Derivati halogenati R-X

Clasificare a)În funcţie de numărul atomilor de halogen - monohalogenaţi : CH3Cl clorometan - dihalogenaţi : Cl | geminali CH3-CH 1,1 diclorometan | Cl vicinali CH2-CH2 | | 1,2 diclorometan Cl Cl CH2-CH2-CH2 | | 1,3 dicloropropan Cl Cl hexaclorociclohexan hidrocarbonat clorura de etil clorura de vinil (cloroetena) clorobenzen

izolaţi

- polihalogenaţi : C6H6Cl6

b) In functie de natura radicalului - saturati CH3-CH2-Cl -nesaturati CH2=CH-Cl -aromatici C6H5-Cl

c)In functie de natura atomilor de carbon de care este legat halogenul -derivat halogenat primar | ---C--| X -derivat halogenat secundar | | | --- C---C---C--| | | X -derivat halogenat tertiar
1

Substitutia in pozitia alilica cu Cl2. CCl4 R-CH=CH=R + X2 ----------->R-CH-CH.R’ | | X X ’ 3.C---C---C--| | | X Obtinere 1.CH –R’ -HCl | 2 .Aditia hidracizilor la alchene R-CH=CH2 + HX  R –CH-CH3 | X HI>HBr>>HCl 4.mai putin selective va reactiona cu toti atomii de hydrogen ducand la un amestec de izomeri. CH3-CH2-CH3 + Cl2  CH2-CH2-CH3 + CH3-CH2-CH3 | | Cl Cl CH3-CH2-CH3 + Br2  CH3-CH2-CH3 | Br 2. Aditiile de Br2 si I2 sunt mai selective. Halogenarea alchenelor. Br2 la 500°C in presenta NBS CH2=CH-CH2-R’ + Cl2 ----------> CH2 = CH.| ---C--| | | --.Halogenarea directa a hidrocarburilor saturate -cel mai reactive.

Obtinerea din acizi carboxilici prin decarboxilare R-COOH  R-X a) Transformam acidul in sare de acid pe care o tratam cu halogen R-COO-Ag+ + Br2  R-Br + CO2 + AgBr b) Acidul se trateaza cu HgO si cu X 2R-COOH + HgO + 2Br2 2R-Br + 2CO2 + H2O + HgBr2 7.Cl 5. R-OH + HX  R-X + H2O Rtertiar>Rsecundar>Rprimar HI>HBr>HCl b)Tratarea halogenurii active din seria fosforului si sulfului 3R-OH + PCl3  3R-CL + H3PO3 R-OH + PCl5  R-Cl + POCl3 +HCl R-OH + SOCl2  R-Cl + HCl + SO2 Sunt gaze si se indeparteaza usor. 6. Reactia compusilor carbonilici Cl | CH3-C-CH2-CH3 || + PCl5  CH3-C-CH2-CH3 Cl 3 + POCl3 | O (Butanona) .Aditia halogenurilor la hidrocarburile aromatice hϑ + 3Cl2 -----> C6H6Cl6 9. Reactia de schimb de halogen CH3-CH2-Br + KI  CH3-CH2-I + KBr CH3-CH2-Br + HgF2  CH3-CH2-F + HgBr2 8. Obtinerea derivatilor halogenati din alcooli a) Tratarea alcoolilor cu hidracizi.

Aditia de X si H intr-o singura etapa la alchine CH≡C-CH3 + HCl  CH2=C-CH3 | Cl III. HCl FeCl3 + Cl2 -------> + Cl oro benzen CH2CH3 + hϑ Cl2 -------> Cl-CHCH3 4 .Halogenarea directa a arenelor la nucleu.R-CH2 –C –R | | -HX | -HX | X X X X Conditii: KOH/alcool NaOH/alcool Ca(OH)2 300°C 2.Sinteza de compusi halogenati aromatic sau benzilici 1.II. Obtinerea de compusi halogenati nesaturati 1.Dehidrohalogenarea derivatilor dehalogenati vicinali sau geminali X | ’ ’ R-CH-CH-R -----> R-CH=C-R <-----.

Tratarea sarurilor de diazoniu cu compusi cu halogen -sarurile se obtin prin tratarea aminelor aromatice primare cu acid azotos la temperature scazute de t<5°C -in practica se foloseste acidul azotic de natriu care genereaza acidul NH2 azotos. + N ≡N]Cl Br(Cl) + HONO + HCl -----------------> +N2 + CuCl T>5°C +CuBr -----------> (CuCl) Iod KI -N2 si -KCl Proprietati fizice -termenii inferiori ai compusilor halogenati sunt gazosi la temperatura camerei -termenii mijlocii sunt lichizi 5 .CH2FeCl3 -------> -2HCl Cl + CH2CH3 Cl -reactia se desfasoara la intuneric cu character electrofil -cinetica reactiei este de ordin 3 v=k[C6H6][X2][FeX3] -reactantul X+ nu apare liber in decursul reactiei 2.

-termenii superiori sunt solizi In seria derivatilor halogenati.Li si (CH3)3C-OH Formarea compusilor organo-metalici.LiAlH4/eter anhidru -Na. Reactii generale ale compusilor halogenati R-X  R-H -H2/Pt. Reactii de substitutie R-X + Y. Proprietati chimice I.iar cei polihalogenati sunt solizi.se pastreaza in sticle brune si se distila inainte de utilizare.reactia este favorizata de lumina si de mediu acid. t°. Derivatii bromo si cloro se altereaza la conservare. cei monohalogenati sunt lichizi. p Conditii . R-Y + X-pot decurge dupa mecanism monomolecular sau bimolecular in functie de natura _____________________________________________ -in urma reactiei se obtin compusi ce apartin altor clase de substante R-X + X’. Reactii ale compusilor halogenati cu reactivitate marita si normal. Sunt solubili in solvent organic si insolubili in apa. 1. R-X’ + Xa)reactii cu cianuri alcaline din care rezulta nitrili CH3-CH2 –Cl + NaCN  CH3-CH2 –CN + NaCl 6 . Ni. Sunt toxici. a)Grignard CH3-CH2 –Cl + Mg --------> CH3-CH2-MgCl (pe sageata eter anhidru) b)Obtinerea compusilor organolitici CH3-CH2 –CH3 + 2Li ------> CH3-CH=CH3 + LiBr | | Br Li II. Pd.

secundare. tertiare si saruri cuaternare de amoniu in functie de raportul molar dintre reactanti.C -2NaCl | -H2O | OH H CH3-CH-CH2-CH3 +NaOH ---> CH3-CH-CH2-CH3 | | Br OH || c)Reactia cu amoniacul – se obtine din amestec de amine primare.---------> -NH4Cl  -NH4Cl +CH3-CH2-Cl (CH3-CH2)2N----------->(CH3-CH2)4N+Cl- d)Reactia cu fenooxizi si alcooxizi cand se obtin eteri O- CH3-I + -----> Anisol OCH3 + NaI e)Reactia cu sarurile acizilor carboxilici din care rezulta esteri 7 . CH3-CH2-Cl + NH3 ------> CH3-CH2-NH3Cl ------> CH3-CH2-NH2 ---------------> +NH3 + 2 - +NH3 +CH3-CH2-Cl -NH4Cl +CH3-CH2-Cl +NH3 [(CH3-CH2)2NH ]Cl ------------> (CH3-CH2)2 ---------------> (CH3CH2)3+NHCl.b)reactii de hidroliza in mediu alcalin -se obtin alcooli din derivatii monohalogenati -din derivatii ____________ -din derivatii trihalogenati geminali ___________________ OH O | CH3-CHCl2 + 2NaOH -------> [CH3-CH] ------> CH3.

CH3-CH2-Cl + CH3COO-Na+ ----> CH3COOCH2-CH3 + NaCl f)Reactia cu acetilurile alkaline din care se obtin alchilacetilene CH3-CH2-Cl + CH COOR + Na COOR ----> CH3-CH2-CH COOR COOR g)Reactia cu ______________________ se obtin dioli CH3-CH2-Br + NaSH ----> CH3-CH2-SH + NaBr CH3-CH2-Br + CH3-CH2-S-Na+---> CH3-CH2-S-CH2-CH + NaBr tioete h)Eliminare de HX -se realizeaza prin eliminare HX cu baze tari cand reactia decurge cu mecanism bimolecular (e2) sau etanol-apa (e1) CH3-CH-CH2-CH3 ------------> CH3-CH=CH-CH3 | -HBr majoritar Br Reactia de eliminare este concurata de reactia de substitutie care se desfasoara in aceleasi conditii. HO.t>> i) Substitutia nucleofila a halogenului aromatic 8 . Temperatura ridicata favorizeaza reactia de eliminare..iar polaritatea mai ridicata a solventului favorizeaza reactia de substitutie.EOH. H2O CH3-CH-CH3 ----------------> CH3-CH-CH3 | | Br OH (sn2) -----------------> CH2=CH-CH3 (E2) HO-.

Cl O-Na+ OH + 2NaOH ------------> -NaCl 350°C 300atm +H+ -----------> . 300atm) obtinandu-se fenol din clorobenzen.H2O -atomul de Cl poate fi inlocuit cu amino________ prin tratare C6H5Cl cu NaNH2 in NH3 lichid. Cl + NH2 NaNH2 -----> + NaCl 9 . -in acest caz reactia are loc la temperature joasa.-halogenul aromatic are reactivitate mica si poate fi inlocuit cu OH la tratare solutiei de NaOH in conditii drastic (350°C.