Sunteți pe pagina 1din 1

Act de danie - Carol Robert - 26 iul.

1324
Document al regelui Ungariei, Carol Robert, din 26 iulie 1324, din care rezultă existenţa
ţării condusă de Basarab voievod.

Originalul se află în Arhiva privată a capitolului din Nitra, fasc. XLIV, nr. 59.
[...]
Aşadar, noi, care, din slujba cârmuirii pe care am luat-o asupra noastră, suntem datori să
păzim pe fiecare în dreptul său, ascultând cu luare aminte rugămintele magistrului
Martinus şi amintindu-ne meritele şi slujbele credincioase pe care ni le-a adus, şi ni le-a
făcut nouă şi regatului nostru, neobosit, împreună cu fiii lui, cu vărsarea sângelui său şi
râvna celei mai mari credinţe, pentru înălţarea domniei şi a slavei noastre, în felurite
expediţii şi treburi ale noastre, şi îndeosebi în expediţia noastră pe care am făcut-o spre
Zagreb şi în altă expediţie pe care am avut-o sub cetatea Mehadia, unde, îndeosebi prin
grija sa devotată şi slujba sa credincioasă, am redobândit şi am supus stăpânirii noastre
cetatea pe care o ţinea Ioan, fiul banului Teodor, răzvrătit împotriva maiestăţii noastre; de
asemenea, în lupta cu oştile foarte multe ale theutonilor şi bohemilor care au încercat prin
lovituri duşmănoase să treacă hotarele ţării noastre; de asemenea, prin purtarea soliilor
noastre, în mai multe rânduri, la Basarab, voievodul nostru al Transalpinei, unde şi-a
îndeplinit slujba soliei sale în chip credincios şi vrednic de laudă, voind să răsplătim prin
bunăvoinţa regească slujbele sale atât de multe şi însemnate, am întors <...>, magistrului
Martinus <...> moşia Dawar, împreună cu susnumitul pământ Pelynteluk, ce ţine de aceea
susnumită pentru a o stăpâni în veci <...>.