P. 1
2 Reducere Sistemului de Forte Concurente

2 Reducere Sistemului de Forte Concurente

|Views: 307|Likes:
Published by Stefan Nemes

More info:

Published by: Stefan Nemes on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

pdf

text

original

Mecanică

20

Partea întâi - Statica

I. STATICA PUNCTULUI MATERIAL2. REDUCEREA SISTEMELOR DE FORłE
CONCURENTE


2.1 Metode de reducere a unui sistem de forŃe concurente

Se consideră un punct material de masă m acŃionat de forŃele
n 1
F ..... F
(fig. 2.1). ForŃele care acŃionează asupra unui punct material de masă m sunt
forŃe concurente. ForŃa este un vector legat.
Problema care se pune este de a reduce acest sistem de forŃe.

A (m)
1
F
2
F
i
F
n
F


Figura 2.1

A reduce un sistem de forŃe înseamnă înlocuirea acestuia cu un sistem
mai simplu care să fie echivalent cu sistemul dat.
Metode de rezolvare:
a) grafică:
paralelogramului
triunghiului
poligonului
b) analitică2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 21
a) Metoda grafică (fig. 2.2)
Pentru reducerea unui sistem de forŃe concurente se pot aplica: regula
paralelogramului, triunghiului şi regula poligonală, (fig. 2.2).
1
F
R
2 1
F F R + ++ + = == =
a. b.
2
F
2 1
F F R + ++ + = == =
1
F
2
F
R
R
1
F
2
F
i
F
n
F
∑ ∑∑ ∑
= == =
= == =
n
1 i
i
F R
c.


Figura 2.2
a - regula paralelogramului; b - regula triunghiului; c- regula poligonului.

b) Metoda analitică (fig. 2.3)
Se consideră un triedru de referinŃă triortogonal drept Oxyz şi punctul
material de masă m situat în centrul O acŃionat de forŃele concurente
i
F .
ForŃele
i
F fac cu axele x, y, z unghiurile α
i
, β
i
, γ
i
, (fig. 2.3).

O
x
y
z
k
i
j
γ
i
α
i
β
i
i
F


Figura 2.3

Tipuri de probleme posibile de reducere a unui sistem de forŃe concurente:

b
1
) Date:
i
F , α
i
, β
i
, γ
i
Mecanică

22
Se cer: X
i
, Y
i
, Z
i


Rezolvare:

i i i
α cos F X ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = (2.1)


i i i
β cos F Y ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =

1 γ cos β cos α cos
i
2
i
2
i
2
= == = + ++ + + ++ + (2.2)


i i i
γ cos F Z ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = (2.3)


b
2
) Date: X
i
,Y
i
, Z
i

Se cer:
i
F , α
i
, β
i
, γ
i


Rezolvare:


i
i i i
i i i
2
i
2
i
2
i i
F
Z , Y , X
γ , β , α cos
Z Y X F
= == =
+ ++ + + ++ + = == =
(2.4)

b
3
) Caz particular: ForŃe în plan, (fig. 2.4)
Date:
i
F , α
i
, β
i

i
– π/2
Se cer: X
i
,Y
i

i
j
i
F


Figura 2.4

Rezolvare:


i i i
i i i
β cos F Y
α cos F X
= == =
= == =
(2.5)

2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 23
b
4
) Date: X
i
,Y
i
,
i
F , α
i
, β
i
, =α
i
– π/2
Se cer: 'Fi|, α
i
, β
i
, =α
i
– π/2

Rezolvare:


i
i
i
2
i
2
i i
X
Y
α tg
Y X F
= == =
+ ++ + = == =
(2.6)


2.2 Teorema proiecŃiilor

Se consideră un sistem de forŃe concurente
n 1
F ..... F care acŃionează
asupra unui punct material.
Descompunând forŃele pe cele trei direcŃii x, y, z se poate scrie:
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¹ ¹¹ ¹
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
¦ ¦¦ ¦
´ ´´ ´
¦ ¦¦ ¦
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
+ ++ + + ++ + = == =
k Z j Y i X F
....
k Z j Y i X F
....
k Z j Y i X F
k Z j Y i X F
n n n n
i i i i
2 2 2 2
1 1 1 1
(2.7)


Făcând suma relaŃiilor (2.7) rezultă:

k Z j Y i X F
n
1 i
i
n
1 i
i
n
1 i
i
n
1 i
i
⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
+ ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
+ ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅
| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑
= == = = == = = == = = == =
(2.8)

Se notează cu:


∑ ∑∑ ∑
= == =
= == =
n
1 i
i
F R vector rezultant (rezultanta) (2.9)

având proiecŃiile pe axele de coordonate (componentele) date de:


| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
X X (2.10)

Mecanică

24

| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
Y Y (2.11)


| || |
¹ ¹¹ ¹
| || |

\ \\ \
| || |
= == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
n
1 i
i
Z Z (2.12)

Cunoscând aceste proiecŃii se poate determina mărimea rezultantei:

k Z j Y i X R ⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
2 2 2
Z Y X R + ++ + + ++ + = == = (2.13)

Teorema proiecŃiilor: ProiecŃia vectorului rezultant pe o axă ∆ ∆∆ ∆ este egală cu
suma proiecŃiilor vectorilor componenŃi pe acea axă.


i
n
1 i
F pr R pr
∑ ∑∑ ∑
= == =
∆ ∆∆ ∆ ∆ ∆∆ ∆
= == = (2.14)

ObservaŃie
ProiecŃia unui vector pe o axă este un scalar, proiecŃia unui vector pe un
plan este un vector.

În concluzie un sistem de forŃe concurente care acŃionează asupra unui
punct material este echivalent cu o forŃă unică rezultanta R, care se calculează
cu relaŃiile:


2 2 2
Z Y X R + ++ + + ++ + = == = modul (2.15)

şi unghiurile pe care le formează cu fiecare dintre axele sistemului:


R
X
α cos = == = ;
R
Y
β cos = == = ;
R
Z
γ cos = == = direcŃie (2.16)

Caz particular: forŃe în plan, (coplanare):


2 2
Y X R + ++ + = == = (2.17)


X
Y
α tg = == = (2.18)2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 25
ObservaŃie
Dacă toate forŃele sunt coliniare, rezultanta va avea direcŃia comună a
forŃelor şi mărimea egală cu suma algebrică a mărimilor lor.


2.3 Cazuri de reducere a forŃelor concurente

Cazurile de reducere a forŃelor concurente sunt prezentate în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1

Metoda grafică Metoda analitică
Sistem
echivalent cu
ObservaŃii

0 R ≠ ≠≠ ≠
Poligonul
forŃelor nu se
închide
cel puŃin una din
proiecŃii ≠ 0
ΣX
i
, ΣY
i
, ΣZ
i
≠0
o forŃă unică
“Rezultanta”
A(m) capătă o
mişcare cu a
R = ma0 R = == =


Poligonul
forŃelor se
închide


ΣX
i
2
+ΣY
i
2
+ΣZ
i
2
=0

X = Y = Z = 0
sistem
echivalent cu
“zero”
A(m)
a) t = 0; v = 0
repaus

b) t = 0; v ≠ 0
v = v
o
mişcare rectilinie
uniformă


2.4 AplicaŃii

AplicaŃia 2.1 Să se determine rezultanta sistemului de forŃe reprezentate în
fig. 2.5. ForŃele
2
F

şi
3
F sunt conŃinute în planul xOy,
1
F este conŃinută în
planul yOz, iar forŃa
4
F în planul xOz. Modulele forŃelor sunt:
P 2 F
1
= == =
P 4 F F
3 2
= == = = == =
P 6 F
4
= == =

Se determină proiecŃiile forŃelor pe axele de coordonate:

0 X
1
= == =
P
2
1
P 2 60 cos F Y
0
1 1
= == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
3 P
2
3
P 2 60 sin F Z
0
1 1
= == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =

Mecanică

26
Se procedează analog pentru celelate forŃe, rezultatele fiind prezentate în
tabelul 2.2.
O
x
y
z
45
0
60
0
1
F
45
0
45
0
3
F
2
F
4
F

Figura 2.5

Tabelul 2.2
ForŃele ProiecŃiile
forŃei
rezultante
F
1
F
2
F
3
F
4

X 0
P 2 2 P 2 2 P 2 3
Y P
P 2 2 − −− − P 2 2
0
Z
3 P
0 0
P 2 3


Se obŃin pentru proiecŃiile rezultantei R următoarele rezultate:

P 89 , 9 P 2 7 P 2 3 P 2 2 P 2 2 0 X = == = = == = + ++ + + ++ + + ++ + = == =

P 0 P 2 2 P 2 2 P Y = == = + ++ + + ++ + − −− − = == =

P 97 , 5 P 2 3 0 0 3 P Z = == = + ++ + + ++ + + ++ + = == =

Modulul rezultantei este:

2. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 27
P 6 . 11 Z Y X R
2 2 2
= == = + ++ + + ++ + = == =

iar cosinusurile directoare sunt:


85 , 0
P 6 , 11
P 89 , 9
R
X
α cos = == = = == = = == =
0
38 , 31 α = == =

08 , 0
P 6 , 11
P
R
Y
β cos = == = = == = = == =
0
05 , 85 β = == =
51 , 0
P 6 , 11
P 97 , 5
R
Z
γ cos = == = = == = = == = 02 , 59 γ
0
= == =


AplicaŃia 2.2 Se consideră două forŃe concurente
1
F şi
2
F având
următoarele expresii analitice:

( (( ( ) )) ) k λ 1 j 2 i F
1
⋅ ⋅⋅ ⋅ − −− − + ++ + + ++ + = == = ;

( (( ( ) )) ) k 4 j 1 λ i λ F
2
⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ − −− − + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == = ;

Se cer:
a. valoarea parametrului λ considerând că forŃele exprimate în newtoni sunt
perpendiculare între ele;
b. mărimea rezultantei şi unghiurile pe care aceasta le face cu axele de
coordonate.

Rezolvare:

a. Deoarece forŃele sunt perpendiculare între ele rezultă că produsul lor
scalar este zero, adică:

( (( ( ) )) ) 0 λ 1 4 2 λ 2 λ F F
2 1
= == = − −− − + ++ + − −− − + ++ + = == = ⋅ ⋅⋅ ⋅

Rezultă: 2 λ = == =

Deci expresiile celor două forŃe devin:

k j 2 i F
1
− −− − + ++ + = == = ;
k 4 j i 2 F
2
⋅ ⋅⋅ ⋅ + ++ + + ++ + ⋅ ⋅⋅ ⋅ = == =
Mecanică

28
b. Pentru determinarea rezultantei celor două forŃe se determină mai întâi
proiecŃiile acesteia pe cele trei axe:

3 2 1 X X X X
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
;

3 1 2 Y Y Y Y
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
;

3 4 1 Z Z Z Z
2 1
2
1 i
i
= == = + ++ + − −− − = == = + ++ + = == = = == =
∑ ∑∑ ∑
= == =
.

N 19 , 5 27 3 3 3 Z Y X R
2 2 2 2 2 2
≈ ≈≈ ≈ = == = + ++ + + ++ + = == = + ++ + + ++ + = == =

Unghiurile pe care rezultanta le face cu axele de coordonate sunt:

578 , 0
19 , 5
3
R
X
α cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 α = == =


578 , 0
19 , 5
3
R
Y
β cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 β = == =

578 , 0
19 , 5
3
R
Z
γ cos = == = = == = = == =
0
68 , 54 γ = == =

Figura 2.2.3) Se consideră un triedru de referinŃă triortogonal drept Oxyz şi punctul material de masă m situat în centrul O acŃionat de forŃele concurente Fi . αi .3).2). 2. β i. c. γi .2 a . 2. 2. triunghiului şi regula poligonală.regula poligonului.2) Pentru reducerea unui sistem de forŃe concurente se pot aplica: regula paralelogramului.regula paralelogramului. R = F1 + F2 b. (fig. z unghiurile αi. R F2 F1 R F2 R Fi F1 F2 F1 Fn R = ∑ Fi i =1 n R = F1 + F2 a. z Fi γi βi j O y k x i αi Figura 2. γi . βi. (fig. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 21 a) Metoda grafică (fig. 2. y. b . b) Metoda analitică (fig.regula triunghiului. ForŃele Fi fac cu axele x.3 Tipuri de probleme posibile de reducere a unui sistem de forŃe concurente: b1) Date: Fi . c.

4 Rezolvare: X i = Fi cos α i Yi = Fi cos β i (2.2) (2. (fig.4) Date: Fi .5) . β i=αi – π/2 Se cer: Xi . Yi . γ i = X i . Zi Rezolvare: X i = Fi ⋅ cos α i Yi = Fi ⋅ cos β i Z i = Fi ⋅ cos γ i b2) Date: Xi .3) cos α i . Z i Fi (2. γi Rezolvare: Fi = X i + Yi + Z i 2 2 2 cos α i + cos β i + cos γ i = 1 2 2 2 (2.Yi Fi j i Figura 2. β i. β i .1) (2.4) b3) Caz particular: ForŃe în plan. αi . Yi.Yi . 2. αi .22 Mecanică Se cer: Xi. Zi Se cer: Fi .

.6) 2.7) rezultă: n n n Fi =  ∑ X i  ⋅ i +  ∑ Yi  ⋅ j +  ∑ Z i  ⋅ k       ∑ i =1  i =1   i =1   i =1  n (2. Descompunând forŃele pe cele trei direcŃii x.2.8) Se notează cu: R = ∑ Fi vector rezultant (rezultanta) i =1 n (2.7) Făcând suma relaŃiilor (2. αi . z se poate scrie:  F1 = X 1 i + Y1 j + Z 1 k   F2 = X 2 i + Y2 j + Z 2 k  . β i..... Fi .... y. Reducerea sistemelor de forŃe concurente 23 b4) Date: Xi ...10) .Yi.2 Teorema proiecŃiilor Se consideră un sistem de forŃe concurente F1 . =αi – π/2 Se cer: |Fi|. β i. αi .   Fi = X i i + Yi j + Z i k .Fn care acŃionează asupra unui punct material.9) având proiecŃiile pe axele de coordonate (componentele) date de: n X =  ∑ Xi     i =1  (2. =αi – π/2 Rezolvare: Fi = X i + Yi 2 2 tgα i = Yi Xi (2.  Fn = X n i + Yn j + Z n k (2.

cos γ = direcŃie R R R (2. În concluzie un sistem de forŃe concurente care acŃionează asupra unui punct material este echivalent cu o forŃă unică rezultanta R.12) Cunoscând aceste proiecŃii se poate determina mărimea rezultantei: R = X⋅ i + Y⋅ j+ Z⋅k R = X2 + Y 2 + Z2 (2. care se calculează cu relaŃiile: R = X2 + Y 2 + Z2 modul (2.16) Caz particular: forŃe în plan.14) ObservaŃie ProiecŃia unui vector pe o axă este un scalar. (coplanare): R = X2 + Y 2 (2.17) (2.18) tgα = Y X . pr∆ R = ∑ pr∆ Fi i =1 n (2.13) Teorema proiecŃiilor: ProiecŃia vectorului rezultant pe o axă ∆ este egală cu suma proiecŃiilor vectorilor componenŃi pe acea axă. proiecŃia unui vector pe un plan este un vector.15) şi unghiurile pe care le formează cu fiecare dintre axele sistemului: cos α = X Y Z . cos β = .24 n Y =  ∑ Yi     i=1  Mecanică (2.11) n Z =  ∑ Zi     i =1  (2.

Reducerea sistemelor de forŃe concurente 25 ObservaŃie Dacă toate forŃele sunt coliniare.3 Cazuri de reducere a forŃelor concurente Cazurile de reducere a forŃelor concurente sunt prezentate în tabelul 2. ForŃele F2 şi F3 sunt conŃinute în planul xOy. rezultanta va avea direcŃia comună a forŃelor şi mărimea egală cu suma algebrică a mărimilor lor. Modulele forŃelor sunt: F1 = 2P F2 = F3 = 4P F4 = 6P Se determină proiecŃiile forŃelor pe axele de coordonate: X1 = 0 1 =P 2 3 Z 1 = F1 ⋅ sin 60 0 = 2P ⋅ =P 3 2 Y1 = F1 ⋅ cos 60 0 = 2P ⋅ . ΣZi ≠0 ΣXi2+ΣYi2+ΣZi2=0 X=Y=Z=0 Sistem echivalent cu o forŃă unică “Rezultanta” ObservaŃii A(m) capătă o mişcare cu a R = ma A(m) a) t = 0.1 Metoda grafică Metoda analitică cel puŃin una din proiecŃii ≠ 0 ΣXi.2. v = 0 repaus b) t = 0. iar forŃa F4 în planul xOz.1. v ≠ 0 v = vo mişcare rectilinie uniformă Poligonul forŃelor nu se închide R≠0 R=0 Poligonul forŃelor se închide sistem echivalent cu “zero” 2.1 Să se determine rezultanta sistemului de forŃe reprezentate în fig. 2. ΣYi.4 AplicaŃii AplicaŃia 2. 2.5. Tabelul 2. F1 este conŃinută în planul yOz.

z F4 F1 600 O 450 F2 x 450 450 y F3 Figura 2.5 Tabelul 2.26 Mecanică Se procedează analog pentru celelate forŃe.97 P Modulul rezultantei este: .89P Y = P − 2 2P + 2 2P + 0 = P Z = P 3 + 0 + 0 + 3 2P = 5. rezultatele fiind prezentate în tabelul 2.2.2 ProiecŃiile forŃei rezultante X Y Z ForŃele F1 0 P P 3 F2 2 2P − 2 2P 0 F3 2 2P 2 2P 0 F4 3 2P 0 3 2P Se obŃin pentru proiecŃiile rezultantei R următoarele rezultate: X = 0 + 2 2P + 2 2P + 3 2P = 7 2P = 9.

6P Z 5.97 P = = 0. F2 = λ ⋅ i + (λ − 1) ⋅ j + 4 ⋅ k . valoarea parametrului λ considerând că forŃele exprimate în newtoni sunt perpendiculare între ele. Deoarece forŃele sunt perpendiculare între ele rezultă că produsul lor scalar este zero.6P iar cosinusurile directoare sunt: cos α = X 9.6P Y P = 0.89P = = 0. Se cer: a. Rezolvare: a. b.2.6P α = 31.2 Se consideră două forŃe concurente F1 şi F2 având următoarele expresii analitice: F1 = i + 2 j + (1 − λ ) ⋅ k .05 0 γ = 59. mărimea rezultantei şi unghiurile pe care aceasta le face cu axele de coordonate.02 0 AplicaŃia 2. F2 = 2 ⋅ i + j + 4 ⋅ k . Reducerea sistemelor de forŃe concurente 27 R = X 2 + Y 2 + Z 2 = 11. adică: F1 ⋅ F2 = λ + 2λ − 2 + 4(1 − λ ) = 0 Rezultă: λ = 2 Deci expresiile celor două forŃe devin: F1 = i + 2 j − k .85 R 11.38 0 cos β = cos γ = β = 85.08 = R 11.51 R 11.

i =1 2 R = X 2 + Y 2 + Z 2 = 3 2 + 3 2 + 3 2 = 27 ≈ 5. i =1 2 Y = ∑ Y i = Y1 + Y2 = 2 + 1 = 3 .578 R 5.578 R 5. Pentru determinarea rezultantei celor două forŃe se determină mai întâi proiecŃiile acesteia pe cele trei axe: X = ∑ X i = X1 + X 2 = 1 + 2 = 3 .19 α = 54.19 N Unghiurile pe care rezultanta le face cu axele de coordonate sunt: cos α = X 3 = = 0.28 Mecanică b.19 β = 54.68 0 cos γ = γ = 54.68 0 cos β = Y 3 = = 0.578 R 5.68 0 .19 Z 3 = = 0. i =1 2 Z = ∑ Z i = Z 1 + Z 2 = −1 + 4 = 3 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->