Sunteți pe pagina 1din 6

Nevoi Resurse economice Economie politic Fenomen economic Activitate economic

Proces economic

Legea economic Piata

Banidecont (bani scripurali)

Proprietate Economiede pia

TEMA:ECONOMIASIECONOMIADEPIATA ceeaceoameniiresimt,directsauindirect,cafiindulenecesarepentru existen,pentruformareaimanifestareapersonalitiilor elementematerialeiumaneatrasencircuituleconomic; inputuridebazfolositenproduciadebunuri. tiinaadministrriiunorresurseimijloacelimitate,carestudiaz, analizeaziexpliccomportamenteleumanelegatedeorganizareai utilizareaacestorresurse reprezintformaexterioaraactivitiieconomice,respectivaspectelei acteleeconomicecepotficunoscutedeoameninmoddirect. procescomplexcereflectfaptele,obiceiurileihotrrilepecareleiau oameniinceeacepriveteatragereaintrebuinarearesurseloreconomicen scopulproducerii,circulaiei,repartiieiiconsumuluidebunuri,nfunciede intereseleinevoileeconomice. procesuleconomicsereferalaunansambludefaptesiactivitatispecificevietii economice:procesedeproductie,dedistribuire,deconsum,demunca,de investitii.Cualtecuvinteintregsistemuldeactivitatilacareparticipasiincare seinscriu,prinfunctiilelor,totiagentiieconomicireprezintaprocesul economic. Pentrurealizareaprocesuluieconomicseconsuma(secheltuiesc)mijloace economice:aprovizionareacumateriiprime,etc,fabricareadeproduse, executareadelucrari,prestareadeservicii,desfacerea(vanzarea)deproduse etc. reprezintreflectareamoduluidestructurare,organizare,intercondiionarei funcionareadiferitelorverigialevieiieconomice loculundesevndisecumprmrfuri; reprezinttoatagamadeactiuniprincarecumparatoriisivanzatoriiintrain contactsischimbabunurisiservicii,indiferentdeloculundesedesfasoara. baniapartinandunitatiloreconomice,persoanelorfizicesaujuridice,aflatiin contladiferitebancisiinstitutiifinanciaresubformadepozitelorlavedere, soldurilorcreditoarealeconturilorcurentelabanci,depunerilorlavederesi soldurilorcreditoaredelabancadeemisiune(maiputinactivelealtorbanci depuselabancadeemisiune),depozitelorinconturicurentelacaselede economiisauinconturicurentepostale(intarileincareexista). ansamblulrelatiilordintreoamenireglementateprinlege,cuprivirela insuireabunurilorexistentesaucreatedeom. tipdeeconomiecarefunctioneazduplegilepieteisialeconcurenei,agenii economiciavnd,pebazaproprietiiprivate,libertatedeaciune.

TEMA:FACTORIIDEPRODUCIE.PRODUCTIVITATEAFACTORILORDE PRODUCIE Factoriide totalitateaelementelorcareparticiplaproducereabunuriloreconomice; producie resurseleatraseiconsumatenvedereaproduceriibunuriloreconomice Munca muncaesteactivitateacontient,specificuman,ndreptatspreunanumit scopprincareomulidefineteinteresul,icautiiconstruietemijloacele adecvateatingeriiscopuluipropus

Natura Capitalul productiv Capital circulant

Capitalfix

Amortizare

Uzurfizic

Uzurmoral Vitezde rotaie Productivitate a Productivitate aglobala Productivitate amedie Productivitate amarginal Costtotal Costfix Costvariabil

reprezinttotalitateaelementelornaturaleutilizatenactivitateauman reprezintsumabunuriloreconomiceacumulate,eterogeneireproductibile, acrorutilizarefaceposibilrentoarcerealornprocesuldeproducie, sporirearandamentuluifactorilorprimarideproducie. reprezintparteadincapitalulproductiv,formatdinbunuri(materiiprime, materiale,combustibil,energieetc.)care: participlaunsingurcicludeproducie; seconsumdintrodat; senlocuietedupfiecarecicludeproducie. Capitalulfixesteparteacapitalului(capitaluluiproductiv)formatdinbunuri ca:utilaje,cldiri,instalaii,materiiprimeetc.,care: participlamaimulteciclurideproducie; seconsumtreptat(seuzeaz); senlocuietedupmaimuliani. amortizareaesteocheltuialinclusncosturilefixe,serecupereazdin preuldevnzareaproducieiiseconcretizeaznfonduldeamortizare, sumarecuperatfiindfolositpentrumodernizarea,rennoireaicreterea capitaluluifix pierdereatreptataproprietilortehnicedeexploatareacapitaluluifix,ca urmareafolosiriiluincadrulprocesuluideproducieidreptconsecina aciuniiagenilornaturali. reprezintdepreciereavaloricsautehnicacapitaluluifixnaintedease produceuzurafiziccomplet numrulmediudeoperaiunidevnzarecumprareideplicese realizeazcuounitatemonetar reprezintrodniciasaurandamentulcucaresuntutilizaifactoriide producie exprimaeficientatuturorfactorilordeproductieimplicatiinobtinereaunui rezultat. reprezintproductivitateapefactordeproducie Reprezintsporuldeproducie(Q)obinutcuounitatesuplimentardintr unfactordeproducie,ceilalirmnndconstani. TEMA:COSTULiRENTABILITATEA totalitateacheltuielilorintreprinztoruluipentruaproducebunurile economicepecarelevinde cheltuielicarepetermenscurtnusemodific,nfunciedemodificarea produciei(amortizarea,chiria,amenzile,salariileindirecte,etc) reprezintacelecheltuielideproduciecaresemodific,nfunciede modificareaproduciei(ch.cumateriiprime,materiale,energie,salarii directe,combustibil) reprezintcostulpentruosingurunitateprodus; cheltuielitotaleraportatelanumruldeproduse

Costmediu (costunitar saucosttotal mediu) Costmarginal

reprezintsporuldecheltuielitotalepentruounitatesuplimentarde producie

Costde oportunitate Rentabilitate

Pragde rentabilitate Piatamonetr Moned

Masmonetr

Credit Dobnd Ratadobnzii

exprimceamaibunalternativdealocarearesurselor,sacrificatn favoareaalternativeialese rezultatfavorabil(dinpunctdevederefinanciar),aluneiactivitatieconomice, concretizatprincrestereaveniturilorfatadecheltuielileefectuatesiinurma careiasacreatunsurplusvaloricnumitprofit. indicatoreconomicceexprimainmodcantitativsisinteticrezultatele economicepozitive,princheltuireamunciisocialedepuseinvedereatrecerii bunurilorobtinuetdinsferaproductieiinsferacirculatiei,pentrudesavarsirea procesuluireproductieisociale. randamenteconomicaluneisocietaticomercialerezultatdinraportarea beneficiilorobtinutelavaloareacapitaluluiinvestit. capacitateaagentiloreconomicideaproduceprofit. acelnivelalproductieisaualvanzariloruneifirmelacarecheltuieliletotale suntegalecuincasariledinvanzareaproductiei(CT=CA) TEMA:PIATAMONETARA reprezintansamblultranzactiilorcumoneda,confruntareacereriisiofertei. reprezintresursamacroeconomiclacareseraporteaztoiagenii economiciaiunuistat.Monedafaceposibilderulareatranzaciilorcruiaeste transmisavereaavereadelaopersoanlaalta,delaunagenteconomicla altul. esteomarimeeterogena,reprezentandtotalitateamijloacelorbanesti existenteineconomielaunmomentdat,adicatoateactivelefinanciarecarepot fifolositepentruachizitiadebunurisiserviciisipentruplatadatoriilor mprumutrambursabillaunanumittermen sumaplatitdedebitor(celcaresemprumut)creditorului(ex:banc) pentrufolosireamprumutului raportulprocentualdintredobndaanualicredit

TEMA:PIAACONCURENIAL.CONCURENAIPREUL Concurenta competitie,confruntareintreagentiieconomicipentruunlocmaibunpe piat; trsturaeconomieidepiaifactordinamizatoralacesteia. Pret reprezintsumadebanipecareoprimetevnztoruldelacumprtorul unuibun; subaspecteconomicpreulreprezintreflectareabneascavalorii bunurilorsauserviciilor,comparateicorelateprinprismacantitii,calitii iaaltorcriterii. Strategie reprezintactiuneadecautareauneipozitiiconcurentialefavorabilencadrul concurenial uneiramurideactivitateterenulfundamentalpecaresedesfasoara competitiaeconomic. strategiaconcurentialaurmarestesastabileascaopozitieprofitabilai sustenabila,fatdefortelecaredeterminconcurentancadrulramurii. TEMA:PIAACAPITALULUI Aciune untitlufinanciarobisnuit(comun)cereprezintadreptuldeproprietateal detinatoruluiasuprauneipartidintrocompanie,dreptobtinutinurma investiriidecapital. cunoscuteisubdenumireade"aciuniobinuite",semnificparticiparea deintoruluilacapitaluluneifirme

Obs:Actiunilepotfitranzactionatelaobursadevalori. Obligaiune hrtiedevaloarepurttoarededobndfix,caresenegociazpepiaa capitaluluifictivicareestefolositdestatsaudeinstituiipublicepentruai procuramijloacebneti. hrtiedevaloarepurttoarededobndfixsaupremiatfolositde instituiilecreditoarepentruaiprocuramijloacebnetidindisponibilitile populaiei preullacaresevndisecumprtitluriledevaloare insenslarg,trecereacapitalurilordintroformainalta(bani,productie, marfa),prinintermediulactelordevanzarecumpararesiansamblulderelatii createcuaceastaocazie. piatacapitaluluicuprindetoaterelatiile,inclusivinstitutiilelegatede negociereaimprumuturilorsiacapitalurilorfictive,cumarfi:bancile,bursele devalori,societatiledeasigurari. partedinprofituluneisocietipeaciunicaresedunuiacionarnraport cuaciunilepecareledeine. reprezintformadepiatapublicaundesenegociazahartiidevaloaresi valutastrainesauundesedesfasoaratranzactiidemarfuri,navluri,asigurari etc.realizanduseprofituridinspeculareadiferenteidintrepretulexistentin momentulinchideriitranzactieisiceldinmomentulefectuariiei. TEMA:PIAAMUNCII reprezintspaiuleconomicnaionaliinternaionaldeconfruntareacererii ioferteidemunc nevoiademuncsalariatexprimatprinnumrullocurilordemunc esteformatdinmuncapecareopotdepunemembriisocietiicondiii salariale organizaiealcreiscopesteaprareaintereselorprofesionale,economiceetc. alemembrilorei. TEMA:VENITURILEAGENILORECONOMICI reprezintvenitulprincareseremunereazmuncaidinacestcauzeste consideratprealmuncii reprezintcantitateadebunuriiserviciiceseprocuracusalariulnominal reprezintsumadebaniprimitdesalariat

Curs Piaa capitalului

Dividendul Burs

Piatamuncii Cerereade munc Ofertde munc Sindicat

Salariu

Salariureal Salariu nominal Salariucolectiv venitoferitcarecompensspecialunuicolectivdesalariaipentrurealizarea unorrezultatedeosebite Profit indicatorsinteticcereprezintavenitulsaucastigulobtinutcaurmareaunei activitatieficientedinpunctdevedereeconomic. genericvorbind,reprezintabeneficiulobtinutcarezultatalinvestiriide capital. insenslarg,soldul(diferenta)ramas(a)dupadeducereacheltuielilor efectuatedecatreunagenteconomicdinveniturileastfelobtinute. Profitbrut reprezintdiferenadintrevenituriletotalerealizate(VT)icheltuielile efectuate(CT)pentruobinerearezultatuluiuneiactivitieconomice:Pr(brut)

Profitnet

=VTCT. reprezintdiferenadintreprofitulbrutiimpozitulpeprofit:Prn=Prb IPr TEMA:OMAJIINFLAIE fenomeneconomiccauzatdecrizelesaurecesiunileeconomice,careconstn aceeacopartedintresalariairmnfrlucru,caurmareadecalajului dintrecerereaiofertadefordemunc;situaiaaceluiacarenusepoate angajadincauzaimposibilitiideagsiunlocdemunc persoanaptdemunc,darfruncontractdemuncicarecautunloc demunc. legatdemodificareastructuriieconomieinaionale,derealizareaunornoi ramurieconomice,concomitentcudiminuareasaucontraciaacestora. datoratlipseideinformaiiutilecuprivirelapiaamuncii

omaj

omer

omaj structural omaj fricional Rataomajului secalculeazcaraportntrenumrulsomeriloripopulaiaocupat Populaie esteformatdinpersoanelecareauvrstalegaldemunc,careexercitn activ modobinuitoactivitateprofesional,careleoferunctig,ceconstitue sursalordeexisten. Populaie totalitateapersoanelorcareauunlocdemunc,prestndefectivoactivitate ocupat socialmentenecesar. Inflaie reprezintstareagravauneieconomiinurmaunormaridezechilibrentre fluxurilemonetareicelealeproducieinaionale; esteundezechilibrumajorprezentneconomiaoricreiri,reprezentatdeo creteregeneralizatapreuriloridescdereasimultanaputeriide cumprareamonedeinaionale. Ratamedie reprezintcrestereamedieapreturilorbunurilorsiserviciilordeconsumal anualaa populatiei,inanuldereferintafatadeanulprecedent. inflatiei TEMA:STATULIECONOMIA Mecanism reprezintunansambludeprghii,formemetodedeorganizare,conducere economic igestionare,stabiliteconformnormelorjuridice,princareageniieconomici srealizezecorelaiioptimentreresurseinevoi Liberalism susineideeaneamesteculuistatuluineconomie,toatedeciziileeconomico economic finaciarfiindluatenmoddirectiliberdectreageniieconomici. Bugetdestat reprezintobalancecuprinde,pedeoparte,veniturile,defalcatepesurse, iarpedealtparte,cheltuielile,concretizatepeobiective. Politicfiscal politicafiscalaastatuluireprezintaunansambludemasurisiactiuniprivind rolulimpozitelorinsistemulveniturilorbugetare,tipuriledeimpozite, percepereasimoduldefolosirealorcainstrumentdestimulareacresterii economice. seconcretizeazintrunsetdedeciziiguvernamentaleprincareseurmareste influentareaactivitatiieconomicosocialecuajutorulmobilitatiiveniturilorsi cheltuielilorbugetuluipublic. Programare reprezintunadinformeledeinterveieastatuluiineconomie,princare economic statulurmretecontracarareaunorefecteeconomicecepotsaparn economiei,totodat,pentruacreteeficienautilizriifactorilordeproducie

Reforma economic

Stabilizarea macroeconomi c Costurisociale Protecie social

Dezechilibre economice

nainali,realizareamsurilordeproteciesocial,etc. TEMA:ECONOMIAROMNIEI reprezintprocesulcomplexdetransformarestructuralaeconomiein domeniulproprietii,managerial,altehniciiitehnologieidefabricaie,n mecanismeledefuncionareaeconomiei,ninstituiilelegislative,astfelncts seobinoeficientizaremaximarezultatelorfiecruiagenteconomic presupune:oanumitpoliticbugetaridecredit,msuridecontrolasupra procesuluiinflaionistisomajului,albalaneicomercialedepliexterne, etc. reprezintrenunrile,consecinelenegative,saupagubelepecarelesuport populaiaicareiafecteazniveluldetrai; protectiasociala,atatpublicacatsiceaprivata,constituieunelement fundamentalpentrudefinireamodeluisocialromanescsitrebuiesareprezinte, inurmatoriiani,punctuldeplecareindesenareapoliticilorpublicesiprivate. Protectiasocialainseamna,pelangapensii,ajutoaresocialesiajutoarede somaj,acelecheltuielipecarestatulsaucompaniileprivateilacorda angajatilorpentruasustinecompetitivitateaeconomic. dezechilibreleeconomicesuntexpresiamodificrilorlimitelorresurselori tehnologiilor,arestriciilorconsumatorilorprivindcumprareadebunurii servicii,inclusivaunorgreelidepoliticeconomicgeneralpetermenlung, reflectndneconcordanadintrecerereaiofertaagregat.

TEMA:ECONOMIEMONDIAL Economie reprezintunstudiualschimbuluideactivitatieconomice,lacareparticipa mondial mareamajoritateaagentiloreconomicidepeglob.Acesteschimburi economicenuselimiteazadoarlacomert,eleincludsischimburiindomeniul cercetarii,produsului,consumului. Ansambluleconomiilorialrelaiilordintreele Economie totalitateaactivitiloriinterdependeneloreconomicelanivelmacroi naional microeconomic,coordonatpeplannaionalprinmecanismepropriide funcionare Piamondial ansamblulrelaiilordeschimbdintrestatelelumii Import totalitateaoperaiilorcucaractercomercialprincareseintroducntroar mrfuriproduseicumpratedinalteri Export operaiecucaractercomercialprincareopartedinmrfurileproduse, prelucrate,completatesaureparatentroarsevndpepiaaaltorri Exportinvizibil=vinderedeserviciin(saula)alteri.; Exportdecapital=plasaredecapitalnalteri,undesepotobinemaiuor profiturimari) Balant raportulpeoanumitperioad,deobiceiunan,dintrevaloareaexportuluii comercial ceaaimportuluiuneiri Balande raportulpeoanumitperioad,deobiceiunan,dintretotalitateancasrilor pli ipliloruneirinrelaiilesalecustrintatea;deficituleidetermin diminuarearezervelorvalutareiaconvertibiliti Uniunea UEesteoentitatepolitic,socialieconomic,dezvoltatnEuropa,ceeste European compusdin27state.