P. 1
Portofoliu Managementul Clasei de Elevi - Viviana Milivoievici

Portofoliu Managementul Clasei de Elevi - Viviana Milivoievici

|Views: 367|Likes:
Published by Andreea Andy

More info:

Published by: Andreea Andy on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2015

pdf

text

original

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul

OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1. „EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenŃie 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane din educaŃie şi formare”

„Educatori pentru societatea cunoaşterii”
POSDRU/87/1.3/S/55659

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Formatori: prof. OANA VITU prof. IOAN CRISTESCU Cursant: prof. dr. VIVIANA MILIVOIEVICI Liceul Teoretic Peciu Nou, judeţul Timiş

TIMIŞOARA 2012
„Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1.3/S/55659 Page 1

CUPRINS
1. Managementul clasei de elevi, 3 1.1. 1.2. Clasa de elevi ca grup socio-educativ, 3 Studiu de caz – Inadaptarea şcolară, 6

2. Managementul conţinuturilor, 8 2.1. 2.2. Eficacitatea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare, 8 Studiu de caz – Aplicarea unei metode moderne de învăţare (mind-map) pentru evitarea saturaţiei, 10 3. Managementul relaţiilor interpersonale, 14 3.1. 3.2. Interacţiunile sociale în interiorul clasei de elevi, 14 Studiu de caz – Modalităţi de dezvoltare a inteligenţei emoţionale la elevii de liceu, 17 4. Managementul chestiunilor disciplinare, 19 4.1. 4.2. Elevii „slabi” şi inadaptaţii clasei, 19 Studiu de caz – Evitarea abandonului şcolar, 21

Bibliografie, 23

„Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1.3/S/55659 Page 2

1. Clasa de elevi este un grup educaţional. Neculau. • organizarea grupului.3/S/55659 Page 3 . • scopuri ale grupului însuşi.1. grupurile sociale sunt ansambluri de indivizi umani între care există diferite tipuri de interacţiuni şi relaţii comune determinate. Scopurile grupurilor educaţionale se deosebesc de cele ale altor tipuri de grupuri sociale. (A. scris. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1. astfel încât aceştia să poată îndeplini rolurile sociale care le vor reveni în societate. de crearea unor oportunităţi de a fi împreună cu alţi copii de aceeaşi vârstă sau de crearea unor oportunităţi de a se angaja în activităţi atractive ş.). pot apărea scopuri specifice ale grupului clasei de elevi. formarea unor deprinderi indispensabile traiului în societate (citit. din afara grupului şi înscrise în documentele curriculare. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. de exemplu. în primul rând prin orientarea lor explicită în direcţia realizării unor finalităţi formative (dezvoltarea unor calităţi şi competenţe umane). transmiterea valorilor. • conducerea grupului. privind lucrurile din perspectiva elevilor. • compoziţia grupului. grupuri ludice etc. rezultate din maniera specific de asimilare de către grup a scopurilor prescriptive. • normele grupului. legate. Diferitele tipuri de grupuri sociale se deosebesc între ele prin mai multe caracteristici legate de: • scopurile şi obiectivele grupului. de exemplu. Există mai multe tipuri de grupuri sociale: grupuri de muncă.a. socializarea tinerilor. • sarcinile şi activităţile grupului. În interiorul unui grup educaţional coexistă mai multe categorii de scopuri: • scopuri prescriptive – stabilite anterior. responsabilitate etc. M. astfel încât să se asigure perpetuarea societăţii. 1983). CLASA DE ELEVI CA GRUP SOCIO-EDUCATIV După cum se ştie. Zlate.

măsura în care primele permit fiecărui elev • realizarea scopurilor personale pe care le urmăreşte prin eforturile sale de a se educa. Integrarea scopurilor prescriptive cu cele specifice grupului unei clase şi cu cele individuale depinde de mai mulţi factori: • acceptarea de către toţi elevii a activităţii de învăţare ca fiind scopul prioritar al grupului. activităţi cultural educative. evaluare. cu alte cuvinte. a ordinii în care ar trebui abordate obiectivele care urmează a fi realizate. existentă în orice om.). Liderul formal – profesorul – este o persoană adultă. • concordanţa existentă între scopurile prescrise şi cele individuale. Predominanţa excesivă a scopurilor prescriptive sauneconcordanţa scopurilor profesorului cu cele urmărite de către elevi în activităţile lor de la şcoală constituie principalele „anomalii” în constituirea scopurilor unui grup şcolar. Compoziţia grupului de elevi ai clasei se caracterizează printr-o relativă omogenitate a membrilor. desfăşurate în interiorul. special pregătită şi investită social pentru a conduce activităţile de învăţare ale elevilor şi care este integrat în grup – nu numai în faţa grupului – în măsura în care devine consilierul membrilor grupului în probleme educative şi psihosociologice. discuţii în grupuri mici. sau organizând deplasări în diferite locuri (de exemplu. verificare. activităţi în ateliere şcolare sau în laboratoare. dezbateri cu întreaga clasă ş. învăţare. de afirmare ca persoană unică. Principalele activităţi desfăşurate de grupul-clasă au un caracter planificat şi gradual. Integrarea acestor categorii de scopuri (absenţa contradicţiilor majore între ele) reprezintă o primă condiţie a unei bune funcţionări a unei clase de elevi ca grup educaţional. ca vârstă. cunoaşterea şi acceptarea de către grup a „etapelor” de parcurs. cu calităţi personale deosebite în interiorul unui grup. O clasă de elevi reprezintă un mediu educativ cu atât mai sănătos. în funcţie de care individual dobândeste o anumită recunoaştere şi un anumit statut social.scopuri individuale generate de tendinţa.a. • existenţa unor „perspective” îndepărtate şi apropiate pentru atingerea cărora este nevoie de eforturi comune şi colaborarea întregului grup. Sarcinile şi activităţile grupului sunt de tip instructiv-educativ: activităţi de predare. • claritatea scopurilor învăţării pentru fiecare dintre elevi.3/S/55659 Page 4 . aspiraţii şi nivel de pregătire. interese. în fiecare zi. • gradul de motivare al elevilor în a participa la activităţilecomune ale grupului. la un centru de calculatoare sau în alte părţi în afara • „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. dar şi în afara şcolii. cu cât scopurile predominante ale activităţilor desfăşurate în grupul respectiv şi asumate de majoritatea membrilor lui sunt legate de învăţătură şi de realizarea în colaborare a obiectivelor educative prescrise. iniţiind activităţi atractive pentru elevi (de exemplu. Profesorii planifică din timp toate activităţile pe care le vor desfăşura elevii la şcoală. nevoi.

cum ar fi luarea unor decizii. de exemplu. În concluzie. Ele oferă garanţia că ceea ce doreşte grupul să se întâmple. predarea lucrărilor sau la desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. în raport cu profesorul. În funcţie de nevoile educative ale elevilor. Unele norme. se va întâmpla efectiv.a.3/S/55659 Page 5 . însărcinaţi cu sarcini specifice de evidenţă a timpului. rezolvarea unor conflicte. cu temporizarea sau accelerarea unor acţiuni. ele se pot referi la întreruperea sau la provocarea profesorului. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. cu reducerea tensiunilor în grup ş. fără frământări şi agitaţie dăunătoare atmosferei de lucru.şcolii). are rol de coordonare a eforturilor tuturor. constituite temporar. pe durata efectuării sarcinii de învăţare primite şi care se destramă după îndeplinirea acesteia. lipsa oricăror norme poate genera confuzie. care reglementează mult prea strict comportamentele într-o anumită situaţie. cu procurarea unor exemple. evaluator. Liderul lor este ales prin consens de către membri. Stabilirea unor proceduri de acţiune în diferitele situaţii problematice care pot să apară este de natură să asigure grupului o activitate coerentă. a căror dimensiune şi funcţionare este determinată de tipul sarcinii prescrise formal. astfel încât liderul formal ocupă o poziţie centrală. De exemplu. atitudini arbitrarii şi poate distruge coeziunea grupului. aflat în centrul tuturor activităţilor pe care le vor desfăşura toţi membrii grupuluiclasă. Profesorii îi ajută pe elevi să experimenteze în interiorul unui grup de instruire o mare diversitate de roluri: leader. căci se referă. Procedurile sunt modalităţi de acţiune stabilite de comun acord. la evitarea conflictelor. elevii au statute egale. disconfort. cu formularea de critici. profesorii concept activităţile şi aleg strategiile de natură să le păstreze interesul şi atenţia. aprecierea unor fapte etc. Ele sunt subgrupuri de lucru. Organizarea grupului care compune o clasă de elevi este de tip circular. Normele grupului unei clase de elevi se referă la modalităţile de rezolvare a unor situaţii sociale şcolare. pot să frâneze iniţiativele şi progresul grupului. în jurul căreia “gravitează” toţi ceilalţi membrii ai clasei. solicitarea de ajutor. Activitatea şcolară solicită uneori organizarea unor subgrupuri cu caracter informal. cu formularea concluziilor. înainte de apariţia unor situaţii problematice. la mărimea şi frecvenţa contribuţiei fiecărui membru în îndeplinirea unor sarcini. cu verificarea şi testarea unor lucrări. coordonatorul şi evaluatorul acestora. procurator de informaţie utilă pentru ceilalţi. cu elaborarea unor cerinţe sau a unor standarde. să-i ajute să realizeze cu succes sarcinile de învăţare şi să reducă la minimum factorii de distragere a atenţiei ori care generează comportamente neproductive. după ce fiecare şi-a asumat un rol în realizarea sarcinii respective. la realizareasarcinilor primite în clasă. specificul sistemului normativ al unui grup-clasă este legat de specificul situaţiilor problematice care pot apărea în activitatea de învăţare şcolară. în sensul că el este iniţiatorul. asupra cărora grupul a ajuns la un consens şi nu mai pot fi puse în discuţie. întrucât profesorul este liderul formal.

cu mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi acumulate din clasele anterioare. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1.13 ani. este o fire introvertită. lipsa supravegherii parentale şi maternale. prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate.3/S/55659 Page 6 .O. este submotivată pentru învăţătură. Are o pregătire şcolară precară. dezinteresul total al acestora faţă de cei doi copii. Are şi un număr mare de absenţe nemotivate. Gradul de maturizare psihică este scăzut.O. În faza incipientă inadaptarea şcolară se manifestă prin insatisfacţii ce produc temeri şi descurajare. ostilitate) faţă de şcoală şi faţă de cadrul didactic şi permanentizează situaţiile conflictuale cu colegii. DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: R. eleva are capacităţi reduse de abstractizare şi generalizare în raport cu vârsta.2. Lipsa motivaţiei de învăţare s-a observat din primele clase şi are la bază în cea mai mare parte indiferenţa părinţilor faţă de educaţia copiilor în general. copilul are dificultăţi de adaptare atât la mediul şcolar cât şi la cel familial. ţine de inadaptarea şcolară. ISTORICUL EVOLUŢIEI PROBLEMEI Lipsa de afecţiune din partea părinţilor.1. situaţia şcolară s-a menţinut în zona mediocrităţii spre slab. Repetarea lor în timp e de natură să cronicizeze anxietatea şi frustrarea elevului. condiţii materiale insuficiente. puţin interesată de comunicare şi are numeroase absenţe nemotivate. eleva mulţumindu-se că a promovat clasa.O. . PREZENTAREA CAZULUI: Eleva R. Astfel. Această stare determină gesturi de revoltă (impertinenţă. Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale. clasa a VII-a Problema educativă a elevei R. aceşti factori explicând în mare parte şi situaţia şcolară foarte slabă. manifestată prin atitudini respingătoare faţă de cerinţele şcolii. prin sfidarea profesorilor şi a colegilor de clasă. STUDIU DE CAZ – INADAPTAREA ŞCOLARĂ Inadaptarea şcolară este definită ca ansamblul manifestărilor psiho-comportamentale caracterizat prin lipsa temporară sau dificultatea de integrare sau acomodare a individului la mediul social educaţional.

Sarcinile de învăţare sunt diferenţiate. când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termina niciodată activitatea. la şcoală. La orice activitate. reacţionează puţin pozitiv dacă este lăudată. este ajutată de colegi şi încurajată pentru orice efort cât de mic. ceilalţi o ocolesc. a devenit încrezătoare în forţele proprii. C. abia auzită. S-au observat.O. se bucură pentru orice rezultat obţinut şi orice apreciere pozitivă. Activitatea de învăţare: zilnic este pusă să răspundă.Comportamentul: răspunde ezitant. Participarea în clasă: încă de la începutul programului R. Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu ea au avut rezultate mulţumitoare.O. dar se supără foarte tare dacă este certată fără să mai comunice cu cineva. unde s-au purtat diverse discuţii atât cu eleva cât şi cu părinţii acesteia. trebuie doar să mai citească lecţiile. R. Temele sunt făcute după ore.I. progrese la învăţătură şi adaptare. explicându-i cât de importantă este sarcina sa. a venit zilnic la şcoală.O. nu mai lipseşte de la şcoală decât dacă este bolnavă şi atunci vine mama şi anunţă.O. R. a început să frecventeze din nou şcoala. R. R. cu o voce nesigură. se înroşeşte la faţă şi evită să privească în ochi profesorii când i se cerea să răspundă. pentru că de multe ori este nespălată şi prost îmbrăcată .O.O. E din ce in ce mai activă. METODE ŞI STRATEGII Efectuarea de vizite la domiciliul elevei împreună cu mediatorul şcolar. Prin urmare. să răspundă zilnic de completarea panoului de prezenţă din clasă. a completat zilnic panoul de prezenţă al clasei. ADOPTAREA SOLUŢIILOR ŞI IMPLEMENTAREA ACESTORA ÎN PRACTICĂ Responsabilităţi: i se cere lui R. EVALUAREA PROGRAMULUI DE SCHIMBARE Obiectivele pe termen scurt au fost realizate şi s-a observat o schimbare pozitivă.3/S/55659 Page 7 . comunică cu toţi elevii. rămâne singură în timpul recreaţiilor. astfel încât acasă. fiecare răspuns este încurajat. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. în scurt timp. Copiii o laudă şi ea a începe să fie încrezătoare în forţele proprii şi să lucreze singură. rămâne liniştită şi nu îşi deranjează colegii. De atunci.

modalităţile de creativitate în grup (ca brainstormingul. dirijează procesul de învăţare creativă a elevilor. Cele mai bune decizii manageriale se iau în funcţie de situaţia concretă. materiale şi financiare. ci are o viziune de ansamblu asupra învăţământului şi educaţiei. organizează activităţi didactice şi educaţionale. • sistemul educaţional în ansamblul său. o activitate independentă (sau individuală). EFICACITATEA METODELOR MODERNE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE Managementul clasei de elevi se referă la coordonarea tuturor resurselor umane. • actorii implicaţi: profesori. Deşi învăţarea este. nu administrează doar resursele clasei. în esenţă. ia decizii împreună cu cei implicaţi în procesul educaţional. implicit al clasei de elevi. elevi.2. în şcoală grupul de referinţă şi grupul-clasă îşi pun amprenta pe stilul de predare-învăţare-evaluare. reprezintă abilitatea profesorului/consilierului de a planifica şi organiza activitatea clasei. de asemenea. nu gestionează doar spaţiul şi timpul educaţional. Managerul clasei de elevi – profesorul – nu execută doar deciziile centrale de politică educaţională. rezolvă situaţiile conflictuale. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. iniţiază proiecte educaţionale.3/S/55659 Page 8 . consiliază elevii cu probleme.). părinţi. MANAGEMENTUL CONŢINUTURILOR 2. dar şi la sistemul mai larg din care face parte. activităţile pot fi frontale. Se impun. descriptibilă. pe modul de abordare a învăţării fiecărui elev. materiale şi financiare ale clasei de elevi cu scopul de a creşte eficienţa educaţională. în ansamblul său. în care accentul cade pe comunicare şi schimb de informaţii. Într-un grup organizat. Aşadar.1. se poate spune că managementul conţinuturilor şi. raportată la contextul respectiv. coordonează resursele umane. de a învăţa să asigure un climat favorabil instrucţiei şi educaţiei. cum este clasa de elevi. fie prin combinarea acestora (team teaching – grupare flexibilă şi mobilă). Acest tip de management este parte integrantă a managementului educaţional. fie pe grupe. sinectica etc. Deciziile educaţionale de la nivelul clasei de elevi depind de: • situaţia concretă. fie individual.

(în caz de neomogenitate se apelează la mai multe metode: pentru fiecare categorie de elevi metoda potrivită). la orele de dirigenţie.a. probabil. În grupurile mari se abordează metode ca prelegerea. în vizite şi excursii. vor intra în arsenalul metodologic al şcolii. În cadrul aceleiaşi forme de organizare. metoda Philips ş. chiar dimensiunile clasei pot determina alegerea metodei. munca pe calculator. cursurile televizate. treptat.asemănător cu grupurile pluridisciplinare de specialişti. metodele alese diferă în funcţie de omogenitatea clasei. În consecinţă. În laborator se lucrează în perechi sau independent (sub supravegherea cadrului didactic). conversaţia euristică. conferinţele. managementul conţinuturilor are în vedere asigurarea cooperării elevilor în timpul activităţilor de predare-învăţare-evaluare. metodele de intercomunicare şi asociere sunt de neînlocuit. În plus. în grupurile mai restrânse se folosesc rezolvarea de probleme. dezbaterea. învăţare prin descoperire etc. Organizarea modulară a învăţământului (prin opţionale) pe unităţi de timp şi spaţiu divers concepute oferă o abordare metodologică mai elastică şi mai adecvată însuşirilor personale ale elevului. discuţiile libere sau dirijate. de proiectare. personaje literare sau din filme etc. grupului. Pentru dezvoltarea unui management eficient al conţinuturilor trebuie avute în vedere următoarele aspecte: planificarea activităţilor care se vor desfăşura în sala de clasă şi implementarea proiectului de management al clasei. de deschidere a noi posibilităţi metodologice care. prin metode experimentale. În educaţia morală. socializarea copiilor. de cercetare. demonstrarea prin modele (educator. în activităţile frontale sau pe grupe se abordează metode ca studiul de caz.3/S/55659 Page 9 .). În activităţile extradidactice. metodologia clasică lasă locul unor metode creative. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1.

cu scopuri diverse Competenţe specifice: a). Mihai Eminescu.2. aprofundare şi consolidare a cunoştinţelor Timp alocat: 50 minute Competenţe generale. b). Izvorul nopţii. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise. Receptarea mesajului scris. • să fie dispuşi să integreze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice . Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare 2. STUDIU DE CAZ – APLICAREA UNEI METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE (MIND-MAP) PENTRU EVITAREA SATURAŢIEI CLASA: a VIII-a ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba şi Literatura Română UNITATEA: 1. AFECTIVE : • să dovedească receptivitate faţă de propunerea făcută prin acest demers didactic. în scopuri diverse 4. în diferite contexte de realizare. • să-şi dezvolte gândirea creatoare şi gustul pentru literatură. Lucian Blaga TIPUL LECŢIEI: Lecţie de sistematizare. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată 3. POSDRU/87/1.2. • să utilizeze corect şi adecvat unele concepte operaţionale însuşite anterior.3/S/55659 Page 10 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . Poezia lirică SUBIECTUL: Lacul. • să argumenteze un punct de vedere critic cu privire la textele studiate. sociale şi civice: 1. Genul liric. COGNITIVE: La sfârşitul activităţii. din texte literare şi nonliterare. • să explice relaţiile dintre operele literare și contextul cultural în care au apărut acestea. elevii vor fi capabili: • să analizeze elementele de compoziţie și limbaj în textele studiate.

Constantin Parfene. dezbaterea.3/S/55659 Page 11 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” .MOTIVAŢIE: Prin abordarea a două texte reprezentative pentru evoluţia poeziei lirice româneşti. lecţia îşi propune să cultive valori şi atitudini precum: „formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române”. 1999. respectiv. Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Editura Dacia. Lacul. Iaşi. pregătirea celor necesare desfășurarea lecţiei. Verificarea cunoștinţelor: . lectura. Bucureşti.elevii își pregătesc manualele și caietele. SCENARIUL DIDACTIC Activitatea profesorului Activitatea elevilor Modalităţi învăţare de I. Sofia Dobra. „abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi”. Editura Humanitas Educaţional. manual. activitatea pe grupe. II. BIBLIOGRAFIE: Limba şi literatura română. pentru . Lucian Blaga.efectuarea prezenţei elevilor.mai mulţi elevi citesc. pe conversaţia rând. și corectează tema. învăţarea prin cooperare. Strategia didactică: Metode și procedee didactice: conversaţia euristică. mind map („harta gândirii”). Momentul organizatoric: . observaţia. Mihai Eminescu. Poezii. Florentina Sâmihăian. Mihai Eminescu. POSDRU/87/1.verificarea temei pentru acasă. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală. Bucureşti. 2009. Manual pentru clasa a VIII-a. Poezii. 2007. markere. . Mijloace: fişe de inter-evaluare. explicaţia. 1966. discuţii de grup. Lucian Blaga. Autori: Alexandru Crişan. Editura Polirom. planşe. Editura pentru Literatură. problematizarea. Cluj-Napoca. Izvorul nopţii. fişe de lucru.

notează pe planşe noţiunile. Anunţarea temei și a competenţelor specifice: Mihai Eminescu.genul literar (definiţie. .contextul operei. .elemente de versificaţie. Anunţarea temei pentru acasă: . .Lacul. Reactualizarea cunoștinţelor: .în cazul în care au nelămuriri. . caracteristici.încadrarea în curentul literar și în specia literară.genul liric (definiţie.elevii își notează în caiete ideile principale.elevii își notează în caiete activitate tema pentru acasă.structură şi semnificaţii.Lucian Blaga– repere biografice. V. . Izvorul nopţii.contextul cultural. cer explicaţii profesorului. conversaţia euristică dezbaterea lectura observaţia IV. . specii). Lucian Blaga. „Educatori pentru societatea cunoaşterii” elevii notează la tablă şi în caiete ideile principale. . . . Fixarea cunoștinţelor: .III.Mihai Eminescu – repere biografice. . ideile şi conceptele pe care urmează să le structureze prin mind map.scrieţi un eseu în care să argumentaţi faptul că cele două poezii (Lacul de Mihai Eminescu.Izvorul nopţii. Lacul. independentă POSDRU/87/1.teme şi motive lirice.concluzii. Izvorul nopţii de Lucian Blaga) aparţin genului liric. Titlul Surse de inspiraţie Teme Structură Limbaj și expresivitate a textului poetic Elemente de prozodie Concluzie VI.3/S/55659 Page 12 . clasificare). conversaţia explicaţia observaţia . conversaţia explicaţia observaţia învăţarea cooperare prin discuţii de grup . . . .

3/S/55659 Page 13 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” .SCHIŢA TABLEI: POSDRU/87/1.

Pe lângă raporturile obligatorii. toate acestea sunt aspecte informale. INTERACŢIUNILE SOCIALE ÎN INTERIORUL CLASEI DE ELEVI Clasa de elevi este. Relaţiile pe verticală în interiorul clasei sunt relaţiile de conducere. constituit pe baza unor cerinţe instituţionale. Interacţiunile sociale din interiorul clasei de elevi pot fi analizate la două niveluri: relaţiile profesori-elevi. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 3. cât şi pe orizontală. cu roluri bine precizate pentru participanţi şi înscrise în documente reglatorii şi regulamente şcolare. a. • relaţii democratice. în primul rând. psihologice (aspectul informal).1.3. conştiente şi directe ce se stabilesc între oameni – după cum afirmă Mielu Zlate. Interacţiunea educaţională este bazată pe relaţii de intercunoaştere. care se stabilesc între membrii grupului şi liderii formali sau informali. Aceste relaţii interpersonale reprezintă legăturile psihologice.3/S/55659 Page 14 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . prin natura muncii lor. să transmită comenzi neaşteptate.opiniile intime. Aşadar. procesul de comunicare joacă un rol primordial în cadrul relaţiilor interpersonale. de dominare. reglate şi controlate social (aspectul formal). Ele pot fi: • relatii autoritare (autocratice). să critice sau să laude fără obiectivitate.. Profesorii. Relaţiile de prietenie sau de duşmănie. atunci când liderul tinde să dea ordine. În interiorul clasei de elevi se stabilesc relaţii multiple. în interiorul unei clase de elevi există şi relaţii interpersonale. oferind sugestii şi informaţii. convingerile. POSDRU/87/1. atunci când liderul înclină să controleze comportamentul grupului. un grup formal. grupările spontane în funcţie de afinităţi ş. Procesul comunicării (implicit cel al limbajului) este privit ca un element definitoriu al condiţiei umane. relaţiile elevi-elevi. atât pe verticala structurii organizatorice. trebuie să-şi adapteze activitatea în funcţie de asemenea fenomene care se manifestă în interiorul colectivelor de elevi cu care lucrează. relaţii de influenţare şi cele de intercomunicare.a. relaţii socio-afective.

Relaţiile pe orizontală din cadrul grupului sunt acelea care se stabilesc între un elev şi alt elev (interpersonale). de preferinţă şi de respingere reciprocă între membrii clasei de elevi. lasă grupului libertatea totală de decizie. valoriza comportamentele altuia. Relaţiile afectiv-simpatetice cu copiii de aceeaşi vârstă. de capacitatea lor de a judeca. despre un anumit gen preferat de muzică sau despre un anumit sport pe care îl îndrăgesc etc. atunci când liderul este pasiv. b. de a se prefera reciproc. pe de o parte. Absenţa preocupărilor de intercunoaştere în interiorul unei clase de elevi. Ele pot fi: • relatii de intercunoaştere – sunt generate de trebuinţa de a-l cunoaşte pe celălalt. sărăcia informaţiilor despre ceilalţi colegi pot explica existenţa unei eventuale atmosfere de suspiciune si neîncredere între membrii colectivului clasei. oferă cel puţin trei lucruri importante pentru dezvoltarea copilului: • suport emoţional. aprecia.3/S/55659 Page 15 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . între microgrupuri de elevi (M. Ele depind. fără să intervină în organizarea activităţilor. motivaţional etc. • relaţii socio-afective preferenţiale – au la bază atracţia interpersonală şi includ relaţiile de simpatie şi antipatie. unii elevi se împrietenesc din nevoia de a schimba informaţii despre calculatoare. astfel încât ceea ce îi lipseşte unuia dintre parteneri este compensat de calităţile celuilalt. pe de altă parte. de natura mesajelor şi de conţinutul schimbului de informaţii dintre partenerii de discuţie. De exemplu. Atracţia interpersonală exprimată de acest tip de relaţii poate fi favorizată de mai mulţi factori (R. 2003). c) complementaritatea – se referă la situaţiile în care partenerii dispun fiecare de calităţi care se completează unele pe celelalte. IUCU. • relaţii de intercomunicare – au la bază nevoia oamenilor de a face schimb de informaţii. de a obtine informaţii despre personalitatea acestuia. • informaţii despre comportamentele şi valorile acceptabile. valoric. de capacitatea persoanelor care intră în relaţie de a se exterioriza şi. de a comunica între ei. despre felul său de a fi. îndeosebi prieteniile. b) similaritatea – explică tendinţa persoanelor de a se împrieteni cu acei semeni cu care se aseamănă în planul aptitudinal.• relaţii de neimplicare (laissez-faire). Stabilirea unor asemenea relaţii depinde. poate fi un factor favorizant al relaţiilor socio-afective preferenţiale dintre asemenea parteneri. între un elev şi un grup de elevi/colectivul clasei. alţii. a) Relaţiile interpersonale pot fi clasificate în funcţie de trebuinţele psihologice care le-au generat. în primul rând. 2000): a) proximitatea – persoanele aflate în vecinătate (colegii de bancă. copiii care locuiesc în acelaşi imobil etc) au tendinţa de a se apropia afectiv. • oportunitatea exersării unor deprinderi de comportament social POSDRU/87/1. MIRCESCU.

Astfel. la un moment dat. relaţia profesor-elev depinde în mare măsură de autoritatea reală a profesorului în ochii elevilor săi. în cadrul clasei. • relaţii de conflict – indivizii/subgrupurile se află în opoziţie mutuală. • relaţii de competiţie – individul sau subgrupurile rivalizează cu ceilalţi sau cu alte subgrupuri pentru dobândirea unei anumite poziţii în cadrul clasei sau a superiorităţii. care. flexibilitate în gândire şi consecventă în ceea ce priveşte valorile promovate şi cerinţele adresate. alienarea (îndepărtarea de ceilalţi. stratificarea (ierarhizare a partenerilor în funcţie de statutele deţinute). asimilarea (transfer reciproc de gusturi. întrucât dobândeşte forme specifice în funcţie de vârsta elevilor care compun clasa. • relaţii de coacţiune – când fiecare lucrează în prezenţa celorlalţi.Interacţiunile din interiorul unui grup pot fi de mai multe tipuri: • relaţii de cooperare – elevii colaborează pentru atingerea unui obiectiv comun.). ruperea relaţiilor). Diversele tipuri de relaţii dintre elevii unei clase produc modificări ale caracteristicilor personale ale membrilor. moralitate. Relaţia profesorelevi are un caracter dinamic şi evolutiv. Această autoritate se câştigă prin competenţă.3/S/55659 Page 16 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . pot fi de mai multe tipuri: acomodarea (ajustarea reciprocă). dar şi în funcţie de natura obiectivelor educative care sunt prioritare. retragerea în sine. POSDRU/87/1. fără însă a se interesa de conţinutul muncii acestora. mentalităţi etc. la rândul lor.

activitatea independentă. Casa Corpului Didactic Timiş.3/S/55659 Page 17 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . dezbaterea. Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Timiş.3.Competenţe specifice: la sfârșitul activităţii elevii vor fi capabili: o să definească conceptul de critică. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală combinată cu activitatea independentă. Bibliografie: Psih. observaţia. evidenţierea faptului că dezaprobarea şi critica sunt naturale şi nu pot fi evitate. o să argumenteze un punct de vedere şi să-şi prezinte exemplele. . de critica prin care te identifică cu acel fapt. 2009. problematizarea. individuală.2. o să identifice în scris un moment în care au fost criticaţi. Inteligenţa emoţională. Materiale: hârtie şi creion Strategia didactică: Metode și procedee didactice: conversaţia. Timişoara. însă nu se reflectă asupra valorii intrinseci a unei persoane. Adriana Dodea. POSDRU/87/1. STUDIU DE CAZ – MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII DE LICEU Clasa: a XI-a Subiectul: Inteligenţa emoţională – CRITICA Timp alocat: 1 oră Obiective: diferenţierea criticii pe care ţi-o face cineva ca urmare a unui fapt. explicaţia.

Consideraţi că e normal să fiţi uneori criticat? CONCLUZII: la majoritatea elevilor se observă tendinţa de a crede că orice observaţie la adresa lor este o critică din partea părinţilor (mai ales). după ce stau şi-şi judecă afirmaţiile şi comportamentul. cum am spus mai sus. dar abia cu greu îşi recunosc vina (bineînţeles numai atunci când consideră ei că sunt vinovaţi). ce mai trebuie remarcat e faptul că o mare parte dintre elevii chestionaţi devin combatanţi. - POSDRU/87/1. în opinia lor.PROCEDURA APLICATĂ: 1). 2).3/S/55659 Page 18 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . a profesorilor. Elevii identifică în scris un moment în care au fost criticaţi. de a dezaproba sau de a face raţionări critice). ei având dreptate (pe moment). există un mic număr dintre aceştia. Elevii îşi prezintă pe rând exemplele. înseamnă că sunteţi o persoană rea? Înseamnă că aţi făcut ceva rău? Ce anume înseamnă? Cum vă simţiţi când sunteţi criticat? Cum vă simţiţi şi ce vă spuneţi vouă înşivă? Prezentaţi exemple şi celorlalţi. Descriu momentul. deşi. Un elev defineşte conceptul de critică (=actul de a găsi o vină cuiva. totuşi. însă. îşi dau seama de unele greşeli făcute. o mare parte dintre elevi nu-şi asumă greşelile. a colegilor de şcoală sau a prietenilor. răspunzând totodată la următoarele întrebări: • Care a fost situaţia şi unde a avut loc întâmplarea? • Când s-a întâmplat şi cine a fost implicat? • Cum v-aţi simţit în acea situaţie? 3). asumându-şi criticile la adresa lor. DISCUŢIA: Întrebări de conţinut: Cum v-ati simţit când v-ati reamintit o situaţie în care aţi fost criticat? Aţi descoperit pe cineva într-o situaţie similară cu a voastră? Cum s-au simţit pesoanele din grupul vostru referitor la faptul că au fost criticate? Întrebări de personalizare: Doar pentru că cineva vă critică. care îşi conştientizează greşelile şi încearcă să le îndrepte.

iar asemenea „etichetări” nu sunt atribuite doar de către profesori. dar şi colegi care îl resping). se situează în prima treime a diferitelor clasamente şcolare oficiale sau neoficiale.4. pe toate celelalte. „repetentul”. alţii. „elevi slabi” sunt consideraţi cei care se situează în treimea inferioară a unor asemenea clasamente. mixte. Statusul unuia şi aceluiaşi elev în cadrul grupului poate. Oricât de mult s-ar recomanda profesorilor să renunţe la clasamentele şcolare. Chiar dacă profesorii vor renunţa să afişeze clasamente şcolare. într-o anumită „poziţie”). care îşi acordă unii altora consideraţia corespunzătoare statusului şcolar deţinut de fiecare. însă. unii copii reuşesc. să se schimbe de la o situaţie la alta. în mod obiectiv. în mod spontan. statusul să fie predominant negativ (cei mai mulţi colegi îi resping colaborarea) sau mixt (există colegi care îl simpatizează. pe de altă parte. în vreme ce într-o altă conjunctură. În funcţie de asemenea performanţe.3/S/55659 Page 19 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . În ansamblul statusurilor din interiorul unui grup pot exista şi statusuri izolate (zero). statutele negative nu pot fi eliminate total şi nici parţial. în orice conjunctură. de regulă.1. ELEVII „SLABI” ŞI INADAPTAŢII CLASEI În interiorul unei clase şcolare elevii ajung să ocupe diferite poziţii (statusuri). iar consideraţia dobândită din partea celorlalţi va fi pe măsura calităţilor probate. alţii sunt respinşi de majoritatea colegilor. nici respins. „indisciplinatul”. elevii vor continua să aibă clasamentele lor. performanţele vor fi diferite. dacă am aduna într-un grup numai elevi cu statusuri pozitive într-o anumită situaţie. „leneşul”. izolate). Altfel spus. „elev mediocru”. Este posibil ca într-o anumită conjunctură statusul său să fie predominant pozitiv (de exemplu. diversitatea statutelor (pozitive. MANAGEMENTUL CHESTIUNILOR DISCIPLINARE 4. elevii înşişi vor constata întotdeauna că în diferitele activităţi pe care le desfăşoară în clasă. fiecare elev dobândeşte statutul de „elev bun”. atunci când majoritatea colegilor îl preferă ca partener. grupul nou „construit” va sfârşi prin a le reface. de obicei. sau sunt de-a dreptul ignoraţi şi aproape trec neobservaţi. negative. ci ignorat de majoritatea celorlalţi. atunci când elevul respectiv nu este nici preferat. Tendinţa oricărui grup şcolar este aceea de a păstra. astfel că. Principala bază formală pentru diferenţierea de status în cadrul clasei şcolare o constituie performanţele şcolare obţinute de fiecare elev. „elevii buni” sunt aceia care. POSDRU/87/1. unii se pot impune ca leaderi. „elev slab”. ci şi de către elevii înşişi. Astfel. care implică o consideraţie diferită primită din partea colegilor. nu reuşesc. Pe de o parte.

Elevii folosesc diferite „strategii” pentru a face faţă sarcinilor şcolare si pentru a parcurge nivelurile sistemului. Cauzele inadaptării şcolare pot fi de natură psihologică. POSDRU/87/1. prietenii şi alte situaţii şcolare de natură să le sporească starea emotivă tensionată. Cronicizarea eşecului şcolar. puţin preocupată de educaţia lui şi care nu ştie să-i ofere încurajarea educativă necesară. Lipsa de motivaţie şi nivelul scăzut de aspiraţie apar ca fiind principalii indicatori ai existenţei unor dificultăţi de adaptare şcolară. hipersensibili în relaţiile cu cei din jur. pedagogică sau socială. iniţiind programe de pregătire pedagogică a părinţilor în vederea unei mai bune implicări a lor în programe care îşi propun să-i ţină pe copii la şcoală. vor evita colectivitatea. pentru a preveni abandonul şcolar. adaptarea este acordul individului cu mediul său. îşi vor accentua tendinţele de izolare şi de introvertire. în special cu cel social. iar şcolile trebuie să-şi regândească modalităţile de acţiune. vor fi predispuşi să intre în activităţi ilegale şi pot sfârşi în închisori. ca urmare a amplificării sentimentului „stigmatizării’ şi al marginalizării sociale de către colegii de clasă. ceea ce exprimă o anumită inadaptare la instituţia şcolii. Există însă şi cazuri – nu puţine – de elevi care au dificultăţi de învăţare la aproape toate disciplinele. Majoritatea celor care abandonează şcoala vor spori rândurile şomerilor. Poate fi constatată o discontinuitate a statusurilor deţinute de un elev în clasă: unul şi acelaşi copil poate fi considerat. exmatriculările pot constitui pentru un elev motivele „deciziei” de a abandona şcoala. astfel că adaptarea şcolară exprimă calitatea şi eficienţa realizării concordanţei dintre personalitatea elevului şi cerinţele şcolare. pe lângă alterarea imaginii de sine a elevilor – descurajatoare şi cauză a unui nivel scăzut de aspiraţie – va avea efecte negative şi în plan social. oferind programe educative alternative pentru perioadele de după orele de clasă sau pentru zilele de la sfârşitul săptămânii. În sens larg. înfiinţând servicii de consiliere şcolară. pentru a se proteja împotriva eşecului total. fiind mai flexibile în ceea ce priveşte timpul solicitat pentru a absolvi o şcoală. copiii care prezintă un asemenea risc trebuie să fie identificaţi de timpuriu. într-o competiţie în care nu pot învinge. vor avea mari dificultăţi în a face faţă competiţiei existente pe piaţa muncii. „slab la matematică”. Absenţele numeroase de la şcoală. de exemplu.3/S/55659 Page 20 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . dar „bun la sport”. renunţând la sistemul exmatriculărilor. devin apatici.uneori mai obiective decât cele formale. Copiii timizi. Atunci când nu întrezăresc posibilitatea de a obţine succesul şcolar aşteptat. ei renunţă să mai facă acest efort. mai ales atunci când provine dintr-o familie cu un statut socio-cultural scăzut. În censecinţă. repetenţia.

s-a discutat cu eleva. de la şcoală. Au început să apară zvonurile: eleva a fugit de acasă. s-a cerut sprijinul A. aceasta refuzând să-şi continue studiile datorită faptului că este însărcinată în luna a doua”. 2. În final s-a dovedit că situatia de criză avea un caracter inedit. dar motivate medical.3/S/55659 .M.D. este minoră şi a plecat de acasă i-am rugat să mă sprijine în a o determina să se întoarcă la şcoală şi la mama ei. pentru a se afla ce se întamplă exact cu ea. a fost chemată la şcoală. copiii au fost întrebaţi ce ştiu despre ea (pe cei care sunt vecini cu eleva). a primit acelaşi răspuns. Problema – definirea problemei: Elevii. eleva T. s-a declanşat surprinzător pentru cadrele didactice. În acest interval de timp s-au continuat discuţiile cu mama elevei. eram bulversaţi. a absentat de la şcoală periodic. mama au confirmat până la urmă faptul că T.2.4. a generat oarece stări de conflict. Page 21 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” POSDRU/87/1. În această perioadă. ca dirigintă.M. elevilor implicaţi Cea care a semnalat situaţia de criză este diriginta de la clasa a VIII-a. Etape: STUDIU DE CAZ – EVITAREA ABANDONULUI ŞCOLAR 1.. Contextul problemei: descrierea şcolii. pentru că.. singura în măsură să rezolve situaţia. exceptând cazurile de îmbolnăvire. încercam să rezolv enigma. în special. am trimis o scrisoare către autorităţi şi am specificat următoarele: având în vedere că eleva T. pentru că ne obişnuisem cu prezenţa ei aproape zilnică la şcoală. Iată că din acest sector nu a venit niciun sprijin şi pentru că-mi păsa de ceea ce se întamplă cu elevii mei. s-au trimis scrisori mamei elevei. Identificarea cauzelor problemei: Este instantanee. apăreau tot felul de zvonuri şi climatul clasei era afectat: unii dintre elevi se gândeau că eleva T. până în data de 20 martie 2011. Începând cu luna martie 2011. dar cred că şi pentru elevi. Răspunsul a fost următorul: „Minora în cauză a fost consiliată în vederea prevenirii abandonului şcolar şi familial. deoarece. este însărcinată şi că a fugit de acasă. este însărcinată. semestrul al-II-lea. clasei. vecinii şi. s-au efectuat vizite la domiciliul elevei. În data de …. s-ar putea să nu fie pedepsită şi nu este corect în ce priveşte elevii care frecventează zilnic şcoala etc. colegii ei discutau şi o luau în râs etc. dar li s-a spus că vor fi amendaţi pentru ceea ce s-a petrecut: eleva este minoră.M. nu ştiam exact ce se întâmpla. după o saptamână de absenţe. în prima fază a crizei. aşa-zisul soţ este major şi trebuie să suporte consecinţele. 3. cu baiatul cu care locuieşte şi cu mama. nu ştia nimeni de ce a început să lipsească eleva T. locuieşte cu un băiat. deşi nu vine la şcoală. consider că a afectat sistemul educaţional.M. pentru mama elevei.M. ea a acumulat 20 zile de absenţe. în vreme ce eu.

iar incertitudinile au dispărut: situaţia s-a calmat. Evaluarea soluţiilor şi luarea deciziei: Evitarea abandonului scolar..M.M. la toate obiectele de studiu. Obiectivele intervenţiei pe termen scurt şi mediu – în a şaptea lună de sarcină va fi testată. elevii au învăţat ceva din această situaţie: fetele. eleva a acceptat înţelegerea colegilor şi a cadrelor didactice şi se comportă firesc (integrată în colectivul clasei. colegii. vor contribui la calcularea mediilor şi la încheierea situaţiei scolare a elevei. să frecventeze şcoala. şcoala o va sprijini să finalizeze clasa a VIII-a. elevii au înţeles demersurile legate de colega lor T. iar în cazul în care. Strategii de intervenţie: a. o protejează dacă ies împreună la masă (să nu fie lovită de cineva din întâmplare). Scopul intervenţiei – având în vedere situaţia delicată în care se află eleva T. la lecţii. situaţia aceasta. să cultive relaţii de prietenie şi să se sprijine unii pe alţii în situaţii de criză. a generat impresia de insolvabilitate. au dovedit că se poate lucra în echipa şi că există (poate exista) comunicare între noi. era însărcinată. în cadrul Comisiei interne de evaluare. că o ajută şi chiar o însoţeşte la medic. cadrele didactice. 4. 7.M. pe prcurs. împreună cu notele din catalog. din fericire. să nu procedeze ca eleva T. iar baieţii să nu contribuie la astfel de stări şi să nu-i ia în râs pe colegii care au nevoie de sprijinul lor. starea ei de sănătate nu-i va permite să frecventeze zilnic şcoala. conform prevederilor legilor în vigoare. 5. s-au găsit soluţii de rezolvare. iar rezultatele testelor. o înţeleg. elevii o ajută pe eleva T. POSDRU/87/1. b. colegii din Consiliul clasei participă la această intervenţie oferindu-mi sprijinul în finalizarea programului.M. nu marginalizată). să i se motiveze medical absenţele.diferit de starea de normalitate (la această vârstă): T. iniţial.3/S/55659 Page 22 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . colegii din Comisia internă de evaluare vor participa la testarea elevei pentru a-i acorda sprijin în finalizarea clasei a VIII-a.M.. Cateva aspecte importante: S-a evitat un abandon şcolar. Rezultate obţinute: S-a tinut în permanenţă legătura cu mama elevei şi am constatat cu plăcere ca „şi-a iertat” fiica.. 6.

Editura Politică.). Editura Universităţii „1 Decembrie 1918”. partea a II-a. 3.3/S/55659 Page 23 „Educatori pentru societatea cunoaşterii” . POSDRU/87/1.ro. Editura Polirom. 2001.BIBLIOGRAFIE 1. Alba Iulia. 5.). Pedagogie. Managementul clasei de elevi. Editura Dacia. Miron Ionescu (coord. Mihai Diaconu. Teoria şi tehnologia procesului de învăţământ. Sociologia educaţiei. Iaşi. revizuită. Romiţă Iucu.ase. 1972. Psihologia socială a grupurilor şcolare. Florea Voiculescu (coord.biblioteca-digitala. 2. Didactica modernă. 2001. Mielu Zlate. ediţia a II-a. 2006. www. Cluj-Napoca. Aplicaţii pentru gestionarea situaţiilor de criză educaţională. 4. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->