Sunteți pe pagina 1din 4

Test sumativ

Psihologie
Personalitate, Temperament, Aptitudini

1. Aptitudinile speciale sunt cele care


.…………………………………………..…………………………………………………………
……. ………………………………………………………………………………………… (0,5p)
2. Aptitudinile sunt doar dobândite? (0,25p)
a)da b)nu.

3. Numiți 2 caracteristici (aspecte) ce se pot spune despre temperament în general :


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… .……………….....(0,5p)

4. La ce se referă mobilitatea celulei nervoase despre care vorbește Pavlov?


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…(0,75p)
5. Personalitatea are următoarele caracteristici: (0,3p)
a)persistență, caracter dinamic, are finalitate
b)caracter aleatoriu, fără finalitate, dinamică
c)repetabilă, caracter finalist, nestructurată
d)caracter finalist, unicitate, caracter aleatoriu

6. Sangvinicul este : (0,3p)


a)stabil, extravert
b)stabil, introvert
c)instabil, extravert
d)instabil, introvert

7.O persoană care este activă, sociabilă, superficială în sentimente este : (0,4p)

1
a)sangvinic
b)coleric
c)flegmatic
d)melancolic

8.O persoană care preferă stabilitatea, este de încredere, leagă greu prietenii, dar sunt durabile
este : (0,4p)
a)sangvinic
b)coleric
c)flegmatic
d)melancolic

9.Eysenck introduce conceptul de extravert/introvert? (0,25p)


a)da b)nu

10.Personalitatea este înnăscută? (0,25p)


a)da b)nu

11. Ce calitate iese în evidență în etapa numită ”executarea hotărârii luate” la voință? (0,5p)
………………………………………………………………………………………………………
12.Ce înseamnă introvert? (0,25p)
………………………………………………………………………………………………………
13.Realizați corect corespondența dintre literele din stânga și cifrele din dreapta : (0,5p)
a)coleric 1)despică firul în 16
b)melancolic 2)agresiv
c)flegmatic 3)orientat spre trecut
4)dinamic, dominator
5)echilibrat.
14. Ce temperament are următoarea persoană : « S-a dus către grupul adunat în mijlocul camerei
ți a întrebat cum li se pare recepția. A făcut câteva glume bune, vreo 2 remarci savuroase, a
zambit mult, a fost atent să nu supere pe cineva cu vreun cuvant lipsit de diplomație, a gesticulat
fără emfază, complet prezent și activ. O persoană extrem de agreabilă. Cum să nu-ți placă

2
compania sa ?» (0,75p)
………………………………………………………………………………………………………
15.Cum ai reacționa dacă te-aș priva de un drept pe care îl ai sau te-aș leza într-un fel ? Ce
temperament crezi că indică acest tip de reacție a ta ? (0,5p)
………..………………………………………………………………………………………….…
…………………..………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
16.Colericii sunt : (0,4p)
a)puternici, introverți
b)dinamici, instabili, extraverți
c)extraverți, echilibrați
d)inerți, extraverți
e)cumpătați, de încredere, centrul atenției.

17.Există temperamente bune ? (0,2p)


a)da b)nu

Se acordă 3 puncte din oficiu.

Profesor Turcescu Alina Elena,


Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”

3
Barem – Test sumativ la Psihologie
Personalitate, Temperament, Aptitudini

1. ”sunt necesare pentru desfășurarea unei anumite forme de activitate cu o arhitectonică


operațional-funcțională specifică” (sau orice formulare echivalentă)……………….(0,5 p)
2. b)……………………………………………………………………………………(0,25 p)
3. fiecare caracteristică are 0,25 p ; (de exemplu, este înnăscut, este latura dinamico-
energetică și expresivă a personalității, nu există temperamente pure, evoluează etc.)
(0,5 p)
4. ”dinamica raporturilor dintre excitație și inhibiție la nivelul celulei nervoase, ușurința și
rapiditatea cu care se trece dintr-o stare în alta” (sau orice formulare
echivalentă)………………………………………………………………………….(0,75
p)
5. a) ……………………………………………………………………….……………(0,3 p)
6. a)……………………………………………………………………………………..(0,3 p)
7. a)……………………………………………………………………………………..(0,4 p)
8. c)……………………………………………………………………………………..(0,4 p)
9. b)…………………………………………………………………………………....(0,25 p)
10. b)……………………………………………………………………………………(0,25 p)
11. de exemplu, perseverența, puterea voinței, curajul lucid asumat………………...…..(0,5 p)
12. orientat spre sine, introspectiv, auto-cenzurat (sau orice formulare echivalentă)…..(0,25 p)
13. a-2, 4; b-1, 3; c-5…………………………………………………………………… (0,5 p)
14. sangvinic……………………………………………………………………………(0,75 p)
15. indiferent de tipul de reacție, se punctează dacă ea este corect corelată cu tipul de
temperament ales……………………………………………………………………(0,5 p)
16. b)…………………………………………………………………………………….(0,4 p)
17. b)…………………………………………………………………………………….(0,2 p)
Total ……………………………………………………………….………………….(7 p)
Se acordă 3 puncte din oficiu.
Profesor Turcescu Alina Elena,
Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”

S-ar putea să vă placă și