Sunteți pe pagina 1din 55

RAPORT DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII

pentru obiectivul:

“CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – SUD II

EXTRAVILAN COMUNA CASIMCEA, JUDETUL TULCEA

Perioada: Aprilie 2010 - Decembrie 2011

JUDETUL TULCEA Perioada: Aprilie 2010 - Decembrie 2011 Elaborator : S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. Beneficiar

Elaborator: S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. Beneficiar: S.C BETA WIND S.R.L

2011

PROPRIETATE INTELECTUALA:

Acest material nu poate fi reprodus sau utilizat fara acordul scris al autorului.

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

RAPORT DE MONITORIZARE A BIODIVERSITATII

pentru obiectivul:

“CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – SUD II

EXTRAVILAN COMUNA CASIMCEA, JUDETUL TULCEA

Perioada: Aprilie 2010- Decembrie 2011

Elaborator: S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.

Beneficiar: S.C BETA WIND S.R.L

2011

PROPRIETATE INTELECTUALA:

Acest material nu poate fi reprodus sau utilizat fara acordul scris al autorului.

1

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Cuprins

1. Introducere 3

5

3. Starea amplasamentului analizat si caracterizarea biodiversitatii 8

2. Date generale privind obiectivul ce urmeaza a fi implementat

3.1 Starea factorilor de mediu in zona amplasamentului analizat

8

3.2 Analiza biodiversitatii in cadrul zonei analizate

12

3.2.1

Rezumat al studiului initial privind biodiversitatea din zona

studiata

12

3.2.2 Analiza datelor rezultate in urma monitorizarii biodiversitatii in

perioada aprilie 2010-decembrie 2011

18

4. Metode utilizate in efectuarea monitorizarii 34

36

6. Concluziile monitorizarii amplasamentului inainte de perioada de

constructie a parcului eolian 43

7. Recomandari 45

5. Aspecte relevante rezultate in urma observatiilor in situ

2

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

1. Introducere

Denumirea lucrarii: Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru “Construire

parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare” - Sud II

Amplasare: extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea

Intervalul monitorizarii: Aprilie 2010- Decembrie 2011

Beneficiarul proiectului: S.C BETA WIND S.R.L Elaborator: S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. Colaboratori:

Nr.

Numele Persoanei Juridice/ Fizice

Elaborator pentru urmatoarele tipuri de studii pentru protectia mediului:

Crt.

1

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.

RIM, RM, EA, BM, RA, RS

2

Ecolog Cugut Artur

3

Biolog drd.Stanescu Florina

4

Biolog drd. Jianu Loreley

5

Biolog drd. Buhaciuc Elena

6

Biolog Iordache Daniela

7

Ecolog Muntean Alina

Adresa: Constanta, Str. Decebal, Nr. 75, Etaj 1

Persoana de contact: Petrescu Razvan

Telefon: 0241.585.020 Fax: 0241/586.505

E-mail: traian_orimex@yahoo.com; petrescutraian@expert-

mediu.ro;www.expertmediu.ro; www.asverde.ro

3

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea 4 S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. –

4

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Prezentul raport de monitorizare a fost realizat in baza observatiilor inregistrate la nivelul suprafetei aferente parcului eolian in comuna Casimcea beneficiar S.C BETA WIND S.R.L. in perioada aprilie 2010 -decembrie 2011, urmarindu-se evolutia si dinamica populatiilor de flora si fauna de pe amplasament pentru crearea unei baze de date ce va servi ca punct de reper pentru etapele ulterioare de monitorizare: cea din timpul desfasurarii lucrarilor de constructie si cea din timpul functionarii parcului eolian.

2. Date generale privind obiectivul ce urmeaza a fi implementat

Se propune amplasarea unui parc eolian ce produce energie din surse regenerabile, alcatuit din 12 centrale eoliene tip VESTAS V 112 - 3 MW cu o putere totala de 36 MW, cu instalatiile auxiliare aferente. Amplasamentul analizat este situat in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea, pe un teren cu suprafata de 378,7ha si POT propus de 0,23%.

pe un teren cu suprafata de 378,7ha si POT propus de 0,23%. Pozitionarea turbinelor eo liene

Pozitionarea turbinelor eoliene – vedere din satelit

5

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

In zona amplasamentului, caile de circulatie majora sunt reprezentate de cai de circulatie rutiera – drumul judetean Rahman-Casimcea. Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de exploatare existente si pe drumuri de expoatare ce vor fi nou construite. Turbinele vor fi pozitionate in conformitate cu coordonatele geografice prezentate in tabelul urmator.

cu coor donatele geografice prezentate in tabelul urmator. Pe amplasament se propune amplasarea unui parc de

Pe amplasament se propune amplasarea unui parc de turbine eoliene format din 12 turbine, platforme de montaj turbine, statie de conexiune. Energia colectata in statia de conexiune se va indrepta spre statia de transformare de 400kV prevazuta in alt parc al investitorului (ALPHA NORD I) care va fi racordata la sistemul national printr-un racord electric aerian. Racordarea turbinelor la reteaua interna se va face printr-un post de transformare propriu (transformatoare ridicatoare de tensiune pentru fiecare grup generator). Racordul intre posturile de transformare individuale si statia electrica se va realiza cu cabluri subterane montate la adancimea de 0,9 – 1,2 m. Parcul de turbine eoliene va fi un producator de energie electrica, energie care va trebui transportata de la fiecare turbina spre statia de conexiune, care va asigura parametrii specifici de preluare a energiei electrice produsa. Conectarea grupurilor eoliene intre ele ca si racordarea ramurilor de grupuri la barele de medie tensiune a statiei electrice a parcului eolian se va realiza cu

6

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

cabluri electrice pozate subteran, stabilindu-se trasee optime de racordare, corelat cu configuratia retelei de drumuri de exploatare amenajate pentru realizarea si intretinerea parcului. Turbina VESTAS V112 - 3.0 MW are un rotor cu un diametru de 112 m si este echipata cu un generator cu o putere nominala de 3,0 MW. Realizarea obiectivului impune ocuparea unor suprafete de teren dupa cum urmeaza:

 

BILANT TERITORIAL BETA WIND – BETA SUD II

Nr.

 

Ha

Precent

Observatii

crt.

1

Suprafata studiata

960,4677

   

2

Suprafata aferenta obiectivului

378,7

   

3

Suprafata fundatii

12x706.5

0,2239

 

0,8478

4

Suprafata sapatura fundatii

12x803.84

0,2547

Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol

0,9646

5

Suprafata inel suprateran

12x314

0,0994

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

0,3768

6

Suprafata platforma transformator

12x18

0,0057

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

0,0216

7

Suprafata statie conexiune

1x5.000

0,132

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

0,5000

8

Suprafata platforme de montaj

12x1.500

0,4753

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

1,8000

9

Suprafata drumuri de exploatare existente

4x18.440ml

1,9477

 

7,3760

10

Suprafata drumuri de exploatare rezultate in urma amenajarii

5x18.440ml

2,4346

 

9,2200

11

Suprafata cu care se extind drumurile de exploatare existente

18.440ml

0,4869

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

1,8440

12

Suprafata drumuri de exploatare noi

5x5.090ml

0,6720

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

2,5450

13

Suprafata teren scos temporar din circuitul agricol

0,5878

0,1552

Suprafata scoasa temporar din circuitul agricol

14

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

7,0874

1,8715

Suprafata scoasa definitiv din circuitul agricol

Distantele minime de la turbine pana la primele grupuri de locuinte este de minim 0,7 km. Zona de N-E a parcului este situata intre intravilanul localitatilor Casimcea si Corugea.

7

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

3. Starea amplasamentului analizat si caracterizarea biodiversitatii

amplasamentului analizat si caracterizarea biodiversitatii Aspect general al amplasamentului 3.1 Starea factorilor de

Aspect general al amplasamentului

3.1 Starea factorilor de mediu in zona amplasamentului analizat Reteaua hidrografica a zonei in ansamblu este foarte saraca. In zona, singurele cursuri de apa sunt paraul Mahomencea (nord-vestul amplasamentului) si Casimcea (estul amplasamentului), aflate la distante de peste 2 km de zona studiata. Pe amplasament nu exista cursuri de apa cu caracter temporar sau permanent. In zona amplasamentului propus nu exista retea de apa. Ape subterane In toate forajele executate nu s-au intalnit infiltratii de apa pe intervalele investigate. Este cunoscut faptul ca zona Dobrogei Centrale este foarte saraca in acumulari de apa subterana din cauza conditiilor hidrogeologice nefavorabile (lipsa formatiunilor poros permeabile acumulative).

8

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Apele subterane sunt, in partea de sud, la adancimi mari si slabe calitativ, iar in partea de nord, mai bogate cantitativ, datorita acumularii lor in patura detritica. Clima perimetrului cercetat este temperat-continentala, avand urmatoarele valori: temperatura medie anuala +11,2°C, temperatura minima absoluta -25,0°C, temperatura maxima absoluta +38,5°C. Valorile principalilor parametri climatici sunt:

nebulozitatea cea mai redusa din tara;

70 zile cu cer senin;

125-135 kcal/cm an radiatie solara

in ianuarie: -1grade C, -1.5 grade C

in iulie: 21 grade C, 22 grade C

cantitate redusa de precipitatii: vara

evaporarea: mare de la suprafata apei favorizata si amplificata de vanturile puternice si frecvente. Precipitatiile medii anuale au valoarea de 378,8 mm si reprezinta media valorilor inregistrate de-a lungul a 10 ani. Directia predominanta a vanturilor este cea nordica (21,5%) si vestica (12,7%). Calmul inregistreaza valoarea procentuala de 15,2%, iar intensitatea medie a vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 2,4 – 4,3 m/s. Adancimea maxima la inghet este de 0,70 m, iar frecventa medie a zilelor de inghet cu T0°C este de 68,9 zile/an. In zona studiata, calitatea aerului este influentata de traficul auto si de activitatile desfasurate de utilajele agricole. Se poate trage concluzia ca pe perioada lucrarilor agricole se intensifica generarea de pulberi sedimentabile si pulberi respirabile precum si a poluantilor caracteristici arderii combustibililor, in restul anului calitatea aerului este influentata de pulberile generate de eroziunea naturala, avand in vedere ca este o zona vantoasa ce asigura totodata si o buna dispersie pentru orice tip de poluare atmosferica.

9

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Traficul este definit de circulatia pe DJ 222E care strabate amplasamentul. Acidifierea atmosferei este provocata, in principal, de compusii ce contin sulf si azot, iar acestia se formeaza in urma emisiilor in atmosfera, de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) si amoniac (NH3), una din surse fiind traficul / transportul rutier.

Tinand cont de ariditatea zonei, in timpul lucrarilor agricole se dizloca o cantitate apreciabila de pulberi ce se transfera catre atmosfera, situatie vizibila pe durata campaniilor agricole.

Solurile din judetul Tulcea reprezinta rezultatul actiunii conjugate a factorilor pedogenetici naturali si antropici asupra rocilor pe care le-a transformat atat de intens incat acestea au capatat capacitatea de a retine apa si elementele nutritive pe care le pune treptat la dispozitia plantelor. Pe amplasamentul vizat de obiectiv, solul vegetal se regaseste in plaja de adancimi 0,00 - 0,40 m. Solul vegetal din zona analizata este sensibil influentat de climatul predominant secetos, astfel in sezonul cald particulele fine de sol pot fi transportate de vant. Din acest punct de vedere, nivelul calitativ al solului nu este unul foarte ridicat, fiind necesar un aport suplimentar de apa si nutrienti pentru dezvoltarea culturilor agricole. Nu s-au inregistrat fenomene vizibile de poluare a solului in zona amplasamentului vizat, aici desfasurandu-se cu preponderenta activitati agricole. Singura sursa posibila de poluare identificata este traficul de pe drumurile de exploatare din zona si de pe drumurile judetene. Zona cercetata apartine Podisul Dobrogei Centrale, cu subdiviziunea Podisul Casimcei. Structural aceasta unitate corespunde zonei sisturilor verzi. Aceasta zona are, in general, un relief domol, de tip peneplena, cu aspect de podis ca un platou intins, cu inaltimi medii de 150 - 200 m, fragmentat si despartit in culmi izolate

10

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

dominate de cateva piscuri cu inaltimi de peste 250 m (Movila lui Stefan 268,49 m, Movila lui Tarlogeanu 253,68 m). Din punct de vedere geologic-structural zona cercetata se incadreaza unitatii majore Platforma Moesica cu subdiviziunea Dobrogea Centrala cunoscuta si sub numele de Masivul Central-Dobrogean sau Horstul Central - Dobrogean. Aceasta unitate este delimitata de cele doua fracturi crustale, Palazu (Capidava - Ovidiu) la sud si Peceneaga-Camena la nord; spre est se continua in platforma continentala a Marii Negre. In perimetrele studiate sisturile verzi afloreaza in ambii versanti ai paraului Topolog si afluentii stanga (valea Cismeaua Noua, valea Curamcei, valea Copadina, valea Corugea -Mahomencea), in versantii paraului Casimcea, pe suprafata colinelor dintre Casimcea, Corugea si Rahman. Studiile geotehnice preliminare au fost efectuate in zonele de interes – perimetre aferente zonei studiate, care au fost delimitate de beneficiar, dupa cum urmeaza:

In zona de interes A au fost executate 7 foraje care au strabatut patura de loess pe adancimi de la 0,80 la 8,50 m. In toate forajele executate nu s-au intalnit infiltratii de apa pe intervalele investigate. Este cunoscut faptul ca zona Dobrogei Centrale este foarte saraca in acumulari de apa subterana din cauza conditiilor hidrogeologice nefavorabile (lipsa formatiunilor poros permeabile acumulative). Tectonic, Dobrogea apartine unor microplaci diferite: in nord, microplaca Marii Negre, aflata intr-un proces de subductie, in lungul unui plan Benioff, in fata Carpatilor Curburii si in sud microplaca MOESICA (cuprinzand fundamentul Campiei Romane si Dobrogea de Sud). Seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata. Totusi, amplasamentul este situat intr-un teritoriu de calm seismic, in afara zonelor active. Aceasta regiune poate fi afectata numai de evenimente care au loc la cca. 150 – 200 km distanta.

11

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

3.2 Analiza biodiversitatii in cadrul zonei analizate

3.2.1 Rezumat al studiului initial privind biodiversitatea din zona studiata

In perioada premergatoare realizarii raportului de monitorizare s-au efectuat observatii in teren care au stat la baza fundamentarii capitolelor de biodiversitate din Raportul de Mediu si Raportul privind Impactul asupra Mediului pentru obiectivul “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – SUD II. La elaborarea studiilor de mediu au participat:

Nr. Crt.

Numele Persoanei Juridice/ Fizice

Elaborator pentru urmatoarele tipuri de studii pentru protectia mediului:

1

S.C. As Orimex New S.R.L.

RM, RIM, BM, EA, RA, RS

2

Cabinet Expert Mediu Petrescu Traian

RM, RIM, BM, RA

3

S.C. House Construct Invest Environment S.R.L.

RM, RIM, BM, RA, EA, RS

4

Ing. Oprescu Daiana

RM, RIM, BM, RA

5

Ing. Postolache Georgeta

RIM, BM

6

Ing. Petrescu Traian – Razvan

RM, RIM

7

Ing. Blînda Antonia – Irina

RM, RIM

8

Biolog Vasile Andreea

RM, EA

9

Ecolog Radu Stefan Robert

RM, EA

10

Dr. Ing. Postolache Danut

BM

11

Biolog Stanescu Florina

12

Ecolog Cugut Artur

13

Biolog Iordache Daniela

14

Ecolog Muntean Alina

15

S.C Project Resolv Consulting S.R.L.

16

S.C Ecomed Consulting S.R.L.

12

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

FLORA, VEGETATIE, HABITATE

Conform CU, terenul pe care se va realiza obiectivul, are folosinta de teren arabil, flora fiind reprezentata de culturile agricole, aspect constatat si de catre colectivul elaborator in timpul deplasarilor pe teren. In deplasarile pe teren nu au fost identificate specii lemnoase si nici specii de plante incluse in OUG 57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare. La limitele parcelelor arabile si in lungul drumurilor de exploatare au fost observate urmatoarele comunitati de plante ruderale:

- Cirsio - Convolvuletum arvensis Burduja et Diaconescu 1976 (incl. Convolvuletum arvensis Felföldy 1942). - Stachyo annuae - Setarietum pumilae Felfoldy 1942 em. Mucina 1993 (Syn.: Vicio striatae Anthemitetum austriacae Spiridon 1970). Alaturi de speciile edificatoare ale asociatiilor, au fost identificate urmatoarele specii însotitoare: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Setaria pumila, Matricaria perforata, Polygonum convolvulus, Sonchus arvensis, Stellaria media, Elymus repens, Consolida regalis, Papaver rhoeas, Xanthium strumarium. Asociatiile de plante ruderale descrise nu prezinta valoare conservativa. In cazul de fata, in agroecosistemul ce caracterizeaza zona analizata, interventiile antropice modifica si simplifica relatiile trofice dintre populatii, favorizand o parte dintre producatorii autotrofi (planta cultivata) si limitand consumatorii si producatorii autotrofi inutili omului (buruienile). Astfel, se intervine si in privinta legaturilor chorologice, cautand sa asigure fiecarui individ spatiul necesar in mod uniform (distante de plantare) si avand tendinta de a ocupa terenul cu o populatie ce apartine unei singure specii. Competitia dintre populatiile ce formeaza comunitatea si chiar dintre indivizi, este in acest caz dirijata de om. Ca urmare, conexiunile ce se instaleaza intre componentii biocenozei se caracterizeaza prin complexitate redusa si sunt relativ stabile. In acest caz, agroecosistemul este

13

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

mai putin stabil decat cel natural, mai sensibil la actiunea unor factori negativi si

poate fi mentinut numai prin lucrari agricole.

FAUNA

Entomofauna este dominata de reprezentantii ordinului Orthoptera, fiind

observate specii caracteristice agroecosistemelor si biocenozelor ruderalizate.

Acestea, la randul lor, sunt specii euribionte, la care preferintele de habitat sunt

laxe:

Dociostaurus maroccanus, Acrida ungarica, Oedipoda coerulescens,

Locusta migratoria, Calliptamus italicus – lacusta italiana, Gryllotalpa

gryllotalpa coropisnita, Gryllus campestris greierele de camp, Decticus

verrucivorus – cosasul pestrit, Tettigonia viridissima – cosasul verde.

Heteropetera :Eurygaster integriceps

Nu au fost identificate specii de nevertebrate incluse in OUG 57/2007.

Prezentam speciile observate in zona amplasamentului ce pot folosi

suprafata parcului eolian pentru hranire.:

Reptile:

Soparla de stepa (Podarcis taurica)

Ord. SQUAMATA Fam. LACERTIDAE Statut european: specie stabila. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa 2.

Exemplare ale acestei specii au fost observate pe zonele de pasune din

apropierea amplasamentului vizat. Realizarea si functionarea obiectivului nu va

conduce la afectarea populatiilor sau dinamicii acestora, data fiind etologia speciei

(specie cu o plasticitate ecologica mare, fiind foarte bine adaptata la prezenta si

activitatea antropica).

Mamifere:

Popandaul (Spermophilus citellus)

Ord. RODENTIA Fam. SCIURIDAE

14

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Statut european: vulnerabila. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa 2.

Exemplare de Spermophilus au fost observate pe zonele de pasune din

vecinatatea amplasamentului analizat. Populatia de popandau din zona nu va fi

afectata de lucrarile ce se vor efectua pentru montarea turbinelor eoliene, acestea

fiind localizate pe teren arabil.

Efectivele speciilor de fauna terestra (Spermophilus citellus, Podarcis

taurica), nu pot fi apreciate intrucat nu au fost vazute la nivelul amplasamentului

studiat, existand doar posibilitatea ca acestea sa ajunga ocazional la nivelul

parcului eolian, din cadrul zonelor de pasune invecinate.

Pasari:

In urma deplasarilor pe teren s-a constatat faptul ca speciile cu cel mai mare

numar de exemplare, prezente pe locatia analizata, apartin Ordinul Passeriformes,

fiind specii comune, caracterizate prin talia in general mica, zbor redus la nivelul

solului si a culturilor agricole.

Speciile de avifauna de interes comunitar pot folosi amplasamentul in

vederea hranirii, predominante fiind cele granivore si insectivore precum: Pica

pica, Corvus corone cornix, Corvus monedula, Passer domesticus, Corvus

frugilegus, Sturnus vulgaris, Galerida cristata, Melanocorypha calandra, Alauda

arvensis, Calandrella brachydactyla. Data fiind vecinatatea cu SPA Stepa

Casimcea, in zona analizata pot ajunge si specii de rapitoare ce acopera suprafete

intinse in vederea hranirii.

Mentionam faptul ca zona imediat invecinata parcului eolian (pe o distanta

de aproximativ 400 m fata de parc) este reprezentata tot de teren arabil,

biodiversitatea fiind similara zonei aferenta obiectivului.

15

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Ecologia speciilor observate pe amplasament:

Cotofana (Pica pica)

Fam. Corvidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.2; Conventia de la Berna, Anexa III.

Cioara griva (Corvus corone L.)

Fam. Corvidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.2; Conventia de la Berna, Anexa III.

Gugustiuc (Streptopelia decaocto)

Fam. Columbidae Ord. Columbiformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.2; Conventia de la Berna, Anexa III.

Porubel domestic (Columba livia domestica)

Fam. Columbidae Ord. Columbiformes Categoria SPEC: -. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.1; 3;1 Conventia de la Berna,

Vrabia (Passer domesticus)

Fam. Passeridae, Ord. Passeriformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

Graurul (Sturnus vulgaris)

Fam. Sturnidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.2; Conventia de la Berna, Anexa III.

Stancuta (Corvus monedula)

Fam. Corvidae Genul Corvus Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

Randunica (Hirundo rustica)

Ordinul Passeriformes Familia Hirundinidae Statut european: populatie in crestere. Categoria SPEC: 3 Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa II.

Ciocarlan (Galerida cristata)

Fam. Alaudidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie in declin. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

Ciocarlia de Baragan (Melanocorypha calandra)

Fam. Alaudidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie in declin. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

16

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Ciocarlie de camp (Alauda arvensis)

Fam. Alaudidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie vulnerabila. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Directiva Pasari, Anexa 2.2; Conventia de la Berna, Anexa III.

Ciocarlia de stol (Calandrella brachydactyla)

Fam. Alaudidae, Ord. Passeriformes Statut european: specie in declin. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa III.

De asemenea, in zona studiata reprezentata de terenuri arabile si in zona invecinata cu

caracter de pasune pot fi intalnite si specii rapitoare ce acopera teritorii vaste in vederea hranirii.

Vanturelul de seara (Falco vespertinus)

Fam. Falconidae, Ord. Falconiformes Statut European: „aproape de a fi periclitat”. Categoria SPEC: 3. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa II; Conventia de la Bonn, Anexa II

Sorecar comun (Buteo buteo)

Fam. Accipitridae, Ord. Falconiformes Statut european: specie stabila. Categoria SPEC: -. Inclusa in Conventia de la Berna, Anexa II; Conventia de la Bonn, Anexa II.

In ceea ce priveste avifauna din zona studiata, prezentam mai jos

aproximarea efectivelor speciilor de pasari observate la nivelul

amplasamentului si in imediata vecinatate:

Denumire

Denumire

Prezenta

Categoria

Aproximarea efectivelor (interval)

stiintifica

populara

in

SPEC:

OUG

 

2009

 

57/2007

2008

2010

 

ciocarlie de

         

Alauda arvensis

camp

Anexa 5C

3

b

b

b

Buteo buteo

sorecar comun

a

a

a

Calandrella

ciocarlia de

         

brachydactyla

stol

Anexa 3

3

c

b

b

Corvus corone

cioara griva

Anexa 5C

c

c

b

 

cioara de

         

Corvus frugilegus

semanatura

Anexa 5C

b

c

b

Corvus monedula

stancuta

a

b

a

Columba

           

palumbus

porumbel

Anexa 5C

-

b

b

a

17

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

 

vanturelul de

         

Falco vespertinus

seara

Anexa 3

3

a

a

a

Galerida cristata

ciocarlan

 

3

b

b

b

Hirundo rustica

randunica

 

3

a

a

Melanocorypha

ciocarlia de

Anexa 3

3

b

b

b

calandra

baragan

Pica pica

cotofana

Anexa 5C

b

b

a

Passer domesticus

vrabie

-

3

c

c

b

Streptopelia

gugustiuc

Anexa 5C

       

decaocto

a

a

a

Sturnus vulgaris

graur

Anexa 5C

3

c

c

b

Legenda:

Intervale:” –“ - 0 indivizi; a: 1-10; b: 10-30; c: 30-100; d: 100-300; e: 300-600; f:>600 Categoria SPEC (Species of European Conservation Concern):

SPEC 1 cuprinde speciile de interes conservativ la nivel global, adica amenintate pe plan global si sunt dependente de conservare. SPEC 2 cuprinde speciile care sunt concentrate in Europa si au un statut conservativ nefavorabil. SPEC 3 cuprinde speciile care nu sunt concentrate in Europa si au un statut conservativ nefavorabil. SPEC 4 cuprinde speciile care sunt concentrate în Europa si au un statut conservativ favorabil. specii care nu sunt concentrate in Europa si ale caror populatii europene se afla intr-o situatie favorabila. Pentru aceste specii nu sunt necesare masuri deosebite si imediate pentru protectia lor

3.2.2 Analiza datelor rezultate in urma monitorizarii biodiversitatii in perioada aprilie 2010-decembrie 2011

In urma deplasarilor pe teren s-a urmarit evolutia si dinamica populatiilor de flora si fauna pe amplasament pentru crearea unei baze de date ce va servi ca punct de reper pentru etapele ulterioare de monitorizare inclusiv in timpul desfasurarii lucrarilor de constructie, dar si in faza de exploatare a parcului. Monitorizarea s-a desfasurat in intervalul aprilie 2010 – decembrie 2011, cu o frecventa medie de:

2-3 deplasari/luna in lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, mai, iunie, iulie, august;

18

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

4-5 deplasari/luna in perioada de varf pentru migratie, respectiv intervalul martie-aprilie pentru migratia de primavara si septembrie-octombrie pentru migratia de toamna.

Parcul eolian este situat in afara ariilor protejate de interes comunitar, la o distanta de 400 m (WEA 13) fata de limita comuna a ROSCI0201 – Podisul Nord- Dobrogean si ROSPA0100 – Stepa Casimcea, arii protejate de interes comunitar.

– Stepa Casimcea, arii protej ate de interes comunitar. Pozitionarea turbinelor fata de limitele Ariilor Protejate

Pozitionarea turbinelor fata de limitele Ariilor Protejate de Interes Comunitar

19

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Flora si vegetatia din zona studiata

Parcul eolian este amplasat pe terenuri arabile, zona studiata fiind caracterizata, in ansamblu, de prezenta agroecosistemelor.

caracterizata, in ansamblu, de prezenta agroecosistemelor. Miriste Grau de toamna 20 S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L.

Miriste

in ansamblu, de prezenta agroecosistemelor. Miriste Grau de toamna 20 S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. –

Grau de toamna

20

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea Cultura de floarea soarelui In urma analizei

Cultura de floarea soarelui

In urma analizei covorului vegetal au fost identificate 68 de specii (inclusiv plante cultivate) incadrate sistematic in 18 ordine si 25 de familii.

Incadrarea sistematica a speciilor observate in zona studiata

Nr

     

Crt.

Specie

Familie

Ordin

1

Achillea millefolium

   

2

Centaurea diffusa

3

Centaurea solstitialis

4

Centaurea cyanus

5

Carduus nutans

6

Conyza canadensis

7

Xanthium spinosum

Asteraceae

ASTERALES

8

Cichorium intybus

9

Chondrilla juncea

10

Artemisia austriaca

21

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

11

Scabiosa ochroleuca

   

12

Lactuca perennis

13

Helianthus annuus

14

Taraxacum officinale

15

Daucus carota

Apiaceae

APIALES

16

Eryngium campestre

17

Reseda lutea

Resedaceae

 

18

Capsella bursa-pastoris

 

19

Lepidium perfoliatum

20

Chorispora tenella

Brassicaceae

21

Lepidium draba

CRUCIFERALES

22

Erophila verna

23

Thlaspi perfoliatum

24

Holosteum umbellatum

25

Stellaria media

Caryophyllaceae

 

26

Salsola kali

27

Amaranthus retroflexus

Amaranthaceae

CARYOPHYLLALES

28

Chenopodium album

Chenopodiaceae

29

Euphorbia agraria

Euphorbiaceae

EUPHORBIALES

30

Melilotus officinalis

Fabaceae

FABALES

31

Erodium cicutarium

Geraniaceae

GERANIALES

32

Triticum sp.

   

33

Bromus sterilis

34

Poa annua

35

Setaria viridis

36

Cynodon dactylon

37

Agropyron repens

38

Zea mays

Poaceae

POALES

22

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

39

Sorghum halepense

   

40

Phleum phleoides

41

Lolium perenne

42

Setaria pumila

43

Bromus arvensis

44

Salvia nemorosa

   

45

Teucrium polium

46

Teucrium chamaedrys

47

Stachys annua

Lamiaceae

LAMIALES

48

Lamium purpureum

49

Lamium amplexicaule

50

Marrubium peregrinum

51

Orobanche cumana

Orobanchaceae

52

Lappula squarrosa

 

53

Nonea pulla

Boraginaceae

54

Heliotropium europaeum

55

Hibiscus trionum

Malvaceae

MALVALES

56

Polygonum aviculare

Polygonaceae

POLYGONALES

57

Anagallis arvensis

Primulaceae

PRIMULALES

58

Papaver rhoeas

Papaveraceae

PAPAVERALES

59

Plantago lanceolata

Plantaginaceae

PLANTAGINALES

60

Consolida regalis

   

61

Nigella arvensis

Ranunculaceae

RANUNCULALES

62

Asperula cynanchica

Rubiaceae

RUBIALES

63

Galium verum

64

Tribulus terrestris

Zygophyllaceae

RUTALES

65

Solanum nigrum

Solanaceae

 

66

Datura stramonium

SOLANALES

23

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

67

Cuscuta europaea

Cuscutaceae

68

Convolvulus arvensis

Convolvulaceae

Vegetatia segetala si ruderala formeaza fitocenoze ce se incadreaza conform clasificarii Palearctice in habitatul 87.2 Ruderal communities si prezinta valoare conservativa redusa.

FAUNA Diversitatea faunistica este strans corelata cu tipurile de habitate prezente in zona studiata. Agroecosistemele fiind predominante, zona este populata de specii caracteristice, care prezinta adaptari in acest sens. S-a observat ca majoritatea speciilor identificate pe amplasament prefera terenurile deschise si prezinta un grad de adaptabilitate ridicat fata de activitatile antropice. Prezentam in continuare lista speciilor de fauna observate in zona studiata:

Nr.

Denumire stiintifica

OUG 57/2007

Categorie

Categorie

crt

SPEC

IUCN

 

CLASA AVES

Ordinul PASSERIFORMES

 

Familia ALAUDIDAE

 

1

Alauda arvensis (ciocarlie de camp)

Anexa 5 C

3

LC

 

Galerida cristata

3

LC

2

(ciocarlan)

3

Melanocorypha calandra (ciocarlie de Bragan)

Anexa 3

3

LC

Familia CORVIDAE

 

4

Corvus corone cornix (cioara griva)

Anexa 5C

Non-Spec

LC

5

Corvus frugilegus (cioara de semanatura)

Anexa 5C

Non-Spec

LC

24

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

6

Corvus monedula (stancuta)

Anexa 5C

Non-Spec E

LC

7

Pica pica (cotofana)

Anexa 5 C

Non-Spec

LC

Familia EMBERIZIDAE

 

8

Emberiza hortulana (presura de gradina)

Anexa 3

2

LC

9

Miliaria calandra (presura sura)

Anexa 4B

2

LC

Familia HIRUNDINIDAE

 

10

Hirundo rustica (randunica)

3

LC

11

Riparia riparia (lastun de mal)

3

LC

Familia LANIIDAE

 

12

Lanius collurio (sfrancioc rosiatic)

Anexa 3

3

LC

 

Lanius minor (sfrancioc

Anexa 3

2

LC

13

mic, sfrancioc cu frunte neagra)

Familia MOTACILLIDAE

 

14

Anthus campestris (fasa de camp)

Anexa 3

3

LC

Familia FRINGILLIDAE

 

15

Carduelis spinus (scatiu)

Anexa 4B

Non-Spec E

LC

16

Carduelis cannabina (canepar)

Anexa 4B

Non-Spec

LC

 

Carduelis chloris

     

17

(florinte)

Anexa 4B

Non-Spec

LC

Familia MUSCICAPIDAE

 

18

Oenanthe oenanthe (pietrar sur)

3

LC

Familia PASSERIDAE

 

19

Passer domesticus (vrabie de casa)

3

LC

25

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

20

Passer montanus (vrabia de camp)

3

LC

Familia STURNIDAE

 

21

Sturnus vulgaris (graur comun)

Anexa 5C

3

LC

Ordinul COLUMBIFORMES

 

Familia COLUMBIDAE

 

22

Streptopelia decaocto (gugustiuc)

Anexa 5C

Non-Spec

LC

23

Columba livia domestica (porumbel domestic)

 

– Non Spec

LC

Ordinul FALCONIFORMES

 

Familia ACCIPITRIDAE

 

24

Buteo buteo (sorecar comun)

 

- Non-Spec

LC

25

Buteo rufinus (sorecar mare)

Anexa 3

3

LC

Familia FALCONIDAE

 

26

Falco tinnunculus (vanturel rosu, vinderel)

Anexa 4B

3

LC

27

Falco vespertinus (vanturel de seara)

Anexa 3

3

NT

Ordinul CORACIIFORMES

 

Familia CORACIIDAE

 

28

Coracias garrulus (dumbraveanca)

Anexa 3

2

NT

Familia MEROPIDAE

 

29

Merops apiaster (prigorie)

Anexa 4B

3

LC

Ordinul CHARADRIIFORMES

 

Familia LARIDAE

 

30

Larus cachinnans (pescarus caspic)

-

-

LC

26

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Ordinul GALLIFORMES

 

Familia PHASIANIDAE

 

31

Perdix perdix (potarniche)

Anexa 5C, 5D

3 LC

 

CLASA REPTILIA

Ordinul SQUAMATA

 

Familia LACERTIDAE

 

32

Podarcis taurica (soparla de stepa)

Anexa 4A

– LC

 

CLASA MAMMALIA

Ordinul RODENTIA

 

Familia CRICETIDAE

 

33

Microtus arvalis (soarecele de camp)

– LC

Familia SCIURIDAE

 

34

Spermophilus citellus (popandau)

Anexa 3, 4A

- VU

Familia SPALACIDAE

 

35

Spalax leucodon (orbete)

Anexa 4B

- DD

Ordinul LAGOMORPHA

 

Familia LEPORIDAE

 

36

Lepus europaeus (iepure de camp)

Anexa 5B

– LC

Ordinul CARNIVORA

 

Familia CANIDAE

 

37

Vulpes vulpes (vulpe)

Anexa 5B

– LC

Ordinul EULIPOTYPHLA

 

27

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Familia TALPIDAE

38

Talpa europaea (cartita)

LC

LEGENDA

OUG 57/2007:

- ANEXA 3 SPECII - de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

- ANEXA 4 A - SPECII DE INTERES COMUNITAR - Specii de animale si de plante care

necesita o protectie stricta

- ANEXA 4 B - SPECII DE INTERES NATIONAL- Specii de animale si de plante care necesita

o protectie stricta

- ANEXA 5 A - SPECII DE INTERES COMUNITAR - Specii de plante si de animale de interes

comunitar, cu exceptia speciilor de pasari, a caror prelevare din natura si exploatare fac obiectul

masurilor de management

- ANEXA 5 B - SPECII DE ANIMALE DE INTERES NATIONAL ale caror prelevare din

natura si exploatare fac obiectul masurilor de management

- ANEXA 5 C - SPECII DE INTERES COMUNITAR a caror vanatoare este permisa

- ANEXA 5 D - SPECII DE PASARI DE INTERES COMUNITAR - a caror comercializare este

permisa

- ANEXA 5 E - SPECII DE PASARI DE INTERES COMUNITAR - a caror comercializare este permisa in conditii speciale

Categorie SPEC:

SPEC 1 - specii Europene, periclitate la nivel global SPEC 2 - specii concentrate in Europa, cu statut de conservare nefavorabil in Europa SPEC 3 - specii ale caror populatii nu se concentreaza in Europa, cu statut de conservare nefavorabil in Europa Non-SPEC E - specii concentrate in Europa, cu statut de conservare favorabil in Europa Non-SPEC - specii ale caror populatii nu se concentreaza in Eruropa, cu statut de conservare favorabil in Europa Not Evaluated - specii neevaluate

Categorie IUCN:

Disparut (EX)

Disparut in salbaticie (EW)

Critic amenintat (CR)

Amenintat (EN)

Vulnerabil (VU)

Aproape amenintat (NT)

Nepericlitat (LC)

Date insuficiente (DD)

Neevaluat (NE)

28

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

Migratie

In Romania pasarile rapitoare migreaza pe un front larg; totusi, sute sau chiar mii de exemplare se aduna pe rute cunoscute. Carpatii reprezinta un obstacol natural si influenteza directia migratiei, la fel ca si Marea Neagra al carei tarm este utilizat in orientare de rapitoarele care vin din nordul Europei sau vestul Asiei. Atat amplasamentul analizat, cat si zona invecinata pe o raza de minim 10 km nu sunt traversate de nici o ruta de migratie a pasarilor, conform bibliografiei existente (inclusiv studiul nepublicat al INCDD Tulcea: Fundamentarea normelor privind turbinele eoliene si parcurile de turbine tinand cont de Directiva Pasari, Directiva Habitate si Conventia de la Berna, incluzand ca studiu de caz Dobrogea). Singurele zone certe de cuibarit, zone de hranire, zone de aglomerare sau trasee cunoscute ale pasarilor sunt cele din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, Parcul National Muntii Macinului, sau cele de pe cursul inferior al Dunarii care se afla la distante de peste 10 km fata de obiectivul analizat. Zona analizata nu prezinta conditiile de mediu sau speciile caracteristice unor astfel de zone cum sunt cele precizate mai sus. In ceea ce priveste rutele de migratie din zona Casimcea-Rahman s-au analizat inclusiv datele si hartile prezentate in lucrarile de referinta in domeniu (precum „Migratia Pasarilor” - Rudescu L., Editura Stiintifica Bucuresti; „Dinamica si migratia pasarilor” - Ciochia V., Editura Stiintifica si Enciclopedica). Acestea au insa un caracter general, fiind prezentate principalele rute ale pasarilor marcate la nivelul intregii Dobrogei. La nivelul zonei analizate nu sunt specificate rute precise de migratie.

29

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea Pozitionarea parcului eolian si directiile migratiei de

Pozitionarea parcului eolian si directiile migratiei de toamna

Referitor la speciile de avifauna observate pe durata monitorizarii, prezentam in continuare informatii suplimentare despre categoriile avifenologice din care acestea fac parte:

Nr.

Reproducere

Migratie (de primavara si de toamna)

Categoria avifenologica

crt.

Denumire

(perioada de

stiintifica

cuibarire)

 

(denumire

       

populara)

MP

MT

Cuibaritoare

Necuibaritoare

   

Feb – formarea

       

1

perechilor; Mar-Apr – climax dans nuptial; Apr-Iul – depunere ponte (2-3)

Februare-Martie

Noiembrie-

PM

-

Alauda arvensis (ciocarlie de camp)

Decembrie

30

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

2

Anthus campestris (fasa de camp)

Aprilie-Iunie

Aprilie

Septembrie

OV

-

     

B.buteo

B.buteo

   

Buteo buteo

Mar - Iunie

vulpinus:Martie -

vulpinus:

S

OI, P

3

(sorecar comun)

Aprilie

Septembrie-

Octombrie

 

Buteo rufinus

Martie-Mai

Martie

Noiembrie

OV

P

4

(sorecar mare)

 

Emberiza hortulana

         

5

(presura de

Aprilie-Iulie

Aprilie

Octombrie

OV

-

gradina)

6

Miliaria calandra

Aprilie-Iunie

- -

 

PM

-

(presura sura)

7

Corvus corone

Martie - Mai

- -

 

S

-

cornix (cioara

griva)

8

Corvus frugilegus

         

(cioara de

Martie - Iunie

- -

S

-

semanatura)

9

Corvus monedula

Aprilie-Iulie

- -

 

S

-

(stancuta)

10

Falco tinnunculus

         

(vanturel rosu,

Martie-Iulie

Martie

Noiembrie

MP

-

vinderel)

11

Falco vespertinus (vanturel de seara)

Aprilie-Iunie

Aprilie

Septembrie

OV

-

31

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

12

Oenanthe oenanthe

Aprilie-Iulie

-

-

OV

-

(pietrar sur)

13

Galerida cristata

Aprilie-Iunie

-

-

S

-

(ciocarlan)

14

Melanocorypha

Aprilie-Iunie

Martie

Octombrie

PM

-

calandra (ciocarlie

de Bragan)

15

Perdix perdix

Aprilie-Iunie

- -

 

S

-

(potarniche)

16

 

Aprilie-August (1-4

- -

 

S

-

Passer domesticus (vrabie de casa)

ponte)

17

Passer montanus (vrabia de camp)

Aprilie-Iulie

- -

 

S

-

18

Larus cachinnans

Mai

- -

 

S

-

(pescarus caspic)

19

Pica pica

Aprilie-Iunie

- -

 

S

-

(cotofana)

20

Sturnus vulgaris

Aprilie-Iulie

- -

 

S, PM

-

(graur comun)

21

Streptopelia

         

decaocto

Tot anul (2-3 ponte)

- -

S

-

(gugustiuc)

32

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

 

Columba livia

         

domestica

22

(porumbel

Tot anul – 3 ponte

-

-

S

-

domestic)

 

Riparia riparia (lastun de mal)

Aprilie-Iulie

Aprilie

Septembrie-

OV

-

23

Octombrie

 

Hirundo rustica

Aprilie-August

Aprilie

Septembrie

OV

-

24

(randunica)

 

Lanius collurio

Mai-Iunie

Aprilie

Octombrie

OV

-

25

(sfrancioc rosiatic)

26

Lanius minor (sfrancioc mic, sfrancioc cu frunte neagra)

Mai-Iunie

Aprilie

Septembrie

OV

-

 

Merops apiaster

Mai-Iunie

Aprilie

Septembrie

OV

-

27

(prigorie)

 

Coracias garrulus

Mai - Iunie

Mai

Septembrie

OV

-

28

(dumbraveanca)

 

Carduelis spinus

Mai

- -

 

PM

OI

29

(scatiu)

 

Carduelis

Aprilie - Iulie

- -

 

PM

-

30

cannabina

(canepar)

 
 

Carduelis chloris

 

- -

 

S

-

31

(florinte)

Aprilie - Iulie

LEGENDA Migratie MP - migratia de primavara MT - migratia de toamna Categoria avifenologica OV - oaspete de vara (sosesc pe teritoriul tarii noastre pentru reproducere) OI - oaspete de iarna (sosesc pe teritoriul tarii noastre pentru iernat) RI - rar iarna

33

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

PM - partial migrator Ac - accidental (specii ce pot fi observate in mod exceptional, majoritatea avand arealul raspandirii foarte indepartat, iar aparitia lor este mai mult intamplatoare)

P - pasaj (specii ce pot fi observate numai in timpul migratiei lor spre siturile de

cuibarit - primavara, sau spre teritoriile de iernat - toamna, fara a avea

reprezentanti cuibaritori)

E - eratic (specii observate in afara perioadei de cuibarit, fie in cautarea hranei, fie

cu ocazia unor deplasari in afara limitelor lor obisnuite de raspandire)

S - sedentar (specii a caror prezenta este semnalata in toate lunile anului)

4. Metode utilizate in efectuarea monitorizarii

In vederea monitorizarii amplasamentului in perioada premergatoare

constructiei ansamblului eolian, s-au efectuat deplasari pe teren in intervalul aprilie

2010- decembrie 2011, cu o frecventa medie a deplasarilor de :

2-3 deplasari/luna in lunile: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie,

mai, iunie, iulie, august;

4-5 deplasari/luna in perioada de varf pentru migratie, respectiv intervalul

martie-aprilie pentru migratia de primavara si septembrie-octombrie

pentru migratia de toamna

Zona studiata este reprezentata de suprafata aferenta obiectivului, precum si

suprafete de teren din imediata vecinatate, pe o raza de cca. 500 m.

Observatiile au fost realizate din puncte fixe si pe itinerar.

Echipele de monitorizare sunt alcatuite din 2 biologi, un ecolog si un

inginer, iar autoturismele folosite pentru deplasare sunt doua DACIA Logan

(culoare alb -1.4MPI, respectiv albastru 1.5 DCI).

Mentionam faptul ca in toate deplasarile realizate pentru intocmirea

prezentului Raport s-au urmarit speciile de fauna protejata si neprotejata, evolutia

habitatelor existente, observatiile fiind realizate din puncte fixe, pe itinerar,

observatii zonale si observatii simultane asupra unor zone similare. Trebuie

mentionat faptul ca monitorizarea va continua, folosindu-se aceleasi metode, in

34

S.C. AS ORIMEX NEW S.R.L. – Inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului

Tel: 0241.585.020

Fax: 0241.586.505

Raport de Monitorizare a Biodiversitatii pentru obiectivul:

“Construire Parc de Turbine Eoliene si Retele Electrice de Racordare” – SUD II Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

vederea mentinerii unei continuitati a datelor obtinute si o verificare in timp a acuratetei datelor. Metodologia si aparatura folosita:

- Observatii vizuale directe si colectari de probe. In anumite conditii, s-au efectuat si prelevari de probe in scopul determinarilor ulterioare.

- Observatii cu ajutorul binoclurilor si efectuarea de inregistrari foto -

astfel este posibila observarea si/sau inregistrarea unor fenomene care se petrec in viteza, la distante mari sau care necesita o analiza ulterioara amanuntita. Acest gen de observatii permit surprinderea in situ a etologiei diferitelor specii de pasari, fara ca rezultatele sa fie influentate de prezenta observatorului. In teren se folosesc: