P. 1
Conferinte Faust 2 - Rudolf Steiner (1)

Conferinte Faust 2 - Rudolf Steiner (1)

|Views: 138|Likes:
Published by Teatrul Logos

More info:

Published by: Teatrul Logos on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

Rudolf Steiner

Consideraţii spiritual-ştiinţifice la “Faust” de Goethe volumul II

Problema Faust Noaptea romantică a Walpurgiei Noaptea clasică a Walpurgiei

Cuprins Problema Faust Dornach, 30 septembrie 1916, după o reprezentare a scenei din camera de studiu din “Faust” I “Noaptea romantică a Walpurgiei” Dornach, 10 decembrie 1916 Presimţirile lui Goethe în direcţia realităţii concrete. Noţiuni cu caracter de umbră şi reprezentări saturate de realitate Dornach, 27 ianuarie 1917, după o reprezentaţie scenică din “Faust” II, Actul II: “Cameră gotică îngustă, cu boltă înaltă”, “Laboratorium” Faust şi Mumele Dornach, 2 noiembrie, după o reprezentaţie scenică din “Faust” II: “Galerie întunecoasă”, “La curtea imperială” Faust şi problema răului Dornach, 3 noiembrie 1917 Legenda Elenei şi enigma libertăţii Dornach, 4 noiembrie 1917 Exegeze spiritual-ştiinţifice legate de “Noaptea clasică a Walpurgiei” Dornach, 27 septembrie 1918 Exegeze spiritual-ştiinţifice legate de “Noaptea clasică a Walpurgiei” (continuare) Dornach, 28 septembrie 1918 Viaţa sufletului din punct de vedere spiritual-ştiinţific Dornach, 29 septembrie 1918 Misteriile kabirilor din Samothrake. Misterul devenirii-om Dornach, 17 ianuarie 1919, după o reprezentaţie cu “Noaptea clasică a Walpurgiei” Contemplarea realităţii în Misteriile greceşti Dornach, 18 ianuarie 1919, după o reprezentaţie cu “Noaptea clasică a Walpurgiei” În loc de homunculism şi mefistofelism: goetheanism Dornach, 19 ianuarie 1919

Relaţia personală a lui Goethe cu “Faust”-ul său Praga, 12 iunie 1918 Kabirii. - Desen de Rudolf Steiner după figurile plastice schiţate de el … după pagina 208 Trimiteri Tabel cronologic Cronică Rudolf Steiner despre stenogramele luate după conferinţe Privire generală asupra Ediţiei Operelor Complete ale lui Rudolf Steiner

de mult trecute. implicit. de întrebarea: Care sunt sarcinile cele mai importante. numai o “teorie cenuşie”. 15 la secolele 16. în drama sa “Faust”. care constituiau înţelepciunea secolelor anterioare. 30 septembrie 1916 după o reprezentare a scenei din camera de studiu din “Faust” I Aş vrea să pornesc din nou de la cele prezentate mai înainte. Faust nu mai poate vedea. în fond.despre dispoziţia sufletească a oamenilor. care este un personaj istoric real. din care izvorăsc impulsurile noastre pentru întreaga cunoaştere şi pentru toate acţiunile noastre. ajunsese deja cu totul la decadenţă. pe Faust al secolului al 16-lea. Şi Goethe a creat cu adevărat o figură. La Goethe. Când priveşte înapoi. în epoca în care a trăit personajul istoric Faust al secolului al 16lea.am spus-o adeseori . care priveşte în urmă spre dispoziţia sufletească a oamenilor din secolele mai vechi. încâlcit care se sprijinea pe tradiţie. o personalitate. este. mistică. Ceea ce trăia în sufletele oamenilor din secolele trecute. pe care şi le însuşise. în acea epocă încheiată care se sfârşeşte cu secolele 14. de-a lungul celor şaizeci de ani cât a lucrat la “Faust”. care a trăit cu adevărat şi care a fost preluat apoi în legenda populară. magie. el trăia în sânul magiei. pentru a obţine astfel o imagine unitară care ne va da apoi posibilitatea de a ajunge mâine la o privire de ansamblu mai cuprinzătoare. Ei bine. Am văzut că trecerea de la secolele 14. situaţia este cu adevărat următoarea: tocmai problema apariţiei epocii celei noi şi a acţiunii neîntrerupte a impulsurilor epocii celei noi a fost la el extraordinar de puternică şi el a fost inspirat cu totul şi cu totul. dar şi înţelepciunea erei anterioare creştinismului. dvs. era deja numai ceva îmbârligat. spre sarcinile viitorului. în sufletele actualei epoci din evoluţia omenirii. . la epoca ce va dura până în mileniul 4. arăta cu totul şi cu totul altfel decât ceea ce trăieşte în sufletele oamenilor contemporani. Ceea ce era considerat în epoca lui Faust alchimie. cât şi ceea ce a plăsmuit din ea percepţia spirituală a lui Goethe. Noi trebuie să-l avem în vedere mereu. Ceea ce relatează istoria . şi din punct de vedere material-exterior. de către cei în mijlocul cărora trăia el. 17 reprezintă în întreaga evoluţie a omenirii. o „teorie gri”. încă şi din secolele care au premers secolului lui Faust. epoca a cincea postatlanteană. din tot ceea ce ştiţi despre “Faust”-ul lui Goethe şi despre legătura dintre acest “Faust” al lui Goethe şi figura lui Faust aşa cum se trage ea din legenda despre Faust a secolului al 16-lea. priveşte înainte.PROBLEMA FAUST Dornach. şi care. trecerea de la epoca greco-latină la epoca noastră. în acelaşi timp. pe lucruri moştenite din vremurile vechi. din punct de vedere spiritual şi. epoca în care trăim acum. decât ruinele unei culturi ce s-a sfârşit. despre facultăţile şi nevoile unor secole mai vechi. o cotitură importantă. se află în strânsă legătură cu toate acele impulsuri din perioada de trecere care au făcut să ia naştere era cea nouă. Acest Faust trăia încă în sânul vechilor ştiinţe. în fond. spre cele ce au precedat epoca sa. direcţiile cele mai importante din mentalitatea oamenilor moderni? Şi Goethe a fost cu adevărat în măsură să privească înapoi. 15. dar care. al chimiei şi al misticii. vă veţi da seama că atât această figură a lui “Faust” din secolul al 16-lea. mai întâi. şi care azi până şi ştiinţei nu-i mai este cunoscută aproape deloc. în epoca ce se încheiase.

căile de producere a bolilor. întreaga artă a medicinei. la fel ca Faustul secolului al 16-lea. deja în epoca lui Faust. după cum o cere în mod necesar drumul omenirii. în scena care o precede pe cea prezentată de noi astăzi. Căile de vindecare a bolilor sunt. totodată. Dar a fost necesar ca această înţelepciune să piară pe toate tărâmurile. din acest punct de vedere. dar de-acuma ele erau greşit înţelese. Din această magie se trăgea şi vechea artă a vindecării. nesatisfăcut. aşa cum erau în stare să ajungă cei vechi. avem decăderea şi prăbuşirea vechiului.în care nimeni nu se mai putea însă orienta. în vremurile vechi. Oamenii mai erau în posesia câte unei formule sănătoase din vremurile vechi. Ceea ce era considerat în secole de mult apuse drept artă a vindecării nu este ceva atât de nebunesc cum vrea adeseori să creadă ştiinţa actuală. Aşadar. din vechea înţelepciune care nu mai era înţeleasă pe deplin. Faust a început să facă magie. În perioadele de trecere de felul aceleia în care trăia Faust. în sensul că se poate cunoaşte că omul. spre vechiul tip de înţelepciune. drept Faustul secolului al 19-lea. Goethe cunoaştea bine această situaţie. Înţelepciunea care trăia în ele nu mai era cunoscută. Vom vedea cum ar fi trebuit să fie ea. parţial. dacă vechea înţelepciune ar fi existat în continuare. în măsura în care ele spun că. Faustul istoric era situat în epoca unei vieţi spirituale ajunse la decadenţă. spre mistică. Goethe voia să dea răspuns întrebărilor-enigmă care răsunau pentru el din această direcţie. ba chiar drept Faustul multor secole viitoare. propriu-zis. prin manipulări ale naturii. În această scenă vedem foarte clar că Faust a ieşit şi se simte ieşit din cadrul aceleiaşi epoci în care mai exista încă ceva din vechea înţelepciune. să le producem. am putea spune. Dar vom vedea apoi imediat cât de puţin s-ar fi putut dezvolta în aceste vremuri vechi ceea ce numim libertatea modernă din cadrul dezvoltării omului. să intre în legătură cu o lume spirituală. Şi atunci iau naştere dispoziţii ca aceea care poate fi observată în “Faust”. a căror înţelepciune trebuia să se stingă. De aceea noi îl şi vedem pe Faustul goetheean privind iarăşi înapoi. Dar dacă atingem o asemenea problemă. tot atât de adecvate epocii moderne. a cincea. abia în epoca noastră. dar în aşa fel încât să poată căuta calea spre libertate o dată cu ceea ce ştia şi cu ceea ce făptuia. Întreaga artă a prescrierii reţetelor. pe care omenirea începe să şi-o cucerească. pentru ca omul să fie obligat. a câte unui adevăr din vremurile vechi. ci care voia. Vom auzi apoi îndată că în vechea înţelepciune era dominant în cea mai largă măsură principiul conform căruia cel ce era vindecător putea fi în acelaşi timp producătorul bolilor şi că. din simplul motiv că înţelepciunea propriu-zisă a vechii magii se stinsese deja. Dar n-o cunoaştea doar cu mintea. numai că înţelepciunea propriu-zisă ascunsă în ea s-a pierdut şi ea era pierdută. de aceea. spre vechea magie. dar care deja nu mai era în posesia acelor cunoştinţe prin care se poate ajunge în legătură cu lumea spirituală pe calea justă a vremurilor vechi. nu putem vindeca bolile fără a putea. era în legătură cu această magie. noi atingem imediat misterele cele mai adânci ale omenirii. însoţit de . spre acel tip de înţelepciune care nu făcuse studii de chimie în sensul materialist actual. arta vindecării trebuia gândită în contextul unei profunde concepţii morale despre lume. de fapt. mergând mereu mai departe. noul încă nu a venit. s-o ia de la început. care urmează după epoca greco-romană. De aceea el arată cum Faust devine magician. Şi Goethe amestecă în permanenţă ceea ce a trăit Faustul istoric şi ceea ce a creat el drept Faustul secolului al 18-lea. poate ajunge la alte comori de înţelepciune. El n-ar fi putut face acest lucru dacă ar fi rămas sub influenţa vechii înţelepciuni. totuşi. Dar el rămâne. totodată. Vedem cum Faust. o cunoştea cu toate acele forţe sufleteşti care sunt legate de binele şi însănătoşirea omenirii şi care intră în considerare în mod cu totul deosebit pentru însănătoşirea omenirii.

discipolul său, Wagner, iese afară din chilia sa, afară, în natura înverzită, cum el priveşte mai întâi mulţimea care sărbătoreşte Paştile afară, în sânul naturii înverzite, şi cum în el însuşi se naşte dispoziţia pascală. Dar vedem imediat că el nu vrea să primească manifestările de veneraţie cu care îl întâmpină mulţimea. Căci un ţăran bătrân se apropie de Faust şi îşi arată veneraţia faţă de el, deoarece mulţimea crede că Faust, fiul unui bătrân adept, al unui bătrân practicant al artei medicale, este şi el un vindecător de seamă, care poate aduce printre cei din popor însănătoşire şi binecuvântare. Un ţăran bătrân îi iese în cale lui Faust şi spune: Într-adevăr ne bucurăm nespus Că-aici în zi de praznic aţi venit. Chiar mai nainte, la necaz, Noi ştim că nu ne-aţi părăsit! Mai sunt la noi, în viaţă, mulţi, Scăpaţi de tatăl Dumneavoastră chiar, De încercarea frigurilor, cînd A izgonit al molimei pojar. Deşi cam tînăr încă-atunci. V-aţi dus pe la bolnavi, pe jos; Mulţi au murit, dar Dumneavoastră aţi Scăpat cu bine, sănătos. Pe grele urme-aţi aşezat piciorul; Celui ce-ajută îi ajută-Ajutătorul. Acest lucru îl spune bătrânul ţăran, amintind că Faust are legătură cu vechea artă a vindecării, care nu avea drept scop doar vindecarea bolilor fizice, ci şi vindecarea deficienţelor morale ale poporului. Faust ştie că el nu mai trăieşte într-o epocă în care vechea înţelepciune fusese cu adevărat de ajutor omenirii, ci deja într-o epocă de decadenţă. Şi în sufletul său începe să licărească modestia, dar, în acelaşi timp, descurajarea cauzată de neadevărul în faţa căruia se află, şi el spune: Vezi piatra aceea? Haide, încă-un pas, Şi vom afla odihna meritată. Aici, în rugi şi post, făceam popas, Cuprins de gînduri, altădată. Plin de nădejde, tare în credinţă, În lacrimi, chin şi zbucium de nespus, Luptînd cu boala, biruinţă Speram din partea Domnului de sus. Azi lauda lor batjocură îmi pare. O de-ai citi-n adîncul meu acum: Ai şti că fiu şi tată de-o atare Cinstire nu sunt vrednici nicidecum! Tata a fost om drept şi mohorît; Spre tainele Naturii, cele sfinte, Loial, însă în felul său, s-a pogorît

Cu-o rîvnă cam ciudată şi fierbinte. Cu cercul său de-adepţi, el stăpînea Bucătăria neagră, -nchisă bine, Şi, după lungi reţete, se trudea Contrariile să le-mbine. Un roşu Leu, unea, brav peţitor, Cu Crina albă în călîie baie, Şi amîndoi erau trecuţi apoi, uşor Dintr-un alcov în altul, prin văpaie. Aşadar, Goethe studiase foarte bine felul cum se proceda odinioară, cum era tratat “leul roşu” - oxidul de Hg, Hg sulfurat, oxidul de mercur și mercurul sulfuric, cum diversele substanţe chimice erau amestecate şi lăsate în voia proceselor lor, cum se preparau din ele diferite doctorii. Toate acestea nu mai erau în concordanţă cu vechea înţelepciune. Goethe cunoaşte şi modul de exprimare. Ceea ce trebuia să fie descris, era descris sub formă de imagini. Combinaţiile dintre substanţe erau descrise ca o nuntă. De aceea spune el: Dintr-un alcov în altul, prin văpaie. Din asta, apărea-n culori şi pîclă O tînără Regină-n vechea sticlă; Aceasta era o expresie artistică. La fel cum în chimia de astăzi există expresii artistice, odinioară, anumite substanţe, când atingeau o anumită stare şi culoare, erau numite “tânăra regină”. Era chiar leacul; ei cădeau la pat, Ei îi mureau lui Faust, aşa cum mor astăzi la administrarea multor doctorii. Era chiar leacul; ei cădeau la pat, Dar nimeni nu-ntreba: cine-a scăpat? În felu-acesta, cu drăceşti licori, Aici pe înălţimi şi-n văi cu flori, Noi am făcut ravagii mai grele decît ciuma! Chiar eu ajuns-am mii să otrăvesc; Ei au murit, iar eu, poftim, trăiesc, Şi-aud cum ucigaşii sunt lăudaţi acuma. Aceasta este ceva din cunoaşterea de sine a lui Faust. Aşa stă Faust în faţa lui însuşi, el, despre care dvs. ştiţi că scormonise prin vechile tezaure ale înţelepciunii magice, pentru a pătrunde în tainele naturii şi ale spiritului. Dar toate acestea l-au spiritualizat. Faust nu se poate comporta ca Wagner, adeptul său, care s-a umplut până la refuz cu înţelepciunea mai nouă, care zace în opere scrise, care e cuprinsă în litere. Acest Wagner este o personalitate care ridică mult mai puţine pretenţii faţă de înţelepciune şi faţă de viaţă. Iar când Faust vrea să se cufunde, visând, în natură, spre a găsi spiritul

naturii, Wagner se gândeşte numai la spiritul care se revarsă spre el din teorii, din pergamente, din cărţi. El numeşte, ceea ce îl năpădeşte acum pe Faust, “ceasuri cu toane” : Adeseori avut-am şi eu toane, - spune Wagner Dar n-am simţit îndemnuri năzdrăvane. Deşi-îmi place-n codru, pe cîmpuri să mă plimb, N-am fost gelos pe-a păsării aripă. El nu vrea niciodată să zboare afară cu pasărea, pentru a cunoaşte lumea! Ce bucurii spirituale, în schimb, Cu fiecare carte, din pagini, se-nfiripă! În nopţi de iarnă paşnice, limpide, O fericire te cuprinde lent; Şi ah! cînd derulezi un pergament, Întregul cer asupră-ţi se deschide! Un om al cărţilor, în întregime, un om al teoriei, din cap până în picioare! Astfel, după ce poporul a ieşit din scenă, rămân ei doi: cel care vrea să ajungă până la izvoarele vieţii, cel care vrea să-şi unească propria fiinţă cu forţele misterioase ale naturii, pentru a vieţui aceste forţe misterioase ale naturii: Faust - şi acela care nu vede nimic altceva decât viaţa materială exterioară şi ceea ce e consemnat în cărţi prin materie: Wagner. Nu e nevoie să reflectăm mult la ceea ce s-a petrecut în interiorul lui Faust până în acest moment, aşa cum ne descrie Goethe, atâta ne putem spune, după toate cele ce ne întâmpină în Faust, că interiorul, am putea spune, s-a inversat, că în Faust a avut loc o evoluţie sufletească reală, că el a dobândit o anumită clarvedere interioară, fiindcă altfel nu ar fi putut să-l invoce pe Spiritul Pământului, cel care se tălăzuieşte în viscol de fapte în sus şi în jos. Faust şi-a însuşi o anumită facultate de a vedea lumea exterioară nu numai conform cu manifestările ei exterioare, ci de a vedea spiritul care urzeşte şi trăieşte în toate. Şi iată că în calea lor, a lui Faust şi a lui Wagner, sare de departe un căţel. Felul cum îl văd fiecare pe acest căţel, un pudel obişnuit, cum îl vede Faust şi cum îl vede Wagner, îi caracterizează întru totul pe cei doi oameni. După ce s-a cufundat prin visare în urzirea spirituală plină de viaţă a naturii, Faust vede căţelul: Nu vezi un cîine negru pe mirişti cum aleargă? WAGNER: Îl văd: n-am dat atenţie prea mare. FAUST: Observă-l bine! după tine, ce-i?

Cu ochii exteriori nu se poate vedea ceea ce vede Faust: WAGNER: E doar un pudel negru. ca de obicei. Wagner n-o vede. FAUST: Nu vezi cum. . Faust nu vede numai pudelul. bineînţeles.WAGNER: Un pudel care. drept parte spirituală a sa. păgînul. Pe aceasta o vede Faust. Adulmecă o urmă oarecare. treptat-treptat? Şi nu mă-nşel: în urma lui pe cale Pluteşte-un sfredel de văpăi. el vede ceva ce ţine de pudel. În cercuri se învârte pudelul. dinadins. în interiorul lui Faust se pune în mişcare ceva. Ca să ne ţintuiască picioarele. dîndu-ne mereu ocoale. FAUST: Parc-ar trasa vrăjite spirale. ciudat. Geana serii Vă iscă amăgiri ale vederii. Se-apropie de noi.

Acest lucru e descris în mod minunat sub forma unor întâmplări exterioare: Faust. el vrea să intre în lumea divin-spirituală. este exprimat de Goethe într-un mod cu adevărat plin de măiestrie. Ei rămăseseră afară. şi mârâitul pudelului este o trăire interioară. când acţiona numai crepusculul. Dar să ne fie clar: toate acestea sunt trăiri interioare. Un om cum este Faust. . Faust se duce acum în odaia sa de studiu. până noaptea târziu.WAGNER: Îl văd sărind nesigur şi temător. arătând că pudelul este aşa cum este. El se întoarce acum acasă. se face auzită batjocura. dacă rămâne singur. cea care duce înainte evoluţia lumii. Adică: îl vedem acum pe Faust stând în faţa noastră aşa cum. bineînţeles. Şi felul cum se desfăşoară acum această scenă. Pe care neguri se depun. în fiecare cuvânt. care îi e pus alături ca să-l încerce. intrase în relaţii cu Mefistofel. în chilia sa. Pudelul mârâie. este în stare să trăiască un moment de autocunoaştere. Acum e singur cu sine însuşi. instinctele care se opun. chiar dacă e înfăţişat sub o formă dramatică exterioară. şi nu stăpînul. batjocoresc. după toate cele prin care a trecut. felul cum Faust trăieşte aici ceva interior. Mefistofel e spiritul pe care Faust trebuie să-l învingă mai întâi. în sfera vieţii instinctuale obişnuite. Dar. În timp ce interiorul său e luat în stăpânire de o anumită legătură spirituală chiar cu acest pudel. şi cum. Faust vede ceea ce el vrea să vadă în mod spiritual. Goethe înfăţişează sub o formă dramatică acest lucru. noi avem de-a face. surprins Că vede doi necunoscuţi. Faust şi Wagner. El exprimă acest lucru. cu ceva ce Faust trăieşte în interiorul său. O. şi e bine aşa. în sufletul lui se mişcă forţele care îl trag în jos. în această apariţie simplă Faust vede. în fond. totodată. nu ca să-l povăţuiască. De-o sfîntă. totuşi. Să reţinem acest lucru. adică să trăiască viaţa spiritului în propria sa sine. care îl desparte pe om de căutarea spirituală. dar s-a pus în mişcare în mod spiritual: Întors din cîmp şi lunca trează. faptul că interiorul lui s-a pus în mişcare. pe de o parte. Tocmai când în sufletul lui apare ceva sfânt. simt iubirea omenească. progresiste. Faust se dedase magiei decadente. care îi este pus alături pentru ca el să-l învingă. Ei. Aşadar. ceva spiritual. când lumina exterioară nu mai acţionează. drama trebuie să prezinte lucrurile în acest fel. pe de altă parte. Şi simt iubirea cea din cer. bănuită groază Mi-e parcă sufletul mai bun. Mefistofel nu e un spirit care îl conduce în sfera forţelor spirituale normale. Vechi patimi prind să aţipească Şi iureşe barbare pier.

căţelule! Nu mai mârâi . în inimă. Ia în mână Noul Testament. o cale: calea înălţării religioase. adică Goethe îl face pe Faust să vorbească. Şi acum Faust vorbeşte. mai întâi. la care Faust e adus de viaţa sa. aşa cum simţul materialist al omului mârâie împotriva căutării spirituale. La rîul vieţii-ai vrea cu pasul S-ajungi. Speranţe-nmuguresc uşor! Raţiunea vorbeşte. începe să vorbească din nou despre evenimentele trecute. ştie că raţiunea devine urzire interioară a spiritului şi vorbeşte în mod real. adică de izvoarele vieţii. Raţiunea-şi nalţă iarăşi glasul. şi propriile sale instincte. cu toată ştiinţa sa. el nu cunoaşte doar raţiunea bazată pe forţele capului. O propoziţie plină de sens! Cel ce trece prin dezvoltarea spirituală. El caută. Aceasta nu este o simplă imagine poetică: Raţiunea-şi nalţă iarăşi glasul. ştie că raţiunea nu este doar ceva mort din interior. care mârâie împotrivindu-se. adică spiritul. Şi felul cum îşi întinde el acuma mâna după Noul Testament e o descriere minunată făcută de geniul dramatic plin de înţelepciune al lui Goethe. Şi când Faust spune: Potoleştete. şi un licăr de speranţă începe iarăşi să înflorească. Goethe vrea să-l pună pe Faust să spună că Faust ştie că va găsi în cunoaşterea de sine viaţa interioară a spiritului. despre ceea ce a rămas viu din ceea ce s-a petrecut cândva.el se potoleşte. în aşa fel încât ştim că vom trece prin poarta morţii drept fiinţă vie din punct de vedere spiritual. care caută autocunoaşterea. la marele izvor! Şi acum Faust încearcă să ajungă mai aproape de ceea ce caută atât de intens. spre divin-spiritual. Deodată inima se ştie Pe sine parcă luminînd. Viitorul şi trecutul se asociază între ele în mod minunat. în propria sine. pe sine însuşi.năzuind. Doar dacă ne adâncim în fiecare cuvânt ne dăm seama cât de minunat cunoaşte Goethe viaţa interioară a omului aflat pe calea evoluţiei spirituale: Ah! cînd în strîmta mea chilie Văd iar un muc de lampă blînd. El îşi întinde mâna spre acea carte în care sunt . într-un anumit sens. de fapt. adică noi găsim voinţa noastră transformată. în acest caz. el ştie cât de vie devine raţiunea. într-un mod minunat.

Logosul. pe cel Atotcuprinzător. Dacă încercăm să ne cufundăm în sentimentele ce pot izvorî dintr-o asemenea scenă. Faptul că Goethe alege momentul traducerii e foarte important şi plin de sens.o înţelepciune de Gretchen! Ceea ce îi spune Faust lui Gretchen a fost citat de nenumărate ori. de către domnii care citează aceste cuvinte. în faţa lui Gretchen. toate acestea acţionează mai departe şi acţionează tocmai asupra unei fapte a lui Faust. Cel care cunoaşte modul de a lucra al unor spirite profunde ale lumilor şi ale spiritului ştie că atunci când nişte comori ale înţelepciunii sunt transpuse dintr-o limbă într-alta apar toate spiritele confuziei. Goethe alege în mod intenţionat traducerea. pentru a aşeza spiritul confuziei. care oferă o ocazie foarte bună de a denatura adevărul şi de a-l preface în neadevăr. cine îl poate mărturisi. ci: La început a fost Fapta. Pe aceasta vrea el s-o traducă în iubita sa limbă germană. Acolo se spune: Goethe este un om al vieţii exterioare. de către domnii erudiţi: Cine cuteza-va Să-i numească slava Zicînd: eu cred în el! Sau cine-ndrăzni-va Să-i stea împotriva Zicînd: nu cred în el! Atotcuprinzătorul. Toate ispitirile pe care le-am caracterizat adineaori. şi care vin de la ceea ce zace în căţel.m. Cât de puţin se observă de obicei că Goethe a vrut aceasta o dovedesc încă şi astăzi diferiţii exegeţi ai lui “Faust”. nişte cuvinte atât de frumoase despre viaţa religioasă: Cine îl poate numi. Aceasta este o profundă înţelepciune a lui Goethe. Atoatepăstrătorul Nu-mbrăţişează. Acest lucru îl găseşte Faust după îndelungi ezitări. lui nu îi e suficient Cuvântul.ce spun ei tocmai despre această scenă? Ei bine. pe cel ce pe toate le ţine şi le poartă ş.scrise cele mai profunde cuvinte ale înţelepciunii din era modernă. Această înţelepciune nu este o înţelepciune caracteristică lui Faust. este o adevărată înţelepciune demnă de Wagner. o veritabilă înţelepciune demnă de Wagner! Exact la fel ca acea înţelepciune care e scoasă în evidenţă atât de des. drept o profundă înţelepciune. care se ridică pentru a denatura adevărul şi a-l preface în neadevăr. Evanghelia lui Ioan. puteţi citi ce spun ei. intervin toate spiritele confuziei şi ale încâlcelii. ne apare minunata profunzime spirituală care trăieşte în aceste scene. alături de spiritul adevărului. care acum este încă în pudel. el simte nevoia să corecteze Evanghelia lui Ioan. nu ne ţine . ba chiar al minciunii. că Faust rosteşte mai târziu.d. el simte nevoia să găsească o traducere mai justă. În regiunile de limită ale vieţii se fac simţite în mod deosebit puterile care se opun evoluţiei umane şi însănătoşirii umane. pentru că aceşti exegeţi ai lui “Faust” . nu: La început a fost Cuvântul. .a.

în sens materialist-darwinist. Prin ce se deosebeşte omul de toate celelalte fiinţe? Prin faptul că poate vorbi. şi-n cuget… şi aşa mai departe. cel care îl face pe om. Erudiţii doar au stat şi au citit. E o înţelepciune de Gretchen! Numai că lucrurile trebuie luate în serios. pe când Goethe nu vrea să înfăţişeze nimic altceva decât felul cum adevărul şi eroarea îl aruncă pe om încolo şi încoace. Şi tot astfel ceea ce apare la Faust drept traducere din textul biblic e luat drept înţelepciune deosebit de profundă. aici e vorba de Logosul grecesc. nu s-a dezvoltat încetul cu încetul. care e străbătut de vibraţiile gândirii. abia după ce a parcurs evoluţia de animal. la început a fost Cuvântul. Oare de ce acela care a scris Evanghelia lui Ioan a ales tocmai Cuvântul. profund a înfăţişat Goethe aceste două suflete ale lui Faust. Şi omul poate să-şi formeze pe . toate celelalte fiinţe . Şi nu ţi se revarsă toate Şi-n inimă. el nu ar fi pus-o în gura lui Faust în momentul în care el vrea să-i dea învăţătură fetei de şaisprezece ani. ceea ce nu vrea să-l lase să ajungă la sensul mai profund al Evangheliei lui Ioan. în cadrul evoluţiei de pe Pământ. şi pe tine. ci a fost prezent la începutul începuturilor. plante. Acesta este prezent cu adevărat în Evanghelia lui Ioan. omul nu este doar. când el se apucă de o asemenea treabă. ci în cele dintâi intenţii ale evoluţiei pe Pământ. Profund. Logosul? Pentru că cel care a scris Evanghelia lui Ioan vrea să arate că lucrul cel mai important din evoluţia omenească pe Pământ. Ceea ce spune aici Faust e prezentat adeseori drept o profundă înţelepciune! Ei bine. Evanghelia lui Ioan ia lucrurile mai profund şi spune: Nu. la începutul începuturilor. la vorbire. la începutul începuturilor a fost Cuvântul.animale. în planul exterior. Stă scris: ”La început era Cuvântul!” Noi ştim. tocmai în legătură cu această traducere din Biblie.nu. să fie cu adevărat om.Pe mine. în “Faust”. culmea cea mai înaltă a lumii animale. dacă Goethe ar fi considerat că aceasta e înţelepciunea cea mai profundă. Adică: Evoluţia omului a fost prefigurată iniţial. Materialistul crede că omul a ajuns la cuvânt. minerale . ceea ce e simbolizat prin pudel. Gretchen. şi pe sine? Nu se bolteşte-n înălţime cerul? Nu stă solidă dedesubt ţărîna? Prielnicele astre nu sclipesc Din veac asupra noastră? Nu te privesc eu ochi în ochi. Ei au luat ceea ce este o înţelepciune de Gretchen drept o înţelepciune profundă. Împotriva lui se ridică. la Logos.

el coboară şi mai adânc. şi în viaţa animalelor. din eu în corpul astral: Stă scris: La început era (simțul) simțirea. de spiritul întunericului şi coboară mai jos. că e iluminat de spirit. din corpul astral în corpul eteric. şi scrie: Ar trebui: La început era Puterea ! Forţa este ceea ce trăieşte în corpul eteric: . spiritul neadevărului. dimpotrivă. stadiu la care animalele nu ajung. dar coboară mai adânc. animalul nu ajunge să posede cuvântul uman. Stă scris: La început era (simțul) simțirea. Simțul și simțirea domnesc. În timp ce îl vede pe Mefistofel apropiindu-se. este ceea ce îl face să să se blocheze. Omul e capabil de simțire datorită faptului că el are un corp astral. de-a dreptul. mai densmaterial. pudelul. pentru a desemna eul omului. căţelul din el şi ceea ce zace în pudel. el crede. dar el e întunecat. Condeiul să-şi strunească încheierea! El crede că poate să urce mai sus. Dar împotriva acestui adevăr se ridică spiritul care i-a fost dat lui Faust să-l însoţească. lucrînd? Nu. şi el trebuie să coboare mai adânc. totuşi. numai prin faptul că în evoluţia umană a fost întreţesut cuvântul. El nu urcă mai sus. de fapt. Dar cumpăneşte bine primul rînd. cum uşor putem dovedi. el nu poate să înţeleagă încă întregul adevăr profund care zace în Cuvântul lui Ioan: M-am şi oprit! Dar. Faust coboară mai adânc în el însuşi. Va trebui în alt fel să traduc Dacă-mi va da iar Spiritul scînteia. Dar acesta nu e mai înalt decât cuvântul. coboară mai adânc. de fapt.Pământ un eu. Cuvântul e folosit de-a dreptul pentru eul omului. M-am şi oprit! Cum să-mi reiau avîntul? Atîta cinste nu pot Cuvîntului s-aduc. Simțirea (simțul) face tot ce e.

acum.scriu sigur . Pe-nedrept-suliţatul” acum pudelul e nevoit să-şi arate adevărata înfăţişare. El traduce Biblia în mod greşit. a ajuns să cunoască mai exact . dreapta: Spiritul care se află în pudel! La început . Dar în el trăieşte deja imboldul.era Fapta! Şi acum el a ajuns la materialismul total.corp eteric . pentru că lătratul exterior al pudelului este ceea ce. o cunoaştere de sine pe care Goethe o face absolut clară. Dar când Faust invocă Fiinţa lui Christos: pe cel care este ”Inexprimatul. Prin toate-cerurile-curgător. corp fizic -. simțirea. El invocă cele patru elemente şi spiritele lor: salamandrele. cum acţionează aceste porniri. Aici spiritul nu cedează. în fond. ondinele şi gnomii. Faust învinge spiritul vrăjmaş. ceva mă-ndeamnă să amîn: Nu. aici nu se arată în adevărata lui înfăţişare. într-un anumit sens. în cunoaşterea sa. Dar nu e decât celălalt Eu al lui Faust. Vedem acest lucru din felul cum pune în legătură cuvântul. numai că scolasticul rătăcitor îi apare într-un mod mai trainic şi mai temeinic. fapta.neclaritate! Scolasticul rătăcitor stă în faţa lui. cunoaştere de sine. faţă în faţă cu sine însuşi. Dar Spiritul îmi dă povaţa. Ce se întâmplă? Cine apare? Un scolastic rătăcitor! Faust trăieşte în mod real o autocunoaştere.eu . de asemenea. El încearcă s-o facă mai întâi prin ceea ce a primit din vechea magie. forţa. acum el a ajuns la corpul fizic. toate acestea nu-l clintesc pe spiritul care este vârât în pudel. la claritate. El nu poate sesiza încă. pentru că diferite părţi constitutive ale entităţi umane. propriu-zis. pornirea spre creştinism. sub influenţa spiritului mefistofelic. la claritate .corp fizic Îl aveţi astfel pe Faust trăind şi urzind într-o bucăţică de autocunoaştere. pe care le-am discutat atât de des . Toate acestea sunt. Acum se arată. prin care se săvârşeşte fapta exterioară: Cuvânt (Logos) Simț / Simțire Forţă Faptă . înţelepciunea creştinismului.corp astral . care s-au ridicat împotriva adevărului şi acum el ajunge. nici la asta nu pot să rămîn. cu toate greşelile ce zac într-un scolastic rătăcitor. Prin faptul că face să învie ceea ce trăieşte în el drept Christos.eu. se ridică împotriva adevărului.Ci-n timp ce scriu. corp astral. acţionează haotic în el. în el. El însuşi n-a devenit mult mai mult decât un scolastic rătăcitor. prin legătura încheiată cu lumea spirituală. când. el stă. silfidele. corp eteric. Mai întâi în pudel au acţionat instinctele sălbatice.

ajung prin aceasta la o înţelepciune mai profundă. el a devenit aceasta prin faptul că a mai adăugat şi vechea magie. e redată în scena ce urmează. toate acestea sunt conţinute în Faust într-o forţă de vedere spirituală neclară. 15. pentru ca Faust să se cunoască pe sine tot mai mult şi mai mult. ci vor să reînvie vechea înţelepciune. Şi Mefistofel e numai un alt eu. de când mai era un scolastic rătăcitor. Graniţa se află în secolele 14. Lupta care se dă pentru a scăpa de toate acestea. Aşa cum cred unii. un alter ego. a zonei de trecere de la epoca a patra postatlanteană la epoca a cincea. el se trezeşte. alter ego al lui Faust. E doar propria lui sine. Ceea ce a devenit bătrânul. bunul Faust. care sunt. de arta clarvederii atavice. Faptul că el înţelege aceasta drept trăire interioară a lui Faust este exprimat suficient de clar în aceste patru versuri. Şi această scenă ne arată că Goethe se lupta să găsească o cunoaştere a zonei de trecere de la vremurile vechi la cele noi. Acest scolastic rătăcitor e şi el propria lui sine. Această forţă nu a devenit clară. că dacă reînvie în ei ceea ce posedau cei vechi. de tot ceea ce îi iese omului în întâmpinare drept propria lui sine. aşa cum o căutăm noi. în care trăia el însuşi. de fapt. Dar toate acestea nu există acum în Faust drept cunoaştere spirituală clară. scolasticul rătăcitor. totuşi. magic-mistică asupra naturii! Două excese. am putea spune. să arate numai celălalt eu al lui Faust. trec aici extraordinar de aproape pe lângă întreaga căutare .instinctele. acesta îi iese în întâmpinare în adevărata sa înfăţişare. Iar aici Goethe îl pune pe Faust să spună foarte clar şi lămurit: Deci încă-o dată mi-a venit de hac? Din tot tărîmu-acesta de duhuri nu-mi rămîne Decît minciuna unui vis cu drac Şi adevărul că-am scăpat un cîine? Goethe foloseşte metoda de a indica mereu şi mereu spre adevăr. Nu este o cunoaştere limpede. sufletele-grup ale tuturor fiinţelor ce-l însoţesc pe Mefistofel. În el mai zace încă scolasticul rătăcitor. obscură. Faust a învăţat ca un scolastic. că şi Wagner e doar un alt eu. aşa am spus mai înainte. aş zice. numai că pe urmă s-a dedat magiei. 16. Iar în vremea lui Faust nu mai existau decât ruinele. aşa cum şi-a însuşit-o până acum. la urmă. Goethe a încercat mereu. adică propria lui sine. a îndrăcit înţelepciunea din şcoli. Vedem adeseori că azi oamenii nu vor să se apropie de cercetarea spirituală modernă. Cel care trăieşte în sânul modului de gândire actual. îl înconjoară pe Faust cu jocul lor amăgitor şi cum. în diferitele personaje cu care Faust se întâlneşte. şi prin magie a dat naibii. stânjenită încă. Poate că unii dintre auditori îşi mai amintesc că în alte conferinţe mai vechi eu am arătat că şi Wagner e vârât în Faust însuşi. Totul e cunoaştere de sine! În cunoașterea lumii se exercită cunoaşterea de sine. Ni se arată cum spiritele visului. nu îşi poate forma o reprezentare justă despre evoluţia sufletelor din secolele trecute. dacă nu face nişte studii speciale. ci o cunoaştere de vis.

Nu se cuvine să vorbim batjocoritor despre aceste lucruri. se găseşte în văile şi munţii lumii şi posedat cu foame mare şi tu aruncă-i pentru trupul regelui. lucruri rămase de la o veche înţelepciune originară. Iar ceea ce e relatat aici trebuie să indice o anumită procedură. în general. să se desfete cu numele vechi pe care şi le dau. “Rege” se numea o anumită stare a unor substanţe. câte nu sunt conţinute în ea! . când spune că un leu roşu e cununat cu Lilie în retortă ş. Din felul prezentării se vede că au existat tradiţii. din simplul motiv că felul cum vorbeşte astăzi chimia va suna pentru oamenii care vor veni mai târziu exact la fel cum sună acestea pentru noi. se vorbea despre anumite procese chimice. Ei bine. Putem deschide indiferent ce carte din vremurile în care încă mai existau. într-o măsură cât mai mare posibil. când vor să vorbească despre o cercetare spirituală. Întreaga lor strădanie are drept scop să-şi găsească rădăcinile cât mai departe în trecut. Ia priviţi unele societăţi care se numesc oculte ori secrete ori de alt fel. şi le studiază şi le preţuiesc mai mult decât preţuiesc ştiinţa modernă. totul mai există. dacă vrei să lucrezi prin corpul nostru. Se lua minereul cenuşiu. un pasaj în legătură cu care putem fi siguri că unii dintre aceia care caută astăzi o ştiinţă spirituală. tradiţii. la care face aluzie şi Faust. să vă citesc mai întâi pasajul respectiv: “Coroana regelui trebuie să fie din aur curat şi o mireasă castă urmează să-i fie dată de soţie. într-un anumit sens. Tocmai am la îndemână o carte care a fost tipărită în anul 1740. dacă întrevedem cu adevărat necesităţile şi impulsurile epocii noastre şi ale viitorului necesar. Modul de exprimare. nişte nume vechi. când îi întâmpină un asemenea pasaj. pe care omenirea a avut-o.” Aşa erau denumite în vremurile vechi aceste procese chimice care se produceau. adică abia în secolul al 18-lea. pentru că limbajul lor cu adevărat nu mai poate fi înţeles. Se face aluzie la un “lup cenuşiu”. că oamenii vin mereu şi mereu cu conţinutul devenit un talmeş-balmeş al cărţilor vechi. Acesta este unul din excese. ca el să-şi aibă din aceasta hrana lui. De aceea. decadentă. considerând că prin aceasta le-au sfinţit. dar din naştere un copil al bătrânului Saturn. dar că această înţelepciune ajunsese la decadenţă. supus din cauza numelui său certăreţului Marte. Acesta este al doilea exces. Celălalt este faptul că ei vor să dea năzuinţelor moderne. vor spune: Înţelepciune adâncă. Nu e nevoie să facem şi noi la fel. abisală! Oh. Dar trebuie să ne fie clar faptul că şi ceea ce se spune aici a luat naştere într-o epocă ulterioară.spirituală a omului. străvechi. doar pentru că nu le înţeleg.a. mai exista chiar destul de târziu. şi care e supus unei anumite proceduri. Prin acest “lup cenuşiu” se înţelege un anumit minereu. Le preţuiesc mai mult. el .m.Şi există chiar unii care cred că înţeleg un asemenea pasaj. să dea cât se poate mai mult explicaţii despre un trecut legendar. ia-l pe zgârcitul de lup cenuşiu.d. Unul constă în faptul că oamenii îşi cumpără cărţi vechi. care la munte se întâlneşte peste tot. Vreau să vă citesc din ea un mic pasaj.

unde aurul. şi atunci regele va fi din nou izbăvit. spiritul său a devenit mai puternic decât înainte şi ochii lui dau o lucire mândră ca Soarele cel luminos. În ce scop a făcut el acest lucru? De fapt. El a obţinut un fel de doctorie.era tratat într-un anumit fel. lupul care l-a mâncat pe rege. fiindcă cine bea din această fântână de aur simte o întreagă reînnoire a naturii. dar aici s-a dat de înţeles. fiindcă acum el a făcut ceva. Autorul mai descrie această combinaţie şi aşa: “Şi după ce l-a înghiţit pe rege…” Aşadar. era “regele de aur”. dar acest lucru nu poate fi descris aici. “Dacă aceasta se petrece de trei ori. că peste tot se dă de înţeles că e vorba de un medicament. Dacă am vrea să ştim ce face. El îl descrie: “Şi după ce l-a înghiţit pe rege. deci. şi toţi cei care au asemenea rele se bucură cum nu se mai poate de spiritul lui. se întâmplă acest lucru: “zgârcitul lup cenuşiu”.” Aşadar. în vremea în care asemenea lucruri mai erau înţelese? O puteţi vedea din următoarele: “Şi să ştii că numai acesta singur e drumul just aici. după ce a fost tratat chimic -. fiindcă leul se curăţă prin sângele lupului şi tinctura sângelui bucură minunat cu tinctura leului. fiindcă sângele amândurura e înrudit de aproape în stirpea lor. “Şi dacă leul s-a săturat. dacă îl ia cel care e sănătos. Aşa vrea .” Aşadar. după ce era tratat într-un anumit fel. felul cum e fabricat regele de aur. survine ceea ce e descris aici. Dar ce aşteaptă omul nostru de la aceasta? Omul nostru aşteaptă ceva care nu e picat cu totul din senin. Dar în ce scop a fost făcut acest lucru. luarea răului. el laudă acum ceea ce a făcut să ia naştere. Şi aici a luat naştere o combinaţie. Aici aurul a dispărut în minereul cenuşiu. adică minereul cenuşiu s-a topit împreună cu regele de aur . “regele de aur”. trăire în sânge. bineînţeles. leproşii aleargă după el şi vor să bea din sângele sufletului său. de a ne curăţi zdravăn corpul. totodată. e aruncat în foc. ar trebui să fie descrise foarte exact aceste proceduri. în felul acesta el face ceva.aceasta este o anumită stare a aurului. în cantitatea corespunzătoare.” Toate acestea reprezintă însuşirea a ceea ce el are în retortă! “Fiinţa lui lăuntrică e în stare să facă multe şi e folositoare la toate câte îi cerem şi când e pus în starea sa de activitate. pe regele de aur. “Ca să ardă cu totul şi cu totul. iar celălalt. de mult. putere în inimă şi o sănătate desăvârşită în toate mădularele.” Vedeţi. că el are de-a face cu ceea ce apare drept însuşire morală a omului. atunci leul l-a biruit pe lup şi nu va mai găsi nimic de mâncat din el. fă un foc mare şi aruncăl în el pe lup…” Aşadar. Fiindcă. asemenea proceduri nici nu se mai folosesc astăzi. şi anume. cei cu boli grele ce vin asupra omului şi mai multe molime. copiii-oameni îi mulţumesc. atunci trupul nostru e desăvârşit la începutul lucrării. De altfel.” Aurul devine din nou vizibil. Acest minereu cenuşiu era numit “lupul cenuşiu cel zgârcit”. cel care a tipărit acest lucru nu-l va mai fi făcut deloc. fiindcă l-a copiat din nişte cărţi vechi.

Dacă ne întoarcem. Când un om din vechea civilizaţie egipto-chaldeană spunea argint. pe care le preparau cu ceea ce găseau în natură. el îl folosea cu totul altfel. acela simte o întreagă reînnoire a naturii. acest semn aplicat Lunii şi argintului. prin arta pe care o descrie aici. decadente. ci prin mijloacele oferite de natura însăşi. în cărţile care datează din vremuri mai vechi decât această hârţoagă aparţinând unei perioade mai târzii. pentru că. cuvântul care însemna pentru el argint. ei căutau să stimuleze corpul. fiindcă aici suntem conduşi spre ceva important. în general. vedem că oamenii aveau nu numai facultăţile care erau deja în ruină în perioada când au luat naştere aceste lucruri. Prin nişte mijloace exterioare. însuşiri. Pentru omul actual. aşa cum se vorbeşte în literatura care se intitulează adeseori literatură “esoterică”. moral. în cărţile vechi găsiţi ceea ce cunoaşteţi foarte bine: Soarele şi aurul.” V-am citit mai întâi acest pasaj.el să spună. fiindcă astfel îţi cumperi renumele de a fi în faţa întregii lumi un om inteligent. închise în lăuntru sau simţitoare în afara trupului: fiindcă deschide toţi nervii şi porii. pentru moment. Să pornim de la Lună şi argint. el a căutat să obţină o tinctură. Ceva ce omenirea a pierdut. Dar. o licoare prin care în om pătrunde o reală licărire de viaţă: “Forţă în inimă. ci ei aveau nişte facultăţi şi mai înalte.. . în vorbirea lui de pe atunci. trăire în sânge şi sănătate desăvârşită a tuturor mădularelor. în cărţile vechi. găsiţi Luna şi argintul cu acest semn: . din anumite motive. Un asemenea om avea nişte facultăţi interioare şi el avea în vedere un anumit fel de activitate a forţelor. Luna şi argintul. care mai înţelegeau ceva din aceste lucruri. nu numai prin efort interior. se desemnau prin acelaşi semn. cu un semn comun. Când omul folosea. pe care ei le prelucrau. şi chiar trebuia să fi pierdut. nu mai stau la dispoziţie mijloacele de a înţelege de ce în vremurile vechi Soarele şi aurul. la perioada anterioară cu câteva secole Misterului de pe Golgotha. “Fiindcă cine bea din această fântână de aur. Astăzi e foarte uşor să-ţi baţi joc de vechile superstiţii. pe când altfel nu eşti considerat un om inteligent. fireşte. cu acest semn: . să zicem. vedeţi dvs. pentru a vă arăta că până şi în ruinele unei înţelepciuni vechi mai poate fi observat un rest decantat din ceea ce căutau să realizeze oamenii în vremurile vechi. adică să dobândească anumite calităţi.” Aşadar. Reţineţi bine acest lucru. care fac aluzie la facultăţile sufleteşti pe care omul de azi le are în mod necesar. pentru ca răul să poată fi dat afară şi binele să poată sălăşlui liniştit în acel loc. el nu avea în vedere ceea ce avem noi în vedere când spunem argint. aptitudini. acest semn aplicat aurului şi Soarelui. o totală absurditate. constituie. pentru că prin aceste eforturi ale oamenilor din vechime nu s-ar fi putut ajunge niciodată la libertate. spre ceva care deosebeşte epoca noastră de epocile precedente. cu acest semn: . dacă vezi în cunoştinţele străvechi ceva plin de sens. înainte de era noastră. şi aşa a fost la cei vechi.

Astăzi acest lucru trebuie să fie constatat. Nu este deloc o absurditate. pierdută astăzi. Alte forţe conţine sfera argintului. aşa că în întreaga mare a lumii care înconjoară Pământul sunt conţinute două milioane de tone de argint. Argintul e răspândit în mod real pe toată suprafaţa Pământului. fiindcă eu vă voi spune un lucru pe care ştiinţa îl ştie azi. ci e răspândit. nu e deloc o absurditate.Dar nu era aşa. care încă mai existau. ţin de natura şi de entitatea ei. cu mijloacele ştiinţei actuale. şi care se revărsau spre el cu deosebită putere dinspre Lună. în mod senzitiv. să arăt că şi aurul e dizolvat.d. şi transpus în mod deosebit în lumea materială în bucăţica de argint. Dar el era cunoscut drept forţă. care trăia ca forţă în întreaga sferă a Pământului. Aşadar. Forţa care trăieşte în argint trebuie să fi fost răspândită. El găsea cu adevărat aceleaşi forţe revărsându-se dinspre Lună. chiar dacă nu-l spune întotdeauna. ci omul avea o trăire interioară sufletească. deci. nu trebuie să ni-l reprezentăm doar aşa cum ni-l reprezintă geologia actuală. Ei bine. Şi acest lucru îl simţea în sensul material cel mai grosolan. pe toată suprafaţa Pământului. şi în bucăţica de argint. ci ea ştia că în acest Pământ e dizolvat în modul cel mai fin argint. Aş putea să merg acum mai departe.a. Încă se mai ştia mult mai mult despre ceea ce e răspândit drept argint în sfera Pământului. Luna . dacă îl constatăm cu o cunoaştere normală. în sensul ştiinţei actuale. s-ar putea spune. peste toată suprafaţa Pământului. fine. nu e nicidecum o absurditate. El e conţinut în sfera Pământului. cu o lungime de o milă englezească.sunt conţinute cu adevărat într-o dispersare fină.în afară de faptul că sunt sedimentate ici şi colo sub formă materială . ci aparţin mării lumii.când privea bucăţica de argint. Şi ea ştia că. atunci când ne reprezentăm Pământul. omul emancipat din zilele noastre spune: Da. în argint. dar şi pe întreg Pământul. într-o formă homeopatică extremă. El voia să spună că noi trăim în aur. şi . alte forţe sfera aurului ş. atunci când privea Luna. de aceea oamenii au crezut că ea e constituită din argint. de fapt. că toate aceste metale . Azi omul consideră că e o totală absurditate când i se spune aşa ceva. şi se ştia că în argint zace forţa care face să existe fluxul şi refluxul. că două milioane de tone de argint sunt conţinute în marea lumii. şi totuşi. dacă luăm apă din mare şi o examinăm în mod metodic. el conţinea anumite forme de forţă. .transpusă în sfera materială . Fluxul şi refluxul n-ar apărea .m. respectiv e identic cu argintul. provenite din vechea clarvedere. îl ştia prin forţele senzitive.ea luminează cu o lumină atât de alb-argintie. pentru că în argint zace o anumită forţă dătătoare de viaţă a acestui corp pământesc. că noi trăim în cupru. fin dispersat. dar pe urmă găsim. gândit sub formă de cub. prin toate cercetările cele mai minuţioase posibil. fin dispersat. Aceste două milioane de tone nu sunt conţinute în ea pentru că s-au dizolvat aici sau ceva asemănător. fin. vechea înţelepciune nu greşea deloc când vorbea de argint.care nu se găseşte doar într-o bucăţică de argint. El avea în vedere anumite feluri de forţe. care sunt vii. Ştiinţa de astăzi ştie că într-un corp decupat din marea lumii. există puţin mai mult de 2 kg de argint. Acest lucru îl ştia vechea înţelepciune.

că omul le poate avea numai drept facultăţi înnăscute. deci. De aceea fluxul şi refluxul apar. care aveau. să arate că nu voia să facă nimic. o dată cu mişcările Lunii.m. într-adevăr. cel mult. că el nu-şi procura nici cel mai mic avantaj. în acela al matematicii. Imaginaţi-vă. ar putea dovedi. prin cercetarea spirituală. posibilitatea ca un om. în Misteriile egiptene. trebuia să se dovedească mai întâi drept perfect potrivit cu aceasta. Şi aceste forţe zac în conţinutul de argint al universului. această mişcare ieşită din comun a Pământului e provocată iniţial datorită conţinutului de argint. pur şi simplu.deloc. care cunoaştea bine asemenea lucruri. dar absolut nimic. Dacă oamenii s-ar adânci. cu aceste cunoştinţe. în asemenea lucruri. Veţi găsi acum că e de înţeles că abordarea naturii trebuia să fie menţinută între anumite limite: de aceea existau tainele celor mai vechi Misterii. dintr-un anumit punct de vedere. Şi de o asemenea cunoaştere şi de asemenea capacităţi era legat ceea ce constituia o veche înţelepciune. şi care trebuie recucerită abia acum. ci punea în lucrare facultăţile pe care le dobândea din acel moment prin modul de tratare a naturii în serviciu ordinii sociale. pe bună dreptate. Din acest motiv. mai capabilă. că a existat o veche ştiinţă care ştia asemenea lucruri. Când cineva cunoaştea astfel misterele universului. Noi trăim tocmai în era în care un vechi fel de înţelepciune s-a pierdut şi un fel nou de înţelepciune abia se ridică la orizont. talent ş. La începutul evoluţiei de pe Pământ nu se află fantasmagoriile visate de darwinism. el îşi putea face propria fiinţă umană mai destoinică. prin faptul că prepara anumite substanţe şi le consuma în cantitatea corespunzătoare. Cine urma să dobândească asemenea cunoştinţe.d. cu o siguranţă a dovedirii care nu mai e atinsă în nici un alt domeniu al ştiinţei decât. asemenea cunoştinţe erau ţinute atât de mult secrete.a. pentru că amândouă mişcările Lunii şi fluxul şi refluxul. depind de acelaşi sistem de forţe. nu doar nişte reprezentări bazate pe credinţă. care nu erau doar nişte noţiuni şi idei şi sentimente. Ce avea în suita ei această înţelepciune? Ea avea în suita ei ceea ce am sugerat deja. ci să folosească facultăţile pe care şi le însuşea prin aceste cunoştinţe numai şi numai în serviciul ordinii sociale. să-şi însuşească nişte facultăţi despre care noi presupunem astăzi. Acest lucru nu are nimic de-a face cu Luna. de exemplu. omul putea fi făcut mai capabil prin mijloace exterioare! Exista. de-a face cu aceste taine ale naturii. începând din prezent până în viitor. ci asemenea posibilităţi de a stăpâni natura şi de a-i conferi omului însuşi nişte facultăţi morale şi spirituale prin abordarea naturii. care au condus apoi vechea cultură şi civilizaţie ale cărei opere . acea înţelepciune care stăpânea cu adevărat natura. dar Luna are de-a face cu aceeaşi forţă. Pregătirea consta în faptul că cel care primea o asemenea cunoaştere oferea o garanţie prin faptul că viaţa pe care o dusese înainte mergea mai departe în exact acelaşi fel. chiar şi fără a avea cunoştinţe bazate pe clarvedere. pentru sine. cine urma să dobândească asemenea cunoştinţe. geniu. Cu această condiţie au fost admişi la iniţiere unii oameni.

astfel. 15 . desigur. fără a se privi în esenţa lucrurilor. Şi instinctele sale au fost lăsate cel mai mult libere începând din secolele 14. totuşi. vălul meu încă nu l-a ridicat nici un muritor. unde. prin această bătaie de pendul se realizează anumite stări de echilibru. şi acest lucru am căutat să vi-l dovedesc printr-o serie de conferinţe.minunate pot fi văzute şi nu sunt înţelese. fără ca cineva să poată privi în intimitatea lucrurilor.Aceasta iarăşi a dus la o explicaţie extraordinar de deşteaptă . a căror cunoaştere s-a pierdut pentru că oamenii epocii moderne nu ar avea faţă de ea modul just de a gândi şi de a simţi. aşa cum stă ea cioplită în piatră. în laborator. vechea înţelepciune se stinge. Şi aşa a fost şi până în secolele 14. pentru că el îi luase caracterul sacru. din acest motiv.cel puţin pe alocuri -.vălul de sus şi până jos: imaginea acoperită cu văl a lui Isis. se constată ceva -. rămâne doar o înţelepciune livrescă. însuşi omul va putea afla ce ţine la un loc natura în sâmburele ei cel mai interior. Cât de frumos este descris acest lucru în simbolul care exprimă forţa naturii în legenda egipteană despre Isis. 15. Şi ea poartă inscripţia: Eu sunt trecutul. când ne-o reprezentăm. De aceea. pentru că nu se ştie de unde au izvorât. totuşi. nişte instincte mai rele decât cele produse de acea înaintare pe pipăite care se numeşte astăzi activitate ştiinţifică. dacă ar înţelege cu adevărat asemenea lucruri. Dar aceasta ar face să apară în societatea umană cele mai rele instincte. Trebuia să se ivească la orizont o eră în care omul să acţioneze numai pe baza unor forţe morale interioare.se petrece. prin faptul că în epoca modernă instinctele sale au fost lăsate libere. Dar aşa omenirea nu ar fi putut deveni niciodată liberă. când spre ceea ce e mai puţin rău -. fără a fi dusă. Prin tot ceea ce se petrece în cursul istoriei . nimeni nu s-ar lăsa oprit să folosească aceste lucruri în propriul său interes. cum ar fi şi numai fraza pe care v-am citit-o. se petrece . chiar dacă nu e sensul pe care omul şi-l închipuie. Dar în acelaşi timp ea va trebui să pună bazele unei ordini sociale care va fi cu totul altfel decât cea de astăzi. Sub unele influenţe ale naturii. Se navighează tot aşa.cu toate că oamenii foarte deştepţi şi-au . mereu mai departe. prezentul şi viitorul. în aşa fel încât devenirea istorică e străbătută de un sens. . Această imagine a lui Isis. Este sens şi este înţelepciune în evoluţia umană. pe care nimeni nu o înţelege. Astfel că natura e ascunsă de el ca în nişte văluri dese. şi chiar dacă omul trebuie să sufere mult pe căile pe care merge adeseori sensul istoriei. dar . unde. ei bine. Dar ştiinţa spirituală va trebui să găsească din nou calea care duce în intimitatea tainelor naturii. când era cunoscută o anumită sumă de forţe ale naturii.tot în piatră . se constată: această substanţă o atinge pe cealaltă în acest fel. ce impresie emoţionantă face ea asupra noastră. în aşa fel încât pendulul bate când spre rău. omul ar fi urmat să fie transformat într-un automat. aşa cum este astăzi conţinutul chimiei. pe calea greşită a celor mai sălbatice instincte. Fiindcă nimeni nu s-ar lăsa astăzi oprit.chiar dacă atât de des prin forţele distructive de cele mai mari proporţii -. Ceea ce se petrece în istorie.

În dosul acestui văl se află o entitate care trebuie să rămână veşnic ascunsă. o totală absurditate. depinde de forţa electrică în cultura şi civilizaţia noastră actuală. materialismul atinsese un anumit punct culminant. cu un mod de a gândi şi simţi care exclude toate instinctele egoiste. Dar cu totul altceva decât vrea să spună aşa-numita interpretare deşteaptă. respectiv nici nu erau lăsaţi să se apropie de ea dacă nu se apropiau în modul cuvenit. prezentul şi viitorul. de aceea. Şi. care nu poate fi atinsă niciodată de om. mult mai mult. formele de înţelepciune din vremurile vechi. Dar a fost necesar ca în epoca modernă omul să fie lăsat în seama propriilor sale puteri. că nu putem scruta esenţa. ea rămâne în exterior.însuşit această explicaţie deşteaptă. fiindcă vălul nu poate fi dat la o parte. . a apărut o forţă a naturii care se caracterizează în specificul ei particular prin faptul că fiecare spune astăzi: Forţa naturii o avem. ştiţi că tocmai forţa naturală a electricităţii a ajuns să fie folosită de om. aşa cum v-am spus acum opt zile. dar de înţeles.timpul care se scurge mereu mai departe! Mâine vom vorbi şi mai exact despre toate acestea. Ea este ca o călugăriţă ce poartă văl. Este timpul ce se scurge mereu mai departe. Şi. în evoluţia culturii şi civilizaţiei umane. Şi în epoca în care. inscripţia este aceasta: Eu sunt trecutul. ceea ce a devenit mare în secolul al 19-lea a devenit mare datorită electricităţii. . Ar fi uşor să arătăm ce mult.Toţi oamenii deştepţi care spun acest lucru. a dus la o explicaţie extraordinar de deşteaptă. aşadar. simbolul înţelepciunii. Fiindcă stă scris acolo ce anume este Isis: Trecutul. e exprimat în cuvintele: Vălul meu încă nu l-a ridicat nici un muritor. această interpretare este. numele meu nu-l vei afla niciodată. Iată care e sensul acelor cuvinte. pentru ştiinţă. . n-o putem înţelege. şi în contact cu care omul urmează să se maturizeze din punct de vedere moral. el n-a mai putut avea înţelepciunea vremurilor vechi. prezentul şi viitorul . Cu mult mai mult încă! Dar tocmai forţa electricităţii este o forţă care a fost aşezată în locul celei vechi. se atrage atenţia asupra modului de a gândi şi simţi. mult mai mult decât se crede. şi cât de mult. Şi totuşi. Se spune: Isis este. Şi aşa se face că în vremurile în care era vie o înţelepciune străveche oamenii se apropiau de ea în modul cuvenit. cam acelaşi lucru cu ceea ce ar spune cineva zicând: Eu mă numesc Müller. fără să le trăim vreodată în interior. fără a intra în interior. ea este ascunsă. a căror feciorelnicie a trebuit să se păstreze: cu veneraţie.Aici se spune că de această înţelepciune trebuie să ne apropiem ca de acele femei care s-au călugărit. cunoscute. din punct de vedere logic. ce infinit de mult. fireşte. Cunoaşterea anumitor forţe ale naturii s-a pierdut. această înţelepciune a vremurilor trecute. în secolul al 19-lea. spun. vălul meu încă nu l-a ridicat nici un muritor.Dacă aceste cuvinte sunt interpretate aşa.Dvs. va depinde în viitor. trebuie să-o spunem odată -. şi forţa electricităţii e o forţă pe care omul nu o poate trăi în interior prin forţele sale normale. . Prin faptul că se vorbeşte de văl. dacă forţa electricităţii va fi folosită în modul modern. a acelor forţe ale naturii care nu pot fi cunoscute fără să le facem experienţa în interior. .

o aprofundare spirituală reală. într-un anumit.daune există. pe cât de adevărat este că forţa electricităţii a ieşit la suprafaţă drept forţa ascunsă în natură. deci în egoismul devastator. chiar dacă astăzi oamenii mai stau în multe cazuri în faţa a ceea ce vrea ştiinţa spirituală aşa cum . trebuie să i se alăture în suflete forţa spirituală. prima şeptime a epocii noastre de cultură. necunoscută pentru observaţia simţurilor. Era electricităţii este. a putut el oare presupune că datorită forţei cu care e atras piciorul de broască vor fi făcute să umble pe suprafaţa Pământului trenurile. Omul se va maturiza. totodată. sunt cu adevărat de aşa natură că nu vor mai susţine omenirea mai mult de cincizeci de ani. fără să aibă loc o schimbare temeinică a sufletelor umane. Amândouă trebuie să se alăture. şi forţa aburului. Când Galvani a constatat acest lucru pentru prima oară. care zace ascunsă în fiinţa interioară cea mai adâncă. imaginaţi-vă cum şi-a agăţat piciorul de broască de cârligul ferestrei şi cum acesta începe să zvâcnească. ea a fost scoasă din ascunzişurile ei tainice abia de către Galvani. Volta.ei bine. Înţelepciunea este prezentă în evoluţia permanentă a istoriei omenirii. dar aici e cazul într-o măsură mai mică. pentru cel care pătrunde cu văzul spiritual evoluţia cosmică. s-a sfârşit. La fel de tainic zace ascuns şi ceea ce odihneşte în sufletele umane şi e cercetat de către ştiinţa spirituală. Tocmai forţa electricităţii ca forţă a culturii şi civilizaţiei face ca acest lucru să fie posibil. care va dura până în mileniul patru. aşa cum va fi stat unul în vremea în care Galvani. nu-i aşa. un îndemn de a căuta o aprofundare spirituală. Volta. care le aparţine. o vreme el va putea provoca nişte daune şi mai adânci . Dar situaţia este aceasta: După cum v-am spus mai demult. imaginaţi-vă momentul în care el constată acest lucru pentru prima oară! Aici nu e vorba de electricitate. la fel de ascunsă ca şi forţele electricităţii. Gândiţi-vă ce misterioasă e forţa electricităţii. după cum arată zilele noastre. Dacă omul ar mai avea vechile forţe. aşa ceva ar fi cu totul exclus. Cel care şi- . sens. care şi ele abia de acum înainte trebuie să fie trezite.Astăzi. că vom face cândva cu ajutorul ei ca gândul să dea ocol globului pământesc? Nu e chiar aşa de mult de când Galvani a observat această forţă la piciorul său de broască. tot ceea ce e cunoscut astăzi drept electricitate? Transpuneţi-vă cu gândul în vremea în care Galvani lucra în casa simplă în care făcea experimentele. care e incitată. au preparat broaştele şi au observat din zvâcnirea piciorului acestora că în acest picior de broască ce zvâcneşte acţionează o forţă. folosind-o. Materialismul a atins un anumit punct culminant. tot pe atât de adevărat este că va ieşi la suprafaţă forţa căutată prin ştiinţa spirituală drept forţa ascunsă în suflete. Oare a ştiut ştiinţa că în acest picior de broască zace tot ceea ce este electricitate prin atingere. ci de electricitate prin atingere. formele sociale în care trăim şi care au dus la evenimente atât de triste în anii noştri. el va putea provoca nişte daune şi mai adânci în purtătorul eului său inferior. inclusă. precum Polul Nord şi Polul Sud. el nu se gândeşte la nici un fel de morală. Fiindcă forţei care rămâne în exterior. în număr suficient de mare -. Şi.

care a fost scoasă din ascunzişul ei. în încheiere. Aşa au loc progresele în evoluţia omenirii. Numai dacă acordăm atenţie acestor lucruri vom dezvolta în noi şi voinţa de a merge în pas cu ceea ce nu poate fi decât la primele sale începuturi. spiritual-sufletească . forţa electricităţii. pe care am văzut-o astăzi. nebun. Fiindcă ordinile sociale ale viitorului vor fi reglementate prin ceea ce poate să le dea oamenilor ştiinţa spirituală. şi vom obţine un fel de imagine a concepţiei despre lume. tot de această ştiinţă spirituală. ceea ce vine din ştiinţa spirituală va avea cea mai mare importanţă socială. are doar o importanţă materială exterioară pentru cultură şi civilizaţie şi doar în mod indirect are importanţă şi pentru lumea morală. . Şi tot ceea ce va fi cultură şi civilizaţie materială exterioară va fi stimulat. Şi aşa au evoluat lucrurile încât astăzi e considerat nebun cel care are misiunea de a prezenta primele începuturi ale unei ştiinţe spirituale. Vom extinde mâine imaginea lui Faust. Va veni o vreme în care ceea ce vine de la ştiinţa spirituală va fi la fel de important pentru lume . după cum v-am spus astăzi.ca şi ceea ce a venit de la piciorul de broască al lui Galvani pentru lumea materială. Dacă cealaltă forţă. pe jumătate deja în epoca modernă. cu siguranţă.ar fi imaginat pe atunci toate câte vor lua naştere din cunoaşterea acestui lucru ar fi fost considerat. a lui Faust care se situează pe jumătate în epoca veche.dar acum pentru lumea morală. Asupra acestui lucru nu pot decât să atrag atenţia astăzi. pentru cultura şi civilizaţia materială. în mod indirect.

îşi îneacă pruncul şi rătăceşte de colo-colo. imaginea lui Gretchen răsare în sufletul lui în mijlocul celei mai mari orgii. el plecase în nişte împrejurări care fac să pară cu totul nefiresc să-l vedem ca aici . dar iubirea lui Faust e mai puternică decât poate să înţeleagă Mefistofel.“NOAPTEA ROMANTICĂ A WALPURGIEI” Dornach. Mama ei murise. e clară. nu cu suficientă vigoare. poetul a ieşit din sfera oricărui patos şi stă în faţa materialului cu un acces de ironie. pe care v-am prezentat-o ieri pe scenă şi o vom juca şi mâine. Karl Julius Schröer spune în legătură cu “Noaptea Walpurgiei”: “Se poate presupune că Faust. pe deasupra. care se adaugă scenei. Ea devenise un tot de sine stătător. Deşi Faust nu putea să ştie nimic din ceea ce s-a petrecut cu Gretchen după moartea lui Valentin. până şi un om care iubeşte foarte mult drama “Faust” nu se poate declara mulţumit cu faptul că la două zile după ce se întâmplase marea . bineînţeles. pentru a-l buimăci şi a-l face s-o uite pe Gretchen. El a lăsat-o pe Gretchen cufundată în nefericire. Ea înnebuneşte. Căci aşa ne apare în textul din versurile 3838 şi urm. mai este extins peste măsură de mult prin visul din Noaptea Walpurgiei.o licoare dătătoare de somn -.. fireşte. care a privit în mod sigur spre drama “Faust” cu o iubire imensă. până acolo încât mama a murit bând otravă . Mefistofel îl duce pe Faust cu el pe Blocksberg. am putea spune. 10 decembrie 1916 Aş dori să fac azi în faţa dvs. şi întreaga Noapte a Walpurgiei pare a avea dimensiuni mult prea mari în raport cu acţiunea dramatică.” Aşadar. Imediat după acest eveniment urmează naşterea copilului ei.Această idee iese în evidenţă. “Despre enigmele omului”. o lasă pe Gretchen cu totul la ananghie şi nu ştie nimic din tot ceea ce se petrece. Ceea ce fac vrăjitoarele nu îl atrage. drept unul care se plimbă lipsit de griji. Puteţi citi ce am scris despre el în cartea mea cea mai recentă. pentru că mi se pare important să avem o reprezentare justă a felului cum se situează această “Noapte a Walpurgiei” în mersul progresiv şi în contextul general al dramei “Faust”. care.pe muntele Blocksberg. O asemenea situaţie a făcut o impresie deloc neînsemnată asupra celor care tocmai că priveau cu o anumită iubire spre drama “Faust”. Ceea ce am spus e valabil. până când e prinsă şi aruncată în închisoare. fratele fusese ucis. numai câteva observaţii în legătură cu “Noaptea Walpurgiei”.a doua zi? . după ce fratele a fost ucis din cauza vinei comune a lui Faust şi Gretchen. dus de Mefisto. În mod evident. Faust fuge şi. Şi eu vreau să citesc numai cuvintele lui Schröer. care uneşte scena cu restul dramei. numai în legătură cu Noaptea Walpurgiei ca parte componentă a tragediei. Ideea de bază generală. E ciudat faptul că. Se vede că nici Noaptea Walpurgiei nu a fost scrisă în totală concordanţă cu întregul. după ce Faust a prăbuşit-o pe Gretchen în nefericire. a fugit.

cu adevărat. În asemenea lucruri trebuie să ne dezvoltăm puţin şi atenţia.d.asta a fost . să ne formăm. că totul e obiectiv. dar până în anul 1900 le cunosc pe toate destul de bine. aşa că ne putem întoarce la început anilor ‘70 din secolul al 18-lea: 1772. Dar tuturor acestor păreri eu aş vrea să le opun ideea că “Noaptea Walpurgiei” se numără printre părţile cele mai mature ale dramei “Faust”. Nu-i aşa. să zicem. ci a fost scrisă pe baza unei înţelegeri spirituale. Acum el se maturizase mult. lumea vrajitoarelor. să ni se arate că. după două zile de la marea nenorocire.nenorocire.m. ci a fost un om. reprezentarea că Goethe lua foarte în serios introducerea “Nopţii Walpurgiei” în “Faust”. Faust se plimbă cu sufletul împăcat. “Visul din noaptea Walpurgiei” a fost scris chiar cu un an mai înainte decât “Noaptea Walpurgiei” însăşi. cu toate că şi această istorioară aş putea s-o spun într-o sută de variante. pornind de aici. vede din ele că în “Noaptea Walpurgiei” nimic nu e diletant. dacă vreau să folosesc acum o expresia banală. totuşi. şi atunci esenţialul este felul cum se relatează. istorici. aşadar. aşa cum e prezentat adeseori. că nimeni n-a încercat. Atunci începe să aştearnă pe hârtie primele scene. Ea a fost scrisă între 1800-1801. poeţi ş. se poate uşor ridica obiecţia că este o pretenţie exagerată faţă de simţirea noastră. să ia lucrurile în mod spiritual. Faust apare pe Blocksberg plimbându-se voios și vânjos împreună cu Mefistofel. Dar Goethe nu era. că nu e o simplă creaţie literară.mai târziu. după aceea nu m-am mai ocupat la fel de intens de ceea ce s-a scris despre “Faust”. sau dacă cineva şi-a imaginat ceva despre lumea spirituală şi ceea ce are legătură cu ea. Bineînţeles. de fapt. monistul cu inimă superficială al pădurilor şi pajiştilor. Goethe a început să scrie la drama “Faust” pe când era încă foarte tânăr. omul se mai poate înşela. care era adânc iniţiat în anumite corelaţii spirituale. într-o măsură mai mică -. Ne este îngăduit. trecuse prin marile experienţe care s-au exprimat printre altele şi în “Basmul despre şarpele cel verde şi (Lilie) Crina cea frumoasa”. Eu cunosc destul de bine comentariile la “Faust” care au fost scrise până prin 1900 . În această societate s-a povestit . 1774. faţă de sentimentele noastre. Cine cunoaşte aceste corelaţii. că în dosul ei este ceva. descrierea e făcută de un poet cu înţelegere spirituală -. Dar atâta îmi este foarte bine cunoscut. Mă aflam odată într-o societate formată din teologi. scris mai devreme şi el adaugă acum în “Faust”-ul său “Noaptea Walpurgiei”. Dar nu vom ieşi niciodată din împotmolirea într-o anumită imposibilitate de a înţelege. 1773. care vă va arăta în mod concret cum se poate recunoaşte din detalii dacă avem de-a face cu o relatare în dosul căreia se află ceva sau dacă nu este aşa.a. Vreau să vă spun o istorioară simplă. cum o arată tocmai şi detaliile din “Noaptea Walpurgiei”. vede din ele. dacă nu luăm în considerare faptul că Goethe a conceput problema într-un mod cu adevărat spiritual. Cel care e familiarizat cu anumite lucruri poate observa tocmai din detalii dacă cineva relatează nişte realităţi dacă.

ci aluneca uşor înainte. el voia să-i facă pe oameni să înţeleagă capelanul respectiv. decât că imposibililul e posibil. care fusese de faţă. dar capelanul a rămas foarte fanatic la părerea lui. într-o biserică din Paris. preotul unei comunităţi mari de credincioşi. ştiţi. de unde veţi putea vedea ce se petrece. un capelan (Dornherr) predica într-un mod foarte fanatic împotriva superstiţiei. vă voi aşeza într-un loc tainic.următorul lucru: Cândva. în predica lui fanatică . pur şi simplu. . Amândoi l-au aşteptat pe capelan după sfârşitul predicii şi au stat de vorbă cu el.. desigur. a rostit cuvântul de binecuvântare ş.demult. că aici nu e vorba de nimic spiritual. cu o doctrină foarte rea. le povestea acolo oamenilor ceva ce el.Şi acela zise: Da. de îndată ce reapare. nişte relicve. s-a risipit! După ce un preot foarte avansat. problema cu deplasarea prin alunecare uşoară înainte. Întâlniţi această alunecare şi aici. acest om care fusese dus acolo. fiindcă el credea cu adevărat că prin asemenea societăţi trec nişte forţe spirituale. în anii ’80 ai secolului al 19-lea. el a văzut cum spre scaunul preşedintelui s-a deplasat un personaj foarte bizar.că francmasoneria e ceva foarte rău . un teolog. dar am voie să iau cu mine nişte relicve? . înainte de toate. Atunci unul. Acest lucru a fost relatat într-un anumit fel. şi el se deplasa în aşa fel încât nu-şi punea un picior înaintea celuilalt. se deplasează alunecând. care lui îi păreau înapăimântătoare. până şi un asemenea amănunt e descris de Goethe în mod obiectiv. şi atunci eu am spus: Mie îmi ajunge felul în care s-a povestit. Fiindcă esenţialul era cum-ul. În special. cu sine. nu e descris într-un sens spiritual diletant.dvs. .Începuse să-i fie frică! A luat. şi respectivul a povestit mai departe că şi-a pus în lucrare relicvele. cu chipul palid. toată povestea. primul preot mai spuse: Eu cred mai degrabă că zece preoţi au jurat strâmb. că nu crede. că aceştia sunt nişte oameni foarte răi. într-o anumită lojă. şi-a spus părerea. Aşadar. în “Noaptea Walpurgiei”: Gretchen. spuse: Înălţimea voastră. voia să-i împiedice pe oameni să creadă în anumite lucruri. a fost condus în acel loc şi a stat acolo neştiut de nimeni. Şi aşa e obiectiv fiecare amănunt. deci. el admiţând numai ceea ce admite Biserica şi. iar un alt preot a spus că auzise în cadrul unui colegiu ţinut la Roma că pentru spiritul de adevăr al capelanului depuseseră jurământ la Roma zece preoţi. dar acum el voia doar să convingă că aceasta este o doctrină foarte reprobabilă şi că oamenii care fac parte din ordinul francmason sunt oameni foarte răi. preoţii catolici ţin în mod foarte frecvent predici despre francmasonerie şi spun atunci tot soiul de lucruri despre pericolul pe care-l reprezintă francmasoneria -. Când s-a dat semnul anume. şi dintr-o dată prin întreaga adunare a trecut o nelinişte şi totul s-a împrăștiat.d. considera că e nejust. aşa o să fac. deci. dar nu voia să admită că în unele dintre aceste frăţii există ceva spiritual.m.a. Şi predica a auzit-o un om care fusese dus acolo de un altul şi lui i s-a părut extrem de ciudat că acel capelan. cu aproape treizeci de ani în urmă . care ştia câte ceva despre această problemă. vă fac propunerea să veniţi cu mine duminica viitoare la o anumită oră.

În vremurile în care asemenea lucruri erau practicate într-un mod deosebit de intens.ziua. Acesta e un proces spiritual real şi acest proces spiritual real e descris acum în mod obiectiv de către Goethe. La aceasta se referă Mefisto foarte exact. lui îi este clar că.Cu ce avem de-a face aici.adică sufletul lui Faust . cei care voiau să facă drumul până la Blocksberg . aşa cum trebuie să fie ele aici. Aşa ceva s-a întâmplat cu van Helmont. vreo informaţie despre compoziţia alifiei vrăjitoarelor. Şi în cadrul lumii spirituale ei fac plimbarea pe Blocksberg. este cea din 30 aprilie . aici întâlnesc celelalte suflete. Avem de-a face. cutreierând păduri şi pajişti. şi care vine tocmai ca urmare a evenimentelor. numai că cineva poate să aibă o viziune subiectivă.le întâlneşte acum în mod real.1 mai -. deci. Cu adevărat. aşadar. prin care trecuse. Aceasta este o trăire . ci avem de-a face în “Noaptea Walpurgiei” cu o trăire spirituală a lui Faust pe care el nu a putut-o respinge. adică nu moare din punct de vedere fizic. se află în afara trupului. el întâlneşte şi alte suflete. în pat. pe vrăjitoarele care au ieşit din corpurile lor şi se întâlnesc în noaptea dintre 30 aprilie şi 1 mai. ieşite şi ele din corpurile lor. Goethe nu arată. el poartă . bineînţeles -. cu faptul că sufletul lui Faust e smuls din trupul său şi îl găseşte pe Mefisto în lumea spirituală. bineînţeles. Datorită acestui lucru. ca efect a ceea ce vine din viaţa lor fizică. care făcea posibilă o separare a corpului astral şi a eului mai completă decât se întâmplă de obicei în somn. dar e o trăire pe care omul o poate avea.găsesc că e prea plictisitor să faci exerciţiile necesare pentru a ajunge la un rezultat pe o cale justă. Faust trebuie să se întoarcă în corpul său fizic. se pare. Dar nimeni nu trebuie să creadă că poate dobândi de undeva. Au intrat în lumea sufletelor. ea poate fi dobândită la fel de puţin pe cât se poate dobândi uşor vreo informaţie despre ceea ce face van Helmont. pe o cale uşoară. Şi în această lume noi le găsim. când spune: Am intrat acum. respectiv noaptea cu pricina. bineînţeles. adică ei se întâlnesc cu aceia care. Cât timp omul e predispus să se întoarcă în corpul său fizic. atunci când omul iese afară din corpul său. Pe tărîm de vis şi vrajă. fiindcă trupul celor ce se duc la Blocksberg e culcat. Ştim însă prea bine că unii n-ar fi deloc nefericiţi dacă li s-ar destăinui asemenea mijloace! Faust . Dar asemenea lucruri nu sunt recomandate celor care . pentru a ieşi conştient din trup.ca Franz din lucrarea “Înălţarea la cer” a lui Hermann Bahr . ei au intrat într-o altă sferă. atunci când fac plimbarea pe Blocksberg. se ungeau cu o anumită alifie. propriu-zis? Avem de-a face cu ceva care dovedeşte că pentru Goethe nu se punea deloc întrebarea dacă Faust apare la două zile după ce se întâmplase nenorocirea plimbându-se cu sufletul împăcat pe Blocksberg.de natură inferioară. ei fac în spirit drumul până la Blocksberg. zguduitoare pentru el. împreună cu Mefisto. frecându-şi cu anumite substanţe chimice anumite părţi ale corpului.

în primul rând. acesta este elementul său: luminiţele rătăcitoare. pe cărare . Dar Mefistofel . În toate fiinţele din natura de afară există lichid. nu-i place prea mult când se face primăvară. care luminează. sihastre spaţii! . nu trebuie să credeţi că el. Dar acel element lunar care se întâlneşte cu elementul lunar din trecut. deoarece nu e cu totul separat de corpul său. ale existenţei fizice. care e împânzită peste tot de elementul lichid. Când suntem afară din corpul nostru fizic. se pare. pe care el Ahriman le mai scoate acum ca element lunar care încă mai există în Pământ! Observ numai în treacăt: manuscrisul pentru “Noaptea Walpurgiei” care ni s-a păstrat e neclar şi trebuie să fi fost vreo neglijenţă pe undeva. De aceea. când se află afară din corp. nu lumina Lunii. Amintiţi-vă cum am explicat într-una din ultimele conferinţe că în timpul iernii omul îşi poate aduce aminte de ceea ce este lunar. o fiinţă ahrimanică.în sine. de fapt. doar că vede numai ceea ce e lichid. Faust spune. când iese afară cu corpul său astral. Tot ce e descris aici e absolut conform cu realitatea! Faust poate s-o perceapă în felul acesta. Dar elementul lunar actual. nu-i este prea mult pe plac lui Ahriman. De aceea. Aşadar. dar aerul îl percepe foarte bine. aşa că eu am repartizat în aşa fel încât ceea ce atât de frecvent se găseşte repartizat la Faust îi aparţine lui Mefisto: Am intrat acum. aeriform în lume. Dar erudiţii au făcut tot soiul de repartizări. Luna de azi. în aerul de aprilie-mai. când Luna e Luna pământească. Dă-ţi silinţa. dvs. Cu totul adecvat realităţii acest drum spre luminile rătăcitoare. de ceea ce a rămas în urmă. anumite înclinaţii. când din Pământ iese ceva înfocat. putem percepe tot ceea ce e lichid. nu ar putea vedea un alt om. nu numai ceea ce e solid. numai că ele nu se potrivesc. fireşte. cântul /recitativul/ alternativ dintre Faust. aşa cum este acum Faust. În ediţiile dramei “Faust”. Mefisto şi luminile rătăcitoare nu e repartizat la diferitele personaje. fiindcă în ediţiile dramei “Faust” găsim peste tot ceva aproape imposibil. Pe tărîm de vis şi vrajă. el poate să perceapă şi natura. că se simte bine în aerul primăvăratic. de-abia când am făcut aici exerciţiile noastre pregătitoare pentru spectacol mi-a sărit în ochi faptul că tocmai la “Noaptea Walpurgiei” trebuie făcute nişte corecturi. Omul este peste 90% o coloană de lichid şi numai câteva procente sunt în el sub formă de corpuri solide. nu are nici o înţelegere pentru Pământul actual. afinităţi. într-un mod uşor de înţeles. el ţine. fiindcă el percepe acest aer. ci doar a ieşit afară şi va intra din nou în el.îi spune el luminii rătăcitoare Să ne duci cu bună strajă Spre pustii.adică Ahriman -. de aceea.

. răsfiraţii. dacă vă amintiţi.Până şi la Schröer găsesc acest pasaj însemnat pentru Faust. aşa cum s-a rostit şi ieri. Următorul pasaj: Uite pomii. dar el îi aparţine lui Mefistofel.

Vreau să remarc imediat că şi în cele ce urmează se mai găsesc greşeli. Piscuri joacă gheboşate.aparţine luminii rătăcitoare. celeste zile? Mult iubite şi sperate! Iar ecoul. Voci din dulci. Şi enorme nări de stîncă Sforăie şi suflă încă. în care pătrund acele lucruri care îi aduc aminte trăirea zguduitoare prin care trecuse: Printre pietre-n ierbi s-aruncă Rîu şi pîrîiaş pe pîntec. bineînţeles. de fapt. dar aşa e greşit. Stînci şi codri cresc în zare Şi lumini rătăcitoare Se-nmulţesc şi-apoi se umflă. Ori plutim tot mai departe?! Toate fac vîrtej cînd umblă. Ultimul trebuie repartizat lui Faust: Spune-mi oare stăm deoparte. e Basm din vremuri de descîntec. Apoi. găsiţi repartizată lui Mefisto o cuvântare foarte lungă. următorul e repartizat de către Schröer lui Mefisto. Apoi e rândul lui Faust. numai cele trei versuri îi aparţin. ea nu-i aparţine lui Mefisto . 32 . dar el trebuie repartizat. în mod ciudat. Se-ngroaşă noaptea-n neguri sure. . bineînţeles.în toate ediţiile îi e repartizată lui Mefisto -. După ce Faust a rostit cuvintele: Ce straniu licăreşte în vîrtejuri O tulbure-auroră fulgerînd! Şi pînă în adîncile gîtlejuri De-abis pătrund văpăile pe rînd. luminii rătăcitoare: Ţipă-alături: Buhu! Uha! Schröer i-a atribuit acest pasaj lui Mefisto. Aud freamăt? Aud cîntec? Plînsul dragostei fragile. Altfel te soarbe hăul în gîtlej.Cum rămîn grăbiţi în spate. lui Mefisto: Agaţă-te de aceste negre stînci. repetat.

Mefisto nu are un corp fizic. o voce care provine mai mult de la o fiinţă care are instincte subumane . trebuie să mărturisesc că m-a cam întristat să văd ce corupt s-au transmis aceste pasaje în toate ediţiile şi că nimeni nu şi-a dat seama că trebuie să repartizeze pasajele în mod just. bineînţeles .îi răspunde: 33 . Trebuie să ne fie absolut clar faptul că Goethe a scris drama “Faust” încetul cu încetul şi că. deci. probabil. A fost necesar ca acest lucru să fie corectat. bineînţeles. nu pot lua în stăpânire corpul fizic.e. cu o corelaţie reală care ne este arătată în sânul unor entităţi spirituale şi Goethe face să se revarse aici ceea ce îl leagă pe el însuşi de cunoaşterea lumii spirituale. ci în realitatea fiinţială a lumii spirituale. luminile rătăcitoare sunt nişte entităţi elementare. cum Goethe prezintă acum luminile rătăcitoare. În general. eu mi-am permis să includ un vers. în ceva numai vizionar. De aceea. atunci când ne aflăm astfel în spiritual. el chiar introduce nişte fiinţe rămase în urmă. şi să vedeţi cât de adecvat e lăsat la o parte tot ceea ce e solid. fiindcă. Acest pasaj îi aparţine lui Faust. asupra acestui lucru ni se atrage atenţia imediat. nu pot fi puse în scenă. nu doar. tot ceea ce e descris aici . Dar că. pe Faust. Pentru că. Ia gândiţi-vă . îi aparţin lui Mefisto. totul arată altfel. care vine: Cum ai venit? O voce de jos .nu e nevoie de explicaţii . peste-ntregul munte în cascade Un cînt de vrajă furioasă cade. deci. Faptul că Goethe a fost în stare să-l introducă întrun mod atât de potrivit pe Mefisto în drama sa dovedeşte că deja de pe atunci el era bine familiarizat cu aceste lucruri.el însuşi a caracterizat manuscrisul drept un manuscris confuz . într-o lume care e percepută la fel de mişcătoare. un privitor absolut obişnuit nu-l va vedea în munte pe Mamon arzând. tocmai când vrăjitoarele sunt între ele. cum percepem când ceea ce e solid a dispărut. dar corectate într-un mod adecvat. într-adevăr. Avem de-a face. unele lucruri. Nu Goethe trebuie corectat. Încercaţi să vă transpuneţi în tot ceea ce se rosteşte aici. Faust nu trăieşte în corpul său fizic. că el ştia că Mefisto este o fiinţă rămasă în urmă. deci. de tălăzuitoare. să vedeţi cum aceasta este în concordanţă cu întregul. bineînţeles. pentru moment.arată că aici e descris un suflet aflat în afara corpului. aurul din interior. dar îl îmbracă. ci aceia care au scos ediţiile. Ei bine. s-ar putea spune.unele lucruri trebuie să fie neapărat corectate. Toate acestea. pentru că el e solid. arată că el vrea să ne introducă în realitatea fiinţială a lumii spirituale. Din cele spuse se poate înţelege. bineînţeles. ca fiinţe aflate în afara corpului.Auzi cum trozneşte-n pădure? Fug cucuvăi îngrozite… și așa mai departe. dar el nu face parte din text. cum s-ar putea crede. care. că şi Mefisto se serveşte de luminile rătăcitoare drept călăuze şi că ei intră. pentru că lucrurile trebuie să stea la locul lor. Şi abia ultimele versuri: Auzi în aer glasuri sparte? Cînd mai aproape? Cînd mai departe? Da. Goethe prezentându-le împreună ca pe un cânt alternativ. Apoi eu mi-am permis să intercalez un singur vers.o voce. totul. pe Mefisto.

în timp. Aceasta o spune una din voci. şi ele sunt înrudite cu sufletele vrăjitoarelor. ca să spunem aşa. printre sufletele vrăjitoarelor mai pot să apară asemenea “mefistofelaşi”. ci cu adevărat o fiinţă bătrână de trei sute de ani. Aceasta înseamnă: Goethe invocă spiritele care au rămas în urmă cu trei sute de ani. chiar intră în scenă. Foarte interesant! 34 . Semivrăjitoarea sare cu paşi mărunţei. Goethe spune. ea a luat naştere în secolul al 16-lea. . încet. Spre a fi “între ai mei” tind aceste suflete rămase în urmă. încă foarte tineri. Şi uite-aşa doi ochi holbă! Voce: Voce: La naiba! Ce tot zoreşti. de la Felsensee! veniţi mai iute! Voce de jos: Spre înălţimi ne-am duce pe-ntrecute. tocmai aceea care se înalţă deja la vârstă de trei sute de ani: Dar încă. Aş vrea să fiu între ai mei. în contextul nostru /în lumea noastră/ mai lucrează şi acum asemenea suflete. Unele cuvinte sunt de-a dreptul minunate. Goethe exprimă foarte frumos faptul că sufletele vrăjitoarelor şi acelea care le aparţin celor decedaţi în felul acesta. vin pe muntele Brocken. Cu aceasta. parcă te doare zgaiba! M-am zgîrîiat în goană: Sunt toată numai rană! Gândiţi-vă numai că mai târziu se va răspunde: Voce. sus : Voi.Pe Ilsenstein m-am căţărat. vine încet spre înalturi. Şi apoi vine o semivrăjitoare. care au rămas în urmă. Acolo într-un cuib de buhă m-am uitat. chiar dacă se duc pe Blocksberg. n-am ajuns pe stei. chiar entităţi spirituale care au învins timpul.Acolo unde totul ajunge sub conducerea lui Mefisto. Voce de sus : Dar cine? Se tînguie pe sub obcine? Şi apoi ni se adresează o voce care se târăşte de trei sute de ani. nu este semivrăjitoarea. Aici se întâlnesc entităţi spirituale reale. Cu trei sute de ani în urmă a fost creat Faust. sunt înrudite cumva. pentru că noi trebuie să luăm lucrurile textual. Vrăjitoarele nu ating o asemenea vârstă. legenda despre Faust. în “Noaptea Walpurgiei”. care e din prezent. aşadar: Oh. Spiritele care au rămas în urmă din acea vreme se amestecă acum cu acelea care. ca vrăjitoare de azi. care rămân atât de mult în urmă. pentru că vocea care strigase mai înainte: Luaţi-mă cu voi! Luaţi-mă cu voi! De trei sute de ani tot sui. de vreme ce au rămas în urmă cu trei sute de ani.

Dar Faust vrea să afle tainele mai adânci ale existenţei. Dar. după cum am spus. pentru că nu este un miros de felul celui pe care îl au oamenii. fiindcă nu e nici un chip. vrăjitoria nu trebuie să fie protejată. prin faptul că ar apărea nişte vrăjitoare şi. Că aşa ceva trăieşte la animalele inferioare. asupra unor asemenea lucruri se poate doar atrage atenţia. Şi acesta este un pasaj minunat: Vezi melcu-acela? se tîrăşte obosit. ca suflet. care te poate introduce numai în fleacurile lumii spirituale. S-ar fi găsit originea unor lucruri şi nimeni dintre aceia care nu au a se teme de aşa ceva n-a fost de acord cu arderea pe rug a vrăjitoarelor. dacă mediumnismul ar merge suficient de departe. Cei care le-au ars pe vrăjitoare aveau un interes ferm să nu poată fi dezvăluit ce iese la lumină când un cunoscător oarecare pătrunde mai adânc în tainele vrăjitoarelor. totuşi. ele ar fi folosite de anumiţi oameni care vor să afle anumite taine. A fi condus. fiindcă el îşi imaginează că un Mefisto este un diavol adevărat şi că nu-i prezintă nişte arte magice banale. e adevărat. Ei bine. care nu trebuie să-i fie dezvăluit lui Faust. el nici nu ar vrea să-l ducă pe Faust acolo. Spre rău se scurge-acolo lumea-ntreagă. Cu chipul lui ce pipăie în vînt De mult m-a mirosit. Şi atunci Faust îşi pierde răbdarea. după ce l-a scos deja din corp. s-ar putea. Mefisto nu are posibilitatea justă de înţelegere. Acolo multe taine se desfac. ci îl va introduce cum se cuvine în tainele Răului. deja în acest stadiu şi îl face să devină iarăşi atent la lumea elementară.este ceva exprimat într-un mod minunat de plastic. pentru că este ca şi cum ai putea trimite ceva afară din ochi pentru a pipăi lucrurile cu nişte raze oculare fine. Pentru acest ceva mai profund pe care Faust vrea să-l caute în Răul însuşi. Dar Mefisto refuză. la vrăjitoare. asta mai merge. Eu însă vreau să-ajung în vîrf. şi de aceea el vrea şi mai mult. bineînţeles. pentru unii oameni era mai bine ca vrăjitoarele să fie arse pe rug. el vrea să ajungă la adevăratul rău la temeiurile originare ale răului. Din acest motiv. nişte lucruri extrem de periculoase pentru unii oameni. dacă înaintează mai departe spre Rău. fiindcă melcul nu are doar 35 . pe munte! Se şi zăreşte jarul şi fumul vîrcolac. Acum el vrea ca acesta să se producă în faţa lui ca “diavol” şi nu ca un magician cu totul obişnuit. Minunat de adecvat cu realitatea este ceea ce a fost făcut să coboare în sfera mirosurilor! Este cu adevărat aşa: în lumea în care Mefisto l-a introdus aici pe Faust se miroase într-o măsură mult mai mare decât se vede. de aceea erau arse pe rug vrăjitoarele. “Chipul lui ce pipăie” . Este extraordinar de interesant acum felul în care Mefisto îi sustrage atenţia de la Răul propriu-zis. banal. el poate descoperi. fiindcă aici povestea devine cam delicată.Vedem apoi cum Mefisto vrea să-l menţină pe Faust mereu la ceea ce e obişnuit. şi mai departe. Dar aşa ceva nu e lăsat să iasă la lumină. Chiar dacă. datorită însuşirilor lor mediumnice. dar când unul ca Faust e introdus în comunitatea lor. fiindcă s-ar descoperi atunci originea în Rău a multor lucruri care există pe Pământ. el vrea. să introducă numai în banalitate. s-ar putea să iasă la lumină originea unor lucruri care se petrec în lume. vrea să-l menţină printre sufletele vrăjitoarelor. Mefisto vrea să-l menţină pe Faust mai mult în banalitate.

el nu poate trăi deloc aşa ceva în forma pământească. seratele. dar Mefisto vrea să meargă drept înainte. Nici spadă care n-a ucis vreun frate. 36 . Şi dacă avem noroc. fără alte mijloace decât numai printr-o continuare puţin anormală a vieţii naturale. un ministru. care. Mergând în zig-zag. în acest loc el îmbătrâneşte subit. Dar Mefisto e atât de surprins că aici. Mefisto e atât de surprins că ceva se apropie în felul acesta de el. cu umorul necesar şi cu ironia necesară. un autor. Şi Goethe a ştiut să nu fie unul din soiul celor care nu vorbesc decât cu un chip alungit în mod tragic. din cauza propriului lor amuzament. încât adorm toţi laolaltă. într-o lume eterică -. încât îşi aduce aminte de nişte straturi şi mai adânci ale existenţei sale. încep să găsească ei înşişi atât de puţin interesant ceea ce discută. prin natura însăşi. lumina rătăcitoare vrea să facă la fel ca oamenii. un parvenu. dar poate pipăi numai în mod eteric. Căci până şi luminii rătăcitoare îi spune să nu meargă în zig-zag. treptat. ceea ce e moale. Mai întâi vine vrăjitoarea vechiturilor. Nici un pumnal ce-n sînge nu s-a scăldat voios. parvenitul şi acum şi poetul? De ce să nu se întâmple aşa? Îi întâlnim şi pe ei. într-adevăr. cu toate vrăjitoriile ei. în sufletele lor. ci drept. “Excelenţa Sa”.ne aflăm. Aşa că îl deranjează şi faptul că aici numai printr-un mers anormal al vieţii .nu prin ceva organizat de către iad în zona muntelui Blocksberg intră patru membri demni de cinstire ai societăţii umane. în mod absolut sigur. care au ieşit din corp. antenele sale.corniţele. putem găsi şi noi o asemenea serată. se ajunge atât de departe încât ei cad. în această stare -. această vrăjitoare e “unsă”. el a ştiut să vorbească. Goethe nu tocmai ignoră problema. pentru că acestea sunt uneori de-aşa natură. de ce nu s-ar putea ca aceste suflete să iasă afară. de asemenea. i se adresează cu “Mătuşă dragă”. Găteli să nu corupă o vrednică femeie. Vă daţi seama. De aceea. aici chiar îi vine înşelăciune dinspre lumea oamenilor. într-un club vesel. Într-un club: generalul. încât adorm. dacă ei dau un pic cu zarul şi printre ei mai e încă prezentă patima jocului. bineînţeles. Dat fiind faptul că. pentru că se află în afara corpului. Sau n-a lovit duşmanul pe la spate. oamenii merg în zig-zag. Dar pe urmă lucrurile merg iarăşi mai bine. printre alţii. bineînţeles. şi. el se simte din nou în elementul său. Excelenţa Sa ministrul. când ele erau la locul lor. de asemenea. şi să le găsim împreună. în timp ce discută de-ale lor şi sorb puţintel vin şi. dacă ei se află sub influenţa deosebită a ceea ce se petrece în club. ci aceste corniţe-antene se prelungesc prin nişte fascicule eterice extraordinar de lungi şi cu ele un asemenea animal poate pipăi. şi el n-ar dori aşa ceva. de ce nu s-ar putea. Potir care veninul mortal ca o scînteie Să nu-l fi scurs în trupul sănătos. De ce nu s-ar putea ca un general bătrân. dar el spune: Mătuşă dragă! Vechituri ne-arăţi? Ce-a fost s-a dus! Sunt praf şi pulberi toate! Orientează-te spre noutăţi! Ne-atrage numai ce e noutate. ei ajung la un club vesel. a ieşit din corp. Dar acum ei ajung la un club vesel . Ia gândiţi-vă ce adecvat la realitate este descris acest lucru. care sunt enumerate atât de frumos. altfel o să-i stingă lumina pâlpâitoare. nu într-un mod diletant.

o interpretare materialistă a vizionarismului. el nu vrea să trăiască toată povestea întro stare de conştienţă diminuată. dar avea remediul medical împotriva lor. aş zice. la mijloc e ceva inferior.Aşadar. Şi aici se vede că Faust nu-şi poate pierde conştienţa. ca să poată fi astfel cu adevărat monist. Aşadar. în care el însuşi dansează cu vrăjitoarea cea bătrână. ci într-o stare de conştienţă deplin clară. Acesta ne duce foarte departe. Goethe a fost în măsura în care să-l descrie aşa. prima soţie a lui Adam şi mama lui Lucifer. dar că. ci el a mai scris.am amintit adeseori al bărbatului e feminin. El ar dori să se ajungă cu aceasta foarte departe. Iar acum se atrage atenţia asupra faptului că sufletescul trebuie să iasă din corp. vedea în lumea spirituală. Şi de aceea el a fost în măsură să dea. dar nu trebuie să se întâmple aşa. toate sunt numai sub influenţa celor materiale! 37 . printr-un fel de iniţiere naturală. în acea conferinţă prezentată la Academia de Ştiinţe. ca să-şi bată joc de sentimentalismul goethean. Ia gândiţi-vă ce departe merge Goethe. El l-a făcut deja să dezbrace. care era cunoscut deja pe atunci: el cerea să i se pună lipitori pe o anumită parte a corpului. E cazul în cuvântarea ce urmează. Prin urmare. şi lui Mefisto. spune acum în mod minunat: Să nu mă pierd cu firea-i foarte greu! Să nu-mi pierd conştienţa! . care era chiar prieten cu Lessing. Lilith este. Nicolai era unul dintre cei mai fanatici iluminişti ai epocii sale. ei ar fi dvenit membri ai acesteia. dar cam aşa unul. astfel încât poate să aibă înfăţişarea lui Lilith. decât ca într-o ieşire deosebită. o bucată din corpul eteric. doar se simte în sânul unui element spiritual inferior de tot şi spune acum . despre aspectele reprobabile ale superstiţiilor legate de lumea spirituală. în vremurile în care bărbatul nu era constituit deloc aşa.El suferea de viziuni. totuşi. care îi stau la dispoziţie. iar Faust cu cea tânără. Dar Faust nu e deloc foarte atras. cum s-ar spune astăzi. e văzut drept Lilith. dacă ar fi existat deja o ligă a moniştilor. ar fi devenit chiar “oameni de conducere” în liga moniştilor. fiindcă de acest soi erau oamenii în secolul al 18-lea! -. că trebuie luată afară şi o bucată din corpul eteric. Dar la un asemenea sabat al vrăjitoarelor uşor s-ar putea paraliza conştienţa.ei bine. unul dintre acei oameni care luptau pe atunci împotriva a tot ceea ce este spiritual. ele alungă viziunile. Şi el era în măsură să facă aşa ceva! . Când sufletele sunt în afara corpului. descrisă în mod just de Goethe o scenă care se petrece între spirite. deci.nu vreau să traduc cuvântul. El nu-şi poate pierde conştienţa! Aici avem. Goethe ştia bine că la Berlin trăia Nicolai. îl puteţi căuta în lexicon -. poate. potrivit legendei. Şi atunci viziunile îi treceau. acest lucru e văzut. dacă ţi se pun lipitori. Dar şi alte suflete pot intra în această societate. Dar aduc cu ele însuşirile lor pământeşti. aici vedem cum deja nişte arte vrăjitoreşti luciferice.acest lucru vă rog să-l luaţi în seamă -. după ce Goethe a scris “Suferinţele tânărului Werther”. chiar. Corpul eteric al lui Faust a ieşit şi el afară. echivalentă cu o ispitire. Un asemenea om era proktofantasmistul .El ar vrea să aibă ceva care l-ar putea interesa mai mult pe Faust. de aceea îl ispiteşte la dansul vrăjitoarelor. parţial. în mod atavic. deoarece corpul eteric . Nicolai nu numai că. lucru care nu se întâmplă în mod obişnuit în cursul întregii evoluţii de pe Pământ. ca ajutor. Aşadar. ele pot trăi acest lucru. şi asta în cadrul Academiei de Ştiinţe de la Berlin. fiindcă a putut să arate prin propriul său exemplu că. unul dintre acei oameni care pe atunci . sunt aici în joc. de pe poziţia ateismului. Faust se teme şi aşa deja că ar putea să-şi piardă conştienţa şi Mefisto chiar doreşte să facă în aşa fel încât Faust să-şi piardă conştienţa şi astfel să se scufunde cu atât mai adânc. a scris şi el “Bucuriile tânărului Werther”.

căci spiritele nu fac ce le spune el. El nu vrea să suporte “despotismul spiritelor”. Goethe nu descrie ca un diletant. proktofantasmistul. să vadă. în afinităţile pe care le au în lume. Nici aici Goethe nu a descris lucrurile în mod diletant. ci a luat un om care. îl pune pe acesta să spună. poate să intre. Neam îndrăcit.o apariţie de stafii care s-a petrecut pe moşia lui Wilhelm von Humboldt din Tegel. comanda mea n-ascultă. la Tegel. negustor de cărţi şi scriitor. vrea şi el. Tegel este o suburbie a Berlinului. ca anexă la tratatul său . ca “iluminist”. totuşi. la întâmplare. până şi în casa lui Wilhelm von Humboldt din Tegel. 38 . Şi ca să nu existe nici o îndoială asupra faptului că el l-a cunoscut foarte bine pe Nicolai. ci l-a cunoscut foarte bine pe Nicolai. în lumea spirituală şi să le întâlnească acolo pe vrăjitoare. şi el mai ştia că şi Friedrich Nicolai a descris-o. Fiindcă însuşi Friedrich Nicolai a discutat. Dar ei rămân împotmoliţi în înclinaţiile. fiindcă asemenea oameni sunt potriviţi. după un timp: E nemaipomenit! Cum. el însuşi. să se întâlnească în “noaptea Walpurgiei”. Wilhelm von Humboldt trăia în apropiere de Berlin. el trebuie. cu adevărat. prin imaginaţiunile sale. Atîtea superstiţii mereu am combătut. dacă totul se desfăşoară în mod favorabil. Goethe n-a luat lucrurile din aer. Să dispăreţi! Doar ne-am iluminat! Azi s-ar spune: dar noi am răspândit monismul. ci foloseşte nişte oameni care sunt absolut destoinici. de asemenea. Goethe îl face să spună: Suntem deştepţi. în noaptea de 30 aprilie-1 mai. şi a vrut să le nege prin discuţii. şi Goethe arată acest lucru foarte clar. pe Friedrich Nicolai. ca spirit. după ce acesta s-a dus printre spirite.Aici. Dar locul încă nu-i curat! De necrezut! Ei da. să abolească spiritele. Trebuie să fie tocmai un asemenea om. dar ca adversar. el îl mai pune pe proktofantasmist să mai spună. care e un om emancipat. dar e unul care suferă de viziuni. tot în mod conştient. aici familia Humboldt avea o moşie. de aceea. pentru că el vrea să le desfiinţeze prin discuţiile sale. n-aţi plecat!? Ele ar trebui să fi dispărut deja. născut în 1733. de legi nu vrei să ştii! Ei bine. Friedrich Nicolai s-a năpustit. decedat în 1811.tratatul despre teoria spiritelor şi lipitorilor . nu sunt ascultătoare: Spiritului meu. ca un iluminist ce era. acolo a avut loc apariţia de stafii care l-a interesat foarte mult pe Goethe. De aceea el. dar uite: la Tegel sunt stafii. şi asupra acestei întâmplări. pentru că el poate vedea. ca spirit. bântuie stafiile.

dar el poate să transforme această viziune. pînă-a nu muri.cred că aceasta este o impresie foarte puternică . profund. pînă-a nu muri. Aşadar. Rămâne doar cordonul roşu de sânge din jurul gâtului. emancipate. el s-a ridicat peste tot împotriva superstiţiei cum o numeşte. el mai adaugă cuvintele: Observ că azi nimic nu izbutesc. De aceea spune: O să se-aşeze-ntr-un băltoi curînd. de nişte porniri senzoriale. În special. provocată. Imaginaţiunea s-a dizolvat. cea cu şoricelul roşu. de fapt. în lumea spirituală. nădăjduiesc. nădăjduiesc. este întru totul o realitate spirituală. Mefisto ştie cu cine are de-a face. căci dacă n-ar fi deplin conştient. după ce toată această poveste s-a încheiat. Diavolii. Dar port cu mine-un ghid peste văiuge.şi şoricelul roşu devine Gretchen. vedeţi cum Goethe vrea să arate în mod clar că două suflete diferite pot 39 . pentru că el a scris combătând spiritele. Acesta e un fenomen foarte obişnuit şi o dovedă a faptului că Faust a rămas deplin conştient. totul ar rămâne la şoricelul roşu. pentru el. există o mică schiţă în care scena e descrisă puţin altfel. în primă instanţă. Faust vede o apariţie absolut obişnuită: un şoricel roşu sare din gura frumoasei vrăjitoare. Şi. ci numai într-o stare onirică. în ceva superior. se face aluzie până şi la călătoria prin Elveţia! Şi. Puteţi gândi cum vreţi dar conexiunile sunt.Şi ca să arate pe deplin că ia cu adevărat într-un mod adecvat situaţiei o personalitate ca Nicolai. până şi pentru Mefisto ea rămâne “Meduza”. iar ceea ce v-am descris eu acum despre transformarea unei viziuni inferioare. Faust e în măsură să treacă de la o imaginaţiune de rang inferior la perceperea vizuală a sufletului lui Gretchen. Pe diavoli şi poeţi îi voi distruge. iar cînd Din fundu-i lipitori o să se-ndoape. Iarăşi o aluzie la teoria lipitorilor emisă de Friedrich Nicolai. aşa cum Mefisto ar dori s-o proiecteze în faţa lui Faust.împotriva lui Goethe. De spirite şi spirit o să scape. Scena încremeneşte . adevărat. de unde dvs. foarte diverse. Friedrich Nicolai a ţinut această conferinţă în 1799. el notase toate lucrurile ieşite din comun pe care le întâlnise şi aici găsim foarte multe observaţii cu adevărat inteligente. care prin nefericirea ei devine acum vizibilă în faţa lui în adevărata ei înfăţişare. O puteţi citi în tratatele Academiei de Ştiinţe din Berlin. poeţii . E cum nu se poate mai probabil că iniţial Goethe a gândit altfel întreaga scenă. dar Faust a devenit suficient de conştient ca să i se sustragă aici lui Mefisto şi să vadă un suflet spre care Mefisto însuşi nu l-ar fi condus niciodată. Fiindcă Nicolai făcuse o călătorie prin Germania şi Elveţia şi descrisese tot ce văzuse.“Bucuriile tânărului Werther” . În faţa unor asemenea oameni. în ceea ce trebuie să fie. Ei bine. Aşa se uşurează el. poate chiar năucitoare. Pe diavoli şi poeţi îi voi distruge.

de asemenea. scuipă pe Ştiinţă şi Raţiune. El nu este plimbăreţul plin de vigoare. ci acela care trece printr-o trăire spirituală. de rasă fină. e prezentat. despre care vreau să vorbesc astăzi în continuare. Vedeţi. frivol. Pentru că. ajunge la afirmaţia frivolă: căci orişicui ea îi apare drept iubita lui. Începe-ndată. dar lui Faust trebuie să i se creeze impresia că el trebuie doar să se desfete cu acest ceva rațional. cu toate că “Visul din noaptea Walpurgiei” trebuie luat în serios. Pe baza instinctelor sale inferioare. Aduceţi-vă aminte că Mefisto spune: Da. rezonabil. Şi-al meu. aşteptaţi oleacă. E scrisă de un diletant cu har. ceva ce Mefisto doar transpune în această scenă: un fel de teatru. într-o direcţie sau alta. de Mefisto.interpreta una şi aceeaşi realitate spirituală în moduri absolut diferite. domnilor. Şi acum noi vedem. să strecoare pe furiş pe Blocksberg ceea ce e rațional. de fapt. Dar totul e transpus în scena de pe Blocksberg. Acuma. care colorează asemenea fenomene. de fapt. Dar avem aici un fel ciudat de transcriere poetică. şi întregul “Vis din noaptea Walpurgiei”. adevărată. Pe de altă 40 . rezonabil. rațional. ceea ce trăieşte în el şi care doar face ca restul să urce la suprafaţă. “ergötzen” = a delecta. De aceea face ca acesta să-i fie pus în faţă într-o asemenea aură. pentru că trebuie descris aşa cum vrea Mefisto să-l aibă pe Faust. dacă dispar: Sunt diletantul ce-are grijă de cortină. cu o creaţie poetică în care se tratează în mod intenţionat despre lumea spirituală inferioară. Iar Servibilis a fost inventat de Goethe drept servitor al lui Mefisto. ai să fii!− În “Visul din noaptea Walpurgiei” totul e rațional. într-adevăr. Părintelui minciunii te supune. Jucată tot de diletanţi. ni se spune: O piesă nouă. Pe nalta forţă-a omeneştii minţi. este. aşa ceva el găseşte că e bine. aş zice. greşită. îşi are locul aici. la care el trebuia să ajungă. adică să ia lucrurile într-un mod inferior. iar ceea ce el vede aici drept Gretchen este. acesta e modul în care Mefisto vrea acum să-l ispitească pe Faust. De aceea.la sfârşitul “Nopţii Walpurgiei” acest lucru trebuie văzut neapărat aşa -. Se reprezintă ceea ce urmează: “Visul din noaptea Walpurgiei”. şi care ne arată că Goethe era foarte priceput în ceea ce priveşte cunoaşterea spirituală. după părerea lui. Pentru că aşa ceva e pe placul lui. ultima din şapte. fără condiţii. care are misiunea de a-l face pe Faust să se delecteze din cauza a ceea ce e rezonabil. Scuzaţi acuma. şi îl duce apoi în faţa a ceva . Aceasta este întru totul o vrăjitorie a lui Mefisto. avem de-a face aici la Goethe. Aşa e obiceiul pe-aici în astă-noapte. pentru a face ca gândurile lui Faust să ia o direcţie absolut precisă. care sunt realitatea spirituală mai profundă. una. Cu vrăji şi cu iluzii să te minţi. că e vorba de o trăire spirituală a lui Faust. Mefisto vrea să-l abată pe Faust de la toate acestea. cealaltă. Aşadar. Goethe a transpus cuvântul italian “dilettare” în germanul “dilettieren”. propriu-zis. săl facă să dispreţuiască ceea ce e rațional în Visul din noaptea Walpurgiei”.

pot găsi. care îl iubeau pe Goethe. aşa cum le-a apărut el până acum oamenilor. fiindcă altfel . ci maschează atunci lucrurile. Şi aceasta se numără printre minciunile de viaţă! El e un tip atât de îngrozitor încât. după ce l-a pus pe Faust să provoace nenorocirea cu mama lui Gretchen. unde el se plimbă cu suflet mulţumit. ci va fi necesar să ne dăm ceva osteneală pentru a recunoaşte că în el mai exista şi cu totul altceva şi că multe dintre lucrurile care stau ascunse în drama lui Goethe trebuie să iasă la lumina zilei de-abia de acum înainte.cum să-l înţelegi pe Goethe? Până şi unii oameni eminenţi. numai că Goethe e un tip atât de îngrozitor! Ei nu spun asta.parte. îl duce peste două zile pe Faust pe Blocksberg. 41 . aceasta ne poate arăta cât este de necesar ca oamenii să se apropie măcar puţin de ştiinţa spirituală. cu fratele lui Gretchen. Dar trebuie să repetăm într-una: Goethe nu a fost acel Goethe al pădurilor şi pajiştilor care orăcăie de mulţumire. altfel.

în aşa fel încât prin această înflorire a divin-spiritualului în interiorul sufletului. de mulţi ani. Fichte încă nu putea vorbi din tezaurul concret al ştiinţei spirituale. pe baza unei experienţe multilaterale. a presimţit multe dintre lucrurile care prin ştiinţa spirituală trebuie să răsară ca o sămănătură. laborator În legătură cu scenele pe care le-aţi văzut mai înainte. pe de o parte. Se poate spune că Goethe. real. adus în conştienţa deplin trează. Atât căutarea mistică. pe baza experienţelor epocii sale. aceasta a fost totodată perioada în care spiritele încercau să se apropie. Şi el vorbea pe baza acestui entuziasm. nu poate să surprindă. Nu-i aşa. atunci când apare cu mare intensitate. Ne este îngăduit ca atunci când ne apropiem de asemenea manifestări cum nu se poate mai profunde ale spiritului goetheean să apelăm la ajutorul reprezentărilor deja obişnuite ale ştiinţei spirituale pentru a ajunge la o înţelegere deplină. de natură filosofic-teosofică. atât în cartea “Enigmele filosofiei” . spre care merge şi curentul spiritual-ştiinţific. vremea încă nu se maturizase pentru aşa ceva. năzuinţa de a găsi lumea spirituală îşi are caricaturile ei. pentru că aceste scene conţin mulţi germeni ai evoluţiei. dintr-un infinit entuziasm al cunoaşterii. 27 ianuarie 1917 după o interpretare scenică a unei părţi din “Faust” II Actul II: Cameră în stil gotic. de problemele supreme ale existenţei. el a încercat să simtă punctul de contact al vieţii umane interioare cu întreaga viaţă cosmică. îşi creează de-a dreptul caricaturile ei. omul devine conştient de însăşi originea sa divin-spirituală. maturizat prin tot ceea ce îşi asimilase. un fel de document important al istoriei culturii. atunci când a dat formă acestor reprezentări care trăiau în el. îngustă. Prin aceasta. din profunzimea pe care au cunoscut-o concepţiile legate de ştiinţele naturii. În perioada în care în spiritul lui Goethe se dezvoltau aceste scene. îşi creează caricaturile lor. din ştiinţele naturii. precum şi eforturile de cunoaştere mai adânci ale filosofiei. Johann Gottlieb Fichte îşi ţinea prelegerile dintr-un uriaş entuziasm al cunoaşterii. Este cât se poate de explicabil că o asemenea încercare de a înainta spre spirit a stârnit adeseori reacţii adverse. Am putea spune că Fichte s-a străduit să învie în nişte noţiuni abstracte vaste sentimentul care poate fi făcut să prindă viaţă în om sub impresia adevărurilor 42 . am putea spune. a Eului. cât şi ca expresie a unei cunoaştrei adânci. faptul că. cu boltă înaltă. că Fichte căuta într-un mod elementar să dea formă divin-spiritualului care trăieşte în interiorul cel mai adânc al sufletului uman. “Despre enigma omului”. la început. Fichte a căutat să sesizeze în sufletul uman viaţa plenară. datorită studiilor sale de mistică. Fiindcă în aceste reprezentări spiritualştiinţifice zace formulat. Tocmai în cercurile noastre nu trebuie să surprindă. a Eului creator. Puteţi vedea din expunerile succinte făcute de mine. am dori ca ele să-şi facă o intrare plină de înţelegere în cele mai largi cercuri ale omenirii prezente. cât şi în ultima carte. deplină. dar şi a Eului umplut de Dumnezeu. ceea ce Goethe a creat printr-o imaginaţiune interioară. scriind aceste scene. În primele două scene avem. am putea spune.PRESIMŢIRILE LUI GOETHE ÎN DIRECŢIA REALITĂŢII CONCRETE NOŢIUNI CU CARACTER DE UMBRĂ ŞI REPREZENTĂRI SATURATE DE REALITATE Dornach. Când Goethe. din acea profunzime pe care i-o dăduse şi arta greacă. în imediata vecinătate a lui Goethe se manifesta o căutare cu adevărat importantă. Tocmai aceste scene din partea a doua a lui “Faust” stau în faţa sufletului nostru atât ca un document al istoriei culturii.

ba chiar a Misterului de pe Golgotha. şi mai paradoxale decât trebuie să fie adeseori paradoxurile . un Hegel.Ceea ce s-a aprins atunci la Jena a fost o luptă spirituală de prim rang. mai ales azi. care ţineau pe atunci prelegeri la Jena. dar care trăia deja în tratatul scris de el. căreia i-a dat expresie apoi. Şi apoi au venit caricaturile entităţii fichteene. desigur. nici un suflet nu-l primeau. pentru că cele adevărate le par celor ce nu s-au obişnuit cu ele doar ridicole. care mai târziu. Căci la Jena ţinea prelegeri şi Schelling. Au existat apoi spirite de felul lui Friedrich Schlegel. până la Eul absolut. când le-a ripostat pedanţilor erudiţi din Jena. s-a putut lăsa în prada mâniei până într-acolo încât a afirmat că. care a mai putut spune adevărul într-o formă cu totul abstractă. nu numai când a fost obligat să părăsească oraşul Jena. cuvintele sale păreau în multe cazuri de-a dreptul paradoxale. s-a putut aprinde de mânie. “Despre zeităţile din Samothrake”. dincolo de tot ceea ce îi stăpâneşte pe oameni în viaţa cotidiană. dintr-o străduinţă asemănătoare cu aceea a lui Fichte. pentru a lua în serios ceea ce Fichte avea de spus. desigur. Ne putem face. trăia deja în dialogul scris de el. care tocmai pe atunci avea însă un public cititor foarte larg. Şi a fost necesară. dacă ar trebui să aibă de-a face cu tipii ăştia bătrâni. când ştiinţa spirituală poate să ajungă până la inimile noastre. Pe de altă parte. a 43 . aşa cum am subliniat adeseori. ar trebui omorâţi toţi cei trecuţi de treizeci de ani. în orice caz. şi trăia în acel frumos tratat al său. impresia puternică pe care o poate face în mod nemijlocit o asemenea personalitate.paradoxurile necesare . care au aplicat cu multă energie asupra diferitelor ramuri ale cunoaşterii umane ceea ce aceste naturi de factură mai mult filosofică au căutat să facă să iasă din centrul ordinii lumii. “Bruno sau despre principiul divin şi principiul natural al lucrurilor”. dintr-un mod de-a gândi şi simţi asemănător. . ostilă. diferite. şi că nici o inimă. pornind de la Jakob Böhme. o reprezentare vie despre dispoziţia sufletească în care se vor fi aflat un Fichte. ca şi caricaturile celorlalţi. limbajul lui avea de multe ori ceva abstract. în acele Misterii vechi. în “Filosofia mitologiei” şi în “Filosofia revelaţiei”. când îi avea în faţa sa pe erudiţii pedanţi din Jena. unii oameni. după părerea sa. trebuia să fie considerat ridicol. care credeau că în felul lor ştiu totul. Fichte s-a aprins adeseori de mânie. tocmai un spirit cum a fost Fichte. spre o înţelegere foarte profundă a creştinismului. Modurile în care a primit epoca asemenea încercări au fost. Din această cauză. despre libertatea umană şi despre alte probleme legate de aceasta. când vorbeau despre ceea ce stătea atât de clar în faţa ochiului lor spiritual. care au fost puternic impresionaţi de Fichte. Schelling. ci se aprindea adeseori de mânie şi când vedea că dă tot ce are mai bun în el. spre ceea ce nu trăieşte doar în aspecte relative. Tipărite. unde el derulează o imagine a ceea ce a trăit. Un poet diluat. spre absolut. Aşa au căutat Schelling şi Hegel să răzbată până la existenţa absolută. Şi atunci putem înţelege că tânărul Fichte. pentru că oamenii credeau că ştiu totul mai bine pe baza vechilor reprezentări tradiţionale şi a cunoştinţelor pe care şi le asimilaseră. care este ancorat în Divinitate şi urzeşte în eternitate. de un sentiment viu. dar ceva abstract pătruns de o simţire vie. Erau calomniaţi şi cei care trăiau în acea vreme la Jena. Aceşti oameni căutau să răzbată dincolo de tot ceea ce e relativ în lume. dincolo de Eul cotidian obişnuit. fără a fi înţeles de contemporani. Aşa a căutat Fichte să răzbată. un Schelling.comunicate de ştiinţa spirituală. şi-a croit drum cu adevărat. iar oamenii aveau o atitudine obtuză. au putut exagera lucrurile. Kotzebue. Hegel începuse să-şi aştearnă pe hârtie filosofia. De aceea. aşa cum în viaţă toate se exagerează. Şi putem înţelege atunci că uneori un spirit cum era Fichte.ale ştiinţei spirituale. Toate acestea se petreceau în imediata apropiere a lui Goethe. care s-a dăruit de-a dreptul unui fel de teosofie.

de asemenea. totuşi. dar nu sunt. Dar. decât denunţarea josnică a unei intenţii mari. în chilia sa. care ştia că ceea ce trăieşte pe calea progresului din evoluţia lumii o poate lua în direcţia ahrimanică. dar mai întâi a avut-o în faţa sa doar ca forţă spirituală. oricât de înaltă e năzuinţa care există aici. şi îl arată paralizat din cauză că trăieşte împreună cu elementul trecutului. Astfel că Goethe ni-l înfăţişează mai întâi pe Faust alunecând pe panta luciferică. Goethe însuşi voia să se întoarcă înapoi. El trăieşte în spiritualul viu. pentru că foarte uşor poate aluneca pe panta luciferismului. spune Mefistofel. şi că evoluţia lumii are loc mereu prin bătaia de pendul dintre ahrimanic şi luciferic. faptul că ceea ce e mai bun în lume poate deveni un pericol. într-o epocă încheiată. Interiorul lui Faust este umplut de ceea ce el şi-a asimilat. Am putea spune că Faust se află cu sufletul său . dacă în el se amestecă puterile ahrimanice.chiar dacă nu a folosit aceste expresii. Aşa îl găsim după ce Mefisto l-a adus înapoi. fiindcă nouă trebuie să ne fie clar faptul că scrisorile pe care şi le-au trimis Goethe şi Fichte. Tocmai această problemă ia apărut lui Goethe în mod atât de viu în faţa ochiului său sufletesc. Cînd de Elena eşti paralizat. Aici el avea în vedere drama sa. îl avea în vedere pe acel Faust care năzuieşte după misterele cele mai adânci ale existenţei. luciferică . după ce se întoarce acasă. care e plin de spirit. un spirit care trăia în aura ocultului. scrisorile pe care şi le-au trimis Goethe şi Schelling. Câte nu pot deveni un pericol! Chiar şi lucrul cel mai bun din toate poate deveni. Dar lui Goethe îi era clar că acesta este un pericol. arată că Goethe a ştiut să aprecieze la justa lor valoare aceste spirite care căutau absolutul. Acesta e lucrul căruia voia să-i dea formă în drama sa “Faust”. Noi vedem. un pericol.pe un 44 . Faust a luat-o pe Elena din împărăţia Mumelor. El voia să se unească interior cu ceea ce existase. Goethe caută căile pe care îl poate face pe Faust al său să ajungă la Elena.scris un pamflet dramatic foarte interesant. Trebuie să ţinem departe toate acestea de ceea ce şi Goethe voia să critice: caricatura care se dezvoltă din ceva mare. la mama lui. care urma să înfăţişeze transpus în realitate ceea ce a stat mereu în faţa sufletului lui Goethe: perceperea nemijlocită a elementul spiritual viu din toate realităţile naturale şi istorice. Goethe a vrut să deruleze totul din străfundul cel mai adânc şi să arate peste tot că năzuinţa spre realitatea supremă poate fi în acelaşi timp un pericol. Nu e deloc uşor să-ţi vii în fire. şi Mefistofel. în laboratorul său. “Faust”. ea reprezintă un pericol. paralizat de legătura cu spiritualul. El e paralizat de ceea ce poate trăi din punct de vedere spiritual. plin de spirit prin faptul că descrie un fel de tânăr absolvent al examenului de bacalaureat care studiase la Jena şi. vorbeşte numai în fraze auzite de el la Jena. în elementul spiritual al vechii Grecii. expresiile nu sunt esenţiale -. care tinde spre realitatea vie a Elenei. dar e paralizat de acesta. putem spune. Goethe a fost. la misterele existenţei spirituale din antichitatea greacă. desfăşurând o activitate creatoare vie. paralizat de apariţia Elenei. sau în cealaltă direcţie. bineînţeles.trăind mai mult sau mai puţin conştient ceea ce trăieşte . că a apărut o anumită separaţie între Faust care a alunecat pe panta luciferică. chiar dacă nu găsim la el nişte principii oculte prelucrate foarte sistematic. Oricât de îndreptăţit. Toate sunt preluate textual în acest pamflet. epoca a patra postatlanteeană. puterile luciferice. intitulat “Măgarul hiperboreean sau cultura cea nouă”. Toate acestea par foarte pline de spirit.

ca reprezentare a dvs. Mefistofel nu se poate plânge că bacalaureatul îl tratează în aşa fel încât îl face să spună: Amice. Şi sigur ai să te-ngrozeşti. Că el crease întreaga lume. el nu se simte deloc îngrijorat. şi-urmează şarpelui. dvs. cu Mefistofel. fără a bănui nimic. în care trăieşte drept lumea sa contemporană. dar la reprezentare se mai adaugă ceva. şi care pendulează. Şi astfel avem tocmai în această scenă cele două lumi. Faust visează. egoist. de care. nu pot fi făcuţi răspunzători. noi trebuie să ne punem această întrebare. i-o citim pe chip. a primit impulsul de la Mefistofel însuşi. Am cunoscut cândva un om care era atât de infectat de filosofia kantiană. încât credea cu adevărat că el crease întreaga lume. adeseori. fichteeană. de-asemănarea ta cu Dumnezeu! Elevul. a celor de la Jena? Nicidecum. în natura lui spiritual-ştiinţifică instinctivă.. Această ciocnire ne este arătată foarte clar de famulus. vestitul şarpe. El nu ştie nimic de vechea sa lume. expunerile lui Schlegel. el îi reprezintă pe acei oameni care parcă sunt prizonierii habarnismului. El nu vede ce se petrece în jurul lui. care a plăsmuit lumea. ai lipsei de atenţie. aţi creat lumea. Deja altfel ne este descrisă întreaga ambianţă în care trăim acum. el le-a semănat în sufletul lui. dar cizmele le-a făcut 45 . aceasta devenise pentru el o idee fixă. În acest sens poate fi conceput şi întregul discurs care vine de la acest famulus. pe care o şi exprimă foarte clar. dar el ia totul într-un sens îngust. Ele sunt separate acum ca printr-o graniţă a conştienţei. ca reprezentare. ciocnindu-se într-un mod absolut obiectiv. Proaspătul absolvent. Pe acest om. aşa se spune în limbaj profan. Dar el reprezintă o caricatură a acestui mediu. diferit de căile spirituale pe care umblă Mefistofel.. E ciudat cât de temeinic este Goethe. aţi creat. de asemenea. reprezentarea cizmelor dvs. Ascultă tu de vechiul sfat. în sensul lui. prin întâlnirea fostului elev. de fapt. îngrijorarea va veni mai târziu. Eu i-am spus pe atunci: “Ei bine. Ba putem ajunge să cunoaştem chiar nişte pui de om care înţeleg filosofia kantiană într-un sens şi mai egoic decât acest tânăr bacalaureat. ştii cît eşti de bădăran? Fiindcă el este cel care a sădit în elev toate acestea. De ce a devenit proaspătul bacalaureat cel care ni se înfăţişează aici? Oare Goethe a vrut să-şi bată joc. el este infectat de tot ceea ce au putut să dea filosofia kantian-fichteean-schellingianhegeliană. devenit acum absolvent al examenului de bacalaureat. De ce face acest lucru? Ei bine. scumpă lui. pe acest făgaş filosofic a fost trimis elevul care a primit de la Mefistofel un cuvânt călăuzitor: Eritis sicut Deus. pe care a ajuns sub influenţe luciferice. Bacalaureatul a dat curs maximei şi mumei. prin acest tânăr bacalaureat. şi prin Mefistofel reînvie totul în mod ahrimanic. fiindcă dvs. când atrage atenţia asupra faptului că el este acela care a creat lumea. devenit tânăr bacalaureat. ciocnindu-se foarte tare una de cealaltă. care intră acum pentru prima dată în scenă. Şi la început. Dar Mefistofel o are în jurul său. provine în întregime din mediul pe care vi l-am descris mai înainte. sigur. între lucrurile cele mai periculoase care au loc în imediata lui apropiere. Dar. am putea spune. Acum el nu se simte deloc îngrijorat în asemănarea lui cu Dumnezeu. care habar nu are de nimic. străbunul meu.alt făgaş spiritual. scientes bonum et malum. de filosofia. îl vedem la început.

Lui nu i-a fost deloc limpede. de aşa ceva trebuie să fugim. şi nu puteţi spune că aţi făcut aceste cizme. împreună cu care el a trăit. Mai întâi.spre publicul spectator. Lui Goethe nu i-a fost uşor să creeze tocmai acea parte din “Faust”. el a trebuit să caute o cale pe care să-l conducă în mod real pe Faust spre Elena. aşa cum am văzut. nu trebuie să existe nimic luciferic şi ahrimanic. chiar dacă această răceală nu era nici pe departe atât de rece cum este azi. căci Goethe ştie câte elemente mefistofelice trebuie să fie amestecate în viaţă. legătura cu cultura. Era vorba despre faptul că Faust ajunsese atât de departe încât să se apropie de Elena în subconştientul sufletului său. până la oameni. Filosofii au căutat absolutul. miros a pivniţă. cât de nesănătoase sunt reprezentările care. dar el trebuia să se apropie de ea cu facultăţile care-i erau naturale în viaţă. Şi merită. Şi anume. Dar Goethe tocmai că nu era un poet mărunt. De aceea. imediat. orice infirmare veritabilă. despre “lumea ca reprezentare”. din viaţa spirituală. s-ar putea spune: Fiindcă. Fiindcă. Goethe îl arată uneori pe Mefistofel foarte simpatic. ce plină de inimă este scena în care Mefistofel. spre parterul plin de tineret. căutarea absolutului devine o caricatură. Aceasta este o răceală asupra căreia Goethe voia să atragă atenţia. modul de a gândi şi dispoziţia sufletului faţă de ceea ce poate să ajungă. fără îndoială. şi pe care le auzim atât de des: noi vrem să ne unim numai cu ce este bun. Pentru că nu-i plac aceste reprezentări cu miros de pivniţă. în mod imaginativ. Şi Goethe încearcă mereu şi mereu să-i scoată pe oameni dincolo de acele reprezentări care au puţin miros de pivniţă. cu cultura spirituală a epocii de atunci. bacalaureatul este. are la bază această problemă cu cizmarul. o victimă a lui Mefistofel. adeseori. dacă e ca viaţa să prospere. despre ce era vorba aici. ci şi unele foarte nimerite. provocat de oamenii la care vede ce reci rămân la sentinţele înţelepte rostite de el. ia gândiţi-vă. alunecă Mefistofel şi caută acum aici un adăpost. chiar a filosofiei schopenhaueriene. în felul amintit. un poet mărunt ar fi rezolvat-o repede: a-i conduce unul spre celălalt pe Faust şi pe Elena. Mefistofel trebuie să-i spună: Dar nu-mi veniți cu absolutu-n casă! Vedem descrisă de Goethe. De aceea sunt atât de vii şi de extraordinar de dramatice aceste scene. Dar Goethe simţea ceea ce trebuia să înfăţişeze el aici pentru a o lua pe Elena de la Proserpina în aşa fel încât nu găsea nici un fel de noţiuni şi reprezentări pentru a descrie acest lucru. Elena trebuia să urce în această 46 . când bacalaureatul devine chiar prea absolutist. De aceea.cizmarul. cum avea să găsească această cale. într-un fel foarte spiritual. Şi apoi vedem cum se desfăşoară o activitate veritabil ahrimanică. Şi Goethe nu-l arată pe Mefistofel spunând doar lucruri drăceşti. Aşadar. pe care am avut-o aici în faţa ochilor. să reflectăm o dată la faptul că nici Goethe n-a rămas cu totul rece la răceala mulţimii obtuze. De aceea. alunecă de-a dreptul cu scaunul lui de la bacalaureat . foarte cu inimă. numai că oamenii nu privesc întotdeauna lucrurile în lumina justă. Poeţii mărunţi rezolvă orice! Chiar şi această problemă mare. el îl lasă pe Mefistofel al său să-şi verse năduful chiar puţin mâniat. pentru că au fost luate din realitatea vie. În acest bacalaureat. aşa cum vine acum el însuşi în întâmpinarea lui. s-a gândit Goethe. Goethe a trebuit să caute această cale. aş zice într-o altă stare de conştienţă. deşi aţi făcut reprezentarea acestor cizme!” De fapt. prin fabricarea lui Homunculus. într-un anumit sens. şi de aceea creaţia poetică a fost pentru el dificilă şi amară. Faust trebuia făcut să coboare în lumea subpământeană şi so roage pe Proserpina să-l ajute ca Elena să se apropie de el în carne şi oase.

şi corporalitate. Dacă Wagner ar fi realizat ceva pe calea sa. pe care-l studiase. Şi neînţelegerea e provocată prin intermediul lui Wagner. dar ea trebuie să devină mai densă. pentru ca din ceea ce realizează Wagner să rezulte cu adevărat Homunculus. Aşadar. el n-ar fi în stare să realizeze ceea ce ar fi un Homunculus real. poate că i-ar fi mers ca acelui om care mi-a scris cu câtva timp în urmă spunându-mi că. Paracelsus se gândea la anumite procedee care îl duc pe om până acolo unde are în faţa sa o fiinţă fără corp. din procedee corporale. un fel de activitate intelectuală. absolut singur. dar ia naştere. fiindcă pentru aceasta e nevoie de forţe spirituale. Goethe a mai avut nevoie. El se va fi gândit aşa: Elena i-a întins lui Faust mâna în sfera conştienţei. uneori. astfel încât el crede că Homunculus a fost fabricat pe o cale cu totul materială. De atunci ele îl urmăreau peste tot. fireşte. că Goethe a luat numele de la el. şi de un soi de neînţelegere. Aici Paracelsus descrie cum pot fi fabricaţi. elementul ahrimanic. care nu este însă decât o coincidenţă drăguţă. era o prejudecată medievală a lui Paracelsus. care trăiesc lucruri atât de aventuroase. aş zice.sferă a conştienţei. iarăşi de Mefistofel. nu mai ştie cum să scape de ei! Cerea sfat despre felul cum ar putea să scape de aceste creaturi. homunculi. reuşise să producă în odaia sa nişte omuleţi vii. care nu-i stau la dispoziţie lui Wagner. care exista deja în acea vreme. Omului de azi îi este uşor să spună: Nimeni nu trebuie să creadă ce fantazează Paracelsus aici. Fiindcă numele vine din vechiul “Faust”. fireşte. ce-i drept. Wagner e indus în eroare de mentalitatea sa materialistă.vă rog să luaţi seama! Paracelsus spune expres: nu are corp -. ba chiar o desfăşoară sub o formă mai dezvoltată. pe care el le fabricase drept mecanisme vii. poate cu ajutorul unor anumite forţe care zac ascunse peste tot. există încă şi azi. prin anumite procese. Fiindcă prin aceasta este dat iarăşi impulsul ahrimanic. mai ales tratatul lui Paracelsus “De generatione rerum” i-a fost de mare folos. Ne putem imagina ce devine mintea unor asemenea oameni! Asemenea oameni. Dar acesta este realizat acum. el a folosit ceea ce ştia de la Paracelsus. Pe lângă toate acestea. după ce se străduise ani de zile. un fel de activitate mintală. în mod spiritual. astfel încât putem spune: Prin prezenţa lui Homunculus e creată posibilitatea ca Elena cea pur spirituală să fie introdusă în lumea corporală. La aceasta a recurs Goethe. E nevoie. Aceste forţe spirituale sunt făcute să apară prin faptul că se apropie Mefistofel. Desigur. aşadar. el a fost pus pe hârtie într-o vreme în care Johan Jakob Wagner era încă un sugar. desigur. puntea de legătură dintre spiritualul pur. totuşi. tocmai în vremea în care Goethe scria această scenă. nu are corp . la fel cum există şi aceia care îşi bat joc de aceste lucruri. numai că se intensifică până la clarvedere. după indicaţiile lui 47 . în aşa fel încât din ceea ce combină aici Wagner să ia naştere cu adevărat ceva. În acest scop. omului de azi îi este uşor să spună: Ei da. Printr-o coincidenţă drăguţă. Johann Jakob Wagner din Würzburg a afirmat că e posibil să fabricăm homunculi. să reflecteze la faptul că în tratatul “De generatione rerum” autorul îl asigură în mod categoric pe cititor că prin anumite procese suntem în stare să producem ceva care. care e patria lui Faust. din partea mea. bineînţeles. Şi el devine aşa cum învăţase Goethe să-l descrie pe Homunculus. dar care desfăşoară. Dar nu e adevărat. care clădeşte. Bineînţeles. şi el indica şi căile pe care se pot fabrica homunculi. la fel ca omul. dar nu mai poate acum să scape de ei. Dar oamenii ar trebui. nici nu trebuie să creadă nimeni. dar are nişte facultăţi asemănătoare cu facultăţile sufleteşti umane. Aşadar. Goethe trebuia să creeze un fel de încarnare a Elenei. El a făcut să aibă loc această densificare printr-o fiinţă cum e Homunculus. prin faptul că este el însuşi lipsit de corp.

Şi. în activitatea plăsmuitoare. Şi. Vedem. Şi Homunculus devine într-adevăr imediat clarvăzător. noi vedem cum Goethe încearcă să plăsmuiască din spiritualul etern al Elenei. aşa cum am explicat în ultimele conferinţe. retras în mod luciferic. a interveni în lumea materială prin noţiuni. fie pornind de la ceva spiritual care trăieşte într-un cuib pe vârf de nori. care nu sunt întotdeauna în măsură să intervină în viaţa reală. să spună: Capul omului este numai pe de o parte ceea ce face anatomistul din el. şi pe Homunculus. Dar cu aceasta Goethe este. din care viaţa a fost alungată. şi ceea ce percepe Homunculus prin clarvedere. care ştie să interpreteze. aşadar. Şi. prin toate procesele care sunt descrise în “Noaptea clasică a Walpurgiei”. mama Elenei: o recunoaştem în descrierea visului lui Faust făcută de Homunculus. eu am atras atenţia asupra faptului că ştiinţa spirituală e în măsură să-l înţeleagă din nou pe omul real. şi de care ne îndepărtează orice mod de a gândi care se scaldă numai în abstracţiuni. noţiunile obţinute prin abstractizare fie pornind de la ceva spiritual rezultat în mod panteist. Prin Homunculus şi prin transformarea pe care Homunculus o poate realiza cu fiinţa împreună cu care Faust trăieşte în mod spiritual. pe de o parte. unindu-se cu elementul spiritual al Elenei. De sine-şi rîde. de aceea arată înrudirea dintre ceea ce Faust visează. ci acest cap trebuie înţeles drept ceva provenit prin metamorfoză din corpul încarnării precedente şi. e format din întreg Cosmosul. Întâlnirea lui Zeus cu Leda. foarte aproape de ocultismul adevărat. corporalul. ca să zicem aşa. faptul că Faust ajunge cu adevărat în lumea antichităţii greceşti. care nu este însă o cunoaştere. de exemplu. 48 . Vedem cum Goethe lucrează înspre lumea fizică obişnuită. într-un fel de altă stare a conştienţei. Omenirea are. . inconsistente. de asemenea. care nu vrea să trăiască decât în noţiuni abstracte. ceea ce vrea numai să copieze ceea ce are loc în mod exterior. el nu e nici ceea ce îşi închipue un suflet care navighează în mod abstract într-un cuib de nori al noţiunilor. ea poate. De aceea l-a introdus pe Homunculus. însă cum − nu ştie. pe de-o parte. cunoaşterea pur mecanică a naturii. descrie ceea ce trăieşte Faust. care nu sunt în stare să se cufunde cu adevărat în viaţă. spune Mefistofel Aceasta este. să conceapă trăirea lui Faust. se spune în chimie. prin faptul că toate acestea trec prin toate regnurile naturii. cea care ne apare ea în actul III din partea a II-a a dramei “Faust”. de acel ocultism adevărat asupra căruia eu am atras adeseori atenţia.Această activitate plăsmuitoare. împreună cu care a trăit Faust. Homunculus trecând prin toate regnurile naturii şi depunându-şi acorporalitatea. Encheiresin naturae. concret. descriindu-l în mod pur exterior. că Goethe aşează imediat una lângă alta ceea ce trăieşte mai întâi în mod spiritual în Faust.Paracelsus. ci doar o manevrare. să perceapă viaţa reală. Elena devine din punct de vedere exterior. din sfera întregului Cosmosului. Elena se naşte din nou. fiindcă el vede cu ochiul spiritual visul lui Faust. De aceea. Şi omenirea stă azi sub imperiul unor asemenea noţiuni. drept concepţie despre lume. nu a înota în noţiuni generale abstracte. în planul fizic. pe de altă parte. Acesta este lucrul esenţial pentru Goethe. făcut din noţiuni cu caracter de umbră. în aşa fel încât Elena poate să intre apoi în lumea fizică obişnuită. Eu am arătat de multe ori că o anumită formă unilaterală pe care a luat-o principiul creştin a dus tocmai la crearea unor noţiuni cu caracter de umbră. intrând într-un corp.

după ce a văzut că Mefistofel nu-l înţelege. este această cuprindere vie a lumii. În forfota de popi şi cavaleri. Rima la “acasă” lipsește. mucede. unde-ai întinerit lumina vieții. În forfota de popi şi cavaleri. De aceea. sesizarea concretă a realităţii materiale. Goethe tinde în mod conştient spre o percepere concretă a realităţii. dintr-o cauză sau alta. Şi. lipseşte un vers. scunde Aşadar. imunde. îi spune în mod clar că oamenii au fost îndepărtaţi de lumea spirituală concretă prin 49 . Ce har mai poţi tu văzului să-i ceri? În întuneric tu eşti doar acasă. De aceea înfăţişează el contrastul dintre spiritul lui Homunculus. Homunculus vede ceea ce nici Wagner. la dictare un vers a fost omis. Nu văd nimic! Homunculus răspunde: Te cred! În zarea ceții Prin Nord. aşa cum trăieşte el apoi în conştienţa lui Faust. în locul unde Homunculus i se adresează lui Mefistofel. Dar tocmai acesta este lucrul asupra căruia Goethe vrea să atragă atenţia în mod foarte energic. pentru că Mefistofel spune: Eşti mic la trup. care trebuie să fi sunat cam aşa: Ce-i cu strâmtoarea din chilia-ntunecoasă? astfel încât Homunculus. nici Mefistofel nu văd. dintr-o cauză sau alta. care este şi ea o revelare a spiritualului. cu abstracţiunile lor inconsistente despre Dumnezeu şi eternitate. în epoca prezentă. chiar dacă de o altă natură. fiindcă vedem peste tot rima: Te cred! În zarea ceții Prin Nord. încărcate. concret. care vede spiritualul real. Goethe înfăţişează contrastul dintre acest mod de a vedea şi felul în care i-ar plăcea lui Mefistofel să fie lumea. unde-ai întinerit lumina vieții. bineînţeles. Ce har mai poţi tu văzului să-i ceri? Tu eşti acasă doar în întuneric. Cernite pietre. dar mare ca fantast. Eu am atras atenţia asupra faptului că. nişte pastori creştini şi alţi oameni de felul acesta. fiindcă lipseşte rima . Ogive strîmte.şi nu există niciun motiv ca aici să nu fie rimă -. aşadar. Această cufundare cu noţiunile în lumea reală este ceea ce oamenii de azi nu vor să aibă. un vers. Fiindcă tocmai lucrul de care se tem cel mai mult. prin unilateralizarea Evului Mediu creştin: stingerea a tot ceea ce se apropie de sufletul uman drept realitate spirituală.acesta este esenţialul spre care trebuie să tindă o ştiinţă concretă a spiritualului.

Ce har mai poţi tu văzului să-i ceri? În întuneric tu eşti doar acasă. prin noţiunile nebuloase care au fost create şi care au fost aduse la strâmtoare prin activităţi de felul acelora din sânul cărora a ieşit Faust. ce frumos sunt rostite asemenea cuvinte. ceea ce dovedeşte că în limbă e conţinută o înţelegere a acestui fapt. Ce-i cu strâmtoarea din chilia-ntunecoasă? Şi acum. Dar Mefistofel se simte bine aici. păşeşte în carne şi oase în faţa lui. ceea ce le dă un colorit deosebit: Vai. deoarece nu vrea doar noţiuni abstracte. mucede. Ogive strîmte. de asemenea. După cum noi îmbătrânim din direcţia fizicului. scunde. n-o să-avem noroc fiindcă el trebuie să fie introdus în viaţa cea vie. minunata sa presimţire în direcţia realităţii concrete. tocmai în această scenă. unde-ai întinerit lumina vieții “Întinerit” este o expresie veche. care este foarte bună. tocmai de Mefistofel. o greutate imensă.abstractizare. imunde. Elena. şi vede tot ceea ce se află acolo: Cernite pietre. când ne naştem întinerim din direcţia spiritualului. Pe urmă: De se trezeşte. aşa cum au făcut unii umanişti sau filologi. în diavolescul lui. dar cu aluzie la vechiul Niflheim: În zarea ceții Prin Nord. Aşadar: Te cred! În zarea ceții Prin Nord. Şi acest lucru dă cuvintelor sale greutate. noi peste tot la Goethe. în loc de “a se naşte” se spunea “a întineri”. prin faptul că ea îi este arătată. În forfota de popi şi cavaleri. el priveşte în jur. imortalitate. de exemplu. să aibă doar o descriere a Greciei antice. Homunculus spune cam aşa: Te cred! În zarea ceții Prin Nord. Şi aceasta a fost o veche expresie germană. nu! deloc! Destul cu bătălia Ce-o poartă tirania cu sclavia! 50 . Astfel. unde-ai întinerit lumina vieții Se referă la Evul Mediu. în chilia întunecoasă. unde-ai întinerit lumina vieții. dar care. De aceea. ci vrea să trăiască în mod viu cu Grecia antică. le-a depăşit. el nu vrea. prin faptul că reprezentantul acestei Grecii antice. La aceste creaţii de bătrâneţe ale lui Goethe fiecare cuvânt a fost scris dintr-o adâncă experienţă în contact cu lumea. le dă. încărcate. până la urmă.

fiindcă şi aici se spune: Ei se ceartă pentru drepturile libertăţii! Deja Goethe răspunde: Dar cînd te uiţi. Noi ştim că omul îşi are corpul său fizic. deosebirea făcută de noi între capul omului şi restul corpului? Sau. Dar.din partea mea. cu adevărat. Materialismul nu oferă deloc asemenea noţiuni reale. cînd o crezi sfîrşită. De ce oare? Pentru că animalul este retras în întregime cu fiinţa sa astrală în corpul său eteric. Adică de diavolul discordiei. pe cale spirituală. Este interesant să le observăm.să-şi clarifice deosebirea dintre o căutare spirituală concretă şi o căutare spirituală abstractă. La aceasta priveşte animalul cu senzaţia cea mai intimă de plăcere. după ce au păscut pe săturate şi digeră. la ceea ce are loc în corp. ne vine să spunem: O. de s-ar putea ca ceea ce zace în poezia unei asemenea căutări să-i ia în stăpânire pe oameni într-o măsură mai largă. de tihnă. Cum ar putea înţelege oare materialismul. cu care trebuie făcută neapărat legătura pe baza cercetării spiritual-ştiinţifice antroposofice -. Dar. la animal. de exemplu. o vacă digerând când stă culcată şi în ea devin cu adevărat vizibile din punct de vedere interior toate procesele care au loc prin faptul că substanţele nutritive sunt preluate de stomac şi sunt trimise de stomac în toate celelalte părţi ale corpului. de-ar putea veni vremea în care şi din poezia unei asemenea căutări cum o găsim revelată tocmai la Goethe prin această scenă. Eul său. Astralul trăieşte în ceea ce corpul eteric oglindeşte din procesele fizicochimice prin care substanţele nutritive se introduc în organism. tot sclav cu sclav se bate În ansamblu. Ceea ce vede vaca e o întreagă lume! În orice caz. Şi aici este punctul în care tocmai cel care depune eforturi spiritual-ştiinţifice ar trebui să încerce . următorul lucru? Să luăm o noţiune infinit de importantă. şi mai avan pornită. din sfera 51 . Ei zic că-i luptă pentru libertate: Te simţi aproape transpus în epoca prezentă.Mă plictiseşti. sunt numai procesele din întreaga ambianţă. Ce face sufletul animalului când acesta digeră? Sufletul participă cu o senzaţie nasfârşită de plăcere. din vremurile lui Goethe şi până azi. corpul său eteric. El stă acolo şi se priveşte cum digeră. de s-ar putea ca ea să pătrundă mai mult în suflete! Atunci cu adevărat am progresa mai mult ca oameni. în ceea ce este real. cu care Mefistofel se simte foarte înrudit. Şi nimeni nu observă: toată sfada O iscă Asmodeu. pentru că există o corespondenţă intimă între corpul său astral şi corpul său eteric. abstractizarea oricărei căutări a făcut infinit de mulţi paşi mai departe. în loc de aceasta. corpul său astral. Dacă ne ocupăm cu ştiinţa spirituală. chiar dacă ceea ce percepe acest corp astral în corpul eteric al vacii. senzaţia de plăcere este imensă. ea ne oferă nişte noţiuni prin care ne cufundăm cu adevărat în realitate. Noi vedem animalul. ci doar noţiuni cu caracter de umbră. şi căţărându-se pe ceea ce a făcut Goethe . Este interesant să observăm animalele când stau culcate pe pajişte. această lume e constituită numai din vacă şi din procesele care au loc în ea. să vezi. Este interesant. cum poate înţelege materialismul. Ea-ncepe iar. o. de exemplu. Animalul are corpul său fizic. de exemplu. corpul său eteric şi corpul astral. vîrîndu-şi coada. prin care ajungem să înţelegem ce este această realitate.

când se vede drept cosmos. Îl pune pe om în imposibilitatea de a avea un simţ pentru noţiunile concrete. el duce la o deficienţă cu mult mai mare. de exemplu. Ar trebui să vă desenez procesele care au loc între stomac şi restul organismului vacii drept o sferă mare. Dar pentru viaţă. Şi. pentru conştienţa vacii. Toate acestea rămân în inconştient. dar ele sunt naturi idealiste ale unei epoci materialiste. omului îi e sustrasă posibilitatea ca. care nu pot interveni în realitate. din acest punct de vedere trebuie să înţelegem epoca prezentă. din această cauză. acest Eu smulge corpul astral din legătura intimă cu corpul eteric. În epoca prezentă există. Aşadar. dar la o dimensiune uriaşă. cu evenimentele dureroase ale epocii prezente. se dezvoltă mult în afară. ceea ce la animal trăieşte ca un tot. după masă. în acest moment pentru vacă existând numai cosmosul-vacă. în ceea ce priveşte cunoaşterea naturii. nu îşi poate privi. ci de ceva care are legătură. Pentru cunoaşterea naturii. să aibă o privire de ansamblu asupra întregului proces. a privi totul drept un mecanism şi a fi incapabil să ajungi la nişte noţiuni care pot duce cu adevărat la condiţiile de viaţă ale lumii. pe acea cale ocolită pe care omul se umflă în pene şi o trâmbiţează cât mai puternic înspre lume. naturi idealiste. Şi. În schimb. prin faptul că omul are un Eu. atunci când el trage un pui de somn după-amiază. când priveşte astfel în cosmosul ei. dar noi azi ne aflăm în faţa incapacităţii multor oameni de a găsi o deosebire între o noţiune 52 . nu vorbim. pline de conţinut. o imperfecţiune a omului faptul că. În vremea lui Goethe. Dar. lucrurile nu merseseră atât de departe. Este. desigur. Dar Eul îi smulge acestei lumi corpul astral al omului şi îi permite să vadă drept cosmos numai ceea ce este trăit în organele de simţ înseşi. propria sa digestie. care se întinde până la firmament. Şi astfel. pe de-o parte. aceasta duce numai la deficienţa că nu se cunoaşte nimic din realitate. care se desface. fiindcă aici se află dificultăţile ei. în aşa fel încât ele sunt percepute de corpul astral numai în regiunea organelor de simţ. fiindcă el ar vedea o întreagă lume. ci noţiuni care se cufundă în realitate. Astfel. de ceva care este lipsit de realitate. Dar tocmai acesta este fenomenul însoţitor al erei materialiste. educaţia făcută sub semnul materialismului este. nu să construiască noţiuni abstracte. El e smuls din această legătură. Fiindcă. la om e concentrat numai în organele de simţ. fără îndoială. dacă vorbim aşa. aşa stau lucrurile. Am vrut să spun acest lucru doar ca exemplu. Aici privim în interiorul naturii concrete a animalului. cu noţiunile.vacii. în timp ce. şi de aceea vorbesc în noţiuni generale cu caracter de umbră. Ea nu vrea să aibă asemenea noţiuni. toate acestea se măresc în aşa fel încât devin. avem. la vacă. împreună cu corpul astral. prin intermediul pasiunii. la fel de mari cât de mare este conştienţa noastră umană. cel mult. din legătura în care se află corpul astral cu corpul eteric. pe de altă parte. visând. ale omului. cu caracter de umbră. Fiindcă de aici se vede că pentru ştiinţa spirituală concretă esenţialul este să se cufunde în mod real în fiinţe. drept fenomenul paralel necesar. Lucrurile merg absolut în paralel: a nu putea înţelege realitatea în mod spiritual. De aceea. o educaţie în direcţia noţiunilor goale de conţinut. în timp ce digeră. într-un anumit sens. Eul îngrădeşte cu activitatea sa impulsurile corpului eteric. declamarea de noţiuni fantomatice. în modul cel mai fatal. Şi vaca se simte nespus de înălţată. avem doar imposibilitatea de a cunoaşte natura. la om procesul senzorial devine atât de mare cum devine în anumite momente procesul digestiv pentru animal. totodată. Nu este o glumă. ci pot interveni. faptul că ea dispreţuieşte noţiunile care se cufundă în realitate.

Dar alături şedea un alt istoric. dat fiind că sunt cel de-al doilea examinator.Atunci.Candidatul nu ştia nimic. modul de a gândi abstract. s-a răspândit. dar care. de exemplu. a putut să descopere în pergamentul său micul punct de pe i. Poate descopăr punctul de pe i. domnule coleg. Dar. zise: O. era profesor universitar. care trăieşte exclusiv în noţiuni. sub 53 . Gîndind la Ce. cel care voise să joace rolul lui Mefistofel. domnule coleg. în care. Wagner. Nu ne putem imagina ceva mai lipsit de realitate decât nota pe care Woodrow Wilson a îndreptat-o recent către senatul Statelor americane! Astăzi. Atunci profesorul de la catedra documentelor. iar Homunculus caută chiar să-l facă să înţeleagă că trăieşte în noţiuni fantomatice. când ne poate duce la progres numai încercarea de a înţelege realităţile lumii. vedem. ca istoric. a fost şi aceasta: Ei bine. un istoric. Spuneţi-mi. Printre întrebările pe care i le-a pus. Dar când a murit Inocenţiu al IV-lea? .fantomatică şi una reală.El nu ştia absolut nimic. trebuie să-i pun şi eu o întrebare candidatului. care nu era aşa. Fiindcă eu ştiu despre o promoţie de doctori. Ei bine. pe-aici. să punem întrebarea: oare suferinţa trebuie să se prelungească la nesfârşit. Aici ne este îngăduit. dar mai ales la Cum! În timp ce eu. în afară de faptul că în documentele sale apare pentru prima dată punctul I! . desigur. în mod universal şi istoric. domnule candidat.Candidatul nu ştia nimic. Combină-i cu prudenţă. din cauză că în locurile cele mai proeminente. Când citesc acest pasaj. nişte umbre de noţiuni. voi hoinări. vă rog să-mi spuneţi. tot aşa şi bunul Wagner. din viaţa erudiţilor. spuse: Dar. Şi astfel. în ce document papal apare pentru prima dată punctul I? . neputinţa de a concepe şi altceva în afară de nişte noţiuni cu caracter de umbră. când a urcat acest Inocenţiu al IV-lea în scaunul papal? . trăieşte şi el în noţiuni fantomatice. dragă domnule candidat. domnule candidat. noi vedem că poate să se desfăşoare acea piesă de teatru care intervine cu adevărat profund în întreaga istorie a lumii. dar e discipolul dumneavoastră preferat! Oare cine i-a bătut în cuie această scândură în faţa ochilor? Ei bine. Desfă vechi pergamente şi adună Corpii vitali după-o reţetă bună. îmi aduc aminte întotdeauna că el este scris de-a dreptul din viaţă. atunci spuneţimi orice altceva ce ştiţi despre Inocenţiu al IV-lea. a vechilor pergamente. prin cuvintele rostite după ce Wagner l-a întrebat cu frică: Şi eu? Ce se va alege de mine dacă ceilalţi vor pleca? Lasă! Rămîi să faci isprăvi faimoase-acasă. nu oricum. a spus: Ei bine. aş zice. care era mai ales un cunoscător al documentelor referitoare la ştiinţa istoriei: era profesorul principal al tânărului doctorand. într-o problemă importantă. domnule candidat. azi parcă aveţi bătută în cuie o scândură în faţa ochilor! . de atunci şi până azi. în faţa lumii apare un document care trăieşte exclusiv în noţiuni fantomatice. de aceea. altfel decât Homunculus. aşa cum îl descrie Goethe. într-un loc de prim rang.El a ştiut imediat sub ce papă apare pentru prima dată în documente punctul I: Inocenţiu al IV-lea! . şi care voia să joace puţin rolul de Mefisto şi. din rândurile căreia un tânăr doctorand a stat faţă în faţă cu un domn foarte erudit.

Eu ştiu că dacă cineva atinge asemenea trăiri triste ale epocii prezente găseşte prea puţină înţelegere. El nu-şi va da seama deloc în ce constă caracterul fatal. aducător de nenorociri. azi oamenii fug de realitate şi nu mai sunt în stare să conceapă decât umbre de noţiuni? . care pot crede că lumea poate fi guvernată cu şabloane noţionale. Cu privire la înţelegerea acestor lucruri. Dar aceste lucruri trebuie luate cu deplină seriozitate. considerat bărbat important. din cauză că puţini oameni sunt în stare să conceapă măcar deosebirea dintre nişte noţiuni fantomatice şi realitate. 54 . şi-l veți pricepe! Cei care cred că lumea poate fi guvernată cu noţiuni fantomatice. Eşti înţeles atât de puţin. care au străbătut lumea de decenii şi. aşa cum vorbeşte el. au provocat situaţia de azi. aşa vorbeşte câte unul. Pentru că. depinde de noi în special să ne formăm nişte noţiuni foarte clare despre deosebirea dintre toate acele declaraţii care străbat astăzi lumea. bravi băieţi.influenţa culturii materialiste. Hai. acest lucru nu e înţeles deloc în cercurile cele mai largi. nu înţeleg nici măcar ceea ce Goethe spune prin diavol. oamenii nu vor deloc să înainteze. în final. încât începi să înţelegi tu însuţi cuvintele rostite de Mefistofel. al acestor lucruri. Şi. va găsi chiar că e frumos să se vorbească atât de tranşant despre libertate şi drepturile omului şi despre asociaţii internaţionale de state etc. în număr atât de mare. Fiindcă cel care e un simplu idealist .în a fi idealist există întotdeauna ceva demn de admiraţie -. ei reci rămîn. aşadar. dar nu înţelege realitatea spirituală. De aceea. putem înţelege şi cuvintele mefistofelice: La tot ce spun. din partea a II-a a dramei “Faust” de Goethe. poate fi înţeleasă ca un curs universitar pentru înţelegerea realităţii. acolo unde diavolul rosteşte adevărul! Scena cu Homunculus. care. Ei rămân mereu copii. după ce pleacă de la bacalaureat. vrea să guverneze lumea conform cu cea mai sumbră dintre noţiunile fantomatice. chiar dacă nu vrea să creeze întreaga lume. la urma urmelor. puteți începe! Vedeți doar: dracul e bătrîn: Îmbătrîniţi.

ca să nu mai vorbim de valoarea estetică prin care se integrează în dramă. “La curtea imperială” Aş dori să pornesc în expunerea din seara de azi de la scenele pe care le-am văzut adineaori. Ceea ce poate fi spus. va putea fi împletit foarte bine în cursul expunerilor noastre prezente. în nişte împărăţii pe care Goethe şi le-a reprezentat ca fiind aceleaşi cu împărăţiile mumelor în care era dus cel iniţiat în Misteriile greceşti. Am vorbit adeseori despre importanta scenă cu “mumele” din partea a II-a a lui “Faust” al lui Goethe. exact aşa cum. ele. dau de înţeles că cel care devine iniţiat în Misterii ajunge să le cunoască pe cele trei mame cosmice: Rhea. făcând cu totul abstracţie de ceea ce ştim deja în legătură cu această temă. că ea conţine o întreagă sumă de aluzii pe care Goethe a vrut să le facă. ce sunt. pe de altă parte. Ea este scoasă din trăirile sufleteşti nemijlocite ale lui Goethe. pentru că. nu e nevoie decât să ne gândim că poeţii greci. propriu-zis. pe care trebuie. dacă lăsăm să acţioneze asupra noastră scena cu “mumele”. în care lui Faust i se oferă. Întregul ansamblul este introdus prin faptul că Mefistofel spune: Nu bucuros îţi spun o taină-adîncă 55 . Încercaţi să vă imaginaţi situaţia: în momentul în care Mefistofel pomeneşte de cuvântul “mume”. pornindu-se de la aceste scene. prin conţinutul ei important. prin Mefistofel. şi dacă luăm seama la ceea ce face el să se întâmple în scena următoare. Să observăm că astrologul. când se înalţă iarăşi din lumea mumelor. când Faust reapare. vorbeşte despre Faust ca preot. de ceea ce am avut de spus de-a lungul anilor pe această temă. Şi apoi el rosteşte importantele cuvinte: Ah. Cel care trecea prin iniţierea în Misteriile Greciei trebuia să ajungă să le cunoască prin contemplare nemijlocită pe cele trei mame. dacă înţelegem fie şi numai într-o măsură foarte mică ce înseamnă această scenă. pur şi simplu. Uşor vom putea spune. Faust e străbătut de un fior. Cu el a avut loc o transformare. El coborâse la mume. conţine cu adevărat un fel de punct culminant al vieţii spirituale din epoca modernă. profunde. Dar cu aceasta am indicat deja că Goethe a vrut să spună un lucru de cea mai mare importanţă. că de acum înainte Faust însuşi se desemnează pe sine însuşi ca preot. vorbind despre Misterii. Aceasta este o scenă la care te poţi reîntoarce mereu şi mereu. entitatea lor.FAUST ŞI MUMELE Dornach. Nu e nevoie decât să ne gândim. nu vom mai putea pune la îndoială faptul că Faust e condus cu adevărat în nişte regiuni. Trebuie să considerăm că transformarea în preot a ceea ce Faust a fost înainte e un lucru plin de importanţă. Dacă devenim atenţi la felul în care vorbeşte Goethe în scena “mumelor”. Mume! Mume! cît de straniu sună. să i le recunoaştem lui Goethe. Demetra şi Proserpina. posibilitatea de a coborî în împărăţia mumelor. 2 noiembrie 1917 după o interpretare scenică din “Faust” II: “Galerie întunecoasă”. ea proiectează o lumină asupra unor adevăruri pline de sens.

ca lume suprasensibilă. din modul în care tratează Goethe această scenă. nu există pentru el. acestei lumi. în seama fiecărui om. şi putem să ne-o punem. urmează să-l transpună în această lume. Dar. Ei bine. aşadar. ca forţă ahrimanică. Dar trebuie să observăm cu multă agerime un anumit aspect. El e exclus. numită de noi lumea imaginativă. a amăgirii. pe baza consideraţiilor făcute în cursul anilor: Ce urmează să se întâmple cu Faust. Nici ceea ce s-a spus în cartea “Cum dobândim cunoştinţe despre lumile superioare?” sau în alte cărți asemănătoare. Starea de conştienţă a lui Faust urmează să fie transformată. că el era temeinic familiarizat cu anumite taine ale sufletului uman. există numai în lumea pe care o percepem prin simţurile noastre.Lumea în care este condus el. în aceste momente. adică să săvârşească acţiuni magice. condus? . în care noi trăim cu simţurile noastre. nu merge mai departe decât până acolo unde se comunică felul în care se dobândesc cunoştinţe despre această lume. forţa Răului. el nu trebuie doar să privească în lumea spirituală. aduceţi-vă aminte că tocmai în cursul acestor expuneri eu am spus că trecerea pragului către această lume direct învecinată cu a noastră trebuie privită cu cea mai mare prudenţă. dacă nu vrem să ne lăsăm în prada unor concepţii greşite. Mefistofel aparţine. în care percepe sub terenul 56 . pe tărâmul antroposofiei noi căutăm cunoştinţe despre lumea spirituală. trebuie să ne oprim. aş spune. lui Faust urmează să-i fie dată forţa de a acţiona pe baza unor impulsuri suprasensibile. Dacă el găseşte certitudinea cunoaşterii. Paris şi Elena. activitatea însăşi trebuie lăsată în seama lui. nu trebuie să devină doar un iniţiat. urmează să fie transpus Faust. Aici. dacă păşim pe el insuficient de maturizaţi şi de pregătiţi. în legătură cu evoluţia lui Faust al său. acestea. aşa cum stă el faţă în faţă cu Faust. despre munca practică necesară pentru a pătrunde în lumea spirituală. că lumea dată simţurilor noastre se înalţă doar ca nişte forme încremenite dintr-o lume aflată cu totul şi cu totul în mişcare. În această lume aflată cu totul şi cu totul în mişcare. El nu are nicio putere asupra lumilor în care Faust urmează să fie introdus de aici înainte. care acţionează asupra lumii fizice.Tocmai acesta e lucrul pe care e atât de greu să-l faci inteligibil intelectului materialist din epoca prezentă. nu treptat. de ceva ce Goethe a considerat că e necesar să comunice lumii în acest mod pe jumătate ascuns. Dacă s-ar merge mai departe. Vedeţi dvs. de fapt. în măsura în care e vorba de epoca actuală şi de necesitatea de a comunica lumii aceste lucruri. nu există asemenea forme stabile. ca atare. într-un anumit sens. Faust trebuie să-i aducă în mod real. bineînţeles. Faust urmează să treacă într-o altă stare de conştienţă. Dar el urmează să fie transpus în această lume dintr-o cauză exterioară. cădem în prada iluziei. ca ţară de graniţă. dar ca entitate suprasensibilă. în care urmează să intre. printr-o muncă meditativă. cu lumea noastră fizică. făcută cu multă grijă. treptat. aşadar.Aşadar. Ei bine. Acest lucru trebuie lăsat. din cauză că între lumea noastră. S-ar putea spune: Forme precise. ar începe tărâmul care poate fi numit activitatea în lumea suprasensibilă. este lumea care se învecinează direct. aici. limite. aici se vede.. el trebuie să devină magician. propriu-zis. e vorba cu adevărat de un mister. şi acea lume din care se ridică lumea noastră senzorială. faptul că în momentul în care treci pragul totul e în mişcare. pe care o observăm cu simţurile şi o înţelegem cu mintea. pe de-o parte. Dar în cazul a ceea ce urmează să se petreacă între Faust şi Mefistofel nu aşa stau lucrurile. când în faţa lui se va dezvălui un mister superior? În ce lume este el. în acelaşi timp. În lumea care se învecinează cu lumea simţurilor noastre. Trebuie să ne punem o întrebare. pe cei doi morţi. Mefistofel. este un tărâm pe care. . sus. ca lume spirituală. contururi precise. asemenea graniţe fixe.

aşadar. intelectul obişnuit. Embrionul uman este întotdeauna creaţia unor activităţi cosmice. prin care omul percepe lumea senzorială. el îi scapă lui Mefisto. într-un fel sau altul. dar atunci lui Faust i s-ar întuneca intelectul. fiindcă el 57 . adică înainte de fecundare. în acest caz el îi scapă lui Mefisto. Mumele Rhea. dar din acea parte a Cosmosului care nu e de natură senzorială. într-un anumit sens. Nu aşa stau lucrurile. ea devine şi pentru Mefisto. În faţa acestei situaţii stă. tălăzuirea şi devenirea. trebuie să-şi înceteze activitatea. Ceea ce ştiinţele naturii. Pentru aceasta. pur şi simplu. el încetează să se manifeste o dată cu moartea fizică. Intelectul începe să se manifeste atunci când începe încarnarea în corpul fizic. Este un eveniment care trebuie să intervină ca un eveniment important în evoluţia lui Faust.lumii noastre senzoriale. este doar creat pe solul matern. din care poate face prin vrajă să apară nişte forţe superioare şi el ajunge cu conştienţa lui deplină să se ducă acolo şi să vină înapoi. după cum am spus. El speră că. urmează să facă Faust cunoştinţă. propriu-zis. Faust. Ia gândiţi-vă. care are loc printr-o colaborare dintre Cosmos şi principiul matern. Este o reprezentare absolut lacunară. care nu stă niciodată pe loc şi din care se înalţă lumea noastră senzorială. asupra femeii acţionează forţele Cosmosului. face cunoştinţă cu cealaltă lume. Dar el trebuie să facă ceva. ceea ce materialismul naturalist-ştiinţific descrie drept ovul. “Mumele” este o denumire nu lipsită de importanţă pentru intrarea în această lume. Dar situaţia devine. jos. Demetra şi Proserpina? Sub forma acestor trei mume ei îşi reprezentau forţele care acţionează din Cosmos şi pregătesc embrionul uman. Fie că încercarea o sfârşeşte cât se poate de prost. într-un anumit sens. atunci când e rostit cuvântul “mume”. mintea obişnuită. Să ne reprezentăm. aceea care crede numai că. unilateral-materialistă. ci are loc activitatea unor forţe cosmice sferice. periculoasă. Reprezentaţi-vă devenirea creaturii umane. în femeie zac prefigurate toate forţele care duc la formarea embrionului uman. meditativă. Prin aceasta. dar. situaţia va putea fi aplanată. acest embrion uman în devenire şi să ne întrebăm: Oare ce voiau vechii greci cu cele trei mume ale lor: Rhea. El trebuie să-i dea lui Faust posibilitatea de a-şi ţine promisiunea. devenirea fizică. Trebuie să vă reprezentaţi un anumit proces. Cu forţele care există acolo. Acest intelect trebuie estompat. a embrionului uman fizic. aşadar. În elementul matern se uneşte elementul fizic-senzorial cu ceea ce nu este fizic-senzorial. urzirea şi fiinţarea. în cealaltă stare de conştienţă. El urmează să fie primit cu sufletul său într-o altă regiune. dar el este o copie creată din marele ou cosmic. Încercaţi să sesizaţi legătura dintre cuvântul “mume” şi tot ceea ce creşte. totul devine periculos. în faţa necesităţii ca intelectul săşi înceteze activitatea. tot ceea ce este în devenire. ce urmează să trăiască acum. Fiindcă.văzută din direcţia lui Mefisto? Nu-i aşa. încarnarea. Omul aflat în procesul devenirii fizice este pregătit în fiinţa de sex feminin. Nu e de mirare că Faust presimte: lui i se vesteşte o împărăţie cum nu se poate mai necunoscută. Demetra şi Proserpina făceau parte din lumea suprasensibilă. el trebuie să săvârşească nişte acţiuni magice. întunecat. pentru că Faust ajunge să cunoască o lume în care Mefisto nu e la el acasă. ce se poate întâmpla? Fie că Faust ajunge dincolo. Mefisto se pune el însuşi într-o situaţie cum nu se poate mai penibilă. Faust? Dacă ar fi vorba exclusiv de nişte cunoştinţe imaginative nu ar fi nevoie decât ca el să fie introdus pe cale normală. înainte de a avea loc unirea dintre masculin şi feminin. Noi concepem acum această pregătire în aşa fel încât o avem în vedere numai până la momentul în care se petrece fecundarea. ci suprasenzorială. cum nu se poate mai neplăcută şi pentru Mefisto. prin faptul că Mefisto urmează să-l transpună pe Faust într-o altă stare de conştienţă. Cum arată situaţia .

cele 183 de lumi unduindu-se şi tălăzuindu-se. Personal. imaginaţiunea pentru mume. De aceea el urmează să le fie predat cartaginezilor. a folosit ceea ce i se revelase personal. Goethe. în momentele mari de cunoaştere spirituală.) Aceasta e lumea în totalitatea ei: în mijlocul acestui triunghi cosmic spune Plutarh . în aşa fel încât afirmaţia că lumea are o formă triunghiulară să nu fie luată în sens grosier-spaţial. Aşa se leagă lucrurile între ele. ci cu o stare a omului în care intelectul legat de simţuri nu e prezentă. Trebuie să calculăm în felul următor: Mai întâi. Plutarh distinge faţă de acest ansamblul al lumii. Vă rog să reflectaţi la toate acestea şi să luaţi aminte la faptul că Goethe a vrut să sugereze toate acestea. drept o lume 1 58 . pentru epoca a cincea postatlanteană. că în această scenă cu Faust el voia să atragă atenţia lumii asupra acestui lucru: există o împărăţie spirituală. Să calculăm câte lumi obţinem. indică numărul ciudat: 183 de lumi. într-un anumit sens. fireşte. dacă luăm această imaginaţiune a lui Plutarh avem lumea gândită tripartit: de jur împrejur formaţiunea de nori. El se preface că e nebun şi aleargă pe străzi şi strigă: Mumele. În special o anumită scenă din Plutarh se pare că a făcut o impresie profundă asupra lui Goethe. El nu vrea ca Faust să-i scape. aflat în stare de repaos. calculând corect. scriitorul grec. acest întreg raport faţă de mume a apărut din lectura lui Plutarh. Desen .se află câmpul adevărului. În jurul nostru există. vorbeşte despre mume. ideea de mume. (Este schiţat un desen. Plutarh. ci trebuie să înţelegem că aici elementul spaţial e doar o imagine simbolică pentru ceea ce este aspaţial şi atemporal. întregul proces cosmic. comorile de înţelepciune ale Misteriilor. spune el. din moment ce trăim în spaţiu. pe fiecare latură 60. acesta e modul în care omul se poate comporta faţă de această împărăţie suprasensibilă. în mijloc fiind câmpul în stare de repaos al adevărului. Plutarh.p. în colţuri câte una = 183. Aşadar. 87 Prin urmare .lumea e triunghiulară. în ceea ce priveşte sentimentul: Romanii sunt în război cu cartaginezii. ele se mişcă de jur împrejur. Aceasta este. am spus eu. Nikias ţine cu romanii şi el vrea să le smulgă cartaginezilor oraşul Engyion. pe care Goethe l-a citit. Cunoaşterea acestor lucruri s-a pierdut. dar nu vrea nici ca Faust să fie cu totul şi cu totul paralizat.nu vrea să se întâmple nici una nici alta. care se rotesc de jur împrejur: peste tot. totodată. despărţit prin timp. Dar. 183 de lumi. Ar trebui să ne reprezentăm lucrurile.aşa ni se descrie la Plutarh . Acest câmp al adevărului. Aşadar. în faţa sufletului lui Goethe. La Plutarh se mai spune şi că lumea are o formă triunghiulară. mumele mă urmăresc! . 183 de lumi.Vedeţi de aici că în perioada la care se referă Plutarh această înrudire cu mumele nu era pusă în legătură cu intelectul obişnuit legat de simţuri. spune el. în mare parte. fără îndoială. de cele 183 de lumi. până la lumea lui Plutarh. trebuie să folosim imagini spaţiale pentru ceea ce este supraimaginar şi supraspaţial şi supratemporal. care stăpânea. Numărul 183 e dat de Plutarh. Ei bine. Fără îndoială că tot ceea ce citise în Plutarh i-a dat lui Goethe impulsul de a introduce în “Faust” expresia.

şi rezultă 4 183 Vedeţi. sunt 21. dacă aplicăm calculul nostru şi calculăm corect. avem apoi era lemuriană. epoca protopersană.7. aşadar. Plutarh a trăit în epoca a patra. aşadar. 49 avem pe fiecare câte 49 de lumi succesive.Acest proces cosmic se împarte pentru noi în aşa fel încât avem formaţiuni de lumi încheiate: Saturn. epoca prezentă.după cum ştiţi acestea sunt trei 3 Dar noi împărţim fiecare dintre aceste lumi: Saturn. le adunăm 59 . până în epoca a patra postatlanteană. epoca greco-latină. care nu este o formaţiune încheiată. cea lemuriană . avem. într-adevăr: prin acest calcul rezultă 183 de lumi.7. mereu mai departe. fiindcă noi distingem epoca hindusă. mai trebuie să adăugăm în calcul 4.7. epoca egipto-chaldeeană. diferitele părţi şi lumile întregi care s-au tot rostogolit aşa. aşa cum împărţim şi lumea pământească. Dacă lumăm această împărţire pe Saturn. dacă adăugăm celor trei lumi succesive şi Pământul. Lună . s-a putut spune.7. Noi împărţim lumea pământească în: era polară. în care a trăit Plutarh. În fiecare dintre cele 7 perioade. cea hiperboreană . în stadiul Pământ: era polară . Soare şi Lună. Lună. 49 Avem apoi. Soare. era atlanteană. cea postatlanteană şi aşa mai departe . care se dezvoltă mereu mai 49 departe. era hiperboreeană. încă două care vor urma. Soare. Era atlanteană 28 să 179 Acum am terminat cu Atlantida.

după fiecare picătură.am amintit deja o dată aici acest lucru . aşadar. dvs. apa. deoarece curentul intră în pământ. Dacă aveţi aici o staţie de telegraf şi aici (desenează) cealaltă staţie de telegraf. cu forţele ei. Rhinul? Cine reflectează . Soare. Iar tot ceea ce este impuls lunar nu este numai pe Lună. un peduncul. totodată. Numai că apa se împrăştie. se răspândeşte în întreaga ambianţă. nu e nevoie decât să vă reprezentaţi lucrurile în felul următor. Ce e Rhinul? Este oare Rhinul albia. valea? Nici aşa ceva nu crede nimeni. coboară din nou. De fapt. Şi forţele fizice nu sunt altceva decât umbra lăsată de spiritual. Dintr-un anumit punct de vedere. Toate nenorocirile epocii moderne au legătură cu faptul că aceste forţe au fost dezvăluite fără să se fi păstrat caracterul misterial. impulsurile care există în ea. pe de altă parte. le avem acolo pe mume. nimeni nu ar crede că acesta este Rhinul. bineînţeles. Aici e Pământul (schiţează un desen). Oamenii desemnează râul cu numele de Rhin. această apă se evaporă şi apoi coboară din nou. înăuntru. Gândiţi-vă. numai că această coadă nu este fizică. Dvs. se răspândeşte. electricitatea care se 60 . tinde să formeze un circuit. ca pe o unitate. se află. atunci o avem pe una dintre mume. Totul trece prin pământ. ca să avem o imagine. Dacă vă reprezentaţi lucrurile în mod schematic aşa (desenează). iarăşi. Dacă vă reprezentaţi că toate râurile constituie o unitate. cealaltă se face prin întreg Pământul. se află placa ce conduce prin pământ. ci această sferă întrepătrunde Pământul. Entitatea Lunii face parte din entitatea Pământului. care merge de la izvor spre punctul unde se varsă. care aparţine Pământului.În afară de aceasta. nu putem vorbi de o încheiere. Soare şi Lună continuă să acţioneze până în epoca noastră. dar noi trebuie să privim apa. Sunt oare prezente cumva aceste forţe legate de Lună? Grecii au privit aceste forţe ca pe ceva plin de mister. apa se varsă în Marea Nordului şi vine alta. ci pentru ceva care se schimbă mereu. pe care Misteriile greceşti n-au făcut decât să le exprime sub o altă formă: Proserpina. dintr-un anumit punct de vedere. el o roteşte pe coada ei. Întrebarea referitoare la apa juvenilă nu intră aici în discuţie. Dacă în albie nu ar fi apă. în Pământ. ca pe ceva foarte misterios. copia spiritualului.nu poate să spună: Acesta e Rhinul. Aşa stau lucrurile cu apa. Tot ceea ce este fizic este întotdeauna doar copia imaginea spiritualului. în legătură cu care. când folosiţi cuvântul Rhin nu îl folosiţi pentru ceva care există în mod real. Ce este această mumă? Ne vom putea apropia cel mai bine de această mumă în felul următor. Ceva asemănător s-ar putea face şi cu aerul.să luăm în considerare acest unic aspect -. Fiindcă toate acele forţe care există în Saturn. în clipa următoare apa s-a dus şi aici e altă apă. nu puteţi fugi. dacă nu luaţi în considerare doar corpul ei fizic grosolan. Dacă vă reprezentaţi aceste două lucruri. ştiţi că o legătură se face numai printr-o sârmă. ci forţele. Dacă examinăm forţele care au legătură cu Luna . Demeter şi Rhea. Lună. vine din aceleaşi rezerve ale apei care urcă şi coboară: aici are loc circuitul apei. trebuie să vă creaţi imaginea următoare: apa se evaporă. nu se schimbă. pe care mai evoluăm şi acum. aveţi: apa. şi dacă ne înălţăm privirile spre Saturn. Luna. de această coadă e agăţată Luna. aici el are o coadă. gândiţi-vă la un râu oarecare. Ce este. presupunând că acesta este Rhinul şi aceasta este apa care curge în el: ei bine. care se duce. de fapt. când trecem dincolo şi îl privim? Oare apa e Rhinul? Ei bine. Dar se poate face şi cu un alt lucru ceva foarte asemănător. să zicem Rhinul. Dar ce este Rhinul în mod real. Dacă vreţi să aveţi o reprezentare grosolană. Luna. dar. iar. dacă luăm Pământul nostru. Aici. totul se schimbă fără încetare.

Faust (cu un fior): La Mume! Ce cuvînt . Goethe foloseşte cuvântul “lovit” în mod cu totul intenţionat.trebuie să-i aducă 61 . E impuls lunar rămas în urmă. Dar. în principal. Toate acestea se numără încă. înainte de toate. Nu aparţine deloc Pământului. în orice caz. Căci grecii mai cunoşteau încă înrudirea dintre această forţă răspândită peste tot Pământul şi forţele de reproducere . Ia gândiţi-vă: mumele sunt înrudite. Această imagine acţionează deja aşa cum trebuie să acţioneze pentru că Faust a trecut prin tot felul de experienţe care îl aduc în apropierea lumilor spirituale. în sânul Misteriilor. printre lucrurile despre care membrii conservatori nu vor să vorbească. să se pătrundă cu aceste impulsuri. şi forţele creşterii. întâmplător. Aceasta era una dintre mume. aveţi aici unul dintre pasajele scrise de Goethe din care puteţi vedea că poetul mare nu scrie versuri aşa cum fac mulţi. ceea ce îi dă Mefisto lui Faust este imaginea care prefigurează ceea ce urmează să găsească el acolo ca impulsuri ale celor 183 de lumi. tot ceea ce are legătură cu electricitatea. vă puteţi gândi: toate presimţirile legate de aceste mari corelaţii stau în faţa lui Faust nu numai în mod teoretic. Urmeaz-o. când e vorba de ceva. această forţă. din ce lumi . Aici mă refer doar în treacăt la acest lucru. Aşadar. Una dintre ele a ieşit afară în cursul celei de-a cincea apoci postatlanteene: electricitatea. ci ies afară. vedeţi. desigur. o fiinţialitate opusă dual. Dar de aici dvs. alături de celelalte două mume. aceste lucruri acţionează în favoarea lui. că la el fiecare cuvânt stă parcă dăltuit în piatră şi fixat la locul lui. faptul că Goethe vrea să prezinte în această scenă a “mumelor” nişte adevăruri dintre cele mai importante.din alte lumi de conştienţă . reversul subpământean a ceea ce are loc deasupra Pământului. Goethe se numără printre aceia care tratează aceste lucruri într-un mod cu adevărat obiectiv: Pricepi acum tot ce posezi prin ea? Spre locul căutat o să te-ndrume. Ceea ce lucrează sub Pământ drept entitate electrică e numai impuls lunar rămas în urmă.atunci aveţi două lucruri diametral opuse. în cadrul unor fenomene ale decadenţei. totodată. cu electricitatea. şi pe bună dreptate. despre care am vorbit deja. şi crud! Ce m-a lovit. după cum nimic în această scenă. că e adecvat epocii să dezvăluie aceste lucruri în felul în care le-a putut dezvălui deja pe atunci. ale prosperării. dvs. Goethe a considerat. candidaţilor la iniţiere. şi era numit chiar aşa de către greci. aşadar.şi nou. Decadenţa din viitorul Pământului va consta în acest fapt. Celelalte vor ieşi afară în epocile a şasea şi a şaptea. Vă puteţi sintetiza toate acestea din orice manual elementar de fizică. că nu pot să-l aud? Ca şi cum ar fi lovit de un curent electric. în faptul că aceste forţe nu mai sunt ţinute sfinte. în Misterii. dintr-un alt punct de vedere. el urmează să intre pe acest tărâm. care scriu şi ei versuri. Dar aceste fenomene ne fac să vedem în electricitate imaginea opusă. În Misteriile vechilor greci această forţă le era vestită. Vechii greci au ţinut secret. în societăţile oculte decadente din epoca modernă. nu este întâmplător. nu ca pe un cuvânt oarecare. Iată ce am dorit să vă expun azi.răspândeşte în pământ în acest fel . De aceea. te va duce drept la Mume. Ei bine. în circuitul apei.această înrudire există -.

Ele pot fi prezentate. Dar dvs. ci una de natură ahrimanică. drept lume deosebită. eu am vrut să vă arăt că astăzi poate fi explicată deja pe cale experimentală natura scenelor cu invocări de spirite. datorită conştienţei transformate a lui Faust. aşa cum se petrec faptele grosolan-materiale în realitate. aşa cum o practică el. De aceea urmează ceea ce constituie sfârşitul scenei. El a vrut să spună cam aşa: În ceea ce s-a dezvoltat începând cu secolul al 16-lea a jucat şi Diavolul un rol. Aşadar. dar nu sunt reale în adevăratul sens al cuvântului. nu se petrece în mod real. Astfel. totuşi. în realitate: astrologul suflă în urechile societăţii de la curte! Şi aceasta este o artă diavolească. e văzut în mod real. Goethe nu a vrut să spună. când el stă aşa aici. Dar: Insuflările sunt arta oratorică a Diavolului. veţi sesiza că Goethe ştia ceva despre intervenţia unor entităţi suprasensibile în procesele istorice. Aveţi aici imaginea arhetipală a unei asemenea propoziţii. să devină prezentă pentru ceilalţi. veţi găsi un dublu sens în foarte multe dintre scene. propriu-zis. Deoarece Goethe a vrut să prezinte nişte adevăruri atât de importante. şi această curte vi se arăta nu prea inteligentă. Goethe foloseşte dublul sens pentru că vrea să descrie ceva care se petrece în mod real şi.Şi. Amintiţi-vă ce v-am descris. . Celălalt sens se referă direct la scenă: Diavolul stă el însuşi în cuşca sufleurului şi suflă. astrologul nostru. De aceea a şi fost ales ca astrolog. când se rosteşte: Oratoria diavolului e suflatul e desemnată arta diavolească a astrologului. pentru a duce mai departe consideraţiile noastre.Prin aceasta. Iar la sfârşit aveţi un aspect la care m-am referit adeseori. Dar ce face. Acest lucru a şi fost exprimat în mod clar. a fost un impuls în istoria modernă. cu un dublu sens absolut. ci a vrut să spună că aceste impulsuri au pătruns în istoria modernă. . în sensul arătat. Dar pentru societatea de la curte acest lucru devine prezent. el e cel care suflă în urechile fiecăruia dintre cei care fac parte din societatea de la curte. Ele acţionează. dacă mi-e îngăduit să spun aşa? Ce face oare astrologul în mijlocul acestei curţi? El le sugerează celor prezenţi ce este necesar pentru ca lumea care se ridică. cum s-ar putea crede. Iată unul dintre sensurile acestei propoziţii.Faust pe Elena şi pe Paris. Dar cum de le văd şi ei? Lucrurile acestea le sunt pe jumătate sugerate. dacă luaţi scena în serios. Cuvintele sale au putere de sugestie. veţi sesiza a doua latură a problemei. Ce face astrologul? El suflă. faptul că Faust încă nu e suficient de matur pentru a duce lucrurile până la capăt. Astrologii îşi asimilaseră arta de a sugera. un lucru care s-a petrecut în mod real. cei care s-au adunat la un fel de spectacol dramatic. vedeţi că tocmai ceea ce a vrut Goethe să spună ne 62 . Şi ceilalţi. În mod pur scenic: Diavolul stă el însuşi în cuşca sufleurului şi suflă! Dar. De la aceste lucruri vreau să pornesc mâine. văd ceea ce aduce Faust din lumea la care m-am referit. Cine le sugerează? Astrologul. Dar Goethe a vrut să înfăţişeze ceva care a jucat un rol. Goethe a vrut să înfăţişeze o realitate. că ele sunt prezente în ea. nu pe cea mai bună. limbajul din aceste scene este şi el cu adevărat altul decât ar putea părea la prima vedere. datorită faptului că astrologul adaugă sugestia. ci prin forţa lui Mefistofel. dacă porniţi în mod just la treabă. ce v-am spus aici cândva: Astăzi se poate dovedi că orice cuvânt pe care îl rostim îşi arată vibraţia în anumite substanţe. Din fumul de tămâie al cuvintelor respective se dezvoltă în mod real ceea ce Faust scoate pentru conştienţa sa dintr-o cu totul altă lume. că aşa ceva a fost prezentat cândva. că el încă nu şi-a cucerit în mod just posibilitatea de a pătrunde în cealaltă lume.

63 .poate ne lămuri unele lucruri care sunt chiar foarte mult pe linia consideraţiilor noastre de până acum.

cu o intensitate de viaţă tot atât de mare cu care va trebui să dezlege această epocă a cincea postatlanteană problema Răului a trebuit să dezlege problema naşterii şi morţii era atlanteană. o asemenea epoca durează 2160 de ani -. câteva aspecte deosebite. Vă rog insistent să luaţi seama la acest lucru.vă rog să nu vă gândiţi aici la o simplă misiune teoretică. ceea ce se poate numi problema Răului. Aşadar. legate de epoca a patra. fenomenele naşterii şi morţii s-au apropiat de oameni într-un mod mult mai perceptibil. din cauză că marile probleme legate de naştere şi moarte nu stau în faţa omului din epoca a cincea postatlanteană în sensul cel mai profund al vieţii. nişte impulsuri din care să nu ia naştere doar reprezentările lor. când ceea ce se află în dosul naşterii şi al morţii se ascunde. ci ele stau în faţa omului doar într-un sens teoretic. Răul. că fiecare epocă îşi are misiunea ei. un lucru sau altul. esenţa Răului. în legătură cu fiecare epocă. Ba chiar am putea spune că problema Răului aparţine acestei epoci a cincea postatlanteene într-un mod şi mai intens decât aparţineau naşterea şi moartea epocii a patra postatlanteene. oamenii din epoca a cincea postatlanteană . destul de la începutul ei: această epoca a cincea postatlanteană a început în anul 1413. la ceva care are de-a face doar cu nişte cunoştinţe. Noi. în sensul cel mai vast al cuvântului. Iar epoca greco-latină a fost. putem spune. mult mai elementar decât acum. astfel încât va trebui să lupte. să înfrunte piedicile pe care Răul le pune în calea impulsurilor voinţei . că în viaţa însăşi trebuie să apară nişte impulsuri cu care oamenii individuali din epocile respective trebuie să se confrunte. ne putem însuşi astfel. Dacă ne îndreptăm privirile spre epoca greco-latină. nişte reprezentări concrete despre aceste diferite epoci. mai mult se ascunde şi pentru percepţia şi simţirea umană.şi ne aflăm. Se poate spune: Fiecare asemenea epocă are o misiune specială . sub toate formele posibile. prin iubirea şi ura lui. ştiinţifică. Acest om al epocii a cincea postatlanteene nu mai are un sentiment exact care să-l facă să ştie cât de profund influenţau inima omului din epoca a patra postatlanteană fenomenele naşterii şi morţii. treptat. în aşa fel încât va trebui s-o scoată la capăt. numai era postatlanteană. dar şi ceea ce îşi asimilează ei ca impuls de voinţă. În era atlanteană însăşi. în sensul că această misiune trebuie rezolvată într-un mod plin de viaţă. a cincea. constatăm că ea are de rezolvat misiunea care se referă mai ales la ceea ce se poate concentra în cuvintele naştere şi moarte în Univers. din care rezultă ceea ce ei iubesc. mult mai direct. cu tot ceea ce provine din Rău. să lupte. De ce? Vedeţi dvs.FAUST ŞI PROBLEMA RĂULUI Dornach. Din acest motiv. numai o repetare estompată a ceea ce au avut de trăit atlanteenii cu privire la naştere şi moarte. avem de dezlegat într-un mod riguros şi viu. ceea ce au trăit oamenii în epoca greco-latină nu a fost tot atât de 64 . cea greco-latină. în contact cu care trebuie să caute. pe baza cercetării spirituale. de fapt. 3 noiembrie 1917 Când încercăm să caracterizăm diferitele epoci succesive din evoluţia omenirii de pe Pământ. care se va apropia de omul epocii a cincea postatlanteene. fiecare epocă are o misiune.toate acestea ţin de sarcinile epocii a cincea postatlanteene. Astăzi aceste lucruri au devenit cam difuze. în aşa fel încât acesta va trebui să dezlege pe cale ştiinţifică natura Răului. pentru a face această caracterizare. Astăzi ne propunem să adăugăm la ceea ce ştim deja câteva aspecte. propriu-zis. putem prezenta.. ci şi mişcările lor de sentiment. în sensul cel mai larg. urăsc. şi de propria noastră epocă. în primă instanţă.

sufletul meu va avea o formă de a vedea. este să ne transpunem într-un mod subtil. pentru că el credea că se poate transpune total în natura modului spiritual de a percepe numai dacă starea sa de conştienţă va fi transformată de atmosfera de acolo.De aici dvs. ci e necesar să se alăture o anumită conştienţă despre epoca anterioară. vedeţi că drama “Faust” a fost scoasă cu adevărat din sânul celor mai profunde interese ale epocii actuale. e necesar ca impulsurile care au trăit în epoca greco-latină să devină acum şi impulsurile omului din epoca a cincea postatlanteană. în epoca a cincea postatlanteană. Ceea ce trebuie să încercăm noi. . de a percepe. Lucrurile pot fi judecate în mod just numai prin comparaţie. în sensul cel mai eminent al cuvântului. de regulă. într-un mod atât de dramatic.atât de bine cât putea fi ea cunoscută în vremea lui -. un conţinut nordic. 65 . şi atunci unele dintre lucrurile pe care le-am caracterizat în cursul săptămânilor trecute ni se vor ilustra şi într-un alt mod. Ia gândiţi-vă în ce mod minunat se leagă cu această concepţie. Nu e suficient. dorul de a se duce în Italia trăia în Goethe ca o boală. doar să ştii ce ţine de o anumită epocă. să o descifreze. de dezvoltarea cărora această epocă a cincea postatlanteană depinde. care a început în 1413. Eu trebuie să trăiesc în atmosfera Sudului. Goethe îşi spunea: Dacă rămân doar în Nord. într-o măsură cu totul deosebită. numai dacă ele nu îi rămân inconştiente. care crede că e deştept în orice domeniu şi că nu vrea altceva decât să-şi extindă cunoştinţele. cu toate puterile Răului. aş spune. în cazul nostru.Şi ceea ce are. în Italia. încât l-a situat în luptă cu reprezentantul Răului. de a percepe. spre un alt mod de a vedea. alte forme de sentimente. nu e suficient numai să ştii: acum. care se pot ridica din străfundurile ordinii lumii . Goethe năzuia de-a dreptul spre o schimbare a stării sale de conştienţă. de exemplu. în sensul cel mai eminent al cuvântului. că epoca a cincea postatlanteană are misiunea de a luptat cu problema de viaţă a Răului. cu Mefistofel? . Din acest motiv. de aceea. Aceasta este o caracteristică. intim. a fost scrisă de Goethe la Roma. un fiu al epocii a cincea postatlanteene. Dar acest lucru avea legătură cu faptul că Goethe se simţea. Nu e nevoie decât să sesizăm cu o intensitate suficient de mare ceea ce am spus adineaori. în sufletul lui Goethe. cu totul deosebit. din natura evoluţiei istorice a omenirii. să ne punem întrebarea: Cum şi-a dat seama Goethe că aşa stau lucrurile când l-a caracterizat pe reprezentantul omenirii. ceea ce a simţit Goethe. în cadrul evoluţiei istorice de pe Pământ. numai dacă îşi extinde conştienţa asupra lor. care nu va fi suficient de cuprinzătoare. Este o caracteristică specială a omului faptul că el o scoate la capăt cu asemenea lucruri cu care trebuie să lupte numai dacă . Posibilităţile de a avea impulsuri rele. pentru ca în mine să ia naştere alte forme de percepţie. alte forme noţionale. Unele vor apărea drept consecinţa acestei afirmaţii principale. cu tot ceea ce izvorăşte din Rău. scoasă din natura evoluţiei umane. pe baza a ceea ce i se dezvăluise în Italia. alte forme de gânduri. Şi s-ar putea enumera multe lucruri din care să reiasă adevărul acestei afirmaţii.acestea trebuie să i se reveleze conştienţei. Şi acum. scena “Bucătăria vrăjitoarelor”. Nu spre aşa ceva năzuia Goethe.intens cât de intensă va fi căutarea şi lupta din epoca a cincea postatlanteană. Goethe nu năzuia să meargă în Italia dintr-un impuls ca acela al unui profesor oarecare de istoria artei.am subliniat acest lucru adeseori în expunerile noastre -. În Goethe trăia dorul de a ajunge să cunoască Antichitatea prin percepţie nemijliocită . şi de care omul trebuie să se elibereze prin forţele diametral opuse. Aşadar. pe Faust. despre epoca greco-latină. omul are de luptat cu Răul. Dar mai există şi o altă necesitate.

coordonată din punct de vedere interior. Goethe nu e un poet ca alţii. Ar fi interesant. În cazul primei întâlniri.Ei bine. totuşi. dacă veţi citi cartea mea în curs de apariţie: “Despre enigmele sufletului”. reprezentările noastre sunt. impulsionate din mari profunzimi. în “Bucătăria vrăjitoarelor”. Eu v-am spus adeseori că gândurile noastre. Ceea ce vede Faust în oglinda magică din scena “Bucătăria vrăjitoarelor” e ceva care trăieşte în el. noi putem vedea. Dar se şi aminteşte. Faust este transpus. Dar. Nu degeaba auzim iarăşi aici. mai întâi. Faust vede în oglinda magică o imagine. pentru ca şi ea să-şi pună pecetea pe starea lui de conştienţă. în cadrul a două stări de conştienţă. El vede o imagine. în cea de-a treia formă a sa. ci un poet care a creat cu adevărat pe baza unor necesităţi mari. Frazele sunt aşezate mereu într-un mod bine cumpănit. într-o foarte uşoară stare de răpire. că Goethe nu îl pune pe Faust în opoziţie cu Mefistofel pe baza unei abstracţiuni oarecare. prin cuvintele lui Mefistofel. că apare imaginea Elenei: În corp cu-această magică licoare Orice femeie o Elenă-ţi pare. În dosul tuturor gândurilor se află imaginaţiuni. ci de a-l face să se întoarcă în epoca a patra postatlanteană şi să-l facă să-şi cufunde sufletul în această epocă. din gura lui Faust însuşi: Aici duhnește a bucătăria vrăjitoarei Acolo unde vine iarăşi vorba de Elena. Aşadar. de a compara în mod viu. Se iveşte mai întâi ceea ce prinde formă în continuare prin scena “La curtea imperială” şi care apare.Aceste trei întâlniri sunt. Puteţi vedea ceva mai exact acest lucru. de fapt. Ar fi interesant să vedem aceste trei lucruri împreună. inconsistente. în “Fantasmagoria clasic-romantică” din actul III al părţii a II-a. Acest lucru se întâmplă prin faptul că Faust se întâlneşte cu Elena. dar noi ucidem elementul imaginativ. că acest “Faust” este într-o măsură foarte mare o creaţie organică vie. în viaţa obişnuită. doar evenimentele epocii a cincea postatlanteene. în faţa căreia el vorbeşte numai despre frumuseţea femeii. la “Curtea imperială”. În “Bucătăria vrăjitoarelor”. fiindcă oamenii şi-ar da seama atunci. cadavrele a ceea ce trăim noi. în oglinda magică. Cel familiarizat cu distincţiile mai subtile din ştiinţa ocultă ştie să interpreteze foarte bine imaginea pe care o vede Faust în oglinda magică. în timp ce Mefistofel stă de vorbă cu macacii şi cu vrăjitoarea. scena invocării de la “Curtea imperială” şi apoi scena cu apariţia Elenei înseşi. se aminteşte de Elena. poate. E interesant să alături unele scene din cuprinzătorul “Faust”. pentru că aceste trei scene constituie trei moduri succesive prin care Faust face cunoştinţă cu Elena. diferite una de cealaltă. în sufletul lui a apărut necesitatea de a nu-l pune pe Faust să trăiască doar condiţiile. unul după altul. Dar să ne punem întrebarea mai exact: De ce aceste trei întâlniri prin care Faust face cunoştinţă cu Elena? De ce? . la sfârşit. am putea spune. să se reprezinte o dată “Bucătăria vrăjitoarelor”. De obicei. de exemplu. aşadar. din imboldul celălalt. ridicat pe treapta imaginaţiei. care conţine un mic capitol referitor la această problemă. ci pentru că el a vrut să-l înfăţişeze pe reprezentantul epocii a cincea postatlanteene în cadrul evoluţiei omenirii. din punct de vedere filosofic. el 66 . miroase a “bucătăria vrăjitoarelor”.

Aşadar. pur şi simplu. Faptul că Goethe o alege tocmai pe Elena ca apariţie pentru Faust are cu adevărat o legătură cu natura sarcinilor de viaţă ale epocii a cincea postatlanteene. În scena invocării de la “Curtea imperială” lucrurile merg mai departe. atingem aici o problemă pe care Biblia însăşi o atinge doar foarte delicat. el nu ar putea-o reda în afară. de data aceasta nu doar din simţire şi din reprezentare. “Credinţa lui Luther”. iubire. într-un mod ceva mai nedelicat: această legătură dintre problema cunoaşterii femeii şi problema cunoaşterii Răului. Iar dacă găsim trecerea spre “fantasmagoria clasic-romantică”. veţi vedea cum Goethe înfăţişează legătura lucrurilor pe care Faust le trăieşte în viaţa sa emoțională. e necesar ca acest lucru să fie legat cu viaţa sa de sentiment şi emoţională.scena invocării de la Curtea imperială. aici el trăieşte reprezentarea Elenei.“Bucătăria vrăjitoarelor”. ci ca realitate palpabilă pentru Faust însuşi . sugerată prin faptul că ispitirea luciferică din Paradis a avut loc prin intermediul femeii. În orice caz. acest lucru reiese pentru dvs. drept o a doua treaptă: în al doilea rând: simţire devenită imaginativă . are. Şi. vedem cum Goethe sugerează în mod clar: această “fantasmagorie clasic-romantică” provine din voinţa lui Faust. are aici aceste lucruri. Şi aici aveţi. figura Elenei. Şi acela care nu disecă drama “Faust” aşa cum facem noi acum. nu putem spune altceva decât că Goethe sugerează cât mai intens posibil ceea ce vrea să spună aici. Dar spiritul grec. E cu adevărat o gradaţie minunată. în cartea scrisă de Ricarda Huch despre “Credinţa lui Luther”. de mişcări sufleteşti. Această “fantasmagorie clasic-romantică” este voinţă care a devenit imaginativă.atât de frumos -. în această scenă a invocării. prin fum sau prin altceva. ceea ce apare în scena invocării nu mai e doar reprezentare devenită imaginativă. din faptul că Goethe înşiruie. Dacă vă reprezentaţi această gradaţie. Reprezentare. simţire şi voinţă. Acest lucru nu putea fi descris mai nimerit din punct de vedere sufletesc. în primul rând . ci doar o savurează. din întregul domeniu al vieţii de reprezentare. şi Goethe. în unire cu spiritul grec. Aşadar. Toate acestea sunt descrise într-un mod artistic adecvat. a constituit cu adevărat un conţinut al Misteriilor greceşti. în această epocă a cincea postatlanteană. acum. cei din Misteriile greceşti aflau ceva despre misiunea epocii a patra postatlanteene 67 . întreaga gamă de sentimente. în imaginea din oglinda magică. pe care Goethe o scoate la lumină. în care niciun cuvânt nu ar putea sta în alt loc. şi cu atât mai mult dacă le-am discuta. problema Elenei. pentru că astăzi încă am păşi pe o gheaţă foarte subţire dacă le-am sugera.are reprezentarea numai în mod abstract. Cunoscând esenţa Elenei. Faptul că Faust aici nu admiră doar frumuseţea în viaţa de reprezentare. Pentru ca el s-o poată reda în afară. prin care Faust se simte legat de Elena. avem. Dar nu ne putem ocupa mai departe de aceste lucruri. unde Elena nu mai apare doar ca fantomă. Şi ţinea de un anumit proces al iniţierii să cunoşti esenţa Elenei. iar Ricarda Huch. atunci când Faust izbucneşte în cuvintele ce caracterizează legătura lui afectivă cu Elena: înclinaţie. În al treilea rând: voinţă devenită imaginativă Actul III al părţii a II-a. E ceva foarte semnificativ. aveţi acest lucru în cele trei gradaţii ale apariţiei Elenei.el îl are pe Euforion drept fiu -. aşa cum face în “Bucătăria vrăjitoarelor”. Dacă Faust ar lua în sufletul său numai imaginea pe care o vede în oglinda magică. Aici e luată în stăpânire nu numai viaţa de reprezentare a lui Faust. transpuse în sfera imaginativă. pe baza acestui impuls. Aici noi trebuie să ne gândim numai că apariţia Elenei. Dorul după Diavol e descris . transformată în imaginaţiune. ci simţire devenită imaginativă. în noua ei carte. adoraţie.vă rog să ţineţi seama de acest lucru -: o reprezentare devenită imaginativă . nebunie. În Biblie există o legătură misterioasă. într-adevăr.

încetul cu încetul. că Elena cea adevărată nu se află deloc la Troia. în sensul că Elena nu ar fi fost de acord cu răpirea ei. nu voia să trădeze nimic din aceasta. Hera a făcut în aşa fel încât corăbiile să ajungă în altă parte. Dar i-a fost îngăduit să ia cu el. Mefistofel mediază în aşa fel încât. Menelau şi-a luat-o înapoi pe Elena. după ce grecii au asediat. care nu mai ştie nici ea ce să facă. Apoi. a dus-o la Troia. Conform cu această legendă. de a o transpune în ceea ce trăia 68 . Cealaltă a devenit şi ea cunoscută. în călătoria spre Troia. că din această cauză a izbucnit războiul troian şi că. Dvs. Ea a fost furată. Menelau a făcut el însuşi drumul până în Egipt şi şi-a adus-o acasă. a răpit-o pe Elena cu acordul ei. Căci. Mefistofel-Phorkyas îi răspunde: Dar spune-mi totuşi: dubla-nfăţişare-a ta Şi-n Ilion a fost zărită. astfel că Paris a apărut în Troia numai cu idolul Elenei. Sofocle. o auzim spunând: Nu-mi aminti de bucurii! amarnic chin Fără sfirşit mi-a cotropit şi piept. partea a II-a. el a plecat cu ea pe mare. Goethe o înfăţişează pe Elena în actul al III-lea. prin problema Elena s-a spus foarte mult. Exoterică este legenda care spune că. că Paris nu ar fi răpito. prin intriga pusă la cale de cele trei zeiţe. La urechile ei ajung lucruri care se referă la idol. în aşa fel încât Paris a fost nevoit să acosteze cu Elena în Egipt. unde pe atunci domnea regele Proteus. Dvs. Legenda exoterică despre Elena e cea cunoscută. după ce războiul troian a luat sfârşit. idolul Elenei. aşa că i-a luat prizonieri pe Paris cu întreaga lui suită şi pe Elena. pentru că. ştiţi. nu e lipsit de importanţă faptul că. pentru că nu voiau să creadă ce spuneau troienii. şi el a fost trimis la Troia fără Elena. Şi pentru acest idol s-au luptat acum grecii. cu toate îndoielile de care e năpădită. fiind iniţiat în legenda esoterică a Elenei. Euripide şi-au permis. Acum aude toate câte se povestesc despre ea. ea nu a devenit niciodată soţia lui Paris. Proteus aflase de la sclavii care fugiseră de pe corăbiile lui Paris întreaga poveste. bogăţiile i-au fost luate. Aşadar. prin cheie îi atrage lui Faust atenţia asupra unor locuri care pentru el nu înseamnă nimic. în locul Elenei adevărate. că el a apărut în Grecia. că în “Fantasmagoria clasic-romantică” din actul al III-lea al părţii a II-a se face aluzie la această latură esoterică a legendei despre Elena. Aceasta este legenda exoterică despre Elena. Şi până la urmă nu mai ştie nici ea însăşi cine este. poate. Dar în mijlocul tuturor acestor îndoieli. au cucerit Troia. exoterice. De-abia autorii dramatici Eschil.faţă de lumea spirituală. De aceea. Paris a fost determinat să i-o fure lui Menelau pe Elena. şi totuşi. în partea a II-a a dramei. Şi Paris a fost pus în libertate de Proteus. şi gînd. într-o perioadă mai târzie a Antichităţii greceşti. Mefistofel-Phorkyas contiuă el însuşi cuvântarea Elenei. Fiecare cuvânt are aici o anumită importanţă. Faust are în sine posibilitatea de a modifica starea de conştienţă. pentru că toate cele esoterice devin. la Proteus. în Misteriile greceşti au existat despre Elena o legendă exoterică şi una esoterică. şi-n Egipt. ci ar fi furat-o împotriva voinţei ei. care a rămas în Egipt. să trădeze ceva din legenda esoterică a Elenei. nu la realitate. dar în care Faust speră să găsească Universul. Goethe sugerează complexitatea figurii Elenei şi introduce în “Faust” al său acest caracter complicat al figurii Elenei. Elena i-a fost luată. ştiţi că Homer ne permite să întrezărim doar legenda exoterică despre Elena. Totul e foarte încurcat.

Cuvântul iad (Hölle) nu e chiar lipsit de o înrudire etimologică lucrurile au de-a face unul cu altul . Trebuie să ia naştere nişte impulsuri care să apară în lupta cu Răul şi această trăire. pentru că este un fel de repetare a erei atlanteene. Şi creştinii secolelor trecute o cunosc pe Elena. Înclinaţia spre Mefistofel a fost posibilă numai pe baza impulsurilor date de creştinism pentru epoca a cincea postatlanteană.cu Elena. Mefistofel nu este lipsit de orice înrudire cu Elena. Nu-i aşa. găsesc o poziţie de pe care nu stau în interiorul Răului. spuneam eu. Ea constă în faptul că oamenii se adapă iarăşi din maya. ceea ce Faust trebuie să afle. într-un anumit sens. El există. din iluzie. În această epocă a cincea postatlanteană. totuşi. anumiţi oameni au misiunea de a-şi îndrepta privirile spre punctul de vedere aflat în lumea spirituală. să cunoască. Omul acestei epoci trebuie să facă în aşa fel încât Ahriman-Mefistofel să se simtă recunoscut de el. după cum am spus. Pe diavol îl cunoşti. propriu-zis. Relaţia dintre Faust şi Mefistofel conţine multe aspecte legate de întreaga problematică a epocii a cincea postatlanteene. e un moment important acela când Ahriman-Mefistofel se simte recunoscut. acest lucru îl spune. (Hellena) dar sub forma iadului. Da. Universul nu trebuie luat în mod abstract. Răul însuşi. sub o formă plăsmuită în sens spiritual. ci concret. Ceea ce a fost exprimat clar în unele locuri din dramele mister scrise de mine: Ahriman-Mefistofel trebuie cunoscut şi pătruns. Pentru Ahriman-Mefistofel. în cursul evoluţiei de pe Pământ a omului? Fiindcă aici este vorba despre o asemenea primă trăire. rămânând străin.conştienţa în Antichitatea greco-romană. În ce constă o primă trăire. Are o profundă importanţă faptul că Mefistofel strigă spre Faust cuvintele: Eşti demn de toată lauda-n ce faci. E un lucru foarte important. pentru a acţiona ca spirit în lumea lipsită de spirit a proceselor materiale. Omul trebuie să 69 . Aduceţi-vă aminte finalul ultimei mele drame-mister. cel puţin nu cu toată atenţia. tot atât de puţin poate vedea Mefistofel. El aparţine unei alte regiuni. O primă trăire a survenit acum în epoca a cincea postatlanteană. în special pentru iniţiaţii săi. Aceasta este ceva ce Faust trebuie să vadă. de-aceea-mi placi. într-un anumit sens. ceea ce a vrut să exprime spiritul grec. aşa cum vi se sugerează în forma esoterică a legendei greceşti. epoca a patra postatlanteană trebuia să trăiască problema naşterii şi a morţii. chiar dacă e doar o înrudire pe departe. Problema Elena e complicată. în problema Elenei. Mefistofel nu i-ar spune aşa ceva Woodrow Wilson! Nu ar avea niciun motiv s-o facă. când impulsul Răului ştie că cei care trebuie să trăiască Răul. Această epocă are. Mefistofel nu poate s-o vadă pe Elena. ci în afara Răului. Şi totuşi. Goethe a scris o frază care e foarte importantă pentru epoca a cincea postatlanteană. impulsulrile evoluţiei omenirii trebuie să devină iarăşi acute. drama “Faust”. Acesta este un lucru foarte imortant. La fel de puţin cum ochiul se poate vedea pe sine. în aşa fel încât să poată ajunge să fie conştienţi de ceea ce trebuie cucerit prin impulsul Răului. este cu mult mai intensă decât aceea a epocii a patra postatlanteene. Nu fără să existe o anumită înclinaţie spre Elena. dar ca repetare a erei atlanteene. Mefistofel nu poate pătrunde în această formă plăsmuită în sens spiritual. care trebuie să furnizeze impulsurile mai ales omului din epoca a cincea postatlanteană. ci el poate vedea numai alte lucruri. misiunea de a se mişca în direcţia luptei necesare. care trebuie să se dea cu variatele forme ale Răului. în epoca a patra postatlanteană. care este impulsul Răului.

Aici nu Faust. aceste bancnote de hârtie nu sunt altceva decât dovada reală din cadrul economiei naţionale a faptului că în relaţiile de schimb domneşte.dar am putea cita o sută de acest fel -. amintiţi-vă că anumiţi specialişti în economia naţională. ci exista schimbul de mărfuri. ireal. ca în acest “Faust”? Şi conştienţa epocii a cincea postatlanteene şi conştienţa epocii a patra postatlanteene. Goethe avea un frumos model în descrierea lui Sachs.facă iarăşi cunoştinţă cu iluzia. de fapt. iluzoriu. nici de vreo fantasmagorie abstractă. Când intră în marea lume. care sunt caracteristici pentru natura ahrimanică a relaţiilor de schimb din epoca a cincea postatlanteană. pe baza plenitudinii realităţii spirituale. cu marea amăgire. reprezentările .Dar el durează deja de atâţia ani! De ce? De ce trăiesc oamenii cu asemenea reprezentări. Goethe îl înfăţişează pe omul acestei epoci în figura lui Faust. Am amintit deja ieri acest lucru.chiar dacă existau bani. în articolul ce urmează să apară despre “Nunta chimică a lui Christian Rozenkreutz” din 1459. elementul imaginar. ci de realitatea nemijlocită. comerţul de schimb .cât de des am vorbit despre ele în expunerile de faţă -. maya.asta a vrut să spună Goethe . Faust îi scapă lui Mefistofel. pe baza legilor economiei lor naţionale: Războiul nu poate dura mai mult de 4-6 luni. de fapt. aici avem de-a face cu amăgirea. . nu se poate altfel. acestea duc într-o măsură atât de mare la erori. cu iluzia.eu aş pune întrebarea: Unde mai este ea descrisă într-un mod atât de grandios şi obiectiv. În acele epoci din dezvoltarea omenirii în care banii nu erau principalul. Aceasta trăieşte . aici? Cu nişte fantasmagorii insuflate de astrolog. prin Faust. cu ceea ce exercită o influenţă prin sugestie. Ce vrea să spună el. am spus în 1914. imaginaţia celor care puteau simţi aşa ceva a fost îndreptată în preluarea realităţii spre asemenea ţesături fantomatice. Dar Goethe îl pune în legătură pe Faust însuşi cu această iluzie a economiei naţionale. v-am pomenit acest lucru ca pe o eroare caracteristică . se manifestă în realitate sub formă spirituală. ci împăratul însuşi este acela care vrea să perceapă apariţia şi care cade în prada ei. care se credeau deosebit de isteţi. trebuie să se întrepătrundă. Dar ele nu ţin de vreo teorie abstractă. e paralizat. care arată cum un necromant face ca Elena să apară la curtea împăratului Maximilian.în relitatea istorică exterioară. unde am scos în evidenţă misiunea amăgirii pentru conştienţă. şi pentru că oamenii nu sesizează ce trăieşte în reprezentările lor ca ţesătură fantomatică. Noţiunile. Aceste lucruri pot fi spuse abia acum pentru prima dată sub forma lor directă. Am atras atenţia în repetate rânduri asupra acestui lucru. Pentru Mefistofel nu mai reiese altceva decât concluzia: 70 . introducând a doua apariţie a Elenei chiar după scena “Curtea imperială”? Cu ce avem de-a face. pe care realitatea le duce la absurd? Pentru că în această viaţă de reprezentare se amestecă acea ţesătură fantomatică pe care Goethe o face să se amestece. o dată în cartea mea “Despre enigma omului”. Şi e cu adevărat minunat felul în care Goethe era iniţiat în aceste lucruri. în viaţa de la “Curtea imperială”. apoi. aşa cum e cazul în epoca a cincea postatlanteană. îşi joacă rolul său. în acele epoci nu se putea spune că viaţa economică exterioară e împânzită cu o reţea de iluzii. Această întreţesere a ţesăturii fantomatice în realitatea devenirii istorice . din cu totul alte puncte de vedere. în care am asociat problema libertăţii cu faptul că în conştienţă apar mai întâi nişte imagini de oglindă. spuneam eu. Amintiţi-vă. cu maya. Fiindcă tocmai pentru această apariţie la “Curtea imperială”. De îndată ce s-a ridicat la orizont epoca a cincea postatlanteană. Epoca a cincea postatlanteană trebuie să creeze multe pe baza iluziei. Erorile pe care vi le-am înşirat au luat naştere toate din iluzie. economia naţională nu era bazată pe bani -. Faust inventează banii de hârtie.

71 . Fiinţa lui sufletească s-a despărţit de fiinţa lui trupească. Homunculusul vede cum în viziunea lui Faust se iveşte naşterea Elenei: Zeus. Acum în sufletul lui Faust se iveşte impulsul trecerii spre epoca a patra postatlanteană. dar ea introduce în sufletul lui Faust impulsurile pentru o altă Elena. vom discuta problema Elenei nu numai în legătură cu Faust. întreaga scenă.Poftim! În cîrcă cu-un nebun în lege. pe care Goethe. el este paralizet. Motivele se înlănţuie aici în mod minunat. Astrologul este cel care o face să apară. În felul acesta minunat a folosit Goethe problema Elenei. individuală. din ritmul stelelor. epocile a treia şi a patra postatlanteene îşi trimit influenţele în epoca a cincea. aveţi aici trecerea spre a dezlega problema epocii a patra postatlanteene. ceea ce a fost expulzat de această epocă a treia. din Elena. în Grecia. s-a dus în Egipt. Dar ceea ce a păstrat Egiptul pentru epoca a patra postatlanteană a fost luat de Menelau din Egipt şi dus înapoi. Faust are un atac de apoplexie. fără îndoială. pentru că el face aluzie la legenda esoterică a Elenei. Fiindcă în Troia pe cale de dispariţie rămăsese din Elena ceea ce ţine de epoca a treia postatlanteană. Ea se iveşte în momentul în care Faust îi scapă cu adevărat lui Mefistofel. ci vom mai spune despre problema Elenei şi unele lucruri care pot aduce cu adevărat lumină în sufletele noastre cu privire la întrebările care pot apărea în urma expunerilor care trebuie să ne străbată sufletele în această perioadă. Dar urmează scena pe care am descris-o aici anul trecut: visul lui Faust. Ei bine. Dar Goethe ştia chiar mai mult. pe care îl vede Homunculus. care spune că în Troia se afla numai idolul. a folosit-o. Elena din cea de-a doua apariţie? Acest lucru e sugerat într-un mod foarte clar. când lui Mefistofel nu-i mai rămâne din Faust nimic altceva decât corpul fizic exterior. Leda cu lebăda. chiar dacă e numai o fantasmă. despre aceasta vom vorbi în continuare mâine. Faust e condus dincolo. Astfel. care e de origine cosmică. la Proteus. în legenda esoterică a Elenei. chiar dacă numai pe bază de sugestie. De unde vine oare. Faceţi legătura dintre ceea ce rezultă aici pentru noi din ritmul stelelor şi ceea ce am spus despre Macrocosmos. în sensul eminent al cuvântului. despre ceea ce acţionează asupra femeii înainte de fecundare. Partea cealaltă. problema naşterii. Vedem cum Goethe foloseşte. Elena vine din stele. ceea ce Egiptul a lăsat să plece. acelaşi lucru care îşi are temeiul în stele. împletirea a ceea ce trăieşte în noi la trecerea din epoca a patra în epoca a cincea postatlanteană. Chiar diavolul cu pagubă se-alege.

în toate direcţiile. în marea eră atlanteană. prin stăpânirea diferitelor forţe ale naturii. cu aceasta. Am încercat apoi să arăt că Faust trebuie să se cufunde în impulsurile epocii a patra postatlanteene. să intervină tocmai în viaţa acestei epoci a patra postatlanteene. ca ecou . va avea de-a face cu marile. la dominarea Răului. Forţele bune şi cele rele din om acţionau asupra stării de sănătate şi de boală a semenilor lor într-o măsură foarte largă şi. şi ceea ce avea loc în aşa-numitul mers al naturii. Am caracterizat deja câteva dintre ele. pornirile şi impulsurile spre Rău vor acţiona asupra lumii într-un mod extraordinar. de asemenea. aducându-l în calea sa pe Mefistofel. Oare Impulsul Christic nu are de-a face cu marea. Nu trebuie decât să ne îndreptăm privirile spre Impulsul Christic însuşi. V-am spus că epoca a cincea postatlanteană. Fiindcă. pentru că această luptă s-a dat deja. Şi din rezistenţa pe care oamenii vor trebui să o opună. aşadar. Am explicat acest lucru referitor la ceea ce a urmărit să facă Goethe în drama sa “Faust” prin încercarea de a-l pune pe Faust în legătură cu impulsul epocii a patra postatlanteene. a cincea. care a avut de-a face mai ales cu problema naşterii şi morţii. nişte corelaţii spirituale care îşi trimit modul de a acţiona în sufletul uman. pentru ca în sufletul lui Faust să aibă loc o împletire a ceea ce se săvârşeşte în mod conştient cu ceea ce urzeşte în mod inconştient în sufletele umane prin activitatea legilor evoluţiei. Toate acestea s-au dezvoltat pe baza impulsurilor proprii epocii a patra postatlanteene. în parte. într-un mod gigantic. mai fizică. existau nişte forţe care puteau fi dezvoltate. În era atlanteană se vedea o legătură între ceea ce făceai.în omul însuşi acţionau nişte forţe care erau în legătură cu naşterea şi moartea. Mai târziu. oamenii vor avea de luptat cu forţele Răului într-un mod la fel de elementar cum s-au luptat în era atlanteană cu naşterea şi moartea. aşa cum a apărut el în prima treime a epocii a patra postatlanteene. pe care vi le-am caracterizat. Ce rol important joacă moartea lui Christos. în oamenii atlanteeni. lupta sufletului uman în confruntarea sa cu problema naşterii şi a morţii. pe care o preluase deja ca moştenire din era atlanteană. 4 noiembrie 1917 V-am atras ieri atenţia asupra faptului că în evoluţia omenirii există nişte corelaţii. această problemă a naşterii şi morţii a fost mutată mai mult în sufletul uman. În naşterea şi moartea lui Christos vedem apărând. sub o formă mai elementară. ca din cei 2160 de ani ai perioadei pe care o considerăm o epocă de cultură şi civilizaţie să treacă 747 de ani până când impulsul principal. vor creşte forţele opuse. Dar acum. 72 . să le transforme în impulsuri bune. cu importanta problemă care suscită în istoria evoluţiei omenirii întrebări legate de naştere şi moarte. cu aceasta.LEGENDA ELENEI ŞI PROBLEMA LIBERTĂŢII Dornach. o dată cu întemeierea Romei. epoca noastră. ca om. să învingă forţele Răului. Aceasta începe în anul 747. cu importantele întrebări ale vieţii referitoare la Rău. cât s-a gândit. în esenţa lor. drept naştere şi moarte. în parte. în sensul lor suprasensibil? Cât s-a discutat pe tărâmul creştinismului. şi în epoca a cincea. cât s-a simţit în legătură cu naşterea lui Christos. şi asupra naşterii şi morţii. în mijlocul erei atlanteene . Tocmai în epoca a patra atlanteană.şi. în epoca noastră. În acei oameni. într-o cu totul altă măsură decât cea pur naturală. în nişte puncte deosebit de pregnante. în epoca a patra postatlanteană. din substraturi spirituale. astfel că a fost necesar. S-a dat o luptă în suflet. Va fi necesar ca sufletele umane să afle câtă forţă va trebui să găsească sufletul în sine pentru ca. o putere ahrimanică. care aveau influenţă asupra naşterii şi morţii. Impulsul Christic. aş spune.

. care vor fi mult mai aproape de om. găseşte punctele de pornire pentru acele impulsuri care trebuie să se dezvolte tocmai opunând rezistenţă Răului.o putem spune. în general. naţionale. situate imediat deasupra ierarhiei oamenilor. ele mai ajutau la stabilirea ordinilor care după cum am arătat în faţa dvs. în oameni care suferă greu din cauză că nu se pot lămuri asupra felului în care sunt încurcaţi în karma cosmică şi nu pot înţelege că trebuie să treacă prin diferite încercări. raselor. pentru că. nu doar de grupuri umane. pe de-o parte. aceste amănunte ating încă în măsura cea mai largă nişte interese ale oamenilor pe care ei nu vor să permită să fie atinse. într-un anumit sens. E greu. Să ne lămurim încă o dată. care făceau parte din ierarhia Arhanghelilor. care va lua nişte dimensiuni mult diferite de cele actuale. această elaborare de programe pe baza unui principiu naţionalist. pe când el este posedat . prin exploatarea forţei electricităţii. ca să putem înţelege mai bine de ce natură sunt aceste eforturi în epoca noastră. Noi am arătat că. fără îndoială . rasiale. acţionează în impulsurile oamenilor pentru a face să se manifeste ceea ce are legătură cu înrudirile de sânge. pe înrudirile de sânge.forţele Binelui. În această perioadă. astfel încât fiecare om va crede că susţine lucrurile din propriul său imbold personal. începând din ultima treime a secolului al 19-lea. pe de altă parte. progresiste. să vorbeşti deja astăzi despre aspectele de amănunt. aceste entităţi mai erau nişte entităţi care slujeau forţelor bune. să aducă lucruri rele asupra Pământului. oamenii sunt împărţiţi. Tocmai în aceasta va consta importanţa acestei epoci a cincea postatlanteene. să înţelegem de ce natură au fost eforturile spiritelor întunericului rămase în urmă în epoca a patra postatlanteană. adică în epoca de cultură greco-latină. în impulsurile ce străbat lumea.o puteţi vedea deja din expunerile generale ale ştiinţei spirituale -. fără a putea deveni evlavioşi cât ai bate din palme. urmaşii individualităţilor care în era 73 . şchiopătând în urma evoluţiei normale şi căutând astfel să stânjenească alte structuri sociale umane care trebuie să se formeze pe cu totul alte baze decât. ca fiinţe îngereşti rămase în urmă. pentru că oamenii au în multe cazuri interesul să prezinte tocmai impulsurile distrugătoare drept impulsuri constructive. tribale. În această privinţă. în oameni care sunt încâlciţi în multiple feluri în karma cosmică a epocii a cincea postatlanteene. se pot apropia de fiecare om în parte. dar când asupra Pământului vor veni lucruri rele şi în mod direct din forţa electricităţii. de exemplu. În special . nişte fiinţe din ierarhia Îngerilor. triburilor. care se apropie mult mai intim de oameni decât spiritele rămase în urmă ale epocii a patra postatlanteene. Am arătat deja: în epoca a patra postatlanteană era normal să se clădească întreaga structură a omenirii pe baza legăturilor de sânge. În epoca a patra postatlanteană.sunt scoase pe baza înrudirii de sânge a oamenilor. de fapt. printre oameni acţionează acele entităţi pe care le-am denumit drept spiritele căzute ale întunericului. naţiunilor. Fiindcă cel care vrea să-şi însuşească nişte impulsuri spirituale găseşte punctele de atac prin care să opună rezistenţă. când va fi posibil ca oamenii. Ele au fost inspiratoarele acelei rebeliuni care voia să-i elibereze pe oameni de legăturile de sânge. entităţile ahrimanicluciferice rămase în urmă s-au ridicat de-a dreptul împotriva legăturilor de sânge. în orice caz. Aşa va fi deja în cursul epocii a cincea postatlanteene. în epoca a cincea. face parte din eforturile depuse de spiritele întunericului. care nu vor să audă ce zace. Dar e necesar să ne aducem aceste lucruri în faţa conştienţei. Această accentuare abstractă a principiului naţional. că fiinţele îngereşti.de asemenea fiinţe îngereşti despre care am vorbit. Acum ele se află în regnul oamenilor şi. pe baza legăturilor de sânge ale familiei. astfel încât astăzi un început considerabil de mare al muncii unor asemenea spirite constă tocmai în accentuarea abstractă a principiului naţional. Pe atunci.

Cu aceasta. fiindcă altfel vei deveni ucigaşul tatălui tău şi soţul mamei tale. A studia astăzi acea profeţie este o problemă foarte dureroasă. Acest fiu a fost dat în grija unui păstor. El nu i-a spus Sfinxului: “Nu bucuros îți spun o taină-adîncă”. auzind de Lucifer şi de Ahriman. care are legătură tocmai cu ceea ce am adus eu acum în faţa sufletului dvs. în realitate. Ei ajung la ceartă. prin Misterii. ci a dezlegat enigma. prin mituri. călătorea împreună cu un însoţitor. Acest mers al evoluţiei cosmice trebuia să le fie explicat oamenilor aşa cum putea fi el explicat. în cercul cel mai larg al vieţii.Ca şi cum ar putea să-i evite! Am vorbit adeseori de acest lucru. la nunta lui cu Iocasta. Cu aceasta. ca ele să fie folosite. miturile exoterice. Ea înseamnă. drept rebeli. că din căsătoria lui cu Iocasta va rezulta un fiu. Aşadar. prin legende. tocmai în timpul repetării erei atlanteene în epoca a patra postatlanteană.azi ea trebuie să fie mai spiritualizată -. El nu putea face altfel decât să creadă că patria sa e Corintul. îşi continuă drumul spre Teba. dacă am voie să spun aşa. Ci se ştia că este în planul mersului plin de înţelepciune al lumii ca aceste entităţi să fie puse acolo unde trebuie. el a poruncit să-i fie străpunse călcâiele şi să fie lepădat pe Citeron. evitaţi entităţile spirituale ahrimanice. din cauza călcâielor străpunse. el pleacă din Corint. enigma omului. aparţine acestei epoci. ei i se dăruiau oamenii. l-am situat foarte temeinic pe Oedip în întregul context al evoluţiei din epoca a patra postatlanteană. nu s-a lăsat convins să renunţe la căsătorie. ghicitoarea Sfinxului. în epoca a patra postatlanteană a fost implantat un impuls care a 74 . Laios. importante. care va deveni ucigaşul tatălui său. pe aceştia să-i evităm! . pentru că nişte băieţi de vârsta lui îi atrăseseră atenţia asupra anumitor lucruri. deja într-o formă asemănătoare cu cea care se apropie astăzi de om. unde crescuse. El nu ştia cine sunt. ce-i drept. Ştiţi cum se povesteau lucrurile mai departe.atlanteană mai acţionau pe cale magică. el întâlneşte un car. dar când din căsătorie a rezultat un fiu. dacă o poţi studia în întreg contextul ei. Şi lucrarea zeilor buni. îi devine fatal. Dar. Epoca greco-latină a venit în întâmpinarea acestor rebeli într-un mod deosebit. drept individualităţi care fac opoziţie. Oedip îl omoară pe tatăl său. Laios. că talentele lui s-au dezvoltat. Ca să se meargă mai departe a fost necesar să existe mereu revolte. ei i se dăruiau oamenii pe atunci . au fost aceia care au devenit eroi. Astăzi constituie o slăbiciune a multor oameni faptul că. entităţile luciferice! Nu li se spunea aşa ceva.. Şi atunci. Oedip era unul dintre cei care ştiau. în care zac ascunse însă nişte adevăruri adânci. pur şi simplu: Evită-ţi patria. Pe drum. lor li se povesteau miturile. se afla deja în legăturile de sânge -. În cele din urmă. aşa era ea adusă spre oamenii acelei epoci. În vremea de atunci. tatăl sau mama sa. şi prima faptă pe care o săvârşeşte acolo a fost. care va trăi cu mama sa în incest. Aceasta a fost profeţia făcută lui Oedip. să studiem acel mit care ne povesteşte cum un oracol i-a profeţit lui Laios din Teba. în acea iubire reciprocă ale cărei baze se pun prin înrudirea de sânge. oamnilor nu li se spunea: evitaţi-i pe rebeli. dezlegarea ghicitorilor puse de Sfinx. ei simt: Pentru Dumnezeu. lucrurile acestea le erau comunicate într-un alt mod. după cum se ştie. Să studiem un asemenea mit grandios. Fiindcă. Dar tocmai faptul că pleacă de acasă. ale evoluţiei. ca să nu provoace acolo nenorocirea de a-şi ucide tatăl şi a se căsători cu mama sa. Dar el trăia în sânul unei desăvârşite iluzii. că oracolul din Delphi i-a spus apoi ceva foarte important. evitaţi naturile rebele. în care tatăl său. Aşa cum trebuia să fie cunoaşterea în epoca a patra postatlanteană. Ştiţi că băiatul Oedip a crescut. că ia calea Tebei. oamenii n-ar fi fost maturi pentru a primi explicarea miturilor. într-un anumit sens. Iniţiaţilor. că el s-a simţit de timpuriu neliniştit în sufletul său de îndoielile privitoare la originea sa. când încă mai exista o conlucrare înţeleaptă a oamenilor. Soţia acestuia i-a dat numele de Oedip.

pe care. spre a fi educat. în aşa fel încât acesta l-a trimis pe fiul său. sau De la zece ani ea n-a fost bună de nimic. tocmai Theseu e pus în legătură cu Elena. faptul că el a eliberat Athena de tributul pe care ea fusese nevoită să-l plătească. Omenirea ar putea învăţa din asemenea 75 . Şi Theseu e scos afară din sânul legăturilor de sânge. bineînţeles. Noi vrem doar să înţelegem că ceea ce face aici Oedip îl arată a fi cu adevărat un erou al epocii a patra postatlanteene. Theseu însuşi. el s-a dus la Teba. Şi el . şi el dezleagă nişte enigme importante ale epocii a patra postatlanteene. faptul că el s-a salvat cu ajutorul firului dăruit de Ariadna -. ci un om care e împins la revoltă de legile naturii înseşi. în dosul acestor eroi. Oedip şi-a scos ochii. Dar tocmai în ceea ce o priveşte pe Elena au acţionat cele mai rele forţe ale calomniei. până când a venit ciuma. Iar el a devenit ocrotitorul lui Oedip. tinerii trimişi ca victime minotaurului. Ce ne arată aceasta? Ne arată cum o individualitate. Ei bine. În dosul acestor lucruri zac nişte enigme adânci ale epocii a patra postatlanteene. e introdusă din nou în cadrul acestei legături. până la urmă. le ridică împotriva sa. şi o ţine ascunsă. pe când ea avea zece ani. Dar cu aceasta Goethe atrage iarăşi atenţia asupra unui anumit lucru foarte important. n-o considera mama lui. Aşadar. astfel încât ei îşi parcurg dezvoltarea în afara legăturii de sânge şi cum.cunoaşteţi legenda. Nu e de mirare că poporului din Grecia nu i se putea spune ce zace. şi. care sunt expulzaţi. Doamna de la curte. departe de patrie. nu mai ştie despre aceste lucruri. să o parcurgeţi urmărindu-i pe acei oameni. e dusă în altă parte. Dar Theseu este acela care o fură pe Elena. Iocasta. care îl ocroteşte în crângul Atticii. a fost protejat apoi de Theseu în Attica. pe acei eroi care sunt cuibăriţi într-un anumit fel în sânul legăturilor de sânge. din secolul al 16-lea. bineînţeles. că ei sunt marii rebeli. şi apoi şi-a găsit odihna în pământul Atticii. Numai atâta e necesar să aducem în faţa sufletului nostru din drama lui Oedip. că ea se dezvoltă în afara legăturii de sânge. la revolta împotriva legăturilor de sânge.şi în cazul lui a existat o profeţie făcută de oracol tatălui. spre nenorocirea sa. şi că tocmai prin aceasta le trezeşte. că ceea ce se afla în dosul Elenei trebuie venerat aşa cum Faust o venera pe Elena. dar că ei sunt necesari în întregul drum plin de înţelepciune al evoluţiei lumii. vechi. până la moarte. Încercaţi să cercetaţi mitologia greacă. un asemenea erou este şi Theseu. tocmai pentru că au fost scoşi din sânul ordinii normale. Văzătorul Tiresias a fost acela care. aduc impulsuri noi. Un asemenea erou este Oedip. datorită acestui fapt. individualitatea lui Oedip. e scoasă din sânul legăturii de sânge. expatriaţi. s-a căsătorit cu mama lui. i se spusese că atunci când băiatul va deveni un adolescent care să fie în stare să folosească o anumită sabie va putea să se întoarcă. Dar nu e necesar să facem acest lucru astăzi. de fapt. decât că: La zece ani era o poamă rară. care s-a văzut dintr-o dată soţia propriului său fiu. desigur. şi-a luat singură viaţa. am putea spune. Avem în faţa noastră nu numai un om care se ridică în mod subiectiv împotriva legăturilor de sânge.continuat să acţioneze şi în care Oedip era angajat. ia gândiţi-vă numai . probabil că a fost fericit. Goethe ştia. S-ar putea vorbi ore în şir despre felul în care Oedip a dezlegat enigma Sfinxului. a ajuns orb şi a fost alungat de propriii săi fii. a scos la lumină adevărul despre toată această poveste.

Cum stau lucrurile cu Paris. în lumea spirituală. dacă ea nu ar avea absolut nimic de făcut. unul dintre cei daţi afară din sânul comunităţii de sânge. care merge în paralel cu aceasta. aşadar. Aici problema libertăţii bate cu putere la porţile cunoaşterii umane.scuzaţi cuvântul trivial. Am vrut să vorbesc doar în treacăt despre aceasta. al doilea. dar el n-a fost rostit cu o intenţie trivială . pentru că Asia însemna pe atunci domnia asupra Pământului. Paris i-a acordat Afroditei premiul pentru frumuseţe. Vrea să rupă legăturile de sânge. sunt puternice. adică domnia asupra Pământului. prin faptele omului. Pallas Athena îi făgăduise glorie în război. apreciat. Să fim noi cu adevărat nişte automate. sus. întreaga structură socială. că mersul lumii e îndrumat şi condus. Aici nu este o profeţie făcută de oracol. care în scena invocării spiritelor ne este prezentat de Goethe . care prin faptele lor prezintă imaginea de oglindă a ceea ce are loc. de fapt. care. Pallas şi Afrodita ca să spună care dintre ele este cea mai frumoasă. cum stau lucrurile cu Paris? Ei bine. sunt săvârşite în urma unor evenimente petrecute sus. vorbeşte şi de profeţia unui oracol. şi care aveau pe atunci sarcina. care este îndrumătoarea a ceea ce se petrece în lume. că Paris a fost convocat de zeiţele Hera. şi aici ni se povesteşte: el a fost fiul lui Priam şi al Hecubei. în sensul conducerii înţelepte a lumii. în sine. care i-a dat tatălui său de ştire că acest fiu va aduce pieirea Troiei. El o scoate pe Elena din sânul legăturilor de sânge greceşti şi vrea s-o ducă la Troia. a avut un vis. de a rupe legăturile de sânge. în lumea spirituală. într-adevăr. se poate ivi deosebit de clar în faţa ochilor noştri ne va preocupa acum şi pe noi pentru câteva minute. în timp ce îl purta în pântece. într-un anumit sens. cum este răpirea Elenei de către Paris. Paris este şi el. în acest caz. jos. În Paris însuşi avem. marele epos atât de important al lui Homer. poate. Întotdeauna lucrurile se combină în aşa fel încât vedem că în legendele despre eroi ale Greciei este introdus în evoluţie ceva care vrea să rupă legăturile de sânge. ca să vă arăt că Elena se află într-o legătură misterioasă cu acele individualităţi care au fost rebelii epocii a patra postatlanteene. ci îşi exercită şi influenţa? Da. trebuie să spunem cu adevărat: Ceea ce se petrece aici. care va da foc cetăţii Troia. că ea va da naştere unei făclii arzătoare. O întrebare care. că Eris a menit mărul celei mai frumoase. iar Afrodita îi făgăduise că o va avea pe cea mai frumoasă dintre femei. fie din al doilea motiv. ci un vis. 76 . cum ar fi cu lumea spirituală. departe de toate legăturile de sânge. dar un vis care conţine o înţelepciune adâncă. că Hecuba. De aceea. Cât de mult a influenţat el astfel mersul vieţii din Grecia v-o descrie epopeea. în general. şi acest tată l-a trimis departe de casă pe fiul său. Fie din primul. dacă ar fi total inactivă? E necesar să înţelegem două lucruri. aşadar. din lumea spirituală. de nişte puteri şi forţe spirituale şi că nu se întâmplă nimic care să nu se întâmple sub influenţa celor de sus. aşa cum este disputa dintre zeiţe? Omul pare a fi atunci doar simpla unealtă prin care este realizat ceea ce nu numai că se pregăteşte sus.lucruri că tocmai ceea ce ar trebui să fie recunoscut. tocmai ceea ce. Se spune că Hera îi făgăduise lui Paris Asia. de a încălca. Şi aici are loc ceea ce ne spune legenda. înainte de a-l naşte. sunt factorul care creează. Şi ni se povesteşte un lucru ciudat. legenda. mari. El este educat în Parion. Primul. dacă nişte fapte atât de importante. Uşor s-ar putea întâmpla ca cineva să pună întrebarea: Dar cum rămâne atunci cu libertatea umană. poate fi calomniat cel mai mult.drept concurentul lui Faust. toate sunt imaginea de oglindă a ceea ce se petrece în lumea spirituală. stă cel mai sus. că omul are o voinţă liberă. în lumea spirituală? Şi iarăşi. unul dintre cei expatriaţi. drept rivalul în dragoste al lui Faust. o asemenea individualitate care se ridică împotriva legăturilor de sânge. grandioase. Fiindcă legăturile de sânge. Visul i-a vestit mamei lui Paris.

Cele două lucruri par să fie diamentral opuse. Şi, cu adevărat, aici este atinsă o problemă, o enigmă care-i dă de furcă omului extraordinar de mult, pe care oamenilor nu le este deloc uşor să o depăşească, fiindcă lucrurile stau în acest fel. Dacă privim în sus, spre lumea spirituală - ceea ce fac zeii, sunt faptele zeilor, şi oamenii de aici, de jos, aduc la îndeplinire impulsurile zeilor. Aşa este. Cum pot fi atunci oamenii liberi? Daţi-mi voie să vă înfăţişez această problemă în mod aproximativ - despre această problemă se pot spune, fireşte, mereu numai câteva lucruri -, în câteva linii. Să presupunem, aşadar: acolo, sus (desenează), sunt cele trei zeiţe, cu disputa lor, care are loc între ele. Rezultatul disputei este acela că pe Pământ coboară impulsul rezultat din faptele celor trei zeiţe. Cum au acestea legătură cu ierarhiile situate mai sus, acest aspect nu trebuie să-l atingem acum. Ceea ce are loc acolo, sus, are loc cu necesitate absolută. Ceea ce face Paris, el face, aşadar, din cauză că, sus, cele trei zeiţe au făcut ce au făcut. Dvs. veţi spune: Atunci, cum se mai poate vorbi de libertate în cazul lui Paris? E aproape exclus! Dar raza cade pe Pământ şi, aici, pe Pământ, nu este doar un om pe care ea poate să cadă, ci sunt mulţi pe care ea poate să cadă. Presupuneţi că aici, jos, sunt o sută. Nouăzeci şi nouă dintre ei nu săvârşesc fapta, al o sutălea o săvârşeşte! Aici joacă un rol şi misterul numărului. Se confundă mereu împrejurarea că Paris devine pe deplin Paris pentru că se declară gata să se situeze acolo unde impulsul a putut fi transpus în realitate. Dar zeii ar fi găsit un alt om, dacă Paris n-ar fi făcut acest lucru. Şi atunci s-ar fi povestit despre un alt om. Prin intermediul numărului, ajungeţi la dezlegarea acestei enigme a libertăţii. Dacă, într-un anumit moment al evoluţiei, dintre o sută de oameni aflaţi aici, jos, nu se găseşte niciunul, zeii aşteaptă până când vine unul; el săvârşeşte fapta pe care zeii i-o propun. Prin aceasta, el nu este stânjenit câtuşi de puţin în libertatea sa, pentru că ar putea şi să nu săvârşească fapta. Reflectaţi la acest aspect al problemei numărului şi atunci veţi constata că o conducere a lumii divin-necesară, plină de înţelepciune, nu este deloc în contradicţie cu libertatea umană. Aceasta nu cuprinde, bineînţeles, întreaga problemă a libertăţii, ci, iarăşi, numai o parte a ei. Vedeţi, aşadar, că acei eroi ai vechilor greci înseamnă ceva în ansamblul evoluţiei omenirii, eroii care sunt situaţi în cadrul ei drept oameni expulzaţi. Amintiţi-vă: într-una dintre conferinţele mele veţi găsi - nu ştiu dacă am spus mai des acest lucru - că o asemenea legendă a expulzării se leagă şi de Iuda, şi despre Iuda se povesteşte că în tinereţe a fost expulzat; despre Iuda Iscariotul se povesteşte acest lucru. Starea de expatriat este ceva care, în limbajul mitului, în limbajul legendei, exprimă intervenţia puterilor rebele, care se ridică împotriva legăturilor de sânge din epoca a patra postatlanteană. Regiunea din care sunt impulsionate aceste lucruri în epoca a patra postatlanteană este regiunea în care domnesc Arhanghelii. De aceea, relatările trebuie făcute în aşa fel încât omul să fie situat întotdeauna mai departe de influenţele ce vin din lumea spirituală. Se relatează întotdeauna fie că un oracol aduce mesajul din lumea spirituală, fie că influenţa vine direct din lumea zeilor. Dvs. ştiţi că Elena este o fiică a Ledei zămislită cu Zeus, aşadar, aici lumea spirituală acţionează asupra lumii de aici, de jos. În epoca noastră, în care lucrează Îngeri întunecaţi rămaşi în urmă, aceştia acţionează, bineînţeles, aş spune, pe baza unor relaţii mult mai intime cu oamenii. Şi eu am spus deja ieri: Dacă vrem să discutăm, fie şi numai pe departe, diferite lucruri care se leagă de lucrarea puterilor întunecate începând din ultima treime a secolului al 19-lea, păşim pe o gheaţă foarte, foarte subţire. - Dar din întreg contextul puteţi deduce că ceea ce a fost tocmai evoluţia justă, normală, pentru era a patra postatlanteană, căutarea structurii
77

prin legăturile de sânge, perpetuându-se până în epoca a cincea postatlanteană, este unul dintre impulsurile cu care oamenii din această epocă vor avea de luptat. La aceasta trebuie să adăugăm, în orice caz, ceea ce eu am spus deja ieri, că acum apare ceva cu totul nou, pe când epoca a patra postatlanteană, cu căutările sale legate de naştere şi moarte, este o repetare a erei atlanteene. Acum apare ceva cu totul deosebit, ceva care este creat direct din maya, din iluzie. Dar trebuie să înţelegem şi această iluzie în mod just. Bineînţeles, maya a existat întotdeauna. Fiindcă orice conştienţă ia naştere din amăgire, aşa cum am arătat într-un articol pe care-l veţi putea citi în curând în revista “Reich”, pornind de la Nunta chimică a lui Christian Rosencreutz. Dar, începând cu epoca a cincea postatlanteană, iluzia, amăgirea, va exista într-o măsură şi mai mare, cu totul deosebită, pentru că va apărea tot mai mult şi mai mult sub forma faptului că oamenii se vor lăsa în prada iluziei. Aceste iluzii au existat întotdeauna, dar erau legate de alte puteri, în epoca a treia postatlanteană de puterile afinităţii elective, în epoca a patra de forţele naşterii şi morţii, în cea de-a cincea forţele iluziei vor fi legate de forţele Răului, iluzia, maya însăşi va fi luată în stăpânire de către Rău. Şi toate acestea vor fi impregnate de un lucru la care, de asemenea, m-am referit deja, vor fi impregnate de deşteptăciune, de inteligenţă. Sună paradoxal când spunem: E bine pentru oameni că pot face cunoştinţă cu toate acestea, fiindcă numai dacă trebuie să crească în lupta cu piedicile omul poate ajunge cu adevărat la libertate. Putem înţelege uşor că aşa este. Dar fapt este că ceea ce are legătură cu numărul cinci are legătură întotdeauna, în felul acesta, cu manifestarea, cu dezvoltarea Răului. Şi va trebui ca oamenii să se deprindă să conceapă năvălirea forţelor Răului ca o năvălire a unor legi naturale, a unor forţe ale naturii, pentru a ajunge să le cunoască şi pentru a şti ce pulsează şi urzeşte la baza lucrurilor. Nu trebuie să privim Răul de la bun început în aşa fel încât să fugim de el cu o atitudine de total egoism, să vrem să-l dăm la o parte; aşa ceva nu putem face. Ci trebuie să-l pătrundem cu conştienţa, dar, pe de altă parte trebuie să-l cunoaştem, să-l cunoaştem cu adevărat, să-l cunoaştem în mod just. În epoca noastră în lumea oamenilor se extinde deja o forţă care are tendinţa de a crea iluzii, care sunt dăunătoare, deranjante. Un mic exemplu de o asemenea iluzie. Când dau acest exemplu, eu nu vreau câtuşi de puţin să iau apărarea cuiva, într-o direcţie sau alta, ci vreau doar să dau un exemplu care să arate cum năvăleşte iluzia, ceea ce este iluzoriu. Presupuneţi că un om politic apare astăzi în public şi vrea să-şi exprime, conform cu impulsul său cel mai intim, poziţia faţă de Consiliul Mondial, faţă de diferitele lucruri care sunt susţinute dintr-o direcţie sau alta. Acest om politic s-ar simţi îndemnat să-şi spună părerea în legătură cu aportul adus de statul britanic aşadar, nu avem deloc de-a face cu popoarele -, împreună cu puterile corespunzătoare din spatele lui, despre care am vorbit adeseori, la evenimentele actuale. Un om politic s-ar simţi îndemnat să-şi spună o dată cuvântul în legătură cu aceasta şi să arate cum crede el că ar trebui creată o relaţie justă cu impulsurile britanice. Dacă un om politic ar spune următorul lucru: Ar fi un act lipsit de amabilitate faţă de puterea care are în stăpânirea ei marea să i se paralizeze supremaţia. Ce aţi spune dvs.? Acest om politic constată: Există o putere care are în stăpânirea ei marea; trebuie să luăm atitudine. Dar este un act lipsit de amabilitate să paralizăm în dezvoltarea ei această putere care are stăpânirea asupra mării. Să se renunţe, aşadar, la acest act lipsit de amabilitate. - Ce s-ar putea spune despre un asemenea om politic? Cred că lucrul cel mai neînsemnat care s-ar putea spune despre el este
78

acela că el este reprezentantul unei politici a puterii (Machtpolitik). Acolo unde e puterea, acolo ne îndreptăm, nu-i aşa? Cel puţin, acest lucru pare să reiasă din cuvintele sale. Astăzi nu se face aşa. Într-un asemenea caz, nimeni nu apare în public, spunând: Eu reprezint o politică a puterii, mă alătur puterii care deţine puterea - astăzi se spune, când se defineşte aşa ceva: Eu lupt pentru dreptatea şi libertatea şi independenţa popoarelor. Aceste două lucruri sunt spuse unul lângă celălalt: Lupt pentru dreptatea şi libertatea popoarelor - şi se spune alături: Trebuie să ne aliniem neapărat şi să nu săvârşim nicio faptă lipsită de amabilitate faţă de acea putere care, ei bine, deţine puterea. Vedeţi cum se încâlcesc oamenii în iţele iluziilor! V-am prezentat exemplul politicianului suedez Branting, pentru că el este omul care a vorbit aşa, un politician neutru. Aşa se face politica neutralităţii, fireşte. Aici nu trebuie să vedeţi niciun reproş, nici apărarea vreunei orientări politice, aceasta e doar o caracterizare a felului cum trebuie să meargă azi lucrurile. Oamenii sunt entuziasmaţi, bineînţeles, de dreptul şi libertatea popoarelor, dar se susţine o asemenea politică. Dar nimeni nu recunoaşte că susţine o asemenea politică pentru că nu se poate altfel - acesta ar fi adevărul -, ci spune că susţine acea politică având la bază impulsurile dreptului şi libertăţii popoarelor. De asemenea lucruri e necesar să ne ocupăm azi. Nu e suficient ca cineva să lase să acţioneze asupra sa basmele care circulă prin lume, astăzi trebuie primite în conştienţă. Ele trebuie luate în conştienţă. Numai în felul acesta e posibil să găsim punctul de contact cu impulsurile evoluţiei, aşa cum le-am descris. Fiindcă, vedeţi dvs., nicio epocă nu a fost lămurită asupra ei înseşi atât de puţin ca a noastră şi nicio epocă nu a avut nevoie atât de mult să se lămurească asupra ei înseşi ca aceasta de acum! Ia gândiţi-vă numai, această epocă de acum a fost atât de mândră de marile ei progrese în privinţa tuturor gândurilor umane posibile. S-a ajuns, în cele din urmă, să se găsească, pornindu-se de la ştiinţele naturii, nişte impulsuri şi pentru ştiinţa socială. V-am vorbit adeseori despre ştiinţa socială. Dar duceţi-vă şi studiaţi ce se spune adeseori încă şi astăzi în instituţiile oficiale despre problemele educaţiei, despre problemele sociale, despre problemele juridice etc. Încercaţi să vă transpuneţi în mentalitatea cu care oamenii cred că îşi prezintă adevărurile lor infailibile, cu care vor să calce în picioare totul, tot ce răsună dintr-un alt colţişor oarecare. O parte din ceea ce a crezut omenirea modernă a făcut, sub influenţa impulsurilor iluzioniste, pe de-o parte - impulsurile iluzioniste, pe de-o parte, vreau să spun doar atât -, a impulsurilor naţionaliste, pe altă parte, să se întâmple ceva care numai după doi ani - acum sunt deja peste trei ani - a adus pentru Europa cinci miloane de morţi şi trei milioane până la trei milioane și jumătate de răniţi irecuperabil. Aşa a fost după doi ani, acum au trecut cu mult mai mult de trei ani. Şi aceasta nu e decât consecinţa a ceea ce a trăit mai întâi sub formă de idei greşite, de idei în care iluzia se aliază cu puterea distructivă. Din tot felul de alte lucruri care se spun despre educaţie, despre problemele juridice, se va dezvolta ceva asemănător, dacă lucrurile se vor rostogoli mai departe în modul neinfluenţat de spiritual. Totul depinde de faptul că această epocă a cincea postatlanteană are nevoie de o aprindere a forţelor spirituale în conştienţa omenirii. Critica adusă concepţiei materialiste diametral opuse este numai o parte a zelului cu care noi trezim în interiorul nostru impulsurile spirituale. Şi aceasta este principalul. Fiindcă ceea ce trebuie să aibă loc printre oameni trebuie să fie făcut prin oameni. Dacă am devenit maturi pentru a ne aşeza acolo unde raza cade în jos, ea va veni, în mod cert, de asta puteţi fi siguri! Dar această maturizare nu poate veni decât pe calea unei vieţi comunitare. În epoca a cincea postatlanteană acest lucru va fi treaba
79

Ţineţi-vă cu tărie de acest gând. Esenţialul va fi înţelegerea pe care comunităţile umane o vor aduce în întâmpinarea acestei idei.oamenilor individuali numai ca idee. dragii mei prieteni! 80 .

EXEGEZE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFICE LEGATE DE “NOAPTEA CLASICĂ A WALPURGIEI” Dornach. Ne-am depărta foarte mult de la tema noastră de azi dacă aş vrea să vorbesc. dar el simţea şi presimţea nişte adevăruri spiritual-ştiinţifice. arată într-o măsură cu totul deosebită cum simţea şi presimţea Goethe chiar dacă nu avea încă asemenea sentimente şi presentimente sub formă de idei clare -. faţă de acele fiinţe cu care omul. aceste scene în acest fel. faţă de acele entităţi. după spectacol.30. cu siguranţă. câteva expuneri spiritual-ştiinţifice.lucru pe care. Înţelegem acest lucru numai dacă ne dăm seama mai întâi în ce măsură este el o creatură . Mă voi referi la scena care va fi prezentată aici duminică la ora 18. se poate izola din om . că omul devine capabil abia pe la sfârşitul anilor douăzeci să dobândească autocunoaşterea. pentru că spectacolul nu va avea loc deoarece câţiva actori s-au îmbolnăvit. în orice caz. Noi ştim.ceea ce este omul. sub formă de idei clare. ci dintr-un alt punct de vedere. şi dacă ne devine clar faptul că această creatură ne trimite în trecut. ca om. Ei bine. legând de existenţa acestei scene. pe baza organismului său corporal. poate. trebuie să avem în vedere faptul că omul este cu adevărat o fiinţă complicată. a căror misiune specială în Univers culminează cu crearea omului. Dacă îl separăm pe om în felul acesta. îl voi face altă dată . care se leagă. ca şi cea imediat următoare. de scenele din “Faust” care urmau să fie prezentate. la rândul lor. propriu-zis. mai mult pornind de la această scenă. la creatorii săi spirituali. trebuie să se simtă înrudit în mod cu totul deosebit. de cele spuse aici deja în această toamnă. Cine lasă să se deruleze prin faţa sufletului său scena despre care vom vorbi are ocazia să privească foarte adânc în sufletul lui Goethe. Nu se poate spune că în evoluţia lui Goethe poate fi dovedită prezenţa unei cunoaşteri clare a faptului că omul dobândeşte abia la mijlocul vieţii.printr-o chimie spirituală. voi proceda puţin altfel. în genul unei expuneri artistice. Un poet care nu ajunge cu cunoaşterea sa până la adevărurile spiritual-ştiinţifice nu construia. 27 septembrie 1918 Eu intenţionam să dau astăzi. într-un anumit sens. în măsura în care această scenă. Dacă vrem să ne edificăm într-un mod adecvat asupra acestor lucruri. pur şi simplu. şi atunci conferinţa trebuie să fie de sine stătătoare. putem 81 . ci voi lega de această scenă câteva observaţii spiritual-ştiinţifice. din expunerile făcute aici de-a lungul acestor săptămâni. care face apoi trecerea spre fantasmagoria Elenei. Tocmai pentru a evita neînţelegerile în această direcţie vă rog să aveţi în vedere în mod cu totul deosebit faptul că eu nu voi prezenta lucrurile din punct de vedere artistic. lucrurile pe care le-am expus aici cu câteva zile în urmă despre dezvoltarea omului ca fiinţă temporal-corporală. dacă pot folosi o asemenea expresie pedantă . de această scenă.dacă îmi e îngăduit să folosesc această expresie atacată azi în mod frecvent de ştiinţă -. fie şi numai în mod introductiv . Goethe nu cunoştea. prin faptul că se află într-o anumită dependenţă faţă de creatorii săi spirituali originari. capacitatea autocunoaşterii. nişte lucruri care vă pot ajuta să vedeţi că a fost necesar ca Goethe să vadă anumite lucruri din lumea spirituală pentru a plăsmui scena aşa cum o avem astăzi. ca realizare a lui Goethe.subliniez acest lucru în mod cu totul deosebit . la creatorii săi. dar nu voi vorbi despre această scenă .despre calea pe care Goethe a ajuns la înţelegerea unor adevăruri spiritual-ştiinţifice. pe baza forţelor pe care le dezvoltă din propria sa organizare corporală. câteva remarci care să se lege. Eu vreau să leg. dintre ierarhiile ordinii cosmice.din punct de vedere artistic. pur şi simplu. Dar.

Aş spune aşa: Conform intenţiilor lor. a organizării luate din domeniul pământesc însuşi. tot conform cu intenţiile creatorilor săi. chiar în prima scenă. dar într-o viaţă semiconştientă.reprezenta schematic lucrurile în felul următor. aşa cum iese ea treptat din mâinile creatorilor săi spirituali. în prezent.lucru pe care. ceea ce el dobândeşte pe baza organizării corporale. ce ar deveni el atunci? Atunci el ar deveni. Şi atunci ele i-ar da ocazia. aşa cum am arătat eu în cea de-a doua dramă-mister în cadrul unui dialog purtat de Capesius cu hierofantele. El ar avea cunoaşterea de sine şi ca percepţie. El şi-ar putea da cu adevărat răspuns. la sfârşitul anilor douăzeci. cu substanţele pământeşti. El ar găsi conlucrarea. ar găsi particularităţile ierarhiilor superioare. dacă ar percepe legătura dintre om şi ierarhii. ar ajunge să aibă o imagine a faptului că. ca om? . dar el ar dobândi cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii legată de aceasta într-o strălucire mult mai mare. dacă o urmărim în sens invers. omul este ţelul creaţiei zeilor. la întrebarea: Ce sunt eu. în lumea fizică. târziu. Şi dacă ne întrebăm: Ce anume face ca lucrurile să nu se petreacă în 82 . în trecut. în condiţiile obişnuite. Dar nu există nici starea de conştienţă diminuată. acea cunoaştere de sine care ar putea să apară. Imaginaţi-vă că într-un punct oarecare al evoluţiei sale omul ar fi reprezentat prin acest cerc. ca om pământesc. Dar. să practice cunoaşterea de sine într-o cu totul altă măsură decât o poate face omul astăzi. Desen pagina 125 aşa cum vă sunt ele cunoscute din “Ştiinţa ocultă”. într-un anumit sens. i-ar forma organizarea corporală într-un cu totul alt mod. nu de a sa proprie. aş spune. în modul cel mai intim. omul s-ar trezi. şi ar examina cum se dezvoltă omul de-a lungul stadiilor lunar. în cea de-a doua jumătate a vieţii. care porneşte de la cunoaşterea de sine. prin organizarea lui corporală. nu-l poate face. Dacă cineva ar merge înapoi. în cadrul dezvoltării sale pământeşti. entităţile divine îi dau omului posibilitatea de a se pregăti în toate direcţiile în mod sănătos. ce-i drept. solar. saturnian şi mai târziu stadiul pământesc. Dacă s-ar trezi cu adevărat mai târziu. şi atunci. acea fiinţă care se maturizează pentru autocunoaştere abia la sfârşitul anilor douăzeci. până la sfârşitul anilor douăzeci. pentru a se trezi apoi la cunoaşterea de sine. Dacă urmărim entitatea umană. pentru om apare relativ devreme o anumită cunoaştere de sine. pe care vreau s-o reprezint prin acest cerc. în care omul ar fi străluminat de o inteligenţă superioară. Pentru că entităţile creatoare şi-au trasat sarcina de a-l face pe om în aşa fel încât el să dobândească. Am atras atenţia asupra laturii îndoielnice a unei asemenea cunoaşteri pentru omul care încă nu s-a maturizat. a organizării care este înrudită. Dar nu se întâmplă nici una nici alta. pentru cunoaşterea de sine şi pentru cunoaşterea lumii legată de aceasta. dacă ne punem acum întrebarea: Ce ar deveni omul în cursul dezvoltării sale fizice în viaţa dintre naştere şi moarte dacă ar fi supus numai influenţei exercitate de aceşti creatori ai săi. aşadar. În prima jumătate a vieţii el nu are acea stare de conştienţă diminuată care. după ce a trecut de jumătatea vieţii. relaţiile dintre aceste ierarhii. pentru cunoaşterea de sine şi pentru cunoaşterea lumii. nu într-o viaţă de somn. aşa cum este el. nu ar fi nevoit să şi-o cucerească prin noţiuni abstracte. cu interacţiunea forţelor pământeşti. aici am avea acest curent. şi nici nu survine. pe care vreau să-l sugerez aici prin culoarea portocaliu. aşa cum era în intenţiile spiritelor ierarhice de care aparţine el. chiar dacă nu acea cunoaştere de sine plină de strălucire care este în intenţiile creatorilor săi.

Ei bine. Aşadar. bineînţeles. nimeni nu are voie să-i spună altcuiva că aici s-a spus: în prima jumătate a vieţii omul e luciferic. pentru arta sa. când e vorba de asemenea lucruri. aşa ceva ar fi total greşit. Conform cu intenţiile creatorilor omului. ceva care îi poate oferi o lămurire asupra fiinţei umane într-un cu totul alt mod decât poate fi dobândită în prima jumătate a vieţii o asemenea lămurire. neglijent. plină de strălucire. prin propria forţă umană. şi îl găsiţi consemnat în “Ştiinţa ocultă”: curentul luciferic intervine în aşa-numita eră lemuriană. ceva mai târziu. despre care credea că n-o va putea găsi dacă va rămâne în vechile sale condiţii de viaţă. Dacă privim în intimitatea vieţii sufleteşti a lui Goethe mai profund decât vrea adeseori superficialitatea de astăzi s-o facă. că primul curent. dacă putem spune aşa. Nu trebuie să credem.ahrimanic. omul este situat în sânul unui curent tripartit. parte. Ajungem la acel curent care. Aşadar. ci s-a unit relativ devreme cu el. iar curentul ahrimanic în aşa-numita eră atlanteană. după cum ştiţi. Dar în perioadele amintite din viaţa umană aceşti curenţi au de-a face. care merge în adâncime. sub influenţa unor impulsuri care există în ordinea lumii. aşa cum i-o meniseră creatorii săi. ajungem la curentul luciferic (galben). dintre care numai unul e cel din care el face. Asemenea neînţelegeri iau naştere adeseori şi e foarte important să nu ne lăsăm în prada lor. curentul care nu lasă ca omul. propriu-zis. Dar Goethe a simţit. De aceea. dacă simţim întregul dor al lui Goethe de a dobândi din cultura meridională. curentul care i-a dat posibilitatea de a avea deja în prima jumătate a vieţii o anumită cunoaştere de sine. că omul. eu subliniez mereu că în ştiinţa spirituală ne străduim să ne exprimăm exact. aşa cum este el acum ca om pământesc. nu zace în natura lui. cel luciferic. Conştienţa lui e întunecată de curentul ahrimanic. Astfel. a presimţit. Goethe era conştient de faptul că în anii patruzeci în sufletul uman apare ceva. ci se unesc. se manifestă numai în prima jumătate a vieţii. Este foarte important să nu tragem concluzii greşite din cele spuse aici. ele au de-a face cu alte lucruri. Şi această cunoaştere bazată pe presimţire. E curentul ahrimanic. Şi în ştiinţa spirituală se păcătuieşte mult dacă nişte lucruri exprimate exact sunt duse afară. aş putea spune. în legătură cu cele dobândite prin călătoria în Italia. ei se manifestă de-a lungul întregii vieţi. cu ceea ce am sugerat mai înainte. de fapt. şi a presimţit foarte clar. chiar dacă nu acea cunoaştere de sine descrisă. Lui Goethe i-a fost mereu extrem de 83 . Ceilalţi doi curenţi nu se află. Şi un alt curent (albastru) se uneşte cu el. ceva extrem de important pentru propria sa viaţă. conştienţa lui e făcută pentru o stare mult mai luminoasă decât aceea în care intră el în a doua jumătate a vieţii. în a doua jumătate . este.ajungem la ceilalţi curenţi care îl influenţează pe om. atunci în noi ia naştere şi un sentiment pentru felul în care a încercat Goethe să facă să devină rodnică pentru el trecerea la cea de-a doua perioadă a vieţii printro influenţă intensă. pe linia dezvoltării umane. în lume. din cultura Italiei. într-o formă modificată în mod arbitrar. s-a revărsat în crearea părţii a doua a “Faust”-ului goetheean. să ajungă. dacă urmărim apoi lucrurile şi vedem ce fel de influenţă observă el la sine însuşi pentru cunoaşterea sa. aş putea spune. nu se poate spune că Goethe a ştiut ceva în mod absolut clar despre acea fază deosebită din evoluţia omului care survine pentru om la mijlocul vieţii. la cunoaşterea de sine plină de strălucire. în mod temporal cu ea.acest fel? Cine e vinovat de acest lucru? . Putem chiar indica momentul. propriu-zis. iar cel ahrimanic numai în a doua jumătate a vieţii. dar pe o presimţire foarte clară. în cea de-a doua jumătate a vieţii. în a doua jumătate a vieţii sale. o altă fiinţă decât a fost în prima jumătate a vieţii. În alte perioade. de fapt.

fiinţa umană. chinuitor: noi ne aflăm în lume ca oameni. ca ingrediente ale existenţei pământeşti. Ia gândiţi-vă: când Schiller a legat prietenie cu Goethe. aţi fost nevoit să naşteţi în sufletul dvs. de altfel. Ce a devenit. ceea ce este omul în realitate.greu să se apropie de întrebarea: Cum ajungem la cunoaşterea de sine? . în faţa căreia orice orice alt intelect ar eşua. Schiller îi atribuie lui Goethe încercarea de a cunoaşte fiinţa umană prin îmbinarea tuturor detaliilor ce pot fi dobândite prin cunoaşterea regnurilor naturii. de fapt. În legătură cu aceasta. o asemenea cunoaştere a fiinţei umane. Eu am citat-o adeseori. O sarcină eroică . el i-a scris lui Goethe o scrisoare foarte importantă. Goethe a născocit figura lui Homunculus. dar ştim ceva. în comparaţie cu ceea ce este omul în realitate. şi a întregii drame “Faust”.. propriu-zis.încă nu când el a scris părţile din tinereţe ale “Faust”-ului său -.. despre forţele Pământului? Cum ne putem imagina că tot ceea ce ne înconjoară. pentru că v-aţi născut în natura noastră nordică.spune Schiller . că în cadrul unei asemenea cunoaşteri a fiinţei umane nu se creează niciun om. Ce putem şti despre om? În anumite ceasuri îl năpădeau. ci doar un omuleţ. Acestei întrebări arzătoare chinuitoare i s-a alăturat în sufletul lui Goethe o alta: Cum poate fi trezit. Şi adeseori în faţa lui Goethe a stat gândul arzător. de fapt. Ce putem şti despre om. Schiller scrie: Eu am privit de mult timp. de fapt. o Grecie. şi să înlocuiţi prin imaginaţiune ceea ce nu se află în natura dvs. a luat o asemenea formă încât în “Faust” căutarea autocunoaşterii umane avea să se exprime într-un mod cu totul deosebit.scrie Schiller -. un Homunculus. chiar dacă de la o distanţă destul de mare. figura lui Homunculus a fost născocită de Goethe în legătură cu încercarea de a-l prezenta în “Faust” pe omul care caută cunoaşterea de sine. ar fi existat deja din cea mai fragedă tinereţe forţa imaginativă prin care să vă reprezentaţi fiinţa umană compusă din diferitele ingrediente ale naturii. crearea personajului său. se adună la un loc şi îl plăsmuiesc pe om? Cum ne putem reprezenta acest lucru? Aceasta a devenit pentru Goethe o problemă arzătoare. prin cunoştinţele pământeşti se poate dobândi foarte puţin din cunoaşterea fiinţei umane. încetul cu încetul . la un homo. în spiritul dvs. nu despre homo. Aşadar. cât şi pentru întregul caracter sufletesc al lui Goethe. ca ideal al cunoaşterii. totuşi. sub influenţa năzuinţei de autocunoaştere a lui Faust. în cadrul cunoaşterii. Dar. Faust.în dvs. am observat-o cu admiraţie mereu crescândă şi am văzut că dvs. nu corespunde absolut deloc existenţei naturii în aşa fel încât acest ceva să devină în cadrul cunoaşterii. ci. gândim. voim ca oameni. încetul cu încetul.Efortul de a ajunge la cunoaşterea de sine poate fi observat în modul cel mai interesant dacă urmărim evoluţia lui Goethe în lumina justă. tot ceea ce oferă. spirituale. de altfel. aş spune. Şi în faţa lui Goethe stătea. pentru că e caracteristică atât pentru prietenia dintre Goethe şi Schiller. Dacă v-aţi fi născut ca grec sau şi numai ca italian . în mod spiritual. natura şi cursul vieţii dvs. Şi. şi despre care el ştie atât de puţin încât cunoaşterea sa nu se referă. Ideile pe care ni le formăm despre om sunt. După cum am spus. numai despre Homunculus. vă străduiţi să sintetizaţi. gândurile care îi spuneau că. natura şi din totalitatea întregii activităţi a naturii să compuneţi în cele din urmă. dacă luăm la un loc tot ceea ce ştim despre substanţale. un fel de omuleţ minuscul într-o eprubetă. figura lui Homunculus? Ea a devenit ceva ce reprezintă cunoaşterea omului de către om. în regnurile naturii. măcar aproximativ. simţim. Aşadar. ci fac legătura dintre nişte observaţii spiritual-ştiinţifice şi drama “Faust” a lui Goethe. ci 84 . azi nu vorbesc din punct de vedere artistic. într-adevăr. cum poate fi înviat ceea ce.

aşa cum erau grecii. pe Homunculus. Goethe a crezut fără încetare că ajungem să avem o impresie importantă. aşa cum trebuie să fie. cine crede că Goethe a fost un asemenea filistin pedant. că vrea să-l ducă pe Faust în Grecia. în mod uman. totuşi. raţionalist. filosofică. Goethe cunoştea bine acel mod de a te apropia de adevăr care se desfăşoară. plină de prospeţime. toate acestea sunt nişte bleavuri. sau uscături filistine! Fiindcă ei tot nu ajung să o cunoască pe Elena şi nici pe vreun alt grec sau grecoaică. Elena a oferit doar punctul de legătură pentru aceasta. cu un strat mai jos decât 85 . Ceea ce pedanţii noştri . chinuitoare -. ea însăşi este pedantă. pe care unii o consideră singura justă. filistină şi raţionalistă -. De aceea şi Faust al său trebuia. toţi reprezentanţii unei ştiinţe moderne . Goethe ştia foarte bine că sufletul uman nu poate găsi adevărul doar pe cale gândirii sau a acelei activităţi care există în planul fizic.dar. în plenuitudinea şi totalitatea ei. nu este decât o direcţie de cunoaştere. Goethe era conştient de faptul că acea cale abstractă. Oamenii vorbesc despre viaţa vechilor greci. în prezentul lui Goethe -. în sensul modern al cuvântului.cam aşa ar fi răspuns Goethe . în sensul modern al cuvântului. pentru ca din Homunculus să apară. ca femeie greacă. pentru ca Faust să trăiască acolo. un homo. Acest sentiment stă la baza faptului că el îl face pe Faust să se îndrepte spre lumea vechii Grecii. dacă ne încadrăm în modul vechilor greci de a plăsmui gândurile. dacă îmbrăcăm această cunoaştere în nişte reprezentări de felul celor pe care le avea o epocă rămasă mai aproape de natură. ca om. de fapt. O convingere a lui Goethe. în jurul căreia s-a iscat atâta dezbinare şi ceartă etc. cum a fost antichitatea greacă. măcar pe departe. Înălţare şi extindere.numai la un Homunculus. să trăiască omeneşte printre greci. care pot fi dobândite din sânul lumii nordice. Şi. naturalist-ştiinţifică a cunoaşterii.iată ce trebuia să se formeze în Faust. să se apropie de Grecia. punându-şi o asemenea întrebare.despre ceea ce au gândit şi au simţit sau gândesc şi simt oamenii din jurul dvs. acela nu înţelege nimic din Goethe. Şi cine crede că Goethe a fost un filistin raţionalist.o să exprim acest lucru cam radical . în cunoaşterea lui bazată pe presimţire. De aceea el îl arată pe Wagner producându-l pe acest omuleţ. eu consider că toate acestea sunt prostii. gândesc şi dau la tipar în legătură cu Elena a grecilor. omul în cadrul vieţii lui sufleteşti drept cunoaştere despre om. probabil că el ar fi răspuns: Ah. cu mâna pe inimă: Ce părere aveţi . o femeie greacă ieşită din comun. fortificare a cunoaşterii fiinţei umane şi a capacităţii de percepţie a fiinţei umane . dar nu au niciun fel de reprezentări cu care să poată cuprinde viaţa grecilor. şi el presimţea că există multe direcţii în cunoaştere. despre vechii greci? -. fiindcă. el ştia că sufletul uman trebuie să se transpună pe căi diferite în realitate şi în adevăr. nu sunt suficient de maleabile şi de flexibile pentru a extinde cunoaşterea de la Homunculus la fiinţa umană. dacă mă pot exprima astfel. Dacă cineva l-ar fi rugat pe Goethe să spună.să se apropie cu adevărat mai mult. şi să-şi asimileze cultura. cine crede că Goethe a presupus fie şi numai pentru o clipă că ne putem informa cumva asupra naturii umane. el încearcă să arate ce poate trăi omul pentru a-şi extinde cunoaşterea despre fiinţa umană. profundă. această întrebare a devenit pentru el arzătoare. Convingerea lui Goethe era aceea că mergem pe o cale mai bună dacă încercăm să îmbrăcăm ceea ce îşi poate cuceri.altfel ştiinţa n-ar fi o ştiinţă autentică. Dar noi trebuie să avem în vedere faptul că. într-un anumit sens. era aceea că reprezentările care pot fi dobândite numai în prezent . presimţind într-un mod mai mult sau mai puţin clar . de Grecia. în continuarea dramei sale. Dar tocmai acest lucru se străduia Goethe să-l facă . cea mai frumoasă femeie greacă.aşadar.scriu. în drama “Faust”. în sufletul său. prin reflecţii ştiinţifice obişnuite.

Jena şi Leipzig prelegeri de filosofie! Fiindcă e un mare păcat împotriva ştiinţei moderne să atragi atenţia asupra unui asemenea aspect. Acolo nu există aşa ceva. apă. când omul se scufundă în această lume. şi care e atât de preţuită de toţi pedanţii. ceea ce se află într-o stare de agregare de aşa natură încât. care sunt nişte interpreţi. Un filosof. astfel că nu e voie să le luăm în forma lor nemijlocită. el n-ar fi devenit. în anii ‘70. acolo nu mai are niciun sens să folosim cuvintele amintite în acelaşi fel în care o facem aici referitor la lumea în care ne 86 . se prezintă numai ca imagini. mai aproape decât este el între trezire şi adormire. într-o cărticică intitulată “Fantezia visului”. nişte vise pline de sens. Această viaţă de conştienţă care se desfăşoară în starea trează de peste zi. e foarte departe de tot ceea ce urzeşte şi fiinţează în lume drept temelie a existenţei. în regiunea din care se înalţă.se derulează viaţa conştientă obişnuită. ceea ce se află în starea de agregare solidă. Putem numi pământ ceea ce e solid. astăzi se vorbeşte despre stări de agregare şi ele sunt denumite puţin altfel. dacă nu e închis în ceva. dar ne putem înţelege. haotic. în starea de trezie diurnă. ai cărei interpreţi sunt visele. se dilată foarte mult. Oh. Dar ştiinţa spirituală ne poate conduce jos. Aici încetează până şi vorbirea umană să-şi aibă sensul ei adevărat. în orice caz. dacă folosim vechile expresii. cu ajutorul cuvintelor aşa cum sunt folosite ele de conştienţa de veghe. Am spus-o adeseori. dar care trădează. aşa cum erau numite ele mai demult. noi putem facce acest lucru când vorbim aici. asupra faptului că omul se cufundă într-un curent cosmic real. cuvintele pe care ni le-am format aici pentru lumea senzorială.numai să nu mă înţelegeţi aici în mod greşit -. Cunoaştem aceste lucruri din “Ştiinţa ocultă”. chiar dacă proşti. legătura dintre viaţa de vis şi realitatea umană mai profundă. Acolo. Examinaţi elementele obişnuite. şi acea viaţă prin care trecem când ne aflăm acolo. poate fi numit aer. Würzburg. care sunt desemnate prin cuvintele: pământ. oricât de sporadic. când suntem în pura viaţă de vis nu putem sesiza care este deosebirea dintre viaţa în starea de conştienţă diurnă. omul se apropie deja mai mult de ceea ce urzeşte şi fiinţează sub suprafaţa acestei existenţe dacă . jos. De aceea este atât de dificilă comunicarea. în starea de veghe diurnă. aer. Nu putem exprima ceea ce are loc acolo. totuşi. Într-o anumită privinţă. jos. iar ceea ce pătrunde aceste trei substanţe poate fi numit foc sau căldură. despre lumea înconjurătoare. ceea ce se află starea de agregare lichidă poate fi numit apă. În trecut se spunea: pământ. în care reprezentările noastre isteţe se dau de-a berbeleacul. acel profesor Johannes Volkelt. totuşi. dar foarte timid. în această regiune. în mod sigur. fiinţial. foc sau căldură. el se situează în sânul întregii ordini cosmice altfel decât se situează când se află în starea de conştienţă obişnuită. fiinţând şi urzind. când se află în viaţa de somn şi că atunci din aceste trăiri se ridică la suprafaţă nişte lucruri care. dacă el simte şi priveşte cum din subconştientul lui se înalţă. apă. trează. vizibilă pe cale senzorială. aer. faptul că în viaţa de somn omul se află într-o sferă în care e mai aproape de urzirea şi fiinţa plină de conţinut din care creşte şi realitatea vizibilă. Da. trează. Când ne cufundăm în această sferă. pentru că aici există lucrurile. pe care omul actual ajunge să o cunoască numai datorită faptului că are vise. nu se mai raportează aşa cum trebuie la ceea ce se petrece acolo. visele. Johannes Volkelt. anul trecut: conţinutul viselor e prea puţin important. de pe poziţia conştienţei de veghe diurne. să atingă ideea că în visele sale omul se apopie de enigma lumii. în această regiune. Bineînţeles. dacă mă pot exprima astfel. foc. căruia i s-a dat voie să ţină la Basel. jos. dacă nu ar fi corectat mai târziu această greşeală îngrozitoare de profesor universitar prin nişte lucrări de teoria cunoaşterii foarte pedante. a îndrăznit. nişte interpreţi. dar importantă e desfăşurarea dramatică interioară a viselor.

dar nu e chiar atât de neasemănătoare cu lumile mai vechi din care s-a dezvoltat cea actuală. el constituia o unitate. Aerul nu e aer. există acolo într-o lume din care se înalţă ca nişte vârtejuri visele noastre. Astăzi dvs. 87 . deja lumea solară . pentru că nu ar putea repira şi ar arde în ea. era impregnat cu un alt pol. există acolo. pe care îl avea aerul-apă. Noi putem descrie uşor asemenea fiinţe. De aici vedeţi deja cât de relative sunt aceste lucruri. Această situaţie a luat naştere prin faptul că aerul-apă. Acolo pământul nu e pământ. vă reprezentaţi alăturate apa şi aerul. trebuie să ne reprezentăm aceste stări de evoluţie mai vechi asemănătoare cu ceea ce atingem astăzi când ne cufundăm în lumea căreia îi aparţinem între adormire şi trezire. Totuşi. Şi mai există un element intermediar. numit încă de vechea limbă ebraică “ruah” (în germană Rauch = fum). şi aerul-apă. Eu am descris o fiinţă care poate respira în această lume. dar trebuie sesizată cu o altă conştienţă. în schimb. Dar acolo. ci este desemnat acel element intermediar între apă şi aer. este vizibil. pentru că noi nu am putea respira aici cu corpul nostru fizic. Aerul-apă s-a despărţit în aceste două contrarii. astfel încât ele ar fi cu totul şi cu totul foc. Astfel încât. s-a diferenţiat. Dar de aceste lumi. focul-pământ. un fel de fum apos. Lumea pe care o întâlneşte omul acolo. şi el a pierdut cu totul celălalt pol. nu ceea ce astăzi este atât de drăguţ separat. Acolo nu mai există deloc lucrurile pe care conştienţa materialistă obişnuită le consideră absolute. omul e unit cu această lume şi visele ţâşnesc la suprafaţă din această lume. este foarte neasemănătoare cu aceea pe care o vedem noi astăzi de la trezire şi până la adormire.aflăm cu conştienţa noastră de veghe diurnă. ele nu ar mai fi altceva decât foc. pe care omul le trăieşte astăzi numai în stare de somn. dar ea este o fiinţă . ceva între pământ şi foc. Astăzi omul a coborât. stă liber în faţa ochilor. Nu are absolut niciun sens să vorbim despre aşa ceva când ne cufundăm într-o lume care este şi ea o relitate. în aşa fel încât în ea clocotesc împreună. acest aer-apă. Dar omul nu are voie să-şi introducă în această lume corpul fizic.o cunoaşteţi din dramele-mister scrise de mine . am putea spune. dacă vrem să concepem în acest fel evoluţia lumii. ce-i drept. din punct de vedere istoric-cosmic. apa şi aerul. de fapt. Acest element intermediar dintre pământ şi foc şi acela dintre aer şi apă. După cum vă veţi da seama uşor.este plăsmuită. şi ca lume fizică. trebuie să facem în aşa fel încât să ne reprezentăm următorul lucru: Când ne întoarcem la nişte stări de evoluţie mai vechi ale existenţei noastre. apa nu e apă. apă şi aer. Trebuie să pătrundem în această lume cu sufletul nostru aflat între adormire şi trezire. un element pe care ar trebui să vi-l reprezentaţi în sensul că metalele noastre ar deveni treptat arzătoare şi atât de înrudite cu focul încât. care în trecut era unitar ca substanţă. dacă le cunoaştem. într-un anumit sens. alăturate. ci un anumit element intermediar între aer şi apă.puteţi afla acest lucru din descrierea făcută de mine în “Ştiinţa ocultă” . fiindcă în această lume nu există aer. Îl trăim în această altă stare de conştienţă prin cu totul alte forme de gânduri decât de obicei. care încă în trecut existau în mod fizic. există foarte bine ceva care poate fi considerat element intermediar între aer şi apă. de la adormire şi până la trezire.care nu are nevoie de aer ca să respire. ci care respiră lumina. Dar prin aceasta nu este desemnat fumul fizic de astăzi. nu ne putem apropia fără să ne imaginăm că ceea ce în lumea noastră actuală nu mai e vizibil. În trecut. pământul-foc. e de înţeles că noi nu ne putem afla în această lume cu corpul nostru fizic. aşa cum există astăzi în mod fizic lumea noastră. În schimb. de îndată ce intrăm într-o altă regiune a existenţei care trebuie sesizată printr-o altă conştiență. şi despre care putem spune că e situată sub pragul conştienţei sale. Lumile mai vechi. Nu vă puteţi reprezenta aerul-apă aşa cum vă reprezentaţi astăzi. dacă pot spune aşa.

aşa cum descrie Goethe problema. Astfel încât despre lumea la care ne referim aici se poate spune: E apă şi aer. pe care o percepem şi în lumea în care omul se află între adormire şi trezire. noi trebuie să ne reprezentăm că alături de aerul-apă exista ceva care era real din punct de vedere spiritual. apă şi aer. ne întoarcem privirea îanpoi. Şi spiritele elementare care ţin de aerul-apă s-au mai păstrat în mit. Iar activitatea lui Seismos. nu cu apa de astăzi. şi deasupra avem focul sau căldura. sirenele fac parte dintre acele fiinţe elementare care constituie celălalt pol al aerului-apă. în acelaşi timp. O dată cu ceea ce i-a dat Pământului forma solidă. ci dacă v-aţi vedea transpuşi brusc într-un element. o dată cu formarea Pământului solid? Ce l-a luat în stăpânire pe om? Natura de sfinx! Aceasta conferă. asupra lui atrage atenţia Goethe. care a coborât cu totul sub apă. nu aşa cum se întâmplă doar în vis. în elementul tălăzuitor. datorită căreia el e planeta solidă pe care se poate sta. în acea epocă din ordinea cosmică în care. sirenele.fiindcă în vremurile vechi omul se afla în sânul acestui element tălăzuitor şi urzitor. în mitologie. punctul de echilibru solid. tot astfel. oricine e familiarizat cu realitatea simte că Goethe avea o cunoaştere bazată pe presimţire a acestor lucruri. Şi. tot ceea ce ar trebui să fie pământ. Când face să apară. Aşadar. dar. trebuie să ne reprezentăm o anumită realitate. ce a pătruns oare în om. Sirenele se simt numai din punct de vedere spiritual ca aparţinând apei. şi din care se ridică visele. Celălalt element. ele sunt. după cum v-am spus -. respectiv de aerul-apă. Fiindcă această stare dispare. ecourile unor adevăruri vechi. în general. sau. în mod absolut palpabil. într-o sferă unde nu aveţi pământ solid sub picioare. ce frică v-ar cuprinde dacă v-aţi vedea transpuşi brusc. se număra. Asupra acestui lucru atrage atenţia mitul grec. aşa cum s-au mai păstrat în mit. elementul spiritual produce. . la început. Dar. sau vă puteţi răci sau vă puteţi încălzi în elementul foc. el arată. aceeaşi forţă a întreţesut în fiinţa omului ceea ce poate fi caracterizat sau reprezentat prin natura de sfinx. pentru că aceasta a devenit deja mai densă. elementul spiritual care e legat de aerul apă la fel cum e legat aerul de apa noastră. printre alte spirite elementare. aş spune. aşa cum se raportează căldura actuală şi focul actual la pământ. 88 . în acest element care se tălăzuieşte şi se învolburează! Ce a pătruns oare în om. aşa cum trebuie să fi fost odinioară . după cum aerul îşi produce în vânt sunetele în mod haotic. fiind conştienţi.opus aerului-apă. spre stările originare ale existenţei noastre actuale. pentru care noi avem azi pământul. că ele au legătură cu apa. mitologia veche. e numai un pol opus al vechiului aer-apă. în scena despre care vorbim acum. le numea sirene. dacă ne reprezentăm apa aşa cum şi-o reprezenta o ştiinţă mai veche. conceput drept forţă cosmică.imaginaţi-vă ce frică v-ar cuprinde. ci în care doar percepeţi alternativ stări de lumină şi întuneric .aerul-apă s-a scindat el însuşi în cei doi poli. de fapt. Iar în aerul-apă. El ştia că aşa este cu lumea în care intrăm de la adormire şi până la trezire şi pe care o regăsim când. iarăşi a fost ceva: a fost pământul-foc sau focul-pământ. aici vă puteţi topi. după propria dorinţă. ceea ce ţine de apă. Şi printre entităţile care ţin de aerul-apă se numără şi acele entităţi pe care mitologia greacă. ceea ce ţine de această apă precum aerul de apa actuală. Seismos. Totul e de foc. din cauza acestei lumi nesigure în care vă cufundaţi. când ne întoarcem la vechea existenţă solară. în sirene. în aşa fel încât el a putut sta pe un teren solid. la fel ca grecii. care ţinea de natura spiritelor elementare. Şi. Dar. Dacă vrem să ne formăm o reprezentare despre ceea ce era celălalt pol . acela pe care Goethe îl numeşte. e ceea ce lucrează drept foc în economia naturii. în care nu puteţi respira. Şi printre entităţile care se raportează ca pol opus la pământ.E aer-apă şi aici sunt sirene. în actul de cunoaştere. ia gândiţi-vă.

introducându-ne în acestă lume cosmică veche. încât. imaginea sa despre lume trebuie să se extindă. Şi acum el face să apară lumea. Vremi de spaimă şi cutremur! Ce mai clatin ce mai tragăn. acest Hin-und Widerstreben [expresia tradusă din “Faust”]! Grozăvie de nespus! dar acum vine cugetarea: Dar pe noi .se descrie această lume despre care am vorbit mai înainte. De jur împrejur toate tălăzuiesc.În această scenă. se atrage atenţia asupra faptului că omul a găsit punctul de sprijin. Şi sfincşii constituie elementul solid. luate de la stările noastre de veghe. când spiritele se comportă la fel ca sirenele. Dar. de a înţelege atât de mult încât să poată deveni om. poziţia de echilibru: Ce prelung. 89 . De jur împrejur totul se tălăzuieşte. ci de a deveni homo.sfincşii. nu ne urneşte. în “Faust”-ul său. esenţialul este să ajungă de la homunculus la homo. în la polul opus apei nu se află aerul. Toate se hurducă-n leagăn! Dacă v-aţi cufunda în această lume. Şi el crede că poate caracteriza cel mai bine acest lucru apelând nu la noţiunile noastre actuale. crezând că acolo poate s-o scoată la capăt mai bine cu reprezentările care sunt luate de la natura greacă. El crede că poate caracteriza mai bine tot ceea ce trăieşte omul astăzi de la adormire până la trezire. de se porneşte Iadu-ntreg. pe acestea le consideră mai flexibile şi mai potrivite. Şi Goethe face acest lucru într-un mod atât de adecvat. ca Seismos. tot ceea ce a trăit el în vremurile vechi. Goethe prezintă ceva care poate fi trăit. aţi simţi. ce groaznic tremur. numai de la adormire până la trezire. De ce o face el să apară? Pentru el. de fapt. ci la polul opus aerului-apă se află sirenele. . iar la polul opus focului-pământ sau pământului-foc se află ceva de felul lui Seismos. Aşadar. esenţialul este ca Homunculus să dobândească perspectiva de a nu rămâne doar Homunculus. pentru că oamenii ar fi cuprinşi de o frică fără margini. De aceea. aşa cum nu ar trebui să se tălăzuiască acum. ci la noţiunile grecilor. fără îndoială. ne pune imediat în faţă sfinxul: Sfincşii-ocupă iarăşi locul. chiar de s-ar dezlănţui tot iadul. el transpune totul în Grecia. la polul opus pământului nu se află focul.

ce ar trăi dacă ar avea în acest fel o conştienţă despre o stare cosmică trecută a Pământului. ce intens trebuie să fi presimţit Goethe o cunoaştere spiritualştiinţifică. a insectelor. Dar dacă apelez la asemenea reprezentări şi le primesc în sufletul uman. Ele se fac auzite în vorbirea umană cotidiană. toată această populaţie. acestea sunt nişte fiinţe care aparţin. în stadiile lor de evoluţie. în care omul trăieşte în prezent. Numai când le traducem în vorbirea pe care ar trebui s-o folosim de la adormire până la trezire. dar reprezentările lor sunt influenţate de ceea ce trăieşte în subteranele existenţei. în general.În reprezentările umane se revarsă întotdeauna ceva dintr-o asemenea concepţie. Parcă Goethe ar fi vrut să spună. aşa nu iese nimic. Ia gândiţi-vă. Dar totul merge mai departe.oricât ar suna de paradoxal. nu poate fi înţeleasă dacă nu ne este clar faptul că Goethe a vrut să facă să apară ce ar trăi omul dacă de la adormire şi până la trezire ar deveni conştient. reuşesc mai degrabă să fac în aşa fel încât Homunculus să devină homo. ei nu pot să spună nimic esenţial în legătură cu întrebarea: De ce trebuie să fim uimiţi de această lume care e impregnată peste tot de o inteligenţă. dacă privim fiinţele ce locuiesc în ea aşezate una lângă alta şi credem că sunt aşezate una lângă alta. Din această cauză iau naştere nişte reprezentări confuze. într-o măsură mai mare sau mai mică. Şi întreaga scenă. De aceea. pentru că aici se vede că în aceste teorii avem nişte aluzii foarte uşoare la alte epoci mai vechi din viaţa Pământului. numai atunci aceste teorii încep să aibă un sens. Teoria conform căreia munţii sau format prin foc. dacă nu ajung la ştiinţa spirituală. şi asupra lumii furnicilor. de exemplu. altor vremuri. ci asupra muşuroiului de furnici luat în ansamblu. numai dacă le traduci. Le poţi înţelege numai dacă . dacă studiem. ajungem la concepţia că acestea sunt nişte forme rămase în urmă din vremuri trecute sau forme care trăiesc anticipat ceea ce urmează să vină în alte apoci de mai târziu. dacă înfăţişează aceste lucruri într-un mod atât de adecvat. Nu înţelegem nimic. atunci reuşesc mai degrabă să am o cunoaştere a omului. atunci.nu prin focul actual. cum ar fi. dacă apelez la reprezentările ştiinţei filistine. dar absolut nimic despre această lume. Dar. pe care el ne-o aduce aici în faţa ochilor şi pe care omul o trăieşte între adormire şi trezire. având toate acelaşi rang. nu voi realiza nimic care ar putea să facă din Homunculus un homo. care s-a ocupat atât de mult de furnici. respectiv stupul de albine. atunci oamenii povestesc tot felul de lucruri uimitoare despre furnici. Şi din această cauză iau naştere nişte teorii pline de fantezie. în formele lor. ci prin pământul-foc -. şi. se amestecă în reprezentările actuale. filistină. aşa stau lucrurile -. Forel. Când vin ignoranţii ştiinţifici şi descriu această lume. În această lume omul mai trăieşte şi alte lucruri. dacă-mi daţi voie să mă exprim şi aici în mod radical: Ei bine. În această lume urmează să fie dus Homunculus. Dacă observăm nişte furnici sau nişte albine. majoritatea reprezentărilor actuale sunt confuze. fiinţele care locuiesc alături de noi în Univers.am expus-o în alte locuri şi în alte momente drept concepţia noastră spiritualştiinţifică -. ciudat. fireşte. obişnuită. Nu asupra fiecărei furnici în parte. dar prin focul-pământ . dintr-un punct de vedere mai înalt. aici aflăm ceva şi despre modul atât de inegal în care se află. unică în felul ei. ci într-o altă lume. ajungem la concepţia . dacă integrez scenei cu Faust nişte reprezentări de felul celor ce pot fi dobândite când omul trăieşte în mod conştient lumea dintre adormire şi trezire. aşa cum începe ea aici. unor vremuri care se prelungesc până în vremea noastră. lucru care pentru nişte epoci mai vechi ale evoluţiei cosmice este foarte just. dacă rămân la activitatea lor ştiinţifică. Goethe nu-l face pe Homunculus să se cufunde în lumea ştiinţifică filistină. cum sunt albinele. asupra lumii 90 . Oamenii n-o ştiu.

Goethe ne arată în prima parte a scenei ce poate trăi omul în starea conştienţei de vis. Dar el arată că tovarăşii furnicilor sunt cu totul alte fiinţe. fiindcă ea este ceea ce avem în ambianţa fizică pământească. de jos. Faptul că e vorba de o trezire este exprimat de Goethe atât de clar. De fapt. care se ocupă apoi de ceea ce muntele a adus cu el în existenţă. făcând să apară un vis. Prin urmare. atât de departe! Fiindcă pentru omul actual nu este posibil . Şi. a unui neam cum este. când aceasta e dezvoltată complet. care ţine de o epocă cosmică veche şi el face să transpară acest lucru în scena despre care vorbim acum. când încă nu ne trezim. în acelaşi timp. Omul aude ceva. deplină. Şi faptul de a zări lupta înseamnă. Prin urmare. ci suntem pe cale de a ne trezi. atunci când ne trezim treccând dintr-o stare de somn adânc într-o stare de somn mai puţin adânc. sunt. această luptă poate fi şi ea observată! O observăm atunci când putem surprinde momentul trezirii dintr-un vis perceput în mod foarte clar când trecem într-o stare nu absolut trează. totuşi. aproape tot neamul insectelor. de fapt. care ţin de vechea lume. se află într-o relaţie de rudenie mult mai apropiată decât cu aceste fiinţe actuale. ele se află într-o relaţie de rudenie cu aceştia. a piticilor. ceea ce are loc acolo. de fapt.Goethe indică acest lucru în mod absolut clar să aducă la o conştienţă clară. Se dă această luptă. dintr-un anumit punct de vedere. Ei bine. ca expresie a vechii ordini a lumii. a dactililor. Există deosebiri extraordinar de mari între natura sufletesc-spirituală a neamului insectelor. făcând să se formeze un munte. luptă cu egretele. încât el sugerează ce provoacă adeseori trezirea. de o cu totul altă natură. de exemplu. o rasă care nu prea îşi are locul pe Pământul actual. Şi acum. e revărsată o raţiune cosmică. el face să apară furnicile. pentru o altă sferă a realităţii. Descriind o lume trecută. Atunci ne apropiem de lumea senzorială şi încă n-am părăsit cu totul lumea de acolo. care apar în această scenă. Şi aici. Ceea ce ţine de prezent ajunge în luptă cu ceea ce ţine de vechea epocă: pigmeii. şi face trimitere la nişte stări mai vechi ale Pământului.albinelor. în general. ea şi-a dezvoltat starea actuală din starea cea veche. Aici apare întrebarea: Poate fi observată şi această luptă? Da. şi aceasta trece apoi în realitatea exterioară. în perioada dintre adormire şi trezire. Celelalte animale sunt cu totul altfel. tovarăşii furnicilor nu sunt formele animale fizice din zilele noastre. toate aparţin. Goethe ştie de această natură a neamului furnicilor. nu prea au nişte tovarăşi propriu-zişi. Groaza. cel al furnicilor. Homunculus. el face să apară furnicile. ci fiinţele elementare spirituale pe care Goethe le face să apară sub forma pigmeilor. Ia gândiţi-vă cât de adecvat o descrie Goethe. Când vechiul s-a dezvoltat devenind ceva nou s-a dat o luptă cosmică grandioasă. aşa cum s-a ridicat el în cadrul unei evoluţii cosmice trecute. unei lumi trecute. şi atunci nimerim într-o luptă absolut asemănătoare cu lupta care s-a dat când lumea cea veche s-a transformat în cea nouă. frica îl 91 . o raţiune care e mult mai inteligentă decât raţiunea noastră bazată pe creier. pe care el a crezut că le poate pătrunde mai bine cu ajutorul reprezentărilor greceşti decât cu ajutorul reprezentărilor actuale. încât. Ele nu au prea mult de-a face cu aceasta. în mod imaginativ-imagistic. Furnicile. Lumea furnicilor se simte anacronică în lumea actuală. apropierea cocorilor lui Ibykus. cu toate că furnicile şi-au cucerit o natură fizică în această existenţă pământească. Dar lucrurile nu s-au petrecut fără luptă. care mai apare în mod spiritual în vis. Noi am vorbit astăzi despre starea cea veche şi asupra celei actuale nu trebuie decât să atragem atenţia. ci într-o stare de semi-trezie. Lucrurile nu merg. o trezire. el înfăţişează şi trezirea din acest vis. şi natura sufletesc-spirituală a altor animale. jos. cum a luat naştere lumea noastră? Nu-i aşa. Goethe descrie lucrurile într-un mod atât de potrivit. trezire care exprimă o luptă din Cosmos. care ţin de apele actuale. aşa cum îl vedem iarăşi.

elementului apă. nişte raportări la misterele aerului-apă. Se ajunge la luptă între apă şi foc: pigmeii luptă cu egretele. cu egretele. îl caracterizează nu drept aer-apă. nu vrea să pătrundă aici.împiedică pe om să facă acest lucru. se mai prelungesc reprezentările pe care le avuseseră vechile Misterii şi care erau legate de procesele din pământ-foc. chiar dacă sunt mai înalte. de fapt: aer-apă. pământ-foc. Cum ar fi cu filosofia? Cum ar fi dacă i-am întreba pe Leibniz sau pe Kant care este omenescul adevărat? În acest caz. Homunculusul nu îndrăzneşte să pătrundă în această lume. Nerăbdător. dar nu vrea să intre în această lume. În gândirea. Şi apoi se dă aceeaşi luptă. drept reprezentanţii 92 . să ia naştere. o şi spune într-un mod absolut neechivoc. mai aproape de vechile concepţii ale Misteriilor care mai ştiau ceva despre acea lume spirituală din care spre om se ridică la suprafaţă numai visele. unde îşi face descrierea încă pe baza experienţelor din lumea visului.istoria filosofiei mai noi. de care ţin pigmeii. aşadar. în care Homunculusul încă nu vrea să se cufunde. el declară că. Dar cum ar sta lucrurile cu filosofia? Filosofii reflectează la enigmele lumii. Anaxagoras. el face ca Homunculusul să întâlnească doi filosofi greci străvechi. ce-i drept. respectiv cu lumea somnului. pe de o parte. în viaţa umană. istoria fiosofiei. totodată. dar. nu credeţi că se poate face prea mult cu lumea viselor. Ar dori s-o pornească pe calea sa de la homunculus la homo într-o lume mai puţin primejdioasă. Astfel. de tainele aerului-apă. Şi la Thales au mai existat. Thales este. o mină foarte neîncrezătoare! El le-ar fi atribuit filosofilor moderni tot felul de lucruri bune. dar el nu credea că ei pot pătrunde în esenţa omului. adică vrea ca din el să se dezvolte un homo. că ei ar putea contribui. şi aşa mai departe. concepţiile lui Anaxagoras sunt în declin. tot ceea ce are legătură. în general. De aceea. ce-i drept. fiola să mi-o sparg. în capul uman. de aceea. pe care îl face să devină în epoca prezentă apă. în filosofia raţională a lui Anaxagoras. Goethe arată că. mai ales despre tainele pământului-foc. Şi aici el credea că te poţi apropia mai mult dacă foloseşti reprezentări greceşti. mai cunoaşte încă foarte multe lucruri din vechea înţelepciune misterială. un homo. dacă vreţi să-i daţi posibilitatea lui Homunculus să devină. începe cu Thales. în care au trăit Anaxagoras şi Thales. reminiscenţe ale unor reprezentări vechi. într-un fel sau altul. la transformarea lui Homunculus în homo. filistinul originar. el opune acest element focului: apă. nu. el vrea. cu concepţiile lor. Goethe prezintă lumea lui Seismos. într-un anumit mod. cu forţele creatoare ale lui Seismos. aceasta o lume primejdioasă. dvs. Goethe ştia de grecii vremurilor mai vechi. Şi. care are misiunea de a inaugura concepţia filistină despre lume a perioadei a cincea postatlanteană. chiar dacă e vorba de o frică inconştientă. foc. aşa cum îl înfăţişează aici Goethe. numai că transferată sub o altă formă în intelect. Goethe ar fi luat o mină foarte sceptică. între pigmei. Plutesc aşa de colo-ncoace Şi-aş vrea în sens deplin să iau fiinţă. în prima parte a acestei scene. ce-i drept. Dar cele ce-am văzut în lung şi-n larg Parcă-mi retează-o parte de dorinţă.chiar am spus acest lucru în cartea mea “Enigmele filosofiei” . Dacă cineva l-ar fi întrebat pe Goethe: Ei bine. Aşadar. Am descris adeseori acest lucru. Când apare din nou. dintre care unul. ci drept apă. într-un anumit sens. de fapt. dar numai într-un mod obscur. şi că o dată cu Thales începe epoca cea nouă. Ei erau. care se leagă. În mod îndreptăţit .

de vreme ce Homunculus nu a coborât. conduce apoi în sus. Acesta este cel de-al doilea strat de trăire descris aici. din cauză că îşi iau impulsurile din zone de trăire diferite. drept reprezentantele apei. în lumea subconştientă. nu sunt de acord unii cu alţii. altul într-un mod mai puţin spiritual. dormind-veghind. aş spune. la asemenea lupte de idei. Hai sus! Bătrîna-mi culme goală Stă-n forma ei primordială. El face începutul. Când te trezeşti. aş spune. starea în care nu ne-am trezit de tot. Dintr-un anumit motiv. în elementul subconştient. el este încă jos. mai întâi ceea ce are loc jos. aşadar. şi egrete. atunci. Ceea ce putem trăi aici. Şi aici iese la iveală faptul că filosofii. ajungi în conştienţa obişnuită. veghind-dormind.după cum am mai arătat -. la trezire. încât pe această a doua treaptă a prezentării sale Goethe arată în modul cel mai concret că acum. Goethe i-a reunit pe Lucifer şi Ahriman în personajul unic Mefistofel. dacă e să se treacă sus. ajungând ei înşişi la asemenea lupte. Scena începe cu ele. Cinsteşte-aceste stînci ce-n văi descind.pământului sau ai focului-pământ. Sunt ultimele crengi din Pind! Eu tot aşa tronam pe stei Cînd s-a ascuns pe-aici Pompei. care la Anaxagoras sunt foarte clare. cu stratul pe care îl posedă şi conştienţa de veghe. Această trezire o arată el în trăirea lui Mefistofel. Dar. să se trezească de la vis la realitate. nu trebuie să facem nimic. în limbajul lui Goethe. De aceea. dar face legătură cu reminiscenţele care ies la suprafaţă din subconştient. În timp ce se face zguduirea din conştienţa de somn în cea de veghe. în descrierea lui Goethe. ale aeruluiapă. Şi de la aceia care nu vor să-şi mai păstreze în conştienţa lor câte ceva din ceea ce ar afla în subconştient. de la filosofi. nu trebuie să contribuim cu nimic pentru a fi în această lume. motiv pentru care Anaxagoras e numit de Thales un creator de fantasmagorii. pentru a deveni homo. Dar noi avem de-a face cu un al doilea strat al vieţii umane. el se refugiază acum sus. Alăturea se nalţă arătări Ce pier la cîntec de cocoş în zări. în viaţa intelectuală. Şi interesant e faptul că. Dar acum are loc trezirea din această lume. care se dau pe fondul luptelor spirituale din Cosmos! Între noţiunile lui Anaxagoras şi noţiunile lui Thales este aceeaşi luptă ca între pigmei şi egrete: este aceeaşi luptă! Ce face Goethe? El descrie. dacă e ca Homunculus-Mefisto să intre în viaţa pe deplin conştientă. care sugerează foarte clar. Suntem în lumea somnului. mai mult sau mai puţin . în conştient. să se ia în stăpânire. chiar dacă unul într-un mod mai spiritual. Mefistofel o întâlneşte pe Oreea. sau. apoi urcă în viaţa conştientă. în timp ce Mefistofel reprezintă. dar în minte. pur şi simplu. filosoful focului. el trăieşte acest lucru prin lamiile greceşti. ar dori Homunculus să afle cum poţi deveni un homo. în viaţa pe deplin conştientă. de aceea Goethe ne-o aduce. în faţa ochilor. că acum se 93 . pur şi simplu. în lumea visului. că aici e vorba despre ceea ce am spus eu. pe Oreas. şi Thales. în lumea conştienţei. Paralelismul e atât de frumos. Oreas atrage atenţia asupra faptului că acum se trece din lumea pe care de obicei o numim lumea amăgirii. Putem avea şi o conştienţă care veghează dormind şi doarme veghind. omul trebuie să se scuture. aşa cum am descris. Şi foarte important e următorul lucru. e trăit. cu sirenele. chiar dacă este şi ea o realitate. altfel decât ceea ce descrie el drept prima trăire. filosoful apei. între Anaxagoras.

aşadar. Ia gândiţi-vă. Despre aceasta vom vorbi în continuare mâine. Goethe arată foarte clar acest lucru. după cum Oreas. Acum se trece sus. Ei bine. a stării de veghe din timpul zilei. sunt forkiadele. ar fi multe de spus . spre un al treilea strat. care îl duce pe Mefistofel spre un al treilea strat al conştienţei. Şi Goethe nu se jenează să arate foarte clar cum ne trezim din această lume. Şi. unde nu se tălăzuiesc toate în sus şi în jos. 94 . cât de des ne trezim din lumea de unde ţâşnesc visele. în care filosofii au de vorbit. driada. într-un anumit sens. cel care ştie căror trăiri trebuie să le ofere omul fruntea sa când el urmează să intre în mod conştient în lumea spirituală. lumea în care prin vorbirea filosofilor Homunculus urmează să devină homo. în care sunt reunite raţiunea şi clarvederea: subconştient.poate că mâine. Dar atrage atenţia asupra ei într-un mod foarte ciudat. vorbesc aceste forkiade! Şi totuşi. Goethe mai atrage atenţia asupra unei a treia lumi. după ce a fost parcursă această lume. asupra lumii spre care vrem noi să indicăm prin ştiinţa spirituală. nimfa muntelui. pentru că problema nu poate fi expusă în mod satisfăcător în cadrul unei singure expuneri. a fost prima care atras atenţia asupra lumii stării de veghe. este aceea care zgâlţâie puternic: nimfa copacului. supraconştient. Aşadar.ajunge în lumea unde munţii stau ferm pe locurile lor. conştient. Mai doresc doar să arăt că. plăcute. Şi Goethe atrage deja atenţia. acela înţelege întâlnirea lui Mefistofel cu forkiadele. care atinge nişte corzi ale inimii. Din descrierile pe care le vom face poimâine veţi vedea ce fiinţe frumoase. Fiinţele pe care Mefistofel le găseşte la început sunt forkiadele. o fiinţă elementară. tot o nimfă. şi mai ales ce limbă pătrunzătoare. în lumea trează. când începe să cânte cocoşul.

Goethe însuşi simţea profund că prin forţele spirituale pe care le poate dezvolta omul în viaţa conştientă actuală nu se poate ajunge atât de departe cât poate să ajungă omul conform naturii sale. acest fapt am dorit să-l arăt. tot mai mult la cunoaşterea omului. Despre această formă de viaţă. ci şi dorm. Şi noi ne aflăm într-o stare cu adevărat trează . Acesta este un mod foarte miop de a privi lucrurile. Pentru că întreaga ştiinţă pe care o avem drept ştiinţă oficială se ocupă numai de entitatea pământească. ceea ce Goethe simţea că nu poate fi cunoscut în cadrul entităţii omului nu poate fi pătruns niciodată. mai vast. o trăim întotdeauna. Fiindcă o luciditate suficientă vă poate arăta că oamenii ar şti mult mai mult despre vis dacă s-ar strădui să ştie ceva mai mult despre starea de veghe. în orice caz. numai la o cunoaştere foarte limitată a omului. ca om pământesc el are în urma lui evoluţiile de pe Saturn. în principal. foarte multor lucruri. esenţialul nu este ca acea concepţie ştiinţifică admisă astăzi să se extindă tot mai mult şi mai mult.numai în privinţa reprezentărilor noastre şi a unei părţi din sentimentele noastre. desigur. Sub acest prag al conştienţei se află. Pe baza ceea ce numim astăzi ştiinţă. mai mult decât ceea ce se poate cerceta. ieri am atras atenţia asupra faptului că omul trăieşte în nişte stări de conştienţă situate sub pragul conştienţei obişnuite şi deasupra pragului conştienţei obişnuite. este incorect. Ştiinţa actuală poate să ajungă oricât de departe pe căile ei. mulţi oameni nu numai că visează. şi mai ales a vieţii de voinţă. Soare şi Lună şi poartă în sine germenele evoluţiilor care vor avea loc pe Jupiter. foarte multe din experienţele prin care trece omul în starea de veghe din timpul zilei. Dacă oamenii s-ar strădui mai mult să afle ceva despre starea de veghe. de asemenea. pentru că el poate fi cunoscut numai dacă ne extindem cunoştinţele dincolo de sfera domeniului pământesc. că între starea de veghe şi cea de somn există o graniţă foarte netă. omul în totalitatea lui nu poate fi cunoscut cu ajutorul acestor legi. Este cu adevărat doar o aparenţă. ieri. de entitatea planetei Pământ. după cum ştim.după cum ştim . de la trezire şi până la adormire. şi multe. mai mult decât ceea ce poate fi pătruns cu mintea şi cu celelalte forţe sufleteşti pe care le posedă omul. pentru a ajunge la cunoaşterea a tot ce e posibil şi imposibil. ei ar constata că în timpul acestei stări de veghe visează într-o măsură mult mai mare decât cred. Cei care cred că nu trebuie decât să se extindă ceea ce se numeşte astăzi ştiinţă. din afara domeniului pământesc. Viaţa 95 . în niciun caz. pur şi simplu. în orice caz. în fiinţa lui. În timpul stării de veghe. nu se va putea spune ceva decisiv despre altceva decât despre procesele planetei Pământ. spun. Pentru a cunoaşte omul. cu ceea ce oferă astăzi ştiinţa se ajunge. ea va progresa tot mai mult şi mai mult şi atunci se va ajunge. cu această ştiinţă. ştiinţa nu poate şti nimic. Venus şi Vulcan. Dar ştiinţa se va extinde. doar ca în vis sau ca în somn. Aşadar. pentru că legile pe care le posedă această ştiinţă sunt valabile numai pentru lumea pământească. pe când o mare parte a vieţii de sentiment. esenţialul este să se apeleze la alte forţe şi capacităţi de cunoaştere decât cele folosite de ştiinţa actuală.EXEGEZE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFICE LEGATE DE “NOAPTEA CLASICĂ A WALPURGIEI” Continuare: 28 septembrie 1918 Faptul că omul este. Ei bine. în privinţa multor. pur şi simplu: Ei bine. pornind de la drama “Faust” a lui Goethe. Sub pragul conştienţei obişnuite se află multe dintre lucrurile din ale căror regiuni ţâşnesc la suprafaţă trăirile visului. Dar omul nu este exclusiv un om pământesc. pentru că. o impresie.

încât pot fi confundate cu aceasta. Şi aceste unilateralităţi trebuie să străbată în mod absolut necesar capetele oamenilor. şi veţi vedea atunci 96 .de somn se întinde cu adevărat până în viaţa de veghe. Dacă vă urmăriţi viaţa de vis veţi constata. Felul cum o imagine de vis se înşiruie după alta are un caracter haotic. nişte trăiri pe care le-aţi avut cu mult timp în urmă. tot în stare de inconştienţă sau subconştienţă. dacă ei nu apelează la cercetările spiritual-ştiinţifice întreprinse asupra unor lumi care sunt necunoscute lumii senzoriale exterioare şi gândirii intelectuale exterioare. care vin şi pleacă. absolut diferit faţă de modul de a avea trăiri în viaţa de veghe din timpul zilei. din cauză că omul nu-şi poate împlini în realitate aceste dorinţe. că în viaţă multe dintre dorinţele noastre nu se împlinesc. cercetări care ne arată ce este omul în afară de ceea ce înţeleg simţurile sale şi intelectul său. o reprezentare o cheamă pe alta.ai psihanaliştilor. Am fost. Nu e nevoie decât să vă lămuriţi într-un singur caz cât de diferită e viaţa de vis de viaţa de veghe din timpul zilei.nu toţi . Omul s-ar putea lămuri cu mult mai bine în legătură cu viaţa de vis dacă ar încerca să vadă ce deosebire există între reprezentările care se tălăzuiesc în sus şi în jos. pe când omul are adeseori în viaţa sa de peste zi şi momente în care se abandonează derulării reprezentărilor aşa cum o vrea această derulare a reprezentărilor. sunt cele mai groaznice unilateralităţi. în vremea în care ne-am parcurs evoluţia în stadiile anterioare. astfel încât visele sunt. când suntem în starea de inconştienţă. noi rechemăm în prezent trecutul nostru. care evocă tot soiul de lucruri şi care sunt atât de asemănătoare cu viaţa de vis. cu viaţa de vis care ţâşneşte la suprafaţă. Este un proces care adeseori nu se deosebeşte prea mult de visare. dar este incontestabil. în general. Din cauză că oamenii posedă într-o măsură atât de mică forţa de gândire interioară tehnică pentru a putea urmări în mod just viaţa de veghe din timpul zilei. Ia gândiţi-vă cum. în orice caz. Când suntem cufundaţi în somn. Omul trece prin viaţă. Veţi putea deduce că în viaţa de vis urzeşte şi trăieşte ceva care are legătură cu trecutul nostru uman. Dar din cele spuse ieri veţi putea deduce în mod absolut cert un lucru despre vise. nişte dorinţe împlinite în fantezie. cu această conştienţă bazată pe creier şi cu voinţa noastră liberă obişnuită. şi reprezentările în cazul cărora suntem activi cu întreaga noastră voinţă. anumiţi adepţi . că vă puteţi explica extraordinar de greu imaginile visului în aşa fel încât să reiasă un sens. Şi. am putea spune. Sub această suprafaţă omul trăieşte într-un element care nu este deloc haotic. atunci când vă lăsaţi în voia derulării reprezentărilor. Dar o observaţie nu e foarte greu de făcut. el are cele mai diferite dorinţe. cum vă amintiţi nişte lucruri petrecute demult pentru că aţi făcut să apară o reprezentare prezentă şi apoi această reprezentare prezentă face să apară în interiorul dvs. Aş dori numai ca cei care afirmă asemenea lucruri să reflecteze odată şi să se întrebe cum ajung să viseze să sunt decapitaţi! Toate lucrurile de acest fel. Vom găsi doar o mică parte a lumii de reprezentări umane la care omul înşiruie cu întreaga sa voinţă o reprezentare alături de cealaltă. Astăzi noi nu suntem în stare. Dar acest caracter haotic este doar la suprafaţă. Şcoala freudiană şi alte şcoli. Şi în momentul în care conştienţa e diminuată aceste dorinţe apar în faţa sufletului. care constituie astăzi. spun asemenea oameni. Doar vedem că există atâtea teorii care se cred ştiinţifice şi care afirmă despre viaţa de vis următoarele. fiind însă diferit. de altfel. el şi le împlineşte în activitatea de reprezentare. cu acel trecut în care noi am avut o existenţă care se mai raporta la focul-pământ şi la aerul-apă. spun despre vise că ele sunt reprezentări provocate de faptul că omului nu i se împlinesc în viaţă anumite dorinţe. să ne transpunem în mod conştient în această lume. foarte puţini oameni au astăzi deja capacitatea adecvată pentru a evalua în mod just viaţa de somn. conţinutul unor teorii. în concepţia unor oameni din zilele noastre.

noi introducem reprezentările. sau aţi putea să visaţi. peste întreaga viaţă de vis. dar cu o conştienţă neclară. imaginile vieţii de veghe din timpul zilei în viaţa de vis. Această unire a oamenilor. nu vreţi să ascultaţi nimic din ceea ce vă spune o asemenea persoană în timp ce dormiţi. pentru că vorbirea o învăţăm abia în viaţa de veghe din timpul zilei. el simte că duce o viaţă în comun cu toţi oamenii cu care are o anumită relaţie karmică. despre un lucru sau altul. se transformă într-o întunecare a trăirii. Ele ar vorbi conştiinţei noastre cu o putere deosebită. dar. în timpul somnului sunt comunicările a nenumăraţi oameni. dvs. când cineva vă minte. ştiţi. absolut nepotrivit. de exemplu. dacă el ar fi trăit mai departe aşa cum a trăit în perioadele saturniană. Şi alte persoane ar putea să ne avertizeze. foarte important. aplicarea voinţei libere pe care. de a nu asculta asemenea cuvinte. solară şi lunară. În general. mai ales în cea lunară. Faptul că nu suntem expuşi . veţi înţelege dacă spun: în somn. iar ceea ce faceţi în timpul somnului este să vă trimiteţi gândurile către nenumăraţi oameni.. Ei bine. dvs. de regulă. porneşte o forţă spre nenumăraţi alţi oameni şi de la nenumăraţi alţi oameni pornesc forţe spre dvs. atunci pentru dvs. Din viaţa pe care omul o petrece cu adevărat în mod inconştient. ies la suprafaţă visele. Dvs. Din momentul în care începeţi să adormiţi şi până când vă treziţi. aveţi dorinţa sau pofta . Iar ceea ce trăiţi în sufletul dvs. o persoană care şi-a trasat sarcina de a vă face să înţelegeţi că aţi făcut ceva absolut neîndemânatic. ar fi. Ei bine. din simplul motiv că omul nu ar ajunge niciodată la gândirea conştientă de sine la care trebuie să ajungă tocmai prin misiunea Pământului şi nici la mânuirea. de chinuitor dacă această situaţie ar dura şi în timpul zilei. dorinţa se transpune. în privinţa relaţiilor cu alţi oameni. aş spune. dacă în acelaşi timp are loc o activitate sufletească atât de vie încât tâşneşte la suprafaţă imaginea. dacă ar fi nişte cópii adevărate. dar acum vine un alt lucru. oamenii se cunosc în timpul somnului relativ bine unii pe alţii. 97 . ele ar fi tot felul de lucruri. trebuie să şi-o cucerească prin misiunea Pământului. nişte mijloace importante de transmitere în privinţa relaţiilor noastre cu lumea şi cu oamenii. Tocmai aici este activitatea binefăcătoare desfăşurată de “Păzitorul pragului”. tot aşa.lucrurilor pe care visele le-ar face cu noi dacă ele ar fi nişte cópii adevărate ale vieţii sub nivelul conştienţei.aş putea spune şi aşa -. În timp ce dormiţi. respectiv în viaţa de somn. Ar fi extraordinar de penibil. vorbiţi cu nenumăraţi oameni şi nenumăraţi oameni vă vorbesc. nişte semne de avertizare importante. între adormire şi trezire. de jos? Oh. Toate acestea sunt acoperite de conştienţa trează şi ele trebuie să fie acoperite. de la dvs. dar. Aşa ceva se întâmplă. acest lucru se datorează faptului că viaţa noastră din timpul zilei ne împânzeşte atât de puternic cu forţe încât ea îşi aruncă umbrele. De ce nu sunte ele o copie adevărată a vieţii de acolo. în primul rând. el îi ascunde omului ceea ce există sub pragul conştienţei sale. Pe atunci el a trăit şi în cadrul vieţii exterioare aşa cum trăieşte astăzi între adormire şi trezire. În viaţa de veghe din timpul zilei ar fi foarte neplăcut dacă.în mod clar deosebirea radicală dintre ele. ar exista ceea ce există în vis.nu pot spune “vorbiţi”. că visaţi. Dvs. . de regulă. Pe baza experienţelor şi obişnuinţelor din viaţa de veghe din timpul zilei. de asemenea.aproape aşa îmi vine să spun . această stare de legătură dintre oameni este în timpul somnului foarte-foarte strânsă. directe. în viaţă. când cineva nutreşte gânduri foarte rele faţă de dvs. Să presupunem. visele. să ne atenţioneze conştiinţa în timp ce dormim. Şi astfel. din viaţa de veghe din timpul zilei se aşterne. şi aşa iau naştere visele. dvs. ne place să ne iluzionăm. Fiindcă în vis omul simte o legătură faţă de aproape toţi oamenii cu care se află într-o relaţie karmică. dacă nu mă înţelegeţi greşit şi reflectaţi la ce vă spun eu acum cu privire la comunicarea pe care o avem în somn. ştiţi. în legătură cu care. Ar fi.

această viaţă. pe care vă place să-l ascultaţi mai mult decât pe avertizator. ci la derularea plină de sens a imaginilor. în primă instanţă. Ştiinţa spirituală. dar o observaţie mai fină te face să remarci. Trebuie să fim atenţi. care totuşi e plină de sens şi care. chiar dacă nu duce la înflorirea unei vieţi esoterice. şi faptul că noi. pentru că înseşi ideile ştiinţei spirituale au forţa de a ne duce înainte. o ştim. fireşte. Unul dintre straturile conştienţei este acela care se iveşte. dacă nu suntem superstiţioşi. celălalt fapt. ascuns intelectului obişnuit şi vieţii senzoriale obişnuite. trecute. altele decât stadiile vieţii pământeşti. O cunoaştem ca fapt. din viaţa de veghe diurnă şi din reminiscenţa ei în formă de imagine. omul se poate apropia de ştiinţa spirituală. dacă nu ne îndreptăm privirea spre imaginile izolate. ca să vedem cum în viaţa de reprezentare obişnuită se cuibăreşte. care intră în primul rând în considerare pentru noi. dacă o observăm în mod just. Avem apoi conştienţa diurnă obişnuită. ne oferă explicaţii asupra unor taine spirituale. în ceea ce priveşte caracterul de imagine. ci căutăm transcendentul imaginilor de vis. oamenii nu se străduiesc întotdeauna să şi-o explice. În fond. care se apropie de ştiinţa spirituală şi spun: Eu mă ocup de ani întregi cu ştiinţa spirituală. cum înfăţişează el 98 . de lumea visului. conduce în lumea spirituală. după cum v-am arătat ieri. că un anumit prieten bun. Ei bine. dar. o cunosc. Ea îmi spune că prin ştiinţa spirituală poţi dobândi un lucru sau altul. totuşi. fără ca noi să facem nimic. dar ea nu mă face să înaintez. Eu am subliniat adeseori: acest gând nu e just. viaţa diurnă trează este cauza tuturor iluziilor şi amăgirilor care iau naştere în cursul vieţii de vis. Şi în cazul imaginilor de vis pe care adeptul ştiinţei spirituale le trăieşte în sufletul său poate că unele lucruri par haotice. peste ceea ce omul trăieşte în realitate. îl face pe orice om să înainteze. într-un anumit sens. Dar există foarte mulţi. această lume a viselor ne va putea destăinui. Numai că trebuie să fim atenţi la trăirile subiective care apar în mod real în suflet. ca să zicem aşa. o deosebire colosală între visele obişnuite şi acele percepţii care se desfăşoară printr-o viaţă spirituală conştientă primită în gândire. dar care. trăiri care se desfăşoară ca o visare meditativă. am trecut prin alte stadii de evoluţie. Al treilea strat este prelungirea până la noi a cunoaşterii suprasensibile reale. în prima parte a scenei din “Faust” II. Cunoaşterea suprasensibilă reală este. totuşi. în aşa fel încât avem visele obişnuite. ajungem să facem foarte bine acea distincţie între trei straturi ale conştienţei. care pare foarte asemănătoare cu visul. pline de presimţiri. ca oameni. în ciclul actual de evoluţie. ceva spre care omul din epoca actuală şi în viitor trebuie să tindă din motivele discutate de noi suficient de des. vom constata că ele devin nişte cópii tot mai fidele şi mai fidele. ca fapt. Şi noi trebuie să ţinem seama de acest strat de trăiri. ale vieţii şi trăirii interioare a omului. ieri v-am arătat cum înfăţişează Goethe. dar nu mă face să înaintez. Căci există acest fenomen particular că ceea ce apare drept un lucru nou la cineva care ajunge pe făgaşul ştiinţei spirituale nu se deosebeşte deloc. Alt aspect este acela că azi. în desfăşurarea lor. care face întotdeauna doar ceea ce e mai bun şi mai drăguţ. eşti tu! Tocmai contrariul poate fi aşternut uneori. Dar dacă le analizăm conform îndrumărilor pe care le primim de la ştiinţa spirituală. avea nişte cunoştinţe atât de frumoase. despre care Goethe. Dacă suntem atenţi la asemenea lucruri. Ceea ce trăieşte omul dacă devine cercetător spiritual arată foarte asemănător cu restul lumii viselor. Dacă nu suntem nişte tălmăcitori de vise. spune: Ce om extraordinar de fin.peste ceea ce ar trebui să aveţi drept imagine. pe care o cunoaştem sau măcar credem că o cunoaştem. tocmai prin derularea ei plină de sens.

dar ştie mai puţin decât Anaxagoras.. Fiindcă omul nu ştie despre el însuşi . Şi la Goethe.mult mai mult decât despre un Homunculus. şi el nu vrea deloc “de funie să duc poporul răbdător”. Anaxagoras vrea să explice lucrurile întorcându-se la vremurile cărora le aparţin cu fiinţa lor. tocmai. încetul cu încetul . să se transpună cu simţirea sa în lumea vechilor greci. să dea explicaţii numai despre ceea ce se petrece în lumea senzorială din jurul său. Şi din momentul în care Oreade îi vorbeşte lui Mefistofel. ca să afle de la acesta cum poţi lua fiinţă ca om. el nu ştie despre un homo. despre felul cum se formează. Goethe căuta. totuşi. dar pe baza unei trăiri mai cuprinzătoare a conştienţei. Dar. din celelalte straturi ale conştienţei. Homunculus nu se încumetă să intre. Thales. de vechile concepţii din Misterii.scuzaţi-mă. Anaxagoras vrea să explice lucrurile actuale din cele trecute. un homo? Nu cu ajutorul ştiinţei obişnuite a intelectului şi simţurilor. că Homunculus se simte nesigur. nu pe baza unor trăiri ale conştienţei la fel de luminoase şi clare cum sunt cele de astăzi. Dar ieri noi am arătat deja că poziţia de echilibru a Sfinxului încă lipseşte. în care omul se cufundă când părăseşte lumea sirenelor şi se cufundă în lumea din care ţâşnesc de obicei la suprafaţă visele. ci numai prin faptul că apelăm la alte straturi ale conştienţei. avem de-a face cu lumea realităţii obişnuite din viaţa trează din timpul zilei. în specificul ei ciudat.ai crede că vorbeşte Lyell. mai mult decât epigonii săi filistini. iar intelectul şi simţurile sunt adecvate numai pentru lucrurile pământeşti. Iată ce ar dori el să afle. pe când Pământul încă nu era Pământ.d. De aceea. ale grecilor. el ştie. în realitate. Anaxagoras şi Thales nu mai sunt decât nişte urmaşi întârziaţi ai vechii înţelepciuni din Misterii. apoi. Fiindcă omul. deoarece credea că entitatea umană poate fi sesizată mai degrabă prin transpunerea în reprezentările încă flexibile. mai puţin solide. când apar. acest lucru se vede din discursurile sale. că omul se simte în ea nesigur. de fapt. inauguratorul orientării ştiinţifice moderne şi el nu mai cunoaşte decât foarte puţin din vechile taine misteriale. Anaxagoras şi Thales. pentru că se teme de elementul tălăzuitor. după cum v-am arătat ieri. bineînţeles. în laboratorul lui. ci în tovărăşia unor filosofi care încă mai erau aproape de concepţiile mai vechi ale oamenilor. cum îţi poţi extinde fiinţa umană. care este accesibil la început cunoaşterii umane. Homunculus nu îndrăzneşte să pătrundă în activitatea sirenelor. Homunculus ar vrea s-o pornească pe un drum mai comod pentru a deveni homo. ce-i drept. Anaxagoras încă mai posedă mult din vechea înţelepciune misterială. dar aşa este .m. în apropierea lui Kant. decât prin ceea ce filosofii moderni scot numai din intelect şi din conştienţa bazată pe simţuri. Ne-o arată tot ceea ce face Anaxagoras să apară în scenă. Thales este. ştie. nu vrea să-l ducă pe Homunculus la Königsberg. de fapt. El e pe urmele a doi filosofi. atunci când îşi aşază în faţă întrebarea: Cum devine acest Homunculus. ş. a lui Seismos. avem de-a face cu o trimitere la cunoaşterea suprasensibilă conştientă. munţii şi celelalte condiţii de pe Pământ. e mult mai vast decât Pământul.viaţa de vis. din care se mai putea şti ceva despre fiinţa omului. vrea să expplice realitatea pământească din cele petrecute înainte. filosofii. Din momentul în care driada îi atrage atenţia lui Mefistofel asupra phorkyadelor. Şi aşa se face că el nu îl duce pe Homunculus în tovărăşia lui Kant sau Leibniz sau Hume sau Locke. în existenţa sa. Aceste trei straturi ale conştienţei sunt cele asupra cărora îşi îndreaptă Goethe gândirea şi activitatea de reprezentare. furtunos. 99 . El ar vrea să afle de la ei cum poţi introduce în entitatea ta umană mai mult decât îţi poate da unul ca Wagner. geologul modern -.a. prin procese lente. atunci când omul se cufundă în lumea trecutului său. de fapt. Acolo. Noi ştim deja că Goethe nu aştepta de la filosofii moderni să afle aşa ceva.

spre cele devenite. Ce fel de lume este aceasta. aceasta este ceea ce vede Thales de jur împrejurul său. Dacă ai noţiunile reale.d. Iar acesta îl sfătuieşte să nu se cufunde în lumea gândurilor lui Anaxagoras. cel puţin. El a spus: “Noi nu ne putem imagina născându-se ceea ce nu se mai naşte. Lui Anaxagoras îi este foarte clar că în lumea despre care vorbeşte Thales. dar. se ocupă de procesul naşterii. care e numai lumea condiţiilor actuale. totuşi. Şi. nu se poate obţine prea mult pentru a se ajunge de la homunculus la homo. ş. duc în prezent o existenţă fizică. aşadar. prezentă. Anaxagoras 100 . şi de acel suprasensibil care s-a manifestat înainte să fi apărut stadiul actual Pământ. dar aplatizată şi nivelată până la posibilitatea de înţelegere umană. De aceea. Şi. el mai vrea sfatul lui Thales. o lume subsensibilă.d. vrea chiar să-l facă acolo rege. când ea îi vine în întâmpinare în gândurile lui Anaxagoras.. Fiindcă într-una dintre maximele sale Goethe şia spus părerea foarte frumos tocmai asupra acestui aspect. Sunt noţiunile cu caracter de umbră rămase din vechile Misterii. ceea ce trăieşte în lumea de gânduri a lui Anaxagoras se stinge foarte uşor când încep să se manifeste celelalte gânduri. În tot ceea ce fac asemenea fiinţe. Noi nu înţelegem ceea ce deja a devenit. vrea să-i dea lui Homunculus ocazia de a îmbogăţi fiinţă umană prin ceea ce ştie. s-ar putea obţine ceva ca să se ajungă de la homunculus la homo. Anaxagoras trăieşte cu totul în această lume. Goethe face o distincţie riguroasă între intelect.” Şi mai spune. Dar cu noţiunile cu caracter de umbră pe care le posedă Anaxagoras. trecutului. o copie a acestui fapt. când ajunge la el rugămintea lui Homunculus. într-un alt loc din scrierile sale: “Raţiunea este orientată spre cele în devenire.m. care merge dincolo de ceea ce este accesibil simţurilor şi adecvat intelectului. a furnicilor. intelectul. de fapt. Anaxagoras redă prin aceasta. ei bine. care astăzi e o lume suprasensibilă. El vrea să-l ducă pe Homunculus în lumea pigmeilor. dar care aparţin.furnicile.. lumea gândurilor lui Anaxagoras? Este. dar fără a cărei cunoaştere nu putem înţelege lumea senzorială. Dar Homunculus e nehotărât: Ce spune Thales al meu? El mai are încă în sine gândul că nu poate îndrăzni să intre în lume. Acum. ş. care sunt reflexul strălucirii din alte lumi mai înalte. E numai o imagine. care provin din lumea senzorială de astăzi. o convingere profundă a lui Goethe. vii. atunci ajungi la înţelegerea acestei lumi. Şi el atrage atenţia asupra acestui fapt într-un mod foarte viguros. Homunculus nu poate face faţă obiecţiilor lui Thales. Anaxagoras. de fapt.” Cele devenite. fiindcă obiecţiile lui Thales vin din actuala lume senzorială. La fel cum lumea de astăzi ucide lumea trecutului care ne reapare în vis. tot aşa. şi raţiune. tot aşa cocoşii îi ucid pe pigmei şi pe furnici. De aceea. sau. dar şi pigmeii. orientat spre ceea ce numim astăzi obiectul ştiinţei. în lumea care a precedat-o pe a noastră. ocupându-se de suprasensibil. dacă vreţi.a. atunci îi faci faţă. Anaxagoras se ocupă de procesul devenirii. ce-i drept. spirituale. ele nu pot rezista în raport cu lumea.a. exact la fel cum visele efemere. Când aceasta l-a întâmpinat ca lume de vis. Thales nu are nevoie decât să atragă atenţia asupra faptului că lumea senzorială de astăzi este. el nu a îndrăznit să intre. el tot nu îndrăzneşte să intre.. când se intră în lumea devenirii.m. se sting din faţa omului când începe să cânte cocoşul sau când cineva trânteşte o uşă. care. despre devenire. Anaxagoras este acela în care Goethe îl vede pe reprezentantul unei cunoaşteri care îşi îndreaptă atenţia spre procesul devenirii. de ceea ce a precedat cele devenite. la fel ca şi furnicile. lumea vechilor Misterii. simţindu-se la ea acasă în tot ceea ce fac pigmeii. conform naturii lor.

Se spune de obicei că Diana e zeiţa vânătorii. cu acel intelect care. dar încă nu e situată în lumea spirituală decât cu intelectul. unde din acele vechi vremuri lunare a rămas Luna. Luna sau Hecate! Tu ce-mi desfereci pieptul. mai întâi. Luna este prezentă nu numai din punct de vedere cosmic. zeiţa care creează şi 101 . el percepe faptul că din Lună cade pe Pământ pustiire. Aceleaşi forţe care sunt din punct de vedere cosmic legate de Luna care îşi descrie cercurile pe cer. au fraţi şi surori şi în anumite forţe pământeşti. pe cer. prăpastie cu gînd. pentru Anaxagoras. un anumit raport faţă de natură care nu-i devine cu totul conştient omului. În măsura în care acţionează ea însăşi pe Pământ. Şi el imploră mai întâi. Această cuvântare arată foarte bine cum Goethe a vrut să înfăţişeze prin Anaxagoras o personalitate care e situată în lumea spirituală. a mai păstrat încă spiritualul din vechile Misterii. Dar e important pentru caracterizarea lui Anaxagoras felul în care invocă el Luna. Arată-ți vechea forță. că acum şi ceea ce mai rămăsese în viaţă e distrus printr-un fenomen elementar. Cu triplu nume. ci şi din punct de vedere pământesc. dar care. lumea de jos .. În loc să realizeze ceva pentru Homunculus. pigmei. ci o triadă. De data-aceasta mă întorc privind în sus. Ceea ce lucrează în cadrul Pământului. ea este zeiţa vânătorii. lucind atît de blînd.. Lună. În calitate de Lună. este zeiţa Luna. Luna e Diana. la Anaxagoras. într-o cuvântare minunată îndreptată spre ceea ce a rămas din trecut dintre fenomenele cereşti. întreţes şi împânzesc cu viaţa lor şi domeniul pământesc şi se numără printre anumite forţe inconştiente importante. cordial-cumplită. cât de clar atrage Goethe atenţia. azi în calamitate Te chem. Tu. ea acţionează asupra Pământului din afară. el se adresează lumii de sus. el se adresează lumii de sus. nu poate ajunge deloc la spiritual.s-a îndreptat mai întâi spre lumea care îi apare omului în lumea viselor tot sub forma unei cunoaşteri nesigure. După ce a fost nevoit să vadă că din această lume nu vine nicio binecuvântare pentru Homunculus. de asemenea. venind la suprafaţă din subconştient. Lunii. El îl mai pune acum şi pe Anaxagoras să se adreseze. După ce s-a întins. Ia gândiţi-vă numai. veşnic fără vîrstă-n viață. asupra tuturor acestor taine care stau la baza devenirii pământeşti. Luna nu e ceva unitar. din sânul vechii înţelepciuni misteriale. Tu! naltă. asupra a ceea ce rămăsese din stadiul lunar: furnici..” Aşadar. în măsura în care îşi împlineşte cercurile sus. aceasta era ceea ce vechiul grec numea Diana. acest vestigiu din vremurile anterioare Pământului: “Diana.după ce eşuează aici în privinţa lui Homunculus. Desigur. dacă observă numai realităţile prezentului. fără vrăji! Dar el nu mai are decât umbrele. Anaxagoras spune: Subpămîntenilor vreo laudă de le-am adus. Deschide-al umbrei tale crunt gîtlej. prin faptul că în om domneşte. el imploră Luna. Diana. Hekate. tocmai în această scenă. şi-ntreită față Pentru-al meu neam. pentru că în plăcerea de a vâna pulsează şi acest element subconştient. Luna. în ideile şi gândurile sale. Anaxagoras se adresează Lunii printr-o cuvântare minunată. Forţele care lucrează ca forţe cosmice prin intermediul Lunii ce îşi descrie cercurile pe cer. ci ea este. care pulsează însă şi în numeroase alte sentimente şi impulsuri ale voinţei umane. Diana nu este doar zeiţa vânătorii. cu implorarea lui.

de exemplu.lucrează în tot ceea ce e căutat de om. veţi găsi că e de înţeles de ce Goethe simţea mereu şi mereu. printr-o cunoaştere bazată pe presimţire. Tu. pe jumătate semiconştient. pe jumătate subconştient. asupra furnicilor. ci la care apare evident doar ceea ce înclină mai mult spre Diana. Toate aceste lucruri sunt atinse de Goethe. omul este o copie a tot felul de triade. dar asupra elementului pământesc rămas în urmă. produsul trecutului. Din această Lună. omul pieptului. în nişte adevăruri spiritual-ştiinţifice avea motive întemeiate să o facă. corporale. Vedeţi. Diana. cordial-cumplită. Şi din interiorul Pământului. acţionează spre suprafaţă forţele care în Lună acţionează de sus în jos. Soare şi Lună. pentru a le face absolut clare celui care vrea să le recunoască. la care acest lucru nu apare atât de evident. Vechiul grec cunoştea Luna întreită: Luna. Hekate. la fel ca plăcerea de a vâna.Luna -. Prăpastie cu gînd . asupra mirmidonilor săi. aşadar. Anaxagoras vrea să-şi impună ştiinţa mai puternic decât a făcut-o înainte. Şi. în cazul lui Goethe. în om. Pentru că este un produs al evoluţiilor de pe Saturn. lucind atît de blînd . entitatea Hekatei. fiind un microcosmos. Empuse. Oare nu am făcut noi cunoştinţă cu omul întreit? Am făcut cunoştinţă cu omul capului.Hecate Aici aveţi cele trei însuşiri ale Lunii. mai trăieşte o a treia entitate. din lumea subpământeană. Astfel încât. în preajma lui Mefistofel. forma subpământeană a Lunii. Din împărăţia Hekatei face parte. Oare a bănuit Goethe că în Luna întreită existau în mod macrocosmic real omul capului. şi mai ales în Pământ. omul actual nu mai cunoaşte decât globul mineral abstract. când a atras atenţia numai asupra elementului pământesc. Omul median. cu prelungirea sa până în omul sexualităţii. alături de lamii. provine de la puterea subpământeană a Hekatei: toate sentimentele şi impulsurile obscure. aşadar. care pulsează în om. cele trei însuşi pe care Goethe le exprimă în mod clar şi le face palpabile prin faptul că el desemnează chiar partea mediană prin expresia “cea care extinzi pieptul” /“Brusterweiternde”/. în general. care este din punct de vedere macrocosmic ceea ce este omul din punct de vedere microcosmic. ar corespunde Dianei. omul abdomenului sau al extremităţilor? Ei bine. Dianei Hekatei. Omul face în viaţă multe asemenea lucruri. Şi Goethe atinge toate aceste lucruri. în sfera ştiinţei spirituale. pur organice. cel care afirmă că Goethe se cufunda adânc. Iar tot ceea ce are loc în omul extremităţilor. care în această scenă apare printre lamii. la această situare a lui. despre care el crede că înconjoară acolo. să citim versurile următoare: Tu ce-mi desfereci pieptul . în măsura în care aceste însuşiri se referă şi la omul tripartit. într-o 102 . Dar în Empuse lucrează în special ceea ce trăieşte în partea subpământeană a lumii pământeşti. Numai că ceea ce e cuprins într-o lucrare cum este “Faust”-ul lui Goethe trebuie citit în adevărata sa formă. şi o copie a Lunii întreite: Luna. omul pieptului. Lunii macrocosmice. Diana. Pământul în cicluri de câte patru săptămâni. În inimă iau naştere şi acele impulsuri subconştiente a căror zeiţă e Diana. Anaxagoras se îndreaptă spre Luna întreită. afară. capul ar corespunde. în măsura în care Luna este un fenomen ceresc. ceea ce trăieşte din punct de vedere microcosmic în natura inferioară a omului şi urmează să fie trezit în Mefistofel. Tocmai dacă reflectaţi. Aceasta e partea mediană. ca microcosmos.Diana -. aşa cum se exprimă el. prin ceea ce ştia. omul capului poate fi pus în legătură cu vestigiul ceresc. Dar în om. Hekate. ieşită din comun. cu Luna.

după cum am arătat ieri. el a găsit. frumosul se mai contopea cu adevărul. spre ceea ce nu poate fi adus la noi. dar nu poate avea decât aceleaşi noţiuni. suprasensibilul este. vrând să se comporte congenial faţă de viaţa antică greacă.anumită privinţă. El era situat. de exemplu. din istoria originară şi. ca poet. care a apărut în 1826 şi pe care Goethe a citit-o imediat. Goethe nu este un poet ca mulţi alţii. aşa cum făcea grecul. începând de aici. ajunge mai aproape de suprasensibil decât cu ajutorul reprezentărilor moderne. Dar ce se lega de acest lucru? De acest lucru se lega faptul că el a făcut.Şi acest gând era atât de adânc înrădăcinat în Goethe. El le poate uni altfel. . treptat. s-a cufundat în tot felul de lucruri. el este un poet care vrea să se cufunde în acea lume care îl duce în suprasensibil. el a căutat mereu să-şi modeleze reprezentările în aşa fel încât ele să fie atât de flexibile cum fuseseră reprezentările grecilor. cu 103 . în orice caz. pentru a face ca în faţa sufletului său să reapară în mod viu viaţa vechii Grecii. Pentru omenirea actuală. într-o lucrare cum este. “Privire de ansamblu asupra istoriei lumii vechi şi a culturii sale” de Schlosser. el scrie: Ea ne îndeamnă să ne îndreptăm privirea spre ceea ce este aspectul cel mai general. În gândirea greacă era altfel. Dar Goethe. E interesant să vezi cum. Cosmos e un cuvânt care înseamnă la fel de bine ordinea frumoasă a lumii. aş spune.nu poate avea decât aceleaşi noţiuni pe care le au şi ceilalţi. Şi Goethe a găsit. cel mai trecut. Dar cu ce gânduri a încercat el să facă acest lucru? Ia gândiţi-vă numai. pe lângă multe alte lucrări care l-au transpus în viaţa Greciei antice. urâtul. el se bucură dacă nu trebuie s-o scoată la capăt cu celelalte două straturi ale conştienţei. Goethe s-a ocupat intens cu asemenea studii. ci pentru a dobândi reprezentări cu care să poată aduce în viaţa sufletului lumea suprasensibilă. cu ştiinţa lui obişnuită. totuşi. tocmai când scria aceste scene. noţiunea de adevăr şi noţiunea de bunătate s-au apropiat pentru el mai mult de noţiunea de frumos. Iar noţiunea de rău s-a apropiat mai mult de urât. Filistinul obişnuit nu-şi face probleme. să lăsăm diferitele populaţii să se perinde. nu pentru a ajunge să cunoască lumea suprasensibilă prin contemplarea vieţii din Grecia antică. El spera ca în felul acesta să o scoată la capăt cu lumea suprasensibilă. prin faţa ochilor noştri. din tot ceea ce îi era accesibil în mod obişnuit şi mai ales din cele observate în Italia drept artă greacă. nişte eforturi foarte mari. încât începând cu anii ‘80 ai secolului al 18-lea. pentru el reprezentarea s-a metamorfozat într-o anumită privinţă. Şi atunci el nu o poate scoate la capăt cu celelalte două straturi ale conştienţei: cu stratul subsensibil şi cu cel suprasensibil. simţea ca pe ceva care îngrădeşte foarte-foarte mult fiinţa omului faptul că nu avea reprezentările. care creează din degetul mic. nu o scoate la capăt cu ele. Pentru că el căuta viaţa greacă în suflet. într-adevăr. el a găsit posibilitatea de a face ca viaţa Greciei să reînvie în faţa sufletului său. care năzuia cu toate fibrele sufletului său să înţeleagă fiinţa omului. cu viaţa vechilor greci. Omenirea actuală nu mai concepe frumosul apropiat atât de mult de adevăr şi urâtul apropiat de rău. că spiritualul. Astăzi oamenii nu sunt mai aproape de viaţa vechii Grecii decât erau în vremea lui. aşa ceva este deja greu de înţeles. Chiar dacă cineva e cel mai mare geniu . aşadar. ceva înspăimântător. Şi astfel. care fac să devină viu în faţa sufletului său un trecut de mult apus şi îi arată cum se apropie de el epoca prezentă. din tot ceea ce a simţit pe baza unor predispoziţii naturale. anii în care creează tocmai aceste scene din “Faust”. în lumea sa nordică şi simţea cu ajutorul noţiunilor şi reprezentărilor pe care le oferă această lume. să poată aduce comunicări despre acest suprasensibil. noţiunile necesare pentru a privi în lumea din care provine omul şi în care el nu poate privi cu mintea lui. Deja în ultimii douăzeci de ani. pentru că el credea în lumea greacă. în Goethe s-a născut gândul: Dacă cineva se umple cu reprezentările. pentru ca apoi. Şi. Pentru grec. ca şi ordinea adevărată a lumii.

Pământul are un trecut: stadiile Saturn. Din acest motiv. Mai ales conducerea catolicismului roman . Acestei situaţii. la conştienţa absolut trează. îi datorează omul posibilitatea de a ajunge la voinţa liberă. Din acest motiv. faptul că poate să aleagă între Răul care se apropie de el şi Binele pe care el îl poate dezvolta din natura lui. Dar atunci. ci şi anumiţi iniţiaţi esoterici din sânul populaţiei de limbă engleză.ţine ascunse de credincioşii lor aceste secrete. el trebuie să creeze pe baza naturii sale impulsurile Binelui. dacă se dăruieşte plin de încredere lucrurilor care au fost sădite în natura lui prin evoluţia trecutului. Şi iniţiaţii la care mă refer cunosc acest secret important şi. şi despre unul dintre aceste motive vreau să vorbesc acum. din evoluţia cosmică. având simţul frumosului. Datorită relaţiei sale cu spiritul grec. Soare. În perioada următoare. Soare şi Lună şi merge acum mai departe. În evoluţie există Binele şi Răul.e în posesia anumitor secrete. Din cauza unei înţelegeri greşite foarte grave. în Goethe a luat naştere sentimentul că cel care are o structură sufletească aşa cum o aveau grecii. iniţiaţii le spun celor ce vor să se iniţieze şi ei: Există trei straturi ale conştienţei. Dacă forţele Răului nu s-ar revela. pe Saturn. Dar şi anumiţi iniţiaţi din sânul populaţiei de limbă engelză sunt în posesia anumitor secrete. omul nu ar ajuge la voinţa liberă. de a fi expus Răului. el ar deveni un Rău radical.aceasta începe deja -. din ceea ce se apropie drept ceva nou. Din Cosmos. ar putea să primească în sine doar răul.eroarea şi cu răul. din cauză că nu vor ca omenirea să se maturizeze. el îşi întoarce privirea de la ele. un viitor: stadiile Jupiter. Lună şi din jumătatea stadiului Pământ. Esenţialul este felul în care sunt folosite asemenea secrete. din sânul condiţiilor de pe Pământ. se revelează forţele Răului. ca natură umană. trebuie să ne pătrundem şi cu un sentiment pentru urâţenia lumii. el simte o înrudire intimă cu alte fiinţe .v-am spus deja mai înainte: şi cu alţi oameni -. pe care oamenii o pot primi în şcolile de iniţiere în care se vorbeşte limba engleză. pe Saturn şi a evoluat de-a lungul stadiilor Saturn. Ei știu acest secret. la fel cum putem cunoaşte lumina numai după umbra ei. Binele poate fi recunoscut numai din trecut. nu vor să-l comunice omenirii. dacă vrea să ajungă la Bine. înţelepciunea şi binele sunt legate între ele. a phorkyadelor. ar lua naştere acum. a stadiilor Jupiter. simte neadevărul şi răul ca fiind urâte. Soare. Din condiţiile exterioare rezultă numai posibilitatea de a prelua Răul. în apropierea arhetipurilor urâţeniei. veţi fi văzut că şi în prezent anumiţi oameni sunt în posesia anumitor secrete. Goethe atinge un mare mister al existenţei. care nu poate ajunge până în lumea prezentă. Lună. Ei au diferite motive. care încă mai erau aproape de lumea suprasensibilă. Dacă ceea ce a luat naştere. omul încă trebuie să păstreze Binele în jumătate din stadiul Pământ. aşa cum s-a trezit pe Pământ. Din conferinţele pe care vi le-am prezentat de-a lungul anilor în acest loc. deja şi în actuala perioadă Pământ . Vulcan. din stadiile Saturn. şi el simte adevărul îl simte ca frumos. care nu e decât o altă faţetă a vieţii lui Faust. şi are un trecut.conducerea . Când omul se cufundă în subconştientul din care ţâşnesc la suprafaţă visele. care sunt arhetipurile urâţeniei. nu numai Biserica Romano-Catolică conducătorii ei . Când ne îndreptăm privirea spre trecut. dacă acest lucru care s-a dezvoltat pentru noi. oamenii. el îl duce pe Mefistofel. Iată ce căuta Goethe. Goethe a dezvoltat acest sentiment. un prezent: Pământul. Înţelepciunea şi bunătatea sunt inoculate insuflate de acele fiinţe din ierarhiile superioare care ţin de oameni în acea perioadă din dezvoltarea naturii umane în care această natură umană încă nu se trezise. Şi el a crezut că se apropie mai mult de suprasensibil dacă se va pătrunde cu un sentiment faţă de frumuseţea lumii. aşa cum 104 . fiindcă din ambianţa Pământului. Aceasta este o formulă permanentă. Venus şi Vulcan. Venus. Când omul trăieşte cu conştienţa sa diurnă. Cu aceasta.

Goethe atrage atenţia realităţii urâţeniei alături de frumuseţe. atunci el nu acţionează ca prieten al oamenilor. Prin faptul că apelează la nişte noţiuni greceşti. că poate rămâne vertical în înfruntarea cu Răul. care este foarte. Prin aceasta. dacă vrea să facă progrese în cultură. Şi aici se poate urmări un anumit scop. Dacă cineva îi sustrage omului viaţa spirituală a Binelui. Şi aici Goethe se dovedeşte a fi un cunoscător temeinic al problemei. De aici purtarea ciudată a lui Mefistofel faţă de phorkyade. adică într-o lume care este. Dacă oamenilor le sunt sustrase comorile înţelepciunii spirituale. foarte importantă. trebuie să se expună fără nicio frică priveliştii pe care o oferă Răul. Asupra acestora trei lucruri atrag mereu atenţia iniţiaţii populaţiei care vorbeşte limba engleză. care vor să se întâmple ceea ce e necesar şi vor să li se comunice oamenilor asemenea secrete. în lumea accesibilă simţurilor sau intelectului. Acest scop poate fi acela de a cunoaşte Binele numai într-un cerc restrâns. Din acest motiv. ci el îmbracă şi acest lucru în reprezentările vechilor greci. Pe aceasta se întemeiază lupta. Şi e protejat de Rău numai dacă se adânceşte în viaţa spirituală a Binelui. Răul. pentru că omul este expus. absolut indiferent că e membrul unui ordin francmason sau iezuit. în preistoria istoriei Răului. Desigur. numai cu nişte reprezentări congruente cu situaţia. pentru ca omul să fie în stare să facă faţă în întâlnirea necesară cu Răul. în primă instanţă.puteţi citi acest lucru în cartea mea “Ştiinţa ocultă” . asupra realităţii Răului. ei sunt aruncaţi în prada Răului. De aici puteţi vedea ce nenorocire s-ar provoca dacă adevărurile spiritual-ştiinţifice ar fi sustrase lumii. din care izvorăşte Răul viitorului.are o cunoaştere bazată pe presimţire a acestor lucruri se apropie de ele numai ezitând.că viitorul este. mai avansată în ordinea lumii decât cea greacă. totuşi. Căci tocmai în aceasta trebuie să constea tăria omului. aşa cum trebuie s-o facă ştiinţa spirituală. într-un anumit sens. cu ajutorul acestui Bine. Până în prezent au învins încă aceştia din urmă. Noi ştim . dar necesară. El trebuie să poată face cunoştinţă cu Răul. E foarte important să se ştie aceste lucruri. în lumea în care va păşi ca om fizic în viitor.. se îndreaptă spre absurditatea vieţii. el ar fi fost nevoit să dea faţă cu lumea amară. aceasta este lumea în care el trece prin naştere şi moarte. În loc de aceasta. pe o 105 . dacă mă pot exprima astfel. aceasta e lumea în care el trăieşte. În loc să le atragă oamenilor atenţia fără nicio reticenţă. în orice caz. care sunt urâţenia întrupată. prin faptul că îl expune pe Mefistofel priveliştii oferite de urâţenia cea mai mare. chiar dacă epoca exterioară ştie prea puţin despre aceasta. dar în măsură să zguduie lumea.ca Goethe . cu arhetipurile urâţeniei. Veţi fi având o reprezentare. îl transpune. asupra omenirii neputincioase. care. din diferitele lucruri pe care le-am spus deja în prezenţa dvs. Răului. de cele trei phorkyade. în lumea antichităţii. când şi-a conceput drama “Faust” el nici nu a vrut să se expună reprezentării de a atrage direct atenţia asupra faptului că omul. Dacă Mefistofel ar fi rămas în patria lui nordică. pe care şi-o poate cuceri cu ajutorul unor cunoştinţe suprasensibile. el aşază în faţa oamenilor un adevăr de o gravitate fundamentală într-un mod încă simpatic oamenilor. consecinţa reală a acestui fapt este necesitatea de a se răspândi lumină asupra trecutului. despre natura spirituală deosebită a lui Goethe şi de aici vă veţi putea forma o noţiune despre faptul că Goethe se apropie de aceste lucruri subtile. el nu acţionează spre binele oamenilor. dintre anumiţi oameni. în faptul că el e în stare să ţină piept Răului. Vă puteţi imagina că acela care . priveliştii oferite de triada phorkyadelor. Iar când omul se transpune sus. Goethe îl face să dea faţă. pentru a stăpâni. ceea ce poate să facă numai ştiinţa spirituală. şi cei care nu vor ca omul să se maturizeze.e cazul în epoca actuală. revenirea. prin Rău. cu phorkiadele.

Şi. pe baza propriei sale naturi. noi suntem. datorită omului stâng şi omului drept. Acest lucru atrage atenţia asupra multor. că sunt hermafrodit. e vorba de predispoziţie. Înrudirea este exprimată. de fapt. multor lucruri. o descriere foarte adecvată. dar cu atât va fi mai comună şi conştienţa. de ce avem doi ochi şi la ce ne folosesc cei doi ochi. în multe privinţe. doi ochi şi la ce ne folosesc cei doi ochi. omenirea bisexuată de astăzi provine din cea unisexuată! Masculinul şi femininul sau format abia în cursul evoluţiei. numai datorită faptului că în noi colaborează omul stâng şi omul drept. Este aşa din cauză că simţurile încă nu trebuie să acţioneze împreună. Dar acest Rău va prezenta nişte imagini deformate. ceea ce are bun în el. el nu ar ajunge la conştienţa Eului. din naştere sau ca tendinţă sau din cauza unui accident. aceasta nu contrazice ceea ce am spus. după cum ştiţi din “Ştiinţa ocultă”. Vulcan. Când privim un om. pe de altă parte. fără îndoială-i suntem fiice. într-un anumit sens. Când ajunge faţă în faţă cu Răul sub forma urâtului şi se aliază cu el. a trecutului.treaptă superioară. ea este exprimată şi prin faptul că elementele încă nu acţionează împreună. vai. Aşadar. Fizicienii şi fiziologii reflectează mult căutând răspuns la întrebarea de ce noi avem. Datorită faptului că suntem în stare să cuprindem cu omul drept pe cel stâng. Va avea loc o evoluţie în sens invers. Şi. dacă vă mai gândiţi şi la faptul că. repetarea Lunii. Mefistofel spune: Acum s-ar zice - după ce a încheiat tovărăşia cu phorkiadele – Acum s-ar zice Că sunt al Haosului fiu iubit! Phorkiadele: Noi. cu atât mai mare va fi înrudirea. Goethe le prezintă pe cele trei phorkyade având în comun un ochi şi un dinte. datorită acestui lucru. el apare pentru ca omul să-şi poată aduce la înflorire cât mai intens posibil. Dacă omul n-ar putea simţi cu mâna dreaptă pe cea stângă. repetarea lui Saturn. Şi Mefistofel: Vor spune. Aşa e şi cu Răul. Când se întâmplă ca un om să aibă. nu de aparenţa exterioară. datorită faptului că putem ajunge la cunoaşterea omului drept prin intermediul celui stâng. cu cât ne întoarcem mai departe în urmă. Atât de precis exprimă Goethe ceea ce vrea să exprime. Jupiter este. noi ajungem la conştienţa de sine şi la conştienţa faptului că Eul este prezent. repetarea Soarelui. De aceea. pe o treaptă superioară. Eul e legat de actul vizual: datorită încrucişării dintre direcţia stângă cu cea dreaptă. dar. că nu poate avea loc ceea ce la noi are loc. pe de o parte. Când privim un obiect. când merge împreună cu phorkiadele. e necesar ca omul să nu aibă doar un singur ochi. de exemplu. cele trei au un ochi şi un dinte. ci încă trebuie să mai stea izolate. nişte caricaturi ale formaţiunilor din vremea originară. Dacă ar şti de ce avem două mâini şi la ce ne folosesc cele două mâini. doar un ochi. Venus. Aşa cum suntem acum. 106 . În stadiile de mai târziu apar. ei ar şti. axele oculare se intersectează. prin acest lucru. stadiile trecute. de forţe. de asemenea.

eu am ales de mult timp un mijloc de a revela. de aceea. chiar dacă se păstrează 107 . sensul tainic prin nişte formaţiuni care se opun una celeilalte şi care se oglindesc oarecum una în cealaltă. Dar el nu era înclinat să caute o concepţie despre lume prin asemenea noţiuni abstracte. Nu e nevoie să mergem prea departe. Goethe descrie lucrurile într-un mod cu adevărat adecvat. Ei bine. urmând să se atragă atenţia asupra acestui fapt. Hekate. nu e nevoie să ne aplecăm asupra fiecărui cuvânt şi să fantazăm în legătură cu el. El a caracterizat în felul următor acest alt fel de a proceda: De vreme ce multe dintre experienţele noastre nu se exprimă rotund şi nu pot fi comunicate direct. într-o măsură mai mare sau mai mică. noţiunile idealiste. Şi acum. la nişte idealuri abstracte. se vor risipi ca ceaţa. cum s-ar putea exprima mai clar faptul că cineva nu este nici idealist. pentru că le place să meargă numai pe deasupra lucrurilor. interferând. . cu ajutorul unor noţiuni abstracte. la starea anterioară celei de bisexualitate. după cum v-am spus. de exemplu. să le facă să trăiască amândouă împreună. pentru ca omenirea să fie condusă spre viitor. când văd scris: Luna. am spus eu. şi care se păstrează. nici cel care este materialist. cea care cugetă în străfunduri. pe de o parte. în sânul adevărurilor ştiinţei spirituale. o unitate. înainte de toate. care nu au nicio forţă . Dar atunci trebuie să citim. pe de altă parte. fie o concepţie despre lume înclinată spre materie. fie una închinată spre spirit. indus în eroare de ceea ce este şi trebuie să fie omul. şi nu să fabrice.ei bine. Astăzi oamenii se consolează /se bucură/ când li se oferă ceva în care nu e nevoie.Omul trebuie să fie şi una sau alta. în noţiuni abstracte. cea care luminează liniştită. La fel cum spiritul şi materia trăiesc una într-alta. o operă cum este “Faust”! Dar omenirea s-a dezobişnuit. Dacă vă gândiţi la adevărul grav pe care l-am rostit despre întâlnirea lui Mefistofel cu phorkiadele. Dar lumea nu ne permite să procedăm aşa. deja în impulsurile date de Goethe se găseşte calea care trebuie inaugurată prin ştiinţa spirituală. noţiunile naturalist-ştiinţifice. prin presimţire. ci. având. pe de o parte. să creadă. ci căuta să procedeze altfel. ajunge. Oamenii spun. dar puternic-intimă . când Pământul va fi ajuns la ţinta sa. El trebuie să se poată ridica până la nişte idei conforme cu spiritul. Aşadar. încercaţi să vă aduceţi aminte că eu v-am spus. cel mult. nu ajunge la o concepţie despre lume satisfăcătoare cel care este un asemenea idealist abstract. celui ce poate deveni atent. iar cel ideatic prin cel material. cea care lărgeşte pieptul. Din această scenă se poate vedea cât de profund era situat Goethe. Omul trebuie să fie în stare să-şi formeze o concepţie despre lume materialistă şi una idealistă. adică la mormântul său -. Diana. ci idealist şi realist şi că el face ca ambele concepţii despre lume să se oglindească una într-alta! Goethe încearcă să se apropie de adevăr din cele mai diferite direcţii ale lumii şi prin oglindirea noţiunilor una într-alta. şi trebuie să poată privi ce este material în mod material şi să-şi poată forma în legătură cu aceasta nişte reprezentări materialiste. nici realist. totuşi.la fel ca unele forţe ale naturii care nu pot interveni în ordinea fizică a lumii şi. cu puţin timp în urmă: Nu poate ajunge la o concepţie despre lume satisfăcătoare cel care. propriu-zis. la care m-am referit eu acum. El şi-a dat seama câtă unilateralitate este în faptul că oamenii caută. de citit. ei spun: exprimări poetice. şi în procesul cunoaşterii însuşi elementul material trebuie să trăiescă. prin elementul ideatic. ele trebuie să se lumineze unul pe altul şi să se întrepătrundă.El devine chiar hermafrodit. Şi de acest lucru şi-a dat seama Goethe. spre un viitor benefic! Ar fi de dorit să se pornească în acest fel de la Goethe.

şi mai adânc ca ziua e gândită. şi mai adânc ca ziua e gândită”. 108 . câte un suspin. Şi pentru că Goethe nu voia să-l introducă pe Faust doar în ceea ce aduce ziua. din câte un om care a ajuns în apropierea a ceea ce e necesar pentru omul viitorului se aude. şi nu la un homo. spre suprasensibil. marea seriozitate a strădaniei spiritual-ştiinţifice. dar omul nu ajunge la mai mult din propria sa fiinţă decât la un Homunculus. când şi-a scris cântecul închinat miezului nopţii: “Lumea e-adâncă. împreună cu Homunculus şi cu Mefistofel. ci în ceea ce ascund veşniciile. Goethe credea că se apropie de acesta cufundându-se în reprezentările vechilor greci şi insuflându-le în sine viaţă. Uneori. atunci veţi avea ocazia să înţelegeţi. Fiindcă lumea e-adânc. doar pe jumătate conştient. Trebuie să spunem. el a trebuit să-l facă să o apuce pe calea care îl duce. dacă rămâne doar la ceea ce îi aduce ziua. pe lângă multe alte lucruri.prost. marea seriozitate care trebuie să existe în această năzuinţă spiritual-ştiinţifică. în câteva şcoli oculte din epoca prezentă. desigur: Ziua îi dă omului conştienţa diurnă. ca acela a lui Nietzche.

ştiţi că el a încercat să întemeieze pentru lumea anorganică o ştiinţă pe care a clădit-o. este extraordinar de important şi plin de sens. 109 . care ar trebui să-l intereseze în cel mai înalt grad pe orice om. ceva absolut neînţeles. câteva cuvinte despre teoria fenomenelor originare şi despre teoria metamorfozelor. mie mi se pare că tocmai pentru cele mai diferite ramuri ale vieţii spirituale din epoca prezentă. în cele mai largi cercuri de oameni. dar numai par aşa. O asemenea viaţă spirituală apare în mod just în legătura ei cu întreaga evoluţie a omenirii abia atunci când ne-o aducem în faţa sufletului în cadrul unei cercetări aprofundate. cu tot ceea ce conţine ea. manifestări care poate par a fi situate mai departe de viaţa generală a omenirii. că activitatea creatoare a lui Goethe este pătrunsă de o anumită concepţie spiritual-ştiinţifică. atunci când caută o explicare a naturii. este de o importanţă cu totul deosebită să reuşim să aruncăm o privire în această configuraţie deosebită. ar trebui să o desemnăm drept o concepţie bazată pe presimţire. Şi anume. de fapt. şi el a întemeiat o botanică pe care a clădit-o pe ideea de metamorfoză. chiar dacă. decât ceea ce găsim descris în vastul poem “Faust”. pe fenomenele originare. Ce intenţionează Goethe. Şi este extraordinar de important să încercăm odată să înţelegem un fapt atât de interesant cum e viaţa spirituală a lui Goethe. întreaga natură a vieţii spirituale goetheene pot fi înţelese în mod just numai dacă le abordăm din punctul de vedere al ştiinţei spirituale. poate. Şi acest lucru. Ceea ce nu admite fizica de astăzi. Şi totuşi. Ieri v-am arătat că Goethe a cultivat un fel deosebit de ştiinţă a naturii. nu la ipoteze şi teorii? Din anii ‘80 eu mă străduiesc mereu să atrag atenţia omenirii asupra a ceea ce este. Dar acum eu aş dori să mai adaug ceva la cele spuse înainte. faptul că Goethe a cultivat un fel deosebit de ştiinţă a naturii. fireşte. În diferite contexte eu v-am atras atenţia şi asupra altor manifestări ale vieţii sufleteşti a lui Goethe. Ştiu că ceea ce vă voi spune acum este un lucru înfiorător şi eretic pentru concepţia de astăzi a ştiinţelor naturii din domeniul fizicii. Ne relatează el însuşi acest fapt. fizica viitorului se va vedea constrânsă să admită. Atât cât se poate vorbi despre aceste lucruri la modul absolut popular. Nu numai că un punct de vedere nespiritual. nu poate găsi în activitatea sa creatoare ceea ce noi am fost în măsură să găsim alaltăieri şi ieri printr-o cercetare spiritual-ştiinţifică. aş vrea să vă spun astăzi. nu în ultimul rând pentru viaţa religoasă a epocii prezente. din expunerile prezentate alaltăieri şi ieri. esenţa fenomenului originar. caracterizând. prin faptul că el vrea să treacă numai la aşa-numitele fenomene originare. Se poate spune că tocmai modul deosebit de a gândi al ştiinţei goetheene despre natură este încă şi astăzi. în acest mod special în care Goethe a privit natura.VIAŢA SUFLETEASCĂ A LUI GOETHE DIN PUNCT DE VEDERE SPIRITUAL-ŞTIINŢIFIC 29 septembrie 1918 Am putut vedea. Dar nu face nimic. după propria sa exprimare. Poate că vom ajunge cel mai bine la o opinie asupra a ceea ce înţelegea Goethe prin fenomenul originar din natura anorganică dacă ne aducem în faţa ochilor felul cum a ajuns el să creeze tocmai o teorie deosebită a culorilor. ci faptul că o asemenea viaţă sufletească a fost posibilă în cadrul evoluţiei omenirii poate fi explicat numai dacă studiem această viaţă sufletească din punct de vedere spiritual-ştiinţific. Dvs. Dar nu se poate spune că până astăzi s-a înţeles prea mult din această problemă în nişte cercuri mai largi de oameni. aş dori să vă atrag atenţia asupra faptului că întreaga structură a spiritului goethean.

adică despre fenomenele anorganice din natură în general. asupra modului cum iau naştere culorile. întunericul. la ceva din domeniul picturii. atunci iau naştere culorile luminoase: roşu.Fizica de astăzi încă nu e destul de matură pentru a înţelege teoria culorilor a lui Goethe. prin nişte experimente proprii.ei bine.a. fie că e vorba de nişte vibraţii sau de nişte impulsuri electrice oarecare. peste lumină. Şi i-a cerut consilierului de curte Büttner. sau prisma însăşi. bineînţeles. să-i trimită aparatele necesare pentru a vedea ce concepţii şi-ar putea forma el însuşi. Dar nici vorbă de aşa ceva! Peretele a rămas alb! Acest lucru l-a deranjat. pentru a le trimite înapoi proprietarului.m. şi că prin folosirea prismei sau prin alte procese culorile pot fi făcute să iasă la iveală din lumina albă unitară. tot ceea ce îi ceruse el. El a studiat optica newtoniană. iau naştere culorile întunecate: albastru. să se suprapună. Acest lucru l-a determinat să-l roage pe consilierul de curte Büttner să-i dea voie să mai păstreze instrumentele. atâta timp cât nu ai altceva mai bun. totuşi. care e construită pe o anumită ipoteză. şi altele de acest fel. care nu născoceşte nimic în legătură cu fenomenele naturii. Apariţia culorilor e concepută în sensul că lumina ar conţine diferitele culori oarecum nedisociate. Această teorie afirmă că la baza luminii se află ceva . el a crezut în aşa-numita teorie newtoniană a culorilor. cum se înţelege de la sine. nu poţi face nimic cu ea. Era o prostie. această reprezentare. El s-a uitat prin prismă peretele a rămas alb.d. pe o teorie. într-un anumit fel. Acest lucru l-a deranjat pe Goethe din ce în ce mai mult şi l-a determinat să verifice măcar cum stau lucrurile din punctul de vedere al fizicii cu fenomenele culorii. numai că era . . cu cea mai mare bunăvoinţă. Şi acum el şi-a făcut în continuare cercetările. până când consilierul de curte Büttner şi-a dat seama că acum are nevoie de aparatele sale şi că ar dori să-i fie trimise înapoi. decât primitiv şi prostesc. numai că din nişte fenomene originare. pentru a reflecta la ceva de natură artistică. iar în al doilea rând concepţiile sale despre fenomenele fizice. teoria sa asupra culorilor. o relatează el însuşi -. care era profesor universitar la Jena. ceva care nu e perceput. Goethe a ajuns la claritate în această privinţă. la baza ei se află.d. Până pe la începutul anilor ‘80 ai secolului al 18-lea. aşadar. într-un anumit fel. devenise adeptul acesteia. dar el a constatat că. Goethe le-a adunat. Când facem ca peste ceva luminos. aparatele. pentru că el se disociază în şapte culori. aici nu e cazul să intrăm în detalii -.o gândire sănătoasă. după premisele uzuale. repede o privire printr-o prismă. ci le deduce tot din nişte fenomene. violet. dacă vrei să aplici numai această optică newtoniană. Fie că e vorba. şi atunci a avut impresia . Într-o bună zi.Aici nu 110 . Când facem ca lumina să se suprapună peste întuneric. la urma urmelor.m. o interacţiune dintre lumină şi întuneric. Şi astfel. Mult timp el nu a reuşit să facă cercetările.după cum am spus. de nişte curenţi materiali. Din aceste cercetări au luat naştere: în primul rând. aşa cum îşi reprezintă Newton însuşi. materie care a fost întunecată. numai această teorie a culorilor. e totuna. într-un fel de entitate suprasensibilă. ca neutralizate. galben. atunci când le facem să se suprapună. Iar consilierul de curte Büttner i-a pus la dispoziţie excelenţei sale Goethe. Goethe a crezut. într-un mod care fizicianului de astăzi nu poate să-i pară. fireşte.a. Dar mai întâi aparatele trimise s-au acoperit de praf acasă la Goethe. ş. ş. o concepţie care respinge toate ipotezele şi teoriile. Dar mai înainte a vrut să arunce. ca şi alţi oameni .după cum am spus.că atunci când se uită printr-o prismă ar trebui să vadă peretele sau ecranul alb în toate cele şapte culori. pe care o împărtăşise şi el. una după alta. Goethe s-a văzut nevoit să părăsească. Dacă vedem o culoare. o dată cu mulţi alţii. prin cercetări proprii. întrun mod cum nu se poate mai primitiv şi mai prostesc pentru fizicianul de astăzi .

Goethe a creat o teorie a culorilor care ne conduce în mod minunat la înţelegerea artistică a culorilor. orice teorie. Numai că atunci ai nevoie de noţiuni mobile. ci e dată jos. Ele pot fi emise. numai în sfera pur senzorială. Ea încă nu a putut fi creată. pentru a spune că aşa iau naştere culorile. Ceva întunecat şi ceva luminos acţionează în percepţia nemijlocită. ci se pune numai şi numai problema de a arăta în ce fel trebuie să alăturăm lumina şi întunericul pentru ca în acest fel să apară culorile galben sau roşu sau albastru sau violet. după ce am ajuns la fenomenul originar. Şi acum. Felul cum trăieşte natura în activitate constă în faptul că ea nu se cramponează de forme. din cauză că ştiinţele moderne ale naturii merg pe cu totul alte căi decât concepţia despre lume a lui Goethe. de exemplu. în volumul în care au fost tipărite de mine articolele generale de ştiinţe ale naturii ale lui Goethe. în aşa fel încât acestea să-şi exprime ele înseşi fiinţa. ci să lase în modul cel mai strict ca fenomenele să vorbească de la sine. cum se transformă acestea în natură.. Când interacţionează ceva luminos şi ceva întunecat iau naştere culorile. al unei teorii. fireşte. cum se metamorfozează frunza. spune el. pentru el nu se pune problema de a inventa nişte ipoteze. prin teoria metamorfozelor. dar pe urmă. numai sub o formă schematică. de la o formă la alta. când e vorba de fenomenele naturii. respectiv decât cele întemeiate pe concepţia despre lume a lui Goethe. conform cu acest punct de vedere. ele trebuie demolate. este unul dintre cele mai frumoase capitole ale teoriei culorilor a lui Goethe. cel puţin în mod schiţat. Goethe se caracterizează tocmai prin faptul că respinge. Dar. după cum schela nu rămâne după ce clădirea e gata.e vorba de nicio teorie. fără ipoteze şi fără teorii. ci vrea să rămână exclusiv la ceea ce oferă percepţia. Aşadar. Ba putem spune chiar ceva paradoxal. nişte noţiuni care se transformă interior. aşa cum teoria culorilor a lui Goethe face trecerea spre activitatea pictorului. pentru a putea urmări în mod real cu ajutorul noţiunilor. important pentru Goethe era să nu adauge fenomenelor niciun fel de ipoteze şi teorii. ci a fost exprimat doar ceva simplu. Şi în marea ediţie de la Weimar. nu vrea să emită teorii. ci transformă formele. ci urmăreşte felul cum se transformă. cum ar fi ipoteza ondulatorie sau ipoteza emisiei etc. şi ipotezele ar trebui folosite numai pentru a găsi o cale de a asocia lucrurile. astfel încât floarea nu e altceva decât frunza metamorfozată. fireşte. Aşadar. iarăşi. Acesta e lucrul pe care l-a încercat Goethe în ceea ce priveşte natura anorganică. Căci capitolul despre acţiunea senzorial-morală a culorilor. puteţi găsi şi o schemă. Numai că acestea sunt percepţii simple. ca să avem o schelă. Acest lucru a încercat Goethe să-l facă şi pentru întreaga fizică. Pe această cale. noi trebuie să avem noţiuni de felul celor pe care majoritatea oamenilor sunt prea comozi pentru a le crea. Deosebit de interesantă este în această schemă teoria sunetelor. care este în acord cu teoria goetheană a culorilor. Ceva asemănător a încercat el să facă în legătură cu viaţa vie a plantelor. perceptibil. nu emite ipoteze şi teorii. Aceasta a fost baza concepţiei generale a lui Goethe despre natura nevie . cum ia diferite forme şi devine apoi petală. Tot o concepţie care nu vrea să emită ipoteze. şi că el vrea să folosească gândirea numai pentru alăturarea justă a fenomenelor. Aici nu a fost exprimat nimic de felul unei ipoteze. în care se găsesc atâtea sugestii importante şi pentru artist.a nu căuta nicăieri teorii sau ipoteze. în care. Dar atunci rămânem. la fenomenul cel mai simplu. în care Goethe a prezentat o întreagă fizică schematizată. Dar ar fi interesant să se creeze odată şi o teorie a sunetelor care să poată face trecerea spre activitatea muzicianului. vă rog să luaţi bine aminte la acest 111 . de noţiuni la fel de mobile ca natura însăşi.

fac şi din corpul astral o caricatură şi astfel perturbă viaţa omului în sfera suprasensibilă. Dar acest lucru mai are şi o altă consecinţă. acele sentimente pe care Goethe le descrie în capitolul “Efecte senzorial-morale ale culorilor”. avem acele complexe de forţe interioare pe care ni le-am creat în fizic. Tocmai acesta este . nu opreau aceste ciupituri şi pişcături. solară şi lunară. bineînţeles. aşa cum o privea Goethe. în ceea ce priveşte fenomenele naturii exterioare. tocmai acesta este lucrul important pentru Goethe. că înainte de a fi păşit pe Pământ el a trecut prin evoluţiile saturniană. El avea un instinct pentru ceea ce nu provine din realitatea nemijlocită. Asemenea teorii întunecă pentru entitatea spiritual-sufletească percepţia pură a realităţilor pământeşti. Şi mai trebuie să scoatem în evidenţă încă o latură a problemei. Şi esenţialul este ca noi să fi tratat. Dar Goethe avea o organizare de-aşa natură. eu v-am apus ieri că omul nu trăieşte doar aici. adică impurificăm prin teorii şi ipoteze ceea ce oferă natura însăşi. ca o caricatură. atunci când apărea numai albul şi el trebuia să gândească: peretele este. la câteva zile. Dar ceea ce rămâne în spiritual-sufletescul nostru. ştiinţa despre natură a lui Goethe este o ştiinţă conformă cu spiritul tocmai pentru că. dacă respingem teoriile şi ipotezele. când concepea nişte noţiuni cum sunt cele newtoniene. Dar nu s-a întâmplat aşa. drept microcosmos integrat armonios în Macrocosmos. Şi. cu tot soiul de teorii şi ipoteze. Ei bine. Şi nicio teorie. că omul este şi fiinţa care trăieşte între moarte şi o nouă naştere. aşa cum am putut arăta ieri şi alaltăieri. lăsând să-şi spună cuvântul numai fenomenele originare. ca om. datorită faptului că spiritul nu se află sub o influenţă ahrimanică sau luciferică. Astfel încât putem spune: deşi se limitează la fenomen. Înpotriva acestei distrugeri a formelor pe care corpul eteric le solicită pentru sine s-a ridicat natura sănătoasă a lui Goethe. deşi ar trebui să apară în mod gradat toate cele şapte culori. ba chiar. acest corp eteric. Iar faptul că Goethe simţea în acest fel este o dovadă că el avea o natură cu totul şi cu totul sănătoasă. pentru că au o organizare mai grosolană. datorită percepţiei pure. în aşa fel încât să putem privi spre corpul eteric fără ca el să ne inducă în eroare. După 112 . prin aceasta. pe Pământ. alb. totuşi. o dată cu viaţa noastră. pentru că simţea. dacă privim natura într-un mod pur adecvat naturii. noi gândim asupra naturii aşa cum putem gândi în cadrul vieţii umane fizice. se transmit. singura considerată de Goethe valabilă ca ştiinţă despre natură. că în corpul eteric ceva ciupeşte şi pişcă. tocmai pentru că nu se impurifică. Şi interesant este aici că. Când născocim nişte teorii newtoniene sau spenceriene sau alte teorii asemănătoare. Toate aceste teorii şi ipoteze fac mai întâi din corpul eteric uman o caricatură. În această viaţă.lucru: Goethe poate pătrunde în mod just în regiunea spiritualului. încât ceva îl ciupea şi pişca în corpul său eteric în timp ce privea aşa. Noi ştim că omul nu e doar fiinţa care trăieşte între naştere şi moarte. este ceva sănătos şi se armonizează şi cu lumea spiritual-sufletească.şi de aceea spun: Goethe poate fi înţeles numai pe cale spiritual-ştiinţifică -. La ceilalţi nu ciupeşte şi nu pişcă nimic. la realitatea senzorială. dintre moarte şi o nouă naştere. Posibilitatea de a percepe fenomenele senzoriale încetează. care nu sunt dobândite prin observarea pură a naturii. această contemplare a fenomenelor originare este în măsură să declanşeze în noi senzaţii şi sentimente sănătoase. nici ipoteza cea mai valoroasă. ne-am separat de corpul eteric. Şi toate aceste teorii. atunci această percepere. însă corpul eteric al omului nu primeşte în sine lucrul respectiv. după ce. el nu impurifică prin teorii percepţia pură a naturii. ci percepe fenomenele naturii aşa cum se oferă ele existenţei accesibile prin simţuri. ne îndreptăm privirile spre acest corp eteric.

şi prin aceasta se pregăteşte pentru o contemplare sănătoasă a ceea ce poate fi văzut numai în suprasensibil: evoluţiile saturniană. lumina 113 . care este o ştiinţă despre natură purificată de tot restul. . Chiar dacă nu a urmărit el însuşi aşa acest lucru. Fiindcă ceea ce concepe ştiinţa de astăzi drept ereditate. Oamenii se pot ridica într-o măsură atât de mică la o înţelegere sănătoasă a evoluţiilor lunară.a. nu sunt nişte fenomene originare.cel care se adânceşte în ştiinţa lui despre natură. solară şi lunară şi. idei. Dar eu v-am spus: Noţiunile ştiinţelor noastre despre natură se pot raporta numai la evoluţia pământească. să vedeţi unde găsiţi în ele un punct de sprijin sănătos pentru a proiecta asupra naturii. solară şi saturniană pentru că nu au o concepţie sănătoasă nici despre evoluţia Pământului. tot felul de lucruri care se potrivesc numai pe Saturn. solară şi saturniană . Chiar dacă Goethe însuşi nu a ajuns la această concepţie despre evoluţiile lunară.. Un lucru îl determină pe celălalt. omul va trece prin evoluţiile jupiteriană. el face cunoştinţă cu natura şi încearcă s-o impregnze cu tot felul de teorii şi ipoteze.d. iar ceea ce trebuie conceput idealist. Goethe era situat atât de mult cu percepţia spirituală în spirit tocmai pentru că nu aplica fenomenului din natură niciun fel de teorii şi ipoteze confuze scoase din spirit. venusiană şi vulcaniană. Numai că acestea sunt atât de inconsistente şi fantomatice. încât natura nu poate fi înţeleasă nici în acest fel. dacă elaborăm o ştiinţă sănătoasă despre natură avem imboldul de nu a descrie evoluţia de pe Pământ în aşa fel încât să introducem în ea. despre spiritual. nu o scot la capăt cu o concepţie despre lume? Care este cauza? Cauza constă în faptul că astăzi oamenii vor să-şi întemeieze concepţia despre lume într-unmod absolut precis. după ce Pământul îl va părăsi pe el. acestea sunt atât de abstracte încât natura exterioară nu poate fi înţeleasă cu ajutorul lor? Cum se face oare că pentru omul actual idealismul şi realismul se despart într-o asemenea măsură încât întemeiază pe baza lor fie doar un monism paralitic. fie. care se referă numai la Pământ. Cum se face oare că concepţia umană obişnuită de astăzi e atât de puţin înclinată să admită spiritualul? Iar când îşi formează noţiuni despre lumea spirituală. dar el nu credea că poate întemeia prin una sau alta o concepţie despre lume. în mod idealist. căci ele nu au suficientă forţă pentru a ne apropia în mod just de natură cu ajutorul lor. Uitaţi-vă prin tratatele actuale de teologie şi filosofie. mai exact spus.m.ce va părăsi Pământul sau. pe baza lor. în general. aşa cum am văzut ieri şi alaltăieri. Soare sau Lună. care în realitate sunt întreţesute în evoluţia de pe Pământ. ci o ştiinţă sănătoasă despre natură vrea să scoată Pământul din acest context şi să-l descrie ca Pământ. producând confuzie. dacă ne transpunem cu adevărat profund în modul de reprezentare goethean. Astfel încât putem spune: Tocmai datorită percepţiei sale orientate în mod pur spre senzorial a avut Goethe predispoziţia de a prelucra aceste lucruri.Şi. ori el devine teolog sau filosof şi încearcă să-şi formeze pe baza tradiţiei anumite noţiuni. Astăzi omul devine fie un om de ştiinţă. care nu spune nimic. într-adevăr. Şi omul caută să îmbibe fenomenele naturii cu asemenea ipoteze. acela îşi pregăteşte spiritul să separe domeniul pământesc. el a făcut în aşa fel încât. în general. că el concepea fenomenele exterioare în mod realist. ci lăsa ca cele două concepţii să se oglindească reciproc în viaţa sufletului său aşa cum se oglindesc ele şi în realitatea exterioară. Aspectul asupra căruia v-am atras atenţia ieri la sfârşit este faptul că Goethe nu a fost pe de o parte idealist şi pe de altă parte realist. spiritualul. printr-o ştiinţă sănătoasă despre Pământ. în drama sa “Faust”. Aşa face Goethe. ci simple teorii şi ipoteze. ş. să ajungem în mod absolut sănătos să ne putem reprezenta corect amândouă felurile de a trăi prin care omul trebuie să treacă. cu legitatea sa.

Atunci veţi vedea fenomenele naturii. făcând ca gândirea să fie doar slujitorul care colaborează. luată în sine. şi invers: viaţa dintre moarte şi o nouă naştere se oglindeşte se oglindeşte în viaţa dintre naştere şi moarte. veţi vedea că ceea ce ce există în natura exterioară nu e suficient pentru explicarea omului. ni se pot forma nişte percepţii spirituale. două percepţii imaginative pure. veţi dobândi o concepţie sănătoasă şi despre viaţa umană în ansamblul ei. Cel care priveşte natura în mod pur. neinfluenţaţi de teorii şi ipoteze imposibile. acela o zăreşte în propriul său suflet în aşa fel încât poate privi şi spre spirit într-un mod real. ci ni se dăruiesc nişte percepţii spirituale. şi tot aşa stau lucrurile dacă vreţi să rămâneţi un simplu om de ştiinţă. prin modul goethean de a observa natura. având un obiect care arată cu totul diferit când e văzut din două direcţii. perceperea naturii. atunci e ca şi cum. A nu specula asupra naturii. aşa cum sunt ele astăzi. nu e posibil să menţii cele două domenii. Trebuie să fim însă conştienţi şi de faptul că nu putem face nimic numai cu una. perceperea spiritului. nu-l lasă să ajungă la contemplarea spiritului. adică să nu căutaţi unirea pe calea unor noţiuni abstracte. Pe cel care îşi amestecă în mod confuz noţiunile şi ideile în fenomenele naturii. în mod separat. nu două teorii. Să nu născocim o teorie unică. pornind de la ştiinţă. că tocmai pentru a-l înţelege pe om e necesar să ne apropiem cu ştiinţa despre natură şi cu ştiinţa despre spirit din două direcţii opuse. percepţii neamestecate cu alte elemente. În această privinţă. Dacă o scoatem la capăt cu o asemenea ştiinţă sănătoasă despre natură. Atunci ele sunt adecvate omului. formând mai întâi separat. privim în intimitatea naturii în acest fel. şi să faceţi în aşa fel încât una să se oglindească în cealaltă. în sensul unei ştiinţe goetheene despre natură. sau cu cealaltă. Dar atunci noi trebuie să dezvoltăm în sine. aşadar. prin facultatea unei asemenea oglindiri. pentru fiecare dintre cele două domenii. ei bine. Cele două demenii pot fi unite numai dacă ai capacitatea de a te dărui observării naturii şi unei ştiinţe aşa cum s-a dăruit Goethe naturii: cu privirea îndreptată în mod pur asupra fenomenului. asupra fenomenelor. dar nu se amestecă în rezultate. pe de o parte.justă! Şi unde găsiţi în mod serios în rândurile celor ce reprezintă azi ştiinţa. astăzi aşa ceva nu e posibil. unde găsiţi o posibilitate de a vă ridica. aceste noţiuni se răzbună. Şi atunci cele două domenii se vor oglindi unul într-altul. dacă. lăsându-le pe amândouă să se oglindească una într-alta. să-i recunoaştem naturii puterea de a se interpreta ea însăşi. Dacă vreţi să rămâneţi doar filosof sau teolog. din afara omului. şi să nu le unim pe 114 . Atunci în om viaţa dintre naştere sau concepţie şi moarte se oglindeşte în ceea ce lui îi apare drept viaţă dintre moarte şi o nouă naştere. Dar. lăsând fenomenele materiale să vorbească de la sine. aţi vrea să-l fotografiaţi dintr-o singură direcţie. dar nu la un homo. ci să lăsaţi lucrurile să se unească ele înseşi. ci două percepţii imaginative. aceasta este sarcina pe care o avem faţă de o ştiinţă sănătoasă despre natură. Şi tocmai prin forţa pe care o trezeşte în noi observarea pură a naturii. dacă ei nu sunt nişte fanfaroni monişti. Atunci veţi ajunge numai la un homunculus. fără a amesteca în ele teorii. ci a fi pe deplin materialişti. când îl priviţi pe om. Atunci. vom ajunge să înţelegem în mod real viaţa umană dintre naştere şi moarte sau. până la formele şi regiunile divin-spirituale ale existenţei? Dacă ai o gândire sănătoasă. concepţia goetheană despre lume poate fi o educatoare extraordinară a omenirii moderne. nişte percepţii ale spiritului pur. Aceasta este atitudinea pe care trebuie să o avem faţă de natură. luată în sine. Vedeţi. Trebuie să puteţi fi în întregime şi una şi alta. noi trebuie să putem privi şi în intimitatea lumii spiritului. menită să explice un aspect sau altul. decât doar pentru a edifica fenomenele. să spunem. dintre concepţie şi moarte. Şi atunci nu rămânem la nişte teologii sau filosofii abstracte. Dar.

poate vrea să se lămurească asupra unui lucru. atunci nu acţiona doar acea formaţiune abstractă ce rezultă când adunăm la un loc toate noţiunile pe care le avem. ci şi acele impulsuri care acţionaseră în copilăria lui. cum se spune. în el acţionau şi nişte impulsuri pe care el nu le aduna. Şi e foarte important să se ţină seama de acest lucru. formând o concepţie necontradictorie. un fenomen oarecare. Nu-i aşa. Dar în acest fel nu se poate ajunge mai departe de 115 . ci să le lăsăm să se oglindească reciproc în această percepţie imaginativă. pentru că . Faptul că Goethe. dar unul care este inteligent . la patruzeci şi doi de ani. căci cel care pătrunde lucrurile nu critică şi nu dojeneşte. Când Goethe îşi punea în faţă. în nişte reprezentări care au existat ca premise deja în gândirea lui Goethe. Pentru viitor este imperios necesar ca omenirea să se adâncească în asemenea reprezentări indiferent că le numim goetheanism sau altfel -. un asemenea om frunzăreşte superficial prin materialul de reprezentări pe care îl are în el la patruzeci şi doi de ani.astăzi sunt inteligenţi tocmai oamenii de condiţie medie -. el a avut. Când priveşte superficial în viaţa lui sufletească şi poate găsi acolo ceva care este în concordanţă cu sine însuşi. aşadar. Acesta este omul de condiţie medie. dar pentru atingerea cărora a creat premisele. poate chiar să întemeieze o concepţie despre lume. Sufletul lui Goethe lucra cu totul altfel. Să privim acum un adevărat om de condiţie medie. Aşadar. la un loc. pur şi simplu. în totalitatea ei. în el acţiona în mod real întreaga sa viaţă sufletească. Ca să vă trimit la înţelegerea justă a acestui aspect trebuie să vă spun cum se comportă omul de obicei când vrea să dezlege enigma unui fenomen sau altul din viaţă sau din natură. ci doar prezint ceea ce este imperios necesar pentru viitor. omul de condiţie medie trăieşte de la naştere şi până la moarte. după cum zice el. dar care nu este Goethe.cunoaşterea sa spiritualştiinţifică era bazată pe presimţire. care poate fi urmărită în epoca noastră până în regiunile în care Goethe încă nu a pătruns. dacă vreţi. care este inteligent. când Goethe privea. Dar nu acesta este Goethe! Sufletul lui Goethe lucrează cu totul altfel. a ajuns la asemenea concepţii despre oglindirea reciprocă a ceea ce există ca realitate fiinţială în lumea exterioară dovedeşte că el se afla în mod real pe calea ce duce la ştiinţa spirituală modernă. la viaţa unei plante. putem scrie tot felul de biografii ale lui Goethe. el vrea să-şi dezlege o anumită enigmă. de exemplu. un om de condiţie medie. o plantă sau altceva.acestea în noţiuni. el vrea să ajungă la o concepţie lipsită de prejudecăţi. într-o anumită privinţă. o judecată atât de sănătoasă şi despre viaţa spirituală. Iar gândirea lui Goethe este extraordinar de reală şi de adecvată realităţii. Ce face el? Ei bine. consideră că e gata. să privim. în acest caz el adună la un loc toate noţiunile şi reprezentările pe care le poate găsi astfel. Să zicem că la treizeci şi cinci sau la patruzeci şi cinci sau la patruzeci şi doi de ani. totuşi. un lucru asupra căruia voia să se lămurească. în care. va rezulta ceva care s-a născut în anul 1749 la Frankfurt şi a murit la Weimar în 1832. Să presupunem că el vrea să-şi explice în mod just concepţia despre lume a lui Copernic. că a înţeles. după ce şi-a organizat o serie de asemenea noţiuni. în perioada în care Goethe avea patruzeci şi doi de ani şi voia să reflecteze. să zicem. în parte şi în mod inconştient. într-un anumit an al vieţii. Omul modern vrea mereu să excludă acest lucru.aşa cum trebuie să subliniez mereu . Dacă nu avem în vedere acest lucru. la patruzeci şi doi de ani. Şi. prin evoluţia lui sufletească sănătoasă. Eu nu aduc nicio critică pentru faptul că goetheanismul a fost atât de puţin înţeles. întotdeauna acţiona întreaga viaţă a sufletului. chiar dacă pentru epoca sa Goethe încă era nesigur. poate şi mai devreme. nu găseşte nicio contradicţie. ci ştie că trebuie să vorbească numai în sens pozitiv. Eu nu aduc mustrări pentru ceea ce s-a petrecut.

câteva noţiuni adunate la un loc, pe care le poţi privi uşor şi comod. De aceea, noi putem ajunge la aceste lămuriri importante tocmai prin intermediul lui Goethe, privind din nou în ansamblu diferitele faze ale vieţii lui. Eu am încercat, de exemplu, să înţeleg nişte lucruri foarte târzii din concepţia lui Goethe prin faptul că m-am întors mereu la acel imn în proză intitulat “Natura”, pe care Goethe l-a scris la începutul anilor ‘80 şi în care sunt conţinute, într-o stare nematurizată, concepţiile de mai târziu. Şi eu am atras atenţia adeseori, şi mai demult, asupra faptului că Goethe, băiatul de şapte ani, adună minerale, ia un pupitru pentru note muzicale de la tatăl său, clădeşte pe el mineralele, aşază sus o mică lumânare şi celebrează apoi un fel de serviciu divin, vrând să înalţe “marelui Zeu”, cel care acţionează în sânul fenomenelor naturii, o jertfă. Dimineaţa - ia gândiţi-vă, era un băiat de şapte ani! - el captează o rază de soare şi o face să treacă printr-o lentilă, ca să-i aprindă mica lumânare. Ceea ce aprinde el deasupra mineralelor este un foc natural. În aceasta zace ascuns, într-un mod copilăresc, tot ceea ce acţionează mai târziu ca ecou, în concepţiile cele mai mature. Îl înţelegem pe Goethe numai dacă suntem în măsură să-l înţelegem în mod just din totalitatea fiinţei sale. Şi atunci, dacă îl înţelegem aşa, ajungem la ceva ce Goethe a putut să cultive doar puţin, pe baza premiselor existente în epoca sa, ajungem să cultivăm concepţiile lumii spirituale într-un mod pe care îl putem găsi conform cu concepţia despre lume a lui Goethe. Fiindcă, ia gândiţi-vă, nu putem face deloc altfel, dacă reflectăm în mod goethean asupra naturii, dacă gândim cu adevărat în sensul teoriei despre fenomenul originar şi despre metamorfoză, decât să declanşăm în sufletul nostru, printr-o asemenea gândire, nişte forţe care duc la perceperea vieţii pe care o duce omul după ce a trecut prin poarta morţii. Tocmai prin percepţia goetheană, îndreptată spre natura pură, prin perceperea pură a naturii, se pun bazele unei învățături adevărate despre nemurire, ca ceva de la sine înţeles. Tocmai prin aceasta dobândim forţa pentru acele reprezentări diametral opuse de care avem nevoie pentru ca suprasensibilul prin care omul trăieşte între moarte şi o nouă naştere să intre în percepţie imaginativă; dobândim forţa de a avea asemenea percepţii tocmai dacă ne facem mai întâi privirea ageră pentru ceea ce este natură pură, pentru ceea ce, în natură, n-a fost stricat prin teorii şi ipoteze. Oamenii fac cele mai mari greşeli crezând, în legătură cu lumea exterioară, că lucrurile trebuie să se desfăşoare liniar şi mereu în aceeaşi direcţie. Când cineva îi vorbeşte unui om care înţelege lucrurile despre monism, în sensul în care fac foarte mulţi oameni ai epocii prezente când ei întemeiază un monism abstract, aşadar, când unui om care înţelege lucrurile i se prezintă un asemenea monism abstract, este ca şi cum acolo ar sta un om, la care sunt bine dezvoltate partea dreaptă şi partea stângă, şi ar veni un altul şi i-ar spune: Dar aşa ceva e greşit, acesta este un dualism eronat, omul trebuie să fie construit în mod monist, e incorect ca el să aibă o jumătate dreaptă, aici lucrurile nu sunt aşa cum trebuie. Exact aşa trebuie să fie concepţia noastră despre lume. Aşa cum noi nu suntem construiţi greşit pentru că avem două mâini şi putem sprijini mâna stângă de mâna dreaptă, nu e greşit nici să ai două concepţii despre lume care se oglindesc una într-alta şi se luminează reciproc. Cel care consideră că e greşit dacă se cer două concepţii despre lume ar trebui să spună, de asemenea: Trebuie să născocim nişte mişcări artificiale, pentru ca mâna stângă şi mâna dreaptă să nu lucreze atât de groaznic de separate, iar piciorul stâng şi cel drept să nu umble separate prin lume, ci, în cele din urmă, printr-o mare cucerire, mâna dreaptă să fie vârâtă în cea stângă, piciorul drept să fie vârât în cel stâng, pentru ca omul să fie monist, să fie un monom, şi să-şi poată duce aşa mai departe existenţa!
116

Pentru cel care înţelege lucrurile, pentru cel care are în vedere realitatea şi nu nişte teorii abstracte încâlcite, tendinţa idealismului abstract, pe de o parte, a realismului grosier, pe de altă parte, ca monism, este tot atât de unilaterală pe cât de unilateral ar fi ceva ce poate fi comparat cu situaţia grotescă pe care am prezentat-o eu adineaori. Şi este cu adevărat în sensul concepţiei goetheene despre lume ceea ce fac eu, chiar dacă astăzi încă într-un mod foarte contestat, când atrag mereu şi mereu atenţia, pe de o parte, asupra unui mod pur de a percepe natura, nu asupra unuia împânzit de ipoteze, ci asupra unei percepţii care trăieşte ca percepţie, care nu e ceva gândit, la care gândirea e folosită numai pentru a face să apară percepţia, şi, pe de altă parte, asupra unui mod de a percepe spiritualul la care gândirea e folosită tot numai pentru a face să apară percepţia spiritului, care ne duce apoi cu adevărat în regiunea unde trebuie să-l căutăm pe om când el se află de o parte a vieţii sale, între moarte şi o nouă naştere. Când le prezinţi oamenilor o concepţie spiritual-ştiinţifică despre lume, ei încă mai găsesc astăzi nişte teorii care sună logic, nişte teorii inteligente, pentru a contesta această concepţie. Eu am spus adeseori: Oh, sunt foarte uşor de născocit nişte contestări ale ştiinţei spirituale. Am făcut odată la Praga încercarea de a ţine două conferinţe pentru publicul larg, una după alta, una în care am contestat ştiinţa spirituală şi alta în care am susţinut-o, un lucru pe care unii mi l-au luat în nume de rău. Dar eu am făcut o dată încercarea de a ţine o conferinţă pentru combaterea ştiinţei spirituale şi alta pentru susţinerea ei. Ştiinţa spirituală poate fi contestată foarte bine, fireşte, ea poate fi contestată. Cum să nu poată fi contestată? Cel care crede că ştiinţa spirituală nu poate fi contestată se situează cam pe aceeaşi poziţie ca unul care spune să nu se poate înţepa în mâna stângă cu un ac pe care îl ţine în cea dreaptă. Aşa ceva se poate face, fără îndoială, dar toate acestea nu spun absolut nimic. Şi noi trebuie să spunem: În interiorul acestor adversari, care lucrează cu nişte teorii atât de logice în aparenţă, zace, de fapt, cu totul altceva, cu totul şi cu totul altceva. Se vorbeşte şi de inconştient şi subconştient. Psihanaliştii, dar şi alţii, înţeleg foarte greşit importanţa pe care o are pentru om viaţa sufletească inconştientă, viaţa spirituală. Am vorbit adeseori aici despre acest lucru. Ei bine, psihanaliştii actuali vorbesc despre viaţa spirituală inconştientă la fel cum vorbeşte orbul despre culoare. Ei sunt împinşi spre ea de imperativele ştiinţifice ale prezentului, dar ei au o ştiinţă, cum am numit-o anul trecut la Zürich şi aici, care lucrează cu mijloace insuficiente. Fiindcă trebuie să ai cu adevărat capacitatea de a găsi întotdeauna în mod just, pentru ceea ce se petrece în conştient, subconştientul situat dedesubt. Conştient temeiuri Credinţa în logice limitele cunoaşterii ____________________________________________________ Subconştient teamă de spiritual lipsă de interes pentru spiritual

Vedeţi dvs., lucrurile stau în aşa fel încât noi putem spune: Aici e conştienţa vezi schema - şi sub ea se află subconştientul. Ei bine, cum stau lucrurile astăzi? Începând cam din secolul al 16-lea, se exercită nişte influenţe ahrimanice foarte puternice asupra omului şi asupra întregii sale gândiri. Acest lucru îşi are partea sa bună, partea sa rea. Pentru ştiinţele naturii, acest lucru are consecinţa că ea se formează într-un mod ahrimanic absolut precis. Goethe a opus acestei ştiinţe
117

ahrimanice ştiinţa sa, aşa cum v-am caracterizat-o ieri. Dar în sufletul uman nu se petrece nimic - puteţi afla acest lucru din conferinţele pe care le-am ţinut aici în urmă cu opt zile -, în spiritul omului nu se petrece nimic fără ca şi în subconştient să se petreacă ceva. În timp ce se dezvoltă forma actuală a gândirii despre natură, în subconştient se dezvoltă două sentimente cu totul speciale: teama de spiritual şi lipsa de interes pentru spiritual. Astăzi nu se poate dezvolta o ştiinţă despre natură în sensul gândirii actuale, dacă nu se creează o ştiinţă despre natură goetheană, fără ca, în acelaşi timp, să se dezvolte o frică subconştientă faţă de lumea spirituală şi o lipsă de interes subconştientă faţă de lumea spirituală. Oamenii se tem de spiritual. Aceasta este consecinţa necesară a impresiilor pe care le oferă astăzi ştiinţele naturii. Dar o frică subconştientă despre care oamenii nu ştiu nimic. Şi această frică subconştientă se îmbracă, şi abia îmbrăcată cu tot soiul de panglicuţe şi veşminte înşelătoare îi apare omului în conştienţă. Căci ea se îmbracă în nişte temeiuri logice. Frica se transformă în temeiuri logice. Şi cu aceste temeiuri logice umblă omul prin lume. Cine pătrunde sensul acestor lucruri, aude cum oamenii prezintă nişte temeiuri logice foarte inteligente, dar el ştie, de asemenea, că jos, în subconţştient, e încuibată frica de spiritual, aşa cum ceea ce este necunoscut insuflă întotdeauna frică - teama de apă a câinilor poate fi explicată în acelaşi fel -, iar lipsa de interes se arată în mod special în credinţa că dacă dezvoltăm o cunoaştere justă a naturii putem apuca spiritul cu mâinile. Fiindcă eu l-aş invita o dată pe un om care vrea să cunoască într-un mod cu adevărat exhaustiv să spună din ce fenomene pământeşti ale naturii poate să explice forma capului uman, fără a recurge la ştiinţa spirituală. Explicarea naturalist-ştiinţifică pură, justă, a capului uman, ne conduce înapoi, la ceea ce putem cunoaşte numai pe cale spiritual-ştiinţifică, aşa cum am explicat. Dacă nutrim interes pentru ceea ce există în mod real în natura umană, atunci ceva ne conduce, bineînţeles, la spiritual. Numai lipsa de interes îl poate deruta pe om în aşa măsură încât el să spună că în capul uman nimic nu face trimitere la spirit! Ei bine, dacă excludeţi, în primă instanţă, tot ceea ce duce la spirit - dacă nu acordaţi atenţie spiritului, dacă vă construiţi, în primă instanţă, ipoteze şi teorii goale -, ele zboară într-o clipită şi nu se mai vede nimic când le expunem, după ce mai întâi le-am preparat frumuşel! Naturalistul de astăzi procedează în cea mai mare parte ca unul care mai întâi curăţă cu grijă peştele, în aşa fel încât să nu mai aibă deloc solzi, şi după aceea susţine că peştele nu are solzi. Tot aşa, naturalistul de astăzi curăţă mai întâi din fenomene tot ceea ce face trimitere la spirit, pentru că el nu are niciun interes faţă de spirit. Dar el ştie depre lipsa de interes la fel de puţin ca despre frică. De aceea, lipsa de interes poate îmbrăca nişte veşminte înzorzonate şi amăgitoare, şi aceste veşminte înzorzonate şi amăgitoare sunt credinţa că există limitele cunoaşterii. În conştienţă, omul vorbeşte de existenţa limitelor cunoaşterii - ignorabimus. Ceea ce spune un asemenea om este absolut indiferent. Dacă am vrea, am putea născoci alte asocieri de cuvinte pentru ceea ce a spus, de exemplu, Du Bois-Reymond, în ultima sa conferinţă despre limitele cunoaşterii naturii - ele ar fi exact la fel de valoroase, pentru că ceea ce vrea el este, de fapt, absolut indiferent. Ceea ce vrea el a fost provocat de dezinteresul său subconştient faţă de peştii curăţaţi de solzi, care nu au solzi folosim acum doar o comparaţie. Vedeţi, aşadar, că ar fi foarte folositor dacă omenirea actuală ar vrea să se orienteze după noţiunile spiritual-ştiinţifice, pentru că astfel s-ar putea ca în faţa ochiului sufletesc să-i apară o cunoaştere justă a naturii şi o cunoaşterea justă a spiritului, măcar sub formă de reprezentări. De ele are nevoie omenirea. Omenirea are nevoie de amândouă concepţiile. Astăzi găsim deja foarte des nişte indicii
118

dar el nu ajunge să se întrebe: Ei bine. el nu a exclus-o? Nu ai spus nimic dacă spui: Oamenii sunt nişte creştini proști și trebuie să fie creștini mai buni. va fi ştiind că această afirmaţie e foarte adevărată. creştinismul ar exclude o stare cum este cea actuală. Prin transfigurarea etic-religioasă a războiului i-au fost atribuite ‘bunului Dumnezeu’ nişte scopuri care arată teribil de asemănătoare cu scopurile deţinătorilor puterii şi ai cabinetelor.pentru faptul că omenirea are nevoie în prezent de ceva nou în domeniul concepţiilor despre lume. chiar dacă absolut subconştient. conform cu esenţa sa. Astfel încât idealul naţional limitat al popoarelor pare să fi repurtat biruinţa asupra idealului comunitar internaţional al creştinismului. ca. cu încercarea ei de a coborî până şi valorile absolute cele mai înalte în relativitatea evenimentelor din viaţa lumii noastre. la Dumnezeul ascuns. omul spune destule lucruri interesante. la Deus absconditus al lui Luther.“a dat greş în faţa războiului şi nu a ridicat niciun dig împotriva valului de ură şi distrugere care s-a rostogolit asupra noastră. prin Dumnezeul etic al iubirii. Da. făcute de nişte oameni care. de altfel. dacă prin aceasta înţelegi că ei trebuie să devină nişte creştini aşa cum au mai existat! Aş putea să vă prezint sute de afirmaţii care apar în prezent. cel ce urmăreşte puţin literatura contemporană. Ba chiar tocmai în cadrul creştinismului au ieşit la lumina zilei în timpul dezbinării dintre popoare nişte fenomene deosebit de urâte. de exemplu. un dezinteres subconştient. În cursul unui articol intitulat “Chitul (Kitt) internaţional” se vorbeşte în felul următor: “Printre cele mai mari dezamăgiri din istoria lumii se numără şi faptul că şi această putere spirituală” . Fiindcă esenţa creştinismului arată spre o comunitate umană vastă şi nu se poate manifesta decât în cadrul unei asemenea comunităţi. noi am cultivat acest creştinism timp de aproape două milenii. Dar o frică subconştientă. s-a ajuns până la intenţia de a justifica chiar şi ceea ce este îngrozitor. deşi.” Ei bine.” Ei bine. trebuie luaţi absolut în serios. astfel încât omul nostru caracterizează aici nu pe nedrept câteva dintre fenomenele cel mai puţin îmbucurătoare ale epocii prezente. Opoziţia istorică dintre lutheranism şi calvinism a fost dezgropată din nou. şi din ele aţi vedea că deja ici şi colo apare un anumit impuls. în domeniul cunoaşterii lumii. dar care sunt atinşi în interiorul lor de frica şi lipsa de interes despre care am vorbit. şi aşa mai departe. Şi de aici rezultă astăzi fenomenele care ies la lumina zilei pe acest tărâm sub o formă atât de ciudată. în faţa prăbuşirii îngrozitoare a iubirii şi vieţii. teologia războiului. Un om care trebuie luat în serios a rostit nişte cuvinte ciudate într-unul din ultimele numere ale revistei “Wissen und Leben” (“Ştiinţă şi viaţă”). În încercarea de a le raţionaliza şi transpune într-o formulă oarecare. Dar. răul radical. că din toate părţile i se atribuie lui Dumnezeu intenţiile deţinătorilor puterii drept intenţii divine. S-au ascuţit şi tensiunile dintre Bisericile creştine. dacă vrem să dobândim nişte puncte de sprijin pentru felul în care trebuie să ne raportăm la gândirea şi a acelor oameni care trebuie luaţi în serios. care spune că e necesar 119 . care apare şi în fenomene în dinamica indiferentă din punct de vedere etic a lumii. El spune mai departe: “Şi nu numai atât. acţionează foarte puternic. Anglicanii extremişti s-au îndepărtat de protestantismul de pe continent într-o asemenea măsură încât aproape că nu mai vor să-i recunoască apartenenţa la creştinism.puterea spirituală a creştinismului . Ca să nici nu mai vorbim de sfârşirea legăturilor creştine internaţionale din cadrul muncii misionare. Iuda îl trădează pe Christos. acolo unde s-a petrecut aşa ceva. în loc să se rămână. creştinismul a trădat Evanghelia. cu cea mai mare umilinţă. pe care trebuie să le examinăm puţin. Cum se face atunci că.

120 . ei nu sunt deloc în stare să se adâncească în aşa ceva. dvs. el spune că trebuie să găsim din nou ceva pentru ca. bineînţeles.un fenomen absolut îmbucurător. ce să facă omul de unul singur? Asemenea întrebări se pun adeseori. vom progresa. în loc să gândească de la stânga la dreapta. Acesta e lucrul care stă în fundal mereu şi mereu. atunci o putem lua iarăşi de la început! Fiindcă aşa ceva nu poate să ajute. niciun popor nu e situat mai sus în iubirea şi admiraţia noastră ca cel german. Dar în momentul în care aceşti oameni ar trebui să ajungă cu adevărat la ceea ce este necesar. Dar. pe care cititorul actual. Nici aici nu e nevoie să fim critici. Acest lucru poate fi dovedit foarte exact la diferitele personalităţi din afirmaţiile lor şi din viaţa lor. Eventual. Dar ei nu vor alta nouă. bineînţeles. putem vedea că oamenii îşi dau seama că vechea concepţie despre lume a eşuat. Ceea ce el a omis e faptul că nu se transpune în ceea ce cer impulsurile epocii noastre. eu pot face atât de teribil de puţin. e mai mare decât goetheanismul. El spune: De ce să nu fie posibil ca creştinismul să cultive impulsurile internaţionale care împiedică ura şi distrugerea? . cu toate că oamenii aceia şi-au făcut nişte complimente atât de frumoase. faptul că teologii britanici le fac teologilor germani un compliment dintre cele mai minunate. ce lipseşte.Astfel. în subconştientul lor. Noi datorăm cu toţii enorm de mult teologiei.Şi el ajunge să scrie şi fraza următoare: “Încă în august 1914 Bisericile britanice libere i-au scris profesorului Harnack: ‘În afară de popoarele de limbă engleză. Aşadar. ci ar trebui să ne limităm la a înţelege ce trebuie să se întâmple. creştinismul să-şi poată pune în valoare importanţa şi eficacitatea sa internaţională. fireşte. Şi face tot felul de propuneri. Sau ei manifestă dezinteres. îşi înceţoşează ei înşişi noţiunile şi aceste noţiuni se transformă imediat în frică şi dezinteres.ceva de felul unei noi concepţii despre lume. care. scrie într-un mod just ceea ce a scris acolo. pe când gândul conform cu realitatea spune: trebuie să cercetăm ce nu e just. tocmai în momentul când a izbucnit distrugerea! Concluzia realistă ar fi. Ei se tem de ştiinţa spirituală. atunci. Dar el spune: Dacă o să facem tot aşa cum am făcut în august 1914. numai că sunt prea comozi ca să caute cu adevărat ceea ce este necesar. Ar trebui să ne îndreptăm privirile spre aspectul pozitiv. bineînţeles. . N-ar putea fi aşa în viitor? Da.’” Avem aici .spune el . Omul care a scris articolul amintit şi. dar dacă gândim realist: acest lucru a fost pus pe hârtie în august 1914. se poate pune şi întrebarea: De fapt. pentru că astăzi oamenii citesc aşa cum am descris eu ieri sau cu alte ocazii. o vor iarăşi pe cea veche. aşadar: cu toate că teologii britanici au pus pe hârtie un asemenea compliment. omul nostru gândeşte de la dreapta la stânga sau invers. despre importanţa întregii lumi spirituale şi a cunoaşterii ei. nu-i aşa. să se întâmple ce e mai bun. filosofiei şi literaturii germane.. la o concepţie despre lume spiritual-ştiinţifică. e de luat cu totul în serios. ca să putem avea încă o dată un eşec. Şi atunci se ajunge la contradicţii atât de ciudate. având în substrat ideea prezumţioasă că în expunerile mele ar putea fi dată o reţetă concretă pentru omul individual. Poate că atunci ne vom spune: Da. fără îndoială. după cum am spus. Nu e nevoie să spunem cât de fundamental răi sunt oamenii care nu fac ceea ce ar trebui să facă. vedeţi dvs. Da. vedeţi. Ei vor. când trebuie să vorbeşti despre importanţa goetheanismului pentru epoca noastră sau despre importanţa a ceea ce. aceasta n-a putut contribui cu nimic pentru a împiedica lucrarea distrugerii. după cum stă chestiunea. gândul just ar fi să ne spunem: Probabil că ceva nu e în regulă! Creştinismul trebuie să fi omis ceva. a dovedit-o realitatea! Aşadar. Această dorinţă rămâne. nu le vede. numai de n-ar sta atât de îngrozitor de puţin în puterile mele. Spiritul lor nu pricepe.

cu suficientă luciditate. Şi acest lucru e important. în mod pur spre fenomenele originare şi spre metamorfozele naturii şi nu vă deterioraţi modul de a percepe natura prin nişte teorii care îl întunecă. pe de o parte. pur şi simplu. de asemenea. că tocmai ştiinţa spirituală ne face să ne eliberăm cu adevărat de credinţa în autoritate. ci am vrut să atrag atenţia asupra câtorva adevăruri importante ale ştiinţei spirituale care pot fi legate de ceea ce găsim. noi nu trebuie să cădem astăzi. pentru foarte mulţi oameni se pune doar problema ca ei să înţeleagă că tocmai cei în a cărora mână de conducători a fost investit extrem de mult. în mod pur. dacă ar fi dată tuturor. pentru că nu verificăm. cu suficientă agerime şi. nu lipsă de luciditate. nu veţi mai introduce teorii eronate în natură. dacă se lasă pătrunşi în mod viu de judecăţile ei. ci în suflet se va dezvolta şi celălalt mod de a percepe. în fenomenele ei materiale. a rezultat de la sine -. Tot aşa stau lucrurile când pe tărâmul ştiinţei spirituale trebuie să exprimăm nişte lucruri care dau de gândit. că omul înaintează întotdeauna cu adevărat numai prin noţiuni ferme. atunci acest mod pur de a privi natura nu se va dezvolta unilateral. Dacă ne obişnuim să privim lumea conform unor teorii abstracte. să ne dăm seama. Şi unde este involuţie. cel orientat spre spirit. dar e un lucru imperios necesar pentru a ne orienta în mod just în epoca prezentă. o multitudine de forme ale gândirii. în subconştientul nostru. ci veţi avea imboldul de a lăsa natura să se interpreteze singură. printr-o viaţă univocă. Nu am vrut. care este. vom încerca să privim totul în acest mod. Din acest motiv am vrut eu să mă refer ceva mai detailat la Goethe. Mulţi trec cu trufie peste Goethe. Acesta e un lucru de o importanţă uriaşă. Astăzi. o supestiţie. cum se spune adeseori. să ne formăm o judecată despre faptul că pe cele mai diferite tărâmuri ale vieţii suntem adeseori conduşi pe căi greşite de către persoanele ce conduc astăzi lumea. pe un tărâm sau altul. Acesta e un lucru pe care ni-l putem însuşi numai prin practicarea justă a ştiinţei spirituale. cum a fost ieri. pentru că tocmai oamenii care conduc în prezent omenirea se zbârlesc împotriva a unor lucruri împotriva cărora nu ar avea voie să se zbârlească. de fapt. greşesc infinit de mult. să spun ceva deosebit despre Goethe . şi să vedem cât de mult mai avem încă în noi înşine dintr-o credinţă greşită în autoritate. Fiindcă oamenii ar trebui să manifeste luciditate faţă de aceste lucruri. o varietate a gândirii. Acest lucru nu se face. viaţa cere de la noi mobilitate. care judecă ei înşişi. aşa cum nu pot găsi ştiinţifică nici ştiinţa spirituală. când a trebuit să vă spun nişte lucruri despre problema Răului în legătură cu apariţia phorkiadelor. acolo este şi involuţie. tocmai în scena care va fi prezentată acum. sau când 121 . problema e tocmai aceasta. e important ca noi să nu fim roşi de un fals sentiment al autorităţii. prelucrat în mod artistic de Goethe. în mod idealist. pentru că nu-l găsesc ştiinţific.acest lucru. să nu avem un respect uriaş. vom încerca să privim totul în mod naturalist-ştiinţific. mai ales. propriu-zis. Dar multora le-ar fi de folos dacă ar vrea să se adâncească puţin tocmai într-un asemenea spirit. adeseori. că noi trebuie să fim atenţi şi vigilenţi. dacă veţi dezvolta cu adevărat acel mod de percepţie care se orientează spre spiritual. ar deveni prin aceasta abstractă şi şi-ar pierde conţinutul. cu capul lor. adică evoluţia diametral opusă. în plasa autorităţilor istorice. este şi evoluţie. Şi. să devenim cu adevărat oameni liberi. Dacă ne obişnuim să privim natura într-un anumit mod naturalist-ştiinţific. Oamenii cred mereu că lumea trebuie să meargă în mod liniar într-o singură direcţie. Aceasta e problema. căci el ne duce departe de credinţa greşită.reţetă care. Dacă vă îndreptaţi privirea. Dar viaţa nu se desfăşoară în acest mod liniar pe o singură direcţie. să verificăm noi înşine. Acolo unde este evoluţie. într-un asemenea suflet cum e cel al lui Goethe. după cum aţi văzut.

noi trebuie să le spunem oamenilor.Dar lumea nu e univocă și ferm unilaterală. ci îi spun ceva bun despre lumea lui subconştientă. aversiunile. Omenirea va trebui să meargă spre o anumită fericire a lumii tot pe o cale incomodă. ca o ştiinţă care ne duce sufletele dincolo de poarta morţii să fie o ştiinţă comodă? Nu.trebuie să spunem că în subconştientul omului zac multe lucruri despre care el nu ştie nimic în conştienţa lui. ce sumă de sentimente care dau fericire sufletului zace în faptul că o concepţie despre lume. tu nu eşti conştient de frica ta şi de dezinteresul tău. . ar trebui să fie conştient de faptul că eu îi spun. spune că avem o frică subconştientă şi un dezinteres subconştient. ea va trebui să se decidă să caute o ştiinţă despre lumile spirituale. care trebuie arătat. care vor lua în stăpânire sufletul uman datorită faptului că acest suflet uman va deveni tot mai capabil de a trăi nu numai împreună cu cei care îl înconjoară în lumea senzorială. extraordinar de multe alte sentimente care umplu sufletul de fericire. trebuie să învingeţi anumite lucruri incomode. Ia gândiţi-vă numai când cineva vorbeşte în mod obiectiv despre acest fapt: Tu porţi în subconştientul tău atâtea şi atâtea lucruri -.Sigur. Eu nu spun doar că oamenii au în subconştientul lor frică şi dezinteres. Pentru aceasta. Acesta e celălalt aspect. ci mai spun: Voi aveţi în subconştientul vostru întreaga lume spirituală. ne deschide privirea pentru viaţa pe care o ducem aici. tu le garniseşti cu tot soiul de minciuni şi cu credinţa ta în faptul că există nişte limite ale cunoaşterii. pentru că nu te înţeleg. De aici puteţi vedea că viaţa nu e unilaterală. În ştiinţa spirituală nu se face niciodată o afirmaţie fără ca în ea să se implice o altă afirmaţie. concepţia spiritual-ştiinţifică. chiar dacă un asemenea gând rămâne inconştient. Şi ea este acolo. Iar cel căruia eu îi spun: Tu porţi în tine o frică subconştientă şi un dezinteres subconştient. Putem pretinde oare. Dar. jos. de fapt. aşa cum trebuie să vorbim adesea. dacă suntem rezonabili. de asemenea: Ce-i drept. el gândeşte: în subconştientul meu eu port tot felul de intenţii ascunse. el ne ponegreşte. de a trăi împreună cu ei dincolo de poarta morţii. ci această ştiinţă spirituală va avea misiunea de a revărsa în sufletele oamenilor extraordinar de multe sentimente consolatoare. şi că nici ştiinţa spirituală nu o poate descrie în mod unilateral. împreună cu alţi oameni. La fel pot gândi şi contemporanii noştri: Antroposoful ăsta ne dojeneşte. Şi mai gândiţi-vă: când oamenii vor înţelege în mod just această idee despre faptul că lumea are două laturi. atunci celălalt gândeşte: acesta e duşmanul meu. acesta este unul dintre aspecte. Dacă suntem nevoiţi să le spunem oamenilor că repulsia. ci împreună cu toţi oamenii cu care în viaţa fizică a înnodat o legătură de viaţă sau alta. de asemenea: Voi trebuie să învingeţi anumite pericole. ia gândiţi-vă. Aşa se face că vorbim. frica şi dezinteresul le sunt insuflate. Oamenii îţi iau adeseori în nume de rău când le spui aşa ceva. Eu nu-i spun doar cuvinte dojenitoare. 122 . pe de o parte. dacă avem minte şi suntem rezonabili nu putem pretinde aşa ceva. în sensul ştiinţei spirituale. sesizaţi-o numai. ceea ce are de spus ştiinţa spirituală va revărsa în suflete nu numai cerinţa pătrunderii incomode în lumea spirituală. ce sentimente care ne umplu de fericire se deschid pentru lume dacă ştim că noi trăim încă şi mai intim legaţi cu cei care au trecut prin poarta morţii. dacă vreţi să ajungeţi la lumea spirituală. când ei vor vedea această lume în mod just. între naştere şi moarte. . numai să vrei să te cufunzi în lumea ta subconştientă. dar tu trebuie să cuprinzi întreaga ta lume subconştientă.

cât de adânc a pătruns Goethe cu concepţia lui despre lume în spiritualul Universului şi în misterul omului. O cunoaştere reală a omului poate fi obţinută numai pe baza unei percepţii spirituale reale. spre modul cel mai înalt al cunoaşterii de sine şi al perceperii de sine? Se poate spune că lui Goethe îi era perfect limpede: omul nu poate ajunge niciodată la perceperea reală a propriei sale fiinţe dacă îşi cucereşte numai cunoaşterea bazată pe simţuri şi pe intelectul legat de simţuri. poate avea bucurie. Cine vrea să-l privescă pe “Faust” cu simţuri naive . să se cunoască legătura dintre forţele naturii până la un asemenea grad de perfecţiune încât să se compună un om. tocmai în legătură cu scenele cele mai importante din partea a II-a este valabil ceea ce a vrut Goethe să exprime o dată când a spus că a transpus în mod tainic multe lucruri în partea a II-a a lui “Faust”. Dar. astfel că tot ceea ce caută omul. pentru început că. astăzi sau în viitorul Pământului. reprezentat pe scenă. concret-plastice. De ce recurge Goethe în “Faust” la asemenea puteri demonice.MISTERIILE DIN SAMOTHRAKE ALE KABIRILOR TAINA DEVENIRII-OM 17 ianuarie 1919 după o prezentare a “Nopţii clasice a Walpurgiei” Cine se adânceşte mai intim în fiinţa lui Goethe şi în concepţia lui Goethe despre lume va vedea. nici chiar dacă ceea ce poate realiza omul în lumea fizică e conceput la gradul suprem de perfecţiune. când vrea să-l ducă pe Faust al său. va vedea. Ne este îngăduit să sublineim. o înţelepciune prelucrată cu o artă desăvârşită. trebuie să avem mereu în faţa ochilor cele două aspecte. aşadar. Dacă vrem să găsim înţelegere pentru această operă a lui Goethe. poate să ne farmece prin imaginile sale nemijlocit senzoriale. pe de altă parte. dacă pornim de la imagini. avem aici descrierea unei serbări maritime la care Homunculus e dus de Thales. cu nişte mijloace fizice atât de ideal concepute încât cunoaşterea obişnuită a naturii le poate privi. puterile demonice care locuiesc în mare. aşa cum i se ofereau ele în lumea vechilor greci.spune Goethe -. din diferitele ingrediente. un homo. acest Homunculus este 123 . în orice caz. într-un mod adecvat intelectului. iniţiatul va putea vedea însă aici nişte mistere adânci ale vieţii. de fapt. pe de o parte. fără a se putea gândi că va putea realiza cu ele ceva. în studierea părţii a II-a a lui “Faust”. Dar această sărbătoare maritimă conţine tot felul de lucruri transpuse tainic în ea. nu rezultă un om. Această serbare a mării vrea să prezinte. prin intermediul lumii fizice exterioare. în măsura în care acest mister are legătură cu pătrunderea în spiritualul Universului. În partea a II-a a lui “Faust” a fost transpusă multă înţelepciune. fireşte. drept cunoaştere şi percepere a omului. totul este de-aşa natură încât. adică. în scena pe care o vom prezenta acum şi care încheie actul II din partea a II-a a lui “Faust” şi constituie trecerea spre episodul cu intrarea lui Faust în Grecia antică. adică puterile spirituale. cel mult drept ţel. spre care sunt îndreptate simţurile şi intelectul bazat pe simţuri. prin evoluţia umană. văzând succesiunea de imagini. Ei bine. ci doar un Homunculus! Aşadar. plăcere estetică. Homunculus ia naştere pe baza a ceea ce îi este accesibil lui Wagner drept cunoaştere a omului. Goethe prezintă ipoteza că ar fi posibil să se producă un Homunculus în retortă. Dar în felul acesta nu rezultă un om. nu este o cunoaştere reală a omului. Goethe vrea să sugereze acest lucru prin faptul că îl introduce în opera sa pe Homunculus.

conceput în sens dramatic nu altfel decât ca imagine pe care omul şi-o poate face despre sine însuşi cu ajutorul intelectului său fizic, cu ajutorul cunoaşterii sale pământeşti obişnuite. Cum poate această imagine, pe care omul şi-o poate face, care este un Homunculus, cum poate această imagine să ajungă să prezinte o imagine adevărată despre om? Cum se poate ajunge ca omul să nu mai rămână, în această, imagine numai la Homunculus, ci să înainteze până la homo? Lui Goethe îi e clar faptul că aşa ceva se poate realiza numai cu ajutorul cunoştinţelor care pot fi dobândite de fiinţa spiritual-sufletească a omului în stare liberă de trup. Ei bine, Goethe încearcă pe cele mai diferite căi să se apropie de sfera în care trebuie să se transpună omul dacă vrea să-şi cucerească o cunoaştere completă a omului, adică o cunoaştere în stare liberă de trup. Aşadar, Goethe vrea să arate cu adevărat că e posibil să ieşi din trup, să dobândeşti nişte cunoştinţe care spun atunci ceva despre fiinţa omului. Dar Goethe nu a fost, în niciun caz, una dintre personalităţile care tratează cu uşurinţă problemele cunoaşterii. Goethe s-a străduit o viaţă întreagă să dea tot mai multă profunzime sufletului său. Fiindcă lui îi era clar că, pe măsură ce îmbătrâneşte, omul nu trăieşte degeaba, că şi forţele de cunoaştere cresc tot mai mult şi mai mult şi că la bătrâneţe el poate şti mai mult decât în tinereţe. Şi lui îi era clar, de asemenea, cât de problematică este situaţia fiinţei spiritual-sufleteşti când se află în afara trupului. De aceea, el a încercat în cele mai diferite moduri să aducă aproape de om, de Faust al său, cunoaşterea în imagini, pe care noi o numim cunoaştere imaginativă. Aşa face el în “Noaptea romantică a Walpurgiei” din “Faust” I, şi aşa face, din nou, în “Noaptea clasică a Walpurgiei”, când ia imaginaţiunile din epoca vechii Grecii, în care vrea să-l transpună acum pe Faust. S-ar putea spune cam aşa: Goethe gândeşte că, atunci când omul iese afară din trup, pentru transformarea lui Homunculus în homo, în om, el are imaginaţiuni, care la unul arată într-un fel, la altul altfel. - În viziunea vechilor greci imaginaţiunile mai erau încă de-aşa natură încât se apropiau într-o anumită măsură de realitatea spirituală. Dacă ne aducem în faţa sufletului lumea de demoni a vechilor greci, putem vedea, examinând concepţia acestei lumi mitice transmise prin tradiţie, că prin clarvederea atavică dezvoltată până la un grad foarte înalt omul vedea cu adevărat natura din al cărei sân izvorăşte el însuşi când se află ca fiinţă spiritual-sufletească în afara trupului. Aşadar, aş putea spune: Goethe, pentru că nu vrea să născocească el însuşi o lume imaginativă, apelează la lumea vechilor greci pentru a putea spune că orice ar inventa omul pe baza cunoaşterii sale obişnuite, el rămâne un Homunculus, noi trebuie să pătrundem cu el în lumea imaginativă, inspirată, ş.a.m.d., dacă vrem ca din el să iasă un om. - Aceasta este, în primă instanţă, bineînţeles, imaginea unui om. De ce alege Goethe tocmai serbarea marină, visul, aş putea spune, despre serbarea marină? Ca să înţelegem sentimentele care îl animau aici pe Goethe trebuie să ne transpunem puţin în mod real în modul de a privi al vechilor greci, în care s-a transpus Goethe însuşi când s-a apucat să descrie această “sărbătoare voioasă a mării”. Fiindcă aici trebuie să ne fie clar că pentru greci încă mai însemna ceva când omul părăsea uscatul şi se ducea în largul mării. Grecul mai trăia în comuniune cu lumea exterioară aşa cum au trăit, în general, popoarele vechi. Aşa cum în sufletele popoarelor vechi se întâmpla ceva când oamenii părăseau terenurile plane, câmpiile, şi urcau pe munte, lucru pe care omul acutal îl trăieşte într-un mod abstract, prozaic, la fel, atunci când omul părăsea uscatul şi pornea cu corabia în largul mării în suflete se năşteau nişte sentimente puternice, grandioase. Sentimentul că largul mării desprinde fiinţa spiritual-

124

sufletească de trup îl aveau toţi oamenii popoarelor mai vechi. Şi de acest sentiment se leagă unele lucruri. Aduceţi-vă aminte, vă rog, ce rol important îl jucau în diferitele reprezentări în imagini ale căii cunoaşterii coloanele lui Hercules din vechile mituri. Acolo se spune întotdeauna: După ce omul a urcat diferite trepte ale cunoaşterii, el iese cu corabia în largul mării trecând printre coloanele lui Hercules. Adică, el iese în largul mării libere, nemărginite, unde nu se mai simte în apropierea coastelor. Astăzi, acest lucru nu mai înseamnă aproape nimic pentru om. Pentru vechiul grec, acest lucru însemna că el a păşit într-o cu totul altă lume şi el simţea, după ce trecuse cu corabia de coloanele lui Hercules, că se elibera de tot ceea ce ce-l ţinea în legătură cu Pământul, în special cu forţele trupului său. Plecarea pe mare, în largul mării, era resimţit în vremurile vechi, când oamenii mai simţeau viaţa cotidiană într-un mod spiritual-sufletesc, drept eliberare de corporalitate. Goethe nu a creat ca alţi poetaşi, ci a creat pe baza unei capacităţi de a simţi lumea şi când vorbeşte de un lucru pe care îl transpune în lumea greacă el se transpune în această lume cu tot sufletul. Acesta e lucrul pe care îţi vine să-l strigi necontenit către oamenii care îl citesc pe Goethe ca pe oricare alt poet, care nu au niciun fel de simţ al faptul că atunci când îl citesc pe Goethe sunt introduşi cu adevărat într-o altă lume. Ei bine, la începutul scenei, le vedem pe sirenele ademenitoare. Ca imagine exterioară, Goethe ne înfăţişează o scenă care ar putea fi şi o scenă din viaţa de toate zilele. Sirenele cele ademenitoare adună de pe țărmul mării ce găsesc acolo, pentru nereide şi tritoni. Dar, văzute din altă direcţie, sirenele ademenitoare sunt, totodată, nu doar vocile fiinţei interioare umane, ci şi ale celei exterioare, trepte ale lumii, pentru că pe aceste trepte ale percepţiei cele interioare şi cele exterioare confluează, aşa cum am arătat adeseori. Acordurile, cântecele sirenelor fac ca sufletul omului să iasă din corporalitate şi îl transpun în întinderile Cosmosului spiritual-sufletesc. Ei bine, să examinăm toate acestea împreună: mai întâi, Goethe face să se desfăşoare o serbare a mării. În al doilea rând, serbarea mării are loc sub influenţa Lunii, noaptea. Totul e înfăţişat de Goethe în aşa fel încât să se vadă că e vorba de dobândirea unei percepţii care se dobândeşte independent de trup, o percepţie pe care omul ar avea-o dacă ar deveni conştient între adormire şi trezire, în afara trupului, şi ar percepe imaginile acelei existenţe în care el este transpus când se află în afara trupului. Şi vedem acum imediat, în timp de Goethe vrea să le dea satisfacţie, pe de-o parte, amatorilor de banalităţi - nu am spus deloc acest lucru în sens peiorativ -, arătând că sirenele adună bunurile pierdute de pe ţărm pentru nereidele şi tritonii care înfometează după asemenea bunuri, noi vedem cum nereidele şi tritonii sunt în drum spre Samothrake, pentru a-i căuta pe kabiri şi a-i aduce la serbarea mării. Prin faptul că în această scenă îi face să apară pe zeii străvechiului sanctuar din Samothrake, Goethe sugerează cu adevărat că aici vrea să atingă unul dintre cele mai mari mistere ale omului şi ale lumilor. Ce trebuie să se întâmple, propriu-zis, pentru ca Homunculus să devină homo, pentru ca perceperea lui Homunculus să devină perceperea lui homo? Ce trebuie, propriu-zis, să se întâmple aici? Ei bine, ideea de Homunculus, care e concepută în cadrul lumii senzoriale, trebuie luată din lumea senzorială şi transpusă în lumea spiritual-sufletească în care omul se află între adormire şi trezire. Aici trebuie dus Homunculus, în lumea imaginilor în care trăieşte omul când, liber de trup, se află împreună cu acea

125

existenţă care este o existenţă spiritual-sufletească. În această lume de imagini trebuie să fie dus Homunculus. Când îşi formează, în primă instanţă, cu ajutorul percepţiei sale fizice obişnuite, imaginea despre Homunculus, omul trebuie să o ducă apoi în cealaltă lume, în lumea imaginativă, inspirativă, ş.a.m.d. Abia din sânul acestei lumi ideea abstractă de Homunculus poate fi luată în stăpânire de forţele reale ale existenţei, de forţele care nu se apropie niciodată de cunoaşterea umană dacă omul rămâne la simplul intelect bazat pe simţuri. Totul devine real dacă ieşim cu ideea de Homunculus din trup şi o introducem în lumea spiritual-sufletească. Atunci lucrurile devin serioase cu realitatea. Atunci trebuie să ne apropiem de acele forţe care sunt, în ceea ce priveşte apariţia omului, devenirea omului, forţele reale. Dar cu aceasta Goethe arată că avea o concepţie profundă şi plină de sens despre kabiri şi Samothrake, arată că el avea un simţ pentru faptul că în Antichitatea străveche aceşti kabiri erau veneraţi, drept păzitorii forţelor care au legătură cu devenirea-om, cu geneza umană. Aşadar, Goethe atinge nişte adevăruri supreme când cheamă din vremea clarvederii atavice imaginile acelor forţe divine care au legătură cu devenirea-om. Concepţia greacă făcea trimitere ea însăşi la nişte lucruri foarte vechi, atunci când vorbea despre Misteriile din Samothrake. Şi ne este îngăduit să spunem: În raport cu tot ceea ce aveau grecii, drept reprezentări variate despre zei şi drept reprezentări despre legătura dintre om şi aceşti zei - reprezentările despre zeii din Samothrake, reprezentările despre kabiri, străbăteau totul. Şi vechiul grec era convins că prin ceea ce intrase în conştienţa greacă drept moştenire lăsată de Misteriile din Samothrake lui i se transmitea o reprezentare, o idee despre nemurirea omului. Vechiul grec gândea că el datorează ideea despre nemurirea omului, adică ideea că omul face parte din Universul spiritual-sufletesc, influenţei exercitate de Misteriile kabirilor din Samothrake. Aşadar, Goethe vrea, totodată, să spună: Poate că ideea abstractă de om, întruchipată în Homunculus, se întâlneşte cu forţele reale ale devenirii umane atunci când, în starea liberă de trup, sunt percepute impulsurile pe care grecul şi le imagina legate de kabirii săi din Samothrake. - Faptul că, în sfârşit, în conştienţa greacă a existat ceva care a putut să redevină atât de viu în sufletul lui Goethe tocmai acolo unde el atingea un mister dintre cele mai adânci, acest lucru se poate vedea din faptul că - şi din multe altele - grecii îşi spuneau: Filip al Macedoniei a găsit-o pe Olympia cu ocazia contemplării Misteriilor din Samothrake. - Şi în conştienţa greacă trăia gândul că odinioară marele Alexandru a hotărât să coboare la această pereche de părinţi, în lumea pământească, atunci când Filip al Macedoniei şi Olympia s-au găsit, suflet lângă suflet, în faţa zeilor kabiri. Trebuie să ne apropiem de asemenea reprezentări, dacă vrem să ni se trezească în suflet întregul fior pe care vechiul grec îl simţea în mod real şi pe care Goethe l-a simţit, mult după aceea, când era vorba de kabiri. Priviţi din punct de vedere exterior, ei sunt tot nişte simpli zei ai mării. Insula Samothrake era bântuită - grecii o ştiau -, în nişte vremuri nu chiar atât de străvechi, de furtunile cele mai îngrozitoare, cu caracter de cutremur, care o zguduiau, o răscoleau într-un mod cu totul înspăimântător, astfel încât acest lucru mai era pentru vechii greci ca un fel de amintire istorică. Iar în păduri, în pădurile dese, care pe atunci erau dese, de pe insula Samothrake, era adăpostit misterul kabirilor. Sub diferitele nume pe care le poartă kabirii, se numără şi acelea prin care unul dintre kabiri e numit Axieros, un al doilea Axiokersos şi un al treilea Axiokersa, iar un al patrulea Kadmilos. Şi atunci omul avea un fel de sentiment vag, care îi spunea că
126

ar însemna. la fel cum putem crede că ceea ce ia naştere drept amestec a trei lumini este o unitate. şi din ceea ce sunt extremele: Axiokersos şi Axiokersa. Aşa că lucrurile ar putea fi 127 . A-l privi pe om aşa cum e înfăţişarea lui aici. dacă vreţi. Dar toate aceste reprezentări cu zei aveau o latură exoterică şi una esoterică. kabirii. Acum oamenii nu sunt conştienţi de faptul că aceasta nu este o unitate. El trebuie să aibă cu adevărat în vedere ceea ce se prelungeşte spiritual în afara limitelor date de piele. într-un anumit sens. în esenţă. Aceasta păşeşte în faţa ochiului uman. toate aceste reprezentări erau trezite când vechiul grec vorbea de Demeter. Dar când clarvederea atavică aprindea cunoaşterea omului. roşiatică. a lui Demeter. când pentru un suflet în curs de a se încarna pe Pământ ia naştere omul. să ne înşelăm asupra omului. cea galbenă. aşadar. dar în legătură cu întreaga devenire a naturii. pe Pământ. Şi astfel. Şi nu vom ajunge niciodată în dosul misterului omului dacă socotim că el e o unitate. Nu este o unitate. ei doar îşi proiectează lumina în el. S-ar putea spune şi aşa: Iniţiatul din Samothrake ajungea să-l cunoască pe om aşa cum stătea el în faţa sa în percepţia senzorială şi lui i se spunea: Tu trebuie să scazi din acest om două extreme. Goethe credea că va putea să-l transforme pe Homunculus în homo. confluează şi dau singură lumină. Axiokersa. ca idee. Axiokersos. Aceste trei forţe se unesc. dacă nu vrem să vedem acest acord. cel care era iniţiat în Misteriile sfinte din Samothrake trebuia să ajungă să perceapă următorul lucru: Ce corespunde în lumea spirituală. pe Axieros. Dar în acest mod de a vedea lucrurile urma să fie introdus şi iniţiatul Misteriilor din Samothrake. Latura esoterică a lui Ceres. De acest imbold al grecilor de a vedea fiinţa umană în afara limitelor pielii sale se legau tot felul de reprezentări cu zei.Axieros. la fel cum atunci când trei lumini îşi proiectează strălucirea spre un punct. La vechile reprezentări despre kabiri era vorba cu adevărat de misterul devenirii-om. dacă suntem în prada părerii amăgitoare că are de-a face cu omul numai ceea ce stă în faţa noastră sub formă fizică exterioară atunci când privim un om cu ochii. propriu-zis. să spunem. Axiokersos. formează o unitate. Tu poţi să-l reţii. eventual. de fapt. Dar unitatea ia naştere din trinitate. Dar. şi noi vedem confluenţa celor trei lumini. dar nu vrem să vedem cum una. oamenii erau conştienţi de acest lucru. mai târziu de Ceres. corespondentul spiritual al procesului naşterii umane. Realitatea mai înaltă e trinitatea. a misterului devenirii umane împreună cu misterul devenirii naturii. Cine vrea să cunoască în mod real un om trebuie să treacă dincolo de ceea ce este închis între limitele pielii umane şi să privească fiinţa umană ca fiind răspândită în întreg Universul. spre un cerc. iniţiaţii din Samothrake îl concepeau pe om format din ceea ce se află la mijloc: Axieros. un al şaselea şi un al şaptelea. Kersa. a lumii devenirii erau. privind lucrurile din punct de vedere spiritual. Fiindcă omul s-a format din unirea unei trinităţi. privirea spirituală a oamenilor era îndreptată spre primii trei kabiri. Axiokersa. procesului care are loc aici. cealaltă. aş spune. Prin această concepţie. dar noi nu putem vedea omul cu adevărat în esenţa sa dacă ni-l imaginăm închis între limitele pielii sale. Dar trebuie să-l privim pe om în mod just dacă vrem să ajungem în dosul misterului său. în lumea fizică. S-ar putea spune: Sunt trei . tot aşa ne înşelăm când considerăm că amestecul pe care îl avem în faţa noastră drept omul închis între limitele pielii sale este o unitate. să spunem. când omul apare în şirul generaţiilor? Trebuia să perceapă în lumea spirituală. Ei bine. Şi. albastră şi o a treia. Latura exoterică a devenirii umane.mai existau un al cincilea. ale căror forţe se uneau cu forţa lui Axieros. Şi.

Aşa îşi spunea el. de a încerca să le rezolvaţi apelând la câteva noţiuni abstracte. dar că această taină duce de la o încarnare la alta. ni-l reprezentăm în mod just numai dacă ni-l reprezentăm în sensul că el duce pe culmi tot mai înalte şi mai înalte. invizibili. Am putea spune: Dacă Goethe ar veni astăzi printre noi şi ar vrea să spună. trufia ne întemeiată. a omului modern. cu transpunerea tainei omului în imaginea kabirilor. că la Goethe avem. dorul omului de a lipi totul la un loc cu ajutorul câtorva noţiuni. absolut în acord cu vechea concepţie despre lume bazată pe clarvederea atavică. ce îl transformă pe Homunculus al său în homo.a. făcând din el o lume în vederea acestei imagini a tainei omului. puerilă. el ar arăta spre Reprezentantul omenirii. drept trinitate? El îşi spunea: Putem ajunge la această trinitate numai dacă. cu atât mai mult vă veţi apropia de taina omului. Axieros reprezentă starea de mijloc a omului. Tocmai acest lucru e minunat la goetheanism.Misterul din Samothrake este ca atare. aşa cum stă în mijloc. la vechile concepţii. cu atât veţi renega mai mult trufia omului modern. Nu este îndreptăţit să vrem să ne întoarcem. Misterul din Samothrake are. Oamenii ajung mai întâi din cele mai diferite motive în sânul unei 128 . Dar noi trebuie să subliniem mereu că Goethe se află într-un stadiu incipient cu percepţia spirituală. pur şi simplu. pe Axieros. . doar proiectează lumini asupra lui. Aşadar. Avem aici forma transformată a sfântului mister de la Samothrake. de a lua aceste lucruri drept simboluri. În această privinţă facem experienţe deosebite. şi în luptă cu ei. că Axiokersos trebuie pus astăzi din nou în legătură cu domeniul pământesc. aşa cum vi l-am explicat adeseori. Goethe se întreba: Putem oare să-l transformăm. Cu cât veţi simţi mai mult că şi la înfăţişarea Reprezentantului omenirii în legătură cu fiecare linie a lui Lucifer şi Ahriman zace ascunsă o întreagă lume despre taina omului. dintre cei trei. el trebuie transformat. Dar unul dintre adversarii ei cei mai puternici este dorul omului după abstracţiune. dar conţinutul de cunoaştere care trăieşte într-o epocă oarecare din viaţa omenirii poate fi dus continuat în mod îndreptăţit. şi cu cât vă veţi lărgi mai mult sufletul. iar ceilalţi.. ieşim din trup cu fiinţa spiritual-sufletească. pur şi simplu. faptul că. arătăm că Reprezentantul omenirii e înconjurat de Axiokersa. pe Reprezentantul omenirii. mândria sa de a avea noţiunile abstracte din cadrul ştiinţelor naturii. Ahriman. Numai că eu vă rog să nu consideraţi lucrurile în mod abstract şi să nu folosiţi cumva metoda preferată în zilele noastre. înconjurat de Lucifer şi Ahriman. Goetheanismul este şi din punctul de vedere al simţirii exact contrariul acestei aberaţii moderne. pe Homunculus cel abstract în omul complet. Lucifer. potrivit percepţiei. cei din Misteriile de pe Samothrake şi-l reprezentau pe om drept trinitate. cu ceea ce omenirea şi-a putut cuceri între timp. aşa cum se potriveşte acesta pentru epoca actuală şi pentru cea viitoare. aceste concepţii trebuie transformate. putem spune: Oare cum ar putea fi transpus astăzi într-o imagine pentru epoca prezentă Misterul din Samothrake? . după cum am spus recent. dacă înţelegem în mod just acest lucru. de la o viaţă pământească la altă viaţă pământească. în idee. teoria metamorfozei de la o frunză la alta. doar o valoare istorică.d. sau teoria despre vertebra dorsală până la oasele craniene. bineînţeles. cei doi. şi noi avem: Reprezentantul omenirii. care au existat pentru cu totul alte epoci din viaţa omenirii. Astăzi noi am spune: Noi îl prezentăm. Astăzi ştiinţa spirituală are adversari de toate felurile. rămânând cu totul în cadrul concepţiei goetheene despre lume. dacă ne sprijinim pe ceea ce în Misteriile de pe Samothrake era privit drept o taină a omului însuşi.descrise şi în sensul că. De aceea. de a voi să lipeşti toate la un loc cu ajutorul câtorva noţiuni. de la frunza verde a coroanei la petala colorată ş.m.

Goethe admira foarte mult concepţia despre lume a lui Thales. pe de altă parte.a. el Nereu. celălalt în Manas ş. că ei nu-i ascultă sfatul. pe care oamenii au dezvoltat-o într-o măsură foarte mică. ideea de Homunculus spre omenescul cel mai înalt. pentru a-i aduce pe kabiri. el are o minte care merge până la darul clarvederii. sau judecă un lucru care îi e înfăţişat în artă. bătrânul spirit al mării. care urmează să-l conducă pe Homunculus spre procesul devenirii-om. în sensul rău al cuvântului.Să ştie el oare ceva despre felul cum Homunculus poate deveni om? Ei bine. prin faptul că arată cum nereidele şi tritonii sunt în drum spre Samothrake pentru a-i aduce pe sfinţii kabiri. iar. care arată poate grotesc. Omul actual nu se ridică nici măcar în artă la ceva cu adevărat creator. Dar n-a ajutat la nimic.m. pe Hamlet. Între timp. vechiul filosof al naturii. pentru că astăzi oamenii au un simţ artistic foarte redus. trebuie să încerce să-şi facă o reprezentare despre entităţile care ţin de lumea a treia elementară. el simte că oamenii nu-l ascultă. De aceea. S-ar putea spune că el nu are acces la sufletul omului. profetic. adică. spunându-i cum poate el să devină om. spunând: Seamănă? . Nereus are. dar cam filistin. un om adevărat. în orice caz. cu produsele ei organice. când e vorba să găsească realitatea. El se ţine de model. transformând unul dintre principii în Buddhi. pe cât posibil. de a-l sfătui pe Homunculus. Thales. Dar. pe când nereidele şi tritonii sunt în drum spre Samothrake. nu se poate apropia cu ea de interiorul omului. el are această minte într-un grad foarte înalt. dar. prin care Homunculus urmează să fie transpus în procesul devenirii-om. l-a prevenit odinioară pe Paris să nu aducă întreaga nenorocire asupra Ilionului. Sunt mulţi aceia care încep apoi să vrea să abstractizeze. Cel care vrea să înainteze până la înţelegerea vechilor imagini de zei. absolut înfiorător. nici un simplu filosof al naturii. al lumii în care omul pătrunde când iese afară din trupul său. Thales însuşi nu poate să-l ajute pe Homunculus să devină homo. El i-a sfătuit în trecut pe oameni. pe de o parte. noi vedem că Goethe vrea să ducă. Omul are şapte principii . cineva l-a explicat într-un mod înfiorător. Am putea spune: Nereus este. din care izvorăşte lumea noastră. el mânuieşte nemaipomenit de bine această minte. de fapt.am avut odată ocazia să aud cum. Ei bine. într-un anumit sens.d. la bătrânul Nereus. a dus-o 129 . Thales. decât orice materialism exterior. totul. Goethe face să se apropie de Homunculus cele mai diferite puteri demonice. Nereus are minte. Ce fel de putere este. i-a sfătuit să renunţe la diferite lucruri. Goethe nu este nici mistic. dar el nu-i atribuie lui Thales capacitatea. Nereus? Vedem acest lucru din felul în care vorbeşte acest moşneag al mării în drama lui Goethe. Toate aceste explicaţii abstracte. în faţa unei oarecare imagini.Da. văzută din punct de vedere interior. Şi aşa se face că în faţa kabirilor va trebui să simţim ceea ce tocmai nişte popoare străvechi-originare simţeau în faţa zeităţilor lor. mintea umană. De aceea. auzim adesea. Dvs. este acela pe care Homunculus l-a căutat mai întâi. locuitorul. ştiţi: scena începe cu momentul în care nereidele şi tritonii sunt în drum spre Samothrake. vreau să spun. aşadar. este mult mai rea. pleacă spre Nereus. pur şi simplu.în afara trupului -. Aceste zeităţi ale popoarelor originare le par primitive oamenilor actuali: nişte idoli.. . puterea. al lumii spirituale situate în imediata apropiere a omului. cu produsele ei minerale. chiar o obiecţie de felul acesta: Nu e ceva natural -. prin felul cum o mânuieşte. în primă instanţă. Aşa ceva e mult mai rău decât întregul materialism exterior. Aici trebuie să te duci la o putere demonică . această simbolizare de natură abstractă.mişcări spiritual-ştiinţifice. în orice caz înţelept. Aceste imagini de zei ale popoarelor originare îi apar omului actual drept idoli pentru că omul actual nu are nicio înţelegere pentru ceea ce izvorăşte din forţele elementare. vedeţi dvs. pe planul fizic. ce-i drept.

vedem ridurile şi obrajii buhăiţi şi nu vedem obrăjorii de copil ai spiritului. când vorbesc de spirit? Acesta este motivul pentru care nişte suflete sceptice. care devine tânăr şi proaspăt. Şi nu e uşor deloc să vorbeşti despre acest aspect. când e copil foarte mic. ei sunt suprasensibili. că apoi. preferă să renunţe la spirit . ar trebui depăşită tocmai în cadrul unei ştiinţe spirituale adevărate. fireşte. Acolo se sugerează în ce fel şi prin ce forţe se aseamănă omul. Nu se rostesc doar nişte cuvinte. expunerile de sinteză din ultimul număr al revistei “Das Reich”. cu adevărat moderne. atunci spiritul devine liber şi când omul e în stare de veghe. propriu-zis. Acest lucru ne arată că putem observa. dar ce au ei. el devine spiritual pe măsură ce trupul decade. în lumea spirituală. pe Galateea. Dar nu aşa stau lucrurile dacă cercetezi mai îndeaproape şi îl întrebi pe om cu mâna pe inimă: Ce vă reprezentaţi voi prin spiritul în care credeţi? Ce este spiritul? Nu-i aşa. cel mai mult cu lumea materială. în trimp ce nu vrea să se ocupe de Homunculus şi să-l sfătuiască.numai că adeseori nu sesizează acest spirit. Desenul Cabirilor pg. Galateea: o imaginaţiune dintre cele mai grandioase. preferă să renunţe la spirit în favoarea a ceea ce se poate şti în sensul modern al cuvântului. 208 Dar toată vorbăria abstractă. există oameni plini de bunăvoinţă. prin ceea ce spune el nu se câştigă nimic pentru misiunea lui Homunculus. A vedea legăturile din lume. Dar Nereus spune că. şi atunci veţi ajunge să aveţi. fireşte. acesta este esenţialul. pe măsură ce trupul se usucă şi se sclerozează. chiar dacă e o vorbărie despre spirit. într-un mod ascendent. ci trăieşte sufletul care întinereşte. Citiţi. ia o natură predominant sufletească. Nu e rău dacă oamenii măcar cred în spirit. Anumite suflete cu o dispoziţie mai subtilă vorbesc. care este aşteptată astăzi la sărbătoarea mării şi pe care tatăl ei o aşteaptă. şi în special pe cea mai aleasă dintre ele. Dar această minte nu poate ajuta cu adevărat ca Homunculus să devină homo. spiritiştii renunţă să afle ceva despre spirit. pentru că ea nu e limitată deloc la un corp fizic. Cel care se adânceşte în aceste lucruri află câte ceva. Citiţi articolul ”Spirit” din dicţionarul de filosofie întocmit de Fritz Mauthner. cum să devină om. pe doride. Ceea ce are de spus Nereus nu e suficient pentru aşa ceva. le aşteaptă pe fiicele sale. care se formează atunci.pe culmile cele mai înalte. aici. Desigur. de exemplu. în corp fizic. închipuindu-şi tot soiul de lucruri nespirituale. pur şi simplu. când îmbătrâneşte având o anumită înzestrare spirituală. care spun că ei cred în spirit. aşadar. ce-i drept. eu vreau să spun. în 130 . ci e folosită o metodă comparativă. că el este invizibil. Gândiţi-vă la faptul că prin felul cum e prezentată aici ştiinţa spirituală ajungem să înţelegem că omul parcurge un drum al vieţii. Vedem trupul degenerând. Dar măcar se atrage atenţia unde putem găsi spiritul aici. Se abordează tot ceea ce poate să ducă. pe la mijlocul vieţii. nişte stări ale corpului care nu sunt stări ale capului. în ceea ce priveşte trupul. pentru că nu se pregăteşte să-l poată percepe -. Spiritismul e teoria cea mai materialistă din câte pot să existe. nu vedem spiritul. vreau să spun.nu. Numai că omul devine conştient foarte rar de ceea ce ar putea trăi când îmbătrâneşte având o anumită înzestrare. probabil. dar că el devine apoi spiritual . doar în gândurile lor -. în cap. când nu doar se ruinează. Urmăriţi felul în care se vorbeşte în cursul lucrărilor noastre spiritual-ştiinţifice. treptat. care întinereşte în direcţia spiritului. de spirit. pentru că sufletul actual are dorinţa de a abstractiza totul. că nu putem vedea spiritul în moşneag sau în femeia foarte bătrână.

propriuzis. fecundat. acest lucru este exprimat aici în mod sugestiv. diluată. duce la naştere. trecând prin viaţa embrionară. cercetează la microscop ca să vadă cum e germenele. plantele.nu în mod abstract. în aceasta constă esenţialul. Când ne plimbăm prin lumea vegetală în devenire. afară. dar cu totul şi cu totul reale. de fapt. percepută afară. Omul de ştiinţă arid. în corespondentul său spiritual. această forţă sfântă a devenirii omului.lumea în care ne petrecem viaţa obişnuită. ş. pe măsură ce îmbătrâneşti. al germinării? El face observaţii la microscop. ea străbate cu valurile şi urzirea ei întreaga lume macrocosmică. în exteriorul corpului uman. drept cea mai intimă. într-un anumit sens. dacă atragem atenţia asupra forţei care devine tot mai mare în tine. de exemplu. Într-un cuvânt. după concepţie. o aveţi pe Galateea.. Este foarte important să poţi admite că ce vede în mic omul din faţa microscopului poate fi văzut în permanenţă în plan macrocosmic. e cufundată în pământ. trăieşte ceva din aceeaşi forţă în direcţia căreia creştem în timp ce devenim un moşneag sau o bătrână. numai că acţionează mai rapid. în natură. Exact acelaşi proces. Dacă vrem să caracterizăm aceste lucruri. trebuie să atingem unele aspecte foarte neobişnuite astăzi. ci cu diferitele circumscrieri necesare în acest sens -. dacă v-o reprezentaţi personificată. ovulul nefecundat. se face simţită când de la starea de somn treceţi la trezire . ca sămânţă. acela ştie că acea forţă există şi în alte locuri. dacă ne îndreptăm privirea spre acele impulsuri de forţă care trăiesc în întregul context dintre concepţie.este exact aceeaşi forţă. înrudită cu tot ceea ce ţine de ea. la microscop. atunci noi cerem.. căldura din uter. Vedeţi dvs. forţa care stă la baza devenirii omului se află afară. exact aceeaşi forţă care duce de la concepţie. drept ceva spiritual-sufletesc. Este extraordinar de important să ne aducem în faţa sufletului acest lucru: Goethe şi-a început drama “Faust” ca adolescent. Această forţă este fiica raţiunii cosmice. trăieşte pretutindeni în lucruri şi procese. omul de ştiinţă actual. cea mai ageră forţă a naturii. se opreşte la această forţă.nu am spus absolut nimic. Şi dacă spunem apoi că întreaga natură e pătrunsă de spirit. revelează lumea exterioară. se găseşte în permanenţă în faţa lui în Macrocosmos. Prin aceste imaginaţiuni suntem conduşi în interiorul unei lumi misterioase. afară. Şi astfel. Şi el era conştient de faptul că la vârsta cea mai înaintată poţi avea o presimţire despre aceste taine profunde ale naturii. Ce face. iar pământul face să iasă afară germenele plantei. ne putem reprezenta aceste lucruri. Dacă spunem în mod panteist: Acolo. se află spiritul . apoi în viaţa embrionară. Dar dacă atragem atenţia . E una dintre scenele cele mai profunde pe care le-a scris Goethe. unde mineralele. şi cu puţin timp înainte de a muri 131 . când aici.. A pune o asemenea forţă alături de cealaltă şi a arăta unde se află una dintre forţe şi unde se află cealaltă. Dar cel care este în stare să-şi formeze o privire spiritual-ştiinţifică de ansamblu asupra lumii.m. în lumea macrocosmică. exact acelaşi proces are loc în plan macrocosmic în timp ce planta. în interiorul dvs. noi ne plimbăm. până la naştere. pentru că aici spiritul rămâne doar un cuvânt. Exact aceeaşi forţă. când vrea să se apropie de misterul fizic al încolţirii. propriu-zis. ca oamenii să-şi reprezinte că afară. dar o cercetează în felul lui. în lume. ci acea forţă este răspândită peste întreaga lume cosmică exterioară. Dacă vă reprezentaţi această forţă. cu surorile ei.d. care are loc în corpul mamei înainte de zămislire. care ar putea fi numit mai bine un om care se furişează prin natură. se face simţită când vă treziţi dimineaţa. prin uterul cosmic.a. este exact acelaşi lucru care este Soarele de afară pentru întreaga vegetaţie a lumii. El habar nu are că ceea ce observă el în mic. doridele. Dar această forţă nu este doar în dvs. atunci spunem ceva. pe care o cercetează în toate felurile. Căldura uterină. pe Pământ. trecând prin viaţa embrionară. el se opreşte aici. ia naştere un om fizic. în timpul concepţiei.

Nici asta nu era pentru el ceea ce este pentru atâţia. Faptul că nu avem voie s-o facem.dvs. prin care urmăreşte diferitele forme existente în natură. drept om. Nu avem voie să ne reprezentăm în sens abstract nici teoria goetheană a metamorfozei. aşa cum se oglindeşte el în imaginea Galateei. în cele mai diferite direcţii. Avem aici metamorfoza. din viaţa sa pământească trecută. Goethe înfăţişează cinstit. în os cranian. încununarea metamorfozei pentru viaţa umană. Goethe a căutat. Dar aceasta nu poate duce la transformarea ideii de Homunculus în ideea de homo.cel care s-a ocupat temeinic de concepţia proprie a lui Goethe. ştie cum caută şi se străduieşte Goethe în acest domeniu -. Pentru Goethe. El a creat teoria metamorfozei. trec. tot ceva abstract. credeţi că un om atât de temeinic. acela ştie acest lucru. Pe parcursul a şaizeci de ani el s-a străduit să găsească modalitatea de a modela în formă artistică ceea ce concepuse în tinereţea cea mai fragedă. ce poate şi ce nu poate să facă. Noi ştim ce mai există! Capul omului actual este metamorfoza corpului din încarnarea sa trecută. drept delfin: aceste forme stau una lângă alta. adică teoria metamorfozei. nu l-a pus pe Proteus să dea sfaturi în legătură cu transformarea lui Homunculus în homo. să se apropie de această devenire. Goethe devine mare tocmai prin faptul că ajungem să-i cunoaştem şi limitele. apar una după alta -. că misterul e mult mai mare.el scrie scene cum sunt cele pe care vi le prezentăm noi acum. dacă vrem să ajungem de la homunculus la homo. El simţea: Aici mai există şi altceva. în fond. de vreme ce el însuşi şi-a mărturisit cu atâta onestitate aceste limite. de asemenea. vertebra dorsală. mai vast decât ceea ce poate fi reţinut din el în felul acesta. Privim adânc în sufletul lui Goethe. E mai comod. sau noi îl înfăţişăm pe scenă drept broască ţestoasă. pentru că vrea să descrie misterul devenirii-om în afara corpului. care se apropiee cu această teorie a metamorfozei ce poate fi concepută numai printr-o contemplare liberă de trup. Goethe ştia: Aici nu pot merge mai departe. dar el simţea că aceasta trebuie dezvoltată. Goethe prezintă tot ceea ce avea să-l conducă spre dorurile lui. ca să ne spunem apoi: El a ştiut totul. de ceea ce era simţit în mod atavic în vechiul mit al lui Proteus. aşa cum l-a putut el concepe. Nu. aşa cum s-a întâmplat când nu l-a pus pe Proteus. un om al cunoaşterii atât de profund ca Goethe nu a simţit ce decurgea pentru el din acest fapt: dacă ai teoria metamorfozei. El atrage în discuţie tot ceea ce simte în legătură cu Proteus. fireşte. poţi urmări. el atrage totul. sub formă poetică. atrage misterul devenirii-om. care în propria sa devenire ia diferite forme . să ne reprezentăm un Goethe abstract. În această scenă. încât imaginaţiunile la care se poate ajunge. Restul corpului uman din viaţa actuală devine cap în următoarea viaţă pământească. El atrage misterul kabirilor. ceea ce se exprimă în opera de artă era legat de ceea ce trăieşte creator în lume. până la petală. Ei bine. care pot fi trezite prin impulsurile kabirilor. felul cum ele se transformă. aşa cum o putea el concepe. care este devenirea-om. în orice caz. El atrage spre această temă totul. Şi Goethe ştie că realitatea este atât de cuprinzătoare şi profundă. prin impulsul Galateei. tu poţi urmări o frunză după alta. perfect. Goethe simţea că făcuse un început important prin ideea proteică a metamorfozei. poate că prin ceea ce trăieşte Proteus vom afla de la el cum poate deveni Homunculus un homo. de a scruta misterul 132 . totuşi. acest lucru ni-l arată Goethe. în fugă pe lângă ea. felul cum o formă se creează din alta. ştiţi că Goethe îl aduce pe scenă. Dar Goethe simţea caracterul încă limitat al teoriei metamorfozei. felul cum ea se transformă în os al capului. Goethe însuşi a încercat cu adevărat tot ce era posibil pentru a se apropia în mod viu de misterul vieţii. Poate că prin Proteus. Dar Goethe . pentru că vrea să înalţe ideea de Homunculus la ideea de homo.

noi putem simţi forţele creatoare. nu s-au găsit. Şi aceasta îl face pe Goethe să ajungă la finalul grandios al scenei: sfărâmarea lui Homunculus de carul făcut din scoici al Galateei.” Ele iarăşi se despart. felul cum Homunculus ar putea deveni un om în ceea ce priveşte sufletul. sugerarea subtilă. orice artă umană exterioară pare mică faţă de ele. Când a stat în faţa operelor de artă greceşti. Tot ce vrea Goethe să spună aici e sugerat în această scenă într-un mod atât de subtil. a animalului. îşi creează formele. care spune în cele din urmă: Nici aceasta nu ne apropie de adevărata taină a omului. atunci el se cunună cu aceleaşi forţe care lucrează în natură. o desdevenire care este totodată o devenire. când şi-au creat operele lor de artă. a legăturii şi separaţiei dintre lumea fizică şi cea spirituală.Dar aici rămânem. ah. de ceea ce Nereus face să apară în fiica sa Galateea. Dacă cineva realizează această artă a telchinelor. dar nu ne aflăm în sânul metamorfozei. totuşi. 133 . nu se găsesc. ele sunt nişte artişti atât de mari încât. vă rog. . după reprezentarea ei scenică. atunci când el se apropie de misterul intim al kabirilor. contopeşte lumea spirituală şi lumea fizică. adică să-l redea pe om cu adevărat din sânul forţelor cosmice. Despre finalul scenei vom vorbi mâine. a omului. este pe calea de a reproduce devenirea-om. care creează din cosmos. în descrierea sa artistică. să şi-l mărturisească: Noi putem privi. Pretutindeni vedem la Goethe încercarea de a arăta cât e de necesar să ne transpunem în lumea spirituală. de ceea ce se manifestă într-o artă adevărată. Dar: “Zeii s-o îngăduie nu vor. creează tot ceea ce este de creat în mod artistic. în lume.devenirii umane. Această dificultate a cunoaşterii spirituale stă. O spune prin gura lui Proteus. cu corăbierii. totuşi. sfărâmare care este totodată o naştere. ele au fost primele care au încercat să înfăţişeze zeii sub formă umană. Luaţi. Iată ce vrea Goethe să spună. aici Goethe a simţit: Da. în care noi intrăm când suntem liberi de trup: doridele cu fizicul. Ele i-au făurit lui Neptun tridentul. dar. Apar în scenă telchinele din Rhodos. fără cunoaşterea interioară. contopirea în elemente care este totodată o găsire de sine în realitate. din sânul aceleiaşi realităţi care lucrează în devenirea plantei. Raportul dintre lumea fizică şi cea spirituală este minunat sugerat în această parte a scenei. totuşi. intimă. ca impuls fundamental. atât de grandios. lumea pe care o vedem când nu suntem în trup. Dar. numai acea parte a scenei în care doridele îi duc pe corăbieri şi citiţi aceste cuvinte. totodată. în stare liberă de trup. Citiţi cuvintele şi vedeţi cum e caracterizată aici lumea. Am putea spune: Goethe vede sau lasă să se vadă. de asemenea. în faţa operelor de artă italiene. cum lumea fizică se întâlneşte cu cea spirituală. în faţa sufletului celui care priveşte scena cu o înţelegere adevărată. Ei s-au găsit şi. Atât de intens vrea Goethe să trezească sentimentul că există două lumi: lumea stării de veghe din timpul zilei şi aceea în care intrăm când ne eliberăm de trup şi pe care am vedea-o dacă ne-am trezi din trup în timpul somnului. dacă artistul e un artist adevărat. şi şi-a spus: Sunt pe urmele felului cum au procedat grecii. care sunt situaţi aici. e ca şi cum în vis am apuca o realitate şi visul s-ar evapora imediat. oamenii şi spiritele se găsesc şi. Şi acesta e lucrul pe care Goethe a vrut. nu se apropie de ea. sugerarea. bineînţeles. totuşi. e ca şi cum am vrea să prindem ceea ce sudează. ca sentiment fundamental. ei au procedat după aceleaşi legi după care creează natura -. se apropie şi îşi rămân străini unii altora. dacă vrem să ajungem la ceea ce face din Homunculus un homo şi vedem. care îi reînviau în suflet arta greacă.

aşa cum trebuie să fie tot mai mult şi mai mult la omul deplin dezvoltat în cadrul evoluţiei viitoare a omenirii.CONTEMPLAREA REALITĂŢII ÎN MITURILE GRECEŞTI 18 ianuarie 1919 după o prezentare a “Nopţii clasice a Walpurgiei” Ieri am încercat să vă vorbesc despre scena pe care tocmai am văzut-o. drept bucurii şi dureri. seriozitatea imboldului spre cunoaştere. Faust urmează să fie înfăţişat nu numai ca om care tinde spre cunoaşterea supremă. Să examinăm acum tot ceea ce am spus ieri . la finalul scenei. ceva teoretic. Ei bine. drept fericire şi nefericire. ci. Eu am atras atenţia asupra faptului că Goethe însuşi a subliniat. stând de vorbă cu Eckermann. în măsura în care în acest suflet pulsează imboldul spre cunoaştere şi. din partea I a lui “Faust”. dacă privim drama “Faust” drept o creaţie pe tema cunoaşterii. Numai că. ce a vrut Goethe cu Homunculusul său. fiindcă în această scenă avem cu adevărat una dintre cele mai importante creaţii ale lui Goethe. inima cea mai simplă poate fi impresionată. Fiindcă pentru Goethe cunoaşterea nu a fost niciodată ceva obţinut prin abstractizare. forma pur artistică. care încearcă şi ei asemenea lucruri. făcând abstracţie de toate elementele superstiţioase 134 . Dar imboldul spre cunoaştere trebuie să aibă legătură şi cu cerinţele pe care i le impune omului viaţa. legată de simţuri. cum adeseori se întâmplă la poeţii mai mărunţi. realizată pe baza forţelor şi a legilor naturii pe care intelectul fizic le poate sesiza în cadrul naturii exterioare. în privinţa comportamentului său faţă de societatea luată în ansamblu. acel produs care pentru cercetătorul medieval trebuia să fie o copie a omului. cu o scenă pe care Goethe a inclus-o în “Faust”-ul său după ce se luptase timp de şaizeci de ani cu problema lui Faust. chiar dacă privim numai imaginile prezentate pe scenă. în privinţa faptelor şi a activităţii sale creatoare. Aş dori să repet pe scurt ideile principale care au fost prezentate ieri. Dar lui Goethe îi este la fel de clar faptul că spre o asemenea cunoaştere de sine nu duce niciodată cunoaşterea obişnuită. măreţia imboldului spre cunoaştere. Pe lângă aceasta. De aceea. nu trebuie să pierdem niciodată din vedere faptul că nimic din tot ceea ce se revelează în “Faust” drept supremă înţelepciune nu stânjeneşte. drept lovituri ale destinului şi posibilităţi de a evolua. cunoaştere a omenirii şi cunoaştere de sine. mai ales.mai precis. sesizare a forţelor de acţiune care dormitetează în om. ci ca om legat în modul cel mai intim de tot ceea ce viaţa cere de la om şi îi aduce omului. ne propunem să aducem încă o dată în faţa sufletelor noastre cele comunicate ieri despre lucrurile tainice transpuse aici. ca să putem trece apoi la ceea ce nu am reuşit să atingem ieri. avem de-a face aici cu o scenă cu ajutorul căreia putem privi în modul cel mai intens în sufletul lui Goethe. pentru Goethe ceea ce căuta el drept cunoaştere în sufletul său era ceva menit să devină un impuls pentru situarea integrală a omului în viaţă. că în drama “Faust” a transpus multe lucruri tainice şi că iniţiatul va găsi în ea multe enigme legate de fiinţa omului. De aceea. face Goethe să apară în “Noaptea clasică a Walpurgiei” Homunculus. Am spus ieri că această scenă dovedeşte într-un mod extrem de adecvat că Goethe a urmărit problema cunoaşterii de sine şi a perceperii de sine a omului. de intelect. pentru perceperea cu simțire vie a tot ceea ce le poate aduce viaţa oamenilor. forţa plăsmuirii artistice. dar că el s-a străduit să plăsmuiască totul în aşa fel încât. Goethe caută pentru Faust al său cunoaşterea de sine. aşadar.

prin faptul că starea lui de conştienţă se schimbă. idee care poate fi dobândită numai şi numai în lumea fizică. faptul că poate da lămurire asupra omului numai cineva care admite nişte cunoştinţe dobândite în afara corpului fizic. lucrurile stau acum altfel. Dar în vremea lui Goethe nu exista încă o ştiinţă spirituală orientată antroposofic. după ce în “Noaptea romantică a Walpurgiei” din partea I a lui “Faust” . o arată întreaga atitudine. dacă vorbim mai exact. Şi nu a fost greu să ajungă la gândul de a recurge la imaginaţiunile mitului grec.el a sugerat acest lucru de câteva ori în scena despre care vorbim acum -. a lui homo. un spirit elementar rămas în urmă pe calea devenirii omului. omul se comportă acum ca în timpul nopţii. Cel puţin în simţirea sa. să examinăm ce înţelege Goethe prin aceasta. De aceea. de care se apropiase ideea de Homunculus . Faust. la cunoaşterea şi cuprinderea omenescului. el o poate transforma în aşa fel încât aceasta să primească realitate umană. când este în afara trupului şi transpus în situaţia de a putea percepe în afara trupului ceea ce există de jur împrejurul lui drept realitate spiritual-sufletească. Acesta este crezul pe care Goethe a vrut să-l facă să strălucească din “Faust”-ul său.noi am vorbit adeseori despre Goethe şi. o antroposofie. el era mult mai departe decât acea superstiţie a erudiţilor . Goethe simţea: cu noţiunile intelectului fizic nu se poate ajunge la înţelegerea naturii umane. Goethe a vrut să înfăţişeze prin ideea sa de Homunculus ce poate cunoaşte omul la om din sine însuşi pe baza forţelor proprii. prin faptul că el iese din trup. de aceea. poate duce la cunoaşterea omului. pe când orice altă cunoaştere care se desfăşoară în lumea fizică nu poate duce decât la ideea de Homunculus. şi în acest scop a recurs la mitul grec. conştient. El nu a vrut să creeze imaginaţiuni proprii. dacă ia cu sine în somnul străbătut de cunoaştere ideea de Homunculus dobândită în viaţa fizică. şi se comportă mai departe. A căutat-o pe diferite căi. pe om. în lumea fizică. într-un anumit sens. dar nu face nimic -. el a căutat să le dea o formă artistică în “Faust”-ul său. care spune că în miturile de felul celor greceşti nu avem decât nişte 135 . numai o ştiinţă spirituală reală sau. Astfel încât.care erau legate de Homunculus -. Cel care se slujeşte numai de cunoştinţele pe care le poate furniza ştiinţa fizică despre natură sau cunoaşterea fizică a vieţii. un asemenea om. Goethe s-a străduit neîncetat pe parcursul întregii sale vieţi. Ei bine. Şi atunci. Goethe a vrut să arate că un asemenea om. modelarea artistică a scenei “Noaptea clasică a Walpurgiei”. în timpul somnului. atât cât i-a fost posibil. El nu-l va cunoaşte niciodată pe homo. ci îşi va putea pune în faţa sufletului doar un Homunculus.arătase toate insuficienţele din domeniul cunoaşterii omului.ea s-a apropiat de el din exterior. lui îi era clar că la întrebarea despre fiinţa umană se poate da răspuns numai în cadrul unei cunoaşteri bazate pe cercetarea pe care o face fiinţa spiritual-sufletească a omului în afara corpului uman fizic. aşadar. Iată ce a avut Goethe să arate. Cum se poate dezvolta din ideea de Homunculus ideea de homo? Lui Goethe îi era clar. aici. nici nu putea să existe aşa ceva. tocmai scena care s-a desfăşurat adineaori în faţa ochilor noştri o putem caracteriza astfel: Goethe a vrut să arate cum un om. omul se comportă acum altfel. Faust trebuia să fie pentru el reprezentantul unui om care ajunge la o cunoaştere şi o înţelegere reală a omului. De aceea. cum o concepem noi. nu va ajunge niciodată. Goethe a căutat să reia legătura cu epocile de cultură în care mai trăiau ecourile percepţiei spirituale atavice. când doarme. Aşadar. Goethe s-a luptat cu acest lucru ca şi cu o problemă de cunoaştere. a încercat să remodeleze nişte imaginaţiuni greceşti. Căilor care i s-au oferit. întreaga atmosferă. ne putem da seama din ce străfunduri i-a venit acest gând . după părerea lui Goethe. când el doarme conştient. să se înalţe până la o asemenea cunoaştere suprasensibilă.

îl introduce pe Homunculus în această serbare veselă a mării. în imagini. şi pentru că în sfintele Misterii ale kabirilor de pe insula Samothrake. nişte demoni ai mării. sub formă de imaginaţiuni. Dar vreau să atrag atenţia asupra tainei mai profunde pe care Goethe vrea. Fiindcă o asemenea superstiţie a erudiţilor habar nu are cât de puţin contribuie fantezia din inima omului simplu la ceea ce se creează. prind viaţă numai când Luna luminează apa mării. de imagini. ci o percepere a realităţii. Goethe face să se desfăşoare o serbare veselă a mării. Homunculus nu se poate transforma într-un homo fără ca ideea abstractă de Homunculus să fie pusă în legătură cu ceea ce poate fi văzut astfel. spre Misteriile sfinte ale kabirilor. că superstiţia erudiţilor a ajuns să spună chiar că legendele. Ei bine. ci pentru el era o trecere de la o stare sufletească la alta. scenică. De ce face Goethe să apară tocmai kabirii? Pentru că Homunculus al său urmează să devină un homo. care prevede toate lucrurile şi fiinţele cu contururi solide. Când un om al vremurilor vechi se urca pe munte. un om. aceste entităţi demonice. presimte din suprasensibil mai mult decât atunci când este legat de contururile solide ale uscatului. miturile care trăiesc în sânul poporului simplu. legătura cu lumea era mult mai puternică decât la omul abstract. acolo unde Homunculus urmează să fie transformat în homo. în lumea fizică. acest lucru era ceva absolut de la sine înţeles. Ele sunt în drum spre Samothrake.am prezentat ieri acest lucru felul cum e redat totul sub formă exterioară. care sunt. ştiţi. a densităţii aerului atmosferic sau o modificare a perspectivei pe care ochiul o cuprinde. nişte plăsmuiri ale fanteziei. Acei oameni trăiau cu mare intesitate mai ales acel lucru pe care îl mai trăiesc şi astăzi. Naturile mai profunde ale unor marinari mai cunosc această stare. de asemenea. era misterul devenirii umane. La oamenii vremurilor vechi. cei care sunt iniţiaţi în aceste Misterii urmau să afle taina devenirii umane. De aceea. care a devenit abstract. oamenii din vechime aveau o trăire mult mai vie decât omul modern. în schimb. Dar la oamenii din vechime. Thales. eu am discutat adeseori acest lucru. de astăzi. Goethe a prezentat în primul rând acel element în care toate popoarele vechi au văzut impulsul ce acţionează asupra sufletului în aşa fel încât el se desprinde de trup. dar ea are un revers spiritualsufletesc. Ceea ce se întruchipa în kabiri. Nu vreau să repet astăzi . faptul că are loc în mod real o anumită ridicare a spiritual-sufletescului din instrumentul trupului. dar. la aceasta contribuie un anumit văz atavic care percepe realitatea în stare de vis. fac ca sufletul omului să iasă din el la suprafaţă. sub o formă grosolană şi barbară. ca demoni ai mării. dar că. Marea luminată de razele Lunii face ca sirenele să iasă la suprafaţă. iar sirenele. să o facă vizibilă aici. sunt nişte percepţii din natură transformate prin fantezie. Dvs. Când urcau pe munte. abia observabilă.creaţii poetice. sufletul se desprinde de trup şi omul vede din realitatea suprasensibilă mai mult. faptul că ei simţeau: când plec în largul mării cu o corabie şi nu mai am legătură cu pământul solid. în miturile create de spiritul grec nu există doar o simplă plăsmuire poetică. filosoful naturii. unii marinari. pe de-o parte. Goethe credea că în tot ceea ce grecul simţea când se gândea la kabirii săi de pe insula Samothrake găseşte ceva care se poate adăuga ideii abstracte de 136 . Le vedem pe sirene. Mai întâi ies nereidele şi tritonii. în care lumea suprasensibilă poate fi percepută sub formă de imaginaţiuni. la rândul lor. Devenirea fizică umană are loc aici. nu avea loc doar o modificare pur fizică. şi acest revers spiritual-sufletesc poate fi văzut numai în afara trupului. asupra tainei mai profunde a cântecului sirenelor. raţionalist. Chemarea la o asemenea stare de conştienţă. e făcută de sirene.

o calitate care în domeniul cunoaşterii este întâlnită mult. propriu-zis. Ceea ce poate sesiza intelectul fizic din fiinţa umană trebuie să fie fecundat în cadrul cunoaşterii din afara corpului fizic. totodată. căruia nu-i mai stă la dispoziţie vechea clarvedere atavică. ceva care poate fi comparat cu un germene uman nefecundat. Nu o înţelegem. În ceea ce poate afla omul despre sine însuşi. 137 . asupra a ceea ce. Tocmai în această dezvoltare interioară intimă constă importanţa scenei despre care vorbim acum. probabil. Dar Goethe. Căutătorul onest se consideră întotdeauna mult mai prost decât cei care. Căutătorul onest al cunoaşterii ştie întotdeauna mai puţin decât cei care nu sunt nişte căutători oneşti. Goethe vedea ceva care nu e decât un Homunculus. totul. ci Goethe avea sentimentul că el trăieşte un fel de cunoaştere a tainei kabirilor. nu pot şti ce gândeau grecii când era vorba de kabiri. de exemplu. forţele sufleteşti nu sunt suficiente spre a-l aduce la claritate. dacă vrem să explicăm. în calitate de cunoscător. dar eu. Căutătorii mai puţin oneşti ai cunoaşterii întreprind nişte studii antice. Să spunem odată fără nicio reţinere despre ce e vorba. nu o pot şti în mod absolut! Dar poate că acesta nici nu este măcar aspectul cel mai important. în faţa ochilor noştri . anul în care a scris. după părerea lor. totuşi. această onestitate absolută. şi faţă de enigma kabirilor: Da. să mergi şi mai departe! Tocmai acesta este lucrul care acţionează cu atâta intensitate din natura lui Goethe. nu merge. în ceea ce priveşte cunoaşterea. în cazul cel mai riguros -. nu a fost doar un om care a căutat şi a luptat în modul cel mai intens. Fiindcă Goethe a trezit la viaţă nişte imagini pentru a arăta. printr-o cunoaştere obişnuită. îşi făuresc dintr-o direcţie sau alta o aşa-numită cunoaştere completă. tocmai prin misterul kabirilor. ca om care caută cunoaşterea. la nişte contururi clare. dar totuşi. de aici nu poate rezulta niciodată un om fizic. scena tocmai prezentată aici. ci el a avut.Homunculus. şi dacă te-ai străduit. dar trece atât de uşor încât mintea. Goethe ştia că. între anii 1749 şi 1829. el a avut un suflet de o onestitate profundă. mult mai rar decât se crede. fără a-şi face probleme.ea a fost scrisă cam cu doi ani înainte de moartea sa. Goethe ştia că şi dacă ai îmbătrânit căutând cunoaşterea şi nu ai obosit niciodată. intelectul. accesibilă omului. prin aceste imagini: Aici sunt foarte aproape de locul unde vreau să ajung. Vechea clarvedere atavică a vrut să atragă atenţia. ci numai ceea ce poate fi produs în mod unilateral şi poate fi comparat cu ceea ce poate produce femeia în mod unilateral. în gândurile sale nu se va putea aprinde niciodată fiinţa interioară a omului. Dacă ne gândim doar la germenele uman nefecundat din trupul omului-femeie. Germenele trebuie fecundat. El a vrut să vadă cât de departe ajunge dacă reînvie nişte taine cum este taina kabirilor. Această onestitate recunoaşte. De aceea Goethe s-a gândit: Poate că transformarea lui Homunculus în om poate fi redată cu ajutorul impulsului kabirilor. eventual. în ultimă instanţă. aici. ci ca un vis despre care ştii că pe lângă tine trece în fugă ceva care conţine un adevăr dintre cele mai adânci. într-un mod adecvat vremurilor vechi. Abia atunci se va forma un om fizic. Jumătate din enigma omului se ascunde perceperii pur fizice. ca om modern. dar că el însuşi nu poate cuprinde cu mintea ceea ce trăia în el. căutătorului onest al cunoaşterii îi rămâne întotdeauna un ghimpe: Poate că aici sau acolo ar trebui. pentru ca ea să devină ideea de homo. îşi formează. Dacă omul gândeşte doar cu intelectul fizic. Goethe nu s-a numărat printre aceia care tratează cunoaşterea cu uşurinţă. nu ajunge. nişte reprezentări fanteziste pe baza studiilor lor antice şi atunci ştiu. care nu numai că se şterge imediat. ce se exprimă prin kabiri. în întregul ansamblu spiritual al naturii. care face apoi trimitere la partea nemuritoare a fiinţei umane. E ca un vis. constituie cealaltă jumătate a omului.

când lumina Lunii se oglindeşte în valurile mării. repartizate pe diferite momente ale vieţii. la o dezvoltare a minţii umane critice înălţată până la demonic. nu este nici el în măsură să se apropie cumva de problema lui Homunculus. sunt alese alte căi din lumea imaginativă. Fizicianul nu trăieşte ceea ce are loc. visând. prin aceleaşi trăiri din lumea care se ascunde şi în om. Astăzi. pe doride. Ieri am încercat deja să arăt puţin a cui imagine este Galateea. Dar aici Goethe vrea. preotul. un dar omenesc atât de ager de a transpune divinul în demonic şi. pe care îl preţuia foarte mult. surorile nereidelor. Este o abstracţiune.Şi astfel. felul cum trăiesc în natură zămislirea şi naşterea. iarăşi. cum Soarele răsare şi apune. aşadar. sesizează latura bună a spiritului critic uman.Căci. îl vede luând o anumită formă. de aceea. Numai că trebuie să găseşti acest element. de la concepţie. dacă dezvoltăm până la demonic ceea ce este doar intelect uman. Dar Nereus. se ajunge la o dezvoltare unilaterală. Îl va percepe când va evolua mai departe pe cale spiritual-ştiinţifică şi îl percepea simţul de cunoaştere atavic. Tocmai acest lucru era dezvăluit şi celor ce urmau să fie iniţiaţi în taina kabirilor. Goethe are sentimentul că. dar cineva care înţelege deplin taina kabirilor va scruta trecerea de la homunculus la homo prin intermediul tainei kabirilor. aude valul mării vuind. dar nu mai ridică la nivelul conştienţei plenare ce se petrece când în locul luminii active a Soarelui asupra mării cade lumina Lunii. Dar omul modern nu-l mai percepe. simte căldura pe care o răspândeşte Soarele. Dar Nereus atrage cel puţin atenţia asupra faptului că tocmai în acest moment le aşteaptă pe fiicele sale. Astfel că de la Nereus nu se câştigă nimic. care nu duce doar până la critica obtuză. să arate: Nu. În concepţia greacă despre lume. el îi aduce în scenă pe kabiri. presimţind. vede norii trecând. care nu e conţinută deloc în ceea ce se învaţă de obicei la filologia clasică. Şi nici nu vrea deloc s-o facă. El încă nu reuşeşte. o mai presimt. în natură. încât poate că despre el s-ar putea crede că ştie ceva despre felul cum se poate dezvolta din Homunculus un homo. Astăzi oamenii abia dacă o mai visează. nici pe această cale nu merge. Galateea. au loc neîncetat de jur împrejurul nostru. că e în măsură să spună el însuşi cum se dezvoltă din Homunculus în homo. Omul vede cum Luna răsare şi apune. de la fecundare. dacă. care printre demoni este. Elementul care face să apară omul există sub o altă formă. să apară drept conducător al lui Homunculus în faţa lui Nereus. învăluite. Facultatea de cunoaştere a omului actual e prea grosolană pentru a pătrunde în regiunile în care se trece afară. el face ca Thales. ci duce chiar până la critica profetică. Fizicianul spune. filosoful naturii. am putea spune. Nereus are un dar ager. Aici trebuie să studiem acea facultate de percepţie mai subtilă care mai exista în vremurile vechi. până la naştere. de aceea. chiar se demonizează ceea ce omul are drept intelect critic. atunci el îşi pierde interesul pentru cea mai profundă problemă a omenirii. care străbate lumea cu unduirea şi tălăzuirea lui. când el se dezvoltă din embrionul uman. cu aceasta nu s-a spus prea mult. aş spune. cercetător. dacă se caută pe această cale. cea legată de transformarea lui Homunculus în homo. De aceea. Aceleaşi procese care au loc. şi pe cea mai distinsă dintre ele. totuşi. simţul de percepţie atavic din vremurile vechi. dar despre care nu credea. percepe lumina pe care o răspândeşte Soarele. când apare apoi omul. străbătând toate procesele din natură cu unduirea şi urzirea sa. pentru a arăta că poate nu el. în omul însuşi. de a vedea în mod profetic viitorul. 138 . . cel mult: Lumina lunară e lumină polarizată. În toate zace impulsul devenirii. omul care face cercetări vede toate lucrurile aşezate ca în nişte cutii. ceea ce trăia în om mai era cu totul în legătură cu ceea ce trăieşte afară în întreaga natură. dacă pot spune astfel.

cu forţa lunară. fără o participare afectivă intimă la ceea ce a trăit Goethe când a scris această scenă. El exprimă acest lucru prin faptul că îl pune pe Thales să atragă atenţia. dacă această idee. care există prin faptul că noi ştim: o metamorfoză care loc şi cu forţele care străbat corpul uman de la o încarnare la alta. de enigma ideii Homunculus-homo. în natură. participăm la ceea ce a trăit în mod real în sufletul lui Goethe când a scris-o. noi simţim ceva când suntem atinşi cu un cleşte înroşit în foc. Fineţea capacităţii noastre de percepţie încă mai e suficientă pentru aceasta. şi a mai crezut că îşi dă seama cum oasele coloanei vertebrale se transformă în oasele craniului. Dar concepţia despre lume a grecilor ştia că în razele de soare trăieşte ceva spiritual-sufletesc. Aceasta este încununarea metamorfozei. constituie forma transformată a trunchiului şi membrelor din încarnarea anterioară. Dar s-a oprit aici. Afară. abstracte. cununându-se cu valul. că ceva se petrece când lumina lunară. Problema Homunculus-homo poate fi condusă spre rezolvarea ei. Goethe exprimă cu toată claritatea cum simte el şi cum plăsmuieşte în mod artistic această senzaţie subtilă. Ştim că Goethe a putut să o dezlege doar pe nişte căi lungi. Goethe invocă o imaginaţiune importantă din concepţia despre lume a vechilor greci ca să se apropie de procesul prin care ideea abstractă de Homunculus poate deveni. Numai dacă simţim pe cale afectivă aspectele intime a ceea ce se unduieşte şi se tălăzuieşte în imaginile minunate ale acestei scene create de Goethe. suntem departe de a pătrunde în această scenă. valul care se unduieşte şi se tălăzuieşte în om de la concepţie până la naştere. această lumină solară ascunsă. De îndată ce încercăm să cuprindem această scenă în noţiunile noastre grosolane. Carul de scoici al Galateei este forţa de procreare a naturii exterioare care se tălăzuieşte prin mare şi pe care Goethe o pune în legătură cu Luna. la om. în concepţia umană. Goethe a făcut să fie chemat Proteus. pentru că nu a putut ajunge până la încununarea ideii de metamorfoză. în valul străbătut de vraja luminii grecul percepea valul care se tălăzuia afară. tălăzuinduse. într-un mod onest-sceptic. în afară de cap. că în razele lunare trăieşte altceva. unde a încercat să urmărească transformările formei vii. de la o viaţă pământească la cea următoare. Ceea ce este astăzi capul meu. Deja înainte. la haloul lunar. asupra norişorilor ce se apropie şi însoţesc carul de scoici al Galateei. pe care o putea avea grecul. se va transforma până în încarnarea următoare în forma capului meu din încarnarea respectivă. înainte de a-l pune pe Homunculus în legătură cu acest impuls al procreării. cu impulsul lunar. aici. transpusă afară. Dar Goethe a putut oferi numai treapta elementară a ideii de metamorfoză. în percepţia liberă de trup. reprezentantul ideii de metamorfoză. El a crezut că îşi dă seama cum frunza se transformă în petală. este cufundată în impulsul procreării care unduieşte şi urzeşte în natură. Astfel. se cunună cu marea. iar aceasta în stamina şi pistilul plantei. de la fiinţele inferioare până sus. Aceasta i-a venit în întâmpinare în timp ce încerca să înţeleagă problema Homunculus-homo şi să-i dea o formă poetică. intimă. Concepţia despre lume a vechilor greci ştia ce se apropie. Şi aici el înfăţişează. Iar ceea ce este astăzi corpul meu. aş putea spune. acel demon a cărui alcătuire sufletească Goethe a crezut că o sesizează cel mai bine prin teoria metamorfozei. cu marea tălăzuitoare. tot ceea ce e în stare să facă Proteus. este prezent acelaşi lucru care există în om când are loc în sens fizic misterul devenirii-om. Când ea se apropia astfel. pentru a se apropia astfel de enigma devenirii-om. dacă îmi permiteţi să mă exprim sec şi teoretic. care unduia în lume. care duce spre ştiinţa spirituală orientată antroposofic. Proteus apare în 139 .propriu-zis. când o dată cu valul mării se apropie lumina lunară ce se cunună cu el. ideea de homo. Astăzi.

o contemplare a naturii. aş spune. să se ajungă mai aproape de problema lui Homunculus. Faptul că doridele îi aduc pe corăbieri este..m. Salut de mare cinste dați-i În ceasul-acesta sfintei Lune! Ei aparţin.diversele sale înfăţişări. ci şi pe o altă cale sensibilă: pe calea artei. spre domeniul sensibil. o percepţie artistică a naturii. care sunt consacrate exclusiv Lunii. cu adevărat. la naşterea suprasensibilă a ideii de Homunculus. nereide. Nu există nicio separare între animalul pur şi omul pur. care sunt nişte artişti din vechime şi care au creat primele figuri de zei sub formă umană. ne este pus în faţă prin apariţia telchinilor. ca şi cum şi-ar da seama că. După ce s-a arătat apoi cât e de greu să-i prezinţi omului relaţia dintre lumea spirituală şi lumea sensibilă recurgând la doride şi la corăbierii pe care ele îi aduc. să urmărească transformarea fenomenelor naturii până acolo. aş spune. 140 . privit din cealaltă direcţie. prin faptul că se priveşte dincolo. fiind în acelaşi timp slujitori în lumea în care intră omul când îşi părăseşte corpul fizic. aş putea spune. De aceea. a lui Proteus ş. Pe insula Rhodos. a tuturor entităţile spirituale de natură elementară. în el artistul s-a unit în mod conştient cu căutătorul cunoaşterii. unde în om natura devine conştientă de sine însăşi. Ce se întâmplă? Ei bine. doar un căutător unilateral al cunoaşterii sau un artist unilateral. sferei Soarelui. un alt fulger. în faţa tuturor acestora păşesc telchinii. se apropie psili şi marşi. şi aduc carul de scoici al Galateei. tritoni şi driade. aşa cum am arătat mai înainte. enigma cunoaşterii umane. Goethe ne arată că. Telchinii se află în domeniul suprasensibil. aici ne face să privim iarăşi înapoi din domeniul suprasensibil spre domeniul sensibil. Proteus însuşi neagă categoric faptul că prin telchini s-a câştigat ceva pentru transformarea lui Homunculus în homo. voi – consacrații. când s-a aflat în faţa operelor de artă din Italia. Aceştia. în lumea suprasensibilă. Numai că ele stau una lângă alta. Goethe adună la un loc. un aspect intim al acestei scene. pe calea artei. ei sunt cei cărora le vorbesc sirenele: Celui ce-aduce zile bune. Dar nici aşa nu merge.a. de asemenea. dar cugetul lor merge iarăşi dincoace. pătrunde o altă rază. tot ceea ce poate duce la naştere. el a spus că percepe în ele ceva. forma de animal trece în forma de om. sus. vom vedea că Goethe a încercat să-şi aducă aproape. ei sunt în opoziţie cu toate celelalte fiinţe. Se caută. Iar dacă lăsăm să acţioneze asupta noastră cartea lui Goethe despre “Winckelmann”. Dar şi aici Goethe ezită. Lui Helios. ne amintesc că Goethe a încercat să se apropie de enigma omului nu numai pe calea ştiinţei sensibile. Psilii şi marşii sunt nişte fiinţe demonice în formă de şarpe. atunci când şi-au creat operele. În faţa tuturor demonilor. cei mai vechi artişti ai lumii pământeşti din epoca a patra postatlanteană. Goethe nu a fost. grecii au lucrat după aceleaşi legi după care creează natura însăşi şi pe urmele cărora se află el. a cunoaşterii suprasensibile. în faţa lui Nereus. aşa cum o spune el atât de frumos în cartea despre “Winckelmann”: Ceea ce este în stare să facă o percepţie. se arată cum Homunculus se zdrobeşte de carul din scoici al Galateei. Aici cade. nişte demoni care scot fiinţa sufletească din om şi o duc în spiritual. ei au ridicat zeului Apollo statuie după statuie. în timp ce de obicei conduce mereu conştienţa umană de la domeniul sensibil la domeniul suprasensibil. într-un anumit sens.d. aşadar.

nu sub aspectul său interior. a naşterii. a zămislirii. Câţiva oamenii ştiu acest lucru. iar corăbierii sunt fiinţe umane. ne îmbrăcăm corpul. foc. dar numai sub aspectul său exterior. simt realitatea spirituală mai mult ca stare de vis. Există. în cealaltă lume. . în finalul scenei? Aprinderea unui fulger. vrea să arate că destinul -– ni se spune în mod clar: corăbierii au fost salvaţi de doride -. purtat în trupul matern.copleşind. profund misterios. şi apoi se trezesc. în finalul scenei. legătura se desface iarăşi după scurt timp. Numai că aici. a vieţii embrionare. ea nu poate fi menţinută. în starea de somn şi. Şi aceasta stă în faţa noastră ca şi cum ne-am fi cufundat noi înşine în somnul cunoaşterii. Homunculus se cufundă în mod real în forţa de procreare a naturii. Dacă frunzăriţi numai. prin somn. care poate fi sesizată numai sub formă de imaginaţiuni. singurele care ne pot lămuri asupra enigmei omului din cealaltă direcţie a existenţei. oricum. mai intensă. Faust trebuie s-o primească pe Elena. care se tălăzuieşte ca în vis. Şi apoi. cea mai importantă. drept apropierea cea mai înaltă. şi care face ca un om să fie zămislit. ne trezim. şi printre oamenii care nu sunt clarvăzători. după ce s-a încercat. Aici se sfărâmă din nou ceea ce credem noi că am dobândit deja pentru transformarea în om a lui Homunculus dincolo. Goethe vrea să arate că omul se poate apropia de fiinţele spirituale din cealaltă direcţie a existenţei. atunci când ceva suprasensibil vrea să se unească cu ceva sensibil: Zeii s-o îngăduie nu vor. celălalt trece pe lângă om cu totul neobservat. în viaţa fizică. oarecum. apă. chiar dacă nu sunt clarvăzători. în măsura în care ea se manifestă prin valul mării luminat de razele Lunii şi cuprins de vraja luminii lunare. Toate elementele se fac simţite: pământ. personal. sau şi din somnul cunoaşterii. se trezesc datorită aceleiaşi forţe care trăieşte în carul din scoici al Galateei: forţa de procreare a naturii. născut. de fapt. ni se arată într-un mod absolut minunat cum. destinul îi pune pe oameni în legătură cu zeii. pentru a-l face pe Homunculus să devină un homo. Faust trebuie să se cufunde în realitatea vechii Grecii. tot ceea ce era posibil. pământ. în imediata lui apropiere. dar cu o altă intensitate. cea mai puternică de dezlegarea enigmei omului. Dar ştiinţa clarvederii ne arată într-un mod absolut clar la trezire: aici e vorba de o cufundare. Ce vedem. de la finalul grandios al acestei scene. toate elementele . aer. ceea ce se petrece aici. aer. ele sunt rechemate în viaţa pe care o petrecem în trup. fiinţe ale mării. Misterul sfânt al trezirii trece neobservat pe lângă om. V-am spus ieri deja: Forţa care stă la baza concepţiei. în imaginaţiuni grandioase. prin rostogolirea mereu mai departe a forţei de procreare. absolut de aceeaşi natură cu forţa care ne trimite înapoi din somnul nocturn. a unei flăcări. suntem în lumea fizic-sensibilă.Doridele sunt demoni. dar de aceeaşi natură. Numai că unul dintre aceste lucruri este văzut pe Pământ. care se manifestă în elementele: foc. ca să devină om. În fiecare dimineaţă când ne trezim. acolo stă scris: Slavă mării! Şi văpăii 141 . ca şi cum am fi făcut cunoştinţă noi înşine cu imaginaţiunile. şi apoi. noi ne trezim datorită aceleiaşi forţe care este prezentă. suntem scufundaţi într-o lume spirituală. apă. din lumea spirituală în lumea fizic-sensibilă. Acolo se cufundă Homunculus. când se află dincolo. cu care Homunculus se uneşte. este doar o forţă mai extinsă. se sfărâmă când el se reîntoarce în realitate. unii care ştiu foarte bine ce trăiesc. în starea de veghe din trup.Noi suntem cufundaţi într-o lume spirituală.

Ei bine. poezie adevărată. Ne vine să spunem: În anii ‘80 ai secolului al 18-lea. nu va 142 . fiindcă aceasta a fost o fugă. când moare. stihii! dacă frunzăriţi puţin mai departe. hulită mult. în lumea greacă. De aceea. în anii ‘90 ai secolului al 18-lea. mai plenar aş fi putut trăi toate acestea. într-un grad şi mai înalt. Şi eu pot să înţeleg cum Vischer Şvabul. Dar astăzi omul simte această legătură cel mult ca alegorie. Dar filistinismul. cea slăvită mult. dar îmbogăţit datorită întineririi. în faptul că vedem sufletul întinerit. omul scufundându-se iar în trupul său. de deştept. sub formă artistică. se apropia anul 1829. avem sentimentul că Goethe simţea în el însuşi cam aşa: Cum aş fi putut să reînvii în faţa sufletului vechea lume greacă. de inteligent ar fi. Goethe a fugit în Italia. Faust trebuie să se fi trezit din contemplarea spiritualităţii supreme. atunci când am avut posibilitatea de a mă cufunda în lumea operelor de artă meridionale. decât le-am trăit. Eu vin acum chiar de pe ţărmul unde-am tras Încă-ameţiţi de valul care-n legănări… şi aşa mai departe. aducându-şi în faţă încă o dată. atât de plin de duh în anumite privinţe. Şi el a dobândit mult. tot ceea ce a trăit de-a lungul întregii vieţi. Acesta este un proces din natura exterioară. dar este. Goethe a reuşit cu adevărat să-l introducă pe Faust într-un mod grandios în lumea suprasensibilă şi să-l facă să se trezească la viaţă participând la realitatea greacă. când Luna se stinge şi se ivesc zorii. presimţindu-l. filistinii nu vor putea să se încălzească niciodată pentru partea a II-a a “Faust”-ului goethean. în ceea ce priveşte enigma Homunculus-homo. Ne dăm seama. Aici el urmează să se trezească. aveţi. După ce studiase tot mereu natura nordică. dacă m-aş fi putut cufunda deja pe atunci în lumea spirituală aşa cum trăiesc acum acest lucru. în actul III: Elena. el este cel mai tânăr în sufletul său. Viaţa sufletească se desfăşoară în sens invers. Aici momentul trezirii trebuia să aibă loc în aşa fel încât să se arate cum se sfărâmă ceea ce a fost perceput în spiritual-suprasensibil despre enigma omului. Faust trebuie să fie în realitatea greacă. el a vrut să cunoască ceva ce credea că se poate dobândi pentru sesizarea înţelegerea enigmelor lumii numai prin contemplarea artei meridionale. omul întinereşte în suflet. În aceasta constă dispoziţia deosebită a părţii a II-a a “Faust”-ului goethean. a fost de părere că aşa ceva e plictisitor. totodată. adică a întinerit în sufletul său. oricât de erudit. El a mai înaintat în vârstă. aşa-numitul V-Vischer. ca simbol sau ca pe o imagine poetică. aşa cum voia Goethe. care a spus şi unele lucruri cu adevărat bune despre “Faust”-ul lui Goethe. conştient. că este o cârpăceală a poetului ajuns la vârsta senilităţii. În timp ce îmbătrâneşte din punct de vedere exterior. fiindcă noi ştim ce a devenit apoi Goethe. Aici ea apare în ceva care este o întrupare a enigmei cunoaşterii. Toate patru. voi. cu cât mai bogat. Realitatea care stă la baza acestei legături este prea puţin cunoscută.Sfinte prinse-n valul geamăn! Slavă apei! Şi scînteii! Şi-aventurii fără seamăn! Slavă gingaşelor vînturi! Peşterii cu taine vii! Lăudate fiţi în cînturi.

143 . vom mai spune câteva lucruri în legătură cu această înfăţişare a impulsurilor goetheene. după ce veţi vedea această scenă. caracterul poetic cel mai înalt. Va putea face acest lucru numai cel care îşi lasă simţul poetic să se înflăcăreze prin ceea ce îi oferă percepţia spirituală. Mâine.putea pătrunde nici caracterul poetic. care îi este propriu părţii a II-a a dramei “Faust” a lui Goethe.

poate ca niciun alt artist. crede că deja a atins rezultatul la care poate ajunge. cu această gândire din cadrul corpului fizic tot nu ajung decât până la o anumită distanţă faţă de ceea ce caut. al voinţei. în timp ce îşi petrece viaţa dintre naştere şi moarte. limba spirituală în care a fost scrisă o asemenea operă. în cele din urmă: Dar. şi dacă îşi manifestă voinţa conform cu nevoile sale. poate că ne va fi îngăduit să spunem şi următorul lucru. ştim direcţia. să ating. între gândire şi voinţă. astfel încât nici arta. N-aş vrea să dau impresia că prin toate cele spuse aici am vrut să ofer o interpretare a acestei opere poetice. este de cele mai multe ori o interpretare greşită sau atribuirea unor lucruri care nu sunt conţinute în ea. omul trebuie să gândească. într-un mod deplin armonios. de fapt. la mijloc. putem face abstracţie de simţire. dar totul este încă întunecat. 19 ianuarie 1919 Prin cele două expuneri pe care le-am legat de descrierea ultimei scene cu “Noaptea Walpurgică” din partea a II-a a lui “Faust” de Goethe. atunci când încearcă să meargă mai departe pe calea gândirii. Dacă ne păstrăm această atitudine în această problemă. Fiindcă sunt de părere că interpretările sunt lucrul cel mai inutil care poate exista în acest domeniu. în acel loc. căutătorul onest până în străfundul cel mai intim al propriei sale entităţi. Dar adevăratul căutător al cunoaşterii. de jur împrejurul ţintei. şi spre celălalt pol. Vrem să ajungem la acea ţintă.de a pătrunde în lumea spirituală şi că el a reuşit. O asemenea expunere vrea doar să ne înveţe limba. nu voi face niciodată aşa ceva. alteori mai mult activitate a voinţei. oricum. îşi mărturiseşte. De aceea. Simţirea e situată. la locul său. se află două sentimente fundamentale. dar habar nu avem de ţintă. polul gândirii şi al activităţii de reprezentare. dacă. să desfăşoare o activitate de creaţie artistică din sânul unei asemenea vieţi spirituale. lucru care. Omul este o fiinţă care gândeşte şi voieşte. Dar cu gândirea şi cu voinţa lui este ceva extem de interesant. când pornim la o expunere de felul celei pe care ne propunem să o prezentăm noi acum. dar se poate face lumină doar când 144 . ca niciun alt poet. conform cu reprezentările sale -. viaţa dintre naştere şi moarte. Goethe era pe calea dacă putem spune aşa . gândeşte cât se poate de clar. mediocru. se deosebeşte de ceilalţi tocmai prin faptul că. putem privi spre unul din poli. Omul banal.ÎN LOC DE HOMUNCULISM ŞI MEFISTOFELISM: GOETHEANISM Dornach. pe de o parte . nici înţelepciunea nu au de suferit. nu să explice ori să interpreteze ceva. într-adevăr. am vrut să trezesc sentimentul că. Avem reprezentarea exactă. cetăţeanul obişnuit. ci fiecare dintre aceste domenii ale căutării înţelepciunii se exprimă. al oricărei căutări umane orientate spre trăirea spirituală. propriu-zis. ştim în ce direcţie poate fi ţinta. dacă n-am gândi asupra lucrurilor şi asupra noastră înşine. În substratul oricărei căutări a cunoaşterii. Tot ceea ce încercăm să facem prin expuneri de felul celor două precedente este trezirea unor posibilităţi de a savura o operă poetică sau de artă în acelaşi element în care ea a fost creată. Dar dacă vrem să ne împlinim viaţa în corpul fizic. noi trebuie nu numai să gândim. cu întreaga sa viaţă interioară. noi n-am fi pe deplin oameni. conform cu reprezentările sale. polul activităţii umane. să-şi facă reprezentări. ci şi să voim.cel puţin. cât se poate de pătrunzător. Uneori ea este mai mult gândire şi activitate de reprezentare. Cu gândirea este exact la fel ca atunci când am căuta să ajungem într-un anumit loc. Nu-i aşa. Unul dintre ele provine din faptul că.

Acest sentiment că cineva ne stă în cârcă e o trăire umană profundă şi fără aceasta nu ajungem. Omul ajunge astfel la una dintre limite. Dar. până sus. dacă omul îl are. sunt de părere. S-ar putea spune că suntem smulşi din noi înşine. Şi noi putem spune: Cel care nu a simţit toate durerile şi loviturile destinului care apar de la sine sub influenţa unei asemenea reţineri pe loc pe calea gândirii faţă de ţinta gândirii nu duce o viaţă de cunoaştere mai profundă. Nu avem acelaşi sentiment ca în cazul gândirii. că te simți îndestulat pe nişte căi ale vieţii care pot fi împlinite. mai ager. să-l situeze pe Faust cu voinţa sa în viaţă. am putea spune. la limita care e pusă fiinţei sale în viaţa dintre naştere şi moarte. tot ceea ce ne zdrobeşte în viaţă. Dar aceasta nu e singura limită sau barieră trasată manifestării umane între naştere şi moarte. la rândul său. ei bine. o fiinţă ne apucă pe la spate şi ne opreşte în loc. de la superficialitate la profunzimea unui mod de a concepe viaţa. Omenirea va trebui să înţeleagă cândva. oamenii sătui. în sensul cel mai grosier al cuvântului. de care unii încearcă adeseori să se convingă. că nu putem avea. punând piciorul. nu ne lasă să mergem mai departe. duce. ci. în aceeaşi direcţie. peste un abis. bazată adeseori numai pe nişte iluzii. această îndestulare nu face posibil să intrăm într-o altă lume. de la superficialitate la profunzimea modului de a concepe viaţa. dacă el îşi reprezintă în interiorul sufletului. care se transpune în act. care nu poate fi trăită cu acea conştienţă care se dezvoltă în viaţa dintre naştere şi moarte. ci ne aflăm la o distanţă considerabilă de ea. În tot ceea ce se manifestă. care vin din viaţa instinctuală. în senzaţia că eşti sătul. Cealaltă limită/barieră se ridică acolo unde se manifestă voinţa. şi dacă această claritate. Omul e îmboldit în voinţa sa de foame şi de sete. că dacă ne dezvoltăm suficient de mult voinţa vom ajunge la ţintă.ajungem acolo. de alte porniri. la locul pe care gândirea însăşi.tocmai acesta a fost scopul lui Goethe. Şi noi simţim: Gândirea. la idealurile spirituale cele mai pure. în această îndestulare nu zace ceea ce face posibil. se află impulsurile de voinţă. care trece în faptă. nu putem ajunge la ţintă. de fapt. cu intensitatea necesară. şi există o gamă întreagă de porniri. cineva ne apucă şi mână mai departe voinţa. ni-l prefigurează. pentru ca el să poată trăi tot ceea ce ne aduce fericire în viaţă. Filistinii sătui. după încercarea cuvenită. într-un mod pe care noi înşine nu-l dorim. în “Faust” al său. prin încercările vieţii fiindcă omul e pus la încercare. tot ceea ce ne eliberează în viaţă şi tot ceea ce e păcătos în viaţă -. cele două limite amintite -. activitatea de reprezentare. Acolo unde se manifestă voinţa. în orice caz. în timp ce voim. Omul respectiv e condamnat. această agerime a gândirii. în ceea ce priveşte voinţa. am putea spune. că parcă cineva ne apucă pe la spate şi ne opreşte de la ţelul propus. tocmai cu ajutorul gotheanismului. într-adevăr. Şi el se fereşte de superficialitate numai dacă încearcă să gândească în modul cel mai clar. pe când nu ne simţim nici pe departe ajunşi la ţintă. Apare un altul în voinţa noastră şi ne ia cu sine. Dar acum apare un alt sentiment. Dar. începând cu pornirile cele mai grosolane şi până la idealul spiritual cel mai pur. omenirea va trebui să înţeleagă că ceea ce îl duce pe om la ţinta lui trece prin 145 . îl duc până în punctul în care el simte că ceva care frânează gândirea îi stă în cârcă. Dar în această senzaţie. dacă încercăm să ne situăm cu voinţa în viaţă . ajungem din nou la o limită. dar noi suntem ţinuţi pe loc. dacă încercăm să ne situăm în viaţă cu voinţa. o simplă beatitudine a căutării. în aceasta zace superficialitatea vieţii. Dacă vreau să rămânem doar pe această cale a gândirii. activitatea de reprezentare ne mână într-o anumită direcţie. dacă prin constituţia interioară a sufletului său poate avea părerea că poate ajunge prin gândire la ţinta gândirii înseşi. încolţesc în primul rând dorinţele şi poftele omului. Acesta este sentimentul care. să rămână superficial.

Da. iată ce trebuie să ia locul creştinismului bazat pe pasivitate. Biserica Romano-Catolică a iertat păcatele . numai în imaginile activităţii ei de reprezentare. la perceperea și cuprinderea a ceea ce este omul. şi că cel care refuză să treacă prin dezamăgiri şi refuză astfel să-l transforme pe omul întreg. numai ca reprezentare. să-l metamorfozeze. sentimentul că a existat cândva un Christos. un creştinism care devine activ. forţa de a face el însuşi ceva. numai să se întoarcă la El în momentul potrivit.puteai să păcătuieşti cum voiai. trebuie să găsească o modalitate de a trece de la un creştinism mai mult pasiv la un creştinism activ. Ce a adus Christos în lume. nu ne putem apropia de propria noastră fiinţă umană şi 146 . să faci penitenţă. ca oameni. mai bine zis. ş.această dublă atitudine pasivă faţă de Christos aparţine şi trebuie să aparţină trecutului. numai în stadiul său incipient. această rătăcire. chiar dacă în epoca noastră intelectualistă marea masă a omenirii va putea avea această trăire suprasensibilă. suntem de-aşa natură încât. asupra acestor lucruri trebuie să cadă lumină în direcţia viitorului prin cercetările de ştiinţă spirituală şi printr-un mod spiritual de a simţi lumea. Dar cele două sentimente fundamentale despre care am vorbit. activitatea laică. în primă instanţă. creştinismul se află. am putea spune că. dacă pe urmă erai dispus să te căieşti sincer. prin existenţa Lui. tocmai concepţia christificată despre lume şi viaţă va trebui să cunoască. un avânt important. legate de cele două limite ale cunoaşterii şi perceperii de sine umane. Aceste rele sunt încă înfipte adânc în inimile şi sufletele umane. iar Dumnezeu este omul bun care îi iartă totul. de la un moment dat. dacă e ca evoluţia Pământului să fie dusă mai departe.. cum este legat Christos de căutarea sufletului uman. de fapt. în anumite momente ale vieţii. Ceea ce trebuie să apară în locul ei trebuie să fie o relaţie cu Christos ca putere activă. dezamăgiri. Ia gândiţi-vă puţin: pentru câţi oameni Christos nu a fost. Şi ele trebuie să fie vindecate. prin trăire suprasensibilă. pe baza principiului trecutului. numai dacă acest creştinism al pasivităţii se va transforma într-un creştinism al activităţii. pe de o parte. Această situaţie caracterizează în acelaşi timp graniţa dintre perioada care trebuie să se încheie şi care a dus la o catastrofă îngrozitoare a omenirii şi cea care trebuie să vină şi care va putea fi în măsură să vindece relele care s-au arătat deja şi care se vor arăta tot mai mult. Prin evoluţia pe care a trăit-o până acum. de fapt. să-ţi organizezi viaţa laică. acest sentiment s-a pierdut din nou. care îţi permite să rămâi pasiv. ci în aşa fel încât Christos să-i dea. în cadrul căruia. nu poate ajunge la cunoaşterea naturii umane. în cadrul diferitelor confesiuni. Gândiţivă la modul bizar în care. în aşa fel încât nu El singur să facă ceea ce omului însuşi nu-i place să facă. în această privinţă. în viitorul apropiat. Christos era aici pentru a ajuta la necaz. deziluzii. că te simţi în mod absolut pasiv unit cu Christos. atunci totul îţi era iertat.piedici. În cele din urmă. noi. Dacă vrem să exprimăm ce a realizat până acum creştinismul. el a făcut ca în om să ia naştere numai sentimentul că a existat cândva un Christos. să fi izbăvit de Christos . Dar. altceva decât un fel de ajutător la nevoie. numai prin faptul că tu crezi în Christos. aşa cum doreşti şi apoi. în trecut.iertaţi-mă dacă mă exprim atât de frust . pentru a repara ceea ce omul însuşi nu intenţiona deloc să repare într-o măsură suficient de mare.d. Un creştinism activ sau. o înaintare spre Christos.m. în cadrul cercetării materialiste a secolului al 19-lea. Putem caracteriza cele două sentimente fundamentale legate de limitele din gândire şi voinţă dacă spunem: Unul dintre ele ne atrage atenţia asupra faptului că omul nu se poate apropia de propria sa fiinţă. acolo unde omului nu-i place să acţioneze el însuşi. de fapt . Ne este îngăduit să presupunem că.omul face pe planul fizic orice vrea.a.

nu ajungem cu gândirea noastră până la noi înşine. aici ajungem până la noi înşine. ca fiinţă pământească. A avea o asemenea reprezentare. Dar aici ne ia în stăpânire altcineva. în jurul vârstei de şapte ani. că apoi. treptat. Nu este o vorba de o concentrare a tuturor forţelor de viaţă în 147 . şi apare omul dintre paisprezece şi douăzeci şi unu de ani. apariţia seriei a doua de dinţi. Şi acum. în viitor. Când cineva simte un fel de pendulare între a nu te putea găsi şi a te pierde pe tine însuţi. omul trebuie să poată realiza acelaşi lucru pe care îl realizează. Ia gândiţi-vă. A doua perioadă a vieţii se încheie cu maturizarea sexuală. fiindcă voinţa izvorăşte real din noi înşine. Una dintre părţile acestei fiinţe duale nu se poate găsi pe sine. Iar în voinţă. iată ce îi este cel mai plăcut omului de astăzi.o cutie din carton. Nu-i aşa. drept nebunia ştiinţifică a perioadei luminate dintre secolul al 19-lea şi secolul 20. pur şi simplu. Omul e făcut. după principiul acestui dualism. respectiv. partea cea mai densă. e o fiinţă duală. îl leneveşte. că odinioară a existat o stare de nebuloasă . el se simte cu adevărat om pământesc. E ca un fel de concentrare a tuturor forţelor vieţii. este repaosul existenţei. dintre a nu te găsi şi a te pierde. Când cineva vrea să dezvolte în el asemenea sentimente în modul just. cu toate că omul e situat în cadrul unei asemenea pendulări. pendulul. De aceea. pendulul. cum vi se prezintă dezvoltarea omului individual dintre naştere şi moarte dacă o priviţi într-un mod cât de cât obiectiv. Acest lucru stă şi la baza tuturor reprezentărilor groteşti pe care le primim astăzi în şcoală şi care vor fi descrise cândva. partea cea mai minerală a fiinţei sale. încă o dată. Ceea ce trebuie realizat.teoria Kant-Laplace -. el se simte om pământesc. când copilul se dezvoltă . Omul trebuie să caute să realizeze starea de repaos care e starea de mijloc dintre bătăi. Ce este oare acest fenomen. graniţa reală a primei perioade de viaţă este schimbarea dinţilor. Şi dacă omul le simte pe amândouă în acelaşi timp cu toată puterea. Eu v-am atras adeseori atenţia asupra felului unilateral în care e conceput astăzi procesul dezvoltării. o cutie din altă cutie. Apoi a treia. pentru ca omul să poată produce. omul actual îşi imaginează diferitele stări succesive ale dezvoltării sub forma unei serii de cutii din carton. în mod esenţial. Ia gândiţi-vă numai: întreaga dezvoltare e concepută astăzi ca şi cum cele următoare ar fi scoase mereu din cele precedente. lor trebuie să li se alăture. Apoi se scoate a doua cutie şi apare omul dintre şapte şi paisprezece ani. Pe tărâmul spiritual-moral. în cele din urmă. pe tărâmul fizic. când se încheie prima perioadă a vieţii? Este o consolidare. ci numai dacă încercăm să-l înfăţişăm ca stare de mijloc între neputinţa de a se găsi pe sine şi pierderea de sine. vârâte una într-alta. aceasta este reprezentarea maladivă a ştiinţei din epoca prezentă. Fiindcă lucrurile nu stau deloc aşa. totuşi. Cu gândirea nu ajungem până la noi înşine. în voinţă ne pierdem. cealaltă parte a acestei fiinţe duale se pierde pe sine. Este o concentrare reală a tuturor forţelor de viaţă în direcţia densificării. Aici e tocmai invers. el este o fiinţă duală. îl atinge balanţa. aici ne pierdem pe noi înşine. Eu am atras adeseori atenţia asupra acestui fapt. De fapt. cu pubertatea. în om se formează procesul de densificare. ieşind una din alta. o densificare a omului. ieşind una din alta. o altă fiinţă cosmică. omul dintre naştere şi vârsta de şapte ani. Omul nu trebuie să caute să aibă starea de repaos absolut. Înaintare liniară în dezvoltare. Repaosul existenţei îl atinge. a doua serie de dinți. nu o monadă. fiindcă aceasta îl face leneş. nu ne formăm o reprezentare justă despre om dacă îl prezentăm doar ca monom. balanţa. în starea de repaos. starea ulterioară provenind mereu din cea precedentă. şi alte sentimente legate de viaţă şi realitate. apariţia celei de-a doua serii de dinţi.

La douăzeci şi opt de ani el şi le dilată iarăşi. Imaginaţi-vă 148 . că ea duce omenirea de nas şi trebuie eliminată. să spunem: Vedem deja în lumea animală porniri morale. Când străbatem viaţa dintre moarte şi o nouă naştere. omul se axează mai ales pe ceea ce ne leagă cu întreaga lume largă. dimpotrivă. aşa este.d. în forţele lor. când se înaintează astfel. lucrurile stau în felul următor.direcţia densificării. căci şi sevele se dilată. dilatare. o dilatare.este o idee care nu foloseşte la nimic.aproximativ . o îmbelşugare. şi în conferinţele pentru publicul larg -. care merge de la o frunză la alta. care duc în cele din urmă la bunăvoinţa umană ş. Acum omul se consolidează din nou. nimeni nu poate înţelege viaţa în mod real dacă nu îşi reprezintă această viaţă ca pe ceva ritmic.! Tot o reprezentare bună de aruncat la coş. unde am scris despre elementele ahrimanice şi luciferice din viaţă. ci ea se mişcă pe o linie sinuoasă: concentrare. veritabil. în anii ‘80 ai secolului trecut. instincte. De fapt. citiţi poemul său: “Metamorfoza plantelor” şi veţi vedea cum descrie Goethe acel proces specific de plăsmuire. Douăzeci şi opt de ani: dilatare. predispoziţii. Dezvoltarea liniară . pe la douăzeci şi unu de ani. sub formă ritmică. de la o curbă ascendentă la una descendentă. dar. a treia perioadă a vieţii. iarăşi. dacă extindem şi mai mult această idee. la floare. Acesta e mijocul vieţii: treizeci şi cinci de ani. apoi unele din ce în ce mai perfecte. pistil. dilatare. Douăzeci şi unu de ani: concentrare. În realitate. până sus. cu darwinismul adevărat. aflat în mers ritmic. căutând să introduc în imagine această dilatare şi contractare. munte cosmic. Cel care gândeşte evoluţia ca pe ceva liniar. în lumea fizică. Viaţa nu merge mereu mai departe. Eu am încercat. de aici s-a dezvoltat apoi omul.trebuie s-o spunem mereu . La fel este şi cu înţelegerea vieţii istorice a omenirii. Vedem. şi viaţa omului. se concentrează. stamină. atunci ajungem. La treizeci şi cinci de ani . concentrare. Şi cam tot aşa. perioade luciferice şi perioade ahrimanice. iar se contractă. dilatare. Dar. omul se axează mai ales pe ceea ce trăieşte în interior. noi ne concentrăm. ci înaintează de la o curbă ascendentă a valului la una descendentă. aşadar. Citiţi ce scrie despre metamorfoza plantei.m. În ultimele numere ale revistei “Das Reich”. densificare. îşi adună la un loc forţele. o cutie de carton ieşind din alta. noi ne dilatăm tot mai mult şi mai mult. ceea ce încheie.v-am atras adesea atenţia asupra acestui lucru. dacă vrei să ajungi la o înţelegere a vieţii. relaxare. să reconstruiesc planta originară goetheană. Orice evoluţie merge: vale cosmică. am atras atenţia asupra faptului că în evoluţia istorică alternează. În organism pulsează o stare diametral opusă.are loc din nou un fel de concentrare. Ea concepe evoluţia sub forma liniei drepte. drept dilatări şi contractări permanante. în mod liniar. Pentru că orice evoluţie înaintează în ritmuri. când am scris prima mea introducere la Scrierile de ştiinţe naturale ale lui Goethe. Aşadar. apoi animalele din neamul maimuţelor. ci. dar nu numai ca formaţiuni exterioare. Numai dacă sesizăm aceste raporturi vom ajunge la o înţelegere mai profundă a vieţii. veţi vedea cum descrie Goethe acest fenomen. o rarefiere a tuturor forţelor vieţii. Goethe a presimţit toate acestea. acela îşi spune: La început au existat nişte animale imperfecte. numai pe nişte trepte elementare. doar că mai într-un mod mai fin. concentrare. astfel încât ne aflăm între limitele pielii noastre. în mare. Dacă aplicăm această idee asupra moralei . Când ne naştem aici. Ce rezultă din toate acestea? Din toate acestea rezultă că ideea de dezvoltare care gândeşte dezvoltarea numai ca pe ceva liniar nu e bună de nimic. că dezvoltarea nu e atât de liniară. de acest lucru se mai leagă şi o schimbare exterioară.a. relaxare. devenind apoi petală. densificare. se răspândesc. pentru că ea nu ţine seama absolut deloc de ritmul vieţii.

venindu-i în întâmpinare celălalt val. dacă un cap de animal ar fi evoluat în continuare. dacă el tot s-ar naşte şi s-ar naşte mereu doar aici. ia naştere capul uman. Dacă omul ar fi evoluat aşa cum îşi reprezintă Haeckel. atunci omul ar vrea să trăiască pe Pământ într-un război permanent. De fapt. de a se desvolta în rău şi a aşternut peste ceea ce tindea să devină rău ceea ce oamenilor le era menit de la începuturi să devină. se află în organismul uman. atunci din maimuţa antropoidă s-ar fi dezvoltat o societate umană care ar fi dus din capul locului. pentru cineva care înţelege lucrurile. respectiv înainte de a fi fost concepuţi. fugitiv. total. care se formează prin alăturarea a două forţe. în încarnarea actuală din partea abdominală a fiinţei dvs. aici. într-o luptă permanentă. dus mai departe. în existenţă. dacă îmi este îngăduit să mă exprim astfel. nu ar rezulta niciodată omul. care a ucis tendinţa de a deveni rău. ei bine. cu însuşirile lor . devine principiul Răului. Reîncarnarea poate fi privită şi din punct de vedere moral. când am ţinut la Basel conferinţa de Crăciun. Astfel încât trebuie să ne reprezentăm: regn animal până la un anumit nivel. nu ar veni ceea ce e primit mereu în lumea spirituală şi e trimis iarăşi jos? Dacă omul doar s-ar naşte. pe planul fizic. Numai datorită faptului că nu au ieşit la suprafaţă posibilităţile de dezvoltare care există în animalele superioare. Ele sunt paralizate. Ce credeţi. dacă s-ar forma din sine capul. atunci s-ar dezvolta cele mai groaznice instincte de luptă. Aceste instincte de luptă se află pe fundul sufletului uman. la războiul tuturor împotriva tuturor. acesta ar fi un adevărat avorton. cea mai sângeroasă. în loc de cap. în lumea spirituală. începutul unui comportament social.animalele cele mai evoluate. Acest lucru se exprimă şi în forma exterioară. Vă amintiţi că recent v-am atras atenţia. Acesta e ritmul! O coamă a valului trece într-o vale a valului şi nimeni nu poate pătrunde în interiorul a ceea ce ascunde în sine natura dacă nu vede posibilităţile de dezvoltare ritmică. dacă spre ceea ce se naşte în mod pur fizic. ci animalul superior ar dezvolta în modul cel mai antipatic tocmai însuşirile care vă par cele mai simpatice în lumea animală. cea care tinde să se înalţe din corp şi cea care îi vine în întâmpinare din Cosmos. Dacă această parte ar plăsmui singură capul. iar şi iar.de aici nu rezultă omul. pe planul fizic. Dacă am putea gândi aşa cum am gândit înainte de a ne fi născut. ci lor le-a ieşit în întâmpinare un alt val al devenirii cosmice. de ceea ce vine de sus. dacă s-ar dezvolta mai departe. încetul cu încetul. să vadă cum capul uman este prezentat ca şi cum s-ar fi dezvoltat. când intrăm. de ceea ce vine din lumea spirituală de la acea entitate umană care e primită mereu. Numai datorită faptului că de sus vine spiritualul şi se aşază împotrivă. Capul uman se formează ca stare de echilibru. Şi această stare de echilibru a capului uman face ca noi să nu putem manevra în mod liber cu ceea ce aducem din lumea spirituală. atunci ceea ce dezvoltaţi dvs. nu am gândi un Homunculus ci am gândi un om. Noi intrăm în corpul nostru fizic şi aici nu putem exprima în întregime ceea ce suntem. asupra faptului că Nikolaus von der Flüe a gândit înainte de 149 . se află impulsul de dezvoltare spre ciocnirea tuturor împotriva tuturor. numai datorită acestui fapt s-a dezvoltat omenirea. trece în mod ritmic în reversul său. Fiindcă în toate predispoziţiile care la animal mai sunt încă bune. ar fi un monstru îngrozitor. în lupta cea mai aprigă. din capul animal. ca fiind o anumită sociabilitate. jos. propriu-zis. ce ar fi devenit omul. de aici nu vom ajunge niciodată să vedem ce există în mod real. Ceea ce admiraţi dvs. prin naştere. Fiindcă aceasta este o totală absurditate. care toceşte tendinţa de a deveni rău. începutul bunăvoinţei. E de-a dreptul grotesc. dacă el nu ar fi pătruns cu suflet de către fiinţele care mereu sunt primite în lumea spirituală şi coboară aici. un homo. Dacă privim înspre exterior ce se întâmplă. la animale. ar fi un monstru animal îngrozitor.

. Ei bine. Îl aveţi aici mereu pe Faust al voinţei. după aceea. după ce îl îmbrăţişează phorkiadele. undeva. nu pătrundem în noi înşine. Cine procedează aşa. ci numai un Homunculus. pe de o parte.“uita orice formulă de magie”. pe de o parte. unde ia el însuşi înfăţişarea unei phorkyade. El s-a văzut ca om înainte de a se naşte. apoi e oprit şi . Se află în omul însuşi. de aceea şi drăgălaş . în scena cu 150 . dramatic din punct de vedere exterior. departe. în prada contrariilor. Iar când ne cuprindem pe noi înşine cu voinţa. în lumea suprasensibilă. ci gândeşte numai cu capul. care se pierde însă mereu. ci e aruncat încolo şi încoace de nişte tendinţe diametral opuse. ele sunt. mereu. de fapt. Faust nu ar dori. care ar constitui ceea ce ar lua naştere dacă s-ar lăsa numai în seama corpului uman să formeze din sine ceva. atunci când Mefistofel apare. unde omul se pierde pe sine. Goethe este absolut onest în clipa în care Faust se află în faţa lui Manto. într-un anumit sens. Căci phorkiadele recitiţi cuvintele rostite de phorkyade . stă cu adevărat acolo. când caută să se cuprindă în voinţă. pentru ultima dată. vizibil. în care el vrea să se piardă. omul nu gândeşte niciodată un om. De aceea. care se află pe calea de a deveni om şi totuşi nu devine în întregime om. care. va rămâne la Homunculus şi nu va ajunge la om.un mic monstru îngrozitor. Aveţi aici situaţia în care omul rătăceşte în ceea ce priveşte voinţa. dacă nu ne apropiem de ceea ce se află pe calea de a deveni om şi. comparaţi cu cele spuse trei momente. cinstite. Şi atunci ne pierdem. Faust apare pentru ultima dată. Şi. El nu doreşte o magie exterioară. propriu-zis. Dar când omul s-a născut deja şi nu poate învinge somnul cunoaşterii. îşi mărturiseşte urâţenia. din partea a II-a a lui “Faust”. totuşi. (Desenează). Dar Faust nu e menţinut nici într-o stare de linişte abstractă. Examinaţi momentul în care Mefisto se uneşte cu phorkiadele. prin faptul că. el trebuie să-şi recunoască urâţenia. în centrul omului -. în ceea ce priveşte voinţa. adică nu poate să fie treaz în afara corpului. fiindcă înainte de acest moment el minte. tot ceea ce i se întâmplă lui Faust în scenele în care îşi duce viaţa el însuşi împreună cu Mefistofel. Aşa cum am arătat ieri. Nu reuşim. totuşi. Acest lucru este exprimat în “Faust”-ul lui Goethe cu o profunzime extraordinară. totuşi. În acest moment aveți un moment contrar. nu devine în întregime om. Momentul înălţător în care Faust păşeşte în faţa lui Manto. în fiola care e adusă pe scenă ca Homunculus s-ar forma . S-ar forma un soi de animal. dacă am avea toate mijloacele tehnice. atunci apar în voinţă toate soiurile de motive şi impulsuri străine. nu e animal. în întreaga lui urâţenie. ci calea interioară care duce sus. el e aruncat iarăşi. unde.a se naşte scenele pe care le-a trăit după ce s-a născut.îşi recunosc urâţenia. acolo. Aveţi toate pericolele care ameninţă impulsurile morale ale omului.mic. Cel care caută să pătrundă în sine numai prin intermediul capului nu poate ajunge la sine însuşi. care pot să apară acum în faţa ochilor dvs. De aceea. nu reuşim acest lucru. Ceea ce ne face să ne pierdem pe noi înşine. inversat faţă de momentul sfânt-sublim în care Faust stă în faţa lui Manto. Comparaţi între ele toate aceste lucruri. Mefistofel îi ia în stăpânire impulsurile. atunci ne cuprinde imediat un altul. în “Noaptea clasică a Walpurgiei”. El e aproape de acest pas şi. să cadă în exaltarea unei mistici abstracte: “De-aş putea” aceasta este una dintre ultimele sale cuvântări . Lucrurile sunt de-aşa natură încât omul încearcă să intre în sine însuşi. Numai dacă încercăm să punem în echilibru forţele interioare ajungem la omenescul adevărat.undeva. există ceea ce nu putem atinge. ci un avorton uman. Aici Goethe încearcă să aştearnă peste acest moment acea linşte interioară a sufletului uman care ia naştere prin senzaţiile stării de echilibru.

în sens afectiv. pentru că omenirea le-a dat uitării. să-l cunoaştem în mod just pe ispititor. omuleţul. în “Scrisori despre educaţia estetică a omului”.catastrofa actuală a omenirii. faptul că în evoluţia omenirii moderne cultura a reuşit să ajungă până pe o culme. în epoca sufletului conştienţei. examinaţi cel de-al treilea moment: când Homunculus se sfărâmă de carul făcut din scoici al Galateei. “Poarta iniţierii”. din care nu rezultă nimic altceva decât o abstracţiune îngrozitoare. cădem în prada lui. drept corpul nostru. e la fel de rea. La urma urmelor. Noi am putea ajunge la omul real. căutăm. şi încercaţi să simţiţi ce este acest Homunculus. nu să ne împotmolim tot mai rău într-o cunoaştere pur exterioară a naturii şi într-o simplă mistică abstractă. mergem în întâmpinarea a ceea ce ne este dat. faptul că a existat cândva un lucru. aflat printre phorkyade. devine el însuşi o phorkyadă. Acesta era sentimentul fundamental al lui Schiller. ne poate mântui de ispitire. de fapt. pe baza sentimentului său profund. de fapt. chiar înainte de a ne trezi. această reprezentare clară ar fi de-aşa natură încât nu 151 . îşi poate găsi vindecarea numai dacă noi nu doar îl găsim respingător sub raport moral şi fugim de el. prin concepţie şi naştere. Şi acum. ce puteţi simţi când Mefisto. Aici e descris întregul său caracter respingător. Cine ia seama la aceste două fapte. înfăţişat în scena. Aici putem simţi că. acela că Schiller şi-a conceput scrierile de estetică prin contemplarea evoluţiei lui Goethe. de o măreţie dramatică extraordinară este momentul în care în om trăieşte ca un sentiment estetic de scârbă ceea ce e nepermis din punct de vedere moral. Şi Goethe a vrut să sugereze. ci. impulsul fiinţial-real care îl face pe om să se piardă pe sine în polul voinţei. Acolo se spune că numai cunoaşterea. să avem o reprezentare absolut clară. iar Mefistofel în scena cu phorkiadele. perceperea nemijlocită a celui care este. mistica abstractă. pentru a birui ispitirea. Dacă nu învăţăm să-l recunoaştem. Această reprezentare clară ar fi o reprezentare cosmică. trei momente din “Faust”-ul lui Goethe. în primă instanţă.Manto. adevărat dacă am reuşi să avem. ispititorul nostru. De aceea. în care Mefisto se află în mijlocul phorkyadelor. trecând peste propriul gust. că ceea ce ne face să ne pierdem pe noi înşine. îl trăim în urâţenia sa.aceasta a fost una din cauze . Ia gândiţivă. egoistă. din existenţa fizică. în scrisorile estetice ale lui Schiller. şi cât e de greu să ajungi la omul real. în care am intrat. aşa cum este ea prezentă. adresate. Învaţă mult despre evoluţia omenirii cel care înţelege în adevărata lor profunzimea cele două aspecte. şi că toate acestea au fost date uitării. existenţa pământească. Examinaţi. comoda “găsire a omului divin în interiorul nostru”. în motivul voinţei. după ce toate posibilităţile de evoluţie din timpul nopţii s-au epuizat. Noi venim din lumea spirituală. nu putem realiza ce este omul. Tocmai aici este ceva vrednic de plâns. află cu adevărat mult despre evoluţia omenirii. a izbucnit . intrând din exterior. îngrozitoare. că ne vine în întâmpinare doar Homunculus. ce puteţi simţi când Faust se află faţă în faţă cu Manto. ducelui de Augustenburg. de exemplu. adevărat. natura umană în stare embrionară. noi trebuie să căutăm. Această mistificare abstractă e la fel de rea ca şi materialismul. Găsiţi exprimat acest lucru în scena finală a primei mele drame-mister. Şi că. Schiller a crezut că săvârşeşte un act politic. Şi. când a apropiat atât de mult elementul moral de elementul estetic. prin scrisorile sale estetice. aşa am spus . în fiecare dimineaţă trebuie să repetăm sub formă de imagine naşterea. Examinaţi în modul cel mai artistic. prin faptul că ne cufundăm iar în corpul fizic. Fiindcă numai cunoaşterea ne eliberează de el. În fiecare seară noi ne întoarcem în lumea din care am ieşit prin naştere. faptul că aşa ceva a existat cândva şi că a putut fi dat uitării.

ah: Zeii să o îngăduie nu vor. pe care noi am forma-o. el se află în cea mai desăvârşită desfăşurare a rodirii sale. Planta pe care au crescut toate acestea e destinată uscării. Dar acum noi trecem peste abis. În orice caz. la trezire: căldură. Şi. Ştiinţa secolului al 19-lea. noi simţim cu nervii tactili din piele în afară. Reprezentarea vie pe care o avem şi care ar fi o trăire de sine în lumină. în loc de sunetul cosmic. în toată viaţa lumii. ajungem aproape de om. Se aprind flăcări. înainte ca. Nu e de mirare că această cucerire a secolului al 19-lea. Dar în cursul obişnuit al vieţii nu facem ceea ce am sugerat eu acum aici. prin trezirea în aer. această reprezentare ar trebui s-o aducem cu noi în momentul trezirii. în viaţa cosmică. dacă e ca această omenire să meargă spre salvarea ei şi nu spre prăbuşire. Fiindcă omul îşi va găsi legătura justă cu realitatea numai dacă îşi va însuşi de acum înainte noţiuni noi.ne-am crede limitaţi pe nicăieri. în nişte predici ţinute în după-amiezele de duminică. Dar. atunci am trăit finalul “Nopţii clasice a Walpurgiei”. în sunetul cosmic. începe să se audă sunetul accesibil urechilor. fulgere . o reîntîlnire cu entităţile ierarhiilor superioare. Noi ne cufundăm. de omenire. în direcţia viitorului. a fost resimţită drept ceva desăvârşit. prin faptul că am lăsat ca Homunculus să fie fecundat în lumea spirituală. reală. în toate sunetele lumii. în loc de viaţa cosmică: Homunculus se zdrobeşte. cucerire care trece în secolul 20. pomul să lepede totul. continuarea a ceea ce noi încă mai simţim înainte de a păşi peste abis. ar trebui s-o cufundăm în omul nostru corporal. această reprezentare. sunt pomul înainte de a-şi lepăda fructele. dincolo. dincolo de abis. al sunetului fizic. toamna. pământ. şi nu e suficient ca acest pom să crească mai departe. privim prin ochi afară. în loc să se aprindă lumina cosmică. ceva de felul unui abis. începe viaţa corporală. în loc să ne aţintim auzul spre interiorul nostru. Dacă va începe să-şi dea seama că ceea ce a fost mereu lăudat drept marea cucerire a secolului al 19-lea este un sfârşit. nu-i aşa. care s-ar simţi la fel de bine unită cu fiinţele ierarhiilor superioare cum se simte aici unit corpul fizic cu regnul mineral. În faţa noastră. Se aprinde lumina ochilor. ea şuvoieşte peste abis. căldură. Homunculus se sfărâmă în acel moment prin ciocnirea cu rezistenţa pe care o opun elementele. Aceste lucruri nu există doar ca să se vorbească despre ele. în loc să ne cufundăm în noi înşine cu simţirea. Homunculus. apă. Şi atunci am înţelege ce este omul corporal. drept impulsuri reale. prin intermediul urechilor fizice. al celor pipăite pe cale fizică.noi abia dacă observăm. ne-am simţi revărsaţi în întreaga lumină a lumii. treptat. cu cel vegetal. ne-am pregătit. în Societatea Antroposofică. dacă trăim în mod conştient acest lucru. toate perfecţiunile tehnice ajunse până la o anumită culme. care alcătuiesc propriul nostru organism. Fiindcă. dacă somnul şi-ar fi săvârşit lucrarea asupra noastră cu câteva clipe înainte de a ne trezi. Astfel că acest final al “Nopţii clasice a Walpurgiei” e luat din viaţa adevărată. care mai bântuie şi prin secolul 20. care s-ar trezi la viaţă şi ar deveni om. dacă nu ne-am cufunda în ceea ce este accesibil numai prin intermediul ochilor fizici. ci ne-am simţi revărsaţi în lume. şi pentru ca ele să pătrundă în mod fiinţial. drept ceea ce trebuie să fie integrat în evoluţia omenirii. ascultăm cu urechea în afară. cu cel animal. În loc să privim în noi înşine. Nu e deloc de mirare. ci aceste lucruri există cu adevărat ca să fie aflate. ne-am pregătit să percepem omul. ci în solul culturii omenirii trebuie pusă o sămânţă nouă şi trebuie plantat un pom nou. Nu e suficient să credem 152 .

între a te împlini în homunculism şi a nu te putea găsi. o lume în care oamenii se preocupă în modul cel mai frivol de lumea spirituală. anunţăm cu respect. la sfârşitul secolului al 19-lea. în care a prezentat drept homunculism tot ceea ce există în omenirea modernă ca elemente în putrefacţie. acest Hamerling .dacă pe atunci oamenii ar fi luat în serios ceva de felul a ceea ce arată Hamerling în “Homunculus”. nu doar ca operă literară.Homunculus devine bilionar -. dar devine bilionar . De cealaltă parte. să îndrepte spre omenire. vorbind în mod plastic. reprezentarea mulţimii banale. într-adevăr. pe atunci ei nu s-ar fi mirat dacă cineva ar fi spus: Din această omenire trebuie să ia naştere. în care se dezvoltă deja. La una dintre ele omul are impresia că se asfixiază de-a dreptul. Ne-am putea imagina un lucru: cineva citeşte astăzi opera “Homunculus” a lui Hamerling. pe de altă parte. ci trebuie s-o rupem cu ideea unei evoluţii liniare. şi apoi omul. Poate că el şi-ar spune: Da. am spune. A găsi echilibrul între homunculism şi mefistofelism. între a fi apucat de Mefistofel şi a te pierde. Să presupunem: cineva citeşte astăzi acest “Homunculus” al lui Hamerling. Să presupunem că cineva citeşte azi acest “Homunculus” al lui Hamerling.a văzut omenirea. ca un fel de continuare. fiindcă cineva îl apucă. acest “Homunculus” despre care eu am ţinut nu puţine conferinţe. Hemerling a descris devenirea lui Homunculus: cum e luat el cu totul în stăpânire de o gândire materialistă. Înţelegerea acestui echilibru. omul are de-a dreptul impresia că se pierde. cu sentimentul că încearcă să spună absolut cinstit ceea ce avea de spus despre enigma omenirii în “Faust”-ul său. Să presupunem aşa ar putea spune unul care citeşte acum acest “Homunculus” . Şi cu nimic nu îşi dăunează omenirea mai mult decât cu această ostilitate împotriva încercării de a ieşi din cadrul cotidianului banal. aşa cum era atunci. Dar.el a murit în 1889 . Nimic nu e privit astăzi cu mai mult ostilitate decât această încercare. cum trăieşte el într-o lume în care omul nu se îmbogăţeşte cu comori spirituale. să presupunem că ei ar fi lăsat ca asupra lor să acţioneze aşa ceva. Nu e suficient să apară în număr tot mai mare spirite care scriu mai întâi nişte articole geniale despre animale şi mai târziu o carte despre apariţia omului. o ultimă chemare. din cauză că îl apucă și îl târâie puterile mefistofelice. Hamerling a încercat. El a gândit toate acestea la sfârşitul anilor ‘80. că lasă să acţioneze asupra sa ceea ce îşi imaginează Hamerling în legătură cu devenirea lui Homunculus al său. despre care am vorbit şi înainte de război. pe căile spre care se îndreaptă. după ce se produsese ruptura de orice goetheanism. de cei ce recunosc necesitatea de a pătrunde în suprasensibil. atâta timp cât ostilitatea împotriva încercării de a ieşi din cotidianul banal nu e combătută cu adevărat. ci ar fi luat în serios aceste lucruri. după ce deja oamenii nu au mai vrut să ştie nimic de goetheanism. presimţind. izvorâtă încă din vremea veche. când şi-a scris opera “Homunculus”. ei Doamne. ci trecând peste două graniţe. cineva care nu îl lasă să ajungă până acolo unde vrea să ajungă gândirea. acesta e lucrul pe care trebuie să-l înţeleagă omenirea modernă şi acesta e lucrul în care Goethe trăia. oamenii trebuie să înveţe că în cadrul omenirii drumul nu merge în mod liniar. care a apărut în anii ‘80 ai secolului al 19-lea. şi oamenii trebuie să înveţe să înţeleagă ritmul vieţii. nu poate apărea ceva benefic în evoluţia omenirii. în al său “Homunculus”. în mod 153 . care se desfăşoară sub forma unor coame de val şi a unor văi de val. acel jurnalism care de atunci şi până astăzi s-a împotmolit şi mai îngrozitor. A ieşi din cadrul a ceea ce este astăzi. tocmai spre aceasta trebuie să tindă omenirea.că am cunoscut evoluţia animalelor. ne-o imaginăm dusă puţin mai departe. nu fără un anumit scop.

154 . dacă vrem ca în perioada următoare ea să aibă parte de salvare şi nu de nenorocire. Neputinţa de a se găsi pe sine în gândire este homunculism. ci un fost ministru al finanţelor. nu tot ceea ce a crezut lumea că trebuie să facă din Goethe. aceea ca noi să nu ne oprim la viaţa din care nu rezultă altceva decât un homunculism. să găsească impulsuri sociale. pierderea de sine în voinţă este mefistofelism. ci să trecem peste abis. ajungând acolo unde ştiinţa spirituală vorbeşte despre cunoştinţele suprasensibile. ci ceea ce este prezent în mod real în goetheanism . Să pătrundem în el. atunci suntem transpuşi în nişte scene atât de profunde. conform cu forţele pe care le-a primit. cu un limbaj care ne face uşor de înţeles ceea ce se prezintă într-o scenă cum este aceea de la sfârşitul “Nopţii clasice a Walpurgiei”. Aceasta este. să învăţăm să înţelegem limbajul acelui strat al conştienţei care vine din regiunile unde omul simte că în gândire nu se poate găsi pe sine. La urma urmelor. Şi astfel. am putea spune. Şi astfel. Dar sarcina actuală a omenirii constă în intensificarea acestor forţe pe care le-a primit. în acelaşi timp. în fruntea căreia nu se află un om de-al lui Goethe. El presimţea deja că trebuie deschisă o cale pe care să se evite atât pericolul unei mistici fantasmagorice abstracte. străină de realitate. Goethe presimţea acest lucru şi l-a înfăţişat în “Faust”-ul său. nu goetheanismul Societăţii “Goethe”. între homunculism şi mefistofelism. Dacă simţim acest lucru. Cum să ne mai mire faptul că această catastrofă cosmică a luat naştere. că în voinţă se pierde. După cum goetheanismul . de vreme ce un poet al anilor ‘80 a fost în stare să-l înfăţişeze în felul acesta pe omul-Homunculus? Dar chemarea care răsună din această descriere a omului-Homunculus este. pentru a duce mai departe omenirea în direcţia în care ea trebuie să înainteze. care duce. să ne pătrundem simţirea cu el. Aceasta va fi un lucru bun şi un impuls bun. la sfârşitul secolului al 19-lea şi începutul secolului 20. însă în regiunea phorkyadelor. Aşa îşi poate spune cineva care citeşte astăzi opera “Homunculus”.trebuie căutat astfel. un strat mai profund al conştienţei. pentru ca lumea să vadă unele dintre lucrurile pe care nu le-a văzut în ultimele decenii.absolut necesar. spre nenorocirea omenirii. cât şi pericolul unei concepţii fantomatice despre natură. o cale care să ducă însă la cunoaşterea suprasensibilă şi.nu un goetheanism de profesor universitar. catastrofa mondială. pe baza cunoaşterii suprasensibile. care îl pot transforma pe Homunculus într-un homo. cu numele simtomatic de Kreuzwendedich [Cruce-Întoarce-te]. o adâncire reală într-o scenă de profunzimea celei pe care o prezentăm acum este pentru om o cale de a înainta tocmai în direcţia în care omenirea trebuie să înainteze acum. fiecare vede lumea aşa cum i se poate ea înfăţişa. în scena pe care o descriem astăzi. s-ar putea spune: Omenirea este situată în homunculismul care se găseşte într-o lume în care omului de astăzi nu-i prea place să se transpună.

aşa cum sunt ele formulate în scrisorile adresate unei persoane sau alta. 12 iunie 1918 “Faust”-ul lui Goethe se numără. tocmai când încerci să te apropii de opera cea mai importantă a lui Goethe. şi poţi crede că primeşti din ele mult mai mult decât ai primit înainte. am studia ceea ce a spus Goethe despre el însuşi. şi putem vedea că. ci şi în viaţa sufletească a omului însuşi. o asemenea bogăţie de forţă trebuie să ne apară ceva superior. observăm că. prin studierea relaţiilor lui Goethe cu opera sa. despre viaţa sa. se dovedeşte că ceea ce a trăit în sufletul lui Goethe în timp ce-şi crea operele. încât Goethe însuşi nu a putut să cuprindă. mai important decât orice altă impresie. totuşi. eu aş aplica-o în sensul eminent al cuvântului la Goethe. nu folosesc deloc pentru studierea mai sus-amintită. şi mai ales drama “Faust”. Constaţi că nu poţi ajunge la nicio lămurire ca lumea. în conştienţa sa personală. Dar.RELAŢIA PERSONALĂ A LUI GOETHE CU “FAUST”-UL SĂU Praga.subconştient”. de la un deceniu la altul. ci despre relaţiile personalităţii spirituale a lui Goethe cu “Faust”-ul său. Dacă nu s-ar fi abuzat într-o măsură atât de mare. pe care bătrâneţea ce se apropie le poate oferi. de fapt. la problema artei. Dar. atât de grandios. era întotdeauna ceva atât de mare. al propriei vieţi. Se poate obiecta. fireşte. fără îndoială. Şi tocmai în aceasta constau dificultăţile încercării de a studia personalitatea spirituală a lui Goethe. care se găsesc în această operă. Iată gândurile din care s-a născut tema conferinţei de astăzi. din studierea vieţii lui Goethe. aş spune. printre acele opere ale literaturii universale la care te poţi întoarce mereu. ceea ce acţiona. luând în considerare mărturisirile lui Goethe însuşi. nu este aşa. mai mult sau mai puţin pedante. în aşa fel încât să găseşti în ele mereu lucruri noi. în ultimele decenii. atât de vast şi de o luminozitate care radia până departe.fiindcă din această cauză poţi găsi lucruri mereu noi şi în alte opere ale literaturii universale -. în cunoaşterea sa. în sufletul său ia naştere. “Faust”. nu pentru că am devenit mai maturi . nevoia cea mai imperioasă de a se apropia de viaţa lui Goethe. ca să poţi primi în tine anumite taine. dacă cineva se adânceşte mereu-mereu în “Faust”-ul lui Goethe. în sufletul său. de expresia “inconştient . că într-o asemenea relaţie a unui poet cu opera sa există o imperfecţiune. Dacă vrem să găsim răspuns la o întrebareenigmă pusă în mod absolut clar. ci în cazul “Faust”-ului lui Goethe ai sentimentul că e necesar să ai experienţe de viaţă mereu noi. privind aceste relaţii dintre personalitatea spirituală a lui Goethe şi “Faust”-ul său. Se poate spune că o operă de artă trebuie înţeleasă aşa cum este ea. Pe de altă parte. de a face cunoştinţă în mod mereu nou cu viaţa lui Goethe. fiindcă ceea ce găsim în activitatea creatoare a lui 155 . pentru că prin studierea dramei “Faust” a lui Goethe omul poate afla el însuşi că numai în acest fel pot cădea razele de lumină juste asupra acestei opere. Aş dori să vorbesc tocmai despre relaţiile personale ale lui Goethe cu “Faust”-ul său. avem aici ceva care ne conduce adânc nu numai în particularităţile lui Goethe. Ni se întâmplă cam aşa: ne convingem că afirmaţiile lui Goethe. despre căutările sale. Uşor s-ar putea crede că ar fi de mare folos dacă. în orice caz. din operele lui Goethe. dacă ne apropiem tot mai mult şi mai mult de viaţa lui Goethe. în orice caz. nu despre relaţiile personale cele mai înguste. despre felul cum s-a raportat la cunoaştere. Şi aşa e cazul tocmai cu “Faust”-ul lui Goethe. din această operă. anumite aspecte interioare intime. independent de personalitatea creatorului ei. Dar putem şi lăsa la o parte toate obiecţiile de acest fel.

în el. el nu are decât o imagine de oglindă a realităţii. de “Închinare”. ş. trup şi suflet. Faust se întoarce cu spatele la acest semn şi la revelarea sa.m. să ne apropiem de “Faust” în modul cel mai liber posibil. el o numeşte cartea lui Nostradamus. eu nu mă pot extinde aici asupra stimulării pe care a avut-o Goethe din direcţia tradiţiei populare. În semnul Macrocosmosului se exprimă faptul că lumea este tripartită. dacă vrem să înţelegem de ce el se întoarce cu spatele spre Macrocosmos şi 156 .a. din faţa a ceea ce poate cunoaşte omul. înainte de toate.d. pentru o clipă a vieţii. îşi întoarce de la semnul Macrocosmosului şi se îndreaptă spre semnul care îl duce la invocarea Spiritului Pământului.să facem abstracţie de “Prolog”. Aici pulsează ceea ce trăia în mod cu totul deosebit în sufletul lui Goethe drept forma sa de a simţi enigma lumii. De aceea. dacă cineva începe să studieze drama “Faust” de la monologul “O viață întreagă ah.Goethe radiază treptat în propriul său suflet în aşa fel încât devine mai mare decât tot ceea ce poate să spună Goethe în legătură cu aceasta. a venit spre Goethe din tradiţia legată de figura lui Faust. Şi. şi dă peste semnul Macrocosmosului: acest semn exprimă legătura dintre om şi puterile cosmice care pulsează pretutindeni. în general. în anii ‘70 ai secolului al 18-lea. Goethe credea că s-a lămurit în privinţa faptului că în tot ceea ce poate primi omul în reprezentare. el nu va avea sentimentul că prin acest monolog ne aflăm deja în cadrul ideilor specific goetheene. şi altele de acest fel. pe care îl găsim în el printr-o studiere îndelungată a lui Goethe? Ce este specific goethean în “Faust”? Dacă examinăm drama “Faust” . încât îl pune pe Faust să încerce să facă în aşa fel încât prin imaginile acestui semn să i se reveleze legătura omului cu întregul Univers. Dar în acea perioadă Goethe nu înclina să considere că e satisfăcător ceea ce poate primi omul în cunoaşterea sa spirituală pe această cale. care îl face să-l aducă în faţa sa pe Spiritul Pământului. după ce a deschis cartea lui Nostradamus. fără niciun fel de idei preconcepute. Aceasta începe doar dintr-un anumit punct. Dar ce este aceasta? Goethe arată cum Faust deschide o carte de magie. cu Universul. în idee. de obicei. Şi noi auzim cu acuitate profundă cuvintele prin care Goethe se întoarce de la semnul Macrocosmosului: “Ce spectacol! Dar. spectacol doar!” Aici vedem întreaga retragere a lui Goethe. că în lumea tripartită omul tripartit. Tocmai din “Faust” însuşi apare posibilitatea de a înţelege relaţiile lui Goethe cu “Faust”-ul său. se află într-o legătură tainică cu această lume. în primă instanţă: în această operă trăieşte revolta lui Goethe împotriva cunoaşterii exterioare. această legătură a fost ceea ce l-a preocupat pe Goethe. se îndreaptă spre un alt semn. el spune. Ce este. Aş vrea să mă limitez la discutarea relaţiei dintre Goethe şi “Faust”-ul său. împărţit în spirit. din faţa a ceea ce i se poate revela referitor la legătura omului cu întreaga lume. vai. Şi oamenii văd măreţia în faptul că Goethe îl arată pe Faust disperat în privinţa puterii tuturor celor patru facultăţi. Tocmai ceea ce spun eu acum este valabil într-o măsură cu totul deosebită pentru relaţia lui Goethe faţă de drama sa “Faust”. L-a preocupat atât de mult. că fenomenele pământeşti şi cele cereşti sunt tripartite. faptul că Faust se apucă de magie. Aspectul prin care sufletul lui Goethe se revelează pentru prima dată în sensul eminent al cuvântului ne iese în întâmpinare acolo unde Faust. aspectul goethean demn de admiraţie. împotriva unei năzuinţe exterioare spre ştiinţă. Revolta împotriva celor patru facultăţi. la început ele nu existau -. de la un fenomen cum au fost “teatrul de păpuşi”. Dar. Din cauză că avem la dispoziţie un timp atât de scurt. nu era aspectul prin care sufletul lui Goethe voia să se reveleze în sensul eminent al cuvântului. dacă cineva se ocupă un timp îndelungat de “Faust”. se apucă de magie. E necesar. Trebuie să privim în interiorul cel mai adânc al sufletului lui Goethe. filosofia…”.

El avea sfială. Faust păşeşte în faţa Spiritului Pământului în aşa fel încât îl găseşte sub forma în care îl găseşte omul care coboară în străfundurile sufletului uman mai adânc decât se întâmplă de obicei. vreau să spun: Cine s-a luptat cu adevărat vreodată cu ideea cunoaşterii. După ce ţi-ai format o idee. l-au întâmpinat pe Goethe. dar ştii că ceea ce este acolo. spectacol doar! . Şi în toată această situaţie. noi putem ajunge la spiritul revelării. nu mie!” Cine este oare spiritul pe care Faust îl înţelege? Spre ce trebuie să se îndrepte Faust în acest moment? Ei bine. Goethe apelează la ceva care nu rămâne doar o piesă. îl arată pe Faust întorcându-se cu spatele la ceea ce poate revela Universul şi îndreptându-se spre semnul care nu se revelează din Univers. când omul îşi sesizează propria viaţă sufletească. ceea ce ai pierdut. Goethe se numără printre spiritele care. modelarea formei. tu ai cuprins cutare sau cutare lucru în gânduri. de obicei. Dar îşi spunea: Ceea ce tu poţi face să păşească în faţa sufletului uman drept cunoaştere. cu o idee prin care vrea să pătrundă în realitatea lumi.De aceea. în spirit. mai târziu. faţă de cunoaştere. din faţa măreţiei omului. din noi. ajungem. Cu aceasta. nu poate sesiza ce se află în adâncurile propriului suflet. interpretând. au o anumită frică. Goethe îl face pe Faust al său să ajungă la disperare la gândul că în întinderile Universului nu se arată realitatea şi îl prezintă apelând la revelarea din adâncuri. Nu. când ne apropiem de ceea ce trăieşte în adâncurile sufletului. a omului necunoscut. în suflet. Goethe se numără printre spiritele care nu voiau să-şi cucerească o anumită cunoaştere care ar consta într-o sumă de idei referitoare la legile naturii şi ale omului. ajungi de-a dreptul la disperare că nu vei mai putea plăsmui niciodată într-o formă vie ceea ce ea nu a exprimat. Faust trebuie să se întoarcă cu spatele. s-a revărsat numai parţial în această idee. el a încercat întotdeauna să înfăţişeze mai degrabă enigmele lumii ca enigme. Goethe nu caută cunoaşterea în acest sens. şi el a transpus aceste pericole în “Faust”-ul său. 157 . prin revelare nemijlocită. în “Faust”. dar. ştie cât de nesatisfăcut rămâi. o anumită teamă de a primi în suflet ideile cunoaşterii. Aceste pericole ale căutării umane. într-un anumit sens. veneraţie. în mod pur şi puternic. Această teamă exista în sufletul lui Goethe. jos. trebuie să căutăm aspectul dramatic. ci se ridică din adâncurile sufletului uman însuşi. ci el caută cunoaşterea în măsura în care rezultatul cunoaşterii pătrunde cu forţă sufletul uman. Întotdeauna după ce ai dobândit o cunoştinţă. atunci? Eu. chipul însuși al Dumnezeirii să nu m-asemăn ție!” Spiritul îi strigase mai înainte: “Tu semeni duhului pe care tu îl înţelegi. îţi vine să spui: Da. aş spune. în faţa a ceea ce. în aşa fel încât omul să plăsmuiască în sine însuşi tot ceea ce îl duce la o existenţă demnă de numele de om. Numai că trebuie să facem abstracţie de orice revelare ideatică pe care oamenii o caută. aici avem unul dintre momentele cele mai dramatice din “Faust”-ul lui Goethe. de asemenea. Ţi-e teamă că pe calea de la viaţă la cunoaştere ai pierdut ceva. la revelarea spiritului. Faust se dă înapoi speriat. Când ne apropiem de Univers. Dar în acest moment descoperim pericolul în care intrăm cu toată cunoaşterea noastră. Dacă ne dăruim acestor lucruri. Astfel. De aceea. mai ai şi un alt sentiment apăsător: Dacă ai făcut odată să se ridice la suprafaţă o idee a cunoaşterii. nu putem cunoaşte uşor. ameţit. ai pierdut posibilitatea de a primi iarăşi. nu poate fi decât o imagine de oglindă. vai. ceea ce se exprimă clar în sufletul lui Goethe. deoarece cu această idee nu ai exprimat tot ceea ce se poate revela când pătrunzi în profunzime. aspectul artistic însuşi. ca să nu fiu greşit înţeles. decât să se declare mulţumit cu nişte rezolvări urzite cu uşurinţă. o ce spectacol.îşi îndreaptă atenţia spre microcosmos. “Nu și ţie? Cui. ceea ce se revelează din străfundurile lumii sufleteşti. propriul său interior. Acum în faţa lui Faust stă în mod concret. El trebuie să se dea înapoi. Ceea ce trăieşte în conştienţă.

în tot ceea ce este trăire empatică a lumii. să răzbatem până la ceea ce există sub formă spirituală în dosul manifestării sensibile. ca să nu cădem niciodată în inconştienţă. încotro îl face el să se îndrepte? În perioada când a scris aceeastă scenă. prin diversitatea a ceea ce ne oferă. Aceasta îi poate apărea căutătorului profund al cunoaşterii în faţa sufletului sub acea formă pe care Goethe o va desemna mai târziu drept putere mefistofelică. Cunoaştere a lumii: Dacă încercăm să înaintăm tot mai departe şi mai departe în cunoaşterea lumii. care îşi dă puţin nişte aere faustice. nişte element afective. el nu se poate înţelege pe sine însuşi. Goethe nu vrea să treacă încă la cunoaşterea lumii.Cine se adânceşte în dialogul celor doi. fără să atribuim sensuri. Nu avem voie să ne îndreptăm privirile spre interpretarea tradiţională. Ceea ce poate fi sintetizat în noţiunea de iluzie drept pericol mefistofelic provine de la faptul că în 158 . Pericolul. “Tu semeni duhului. o undă de filistinism la Wagner. pe o cale tainică. Priviţi fără idei preconcepute ce îi răspunde Faust lui Wagner. pe care aş vrea s-o numesc: “cunoaştere a lumii” şi “cunoaştere de sine”. şi care îl arată pe Wagner cum intră şchiopătând în scenă. drept idealistul spiritual. Faust se întoarce de la cunoaşterea lumii.m. dacă încercăm să ne încordăm facultatea de reprezentare umană. Acesta e nodul dramatic. tocmai în acest pasaj ne va ieşi în întâmpinare un element cu adevărat grandios.. în timp ce omul crede că trăieşte exclusiv în reprezentări. care se face mereu. cunoaşterea lumii şi cunoaşterea de sine. fără să explicăm. Şi numai dacă ne încordăm. numai atunci putem răzbate prin iluzie. atunci ajungem. care nici măcar nu vin de la noi înşine. nu vine de la noi înşine. nu într-un mod filistin. ca Faust. Ne vine să-l lăsăm pe Wagner să apară sub masca lui Faust. prin împletirea legilor ei. la ceva care poate fi numit “ispita iluziei”. după ce l-a invocat pe Spiritul Pământului. care îl prezintă pe Faust drept omul care tinde spre culmi. în cunoaşterea lumii. drept elemente afective. ce exprimă el. noi suntem supuşi iluziei. în faţa acestei forţe. Ei bine.. ce-i drept. Cui îi seamănă el? Se aud bătăi în uşă şi intră Wagner. când spune că nu caută râme.” . dacă o înţelegem în mod dramatic. în faţa sufletului lui Goethe stătea o dualitate. În această scenă.a. tocmai în această scenă. drept personaj neînsemnat. să nu ameţim. aşa cum făcuse deja cu semnul Macrocosmosului. însoţitoarea permanentă a vieţii noastre. El crede că va putea lua din cunoaşterea de sine tot ceea ce îl face pe om să ajungă la o existenţă demnă de acest nume. ci de la alte forţe. care era lucrul de la care Goethe îl face pe Faust să se întoarcă. o personalitate care a dus până la capăt o anumită căutare sufletească. toată puterea de a ne păstra conştienţa. Faust este ameţit. Şi în această scenă cu Faust şi Wagner ne vine în întâmpinare într-un mod cu totul deosebit această încercare a lui Goethe de a exprima şi înfăţişa în cunoaşterea de sine perfecţiunea umană.fără să comentăm. Aşadar.d. dacă studiem cele două impulsuri. în tot ceea ce este gândire asupra lumii. la ceea ce vechii hinduşi numeau maya. De aceea avem mai întâi întoarcerea spre cunoaşterea de sine. El nu seamănă cu spiritul. constă în faptul că. tocmai pentru că omul nu le poate observa. Aşa stau lucrurile în cultura umană. În timp ce ne căutăm relaţia cu lucrurile. se amestecă. dar el este o personalitate încheiată. ne duce la iluzie. iese la iveală cunoaşterea de sine a lui Faust. putem atrage atenţia asupra faptului că de amândouă sunt legate anumite pericole pentru om. şi Goethe simte că o cunoaştere a lumii. fiindcă ceea ce vrea Goethe să prezinte este cunoaşterea de sine: Tu nu eşti mai mult decât ceea ce zace în sufletul lui Wagner.cărui duh? El se aseamănă lui Wagner. . O observare mai atentă arată că ceea ce se amestecă astfel. artistic. în cazul cunoaşterii lumii. constată. ş. în măsură în care ea constrânge viaţa să situeze personalitatea în sânul lumii mari.

de fapt. Dar aceste două elemente care intervin în viaţa umană mai stau şi într-un alt fel unul în faţa celuilalt. dar ajungem în sânul unei vieţi care devine viaţă vizionară când devine maladivă. cu veşnicul. Dar acest lucru are legătură cu tot ceea ce reprezintă. Fiindcă ceea ce e proiectat în faţa noastră e împânzit cu iluzie. dacă nu ne corectăm în permanenţă cu raţiunea. existenţa umană descendentă. se concentrează tot ceea ce acţionează pe parcursul întregii vieţi. spectacol doar!” . numai la eroarea cea mai devastatoare. dar care nu pot fi disociate de elementele de natura dorinţei şi voinţei. înmugurire. forţele descendente nu s-ar putea manifesta în noi. pofte şi dorinţe. amestecată. la moartea lui. în orice caz. Noi credem adeseori că avem o cunoaştere obiectivă. ci care ne duce la maturizare. Aceasta acţionează în aşa fel încât. care nu ne duce la dezvoltarea din copilărie. inteligenţi. Această dezvoltare orientată înapoi are legătură cu tot ceea ce trăieşte în sufletul nostru. viaţa de iluzie. Astfel încât iluzia are legătură cu tot ceea ce ne duce pe noi. Dacă în cazul încercării de a cunoaşte lumea ne ameninţă iluzia. sentimente şi afecte. Ci apare şi ceea ce ţine de organizarea noastră. el stă în faţa unui spectacol de teatru. Dar. totuşi. când ne adâncim în mod mistic. pedant -. dacă luăm în considerare tot ceea ce se manifestă ca iluzie în cunoaşterea lumii. dacă nu dezvoltăm. nu din cele ale prosperării. prosperare. noi nu am putea fi supuşi acelei dezvoltări care nu ne duce la creştere. El vrea să se cufunde în cunoaşterea de sine. cu tot ceea ce ne duce pe 159 . atunci ştim că în orice moment în care căutăm cunoaşterea prin cufundarea în interiorul propriei fiinţe stăm în faţa viziunii care proiectează în faţa noastră ceva lipsit de realitate. care pare a fi mult mai mult decât o simplă fantezie. dar o avem numai atunci când nu ne mai lăsăm în prada niciunei iluzii în privinţa faptului că toate elementele amintite adineaori se amestecă în orice cunoaştere exterioară. Dar el nu vrea asta.această cunoaştere exterioară se amestecă elemente afective şi de voinţă. ca să ajungem la realitate. nu găsim doar fapte ale cunoaşterii care duc la tainele cosmice.Şi trebuie s-o pornim pe alte căi. de ce există ea? De ce ne îndepărtează ea mereu de realitate? Această iluzie are legătură cu tot ceea ce intervine în evoluţia noastră. până la miezul lumii. dacă încercăm să eliminăm din cunoaştere tot ceea ce vine de la simţire. dar care ne duce. lucru prin care iarăşi stânjenim adâncurile. face să apară tocmai viaţa noastră sufletească. începând cu vârsta de treizeci şi cinci de ani. Când Faust se află în faţa semnului menit să trezească în sufletul său o asemenea concepţie despre lume. în mod neclar. El crede că îl poate conduce pe om jos. Dacă în viaţa noastră sufletească nu ar interveni mereu pericolul iluziei. căutăm în noi veşnicul şi găsim doar temporalitatea cea mai perisabilă. putem ajunge la viziuni. Nu devenim neapărat nişte vizionari în sens maladiv. ceea ce ajunge la o existenţă deosebită în perioada dezvoltării descendente. voinţă. reprimând dezvoltarea ascendentă. oamenii. Omul trăieşte din forţele care duc. noi nu am putea ajunge la dezvoltarea umană. Noi nu putem deveni deştepţi. faptul că. din care a fost eliminat orice element afectiv sau de voinţă. nu ar fi cuibărită în cunoaşterea lumii. Dar acest lucru a stat în faţa sufletului său. Goethe nu a exprimat acest lucru. începând cu naşterea. Printr-o mistică greşită. Omul moare începând cu naşterea şi în momentul morţii se sintetizează. Lui Goethe îi era foarte bine cunoscută această taină a existenţei umane. De ce există această iluzie . Aici ameninţă un alt pericol. Dacă ne dăm seama de acest lucru. de la pasiuni şi afecte.dacă privim lucrurile în mod flilistin. cu experienţă de viaţă. Dacă elementul mefistofelic. în lumea distrugerii. în evoluţia noastră absolut normală. când coborâm în adâncul sufletului ne ameninţă altceva: aici nu găsim doar dorinţe. atunci rămâne ceea ce Goethe îl pune pe Faust să exclame: “Ce spectacol! Dar. vai.

pe baza evoluţiei spirituale occidentale şi a tradiţiei acesteia. în anii ‘70-‘80. El îl tratase pe Mefisto ca pe un personaj de sine stătătoare. Când coborâm în interiorul nostru. cu tot ceea ce are legătură cu diminuarea forţelor noastre. ceea ce îi poate stânjeni. În 1790 el a publicat drama “Faust” ca fragment. dar nu şi-a dat seama de acest lucru în conştienţa sa cotidiană. se uneşte cu dorinţele. Schiller îi dă îndemnul de a duce mai departe munca la “Faust” şi e ciudat cât de mult a respins Goethe această idee. Există şi posibilitatea ca Faust să fie nevoit să se arunce în sânul a tot ceea ce se leagă de dorinţe. pe de o parte. care zace în propriul său suflet şi în sufletul omului în general. tragedia absolut minunată. cu alte cuvinte. Omul poate ajunge la mulţumire numai dacă încearcă să găsească raportul dintre elementul luciferic. elementul mefistofelic. drept figură ahrimanică şi luciferică. el nu-şi asimilase o distincţie clară între elementul mefistofelic şi elementul luciferic. tocmai aici se manifestă iluzia. El consideră că e ceva vechi. atunci rezultă o mare parte din ceea ce trăim în partea I a lui “Faust”. Şi dacă unii comentatori au subliniat în repetate rânduri că Mefisto e prezentat drept figură unitară. din faptul că Goethe nu voia să ştie nimic despre legătura omului cu lumea mare cu Macrocosmosul. Dar. în orice caz. în discuţia polemică. Mai târziu. care trebuie pus 160 . Acolo noi trăim tot ceea ce apare sub influenţa elementului luciferic. când trăim împreună cu ei. Goethe a lăsat cu totul neprelucrată asocierea lui Mefisto cu Faust. Prin aceasta noi ajungem să avem o anumită influenţă asupra lumii ambiante. Ei bine. sentimentele. Mefisto se apropie de Faust drept Lucifer. la partea spirituală a fiinţei noastre. Dar toate acestea provin din faptul că Goethe l-a privit pe “Faust” al său. care se află în legătură cu sâmburele lumii şi cu ceea ce trăieşte puternic în noi ca voinţă subconştientă. Acestea sunt forţele luciferice.noi. Pentru că tocmai în aceasta. Ne percepem în sâmburele propriei noastre fiinţe. Atunci se produce. Astfel. din păcate. E interesant să vedem că tot ceea ce trebuie să se îndrepte spre elementul luciferic rezultă într-un mod nesatisfăcător. îl adusese pe Faust la o dezvoltare poetică. rezultă de la sine că în momentul în care Faust trebuie să întoarcă spatele Spiritului Pământului. grandios de impresionantă. Ceea ce trăieşte şi se exprimă în Mefisto când Mefisto se aşează şi discută polemic despre tainele lumii este caracterul ahrimanic. totuşi. E interesant că. noi vedem ceva demn de toată atenţia în evoluţia personală a lui Goethe. şi elementul ahrimanic. în subconştient Goethe a simţit. la început. ca dorinţe. ca purtător al cunoaşterii umane. Ceea ce are un efect distrugător asupra semenilor noştri. acea influenţă pe care o cunoaştem în viaţă. prin faptul că noi coborâm spre nişte forţe cărora nu suntem în stare să le facem faţă decât dacă le percepem într-un mod just. de voinţă. Totuşi. a lui Gretchen. elementul ahrimanicmefistofelic şi elementul luciferic. în realitate. a vrut chiar să-l înfăţişeze într-o scenă a disputei. sub forma unui singur personaj. care provine din cunoaşterea lumii. Goethe a vrut să introducă ceva care să aducă în faţa ochiului spiritual celălalt element. De aceea. în clipa în care se arată că nu este în stare să-i facă faţă cu cunoaşterea sa. provine. că Mefisto trebuia înfăţişat drept dualitate. E semnificativ faptul că Goethe avea în simţirea sa această dualitate. în sufletul său trăieşte mereu sentimentul că trebuie să existe o ieşire. oamenii individuali. Atunci se produce confluenţa a ceea ce. pe de altă parte. Altfel stau lucrurile cu ceea ce provine din cunoaşterea de sine. la declin. noi ajungem. venind din adâncuri. De aceea Goethe l-a prezentat pe Mefisto. poftele. spiritual. El simţea că în ceea ce îi face să se întâlnească pe Mefisto şi Faust trebuie să se manifeste ceva mai profund. numai că nu o studiem ca lumea.

Goethe nu a putut crea o concepţie despre natură care să-l satisfacă. suntem nevoiţi să eliminăm din realitate . nu există nimic mai plin de viaţă. în concepţia despre natură. decât toate aceste personaje! Dar de ce arată ele ca nişte alegorii? Pentru că atunci când vrem. Dar aceasta era o unilateralitate şi trebuia unită cu cunoaşterea lumii. că nu prea poate fi continuat. Acesta era faptul care a rezultat pentru el ca necesitate.Relaţia personală a lui Goethe cu “Faust” al său devine alta. între ele. Mai înainte el credea că prin cunoaştere de sine poţi ajunge la ceva. ici şi colo chiar cu mult adevăr. mai viu. până la nivelul teoriei culorilor. din fiinţa lui Goethe. Esenţialul constă aici în faptul că prin cunoaşterea naturii Goethe încearcă să clădească puntea de legătură dintre cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii. Felul cum a gândit el evoluţia. Cum era acest mod de a gândi? Acest mod de a gândi era de-aşa natură încât Goethe a căutat cu totul alte noţiuni şi idei decât cele cu care suntem obişnuiţi. Mulţi au înţeles foarte greşit partea a II-a lui “Faust”. a trebuit să-şi cucerească în mod cinstit această concepţie despre lume şi abia atunci i-a fost dată posibilitatea de a uni cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii. Forţele care merg înainte şi cele care dau înapoi trebuie să fie primite în aria năzuinţei lui “Faust” de a cunoaşte lumea. căruia în trecut îi întorsese spatele. cu Macrocosmosul. Goethe a primit de la Schiller îndemnul de a relua munca la “Faust”. ca oameni individuali. Dar numai dacă aceasta se cufundă atât de adânc încât să cuprindă în adânc lumea. Înţelegem ce s-a petrecut aici numai dacă reuşim să vedem ce fel de concepţie despre lume îşi formase Goethe în anii ‘90. să ne situăm izolat în lume. voia ca ideea să fie creată în trăirea proprie. iar Faust se află la mijloc. cum sunt ideile goetheene despre natură. Dacă nu vrem să ne îndreptăm atenţia spre acest aspect.deoparte. totodată. Cu concepţia sa despre natură. trăire a lumii. Goethe îl transpune pe Faust în Univers. Cu teoria sa metafizică. Nu-l înţelegem pe Goethe. Dacă pătrunzi cu adevărat în ea. Dar în subconştientul său trăiau amândouă. De aici contradicţia fiinţei sale. Goethe voia să ajungă la nişte noţiuni care nu merg în mod exterior de la o reprezentare la alta.să facem abstracţie 161 . dacă nu avem în vedere ceea ce voia Goethe. Dacă examinăm ce se manifestă. Din această cauză boleşte Goethe în anii ‘90. cu munca vieţii noastre. Din personajul unic Mefisto el n-a putut face două personaje. cu reprezentările noastre. constatăm că evenimentele izolate ale acestor cercetări şi descoperiri ale lui Goethe nu sunt deloc esenţialul. În Univers trebuie transpuse forţele bune şi cele rele. Aşadar. de la o noţiune la alta. Puterile bune şi cele rele sunt în luptă. prin nişte idei sufleteşti. Ce s-a petrecut aici? . Acest lucru face ca “Faust” să fie atât de dificil. De aceea. când scrie “Prolog în Cer”. Evoluţia ştiinţei spirituale nu ajunsese atât de departe încât acest lucru să-i fi putut deveni clar lui Goethe. Goethe l-a modelat pe Mefisto al său tot mai mult şi mai mult în acest sens. acesta este esenţialul. el voia să se cufunde în realitatea însăşi. a trebuit să ajungă din propria lui fiinţă la o concepţie despre lume. Ce voia să devină această cunoaştere a naturii? S-a vorbit mult despre aceasta. nu vom înţelege niciodată concepţia despre lume a lui Goethe. Faust trebuie să se întoarcă iarăşi spre semnul Macrocosmosului. nimic mai direct. Mefisto a trebuit să ia caracterul ahrimanic. dar voia ca această trăire să fie suficient de altruistă încât să fie. Dar aici era în drepturi numai cunoaşterea de sine. căutând acolo alegorii. numai atunci s-a creat puntea spre a găsi elementul iluzionar al lumii. Adâncindu-se în ceea ce îi venea în întâmpinare din direcţia ştiinţei. Goethe voia să atingă ceea ce se adânceşte cu adevărat în realitate: el voia să poată uni cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii. dar punctul esenţial nu a fost atins aproape deloc.

a fost un produs artificial. Nu spre o abstracţiune unilaterală despre spirit şi o abstracţiune unilaterală despre viaţă . Ele trebuie să se contopească în aşa fel încât să devină una. în cunoaştere a lumii. Şi acum urmează ceea ce Goethe căuta cu dor în toate adâncurile sufletului său. ea era încă scindată în cunoaştere a lumii şi cunoaştere de sine. avem noi. în epoca noastră. Dar noi trăim cu ele. “Mumele! Mumele! . dar trebuie să poată fi găsit altceva. Acum cunoaşterea de sine a luat formă într-un sens şi mai înalt. bazată pe ideea metamorfozei. Goethe a căutat.Lucifer şi Mefisto -. aşa cum se prezintă ele când trăim împreună cu lumea. trăind împreună cu lumea. În epoca sa. deoarece Mefisto conţine în sine cele două personaje . Spre aceasta năzuia Goethe. şi trăieşte acest lucru în aşa fel încât noi vedem: el încearcă să transforme ceea ce a adus la suprafaţă. Universul pe de altă parte. Din realitatea vie nu izvorăşte nici un Homunculus. cu infinit umor. dacă nu-l putem scoate la suprafaţă. din cunoaştere de sine. posibilitatea de a dezvolta o asemenea cunoaştere a spiritului? Ceea ce a adus Faust de la mume. Ar trebui să existe o ştiinţă care să se ocupe cu perceperea de sine a omului. să-i dea lui Mefisto un fel de rol secundar. Prostie şi deşteptăciune. Goethe a reuşit să facă acest lucru prin faptul că a considerat minunata sa cunoaştere a naturii. aceasta încă nu exista. ceva ce oamenii prezentului ar trebui să înveţe bine! Noi trăim într-o epocă în care ar trebui să reflectăm la natura relaţiei dintre om şi realitate. Ceva de felul a ceea ce trăia în sufletul grec nu poate fi reînviat. asemănător cu spiritul grec. aşa cum se prezenta această cunoaştere în epoca sa. Acest lucru devine vizibil. trăiesc abstracţiunile. în adâncurile sufletului. potrivit epocii sale. cunoaşterea din domeniul biologiei şi din alte domenii. să găsească forţa de a uni cunoaşterea de sine şi cunoaşterea lumii. nu. fiind condus în epoca greacă. E modul în care elementul Mefisto se apropie. pentru a-l putea înţelege temeinic. El a trăit sub forma unui vis ce a trăit acolo. dar care să poată fi trăit din nou în epoca modernă. în care se manifestă elemente iluzorii.sună atât de bizar!” Sună chiar foarte bizar. el a găsit desăvârșirea. din adâncurile sufletului său. în care ele se unesc cu nebunia și cu prostia. pe cât de mult a fost posibil. Ele ne vin în întâmpinare într-un mod extraordinar de expresiv. spre ceea ce el adusese de la mume pe de o parte. şi noi ne lăsăm în prada celor mai groaznice iluzii. să-l ducă pe Faust. În Italia. ca element de legătură între ceea ce Faust aduce cu sine de la mume şi ceea ce îi poate furniza cunoaşterea exterioară a lumii. alegoriile. E pasajul în care Faust coboară la mume. al vieţii politice. El i-a văzut pe artiştii greci ca pe nişte oameni care au surprins tainele naturii. jos. când coborâm în interiorul propriei noastre fiinţe. de propria noastră viaţă.ci spre desăvârşirea sufletului. care îi ia în stăpânire pe oameni ca pe un mecanism. Aveau oamenii în epoca lui Goethe. e nevoit să coboare din nou în adâncurile propriului suflet. la sfârşitul părţii a II-a din “Faust”. cu iluziile lor. Ceea ce am găsit în adâncurile sufletului ne zăpăceşte. Ceea ce a apărut pe baza cunoaşterii lumii trebuie să se unească acum cu cunoaşterea de sine. în scena de la Curtea imperială. Goethe a trăit ceea ce a văzut din arta greacă. Acest fapt îl conduce pe Goethe spre epoca Antichităţii greceşti. aşa cum coboară acum Faust! Acum Goethe e nevoit. într-o manieră modernă. Vedem apoi cum Faust. ne face doar să visăm. unde înnodările exterioare ale realităţilor. sunt descrise într-un mod umoristic grandios. Tocmai în ideile pe care le avem în domeniul vieţii sociale. 162 . spre ceea ce i-a revelat omului lumea mare. Faust urma ca. oamenii nu au avut aşa ceva! Ceea ce a fost cunoaştere a omului. partea a II-a.de această realitate ca abstracţiune -. Prin faptul că şi-a îndreptat privirile spre vechii greci. Faust coboară în acele lumi unde puterea lui Lucifer îi ia în stăpânire pe oameni în singurătate. prin faptul că e transpus atât de bine într-o realitate a lumii mari.

În final. El e mare tocmai prin faptul că a fost atât de cinstit în raportul său personal cu “Faust” şi că arată cum a căutat şi s-a luptat pentru a găsi calea ce duce de la cunoaşterea de sine la cunoaşterea lumii. forţa. care se exprimă în concepţia sa despre natură. Pentru a se cufunda în propriul său suflet. vai. la bătrâneţe. tocmai de aceea . Stăm rău. fapta. eu cred. Astfel. “Faust” nu a devenit cu nimic o operă mai neînsemnată. în curenţii Universului. Eu nu cred că. Goethe se îndreptase în mod unilateral numai spre cunoaşterea de sine şi nu a vrut să o lase să se reverse în cunoaşterea lumii. biruind ceea ce respinsese în tinereţe: cunoaşterea de sine unilaterală. unde Goethe caută să-l introducă pe Faust în Macrocosmos. toţi curenţii care străbat Macrocosmosul. care l-a însoţit pe Goethe timp de aproape şaizeci de ani din viaţa sa. Dar. ajungând. În tinereţe. că în drama “Faust” a lui Goethe în faţa omenirii stă o operă la care această omenire trebuie să revină mereu şi mereu. Iar cine parcurge diferitele etape. cine pătrunde cu adevărat în diferitele elemente care trăiesc în “Faust”. nu doar un spectacol!. Şi îl vedem pe Faust. în sânul a ceea ce el refuzase la început. prin propria viaţă umană. în sânul a ceea ce trebuie să-i reveleze semnul Macrocosmosului. care face o critică aspră şi la adresa dramei “Faust” a lui Goethe şi o consideră punctul de plecare a tot ceea ce trebuie 163 . fireşte. Faust se îndreaptă din nou. când Faust. pentru că Faust se aruncă în toate iluziile cunoaşterii lumii. în tainele la care lumea ahrimanică coincide cu lumea fizică. Goethe a diminuat valoarea a ceea ce realizase atunci. dacă “Faust” e citat mereu numai într-o direcţie sau alta. Este o micşorare a ceea ce e pur exterior. în felul său .Tocmai pentru că pentru conştienţa sa nu s-a scindat ceea ce exista în adâncurile sufletului său.lucru pe care-l justifică. El nu se opreşte la convingerea tradiţională: La început a fost Cuvântul. de la mume. Trebuie să recunoaştem neapărat că Goethe a biruit ceea ce pusese în această dramă în prima sa tinereţe. elementele profunde ale propriului său suflet. prin banalul “la început a fost fapta” deviază de la profundul “la început a fost Cuvântul”. spre traducerea Bibliei.Goethe a fost nevoit să apeleze la nişte forme tradiţionale.Faust se îndreaptă iarăşi spre ceea ce voise să-i reveleze în mod unilateral semnul Macrocosmosului. el îl poate birui pe Mefisto. Lupta sa cu fenomenele naturii şi cu puterile naturii. Acesta este marele tablou din finalul dramei “Faust”. Faust stă aici spunând: Ce spectacol! Dar. pe această treaptă a evoluţiei sale. îl va judeca altfel. Universul! . La început a fost fapta! Tocmai această traducere îl face pe Mefisto să vină. Ea este mai desăvârşită prin faptul că în propriul său suflet s-a revărsat cea mai mare forţă. apoi. El a apelat la forma tradiţională a creştinismului bisericesc pentru a-l introduce acum pe Faust. Nu înţelegem “Faust”-ul lui Goethe dacă nu vedem că această operă. Din fiecare vers al lui “Faust” poate veni confirmarea a ceea ce eu nu am putut decât să sugerez. ci încearcă: simțul-simțire. după acest moment. după ce a adus la suprafaţă. dar într-o formă superioară celei la care se gândesc oamenii de obicei. Faust este introdus în întreg Universul. Şi “Faust” nu devine o operă mai neînsemnată în literatura universală dacă privim în felul acesta relaţia sa personală. în final. a parcurs propriile destine sufleteşti ale lui Goethe. ci un element pe care omul îl trăieşte şi în care se revarsă. l-a făcut să-l introducă pe Faust în lumea cea mare. prin faptul că un om de nivelul cel mai înalt năzuieşte şi luptă să dezlege enigmele spirituale ale omenirii. a unui spaniol. într-o anumită contradicţie cu ceea ce crease în “Faust” ca adolescent. într-o anumită etapă. datorită acestui fapt. Am rămas cu o impresie ciudată după ce am citit o lucrare scrisă în limba engleză. tradusă în franceză.

pentru că propriile căutări ale lui Goethe sunt atât de intim legate de căutările omenirii. s-a născut o operă care conţine un anumit sens. ci un sens pe care această omenire îl caută neîncetat. Totuşi. avem voie să nutrim speranţa că acest “Faust” al lui Goethe va pătrunde sub forme mereu reînnoite în sufletul omului. ea trebuie să caute fără încetare aceste bunuri. de aceea eu cred că tocmai prin “Faust”-ul său. tocmai pentru că prin acest “Faust” omenirii nu i-a fost dată doar o operă de artă. ci ceva ce ea caută. Şi. Goethe poate oferi omenirii ceva cum nu se poate mai preţios. ci pentru întreaga lume. Eu cred că putem recunoaşte toate slăbiciunile. tot ceea ce nu ne permite să mergem în pas cu epoca. deoarece. şi nu numai pentru el. oriunde am fi. dacă se înţelege pe sine cu adevărat. 164 .combătut în spiritul central-european. fiindcă bunurile cele mai preţioase sunt cele la care omenirea trebuie să ajungă. un sens care nu numai că trebuia să-i fie dat omenirii. dar că sub forma dramei “Faust” a lui Goethe pentru acest spirit central-european.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->