Sunteți pe pagina 1din 2

POACEAE (Graminee)

Rădăcina firoasă
Tulpina - pai, fistuloasă, exceptional cu măduvă (porumb, trestia de zahăr) articulată
Frunzele – liniare, nervaţiune paralelă, teaca bine dezvoltată învelind tulpina de la un nod la
altul, la limita dintre limb şi teacă prezintă ligula
Inflorescenţa – spic (spiculeţe sesile) sau panicul (spiculeţe pedunculate) (la porumb spadix)
INFLORESCENŢA DE BAZĂ ESTE SPICULEŢUL

Fructul – CARIOPSĂ

POACEAE CULTIVATE

Triticum aestivum – grâu comun


o anual
o cu forme de primăvară. sau de toamnă
o frunze lineare, sesile, ligulate
o spiculete -5-flore, grupate în spice
o mai late ca rahisul
o palei la toate florile egale ca lungime
Hordeum vulgare – orz
o frunze lineare, plane, cu ligula scurtă, la baza laminei cu 2 auricule
o spiculeţe uniflore, câte trei pe un călcâi, grupate în spice
Secale cereale – secara
o tulpină erectă
o frunzele plane, prezintă auricule
o toată planta are o culoare verde albăstruie
o spiculeţe biflore, sesile, grupate în spice, a.î. aristele sunt orientate pe 4 şiruri,
grupate în spice
o cariopsa complet învelită în palei

Festuca pratensis – păiuşul de livadă


o frunze liniare, glabre, scurt auriculate, cu ligula scurtă, membranoasă, uneori
uşor denticulată
o spiculeţe multiflore, fusiforme, grupate în panicule 7-8 flori fertile, 9-15 mm,
adesea cu palei violaceu nuanţate,
o frecventă pe soluri cu umiditate moderată, bogate in nutrienţi, pajişti sau
păduri rare (livezi)

Poa pratensis – firuţa


o frunze liniare, glabre, neauriculate, cu ligula de 0,5-2 mm, membranoasă,
trunchiată,
o spiculeţe multiflore, grupate în panicule, spiculeţe ovate, 2-5 flori fertile, 5-6
mm, cu palei păroase spre exterior, cu peri lungi, moi.
o pajişti, rarişti, locuri ruderale

Arrhenatherum elatius – ovăsciorul


o plante lax cespitoase
o frunze liniare, glabre sau scurt păroase, auriculate, cu ligula de 1 mm,
trunchiată adesea sfâşiată
o panicul lax, lung până la 25 cm, spiculeţe biflore, fusiforme, 1cm, floarea
inferioară bărbătească, cea superioară bisexuată, palei aristate, arista a florii
bărbăteşti cu arista mai lungă, geniculată.
o livezi, păşuni, poieni, fânaţe

Stipa stenophylla – colilia


o plantă cespitoasă, sub noduri păroasă
o frunze filiforme, 0,3 – 0,5 mm lăţime,
o paleea lungă de 15-20 mm,la bază de jur împrejur păroasă, cu 2 linii
marginale care se prelungesc până la vârf, arista plumoasă, lungă de 20-30 cm,
cu columna (segmentul inferior) glabră
o pajişti uscate, din regiunile de câmpie sau colinare

S-ar putea să vă placă și