Derivati halogenati R-X

Clasificare a)În funcţie de numărul atomilor de halogen - monohalogenaţi : CH3Cl clorometan - dihalogenaţi : Cl | geminali CH3-CH 1,1 diclorometan | Cl vicinali CH2-CH2 | | 1,2 diclorometan Cl Cl CH2-CH2-CH2 | | 1,3 dicloropropan Cl Cl hexaclorociclohexan hidrocarbonat clorura de etil clorura de vinil (cloroetena) clorobenzen

izolaţi

- polihalogenaţi : C6H6Cl6

b) In functie de natura radicalului - saturati CH3-CH2-Cl -nesaturati CH2=CH-Cl -aromatici C6H5-Cl

c)In functie de natura atomilor de carbon de care este legat halogenul -derivat halogenat primar | ---C--| X -derivat halogenat secundar | | | --- C---C---C--| | | X -derivat halogenat tertiar
1

CCl4 R-CH=CH=R + X2 ----------->R-CH-CH.Aditia hidracizilor la alchene R-CH=CH2 + HX  R –CH-CH3 | X HI>HBr>>HCl 4. Halogenarea alchenelor. Br2 la 500°C in presenta NBS CH2=CH-CH2-R’ + Cl2 ----------> CH2 = CH.Halogenarea directa a hidrocarburilor saturate -cel mai reactive. CH3-CH2-CH3 + Cl2  CH2-CH2-CH3 + CH3-CH2-CH3 | | Cl Cl CH3-CH2-CH3 + Br2  CH3-CH2-CH3 | Br 2.C---C---C--| | | X Obtinere 1. Aditiile de Br2 si I2 sunt mai selective.Substitutia in pozitia alilica cu Cl2.CH –R’ -HCl | 2 .R’ | | X X ’ 3.mai putin selective va reactiona cu toti atomii de hydrogen ducand la un amestec de izomeri.| ---C--| | | --.

Aditia halogenurilor la hidrocarburile aromatice hϑ + 3Cl2 -----> C6H6Cl6 9. Obtinerea derivatilor halogenati din alcooli a) Tratarea alcoolilor cu hidracizi. 6. Reactia de schimb de halogen CH3-CH2-Br + KI  CH3-CH2-I + KBr CH3-CH2-Br + HgF2  CH3-CH2-F + HgBr2 8. Reactia compusilor carbonilici Cl | CH3-C-CH2-CH3 || + PCl5  CH3-C-CH2-CH3 Cl 3 + POCl3 | O (Butanona) . R-OH + HX  R-X + H2O Rtertiar>Rsecundar>Rprimar HI>HBr>HCl b)Tratarea halogenurii active din seria fosforului si sulfului 3R-OH + PCl3  3R-CL + H3PO3 R-OH + PCl5  R-Cl + POCl3 +HCl R-OH + SOCl2  R-Cl + HCl + SO2 Sunt gaze si se indeparteaza usor.Cl 5.Obtinerea din acizi carboxilici prin decarboxilare R-COOH  R-X a) Transformam acidul in sare de acid pe care o tratam cu halogen R-COO-Ag+ + Br2  R-Br + CO2 + AgBr b) Acidul se trateaza cu HgO si cu X 2R-COOH + HgO + 2Br2 2R-Br + 2CO2 + H2O + HgBr2 7.

Aditia de X si H intr-o singura etapa la alchine CH≡C-CH3 + HCl  CH2=C-CH3 | Cl III.Dehidrohalogenarea derivatilor dehalogenati vicinali sau geminali X | ’ ’ R-CH-CH-R -----> R-CH=C-R <-----.II.Sinteza de compusi halogenati aromatic sau benzilici 1.R-CH2 –C –R | | -HX | -HX | X X X X Conditii: KOH/alcool NaOH/alcool Ca(OH)2 300°C 2.Halogenarea directa a arenelor la nucleu. HCl FeCl3 + Cl2 -------> + Cl oro benzen CH2CH3 + hϑ Cl2 -------> Cl-CHCH3 4 . Obtinerea de compusi halogenati nesaturati 1.

+ N ≡N]Cl Br(Cl) + HONO + HCl -----------------> +N2 + CuCl T>5°C +CuBr -----------> (CuCl) Iod KI -N2 si -KCl Proprietati fizice -termenii inferiori ai compusilor halogenati sunt gazosi la temperatura camerei -termenii mijlocii sunt lichizi 5 .CH2FeCl3 -------> -2HCl Cl + CH2CH3 Cl -reactia se desfasoara la intuneric cu character electrofil -cinetica reactiei este de ordin 3 v=k[C6H6][X2][FeX3] -reactantul X+ nu apare liber in decursul reactiei 2. Tratarea sarurilor de diazoniu cu compusi cu halogen -sarurile se obtin prin tratarea aminelor aromatice primare cu acid azotos la temperature scazute de t<5°C -in practica se foloseste acidul azotic de natriu care genereaza acidul NH2 azotos.

iar cei polihalogenati sunt solizi. t°. Reactii generale ale compusilor halogenati R-X  R-H -H2/Pt.Li si (CH3)3C-OH Formarea compusilor organo-metalici.LiAlH4/eter anhidru -Na. Pd. R-X’ + Xa)reactii cu cianuri alcaline din care rezulta nitrili CH3-CH2 –Cl + NaCN  CH3-CH2 –CN + NaCl 6 . R-Y + X-pot decurge dupa mecanism monomolecular sau bimolecular in functie de natura _____________________________________________ -in urma reactiei se obtin compusi ce apartin altor clase de substante R-X + X’. Derivatii bromo si cloro se altereaza la conservare. 1. cei monohalogenati sunt lichizi. Sunt solubili in solvent organic si insolubili in apa.reactia este favorizata de lumina si de mediu acid. Reactii de substitutie R-X + Y.-termenii superiori sunt solizi In seria derivatilor halogenati. Ni. p Conditii . a)Grignard CH3-CH2 –Cl + Mg --------> CH3-CH2-MgCl (pe sageata eter anhidru) b)Obtinerea compusilor organolitici CH3-CH2 –CH3 + 2Li ------> CH3-CH=CH3 + LiBr | | Br Li II.se pastreaza in sticle brune si se distila inainte de utilizare. Reactii ale compusilor halogenati cu reactivitate marita si normal. Sunt toxici. Proprietati chimice I.

tertiare si saruri cuaternare de amoniu in functie de raportul molar dintre reactanti.b)reactii de hidroliza in mediu alcalin -se obtin alcooli din derivatii monohalogenati -din derivatii ____________ -din derivatii trihalogenati geminali ___________________ OH O | CH3-CHCl2 + 2NaOH -------> [CH3-CH] ------> CH3.C -2NaCl | -H2O | OH H CH3-CH-CH2-CH3 +NaOH ---> CH3-CH-CH2-CH3 | | Br OH || c)Reactia cu amoniacul – se obtine din amestec de amine primare.---------> -NH4Cl  -NH4Cl +CH3-CH2-Cl (CH3-CH2)2N----------->(CH3-CH2)4N+Cl- d)Reactia cu fenooxizi si alcooxizi cand se obtin eteri O- CH3-I + -----> Anisol OCH3 + NaI e)Reactia cu sarurile acizilor carboxilici din care rezulta esteri 7 . CH3-CH2-Cl + NH3 ------> CH3-CH2-NH3Cl ------> CH3-CH2-NH2 ---------------> +NH3 + 2 - +NH3 +CH3-CH2-Cl -NH4Cl +CH3-CH2-Cl +NH3 [(CH3-CH2)2NH ]Cl ------------> (CH3-CH2)2 ---------------> (CH3CH2)3+NHCl. secundare.

. HO. H2O CH3-CH-CH3 ----------------> CH3-CH-CH3 | | Br OH (sn2) -----------------> CH2=CH-CH3 (E2) HO-.CH3-CH2-Cl + CH3COO-Na+ ----> CH3COOCH2-CH3 + NaCl f)Reactia cu acetilurile alkaline din care se obtin alchilacetilene CH3-CH2-Cl + CH COOR + Na COOR ----> CH3-CH2-CH COOR COOR g)Reactia cu ______________________ se obtin dioli CH3-CH2-Br + NaSH ----> CH3-CH2-SH + NaBr CH3-CH2-Br + CH3-CH2-S-Na+---> CH3-CH2-S-CH2-CH + NaBr tioete h)Eliminare de HX -se realizeaza prin eliminare HX cu baze tari cand reactia decurge cu mecanism bimolecular (e2) sau etanol-apa (e1) CH3-CH-CH2-CH3 ------------> CH3-CH=CH-CH3 | -HBr majoritar Br Reactia de eliminare este concurata de reactia de substitutie care se desfasoara in aceleasi conditii.EOH.iar polaritatea mai ridicata a solventului favorizeaza reactia de substitutie.t>> i) Substitutia nucleofila a halogenului aromatic 8 . Temperatura ridicata favorizeaza reactia de eliminare.

300atm) obtinandu-se fenol din clorobenzen.-halogenul aromatic are reactivitate mica si poate fi inlocuit cu OH la tratare solutiei de NaOH in conditii drastic (350°C. Cl + NH2 NaNH2 -----> + NaCl 9 .H2O -atomul de Cl poate fi inlocuit cu amino________ prin tratare C6H5Cl cu NaNH2 in NH3 lichid. Cl O-Na+ OH + 2NaOH ------------> -NaCl 350°C 300atm +H+ -----------> . -in acest caz reactia are loc la temperature joasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful