BUGETUL de VENITURI şi CHELTUIELI(model

)

Asociaţia de proprietari are obligaţia de a elabora bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu Ordinul M.E.F.nr.l.969/09.11.2007 BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI AL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI pe anul Nr Denumirea veniturilor sau crt cheltuielilor (explicit) Venituri din cote de întreţinere 1 (încasări) 2 3 Venituri din dobânzi - bancă Venituri din închirieri TOTAL VENITURI 1 .2 3 Cheltuieli furnizori Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii Cheltuieli materiale consumabile Cheltuieli salarii şi alte dr. salariale: îngrijitor, administrator,cenzor, preşedinte Premii Cheltuieli colaboratori Cheltuieli sediu asociaţie Cheltuieli transport Cheltuieli corespondenţă, telefon Cheltuieli servicii bancarecomisioane CEC TOTAL CHELTUIELI An precedent Valoare (suma) DEFALCAREA IAN. FEB. MAR. APR. MAI PE LUNI SEPT. OCT. NOV DEC.

IUNIE IULIE AUG.

4 5 6 7 8 9