Sunteți pe pagina 1din 26

TESTUL LUI RORSCHACH

TESTUL RORSCHACH

CUPRINS

Cuprins.............................................................................................................................................2
Posibile consideraţii cantitative.......................................................................................................5
Numărul total de răspunsuri (R)......................................................................................................5
Timpul pentru răspuns T/R..............................................................................................................6
Determinanţii...................................................................................................................................6
Răspunsurile formă (F)....................................................................................................................7
Răspunsurile culoare (C).................................................................................................................7
Localizarea răspunsurilor.................................................................................................................8
Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (G)......................................................................................8
Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (D)......................................................................................9
Alte moduri secundare de interpretare.............................................................................................9
Răspunsurile mişcare (K)..............................................................................................................10
Raportul mişcare-culoare...............................................................................................................10
Determinanţi secundari..................................................................................................................11
Conţinuturile..................................................................................................................................12
Răspunsurile Uman (H).................................................................................................................13
.....................................................................................................................................................13
Răspunsurile animal (A) ............................................................................................................13
Răspunsurile anatomie (Anat).......................................................................................................14
Conţinuturile secundare.................................................................................................................14
Răspunsuri pe care nu trebuie să le daţi niciodată.........................................................................15
Aprecierile complementare............................................................................................................15
Răspunsurile banale (Ban.) şi răspunsurile originale (Orig.)........................................................15
Efectele de şoc...............................................................................................................................16
Refuzul...........................................................................................................................................17
Planşele..........................................................................................................................................17
Câteva principii ale interpretării....................................................................................................17
2
TESTUL RORSCHACH

Planşa I...........................................................................................................................................18
Planşa a II-a...................................................................................................................................18
Planşa a III-a..................................................................................................................................19
Planşa a IV-a ................................................................................................................................20
Planşa a V-a...................................................................................................................................20
Planşa a VI-a .................................................................................................................................21
Planşa a VII-a ...............................................................................................................................21
Planşa a VIII-a ..............................................................................................................................22
Planşa a IX-a..................................................................................................................................23
Planşa a X-a ..................................................................................................................................23
Simbolistica planşelor....................................................................................................................24
Sondajul.........................................................................................................................................25
Testele derivate..............................................................................................................................25

3
TESTUL RORSCHACH

Testul creat în 1921 de către psihiatrul elveţian Hermann Rorschach este unul de
personalitate, cunoscut sub denumirea de Pete de cerneală.
Are drept scop realizarea unui diagnostic complet al
personalităţii în toate dimensiunile sale:
 Intelectuale – randamentul efectiv;
 Afective – controlul A: normal, insuficient, restrictiv;
 Comportamentale – realism, adaptare, contact uman şi
social.
Sunt 10 planşe alb-negru sau de diferite culori –
pentru a fi interpretate.
Planşele au fost selecţionare după studii şi experienţe.
Fiecare planşă are un conţinut simbolic care suscită
reacţii şi răspunsuri semnificative:
 Propria identitate vis-a-vis de autoritate;
 Eventualele conflicte în copilărie;
 Relaţiile cu părinţii, cu tatăl, cu mama;
 Adaptarea la realitate, sexualitatea, adaptarea afectivă, agresivitatea, maturitatea afectivă,
inteligenţa etc.
În timpul probelor psihologul notează:
 Ceea ce zice candidatul;
 Reacţiile acestuia – tăcere, mimică, exclamaţii;
 Timpul scurs între prezentare şi răspuns;
 Eventualele deplasări de poziţie ale planşei.
Interpretarea ţine cont de:
 Răspunsurile date;
 Raporturile calculate între răspunsuri;
 Relaţii între elemente ale răspunsurilor;

4
TESTUL RORSCHACH

 Anumite reacţii particulare ale candidatului.


Rezultatele sunt cotate din punctele de vedere:
(A) Cantitativ şi
(B) Calitativ.
(A) – Numărul total de răspunsuri (R);
– Timpul total de răspuns (T);
– Timpul per răspuns (T/R).
(B) - Globalitatea – distingerea esenţialului (G);
– Răspunsuri în detalii – câte o parte a planşei este interpretată (D);

 Aprecierea formei (F);


Aprecierea culorilor (C);
 Aprecierea mişcării (K).

 Interpretarea zoomorfă (animală) [A];


 Interpretarea antromorfă [H] (Humain);
 Interpretarea anatomică [Anat].

Banalitate  ban
 originalitate – orig.

Posibile consideraţii cantitative

Numărul total de răspunsuri (R)

– Pentru jumătatea indivizilor testaţi, R se situează între 20 şi 30 de răspunsuri;


– Cei cu un nivel superior de instruire, pot atinge uşor 40 – 50 de răspunsuri.
– Răspunsurile net inferioare, cele sub 15, sunt interpretate drept:
• Lipsă de colaborare;

5
TESTUL RORSCHACH

• Blocaj emoţional;
• Stare depresivă;
• Retard intelectual;
• Tulburare patologică.
– Răspunsurile net superioare, peste 50, sunt interpretate drept extreme:
• Dorinţa de a fi bine văzut;
• Complexe ale inteligenţei.

Timpul pentru răspuns T/R

Timpul mediu de răspuns este de 45 de secunde.


O întârziere a timpului pentru răspuns mai mare de 60 de secunde arată o dezordine
psihopatologică.
O rapiditate excesivă a timpului pentru răspuns, inferior a 20 de secunde, indică:
• Lipsă de control;
• Slăbirea gândirii;
• Incoerenţa ideilor.

Determinanţii

Determinanţii permit să se distingă 3 feluri de răspunsuri:


• (F) – când interpretarea este determinată parţial sau total de forma petei;
• (C) – când interpretarea este determinată de culoare;
• (K) - când interpretarea este determinată de impresia de mişcare provocată.
Când (F) şi (C) sunt integrate, răspunsul se notează (FC) sau (CF), dacă una sau alta este
predonimantă.
(F+) = forme corecte pe care toată lumea le vede;
(F -) = forme pe care puţini le percep.

6
TESTUL RORSCHACH

Răspunsurile formă (F)

 Permit să se aprecieze capacitatea de adaptare la realitate;


 Per total, pentru răspunsurile formă, procentajul mediu se situează între 60 – 65;
 Un procentaj mai scăzut decât media presupune o personalitate inadaptată în
comportament, caracter adolescentin, mare artist, spirit slab.
 Un procentaj mult peste, vecin cu 100% presupune:
Ä O personalitate stereotipă în comportament;
Ä Gândire excesiv de rigidă;
Ä Afectivitate rece;
Ä Absenţa spontaneităţii în relaţii cu lumea şi cu sine însuşi.
Dreptul la eroare fiind recunoscut, sunt admise în răspunsurile „Formă” 10-20%
răspunsuri de tip (F-).

Răspunsurile culoare (C)

 Permit aprecierea afectivităţii;


 Răspunsurile (C) sunt de trei tipuri: formă-culoare (FC), culoare-formă (CF) şi culoare
pură (C).
1. Răspunsul formă-culoare (FC):
• Afectivitatea capabilă de adaptare şi socialmente adaptată;
• Este însăşi maturitatea emoţională.
2. Răspunsul culoare- formă (CF):
• Afectivitate egocentrică;
• Narcisism;
• Socialmente inadaptată;
• Subliniază o instabilitate emoţională;
• Caracter capricios.

7
TESTUL RORSCHACH

3. Răspunsurile de tip culoare pură (C) (să zicem roşu sau ăsta-i sânge, de exemplu):
• Impulsivitate;
• Absenţa controlului emoţional;
• Eventuale reacţii violente sau depresive.

Localizarea răspunsurilor

 Reflectă:
• Modul de înţelegere a realităţii;
• Calitatea raporturilor cu lumea.
 Se disting 2 principale moduri de înţelegere:
• O interpretare de ansamblui a sarcinii (G);
• O interpretare de detaliu a unui scop (D).
 Media răspunsurilor de tip (G) se situează între 7-10;
 Media răspunsurilor de tip (D) se situează între 15 şi 21, fie aproape dublul răspunsurilor
de tip (G).

Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (G)

 Un număr bun de răspunsuri de tip (GF+):


Ä Capacitate puternică de sinteză;
Ä Capacitate puternică de organizare;
Ä Capacitate puternică de integrare;
Ä Idei optimiste;
Ä Inteligenţă asociativă.
 Acelaşi număr de răspunsuri de tip (GF-):
Ä O inteligenţă superficială
Ä Absenţa spiritului critic.

8
TESTUL RORSCHACH

Formele bune (F+) sau rele (F-) de tip (D)

 Un număr mediu de răspunsuri de tip (DF+):


Ä O puternică putere de observaţie;
Ä O inteligenţă practică.
 Un număr mediu de răspunsuri de tip (DF-):
Ä Lipsă de imaginaţie;
Ä Lipsă de ambiţii intelectuale.

Alte moduri secundare de interpretare

(Dd) = interpretarea detaliilor foarte mici


Pozitiv – răspunsurile de tip (Dd)
Ä Spirit subtil;
Ä Spirit minuţios;
Ä Intelignţă analitică.
Negativ - răspunsurile de tip (Dd)
Ä O inteligenţă săracă;
Ä O viziune restrânsă;
Ä O mentalitate meschină.

(Dbl) = corespunde interpretărilor dintre pete de cerneală, albul.


Cum cerinţa a fost de a interpreta petele, interpretarea albului indică:
Ä Atitudine de opoziţie;
Ä Mania contrazicerii;
Ä Spirit revendicativ.

(Do) = Răspunsuri de tip parţial, când, de fapt, se cere un răspuns complet (la planşa a
VI-lea se răspunde mustaţă de pisică, corect fiind cap de pisică).
Ä Slăbire a spiritului;
9
TESTUL RORSCHACH

Ä Inhibiţie afectivă;
Ä Tulburări psihopatologice.

Răspunsurile mişcare (K)

 Permit aprecierea vieţii interioare a personalităţii, evaluarea creativităţii şi capacitatea de


realizare;
 Răspunsurile sunt clasate în două categorii principale:
1. Mişcări ale extensiei – de exemplu, planşa a III-a – 2 omuleţi care se ridică;
2. Mişcarea de îndoire – de exemplu, planşa a III-a – 2 omuleţi care se aşază pe vine.
 Răspunsurile în termeni de extensie presupun:
 Dinamism al personalităţii – ceea ce este propriu persoanelor active, întreprinzătoare,
creative (o anume agresivitate subiacentă);
 Răspunsurile în termeni de flexiune presupun:
 O persoană pasivă, mai mult sau mai puţin resemnată, fatalistă, introvertită – o anume
răbdare ce poate fi apreciată.
 Răspunsurile mişcare – când este vorba despre obiecte şi animale – presupun frecvent o
imaturitate afectivă, conflicte interioare, o agresivitate refulată;
 Numărul mare de răspunsuri mişcare presupune impulsivitate, o instabilitate caracterială.

Raportul mişcare-culoare

Se disting 5 tipuri caracteriale. Caracterul este aici mai puţin un ansamblu de conduite – cât o
manieră de a resimţi lucrurile, o rezonanţă intimă.
Tipul extratensif, când Tipul introversif, când Tipul ambiegal când Tipurile coarte (articulat) şi
C >K K >C K = C şi mai mari de 3 coartif (coarticulatif) - când
K/C = 0/0 şi 1/1 desemnează
caractere retractate
 Inteligenţă  Inteligenţă  Tendinţele anterioare  Retroacţiune a
10
TESTUL RORSCHACH

stereotipă; diferenţială; se schimbă, fazele de iniţiativă personalităţii;


şi de realizare alternează cu
faze de repliere şi de
neproductivitate;
 Facilitate de  Productivitate  Conduitele şi  Reducere a
reproducere; personală; afectivitatea sunt ambivalente, intereselor vitale;
ambigue, când impulsive, când
restrictive;
 Predominantă a  Predominantă a  Comportamentele  Refulare a afectelor;
vieţii exterioare; vieţii interioare; sunt indecise, uneori veleitare,
alteori performante.
 Afectivitate instabilă;  Afectivitate  Slabă productivitate
stabilizată; personală;
 Adaptare puternică  Slabă adaptare la  Randament al
la val; val; activităţii impersonale.
 Simpatii mai mult  Simpatii mai mult
largi decât profunde; profunde decît largi;
 Conduită impulsivă;  Conduită
controlată;
 Abilitate  Comportament
comportamentală. stângaci.

Determinanţi secundari

Pe lângă cei trei determinanţi principali de tipul F, C ŞI K, doi alţi determinanţi sunt
reţinuţi pentru cotarea răspunsurilor:
• Estomparea;
• Clar-obscurul.

Răspunsurile estompate corespund unor interpretări a culorilor atenuate, provocate de


percepţia griurilor şi a nuanţelor sale.
• O predominantă a răspunsurilor estompate pur va presupune depresia, după cum C va
presupune impulsivitate. Trebuie să vă abţineţi de la acest tip de răspuns.
• Răspunsurile de tip estomparea fermă sau estomparea domină culoarea, vor indica o
sugestibilitate excesivă. Trebuie să vă abţineţi de la a furniza acest tip de răspuns; de
exemplu: o radiografie.

11
TESTUL RORSCHACH

• Răspunsurile de tip formă-estompare sau forma este predominantă, vor indica un complex de
inferioritate dacă se introduce o noţiune de relief sau de perspectivă (de exemplu: reflecţii pe
lac), frustrări afective, dacă se introduce o noţiune de textură (de exemplu: blană, zăpadă).
Trebuie să măsuraţi acest tip de răspuns.

Răspunsurile clar-obscur constituie un caz particular al estompării. Ele corespund


interpretărilor provocate de către percepţia maselor negre cu o tonalitate disgraţioase de:
• Angoasă; exemplu: zăpadă murdară, cap de mort;
• Depresie; exemplu: ruine dezolante, o pădure pietrificată;
• Agresivitate; exemplu: o furtună ameninţătoare, un turbion de funingine.
Trebuie să evitaţi total acest tip de răspuns.

Conţinuturile

Ultima revizuire a răspunsurilor date constă în analizarea conţinutului lor după reguli
definite statistic. Trei mari categorii de răspunsuri revin în mod frecvent:
 Răspunsurile uman H, când interpretarea este provocată de percepţia unei forme umane;
 Răspunsurile animal A, când interpretarea este provocată de percepţia unei forme animale;
 Răspunsurile anatomie Anat, când interpretarea este provocată de percepţia unei forme
anatomice.
Cu o frecvenţă mai redusă, apar şi alte categorii:
 Răspunsuri sexuale, Sex;
 Răspunsuri sânge, Sg;
 Răspunsuri obiect, O;
 Răspunsuri botanice, Bot;
 Răspunsuri geografice, Geog;
 Răspunsuri natură, Nat;
 Răspunsuri alimentaţie, Alim.

12
TESTUL RORSCHACH

Răspunsurile Uman (H)

Răspunsurile uman sunt destul de frcevnte în interpretarea petelor. Ele reprezintă de la 10


până la 20” din răspunsurile bărbaţilor şi de la 15 până la 30% din ale femeilor. Sunt de trei
tipuri:
• H, când o fiinţă umană este percepută în întregime;
• D, când nu este percepută decât o parte;
• (H) şi (Hd), când este percepută o formă paraumană parţial sau în întregime:
fantomă, vrăjitor, înger, demon, portret etc.
Proporţia normală de H în raport cu Hd este de 2 la 1. O proporţie inversă, Hd de două
ori mi mare decât H, pot indica lipsa de inteligenţă, un caracter anxios.
Răspunsurile de tip (H) şi (Hd) presupun o imaturitate afcetivă, conduite infantile.
Trebuie să evitaţi să furnizaţi acest tip de răspuns.
Un număr de răspunsuri uman, de asocieri de toate felurile, mai mare decât media
(15%), presupun frecvent preocupări nevrotice, conflicte familiale în copilărie. Trebuie pe cât
posibil respectată această medie.

Răspunsurile animal (A)

Răspunsurile animal sunt mult mai frecvente decât răspunsurile uman în interpretarea
petelor. Ele reprezintă de la 25 până la 50% din răspunsuri şi sunt repartizate în trei categorii:
• A, când animalul este perceput în întregime;
• Ad, când animalul este perceput parţial;
• (A) şi (Ad), când este percepută o formă paraanimală, parţial sau în întregime:
monstru, animal mitologic, desen animat.
Mai puţin de 30% de răspunsuri animal, la toate categoriile, va prespune o imaginaţie
excesivă, anticonformism sau o gândire incoerentă.
Peste 60% de răspunsuri animal ar presupune o gândire infantilă, lipsă de cultură sau un
conformism rigid.

13
TESTUL RORSCHACH

Trebuie să vă abţineţi în mod natural de a da prea multe sau prea puţine răspunsuri de
acest tip, dar întotdeauna va fi mai bine mai multe, decât prea puţine.

Răspunsurile anatomie (Anat)

Acestea sunt răspunsuri de genul: schelet, făt, plămân, inimă, craniu, coloană vertebrală.
Unul sau două răspunsuri anatomie sunt considerate a fi normale. Mai mult, ele presupun
un complex de inteligenţă, un sentiment de inferioritate sau de angoase atingând sănătatea.
Răspunsurile anatomie sunt, de asemenea, foarte des considerate ca interpretări sexulae
deghizate; ele presupun, în acest caz, sentimente de culpabilitate şi ruşine.
În cazul în care nu aparţineţi unei profesii medicale sau paramedicale, trebuie să evitaţi să
furnizaţi acest tip de răspunsuri.

Conţinuturile secundare

Conţinuturile secundare se referă, în mod esenţial, la răspunsuri de tipul: sexual (Sex),


sânge (Sg), obiect (O), botanică (Bot.), geografie (Geog.), natură (Nat.), alimentaţie (Alim.)
Trebuie, în ansamblu, să evitaţi acest tip de răspunsuro din următoarele motive:
• Răspunsurile sexuale, pentru că ele sunt statistic rare, se presupune a fi din motive de
decenţă, deşi unele planşe sunt foarte sugestive (planşele II, IV, VI şi VII, de exemplu).
Pentru a vă încadra în norme, trebuie să oferiţi doar un singur răspuns sexual şi să-l asociaţi
cu planşa VI;
• Răspunsurile de tip sânge (sânge, foc, lavă etc.), pentru că ele presupun o lipsă de control
emoţional, o potenţială agresivitate;
• Răspunsurile obiect (mai ales obiecte ascuţit, arme, cleşti şi obiecte tubulare, vase, urne etc),
pentru că ele presupun semne de infantilitate, exceptând cazurile în care este exercitată o
profesie tehnică în raport cu obiectul indicat, sau angoase de tip sexual;
• Răspunsurile botanică (plantă, arbore etc) şi răspunsurile natură (stâncă, lac, munte etc),
pentru că ele presupun tendinţe infantile, nevroze la adulţi;
• Răspunsurile geografie (insule, ţări, golf etc.), pentru că ele presupun fie un complex de
inteligenţă «şcolară», fie o dorinţă de fugă;
14
TESTUL RORSCHACH

• Răspunsurile alimentaţie (băutură, farfurii), pentru că ele presupun angoasă.

Răspunsuri pe care nu trebuie să le daţi niciodată

Trebuie să evitaţi în mod absolut anumite răspunsuri pentru că ele ar putea presupune
stări sai tendinţe morbide, patologice:
• Măşti, veşminte: semne de disimulare, de perversitate;
• Băuturi: tendinţe alcoolice;
• Gură, bot deschis: fixaţie orală;
• Statui, desene, caricaturi: lipsă de vitalitate;
• Lupte, arme: agresivitate refulată sau recunoscută;
• Elemente (apă, aer, pământ): infantilitate sau nevroză;
• Fragmente: noroi, excremente, murdărie: nevroză obsesională; microbi, carne stricată:
tulburări mentale, perversiuni; arbore putred, lemn ars, fum negru: tendinţă de
sinucidere;
• Simetrie, număr, poziţia petelor: pierderea simţului realităţii.

Aprecierile complementare

Criteriilor de apreciere anterioare, li se vor adăuga trei alţi factori ce vor fi luaţi în
considerare la interpretarea răspunsurilor:
1. Banalitatea (Ban.) sau originalitatea (Orig.);
2. Efectele de şoc;
3. Refuzurile.

Răspunsurile banale (Ban.) şi răspunsurile originale (Orig.)

15
TESTUL RORSCHACH

• Răspunsurile banale sunt cele care sunt date de una din trei persoane dup Rorschach sau de o
persoană din 6, după succesorii săi.
Să vezi ceea ce vede toată lumea semnifică o participare la gândirea colectivă, o adaptare
socială elementară. Trebuie să daţi de la 5 la 7 răspunsuri banale pentru a vă încadra în
norme. Mai multe răspunsuri banale, conformismul ar deveni excesiv; mai puţine, aţi fi
considerat total inadaptat.
• Răspunsurile originale sunt cele date de o persoană din 100; ele presupun o inteligenţă
creativă. Totuşi, nu trebuie să oferiţi mai mult de 3 răspunsuri originale pentru a vă remarca;
aţi fi, astfel, rău văzuţi.

Efectele de şoc

Şocul este o reacţie excesivă în faţa unei planşe sau a alteia prezentate.
Un şoc se va traduce printr-un anumit numpr de indicatori. Operatorul va reţine un efect
de şoc în momentul în care va observa 5 dintre indicatorii următori:
• Exclamaţie de dezaprobare sau de aprobare, de genul «ei», «hm», «brr»;
• Remarci critice sau autocritice, de genul «ce oroare», «ce drăguţ», «ce mizerie»;
• Manipulare febrilă a planşei; crispări ale mâinilor, încruntări ale sprâncenelor, clătinări ale
capului, ezitări, tăceri prelungite, reacţii de refuz de genul: «asta nu e pentru mine», «ce
muncă silnică»;
• Timpul de meditaţie prea mare în faţa primelor răspunsuri;
• Creşterea numărului de răspunsuri;
• Epuizarea, diminuarea calităţii răspunsurilor;
• Absenţa răspunsurilor culoare în faţa planşelor colorate;
• Absenţa răspunsurilor obişnuite la anumite planşe: răspuns original în loc de răspuns banal,
de exemplu;
• Fuga în albul petei (răspunsuri Dbl) sau la margini/borduri (răspunsuri Dd, în primul rând);
• Răspunsuri exprimând probleme personale.
Vom vedea puţin mai încolo, planşă după planşă, elementele care pot provoca un şoc în
scopul preverii oricărei reacţii excesive.

16
TESTUL RORSCHACH

Refuzul

Un refuz va fi reţinut împotriva voastră, atunci când voi nu puteţi oferi nicio interpretare
unei planşe prezentate.
În caz de refuz, operatorul vă va încuraja să răspundeţi; dacă nici acum nu răspundeţi,
este dramatic. Un refuz nu este niciodată privit cu ochi buni. Rorschach a scris despre acest
subiect: „refuzul unei sau alteia dintre imagini nu va apărea practic niciodată în condiţii
normale”.
Cele mai refuzate planşe sunt, în ordine, a IX-a, a VII-a, a VI-a şi, în cele din urmă, a IV-
a.
În aceste condiţii, nu trebuie niciodată să refuzaţi să interpretaţi o planşă.

Planşele

Vă propun acum să reluăm planşele una câte una pentru a preveni dificultăţile. Într-o
oarecare măsură, vă puteţi pregăti răspunsurile. Dar nu încercaţi să le învăţaţi pe de rost. Nu luaţi
psihologii drept idioţi; au o anumită obişnuinţă a disimulărilor: un parcurs ideal ar fi suficient
pentru a vă discredita complet.
Intenţia mea este, în mod esenţial, de a vă ajuta să evitaţi greşelile de „neiertat”.
Interpretarea planşelor trebuie să păstreze o anumită spontaneitate.

Câteva principii ale interpretării

Interpretarea unei pete trebuie să respecte o anumită ordine, o anumită coerenţă. Această
coerenţă trebuie, de asemenea, să se regăsească de la o planşă la alta.
Trebuie, mai întâi, să încercaţi să interpretaţi global (răspunsul G) pata care vă este
prezentată. Apoi, interpretaţi câteva detalii mari (răspunsurile D), după care micile detalii

17
TESTUL RORSCHACH

(răspunsurile Dd). În sfârşit, şi doar pentru o interpretare suplimentară, puteţi eventual interpreta
un detaliu în albul planşei (răspuns Dbl).
Ca regulă generală, trebuie să evitaţi să oferiţi acelaşi răspuns pentru mai multe planşe, să
întreprindeţi descrieri, să faceţi comentarii critice sau autocritice. Trebuie, de asemenea, să
evitaţi orice referire la viaţa personală.
Planşele vă sunt prezentate în ordine, cu informaţiile esenţiale referitoare la ele, începând
cu elementele susceptibile de a provoca un şoc, apoi, cu lista de detalii (D) recunoscute şi
terminând cu răspunsurile banale, normale.

Planşa I

Deschide relaţia cu operatorul, introduce un anumit dinamism. Ea pune problema propriei


identităţi şi a celei de autoritate vis-a-vis.
• Elemente de şoc: şoc iniţial, şoc negru.
• Lista detaliilor D:
• Parte centrală, cu sau fără griul clar din
josul planşei;
• Fiecare dintre cele două părţi laterale
(aripi);
• Partea centrală, două treimi inferior (clopot);
• Partea laterală, jumătatea superioară.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: pasăre, liliac, fluture;
• Răspuns detaliu: personaj uman, femeie sau copil (D central).

Planşa a II-a

Prima planşă culoare cu efect de surpriză în raport cu cea precedentă. Se presupune că


trebuie să retrăiţi aici unul dintre principalele conflicte din copilărie. Este indispensabil aici să
evitaţi şocul culoare.

18
TESTUL RORSCHACH

Centrul planşei sugerează, în mod voit, reprezentări sexuale.


• Elemente de şoc: şoc culoare, şoc mişcare.
• Lista detaliilor D:
• Roşu în partea superioară stânga şi
dreapta;
• Roşu inferior;
• Fiecare dintre cele două părţi negre;
• Vârful negru central.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: doi oameni;
• Răspuns detaliu: două animale (D negru), fluture (D roşu jos).

Planşa a III-a

Ar trebui să vedeţi aici două personaje masculine. Cele două personaje ar trebui să
reprezinte cuplul parental. Răspunsurile voastre vor semnifica relaţia cu părinţii.
Absenţa răspunsului mişcare, o incertitudine asupra sexului celor două personaje, un
efect de şoc, vă vor trăda. Nu trebuie să daţi aici un răspuns original.
• Elemente de şoc: şoc mişcare.
• Lista detaliilor D:
• Negru central cu sau fără gri-ul din
mijoc;
• Roşu central (fluture);
• Roşu superior;
• Corpurile personajelor, cu sau fără
cap, fără picioare;
• Picior de personaje.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: doi oameni cumsecade;

19
TESTUL RORSCHACH

• Răspuns detaliu (D roşu central): fluture, papion.

Planşa a IV-a

Această planşă are drept conţinut simbolul paternal. Se vor judeca din răspunsuri
raporturile cu autoritatea parentală, eventualele voastre sentimente de culpabilitate.
Planşa relevă tendinţe de suicid, în măsura în care sentimentele de revoltă împotriva
autorităţii se pot transforma în conduite depresive.
• Elemente de şoc: şocul albului.
• Lista detaliilor D:
• Parte centrală inferioară (cap);
• Axa mediană;
• Parte centrală superioară;
• Doi părţi laterale, complete sau două
treimi inferioare (cizme);
• Parte clară a cizmelor;
• Proeminenţele laterale superioare.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: piele de animal;
• Răspuns detaliu: cizme (D lateral).

Planşa a V-a

Această planşă trece drept cea de adaptare la realitate. Ea este, de asemenea, considerată,
drept cea a reprezentării de sine. Se va aprecia aici controlul de sine în relaţie cu impulsurilor. .
• Elemente de şoc: şocul negrului, şocul simetriei.
• Lista detaliilor D:
• Parte centrală superioară;
• Parte centrală inferioară;
• Aripi de fluture;
20
TESTUL RORSCHACH

• Margine superioară de aripă;


• Prelungiri laterale de aripă.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: liliac, fluture, pasăre;
• Răspuns detaliu: picior uman sau animal (D lateral).

Planşa a VI-a

Planşă sexuală prin excelenţă; interpretarea trebuie să fie sinceră. Detaliul superior evocă
un simbol falic; micul detaliu din centru inferior, un simbol vaginal.
• Elemente de şoc: şocul sexului, şocul negrului.
• Lista detaliilor D:
• Parte superioară: numai mijlocul negru
(şarpe), extremitate superioară de la linia
mediană, mare proeminenţă laterală, axă
mediană în întregime;
• Parte principală inferioară (cu excepţia păsării
din partea de sus), jumătatea stângă sau
dreaptă a acestei părţi.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: piele de animal;
• Răspuns detaliu: pasăre (D superior); piele de animal (D inferior).

Planşa a VII-a

Această planşă are un conţinut simbolic


maternal. Ea este considerată a fi cea mai plăcută.
Nonpercepţia unei dinamici feminine normale lasă de
presupus conflicte cu mama.
21
TESTUL RORSCHACH

• Elemente de şoc: şocul vidului, şocul negrului.

• Lista detaliilor D:
• Nivel superior;
• Nivel median;
• Nivel inferior;
• Axa centrală a nivelului inferior;
• Jumătatea dreaptă şi stângă a părţii inferioare.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns global: personaj feminin sub o stâncă;
• Răspuns detaliu: cap de copil sau de femeie (D parte superioară); cap de elefant (D
parte mediană).

Planşa a VIII-a

Această planşă este cea care corespunde capacităţii de adaptare afectivă. Absenţa
răspunsului animal sincer ar ridica probleme, la fel ca absenţa răspunsului culoare. Trebuie să
evitaţi animalele prea încărcate de agresivitate, culorile prea pastelate.
• Elemente de şoc: şocul culoare.
• Lista detaliilor D:
• Parte roz laterală (animale);
• Parte portocalie centrală;
• Parte roz centrală;
• Gri superior;
• Fiecare dintre cele două pătrate bleu.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns detaliu: două animale, urşi sau câini (D roz lateral); cap de animal (D roz
inferior).
Absenţa răspunsului banal la această planşă va ridica probleme.
22
TESTUL RORSCHACH

Planşa a IX-a

Această planşă este considerată a fi cea mai dificil de interpretat. A reuşi să dai un
răspuns global coerent este semnul unei inteligenţe superioare, a unei mari maturităţi afective.
De la Hiroshima, răspunsul „explozie” a devenit unul uzual. Răspunsurile culoare
pozitive presupun excelente relaţii afective cu anturajul social.
• Elemente de şoc: şoc culoare, şoc mişcare, şocul vidului.
• Lista detaliilor D:
• Parte portocalie;
• Parte verde;
• Parte roz;
• Jumătate laterală a rozului;
• Linie mediană verticală.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns detaliu: cap de om (D roz); clovni
sau personaje (D portocaliu).

Planşa a X-a

Această planşă are efect de eliberare, deoarece este ultima, ridică în general, cel mai mare
număr de răspunsuri. Extrema fragmentare este aptă pentru interpretare. O absenţă a banalităţii
va ridica aici probleme.
Răspunsurile global sunt foarte rare: nu
trebuie să încercaţi să căutaţi unul cu orice preţ.
• Elemente de şoc: şoc culoare.
• Lista detaliilor D:
• Verde central în întregime;

23
TESTUL RORSCHACH

• Verde central parte clară (cap de iepure);


• Verde central parte întunecată (omizi);
• Gri superior;
• Maro-gri lateral cu sau fără galben;
• Bleu central;
• Bleu lateral;
• Galben central;
• Carămiziu lateral inferior;
• Portocaliu central (cireşe);
• Roz.
• Răspunsuri banale:
• Răspuns detaliu: crab, caracatiţă, păianjen, crustaceu (D bleu lateral); cap de iepure (D
verde clar jos); două animale (D gri sus).

Simbolistica planşelor

I. – propria identitate şi autoritatea vis-a-vis;


II. – retrăirea unor conflicte din copilărie;
III. – relaţiile cu părinţii;
IV. – simbolul parental;
V. – adaptarea la realitate;
VI. - sexualitate;
VII. – simbolul maternal;
VIII. - capacitatea de adaptare afectivă;
IX. – inteligenţă şi maturitate afectivă;
X. – efect de eliberare, uşurare – vizează mai multe aspecte corelate.

24
TESTUL RORSCHACH

Sondajul

O dată ce testul este terminat, operatorul va reveni asupra fiecărui răspuns al vostru. El vă
va cere să precizaţi motivele pentru care le-aţi făcut, dacă forma sau culoarea v-a inspirat.
Aceste prime întrebări îi sunt indispensabile pentru a cota răspunsurile după criteriile
cerute: localizare, determinanţo, conţinut.
Vă poate cere, de asemenea, să alegeţi două planşe pe care le preferaţi, două care nu v-au
plăcut. Alegerile îi vor permite să verifice primele sale aprecieri, inclusiv cele referitoare la
efectele şocului. A suferi un şoc, în special şocul culoare, este un aspect considerat absolut
normal; acest lucru se întâmplă de la 65 la 85% din cazuri.
În schimb, dacă alegeţi planşa care v-a produs un şoc, ca o planşă agreabilă, alegerea va
fi asimilată cu un refuz conştient sau inconştient. Trebuie să alegeţi, în consecinţă, în mod
deliberat, cu toată sinceritatea faţă de voi înşivă.
În timpul anchetei, trebuie să evitaţi să negaţi că aţi dat un anumit răspuns; acest lucru va
fi considerat un refuz.

Testele derivate

Există numeroase teste derivate direct din Rorschach, dintre care principalele sunt mai
mult sau mai puţin asemănătoare.
Este puţin probabil să vă confruntaţi într-o zi cu aceste teste. Cu toate acestea, mi se pare
utile să recapitulăm pe scurt câteva directive potrivite pentru a răspunde la aceste teste cu toată
lejeritatea:
1. Abţineţi-vă de la orice reacţie sau meditaţie semnificativă în momentul prezentării
materialului;
2. Nu refuzaţi niciodată interpretarea unei planşe;
3. Oferiţi pe cât se poate răspunsuri global înainte de a intra în detalii;
4. Interpretaţi părţile colorate oferind mai degrabă forme-culoare (un fluture roşu) decât culori-
fomă (roşu ca un fluture);
5. Evitaţi răspunsurile culoare pură: roşu, bleu, roz sau asimilate: sânge sau foc pentru roşu; un
lac pentru bleu etc.;
25
TESTUL RORSCHACH

6. Abţineţi-vă de la a interpreta toate micile detalii sau albul;


7. Oferiţi răspunsuri uman şi animal în mişcare (extensie) în defavoarea celor „îngheţate/
ţepene/ rigide”;
8. Evitaţi răspunsurile sexuale, anatomice, geografice sau pufoase (de genul: nori, fum).

26