Sunteți pe pagina 1din 21

CONTRIBUII LA CUNOA TEREA PRELUCRRI LEMNULUI

N TRANSIL VANIA NORD-ESTIC


METERI LOARI PE VALEA /EULUI
FLORICA POP

Localitile n care au fost ach iziionate materi alele ce fac obiectul


<"omunicrii de fa, snt situate ntr- o zon muntoas, la poalele muni
lor Climani, n bazinul superior al rului ieu.
Cele mai vech i urme de locuire a acestor inuturi snt dovedite prin
diferite descoperiri a'lwologice efectuat" n ul t i ma vreme pe teritoriul
j udeului n ostru1 , iar atestarea documentar 3 localitilor respective este
consemnat n anul 1 3 1 92
Dat fiind zona geografic n care snt si tu ate aceste sate, ocupaia
le baz a locuitorilor este pstoritul la care se adaug complementar
agr-icultura i prelucrarea lemnului.
Portul popular romilnesc din subw na etnografici ieu:1, n care se
n cadreaz satele respective, cupri nd e citeva 2lem ente caracteristice,
aparte cum ar fi : utilizarea cojoacelor lungi ,.btrneti ' ' pe d os au pe
fa\, n funci2 de starea vremii i portul prului lung la brbai, mai
ales n satele Ardan, Sebi i GlFdin.
Campaniile de cercetri i c-olectionare a diferitelor obiecte de art
popular. 2fectuate4 n satelt Gledin, Monor, Ardan, Lunea. Sebi, Rus
tior, i e u au dus la m bogirea c0leciilr,r muzeului nostru cu o serie de
ohiecte din cadrul m obil ierl! lui cioplit n lemn
Din categoria westor ubiecte aminti11: lzi le de zestre. cuierele i
rnesele "cu scrie " .
,

S t . DniUL Consideratii generale asupra celUl de pmint de la Ardan,


n Materiale XI (in manuscris) ; t. Dnil, Conllbu\11 la cunoaterea unor cetli din nord-estul Transilvaniei, i n File de
istorie. vol. Il, Muzeul de istorie Bistriia, 1972. p. 68 i urm. p. 10--102.
2 Pompei Boca, Vechimea documentar a locallUIIIIor din Judeul Blstria-NAsud, s ec. XII-XIV, n
f-He de islorie, voi. 1 . Muzeul de islorie BistrH.. 1 97 1 , 9 8 cu toaL bibliografia.
3 N. Dunre, Incadrare i zonare etnograllc, in File de istorie, vol. 1, 1971, p . 186.
-1
.iultumim pe dceasl cale colegilor Dnil tefan, Telcean Ecaterina i Ovidiu Singeorzan, pentru
sprijinul acordat n achizilionarea obiectelor.
;

p.

www.cimec.ro

METERI

LADARI

PE VALEA IEULUI

4l3

In materialul de fa prezentm o parte a produselor ldarilor i


anume, lzile de haine, piese de baz ale mobilierului rnesc i n ace
lai timp obiectele cele mai artistic lucrate.
Din cercetrile ntreprinse n aceste sate am fost informati c exis
tau meteri ldari locali care confecionau lzi att pentru satele respec
tive ct i pentru locuitorii satelor nvecinate5.
Datorit numrului relativ mic de meteri identificai de noi, pn
n prezent, putem trage concluzia c n satele Sebi i Ardan au existat
probahil mici centre de ldai care deserveau cu piese de mobilier r
nesc zona respectiv.
Existena pdurilor de fag, a oferit meteugarilor localnici materia
prim necesar pentru confecionarra lzil or, iar l'?lativa izolare geogra
fic i deprtarea de centrele urbane a satelor respective le-a garantat
acestora o desfacere s igur.
Larga rspndire a produselor de lemn , (:a i existen a mai multor
meteri, a impus o preocupare tot mai atent pentru executre. unor
pi=se de mobilier ct mai artistic i mai bogat ornamentate, astfel ncL
aceste piese s devin pe bun dreptate elementul principal n mobilie
rul rnesc.
In cadrul mobilierului rnesc lada era n primul rnd o n e ce sitate
practic .
Dup funcia lor i pri n aspectele legate de tehnic i decor lzile se
mpart n dou mari categorii6
Din prima categoie fac parte lzile pentru o2reale i fin numite i
hambare (susie). Acestea au dimensiuni mari, locul lor fii n d pe prispa
caselor, n tind, sau n poduri.
A doua categorie este aceea a lzilor de haine n care se pstrau la
inceput hainele miresei iar mai trziu ale ntregii famili i, inclusiv hainele
de nmormntare ale btrnilor.
In general fiecare femeie avea lada ei de zestre, uneori intr-o cas
a flindu-se 2 sau chiar 3 lzi de :estrei.
Se pare c de circa 50 de ani metPugul lzilor H ncetat n aceast
zon, fapt ce explic i dispariia aproapE total a mobilierului ciopl i t
d i n locuinelP mai noi a le stenilor din satele mai sus amintite.
Ca material de p>lucrare s-a folosit fr excepie lemn ul de fag.
Fa7J2le principale de prelucr.lre snt n general cunoscute8 :
crpatul lemnului pentru obinerea scn d uri i ;
- cioplitul c u seeurea lat ;

5
6

infnrm1 lori rw :
Lurr"tiil
ani, care ne-d furnizat unele
date despre activitatea meterului Idar Vianu Timoltei, apoi pe Groza Iacob din Sebi nr. 161
care ne-a relatat c bunicul lui, Groza Andrei, era un vestit meter ldar. irul meterd or Idar
continua cu Harpa Grigore, zis Gorea Harpi din Ardan (dup relatrile nepotului su Harpa
poate
! o" 1 n ". Jist dP 43 de ani). Existenta meterilor ldari in satul Sebi este confirmal i de Buta
Dmit ru d i n Rutior n r. 83, posesor a unor astfel de lzi.
Paul Petrescu i Radu Octavian Maier, Mobilierul lrlne,, in Arta popular romneasc, Ed. acad.
. . Buc., 1969, p. 219 i urm. ; T. Bnteanu, Meteugul i arta Jadarllor, n C b inium . Sibiu.
1967-1968, p . 367.
D u m itru din satul
uti o r nr., 83. posed si in prezent dou lzi de zestre.
Hedvira Formagiu, Milcana Pauncev i Smrndia Stanciu, Blla, un centru de Uldarl necnoscut,
in M rmaia 1, Baia Mare, 1969, p. 82.
Amin'1n

ca

Simionca

din

S-bi,

82

d!

R.S.R

de

Rut1

www.cimec.ro

FL.

414

POP

geluitul scindurii cu rindeaua, , ,gelul";


formarea anului la scndur pentru mbucare:
coloratul lemnului cu bai din coaj de arin fiart cu cenu
"fetitul", care are rolul de a proteja lemnul concomitent cu rol ul
decorativ;
- incheiatul lzilor prin mbucarea scndurilor i fixarea n cuie de
lemn;
ornamentarea lzilor gaia ncheiate.
Pentru ornamentar:>a l:ilor se foloseau dou unelte : compasul . i
l wrjuln.
Cu ajutorul compasului s-au desenat e suprafeele ornamentale mo
tive cu linii curbe, iar cu ajutorul h orjului s-au tras linii drepte, cu mina
l i ber, pentru accentuarea motivelor cu linii curbe.
Lzile de haine pe care le prezentm, ca i celelalte aflate n colec
ia mmo:eului nostru. snt de form paralelipipedic, cu dimensiuni des
tul de mari, lungimea variind ntre 1 1 0- 1 30 cm , i nlimea ntre 60-
H U cm.
In general s-a constatat c ornamentarea lzilor s-a fcut pe toate
suprafeele cu excepia prii din spate care st totdeauna la erete10.
Pentru accentuarea motivelor ornamentale meterii au folosit c u
J , mrea maro-rocat aplicat pe un fond n2gru.
Feele lzilor, care ofer o suprafa mai mare i mai vizibi pen
tru ornamentare (Pl. I,'a-c i Pl. II/a-b), snt confecionate din 3-4 s ci n
d uri nguste, avnd cmpii ornamentali mprii n 2-3 registre.
La unele lzi registrul de jos este mai lat ocupnd aproape j umtate
din ntreaga lime, iar n registrele su p:>rioare se mentin motive simpl2
de chenar (Pl. I/c i Pl. II/b) .
Cele mai frecvente elemente ornamentle pe care le ntlnim pe fp
\de lzilor snt : rozetele cu ase i dousprezece petale nscrise n cerc,
, .virtejurile" simple i unite cu semicercuri, liniile ncruciate, l iniile
frnte.
Capacele l.il or (Pl. l f /c. Pl. III/a-c. Pl. IVia) snt drepte i form aLe
din 2-3 sau chiar 4 scnduri nguste, ornamentate cu motive simple, l iniare sau circulare, similare lor de pe feele lzilor.
De obicei lzile se pot ncuia. O parte din lzile aflate n colecil
m uzeului, posed " cheia " c:ea mai veche1 1 confecionat dintr-un cui s i m
plu de lemn introdus orizontal prin rama capacului. ntr-o gaur fcutu
n partea lateral a lzii.
9 . Compasul esle confecional din lemn de fag, avind dou

brale de 25-30 cm, i un spin Lrdnsver


sai, pentru fixarea deschiderii. Braele se termin in cuie de fier. i (Vezi i K6s Kiuoly .
Mobile
clopllle din zona Llpu, in Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1962-1964. Cluj,
1966, p. 208-209) .
Horjul este o uneall de fier cu lungimea de J--4 0 cm, in form de "T" cu
cap'tPie llUte
muchia tioas fixat intr-un m i n e
lem n . (Vezi i
Socol, Contributii la
studiul moblllerului popular romnesc din nord-vestul Olteniei, i n Studii i cercetri, Muzeul salu
lui, Buc . , 1 97 1 , p. 357-358.
1 0 oris
Ma rc u Interioare de locuinl IJrAneasdi din zona lneulul (jud. Arad).
in
Studii i cercetri Muzeul satului, Buc., 1970, p. 99.
1 1 K. K6s, op. cit., p. 188.

Zderciuc, Nalalia

r d>

www.cimec.ro

Maria

METERI LADARI PE

VALEA IEULUI

415

Pe lng aceas nchiztoare veche d i n lemn, l a majoriatea lzilor.


ulterior s-a aplicat p scindura din fa o limb de fier cu o gaur n
care s-a introdus lactul.
Unele lzi, n interior, au un , , puiuc mic de-a lungul peretelui d i n
stnga.
Feele laterale (Pl. IV/b-c i Pl. V a-b) snt formate din 2-3 scnduri
inguste iar motivul ornamental central ste rozeta nscris n cercuri ,
motiv pe care l gsim pe feele i capacele 1zilor.
Pentru picioarele i ramele de la capacul lzilor, elementele decora
ti ve snt compuse din linii dre pte dispuse n form de V, X sau _ , nu
m ite crucie, sau cu motive circulare, liniare o"i combina i ile anstora
a:;a-zisele pnue1 2 .
Dintre toate lzile achizi ionate de noi, la una si ng ur (lada cu nr.
d e inv. 6603) n tln im motivul ornamen.tal al brduului dispu s n cele
patru unghiuri ale u nei cruci, decorate pe faa lzii (Pl. I/a) .
Din studiul fcut supra lzilor existente n colecia m uze ul u i nos
tru, am constatat a n al og i i cu alte cen tre de ldrit din ara noastr.
Astfel obinuita rozet cu ase petale nscris n cerc, este motivu l
pe care l ntlnim frecven t n centrele de ldari din Moldova, Maram'.l
re, Muntenia, vestul Transilvaniei, Banat i d i n sudul riP :1 .
Frecvente snt apoi i motivele liniare i cir eu lare .
Urmrind ndeaproape teh n ica decorativ, simetria, r e peti ia cu al
ternan n distribuirea general a ornamentelor. se con s t at u n specific
local n ceea ce privete bog i a i varetatea o rna m c n 1 P l o r lzilor exe
cutate n zona ieului 1 4
Astfel la majoritatea lzilor foarte frecvente snt motivele ornamen
tale cu , ,vrtej uri " i rozetele formate din ase i dousprezece petale.
Motivul rozetei cu dousprezece petale
poate cel mai utilizat mo
tiv ornamental pe lzill de p( Valea Sieul ui - n u SP regseb- ntr-o
form apropiat - dupii cuncii nele noastre - pe lzile altor centre de
lclrit din ara n oastr, i parc s fie un element specific, local.
Tot n categori. acestor elemente specifice put2m ncadra motivu l
. . v rtejului" m a i rar nt lnit n nordul Moldovei 1 ' i e Valea Teuzului 1 1; ,
i cel a l crucii c u crengu1;a de bra,d, dei acest motiv se ntlnete
d ar
n tr o form destul de ndeprta - - pe unele lzi din Slaj sau Maru
mure17.
Este probabil ca aceste ultime element2 s fie in flupne proven i t e
din centrele mai sus amintite. sau s fie mai degrab re'. ultatul expt>rien
ei creatoare a meterilor locali l i n V!lea ieului. Folosirea frecvent a
vrtejului" pare s fie o dovad igur n acest sens.
-

. .

n K . K6s, op. cii., p . 213.


13 Roswith Capesius, Mobilierul lrinesc om a esc , Ed. Dacia, Cluj . 1974, pasim.
S t . DiHi, Uzlle de zestre .
. . , .Ecoul " , r . 7 1 2 , 22
1973.
1 5 Roswith Capesius, op. cii., Pl.
l li Ioan Godea, Meteugul lidirltulul in satele din Valea Teuzulul (jud. Arad).
etnografic al Transilvaniei pe anii 1971-1973, Cluj, 1973, p . 315, fig. 3.
17
Roswilh Capesius, op. cii., Pl. XXI/2 i Pl. XV/ 1 .
14

XX/1.

III. -

www.cimec.ro

in

Anuarul

MuzPului

FL. POP

416

Nu dispunem deocamdat de date mai concludente privind numrul


meterilor', modalitile de contractare i desfat:ere a produselor, ct i a
ex is tenei n timp a aces t u i probabil centru de met!ri ldari.
Numrul mare de lzi pstrate, larga lor rsp n di 2 n satele de pa
Valea ieului i mprejurimi, unitatea i sim i litudi n i l e tehnicii de lucru
i de ornamentare, pot fi i ele elemente demne de luat n seam
a.l
turi de elementele decorative specific'o - pentru justificarea e x i s tene i
unui centru necunoscut de ldari n zona ieuluil8
Desigur cercetrile ulterioare, care vor trebui ndreptate n spec1a.
spre studierea ct mai com plet a tipu ri lor i ferm el or de mobilier r
nesc provenite din Valea ieului, i n acelai timp, spre stabilirea ct mai
precis a ariei geografice de rspndire
a acestor prod u s e meteug
nti - vor fi ntr-o msur mai mare d e ct astzi s dea u n rspuns si
gur cu privire la ex istena unui centru de meteri ldari pe Valea ieu
lui.
.

1 8.

Mentionam
bilierului

c zona discutat n u este cuprinsA nici n ultimul


documentatul studiu consacrat
romnesc, datorat autoarei Roswith Capesius.

rnesc

www.cimec.ro

mo

METERI LDAR! PE VALEA !EULU!

417

ii

..

27

- File- de istorie, Voi.

li!.

www.cimec.ro

418

FL.

POP

www.cimec.ro

M E T E I< I L A D A R I PE V A LE A I E U L U I

www.cimec.ro

41 9

420

FL.

POP

)
..

www.cimec.ro

METERI LADARI

pE

VALEA IEULL'I

421

www.cimec.ro

422

FL. POP

o
.
o
u

www.cimec.ro

METERI LDARI

PE V ALEA

IEULUI

423

>O

U
o

)
U
u
o
.
o
u
o
1

..

www.cimec.ro

424

FL.

POP

O
O

O
u

o
.
c
u
i
1

www.cimec.ro

425
I
METERI L
A R
,
PEVAL=EAIE
U'LUI----------

--

www.cimec.ro

426

FL.

POP

O
O

)
O

u
o
.
o
u

www.cimec.ro

427

;
o

www.cimec.ro

428

'L. POP

J
..
u

--,
-n

?
::

www.cimec.ro

RI P'E V ALEA IEULUI


DA
METE
R I LA

429

;=1 ;2

o
1

>
L

www.cimec.ro

430

FL. POP

www.cimec.ro

BEITRGE Z lJ R KENNTNI S DER HOLZVERARBEIT U \ G IM


NORD-OSTDICHEN SIEBENBURGEN - TRlJ HENMACHER l M
l E U-TAL

Z USA\1;\1EN 1- ASSU N G
Im gegenwrtigen Werk prsentieren wir emtge kunstreiche
Schpfungen w ts Ho/z \ On der ethnograph ischen U n terzone iieu, ein
'/'ei/ der Erzengnisse der Truhenmucher, und zwor die \ l itgifttruhen.
Die gro 3e Zahl der bewohrfen Truhen, ihre weite Verbreitung in
den Drfern im ieu-Tu l und in der Umgebung, die Einheit und die
hnlichkeif der Technik in Arbeit und V erzierung, knnen u/s W I S
schlaggebende Elemente in Betruch t genommen werden, nebst spezifi
schen V erziemngen, um die wahrscheinliche Eistenz eines unbekonnten
Zentrums von Truhenmacher in der .S iel t-Zone 1 1 1 beweisen.
Die noch trglichen Untersuchungen werden \ iei mehr im Stunde
sein, die Existem eines Zentrums fiir Truhemeisler in dieser Zone
1 1 1 besttigen.

ERKLRUNG DER ABBILDUNGEN


Taf. 1.
a-c, Fronta l wnde.
Tol. 11. - a-b, Fronta lw n d e ; c, Truhedeckel.
Tol. I I I . - a -c, Truchedeckel.
Tol. IV.
a , Truchedeckel ; b, c, Seitenwnde.
Tol. V. -- a-b, Seitenwnde.
-

- -

www.cimec.ro

MANIFESTRI CUL TURAL-ARTISTICE TRADIIONALE


POMPEI TEFANESCU

Manifestrile cultural-artistice, menite s con.2rve


i s pun n
\"aloare bogia folclorului j udeului Bistria-Nsud au fost orientate n
ultimii ani spe o specializare pe genuri de formaii, precum 5i spre un
proces de tradiionalizare.
Serbrile populare desfurate n condiiile orinduirii socialiste pun
n cel mai strns contact traditia cu inovaia. Aflate ntr-o nlnuire dia
lectic, tradiia parcurge un continuu proces de decionare, valorifica
re i mbogire.
Inovaia cuprinde mldiele noului, iar acesta este cu att mai dura
bil, cu ct corespunde unei necesiti reale, organice, dezvoltat e te
meiul tradiiilor populare.
In fiecare an, manifestrile cultural-educative ce se organizeaz n
dlferil2 pri ale j udeului snt strns legate de m unca i activitatea ace
lora ce au creat, de fapt, toate valorile artistice. Frumuseile se ndreap
t, a ltfel spus, spre acei ce le-au ;mislit in prima form, cea mi ade
vrat i cea mai strluci toare.
Dup pregtirile din serile lungi de iarn, are loc, la Ns3ud, ntl
ni rea formaiilor corale din jude i din j udeele vecine. Reuniunea co-
ral "DOINA SOMEANA e o mare srbtoare n cn tecului, o srb
toare in care mii dP guri rostesc din in im cntri Partidului i rii.
Inscriindu-se n acest an printre primele manifestri artistice de am
ploare dedicate celei de-H XXX-a ani versri a eliberrii patriei i celui
de-al XI-ka C on g res al partidului , a asea ediie a ace s te i prestigioase
manifestri s-a bucurat dl participar e 2 unui mare nu mr de formaii co
ral' din jude i din judeele vecine.
Repertoriul formatiilor a cuprins cele mai noi i valoroase lucrri
din creaia muzical romneasc contemporan. punndu-se pe primul
plan cntecul de mas, patriotic, revolutionar, cntece de mas mobiliza
toare care reflect avntul i munca maselor, dra_g ostea de patri2, partid
i popor, ideile pcii i prieteniei intre popoare1 .
1

asea

ediie

Reuniunii

corale

,,Doina

somean ,

Ecoul,

www.cimec.ro

martie

1974.