Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

1.DATE GENERALE

Unitatea de nvtmnt Grup Scolar Industrial 'Ion Banescu Mangalia
Profesor Iconaru Roxana
Clasa - a X-a A,B,C,D
Disciplina - Educatie antreprenorial
Capitolul Managementul resurselor personale
%ema otivatia muncii
%ipul lec(iei-mixt, de veriIicare, transmitere de cunostinte
%imp alocat - 50min.

Obiectivele instruirii:

a) Competen(e generale:

- Utilizarea conceptelor speciIice educatiei antreprenoriale pt. explicarea unor Iapte, evenimente, procese din viata real.
- Aplicarea cunostintelor n rezolvarea unor situatii problem, precum si n analizarea posibilittilor personale de dezvoltare.
- Cooperarea cu ceilalti n rezolvarea unor probleme teoretice si practice.
- ManiIestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi n schimbare.
- Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunittii.
- Formularea unor opinii reIeritoare la rezolvarea problemelor comunittii, privind initierea si derularea aIacerilor.

b) Competen(e specifice:

C1 - DeIinirea termenului de munca.
C2 IdentiIicarea importantei motivatiei pentru munca .
C3 - Enumerarea Iactorilor care inIluenteaz motivatia pentru munca.
C4 IdentiIicarea elementelor componente ale motivatiei umane.
C5- Stabilirea corelatiei dintre motivatie si moralul ridicat al angajatului.Strategia didactic

a) Metode yi procedee didactice: expunerea, dezbaterea, conversatia euristic,explicatia, joc de rol.
b) Mijloace de nv(mnt: manual, Iise de lucru.

ocul de desfyurare: sala de clasa

Forme de desfyurare a instruirii : Irontal, individual, pe grupe

Bibliografia
-Educatie antreprenorial cls. a X-a, ed. Didactica si Pedagogica R.A.
-Programa scolar pt. Educatie antreprenorial cls. a X-a, nr. 4598 / 31.08.2004
-Economia ntreprinderii si elemente de legislatie-manual pt. cls a XI-a, ed. Economic Preuniversitaria

2. DESFASURAREA LECTIEI
MOMENTELE
LECTIEI
COM
PET
ACTIVITATE PROFESOR ACTIVITATE ELEV STRATEGII
METODE FORME MIJL
1 2 3 4 5 6 7
MOMENT
ORGANIZATORIC
(3 min)VERIFICAREA
CUNOSTINTELOR
ANTERIOARE
(5-7 min)


se stabileste prezenta.
se asigura existenta bazei materialeSe realizeaz pe baz de intrebari:
- Ce este educatia antreprenoriala?
- Ce este aIacerea?

- Enumerati Iactorii socio-economici care
inIluenteaz cursul unei aIaceri.
- Ce doresc astzi intreprinzatorii?


Se anunta titlul noii teme: ntreprinztor si
managerElevii rspund la auzul numelui lor,
pregtesc pentru lectie.


- elevii rspund la ntrebri- elevii noteaz in caiete titlul lectiei.Conversatia


Frontal
CAPTAREA
ATENTIEI si
ANUNTAREA NOII
TEME
(1 min)

DIRIJAREA
INVATARII
(30 min)

C1C2C3


C4
ProIesorul atrage atentia asupra Iaptului ca
inainte de a Ii producator, omul este
consumator de bunuri si servicii ce ii
satisIac anumite nevoi. AstIel ca, activitatea
omului este generata si orientata pe
satisIacerea acestor nevoi, iar munca este
una din multiplele activitati care deIineste
specia umana.
Munca- activitatea Iizica sau intelectuala cu
caracter social util, Iacuta constient cu un
scop dinainte stabilit (producerea de bunuri
necesare satisIacerii nevoilor oamenilor).

Motivatia pentru munca- suma tuturor
stimulilor individuali (de natura subiectiva
sau obiectiva) necesari pentru realizarea
perIormantei (asigura randamentul oricarei
activitati)..


Factorii obiectivi ai motivatiei:
-siguranta locului de munca;
- salariul;
- recunoasterea muncii prestate;
-climatul de munca pozitiv;
- asigurarea protectiei muncii;
-posibilitati de promovare;
lementele motivatiei:
Se prezinta elevilor cu ajutorul unei
mnemotehnici cele 7 elemente ale
motivatiei pentru a retine mai usor
inIormatia. Se ia initiala Iiecarui element si
se ordoneaza alIabetic: ACDIITT.
1.aspiratii 7.trebuinte
2.convingeri
3.dorinte
4.interese
5.intentii
6.tendinte
- elevii deIinesc munca avnd n vedere
cunostintele interdisciplinare- Elevii urmresc prezentarea, raspund la
intrebari :
- Este munca social utila?
- Este o activitate speciIic umana?
-Are caracter constient sau inconstient?
- Care este scopul aceste activitati?

Elevii urmresc prezentarea, raspund la
intrebari :
-De ce avem nevoie de motivatie ca sa
muncim?
- Este importanta motivatia pentru
activitate?
Elevii precizeaz Iactorii care inIluenteaz
activitatea omului. Se discuta pe grupe pe
baza argumentarii Iiecare Iactor .
Elevii discuta despre elementele motivatiei
pe baza experientei anterioare si a
cunostintelor interdisciplinare.

Conversatia
Conversatia
euristic

Frontal
IndividualIndividual
manual


manualREALIZAREA FEED-
BACK-ului
(10 MINUTE)


C5


Moralul ridicat- atitudinea pozitiva in
raporturile de munca este rezultatul
satisIacerii nevoilor personale ale
individului prin munca.VeriIicarea unitatii de invatare prin apliarea
unei Iise de lucru
Elevii raspund la intrebari:
-Ce inseamna a avea un moral ridicat?
-Cum se comporta un om cu moralul ridicat
si ce eIecte are acest Iapt asupra
productivitatii muncii lui?Elevii rezolv testul
Conversatia
Explicatia

GrupalFrontal

Fise de
lucru

Test de
auto-
evaluare