Sunteți pe pagina 1din 2

Partea responsabila civilmente

Art. 16 CPP: “Partea responsabila civilmente.

(1) Introducerea in procesul penal a persoanei repsonsabile civilmente


poate avea loc, la cerere sau din oficiu, fie in cursul urmaririi penale fie in
fata instantei de judecata pana la citirea actului de sesizare.

(2) Persoana responsabila civilmente poate interveni in procesul penal pana


la terminarea cercetarii judecatoresti la prima instanta, luand procedura in
stadiul in care se afla in momentul interventiei.

(3) Partea responsabila civilmente are, in ce priveste actiunea civila toate


drepturile pe care legea le prevede pentru invinuit sau inculpat.”

EXCEPTIE: Se poate depasi momentul citirii actului de sesizare numai cu


acordul partii responsabile civilmente.

In cazul in care partea responsabila civilmente a fost introdusa in procesul


penal dupa citirea actului de sesizare si a facut obiectiuni, pretentiile partii
civile fata de persoana responsabila civilmente nu mai pot fi valorificate in
procesul penal, ci eventual, pe calea unei actiuni introduse la instanta civila.
(TS dec. nr 2716/1975) (Ion Neagu – Tratat Drept Procesual Penal p.202 vol
1)

De asemenea, este considerata tardiva introducerea partii responsabile


civilmente in procesul penal cand aceasta se face printr-o actiune separata
cu ocazia rejudecarii cauzei dupa casare, daca hotararea primei instante nu
a fost casata cu trimitere in acest scop. (TS dec. 1731/1975 p.304). (Ion
Neagu – Tratat Drept Procesual Penal p.202 vol 1)
Sunt persoane responsabile civilmente:

a) Parintii pentru faptele ilicite savarsite de copiii lor minori (art.1000 alin
2 Cod Civil)
b) Comitentii pentru prejudiciile cauzate de prepusii lor in functiile
incredintate (art.1000 alin 3 C. Civ)

Conditii pentru angajarea raspunderii comitentului:

1. Existenta unui raport de prepusenie


= adica intre comitent si prepus este necesar sa existe raporturi
juridice de munca la momentul savarsirii faptei ilicite;
2. Prepusul sa fi savarsit fapta in functiile ce i-au fost incredintate

Instanta nu poate introduce din oficiu ca parte responsabila civilmente


pe comitentul inculpatului cand partea civila are capacitate de
exercitiu. (TS dec.pen. 2890/1981 p323)

c) Institutorii si mestesugarii pentru prejudiciile cauzate de elevii si


ucenicii aflati sub supravegherea lor (art.1000 alin 4. C.Civ)
d) Persoanele care indeplinesc functii de conducere, precum si orice alte
persoane care s-au facut vinovate de angajarea, trecerea sau
mentinerea in functie a unui gestionar fara respectarea conditiilor
legale de varsta, studii si stagiu, precum si a dispozitiilor referitoare la
antecedentele penale ale acestuia (art.28 si art.30 Legea nr.22/1969);
e) Persoanele privitor la care s-a constat printr-o hotarare
judecatoreasca, faptul ca au dobandit de la un gestsionar bunuri
sustrase(art.34 Lf.22/1969)
f) Persoanele care au constituit garantie pentru gesionar (art 10 Lg
22/1969)