Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

1
Nume si prenume:
clasa:

Test grilă – Afectivitatea

1. Care este procesul psihic de care se leagă în mod evident afectivitatea?


a) percepţia b) imaginaţia c) motivaţia

2) Alegeţi varianta corectă:


Valoarea afectivă a unui obiect se referă la:
a) intensitatea stării afective pe care o produce obiectul;
b) semnificaţia obiectului raportată la trebuinţele subiectului.

3) Dacă se poate vorbi de capacitatea cognitivă a unui subiect, se poate vorbi şi de capacitatea sa
afectivă?
a) da b) nu

4) Alegeţi varianta corectă:


Pentru a spori intensitatea trăirilor afective trebuie:
a) să se amplifice (repete) stimulul;
b) să se sporescă semnificaţia obiectului pentru subiect.

5) Este adevărată afirmaţia?


„ O trăire afectivă durează atât timp cât stimulul care a provocat-o se află în prezenţa subiectului.”
a) da b) nu

6) Alegeţi răspunsul corect:


Groaza, râsul în hohote, plînsul în hohote sunt:
a) emoţii curente
b) trăiri de natură organică
c) stări de afect.

7) Alegeţi varianta corectă:


Una dintre caracteristicile dispoziţiilor afective este:
a) caracterul lor difuz
b) intensitatea foarte mare
c) gradul de intelectualizare.

8) Completaţi spaţiile libere alegând termenii potriviţi:


Referitor la rolul proceselor afective, psihologii au susţinut iniţial că emoţiile....................conduita, în
timp ce sentimentele o .......................... .
a) organizează
b) dezorganizează
c) stimulează
d) înfrânează.

9) Găsiţi răspunsurile corecte:


În legătură cu rolul proceselor afective, specialiştii au ajuns la concluzia că acestea dezorganizează
conduita atunci când:
a) sunt foarte slabe
b) sunt foarte intense
c) individul se confruntă cu situaţii noi
d) individul se confruntă cu situaţii cunoscute.