P. 1
Embriologie 2

Embriologie 2

|Views: 120|Likes:
Published by Rodica Dot

More info:

Published by: Rodica Dot on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

ETAPELE DEZVOLT RII ORGANISMULUI UMAN Dezvoltarea organismului uman cuprinde urm toarele etape i perioade: Etapa prenatal

(antepartum) cu urm toarele perioade: perioada preembrionar reprezentat de gametogenez i îns mân are; perioada de zigot sau prima s ptîmân de dezvoltare. Cuprinde fecundarea, segmentarea i formarea discului embrionar unilaminar (monodermic) ; perioada embrionar (embriogeneza) caracterizat de formarea embrionului i apari ia primordiilor organelor, este reprezentat s pt mâna a 2-a i s pt mâna a 8-a ; perioada fetal (organogeneza) dureaz pân la sfâr itul lunii a 9-a i este caracterizat n scutului; Etapa postnatal (postpartum), care cuprinde : perioada de copil rie prima copil rie (0-3 ani): perioada perinatal (prima s pt mân postpartum) ; perioada de nou-n scut (pân postpartum) ; perioada de sugar (primul an de via perioada de copil mic (1-3 ani) ; postpartum) ; la sfâr itul primei luni de via de totalitatea proceselor de morfoi histiogenez prin care primordiile de organe dau na tere tuturor sistemelor func ionale ale noude intervalul cuprins între

a doua copil rie (3 ± 6/7 ani) ; a treia copil rie (6/7 ani ± 12 ani pentru fete i 6/7 ani -14 ani pentru b ie i);

perioada pubert ii (între 12-16 ani la fete i 14-16 ani la b ie i) ; perioada de adolescent (postpubertal ) între 17 i 20 ani ; perioada de adult (maturitate): tinere e (între 21 ani i 30 ani) ; maturitate propriu-zis (între 31 i 65 ani) ;

-

perioada de b trâne e i senescen .

1

se produc într-un ritm foarte lent (una pe zi în primele 3-4 zile) i au ca rezultat o cre tere a raportului nucleo-citoplasmatic. zigotul tranziteaz tuba uterin în aproximativ 72 ore. Imediat dup fecundare se declan eaj procesul de segmenta ie (scindare. Începând din stadiul de 8 celule. Diviziunile de clivare nu prezint un sincronism în cea ce prive te timpul de desf urare. una din celulele fiice va p stra elementele regiunii apicale a 2 . clivaj) în timpul c ruia zigotul sufer o serie de diviziuni mitotice. În timpul tranzit rii tubei uterine.PERIOADA DE ZIGOT (S PT MÂNA I) Perioada de zigot se mai nume te i faz premorfogenetic Cuprinde prima s pt mân de via i cuprinde totalitatea transform rilor suferite de zigot din momentul fecunda iei pân în momentul nida iei. Dac axa de diviziune formeaz un unghi drept cu axa polar . astfel c zigotul î i p streaz volumul ini ial. care are ca finalitate formarea discului embrionar unilaminar. Procesul de compactare are ca rezultat apari ia unei diversit i celulare la nivelul zigotului. zigotul r mâne înconjurat de zona pellucida i corona radiata. deoarece în timpul segment rii nu se produce o cre tere celular între ciclurile de diviziune celular . acestea prezentând un pol apical ce prive te spre exteriorul zigotului i o fa bazolateral ce prive te spre interiorul zigotului. Blastomerele vor avea dimensiuni din ce în ce mai mici. numite i diviziuni de scindare. în urma c rora rezult blastomerele de dimensiuni aproximativ egale. Aceste modific ri determin o polarizare a blastomerelor. la nivelul zigotului are loc un proces de compactare. Segmenta ia Fertilizarea se produce în treimea distal a ampulei tubei uterine. prin apari ia unor celule cu dispozi ie asimetric a elementelor citoplasmatice (nucleul migreaz spre centrul embrionului. în urma c ruia blastomerele se turtesc unele peste altele pentru a maximiza contactul intercelular. O astfel de celul polar poate da na tere unor celule fiice diferite. iar în citoplasm apare o re ea de microfilamente i microtubuli spre fa a celulei care prive te în afara zigotului). Timpul cât zigotul tranziteaz tuba uterin este foarte important deoarece asigur sincronizarea între stadiile de dezvoltare ale acestuia i adapt rile morfologice ale endometrului în vederea nid rii. Dup fertilizare. în func ie de orientarea axei de diviziune fa de axa polar a sa. antepartum i se caracterizeaz prin procesul de segmentare al zigotului. Acestea dispar la scurt timp dup p trunderea zigotului în cavitatea uterin .

bazal a celulei mam Dac axul de diviziune este paralel cu axul de polarizare a celulei. Lichidul acumulat determin o l rgire a spa iilor intercelulare. . când zigotul p trunde în cavitatea uterin . fie transportat de acestea din cavitatea uterin ) în interiorul morulei. Morula este format din celule distincte din punct de vedere al fenotipului (polare nepolare) poate varia între 16:0 i 8:8. 140 m. Blastomerele periferice polare se divid mult mai rapid i vor forma masa celular extern sau trofoblastul. În stadiul de 16 celule raportul dintre cele dou tipuri celulare (polare i (embrioblastul. alc tuit din celule cuboidale mici i dispus între epiblast si cavitatea blastocistului. Blastomerele nepolare se divid mult mai lent i au un înalt poten ial de dezvoltare dând na tere celulelor formative sau masei interne. Cealalt celul fiic va p stra regiunea i va fi o celul nepolar . când blastocistul are o dimensiune de cca. Locul de implantare este situat de obicei la nivelul mucoasei uterine care tapeteaz peretele posterior al uterului. numit cavitatea blastocistului. care exercit de mucoasa uterin o ac iune histiolitic cu zona asupra endometrului i declan eaz procesul de implantare (nidare). În ziua a 4-a de la fecundare. Celulele trofoblastice care acoper embrioblastul formeaz trofoblastul polar. care proiemin în cavitatea blastocistului. Spre sfâr itul zilei a 6-a blastocistul ader corespunz toare trofoblastului polar. este format din 16 blastomere i poart numele de morul . La 3 zile de la fecundare. Zona pellucida din jurul blastocistului dispare în ziua a 5-a. dispuse sub forma unui disc aplatizat: . cele dou celule fiice rezultate vor fi la rândul lor polare. Blastocistul unilaminar format la sfîr itul zilei a 4-a este liber în cavitatea uterin . care vor forma embrioblastul.epiblastul alc tuit de celule columnare. începe s se acumuleze lichid (fie secretat de celulele trofoblastice.celulei mam i va fi la rândul s u o celul polar . Aceast cavitate este m rginit de celulele trofoblastice cu excep ia unei zone unde se afl masa celular intern alc tuit din celule formative i nepolare) i al localiz rii (superficiale i profunde).hipoblastul. înainte de dispari ia zonei pellucida. iar cele care delimiteaz cavitatea blastocistului formeaz trofoblastul mural. care la rândul s u va contribui la formarea placentei. care în final se vor uni i vor forma o cavitate unic plin cu lichid. care are ca rezultat apari ia a dou straturi celulare. butonul embrionar). În ziua a 6-a de la fecundare se produce o rearanjare celular la nivelul masei interne. 3 .

.un strat celular intern cu o intens activitate proliferativ ± citotrofoblastul. moment în care se stabile te circula ia uteroplacentar . peretele blastocistului va fi format din dou celulare: .Pe m sur ce blastocistul p trunde în mucoasa uterin . numit membran exocelomic (Heuser). 4 . Prin urmare. Tot în acest timp. Aceste lacune se vor umple cu sânge matern prin erodarea capilarelor sinusoide din mucoasa uterin . la nivelul s u apar o serie de mici cavit i care vor conflua pentru a forma lacunele sinci iotrofoblastului (stadiul lacunar de dezvoltare a trofoblastului). Masa de sinci iotrofoblast acoper treptat toat suprafa a blastocistului odat ce acesta se afund în stratul compact al mucoasei uterine. iar celulele care rezult sufer un proces de fuzionare astfel . care este mai gros la nivelul polului de implantare al blastocistului. Prin dispari ia celulelor care formeaz tavanul cavit ii amniotice primordiale se formeaz o cavitate trofo-epiblastic . delimitat inferior de discul embrionar i superior de citotrofoblastul polar. Aceste celule poart numele de amnioblaste. pe m sur ce blastocistul se implanteaz . Pe m sur ce sinci iotrofoblastul cre te cantitativ. care poart numele de sinci iotrofoblast. În ziua a 9-a de la fecundare se definitiveaz formarea cavit ii amniotice definitive prin proliferarea i evaginarea celulelor epiblastice de la nivelul marginii discului i o va separa de embrionar. celule care vor forma tavanul cavit ii amniotice citotrofoblastul polar. de la nivelul marginilor discului embrionar începe s se formeze prin proliferarea celulelor hipoblastului (epiblastului dup unii autori) o membran fin format dinr-un singur strat de celule turtite. încât limita dintre celule este dificil de identificat. straturi PERIOADA EMBRIONAR (S PT MÂNILE II ± VIII) S PT MÂNA A II-A Formarea discului embrionar didermic În ziua a 7-a. rezultând o mas citoplasmatic cu nuclei dispersa i în ea. trofoblastul din zona de contact prolifereaz rapid. la nivelul epiblastului se produce un fenomen de cavita ie care are ca rezultat formarea cavit ii amniotice primordiale.o mas celular sinci ial la exterior ± sinci iotrofoblastul.

Prima modificare la nivelul discului embrionar este reprezentat de apari ia unei îngro ri regionale la nivelul hipoblastului. Toate aceste modific ri caracterizeaz transformarea decidual a endometrului. Mezoblastul extraembrionar din aceast formarea cordonului ombilical. Aceste celule vor forma mezoblastul extraembrionar care va separa discul embrionar i cele dou cavit i ale sale de stratul profund al trofoblastului. Între membrana exocelomic i stratul citotrofoblastic se formeaz un spa iu reticular în care vor migra celule rezultate prin proliferarea epiblastului de la nivelul marginilor discului embrionar. Celulele endometriale devin poliedrice i se încarc cu glicogen i lipide. iar cel care tapeteaz vezicula ombilical formeaz splahnopleura extraembrionar . spa iile intercelulare sunt l rgite de un con inut lichidian extravazat din celule. iar submucoasa este edema iat . iar locul de perforare al endometrului este acoperit printr-un dop de fibrin . care va forma împreun discul zon embrionar i cele dou cavit i ale sale mai pu in o zon ingust . Pe m sur ce cavitatea corionic cre te în volum. va gâtui vezicula ombilical primitiv care. respectiv cu epiblastul 5 caudal ). Mezoblastul care tapeteaz cavitatea amniotic formeaz somatopleura extraembrionar . Partea eliminat din vezicula ombilical primitiv poate persista în cavitatea corionic sub forma chisturilor exocelomice. care are loc ini ial la locul de implantare.Aceasta va înconjura cavitatea blastocistului i o va separa de citotrofoblast transformândo în cavitate exocelomic sau vezicul ombilical primitiv . care leag discul formeaz pediculul de fixa ie sau pediculul embrionar. iar mai târziu va contribui la numele de vilozit i . f r a avea tr s turi care s permit identificarea viitoarelor extermit i (cefalic . Aceste dou foi e mezoblastice se continu una cu alta la nivelul marginii discului embrionar unde formeaz o zon de jonc iune. Celomul extraembrionar înconjoar embrionar de stratul citotrofoblastic. În acest stadiu al dezvolt rii blastocistul a p truns în totalitate în mucoasa uterin . Totodat . În acest stadiu de dezvoltare. Aceste structuri poart primare. Prin delaminarea celulelor mezoblastului extraembrionar se formeaz o serie de cavit i la nivelul acestuia care vor conflua i vor da na tere unei cavit i unice numite celom extraembrionar sau cavitate corionic . iar ulterior cuprinde endometrul în totalitate. printr-un proces de reducere a volumului se va transforma în vezicul ombilical secundar sau definitiv . discul embrionar didermic este simetric i rotund. celulele trofoblastului încep s prolifereze local i s formeze coloane celulare înconjurate de sinci iotrofoblast.

situa ii întâlnite în cazul sarcinilor ectopice sau extrauterine.mezodermul numele de intraembrionar.supraiacent placa precordal . zon care formeaz linia numit nod primitiv . Implantarea blastocistului în vecin tatea orificiului intern al colului uterin constituie cauza apari iei placentei praevia. în special la nivelul peretelui posterior al acestuia. Linia primitiv se termin la extremitatea cefalic cu o proeminen gastrula ie. permite trasarea axului craniocaudal al discului embrionar. mezoderm i endoderm). proces numit invaginare. implantarea se poate produce la nivelul tubelor uterine sau cavit ii abdominale (excava ia recto-uterin . Implantarea se poate produce i în alte zone decât mucoasa uterin . Celulele epiblastice r mase vor forma ectodermul embrionar. Celulele epiblastului embrionar de la nivelul liniei primitive încep s prolifereze intens i s migreze între cele dou foi e ale embrionului didermic. Blastocistul se implanteaz în mod normal în mucoasa uterin de la nivelul corpului uterin. Schimbarea formei discului embrionar este înso it de apari ia unei zone proliferative a ectoblastului embrionar în regiunea caudal primitiv (Hensen). prin apari ia unei noi foi e embrionare. S PT MÂNA A III-A Gastrula ia În s pt mâna a treia de dezvoltare la nivelul discului embrionar au loc o serie de deplas ri celulare. Acestea au ca rezultat transformarea discului embrionar didermic (format din epiblast i hipoblast) în disc embrionar tridermic (format din ectoderm. în evolu ia sarcinii existând posibilitatea producerii unor hemoragii severe. iar în urma acesteia discul embrionar tridermic cap t un aspect piriform cu 6 . anse intestinale). posterior i anterior la nivelul discului embrionar formând mezodermul intraembrionar. Totalitatea acestor transform ri i migr ri celulare poart extremitatea cefalic mai voluminoas . a acestuia. Odat cu apari ia pl cii precordale discul embrionar cap t o form ovalar cu axul lung cranio-caudal. ovar. Astfel. Celulele epiblastice de la nivelul liniei primitive migreaz lateral. Placa precordal se diferen iaz în viitoarea regiune cefalic a discului embrionar i împreun cu pediculul de fixa ie. foi a mijlocie a discului embrionar tridermic. o parte din celulele migrate de la nivelul liniei primitive înlocuiesc celulele hipoblastice prin împingerea acestora c tre pere ii veziculei ombilicale i formeaz astfel endodermul embrionar. În acela i timp.

Discul embrionar r mâne format din dou foi e (ectoi endoderm) doar la nivelul pl cii precordale (viitoarea membran orofaringan ) i caudal de linia primitiv . vilozit ile secundare se transform în vilozit i placentare ter iare. tuturor esuturilor i organelor embrionului. Îndep rtarea experimental a nodului primitiv are ca efect absen a form rii notocordului i declan rii neurula iei. mezodermul lateral situat între mezodermul intermediar i zona jonc ional a mezodermului extraembrionar. La sfâr itul s pt mânii a treia. un cordon celular care ajunge pân la nivelul marginii caudale a pl cii precordale. între ectoderm i endoderm. mezodermul intermediar situat lateral de precedentul. Mezodermul intraembrionar se extinde pân la marginile discului embrionar unde vine în contact cu zona de jonc iune a mezodermului extraembrionar (locul de unire al somato. epiblastul d na tere celor trei foi e germinale i prin urmare. Ajuns în vecin tatea pl cii precordale. celulele mezodermale de la nivelul vilozit ilor secundare dau na tere vaselor capilare vilozitare. în urma procesului de gastrula ie. flancat de celulele mezodermice migrate de la nivelul liniei primitive. Ulterior. Odat cu formarea notocordului.i splahnopleurei extraembrionare). de la nivelul nodului primitiv ia na tere procesul notocordal. Odat cu apari ia acestor vase. într-o zon care va forma membrana cloacal . Se stabile te asfel o comunicare între cavitatea amniotic numit i vezicula ombilical la nivelul nodului primitiv. Notocordul devine astfel un cordon celular situat în axul discului embrionar. Prin proliferarea celulelor endodermice se reface tavanul veziculei ombilicale la nivelul notocordului i se va închide canalul neurenteric. Mezodermul extraembrionar care tapeteaz citotrofoblastul p trunde în centrul vilozit ilor primare ale trofoblastului i le transform în vilozit i secundare. restul canalului notocordal devine parte constituent a tavanului vezicii ombilicale. canal neurenteric.Se observ c . Concomitent cu aceste transform ri. Mezodermul migrat cranial de placa precordal va forma aria cardiogen care va da na tere cordului i pericardului. vezicula ombilical trimite un diverticul mic care p trunde în grosimea pediculului de fixa ie pentru a forma alantoida. prin dispari ia celulelor care formeaz podeaua canalului notocordal i a celulelor endodermice subiacente. mezodermul intraembrionic se organizeaz în trei zone distincte: mezodermul paraxial situat imediat lateral de notocord i placa neural . procesul notocordal sufer un proces de tunelizare formându-se astfel canalul notocordal care comunic ini ial cu cavitatea amniotic la nivelul nodului primitiv. Tot acum. Capilarele vilozitare stabilesc contact cu cele de 7 .

Persisten a por iunii caudale a liniei terminale are ca rezultat apari ia unei anomalii congenitale a nou-n scutului numit teratom sacrococcigian. au rol inductor al transform rii neurale a ectodermului. în formare. Notocordul are influen inductoare asupra ectodermului supraiacent. Prin urmare. Este întâlnit frecvent la feti e (75% din cazuri) i se poate transforma malign dac nu este diagnosticat i tratat în timp util. nu c tre diferen ierea epidermal . pân la nivelul crestelor genitale. teratomul sacrococcigian este o tumor benign care con ine derivate ale celor trei tipuri celulare. care delimiteaz tubului neural. mezo-. schi a viitorului sistem nervos central. Deoarece linia primitiv d na tere la cele trei tipuri celulare embrionare (ecto-. iar prin acestea cu sistemul circulator intraembrionar. Prin adâncirea an ului neural. care sufer o serie de transform ri celulare având ca rezultat apari ia neuroblastelor. marginile pl cii neurale se evagineaz an ul neural. aceste celule vor migra dealungul alantoidei i intestinului posterior. linie primitiv sufer un proces de regresie care are ca efect dispari ia complet a sa. Studiile recente au ar tat c evolu ia normal a ectodermului este spre diferen ierea neural . Literatura clasic consider c nodul primitiv i derivatul s u. Pe m sur ce cre te. Aceste celule cu în l imea mai mare vor formea placa neural . Se pare c celulele germinale primordiale r mân sechestrate la nivelul mezoblastului extraembrionar al extremit ii caudale a embrionului pân embrionar începe s la definitivarea procesului de gastrula ie. Când discul se plicatureze. peretelui veziculei viteline. plicile neurale vin în contact unele cu altele i încep s fuzioneze dând na tere astfel 8 .la nivelul pediculului de fixa ie. Celulele de la nivelul jonc iunii dintre placa neural formeaz plicile neurale. endoderm). a a zisa Äinduc ie neural ´ exercitat de nodul primitiv i notocord este de fapt o supresie a diferen ierii neurale a ectodermului. Neurula ia Dup formarea notocordului. notocordul. Formarea celulelor germinale primordiale Celulele germinale primordiale se formeaz în perioada gastrula iei din por iunea caudal a liniei primitive (pân acum se considera c celulele germinale primordiale iau na tere din hipoblastul veziculei ombilicale i alantoidei). i restul ectodermului vor da i na tere crestelor neurale.

sistemul nervos are aspectul unui tub cu o por iune caudal efilat (cordonul medular) i o por iune rostral voluminoas . Primele 4-5 perechi de somite vor participa la formarea craniului osos i poart numele de somite occipitale. 12 somite toracale. Închiderea neuroporilor coincide cu stabilirea unei circula ii sanguine la nivelul tubului neural. mezencefalul i prozencefalul i reprezint prima schi a viitorului encefal. mielomeningocelul). iar neuroporul caudal în ziua a 27-a. Astfel. 5 somite lombare. Formarea somitelor Dup formarea notocordului i mezodermului intraembrionar paraxial. Atâta timp cât neuroporii sunt prezen i. Por iunea ventromedial a somitei 9 . Urmeaz un proces de proliferare a celulelor ectodermice din vecin tate. Dup închiderea neuroporilor. în urma c ruia creasta neural i tubul neural vor fi separate de cavitatea amnitic printr-un strat de celule ectodermice. 5 somite sacrale i 8-10 somite coccigiene.Formarea tubului neural începe din viitoarea regiune cervical a embrionului i continu c tre ambele extremit i ale an ului neural. Aceste vezicule formeaz rombencefalul. care r mâne în contact cu lichidul amniotic. meningocelul. Neuroporul anterior se închide în ziua a 25-a. Defectele de închidere a neuroporilor au ca rezultat apari ia unor anomalii congenitale. Prin unirea plicilor neurale. Severitatea acestei anomalii depinde de lungimea i pozi ia defectului de închidere a tubului neural (spina bifida ocult . celulele jonc iunii neuroectodermice vor forma creasta neural . la nivelul acestuia din urm are loc un proces de segmentare prin apari ia unor an uri transversale care îl separ în blocuri prismatice numite somite. hr nirea celulelor nervoase ale tubului neural este realizat de lichidul amniotic. Tubul neural comunic cu cavitatea amniotic prin dou orificii: neuroporul rostral i neuroporul caudal. anomalie congenital letal datorat degener rii encefalului. Urmeaz apoi 8 somite cervicale. Defectul de închidere a neuroporului rostral duce la apari ia anencefaliei. spina bifida este o anomalie congenital datorat defectului de închidere a neuroporului caudal. datorat unor dilata ii (veziculele cerebrale primare). Somitele con in ini ial o cavitate central tranzitorie (miocelul) care se oblitereaz rapid prin proliferare celulelor din peretele s u. Procesul de segmentare a mezodermului paraxial debuteaz la sfâr itul s pt mânii a treia i începutul s pt mânii a patra în dreptul veziculei rombencefalice i se continuu atât în sens cranial cât i în sens caudal odat cu cre terea în lungime a embrionului. în final formându-se 42-45 perechi de somite.

Por iunea dorsolateral a somitei formeaz dermomiotomul care va da na tere miotomului i dermatomului. care comunic cu celomul extraembrionar prin dou canale pleuroperitoneale (ducte celomice) situate de-o parte i de alta a discului embrionar în mezodermul lateral. Prin m rirea cavit ii din regiunea precordial form de potcoav cu por iunea central în regiunea precordial pericardice. pleurale i peritoneale.i extraembrionar i contribuie la hr nirea embrionului pân la stabilirea circula iei sanguine. Procesele de curbare ale discului embrionar Discul embrionar. Inflexiunea discului 10 cavit i de la nivelul mezodermului lateral se formeaz celomul intraembrionar. începe s . Din miotoame se vor forma majoritatea mu chilor stria i ai corpului. cavitate în laterale ale discului embrionar. Prin urmare. în special datorit sistemului nervos central i în sens lateral. Aceste diferen e între ratele de cre tere au ca rezultat plicaturarea discului embrionar în sens cranio-caudal. Acestea cresc în volum i se unesc unele cu altele pentru a forma o cavitate unic în grosimea mezodermului lateral. Formarea celomului intraembrionar Odat cu formarea somitelor.i extraembrionar la nivelul marginilor laterale ale discului embrionar. în mezodermul din regiunea precordial se diferen iaz o serie de cavit i care vor conflua pentru a forma schi a celomului intraembrionar. care st la baza form rii scheletului axial. ini ial plat i oval în stadiul bilaminar. datorat apari iei somitelor. Celomul intraembrionar va sta la baza form rii cavit ilor . celomul intraembrionar va avea o cavitate pericardic primitiv situat în regiunea cardiogen . Zona jonc ional de la nivelul mezodermului lateral va fi str puns prin m rirea de volum a celomului intraembrionar. Somatopleura i unirea cu cele dou i bra ele pe p r ile i splahnopleura intraembrionar se continu la nivelul zonei de jonc iune cu corespondentele lor extraembrionare.i schimbe forma datorit diferen elor între ratele de cre tere a dezvolt rii diferitelor zone embrionare. mezodermul lateral este împ r it într-un strat acoperit de ectoderm (numit somatopleur intraembrionar ) i un strat ce acoper endodermul (numit splahnopleur intraembrionar ). iar în urma acestui proces se stabile te o comunicare între celomul intra. iar apoi piriform în stadiul trilaminar. în dreptul lor apar o serie de cavit i în mezodermul lateral. Con inutul lichidian al celomului extraembrionar p trunde în interiorul discului embrionar în urma stabilirii comunic rii dintre celomul intra. Pe m sur ce se formeaz somitele.formeaz sclerotomul. Prin formarea acestei cavit i.

zona i septul transvers vor ajunge ventral i vor contribui la formarea fe ei ventrale i torcelui. 11 . forma iune mezodermal care va participa la separarea cavit ii toracice de cavitatea abdominal . foliculii pilo i i unghiile. Prin cre terea acestor plici. Derivatele foi elor embrionare În stadiile timpurii ale dezvolt rii embrionare. celulele care tapeteaz ductele i celulele mioepiteliale ale glandelor sudoripare. Mezoblastul migrat cranial de membrana orofaringian va forma zona cardiogen cardiogen i septul transvers. marginile discului embrionar se apropie i fuzioneaz . pl cii neurale. Partea cranial a vezicii ombilicale. Partea caudal a vezicii ombilicale este incorporat în corpul embrionului prin cre terea plicii amniotice caudale i va forma intestinul posterior sau caudal. endodermul i mezodermul. gâtului embrionului. celulele embrionare alc tuiesc dou tipuri fundamentale de esuturi: epitelial i mezenchimatos. care se termin în fund de sac la nivelul membranei orofaringiene. iar inflexiunea lateral duce la formarea plicilor amniotice laterale. iar caudal de aceasta va ajunge septul transvers. care r mâne în continuare în comunicare cu vezicula ombilical prin canalul ombilical. sebacee i mamare. placodelor ectodermale. o parte din vezicula ombilical este incorporat între acestea i apoi în interiorul embrionului i va contribui la formarea tubului digestiv. Acesta se termin în fund de sac dilatat (cloac ) la nivelul membranei cloacale. încorporat între plica amniotic cefalic i discul embrionar va forma intestinul anterior sau cefalic. În urma plicatur rii cranio-caudale. formând pere ii laterali i ventrali ai corpului embrionului.embrionar în sens cranio-caudal are ca rezultat apari ia plicii amniotice cefalice i plicii amniotice caudale. crestelor neurale. Din ectodermul general al corpului se vor forma: stratul epidermic al tegumentului. Por iunea din vezicula ombilical incorporat de corpul embrionar în timpul acestui proces va da na tere intestinului mijlociu. Zona cardiogen va ajunge în regiunea toracic a a capului. celulele secretoare. membrana orofaringian . esutul epitelial formeaz cele trei foi e embrionare: ectodermul. Ectodermul va da na tere: ectodermului general al corpului. Prin cre terea plicilor amniotice laterale.

VIII. 12 i . Mezodermul va da na tere: esuturilor conjunctive. celulele sistemului APUD. cartilaginoase i osoase. irisului. medulosuprarenalei. epiteliul cavit ii orale i al glandelor salivare. epiteliul cavit ii timpanice. glandelor salivare submandibular sublingual . celulelor Scwann i leptomeningelui (pia mater i arahnoida). neurohipofiza. tubei auditive. celulele ependimare i ale plexurilor coroidiene. Din placa neural se vor forma: Ectodermul crestelor neurale va da na tere: Placodele ectodermale vor da na tere epiteliului olfactiv. elementelor figurate ale sângelui. uretrei i par ial al vaginei. tiroidei. esutului muscular striat i neted. o parte din celulele sistemului APUD.IX. esutului adipos. celulelor secretore de calcitonin . urechii interne i cristalinului. Endodermul va da na tere: epiteliului tractului digestiv i respirator. corpul i procesele ciliare. epiteliului vezicii urinare. ficatului. pancreasului. conjunctivei i glandelor lacrimale. esutului conjunctiv al glandelor salivare. epiteliul cavit ii nazale i sinusurilor paranazale. ganglionilor simpatici i parasimpatici.- epiteliile corneei. lacrimale. adenohipofiza. celulelor pigmentare de la nivelul epidermului. emailului dentar. neuronii sistemului nervos central. celulelor de tip I la nivelul glomusului carotic. mu chilor netezi i dermului de la nivelul capului i gâtului. timusului. ganglionilor nervilor spinali i cranieni (III. epiteliul por iunii terminale a canalului anal i uretei. vaselor de sânge. amigdalei palatine. tiroidei i epifizei. timusului. celulele gliale.V.X). paratiroidelor. celulele retinei. vaselor limfatice.

glandelor genitale. 13 . corticosuprarenalei. rinichiului. pleural i peritoneal .- cordului. dentinei i cementului dentar. seroaselor pericardic .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->