P. 1
EVALUARE ADECVATA Islaz

EVALUARE ADECVATA Islaz

|Views: 429|Likes:
Published by geoingpl

More info:

Published by: geoingpl on Jan 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

S.C. E ECO SIMP PLEX NO OVA S.R. .L.

Punct d lucru: C de Calea Vacar resti, nr. 34 42 se ector 4, Bu ucuresti Tel.: 021 330 11 16 T Fax: 021 30 85 80 F 01 GSM 0722 4 10 67 G 43 0726 6 86 92 68

www.e ecosimplexnova.ro fice@ecosim mplexnova. .ro e – mail: offi ecosimpl lexnova@y yahoo.com

PL LAN DE AME ENAJAR A TERITO RE ORIULU ZON UI NAL – INTER RJUDE ETEAN A RAU ULUI O OLT, PE SECT E TORUL IZBIC CENI – DUNA ARE C.H H.E. IS SLAZ

- 2010 -

Benefic ciar SC S HIDRO OELECTRICA SA Bu ucuresti

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

COLECTIV DE ELABORARE

expert cheie nr. 1 – biolog Dr. Simona Mihailescu expert cheie nr. 2 – Prof. Univ. Dr. Ioan Cristurean

Personal suport: - Prof. Univ. Dr. Lotus Mester - biolog Jozsef Szabo - biolog Dr. Viorica Honciuc - geograf Stela Capra - ecolog Cristina Olteanu - ecolog Viorel Olteanu - ing. ecolog Mariana Duluta

Director Stela Capra

2

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

CUPRINS INFORMATII GENERALE .............................................................................................................5 CAPITOLUL 1. Informatii privind Planul supus aprobarii .........................................................7 1.1. Obiectul contractului ................................................................................................................7 1.2. Date tehnice despre Plan……………………………………………………………………..9 1.3. Localizarea geografica si administrativa, cu precizarea coordonatelor STEREO 70………25 1.4. Modificari fizice ce decurg din implementarea P.A.T.Z.-I.J……………………………….33 1.5. Resurse naturale necesare implementarii Planului………………………………………….34 1.6. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea Planului………………………………………………….34 1.7. Emisii si deseuri generate prin implementarea Planului……………………………………34 1.8. Cerinte legate de utilizarea terenului……………………………………………………….38 1.9. Servicii suplimentaresolicitate de implementarea Planului, respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar………………………………………………………………………………………..41 1.10. Durata constructiei, functionarii, dezafectarii proiectului si esalonarea perioadei de implementare…………………………………………………………………………………….42 1.11. Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii Planului………………………43 1.12. Caracteristicile planurilor/proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu Planul si care pot afecta Siturile de Importanta Comunitara……………………...44 CAPITOLUL 2. Informatii privind Siturile de Importanta Comunitara ..................................45 2.1. Metodologie generala……………………………………………………………………….45 2.2. Caracterizarea principalelor grupe de specii si habitate…………………………………….52 2.3. Fauna de vertebrate din cursul inferior al Oltului - confluenta cu Dunarea………………...67 2.4. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar………….116 2.5. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar…………………….120 2.6. Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate………………………...121 2.7. Relatiile structurale si functionale care creaza si mentin integritatea Siturilor de Importanta Comunitara……………………………………………………………………………………..121 2.8. Obiective de conservare a Siturilor de Importanta Comunitara, stabilite prin planuri de management…………………………………………………………………………………….122 2.9. Descrierea starii actuale de conservare a Siturilor de Importanta Comunitara……………124
3

1.U. Evaluarea semnificatiei impactului Planului propus………………………………………136 3. 4 .G. Evaluarea impactului Planului Propus…………………………………………………….142 3. a florei si faunei salbatice.129 3.2. 28) privind regimul ariilor naturale protejate.146 4.. CONCLUZII…………………………………………………………………. nr.163 Domeniul de reglementare – Ordin nr. Monitorizarea biodiversitatii………………………………………………………………149 CAPITOLUL 5. IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN SITURILE NATURA 2000…………………………………………129 3.4. Evaluarea semnificatiei impactului cumulativ…………………………………………….3. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. – O. conservarea habitatelor naturale.1. Evaluarea impactului cumulativ al Planului propus cu alte planuri din zona……………. cu modificarile si completarile ulterioare. 57/2007 (art.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA CAPITOLUL 3..142 CAPITOLUL 4 MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI……………………………….

Baza de date ECO SIMPLEX NOVA S. 020491  Realizator documentatie mediu: S.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA INFORMATII GENERALE  Denumire plan: PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL INTERJUDETEAN A RAULUI OLT.Formularul standard Natura 2000 din HG 1284/2007. Jozsef Szabo. 1964/2007. ROSPA0106 VALEA OLTULUI INFERIOR. Formularul standard din OM nr. 5-7. Str.A.H.ro  Informatiile utilizate la elaborarea studiului de evaluare adecvata: . Tel: 021 330 11 16 Fax: 021 301 85 80 E-mail: office@ecosimplexnova. Studii de teren efectuate de evaluatorii de mediu.R.P. Adresa: Bucuresti. martie 2010.R.L.C. ECO SIMPLEX NOVA S. Vasile Lascar nr. PE SECTORUL IZBICENI – DUNARE C.L.E. pentru situl ROSCI0044 CORABIA – Studiul de biodiversitate intocmit de expertul atestat in conservarea biodiversitatii ROSPA0106 TURNU MAGURELE. pentru Siturile ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE. Informatii de la institutii si organizatii relevante pentru conservarea naturii. C. IZLAZ  Proiectant general: S.C. Raportul privind starea mediului pentru judetul Teleorman. pentru Siturile ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE. 5 . INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S. VALEA OLTULUI INFERIOR.

cu modificarile si completarile ulterioare. 739 din 31 octombrie 2007). 442 din 29 iunie 2007). 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania (M.    Directiva Consiliului 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna si flora salbatica – Directiva Habitate. 57/2007 . 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Partea I. 154/2008 . aprobata cu modificari prin Legea nr. conservarea habitatelor naturale. 407/2006.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.2010 . nr.G. 98 din 7 februarie 2008). conservarea habitatelor naturale. Legislatia specifica de instituire a regimului de arie protejata la nivel national . 1581/2005. Directiva Consiliului 79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice – Directiva Pasari.pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Of. H. Nr.Of.privind regimul ariilor naturale protejate.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Legislatie de protectia mediului  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. a florei si faunei salbatice si a Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. cu modificarile si completarile ulterioare (M. a florei si faunei salbatice. Of.Legea 5/2000.Of..G.privind protectia mediului. nr. 82/8. 1143/2007 6 .01.  Ordin nr. nr.  Hotararea de Guvern nr. 265/2006.2010). 195/2005 . H.  Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr.II. nr. nr.Of. 19 din 13. nr. 1196 din 30 decembrie 2005). 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania (M. (M.pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (M.

Indicatorii tehnico .economici ai acestui obiectiv de investitie au fost aprobati prin HG 1929/10.2004.A. AFERENT AMENAJARII HIDROENERGETICE A RAULUI OLT. pe sectorul Izbiceni - Dunare C.C.O.J. Bucuresti. INFORMATII PRIVIND PLANUL SUPUS APROBARII 1. au fost retehnologizate si puse deja in exploatare toate cele patru hidroagregate (tip bulb reversibil) la CHE Ipotesti.T. – I.1. PE SECTORUL IZBICENI – DUNARE Denumirea Proiectului: AMENAJAREA HIDROENERGETICA A RAULUI OLT. CHE Draganesti. nr.04. Str. 5-7. CHE Izbiceni ” judetele Olt si Teleorman. prin HG 455 / 01. 020491 Denumirea Planului: P.H.P. Obiectul contractului Proiectant: S.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA CAPITOLUL 1. 7 .1056 / 15 noiembrie 2004. Acestea vor fi retehnologizate. publicata in M.E. Vasile Lascar nr.2004 publicata in M. Pana in momentul de fata.A. nr.O. Anterior.J. Islaz ” urmeaza a se realiza pe teritoriile judetelor Olt si Teleorman. 327 / 15 aprilie 2004 au fost aprobati indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitie: “ Cresterea gradului de siguranta in functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt inferior.11. PE SECTORUL IZBICENI – DUNARE Beneficiar: SH Slatina Comanda / contract: 666 I / 88 Faza de proiectare: studiu Titlul documentatiei: PLAN DE AMENAJARE INTERJUDETEAN A TERITORIULUI ZONAL – Investitia “Amenajarea Hidroenergetica a raului Olt. CHE Frunzaru. C. respectiv CHE Draganesti si doua hidroagregate la CHE Frunzaru. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE S. respectiv CHE Ipotesti. urmand a fi echipate cu acelasi tip de hidroagregat (bulb reversibil) ca si centrala hidroelectrica Islaz. CHE Rusanesti.

4000 ha) vor fi protejate impotriva inundatiilor. Rusanesti. In ambele alternative. 375 GWh/an si implicit o buna functionare a Sistemului Energetic National. ► asigurarea irigarii unor importante suprafete agricole (in conditiile reabilitarii sistemelor de irigatii din zona). Bineinteles si beneficiile investitiilor efectuate pana in prezent . 30 GWh/an din pompaj). Draganesti. in centralele de pe cascada Ipotesti – Izbiceni se va realiza o productie suplimentara de energie electrica de cca. 8 . De asemenea. din sursa regenerabila. asa incat: ► prin realizarea pompajului pe sectorul Dunare – Ipotesti se va asigura in golurile de sarcina un consum de energie electrica de cca. 155 GWh/an (cca. ► prin pompaj.se vor diminua. importante suprafete de teren (cca. in CHE Islaz se va realiza o productie de energie electrica. Frunzaru. ► in ambele alternative. 125 GWh/an din stoc natural + cca. odata cu finalizarea investitiei.aflate in diferite faze de executie). 215 GWh/an. in special cele legate de buna functionare a Sistemul Energetic National.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Finalizarea acestor investitii va permite atat turbinarea debitelor afluente pe raul Olt cat si realizarea pompajului apei din Dunare catre lacurile de acumulare existente in amonte de Islaz. In conditiile in care aceasta investitie nu se va realiza. vor putea fi atinse si celelalte obiective avute in vedere in momentul proiectarii amenajarii complexe a raului Olt. oportunitatile mentionate mai sus nu vor mai putea fi valorificate integral. Izbiceni .retehnologizarea centralelor hidroelectrice din amonte . nepoluanta de cca. prin realizarea investitiei CHE Islaz si pe masura identificarii unor resurse financiare disponibile ale unor investitori interesati. pe sectorul Slatina – Dunare: ► navigabilizarea cursului inferior al Oltului intre Slatina si Dunare (in conditiile realizarii ecluzei Islaz si a finalizarii celorlalte cinci . pana in acumularea Ipotesti.Ipotesti.

In ceea ce priveste comuna Lunca. In vederea realizarii “Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal – Interjudetean (PATZ–IJ) aferent investitiei “Amenajarea Hidroenergetica a raului Olt.Islaz” s-a stabilit o “zona de studiu” / “zona de oportunitate”.H. respectiv Giuvarasti si Izbiceni (jud Olt). 9 . in conformitate cu prevederile legale. titularul acesteia (SC Hidroelectrica SA Bucuresti prin Sucursala Hidrocentrale Slatina) a solicitat celor doua consilii judetene emiterea certificatelor de urbanism. pe teritoriul satului Prundu (din zona amenajarii) nu sunt prevazute a se realiza astfel de investitii. Lucrarile de executie a uvrajelor amenajarii hidroenergetice se vor desfasura in exclusivitate pe terenuri aflate in momentul de fata in extravilan.5/02.E. considerata a putea fi afectata prin executia diferitelor elemente componente ale amenajarii. In vederea demararii lucrarilor la aceasta investitie. pe sectorul Izbiceni .ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1. iar pe de alta parte la eliminarea unora dintre cauzele care au un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu. Lita si Islaz sunt prevazute a se realiza investitii (sisteme centralizate de apa si canalizare) care pe de o parte sa conduca la imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor. Investitia se va realiza pe teritoriile urmatoarelor unitati administrative: Turnu Magurele.C. Islaz ” urmeaza a se realiza pe teritoriile judetelor Olt si Izbiceni – Dunare. Islaz si Lunca (jud.Dunare C.03.E. din informatiile disponibile sunt prevazute astfel de lucrari doar pe teritoriul satului cu acelasi nume. atat prin cel emis de Consiliul Judetean Olt (nr. pe sectorul “Amenajarea Hidroenergetica a raului Olt.interjudetean. In PUG-urile intocmite in urma cu cativa ani pentru localitatile Giuvarasti. Date tehnice generale despre Plan Investitia Teleorman. Investitiile respective se vor realiza pe terenuri aflate in momentul de fata in extravilan. Teleorman).2010) s-a impus intocmirea unui plan de amenajare a teritoriului zonal . aceasta zona ocupa doar o parte din teritoriile unitatilor administrative mentionate anterior.H.12. Conform site-ului primariei Izbiceni si aici sunt prevazute a se realiza in viitor astfel de investitii. Lita.2.197/11. cat si prin cel emis de Consiliul Judetean Teleorman (nr.2009).

. dupa cum urmeaza : ▬ prin HG 1284 / 24 octombrie 2007 ( privind “ declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”) publicata in M.. Islaz ” in zona in care urmeaza sa fie realizata aceasta au fost instituite mai multe arii naturale protejate.....ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Din informatiile pe care le detinem.......02.2007. la peste trei ani de la aprobarea indicatorilor tehnico .670 km ...7 mc/s In aceasi sectiune. Trebuie mentionat faptul ca prin doua acte normative.............. principalele caracteristici morfometrice si hidrologice sunt: .O............suprafata bazinului... prin ord.....Izbiceni) a fost instituit deasemenea regim de arie naturala protejata...... in interiorul “zonei de studiu” nu mai sunt prevazute alte investitii.....180 mc/s ........ C... 739 / 31....E......................10.....1 4954 Qmax cu asigurarea (%) de : 0....... In sectiunea (Islaz)............................. pentru zona situata in amonte care include lacurile de acumulare de pe Olt (Rm Valcea ...64...O. La momentul actual.....economici ai investitiei “Amenajarea hidroenergetica a raului Olt. s-a instituit regim de arie naturala protejata ca sit de importanta comunitara sub denumirea „ROSCI 0044 Corabia – Turnu Magurele ” (aceasta este practic inclusa in cea mentionata anterior)....altitudinea medie....distanta fata de izvor.2008....2008) pentru o parte din zona aval in care urmeaza a se realiza investitia....debitul lichid mediu multianual..................1 + ΔQ 5600 0.12.................. pe sectorul Izbiceni – Dunare........H... zona in care urmeaza a se realiza investitia a fost inclusa in situl „ROSPA 0024 Confluenta Olt – Dunare” pentru care a fost instituit astfel regim de arie naturala protejata...24010 kmp ...... 1964 / 13..... ▬ prin acelasi act normativ......... in anii 2007 .... pentru nici-una dintre aceste investitii nu s-au realizat studii de prefezabilitate/fezabilitate....... MMDD nr.2007 (privind “instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”) publicata in M....... denumirea sitului fiind „ROSPA 0106 Olt inferior” ▬ ulterior...... 98 / 07.................5 1 2 5 10 2015 10 3890 3480 3000 2460 .........625 mdm .............debitul lichid minim multianual... debitele maxime cu diferite asigurari sunt: c O............

• pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local. • pierderea oportunitatii de asigurare a apei pentru irigarea unor importante suprafete de teren arabil – aprox. in cazul acestei alternative nu se produc modificari ale peisajului. 1200 ha din stocul propriu al raului Olt cat si prin pompaj din fluviul Dunarea.2. speciilor si habitatelor si a relatiilor functionale dintre acestea.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1. care ar asigura continuitatea cailor rutiere din lungul Dunarii si lipsa oportunitatii pentru modernizarea acestora. • pierderea posibilitatii de amenajare a navigabilitatii (in scop de agrement. Alternativa “0” – varianta neimplementarii planului Alternativa “0” – varianta nerealizarii planului propus a fost luata in considerare ca element de referinta fata de care se compara celelalte alternative. • nerealizarea unei treceri peste nodul hidrotehnic Islaz.aflate in diferite faze de executie). • neprotejarea impotriva inundatiilor a unor suprafete de peste 400 ha. deci impactul este zero. in perimetrele cu aceasta destinatie) cursului inferior al raului Olt intre Dunare si orasul Slatina.Ipotesti. • pierderea unor investitii importante in sprijinul infrastructurii si serviciilor.2.1. • lipsa oportuniatilor de crestere a veniturilor la bugetele locale din venituri prin posibilitatile de dezvoltare a zonei industriale.1. lipsa posibilitatii de navigatie pe cursul inferior al Oltului intre Slatina si Dunare (in conditiile realizarii ecluzei Islaz si a finalizarii celorlalte cinci . Izbiceni . Rusanesti. Frunzaru. a zonelor destinate serviciilor si a zonelor de agrement. 11 . Principalele elemente componente ale amenajarii hidroenergetice 1. Din punct de vedere al conservarii biodiversitatii. ● + pompaj) – cca.1. Draganesti. Principalele aspecte asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: • pierderea unei capacitati de productie de energie hidroelectrica din sursa regenerabila in CHE Islaz (prin valorificarea stocului natural 150GWh/an.

2. . care difera prin locul de amplasare a nodului hidrotehnic: La solicitarea custodelui ariei naturale protejate (ROSPA0024: confluenta Olt – Dunare) s-a mai studiat o alternativa (III).3.33+2.5: stavile segment cu clapeta .4: stavile segment . In conformitate cu prevederile STAS 4273 .ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1.1. au fost luate in calcul initial un numar de doua alternative.in deschiderile 3.5 km de confluenta cu Dunarea – figura 3. Alternativele de lucru I. barajul a fost dimensionat la debitul de calcul (Q 1% = 3480 mc/s) si la debitul de verificare (Q 0. . Prezentarea caracteristicilor pentru toate cele trei alternative: electromecanic cu lant: Barajul deversor este tip stavilar.[16 × (7.alternativa II……………………0.5 km de confluenta cu Dunarea – figura 1. 12 . in care nodul hidrotehnic este amplasat in amonte de pozitia din alternativa initiala (I).2.25 mdMB. Cota coronamentului barajului deversor este de 34. II si III pentru implementarea planului Pentru investitia propusa a se realiza.5 km de confluenta cu Dunarea – figura 2.83. Lungimea acestora variaza in cele trei alternative analizate dupa cum urmeaza: mal stang (m) alternativa I alternativa II alternativa III 13700 15900 10445 mal drept (m) 14000 16150 12300 Cota coronamentului acestora urmareste cota remuului pentru debitul de verificare.75 mdMB.10)] mp. . .00 x 9.alternativa III………………… 4. cota pragului deversor este de 34.25 mdMB. fiind echipat cu 5 stavile segment actionate .1% + ΔQ = 5600mc/s). In conformitate cu prevederile STAS 4068 – 87. Digurile (perimetrale / de remuu) se vor realiza din umplutura de material eterogen si material drenant.2.alternativa I……………………. cota pragului deversor este de 21.(16.in deschiderile 1. barajul deversor a fost incadrat in clasa a-II-a de importanta.43) mp.

stins incendii. avand spre malul stang barajul deversor.110 kV. energia electrica produsa va fi transportata in SEN prin intermediul unei LEA d. . fie intrun bazin etans vidanjabil. Centrala va fi echipata cu un numar de 4 hidroagregate tip bulb reversibil. 13 . etansarea rosturilor se va face cu masticuri bituminoase aditivate. urmand a se inierba. care vor functiona atat in regim de turbina [(Pi = 32. Regularizarea aval este un canal cu sectiune transversala trapezoidala.6 MW (4 x 6. Aceasta este amplasata in frontul de retentie. Taluzele aval se vor imbraca cu pamant vegetal. avand latimea la baza variabila si care va asigura tranzitarea apelor mari (Q 1%). La piciorul aval al digurilor sunt prevazute contracanale.23 MW).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In sectiune transversala digurile au forma trapezoidala. iar cea a paramentului aval este de 1: 3.00 m latime la baza taluzului aval.00m.65 MW)]. La digurile perimetrale. pe malul drept. cand se va pompa 9 ore. apele uzate menajere vor fi evacuate prin reteaua de canalizare. Etansarea de profunzime se va face cu ecran de etansare tip Kelly incastrate in roca de baza si pinteni de beton (spre amonte). cu latimea coronamentului de 4.c.in zilele de sambata si duminica:12 ore. Qp = 220 mc/s (4 x 55 mc/sec)]. . ventilatie. a debitelor uzinate si a debitelor pompate din Dunare. exterioare de alimentare cu apa si canalizare. In toate cele trei alternative echiparea si regimul de functionare al centralei hidroelectrice si de pompaj sunt identice. Centrala va fi prevazuta cu o serie de instalatii proprii: sanitare.5. fiind prevazute cu o banda de circulatie de 4.in timpul saptamanii: 6 ore / noapte. etansarea de suprafata a paramentului amonte se va face cu pereu de beton armat. Pomparea apei din Dunare spre lacul Ipotesti se face cind debitul pe Dunare este mai mare de 3500 mc/sec dupa urmatorul program: . se excepteaza lunile aprilie si mai. Din statia de transformare de 110 kV amplasata pe malul drept . Qi = 400 mc/s (4 x100 mc/sec)] cat si in regim de pompa [ 26. care au rolul de-a colecta apele provenite din infiltratii si precipitatii si de-a le transporta in regularizarea aval. electrice. fie intr-o statie de epurare monobloc. Panta paramentului amonte este de 1:2.9 MW (4 x 8.

de la nodul hidrotehnic pana la confluenta Oltului – Dunarea variaza in cele trei alternative analizate dupa cum urmeaza: lungimea (km) alternativa I alternativa II alternativa III 3. racord cu drumul actual. organizarea tehnologica necesara realizarii unei investitii de asemenea amploare va cuprinde: sediu santier.a circulatiei publice pe DN 54 (Islaz .Turnu Magurele) este necesar a se realiza urmatoarele lucrari specifice: deviere drum actual mal drept. dispensar.00 0.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Lungimea acesteia . pod peste vechiul brat al Oltului (in alternativa I). cantina. Lungimea totala a drumului astfel deviat variaza in cele trei alternative analizate dupa cum urmeaza: lungimea (m) alternativa I alternativa II alternativa III 2700 6800 2200 Materialele de constructie necesare atat realizarii umpluturilor in corpul digurilor cat si obtinerii agregatelor necesare fabricarii betoanelor hidrotehnice vor fi extrase din cuveta viitoarei acumulari. fabrica de betoane si laborator de incercari. digurile perimetrale si centrala hidroelectrica vor fi echipate cu diverse aparate de masura si control. a regularizarii aval. In ceea ce priveste apele uzate menajere. dimensionarea si amplasarea exacta a componentelor acestora va fi realizata de catre executant. In toate alternativele.dupa finalizarea investitiei . statie de spalare . diverse platforme si ateliere. fie vor fi realizate bazine etanse vidanjabile. precum si din excavatiile utile de la baraj si centrala. apa potabila si tehnologica. depozite de materiale. barajul deversor. pod peste nodul hidrotehnic. 14 . In vederea asigurarii . fie se va monta o statie de epurare monobloc. platforma parc auto.50 4. Realizarea investitiei presupune amenajarea atat a unei organizari tehnologice cat si a unei organizari sociale. Se va asigura alimentarea cu energie electrica.sortare agregate.50 In vederea urmarii comportarii constructiilor in exploatare. carburanti si lubrifianti.

19. dupa finalizarea amenajarii hidroenergetice.09 239 162 Total (ha) 606.240 28.2. aceasta va cuprinde: blocuri locuinte. Principalele caracteristici ale acumularilor propuse pentru alternativele I.28. primariilor respective. in bieful aval. in principiu. retea de canalizare (inclusiv statie de epurare monobloc). aceasta va fi amplasata la malul stang.24 827 506 Din punct de vedere juridic.75 NmE . centrala termica. ocoalelor silvice si unor particulari.150 SUPRAFATA (ha) 507.2.840 824.75 NNR .000 13. Teleorman (ha) alternativa I alternativa II alternativa III 378. Olt (ha) 228.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In functie de raportul dintre personalul de executie din zona si cel din afara zonei se va dimensiona si organizarea sociala.30. Suprafata totala de teren ce va fi ocupata prin realizarea investitiei este repartizata din punct de vedere adminstrativ dupa cum urmeaza: jud.N.680 28.375 894. in functie de resursele financiare existente se va putea realiza si ecluza de navigatie.32.1. pentru fiecare dintre acestea 1. cantina – restaurant.000 15.75 NMaxE .”Apele Romane. terenurile ce vor fi ocupate se afla in administrarea /proprietatea A. Se apreciaza ca durata de executie a uvrajelor amenajarii va fi de cca.15 588 344 jud. instalatii de alimentare cu apa potabila. cabinet medical.920 41. II si III la amenajarea hidroenergetica. Alternativa I COTA (mdMB) talveg . 5 ani. spatii comerciale. In toate alternativele analizate.240 15 .25 VOLUM TOTAL (mil mc) 0.1.830 VOLUM UTIL (mil mc) 0.

000 20.in ceea ce priveste fondul forestier.910 34. suprafaţa totala ocupată este cu cca.2.28.75 NNR . 5000m mai mica decât cea a digurilor din alternativa II.18.30. .în alternativa I. ceea ce implică în mod evident şi un necesar mult mai mic de balast ce urmează a fi extras din albia Oltului. 70 ha). va fi mai mica in cazul adoptarii alternativei I. fata de cea din alternativa III. lungimea totală a digurilor este cu cca. .suprafata total ocupata este mai mare decat in cazul celorlalte alternative.2.5 km.prin adoptarea alternativei I la Plan. lungimea devierii DN 57 este cu cca.lungimea devierii DN 54 este mai mare decat decat in cazul celorlalte alternative. 1.1. . .lungimea totala a digurilor este mai mare decat in cazul celorlalte alternative.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA → Argumente pentru implementarea Alternativei I la Plan: .590 48. fapt ce implica in mod evident si un necesar mult mai mare de balast care urmeaza a fi extras din albia Oltului.250 948.90 NmE . alternativa II necesita o suprafata suplimentara pentru defrisare decat in cazul celorlalte alternative.75 NMaxE .370 → Din urmatoarele motive s-a decis a se renunta definitiv la alternativa II: . alternativa I necesită o suprafaţă mult mai mica destinata defrisarii (cca.lungimea regularizarii aval de baraj.2. cu 1. 200 ha mai mica decât cea din alternativa II.în ceea ce priveşte fondul forestier.25 VOLUM TOTAL (mil mc) 18.750 1028. . . 4100 m mai mica decât a drumului deviat în alternativa II.în alternativa I.090 34. decat in cazul alternativelor II si III. 16 .32. vor fi păstrate neamenajate (în starea actuală) meandrele Oltului situate aval de baraj. .765 SUPRAFATA (ha) 584. Alternativa II COTA (mdMB) talveg .445 - VOLUM UTIL (mil mc) 0. .în alternativa I.

trebuie sa remarcam faptul ca talvegul acesteia variaza de la 22.28 mdM la confluenta cu Dunarea.30.410 804.20. .adoptarea alternativei III ar conduce la necesitatea identificarii unei alte surse de materiale de constructie (umpluturi in corpul digurilor. .marirea traseului LEA 110 kV pentru racordarea la SEN.440 35.00 mdM. In ambele situatii.3.75 NNR .15 NmE .2. Alternativa III COTA (mdMB) talveg . . provenite atat din infiltratiile din acumulare cat si de pe terenurile adiacente.5 – 2.ECO SIMPLEX NOVA 1. Subliniem faptul ca inclusiv in alternativa III. Prezentarea comparatiei dintre cele trei alternative: Din punct de vedere al alimentarii meandrei de pe malul stang a Oltului.000 12.290 STUDIU DE EVALUARE ADECVATA VOLUM UTIL (mil mc) 0.00 mdM la 20.marirea suprafetei de fond forestie ocupata definitiv.75 NMaxE .costurile necesare realizarii investitiei pentru alternativa III vor fi mai mari decat cele din alternativele I si II.1.660 23.780 24.0 mc/s.2.25 VOLUM TOTAL (mil mc) 11.9 mc/s (Q1%). .32. mentionam ca debitul de dimensionare al contracanalelor este de 49. agregate). Mentionam ca buna functionare a centralei Islaz in conditii de pompaj impune ca in bazinul de linistire al acesteia sa se realizeze cota 15. unica sursa de alimentare a meandrei sunt debitele din contracanalul mal stang. Debitul minim estimat este de cca. 17 .1.245 → Din urmatoarele motive s-a decis a se renunta definitiv la alternativa III: .00 mdM in timp ce regularizarea aval variaza intre 15.835 752.00 mdM in amonte la 14. debitele uzinate vor fi tranzitate integral prin regularizare (contracanal si ape mari) si in niciun caz nu vor putea alimenta direct meandra Oltului.510 - SUPRAFATA (ha) 473.28.conditiile dificile pe care le presupune realizarea lucrarilor in imediata apropiere a raului Olt.

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Avand in vedere ca pot aparea situatii in care alimentarea meandrei sa devina temporar deficitara (contracanal colmatat.in alternativa II. .modificarea amplasamentului nodului hidrotehnic va conduce la necesitatea identificarii unei alte surse de materiale de constructie (umpluturi in corpul digurilor. agregate) si implicit la cresterea costurilor transportului acestora la locul de punere in opera. 18 . respectiv cu 320 ha mai mare decat cea din alternativa III. 4100 m mai mare decat a drumului deviat in alternativa I. . in ambele alternative. . Comparatia cu alternativa II: . seceta. avand in principal rol de stabilizare a acesteia.marirea suprafetei de fond forestie ocupata definitiv. a fost prevazut un prag aval. conditiile minime necesare tuturor componentelor noului ecosistem ce se va instala in meandra si pe malurile acesteia.marirea traseului LEA 110 kV pentru racordarea la SEN. suprafata total ocupata este cu cca. cu toate ca lungimea totala a digurilor in alternativa III este mai mica decat cea din alternativa I. 5000 m mai mare decat cea a digurilor din alternativa I. prin debitul astfel prelevat direct din acumulare se va putea asigura in perioadele deficitare.modificarea sistemului de etansare a incintei de executie. o priza de alimentare a acesteia. in conditiile dificile pe care le presupune realizarea lucrarilor in imediata apropiere a raului Olt. existenta pragului va putea asigura si un minim nivel de apa pe meandra care sa contribuie la asigurarea conditilor de existenta a componentelor ecosistemului nou instalat in zona. Din punct de vedere al costurilor necesare realizarii investitiei. valoarea totala pentru alternativa III este mai mare decat cea din alternativa II din urmatoarele cauze: . 9000 m mai mare decat cea din alternativa III. 4600 m decat cea aferenta drumului deviat in alternativa III. ceea ce implica in mod evident si un necesar mult mai mare de balast care urmeaza a fi extras din albia Oltului. etc) este posibil a se realiza in digul mal stang. lungimea totala a digurilor este cu cca. respectiv cu cca.in alternativa II.in alternativa II . lungimea devierii DN 54 este cu cca. . In zona de debusare a meandrei in regularizarea aval (canal de fuga si ape mari). . respectiv cu cca. 200 ha mai mare decat cea din alternativa I.

00 ÷ 27. au indicat o apa ce putea fi considerata relativ curata. debitul lichid mediu multianual al Oltului este de 180 mc/s. prezentand si unele brate vechi. dupa finalizarea investitie. de cca. in cazul alternativei I se produc modificarile cu impactul cel mai mic asupra peisajului.76 124 75 neproductiv (ha) 290. respectiv cca.  Din punct de vedere al conservarii biodiversitatii. rezultatele unor determinari efectuate in urma cu mai multi ani in zona in care se va realiza amenajarea. deci impactul este redus.70 ha in raport cu cea din alternativa I.21 135 66 pasune (ha) 68. terenurile ocupate definitiv vor fi repartizate dupa cum urmeaza: teren arabil (ha) alternativa I alternativa II alternativa III 63. Concluziile comparatiei intre alternative:  Tinand cont pe de o parte atat de energia consumata in golurile de sarcina cat si de cea produsa. din punct de vedere al categoriei de folosinta. regimul de scurgere actual se va modifica. trecandu-se la un regim fluvio-lacustru.in ceea ce priveste fondul forestier. speciilor si habitatelor si a relatiilor functionale dintre acestea. ►Consideratii privind impactul asupra mediului In functie de alternativa analizata. 25. slab impurificata. In sectiunea Islaz. alternativa II necesita o suprafata suplimentara pentru defrisare. iar pe de alta parte de costurile aferente realizarii investitiei. se propune a fi promovata solutia corespunzatoare alternativei I.24 827 506 Total (ha) Zona de interes a amplasamentului viitoarei amenajari hidroenergetice se gaseste la nivelul terasei inferioare a raului Olt (cca. In ceea ce priveste calitatea apelor Oltului.67 317 157 fond forestier (ha) 182.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA .00 mdMB).83 251 208 606.45 ha in raport cu cea din alternativa III. sectorul respectiv se prezinta ca un teren stabil. 19 . moarte ale raului.

in afara perimetrului amenajarii.7 % . Ulterior. comparand alternativele analizate se constata: . In vederea compensarii suprafetelor defrisate. Trebuie subliniat faptul ca suprafata ce va defrisata in vederea realizarii amenajarii hidroenergetice este redusa (cca 5. 20 . In ceea ce priveste consumul de energie realizat in golurile de sarcina cat si productia de energie realizata.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In ceea ce priveste fondul forestier ce va fi afectat. in timp. majoritatea acestora se vor indeparta temporar din aceasta zona. Un alt aspect ce trebuie mentionat este faptul ca suprafata respectiva nu este constituita dintr-un corp compact de padure. prin care vor fi stabilite compozitiile. in special pe lacurile de acumulare din amonte. Pasarile nedependente de mediul acvatic isi vor gasi un habitat favorabil atat in formatiunile paduroase aflate in apropiere. 375 GWh/an). Se va intocmi in prealabil un proiect tehnico-economic pentru instalarea culturilor forestiere. o parte dintre terenurile posibil a fi impadurite sunt mentionate in planul anexat. pasarile isi vor gasi locuri de refugiu in habitatele acvatice apropiate. cat si in formatiunea paduroasa compacta de pe insula (ostrovul) Calnovat. 7. atat luciul de apa cat si zonele litorale de mica adancime ale lacului unde se vor instala formatiuni tipice vor deveni habitate favorabile pasarilor. sa fie deranjate de specificul activitatilor desfasurate pe santier. schemele si tehnologiile de impadurire.5 % alternativa III ) in raport cu suprafata ocupata de padurile de foioase (3192 ha) in interiorul ariei protejate ROSPA 0024. vor fi impadurite terenuri neproductive. Terenurile respective urmeaza a fi identificate de catre titularul investitiei impreuna cu autoritatile competente. In perioada executiei lucrarilor. tinand cont de mobilitatea lor ridicata.in toate cele trei alternative consumul de energie realizat in golurile de sarcina este practic acelasi (cca. care nu sunt considerate specii protejate sau prioritare. acvatice si nu numai. ci din mai multe “petice”. dupa intrarea in exploatare. este de asteptat ca populatiile de pasari prezente in zona.8 % alternativa II si 6. in interiorul ariei naturale protejate sau cat mai aproape de aceasta. Majoritatea pasarilor din zona au ca habitat preferat luciul de apa.alternativa I. ponderea cea mai mare de-a lungul sectorului de vale care urmeaza a fi amenajat o au zavoaiele de plopi si salcie.

125 GWh/an din stoc natural + cca. in centralele de pe cascada Ipotesti – Izbiceni se va realiza si o productie suplimentara de energie electrica (cca. 21 . 215 GWh/an).prin realizarea pompajului.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA .productia de energie electrica (din sursa regenerabila. nepoluanta) ce va fi obtinuta in CHE Islaz este practic aceeasi in toate cele trei alternative (cca. . aceeasi in toate cele trei alternative. 30 GWh/an din pompaj). 155 GWh/an din care: cca.

ECO SIM MPLEX NOVA A STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Figura nr. 1 – Alterna ativa I 22 .

ECO SIM MPLEX NOVA A Figu nr. 2 – Alte ura ernativa II STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 23 .

ECO SIM MPLEX NOVA A STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Figura nr. 3 – Alternativa I III 24 .

H. Dendrocopos medius (ciocanitoarea de stejar).3. In vederea realizarii “Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal . 53m. considerata a putea fi afectata prin executia diferitelor elemente componente ale amenajarii. C.E. Burhinus oedicnemus (pasarea ogorului). Islaz ” in zona in care urmeaza sa fie realizata aceasta au fost instituite mai multe arii naturale protejate. pe sectorul Izbiceni – Dunare.6%) si Teleorman (70.E. Teleorman). cu precizarea coordonatelor STEREO `70 Investitia se va realiza pe teritoriile urmatoarelor unitati administrative: Turnu Magurele. 3 km amonte de confluenta raului Olt cu fluviul Dunarea In aceasta zona Oltul strabate zona de contact a piemontului Getic.2008.H. Nycticorax nycticorax (starc de noapte). Phalacrocorax pygmeus (cormoranul mic). 3m. prezinta multe meandre si brate parasite. pantele scazand chiar sub valori de 1 – 2 m/km. respectiv Giuvarasti si Izbiceni (jud Olt). Coracias garrulus (dumbraveanca). medie 29m) Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE -Alcedo atthis (pescarel albastru). Localizarea geografica si administrativa.H. Izlaz va fi ultima hidrocentrala de pe raul Olt si va fi amplasata la cca.economici ai investitiei “Amenajarea hidroenergetica a raului Olt.C. Trebuie mentionat faptul ca prin doua acte normative.(max.4 ha Regiunea biogeografica – continentala Altitudine .4%) Suprafata -21285. Chlidonias hybridus (chirighita cu obraz alb). Cygnus cygnus (lebada de iarna).E.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1. min. C. pe sectorul Izbiceni – Dunare. Islaz si Lunca (jud. la peste trei ani de la aprobarea indicatorilor tehnico . Chlidonias niger (chirighita neagra). in anii 2007 . judetele Olt (29.Interjudetean (PATZ–IJ) aferent investitiei “Amenajarea Hidroenergetica a raului Olt. Himantopus himantopus (piciorongul). Picus 25 . ca in final sa patrunda in campia propriu-zisa.Islaz” s-a stabilit o “zona de studiu” / “zona de oportunitate”. dupa cum urmeaza : ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE • • • • • Localizare-lunca inferioara a Dunarii. Lita. sector in care albia Oltului se largeste mult.

Cora acias garru ulus (dumb braveanca).G.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA canus (gheonoa sura). .2010 cu Min 0 nisterul Mediului si Padurilo – Direct Biodiv Me i or tia versitatii. in ur rma inch heierii co onventiei de custo todie nr. In per rioada de migratie sit gazduie m tul este mai m de 20. 0003/19 9. Phalacrocorax pygmaeus ( este impor rtant in pe erioada de migratie si iernat p e pentru spe eciile: rate. Sterna hi irundo (chi de balta ira a).02. cu lim mitele in coordonate STEREO 7 cu figurarea amenajarii CHE Islaz 70. ani. m • Calita si imp ate portanta: Situl este imp portant pe entru pop pulatiile cu uibaritoare ale spec ciilor urm matoare: p (cormoran mic). sitului Natu 2000 R ura ROSPA0024 Confluen Olt-Dunare (prelu 4 nta uata din anexa la Harta s H. gaste. Platalea leucorodia (lopataru s aia a ul).000 de exe mult emplare de pasari e de balta. Sterna albifrons (chira a s mica).Tringa g glareola (fluierar de mlastina). E Amenajare ea CHE ISLA AZ 26 . Situl e pelica lebede. In pr prezent es admin ste nistrata d catre custodele Asociat Echilib de le tia ibru. 1284/20 007).

C. Egretta alba. Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic). Lanius minor. Ciconia ciconia.. Mergus albellus (ferestras mic). . Ixobrichus minutus (starcul pitic). Compania de Servicii si Consultanta S. Philomachus pugnax. Phalacrocorax pygmaeus (cormoran mic). Ixobrychus minutus. Philomachus pugnax (bataus).ECO SIMPLEX NOVA ROSPA0106 VALEA OLTULUI INFERIOR • STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Localizare-Albia Oltului si se suprapune peste 3 judete:Olt (63.(max.286m. Mergus albellus (ferestras mic). Anser albifrons (garlita mare).A.07.9%) Suprafata -54074.3%). Ciconia ciconia (barza alba). ca urmare a incheierii Conventiei de custodie nr. Cygnus cygnus.In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20. Cygnus cygnus (lebada de iarna).000 de exemplare de pasari de balta.8 ha Regiunea biogeografica – continentala Altitudine . Coracias garrulus. 21m. Burhinus oedicnemus (pasarea ogorului). Circus cyaneus. -Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus (pelican cret). Teleorman (18.5%) si Valcea (17. Larus minutus. 27 . medie 95m) Specii de pasari enumerate in anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE -Botaurus stellaris. este administrata de catre S. toate speciile de rate. Burhinus oedicnemus. Mergus albellus. Calitate si importanta: -Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:Aythya nyroca (rata rosiatica). Coracias garrulus (dumbraveanca). Recurvirostra avosetta. • • • • • In prezent ROSPA 0106. Cygnus cygnus (lebada de iarna).2010 cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Biodiversitatii. 191/14. min.

cu figurarea amenajarii CHE Islaz u z Amenajarea A CHE ISLAZ C Z situata in afa ara sitului 28 .G.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Harta sitului Na atura 2000 ROSPA Va alea Oltulu Inferior (preluata d anexa la H. ui din 12 284/2007). cu limitele in coordo e onate STER REO 70.

reprezentand totodata habitate de interes comunitar (cod Natura 2000 . Gymnocephalus baloni (ghibort de rau).92A0).In acest sector inferior al Dunarii. cu o importanta ecologica deosebita. Ulmus laevis. Misgurnus fossilis (tipar).Acestea sunt interdependente de regimul hidrologic al fluviului si isi pastreaza functiile bio-geochimice si ecologice. Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia. Gobio kessleri (porcusor de nisip). Cobitis taenia (zvarluga). totodata prezentand o importanta din punct 29 . Aspius aspius (avat).Salicion albae) -91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus robur. Alnion incanae. Pelecus cultratus (sabita).continentala Tipuri de habitate naturale de interes comunitar prezente in sit: -6440 Pajisti aluviale din Cnidion dubii -91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion. habitatele ramase in stare naturala si seminaturala in urma transformarilor ce au avut loc in ultimii 20 de ani in lunca Dunarii sunt padurile de esenta moale. aceste zavoaie de salcie si plop. Alosa pontic (scrumbie de Dunare). Triturus dobrogicus (triton dobrogean) • Specii de pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE -Gobio albipinnatus (porcusor de ses). judetele Olt (33%) si Teleorman (67%) Suprafata -7024 ha Regiunea biogeografica .lunca inferioara a Dunarii. Zingel streber (fusar mic). din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) -92A0 Zavoaie cu Salix alba (salcie alba) si Populus alba (plop alb) • Specii de mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE -Spermophilus citellus (popandau) • Specii de amfibieni si reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE -Bombina bombina (buhai de balta).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA ROSCI0044 CORABIA-TURNU MAGURELE • • • • Localizare . Gymnocephalus schraetzer (raspar). • Specii de nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE -Theodoxus transversalis  Calitate si importanta: . Zingel zingel (pietrar). Rhodeus sericeus amarus (boarta). .

Harta sitului Nat tura 2000 ROSCI004 Corabia – Turnu M 44 Magurele (p preluata din n nexa la O. egasesc in anexa I a Directivei Pasari: ntors (Recu urvirostra a avosetta). in ur rma inch heierii co onventiei de custo todie nr. sta arcul galbe (Ardeo ralloide en ola es). piciorongu (Himanto ul opus hima antopus).2010 cu Min 0 nisterul Mediului s Padurilo – Dire Me si lor ectia Gen nerala Pro rotectia N Naturii si Managem mentul Ar riilor Natu urale Prot tejate. 0003/19 9.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA de ve edere al b biodiversitatii. lopataru (Platalea leucorodia ul a a).02. egreta mica (E a Egretta ga arzetta). nyctic egreta mare (Eg a gretta alba). sta arcul de no oapte (Nyc cticorax corax). ch mica ( hira (Sterna alb bifrons). cu lim mitele in co oordonate S STEREO 70 cu figura 0. c chira de ciocin balta (Sterna hirundo). In pr prezent es admin ste nistrata d catre custodele Asociat Echilib de le tia ibru. area amen najarii an CH Islaz HE Amena ajarea CHE ISLAZ 30 .M 1964/20 M. 007). mai ales avifaun nistic fiind zona de cuibarit a multor specii de pasari de interes comunita ce se re s ar.

97 257527.82 47 75180.52 258232.09 4 483900.ro/protecti ia_naturii/p protectia_n naturii.29 4 484084.06 2 257999. r Limite siturilor Natura 2 ele 2000 utiliz zate sunt cele existe ente pe site-ul Ministerului Me ediului si P Padurilor (h http://www w.45 47 76092.mmediu. cu prec Na 00 cizarea coo ordonatelor STEREO `70.69 249 9428.14 4 31 .40 47 75526.05 2 258007.47 4 484157.46 47 77008.37 47 74856.31 249 9418.83 257685.10 258172.43 47 75071.58 249 9438.61 E 47 74689.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Local lizarea ge geografica si admi a inistrativa a Plan va nului inca adrat in s siturile Natura 200 .74 47 74982.00 47 77383.54 257467.30 0 474959.19 258120.htm m).25 4 484028.84 2 473774.96 6 474949.52 257364.35 47 75899.27 258206.49 9 474088.10 27 28 29 30 31 DR RUM 249 9359.88 47 74959. Coord donatele Planului in S STEREO 70 0 pu unct 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 LAC C N 258390.75 47 74915.30 257685.53 2 257038.54 257779.31 4 66 67 68 69 70 DIG D 258205.81 47 77205.08 2 256991.53 257947.23 249 9351.20 0 474065.59 258018.95 483894.

77 476328.34 248319.38 256969.39 477311.29 248696.50 249258.83 251193.70 476876.92 249869.21 477845.58 249580.28 STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 32 .79 255563.02 476427.15 478830.54 478503.59 256097.19 476021.48 475839.18 248403.01 482035.25 482360.61 476326.35 247778.51 257574.29 256226.00 477164.83 477532.40 479254.16 482813.73 482901.20 483546.52 482794.07 256606.52 483180.80 253476.22 480471.33 251437.27 248082.69 257580.16 257400.03 257532.34 476967.14 478238.80 257675.52 257379.63 482267.98 477744.14 251714.18 248852.27 257424.23 249510.64 256521.69 482616.36 248820.97 481859.02 483765.50 253760.65 253686.ECO SIMPLEX NOVA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 256260.46 483040.42 476590.49 482103.09 248144.41 247810.74 253825.52 257536.21 249346.50 479856.33 482170.16 476321.78 254487.54 477641.73 475708.52 249270.20 482470.52 256045.22 482816.47 253964.79 479951.51 254919.45 249269.59 258032.49 256540.25 482228.09 257608.96 475039.55 482737.44 479198.86 483306.24 249529.53 478683.41 249341.40 483183.36 481606.

15 ha. o data cu umplerea viitorului lac de acumulare si ridicarea nivelului freatic. Realizarea investitiei va conduce la ocuparea definitiva a unei suprafete de 606. Activitatea de constructie consta in amenajarea organizarii de santier. frecarea interna. Activitatea de exploatare se refera la activitatile specifice desfasurate in cadrul unui astfel de obiectiv. Acest impact este inevitabil avandu-se in vedere specificul activitatii de constructie a unui asemenea obiectiv. realizarea infrastructurii (drumuri.4. Modificari fizice ce decurg din implementarea Planului. in judetul Teleorman.  Modificarea proprietatilor fizico – mecanice ale solului: textura. se va realiza refacerea ecologica a suprafetelor de teren ocupate temporar in cadrul organizarii de santier si redarea acestora folosintei de zona verde. Modificarile fizice ce au loc in faza de executie se refera la modificarile produse de excavatiile executate pentru fundatii sau pentru pozarea in subteran a instalatiilor edilitare. Toate excavatiile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta a obiectelor. pasuni naturale si padure vor fi inlocuite cu suprafete construite – baraj. etc si suprafete inundate – lac de acumulare.  Modificarea proceselor pedogenetice. prin intreruperea ciclurilor de viata ale vegetatiei.24 ha: .378. si prin care se va interveni in structura naturala a solului. in calitatea acestuia.09 ha. coeziunea. starea de afanare (tasare). Dupa realizarea obiectivelor. in judetul Olt. de aerare si termice.  Modificarea proprietatilor hidrofizice. .228. De asemenea. 33 . retele de utilitati) si a proiectului propriu-zis. fiind astfel afectat un volum strict necesar de sol/subsol.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1. Modificarile fizice ce au loc in faza de exploatare a obiectivului se refera la faptul ca dupa finalizarea investitiei suprafetele de teren agricol. Programul de lucrari va cuprinde activitati de constructie si activitati de exploatare. vor aparea fenomene de baltire a apei si implicit crearea de noi habitate pentru fauna din zona. microfaunei si mezofaunei. taluzuri.

6.0 m.7. emisii care au loc in timpul exploatarii acestuia. combustibili. 1. Resurse naturale ce vor fi exploatate din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar pentru a fi utilizate la implementarea Planului Resursa naturala principala utilizata in functionarea obiectivului vizeaza apa raului Olt – utilizata pentru alimentarea lacului de acumulare al hidrocentralei. Emisii si deseuri generate de Planul analizat Pentru amplasamentul luat in studiu se propune rezolvarea aspectelor legate de asimilarea unui teritoriu nedezvoltat. Acesta este urmat in adancime pana la roca de baza.5. 34 .0 m care este alcatuit din materiale diferite : de la nisipuri.).0. 1.0 – 7. 1.6. la suprafata apare stratul de coperta cu grosimi cuprinse intre 4. Planul propus nu implica folosirea altor resurse naturale (sol. argile prafoase – nisipoase. fara infrastructura. nisipuri prafoase sau argiloase pana la argile. tinand cont de dotarile actuale ale constructorilor din tara acesta poate fi exploatat pana la adancimi de cca. Resursele naturale necesare implementarii Planului Materialele de constructie necesare atat realizarii umpluturilor in corpul digurilor cat si in vederea obtinerii agregatelor necesare fabricarii betoanelor hidrotehnice vor fi extrase din cuveta viitoarei acumulari.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Implementarea Planului propus include actiuni de constructie care duc la schimbarea modului de utilizare (functiunea) a unor suprafete de teren din cadrul siturilor de protectie speciala amintite.5. precum si din excavatiile utile. Conform litologiei intalnite in forajele de studii executate in ampriza analizata. aer. de un orizont aluvionar alcatuit din nisipuri medii grosiere la partea superioara cu trecere la nisip cu pietris si rar bolovanis la partea inferioara. etc. neechipat edilitar. Emisiile generate de implementarea Planului se impart in:   emisii care au loc in timpul constructiei (estimata la 5 ani).

vor fi limitate prin impunerea unor masuri de protectie. Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra faunei si vegetatiei din zona.utilizarea in executie a utilajelor si mijloacelor de transport cu emisii reduse de poluanti atmosferici.etc. Se vor respecta conditiile de calitate a aerului zonelor protejate prevazute de STAS 12574/87.) generate de sursele nedirijate si aleatorii (lucrari de excavatii. manipularea materialelor de constructie pulverulente) sau mobile (utilaje de constructie si transport) in perioada de executie sau de sursele stationare (instalatiile de ardere pentru incalzire sau preparare hrana) si traficul rutier in perioada de explotare.limitarea timpului de functionare a utilajelor de constructie si transport.umectarea suprafetelor supuse lucrarilor de tereasamente in perioadele secetoase.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Prima faza este limitata la perioada de executie si va exercita impact negativ asupra aerului in special prin emisii de pulberi cu continut variat si prin emisii de vibratii si zgomot. SO2.evitarea antrenarii in atmosfera a materialelor de constructie si deseurilor pulverulente. prin protejarea in timpul transportului si la depozitare. . terasamente. Nu se cunoaste daca implementarea planului propus presupune utilizarea de substante toxice sau periculoase. NOx. . 35 . respectarea termenelor de revizie tehnica periodica. Pentru perioada de exploatare efectele principale pe termen mediu si lung vor fi estimate si incadrate in limitele impuse conform normativelor in vigoare. . pentru fiecare factor de mediu. dar si asupra personalului muncitor datorita expunerii mai indelungate.producerea de energie electrica obtinuta prin caderea apei. Pentru perioada de exploatare. CO. In perioada de executie (de implementare a planului) vor fi luate toate masurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanti in aerul atmosferic: . emisiile de poluanti in aerul atmosferic vor fi reduse avand in vedere profilul de activitate al obiectivului .  Emisii in aer Emisiile atmosferice de poluanti (pulberi.

Punctele de lucru vor fi dotate cu toalete ecologice. care pot fi spalate de apele pluviale. pot fi clasificate in: surse punctiforme – evacuarile de ape menajere de la organizarea de santier si punctele de lucru. dar si a apei subterane. pentru a se evita poluarea solului. Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate de pe amplasament. In faza de exploatare. Apele Romane . subsolului si a apelor subterane. Materialele de constructii in vrac vor fi depozitate in spatii inchise sau acoperite. pentru salariatii sai dar si pentru nevoile tehnologice. intrucat la terminarea lucrarilor vor fi foarte greu de dezafectat. preconizam ca impactul asupra factorului de mediu apa. poate fi redus. prin Avizul de Gospodarire Ape. poate fi asigurata de reteaua de alimentare cu apa ce va fi amenajata pentru perioada de santier. Alimentarea cu apa a santierului.ECO SIMPLEX NOVA  Emisii in apa STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In perioada de constructie. precum si spalarile de utilaje/mijloace de transport in cadrul santierului. in timpul lucrarilor de constructie. Deseurile rezultate de pe santier vor fi colectate de catre o firma specializata. Nu se vor accepta fose vidanjabile. in situatia in care ar fi spalate de apele pluviale. Spalarile de utilaje si mijloace de transport ale santierului se vor face obligatoriu in spatii special amenajate pentru astfel de operatiuni (inafara zonei protejate). Lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit. canalizare ape uzate menajere si pluviale) vor respecta conditiile impuse de A. dotarile hidroedilitare (retelele de alimentare si pentru stingerea incendiului. 36 .Sistemul de Gospodarire a Apelor Teleorman si Olt. cu mijloace tehnice adecvate. iar normele europene interzic constructia acestora. cantitatea si calitatea apelor Prin respectarea recomandarilor anterioare. surse difuze – depozitele intermediare de materiale de constructii in vrac. principalele surse de poluare a apei raului olt. Lucrarile de drenaj pot afecta punctual subterane. dinamica. se vor incadra in limitele impuse prin NTPA 002/2005.N.

 Modificarea proprietatilor hidrofizice. depozitarea deseurilor se va realiza in spatii special amenajate. depozitarea necorespunzatoare a deseurilor. ca urmare a unor defectiuni ale autovehiculelor ce tranziteaza santierul. depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructie. depozitarea materialelor de constructie se va realiza in spatii special amenajate. Acest impact este inevitabil avandu-se in vedere specificul activitatii de constructie. frecarea interna. 37 . Toate excavatiile vor fi executate cat mai aproape de dimensiunile si forma exacta a obiectelor. prin intreruperea ciclurilor de viata ale vegetatiei. Prin excavatiile executate pentru amenajarea lacului de acumulare. sau pentru pozarea in subteran a instalatiilor edilitare se va interveni in structura naturala a solului. fiind astfel afectat un volum minim de sol/subsol. a barajului. in calitatea acestuia. solul/pamantul excavat se va depozita in loc special amenajat si se va folosi la constructia digurilor de protectie si la refacerea terenului dupa incheierea lucrarilor de constructie. astfel incat sa se asigure protectie pentru sol si subsol. de aerare si termice. starea de afanare (tasare). dupa care vor fi preluate de firme specializate. acoperite si betonate.ECO SIMPLEX NOVA  Emisii in sol STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In faza de executie. microfaunei si mezofaunei. coeziunea. Impactul asupra solului si subsolului va fi semnificativ diminuat prin masurile adoptate pentru reconstructia ecologica a terenului.  Modificarea proceselor pedogenetice. racordarea defectuoasa la canalizarea organizarii de santier. in cadrul santierului. Se vor lua masuri pentru protectia factorului de mediu „sol”: activitatea de excavare va fi supravegeata atent. principalele surse posibile de poluare. scurgerile accidentale de produse petroliere. pot fi reprezentate de: excavatiile realizate pentru executarea lucrarilor de constructii. Se interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului obiectivului si in locuri neautorizate.  Modificarea proprietatilor fizico – mecanice ale solului: textura.

24 ha repartizata din punct de vedere adminstrativ dupa cum urmeaza: . pentru evitarea poluarii solului si panzei freatice. a organizarii de santier si punctelor de lucru. in spatii special amenajate. sa va interzice pe santier efectuarea de reparatii a utilajelor sau mijloacelor de transport. cu respectarea normelor si legislatiei nationale referitoare la gestionarea deseurilor. In PUG-urile intocmite in urma cu cativa ani pentru localitatile Giuvarasti.55 ha).13 ha) 38 . Se va incheia un contract pentru preluarea deseurilor. Cerinte legate de utilizarea terenului. Lita si Islaz sunt prevazute a se realiza investitii (sisteme centralizate de apa si canalizare) care pe de o parte sa conduca la imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor. lucrarile pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit.12 ha). Lita (79. necesare pentru executia investitiei. pe categorii de deseuri. Depozitarea temporara a deseurilor menajere si cele asimilate cu tipul stradal se va face in europubele. cat si in faza de exploatare.judetul Teleorman – 378. ce se vor face in spatii amenajate in organizarea de santier.  Deseuri Atat in faza de executie. cu exceptia celor de intretinere. pentru a se evita pierderile in sol.ECO SIMPLEX NOVA - STUDIU DE EVALUARE ADECVATA amplasarea unor depozite temporare de carburanti si lubrifianti se va face numai pe platforme betonate. dotate cu mijloace de protectie impotriva imprastierii incarcaturii pe traseele de circulatie.35 ha). cu un operator de salubritate autorizat. impactul asupra factorului de mediu „sol” va putea fi semnificativ redus. cu mijloace tehnice adecvate. Islaz (246. depozitarea deseurilor generate se va face in mod controlat. In cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor. 1.8. - se vor utiliza numai mijloacele de transport materiale de constructie. Lunca (0.15 ha din care: Turnu Magurele (52. Realizarea investitiei va conduce la ocuparea definitiva a unei suprafete totale de 606. iar pe de alta parte la eliminarea unora dintre cauzele care au un impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu.

. reprezentantii Sucursalei Hidrocentrale Slatina.”Apele Romane.fond forestier…182.76 ha.52 ha. Total = 114.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA ..... 0. In vederea compensarii suprafetelor defrisate. primariilor respective.neproductiv….83 ha.pasune…………68.87 ha. cele 606.judetul Olt . Lucrarile de executie a uvrajelor amenajarii hidroenergetice se vor desfasura in exclusivitate pe terenuri aflate in momentul de fata in extravilan.14 ha. terenuri aflate limitrof unor trupuri de padure existente.21 ha. astfel: → In judetul Teleorman: a) Pe teritoriul administrativ al municipiului Turnu Magurele: . .Tarlaua 99/2 = 20. Ing.228.10 ha). terenurile ce vor fi ocupate se afla in administrarea / proprietatea A.67 ha. de preferat in interiorul ariei naturale protejate sau cat mai aproape de aceasta.96 ha.09 ha din care: Izbiceni (18.Tarlaua 142/II = 20.98 ha. . In acest scop. 290. au identificat unele terenuri agreate de acestia pentru compensare.99 ha) Din punct de vedere juridic. impreuna cu reprezentantii ROMSILVA in teritoriu..Tarlaua 103/1 = 1. Dumitru Marin – sef Ocolul Silvic Turnu Magurele si dl. .teren arabil…… 63. .N.Tarlaua 141/I = 2.d. .. Giuvarasti (209. → D. ing.Tarlaua 142/I = 40.Tarlaua 141 = 49.6 ha b) Pe teritoriul administrativ al comunei Islaz: .77 ha .p. .24 ha ce vor fi ocupate definitiv sunt repartizate astfel: . 39 . . ……………………………………………….. ocoalelor silvice si unor particulari.79 ha. si anume dl.vita de vie. al categoriei de folosinta... Ion Ciocarlan – sef Ocolul Silvic Corabia.v. vor fi impadurite terenuri neproductive.

ce au fost pusi in posesie in perioada 1990 – 2010.Tarlaua 97. In conformitate cu bilantul teritorial.Tarlaua 103/2 = 9. .Tarlaua 26 .Tarlaua 306 = 15. = 35.44 ha.84 ha. → In judetul Olt: a) Pe teritoriul administrativ al comunei Izbiceni:: .Tarlaua 99/4 = 71.94 ha. .38 ha Total judetul Teleorman 519. .Tarlaua 33/1 = 3.97 ha.91 ha.Tarlaua 39/3 = 19.Tarlaua 93/4 = 43. . . . .Tarlaua 302 = 36. . .79 ha. .ECO SIMPLEX NOVA .60 ha.32 ha. investitia va ocupa pe teritoriul judetului Teleorman suprafata de 132. .Tarlaua 303 = 36.Tarlaua 33/3 = 15. Dumitru Marin.47 ha. .04 ha. in vederea compensarii.Tarlaua 99/41 = 14. .Tarlaua 300 = 5. .98 ha. = 57. . amplasamentele fiind agreate de ROMSILVA.69 ha. Total = 405.76 ha.65 ha.5 ha 40 . STUDIU DE EVALUARE ADECVATA .Tarlaua 33/2 = 7.Tarlaua 301 = 9.02 ha.74 ha. prin reprezentantul sau dl.Tarlaua 313 = 50. . ………………………………………………. ing.Tarlaua 33/4 = 16.31 ha. Total = 193. .Tarlaua 32 = 2.57 ha.Tarlaua 93/5 = 34.16ha.94 ha teren silvic.43 ha. Aceste terenuri sunt proprietate privata a cetatenilor particulari.Tarlaua 305 = 40. ……………………………………………….Tarlaua 93/8 = 26. 98 Bloc fizic 563 – Vodaci = 25.28 ha.Tarlaua 13 .21 ha.08 ha.

in interiorul ariei naturale protejate. vor aparea fenomene de baltire a apei si implicit crearea de noi habitate pentru fauna din zona. ce nu sunt considerate specii protejate sau prioritare.88 ha teren silvic. in vederea compensarii. in principal de plantatiile de plop si salcie si salcam. in realitatete va fi defrisata efectiv o suprafata mai mica ) ..ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In conformitate cu bilantul teritorial. pentru realizarea proiectului este redusa: . vor fi impadurite terenuri dl. cum ar fi dezafectarea/reamplasarea de conducte.9. se va restrictiona amplasarea de retele aeriene. Ion Ciocarlan. trecandu-se la un regim fluvio-lacustru. speciile de pasari vor fi deranjate si se considera ca ele vor ocupa habitate acvatice invecinate. implementarea Planului implica servicii suplimentare. Implementarea Planului presupune amplasarea de conducte pentru asigurarea cu utilitati. investitia va ocupa pe teritoriul judetului Olt suprafata de 49. indiguiri. → o data cu umplerea viitorului lac de acumulare si ridicarea nivelului freatic.cca 5. → in perioada de executie a proiectului. etc. respectiv modalitatea in care accesarea acestor servicii suplimentare poate afecta integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar Pentru asigurarea utilitatilor unui astfel de edificiu. cu exceptia celor care deservesc efectiv 41 . Aceste terenuri sunt proprietate privata a cetatenilor particulari. regimul de scurgere actual se va modifica. amplasamentele fiind agreate de ROMSILVA. defrisate. intrucat in zona amplasamentului infrastructura este slab dezvoltata. Servicii suplimentare solicitate de implementarea Planului. in raport cu suprafata ocupata de padurile de foioase (3192 ha) in interiorul ROSPA 0024. 1.7% (suprafata fond forestier. → fondul forestier afectat va fi reprezentat. Ca masura de protectie a speciilor protejate incluse in situl Natura 2000. → pentru conpensarea suprafetelor neproductive. ce au fost pusi in posesie in perioada 1990 – 2010. linii de tensiune. → suprafata ce va fi defrisata. prin reprezentantul sau ► Impact: → dupa finalizarea investitiei. ing.

Datele rezultate din masuratori vor fi permanent analizate in cadrul documentatiilor de analiza a comportarii constructiilor. Durata constructiei. Ca masura de protectie a siturilor de importanta speciala avifaunistica (pentru a se evita sau reduce perturbarea speciilor sau distrugerea cuiburilor si adaposturilor). Lucrarile pentru asigurarea utilitatilor se vor realiza ingrijit. in conformitate cu HG 768/1997. In acest sens organizarea lucrarilor de executie ce includ activitati de defrisare de arbori. Aparitia acumularii Izlaz va conduce la instaurarea unui regim fluvio-lacustru pe lungimea celor 15 km ai acesteia. Prin crearea acumularii Izlaz vor aparea fenomene caracteristice zonei de lac ce constau in depuneri aluvionare la coada lacului si inmlastiniri ce se pot forma in exteriorul digurilor (in zonele unde acest fenomen exista si in regim natural). care are clasa de importanta II si categoria de importanta A. se va realiza o planificarea adecvata a lucrarilor de constructii. Pentru amenajarea Izlaz. beneficiarul este obligat sa asigure urmarirea speciala pe toata durata de existenta a acesteia. . ce se vor intocmi anual. se vor face in 42 . cu mijloace tehnice adecvate. 1. sau alte actiuni care duc la distrugerea unor habitate de reproducere pentru unele specii. Prin realizarea amenajarii hidroenergetice pe sectorul Izbiceni – Dunare se vor produce modificari a regimului apelor subterane cu posibile implicatii asupra nivelurilor freatice: variatii ale nivelului freatic din zona adiacenta lacului sub influenta directa a regimului de exploatare a acestuia. desecari. dezafectarii proiectului si esalonarea perioadei de implementare Durata aproximativa a etapei de constructie a fost estimata la 5 ani.aparitia unei zone de influenta dintre acviferul freatic si lac ce va fi sub forma unei fasii cu latimi variabile in functie de conditiile morfo-litologice. .diminuarea gradului de interactiune dintre apele subterane si apele de suprafata. Pentru diminuarea influentei si luarea unor masuri in timpul exploatarii CHE Izlaz. functionarii.10. fara a afecta integritatea ariei naturale protejate.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA santierul si ulterior vor asigura evacuarea in SEN a energiei produse. proectul prevede monitorizarea fenomenului enuntat prin intermediul forajelor hidrogeologice executate la fiecare 700 – 800 m.

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA lunile calendaristice in care speciile de animale nu se afla in perioada de reproducere (martie – iunie). . . 150GWh/an. sau nu sunt in migratie (in speta pasarile). . va genera doua tipuri de activitati: activitati de constructie – in perioada de executie. Prin implementarea planului se va realiza: . canalizare. etc. diguri. gaze.imbunatatirea cailor de transport in zona. amenajarea propriu-zisa a lacului de acumulare si barajului aferent. .J. Activitati care vor fi generate ca rezultat al implementarii Planului Implementarea P. atat pe perioada de constructie. cat si pe cea de exploatare. . – I. 1.apararea impotriva inundatiilor a suprafetelor de teren limitrofe amenajarii . Durata de functionare/exploatare nu este limitata in timp si nu se pune problema dezafectarii proiectului dupa o anumita perioada. energie electrica. AFERENT AMENAJARII HIDROENERGETICE RAULUI OLT. nefiind limitata pe o anumita perioada de timp. Acest grafic va avea ca obiectiv reducerea la minim a termenelor de executie.11. Implica lucrari de anvergura pentru realizarea infrastructurii (drumuri. PE SECTORUL IZBICENI – DUNARE. A 43 .irigatii – peste 1200 ha.T.productie de energie hidroelectrica din sursa regenerabila in CHE Islaz (prin valorificarea stocului natural + pompaj) – cca. prin pompajul apei din Dunare .productie suplimentara de energie electrica. dar si lucrari de refacere ecologica pentru limitarea impactului pe perioada exploatarii. retea de alimentare cu apa.crearea de noi locuri de munca.A. activitatea de producere a energiei – in perioada de exploatare. 4000 ha.cca. 240 GWh/an. pe cascada Ipotesti-Islaz.cca.).J. Pentru ambele tipuri de activitati au fost identificate principalele efecte ce pot fi generate asupra factorilor de mediu si au fost propuse masuri de protectie a siturilor de importanta avifaunistica din zona amplasamentului.

de pe pagina web a APM Teleorman (http://www.ro/eia.T. la momentul actual. in zona ariilor naturale protejate de interes comunitar.R. Caracteristicile planurilor/proiectelor existente.-I./dat a Nr crt Denumirea proiectului Titularul Data proiectulu depunerii i solicitarii Decizia etapei de incadrare Judetul Teleorman Indiguire rau Olt pe sectorul de Izlaz – Moldoveni A.12. propuse sau aprobate.php) Din informatiile pe care le detinem.06.J.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA . 2009 1/19.-ul care sunt avizate si care pot afecta Siturile de Importanta Avifaunistica din zona studiata Informatii despre proiecte care trebuie corelate cu actualul PP obtinute in 5.01 2010 9. ce pot genera impact cumulativ cu P. 44 .11.dezvoltarea economica a localitatilor din zona prin includerea obiectivului in sistemul de taxe si impozite.12.A. DIRESCT IA APELOR OLT Proiectul se supune evaluarii impactului 30.09.2010.2 009 Primaria Islaz 10. 1.2009 - b) Planuri privind utilizarea terenurilor si alte planuri relevante existente.2010 Planul local de Actiune pentru Mediu la nivelul judetului Olt – 2009-2010. urmatoarele planuri/programe au fost avizate: a) Proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului ( EIA) analizate in Regiunea 3 Sud Muntenia – 2009-2010 Proiectul face/nu face obiectul procedurii transfrontiera Data si locul dezbaterii publice Data Locul dezbate dezbate rii rii publice publice Decizi a etape i de analiz a Acordu l de mediu Nr.N.A. 15.apmtr. Planul local de Actiune pentru Mediu la nivelul judetului Teleorman .2009.Z.

suprafata. Metodologia generala de investigare a speciilor si habitatelor Se vor corela doua metodologii: A. siturile Natura 2000 intersectate de plan.  Echipamente Echipamente specifice activitatii de monitorizare a starii de conservare a diferitelor tipuri de habitate: masina de teren. adaptata conditiilor din Romania si pentru prezentul contract . Metodologia care respecta prevederile Uniunii Europene cu privire la monitorizarea speciilor si habitatelor de interes comunitar in vederea stabilirii starii favorabile de conservare. 57/2007.1. evolutia. listate in anexele OUG nr. habitatul speciei. Monitorizarea a presupus colectarea. starea de conservare. Metodologie generala DE INVESTIGARE A SPECIILOR VEGETALE SI ANIMALE SI A HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR .DE EVALUARE A POPULATIILOR DE PASARI IN ARIILE DE PROTECTIE SPECIALA AVIFAUNISTICA (SPA) 2. perspectivele viitoare. INFORMATII PRIVIND ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 2. Urmatoarele conditii generale si specifice s-au impus pentru a asigura consistenta si focalizarea asupra monitorizarii speciilor si habitatelor de interes comunitar. B.  Conditii generale Monitorizarea s-a concentrat asupra speciilor si habitatelor de interes. sonde de sol.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA CAPITOLUL 2.1. populatia. distributia. verificarea si analiza datelor privind arealul. 19/2010). Metodologia care respecta Ghidul metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar (OM nr.1. mentionate 45 . pentru anterior.

Echipament digital de cartografie: Spatial data collecting system . binocluri. indicand speciile sau habitate afectate de masuri.) sau pe specii. reptile. pantaloni. busole mulifunctionale. etc.  Masuri de management S-au avut in vedere urmatoarele aspecte: . In cazul in care a fost relevant.alte instrumente de management prevazute de legislatia in vigoare. corturi. saltele. s-a facut referire la rapoarte publicate si pagini web. etc. set de curatat lentile. in cazul in care este potrivit. reportofoane. Echipament foto: camere foto digitale.  Colectare/explorare/recoltare: Au fost prezentate principalele masuri pentru a reglementa colectarea/explorarea/recoltarea in natura a specimenelor speciilor.masurile prevazute in Planurile de Management ale ariilor naturale protejate.  Masuri de conservare si evaluarea impactului lor asupra statutului de conservare Impactul acestor masuri aspura statutului de conservare: s-a prezentat o vedere generala la nivel national/regional/local. . obiective pentru camere foto digitale. filtre pentru balansul de alb. plante vasculare. blitzuri. 46 .  Masuri pentru asigurarea protectiei speciilor  Masuri pentru protectia stricta a speciilor: Masurile necesare pentru stabilirea unui sistem de protectie a speciilor au fost listate pe grupe de specii (ex: amfibieni.  Masuri pentru evitarea deteriorarii habitatelor si a perturbarii speciilor Descrierea generala a principalelor masuri luate la nivel national: descrierea a fost sumara si s-a detaliat pentru cazurile siturilor in parte. bocanci. huse si genti pentru camere foto digitale. saci de dormit. telemetru laser. acumulatori pentru camere foto digitale. lanterne cap. jachete. polar.GPS (5-10m precision). izoprene. suporturi de memorie pentru camere foto digitale. trepiede.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Echipamente de teren: rucsaci. impactul asupra statutului de conservare si suprafata in cauza.

pe baza unor date incomplete sau parerea expertului. atlase.ECO SIMPLEX NOVA  Calitatea datelor STUDIU DE EVALUARE ADECVATA S-au prezentat informatii privind calitatea datelor utilizate in calcularea arealului actual si caracterizarea biodiversitatii.speciile sa fie bune indicatoare pentru calitatea favorabila a habitatului. observatiile in teren. colectarea in sit a unor fragmente pentru determinare si date din Lista Rosie si/sau Cartea Rosie pentru speciile de interes conservativ. “rau”. inventarieri nationale. diferite studii si publicatii. “Buna” – ex.gradul de flexibilitate in selectarea speciilor a fost restrans de necesitatea de consecventa in utilizarea speciilor caracteristice sau speciilor cheie (care influenteaza in mod semnificativ structura si functia habitatului). Metode pentru aceasta evaluare au fost: opinia expertului.1. “Slaba” – ex. locale. “Moderata” – ex. . Hartile disponibile de distributie a vegetatiei/habitatelor. fotografiile. . pe baza unor date partiale extrapolate.detectarea speciilor cheie s-a realizat prin metode nedestructive si necostisitoare. Specii cheie (tipice) pentru tipul de vegetatie/habitat Unul din parametrii care s-a evaluat pentru prezentul studiu este statutul de conservare a habitatelor pentru care s-a desemnat situl. In selectarea speciilor cheie s-au luat in considerare urmatoarele: . Metodologia generala de evaluare a speciilor de plante si a tipurilor de vegetatie/habitate Surse de informare Inventarieri nationale. adaptata conditiilor din Romania si pentru prezentul contract.1. Acesta trebuie sa ramana favorabil. “necunoscut”. fapt ce presupune ca statutul de conservare a speciilor cheie (tipice) ale habitatului respectiv sa fie favorabil. CONCLUZII Aceasta sectiune cuprinde evaluarea starii favorabile de conservare (SCF). 47 . pe baza unor inventarieri vaste. “nefavorabil”. La finalul studiului.1. 2. rezultatele evaluarii parametrilor pentru SCF sunt prezentate utilizand cele patru categorii disponibile: “favorabil”. regionale.

2005. Identificarea speciilor se face in teren pe baza caracterelor de morfologie externa. s-a folosit lucrarea Habitatele din Romania. perioada in care are loc migratia de reproducere a adultilor catre habitatele acvatice (in special balti) si cand speciile pot fi identificate atat pe baza adultilor reproductivi. Aceasta metoda necesita echipamente care permit realizarea unei inventarieri totale a resurselor acvatice. in mod special. Amfibieni.cea a releveurilor fitosociologice (ridicarilor fitocenologice). in general s-au efectuat studii de teren in primavara. a habitatelor prioritare. 2. Perioadele de prelevare au fost stabilite in functie de ciclul biologic al speciilor vizate.Montpellier sau central-europeana).ECO SIMPLEX NOVA Metoda Braun-Blanquet STUDIU DE EVALUARE ADECVATA S-a utilizat metoda de esantionaj . Recoltarea pestilor din apele de ses se recomanda a se realiza cu ajutorul aparatelor de pescuit electric (electrofishing). Pentru majoritatea speciilor. Vertebrate Pesti. Special pentru habitatele incluse in Natura 2000 s-a consemnat prezenta/absenta habitatelor de interes conservativ si. Astfel. In cazul amfibienilor metoda a constat in inventarierea si observarea habitatelor acvatice de reproducere si a celor terestre inconjuratoare. 2006 pentru echivalarea sistemelor folosite in Romania si in Europa).1.1.2. functie de debitul apei si caracteristicile conductivitatii apei. perioada optima de studiu este martie-mai. 48 . fara a cauza moartea exemplarelor recoltate. Inventarierea amfibienilor se face cu precadere primavara. Metodologia generala de evaluare a grupelor de animale Nevertebrate Metodologia de investigare a nevertebratelor a presupus confirmarea prezentei/ absentei unor specii cheie din siturile studiate (date calitative) precum si evaluarea habitatului specific necesar pentru reproducerea si dezvoltarea speciei. Observarea (studiul vizual) exemplarelor prezente in habitatul specific s-a facut pe toata perioada primavara-toamna. vara si toamna pentru a surprinde intreaga diversitate a nevertebratelor. In prealabil s-a realizat consultarea bibliografiei si a hartilor disponibile si s-a planificat un traseu de inventariere ce a putut fi parcurs pe jos. cat si pe baza pontelor si larvelor acestora. metoda conceputa de Braun-Blanquet si perfectionata de scoala floristicafitocenologica (de la Zürich . de putere diferita. cand are loc depunerea pontelor.

Observarea (studiul vizual) exemplarelor prezente in habitatul specific s-a facut pe toata perioada primavara-toamna. Majoritatea mamiferelor sunt destul de greu de observat in habitatele pe care le populeaza. Observatorii stau pe o inaltime (culme de deal) de unde au o vedere buna asupra ariei cercetate. s-a folosit metoda culegerii datelor de-a lungul unor transecte. ingluvii etc. S-au notat si s-au analizat informatii rezultate din interpretarea semnelor (urme lasate de animale pe sol moale. Mamifere. excremente. Aceste pasari folosesc coloane de aer cald pentru a se inalta. urme de hranire. Pentru mamiferele mari. In prealabil s-a realizat consultarea bibliografiei si a hartilor disponibile si s-a planificat un traseu de inventariere ce a putut fi parcurs pe jos. timpul observatiei si miscarea pasarilor pe harta. dupa care se deplaseaza cu zbor planat. ce pot fi capturate. este ideal daca de pe punctul respectiv se poate vedea la o distanta de 2-3 kilometri. 2. Fiindca aceste pasari pot fi observate si identificate de la distante mari. pe identificarea semnelor sau pe metode de captura-marcare pentru studii de monitorizare si populationale. s-au notat observatiile directe asupra indivizilor. teritoriile si terenurile de hranit. berze etc. fiind perioada de activitate si deci de vizibilitate maxima. Metodele de inventariere s-au bazat in principal.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Reptile.3 Metodologia generala de evaluare a populatiilor de pasari din Ariile de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA) Pentru pasari. Datorita acestui comportament tipic sunt usor de observat si de identificat de la o distanta semnificativa.1. 1: Evaluare directa din puncte de observare elevate Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita pentru evaluarea populatiilor de pasari de talie mare. perioada in care speciile isi fac aparitia dupa hibernare (martie-aprilie). care este cea mai eficienta metoda. Observatorii vegheaza cu binocluri si telescoape pasarile cu zbor planat. 49 .). identificate si eliberate. Din miscarea lor in perioada de reproducere se pot trage concluzii cu privire la numarul perechilor. de aceea si numararea si estimarea numarului lor este o procedura dificila. O exceptie o reprezinta mamiferele mici.). marcare a teritoriului. Inventarierea reptilelor s-a facut cu precadere primavara.1. noteaza speciile observate.  Metoda nr. cu zbor planat (rapitoare. s-au detaliat mai multe metode deoarece studiul s-a desfasurat in situri/sau limitrof cu Arii de Protectie Speciala Avifaunistica (SPA). De asemenea.

astfel terenul poate fi explorat in benzi late de 700 m respectiv 1 km. Evaluatorii trebuie sa se apropie de fiecare punct al habitatului speciei la aproximativ 350m (protocolul nr. intre orele 5 si 9 dimineata. 2: Recensamantul cristelului si alte specii inrudite (Porzana. astfel se pot observa toate pasarile de pe terenul respectiv. Acest traseu alcatuit din puncte trebuie parcurs primavara. 1. unde distanta dintre puncte este de 250 m. pozitia masculului va fi aproximata cu aparatul GPS sau pozitionata cu ajutorul busolei prin triungulare si notata pe harta. Astfel se vor cunoaste speciile prezente. 50 . pasari cantatoare) si poate fi aplicata atat in padure cat si pe teren deschis.  Metoda nr. Traseul va fi parcurs si noaptea intre orele 23-03 (perioada de activitate maxima a masculilor cantatori). 3: Recensamant din puncte fixe (point count) Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita pentru recensamantul pasarilor de talie mica. Rallus) Metoda aplicata: Aceasta metoda trebuie aplicata special cristelului de camp. la care masculul raspunde. Cu ajutorul unui aparat GPS si a unei harti detaliate in timpul zilei va fi stabilit traseul de parcurs noaptea. cand pasarile sunt active (si activitatea nu se schimba semnificativ in cursul implementarii). (ciocanitoarele. Beneficiul acestei metode consta in faptul ca cu efort relativ mic se poate stabili eficient populatia de pasari cu zbor planat de pe o arie relativ mare. In fiecare punct vor fi petrecute cinci minute cu observarea vizuala si ascultarea vocalizarii sau ciocanitului pasarilor. poate fi apropiat la 15-20 m. Numarul masculilor cantatori ne arata numarul teritoriilor ocupate. Precizia metodei: Rezulta date precise despre marimea populatiei respective. pe baza caruia se poate aprecia foarte exact numarul perechilor cuibaritoare din zona respectiva.  Metoda nr. Cristeii sunt pasari foarte teritoriale.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Observatiile sunt efectuate simultan de pe culmi diferite. care este o specie nocturna periclitata pe plan global. cu ajutorul unui audio player portabil va fi difuzat sunetul speciei.) sau 500 m (protocolul nr.). locatia si numarul teritoriilor lor (a perechilor cuibaritoare). Precizia metodei: Rezulta date precise despre marimea absoluta a populatiei respective. Punctele de observatie sunt asezate intr-o retea dreptunghiulara. Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se estimeaza marimea populatiei respective. 2.

Aceasta metoda nu da rezultate atat de precise ca metoda nr. terenuri arabile etc. Precizia metodei: Rezulta date precise despre efectivele care ierneaza in zona afectata. 3. Aceasta specie cuibareste in nordul Europei. In acest interval de timp poate fi usor detectata si determinata de la distante mari. tufe pentru innoptare. Perioada de activitate a acestei specii este maxima incepand cu trei ore inaintea apusului de soare pana la lasarea serii. locatia si numarul teritoriilor lor (a perechilor cuibaritoare). In cazul fiecarui specimen observat va fi notata distanta acestuia fata de traseu. Astfel se vor cunoaste speciile prezente. In timpul lucrarilor se poate veghea deasemenea miscarea berzelor pe zona respectiva.ECO SIMPLEX NOVA  STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Metoda nr. Metoda va fi folosita si pentru estimarea populatiilor de erete vanat – Circus cyaneus care ierneaza in zonele adiacente. O intalnim pe terenuri deschise (pajisti. 5: Recensamint de rapitoare in timpul iernii Metoda aplicata: Aceasta forma a evaluarii este folosita pentru estimarea numarului atat cantitativ cat si calitativ al speciilor care ierneaza pe lacurile precum si pe raul Olt. este insa corespunzatoare pentru evaluarea populatiilor din portiunea izolata de drum. Intr-un km2 dis de dimineata (de la 5 la 9) vor fi parcurse doua trasee cu lungimea de 1 km. 4: Evaluare pe trasee lineare Metoda aplicata: Aceasta metoda este folosita in terenuri deschise pentru recensamantul pasarilor de talie mica. Evaluarea va incepe cu trei ore inaintea apusului de soare.) unde sunt si cativa copaci. mlastini. 51 . pasarile observate vor fi notate iar pozitia lor va fi trecuta pe harta. in tara noastra este oaspete de iarna. iar pozitiile exacte ale pasarilor vor fi trecute pe harta. Iarna este evaluat SPA Valea Oltului precum si Confluenta Olt-Dunare. Pe ambele parti ale traseelor vor fi stabilite benzi cu latimi diferite. Precizia metodei: Cu ajutorul acestei metode se estimeaza marimea populatiei respective.  Metoda nr.

voltandu-se numai e in lacurile cu umiditate in exces. canto onata in mi icrodepresiunile cu apa perm manenta. In aceasta grupare sunt incad pei e a drate si asociatiile rea alizate de plantele a acvatice su ubmerse fix xate la inc ceput de substrat iar mai apoi unele s i. Nu s-a consem au mnat specii de plante de interes conservat s tiv.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA 2. pe aluviu unile permanent um mede sau baltite. sunt dependen de apa ele dezv t nte a. Nu s-a consem au mnat specii de plante de interes conservat s tiv. Carac . Foto – Balta formata pe un vechi meandru al Oltului e 52 . liber care plu re. in canale ele colmat tate sau in lungul apelor cu urgatoare. utesc la su uprafata ap si sunt purtate de curenti. Sp peciile palu ustre ce i intra in co omponenta acestui tip de veget tatie.1.2. pa apurisurilor si a rogo ozurilor ina alte. u e Valoarea conser rvativa a tipului de ve egetatie/ha abitatelor e este redus deoarec nu ssa. ce u at e s ativ al au consemna habitate de interes conserva nationa sau comunitar. su rupte d curentii care se formeaza la suprafata sau in inte unt de eriorul ape Fitoceno ei.  V Vegetatia palustra Reune este veget tatia stufar risurilor. ozele se caracterizeaz printr-o structura simpla si sunt sarace in specii.2. Vege etatie acv vatica si p palustra ( (pe malul apelor cu urgatoare si a baltilor e temp porare/ pe ermanent te)  V Vegetatia acvatica Reune este fitocenozele rea alizate de p plantele ac cvatice nat tante. za s e Valoarea conser rvativa a tipului de ve egetatie/ha abitatelor e este redus deoarec nu ssa. ce u at e s ativ al au consemna habitate de interes conserva nationa sau comunitar. cterizare principalelor grupe d specii si habit ea de i tate 2.

Elodea v nu uttallii (Pla anch.) Schleid. em Fieber. Juncus effusus L. (papura).) Palla ( ni (pipirig ma are). Sp pirodela po olyrhiza (L. s v. (R limosus Thuill. dar care au f r fost inlocuit de cele mai multe ori.Gmel. (penita Potamo m m a). deoare s-au ece Valoarea conser co onsemnat h habitate de interes co e onservativ comunitar r.Vedere generala asupra z o e a zonei de confluența Olt-Duna a are cu habitatele naturale existent te  V Vegetatie lemnoasa (semi-n a naturala s cultivata si a) Este r reprezenta de zavo ata oaie. e rvativa a tipului de ve egetatie/ha abitatelor este ridicata. Agro ostis stolon nifera L. in mar parte re cu specii car au fost p u re plantate pe entru stabilizarea ter renurilor di albia rau si in sp in ului pecial a dig gurilor. Poly ygonum hy ydropiper L (piperul baltii). stevie). za.) Palla (pipirig mare). (p papura). (broscarita). (de entita). a re de e t ire Exista exemplar putine d specii de arbori care au avut in trecut o raspandi mult ma ampla in zona cerc ai n cetata. St. (sta anjenei galbeni de ba alta). Bidens tripar rtita L. Typh angustif ha folia L. Juncu inflexus L. e e plantatii de plop. tum perfoliatus L. tufarisuri si pla antatii in fo ond forestier. (trestie. (lintita or a).) stuf). (iarba cam mpului). Foto . ogetum pusillus L. (speteaz e .) H. Ce L. yriophyllum spicatum L. Utricularia vulgaris L. (co osor). Le emna mino L. a. us s gla aucus Sib bth. (otratel). Sc choenoplec ctus tabern naemontan (C. My L. Ru umex palus stris Sm. Potamoget m. Ty ypha latifo olia L. eratophyllu demers um sum L. de p te. John (ciuma ap pelor). pipirig mic).C. (bros us scarita).) (s R. Butomus um mbellatus L (rosatea crin de balta). ( plectus Schoenop la acustris (L.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Sp peciile de p plante iden ntificate: Phrag gmites aus stralis (Cav Stend. 53 . Potamoge etum crispu L. Iris pseudaco s orus L.) (pipirig mic). ( J. (lintita).

Plopul alb realizeaza dimensiuni mari (pana la 30-35 m inaltime si peste 1. De asemenea. adanc brazdat. se situeaza. Rezista la inundatii. ovoconici. cele aluvionare din lunci. dar mai bogata decat la ceilalti plopi. cu troficitate ridicata. are scoarta caracteristica. cu 3-5 solzi. Plopul alb (Populus alba L. destul de luminoasa. Inradacinarea este relativ profunda. alba si neteda pana tarziu si ritidom pietros. Suprafata totala ocupata de habitatul 92A0 in situl ROSCI044 este de aproximativ 70. Se poate dezvolta. cilindrica. in zona in care planul (PATZ-ul) se suprapune cu situl.5 m in diametru). fiind arbore mai sudic si mai de campie. dar mai putin decat salciile si nu suporta apa stagnanta. fara a egala insa capacitatea de adaptare pe saraturi a salcioarei sau a catinei rosii. de 3-4 mm lungime. se intalneste tipul de habitat Natura 2000: codul 92A0 – Zavoaie cu Salix alba si Populus alba. Comparativ cu acestia. Tulpina groasa. ramanand totusi o specie heliofila – subheliofila. neutre-alcaline. ramificata viguros si neregulat. mai ales pe malurile Dunarii. in fruntea plopilor indigeni si in ceea ce priveste exigentele fata de sol. in schimb.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Nu s-au consemnat specii de plante de interes conservativ. umede – ude. 54 . satisfacator pe soluri alcaline. In perimetrul sitului ROSCI044.) are o amplitudine climatica larga. Are temperament mai de umbra decat plopul negru. in conditii improprii pentru ceilalti plopi. Pentru o buna dezvoltare are nevoie de soluri profunde. cu textura usoara. desi ramane in urma celorlalti plopi indigeni din acest punct de vedere. negricios la batranete. Lujerii anuali si mugurii tineri sunt acoperiti cu un toment albicios-cenusiu. Mugurii sunt alterni. cu numeroase radacini laterale. situandu-se la limita sa de suportanta. afanate. cum sunt. Scoarta contine tanin si salicina in cantitati mari. suprafata ocupata de acest habitat este de aproximativ 2 ha. puternic ramificata. Pe solurile cu descompunere greoaie a resturilor organice. salinizate. In zona de confluenta a Oltului cu Dunarea. Coroana. vegeteaza foarte slab.24 ha (conform Formularului Sandard al ROSCI044). cum sunt cele cu humus brut hidromorf sau pe solurile turboase. el este evident mai exigent fata de caldura estivala. de exemplu.

la baza tru m . de ta mare. 3-5 palmat-lobate acute. anuală (0. Foto . d dimorfice: cele de pe lujerii lungi si de p lastari d 5-12 e pe de cm lungime.39 3x R² = 0. anuală a (0.0.) este un a pul s ) arbore indigen.56 073x 6. e nt pa ana la obl longi. (Cre eşterea medie ra adială.43 + 923. a unchiate pa la slab cordate.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Creşterea medie radia anuală real ală.534x2 + 184. d de culo dar oare cenus sie.00 5 . lizată de exemp plarele de PLOP ALB cu vârst medie de 20 ani din zona P ta an nalizată y = 0. ovate os. Urc mai mu de-a ca ult 55 .0131x3 . la c campie si c coline. pe margini n numai sinu uat-dintate sau lobu e ulate. e. de asemenea lunga.01mm) ) Poly.3758x4 + 7. In tara alie no oastra cres prin lunci si dep ste presiuni um mede. lung p petiolate.01mm)) Frunz zele. ovate pana la rotund – ovate.Plop alb Plop negru (Populus nigra L. pe etiolate si t tomentoase pe fata in e nferioara. a tometo ana b alb oase pe do cele de pe lujerii scurti sun mai mici.01 mm) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 1999 1997 1995 19 1991 198 1987 198 993 89 85 2003 2 Anii A Creşterea medie radială.238 Creşterea medie radială anuală (0.

anuală realizată de exemplarele de PLOP NEGRU cu vârsta medie de 26 ani din zona analizată Creşterea medie radială anuală (0. de-a lungul soselelor.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA lungul vailor decat plopul alb. de asemenea. daca apa nu stagneaza. rara. ca si anumite deficiente in continutul de substante nutritive.0007x5 + 0.01mm)) 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 Anii 56 . (Creşterea medie radială.2201x3 + 12. Participa. plopul negru se apropie mai mult de plopul alb.0504x4 . vascosi-aromatici (cei floriferi sunt ovoizi si stau mai departati de lujer). usoare. larga. iar lujerii sunt rotunzi.41x + 1012. rombic-ovate. cu muguri caracteristici.672x2 54. numai cu varful putuin recurbat spre exterior. Cresteri viguroase nu prezinta insa decat tot pe soluri aluvionare. suportand in grad mai mare argilozitatea si compactitatea solului. profunde. gros. glabri.1. Este arbore de marimea I. se arata de asemenea mai putin exigent. Tulpina este dezvoltata adeseori neregulat. Poate suporta chiar si inundatii de lunga durata. Are temperament pronuntat de lumina. cu umflaturi inspre baza – aglomerari de muguri dorminzi – din care lastareste abundent. iar pe dos glabre si de Creşterea medie radială.4429 Creşterea medie radială. la baza latcuneate sau evident cuneate. este totusi mai putin pretentios fata de clima. galbeniverzui. Comparativ cu acesta.01mm) Poly. de 5-10 (12) cm lungime si 4-8 (9) cm latime. mari. Este folosit in aliniamente. conici-alungiti-ascutiti. adanc brazdat. Ritidomul negricios. dovedind rezistenta sporita la geruri si pretentii relativ reduse fata de caldura din sezonul de vegetatie. este format de timpuriu. apropiati de lujer.7 R² = 0. galbeniverzui. Coroana este asimetrica. Sub aspect edafic. afanate. de 1-2 cm lungime. pe margini marunt crenat-serate. Din punct de vedere al cerintelor ecologice. la constituirea zavoaielor. anuală (0. Pe portiunile acoperite de aluviuni apar radacini adventive. cu inaltimi pana la 30-35 m si diametre de peste 1 m. Frunzele sunt lung petiolate. anuală (0. lung acuminate. bogate in elemente minerale si bine aprovizionate cu apa. neregulata.01 mm) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 y = -0.

„Serotina” x P. x euramericana Guinier).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA culoare verde-palida. mai rar lat cuneata. Totodata sunt arbori de lumina. aluvionare. Populus x canadensis Moench (P. glabri sau dispers pubescenti. Cultivarele sunt cele mai vechi linii de hibridare obtinute prin incrucisarea speciilor si varietatilor pure. Sunt hibrizi de un singur sex. Marilandica) si din cv. unde au la dispozitie un sezon de vegetatie lung. cu fototropism accentuat. fapt demonstrat prin analiza cresterilor radiale anuale. profunde. astfel: Robusta este obtinut prin hibridarea P. Marilandica este obtinut prin hibridarea P. plantierensis x P. deltoides Marsh. cu baza trunchiata. exotici introdusi la noi. dar ceva mai departati de lujer. Cetate. si P. larg cordata sau foarte larg sagitata. trilobate. din cv Deltoides – 227 (incrucisare cu cv. mai pretentiosi decatplopii indigeni. Clonele identificate fac parte din cv. nigra var. Angulata Ait. Robusta – R20. indigeni sau 57 . cu cicatrice mari. sunt arbori rezultati din hibridarea plopului negru european cu plopii negri americani (P. nisipoase. caracterele morfologice definitorii ale plopilor negrii hibrizi sunt: lujeri vigurosi. obisnuit muchiati. punandu-si in valoare potentialul lor biologic si productiv pe soluri fertile. cele de pe brahiblaste au dimensiuni ceva mai reduse. din regiunile inundabile ale Dunarii sau ale raurilor interioare din campie. care nu suporta pentru dezvoltare nici macar umbrire laterala. Acesti hibrizi se situeaza in fruntea arborilor repede crescatori. In general. frunzele au forme si marimi variabile. muguri asemanatori ca forma si marime cu ai plopului negru. cu marginea ciliata la inceput si cu una sau doua glande roscate sub baza limbului. afanate. bine aprovizionate cu apa.) Fata de conditiile stationare se dovedesc. asa ca nu se pot regenera decat pe cale vegetativa. Cresterile sunt exceptional de rapide. nigra – de sex femel. Sunt iubitori de caldura si se dezvolta bine la campie si dealuri. Realizeaza cresteri remarcabile. in general. mai adesea insa deltoide. iar la baza sunt trunchiate sau rotunjite. angulata – de sex mascul. scvamele sunt laciniate si cad in timpul infloririi.

e albui-roscat ti. Prefer solurile afanate sau mode ra erat compa acte. verz zi-galbui sau bruni. da in regiun monta inferioa apare n Salcia alba denota o amp a plitudine te ermica larg rezistand bine la gerurile m ga. Are tem mperamen pronunta de lumin nt at na. Mugurii sunt mici.Plo canadia op an a Salix alba L. Ri itidomul es cenusiu. alungit alipiti de lujeri. Tulpin este sin na nuoasa. acom modandu-s mult m bine se mai de ecat plopii eurameric cani pe solurile argiloase. la dealuri. uneo puternic pseudog ori gleizate sa chiar au gle eice. fle exibili. tiva inregis streaza pe solurile uvionare d lunca. ormeaza arborete pur sau de a re amestec cu plopii (za u avoaie). rara. globuloasa. alburiu-mat tasosi-paro in tinerete. unde se dezvol luxurian e lta nt. In lungul va n ailor urca d destul de f frecvent ar nea ana ara numai dise eminat. osi ti. adanc crapat. na regulata. dar si la inghet turile tarzii sau timp purii. iar lu ujerii sunt subtiri. bin si cons de ne stant aprov vizionate c apa din panza f cu n freatica. alu ne eutre – alca aline. nef fiind egala in aceasta privin nici de plopii e ata nta euramerica ani. a mari de rna.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Foto . Se sit tueaza in f fruntea spe eciilor lemnoase indigene in pr rivinta supo ortarii inun ndatiilor de lunga du e urata. Manif festa insa pretentii mai mari fata de i iar caldura din s sezonul de vegetatie Stare de vegetatie foarte act e e. fertile.) in tar noastra este o sp a ra pecie comu una la cam mpie. in Salcia alba (S sp pecial in lu unca inund dabila a D Dunarii si a principal lelor rauri interioare unde fo e. for ste c rmat de la varste a mi Coroan este ner ici. ga 58 .

Bieb.) Desv.) si catina m all. cu exe ie emplare 59 . osie si catina mica au fost plan u ntate in per rimetrul ca va fi are In zon studiata catina ro afe ectat de o organizarea de santi a ier.7866 Creşterea medie radială anuală (0. mai ales in con nditiile in care raul nu a fost c reg gularizat. ( ie anuală (0. (0.0058x5 .24 x 4.8.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA C Creşterea medi radială.083x2 .573x + 1012. M.01m mm) Poly. in mod sp pontan.6898x3 . anua realizată de exemplarele d SALCIE AL ie ală e de LBĂ cu vârsta medie de 15 ani di zona analiza in ată y = 0.01 mm) 1400 1 1200 1 1000 1 800 600 400 200 0 2003 2001 19 999 1997 1995 Anii Creşte erea medie radia anuală ală. car pe lang aspectu estetic placut in timpul re ga ul inf floririi. for rmeaza tu ufarisuri in lunca ra n aurilor.. Tufaris surile de c catina rosi sunt rare. Tamarix gallica L. au u rol impo un ortant in fixarea malu urilor. na a.0.. (Creşterea medi radială.S Salcie alba a risurile Tufar Catin rosie (T na Tamarix ra amosissima Lebed.). mica (Myri icaria germ manica (L.21 193x4 + 2. Tamarix te a g T etrandra Pa Ex.01mm)) ă 199 93 1991 1989 Foto .2 2 R² = 0.

(ca atina rosie). (maces). Frax xinus angu ustifolia Va ahl. ( x a (catina ros sie). Corn sanguinea L. Lig gustrum vu ulgare L.Fraxinu excelsio L. Popu ulus alba L (plop alb).Catina rosie (Tam rvativa a tipului de ve egetatie/ha abitatelor e este redus deoarec nu ssa... T Tamarix ge ga allica L. (sa alcie. Sambucu nigra L (soc). u at e s ativ al Nu s-a consem au mnat specii de plante de interes conservat s tiv. (fra us or asin).) Desv. (catina rosie). (sa nus anger).Robinia ps seudacacia L. gherg ghinar). Prunus ce erasifera Ehrh. M Myricaria ermanica (L. (lemn caine ( esc). peciile de p plante iden ntificate: Sp Querc cus robur L. Populus P 60 . care in tim s-au in mp ntegrat in e ecosistem. Tama arix ramosi issima Leb bed. (catina mi ica). rach hita). Acestea n pot fi incadrate nu in tipul core espunzator de habitat Natura 2000. (salcam Cornus mas L. Cra ataegus mo onogyna Jacq..) Foto . Tamarix tetrandra Pall.Tilia tomentosa Mo oench. Bieb. (tei argintiu). Salix alba L. . (padu ucel. M. Populu nigra L. c r a care se re efera la ve egetatie n naturala pontana). us L egru) x canescens (A Aiton) Sm. ce Valoarea conser au consemna habitate de interes conserva nationa sau comunitar. si nu la pla antatii. Ex. Rosa canina L. (corc E codus). P us L. (j jugastru). (plop cenu usiu). (steja ar).(frasin). (sp o marix sp. (c m). (plop ne L.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA izo olate de ca atina mica.Acer camp pestre L. s corn)..

ECO SIMPLEX NOVA  Vegetatie terestra herbacee

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

In zona studiata, in special in perimetrele care vor fi afectate de organizarea de santier si de formarea viitorului lac de acumulare, nu au fost identificate tipuri de vegetatie care sa poata fi incadrate in tipurile corespunzatoare de habitate Natura 2000, care se refera la vegetatie naturala si semi-naturala (spontana). Valoarea conservativa a tipului de vegetatie/habitatelor este redusa, deoarece nu sau consemnat habitate de interes conservativ national sau comunitar. Nu s-au consemnat specii de plante de interes conservativ. In cadrul acestei categorii de vegetatie, vom face referire la : vegetatia pajistilor mezofile, a pajistilor xerofile, vegetatia segetala si ruderala. Vegetatia pajistilor mezofile Vegetatia mezofila si mezohigrofila este putin reprezentata in aceasta regiune. Vegetatia mezofila se poate dezvolta numai in perimetre restranse, in compozitia lor fiind multe specii ruderale, caracteristice acestor terenuri. Vegetatia mezofila este fragmentara si se intinde ca o fasie in lungul raului Olt. Vegetatia pajistilor xerofile Fitocenozele de pajisti xerofile reprezinta asociatiile reunite in Clasa Festuco – Brometea si au in structura lor floristica specii adaptate la un regim de xerofitism deosebit de accentuat. In prezent suprafetele de pajisti xerofile sunt reduse, dispuse sub forma de petece pe pantele abrupte ale teraselor raului si pe locurile improprii pentru agricultura. Fitocenozele vegetatiei xerofile desi sunt de mici dimensiuni cuprind in structura lor taxonii caracteristici care permit incadrarea acestora la asociatii specifice. Vegetatia segetala Reprezinta vegetatia antropofila, nitrofila, caracteristica terenurilor cultivate, a parloagelor si a terenurilor necultivate de la capetele ogoarelor dar puternic influentate in timpul lucrarilor agricole. Zona este prin excelenta agricola si ca urmare vegetatia segetala este bine reprezentata, in special, de vegetatia ruderala de pe terenurile agricole limitrofe bazinelor acvatice si a celor folosite ca pasune.

61

EC SIMPL CO LEX NOVA A Vege etatia rude erala

STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA

Reune este asocia atiile nitrofile, care se dezvolta pe solurile bogate in azot provenit din e e su ubstantele organice in curs d descom de mpunere. Vegetatia ruderala se dezvo olta pe ter renurile ba atatorite de pe marginea drum e murilor, imp prejurimile locuintelor sau pe iz r zlazurile int tens pasun nate. Solul este nisip pos sau lu uto-nisipos batatorit dar dest de per s, t tul rmeabil, fa avorabil de ezvoltarii p plantelor r ruderale ca aracteristic ale ca ce, aror asocia sunt cuprinse in Clasa atii c n Pla antaginete majoris. ea Valoarea conser rvativa a tipului de ve egetatie/ha abitatelor e este redus deoarec nu ssa, ce au consemna habitate de interes conserva nationa sau comunitar. u at e s ativ al Nu s-a consem au mnat specii de plante de interes conservat s tiv.

Foto – Dig pe malul Oltului g

Specii de plant identific iile nte cate:
Aegilo ops cylind drica Host (ciucure t. e), Agrost tis stolonifera L. ( (iarba cam mpului), Ag gropyron cristatum L. Gaertn. ( (pir crestat Bromus sterilis L. (obsiga), Bromus te t), s ectorum L. (obsiga), Bromus ine ermis Leys (obsiga, tarsaca), Bromus Commutatus Schrad, Bromus ss. , ordeaceus L., Bromu arvensis L., Bromu squarosu L., Cyno us us us odon dacty ylon (L.) Pe (pir ers. ho gros), Calam magrostis a arundinace (L.) Rot (trestioa ea th ara), Calam magrostis e epigejos (L Roth L.) restie de c camp), Dac ctylis glom merata L. (golomat), Dichantium ischaem ( mum (L.) R Roberty (tr (barboasa), Festuca pulchra Sch (F. pse hur eudovina) ( (paiusca), Festuca v valesiaca Sc chleich.
62

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

(paius de stepa), Festuca pratensis Huds. (paius de livada), Hordeum murinum L. (orzul soarecilor), Lolium perenne L. (iarba de gazon, raigras), Poa pratensis L. (firuta), Poa bulbosa L. (firicea, firuta bulboasa), Sclerochloa dura (L.) Beauv., Vulpia myuros (L.) Gmel. (fulfuca), Lotus corniculatus L. (ghizdei), Medicago falcata L. (culbeceasa), Medicago lupulina L. (trifoi marunt), Medicago minima (L.) L., Medicago sativa L. (lucerna), Trifolium aureum Pollich (T. strepens), Trifolium campestre Schreb. (trifoias), Trifolium fragiferum L. (trifoi fragut), Trifolium patens Schreb., Trifolium pratense L. (trifoi rosu), Trifolium repens L. (trifoi alb tarator), Trigonella procumbens (Besser) Rchb. (molotru), Vicia cracca L. (mazariche), Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray (cosita), Vicia peregrina L. (mazariche), Vicia sepium L. (mazaroi salbatec), Vicia tenuifolia Roth (mazariche), Achillea setacea Waldst. et Kit. (coada soricelului), Anthemis arvensis L. (romanita de camp), Anthemis austriaca Jacq., Arctium lappa L. (brusture), Artemisia absynthium L.(pelin), Artemisia austriaca Jacq. (pelinita), Carduus acanthoides L., Carduus nutans L. (ciulin), Chondrilla juncea L. (rasfug), Cichorium intybus L. (cicoare), Cirsium arvense (L.) Scop. (palamida), Crepis foetida L. (galbenus), Crepis setosa Haller f. (galbenus), Lapsana communis L. (zgrabuntica, salata cainelui), Onopordum acanthium L. (scai magaresc), Senecio vernalis Waldst. et Kit. (spalacioasa), Sonchus arvensis L. (susai), Tanacetum vulgare L. (vetrice), Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg. (papadie), Xanthium spinosum L. (holera), Xanthium strumarium L. (scaietele popii, cornuti), Adonis aestivalis L. (cocosei de camp), Consolida orientalis (Gay) Schrodinger (nemtisor), Consolida regalis S.F.Gray (nemtisor de camp), Ranunculus repens L. (piciorul cocosului tarator), Ranunculus sardous Chrantz (piciorul cocosului), Papaver rhoeas L. (mac de camp), Polygonum aviculare L. (troscot), Polygonum bistorta L. (raculet), Polygonum persicaria L. (ardeiul broastei), Polygonum lapathifolium L. (iarba rosie), Rumex Crispus L. (dragavei), Alyssum alyssoides (L.) L. (ciucusoara, albita), Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (traista ciobanului), Cardaria draba (L.) Desv. (urda vacii), Descurainia Sophia (L.) Webb. ex Prantl (voinicica), Erysimum diffusum Ehrh., Lepidium perfoliatum L., Rorippa austriaca (Crantz) Besser (galbinea), Rorippa silvestris (L.) Besser (boghita), Sisymbrium loeselii L. (voinicica), Sisymbrium officinale (L.) Scop. (brancuta), Thlaspi arvense L. (pungulita), Fragaria viridis (Duchesne) Weston (F. Collina) (capsuni de camp), Potentilla anserina L. (coada racului), Potentilla incana P. Gaertn. (P.arenaria) (buruiana junghiului), Potentilla reptans L. (cinci degete), Potentilla supina L., Euphorbia amygdaloides L. (alior), Euphorbia cyparissias L. (alior, laptele cainelui), Arenaria serpyllifolia L. (studenita), Cerastium glomeratum Thuill. (cornuti), Cerastium semidecandrum L., Holosteum
63

ensis Murr (trei ray fra patati). Gagea pratensis (Pers. Juncu bufonius L. Urtica urens L. Veronica polita L.. Planta lanceo ago olata L. ).. (buch rm het). Verbascum thapsus L. (mor ta rcov). (urzica). (ara ariel). ( (nalba ma are). (sarici li ica). Conium macula atum L. moarta). Ge eranium dis ssectum L. (coada vacii). (lipicioasa). (urzica m moarta).) L ‘Herit. (nalba mica). Cynogloss ati sum officin nale L. (nalba). Malva pusilla S a Sm. ( (rogoz). re). Cruciata le O. (D. Lychnis coronari (L. oides Zahar.Veronica ar rvensis L. Alt thaea offic cinalis L. Veronica chamaed a drys L. Me entha long gifolia L. scum nigru L. Oxali Fontana Bunge is a (O stricta). Glecho oma hirsut Waldst. (urzica m . (boz).) L Later (salat mielului). a) ontanea Vavilov) Ser rebr. (lum um manarica pe estilor). Geranium pu usillum Bur f. (coad vacii). (so oparlita. Lam mium ample exicaule L. Litho ospermum arvense L. Valeri ianella locu usta (L. spo ). (iarba bivolului Carex h us i). ta derifolia L (doritoar (si ilnic). st tejarel). (ciocul berzei). buc cinis). (pliscul cuc ( coarei).Exe F emplu de h habitat inf fluentat an ntropic (cul ltura de flo oarea-soar relui) in ap propiere de Izbiceni e 64 . Con nvolvulus a arvensis L. Ve eronica hed L. Viola arve ia sr. Sam ne mbucus eb bulus L. La amium pur rpureum L. Dipsacu fullonum L. (is sma). (pa atlagina (V ing gusta). (C. V es da m a Veronica an nagalis-aqu uatica L. Urtica dioic L. (scaiul dr racului).. et Kit. ruderalis)..) Des (flocos). (scaiet te). Eryn ngium cam mpestre L. Pla antago me edia L. hirta L. M a Malva silve estris L. Ve erbascum phlomoide L. ulpina L. evipes Opiz (smanta z anica). L.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA um mbellatum L. (urzica U ca a mi ica). ta us m sy ylvestris). (cu ucuta. (pa atlagina). As sparagus v verticillatus L. (mei pas L saresc). S Salsola kal L. (ce eapa ciorii) Ornithogallum oreo ). Galium aparin L. Erod dium cicuta arium (L.) Hill (och sarpelu Verbas hiul ui). Foto . Dipsacus laciniatus L. (ro ogoz). Dau ucus carrot L.) s a Du umort. . (cuisorita). ( (varga cio obanului). My yosotis arv vensis (L. (volbura) Cannabis sativa L (canepa ssp. Car ovalis G rex Gooden (C leporina) Carex vu C.

Chlidonias leu ucoptera – chira cu aripi albe chirighita reptile (ex. cere si sup pravietuire pentru sp pecii de am mfibieni (ex Rana rid x. Spirodella po olyrhiza. na aturale sau antropizate.: Coluber ca C aspius – sarpe rau) s pasari (ex. Hym manthopus hymanth s hopus – pi iciorong. pesti (ex. Riparia riparia – lastun de mal).: Ardea cinerea – starc ce enusiu. Aceste perimetre din aval de ast.: Merops apiaste – prigor si ( er rie. vor disparea microhabitatele a de reprezentate de apele permanen -balti pe e nte ermanente aparute ca urmare a excavat ee tiilor de xploatare a agregatelor minerale (nisip. pietris. pe malul stan al Oltului. (Le emna minor. e am mfibieni (ex. e.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA  E Efectul anticipat al activitati ilor propu in Plan use Mentinerea veg getatiei exi istente. nor Me loc calizate in malul inalt lutos. speciile acv vatice eme erse si submerse numai s subm mersum. Elodea nuttallii. bala etc.: Rana r ridibunda – broasca de lac). Foto . este absolut ne u ecesara de eoarece ac cest biotop reprezint arealul de hrana. aflat pe malu stang al Dunarii. existenta un colonii de prigorii si lastuni de mal o). Din p punct de vedere al v v vegetatiei. Lepomis gibbosus . reproducere. reprez m ng zinta areal de hra lul ana.). Natrix natrix – sarpe de casa). ul n ocalitatii Islaz. in dreptul lo t. a entionam ( (atasat foto in mod special. reproduc p ta . V Vanellus va anellus – nagat. a).: dibunda – broasca d lac). od dihna si supravietuir pentru specii de pasari acvatice (e re e ex. rep de ptile (ex. A ex ba arajul Izbic ceni.Co olonie de p prigorii si la astuni de mal m Odata cu amenajarea lacului d acumulare. n Ceratophyllum C 65 .biban so oare).

o Nu este afectat direct tipul de habitat Natura 2000: codul 92A0 – Zavoaie cu Salix alba si Populus alba. Pentru construirea barajului si a podului peste raul Olt. Aceste habitate nu pot fi considerate de interes protectiv. Planul se deruleaza atat in perimetrul sitului cat si in imediata vecinatate a acestuia. Rorripa sylvestris. Rumex palustris. dar se vor produce tulburari in ritmul de viata al biocenozei.  Concluzii o Planul se suprapune cu ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele. cu caracteristici asemanatoare. Potamogeton luscens. in proportie de 18.) nu se vor putea adapta la noile conditii ale biotopului (lac de acumulare cu malurile betonate). 66 . Typha angustifolia. In timpul desfasurarii activitatilor de defrisare si transport a masei lemnoase. o Exemplarele din speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate efectiv in interiorul sitului ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele au fost identificate in teren. datorita mobilitatii. Butomus umbellatus. mai ales pe malurile Dunarii. o Dupa cum se poate observa din planuri.) vor putea coloniza noul biotop reprezentat de lacul de acumulare.2%. in urma interventiilor umane datorate excavarii agregatelor minerale. Aceste formatiuni vegetale sunt aparute secundar. Speciile caracteristice malurilor sau zonei umede (ex. Veronica anagallis-aquatica. urmand a se deplasa in alte zone limitrofe. aflat in zona de confluenta a Oltului cu Dunarea. mediul inconjurator va fi afectat in limite admise. parte a ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele. si nu pot fi asimilate habitatelor naturale incluse in Natura 2000. etc. Plantatia de salcam este in varsta de 8-10 ani si va fi defrisata o suprafata de maxim 2 ha. s-a constatat prezenta in zona vizata a speciei Robinia pseudacacia (salcam alb). (catina rosie). Potamogeton crispus. Bidens tripartitus. etc. PATZ-ul nu afecteaza direct malul Dunarii in dreptul Ostrovului Calnovat. in conditiile respectarii tehnologiilor de lucru si a executarii tuturor amenajarilor pentru protectia factorilor de mediu.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Myriophyllum spicatum. Vor mai fi defrisate: 3-5 exemplare de Populus canadensis (plop canadian) si un numar de 20-30 arbusti (plantati) de Tamarix sp. Speciile de fauna.

s-a schimbat raportul calitativ și cantitativ intre populațiile de organisme (de fapt a avut loc o saracire a genofondurilor). in timp ce gradul ridicat al turbiditații apei este nefavorabil dezvoltarii microfitelor planctonice. Lacurile de baraj sunt ecosisteme antropizate. punand periodic pe uscat mari suprafețe ale zonei litorale.3. din modificarile planului (PATZ). deoarece marile și frecventele oscilații de nivel ale apei. apariția lor fiind datorata in primul rand intreruperii regimului dinamic . condițiile de viața și structura biocenozelor sunt similare cu cele ale raurilor de origine. regimul reofil fiind inlocuit de unul lacustru. luandu-se in considerare masurile si recomandarile ce se impun. reiese faptul ca vor fi pastrate neamenajate (in starea actuala) meandrele Oltului situate inainte de zona de regularizare. a regimului termic. aridizarea microclimatelor terestre din cauza ecranelor de beton care impiedica infiltrarea apei. fie distrugandu-le direct. 2. energetica populațiilor acestor ecosisteme depinde in mare masura de aportul in substanța organica alohtona. Vechiul echilibru este distrus și se stabilește un echilibru nou. luminozitații). ultima avand un caracter intermediar intre biocenoza reofila și cea a lacurilor naturale).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA o Deasemenea. dispariția majoritații apelor 67 . fie izolandu-le. nu permit instalarea macrofitelor. Au loc modificari de natura fizica (modificarea cuvetei. In cursul ultimilor ani. a malurilor. a turbiditații. In secțiunile din amonte de lacurile de baraj de altitudine mare sau medie. menajere și naturale datorata eutrofizarii și colmatarii) și mai ales biologica (noi structuri calitative și cantitative ale biocenozelor pelagica și bentonica. un impact nesemnificativ. o Apreciem ca implementarea Planului. va induce sitului Natura 2000 ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele. substituția unei vegetații xerofile la vegetația higrofila originala (trestii. De aceea. chimica (creșterea poluarii industriale. Fauna de vertebrate din cursul inferior al raului Olt – confluenta cu Dunarea Amenajarile hidrotehnice au determinat schimbari profunde in anumite medii reofile. cu repercusiuni asupra compoziției calitative și cantitative a asociațiilor biologice caracteristice raurilor. stuf). Producatorii primari (fitoplanctonul și mai ales macrofitele bentonice) sunt mai slab reprezentați decat in lacurile naturale. in timp ce in secțiunile din aval prezinta un caracter lacustru. a substratului.

tronsoanele din amonte iși reiau caracterul inițial de rauri. totodeauna in albia raului. cu excepția unor lacuri inguste și alungite in regiunile cu panta accentuata. Lacuri din care apa este condusa prin tunele in alte lacuri sau rauri. dar și specii mai mici (Gobio 68 . 2. Pentru a utiliza la maxim potențialul energetic al raului. patul raului in aval de baraj ramanand pe uscat sau cu foarte puțina apa. aceste oscilații nu au nici un raport cu creșterile periodice ale apelor. Barbus barbus. peștii de talie mare. fara a fi totuși respectata in toate cazurile. tronsoane destul de lungi in regim natural. Singura soluție de a asigura supraviețuirea speciilor reofile in astfel de rauri este de a lasa. Nu raman practic deloc tronsoane unde apa curge in permanența. Este iluzoriu sa se creada ca un debit de servitute. experiența acumulata impunand pe viitor soluționarea amenajarilor hidrotehnice intr-o maniera ecologica. la care apa se scurge. Dar aceste perioade sunt foarte scurte și alterneaza intr-un ritm prea rapid cu perioadele de nivel inalt al lacurilor. trebuie lasata o anumita cantitate de apa („debit de servitute”) sa curga in permanența (inclusiv in perioada de uscaciune) pe patul raului.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA temporare stagnante. in compoziția sa inițiala. se construiesc baraje la scurta distanța. Pentru a preveni dispariția totala a faunei acvatice. Acest lucru inseamna a renunța la construcția anumitor lacuri preconizate in „planul integral de amenajare”. In cazul in care nu se asigura debitul de servitute. ca Thymallus. condițiile de viața in raurile trransformate in „cascade de lacuri” nu sunt favorabile speciilor reofile și majoritatea populațiilor sfarșesc prin dispariție totala. In ansamblu. unde apa curge in permanența. iar apa fiecarui lac se scurge in lacul situat in aval. dupa o scurta trecere prin turbine. ce nu poate fi decat mult mai mic decat debitul normal al raului. Nivelul apelor lacului este supus la oscilații neregulate in funcție de necesitațile economice. inclusiv Romania. care practic a devenit tronson de rau profund de campie. determinand moartea oualor și a alevinilor. Exista 3 tipuri de lacuri de baraj: 1. Lacuri situate pe patul raului. Aceasta obligație a fost legiferata in numeroase țari. amonte de lacuri. apa curge destul de repede. de exemplu lacul Daești din Defileul Oltului. cand curentul inceteaza aproape complet și pe patul lacului se depun aluviuni fine. condițiile de viața fiind mai favorabile speciilor reofile. Chondrostoma nasus. la care speciile s-au adaptat și care declanșeaza migrațiile de reproducere. Cand nivelul apelor lacului este scazut. poate permite supraviețuirea intregii faune.

Debitul de servitute daunator faunei – apa care se scurge din mai multe lacuri de baraj ale bazinului Argeș este bogata in substanțe organice. cantitați imense de apa debordeaza de la baraj și se scurg in Timiș. mai ales toamna. pentru a-l face navigabil. ce asigura. apare nanismul (Leuciscus cephalus. lasa un debit suficient. Lacurile sunt betonate. chiar in absența debitului de servitute. Diferite exemple de situtii aparute ca urmare a realizarii unor baraje in Romania Debitul de servitute eficace – o captare de apa (nu un lac de baraj veritabil) pe raul Valsan. ca și in patul raului.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA uranoscopus. In lipsa debitului de servitute si in conditiile scaderii dramatice a nivelului apei in perioadele de seceta prelungita. poluarea naturala (datorata mai ales aglomerarii de frunze moarte) se accentueaza. unde apa se scurge prin intermediul turbinelor. apa curge acolo in permanența. mai ales efemeroptere. Volumul de apa scazand. kessleri. compoziția genetica a anumitor specii care supraviețuiesc se schimba rapid. nu vor putea supraviețui. debitul de servitute fiind suficient. 3. in alte cazuri a daunat calitații apei. Zingel zingel) și insecte acvatice. unde se descompun. In anumite cazuri debitul de servitute a fost eficient pentru protecția faunei. prin intermediul debitului de servitute: stratificarea termica (apa din paturile profunde fiind mai rece) și aglomerarea resturilor organice pe fundul lacurilor. In acest fel a inceput amenajarea raului Buzau. in timp ce in altele fauna autohtona reofila a supraviețuit bine. pe care se lasa un debit de servitute. Lacuri succesive. apa care se scurge este rece și potential poluata. in a doua jumatate a secolului XIX la Costei. Bega. dar in timpul sezonului uscat nu curge nimic și 69 . Supraviețuirea perfecta a faunei in absența debitului de servitute – raul Timiș in Banat a fost barat. sunt lacuri alungite. In timpul perioadelor de inundații de primavara. Salmo trutta fario) și mai ales structura zoocenozelor (care se manifesta in raportul numeric intre speciile componente) se modifica profund. Este și cazul debitului lasat pe patul raului Buzau. cea mai mare parte a apei fiind dirijata printr-un canal in raul vecin. in aval de orașul Lugoj. Prizele de apa alimentand debitul de servitute sunt amplasate la baza barajelor. inlocuirea faunei inițiale oligosaprobe. de peste 20 de ani. G. cu o fauna mezo sau chiar polisaproba. dar lent. in aval de baraj. Exista un numar de 2 fenomene care se manifesta in lacurile de baraj au o influența negativa asupra raurilor. Se pare ca ihtiofauna originala supraviețuiește atat in lacuri. supraviețuirea peștelui endemic Romanichthys valsanicola. ce a determinat. lacurile fiind paralele cu patul raului.

a lacurilor succesive. Totuși. daca este sau nu necesar sa se lase un debit de servitute in aval de barajul respectiv. pe care se lasa un debit de servitute. raul se reface rapid. in timp ce mai in aval. In aval de baraj. este uscat. destul de mic – apa raului provine aproape exclusiv din panza freatica. Fara cantitați mari de apa ce curg in fiecare primavara in timpul inundațiilor deasupra barajului. pe cursul inalt al caruia s-a construit un lac mare de baraj. Timișul este un rau ce adapostește una dintre cele mai bogate și mai diversificate faune de pești. dupa cațiva kilometri este deja un rau mic. Pe tot acest transect. grație aportului afluenților . alimentat de panza freatica. panza freatica a Timișului nu ar fi așa de bogata pentru a alimenta și a reface raul in lunile de vara și de toamna. moluște și insecte acvatice din Romania.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA patul raului. conținand intre altele și lipan. 70 . cateva zeci de metri in aval. Nu s-a lasat un debit de servitute (cel puțin vara și toamna) și totuși. in tronsonul din aval al cursului inferior debitul sau pare același ca inainte de construcția barajului și fauna sa de pești și de nevertebrate este bogata. debitul raului ar diminua sensibil și fauna ar suferi. se vor pastra fara modofocari majore. Daca numeroșii afluenți ai Draganului ar fi captați. lacurile fiind paralele cu patul raului. in fiecare caz particular. Un exemplu similar e furnizat de raul Dragan din Munții Apuseni. Studii amanunțite de hidrologie permit sa ne dam seama. apare un fir de apa. Timișul nu primește decat un singur afluent. la nivelul orașului Timișoara (la aproape 30 km in aval de baraj). Concluzie: Implementarea planului se incadreaza in cea de-a treia categorie. unde apa se scurge prin intermediul turbinelor. meandrele raului Olt. imediat in aval de baraj.

.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2.3.1.  Importanta din punct de vedere avifaunistic Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. a stufarisului si in general a vegetatiei uscate. listate in anexele Conventiei asupra speciilor 71 migratoare (Bonn): 66 . .practicarea pescuitului si a braconajului cinegetic conduce la penetrarea vegetatiei si realizarea cararilor in stuf.incendierea anuala pe suprafete variabile. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 15 b) numar de alte specii migratoare. Izolare Global D D D D D D D D D B D D D D D C C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Alcedo atthis 4-6p Burhinus oedicnemus 4-10p Chlidonias hybridus Chlidonias niger Coracias garrulus 16-20p Cygnus cygnus Dendrocopos medius 6-10p Himantopus himantopus Nycticorax nycticorax 12-20p Phalacrocorax pygmeus 350-450p Picus canus 6-10p Platalea leucorodia Sterna albifrons Sterna hirundo Tringa glareola 80-150i 50-100i 1-5i 2-10i 30-60i 70-140i 200-400i 5001000i  Vulnerabilitate Principalele acivitati cu impact asupra speciilor de pasari protejate sunt: .practicarea pasunatului pe pajistile si culturile agricole din zona de confluenta a raului Olt cu fluviul Dunarea. Conserv. Avifauna Oltului – confluenta cu Dunarea Caracterizarea siturilor de protectie speciala avifaunistica → RO SPA 0024 – Confluenta Olt-Dunare Cod A229 A133 A196 A197 A231 A038 A238 A131 A023 A393 A234 A034 A195 A193 A166 Specie Cuibarit Iernat Pasaj Sit Pop. avand ca rezultat fragmentarea habitatelor speciilor de pasari protejate.

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Phalacrocorax pygmaeus. 0003/19. gaste. pentru speciile: rate. in urma incheierii conventiei de custodie nr. pelicani.tratarea culturilor agricole cu diferite substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului. Situl este important in perioada de migratie si pentru iernat. . 72 . → RO SPA 0106 – Valea Oltului Inferior Cod Specie Cuibarit Iernat 6i Pasaj Sit Conserv Izolare Pop. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.2010 cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Generala Protectia Naturii si Managementul Ariilor Naturale Protejate. Coracias garrulous.ECO SIMPLEX NOVA c) numar de specii periclitate la nivel global: 3. lebede. In prezent este administrata de catre custodele Asociatia Echilibru.02. D D C C B C B B C B C C C C C C C C C C C C C C C C C C Global C C C C C B C C C C C C C A021 Botaurus stellaris A133 Burhinus oedicnemus A031 Ciconia ciconia A082 Circus cyaneus A231 Coracias garrulus A038 Cygnus cygnus A027 Egretta alba A022 Ixobrychus minutus A339 Lanius minor A177 Larus minutus A068 Mergus albellus A151 Philomachus pugnax A132 Recurvirostra avosetta 30-60p 70-82p 10-30p 240-310i 30-50i 40-50p 30-90p 300-800i 10002000i 12002000i 8-10p 700-800i 20-40i D D C B D D D D D D D  Vulnerabilitate Activitatile care pot avea impact asupra populatiilor de pasari din sit ar putea fi : .000 de exemplare de pasari de balta.

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA . Phalacrocorax pygmeus. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20..A.A. (stanga tehnic al Raului Olt. C4.zone cu impact negativ datorat impurificarii cu poluanti a apei. C2. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus. depozitul de cenusa al S. Cygnus Cygnus. S. Anser albifrons. listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 81 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2. Burhinus oedicnemus.C.A.C. C6.  Importanta din punct de vedere avifaunistic Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. in urma incheierii Conventiei de custodie nr. C3. Ixobrichus minutus.07. solului si panzei freatice: batalurile de depozitare deseuri chimice periculoase provenite de la S. Mergus albellus. Mergus albellus. Ciconia ciconia. este administrata de catre S. In prezent ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. zona Bercioiu -Cremenari). Oltchim S. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa). Compania de Servicii si Consultanta S. Coracias garrulous. 191/14. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1.S. Philomachus pugnax.C. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aytya nyroca.2010 cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Biodiversitatii.A. 73 . Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus. deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 13 b) numar de alte specii migratoare. CET S.000 de exemplare de pasari de balta. toate speciile de rate.G.si U.

neste cu pe de talie mica. pr rezente la ambele sexe.500 0-14. anul mic s deosebe se este de ce elelalte spe de cor ecii rmoran. ciocul mai scurt.000 d perechi este cea m import de mai tanta popu ulatie nationala pe pla global. Ha abitat: Pre efera regiu unile cu ml lastini si ba de apa dulce sau semi-sara alti u ata. a iile e aza a unge la 6000 de ex xemplare. c pecii ce co ormoranul m mare si dif feritele spe de starc Se hran ecii ci. pre ecum si datorita proportio a onarii difer rite. ava 50 de c lungimea and cm corpului. In mig gratie de m multe ori e este prezen si in apr nt ropierea ap pelor incet curgatoa t are.1. Popula atia din Ro omania cu cei 11. Juv venilii sunt maro inc t chis pe sp pate. Ev valuarea s speciilor d pasari pentru ca au fos desemn de are st nate Situr de rile Impo ortanta Av vifaunistica  Cormora mic – Phalacroco an P orax pygme eus Este cel mai mic dintre corm l d morani. e Ef fectul ant ticipat al a activitatil propuse: In inci lor inta sitului „Valea Olt tului” Corm moranul mi folosest habitat ic te tele cu a apa deschisa. desi dupa observati noastre numarul indivizilor care iernea in zona poate . bia a l nuante maro-rosi iatice. ia coada m ar mult mai lu unga. pop pulatia din Europa fiind situa intre 2 n at 28-39. raurilor mai mari. In situl „ „Confluenta Olt-Duna a are” cuiba aresc 350-450 de aju 74 . Ierne eaza de-a lungul u unor rauri din peninsula Balcanica. c corpul negr ru-verzui s stralucitor.1. habitatele din de si brate lente a raurilor m elta ele mari. Cormora datorita dimensiu a unilor mult mai mic ale cor ci rpului. cu pete mici lun nguiete alb bicioase. Cu uibareste in colonii. an Re elevanta sitului pe entru spec cie: Zonele umede d sit sunt folosite d cateva sute de din t de ex xemplare in timpul migratiei. In timp verii pul aceste pete dispa iar barb devine albicioasa si pieptul capata ar. esti e Di istributie: Este prezent in ap : propierea baltilor.3.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA 2. Cuibareste in numar b ma in Delt Dunarii s localizat in cateva colonii de-a lungul D are ta si c Dunarii. Aici nu este mentiona ata ca si specie calificatoare. Capul este mai mic.. cu si nul ase ul barbia s abdomen albicioa si ciocu galbui. pe copa (primor aci rdial salcie de multe ori cu alte sp e). Po opulatia d Romania: Speci a carei populatie c din ie p cuibaritoare globala este conce e e entrat in Eu uropa.000 de perechi. In situl „ „Confluenta Olt-Duna a are” cuiba aresc 350-450 de pe erechi pe in nsula de pe Dunare. In pe enajul nup ptial capul si gatul sunt ma aro-castaniu inchis.

Prefera stufa arisurile de ense.000 de perechi si este d un dintre c nul cele mai im mportante populatii p plan Eu pe uropean (c mai imp cel portant din UE) si n es concent ste trat (din pu unct de ved dere nume eric) in Delta Dunarii. fiind cel prezentant al starc cilor. Se hraneste c pesti. vechi. cuibari intr-o z ind zona de ap proximativ 10 milioane de km2. Cuibarest in numa mare in Delta Dun te ar narii si in h habitatele propice in zonele um mede de ses dar in numar mai redus si in hab n s bitatele pr ropice din zonele olinare. reu de observat. insula nefiind deranj e. ince eputul lunii mai in multe balti cu stufarisuri din tara. Dato orita traiului perman nent in stuf este misc foar rar vazu de catre om. a tuat intre 60-120.000 de exemplare Populatia din Europa fiind sit e. acestea nu trebuie D sp de eranjate pe parcursu lucrarilor de amen e ul najare. in cu nsecte. pas sarea se leagana od data cu carea stuf fului. ca si Buhaiul de balta.  Starc pit – Ixobr tic brychus min nutus Star rcul pitic apare p primavara. rte ut e Ha abitat: Pre efera aproape exclus zonele intinse de stufaris cu apa dulce sau semisiv i u e -sarata.00059 90.000 de perec este 6 0 chi im mportant pe plan glob Popula din Ro e bal. cu un nivel scaz de apa si cu tufis n zut a suri/copaci de salcii s arin sau Ocazional ocupa si tufarisuri dense de pe marg e ginea rauri ilor sau la acurilor. cu o populatie p m putin cunos scuta situa intre 8 ata 82. com mplet vertic cala. ia. Pon isi dep nta pune in stuf luna mai. Avan in vede insa. Chiar la bataia va antului.50 e 00-10. co Po opulatia d Romania: Specie cu o dist din tributie glo obala imensa. la sfartitul lunii aprilie. Penajul are un colorit ge n eneral galb negru pe spate f bui. cu cioc cul in sus fiind gr s. probabilitate ca speci sa fie afectata est foarte m ea ia te mica. 75 . o pozitie im mobila. fa nd ere aptul ca pecia folos seste ca lo de hra oc anire baltile din apr ropierea Dunarii. Cuib bareste izo olat in mai mic rep farisurile si papurisurile dese. . am mfibieni.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA pe erechi pe i insula de pe Dunare Astfel. O uibareste in perechi izolate in s n stuf sau tu ufisuri. Populatie pro obabil afec ctata 0 pe erechi im mpact nesem mnificativ. in habitat. Cu etc c. la apro opierea pri imejdiei. Di istributie: Este prez : zent in apr ropierea ba altilor si raurilor de s in habit ses tate cu stu ufarisuri de diferite d e dimensiuni. atia omania este de 8. deoarece dungile d vert ticale de p gat imi tulpinile stufarisu pe ita e ului intre c care se afla. jata pe pa arcursul luc crarilor. St a tarcul pitic.

ca la specii de star mici. Picioarele si ide entificare l labele sunt verzi-alb bastrui. Ha abitat: Pre efera apro oape exclus zonele intinse de stufaris. Se hraneste cu pesti. popula atie care n este nu im mportant pe plan natio e onal. cu un nivel scazut de apa e (aprox. In caz de pe ericol adop o pozit rigida. avand cap si gatu perfect pta tie pul ul as rid dicat in sus asemana s.000 de perechi nu este foarte d se emnificativa pe plan E a European ( (insa este probabil su ubapreciat) si este co ) oncentrat i Delta in Du unarii. stufarisurile dense.500 0-2. de Po opulatia d Romania: Specie cu o dist din tributie glo obala imensa. In zbor. iar b bataile de aripi sunt ra apide si re egulate. Prefera s . Populatia din Rom an . Di istributie: Este prez : zent in apr ropierea ba altilor si raurilor de s in habit ses tate cu stu ufarisuri int tinse (pest 20 de hectare). P Populatia d Europa fiind situa intre 34-54. bine a ile rci scuns in st tufaris. ator unui fir de trestie e. de multe ori asocia cu alte s te va e at specii de st tarci. 30cm cu fluctuatii redus in nivelu apei. cu o pop ne pulatie glob bala situata intre 110 a 0. In repaus sta nemiscat. isi t tine gatul tras pe sp pate. n vorabile oc cazional fo ormeaza us co olonii razlet de catev perechi. si c un mixt de zone c stuf nou si stuf m) se ul cu t cu u scat. C te h Cuibareste in numar mare in D Delta Dunar si in habitatele rii propice in zo onele umed de ses. 76 . In cazul in care lucr ea n rarile de in ndiguire u a alti tul arilor va fi practic nesemnificativ. reptile. a mania cu cei 1. nu vor afecta aceste ba impact amenaja  Buhai de balta – Botaurus s e stellaris Bu uhaiul de balta are penajul ruginiu ga albui cu p pete de c culoare inc chisa. cu uibaresc intre 40-50 de perechi in situl Valea Olt tului inferior. . Cuiba areste in perechi izo p olate in stu insa in zone fav uf. pasari. inse u ecte.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Re elevanta sitului p pentru sp pecie: Pe baza doc cumentatie de dese ei emnare a sitului. amfib bieni.000 de ex xemplare. Ef fectul ant ticipat al activitatilor propu use: Starcu pitic cuibareste in situl „Con ul nfluenta Olt-Dunare” in stufaris surile de pe margine baltilor.000-340.000 de perechi e din a at e este impor rtant pe pla global. etc. cuibari intr-o z ind zona de ap proximativ 10 milioan de km2. I migratie apare si in zone siv In e cu stufaris u u unde nu c cuibareste.

la noi in ta ara. pe islazuri pasuni e i. Pop pulatiile din sudul nt rcetate. Ef fectul an nticipat al activita a atilor pro opuse: A Activitatile prevazute nu vor afecta e ha abitatele iernare a bu uhaiului de balta .EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Re elevanta sitului p pentru sp pecie: Pe baza doc cumentatie de dese ei emnare a sitului.  Pasarea ogorului – Burhinu oedicnem a i us emus Ha abitat: Cu uibareste in regiuni deschise. in ea tre de Ha abitatul preferat in zona potentia afectat al ta: Teren nuri agrico ole. 77 . ier rneaza pe este 6 exe emplare in situl Va alea Oltului inferior populat care n este r. in s special pas suni. Olteniei. De c cele mai m multe ori il i intalnim pe terenuri agricole si pasuni. tia a. islazu sau tere uri enuri cu ve egetatie ste epica (habi itat primord dial). Ef fectul ant ticipat al activitatil propus Nu ant a lor se: ticipam un efect nega asupra ativ a ac cestei speci . cu ve egetatie na aturala.impact nesemnifica ii n ativ. iar in Europa se afla la 39 000 – 60000 pe r a erechi cu u trend po un opulational puternic negativ de perechi c e cuibaritoare dar foar probabil acest num este rezultatul u e. Di istributie: Cuibarest in afara curburii c : te a carpatilor. sun putin cer Po opulatia d Roma din ania: : Pop pulatia din Romania este estim mata in jur de 3000 p perechi. un cuibar e nde reste pe so ol. De ensitatea speciei: a aproximati 2 perech pe km2 u iv hi unde isi ga aseste habitat propice e. eventual cu copaci iz u zolati si tuf fisuri. rte mar r unei suprae evaluari se emnificative anterioar Populat din tara este aparent stabila e re. fiind o specie su udica se presupune c populati cea mai insemnata se gases in Dob ca ia a ste brogea. tie nu im mportanta p plan na pe ational (sub 1% a po b opulatiei Ro omane) din punct de vedere n e numeric ins reprezin o populatie impor sa nta rtanta la m marginea di istributiei. Re elevanta sitului p pentru sp pecie: In situl Olt e sc Confluenta O Dunare cuibares 4-10 pe erechi. iar i situl Vale Oltului inferior int 30-60 d perechi.impact nesem mnificativ.

uri. Cuibul cuprinde 3— oua ve —5 erzi-albastr rui. ). u i. de multe o si in ai e ori ve ecinatatea unor zone umede art tificiale (ex elestee). Puii au d uniform caf feniu.500 0-10. arin) uneori cu alti starci Se hrane ). Po opulatia d Roma din ania: In E Europa cui ibareste in numar relativ mic (60. De multe o este a ori prezent si in apropiere apelor in n ea ncet curga atoare (rau canale) Cuibares in colon mici.000 de perech este im hi mportant p plan pe eu uropean. Ha abitat: Pre efera regiu unile cu m mlastini si b balti de apa dulce sau sarata.Nycticora nycticora e ax rax STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Starcul d noapte este o s de specie acva atica care se intaln e neste in tinuturi cu balti. ste nii e alcie. Vaneaza si pe penajul u intuneric si in amurg. pe copaci (sa Di istributie: Este pre : ezent in apropierea baltilor. es ste de apr roximativ 12-20 de perechi c ceea ce e este important in s special din cauza n dim minuarii ala armante a populatiilo satelit din afara De or eltei Dunar rii. rea sotilor la clocit s face cu un ritual deosebit. Puii se se u Schimbar catara pe crengi in e nainte de a deveni capabili d zbor. ne mat esemnificat tiv. in salcii sau stufaris u cuiburi. te ar ativ a lungul Dun l narii si in Delta Dunar D rii. bros scute. Cuibarest in numa semnifica dex. cu p pete marun albicioa nte ase. 78 . Ef fectul an nticipat al activita a atilor pro opuse: A Activitatile prevazute nu vor afecta e pe erechile cui ibaritoare a starcului de noapte din SPA c e colonia fiin localizat pe insula de pe nd ta a Du unare – impact estim a implementarii planului. clocitul este .EC SIMPL CO LEX NOVA A  Starc de noapte . Re elevanta s sitului pe entru spec cie: Popula cuibari atia itoare din situl Conflu s uenta Olt-D Dunare. stu ufarisuri si salcii. este cu pes mici. und isi insta de aleaza colo oniile de Cuibareste in colonii s simple sau mixte.000-1 n 120. ins sti secte. C vechi. crest tetul si sp patele fiind negre. Po opulatia ro omana cu cei 8.000 pe erechi). . a de asigurat de ambii parteneri. raurilor ma mari. incubatia dureaza 21—22 d zile. C de Coloritul corpului este cenu usiu.

In af fara perioa adei de inm multire poa fi intalnit pe lacu ate urile mari cu apa put adanca. in prezen cuibares 900n nt sc 10 de pere 000 echi. situl a fost des smnat pent o populatie de tru 50 ex. In perioada de i 0 iarna insa numarul acestora in realitate e este mult m mare. da in stufa sunt si cativa cop aca aris paci (salcie arin).00 perechi) dar in e 00 ) cre estere mas siva. In perioada cuibaritu ului. ter renurile ag gricole inve ecinate marilor corpuri de apa. baza c ciocului est galbena si varful n te negru. Po opulatia d Romania: Populatia europ din peana este mica (11. mla astinile. Di istributie: Cuibares in num mare i Delta D : ste mar in Dunarii. Pasarile im ste mature au tibia de culoa inchisa astfel ca. Deseori si pe sistem de elest mari. Din cauza lipsei stufarisurilor n ma si nede ari eranjate. plet ficare alb. Numa arul egrete elor mari c creste si in Romania. iar tibia m i au e re marogalbuie sau rosiat tica. picio oarele par negre. iar in re estul anului. Ha abitat: Cu uibareste d destul de rar in colo in stuf onii farisurile in ntinse si in ntacte. de la dist are a. pe malurile raurilor sau pe c tin . tanta.000-24. mai Ef fectul ant ticipat al activitat l tilor prop puse: Po opulatiile d Egreta mare nu vor fi de u afe ectate de i investitia p preconizata . de eltele si lag gunele din sud-estul Europei.impact n a nesemnific cativ. 79 .EC SIMPL CO LEX NOVA A  Egreta m mare . cu scapula alungit si nu are te penajul este comp identif penajul nup ptial. Re elevanta sitului p pentru sp pecie: Terenurile agricole respectiv zo onele ume ede din ap propierea a apelor stata atoare din situl Valea Oltului In a nferior sun zone de hranire in timpul nt n mi igratiei si a iernarii pe entru 200 de egrete mari. nu prea c cuibareste in alte re egiuni ai t tarii.Egr gretta alba STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Are aproximativ aceleasi dimensiuni cu ale starc a c cului cenus dar siu. ale are in p Portiune golasa din jurul oc ea d chilor este verde-alba astru. pene ornamenta pe cap. ciocul es galben. P me tee Prefera. e. Indivizii clocitori a degetele de culoar inchisa.

In zbor. Ju nt uvenilii au v varfurile aripilor neg gre. te itia rt. ia. Impact un efectiv c ne esemnificat tiv. de culoare carnii. In pe enajul nupt prezint un mot lung de pe pe cea si un „colan” de pene galbenauriu tial ta ene afa pe piept. Po opulatie: In Romani cuibaresc in preze intre 90 – 1300 de perechi (conform AIA). in locuri m pe . este. spre deosebire de s s starci. Se hran rile se aris neste in ap cu adancime mica. ulterio populat fiind or. In Eu uropa. Puii su acoperiti cu puf. de culoare ga alben-pal. s spre gri. n cuibaritor (intr-o colonie mixta de starc de apo a ci) oximativ 3 perechi. Di istributie: Populatia europea : a ana este e estimata intre 8900 si 15000 de pere 0 0 echi. intins cu stufa compact. a unt avand varf matasos si de culoare alba. tia sta abila. mlastinoas aflate in apropierea coloniei de cuibarit se d t. de culoare a e alb-crem. es stimata intr re2500 – 3000 de pe 3 erechi. a oc chilor si ba arbia fiind lipsite de p puf. cioc lat si f re cul foarte lung latit la capat – de unde provine g. Picio te oarele si la abele. 80 . a su uferit o diminuare m majora in perioada 1 1970 – 19 990. populat cunoast un cont 00. de enumirea p populara a speciei. La adulti pic e cioarele sun lungi si negre. Ha abitat: Pre efera lacur si baltile putin adanci. De obicei es tacut da uneori. clampane e ste ar. zona obra ful azului. Inaint de apari penelor apare si un rand de puf scur gros. In p perioada 19 990 – 200 in Rusia. e undabila a Dunarii in situl „Conf fluenta Olt – Dunare ca si loc de hranire iar in situl Valea Oltului este rara cu t e” e.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Lopatar – Platalea leucorodia a ia STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Lo opatarul ar penajul alb. tia te tinuu decli fiind in. ent 00 Re elevanta s siturilor p pentru sp pecie: Apare in pasaj foloseste lunca inu j. Ciocul est roz. tine gatul int e tins.

po Re elevanta sitului p pentru sp pecie: Pop pulatia din situl Valea Oltului Inferior (70-82 n pe erechi) este unul sem e mnificativ pe plan regi e ional. cosuri. c culoarea ac cestuia se schimba tre eptat in ros pana in iarna. Nu e exista dimorfism sex xual in penaj.pe s ate sura. Pasar tinere au ciocul negru in primele sap rile p ptamani. Satu est u-mare. Masculul este de obicei mai mare si mai gr e i e reu. 5500 perechi in tara. case. Po opulatia d Roman din nia: Confo orm ultimului recensa amant sunt cca. ruine sau pe stanci. iar co oada este relativ sc curta si alb Degete picioarelor sunt ba. datorita mai ales desecarii ex .EC SIMPL CO LEX NOVA A  Barza al lba – Cicon ciconia onia a STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ba arza alba e este singur specie d pasare d talie ma din Ro ra de de are omania. e pa asune. t 0 n In Romania. d. le put onstruiasca cuibul a pe stalpi de joasa tensiune. In ultimel 4 decenii au incep sa-si co aie. cu exceptia re cioarele lungi sunt r rosii. femel si masc la culul sunt ide entice. insa sexele nu se pot dife s erentia pe ter ren. ulatii mai insemnate are in partea de ve a tarii (jud. 81 . Harg ghita). Es o pasa de balta de talie mare. Supravietu e t uirea pe t termen lu ung a spe eciei depin nde de me entinerea in stare cat mai nat turala a lo ocurilor de hranit pr e referate de berze – fanete. tul vaniei (jud Sibiu. c penaj ste are cu t e emigelor primare si secundare care sun negre. Di istributie: Este rasp : pandita in toata tara dar popu a. d t -se de co onsiderăm că proiectul va avea un impac nesemnificativ.) respectiv in sud-est Transilv mis. in lui r flă nte zo localitatilor Giuvarasti si Lun ona nca. cla pomi. zone umede in apropiere locurilor de cuibar e n ea r rit. care traieste aproape e in exclusivitate in apropierea o omului. su Ha abitat: Cu uibareste a aproape in exclusivita in zone antropizate . m xcesive a z zonelor um mede in multe parti a tarii ale opulatia a s suferit o diminuarea accentuata a. Ef fectul ant ticipat al a activitatil propus Deşi barza alba e lor se: este o pasă care fo ăre oloseşte zo onele agricole în mod frecvent şi a fost observată hranindu. Tim etc.în ariile vizate d plan. Br rasov. Ciocul si p e nt predominant alb. ele pic leg gate printr membr r-o rana. ţin a ct nând cont că cea ma mare ai po opulaţie din situl Natu 2000 V n ura Valea Oltul Inferior SPA se af în amon pe râul Olt.

mportant.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Lebada de iarna – Cygnus c cygnus STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA specie de talia aproape cea m mare dintre speciile e Este s de le ebede de la noi. pul ei ste e e. sau retele de lacuri. insa in tara no oastra este in declin. de eseori se hraneste pe terenuri a e arabile. e si exista dimorfism sexual v insa fiecare ex xemplar are desen unic pe cioc. e 82 . Nu a m vizibil intre mascul s femela. e Ef fectul ant ticipat al activitatilor propuse: In timpul ierni Lebada de iarna prefera ii.F Ferestrasi m si Fer mari restrasi mic iarna pe Olt ci. f fiindca pop pulatia mon ndiala este in declin. estuar In timp migratie urmares coastele maritime retele re. are ta Po opulatia d Roma din ania: Efec ctivul popu ulatiei care ierneaza la noi est apreciat intre e te ta 20 000 – 4500 de indiv 0 viduali. Re elevanta s sitului pe entru spec cie: 240-3 indivizi folosesc a 310 acest sit ca loc de od a dihna in tim mpul migra atiei si in timpul iernii in special in situl Va l alea Oltulu Inferior. in resturi vegetale si mai cu seama in graul de t ana toamna. Nu se intreva efecte n u ad negative as supra aces specii . mar ma in Delt Dunarii. femela este deo Ha abitat: Cu uibareste in extremit tatea nordica a Euro opei. Pref fera lacurile inconju urate cu st sau pa tuf adure. Pe u e entru iernat prefera h t habitatele u umede. flu uviale. iar exemplarele tin nere au o culoare de gri cen d nusiu. Pop pulatia car ierneaza in Europ este sta re a pa abila. Ad dultii sunt uniform albe.  Ferestra mic – Mergus albe as M bellus Foto .impact ne stei esemnificativ. iar obicei mai m mare ca si masculul. Di istributie: In Romania este o : oaspete destul de rar in timpul iernii. in tundra pe la acuri cu ve egetatie ac cvatica den nsa si mla astini. dar poate r cu uibari si pe rauri. lagu une. lac curile intinse. Desi acest numar ui t es relativ m este im ste mic. iar hra consta. poate fi intal r l lnita pe lac curi natura sau art ale tificiale put deranja aflate in stare se tin ate emi-natura in num mai ala.

pe aripi si pe spate. de la cioc la ochi. de asemeni este marcat cu dungi negre caracteristice. La masculul predomina culoarea alba. lungimea corpului ajunge la 40 cm. Zborul este rapid si agil. Obrajii si gatul sun albe. pe ceafa. Evita apele repezi. rosu . fiindca in majoritatea tarilor europene ierneaza efective mult mai mici. Iarna pe bazine de acumulare. lacuri. si populatia din Rusia este in declin puternic. Populatia din Romania: La noi ierneaza aproximativ 1400-2600 de exemplare. fiindca aceasta pasare in timpul migratiei si iernarii prefera suprafetele deschise de apa . cu varful incovoiat si prezinta margini zimtate.maroniu. Picioarele si ciocul sunt negricioase.impact nesemnificativ. Efectul anticipat al activitatilor propuse: Investitia nu va afecta ferestrasul mic din sit. ocazional in golfuri. prefera apa dulce. Relevanta sitului pentru specie: Habitatele cu luciu de apa deschis din acest sit sunt folosite de specie ca loc de odihna si de hranit in timpul migratiei respectiv in timpul iernii cu un efectiv de pana la 2000 de exemplare in Valea Oltului Inferior. Aceasta populatie este foarte importanta.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Este cel mai mic dintre ferestrasi. Distributie: In Romania este oaspete de iarna rara cu o distributie relativ uniforma. Pe cap are un mot alb marginit de pene negre. Ierneaza pe rauri si lacuri. dar poate fi intalnita si pe mare. Pescuieste in zonele mai putin adanci. aceasta populatie este in usoara crestere. Habitat: Cuibareste in taigaua nordica in paduri batrane si nederanjate in scorburi de copaci. In numar mai mare ierneaza pe Dunare si Olt. Poate fi intalnita oriunde in tara pe elestee sau rauri. langa ape mici si mijlocii statatoare sau lin curgatoare. Ciocul este putin latit. dar prezinta o pata neagra in zona oculara. 83 . Femelele si juvenilii se disting prin obrajii albi si crestetul capului inchis la culoare.

in nu umar redu insa po us oate sa ap para in orice zona a tarii cu exceptia zonelor mu untoase inalte. Ie R erneaza in zone desc chise. De ensitatea speciei: T Terenul de hranit in timpul iern al unui e e nii exemplar variaza intr 16 si v re 25 hectare. prefe erand habit tate bogate in rozato oare ca tere enuri agric cole si pajis sti. pas sunile si ter renurile ag gricole cu zone cu veg z getatie nat turala sunt locuri bun de hran pentru e t ne nit eretele va anat. Re elevanta sitului pe entru spe ecie: Situl este intre primele 30 Arii de Protectie S P Speciala Av vifaunistica ca import a tanta pent efective de iern tru ele nare a aces specii. fiind o oaspete de iarna. Di istributie: distributia speciei n este un : nu niforma. care se s stei . Din p pacate nu s sunt date e exacte desp efectiv pre velor de ere vanat c ete care ier rneaza in R Romania. Po opulatia d Roma din ania: Nu e exista informatii bine fundamen ntate cu pr rivire la efe ectivele care ierneaza in Roman a nia. Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ popu ulatia cuiba aritoare a acestei spe ecii. exemplare/ 2 (Craig /km ghead & Craighead. ona afica.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Erete va anat – Circ cyaneu cus us STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ha abitat: Sp pecia cuibareste in no ordul Europ fiind o pei. oaspete de iarna in Romania. Ace este da provin d Americ de Nord. Cunoscand fa e aptul ca ac ceste pasari rapitoar folosesc areale v re c vaste pentru hranire si ca pri impleme e in entarea pla anului vor fi ocupate suprafete foarte mic din habit ci tatul prefe erat pentru hranire a acestei u 84 . pr referand an numite zon traditionale de ne ier rnat. ui Ha abitatul p preferat in zona po n otential af fectata: T Terenurile a arabile. D acest m curi nat ei Din motiv aceste date sun mult mai mari deca cele e nt at din tara noas n stra. dintr-o zo geogra ate din ca . medianul fiind 3. situeaza la pana la 40 de indiviz in situl V 0 zi Valea Oltulu Inferior. care este unul din princip palele loc de iern al erete vanat.3 e 50 . 1956).

rte r s Penajul este alb cu ari negre. este raspa andit in re egiunea mediteranea ana si zone mai ele calde ale Eurasiei cu climat temp perat. Conform observatiilor noastre in unii ul nta i e an cuibarest cu efect ni te tive de pes 200 de perechi in Valea Oltu Inferio ste ului or. ac cest efectiv este in crestere uso v oara. dar e este prezen si in vale Dunarii si pe elest nt ea teele mai m din mari Ta Romaneasca. ele rate sunt lagunele. de orez) e ate etc. subtire si cutit. d nul datorita niv velului cres scut al Oltu ului.Himan ng ntopus him mantopus Se recunoast repede dupa picio e te oarele foar lungi. Di istributie: Specia s concent : se treaza in parte sud dica a tarii.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA sp pecii (pajist intinse). Re elevanta sitului pe entru spe ecie: Conf form documentatiei de desmn nare a SPA A-urilor. ara Po opulatia d Roma din ania: In t tara noast cuibare aproxim tra esc mativ 400 0-600 de p perechi. ter renuri iriga (de ex. Ef fectul ant ticipat al activitat l tilor prop puse: Des specia apare in documentatie de si de esemnare a sitului „C Confluenta Olt-Dunar ca si o specie de pasaj. ct zat. mlastinile delte. putin adanci statatoa sau lin curgatoare cu prod are n ductivitate mare. rosii inchis sau roz. 85 . n mplementa area Alternativei I. prognozam ca nu se vor prod ti m e duce schim mbari ale po opulatiei d erete de va anat. s ipi un ng. Prezinta u cioc lun drept. Ha abitat: Pr refera climatul cald. elestee. Bune zbur ratoare pe distante e scu urte.  Picioron . Ev es. in realitate a re” e aceasta cu uibareste in sit. pr care rin me eandrul ve echi al Oltului va fi pastrat precum si masurile de reduc cere a imp pactului propuse. In an 2010. ap pare in situ Confluen Olt cu 10 indivizi in pasaj. Impac prognoz nesemnificativ. estuare. adap ptat pentru vanarea animalelor mici ascunse in m si sub u mal asc pie etre. con nsideram c impactul asupra po ca l opulatiei ac cestei spec va fi unu nesemni cii ul ificativ. Cuibu si perechi clocitoare au fos observat in extre n uri st te emitatea ve estica a sit tului precum si pe pru undisurile de pe malu Oltului c un efect de pana la 10 pere ul cu tiv a echi. P ul r ne Prefera zonele de si desert. nici ac ceasta specie nu a av loc prie vut elnic de cu uibarit in ac ceasta ultima locatie Avand in vedere im e. Se hr raneste cu nevertebr u rate mici. e e. dar tolera bin vantul puternic. populati cea ma mare ia ai cu uibareste in Delta Dun n narii. bo ogate in se apele p ne evertebrate Habitate prefer e. dar poate fi intalnit si in zone cu v vegetatie de stepa vita climatu rece si ploios.

Fem ti a mela nu po oate fi deos sebita de m mascul Ha abitat: Cu uibareste in colonii de n estul de mari. In Romania cuib baresc 300-500 de pe erechi. este prezent si la altitu e udini mai m mari. po Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ populatia migratoare a speciei in sit. Ii pla ace climat contine tul ental foarte cald si u e uscat. Ro Di istributie: In Roma : ania ciocan ntorsul cuib bareste in numar mai mare D Delta Duna si in arii lag gunele. dar in numar mic cuibar n m reste si in zonele um mede aflate in apropierea Duna e arii. eram ca im mpactul as supra popu ulatiei acest specii v fi nesem tei va mnificativ. neav n vand nici u efect a un asupra hab bitatelor preferate de specie. e Re elevanta s sitului pe entru spec cie: Conform docume entatiei de desemnare cuibares pana e sc la 10 perech in Valea Oltului I hi a Inferior. u e n unde prefera bancurile de nisip sau de pi p ietris. dar cuibarest si in zo r te one de coa asta cu climatul ocea anic. Po opulatia d Roma din ania: Popu ulatia europ peana este mica (sub 57000 d perechi) dar in e de ) us soara crestere. ul tre Av vand in ve edere imple ementarea Alternativ I. in la agune si pe lacuri din stepe (mai ales salmastre). in golf furile marin putin ad ne danci. ste ebuie men ntionat ca acesta cui ibareste oc cazional pe prundisu format pe cursul Oltului. In omania cuibareste pe elestee putin adanc cu vegeta natura lacuri d saratura e ci atie ala. in confor observa nsa rm atiilor noas stre acest numar oate sa ajunga pana la 200 de p perechi. Daca conditiile sunt adec a e cvate. de a. pop pulatia este stabila. lac curile de s saratura d Dobrog din gea. Pic e cioarele alb bastruie si ciocul inc covoiat in s sunt caracteristic si fac specia inconfundabila cu alti sus ce a reprezentant din fauna tarii. prin care mea a vei andrul vech al Oltului va fi hi pa astrat prec cum si ma asurile de reducere a impactului propus conside se. cioc si anu cu umite pene din aripa negre. D e Desi situl „ „Confluenta Olt-Duna a are” nu es desmnat pentru specie. 86 .EC SIMPL CO LEX NOVA A  Ciocanto – Recu ors urvirostra a avocetta STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ar un color predomi re rit inant alb c crestet.

de ta sp Ha abitat: Es o specie nordica d ste e destul de comuna in mlastini s cu rogoz de asemenea in c si z.Are un sunet caracteris cea ce poate fi e t stic e o cheie de determina usoara avand in vedere ca este o are a n pecie care se sperie d prezent omului. este f foarte greu estimarea marimii p u a populatiei c care migreaza deasup tarii no pra oastre. Di istributie: Nu este o specie cuibaritoar in Roma : re ania. cuibar in e e ga.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Fluierar de mlast tina . a mu ori cui 87 . pul gatului. Este numeros in pasaj pe malurile mlastinoase ale lacu e p urilor. Po opulatia d Roma din ania: Sunt putine d t date despre numarul fluierarilo de mlas or stina in pa asaj. Re elevanta sitului p pentru specie: Hab bitatele de eschise si umede al acestui s sunt sit im mportante p pentru apro oximativ 50 00-1000 de fluierari de mlastina care se o e opresc aici pentru i a se hrani in timpul m n migratiei. pa adurile ume de me ede esteacan di regiunile montane de pe taig De obicei. ste stinile si ba altile cu ve egetatie scunda din z zonele mun ntoase. reste pe sm mocuri de r rogoz. rele lungi g galben – ve erzui cu sp patele pata si cu spranceana vizibila. poseda in perioada rutului u guler i jurul n a un in e dica in timp ritualului nuptial. neavan efecte negative a nd asupra hab bitatelor preferate de specie . pr or recum si co oada alb v vargata.  Bataus .Philomac chus pugna ax Este o spe ecie de lim micola. In z at zbor este ca aracteristic burta s dedesub ca si btul aripilo laba.Tring glareola nga a STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Este o spec cu coic relativ lun picioar cie c ng. de regula de talie mai mare decat e e femelele. int Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ popu ulatia migr ratoare a s speciei in sit. ocaz zional in sto oluri de pa la 30-4 de exmp ana 40 plare.im mpact nese emnificativ v. Ma asculii. colinare si de ses. De ulte ibareste si pe pajisti umede in a apropierea lacurilor. intalnita si la noi. care p prezinta cel mai pu uternic dim morfism sex xual dinord dinul din ca face are parte. in numar mai mare in tu e undra nord dica. dar in timpul migratiei p poate fi int talnit oriun pe tere nde enuri umed de. pe care il rid Ha abitat: Es o specie comuna in Europa Cuibares in mlas ste a. I zona un In nde se pre econizeaza investitia specia nu a fost u talnita de n (de altf nici nu e noi fel este propic pentru a ce aceasta sp pecie).

mai cu se . nt ex xacte. Te echirghiol. insa numere insemnate (peste i 10 000) apar n numai in Dobrogea. pas sunile ume ede Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ populatia migratoare a speciei in sit.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Di istributie: In timpul migratiei poate fi in : l ntalnit pest tot in ta langa c te ara corpurile m mari mai de apa. Po opulatia d din Roma ania: Pop pulatia eur ropeana es estima la 200 ste ata 0. neav n vand nici u efect a un asupra hab bitatelor preferate de specie. este in pa asaj in tara noastra in numar mare num in timp migratie Nu sun cunoscute date a mai pul ei. eama pe m malul marii respectiv lacurile lag gunare. care se opresc pentru hranire la lacuri si pe sta . Acea asta specie nu cuibareste in Romania. Migr e reaza in nu umar mare si prin Delta Dunare si pe litor e ral. Re elevanta sitului pe entru spe ecie: In timpul migr ratiei situl este vizita de apro at oximativ 10 000-1200 e exemplare din aceas specie. 88 .  Pescarus mic – La arus minu utus Ha abitat: Es ste o spe ecie nordic care s ca strabate R Romania pe parcurs migrati p sul iilor de primavara – toamna.000 de pe erechi si su ufera un d declin pute ernic. Di istributie: In Roma : ania apare ca specie migrato e oare. ter renurile ag gricole. Im mpact nese emnificativ. v Re elevanta s sitului pe entru spec cie: Valea Oltului Inf ferior gazdu uieste 300-800 indivi antrizi o perioada d migratie iar Conflu p de e uenta Olt-D Dunare nu indeplinest pragul.000-510. Pop pulatiile europene cu uibaritoare 12000-25 5000 cu un trend n foa arte pozitiv in ultimii ani. De ensitatea speciei: Nu putem estima o densitate reala insa in stoluril mixte cu specii m a le u de chirighite pe parcur e rsul migratiilor apare regulat si aceasta sp pecie. Po opulatia d Roma din ania: Popu ulatia ce tr raverseaza Romania poate fi e a estimata la 3000a 40 000 de ind divizi pe se ezon. te Ha abitatul p preferat in zona po n otential af fectata: A deschis Ape se.

Imp nesem pact mnificativ. raurilor si lacur rilor mai m mari.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ef fectul ant ticipat al activitatil propus Nu ant a lor se: ticipam un efect nega asupra ativ a po opulatiei ac cestei spec deoarec prin imp cii. dar cuibareste in ta nu umar mic s in alte ha si abitate acv vatice adecvate bine c conservate de exem e. pa da barire dete erminarea aceste specii po ei oate sa pre ezinte o di ificultate p pentru cei mai putin initiati in de ale ornit tologiei din cauza tudinii cu celalalte d doua speci de care poate fi ii similit distins observan numai u s nd unele difern foarte subtile. Primavara poat fi recunoscuta dup colorit a te pa inchis insa dup perioad de cuib s. In afara per n rioadei de cuibarit po oate fi intal de-a lu lnit ungul coast telor. Di istributie: Populatia din tara n : a noastra se concentreaza in Delt Dunarii. Prefera apa curata dulce sa semi-s ai a au sarata cu o adanci ime de ap proximativ 1-2 m si cu vegetatie acvatica densa. nesem mnificativ.  Chirighita neagra – Chlidon a nias niger ghita neag gra este c cea mai comuna sp c pecie din Chirig familia lui. Impa progno act ozat. tul sau pe dealu ungul Duna arii. habitat pre h eferat de aceasta s e specie. mplu in vest tarii. In tara noas n stra cuibar resc aproximativ 120 00-2500 e de perechi. inclusiv Ro ea omania. nte Ha abitat: Cu uibareste c colonial pe mlastini s lacuri de ses. dar ocazional este preze si la si e ent alt titudini ma mari. plu e utitoare. Re elevanta s sitului pe entru spec cie:. n in majoritate tarilor. Po opulatia d Romania: Popul din latia europ peana este de 83000 de perech si este in declin hi. golfu urilor. In SP – ul „Co PA onfluenta O Olt-Dunare” apar efec ” ctive de pa la 100 indivizi in perioada d migratie ana de e Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ populatia migratoare a speciei in sit. neav n vand nici u efect a un asupra hab bitatelor preferate de specie. neafectand in mod direct sa indirect habitatele frecvent e d au t tate de ac cesta. ce plementare planului si ulterior prin realizarea ea inv vestitiei se vor crea s spatii intins cu luciu de apa (la se acul de acu umulare). 89 .

Ef fectul ant ticipat al activita atilor pro opuse: Im mplementar rea planul nu va afecta lui ne egativ populatia migratoare a speciei in sit. si este in 8 de eclin in maj joritatea ta arilor. Prefera apa curata dulce sa semi-s ai a au sarata cu o adanci ime de ap proximativ 1-2 m si cu vegetatie acvatica densa. Po opulatia d Romania: Popul din latia europ peana este de peste 80000 de perechi. dar cuibareste in ta nu umar mic s in alte ha si abitate acv vatice adecvate bine c conservate de exem e. raurilor si lacur rilor mai m mari. Pr rimavara p poate fi rec cunoscuta dupa colo inchis. plu e utitoare. Di istributie: Populatia din tara n : a noastra se concentreaza in Delt Dunarii. insa dup perioad de cuib orit pa da barire dete erminarea acestei sp pecii poate sa prezint o dificul te ltate pentr cei mai putin initia in de ale ornitologiei din ru ati cauza similit tudinii cu c celalalte do specii de care po oua oate fi dist tins observ vand numa unele ai fernte foar subtile. inclu usiv Roman In tara noastra cuibaresc a nia. mplu in vest tarii.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA  Chirighita cu obra albi – Chlidonias hybridus aji s Chirig ghita cu ob braji albi e este specie o comun din fam e na milia lui. rte dif Ha abitat: Cu uibareste c colonial pe mlastini s lacuri de ses. ac 90 . Re elevanta s sitului pe entru spec cie: In SPA – ul „Confluenta O A Olt-Dunare” apar efec ” ctive de pa la 150 indivizi in perioada d migratie ana de e. golfu urilor. dar ocazional este preze si la si e ent alt titudini ma mari. neafectand in mod direct sa indirect habitatele frecvent e d au t tate de cesta. tul sau pe dealu ungul Duna arii. a c aproximativ 1000v 25 de pere 500 echi. Impa nesemn act nificativ. In afara per n rioadei de cuibarit po oate fi intal de-a lu lnit ungul coast telor. neav n vand nici u efect a un asupra hab bitatelor preferate de specie.

din reg giunea palearctica. cu ocazia itul e u anii si u un lucrari de intretin nor nere a bar rajelor. prezenta in a apropierea lacurilor. ag a gitate in uccesiune r rapida. Uc i craina si Rusia. e n. J Juvenilii p prezinta pe ete intune ecate pe partea su uperioara a aripilor. po de oate realiza plonjari bruste. care a aparu in urma scaderii niv ut veluilui. p pana in su udul si sud – estul A d Asiei. pr recum si in apropiere marii. pen najul fiind alb. insa in a 2009 s 2010. cu ei pa astrarea ve echiului me eandru al raului Olt in aval de b n baraj. pret-pret”. une lacuri a fost partial golite iar pe pru ele au undisul. cu pa artea supe erioara a aripilor c cenusie. su as scutite si as spre: „cri-ic „chiri-chiri” sau „p c”. p precum si p valea Ol pe ltului. 91 . Re elevanta sitului p pentru spe ecie: Pop pulatiile cu uibaritoare in situl „ „Confluenta Olt – a Du unare” ajung la 4-6 perechi iar populatia care apa in pasa a fost es a are aj stimata la 70-140 ind divizi. po opulatia clo ocitoare es estimata la apro ste oximativ 35 5. In R Romania es raspan ste ndita in sp pecial in Dobrogea. raurilor.000 de p perechi. Spania. cu efective fo oarte mari in Italia. mlastini cu vegetatie palustr Este . n ea Di istributie: Arealul de raspand : d dire este discontinuu. c ciocul negru si picioar u rele galben Coada este scurta si adanc scobita ne. Ca alota capul este ne lui eagra. a la mijloc. sunt sanse ca aceasta sp t pecie sa rea apara in ef fective mai mari si im mpactul sa fie nesimn nificativ. Este o specie activa si z e zgomotoas ce emite o gama variata de sunete sa. Ha abitat: Pr refera tarm murile apel dulci s lor sau sarate. ui. ra. Po opulatia d Roma din ania: In E Europa. Zb borul este rapid cu b batai iuti d aripi. Ef fectul ant ticipat al activitatilor propu use: Prin a adoptarea Alternative I a Planului. In si „Valea Oltului de regula nu cuibareste. Pic cioarele de tip palm sunt ga e mat albene.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Chira mica – Stern albifron rna ns STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Este c cea mai m mica dintre toate spe e eciile de c chire si isi pastreaza fruntea a a alba tot tim mpul anulu Ciocul este galben cu varful negru in timpul primaverii si la inceputul verii. In R R Romania su estimat aproxima 400 de perechi c unt te ativ e clocitoare in lunca Du unarii si in Dobrogea. au cuibarit 1 respect 60 de p u 140 tiv perechi. i estul in Mu unteniei. .

in in anii 2009 si 20 nsa 010. Populatii mai mari se gasesc in Delta Dunarii ale c lun ncile raurilo mari. Poat fi recunoscuta in ului asema anatoare cu randunica dar zbor. este prezent in toata tara in h t habitate ac cvatice nat turale si se emi-natura intinse. tia sta abila. m  Pescarel albastru – Alcedo atthis u o Ha abitat: Cu uibareste in malurile i n inalte ale riurilor. sunt sanse ca p populatia a aceastei sp pecii sa crea asca. pe Ef fectul ant ticipat al activitatilor propu use: Prin a adoptarea Alternative I a Planului. in perechi izolate ana e e. deci prognozam un impactul nesimnificativ. r Di istributie: Cuibarest frecvent pe malurile ririlor in afara etajului mont : te t n tan. costale bog gate in pes stisori. al coloritului alb al cor rpului si a aripelor. sie Ha abitat: Pr refera o ga ama larga de habita de la r ate regiunile co ostale si la acuri continentale pa la cele semi-aride si tropice Cuibareste mai ale in zonele de ses.EC SIMPL CO LEX NOVA A  Chira de balta . es i sau colonii m mici. lacurile. dupa forma corpu rtional mai mare. or Po opulatia d Roma din ania: In R Romania cu uibaresc 5 5500-7500 de perech populat este hi. barit 400 respectiv 260 de erechi. Prefer mlastinile. insa este mai frecve ele ari nim ta enta pe m malurile rau urilor de 92 . lagunele c ra . unele lacuri au fost par rtial golite iar pe e prundisul. Concentratiile ce mai ma le intaln in Delt Dunarii.S e Sterna hiru undo STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA a e te Cea mai comuna specie de chira de la noi. cu oc cazia unor lucrari de intretinere a baraj e jelor. Re elevanta sitului p pentru spe ecie: Pop pulatiile cu uibaritoare in situl „ „Confluenta Olt – a Du unare” ajung la 10-2 perechi iar popula care a 20 atia apare in pa asaj a fost estimata la 200t 40 indivizi. ca a apa are arut in urm scader niveluilu au cuib ma rii ui. propor respec dupa cu ctiv uloarea ros a ciocului. In situl „V 00 Valea Oltului de regu nu cuib ula bareste. Di istributie: Are o distributie r : relativ uniforma. cu ei pa astrarea ve echiului me eandru al ra aului Olt in aval de b n baraj.

 Dumbra aveanca – Coracias garrulus s s Este o pasare de marim medie. J Juvenilii au un colorit mai sters si mai ma u t s aro. iar remigele mari sunt negre. ciocul este pute ernic si are culoare a e albastra spre violet. a Pa artea inferi ioara a co orpului. cu 93 . cu corpul robust. meandru c prezinta maluri ce a alte prefer rate de ac ceasta spec pentru cuibarit. care A prevede pastrarea vechiului mea andru al Oltului. cotofana si stancuta. gatul si partial coada sun albastru deschis. Ef fectul ant ticipat al activitatil propus Prin ad a lor se: doptarea Alternativei I a Planului. gatul s pieptul f si fiind dunga cu mar cenusiu. Zborul ate ro . pr recum si pe lunca Du e unarii ca sp pecie cuibaritoare. ap proape de D Dunare. nu anticip cie u pam un im mpact semn nificativ ina as supra popu ulatiei de pe escarel alb bastru. r t Co oada este de un alb bastru foar intens cu reflexe violet iar picioarele sunt de culoare rte e e ga albena. Cap este m pul mare. Penajul es foarte variat. Re elevanta sitului p pentru sp pecie: In situl Conf fluenta Olt – Dunare cuibare esc 4-6 pe erechi. ancuta. Scoate au su unete asem manatoare c gaita. tec ctricele alar sunt alb re bastru stra alucitor. asemanator cu zborul a na agatului. iar seara albastru verzui. De ensitatea speciei: In situl Co onfluenta Olt-Dunare gasim in partea in e n nferioara a sitului. ea e diacente Oltului. Po opulatia d Roman din nia: : Populatia din R Romania e este in jur de 4000 pe d erechi. Spatele nt es brun de ste eschis. Zb borul nuptial este for rmat din plonjari si inlinari a corpului intr-o p i ale parte si alta. es mai rap si cu batai mai viguroase din aripi. me ste de eoarece in bataia so oarelui par albastru intens u re u ultramarin. decat sta ste pid e . aval de baraj.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA se decat celor din zon dealurilo Pe Vale Oltului Inferior cuibareste pe raurile ad es na or. Ha abitatul p preferat in zona po n otential af fectata: M Malurile abr rupte . Po oate fi obs servata sta and pe sarmele de telegraf sa cioturi de copac. cap pul.

Ef fectul ant ticipat al activitatil propuse: Este fo a lor oarte putin probabil ca aceasta specie n a sa fie afecta de inve ata estitie. Di istributie: Specie cu o distrib : u butie larga in Roman in unele zone po nia. oate fii con nsiderat ch comuna.000 perechi clo ocitoare.000 – 60. clocest intr-un numar foa te arte mic. dar s din livezi. P e Pasunile im mpadurite pot fii co onsiderate c habitat secundar pentru spe ca ecie. vul timate la 50. nu se reg umbravean nca.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ha abitat: Pr refera padurile batra ane si rare cu arbor scorburo din zon e ri osi nele de campie si lun nca. Dim 0 minuarea efectivelor se datoreaza si distru s ugerii habit tatelor. hiar Po opulatia d Romania: populatia din R din Romania es apreciat a fi intre 45. e Re elevanta s sitului pe entru spec cie: In sit c cuibaresc 6 6-10 perec chi. a aproximativ 2 – 3 v pe erechi la 10 km2. ezent in special in paduri dominate de fag sau stejar. 94 . a locurilor de cuibarit si folosirii excesive a p e pesticidelor. m e ecari de ter ren. du  Ghionoa sura – Picus can aie nus Ha abitat: sp pecia este considerat ca una specializat pe padurile de fo ta ta oioase din regiuni co olinare si m muntoase. deo oarece hab bitatul pref ferat (padu batrane si rare cu arbori uri e u gaseste in zona Pla n anului.000 ste e de perechi. e Po opulatii semnificative pot cuib e barii si in paduri de lunca. nesem mnificativ. Populeaza si malu si urile lutoas precum si zonele cu alune se. Imp pact progn nozat asup popula pra atiei de scorburosi).000 – 110. Di istributie: In Europ efectiv clocitor este est : pa. In R Romania su intre 46 si 6500 de perechi clocitoar unt 600 0 re Re elevanta sitului pe entru specie: In sit “Valea O tul Oltului Infe erior” cuib baresc 10 – 30 de pe erechi iar in situl “Con n nfluenta Olt – Dunare 16-20 de perechi e” De ensitatea p populatei: Pretutinde eni. fiind pre . C mai ma populat clocitoa este pr Cea are tie are rezenta in Rusia si Tu urcia.

si borilor mai in varsta) un teritor este ) riu no ap proximativ de 1. pa arcuri sau p pasuni imp padurite cu exemplar batrane de stejar sau gorun (Quesrcu sp. si ex xploatarile necontrola de mu ate ulte ori ileg gale au afe ectat popu ulatiile intr. e de Di istributie: In Roma : ania cele mai semnificative populatii cu uibaritoare pot fii ga asite in zo onele colinare de pe podisul T e Transilvaniei respect in goru tiv unetele din Dobroge dar ea. este foarte probabil ca popula ciocani atia itoarei de s stejar a fos in regre numeric in ultimele decenii.De s Dendrocopo medius os Ha abitat: Este un adev varat speci ialist. Fiind spe st es c ecialist si preferand c p copaci batr rane cu cre engi moar rte. hab bitate cu tu si arbo mai grot care+si p ufe ori ti permit con nstruirea cu uibului.00 perechi. nu es ste deloc favorizat de silvicu ultura mod derna.). sp pecia apare in majorit e tatea zonelor unde habitatele d descrise sunt bine rep prezentate. In ultimele decenii res stituirile de paduri in Transilva e ania. ocaziona poate sa cuibareas si in ter fag al a sca renuri agricole cu veg getatie na aturala. 95 . 1962) In habit ). Altitudinile la care cuibareste u re n us su unt si ei d determinat de prez te zenta habi itatelor cu stejar sau gorun. 6 mi rogea si pe Campia d Vest. Po opulatia d Romania: 20. fiind locali izate in principal la c 200 – 600 m.5-2 km2 (Glutz & Bauer.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Ha abitatul p preferat in zona po n otential af fectata: D Desi prefera padurile inchise si m a mai ba atrane de f si stejar.  Ciocanit toare de stejar . tatele subo optimale (in cazul ostru din lipsa padurilor intinse inchise s lipsa arb e. dar si la inaltim mai joase in Dobr cc. Desi nu c din 00 00 cunoastem date cu privire la po opulatiile is storice din Romania. 1980).mod ne -un efavorabil. k 1 Ef fectul ant ticipat al activitatil propus Nu ant a lor se: ticipam un impact semnificativ asupra ac cestei speci ii. De ensitatea speciei p baza li pe iteraturii: In padurile ideale p : pentru ghio onoaia sura poate a sa atinga de ensitati de 10 perech hi/km2 (Glutz. fiind atasat de paduri.00 – 24.

ha abitate cu t tufe si arbo tineri da gasest cativa st ori aca te tejari batra ani.4 pe erechi/km2 (Robles & Olea.857000 de perechi c e cuibaritoare dar foar probabil acest num este rezultatul u e. De ensitatea speciei: In habitate optime ( e (padure de stejar) de e ensitatea m medie este de 5. dar este ma frecvent in Tara R ai t Romaneasc si Dobro ca ogea. cui ibareste ex xclusiv in habitate un se gas h nde sesc stejar batrani. e. 2. sistemele nu tocmai ideale densitatea es mai ste mi ica. fiindca prefera zonele a de ses mai c e calde. a ent 96 . Di istributie: Se distrib : buie uniform in tara d datorita faptului. 2007 In ecos e 7). Ef fectul ant ticipat al activitatil propus Nu ant a lor se: ticipam un impact semnificativ asupra ac cestei speci ii. Deseori ri cu uibareste in terenuri agricole c zone de vegetatie naturala (livezi. unde cuibares in grupu mici de copaci. Niciunde n este opii or. gr n cu e e rupuri de c copaci). rte mar r unei suprae evaluari se emnificative Populatia din tara este apare stabila. 200 03).2 e pe erechi/km2 (Robles et al. de.  Sfrancio cu frun oc ntea neagra – Laniu minor us Ha abitat: Cu uibareste in regiuni deschise cu copaci izo n olati si tufis suri. Popula ul atia este to otusi important in str ructura me etapopulati ionala a po opulatiei na ationale. De ce mai multe ori il ele int talnim pe t terenuri ag gricole si pa asuni. dar si aceasta densitate a fost masu d urata in pa aduri.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Re elevanta sitului pe entru spe ecie: Situl nu prezint o impor ta rtanta spor rita pentru specie u nu umarul per rechilor cuibaritoare fiind destu de redusa. e m ot nu ab bundent.. Ha abitatul p preferat in zona po n otential a afectata: Ciocanitoa area de ste ejar este o specie foa arte specia alizata. ca locul favorit de cuiba sunt l arit plo de pe marginea drumurilo pe care le intalnim peste to in tara. De multe ste uri e e ori il intalnim in copacii de pe ma m arginea sos selelor. Fav vorizeaza z zonele cald de ses. Po opulatia d Roman din nia: : Populatia din R Romania e este estima intre 36 ata 64000 .

Dintre acestea. OI OV. 2. dar au fost observate cateva zeci de perechi. In SPA-ul Piemontul Fagaras Sfranciocul cu fruntea neagra este o specie sporadica cu o populatie mica.1. 1970).3.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Relevanta sitului pentru specie: Nu s-a facut o inventariere exacta a perechilor cuibaritoare din cele doua situri Natura 2000. OI Er OV. Efectul anticipat al activitatilor propuse: Nu anticipam impact semnificativ asupra populatiei acestei specii. deoarece habitatul preferat de specie nu va fi notabil modificat. enumeram in continuare pe cele mai reprezentative: CODSPEC 20 30 40 70 90 ORDO GAVIIDAE GAVIIDAE GAVIIDAE PODICIPEDIDAE PODICIPEDIDAE NUME Gavia stellata Gavia arctica Gavia immer Tachybaptus ruficollis Podiceps cristatus Podiceps grisegena Podiceps auritus Podiceps nigricollis Phalacrocorax carbo Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Ixobrychus minutus NUME R Cufundar mic Cufundar polar Cufundar mare Corcodel mic Corcodel mare Corcodel cu gat rosu Corcodel de iarna Corcodel cu gat negru Cormoran mare Pelican comun Pelican cret Starc pitic OI OI Er OV.2. Alte specii de pasari intalnite in zona Valea Oltului Inferior – Confluenta Olt . OI OV l l l ll lll II II II 97 . OI TIP l l l WBD Bern II II ll ll lll 100 110 PODICIPEDIDAE PODICIPEDIDAE P Er l ll ll 120 720 880 890 980 PODICIPEDIDAE PHALACROCORACIDAE PELECANIDAE PELECANIDAE ARDEIDAE RI OV. in special in copacii de pe marginea drumurilor. habitate cu tufe si arbori tineri. dar si in plantatiile de plop si in grupuri mici de arbori. in zona studiata pot fi observate multe alte specii de pasari. Habitatul preferat in zona potential afectata: Terenuri agricole cu vegetatie naturala. Densitatea speciei: 10 perechi/km2 in habitatele optime (Averin & Ganya.Dunare In afara de speciile de pasari enumerate in formularul standard al siturilor.

OI OV OI OI Er Er OI OI ll/lll III III l III lll II/2&III/2 III lll II/2 III lll lll 98 .ECO SIMPLEX NOVA 1190 1220 1240 1310 1360 1520 1530 1590 1610 1710 1730 ARDEIDAE ARDEIDAE ARDEIDAE CICONIIDAE THRESKIORNITHIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE Egretta garzetta Ardea cinerea Ardea purpurea Ciconia nigra Plegadis falcinellus Cygnus olor Cygnus bewickii Anser albifrons Anser anser Tadorna ferruginea Tadorna tadorna STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Egreta mica Starc cenusiu Starc rosu Barza neagra Tiganus Lebada cucuiata Lebada mica Garlita mare Gasca de vara Califar rosu Califar alb Rata fluieratoare Rata pestrita Rata mica Rata mare Rata sulitar Rata caraitoare Rata lingurar Rata cu cap castaniu Rata cu ciuf Rata rosie Rata motata Rata cu cap negru Rata de gheturi Rata catifelata Rata sunatoare Ferestras motat OV OV RI P P P. OI II/1&III/2 ll lll III lll lll III III lll 1960 1960 2020 2030 2040 2120 2150 2180 2210 ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE Aythya ferina Netta rufina Aythya nyroca Aythya fuligula Aythya marila Clangula hyemalis Melanitta fusca Bucephala clangula Mergus serrator MP P. OI Er Er l l l l l l II lll II II II lll II lll lll II ll 1790 1820 1840 1860 1890 1910 1940 ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE ANATIDAE Anas penelope Anas strepera Anas crecca Anas platyrhynchos Anas acuta Anas querquedula Anas clypeata OI OV P OI MP OI P OI OV P P. Er MP OI OI P.

ECO SIMPLEX NOVA
2230 2310 2430 2600 2620 2630 2670 2690 ANATIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE Mergus merganser Pernis apivorus Haliaeetus albicilla Circus aeruginosus Circus macrourus Circus pygargus Accipiter gentilis Accipiter nisus Accipiter brevipes Buteo buteo Buteo rufinus Buteo lagopus

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Ferestras mare Viespar Codalb Herete de stuf Herete alb Herete sur Uliu porumbar Uliu pasarar Uliu cu picioare scurte Sorecar comun Sorecar mare Sorecar incaltat Acvila tipatoare mica Acvila tipatoare mare Acvila de camp Uligan pescar Vanturel rosu Vanturel de seara Soim de iarna Soimul randunelelor Soim calator Potarniche Prepelita Fazan Carstel de balta Crestet pestrit OI OV OI OV RI P P S S OI lll II II II II II ll ll

l l l l l

2730 2870 2880 2900

ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE

OV MP P OI

l

II ll

l

II ll

2920

ACCIPITRIDAE

Aquila pomarina

OV

l

II

2930 2950 3010 3040 3070 3090

ACCIPITRIDAE ACCIPITRIDAE PANDIONIDAE FALCONIDAE FALCONIDAE FALCONIDAE

Aquila clanga Aquila heliaca Pandion haliaetus Falco tinnunculus Falco vespertinus Falco columbarius

Er Er P MP P OI

l l l

II II II II II

l

II

3100 3200 3670 3700 3940 4070 4080

FALCONIDAE FALCONIDAE PHASIANEIDAE PHASIANEIDAE PHASIANEIDAE RALLIDAE RALLIDAE

Falco subbuteo Falco peregrinus Perdix perdix Coturnix coturnix Phasianus colchicus Rallus aquaticus Porzana porzana

OV Er S OV S MP P l l ll/lll

ll II III III lll III II 99

ECO SIMPLEX NOVA
4100 4240 4290 4500 4670 RALLIDAE RALLIDAE RALLIDAE HAEMATOPIDIDAE GLAREOLIDAE Porzana parva Gallinula chloropus Fulica atra Haematopus ostralegus Glareola pratincola Charadrius dubius Charadrius hiaticula Charadrius alexandrinus Pluvialis apricaria Pluvialis squatarola Vanellus vanellus Calidris minuta Calidris temminckii Calidris ferruginea Calidris alpina Philomachus pugnax Lymnocryptes minimus Gallinago gallinago Limosa limosa Numenius phaeopus Numenius arquata Tringa erythropus

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Crestet cenusiu Gainusa de balta Lisita Scoicar Ciovlica ruginie Prundaras gulerat mic Prundaras gulerat mare Prundaras de saratura Ploier auriu Ploier argintiu Nagat Fugaci mic Fugaci pitic Fugaci roscat Fugaci de tarm Bataus Becatina mica Becatina comuna Sitar de mal Culic mic Culic mare Fluierar negru P OV, OI MP OV Er l II lll lll lll ll

4690

CHARADRIIDAE

OV

ll

4700

CHARADRIIDAE

P

ll

4770 4850 4860 4930 5010 5020 5090 5120 5170 5180 5190 5320 5380 5410 5450

CHARADRIIDAE CHARADRIIDAE CHARADRIIDAE CHARADRIIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE

Er Er Er OV P P P P P P P P P P P II/2 II/2 II/2 I & II/2 II/1&III/2 I&II/2&III/2

II III lll lll ll ll ll II III III lll III III III III

5460 5470

SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE

Tringa totanus Tringa stagnatilis

Fluierar cu picioare rosii Fluierar de lac

P P

II/2

III II

5480

SCOLOPACIDAE

Tringa nebularia

Fluierar cu picioare verzi

P

III 100

ECO SIMPLEX NOVA
5530 SCOLOPACIDAE Tringa ochropus

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA
Fluierar de zavoi Fluierar de mlastina Fluierar de munte Pietrus Pescarus asiatic Pescarus cu capul negru Pescarus razator Pescarus sur Pescarus negricios Pescarus argintiu Pescarita razatoare Pescarita mare Chirighita cu obraji albi Chirighita cu aripi albe Porumbel de scorbura Porumbel gulerat Gugustiuc Turturica Cuc Cius Cucuvea Ciuf de padure Drepnea neagra Prigorie Pupaza Capintortura Ghionoaie verde P II

5540 5560 5610 5730

SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE SCOLOPACIDAE LARIDAE

Tringa glareola Actitis hypoleucos Arenaria interpres Larus ichthyaetus Larus melanocephalus Larus ridibundus Larus canus Larus fuscus Larus cachinnans Gelochelidon nilotica Sterna caspia Chlidonias hybridus Chlidonias leucopterus

P P P Er

l

II ll ll lll

5750 5820 5900 5910 5920 6050 6060

LARIDAE LARIDAE LARIDAE LARIDAE LARIDAE STERNIDAE STERNIDAE

Er P OI OI S OV P

l

II lll

II/2 II/2

III

lll l l II II

6260

STERNIDAE

P

l

II

6280

STERNIDAE

P

ll

6680 6700 6840 6870 7240 7390 7570 7670 7950 8400 8460 8480 8560

COLUMBIDAE COLUMBIDAE COLUMBIDAE COLUMBIDAE CUCULIDAE STRIGIDAE STRIGIDAE STRIGIDAE APODIDAE MEROPIDAE UPUPIDAE PICIDAE PICIDAE

Columba oenas Coumba palumbus Streptopelia decaocto Streptopelia turtur Cuculus canorus Otus scops Athene noctua Asio otus Apus apus Merops apiaster Upupa epops Jynx torquilla Picus viridis

P P S OV OV OV S S OV P OV P S

II/2 ll/lll

III lll lll

II/2

III lll II II ll lll II ll II II

101

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 8760 PICIDAE Dendrocopos major Dendrocopos syriacus Dendrocopos minor Galerida cristata Alauda arvensis Riparia riparia Hirundo rustica Delichon urbica Anthus campestris Anthus trivialis Anthus pratensis Anthus cervinus Anthus spinoletta Motacilla flava flava Ciocanitoare pestrita mare Ciocanitoare de gradini Ciocanitoare mica Ciocarlan Ciocarlie de camp Lastun de mal Randunica Lastun de casa Fasa de camp Fasa de padure Fasa de lunca Fasa rosiatica Fasa de munte Codobatura galbena Codobatura cu cap galben Codobatura alba Ochiuboului Brumarita de padure Macaleandru Privighetoare roscata Codros de munte Maracinar mare Maracinar negru Pietrar sur Mierla Cocosar S ll 8780 8870 9720 9760 9810 9920 10010 10050 10090 10110 10120 10140 PICIDAE PICIDAE PASSERIFORMES/ ALAUDIDAE PASSERIFORMES/ ALAUDIDAE HIRUNDINIDAE HIRUNDINIDAE HIRUNDINIDAE MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE S S S MP OV OV OV OV P P P P l II ll III II/2 III II II ll l II ll II ll ll 10171 MOTACILLIDAE OV ll 10180 10200 10660 10840 10990 MOTACILLIDAE MOTACILLIDAE TROGLODYTIDAE PRUNELLIDAE TURDIDAE Motacilla citreola Motacilla alba Troglodytes troglodytes Prunella modularis Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Phoenicurus ochruros Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Turdus merula Turdus pilaris Er OV OV P OV RI ll ll lll II II 11040 11210 11370 11390 11460 11870 11980 TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE OV OV OV OV OV MP MP OI II ll II II ll III III 102 II/2 II/2 .

ECO SIMPLEX NOVA 12000 12010 12020 12370 12380 TURDIDAE TURDIDAE TURDIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE Turdus philomelos Turdus iliacus Turdus viscivorus Locustella fluviatilis Locustella luscinioides Acrocephalus melanopogon Acrocephalus shoenobaenus Acrocephalus palustris Acrocephalus scirpaceus Acrocephalus arundinaceus STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Sturz cantator Sturz de vii Sturz de vasc Grelusel de zavoi Grelusel de stuf Privighetoare de balta Lacar mic Lacar de mlastina Lacar de stuf Lacar mare Frunzarita galbena Silvie mica Silvie cu cap sur Silvie de zavoi Silvie cu cap negru Pitulice sfaraitoare Pitulice mica Pitulice fluieratoare Ausel cu cap galben Muscar sur Pitigoi de stuf Pitigoi codat Pitigoi sur Pitigoi de bradet Pitigoi albastru Pitigoi mare OV P P P OV II/2 II/2 II/2 III III III II II 12410 12430 12500 12510 12530 12590 12740 12750 12760 12770 SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE SYLVIIDAE P OV OV OV OV OV OV OV OV OV l ll II II II ll II ll II II II Hippolais icterina Sylvia curruca Sylvia communis Sylvia borin Sylvia atricapilla Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus collybita Phylloscopus trochilus 13080 13110 SYLVIIDAE SYLVIIDAE P P II ll 13120 SYLVIIDAE P ll 13140 13350 13640 14370 14400 14610 14620 14640 REGULIDAE MUSCICAPIDAE TIMALIIDAE PARIDAE PARIDAE PARIDAE PARIDAE PARIDAE Regulus regulus Muscicapa striata Panurus biarmicus Aegithalos caudatus Parus palustris Parus ater Parus caeruleus Parus major OI OV Er S P P P S II II ll lll ll ll II ll 103 .

ECO SIMPLEX NOVA 14790 14860 STTIDAE CERTHIIDAE Sitta europaea Certhia familiaris Certhia brachydactyla Remiz pendulinus Oriolus oriolus Lanius collurio Garrulus glandarius Pica pica Corvus monedula Corvus frugilegus Corvus corone cornix Corvus corax Sturnus vulgaris Passer domesticus Passer hispaniolensis Passer montanus Fringilla coelebs Fringilla montifringilla Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis cannabina Pyrrhula pyrrhula Coccothraustes coccothraustes Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza hortulana Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Ticlean Cojoaica de padure Cojoaica cu degete scurte Boicus Grangur Sfrancioc rosiatic Gaita Cotofana Stancuta Cioara de semanatura Cioara griva Corb Graur Vrabie de casa Vrabie negricioasa Vrabie de camp Cinteza Cinteza de iarna Florinte Sticlete Scatiu Canepar Mugurar Botgros Presura galbena Presura barboasa Presura de gradina Presura de stuf Presura cu cap negru S S ll ll 14870 14900 15080 15150 15390 15490 15600 CERTHIIDAE REMIZIDAE ORIOLIDAE LANIIDAE CORVIDAE CORVIDAE CORVIDAE S P OV OV S S S II/2 l II lll ll II lll lll 15630 15673 15720 15820 15910 CORVIDAE CORVIDAE CORVIDAE STURNIDAE PASSERIDAE S OI S S MP S lll lll lll lll lll 15920 15980 16360 16380 16490 16530 16540 16600 17100 17170 18570 18580 PASSERIDAE PASSERIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE FRINGILLIDAE EMBERIZIDAE EMBERIZIDAE OV S MP OI S S OI P P P S S P lll lll III lll II ll II II lll ll II II 18660 18770 EMBERIZIDAE EMBERIZIDAE OV MP l III ll 18810 EMBERIZIDAE OV II 104 .

sabita Chondrostoma nasus . P – specie de pasaj.oblete Alburnoides bipunctatus . OI – oaspete de iarna.cosac Vimba vimba carinata .2. OV – oaspete de vara – cuibaritoare. Ihtiofauna Oltului – confluenta cu Dunarea Cea mai mare parte a cercetarilor efectuate privind compoziția ihtiofaunei din bazinul inferior al raului Olt au fost sintetizate in monografia pulbicata de P.scobar Rhodeus sericeus amarus . mai putin de 5 observatii in 10 ani. prezenta pe tot parcursul anului (implicit claocitoare). Er – specie eratica. Ben – Conventia de la Berna cu numarul anexelor unde specia figureaza. MP – categorie intermediara intre cele de mai sus. Bonn – Conventia de la Bonn cu numarul anexelor unde specia figureaza 2.boarta Gobio gobio obtusirostris .ECO SIMPLEX NOVA 18820 EMBERIZIDAE Miliaria calandra STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Presura sura MP III S – pasare sedentara. o parte a populatiei migreaza.3.stiuca Familia Cyprinidae Rutilus rutilus – babusca Leuciscus cephalus – cleanul Leuciscus idus – vaduvita Scardinus erythrophthalmus . WBD – Wild Birds Directive – Directiva de pasari.beldita Blicca bjoerkna .batca Abramis brama – platica Abramis sapa . a fost descris ca fiind ocazional prezent in tributarii din cursul inferior al Dunarii Familia Esocidae Esox lucius .porcusorul 105 .morunas Pelecus cultratus . Banarescu in 1964 privind fauna de pești a Romaniei.rosioara Aspius aspius – avatul Alburnus alburnus . Speciile de pești identificate in cursul inferior al raului Olt Specii Familia Acipenseridae Acipenser ruthenus – cega.

stiuca Familia Cyprinidae Carassius auratus gibelio – caras argintiu Leuciscus cephalus – clean Aspius aspius .avat Alburnus alburnus .somn Familia Percidae 106 . 13/1993.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Romanogobio albipinnatus – porcusorul de vad Barbus barbus .zvarluga Familia Siluridae Silurus glanis .mreana Cyprinus carpio .crap Familia Cobitidae Cobitis taenia .somn Familia Gadidae Lota lota .rosioara Romanogobio albipinnatus – porcusorul de ses Familia Siluridae Silurus glanis .fusar Zingel zingel – pietrar. Directiva Habitate 92/43/EEC și este listata in Lista Roșie IUCN (LC) ca avand un trend descrescator al populațiilor.oblete Abramis brama .raspar Stizostedion lucioperca .mihalt Familia Percidae Perca fluviatilis .scobar Gobio gobio . Aceasta specie este protejata prin Legea nr.salau Aspro streber .crap Chondrostoma nasus . O specie importanta prezenta in zona și cu populații mari este Romanogobio albipinnatus.porcusor Scardinus erythrophthalmus .biban Acerina cernua . avand atat conectivitate longitudinala cat și transversala (vezi harta). fusar mare In urma cercetarilor de teren și discuțiilor cu pescarii locali au fost identificate specii comune de pești. Specii de pești identificate in zona de studiu Specii Familia Esocidae Esox lucius .ghibort Acerina schraester . fara un statut conservativ deosebit (urmatorul tabel). in zona existand habitate naturale tipice pentru specie aflate intr-o buna stare de conservare.platica Cyprinus carpio .

supr raviețuind fara proble eme atat in habitate reofile cat și lacustre unde n t e. scara 1:100000) 000 cție . . co oncureaza p pentru hrana cu spec ciile indigene și se hr ranește cu icrele și alevinii altor pești. Ac ceasta spe ecie este cunoscuta c fiind ca foa arte adapt tabila. r 107 . co onform da atelor COR RINE LAND DCOVER 20 (proiec Stereo. DP 1970. obs servata in meandrele și balțile permane e ente cu su ubstat nisip sau pos ma alos forma de raul Olt in cu ate ursul sau inferior.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Pe erca fluviat – biban tilis n St tizostedion luciperca – salau n Gy Gymnocepha baloni – ghibort de rau halus ni Fa amilia Cent trarchidae Le epomis gib bbosus – biban soare Utili izarea tere enurilor in zona de studiu. De as semenea in timpul de n eplasarilor de teren a fost ident tificata și o specie inv vaziva – Le epomis gib bossus.

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

2.3.3. Herpetofauna Oltului – confluenta cu Dunarea Herpetofauna Oltului inferior și zonei de confluența cu Dunarea a fost foarte puțin investigata, cele mai concludente date in acest sens provenind din monografiile publicate de Fuhn (1960) și Fuhn & Vancea (1961) privind amfibienii și reptilele de pe teritoriul Romaniei. In momentul de fața respectivele date nu mai pot fi considerate „la zi” avand doar rol orientativ pentru investigarea herpetofaunei zonei. Date mai recente privind amfibienii și reptilele din bazinul raului Olt sau tributarii acestuia au fost publicate de Ghira et al. (1999) și Iftime & Iftime (2007), dar studiile respective s-au axat in principal pe bazinul superior și mediu al raului. Formularele NATURA 2000 completate in scopul desemnarii siturilor de importanța comunitara (SCI) enunța doar 2 specii de amfibieni de importanța pentru situl ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele – Triturus dobrogicus și Bombina bombina. Pe parcursul deplasarilor de teren au fost identificate 9 specii de amfibieni și reptile aparținand herpetofaunei indigene in zona de studiu (urmatorul tabel). Specii de amfibieni și reptile identificate in zona de studiu Specii Amphibia

Triturus dobrogicus – tritonul cu creasta dobrogean Bombina bombina – izvorasul cu burta rosie Pelophylax ridibundus – broasca mare de lac Pelophylax kl. esculentus – broasca mica de lac
Reptilia

Darevskia praticola* - soparlita de padure Podaricus tauricus – soparla de iarba Lacerta viridis viridis – gusterul Natrix natrix – sarpele de casa Natrix tessellata – sarpele de apa Dolichopis caspius – sarpele rau Coronella austriaca* - sarpele de alun Zamenis longissimus* - sarpele lui Esculap
*

specii care nu au fost identificate in timpul deplasarilor de teren, dar au fost semnalate

anterior pentru zona de studiu

108

EC SIMPL CO LEX NOVA A

STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA

Bomb bina bombi ocupa i special z ina in zone joase de campie sau dealu pana la maxim e uri
30 ri e. ct re rtanței pen ntru conser rvare, B. b bombina 73 de metr altitudine Din punc de veder al impor es listata in Anexa II a Directiv Habitat a Conv ste I vei te, venției de la Berna și a OUG 57 l i 7/2007. Sp pecia depin nde de exi istența zon nelor umed a balți de, ilor tempo orare, semi i-permanen sau nte pe ermanente pentru rep producere, principale amenin , ele nțari fiind d degradarea fragmentarea și a, dis strugerea h habitatelor r.

Foto - Ex xemplar de Bombina bombina (izvoraș c burta r e a a cu roșie) in z zona de stu udiu.

Tritur dobrog rus gicus este p prezent do in cursul inferior al raurilor Dunarea și Tisa, oar r
sub 300m. Specia es listata in Anexa 2 a Conve . ste enției de la Berna, D a Directiva la altitudini s abitate și OUG 57/2 2007. La nivel internațional, IUCN eva alueaza sp pecia ca a aproape Ha am menințata (NT), efec ctivele fiind consider d rate in sca adere. Prin ncipalele a amenințari pentru su upraviețuire speciei in arealul sau de dis ea stribuție su distruge unt erea rapida a habitat a telor ca urmare a ac ctivitaților a antropice ( special desecarea zonelor umede și bararea cu (in a u b ursurilor UCN 2009) și poluarea habitat telor acvat tice cu fer rtilizanți or rganici utilizați in raurilor) (IU gricultura. ag ștele de la (Pelophy ac hylax ridibu undus, Pel elophylax kl. esculen ), ca ș unele k ntus și Broaș pecii de rep ptile (Lace erta viridis viridis, Po s odarcis tau uricus, Nat natrix) sunt spec cu o trix ) cii sp pla asticitate e ecologica ri idicata, ocu upand o m mare varieta de hab ate bitate dispo onibile.

109

EC SIMPL CO LEX NOVA A

STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA

Foto - Broasca mare de lac (P. ridibund ) in zon de de m dus na meandre

Mascul de gușter (La acerta virid ) identific in zona de studiu dis cat a u Foto - M

ba rcis us vat in apr ropierea Foto - Mascul de șoparla de iarb (Podarc tauricu ) observ loc calitații Izla az
110

2006. ocupand habitatele stepice din aceasta zona. Dolj.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Dolichophis caspius prezinta un areal de distribuție foarte larg in sudul Europei. dar distribuția speciei in restul țarii este puțin cunoscuta. In cadrul observațiilor de teren am identificat in premiera specia pentru județul Teleorman (Sahlean et al. Din punct de vedere al importanței conservative. 111 . in curs de publicare). 2010. Mehedinți. Teleorman) vine in confirmarea acestei ipoteze. caspius este considerata specie de importanța comunitara ce necesita o protecție stricta. D. șarpele rau este o prezența comuna in Dobrogea (Covaciu-Marcov et al. CarașSeverin. Identificarea speciei in apropierea localitații Islaz (jud. Covaciu Marcov & David (2010) considera ca specia are un areal de distribuție continuu in sudul Romaniei de-a lungul Dunarii. Caspius este foarte rar și critic periclitat (CR) (CovaciuMarcov & David 2010). In sudul țarii specia fost observata in sudul Moldovei. Toate cele 4 specii au fost semnalate anterior in zona de studiu (Fuhn & Vancea 1961). consideram ca in zona sunt prezente și speciile Ablepharus kitaibelii stepaneki. D. Coronella austriaca și Zamenis longissimus. Darevskia praticola. Ialomița și Olt. urcand in unele zone pe cursurile afluenților fluviului. fiind listata pe Anexa 4 a Directivei Habitate și pe Anexa 4A a OUG 57/2007. iar habitatele specifice acestor specii exista inca și sunt intro stare buna de conservare. In Romania. Strugariu et al. 2008). Deși nu au fost identificate in cursul deplasarilor de teren. din Ungaria in vest pana in Caucaz in est și pe raul Volga pana la paralela de 50o. dupa cum s-a observat in timpul deplasarilor.

2005. 2009 Covaciu-Marcov & David t 9. Lazar et al. 2010. 2008. 7. Sah . fara Do spius dul obrogea: Dist Locali itați citate anterior: (Covaciu-Marcov et al. hlean et al.Masc de Doli 112 . Teleor rman. Struga & Ghe ariu erghel 2007 2008). Locali itate noua.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA tribuția spe eciei Dolich hophis casp in sud Romaniei. 03. slaz. Iftime 200 Iftime & Iftime 2007. prezentul studiu: Is . oto cul ichophis ca aspius iden ntificat in p premiera in zona de s studiu Fo .

D asemene Popesc & Murar (2001) descriu oare identi ificate de-a lungul Dunarii.Habitat s specific pen ntru șarpele rau (D.Exemp de șarp de casa (N. ș ec n șoareci). ad Datele privind fa e auna de m mamifere a zonei au f fost sintetiz zate in mo onografia d seria din 0. De ea. n . habit tatele prez zente ofera condiții bune de v a viața atat pentru ma amiferele care petre viața in subteran (cartițe. care gasesc su uficiente daposturi in padurile din lunca inundabila. (1975) l cu cateva spec de mamifere ide speciile de mamifere din zona P Porților de Fier. Faun de mam na mifere a O Oltului – c confluent cu Duna ta area In zo ona de stu udiu. putand sap ușor p pa tunele in so olul nisipos sau argilos. șobolani. cat ș pentru c s și cele terest tre. c caspius) in vecinatate localitaț Islaz n ea ții to plar pe a x alitații Izbic ceni Fot . Sp a pitzenberge (2001) p er prezinta cateva specii de rozato cii entificate pe cursul Dunarii și Popesc et al. raporteaza s 113 .3. cu riu „Fauna Romaniei” (Murariu 2000 2004). natrix) din apropierea loca 2.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Foto .4.

Rhinolophidae R. Fam. mehelyi – rinologul lui Mehelynus Fam. Lagomorpha. hipposideros – liliac mic cu potcoava R. Specii de mamifere semnalate in zona Oltului inferior . emarginatus – liliac cu urechi crestate Plecotus auritus – liliac urecheat roscat Vespertilius murinus – liliac bicolor Nyctalus noctula – lilac de seara roscat N. in cursul inferor al Oltului – confluența cu Dunarea sunt prezente 46 de specii de mamifere (urmatorul tabel).Dunare Specii Ord. Erinaceidae Erinaceus concolor – arici Talpa europaea – cartita Fam. Rodentia. Arvicolidae Muscardinus avellanarius – pars de alun Arvicola terrestris – sobolan de apa Microtus arvalis – soarece de camp M. Vespertilionidae Myotis myotis – liliac comun mare M. kuhlii – pipistrelul lui Kuhl Miniopterus schreibersii Ord. lasiopterus – liliac de seara mare Pipistrellus pipistrellus – liliac pitic P. Soricidae Crocidura leucodon – chitcan de camp Crocidura suaveolens – chitcan de gradina Crocidura russula – chitcan de casa Neomys anomalus – chitcan de mlastina Sorex araneus – chitcan de padure Sorex minutus – chitcan pitic Ord. Leporidae Lepus europaeus – iepure de camp Ord. rossiaemeridionalis – soarece rasaritean de camp Pitymys subterraneus – soarece subpamantean Ondatra zibethicus – bizam Fam. Insectivora. Fam. daubentonii – liliac de apa M. nathusii – pipistrelul lui Nathusi P. Myoxidae Fam. Fam. Muridae Rattus norvegicus – sobolan cenusiu Mus musculus – soarece de casa Apodemus agrarius – soarece vargat de camp 114 . Chiroptera.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Conform acestor studii. Sciuridae Sciurus vulgaris – veverita Spermophillus citellus – popandau Fam. Fam.

in timp ce mamiferele de talie medie și mare sunt atat de interes faunistic cat și de importanța economica sau sportiva. ariciul este o specie rara in zona de studiu. Suidae Sus scrofa . 115 . Comparativ cu alte specii de micromamifere. pentru a asigura litiera suficienta pentru refugii. Felidae Felis silvestris – pisica salbatica Ord. Artiodactyla. Canidae Canis aureus – sacal Vulpes vulpes . Fam. Pentru protecția speciei este necesara conservarea zonelor umede și evitarea defrișarilor. erminea – hermina M. flavicollis – soarece cu gat galben A. Cervidae Capreolus capreolus .dihor Fam. Myocastoridae Myocastor coypus . putorius .mistret Fam. Ariciul este o specie prezenta atat in padurile foioase cat și in zonele agricole. uralensis – soarece mic de camp Micromys minutus – soarece pitic Fam.caprior Micromamiferele au o mare importanța in relațiile trofice din biocenozele existene in cursul inferior al Oltului. Fam.vidra Mustela nivalis – nevastuica M.nutrie Ord.vulpe Fam. Spalacidae Spalax microphthalmus – orbete mare Fam. Mustelidae Meles meles – bursuc Lutra lutra . Carnivora. cu o densitate de 1-2 indivizi/5 ha (Murariu 2005).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Apodemus sylvaticus – soarece de padure A.

O atentie deosebita trebuie acordata speciilor protejate prin lege. pe termen mediu si lung. este foarte importanta inlaturarea oricaror factori negativi. reiese faptul ca vor fi pastrate neamenajate (in starea actuala) meandrele Oltului in aval de baraj.4. impactul preconizat va fi aproape de 0.U. precum si planul de monitorizare a speciilor si habitatelor pentru lucrarile de executie/implementare a PATZ-ului si ulterior incheierii executiei. va pierde naturaletea raului Olt si o parte din padurea (plantatie realizata in deceniile anterioare) care este pe marginea cursului actual. acest efect va avea consecinte pe toata lungimea digurilor ce 116 . conservarea habitatelor naturale. In partea finala a prezentului contract. Aceasta modificare va fi acoperita prin masurile de reducere a impactului. in special cele cuprinse in Directiva Pasari (79/409 EEC) si O. este una foarte diversa. hranire si adapost pe care le ofera acestea. 57/2007. privind regimul ariilor naturale protejate.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2. Situl “Confluenta Olt – Dunare”. se vor detalia masuri de conservare adecvate. Discutii si recomandari In ceea ce priveste situl „Valea Oltului inferior”. situl invecinat. In cazul realizarii investitiei situl “Confluenta Olt – Dunare” isi va modifica caracteristicile.G. Descrierea functiilor ecologice ale speciilor si habitatelor de interes comunitar afectate si a relatiei acestora cu ariile naturale protejate de interes comunitar invecinate si distributia acestora Functiile ecologice si importanta lor corelata cu realizarea investitiei: AVIFAUNA Avifauna situtilor „Valea Oltului Inferior” si „Confluenta Olt – Dunare” . a florei si faunei salbatice. cum ar fi eutrofizarea apelor din cauza cresterii nivelului de nutrienti proveniti din utilizarea ingrasamintelor in agricultura. o parte din speciile care cuibaresc in aceasta fasie isi vor pierde habitatul. Zona este foarte valoroasa din punct de vedere al biodiversitatii si. odata micsorat acest habitat. iar caracteristicile sitului nu vor fi schimbate. Putem anticipa ca. din acest motiv. precum si alte activitati perturbatoare. datorita conditiilor prielnice de cuibarit. deversari de ape uzate menajere. pentru ca populatiile de pasari din acest sit sunt importante mai ales pentru efectivele de iernare ale speciilor. Prin adoptarea alternativei I a Planului (PATZ) propus.

existand un numar mare de vertebrate cu importanta ecologica ridicata si de mare valoare in vederea conservarii. in populatii numeroase. cu o plasticitate ecologica ridicata. efectele negative vor fi diminuate mult.  Prin construirea barajului supravietuirea acestor specii este pusa in pericol. semnificativ in perimetrul lacului de acumulare. dar modificarea cursului raului Olt v-a avea un efect de recreere de noi nise ecologice odata cu realizarea lacului de acumulare si plantarea de vegetatie arborescenta in perimetrele propuse pentru plantatii. lacurile de baraj favorizeaza dezvoltarea speciilor invazive. Crearea acestei zone. 117 . multe din ele fiind listate in Anexele II si IV. De asemenea. dar si specii cu o valoare ecologica mare si cu importanta in vederea conservarii (ex.  Herpetofauna zonei este reprezentata de numeroase specii de amfibieni si reptile conservate prin OUG 57/2007 si Directiva Habitate.: Romanogobio albipinnatus). dar valoare ecologica redusa. atat in perioada de constructie (distrugerea populatiilor aflate in meandrele Oltului). a fost mentionata in studiul de impact pentru realizarea investitiei.  Ihtiofauna va suferi un impact important prin construirea barajului. existand habitatele naturale specifice si o conectivitate longitudinala si transversala buna.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA vor fi construite. se va crea un habitat prielnic atat pentru cuibarit. cat si in faza de utilizare (barajul va favoriza explozia demografica a speciilor comune.  Din punct de vedere ihtiofaunistic au fost identificate in principal specii de pesti comune. efectivele chirelor. probabil. In cazul in care se va alege Alternativa 1. Astfel. ceea ce inseamna o diminuare a niselor ecologice aferente acestui tip de biotop. lacurile de baraj fiind in general populate de specii de pesti comune. Pasarile si alte specii carcteristice acestui habitat vor parasi zona pentru ca efectul de margine (mal de apa) va disparea. situri Natura 2000) prezinta o diversitate faunistica mare. ROSCI0044 CORABIA-TURNU MAGURELE FAUNA  Zona de studiu (cele 3 arii protejate. in zona de studiu fiind identificat bibanul soare (Lepomis gibbosus) in cursul deplasarilor de teren. pentru speciile limnicole dar si pentru altele. pescarusilor si de Anseriforme vor creste. fara preferinte ecologice stricte). pentru speciile migratoare.

cat si a micromamiferelor. Aceste zavoaie de salcie si plop. aceste zavoaie de salcie si plop (cod Natura 2000 . piciorongul (Himantopus himantopus). totodata prezentand o importanta din punct de vedere al biodiversitatii. in cazul in care cei ce monitorizeaza siturile vor constata marirea riscurilor de deteriorare a acestor ecosisteme.Atragem atentia asupra speciilor si habitatelor cu statut de protectie in reteaua europeana Natura 2000. habitatele din zona fiind marginite in principal de terenuri agricole sau cu utilizare in activitati economice. chira de balta (Sterna hirundo). 118 . in special in zona de confluenta a Oltului cu Dunarea. hranire si  In faza de utilizare impactul este semnificativ asupra amfibienilor din aceleasi motive prezentate mai sus si redus asupra reptilelor. egreta mare (Egretta alba). habitatele ramase in stare seminaturala in urma transformarilor ce au avut loc in ultimii 20 de ani in lunca Dunarii sunt padurile de esenta moale. existand o diversitate mare de specii in zona de studiu. . Pentru acestea trebuie sa se creeze conditiile de existenta perena. starcul galben (Ardeola ralloides). lopatarul (Platalea leucorodia). ce se regasesc in anexa I a Directivei Pasari: ciocintors (Recurvirostra avosetta).92A0).ECO SIMPLEX NOVA  STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Impactul in faza de constructie este semnificativ in special asupra amfibienilor. pentru a putea interveni in regimul viitor de functionare. starcul de noapte (Nycticorax nycticorax). dar exista riscul intreruperii fluxului de gene intre populatii si consangivinizarea acestora. egreta mica (Egretta garzetta). . FLORA si HABITATELE . consideram necesara nu numai asigurarea unui debit de apa permanent si suficient dar si dotarea cu vane de reglaj la captari. chira mica (Sterna albifrons). atat in randul mamiferelor mari.Acestea sunt interdependente de regimul hidrologic al fluviului si isi pastreaza functiile bio-geochimice si ecologice. Dintre habitate.92A0). cu o importanta ecologica deosebita. au o importanta ecologica deosebita. padurile de esenta moale. Pentru existenta lor.In acest sector inferior al Dunarii. prin distrugerea habitatelor specifice necesare pentru reproducere. reprezentand totodata habitate de interes comunitar (cod Natura 2000 . supravietuire. mai ales avifaunistic fiind zona de cuibarit a multor specii de pasari de interes comunitar.  Mamiferele gasesc conditii optime pentru supravietuire in lunca Oltului inferior. favorizand stabilitatea malurilor.

trebuie prevazut debitul salubru la captarea hidroenergetica si trebuie asigurat acest debit in continuare pentru tot raul Olt.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Conform legislatiei in vigoare din Romania. care sunt create natural pe sector Izbiceni – Islaz . Riscuri generate de dezastre naturale Situatii de inundatii: Situatiile de ape mari. cu asigurarea respectarii conditiilor impuse pentru protectia ecosistemelor acvatice. in zonele umede.inundatii pot afecta acumularea pentru CHE Islaz si zona adiacenta datorita plutitorilor si aluviunilor pe care cursul de apa le poate transporta.  Biodiversitatea poate fi afectata de nerespectarea debitului salubru sau de lipsa monitorizarii lui.  Bazinul raului Olt are o flora. Concluzie: Chiar daca habitatele din zona studiata a bazinului Oltului nu adapostesc o flora rara si ea nu este inclusa in listele de specii periclitate. cat si pe maluri. De aceea. fauna.Dunare. in conditiile in care se accepta varianta de transport a apei uzinabile pe conducta. sunt incluse in listele de protectie speciala prin includerea lor in siturile NATURA 2000 si acesta pentru ca se gasesc in situatia in care sunt puse in pericol prin schimbari ale regimului hidric. aceste pericole pot fi evitate prin respectarea legislatiei de protectie in vigoare (prevederile cu privire la ariile protejate. in vederea utilizarii ei numai pentru acest scop. atat in apa. fiind important sa se asigure mentinerea lor. Situatii de seceta CHE Islaz nu poate functiona decat cu restrictii in situatiile de seceta pentru a nu afecta ecosistemele acvatice si ripariene precum si alimentarea cu apa a localitatilor din amonte. flora si fauna protejata si corelat cu Legea apelor). habitate si grupari microbiotice foarte diverse. complexele biocenoza + biotop = habitate. 119 . pana la intrarea in CHE Islaz. toate raurile trebuie sa aiba debite salubre obligatorii. Este factorul de risc cu cea mai mare sansa si frecventa de producere.

O. Habitatele naturale ocupate de speciile pentru care au fost desemnate siturile.5. dar si pe perioada de exploatare. Amplasamentul Planului se inscrie in habitatele preferate de speciile pentru care au fost desemnate sitrile.10. ▬ prin acelasi act normativ. s-a instituit regim de arie naturala protejata ca sit de importanta comunitara sub denumirea „ROSCI 0044 Corabia – Turnu Magurele ” (aceasta este practic inclusa in cea mentionata anterior). copaci de la marginea raului si a fluviului (salcii. denumirea sitului fiind „ROSPA 0106 Olt inferior” ▬ ulterior. masuri cumulate cu activitati de monitorizare a sanatatii acestor ecosisteme naturale.12.02.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2. se impune luarea unor masuri concrete de protectie. Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar In zona in care urmeaza sa fie realizata aceasta au fost instituite mai multe arii naturale protejate. papurisul. plopi. 98 / 07.2007 (privind “instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”) publicata in M.2008) pentru o parte din zona aval in care urmeaza a se realiza investitia. 120 . dupa cum urmeaza : ▬ prin HG 1284 / 24 octombrie 2007 ( privind “ declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”) publicata in M. zona in care urmeaza a se realiza investitia a fost inclusa in situl „ROSPA 0024 Confluenta Olt – Dunare” pentru care a fost instituit astfel regim de arie naturala protejata. 1964 / 13. MMDD nr. mlastinile. atat in faza de implementare a planului.). sunt cele din apropierea raului Olt si a confluentei acestuia cu Dunarea. 739 / 31. Stufarisurile. prin ord.2007. Astfel. pentru zona situata in amonte care include lacurile de acumulare de pe Olt (Rm Valcea .Izbiceni) a fost instituit deasemenea regim de arie naturala protejata.O. luciul de apa.

temporar . In perioada executiei lucrarilor. Tinand cont de mobilitatea lor ridicata. Date privind structura si dinamica populatiilor de specii afectate Consideram ca implementarea Planului propus nu va afecta numeric si structural nici una din populatiile speciilor protejate aferente siturilor Natura 2000 si care se gasesc in habitatele invecinate. Pe perioada de exploatare a lacului de acumulare. Ulterior. consideram ca habitatele sunt suficient de mari si de stabile pentru a asigura mentinerea tuturor speciilor prezente. Astfel.7. nu putem da exemplul pestilor fara sa mentionam existenta apelor curate. Aceste zone reprezinta un mozaic de habitate (acvatic. Relatiile structurale si functionale care creeaza si mentin integritatea Sitului de Importanta Speciala Avifaunistica Speciile si habitatele prezente in valea Oltului inferior si confluenta Oltului cu Dunarea si care au determinat desemnarea siturilor Natura 2000. majoritatea acestora se vor indeparta . pasarile isi vor gasi locuri de refugiu in habitatele acvatice apropiate. La randul lor. pasarile de apa se hranesc cu pesti. dupa intrarea in exploatare. atat luciul de apa cat si zonele litorale de mica adancime ale lacului unde se vor instala formatiuni tipice vor deveni habitate favorabile pasarilor. se va produce ridicarea nivelului freatic. in afara perimetrului amenajarii. in timp. padure. se afla intr-o stransa interdependenta unele cu altele. sa fie deranjate de specificul activitatilor desfasurate pe santier.din aceasta zona. acvatice si nu numai. in special pe lacurile de acumulare din amonte. Majoritatea pasarilor din zona au ca habitat preferat luciul de apa. Evaluand datele mentionate anterior. este de asteptat ca populatiile de pasari prezente in zona. relativ izolat de presiunea antropica. pajiste). 2. fapt ce va genera fenomene de baltire a apei si implicit crearea de noi habitate pentru fauna din zona. iar lacurile sunt direct legate de padurile 121 .6. cat si in formatiunea paduroasa compacta de pe insula (ostrovul) Calnovat. Planul propus nepericlitand existenta speciilor de animale din zona amplasamentului. Pasarile nedependente de mediul acvatic isi vor gasi un habitat favorabil atat in formatiunile paduroase aflate in apropiere.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2.

apelul la resursele regenerabile fara depasirea capacitatii de suport a sistemelor ce ofera aceste resurse. paduri care dreneaza apele si asigura un debit constant al acestora. Respectarea planului de management este obligatorie pentru administratorii ariei naturale protejate. Dezvoltarea durabila inseamna folosirea resurselor naturale pentru activitatile economice cu mentinerea in stare de functionare a ecosistemelor in regim natural ca sisteme de suport al vietii. In prezent. nu distruge relatiile structurale sau functionale din cadrul siturilor si nu va periclita integritatea acestuia.8. sub toate formele ei. micsorarea presiunii exercitate asupra ecosferei prin poluare. de multe ori cu pretul distrugerii valorilor naturale.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA existente in zona. diminuarea folosirii resurselor neregenerabile. marea provocare este ca dezvoltarea sa continue sa se faca in armonie cu natura. Asemenea exemple pot continua. Obiective de conservare a Siturilor de Importanta Speciala Avifaunistica. 57/2007) si la nivel local foarte important este elaborarea unui plan de management. Astfel s-a nascut conceptul de „dezvoltare durabila”. precum si pentru persoanele fizice si juridice. Consideram ca Planul propus nu va duce la fragmentari ale habitatelor. 122 . Legea ariilor naturale protejate (OUG nr. 2. cand dezvoltarea economica este un deziderat care se doreste sa fie indeplinit. care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul si in vecinatatea ariilor naturale protejate. stabilite prin planuri de management Documentele principale care stau la baza gospodaririi sau administrarii siturilor Natura 2000 sunt Directiva Habitate si Pasari ale Uniunii Europene. Planul de management este un document care exprima clar obiectivele ariei protejate (in cazul nostru mentinerea starii favorabile de conservare a speciilor si habitatelor pentru care a fost declarat situl Natura 2000) si ce anume trebuie facut pentru realizarea obiectivelor. conservarea biodiversitatii.

si se vor avea in vedere masuri pentru protejarea siturilor Natura 2000. Compania de Servicii si Consultanta S.02. ca urmare a incheierii Conventiei de custodie nr. ROSPA 0106 VALEA OLTULUI INFERIOR este administrata de catre S.C. 0003/19. se va desfasura intr-o maniera nedistructiva.2010 cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Biodiversitatii. in urma incheierii conventiei de custodie nr. consideram ca Planul propus nu poate sa contravina obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate sau a viitorului plan de management.. La realizarea planurilor de management ale ariilor se va tine cont de dezvoltarile urbanistice ale zonei.A. 191/14. Pentru toate cele trei situri nu exista pana in prezent un plan de management cu obiective de conservare definite precis. Datorita faptului ca activitatea rezultata ca urmare a implementarii planului propus.07. si care au obligatia sa-l respecte. 123 . atat a celor de la marginea sitului cat si a celor din sit. La momentul finalizarii planului de management. acesta va fi adus la cunostiinta titularilor de planuri/proiecte dezvoltate sau care urmeaza sa se dezvolte in zona sitului. Custozii au obligatia de a intocmi planul de management al siturilor.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Custodele siturilor ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE si ROSCI0044 CORABIA-TURNU MAGURELE este Asociatia Echilibru.2010 cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Generala Protectia Naturii si Managementul Ariilor Naturale Protejate.

efectele asupra mediului si asupra siturilor de importanta comunitara vor fi nesemnificative. EVALUAREA STATUTULUI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR . gestionarea defectuoasa a deseurilor. Salicion albae) Paduri ripariene mixte cu Quercus robur. Consideram ca prin derularea activitatilor prevazute in cadrul planului propus. din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) Zavoaie cu Salix alba si Populus alba Codul european al habitatului 6440 Cuantificarea initiala a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu X Defavorabil Favorabil Cuantificarea post investitie a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu X Defavorabil Favorabil Evolutia starii de conservare in anul N + 5 Buna 91EO X X Buna 91FO X X Buna 92AO X X Buna 124 . Alnion incanae. Ulmus laevis. nivelul accentuat de saracie in localitatile rurale. valorificarea insuficienta si necorespunzatoare a resurselor locale de dezvoltare durabila.Turnu Magurele Evaluare/bilant al habitatelor naturale de interes comunitar (anexa 1 Directivei Habitate 92/43/CCE) Pajisti aluviale din Cnidion dubii Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (AlnoPadion.9. corelate cu anumite masuri de protectie.ROSCI 0044 Corabia .ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 2. Pericolele majore si riscurile tin de educatia ecologica precara. Descrierea starii actuale de conservare a Siturilor de Importanta Comunitara In prezent putem spune ca starea actuala de conservare a ariei naturale protejate este buna. Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia.

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA EVALUAREA STATUTULUI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR .ROSCI 0044 Corabia .Turnu Magurele Evaluare/bilant al speciilor de interes comunitar (anexa 2 Directiva Habitate 92/43/CEE) Spermophilus citellus (popandau) Bombina bombina (buhai de balta) Triturus dobrogicus (triton dobrogean) Gobio albipinnatus (porcusor de ses) Zingel streber (fusar mic) Pelecus cultratus (sabita) Rhodeus sericeus amarus (boarta) Misgurnus fossilis (tipar) Cobitis taenia (zvarluga) Gymnocephalus schraetzer (raspar) Zingel zingel (pietrar) Alosa pontica (scrumbie de Dunare) Aspius aspius (avat) Gobio kessleri (porcusor de nisip) Gymnocephalus baloni (ghibort de rau) Theodoxus transversalis Codul european al speciei Cuantificarea initiala a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Defavorabil Favorabil Cuantificarea post investitie a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu X X X X Defavorabil Favorabil Evolutia starii de conservare in anul N + 5 1335 1188 1993 1124 1160 2522 1134 1145 1149 1157 1159 2491 1130 2511 2555 4060 Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna 125 .

ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior Evaluare/bilant al speciilor de interes comunitar (Anexa I Directiva Pasari 79/409/ECC) Botaurus stellaris (buhai de balta) Burhinus oedicnemus (pasarea ogorului Ciconia ciconia (barza alba) Circus cyaneus (erete vanat) Coracias garrulus (dumbraveanca) Cygnus cygnus (lebada de iarna) Egretta alba (egreta mare) Ixobrychus minutus (starc pitic) Lanius minor (sfrancioc cu fruntea neagra) Larus minutus (pescarus mic) Mergus albellus (ferestras mic) Philomachus pugnax (bataus) Recurvirostra avosetta (avoseta) Codul european al speciei Cuantificarea initiala a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu Defavorabil X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Favorabil Cuantificarea post investitie a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu Defavorabil X Favorabil Evolutia starii de conservare in anul N + 5 A021 A133 A031 A082 A231 A038 A027 A022 A339 A177 A068 A151 A132 Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna 126 .ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA EVALUAREA STATUTULUI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR .

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA EVALUAREA STATUTULUI DE CONSERVARE A SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR .ROSPA 0024 Confluenta Olt .Dunare Evaluare/bilant al speciilor de interes comunitar (Anexa I Directiva Pasari 79/409/ECC) Alcedo atthis (pescarel albastru) Burhinus oedicnemus (pasarea ogorului) Chlidonias hybridus (chirighita cu obraz alb) Chlidonias niger (chirighita neagra) Coracias garrulus (dumbraveanca) Cygnus cygnus (lebada de iarna) Dendrocopos medius (ciocanitoarea de stejar) Himantopus himantopus (piciorongul) Nycticorax nycticorax (starc de noapte) Phalacrocorax pygmeus (cormoran mic) Codul european al speciei Cuantificarea initiala a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu Defavorabil Favorabil X X X X X X X X X X X X X X X X Cuantificarea post investitie a speciei ce se afla intr-un statut de conservare Mediu Defavorabil Favorabil X X X X Evolutia starii de conservare in anul N + 5 A229 A133 A196 A197 A231 A038 A238 A131 A023 A393 Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna Buna 127 .

pentru a se stabilii starea initiala a populatiilor si a habitatelor. dar si zonele cheie care necesita o atentie sporita. 128 .ECO SIMPLEX NOVA Picus canus (gheonoaie sura) Platalea leucorodia (lopatar) Sterna albifrons (chira mica) Sterna hirundo (chira de balta) Tringa glareola (fluierar de mlastina) A234 A034 A195 A193 A166 STUDIU DE EVALUARE ADECVATA X X X X X X X X X X Buna Buna Buna Buna Buna Nota: Monitorizarea speciilor se va face atat in perioada premergatoare inceperii lucrarilor. cat si in timpul executarii lucrarilor si post constructie (minim 2 ani dupa realizarea investitiei).

precum si coridoarele de legatura dintre acestea.este ca aceste zone sa asigure pe termen lung „statutul de conservare favorabila” a speciilor pentru fiecare sit in parte care a fost desemnat. cele mai mari de pe cursul raului Olt. 3. dupa cunostintele noastre. ROSPA0106 VALEA OLTULUI INFERIOR Obiectivul principal al retelei Europene de zone protejate NATURA 2000 desemnate pe baza Directivei Pasari. dirijand apa care se varsa din baraj intr-un canal care face legatura intre baraj si Dunare. respectiv Directivei Habitate . ce fac posibila migratia si schimbul intre populatiile diferitelor habitate.5 km confluenta cu Dunarea) Aceasta alternativa prevede pastrarea vechiului meandru al raului. Evaluarea impactului Planului propus Principalul criteriu de evaluare a impactului asupra speciilor de pasari pentru care au fost desemnate cele doua situri Natura 2000 – Valea Oltului Inferior si Confluenta Olt – Dunare. ce va fi pierduta Impact prognozat In situatia actuala. mentina si refaca arealele cheie pentru protejarea speciilor de fauna si flora salbatica. prin implementarea Planului.1. Pentru aceasta este necesar sa se identifice. Coloniile din aceasta zona sunt. Vechiul meandru al raului va fi alimentat de catre canalul de fuga. pe malurile Oltului adapostesc colonii de Lastun de mal – Riparia riparia specie inclusa in anexa I al Directivei „Pasari”. hranire si odihna in pasaj) (provizoriu sau permanent). Scopul Retelei Natura 2000 este sa opreasca declinul biodiversitatii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase si periclitate specii si habitate de interes european. IDENTIFICAREA SI EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA SPECIILOR SI HABITATELOR DIN SITURILE DE IMPORTANTA SPECIALA AVIFAUNISTICA ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE.Barajul este situat la 300 m aval de actuala ruta a DN 54 (3. insumand un numar de 129 . a fost supafata de habitat preferata de fiecare specie (pentru cuibarit.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA CAPITOLUL 3. in aval de baraj. ► Alternativa I .

efectivele acestor specii de pasari vor creste. nu se vor diminua semnificativ. ca loc de cuibarit si Dumbraveanca . situatie in care malurile abrupte ale menadrului vor ramane neatinse si vor permite conditii pentru cuibaritul speciilor si supravietuirea acestor colonii.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA perechi la inceputul lunii iunie 2010. precum si Falco tinnunculus si Falco subbuteo. insa acest fapt nu inseamna ca zona si-a pierdut potentialul de a oferi loc de cuibarit pentru aceasta specie.Corracias garrulus. Impactul preconizat asupra sitului Valea Oltului Inferior: Cod A021 A133 A031 A082 A231 A038 A027 A022 A339 A177 A068 Specie Botaurus stellaris Burhinus oedicnemus Ciconia ciconia Circus cyaneus Coracias garrulus Cygnus cygnus Egretta alba Ixobrychus minutus Lanius minor Larus minutus Mergus albellus Populaţie: Rezidentă Cuibărit Iernat >6 i 30-60 p 70-82 p 700-800 i 20-40 i 10-30 p 240-310 i 30-50 i 40-50 p 30-90 p 300-800 i 1000-2000 i Pasaj Populatie potential afectata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 . De asemenea. In cazul speciilor care cuibaresc in padurile de lunca putem preconiza ca populatia de Sfrancioc cu frunte neagra Lanius minor. iar aceste colonii au fost distruse partial de puterea apelor. Cursul vechiul meandru al Oltului trebuie amenajat astfel sa existe prundisuri destul de intinse si inconjurat de ape incat sa permite cuibaritul speciilor de Chire si de Burhinus respectiv celelalte specii care isi gasesc habitatul in asemenea zone. Alcedo atthis. prin mentinerea malurilor loessoide ale meandrului. ocazional foloseste malurile abrupte. de aproximativ 600 de perechi. Prin urmare. Datorita ploilor din a doua jumatate a lunii iunie. Mentionam ca pe parcursul observatiilor de teren au fost observate si alte specii care cuibareau in loessul de pe malurile abrupte ale Oltului: Merops apiaster. nivelul apei a crescut. In aceasta alternativa vechiul meandru al Oltului va fi pastrat si prin el vor fi directionate apele din contracanal.

In acest caz se preconizeaza: o amenajare mult mai agresiva a vechiului meandru nepermitand pastrarea vechilor loessuri de pe malurile Oltului. Aceasta alternativa prevede construirea barajului lacului de acumulare in apropierea Dunarii. in aval de podul DN 54 existent. va fi partial inglobat in lacul de acumulare respectiv amenajat pentru canalul care colecteaza apele adiacente denumit generic – contracanal. fapt ce va duce inevitabil la disparitia coloniilor 131 .ECO SIMPLEX NOVA A151 A132 Philomachus pugnax Recurvirostra avosetta STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 1200-2000 i 8-10 p 0 0 Impactul preconizat asupra populatiilor de pasari din sitului Confluenta Olt – Dunare: Cod Specie A229Alcedo atthis A133Burhinus oedicnemus A196Chlidonias hybridus A197Chlidonias niger A231Coracias garrulus A038Cygnus cygnus A238Dendrocopos medius A131Himantopus himantopus A023Nycticorax nycticorax A393Phalacrocorax pygmeus A234Picus canus A034Platalea leucorodia A195Sterna albifrons A193Sterna hirundo A166Tringa glareola Rezidentă Populaţie: Cuibărit 4-6 p 410 p 80-150 i 50-100 i 16-20 p 1-5 i 6-10 p 2-10 i 12-20 p 350-450 p 6-10 p 30-60 i 70-140 i 200-400 i 500-1000 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iernat Pasaj Populatie potential afectata 0 0 ► Alternativa II . Potrivit acestei alternative cursul vechi al raului Olt.Barajul lacului de acumulare este situat mult in aval de ruta actuala a DN 54 (500 m de confluenta cu Dunarea).

ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA actuale. odata cu largirea lacului de acumulare se vor ocupa suprafete semnificativ mai mari de paduri de lunca ceee ce ar conduce la efecte semnificative asupra speciilor care cuibaresc actualmente in aceasta zona. Falco subbuteo si Falco tinnunculus. Merops apiaster. aceasta alternativa exclude posibilitatea crearii insulelor de prundis care ofera loc de cuibarit pentru alte specii acvatice care isi gasesc habitatul in aceste zone. de Lastun de mal Riparia riparia si alte specii Corracias garrulus. specii cum ar fi Lanius minor. Impactul preconizat asupra sitului Valea Oltului Inferior: Cod A021 A133 A031 A082 A231 A038 A027 A022 A339 A177 A068 A151 A132 Specie Botaurus stellaris Burhinus oedicnemus Ciconia ciconia Circus cyaneus Coracias garrulus Cygnus cygnus Egretta alba Ixobrychus minutus Lanius minor Larus minutus Mergus albellus Philomachus pugnax Recurvirostra avosetta Populatie: Rezidenta Cuibarit Iernat >6 i 30-60 p 70-82 p 10-30 p 240-310 i 30-50 i 40-50 p 30-90 p 300-800 i 1000-2000 i 1200-2000 i 8-10 p 700-800 i 20-40 i Pasaj Populatie potential afectata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 . Alcedo atthis. si a potentialelor locuri de cuibarit.

133 .ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Impactul preconizat asupra populatiilor de pasari din sitului Confluenta Olt – Dunare: Cod Specie Populatie Rezidenta Cuibarit 4-6 p 4-10 p Iernat Pasaj Populatie potential afectata 4-6 p 0 0 0 0 0 Apr 2 p. In acest caz se preconizeaza: o amenajare mult mai agresiva a vechiului meandru nepermitand pastrarea vechilor loessuri de pe malurile Oltului. de Lastun de mal Riparia riparia si alte specii Corracias garrulus. si a potentialelor locuri de cuibarit. fapt ce va duce inevitabil la disparitia coloniilor actuale. odata cu largirea lacului de acumulare se vor ocupa suprafete semnificativ mai mari de paduri de lunca ceee ce ar conduce la efecte semnificative asupra speciilor care cuibaresc actualmente in aceasta zona. specii cum ar fi Lanius minor. Alcedo atthis.5 km de confluenta cu Dunarea) Aceasta alternativa prevede construirea barajului lacului de acumulare in amonte de podul DN 54 existent. Falco subbuteo si Falco tinnunculus. 0 0 0 0 0 0 0 0 A229Alcedo atthis A133Burhinus oedicnemus A196Chlidonias hybridus A197Chlidonias niger A231Coracias garrulus A038Cygnus cygnus A238Dendrocopos medius A131Himantopus himantopus A023Nycticorax nycticorax A393Phalacrocorax pygmeus A234Picus canus A034Platalea leucorodia A195Sterna albifrons A193Sterna hirundo A166Tringa glareola 80-150 i 50-100 i 16-20 p 1-5 i 6-10 p 2-10 i 12-20 p 350-450 p 6-10 p 30-60 i 70-140 i 200-400 i 500-1000 i ► Alternativa III . organizarea de santier foarte aproape de zonele cele mai sensibile.Barajul lacului de acumulare este situat in amonte de ruta actuala a DN 54 (4. Merops apiaster.

ECO SIMPLEX NOVA - STUDIU DE EVALUARE ADECVATA aceasta alternativa exclude posibilitatea crearii insulelor de prundis care ofera loc de cuibarit pentru alte specii acvatice care isi gasesc habitatul in aceste zone. 0 0 0 134 A229Alcedo atthis A133Burhinus oedicnemus A196Chlidonias hybridus A197Chlidonias niger A231Coracias garrulus A038Cygnus cygnus A238Dendrocopos medius A131Himantopus himantopus A023Nycticorax nycticorax A393Phalacrocorax pygmeus 80-150 i 50-100 i 16-20 p 1-5 i 6-10 p 2-10 i 12-20 p 350-450 p . cel putin in faza de constructie. Impactul preconizat asupra sitului Valea Oltului Inferior: Cod A021 A133 A031 A082 A231 A038 A027 A022 A339 A177 A068 A151 A132 Specie Botaurus stellaris Burhinus oedicnemus Ciconia ciconia Circus cyaneus Coracias garrulus Cygnus cygnus Egretta alba Ixobrychus minutus Lanius minor Larus minutus Mergus albellus Philomachus pugnax Recurvirostra avosetta Populatie: Rezidenta Cuibarit Iernat >6 i 30-60 p 70-82 p 700-800 i 20-40 i 10-30 p 240-310 i 30-50 i 40-50 p 30-90 p 300-800 i 1000-2000 i 1200-2000 i 8-10 p Pasaj Populatie potential afectata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Impactul preconizat asupra populatiilor de pasari asupra sitului Confluenta Olt – Dunare: Cod Specie Populatie Rezidenta Cuibarit 4-6 p 4-10 p Iernat Pasaj Populatie potential afectata 5-6 p 0 0 0 0 0 Apr 3 p.

dar modificarea cursului raului Olt v-a avea un efect de recreere de noi nise ecologice odata cu realizarea lacului de acumulare si plantarea de vegetatie arborescenta in perimetrele propuse pentru plantatii. va pierde naturaletea raului Olt si o parte din padurea (plantatie realizata in deceniile anterioare) care este pe marginea cursului actual. In cazul realizarii investitiei situl “Confluenta Olt – Dunare” isi va modifica caracteristicile. In cazul in care se va alege Alternativa I. ceea ce inseamna o diminuare a niselor ecologice aferente acestui tip de biotop. iar caracteristicile sitului nu vor fi schimbate. situl invecinat. Astfel. efectele negative vor fi diminuate mult. Situl “Confluenta Olt – Dunare”. a fost mentionata in studiul de impact pentru realizarea investitiei. Aceasta modificare va fi acoperita prin masurile de reducere a impactului. Putem anticipa ca. odata micsorat acest habitat. incat populatiile din acest sit sunt importante mai ales pentru efectivele de iernare ale speciilor. iar caracteristicile sitului nu vor fi schimbate. o parte din speciile care cuibaresc in aceasta fasie isi vor pierde habitatul. Pasarile si alte specii carcteristice acestui habitat vor parasi zona pentru ca efectul de margine (mal de apa) va disparea. se va produce ridicarea nivelului freatic. In ceea ce priveste situl „Valea Oltului inferior”.ECO SIMPLEX NOVA A234Picus canus A034Platalea leucorodia A195Sterna albifrons A193Sterna hirundo A166Tringa glareola STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 6-10 p 30-60 i 70-140 i 200-400 i 500-1000 i 0 0 0 0 0 Concluzii: Valea Oltului inferior. se va crea un habitat prielnic atat pentru cuibarit. Pe perioada de exploatare a lacului de acumulare. impactul preconizat va fi aproape de 0. situl invecinat. pentru speciile migratoare. efectivele chirelor. 135 . fapt ce va genera fenomene de baltire a apei si implicit crearea de noi habitate umede pentru fauna din zona. Crearea acestei zone. pentru ca populatiile de pasari din acest sit sunt importante mai ales pentru efectivele de iernare ale speciilor. semnificativ in perimetrul lacului de acumulare. pescarusilor si de Anseriforme vor creste. pentru speciile limnicole dar si pentru altele. probabil. acest efect va avea consecinte pe toata lungimea digurilor ce vor fi construite. nu va fi afectata cu absolut nimic.

reprezentand 1. 3. se recomanda implementarea alternativei I. Evaluarea semnificatiei impactului Planului propus asupra Situilor Natura 2000 Suprafetele zonei studiate / arii naturale: → pentru ROSPA 0106. o suprafata de 1277 ha. din totalul de 54 704.25%. In urma analizei alternativelor propuse.2. din totalul de 7024ha. din totalul de 21 285. 136 . → ROSCI 0044. Suprafata totala (8877ha) rezultata din cumularea suprafetelor studiate in fiecare arie protejata.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA In cazul in care se va alege Alternativa 1.8ha. prin care nu se anticipeaza efecte negative asupra speciilor de pasari aferente ROSPA 0024 si ROSPA 0106. reprezentand 32. efectele negative vor fi diminuate mult. o suprafata de 6922 ha (include si cele 1277 ha din ROSCI 0044 cu care se suprapune).4ha.5%. include cele 1277 ha comune celor doua arii ce se suprapun partial. se suprapune cu PATZ-ul. → pentru ROSPA 0024. Totalul suprafetei zonei studiate este de 7600 ha. se va crea un habitat prielnic atat pentru cuibarit dar si pentru migratie pentru speciile limicole dar si pentru altele. o suprafata de 678 ha. se suprapune cu PATZ-ul.2%. se suprapune cu PATZ-ul. reprezentand 18.

de indivizi/suprafata) Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea Planului Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale. prin emisii in aer. Pe termen lung. Emisiile generate de implementarea Planului se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare. Planul propus provoaca modificarea unor habitate prin inlocuirea partiala a unor habitate existente cu altele generate de prezenta lacului de acumulare. Evaluarea impactului Planului propus. cu luarea in considerare a unor masuri de reducere a impactului Implementarea Planului va afecta cel mult 2.85 % din suprafata habitatelor de interes comunitar Procentul din suprafata habitatelor de interes comunitar care va fi pierdut la nivelul sitului Procentul ce va fi modificat din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana. odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente) Durata sau persistenta fragmentarii Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar. viitoarea functiune propusa poate perturbarea prin poluare accidentala cu produse petroliere. Pe termen scurt si lung Pe termen scurt si lung Nu se poate estima la acest moment. Pe termen lung. Pe termen scurt si lung Perturbarea poate fi inregistrata in perioada constructiei. etc. Implementarea Planului duce la fragmentarea habitatelor.sol/subsol.Turnu Magurele STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Indicatori cheie Evaluarea impactului Planului propus. 137 . Nu se poate estima la acest moment. distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar Schimbari in densitatea populatiilor (nr. Speciile afectate au posibilitatea de a ocupa noi biotopuri rezultate in urma investitiei. apa. sau perturbarea prin zgomot sau lumina. care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar Pe termen scurt si lung Implementarea Planului nu duce la fragmentarea habitatelor. In lipsa unor reglementari clare. fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului Planul propus provoaca deteriorarea sau pierderea partiala a unor habitate naturale si influentate antropic (tipurilor de vegetatie). Planul propus va putea influenta aria naturala protejata. zgomot sau lumina.ECO SIMPLEX NOVA ROSCI 0044 Corabia .

24 70.024 % 1 0.Paduri ripariene mixte cu Quercus robur. Salicion albae) 91F0 .1 1 0 0 70. Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia.97 138 .24 70.24 1 1 Intre 0 si cel mult 2 <2.85 68.1 ha Tip de habitat 6440 .024 % 1 0.24 7.24 7. Ulmus laevis.Pajisti aluviale din Cnidion dubii 91E0* .24 0.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Stare actuala Suprafata totala in situl NATURA 2000 Pierdere Suprafata ramasa in permanenta prin situl NATURA 2000 implementarea dupa planului implementarea planului ha 0 0 % 0 0 ha 70.Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion. Alnion incanae.Zavoaie cu Salix alba si Populus alba 70. din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris) 92A0 .

distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea Planului Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale. etc. sau perturbarea prin zgomot sau lumina. zgomot sau lumina. viitoarea functiune propusa poate perturbarea prin poluare accidentala cu produse petroliere.sol/subsol.ECO SIMPLEX NOVA ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Indicatori cheie Evaluarea impactului Planului propus. care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar Impactul produs se va reduce prin implementarea unor masuri de protectie a speciilor si habitatelor. Pe termen scurt si lung Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana. 139 . fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului Planul propus provoaca deteriorarea sau pierderea partiala a unor habitate care reprezinta aria de hrana. Pe termen mediu si lung. In lipsa unor reglementari clare. odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente) Durata sau persistenta fragmentarii Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar. apa. Planul propus va putea influenta aria naturala protejata. Speciile afectate au posibilitatea de a ocupa noi biotopuri rezultate in urma investitiei. cu luarea in considerare a unor masuri de reducere a impactului Implementarea Planului va afecta 1. Emisiile generate de implementarea Planului se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare. odihna si reproducere pentru speciile de interes comunitar Implementarea Planului nu duce la fragmentarea habitatelor.25 % din suprafata habitatelor care reprezinta aria de hrana. prin emisii in aer. Evaluarea impactului Planului propus. Pe termen mediu si lung. odihna si reproducere pentru speciile de interes comunitar Implementarea Planului duce la fragmentarea habitatelor. Pe termen scurt si lung Perturbarea poate fi inregistrata in perioada constructiei..

Speciile afectate au posibilitatea de a ocupa noi biotopuri rezultate in urma investitiei. Pe termen scurt si lung Pe termen lung. apa. odihna si reproducere pentru speciile de interes comunitar Implementarea Planului nu duce la fragmentarea habitatelor. Pe termen scurt si lung Procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana. prin emisii in aer. fara a lua in considerare masurile de reducere a impactului Planul propus provoaca deteriorarea sau pierderea partiala a unor habitate care reprezinta aria de hrana. cu luarea in considerare a unor masuri de reducere a impactului Implementarea Planului va afecta 32. odihna si reproducere pentru speciile de interes comunitar Implementarea Planului duce la fragmentarea habitatelor. 140 . Pe termen lung. etc. In lipsa unor reglementari clare. sau perturbarea prin zgomot sau lumina.Dunare STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Indicatori cheie Evaluarea impactului Planului propus..ECO SIMPLEX NOVA ROSPA 0024 Confluenta Olt . de indivizi/suprafata) Scara de timp pentru inlocuirea speciilor/habitatelor afectate de implementarea Planului Indicatorii chimici-cheie care pot determina modificari legate de resursele de apa sau de alte resurse naturale. Pe termen scurt si lung Perturbarea poate fi inregistrata in perioada constructiei. Evaluarea impactului Planului propus. distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar Schimbari in densitatea populatiilor (nr.sol/subsol. zgomot sau lumina. odihna si reproducere ale speciilor de interes comunitar Fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente) Durata sau persistenta fragmentarii Durata sau persistenta perturbarii speciilor de interes comunitar. care pot determina modificarea functiilor ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar Impactul produs se va reduce prin implementarea unor masuri de protectie a speciilor si habitatelor. Emisiile generate de implementarea Planului se vor incadra in limitele impuse de legislatia in vigoare. Planul propus va putea influenta aria naturala protejata. viitoarea functiune propusa poate perturbarea prin poluare accidentala cu produse petroliere. Perturbarea poate fi inregistrata in perioada constructiei.5 % din suprafata habitatelor care reprezinta aria de hrana.

Se apreciaza ca aplicarea unui sistem de monitorizare a activitatilor antropice. implementarea Planului comunitar. va fi nesemnificativ. Se apreciaza ca.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA * Integritatea Siturilor protejate Natura 2000. vor conduce la pastrarea unei stari de echilibru a ecosistemelor ce compun situl ROSPA0024 CONFLUENTA OLT – DUNARE si implicit la o buna comuniune a omului cu natura. in ansamblu. * * va vi afectata de Planul propus va avea ca efect fragmentarea habitatelor de interes 141 . implementarea Planului va avea ca efect reducerea suprafatei habitatelor si/sau numarul exemplarelor speciilor de interes comunitar. 2. si a compensarilor suprafetelor ocupate de obiectiv. implementarea Planului nu va avea impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar. prin aplicarea practica a masurilor de protectie. deoarece: 1. impactul asupra ecosistemului natural din zona amplasamentului studiat. implementarea Planului nu va produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes comunitar. cumulat cu respectarea restrictiilor impuse. aplicarea unor masuri de protectie adecvate. 3. 4.

3. Aceasta nu poate ocupa 142 .apmtr. 2009 1/19.N. este cea privitoare la organizarea si functionarea santierului.0 1 2010 3.Informatii despre proiecte care trebuie corelate cu actualul PP obtinute in 5. DIRESCT IA APELOR OLT 15.2009 Primaria Islaz 10.11. de pe pabina web a APM Teleorman (http://www. dar si de natura elementului considerat.2009 Proiectul se supune evaluarii impactului 30. Indiguire rau Olt pe sectorul de Izlaz – Moldoveni A.ro/eia. cat si celelalte componente biogeografice. Pe termen scurt Principala modificare.4. Tocmai pentru a diminua intensitatea impacturilor trebuie manifestata mare prudenta in dimensionarea debitelor de servitute care sa asigure si exploatarea potentialului energetic dar si a celui reologic al raului. aproape imposibil de evitat. O analiza sintetica a impacturilor ne arata: A.2010.12. care va fi amplasata pe un teren agricol.06./dat a Judetul Teleorman 9.A.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 3. limitrof raului Olt si a unei zone cu elemente de vegetatie dominata de arbori si arbusti. Amprenta acestor transformari ca si durata efectelor depind de intensitatea interventiilor. Evaluarea semnificatiei impactului cumulativ Reducerile de debit de pe o mare lungime a raului Olt prin amenajarile hidroenergetice existente nu pot sa nu afecteze mediul natural local. ramase ca urmare a multiplelor incercari de stabilizare a malurilor raului cu plantari de esente lemnoase (salcam si plop).R. atat in ce priveste echilibrul hidrologic.09.php) Proiecte supuse evaluarii impactului asupra mediului ( EIA) analizate in Regiunea 3 Sud Muntenia – 2009-2010 Nr cr t Denumirea proiectului Titularul proiectulu i Data depunerii solicitarii Decizia etapei de incadrare Proiectu l face/nu face obiectul procedu rii transfrontier a Data si locul dezbaterii publice Data Locul dezbaterii dezbateri publice i publice Decizi a etapei de analiz a Acordul de mediu Nr. Este vorba de santierul pentru realizarea CHE Islaz. Evaluarea impactului cumulativ al Planului propus cu alte planuri din zona APM TELEORMAN .

Pe termen lung In esenta. albia raului se va modifica. acestea constau in modificarea a doua componente de baza a mediului. chiar numai temporare. a zgomotului si a factorului vizual. Traficul aferent constructiei si posibil.). cum sunt serpii. pe amplasamentul unde se vor construi barajul si cladirile. cladiri si magazii. Astfel de efecte ar putea fi atenuate prin limitarea activitatilor de constructie la anumite sezoane. de material steril provenit de la sapaturi. Un alt tip de impact generat in faza de constructie il constituie deranjarea animalelor. incastrarea barajului si construirea denisipatorului. in special a pasarilor cuibaritoare si a celor care se odihnesc. cu conditia ca. Atat turbiditatea si poluarea crescuta a apei. dupa desfintarea santierului sa fie urgentata refacerea covorului vegetal. uneori mai sever decat cel generat de vehicule sau utilaje. iluminatul (de exemplu. malurile lacului fiind betonate vor impiedica dezvoltarea unei vegetatiii caracteristice 143 . tufarisuri si taieri de arbori. Sunt impacturi fara importanta ecologica deosebita avand in vedere marea capacitate a naturii de a-si vindeca singura ranile. Sunt amenintate de acest pericol malurile Oltului situate in apropierea amplasamentelor de constructie propuse. prezenta lucratorilor poate constitui un factor cu impact major negativ (de exemplu: daca lucratorii omoara voit animale pe care le considera periculoase. in urma lucrarilor. constructia pe timpul noptii) vor genera perturbari suplimentare. sunt generate de cresterea cantitatii de suspensii solide odata cu derularea activitatilor de constructie si de poluarea apei.  Dupa cum s-a mai aratat. insa punerea in practica a unor astfel de masuri nu este realista. etc. disipatorul de energie. pe care vor fi construite barajul.5 ha de teren. una de natura fizico – geografica (realizarea lacului de acumulare in amonte) si a doua de natura functionala ce priveste circuitul apei la scara locala (in amonte si in aval). B. distrugerea temporara (poate chiar definitiva) a unor biocenoze de pajiste. de catre utilajele de constructie prin intermediul gazelor de esapament. cat si distrugerea malurilor si a vegetatiei ripariene vor reduce valoarea de habitat pentru fauna si flora acvatica. In particular. depozitari. Aceasta va duce la: dislocari de sol (si roci) pentru realizarea de fundatii. Situatiile conflictuale care vizeaza flora si fauna acvatica.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA mai putin de 0.

prin modificarea suprafetelor acvatice existente si prin inlocuirea unor nise ecologice cu altele noi. asupra ecosistemelor acvatice si a faunei acvatice. Insectele atrase de corpurile de iluminat sunt abatute de la traseele lor de zbor. a barajului si a infrastructurii va atrage numeroase insecte (fluturi. ceea ce desigur va schimba fata terenului. efemeride etc. plop. etc. Modificarea suprafetei luciului de apa (ca albie) reprezinta o pierdere economica (diminuare piscicola in momentul executiei urmata de restrictii in circulatia populatiilor de pesti). expunandu-se ele insele unor riscuri. Sunt de retinut in continuare si alte cateva efecte mai importante:  Cel mai insemnat impact se produce. unele chiar segetale.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA malurilor unui rau. salcii. pentru hranire. Fara luarea unor masuri de diminuare. Pentru unele specii. prin parcurgerea unei perioade mai lungi sau mai scurte se va trece printr-o serie succesionala (de la eceza la stadiu de vegetatie pioniera) si se va ajunge la acoperirea acestei suprafete cu ierburi pioniere.  De ambele parti ale podului ce va traversa raul Olt. se poate preconiza generarea unui impact hidraulic si chimic asupra faunei si florei din canalele de drenaj. Mai mult decat atat. precum si una dintre cele mai importante trasaturi negative a lucrarilor realizate pe apele curgatoare in diferite scopuri inclusiv cel hidroenergetic. Scurgerile de suprafata contaminate sunt de regula evacuate in canale de drenaj si/sau in corpurile naturale de apa. dar si o importanta crestere a entropiei ambientale locale. Iluminarea podului. se pot inregistra fluctuatii ale numarului de exemplare in perioada constructiei (exemplu: unele specii de pesti si baza lor trofica). greu de controlat. va exista un coridor afectat permanent de zgomot.). dar se va mentine in continuare o stare de echilibru ecologic fragil. de depuneri de particule generate de abraziunea anvelopelor si a ferodourilor. rotindu-se in jurul lampilor pana mor. puieti de subarbusti si arbori (catina. Astfel. de gaze de esapament. ecologica si estetica. pasarile insectivore si carnivore colecteaza animalele cazute pe carosabil. musculite. Unele insecte se aseaza in vecinatatea conului de lumina – adesea pe suprafata incalzita a drumului. In aval. ruderale. Apele pluviale vor spala praful depus si noroiul de pe suprafata drumului. Ambele modele de comportament sunt utilizate de animale insectivore cum ar fi liliecii sau broastele. se naste un risc suplimentar de coliziune sau de prabusire pentru ambele grupuri.). 144 .

numarul de specii reprezentative se poate reduce. fapt ce va genera fenomene de baltire a apei si implicit crearea de noi habitate pentru fauna din zona. venite odata cu lucrarile de santier. Pe perioada de exploatare a lacului de acumulare. Din fericire. scade biodiversitatea. ●   Scaderea bazei trofice a raului din aval de captari. Degradarea peisajului geografic din aval de investitie. se va produce ridicarea nivelului freatic. O crestere a acesteia se produce insa. dar vor ramane limitati de malurile betonate. atat cantitativ. natura lucrand in sensul scaderii entropiei. pe plan local. din cauza reducerii evaporatiei directe de la suprafata libera a raului in momentul executarii lucrarilor. dispar speciile nedorite. 145 .ECO SIMPLEX NOVA  STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Modificarea adancimii apei ca si extinderea suprafetei acvatice (formarea lacului) vor putea avantaja amfibienii si reptilele care se vor folosi de extinderea habitatului umed. apar specii noi. in compensare. cat si calitativ. ci si biologici: flora si microfauna devin mai sarace si mai putin productive. Ceea ce vrem sa subliniem aici este ca deprecierea priveste nu numai parametrii ecologici si estetici.  Modificari in circuitul apei. in elementele si substantele nutritive foarte necesare faunei si florei acvatice. cu timpul aceste mari disfunctionalitati se corecteaza. Ambele procese au intensitate semnificativa si pot influenta caracterul general al microclimatului. mai productive si mai valoroase. pe suprafata lacului de acumulare.

respectiv de protectie in special a ecosistemelor SPA-urilor si a speciilor ce ocupa acest habitat. detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii in stare vie ori moarta sau a oricaror parti provenite de la speciile protejate. astfel incat prejudiciile aduse mediului natural sa fie minime. evitandu-se folosirea radiatilor albastre. in special in perioada de reproducere. a fotografiilor cu speciile de pasari ce trebuiesc protejate. in perioada de constructie si de catre cei ce vor lucra in cadrul acumularii. amplasamentele de constructie (inclusiv cele de organizare de santier). masuri care sa fie adoptate inca din faza de proiectare si care vor consta in: proiectarea constructiilor sa va realiza astfel incat impactul produs de constuirea infrastructurii de acces si cea utilitara. pentru a evita pierderile de biotopuri. 33. comercializarea. deteriorarea. se recomanda utilizarea 146 . MASURI DE REDUCERE A IMPACTULUI In conformitate cu O. sa fie minim. culegerea oualor din natura si pastrarea acestora chiar daca sunt goale. in perioada de exploatare. violete si ultraviolete. 57/2007. perturbarea intentionata. Implementarea planului propus impune o serie de masuri de protectie a mediului. iluminarea corespunzatoare a barajului si a podului peste Olt. Pentru a fi cunoscute de personalul angajat. terasele. detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vanarea si capturarea. pentru toate speciile de pasari protejate sunt interzise: uciderea sau capturarea intentionata indiferent de metoda utilizata. asupra ecosistemelor sitului. propunem prezentarea intr-un panou la loc vizibil. se va restrictiona amplasarea de retele aeriene in interiorul siturilor de interes comunitar.) catre limita raului. de crestere si migratie. crangurile si plantatiile forestiere). art. In acest sens. vor utiliza suprafate minime necesare amenajarii drumurilor. mai ales in sectoarele de mare valoare floristica si faunistica (malurile Oltului. etc.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA CAPITOLUL 4. nu vor fi amplasate echipamente edilitare generatoare de zgomot (electropompe.U. canalele. distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor sau oualor din natura.G. portiunile de pasune umeda.

sau pentru a crea alte cai de acces pentru transportul materialelor si persoanelor. In acest sens organizarea lucrarilor de executie se va face in lunile calendaristice in care speciile de animale nu se afla in perioada de reproducere. este esential ca in cadrul compensarii suprafetelor impadurite ce vor fi ocupate definitiv. in afara celor proiectate si aprobate. iar in ceea ce 147 . sau nu sunt in migratie (in speta pasarile). nu se vor instala surse generatoare de lumina puternica in apropierea zonelor impadurite si a zonelor de cuibarit. in vederea protejarii mediului acvatic.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA lampilor cu vapori de sodiu de mare presiune (NaHPL) in locul celor cu vapori de mercur. in faza de exploatare se impun de asemenea o serie de masuri de protectie dintre care mentionam: nu se vor indeparta specii de flora sau fauna din afara perimetrului construit. sau orice interventie umana care ar putea perturba echilibrul ecologic al biodiversitatii din zona. capturare. desecare. se va realiza un management corespunzator al deseurilor cu eliminarea periodica. se vor amenaja bazine de decantare. sa se adopte solutia plantarii de specii de arbori autohtone. orice forma de recoltare. traficul de santier si functionarea utilajelor se vor limita la traseele existente si la un program de lucru care sa nu creeze disconfort ecosistemelor naturale din zona..talvegul canalelor va fi protejat in timpul lucrarilor pentru a asigura continuitatea hidrocoridoarelor si comunicarea neintrerupta intre populatiile de specii acvatice (nu se vor utiliza conducte temporare). in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. filtre cu nisip si separatoare de ulei. . ucidere. planificarea adecvata a lucrarilor de constructii pentru a se evita sau reduce perturbarea speciilor sau distrugerea cuiburilor si adaposturilor. sunt interzise. sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural. distrugere. pentru captarea scurgerilor de suprafata de la amplasamentele de constructie. fara a folosi depozite intermediare sau depozitari necontrolate. nu se vor efectua lucrari speciale de dragare. chiar daca se afla in afara siturilor de importanta comunitara. Acest grafic va avea ca obiectiv reducerea la minim a termenelor de executie. Dupa implementarea planului.

precum si modificarea plantatiilor de padure. Habitatele de tipul crangurilor si padurilor ripariene naturale sunt extrem de slab reprezentate. cu material vegetal de provenienta autohtona. ulm. vor fi selectionate pentru plantare specii care exista in habitatele semi-naturale prezente in sit. Plantatiile vor genera modificari corespunzatoare ale covorului vegetal.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA priveste componenta specifica a arbustilor se vor folosi. Obiectivele revegetarii sunt de a spori numarul arborilor si densitatea covorului vegetal natural. plop. atractivitatii si impactului vizual pozitiv si al restabilirii coridoarelor.). Se recomanda ca plantarile sa se efectueze in prezenta reprezentantilor custozilor (acolo unde este cazul) si prin implicarea personalului silvic specializat de la Directia Silvica (Ocolul Silvic). Zonele care vor fi compensate precum si masurile ce se impun in vederea optimizarii efectelor acestor actiuni au fost descrise la subcapitolul 1. de asemenea specii care sunt prezente si sunt tipice pentru zona. Din acest motiv. cat si pentru arbusti. constituie masuri de compensare adecvate. in scopul cresterii biodiversitatii.8. Pentru impadurirea zonelor ce au fost selectate pentru compensarea suprafetelor defrisate. Lunca inundabila a Oltului este supusa in prezent unei intensive exploatari agricole. 148 . reimpadurirea zonelor de parloaga si a amplasamentelor de constructie. se impune implementarea anumitor masuri. atat pentru arbori. Din acest motiv. In cele mai multe cazuri. anumite tipuri de impact negativ si permanent asupra comunitatilor vegetale si habitatelor animale nu vor putea fi evitate. Nu se recomanda introducerea in siturile Natura 2000 a unor specii care nu sunt autohtone. plantarea speciilor de arbori va fi efectuata pe terenuri deja curatate sau puternic influentate antropic (perturbate) si nu pe terenuri care poseda deja o functionalitate ecologica. Pentru implementarea cu succes a acestor masuri este important ca antreprenorul constructiei sa includa aceste masuri in specificatiile de proiectare. frasin. in vederea compensarii pierderilor sau deteriorarii comunitatilor vegetale si a functiilor habitatelor. Aspecte generale privind masurile de compensare a suprafetelor ce vor fi defrisate In ciuda masurilor de diminuare propuse. in vederea refacerii habitatelor specifice zonelor ripariene sau a padurilor de lunca (salcie. etc.

rapitoare. conform Formularului Standard Natura 2000. in particular de catre specii de pasari vulnerabile. → Monitorizarea in timpul constructiei si post constructie (minim 2 ani dupa realizarea investitiei). a florei si a faunei salbatice. concentratii de populatii ce folosesc situl pentru odihna sau hranire. Monitorizarea biodiversitatii → Programul de monitorizare va incepe cu cel putin un an inainte de inceperea lucrarilor de executie. Parametrii ce vor fi monitorizati: numarul speciilor. de folosirea siturilor de catre pasari. inaltimea de zbor. Subiectul observatiilor: componenta habitatelor naturale. Frecventa observatiilor: se va desfasura pe toata perioada anului. specii care ierneaza. Conventia de la Bonn si Conventia de la Berna. specii migratoare.1. tinand cont de obiectivele urmarite. populatiile speciilor cheie (conform Anexei I a Directivei Pasari 79/409/ECC. Monitorizarea biodiversitatii va include toate perioadele fenologice. pentru ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior si ROSPA 0024 Confluenta Olt – Dunare si conform Anexei II a Directivei 92/43/CEE conform Formularului Standard Natura 2000. mai frecvente in perioadele de migratie si iarna.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 4. compozitia speciilor pe parcursul sezoanelor unui an. numarul de exemplare din aceiasi specie. pentru ROSCI 0044 Corabia – Turnu Magurele) si concentratiei acestora. intensitatea folosirii siturilor de catre pasari. eventual numarul de cuiburi folosite. In perioada de reproducere a pasarilor se vor monitoriza speciile care cuibaresc in zona. Trebuie sa se tina cont de existenta posibilitatii de a fi afectat statutul favorabil de conservare a speciilor de pasari din cele doua situri de protectie avifaunistica. 149 . directia de zbor.

ci mai degraba de la o distanta de la care se poate aprecia prezenta si sau absenta cuiburilor cunoscute.  Schimbarii in intensitate a folosirii ariei de catre pasarile cheie fata de perioada de dinainte realizarii investitiei. cu un aparat optic de mare performanta (telescop). Se va monitoriza.  Modificarilor caracteristicilor structurale initiale ale habitatelor.  Gradului de deranjare a speciilor de pasari.  Modificarilor microclimatice din zonele imediat invecinate investitiei propuse. in special asupra:. Nota: Evaluarea directa a coloniilor. 150 . daca este cazul. unde acest lucru este precizat.  Monitorizarii mortalitatilor.  Schimbarilor in compozitie si populatii a speciilor cheie. deasemenea dinamica speciilor si asociatiilor vegetale.  Compararii datelor din aceleasi puncte.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Monitorizarea biodiversitatii se va realiza in scopul verificarii/evaluarii impactului investitiei asupra caracteristicilor initiale ale habitatelor si a speciilor. nu se face prin intrarea directa in coloniile de cuibarit a pasarilor.

Plan de monitorizare a impactului asupra biodiversitatii A. 1: Evaluare directa din puncte de observare elevate Aceasta metoda este folosita pentru evaluarea populațiilor de pasari de talie mare. de date precise si concrete despre starea populatiilor de plante si animale. De aceea este nevoie mai mare ca oricand pana acum. trebuiesc folosite metode mai directe decat cea mentionata mai sus. Pe parcursul monitorizarilor se va folosi de urmatoarele metode. Aceasta va fi realizata de catre titularul planului cu ajutorul specialistilor (biologi. cu zbor planat (rapitoare.). cum ar fi numararea cuiburilor. Pasarile reprezinta un grup ideal pentru studiul acestor probleme. este necesara monitorizarea lor si compararea trendurilor cu cele din zona neafectata. ornitologi s. insa cum coloniile de starci si cormorani nu vor fi afectate de implementarea planului. La unele specii.1. se va evita deranjarea pasarilor in timpul cuibaritului. berze etc. ocupa suprafete mari in habitate diferite si sunt bioindicatori sensibili. deoarece sunt bine cunoscute. cum ar fi cormoranii. modernizarea drumurilor. Rapoartele monitorizarilor se vor inainta catre A. agricultura etc.P. intrucat acestea se afla pe insulele de pe Dunare. 151 .1.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 4. dupa caz: Metoda nr.N.M si catre Asociatia Echilibru – custodele ariilor naturale protejate. pentru a detecta procesele negative si a interveni in caz de nevoie. Aceste schimbari vor avea un impact serios si pe habitate naturale si pasari.a). Desi nu s-a anticipat ca planul va avea un efect negativ semnificativ asupra speciilor de pasari si nici ca supravietuirea populatiilor va fi amenintata de implementarea planului. Monitorizarea populatiilor de pasari in siturile Natura 2000 si in vecinatatea amplasamentului Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana va fi posibila folosirea unori fonduri considerabile pentru dezvoltari infrastrucutrale in domeniul constructiilor.

in deosebi ace elea care se afla la m e marginea cursului rau c ului. Riparia ripa R aria. Dendr rocopos me edius. – Z Zona padur cu aria sensibila („hot-spot incercu rii t”) uita. Fig. Picus canus.a. l r e (ci iocanitoare ele. zona recomanta a fi ata mo onitorizata pentru sp peciile de Coracias g garrulus.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Pe pa arcursul monitorizarii speciilor de pasari trebuie a m i avute in ve edere acele „hotsp poturi” care au tendinta prin definitie sa gazduiasc o divers e ca sitate de s specii mai ridicata cu ar fi lizierele de pa um aduri. s. 2: Recensam mant din puncte fi ixe Aceas sta metod este fo da olosita pe entru recensamantul pasarilor de talie mica. pasari cantatoare) si poa fi aplic ate cata atat in padure cat si pe teren e e de eschis. s Meto oda nr. cat si zonele um mede adiace ente baraju actual de la Izbic ului ceni. 152 .

lie dele mai s sus mentio onate vor fi aplicate la monit e torizarea s speciilor in timpul Metod ex xecutarii lu ucrarilor ca si in perioada pre at emergatoar pentru a stabilii z re zonele che care eie ne ecesita o a atentie spo orita. Ne r referim aic la zone cheie. 153 . mla astinile adiacente fiin identifica ca si zo sensib nd ate one bile.Zona barajului de la Izbice loc prielnic pen e eni. oda nr. dar si alte specii al. cial ul e precum Dum mbraveanca sau Pescarelul alba a astru. in sensul in care unele specii ci e rip pariene isi schimba lo ocul de cu uibarit anua in spec Lastunu de mal.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA Fig. 3: Evaluare pe trasee lineare e Meto Aceas metoda este folos in terenuri desch sta a sita hise pentru recensam mantul pasa arilor de tal mica. . ntru monit torizarea s speciilor ac cvatice.

Metoda de M motiring 1 si 3 2 2 2 oada de Perio monitoring Martie – August Martie – August primavar ra. . abelul de mai jos redam lis sta speciilor care in opinia noastra trebuie In ta mo onitorizate pe parcur e rsul lucraril cat si dupa implem lor mentarea p planului.EC SIMPL CO LEX NOVA A STU UDIU DE EVALUA ARE ADEC CVATA e zare pentr Lastunu de mal (1).Zonele de monitoriz Du umbravean (3) nca Trebu inventariate cu gr coloniile de lastuni de mal (desi este cunoscuta locatia uie rija a ac cestora. Pescar albastru (2) si ru ul ( rel u Fig. ele au tendinta anual sa-si mut coloniile in functie de curs raului c e te e sul care se remodeleaza foarte fre a ecvent) si t trebuie avut in vede ca lucra ere arile sa nu se suprap pune cu pe erioadele de cuibarit. toamna primavar ra. 154 Cod Specie Cuib barit Ierna Pasaj H at Habitat 4-6 p 4-10 p 0 Ac A Ag A 80-150 i A Ac 50-100 i A Ac A229 Alced atthis do A133 Burh hinus oedic cnemus A196 Chlid donias hybridus A197 Chlid donias nige er .

Desi planul de monitorizare de mai sus se refera cu precadere la acele specii pentru care siturile au fost desemnate. F – forestier. Ag – agricol. Monitorizarea trebuie sa aiba ca scop identificarea zonelor sensibile si diminuarea efectelor lucrarilor prevazute. toamna primavara. toamna Legenda: Ac – acvatic. Metoda de monitoring: Cifrele reprezinta metoda de monitoring propus asa cum a fost descris mai sus Perioada de monitoring: Se refera la perioada propusa in care se va efectua monitorizarea speciilor de pasari.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA toamna A231 Coracias garrulus A038 Cygnus cygnus A238 Dendrocopos medius A131 Himantopus himantopus A023 Nycticorax nycticorax A393 Phalacrocorax pygmeus A234 Picus canus A034 Platalea leucorodia A195 Sterna albifrons A193 Sterna hirundo A166 Tringa glareola 16-20 p 1-5 i 6-10 p 2-10 i 12-20 p 350-450 p 6-10 p Ag – F Ac F Ac Ac Ac Ag – F 30-60 i Ac 70-140 i Ac 200-400 Ac i 5001000 i Ac 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Mai – August Iarna Martie – August primavara. toamna primavara. toamna Martie – August Martie – August Martie – August primavara. insa este de la sine inteles ca si celalalte specii trebuie monitorizate. toamna primavara. 155 . primavara si toamna se refera perioadele de migratie de toamna si primavara.

Monitorizarea speciilor de pesti si amfibieni de pe suprafata amplasamentului si din ariile NATURA 2000 invecinate Pentru monitorizarea pestilor si amfibienilor de importanta comunitara de pe suprafata amplasamentului si din siturile NATURA 2000 invecinate se vor fixa statii reprezentative pentru prelevarea materialului biologic. Principala metoda nedistructiva folosita pentru prelevarea materialului biologic este capturarea pestilor cu electrofishing-ul. acestea fiind importante in special pentru amfibieni. personalul specializat poate realiza scufundari subacvatice pentru monitorizarea directa a speciilor de pesti si amfibieni in perioadele cu conditii de turbiditate scazuta a apei. De asemenea in cadrul monitorizarii vor fi incluse si meandrele si baltile temporare cu o marime semnificativa (minim un diametru de 2m). Speciile propuse pentru o monitorizare atenta sunt: Specie Pisces Directiva Habitate Anexa 2 Anexa 2 OUG 57/2007 Anexa 5A Anexa 3 Anexa 3 Anexa 3 Cartea Rosie a Vertebratelor VU 156 Acipenser ruthenus Aspius aspius Pelecus cultratus Rhodeus sericeus . In cazul urodelelor se pot folosi capcane pentru capturarea indivizilor si a avea o imagine mai buna asupra structurii si marimii populatiei. deoarece servesc ca habitate de reproducere. in amonte. Aceste statii vor fi amplaste in aval. pentru a acoperi toata gama de preferinte ecologice a speciilor de amfibieni si reptile din zone. eficienta in special in perioadele de reproducere a diferitelor specii de anure. Pentru monitorizarea amfibienilor se va folosi si metoda transectelor auditive. in decurs de maxim 10 minute acestia intorcandu-se la activitatea normala. De asemenea. cat si pe sectorul de rau aflat pe suprafata amplasamentului. Aparatul de electronarcoza emite un curent slab ce ameteste pestii pentru o scurta perioada de timp pentru a putea fi prinsi. Pe langa aceasta metoda pot fi folosite plasele reofile si navoade pentru capturarea pestilor si amfibienilor.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA B.

Cautatul in habitate specifice este o metoda foarte utila pentru a stabili prezenta/absenta unei specii anume din zona de studiu si pentru determinarea marimii populatiei. Folosind aceasta metoda. cat si din siturile NATURA 2000 invecinate se va face folosind 2 metode principale: metoda transectelor vizuale descrisa de Cogalniceanu (1997) si cautarea in habitatele specifice. la distante de maxim 250m departare intre ele. 157 . in functie de numarul de refugii si locuri de insorit disponibile in habitat. AA – aproape amenintata. Adeseori aceasta metoda este combinata cu cea a transectelor vizuale. Monitorizarea speciilor de reptile de pe suprafata amplasamentului si din ariile NATURA 2000 invecinate Monitorizarea speciilor de reptile din zona de studiu. nu vor fi stabilite trasee de parcurs. dar se acorda un timp mai indelungat de observatii anumitor habitate. C. ci vor fi investigate doar habitatele favorabile pentru speciile avute in vedere.periclitata. P . Aceasta metoda este utila mai ales pentru determinarea compozitiei herpetofaunei din zona de studiu. fara a intreprinde observatii in restul habitatelor. Metoda transectelor vizuale se bazeaza pe luarea unor puncte de reper si apoi parcurgerea unor trasee in suprafata delimitata.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA amarus Romanogobio albipinnatus Barbus barbus Cobitis taenia Lota lota Zingel streber Zingel zingel Gymnocephalus baloni Amphibia Anexa 5 Anexa 2 Anexa 2 Anexa 5 Anexa 5A Anexa 3 Anexa 4B Anexa 3 Anexa 4A Anexa 4A VU P VU VU Anexa 2 Anexa 3 - Triturus dobrogicus Bombina bombina Anexa 2 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 3 P AA Legenda: VU – vulnerabila. in sensul ca se parcurg traseele vizate.

Perioada de monitorizare Monitorizarea este recomandat sa aiba loc pe toata perioada de activitate a animalelor. si anume martie-octombrie (februarie-octombrie). au preferinte stricte de habitat. Observatiile din perioada de reproducere si de retragere la hibernacule ofera o intelegere mai buna privind utilizarea habitatelor de catre speciile de amfibieni si reptile. Observatiile cele mai valoroase sunt cele efectuate in perioada de reproducere in cazul tuturor grupelor de vertebrate avute in vedere. fiind conditionata in special de regimul climatic din anul respectiv. In cadrul fiecarui grup de vertebrate dintre cele discutate exista specii de importanta comunitara sau nationala pentru care trebuie acordata o atentie deosebita in timpul monitorizarilor. pentru a nu fi afectate semnificativ ecosistemele naturale existente sau pentru a reduce la minim impactul lucrarilor asupra acestora. sunt combinate cu o tehnica de marcare-recapturare. si in special cea a cautatului in habitate specifice. Specii monitorizate Monitorizarea trebuie sa aiba in vedere toate speciile de pesti. si in perioada de reproducere si retragere catre hibernacule in cazul amfibienilor si reptilelor. in cazul in care vor fi recapturati. Tehnica este neinvaziva si nedistructiva si presupune. cliparea unui solz sau a unei anumite combinatii de solzi.0. in cazul reptilelor. acestea fiind sensibile la impactul antropic. amfibieni si reptile din perimetrul zonei de studiu si din siturile NATURA 2000 invecinate.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA Pentru a obtine o estimare populationala mai buna si pentru a avea o imagine cat mai apropiata de realitate. in care indivizii capturati sunt marcati specifici pentru recunoastere ulterioara. ambele metode. Estimarile populationale ulterioare se fac folosind software-ul Distance 5. Speciile propuse pentru o monitorizare atenta sunt: Specie Reptilia Directiva Habitate OUG 57/2007 Anexa 4B Cartea Rosie a Vertebratelor VU 158 Darevskia . sunt vulnerabile la degradarea habitatelor sau au un grad de vulnerabilitate crescut. in timp ce observatiile din vara sunt folositoare pentru a determina habitatele de hranire ale diferitelor specii.

Lungimea si forma Specie Zone de observatii minim speciei 3 zone traseului de observare cu minim 100 m. AA – aproape amenintata. linear Perioada de observare aprilie – august orele 10 . la marginea drumurilor 3 zone cu minim 100 m. la marginea drumurilor cu minim 100 m. linear. linear. la marginea drumurilor minim 100 m. linear. In tabelul urmator. linear. la marginea drumurilor 3 zone cu minim 100 m.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA praticola Podarcis tauricus Lacerta viridis Natrix tessellata Dolichophis caspius Coronella austriaca Zamenis longissimus Legenda: VU – vulnerabila. speciile de reptile considerate important a fi monitorizate pe parcursul lucrarilor cat si dupa implementarea planului.12 aprilie – august orele 10 – 12 aprilie – august orele 10 – 12 aprilie – august orele 10 – 12 aprilie – august orele 10 – 12 Anexa 4 Anexa 4A VU Anexa 4 Anexa 4A VU Anexa 4 Anexa 4 Anexa 4 Anexa 4 Anexa 4A Anexa 4A Anexa 4A Anexa 4A AA AA VU Darevskia praticola Podarcis tauricus observari anterioare ale minim speciei observari anterioare ale Lacerta viridis minim speciei observari anterioare ale Natrix tessellata minim 3 zone de-alungul unui mal de apa Dolichophis caspius minim speciei 3 zone observari anterioare ale 159 .

Monitorizarea speciilor de plante superioare Nu s-au consemnat specii de plante superioare. linear. in general. minim 3 zone cu la marginea drumurilor la liziere de padure sau tufisuri minim 300 m. Perioada de monitorizare: cel mai bine se pot monitoriza in perioada de anteza. Alaturi de aceasta intalnim: Portulaca oleracea var. pe cat posibil. celelalte specii majoritare. national sau comunitar. Iva xantiifolia. Setaria viridis (mohor). se monitorizeaza geofitele. Salix triandra. speciile de plante caracteristice si dominante care definesc tipurile de habitate prezinta importanta pentru monitorizare. linear. Lycopus europaeus. minim 3 zone cu la marginea drumurilor la liziere de padure sau tufisuri Coronella austriaca observari anterioare ale speciei aprilie – august orele 10 – 12 Zamenis longissimus observari anterioare ale speciei aprilie – august orele 10 . in functie de sezonalitatea speciei. Xanthium italicum. Speciile de plante superioare cu caracter invaziv: Portiunea din imediata apropiere a apei (in special la confluenta Oltului cu Dunarea). Crypsis alopecuroides. in sezonul de vegetatie: primavara – toamna. 160 . Cyperus fuscus (caprisor oaches).ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA minim 300 m. oleracea (iarba grasa). poate fi expusa extinderii speciei invazive: Amorpha fruticosa. Lithrum salicaria. de interes conservativ la nivel local. Polygonum lapathifolium. stratului arbustilor si arborilor. cu toate acestea. Salix purpurea.12 D. diversitatii specifice si a unui echilibru populational la nivelul covorului vegetal. Aceaste categorii de specii sunt importante deoarece intra in compozitia tipurilor de habitate de interes protectiv. primavara timpuriu si toamna. Indicatori: pastrarea.

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

In zona care va fi destinata organizarii de santier, este instalata specia care poate manifesta caracter invaziv: Sambucus ebulus (boz). In zona cercetata, in compozia floristica sunt prezente specii de plante cu caracter invaziv: Xanthium spinosum, Urtica dioica, Amorpha fruticosa (salcam pitic) (pe malul Oltului, unde incepe sa se instaleze formand benzi). Perioada de monitorizare: speciile arbustive, pot fi usor identificate si se pot monitoriza pe tot parcursul anului. Speciile anuale, se monitorizeaza in perioada de vegetatie: primavara – toamna, in mod special in perioada antezei. Fenomenul de invadare este destul de greu de controlat. Masuri de diminuare a impactului si control al fenomenului de extindere prin ocupare de noi suprafete, pot fi: indepartarea arbustilor, a tufelor si a indivizilor speciilor ierboase, prin taiere. Nu se recomanda folosirea ierbicidelor. evitarea depozitarii arbustilor si materialului vegetal taiat, mai ales in perioada cand se pot inmultii prin seminte care pot fi transportate/raspandite de lucrarile si activitatea umana de pe santier. E. Monitorizarea habitatelor Habitatele de interes conservativ la nivel local, national sau comunitar sunt situate mai ales pe malurile si in imediata apropiere a apei (in special la confluenta Oltului cu Dunarea). Compozitia specifica a acestora, data de prezenta speciilor de plante caracteristice si dominante, care definesc tipurile de habitate, prezinta importanta pentru monitorizare. Perioada de monitorizare: cel mai bine, habitatele se pot monitoriza in perioada de vegetatie: primavara –toamna. Indicatori: pastrarea, pe cat posibil, a diversitatii specifice si a unui echilibru populational la nivelul covorului vegetal, stratului arbustilor si arborilor, pentru a nu se modifica tipul fundamental de vegetatie.

161

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

Note: ► Conform H.G. 1076/2004, Art.27, alin.3, implementarea Programului de Monitorizare este responsabilitatea titularului planului, fiind obligat sa depuna anual rezultatele programului de monitorizare la autoritatea pentru protectia mediului care a emis avizul de mediu. ► In cuprinsul aceleiasi hotarari, Art.27, alin.5, este prevazut faptul ca monitorizarea se poate realiza si pe seama programelor de monitorizare existente, in scopul eliminarii duplicarii acestora. ► Cunoscut fiind faptul ca cele doua situri Natura 2000 (ROSPA 0024 Confluenta Olt- Dunare si ROSCI 0044 Corabia-Turnu Magurele) , in arealul carora va fi implementat Planul, au fost atribuite spre administrare aceluiasi custode aflat in proces de intocmire a Planurilor de Management, propunem incheierea unui protocol intre administratorul siturilor mentionate si titularul de proiect. Acest protocol va stipula clar obligatiile fiecarei parti si apreciem ca va conduce la implementarea corecta a Programului de Monitorizare.

162

ECO SIMPLEX NOVA

STUDIU DE EVALUARE ADECVATA

CAPITOLUL 5. CONCLUZII
1.

Desi schimbarea destinatiei terenului si a peisajului este majora, PATZ-ul se incadreaza in exceptiile prevazute de OUG nr. 57/2007 (art. 28) cu modificarile si completarile ulterioare, (inclusiv OUG nr. 154/2008), numai in ceea ce priveste realizarea amenajarii hidroenergetice a raului Olt, pe sectorul Izbiceni-Dunare.

2. Din punct de vedere a consideratiilor privind impactul asupra mediului, a caracterizarii principalelor grupe de specii si habitate, precum si a conditiilor impuse pentru realizarea investitiei, se recomanda alternativa I pentru a fi promovata. 3. Planul se suprapune cu ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele, in proportie de 18,2% Planul se deruleaza atat in perimetrul sitului cat si in imediata vecinatate a acestuia. 4. Nu este afectat direct tipul de habitat Natura 2000: codul 92A0 – Zavoaie

cu Salix alba si Populus alba, aflat in zona de confluenta a Oltului cu
Dunarea, mai ales pe malurile Dunarii; 5. Exemplarele din speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate efectiv in interiorul sitului ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele au fost identificate in teren. Pentru construirea barajului si a podului peste raul Olt, s-a constatat prezenta in zona vizata a speciei Robinia pseudacacia (salcam alb). Plantatia de salcam este in varsta de 8-10 ani si va fi defrisata o suprafata de maxim 2 ha. Vor mai fi defrisate: 3-5 exemplare de Populus canadensis (plop canadian) si un numar de 20-30 arbusti (plantati) de Tamarix sp. (catina rosie); 6. Cu exceptia habitatului 92A0, in zona studiata, in special in perimetrele care vor fi afectate de organizarea de santier si de formarea viitorului lac de acumulare, nu au fost identificate tipuri de vegetatie care sa poata fi incadrate in tipurile corespunzatoare de habitate Natura 2000, care se refera la vegetatie naturala si semi-naturala (spontana) de interes conservativ comunitar. 7. In perimetrul sitului ROSCI044, in zona in care planul (PATZ-ul) se suprapune cu situl, nu au fost identificate specii de plante de interes comunitar sau specii de plante de interes conservativ national (nu sunt consemnate in Lista Rosie sau Cartea Rosie). 8. Dupa cum se poate observa din planuri, PATZ-ul nu afecteaza direct malul Dunarii in dreptul Ostrovului Calnovat, parte a ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele.
163

dar care consideram ca necesita protectie: Riparia riparia (lastun de mal) si Merops apiaster (prigoria). consideram ca impactul prognozat asupra acestor specii va fi nesemnificativ. 10. 11. La aceasta se adauga doua specii care nu se regasesc in formularul standard al celor doua situri. doar cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia in vigoare. preconizam ca fiind afectata de implementarea Planului.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA 9. in proportie de cel mult 2.3.1. in proportie de 32. aval de baraj. in proportie de 1. specia Alcedo atthis (pescarel albastru) ce cuibareste in malurile naturale ale raului Olt.5 % 12. este afectat direct.1. cuprinse in Formularul standard care a stat la baza desemnarii celor doua situri Natura 2000 . este afectat direct.1.ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior si ROSPA 0024 Confluenta Olt – Dunare. PATZ-ul poate fi luat in considerare pentru aprobare. Prin pastrarea in stare naturala a meandrei raului Olt. pentru: ROSCI0044 Corabia-Turnu Magurele. cu privire la conservarea speciilor si a habitatelor lor. 164 . evaluare prezentata la subcapitolele 2.85 % ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. In ceea ce priveste stabilirea procentului (%) din cadrul fiecarei arii naturale protejate.25 % ROSPA 0024 Confluenta Olt – Dunare. reiese faptul ca vor fi pastrate neamenajate (in starea actuala) meandrele Oltului situate inainte de zona de regularizare. Asa cum reiese din evaluarea impactului asupra speciilor de pasari. si 3. ce va fi afectat de acest plan. este afectat direct. din modificarile planului (PATZ). Deasemenea.

Imagine satelitara Amenajare hidroelectrica Izlaz – Alternativa I. aferent investitiei A.A.ECO SIMPLEX NOVA STUDIU DE EVALUARE ADECVATA ANEXE: Nodul hidrotehnic Olt Inferior – Plan de ansamblu.J. Islaz - 165 .H. Plan de amplasament – Scara 1: 20000. P.T.-I. Plan de amplasament – Scara 1: 10000.Z.E.E. a raului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunare C.H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->