Sunteți pe pagina 1din 1

BUGETUL de VENITURI şi CHELTUIELI(model)

Asociaţia de proprietari are obligaţia de a elabora bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu


Ordinul M.E.F.nr.l.969/09.11.2007
BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI pe anul

Nr Denumirea veniturilor sau An Valoare DEFALCAREA PE LUNI


crt cheltuielilor (explicit) precedent (suma) IAN. FEB. MAR. APR. MAI IUNIE IULIE AUG. SEPT. OCT. NOV DEC.
Venituri din cote de întreţinere
1 (încasări)

2 Venituri din dobânzi - bancă

3 Venituri din închirieri

TOTAL VENITURI

1 Cheltuieli furnizori
Cheltuieli de întreţinere şi
.2 reparaţii
Cheltuieli materiale
3 consumabile
Cheltuieli salarii şi alte dr.
salariale: îngrijitor,
administrator,cenzor,
4 preşedinte
Premii
5 Cheltuieli colaboratori
6 Cheltuieli sediu asociaţie
7 Cheltuieli transport
Cheltuieli corespondenţă,
8 telefon

Cheltuieli servicii bancare-


9 comisioane CEC

TOTAL CHELTUIELI

S-ar putea să vă placă și