P. 1
circuitul documentelor

circuitul documentelor

|Views: 3,931|Likes:
Published by Dana_Mirica_2153

More info:

Published by: Dana_Mirica_2153 on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

I. GENERALITATI
I.1. DEFINITII

II.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII

2.1. DEPARTAMENT FINANCIAR – CONTABIL
A) FORMULARE UTILIZATE B) FLUX COMERCIAL

2.2. DEPARTAMENT LOGISTICA
A) FORMULARE UTILIZATE B) FLUX COMERCIAL

2.3. DEPARTAMENT DE VANZARI
A) FORMULARE UTILIZATE B) FLUX COMERCIAL

republicata. 6. intr-o alta localitate. Proces verbal de predare-primire este documentul ce se intocmeste la receptia valorilor materiale in cazul in care se constata deteriorarea sau lipsa coletelor. dupa ce a fost numerotat. Foie de parcurs este un documentul ce cuprinde o detaliere a numarului de kilometri parcursi pentru fiecare autovehicul in parte. Bonul de consum se intocmeste la scaderea produselor din gestiune. nepotriviri calitative fata de datele indicate in documentele insotitoare. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. Factura fiscala (INVOICE) este un documentul contabil emis de o societatea comerciala (furnizorul). 10. dupa caz. snuruit. este documentul ce se intocmeste la insotirea stocurilor de la furnizor si la intrarea acestora in depozitul unitatii. Cost mediu ponderat (CMP) Costul unitar mediu ponderat se calculeaza ca raport intre valoarea totala a stocului initial (Si) plus valoarea totala a intrarilor (Vi) si cantitatea existenta in stocul initial (qs). 1 din Legea contabilitatii nr. 4. 8. 5. 7. Lista de inventariere este documentul in care se inscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare.delegatie este documentul ce justifica deplasarea in interes de serviciu a unei persoane. parafat si inregistrat in evidenta unitatii. cantarire. catre alta societate comerciala sau persoana (clientul).I. in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ. plus cantitatile intrate (qi): 3. masurare sau cubare. Nota de intrare-receptie. Dispozitie de incasare/plata este documentul justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate. GENERALITATI 1. 9. DEFINITII 1. . Decont de cheltuieli este un document pentru decontarea avansurilor acordate (in valuta sau in lei). Ordin de deplasare . 11. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ si de pasiv. 2. 82/1991.1. document ce contine lista cu produsele vandute si/sau serviciile prestate clientului de catre furnizor. intr-un singur exemplar. Serveste ca document justificativ de incarcare din gestiunea magaziei. conform unui contract facut in prealabil sau nu. cu ocazia deplasarii in tara sau in strainatate.

B. care decide in toate problemele esentiale activitatii societatii. Compartimentul de vanzari. • • Contabilatea primara este efectuata de catre D-na. Actualizarea stocului curent cu marfuri. Documentele financiare de incasari si plati interne si externe. Intocmirea declaratiilor lunare. Evidenta capitalului social. Cuprinde: • • • Compartimentul financiar-contabil. intre care si functia financiarcontabil.O.C. Decont de cheltuieli. Salarii. • • • • • • • • Facturi fiscale.1. Intocmirea Bilantului. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII Structura organizatorica a societatii comerciale cuprinde totalitatea compartimentelor de munca si legaturile dintre ele.E. . In structura organizatorica a societatii se disting: • Structura de conducere este organul de conducere al societatii care decide asupra politicii ei economice si comerciale: Adunarea Generala a Asociatilor. OP. atributiilor si responsabilitatilor delimitate pe functiile societatii. DEPARTAMENT FINANCIAR – CONTABIL Departamentul Financiar – Contabil se afla in subordinea D-nei. Tudor Elena in calitate de Expert Contabil. II. Minoiu Adriana cu functia de Economist si D-na Mirica Daniela Elena in calitate de contabila aflate sub supravegherea Expertului Contabil.. C. Compartimentul de logistica. Proces verbal de predare-primire. • Structura functionala include totalitatea compartimentelor. si indeplineste urmatoarele sarcini: • • • Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a intregului patrimoniu.II.. Controlul operatiunilor contabile. Participa la inventarierea stocului din depozitul firmei. inregistrand urmatoarele documentele contabile.

documentele sunt predate la departamentul de contabilitate pentru inregistrarea marfii in stoc. in functie de furnizor. Nomenclator produse. Ionica Cristian in calitate de gestionar si Dl. utilizarea acestei metode/variante de calcul este dificila pentru ciclurile de exploatare in care miscarile de stocuri sunt foarte numeroase. este obtinuta prin urmatoarea formula : CMP = Si +Vi qs + qi Avantajele si dezavantajele metodei C. . Actualizarea costului unitar mediu ponderat dupa fiecare intrare. in baza comenzilor de achizitie. perioada).A) • FORMULARE UTILIZATE Documentele utilizate sunt: Nomenclator furnizor. Surca Florea cu functia de manipulant marfa. Marfurile se definesc in sistem (nomenclator) cu un cod de material definit. Bon de consum. de catre Dl. B) FLUX COMERCIAL Persoana de legatura cu furnizorii este D-na Georgescu Camelia. Incarcarea sau descarcarea stocului cu marfuri se face de catre D-na. produs. In cazul in care marfa este in neconcordanta cu documentele de receptie sau este deterioarata se intocmeste un Proces Verbal de Predare-Primire in doua exemplare ce este semnat de catre gestionar si de furnizor. Facturi.M.P. Dezavantaje: datorita complexitatii sale. Raport (per furnizor. plasarea comenzilor de marfa si Receptia materialelor se face la data primirii facturilor si avizelor de la furnizor. • • Avantaje: valoarea intrarilor si iesirilor din stoc sunt mai aproape de realitate. Minoiu Adriana pe baza actelor primate de la gestionar. Formula utilizata pentru intrarile si iesirile din stoc este Costul Mediu Ponderat care se calculeaza dupa fiecare intrare. care se ocupa cu • • • • cererile de oferta si negocierea contractelor pana la materiale. Avize si Procese Verbale de Predare – Primire.

Aviz. generand Bonul de consum care se preda la gestionar. Bon de consum Consum marfa firma Economist . care se preda la departamentul contabilitate. Contabila verifica stocul curent si opereaza iesirea marfii din gestiune. Dupa pregatirea marfii gestionarul semneaza documentul de iesire si-l preda la contabilitate.V. P. La sfarsitul lunii salariatul inregistreaza toate documentele ce justifica cheltuielile efectuate (chitantele si bonurile fiscale) in Decont de cheltuieli. Inregistrarea cheltuielilor in avans se face pe baza Dispozitiei de incasare/plata unde se trec datele salariatul care primeste sau deconteaza banii incasati. DOCUMENT Cerere de oferta FLUX Generare Comanda Descarcare marfa RESPONSABIL Administrator Manipulant marfa Factura. Receptie marfa Gestionar Creare cod furnizor Nomenclator Inregistrare furnizor Furnizor nou Economist Creare cod marfa Inregistrare cod marfa Marfa noua Fise de magazie Stoc materiale Gestionar Necesar Consum.Necesarul de marfuri consumabile este aprobat de catre D-na Georgescu Camelia si se preda la departamentul contabilitate.

liste etc). mostre. Inainte de inceperea operatiunii de inventariere se iau urmatoarele masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru: • • • • Stabilirea ordinii in care se efectueaza inventarierea marfii. • Raspunde de organizarea logistica a firmei. iar operatiunile respective se vor efectua numai in prezenta comisiei de inventariere. separarea bunurilor deteriorate de cele in stare buna. Asigura si raspunde de aprovizionarea materilor. Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile in executarea acestor Aprovizionarea cu marfuri se desfasoara pe baza contractelor incheiate cu furnizori. Pastreaza permanent legatura cu furnizorii si negociaza conditii financiare favorabile firmei. in care se precizeaza denumirea marfurilor ce se achizitioneaza. gruparea obiectelor. DEPARTAMENT LOGISTICA Compartimentul de logistica se afla in subordinea D-nei Georgescu Camelia cu functia de Administrator. Daca operatiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate. cantitatile. Asigurarea mijloacelor necesare identificarii marfii (cataloage. care se sigileaza numai in cazul cand inventarierea nu se termina intr-o singura zi. marfurilor si mijloacelor fixe. Gestionarul intocmeste o declaratie scrisa in care specifica numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a marfii din gestiune.2. Administratorul societatii stabileste prin decizia de inventariere persoanele din comisie. avand urmatoarele atributii: • • • sarcini. se prevede crearea unei zone tampon in care sa se depoziteze bunurile primite in timpul inventarierii sau sa se permita expedieri la clienti. termenele de livrare. codificarea acestora. intocmirea etichetelor de raft. In temeiul prevederilor Legii nr. Sortarea. conditiile de transport si termenele de plata. care va mentiona pe documentele . Sigilarea cailor de acces catre magaziei cu exceptia locului in care s-a inceput inventarierea. 82/1991 societatea are obligatiunea de a intocmi cel putin o data pe an pentru stabilirea plusurilor si minusurilor din gestiune.Comanda Comanda client Agentii de Vanzari 2.

Pe toata durata inventarierii. aflate in gestiune si nesupuse prelucrarii. Materiile prime. acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective. Elementele de activ si de pasiv se inscriu in Registrul-inventar pe baza listelor de inventariere. dupa caz. cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte. a proceselor-verbale de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora. Rezultatele inventarierii se consemneaza in documentul numit Proces Verbal de inventariere. indicandu-se codul. precum si . Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ. Pentru toate plusurile si lipsurile din gestiune comisia de inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii acestora. piesele de schimb. prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere. dupa caz. unitatea de masura.respective "primit in timpul inventarierii" sau "eliberat in timpul inventarierii". pagubelor si deprecierilor constatate. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. in care se inscriu in principal: perioada si gestiunile inventariate. Rezultatul inventarierii se inregistreaza in Lista de inventariere si sunt semnate pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar. dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii. Pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate. concluziile si propunerile referitoare la inventariere. pierderilor. prefabricatele. materialele. comisia de inventariere stabileste caracterul lipsurilor. in scopul evitarii inventarierii duble sau a omisiunilor. programul si perioada inventarierii vor fi afisate la loc vizibil. se inscriu separat in listele de inventariere. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare. Materialele. cantarire. compensarile efectuate. semifabricatele etc.. unii indici calitativi. produsele finite si ambalajele se inscriu in listele de inventariere pe feluri. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac decat prin sondaj. precum si persoanele care au efectuat inventarierea: plusurile si minusurile constatate. impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. obiectele de inventar. masurare sau cubare. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate.

administratorii vor lua masura imputarii. B) FLUX COMERCIAL • • • • • • Departamentul Financiar – Contabil.caracterul plusurilor. ce nu pot fi cumparate de pe piata. Decizia de inventariere. Foaie de parcurs. In situatia constatarii unor plusuri in gestiune. . valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv. Comanda furnizori. imputabile. In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune. ce urmeaza a fi imputate. propunand. Necesar de consum. A) FORMULARE UTILIZATE Documentele utilizate sunt: • • • Contracte furnizori. modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice. in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere. rezultate in urma inventarierii. bunurile respective se vor evalua la valoarea justa. Liste de inventar. Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in contabilitate. Proces Verbal de inventarierE. Ordin de deplasare – delegatie. Bunurilor constatate lipsa. Daca lipsurile nu se datoreaza vinovatiei unei persoane acestea se trec pe cheltuielile unitatii patrimoniale. ce stabileste prioritatiile acestora si raportarile lunare. Registrul-invetar. Departamentul Logistica si Departamentul de Vanzari este subordonat Administratorului firmei.

Bon de consum Consum marfa firma Economist Comanda Comanda clienti Livrare marfa Agenti de vanzari Factura. P. Ordin de deplasare Liste de inventar Decizie Sofer Inventar marfa Stabilire comisie Gestionar. Aviz.DOCUMENT Contract FLUX Comanda furnizori RESPONSABIL Administrator Factura.V. P..V. Receptie marfa Gestionar Necesar Consum. Contabil Administrator Sigilare magazie Blocare sistem de tranzactii Administrator Liste stoc. Cataloage Identificare marfa Liste de inventar Rezultatele inventarierii minusuri Stabilirea cauzelor si responsabilii Comisia .

C. Facturi fiscale. Studiaza piata. Raport (per client.E. A) FORMULARE UTILIZATE de vanzari. stabilind produsele pentru care exista cerere. . produs.O. perioada).). B.plusuri Proces de inventar. B) FLUX COMERCIAL Persoana de legatura cu clientii este Dl. Documentele utilizate sunt: • • • • • Contracte clienti. Prezinta oferte pentru desfacerea produselor realizate. Georgescu Vasile in calitate de Director de vanzari. C. In cadrul firmei sunt angajati doi agenti de vanzari care efectueaza studiul de piata a marfurilor. Documentele financiare de incasari (chitanta. Stabileste metode/reguli pentru a asigura necesarul de marfa in conformitate cu planul Stabileste sarcinile salariatilor din subordine si prioritatile in executarea acestor sarcini. Comanda clienti. Georgescu Vasile in calitate de Director de vanzari si are urmatoarele sarcini: • • • • • • Participa la prospectarea pietei in vederea cunoasterii necesarului de consum si prespectivele pe termen scurt.. Negociaza preturile de vanzare. negociaza preturile de vanzare si stabilesc produsele cele mai solicitate. Registrul-inventar Operarea plusurilor si minusurilor Economist DEPARTAMENT DE VANZARI Departamentul de vanzari se afla in subordinea Dl. care se ocupa cu ofertarea si negocierea contractelor pana la plasarea comenzilor de marfa.

la marfa dorita. mail FLUX Cerere de oferta RESPONSABIL Client Inregistrare CO Urmarirea comenzii Agent vanzari Analiza cerere oferta client vechi Formular comanda Comanda ferma client nou Alocare client unui agent Agent vanzari Factura Gestionar Verificare marfa in stoc Pregatire marfa .In cazul in care marfa este in neconcordanta cu factura fiscala sau este deterioarata se intocmeste un Proces Verbal de Predare-Primire in doua exemplare care este semnat de catre sofer si de catre client. pentru decontarea motorinei in contabilitate. La sfarsitul fiecarei zile agentii de vanzari intocmesc urmatoarele documente: • • Foile de parcurs unde se specifica: nume client si numarul de km parcusi in Raport de activitate in care se specifica clientii vizitati si detaliile cu privire ziua respectiva. DOCUMENT Fax . si se preda la gestiune pentru inregistrarea marfii in stoc.

V.Manipulant marfa Factura. P.. Ordin de deplasare Livrare marfa Sofer .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->