii respiratorii a mitocondriei, iar aceasta, la rndul su, asupra activitii
fiziologice a celulei n care se gsete. Numrul mitocondriilor i numrul cristelor sau al
tubulilor din mitocondrii poate s fie mai mare n celulele cu activitate fiziologic intens.
Dup J. Bonner i J. E. Varner (1965,Milic i colab. 1982) o mitocondrie triete cel mult 8
zile. n interiorul mitocondriei se gsete plasma mitocondrial sau condrioplasma, alctuit
dintr-o mas de substan omogen, numit matrice sau matrix, n care se desfoar procese
fiziologice de important major pentru viaa celulei. Principalii componeni ai mitocondriilor
sunt proteinele (35-40%), lipoizii (25-38%) i acizii nucleici (1,6% AR i urme de AD).
Att n interior ct i pe suprafaa exterioar a mitocondriilor se gsesc diferite
enzime, care au rol deosebit de important n ciclul lui Krebs i n reaciile de fosforilare.
Se apreciaz c 50% din enzimele unei celule sunt localizate n mitoconctrii. Dintre acestea
mai importante sunt succindehidraza, ATP-aza, fosfataza acid i fosfataza alcalin,
catalaza, ribonucleaza .a. n mitocondrii se gsesc i o serie de factori de oxido-reducere
(glutation, vitamina C, flavoproteine, citocromii b i c, acizi grai, ATP, aminoacizi etc.).
Rolul fiziologic al mitocondriilor este de importan fundamental pentru viaa celulei;
anumite substane organice complexe trec din citoplasm n interiorul mitocondriilor, unde se de
degradeaz sub influena enzimelor respiratorii. Un lan de reacii oxido-reductoare
transform glucidele, acidul piruvic, acizii grai, aminoacizii, n combinaii chimice
mai simple. n hialoplasm are loc prima faz a procesului de respiraie, respectiv glicoliza,
care se ncheie cu formarea acidului piruvic, n ciclul Krebs, cu formarea unor metabolii
22

secundari, degajarea de CO 2 , eliminare de ap, precum i cu eliminarea unei importante


cantiti de energie, folosit ulterior n diferite reacii de sintez consumatoare de energie.
Energia care se elibereaz n respiraie se acumuleaz n grupuri macroergice
fosfatice (ATP) cu ajutorul enzimelor de fosforilare. Prin intermediul reaciilor de fosforilare
oxidativ care se petrec n mitocondrii se asigur regenerarea necontenit a stocului de ATP
ca urmare a fosforilrii ADP-ului. ATP-ul devine astfel acumulatorul energetic al celulei. La
eliberarea energiei n procesul de hidroliz, ATP-ul trece n ADP + H3 PO 4 , elibernd simultan
7.600 calorii pentru fiecare molecul de ATP. Toate acestea determin pe specialiti s considere
mitocondriile drept centrii respiratori ai celulei", rezervoarele energetice ale celulei vii,
uzine energetice" etc., care realizeaz producerea, transformarca i stocarca energiei
necesare tuturor fenomenelor vitale. Pe suprafaa exterioar a mitocondriilor se gsesc o
serie de alte enzime, care descompun substanele din jur, asigurnd astfel legtura ntre
procesele biochimice care au loc n interiorul mitocondriilor i cele din exterior, din
hialoplasm. n mitocondrii se petrec i procese de sintez a substanelor proteice necesare
construciei cristelor mitocondriale. La acest proces un rol important au ribozomii liberi din
interiorul mitocondriilor.
Plastidele sunt organite celulare prezente numai n celulele vegetale. Ele iau natere
la lumin, prin transformarea proplastidelor. La plantele superioare, proplastide se gsesc att
n celula-mam, ct i n celulele meristematice, ceea ce atest modul lor de formare. Plastidele
se formeaz ntr-o anumit succcsiune, i anume: proplastide leucoplaste
cloroplaste cromoplaste. Se considera c leocoplastele constituie tipul de plastide din
care provin celelalte tipuri (verzi i galbene). O plastid este alctuit din :
a) strom sau corpul plastidei, plin cu substan fluid, granular, numita matrice sau
matrix, compartirnentat de nite formaiuni lamelare, membranoase, numite tilacoide
(de la cuvntul grec thylacoides = n form de sac;
b) formaiuni lenticelare sau discoidale, care formeaz nite pachete compacte numite
grane sau granum (de la la latinescul granum = gruncior);
c) membran dubl, identic cu aceea a mitocondriilor, avnd o foi extern neted i una
intern cutat, care d natere la criste, prelungite cu tilacoide n lungul axei mari (B.
Buvat).Funcie de compusii chimici pe care-i conin sau i elaboreaz, plastidele sunt de trei
feluri: cloroplaste, cromoplaste i leucoplaste, dintre care cloroplastele sunt colorate, iar
leocoplastele incolore (A. Schimper, 1885, (Milic i colab. 1982).
Cloroplastele sunt cele mai mari organite celulare care se gsesc n toate celulele
organelor verzi ale plantelor. Sunt prezente numai n celulele vegetale. La plantele superioare se
gsesc numeroase cloroplaste, de form sferic, sau lenticelar, cu diametrul mare de 5 ,
diametrul mic de 2 i grosimea de 0,5 . ntr-o celul se afl n medie 20-100 cloroplaste, fiind
mai numeroase (200) n celulele esutului palisadic din frunza de porumb. S-a calculat c la 1
mm 2 suprafa foliar de ricin se gsesc aproximativ 400.000 cloroplaste. La algele verzi
monocelulare, celula conine 1-2 cloroplaste mari, de forme diferite, numiee cromatofor (de la
grec. chroma - culoare i phoros - purttor). Structura submicroscopic a cloropIastelor nu sa putut stabili la microscopul obisnuit, unde apare ca un gruncior verde de form ovoidal,
uor turtit. Cu ajutorul unor microscoape optice mai perfecionate s-a observat c la plantele
superioare cloroplastele nu prezint constituie omogen; la periferie prezint o membran
incolor, mai dens, iar n interior se distinge o mas hialin, lipsit de structur, numit
strom, matrice sau matrix. Faptul c membrana extern i stroma cloroplastului sunt
incolore prezint semnificaie fiziologic deosebit, deoarece permite trecerea luminii pn
la moleculele de clorofil, nlesnind astfel procesul de fotosintez.
Ultrastructura cloroplastului a fost stabilit cu ajutorul microspopului electronic. A.
Frey-Wyss1ing (1949) i R. Buvat (1962) au observat c toate cloroplastele sunt delimitate la
exterior de o membran dubl, asemntoare membranelor plasmatice i membranei
23

mitocondriale. Dubla membran, care delimiteaza cloroplastuI, prezint la exterior o


foi neted de 75 grosime, care separ cloroplastul de hialoplasm, iar spre interior
o foi tot de 75 avnd o serie de pliuri numite tilacoide, orientate paralel pe axa
mare a cloroplastului. ntre cele dou straturi ale membranei cloroplastului exist un
spaiu transparent, plin cu lichid incolor .
ntre tilacoidele stromei, la fiecare cloroplast se gsesc numeroase pachete cilindrice
cu lamele discoidale numite grane. O gran este aIctuit dintr-un teanc de saculi granari (2100), de form discoidal. Fiecare sacul granat este nconjurat de o membran tristratificat,
asemntoare cu aceea a membranelor biologice. Formaiunile lamelare membranoase
care delimiteaz saculii granelor se numesc tilacoidele granelor. Membranele tilacoidelor
granei prezint pe suprafaa extern numeroase formaiuni granulare eliptice, n form de ciuperc,
cu dimensiunea 100/200 , numite cuantosomi. Fiecare cuantosom conine aproximativ 16
molecule de clorofil a, 70 molecule clorofil b, 48 molecule pigmeni carotenoizi, 2 atomi de
Mg, 12 atomi de Fe i 6 atomi de cupru, care nu fac parte din pigmenii asimilatori i constituie
cele mai mici formaiuni fotosintetizante. Fiecare gran este nconjat de o membran
transparent de natur lipoproteic. n granele cloroplastelor se petrec toate reaciile
fotochimice din faza de lumin a fotosintezei. Pigmenii asimilatori se gsesc localizai n
ntregime n grane, iar amidonul rezultat prun polimerizare din produsul primar al
fotosintezei glucoza - se depune numai n stroma cloroplastului. Dup particularitile lor
de structur, pigmenii asimilatori din plantele superioare terestre se impart n: grupa
pigmenilor clorofilieni i grupa pigmenilor carotenoizi; pigmenii clorofilieni joac rol
deosebit de important n fotosintez, iar pigmentii carotenoizi nsoesc pigmenii clorofilieni n
celulele asimilatoare la toate plantele.
Pigmenii clorofilieni cuprind: clorofila a, prezent n celulele fotosintetizante ale
tuturor plantelor; clorofila b, care se gsete la plantele superioare i la algele verzi;
clorofila c, prezent n diatomee i alge brune; clorofila d, semnalal la unele alge roii,
clorofila e, caracteristic algelor galben-aurii. Molecula de clorofil este format dintrun cap" hidrofil (nucleul tetrapirolic) i o coad" hidrofob sau lipofil (fitolul). n
centrul celor patru nuclei pirolici se gsete un atom de Mg. n funcie de aceast
arhitectonic, molecula de clorofil se orienteaz pe lamelele graneler cu nucleul
tetrapirolic spre proteine i cu radicalul fitolic spre fosfolipide, de care se leag prin
legluri de tip Van der Waals. La clorofilele a i b, gruparea fitolic este legat de cel de
al IV -lea nucleu pirolic. Structura moleculelor de clorofil i nsuirile lor difer dup
natura gruprilor care se ataeaz nucleului tetrapirolic. Clorofila b difer de clorofila a
prin faptul c nucleul pirolic II posed o grupare aldehidic (- HC=O) n locul gruprii
metilice (- C - CH 3 ). Dei celelalte clorofile difer puin de clorofila a, aceste deosebiri
sunt suficienle pentru a da nsuiri specifice fiecreia.
n ceea ce priveste compoziia chimic, cloroplastele conin n afar de 4-8% clorofil
i numeroase alte substane orgauicei minerale. Dintre acestea, cele mai importante
sunt: proteinele insolubile (39-54%), lipidele (25-37%) pigmenii caroteoizi (2-3%),
ARN plastidial existent n strom (1-2%), urme de ARN pe grane, glucide solubile,
grunciori de amidon, ADP, ATP, NADP, ferodoxin, nucleotide, coenzime acceptoare
de H, citocromi, vitamine, numeroase enzime (esteraze, fosfataze, carbohidraze) care
particip la fotosintez n procesul de captare i transformare a energiei luminoase.Funcia
principal a cloroplastelor o constituie fotosinteza, proces la care particip cteva
enzinte specifice care lipsesc din mitocondrii sau alte organite celulare, dar sunt prezente n
cloroplaste. n prezena clorofilei i n condiii de lumin cloroplastele absorb energia
luminoas venit de la soare i o transform prin sisteme catalitice n energie chimic
potenial de tipul glucidelor. Un rol n fotosintez joac i carotenoizii care transmit
clorofilei o parte din energia luminoas pe care o absorb i n plus, protejeaz clorofila
de fotooxidare. Este important de menionat faptul ca n cursul fotosintezei pigmenii
clorofilieni nu se consum ci intervin numai printr-o aciune catalitic.
24

Cromoplastele sunt plastide fr roI activ n asimilaie. Au aceeai organizare ca


i cloroplastele. Sunt colorale in galben, portocaliu sau rou, datorit prezenei unor
pigmeni din grupa carotenoizilor. Cei mai frecveni carotenoizi sunt alfa-carotenul i
betacarotenul(C 40 H 56 ) de culoare portocalie, existeni n rdcinile de morcov,
licopenul, un izomer al carotenului de culoare roie existent n fructele de tomate i
ardei, precum i diferite forme de carotenoizi oxidai, de culoare galben, cum sunt:
criptoxantina, xantofila, luteina, crizantemoxantina, violoxantina etc.Din combinarea
acestor pigmeni carotenoizi, n stare redus sau oxidat, rezult culorile din petalele
florilor (crizanteme, lalea. crin, viorele, etc), din frucee (mce, ardei, tomate, pepene,
portocal etc), din frunze (varz roie, lobod), i din rdcini i bulbi (sfecl roie, ceap
roie). Cromoplastele prezint un coninut relativ ridicat de lipoide (50%), proteine
(20%) i acid ribonucleic .a. Rolul carotenoizilor n petalele florilor i n fructe ar fi
acela de atrage psrile i insectele, iar prin intermediul acestora ar participa indirect la
rspndirea speciilor. n frunzele verzi carotenoizii sunt mascai de culoarea verde a clorofilei
i de aceea nu se pot vedea dect toamna, cnd se reduce cantitatea de clorofil.
Leucoplastele sunt plastide incolore, prezente n celulele esuturilur embrionare din
vrful rdcinilor i al tulpinilor, n petalele albe ale florilor, n albumenul seminelor, n
bulbi, rizomi, tuberculi. n funcie de substanele de rezerv care se acumuleaz n strom,
leucoplastele poart denumiri diferite: amiloplaste (cu grunciori de amidon) prezente n
tuberculi i rizomi, proteoplaste (cu proteine), oleoplaste (cu lipide) existente n celulele
endospermului seminelor de ricin, floarea-soarelui etc. La ntuneric, leucoplastele
acumuleaz anumite substane ergastice, care la lumin pot fi folosite la construcia granelor
i n felul acesta leucoplastele se transform n cloroplaste sau cromoplaste.
Ribozomii. Sunt particule ultrastructura1e, citoplasmatice, de natur ribonucleoproteic, cu dimensiuni cuprinse ntre 80 i 300 prezente n toate tipurile de
celule. Au fost descoperii de ctre G. E. Pa1ade (1953) n omogenate de celule hepatice i
n ultraseciuni celulare i din aceast cauz se numesc granulele lui Palade. La plante,
ribozomii au fost pui n eviden de catre E. Robinson i R. Brown (1953) n celulele
rdcinii de bob.
n celulele vegetale, ribozomii se gsesc:
ataai peretelui exterior al canaliculelor reticulului endoplasmatic rugos
(ergastoplasm)
ataai i pe suprafaa extern a membranei nucleare.
n stare liber n interiorul cloroplastelor i al mitocondriilor.
sub form liber n hialoplasm (n celulele meristematice, ribozomii sunt
liberi n citoplasm, reticulul endoplasmatic la aceste celule fiind puin dezvoltat).
n privina compoziiei chimice, ribozomii sunt de natur nucleoproteic, fiind alctuii
din molecule de ARM asociate cu molecule de proteine bazice, n pri egale, la care se
adaug ioni de Ca++ i Mg++ legai de AR ribozomal. Proteinele ribozomale sunt de tipul
histonelor (conin arginin, lizin, acid asparagic, acid glutamic i cantiti mai mici de
metionin, serin i alanin. n interiorul ribozomului predomin ARN, iar proteinele se
gsesc ntr-un strat monomolecular la suprafat. n ribozomi mai exist ribonucleaz n stare
legat, precum i esteraze, fosfataze etc., enzime implicate n fotosintez i n
proteosintez.
Funcia principal a ribozomilor este sinteza proteinelor, fenomen care se desfoar mai
intens la nivelul reticulului endoplasmatic rugos. Asamblarea aminoacizilor n lanuri
polipeptidice se realizeaz la nivelul ribozomilor, de unde trec n lumenul reticulului
endoplasmatic rugos, prin care circul i migreaz n hialoplasm. Ribozomii izolai sunt
inactivi n procesul de proteosintez. Procesul de sintez a proteinelor este declanat prin
aciunea acizilor nucleici, cu ajutorul ATP-ului care determin unirea aminoacizilor n lanuri
polipeptidice . Aminoacizii sunt transportai din diferite pri ale citoplasmei de ctre
25

moleculele de ARN-transportor. Ordinea de aranjare a aminoacizilor n molecula proteic este


determinat de ARN-mesager, care vine din nucleu n citoplasm aducnd informaii genetice
specifice transmise de ADN-nuclear. ARN-mesager este fixat pe ribozomi dup un anumit
cod" i joac rol de tipar, pe care se asambleaz aminoacizii ntr-o anumit ordine. Activitatea
ribozomilor este controlat direct de nucleu, prin intermediul acizilor nucleici (ADN i ARN).
Dup asamblarea aminoacizilor n lanuri polipeptidice, ARN-transportor este pus n
libertate, i asigur reluarea procesului de proteosintez cu ali aminoacizi venii din
hialoplasm.
Dictiozomii. Sunt organite citoplasmatice care constituie elemente de structur ale
apratului Golgi, observat n anul 1898 de Camilo Golgi n celulele animale i de A.
Guillermond n 1935 n celulele vegetale. Denumirea de dictiozom vine de la grecescul dictyon
reea. Dictiozomii se disting uor n celulele tinere ale meristemului apical, n celulele n curs de
difereniere i n celulele puternic vacuolizate din parenchimul medular. Unitatea morfologic i de
structur a aparatului Golgi este deci dictiozomul o formaiune lamelar, alctuit din 2-10
saculi sau cisterne cu aspect de discuri suprapuse, aproximativ circulare concrescute la centru. La
periferie, discurile lamelare ale dictiozomului sunt libere, uor umflate i putin curbate. Un
dictiozom seamn cu un teanc de farfurii concrescute la centru, cu marginile libere i uor
ngroate. Un sacul sau cistern care intr n alctuirea unui dictiozom este o formaiune
lamelar turtit, membranoas, aproximativ circular, cu suprafeele exerioare netede,
mrginit de o membran dubl, de aproximativ 75-80 . Dubla membran care nconjoar
cisternele dictiozomului este o membran elementar, alctuit din dou foie, fiecare avnd
la interior straturi de molecule bipolare de lecitin, aezate cu polii hidrofobi fa n fa, iar
spre exterior cte un strat de proteine hidratate. n interiorul dictiozomilor se gsesc proteine,
fosfolipide, policglucide, pectine, rinii i foarte puine enzime (fosfataze).
Importante studii cu privire 1a ontogenia aparatului Golgi a efectuat elveianul A.
FreyWyslling, care consider c formarea dictiozomului ncepe cu apariia unor membrane duble
concentrice, ce se deschid ncet i iau forma unor cisterne cu membran dubl. Lucrnd cu
celule vegetale, cercettorii au observat c dictiozomul prezint dou fee sau capete, una
formatoare sau imatur, unde se formeaz cisterne noi i alta matur, care conine cisterne
ajunse la maturitate, din care se despind mereu vezicule secretorii, care migreaz n
citoplasm i i vars coninutul n membrana pectocelulozic a celulei. Veziculele desprinse
din saculele dictiozomului conin material de constituie al membranei celulare (pectine i
hemiceluloz) i n timpul diviziunii celulare, se aliniaz i conflueaz, pentru a da natere
membranei primare, pectocelulozice care separ dou cellule fiice. Dictiozomii joac rol
important i n activitatea secretoare a celulei, fiind considerai rezervoare ale produilor
nefolositori rezultai din activitatea catabolic (deeuri metabolice - uleiuri volatile,
mucilagii, flavonoide).
Lizozomii. Sunt formaiuni citoplasmatice veziculare, de form aproximativ
sferic, avnd dimensiuni ceva mai mici dect mitocondriile i mai mari dect ribozomii.
La exterior sunt delimitai de o membran lipoproteic simpl. Acest membran
nvelete o strom dens, n care se gsesc aproximativ 12 tipuri de enzime hidrolizante,
ca: fosfataze, esteraze, nucleaze, proteaze, AD-aze, sulfalaze, etc. Aceste mici sfere
pline cu enzime au fost numite lizozomi de ctre Cristian de Duve (1959) care le-a
descoperit i pentru care a fost distins cu premiul Nobel n 1974. Denumirea de lizozomi
vine de la grecescul lysis = topire i soma = corp. Funcia fundamental a lizozomilor
este descompunerea substanelor de rezerv cu molecul mare (poliglucide, proteide,
lipide, lipoide) din celul. Acest lucru se realizeaz prin dezorganizarea membranei
lizozomilor i trecerea enzimelor hidrolizante n hialoplasm, unde produc
descompunerea substanelor complexe i trecerea lor n substane cu molecula mai
simpl, care pot fi utilizate n nutriia intracelular. n felul acesta, n procesul
germinrii seminelor, embrionul crete pe seama substanelor de rezerv din celulele
26

endospermului sau a cotiledoanelor, hidrolizate de ctre enzimele din lizozomi. n mod


obinuit, lizozomii se adun n jurul mitocondriilor din celul, iar produii de hidroliz
rezultai sunt folosii de ctre mitocondrii n procesul de respiraie. Degradarea
hidrolitic a substanelor complexe din celul duce uneori la lezarea integritii celulei.
Acest lucru se petrece n condiii de inaniie sau la moartea celulei, cnd membrana
lizozomilor se dezagreg uor, iar enzimele lizozomului trec cu uurin n hialoplasm
unde provoac necrozarea materiei vii i autoliza total a hialoplasmei (Milic i colab.
1982).
MEMBRAELE PLASMATICE. Citoplasma celulelor vegelale este delimitat la
periferie de ctre o membram celular numit plasmalem, iar spre vacuole de o alt
membran, mai puin permeabil, numit tonoplast. ntruct ambele membrane fac corp
comun cu citoplasma celulei i nu pot fi detaate, aa cum se poate detaa membrana
pectocelulozic, poart denumirea de membrane plasmatice.
Plasmalema. Este o pelicul extrem de subire, nedetaabil, difereniat din citoplasm
la periferia acesteia, aderent la peretele pectocelulozic al celulei. Aceast pelicul, mai dens
dect restul citoplasmei, posed nsuiri de membran relativ semipermeabil-selectiv. Ea
reprezint o barier care permite ptrunderea unor substane n celul i oprete ptrunderea
altora, permind n acelai timp ieirea afar din celul a diferitelor substane sau a unor
produi de catabolism. Prin aceste nsuiri ale sale plasmalema particip la activitatea vital a
celulei pe care o influeneaz. Plasmalema poate fi pus n eviden n mod indirect prin
fenomenul de plasmoliz-deplasmoliz. Existena plasmalemei a pus diferite probleme n
legtur cu modul cum se formeaz, precum i n legtur cu structura pe care o are sau
funcia pe care o ndeplinete n viaa celulei. Pornind de la coninutul protoplasmei n
elemente lipofile i hidrofile, pe baza cunotinelor de chimie fizical, N. A. Maksimov a
explicat formarea acestei pelicule prin aglomerarea lipidelor la suprafaa citoplasmei, n
mod asemntor cu ridicarea grsimii la suprafaa apei ntr-un pahar. Aa se explic faptul c
periferia citoplasmei este mai bogat n lipoide i prezint un strat mai dens dect
mezoplasma. n acelai timp, prezena lipidelor la periferia citoplasmei, micoreaz tensiunea
superficial a acesteia.
Structura submicroscopic a plasmalemei a fost mult timp discutat de specialiti,
care au imaginat diferite modele ipotetice ale acesteia. Pe haza unor studii fcute la
microscopul electronic, J. Robertson, 1959 a elaborat conceptul privitor la unitatea de
organizare a tuturor biomembranelor. La microscopul electronic, plasmalema apare ca o
memhran dubl, format din dou foie dense i omogene, de 75-90 n care se afla ap i
anumii constituieni necunoscui. Fiecare din cele dou foie este constituit din dou straturi
de molecule proteice, dispuse paralel, care la microscopul electronic apar ntunecate (dense,
netransparente). ntre acestea se afl dou straturi de molecule fosfolipidice, care la microscop
apar mai transparente (mai luminoase). Moleculele de fosfolipide sunt bipolare i se aliniaz
paralel ntre ele i perpendicular pe suprafaa membranei; gruprile hidrofile sunt asociate
cu straturile proteice, iar gruprile hidrofobe sunt aezate fa n fat spre interior.
Compoziia chimic a plasmalemei este alctuit din circa 2/3 lipide (steride, lecitine),
circa 1/3 proteine i cantiti infime de poliglucide i enzime, care faciliteaz transportul activ
al substanelor prin membrane i regleaz ordinea de desfurarea reaciilor biochimice din
plasmalem. Lipidele confer membranelor o permeabilitate redus pentru ioni i o
permeabilitate mare pentru substanele solubile n grsimi. Modul de aranjare a moleculelor
proteice n lamelele externe imprim plasmalemei o anumit rezisten mecanic i elasticitate.
Elasticitatea este dovedit de prezena firelor de citoplasm (plasmodesme) ntinse ntre
coninutul contractat al unei celule plasmolizate i membrana pectocelulozic (firele lui Hecht).
Plasmalema prezint din loc n loc pori fini, corespunztor terminaiilor reticulului
endoplasmatic. Cercetrile au stabilit c plasmalema joac un rol important n reglarea
schimburilor osmotice dintre celul i mediul extracelular.
27

Plasmodesmele sunt fire de citoplasm i plasmalem care leag coninutul viu al


celulelor nvecinate, fcnd din ntregul organism pluricelular o singur unitate plasmatic i
funcional. R. Buvat a observat c n plasmodesme exist nite canalicule care fac legtura
cu reticulul endoplasmatic i asigur conducerea excitaiilor i circulaia soluiilor
ncrcate cu sruri, ioni liberi, gaze dizolvate etc.
Dup moartea celulei, plasmalema i pierde semipermeabilitatea, ceea ce nseamn c
baza sa molecular este ntreinut prin consum de energie de tip ATP.
Tonoplastul. Este o pelicul membranoas ca i plasmalema, care delimiteaz citoplasma
spre vacuole. Are ns o structur submicroscopic mai consistent dect plasmalema, fiind
alctuit dintr-un numr dublu de straturi fosfolipoproteice, ceea ce i confer un caracter mai
pronunat de semipermeabilitate i un schimb selectiv de substane mai strict dect plasmalema.
Existena tonoplastului a fost pus n eviden prin experiene cu izotopi radioactivi care
demonstreaz acumularea temporar a unor substane n citoplasm nainte de a trece n
sucul vacuolar. Aceasta nseamn c n jurul vacuolei se gsete o membran greu de strbtut.
Elasticitatea tonoplastului atest faptul c n structura sa chimic se gsesc proteine, iar
dezintegrarea sa n solvenii lipidelor dovedete prezena lipoizilor. Tonoplastul are deci aceeai
compoziie chimic ca i plasmalema. Ambele membrane plasmatice sunt alctuite din substane
identice cu cele existente n masa de citoplasm i de aceea se pot reface uor n caz de rnire.
Ct privete gradul de permeabilitate, s-a constatat o oarecare diferen ntre cele dou
membrane. Plasmalema este mai uor traversat de moleculele de zaharoz, pe cnd tonoplastul
este mai puin permeabil. Aceast diferena de permeabilitate favorizeaz migrarea glucidelor
elaborate n fotosintez, n afara celulelor, evitndu-se astfel acumularea lor excesiv n
vacuole (Milic i colab. 1982).
UCLEUL. Este un corpuscul mai dens dect citoplasma, de form sferic sau oval,
discoidal, bastona etc. Denumirea de nucleu vine de la latinescul nucleus = smbure. Nucleul
este alctuit dintr-un sistem coloidal complex, cu vscozitate variabil, ce trece de la starea
de sol la cea de gel, cu indice de refracie mare, ceea ce asigur observarea sa la orice microscop.
Marimea nucleului este n general, sub 0,5 m diametru. La exterior, nucleul este delimitat de o
membran nuclear dubl, similar membranelor mitocondriilor sau plastidelor. Membrana
nuclear este format din dou foie lipoproteice. n anumite puncte cele dou foie se unesc
formnd pori. n interiorul nucleului se gsete plasma nuclear (carioplasma) care este o
mas fluid, coloidal, asemntoare citoplasmei, dar, cu un coninut mai bogat n
nucleoproteide. n carioplasm se gsesc unul sau mai muli nucleoli, filamente de cromatin,
ioni minerali (Ca++, K+), picturi de lipide, enzime cu aciune sintetic i hidrolitic
(arginaz,peptidaz,esteraz,lipaz,fosfataz alcalin,ribonucleaz etc.).
ucleolii din interiorul nucleului sunt foarte refringeni i au un coninut ridicat de
acizi ribonucleici (AR), care dau acestora o mare activitate i labilitate n sinteza
proteinelor. Cromatina este o substan de tipul nucleoproteidelor, alctuit din proteine
bazice (histone) combinate cu acizi nucleici (AD, AR). Cnd celula intr n diviziune,
cromatina se concentreaz i se transform n cromozomi, cu un numr caracteristic fiecrei
specii, reprezentat prin simbolul 2N (diploid). n timpul diviziunii celulare informaia genetic
din AD este preluat de AR-nuclear, caracterizat printr-o mare mobilitate si activitate
metaboli c. Sub aciunea uno r enzime speciale, ARN iese din nucleu, prin porii
membranei nucleare, i circul n citoplasm sub form de AR-mesager (AR-m). Aici
se fixeaz pe pereii ribozomilor, unde duce tiparul sau mesajul genetic transmis de ADN
din nucleu. Pe acest tipar are loc cuplarea aminoacizilor n lan polipeptidic, corespunztor
succesiunii nucleotidelor din ARN-mesager
n toate manestrile vitale ale celulei nucleul are rol fiziologic primordial, fiind cea
mai important formaiune subcelular, n strns interrelaie cu citoplasma. El particip nu
numai la transmiterea caracterelor ereditare, ci i la alte procese, cum ar fi: reglarea formrii
moleculelor enzimatice; dirijarea proceselor de sintez a proteinelor; formarea membranei
28

celulozice; asigurarea valorii tampon a protoplasmei mpotriva modificrii pH; participarea sa la


procesele de difereniere celular, regenerare i cicatrizare a rnilor etc. (Milic i colab. 1982).
VACUOLELE. Vacuolele sunt constitueni ai celulelor pline cu suc vacuolar. Vacuolele provin
din dilatarea reticulului endoplasmatic. Forma i numrul vacuolelor difer, funcie de vrsta
celulei; n celulele tinere din esuturile meristematice, vacuolele sunt foarte mici i au forme
globulare. Aceste microvacuole pot fi vzute la microscop dup tratarea celulei cu colorani vitali
(albastru de metilen, rou neutru). Pe msur ce se maturizeaz celula, vacuolele mici se umplu
cu ap i se mresc, conflueaz unele cu altele, numrul lor scade, iar n final rmne o singur
vacuol mare, care ocup partea central a celulei, n timp ce protoplasma vie este mpins la
exterior spre membrana celulozic . Acest proces se petrece n sens invers n timpul maturrii
semintelor, cnd se pleac de la o vacuol mare cu suc vacuolar fluid i se ajunge la multe
vacuole mici cu suc dens, care se gelific treptat i devin grunciori de aleuron. Acestea
reprezint rezervele protidice din celulele n stare de via latent, care sunt consumate de
embrion n timpul germinaiei seminei. Vacuola este delimitat la exterior de tonoplast, care
permite trecerea apei i a substanelor cu molecul mic i oprete substanele organice cu
molecula mare (flavone, antociani, taninuri, alcaloizi). Vacuola reprezint rezervorul de ap
al celulei. n vacuol se gsesc diferite sruri minerale i molecule organice. Substanele
minerale sunt dizolvate sub form de molecule sau disociate n ioni, iar substanele organice de
o mare diversitate, se pot afla att dizolvate, ct i sub form coloidal. Printre acestea
amintim: acizi organici (malic, citric, tartric, oxalic), glucide (glucoza, fructoza, zaharoza,
inulina, gume, mucilagii), uleiuri eterice, alcaloizi, glicosizi, taninuri etc. Toate aceste
substane dau sucului vacuolar un pH acid, care difer de acela al citoplasmei, n general
neutru sau uor alcalin. Rolul fiziologic al vacuolelor const n participarea sucului vacuolar la
diferite funcii eseniale din viaa celulei: hidratarea celulei pe principii osmotice,
aprovizionarea cu elemente minerale, retinerea substanelor toxice, etc. (Milic i colab. 1982).
MEMBRAA CELULOZICA (peretele celular). Este un constituent propriu numai celulelor
vegetale. Membrana celulozic este un produs metabolic al protoplasmei i alctuiete uu
schelet pericelular relativ rigid, care mpiedic exteriorizarea micrilor plasmatice. Membrana
celulozic se formeaz dup ultima faz a diviziunii nucleului, atunci cnd apare placa
ecuatorial. ntre cele dou celule-fiice se formeaz mai nti lamela median a membranei,
alctuit din vezicule provenite de la dictiozomi. Peste lamela median se depun straturi
succesive de celuloz, care vor alctui membrana primar, iar mai trziu, prin depunerea altor
straturi de celuloz, peste membrana primar, se formeaz membrana secundar. La fibrele
lemnoase de conifere se formeaz i o membran teriar, foarte rezistent, lipsit de celuloz,
dar care conine pectin i xilan. Lamela median poate fi dizolvat pe cale natural sub
aciunea unor enzime, iar pe cale artificial prin fierbere n ap, acizi sau alcalii.
Membranele celulare pectocelulozice se pot pune n eviden cu ajutorul unor colorani
alcalini, ca: albastru de metilen, albastru de toluidin, safranin, peronin, tionin, violet de
crezil etc. n straturile de microfibrile celulozice care formeaz membrana secundar apar i
substane de ncrustaie, ca: hemiceluloze, pectine, lignine, proteine, suberine, elemente minerale (Ca, P, Mg). Totalitatea acestor substane formeaz materialul cunoscut sub denumirea
de lemn sau fibre textile. Investigaiile moderne de microscopie polarizant, microscopie
electronic au permis cunoaterea structurii submicroscopice a foielor din membrana celular.
Unitile de baz care intr n alctuirea acesteia sunt constituite din macromolecule de
celuloz, grupate n micele, microfibrile, macrofibrile i fibre. Calitatea fibrelor vegetale
legat de elasticitate, extensibilitate, rezisten la rupere etc. depinde de numrul straturilor
celulozice i de modul de aranjare a fibrelor n aceste straturi. n membranele primare microfibrilele sunt dispuse ncruciat, formnd o estur lax. n membranele secundare, microfibrilele
sunt orientate paralel, formnd diferite tipuri de structuri, cum ar fi: structura fibrilar (la fibrele
de in, cnep, urzic), structura inelar (n trahei i traheide inelate), structur spiralat (n
29

fibrele lemnoase i n traheidele coniferelor).


n spaiile intermicelare ptrund numai molecule de ap i substane dizolvate n ap. n
spaiile interfibrilare ptrund att substane hidrofile (pectin, lignin, hemiceluloz), ct i
substane hidrofobe (cutin, suberin, ceruri). Funcie de raportul dintre aceste substane apar
deosebiri eseniale n structura submicroscopic i proprietile funcionale ale diferitelor tipuri
de membrane.
Membrana celular crete concomitent cu creterea celulei, att n suprafa ct i n
grosime, modificndu-se treptat elasticitatea i plasticitatea. Creterea n suprafa a
membranei celulare se face prin intercalarea de noi microfibrile de celuloz printre cele vechi.
Acest mod se ntlnete numai la membranele primare, n etapa creterii embrionare. n acest
proces, un rol important l au unii fitohormoni din grupa auxinelor, mai concentrai n zonele de
cretere, unde mresc plasticitatea membranelor celulozice.
Creterea n grosime a membranelor primare i secundare se face prin apoziie interioar,
adic prin depunere centripet n straturile de celuloz a unor noi micele, microfibrile i
macrofibrile secretate de protoplasm. La ngroarea membranei prin apoziie rmn unele
poriuni nengroate (pori), prin care trec plasmodesmele de la o celul la alta. Cnd
membrana s-a ngroat pn la limita de elasticitate, nceteaz att creterea membranei ct i a
celulei.
Analiza chimic a membranelor celulare arat 34-46% celuloz, 33-42% hemiceluloze, 820% lignin, apoi polizaharide necelulozice, substane pectice (acid pectic, pectin,
pectoz), proteine, gliceride i ceruri (suberin, cutin) i unele elemente minerale.
Membranele celulare prezint i unele modificri secundare, ca: cerificare, cutinizare,
lignificare, suberificare, mineralizare, gelificare, lichefiere etc.
Membrana celular ndeplinete o serie de funcii importante n viaa celulei, i anume:
funcie de aprare a protoplasmei; rol de susinere mecanic a celulelor i esuturilor; permite
trecerea plasmodesmelor de la o celul la alta etc. (Milic i colab. 1982).

Structura celulei vegetale (Dupa C.I, MILIC si colab., 1982)

30

Structurile funcionale ale celulei animale


sistemul de membrane, matricea omogena, granulele
refrigente, Desen celula animala: structuri si functii)

partea 2

Sistemul sintezei proteinelor ntr-o celul acinoas (dup Roca, 1977)


ORGAIZAREA FUCIOAL A CELULEI AIMALE.
1. Fiziologia celulei animale
Imaginea structurii heterogene a celulei, descris de morfologi, la nivelul microscopiei
optice i apoi a celei electronomicroscopice, de la formularea teoriei celulare de catre Schwann
(1839) i pn n zilele noastre, result din datele tot mai numeroase oferite de biochimie,
biofizic i fiziologie (Roca, 1977). Descoperirea ciclurilor biochimice indic faptul c celula nu
este doar un sac ce conine o soluie omogen de enzime, ci prezint o organizare spaial a
sistemelor de enzime n citoplasm, datorita careia acelai substrat poate s urmeze ci diferite n
cursul reaciilor metabolice. Se remarca faptul c o celul poate s efectueze un travaliu, ceea ce
implic o organizare a citoplasmei, dovedit i de ultracentrifugarea fracional.
Analizele structurii macromoleculare a sistemelor enzimatice, cum sunt cele energetice
din membranele mitocondriale, ale sintezei acizilor grai, a rolului acizilor nucleici n sinteza
proteic,
a procesului elementar al contraciei musculare .a. au adus dovezi despre organizarea spaial
a mecanismelor funcionale celulare.
De asemenea, s-au stabilit muli factori care pot afecta i modifica reaciile chimice din
structura organizat, ca de exemplu mecanismele de control metabolic feed-back, efectele
alosterice i
conexiunile spaiale.
Existena ritmurilor circadiene (nictemerale) n activitatea sistemelor vii, dovedete c
organizarea spaial este dinamic i c aceste sisteme vii au i o organizare temporal.
Ca urmare, n tratarea problemei sistemelor funcionale ale celulelor animale, se
utilizeaz
noiunea de structur n sensul de: intregul edificiu molecular cruia i se datorete o
31

funciune (Roca, 1977).


2. Structuri funcionale de baz. n cmpul microscopului electronic structura celular cea mai
pregnant i dinamic este reprezentat de :
1. sistemul de membrane, ce cuprinde: membrana periplasmatic si endomembranele;
2. matricea omogen, compartimentat de ctre membrane, care apare ca un fond structural n care
este inclus a treia faz structural: 3. granulele refringente.
2.1. Sistemul celular de membrane
Membrama periplasmatic este parte a sistemului structural celular n unitatea cruia se
integreaz din punct de vedere morfologic i funcional.
Ea este acea parte a sistemului de membrane celulare care
limiteaz i regleaz schimburile cu mediul extracelular,
asigurnd astfel o anumit
compoziie a mediului intracelular i
un gradient electrochimic caracteristic,
tot aa cum membrana nuclear asigur i limiteaz schimburile citoplasmei cu sucul nuclear sau
cum membrana mitocondrial asigur i limiteaz schimburile matricei intramitocondriale cu
citoplasma fundamental, etc.
Fr a fi complet asemntoare, membrana celular i endomembranele prezint o o
seam de caracteristici comune ntregului sistem celular de membrane:
a) - toate au acelai tip structural, biochimic, biofizic, morfologic i funcional;
b) - toate au permeabilitate selectiv. dinamic, ciclic;
c) - toate au o polarizaie electric, ce se poate modifica n strns dependen de variaiile
permeabilitii;
d) - toate au sisteme enzimatice proprii, care le confer funciuni metabolice specifice
Funciile metabolice ale sistemului de membrane celulare (dup Roca, 1977).
Membranele considerate
Funcia metabolic realizat
1. Membrana periplasmaticGlicoliza
2. Reticul endoplasmatic:
- membrane alfa, cu granule
Sinteze de proteine
-membrane beta, netede
Sinteze de acizi grai, fosfolipide
3.
Microviloziti
Hidrolize terminale : -proteine, -polizaharide
4.
Membrane mitocondriale
Ciclul citric furnizor de H2
Fosforilare oxidativ
Oxidare de acizi grai.
Sintez de acizi grai
5.
Sistemele Golgi
Condensare de substane sintetizate n alte
sisteme de membrane (proteine),
sintez de mucopolizaharide
a) Unitatea structural a sistemului de membrane (sub aspect biochimic, biofizic,
morphologic,
funcional). Unitatea sistemului de membrane se refer la: aspectul lor n imaginea
electronomicroscopic, natura chimic a constituenilor de baz, raporturile spaiale i temporale
dintre diferitele categorii de endomembrane ntre ele, ca i raporturile dintre acestea i membrana
periplasmatic.
Unitii de organizare morfologic-arhitectonic i chimic i corespunde unitatea
funcional ce caracerizeaz ntregul sistem. Reticulul endoplasmatic are un rol deosebit n
aceast integrare funcional unitar. Exemplu: rolul reticului sarcoplasmatic i al tuburilor
transversale n asigurarea cuplrii excitaiei cu contracia n fibrele musculare striate.
b) Permeabilitatea selectiv, ciclic a sistemului de membrane.
32

Una din funciile principale ale membranelor celulare este aceea de a asigura schimbul
permanent i adecvat de substane dintre mediile pe care le separ, ele manifestnd o permeabilitate
selectiv, dinamic.
Procesele de difuziune pasiv i cele ale transferului activ sunt asigurate de existena
sistemului de enzime proprii pe care le conine fiecare categorie de membrane (mitocondriale,
ergastoplastice, ale sistemului Golgi etc.)
Capacitatea att de evident a membranelor excitabile (membrana celulei nervoase,
membrana celulei electrice, membrana celulei musculare ) de a-i modifica ntr-un anumit fel,
rapid (n milionimi de secunde) i reversibil, permeabilitatea pentru ioni, ridic problema
labilitii structurii membranei,
a existenei unor cicluri de permeabilitate i
a controlului acestor cicluri.
c) Polarizaia electric. Permeabilitatea selectiv a sistemului de membrane celulare asigur
i
menine un gradient chimic, pe de o parte ntre mediul intracelular i mediul extracelular la
nivelul membranei periplasmatice, iar pe de alt parte ntre citoplasma fundamental
(hiatoplasma) i matricea omogen a diferitelor organite celulare, la nivelul
endomembranelor.
Astfel,
mediul intracelular este de 1,3 ori mai concentrat dect mediul extracelular;
matricea omogen mitocondrial conine mai mult calciu dect hialoplasma;
sucul nuclear conine mai mult sodium dect hialoplasma.
Orice modificare de permeabilitate are drept consecin i modificarea gradienilor chimici
Existena i dinamica gradienilor chimici determin : polarizarea de repaus a membranelor
ntregului sistem celular deci existena gradienilor electrici de repaus i variaia lor
specific strilor de activitate (variaiile negative sau potenialele de aciune).
Pentru viaa tuturor celulelor polarizarea membranelor, apariia i evoluia potenialelor
de aciune au o importan major, ele asigurnd transmiterea excitaiilor n ntregul
sistem celular i rspunsul unitar, integrat, al acestuia. Exemplu : fibra muscular striat i
rolul reticului sarcoplasmatic n realizarea cuplului excitaie contracie (Roca, 1977).
d) Sintemele enzimatice din membranele celulare.
Studiile de microscopie electronic, combinate cu tehnicile de citochimie, au evideniat
prezena acetilcolinesterazei (AchE) att n structura membranei periplasmatice, ct i n structura
celorlalte sisteme de endomembrane. Activitatea adenozintrifosfatazelor (ATP- azelor) este intens
n membranele celulare ale epiteliului intestinal, n corpuscul renal i la nivelul anselor, acolo unde
au loc procesele intense de absorbie i excreie, aceste enzime fiind rspunztoare de transferul
ionilor a+ si K+ .
Tot n membrana periplasmatic a celulelor epiteliului renal au mai fost descrise ADH2citocrom-C-reductaza, fosfomonoesterazele acid i alcalin, fosfodiesteraza, ribonucleaza,
glucozo-6-fosfataza, etc.
Prezena sistemelor enzimatice n structura membranei periplasmatice capabile s
asigure transferul de substane, prezena permeazelor, pune problema necesitii existenei
porilor , dar nu ca discontinuiti morfologice ci ca enzime-pori n structura membranelor.
Dispunerea enzimelor n membranele celulare nu este uniform, ceea ce face s nu existe o
echipotenialitate morfologic i funcional a diferitelor regini ale membranelor. Fiecare categorie
de membrane ar trebui privit mai degrab ca un mosaic heterogen de uniti funcionale, ceea ce
aduce dup sine i o permeabilitate diferenial a regiunilor celulare. Acest lucru concord
dealtfel cu datele care au constatat c rezistena electric specific a membranei celulelor
epiteliale este mare n regiunea apical, deci au o permeabilitate restrns, ceea ce atest presena
unei puternice bariere de difuziune n aceast zon celular; n regiunile intercelulare rezistena
specific este mic, iar permeabilitatea este larg. Experienele cu fluorescein confirm existena
33

acestor diferene zonale de permeabilitate membranal: trecerea substanei colorate de la o celul


la alta se face mult mai rapid, dect din celul n mediul nconjurtor.
Exist caracteristici structurale distincte ale membranei diferitelor tipuri funcionale de
celule, grefate ns pe modelul comun tuturor celulelor. Exemplu: prezena microvilozitilor la
nivelul membranei apicale a celulelor epiteliului intestinal sau a celui ce cptuete tuburile
urinifere .a. (Roca, 1977).
Dispunerea sistemelor enzimatice ale respiraiei celulare aerobe n mitocondrii prezint
aceeai heterogenitate spaial. Astfel, subsistemul enzimatic al ciclului Krebs este localizat n
membrana mitocondrial extern, pe cnd catenele de oxidare i fosforilare sunt n membranele
mitocondriale interne; corespunzator dispunerii catenare a enzimelor n cuprinsul celor trei
sisteme, desfurarea fenomenului metabolic energetic este vectorial .
Membranele (cu enzimele adiacente) repezinta 60-90% din totalul substanei celulare.
Att membrana periplasmatic, ct i endomembranele reprezint faza structural
celular care, pe lng cele dou funcii bine stabilite transportul selectiv de substane i
transferul de energie dispune de proprietatea de a inmagazina informaie i de a
participa la coordonarea activitii celulare, reprezentnd astfel baza molecular a
integrrii celulare (Roca, 1977).
2.2. Matricea omogen fundamental hialoplasma
Matricea omogen fundamental hialoplasma, mpreun cu aceea a diferitelor organite
celulare, constituie o pia de metabolii ce asigur :
- activitatea specific a sistemului de membrane, datorit prezenei unor complexe de
enzime (cum este, de exemplu, acela al glicolzei) i datorit crora au loc i nenumrate
acte metabolice de catabolism, ca i de anabolism.
- asigur existena diferiilor gradieni chimici i a polaritii membranelor, cu toate
consecinele lor funcionale de repaus sau de activitate, datorit compoziiei chimice
proprii a diferitelor organite celulare.
2.3. Granulele refringente
Ribozomii, centrozomul celular etc., au funcii importante n sintezele celulare, n
nmulirea celulelor etc.
3. SISTEMUL EERGETIC CELULAR
Activitatea sistemelor biologice este asigurat de existena n structura lor a unor mecanisme
traductoare, capabile s efectueze convertirea energiei chimice (energia potenial a celulelor
animale) n diferite alte forme de energii actuale: cinetic, electric, luminoas, lucru mecanic,
lucru osmotic etc. Fluxul energetic al celulelor animale nu reprezint dect o etap a fluxului
energetic n materia vie.
1. Primul stadiu al acestui flux este realizat de celulele plantelor verzi, care, n cursul
fotosintezei, capteaz energia radiant solar i o transform n energie chimic, n
substanele organice sintetizate.
2. Stadiul al doilea care integrez regnul animal n fluxul general este acela al respiraiei, n
cursul creia energia chimic din moleculele organice vegetale este eliberat i transferat n
legturile macroergice, sub forma unei energii chimice de utilizare imediat.
3. Etapa final a fluxului energetic biologic este
convertirea energiei libere a legturilor macroergice n
lucru mecanic (micare),
lucru osmotic (meninerea concentraiei osmotice intracelulare),
travaliu chimic (sinteza de substane proprii celulelor animale sau de
biocatalizatori),
lumin i cldur.
Ceea ce caracterizeaz sistemele biologice de convertire a energiei chimice libere
poteniale, comparativ cu sistemele mecanice, este randamentul lor mult mai ridicat i
diversitatea lor.
34

Fluxul energetic n celulele vii se autoadapteaz i se autoregleaz (Roca, 1977).


Din energia total a sistemului celular viu -entalpie, (H ),
- o parte se consum n agitaia particulelor (atomi, molecule, macromolecule)
_= energia intern sau energia cinetic (TS )- care este proporional cu temperatura
absolut (T) a sistemului, iar la zero absolut (-273o18 C) este nul;
- o alt parte energia liber sau energia potenial (F) poate fi utilizat n diferitele
activiti celulare, productoare de travaliu. Putem scrie deci:
H = F + TS.
Cum pentru studiile biologice sunt importante variaiile energiei sistemelor vii: a H = a F + aTS
Ct vreme celula este vie, cantitatea energiei libere F se menine ridicat, dei, ca oricare alt
sistem energetic, i celula vie se supune principiului al doilea al termodinamicii, adica tendinei
general de cretere a energiei cinetice TS i micorare a celei poteniale, deci creterea
dezordinii, a entropiei.
Creterea energiei cinetice TS i micorarea celei poteniale (libere) F, deci creterea
dezordinii, a entropiei, nu se realizeaz ns datorit reversibilitii reaciilor metabolice.
Consumul de legturi macroergice, n activitile celulare, tinde s scad energia celular
utilizabil, lucru care ns nu se ntmpl din cauz c
respiraia celular asigur formarea permanent de astfel de legturi.
n cursul creterii celulelor, pn la stadiul de adult, are loc chiar o mrire a energiei libere.
Cei mai buni depozitari ai energiei poteniale (libere) F sunt compuii chimici macroergici din
structura celular. Reaciile nu sunt perfect reversibile, deoarece aproximativ 35-38% din
energia eliberat n reacia exergonic estetransformat n cldur energie pierdut pentru
celula animal i numai 65-62% este inmagazinat, prin reacia endergonic,n legturile
fosfat-macroergice.
n cursul utilizrii, n sistemele funcionale celulare, aceast energie potenial se transform
pn la sfrit n cldur i se pierde pentru sistemul celular, fiindc acesta nu are posibilitatea s
converteasc energia caloric n alte forme de energie. Dar, dei degradarea i pierderea energiei
poteniale se face n mod continuu de ctre celul, totui nivelul energiei sale libere rmne
ridicat i aproape neschimbat, datorit unui flux continuu de intrare de energie din mediul
extracelular, sub forma unor molecule bogate n energie. Pe seama acestora celula sintetizeaz
complexe macromoleculare cu un nivel energetic ridicat i o entropie cobort, sisteme
caracteristice materiei vii.
Din cauza fluxului continuu de materie i energie, celula vie se gsete ntr-un echilibru
numai aparent, care a fost caracterizat mai de grab ca o stare staionar ntr-un echilibru
dinamic cu mediul extracelular.
Integrarea mecanismelor energetice celulare
Realizate pe baza unor procese biochimice specifice, cele trei mecanisme energetice
celulare formeaz un sistem energetic unitar.
Cele trei ci metabolice sunt: respiraia anaerob - fermentaiile, calea oxidativ
direct - ciclul pentozelor i respiraia aerob.
Baza biochimic a sistemului energetic este constituit de secvene de enzime ce funcioneaz ca
sisteme oxido-reductoare, prin transfer de electroni.
Sursa de electroni este reprezentat de ctre hidrogenul metaboliilor: glucide, lipide, protide.
n funcie de disponibilitatea de oxigen molecular-respirator i de produsul final, unul din
mecanisme poate fi predominant la un moment dat. Cele trei ci metabolice interacioneaz strns
n dependent de momentul celular considerat:
- glicoliza furnizeaz acetil-CoA ciclului Krebs, ori -cetoglutarat,pe baza crora funcioneaz
sistemul respirator aerob;
- creterea raportului ATP/ADP prin intensificarea fosforilrilor oxidative, activeaz calea
oxidativ direct care, inhib calea glicolitic la nivelul fosfofructokinazei i creeaz condiii de
intensificare a sintezei de acizi grai i trigliceride pe seama glucozei, deci de depunere n rezerv
foarte concentrat a surplusului de energie ingerat.
Structurile celulare implicate n fenomenele de oxidare
35

S-ar putea crede, la prima vedere, c respiraia celular, aa cum a fost definit i
analizat, nu este legat dect de compoziia chimic a celulei, de dinamica sistemelor
enzimatice i de substratele metabolizate. In realitate lucrurile sunt mult mai complexe.
Una din condiiile de baz a realizrii acestor procese este
integritatea structural a sistemului celular.
La aceast concluzie s-a ajuns dup ce numeroi autori au studiat respiraia celulelor i
esuturilor dezintegrate mecanic prin omogenizare, comparativ cu aceleai esuturi sau celule
intacte, chiar scoase din organism. Astfel, n esutul muscular omogenizat complet, nu mai are loc
dispariia acidului lactic, rezultat prin contracie, aa cum se petrece n acelai esut intact; la
eritrocitele de pasre, dup sfrmare (omogenare), consumul de oxigen este suprimat complet,
pe cnd n condiii normale respiraia lor este destul de intens.
Condiiile defavorabile cum ar fi congelarea urmat de decongeIare, sau aciunea
anumitor substane nocive, nu suprim complet consumul de oxigen de ctre acestea, atta vreme
ct ele mai pstreaz elemente ale organizrii lor structurale.
MEMBRAA PERIPLASMATIC.
Membrana periplasmatic intervine n procesele de respiraie celular nu numai
ca un filtru selectiv, care las s treac sau oprete anumite substane, ci i
ca limit de separaie ntre dou medii distincte, mediul intra- i extracelular. W a r b u r g a
artat c oxidrile n oule de ursin fecundate se mresc dac n mediul exterior crete
concentraia ionilor OH, deci dac alcalinitatea crete. Cum ionii OH nu traverseaz membrana
celular, autorul presupune c ei ar exercita o influen asupra membranei i, prin aceasta, asupra
proceselor oxidative care s-ar desfura la periferia celulei, la nivelul membranei periplasmatice,
acolo unde influenele mediului exterior se fac mai simite (Roca, 1977).
MITOCODRIILE. Rolul n respiraia celular.
1. Central energetic a celulei, mitocondriile sunt capabile s oxideze acidul piruvic i
toate substratele ciclului Krebs i, complementar, acizii grai i acidul glutamic. Electronii cu
energie ridicat astfel eliberai din substrat sunt transferai n lungul catenei de oxidare la
acceptorul final care este oxigenul, datorit prezenei numai n mitocondrii a enzimei finale, a
citocromoxidazei.
2. Cuplarea catenei de oxidare cu cea de fosforilare este de asemenea proprie
mitocondriilor, ceea ce face ca acestea s furnizeze cea mai mare cantitate de ATP - mai mult de
90% n majoritatea esuturilor, cu mult mai puin n muchiul n plin funcionare.
3. Datorit echipamentului enzimatic, deci i a posibilitii de a oxida fragmentul acetilCoA cu un randament ridicat, mitocondriile apar ca sistemul funcional infracelular capabil s
dein monopolul oxidrii acizilor grai i, n acelai timp, s realizeze i o anumit etap din
sinteza unora dintre ei.
ntre numrul, forma, mrimea mitocondriilor ca i suprafaa total a membranelor
interne ale acestora pe de o parte i activitatea respiratoare a celulelor pe de alta, este o legtur
direct.
Pentru o celul hepatic de obolan care are diametrul de 30 , suprafaa extern este de
3000 2 . Ea conine cam 1000 mitocondrii cilindrice, fiecare avnd lungimea de 3,5 i grosimea
de 1 suprafaa lor total este de 130002(132x1000) i crestele acestor mitocondrii au o suprafa
de 162 per mitocondrie, deci 16000 pentru ansamblul mitocondrial al celulei. n total
membranele mitocondriale ale celulei au o suprafa de 29000 2, iar celula, n totalitatea ei, are
doar o suprafa de 30002. Raportul: suprafa celular/suprafa mitocondrial este mai mic
pentru celulele renale, unde numrul crestelor din fiecare mitocondrie este mult mai mare i
numrul mitocondriilor dintr-o celul este mai mare.
Factorii reglrii activitii mitocondriale.
a) Permeabilitatea membranelor mitocondriale.
Membrana extern a mitocondriilor este permeabil pentru ap, electrolii i zaharoz ;
Membranele interne sunt impermeabile fa de H+, OH-, a+, K+, Mg2+, zaharuri.
Membrana mitocondrial este selectiv-permeabil fa de substanele oxidabile: pentru citrat
36

este foarte puin permeabil; n schimb, este mai permeabil pentru malat, fumarat, glutamat, cetoglutarat. Permeabilitatea fat de termenii ciclului Krebs pare s fie legat i determinat de
o serie de transportori specifici, la fel ca i pentru ADP i ATP ; acetia devin astfel regulatorii
funcionrii mitocondriale i probabil ai eliberrii ATP-ului n citoplasm. Permeabilitatea
selectiv a membranelor trebuie privit ca un mecanism de pstrare a capacitii de
funcionare a sistemului: orice pierdere a unuia dintre intermediarii ciclului Krebs duce la
scderea randamentului energetic mitocondrial.
b) Localizarea sistemelor enzimatice i funcionarea lor.
Sistemul enzimatic al ciclului Krebs ca i enzimele implicate n oxidarea acizilor grai, a hidroxibutiratului i a aminoacizilor sunt localizate n membrana extern mitocondriala; aceste
sisteme enzimatice pot aciona asupra unor substraturi intramitocondriale, dar ele pot aciona i
asupra unor substraturi extramitocondriale, din citoplasm.
Sistemul enzimatic al transferului de electroni ca i acela al catenei de fosforilare, sunt
localizate n particulele elementare ce tapiseaz membranele interne mitocondriale i ele pot
aciona numai asupra unor substraturi interne.
Sistemele enzimatice din membrana extern scot din substratul oxidat perechi de
electroni cu un nivel energetic ridicat, sub forma perechilor de atomi de hidrogen i i transfer
sistemului enzimatic intern care, purtndu-i pn la acceptorul final care este oxigenul, i descarc
de energia lor pe care o transfer n legturi macroergice-fosfat sau pe seama creia poate realiza un
transfer de ioni. Putem, de asemenea, sublinia faptul c, mai pregnant dect pentru oricare alt
organit celular, heterogenitatea structural a mitocondriilor se integreaz unitar n
heterogenitatea structural a ntregului sistem celular.
c) Starea lanului respirator. Starea funcional a sistemului este dependent de dou rapoarte: cnd raportul ATP/ADP se mrete, respiraia se ncetinete; cnd raportul substrat/produs final se mrete, respiraia se intensific. Cele dou rapoarte interacioneaz strns dup schema
:
S.H2S; ADPPminATP n care:S.H2=substrat cu hidrogen; Pmin=fosfor mineral;S=substrat
oxidat
n cazul n care respiraia se ncetinete ca urmare a creterii nivelului ATP, nseamn c lanul de
transfer de electroni este puternic cuplat cu catena de fosforilare; starea funcional a sistemului
este bun.
n acest caz raportul: ~ P format/atomi de oxigen consumai sau raportuI: P/O, este de 3 (sau de 2
pentru succinat); cnd 2H+ ajung la capatul lanului respirator i se unesc cu o jumtate molecul
de oxigen, formnd o molecul de ap, un atom de oxigen este consumat pentru trei (sau dou)
etape fosforilante.
Msurarea raportului P/O permite s se aprecieze starea sistemului respirator mitocondrial i
prin aceasta nivelul randamentului energetic al mitocondriilor.
Agenii "decuplani", capabili deci s blocheze transferul energiei electronilor n legturile
P-macroergice, de tipul 2,4, D"P, tiroxina, calciul, urmele de metale grele (106M), determin i o
umflare a mitocondriilor ca i o schimbare a permeabilitii acestora.
In mitocondrii un raport
ridicat ATP / ADP, un nivel cobort al oxigenului i o concentraie crescut de Ca 2+ i K+
determin:
- blocarea sistemului enzimatic al ciclului Krebs i prin aceasta, arderea acizilor grai, pornind de la
acetil-CoA i de la piruvat sau lactat;
- producerea de citrat, n cazul n care exist o surs de oxaloacetat care, apoi. este scos din
mitocondrie n citoplasma fundamental ca substrat pentru lipogenez sau gluconeogenez - prin
aceasta mitocondriile particip la transformarea aminoacizilor i a glucozei n acizi grai;
- intensific transformarea piruvatului n malat ce difuzeaz n citoplasm unde, n condiiile unui
raport ADH/AD ridicat stimuleaz lipogeneza, iar un raport sczut stimuleaz gluconeogeneza
(Roca, 1977).
UCLEUL. Participarea direct a nudeului la oxidrile celulare a fost i este nc mult
discutat. n experienele cu enucleri celulare s-a pus n eviden faptul c fenomenul fundamental,
37

caracteristic acestei stri, este reducerea penetraiei fosfatului radioactiv n celul. Aceast
constatare, alturi de altele, conduce la ideea c nucleul particip indirect el fiind sediul sintezei
coenzimelor indispensabile oxidrilor fosforilante.
CITOPLASMA FUDAMETAL. Participarea acesteia la sistemul energetic celular
comparativ cu aceea a mitocondriilor reiese evident din tabelul comparativ (tab. 2).
Astfel numrul i capacitatea funcional relativ a mitocondriilor raportat la citoplasm sunt una
din cauzele specializrii celulare att pentru funcii ct i pentru structuri i metaboliii pe care-i
utilizeaz celulele i condiiile fragilitii lor.

SISTEMUL DE SITEZ A PROTEIELOR EZIME. Acesta asigur un niveI al enzimelor respiratoare


corespunztor intensitii arderilor.
Comparaie ntre funciile motocodriilor i citoplasmei(dup Roca, 1977).
Funcia realizat
Mitocondrii
Citoplasm
Producia de cldur
++
Producia de ATP
++
Gradient osmotic
++
Catabolism de : - acizi grai
++
0
- glucoz
0
++
- aminoacizi
+
++
Sintez de :
- lipide
Anumite etape
++
- glucoz
0
++
- aminoacizi
+
+
- baze nucleice
0
++
3.2. SISTEMUL SITEZEI PROTEIELOR
Structurile infracelulare implicate in sinteza proteinelor
Procesul att de complex i n acelai timp att de specific al sintezei proteinelor, implic participarea direct
sau indirect a tuturor structurilor sistemului celular.
ucleul, cu aparatul su cromozomic i nucleolic, asigur sinteza acizilor ribonucleici care, la rndul lor, sunt
purttorii mesajului genetic i prin aceasta, organizatorii noilor molecule proteice n afara nucleului, n masa de
citoplasm.
Citoplasma fundamental asigur "pool"-ul de aminoacizi necesari, fie n urma schimbului cu mediul
extracelular, fie prin hidroliza macromoleculelor proteice existente deja n mediul intracelular; n acelai timp ea
asigur vehicularea acizilor nucleici i a GTP (guanozintrifosfatul) de la locul de producere a lor la punctul de sintez.
Sistemul ergastoplasmatic, datorit prezenei ribozomilor n structura sa, reprezint sediul celular al sintezei
proteice, locul de asamblare al aminoacizilor n lanuri polipeptidice.
Sinteza proteinelor se face la suprafaa membranelor ergastoplasmatice, n zona de contact dintre acestea
i ribozomi. La cobaii care au fost inui n inaniie s-a observat c stimularea secreiei celulelor acinilor pancreatici,
prin hrnire cu alimente bogate n proteine, este asociat, dup 1-3 ore, cu modificri ale ergastoplasmei: o lrgire a
veziculelor i cisternelor, precum i prezena n acestea a unor granule de secreie, granule prezimogenice, cu diametrul
de 0,2-0,3 , care dispreau n canaliculele ergastoplasmatice. Unele din proteinele sintetizate trec n sistemele Golgi
- sunt proteinele de export; altele rmn n sistemele ergastoplasmatice i vor fi utilizate de ctre celula nsi.
Mitocondriile furnizeaz. prin substanele macroergice de tipul ATP i GTP, energia necesar att sintezei
acizilor nucleici n interiorul nucleului celular. ct i pe aceea necesar activrii aminoacizilor n citoplasm,
indiferent c este vorba de sinteza proteinelor de export. sau a celor din economia intern a celulelor.
Membrana periplasmatic, prin permeabilitatea ei selectiv, asigur ptrunderea n mediul intracelular a
unor substane necesare sintezei, cum ar fi aminoacizii eseniali. vitaminele i glucoza, meninnd n acelai timp n
mediul intracelular macromoleculele proteice sintetizate.
Sistemele de membrane i de vezicule Golgi condenseaz particulele mici n granule mari - granule de
zimogen, n cazul celulelor acinilor exocrini pancreatici.
Diferitele structuri infracelulare ce particip la sinteza proteinelor interfereaz unele cu altele dnd sistemul
unitar al sintezei:
- reticulul endoplasmatic asigur transferul aminoacizilor, din surse externe sau interne, la ribozomii
reticulului sarcoplasmatic unde are loc formarea lanurilor polipeptidice i a granulelor proteice prezimogenice; pe baza energiei mitocondriale, acestea sunt transferate sistemelor Golgi unde sunt "maturate", transformate n granule
de secreie intracisternale condensate apoi n vezi cuIele sistemului i transformate n granule de zimogen.
Interrelaiile dintre aceste structuri sunt aa de strnse i de necesare nct lipsa uneia deregleaz ntregul sistem i prin
aceasta frneaz desfurarea n condiii normale a procesului de proteinogenez (Roca, 1977).

38

Structurile funcionale ale celulei bacteriene.


Peretele celular bacterian
Incluziunile citoplasmatice, rolul lor
(Desen celula bacterian: structuri si functii)

partea 3

Constituenii celulei procariote, incluznd i carboxizomul


(dupa Dgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. )
Constituenii celulei procariote, incluznd i carboxizomi
(dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006)

Structura unei celule bacteriene


(dupa Dgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. )

Structura unei celule bacteriene

(dupa Dgan-Bularda M., Samuel Alina Dora, 2006. )

39

Structura celulei bacteriene


Bacteriile prezint o structur celular de tip procariot. Celula bacterian conine organite celulare care au
diferite structuri i ndeplinesc toate funciile necesare supravieuirii i perpeturii individului. Astfel n celul exist
unele structuri obligatorii (peretele celular, membrana citoplasmatic, mezozomii, citoplasma, nucleoidul, ribozomii,
aparatul fotosintetic, incluziunile, vacuolele), sau altele facultative (capsula, cilii, pilii, endosporii).
Organizarea intern a bacteriilor a fost mult timp ignorat, ele fiind considerate de unii cercettori ca simpli
saci cu enzime. Studiul structurii a fost ngreunat datorit dimensiunilor mici i particularitilor fizico-chimice ale
structurilor componente. Descrierea constituenilor structurali ai celulei bacteriene a fost posibil datorit perfecionrii
tehnicilor de studiu, n special celor de citochimie i celor de microscopie electronic.
Celula bacterian este alctuit din protoplast i perete celular, iar constituenii celulari pot fi grupai n
dou mari categorii: intraparietali (care formeaz protoplastul) unde intr membrana plasmatic, mezosomii,
citoplasma, nucleoidul, ribosomii, sporul, aparatul fotosintetic, incluziile, vacuolele, rapidosomii, magnetosomii i
extraparietali, cum sunt capsula, stratul mucos, glicocalixul, flagelii, fimbriile i pilii (Dgan-Bularda, Samuel, 2006).
PERETELE CELULAR are rol n asigurarea formei i rigiditii celulei, ct i a caracterelor de colorare
diferenial a bacteriilor. La bacteriile patogene, peretele celular confer bacteriei rolul de antigen i sensibilitatea la
bacteriofagi. Aceste dou funcii sunt realizate de componeni chimici specifici din structura sa.
Peretele celular este de asemenea rspunztor de structura antigenic a bacteriilor, determinnd declanarea
unei reacii de aprare a organismelor parazitate.
Peretele celular bacterianeste alctuit din dou straturi:
1. stratul bazal n partea din interior, care are o structur comun tuturor bacteriilor. Este format dintr-un
peptidoglican (murein), care este un compus macromolecular heteropolimer format din fibre polizaharidice,
unite prin puni peptidice. Acest strat asigur rigiditatea. El constituie 80-90% din greutatea peretelui celular. Mureina
este alctuit din molecule lungi, aezate paralel, legate prin puni polipeptidice, avnd structur de reea care
nconjoar protoplastul, asigurndu-i forma.

2. stratul specific situat spre exterior, este difereniat pe grupe de bacterii i confer acestora proprieti
tinctoriale (de colorare) diferite (Exp. coloraia Gram). Comportamentul difereniat la colorare se explic prin
structura diferit a acestui strat.
Bacteriile Gram pozitive (denumite astfel dup comportarea lor n urma aplicrii tehnicii de colorare Gram,
colorndu-se n violet nchis), au acest strat format din peptidoglicani, repartizat n mai multe substraturi, cu
grosimea de 0,02-0,08 .
n structura peptidoglicanului mai exist proteine, alte polizaharide i substane specifice - acizii
teichoici care asigur o sarcin negativ la suprafaa bacteriilor, datorit gruprilor fosfat pe care le conin. Acizii
teichoici sunt polimeri lungi, flexibili formai din poliglicerolfosfat i polirivitolfosfat. Aceast proprietate este
important n separarea bacteriilor prin filtrare, cnd se folosesc filtre cu sarcin pozitiv.
Bacteriile Gram negative (care se coloreaz n rou) au stratul specific subire, de 10 nm, format dintr-un
singur substrat, dar care are o structur mai complex. n compoziia sa intr un macropolimer de natur
lipozaharidic format din fosfolipide i lipoproteine. El formeaz un complex peptodoglicanlipoprotein. Dintre
componenii stratului extern cel mai important este lipopolizaharidul, care este un constituent termostabil, care
confer acestor bacterii i caracterele endotoxice i de patogenitate.
Detalii privind structura peretelui celular (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
Peretele celular Este formaiunea rigid a celulei care nconjoar membrana plasmatic, fiind bine definit structural. El
este acoperit la unele specii de o capsul sau un strat mucos pericelular, iar la bacteriile ciliate i piliate este strbtut de
cili i respectiv de pili.
Datorit indicelui de refracie sczut peretele celular este invizibil la celulele vii examinate la microscopul
fotonic (excepie la Beggiatoa mirabilis). Punerea lui n eviden a fost posibil prin colorare selectiv, prin examinarea
la microscopul electronic, prin metoda plasmolizei (peretele celular se deprteaz de citoplasm). Examinat la
microscopul electronic, peretele celular izolat are aspectul unui sac gol, care conserv forma bacteriei din care provine
i are o constituie asemntoare ochiurilor unei plase, care apare ca fiind format din fascicule de fibre paralele ce se
ncrucieaz. Grosimea lui variaz ntre 15 i 35 nm, n mod excepional 80 nm la Lactobacillus acidophilus. Este mai
subire la celulele tinere dect la celulele btrne.
n funcie de prezena i particularitile de structur ale peretelui celular s-au propus 4 diviziuni n cadrul
supraregnului Prokarya, regnul Bacteria:
1. Firmicutes (firmus=lat, tare; cutis=piele, nveli), corespunznd bacteriilor Gram-pozitive, cu perete celular
gros, lipsit ns de membrana extern.
2. Gracilicutes (gracilis=lat. subire), corespunznd bacteriilor Gram-negative, cu perete celular n mod obinuit
subire, avnd n structura sa membran extern.
3. Tenericutes, corespunznd ncrengturii Aphragmabacteria (Micoplasme), care cuprinde bacterii Gramnegative fr perete celular uniform.
4. Mendosicutes (mendos=nesigur, incert), corespunznd subregnului Archaea (gr. archae=vechi), ce cuprinde
arhebacteriile (bacterii metanogene, halofile i termoacidofile).
Mai pot fi remarcate particulariti de structur i de natur chimic ale peretelui celular la bacteriile
acidorezistente, la care se ntlnesc mai multe tipuri de lipide complexe.
n funcie de structur i compoziie chimic, pereii celulari bacterieni aparin la 3categorii, care coincid cu

40

modul de colorare Gram-pozitiv, Gram-negativ, acidorezistent.


Pereii celulari bacterieni din cele 3 categorii au drept constituent comun peptidoglicanul, dar se deosebesc
n ceea ce privete raportul, prezena, natura, cantitatea i aranjamentul structural al proteinelor, polizaharidelor i
lipidelor.
Compozitia chimic a principalelor tipuri de perete celular la bacterii
(dup Willet, 1977 i Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
Bacterii
Bacterii
Bacterii
Gram-pozitive
Gram-negative
acidorezistente
Peptidoglican
Peptidoglican
Peptidoglican
0,02-0,06 m (multistrat)
0,01 m (monostrat)
0,01 m (monostrat ?)
Proteine
Lipoproteine
Lipoproteine
Acizi teichoici
Lipopolizaharide
Acid micolic
Acizi teichuronici
Fosfolipide
Arabinogalactani
Polizaharide
Polizaharide
Ceara D. Factorul cord.
Sulfolipide. Micozide.
PERETELE CELULAR AL BACTERIILOR GRAM-POZITIVE apare la microscopul electronic ca un strat unic.
Componentul principal este peptidoglicanul, reprezentnd 80-90% din greutatea uscat.
Acesta apare foarte net dup colorare cu sruri ale metalelor grele i poate fi degradat dup tratare cu lizozim.
Sensibilitatea la lizozim este mai mare n faza de cretere logaritmic (stratul peptidoglicanic puin dezvoltat) dect n
cea staionar n care sinteza acestuia continu pentru a produce perei mai groi.
Pe lng peptidoglican, peretele celular al bacteriilor Gram-pozitive mai conine proteine i polizaharide
care includ acizii teichoici, teichuronici, neteichoici i polizaharide neutre (dup DraganBularda i Samuel A. D,
2006).
Peptidoglicanul (sin. murein, prin analogie cu denumirea de protein, de la lat. murus=perete), numit i
glicopeptid, mucopeptid, glucozaminopeptid, mucocomplex, este componentul parietal caracteristic i comun
tuturor bacteriilor, cu excepia micoplasmelor, a formelor L i a bacteriilor halofile extreme. Este un heteropolimer
alctuit dintr-o component glicanic i alta peptidic (dup DraganBularda i Samuel A. D, 2006).
Peptidoglicanul poate fi atacat de lizozim i de penicilin. Lizozimul atac specific legturile glicozidice 1,4 dintre acidul muramic (atomul de carbon 1) i N-acetilglucozamin (resturile glicozaminil, atomul de carbon 4),
determinnd liza celulelor n repaus. Lizozimul (o carbohidraz), descoperit de Fleming, este o enzim murolitic
care se gsete n organismul uman i animal (n lacrimi, saliv, mucus nazal, snge, ficat, rinichi, lapte de om i
lipsete n laptele de vac). Industrial se obine din ou. Enzime asemntoare lizozimului se gsesc i n unii
bacteriofagi, n mixobacterii, streptomicete i plante. Lizozimul dei este o enzim extracelular atac componenta
glicanic n zona central a macromoleculei (fiind deci o endo-acetilmuramidaz). Penicilina, care inhib treapta
terminal n biosinteza mureinei (formarea punilor peptidice) lizeaz numai celulele care cresc rapid.
Acizii teichoici (teichos=grec. zid, perete) sunt molecule polimere lungi i flexibile, formate din 1,5-poliribitolfosfat i 1,3-poli-glicerolfosfat) localizate exclusiv n peretele celular, membrana plasmatic i straturile
capsulare ale bacteriilor. Sunt prezeni numai la bacteriile Gram-pozitive i aparin la 3 categorii distincte: 1. acizi
teichoici parietali, 2. acizi teichuronici i 3. acizi teichoici membranari.
Acizii teichoici confer, n general, o serie de proprieti bacteriilor Gram-pozitive i anume:
a. un rol marcant n meninerea unei concentraii de ioni metalici, n particular Mg2+ ;
b. au un rol arhitectural, contribuind la modificarea structurii tridimensionale a peptidoglicanului de care sunt
legai;
c. la unele specii, ca de exemplu, la Streptococcus pyogenes, acizii teichoici i teichuronici joac rol de
determinani de patogenitate (inhib fagocitoza) i acioneaz ca determinani ai reaciilor de
hipersensibilitate;
d. leag i controleaz activitatea autolizinelor cu rol n cretere i diviziunea peretelui celular;
e. acioneaz ca receptori de fagi i de colicine (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
PERETELE CELULAR AL BACTERIILOR GRAM-EGATIVE. Are o structur mai complex, cu toate c
este mai subire, aprnd sub form de triplustrat. Este alctuit din: 1. complexul peptidogligan-lipoprotein; 2.
membrana extern a peretelui celular.
Semnificatia biologic a peretelui celular

Peretele celular reprezint sistemul de susinere mecanic.

Datorit rigiditii sale determin forma caracteristic a celulelor.

Asigur protecia fa de ocul osmotic. Presiunea osmotic intern este de circa 5-6
atm la E. coli, de circa 20-30 atm la Staph. aureus. Fr suportul rigid al peretelui celular, membrana plasmatic nu ar
putea rezista acestei presiuni interne, neputnd asigura protejarea protoplastului.

Peretele celular particip la procesul de cretere i diviziune celular, urmnd


membrana citoplasmatic n formarea septurilor transversale, separnd cele dou celule fiice dup replicarea
cromosomului bacterian.

41


Unii constitueni parietali determin o anumit specificitate, servind ca receptori
pentru bacteriofagi.

Unii constitueni parietali joac rol n conjugare (recunoatere a celulelor apte de


conjugare) putnd s acioneze ca factori antigenici.

Peretele celular conine enzime autolitice capabile s atace structura glicopeptidului,


aceste enzime devenind active n momentul sporulrii, n cel al germinrii, precum i n biosinteza peretelui celular,
respectiv n reglarea acestui proces.

La bacteriile Gram-negative, membrana extern joac rol de barier impermeabil


pentru moleculele hidrofobe. ndeplinete functia de transport pasiv (de sit molecular) permind trecerea unor
oligopeptide, oligozaharide, a unor substante hidrofobe cu o greutate molecular de circa 700 dal. n cazul transportului
pasiv intervin molecule proteice transmembranare (porine) care formeaz canale moleculare prin membrana
extern.

Membrana extern a peretelui celular reine n spaiul periplasmic enzimele


degradative sintetizate n celul, dup ce au traverse membrana plasmatic, precum i o gam larg de molecule
nutritive. Astfel, prin aceast funcie, activitile enzimatice au loc n afara membranei plasmatice (protejnd
constituentii citoplasmatici), iar degradarea moleculelor mari la produi simpli (monomeri) are loc n apropierea
proteinelor de legare i a permeazelor specifice care permit transportul selectiv n celul a unor molecule mai
mari de 700 dal.

Tot membrana extern este sediul unor sisteme de transport specifice (de ex.
vitamina B12, maltoza, maltodextrinele, ionii ferici i nucleozide).

Membrana extern este implicat n nglobarea unor bacteriocine i n adsorbia


unor fagi. Receptorul pentru fagul lambda () la E. coli, este o protein cu GM de 55.000 dal, este localizat exclusiv n
membrana extern i este implicat i n transportul maltozei. Lipopolizaharidele membranei externe a peretelui celular
poart un mare numr de determinani antigenici (antigene somatice). La Salmonella s-au descris 1000 de serotipuri.
Cu toat rigiditatea sa, peretele celular bacterian posed i un anumit grad de elasticitate, observat mai bine la
bacteriile motile (cnd acestea ntlnesc un obstacol, celula se poate deforma uor pentru a reveni apoi la forma
iniial). O alt nsuire a peretelui celular este ductibilitatea, care const n posibilitatea corpului bacterian de a suferi
uoare ntinderi sau tensiuni fr s se rup (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).

PROTOPLASTUL.

Protoplastul reprezint ansamblul structurilor celulare rmase dintr-o bacterie Gram - pozitiv dup
ndeprtarea integral a peretelui celular sub actiunea lizozimului. mbrcat n membrana citoplasmatic protoplastul
se menine n medii izotonice sau hipertonice ca formaiune aproximativ sferic, pstrnd proprietile i activitile
vitale ale celulei din care provine i anume: respiraia, sinteza de proteine i de acizi nucleici, viabilitatea n culturi,
etc. Protoplastul nu mai este capabil de a reface prin sintez peretele celular, dac acesta a fost complet
ndeprtat.
Funcia de barier osmotic ndeplinit de membrana citoplasmatic este mai labil n lipsa peretelui
celular rigid i, drept consecin, n medii hipotonice protoplastul se lizeaz. Ar fi posibil ca formaiuni similare
protoplatilor s se gseasc i n condiii naturale, la periferia coloniilor btrne, de exemplu n lacuri, unde ar putea
supravieui, cu toat fragilitatea lor, n anumite condiii (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
La bacteriile Gram-negative, peretele celular nu poate fi ndeprtat complet prin tratare cu lizozim, ci doar
i pierde din rezisten. n medii hipotonice, prin tratare cu lizozim, celula se lizeaz, iar n medii hipertonice se
transform n sferoplast, corp sferic echivalent unui protoplast, dar nconjurat de constituenii peretelui care au
rezistat la aciunea lizozimului. Protoplatii aparinnd unor specii diferite de bacterii (de ex. mutante de Bacillus
megaterium i Bacillus subtilis) fuzioneaz n prezena substantelor cu rol de ageni de fuzionare, rezultnd bacterii bisau multinucleate. Acestea, n cursul reversiei la forma bacilar (prin refacerea peretelui celular), duc la apariia unor
bacterii cu genotip haploid modificat prin recombinare genetic cu caractere provenind de la cele dou bacterii
originare (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).

SPAIUL PERIPLASMIC

Spaiul periplasmic sau zona periplasmic este un compartiment ntlnit numai la bacteriile Gram-negative,
delimitat spre interior de membrana citoplasmatic, iar spre exterior de un strat care acioneaz ca o sit molecular,
corespunznd membranei externe a peretelui celular (Mitchell, 1961 citat de Dgan-Bularda M., Samuel Alina Dora,
2006). Deci, spaiul periplasmic i complexul peptidoglican-lipoprotein ocup aceeai zon a peretelui celular, n care
primul adpostete constituenii periplasmatici, iar cellalt susine i ntrete nveliurile celulei.
La E. coli spaiul periplasmic conine fosfataz alcalin, acid hexozofosfataz, fosfodiesteraz ciclic
i numeroase enzime hidrolitice, RN-aze, DN-aze, penicilinaze etc.
Spaiul periplasmic conine numeroase enzime implicate n nutriie.
Spaiul periplasmic conine o serie de proteine specifice, neenzimatice, proteine de legare, care
leag specific anumite substane (zaharuri, aminoacizi, ioni anorganici) transportndu-le pn
la nivelul proteinelor de transport legate de membran. Aceste proteine pot fi eliberate uor din
celule, prin oc osmotic. Cu ajutorul anticorpilor cuplai cu feritin s-a demonstrat c proteinele
spaiului periplasmic sunt rspndite difuz sau concentrate n bonete polare, n zone n care acest
spaiu este mrit (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).

42

Semnificaia biologic a spaiului periplasmic. Membrana extern a peretelui celular


las s treac n regiunea periplasmatic numeroase substraturi hidrofile (tetra- i pentameri de aminoacizi,
dimeri i trimeri de carbohidrai).
Funcia principal a enzimelor periplasmice (fosfataze, sulfataze, amidaze etc.) este de a pregti chimic
substanele care difuzeaz prin membrana extern pentru trecerea lor prin membrana plasmatic n
citoplasm.
Prin acest mecanism, enzimele degradative (hidrolitice) acioneaz pe o larg varietate de substraturi
ntlnite n natur de bacteriile Gram-negative, care difuzeaz pn n aceast zon a peretelui celular unde sunt
convertite n molecule transportabile n celul, imediat accesibile proteinelor de legare i permeazelor.
Prezena enzimelor degradative n asociere cu peretele celular face ca produii rezultai din aciunea lor, n imediata
apropiere a permeazelor, s nu se piard n mediu i s fie imediat preluai de sistemele de transport i folosii n
metabolism, conferind astfel bacteriilor Gram-negative un deosebit avantaj biologic.
De aceea, bacteriile adaptate la viaa n mri, ruri, lacuri etc. sunt n majoritatea lor Gram-negative
(Costerton i colab., 1974, dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
Spre deosebire de bacteriile Gram-negative, cele Gram-pozitive elibereaz cea mai mare parte din
enzimele lor extracelular, n mediu.
Acest mecanism este avantajos pentru bacteriile care triesc n condiii de mare concentraie de substrat i
de mare densitate populaional, ntruct produii rezultai din activitatea enzimelor extracelulare, neasociai cu
peretele celular, sunt accesibili tuturor celulelor aflate n vecintatea locului lor de producere.
Unele proteine periplasmice (de ex. citocromii periplasmatici) ndeplinesc i funcia de purttori, ntre
enzimele legate de membran i substraturi.
Proteinele de legare au rol i n chimiotaxie, respectiv n motilitate (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
MEMBRAA CITOPLASMATIC, acoper de jur mprejur citoplasma celular.
Se mai numete i membran plasmatic sau membran celular. Ea acoper citoplasma bacterian separnd-o de
suprafaa intern a peretelui celular, de care este strns lipit, datorit diferenei de presiune osmotic ntre coninutul
celular i mediul extern. Membran plasmatic poate fi strns ataat de peretele celular (la bacteriile Gram
pozitive) sau detaat la o mic distan de peretele celular (la bacteriile Gram negative). La microscopul
electronic apare ca o formaiune triplu stratificat. Este alctuit din 75% fosfolipide care formeaz o reea
macromolecular n care se gsesc prinse 25% proteine globulare.
Membrana plasmatic poate fi evideniat la microscopul fotonic prin colorri selective (cu albastru
Victoria) sau prin examinarea bacteriilor vii n cmp ntunecat cnd apare ca o linie net, luminoas.
La microscopul electronic, n seciuni ultrafine, apare ca o formaiune triplu stratificat, cu o grosime de 7,510 nm, alctuit din dou straturi ntunecate care separ un strat mai clar. Robertson a numit aceast structur
unitate de membran. Modelul de structur acceptat este modelul mozaicului fluid (Singer-Nicolson, 1972). Acesta
propune o aezare caracteristic a componentelor specifice ale membranei reprezentate de lipide, proteine i glucide,
n acord cu proprietile lor, satisfcnd exigenele termodinamice i furniznd o explicaie satisfctoare a
proprietilor generale ale biomembranelor (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006). Dup acest model, fosfolipidele
formeaz un film fluid, discontinuu, n care plutesc proteinele globulare, n timp ce glucidele interacioneaz fie cu
unele, fie cu altele.
Lipidele sunt reprezentate de fosfolipide cu structur complex avnd o extremitate polar hidrofil
(hidrosolubil n stare izolat), alctuit dintr-o grupare fosfat (PO43-) i ali constitueni, legai printr-o molecul de
glicerol i alt extremitate polar hidrofob (insolubil n ap), reprezentat de doi acizi grai. n contact cu apa,
gruprile polare poart de regul sarcini electrice.
Deoarece cele dou extremiti ale moleculelor lipidice au solubiliti incompatibile, n suspensie apoas ele se
organizeaz spontan pentru a forma un dublu strat de molecule, discontinuu i fluid, vscos, n care moleculele sunt
aranjate n aa fel, nct capetele ionice polare (hidrofile) sunt expuse spre soluia apoas de ambele pri ale
membranei, iar lanurile nepolare (hidrofobe) ale acizilor grai sunt orientate n direcie opus contactului cu
apa. n acest fel, cele dou monostraturi de molecule formeaz mpreun dou straturi hidrofile periferice separate de
poriunea central hidrofob. Structura de dublu strat fosfolipidic explic proprietile de permeabilitate ale membranei.
Acest strat este impermeabil fa de particulele ncrcate i fa de ioni i este uor penetrabil de molecule
liposolubile. Fiecare dublu strat este un lichid bidimensional n care moleculele lipidice difuzeaz lateral, schimbndui pozitia pn la un milion de ori ntr-o secund. n schimb, deplasarea unei molecule de pe un monostrat pe altul
(tranziia flip-flop) se face foarte rar, ceea ce permite meninerea compoziiei membranei i a structurii ei caracteristice.
Dublul strat fosfolipidic trebuie s fie suficient de fluid pentru a permite o micare liber a proteinelor
membranare implicate n procesele de transport activ. Gradul de fluiditate depinde de natura lanurilor laterale ale
acizilor grai din moleculele fosfolipidice (n special cu lanuri laterale nesaturate).
Fosfolipidele formeaz matricea structural a membranei i sunt rspunztoare de integritatea structural a
acesteia. Prin structura caracteristic a dublului strat, ele confer membranei permeabilitatea la cele mai multe
molecule hidrosolubile (care sunt insolubile n regiunea uleioas a prii de mijloc a membranei) (dup DrganBularda, Samuel, 2006).
Proteinele, n funcie de poziia lor n structura membranei, sunt de dou tipuri: proteine integrate i
proteine de suprafa.

43

Proteinele integrate (intrinsece, integral proteins) sunt, n general, insolubile n ap i nu pot fi ndeprtate
fr ruperea dublului strat lipidic. Ele au o orientare fix, fiind ndreptate n aceeai direcie (cele aparintoare aceluiai
tip). Cele mai multe strbat toat grosimea membranei celulare (proteine transmembranare), dar unele pot fi expuse
fie numai pe suprafaa intern (citoplasmatic), fie spre suprafaa extern. Regiunile lor dirijate spre interior sau/i spre
exterior au caracter hidrofil, ceea ce mpiedic tranziia lor de tip flip-flop.
Proteinele de suprafa (periferice, extrinsece) nu sunt inserate n dublul strat lipidic, ele fiind n general
hidrosolubile i situate fie pe suprafaa intern, fie pe cea extern, de regul legate de proteinele integrate.
Din punct de vedere funcional, proteinele de membran pot fi:
1. proteine enzimatice care realizeaz biosinteza nveliurilor celulare (membrana plasmatic, polimerii parietali i
extraparietali);
2. proteine de transport care asigur transferul moleculelor solubile din mediu n celul i invers;
3. citocromi i alte proteine aparinnd sistemului transportor de electroni;
4. proteine cu activitate adenozintrifosfatazic (ATP-azic);
5. proteine implicate n turnover-ul lipidelor i al proteinelor membranare (fosfolipaze, proteaze, peptidaze).
Glucidele reprezint componentul cel mai slab reprezentat n structura membranei. Pot fi glicoproteine
(polizaharide legate de proteine) sau glicolipide (polizaharide ce interacioneaz cu anumite lipide) (dup DrganBularda, Samuel, 2006).
Semnificaia biologic a membranei plasmatice.
Membrana plasmatic reprezint singura suprastructur citoplasmatic permanent a celulei bacteriene i are
rolul de a delimita spaiul intracelular. Ea formeaz un compartiment nchis, far s reprezinte o grani fizic inert
a celulei, ci doar o structur funcional capabil s asigure o deosebire net ntre interiorul i exteriorul celulei. Ea
are o asimetrie funcional, n sensul c suprafaa intern funcioneaz diferit de cea extern. Aceast asimetrie
functional are la baz o asimetrie de structur molecular manifestat pe mai multe ci:
a. cele dou monostraturi lipidice includ proporii variate ale diferitelor tipuri de molecule lipidice;
b. carbohidraii sunt prezeni numai pe suprafaa extern a membranei, n timp ce proteinele periferice sunt situate
aproape ntotdeauna pe faa intern; c. fiecare tip de protein integrat are o orientare definit, care este aceeai pentru
fiecare molecul de acelai tip.
Membrana plasmatic acioneaz ca o barier osmotic fiind semipermeabil.
Ea asigur schimburile necesare i selective ntre mediul extern i cel intracelular, meninnd constant
compoziia chimic i ionic a celulelor.
Proprietile de permeabilitate ale membranei plasmatice pot fi sintetizate astfel:
a. substanele uor solubile n solvenii lipidelor ca i unii anioni (Cl-) traverseaz uor biomembranele;
b. unii ioni (a+, K+), glucidele, proteinele nu o pot traversa uor, fiind necesare mecanisme speciale de transport.
Substanele de secreie traverseaz n sens invers membrana plasmatic comparativ cu cele nutritive. Dac celula
moare, semipermeabilitatea ei dispare i constituenii celulari trec n mediu.
Membrana plasmatic joac rolul mitocondriilor din celulele eucariote.
Particip la reduplicarea AD.
Particip la sinteza aparatului fotosintetic, a capsulei i mpreun cu mezosomul la sinteza peretelui
celular.
Este implicat n motilitatea bacterian ntru-ct una din structurile corpusculului
bazal al cilului este strns legat de structura sa.
Unele proteine legate de membran sau aflate n contact lax cu ea (acestea fiind
localizate n spaiul periplasmatic) joac rolul de chemoreceptori.
Membrana plasmatic particip la formarea i eliminarea unor proteine, ca
enzimele i oxinele, care pot fi sintetizate n membrana plasmatic sau pe suprafaa ei extern i eliminate prin
pinocitoz invers (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
In concluzie, membrana celular este implicat n multe procese celulare.

Membrana celular are rolul de a delimita spaiul intracelular.

Funcioneaz ca o barier osmotic a celulei, fiind semipermeabil.

Ea realizeaz reglarea schimbului de substane ntre mediul de cultur i celul.

La nivelul ei sunt localizate i enzime de tipul permeazelor, hidrolazelor i


fosfatazelor care i confer rol de transport.

Particip la formarea i eliminarea exoenzimelor i a exotoxinelor.

Are rol n procesul de oxido-reducere al celulei, la nivelul ei fiind localizate


majoritatea enzimelor respiratorii.

Intervine n sinteza peretelui celular.


MEZOZOMII se formeaz prin invaginarea membranei celulare.

Au rol n replicarea AD-ului i n (distribuia) materialului genetic n timpul diviziunii celulare, fiind
echivalenii fusului de diviziune din celulele eucariote.

Sunt de asemenea sediul enzimelor din ciclul energetic al celulei fiind echivalentul mitocondriilor din
celulele eucariote.

44

CITOPLASMA reprezint coninutul celular format dintr-un sistem coloidal complex, n care sunt dizolvate
substane organice i anorganice cu rol n metabolismul celular. Ea formeaz matricea celular. Citoplasma este un
sistem coloidal complex format din proteine, glucide, lipide, ap i substante minerale, sistem n care apa i compuii
dizolvai n ea acioneaz ca faza extern a unui sol (Lamana, 1949). ntruct n citoplasm coexist strile de
coacervare, de emulsie i de soluie, ar putea fi caracterizat ca un complex de stri fizice ntr-o continu transformare.
Se caracterizeaz prin meninerea permanent a strii de gel, ceea ce are ca rezultat o imobilitate a coninutului
(lipsa curenilor citoplasmatici) i reprezint o condiie indispensabil a meninerii nemiscibilitii nucleului cu
citoplasma, neexistnd membrane intracelulare (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
Citoplasma bacterian nu prezint organizare definit ca n cazul celulei eucariote care conine organite
difereniate i delimitate de membrane. Aspectul ei este variabil n funcie de vrsta celulei i de condiiile de mediu. La
celulele tinere i n condiii normale de dezvoltare, citoplasma ader la peretele celular i se prezint ca o mas dens
omogen i intens colorabil. La celulele btrne citoplasma i pierde afinitatea tinctorial, se retract centripet,
capt o structur granular, cu vacuole (evideniate la microscopul electronic), ndeprtndu-se de peretele celular.
n citoplasma bacteriilor tinere proteina dominant este EFTu (Elongation Factor Termounstable), care
reprezint circa 5% din totalul proteinelor. Acest factor particip la formarea legturilor dipeptidice, la nivelul
ribosomilor.
La bacteriile examinate pe seciuni mai puin fine (circa 50 nm) zona citoplasmatic apare ca find plin de
agregate de ribosomi, iar n seciuni foarte fine apare lipsit de particule structurate, fiind amorf, iar ribosomii rari.
Citoplasma conine toi constituenii celulari interni. n interiorul citoplasmei se gsesc: materialul nuclear,
incluziunile, vacuolele i ceilali constitueni ai protoplastului. ntre particulele coloidale aflate n suspensie n
citoplasm i lichidele intracelulare exist o interdependen continu i un schimb permanent de diferii atomi i
molecule, o distribuie variabil de fore electrice i de atracii chimice, ocuri fizice reciproce etc., toate procesele
intracitoplasmatice evolund ntr-o stare de echilibru relativ stabil. O caracteristic a citoplasmei bacteriene este
prezena unei mari cantiti de AR, ceea ce explic bazofilia ei intens (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
UCLEOIDUL.

Spre deosebire de celulele eucariote care au un nucleu cu structur bine definit, mrginit de o membran i
coninnd un numr definit de cromosomi, capabili de diviziune mitotic, nucleul bacterian reprezint o form
primitiv de organizare, lipsit de membran, inclus n citoplasm. Este localizat n general n centrul celulei i este legat
de membrana citoplasmatic prin mezozom. Nucleoidul nu sufer modificri de tip mitotic n timpul diviziunii.
Datorit caracterului su particular, aceast structur a fost denumit cu numeroi termeni: nucleoid,
nucleosom, material nuclear, nucleoplasm, echivalent nuclear sau nucleu, prin analogie funcional cu structura
echivalent a celulelor eucariote.
Materialul nuclear este format dintr-un singur cromozom, n structura cruia intr o molecul gigantic de
AD bicatenar circular ce conine cca. 100 de gene, care condiioneaz ntreaga activitate a celulei bacteriene.
Extras prin metode speciale, cromosomul bacterian s-a dovedit a fi alctuit dintr-o singur molecul de ADN, de form
circular (extremitile ei nefiind libere, ci reunite) cu o lungime de 1400 m i un diametru de 2,5 nm, corespunznd
diametrului moleculei de ADN dublu catenar (dublu spiralat) (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
Prin microscopia electronic, care difereniaz structurile n funcie de densitatea lor, s-a putut evidenia
nucleul bacterian. La celulele bacteriene tinere nucleul apare ca o zon clar, puin dens, n mijlocul citoplasmei
opace, mai dense. Nucleul apare ca o zon mai opac. Pe seciuni ultrafine s-a observat c regiunea nuclear este
plin cu fibrile fine, cu diametrul de 2-5 nm, aranjate n siruri ondulate, paralele. Ele sunt formate din AD i
corespund cromosomului bacterian.
AD extranuclear (Elemente genetice extracromosomale)
Genomul bacterian cuprinde dou categorii de determinanti genetici:
gene eseniale (eucromosomale) n cromosom i
gene accesorii (informaie genetic neesenial) pentru mai bun adaptare la mediu, n plasmide sau
elemente genetice transpozabile (EGT).
n afara nucleoidului, unele bacterii conin AD extracromozomial n formaiuni formate din inele de AD
bicatenar numite plasmide, care au rol n transferul de material genetic ntre diferite celule bacteriene, asigurnd
variabilitatea genetic a acestora, care este necesar meninerii i evoluiei speciilor bacteriene. La o serie de bacterii s-a
evideniat i ADN extranuclear (extracromosomal), n elementele genetice extracromosomale.
Plasmidele sunt elemente genetice separate fizic de cromosomul bacterian, capabile de replicare
independent.
n categoria plasmidelor tipice intr:
plasmidele F (factori de fertilitate),
plasmidele Col (colicinogene),
plasmidele R (rezisten la antibiotice),
plasmide de toxigenitate (confer bacteriilor patogenitate i virulen),
plasmide cu gene tumorigene (de ex. Plasmida Ti de la Agrobacterium tumefaciens (de la engl.
Tumour inducing),
plasmide degradative (la Pseudomonas sp.) cu gene pentru descompunerea unor hidrocarburi.

45

Molecula de AD din plasmide este mai mic dect cea din cromosom, este tot bicatenar, circular, ataat
la membrana citoplasmatic prin intermediul mezosomului. Aceasta reprezint circa 0,04-8% din lungimea
cromosonlului de E.coli. GM este cuprins ntre 1106-200-106 dal. Plasmidele cu GM peste l00106 se gsesc la
bacteriile Gram-negative (Pseudomonas, Agrobacterium).
Se prezint sub forma unei molecule de ADN circular, inchis covalent. Unele pot fi i molecule circulare
deschise i chiar lineare. Se gsesc sub 3 forme: superspiralat, circular-deschis (o caten nchis i una deschis) i
linear (nlnuit, ca zalele ntr-un lan).
Din punctul de vedere al capacitii plasmidelor de a media material genetic se deosebesc:
1. plasmide conjugative (infecioase, transmisibile), determinnd apariia pililor (numite i plasmide de sex), de ex.
plasmidele F, Hfr sau Col, R i
2. plasmide neconjugative (neinfecioase), la care transferul de gene se face prin intermediul fagilor.
Plasmidele F (Fertility) sunt prezente la bacteriile F+ ca plasmide libere n citoplasm. Acestea sunt celule
mascule donatoare de material genetic. Ele pot transmite plasmida F n celule receptoare (celule femele).
Bacteriile Hfr (High frequency of recombination = frecven ridicat de recombinare) conin o plasmid F
integrat n cromosom, ce determin transfer de gene cromosomale prin procesul de conjugare. Aceste bacterii sunt
denumite i supermascule (dup Drgan-Bularda, Samuel, 2006).
RIBOZOMII Sunt corpusculi alctuii din AR structurat cu proteine, de form caracteristic. Ei sunt
responsabili de sinteza proteic intracelular. n acest proces, ribozomii individuali au tendina de a se grupa n iruri
lineare pentru a forma polisomi de-a lungul filamentelor de ARm.
APARATUL FOTOSITETIC este reprezentat de ntregul complex de structuri membranoase, care
particip n procesul de conversie a energiei luminoase n energie chimic. Spre deosebire de eucariote, unde aparatul
fotosintetic este localizat ntr-o structur bine delimitat (cloroplastele), la procariote, este localizat n invaginrile
plasmatice care au diferite forme.
ICLUZIUILE sunt formaiuni structurale inerte care apar n citoplasm. Pot fi constituite din lipide,
glicogen, granuloz, granule de polifosfai i diferite metale. Ele apar la sfritul perioadei de cretere. Prezena i
abundena lor variaz n funcie de condiiile de mediu. Ele sunt structuri legate de activitatea metabolic a celulei,
reprezentnd n cele mai multe cazuri materiale de rezerv pentru celul.
In funcie de compoziia lor chimic pot fi
1. polimeri organici (de ex. incluzii de glicogen, amidon, incluzii lipidice de PHB poli--hidroxibutirat;
carboxisomii-ribulozo-1,5-bifosfat carboxilaz/oxigenaz (Rubisco), o enzim cheie n fixarea CO2);
2. polimeri anorganici (polifosfat n granule de volutin-o rezerv de fosfor i energie intracelular;
granulele de cianoficin-polimeri de acid aspartic i arginin - rezerve inelare de azot);
3. incluzii anorganice simple (granule de carbonat de calciu i de sulf coloidal).
Dup structura lor evideniat pe electronografii sunt de dou tipuri: incluzii nconjurate de membrane (de ex.
cele de poli--hidroxibutirat, incluziile cu sulf) i incluzii nenconjurate de membrane (ca de ex. cele de glicogen, de
volutin, de cianoficin).
O bacterie dintr-o anumit specie formeaz un singur tip de depozit celular, cu mici excepii.
Incluziile polizaharidice (de glicogen i de amidon) sunt prezente n special la bacteriile sporulate aerobe.
Ele apar ca mase mici de 50-100 nm, puternic refringente, vscoase, care se coloreaz cu iod n galben-brun
(glicogenul) sau n albastru (amidonul) n contrast cu citoplasma de culoare glbuie.
Incluziile de poli--hidroxibutirat (PHB) (poliester al acidului -hidroxibutiric cu GM de circa 60.000250.000 dal), se mai numesc i incluzii lipidice. Pot fi evideniate la microscopul fotonic cu ajutorul coloranilor
grsimilor (liposolubili), ca Negru de Sudan sau Sudan III. n celulele vii, ele apar ca granule foarte refringente, cu
diametrul de 100-800 nm delimitate la periferie de o membran monostratificat, electronotransparent, groas de 2
nm, derivat dintr-un strat al membranei plasmatice.
Incluziile PHB conin 98% PHB i circa 2% lipide i proteine i reprezint un material de rezerv tipic
pentru procariote. Incluziile de PHB sunt sintetizate i acumulate n concentraii mari (pn la 60% din greutatea
uscat) cnd creterea bacteriilor este limitat printr-un deficit de azot i n prezena unor surse de carbon i energie (de
ex. glucoz, acetat). Ele apar la bacteriile obligat aerobe i la cele facultativ anaerobe cultivate n prezena O2.
Amintim cteva bacterii la care s-a demonstrat formarea de PHB: Bacillus, Rhizobium, Azotobacler, >itrobacter etc. La
bacteriile obligat anaerobe granulele lipidice se formeaz mai rar. Aa de ex. Chromatium i Rhodospirillum (bacterii
fototrofe) fixeaz PHB numai n condiii anaerobe. Acidul poli--hidroxibutiric (PHB) conine 6-110, de obicei 60
monomeri (acid -hidroxibutiric).
Utilizarea PHB ncepe cnd sursa exogen de energie nu mai este accesibil celulelor, fiind iniiat de o
depolimeraz care elibereaz PHB din granule pentru a fi oxidat la acetoacetat (de ctre o dehidrogenaz specific D(-)--hidroxibutirat-dehidrogenaz NAD). Granulele lipidice constituie rezerve de carbon i energie. Ele dispar
cnd mediul este deficitar n surs de carbon i energie i este bogat n surs de azot.
Incluziile de volutin (polifosfat anorganic) au fost descrise pentru prima dat la Corynebacterium
diphtheriae sub denumirea de corpusculi metacromatici de ctre Victor Babe (corpusculi Babe-Ernst). Apar sub
forma unor granule sferice cu diametrul de 48 nm - 1m, electronoopace, fr structur intern, situate n regiunea
nucleoplasmic. Sunt alctuite din polimeri liniari de fosfat (polimeri ai H3PO4). Polifosfaii determin
metacromazia volutinei.

46

Formarea volutinei este n funcie de genul sau specia bacteriei i de compoziia mediului.
Se gsete la membrii genului Mycobacterium, la unele specii de Corynebacterium.
n general, este mai frecvent ntlnit la bacteriile Gram-pozitive, dar este prezent i la unele bacterii
Gram-negative (de ex. Spirillum volutans, Pasteurella multocida). Unii autori consider c incluziile de volutin ar fi
formate dintr-un complex polifosfat-ARN-proteine.
Semnificaia biologic a incluziilor citoplasmatice.
Volutina reprezint o rezerv de fosfor, azot i energie intracelular, avnd funcii termodinamice
echivalente fosfatului bogat n energie al ATP. Particip n procesele de fosforilare. Formarea lor reprezint i o
modalitate de a prentmpina perturbrile echilibrului osmotic.
Polifosfatul se sintetizeaz prin adugarea secvenial a resturilor de fosfat la pirofosfat: P-P + ATP -------> P-P-P- + ADP. Degradarea polifosfatului, urmeaz calea invers i furnizeaz ATP pentru celul.
S-a susinut c nu exist o legtur general ntre virulena bacteriilor i capacitatea lor de a forma volutin.
Astfel, la genul Corynebacterium speciile patogene formeaz, iar cele nepatogene nu formeaz volutin. La genul
Mycobacterium toate speciile (patogene + saprofite) formeaz volutin, iar Spirillum volutans conine mult volutin cu
toate c este o bacterie saprofit. Polifosfaii au potenial de legare, putnd lega ioni de Mg2+, Ca2+, Mn2+, dar i
metale grele (Pb2+, Hg2+, etc.).
Incluziile de sulf apar sub forma unor picturi sferice birefringente, strlucitoare, cu diametrul variabil (0,1-1
m), acoperite de o membran unistratificat alctuit din uniti globulare proteice cu GM de circa 13.000 dal, avnd o
grosime de 2,5 nm. Se gsesc n sulfobacterii. La Beggiatoa i Chromatium sunt localizate intracitoplasmatic, iar la
Thirhodaceae n pungi invaginate ale membranei plasmatice situate ntre peretele celular i membrana plasmatic.
Sulful rezult din oxidarea H2S. Se gsesc n cantiti mari la bacteriile care cresc n medii bogate n H2S i
reprezint un depozit de rezerv, deoarece dispar prin oxidarea sulfului dac mediul devine srac n H2S.
Incluziile de carbonat de calciu se gsesc la unele sulfobacterii sub forma unor cristale mari de CaCO3 (la
Thiorhodaceae, Achromatiaceae). Rolul lor nc nu se cunoate.
Incluziile proteice (incluziuni parasporale) se prezint sub forma unor cristale (octaedre bipiramidale avnd
dimensiuni de 7,7 nm 11 nm i GM de circa 230.000 dal. S-au evideniat la diferite varieti de Bacillus thuringiensis
(alesti, sotto, finitimus). Formarea lor este corelat cu sporularea i s-ar datora supraproduciei de proteine ale
nveliului sporal i depozitrii lor intracelular. Conin o toxin i distrug larvele lepidopterelor (distrug bariera
intestinal i determin moartea lor cu fenomene de paralizie). Din acest motiv varietile de Bacillus thuringiensis se
numesc bacterii insecticide, folosindu-se n practic pentru combaterea biologic a insectelor defoliatoare ale
pdurilor, pomilor fructiferi, porumbului etc.
Carboxisomii au o structur granular (10 nm). Sunt pachete poliedrice de ribulozo-1,5-bifosfat
carboxilaz/oxigenaz (Rubisco), o enzim cheie n fixarea CO2 pe calea metabolic a pentozofosfailor (ciclul
Calvin). Se mai numesc i corpuri poliedrice datorit profilului lor poligonal. Sunt prezeni la toate cianobacteriile, n
numr variabil, n cele ale bacteriilor capabile de fotosintez anoxigenic, precum i la bacteriile chimiolitoautotrofe
(chimiosintetizante). Nu sunt simple depozite de Rubisco, ci mai degrab situsuri celulare active, specializate n
fixarea dioxidului de carbon, proces a crui prim etap este catalizat de Rubisco.
Granulele de cianoficin (granule structurate) sunt caracteristice cianobacteriilor, fiind polimeri de acid
aspartic i arginin (1:1 mol/mol). Reprezint rezerve inelare de azot. Apar cte 1-2/celul. Lanurile polipeptidice
mari ale cianoficinei sunt formate din cei doi aminoacizi (acidc aspartic i arginin) (dup Drgan-Bularda,
Samuel, 2006).
VACUOLELE sunt formaiuni sferice, mai puin refringente dect citoplasma; care apar n celula
bacterian n perioada ei de cretere activ. Ele sunt nconjurate de un nveli lipoproteic i conin diferite substane de
rezerv dizolvate n ap, sau gaze (Exp. la cianobacteriile acvatice).
CAPSULA este format dintr-un strat mucos alctuit din material macromolecular de natur polizaharidic
sau polipeptidic, vscos, care este elaborat n unele condiii de mediu, de unele bacterii. Nu este parte integrant
din celula bacterian, ci un produs inert, care poate fi ndeprtat, fr ca viaa celulei s sufere. Capsula are rol de a
proteja celula mpotriva uscciunii, a deshidratrii i de aciunea fagocitelor, ct i rol antigenic, servind drept criteriu
de identificare pentru bacteriile care o posed.
ZOOGLEEA este o capsul care leag ntr-o singur mas mucilaginoas mai multe celule (Exp.
Beggiatoa).
CILII sau FLAGELII sunt apendice filamentoase, unice sau multiple, flexibile, cu o lungime de 5-25 ,
care reprezint organe de locomoie caracteristice procariotelor, ele conferind mobilitate celulei. Filamentul flagelului
este pus n micare de o formaiune special numit corpuscul bazal, Flagelul se rotete ca o elice propulsnd celula.
Nu toate bacteriile au posibilitate de locomoie, aceasta fiind o proprietate de specie. Numrul i dispoziia cililor pe
suprafaa celulei bacteriene este diferit fiind un criteriu de identificare. Astfel acestea pot fi: - bacterii atriche - lipsite
de cili, - bacterii monotriche - cu un singur cil, - bacterii amfitriche - cu cte un cil la fiecare pol al celulei, - bacterii
lofotriche - cu un smoc de cili la unul sau ambii poli ai celulei. - bacterii peritriche -cu cili dispui unifonn pe toat
suprafaa celulei .
PILII, FIMBRIILE sunt structuri filamentoase submicroscopice flexibile ntlnite la unele bacteriile
Gram negative. Ei se gsesc numai la anumite specii de bacterii i n cadrul acestora numai la unii indivizi dintr-o
populaie. Din punct de vedere chimic sunt constituii dintr-o protein macromolecular cu structur antigenic. Au

47

rol multiplu. Unii asigur rezisten fa de deficitul de oxigen sau substane nutritive. Unii pili au rol n procesul de
conjugare bacterian, funcionnd ca organ copulator, asigurnd transferul intercelular de material genetic. Ali pili
reprezint suportul pentru ptrunderea n celula baterian a unor bacteriofagi.
FORME DE REZISTE - Sporul bateriilor este un organ de rezisten care se formeaz prin
procesul de sporulare la epuizarea substane lor nutritive din mediu sau n cazul apariiei unor condiii de via
neprielnice. Apare n celula vegetativ sub forma unor corpusculi mai refringeni. Forma i aezarea sa reprezint
criterii de indentificare pentru bacterii.
SPORUL BACTERIA este o form de rezisten i nu de nmulire, pentru c o bacterie poate forma un
singur spor, care prin germinare, n condiii optime de via, formeaz o singur celul bacterian. Sporogeneza i
apariia formelor de laten reprezint una din strategiile de adaptare a celulelor procariote la un mediu restrictiv
(neprielnic). Sporul prezint o form de via latent, capabil s supravieuiasc o perioad ndelungat i dotat cu
capacitate de a reveni la faza de cretere vegetativ n condiii de mediu corespunztoare. El pstreaz intacte toate
caracterele genotipice ale formei vegetative care l genereaz i le transmite ca atare celulei vegetative rezultate din
germinarea sa.
La bacterii ntlnim mai multe tipuri de spori:
1) - Endosporul este sporul tipic pentru bacterii. El apare intracelular i este dotat cu o mare rezisten. Are form
rotund, oval i foarte rar cilindric. Poate avea o localizare central, terminal sau subterminal n celula generatoare.
Poate avea diametrul egal cu cel al celulei generatoare, caz n care nu o deformeaz, sau poate deforma celula, avnd un
diametru mai mare dect aceasta. Este ntlnit la un numr redus de specii de bacterii grupate n fam. Bacillaceae. ntro celul vegetativ se formeaz un singur endospor. Structura sa este deosebit de complex. Caracteristic
endosporului este nveliul sporal, care are o structur foarte complicat i care are rol n conferirea rezistenei
sporului. n compoziia nveliului sporal se gsesc o serie de substane i structuri caracteristice, care nu sunt ntlnite
la celula vegetativ. nveliul sporal este tristratificat i el nvelete protoplastul (celula sporal propriu-zis), care
se gsete n stare de laten, n care activitatea metabolic a ncetat aproape complect, datorit blocrii tuturor
situsurilor active ale enzimelor implicate n procesele metabolice, prin legarea apei libere de compuii organici.
Sporul conine o cantitate mai mare de ioni de calciu i magneziu dect celula vegetativ ct i substane specifice sarea de calciu i magneziu a acidul dipicolinic cu rol n scderea termosensibilitii enzimelor. Aceti compui confer
sporului termorezisten ridicat. Endosporul prezint apendici sporali cu rol n rspndirea i germinarea sa.
Sporul se formeaz n urma procesului de sporogenez care este un proces etapizat, determinat genetic. n
momentul declanrii sporulrii, n celula bacterian, se produc modificri morfologice i fiziologice. Astfel, are loc o
concentrare a costituenilor celulari ai celulei vegetative, care vor intra n componena celulei sporale. n urma
formrii endosporului, din celula vegetativ rmne doar peretele celular, care menine forma celulei. Interiorul ei,
ocupat de endospor, este inactiv. Dup formarea sporului, celula vegetativ poate s rmn ataat de spor (Exp. la
genul Clostridium) sau sporul se poate elibera prin liza peretelui celular.
Sporularea este determinat n principal de deteriorarea condiiilor de mediu, n primul rnd de epuizarea
substanelor nutritive. Endosporul confer celulei bacteriene rezisten la temperatur, uscciune, antibiotice i
substane antibacteriene, radiaii, etc. Sub form de spori bacteriile pot rezista sute de ani, pstrndu-i intacte
proprietile vitale. Endosporii au o longevitate foarte mare (Exp. sporii de Bacillus anthracis sunt viabili peste 70 de
ani).
Germinarea este un proces invers sporulrii, care const n transformarea sporului n celul vegetativ, atunci
cnd acesta ajunge n condiii favorabile de mediu (umiditate, substrat nutritiv). Prin germinare se formeaz din spor o
nou celul vegetativ, care are aceeai informaie genetic i aceleai caracteristici cu celula din care a provenit
endosporul.
2) - Sporul de origine hifal este ntlnit la actinomicete, bacterii filamentoase din sol i ape. El se formeaz prin
sciziune hifal.
3) - Microchiti
sunt ntlnii la Myxobacteriales, (Exp. la Azotobacter). Sunt stadii de repaus sau de
supravieuire, formate ca rspuns la modificri ale factorilor de mediu. Ei provin din transformarea unei celule
vegetative prin ngroarea pereilor i acumularea de material de rezerv.

48

4. Integrarea in mediu a organismelor pluricelulare


Funciile de nutriie la animale i om
4.1.
- Rolul nutrientilor-glucide, lipide, protide,
partea 2
vitamine, sruri minerale, ap.
- Metabolismul animal.
Sistemele funcionale ale integrrii i nutriiei organismului animal.

SCHIMBURILE CELULARE
CELULA, SISTEM DESCHIS
Celula este traversat de un curent de materie i de energie, aflndu-se ntr-un schimb
permanent cu mediul care o nconjoar. n celul, nenumrate enzime acioneaz constant pentru a
desface constituenii chimicorganici, dar alte enzime se opun n mod constant acestei eroziuni
chimice, reconstituind structurile celulare, din elementele nutritive aduse din exterior i de la
resturile acestei eroziuni. Pe baza deci a unei activiti nencetate, celula i menine integritatea
structurilor sale i a unitii funcionale (Roca, 1977). Dup ce o celul moare, unitatea sa
structural i funcional se prbuete.
Dei schimbul de materie i energie cu exteriorul este permanent: celula se gsete ntr-un
echilibru dinamic cu mediul ei exterior - un echilibru metabolic i energetic,
datorit metabolismului, prin care celula reuete s-i menin un nivel ridicat, aproape constant, al
energiei libere interne, o stare staionar. Starea de echilibru a sistemului celular, trebuie
neleas n sensul c diferenele de potenial i concentraiile ionice sunt invariabile n timp,
adic fluxul net al fiecrui ion este zero. Pentru a realiza acest echilibru staionar celula
cheltuiete, permanent energie.
MEDIUL ITRA- I EXTRACELULAR
Mediul extracelular
Organismele unicelulare -protozoare- triesc ntr-un mediu apos, a crui compoziie i concentraie
molecular poate fi cuprins ntre aceea a apei dulci i aceea puternic srat (cu un coninut ridicat de sruri) a mrilor
i oceanelor.
La organismele pluricelulare -metazoare- toate celulele triesc n mediu lichid apos care este plasma
interstiial, sau "mediul interior" al organismului i care constituie mediul exterior celular - lichidul extracelular.
La animalele superioare, compoziia cantitativ i calitativ a plasmei interstiiale este foarte constant; la animalele
inferioare se pot produce ns modificri ale compoziiei mediului extracelular, dependente ntr-o mare msur de
variaiile din mediul nconjurtor.
Mediul extracelular, att ca mediu de via nconjurtor, ct i ca mediu interior al organismelor pluricelulare, prezint
cteva caracteristici fizico-chimice importante pentru viaa celulelor:
1. Este un mediu apos: stabilizator termic, solvent-inert i inofensiv chimic, pentru reaciile chimice
celulare (hidrolizele i oxidrile), proprieti speciale: transparen, tensiune superficial ridicat; 2.
Este un mediu oxigenat; 3. Are o anumit presiune atmosferic; 4. Are o concentraie osmotic
i un echilibru ionic; 5. Are un pH ce oscileaz nensemnat n jurul neutralitii; 6. Prezint un
anumit regim termic.
1. Mediul extracelular este un mediu apos, apa conferindu-i proprietile sale de: stabilizator termic,
solvent- inert i inofensiv chimic, implicat n reaciile chimice celulare (hidrolizele i oxidrile, proprieti speciale:
transparen, tensiune superficial ridicat.
Apa-stabilizator termic, proprietate derivat din
cldura specific mai mare dect a altor lichide;
cldura latent de vaporizare, una dintre cele mai ridicate - 539 calorii pentru apa la 100C;
cldura de difuziune cobort;
capacitate caloric ridicat i conductibilitate termic mare.
Apa solvent: apa este cel mai bun solvent cunoscut n ea se solv mai multe substane dect n oricare alt solvent.
Apa este un solvent polar cu o constant dielectric ridicat (constanta dielectric a apei este de 78,5, a
alcoolului etilic este de 24,3 i a benzenului de 2,2).
Ionizarea i reacia ionic, fenomene ce nsoesc solvarea substanelor n ap, au mare importan pentru via.
Apa ca solvent este inert i inofensiv din punct de vedere chimic: cele mai multe substane solvate n ea
nu-i schimb aciunea specific, rmnnd astfel nealterate pn la utilizarea lor.
Apa este necesar celor dou reacii chimice fundamentale din celul: hidrolizele i oxidrile.
Apa are proprieti speciale: este transparent pentru lumin, ceea ce asigur reaciile fotochimice ale unor
celule specializate sau a unor organisme unicelularei; apa are o tensiune superficial ridicat, de care depind

49

multe fenomene de suprafa.


2. Mediul extracelular este un mediu oxigenat, gradul de oxigenare al mediului exterior, apos, al
organismului unicelular depinde de coeficientul de solubilitate al O2 (funcie la rndul lui de temperatur i de
salinitatea mediului, precum i de presiunea barometric). La animalele pluricelulare gradul de oxigenare al mediului
interior este destul de constant.
3. Mediul extracelular are o anumit presiune atmosferic dependent de presiunea mediului apos
nconjurtor, care poate varia de la 1 la 1000 atmosfere (pentru fiecare 10 m adncime n ap, presiunea crete cu 1
atmosfer). Numeroase animale nevertebrate (molute, gasteropode, viermi, echinoderme, crustacee) s-au adaptat la
viaa la presiuni ce merg pn la 600 atmosfere, iar unii peti i batracieni, pn la 300-400 atmosfere.
Tolerana de adaptare a celulelor animale fa de presiune a putut fi cercetat pe ou de animale marine, cum ar fi cele
de Arbacia punctulata, supuse la presiuni de pn la 400 atmosfere.
4. Mediul extracelular are o concentraie osmotic i un echilibru ionic dependente de coninutul n
electrolii, care variaz de la acela al apei marine i pn la acela al apei dulci.
5.Mediul extracelular are un pH ce oscileaz nensemnat n jurul neutralitii (pH=6.8 - 8,6 pentru
animalele din ruri; 7,8-8,6 pentru animalele marine).
Rezistena unor celule animale fa de variaiile de pH este
destul de mare la animalele inferioare (pentru amoeb este de 4,2-8,2,) i
foarte restrns la cele superioare (la om este de 7,0-7,8).
6. Mediul extracelular prezint un anumit regim termic fa de care celulele animale manifest o capacitate
de adaptare variabil. In general, zona biocinetic este cuprins ntre +10 i +45C; sunt ns animale care tolereaz
temperaturi mai ridicate de +45i altele temperaturi mai coborte de+10C. Variaiile termice ale mediului
extracelular influeneaz reaciile metabolice celulare, n conformitate cu legea lui Van't Hoff (Roca, 1977).

Mediul intracelular

O celul vie (-mediul intracelular-) nu este niciodat n echilibru fizico-chimic cu mediul su exterior (lichidul extracelular-); Viaa celular necesit ca schimburi continue s-i fie asigurate cu mediul extracelular, din
care-i ia elementele sale nutritive i n care elimin resturile metabolice acumulate n mediul su intracelular. Cnd
schimburile acestea nceteaz, cnd survine echilibrul fizico-chimic ntre cele dou medii, pentru celul nseamn
moartea. Dei mediul intracelular difer n ceea ce privete compoziia sa fizico-chimic de la un esut la altul, totui
diferenele caracteristice dintre acesta i mediul extracelular sunt aceleai:

Compoziia ionic a mediului intracelular i extracelular


Mediul intracelular
Mediul extracelular
Cationi
Anioni
Cationi
Anioni
+

K ..155
Cl .8
K ...5
Cl 110
a + ..12
HCO3 8
"a + .145
HCO3 27
Mg 2+ 15
*Prot ..60
Mg2+.2
Prot .15
Ca 2+ ...2
PO4 3 ...90
Ca2+ .2
PO4 3 ..2
Altii ..18
Total....184
184
154
154
* Prot- = rest de protein
Lichidul extracelular are o concentraie cu mult mai ridicat n a+ i Cl, n timp ce lichidul
intracelular este cu mult mai bogat n K+ i PO4 3 i, de asemenea, i n diveri anioni organici
(A-). Diferenelor de concentraii ionice le corespund i diferene de potenial electric ntre
interiorul membranei (electronegativ) i mediul extracelular (electropozitiv) (Roca, 1977).
PERMEABILITATEA CELULARA

Generaliti. De o parte i de alta a membranei periplasmatice exist, diferene foarte marcante de


concentraii ionice i de potenial electric. Membrana poate s intervin n meninerea acestor diferene.
Membrana funcioneaz astfel nct
elementele nutritive (sruri minerale, ap, oxigen, aminoacizi, acizi grai i biocatalizatori) s intre
n celul i
produii de catabolism (bioxid de carbon, sruri minerale, amoniac - sruri de amoniu, uree, acid
uric etc.) s ias, uor, iar
substanele idiogene, cu adevrat indispensabile funcionrii sistemului celular, s nu o traverseze
dect foarte greu, ntr-un sens sau n altul.
Cercetrile ntreprinse cu ajutorul izotopilor radioactivi, sau folosind substane toxice metabolice, au artat
c:
permeabilitatea membranei periplasmatice, ca i a endomembranelor, este strns legat de
activitatea metabolic a ntregii celule;
permeabilitatea este selectiv, adic este diferit pentru diversele substane;

50

este dinamic, adic variaz de la un moment la altul, pentru aceeai substan, n funcie de
schimbrile care survin n mediul extracelular sau n metabolismul celular.
Permeabilitatea celular msoar tocmai uurina cu care unele substane strbat zona periplasmatic
superficial i sistemul de endomembrane.
Permeabilitatea celulelor este o nsuire fundamental, determinat
de compoziia i structura materiei vii,
de specificul reaciilor biochimice care se petrec n ea i
de compoziia i concentraia mediului extern.
Permeabilitatea este determinant
pentru felul i intensitatea reaciilor metabolice i
pentru structura materiei vii i
pentru nsi compoziia mediului.
ntre permeabilitatea celulelor i factorii ei determinani exist relaii dialectice. Ea se schimb dup diverse condiii
fiziologice sau experimentale.
Dinamica fiziologic a permeabilitii celulare este extrem de complicat. Se cunosc bine manifestrile sale,
se pot vedea pe viu modificrile sale n cursul activitilor celulare, s-au elucidat unii dintre factorii ce-o influeneaz,
dar, ansamblul mecanismului su reprezint nc aspecte neelucidate complet. S-au identificat cteva dintre verigile
care sunt susceptibile de a fi utilizate n cursul acestor manifestri complexe.
Majoritatea concepiilor curente asupra problemelor permeabilitii se bazeaz pe acceptarea teoriei de
membran care presupune c principala rezisten la ptrunderea n celul a substanelor din mediul extracelular,
sau la ieirea din mediul intracelular la exterior, este localizat la suprafaa membranei periplasmatice, de
condensaie lipoproteic.
Descoperirea sistemelor de membrane intracelulare, la nivelul organitelor celulare, existena reticulului
endoplasmatic i ergastoplasmei, continuitatea de la suprafaa celular pn la nivelul nucleului a acestui sistem de
membrane i natura biochimic asemntoare, face ca problemele permeabilitii celulare s devin mai complicate; ele
au fcut s creasc interesul pentru studiul proprietilor membranelor i a permeabilitii lor.
Teoriei de membran a permeabilitii i se opune de ctre unii fiziologi teoria sorbiei, teoria biostructurii .a.
Importana teoretic i practic. Cunoaterea fenomenului de permeabilitate celular ne permite nu numai
nelegerea just a morfologiei i fiziologiei celulelor, ci i nelegerea unor probleme de baz ale biologiei, cum ar
fi: -influena modificatoare a mediului exterior asupra animalelor; -adaptarea organismelor acvatice la mediul lor de
trai; -explicarea unor fenomene funcionale (fenomenele bioelectrice, excitaia i conducerea ei, transmisia la sinapse, mecanismul celular al proceselor de secreie i excreie la nivelul tractului gastro-intestinal i al rinichilor etc.).
Cunoaterea fenomenului are importan pentru activitatea practic imediat:
- modul de aciune al medicamentelor, hormonilor i al altor substane biologic active la nivelul substratului
celular;
- exist multe dovezi care atest c modul de aciune al ctorva ageni biologici activi este acela de a modifica
permeabilitatea unuia sau a ctorva tipuri de celule fa de ioni sau fa de substane nutritive;
- modul de aciune al unor insecticide depinde strns de nivelul permeabilitii celulare.

Integrarea organismului animal pluricelular.


Mecanisme de integrare: funcii trofice, hormonale, nervoase de integrare.

1. MECAISMELE ITEGRRII
Organismul animal pluricelular, de la formele sale cele mai inferioare de organizare spongieri, celenterate pn la cele mai evoluate - mamiferele - funcioneaz ca un sistem unitar
n continu auto rennoire, n stare staionar i n unitate permanent cu mediul lui de via cu care
realizeaz un schimb nentrerupt de materie i energie. Expresia unitii interne este constana
"mediului intern" (Bernard, 1859) sau "homeostazia" (Cannon, 1929), incluznd aici att
ntreaga organizare ct i funcionarea organismului. Aceasta nu exprim ns nici fixitate, nici
echilibru mecanic, ci, dimpotriv, o continu variaie, ceea ce i confer caracterul de "stare
staionar".
Expresia unitii organismului cu mediul este capacitatea acestuia de adaptare
permanent, echilibrul dinamic. Att unitatea intern ct i cea cu mediul nconjurtor, care nu
reprezint dect dou aspecte ale aceluiai atribut fundamental i condiie a existenei fiecrui
sistem viu, integralitatea, sunt asigurate de un mecanism funcional integrator complex .
Studierea i cunoaterea sistemelor integratoare, principiile de funcionare, randamentul i limitele
eficienei lor, constituie una din sarcinile fiziologiei animale (Roca, 1977).
Componentele principale ale acestui mecanism pot fi grupate n trei categorii fundamentale de
sisteme:
51

TROFO-ITEGRATOR ,STIMULO-ITEGRATOR, PSIHO-ITEGRATOR.


Componentele mecanismului de integrare la organismele pluricelulare
SISTEM
TROFO-ITEGRATOR

SISTEM
STIMULO-ITEGRATOR
S.. concentrat
Cerebralizare
eurosecreie
Hormoni

Snge
Mezenchim

Mezenchim
S.R.H.
Sistem nervos difuz

SISTEM
PSIHO-ITEGRATOR
CORTEX
CORTEX

S.. concentrat
eurosecreie
S.. concentrat

S..= SISTEMUL ERVOS; S.R.H.=SISTEMUL RETICULO HISTOCITAR

Primate
Mamifere
Vertebrate
Artropode
Molute
Procordate
Anelide
Echinoderme
Viermi
Celenterate
Spongieri

SISTEMELE TROFO-ITEGRATOARE. Mezenchimul i componentele sistemului


reticulo-histiocitar, pe de o parte, sngele i limfa pe de alt parte, realizeaz ansamblul ce unific
fenomenele trofico-nutritive.
SISTEMELE STIMULO-ITEGRATOARE. Aparatul nervos i endocrin prin mesagerii
lor bioelectrici (influxurile nervoase) i chimici (hormonii) extind dialogul la toate sectoarele
corpului i cu mediul nconjurtor. Ele constituie trunchiul mecanismului integrator la toate
grupele de animale.
SISTEMUL ERVOS, datorit organizrii i funcionrii sale, dispune de o reea de informaie
rapid cu ajutorul creia percepe orice modificare a factorilor fizici, chimici, metabolici din mediul
intern, ca i din cel extern; n acelai timp, dispune de mecanisme efectoare rapide i precise, cu
ajutorul crora poate s reajusteze ntr-un timp scurt i cu maximum de eficien funcionarea
interioar i comportamentul animalului n mediul su de via. La animalele inferioare - spongieri,
celenterate, viermi - dialogul acesta, stabilit prin sistemul nervos, apare sub forma unui mecanism
elementar: excitaie-reacie. Pe msura dezvoltrii sistemului nervos, att relaiile interne ct i mai
ales acelea ale organismului cu mediul de via, se diversific, devin mai complexe; mecanismul
linear, excitaie-reacie, devine un complex de legturi ntre informaiile senzoriale, controlul, prelucrarea lor, ca i alegerea rspunsurilor posibile cele mai potrivite. Activitatea reflex elementar
se dezvolt, se perfecioneaz, devenind treptat o activitate comportamental complex - activitate
nervoas superioar (Roca, 1977).
Componentele funcionale ale sistemului nervos integrator.
Diferiii centri nervoi realizeaz anumite acte reflexe, dar activitatea lor nu. se desfoar izolat a
unuia fa de ceilali ori invers. n realitate ei fac parte din adevrate sisteme funcionale unitare.
Aa este sistemul motor somatic cu cele dou componente ale sale: sistemul extrapiramidal i
sistemul piramidal care asigur, n special integrarea organismului n mediu (integrarea extern)
i sistemul motor vegetativ, care asigur integrarea intern a organismului. Ele nu funcioneaz
izolat, independent, unul fa de cellalt. Dimpotriv, att structural ct i funcional interrelaiile
lor sunt aa de strnse, de complexe, nct pot fi considerate ca i componente ale unui mecanism
funcional mai larg - sistemul motor. Activitatea acestuia este puternic interconectat cu aceea a
sistemului senzitiv - sistemul analizatorilor: centrii motori (centri ai actelor reflexe) prelucreaz
i valorific o parte, mai mare sau mai mic, din informaia senzorial pe care o asigur diferiii
analizatori. Interconectarea acestora, integrarea unitar a ntregului sistem nervos este asigurat, la
mamifere i ntr-o msur mai mic la psri - prin funcionarea cortexului cerebral, la nivelul
cruia exist att proiecia superioar a sistemului senzitiv, ct i a celui motor (somatic i
vegetativ).
La celelalte grupe de vertebrate, la care cortexul cerebral este slab dezvoltat sau practic lipsete,
integrarea senzitivo-motoare este realizat de sistemul talamus - corpii striai.
La nevertebrate, integrarea senzitivo-motoare cea mai complex i mai adecvat este realizat la
nivelul ganglionilor cerebroizi, pe aceleai baze fiziologice ca i la vertebrate.
52

Componentele funcionale ale sistemului nervos integrator ( la mamifere)


Sistemul senzitiv
Analizatorii
Sistemul motor
Sistemul motor somatic
extrapiramidal
piramidal
Sistemul motor vegetativ
Cortexul cerebral

Activitatea nervoas superioar

SISTEMUL EDOCRI. Funcia integratoare a sistemului nervos este ntregit de aceea a


sistemului endocrin. Ca i influxurile nervoase, hormonii sunt mesageri purttori de informaie.
Numai c aceasta nu se propag sub forma unei unde bioelectrice de-a lungul nervilor i centrilor,
ci este transportat ca o anumit substan chimic n snge sau limf. Aceti mesageri chimici hormonii - au ntotdeauna :
- o individualitate chimic i funcional, purttoare a unei informaii, - o origine precis i specific, - o anumit aciune, constant, - intervin mai lent, dar aciunea lor poate s fie mai profund
i de lung durat, n aa fel nct aciunii lor fiziologice i se poate aduga i una morfologic.
Sistemul endocrin acioneaz n strns interaciune cu sistemul nervos, alctuind sistemul stimulointegrator, neuro-endocrin; n cadrul acestuia, sarcinile aparatului endocrin sunt mai mult interne
i n permanen supuse unui control regulator nervos, a crui activitate ns o poate influena
puternic. (Roca, 1977).
SISTEMUL PSIHO-ITEGRATOR. Realizat odat cu procesul de corticalizare, clar exprimat la
mamiferele superioare i perfecionat odat cu frontalizarea atins de om, el nu mai unific doar
pure stimulri, ci integreaz mai ales psihismul indivizilor, graie gndirii, limbajului (Roca.
1977).

Funcia trofic integratoare

Cuprins:
Funciile de nutriie la animale i om
- Rolul nutrientilor-glucide, lipide, protide,
vitamine, sruri minerale, ap.
- Metabolismul animal

ALIMETAIA. UTRIEII
Alimentaia este unul din factorii importani care
asigur starea de sntate a organismului, alturi de
factorii genetici,
de condiiile de mediu natural i social,
de stilul de via,
de serviciile din sistemul sanitar.
Alimentele sunt
sursa substanelor nutritive organice sau anorganice,
sursa nutrienilor care servesc organismului
pentru cretere, refacere, ca surs de energie, pentru reglarea funciilor.
utrienii sunt reprezentai de:
glucide,
lipide,
proteine,
substane minerale,
vitamine i
ap.
53

utrienii se clasific n:
a. utrienii plastici, de construcie, care servesc la creterea i repararea esuturilor
organismulul: proteine, lipide, glucide, Ca, P, Mg, a, Fe.
b. utrienii energetici, reprezentai de glucide, lipide, proteine, care elibereaz energie prin
degradarea lor.
c. utrienii cu rol funcional: sunt implicai n reglarea diferitelor funcii, fiind formai din:
proteine:
enzime (enzimele fiind de natur proteic),
hormoni (de natur proteic, lipoproteic sau steroidexemplu: hormonii steroizi, sexuali, testosteron, estrogeni, progesteron),
vitamine .
Buna funcionare a organismului este asigurat de aproximativ 50 de
nutrieni de care are nevoie.
Deoarece nu exist nici un aliment care s conin toi nutrienii, se impune
consumarea zilnic de alimente foarte diferite, diversificate.
CLASIFICAREA ALIMETELOR
A) Dup nutrientul organic care predomin n ele, sunt
alimente proteice (carne,ou),
alimente grase (unt, smntn, margarin, ulei etc.),
alimente glucidice( zahr, miere etc.).
B) Dup gradul de complexitate sunt:
alimente complexe (care conin un numr mare de nutrieni
(ou, lapte, carne, pete, cereale i derivate, = nutriente complexe);
alimente simple (cu un numr mic de nutrieni i sunt foarte bogate n energie: zahr, unt,
smntn).
C) Dup valoarea alimentar energetic pentru organism,
alimentele se caracterizeaz prin:
a. valoarea energetic (sau densitatea energetic) i
b. densitatea de nutrieni.
a. Valoarea energetic a alimentelor
se exprim n Kcal.
1 Kcal, este cantitatea de cldur necesar pentru a crete
cu 1oC temperatura unui litru de ap.
1 Kcal = 1000 cal.
Valoarea energetic a alimentelor se determin cu aparatul numit bomb calorimetric.
Bomba calorimetric cuprinde:
un vas cu perei termoizolai, cu o cantitate cunoscut de ap,
capac cu termometru,
o incint de sticl in care se aprinde alimentul la care i se determin valoarea
energetic.
Funcionarea:
1 - se cntrete alimentul,
2 - se introduce alimentul sub incinta de sticl,
3 - se toarn un volum cunoscut de ap ,
4 - se nchide capacul, 5 - se noteaz temperatura apei,
6 - se aprinde alimentul,
8 - se nregistreaz creterea temperaturii apei.
De exemplu, dac se toarn 1 l ap i temperatura apei crete cu 50oC,
valoarea energetic a alimentului este de 50 Kcal.
Valoarea energetic a diferiilor nutrieni:
1 g glucide 4 Kcal
1 g proteine 5,4 Kcal
1 g lipide 9 Kcal
54

n cazul comparrii valorii energetice la compui organici cu acelai numr de C: Exemplu:


1 g de glucoz:
C 6H12O 6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + Energie 4 Kcal
1 g de acid caproic (acid gras):
CH3 (CH 2) 4 COOH C 6H12O 6 + 8 O2 6 CO2 + 6 H2O + Energie 9 Kcal
Raportul ntre numrul atomilor de hidrogen i oxigen
pentru glucoz este: 12/6 = 2, pentru acid caproic este 12/2 = 6.
Dac doi nutrieni au acelai numr de atomi de carbon atunci va furniza
mai mult energie acela la care raportul hidrogen/oxigen este mai mare.
Un nutrient energetic furnizeaz cu att mai mult energie cu ct este
mai bogat n hidrogen i mai srac n oxigen.
Lipidele sunt mai bogate n hidrogen dect glucidele sau dect proteinele
i furnizeaz mai mult energie.
1 g glucide 4 Kcal
1 g proteine 5,4 Kcal
1 g lipide 9 Kcal
Organismul este un motor care arde hidrogenul.
Prin arderea glucidelor i lipidelor, n organism,
rezult aceeai cantitate de energie ca prin arderea n bomba calorimetric.
n organism, produii de degradare ai glucidelor i lipidelor sunt aceiai
ca i n bomba calorimetric :
CO2 + H2O.
n organism, produii de degradare ai proteinelor
nu sunt aceiai ca i n bomba calorimetric .
Prin arderea unui g de proteine:
n bomba calorimetric H2O + CO2 + O 5,4 Kcal
H2O + CO2 + uree 4,0 Kcal.
n organism
Prin arderea unui g de proteine n organism,
rezult numai 4 Kcal deoarece urea conine hidrogen.
UREA: O=C(H2)2
b. Densitatea n nutrieni

se raporteaz la 100 Kcal;

este cu att mai mare cu ct sunt mai numeroi nutrieni/100 Kcal;

cele mai valoroase alimente sunt cele care conin


numrul cel mai mare de nutrieni raportat la 100 Kcal.
ROLUL UTRIEILOR
ROLUL GLUCIDELOR
1. AMIDONUL este sursa energetic cea mai important pentru omenire. Amidonul este o
macromolecul, un polimer din molecule de GLUCOZ.
Este sursa de energie preferat de toate celulele organismului.
Este obinut din gru, orez, cartofi.
2. GLICOGENUL este o macromolecul, un polimer din molecule de GLUCOZ, este
amidonul animal.
Este prezent n puine alimente, n ficat i muchi.
3. LACTOZA este zahrul din lapte, format din cte o molecul de
GLUCOZ i de GALACTOZ. Galactoza nu se gsete liber n natur.
4. ZAHRUL este format din cte o molecul de GLUCOZ i de FRUCTOZ.
5. GLUCOZA i FRUCTOZA se gsesc n fructe, n mierea de albine.
Descompunerea glucidelor.
n intestin, amidonul, glicogenul, lactoza, zahrul sunt degradate la monozaharide. Monozaharidele
sunt absorbite n snge i ajung, pe calea venei porte, la ficat, unde fructoza i galactoza sunt
transformate n glucoz.
Glucoza este forma sub care circul glucidele n snge.
55

Importana glucidelor.
Glucidele sunt surs de energie;
intr n structura hormonilor glucoproteici i au rol reglator;
intr n compoziia heparinei, produs permanent de snge, avnd rol anticoagulant;
excesul de glucide favorizeaz flora bacterien din gur, cariile dentare.
ROLUL FIBRELOR ALIMETARE . Fibrele alimentare sunt reprezentate de:
fibre de natur glucidic: celuloz, hemiceluloz, mucilagii, pectine i de lignin. Dup solubilitatea
n ap, celuloza i lignina sunt insolubile, hemicelulozele, mucilagiile, pectinele sunt solubile.
Rolul fibrelor alimentare insolubile (celuloza i lignina) este multiplu:
absorb apa, se umfl, mresc volumul alimentelor;
grbesc golirea stomacului;
accelereaz tranzitul intestinal;
importante n situaii de supragreutate, constipaii.
Se gsesc n gru fiert, pine semi-neagr, tre. Acestea sunt bogate n vitamine, mai ales din
grupul B i n minerale, coninute n cuticula i embrionul din bobul de gru. n procesul de
obinere a finii albe din cereale (rafinare), se elimin cuticula i embrionul bobului de gru, fina
alb pierznd din vitamine i minerale.
Rolul fibrelor solubile, care se gsesc n fructe :
-fixeaz reversibil glucoza, ntrzie absorbia ei i suprasolicitarea pancreasului de a
produc insulin(care duce la diabet);
-formeaz o past cu apa, ncetinesc golirea stomacului i a tranzitului intestinal;
-fixeaz ireversibil srurile biliare din intestin, acestea n mod obinuit sunt
reabsorbite n snge, dar dac sunt fixate de fibrele solubile, se elimin din organism.
Colesterolul este precursorul srurilor biliare.
ROLUL LIPIDELOR (TRIGLICERIDE, FOSFOLIPIDE, COLESTEROL, ACIZI GRAI)
1. TRIGLICERIDELE
Trigliceridele sunt lipide neutre, sunt insolubile n ap. Sunt esteri ai GLICEROLULUI cu
ACIZI GRAI cu caten lung, cu numr par de atomi de C.
Acidul palmitic are C16 n molecul.
Acidul stearic are C18 n molecul. Exemple:
C4 CH3 CH2 CH2 COOH acid butilic (in grsimile din lapte);
C6 CH3 CH2 CH2 CH2CH2COOH acidul caproic
C16 CH3 ( CH2) 14 COOH acidul palmitic.
Trigliceridul TRIPALMITI: GLICEROL i ACID PALMITIC
GLICEROL
ACID PALMITIC
CH2OOC(CH2)14CH3
|
CH O OC (CH2)14CH3
|
CH2O OC (CH2)14CH3
Trigliceridele pot fi
- n stare solid, coninnd acizi grai saturai (untur, unt);
- n stare lichid, coninnd acizi grai nesaturai (uleiuri).
Rolul trigliceridelor n organism este acela de surs concentrat de energie.
Valoarea energetic a lipidelor este mai mare fa de ceilali nutrieni:
1 g glucide 4 Kcal
1 g proteine 4 Kcal
1 g lipide 9 Kcal

56

2. FOSFOLIPIDELE prezint un oarecare grad de solubilitate n ap.


Rolul fosfolipidelor n organism : sunt substane plastice, de construcie. Intr n structura
membranelor celulare, care au un strat dublu fosfolipidic i macromolecule proteice. Pe lng
fosfolipide, n membranele celulare intr i colesterolul. Astfel n membrana celular n dublul
strat fosfolipidic: ( ) sunt intercalate din loc n loc, macromolecule proteice: ( ), care au rol
de protein canal, ce poate fi traversat de ap i a+, Cl-, K+.
--------------------------------------------------------------------------------------------------H2O, a+, Cl-, K+

-----------------------------------Membrana celular:

-----------------------------------
H2O, a+, Cl-, K+

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ROLUL COLESTEROLULUI


Colesterolul n exces se face vinovat de ATEROSCLEROZ (cnd se depune n pereii vaselor de
snge i i ntrete). Ca urmare:
INIMA face un efort mai mare, pentru a pune sngele n circulaie,
TENSIUNEA ARTERIAL CRETE,
CAPILARELE, pereii vaselor de snge subiri se pot rupe i se pot produce
ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE sau la nivelul MIOCARDULUI.
Efectul ruperii vaselor de snge la creier este moartea unor neuroni, iar la inim, este
moartea unor fibre musculare miocardice.
Colesterolul, n cantiti moderate, este extrem de important pentru organism deoarece:
ITR  STRUCTURA MEMBRAELOR CELULARE alturi de fosfolipide;
Este PRECURSOR AL VITAMIEI D, sub aciunea radiaiilor ultraviolete UV
Este PRECURSOR AL ACIZILOR BILIARI. (Acizii biliari i srurile biliare sunt
detergenii cu ajutorul crora sunt EMULSIONATE GRSIMILE N INTESTIN. Lipaza,
care degradeaz lipidele (la glicerol i acizi grai), nu poate face acest lucru dect dac lipidele
sunt emulsionate. Emulsionarea grsimilor se face mai uor atunci cnd sunt ingerate n alimente
calde.).
UV
COLESTEROL VITAMIA D
Efectele carenei (deficienei) de vitamin D sau AVITAMIOZA D sunt:
CALCIUL nu se poate absorbi la nivelul intestinului;
la copii apare RAHITISMUL (oasele se curbeaz sub greutate corpului);
la aduli apare OSTEOMALACIA.
Sursele de colesterol sunt laptele integral, untul, smntna, ficatul, creierul.
4. ROLUL ACIZILOR GRAI
Gustul i aroma alimentelor este dat de grsimi.
Gustul bun al crnii se datoreaz unui aminoacid: acid glutamic.
Gustul Vegetei este dat de acidul glutamic sau de glutamatul de Na (E).
(Acidul glutamic este un neurotransmitor, alturi de acetilcolin, noradrenalin (fiind mediatori
57

chimici). n stri de stress, neuronii care produc acid glutamic, l produc n exces, n cantiti att de
mari nct omoar neuronii cu care fac sinaps. ). Acidul glutamic n exces are efect
NEUROTOXIC.
Grsimile confer i saietatea alimentelor, pentru c staioneaz mai mult n stomac.
(Senzaia de foame apare cnd stomacul este gol, cnd concentraia de glucoz n snge tinde s
scad.
Concentraia de glucoz obinuit este de 100mg/100 ml snge.
ROLUL PROTEIELOR
Proteinele reprezint cea mai mare proporie din compoziia celulelor.
Sunt macromolecule formate din aminoacizi legai prin legturi peptidice (prin nlturarea unei
molecule de ap ntre gruparea carbonat a unui aminoacid i gruparea NH2 a aminoacidului
alturat).
Exemplu: NH2 CH2 COOH GLICOCOL (GLICERIN)
NH2 CH2 COOH HH CH2 COOH
NH2 CH2 CO - H CH2 COOH

legtur peptidic
umrul aminoacizilor care intr n compoziia proteinelor este de aproximativ 20, dar ntr-o
singur celul animal pot s fie 1000 de proteine diferite.
Din punct de vedere alimentar, aminoacizii sunt de dou feluri:
aminoacizi eseniali (pe care organismul uman nu i poate sintetiza, i care trebuie s fie
coninui n hran),
aminoacizi neeseniali (pe care organismul uman i poate sintetiza).
AMIOACIZI ESEIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARGIIA
FEILALAIA
HISTIDIA
LIZIA
LEUCIA
IZOLEUCIA
METIOIA
TREOIA
TIROIA
VALIA

AMIOACIZI EESEIALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALAIA
GLICIA
ACIDUL ASPARTIC
ACIDUL GLUTAMIC
CISTEIA
TIROZIA
SERIA

Proteinele alimentare se clasific dup coninutul n aminoacizi eseniali n:


-proteine complete, cu valoare biologic ridicat, care conin toi aminoacizii eseniali n cantitate
adecvat. Acestea sunt de origine animal: lapte, carne, organe, ou;
-proteine incomplete, cu valoare biologic sczut, sunt proteine de origine vegetal: mazre,
fasole, gru. Proteinele din gru au deficit de lizin dar au n cantitate mare, metionin.
Proteinele vegetale care, prin amestec, i completeaz deficitul n aminoacizi eseniali se
numesc proteine complementare i sunt la fel de valoroase ca proteinele complete. Astfel,
vegetarismul este posibil sub aspectul aprovizionrii organismului cu aminoacizi eseniali. De
asemenea, dac la ciorbe se adaug o anumit cantitate de carne, se asigur coninutul de
aminoacizi eseniali.
Metabolismul presupune Sinteze = anabolism A; si Degradare = catabolism C
La tineri
A > C;
La maturi
A = C (echilibru ntre procesele anabolice i catabolice)
La vrstnici A < C (predomin catabolismul)
La organismele n cretere este nevoie de proteine pentru formarea de noi celule, pentru
cretere, repararea celulelor vechi, nlocuirea proteinelor degradate.
58

La organismele adulte permanent se degradeaz proteine, se descompun n aminoacizi i


trebuie nlocuite. O protein degradat poate fi o protein canal; o protein enzim,
indispensabil, care trebuie nlocuit.
Cantitatea de proteine care o ingerm zilnic trebuie s fie de 100-150 g, dar cantitatea de proteine
care se sintetizeaz n organism este de 400 g. Diferena de 300-250 g se sintetizeaz (n plus) pe
baza aminoacizilor rezultai din proteinele degradate.
Durata de via a proteinelor difer n funcie de esut.
Este cu att mai mic cu ct esutul este mai activ metabolic.
La esuturi active durata de via a proteinelor este de 10 zile. Astfel sunt albuminele,
globulinele, fibrinogenul din snge, proteinele din esutul hepatic, esutul muscular.
La esuturi de structur durata de via a proteinelor este de mai muli ani. Acestea sunt
esuturi slab active metabolic ca: esutul conjunctiv, cartilaginos, osos. (Ex. O proteina cu viaa
lung este colagenul.)
Lipsa unui singur aminoacid. mpiedic sinteza proteinelor, conform codului genetic, i duce
la manifestarea bolilor.
Valoarea nutrienilor energetici din raia alimentar
n raia alimentar diferiii nutrieni trebuie s reprezinte:
glucidele 55%
proteine 15%
lipidele 30% (10% saturate/grasimi solide, 20% nesaturate-grasimi lichide)
Uleiurile conin 2 acizi grai eseniali pe care organismul nu-i poate sintetiza: acidul linoleic i
acidul linolenic cu C18. Exemple:
Acid saturat
C18 = acid stearic CH3 (CH2)16 COOH
Acid nesaturat C18 = acid oleic CH3 - (CH2 ) 14 - CH = CH - COOH
acid linoleic 2 legturi duble, acid linolenic 3 legturi duble
ROLUL APEI  ORGAISM
Apa este un nutrient alturi de nutrienii energetici (glucide, lipide, proteine), de minerale
sruri minerale i vitamine. Apa reprezint, relativ constant, 60% din organism.
Reglarea apei din corp se realizeaz prin intermediul senzaiei de sete. Reducerea
coninutului de ap din corp prin transpiraie, respiraie, urin, provoac senzaia de sete. Nu exist
receptori sensibili la scderea coninutului de ap din corp. n apa din corp sunt dizolvate sruri
minerale. Ca urmare a pierderii apei din corp, crete concentraia de sruri n lichidele extra- i
intracelulare, deci crete presiunea osmotic pentru care organismul are receptori osmoreceptori.
Excitarea osmoreceptorilor determin senzaia de sete. Astfel de osmoreceptori se afl n
hipotalamus, n centrul setei -structur nervoas situat la baza creierului.
Deficientul de ap se regleaz prin apariia senzaiei de sete, care se realizeaz prin
excitarea osmoreceptorilor din hipotalamus.
La unii vrstnici, centrul setei se poate distruge (neurodegenerescen) i nu mai percep
senzaia de sete i sufer de deshidratare grav.
Rolul apei n organism:
solvent pentru multe substane (glucoz, sruri minerale) pe care le i vehiculeaz n corp
mediul n care se desfoar reaciile metabolice (chimice)
este reactant n unele reacii chimice (degradarea grsimilor).

59

Digestia, degradarea grsimilor

TRISTEARIA

GLICEROL + ACID STEARIC

CH2-O-CO-(CH2)16-COOH

CH2-OH

CH O-CO-(CH2)16-COOH + 3HOH CH -OH + 3 CH3-(CH2)16-COOH


|

CH2-O-CO-(CH2)16-COOH

CH2-OH

Apa vehiculeaz cldura n corp de la organele termogenetice (productoare de cldur)


(ficat, muchi) la organele termolitice (pierd cldura) (piele, aparat respirator)
Proveniena apei din organism:
din surse externe (ap, sucuri, fructe, iaurt) i
din surse metabolice.
Apa metabolic:
100 g lipide furnizeaz 107 g ap metabolic
100 g glucide furnizeaz 56 g ap metabolic
100 g proteine furnizeaz 40 g ap metabolic

ROLUL MIERALELOR  ORGAISM


Pentru ntreinerea vieii sunt necesare 26 elemente chimice, din totalul de 109 elemente chimice
cunoscute, aspecte demonstrate de experienele efectuate pe gini, obolani etc.
Oxigenul, Carbonul, Hidrogenul i Azotul, fiind componeni ai substanelor organice din
structura corpului i a apei, reprezint 96% din totalul elementelor chimice.
7 Macroelemente macrominerale: Ca, P, a, Cl, K, Mg, S reprezint 4% din
elementele chimice, fiind necesare n hrana zilnic n cantitate de peste 100 mg.
15 Microelemente microminerale: Fe, J, F, Se, Zn, Cu, Co, Cr, sunt necesare n
cantiti foarte mici, de cteva mg sau g (1 mg = 1000 g).
ROLUL MACROELEMETELOR Ca, P, a, Cl, K, Mg, S
CALCIUL reprezint 2% din greutatea corpului; este prezent n cantitatea cea mai mare.
Din totalul Calciului din organism: 99% este n structura oaselor i dinilor, iar 1% intr n
lichidul intracelular i n lichidele extracelulare (lichide intercelulare, plasma sanguin, lichidul
cerebrospinal) ale corpului. Ca i P formeaz n oase srurile fosfocalcice. n structura oaselor i
dinilor mai intr i a, Mg, F. Ca i P fixate n oase i dini, le confer trie, dar sunt nlocuite
pe parcursul unui an, printr-un proces fiziologic continuu, difereniat n funcie de vrst: la copii,
sunt nlocuite n procent de 100 %, iar la aduli, sunt nlocuite n procent de 20 % ntr-un an.
Lipsa calciului n alimente este foarte periculoas, ducnd la apariia rahitismului, la copii, sau a
osteomalaciei - decalcifierea oaselor, la aduli.
Mecanismul de autoreglare a concentraiei de calciu n snge.
Meninerea concentraiei de calciu n snge, prin mecanismul de autoreglare, se face la valori de :
10 mg 0,2 mg / 100 ml plasm.
a) Deficitul de Ca din snge, la aduli, duce la secreia de PARATHORMON, care stimuleaz
eliberarea Ca din oase i, prin intermediul VITAMINEI D, stimuleaz absorbia Ca spre snge,
la nivelul intestinului. PARATHORMONUL=hormonul hipercalcemic, stimuleaz concentraia
Ca din snge, prin 3 ci:
1-prin stimularea eliberrii calciului din oase;
2-prin intermediul VITAMINEI D, care stimuleaz absorbia calciului din intestin n
snge;
3-stimulnd reabsorbia Ca din urina primar la nivelul rinichiului.
Surse de Calciu sunt: 500 ml lapte / zi pentru adult i 750 ml lapte / zi pentru copii; varza,
conopida, castraveii, mazrea, fasolea.
60

Surse de Fosfor: sunt n laptele de vac i alte alimente, care ns pot conine fosfor n exces,
foarte duntor, provenind din ngrminte chimice, ape carbogazoase, colorani,
conservani, aditivi pentru gust, din alimente. Singurul aliment srac n fosfor este laptele de
mam.
MECAISMELE DE REGLARE a concentraiei de Ca i P din snge sunt puternic influenate
de:
PRODUSUL FOSFOCALCIC= produsul concentraiilor Ca i P din snge.
Ca ~ 10 mg %, P 3,3 mg %, PRODUSUL FOSFOCALCIC = 33 mg %.
Acesta poate s creasc pn la 40% prin creterea coninutului de P, fr s afecteze
organismul.
Cnd ns aceast valoare este depit, organismul pierde Ca prin urin i concentraia de
Ca din snge scade.
Cnd concentraia de Ca din snge scade sub 9,2 mg % apar efecte fiziologice negative:
manifestrile lipsei de calciu fiind contraciile musculare spontane.
ROLUL CALCIULUI  LICHIDELE CORPULUI:
- coaguleaz sngele (lipsa Ca determin hemoragii);
- n coagularea laptelui;
- n mecanismul transmisiei nervoase la nivelul sinapselor;
- necesar n cuplarea excitaiei cu contracia la fibrele musculare.
METABOLISMUL CALCIULUI - ECHILIBRUL CALCIULUI
La aduli :
Ca ingerat = Ca eliminat (prin urin);
La copii:
Ca ingerat > Ca eliminat (oasele se ntresc);
La vrstnici: Ca ingerat < Ca eliminat (demineralizarea oaselor, osteoporoz).
Prevenirea osteoporozei: prin alimente bogate n Ca , eforturi fizice, vitamina D.
La femeile ntre 45-55 de ani, una din dou sufer de osteoporoz, iar
la brbaii ntre 55 65 de ani, unul din opt, sufer de osteoporoz.
SODIUL este un macromineral necesar zilnic n cantitate de 2 g, luat ca NaCl, din 3 g de sare.
Excesul de sare din alimentaie este una din cauzele hipertensiunii arteriale (HTA). La romni i n
Europa se consum aproximativ 6 g de NaCl /zi.
CLORUL. Cantitatea de Clor necesar zilnic este de 1 g.
POTASIUL este necesar zilnic n cantitate de 2g, alimentele avnd coninut adecvat de K.
MAGEZIUL intr n compoziia oaselor; este activator a foarte multe enzime catalitice n
reaciile biochimice.
(Toate enzimele au natur proteic; toate reaciile metabolice sunt catalizate de enzime.)
Surse de magneziu sunt: mazrea, fasolea, carnea, tegumentul boabelor de gru (din care, prin
mcinare se nltur 80 % din Mg coninut).
CAUZELE DEFICITULUI DE ELEMETE CHIMICE  ORGAISM sunt:
- carena din alimente;
- imposibilitatea absorbiei la nivelul intestinului;
- pierderi excesive din organism -prin urin (n diabet zaharat, insipid);
- dac se consum proteine n exces: pierderi - prin transpiraie.
ROLUL ELEMETELOR  GEERAREA PRESIUII OSMOTICE
a+ i Cl se gsesc n concentraie mai mare n lichidele extracelulare.
(n lichidul intracelular predomin K+). Sngele cuprinde :
- 55 % plasm sanguin;
- 45 % elemente figurate(globule roii, globule albe, trombocite).
Presiunea osmotic a lichidelor corpului are rol n
asigurarea echilibrului hidroelectrolitic.
n organism funcioneaz mecanisme care asigur meninerea n
61

concentraie constant a mineralelor (a, Cl, K) i a apei, datorit hormonului ALDOSTERO,


produs de cortexul suprarenal. Dac hormonul este deficitar, organismul pierde prin urin, la
nivelul rinichiului,
n primul rnd a, apoi Cl i ap, ceea ce duce la scderea volumului sngelui, viaa fiind ns
incompatibil cu scderea volumului sngelui sub 7 % din greutatea corporal, adic sub
aproximativ 5 l.
n generarea presiunii osmotice mai au rol Ca2+, Mg2+, HCO3 etc. Cantitatea de Ca
necesar zilnic n alimente este de 1200 mg.
HCO3are rol preponderent n transportul CO2 de la esuturi la plmni.
ROLUL FIERULUI:
1 intr n compoziia hem - ului din globulele roii hematiile, conferind culoarea roie a
acestora. Hem-ul este parte a hemoglobinei, n care globina este o protein.
2 intr n compoziia mioglobinei, n celulele-fibrele musculare. Hemoglobina transport O2 de
la plmni la esuturi.
Mioglobina are afinitate mai mare fa de O2 dect hemoglobina, preia O2 de la la hemoglobina din
snge, i l pune la dispoziia fibrelor musculare, mari consumatoare de O2
3 intr n compoziia citocromilor =enzime pt eliberarea energiei n organism.
4 intr n compoziia catalazei enzim care catalizeaz
degradarea apei oxigenate H2O2 la ap metabolic i O2 .
Peroxidul de hidrogen H2O2 se produce permanent, este foarte toxic dar este degradat de
catalaz:

H2O2 2H2O + O2
Gena sintezei de catalaz, ca orice gen responsabil pentru sinteza de proteine, inclusiv enzime,
poate suferi alterri mutaii genetice, cum sunt cele produse la vrstnici, afectnd sinteza normal
a catalazei. Ca urmare apa oxigenat nu mai este descompus i are efect toxic, formndu-se: H2O2
2 OH , substan foarte toxic deoarece atac acizii nucleici, proteinele, lipidele, producnd
disfuncii celulare, ducnd la mbtrnire sau la mbolnvirea organismului.
Fierul se gsete n organism n cantitate de 5 g din care:
- 3,2 g n snge,
- 1,8 g n ficat, mduva roie a oaselor.
n ficat se stocheaz Fe i vitaminele liposolubile A, D, E, K, substane extrem de
importante pentru organism.
Prezena fierului n organism se exprim i procentual, fiind repartizat:
73,4 %
70 %
n snge
3,2 %
n mioglobin
0,1 %
n citocromi
0,1 %
n catalaz
26,6 %
Stocat n ficat i mduva roie a oaselor
Sursele de fier pentru organism sunt:
de origine animal: ficat i carne ( fiind prezent n compoziia celulelor musculare, n mioglobin,
citocromi, catalaz);
de origine vegetal: boabe de gru, mazre, fasole, NUCI (nucile fiind surse importante i pentru
alte elemente minerale, vitamine, proteine, lipide, glucide);
Necesarul zilnic de fier este difereniat, fiind de:
- 10 mg Fe / zi la dup 45 55 de ani
- 15 mg Fe / zi la fertile
- 30 mg Fe / zi la gravide.
Fe de origine animal din compoziia hemoglobinei i mioglobinei Fe hem.
Fe din compoziia catalazei, citocromilor Fe nonhem.
62

n carne:-Fe hem=40%-din care 23% se absoarbe la nivelul intestinului,caFe2+.


-Fe nonhem = 60 % - din care 3 % se absoarbe la nivelul intestinului.
Proporia de Fe nonhem poate fi crescut de la 3 % la 8 % de Vitamina C .
Fe de origine vegetal este Fe nonhem.
Fe nonhem din alimente este Fe 3+ i necesit convertirea n Fe 2+ prin reacia cu HCl din sucul
gastric, rezultnd compui feroi cu Fe 2+
Lipsa Fe din organism este cauzat de lipsa lui din alimente sau de faptul c nu este absorbit la
nivelul intestinului. Carena de fier se manifest prin paliditate, oboseal care se instaleaz foarte
repede.
COBALTUL intr n compoziia VITAMINEI B 12 (cobalamin), prezent numai n alimentele
de origine animal, carne, lapte.
Vegetarienii au nevoie de suplimente de vitamin B 12.
n organism nu se gsete sub form ionic.
CUPRUL de obicei nu lipete din alimente, dect n unele zone cu sol srac n Cu. Simptomele
carenei de Cu sunt paliditatea i oboseala repid, deoarece Cu are rol n sinteza HEM ului.
ZICUL intr n compoziia a o serie de enzime ca:
PEPTIDAZELE (care degradeaz peptidele la aminoacizi);
- ANHIDRAZA CARBONIC (care degradeaz H2CO3 CO2 +H2O)
CROMUL este necesar pentru ca INSULINA s-i exercite efectul maxim de introducere a
glucozei n celule.
IODUL este necesar zilnic n cantitate foarte mic de cca. 150 g, fiind preluat din sarea de
buctrie (aJ). n unele zone muntoase, ndeprtate de mare, lipsete iodul, zonele fiind numite
zone guogene, cum sunt cele din Munii Apuseni, Munii Gutiului.
Iodul intr n compoziia hormonilor tiroidieni
T 3 = triiodotironina,
T 4 = tiroxina (tetraiodotironina).
Precursorul hormonilor tiroidieni este aminoacidul TIROZINA.
Rolul T 3 i T 4 este :
1 n stimularea sintezei proteinelor, n cretere, n nlocuirea proteinelor uzate;
2 n stimularea dezvoltrii sistemului nervos;
3 n stimularea arderilor(oxidrilor), are rol n eliberarea energiei n organism.
Dac hormonii tiroidieni lipsesc, la copii are loc ntrzierea mintal i creterea.
n situaia de HIPERTIROIDISM arderile sunt intense, temperatura corpului mai ridicat. n
situaia de HIPOTIROIDISM arderile sunt lente.
Creterea n volum a glandei tiroide duce la apariia guei. Gua endemic este cauzat de deficitul
de iod. Tiroida are doi lobi formai din foliculi tiroidieni.
n absena iodului, hormonii tiroidieni nu se pot sintetiza. Ca efect, producia de HRTSH i
TSH crete. TSH ul stimuleaz creterea n volum a celulelor foliculilor tiroidieni i a numrului
lor, formndu-se gua.
Hipotalamus
H.T.

H.R.T.S.H.Hormon eliberator de hormon tirostimulator ce


stimuleaz sinteza i eliberarea de hormoni din H.A.
H.A.
Hipofiza anterioar

T.S.H. Hormon tirostimulator

TIROIDA

T3 T4
63

T.S.H. - Hormonul tirostimulator este transportat pe calea sngelui la tiroid i stimuleaz sinteza
i eliberarea T 3, T 4, n snge. Cnd concentraia lor din snge ajunge la un anumit nivel, se
inhib sinteza i eliberarea de HRTSH din HT- Hipotalamus i de TSH din HA- Hipofiza
anterioar..
SELEIUL intr n compoziia GLUTATION PEROXIDAZEI, enzim care degradeaz apa
oxigenat i derivaii ei , care au efect oxidant, distrugnd acizi nucleici, proteine, lipide. Seleniul
are efect antioxidant, ncetinete mbtrnirea. Deficitul de seleniu duce la : necroz
hepatic(moartea celulelor hepatice); distrofie muscular (distrugerea structurii musculare).
Cantitatea de seleniu necesar zilnic este de 70 g. n cantitate mare de 1 mg / zi, timp de 2 ani, are
efect toxic.
Tot efect antioxidant are i VITAMIA E , care fixeaz apa oxigenat i radicalii derivai din ea
i i neutralizeaz.
VITAMIELE
Vitaminele sunt necesare n cantiti de cteva mg sau g / zi.
Rolul vitaminelor este cunoscut de la nceputul secolului XX.
Numele vitamin este impropriu deoarece nu toate vitaminele conin amine.
Cu excepia vitaminei A, celelalte vitamine se distrug repede n alimente, chiar n congelator i cu
att mai mult la fierbere, la temperaturi de 70 80 oC prin pregtirea mncrii.
Vitaminele se clasific n 2 categorii:
-1- VITAMIE LIPOSOLUBILE : A, D, E, K.
Pentru absorbia lor sunt necesare srurile biliare, ca i pentru absorbia grsimilor, de unde
rezult c insuficiena hepatic atrage incapacitatea absorbiei vitaminelor liposolubile.
Organismul localizeaz vitaminele liposolubile n ficat, rinichi. Organismul rezista la lipsa lor din
hran timp de o lun, chiar mai mult.
-2- VITABIE HIDROSOLUBILE : B 12, B 1, B 2, B 6, PP, C,
acid folic, acidul pantotenic, biotina
B 12 =cobalamina (singura greu solubil i n ap, absorbia dureaz 1 h)
B 1 = tiamina
B 2 = riboflavina
B 6 = piridoxina sau piridoxal
PP = nicotinamina sau acidul nicotinic
Vitamina C = acidul ascorbic
acidul folic , acidul pantotenic, biotina
Vitaminele B 1, B 2, PP sunt coenzime ale unor enzime care au rol n eliberarea energiei n
organism. (Enzimele sunt alctuite: unele numai dintr-o parte proteic, altele din parte proteic i o
coenzim neproteic.)
VITABIELE HIDROSOLUBILE
Vitamina B 1 = tiamina. Vitamina B 1 este coenzim a decarboxilazei acidului piruvic. n lipsa
vit. B 1, acidul piruvic nu poate fi degradat, se acumuleaz n celule, este toxic, producnd
instalarea oboselii, lipsa de energie. Acidul piruvic, n prezena enzimei se degradeaz la
CO2+H2O i furnizeaz 38 mol. de ATP. (Glucoza elibereaz 2 mol. de ATP):
2 mol ATP
38 mol ATP
GLUCOZA

acid piruvic

CO2 + H2 O
(produs intermediar)
Lipsa vitaminei B1 cauzeaz o boal foarte grav: Beri Beri, frecvent n trecut la popoarele
care consum orez decorticat. Simptomele sunt: senzaia de oboseal, dureri de cap i pe traiectul
nervilor, paralizii.
Susele de Vitamina B 1 sunt: coaja boabelor de gru, produsele de origine animal, vit.B1 fiind
coenzima implicat n degradarea glucozei = sursa preferat de energie a celulelor.
64

Vitamina B 2 = riboflavina. Din ea deriv cteva coenzime:


FM = FLAVINMONONUCLEOTID
FAD=FLAVINADENINDINUCLEOTID=coenzim a enzimei din ciclul citric.
Simptomele lipsei de vit. B 2 sunt: - oboseal;- leziuni la colurile gurii i nasului; - n cornee apar
vase de snge supranumerare; - limba crete n dimensiune (glosit).
Surse de vit. B 2: laptele pstrat n vase nchise. Radiaiile UV distrug vit. B2.
Vitamina PP = nicotinamina sau acidul nicotinic. Intr n compoziia
AD = ICOTINAMIDADENINDINUCLEOTID, coenzim a unor enzime din
ciclul citric (= ciclul lui Krebs sau ciclul tricarboxilic).
Simptomele lipsei de vit.PP sunt: dermatoze, diaree, demen, chiar deces.
Surse de vit.PP: produse animale.
Vitamina B 6 = piridoxina sau piridoxal are:
-rol n metabolism, ca i coenzim a unor enzime implicate n sinteza de aminoacizi neeseniali, ca
TRANSAMINAZE I DECARBOXILAZE;
-rol n metabolismul triptofanului.
-n prezena vit. B 6, din TRIPTOFAN se sintetizeaz
SEROTONINA= substan cu aciune vasomotoare, care determin
VASODILATAIA i VASOCONSTRICIA vaselor sanguine.
Acidul folic are rol n sinteza proteinelor i acizilor nucleici, n creterea i repararea esuturilor.
Este necesar n sinteza HEM ului.
n carena de acid folic, vit C, vit. B 12 apar anemii.
+ Vitamina C
+ Vitamina B 12
ACIDUL FOLIC IACTIV

ACID FOLIC ACTIV sinteza HEM - ului


Acidul pantotenic i biotina sunt vitamine larg rspndite, carenele sunt rare.
Vitamina C = ACIDUL ASCORBIC, are rol n:
-sinteza COLAGENULUI (protein din structura dermei, esutului conjunctiv, inclusiv osos, n
spaiile dintre celule );
-absorbia FIERULUI;
- inhibarea reaciei dintre NITRII i AMINE, din colon, cu efect cancerigen:
+ Vitamina C
ITRII + AMIE ( HISTAMIE ) // ITROZAMIE ( cancerigene, din COLO )
Simptomele n carene de Vitamina C, sunt:
- producerea de hemoragii din cauz c pereii capilarelor devin fragili;
-leziuni la gingii, cderea dinilor, scderea rezistenei pielii, boala: SCORBUT.
VITAMIELE LIPOSOLUBILE
(xero = uscare) are rol n:
VITAMIA A - ATIXEROFTALMIC
-sinteza pigmenilor vizuali (rodopsina, iodopsina).
Carena duce la pierderea temporal a vederii la lumin puternic sau slab.
-Sinteza proteinelor, n creterea i refacerea esuturilor. n caren, cele mai
afectate esuturi sunt cele n care nmulirea celulelor este intens: ESUTURILE EPITELIALE:
epiderma (esut multistratificat), epieliul intestinal, epiteliul cilor respiratorii, endoteliul vascular,
corneea transparent. Celulele din aceste esuturi acumuleaz KERATIA (protein dur) i se
ntresc. La ochi poate provoca orbire (corneea transparent devine opac- xeroftalmie).
Surse de vitamina A sunt n: ficat, rinichi. Provitamina A are sursa n morcovi, legume i
fructe colorate glbui, unde pigmenii carotenoizi sunt precursori de vit. A .
n morcovi se gsete cel mai important precursor de vit. A : carotenul. Prin fierberea
alimentelor bogate n pigmeni carotenoizi se favorizeaz eliberarea acestora din celule.

65

VITAMIA D
ATIRAHITIC este implicat n absorbia calciului. Acioneaz
asemenea hormonilor ca hormon D = vitamina D activ.
Se sintetizeaz n 3 etape: n piele; n ficat; n rinichi. Dac exist afeciuni ale acestor organe,
sinteza de vit. D este afectat. Sursele de vit.D sunt: uleiul de pete (n exces este toxic).
VITAMIA K -ATIHEMORAGIC . Se gsete n frunzele unor legume: spanac, varz;
are rol n:
sinteza unor factori ai coagulrii (PROTROMBINA, sintetizat de flora microbian din intestin );
n sinteza florei intestinale;
nu strbate bariera placentar, copii nou nscui, n prima sptmn, nu au flor bacterian i dac
au hemoragii, trebuie s li se administreze vit. K.
CARACTERISTICILE UEI BUE DIETE :
Trebuie s corespund din punct de vedere energetic VEA=CEO
(ex. 2500 kcal=2500 kcal, cosa6000 kcal)
Trebuie s conin toi nutrienii necesari organismului (cca 50) din care:
Vitamine : 15; Minerale : 26; Lipide
Proteine : 20 aminoacizi (10 aminoacizi eseniali);
Glucide (glucoz, fructoz, lactoz, etc).
Valoarea energetic a alimentelor (VEA) trebuie s fie satisfcut astfel:
55% glucide (amidon);
30% lipide 20% lipide nesaturate, 10% lipide saturate;
15% proteine.
Raia alimentar trebuie s fie format din alimente diverse pentru a satisface
necesarul de nutrieni. Unele alimente pot conine substane toxice (prin contaminare), de care ns,
organismul se poate dezintoxica dac nu le consum zilnic.
Alimentele se pot grupa n 5 mari categorii:
1. Cereale i derivate din cereale. Grul conine:
- amidon, nutrientul cel mai important din punct de vedere energetic;
- Vitamine: grupul B, vit. E liposolubil;
- Minerale: 80% din Mg se pierde prin mcinare;
- fibre alimentare
2. Laptele i derivatele lui aliment complex:
Ca (500 ml/zi), Vitaminele B2 , A, B12
3. Carnea i alternativele ei (mazre, fasole, soia, linte)
Legume sunt surse incomplete de proteine ce se completeaz cu cele din gru:
Proteinele din gru sunt srace n LIZIN i bogate n METIONIN, iar proteinele din
leguminoase (din mazre, fasole etc.) sunt bogate n LIZIN i srace n METIONIN.
Porumbul este srac n LIZIN i n TRIPTOFAN.
Carnea este un aliment complex, coninnd:
- proteine complete = proteine cu valoare energetic ridicat , toi aminoacizii eseniali n
cantiti adecvate,
- Fe (culoarea roie a muchilor, chiar fr snge, este dat de Fe din compoziia mioglobinei din
fibrele musculare),
- Mg, Zn,
- Vitaminele B1, B2, PP, B12 (B12 se gsete numai n alimentele animale, de aceea vegetarienii
trebuie s ia suplimente de vit.B12). n organism se acumuleaz rezerve de B12 n ficat i acestea
ajung civa ani.Carena - avitaminoza B12 duce la anemie grav. Anemia este cauzat de un
complex de factori: lipsa Fe din alimentaie, lipsa vitaminei C, lipsa HCL din sucul gastric, lipsa B6,
a acidului folic, simptomele anemiei fiind: oboseala, paliditatea.
4. Legumele i fructele surse importante de vitamine i sruri minerale;
5. Grsimile i alcoolul trebuie consumate cu moderaie.
66

ntr-un regim alimentar corect sunt recomandate 3 mese zilnice pentru aduli i 5 mese
pentru copii (cu 2 gustri substaniale i nu bogate n glucide, care determin cariile).
O singur mas zilnic, chiar dac este adecvat din punct de vedere al nutrienilor sau energetic,
este ne recomandat pentru c suprancarc mecanismele de digestie, absorbie, metabolism i
excreie.
Atenie deosebit trebuie acordat tinerilor n cretere i femeilor nsrcinate sau care
alpteaz pentru asigurarea necesarului de Ca, Fe, proteine de calitate i vitamine. Felul cum
evolueaz sarcina se poate aprecia dup evoluia n greutate a mamei. nainte de natere, femeia are
cu 11 kg mai mult fa de normal (3,5 kg reprezint ftul). La sfritul primului trimestru de
sarcin, femeia are in plus 1,4 kg, apoi, n fiecare sptmn cte + 0,4 kg (38 sptmni). Femeile
subnutrite pot face edeme se umfl minile i picioarele) Copii sub 2,5 kg sunt sub greutate.

METABOLISMUL
METABOLISMUL EERGETIC.
DETERMIAREA ITESITATII METABOLISMULUI EERGETIC
Organismele vii sunt traversate de un flux permanent de materie i energie.
Energia provine din substanele alimentare, pe dou ci:
1. n urma reaciilor hidrolitice, n procent de 1% (ex. : cele care se refer la degradarea
glicogenului, amidonului, lipidelor, proteinelor) i
2. n urma reaciilor de oxidoreducere, din lanul respirator, n procent de 99%.
Energia rezultat este depozitat temporar n substanele fosfat-macroergice: ATP-ul i CP
=creatin fosfatul. Energia CP este utilizat prin transferarea ei la ATP.
Organismul apeleaz la rezervele de energie depozitate n ATP pentru
contracia muscular,
reabsorbia la nivelul tubilor uriniferi, (aceste dou procese fiind cele mai mari
consumatoare de energie ale organismului),
absorbia intestinal,
sinteza substanelor (proteine etc,)
Fluxul de energie care nsoete fluxul de substane din organism se numete
metabolism energetic.
Consecutiv desfurrii diferitelor activiti rezult
energie caloric, astfel c,
producia de cldur reprezint un
indicator preios al intensitii metabolismului intermediar,
al intensitii arderilor.
Metabolismul energetic - ME este energia care se elibereaz n organism n urma
degradrii substanelor energetice (glucide, lipide, proteine, ATP).
METABOLISMUL BAZAL ( MB )
Metabolismul bazal este metabolismul energetic ce corespunde situaiei n care
organismul consum cea mai mic cantitate de energie i, deci, produce cea mai diminuat cantitate
de cldur pentru ntreinerea funcionrii organismului la nivelul cel mai redus de activitate - n
timpul somnului sau n anumite condiii standard stabilite:
- repaus fizic - cu 24 ore nainte de determinare nu se face efort fizic, iar cu o jumtate de or
nainte se st n poziie orizontal, cu musculatura relaxat;
-repaus psihic, fr preocupare psihic, ntr-un spaiu linitit, linite, culoarea pereilor verde sau
albastru;
-repaus digestiv cu 24 ore nainte nu se consum proteine, iar ultima mas se ia cu cca. 12 ore
nainte de determinare;
-confort termic , adic 20 oC mbrcat, 30 oC dezbrcat.
67

Valoarea MB se determin dup procedeul descris la ME i se exprim la


greutatea corporal sau la suprafaa corporal.
Valoarea MB este de aprox. 1 kcal/kg corp/or,
deci la 75 kg este de 75 x 24 h = 1700 kcal
Valorile MB variaz n funcie de greutatea, de nlimea - suprafaa corpului; de vrst:la
copii este mai crescut dect la vrstnici; de sex-la femei sunt mai sczute la femei
34kcal/m2suprafa corporal/h,la brbai: 40 kcal/m2 suprafa corporal/h; de climat este mai
crescut spre nord; de ritmul nictimeral - la animalele diurne este mai crescut ziua, iar la animalele
nocturne este mai crescut noaptea; de diet - este mai sczut la vegetarieni.
Valoarea MB este un indicator al strii de sntate. Crete foarte mult n hipertiroidism,
cnd oxidrile celulare se decupleaz de fosforilarea oxidativ.
ALCTUIREA RAIEI ALIMETARE
La alctuirea raiilor alimentare se au n vedere vrsta, sexul, greutatea corporal, condiiile geografice i felul
activitilor prestate de subiect. Compoziia chimic i puterea caloric a alimentelor se iau din tabele. Activitile au
fost grupate n 4 categorii, n raport cu energia consumat zilnic:
Categ.
evoile energetice Kcal
Felul muncii
I.

Persoane care desfoar munc intelectual: profesori, medici, 3000 - 3200


ingineri, cercettori, funcionari etc.
II.
Persoane care lucreaz n producia mecanizat: strungari, frezori, 3500
textiliti etc.
III.
Persoane care fac munc fizic lucrnd pe maini: tractoriti, 4000
excavatoriti etc.
IV.
Persoane care fac munc fizic grea: hamali, cosai, la spatul 4500 - 5000
pmntului etc.
La alctuirea raiilor alimentare se are n vedere c:
1) puterea caloric a raiei alimentare s corespund consumului zilnic de energie. Valoarea energetic a
alimentelor trebuie s fie repartizat proporional astfel:
55% glucide (amidon), 30% lipide (20% nesaturate, 10% saturate); 15% proteine.
2) proporia de proteine, lipide, glucide variaz n funcie de felul muncii prestate:
Coninutul n hran (g / 24 h) al
Total g
Categ.
Proteinelor
Lipidelor
Glucidelor
(P)
(L)
(G)
I.
109
106
433
548
II.
122
116
491
729
III.
141
134
558
833
IV.
163
153
631
947
3) Organismul are nevoie de proteine cu valoare biologic complet (proteine care conin toi aminoacizii, cum este
cazeina i lactoalbumuna din lapte, avalbumina i ovovitelina din ou, albumina i miozina din carne). Proteinele din
cereale, leguminoase (mazre, fesole) nu conin toi aminoacizii eseniali i, de aceea, sunt considerate proteine cu
valoare biologic incomplet;
4) prin amestecarea proteinelor cu valoare biologic complet cu cele cu valoare biologic incomplet se ridic
valoarea biologic a proteinelor cu valoare biologic incomplet cu mult peste media aritmetic a componentelor.
Astfel, amestecul de 100 g carne i 200 g fin alb are o valoare biologic mai mare dect 300 g carne;
5) cu ct regimul alimentar este mai variat, cu att asigur mai bine necesarul de substane hrnitoare;
6) un consum exagerat de grsimi, de proteine sau de glucide duce la perturbri metabolice. Excesul de lipide cauzeaz
acumularea de corpi cetonici n organism, cel de proteine acumularea de amoniac i uree, iar cel de glucide ncarc
exagerat tubul digestiv i poate duce la diabet zaharat.
Un exemplu de raie alimentare alctuit dup aceste reguli este urmtorul:
Produsul alimentar
Coninutul n proteine, lipide, glucide (g)
Puterea
caloric
Cantitatea(g)
denumirea
P
L
G
kcal
200
Pine
1 3 ,7 8
1 ,3 0
9 5 ,4 5
4 5 9 ,8
200
Macaroane
1 8 ,7 0
1 ,6 8
142,46
6 7 5 ,4
200
Carne vit
3 8 ,0 0
1 8 ,9 0
3 3 1 ,6
100
B r nz
1 5 ,3 6
1 7 ,1 0
2 ,9 4
2 3 4 ,1
200
Ou
2 4 ,0 0
2 2 ,8 0
0 ,9 8
3 1 4 ,4

68

100
50
300
100
50
50

Zahr
Dulcea
mere
Ca rt o f i
M o rco v i
Ptrunjel
U le i

0 ,1 7

9 8 ,8 0
3 2 ,9 6

4 0 5 ,5
1 0 8 ,8

4 ,2
1 ,0 4
0 ,7 2
-

4 7 ,4 0

5 7 ,0 0
7 ,4 0
4 ,5 5
-

2 5 0 ,8
3 4 ,6
2 1 ,6
4 4 ,0

Total:
alimente
115,97
109,18
442,46
3278,4
VALOAREA EERGETIC A UOR ALIMETE
Denumirea produsului alimentar
Proteine
Lipide
Glucide
Coninutul n kcal
( 100 g )
g
g
g
Fin de cartofi
0 ,7 0
8 0 ,4 7
3 3 2 ,8
Fin de gru cl.I
9 ,3 5
1 ,0 2
6 9 ,9 5
3 3 4 ,6
Fin de gru cl.II
9 ,7 8
1 ,3 0
6 8 ,4 1
3 3 2 ,7
Gri
9 ,5 2
0 ,7 4
7 0 ,3 7
3 3 4 ,4
C a r n e d e v it
1 9 ,0 0
9 ,4 5
1 6 5 ,8
Carne de iepure
2 0 ,4 3
7 ,2 0
1 5 0 ,7
C a r ne de po r c
2 2 ,3 3
9 ,0 0
1 7 5 ,3
C r e ie r
8 ,5 5
8 ,5 5
1 1 4 ,6
Limb de vac
1 5 ,2 0
1 5 ,7 5
2 0 8 ,8
Ficat de vac
1 8 ,0 5
3 4 ,5 0
2 ,9 4
1 2 3 ,7
unc
1 6 ,1 5
3 1 ,5 0
3 9 5 ,2
Carne de curcan
2 3 ,2 8
7 ,6 5
1 6 6 ,6
C a r n e d e g in
1 9 ,0 0
4 ,5 0
1 9 9 ,8
Carne de pui
2 0 ,4 3
2 ,2 5
1 0 4 ,7
Smntn cl.I
2 ,8 8
2 8 ,5 0
2 ,4 5
2 8 6 ,9
1550

FUCIA RESPIRATORIE.
Producerea energiei n organism.
Plantele sintetizeaz cu ajutorul luminii solare substanele organice. Energia solar este
nmagazinat n legturi chimice. Pentru obinerea energiei, n organismul animal i al omului,
substanele organice sunt degradate pe doua ci:
- degradarea hidrolitic (n tractul digestiv),(furnizeaz 1% din energia organismului);
- degradarea oxidativ (care furnizeaz 99% din energia produs n organism).
Degradarea substanelor organice se poate face :
-pe cale anaerob (elibereaz o mic parte din potenialul energetic al substanelor);
-pe cale aerob, pn la produi finali CO2 i H2O, cu eliberarea ntregului potenial de energie, a
unei cantiti mari de energie, iar, n cazul proteinelor, cu eliberarea de CO2 , H2O i uree i a
potenialului energetic parial .
Nu toate reaciile implicate n degradarea substanelor organice (glucozei, lipidelor,
proteinelor) elibereaz suficienta energie pentru sinteza ATP, dar toate furnizeaz energie, din care,
o parte se pierde sub form de cldur.
Acidul adenozintrifosforic (ATP) este surs de energie a organismului. Este surs de
energie pentru absorbia la nivelul intestinului si rinichiului pentru absorbia primar; pentru sinteza
proteinelor, care consun foarte mult ATP; pentru generarea potenialelor de aciune; pentru
bioluminiscen, pentru descrcrile electrice la unii peti etc.
GLICOLIZA
Degradarea glucozei n lipsa O2 = GLICOLIZA AAEROB este caracterizat de:
- produsul final - acidul lactic,
- eliberarea a 5% din potenialul energetic al glucozei.
- bilanul energetic 2 molecule ATP/1 molecul de glucoz.

ACID PIRUVIC
CH3-CO-COOH

ACID LACTIC
+ ADH + H+ CH3 CH (OH) - COOH

69

Degradarea glucozei n prezena O2 = GLICOLIZA AEROB, este caracterizat de:


- bilanul energetic 38 molecule ATP/1 molecul de glucoz.
- Acidul piruvic nu se transform n acid lactic ci reacioneaz cu coenzima A
rezultnd acetil-coenzima A. Acetil-coenzima A intr n ciclul citric(ciclul Krebs, ciclul acizilor
tricarboxilici).
ACID PIRUVIC

+ COE"ZIMA A

ACETIL-COE"ZIMA A
PIRUVAT DECARBOXILAZA
O

+ AD

CH3 C S CO A
H2
CO
Piruvat decarboxilaza are ca enzim vitamina B1. n cazul cnd lipsete din organism
vitamina B1, acidul piruvic nu se poate transforma n acetil coenzima A i glicoliza aerob este
blocat.
Acidul piruvic n exces este toxic, n primul rnd pentru celulele nervoase.
ACETIL-COEZIMA A intr n ciclul citric (ciclul Krebs, ciclul acizilor tricarboxilici).
 CICLUL CITRIC au loc 4 dehidrogenri succesive ale substanelor, formndu-se:
3 molecule ADH i 1 molecul FADH2 / din 1 molecul de Acetil-coenzima A.
ADH+ H + i FADH2 transport H2 n LATUL RESPIRATOR, unde:
1 ADH + H + asigur formarea a 3 ATP, iar
1 FADH2
asigur formarea a 2 ATP.
 LAUL RESPIRATOR:
- 2 atomi de H, (provenii din ADH+H + sau FADH2) se desfac n 2 protoni i 2e ;
- 2e sunt transportai n continuare prin lanul respirator i n final:
- 2e reduc oxigenul respirator: O2 + 2e O22
EERGIE
2 H+ + O2 H2O APA METABOLIC I
n materia vie, CO2 rezult n urma reaciilor de decarboxilare i nu din reacia C +
O2 .
Degradarea unei molecule de glucoz:
- prin glicoliza anaerob duce la formarea de ACID LACTIC + 2 ATP;
- prin glicoliza aerob duce la formarea de
CO2 + H2O + 38 ATP.
Din 1 molecul glucoz 4 ADH + H + x 3 = 12 ATP
6 ADH + H + x 3 = 18 ATP
2 FADH2
x 2 = 4 ATP
+ 2 ATP
+ 2 ATP
Total
38 ATP
ATP
ACIDUL ADEOZITRIFOSFORIC
CH3COCOOH

HOPOH

OH

HS CO A

HOPOH

OH

O
O
O

HOPOPOPOH

OH OH OH + RIBOZA + ADEIA

LATUL RESPIRATOR
n materia nevie, expresia arderilor este focul, iar n materia vie este respiraia. Focul
presupune eliberarea brusc a unei mari cantiti de energie prin reacia:
O2 + H2 = 2H2O
O2 + C = CO2
Arderile = oxidrile care au loc n materia vie au ca produi de ardere-oxidare:
- CO2 + H2O (n cazul glucidelor i lipidelor), CO2 + H2O + uree (n cazul proteinelor);
- nu elibereaz brusc o cantitate mare de energie, sunt lente.
Organismul animal este U MOTOR CARE ARDE HIDROGE, care provine din
dehidrogenarea unor substane din ciclul citric sau din glicoliza anaerob.
70

- H2 este transportat n lanul respirator de ADH+ H + i FADH2


AD = forma oxidat ( ICOTIAMIDADEIDIUCLEOTID)
ADH = forma redus ( derivat al vitaminei PP)
FADH=(FLAVIADEIDIUCLEOTID),(derivat al vitaminei B2).
Lanul respirator este reprezentat de un ir de compui care au afinitate fa de H2, aceasta fiind
cu att mai mare cu ct compuii sunt situai mai spre captul lanului.
H2 nu poate trece de la un compus la altul dect n ordinea n care sunt dispui compuii.
Oxidarea = combinarea unui compus cu O2 sau pierderea de H2 sau de e
Reducerea = combinarea cu H2 sau acceptarea de e
Reacia de oxidare elibereaz energia, care dac atinge o anumit cantitate, poate servi la
sinteza moleculelor de ATP, sau, n caz contrar se pierde sub form de cldur.
H2 preluat de la substrate de ctre AD i FAD, are o energie potenial de reacie,
eliberat treptat de-a lungul lanului respirator cu ocazia reaciilor de oxido-reducere
succesive la care particip.
H2 se desface n H+ i e
e determin n continuare reacii succesive de oxido-reducere.
n final e sunt acceptai de Oxigen care devine oxigen ionic, form n
care reacioneaz cu H2 formnd apa metabolic i energie.
Deci, n lanul respirator:
- 2 atomi de H, (provenii din ADH+H + sau FADH2) se desfac n
- protoni i 2e ;
- 2e sunt transportai n continuare prin lanul respirator i n final:
- 2e reduc oxigenul respirator: O2 + 2e O22
2 H+ + O2 H2O
+
ADH + H intr la nceputul lanului respirator, iar
intr n una din etapele urmtoare ale lanului respirator,
FADH2
o molecul de ADH + H + permind sinteza a 3 molecule de ATP, iar
permind sinteza a 2 molecule de ATP.
o molecul de FADH2

n materia vie, CO2 rezult n urma unor reacii de decarboxilare i nu din reacia direct C + O2. Degradarea
unei molecule de glucoz:
- prin glicoliza anaerob duce la formarea de acid lactic + 2 ATP;
- prin glicoliza aerob duce la formarea de CO2 + H2O + 38 ATP.
Stocarea energiei n organismul animal. Formele sub care este stocat energia n organism sunt glicogenul i lipidele.
Avantajele stocrii glicogenului:
- elibereaz energia i n condiii aerobe (glucoza), pe cnd grsimile nu;
- energia se elibereaz mult mai repede din glucoz dect din acizii grai.
Avantajele stocrii grsimilor
- 1 g grsime furnizeaz 9 Kcal, deci:
- 0,1 g grsime furnizeaz 1 Kcal;
- 1 g glicogen furnizeaz numai 4 Kcal i , deoarece depunerea a 1 g glicogen se
face cu 3 g H2O, deci total 4 g, rezult c 4 g (glicogen + ap) 4 Kcal , deci :
- 1 g glicogen stocat + ap furnizeaz 1 Kcal .
La aceeai cantitate de energie furnizat, rezerva energetica stocat consumat de
glicogen este de 10 ori mai grea dect cea de grsime.
Psrile migratoare au un depozit energetic format de grsime care reprezint 40-50 % din greutatea corpului.
Astfel o pasre de 3 Kg (3000 g) care are 40% grsime, are un depozit de numai 1200g grsime din care i se furnizeaz:
9Kcal x 1200g = 10 800 Kcal. Pentru a obine aceeai cantitate de energie din glicogen, rezerva de glicogen ar fi
de 10 ori mai mare, deci 12 Kg.
Glicogenul este stocat ca surs de energie de paraziii intestinali pentru care greutatea glicogenului nu
conteaz, deoarece nu se deplaseaz i care triesc temporar n condiii anaerobe; i , de asemenea, pentru animalele
puin mobile.
Glicoliza anaerob este prezent i la om, se desfoar n condiii de efort foarte intens, cnd
aprovizionarea esuturilor cu oxigen este insuficient. Petii care ierneaz n apele dulci stttoare, care nghea la
suprafa, i obin energia prin glicoliz anaerob. Dac acidul lactic care rezult, se acumuleaz n cantitate prea
mare, devine toxic. Unii peti evit acest lucru producnd alcool etilic ca produs final al glicolizei anaerobe, i care
poate fi eliminat din corp prin difuziune la nivelul branhiilor, spre deosebire de acidul lactic care nu poate fi eliminat
prin branhii. Dei 1 g de alcool etilic elibereaz prin ardere 7 Kcal, deci dei alcoolul este un material energetic
important, aceti peti l risipesc pentru a evita astfel toxicitatea acidului lactic.

71

4.2.

Ecofiziologia plantelor. utriia plantelor

- Rolul nutrienilor, apa, srurile minerale


- Metabolismul plantelor.
Anabolismul-Catabolismul glucidelor. Fotosinteza

partea 2 din manual


partea 2 din manual

Mecanisme funcionale ale integrrii i ecofiziologia plantelor.

ROLUL APEI
Apa n corpul plantelor. Organismele vegetale conin 90-95% ap. Excepie fac seminele
care au 5-10% ap. Din punct de vedere al coninutului de ap, plantele se clasific n: poikilohidre algele terestre, lichenii, muchii; acestea pot s piard pn la 90% din apa pe care
o conin, in condiii nefavorabile i, cnd revin la condiii normale, se hidrateaz, revenind la viaa
normal; -homeohidre majoritatea plantelor, care nu pot s piard mai mult de 50% din ap,
deoarece se ofilesc i mor.
Circulaia apei n plante. Apa este absorbit de rdcini, trece prin rdcini pn
la nivelul vaselor conductoare lemnoase, care strbat toat planta, asigurnd urcarea apei din
rdcini, prin tulpini pn la frunze, unde apa se evapor n procesul de transpiraie. Astfel, n
corpul plantei exist o coloan continu de ap. n unele cazuri, aceast coloan poate fi ntrerupt
de bule de gaz, fenomen numit embolie; cnd bulele se unesc fenomenul se numete cavitaie.
Rolul fiziologic al apei
1-Apa servete la rigidizarea organelor, avnd o funcie mecanic.
2-Apa servete creterea celulelor, n lipsa apei diviziunea celular este stopat.
3-Apa reprezint mediul de dispersie i favorizeaz reaciile chimice.
4-Apa particip ca i reactant, de ex. , n procesul de fotosintez.
5-Apa asigur unitatea funcional a organismului vegetal, ionii i moleculele dizolvate se mic
ntr-un flux continuu dinspre rdcin spre frunze i napoi.
ABSORBIA APEI.
Organele specializate pentru absorbie sunt rdcinile dar i frunzele pot s
absoarb cantiti mai mici de ap. Absorbia prin rdcini se face prin difuziune n
proporie de 95%. Apa are tendina s se deplaseze de la o concentraie mai mic la
o concentraie mai mare. Celulele din rdcini au de regul o concentraie mai mare
dect soluia solului i astfel, apa este obsorbit.
Formele apei n sol. Capacitatea total pentru ap a solului este reprezentat de:
1-Apa de gravitaie. Aceasta este apa liber care ajunge n sol datorit ploii i care se scurge pn
la pnza de ap freatic. Este forma de ap cea mai accesibil plantelor.
2- Apa de imbibiie- este apa reinut de coloizii solului.
3- Apa de capilaritate- din spaiile capilare sau n pelicule de suprafa ale solului.
4- Apa de constituie- este apa fixat n compuii chimici ai solului.
5- Vaporii de ap din sol.
Pentru plante sunt accesibile apa de gravitaie i apa de capilaritate i o mic parte din apa
de imbibiie, celelelte forme fiind inaccesibile. Cantitatea de ap inaccesibil plantelor determin
coeficientul de ofilire.
Tipurile de sol: 1-nisipul, 2-solul obinuit i 3-argila, difer ca i compoziie chimic i ca
mrime a particulelor. Granulele cele mai mari se gsesc la nisip i cele mai mici la argil. Nisipul
permite trecerea rapid a apei, n timp ce argila reine apa. Pentru cultura plantelor este ideal
amestecul celor trei forme.
Schimburile de ap ntre celul i mediu
1-n mediu hipotonic, apa intr n celula care se umfl.
2-n mediu isotonic, care are aceeai concentraie ca i celula, celula ramne la fel.
3-n mediu hipertonic, apa iese din celul, deoarece mediul are o concentraie mai mare dect
72

celula. Pus ntr-un mediu hipertonic celula pierde ap i se instaleaz starea de plasmoliz. Din
aceast stare celula ii poate reveni, instalndu-se starea de deplasmoliz sau, dac pierderea de
ap este excesiv, celula moare, plasmoliza final este ireversibil.
FACTORII CARE IFLUEEAZ ABSORBIA APEI
1. Umiditatea solului. Umiditatea optim a solului este 75-80% din capacitatea total pentru ap a
solului. La valori mai mici, apa este greu accesibil iar la valori mai mari, bltete, nlocuiete aerul
din sol i declaneaz procese de fermentaie.
2. Presiunea osmotic a soluiei solului este dat de srurile dizolvate.
Valorile normale sunt de 0,5-1%. In situaia valorii de peste 1% se deosebesc:
la 1-1,5%-solul srturat; ntre 1,5-2,5soluri foarte srturate, numite solonceaguri. Plantele care
triesc pe aceste soluri srturate au adaptri specifice pentru a putea absorbi apa.
3. Temperatura solului Absorbia apei ncepe la 1-2oC ajunge maxim la 20-25oC, dup care
scade treptat pn la 45oC. Peste 45oC absorbia apei este stopat pentru c apar modificri ale
metabolismului celular. Legat de temperatur a fost remarcat fenomenul de secet fiziologic, care
apare in situaia cnd n sol exist ap suficient dar planta nu o poate absorbi datorit temperaturii
sczute (8 oC).
4. Oxigenul din sol este absolut necesar datorit participrii lui n reaciile de oxidare. nlocuirea
aerului din sol cu apa declaneaz fermentaii, care sunt de 2 feluri, la plante: 1- fermentaii
alcoolice- produc alcool etilic; 2 fermentaii lactice produc acid lactic.
5. pH-ul solului influeneaz absorbia n funcie de specie. De ex. Cartoful triete bine la un pH
acid - 5, grul la un pH 6, trifoiul la un pH-7 (neutru), lucerna la pH 8 (bazic). Turba crete
aciditatea solului.
TRASPIRAIA
Transpiraia este pierderea apei din plant sub form de vapori.
La plantele inferioare, pierderea apei se face pe toat suprafaa corpului.
La plantele superioare, transpiraia are trei etape:
1-evaporarea apei n spaiile intercelulare din mezofil;
2-difuziunea vaporilor de ap nspre epiderma frunzei;
3-eliminarea vaporilor de ap n mediul nconjurtor.
Din punct de vedere al transpiraiei, plantele se clasific n trei tipuri ecologice:
1-higrofite care triesc in medii umede i elimin 10 g de ap / dm2 de frunz / or.
2-mezofite care elimin 1 g de ap / dm2 de frunz / or.
3-xerofite care sunt plante de uscciune i elimin 0,1 g de ap / dm2 de frunz / or.
1. Transpiraia prin stomate.
Cea mai mare parte a apei transpirate se pierde prin stomate, care sunt pori la suprafaa frunzelor.
Stomatele sunt compuse din dou celule care pot avea form de boabe de fasole, hilul acestora
delimitnd ostiola (deschiderea stomatelor). La cereale celulele stomatelor sunt n form de halter.
Mecanismul de nchideredeschidere al stomatelor depinde de factorii de mediu:
- lumina-determin deschiderea stomatelor,
- CO2 n exces determin deschiderea stomatelor,
- hormonul ABA-acidul abscisic, sintetizat n perioade de secet, determin nchiderea.
2. Transpiraia prin cuticul se realizeaz pe toat suprafaa frunzei, n cantitate foarte
redus, depinznd de grosimea cuticulei i de cantitatea de cear pe care o conine.
3. Transpiraia prin lenticele are loc la nivelul ramurilor i a tulpinilor i este forma de
baz a transpiraiei cnd lipsesc frumzele: toamna trziu, iarna i primvara.
FACTORII CARE IFLUEEAZ TRASPIRAIA
Factori externi
1-Umiditatea relativ a aerului. -Cnd aerul este foarte uscat, stomatele se inchid i transpiraia
73

este blocat. -La o uscciune moderat, este favorizat transpiraia, respectiv evaporarea apei. -La
umiditate mare transpiraia este inhibat, pentru c vaporii de ap nu pot s difuzeze.
2-Lumina. -Lumina stimuleaz transpiraia prin deschiderea stomatelor. -Excepie prezint
cactuii, care triesc n zone aride i calde, cu ap puin la dispoziie i care trebuie sa fie
economisit. Ziua, cactuii au stomatele nchise, ca s nu piard ap iar noaptea, cnd nu este att
de cald, au stomatele deschise.
3-Temperatura. -Transpiraia ncepe de la 2-3oC, crete pn n jur de 30oC, dup care ncepe s
scad, pn la 45oC.
Factori interni.
1-Suprafaa frunzei. Cu ct suprafaa frunzei este mai mare, transpiraia este mai mare.
2-Densitatea stomatelor. Cu ct este mai mare, cu att i transpiraia este mai mare.
3-Permeabilitatea membranelor celulare. Dac sunt permeabile, apa trece mai uor.
4-Perii de pe frunze care pot fi vii sau mori, reduc transpiraia pentru c menin ntre ei o
ptur de aer saturat cu vapori de ap.
Rolul transpiraiei
1-Stimuleaz absorbia apei datorit apelului foliar (presiunea de vapori este mai sczut la
nivelul frunzei dect la nivelul rdcinii i, ca urmare, apa urc in plant.)
2-Stimuleaz fotosinteza. Plantele cu transpiraie intens au i un schimb intens de O2 i CO2 ,
respectiv au i fotosinteza mai intens.
3-Asigur reglarea termic, prin mpiedicarea supranclzirii frunzelor n timpul verii.
Variaia diurn a transpiraiei. Dimineaa transpiraia este sczut, la ora 12 este moderat, este
maxim n jurul orei 15, iar seara este sczut.
Variaia sezonier a transpiraiei. Primvara i toamna transpiraia este redus, iarna este foarte
redus, iar vara este maxim.
Gutaia este pierderea apei sub form de picturi de ap lichid, n care sunt dizolvate sruri
minerale, deosebindu-se de transpiraie unde apa este sub form de vapori. Se produce n condiii n
care nu poate avea loc transpiraia:
- la ntuneric, la rcoare, ntr-o atmosfer saturat cu vapori de ap.
4. ASCESIUEA APEI  PLAT.
Depinde de :
1-Presiunea radicular, prin care rdcina mpinge apa s urce.
2-Transpiraia la nivelul frunzei, care produce un deficit hidric care trage apa.
3-Coeziunea moleculelor de ap, datorat forei legturilor existente ntre moleculele.
4-Coloana de ap se sprijin pe pereii vaselor conductoare, ce ajut s nu cad apa.
Bilanul apei n plant depinde de absorbie, de apa reinut de ctre plant i de transpiraie. Cnd
transpiraia este mai intens dect absorbia, bilanul este negativ i planta ncepe s se ofileasc.
Diferitele forme de ofilire sunt:
1-ofilire incipient cnd frunzele i pierd turgescena; apare n orele dup-amiezii;
2-ofilire temporar cnd deficitul de ap se ntinde pe o perioad mai mare de 12 ore;
3-ofilire permanent apare n perioade de secet i poate conduce la moartea plantei.
Efectele excesului de ap
Acumularea apei determin condiii de hipoxie (oxigen puin) sau anoxie (lips total de
oxigen), ambele condiii inducnd fenomene de fermentaie.
Simptomele excesului de ap:
- pentru frunze pierderea turgescenei, reducerea creterii frunzelor,
mbtrnire prematur (senescen), cderea frunzelor (abscizia);
- pentru tulpin se reduce lungimea tulpinilor i crete diametrul;
74

pentru rdcin se inhib creterea, apar rdcini adventive i


rdcini cu gravitropism negativ (care ies din sol).
Efectele deficitului de ap.
Deficitul de ap se datoreaz lipsei apei, secetei fiziologice la temperatur sczut sau la
srturarea solului).
Fa de condiiile de stress, plantele i dezvolt diferite adaptri.
- Adaptri la deficit de ap:
- sistemul radicular se dezvolt n profunzimea solului, - se reduce suprafaa frunzelor,
- frunzele se ruleaz, - stomatele se nchid, - pe suprafaa frunzelor apare o cuticul
groas sau peri foliari, - reducerea ciclului de dezvoltare al plantelor la perioada umed.
FACTORII DE CARE DEPINDE ABSORBIA APEI:
- distribuia spaial a rdcinilor, - rata de formare a rdcinilor,
- gradul de suberificare a rdcinilor (suberina este o substan care impregneaz pereii celulelor i
i face impermeabili),
- gradul de contact ntre rdcini i particulele de sol,
- raportul rdcin tulpin,
- rata de transport a sevei brute (apa i srurile minerale),
- rata de transport a sevei elaborate (apa i substanele organice).
FACTORII CARE INFLUENTEAZA PIERDEREA DE APA:
numrul i mrimea frunzelor, mrimea i densitatea stomatelor, orientarea frunzelor (frunzele
care stau perpendicular pe direcia luminii pierd cantitate mai mare de ap, cele paralele pe direcia
luminii pierd cantitate mai mic), grosimea cuticulei pe frunze (cuticula groas determin o
transpiraie mic), arhitectura coronamentului - cele dou extreme de coronament sunt:
coronamentul columnar, la plop i coronamentul deschis la care transpiraia este foarte intens.

5. UTRIIA MIERAL A PLATELOR


Plantele fac parte din categoria organismelor autotrofe, capabile s se hrneasc singure, s
i produc substane organice. Pentru aceasta, plantele absorb ap i sruri minerale.
Principalele sruri minerale absorbite de ctre plante se gsesc n soluia solului sub form de
ioni.
Unele elemente minerale se gsesc n cantiti mai mari, ntre 10 i 102 % i se numesc
macroelemente: carbonul, hidrogenul, oxigenul, azotul, fosforul, potasiul, sulful, sodiul i
clorul.
Elementele care sunt necesare n cantiti mai mici de 103 i 105 % se numesc microelemente:
cuprul, zincul, fierul, borul, manganul.
Exist i elemente numite ultramicroelemente, necesare n cantiti extrem de mici: aurul,
argintul, elementele radioactive. Fiecare dintre elemente are un anumit rol.
Elementele eseniale au urmtoarele caracteristici:
1- nu pot fi nlocuite cu alte elemente,
2- n lipsa lor planta i ncheie ciclul de dezvoltare,
3- n lips, planta manifest simptome de caren.
Elementele minerale se gsesc n sol i sunt antrenate de ctre ap. n zonele ploioase, apa
de ploaie spal solul antrennd n profunzime i elementele, motiv pentru care aceste soluri devin
srace, n timp. Procesul de splare a elementelor depinde i de structura solului (ex., nisipul las s
se scurg uor elementele, argila le reine).
ecesarul de elemente pentru plante a fost stabilit prin incinerarea materialului vegetal.
s-au
Incinerarea se face n cuptoare electrice la 600oC, rezultnd cenua de plante. n cenu
75

determinat elementele constitutive.


Pentru a stabili rolul fiecrui element s-au folosit culturi hidroponice. Acestea sunt lichide care
conin amestecuri de minerale. Pe rnd, s-a scos cte un element i s-au urmrit simptomele de
caren. n alte variante experimentale, introducnd n exces cte un element, s-au stabilit
simptomele de toxicitate.
AZOTUL
Plantele pot folosi azotul din sol pe care l absorb i l utilizeaz.
Azotul se gsete n aerul atmosferic n proporie de aproximativ 80% dar plantele nu l pot
utiliza. Exist bacterii care triesc n sol i care pot fixa azotul atmosferic. Dup ce l-au fixat,
acesta se transform n azotai care pot fi utilizai de plante. Bacteriile fixatoare de azot
triesc n sol fie liber, fie formeaz simbioze cu rdcinile anumitor plante. n aceast
simbioz exist o relaie de ajutor reciproc adic bacteria asigur azotul pentru plant iar
planta i asigur bacteriei substane organiceDe ex., leguminoasele (fasolea, soia) formeaz pe
rdcini nodoziti.
Rolul azotului n plante.
1 - Rol structural, intr n alctuirea aminoacizilor i prin ei n structura proteinelor, n
acizi nucleici AD, AR, n enzime. 2 Este implicat n fotosintez. 3 n diviziunea
celular. 4 Determin acumularea zaharurilor n fructe i n tuberculi.
Simptomele de caren a azotului:
-frunzele au o culoare verde-albstruie, uneori tulpinile se coloreaz n rou (de ex., la tomate sau
porumb),
-se dezvolt tulpini lemnoase,
-apare cloroza frunzelor (nglbenirea) i cderea lor (abscizie).
POTASIUL
Este cel mai abundent cation din citoplasm.
Regleaz potenialul osmotic al celulei.
Intr n structura a numeroase enzime implicate n respiraie.
Simptomele de caren de potasiu:
- decolorarea vrfului i marginilor frunzelor,
- apar pete necrotice de la baza plantei spre vrf,
- frunzele se ncreesc,
- tulpinile suntsubiri i se curbeaz.
FOSFORUL
Apare n plante sub form de fosfai.
Rolul fosforului:
- intr n structura moleculelor ATP, care este molecula energetic esenial din organism; cnd
ATP se descompune, elibereaz energie ce este folosit pentru absorbia elementelor minerale i
pentru metabolism.
Simptomele de deficien:
- creterea este ncetinit, - tulpini scurte,
- frunze de culoare verde nchis cu pete pe suprafa,
- uneori apar coloraii roii pe frunzele de la vrful tulpinii.
Aceste trei elemente minerale eseniale, de regul se gsesc n sol n cantiti
insuficiente, care limiteaz creterea i productivitatea plantelor. De aceea, n practicile
agricole se aplic pe sol ngrminte complexe. Tendina modern n agricultura durabil
(agricultura n care se obin producii mari concomitent cu protecia mediului nconjurtor)
este de a utiliya cantiti ct mai mici de ngrminte i de pesticide sau ierbicide, pentru a
proteja solul. Toate substanele care se aplic pe suprafaa solului i modific compoziia i n
timp deterioreaz solul.
Fertilizarea plantelor de apartament se face diferit n funcie de anotimp. Iarna se
fertilizeaz o dat la 6 sptmni, iar de primvara p-n toamna se aplic fertilizatori o dat
76

la 2 sptmni. n funcie de tipul de plante n ngrmnt trebuie s predomine azotul


pentru plantele ornamentale prin frunze, iar pentru plantele cu flori, trebuie s predomine
potasiul.
6. FACTORII DE MEDIU AI ABSORBIEI ELEMETELOR MIERALE
FACTORI EXTERI: 1-Umiditatea solului - umiditatea optim este de 75-80%; n solul mai
umed de 80% apa bltete. n solul mai uscat, elementele minerale sunt mai greu de extras din sol.
2-Temperatura absorbia elementelor minerale ncepe la 5-6oC, crete proporional cu
temperaturap-n la 35oC dup care intr n declin. 3-Lumina influeneaz indirect absorbia prin
deschiderea stomatelor, creterea transpiraiei, noirea fluxului de lichid.
FACTORI ITERI
1-Suprafaa sistemului radicular un system radicular extins absoarbe o cantitate mare de
nutrieni. 2-Arhitectura sistemului radiculear rdcinile profunde n sol exploreaz o cantitate
mai mare de sol dect cele superficiale. 3-Micorizele sunt asociaii simbiotice ntre rdcin i
ciuperci. Ciupercile solubilizeaz anumite elemente din sol i ajut absorbia.
7. SOLURILE TOXICE
Solurile toxice sunt acele soluri contaminate cu metale grele sau care conin cantiti mari de
sruri minerale.
Metalele grele apar n sol ca urmare a exploatrilor miniere cnd sterilul de min se depoziteaz n
exterior. Principalele metale grele din sol sunt plumbul, cadmiul, cuprul, zincul, aluminiul,
nichelul. Aceste metale sunt absorbite de ctre plante alturi de elementele minerale necesare i
provoac simptome de toxicitate care constau n: 1-cretere redus, 2-frunze nglbenite, 3-unele
plante nu nfloresc, 4- sistemul radicular foarte profundpentru c se ncearc gsirea unor zone
necontaminate.
pH-ul solului este un factor esenial de care depinde absorbia metalelor. Unele metale pot
exista n cantiti foarte ridicate n sol fr s fie absorbite(de ex., aluminiul este insolubil pn
cnd pH-ul coboar la 5,5 dup care se solubilizeaz i este absorbit de ctre plante).
EFECTELE METALELOR GRELE
1 disturb diviziunea celular, 2 inhib procesul de fotosintez. 3 la concentraii mici
stimuleaz respiraia dup care o inhib, 4 - inhib creterea plantelor
Unele plante sunt tolerante fa de metale, adic suport cantiti destul de mari i triesc
normal. Plantele sensibile dispar. Plantele obligate s triasc pe soluri contaminate au dezvoltat o
serie de strategii pentru evitarea toxicitii. De exemplu, la nivel cellular metalele grele se depun n
vacuol pentru a evita acumularea n citoplasm care este sensibil. Acest process se numete
compartimentare. De asemenea, metalele pot fi reinute la nivelul peretelui cellular.
Exist unele plante capabile sa acumuleze cantitati de metale mai mari decat n sol. Acestea
se numesc hiperacumulatoare sau hiperacumulatori. n ecologie exist practici de depoluare a
solurilor cu ajutorul plantelor: fitoremediere const n capacitatea plantelor de a absorbi
metalele din sol i astfel de a scdea nivelul de contaminare; fitoextracia se folosete pentru
recuperarea metalelor rare de exemplu a aurului din nisipurile aurifere. Pe acestea se cultiva plante
hiperacumulatori, iar la sfritul perioadei de vegetaie plantele se recolteaz, se incinereaz i se
recupereaz metalul preios.
SRTURILE
Solurile srturate sunt cele cu un coninut ridicat de sruri care pot fi: clorura de
sodiu, sulfat de sodiu, sulfat de magneziu i ale saruri. n mod normal un sol are un coninut
de sruri de pana la 0,5%, ntre 0,5 i 1,5% se situeaz solurile srturate, peste 1,5% solurile
se numesc solonceacuri. Formarea solurilor saraturate. umeroase terenuri agricole se
saratureaza datorita irigatiilor. Apa contine in mod natural cantitati mici de saruri care se
77

acumuleaza si care determina deteriorarea solului. Plantele traiesc cu mare greutate pe


saraturi pentru ca nu pot absorbi apa din acestea si ca atare apar simptome de ofilire. Exista
putine specii tolerante la saraturi.
Strategii de adaptare a plantelor la saraturi. Unele plante au glande saline sau pori
salini. Glandele imping sarea in afara frunzei depunand-o sub forma de cristale pe suprafata
frunzei. Perii salini se incarca cu saruri dupa care se rup si cad.
EFECTELE SRURILOR ASUPRA PLATELOR:
Plantele au o crestere incetinita,
Frunzele sunt albicioase si putine,
Tulpinile sunt subtiri,
Florile sunt mici si decolorate.
8. FOTOSITEZA
Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi sintetizeaz substane organice, din ap i
CO2, n prezena luminii. Plantele verzi sunt organisme fotoautotrofe, datorit faptului c, n acest
process, utilizeaz lumina.
Radiaia solar este reprezentat de radiaii electromagnetice care pornesc de la soare, se
propag prin spaiu i ajung la nivelul Globului terestru, unde sufer o serie de transformri. La
nivelul stratului de ozon, radiaia solar se reflect n mare msur i se ntoarce n spaiu. O parte
strbate stratul de ozon i ajunge n atmosfer, unde, o parte se reflect pe suprafaa norilor i o
parte ptrunde pn la nivelul pturii de vegetaie.
Plantele folosesc pentru fotosintez radiaia electromagnetic din spectrul vizibil.
La trecerea printr-o prism, lumina din spectrul vizibil se descompune n elementele
monocromatice / rou orange, galben, verde albastru, indigo violet. n celulele vegetale exist un
organit specializat numit cloroplast, un organit mare, de form oval, nvelit cu o membran dubl,
avnd n interior un sistem de lamele dispuse ca i monedele ntr-un fiic. n aceste lamele
(tilacoide) se gsesc pigmeni de natura clorofilelor i carotenilor, capabili s recepteze radiaia
solar.
Radiaia electromagnetic solar are lungimi de und diferite. Domeniul vizibil este situat
ntre 320 nm i 760 nm. ntre 280 nm i 320 nm este cuprins radiaia ultraviolet, peste 760 nm
este radiaia infraroie IR. Radiaiile cu lungime de und scurt au energie mare. Razele x Roengen
au lungimea de und < 320 nm. Razele au lungimea de und < dect razele x.

x UV 320 spectru vizibil 760 IR
MICROUDE
lumin
6CO2 + 6H2 O C6H12 O6 + O2 + Energie
clorofil
glucoz
SURSE DE EERGIE PETRU ECOSISTEME
Energia electromagnetic a radiaiilor solare este principalul izvor de energie pentru
desfurarea vieii pe Pmnt i energia chimic a diferitelor substane. Soarele bombardeaz
Pmntul cu radiaii n dou forme importante pentru biosfer :
a) sub form de radiaii calorice care nclzesc Pmntul, antrenez ciclul apei i curenii
atmosferici i oceanici i
b) sub form de radiaii utilizabile n procesul de fotosinez prin care se produc substane
organice i se regenereaz oxigenul din atmosfer.
Soarele emite sub form de radiaie o cantitate uria de energie din care Pmntul interfereaz o
fraciune foarte mic. Se apreciaz c la nivelul atmosferei nalte, radiaia solar incident, RSI,
este de 1,9 calorii / cm 2 / minut ( 1,02 x 10 7 cal / m 2 / an), reprezentnd constanta solar.
Energia electromagnetic a radiaiilor solare incidente pe Pmnt are urmtoarea
78

componen spectral:
10% ultraviolete (lungimea de und 0,1-0,4 ),
45% radiaii din spectrul vizibil (lungimea de und 0,4-0,7 ),
45% radiaii din spectrul infrarou (lungimea de und 0,7-10,0 ).
Spectrul solar (dup Demeyer i colab.,1981) este constituit din 8% radiaii ultraviolete,
41% radiaii vizibile i 51% radiaii infraroii. Din totalul energiei incidente, circa 42% este
absorbit n atmosfer, apoi radiat n spaiu sub form de cldur i 48% ajunge la suprafaa
Pmntului, din care 20% este absorbit de ap, sol sau vegetaie iar 80% este reflectat n
spaiu. La nivelul biosferei, la suprafaa solului, se nregistreaz un flux mediu de radiaie solar de
circa 0,5 cal /cm 2 / minut. n ara noastr fluxul mediu de energie solar este de 1-1,4 kcal / m 2 /
an. Partea cea mai mare din energa solar ajuns la suprafa este cheltuit n formarea climatului
general al planetei i numai o mic parte, 0,5% din radiaia solar incident, este utilizat de
ecosisteme n producerea de substan organic, de biomas. Aceas realitate se datoreaz mai
multor cauze :
- lumina este absorbit de vegetaie intermitent n cele 24 de ore de rotire ale planetei n jurul axei
sale;
- lumina este absorbit de vegetaie n funcie de zonele climatice ale globului, ntre zonele calde i
cele reci se intercaleaz ntreruperi sezoniere ;
- vegetaia absoarbe pentru fotosintez cu precdere lumina roie (cu o eficien maxim de 33,3%,
ntre benzile 0,66-0,69 ) i lumina albastr (cu o eficien maxim de 21,1% n jurul benzilor de
de 0,42-0,45 ), aceste lungimi de und constituind radiaia fotosintetic activ RFA. Deci n
fotosintez au rol esenial radiaiile albastre (lungimea de und 0,4-0,5 ) i cele roii (lungimea de
und 0,6-0,7 ) din spectrul vizibil.
Cantitatea de energie solar pe o suprafa determinat variaz mult n funcie de latitudine
(care determin unghiul de inciden al razelor solare, cu ct acesta este mai mic cu att crete
energia reflectat), expoziia terenului (care modific unghiul de inciden), natura substratului
(ap, sol liber, vegetaie, stnc), ali factori (nebulozitate, suspensii, vapori de ap).
Din cauza gazelor, vaporilor de ap, particulelor solide suspendate i a altor impuriti care toate la
un loc absorb o bun parte din radiaia solar, la suprafaa Pmntului ajunge o cantitate redus de
energie solar, rspndit neuniform pe latitudini, anotimpuri, luni, zie, expoziii etc.
Rolul fotosintezei
1. Contribuie la meninerea constant a cantitii de CO2 n atmosfer, de 0,03%. Dac nu ar
exista vegetaia care s consume CO2, acesta ar deveni din tot mai abundent datorit
activitilor industriale, datorit arderii combustibililor fosili.
2. Contribuie la meninerea constant a cantitii de O2 n aer, de 20,9%. In fotosintez,
plantele elimin oxigenul, care este utilizat de vieuitoare n respiraie.
3. Fotosinteza asigur sursa de hran pentru toate celelalte vieuitoare.
Fotosinteza are un rol cosmic datorit utilizrii radiaiilor solare i transformrii acestora n
energie chimic.
Pigmenii asimilatori.
Clorofilele sunt pigmeni de culoare verde care au capacitatea de a recepta lumina i de a
iniia un lan de reacii chimice care se ncheie cu sinteza unei molecule organice. Exist mai multe
feluri de clorofil. Cea mai important este clorofila A.
Carotenii sunt pigmeni de culoare galben portocalie care absorb lumina albastr. Ei dau
culoarea petalelor florilor sau a rdcinii de morcov. Se gsesc alturi de clorofil n toate frunzele
i au rolul de a proteja molecula de clorofil de lumina prea puternic.
Proprietile pigmenilor clorofilieni.
1. Dicromismul este proprietatea de a avea culoarea verde n lumin transmis i culoarea
brun rocat n lumin reflectat;
2. Polaritatea molecula de clorofil are un capt hidrofil, care atrage apa i un capt
hidrofob, care respinge apa;
79

3. Spectrul de absorbie moleculele de pigmeni absorb lumina cu o anumit lungime


de und. De ex., clorofila absoarbe lumina roie la 660 nm.
4. Emisia de fluorescen dup ce molecula de clorofil a fost lovit de o radiaie
electromagnetic, ea se excit.
Starea de excitare const n saltul unui electron de pe un orbital apropiat pe unul mai ndeprtat.
Starea de excitare este instabil i electronul revine n poziia iniial sau este cedat altei
molecule. Dezexcitarea este nsoit de emisia unei radiaii de ctre molecula de clorofil, numit
fluorescent. Aceast radiaie se deosebete de radiaia care a lovit molecula avnd o energie mai
mic i o lungime de und mai mare.
5. Fotooxidarea atunci cnd lumina ese prea puternic clorofila se oxideaz i se
inactiveaz.
Desfurarea fotosintezei. CO2 din aer ptrunde prin stomate n spaiul intercelular
din frunz, se dizolv la nivelul pereilor celulari i se absoarbe, intrnd n celul, difuzeaz
pn n cloroplast unde este fixat. Se formeaz molecula organic i oxigenul degajat face
calea invers.
Efectele procesului de fotosintez
1. Absorbia luminii de ctre clorofil.
2. Excitarea moleculelor de clorofil.
3. Faza de lumin n care se sintetizeaz 2 molecule i anume : ATP, care ofer energie i
ADPH, care ofer hidrogenul pentru reacii chimice.
4. Reacia biochimic n care se folosesc cele dou molecule ATP i NADPH pentru fixarea
CO2 . n aceast etap se sintetizeaz molecule organice.
REACIA BIOCHIMIC A FOTOSITEZEI.
CICLUL C3. CICLUL C4. CICLUL CAM.
CICLUL C 3. n reacie biochimic este fixat CO2 gazos din aer n structura unor molecule
organice, n lan de Carbon. n celule exist un fixator care are 5 atomi de C; CO2 intr ca al 6-lea
atom de C al lanului: CO2 + C-C-C-C-C C-C-C-C-C-C
Molecula de 6 atomi de C este instabil i se rupe n 2 molecule cu 3 atomi de C. Toate
plantele care au fotosintez au ciclul C3 sau ciclul Calvin. Molecule cu 3 atomi de C servesc la
sinteza glucozei i a amidonului, la sinteza aminoacizilor i a acizilor grai, existnd la toate
plantele.
CICLUL C4 sau Calea C4 unele plante care triesc n medii deosebite, foarte calde sau
uscate, sau srturate, au o adaptare special pentru concentrarea CO2, care se acumuleaz sub
forma unei molecule cu 4 atomi de carbon, numite malat ( acid malic). Aceast substan se
acumuleaz n frunz i cnd este nevoie de CO2, malatul se descompune i CO2 intr n ciclul C3,
ciclul Calvin.
Plantele de tip C4 au o eficien foarte mare de utilizare a apei. n habitatele aride, ciclul C4
este folosit ca un mecanism de reducere a pierderilor de ap prin transpiraie. De ex., plantele de tip
C3 transpir 600 g ap n timpul producerii a 1 g substan organic. Plantele de tip C4 pot crete n
zone tropicale i subtropicale unde intensitatea luminii este foarte mare i temperaturile sunt
ridicate. n general plantele C4 au productivitatea mai mare dect cele C3. Ex., plante C4 sunt
porumbul, sorgul, trestia de zahr.
CICLUL CAM metabolismul acizilor crasulacei, la plantele suculente. Termenul se
bazeaz pe faptul c multe plante suculente stocheaz mari cantiti de acizi grai, n special malat,
n frunze i tulpini. Frunzele crnoase, acumuleaz malat, n sucul vacuolar, n timpul nopii.
Plantele de tip CAM fixeaz CO2 noaptea, prin aceleai reacii ca i ciclul C4; n timpul nopii
temperaturile sunt mai sczute i stomatele sunt deschise; n timpul zilei, cnd este foarte cald,
stomatele se nchid, astfel se reduce transpiraia dar se reduce i CO2 din frunze. Atunci planta
folosete CO2 fixat noaptea. Aceste plante triesc de obicei n deert. n grupul lor intr plantele
suculente i cactuii, care, la fel ca i plantele de tipul C4, economisesc apa. Ciclul C3 exist la
80

toate plantele.
FACTORII DE MEDIU CARE IFLUEEAZ FOTOSITEZA
FACTORI EXTERI
1. LUMIA. Fotosinteza nu se poate desfura n lipsa luminii. Lumina influeneaz
fotosinteza prin dou caracteristici, prin intensitate i prin compoziia ei spectral.
ITESITATEA LUMIII.
Unele plante, numite heliofile, sunt adaptate la intensiti mari de lumin, trind n spaii
libere, deschise. Plantele scatofile (ombrofile), sunt cele crora nu le place lumina puternic, trind
n pduri, sub copaci.
Intensitatea luminii poate ajunge ntr-o zi de var, senin, pn la 100 000 luci. Cnd este norat,
intensitatea luminii este de aproximativ 20 000 luci.. n general, lumina puternic distruge clorofila
plantelor, pentru c determin formarea unor forme reactive de O2 (ROS), care distrug membranele
celulare i membranele organitelor, conducnd la moartea plantelor. Simptomele expunerii la
lumin puternic constau n decolorarea frunzelor, datorit distrugerii clorofilei. n celulele
plantelor se sintetizeaz anumite molecule care contracareaz aciunea ROS.
De ex., vitamina C (acidul ascorbic) neutralizeaz aceste specii reactive de O2 ROS.
Pentru protecia clorofilelor acioneaz i un alt factor reprezentat de caroteni, pigmeni
portocalii-galbeni, care protejeaz clorofilele, absorbind lumina albastr, care are energie mare.
COMPOZIIA SPECTRAL A LUMIII
Lumina din spectrul vizibil este un amestec de radiaii cu diferite lungimi de und.
Compoziia spectral este diferit n cursul aceleiai zile. Astfel, dimineaa i nainte de
asfinit predominradiaiile UV; la prnz predomin radiaiile roii i infraroii, care au
puternic efect termic. Fa de aceste radiaii, plantele s-au adaptat printr-un ritm intern al
metabolismului. Astfel, fotosinteza are valori mai mici dimineaa, se intensific dup prnz i
intr n declin dup-amiaza.
Compoziia spectral determin i structura vegetaiei.
De ex,. La parterul unei pduri, vor tri numai specii scatofile (umbrofile) pentru c arborii
rein o mare parte din radiaia solar n aa fel nct la nivelul plantelor de la baza tulpinii arborilor
ajung numai radiaii din domeniul rou ndeprtat.
Alt ex., de structurare datorit compoziiei spectrale este cel al dispunerii arganismelor
vegetale n ap. Radiaia solr penetreaz apa n funcie de lungimea de und (respectiv de energie),
adic radiaiile cu energie mic se opresc la suprafa (rad roii), rad cu energie mare penetrez apa
pn la 500 m (rad albastre). Algele din ape se stratific n funcie de lumina care ajunge n ap. La
suprafa vor fi algele verzi, la adncime vor fi algele brune, urmate de algele roii.
TEMPERATURA
Fotosinteza ncepe pe la 2-3oC, crete pn la 30oC dup care intr n declin. La
peste 40 oC proteinele care se gsesc n citoplasma celulelor ncep s se denatureze i ca urmare
fluiditatea citoplasmei scade. La peste 50 oC celulele plantelor de zon temperat, pot muri.
Extremele de temperatur sunt 2, -3oC la plantele din zonele reci i +65oC la algele din ape
ermale. Plantele care triesc n zonele reci au un optim mai sczut, 15oC.
COCETRAIA O2. Dac concentraia O2 n aer este mare, fotosinteza scade.
COCETRAIA CO2 . Dac mrim concentraia de CO2 pn la 2% fotosinteza se intensific.
Peste 2% (ntre 2-5 %), CO2 devine toxic.
ELEMETELE MIERALE
Fotosinteza este influenat de elementele N2, P, K i Mg, ce intr n structura clorofilei.
Dac exist carene nutritive i fotosinteza intr n declin.
FACTORI ITERI

81

STAREA DE HIDRATARE A ESUTURILOR


Pentru desfurarea fotosintezei trebuie s existe ap n esuturi.
CATITATEA DE CLOROFIL
Cantitatea de clorofil este proporional cu intensitatea fotosintezei numai la intensiti
sczute de lumin.

9. METABOLISMUL PLATELOR
Metabolismul este totalitatea reaciilor biochimice care se desfoar ntr-un organism.
Exist dou tipuri de reacii. Unele sunt de sintez (de producere de substane organice) i se
numesc reacii anabolice, iar altele sunt reacii de descompunere a substanelor organice i se
numesc reacii catabolice. Anabolismul i catabolismul sunt cele dou ramuri ale metabolismului.
9.1. METABOLISMUL SUBSTAELOR DE REZERV.
9.1.1. Metabolismul lipidelor lipidele se depun n anumite organe ale plantei, n semine sau n
fructe, sub forma unor picturi numite oleozoni. Ex., de plante cu depuneri de lipide: in, cnep,
floarea soarelui, nucile (semine), avocado (n fruct). Cnd este nevoie, lipidele se descompun i se
transform n zaharoz, form sub care ele pot fi transportate prin plant.
9.1.2. Metabolismul proteinelor
- Proteinele se depun n semine sau frunze. Nu au rol energetic. Servesc ca rezerv de aminoacizi.
Se depun sub forma unor granule numite granule de aleuron. Cnd este nevoie, se descompun n
aminoacizi i sunt utilizate. Ex., fasole,mazre, soia, linte, bob.
9.1.3. Metabolismul glucidelor de rezerv
n plante, glucidul cel mai rspndit este amidonul, care se depune n semine, fructe, tulpini
subterane (tuberculi de cartof). Amidonul se descompune n glucoz dup care se formeaz
zaharoz i este transportat prin plant. Toate seminele de cereale conin amidon. Dintre fructele
care conin amidon fac parte bananele.
9.2.
METABOLISMUL SECUDAR
- Plantele, spre deosebire de animale, produc substane speciale foarte diverse d p d v chimic.
Exist trei grupuri de metabolii secundari: terpene, fenoli, alcaloizi. n general, metaboliii
secundari au roluri ecologice. Astfel, unii dau culoare florilor (antocianii) i atrag insectele; alii
sunt ageni antipatogeni, adic folosesc n lupta plantei mpotriva atacurilor de virusuri, bacterii,
ciuperci; alii sunt substane antierbivore, molecule excitante pentru sistemul digestiv al erbivorelor;
alii determin distribuia plantelor pe o anumit suprafa, datorit fenomenului de alelopatie.
Alelopatia, de ex. interaciunea dintre plante i microorganisme, nucul sau alte plante produc
substane pe care le elibereaz n sol i nu las s se dezvolte alte plante . Aceste substane se
folosesc n industria farmaceutic, de ex. cofeina, morfina, cocaina, intr in doze mici n compoziia
unor medicamente, n doz mare sunt toxice. pot da dependen (opiul din mac, canabis).
9.3.

METABOLISMUL RESPIRATOR

Metabolismul respirator (respiraia) const n degradarea substanelor organice cu


producere de CO2. Evidenierea extern a respiraiei este schimbul de gaze, adic consumul de O2 i
producerea de CO2. Respiraia este procesul invers al fotosintezei.
Fotosinteza
Se produc substane organice
Are loc n celule cu clorofil
Se produce O2
Se consum CO2

Respiraia
Se descompun substane organice
Are loc n toate celulele
Se consum O2
Se produce CO2
82

Se produce ATP

Se produce ATP

10. CRETEREA I DEZVOLTAREA PLATELOR


CRETEREA este proceul prin care planta i mrete ireversibil dimensiunile. Creterea se poate
realiza prin dou procese :
1. Diviziunea celular, prin care se mrete numrul de celule;
2. Expansiunea celular, prin care se mrete volumul celulelor.
Meristemele sunt grupuri de celule care se divid frecvent pe toat durata de viaa a plantei,
fiind localizate n vrful tulpinii i n vrful rdcinii.
Clasificarea meristemelor:
1. Meristeme primare din care se formeaz rdcona principal i tulpina, mpreun cu
mugurii i cu frunzele.
2. Meristeme secundare din care se formeaz rdcinile laterale i ramurile de pe tulpin. De
asemenea, exist meristeme secundare laterale care determin creterea n grosime a
organelor. Unele meristeme funcioneaz mii de ani, n cazul arborilor seculari.
Creterea la plante se realizeaz prin intermediul modulelor de cretere, care se numesc i
fitomere. Un fitomer la tulpin este format din un nod, un internod, un mugure, o frunz. Fitomerul
pentru rdcin este format dintr-un fragment din rdcina principal i o rdcin lateral.
Creterea se realizeaz prin suprapunerea unitilor de cretere.
DEZVOLTAREA este procesul care nsumeaz toate transformrile de structur i de funcie pe
care le sufer plantele.
DIFEREIEREA este procesul prin care se formeay celule cu structur i funcie diferit fa
de cea a celulelor parentale.
DEDIFEREIEREA este procesul prin care o celul difereniat, pus n anumite condiii,
revine la starea n care poate s se divid.
TOTIPOTEIALITATEA celulei vegetale const n faptul c fiecare celul conine n nucleu
ntreaga informaie genetic care s i permit s regenereye ntreaga plant.
n lumea vegetal exist aproximativ 40 de tipuri diferite de celule, comparativ cu lumea
animal care cuprinde mai mult de 100 de tipuri de celule.
CICLUL DE DEZVOLTARE
Etapa 1 Germinaia. La plante, ciclul de dezvoltare ncepe cu smna. Majoritatea seminelor
au nevoie de o perioad de repaos nainte de a germina. Cnd condiiile sunt prielnice (ap i
temperatur adecvat) smna germineaz.
Etapa 2 Emergena plantulei are loc atunci cnd plantula format din embrion iese din sol.
Etapa 3 Faza juvenil este faza n care plantula tnr are rdcin, tulpin, frunze i muguri.
Etapa 4 este faza de maturitate, cnd planta produce flori.
Etapa 5 este faza reproductiv, cnd n floare se formeaz fructul i smna. Cu smna din
fruct se reia ciclul.
11. HORMOII DE CRETERE. AUXIELE, CITOCHIIELE,
GIBERELIELE, ACIDUL ABSCISIC (ABA), ETILEA
Caracterizare general. Hormonii de cretere sunt produi n anumite zone ale plantei
de unde sunt transportai la distan. Hormonii sunt molecule mici care conin informaie,
determinnd la plante reacii specifice.
83

Hormonii de cretere formeaz cu receptorii din membrana celulelor, unde ajung, complexe
hormoni-receptori, care declaneaz reacii n lan, ce duc la un rspuns din partea plantei. Eficiena
aciunii hormonilor depinde de numrul moleculelor receptoare, de concentraia hormonilor i de
eficiena cu care semnalul declaneaz reacia de rspuns.
1. AUXIELE.
Aciunea auxinelor a fost decoperit de Charles Darwin n sec XIX, observnd c
plantele tinere se orienteaz nspre sursa de lumin, dac sunt iluminate lateral. Dac se taie vrful
tulpinii, plantulele nu se mai orienteaz nspre lumin. Mai trziu, prin 1940, a fost izolat
substana responsabil de aceast reacie i a fost identificat, fiind acidul indolilacetic (AIA).
Ulterior, din plante au fost izolate i alte molecule asemntoare, din grupul auxinelor. Auxinele
sunt sintetizate n vrful tulpinilor i au un traseu descendent pn n rdcini.
Efectele fiziologice ale auxinelor:
1stimuleaz creterea rdcinilor (n concentraii mici) i a tulpinilor(n conc.mai mari),
2 influeneaz dezvoltarea fructelor,
3 induce fenomenul de dominan apical, adic tulpina crete prin vrful ei i nu se produc
ramuri laterale, numai dac se taie vrful tulpinii, n care caz, ramurile laterale apar, de obicei, de la
ultimul nod.
4 - stimuleaz nrdcinarea butailor.
2. CITOCHIIELE sunt un grup de hormoni produi nu numai de plante ci i de
microorganisme i de celulele animale. La plante, citochininele sunt hormoni stimulatori,
sintetizai n vrful rdcinii i circul ascendent.
Rolul fiziologic:
1 stimuleaz diviziunea celular,
2 stimuleaz formarea clorofilei,
3 au rol antisenescent,
4 stimuleaz deschiderea mugurilor dorminzi,
5 ntrzie cderea frunzelor.
3. GIBERELIELE sunt hormoni stimulatori, produi de plante i ciuperci, care se gsesc
mai ales n organele tinere, (reprez acidul giberelic).
Rolul fiziologic:
1 stimuleaz elongaia tulpinilor,
2 stimuleaz germinaia seminelor,
3 determin sexul florilor la plantele dioice,
4 induce procese de dezvoltare i de difereniere celulare.
4. ACIDUL ABSCISIC (ABA) este numit i hormonul stresului. Apare frecvent n
condiii de deficit hidric. Circul n plant n toate direciile.
Rolul fiziologic:
1 determin nchiderea stomatelor n timpul secetei;
2 induce senescen (mbtrnire);
3 menine mugurii n stare dormind;
4 determin cderea frunzelor;
5 inhib germinaia seminelor.
5. ETILEA este un hormon gazos produs n metabolismul plantelor. Apare , de ex.,
n perioada de maturare a fructelor sau n inundaii.
Rolul fiziologic:
1 - determin coacerea fructelor. Exist n depozitele mari de fructe, instalaii cu etilen pentru
coacerea fructelor la termen fix. Fructul de kiwi face excepie, el nu produce etilen i, pentru
coacerea n depozite, trebuie pus alturi de mere i banane,
2 - determin alungirea tulpinilor n condiii de inundaii pentru ca acestea s ajung la suprafaa
apei,
3 - determin cderea frunzelor

84

12. FIZIOLOGIA STRESULUI


n timpul vieii, plantele experimenteaz condiii extreme de via: temperaturi prea sczute
sau prea nalte, lips sau exces de ap, lumin prea puternic sau insuficient, soluri toxice sau
poluani atmosferici.
TEMPERATURA. Cldura determin deshidratarea esuturilor plantelor, urmat de ofilire.
Pe perioade scurte, plantele tolereaz cldura, dar, dac perioada de timp crete, planta poate s
moar, pentru c se oprete fotosinteza i respiraia, iar apa este pierdut prin evaporare simpl.
Temperaturile sczute (dar peste 0oC) determin modificri fiziologice i anume, absorbia apei i a
srurilor este sczit, fotosinteza, respectiv i transpiraia sunt afectate, deoarece ele ncep n jurul
valorii de 5oC. Exist ns dou procese stimulate de frig: 1- Anumite semine au nevoie de frig ca
s germineze, de ex., grul de toamn. Procesul se numete iarovizare. 2- Anumite plante nfloresc
numai dac seminele lor au fost expuse 60 de zile la frig. Procesul se numete vernalizare.
GHEUL afecteaz esuturile vegetale prin formarea cristalelor de ghea, care distrug
celulele. Exist plante mai rezistente la nghe care conin ap mai puin i n interiorul celulelor
exist soluii foarte concentrate de substane organice.
APA. Seceta prelungit determin ofilirea plantelor, procesele fiziologice intr n declin.
Excesul de ap apare n cazul inundaiilor sau a ploilor puternice, cnd apa bltete. Oxigenul este
dislocuit din sol i la nivelul rdcinilor apar procese de fermentaie n care se produc alcool etilic
sau acid lactic.
LUMIA. Lumina prea puternic distruge clorofila. Pigmenii carotenoizi au rolul de a
proteja clorofila. Fotoinhibiia este procesul de distrugere temporar reversibil a aparatului
fotosintetizator de ctre lumina prea puternic. Fotooxidarea este distrugerea ireversibil a
aparatului fotosintetizator. Lumina insuficient determin etiolarea plantelor, adic creterea
exagerat a tulpinilor i prezena frunzelor mici galbene.
POLUAREA ATMOSFERIC. Apare ca urmare a activitilor industriale, a arderii
combustibililor fosili i ca urmare a traficului. n aer se degaj gaze cum ar fi: CO, SO2, oxizii de
azot, cloruri, fluoruri, ozonul (O3, care este extrem de toxic i rezult din reaciile chimice ale
gazelor atmosferice). Aceste gaze se combin cu apa din nori i se rentorc pe sol sub forma ploilor
acide, care modific pH-ul solului, mpiedic absorbia elementelor minerale, modific fotosinteza
i respiraia. Dac concentraia poluanilor este mare, atunci ploaia acid poate determina gurirea
frunzelor sau cderea lor. Courile fabricilor se construiesc foarte nalte tocmai pentru a mprtia
gazele emanate, distana pn la care ajung aceste gaze depinznd de direcia i viteza vntului.
Uneori poluanii gazoi se rspndesc pn la sute de km, aa nct o surs de poluare nu are efecte
locale ci poate avea efecte extinse pe suprafee mari.
METABOLISMUL GLUCIDELOR
n general metabolismul are 2 laturi eseniale: anabolismul i catabolismul.
Anabolismul reprezint procesul de sintez a unor substane n organismele animale i vegetale.
Catabolismul reprezint degradarea substanelor anterior sintetizate sau a celor ingerate prin
hran.
n funcie de modul de nutriie, organismele se clasific n: autotrofe i heterotrofe
- Organismele autotrofe
o i sintetizeaz substanele organice din
o compui anorganici:CO2,H2O,sruriminerale
o consumnd energie luminoas sau chimic.
Acest proces se realizeaz prin fotosintez, n organismele verzi superioare sau inferioare, care
conin clorofil (ex.plante verzi, bacterii fotosintetizante sau chemosintetizante).
- Organismele heterotrofe
o nu i pot sintetiza direct substanele organice
o plecnd de la compuii anorganici,
o ci doar din compui organici mai simpli.
Ex.: animalele, organismele saprofite sau parazite, cum sunt ciupercile, drojdiile, bacteriile.
85

AABOLISMUL GLUCIDELOR: FOTOSITEZA


Fotosinteza este cel mai important proces biochimic de pe pmnt, ce const n formarea
substanelor organice din substanele anorganice (CO2, H2O, sruri minerale) de ctre
plantele verzi care conin clorofil, cu ajutorul energiei luminoase.
Prin fotosinteza
se pune n libertate oxigenul necesar proceselor de respiraie, diverselor reacii de ardere,
energia luminoas se transform n energie chimic,
nmagazinat n legturile chimice ale produilor rezultai prin fotosintez (glucide).
Fotosinteza are loc n cloroplaste i n zona citoplasmei care le nconjoar.
n cloroplaste exist alturi de
o clorofila a i
o pigmeni secundari (clorofile b, c, carotenoide, chinone) i
o sisteme enzimatice care participa la fotosintez.
Acesti componenti au rolul de a ceda clorofilei a energia solar pe care o absorb
ei nii intr-o form direct utilizabil i ne-duntoare.
In vitro s-a dovedit c singur, clorofila a lipsit de pigmentii auxiliari, nu este
capabil s realizeze fotosinteza.
Reacia simplificat a fotosintezei este:
lumina
6CO2 + 6H2O -----------------> C6H12O6 + 6O2
clorofila
glucide
Raportul dintre moleculele de CO 2 care intr in reacie i moleculele de O 2 care ies
din reacie este de 1 la 1.
Din punct de vedere redox, fotosinteza este procesul in urma cruia
H2O este oxidat (pierde H2 sau e), iar
CO 2 este redus (accept H2 sau e) pentru a conduce la produii amintii.
Oxigenul eliberat in fotosintez provine din ap (nu din CO 2 cum se credea).
Fotosinteza se realizeaz prin 3 procese:
1. Fotofosforilarea care conduce la formarea de ATP i ADPH+H+
2. Fotoliza apei - care conduce la H 2 i O2
3. Fixarea si transformarea CO 2 in glucide = CICLUL CALVI.
Primele 2 procese necesit lumin si constituie de aceea faza la lumina a
fotosintezei.
Utima etap are loc i la ntuneric i se numeste "reactia la intuneric a
fotosintezei.
1. Fotofosforilarea - este procesul de
formare de ATP din ADP i fosfat anorganic n cloroplaste,
n prezena luminii
i co-factorilor (citocromi b 6, citocromi f,ferredoxina, chinone)
Lumina, cloroplaste
n ADP + n H3PO4 --------------------------------> n ATP
Citocrom f, feredoxina, chinone
ADPH + H+ se formeaz din NADP + i hidrogen provenit din fotoliza apei
PP"R
NADP + + 2H <-------------------> NADPH+H +
(PP"R este enzima piridin nucleotid reductaza fotosintetic).
Dearece acest proces este cuplat cu fotoliza apei, reacia total se poate scrie astfel:
Lumin, PP"R
+
2NADP + 2H2O < --------------- > 2 NADPH+H+ + O2
Cloroplaste
+
ADPH + H rezultat, va servi la reducerea CO 2 in faza a 3-a a fotosintezei.
86

Fotofosforilarea se produce prin 2 mecanisme: ciclic sau aciclic.


a) Fotofosforilarea ciclic
Clorofila a - excitat de lumina absorbit,
va elimina un e - cu energie mare.
Acesta va fi captat de sistemele transportoare
(chinone, vitamina K 3 , ferredoxina),
apoi prin intermediul citocromilor b 6 i f (din cloroplaste), electronul se
intoarce la clorofil, cu o energie mai mic.
In etapele de rentoarcere a electronului se formeaz ATP-ul din ADP
b) Fotofosforilarea neciclic
este cuplat cu fotoliza apei, producndu-se
numai in prezena enzimei PPNR (piridin nucleotid reductaza fotosintetic).
Ea duce la formarea ATP, ADPH+H + , O2.
Lumin, PP"R
ADP+ADP +H3PO4 +H2O <-------------------->ATP + ADPH+H+ + 1/2O2
Clorofila
n organisme fotofosforilarea ciclic este cuplat cu cea neciclic.
2.
Fotoliza apei - procesul de descompunere a apei n hidrogen i oxigen, cu
ajutorul luminii i a clorofilei. Are loc cu consum mare de energie, furnizat de ctre lumina
solar prin intermediul clorofilei. Pentru a putea efectua fotoliza, clorofila este
activat n prealabil prin absorbie de fotoni, trecnd n clorofil activ (chl*).
+

1e
Lumina
H2 O

chl
Lumina, chl*
cloroplaste

chl* (activa)
H + + HO

chl+

Fotoliza apei

Acest proces fundamental este cuplat cu cel de fotofosforilare neciclica, reactia avand loc
doar in prezenta enzimei PPR. El constituie principala surs de oxigen in natura.
Lumina, PP"R
+
ADP + ADP + H3PO4 + H2O <----------------------> ATP + ADPH+H+ + 1/2O2
Cloroplaste
H2C OP
3. Fixarea i transformarea CO2 n glucide (ciclul Calvin)

C=O
Prin experiente cu izotopi radioactivi (pe alge),

Calvin i Raker au dovedit c esterul ribulozo-l,5HCOH


difosforic este substana care fixeaza CO2 n procesul

de fotosintez. Pe baza experimentelor lui Calvin s-a


HCOH
aratat ca fixarea CO2 i formarea de glucide are loc printr-o

succesiune de reacii n urma crora se obin compui (oze)


H2COP
cu 6 sau mai muli atomi de carbon. Ulterior printr-un
alt ciclu, esterul ribulozo-l,5-difosforic se reface.
esterul ribulozoPentru formarea unei molecule de glucoz acest
l,5-difosforic
ciclu trebuie parcurs de 2 ori, pentru c aldozele formate
servesc att la sinteza glucozei - prin ciclul Calvin, ct
i la refacerea esterului ribulozo-1,5-difosforic
(printr-un alt . ciclu de reacii).

87

In concluzie, prin fotosintez:


se formeaz substante organice din substante anorganice
se consum CO 2 i se formeaz oxigenul necesar respiraiei
se transform energia luminoas n energie chimica
se realizeaz o continu circulatie a unor elemente in natur
AABOLISMUL
Pe baza experienelor cu izotopi s-a dovedit c aciul 3-fosfogliceric este primul produs
organic important al fotosintezei. Ulterior, el conduce la formarea prin fotosintez a
glucidelor, a lipidelor i proteinelor.
Aldehida-3-P gliceric
CO2 + H2O + H3PO4

Izomerizare
Fosfodihidroxi
acetona

FOTOSITEZA LUMIA
CLOROFILA

Ester fructozo1,5-difosforic

Monoglucide
Oligo,poliglucide

COOH

2 HCOH

H2COP

-CO2
-P

Acid-3-fosfogliceric
reducere

oxidare

-P

CH3COOH +HSCoA
Acid acetic
Aldehida-3-P
gliceric

AcetilCoA
Acizi grai

reducere

-P

Glicerol

(Gliceride)
Lipide

+H 3 ; +ADPH+H +

AminoCH3 - C - COOH
Aminare reductiv

acizi
Protide
O
AminoAcid piruvic
Transaminare
acizi

CATABOLISMUL GLUCIDELOR
Catabolismul glucidelor este un proces puternic exoterm i reprezint o surs principal de
energie pentru plante i animale. Componenta cheie a intregului metabolism glucidic este esterul
glucozo-6-fosforic (ester Robinson).
Glucidele pot urma 3 ci principale de degradare:
1. Degradarea total- pn la CO2 i H2O, care se poate realiza anaerob (ciclul glicolizei) sau aerob
(ciclul Krebs).
2. Calea pentozo-fosfailor - care conduce la pentoze importante biologic: riboza, deoxiriboza
3. Calea acizilor uronici (urmat de puine glucide,) conduce la acizi uronici, pentoze, (sau acid
ascorbic=vitamina C numai la plante).

88

ATP

Glucoz

glucokinaz

Ester glucozo-6-fosforic
(ester Robinson)

Ester glucozo-1-fosforic

H3PO4

Amidon

Ciclul
acizilor
uronici
(aerob)
GLICOLIZ
(anaerob)
CO2
Acid piruvic
+57 kcal/mol

Ciclul respirator
(Krebs) (aerob)

H2O
+686
kcal/mol

Ciclul
pentozofosfailor
(aerob)
Pentoze
(riboza,
deoxiriboza)

Acizi
uronici
Acid
ascorbic
(pl.)

Cile de degradare a glucidelor.


Degradarea aerob sau ciclul Krebs este o cale economic de degradare a glucidelor deoarece
genereaz cea mai mare cantitate de energie (686 kcal/mol). De aceea, cnd oxigenul este prezent, organismul
prefer calea aerob.
Pe lng aceste tipuri de degradri, glucidele sufer i diverse fermentaii aerobe sau anaerobe, cele mai
frecvente fiind fermentaiile alcoolice, lactice, acetice, butirice, citrice i succinice.
1). Glicoliza se mai numeste i catabolismul anaerob al glucidelor. Este procesul de degradare al
glucozei in organism, fr participarea oxigenului i conduce la acid piruvic. Acest proces este
esential pentru organisme pentru c le asigur energia necesara ndeplinirii functiilor fiziologice in
lipsa oxigenului. Acidul
piruvic rezultat din glicoliz poate suferi o reactie de
decarboxilare care conduce la alcool etilic si care poate intoxica celulele (de ex. in
fructele rscoapte).
2). Ciclul Krebs se mai numeste i ciclul respirator de degradare aerob a glucidelor, (ciclul
acizilor tricarboxilici sau ciclul acidului citric). Reprezint procesul de degradare al
glucidelor cu ajutorul oxigenului, prin respiraie i conduce n final la formarea CO2 a H2O i a
unei mari cantiti de energie.
Respiraie
C 6 H 12 O 6 + 6O 2 < ------------------> 6CO 2 + 6H 2 O + 686 kcal/mol
Fotosintez
S-a constatat c CO 2 rezult prin reacii de decarboxilare ale substratului respirator.
Ciclul Krebs se petrece in spaiul interior al mitocondriilor, fiind un proces
fundamental pentru organismele vii. El cuprinde 10 etape.
89

Concluzii:
Ciclul Krebs este o cale oxidativ principal de degradare a substantelor organice n:
CO2, H2O i energie.
Este o cale comun de degradare pentru glucide, lipide si proteine, n acest fel
stabilindu-se relaii metabolice importante ntre aceste categorii de substane organice.
Energia eliberat din ciclul Krebs este furnizat organismului treptat, alturi de
substanele utile n biosintez.

Degradri fermentative ale glucidelor


Degradri fermentative sunt procese de descompunere ale substantelor organice, sub actiunea unor
microorganisme. Au o mare importan deoarece contribuie la circuitul elementelor in natur i stau la baza obtinerii a
numeroase produse n industria alimentar i usoar. Unele procese fermentative se pot produce spontan in natur (de
ex. in sol si duc la fertilizarea acestuia), iar altele sunt dirijate de om (ex. la prepararea buturilor alcoolice, a unor
produse de panificatie, sau in industria laptelui etc). Dup natura principalelor substane finale obtinute prin aceste
procese, avem urmtoarele tipuri de fermentaii:
alcoolic, lactic, butiric, acetic, succinic i citric.
Fermentatiile pot fi anerobe sau aerobe,
cele mai importante fiind cele lactice si alcoolice.

Fermentatia alcoolic este procesul de formare a alcoolului etilic din glucide, sub influena drojdiilor de
tipul "Saccharomyces cerevisiae".Drojdiile sunt ciuperci unicelulare, ovale, care se inmultesc prin nmugurire, echipate
cu complexe enzimatice foarte bogate capabile s produca reactii de hidroliz, izomerizare, decarboxilare,
dehidrogenare, etc. Produii finali de fermentatie alcoolic sunt: alcoolul etilic, CO2 i energie (22kca1/mol).
Mecanismul fermentatiei alcoolice este identic cu cel al glicolizei anaerobe pn in etapa formrii acidului piruvic.
Acesta sufer apoi prin fermentatie o decarboxilare, in final conducand la alcoolul etilic. Cand concentratia de
alcool care rezult este mai mare de 14% fermentatia produs de Saccharomyces cerevisiae inceteaz - deoarece la
concentratii mai mari de alcool drojdiile nu se mai pot inmuli.
Fermentatia alcoolic are anumite aplicatii practice, cum sunt urmtoarele: obinerea spirtului din cereale, cartofi,
celuloz; fabricarea berii, vinului, altor produse alcoolice; prepararea pinii.
Fermentatia lactic - este procesul de transformare a substanelor organice n acid lactic, sub aciunea
bacteriilor si ciupercilor cu activitate enzimatic. Substratul inial poate fi diferit:
l. Din pentoze
----------> acid lactic i acid acetic

C5H10O5
Arabinoza
sau xiloza

Ferment.lact

CH3-CH-COOH

OH
acid lactic

CH3- COOH
Acid acetic

2. Din hexoze
----------> 2 moli de acid lactic i energie (28 kcal/mol)
3. Din diglucide-->4 moli de acid lactic (cu hidroliz prealabila la monoglucide)

C6H12O6
Glucoza
C12H22O11
Lactoza

Hidroliza
+ HOH

Ferment.
lactic

4 CH3-CH-COOH

OH
Acid lactic

C6H12O6
Galactoza
Prin fermentaie lactic se obine acid lactic sub form de amestec racemic (izomeri +,-) spre deosebire de
glicoliz - unde se obtine numai acidul (+) lactic. Mecanismul fermentaiei lactice: este analog cu cel al glicolizei
pn n momentul obinerii acidului piruvic. Acesta sufer o reducere sub aciunea NADPH+H+ rezultnd acidul
lactic. Fermentaia lactic se oprete dac acidul lactic format depete concentraia 3%.
Aplicaiile practice ale fermentatiei lactice sunt: in industria laptelui (la obtinerea iaurtului, kefirului,
smntnii); la obtinerea murturilor, in industria pielriei: industria panificaiei (la obinerea pinii are loc mai
nti o fermertaie alcoolic i apoi cea lactic, ce da gustul usor acru al painii).

90

4.3.

utriia bacteriilor
Bacterii autotrofe
Fotoautotrofe.
Chimioautotrofe

partea 3
partea 3

5. utritia microorganismelor

Nutriia este totalitatea proceselor prin care microorganismele i acoper necesitile


plastice i energetice, prelund din mediul de cultur sau de via substanele nutritive pentru
sinteza constituenilor celulari i pentru producerea de energie, necesare creterii i
multiplicrii.
Nevoile nutritive ale microorganismelor sunt cunoscute datorit studiilor efectuate pe medii
de laborator, precum i din datele asupra procesului de nutriie n diferite habitate.
Dup sursa de carbon folosit pentru cretere i multiplicare, microorganismele se mpart
n dou mari categorii:
1. autotrofe, care folosesc CO2 ca unic sau principal surs de carbon.
2. heterotrofe (organotrofe), la care substanele organice servesc ca surs de carbon i energie.

Dup natura sursei de energie, respectiv natura substanelor folosite ca donatori de


hidrogen, microorganismele fac parte din grupe diferite.
Dup sursa de carbon, sursa de energie i donatorii de hidrogen (electroni) exogeni, se
pot delimita urmtoarele
4 tipuri nutritive de microorganisme (bacterii):
Fotolitoautotrofe,
Chimiolitoautotrofe,
Fotoorganoheterotrofe,
Chimioorganoheterotrofe
Principalele tipuri nutritive de bacterii n funcie de natura sursei de energie, sursei de
C, donatorii de H (dup Drgan-Bularda, Samuels, 2006)
Tipul nutritiv
Sursa de energie Sursa de Donatorii de H
Exemple
(de metabolism)
carbon
Fotolitoautotrofe

Radiaii
luminoase

CO2

Chimiolitoautotrofe

Oxidarea
unor
compui
anorganici H2S,
S, H3,
H2, Fe2+etc.
Radiaii
luminoase
Oxidarea
unor
compui
organici

CO2

Fotoorganoheterotrofe
Chimioorganoheterotrofe

Compui
organici
Compui
organici

H2O,
H2S,
S, H2
H3,
O2-,
H2S,
S,
H2,
Fe2+
Compui
organici
Compui
organici

Cianobacterii,
Chromatiaceae
Chlorobiaceae
"itritbacterii,
"itratbacterii,
Thiobacillus,
Ferobacterii,
Bacterii metanogene
Rhodospirillaceae
Bacillus,
Clostridium,
Pseudomonas
Lactobacillus etc.

91

1. MICROORGAISMELE AUTOTROFE dup capacitatea de sintez,


sunt considerate cele mai complete,
posed sistemele enzimatice cele mai complexe,
clasificate n dou categorii: 1. obligate i 2. facultative.
1. Microorganismele autotrofe obligate
fixeaz CO2 ca surs de carbon pe calea ciclului Calvin, utiliznd
o substan anorganic redus ca surs de energie sau ca donatori de electroni (dac sunt
fototrofe).
Ele pot fi:
fotolitoautotrofe (fotolitotrofe) obligate,
care utilizeaz energia luminoas, asociat cu
oxidarea compuilor redui ai sulfului, respectiv a H molecular.
chimiolitoautotrofe (chemolitotrofe) obligate,
o care obin energia pentru cretere i pentru asimilarea carbonului
o prin oxidarea specific(n absena luminii)a unor compui
anorganici ai sulfului, ai ionilor "H4, nitrit, fier feros, a H molecular.
2. Microorganismele autotrofe facultative
prezint o mare adaptabilitate metabolic i particulariti fiziologice,
includ specii cu dezvoltare autotrof ct i heterotrof
(de ex. Thiobacillus novelus, Hydrogenomonas sp. etc).
AUTOTROFIA s-a definit pe baza utilizrii CO2 ca surs major obligatorie de carbon.
Definitoriu pentru autotrofe este faptul c organismul este capabil s sintetizeze substanele
celulare, pornind de la CO2 ca sursa principal de C, ntruct creterea ocazional i pe substane
organice este de importan minor (unele autotrofe fiind facultativ heterotrofe) (Schlaegel, 1975,
dup Drgan-Bularda, Samuels, 2006).
Tendina actual este de a lrgi conceptul de autotrofie, pentru a cuprinde
toate microorganismele capabile s sintetizeze constituenii celulari pornind de la
CO2 sau
metabolizarea altui compus de tipul C1 (metan, metanol)
In acest sens, autotrofele cuprind organismele care:
asimileaz CO2 pe calea ciclului Calvin ,
utilizeaz ali compui de tip C1 (metan, metanol).

Cauzele autotrofiei obligate:


Autotrofia unui organism sau grup de organisme se datorete mai multor factori ce acioneaz separat sau n
combinaie.
1. Permeabilitatea limitat fa de nutrienii organici. Ex.Thiobacillus thiooxidans mpiedic ptrunderea
compuilor organici nocivi n celul prin permeabilitatea selectiv, Thiobacillus denitrificans este permeabil pentru
anumite substane organice (glicerol), dei nu le folosesc n metabolism.
2. Incapacitatea de a obine suficient energie de la substratul heterotrof. La autotrofe, formarea de ATP pornind
de la substraturile organice este deficitar, datorit incapacitii acestora de a le oxida i absenei sistemelor
productoare de energie, specifice la organismele heterotrofe.
3. Prezena unei leziuni metabolice. Lipsa unei enzime cheie sau a mai multora, necesare pentru sinteza anumitor
metabolii eseniali, poate explica incapacitatea de a crete pe medii cu nutrieni organici.
4. Influenta negativ a unor nutrieni organici exogeni.
Cantiti mici de fenilalanin, metionin sau cistein inhib creterea lui Thiobacillus neapolitanus.
5. Autoinhibarea autotrofelor. Anumii compui organici inhib creterea, determinnd trecerea la cretere
heterotrof. Ex. aspartatul produce compui toxici adaugat la culturile de Thiobacillus thiooxidans pe medii cu S i
CO2. 6. Dependena de un anumit produs esenial specific. ntr-un mediu mineral suplimentat cu un substrat
organic, n condiii de aerobioz, "itrosomonas oxideaz preferenial H4, la NO2-, epuiznd sursa de azot necesar
pentru procesele biosintetice.

92

1. MICROORGA"ISMELE PROCARIOTE FOTOTROFE


Totalitatea procariotelor capabile de fotosintez au fost reunite sub
denumirea de PHOTOBACTERIA. n funcie de structura aparatului fotosintetic, de
natura reaciilor biochimice i a produsului lor final, microorganismele procariote fototrofe
se mpart n dou mari categorii:
1. OXYPHOTOBACTERIA
(bacterii capabile de fotosintez oxigenic) i
2. AOXYPHOTOBACTERIA
(bacterii capabile de fotosintez anoxigenic).
1. Grupul OXYPHOTOBACTERIA
cuprinde microorganismele procariote capabile de fotosintez oxigenic, unde intr :
1. CIAOBACTERIILE-Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice);
grupul Prochlorophytes, care aparinnd din punct de vedere sistematic la
Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice).
2. BACTERIILE HALOFILE EXTREME din genul Halobacterium, care formeaz
ATP prin conversia energiei luminoase.
1. CIAOBACTERIILE
Formeaz cel mai mare i larg rspndit grup de procariote fotosintetizante.
Sunt bacterii unicelulare, coloniale, filamentoase cu ramificaii false sau adevrate. Unele
filamente de tip multiseriat formeaz complexe multicelulare (de tip tal).
Sunt Gram negative.
Ele conin ntr-o celul procariot un aparat fotosintetic foarte asemntor, sub raport
structural, molecular i funcional, cu al cloroplastelor celulelor eucariote.
Conin clorofila a i ficobiliproteine, asemntoare cu algele roii prin prezena unui
sistem identic de pigmeni.
Pigmenii mai includ: ficoeritrin i ficoeritrocianin (la unele), ficocianin (la toate) i
carotinoide (-caroten, zeaxantin, echineon, mixoxantofil i osciloxailtin).
Culoarea celulelor poate fi roie, albastru-verde, purpurie, verde, brun sau chiar
neagr.
Teaca sau glicocalixul poate, de asemenea, conine un pigment galben (scitonemin) sau un
pigment rou-albastru (gloeocapsin) care pot masca pigmentaia celular.
Toate cianobacteriile prezint un aparat fotosintetic intracelular ce const din saci
membranoi sau tilacoizi care conin centrii de reacie i sistemul transportor de
electroni, exceptnd genul Gloeobacter la care acetia sunt localizai n membrana
citoplasmatic.
Suprafata extern a tilacoizilor este acoperit de ficobilizomi (structuri granulare aezate
deseori n iruri paralele). Ficobilizomii sunt complexe de pigmeni (ficobiliproteine).
Fotosinteza cianobacteriior
Fotosinteza este oxigenic i autotrof la toate speciile,
unele sunt capabile i de fotoautotrofie anoxigenic, fiind sulfo-dependente.
Fotoheterotrofia i chemoheterotrofia aerob (respiratorie) i anaerob (fermentativ)
apar la unele, dar creterea n aceste condiii este foarte slab.
Produsul de fotosintez este nmagazinat sub form de glicogen, mai rar la unele specii ca
PHB (incluzii lipidice de poli--hidroxibutirat).
Alte incluzii celulare evideniate, pe lng cianoficin, au fost
polifosfat i carboxisomi (corpi poliedrici),
vezicule cu gaz (la speciile planctonice).
Reaciile fotosintezei la cianobacterii sunt identice cu cele de la plantele superioare.
93

Sistematica cianobacteriilor.
Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice), cu 5 subgrupuri, Bergey,1994
Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales) cupride
9 genuri, din care, dou sunt mult studiate: Synechococcus i Synechocystis.
Subgrupul 2 (Ord.Pleurocapsales)6 genuri: Pleurocapsa
Subgrupul 3 (Ord.Oscillatoriales), genul Oscillatoria.
Subgrupul 4 (Ord.ostocales) are 5 seciuni:
A (Fam. >ostocaceae), "ostoc din cele 5 genuri.
B (Fam. Scytonemataceae),cu un gen Scytonema
C (Fam. Rivulariaceae) cu un gen: Calothrix
Subgrupul 5 (Ord. Stigonematales)4 genuri: Stigonema
Tot n Grupul 11(Bacterii fototrofe oxigenice) intr i
Grupul Prochlorophytes (Ord.Prochlorales).
(Prochloron didemni, Prochlorothrix hollandica
Grupul Prochlorophytes (Ord. Prochlorales)
cuprinde o categorie aparte de procariote fototrofe, Gram-negative, conin clorofil a i b, nu prezint pigmeni
ficobilinici i produc oxigen prin fotosintez, cnd sunt iluminate corespunztor (Lewin, 1976).
La nceput au fost considerate alge albastre-verzi, sau bacterii, Gibbons i Murray (1978).
Grupul a fost mai recent descoperit, prezint multe nsuiri comune cu cianobactenile, dar difer de acestea prin
alte caracteristici. Acest grup pare heterogen filogenetic, fiind nrudit cu diverse cianobacterii, fapt stabilit pe baza
ARNr 16 S, dar nc este insuficient studiat (Bergey (1994)).
Prochloron didemni este prima specie descris, fiind o bacterie steric, un ectosimbiont cu unele specii de ascidii
(Didemnidae). Este prezent n apele din zonele tropicale i subtropicale. Bacteria este localizat n cavitile
cloacale sau n materialul tunicii, pe suprafaa extern a coloniilor de animale sau sub form de aglomeraii n
scobiturile din jurul aperturii orale. Celulele de Prochloron sunt acoperite de o membran verucoas sau ondulat,
tristratifcat. Conin tilacoizi liberi, dispersai in ntreaga celul, dispui n zona extern (cromoplasm) n mod
concentric, n jurul unei zone centrale clare (centroplasma). Dup Lewin (1981), Prochloron provine probabil dintro cianobacterie (de tip Synechocystis) care prin mutaie sau prin nglobarea unei plasmide a devenit capabil s
sintetizeze clorofila b, pierznd n schimh capacitatea de sintez a ficobilinei.
O specie mai recent descoperit este Prochlorothrix hollandica, care se prezint sub form de trihomi
neramificai de lungimi diferite.

2. BACTERIILE HALOFILE EXTREME


genul Halobacterium
nu sunt strict fototrofe, pot crete i n absena luminii,
sunt deci chimioorganoheterotrofe.
Formeaz ATP prin procese de respiraie oxigenic.
Triesc n lacuri i mri hipersaline (Marea Moart, cu circa 340 g/1 sub
form de NaCl i MgCl,). Se dezvolt bine n medii cu "aCl 4,3 M (circa 250 g/1), sub 3 M nu se
dezvolt, iar sub 2 M se dezintegreaz nveliul celular.
Datorit prezenei unor mecanisme speciale de aprare, halobacteriile au o
concentraie intracelular de sruri echivalent cu cea extern dar realizat cu sruri diferite,
deoarece ca i celelalte celule vii, ele concentreaz K+ i elimin "a+, cu toate c mediul este
foarte bogat n "a .
Unele bacterii halofile (Halobacterium halobium) au n membrana plasmatic un pigment
caracteristic (bacteriorodopsin) localizat n anumite zone care formeaz membrana purpurie.
Membrana purpurie reprezint un sistem foarte simplu care permite celulei s capteze
energia luminoas i s o nmagazineze sub form de ATP, pentru a satisface nevoile energetice
ale celulei. Culoarea purpurie se datorete unui complex protein-retinal. Rodopsinele sunt
cromoproteine alctuite dintr-o molecul de retinal (derivat aldehidic al vitaminei A), fixat de un
rest de lizin al unei proteine (opsina). Bacteriorodopsina prezint dou zone de absorbie maxim
a energiei luminoase, la circa 280nm (zona ultraviolet), o band ngust i la circa 560-575nm
(zona galben-verde), o band larg.
94

In conditii de oxigenare slab, halobacteriile sintetizeaz bacteriopsina, care n membrana


celular se combin cu retinalul formnd bacteriorodopsina (uneori reprezentnd mai mult de
jumtate din membrana celular bacterian).
Conversia energiei luminoase la Halobacterium este un proces similar fotosintzei, ns mai
simplu, deoarece membrana purpurie (respectiv bacteriorodopsina) ndeplinete functia de
pomp de protoni membranar, care i obine energia direct din radiaiile luminoase,
convertind-o n energie chimic. Energia astfel nmagazinat este utilizat pentru a forma
legtura macroergic a ATP. Acest mecanism energetic facultativ este capabil s nlocuiasc
sau s suplimenteze sinteza respiratorie a ATP. El este un mecanism auxiliar, cunoscndu-se
c bacteria prefer, chiar n prezena luminii, fosforilarea oxidativ, atta timp ct nu sunt lipsite de nutrieni i O2.
Halobacteriile aparin grupului ARCHAEBACTERIA (organisme extrem de vechi)
(Werber, 1980) care au dobndit ns un pigment din familia rodopsinei prin transferul
genelor de la o celul eucariot. Dac n celulele eucariote complexul retinal-protein s-a
specializat n absorbia luminii, la bacterii i-a pstrat rolul de cuplare a energiei luminoase.
2. Grupul AOXYPHOTOBACTERIA

cuprinde microorganismele procariote care sunt


capabile de fotosintez anoxigenic cu ajutorul bacterioclorofilelor,
nu pot folosi apa ca donator fotosintetic de electroni ci
utilizaz n anaerobioz compui redui ai S, H2, compui organici simpli ca
donatori de electroni.

Sistematica bacteriilor fototrofe anoxigenice


Bacteriile fototrofe anoxigenice(dup Bergey,1994) aparin Grupului 10 ( Bacterii
fototrofe anoxigenice), care cuprind 7 subgrupuri, fiecare cu genurile reprezentative:
Subgrupul 1 (Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de sulf n celul), prezint celule singure
sau n agregate, cu motilitate flagelar. Structurile fotosintetice sunt prezente n membrane
interne i nu n clorosomi. Creterea fototrof, are loc n condiii anaerobe, cu producere de
sulfat. Prezint 9 genuri; Chromatium, Thiocapsa, Thiocystis, Thiospirillum.
Subgrupul 2 Bacterii sulfuroase purpurii cu globule de S n afara celulei
se aseamn mult cu primul subgrup, avnd un singur gen: Ectothiorhodospira.
Subgrupul 3 (Bacterii nesulfuroase purpurii), se aseamn cu primele dou
subgrupuri, dar prezint i o cretere chemotrof microaerob i nu produce ntotdeauna
sulfat. Cuprinde 6 genuri, Rhodopseudomonas i Rhodospirillum.
Subgrupul 4 (Bacterii cu bacterioclorofil g) prezint celule singuratice, cu
motilitate flagelar sau prin alunecare, far cretere chemotrof. Nu produc sulfat. Are dou
genuri: Heliobacillus i Heliobacterium.
Subgrupul 5 (Bacterii sulfuroase verzi) se caracterizeaz
prin structuri fotosintetice n clorosomi, neavnd cretere chemotrof. Produc sulfat. 5
genuri; Chlorobium.
Subgrupul 6 (Bacterii verzi multicelulare filamentoase),prezint clorosomi
i pe lng cretere fototrof pot avea i cretere chemotrof microaerob sau chiar
aerob. Nu produc sulfat. Are 4 genuri; Chloroflexus.
Subgrupul 7 (Bacterii chemotrofe anaerobe cu bacterioclorofil)
are un singur gen: Erythrobacter. Nu crete fototrof, dect chemotrof.
Nu se cunosc structurile fotosintetice. Lipsesc clorosomii. Nu produce sulfat.

95

Caracteristicile bacteriilor fototrofe anoxigenice. Sunt Gram-negative, unele prezint


vacuole cu gaze. Suspensiile celulare sunt colorate n purpur-violet, purpur-rou, roz-rou,
glbui-brun, brun, verde. Toate prezint bacterioclorofile (a, b, c, d, e i g) i pigmeni
carotinoidici (licopen, cloroxantin,spiriloxantin,clorobacten,-caroten). Sunt fotoautotrofe sau
fotoorganotrofe n anaerobioz sau microaerobioz.
Fotosinteza anoxigenic. n contrast cu fotosinteza oxigenic a cianobacteriilor, fotosinteza
anoxigenic este dependent de donorii de electroni externi, cum ar fi compuii redui ai
sulfului, hidrogenul molecular, compuii organici. n timpul oxidrii sulfurilor, globule cu
refracie ridicat de sulf sunt vremelnic stocate n interiorul celulelor sau n afara celulelor.
Materiale nmagazinate: polizaharide, poli-hidroxibutirat, polifosfat. CO2 este asimilat pe calea
ciclului reductiv pentozofosfat sau a ciclului reductiv al acidului citric. Ca surs de azot sunt
folosite n general srurile de amoniu. Fixarea 2 a fost demonstrat la aproape toate subgrupurile,
exceptnd subgrupul 6. Acizii grai, acizii organici sau alcoolii servesc ca donori de electroni i
surse de carbon. Habitatele unde se ntlnesc sunt zonele lipsite de oxigen ale solurilor umede
i mediile acvatice (apele dulci, apele slcii, mediile marine i hipersaline).
Fotosinteza bacteriilor fotosintetizante purpurii i verzi
Caracteristic bacteriilor fotosintetizante purpurii i verzi prin faptul c :
a) nu se poate folosi apa ca surs de hidrogen,
b) necesit donatori de H (electroni) exogeni anorganici sau organici, reacia:
lumin
2 H2A + CO2
(CH2O) + 2 A + H2O
condiii anaerobe
(H2A - compus redus anorganic cu S sau compus organic);
c) se desfaoar numai n absena O2;
d) bacterioclorofilele se deosebesc de clorofilele plantelor verzi; de ex. bacterioclorofila a difer
de clorofila a prin faptul c la nucleul pirolic I gruparea vinilic (- CH=CH2) de la C2 este
nlocuit cu o grupare acetil (- OC=CH3), avnd n plus 2 atomi de H, la C3 i C4 nucleul pirolic II.
e) bacteriile fototrofe absorb i razele infraroii, n contrast cu plantele verzi .

Bacterioclorofila a

Absorbia luminii de ctre algele verzi, bacteriile verzi i purpurii


alge verzi

Bacterii verzi

Bacterii verzi

Bacterii purpurii

Alge verzi

Bacterii purpurii
violet

ultraviolet

400

spectru vizibil

500

600

infrarou

rou

700

800

900

Lungimea de und n nm

96

Semnificatia fotosintezei microorganismelor


Microorganismele fotosintetizante asigur prin biomasa lor o parte din producia primar a
bazinelor acvatice (Botnariuc i Vdineanu. 1982).
Microorganismele capabile de fotosintez oxigenic se dezvolt n stratul bogat n O2, la
interfaa ap/aer. Cele mai importante sunt cianobacteriile care se dezvolt nu numai n ape,
dar i n sol, pe suprafaa rocilor, localizare endolitic (n fisurile microscopice sau n porii
stncilor n regiunile de deert)
Microorganismele capabile de fotosinteza anoxigenic sunt asociate cu modul de via strict
anaerob, fiind limitate la habitate acvatice fr oxigen, care conin nutrieni specifici, necesari
acestui proces (H2S, H2, compui organici simpli rezultai din activitatea bacteriilor
chimiotrofe anaerobe, localizate n sedimentul subiacent). Se ntlnesc frecvent n lacuri
mloase, poluate organic, sub un strat mai mult sau mai puin dens de cianobacterii, alge verzi
sau chiar plante acvatice care ecraneaz lumina, oprind radiaiile cu anumite lungimi de und.
Bacteriile pot face fotosintez n condiii de luminozitate foarte sczut aproape de obscuritate
(unele bacterii sulfuroase verzi ca de ex. Chlorobium, pot crete sub 20m datorit unor
carotenoizi care absorb radiaii n regiunea violet a spectrului, la circa 460 nm. Bacteriile pot
utiliza i radiaiile infraroii.
Multe bacterii au vacuole cu gaze, cu ajutorul crora i regleaz poziia vertical n bazinele
acvatice.
2. BACTERIILE CHIMIOTROFE
Sunt microorganisme care utilizeaz energia eliberat n urma unor reacii chimice n
absena luminii, cuprinznd: BACTERII CHIMIOLITOAUTOTROFE (Chemolitoautotrofe);
BACTERII CHIMIOORGAOHETEROTROFE
2.1. BACTERIILE CHIMIOLITOAUTOTROFE (chemolitoautotrofe) se caracterizeaz prin
aceea c au dou particulariti de metabolism definitorii:
1. capacitatea de a obtine energia (ATP) i putere reductoare prin oxidarea unor compui
anorganici: H2, CO, H3, O2-, Fe2-, S, S2O32- etc.;
2. utilizarea CO2 ca surs unic sau principal de carbon, pe care l reduc la aldehid 3-fosfogliceric (fixarea CO2) pentru a participa n ciclul Calvin.
Unele sunt chimiolitoautotrofe obligate (ex. nitritbacteriile, nitratbacteriile),
altele sunt chimiolitoautotrofe facultative (ex. hidrogenbacteriile) care pot crete i
chimioorganotrof .
In contrast cu bacteriile heterotrofe prezint o serie de dezavantaje legate de metabolismul
energetic: cresc slab i produc mai puin ATP datorit randamentului energetic molar relativ
sczut al substraturilor folosite.

3. Alte tipuri de nutriie a bacteriilor chimiolitoautotrofe


Mixotrofia reprezint capacitatea microorganismelor chimiolitoautotrofe facultative de a folosi i substraturi
organice (nutrienii mixotrofi prezint avantaj n condiii de limitare nutriional). Termenul de mixotrofie a fost
introdus n 1897 de Pfeffer pentru a descrie tipul de metabolism cnd compuii organici sunt fie necesari, fie
stimulatori pentru creterea anumitor plante. Termenul s-a utilizat i pentru a caracteriza bacteriile a cror cretere
autotrof este stimulat de prezena unor compui organici specifici.
Sintrofia reprezint un fenomen de interaciune nutriional ntre dou sau mai multe specii de microorganisme
(de ex. bacteriile metanogene nu pot utiliza glucoza ca surs de carbon i energie, dar pot crete pe seama produilor
de degradare ai glucozei realizai prin activitatea bacteriilor anaerobe capabile de fermentarea acestui monozaharid).
Hrnirea ncruciat (cross-feeding) este o variant a fenomenului de sintrofie, un caz de imbioz a dou
microorganisme auxotrofe care au nevoi nutritive i activiti biosintetice complementare (de ex. Haematophilus
influenzae- auxotrof pentru NAD+ i Haemophilus canis - auxotrof pentru hematin, nu se dezvolt separat ci
doar mpreun, fiecare specie secretnd factorul de cretere necesar celeilalte specii).
Microorganismele oligotrofe sunt acelea care supravieuiesc i se dezvolt la concentraii sczute de substane
organice n mediu (5-10 mg C/l mediu).
Microorganismele copiotrofe cresc pe medii de 100 ori mai bogate n nutrieni.

97

Clasificarea grupurilor fiziologice de bacterii chimiolitoautotrofe:


1. BACTERII CARE OXIDEAZA HIDROGEUL (Hidrogenbacterii=bacterii hidrogenice)
2. BACTERII CARE OXIDEAZ MOOXIDUL DE CARBO (Carboxidobacteriile)
3. BACTERII CARE OXIDEAZ AMOIACUL ("itritbacteriile)
4. BACTERIILE CARE OXIDEAZA ITRITII
5. BACTERIILE CARE OXIDEAZA SULFUL sulfoxidante=sulfoficatoare)
6. BACTER1ILE CARE UTILIZEZ FIERUL (Ferobacteriile=bacteriile feruginoase)
7. BACTERIILE METAOGEE (Metanobacterii)
8. BACTERIILE ACETOGEE
Clasificarea grupurilor fiziologice de bacterii chimiolitoautotrofe
(dup Schlaegel, Jannasch 1981, Drgan-Bularda, Samuels, 2006 )
Grupul fiziologic

Specia tip

Procesul
metabolic

Donatorul
de electroni

Acceptorul
De electroni

Sursa
De carbon

Produsul

Oxidarea
H2
Bacteriile care Alcaligenes
O2
CO2
H2 O
entrophus
H2
Oxideaz
hidrogenul
Bacteriile care Pseudomonas
Oxidarea
CO
O2
CO2
CO2
Oxideaz
carboxydovorans
CO
monoxidul
de carbon
Bacteriile care "itrosomonas
Oxidarea
O2
CO2
O2H4+
Oxideaz H3 europaea
H3
Bacteriile care "itrobacter
Oxidarea
O2O2
CO2
O3oxideaz
winogradskyi
nitriilor
nitriii
O2
Bacteriile care Thiobacillus
Oxidarea
S,
CO2
SO422Oxideaz sulful thiooxidans
sulfului
S2O3
Oxidarea
Fe2+
Bacteriile ce
Thiobacillus
O2
CO2
Fe3+
fierului
oxideaz fierul ferrooxidans
H2
Bacteriile
Metanobacterium MetanogeCO2
CO2
CH4
nez
metanogene
termoautotrophicus
CH3-COOH
AcetogeH2
Bacteriile
Acetobacterium
CO2
CO2
woodii
nez
acetogene
Descrierea bacteriilor chimiolitoautotrofe. Generalitati si semnificatia biologica
2.1.1. BACTERIILE CARE OXIDEAZA HIDROGEUL
(Hidrogenbacterii=bacterii hidrogenice)
Sunt facultativ chimiolitoautotrofe, putndu-se dezvolta bine pe o gam larg de
substane organice simple, ca donatori de electroni i ca surs de carbon.
Formeaz un grup bine definit fiziologic, dar foarte diferit taxonomic considerat cel mai
heterogen dintre chemolitoautotrofele aerobe.
Ele sunt capabile s utilizeze hidrogenul gazos ca donator de electroni avnd O2 ca
acceptor de electroni, iar cu energia ce se elibereaz fixeaz CO2.
Majoritatea bacteriilor care oxideaz hidrogenul conin hidrogenaza particulat (enzim
legat de membrana celular care nu reduce piridinnucleotidele i furnizeaz electroni direct
n lanul respirator pentru fosforilarea oxidativ) ca unic enzim activatoare de hidrogen.
n cursul metabolismului bacteriilor hidrogenotrofe, oxidarea H2 la H2O produce ATP
necesar pentru sinteza de material celular (CH2O) de la CO2 i H2O,
dup reaciile urmtoare:

4 H2 + 2 O2
4 H2O
CH2O + H2O
2 H2 + CO2
Global: 6 H2+ 2 O2+ CO2
(CH2O) + 5 H2O

98

Bacteriile care oxideaz H2 pot fi grupate n 3 categorii:


1. Grupul bacteriilor hidrogenotrofe care oxideaz H2 aerob, format din circa 28 specii
aparintoare la 15 genuri. Are ca principali reprezentani pe Alcaligenes eutrophus, A.ruhlandii,
Pseudomonas facilis, Ps.flava, Ps. hidrogenovora, Ps.saccharophila, "ocardia autotrophica, dar
i unele specii de Aquaspirillinn, Azospirillum, Rhizobium, Mycobacterium, Paracoccus etc.
2. Bacteriile care oxideaz CO (carboxidobacterii), care cresc folosind CO ca unic surs de C i
E. Ele se dezvolt la fel de bine, iar uneori chiar mai bine, utiliznd CO2 i H2.
3. Unele bacterii fotoautotrofe (de ex. Rhodopseudomonas capsulata) care cresc n mediu
mineral, la ntuneric, n atmosfer de H2, CO2, i O2, cu condiia ca tensiunea de oxigen s fie
sczut.
Semnificatia biologic.
Hidrogenbacteriile
au o larg rspndire,
au capacitatea de a ocupa nie ecologice speciale.
Posibilitatea de a utiliza fie substane organice, fie H2 i CO2, le permite s se dezvolte n
condiii naturale, n mediile n care se elibereaz mult H2 i CO2
se ntlnesc n straturile superioare ale solului (cele care oxideaz aerob H2), n
nmoluri, ntruct n aceste zone H2, CO2 i unele substane organice se acumuleaz n
cantiti suficiente pentru a le asigura creterea n condiii optime.
Hidrogenul poate fi folosit, n diferitele medii n care se elibereaz i de alte categorii de
microorganisme, determinnd apariia a diferii produi finali (ap, aldehid formic, azot,
nitrii, sulfuri, acetat, metan, succinat).
Hidrogenul se elibereaz abundent n medii ca: bli, orezrii, terenuri nmltinate, n
zone cu fermentaii bacteriene, dar i n solurile bine aerate. n condiii anaerobe cea mai mare
parte din hidrogen este folosit pentru producerea de CH4, H2S i azot gazos. n sol mai rezult H2
i n cursul procesului de fixare simbiotic a N2 (nitrogenaza reduce nu numai azotul ci i protonii
cu producere de H2, acesta fiind folosit pentru reducerea O2 care a difuzat n celul, protejnd astfel
nitrogenaza de O2).
2.1.2. BACTERIILE CARE OXIDEAZ MOOXIDUL DE CARBO (Carboxidobacteriile)
Sunt microorganisme care au capacitatea de a crete aerob pe medii n care CO este singura
surs de C i E.
Sunt chemolitotrofe facultative cu metabolism de tip strict aerob care
se dezvolt n medii minerale n prezena a 5-20% oxigen i 80-95% CO.
Creterea pe medii cu CO duce la formarea de CO2.
n funcie de condiiile de cretere, 4-16% din CO este convertit n biomas celular iar
restul este folosit pentru producerea de energie i oxidat la CO2.
1,83 CO2 + 0,36 C celular + E
2,19 CO + O2
n legtur cu biochimia oxidrii CO trebuie subliniat c aceste bacterii prezint 3 proprieti fiziologice.
1. Se dezvolt n prezena unui amestec de H2, CO2, O2 (chiar mai bine dect ntr-un amestec de
CO/O2), densitatea celular fiind de circa 2-20 ori mai mare; aa de ex. Pseudomonas
carboxidovorans se poate cultiva uor pe un mediu mineral n prezena CO, sub forma unui
amestec de gaze de eapament auto i aer, n proporii egale.
2. Ele formeaz o enzim (CO-oxidreductaz) numai n prezena CO, care realiteaz oxidarea
acestuia :
CO-oxidreductaz
CO + H2O
CO2 + 2e- + 2H2+
3. Cultivate pe mediu cu CO prezint activitate dehidrogenazic (putnd fi considerate i
hidrogenbacterii);
Mecanismul prin care aceste bacterii convertesc CO n C asimilabil : probabil CO este
convertit la CO2 care este fixat pe calea ciclului Calvin.
99

Carboxidobacteriile alctuiesc un grup la care particip mai rnulte genuri i specii: Pseudomonas
carboxidovorans, Ps.carboxydoflava, Ps.carboxydohydrogena, Alcaligenes carboxidus,
Achromobacter carboxidus, Seliberia carboxydohydrogena etc.
Semnificatia biologic.
Carboxidobacteriile
sunt prezente n sol, deeuri organice i n bazinele acvatice i n stratul superior de nmol al
apelor poluate.
CO se formeaz n straturile anaerobe ale solului, n adncimea bazinelor acvatice de unde
difuzeaz spre suprafa, devenind substratul pentru oxidarea aerob la CO2. El este produs
de numeroase bacterii, plante, animale prin degradarea ciclului porfirinic i al flavonoidelor.
Oxidarea bacterian a CO este un proces natural, care n sol se produce cu o rat de 5.1014
g/an.
Se preconizeaz utilizarea carboxidobacteriilor pentru folosirea gazelor reziduale ce conin
CO, H2 ,CO2, din industrie sau gaze de eapament, n vederea producerii de biomas
celular proteic (single cell protein).
2.1.3. BACTERIILE CARE OXIDEAZ AMOIACUL (nitritbacteriile),
Oxideaz NH3 la HNO2, (respectiv NH4 la nitrii).
Au ca reprezentani tipici specii din genurile:
"itrosomonas, "itrosocystis, "itrosospira, "itrosolobus, "itrosovibrio.
Mecanismul activitii lor cuprinde 4 etape succesive (Suzuki, 1974):

1) H3 + O2 + XH2

H2OH + X + H2O
hidroxilamin
n aceast reactie X este citocromul P-460
2) H2OH + 2 cit.c(Fe 3+)
(OH) + 2H+ + 2 cit.c(Fe 2+)
nitroxil
2+
+
2 cit.c(Fe 3+)
3) 2 cit.c(Fe ) + O2 + 2H
4) (OH) + A + H2O

O2- + AH2 + H+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reacia global:

H3 + 1 O2
O2- + H2O + H+
Gla pH 7=272 KJ/mol

(G=potenial termodinamic izoterm-izobar; G = DH - TDS unde DH - variaia entalpiei, DS variaia entropiei. T- temperatura; DG se refer la DG n condiii standard (T=298,2 K; p=1 atm,
t=25C)
Aceast reacie implic un transfer de 6 electroni, ceea ce corespunde unei schimbri de valen a
atomului de N de la -3 la +3 (implicnd transferul a 3 loturi de cte doi electroni .
2.1.4. BACTERIILE CARE OXIDEAZA ITRIII. (nitratbacteriile=nitrobacteriile)
Oxideaz nitriii la nitrai, utiliznd O2 ca acceptor final de electroni, pentru a produce energie i
putere reductoare.

NO2H + 1/2 O2
cit a1
(NO2H

- NO3H 18,1 kcal


cit a3
O2 + 1 ATP/

Reacia de oxidare a nitriilor este exergonic i poate fi direct legat de lanul de respiraie pentru
sinteza de ATP.
itratbacteriile cuprind genurile "itrobacter, "itrococcus, "itrospira, "itrospina.
Ele triesc n sol i ape, asociate, prin metabioz cu nitritbacteriile.
100

Semnificaia biologic a bacteriilor nitrificatoare.


Bacteriile nitrificatoare (nitritbacterii + nitratbacterii) se ntlnesc
n sol, n bazinele acvatice dulci i marine, n sistemele de epurare a apelor.
o n sol numrul maxim se ntlnete n stratul de 10 cm,
o n bazinele acvatice la nterfaa dintre ap i sedimente,
o n mri ntre 0-200 m i la interfaa ap-sediment.
Nitrificarea joac un rol foarte important n natur, nitraii produi sunt foarte uor
asimilabili de plante, dar n acelai timp sunt i pierdui prin levigare i denitrificare.
umrul bacteriilor nitrificatoare este proporional cu fertilitatea solului, cifre maxime
ntlnindu-se n soluri fertile, bine lucrate i aerate.
2.1.5. BACTERIILE CARE OXIDEAZA SULF (SULFOXIDATE=SULFOFICATOARE)
Formeaz un grup relativ mare de microorganisme.
Cele mai studiate aparin genurilor Thiobacillus, Thiomicrospira, Sulpholobus, care i obin
energia din oxidarea sulfului elementar i a diferiilor compui anorganici ai acestuia.
Bacteriile sulfuroase incolore (sulfobacteriile nepigmentate; lipsite de pigmeni
clorofilieni) oxideaz sulful elementar i compuii si obinnd substanele reductoare i energia
necesar organismului, spre deosebire de cele sulfoxidante fototrofe care folosesc energia
luminoas, iar oxidrile sulfului doar pentru furnizare de electroni.
Bacteriile sulfooxidante, n general, i cele din genul Thiobacillus s-au difereniat dobndind
capacitatea de a oxida o gam larg de substraturi:

1) Thiobacillus thioparus: H2S + 2 O2


H2SO4
2) Beggiatoa: 2 H2S + O2
2 S + 2 H2 O

(Reacia este reversibil, sulful elementar depus n celule ca incluziuni este utilizat prin oxidare la
H2SO4, folosind rezervele de energie din celule cnd H2S este epuizat din mediu).

3) Thiobacillus thiooxidans: 2 S + 3 O2 + 2 H2O


2 H2SO4
4) Th. thioparus : a2S2O3 + 2 O2+ H2O
a2SO4 + H2SO4
5) Th. thioparus : 2 a2S4O6 + 7 O2 + 6 H2O
2 a2SO4 + 6 H2SO4
6) Th.thiocyanooxidans: 2KSCN+4O2+4 H2O
(NH4)2SO4+K2SO4+CO2
7)Th. denitrificans: 8 KO3 + 5 H2S
4 K2SO4 +H2SO4+ 42 + 4 H2O
8)Th. denitrificans: 6 KO3+ 5 S + 2 H2O
3 K2SO4 + 2 H2SO4+ 3 N2
9)Th. denitrificans:8 aO3 + 5 a2S2O3 + H2O
9 a2SO4+H2SO4+42
10) Th. ferrooxidans:2 FeS + 2 H2O + 7 O2
2FeSO4 +2 H2SO4
11) Th. ferrooxidans: 4FeSO4 + O2+ 2 H2SO4

2Fe2 (SO4)3 + 2 H2O

Biochimia proceselor sulfooxidante este mai complicat, avnd nc aspecte nelmurite i


datorit faptului c diferitele specii de Thiobacillus folosesc ci individuale.
n prim faz H2S i sulfurile sunt oxidate, n general, la sulf elementar,
sub aciunea unei enzime nc neidentificate, cu cedarea a 2 electroni. Datorit acestei reacii se
observ formarea rapid de incluziuni intracelulare de sulf elementar. Sulfurile reacioneaz cu
gruprile sulfhidril din celule, alctuind un complex cu S legat intracelular, dup care are loc
oxidarea la sulfit, form ce ocup o poziie central n calea de oxidare a compuilor sulfului, sub
aciunea sulfoxidazei. Tiosutfatul intr n metabolism dup o scindare n sulfit i S sub aciunea
enzimei de clivare a tiosulfatului.
Dou sisteme enzimatice catalizeaz oxidarea sulfitului n sulfat :
sulfit oxidaza (citocrom c oxidoreductaza) legat de membran i
adenozin- 5 -fosfo-sulfat reductaza,
corespunznd la dou ci diferite de oxidare a sulfitului, cu producere de ATP.
Oxidarea tiosulfailor de ctre Thiobacillus este nsoit de producerea de sulf elementar,
care poate fi folosit cnd rezerva de tiosulfat este epuizat.
101

Semnificaia biologic. Bacteriile sulfooxidante sunt rspndite n mediile naturale bogate n S,


H2S i Fe, cu predilecie n sedimentele acvatice (lacuri, estuare, mri etc.), n canale, izvoare calde
acide, eflueni de drenaj ai minelor. Prezena lor este legat de existena compuilor redui ai
sulfului i ai oxigenului (nitrailor). n mediile acvatice se gsesc la grania dintre aerob i anaerob.
In natur, n prezena O2, H2S nu este stabil fiind oxidat fr intervenia microorganismelor, viteza de reacie depinznd de pH, temperatur, prezena catalizatorilor i/sau inhibitorilor .
Bacteriile sulfooxidante au avut i continua s aib un rol important n ciclul sulfului.
Menionm c depozitele de sulf au o origine biogen i s-au format prin reducerea sulfatului,
urmat de o etap de oxidare, n care au participat bacteriile sulfoxidante. Oxidarea H2S i a
sulfurilor (la sulfat) reprezint o etap important in regenerarea puterii oxidative n bazinele
acvatice, n care sulfatul joac rol in mineralizarea anaerob. In apele deschise (mri i oceane)
aceste bacterii oxideaz compuii volatili ai sulfului, eliberai din sedimente, jucnd rol astfel n
reglarea cantitativ a emanaiilor de H2S produs pe cale biologic.
n sol, ele solubilizeaz compuii sulfului fcndu-i accesibili sub form de sulfii pentru
plante i microorganisme, dar n acelai timp pot duce la creterea aciditii solului. Bacteriile
sulfoxidante produc acid sulfuric (pn la H2SO4 1,5 N) i fier feric n condiii asociate frecvent
cu coroziunea conductelor i a unor structuri metalice i a betoanelor (n special submerse).
(Aceast proprietate se aplic n biometalurgie pentru leierea metalelor neferoase din
zcmintele srace i depozitele de steril).
2.1.6. BACTER1ILE CARE UTILIZEZ FIERUL
(FEROBACTERIILE=BACTERIILE FERUGIOASE). Oxideaz Fe2+ la Fe3+. Formeaz un
grup fiziologic relativ puin studiat, heterogen din punct de vedere sistetnatic (descoperite de
Vinogradski in 1888). Se mpart n dou mari categorii: 1. filamentoase i 2. nefilamentoase.
Bacteriile feruginoase filamentoase. Sunt pluricelulare, la care multe celule, formeaz trihomi
lungi. Acetia pot fi nconjura de o teac organic, mucilaginoas, impregnat, acoperit cu
hidroxid feric sau hidroxid de mangan tetravalent [MnO(OH)2].Trihomi pot da ramificaii false
(unele celule se divid n direcie lateral i formeaz un trihom nou pe cel vechi). Amintim:
Sphaerotilus natans, Leptothrix ochracea, Crenothrix polispora. Bacteriile feruginoase
nefilamentoase. Sunt monocelulare. Fam. Siderocapsaceae sunt sferice, elipsoidale sau bacilare.
Unele sunt capsulate (de ex. Siderocapsa). Prezente in apele feruginoase, depun oxizi de fier i /sau
pe suprafaa capsulelor sau i elimin n materialul extracelular (de ex. Siderococcus,
"aumanniella, Ochrobium). Reactiile for metabolice sunt necunoscute. Cele mai multe cercetri
au fost efectuate pe speciile Ferrobacillus ferrooxidans i Thiobacillus ferrooxidans.
Ferrobacillus sulfooxidans, oxideaz Fe2+ la Fe3+si S, Na2S2O3, H2S la H2SO4. Semnificativ este
oxidarea piritei de ctre Th. ferrooxidans. ntruct n aceast reacie se produce acid sulfuric,
bacteriile care triesc n minele abandonate polueaz apele (pH-ul ajungnd la 2 sau 3). Gallionella
ferruginea, chemolitoautotrof (dar nu obligat) formeaz depozite roii-brune, sub forma unor
benzi spiralate, alctuite din substana excretat de celulele terminale. care contin pn la 90% din
greutatea lor uscat hidroxid feric. Aceast bacterie poate bloca conductele de ap, canalele de
drenaj, sistemele de irigaie (Ford, 1978). Bacteria are i o importan biogeochimic, participnd la
formarea zcmintelor de fier (datorit multiplicrii intense). Cea de a doua specie, Gallionella
filamenta se consider c nu este dect o variant ecologic. Se apreciaz c cele mai multe
ferobacterii sunt facultativ autotrofe. Ferobacteriile se dezvolt n apele i izvoarele feruginoase cu
coninut mare de sruri de Fe redus. Rolul lor n metabolismul fierului, n aceste ape neutre sau
alcaline, este incert, ntruct ionii de Fe2+sunt oxidai rapid n contact cu aerul. De aceea fierul feros
nu se acumuleaz in aceste ape neutre, n cantiti suficiente, pentru a favoriza creterea acestor
bacterii. n apele acide din min, aceast oxidare spontan nu are loc, favoriznd dezvoltarea lui
Thiobacillus ferrooxidans care se multiplic i transform Fe2+ in hidroxid feric (apele devenind
portocalii). Datorit mpermeabilitii lor fa de H+ aceste bacterii se pot multiplica chiar in medii
foarte acide. Ele au un rol important n solubilizarea (lieierea) unor metale neferoase (de ex. Cu)
din zcmintele sraee in sulfur de cupru, sub form de sulfat de cupru solubil.
102

2.1.7. BACTERIILE METAOGEE (METAOBACTERII)


Acestea au capacitatea de a utiliza H2 ca unic surs de putere reductoare pentru metanogenez (respectiv ca surs de energie) i pentru sinteza compuilor celulari cu carbon, de la CO2
(Barker, 1956).
Formeaz un grup cu forme variate. care aparin la 4 tipuri morfologice de baz:
1. Methanococcus 2. Methanosarcina 3. Methanobacterium 4. Methanospirillum.
Bacteriile metanogene aparin Grupului 31 cu 3 subgrupuri Berggey (1994)
Subgrupul 1, cuprinde genurile Methanobacterium, Methanosphaera, Methanothermars.
Subgrupul 2, cu genurile: Methanococcus, Methanocorpusculum, Methanocoleus,
Methanogenium, Methanolocinia, Methanomicrobium, Methanoplanus,Methanospirillum.
Subgrupul 3, cu genurile: Methanococcoides, Methanohalobium, Methanophilus,
Methanolobus, Methanosarcina i Methanothrix.
Bacteriile metanogene sunt cele mai strict anaerobe microorganisme cunoscute. Se
dezvolt n amestec controlat de gaze CO2 i H2 n proporie de 1:4, in medii lichide i solide.
Sunt mezofile (cresc la 35C. n tractusul intestinal, canale, nmol, digestoare) sau termofile
(cresc la 42C), respectiv sunt termofile extreme (cresc la circa 85C, n medii termale i
vulcanice). Datorit particularitilor lor (structurale, biochimice, de metabolism, ale ARNr 16 S
sunt considerate un grup aparte (Archaebacteria) deosebit de eubacterii, precum i de toate
organismele eucariote. n acest sens, taxonomia lor a suferit numeroase schimbri.
Bacteriile metanogene Methanobacterium thermoautotrophicum i Methanosarcina barkerii
realizeaz reaciile:
CO + H2O H2 + CO2
4 CO + 2 H2O CH4 + 3 CO2
Alte bacterii metanogene produc metan pe substraturi organice ca formiatul, metanolul, acetatul.
Semnificatia biologic. Metanogeneza bacterian este un proces ntlnit n cele mai multe
medii anaerobe, bogate n substante organice :
o rumenul i tractul gastrointestinal al animalelor,
o sedimente i mlul diferitelor medii acvatice, soluri inundate, lacuri termale bogate n H2 de
natur vulcanic, digestoare cu nmoluri reziduale etc.).
n mediile acvatice unde se semnaleaz metanogeneza (prin degajare de bule de gaze),
concentraia CH4 crete cu adncimea, ncepnd de la interfaa ap-sediment, pn la -2 m i -17 m.
Metanogeneza este asociat cu anumite conditii anormale, cum ar fi moartea xilemului in trunchiul
unor copaci (ulmi, plopi, slcii, stejari, artari).
Grupul bacteriilor metanogene este foarte util pentru studiul interrelaiilor trofice n ecosistemele anaerobe. Ele sunt utilizate n practic pentru obtinerea biogazului (biometan) prin
fermentatia anaerob n digestoare a reziduurilor organice din agricultur, zootehnie, industrie.
Astfel, sub aciunea lor are loc reducerea volumului reziduurilor, ndeprtarea lor, diminuarea
polurii, distrugerea virusurilor i microorganismelor patogene pentru plante, animale i om,
obinerea de fertilizanti pentru agricultur i produse bogate n proteine pentru hrana animalelor.
2.1.7. BACTERIILE ACETOGEE
Sunt bacterii care formeaz acetat pornind de la CO2. Acetogeneza este un termen ce
desemneaz procesele metabolice prin care anumite bacterii produc acid acetic sau acetat.
Bacteriile acetogene sunt obligat anaerobe i in mod uzual formeaz acetat ca principal
produs final de metabolism.
Multe dintre ele sunt chemolitoautotrofe.
Din punct de vedere ecologic ele joac un rol important in turnoverul C i E, in habitatele
anaerobe care variaz de la soluri i sedimente la tractul gastrointestinal al multor animale (mai
ales la termite) i al omului.
Originea bacteriilor acetogene. Aproximativ 40 specii au fost izolate din habitate anaerobe
extrem de diferite (rumen, sol, sedimente acvatice, gunoi de grajd, digestor termofilic etc.). Ele pot
fi mezofile, psihrofile i termofile. Din punct de vedere morfologic predomin bacilii i cocii.
103

Ele sunt, reamintim, strict anaerobe. Cu toate c fiecare specie acetogen utilizeaz calea acetilCoA, ele difer in privina capacitii de a utiliza diferite substraturi. Toate acetogenele sunt
eubacterii, gradul de nrudire putnd fi stabilit pe baza ARNr 16 S. 0 caracteristic important a
acestora este c ele pot crete att ca autotrofe ct i ca heterotrofe.
Semnificatia biologic. Bacteriile acetogene avnd diverse poteniale metabolice sunt
Implicate n turnoverul carbonului n diferite habitate anaerobe. Dat fiind c multe dintre ele Snt
capabile s foloseasc i alte substraturi, putnd crete mixotrof, le face competitive in relaie cu
alte organisme prezente n mediul lor de via. Unele dintre ele au fost implicate n descompunerea
unor polimeri n co-cultur cu alte microorganisme s-a dovedit a degrada polizaharidele vegetale, n
spe inulina). Se sustine c ar participa i la turnoverul compuilor halogenai, jucnd astfel un rol
pozitiv n BIOremedierea solurilor contaminate, respectiv a sedimentelor contaminate. Din cauz c
ACETATUL este unul din substraturile primare pentru metanogene, metanogeneza este cuplat, n
cele mai multe cazuri, cu producerea de acetat, iar reciclarea apelor uzate este cuplat, de
asemenea, cu procesele degradative catalizate de acetogene.
BACTERIILE CHIMIOORGAOHETEROTROFE
Se mai numesc i bacterii heterotrofe. Ele necesit una sau mai multe substante organice ce
sunt utilizate drept surse de C i E i uneori chiar de factori de cretere.
Sunt specii puine la numr, care pot folosi numai ctiva compui organici (de ex. bacteria
celulolitic - celuloz, glucoz, unele zaharuri), iar altele (cele mai multe bacterii) pot utiliza un
numr mare de substane organice (bacteria cea mai omnivor este considerat Pseudomonas
florescens - care poate metaboliza circa 200 compui organici).
n totalitatea lor bacteriile heterotrofe pot ataca toate substantele organice naturale i chiar
unii compui organici sintetici. Aceast capacitate omnivor a lumii bacteriene este de o importan
deosebit pentru mineralizarea resturilor vegetale i animale, pentru epurarea biologic a apelor i
solurilor.
Bacteriile heterotrofe se pot grupa din mai multe puncte de vedere.
n functie de prezenta sau absenta azotului n compuii organici avem
o bacterii de fermentaie (se dezvolt n conditii anaerobe) sau
o bacterii de putrefactie.
n functie de natura vie sau moart a substantelor organice folosite avem
bacterii saprofite (folosesc compui din materia organic moart),
respectiv parazite (paratrofe) (utilizeaz substanele organice ale gazdei sau se
dezvolt pe medii de cultur ce asigur conditii nutritive similare).
De asemenea, pe baza capacitilor de sintez se pot deosebi
3 grupe de bacterii heterotrofe:
1. cele care-i pot sintetiza constituentii celulari utiliznd o surs organic de C i E (glucoza),
apa i srurile minerale;
2. cele care au nevoie n plus fa de primul grup de unul sau mai multi factori de cretere
(bacteriile din grupul 1 i 2 pot fi cultivate pe medii de laborator) i
3. cele cu necesiti nutritive speciale, care nu pot fi cultivate pe medii nutritive sintetice.
Gonococii ("eisseria gonorrhoeae) i meningococii ("eisseria meningitidis) se cultiv
numai pe medii speciale cu lichide de origine animal (ser sangvin), iar Mycobacterium leprae i
Treponema pallidum nu au putut fi cultivate pe nici un tip de mediu bacteriologic. n general,
bacteriile patogene sunt mai exigente din punct de vedere nutritiv dect cele saprofite (exceptnd
bacteriile lactice care sunt foarte exigente), capacitile lor de sintez fiind mai putin pronunate.
Alte tipuri de nutriie la microorganisme
Cometabolismul este biotransformarea unui compus de ctre un microorganism, care este
incapabil s utilizeze compusul ca i surs de carbon i energie.
Biotransformarea reprezint alterarea structurii unei substante de ctre un microorganism.Numeroi compui organici, ca de exemplu pesticidele clorurate, nu pot fi utilizati ca unic
104

surs de carbon i energie de un singur microorganism, dar pot fi modificati pe cale biologic, n
natur, prin actiunea unor populatii mixte de microorganisme.
n cultur pur, nici un microorganism nu poate folosi substratul pentru cretere, dar in prezenta
unei surse alternative de carbon i energie l poate modifica, transformndu-l chimic, putnd fi in
continuare utilizat de alte microorganisme.
Procesul a fost descris pentru prima data la bacteria metanotrof Methanomonas methanica in 1958. Aceast bacterie utilizeaz pentru cretere metanul, dar oxideaz concomitent i alte
cosubstraturi prezente in mediu. Bacteria metanotrofa nu poate folosi ca unic surs de carbon i
energie cosubstraturile i nici produii de hidroliz rezultati din oxidarea acestora.
Procesul a fost denumit i co-oxidare (1962), iar apoi co-metabolism i alte reactii de
biotransformare (ca de exemplu dehalogenri ).
Unii cercettori consider c pentru cometabolism este necesar s fie ndeplinite urmtarele
conditii:
- cosubstratul (cometabolitul) s nu poat asigura creterea.
- produii provenii din biotransformarea cometabolitului s se acumuleze n mediu,
- biotransformarea s fie asociat cu creterea consumului de O2.
- s fie implicat utilizarea sistemelor enzimatice existente, de provenien colateral.
Importanta practic a fenomenului de cometabolism.
Fenomenul de cometabolism este important pentru procesele de degradare.
Microorganismele cu proprieti cometabolice sunt importante pentru industrie, putnd transforma
un substrat, fr a-1 asimila. Se folosesc n industria chimico-farmaceutic pentru producerea unei
game largi de steroizi modificati.
Sursa de azot pentru microorganisme. Azotul este necesar n cantiti mari, deoarece reprezint
circa 10% din greutatea uscat a celulei bacteriene, unde este ncorporat mai ales sub form redus,
ca grupri NH3,. Poate fi utilizat ca N2, NH3, nitriti, nitrai, compui organici. n cazul
microorganismelor cu exigene complexe de cretere (nc necunoscute) se utilizeaz extracte de
esuturi animale sau vegetale. Sursa preferat pare a fi NH3. n cazul microorganismelor fixatoare
de N2, azotul este redus initial la NH3 nainte de a fi ncorporat n produii organici, la fel i cel din
nitrati, compui organici (aminoacizi i/sau polipeptide, care servesc i ca surs adiional de C i
E) este convertit initial la NH3, i sub aceast form este utilizat pentru biosinteze.

105

5.

Microbiota solului.
Importanta microorganismelor din sol
Microbiota solului

partea 3

Solul este mediul cel mai propice dezvoltrii microorganismelor, fiind rezervorul
natural al unui numr imens de microorganisme. Diversitatea microorganismelor din sol este foarte
mare. n sol, microorganismele au condiii favorabile de dezvoltare i nmulire, prelucrnd materia
organic nevie i folosind diferite substane anorganice. Condiiile din sol sunt variabile n funcie
de tipul de sol, de anotimp i de regiunea geografic. Solul constituie sursa de infecie pentru
celelalte medii - apa i aerul (Carmen Nicolescu, 2002).
Natura microorganismelor din sol. Microbiota solului variaz cantitativ i calitativ n funcie de
tipul de sol, de pH, vegetaie, condiii climatice etc. Microbiota solului este alctuit din
microorganisme autohtone, permanent prezente i alohtone, a cror prezen depinde de aportul de
substane minerale i organice din exterior i care supravieuiesc pn la descompunerea acestor
substane.
Microbiota autohton este specific fiecrui tip de sol, fiind adaptat metabolizrii anumite
tipuri de substane relativ stabile n tipul de sol respectiv. Este implicat n toate procesele
microbiologice care au loc n sol.
Microbiota alohton este introdus de om prin fertilizri sau prin deversri de ape
reziduale. Intervine n unele procese ale solului Ex. Microorganismele din gunoiul de grajd
particip la mineralizarea materiei organice. Substanele lor de catabolism sunt metabolizate
ulterior de diferite grupe de microorganisme autohtone. Majoritatea constituie ns poluarea
microbiologic a solului.
TIPURI DE MICROORGAISME DI SOL. Compozitia microbiotei este influenat de sezon
i de gradul de prelucrare al solului.
BACTERIILE. Predominante sunt bacteriile sub form de microcolonii adsorbite pe
particolele de sol, n toate tipurile de sol neutre i alcaline. Unele produc polimeri de natur
mucilaginoas, care determin agregarea particulelor de sol, astfel nct solul devine mai granulat,
ceea ce-i crete aerarea i fertilitatea. Cele mai frecvente genuri sunt: Bacillus, Arthrobacter,
Agrobacterium, Pseudomonas, Flavobacterium, Alcaligenes.
Activitatea bacteriilor n sol condiioneaz fertilitatea, proprietile i evoluia solului,
intervenind n procese de amonificare, n descompunerea unor compui azotai rezisteni (ex.
chitina), n formarea substanelor humice i n echilibrarea microbiotei acestui mediu prin secreie
de antibiotice.
n sol se afl grupri de bacterii specializate care se dezvolt pe substraturi specifice:
- bacterii celulozoliticedegradeaz celuloza din materia vegetal moart rmas n sol.
- bacterii nitrificatoare-produc oxidarea NH3 rezultat din procesele de metabolism, cu
formare de azotai i azotii, forma prin care plantele iau azotul din sol.
- bacterii sulfuroase, feruginoase au rol n circuitul sulfului i a fierului n natur.
- bacterii de putrefacie- degradeaz azotul organic i produc putrezirea cadavrelor.
- Actinomicetele (bacteriile filamentoase) reprezint cca. 30% din microbiota total a solului.
mpreun cu bacteriile, determin mineralizarea substanelor de natur organic i iau parte la
formarea humusului, care este rezervorul de substane nutritive pentru plante. nchiderea la culoare
a solului se datoreaz actinomicetelor. Acest tip de sol reine mai bine cldura i are caliti
agrotehnice superioare. Ele se ntlnesc n toate tipurile de sol fiind mai numeroase n solurile
bogate n substane organice. Se dezvolt mai ales n soluri alcaline. Sunt principalii ageni de
amonificare i chitinoliz, jucnd un rol important n formarea humusului. Unele specii, fiind
productoare de antibiotice, au i rol n meninerea echilibrului n microbiota solului. Umiditatea
excesiv i aciditatea le limiteaz dezvoltarea. Cele mai frecvente genuri: Actinomyces,
Actinoplanes, Mycobacterium, Mycococus, Micromonospora, "ocardia, Streptomyces.
- Bacteriile sporulate patogene se pot ntlni n sol: Bacillus anthracis (produce antraxul oilor),
Clostridium tetani (produce tetanosul), Clostridium botulini, Clostridium hystoliticum,
Clostridium sporogenes (bacterii toxicogene). Prin dejecii sau cadavre, ajung n sol, accidental, de
106

la purttori: Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Pseudomonas


aeruginosa.Durata de rezisten a acestor bacterii n sol variaz n funcie de specie, de tipul de sol
i de condiiile climatice. n general, bacteriile patogene nu gsesc n sol condiii favorabile de
multiplicare, datorit temperaturii sczute n raport cu optimul lor termic (37oC) i mediul nutritiv
necorespunztor, ct i datorit concurenei altor bacterii, a actinomicetelor i a prdtorismului
protozoarelor.
- Cianobacteriile: alctuiesc cel mai numeros grup de microorganisme fotositetizante din pturile
superficiale ale solului. Dominante sunt genurile "ostoc i Oscillatoria. Ele sunt deosebit de
importante ntruct sunt singurele organisme vii capabile s utilizeze n sinteza de substane
organice att carbonul din CO2 ct i azotul molecular. Specii fixatoare de azot molecular sunt:
Anabaena, Calothrix, Chroococcus, "ostoc, Plectonema, Schizotrix.
VIRUSURILE sunt prezente mai ales sub form de bacteriofagi i actinofagi, care triesc
n echilibru dinamic cu speciile de bacterii i actinomicete pe care le paraziteaz, avnd o aciune
litic slab asupra acestora. Virusurile patogene nu pot fi vehiculate prin sol.
LEVURILE i microfungii (mucegaiurile) sunt bine reprezentate n straturile superficiale
ale solului care sunt mai bine aerate, umede i bogate n substane organice. Cele mai frecvente
genuri sunt: Candida, Cryptococcus, Debaryomyces, Hansenulla, Lipomyces, Pichia.
MUCEGAIURILE predomin n solurile acide (ex. Soluri de pdure, podzoluri) unde realizeaz o
biomas de 500-1000 Kg/ha. Principalele genuri sunt: Mucor, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium,
care formeaz 50% din biomasa fungic nsoite de Fusarium, Alternaria, Trichoderma,
Trichotecium, Cladosporium.
ALGELE AUTOTROFE, ntlnite n straturile superficiale din sol, sintetizeaz materie
organic.
PROTOZOARELE reprezentate mai ales de flagelate i rizopode sunt condiionate n
activitatea lor de umiditatea solului i de prezena substanelor organice. Ele intervin n
limitarea nmulirii microorganismelor pe care le folosesc ca hran.
umrul i densitatea microorganismelor din sol
n sol micoorganismele se afl n concentraii de 9 x 107 - 3 x 1011 celule/g sol uscat.
Numrul lor este dependent de tipul de sol (ex.n solurile argiloase se ntlnesc cca. 108
celule/gram, o microbiot mai srccioas au solurile acide, alcaline i nisipoase). Aceste
microorganisme formeaz o biomas total de cca. 0,5 6 t/ha.
Din totalul acestor micoorganisme cca. 30% sunt reprezentate de bacteriile Gram negative.
Bacteriile se gsesc ntr-un numr ce oscileaz ntre 3,6 x 107 1011 celule/g sol, ele totaliznd o
biomas de pn la 0,7 t/ha. Dominante sunt bacteriile filamentoase.
Levurile ajung la 103 celule/g sol, dezvoltndu-se pe resturi vegetale.
Ciupercile formeaz o biomas de 1 1,5 t/ha. Numrul imens se datorete faptului c n sol
exist ntotdeauna o cantitate suficient de substan organic i mineral, o umiditate
satisfctoare, suficient oxigen i un pH corespunztor. Numrul cel mai mare de micoorganisme se
gsesc n straturile superioare ale solului. Cu excepia straturilor superficiale, micoorganismele din
sol sunt protejate de aciunea nociv a razelor ultraviolete.
Distribuia microorganismelor n sol
Bacteriile din sol se afl sub form de asociaii de 5-25 de celule, agregate de particulele de sol.
Rspndirea n sol, este dependent gradul de acces la oxigen. Astfel, la suprafaa solului se afl
mai multe bacterii aerobe, apoi unele bacterii facultativ anaerobe, iar n profunzime bacterii
anaerobe. Levurile i microfungii, fiind microorganisme aerobe, se ntlnesc numai la n
straturile superficiale ale solului.
Distribuia pe vertical a microbiotei n sol este inegal. Cea mai bogat este zona pn la
30 cm adncime. Concentraia de celule difer n funcie de factorii nutritivi pe care i conine solul.
O concentraie mai mare se gsete n zona rizosferei (zona de dezvoltare a rdcinilor plantelor).
Distribuia pe orizontal a microbiotei autohtone este dependent de tipul de sol care
determin selecia diferitelor tipuri fiziologice de adaptate metabolizrii unor anumite tipuri de
substane prezente n compoziia solului.
107

Factorii care condiioneaz distribuia microorganismelor n sol


Tipul de microorganisme din sol, ca i numrul lor variaz n funcie de structura fizicochimic a solului, dar mai ales n funcie de substanele organice i anorganice din sol, de pH-ul
solului i de cantitatea de oxigen. Tipul de sol este astfel principalul factor de selecie al acestora.
Umiditatea permite dezvoltarea microorganismelor la suprafaa solului, iar n solurile mai aride
microorganismele sunt mai abundente n straturile profunde.
Se observ o variaie sezonier a microorganismelor din sol determinat de umiditate, de
concentraia de substane organice i de temperatur. Densitatea maxim este ntlnit primvara,
iar cea minim iarna. Un maxim secundar se ntlnete toamna.
Uscciunea din timpul verii diminueaz numrul de microorganisme din sol dar contribuie
favorabil la transformarea substanelor organice care vor fi metabolizate cu mai mare uurin
toamna.
Datorit varietii lor mari, microorganismele din sol se dezvolt n condiiile unei
concurene puternice pentru rezerva de hran disponibil. Fiecare specie trebuie s suporte produii
de dezasimilaie ai altor specii, care pot fi toxici pentru ele. Datorit interrelaiilor foarte complexe
ntre speciile de microorganisme din sol, exist un autocontrol al numrului i densitii lor
(Carmen Nicolescu, 2002).
Lucrrile agrotehnice i administrarea de ngrminte organice modeleaz i ele
microbiota solului. Aratul mbuntete aeraia solului favoriznd dezvoltarea microorganismelor
aerobe i permind naintarea lor spre straturile mai profunde. De asemenea, repartizeaz mai
uniform resturile organice. ngrmintele organice introduc n sol un substrat nutritiv suplimentar,
favoriznd explozia numeric a microorganismelor organotrofe care, prin procesul de mineralizare,
duc la fertilizarea solului. Aceste ngrminte introduc i un inocul suplimentar de microorganisme
alohtone care particip temporar la mineralizarea substanelor organice. Ex. 25% din masa
gunoiului de grajd este reprezentat de microorganisme.
Importana microorganismelor din sol
n procesul de mineralizare. Plantele, prin procesele de exosmoz, elimin aminoacizi i
zaharuri, care favorizeaz dezvoltarea microorganismelor pentru care constituie surs de hran.
Cnd plantele mor, rdcinile lor sunt descompuse de ctre microorganisme, iar elementele de
baz: carbonul, azotul, fosforul, sulful sunt redate n circuit servind ca nutrieni plantelor.
n formarea humusului. Legat de acest proces de descompunere are loc i formarea
substanelor humice din sol, care funcioneaz i ca rezervor pentru viitoarea activitate a
microorganismelor dar i ca material de structurare a particolelor de sol. Deci nutriia mineral a
plantelor i fertilitatea solului sunt strns legate de activitatea microorganismelor. Microbiota
solului determin, prin activitatea ei vital, dinamica biochimic a solului.
Importana igienico-sanitar. Microorganismele patogene i cele potenial patogene de
origine intestinal, avnd o viabilitate sczut n sol, pot prezenta un pericol numai n cazul
vehiculriilor rapide n ape sau direct n alimente.
Pentru producia piscicol. Cunoaterea i modelarea naturii i a distribuiei
microorganismelor n sol influeneaz productivitatea bazinelor acvatice, care sunt n strns
legtur cu natura, structura i fertilitatea terenurilor pe care sunt amplasate (care consituie fundul
bazinului) i a celor din vecintatea lor.
Fertilitatea solului este o caracteristic dependent n cel mai nalt grad de activitatea
microbiotei, dependent la rndul ei de natura i densitatea acesteia.

108

6.

Microbiota apei
Importanta microorganismelor din ape

partea 3

Microbiota apei

Originea microorganismelor din ape.


n ape microorganismele gsesc condiii favorabile de via, care le permit instalarea i proliferarea
lor. Dup provenien microorganismele componente ale microbiotei acvatice pot avea origine
autohton sau alohton (Carmen Nicolescu, 2002).
Microorganismele autohtone sunt perfect adaptate la mediul de via acvatic. Acestea
alctuiesc n apele de diferite tipuri, biocenoze specifice:
- Microorganismele planctonice triesc libere n masa apei, unde se deplaseaz activ fiind
reprezentate n majoritate de specii ciliate. Unele formeaz agregate, altele triesc adsorbite de
particolele organice sau anorganice n suspensie. Ele formeaz microplanctonul. Majoritatea sunt
autotrofe (fotoautotrofe sau mai rar chimioautotrofe) i heterotrofe.
- Microorganismele neustonice formeaz asociaii la interfaa aer-ap. Sunt formate din specii
mobile sau imobile. Majoritatea sunt fotoautotrofe i heterotrofe saprofite.
Ele formeaz microneustonul.
- Microorganismele bentonice triesc fixate pe particole organice din detritusul acumulat pe fundul
bazinelor acvatice sau n capilarele care se structureaz n sedimente. Majoritatea triesc adsorbite
pe particole solide. Grupa fiziologic dominant este cea a heterotrofilor saprofii, ntlnindu-se
ns i microorganisme chimioautotrofe. La interfaa ap-sedimente triesc formele aerobe, iar n
profunzimea sedimentelor cele anaerobe. Totalitatea lor formeaz microbentosul.
- Microorganismele epibiotice triesc fixate pe suporturi solide submerse n masa apei
(ex. pietre, plante: alge macrofite submerse, animale: zooplancton) de care se prind prin adsorbie
sau prin organe de fixare. Majoritatea sunt reprezentate de bacterii Gram negative. n aceste
microbiocenoze se gsesc toate grupele fiziologice. Ele sunt dominante numeric fa de formele
planctonice. Numeroase din aceste microorganisme (mai ales cele adsorbite) pot tri i libere n
masa apei atunci cnd sunt desprinse de pe substrat. Pe alge dezvoltarea lor este mai mic din cauza
antibioticelor pe care le secret acestea.
Microorganisme alohtone sunt microorganisme ajunse n ape pe diferite ci din alte
medii. Ele pot ajunge n ape din sol, cnd sunt transportate cu ajutorul vntului i prin apele de
precipitaii care spal terenurile nconjurtoare, sau sunt eliberate n ape n timpul proceselor de
eroziune a malurilor sub aciunea valurilor sau a curenilor de ap. n ape pot ajunge, de asemenea,
microorganisme provenite de la om, de la animale i de la diferite activiti industriale, care sunt
deversate odat cu apele uzate, fecaloid-menajere oreneti, zootehnice sau industriale. O alt
surs de infecie este aerul.
Microorganismele alohtone nu gsesc condiii favorabile de via n mediul acvatic
unde au o existen temporar condiionat mai ales de existena substratului nutritiv.
Microorganisme ubiquitare sunt cele care pot tri la fel de bine n mediul acvatic ca i n
celelalte medii (sol i aer). Ca urmare a legturilor strnse dintre mediul acvatic i celelalte medii,
numrul de specii de microorganisme alohtone i ubiquitare din ape este foarte mare, ele fiind
reprezentate de diferite grupe morfologice i fiziologice de bacterii, de ciuperci i levuri.
Tipuri de microorganisme din ape.
n categoria microorganismelor autohtone sunt cuprinse diferite tipuri de
bacterii, ciuperci, microalge, protozoare.
Bacteriile din microbiota autohton se caracterizeaz prin necesitile lor mici de
carbohidrai care le permite dezvoltarea i la concentraii de numai 1-10mg de hidrai de carbon la
litrul de ap.
109

Sunt prezente toate tipurile morfologice:


coci: Microccocus, Staphylococcus margaritaceum;
bacili scuri: Bacillus, Bacterium;
filamente ramificate: Zooglea ramigera sau neramificate;
vibrioni: Vibrio anguillarum ;
spirili: Spirillum regula, S. serpens, S. renuae, S. undula, S. volutans;
spirochete: Spirochaeta plicatilis, Spirophylluum.
Ele pot fi sporulate sau nesporulate. Triesc plutind liber n masa apei, adsorbite sau fixate
pe substrat unde alctuiesc un nveli (bioderm). Exist specii care pot duce ambele feluri de
via, pot tri izolat sau formnd agregate. Majoritatea sunt mobile, fie natante cu cili, fie trtoare
pe substrat. Exist numeroase specii cromogene (ex. Genurile Chromatium, Chromobacterium:
Ch. aurescens, Ch. ochraceum, Ch. violaceum). Sunt dominante n toate tipurile de ecosisteme
acvatice, n toate asociaiile biocenotice.
n ape se ntlnesc toate categoriile fiziologice de bacterii.
Predominante sunt bacteriile heterotrofe (ex. specii din genurile
Bacillus : B. cloaceae, B.liquidus, B. punctatum ;
Micrococcus : M. albus, M. aquatilis, M.candicans, M. coronatus, M. rhenanus ;
Pseudomonas : P. fluorescens ;
Bacterium : B. prodigiosum, B. indicum ;
Aeromonas : A. hydrophila, A. puctata, A.salmonicida ;
Sarcina : S. alba, S. lutea, s. paludosa).
In masa apei se gsesc
1. bacterii autotrofe mai ales fotoautotrofe:
clorobacterii,
bacterii purpurii,
cianobacterii : ex. Sphaerotilus natans)
2. bacterii chimioautotrofe :
o sulfobacterii (Beggiatoa) ;
o ferobacterii (Galionella, Leptothrix, Clonothrix, Crenothrix);
o nitrit- i nitratbacterii;
o bacterii manganice ( Thiospirillum manganicum).
Levurile sunt mai slab reprezentate n ape. Specii ale genurilor Torulopsis i Rhodotorula,
acoper suprafaa plantelor submerse.
Ciupercile din microbiota autohton sunt reprezentate mai ales de ciuperci inferioare,
majoritatea acestui grup fiind acvatice. Formele vegetative sunt legate de substraturile nutritive,
respectiv de organisme vii, resturi organice, n timp ce sporii noat liber n masa apei. Sporii
ciupercilor se gsesc n toate categoriile de ape de suprafa.
Ciupercile acvatice autohtone ct i cele alohtone sunt heterotrofe aerobe, parazite sau
facultativ parazite.
Se pot dezvolta n limite largi de pH=3,2-9,6 (ex. Achlya racemosa i Saprolegnia
delicata) i chiar n ape foarte acide cu pH=1,9-3,9 din lacurile vulcanice.
Majoritatea sunt ciuperci mezofile, unele fiind euriterme care suport temperaturi cuprinse
ntre 1-33oC. Cele criofile sunt de mic importan n mediul acvatic.
Speciile cele mai frecvente n ape, aparin genului:
o Saprolegnia : S. delicata, S. declina, S. ferax, S. mixta, S. parasitica dar si genurilor
o Mucor mucedo, Phitium poliferum, Leptomitus lacteus, Achlya flagellata, A. polyandra,
Aphanomyces laevis, Dictychus monosporus, Traustotheca clavata.
Microorganismele alohtone cele mai importante sunt bacteriile solului care ajung n ape
frecvent prin precipitaii, levigare, erodarea malurilor, cureni de ap, valuri.
Predomin formele heterotrofe. Se ntlnesc
specii anaerobe sporulate cum sunt Bacillus subtilis, B. megatherium, B. mycoides,
specii aerobe asporulate ndeosebi nitrificatoare i denitrificatoare.
110

Predominante sunt bacteriile saprofite celulozolitice i amonificatoare.


Des ntlnite sunt i enterococii din fam. Enterobacteriaceae,
bacterii anaerobe asporulate,
bacterii anaerobe sporulate: Clostridium perfrigens, iar n unele situaii o serie de
germeni patogeni de origine fecal, ageni ai unor boli intestinale ca
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi-agentul febrei tifoide,
Shigella dysenteriae-agentul dezenteriei,
Corynebacterium-agentul difteriei,
Vibrio, Klebsiella, Escherichia coli-facultativ patogen.
O mare parte din aceste bacterii patogene i facultativ patogene provin din dejeciile
psrilor ihtiofage.
Levurile i microfungii alohtoni din ape provin mai ales din sol, iar n cazul formelor
patogene, de la organisme bolnave. Cele mai multe ciuperci sunt ntlnite n zonele de
impurificare organic litorale sau de maluri, fiind reprezentate de drojdii i diferite grupe
sistematice de fungi imperfeci.
Privite n general, microorganismele alohtone au o via limitat n mediul acvatic, n
funcie de existena substratului care le nsoete din mediul din care au provenit. Deosebit de
sensibile sunt cele patogene care, dac nu ntlnesc gazde sensibile, dispar repede.
umrul i densitatea microorganismelor din ape
n ape numrul tuturor grupelor de microorganisme este mai mic dect n sol.
umrul bacteriilor este de 103celule/ml n apele oligotrofe i de 108celule /ml n apele eutrofe.
Densitatea maxim posibil este de 1012celule/ml.
n detritusul de la suprafaa sedimentelor pot fi ntlnite 109 celule/g sediment,
iar n oceane 105 celule/g sediment.
Ciupercile alohtone din ape reprezint cca. 1% din microplancton n zona malurilor
bazinelor acvatice. Densiti mari se ntlnesc i n sedimentele litorale bogate n resturi organice.
Numrul mare de microorganisme din ape se datorete ratei de cretere care este foarte
mare. Intervalul de generaie la bacterii este de 60-180 ore n ape oligotrofe, iar n ape calde,
bogate n nutrieni, n apropierea fitoplanctonului, durata de generaie este de 4 ore.
Distribuia microorganismelor n ape.
Distribuia orizontal determin diferenierea microbiotei n zona malurilor bazinelor
interioare, respectiv n zona litoral a mrilor i zona din largul bazinului. Zonele de mal i cele
litorale sunt mai intens populate cu microorganisme dect cele de larg datorit condiiilor nutritive
i ambientale mai prielnice pe care le ofer aceste habitate.
Distribuia pe vertical se refer la o zonare a tipurilor de microorganisme n funcie de
adncimea apei, determinat de condiiile trofice i de condiiile restrictive de mediu.
In straturile superioare domin bacteriile fotoautotrofe, care necesit prezena luminii.
Bacteriile fototrofe i cianobacteriile triesc n masa apei unde plutesc datorit unor vacuole cu gaz
i a dimensiunilor mici. i unele halobacterii au astfel de structuri care le permit meninerea la
suprafaa apelor srate. Microorganismele heterotrofe se ntlnesc mai ales n zona de fund. n
lacurile adnci i n mri i oceane exist o distribuie a microbiotei n funcie de temperatura
straturilor de ap i de presiunea hidrostatic. Numeroase bacterii cu teac i apendiculate strict
acvatice prefer habitate bentonice.
Factorii care condiioneaz microbiota apelor.
O serie de factori care asigur existena microorganismelor determin numrul i
diversitatea speciilor microbiotei din ape. Mai importani sunt tipul de sol pe care este amplasat
bazinul de ap, cantitatea i calitatea subsanei organice pe care o conine i proprietile fizicochimice ale apei (ex. pH-ul, coninutul apei n oxigen solvit, salinitatea i natura srurilor solvite,
gradul de iluminare i celelalte organisme vii care intr n interrelaie cu microorganismele).
Variaia acestor condiii face ca n diferitele bazine acvatice cantitatea i calitatea microbiotei s fie
diferit ; s existe diferene ntre diferitele zone din acelai bazin, iar pentru aceeai zon ntre
111

diferite perioade de timp.


Gradul de ncrcare organic a apei i sedimentelor sunt factorul principal n modelarea
distribuiei i n determinarea numrului de microorganisme din ape.
n apele puternic ncrcate cu substane organice predomin bacilii,
n apele curate predomin cocii.
Bacteriile prostecate sunt comune in apele cu coninut nutritiv sczut.
Bacteriile sporulate se dezvolt mai puternic n ape bogate n substane organice iar
bacteriile nesporulate n apele curate.
n apele puternic poluate pot fi ntlnite microorganisme care descompun fenolii i
hidrocarburile, nlocuind speciile saprofite obinuite.
Acumularea de nutrieni la interfaa apei cu mlul de pe fundul bazinelor
favorizeaz dezvoltarea microorganisme. Cele mai comune sunt bacteriile Gram negative.
n sedimente exist o proporie mare de bacterii Gram pozitive.
Radiaiile solare determin dezvoltarea de coci n zonele superficiale, bacilii fiind mai
sensibili, se dezvolt n straturile profunde.
Temperatura determin o distribuie pe vertical a microorganismelor i adaptri la ape cu
diferite caracteristici termice (ex. microorganisme termofile, microorganisme criofile).
Salinitatea determin specializarea microorganismelor pentru ape dulci, ape srate din mri,
oceane, lacuri srate interioare, ex. forme halofile, halotolerante.
n apele dulci predomin microorganisme heterotrofe organotrofe saprofite.
Microorganismele fotoautotrofe se gsesc numai n straturile superficiale. Aici
domin cianobacteriile, care pot prolifera intens dnd nflorirea apelor.
Microorganismele chimioautotrofe sunt puine: puini reductori de sulf, bacterii
nitrificatoare i fixatoare de azot. n sedimente sunt mai numeroase speciile denitrificatoare.
Importana microorganismelor din ape.
n procesul de mineralizare. Rolul pincipal al microorganismelor din ape, ca i al celor din sol, este
mineralizarea substanelor organice provenite din resturile vegetale i animale, prin care se recicleaz elementele
biogene care sunt puse la dispoziia productorilor, care n ape sunt reprezentai de alge i macrofite.
La procesul de mineralizare particip
o microorganisme heterotrofe saprofite, el fiind definitivat de
o bacteriile chimioautotrofe nitrificatoare, sulfoxidante i feruginoase.
n autopurificarea apelor. Prin procesul de mineralizare se realizeaz autopurificarea apelor de resturile
organice care determin eutrofizarea lor. Prin aceast activitate microorganismele intervin n evoluia bazinelor
acvatice de la stri oligotrofe ctre stri eutrofe. O importan deosebit o capt aceast activitate n cazul n care
substanele organice din ape au o origine alohton de provenien uman, caz n care, prin activitatea
microorganismelor, autopurificarea apelor poate duce la depoluarea apelor.
n productivitatea ecosistemelor acvatice. Microorganismele servesc ca hran unor grupe de consumatori
reprezentai de protozoare i unele metazoare, care la rndul lor servesc drept hran pentru alte organisme mai mari.
Producia microbiologic realizat de microorganisme, dei mult inferioar celei realizate de fitoplancton i de
zooplancton, intervine n susinerea produciei piscicole. Microorganismele pot avea un rol direct, ele fiind consumate
de unele grupe de peti, i un rol indirect prin susinerea lanurilor trofice din ecosistemele acvatice.
n coroziune. Procese corosive exercit microorganismele acvatice prin acizii eliminai n ap ca produse de
catabolism sau prin utilizarea trofic a unor componente din structura unor obiecte de metal, piatr sau fibre textile
( exp. unelte pescreti) sau lemn, n acest caz coroziunea avnd la baz un proces de mineralizare al substanelor
organice.
Importana igienico-sanitar. Pentru folosin uman, apa trebuie s nu prezinte risc de mbolnvire, deci s
fie lipsit de microorganisme patogene. Prezena microorganismelor nu este n general dorit ntruct n urma
activitii lor, chiar dac nu apar substane toxice sau potenial toxice, se modific calitile organoleptice ale apei.
n producia piscicol apa constituie mediul de via pentru toate microorganismele acvatice de interes economic. n
acest sens o importan capt att apa, ca mediu de via prin calitile ei fizico-chimice i biologice care trebuie s fie
compatibile cu viaa organismelor acvatice i s le asigure condiii de dezvoltare optime, ct i ecosistemele acvatice
care funcioneaz n orice tip de bazin acvatic natural sau artificial. n aceste ecosisteme intervenia microorganismelor
este n principal n asigurarea unui echilibru trofic i ambiental, ct i n asigurarea unei producii biologice
suplimentare (Carmen NICOLESCU, 2002).

112

ROLUL SPAIILOR VERZI  PREVEIREA I COMBATEREA POLURII


Spaiile verzi au un rol decisiv n prevenirea polurii i n combaterea ei, avnd efecte multiple
asupra mediului prin :
1. Influena asupra microclimatului.
2. Importana arhitectonic-decorativ.
3. Consolidarea i asanarea unor terenuri, regularizarea cursurilor de ap, asigurarea prin plantaii
ntinse a unui regim hidrologic constant din bazinele de alimentare ale rurilor, prevenind
dezastrele inundaiilor sau ale diminurii debitelor la secet, prevenirea eroziunii solurilor.
4. Favorizarea nfiltrrii apei i a alimentrii stratelor subterane de ap, prin diminuarea vitezei
scurgerilor de suprafa.
5. Diminuarea zgomotului pe strzi, bulevarde, cu 20-25 decibeli, de 4-6 ori n cartiere.
6. Protecia sanitar.
7. Purificarea aerului atmosferic (dup Zamfir, 1979)
Influena spaiilor verzi asupra microclimatului se exprima prin efecte multiple:
1. Temperaturi cu 2-3oC mai mici vara; temperaturi mai crescut iarna.
2. Umiditatea relativ a aerului - mai crescut cu 7-14% datorit evaporrii apei din frunze,
extins pe o distan de aprox. 600 m.
3. Diferentele de temperatura ntre zonele oraului determin apariia unor cureni de aer de 1m/s.
4. Protecia la vnturi puternice, diminundu-le cu 30- 60% la 30 m de margine i complet
la 120 m, asigurnd o protecie extins pe 200-600 m. Atenuarea vntului are ca effect reducerea
polurii cu praf.
5. Radiaia solar direct i cea difuz sunt absorbite n prop de 87%. Radiaia direct este mai
mic (cu 20-25 de ori ntr-o pdure de fag dect n camp deschis.), iar radiaia difuz la baza
tulpinilor este cu cca 40% mai sczut. Scderea rad este mai accent n cazul foioaselor cu coroane
mari, dese: tei, ulm, arar,stejar, castan etc. dect n cazul arborilor cu coroane mici, rare :frasin,
salcm, pin etc. (dup Zamfir, 1979)
Protecia sanitar realizat de spaiile verzi se manifest prin : Ionizarea aerului este mai
crescut deasupra acestor zone verzi, datorit
1. procesului de reinere de ctre plante a ionilor pozitivi ca urmare a legturii vegetaiei cu
pmntul, ncrcat negativ;
2. procesului de respingere de ctre plante a ionilor negativi, favorabili strii de sntate a
organismului, de la nivelul spaiilor verzi se desprind ioni negativi, care sunt luai de cureni i
transportai;
3. prile verzi ale plantelor, pot emite electroni, care ionizeaz aerul; arborii cu frunze lanceolate
i coniferele cu frunze aciculate, ofer puncte de descrcare a electricitii solului, ceea ce
determin creterea ionizrii atmosferei ambiante. Ionii mici, ncrcai negativ stimuleaz
organismul, n timp ce ionii mici ncrcai pozitiv l influeneaz nefavorabil (dupa Zamfir, 1979)
Purificarea aerului atmosferic n prezena spaiilor verzi
n spaiile verzi, aerul se mbogete n ozon, format sub influena evaporrii substanelor
rinoase, care acioneaza asupra picturilor fine de ap din atmosfer formnduse i apa oxigenat.
Ozonul i apa oxigenat sunt dezodorizani; ozonul are aciune uor narcotic, linititoare,
antidepresive.
Spaiile verzi constituite din pini, tuia, chiparoi, tei au effect stimultor asupra sistemului nervos,
ozonul i emanaiile eterice sunt favorabile aparatului cardiovascular i respirator, activnd
circulaia i respiratia, metabolismul general, eliminarea cataboliilor.
Spaiile verzi constituite din carpen, arar, frasin, stejar, alun, iasomie, mai ales aleile,
coridoarele de stejar, au efect calmant sau calmant-inhibitor, de pasivitate psihosomatic, de
inhibiie de protecie pentru refacerea forelor i terapie.
EFECTUL SPAIILOR VERZI ASUPRA PURIFICARII AERULUI ATMOSFERIC
Purificarea aerului de praf, fum, gaze provenite din circulaia rutier, industrie, activ menajer, se
realizeaza prin: EPURARE MECANIC, EPURARE BACTERIOLOGIC, EPURARE
CHIMIC, EPURARE MECANIC: reinerea prafului n coronamente i iarb, ndeprtat prin
113

stropiri artificiale.
EPURARE BACTERIOLOGIC a aerului prin degajarea de ctre plante a substantelor
bactericide:
-Microflora depus pe frunze este supus sterilizrii naturale prin aciunea simultan a
radiaiilor ultraviolete i a ozonului degajat de plante, mai ales de conifere.
-Ozonul are att o aciune bactericid direct, ct i o aciune oxidant asupra materiilor organice
depuse pe frunze, prin aceasta actiune a ozonului se distruge substratul nutritiv al germenilor
patogeni, efect progresiv de la periferia spre centrul zonei verzi.
-Frunzele i florile multor plante elimin substane volatile fitoncide, care distrug microorganisme
i ciuperci patogene (Betula, Quercus, Tilia, Pinus etc. eman bactericide pentru bacilul difteric,
bacilul tuberculozei etc.).
EPURARE CHIMIC a aerului este legat de activitatea clorofilian a plantelor. Fotosinteza
creeaz o ritmicitate alternativ de degajare i de absorbie a oxigenului i bioxidului de carbon.
Unele plante fixeaz gaze nocive din atmosfer (bioxidul de sulf este fixat i metabolizat de unele
plante) (dup Zamfir, 1979).
Impactul negativ al poluarii atmosferice asupra zonelor verzi.
Zonele verzi pot suferi din cauza poluanilor atmosferici, funingine, gaze, gudroane, acizi
etc.(n jurul termocentralelor electrice, uzinelor chimice, metalurgice, de ciment, plantele sunt
puternic afectate). Aerosolii industriali acioneaz asupra plantelor pe distane de sute de metri sau
zeci de km. Sunt nocivi mai ales oxizii de sulf i de azot, fluorul, clorul, praful i cenua. Gazele
toxice: bioxidul de sulf, acioneaz asupra protoplasmei celulelor vegetale pe care le lezeaz i
distrug, chiar n concentraie de 1 mg/m 3. Praful i cenua, acoper orificiile respiratorii i
limiteaz ptrunderea razelor solare spre clorofila frunzelor, perturb creterea, modific culoarea
frunzelor , care se usuc mai devreme i cad.
Coniferele i pomii fructiferi sunt cei mai sensibili. ucul-Juglans regia i mrul-Malus
domestica, prezint uscarea vrfurilor ramurilor i cderea florilor; Gorunul-Quercus petraea i
plopul-Populus nigra, prezint deformri ale coronamentului i uscarea masiv a ramurilor, n zona
siderurgic Hunedoara, Clan. Arborii: ulmul, frasinul, pinul sunt att de sensibili la SO2, nct
pot constitui indicatori de poluare a aerului la aceast substan (dup Zamfir, 1979).
Indicatori de poluare: Mucata-rotat-Pelargonium zonale indic prezena SO2, prin
nlbirea frunzelor. Iris germanica, Vitis vinifera, Lotus corniculatus etc prezint arsuri i necroze
foliare, n atmosfer cu SO2, care n contact cu picturile de ap de pe frunze se transform n acid
sulfuros i acid sulfuric. Tutunul->icotiana tabacum, este sensibil la oxidani. Brassica este
sensibil la hidrocarburi poliedrice aromate, la plumb, fier, clor etc. Lichenii sunt deosebii de
sensibili la poluanii atmosferici i au caracter de indicatori specifici, cu diferite scri de
sensibilitate specifice. Studiul lichenoflorei n Europa, SUA, Canada au dus la elaborarea scrii de
notare i a indicilor gradului de poluare a aerului.
Partea a IV-a HIDROBIOLOGIE
ASOCIAII DE ORGAISME ACVATICE
Biotopuri i biocenoze de ecosisteme acvatice continentale i marine
Bazinele acvatice, indiferent de natur i dimensiunile lor, cuprind dou biotopuri: masa
apei sau pelagialul i substratul bazinului sau bentalul. Masa apei este populat de organismele
animale i vegetale care mpreun formeaz pelagosul. n funcie de locul lor de trai, de existena
sau nu a organelor de deplasare activ, pelagosul cuprinde urmtoarele asociaii de organisme:
pleustonul, neustonul, planctonul i nectonul.
Populaiile de organisme legate de substratul bazinului acvatic formeaz bentosul. Unele
specii pot exista ca forme pelagiale o anumit parte a ciclului biologic (faza de ou, larva) iar ulterior
devin forme bentonice.
Privitor la comunitile de organisme hidrobionte este utilizat i noiunea de seston care
cuprinde totalitatea corpurilor vii sau moarte, de mrimi diferite, care plutesc sau noat n ap i
114

pot fi reinute prin filtrare. Sestonul este alctuit din bioseston format din organisme vii din ap i
cupride planctonul, neustonul, pleustonul i nectonul i abioseston sau tripton format din
componente moarte ale sestonului precum detritusul autohton (rezultat din activitatea
planctonului, nectonului, pleustonului, i bentosului din respectivul bazin acvatic) sau detritusul
alohton adus de apele ce vin in bazinul acvatic (Pricope, 2000).
1. Pleustonul
Pleustonul cuprinde comuniti de organisme acvatice vegetale sau animale, a cror corp
parial emers, plutete la suprafaa apei i a cror deplasri pasive sunt condiionate n cea mai
mare parte de curenii de aer.
n lacurile dulci, pleustonul este reprezentat prin plante cu frunze plutitoare, nefixate prin
rdcini precum
iarba-broatei (Hidrocharis morsus ranae),
lintia (Lemna trisulca, L. minor, L. polirrhiza, L. gibba, L. arrhiza),
petioara (Salvinia natans).
n apele marine, pleustonul este reprezentat de organisme animale din grupul
sifonoforelor (celenterate, hidrozoare) precum
Psysalia physalis (corabia portughez),
Physophora hydrostatica,
Vellela velella care plutesc la suprafaa mrilor i sunt deplasate de vnt.
Hidrobionii pleustonului prezint adaptri pentru viaa acvatic ct i pentru cea aerian:
coloraia criptic protectoare, transparent fa de aciunea radiaiei solare puternice, respiraia
aerian, etc. (Pricope, 2000).
2. "eustonul
Neustonul este o comunitate de organisme acvatice animale sau vegetale a crui ciclu vital
este legat de pelicula superficial a apei.
Dezvoltarea neustonului este favorizat de starea mai linitit a apelor de suprafa, din
acest motiv este mai abundent n anumite zone ale ecosistemelor stagnante, unde micrile apei
sunt relativ reduse fie datorit dezvoltrii vegetaiei i existenei unor obstacole naturale fie
datortit formei specifice a litoralului care formeaz goluri linitite.
n funcie de zona n care triesc organismele la interfaa aer-ap, neustonul poate fi mprit
n epineuston i hiponeuston.
Epineustonul este format din organisme care folosesc pelicula superficial a apei ca
substrat de susinere. Este alctuit din organisme vegetale precum
crisomonade,
cloroficee (protococale, flagelate)
i organisme animale precum unele specii de insecte
hemiptere (Gerris, Velia, Hidrometra, Halobates),
colembole,
larve de diptere Ephydra.
Organismele epineustonice sunt meninute la suprafa datorit tensiunii superficiale mari a
apei i elasticitii peliculeii superficiale a acesteia.
n funcie de apartenena hidrobionilor la unul din regnuri, epineustonul poate fi
epifitoneuston, format din productorii primari ce triesc n ptura superioar a peliculei de ap i
epizooneuston, format de speciile de animale legate de aceast zon.
Speciile ce intr n componena epineustonului au o serie de adaptri precum tegumentul
hidrofob, ce mpiedic udarea corpului, rezistena sporit la aciunea direct a radiaiei solare, etc.
Hiponeustonul este format din hidrobioni aparinnd unor specii insecte heterotrofe ce
populeaz ptura superficial a apei cu o grosime de 1-5 cm: specii de diatomee, flagelate,
protozoare, viermi, molute, crustacee, insecte etc.
n funcie de perioada ontogenetic sau de perioada de timp n care hidrobionii sunt
prezeni n zona superficial a apei (Zaitzev,1970 citat de Pricope 2000) hiponeustonul include n
115

urmtoarele categorii:
- euhiponeustonul - format din organisme care sunt prezente n ptura superficial tot ciclul lor
ontogenetic, cum sunt unele
crustacee copepode din familia Pontelidae, unele specii de
izopode Idothea i
chaetognatha Sagitta;
- merohiponeustonul - organisme care triesc ca neuston
n primele stadii de dezvoltare: ou, larve, pui de
o polichete, molute, crustacee, insecte, peti,
sau numai n stadiul de adult precum unele
o gasteropode pulmonate,
o insecte hemiptere, diptere sau coleoptere;
- tihohiponeustonul - cuprinde organisme neustonice care se menin n orizontul superficial al apei
numai n timpul nopii. Aa sunt crustaceele marine: misidul Gastrosacus, amfipodele
Gammarus i Dixamide i decapodul Palaemon (crevete), etc.
Zona superficial a apei se caracterizeaz printr-o fluctuaie nictimeral i
sezonier accentuat a temperaturii, salinitii, concentraiei gazelor, cantitii de lumin. Datorit
acestui lucru, organismele hiponeustonice prezint o serie de adaptri particulare precum
existena unor nveliuri ale corpului hidrofile, pigmentaia corpului cu rol protector fa de radiaia
solar, culoarea criptic protectoare sau transparena corpului, fototaxismul pozitiv, adaptri privind
nutriia cu substane organice, etc. (Pricope, 2000).
3. Planctonul
Planctonul poate fi definit ca o comunitate de organisme vegetele sau animale care pe
ntreaga lor perioada ontogenetic sau numai n anumite stadii ale acesteia se menin n stare de
plutire liber, mai mult sau mai puin pasiv, n masa apei. Noiunea de plancton a fost
introdus n tiin de Hensen(1887) care definea planctonul ca "tot ce plutete n ap. Savilov
(1958) considera c n categoria de plancton intr i organismele care sunt legate de pelicula
superficial de ap creat de tensiunea superficial a apei la contactul cu mediul aerian, adic cu
neustonul (Pricope, 2000).
n funcie de structura trofic i apartenena lor sistematic organismele
planctonice pot forma:
- fitoplanctonul - ce cuprinde productori primari din grupul microfitelor ce triesc n zonele
luminate ale pelagialului;
- zooplanctonul cuprinde consumatori de diferite grade aparinnd la diferite grupe
sistematice: protozoare, rotifere,cladocere, copepode etc;
- bacterioplanctonul - cuprinde reductori, adic diferite specii de bacterii care populeaza
ntreaga mas a apei.
Dup apartenena hidrobionilor la grupul organismelor planctonice tot
ciclul ontogenetic sau numai n unele faze ale lui, acetia pot forma:
- holoplanctonul sau planctonul adevrat - alctuit din organisme animale sau vegetale la
care tot ciclul vital activ se desfoar n masa apei cu excepia unor stadii latente;
- meroplanctonul - format din specii care i petrec o anumit faz ontogenetic pe substratul
bazinului acvatic, deci ca forme bentonice. Aa sunt larvele pelagice de anelide, molute,
crustacee, echinoderme, etc.
n apele dulci, n funcie de caracterul ecosistemului acvatic de
ap stttoare sau curgtoare, planctonul poate fi denumit:
- limnoplancton plancton specific ecosistemelor acvatice stagnante i care n funcie de
natura lor poate forma
o eulimnoplanctonul (planctonul lacustru),
o heleoplanctonul (planctonul iazurilor) sau
o telmatoplanctonul (planctonul mltinilor);
- meroplancton plancton specific apelor lent curgtoare.
116

n apele marine, n raport cu localizarea n masa apei planctonului poate fi:


- plancton neriticlocalizat n masa apei de deasupra platoului continental;
- plancton oceanic care triete n zonele larg oceanic
n funcie de dimensiunile lor, organismele planctonice pot fi
grupate n urmtoarele categorii:
- ultraplanctonulorganisme planctonice sub 5 microni (bacteriile);
- nanoplanctonul organisme planctonice cuprinse ntre 5 i 50-60, format din alge
unicelulare i protozoare de talie mic care trec, de regul, prin fileul planctonic. Se separ
din prob prin centrifugare, de aceea se mai numete i plancton de camer sau centrifugat;
- microplanctonul hidrobioni cu talia cuprins ntre 60 i 1 mm; este format din alge
microfite coloniale, infuzori, rotiferi, crustacee de talie mic. Se colecteaz cu fileu
planctonic fin i se separ din prob prin sedimentare;
- mezoplanctonul - format din zooplancteri marini cu dimensiuni cuprinse ntre 1 cm i 100
cm precum unele polichete pelagice, unele meduze, molute, chetognate, etc.
- megaplanctonul forme planctonice marine ce depesc 1 m precum unele sifonofore,
salpe coloniale, etc. (Pricope, 2000).
4. "ectonul
Nectonul cuprinde grupri de populaii animale care au organe de locomoie bine dezvoltate
i se deplaseaz activ n masa apei, chiar mpotriva curenilor puternici, n cutare de locuri de
hrnire, reproducere, de iernare etc. n apele dulci, nectonul adevarat este reprezentat de speciile
de peti bune nottoare, la care se adaug unele specii de reptile (broasca estoas de ap, arpele
de ap), unii batracieni (tritonii i broatele de lac) i chiar unele specii de insecte acvatice
(Dytiscus marginalis, Hydrous piceus, Gyrinus natator).
n apele marine nectonul este reprezentat prin diferite specii de
peti,
chelonieni (Chelis fimbriata, Chelydra serpentine), erpi (Pelamys platurus),
balene (Balaena mysticetus), caaloi (Kogia breviceps), delfini (Phocaena phocaena,
Delphinus delphis, Tursiops truncatus) etc.
Organismele nectonice au cptat n decursul evoluiei lor o serie de
nsuiri adaptative ce faciliteaz deplasarea activ prin not:
- modificarea formei corpului n sensul creterii calitilor hidrodinamice cu att mai
accentuat cu ct triesc n ape cu micri mai rapide (majoritatea speciilor de peti);
- accentuarea insuirilor hidrofobe sau hidrofuge ale nveliului extern al corpului (la rechini,
delfini etc);
- deplasarea corpului prin micri ondulatorii (erpi marini, anghile etc);
- modificarea structurii membrelor la insecte acvatice; dezvoltarea unor sisteme de not
bazate pe principiul aciunii i reaciunii (meduze, cefalopode) (Pricope, 2000).
5. Bentosul
Bentosul din ecosistemele acvatice este reprezentat de populaii i biocenoze a cror
existen este legat tot ciclul ontogenetic sau numai o parte a acestuia de substratul bazinului.
mprirea hidrobionilor n organisme pelagice i bentonice nu este absolut. Exist organisme care
populeaz substratul i care ntr-o anumit perioad a ciclului ontogenetic se ridic n masa apei n
vederea
reproducerii
sau
nutriiei
formnd
grupa
organismelor
bentopelagice(polichete,crustacee,peti). Stadiile larvare a unor specii marine (spongieri,
celenterate, viermi, molute, crustacee), triesc n masa apei constituind meroplanctonul.
n ecosistemele acvatice interioare i marine, puin adci i bine luminate, organismele
bentonice sunt incluse n toate nivelurile piramidei trofice: fitobentosul, perifitonul i
microfitobentosul aparin productorilor, zoobentosul consumatorilor, iar bacteriobentosul
descopuntorilor. n etajele profunde bentosul este reprezentat numai de consumatori i
descompuntori.
n funcie de zona de substrat n care triesc organismele bentonice formeaz epibentosul
sau endobentosul.
117

Epibentosul alctuit din epiflora i epifauna este reprezentat de populaiile


vegetale, animale i de microorganisme care triesc la suprafaa substratului.
Endobentosul este reprezentat de organisme animale i microorganisme care
triesc n grosimea substratului, n interstiii, fisuri, galerii i caviti ale acestuia.
Dup dimensiunea lor, organismele bentonice pot fi ncadrate n urmtoarele categorii:
microbentos (mai mici de 0,1 mm),
mezobentos (ntre 0,1 2 mm) i
macrobentos (mai mari de 2 mm).
Dup raportul dintre speciile epibentonice i substrat pot fi deosebite urmtoarle categorii de
organisme: sesile, sedentare, vagile sau erante.
Hidrobionii sesili sunt considerate organismele care triesc fixate de substrat. Din aceasta
categorie fac parte microfitele biotectonului, algele macrofite marine, iar dintre animale spongierii,
unele celenterate, polichetele tubicole, briozoarele, unele bivalve, crustaceele Ciripede, ascidiile,
etc.
Organismele bentonice sesile prezint o serie de adaptri care s le permit
meninerea i stabilitatea pe substrat prin aderarea la acesta printr-o suprafaa ct mai
mare (alge, spongieri, briozoare marine i dulcicole) sau prin fixarea prin
intermediul unei zone restrnse, aa cum ntlnim la unele forme pedunculare i
erecte din etajul litoral marin.
Organismele sesile i-au elaborate mecanisme de protecie fa de procesele de
sedimentare ce au loc n zona bental a ecosistemelor acvatice i mpotriva
micrilor apei i care tind s le desprind de substrat. Astfel, la unii hidrobioni
sesili forma corpului este conic sau tronconic aa cum ntlnim la unele molute
(Patella, Ancylus) crustacee ciripede (Balanus) sau ramificat precum la unii
spongieri, celenterate, hidrozoare i antozoare, fapt ce la confer o stabilitate mai
mare pe substrat.
Protecia fa de aciunea valurilor i a particulelor n micare se realizeaz prin
dimensiuni adecvate ale corpului, printr-o form hidrodinamic, la unele dintre ele
i prin realizarea unor nveliuri rezistente. Rezistena crescut la aciunea valurilor
se realizeaz fie prin schelete rigide de natur calcaroas, ca la madreporari, fie
printr-un schelet semirigid, ca la unele specii de spongieri i antozoare, fie prin
schelete foarte suple, ca la unii polipi hidroizi i unele briozoare.
Organismele acvatice sedentare sunt animale ce triesc pe substrate dure sau mobile i
care fac deplasri pe distane mici. Din acest grup fac parte gasteropodele de talie mare,
echinodermele i unii peti bentonici precum gobiidele i pleuronectinele.
Organismele vagile sau erante sunt reprezentate de animale bentonice care pot efectua
deplasri mai mari comparativ cu cele sedentare. n aceast categorie sunt incluse crustaceele
decapode, molutele gasteropode, selacienii, batoizii, etc.
Hidrobionii vagili au mijloace de locomoie eficiente, modul de locomoie fiind dependent
de natura i consistena substratului. Peres, 1961 (dup Pricope 2000) stabilete la hidrobionii
bentonici patru tipuri principale de locomoie:
- mersul sau alergarea pe substrate relativ tari, caracteristic speciilor macrobentonice precum
unele specii de crustacee, larve i aduli de insecte, unele vertebrate, etc;
- trrea, de obicei combinat cu mersul, modalitate n care se deplaseaz unele polichete,
crustacee izopode i decapode, aduli i larve de insecte;
- glisarea sau alunecarea, proprie speciilor sesile, care i pot schimba locul n cursul vieii,
actinari solitari, molute placofore, gasteropode, larve de insecte;
- deplasarea prin salturi, puin frecvena la speciile bentonice, caracteristica mai ales
hidrobionilor din neuston. Apropiat de deplasarea prin salturi este micarea de reacie cu
jet de ap ntlnit la unele bivalve din genul Pecten i Lima i la unele larve de insecte.
Datorit prezenei unor mijloace de locomoie eficiente, speciile erante pot efectua migraii
pe spaii mari. n funcie de periodicitatea migraiilor acestea pot fi circadiene sau sezonale, dup
118

sensul migraiei pot fi verticale sau orizontale, dup modul de realizare pot fi active sau pasive,
iar dup semnificaia lor biologic migraiile pot fi de nutriie, de reproducere i cu rol
protector.
Speciile macrobentonice care se deplaseaz prin mers, precum crustaceele decapode mari,
fac migraii orizontale active cu caracter sezonal n vederea hrnirii, reproducerii, iernrii. Aa sunt
homarul american sau crabul de Kamciatka ce se pot deplasa pe distane mari cu o vitez de cca
2 km/or.
n apele dulci, unele nevertebrate bentonice, crustacei i larve de insecte, se ridic n masa
apei i sunt purtate de curent n aval pe o anumit distan dup care coboar din nou pe substrat.
Aceast migraiune pasiv este fcut de obicei noaptea i permite rspndirea acestor organisme
pe spaii mari precum i schimbarea unor biotopi nefavorabili.Dup modul cum ptrund n
substratul bazinului acvatic, organismele endobentonice formeaz dou categorii distincte:
sptoarele i sfredelitoarele sau forantele.
Organismele sptoare sunt animale ce ptrund parial sau total n substratul mobil al
bazinului prin dizlocarea sa activ. Acestea formeaz n substrat galerii, de lungimi diferite, uneori
consolidate cu secreii. Unele specii, precum polichetul Arenicola, n deplasarea sa activ inger
substratul. Din grupul organismelor bentonice sptoare fac parte unele polichete, oligochete
limnicole, brachiopode, unele specii de molute, crustacee, echinoderme.
Viaa endobentonic a influenat structura i funciile animalelor sptoare. Astfel la
unele polichete endopsamice parapodele s-au redus i s-au dezvoltat branhiile, la unele specii
endobentonice lipsete armtura bucal. La bivalvele care triesc n substrat cochilia este subire,
suptafaa neted, iar sifoanele lungi. Organismele sptoare ptrund n substrat prin mecanisme
foarte diverse. Unele bivalve, scafopode i gasteropode ptrund n substrat hidraulic, prin alternarea
strii de turgescen a piciorului, asociat cu micarea de naintare a acestuia. Unele polichete
dizloc substratul cu ajutorul parapodelor sau numai a cheilor (unele oligochete), prin micri
ondulatorii sau helicoidale ale corpului. Crustaceele sap cu ajutorul apendicelor cefalice i
ndeprteaz substratul prin micri ale apendicelor care creaz cu curent de ap. Speciile bentonice
care i construiesc galerii permanente consolideaz substratul cu ajutorul unor secreii (polichetul
Arenicola).
Organismele sptoare pot efectua migraii circadiene i sezonale, pe distane relativ
reduse. Migraiile acestor organisme sunt, n cea mai mare parte, verticale. Astfel, larvele de
chironomide, n timpul zilei migreaz n sedimente la adncimi mai mari, iar n timpul nopii revin
mai spre suprafa.
Animalele bentonice din zonele periodic inundate, n intervalele cu condiii mai puin
favorabile migreaz spre adnc, la 10-15 cm n sedimente, revenind la suprafa cnd condiiile sunt
propice dezvoltrii lor. Acelai lucru se ntmpl nainte de venirea iernii, organismele
endobentonice migreau spre ptura mai profund a sedimentelor pentru evitarea ngheului.
Organismele forante sau sfredelitoare, sunt animale care au posibilitatea de a perfora
substraturi mai mult sau mai puin dure, pornind de la calcar i gresie i pn la granit i
marmur.
n apele dulci, organismele forante sunt reprezentate prin unii crustacei i larve de
insecte care i fac galerii n malurile argiloase i n esuturile plantelor.
n ecosistemele marine sfredelitorii sunt mult mai numeroi: spongieri, polichete, bivalve,
crustacee amfipode, izopode, etc.
Modalitatea de constituire a galeriilor n aceste substrate depinde de specie i de natura
substratului. Unele bivalvele precum Pholas i Petricola foreaz galerii n roci, prin micarea
alternativ a valvelor, prevzute cu diniori sau coaste radiare. Polichetul Polydora i bivalva
Lithophaga i construiesc galerii prin abraziune mecanic i aciunea unor secreii proprii.
Spongierul marin Clione foreaz cochiliile molutelor sesile din genurile Ostrea i Mytilus
prin utilizarea de mijloace chimice: celulele spongierului formeaz o reea de pseudopode care
produce secreii acide ce dizolv calcarul din cochilie.
Speciile sfredelitoare care i sap galerii n lemn folosesc n general mijloace mecanice de
119

perforare. Bivalva Teredo navalis (viermele corbiilor) sfredelete lemnul cu ajutorul a dou
valve mici situate la extremitatea anterioar a corpului sau vermiform. Unele specii de izopode i
amfipode rod lemnul cu piesele bucale bine dezvoltate.
Perifitonul sau biotectonul reprezint o comunitate de organisme acvatice care triete
fixat pe substraturi dure, vii sau moarte. Masa principal a perifitonului o formeaz speciile sesile
de hidrobioni printre care triesc animalele sedentare i vagile.
Perifitonul este prezent n ecosistemele interioare dulcicole pn la adncimi de civa
metri, iar n mediul marin n etajele superioare ale bentalului litoral, rspndirea lui fiind
condiionat n special de prezena luminii.
n apele dulci, biotectonul constituie hrana unor specii de molute, crustacee, a puietului
multor specii de peti, dar i a unor peti aduli (scobar).
n mediul marin biotectonul are adesea rol negativ accentund procesul de coroziune a
construciilor, a amenajrilor hidrotehnice i al navelor (Pricope, 2000).
Ecosisteme acvatice antropogene
Asociaii de organisme din lacurile de acumulare
Lacurile de acumulare sunt ecosisteme intermediare ntre cele curgtoare i cele
stagnante, cu caracteristici mai apropiate de ale rului sau ale lacului, n funcie de coeficientul de
de circulaie al apelor.
Hidrobionii care populeaz aceste lacuri constituie un amestec de forme reofile i
limnofile, cu predominana unora sau altora n funcie de regimul hidrologic al ecosistemului, de
tipul de lac, de zona topografic a lacului, de vechimea acestuia.
Planctonul din lacurile de acumulare cuprinde cele trei componente trofice:
productorii
(fitoplancton),
consumatorii
(zooplancton)
i
descompuntorii (bacterioplancton).
Fitoplanctonul este reprezentat prin:
diatomee, cloroficee, cianoficee si peridinee.
o n lacurile cu un regim hidrologic activ, cu un coeficient de circulaie al apei
peste 12, diatomeele predomin cantitativ i calitativ si se dezvolt tot timpul
anului
o n lacurile cu circulaie lent, n perioada cald a anului se dezvolt
cloroficeele i cianoficeele, cu fenomene de "nflorire".
Studiul fitoplanctonului din lacul Izvoru Muntelui - Bicaz a artat c
n primii doi ani dup inundare au fost prezente alge din 78 de
uniti taxonomice din care 38 au fost ntlnite numai n primul an, 11
numai n cel de-al doilea an, iar 29 au fost comune celor doi ani
(Popescu i Oltean, 1963).
Predominana diatomeelor ca numr de specii i ca densitate n primii
ani, relev nivelul trofic sczut al lacului.
Ulterior dezvoltarea crisoficeelor i a cloroficeelor a dus la
diversificarea compoziiei fitoplanctonului i la sporirea ponderii
speciilor planctonice.
Fitoplanctonul din lacul Bicaz cuprinde alge din 241 uniti sistematice (Cruu I.,
1983) aparinnd la 9 grupe sistematice.
Diatomeele sunt reprezentate prin specii de Melosira varians,
Cyclotella comta, Diatoma vulgare, Rhizosolenia longiseta, Stephanodiscus astrea, Tabellaria
fenestrata, Fragilaria crotonensis, Synedra ulna, "avicula cuspidata, Pinnularia microstauron,
Cymbella cistula, Gomphonema angustatum.
Dintre cloroficee citm speciile Chlamydomonas insignis, Volvox
aureus, Pandorina morum, Crucigenia rectangularis, Ankistrodesmus falcatus, Pediastrum
boryanum, Scenedesmus guadricauda, Golenkinia radiata, etc.
Dintre cianofite sunt prezente n lacul Bicaz specii de Merismopedia
120

elegans, Anabaena, Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aeruginosa, Aphanocapsa grevillei,


Chroococcus limneticus, Oscillatoria rubescens,etc.
o Peridineele prezente aparin speciilor Peridinium cinctum,
Glenodinium oculatum, Ceratium hirundinella, etc.
Cantitile maxime de fitoplancton n lacul Bicaz se gsesc vara n orizontul superior al
apei iar cantiti minime iarna n orizonturile profunde. n timpul anului domin diatomeele iar
la sfritul verii i toamna cloroficeele si cianoficeele.
"nfloririle" algale n lacul Bicaz s-au produs cu specii diferite dar i n perioade foarte
diferite: Proliferarea n mas a cloroficeelor Chlamidomonas insignis a avut loc toamna
(octombrie) n timp Volvox aureus s-a dezvoltat masiv vara (august). O nflorire de mari
proporii i de durat s-a produs toamna cu cianoficeul Oscillatoria rubescens.
Zooplanctonul lacurilor de acumulare are n general o varietate specific redus dar cu
populaii numeroase. Domin rotiferii n masa apei tot anul, cu maxime n mai - iunie, urmai de
cladocere care se dezvolt la sfritul verii i toamna iar copepodele prosper la sfritul toamnei
i iarna.
n lacul Bicaz diversitatea zooplanctonului a crescut odat cu stabilizarea condiiilor
abiotice i cu adaptarea zooplancterilor la noile condiii de via.
n 1961 au fost determinate 41 taxoni, n 1963 63 taxoni, n 1966 - 72
uniti sistematice, n 1978 - 51 de uniti sistematice zooplanctonice aparinnd grupelor:
Protozoa, Rotatoria, Copepoda, Cladocera (Rujinschi, 1983).
Protozoarele au fost prezente ntr-un singur gen Tintinnopsis.
Rotiferele reprezint cca. 32% din numrul de taxoni zooplanctonici i sunt
reprezentai prin specii de Brachionus calyciflorus, Keratella cohlearis, >otholca acuminata,
Asplanchna priodonta, Filinia maior, etc.
Cladocerele cuprind cei mai muli taxoni, 44% din speciile
zooplanctonice, fiind reprezentate prin specii de Daphnia magna, Daphnia longispina,
Ceriodaphnia megops, Bosmina longirostris, Alona quttata, Chydorus sphericus,
Diaphanosoma brachyrurum, Leydigia leydigi, Leptodora kindtii.
Copepodele, cuprind aproximativ 24% din speciile de zooplancton si sunt
reprezentate prin specii de Cyclops vicinus, Cyclops furcifer, Acanthocyclops vernalis, A. viridis,
Mesocyclops dubowskii, Eudiaptomus gracilis, etc.
Pe lng dinamica sezonier, populaiile de zooplancton au i o dinamic
circadian. Ele se dezvolt n zonele de suprafa dar n funcie de termica apei i de
intensitatea luminii pot cobor mai jos. "oaptea stau spre suprafa iar ziua coboar spre
adncime.
Bacterioplanctonul lacurilor de acumulare este mai bogat dect al rurilor din care s-au
format. Densitatea lui depinde de tipul de lac i de termica acestuia.
n lacurile montane nr. de germeni este de ordinul sutelor de mii pe ml ,
n timp ce n cele de es este de cteva milioane pe ml de ap.
Densitatea maxim a bacterioplanctonului se ntlnete
n zona superficial a apei legat de termica adecvat dezvoltrii bacteriilor si
n zona din apropierea sedimentelor cu coninut ridicat de substante organice.
Determinrile de bacterioplancton n lacul Bicaz (C. Mzreanu, 1983) au artat c
numrul total de bacterii din ap a variat ntre 70000 si 920000 cel/ml. Numrul maxim a fost
determinat la suprafaa apei i n apropierea sedimentelor. Durata medie de via a unei
generaii bacteriene la suprafaa apei a fost de 21,6 ore n timp ce n hipolimnion, la 55 de metri
adncime, a fost de 122,5 ore.
ectonul este format din populaii de peti reofili n amestec cu specii limnofile.
Treptat populatiile reofile rmn numai n zona din amonte a lacului iar speciile stagnofile se
extind ca numr i densitate. Dup formarea lacurilor de acumulare se constat proliferarea
speciilor limnofile care gsesc condiii bune de hran i locuri de reproducere pe terenurile
proaspt inundate apoi efectivele numerice scad.
121

n primii ani de existen ai lacului Bicaz s-a nregistrat o cretere cantitativ a fondului
piscicol pe o perioad de 3-5 ani cu predominana unor specii valoroase: mreana (Barbus
barbus), scobarul (Chondrostoma nasus), cleanul (Leuciscus cephalus) (Matei i Dumitru,
1963). Ulterior, datorit variaiilor ample de nivel ale lacului ce influeneaz negativ
reproducerea salmonidelor i ciprinidelor de talie mare i reducerii cantitative a bazei
trofice s-a constatat
dispariia unor specii reofile precum grindelul ("oemacheilus barbatulus),
zglvoaca (Cottus poecilopus), porcuorul (Gobio uranoscopus),
diminuarea efectivelor de lipan (Thymallus thymallus), de lostri (Hucho hucho),
pstrv de munte (Salmo trutta fario), mihal (Lota lota).
S-a constatat o scdere general a efectivelor la speciile de talie mare
i cu valoare economic (mrean, scobar, clean,) (Battes, 1983).
Ciprinidele de talie mic precum obletele (Alburnus alburnus), beldia
(Alburnoides bipunctatus), porcuorul (Gobio gobio) i boiteanul (Phoxinus phoxinus)au
avut o dezvoltare mare n primii 4-6 ani de existen a lacului dup care au regresat numeric.
n perioada 1961-1966 au fost introduse pentru aclimatizare n lacul Bicaz specii de
pstrv curcubeu (Oncorhyncus mykiss), coregon (Coregonus albula), pstrv fntnel
(Salvelinus fontinalis), pltica (Abramis brama); crap (Cyprinus carpio) i cega (Acipenser
ruthenus). Din acestea a rezistat pltica care actualmente reprezint cca. 5% din ihtiofauna
lacului, pstrvul curcubeu n cresctoria intensiv de pe lac iar celelalte specii au disprut.
Actualmente ihtiofauna lacului Bicaz este format din 15 specii aparinnd la 5 familii fat de
19 existente n 1970 i 25 de specii existente n 1960 la formarea lacului.
Bibanul (Perca fluviatilis) care nu a existat la formarea lacului i nici n 1970 apare ca
specie dominant n propoie de 30% din totalul speciilor capturate. Urmeaz babuca (18%),
obletele (16%), cleanul (8,9%), pstrvul curcubeu, carasul, pltica, pstrvul de lac,
lostria cu ponderi de 3-5% fiecare .(Miron Simionescu, 1993).
Fitobentosul din lacurile de acumulare are o reprezentare redus fie datorit variaiilor
ample de nivel ce nu permit fixarea macrofitelor acvatice fie adncimi mari a unora dintre ele.
n lacurile de acumulare mari cum este lacul Izvoru Muntelui, cu fluctuaii mari de
nivel, macrofitele acvatice precum Polygonum amphibium se dezvolt pe arii restrnse,
doar la intrarea n lac a unor aflueni, n timp ce
n lacurile de baraj din aval (Pngrai, Vaduri, Btca Doamnei) mai puin adnci i
cu variaii mici de nivel, macrofitele se dezvolt abundent, pe suprafee extinse
(Polygonum, Potamogeton, Myriophillum, Ceratophyllum, Carex).
Zoobentosul din lacurile de acumulare montane este format din specii predominant
litoreofile n zona din amonte, n timp ce n zona din amonte a lacurilor de cmpie domin
speciile psamoreofile i peloreofile.
Zoobentosul din, lacurile de acumulare este format din
larve de chironomide: Chironomus, Clyptotendipes, Cryptochiroromus,
oligochete limnicole din genurile Limnodryllus i Tubifex,
molute bivalve din genurile Anodonta, Unio, Dreissena,
gasteropode (Viviparus),crustacee amfipode (Gammarus), miside, polichete.
n lacul Izvorul Muntelui n primii ani dup inundare au fost inventariate 13 specii de
nevertebrate bentonice, majoritatea larve de chironomide. Dup 5 ani numarul speciilor a crescut
la 37 iar dup 10 ani structura arat altfel (Miron, Simalesik, 1972):
n zona litoral i la extremitatea superioar cu variaii mari de nivel au fost determinate
populaii de Chironomus semireductus n asociatie cu Tubifex tubifex, Limnodrilus
hoffmeisteri, Chironomus batophilus,Ch. plumosus, Ch. thumi.
n zona sublitoral, fr oscilaii de nivel, exist o bentofaun amestecat format din
oligochete i larve de chironomide, cu predominana primelor;
n zona profundal, cu temperaturi constante i sczute, la adncimi de 40 m domin
122

populaiile de Tubifex dar sunt prezente i un numr mic de chironomide.


Bacteriobentosul este bine dezvoltat n majoritatea lacurilor de acumulare datorit
coninutului ridicat de substane organice din sedimente. Numrul de germeni pe gram de ml
variaz de la sute de mii la milioane de celule.
n lacul Bicaz sunt prezente toate grupele de bacterii care intervin in circuitul azotului,
carbonului i partial al sulfului (Mzreanu, 1963).
Densitatea mare a germenilor amonificatori din sedimente arat o intens
activitate de mineralizare a materiei organice de natur proteic. Bilanul azotului este pozitiv,
deci lacul se afl din punct de vedere trofic la limita dintre lacurile oligo si mezotrofe, cu tendine
mezotrofe.
Bacteriobentosul cuprinde bacterii care duc la mineralizarea substanelor
hidrocarbonate (germeni amilolitici, celulozolitici, pectinolitici, actinomicete).
n lacurile de acumulare componenta autotrof a biocenozelor bentale este destul de
redus. Din acest motiv descompunerea substantelor organice depsete procesul de
neoformare a acestora.
Asociaii de organisme din iazuri i heleteie
Biocenozele din iazuri i heleteie au o varietate specific redus dar efectivele
numerice i biomasa sunt mai ridicate dect n ecosistemele naturale.
Fitoplanctonul din iazuri i heieteie este reprezentat prin
cianoficee din genurile Aphanizomenon, Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, cloroficee din
genuriie Scenedesmus. Pediastrum, Eudorina, Closterium,
flagelate precum Euglena, Phacus.
Distribuia fitoplanctonului este relativ uniform n masa apei datorit adncimii mici a
bazinului. Apar uneori proliferri n mas a cianoficeelor i cloroficeelor, cu consecine
grave asupra populaiilor de peti.
Zooplanctonul este format din rotifere, cladocere si copepode.
Dezvoltarea lor prezint o dinamic sezonier legat de dezvoltarea fitoplanctonului.
Astfel, primvara se dezvolt rotiferele i copepodele, la nceputul verii
apar cladocerii mici precum Moina, Simocephalus, care ulterior sunt
nlocuite de altele mari precum Daphnia, Bosmina.
Toamna cladocerele se reduc numeric si prolifereaz rotiferele
(Asplachna, Keratella, Brachionus) si copepodele (Cyclops, Mesocyclops,
Diaptomus).
Bacterioplanctonul este bine dezvoltat n aceste ecosisteme. Numrul total de
germeni poate ajunge la zeci de milioane pe mililitru de ap, mai ales n condiiile n care se
administreaz ngrminte naturale pentru creterea bazei trofice a iazurilor.
ectonul iazurilor i heleteielor are o componen specific diferit n funcie de zona
geografic.
n zonele colinare i de es, nectonul acestor ecosisteme este format din specii de
ciprinide (crap, caras, platic, oblete) n amestec cu rpitori (biban, tiuc).
Iazurile i heleteiele destinate pisciculturii intensive sunt populate n amestec sau
n monocultur cu ciprinide autohtone sau ciprinide sud-est asiatice (snger,
cosa, novac, scoicar).
n zonele montane heleteiele salmonicole sunt populate cu specii de pstrv
de ru, curcubeu sau diferii hibrizi obtinui din pstrvul fntnel.
Bentosul. Dezvoltarea macrofitelor acvatice n iazuri i heletee este favorizat de
adncimea redus a acestor ecosisteme i de suprafaa extins a zonei litorale.
Flora dur este reprezentat prin specii de stuf (Phragmites), papur (Thypha),
rogoz (Carex), pipirig (Scirpus).
Macrofitele submerse (flora moale) frecvent prezente n iazuri sunt broscaria
(Potamogeton), troscotul de ap (Poligonum), cosorul apelor sau brdiul
123

(Ceratophyllum), penia apei (Myriophyllum). Dezvoltarea exagerat a


macrofitelor acvatice n iazuri i heletee devine un factor nefavorabil
intensificnd procesul de colmatare i accentund eutrofizarea acestora.
Zoobentosul este puin variat i cuprinde un numr mic de
molute (Limnea, Planorbis),
oligochete (Tubifex, Limnodrilus),
larve de diptere (Chironomus, Culex),
larve de odonate (Agrion, Aeschna) i
larve de coleoptere (Ditiscus).
Majoritatea hidrobionilor endofaunei triesc n orizontul superficial al bentalului, la adncimi de
10-20 cm, ziua mai la fund iar noaptea mai la suprafa.
Documentatie: Extras din suportul de curs:
Dana Malschi, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie i microbiologie. "ote de curs i
aplicaii practice. Facultatea de tiina Mediului, Universitatea Babe-Bolyai Cluj-apoca.
Editura Bioflux, 2009, Cluj-apoca, ISB: 978-606-2028-4-5, Manual online Publicat n:
http://www.editura.bioflux.com.ro-carti-2009
TEMATICA DE LUCRARI PRACTICE, CUPRIS SI BIBLIOGRAFIE
1. Teoria general a sistemelor ca mijloc eficient n cercetarea mediului biotic.
Teoria nivelurilor de integrare i ierarhia sistemelor vii. Caracteristicile celor 5 regnuri-Structuri celulare.
Bibliografie:
1. BERCA M. 2006. Planificarea de mediu si gestionarea resurselor naturale. Ed. Ceres Bucuresti
8. STUGRE BOGDA , 1994. Ecologie teoretic. Ed. Sarmis, Cluj apoca.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. ote de curs si aplicatii practice,
Manual in format electronic. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
2. Asociaii de organisme vii. Ecosisteme terestre. Ecosisteme acvatice subterane, de ape interioare, marine.
Specii bioindicatoare a polurii i ecotoxicitii n mediu terestru i acvatic.
Bibliografie:
1. BERCA M. 2006. Planificarea de mediu si gestionarea resurselor naturale. Ed. Ceres Bucuresti
5. PRICOPE, F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacau, Fac. De Litere si Stiinte, Sectia Biologie.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. ote de curs si aplicatii practice,
Manual in format electronic. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
3. Ecologie aplicat la mediu. Succesiuni abiogene. Succesiuni biogene. Succesiuni tehnogene. Stabilizarea
ecosistemului. Conceptul de climax. Biotehnologii i reconstrucia ecologic.
Bibliografie:
8. STUGRE BOGDA , 1994. Ecologie teoretic. Ed. Sarmis, Cluj apoca.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. ote de curs si aplicatii practice,
Manual in format electronic. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
4. Clasificarea, structura, importana funcional a moleculelor organice (glucide, lipide, protide,
biomacromolecule etc.).Bibliografie:
4. HAIDUC IOVACA, L.BOBOS, 2005. Chimia mediului si poluanii chimici, Ed. Fundatiei pentru Studii
Europene, Cluj-apoca.
8. STUGRE BOGDA , 1994. Ecologie teoretic. Ed. Sarmis, Cluj apoca.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. ote de curs si aplicatii practice,
Manual in format electronic. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
5. Integrarea sistemului celular animal. Schimburile celulare, permeabilitatea celular.
Integrarea organismului animal pluricelular, mecanismele trofice, hormonale, nervoase de integrare.
Bibliografie:
6. PATE GHERGHEL, 2000. Fiziologie cu elemente de comportament. Casa crii de tiin. Cluj
7. ROCA I. DUMITRU, 1977. Fiziologia animalelor. Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
6. utriia animal. evoile de hran ale organismelor animale/ substane plastice, energetice, vitamine, sruri
minerale. Funcia digestiv, respiratorie, circulaia. Metabolismul.
Bibliografie:
6. PATE GHERGHEL, 2000. Fiziologie cu elemente de comportament. Casa crii de tiin. Cluj
7. ROCA I. DUMITRU, 1977. Fiziologia animalelor. Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia

124

solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
7. Celula vegetal. Structuri funcionale.
Bibliografie:
2. DOBROT CRISTIA, MASAMICHI YAMASHITA, 1999. Creterea i dezvoltarea plantelor. Ed.Gloria
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
8. Elementele minerale n nutriia plantelor. Influena metalelor grele, detergenilor, srurilor, pesticidelor etc.
asupra proceselor de germinaie i dezvoltare a plantelor.
Bibliografie:
2. DOBROT CRISTIA, MASAMICHI YAMASHITA, 1999. Creterea i dezvoltarea plantelor. ed. Gloria
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
9 Metabolismul plantelor. Metabolismul substanelor de rezerv - lipide, proteine, glucide. Metabolismul
secundar-Terpene, fenoli, alcaloizi. Metabolismul respirator.
Bibliografie:
2. DOBROT CRISTIA, MASAMICHI YAMASHITA, 1999. Creterea i dezvoltarea plantelor. ed.Gloria
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
10.Taxonomia,morfologia, fiziologia, ecologia, rolul microbiotei solului. Metode cantitative i calitative in
microbiologie. Bibliografie:
3. DRGA-BULARDA M., SAMUEL A. D., 2006. Microbiologie general. Ed. Univ. Oradea
9. TEFAIC G., Sndoiu D.I., Gheorghi iculina, 2006. Biologia solurilor agricole. Ed. Elisavaros.Buc.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISBN 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
11. Tipuri de microorganisme din sol . umrul, distribuia, relaiile ecologice ale microorganismelor din sol.
Bibliografie:
9. TEFAIC G., Sndoiu D.I., Gheorghi iculina, 2006. Biologia solurilor agricole. Ed. Elisavaros.Buc.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
12. Tipuri de microorganisme din ape. Distribuia si factorii care condiioneaz microbiota apelor.
Bibliografie:
3. DRGA-BULARDA M., SAMUEL A. D., 2006. Microbiologie general. Ed. Univ. Oradea
5. PRICOPE, F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacau, Fac. De Litere si Stiinte, Sectia Biologie 10. MALSCHI 10.
MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
13. Asociatii de organisme acvatice.
Bibliografie:
5. PRICOPE, F., 2000, Hidrobiologie, Univ. Bacau, Fac. De Litere si Stiinte, Sectia Biologie.
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/
14. Rolul microorganismelor si plantelor n depoluare i protecia mediului. Bibliografie:
3. DRGA-BULARDA M., SAMUEL A. D., 2006. Microbiologie general. Ed. Univ. Oradea
10. MALSCHI DAA, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie.(Biocenologie terestra. Biologia
solului. Hidrobiologie. Ecosisteme antropizate.) ote de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic.
Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-apoca. 634 pg. ISB 978606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/

125