Sunteți pe pagina 1din 2

4.

Stilul artistic (beletristic)


Stilul beletristic are drept caracteristica fundamentala functia poetica a limbajului
(expresiva, sugestiva); (artistic) se foloseste in operele literare.

CUPRINDE: operele literare în proză, versuri şi operele dramatice; tot aici pot fi
incluse eseurile, jurnalele, memoriile, amintirile.

CARACTERISTICI:

o libertatea pe care autorul şi-o poate lua în raport cu normele limbii


literare;

o contrastul dintre sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvintelor (în


special în poezie, prin modul neobişnuit în care se folosesc cuvintele);

o caracterul individualizat al stilului;

o unicitate şi inovarea expresiei;

o bogăţie lexicală - din punct de vedere statistic;

o sensuri multiple ale aceluiaşi cuvânt;

o înglobează elemente din toate stilurile funcţionale, dar şi din afara


limbii literare (arhaisme, regionalisme, elemente de argou, elemente de
jargon);

o mesajul are funcţie poetică, centrată asupra lui însuşi, asigurându-i


acestuia o structură care îl face perceptibil la nivelul formei şi adesea uşor
de fixat în memorie. Prin funcţia poetică, un mesaj nu mai e un simplu
instrument, un vehicul pentru informaţie, ci un text interesant în sine:
plăcut, frumos, obsedant, amuzant etc. Pregnanţa mesajului e produsă de
simetrii, repetiţii, rime, ritm, sensuri figurate etc. Funcţia poetică se
manifestă desigur în poezie, dar nu numai în ea; e prezentă în vorbirea
curentă, în expresii şi locuţiuni populare, în sloganuri, proverbe etc.

o folosirea termenilor cu sens figurat ca si a celora care, prin anumite


calitati, trezesc in constiinta cititorilor imagini plastice, emotii, sentimente;

o o mare complexitate, data fiind diversitatea operelor literare cat si


faptul ca fiecare autor isi are propriul stil;

o bogatia elementelor lexicale (cuvinte din fondul principal lexical,


termeni regionali, arhaici, neologisme, termeni de jargon sau argou etc);

o extinderea semantica prin utilizarea sinonimiei si a polisemiei unor


termeni;

o cuvintele sunt utilizate cu functia lor conotativa;


o relieful enuntului poate fi intarit chiar si prin abaterea de la uzul curent
al limbii.

CALITĂŢILE GENERALE ALE STILULUI:

o Claritate: exprimarea clară a gândurilor şi a sentimentelor.

o Proprietăţi: utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate pentru exprima-


rea gândurilor şi sentimentelor.

o Corectitudine: respectarea normelor limbii în organizarea


comunicării.

o Precizia: utilizarea riguroasă a termenilor în organizarea enunţurilor.

o Puritatea: utilizarea mijloacelor lingvistice admise de limba literară.

PARTICULARITĂŢI LINGVISTICE

Lexicale: Polisemantism; Sensul conotativ; Varietate lexicală

Morfologice: Valori expresive ale părţilor de vorbire; Mărcile subiectivităţii

Sintactice: Diversitatea raporturilor de subordonare; Inversiuni, dislocări topice

Stilistice: Prezenţa
procedeelor artistice

S-ar putea să vă placă și