P. 1
4.Sistemul Nervos Central

4.Sistemul Nervos Central

5.0

|Views: 2,777|Likes:
Published by Tudorel Neacsu

More info:

Published by: Tudorel Neacsu on Oct 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

ANATOMIA FUNCŢIONALĂ A SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

Sistemul nervos central uman reprezintă cea mai înaltă treaptă de organizare şi perfecţionare a ţesutului nervos din toată seria animală. În conflictul permanent dintre organism şi mediul ambiant în continuă modificare, sistemul nervos central s-a perfecţionat morfologic şi funcţional în raport cu necesităţile sporite de adaptare impuse de legile evoluţiei şi selecţiei naturale. Speciile, care nu au fost capabile să-şi creeze mecanisme de adaptare, nu au reuşit să elaboreze un răspuns adecvat şi eficient stimulilor nociceptivi din mediul extern, au dispărut. Perfecţionarea a constat în crearea de noi şi complicate circuite neuronale, de mecanisme de integrare a acestora şi de stocare a experienţei, de structuri care să elaboreze răspunsurile cele mai adecvate pe baza experienţei acumulate. Din punct de vedere morfologic complicarea s-a manifestat prin adăugarea în timp de noi etaje, diferite ca vârstă filogenetică. Aceste etaje sunt dependente unele de altele. Etajele superioare, filogenetic mai noi, au legături cu periferia numai prin intermediul etajelor inferioare, filogenetic mai vechi. Funcţiile principale ale sistemului nervos central, în ordinea apariţiei, sunt: 1- adaptarea la condiţiile în continuă schimbare ale mediului extern; 2 – menţinerea constantă a mediului intern; 3 – memoria şi inteligenţa, în sensul adaptării răspunsului la o situaţie nouă prin raportarea ei la experienţa trecutului, stocată în structurile sale; 4 – având la bază funcţia reflexă, stabileşte legătura organismului cu mediul în care activează şi se dezvoltă, realizând unitatea organism – mediu; 5 – coordonează activitatea organelor şi aparatelor corpului, realizând unitatea funcţională a organismului. Prin intermediul sistemului nervos are loc integrarea tuturor organelor şi sistemelor de organe într-un tot unitar. Sistemul nervos topografic se împarte în sistem nervos central şi periferic. Sistemul nervos central include encefalul şi măduva spinării. Sistemul nervos periferic cuprinde 12 perechi de nervi cranieni, 31 perechi de nervi spinali cu ramurile şi plexurile nervoase, ganglionii nervoşi formaţi de corpurile neuronilor, terminaţiile nervoase. Sistemul
– 332 –

nervos periferic conectează sistemul nervos central cu organele şi ţesuturile corpului. De aceea, sistemul nervos periferic este răspunzător de trimiterea semnalelor aferente şi eferente către şi dinspre sistemul nervos central. Semnalele, ce vin la sistemul nervos central, sunt numite aferente, iar cele ce pornesc de la sistemul nervos central către periferie – eferente. Din punct de vedere funcţional, sistemul nervos se diferenţiază în două porţiuni: sistemul nervos somatic şi sistemul nervos vegetativ sau autonom. Sistemul nervos somatic realizează, în special, inervaţia pielii, muşchilor scheletici, ligamentelor, articulaţiilor, oaselor. Prin intermediul organelor de simţ şi a receptorilor distribuiţi în piele, organismul exercită funcţiile de legătură cu mediul ambiant. Sistemul nervos vegetativ inervează viscerele, glandele, musculatura netedă a viscerelor, a pielii, a vaselor sangvine şi celor limfatice, a cordului. Acest sistem contribuie la reglamentarea proceselor metabolice în ţesuturi şi organe. În cadrul sistemului nervos vegetativ deosebim: partea simpatică, pars sympathica, şi partea parasimpatică, pars parasympathica. La fiecare din aceste părţi distingem formaţiunile centrale şi periferice. Divizarea menţionată a sistemului nervos este convenţională şi acceptată din considerente de ordin didactic, facilitând studierea şi înţelegerea anatomiei sistemului nervos. În structura sistemului nervos deosebim două componente: ţesutul nervos şi stroma conjunctivo-vasculară. Studiul ţesutului nervos este o problemă a histologiei, însă ne vom opri doar la datele generale necesare înţelegerii anatomiei funcţionale a sistemului nervos. Ca unitate morfofuncţională de bază a sistemului nervos sunt considerate celulele nervoase specializate pe care Waldeyer le-a numit neuroni. neuronii sunt elemente înalt diferenţiate morfologic. În alcătuirea unui neuron distingem corpul celular şi una sau mai multe prelungiri. Acestea pot fi de două tipuri: dendritele, prelungiri arborescente celulipete (majoritatea neuronilor au mai multe dendrite), prin care neuronul primeşte impulsuri nervoase, şi axonul, care funcţional este celulifug, prelungire unică a neuronului ce transportă impulsurile nervoase de la corpul neu– 333 –

ronului către alte structuri. Axonul poate atinge lungimi de 1 m şi grosimi de 1 – 1,5 µ; se termină prin butoni terminali ce se pun în contact cu alt neuron, formând sinapsă interneuronală, sau cu muşchiul striat prin placa motorie. Dendritele şi axonii constituie căi de conducere nervoasă fie în nevrax (de la măduva spinării până la cortex şi invers), fie constituie nervi extranevraxiali. Ca formă şi dimensiuni, neuronii sunt foarte diferiţi: de la neuroni mici de 5 – 7 µ (stratul granular din cerebel), până la neuroni giganţi – 130 – 150 µ (celulele piramidale Betz din cortexul cerebral şi celulele coarnelor anterioare ale măduvei spinării). Forma neuronilor este variabilă: stelată, sferică sau ovală, piramidală şi fusiformă. În funcţie de numărul prelungirilor, neuronii pot fi (fig. 184): - unipolari (celulele cu conuri şi bastonaşe din retină); - pseudounipolari – se află în ganglionii spinali, au o prelungire care se divide în “T” dendrita se distribuie la periferie, iar axonul pătrunde în sistemul nervos central;

5

5

7 6

8

5

6

1

2

3

4

Fig. 184. Tipuri de neuroni: 1- neuron unipolar; 2 – neuron bipolar; 3- neuron pseudounipolar; 4 – neuron multipolar; 5 – axon; 6 – dendrit; 7 – prelungiri centrale; 8 – prelungiri periferice. – 334 –

prin aglomerarea fibrelor mielinice. Conductibilitatea este proprietatea neuronului de a propaga excitaţia în lungul prelungirilor sale. o verigă intermediară a unei căi nervoase ascendente sau descendente. intercalari (de asociaţie) care fac legătura între neuronii senzitivi şi motori. prin intermediul mediatorilor chimici. După tipul de mediator chimic elaborat. neuronii formează elementele anatomice şi funcţionale ale sistemului nervos. neuronii se împart în: colinergici. cu cele două prelungiri pornind de la polii opuşi ai neuronului (neuronii ganglionului vestibular Scarpa. retină. iar fibrele formează – nervii. coarnele anterioare din măduva spinării). . În diferitele segmente ale sistemului nervos central corpurile neuronilor se grupează şi formează centri sau nuclei nervoşi. fiind legaţi între ei prin sinapse. somatomotori şi visceromotori ai căror axoni sunt în legătură cu organele efectoare. neuronii realizează o reţea vastă. corpurile neuronilor formează ganglionii nervoşi. În sistemul nervos central fibrele nervoase formează fascicule sau tracturi care constituie un segment. Sinapsele sunt formaţiuni structurale specializate care realizează contactul atât între neuroni. În sistemul nervos central. Ei întră în componenţa sistemului nervos central şi a celui periferic. catecolaminergici (depaminergici şi noradrenergici) şi serotoninergici. se formează substanţa albă. ovală sau fusiformă. În – 335 – . După funcţie neuronii pot fi: somatosenzitivi şi viscerosenzitivi care prin dendrite recepţionează excitanţii din mediul exterior sau din interiorul organismului. mucoasa olfactivă). piramidală sau piriformă şi prezintă numeroase prelungiri dendritice şi un axon (scoarţa cerebrală.multipolari – au o formă stelată. care sunt dispuşi pe traiectul nervilor.bipolari – de formă rotundă. cât şi între neuroni şi celulele efectoare. În sistemul nervos periferic. neuronul are două proprietăţi fundamentale: excitabilitatea şi conductabilitatea.. La nivelul lor are loc o transmitere a impulsului nervos. Excitabilitatea reprezintă proprietatea neuronului de a răspunde la un stimul printr-un potenţial de acţiune. iar prin aglomerarea corpurilor neuronilor substanţa cenuşie.

de formă şi dimensiuni diferite. ultimul neuron al lanţului trimite axonul spre o anumită zonă a scoarţei cerebrale la nivelul căreia se realizează o anumită senzaţie conştientă.al treilea neuron. formând plexuri nervoase.sistemul nervos periferic. netezi sau glande).primul neuron este reprezentat de celulele pseudounipolare ale ganglionului spinal sau de celulele pseudounipolare ale ganglionilor situaţi pe traiectul trunchiurilor nervilor cranieni. realizând aici sinapse cu neuronii nucleilor motori ai nervilor cranieni sau cu neuronii motori ai măduvei spinării. apoi prin sistemul nervos central spre scoarţa cerebrală. cât şi biochimic. De cele mai multe ori o asemenea cale este realizată prin interconectarea sinaptică a trei neuroni: . Lanţurile de neuroni care conduc influxul nervos prin substanţa albă a encefalului spre trunchiul cerebral sau spre măduva spinării. . Graţie sinapselor. . constituie căile de conducere motorii sau descendente. fiind implicate în acest proces atât din punct de vedere mecanic. în elementele aparatului locomotor sau la nivelul viscerelor) spre măduva spinării şi de aici spre encefal. ramificaţiile nervilor se unesc între ele. În majoritatea cazurilor. Celulele tecii Schwann reprezintă neuroglia sistemului nervos periferic şi au rol în formarea tecii de mielină. sau. este situat în talamus. cu excepţia căii olfactive. Deci. un asemenea lanţ de neuroni care conduce influxul nervos de la receptor. neuroni a căror axoni transmit prin nervii cranieni sau spinali influxul spre efector (muşchi striaţi. în cazul nervilor cranieni. Al doilea component de tip celular al sistemului nervos central sunt celulele neurogliale sau gliale. iar prelungirile variabile ca număr. calea nervoasă este un lanţ interconectat de neuroni cu conducere în sens definit: ascendent. neurogliile sunt celule care se divid intens (sunt singurele – 336 – . prin nervii periferici. neuronii realizează lanţuri interneuronale ce pot conduce influxul nervos de la organele de recepţie (receptorii situaţi la suprafaţa corpului. este reprezentat de neuronii nucleului senzitiv al acestor nervi. constituie o cale nervoasă senzitivă sau ascendentă. senzitiv sau descendent motor.al doilea neuron este situat în coarnele posterioare ale substanţei cenuşii a măduvei spinării.

Termenul de reflex a fost introdus în urmă cu 300 ani de către matematicianul şi filozoful francez Rene Descartes. neuronii ganglionilor sistemului nervos periferic şi ai substanţei cenuşii a sistemului nervos central contactează între ei prin sinapse formând lanţuri neuronale. Fig. Prelungirile periferice ale – 337 – . 3 – neuronul ii intercalar. trofic. Reflexul reprezintă reacţia de răspuns a centrilor nervoşi la stimularea unei zone receptoare. Primul neuron (aferent) este localizat în ganglionul spinal sau în ganglionul senzitiv al nervului cranian. 2 – ganglion spinal (i neuron). de protecţie. 185). participă la sinteza tecii de mielină şi la sinteza de ARn şi a altor substanţe pe care le cedează neuronului. care determină conducerea influxului nervos într-un sens bine definit. 3 un arc reflex reprezintă un lanţ 2 neuronal interpus între receptor şi efector.celule ale sistemului nervos care dau naştere tumorilor din sistemul nervos central). Mecanismul fundamental de funcţionare a sistemului nervos este actul reflex sau reflexul. care trece printr-un centru nervos. fagocitar. neuronii senzitivi şi cei motori sunt legaţi prin neuronii intercalari sau asociativi. 185. se implică în fenomenele de cicatrizare ale ţesutului nervos (în caz de lezare a unei regiuni din sistemul nervos central formează o reţea ce înlocuieşte ţesutul nervos). numite arcuri reflexe. 4 – neuronul iii. 4 5 1 Cel mai simplu arc reflex este format din doi neuroni: senzitiv şi motor (fig. Arc reflex somatic simplu: 1 – receptor. Aceste celule au rol de suport pentru neuroni. În majoritatea cazurilor. 5 – muşchi striat (efector).

excitarea receptorului poate fi transmisă nu numai neuronilor unui anumit segment medular. Axonii altor neuroni intercalari. În limitele măduvei spinării.termoreceptori – sesizează schimbările de temperatură. alţii – pentru senzaţia de rece. Deci. contactează cu neuronii motori din coarnele anterioare ale segmentelor vecine. centrii nervoşi. unii receptori fiind specializaţi pentru senzaţia de cald. nivelul oxigenului în sângele ar– 338 – . prin care ajung la efector. La nivelul receptorilor are loc transformarea energiei excitantului în influx nervos. dând naştere unui arc reflex în cadrul unui singur segment medular. Axonii acestui neuron în cadrul sistemului nervos central (măduva spinării. calea eferentă şi efectorul. dar şi neuronilor din segmentele vecine. la reacţia de răspuns se va contracta nu un singur muşchi. calea aferentă. se deosebesc cinci tipuri principale de receptori. o parte din neuronii intercalari dispun de câte un axon care formează sinapse cu neuronii motori din coarnele anterioare ale măduvei spinării la nivelul segmentului respectiv. baza anatomică a actului reflex este arcul reflex alcătuit din cinci componente anatomice: receptorul. Prin urmare. . . encefalul) se conectează cu al treilea neuron – neuron motor. În funcţie de tipul excitantului. Prin prelungirile centrale neuronul aferent face legături sinaptice cu neuronul ii senzitiv (intercalar) situat în coarnele posterioare ale substanţei cenuşii a măduvei spinării. Prelungirile neuronului iii părăsec sistemul nervos central în componenţa nervului spinal sau al nervului cranian. şi anume: .mecanoreceptori – detectează deformările mecanice ale receptorului sau ale celulelor vecine.chemoreceptori – detectează gustul (situaţi în cavitatea bucală). . efector. dar un grup sau câteva grupuri musculare. Drept urmare. mirosul (situaţi în cavitatea nazală). ramificându-se în o ramură ascendentă şi alta descendentă.acestor neuroni trec în componenţa nervului spinal sau cranian unde la periferie se termină cu receptorii care asigură recepţia.nociceptori sau receptori ai durerii – detectează lezările tisulare. indiferent dacă acestea sunt de natură fizică sau chimică.

186): .proprioceptori – la nivelul aparatului locomotor. concentraţia dioxidului de carbon şi. .interoceptori – la nivelul viscerelor şi al vaselor sangvine. 186. probabil. tendoane. ligamente. muşchi. După structura receptorului deosebim (fig. Aceste structuri reprezintă receptori ai sensibilităţii generale. c – corpuscul Pacini. b – terminaţii nervoase arboriscente. Percep modificările componenţei chimice a mediului intern al organismului şi a presiunii din organe şi ţesuturi. După localizare deosebim: . Tipuri de receptori: a. a altor substanţe importante în biochimia organismului. a b c d Fig. fascii. . d – corpuscul Krause. perceptând excitaţiile din capsulele articulare. – 339 – .terial.terminaţii dendritice libere.exteroceptori – la nivelul tegumentelor.

Axonul neuronului cranian va contacta cu neuronii nucleului senzitiv din trunchiul cerebral. vestibulari).. reflexele de retragere a segmentelor corpului faţă de diferite obiecte. Nivelul medular. de la encefal către organe şi sisteme de organe. dendritele cărora se îndreaptă spre periferie terminându-se cu receptorul. constituind majoritatea receptorilor gustativi. Calea aferentă este reprezentată de neuronul senzitiv al ganglionului spinal sau al ganglionului nervului cranian. unde va contacta cu un neuron senzitiv din coarnele posterioare ale măduvei spinării sau chiar direct pe un neuron motor. vizuali. circuitele neuronale medulare pot reproduce mişcările mersului automat. organul Corti etc). Convergenţa este un mod de distribuţie în care un singur neuron central primeşte contacte sinaptice de la mai multe fibre aferente. mişcările gastrointestinale şi multe alte funcţii. – 340 – . în punte. Distribuţia căii aferente în centrii nervoşi se face în două moduri: convergent şi divergent. . auditivi. centrii reflexelor respiratorii se află în bulbul rahidian. reflexele care determină sprijinirea antigravitaţională a corpului pe membrele inferioare şi reflexele care controlează vasele sangvine locale. Divergenţa constă în ramificarea unei singure fibre aferente la mai mulţi neuroni centrali. precum şi în hipotalamus şi în scoarţa cerebrală. Sistemul nervos central are trei nivele majore cu atribute funcţionale specifice: nivelul măduvei spinării (medular). . Însă şi după secţionarea măduvei la nivel cervical superior multe din funcţii se menţin.organe receptoare cu structură complexă (retina. Complexitatea şi întinderea unui centru depind de complexitatea actului reflex pe care îl efectuează. De exemplu. Măduva spinării deseori este considerată doar ca o cale de conducere a semnalelor de la periferie către encefal sau invers. De exemplu. Centrii unui reflex prezintă totalitatea structurilor din sistemul nervos central care participă la actul reflex respectiv. iar axonul pătrunde în sistemul nervos central. nivelul subcortical şi nivelul cortical.celule senzoriale (celule epiteliale diferenţiate şi specializate.corpusculi senzitivi.

talamusul. Efectorii. Nivelul cortical. numeroasele informaţii depozitate în memorie la nivel cortical fac ca activitatea centrilor subcorticali să fie foarte bine determinată şi precisă. În absenţa cortexului. Deci. ci numai împreună cu centrii nervoşi inferiori. iar multe din funcţiile subconştiente au originea şi sunt executate exclusiv de către centrii subcorticali. Cortexul nu funcţionează niciodată singur. cerebelul şi nucleii bazali. Cea mai simplă cale eferentă o întâlnim în cazul reflexelor monosinaptice (bineuronale) şi este formată de axonul motoneuronului din coarnele anterioare ale măduvei spinării. muşchii netezi şi glandele. hipotalamusul. şi un neuron postganglionar din ganglionii vegetativi periferici. Reflexele alimentare sunt controlate de formaţiuni din trunchiul cerebral. amigdală şi hipotalamus. Cortexul cerebral este esenţial pentru cele mai multe din procesele de gândire. Astfel. fiecare parte a sistemului nervos îndeplineşte funcţii specifice. punte şi mezencefal. Nivelul subcortical. Multe din funcţiile integrative sunt bine dezvoltate la nivelul măduvei spinării. situat în coarnele laterale ale măduvei spinării sau într-un nucleu vegetativ din trunchiul cerebral. Controlul echilibrului este o funcţie a structurilor cerebelului şi a substanţei reticulare din bulb. Majoritatea activităţilor subconştiente sunt controlate de formaţiunile subcorticale: trunchiul cerebral. Pentru ca influxul nervos să poată fi condus de la receptor la centru sau de la centru la efector. funcţiile centrilor subcorticali sunt adesea imprecise. Calea eferentă este constituită din axonii neuronilor motori somatici şi vegetativi prin care se transmite comanda către organul efector. fibra nervoasă trebuie să îndeplinească anumite condiţii: – 341 – . Principalii efectori sunt muşchii striaţi. În cazul sistemului nervos vegetativ calea eferentă este formată dintr-un lanţ de doi neuroni motori: un neuron preganglionar.De cele mai multe ori centrii nervoşi superiori trimit semnale nu direct la periferie. controlul presiunii arteriale şi al respiraţiei se realizează în principal în bulbul rahidian şi în punte. dar centrilor medulari pentru ca aceştia să-şi excercite funcţiile.

de la exterior către interior. în fibrele senzitive de 30 – 70 m/sec. Această conducere izolată are mare importanţă în executarea unor contracţii izolate ale anumitor muşchi. Nervul este format din fascicule de fibre nervoase ce constituie calea de conducere a influxului nervos. epineurium. Membranele conjunctive ale nervului conţin vase sangvine şi limfatice. 2 – să conducă influxul nervos independent de celelalte fibre din nerv şi chiar din acelaşi fascicul. iar toate fasciculele unui nerv sunt acoperite.epineurium – pentru nerv. numită perinevru. iar cele vegetative sunt subţiri. 3 – să conducă influxul nervos numai într-un singur sens. de o membrană din ţesut conjunctiv lax. Fibrele nervilor motori conduc influxul nervos cu o viteză de 60 – 120 m/sec. Fiecare fascicul este învelit de o teacă conjunctivă. mielinice şi predomină în sistemul nervos somatic. terminaţii nervoase. în fibrele amielinice de 0. fibrele senzitive conduc influxul nervos în sens centripet (de la periferie la centru). numită epinevru. – 342 – . În structura unui nerv deosebim fibre somatice şi vegetative.1 – să fie intactă. Fibrele eferente conduc influxul nervos de la centru la periferie şi pot fi somatice sau vegetative. Viteza de conducere a influxului nervos nu este aceeaşi la toate fibrele nervoase. Fibrele aferente conduc influxul nervos de la periferie spre centru şi pot fi somatice sau vegetative. Cele somatice sunt mai groase. la rândul lor.perineurium – pentru fascicule de fibre nervoase. lezată sau secţionată. învelişurile unui nerv sunt: . deci să nu fie comprimată. numindu-se fibre somatomotorii şi fibre visceromotorii. Astfel. numindu-se fibre somatosenzitive şi fibre viscerosenzitive. Deci. decât în fibrele amielinice. Fibrele nervoase ale unui nerv sunt reprezentate prin fibre aferente şi fibre eferente. Astfel. . amielinice şi predomină în sistemul nervos vegetativ. perineurium. iar fibrele motorii în sens centrifug (de la centru la periferie).6 – 2 m/sec. care permit activităţi strict specializate. în fibrele mielinice viteza de conducere este mai mare.

un nerv motor care inervează un muşchi. În acest sens centrii nervoşi nu sunt numai senzitivi sau numai motori. În acelaşi timp. nucleii senzitivi ai fibrelor aferente somatice şi vegetative se află în neuronii pseudounipolari din ganglionii spinali şi în ganglionii echivalenţi ai nervilor cranieni. precum şi în nucleii echivalenţi din trunchiul cerebral. Fibrele nervoase care constituie un nerv pornesc de la nucleii motori şi de la nucleii senzitivi. nucleii motori ai fibrelor somatice se găsesc în coarnele anterioare ale măduvei spinării şi în nucleii motori ai nervilor cranieni din trunchiul cerebral. În ultimele decenii s-au evidenţiat noi componente anatomice şi mecanisme funcţionale care participă la controlul modului în care se execută comanda. zile sau ani. Comanda şi controlul exercitate de centrii nervoşi sunt de natură reflexă. de la nivelul efectorilor porneşte spre centri un circuit recurent care îi informează asupra modului de îndeplinire a comenzii. În lipsa acestor mecanisme de aferentaţie inversă adaptarea organismului la mediul ambiant este imposibilă. cu rol de a transmite la centru starea muşchiului.nu există nervi numai motori sau numai senzitivi. implicit. – 343 – . ci reprezintă centri de integrare senzitivo-motorie. nucleii motori ai fibrelor vegetative se află în coarnele intermedio-laterale din măduva toracolombară şi din cea sacrală. S-a descoperit existenţa unor circuite nervoase eferente care leagă centrii de organele receptoare. Existenţa semnalizării bilaterale prin lanţuri reflexe circulare permite efectuarea şi modificarea în permanenţă a reacţiilor de răspuns ale organismului la tot felul de modificări ale mediului extern şi intern. conţine şi fibre aferente (senzitive). un asemenea control asupra efectorilor musculari este exercitat de către centrii motori extrapiramidali şi cerebelici. Prin intermediul acestora centrii nervoşi pot regla pragul de excitabilitate al receptorilor şi. intensitatea stimulilor aferenţi. Mecanismul reflex şi arcul reflex cu cele cinci componente ale sale reprezintă un model incomplet al desfăşurării activităţii reflexe. Astfel. iar un nerv senzitiv cutanat conţine şi fibre eferente (motorii sau secretorii) pentru vasele sangvine şi glandele din piele. Răspunsul reflex poate surveni imediat după acţiunea stimulului sau poate întârzia minute.

A C B E 1 2 D Fig. şi celule de susţinere sau spongioblaşti. marginile lui proeminente formând plicile neurale (fig. C – şanţ neural. D. ulterior puţini rămân ca atare. ulterior aceste plici fuzionează. E – tub neural. placa neurală este pluristratificată şi mai îngroşată. 2 – creastă neurală. Celulele plăcii neurale se diferenţiază în două direcţii: celule nervoase primare sau neuroblaşti. iar spongioblaştii se vor diferenţia în astrocite cu rol fagocitar şi oligodendroglii producătoare de mielină. 187. Formarea tubului neural: A – placă neurală. B. Tubul neural se închide la ambele extremităţi între zilele 25-27. iniţial toţi neuronii sunt bipolari. – 344 – . majoritatea devenind unipolari sau multipolari. În partea centrală apare şanţul neural care se adânceşte. se separă de ectodermul cutanat transformând şanţul neural în tub neural. Spre deosebire de ectodermul cutanat. Din neuroblaşti se diferenţiază toate categoriile de neuroni. Stadiile precoce de dezvoltare a sistemului nervos. În unghiul format de ectodermul cutanat şi cel neural pe toată lungimea embrionului se vede o masă celulară – crestele neurale. 1 – ectoderm. 187).DEZVOLTAREA SISTEMULUI NERVOS Sistemul nervos central se dezvoltă din placa neurală de origine ectodermală care apare la un embrion de 18 zile.

unele celule rămânând pe loc. – 345 – . amintind mărgele înşirate pe un fir de aţă. formând substanţa albă. Cele două creste neurale se desprind de ectoderm paralel cu închiderea tubului neural. caracterizată prin prezenţa neuroblaştilor apolari. 5 1 6 4 3 2 Fig. 188. prin tubul neural. 3) zona manta sau mijlocie în care pătrund neuroblaştii proveniţi din proliferarea stratului precedent. 5 – membrana limitantă externă.Mielinizarea prelungirilor neuronilor se face treptat începând din luna a 4-a şi până la adolescenţă. Fiind situate între tubul neural şi ectoderm. Celulele rămase pe loc formează în dreptul fiecărui miomer o masă celulară. meningiale. Când procesul se încheie. ele se fragmentează segmentar. 6 – mezoderm. Structura peretelui tubului neural: 1 – membrana limitantă internă. Legăturile dintre masele celulare persistă numai în sistemul nervos vegetativ. 2 – zona ependimară. deosebim (fig. 5) membrana limitantă externă. celule cromafine. Ea va deveni substanţa cenuşie. 188): 1) membrana limitantă internă. 3 – zona manta. odontoblaste. iar altele vor migra prin tot organismul unde se vor diferenţia în celule pigmentare. În secţiunea transversală. 4) zona marginală. osteoblastele arcurilor branhiale. acelulară. în care se găsesc prelungirile neuroblaştilor din zona manta care se vor organiza în tracturi şi fascicule. celulele rămase devin celule ependimare. dinspre lumenul tubului spre periferie. 2) zona ependimară. la orice nivel. Este zona producătoare de neuroblaşti. 4 – zona marginală. fiecare grup de celule devenind un ganglion spinal. în rest ele dispar.

Evoluţia segmentului caudal al măduvei spinării (după A. 2 – rădăcina nervului sacral. 2 – filum terminale. iar la adult – la frontiera dintre corpurile vertebrelor L1 – L2. astfel încât în luna a 6-a se termină la nivelul vertebrei L5. C – la nou-născut: 1 – con medular. constituind primordiul encefalului. După separarea crestelor neurale. Andronescu): A – la opt săptămâni: 1 – dura mater. 2 – filum terminale. la naştere – la nivelul L3. Începând din luna a 3-a. Măduva spinării se formează din contul porţiunii mijlocii şi inferioare a tubului neural. 189). La început măduva spinării umple întreg canalul vertebral. D – la adult: 1 – spaţiu subarahnoidian. 3 – ganglion spinal.Lumenul tubului neural se diferenţiază în timp în canal medular şi sistem ventricular al encefalului. tubul neural în regiunea cefalică se îngroaşă considerabil. B – în luna a şasea: 1 – măduva spinării. – 346 – . măduva creşte mai lent decât coloana vertebrală (fig. 1 1 L1 1 2 L1 L1 L3 1 2 2 3 S1 L1 S1 2 3 S1 3 S1 A B C 4 5 D Fig. 4 – fund de sac arahnoidian dural. 5 – ligament coccigian. 3 – nerv sacral1 (cauda equina). la luna a 8-a – în dreptul vertebrei L4. 189. 2 – pia mater. 3 – arahnoida.

Acest dezechilibru de creştere dintre măduvă şi coloana vertebrală conduce la lungirea rădăcinilor nervilor lombari şi sacrali, orientate în sens vertical spre orificiile sacrului, formând în jurul filului terminal coada de cal. Limita inferioară a măduvei fiind la nivelul vertebrei L2 conduce la aceea că segmentele ei nu corespund cu cele ale coloanei vertebrale fiind restrânse pe un spaţiu mai mic. Limita inferioară a porţiunii cervicale a măduvei corespunde vertebrei C6; a porţiunii toracale vertebrei T8; a porţiunii lombare până la vertebra T11, iar segmentul sacrococcigian ajunge până la vertebra L2. La începutul lunii a 3-a canalul medular, caudal de vertebra L5 se dilată formând ventriculul terminal. La sfârşitul lunii a 4-a segmentul distal al măduvei spinării se diferenţiază într-o porţiune extradurală, ligamentul coccigian, şi una intradurală, filum terminale. În decursul lunii a 4-a se formează intumescenţele cervicală şi lombosacrală. Apariţia intumescenţelor este legată de primele mişcări ale membrelor şi, deci, de necesitatea de sporire a numărului de neuroni motori şi senzitivi.

Dezvoltarea encefalului
În porţiunea cefalică a tubului neural, la embrionul de patru săptămâni, se formează trei vezicule primare cerebrale separate prin nişte strangulări ale pereţilor tubului neural: prosencephalon sau creierul anterior, mesencephalon sau creierul mijlociu şi rombencephalon sau creierul posterior (fig. 190). Către săptămâna a 5-a creierul anterior şi cel posterior se divid în câte două vezicule, encefalul prezentând în final cinci vezicule. Din prozencefal se separă: telencefalul, telencephalon, din care apar două evaginări laterale – emisferele cerebrale primitive, rinencefalul sau creierul olfactiv, corpii striaţi şi cortexul cerebral; diencefalul, diencephalon. Mezencefalul rămâne ca atare şi va da coliculii cvadrigemeni, tegumentul şi pedunculii cerebrali.
– 347 –

Telencefal Diencefal Mezencefal Metencefal Rombencefal Mielencefal

Prosencefal Mezencefal

A

B

Fig. 190. Modificările extremităţii cefalice a tubului neural: A – stadiul cu 3 vezicule; B – stadiul cu 5 vezicule.

Rombencefalul se împarte în: creierul posterior, metencephalon, care va da puntea şi cerebelul, şi mielencefal, myelencephalon, care va deveni bulbul rahidian, medulla oblongata. Mezencefalul este separat de metencefal prin istmul mezencefalului. Paralel au loc transformări în canalul central, formând un sistem de cavităţi: la nivelul bulbului rahidian şi a punţii se formează ventriculul iV; la nivelul mezencefalului – apeductul mezencefalic Sylvius, care uneşte ventriculele iV şi iii; la nivelul diencefalului – ventriculul iii, iar la nivelul telencefalului ventriculii laterali (i şi ii), care comunică cu ventriculul iii prin orificiul interventricular Monro. Spre finele săptămânii a 6-a veziculele cerebrale au un ritm de creştere intens, se întind caudal asigurând apariţia lobului temporal care acoperă feţele laterale şi dorsală ale diencefalului. În luna a 3-a veziculele se extind şi acoperă şi mezencefalul, iar în luna a 5-a şi cerebelul.
– 348 –

În peretele veziculelor cerebrale se disting trei zone bine distincte: 1) area olfactivă din care se vor forma veziculele olfactive, bulbii olfactivi, tracturile olfactive, rinencefalul, septul pelucid, fornixul, stria terminală, corpul amigdaloidian, girii olfactivi, girul parahipocampal şi girul cingular. Toate aceste formaţiuni fac parte din lobul limbic; 2) area striată, ce va da corpul striat în continuare directă cu talamusul atât ca dezvoltare, cât şi funcţional; 3) area palleală, ce va da cortexul cerebral în care se vor diferenţia centrii corticali. numărul definitiv de neuroblaşti este atins în luna a 7-a, în continuare înmulţindu-se numai prelungirile lor. neuroblaştii rezultaţi migrează din zona manta în cea marginală, unde participă la formarea cortexului primar. Prin zona manta, lipsită de neuroblaşti, trec prelungirile neuroblaştilor din cortex spre periferie şi viceversa. În acest mod ea devine substanţa albă a emisferelor. Începând din luna a 5-a substanţa cenuşie corticală se delaminează în straturi. Procesul este foarte rapid, astfel încât în luna a 6-a toate cele şase straturi există, dar diferenţierea ultimelor trei va avea loc postnatal, până la mijlocul copilăriei. ultimul strat care apare şi are dezvoltarea cea mai mare este stratul supragranular sau piramidal extern. Din cauza creşterii rapide a cortexului şi lentă a substanţei albe centrale, neopalliumul se cutează formând girii, separaţi între ei de fisuri şi şanţuri. Girii apar ca un rezultat al evoluţiei. Apariţia de noi arii corticale necesită o suprafaţă corticală mai mare care se obţine numai prin încreţirea ei. Ontogenetic fisurile apar începând din luna a 2-a (fig. 191). Primele se conturează pe faţa medială a telencefalului. În luna a 5-a apare insula de o formă triunghiulară, delimitată de trei şanţuri: anterior, superior şi inferior. Acoperirea insulei de lobul temporal se definitivează la finele primului an postnatal. În raport cu apariţia, profunzimea şi stabilitatea fisurile de pe suprafaţa emisferelor se clasifică în: - primare – apar primele pe encefalul embrionar, sunt adânci, stabile şi separă între ele lobii emisferelor; - secundare sau intergirare – apar mai târziu şi delimitează circumvoluţiile din cadrul unui lob;
– 349 –

iar cel interior va da pia mater şi arahnoida.3 ural. formează în jurul encefalului o capC sulă completă ce reprezintă primordiul membranelor cerebrale. 2 – cerebel. 1 Fig. Apariţia fisurilor şi circumvoluţiilor emisferelor cerebrale: A – fetuş de 13 săptămâni: 1 – emisfera nete. 3 – insula. 1 2 3 2 A B 2 Mezodermul. 3 – insula. Pe măsură D ce cantitatea de lichid sporeşte. 2 – fisura laterală.. – 350 – . inominalizate. spaţiul se întinde rostral şi caudal astfel încât către lunile 3–4 de dezvoltare intrauterină înconjoară encefalul în întregime. În săptămâna a 8-a dura mater este vizibilă. 1 2 – fisura laterală. 191. C – fetuş de 35 săptămâni: 1 – şanţ central. care înveleşte tubul ne. Stratul exterior al capsulei se va diferenţia în dura mater şi 1 oasele de membrană. provenit din activitatea secretorie a plexurilor coroide.3 dă. B – fetuş de 26 săptămâni: 1 – şanţ central. inconstante. 3 – bulb. D – adult: 1 – fisura laterală.terţiare – apar după naştere şi sunt superficiale. Apariţia membranelor este legată strict de existenţa lichidului cefalorahidian. localizarea şi numărul lor determinând diversitatea şi complexitatea reliefului emisferelor cerebrale.

Polimicrogirie – encefal cu circumvoluţii mici şi numeroase. Diastematomielie – măduva spinării este tăiată în două jumătăţi de o lamelă osoasă sau o membrană fibroasă. În marea majoritate malformaţiile măduvei spinării sunt însoţite de defecte ale ţesuturilor vecine: arcurile vertebrale.meningoencefalocel. Dacă şi tubul neural este deschis. Dacă există defecte ale oaselor craniului apoi prin ele pot hernia meningele . însă nu se dezvoltă mintal. Microcefalia reprezintă un creier mic nedezvoltat şi poate fi cauza închiderii premature a suturilor şi fontanelelor craniului. Anomaliile encefalului sunt determinate în principal de defectele şi variaţiile de volum ale veziculelor cerebrale. Dacă pătrunde şi lichid cerebrospinal.meningocel. se formează spina bifida cu meningocel. fiecare jumătate având sacul ei dural. meningele şi substanţa cerebrală . păstrându-se nucleii bazali şi mezencefalul. Agirie – encefal neted fără circumvoluţii. Anencefalia – substanţa cerebrală degenerează. dacă are loc hernierea măduvei – spina bifida cu meningomielocel. Copiii se nasc normali.ANOMALIILE DE DEZVOLTARE A MĂDUVEI SPINĂRII ŞI ENCEFALULUI Spina bifida cistică – meningele herniază prin defectul arcului vertebral. este asimptomatică. muşchii dorsali şi tegument. malformaţia se numeşte spina bifida cu mieloschizis. – 351 – . Exencefalia – encefalul este acoperit numai de tegument. Hidranencefalia – emisferele cerebrale lipsesc total sau parţial. meninge. Agenezia corpului calos – poate fi totală sau parţială. Pahigirie – encefal cu circumvoluţii grosolane şi puţine. Hidrocefalia apare prin exces de lichid cefalorahidian. fiind înlocuită cu o masă spongioasă. Mai frecvent poate fi cauzată de stenoza apeductală congenitală ce atrage o dilatare excesivă a ventriculilor superior de locul obstrucţiei. dar poate induce deficienţe mintale.

care ajunge la faţa posterioară a celei de-a doua vertebre coccigiene. Filum terminale prezintă două segmente: . se explică prin ritmul de creştere al coloanei vertebrale mai rapid decât cel al măduvei. pe care însă nu-l ocupă în întregime. Limita inferioară. şi ocupă 2/3 superioare ale – 352 – . conică – conul medular. Ea nu ocupă toată grosimea canalului vertebral. Măduva spinării are formă de cordon cilindric uşor turtit în sens antero-posterior. atât în plan sagital. . Faptul că măduva îşi are limita inferioară în dreptul vertebrei L2. iar în raport cu scheletul prin tuberculul anterior al atlasului şi marginea superioară a acestei vertebre. cât şi frontal. iar limita inferioară corespunde vertebrei L2. înconjurat de dura mater şi care prezintă pe faţa laterală rădăcinile nervilor coccigieni 2 şi 3. de care este separat printr-un plan orizontal ce trece prin extremitatea inferioară a decusaţiei piramidale. conus medullaris – este situată într-un plan orizontal ce trece prin faţa superioară a corpului vertebrei L2.segmentul inferior perforează dura mater şi ieşind prin hiatul inferior al canalului sacral se înseră pe faţa dorsală a corpurilor vertebrelor coccigiene 2 sau 3 prin ligamentul coccigian. Tot din această cauză. rădăcinile nervilor spinali lombari şi sacrali au o direcţie oblică în jos. Ca traiect măduva spinării urmează toate curburile coloanei vertebrale. Vârful conului medular se continuă cu filum terminale.ANATOMIA MĂDUVEI SPINĂRII Măduva spinării este situată în canalul vertebral. Măduva spinării se continuă superior cu bulbul rahidian. 192). Limita superioară a măduvei corespunde orificiului occipital mare prin care canalul vertebral comunică în sus cu cavitatea craniană. Filum terminale este o parte nedezvoltată a tubului neural şi este înconjurat de rădăcinile ultimilor nervi spinali. ce formează coada de cal (fig. Lungimea măduvei este de 43 – 45 cm cu variaţii individuale. Între peretele osos şi măduvă se află cele trei membrane care asigură protecţia şi nutriţia măduvei. astfel că diametrul transversal depăşeşte cu puţin diametrul antero-posterior.segmentul superior.

b – aspect posterior): 1 – intumescentia cervicalis.canalului vertebral între C1 şi L2. arcurile vertebrale şi apo– 353 – . Th1 –XII – rădăcinile nervilor toracali. măduva spinării este mai apropiată de peretele anterior – corpii vertebrali şi discurile intervertebrale. Raporturile anterioare ale măduvei spinării pot explica afectarea sa în caz de hernie de disc sau în caz de fracturi de corpi vertebrali. LI-V – rădăcinile nervilor lombari. SI-V – rădăcinile nervilor sacrali. restul fiind ocupat de filum terminale. 6 – cauda equina. datorită mişcărilor mai ample ale coloanei în aceste porţiuni. 1 2 3 Măduva spinării prezintă două re4 giuni mai voluminoase. 192. unde îşi au originea nervii plexului bra5 hial şi corespunde vertebrelor C3 – T2. şi alta intumescenţa lombosacrală. C1-VIII – rădăcinile nervilor spinali cervicali. intumescentia cervicalis. Dezvoltarea mai considerabilă a măduvei la nivelul acestor umflături corespunde funcţiilor complexe ale membrelor superioare şi a b inferioare. din care pleacă 6 nervii plexului lombar şi sacral. şi corespunde vertebrelor T9 – L2. intumescenţa cervicală. în comparaţie cu cea toracală. Fig. 4 – intumescentia lumbosacralis. 2 – ganglion spinalis. intumescentia lumbosacralis. Raporturile posterioare cu ligamentele galbene. 3 – dura mater spinalis. Faţă de pereţii canalului vertebral. 5 – conus medullaris. Spaţiul perimedular este mai larg în regiunea cervicală şi lombară. Măduva spinării (a – aspect anterior.

12 – pars spinalis fili terminalis. iar în interior după segmentele funcţionale ale substanţei cenuşii – neuromere. 2 – ganglion spinalis. ce for5 mează o pereche de nervi spinali (fig. Ca şi coloana vertebrală. spinalis. 5 – intumescentia cervicalis (C5-Th1). Seg1 ment este considerată o porţiune 2 a măduvei spinării constituită 3 din substanţa albă şi substanţa 4 cenuşie împreună cu rădăcinile anterioare şi posterioare. 7 – segment al măduvei spinării. 6 Fig. ce se află între vertebrele C1 – T1. 3 – truncus n. 11 – conus medullaris. segmentele C4 – T1 formează intumescenţa cervicală. 10 – intumescentia lumbosacralis (Th12-S3). 4 – radix anterior. constituită din 8 neuromere. 6 – fisura mediana anterior. 9 – sulcus anterolateralis. 8 – sulcus posterolateralis. măduva spinării prezintă o structură segmentară. Lateral se găsesc pediculii vertebrali şi orificiile intervertebrale spre care se orientează rădăcinile anterioare şi posterioare ale nervilor spinali. Elemente de suprafaţă ale măduvei spinării: 1 – radix posterior. ce poate fi identificată la suprafaţă doar după rădăcinile nervilor spinali. 7 8 9 10 11 12 La măduva spinării deosebim cinci porţiuni: . metamerică. Pe măduva spinării se disting 31 de segmente medulare.fizele spinoase au importanţă în neurochirurgie. pars cervicalis. segmenta cervicalia (1 – 8). 193). – 354 – . segmente cervicale.partea cervicală. 193. îndeosebi la efectuarea laminectomiei.

Restul nervilor spinali prezintă ieşirile sub vertebrele corespunzătoare (fig. Până în luna a 3-a de dezvoltare intrauterină poziţia fiecărui segment al măduvei spinării corespunde cu poziţia fiecărei vertebre aflate în dezvoltare. cuprinsă între vertebrele T2 – T10. pars sacralis. segmenta thoracica (1 – 12). 12 perechi de nervi spinali toracali. cu cinci segmente sacrale. constituită din segmente coccigiene. nervul spinal C8 iese între C7 şi T1.partea lombară. Din porţiunile medulare numite pleacă: 8 perechi de nervi spinali cervicali. segmenta lumbalia (1 – 5). formată din 5 segmente lombare. . Topografia duva spinării. . – 355 – . Deoarece există numai 7 vertebre cervicale. segmenta coccigea (1 – 3). se află între vertebrele T10 – L1. La naştere măduva se termină la medulo-vertebrală. . Mai frecvent această porţiune conţine numai un segment medular. nervii spinali sunt numiţi şi numerotaţi în concordanţă cu ieşirea din canalul vertebral. şi conţine neuromerele T12 – S3. pars thoracica.. 5 perechi de nervi sacrali şi 1 –2 perechi de nervi spinali coccigieni. Conul medular se află la nivelul vertebrei L2 şi conţine segmentele S4-5 şi Co1. este constituită din 12 segmente.partea sacrală. Segmentele sunt numite şi numerotate în concordanţă cu legăturile lor cu nervii spinali. 5 perechi de nervi spinali lombari.partea coccigiană. 194). segmenta sacralia (1 – 5). pars lumbalis. nervii spinali C1 – C7 ies prin orificiile intervertebrale deasupra vertebrelor corespunzătoare. pars coccigea. După această perioadă coloana vertebrală creşte în lungime mai rapid decât mă.Fig.partea toracală. 194.

nivelul discului intervertebral dintre L2 şi L3. Creşterea în continuare a coloanei vertebrale conduce la situarea (la adult) porţiunii caudale a măduvei spinării la nivelul discului intervertebral dintre L1 – L2. Relaţia dintre segmentele spinale şi cele vertebrale este importantă clinic. Discorcondanţa dintre neuromere şi vertebre se identifică după formula lui Chipault, unde pentru porţiunea cervicală la numărul vertebrei cervicale se adaugă cifra 1 (n + 1) prin care determinăm numărul neuromerului ce-i corespunde; în regiunea toracală superioară (T1 – T5) se utilizează formula n + 2; în regiunea toracală inferioară (T6 – T11) formula n + 3; la nivelul vertebrelor T11 – T12 se află neuromerele L3,4,5; inferior de vertebra T12 şi până la L2 se situează neuromerele S1-5 şi Co1 (tab. 6). Tabelul 6 Raporturile segmentelor măduvei spinării cu vertebrele

Segmentele măduvei spinării C8 T6 L1 Sacral

Corp vertebral C6-7 T4-5 T11 L1

Proces spinos C6 T3-4 T10 T12-L1

La suprafaţa măduvei spinării se află o serie de şanţuri longitudinale care limitează feţele şi cordoanele medulare perechi şi simetrice: anterior, lateral şi posterior (fig. 195). Faţa anterioară prezintă pe linia mediană fisura mediană anterioară, fisura mediana anterior, un şanţ îngust dar profund, în care se poate identifica comisura albă anterioară; prin ea trec vasele spinale anterioare. Faţa posterioară prezintă pe linia mediană şanţul median posterior, sulcus medianus posterior, mai puţin profund. De la el pleacă în profunzime până la comisura cenuşie posterioară septul median posterior format din ţesut glial. Pe feţele laterale, corespunzător locului de
– 356 –

ieşire a rădăcinilor anterioare ale nervilor spinali, se află şanţul lateral anterior, sulcus anterolateralis, iar postero-lateral de ele, corespunzător pătrunderii rădăcinilor posterioare, şanţul lateral posterior, sulcus posterolateralis. Între acest şanţ şi şanţul median posterior al porţiunii cervicale şi toracale superioare se găseşte şanţul intermediar posterior, sulcus intermedius posterior, care separă între ele fasciculul gracilis (Golf) şi cuneat (Burdach).
Fig. 195. Structura măduvei spinării în secţiune transversală (schemă). 1 – fissura mediana anterior; 2 – sulcus medianus posterior; 3 – sulcus anterolateralis; 4 – sulcus posterolateralis; 5 – sulcus intermedius posterior; 6 – canalis centralis; 7 – substantia grisea; 8 – substantia alba. 2 5 4 6 7 8 1 3

Măduva spinării îndeplineşte două funcţii principale: funcţia de centru reflex şi funcţia de conducere. Funcţia de centru reflex este îndeplinită de centrii somatomotori şi visceromotori prin arcul reflex medular, prin care se efectuează reflexe medulare somatice şi reflexe medulare vegetative. Funcţia de conducere este îndeplinită de substanţa albă a măduvei spinării prin fasciculele care alcătuiesc cordoanele anterioare, laterale şi posterioare. Aparatul de conducere este alcătuit din: căi ascendente (senzitive) şi căi descendente (motorii).

– 357 –

Structura internă a măduvei spinării
Pe o secţiune transversală măduva spinării prezintă: - canalul central; - substanţa cenuşie dispusă în centru; - substanţa albă dispusă la periferie sub formă de cordoane. Canalul central, canalis centralis, este situat pe linia mediană, puţin posterior de şanţul median anterior, şi se întinde pe toată lungimea măduvei spinării. Are un aspect punctiform şi este situat în substanţa cenuşie. Superior se deschide în ventriculul iV, iar în jos se întinde până în partea mijlocie a filum terminale. La nivelul extremităţii inferioare a conului medular uneori prezintă o dilataţie, numită ventriculul terminal al măduvei sau ventriculul al V-lea. Are un diametru de 0,1 – 0,2 mm şi un lumen pe alocuri obliterat de proliferări ale celulelor ependimare, care-l tapetează. Conţine lichid cerebrospinal. Substanţa cenuşie, substanta grisea, situată central este formată din corpii neuronilor aşezaţi în grupuri celulare similare funcţional, dispuse longitudinal numite columne cenuşii, columnae griseae, sau nuclei, simetrice, plasate de ambele părţi ale canalului central. unii din aceşti nuclei se întind de-a lungul măduvei spinale, în timp ce alţii se găsesc numai la anumite niveluri. Spre exemplu, substanţa gelatinoasă şi nucleul propriu senzorial, care au legătură cu impulsurile dureroase provenite de la toţi nervii spinali, se întind de-a lungul măduvei spinării, iar alţi nuclei, precum nucleul dorsal şi nucleul intermediolateral, se află numai în anumite segmente spinale. După aşezarea lor în raport cu şanţurile mediane, coloanele dispuse de o parte şi de alta a şanţului median anterior poartă denumirea de coloane anterioare, columna anterior, iar cele dispuse de o parte şi de alta a şanţului median posterior de coloane posterioare, columna posterior. Coloanele anterioare sunt mai scurte şi mai voluminoase, iar cele posterioare mai ascuţite şi ajung până aproape de suprafaţa măduvei. Între coloanele anterioare şi cele posterioare, începând de la C8 şi până la L2, se află coloanele intermedio-laterale, columna intermediolateralis.
– 358 –

Columnele substanţei cenuşii sunt mai voluminoase la nivelul intumescenţelor cervicală şi lombară. ce corespund columnelor anterioară şi posterioară. ce se observă de-a lungul măduvei spinării. 196). unde conţin un număr mare de neuroni destinaţi inervaţiei membrelor. numite comisura anterioară şi comisura posterioară. în stânga sunt prezentate secţiuni transversale prin diferitele regiuni ale măduvei spinării. Secţiunile transversale ale măduvei spinării din cele patru regiuni pot fi deosebite unele de altele prin dimensiunea şi forma substanţei cenuşii respective (fig. Volumul substanţei cenuşii şi structura ei la nivelul intumescenţelor variază în comparaţie cu celelalte porţiuni. Anterior şi posterior de canalul central al măduvei spinării aceste columne sunt unite prin bande de substanţă cenuşie. în regiunea toracală (T1 – T12) şi lombară superioară (L1 – L2). – 359 – . cornu posterius. cornu anterius. Cornul lateral. ea prezintă şi variaţii de structură internă. Pe lângă variaţiile de formă externă. În secţiune transversală substanţa cenuşie are forma literei “h”. este vizibil în regiunea cervicală inferioară (C8). unde deosebim cornul anterior. cornu laterale. fapt ce se poate observa pe secţiuni transversale duse prin diferite regiuni ale măduvei. În segmentele lombare şi sacrale coarnele anterioare şi Fig. Măduva spinării în canalul vertebral. 196. şi cornul posterior.

nucleul posterolateral. şi comisura cenuşie posterioară. care deserveşte muşchii intercostali şi subcostali ai toracelui. nucleul posteromedial. Ele conţin două tipuri de neuroni somatomotori: neuroni α (alfa) şi neuroni γ (gama). Cantitatea substanţei albe scade cu fiecare segment dinspre superior spre inferior. Comisura cenuşie anterioară este separată de şanţul median anterior printr-o bandă îngustă de substanţă albă – comisura albă a măduvei. nucleus posteromedialis. commissura grisea posterior. – 360 – . commissura alba. în timp ce axonul neuronului γ ajunge la porţiunea periferică (contractilă) a fibrelor musculare din structura fusului neuromuscular. commissura grisea anterior. nucleul anteromedial. nucleus anterolateralis. Cornul posterior în segmentul toracic şi în cel cervical este mai îngust comparativ cu segmentele lombare şi sacrale. ai căror axoni formează rădăcina anterioară a nervilor spinali. Substanţa cenuşie intermediară centrală din jurul canalului este împărţită în comisura cenuşie anterioară. coarnele anterioare în porţiunea cervicală sunt mai pronunţate decât în segmentul toracic. corpul lor având diametre de 70 – 150 µ. Cea mai redusă cantitate de substanţă cenuşie se observă în segmentele toracice. Axonul neuronului α ajunge la muşchiul striat cu care formează o sinapsă neuroefectorie. nucleus posterolateralis. nucleus anteromedialis. nucleus centralis. iar în regiunile umflăturilor se mai adaugă şi nucleii posterolaterali. În regiunea toracală se formează numai doi nuclei – anteromedial şi anterolateral. Substanţa albă ce înconjoară substanţa cenuşie în porţiunea sacrală este mult mai subţire decât cea din regiunea lombară. numită placa motorie. şi nucleul central. neuronii α cît şi neuronii γ sunt de tip multipolar. Aceşti neuroni se aglomerează formând cinci nuclei (fig. posteromediali şi centrali.197.posterioare sunt mai bine dezvoltate.198): nucleul anterolateral. Cele trei coarne sunt unite prin comisura cenuşie în centrul căreia se găseşte canalul central. Coarnele anterioare sunt mai scurte şi mai late decât cele posterioare şi mai bine dezvoltate în regiunea intumescenţelor cervicală şi lombară. Datorită volumului muscular al membrelor superioare.

Substanţa cenuşie: 1 – cornu anterius; 2 – cornu posterius; 3 – cornu laterale; 4 – formatio reticularis; 5 – substantia intermedia centralis. Substanţa albă: 6 – funiculus anterior; 7 – commissura alba; 8 – funiculus lateralis; 9 – funiculus posterior; 10 – fasciculus gracilis; 11 – fasciculus cuneatus.

11 2

10

9

4 5 3 1 7 6 8

Cornul posterior este mai alungit până în apropierea de suprafaţa măduvei. În sens anteroposterior, acestui corn i se descriu următoarele porţiuni: - baza, basis, prin care se continuă cu substanţa cenuşie intermediară;
Fig. 198. Topografia nucleilor substanţei cenuşii a I 1 II măduvei spinării (schemă III 2 3 IV după F. Sido): V 4 5 VI 1 – nucleus marginalis; 6 VII x 2 – substantia gelatinosa; 7 Ix VIII 3 – nucleus proprius; 8 Ix Ix 4 – nucleus thoracicus; 5 – nucleus bazilaris (Bechterew); 6, 7 – nucleus intermediomedialis et nucleus intermediolateralis; 8 – nuclei motorii. În dreapta este ilustrată structura lamelară a substanţei cenuşii.

Fig. 197. Structura măduvei spinării; substanţa cenuşie şi substanţa albă în secţiune transversală (schemă).

– 361 –

- colul, cervix, o parte mai alungită; - capul, caput, cu dimensiuni transversale mai mari decât ale colului; - vârful, apex, care este separat de şanţul posterolateral printr-o lamelă subţire de substanţă albă, numită zona marginală. Coarnele posterioare conţin neuroni senzitivi cu dimensiuni mai mici ca în coarnele anterioare, care sunt dispuşi sub formă de grupe, relativ structuralizate, numite nuclei. neuronii coarnelor posterioare sunt influenţaţi în principal de către impulsurile ce întră în măduvă pe calea rădăcinilor posterioare. În structura coarnelor posterioare deosebim: sub zona marginală, descrisă între apexul cornului şi periferia măduvei, se află stratul spongios al coarnelor posterioare ce se caracterizează prin stroma glială macroareolară ce conţine numeroşi neuroni intercalari mici. Posterior de ea se află un grup de neuroni de dimensiuni mici, care alcătuiesc substanţa gelatinoasă, substantia gelatinosa. Cei mai mare parte a neuronilor cornului posterior formează nucleul propriu, nucleus proprius. În porţiunea medială a bazei cornului posterior se află nucleul toracic, nucleus thoracicus, care este mai pronunţat la nivelul segmentelor toracice Xi, Xii şi primului segment lombar. În partea laterală a bazei cornului posterior este situat nucleul bazal lateral (Bechterew). Coarnele posterioare sunt bogate în neuroni intercalari aranjaţi în mod difuz. Ei sunt neuroni multipolari mici asociativi şi comisurali, axonii cărora se termină în limitele substanţei cenuşii de aceeaşi parte (neuronii asociativi) sau de partea opusă (neuronii comisurali). neuronii de asociaţie pot fi intrasegmentari sau intersegmentari. În substanţa cenuşie a măduvei spinării se află mulţi neuroni diseminaţi, axonii cărora pătrund în substanţa albă, unde imediat se divid în două ramuri: una ascendentă mai lungă şi alta descendentă mai scurtă. Aceste fibre nervoase constituie fasciculele proprii ale substanţei albe care aderă nemijlocit la substanţa cenuşie. De la ele pornesc multe colaterale care formează sinapse pe corpul neuronilor motori din coarnele anterioare a 4 – 6 segmente vecine ale măduvei spinării. Sunt descrise trei perechi de fascicule proprii ale măduvei spinării: anterioare, late– 362 –

rale şi posteriore, fasciculi proprii ventrales, laterales et dorsales. Între coarnele anterioare şi cele posterioare este situată zona intermediară de substanţă cenuşie proeminenţa căreia formează coarnele laterale. Coarnele laterale, care se evidenţiază în limitele dintre segmentul cervical Viii şi segmentul lombar ii, conţin neuroni vegetativi, ce constituie focarul sistemului nervos simpatic. Axonii acestor neuroni trec prin coarnele anterioare şi părăsind măduva spinării în componenţa rădăcinii anterioare a nervului spinal, prin ramura comunicantă albă, fac sinapse cu neuronii lanţului simpatic. În coarnele laterale se determină: neuronii viscerosenzitivi, care mai puţin sunt grupaţi în nuclei şi participă la formarea căilor reticulare ascendente pentru sensibilitatea viscerală normală; neuronii visceromotori, care constituie centrii simpatici şi parasimpatici. Centrii vegetativi simpatici formează în ansamblu substanţa intermediară laterală, substantia intermedia lateralis. Această coloană se întinde între neuromerele C8 – L2 şi are un calibru neuniform, prezentând umflături metamerice. La nivelul C8 – T3 se află centrul ciliospinal; între T2 – T5 – centrul cardioaccelerator; T3 – T4 – centrul viscerelor mediastinului posterior; T5 – T10 – centrii viscerelor cavităţii abdominale; T12 – L2 – centrii viscerelor cavităţii pelviene; la nivelul segmentelor S1 şi S3 se află centrul parasimpatic pelvin (micţiunea, defecaţia, erecţia, ejacularea); centrii vasoconstrictori, pilomotori şi sudoripari sunt dispuşi segmentar la toate nivelele. În zona intermediară, aproape de canalul central, este localizată substanţa intermediară centrală, substantia intermedia centralis, ce conţine neuroni vegetativi preganglionari pentru partea somatică (muşchii netezi, glande sudoripare). nucleii parasimpatici, sau coloana parasimpatică, sunt reprezentaţi de nucleul intermediolateral, nucleus intermediolateralis, întins între segmentele S2 – S4, axonii cărora părăsesc măduva spinării prin nervii sacrali S2 – S4. Între coarnele laterale şi posterioare, în substanţa albă se află formaţia reticulară spinală, formatio reticularis spinalis, mai bine individualizată în regiunea cervicală şi formată din neuroni dispuşi în reţea.
– 363 –

Lamina X este aria comisurală din jurul canalului central. Substanţa albă. După locul unde îşi trimit axonii. formând fasciculele cordoanelor homolaterale şi heterolaterale sau şi bilaterale. Cornul posterior include laminele i – Vi. fasciculele măduvei spinării se împart în: senzitive (aferente. neuronii măduvei spinării pot fi: radiculari. în imediata vecinătate a substanţei cenuşii. divizată în lamine. este situată la periferia măduvei. rezultate în urma stratificării neuronilor similari morfologic şi funcţional (fig. motorii (eferente. neuronii cordonali medulari au corpul dispus în substanţa cenuşie. Pe lângă prelungirile neuronale. în substanţa albă se mai conţin vase şi ţesut glial. neuronii asociativi intra. situate. care prin şanţuri este divizată în cordoane. Lamelele dispuse în zona intermediară constituie cea mai veche parte filogenetică cu funcţii proprioceptive şi vegetative motorii. Neuronii radiculari prin axonii săi participă la formarea rădăcinii anterioare. Neuronii interni au un corp celular de dimensiuni mici şi axoni scurţi. ascendente). Lamela iX.Substanţa cenuşie a măduvei spinării poate fi. Aceste fascicule înfăptuiesc legătura dintre diferite segmente ale sistemului nervos şi se numesc căi de conducere. În funcţie de poziţie deosebim trei cordoane dispuse simetric de ambele părţi: anterior. ce efectuează legătura dintre segmentele măduvei spinării sau legătura măduvei cu encefalul. neuronii formaţiunii reticulare. Ca structură funcţională lamele i – Vi au funcţii senzitive somatice şi viscerale. – 364 – . Zece lamine formează substanţa cenuşie spinală şi sunt numerotate dinspre posterior spre anterior. Din punct de vedere funcţional. iar axonul trece în substanţa albă. Ele sunt constituite din fascicule de fibre nervoase ascendente. zona intermediară este în principal lamina Vii.sau intersegmentari etc. localizată în cornul anterior al substanţei cenuşii. în general. substantia alba. situate cel mai profund. 198). de asemenea. cordonali şi interni. şi fascicule de asociaţie. posterior şi lateral. periferic. fiind constituită din prelungiri neuronale (axoni) mielinizate. descendente) şi asociative. îndeplineşte funcţii motorii somatice. descendente – situate profund faţă de precedentele. cornul anterior conţine o parte din lamina Vii şi laminele Viii şi iX. care nu părăsesc măduva spinării. de exemplu.

apoi în substanţa cenuşie a cornului posterior sau în cordonul posterior. funiculus lateralis.origine extranevraxială – axonii neuronilor ganglionului spinal. 4 – tractus 10 9 spinocerebellaris posterior Flechsig. pătrund în zona marginală. 5 – tractus corticospinalis lateralis. Substanţa albă a cordoanelor anterioare conţine în special căi conductoare descendente. 8 – tractus spinothalamicus anterior. commissura alba anterior. 3 – trac11 8 tus spinocerebellaris anterior Gowers. 10 – tractus tectospinalis. 7 – tractus spinothalamicus lateralis.După originea lor. Cordonul posterior. este cuprins între fisura mediană anterioară şi şanţul lateral anterior. fibrele substanţei albe medulare pot avea: .origine encefalică – axonii unor neuroni din scoarţa cerebrală sau nucleii trunchiului cerebral care ocupă în măduva spinării o anumită topografie cordonală. 12 – tractus reticulospinalis. 13 – fasciculi proprii. funiculus anterior. este cuprins între şanţurile laterale anterior şi posterior. în secţiune 6 transversală): 7 1 – fasciculus gracilis 3 Goll. Cordoanele anterioare drept şi stâng sunt unite între ele prin comisura albă anterioară. . 199). 6 – tractus rubrospinalis. care urmând traiectul rădăcinii posterioare. 2 – fasciculus cu12 neatus Burdach. 11 – tractus vestibulospinalis. cea a cordoanelor laterale – atât descendente cât şi ascendente. – 365 – . Fig.origine medulară – axonii neuronilor cordonali sau radiculari. Cordonul lateral. Topografia 1 2 căilor conductoare în cordoanele substanţei 5 4 albe a măduvei spinării 13 (schemă. Cordonul anterior. . funiculus posterior. 9 – tractus corticospinalis anterior. este cuprins între şanţul median posterior şi şanţul lateral posterior. 199. iar cea a cordoanelor posterioare – căi ascendente (fig.

are originea în aria motorie (neuronii Betz) şi ocupă porţiunea anteromedială a cordonului. tractus reticulospinalis. .fasciculul spinovestibular. . conţine fascicule ascendente şi descendente. tractus spinocerebellaris anterior (Gowers). la fel. . Acest fascicul este situat medial de calea precedentă. în imediata vecinătate de fisura mediană anterioară. fasciculus spinoolivaris. . sub forma căilor descendente hipotalamoreticulospinale se proiectează pe neuronii vegetativi spinali simpatici şi parasimpatici. unele din ele fiind comune cu cordoanele anterioare. Cordonul lateral.tractul corticospinal anterior. care transmite sensibilitatea proprioceptivă a părţii inferioare a trunchiului şi a membrelor inferioare. are originea în formaţiunea reticulară a trunchiului cerebral şi se găseşte pe toată lungimea măduvei. fasciculus spinoreticularis. .tractul spinotalamic anterior. Căile conductoare ascendente în marea sa majoritate sunt încrucişate: .fasciculul spinotectal. care realizează legătura dintre centrii subcorticali optici şi auditivi cu nucleii motori din coarnele medulare anterioare. ajunge în nucleul ventral din talamus şi propagă impulsurile senzaţiei tactile. tractus tectospinalis. fasciculus longitudinalis dorsalis. este încrucişat şi la fel transmite impulsurile proprio– 366 – .fasciculul longitudinal dorsal. tractus spinocerebellaris posterior (Flechsig). . tractus spinothalamicus anterior. . .tractul reticulospinal. are originea în nucleii vestibulari ai perechii a Viii-a de nervi cranieni şi se termină în neuronii motori ai coarnelor anterioare.fasciculul spinoreticular.tractul spinocerebelar posterior.tractul tectospinal.Cordonul anterior reprezintă următoarele căi conductoare descendente (eferente): . . fasciculus spinovestibularis. tractus corticospinalis anterior. tractus vestibulospinalis.tractul vestibulospinal. Căile ascendente ale cordoanelor anterioare: .fasciculul spinoolivar. fasciculus spinotectalis.tractul spinocerebelar anterior.

cât şi prin cel anterior spre coliculii superiori ai tractului mezencefalic. tractus corticospinalis lateralis. tractus spinovestibularis lateralis. coboară în partea profundă şi posterioară a cordonului lateral şi face sinapsă cu motoneuronii din coarnele anterioare ale măduvei spinării. tractus rubrospinalis. . descinde în măduva spinării prin toată întinderea sa în cordonul anterior şi cel lateral şi intervine în păstrarea echilibrului static şi dinamic al corpului. . are un traiect ascendent.tractul spinovestibular lateral. fiind cu rol în mecanismele de control al tonusului muşchilor extensori. urcă atât prin cordonul lateral. tractus spinoreticularis lateralis. .tractul olivospinal.tractul rubrospinal.tractul corticospinal lateral. transmite impulsurile nervoase spre coarnele anterioare ale măduvei spinării cu rol în controlul tonusului muşchilor scheletici şi a mişcărilor inconştiente. . . încrucişat. îşi are originea în neuronii din olivele bulbare şi se termină în neuronii motori din regiunea cervicală. şi fasciculus cuneatus (Burdach). tractus spinotectalis.tractul vestibulospinal.tractul tectospinal. tractus olivospinalis. tractus vestibulospinalis. Cordonul posterior la nivelul segmentelor cervicale şi toracale superioare constituie două fascicule ascendente senzitive spinobulbare: fasciculus gracilis (Goll).tractul spinoreticular lateral. situat în vecinătatea şanţului median posterior. .tractul spinotectal.ceptive spre cerebel de la partea inferioară a trunchiului şi membrele inferioare. Căile descendente: . tractus spinothalamicus lateralis. are originea în coliculii cvadrigemeni superiori şi se termină în coarnele anterioare şi laterale ale primilor patru neuromere cervicale. se plasează în cordonul lateral şi anterior şi se termină în nucleii vestibulari. .tractul spinotalamic lateral. este încrucişat şi trece prin cordonul lateral de partea opusă şi reprezintă calea sensibilităţii exteroceptive termice şi dureroase. . este o cale motorie extrapiramidală. situat între fasciculul precedent şi versan– 367 – . are rol în reglarea tonusului muscular. tractus tectospinalis.

Fasciculul cuneat se formează din fibrele nervoase emergente din neuronii ce inervează membrele superioare şi porţiunile superioare ale trunchiului. din bulbul rahidian. Aceste fascicule sunt homolaterale. 200). Fibrele acestor fascicule îşi au originea în neuronii pseudounipolari din ganglionii spinali. Arahnoida şi pia mater formează leptomeningele. Ramurile scurte şi cele mijlocii pătrund în substanţa cenuşie. Fasciculele intersegmentare ale măduvei spinării Structura segmentară descrisă mai sus are numai o valoare teoretică. numite meninge spinale. leptomeninx (fig. Fibrele acestor fascicule îşi au neuronii în substanţa cenuşie şi îndeplinesc funcţia integrativă dintre segmentele medulare de la diferite niveluri. hetero. În imediata vecinătate a substanţei cenuşii.şi bilaterale faţă de originea lor. – 368 – . pătrund în cordonul posterior. Fibrele străbat distanţe mai lungi sau mai scurte realizând conexiuni intersegmentare medulare şi pot fi homo-. Situate în jurul substanţei cenuşii ele formează fasciculele proprii în cordoanele anterior şi lateral. De la exterior către interior distingem: dura mater sau pahimeningele. axonii cărora urmează traiectul rădăcinii posterioare prin şanţul lateral posterior. neîncrucişate. arahnoida şi pia mater. Meningele măduvei spinării Măduva spinării este înconjurată de trei membrane conjunctive. deoarece segmentele medulare sunt unite între ele anatomic şi funcţional. Orice reflex este plurisegmentar şi aceasta se realizează prin intermediul căilor de asociaţie intersegmentate. mijlocii şi lungi. unde dau ramuri scurte. iar cele lungi iau un traiect ascendent şi se termină în nucleul Goll şi Burdach de aceeaşi parte. numit fascicul intersegmentar sau fundamental.tul medial al cordonului posterior. pachymeninx. în fiecare cordon se află un fascicul de fibre nervoase. Fasciculul gracilis este constituit din fibrele nervoase ce vin de la membrele inferioare şi de la regiunile inferioare ale trunchiului.

are o structură lamelară fibroasă. rezistentă şi este separată de pereţii canalului vertebral prin spaţiul epidural. între L3 şi L4 (fig. formând împreună cu acesta ligamentul coccigian. Meningele măduvei spinării şi spaţiile intermeningiale (în secţiune transversală): 1 – dura mater spinalis. dura mater spinalis. 2 – spatium epidurale. poate fi utilizată procedura. 7 – n. În interiorul canalului vertebral dura mater trimite prelungiri laterale ce continuă în tecile perineurale ale nervilor spinali. 8 5 – radix anterior. Ea se practică în scopul determinării presiunii fluidului cerebrospinal. având inserţii strânse la marginea orificiului occipital mare. unde se continuă cu periostul vertebrelor. 200. 4 – radix posterior. spinalis. fără riscul lezării măduvei spinării. Între vertebrele L2 şi S2 sacul dural conţine coada de cal. ultimul fuzionează cu ligamentul longitudinal posterior şi se inseră pe periostul coccigian. 201). filul terminal şi lichid cerebrospinal. Superior. 8 – spatium subarachnoideum. Aceste prelungiri aderă la orificiile intervertebrale.Fig. ea nu va ocupa tot sacul dural. inferior dura mater se întinde până la nivelul vertebrei sacrale ii unde se termină cu un fund de sac. În această regiune. ţesut adipos şi plexul venos vertebral intern. denticulatum. 6 – ganglion sensorium n. spinalis. extragerii acestui lichid pentru anali– 369 – . 9 – lig. Deoarece măduva spinării se întinde până la vertebra L2. numită puncţie lombară. spatium epiduralis. continuă cu dura mater craniană. 9 3 – pia mater spinalis. Învelind elementele cozii de cal ea continuă sub forma unei teci în jurul filum terminale. Acesta conţine ţesut conjunctiv. 1 2 3 4 5 6 7 Dura mater spinală.

3 – dura mater. 5 – fluid cerebrospinal în spaţiul subarahnoidian. spatium subdurale. este o membrană formată din ţesut conjunctiv fin. 201. Ca şi dura mater trimite prelungiri în – 370 – . nu este recomandată efectuarea puncţiei mai sus de spaţiile L2 – L3 la adult şi mai sus de L4 – L5 la nou-născuţi şi copiii mici. 4 – cauda equina. Raporturile sacului dural şi puncţia măduvei spinării: 1 – medulla spinalis.ză. fiind separată de dura mater prin spaţiul subdural. La acest nivel sau prin hiatul sacrat se practică anesteziile epidurale. pentru a introduce agenţi terapeutici. 7 – filum terminale. 8 – terminaţia caudală a sacului dural. substanţe anestezice. 9 – disc intervertebral. 6 – ac pentru puncţie lombară. 2 – conus medullaris. arachnoidea spinalis. Arahnoida spinală. 1 9 LV-1 2 LV-2 LV-3 LV-4 LV-5 SV-1 3 4 5 7 6 8 SV-2 Fig.

fiind înconjurată de învelişurile protectoare meningeale. urmărind strict reliefurile acestuia. stratul extern epipial.continuitatea sa cu bulbul rahidian.jurul nervilor spinali. Aceasta are loc datorită mijloacelor de fixare reprezentate de: .ligamentele dinţate. de ţesutul adipos al spaţiului epidural. Ea rămâne independentă de mişcările coloanei şi nu ajunge niciodată în contact cu pereţii osoşi înconjurători. prelungire a fundului de sac dural care îmbracă filum terminale. Ea trece peste şanţurile măduvei spinării fără a urma reliefurile acestuia. Măduva spinării. Acest spaţiu este divizat de ligamentele dinţate într-o lojă anterioară şi alta posterioară. rămâne fixă şi aproape imobilă în porţiunea centrală a canalului rahidian. pia mater spinalis. numită ligament dinţat. fiecare conţinând rădăcinile corespunzătoare ale nervilor spinali. . În porţiunea inferioară se prelungeşte cu filum terminale. ultimul ligament trece între nervii spinali T12 şi L1. În structura pia mater deosebim două straturi: stratul intern. care leagă măduva spinării de dura mater. formând teci pentru nervii spinali. de lichidul cefalorahidian. care fixează măduva în sens frontal. în dreptul fisurii mediane. aderent la ţesutul nervos. – 371 – . . care conţine lichid cerebrospinal.ligamentul coccigian al măduvei. De pe feţele laterale pleacă expansiuni ale stratului epipial sub formă de o lamelă fină. Mijloacele de fixare ale măduvei spinării. care aderă intim la măduva spinării. ligamentum denticulatum. spatium subarachnoideum. liquor cerebrospinalis. pătrunzând în şanţuri şi fisuri. Între cele două straturi. Ele sunt aşezate în plan frontal între rădăcinile nervilor spinali. Pia mater spinală. pe unde trec nervii spinali în traiectul lor către orificiile intervertebrale. care se continuă cu trabeculele arahnoidiene. Între arahnoidă şi pia mater se găseşte spaţiul subarahnoidian. este o membrană conjunctivă subţire vasculară. se află o bandă de ţesut conjunctiv care conţine artera spinală anterioară şi partea iniţială a ramurilor sale. alcătuind 21 de arcade. intima pială.

202. Formarea nervului spinal şi segment al măduvei spinării (schemă): 1 – receptor. Rădăcina posterioară. 3 6 2 8 1 4 7 5 Fig. 202). trunchi şi ramuri – posterioară.şi viscerosenzitivi pseudounipolari. 5 – efector. care transmit impulsurile de la receptori spre măduva spinării. 3 – neuroni senzitivi ai cornului posterior. 8 – trunchiul nervului spinal. radix posterior. anterioară. Nervii spinali Măduva spinării este conectată cu receptorii şi efectorii printr-un număr mare de nervi spinali – 31 perechi cu o dispoziţie metamerică. 7 – rădăcina anterioară. Pe traiectul rădăcinii posterioare se află ganglionul spinal senzitiv. 4 – neuroni motori ai cornului anterior. radix anterior.prezenţa celor 31 perechi de rădăcini ale nervilor spinali. Rădăcina anterioară. localizat în orificiul intervertebral. care îşi trimit dendritele spre periferie – receptori. iar axonii spre măduva spinării. axoni ai neuronilor somatomotori din coarnele anterioare şi ai – 372 – . Acest ganglion este format din neuroni somato. este formată de fibre aferente.. 6 – rădăcina posterioară. 2 – ganglion spinal. este format din trei componente principale: rădăcini – anterioară şi posterioară. conţine fibre nervoase eferente. care sunt bine fixaţi la nivelul orificiilor intervertebrale. comunicante şi meningeală (fig. nervus spinalis. motorie. senzitivă. un nerv spinal.

neuronilor visceromotori din coarnele laterale.fibrele eferente somatice generale. . 5 perechi lombari. După un scurt traiect.fibrele eferente viscerale generale. meningeală şi comunicante albă şi cenuşie. inimii şi glandelor. . anastomozează şi formează plexuri. 5 perechi sacrali şi o pereche coccigiană. spre muşchii striaţi.fibrele aferente viscerale generale. cu excepţia celor din regiunea toracală. 12 perechi toracali. Trunchiul nervului spinal iese la exteriorul canalului vertebral prin orificiul intervertebral. Ramurile ventrale ale nervilor toracici se numesc nervi intercostali şi sunt în număr de 12 perechi. Din cele 31 de perechi de nervi spinali putem identifica: 8 perechi de nervi cervicali. – 373 – .fibrele aferente somatice generale. Teaca durală se continuă distal cu epinervul nervilor periferici. Ramura meningeală a nervului spinal conţine fibre senzitive şi vasomotorii pentru meninge. Ramurile ventrale sunt mai groase ca cele dorsale şi. apoi întâlnesc arahnoida şi dura mater. Ramurile ventrale şi dorsale ale nervilor spinali sunt mixte şi au în structura lor fibre motorii şi senzitive. Ramura comunicantă albă conţine fibre preganglionare mielinice cu originea în neuronul visceromotor din coarnele laterale ale măduvei spinării. distribuite musculaturii netede. prin trunchiul şi ramurile nervului spinal. dorsală. Rădăcinile anterioară şi posterioară se unesc şi formează trunchiul nervului spinal. înainte ca acestea să formeze trunchiul nervului spinal. nervul spinal trimite ramurile sale: ventrală. care vor forma câte o teacă meningeală pentru fiecare rădăcină. muşchii netezi şi glandele trunchiului şi a membrelor. Aceste fibre transmit informaţii de la măduva spinării. Fasciculele nervoase trec prin spaţiul subarahnoidian umplut cu lichid cerebrospinal. care este mixt. ramura comunicantă cenuşie este constituită din fibre postganglionare ce pornesc de la ganglionii lanţului simpatic spre nervul spinal. distribuite în muşchii striaţi. un nerv spinal conţine două componente aferente şi două componente eferente: . .

Datorită naturii vitale a multora dintre centrii situ– 374 – . Fig. 3 4 5 6 La nivelul trunchiului cerebral se află nucleii nervilor cranieni iii – Xii. 203. 203). mezencefalul şi diencefalul. 2 – diencephalon. 6 – myelencephalon. diencephalon şi b) telencefal. 5 – cerebellum. prosencephalon constituit din: a) diencefal. telencephalon (fig. prozencefal. unde şi este vizibilă aparenţa acestor nervi. care la rândul său este constituit din: a) mielencefal. şi b) metencefal. Rombencefalul. Cele trei etaje ale trunchiului cerebral sunt despărţite prin două şanţuri vizibile pe faţa 2 1 antero-laterală: şanţul bulbo-pontin şi şanţul ponto-peduncular. în structura encefalului deosebim: rombencefalul. 3 – mesencephalon. este locul de tranzit pentru numeroase fascicule lungi ascendente şi descendente (căi conductoare). Raport spaţial dintre trunchiul cerebral şi telencefal: 1 – telencephalon.Anatomia funcţională a trunchiului cerebral În conformitate cu ontogeneza prenatală. care este situat în fosa craniană posterioară. myelencephalon – bulbul rahidian. şi porţiunea dorsală – cerebelul. metencephalon – porţiunea ventrală – puntea. ce transmit informaţia somatosenzorială din toate regiunile corpului spre centrii corticali. 4 – pons. mesencephalon. truncus encephali. De asemenea. mezencefal. alcătuiesc trunchiul cerebral. una din trăsăturile comune ale componentelor trunchiului cerebral este prezenţa substanţei reticulare. cu excepţia cerebelului. rombencephalon. precum şi impulsurile motorii pentru mişcările voluntare.

Bulbul rahidian. separată de piramidă prin şanţul anterolateral. unde au originea aparentă nervii glosofaringian (iX). în şanţul bulbo-pontin se află foseta supraolivară în care au originea aparentă nervul facial (Vii) şi nervul vestibulocohlear (Viii). pyramis bulbi. vag (X) şi accesor (Xi). De o parte şi de alta a fisurii mediane anterioare se găsesc piramidele bulbare. ce se află la limita dintre bulb şi măduvă. Olivele sunt delimitate posterior de şanţul posterolateral. 205).aţi în trunchiul cerebral. se întinde de la măduva spinării până la punte (fig. ce formează triunghiul bulbar al fosei romboide. delimitate între ele prin şanţuri. leziunile trunchiului cerebral sunt frecvent fatale. îndeosebi la nivelul bulbului rahidian. ce reprezintă prelungiri ale şanţurilor măduvei spinării. Faţa anterioară este străbătută de fisura mediană anterioară. 204. pătrund în cordoanele laterale ale măduvei spinării formând încrucişarea piramidelor. – 375 – . Puncţia lombară efectuată la un pacient la care presiunea intracraniană este crescută îi poate pune viaţa în pericol prin afectarea trunchiului cerebral. fissura mediana anterior. sulcus anterolateralis. Superior de olivă. În această situaţie. medulla oblongată. oliva. Are două părţi: extraventriculară inferioară cu configuraţie asemănătoare măduvei spinării. Presiunea exercitată asupra centrilor cardiovasculari şi respiratori de la nivelul bulbului conduce rapid la moarte. Lateral de piramide se află oliva. care este întreruptă doar la nivelul decusaţiei piramidale. Fasciculele acestor două piramide se încrucişează. ce reprezintă două proeminenţe semicilindrice verticale date de fasciculele corticospinale sau piramidale descrise la măduva spinării. sulcus posterolateralis. Prin acest şanţ din bulb apar rădăcinile nervului hipoglos (perechea a Xii de nervii cranieni). una posterioară şi două feţe laterale. intraventriculară. trunchiul cerebral este împins în jos de către masa cerebelului ce herniază prin orificiul occipital mare spre măduva spinării. sulcus retroolivaris. Bulbului rahidian i se descriu o faţă anterioară. decussatio pyramidum. sau şanţul retroolivar.

14 – n. – 376 – . 6 – corpus mammilare. trigemini. 204. 36 – tractus opticus. 38 – substantia perforata anterior. 22 – medulla spinalis. 10 – ganglion trigeminale. 4 – infundibulum. vestibulocochlearis. oculomotorius. Trunchiul cerebral. 2 – gyrus subcallosus. 34 – substantia perforata posterior. 13 – n. abducens. 8 – tractus opticus. 15 – n. 17 – n. 29 – pedunculus cerebellaris inferior.37 36 35 34 33 32 31 30 29 39 38 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 27 26 25 24 23 22 21 13 14 15 16 17 18 19 20 Fig. 5 – tuber cinereum. 28 – pyramis medullae oblongatae. 23 – sulcus anterolateralis. accessorius. 40 – gyrus rectus. 33 – n. vagus. 9 – n. 30 – n. 32 – sulcus basilaris. 24 – funiculus anterior. glossopharyngeus. 3 – chiasma opticum. 19 – radix anterior n. 35 – pedunculus cerebri. 12 – radix sensoria n. 11 – radix motoria n. faţa anterioară: 1 – fissura longitudinalis cerebri. 21 – funiculus lateralis. 7 – fossa interpeduncularis. 31 – pedunculus cerebellaris medius. trochlearis. 16 – n. 25 – decussatio pyramidum. 20 – fissura mediana anterior. 39 – tractus olfactorius. hypoglossus. 18 – n. 27 – oliva. cervicalis. facialis. trigemini. 37 – uncus. 26 – fibrae arcuatae externae.

În partea superioară ele se îndepărtează unul de altul continuându-se în pedunculul inferior al cerebelului. trochlearis. 9 – pedunculus 20 cerebellaris inferior. Aceste proeminenţe sunt determinate de nucleii gracil şi cuneat. Trunchiul cerebral. 16 – tri16 gonum n. tuberculum gracile. 205. 22 – corpus pineale. pedunculus cerebellaris inferior. – 377 – . 6 – lemniscus lateralis. Aceşti pedunculi delimitează unghiul inferior al fosei romboide. 7 – pedunculus cerebellaris superior. şi tuberculul cuneat. tuberculum cuneatus. În regiunea unghiului inferior al fosei romboide aceste fascicule formează corespunzător doi tuberculi: tuberculul gracil. faţa posterioară: 1 – trigonum habenulae. 17 – area vestibularis. 19 11 – fovea inferior. 19 – fovea superior. 18 – pedunculus 15 cerebellaris medius. 13 – fasciculus gra17 cilis. fasciculus gracilis (Goll). 2 – thalamus. 14 – fasciculus cuneatus.Fig. de părţile laterale ale căruia se află continuarea cordoanelor posterioare ale măduvei spinării. 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 12 Prin mijlocul feţei posterioare a bulbului trece şanţul median posterior.21 culus facialis. hypoglossi. 22 4 – brachium colliculi inferioris. vagi. Cordonul posterior. 3 – colliculus superior. aşezat lateral. prin şanţul intermediar posterior. 8 – colli. 21 – pedunculus cerebri. şi fasciculul cuneat. 12 – trigo18 num n. fasciculus cuneatus (Burdach). este împărţit în două fascicule: fasciculul fin. 10 – striae medulares ventriculi quarti. 5 – colliculus inferior. 15 – nucleus gracilis. sulcus medianus posterior. 20 – n. 23 – adhesio interthalamica. plasat medial.

2 – formatio reticularis. 13 – tr. 4 – nucl. iar substanţa cenuşie este localizată în interior. În porţiunile inferolaterale se află nucleul olivar inferior. tractus spinalis n. olivocerebellaris. olivares. tectospinalis. 206). 15 – tr. Bulbul rahidian (secţiune transversală la nivelul olivei): 1 – velum medullare posterior. nucleus olivaris inferior. accessorius. rubrospinalis. 10 – n. longitudinalis medialis. 12 – hilus nuclei olivaris. 5 – tr. 7. 14 – n. – 378 – . 18 – fasc. hypoglossi. de formă dinţată cu hilul. orientat în sus şi medial (fig. 3 – nucl. vagus. hypoglossus. trigemini. hilum nuclei olivaris inferioris. 6 – nucl. olivaris accessorius medialis. 8 – n. ambiguus. 9 – pyramis. 19 – nucl. sunt fragmentate în nuclei. ca urmare a încrucişării fibrelor ascendente şi a celor descendente. n. 206. 17 – pedunculus cerebellaris inferior.Substanţa albă şi cea cenuşie ale bulbului rahidian îşi schimbă aspectul care devine astfel diferit faţă de cel al măduvei spinării. 1 2 3 18 19 4 17 16 5 15 14 6 13 7 12 11 10 8 9 Fig. unde coloanele ei. 11 – oliva.16 – nucll. La exteriorul bulbului rahidian se află substanţa albă.

nucleii motori ai nervilor cranieni iX. 5 – ganglion inferius. 9 – nucl. Xi şi Xii. nucleii senzitivi ai nervilor iX şi X şi nucleii vegetativi parasimpatici. 6 – ganglion superius. Formaţiunea reticulară. Aceste celule sunt inegal răspândite. vagi. În afară de nucleul olivar inferior. echivalenţi cornului lateral al măduvei pentru nervii iX şi X. dimensiuni şi prelungiri extrem de variate. ambiguus. 8 – nucl. 207). olivares. gracilis. 12 – nucl. diseminate neuniform. motorius n. 2 – nucl. în general rău – 379 – . 3 – nucl. nucleii echivalenţi ai cornului posterior al măduvei spinării. accessorii. este dispusă profund.9 10 11 12 1 2 3 4 Ix x 7 xII 6 5 8 Fig. tractus solitarii. ce face parte din nucleii proprii. 207. Formaţiunea reticulară este constituită din: a) un număr imens de celule nervoase cu formă. 7 – nucl. concentrări de celule realizează numeroşi nuclei. X. Structura internă a bulbului rahidian: 1 – nucleus n. 11 – nucl. salivatorius inferior. răspândită difuz printre fasciculele de substanţă albă şi nucleii de substanţă cenuşie. hypoglossi. dorsalis n. formatio reticulares. bine conturaţi morfologic şi funcţional. mai deosebim nucleii formaţiunii reticulare şi nucleus gracilis et cuneatus (fig. 10 – nucl. În bulb sunt localizaţi nucleii echivalenţi cornului anterior al măduvei spinării. cuneatus. În anumite zone. formatio reticularis. 4 – nucl.

în bulbul rahidian există şi fascicule de asociaţie. voma. iar cea superioară de şanţul ponto-peduncular (fig. are forma unei caştane cu limita inferioară prezentată de şanţul bulbo-pontin.delimitaţi. Pe linia mediană remarcăm şanţul bazilar. În bulbul rahidian sunt localizaţi şi centrii de importanţă vitală – centrul circulaţiei sangvine şi centrul respirator. Faţa dorsală formează triunghiul pontin al fosei romboide şi este acoperită de cerebel cu care în sens lateral este legat prin pedunculii cerebeloşi mijlocii. În afara căilor ascendente şi descendente. 204). iar prin cele dorsolaterale căile ascendente. mişcările limbii. pedunculus cerebellaris medius. Aceste fibre formează lemniscul medial. Superior de încrucişarea lemniscurilor mediale se află fasciculul longitudinal posterior. la fel şi centrii ce sunt asociaţi cu deglutiţia. Însă. Faţa anterioară are aspect striat transversal datorită poziţiei superficiale a fibrelor ponto-cerebeloase. b) numeroase fibre nervoase (prelungiri neuronale) cu morfologie extrem de variată. directe sau încrucişate. Ca linie limitrofă dintre punte şi pedunculul cerebelos mediu. ca şi cea a măduvei. fiind dispusă în jurul nucleilor de substanţă cenuşie. unele mielinice. Puntea Puntea. altele amielinice. ea nu mai realizează o sistematizare anatomică în cordoane de substanţă albă. care se încrucişează formând decusaţia lemniscului medial. Substanţa albă a bulbului rahidian are. fibrae arcuatae internae. lemniscus medialis. realizând strânse reţele fibrilare în jurul celulelor nervoase. care leagă între ei nucleii trunchiului cerebral sau leagă nucleii din formaţiuni supra – sau subiacente. sulcus basilaris. tusea. prin care trece artera omonimă. fasciculus longitudinalis posterior. cu cerebelul şi cu emisferele cerebrale. serveşte locul apariţiei nervului trigemen – 380 – . Între nucleii olivari inferiori se află fibrele arcuate interne. decussatio lemnisci medialis. Prin porţiunile anterioare ale bulbului trec fibrele descendente piramidale şi extrapiramidale. o situaţie periferică. spre deosebire de măduva spinării. care fac legătura măduvei spinării cu trunchiul cerebral. constituite din prelungirile neuronilor nucleilor gracilis şi cuneatus. pons (puntea lui Varolio).

În şanţul transversal dintre punte şi piramidele bulbului rahidian sunt aparente rădăcinile nervului abducens (Vi). corpus trapezoideum. – 381 – . Vi. nuclei corporis trapezoidei. lemniscus spinalis. laterali şi mediali. fibrae transversa. Cerebelul. Vii şi Viii. deoarece este divizat sagital în trei arii şi orizontal în trei lobi. nuclei anterior. nuclei pontis. În partea posterioară a punţii se localizează formaţiunea reticulară. iar ceva mai lateral rădăcinile nervilor facial (Vii) şi vestibulocohlear (Viii). care pornesc spre cerebel şi formează pedunculii cerebeloşi mijlocii. cerebellum. Pe partea anterioară a punţii trec fibrele longitudinale ale punţii. şi fibrele transversale. ce formează nucleii proprii ai punţii. nucleii nervilor cranieni V. o formaţiune a durei mater cerebrale. la care deosebim nucleii anteriori. printre care se găsesc conglomerări de neuroni. este segmentul encefalului situat în fosa posterioară a craniului. reglând automatismul şi coordonând tonusul muscular al muşchilor antagonişti şi sinergişti.(V) din trunchiul cerebral. posterior de punte şi de partea superioară a bulbului rahidian cu care delimitează cavitatea ventriculului iV. numărul-cheie asociat cerebelului este trei. superior de corpul trapezoid trec fibrele lemniscului medial. fasciculul longitudinal posterior. Puntea este constituită din multiple fascicule de fibre nervoase ce întră în componenţa căilor conductoare. organul de coordonare a mişcărilor fine. al mişcărilor involuntare automate şi al echilibrului. pars bazilaris pontis. lateralis et medialis corporis trapezoidei. şi tegumentul sau partea posterioară a punţii. Pe secţiunea transversală efectuată prin punte. lemniscului spinal. Drept frontieră serveşte corpul trapezoid. Reprezintă cea mai voluminoasă parte a rombencefalului. tegmentum pontis. în structura ei deosebim partea bazilară sau anterioară. fasciculus longitudinalis posterior. fibrae pontis longitudinalis. Printre fibrele corpului trapezoid sunt localizaţi nucleii corpului trapezoid. constituit din fibre transversale ce fac parte din calea de conducere a analizatorului auditiv. lemniscus medialis. fibrele ascendente ce reprezintă prelungirea căilor conductoare senzitive ale bulbului rahidian. fiind separat de emisferele cerebrale prin cortul cerebelului. ce aparţin căii piramidale şi celor corticopontine. ultimele reprezintă prelungirile neuronilor din nucleii punţii.

Anterior şi posterior emisferele sunt separate prin câte o – 382 – . 8 – lobulus semilunaris inferior. 9 – vallecula cerebelli. în profunzimea căruia se află partea inferioară a vermisului la care aderă faţa dorsală a bulbului rahidian.fiind conectat la trunchiul cerebral prin trei perechi de pedunculi. Faţa inferioară pe linia mediană prezintă un şanţ mai adânc valecula. eferenţele sale se fac prin trei nuclei şi pot fi identificate trei sindroame cerebeloase. 12 – flocculus. 6 – pedunculus flocculi. ce trece pe marginea posterioară a emisferelor. alungită sagital. denumită vermisul cerebelului. 208). Este format dintr-o porţiune mediană. cortexul său este compus din trei straturi. 208. impară. Vermisul este separat de emisferele cerebeloase prin şanţul paramedian. Cerebelul: 1. 10 Cerebelului i se descriu două feţe – superioară şi inferioară – separate prin fisura orizontală. 7 – fissura horizontalis. 10 – vermis. 5 – pedunculus cerebellaris medius. 14 1 2 3 4 13 5 12 11 6 7 8 9 Fig. vermis cerebelli. fissura horizontalis. 11 – fissura posterolateralis. hemispheria cerebelli (fig. 13 – velum medullare inferius. două porţiuni laterale voluminoase – emisferele cerebeloase. 3 – pedunculus cerebellaris superior. slab vizibil pe faţa superioară. 2 – lingula cerebelli. 14 – velum medullare superius. vallecula cerebelli. 4 – pedunculus cerebellaris inferior.

lobuli et folia cerebelli. Young).incizură – una anterioară şi alta posterioară. şi şanţuri mai superficiale ce îl împart în lobuli şi folii. ultimele reprezintă nişte circumvoluţiuni lungi şi înguste pe suprafeţele emisferelor. Schematizarea suprafeţelor superioară şi inferioară ale cerebelului (după A. 209): Lob anterior Fisura primară Intermediar Lateral Fisura posterolaterală Lob floculonodular Intermediar Vermis Lateral Emisfera Fig. realizând astfel o corespondenţă între lobulaţia vermisului şi cea a emisferelor cerebeloase. 209. Aceste şanţuri se continuă şi pe vermis. ce împart cerebelul în lobi. incizura anterioară este orientată către ventriculul iV. – 383 – . Tot în această incizură pătrunde coasa cerebelului. Pe suprafaţa cerebelului se găsesc şanţuri mai adânci – fisuri. lobus cerebelli. iar cea posterioară este mai largă şi în ea se observă extremitatea posterioară a vermisului. ontogenetic şi funcţional cerebelul este împărţit în trei lobi (fig. Din punct de vedere filogenetic. Graţie unui număr mare de folii suprafaţa cerebelului la adult constituie 850 cm2.

210) se găsesc în profunzimea substanţei albe. prezintă paleocerebelul. care cuprinde nodulul. iar pe faţa inferioară este separat de lobul floculonodular prin fisura posterolaterală. Este conectat cu proprioreceptorii prin căile spinocerebeloase şi are rol în coordonarea tonusului muscular. lobul mic. este situat cel mai superior. aflată în strânsă corelaţie cu sistemul vestibular şi cu rol în monitorizarea echilibrului. despărţit de lobul posterior prin fisura primară (vizibilă pe faţa superioară a cerebelului). Prin pedunculul flocului. neocerebellum.. Substanţa albă. pe secţiune transversală. nuclei cerebelli. flocculus. archicerebellum. albă şi cenuşie. lobus flocculonodularis. Dinspre medial spre lateral – 384 – . iar cea aşezată central constituie nucleii cerebelului. paleocerebellum. Limita de separaţie a celor două substanţe are. lobus posterior cerebelli. Filogenetic este cea mai nouă parte a cerebelului – neocerebel. formează corpul medular al cerebelului. pedunculus flocculi. lobus cerebelli anterior. au o dispoziţie inversă decât în măduva spinării – substanţa cenuşie fiind situată la periferie. . fiind dispusă la interior. . cortex cerebellum. de-o parte şi de alta a liniei mediane. nucleii cerebeloşi (fig. ce prezintă o porţiune a vermisului. ambii floculi şi pedunculii floculilor.lobul anterior. care a fost asemănat cu coroana unui arbore. cele două feluri de substanţe. de unde şi denumirea de arborele vieţii. Acest lobul împreună cu lingula constituie partea cea mai veche a cerebelului – arhicerebelul. şi prezintă conexiuni puternice cu cortexul cerebral îndeplinind rolul de coordonare a actului motor voluntar. care aderă la faţa ventrală a pedunculului cerebelos mediu. nodulus. floculul se uneşte cu nodulul. este situat cel mai inferior şi posterior de fisura posterolaterală. arbor vitae. iar substanţa albă spre interior. În structura cerebelului.lobul posterior. Cel mai izolat şi mai vechi filogenetic este lobulul flocul. un aspect caracteristic. este cea mai mare parte a cerebelului şi se află între fisurile posterolaterală şi primară. Substanţa cenuşie dispusă periferic formează scoarţa cerebelului. corpus medullare cerebelli.lobul flocculonodular.

imediat deasupra plafonului ventriculului iV. nucleul dinţat. aparţine neocerebelului. leagă cerebelul cu puntea. pedunculi cerebellares superiores. 1 2 3 Fig. fibre care fac legătura între scoarţa cerebeloasă a unei emisfere şi scoarţa cerebeloasă a celeilalte emisfere. nucleus globosus et emboliformis. Nucleii ce4 rebelului (schemă): 1 – nucleus fastigi. aparţine paleocerebelului şi sunt situaţi medial de nucleul dinţat. Substanţa albă a emisferelor cerebeloase este constituită din fibre aferente şi eferente la care se adaugă fibre proprii de asociaţie. Prin intermediul formaţiunilor nervoase cu care este – 385 – . nucleul globos şi emboliform. este de dimensiuni mai mari. orientată medial şi dorsal. ce unesc foliile şi lobii cerebeloşi. cu partea deschisă. De asemenea. pedunculi cerebellares medii. unesc cerebelul cu bulbul rahidian şi măduva spinării. numită hilul nucleului dinţat.aceştia sunt: nucleul fastigial. pedunculi cerebellares inferiores. 2 – nucleus globosus. prin pedunculii cerebeloşi medii trec căi aferente prin care scoarţa cerebrală se leagă de cerebel. Substanţa albă centrală se continuă cu cele trei perechi de pedunculi. 210. Pedunculii cerebeloşi inferiori. situat în regiunea anterioară a vermisului. Pedunculii cerebeloşi superiori. fac legătura între cerebel şi părţile superioare ale encefalului. Ele sunt cele mai groase şi au în alcătuirea lor fibre care fac legătura între nucleii din punte şi scoarţa cerebelului. 3 – nucleus emboliformis. precum şi fibre care trec de la nucleii cerebeloşi dintr-o emisferă la cei din emisfera cerebeloasă opusă. Pedunculii cerebeloşi medii. ce aparţine arhicerebelului. hilus nuclei dentati. nucleus dentatus. nucleus fastigii. 4 – nucleus dentatus. ce fac legătura cerebelului cu trunchiul cerebral. dislocat lateral faţă de nucleul globos şi emboliform.

unul superior şi altul inferior. 12 – corpora mamillaria. Ventriculul IV. – 386 – . 3 – vermis. anterior. 2 – corpus pinealis. 11 – ventriculus quartus. 5 – laminae albae. 10 – n. posterior. ventriculul iV prezintă doi pereţi: unul inferior – planşeul. ventriculus quartus. cerebelul intervine în reglarea echilibrului.conectat. Este cavitatea ventriculară a rombencefalului (fig. punte şi bulbul rahidian. 9 – tela chorioidea ventriculi quarti. Ventriculul IV: 1 – commissura posterior. 12 1 2 3 4 5 6 11 7 9 10 8 Fig. oculomotorius. şi altul superior – plafonul. 4 – velum medullare superius. 211. 7 – fissura horizontalis cerebelli. 8 – velum medullare inferius. a tonusului muscular şi în coordonarea în timp şi în spaţiu a mişcărilor voluntare şi semivoluntare. 6 – hemispherium cerebelli. aşezată între cerebel. 211). Din punct de vedere descriptiv. patru margini şi patru unghiuri – două laterale. reprezintă o cavitate asemănătoare unui cort.

ce corespunde proiecţiei nucleului motor a nervului omonim. fossa rhomboidea (fig. mai profund şi lateral de care se află nucleul nervului facial (Vii). De o parte şi de alta a acestui şanţ se află câte o proeminenţă – eminenţa medială. formată de pedunculii cerebeloşi superiori. pe suprafaţa fosei romboide.triunghiul nervului hipoglos (xII). De la nucleii auditivi spre şanţul median pornesc striile medulare ce reprezintă fibre ale căii conductoare a analizatorului auditiv. racordat între ele. . în profunzimea căruia este situat nucleul vegetativ al nervului vag. Din părţile laterale fosa romboidă este delimitată de pedunculii cerebeloşi superiori şi cei inferiori. în porţiunea inferioară a fosei romboide. tegmen ventriculi quarti. în regiunea pontină.triunghiul nervului vag (x). Ca limită dintre punte şi bulb.aria vestibulară. – 387 – . formează coliculul facial. Tavanul ventriculului IV. împarte fosa romboidă în două părţi egale. Acest colicul corespunde proiecţiei nucleului nervului abducens (Vi). trigonum nervi vagi.Planşeul este reprezentat de feţele posterioare ale bulbului şi punţii care formează fosa romboidă. trigonum nervi hypoglossi. eminentia medialis. Triunghiul bulbar al fosei romboide este alcătuit din trei arii triunghiulare: . sulcus medianus. de formă triunghiulară situată în unghiul lateral al fosei romboide. 205). Ele împart rombul în două triunghiuri: unul inferior – bulbar. şi vălul medular superior. la nivelul punţii. servesc striile medulare ale ventriculului IV. area vestibularis. care în partea superioară. velum medullare superius. . este alcătuit din trei părţi: . ce trec transversal prin unghiurile laterale ale fosei romboide. tuberculul acustic. are în profunzime nuclei vestibulari şi auditivi ai nervului vestibulocohlear (Viii). şi celălalt superior – pontin. colliculus facialis. Această arie prezintă superior. Şanţul median.partea anterosuperioară. striae medullares ventriculi quarti. situat lateral de triunghiul sus-numit.

şi de pânza coroidiană a ventriculului IV. iX. n. comunică cu ventriculul iii şi mai prezintă trei orificii de comunicare cu spaţiul subarahnoidian al encefalului: 1) apertura mediană. trigemini. între ei fiind localizaţi nucleii vegetativi. trigemini.. nucleus mesencephalicus n. Substanţa cenuşie a fosei romboide conţine nucleii perechilor V. nucleul senzitiv. Viii. şi nucleul tractului spinal al nervului trigemen. Fig. Vii. nucleul tractului mezencefalic al nervului trigemen. nucleus pontinus n. Xii de nervi cranieni (fig. care inervează o parte mai redusă a corpului – capul. iar cei motori medială. 2) apertura laterală. velum medullare inferius. 212. 213 prezintă substanţa cenuşie a măduvei spinării şi fragmentarea ei la nivelul trunchiului cerebral în nucleii echivalenţi ai nervilor cranieni Nervul trigemen. – 388 – . În regiunea triunghiului pontin sunt amplasaţi nucleii nervilor cranieni V – Viii. superior. posedă patru nuclei: nucleul motor. în care pătrund parţial prelungirile plexurilor coroidiene. nucleus spinalis n.faţa inferioară a cerebelului ce aparţine vermisului cerebelos. . nucleus motorius n. prin apeductul Sylvius. pare. ce aderă la el. în special viscere – nervul vag. tela choroidea ventriculi quarti. Dispoziţia nucleilor nervilor cranieni în fosa romboidă Trunchiul cerebral este conectat cu receptorii şi efectorii prin nervii cranieni. gâtul şi părţi din trunchi.partea posteroinferioară formată de vălul medular inferior. Cavitatea ventriculului iV inferior continuă cu canalul central al măduvei spinării. Xi. apertura lateralis (orificiul lui Luschka). Vi. X. constituit din două porţiuni – nucleul pontin al nervului trigemen. ce ajung astfel în spaţiul subarahnoidian. aflate la nivelul unghiurilor laterale ale fosei romboide. nucleii senzitivi ocupă în fosa romboidă poziţie laterală. apertura mediana (orificiul lui Magendi) ce se afla la nivelul unghiului inferior al fosei romboide. trigemini. trigeminus (V). 213). trigemini.

16 – nucl.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fig. 13 – nucl. 7 – nucl. 19 – nucl. pontis n. 14 – nucl. oculomotorii. n.X. 212. trigemini. 4 – nucl. 10 – nucl. n. dorsalis n. 15 – nucl. ambiguus. 20 – nucl. 11 – nucl. accessorius n. mesencephalicus n. n. n. 9 – nucl. 5 – nucl. 17 – nucl. accessorii. Proiecţia nucleilor nervilor cranieni în fosa romboidă: 1 – nucl. n. abducentis. salivatorius inferior. trochlearis. hypoglossi. 12 – nucl. 3 – nucl. trigemini. 8 – nucl. motorius n. 18 – nucl. – 389 – . vestibularis superior. 2 – nucl. n. salivatorius superior. vestibularis lateralis. vagi. cochlearis ventralis. cochlearis dorsalis. facialis. oculomotorii. vestibularis medialis. 6 – nucl. trigemini. solitarius nervi iX.

xI xII Fig. – 390 – . nucleus n. nucleul tractului solitar. iX şi X de nervi cranieni. 213. x V V Ix. nucleus tractus solitarii. nDV – nucleul dorsal al vagului. senzitiv al nervului iX. abducens (Vi). n. nSS – nucleul salivar superior ce aparţine nervului intermediar Wrisberg sau Vii bis. n. senzitiv şi comun pentru perechile Vii.V IV V VII VI VII NSS Ix NSI x NDV VIII NR VII. nervul facial. Nervul abductor. nucleul salivator superior. nucleus salivatorius superior. facialis (Vii). nR – nucleul rotund. Cifrele romane reprezintă numărul nucleilor nervilor cranieni. x. situat lateral de coliculul facial. motor. Ix. nucleus nervi abducentis. un nucleu vegetativ parasimpatic. posedă un singur nucleu motor. facialis. nSi – nucleul salivar inferior al nervului glosofaringian. Echivalenţa componentelor substanţei cenuşii a măduvei spinării cu nucleii nervilor cranieni din trunchiul cerebral. are trei nuclei: nucleul nervului facial.

posterior de pedunculul cerebelos superior şi lateral de pedunculul cerebral. nucleus cochlearis ventralis. posedă două grupuri de nuclei: doi nuclei cohleari – nucleul cohlear ventral. Istmul rombencefalului. nucleul vestibular lateral. Xi. vestibulocochlearis (Viii). parasimpatic. n. În triunghiul bulbar al fosei romboide sunt situaţi nucleii ultimilor patru perechi de nervi cranieni – iX. ultimul este separat de istm prin şanţul lateral al mezencefalului. Acest triunghi este delimitat din partea anterioară de braţul coliculului inferior. nucleus dorsalis nervi vagi. În profunzimea triunghiului se află fibrele lemnisculului lateral (acustic). n. dispune de trei nuclei. isthmus rhombencephali. n. nucleus vestibularis superior (Behterev). nucleus vestibularis lateralis (Deiters). nucleus nervi hypoglossi. nucleus cochlearis dorsalis. nucleul tractului solitar. motor. vegetativ. n. senzitiv. Nervul glosofaringian. Nervul accesor. hypoglossus (XII). comun pentru perechile Vii. are un singur nucleu motor situat în triunghiul omonim – nucleul nervului hipoglos. n. vegetativ. velum medullare superius. iX şi X de nervi cranieni. posedă trei nuclei: nucleul ambiguu. nucleus vestibularis medialis (Schwalbe). Xii. şi trigonul lemniscului.Nervul vestibulocohlear. vălul medular superior. şi nucleul cohlear dorsal. care continuă şi în substanţa cenuşie a măduvei spinării până la nivelul segmentelor 5 – 6 cervicale. nucleul tractului solitar. – 391 – . Nervul vag. lemniscus lateralis. trigonum lemnisci. X. Nervul hipoglos. nucleus ambiguus. reprezintă formaţiunile de la frontiera dintre rombencefal şi mezencefal: pedunculii cerebeloşi superiori. parasimpatic. sulcus lateralis mesencephali. nucleul dorsal al nervului vag. nucleul vestibular inferior. dispune de nucleul motor al nervului accesor. nucleul vestibular superior. motor. accessorius (Xi). nucleus solitarius. nucleus salivatorius inferior. nucleus nervi accessorii. nucleul salivator inferior. senzitiv. glosopharyngeus (iX). nucleus ambiguus. nucleus vestibularis inferior (Roller). vagus (X). şi patru nuclei vestibulari – nucleul vestibular medial. dintre care cel motor este comun şi pentru perechile X şi Xi de nervi cranieni: nucleul ambiguu. nucleus solitarius. pedunculi cerebellares superiores.

colliculi inferiores. substantia perforata posterior. care prin braţul coliculului superior.205). conectaţi prin braţele inferioare. Faţa anterioară este caracterizată de prezenţa a două benzi oblic divergente înainte. pedunculis cerebri. Feţele laterale prezintă şanţul lateral al mezencefalului. sunt conectaţi cu corpii geniculaţi laterali.Mezencefalul Mezencefalul este cea mai scurtă parte a trunchiului cerebral. cu corpii geniculaţi mediali. care reprezintă un derivat al veziculei cerebrale mijlocii şi care face comunicarea dintre ventriculul iV şi ventriculul iii. fossa interpeduncularis. fiind unit cu cerebelul prin pedunculii cerebeloşi superiori. colliculi superiores. – 392 – . brachia colliculi inferiores. şanţul cruciform ce separă tuberculii între ei. Este străbătut de apeductul Sylvius. singurul nerv cranian cu origine aparentă pe faţa dorsală a trunchiului cerebral. Mezencefalul prezintă patru feţe: anterioară. iar posterior ca patru coliculi – tectul (lama cvadrigemină). Anterior se prezintă ca două cordoane de substanţă nervoasă albă – pedunculii cerebrali. sulcus nervi oculomotorius. Pe marginea medială a pedunculului cerebral se găseşte originea aparentă a perechii a iii-a de nervi cranieni. Pe faţa medială a pedunculilor trece un şanţ longitudinal – şanţul nervului oculomotor. prin care îşi fac apariţia rădăcinile nervului oculomotor (iii). care conţine substanţa perforată posterioară. Este situat între punte (inferior) şi diencefal (superior). Între cei doi pedunculi cerebrali se delimitează fosa interpedunculară. originea pedunculilor cerebeloşi superiori. posterioară şi două feţe laterale – dreaptă şi stângă. Extremitatea inferioară se continuă cu puntea. vălul medular superior de o parte şi alta a căruia se află câte o fosetă. şi două extremităţi (fig. iar cea superioară în masa emisferelor cerebrale în regiunea subtalamică şi în capsula internă. Faţa posterioară prezintă: coliculii superiori. 204. brachium colliculi superioris. la nivelul căreia apare din profunzime nervul trohlear (iV). coliculii inferiori. sulcus lateralis mesencephali. în sus şi în afară – pedunculii cerebrali.

214): lama cvadrigemină. Culoarea întunecată se datoreşte cantităţii mari de pigment – melanina. 10 – fasciculus longitudinalis medialis. ruber. 3 – decussatio dorsalis. la nivelul pedunculului cerebral se evidenţiază substanţa neagră. nervi trochlearis. 9 – formatio reticularis. 5 – tractus rubrospinalis. 214. Căile eferente prin crus cerebri: i – tractus corticopontinus frontalis. sau lamina tecti. 4 – nucl. 8 – lemniscus lateralis. V – tractus corticopontinus occipitotemporalis. 11 – nucl. 12 14 11 8 9 4 9 4 II 1 2 10 7 V IV III 13 I 53 6 Fig. 2 – tractus tectospinalis. – 393 – . 12 – nucl. 14 – aqueductus mesencephali. 6 – decussatio ventralis tegmenti Foreli. 7 – lemniscus medialis. substantia nigra. Substanţa neagră aparţine sistemului extrapiramidal şi contribuie la menţinerea tonusului muscular şi a activităţii inconştiente a muşchilor scheletici.Structura internă a mezencefalului Pe secţiunea transversală în structura mezencefalului deosebim (fig. ce se extinde de la punte şi până la diencefal. ce se conţine în celulele nervoase de aici. tractus mesencephalici nervi trigemini. 13 – substantia nigra. colliculi inferioris. iii – tractus corticospinalis lateralis. ii – tractus corticonuclearis. lamina quadrigemina. iV – tractus corticospinalis anterior. Structura internă a mezencefalului: 1 – nucl.

Baza pedunculului cerebral este formată de către căile conductoare descendente. este mai veche ca apariţie şi de la ea pleacă la măduva spinării tractul rubro-spinal. iar extremitatea lui inferioară prelungeşte cu frâul vălului medular superior. bulbul rahidian şi punte. Coliculul cvadrigemin superior primeşte fibre aferente de la corpul geniculat lateral. printre care sunt localizaţi nucleii mezencefalului. pars magnocellularis. dispusă la exterior. Aceşti coliculi sunt separaţi între ei prin două şanţuri ce se intersectează sub un unghi drept. în care sunt localizaţi centrii subcorticali ai analizatorului vizual. Lama cvadrigemenă este constituită din patru coliculi – doi superiori. de apariţie mai recentă pe scara filogenetică. Din punct de vedere structural. predomină la om. coliculii sunt formaţi din substanţă cenuşie. Fibrele nervoase ale lemniscului medial reprezintă prelungirile neuronilor ii ai căilor sensibilităţii proprioceptive. tegmentum mesencephali. lateral şi superior de nucleul roşu. fiind localizat dorsal de substanţa neagră. Pe o secţiune frontală. nucleul roşu este alcătuit din două părţi: una magnocelulară. ce conţin fibre nervoase ce pornesc de la scoarţa emisferelor mari spre măduva spinării. talamus şi scoarţa cerebrală. nucleus ruber. Extremitatea superioară a şanţului longitudinal formează o lojă pentru corpul pineal. dispusă în interior. care se întinde de la nivelul coliculilor inferiori şi până la talamus. şi alta anterioară – baza pedunculului cerebral. tracturile – 394 – . şi alta parvocelulară. scoarţa cerebrală (fibre corticotectale). şanţul transversal separă coliculii superiori de cei inferiori. şi din substanţă albă. ce se îndreaptă spre talamii optici. Tegmentul mezencefalic este constituit din căile conductoare ascendente. se leagă de formaţiunile de apariţie mai recentă ale encefalului: cerebel. formată din celule mari situate spre periferie. basis pedunculi cerebralis. pars parvocellularis. în tegumentul mezencefalic se observă un fascicul de fibre ce întră în componenţa lemniscului medial. şi doi inferiori ce conţin centrii subcorticali auditivi. Cel mai voluminos este nucleul roşu. din celule mici.Substanţa neagră împarte pedunculul cerebral în două porţiuni: una posterioară – tegmentul mezencefalului.

este un canal care uneşte cavitatea ventriculului iii cu cea a ventriculului iV. ale cărui fibre se distribuie la nucleul nervului oculomotor (iii). lungimea căruia nu depăşeşte 2. provenind din lemniscul lateral. iar de la el pornesc fibre eferente către corpul geniculat medial. Centrii mezencefalici intervin şi în reflexele de orientare. la apariţia bruscă a unui excitant luminos. ei constituie un centru reflex pe calea auditivă. – 395 – . iar de la el pornesc fibre eferente. aqueductus mesencephali. El reprezintă cea mai îngustă parte a sistemului ventricular. care sunt dependente de centrii din coliculii inferiori. Prin intermediul acestor legături.0 cm. prin întoarcerea capului în direcţia unde s-a produs sunetul. coliculii inferiori (fibre auditive) şi măduva spinării prin tractul spinotectal. mezencefalul îndeplineşte funcţii importante în distribuţia normală a tonusului muscular unde un rol important îl joacă nucleul roşu şi substanţa neagră. în majoritate încrucişate: tractusul tectonuclear. se produce orientarea globilor oculari spre excitant. Coliculii cvadrigemini inferiori sunt destinaţi căii auditive. pentru muşchii gâtului şi tractusul tectospinal. coliculul superior. De exemplu. unde un rol important îl joacă nucleul nervului oculomotor şi nucleul nervului facial. bulb (tectobulbare) şi măduvă spinării (tectospinale). fără să joace un rol în perceperea sunetelor. hidrocefalia obstructivă datorată blocajului apeductului este frecventă în această locaţie. fără să participe la perceperea luminii. Apeductul mezencefalic. Reflexe de orientare apar şi la producerea bruscă a unui sunet. sau aqueductus cerebri (Sylvius). ei constituie un centru reflex pe calea vizuală. adică la fenomenele propriu-zise ale vederii. iar podişul îl constituie tegmentul pedunculilor cerebrali. la nucleii motori din punte (tectopontine). un rol important îl are nucleul nervului accesoriu. la nucleul nervului accesoriu (Xi). delimitat superior de lamina tecti.optice. La coliculul cvadrigemin inferior vin fibre aferente din calea auditivă. Coliculii superiori sunt destinaţi căii optice. pentru muşchii globului ocular şi orbicular al ochiului. ale cărui fibre se termină la neuronii somatomotori din coarnele anterioare ale segmentelor cervicale. nucleul nervului facial (Vii).

nucleus mesencephalicus nervi trigemini. cu rol în reglarea tonusului muscular. nucleus nervi oculomotorius.În jurul apeductului mezencefalic se află substanţa cenuşie centrală. al substanţei reticulare. Ceva mai superior de acest nucleu se află nucleul intermediar. al echilibrului şi al posturii. în regiunea subapeductală sunt localizaţi nucleii a două perechi de nervi cranieni. în porţiunea ventrală a substanţei cenuşii centrale. nucleu impar parasimpatic. prelungirile neuronilor participă la formarea tractului reticulospinal şi a fasciculului longitudinal posterior. Deci. este localizat nucleul par al nervului trohlear. trunchiul cerebral. prin el trec toate căile ce leagă măduva spinării de etajele superioare ale sistemului nervos central. La nivelul trunchiului cerebral se află formaţiunea reticulară. precum şi nucleii de releu cu cerebelul. fiind primul component al encefalului. La nivelul trunchiului se află nucleii de releu ai căilor ascendente şi descendente. În primul rând. Ventral de acest nucleu este localizat nucleul accesor al nervului oculomotor. al celui cortical şi în controlul reflexelor spinale. nucleus intermedius. respiratorie şi digestivă. La nivelul coliculilor superiori. îndeplineşte numeroase funcţii dintre care unele sunt de importanţă vitală. – 396 – . În porţiunile laterale ale substanţei cenuşii centrale se află nucleul mezencefalic al nervului trigemen. de la care sunt inervaţi muşchii netezi ai globului ocular (muşchiul sfincter al pupilei şi muşchiul ciliar). cum sunt activitatea cardiovasculară. în vecinătatea liniei mediane. El conţine centrii subcorticali vizuali auditivi şi centri de reglare ai unor funcţii vitale. deoarece se conţin nuclei senzitivi şi motori care au aceleaşi funcţii senzitive şi motorii pentru regiunile feţei şi a capului. se află nucleul nervului oculomotor. nucleus nervi trochlearis. Tot aici se închid o serie de reflexe. precum şi căi proprii trunchiului cerebral ce conectează diferitele sale etaje. nucleus oculomotorius accessorius (iacubovici). substantia grisea centralis. La nivelul coliculilor inferiori. de la care sunt inervaţi muşchii globului ocular.

atac. astfel încât la 90 ani pierde aproximativ 100 g prin deshidratare. La diencefal se referă şi două glande endocrine – hipofiza şi epifiza. diencephalon. ulterior începe să piardă în greutate. apărare. alimentare etc. reprezintă porţiunea encefalului. metabolice şi al impulsurilor instinctive: reproducere. Diencefalul Diencefalul.paleoencefalul constă din: diencefal şi corpul striat. a memoriei. El este constituit din emisferele cerebrale şi comisurile lor.5 ani de 800 g. această parte are rol în reglarea funcţiilor viscerale. între 35 şi 65 ani rămânând staţionar. intervine în personalitatea inconştientă şi involuntară: dispoziţie.neoencefalul la om are cea mai mare dezvoltare şi răspunde de activităţile personalităţii conştiente şi voluntare. din jurul ventriculului iii. situată în continuarea şi deasupra mezencefalului. Encefalul creşte în greutate din ce în ce mai puţin odată cu înaintarea în vârstă. . Liniile limitrofe ale diencefalului pe faţa bazală a encefalului trec anterior prin chiasma optică.Prozencefalul Greutatea encefalului la naştere este de aproximativ 300 g. nucleii formaţiunii reticulare. El este localizat sub corpul calos. căpătarea automatismelor. Substanţa cenuşie a diencefalului formează nucleii subcorticali. fiind acoperit de o parte şi de alta de emisferele cerebrale. iar la 1. iar posterior – 397 – . la adult are o greutate de aproximativ 1500 g. comportament instinctiv. Prin substanţa albă trec toate căile conductoare ascendente şi descendente. Prozencefalul este format din trei părţi apărute succesiv în decursul filogenezei: . Din punct de vedere ontogenetic prozencefalul este constituit din diencefal şi telencefal. Cavitatea diencefalului este ventriculul iii. nucleii neurosecretori şi centrii superiori ai sistemului nervos vegetativ.arhiencefalul constituie prima schiţă a neoencefalului şi este reprezentat de formaţiuni ce aparţin sistemului limbic. . lateral de tracturile optice.

– 398 – . aspect superior: 1 – corpus callosum. epithalamus.prin marginea anterioară a substanţei perforate posterioare şi pedunculii cerebrali. 7 – commissura posterior. 215. Pe faţa dorsală linia limitrofă posterioară reprezintă şanţul ce desparte coliculii superiori de marginea posterioară a talamusului. 12 – nucleus caudatus (caput). 10 – thalamus. Diencefalul şi mezencefalul. 8 – tectum mesencephali. În structura diencefalului deosebim două porţiuni: partea dorsală – talamencefalul. hypothalamus. 2 – cavum septi pellucidi. thalamencephalon. Talamencefalul la rândul său este constituit din: talamus. metathalamus (fig. 6 – adhesio interthalamica. 3 – septum pellucidum. 215). 1 2 12 3 4 5 11 6 7 10 9 8 Fig. şi partea ventrală – hipotalamusul. 4 – fornix. Stria terminală este limita dintre partea dorsală a diencefalului şi telencefal. şi metatalamus. 9 – corpus pineale. thalamus. 5 – commissura anterior. 11 – ventriculus tertius. epitalamus.

şi extratalamice. Această regiune este separată de talamus prin şanţul hipotalamic. proprio-. faţa superioară participă la formarea podelei ventriculului lateral împreună cu nucleul caudat şi prezintă tenia talamusului. Sunt circa 60 nuclei. thalamus. stria medullaris thalami. Fiecare talamus prezintă: pol anterior. Lateral de substanţa neagră se află nucleul subtalamic. numit pulvinar. vizuale. nucleus subthalamicus (corpul Luys). laminae medullares thalami. faţa laterală separată de nucleii bazali prin braţul posterior al capsulei albe interne.) care pot fi specifice şi nespecifice. Din mezencefal în regiunea subtalamică continuă şi se termină în ea nucleul roşu şi substanţa neagră a mezencefalului.Talamusul. între nucleii talamici. pulvinar thalami. care secretă lichid cefalorahidian. pe care se prind plexurile coroidale ale ventriculului lateral. despărţiţi prin substanţa albă şi uniţi cu scoarţa cerebrală prin corona radiată. grupul nuclear posterior. mai ascuţit ce conţine tuberculul anterior al talamusului. este format din două mase ovoide de substanţă cenuşie. care continuă inferior cu tegumentul pedunculilor cerebrali. care participă la formarea capsulei interne. grupul nuclear medial. care pot fi la rândul lor: subcorticale şi corticale. de o parte şi de alta a cavităţii ventriculului iii. Conexiunile talamusului sunt grupate în conexiuni intratalamice. regio subthalamica. taenia thalami. adhesio interthalamica. auditive. tuberculum anterius thalami. etc. unite pe linia mediană printr-o comisură cenuşie intertalamică. nucleii talamusului sunt grupaţi în complexe nucleare denumirea cărora este în funcţie de localizarea lor topografică: grupul nuclear anterior. sulcus hypothalamicus. formând posterior prin unirea lor comisura habenulară de care atârnă glanda epifiza. Substanţa cenuşie a talamusului este împărţită în mai multe grupe nucleare prin straturi de substanţă albă. Spre talamus confluează majoritatea căilor senzitive (extero-. interoceptive. pol posterior mai lat. După ce fac staţie (releu) talamică se proiectează pe scoarţa – 399 – . faţa medială ce formează peretele lateral al ventriculului iii şi prezintă stria medulară a talamusului. Sub talamus este situată aşa-numita regiune subtalamică. grupul nuclear lateral.

El este format din corpul geniculat lateral. 3 – tegmentum. le integrează şi echilibrează semnalele eferente. 5 – pedunculus cerebri. Talamusul este considerat ca fiind ultimul releu spre scoarţa cerebrală a majorităţii căilor senzoriale. 15 – corpus geniculatum mediale. 11 – n. 4 – substantia nigra. este localizat postero-inferior de talamus. 6 – corpus mamillare. cu excepţia celor olfactive.tuber cinereum. 16 – pulvinar. gândire şi creativitate. corpus geniculatum laterale. Metatalamusul. 7 – substantia perforata anterior. Talamusul selecţionează semnalele primite. la limita dintre diencefal şi mezencefal. fie prin fibre talamocorticale specifice. şi corpul geniculat medial. 2 – nucleus ruber. 13 – substantia perforata posterior. 17 – tractus opticus. le prelucrează. 10 – chiasma opticum. Conexiunile în dublu sens ale talamusului cu nucleii subcorticali şi diferite arii corticale permite talamusului roluri de integrare somatovegetativă (conexiuni cu hipotalamusul). opticus. Metatalamusul şi hipotalamusul: 1 – aqueductus cerebri. 14 – corpus geniculatum laterale. 8 – trigonum olfactorium. 16 1 2 3 15 4 14 13 17 7 8 12 11 10 9 Fig. 216. somatoendocrină (prin hipotalamus şi hipofiză) etc. 9 – infundibulum. corpus geniculatum mediale (fig. metathalamus. fie prin căi talamoreticulo-corticale (nespecifice). – 400 – 5 6 . Conexiunile talamusului cu lobul frontal şi sistemul limbic explică implicarea sa în memoria asociativă. 12.cerebrală. 216).

habenula. trigona habenulae. hypothalamus. având un volum de aproximativ 4 cm3. cu origini şi roluri diferite (fig. hipotalamusul uman reprezintă 0.3% din masa totală a encefalului. – 401 – . situat la baza epifizei. ce reprezintă încrucişarea capetelor posterioare ale habenulelor înainte de a intra în corpul pineal. denumită şi glanda pineală. se unesc cu faţa medială a talamilor optici. recesul pineal. harvey Williams Cushing (1869 –1939). El ocupă spaţiul cuprins între chiasmă şi tracturile optice anterior şi cei doi pedunculi cerebrali posterior. comissura habenularum. lateral de coliculul cvadrigemen superior. ce se formează la unirea habenulei cu stria medulară a talamusului. 215). epithalamus. este alcătuit dintr-un complex de structuri. În lama inferioară se află comisura posterioară. care este unită cu coliculul cvadrigemen superior prin intermediul braţului coliculului superior. aşezată inferior de spleniul corpului calos şi deasupra coliculilor cvadrigemeni superiori. limitat de o lamă superioară şi una inferioară. se ascund resorturile esenţiale ale vieţii instinctive şi afective. subliniind marea importanţă a hipotalamusului spunea că “în această mică zonă arhaică de la baza creierului. lemniscus lateralis. pe care omul se străduieşte să le acopere cu o manta a unui cortex de inhibiţie”. Hipotalamusul. El reprezintă o staţie la nivelul căii optice. Este situat antero-inferior de talamus şi constituie un important centru de coordonare a funcţiilor endocrine. reprezintă o prelungire transversală a ventriculului iii. Corpul geniculat medial este situat pe faţa inferioară a pulvinarului. reprezintă porţiunile ventrale ale diencefalului. glandula pinealis. Este singura parte vizibilă a diencefalului. El este aşezat în partea postero-inferioară a tavanului ventriculului iii şi include epifiza. comissura posterior. Epitalamusul. La nivelul corpului geniculat medial se termină fibrele lemniscului lateral (auditiv). recessus pineale.Corpul geniculat lateral este o mică masă ovoidă situată infero-lateral de pulvinar. care prin intermediul frîurilor epifizei. inferior de care se deschide apeductul cerebral (Sylvius). comisura habenulară. care poate fi acoperită cu pulpa unui deget. trigonurile habenulare. a sistemului nervos vegetativ şi a comportamentului emoţional.

ultimul. nuclei corporis mamillaris mediales et laterales. Lateral şi posterior chiasma optică continuă cu tractul optic. corpora mamillaria. În secţiune frontală la nivelul hipotalamusului se observă dispunerea celulelor nervoase în trei straturi . paramedian şi anterior de substanţa perforată posterioară. considerată zonă independentă a hipotalamusului. hipofiza şi tuberculii mamilari (fig.stratul lateral. tuber cinereum cu infundibulul. mai voluminoasă. chiasma opticum. ajunge la tuberculul cvadrigemen superior. infundibulum. Tuberculul cenuşiu. În tuberculii mamilari se termină stâlpii anteriori ai fornixului. situată în interior. mai bine reprezentat anterior unde formează aria preoptică.stratul medial mai bine reprezentat anterior. area hypothalamica medialis. mai subţire. formată din fibrele nervilor optici. area hypothalamica lateralis. Tuberculii mamilari. De la exterior la interior acestea sunt: . cu structură şi funcţie complexe. Chiasma optică. tractul optic. tuber cinereum. se termină cu două rădăcini în centrii subcorticali vizuali. Substratul subţire de substanţă albă şi substanţă cenuşie. mai bine reprezentat posterior. care parţial se încrucişează. formează nucleii mediali şi laterali ai corpului mamilar. formează aria hipotalamică medială. formează aria hipotalamică laterală. nucleii corpilor mamilari reprezintă centrii subcorticali ai analizatorului olfactiv. dispuse posterior de tuberculul cenuşiu. radix medialis. iar rădăcina medială. tractus opticus.stratul periventricular. Tuberculul cenuşiu are o prelungire conică. radix lateralis. – 402 – . este situată în porţiunea anterioară a hipotalamusului. ocolind pedunculul cerebral din partea lui laterală. vine spre corpul geniculat lateral. nuclei tuberales. prin care se leagă cu hipofiza. se află posterior de chiasma optică. 216). anterior de tuberculii mamilari. numită infundibul.Din hipotalamus fac parte chiasma optică. area preoptica. sunt două proeminenţe emisferice. . dar care are legături cu acesta. Rădăcina laterală.arii succesive în jurul cavităţii ventriculului iii. . iar de părţile laterale trec tracturile optice. În pereţii tuberculului cenuşiu se conţin nucleii tuberali.

Aria preoptică este o zonă mică situată în partea anterioară a hipotalamusului. pediculul mamilar şi fasciculul retroflex. 10 – n. Nucleii hipotalamusului. hipotalamic anterior.Între ariile hipotalamice laterală şi medială se găsesc columna fornixului. 5 – n. 11 – n. paraventricular.nucleii tuberali . hipotalamic posterior.nucleul tubero-mamilar . preoptic medial. 14 – aria hipotalamică laterală. 7 – n.preoptic medial . arcuat. preoptic lateral. 8 – n. supraoptic. 217): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fig. 217. secţiune sagitală: 1 – n.nucleul lateral – 403 – .preoptic lateral Aria hipotalamică laterală este limitată lateral de capsula internă şi regiunea subtalamică şi se continuă anterior cu nucleul preoptic lateral. mamilar lateral. 2 – n. 3 – n. posterior de lama terminală. între comisura albă anterioară şi chiasma optică. Această arie conţine următorii nuclei: . Această arie conţine trei nuclei (fig. 4 – n. 12 – n. suprachiasmatic. . mamilar medial. medioventral. 13 – n. intercalat. 6 – n. mediodorsal. 9 – n.preoptic paraventricular .

hipotalamusul reprezintă zona centrilor subcorticali vegetativi superiori.nucleul anterior care se continuă fără o limită exactă cu aria preoptică nucleii supraoptic şi paraventricular alcătuiesc glanda diencefalică cu rol în secreţia de hormoni: vasopresina.conexiuni internucleare reprezentate prin fibre care leagă diferiţi nuclei hipotalamici între ei. regiunea subtalamică. Conexiunile hipotalamusului sunt foarte numeroase.nucleul ventromedial situat superior de precedentul . Complexitatea conexiunilor constă în gruparea în fascicule a unor fibre de origine variată. care se distribuie la grupări celulare diferite ale hipotalamusului şi totodată la formaţiunile înconjurătoare: talamus.nucleul paraventricular aşezat juxtafornical .nucleul posterior aşezat posterior de precedenţii doi III. Regiunea mamilară este formată din doi nuclei: . dar extrem de dificil de sistematizat pe grupe de nuclei.Aria hipotalamică medială este împărţită dinspre anterior spre posterior în trei regiuni: I.nucleul suprachiasmatic situat posterior de chiasmă .nucleul dorsomedial situat superior de şanţul hipotalamic .nucleul infundibular (arcuat) situat înspre tija pituitară . – 404 – . şi oxitocina.nucleul supraoptic situat călare pe chiasma optică . II.posterioară sau hipotalamusul posterior cu funcţie ergotropă (simpatomimetică). Regiunea supraoptică care conţine patru nuclei: . mezencefal. produsă de nucleul supraoptic. Regiunea tubelară are patru nuclei: . El are următoarele conexiuni: .nucleul mamilar medial .nucleul mamilar lateral Aria hipotalamică medială este împărţită din punct de vedere funcţional în două zone: .anterioară sau hipotalamusul anterior cu funcţie hipotropă (parasimpatomimetică) . produsă de nucleul paraventricular.

Legătura vasculară este realizată prin intermediul sistemului port hipotalamo-hipofizar. de la nucleul dorsal al vagului. ajung la retină. la buna funcţionare a organelor interne. hipotalamusul. de stres. De la acest nivel ele vor continua cu canalele venoase ale sistemului port. reprezentate prin fibre care aduc excitaţii de la mezencefal. descoperit de Gr. iar hipotalamusul. păstrarea homeostazei. atât nervoasă cât şi vasculară. motivaţia comportamentală. – 405 – . tonusul cortical mai coborât sau mai ridicat. prin tractul optic. de la calea optică. reprezentate prin fibre care duc incitaţii eferente la mezencefal şi talamus. T. hipotalamusul prezintă o legătură dublă cu hipofiza. armonizându-le cu activităţile somatice pentru o cât mai bună integrare în mediul înconjurător. . şi pe de altă parte. formaţiunile olfactive. şi prin fibre care. la rândul lui. pe de o parte. ce merg prin tija hipofizară până la nivelul adenohipofizei. Artera hipofizară superioară după ce pătrunde prin partea antero-superioară a tijei hipofizare. Conexiunile în dublu sens cu majoritatea ariilor corticale indică faptul că în anumite împrejurări. Popa şi u. nucleul dorsal al vagului. în condiţii normale. de la talamus. scoarţa frontală. exprimarea stărilor afectivoemoţionale. scoarţa cerebrală poate să-şi exercite controlul asupra hipotalamusului. Fielding în anul 1930. Legătura nervoasă este reprezentată de două tracturi: supraoptico-hipofizar şi tubero-infundibular. are un grad marcant de independenţă faţă de scoarţa cerebrală în ceea ce priveşte reglarea funcţiilor interne.conexiuni aferente. Prin conexiunile sale hipotalamusul realizează funcţiile integratoare. atât în condiţii normale cât şi de stres influenţează scoarţa cerebrală intervenind în ritmul somn-veghe. armonizează activităţile viscerale cu cele somatice.conexiunile eferente. se capilarizează în jurul terminaţiilor axonilor tractului tubero-infundibular. mai ales extreme . etc. homeotermiei etc. contribuind substanţial.. făcând legătură dintre nucleii vegetativi din hipotalamus şi cei din bulb. sistemul extrapiramidal şi de la scoarţa frontală. la hipofiză. Este un sistem vascular dublu capilarizat.

lateral de hipotalamus şi medial de capsula internă şi nucleul lentiform. extremităţile craniale ale nucleului roşu şi substanţei negre. 2 – eminenţa mediana.unde se vor capilariza din nou în jurul celulelor glandulare formând sinusoidele hipofizare (fig. Ea primeşte aferenţe din ariile senzitivo-motorii ale emisferelor cerebrale.5 6 thalamus. Lezarea sa poate duce la mişcări violente. Subtalamusul este alcătuit din formaţiuni cenuşii proprii – nucleul subtalamic. Zona incretă. de la nucleii cerebelului şi nucleii trigeminali. – 406 – . 218). 1 2 4 3 Subtalamusul. zona incretă şi fascicule de fibre proprii sau în tranzit spre alte etaje ale sistemului nervos. sub. Eferenţele sunt spre nucleul subtalamic. zona increta. Nucleul subtalamic. Funcţiile zonei increte sunt încă puţin cunoscute. 6 – hipofiza posterioară. este reprezentată de o bandă de substanţă cenuşie. 218. de care este separat prin braţul posterior al capsulei interne şi este integrat în sistemul motor extrapiramidal. cum ar fi lemniscul medial. 4 – vene porte. Fig. nucleus subthalamicus. nucleul roşu şi măduva spinării. este aşezat medial de globus palidus. 7 – capilare secundare ale sistemului port hipofizar. situată ventral de talamus. 5 – hipofiza anterioară. La nivelul său se continuă formaţiuni ale tegmentului. probabil este integrată în tot sistemului motor extrapiramidal. Sistemul port hipotalamo-hipofizar: 1 – capilare primare. 3 – tija hipofizară. este o zonă de 7 trecere între talamus şi mezencefal situată cranial de tegumentul mezencefalic. necontrolate. ventral de talamus.

Superior de aceasta se situează epifiza în vecinătatea căreia se găsesc alte două recesuri: pineal şi suprapineal. este cavitatea diencefalului. recessus opticus. localizat anterior de chiasmă. posterior şi doi pereţi laterali (fig. dispuse median. ventriculus tertius. şi recesul infundibular. care se îndreaptă spre orificiile Monro. Aceste regiuni sunt separate prin intermediul şanţului hipotalamic. în 1/3 inferioară de faţa superioară a hipotalamusului. delimitată de şase pereţi: superior. şi este dispusă în plan orizontal. cu baza orientată posterior. anterior. Ventriculul iii are trei comunicări: inferior. prin intermediul apeductului cerebral Sylvius cu ventriculul iV. Pânza coroidă a ventriculului iii are o formă triunghiulară. tela choroidea ventriculi tertii. reprezentată de două foiţe ale piei mater. Peretele lateral este format: în 2/3 superioare de faţa medială a talamusului. numită adeziunea intertalamică. se găseşte o punte de substanţă cenuşie. Peretele anterior este format de lama terminală. recessus infundibuli. îngustă. Orificiile interventriculare sunt delimitate posterior de adeziunea intertalamică şi anterior de columnele fornixului. Peretele posterior prezintă orificiul superior al apeductului lui Sylvius. Peretele superior este format de pânza coroidă a ventriculului III. La nivelul acestui perete. prin orificiile interventriculare Monroe cu ventriculii laterali. aşezată în plan sagital. 215). stâlpii anteriori ai fornixului şi comisura anterioară a encefalului. Pe faţa ventriculară a pânzei coroide se găsesc plexurile coroide ale ventriculului iii. între cele două feţe mediale ale talamilor optici.Ventriculul III. antero-lateral. unde se vor continua cu plexurile coroide ale ventriculilor laterali. – 407 – . superior de care se găseşte comisura albă posterioară (comisura epitalamică). Peretele inferior sau podişul îl constituie însuşi hipotalamusul şi prezintă două recesuri: recesul optic. inferior.

. . pot fi ascendenţi sau/şi descendenţi. structurile reticulare sunt considerate ca fiind cele mai vechi. iar celălalt descendent. iar unii axoni se bifurcă în T. După dimensiuni se disting neuroni de talie mică şi neuroni de talie mare. concentrări de neuroni realizează nuclei. care se pun în contact cu mulţi neuroni reticulari. care preiau o parte din funcţiile sistemului vechi. sau chiar giganţi. pe lângă substanţa albă şi cenuşie. peste care se adaugă în cursul evoluţiei structuri noi. un neuron reticular poate primi aproximativ 4000 de sinapse – convergenţă. Astfel o stimulare unilaterală poate conduce la răspunsuri bilaterale sau chiar globale. cu conexiuni numeroase şi difuze. Căile de conducere reticulare sunt dificil de delimitat şi sunt ascendente. răspândită difuz printre fasciculele de substanţă albă şi nucleii de substanţă cenuşie.dendritele au dispoziţie simplă. în anumite zone. . interpătrunsă cu prelungirile altor neuroni. şi poate face aproximativ 25000 de sinapse – divergenţă.axonii neuronilor reticulari pot fi mai scurţi sau mai lungi. diseminaţi neuniform în lungul trunchiului cerebral. care este mai evident organizată în trunchiul cerebral.corpii neuronilor reticulari sunt variabili ca formă şi dimensiuni. Este dispusă profund. se descrie şi al treilea component – formaţiunea reticulară. parţial încrucişate şi neîncrucişate. bine conturaţi morfologic şi funcţional. – 408 – . neuronii formaţiunii reticulare se deosebesc de neuronii altor componente ale sistemului nervos şi prezintă unele particularităţi morfologice: .neuronii sunt inegal răspândiţi. întinsă transversal. format din câmpuri neuronale şi fibre amestecate. un braţ fiind ascendent. descendente. bogat ramificată. Din punct de vedere filogenetic.Formaţiunea reticulară În structura sistemului nervos central. reprezentând o reţea primitivă. Formaţiunea reticulară este un sistem multisinaptic. Colateralele acestor axoni fac sinapsă cu celule din nucleii specifici ai trunchiului cerebral sau scoarţa cerebrală.

unele mielinice altele amielinice. sunt descrişi şi nucleii formaţiunii reticulare. unde nu există specificitate somatică sau vegetativă. căile conductoare reticuloreticulare ascendente şi descendente ce efectuează legătura dintre nucleii formaţiunii reticulare din diferite regiuni ale trunchiului cerebral. polisinaptic. Ea reprezintă un generator de energie pentru scoarţa emisferelor şi contribuie la re– 409 – . cu viteza de conducere redusă.nuclei paramediani . longitudinale. Se realizează un sistem multineuronal. transversale şi oblice în toate direcţiile. Formaţiunea reticulară are conexiuni cu toate porţiunile sistemului nervos central.. Paralel cu nucleii proprii ai trunchiului cerebral. viteza de conducere a impulsului nervos este foarte mică.prelungirile neuronilor cu morfologie extrem de variată. lentă. Funcţiile formaţiunii reticulare. formează o reţea densă de fibre ascendente. dar le primeşte pe toate şi le fuzionează într-o informaţie generală difuză care asigură tonusul sistemului nervos central. senzitivă sau motorie. Căile conductoare ale formaţiunii reticulare. în diferitele etaje ale trunchiului cerebral. ce vin de la majoritatea structurilor encefalului spre nucleii formaţiunii reticulare.nuclei reticulari dorsali . Funcţionând ca un tot unitar reglează activitatea ansamblului format din structurile nervoase şi endocrine care au rolul de a menţine organismul în stare de funcţionare normală. căi conductoare reticulofugale ce pornesc de la formaţiunea reticulară spre scoarţa emisferelor. Formaţiunea reticulară este considerată funcţional principala structură integratoare.nuclei mediani .nuclei laterali . descendente. Ea constituie calea finală comună pentru totalitatea informaţiilor din mediul extern şi intern.nuclei ventrali Formaţiunea reticulară nu transmite mesaje specifice senzitive. Deosebim: căi conductoare reticulopetale. Datorită numărului mare de neuroni şi de sinapse realizate în formaţiunea reticulară. motorii sau vegetative. Topografic. la nivelul formaţiunii reticulare se disting: . spre nucleii encefalului şi măduvei spinării.

10 – fissura longitudinalis cerebri. 8 – gyrus postcentralis. Joacă un rol determinant în ciclul somn-veghe. 17 – gyrus 14 supramarginalis. 1 Fig. numită corpul calos. trei margini şi trei poli (fig. 10 9 – 410 – 2 3 4 5 8 7 6 . 13 – lobulus parietalis superior.18 centralis. 14 – lobulus parietalis infe. fissura longitudinalis cerebri. Telencefalul Telencefalul. 6 – sulcus centralis.16 rior. 219). care desparte emisferele creierului de emisferele cerebelului. 19 – lobus frontalis. 17 7 – sulcus postcentralis. corpus callosum. 12 – gyri occipitalis. 15 16 – gyrus angularis. telencephalon. 219. fissura transversa cerebri. Fisura longitudinală în partea sa posterioară se uneşte cu fisura transversală a creierului. hemispheria cerebri. 9 – sulcus cinguli. În porţiunea lor mijlocie emisfera dreaptă şi cea stângă sunt unite prin printr-o lamă de substanţă albă. 11 – polus occipitalis. separate între ele prin fisura longitudinală a creierului. 3 – sulcus frontalis inferior. 5 – gyrus prae.glarea excitabilităţii şi tonusului tuturor porţiunilor sistemului nervos central. 2 – sulcus frontalis superior. 15 – sulcus intraparietalis. Fiecare emisferă cerebrală prezintă pentru descriere trei feţe. este partea cea mai voluminoasă a encefalului şi este reprezentat prin emisferele cerebrale. 18 – sulcus 13 12 11 centralis. Faţa superioară a emisferelor cerebrale: 19 1 – polus frontalis. intervine în reglarea tonusului muscular şi selectarea impulsurilor din mediul intern şi extern. 4 – sulcus praecentralis.

Fiecare emisferă prin cele trei şanţuri primare este împărţită în patru lobi cerebrali: frontal. sulci cerebri. care după momentul apariţiei şi după adâncimea lor au fost împărţite în trei grupuri: . desparte lobul frontal de lobul parietal. şanţul lateral. lateral. polus temporalis. desparte lobii frontal şi parietal de cel temporal.şanţuri secundare care delimitează circumvoluţiile. Polii: frontal. separă feţele superolaterală şi medială. care împart circumvoluţiunile în porţiuni mai mici şi nu sunt constante. au un caracter mai constant ca aşezare şi delimitează lobii emisferelor cerebrale – şanţurile central. parietal. temporal şi occipital. facies medialis. iar 2/3 sunt prezente pe buzele şanţurilor sau în fundul acestora. polus occipitalis. Pe suprafaţa emisferelor cerebrale se găsesc o serie de şanţuri. margo inferolateralis. Şanţul central. occipital. – 411 – . Caracterul giral al paliumului este rezultatul extinderii mai mari a cortexului cerebral faţă de substanţa albă subiacentă. facies superolateralis. parietooccipital. inferolaterală. chiar în perioada fetală.şanţuri terţiare. inferomedială. desparte lobul parietal de cel occipital. şanţul parietooccipital. . margo superior. ele sunt mai adânci. . Aria totală a cortexului uman este de aproximativ 2200 cm2 din care doar 1/3 este vizibilă la suprafaţă. care apar primele. facies inferior. polus frontalis. separă feţele medială şi inferioară. sulcus lateralis (scizura Sylvius). Marginele: superioară. sulcus parietooccipitalis. Acest aspect al evoluţiei permite o mare suprafaţă a scoarţei cerebrale. mai puţin adânci.şanţuri primare. temporal. fără o modificare importantă a capacităţii craniene. medială. separă feţele superolaterală şi inferioară.Feţele: superolaterală. convexă. plană şi faţa inferioară. margo inferomedialis. sulcus centralis (scizura Rolando). Prin prezenţa şanţurilor şi circumvoluţiilor suprafaţa emisferelor se măreşte de aproximativ trei ori.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 21 201918 17 16 15 14 13 12 11 10 Fig. 12 – cerebellum. în partea anterioară. 15 – sulcus temporalis inferior. 11 – sulcus horizontalis cerebelli. 17 – sulcus temporalis superior. la nivelul substanţei perforate anterioare. ramus anterior. şi ramura anterioară. 6 – sulcus postcentralis. 7 – gyrus postcentralis. Şanţul lateral începe pe faţa inferioară a emisferei. 9 – pars triangularis. 8 – operculum. fossa lateralis cerebri. De la acest şanţ. care poartă denumirea de fosa laterală a creierului. Şanţurile şi circumvoluţiunile feţei superolaterale ale emisferei cerebrale: 1 – gyrus frontalis medius. 22 – sulcus frontalis inferior. care merg în lobul frontal. în lobul parietal. 220. – 412 – . ramus ascendens. pornesc două ramuri: ramura ascendentă. se îndreaptă lateral între lobul frontal şi temporal. curbându-se la capătul terminal. 19 – sulcus lateralis. 5 – sulcus centralis. 14 – gyrus temporalis inferior. 13 – fissura transversa cerebri. Faţa superolaterală este străbătută de două şanţuri importante: lateral – Sylvius şi central – Rolando. 16 – gyrus temporalis medius. 20 – pars orbitalis. 3 – sulcus frontalis superior. are un traiect oblic în direcţie superioară şi posterioară. 10 – giri occipitales. 4 – gyrus precentralis. În porţiunea inferioară şanţul lateral prezintă un sector lărgit. 21 – gyrus frontalis inferior. 2 – gyrus frontalis superior. 18 – gyrus temporalis superior.

localizat inferior de şanţul intraparietal. Acest şanţ are o parte superioară şi una inferioară. gyrus supramarginalis. se îndreaptă posteroinferior delimitând lobulul parietal superior. Posterior de şanţul central se află lobul parietal. care se dispune posterior şi paralel cu şanţul central şi delimitează girusul postcentral. Pe faţa superolaterală a lobului parietal se observă două şanţuri: şanţul postcentral. sulcus frontalis inferior. Partea anterioară este girusul supramarginal. care împart lobul frontal în girul frontal superior. Străbătând marginea superioară a emisferei. sulcus frontalis superior. şanţul intraparietal. delimitat posterior de şanţul parietooccipital.Şanţul central porneşte de la marginea superioară (puţin de pe faţa medială). şi lobulul parietal inferior. fiind întrerupt de obicei printr-o punte. gyrus frontalis medius. oblic anteroinferior şi se termină la mică distanţă de şanţul lateral. gyrus frontalis superior. sulcus postcentralis. gyrus precentralis. dar ele pot fi şi continue. posterioară şi inferioară. coboară pe faţa superolaterală. ce se arcuieşte peste capătul posterior al şanţului lateral – 413 – . începe de la mijlocul şanţului postcentral. sulcus precentralis. sulcus parietooccipitalis. de care totdeauna este separat prin girusul arcuat. Lobulul parietal inferior are trei diviziuni: anterioară. lobulus parietalis inferior. şi şanţul frontal inferior. ce trece pe faţa medială a emisferei. girul frontal mijlociu. ce se află superior de şanţ. şi girul frontal inferior. sulcus intraparietalis. Girusul frontal superior se continuă peste marginea superioară a emisferului cu girusul frontal mediu. gyrus postcentralis. Girusul frontal inferior prin intermediul ramurilor anterioară şi ascendentă ale şanţului lateral este divizat în trei părţi: pars orbitalis. pars triangularis. ce se află inferior de ramura anterioară. gyrus frontalis inferior. gyrus frontalis medius. De la şanţul precentral pornesc două şanţuri paralele între ele – şanţul frontal superior. şi pars opercularis – zona dispusă posterior de ramura ascendentă. Anterior şi paralel cu şanţul central este prezent şanţul precentral. lobus parietalis. care limitează girusul precentral. acest şanţ continuă puţin pe faţa superolaterală. lobulus parietalis superior. zona dintre ramura anterioară şi ascendentă.

girusul angular. Porţiunea din lobul temporal ce acoperă fosa laterală a creierului formează operculul temporal. gyrus temporalis superior. Comparativ cu alţi lobi are dimensiuni mai reduse. 221). inferior de acest şanţ se găseşte girul temporal inferior. sulci temporales transversi. se află posterior de şanţul parietooccipital. gyri temporales transversi (heschl). sulcus temporalis superior. Şanţul temporal inferior. fiind străbătut de şanţuri dificil de sistematizat. rotunjită. delimitează împreună cu şanţul temporal superior girul temporal mijlociu. separate una de alta prin şanţurile temporale transversale. gyrus angularis. insula.şi postcentrală constituie operculul parietal. lobus temporalis. Lobul occipital. partea posterioară. se observă 2 – 3 circumvoluţiuni temporale transversale. Dintre acestea mai bine pronunţat este numai şanţul occipital transvers. Lobul temporal. ascunsă în adâncul şanţului lateral. operculum temporale. El este delimitat de restul scoarţei cerebrale prin şanţul circular al insulei. Lobul insulei. – 414 – . sulcus occipitalis transversus. cuprinde regiunile inferolaterale ale emisferei şi este separat de lobul frontal şi parietal prin intermediul şanţului lateral. Extremitatea sa anterioară. Pe faţa superioară a acestei circumvoluţiuni. lobus occipitalis. sulcus temporalis inferior. astfel încât pentru al vedea trebuie îndepărtate artificial buzele şanţului lateral. gyrus temporalis medius. Faţa laterală a lobului temporal prezintă două şanţuri: şanţul temporal superior. formează polul temporal. Porţiunea inferioară a lobulului parietal inferior împreună cu regiunile inferioare ale circumvoluţiilor pre. prezintă o porţiune a cortexului cerebral situată în profunzimea fosei laterale a creierului. operculum parietale. trece paralel cu şanţul lateral şi delimitează împreună girul temporal superior. conturează extremitatea posterioară a şanţului temporal superior. parietal şi temporal. sulcus circularis insulae (fig. extremitatea posterioară a căruia se numeşte pol occipital. gyrus temporalis inferior. fiind acoperită de operculii frontal.Sylvius.

7 – sulcus frontalis inferior. iar pe partea posterioară este o circumvoluţiune lungă. 15 – gyrus temporalis medius. 14 – sulcus temporalis superior. Lobul insulei: 1 – gyrus precentralis. Partea anterioară este subîmpărţită în 3 – 4 girusuri scurte.20 21 19 18 22 23 1 2 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 9 8 10 11 12 Fig. 19 – gyrus supramarginalis. – 415 – . 9 – pars orbitalis. 12 – polus temporalis. 6 – gyrus frontalis medius. Suprafaţa insulei este brăzdată de un şanţ oblic anteroinferior spre vârful lobului insulei. 8 – polus frontalis. sulcus centralis insulae. 2 – sulcus precentralis. 16 – gyrus longus insulae. şanţul central al insulei. 21 – sulcus postcentralis. 17 – polus occipitalis. 22 – gyrus postcentralis. care o împarte în partea anterioară mai mare şi partea posterioară mai mică. 3 – sulcus circularis insulae. gyrus longus insulae. 20 – sulcus intraparietalis. 4 – gyrus frontalis superior. 10 – gyri breves insulae. 23 – sulcus centralis. gyri breves insulae. 13 – gyrus temporalis superior. 5 – sulcus frontalis superior. 18 – gyrus angularis. 221. 11 – limen insulae.

rostrum. are aspect de arc care în sens anteroposterior prezintă: . D. – 416 – . gyrus dentatus. În adâncul acestui şanţ se găseşte girusul dinţat. Paralel şi mai sus de şanţul corpului calos trece şanţul cingular. sulcus hippocampalis. îngroşată şi rotungită. până la comisura albă anterioară. lamina rostralis. Sinelnikov). truncus. sulcus corporis callosi. sulcus cinguli. .rostrul. care este înconjurat pe toată circumferinţa lui de şanţul corpului calos. continuă posterior şi orizontal cu genunchiul. Faţa medială prezintă în partea ei inferioară cea mai mare formaţiune comisurală – corpul calos. Acest şanţ continuă anterior şi în jos cu şanţul hipocampului.genunchiul.spleniul. corpul callosum. extremitatea posterioară. este convex anterior şi mult mai gros. . genu. cu excepţia insulei.trunchiul. situat anterior şi superior de rostru. ce continuă posterior cu lama rostrală. situat la extremitatea anterioară şi inferioară a corpului calos. Corpul calos. splenium. 222. Relieful feţei mediale a emisferei cerebrale (după R.Faţa medială a emisferei cerebrale La formarea acestei feţe. La nivelul spleniului corpului calos şanţul cingular con- Fig. participă toţi lobii emisferei. prin care este despărţit de restul feţei mediale a emisferei. .

Între şanţul corpului calos şi şanţul cingular se află girul cingular. Între segmentul ascendent al şanţului cingular şi şanţul parietooccipital se delimitează precuneusul. istmul şi girul parahipocampic formează girul fornicat. gyrus fornicatus. care coboară puţin şi pe faţa medială a emisferei: . este divizată în două regiuni de extremitatea superioară a şanţului central. – 417 – . precuneus.regiunea situată anterior de acest şanţ se numeşte gir frontal medial. Porţiunea feţei mediale a emisferei. lobulus paracentralis. Faţa inferioară a emisferelor cerebrale Faţa inferioară a emisferelor are un relief foarte complicat (fig. cuneus. şi şanţul calcarin.regiunea situată posterior. şanţul parietooccipital. gyrus cinguli. dispusă anterior. de formă patrulateră. care au traiect către medial şi fuzionează aparent sub spleniusul corpului calos. Această faţă este împărţită de partea iniţială a şanţului lateral Sylvius într-o parte mai mică. gyrus frontalis medialis. sulcus calcarinus. Regiunea posterioară a feţei mediale este străbătută de două şanţuri relativ adânci. . Girul cingular începe sub rostrul corpului calos. temporal şi occipital. denumită istmul girului cingular. într-un şanţ unic ce reprezintă limita inferioară a istmului girului cingular. înconjoară faţa superioară a corpului calos şi ajunge să se continue posterior cu girul parahipocampic. prin intermediul unei regiuni îngustate.tinuă cu şanţul subparietal. situată posterior de spleniul corpului calos. Între şanţul calcarin şi cel parietooccipital se delimitează cuneusul. este reprezentată de lobulul paracentral. 223) şi este formată de feţele respective ale lobilor: frontal (regiunea orbitală). localizat pe faţa medială a lobului parietal. situată superior de şanţul cingular. Girusul cingular. care are aspectul unui triunghi cu apexul orientat spre punctul de confluere a şanţurilor delimitante şi corespunde feţei mediale a lobului occipital. şi o parte mai mare. dispusă posterior. care înconjoară şanţul central. isthmus gyri cinguli. sulcus parietooccipitalis. sulcus subparietalis.

17 – splenium corporis callosi. 223. 2 – polus frontalis. 25 – corpus geniculatum mediale. 20 – sulcus parietooccipitalis. Relieful feţei inferioare a encefalului: 1 – fissura longitudinalis cerebri. 9 – corpus mamillare. 35 – gyri orbitales. 13 – gyrus occipitotemporalis lateralis. 5 – polus temporalis. 28 – sulcus collateralis. 29 – sulcus temporalis inferior. 3 – bulbus olfactorius. 12 – sulcus hippocampi. 21 – polus occipitalis. 26 – corpus geniculatum laterale. – 418 – . 23 – sulcus calcarinus. 32 – tuber cinereum. 10 – substanţa perforata posterior. 24 – nucleus ruber. 16 – colliculus superior. 15 – aquaeductus cerebri.35 33 32 31 30 29 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 28 27 26 25 24 23 22 16 17 19 20 18 21 Fig. 11 – crus cerebri. 33 . 31 – tractus opticus. 22 – cuneus. opticus. 7 – chiasma opticum. 19 – gyrus cinguli.striae olfactoria. 27 – sulcus occipitotemporalis. 14 – tegmentum. 6 – uncus gyri hippocampi. 34 – trigonum olfactorium. 18 – gyrus occipitotemporalis medialis. 30 – substanţa nigra. 4 – n. 8 – infundibulum.

cortex cerebri. Din ultima porţiune a şanţului colateral se desprinde şanţul rinal. cu o direcţie anteroposterioară. grosime între – 419 – . nucleii bazali şi ventriculele laterale. gyrus lingualis. girii orbitali. de care este despărţit prin girul lingual. precum şi în integrarea părţilor organismului într-un tot unitar. Are o suprafaţă de 2200 cm2. Arhitectura emisferelor cerebrale Emisferele cerebrale sunt constituite din următoarele formaţiuni: scoarţa cerebrală.şanţul occipitotemporal. se orientează anterior paralel cu şanţul calcarin. sulci orbitales. înconjurând extremitatea anterioară a girului parahipocampic. se dispune la suprafaţa emisferelor cerebrale ca un strat de substanţă cenuşie.Partea anterioară. reprezintă faţa inferioară a lobului frontal şi întruneşte următoarele elemente: şanţul olfactiv. numită uncus. şanţul olfactiv este ocupat de bulbul olfactiv. pallium. sulcus olfactorius. Partea posterioară corespunde feţelor inferioare ale lobilor temporal şi occipital şi prezintă următoarele elemente: şanţul colateral. ce reprezintă o continuarea occipitală a girusului parahipocampal. care sunt instabili. tractus olfactorius. Scoarţa cerebrală. care se găsesc lateral de girul drept şi şanţul olfactiv delimitaţi de sulcii orbitali. gyri occipitotemporalis medialis et lateralis. sulcus collateralis. care se îndreaptă spre polul temporal. uncus. numită pallium. gyrus rectus. locul celor mai complexe funcţii de relaţie cu mediul înconjurător. unde delimitează medial girul parahipocampic. tractul olfactiv. gyrus parahippocampalis. bulbus olfactorius. este sediul conştiinţei şi al limbajului. substanţa albă. separă girii occipitotemporali medial şi lateral. Cortexul cerebral atinge cea mai mare dezvoltare la om. numită şi regiunea orbitală. sulcus occipitotemporalis. . şanţul colateral trece apoi pe faţa inferioară a lobului temporal. după care se arcuieşte spre medial. sau manta. cu care delimitează girul drept. fiind paralel cu marginea medială a lobului frontal. gyri orbitales. care are rolul principal în integrarea organismului în condiţiile mediului. se află lateral şi este paralel cu şanţul colateral. porneşte de pe polul occipital. sulcus rhinalis.

care uneori poate fi antrenat în activităţi ale arhicortexului. fibre nervoase. care pătrund printre nevroglii. Cortexul cerebral uman este divizat din punct de vedere filogenetic în două părţi: arhipalliumul şi neopalliumul. Paleocortexul este situat la baza emisferelor cerebrale şi este asociat cu sistemul olfactiv. ce este alcătuită din: neuroni de tipuri. Arhipalliumul. Controlul arhicortexului este asigurat de neocortex. în timp ce arhicortexul. este constituit dintr-o parte străveche. arhicortexul. 224). motivate spre atingerea unui scop. Aici este sediul vieţii psihice a fiecărui individ. având rol în comportamentul general şi al vieţii instinctive. forme şi mărimi diferite. neuronii pot fi grupaţi în două subdiviziuni: celule piramidale şi celule nepiramidale sau granulare. examinat microscopic. constituie formaţiunea hipocampică. se poate vorbi de o citoarhitectonică pentru modul de aranjare în straturi orizontale ale corpilor celulari. neocortexul este locul de terminaţie ale căilor senzitivo-senzoriale şi locul de origine pentru căile motorii voluntare şi automate. realizarea automată a unor acţiuni dirijate. la rândul său. iar neopalliumul este reprezentat de neocortex. neocortexul este cel mai nou pe scara evoluţiei şi constituie aproximativ 90% din totalul cortexului cerebral. locul de elaborare a fenomenelor motorii şi senzoriale conştiente care în ansamblu formează aşa-numita viaţă individuală. prezintă o dispoziţie în straturi suprapuse ale corpilor celulari şi fibrelor de substanţă albă (fig. nevroglii şi vase sangvine. Cortexul cerebral nu constituie o pătură omogenă. când acest control se pierde pentru un timp. neocortexul. Atât paleocortexul cât şi arhicortexul sunt părţi ale sistemului limbic.2 şi 5 mm şi cuprinde zeci de miliarde de neuroni. Cea mai groasă este scoarţa din regiunea superioară a circumvoluţiilor precentrală. postcentrală şi a lobulului paracentral. Divizarea neocortexului în arii (zone) funcţionale bazate pe citoarhitectonică propusă de K. Astfel. la om. precum şi locul zonelor de asociaţie care domină net în suprafaţă în comparaţie cu primele două. cel mai vechi filogenetic. Arhipalliumul este dotat cu memorie genetică. – 420 – . Brodman.

(după F. iar ultima împarte substanţa cenuşie în coloane celulare verticale existente în toţi lobii cerebrali.care a evidenţiat 53 de arii citoarhitectonice. dar aceasta rămâne valabilă până la elaborarea altor hărţi corticale. 224. Golgi Nissl Weigert Fig. Straturile cortexului cerebral obţinute după coloraţii Golgi. devine din ce în ce mai discutabilă pe măsură ce investigarea funcţiilor cortexului progresează. Nissl şi Weigert (de sus în jos – straturile I-V). Prima împarte substanţa cenuşie în straturi histologice. Scoarţa în structura sa prezintă o dublă laminare: orizontală şi verticală. Sido). – 421 – . cu excepţia lobului frontal. observate microscopic.

3. Stratul piramidal extern este constituit din celule piramidale mici. precum şi celule piramidale mici şi reprezintă unul din sediile sensibilităţii. Stratul molecular sau plexiform. unităţile verticale alcătuite din lanţurile scurte neuronale se întrepătrund şi sunt legate unele de altele prin sisteme neuronale orizontale situate în toate straturile. Fiecare coloană ocupă toată grosimea pe suprafaţa acesteia. Aici se află multe fibre nervoase. aşezate în păturile mai profunde. Aşadar. asociaţie şi eferente. primeşte aferente corticale şi trimite răspunsuri prin prelungirile neuronilor afectori. Este stratul unde se fac legăturile complexe ale prelungirilor celulelor nervoase din diferite straturi subiacente. 2. format din celule granulare. – 422 – . se află în raport cu pia mater şi este alcătuit din neuroglii. dar în special în stratul i.Deşi neuronii cortexului sunt aranjaţi în şase straturi orientate paralel cu suprafaţa. care formează o pătură de protecţie pentru straturile mai profunde. De la suprafaţă spre profunzime aceste straturi sau lame sunt următoarele: 1. care poate fi activat prin intermediul sinapselor. neuronii sunt dispuşi paralel cu suprafaţa cortexului în şase straturi orizontale. fie dendritele unor celule nervoase. scoarţa prezintă un sistem funcţional unitar alcătuit din lanţuri sinaptice verticale multiple în formă de coloane. mijlocii şi mari. care reprezintă fie prelungirile axonice ale micilor celule nervoase din această pătură. fiecare lanţ constituind o unitate funcţională. coloanele verticale sunt organizate în grupuri neuronale orientate perpendicular pe suprafaţă. deoarece fiecare şir conţine toate elementele necesare pentru realizarea unui circuit complet – aferente. Coloanele celulare verticale conţin mii de neuronii interconectaţi în direcţie verticală şi sunt privite ca unităţi funcţionale. Acest strat este unul din sediile motricităţii. primind fibre de la nucleii talamici specifici. Aceste circuite mai mult sau mai puţin complicate au ca funcţie transmiterea influxului nervos aferent la neuronul eferent. şi din puţine celule nervoase foarte mici. Stratul granular extern.

Zonele senzitive sunt regiunile corticale care recepţionează excitaţiile tactile. 5. Axonii celulelor fusiforme formează fibre de proiecţie şi asociaţie. olfactive. trecând şi în lobul frontal. în special fibre arciforme scurte pentru girusurile apropiate. Zonele senzoriale sunt regiunile corticale care recepţionează excitaţiile auditive. Straturile cu celule piramidale mijlocii. Ele formează: . trimiţând impulsuri către periferie.zona senzorială auditivă. în girul central posterior. în girul central anterior.4. Celulele granulare şi piramidale mici primesc excitaţii de la organele de simţ. gigantice. format din celule nervoase mici. numeroşi axoni ai celulelor piramidale mici întră în structura corpului calos ca fibre comisurale. mari şi gigantice sunt considerate ca straturi cu celule nervoase motorii. de durere. pe faţa externă. cu subtipuri granular şi agranular sau piramidal. 6. primind fibre de la nucleii talamici nespecifici. Deoarece în unele regiuni predomină straturile granulare. Stratul multiform este format din celule nervoase fusiforme. temperatură şi mio-artro-kinetice. Celulele granulare sunt în număr mare în toate ariile corticale. După caracterele diferitor câmpuri neurocorticale se pot identifica diferite tipuri de neocortex. fiind sediul sensibilităţii. Axonii acestor celule întră în substanţa albă. Acolo unde sunt prezente cele şase straturi. reprezintă cel de-al doilea sediu al sensibilităţii. părţi caracterizate ca neocortex heterotopic. Stratul granular intern. – 423 – . localizată în lobul temporal. iar în altele cele piramidale. în mod special în ariile senzoriale şi de asociaţie. Acest strat nu are limite bine definite faţă de substanţa albă subiacentă. zone senzoriale. formează neocortexul homotipic. în timp ce în alte locuri lipsesc unele pături. constituind sediul motricităţii. Stratul piramidal intern este format dintr-un mare număr de celule piramidale mari. în neocortex deosebim: zone senzitive. polimorfe şi triunghiulare. celule Beţ. zone motorii şi zone de asociere. îndeosebi sub forma fibrelor de proiecţie spre straturile subcorticale şi mai puţin ca fibre de asociaţie. gustative şi vizuale. Aceste regiuni se află posterior de şanţul central Rolando.

Zonele de asociere sunt regiunile corticale alcătuite din celule mici care au rolul de a stabili legătura între diferite arii corticale. se explică nu prin faptul că acest centru ar conduce funcţia respectivă. P. Aceasta înseamnă că. în regiunea girului central posterior. ceea ce determină schimbarea unei anumite stări funcţionale a scoarţei. de unde descind unele fascicule extrapiramidale (pentru reglarea tonusului muscular şi a mişcărilor mai puţin fine. şi o zonă premotorie. Ele se află în lobul frontal. care se deosebesc între ele atât prin structura lor. de unde pornesc căile piramidale. unde o zonă motorie este localizată în girul central anterior. ceea ce caracterizează scoarţa cerebrală este interdependenţa funcţională a diferitelor ei centri. cât şi prin funcţia pe care o îndeplinesc. mai nediferenţiate).zona senzorială olfactivă. ci prin faptul că dispariţia lui schimbă anumite raporturi dintre ceilalţi centri din scoarţă. scoarţa cerebrală funcţionează ca un tot unitar. prin distrugerea anumitor arii sau centri. Pavlov admite existenţa unor centri care au o anumită specializare în analizarea anumitor excitaţii. mari şi gigantice Beţ. i. situată în lobul occipital. În toate aceste zone predomină straturile granulare. al cărei diferite părţi se integrează într-un anumit fel. Pierderea unor funcţii.. de o parte şi de alta a scizurii calcarine. numite arii. în stare normală. – 424 – . numeroase cercetări au demonstrat că în interiorul zonelor pot fi identificate regiuni. dar care nu au exclusivitate în determinarea funcţiilor.zona senzorială gustativă. . dispusă în faţa zonei motorii. . situată pe faţa internă a lobului temporal şi faţa inferioară a lobului frontal. Zonele motorii sunt regiunile corticale în care predomină celulele piramidale mijlocii. În concepţia lui Pavlov. localizată în vecinătatea zonei olfactive.zona senzorială vizuală.

Elementele dispersate sunt distribuite printre aceşti nuclei şi aparţin segmentelor corticale adiacente ale analizatorilor. 2 5 6 3 4 10 7 8 a 9 13 11 12 14 15 b 16 3 4 1 Fig. scoarţa cerebrală a fost divizată în arii corticale. b – vedere pe faţa medială. La nivelul scoarţei cerebrale. 226). P. Mitchell): a – vedere pe faţa superolaterală. Pavlov a demonstrat că aria corticală a oricărui analizator nu reprezintă vre-o zonă cu limite precise de demarcaţie. – 425 – . În caz de distrugere a nucleului. se găsesc arii sau câmpuri corticale cu funcţii bine stabilite (fig. sinteza şi integrarea funcţiilor la nivelul cel mai înalt. A. Mitchell (1953). 225 este dată harta acestor arii după G.Principalele arii funcţionale ale scoarţei emisferelor mari După caracteristicile cito. deoarece în cortexul cerebral sunt nuclei şi elemente dispersate. 225. În fig. i. În cadrul nucleului au loc analiza. Câmpurile corticale (după G. existenţa elementelor dispersate asigură posibilitatea compensării parţiale a funcţiei lezate.şi mieloarhitectonice. din punct de vedere funcţional şi corespunzător arhitecturii sale microscopice. A.

15 – centrul analizatorului gustativ. iar capul spre extremitatea in– 426 – . Localizarea funcţiilor în scoarţa emisferelor mari (după V. Nucleul analizatorului motor se află în zona motoare a cortexului – girul precentral (ariile 4 şi 6) şi lobul paracentral de pe suprafaţa medială a emisferei bogate în celule piramidale mari (Beţ). 10 – centrul praxiei.Fig. b – faţa medială. 7 – centrul analizatorului auditiv. 1 – nucleul analizatorului motor ce asigură funcţia de deviere conjugată a capului şi ochilor în sens a opus. 13 – centrul asociativ al analizatorului vizual. 12 – centrul lexic. El reprezintă zona de integrare a motalităţii corpului. 6 – centrul cortical al recepţiei viscerale. Centrii de comandă a mişcărilor segmentelor corpului sunt reprezentaţi pe aceste arii în sens răsturnat: cel al membrelor inferioare în sus. 14 – centrul analizatorului olfactiv. 226. 2 – centrul analizatorului motor al vorbirii în scris. 5 – centrul vorbirii articulate. 8 – centrul analizatorului vestibular. 3 – centrul analizatorului motor. 16 – centrul de proiecţie a analizatorului vizual. Turaghin): a – faţa superolaterală. după care urmează trunchiul şi inferior membrele superioare.V. 9 – centrul analizatorului b auditiv. 4 – centrul sensibilităţii generale. 11 – centrul steriognoziei. de la el plecând majoritatea fibrelor tractului corticospinal şi corticobulbar. 1.

ariile 8 şi 6. Lezarea lor produce tulburări de sensibilitate. laringelui şi cei ai faringelui au legături cu zonele motoare din ambele emisfere. concentrate pentru un anumit scop. 3. doloră) şi proprioceptive se află în girusul postcentral. care vin spre cortexul cerebral. aria 40. Lezarea – 427 – . şi în lobul parietal superior. Nucleul analizatorului motor. în comparaţie cu celelalte segmente. iar la cei stângaci în emisfera dreaptă. rolul funcţional al căruia constă în realizarea sintezei tuturor mişcărilor compuse şi combinate. zona motoare din fiecare emisferă e legată cu muşchii scheletici din partea opusă a corpului. Nucleul analizatorului sensibilităţii de recunoaştere a obiectelor prin pipăit – stereognozia. 3. 5. Distrugerea acestei arii conduce la lipsa de coordonare a mişcărilor complexe şi nu dă paralizii. În consecinţă. 4. Acest nucleu este unilateral şi la dreptaci se află în emisfera stângă. aşa-numita zonă premotoare. Căile conductoare. adică pierderea capacităţii de a efectua mişcări compuse şi complicate. iar muşchii membrelor sunt uniţi numai cu o singură emisferă. se află în girusul supramarginal. orientate spre atingerea unui scop definit. dar numai apraxie. se află în lobul parietal superior. 2.ferioară a girului precentral. O întindere mare o au centrii mişcărilor policelui şi limbii. se intersectează la nivelul diverselor segmente ale măduvei spinării şi la nivelul bulbului rahidian. tactilă. cu sensibilitatea membrelor inferioare în partea superioară a ariei. ariile 5 şi 7. muşchii trunchiului. 2. masticaţia. se află în porţiunea posterioară a girului frontal mediu. deglutiţia. mişcările opuse ale trunchiului şi extremităţilor. Deoarece căile piramidale ce pornesc de la celulele piramidale mari se încrucişează la nivelul trunchiului cerebral (calea corticonucleară) sau la nivelul segmentelor medulare (calea corticospinală). iar cea a capului în partea inferioară. Nucleul analizatorului cortical al sensibilităţii generale (termică. ariile 1. Lezarea ariei 40 nu provoacă paralizii. girusurile postcentrale ale fiecărei emisfere sunt unite de jumătăţile contrlaterale ale corpului. Ariile motoare de asociere. Aceste arii au aceeaşi proiecţie răsturnată ca şi motilitatea. coordonând mişcările complexe. ca mişcarea conjugată a capului şi ochilor.

42. Deci. pe de o parte. în regiunea uncusului şi parţial în regiunea hipocampului (aria 11). iar pe de altă parte între aceştia şi alţi neuroni de la diferite niveluri ale encefalului. Între centrul senzorial gustativ şi cel olfactiv sunt legături strânse. În scoarţa cerebrală. Nucleul analizatorului auditiv se află în porţiunea medie a girului temporal superior din profunzimea şanţului lateral dotată cu girii transverşi heschl. – 428 – . Legăturile dintre diferitele straturi ale scoarţei se măresc şi prin faptul că dendritele şi axonii celulelor nervoase de aici trimit colaterale în direcţie orizontală. Nucleul analizatorului gustativ se află în girusul postcentral. de aceea o leziune unilaterală în aria auditivă nu conduce la pierderea semnificativă a auzului datorită bilaterismului căilor auditive. pe lângă neuronii senzitivi şi neuronii motori. formând plexuri. pierderea simţului gustativ. alte tipuri de sensibilitate generală rămânând intacte. aria 43. 8. legături între neuronii senzitivi şi cei motori din scoarţă. 19. 9. 18. care au originea în diferite straturi ale scoarţei. numai la o lezare bilaterală a nucleului analizatorului vizual survine o cecitate corticală totală. ariile 41. Nucleul analizatorului olfactiv este localizat pe faţa inferioară a lobului temporal. În centrul analizatorului din emisfera stângă sunt proiectaţi receptorii jumătăţii laterale a ochiului stâng şi ai jumătăţii mediale a ochiului drept. ceea ce îi face să se influenţeze unul pe altul. Lezarea bilaterală a nucleului provoacă surditate totală. O leziune în această arie conduce la anestezie gustativă controlaterală. 6. pe hipocamp şi în partea anterioară a operculului parietal. se găseşte un număr mare de neuroni de asociere. numărul neuronilor de asociere este mult mai mare decât al neuronilor senzitivi şi motori. 52. Spre acest nucleu vin căi conductoare de la receptorii din ambele părţi. care au rolul de a stabili. Datorită acestor conexiuni scoarţa cerebrală se prezintă ca o unitate funcţională. ariile 17.acestui centru va conduce la pierderea funcţiei de a recunoaşte obiectele prin pipăit. 7. Nucleul analizatorului vizual se află pe girii ce delimitează şanţul calcarin de pe faţa medială a lobului occipital.

fapt ce se va reflecta şi în reorganizarea dominaţiei emisferei drepte. Ele au o activitatea complexă integrativă. interemisferice comisurale. Funcţiile superioare. putând fi influenţată şi prin educaţie. Lezarea ariilor asociative conduce la tulburări în ce priveşte relaţiile spaţiale cu mediul înconjurător. Limbajul este reprezentat în emisfera stângă – 429 – . Ei constituie un fel de centrală de legătură între centrii motori şi senzoriali de pe toată scoarţa cerebrală. altele se formează în timpul vieţii şi au caracter temporar. De exemplu. fără ajutorul altor simţuri sau la tulburări praxice. Organizarea mişcărilor are un caracter de dominantă în emisfera stângă la dreptaci şi invers la stângaci. precum gândirea analitică. în special sub aspect funcţional. nici funcţional. ce conţine centrii înţelegerii şi producerii limbajului. Din gruparea neuronilor de asociere rezultă şi formarea centrilor corticali de asociere. este numită emisferă dominantă. emisfera dreaptă poate prelua integral funcţiile acesteia. existenţa conexiunilor intracorticale scurte şi lungi. Ca urmare a acestei observaţii a apărut concepţia de emisferă dominantă. la forme de agnozie. în primul rând. intra. Dominaţia este un caracter ereditar. dar nu poate executa. imposibilitatea recunoaşterii obiectelor şi situaţiilor. orientarea spaţială şi abilităţile artistice şi muzicale sunt funcţii ale unei singure emisfere. nu poate reproduce o figură simplă geometrică. existând funcţii care nu sunt reprezentate în ambele emisfere. Cu toate că la prima vedere cele două emisfere par simetrice ca formă şi dimensiuni.În ea întâlnim două feluri de legături: unele există din naştere şi au caracter definitiv. Ariile de asociaţie nu sunt nici motorii. a formei şi dimensiunilor prin examinare tactilă. dar împreună cu aria specifică funcţionează ca un tot unitar.şi interareale. dacă un dreptaci îşi pierde membrul superior drept. nici senzitive. apare bâlbâiala. Emisfera. În cazul lipsei de dominanţă a unei emisfere. Dacă emisfera stângă este scoasă din funcţie. înţelegerea limbajului şi producerea gândirii emoţionale şi intuitive. Termenul de arie asociativă evocă. care ţine sub control membrul superior stâng. Bolnavul ştie ce trebuie să facă. în realitate ele nu sunt strict identice nici morfologic. cu condiţia ca accidentul să se producă până la vârsta de 12 ani. în special limbajul. va fi nevoit să devină stângaci.

la un procent mai mare de subiecţi: mai mult de 95% dintre persoanele ce utilizează cu precădere mâna dreaptă şi aproximativ 75% dintre subiecţii ce utilizează cu precădere mâna stângă. cuvinte. partea superioară a tubului digestiv (cavitatea bucală. rezonatorii (sinusurile) sunt coordonaţi în actul vorbirii de către centrii corticali ce formează poligonul vorbirii a lui Pierre Marie (fig. MV – centrul motor al vorbirii sau al lui Broca (anartrie – incapacitatea patologică de a articula cuvintele). Alături de dominanţa limbajului. 227). efectuarea calculelor şi verbalizarea. buzele. Aparatul fonator. excelează în gândirea emoţională. propoziţii care au ca scop transmiterea de informaţii dintre oameni. precum desenatul şi compunerea muzicii. silabe. iCV – centrul înţelegerii cuvintelor vorbite (surditate verbală). în calităţile artistice. dinţii. precum gândirea analitică. iCS – centrul înţelegerii cuvintelor scrise (cecitate verbală – pierdere a capacităţii de a citi sau de a înţelege sensul limbajului scris). în general cea dreaptă. limba. faringele). percepţia spaţială şi. – 430 – . Emisfera nondominantă. emanate din gândire – trecerea de la gând la exprimarea orală a acestuia şi invers. Limbajul articulat. format din organe ale sistemului respirator. Centrii limbajului articulat şi diferite tipuri de afazii: MS – centrul motor al cuvintelor scrise a cărui lezare evoluează cu agrafie. probabil. caracteristica esenţială ce deosebeşte omul de animale. emisfera stângă excelează în procesele intelectuale. este format din litere. recunoaşterea feţelor. 227. MS M V ICV ICS Fig.

El este conexionat în ambele sensuri cu nucleii talamici. hipocamp. unde se face analiza şi interpretarea senzaţiilor auditive şi integrarea lor în percepţii complexe. Se consideră că ariile 9. cuvântul este perceput ca un vuet şi nu are nici o semnificaţie. Lezarea acestui centru conduce la afazie motoare. care împreună formează creierul visceral. ariile 40 şi 39.Centrul înţelegerii cuvintelor scrise se află în girusul parietal inferior. Dacă acest centru este lezat. sunt doi: . aria 44 sau centrul Broca (de la numele fiziologului francez care l-a descoperit). al mişcărilor personale specifice fiecărui indi– 431 – . 29. individul nu mai poate articula cuvintele. însă nu poate vorbi. 24. 26.Centrul înţelegerii cuvintelor vorbite se află în girusul temporal superior al emisferei dominante. uncus. Acest centru conduce mişcările necesare pentru a pronunţa cuvintele şi a le face să se succedă într-o anumită ordine. este sediul personalităţii umane.Centrii de asociere sunt de două feluri: motori şi senzoriali. Centrul motor al limbajului scris se află tot în lobul frontal al emisferei dominante. Vorbirea este una din cele mai complexe forme de activitate a scoarţei cerebrale. al creaţiei. Dintre centrii de asociere motori cităm: centrul motor al limbajului vorbit şi centrul motor al limbajului scris. Ariile vegetative 23. 10 şi 11 de la nivelul lobului frontal reprezintă formaţiuni ale intelegenţei umane şi ale integrării sentimentelor de stăpânire a emoţiilor. individul înţelege tot ce i se spune. 10. Lezarea acestui centru conduce la imposibilitatea înţelegerii cuvintelor auzite. aria 40. insulă. anterior de centrul motor al mâinii şi degetelor. în extremitatea posterioară a girusului frontal mijlociu. 30 şi 33 sunt localizate pe faţa inferioară şi medială a lobilor frontali şi anume: în girii orbitali. Centrii senzoriali. individul nu înţelege cuvintele scrise. pentru el acestea nu reprezintă decât nişte pete întunecate. Lobul frontal. 27. . mai dezvoltat la om. Centrul motor al limbajului vorbit este situat în porţiunea inferioară a girusului precentral al emisferei dominante (locul de proiecţie a capului şi gâtului). hipotalamici şi porţiunea olfactivă a sistemului limbic. la fel. aria 22 (aria Wernike). inteligenţiei. 11. Lezarea lor pot produce tulburări de comportare. Lezarea acestui centru conduce la tulburări în executarea scrisului – agrafie. cingular.

20 – commissura anterior. substanţa cenuşie nu este dispusă numai la suprafaţa lor. – 432 – . 229). 19 – capsula externa. analiză.15 8 campus. sinteză etc. activând în strânsă legătură cu ceilalţi centri. 45 2 – crus anterius capsu6 lae internae. 18 – crus posterior capsulae internae. ci în strânsă corelaţie. Centrii verticali cu localizarea lor în ariile descrise mai sus nu funcţionează izolat.19 18 culus tertius. 10 – sulcus calcarinus. 12 – calcar 9 13 avis. 11 15 – pulvinar. Pavlov). 3 – ventri.14 sencephali. 13 – radiatio optica. formând nucleii bazali. 4 – globus 17 pallidus. la baza encefalului.corpus geniculatum mediale.16 cleus ruber. 16 . extrem de complex (i. Secţiune ori1 zontală prin encefal. Scoarţa cerebrală reprezintă din punct de vedere funcţional un sistem dinamic. 5 – putamen. 228. sau nucleii subcorticali. 11 – cerebellum (vermis). nuclei basales. 2 20 Nucleii bazali: 3 1 – caput nuclei caudati. 8 – hippo. ci se găseşte şi în profunzimea substanţei albe. reprezentaţi prin: corpul striat. 7 6 – claustrum. 17 – nucleus subthalamicus. 7 – nu. al emoţiilor estetice şi sentimentelor. având la bază mecanismele intime de excitaţie. Fig. 9 – tectum me. 10 12 14 – fimbria hippocampi. Nucleii bazali şi substanţa albă a telencefalului În emisferele cerebrale. inhibiţie.vid. 228. nucleul amigdalian şi claustrul (fig.

16 – laminae septi pellucidi. 229. nucleul caudat este format din cap. 13 – rostrum corporis callosi. 10 – gyri orbitales. 8 – area subcalosa. 5 – nucleus lentiformis. nucleus caudatus. caput nuclei caudati. 11 – tractus olfactorius. 4 – capsula interna. 17 – lobus frontalis. 15 – capsula externa. 3 – caput nuclei caudati. reprezentată de nucleul caudat şi nucleul lenticular. situat lateral şi superior de talamus. paraventricular. 6 – sulcus lateralis. Nucleul caudat. corp şi coadă. are forma unei virgule. are o lungime de 10 – 11 cm. El este apropiat de cel de partea opusă de care este separat prin septul pelucid. Fiind situat în lobul frontal al emisferei. corpus striatum. 11 Corpul striat. reprezintă extremitatea cea mai voluminoasă a nucleului şi proemină în cornul frontal al ventriculului lateral. care seamănă cu o coadă. 7 – insula.16 17 12 3 15 14 13 4 5 6 7 8 9 12 10 Fig. este o masă de substanţă cenuşie localizată în centrul emisferelor cerebrale. Secţiune frontală prin encefal la nivelul părţii anterioare a septului pelucid: 1 – cavum septi pellucidi. numele de caudat ţine de forma sa. capul nucleului caudat se învecinează inferior cu substanţa perforată – 433 – . Capul nucleului caudat. 2 – radiatio corporis callosi. 9 – lobus temporalis. 14 – claustrum. 12 – sulcus olfactorius.

partea posterioară a capului nucleului se îngustează şi continuă cu corpul nucleului caudat. reprezintă extremitatea posterioară subţiată a nucleului caudat. Aceste prelungiri dau aspect striat complexului lenticulo-caudat. cauda nuclei caudati. Pe toată lungimea sa nucleul caudat trimite prelungiri care traversează capsula internă şi sfârşesc în nucleul lenticular. care împarte globus pallidus în două părţi: una laterală – globus pallidus lateralis. nucleul lentiform este divizat în trei porţiuni prin intermediul a două lamele de substanţă albă: o parte laterală – putamen. Lateral de capul nucleului caudat se află o fâşie de substanţă albă – braţul anterior al capsulei interne. are formă de piramidă cu baza situată inferior ce corespunde cozii nucleului caudat. Cele două lame de substanţă albă sunt: lama medulară externă. şi lama medulară internă. nucleus lentiformis. faţă de care este situat lateral. care separă putamenul de globus pallidus. Faţa inferioară a nucleului lentiform aderă la substanţa perforată anterioară şi se fuzionează cu nucleul caudat prin zone subţiri de substanţă cenuşie ce se întind de-a lungul braţului anterior al capsulei interne. lamina medullaris interna. şi alta medială – globus pallidus medialis.anterioară. La nivelul orificiului interventricular Monroe. La acest nivel coada este unită cu nucleul amigdalian. şi două părţi mediale – globus pallidus. substantia perforata anterior. corpus nuclei caudati. Nucleul lentiform. care participă la formarea tavanului cornului inferior (temporal) al ventriculului lateral. Capsula internă îl separă de talamus şi nucleul caudat. Corpul e separat de talamus printr-o bandeletă de substanţă albă – stria terminală. – 434 – . care-l separă de nucleul lentiform. la nivelul căreia se uneşte cu nucleul lentiform. De talamus nucleul caudat e separat printr-o fâşie de substanţă albă – genunchiul capsulei interne. fapt care a adus acestui complex numele de corp striat. Coada nucleului caudat. stria terminalis. lamina medullaris externa. care se află în profunzimea lobului parietal şi formează planşeul porţiunii centrale a ventriculului lateral.

fie că pornesc din scoarţă spre aceste regiuni. Dorsal el fuzionează cu coada nucleului caudat. de care este separat prin intermediul capsulei externe. capsula internă. în aproprierea polului său. capsula extrema. formată din globus pallidum. o formaţiune mai veche. crus anterior. între capul nucleului caudat şi nucleul lentiform. crus posterior. este situat în profunzimea lobului temporal. – 435 – . 230). are formă de unghi diedru cu deschiderea laterală în care pătrunde nucleul lentiform (fig. Substanţa albă a emisferelor cerebrale este formată din trei sisteme de fibre nervoase: de proiecţie. corpus amygdaloideum. formaţiune filogenetic mai nouă. fie că se termină în scoarţă. claustrum. şi nucleul lentiform. este o lamelă de substanţă cenuşie situată între insulă. În plan orizontal. unde se întâlnesc cele două braţe. măduva spinării). între talamus şi nucleul lenticular. Ele converg spre talamus şi corpul striat. şi genunchiul capsulei interne. formată din nucleul caudat şi putamen. Fasciculele de proiecţie realizează legătura între cortex şi etajele subiacente (talamus. de care este despărţit prin capsula extremă. trunchiul cerebral. capsula interna. cerebel. nucleii bazali. lângă pereţii medial şi superior al cornului inferior al ventriculului lateral. Corpul amigdalian. genu capsulae internae. venind din aceste regiuni. paleostriatum. paleostriatul. situat între nucleul caudat. capsula externa. comisurale şi de asociaţie.Filogenetic şi funcţional corpul striat este împărţit în: neostriatul. Este divizată într-un braţ anterior. neostriatum. talamus şi nucleul lentiform. Fibrele de proiecţie separă nucleul caudat şi talamusul de nucleul lentiform şi participă la formarea capsulei interne. formând coroana radiată. şi un braţ posterior. Claustrul.

frontothalamicus. g – tractus parietooccipitopontinus. 4 – capsula externa. de la talamus la scoarţa lobului frontal. Braţul posterior conţine fibre cortico-spinale dispuse în trei fascicule în următoarea succesiune dinspre anterior spre posterior: . 5 – capsula extrema. 10 – caput nuclei caudati. d – fibrae corticospinales. BnA). – 436 – . Capsula internă. 8 – thalamus. Braţul anterior al capsulei interne serveşte exclusiv conexiunile lobului frontal. corticonuclearis. Genunchiul este format din fibre cortico-nucleare care ajung la nucleii de origine ai nervilor cranieni. 6 – cortex insulae. 230. e – fibrae thalamoparietales.1 2 3 4 d e 5 f 6 g h i 7 10 c 9 b a Fig. Prin el trec fibrele fronto-pontine şi fibrele talamocorticale. b – tractus frontopontinus. 3 – claustrum. 7 – crus posterius capsulae internae. h – radiatio acustica. 9 – genu capsulae internae.fasciculul pentru membrul superior. 2 – nucleus lentiformis. a – radiationes thalamicae anteriores (tr. c – tr. Schema dislocării căilor de conducere: 1 – crus anterius capsulae internae. f – fibrae corticothalamicae. i – radiatio optica.

231). comisura posterioară. genus corporis callosi. ve2 dere superioară: 1 – genus corporis callosi. 1 Fig. 7 Corpul calos este format din câteva milioane de fibre care leagă între ele puncte simetrice sau asimetrice de – 437 – 8 . Corpul calos. care se continuă cu o parte subţiată. 8 – splenium corporis callosi. Corpul calos. acoperit de lobii occipital. Braţul posterior conţine de asemenea şi fibre cortico-pontine (cu originea în câmpurile 4 şi 6) şi cortico-bulbare. mai voluminoasă spleniumul corpului calos. 222. şi alta posterioară. rostrum corporis callosi. fiind o lamă de substanţă albă ce formează tavanul ventriculilor laterali. 7 – for6 ceps major (occipitalis). corpus callosum. numită genunchiul corpului calos. fornix. 5 6 – striae longitudinalis lateralis indussi grisei. splenium corporis callosi (fig. truncus corpori callosi. 231. Fasciculele comisurale reprezintă fibrele ce fac legătura între cele două emisfere cerebrale şi sunt reprezentate de: corpul calos. este cea mai mare comisură între emisferele cerebrale. Are forma unei lame semieliptice de substanţă albă ce prezintă un corp. şi două extremităţi: una anterioară curbată în jos. Este situat în fundul fisurii mediane.. comisura anterioară.fasciculul pentru membrul inferior. . 3 4 – radiatio corporis callo4 si. 5 – striae longitudinales mediales indusii grisei. parietal şi frontal. rostrul corpului calos. 2 – forceps minor (frontalis).fasciculul pentru trunchi. 3 – truncus corporis callosi.

unesc lobii occipitali. numită forcepsul anterior sau forcepsul minor. numită forcepsul posterior sau major. forceps major. se îndreaptă posterior ocolind polul posterior al talamusului corespunzător şi diri– 438 – . Fibrele. Fibrele. fac legătura dintre centrii substanţei cenuşii din lobii temporal şi parietal ai emisferelor. 233). unesc între ei lobii frontali. care trec prin genunchi. formând o curbă cu concavitatea posterioară. care trec prin splenium. este situat sub corpul calos şi reprezintă o formaţiune alcătuită din două coloane de substanţă albă care în segmentul lor mijlociu se alătură una de alta. continuă în jos şi puţin lateral până la baza encefalului. Fibrele. 232. Fornixul. unde ajung la corpii mamilari. fornix (fig. crura fornicis. Cei anteriori se numesc columna fornixului. 232). formând corpul fornixului. corpus fornicis.pe scoarţa celor două emisfere cerebrale (fig. Fibrele comisurale ale corpului calos (1) şi ale comisurii anterioare (2) (secţiune frontală). Pilierii posteriori. radiatio corporis callosi. formând aşa-numiţii pilieri ai fornixului – doi anteriori şi doi posteriori. 1 2 Fig. Anterior şi posterior de corp coloanele rămân distanţate între ele. columna fornicis. Fibrele transversale ale corpului calos formează în fiecare din cele două emisfere radiaţia corpului calos. formând o curbă cu concavitatea anterioară. care trec prin trunchiul corpului calos.

Secţionarea fornixului produce amnezia de fixare a informaţiilor recente. 2 3 4 1 6 5 În structura fornixului deosebim fibre longitudinale şi transversale. Ele pot fi scurte. formând cinci fascicule importante: – 439 – . fibrae arcuatae cerebri. cavum septum pellucidi. Septul este format din două lame nervoase alăturate. La acest nivel se pot dezvolta chisturi ce pot comunica cu ventriculii laterali. în care se conţine un lichid transparent. 6 – corpus amygdaloideum. Fornix: 1 – corpora mamillaria. arcuate. giri şi lobi ai emisferelor de aceeaşi parte. ultimele sunt mai profunde şi trec de la un lob emisferic la altul. b) sunt fibre care fac legătura între arii. Septul pelucid. care delimitează între ele o cavitate mică. Fibrele de asociaţie (fig. reprezintă o lamă nervoasă aşezată sagital de la corpul calos la fornix. Însă rolul său principal este în procesul de memorizare. 2 – columnae fornicis. circa 2 milioane. genunchiul şi trunchiul corpului calos şi limitează medial cornul anterior al ventriculului lateral. 3 – commissura fornicis. septum pellucidum. 234 a. Fornixul face parte din fasciculele de asociaţie ale sistemului limbic şi joacă un rol important în comportamentul instinctiv – emoţional şi în viaţa afectivă. unind circumvoluţii vecine sau lungi. El se prinde între lamina rostrală.jându-se în jos şi înainte. unde se continuă cu fimbria şi hipocampul. Fibrele transversale sunt mai puţin numeroase şi la nivelul corpului formează comisura fornixului. comissura fornicis. 233. pătrund în cornul temporal al ventriculului lateral respectiv. columnele fornixului. 4 – crus fornicis. Fig. 5 – hippocamp. Fibrele longitudinale sunt cele mai numeroase.

leagă polul frontal cu polii occipital 2 şi temporal. faţa medială (schemă): 1 – cingulum. longitudinalis superior. fasciculus longitudinalis inferior. fasciculus frontooccipitalis.fasciculul longitudinal inferior. temporal şi occipital. fasciculus longitudinalis superior. 3 – fasc. 3 Fig. longitudinalis inferior. Sistemul de fascicule asociative din substanţa albă (schemă) (faţa superolaterală): 1 – fasc. 1 2 Fig. importanţa acestui fascicul constă în faptul că el stabileşte legătura între aria receptoare şi cea efectoare a limbajului. 234a. şi aparţine îndeosebi sistemului limbic. este situat în profunzimea girilor cinguli şi parahipocampic. .fasciculul longitudinal superior. 4 – fasc. 3 – fibrae arcuatae.fasciculul frontooccipital. insulă şi lobul temporal. uncinatus. . leagă partea anterioară a lobului frontal cu lobii parietal. face legătura între lobul frontal (aria limbajului articulat).fasciculul cingular. . 2 – fibrae arcuatae. fasciculus uncinatus.. cingulum. longitudinalis superior. 2 – fasc. Lezarea acestui fascicul este urmată de afazie de conducere. face legătura între lobii occipital şi temporal. 234 b.fasciculul uncinat. 3 – 440 – 1 4 . . Sistemul de fascicule de fibre asociative din substanţa albă.

tractus olfactorius. 3 – uncus. commissura alba posterior. tractul olfactiv. substantia perforata anterior. În structura rinencefalului deosebim porţiunea periferică şi porţiunea centrală. – 441 – . Comisura albă anterioară prin partea ventrală (olfactivă) leagă substanţa cenuşie din trigonurile olfactoare ale ambelor emisfere. reprezintă un cordon îngust cu direcţie transversală. 235. Comisura albă anterioară. fiind cel mai vechi constituent al emisferelor cerebrale. între epifiză şi deschiderea apeductului mezencefalic. cu direcţie transversală. 4 – aria septală. substanţa perforată anterioară. trigonum olfactorium. bulbus olfactorius. Porţiunea periferică o constituie lobul olfactiv. alcătuit din: bulbul olfactiv. În comparaţie cu unele animale vertebrate. aşezat pe marginea posterioară a ventriculului iii. Toate aceste formaţiuni sunt situate pe faţa inferioară a lobului frontal. omul are o capacitate olfactivă mult redusă fiind microsmatic. Rinencefalul Rinencefalul este situat la limita dintre telencefal şi diencefal. Lobul limbic.Fig. 4 1 4 2 Comisura albă poste3 rioară. Se prezintă ca un cordon alb. triunghiul olfactiv. partea vizibilă pe faţa mediană a emisferei cerebrale: 1 – gyrus cinguli. este situată anterior de columnele fornicale şi inferior de nucleul lenticular. commissura alba anterior. şi aceasta a condus la o diminuare a centrilor şi căilor olfactive. 2 – gyrus parahipocampalis. iar prin partea dorsală (temporală) uncusul şi nucleii amigdalieni.

hipocampul. hipocampul. hippocampus. substanţa perforată anterioară. ce se află în adâncul şanţului hipocampic. Aceste formaţiuni întreţin numeroase conexiuni cu diferite structuri ale sistemului nervos central cărora le trimite şi de la care primeşte fibre cu mediaţie diferită. Acestea sunt dispuse pe un arc de cerc pe faţa medială a emisferei cerebrale. Sistemul limbic Termenul de limbic a fost pentru prima dată utilizat de către Broca în anul 1878 şi semnifică margine. Cele corticale sunt: girusul fornicat.şi paleopalliumului. scoarţa emisferelor ce înconjoară corpul calos. Formaţiunile sistemului limbic sunt filogenetic vechi. El a descris lobul limbic format din două circumvoluţii ce înconjoară trunchiul cerebral – cingulat şi parahipocampic (fig. porţiunea anterioară a insulei. gyrus fornicatus.Din porţiunea centrală fac parte: circumvoluţia fornicată. aparţinând arhi. girusul dinţat. tractul olfactiv. iar celelalte formaţiuni se împart în structuri limbice corticale şi subcorticale. hipocampul este considerat ca o structură asociativă cu înalte – 442 – . până când. Formaţiunile subcorticale sunt reprezentate de nucleul caudat. care în regiunea polului temporal se termină cu uncus. elemente ale sistemului olfactiv – bulbul olfactiv. în primul rând. triunghiul olfactiv. Sistemul limbic cuprinde. nu sunt determinate şi de diferiţi autori sunt interpretate diferit. girusul dentat. gyrus dentatus. nucleul amigdaloid. 235). graniţă dintre emisfere şi trunchiul cerebral. polul lobului temporal. nucleii anteriori nespecifici ai talamusului şi hipotalamusului. între diencefal şi neocortex. De aceea. localizat în cornul inferior al ventriculelor laterale. Graţie numeroaselor şi extinselor sale conexiuni. Limitele anatomice ale sistemului limbic. la nivelul hipocampului sosesc practic toate tipurile de modalităţi senzoriale. scoarţa suprafeţei orbitale a lobului frontal.

nucleul amigdalian prin conexiunile sale extrem de vaste. implică practic toate structurile cerebrale. Funcţiile sistemului limbic Sistemul limbic reprezintă centrul suprem de reglare a activităţii sistemului nervos vegetativ şi a hipofizei. Prin conexiunile sale neurale şi vasculare acesta influenţează balanţa hidrică. – 443 – . aportul alimentar. cortexul orbitofrontal şi girusul cingulat au rol în percepere. somnul. Este un sistem complex de integrare a informaţiilor somatice. Subiectul îşi reaminteşte evenimentele din trecutul îndepărtat.funcţii integratoare. reproducere). iar hipotalamusul asigură exprimarea emoţiilor. conectată la alte structuri cu organizare complexă. Deoarece prezintă atât componente neurale cât şi endocrine. care sunt majoritar bidirecţionale. nucleul amigdaloid joacă un rol important în comportament şi emoţii. Persoanele ce au suferit o asemenea procedură chirurgicală nu-şi pot aminti nimic din ceea ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte (amnezie anterogradă). hipotalamusul şi scoarţa cerebrală. hipotalamusul îşi exercită influenţa prin sistemul nervos şi circulator. sistemul endocrin. hipotalamusul controlează activitatea viscerală şi ca principal efector al sistemului limbic. cum sunt formaţiunea reticulară. intervenind în adaptarea comportamentului primar (nutriţie. o procedură chirurgicală rar utilizată pentru tratamentul epilepsiei. declanşează fenomenele asociate emoţiilor. intelegenţa rămânând intactă. Înlăturarea bilaterală a acestei formaţiuni. conduce la pierderea profundă a memoriei recente sau de scurtă durată şi a abilităţii de învăţare. emoţiilor şi memoriei. Formaţiunea hipocampică joacă un rol cheie în fenomenele de învăţare şi memorizare. comportamentul şi întregul sistem autonom. viscerale şi olfactive. reproducerea.

22 – plexus choro9 ideus ventriculi laterales. 13 – calcar avis. cornul posterior. voluminoase. Ventriculii late1 2 rali ai encefalului. reprezintă două cavităţi neregulate. secţiune orizontală: 25 3 1 – cavum septi pellucidi. sau ventriculii i şi ii. în lobul frontal. 6 22 4 – foramen interventricu7 8 lare. 18 17 16 14 – bulbus cornu posterior. 18 – splenium corporis callosi. cornu inferius. Fig. 21 10 6 – corpus fornicis. de la care pleacă trei prelungiri ce pătrund fiecare în câte un lob: cornul anterior. în lobul temporal. 7 – cor20 11 nu inferius ventriculi lateralis. 14 11 – hyppocampus. pars centralis. 24 2 – lamina septi pellucidi. 4 23 5 3 – caput nuclei caudati. Fiecare ventricul lateral (fig. 13 10 – gyrus dentatus. 25 – corpus callosum. 236-237) este format dintr-o parte centrală. 16 – forceps major. ce corespunde lobului parietal. care comunică fiecare cu ventriculul iii prin orificiul lui Monro şi sunt situate în regiunile medială şi inferioară ale substanţei albe a emisferelor. 23 – stria terminalis. 24 – cornu anterius ventriculi lateralis. 19 12 9 – fimbria hippocampi. 21 – hippocampus. 8 – crus fornicis. în lobul occipital şi cornul inferior.Ventriculii laterali Ventriculii laterali. cornu posterius. independente. 12 – trigonum collate15 rale. 236. 5. – 444 – . cornu anterius. 19 – commissura fornicis. ventriculi laterales. 17 – sulcus calcarinus. 15 – cornu posterius ventriculi lateralis. 20 – thalamus.

11 – lam. 2 – plexus choroideus ventriculi lateralis. iar medial în calitate de perete serveşte corpul fornixului. Cornul posterior sau occipital este scurt şi se termină ascuţit în lobul occipital. 3 – arteria choroidea anterior. tapetum) şi mai lateral de radiaţiile optice. Secţiune frontală a encefalului la nivelul porţiunii centrale a ventriculilor laterali: 1 – pars centralis ventriculus lateralis. afixa. iar cu cea inferioară la fornix. 9 – ventriculus tertius. 4 – vena cerebri interna. 13 – nucl. format din radiaţiile frontale ale corpului calos. situată între coarnele frontale drept şi stâng. constituit din septul pelucid.medial.1 23 4 5 6 13 12 11 7 8 10 9 Fig.superior. 12 – vena talamostriară. Partea centrală reprezintă un spaţiu fisural lung delimitat de sus de către fibrele transversale ale corpului calos. 237. 7 – tela choroidea ventriculi tertii. prezentând doi pereţi: superolateral format din corpul calos (forcepsul posterior. Cornul anterior sau frontal este cel mai lung şi prezintă trei pereţi: . 5 – fornix. care cu marginea superioară aderă la corpul calos. 6 – corpus callosum. . 10 – thalamus. planşeul e reprezentat de către corpul nucleului caudat şi o parte din faţa dorsală a talamusului. – 445 – . caudatus. o lamă despărţitoare.

prin orificiul interventricular. Plexul coroid are aspectul unor cordoane granulare de culoare roşiatică. forma acestuia este triunghiulară. atrium. iar superior. eminentia collateralis. Forma şi raportul dintre ventriculii encefalului sunt prezentate pe fig. Anterior este în relaţie cu fornixul şi pulvinarul. bulbus cornu posterioris. îndreptându-se spre polul acestuia. stria terminală. Peretele lateral şi tavanul sunt formaţi de către substanţa albă a emisferei cerebrale. În structura ventriculului lateral se mai evidenţiază o porţiune. 238. care este dată de proeminarea spre ventricul a şanţului colateral.peretele inferomedial are formă triunghiulară şi prezintă două proeminenţe de substanţă albă. precum şi în cornul inferior al ventriculului lateral. coada nucleului caudat şi tapetum. plexus choroideus ventriculi lateralis. După cum implică şi numele. se află plexul vascular. situat de-a lungul peretelui său anterior. face legătura cu plexul vascular al ventricului iii. numiţi degetele hipocampului. În partea anterioară a ventriculului lateral. ce corespunde proeminării spre ventricul a scizurii calcarine. Orificiul lui Monro. numită trigonul sau atrium. anterior şi inferior. separate între ele printr-un şanţ – bulbul cornului posterior. digitationes hyppocampi. Cornul inferior sau temporal pătrunde profund în masa lobului temporal. care este continuu cu plexul coroid al porţiunii centrale şi cornul inferior. glomusul. Peretele medial al cornului inferior este format de hipocamp. este delimitat posterior de către polul anterior al talamusului. faţa inferioară a talamusului. În porţiunea centrală. care reprezintă regiunea cea mai largă a ventriculului lateral. care se sfârşeşte cu nişte tuberculi. Trigonul conţine un plex coroid abundent. de către stâlpul anterior al fornixului. Acest plex reprezintă o consecinţă a prolabării în cavitatea ventriculului a pia mater cerebrale împreună cu vasele sangvine pe care le conţine. fiind orificiul de comunicare dintre ventriculul lateral şi ventriculul iii. Pe planşeul cornului inferior se observă o proeminenţă triunghiulară – eminenţa colaterală. calcar avis. foramen interventriculare (Monro). reprezentat prin fibrele corpului calos şi pintenul de cocoş. glomus choroideus. – 446 – . hyppocampus. care înconjoară la mică distanţă polul anterior al talamusului. plexul vascular.

albă. dura mater encephali. care aderă strâns de suprafaţa internă a cutiei craniene. 8 6 – orificiul median al ventriculului iV.Fig. 4 – cornul posterior. 5 – apeductul mezencefalic. Dura mater a encefalului. iar epiteliul ependimar care le acoperă are caracter secretor. poartă numele de meninge. Meningele cerebral şi lichidul cerebrospinal Membranele. meninges. coarnele frontale sunt lipsite de plex coroid ceea ce le face un loc excelent pentru poziţionarea şunturilor în sistemul fluidului spinal. Pia mater şi arahnoida au structuri similare şi sunt numite leptomeninge. alcătuite din ghemuri vasculare acoperite de ependim. 8 – cornul inferior. este o membrana fibroasă. care învelesc encefalul şi măduva spinării. – 447 – . leptomeninx (meninge moale). Plexurile coroide sunt formate din formaţiuni mai mici. Cornul occipital de asemenea este lipsit de plex coroid. 2 1 3 4 5 IV 7 6 Plexurile coroide sunt acoperite de ependim. fiind vascularizate de capilare arteriale şi venoase. densă. Clinic. Aderenţa de os este puternică. De la exterior spre interior ele sunt: dura mater sau pahimeningele. 238. Plexurile coroide secretă lichidul cerebrospinal care ocupă cavităţile nevraxului şi spaţiile subarahnoidiene. 3 – ventriculul lateral. Imagine de ansamblu a sistemului ventricular al encefalului: 1 – cornul anterior al ventriculului lateral. de ţesut conjunctiv. strălucitoare. 2 – partea centrală. arahnoida şi pia mater. 7 – orificiul lateral al ventriculului iV.

coasa cerebelului şi cortul hipofizei (fig. şi se întinde de la crista – 448 – . cu fenomene de compresiune cerebrală. 239. 9 – sinus sagittalis inferior. aspect lateral: 1 – sinus cavernosus. Dura mater trimite prelungiri pe porţiunea intracraniană a nervilor cranieni. La nivelul fosei cerebrale mijlocii. În regiunea fosei cerebrale posterioare pahimeningele concreşte cu marginile marelui orificiu occipital şi continuă cu pahimeningele spinal. 10 6 5 4 3 2 1 Coasa creierului. Pahimeningele formează o serie de septuri care subîmpart cavitatea craniană în mai multe compartimente. în care se găsesc ramurile arterei meningiene mijlocii. formându-le câte o teacă care se întinde până la orificiul de ieşire al nervului. unde aderă strâns la marginile acestor orificii. cortul cerebelului. aşezat în plan mediosagital.servind concomitent şi ca periost pentru faţa internă o oaselor craniului cerebral. 10 – falx cerebri. 7 – sinus sagittalis superior. în dreptul solzului temporalului şi osului parietal. există o zonă unde dura mater poate fi mai uşor decolată. 6 – sinus occipitalis. Aceste lame meningeale sunt: coasa creierului. 8 – sinus rectus. 3 – sinus petrosus superior. Fig. cu evacuarea hematomului şi ligatura vasului rupt. 239). falx cerebri. fără a atinge corpul calos. 9 2 – sinus petrosus inferior. care în traumatisme pot da hematoame extradurale. Ele necesită trepanaţie. Sinusurile pahimeningelui cerebral. 4 – sinus 8 sigmoideus. 5 – sinus 7 transversus. Ea pătrunde între cele două emisfere. de formă semilunară. este cel mai mare sept meningeal.

conţine sinusul sagital superior. reprezintă un mic sept dural mediosagital. şi în caz de secţionare – 449 – . pentru emisferele cerebrale. care vin în raport cu feţele mediale ale emisferelor şi două margini . prin ele sângele venos se scurge în direcţia de la encefal spre vena jugulară internă. este dispus orizontal. Marginea superioară.superioară şi inferioară. Coasa cerebelului. septele durale descrise împart cavitatea craniană în două compartimente laterale. În grosimea marginei inferioare trece sinusul sagital inferior. sinus durae mater. tentorium cerebelli. aşezat peste fosa hipofizară a sfenoidului şi perforat de orificiul de trecere al tijei hipofizare. perechi. este dispus adânc în fisura orizontală a encefalului şi separă lobii occipitali ai emisferelor cerebrale de emisferele cerebelului şi se inseră pe marginile şanţului sinusului transvers al occipitalului şi pe marginile superioare ale piramidelor temporale. nu colabează. La nivelul protuberanţei occipitale interne coasa creierului concreşte cu cortul cerebelului. traiectul căreia coincide cu şanţul sinusului sagital superior de pe bolta craniană. Prezintă două feţe. În grosimea acestei margini se formează sinusul occipital. În acest mod. unde sinusul sagital inferior continuă cu sinusul drept. diaphragma sellae. formate prin dedublarea pahimeningelui. Pereţii sinusurilor sunt rezistenţi. unic pentru cerebel şi trunchiul cerebral. falx cerebelli. numite sinusurile venoase ale durei mater. Cortul cerebelului. Aproape de vârful piramidei pahimeningele formează cavul trigeminal care conţine o parte din ganglionul trigeminal şi originea celor trei ramuri ale sale.gali până la protuberanţa occipitală internă. şi un compartiment posterior. Sinusurile pahimeningelui În grosimea durei mater se găsesc canale colectoare ale sângelui venos intracranian. dreaptă şi stângă. Marginea posterioară a coasei cerebelului aderă la creasta occipitală internă până la marginea posterioară a marelui orificiu occipital. care separă parţial cele două emisfere ale cerebelului. Cortul hipofizei.

independent de ondulaţiile presiunii intracraniene. 11 – sinus sigmoideus. emissaria. Sinusurile pahimeningelui cerebral de la baza craniului: 1 – sinus sagittalis superior. 5 – plexus bazi. 6 4 – plexus venosi vertebrales interni. Ele sunt variabile ca mărime şi număr. în ordinea mărimii sunt: Fig. 12 – sinus rectus. numite lacune laterale. iar în partea centrală prezintă o serie de dilatări. lacunae laterales. situate în substanţa spongioasă a oaselor bolţii craniene. situate în grosimea durei mater. 240. Se întinde de la nivelul orificiului orb până la nivelul confluenţei sinusurilor. Sinusurile pahimeningelui mai dispun de legături şi cu venele diploice. 1. 13 – si. 3 – sinus occipitalis. Sinusul sagital superior. 7 – sinus sphenoparietalis. sinus sagittalis superior. venae diploicae. se află în marginea superioară a coasei creierului. Deosebim următoarele sinusuri ale pahimeningelui (fig.5 laris. 6 – sinus intercavernosi.240). 1 – 450 – 7 8 9 10 11 12 13 . 4 9 – sinus petrosus inferior. 239. creşte în dimensiuni spre posterior şi inferior. 2 – confluens sinuum. numite vene emisare. care la rândul său se varsă în venele ţesuturilor moi externe ale capului. sinusurile nu dispun de valve. 3 10 – sinus petrosus superior. 8 – sinus cavernosus. vv. Aceste particularităţi morfologice ale sinusurilor pahimeningelui permit circulaţia liberă a sângelui de la encefal.ele rămân întredeschise. Spre deosebire de vene.2 nus transversus. Sinusurile venoase ale durei mater comunică cu venele superficiale ale capului prin mici vene comunicante.

este situat pe feţele laterale ale corpului osului sfenoid. În lumenul lor se văd prelungiri ale arahnoidei. şeii turceşti şi hipofizei.parietală. 3. sinus sagittalis inferior. 2. sinus occipitalis. La nivelul acestui orificiu sinusul sigmoid trece în vena jugulară internă. v. 4. Porţiunea lui în care se varsă sinusurile sagitale superior şi inferior. Sinusul sagital inferior. 5. situat în cele două treimi dorsale ale marginei inferioare a coasei cerebrale. Sinusul cavernos. meningeale şi niciodată vene cerebrale. În lacune se varsă vene diploice. este un sinus mic în grosimea marginii posterioare a coasei cerebelului. creşte ca dimensiuni în sens posterior şi se termină în sinusul drept. confluens sinuum. 6. coboară de-a lungul crestei occipitale interne şi la nivelul marelui orificiu occipital. cerebri magna. şi se întinde de la fisura orbitală superioară până la vârful stâncii temporalului. este localizat în marginea posterioară a cortului cerebelului şi corespunde şanţului sinusului transversal al occipitalului. sinus cavernosus. sinus sigmoideus. În sinusul drept se varsă marea venă cerebrală. bifurcându-se în două ramuri. sinus rectus. sinus transversus. occipitală şi frontală. cunoscute sub denumirea de vilozităţi arahnoidiene. ele conţin trabecule şi lichid cefalorahidian şi cu vârsta se pot calcifica devenind granulaţii arahnoidiene. iar extremitatea lui superioară confluează cu sinusul transvers. 7. occipital şi sinusul drept se numeşte confluentul sinusurilor. corespunde şanţului sigmoid şi este continuarea directă a sinusului transvers până la orificiul jugular. Specific – 451 – . Sinusul transvers. Sinusul sagital superior comunică prin vene emisare cu venele superficiale ale capului şi cu lacunele laterale. Ramificaţiile acestui sinus se varsă în sinusul sigmoid. El se varsă în porţiunea medie a sinusului transversal. Sinusul drept. continuă sinusul sagital inferior şi este situat la linia de joncţiune a coasei creierului cu cortul cerebelului. Sinusul sigmoid. îl înconjoară din spate şi din părţile laterale. denumită confluentul sinusurilor. el se continuă cu sinusul sigmoid din dreptul locului de vărsare a sinusului pietros superior. Sinusul occipital.

Învelite în endoteliu. Curentul sangvin poate circula în orice direcţie. face legătura între sinusul cavernos şi bulbul superior al venei jugulare interne. situat în şanţul de pe marginea superioară a piramidei temporalului. plexus basilaris. Sinusurile pietroase inferioare drept şi stâng. face legătura între sinusul cavernos şi sinusul transvers. iV şi Vi. sinus sphenoparietalis. În acest caz se face ligatura arterei carotide interne. Încetinirea circulaţiei sângelui şi structura spongioasă reprezintă particularităţi care pot favoriza trombozele de sinus cavernos extrem de periculoase şi cu o simptomatologie complexă. şi are legături cu sinusul cavernos şi plexul venos al canalului vertebral. sinus intercavernosi anterior et posterior. formând în totalitate un sinus hipofizar circular. 9. uneori supuraţii ale cavităţii nazale şi ale sinusurilor paranazale pot conduce la tromboze ale sinusului cavernos şi. situat pe marginea inferioară a piramidei osului temporal. meningită. nervii iii. Sinusul sfenoparietal. Sinusul pietros superior. plexul pterigoidian şi faringian prin venele mici ce trec prin orificiile oval. sinus petrosus inferior. Sinusul cavernos drept comunică cu cel stâng prin sinusul intercavernos anterior şi posterior. 10. – 452 – . iar ieşirea sângelui din sinus se datorează în parte pulsaţiilor arterelor carotide. Plexul bazilar se dispune în dura mater. spinos. este localizat în pahimeningele fixat pe marginea liberă a aripilor mici ale sfenoidului. Sinusul cavernos are conexiuni cu sinusul transvers. 8. Sinusul pietros inferior. în fosa endocraniană posterioară. rotund.acestui sinus este faptul că conţine în lumenul său o serie de trabecule care îi dau aspectul cavernos. sinus petrosus superior. În porţiunea anterioară a sinusului cavernos se varsă vena oftalmică superioară şi sinusul sfenoparietal. în regiunea porţiunii bazilare a occipitalului se unesc între ele prin câteva vene ce formează plexul bazilar. peste clivus. Se pot produce comunicări arteriovenoase între sinusul cavernos şi artera carotidă internă care dau naştere la o tumefiere pulsativă în orbită. fapt ce încetineşte aici fluxul sangvin. vena jugulară internă. consecutiv. în grosimea marginii de inserţie a cortului. prin masa sinusului cavernos trec artera carotidă internă cu plexul simpatic pericarotidian.

6 – v. sinusurile venoase formând vilozităţile arahnoidiene. secţiune frontală la nivelul sinusului sagital superior: 1 – dura mater. Vilozităţile arahnoidei. Aceste vilozităţi se pot calcifica cu vârsta. cavitas subarachnoidale. numeroase de-a lungul sinusului sagital superior (fig. 3 – villi arachnoideae. ce conţin lichid cefalorahidian. 10 – encephalon. Spaţiul situat între arahnoidă şi pia mater se numeşte spaţiul subarahnoidian. fără a urma reliefurile acestora. 8 – cavum subarachnoidale. Între arahnoidă şi dura mater există un spaţiu virtual subdural. 5 – cutis. emissaria. Ea se prelungeşte pe o distanţă scurtă de-a lungul rădăcinilor nervilor cranieni. 11 – falx cerebri. transformându-se în granulaţii arahnoidiene. – 453 – . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fig. care trece peste şanţurile cerebrale ca o punte fără a pătrunde în fisurile şi şanţurile emisferelor. 2 – calvaria. 4 – sinus sagittalis superior. 9 – pia mater. 241). este o membrană subţire. De la nivelul arahnoidei pornesc prelungiri care pătrund prin dura mater. 241. situată între dura mater şi pia mater. 7 – arachnoidea.Arahnoida encefalului. şi este umplut cu lichid cerebrospinal. arachnoidea encephali. liquor cerebrospinalis.

Aceste cisterne sunt: . cisternae subarachnoideales (fig. Puncţia acestei cisterne se execută introducând acul între osul occipital şi arcul posterior al atlasului. cerebrală medie. 3 – ventriculul iV. este situată anterior de chiasma optică. ocupă fosa interpedunculară şi conţine cercul arterial. 242). cisterna interpeduncularis. este situată la nivelul şanţurilor laterale ale lui Sylvius.cisterna fosei laterale a creierului. . cisterna fossae lateralis cerebri. Prelungirile spaţiului subarahnoidian se fac de-a lungul trunchiurilor nervoase. Cisternele subarahnoidiene: 1 – cisterna pericaloasă. circulus arteriosus cerebri. cât şi extracranian (nervul optic. 7 – ventriculul iii. cisterna magna. 1 8 7 6 5 3 4 2 – 454 – . în intimitatea ţesutului nervos.cisterna interpedunculară. În această cisternă se deschide ventriculul iV prin orificiile Magendie şi Luschka. 6 – cisterna interpedunculară. 2 – cisterna cerebeloasă. . . în jurul nervilor spinali). nervul vestibulocohlear. 4 – cisterna magna. cisterna chiasmatis. este una dintre cele mai mari cisterne situată între bulb şi cerebel. la nivelul ei se găseşte a. La nivelul bazei encefalului şi în alte regiuni spaţiul subarahnoidian se dilată şi formează cisterne subarahnoidiene.Spaţiul subarahnoidian prezintă variaţii locale de formă şi dimensiuni datorită neregularităţilor de pe suprafaţa encefalului.cisterna cerebelomedulară. situată pe faţa anterioară a mezencefalului. nervul facial. Fig.cisterna chiasmatică. 5 – cisterna pontină. 8 – cisterna lamei terminale. cisterna cerebellomedullaris. 242.

aderentă la ţesutul nervos. Pia mater prezintă două straturi: intern. Vasele cerebrale sunt plasate pe faţa externă a piei mater. care conţine cantităţi mici de proteine şi glucoză. Toate substanţele din plasma sângelui sunt prezentate şi în lichidul cerebrospinal. granulationes arachnoidales (granulaţiile Pacchioni). ce aderă strâns la suprafaţa creierului. pia mater encephali. O secreţie în exces sau un drenaj deficitar poate conduce la tulburări grave ale activităţii sistemului nervos. Ele sunt variabile ca număr şi localizare. la fiecare 3-4 ore această cantitate se reînnoieşte. – 455 – . motiv pentru care lichidul va trece spre sistemul venos. Este secretat la nivelul ventriculilor cerebrali de către plexurile coroide. perforând dura mater. Se consideră normală prezenţa a 1-5 celule pe mm3 de lichid (de obicei limfocite). În aşa regiuni ca tavanul ventriculului iii. porţiunea inferioară a tavanului ventriculului iV şi pe pereţii mediali ai ventriculelor laterale. este un lichid clar. iar în spaţiul subarahnoidian – hidroencefalie externă. liquor cerebrospinalis. Granulaţiile arahnoidiene sunt mai mari şi mai numeroase pe măsura înaintării în vârstă şi tind să se calcifice. avasculară. proemină în interiorul sinusului sagital superior. plexus choroideus. Sistemul ventricular şi spaţiul subarahnoidian conţin aproximativ 125 ml de lichid cerebrospinal. pătrunzând în toate şanţurile şi fisurile. pia intimă. Lichidul cerebrospinal. şi extern sau epipia. Volumul lichidului cefalorahidian este condiţionat de ritmul secreţiei sale şi respectiv al drenării sale. deci în plin spaţiu subarahnoidian. Presiunea hidrostatică este mai mare în spaţiul subarahnoidian decât în sinusurile venoase. este o membrană vasculară subţire. unde formează plexuri vasculare. reprezintă nişte evaginări a pia mater şi arahnoidei care. pia mater pătrunde în cavităţile acestor ventriculi. fiind înconjurate de o lacună venoasă a sinusului sagital superior.Granulaţiile arahnoidiene. Prin acumulare de lichid cefalorahidian în sistemul ventricular se dezvoltă hidroencefalie internă. Vilozităţile şi granulaţiile arahnoidiene sunt considerate a fi locul principal de drenare a lichidului cerebrospinal din spaţiul subarahnoidian spre sistemul venos. dar în cantităţi diferite. Pia mater a encefalului.

10 – plex coroid. 243) Vilii arahnoidieni funcţionează ca nişte valve care permit trecerea numai într-un singur sens. 4 – apeduct cerebral. 12 – sinus sagital superior. 5 – ventriculul iV.Lichidul cerebrospinal are rol de protector şi amortizor al encefalului şi măduvei spinării. în ventriculul iV (între cerebel şi trunchiul cerebral). Circulaţia lichidului cerebrospinal se face astfel: din ventriculii laterali drept şi stâng (din emisferele cerebrale). 12 11 1 2 3 4 56 10 9 8 7 Pentru funcţionarea normală a neuronilor. 3 – ventriculul iii. 2 – orificiul interventricular. 7 – sac dural. 6 – cisterna subarahnoidiană. Fig. dinspre lichid spre sângele venos. contribuie la elaborarea unui mediu constant biochimic. participă la menţinerea constantă a presiunii intracraniene. realizează transferul unor substanţe nutritive spre encefal şi eliminarea unor metaboliţi. ajunge în ventriculul iii (din centrul diencefalului). 11 – granulaţii arahnoidiene. 8 – spaţiu subarahnoidian. în sinusurile venoase (fig. 2 – prin orificiul median Magendie (de la partea inferioară a plafonului ventriculului iV) ajunge în spaţiul subarahnoidian. în structura sistemului nervos central sunt determinate trei bariere: sânge-encefal sau hema– 456 – . 243. de aici. permiţând schimbul dintre vase şi ţesutul nervos. 9 – apertura mediană. prin orificiile Monro. prin apeductul Sylvius. Circulaţia lichidului cerebrospinal: 1 – ventriculul lateral. de unde merge în două direcţii: 1 – canalul ependimar al măduvei spinării. de unde excesul este resorbit prin vilozităţile arahnoidiene.

sânge-lichid cerebrospinal. gustativ. Căile de conducere ale encefalului şi măduvei spinării Căile nervoase sunt lanţuri de neuroni interconectaţi sinaptic. 2 – transmisia se face printr-un lanţ de trei neuroni interconectaţi. . constituită din peretele capilarelor şi prelungirile astrocitelor. Căile ascendente. . Receptorii ocupă o situaţie diferită şi sunt specializaţi în înregistrarea diferitelor forme de sensibilitate. informând formaţiunile corticale despre starea mediului intern al orga– 457 – . la fel şi impulsurile de la organele senzoriale – vizual. După topografia receptorilor şi specializarea lor. care formează plexurile coroide. cu sens de conducere ascendent sau descendent şi cu funcţie senzitivă. encefal-lichid cerebrospinal formată din căptuşeala ependimară a ventriculelor şi elementele gliale adiacente. transmiţând informaţii despre poziţia diverselor segmente de corp. acustic. se disting formele de sensibilitate generală exteroreceptivă şi proprioceptivă conştientă şi inconştientă. gradul de contracţie musculară.to-encefalică. despre amplitudinea şi direcţia mişcării. formată din peretele capilarelor şi stratul de ependim secretor. liberi sau incapsulaţi.căile proprioceptive conduc impulsurile de la muşchi. aferente sau senzitive. Ele sunt cuprinse în cordoanele medulare şi în substanţa albă a trunchiului cerebral. 3 – proiecţia se face pe o arie corticală bine determinată. tactile şi de presiune care apar la influenţa mediului extern asupra pielii.căile exteroceptive transmit impulsurile dolore. termice. olfactiv. capsule articulare. ligamente. sau de celule senzoriale. şi motorie.căile interoceptive transmit impulsurile nervoase de la viscere. cerebel. Conform caracterului impulsurilor vehiculate căile ascendente sunt grupate în trei categorii: . sunt organizate în linie generală după aceeaşi schemă: 1 – recepţia este asigurată de aparate – receptori simpli. diencefal şi emisfere. tendoane. al treilea fiind un neuron talamic.

intensitatea metabolismului. 7 – exteroreceptorii cutanaţi. – 458 – 7 . 244. Receptorii acestei forme de sensibilitate sunt terminaţii nervoase libere situate în piele.nismului. Calea conductoare a sensibilităţii dolore şi termice – tractul spinotalamic lateral. 3 – neuronul al iii-lea (talamul optic). Calea sensibilităţii dolore şi termice: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). tractus spinothalamicus lateralis (fig. 4 – comisura cenuşie anterioară. chimismul sângelui şi al limfei. 244). presiunea din vase şi alte cavităţi. 5 – tractul spinotalamic lateral. 6 – girusul postcentral. Primul neuron al căii de conducere (protoneuronul) este situat 6 3 5 2 1 4 Fig. 2 – neuronul al ii-lea (nucleii proprii).

corona radiata. conduce impulsurile de la receptorii pielii. ajung în circumvoluţiunea postcentrală. unde se termină prin sinapse pe celulele nervoase din stratul al iV-lea. sau la nivelul neuronului trei. unde la rândul său se împart în ramuri ascendente şi descendente. fiind o cale de conducere complet încrucişată. Axonul celui de al doilea neuron. Fibrele neuronului al iii-lea al acestei căi conductoare. fiind prezentat de celule pseudounipolare. intră în componenţa tractului spinotalamic lateral. O afectare a primului neuron sau a celui de al doilea neuron până la decusaţie conduce la tulburarea sensibilităţii de aceeaşi parte a corpului. Calea spinotalamică laterală. La nivelul celulelor nucleului talamic dorsolateral acest fascicul face sinapsă cu cel de al treilea neuron. care leagă talamusul cu cortexul. Prelungirea periferică a acestui neuron transportă impulsurile de la receptor spre corpul celular. formând coroana radiată. mai jos de nivelul leziunii. iar axonii în componenţa rădăcinii dorsale pătrund în cordonul posterior al măduvei spinării. tractus gangliospinothalamocorticalis (fig. specializaţi în senzaţia de presiune şi atingere. prin comisura cenuşie anterioară trece de partea opusă a măduvei spinării şi ajungând în cordonul ei lateral. tractul gangliospinotalamocortical. la rândul – 459 – . spre circumvoluţia postcentrală. deoarece toate fibrele neuronului doi trec de partea opusă. Protoneuronul (neuronul i) este localizat în ganglionul spinal a cărui dendrite ajung la receptori. iar cele ascendente.în ganglionul spinal. după încrucişare. Axonul primului neuron pătrunde prin rădăcina posterioară a măduvei spinării în cornul posterior al substanţei cenuşii unde formează sinapse cu celulele celui de-al doilea neuron – nucleul propriu. în care este localizat centrul cortical al analizatorului sensibilităţii generale. constituie fasciculul talamocortical. Calea de conducere a sensibilităţii tactile şi de presiune. Axonii acestor celule trec prin braţul posterior al capsulei interne şi mai departe. 245). Cele descendente fac legături sinaptice cu neuronul doi localizat în substantia gelatinosa (această cale se numeşte tractus gangliospinalis). în caz de lezare a uneia din cele două jumătăţi a măduvei spinării la nivelul neuronului doi. va avea loc tulburarea sensibilităţii termice şi dolore din partea opusă a corpului.

său. 2 – al ii-lea neuron (substanţa gelatinoasă). Calea sensibilităţii tactile şi de presiune: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). 6 – al iV-lea neuron (talamul optic). 8 – comisura albă. pătrund în bulb unde fac sinapsă cu neuronul doi. trecând în componenţa cordonului posterior al măduvei spinării. 10 – exteroreceptorii responsabili de simţul tactil şi de presiune. 9 6 5 7 3 4 2 1 8 10 Fig. 4 – tractul spinotalamic anterior. 9 – girusul postcentral. situat în nucleus gracilis et nucleus cuneatus (acesta este tractus gangliobulbaris). 3 – al iii-lea neuron (nucleul gracil şi cuneat). 7 – decusaţia lemniscului medial. 245. 5 – tractul bulbotalamic. – 460 – .

care trece de partea opusă. Axonii neuronului doi din bulbul rahidian ajung la talamus în componenţa lemniscului medial. străbate capsula internă (braţul posterior) şi asigură proiecţia pe girusul postcentral. În caz de lezare unilaterală a acestui fascicul. unde fac sinapsa cu al doilea neuron. periostali.Axonii neuronului doi din coarnele posterioare. porţiunile laterale ale cordonului posterior constituie fasciculul cuneat sau Burdach format de către axonii – 461 – . Axonii urmează traiectul rădăcinilor posterioare. dar cu 2-3 segmente mai sus. la lezarea unilaterală a măduvei simţul tactil şi de presiune a pielii din partea opusă nu dispar complet. cu atât ocupă o poziţie mai medială în cordonul posterior. situat în nucleii Goll şi Burdach. La nivelul talamusului se află al treilea neuron care prin tractul talamocortical. la nivelul măduvei spinării deosebim două căi conductoare a sensibilităţii tactile: una încrucişată şi alta neîncrucişată. unde formează fasciculele lui Goll şi Burdach şi ajung în bulbul rahidian. formând încrucişarea lemniscului medial. Dendritele acestor neuroni înregistrează stimulii de la nivelul proprioceptorilor musculari ligamentari. Din cauza aceasta. dereglarea sensibilităţii de partea opusă va avea loc nu la nivelul afecţiunii. decussatio lemnisci medialis. dar mai jos de ea. prin comisura albă. Calea de conducere a sensibilităţii proprioceptive conştiente de orientare corticală Primul neuron este situat în ganglionul spinal. Această cale se termină prin sinapse cu celulele celui de al treilea neuron. Cu cât axonii provin de la un ganglion spinal mai jos situat. trec în cordonul lateral de partea opusă în componenţa tractus spinothalamicus lateralis pe care şi îl formează. lemniscus medialis. În aşa mod. tractus thalamocorticalis. Deci. pătrund în cordonul posterior al măduvei spinării. de la nivelul capsulelor articulare şi a tendoanelor. important pentru clinică este de a ţine cont că încrucişarea fibrelor fasciculelor tractului spinotalamic are loc nu la nivelul pătrunderii rădăcinii posterioare în măduva spinării. situat în nucleul talamic dorsal.

Calea de conducere a sensibilităţii proprioceptive conştiente de orientare corticală: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). 5 3 6 4 7 2 1 8 Fig. 6 – fibre arcuate externe ventrale. a regiunii toracice superioare şi a membrelor superioare. 246.proprioceptorii. 4 – decusaţia lemniscului medial. Axonii porţiunii mediale a cordonului posterior constituie fasciculul Goll şi transmit impulsurile proprioceptive de la partea inferioară a trunchiului şi de la membrele inferioare.celulelor. 7 – fibre arcuate externe dorsale. 8 . 3 – al iii-lea neuron (talamul optic). 5 – zona motorie a scoarţei. – 462 – . care realizează inervaţia proprioceptivă a regiunii cervicale. 2 – al ii-lea neuron (nucleul gracil şi cuneat).

fibrae arcuatae externae posteriores.Axonii neuronului doi. şi reprezintă porţiunea iniţială a lemniscului medial. să realizeze mişcări conştiente. formând încrucişarea lemniscului medial. Calea de conducere a sensibilităţii cutanate spaţiale – stereognozei (facultatea de a identifica obiectele prin simţul tactil) Calea de conducere a acestui tip de sensibilitate cutanată. decusatio lemnisci medialis. ca şi a sensibilităţii tactile. gradul de extindere a tendoanelor. Fibrele orientate medial au primit denumirea de fibre arcuate interne. despre starea aparatului locomotor în ansamblu ceea ce îi permit individului să aprecieze just poziţia părţilor corpului său în spaţiu în timpul mişcării şi în repaus. Prin intermediul căii de conducere a sensibilităţii proprioceptive se transmit semnalele despre tonusul muscular. Fibrele arcuate externe anterioare şi posterioare conduc impulsurile nervoase spre cerebel. nucleul analizatorului cutanat se află în lobulul parietal superior (fig. Calea proprioceptivă de orientare corticală este încrucişată la nivelul bulbului rahidian. trec de partea opusă şi prin pedunculul cerebelos inferior se îndreaptă spre cortexul vermisului cerebelos. În caz de lezare a măduvei spinării dispare posibilitatea aprecierii poziţiei diverselor părţi de corp în spaţiu şi are loc dereglarea coordonării mişcărilor. lemniscus medialis. trece în componenţa fasciculelor Goll şi Burdach la care primul neuron este localizat în ganglionii spinali. voluntare dirijate şi corigente. care pornesc prin pedunculul cerebelos inferior din partea sa şi se termină în cortexul vermisului cerebelos. fibrele celui de al doilea fascicul – fibrele arcuate externe anterioare. Axonii celulelor neuronului al treilea trec prin braţul posterior al capsulei interne şi în componenţa coroanei radiate ating circumvoluţia postcentrală. iar neuronul al treilea în talamus. şi parcurgând toate etajele trunchiului cerebral se termină prin sinapse pe celulele neuronului al treilea din nucleul dorsal lateral al talamusului. 247). fibrea arcuatae externae anteriores. neuronul al doilea în nucleii Goll şi Burdach. fibrae arcuatae internae. O parte din fibrele nervoase ale neuronului doi sunt orientate lateral şi se desfac în doi fasciculi: fibre arcuate externe posterioare. la nivelul unghiului inferior al fosei romboide trec de partea opusă. – 463 – .

4 3 5 2 1 6 Fig. – 464 – . 2 – al ii-lea neuron (nucleul gracil şi cutanat). 3 – al iii-lea neuron (talamul optic). Calea de conducere a stereognozei: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). 247. 4 – lobul temporal superior. 6 – exteroreceptori. 5 – decusaţia lemniscului medial.

dendritele vor culege informaţii de la proprioceptori. 248. se ridică în sus şi la nivelul istmului rombencefalului aceste fascicule formează o nouă decusaţie. Axonii neuronilor din nucleul dorsal trec în cordonul lateral de aceeaşi parte formând tractul spinocerebelos posterior (direct) Flechsig. prin rădăcina posterioară. iar axonul. Tractul spinocerebelos anterior.Căile de conducere a sensibilităţii proprioceptive inconştiente impulsurile senzitive de la receptorii aparatului locomotor ajung la cerebel prin intermediul căilor proprioceptive spinocerebeloase posterioare şi anterioare. întorcându-se de partea sa. va pătrunde spre cornul posterior al măduvei spinării. tractus spinocerebellaris anterior. unde prin pedunculul cerebelos superior se termină în cortexul vermisului. Axonii neuronilor din nucleul intermediomedial se încrucişează şi trec în cordonul lateral din partea opusă. trece în cordonul lateral al măduvei spinării de partea opusă. Astfel tractul spinocerebelos anterior este de două ori încrucişat. gradul de tensiune a tendoanelor musculare. – 465 – . Tractul spinocerebelos posterior. unde va face sinapsă cu al doilea neuron din nucleul toracic şi nucleul intermediomedial. tractus spinocerebellaris posterior. ajunge la bulbul rahidian şi apoi în componenţa pedunculilor inferiori ai cerebelului pătrunde în cortexul vermisului. Primul neuron se găseşte în ganglionul spinal. în componenţa cordonului lateral al măduvei spinării. Aceste fascicule vor proiecta informaţii legate de starea de tensiune din muşchii somatici şi modificările lungimii acestora în cerebel şi în ultima instanţă în scoarţa cerebrală. poziţiei şi ratei mişcărilor părţilor de corp şi forţelor ce acţionează asupra suprafeţei corpului. tractus spinocerebellaris posterior et anterior (fig. 249). Pe traiectul său prin măduva spinării şi prin bulbul rahidian el nu se încrucişează şi de aceea se numeşte tract cerebelos direct. efectuând o decusaţie în comisura albă. Semnalele transmise pe această cale informează cerebelul asupra situaţiei de moment a contracţiei musculare. formând tractul spinocerebelos anterior (încrucişat) Gowers.

5 – nucleul dinţat al cerebelului. Tractul spinocerebelos posterior Flechsig: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). 2 – al ii-lea neuron (nucleul toracic). 248. 4 – scoarţa cerebeloasă. neuronii medulari sunt excitaţi de stimulii motori sosiţi de la scoarţa cerebrală prin căile corticospinale. Tractul spinocerebelos anterior primeşte informaţii preponderent centrale şi puţine informaţii periferice. 3 – tractul spinocerebelos posterior. 6 – proprioreceptorii. 7 – pedunculul cerebelar inferior.4 5 7 2 3 1 6 Fig. – 466 – .

Tractul spinocerebelos anterior Gowers: 1 – primul neuron (ganglionul spinal). 5 – proprioreceptorii. Din cerebel. 8 – pedunculul cerebelar superior. 4 – scoarţa cerebelului. 3 – comisura albă. informaţiile se transmit fie spre scoarţa cerebrală pe un traiect cerebelo-rubro-talamo-cortical. fie spre măduva spinării prin – 467 – . Conducerea extrem de rapidă prin căile spinocerebeloase este foarte importantă deoarece informează instantaneu cerebelul asupra modificărilor ce au loc în statusul corpului. 249. 7 – velul medular superior. 6 – tractul spinocerebelos posterior. 2 – al ii-lea neuron (nucleul toracic).7 8 4 6 2 1 5 3 Fig.

5 – tractul corticospinal. tractus pyramidalis (fig. 6 – tractul corticospinal anterior. Calea piramidală. Calea piramidală: 1 – primul neuron (celulele Beţ). xII 9 3 Fig. 250. 9 – comisura albă. VII 2 2 5 6 8 7 Ix. xI. 1 4 2 III. IV V. 8 – decussatio pyramidum. – 468 – . 2 – al ii-lea neuron (nucleii motori ai nervilor cranieni.tractul cerebelorubrospinal unde intervin în sistemele de reglare a tonusului muscular şi condiţionarea în timp a actelor motorii. 250). x. 3 – al iii-lea neuron (nucleii motori ai măduvei spinării). 4 – tractul corticonuclear. 7 – tractul corticospinal lateral. nu cuprinde decât doi neuroni: neuronul motor central şi neuronul motor periferic. sau calea motricităţii voluntare. VI.

tractul corticospinal anterior. iar la nivelul măduvei. Aceste celule formează corpii primului neuron. 2 – tractul corticospinal lateral. Prin determinarea diametrului fibrelor căii motorii voluntare s-a demonstrat că numai 2-3 % din fibrele fasciculului piramidal provin din celulele Beţ (axoni de mare calibru – 20 microni). – 469 – . 3. Se admite că numai 25 % dintre fibrele piramidale se termină direct pe celulele coarnelor anterioare. Neuronul motor periferic. deoarece asupra lui converg toate căile descendente.Neuronii motori centrali sunt reprezentaţi de celulele piramidale ale stratului V din circumvoluţia precentrală şi de celulele gigantopiramidale ale lui Beţ. calea piramidală este divizată în trei părţi: 1 – calea corticonucleară. impulsurile recepţionate de neuronii motori periferici urmează traiectul nervilor cranieni motori sau al rădăcinii anterioare a nervilor spinali şi se rezolvă în ultima instanţă la plăcile neuromotorii ale muşchilor striaţi. este reprezentat la nivelul trunchiului cerebral de neuronii nucleilor motori ai nervilor cranieni. lobului parietal şi occipital. iar 75% se termină pe neuronii intercalari. flască şi atrofie musculară. precum şi de localizarea neuronului doi şi poziţia fibrelor în componenţa cordoanelor măduvei spinării. Restul fibrelor îşi au originea în alte arii corticale ale lobului frontal. Se consideră că numai lobul temporal nu trimite fibre în fasciculul piramidal. ale căror prelungiri vor transmite influxurile spre neuronii motori periferici. Fibrele neuronilor centrali (corticali) nu se termină direct la neuronii motori periferici. sau neuronul doi. În conformitate cu direcţia fasciculelor. Circa 40 % din fibrele fasciculului piramidal provin din celulele piramidale ale circumvoluţiei precentrale. Leziunea sa duce la paralizie totală. ci la nivelul unor neuroni intercalari. Axonii acestor neuroni se grupează în substanţa albă a centrului oval şi prin corona radiata coboară în capsula internă (genunchiul şi două treimi anterioare ale braţului posterior) şi pleacă spre nucleii motori ai nervilor cranieni şi spre nucleii motori din coarnele anterioare ale măduvei spinării. neuronul motor periferic mai este denumit şi cale motorie finală comună. iar de aici spre muşchii scheletici. de neuronii motori ai cornului anterior.

iar celelalte fibre rămân de partea sa. prin comisura albă a măduvei spinării. Aşadar. iV – în mezencefal. Această porţiune a căii piramidale ce constituie încrucişarea piramidelor. formând tractul corticospinal anterior. trecând prin baza pedunculului cerebral. ultimele. Prelungirile neuronilor motori ai nervilor cranieni menţionaţi abandonează creierul şi pornesc spre muşchii scheletici ai capului şi ai gâtului. Vi. O porţiune a căii piramidale ce trece prin partea anterioară a braţului posterior al capsulei interne şi face legături sinaptice cu neuronii motori ai coarnelor anterioare a măduvei spinării. formează tractul corticospinal. X. care din cortexul treimii inferioare a circumvoluţiei precentrale descinde şi trece prin genunchiul capsulei interne. puntei şi bulbului rahidian fibrele căii corticonucleare fac legături sinaptice cu neuronul doi localizat în nucleii motori ai nervilor cranieni: iii. Mai departe. constituie porţiunea medială a căilor piramidale şi reprezintă un fascicul de prelungiri ale celulelor piramidale gigantice. Tractul corticospinal lateral există numai la om şi maimuţele superioare. fiind cele pentru membrul inferior. tractus corticospinalis anterior.Calea corticonucleară. tractus corticospinalis lateralis. Fasciculele acestui tract parţial se încrucişează. iX. Decusaţia se face pe pachete de fibre: primele pachete care se încrucişează sunt cele pentru membrul superior. se numeşte calea corticospinală laterală. Xi. toate fibrele componentelor căii piramidale sunt în– 470 – . şi cele mai caudale. Vii – în punte. trecând de partea opusă. Xii – în bulbul rahidian. la nivelul cărora o parte din fibrele tractului corticospinal în proporţie de 70-90% trec de partea opusă şi coboară în continuare prin cordonul lateral al măduvei spinării. În bulbul rahidian această cale formează piramidele bulbare. în dreptul fiecărui segment. unde se termină prin sinapse cu celulele motoare din coarnele anterioare contrlaterale. la nivelul mezencefalului. Fibrele tractului corticospinal care nu participă la formarea decusaţiei piramidale descind în componenţa cordonului anterior al măduvei spinării. Fibrele acestui tract. decussatio pyramidum. trec treptat de partea opusă. tractus corticospinalis. apoi cele pentru trunchi. tractus corticonuclearis. V.

Fibrele plecate de la nivelul acestor zone corticale descind şi fac legături sinaptice în centrii subcorticali. substanţa neagră. Aceste formaţiuni formează legături cu nucleii motori din coarnele anterioare ale măduvei spinării prin: – 471 – . Zonele corticale de origine ale căilor extrapiramidale sunt diseminate pe mari suprafeţe corticale la nivelul lobilor frontal. îndeosebi în cele extrapiramidale. nucleii subtalamici. a tonusului postural. Cerebelul este considerat ca organ colateral în căile ascendente şi descendente. Morfologic. De aceea. care constituie formaţiuni ale sistemului extrapiramidal: corpii striaţi. În circuitul lor sunt căi polisinaptice. Deci. care prin conexiunile sale descendente face relee cu nucleii bazali. nucleii formaţiunii reticulare a trunchiului cerebral. talamusul. prin intermediul acestora fiind asigurat controlul automatismelor şi armonizarea mişcărilor. Originea acestui sistem este reprezentată de scoarţa cerebrală. Căile extrapiramidale sunt căi ale motricităţii autonome. prin formaţiunea reticulară. Axonii neuronilor din coarnele anterioare ale măduvei spinării pleacă în componenţa rădăcinilor anterioare. aceste căi se caracterizează prin includerea mai multor legături sinaptice. prin nucleii roşii. nucleii vestibulari. apoi a nervilor spinali spre musculatura striată a trunchiului şi a membrelor. temporal şi occipital. cortexul cerebral dirijează funcţiile motrice ale organismului prin căile extrapiramidale şi piramidale. Cortexul cerebral influenţează funcţiile motoare ale măduvei spinării prin intermediul cerebelului. prin nucleii vestibulari. de o extremă complexitate. la lezarea unilaterală a căilor piramidale survine o paralizie a muşchilor din partea opusă. care nu trec prin piramidele bulbare. nucleul olivar inferior. nucleul roşu. el fiind un important modulator al activităţii motorii. a mişcărilor automate.crucişate. parietal. Căile extrapiramidale Căile extrapiramidale sunt considerate căi descendente somatice ce intervin în reglarea tonusului muscular.

tractus rubrospinalis (fig. 2 – al ii-lea neuron (neuronii motori ai măduvei spinării). 4 – decusaţia ventrală (Forel). 3 – tractul rubrospinal. 251. 251).. talamusul. 5 1 4 5 3 3 2 Fig. – 472 – . 5 – formaţiunile subcorticale (corpul striat. corpul subtalamic Luys. trece de partea opusă. şi descinde prin cordonul lateral al măduvei spinării până la neuronii motori ai coarnelor anterioare.calea rubrospinală. Calea sistemului extrapiramidal. substanţa neagră). are originea în nucleul roşu. tractul rubrospinal: 1 – primul neuron (nucleul roşu). nucleii formaţiunii reticulare. formând decusaţia Forel.

care nu necesită o anumită specializare.calea vestibulospinală. exercită influenţe facilitante sau inhibitorii asupra motoneuronilor medulari şi ar putea interveni asupra controlului unor mişcări.tractul reticulospinal. şi în menţinerea echilibrului. leagă nucleii nervului vestibular cu coarnele anterioare ale măduvei spinării şi asigură menţinerea echilibrului static şi dinamic. – 473 – .. Această cale are originea în nucleii vestibulari lateral şi medial de unde descind prin cordonul medular anterior şi se termină pe neuronii motori din cornul medular anterior. tractus reticulospinalis. tractus vestibulospinalis. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->