P. 1
politica de contabilitate

politica de contabilitate

|Views: 435|Likes:
Published by Veronika Modringa

More info:

Published by: Veronika Modringa on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

Politica de contabilitate a S.A.

„MIF”
I. Dispoziții generale
1.1 Societatea pe acțiuni „MIF” a fost fondată la 5 octombrie 1994 și activează în baza licenței acordate de Agenția Construcții si Dezvoltare a Teritoriului a R.M. nr AMMII 014487 eliberata la 02.02.2005. Compania este înregistrată la adresa: or. Chișinău, str-la Studenţilor 2/4. Principalele tipuri de activități desfășurate de întreprindere țin de: 1.2 Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de entitate ţin de:
comercializarea angro si cu amânuntul a următoarelor produse si materiale:  cherestea din specii de conifere si foioase : brad, stejar, frasin, cireș, cu umiditate naturala;  uși metalice de exterior  uși interioare de MDF  parchet laminat  uși din masiv  scări, parchet  articole liniare. Prelucrarea lemnului Prestarea serviciilor de transport

-

1.3 În baza Statutului SA”MIF” dispune de o reţea de reprezentanţe pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sunt persoane juridice de sine stătătoare. 1.4 Prezenta politică de contabilitate este elaborată în conformitate cu cerinţele: a) Standardelor Naţionale de Contabilitate aprobate de Ministerul Finanțelor b) Planului de conturi de lucru al evidenţei contabile din Republica Moldova cu modificările ulterioare; c) Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; d) Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu modificările ulterioare; e) Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare; f) Alte acte legislative și normative ce țin de activitatea instituției. 1.5 . Prin politica de contabilitate a S.A. «MIF» se subînţeleg principiile de bază, metodele şi regulile de ţinere a evidenţei contabile, utilizate de către întreprindere. Raportul financiar anual este întocmit în baza convenţiilor fundamentale ale contabilităţii, prevăzute în S.N.C.l "Politica de contabilitate":  continuitatea activităţii  permanenţa metodelor  Contabilitatea de angajamente  Permanența metodelor  Separarea patrimoniului și a datoriilor  Prudența  Necompensarea

înregistrarea emisiei. 1. Active materiale in curs de execuţie (casa de locuit). Contabilitatea faptelor economice efectuate în valută se ține atît în valută națională. cît și în valută străină. În baza actelor de predare în exploatare ele se consideră a fi incluse în componenţa mijloacelor fixe.9 Contabilitatea se ține în limba de stat și în moneda națională. care constituie o subdiviziune structurală autonomă. ştampile.8 Contabilul-șef asigură controlul și reflectarea în conturile contabile a tuturor operațiunilor economice efectuate. poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilității. 1. unităţi de transport ş.2 Active materiale pe termen lung Activele materiale pe termen lung includ active materiale în curs de execuţie şi mijloace fixe. Clădiri şi construcţii în curs de execuţie.1 Active nemateriale În componența activelor nemateriale intră contractul de fondare.11 Întreprinderea aplică sistemul contabil simplificat în partidă dublă. Cheltuielile pentru reconstrucţia clădirilor. a actelor intermediare de îndeplinire a lucrărilor. .a. 1. În componenta mijloacelor fixe sunt incluse obiecte cu valoarea unitară de peste 6000 lei şi durata de funcţionare utilă mai mare de un an: bloc administrativ. programe de contabilitate şi juridice.3 Active materiale în curs de execuţie La activele materiale în curs de execuţie se referă: . utilaj. .instrumente.10 Rapoartele financiare ale societății se întocmesc în baza contabilității de angajamente.(art.1 din Legea Contabilității) 1.00 lei. calculatoare. organizarea evidenței contabile. 2.6 II. Amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară. care necesită investiţii suplimentare pentru utilizarea ulterioară în scopuri de producere. Utilajul care necesită montaj. . Activele nemateriale sunt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de intrare în suma totală de 91883. Costul patrimoniului procurat de curând.Responsabilitatea pentru formarea și respectarea politicii de contabilitate. asigurarea strictă a cerințelor contabilității în vederea prezentării informațiilor necesare pentru ținerea evidenței și întocmirea dărilor de seamă în revine conducătorului societății pe acțiuni. Activele materiale şi mijloacele fixe sunt reflectate în bilanţul contabil la valoarea de intrare. 2. prezentarea informației operative și întocmirea rapoartelor financiare în termenele stabilite. Procedee contabile pentru care actele normative prevăd diferite variante 2. Uzura se calculează după metoda liniară.7 Contabilitatea la întreprindere se ține de către serviciul contabil. crearea condițiilor pentru ținerea corectă a evidenței contabile și întocmirea rapoartelor financiare.13 alin. 1. . etc. Intrarea activelor materiale în curs de execuţie se efectuează numai în baza facturilor perfectate corespunzător (facturi de expediţie sau fiscale). 1.

combustibil. 2. avansurilor. 2.MDF. Uzura OMVSD se calculează în proporţie de 100% din valoarea acestora la momentul intrării în exploatare. creanţele şi angajamentele în valută străină sunt reflectate în rapoartele financiare în valută Naţională (MDL) în sumele determinate prin recalcularea valutelor străine la cursul BNM. produse. Modificările sunt făcute conform deciziei acţionarilor companiei.4 Stocuri de mărfuri si materiale Stocurile de mărfuri şi materiale cuprind: materiale de construcție.2. 2. iar producția finită conform sinecostului calculat. aferente facturilor comerciale.mărfuri (uși din metal. Stocurile de materiale şi OMVSD sunt reflectate în bilanţ la suma valorii de achiziţie fără TVA.7 Cheltuieli anticipate Cheltuielile anticipate se reflectă în contabilitate şi în bilanţ în posturi distincte şi se trec la cheltuieli pe măsura survenirii perioadei la care acestea se referă. privind decontările cu bugetul. Datoriile sunt reflectate în bilanţ în sumele care trebuie să fie achitate 2.9 Datorii In componenţa datoriilor sunt incluse datoriile privind avansurile primite. Creanţele se contabilizează şi se reflectă în bilanţ la suma nominală în MDL. .a).cherestea ş. Capitalul statutar este stabilit prin Statutul SA în mărime de 667600 lei. la finele perioadei de gestiune.10 Conversia valutei străine Soldurile mijloacelor aferente conturilor valutare. ambalaj.8 Capital propriu Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar. rezerve. piese de schimb. credite bancare pe termen scurt în valută naţională. 2.6 Mijloacele băneşti Soldurile mijloacelor băneşti în casă. Ele cuprind:  Formulare cu regim special  Asigurarea  Reclama  Alte cheltuieli 2. obiecte de mică valoare şi scurtă durată. profitul nerepartizat şi pierderile nete a perioadei de gestiune trecută si curentă. la conturile de decontare în valută naţională şi valutare în bancă sunt reflectate în bilanţ la suma nominală în MDL.5 Creanţe pe termen scurt Creanţele cuprind datoriile altor agenţi economici şi persoane fizice aferente facturilor comerciale.

2005. Venitul din vânzări a mărfurilor se constată la livrarea acestora şi transmiterea drepturilor de proprietate cumpărătorului. 2.07.2. cheltuielile şi rezultatele financiare sunt reflectate în raportul financiar privind rezultatele financiare separat pe feluri de activităţi. La finele anului 2009 impozitul pe venit s-a calculat reieșind din cota impozitului pe venit stabilita pe anul de gestiune. Procedee contabile elaborate de sine stătător  Asociaţia aplică normele de consum al carburanţilor şi lubrifianţilor şi normele de parcurs şi de exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto elaborate în baza normelor aprobate prin Ordinele Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al Republicii Moldova nr.  Directorul SA”MIF” Decencu M. . 124 din 29.12 Impozitul pe venit Impozitul pe venit se determină şi să plăteşte în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.2005 şi nr. indiferent de momentul primirii sau plăţii efective a mijloacelor băneşti.12. Veniturile. 172 din 09. III. Diferenţele de sumă se contabilizează în componenţa veniturilor şi cheltuielilor curente.11 Venituri si cheltuieli Veniturile şi cheltuielile se constată şi se reflectă în rapoartele financiare conform metodei specializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care s-au produs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->