P. 1
Rolul Literaturii in Perioada Pasoptista - Studiu de Caz

Rolul Literaturii in Perioada Pasoptista - Studiu de Caz

|Views: 3,902|Likes:
Published by Catalin Popa

More info:

Published by: Catalin Popa on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

Studiu de caz IV

Rolul literaturii în perioada paşoptistă

Grupa formată din elevii: Popa Cătălin Sima Florentina Simion Bogdan Profesor coordonator: Preda Gilda
1

într-un context mai larg european. Deşi după cum s-a subliniat adesea. trezirea sentimentului naţional. Funcţia literaturii nu mai rămâne doar aceea de a răspândi cultura. Legată de importante evenimente politice şi sociale. el nereproducând mecanic etapele dezvoltării social-politice. numită în mod curent epoca paşoptistă. această delimitare temporală nu are nimic rigid: debutul perioadei este legat de ieşirea ţărilor române de sub dominaţia otomană. de a ‚‚lumina’’. civilizaţia şi cultura din ţările române încep să se orienteze spre Occident. perioada fixată cu aproximaţie între 1830-1860 delimitează o epocă distinctă în evoluţia istorică a literaturii române. Aceasta se caracterizează printr2 . trezirea conştiinţei naţionale. Epoca paşoptistă marchează începuturile literaturii noastre moderne.Studiu de caz IV ROLUL LITERATURII ÎN PERIOADA PAŞOPTISTĂ Premisă. Astfel. mesianismul social. Identificarea soluţiilor Definiţie Caracterizată printr-o puternică manifestare a constiinţei naţionale în toate provinciile româneşti. Definirea problemei În al doilea pătrar al veacului al XIX-lea. perioada paşoptistă este o epocă de afirmare a literaturii naţionale. educaţia morală. de începutul unei energizări economice şi al dobândirii libertăţilor politice. procesul dezvoltării literaturii manifestă întodeauna o autonomie relativă. Independenţa politică şi libertatea naţională devin coordonatele fundamentale ale acestei perioade. Redirecţionarea are două cauze importante: pe de o parte criza Imperiului Otoman. Descrierea şi analiza cazului. iar pe de altă parte. totuşi o caracteristică din cele mai izbitoare a epocii paşoptiste o constituie legătura dintre activitatea de creaţie şi desfăşurările concrete ale istoriei. Conceptul de literatură include acum noi valenţe: transmiterea emoţiilor estetice. iar prin opera scriitorilor se instaurează un nou climat literar şi o nouă stare de spirit.

în epoca paşoptistă. marele adversar al clasicismului. Gustul este unul comun: toţi sunt romantici. Educaţi de Apus sau influenţaţi de ideile Apusului. fiind deopotrivă scriitori. vorbind şi scriind franţuzeşte. Punerea în acord cu evoluţia literaturii europene se manifestă prin faptul că operele scriitorilor paşoptişti vor fi create în spiritul esteticii romantice. în decursul a mai bine de un secol şi jumătate. literatura paşoptistă amestecă încontinuu „vârstele” literare. Zorii secolului al XIX-lea găseau lumea româneasca într-o dilemă ce va deveni cu timpul obsesivă. o sincronizare cu Europa Occidentală. pana la 1820. preromantice şi realiste. Foarte tineri şi plini de elan. în oscilaţia ei perpetuă între Orient şi Occident. lumea românească era cufundată în “barbaria orientală”. este regândită în totalitate. adică în spiritul curentului literar dominant în Europa acelor vremi. provin de obicei din clasele de sus. Chiar dacă romantismul este curentul literar dominant. 3 . din perspectiva modernizării. Situaţia este puţin ciudată: relativ tânără. de multe ori în opera aceluiaşi scriitor sau chiar în aceeaşi creaţie. de militare pentru realizarea Unirii. Teme. . Exponenţi ai unei epoci de pionierat. predominant feudală şi întârziată în raport cu Europa Occidentală. romantismul. pentru prima oară la noi. Din graba „recuperării” din ce în ce mai vizibile faţă de sensibilitatea europeană şi din dorinţa sincronizării. în tendinţele manifeste de modernizare şi de înlăturare a decalajelor faţă de societăţile moderne ale Europei. fiind trezită ”din letargia ei” de ideile ‘’Revoluţiunii franceze ‘’ care iradiau în toată Europa şi era orientată treptat către cultura şi civilizaţia occidentală. Titu Maiorescu considera că. acutizată de peste o sută de ani de fanariotism. situau spiritul public românesc într-o inerţie balcanică şi feudală. literatura română n-a urmat evoluţia normală a marilor literaturi europene. Astfel. ajunge să coexiste cu acesta. născuţi în primele două decenii ale secolului al XIX-lea. Este perioada în care se încearcă „arderea" unor etape care nu fuseseră parcurse de literatura noastră şi care se desfăşuraseră succesiv în literaturile occidentale. motive sau concepte literare cultivate în Franţa ajung rapid la modă şi în Principate. în care totul este de înfăptuit. paşoptiştii încearcă. ei sunt grăbiţi să ardă etapele şi să răspundă tuturor cerinţelor timpului. Câteva secole de dominaţie otomană. de emancipare socială şi naţională. de care cu greu se putea elibera. Astfel. iar Parisul devine pentru o jumătate de veac polul intelectualităţii româneşti. ei sunt promotorii renaşterii naţionale.o orientare culturală şi literară cu trăsături specifice epocii de avânt revoluţionar. cultura trecutului. în paralel cu el se manifestă (cu ecouri mai estompate) tendinţe clasice. istorici şi oameni politici. Scriitorii paşoptişti. chiar dacă la început ea a fost una mai mult mimetică.

În acest timp. cum ar fi învăţământul. la vârsta de 20 de ani. rămânând în aceasta funcţie timp de 4 . alta mai senină şi mai temperată în Moldova. prima jumătate a secolului al XIX-lea reprezintă. sub administraţia rusească a generalului Kisseleff. ori. în limba română. trecerea de la boierii vetuşti cu işlic şi şalvari la tinerii bonjurişti care se întorc de la studii din străinătate în haine „evropeneşti” şi aduc ideile revoluţiilor de la 1848 şi proiectele reformării societăţii româneşti şi ale constituirii statului român modern. Dezvoltarea învăţământului. Caracteristice îi sunt angajarea în istorie şi descoperirea folclorului. a teatrului şi a literaturii şi a ştiinţelor în perioada paşoptistă Epoca paşoptistă mai poate fi acceptată ca fiind o schimbare în ansamblu a întregii societăţi româneşti. de Constantin Faca. a presei. “Comodia vremii” sau „Franţuzitele”(1833). perioada constă în dezvoltarea fără precedent a mai multor domenii.Romantismul românesc s-a înfăţişat. deveniţi astfel mesagerii unui europenism sui generis şi ai unui modernism avant la lettre . vorbitori de limbă franceză. Apar acum. teatrul. Pe scurt. odată cu aceste tendinţe. Sava a lui Gheorghe Lazăr. afişat cu ostentaţie de localnici. creaţiile dramatice cu caracter satiric. ciclul Chiriţelor al lui Vasile Alecsandri. Astfel. Astfel. paşoptismul cuprinde perioada literară care pentru literatura română înseamnă epoca de modernizare. în general. care elaborează Regulamentul Organic. preia conducerea şcolii de la Sf. în saloanele moderne din Bucureşti şi din Iaşi intră ofiţerii ruşi. patetică şi declamatoare în Muntenia. cei mai mulţi din partea occidentală a Imperiului Ţarist. presa. Dezvoltarea şcolii Frământările revoluţionare au influenţat puternic viaţa culturală. elementele de jargon şi. ştiinţele şi nu în ultimul rând. o primă constituţie ce acţiona unitar în ambele principate Române. Atât Heliade-Rădulescu în Muntenia cât şi Gherghe Asachi în Moldova desfăşoară o vie activitate pentru dezvoltarea şcolii în limba naţonală. Heliade-Rădulescu. Un prim val de înnoire se constată după tratatul ruso-turc de la Adrianopole din anul 1829 după care Ţările Române se află. în special de personajele feminine ale epocii. în planul succesiunii generaţiilor. ceva mai tarziu. de afirmare a romantismului şi de fundamentare a majorităţii speciilor. literatura. ce se vrea eliberată de sub jugul otoman. pană în 1834. în două ipostaze: una plină de tumult. de la Sankt Petersburg. Cu alte cuvinte.

care stăvili continuarea activităţii sale. M. realităţii societăţii româneşti de atunci. Ei luptă petru realizarea unui teatru democratic şi patriotic. în traducerera lui Iancu Văcărescu. Heliade este unul din ctitorii tetrului românesc. Kogălniceanu şi C. Heliade este numit director şi profesor. an când se înfiinţează Societatea literară. artelor şi a ştiinţelor Primele spectacole de teatru în limba română se datorau lui Iancu Văcărescu şi Gherghe Asachi. care susţinea că un învăţământ în limba română este cu neputinţă. una normală şi un gimnaziu. Asachi a fost referendar.şase ani. de declamaţie şi de literatură. el înfiinţează în 1836 un conservator menit să-i pregătescă pe viitorii artişti. Heliade publică atât articole de îndrumări şi critică teatrală. teatrul trebuia să devină o tribună de la înălţimea căreia să se ducă lupta – cu arma ascuţită a satirei – împotriva nedreptelor întocmiri ale societăţii feudale. În concepţia lor. În felul acesta. dispreţuită de boierimea cosmopolită. În Gazeta Teatrului Naţional. Când Societatea filarmonică înfiinţează o şcoală de muzică vocală. Dezvoltarea teatrului. Cum am mai precizat. adică director al Eforiei şcolilor din Moldova. Pe lângă Trei Ierarhi el întemeiază o şcoală primară. Sava. teatrul. Alecsandri. afirmarea ideologică a forţelor progresiste se vădeşte pe toate tărâmurile de activitatea ale vieţii culturale. Lui Gheorghe Asachi i se datorează cele dintâi spectacole în limba română din Moldova: în 1816 se joacă la Iaşi o prelucrare făcută chiar de el după pastorala „Mirtil şi Hloe” de Gessner şi Florian. Pentru elevii şcolii publică în 1828 gramatica sa. cât şi traduceri din teatrul străin. scoasă tot de Societatea filarmonică în 1835. Urmând exemplul din Muntenia. Gheorghe Asachi îşi continuă opera de dezvoltare a şcolilor în limba naţională în Moldova. în opere dramatice originale. a devenit un instrument de educaţie cetăţenească şi de educare a nivelului cultural al maselor. La unul din spectacolele realizate de elevii şcolii de la Sf. După anul 1827. Ei îşi propun nu numai să dea piese în limba română. Dar acest început de teatru în limba naţonală n-a fost pe placul conducerii de atunci. condus de ei. căutând să lovească în cosmopolitismul stăpânirii. s-a jucat Regulus de Heinrich von Collin. ci să oglindească. s-a putut vorbi din nou de spectacole de teatru în limba română. V. În introducere Asachi vorbeşte în cuvinte calde despre limba patriei. Negruzzi preiau conducerea Teatrului Naţional şi fac un pas hotărâtor înainte. 5 . cu prilejul examenelor. În 1840. În urma stăruinţelor lui se creează un nou aşezământ cultural: Academia Mihăileană (1835).

atât la Iaşi. 6 . Sub impulsul principiilor înscrise în Regulament se dezvoltă învăţământul artistic. trebuie menţionată şi activitatea lui Ion Ghica: el publică numeroase lucrări de popularizare a ştiinţei. precum şi ideologia literară specifică Europei apusene. şi-au dat seama de importanţa presei ca organ de luptă revoluţionară. întemeiată încă di 1833 din iniţiativa naturalistului Cihac. Formarea unei şcoli artistice naţonale. O viguroasă luptă dau scriitorii paşoptişti ai epocii de la 1848 în problemele limbii. Alecsandri combat formele şi sistemele lingvistice artifciale. C. După pacea de la Adrianopole (1829). Deşteptarea conştiinţei naţionale şi întărirea spiritului de luptă împotriva jugului otoman sunt promovate de însuşi generalui Kisseleff. în istoria artelor româneşti începe un capitol nou. în două din Ofiţiile sale.Preocupările ştiinţifice sunt numeroase. atât teoretic cât şi practic. dar în special naţională şi literară. V. Acestă epocă este epoca întemeierii jurnalisticii în ţările româneşti. capabilă să popularizeze prin imagini plastice trecutul naţional. Pe această linie. forţele progresiste. Ei promovează. împotiva curentului latinist. corespunde tendinţelor generale ale epocii. prin articole programatice şi de doctrină literară. Acesta. în revista Propăşirea (1844). cât şi la Bucureşti (1848-1884). a avut o contribuţie hotărâtoare la dezvoltarea artelor. dezvoltare şi importanţă În slujba luptei pentru înfăptuirea aspiraţiilor lor. În scrierile lor. arată limpede rolul precumpănitor al artei în educarea noilor generaţii în spirit patriotic. Iau naştere societăţi cu caracter ştiinţific. în perioada care a premers Revoluţiei de la 1848. Alecu Russo. ca şi în timpul desfăşurării acesteia. limba vie a poporului. De-a lungul timpului vor apărea mai multe reviste cu caracter literar ce vor impune dorinţa de emancipare pe toate planurile. prima constituţie comună ambelor Principate. ca şi împotriva jargoanelor. Regulamentul Organic. cum ar fi Societatea de medici şi naturalişti din Iaşi. Presa în perioada paşoptistă – apariţie. Negruzzi. menit să ridice din rândurile poporului român cadre de artişti. create de filologii desprinşi de realitate.

Bariţiu de la Braşov pune bazele presei periodice româneşti.Albina românească Albina românească a fost o gazetă politico-literară. Este faza entuziastă şi oarecum „naivă” a romantismului paşoptist. Curierul românesc Articolele programatice ale unui curent sau ale unei mişcări literare au avut întotdeauna o importanţă majoră. care a obţinut aprobarea apariţiei gazetei. tipărit la Iaşi in limba franceză. sub îndrumarea lui Mihail Kogălniceanu. Curierul românesc devine ecoul întregii mişcări literare din ţară. Heliade Rădulescu. între 1830 şi 1840. care alături de Curierul Românesc redactat de I. Revista a apărut cu sprijinul lui Dinicu Golescu. Albina Românească este primul ziar în limba română din Moldova. a unei întregi generaţii. Cezar Bolliac. Marea influenţă pe care el a avut-o asupra scriitorilor epocii s-a exercitat mai ales prin articolele teoretice publicate în Curier. comandantul armatelor ruseşti. Încet. când distincţia între opera originală şi prelucrarea unui model străin aproape că nu se făcea. din care s-au remarcat Vasile Cârlova. Cel dintâi care a schiţat un program teoretic având ca scop modernizarea literaturii române a fost Ion Heliade-Rădulescu. începând cu anul 1829.Este prima gazetă românească cu periodicitate costantă şi cu o apariţie îndelungată. Datorită însă atmosferei create de îndemnurile lui Heliade-Rădulescu. Apare la 1 iunie 1829 si i se adaugă in 1837 suplimentul literar “Alăuta românească”. ştiri politice. culturale. Rolul de îndrumător al lui Ion Heliade-Rădulescu. încet. Dimitrie Bolintineanu. Grigore Alexandrescu. El este fondatorul Curierului românesc. apărută pe 8 aprilie 1829. pentru că au cristalizat şi au dat coerenţă tendinţelor fundamentale ale epocii. Dupa Courrier de Moldavie. îşi face o datorie să reproducă din confratele moldovean "Albina românească" a lui Asachi. a fost posibil debutul. editată de Gheorghe Asachi la Iaşi. 7 . care pune bazele presei româneşti. si de Gazeta de Transilvania a lui G. la Bucureşti. prin care autorul îndemna în primul rând la scris şi mai puţin la spirit critic. revistă în limba română. literare şi mai târziu să facă acelaşi lucru faţă de ziarele din Braşov ale lui Bariţiu: "Gazeta de Transilvania" şi "Foaia literară".

K. Ion Voinescu. încet. Ion Catina. Ne face cunoscute foile literare ce apar în vremea aceasta.începuturile presei româneşti se datorează unei personalităţi curioase. Costache Aristia. precursor cu puse de talent adevărat: Ion HeliadeRădulescu.În Curier “urmărim progresul şcolilor prin dări de seamă la finele anului şi prin discursurile ţinute la diferite ocazii”. iar alţii ilustrându-se mai târziu prin lucrări de valoare. 93 din anul 1842: "Această foaie a fost înainte mergătoare şi ferice vestitoare a aşezămintelor celor noi şi progresive ce am dobândit. Caragiale. Dacia literară Constituirea deplină a romantismului paşoptist a fost marcată de programul teoretic al articolului Introducţie. Heliade se formează încet. Introducţie sintetizează o nouă fază a paşoptismului. Genilie ş. El devine o personalitate şi în locul rolului modest ce socotea la început că are foaia sa. Baronzi. În el vedem naşterea şi primii paşi ai teatrului românesc. el o vede acum cu un rol mare. I. cum este "Foaia ştiinţifică şi literară de la Iaşi" şi "Magazin istoric" din Bucureşti. Ea se înfăţişează prin mici notiţe. pe lângă foile proprii ale lui Heliade: "Gazeta Teatrului" (1835) şi "Curierul de ambe sexe" (1836). 8 . care a apărut în revista ieşeană Dacia literară (30 ianuarie 1840) prezentat în fruntea primului număr al revistei. în care se apreciază valoarea scriitorilor şi a celor ce publică scrierile lor în diferite broşuri. În el se găsesc coloane deschise. redactat de Mihail Kogălniceanu. limba ei a crescut dimpreună cu cunoştinţele naţiei şi colecţia perioadelor sale poate fi cel mai îndestulător ajutor la istoria literaturii noastre". Aici se prezintă realităţile vremii în privinţa publicaţiilor naţionale. Curierul românesc ne ţine la curent cu tot ce se publică în limba română. Cezar Bolliac. Aşadar. În Curier se naşte critica literară în literatura română. unii din ei rămaşi necunoscuţi.a. Rolul de îndrumător al lui Mihail Kogălniceanu. Grigore Alexandrescu. Aceasta o spune în no. Spiritul lui se îmbogăţeşte prin citiri variate şi o sumă de idei culturale şi literare se răspândesc în public. G. care s-ar putea numi „etapa critică”. Viişoreanu. mai ales în Valahia. care includeau prea mult politica fără să pună accentul necesar pe literatură. Pin Curierul românesc. după bătrânul Iancu Văcărescu. Costache Bălăcescu.

vom critica cartea. pentru că a fost interzisă de cenzură. Revista îşi propune să publice scrieri originale. Dacia literară a fost publicată pentru a redresa literatura română şi a oferit impulsul necesar pentru dezvoltarea unei adevărate literaturi naţionale. natura şi obiceiurile. Într-însa vom învăţa ce am făcut şi ce avem să mai facem. Redactorul responsabil al Daciei literare îşi fixează ca obiectiv exclusiv literatura. În schimb. Kogălniceanu stabileşte atât ţinuta redacţiei. inimă şi literatură" (1838). tradiţiile noastre. iar nu persoana. a lui Gheorghe Asachi. Dând o asemenea perspectivă de ansamblu naţional. în manieră romantică. printr-însa vom prevede viitorul. nu a putut să apară decât o scurtă perioadă. printr-însa vom fi români. Întrebaţi dar istoria şi veţi şti ce suntem. autorul articolului-program consideră că trebuie declanşat potenţialul de creaţie literară românească din cele trei ţări. editată de acelaşi îndrumător literar – Mihail Kogălniceanu: „Istoria românească mai ales să ne fie cartea de căpetenie. să ne fie paladiul naţionalităţii noastre. in Muntenia. cât şi rostul criticii care se va practica:”Critica noastră va fi nepărtinitoare. Căci istoria este măsura sau metrul prin care se poate şti dacă un popor propăşeşte."Dacia literară" continuă idei valoroase promovate nu cu mulţi ani înainte de reviste din toate cele trei provincii românesti: "Curierul românesc" (aparut in 1829). pentru a fi „un repertoriu general al literaturii româneşti”. in Moldova. în care şi-au publicat cele dintâi scrieri Costache Negruzzi şi Vasile Alecsandri. pentru scriitorii români – istoria naţională. cu tot specificul lui. iar scopul era acela de a oferi ţării „o limbă şi o literatură naţională” Polemizând cu tipul de literatură care se scria atunci. bazată în special pe traduceri şi imitaţii după modele străine.”. 9 . Ideea romantică a inspiraţiei din trecutul istoric va răzbate însă foarte curând într-un alt articol-program care deschide revista Arhiva românească. pentru că acestea omoară originalitatea. Astfel. a apărut un nou punct de vedere asupra literaturii: mulţi dintre scriitorii vremii s-au decis să urmeze sfaturile date de Kogălniceanu în articolul-program. ei elaborând teme specifice istoriei poporului nostru sau inspirându-se din frumuseţile naturii. fără a părăsi însă ţelurile politice şi naţionale pe care merseseră predecesorii săi. si "Foaia pentru minte. în Transilvania.se condamnă ferm mania imitaţiilor şi a traducerilor. Prelungirea spiritului Daciei literare: Arhiva românească şi Propăşirea Revista Dacia literară. a lui Bariţiu. sau dacă se înapoiază. al lui Ion Heliade Rădulescu. Kogălniceanu trasează direcţiile pe care ar trebui să se dezvolte literatura autentică şi sugerează posibile surse de inspiraţie. Odata cu articolul program al lui Kogălniceanu. "Albina românească" (1829). din oricare parte a provinciilor româneşti.

în ţara noastră. Ion Heliade-Rădulescu. „izgonind orice traduceri din scrieri străine. Romantismul este o miscare artistica si filozofica aparuta in ultimele decenii ale secolului XVIII în Europa care a durat mare parte din secolul XIX. Primul număr. sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu. poeţi ce oscilează între romantism şi clasicism. De unde venim şi unde mergem. proză şi poezie. prelungindu-şi însă influenţa până la Mihai Eminescu şi chiar mai târziu. Articolul . iată toată fiinţa noastră. în secolul douăzeci.de unde venim şi unde mergem. care să limiteze ca şi „Dacia literară”. care neavând niciun interes pozitiv pentru noi nu ne pot îmbogăţi literatura”. este stimulatorul luptei pentru eliberare si al desteptarii constiintei nationale. trecutul şi viitorul. ea este o literatură angajată. traduceri şi extrase din cărţile publicate în ţări străine.” (Arhiva românească. Romantismul. este interzis de cenzură. În revistă vor fi promovate numai „compuneri originale românesti”. Vasile Alecsandri. Propăşirea continuă ideile „Daciei literare” pe plan literar si cultural. ce se va pierde la apariţia spiritului romantic. Literatura romantica din perioada paşoptistă nu se pierde in zugravirea zbuciumului si a căutărilor intime. Ion Ghica şi Petre Balş. ca o stare de spirit ce nu dispare niciodată. „Tendinţa de căpetenie” a revistei este ”îndemnul şi răspândirea cunoştinţelor şi literaturii naţionale”. bucăţi umoristice şi.A fost o mişcare contra raţionalismului care marcase perioada neoclasică. stiintifice şi îndeosebi literare „tot felul de articole originale. dar al căror subiect se atinge de noi priviri asupra limbii.program subliniază ideea unei reviste care trebuie să se ocupe mai puţin de treburile politice ”dinafară şi dinăutru” şi mai mult de „adevăratele materiale si intelectuale a românilor”. viaţa celor mai cunoscuţi autori. Vasile Cârlova. iată mijlocul de a ne cunoaşte. apărută la Iaşi intre 9 ianuarie si 29 octombrie 1844. în care se publică articolulprogram. în sfârşit. mania traducerilor. venind in sprijinul militantismului revolutionar al epocii. cu oarecare întârziere. pusă în slujba idealului naţional. Literatura în perioada paşoptistă O caracteristică importantă a epocii paşoptiste o reprezintă începerea afirmării romantismului în ţările române. critica şi înştiinţarea tuturor scrierilor noi româneşti”. Romantismul pătrunde în literatura română după 1830. Romanticii timpurii sunt Andrei Mureşanu. de aceea revista continuă să apară sub titlul „Foaie ştiinţifică şi literară”. Grigore Alexandrescu. 10 . 1. nr. 1840) Propăşirea Revista săptămânală de cultură.

prin demonism. Romantismul se traduce prin ironie. scrisă însă pentru marile idealuri ale prezentului şi ale viitorului. nuvela şi romanul istoric. aspiraţia spre absolut. Bălcescu reconstituie nu numai istoria marelui voievod . presupunând o eliberare a minţii de “închisoarea vieţii”. trecerea ireversibilă a timpului. e o carte despre trecut. nopţile. la geniul universal al lui Eminescu. care ridică literatura noastră de la încercările minore ale Văcăreştilor. marele revoluţionar paşoptist doreşte să insufle contemporanilor săi nu numai dorinţa de libertate şi de unitate naţională . şi cuprinde destul de repede intreaga Europă. evocând numai “ câteva pagine” din “sfânta carte” a istoriei noastre. spiritul rebel şi contestatar sunt câteva trăsături ale scriitorilor paşoptişti. care cuprind însă “ anii cei mai avuţi în fapte vitejeşti. cu un program bine definit. Scriitorii generaţiei paşoptiste au cultivat teme şi motive romantice. descrie cu deosebit simţ artistic şi locurile în care se desfăşoară evenimentele. de câte ori are prilejul. omul nemuritor. păstrând însă un specific autohton ce se constituie într-o abordare creatoare a unor teme şi motive de largă circulaţie. au ales istoria ca sursă de inspiraţie pentru o lirică a patriotismului ardent şi natura . ci. 11 . au valorificat literatura populară şi mitologiile orientale. Fantezia creatoare. cu alte cuvinte mai tot pământul românesc. Scriitorii români ai epocii asimilează rapid manifestul romantismului francez şi aplică principiile acestuia. libertatea de creaţie. cu particularităţile curentului naţionalpopular de la revista Dacia literară. dedicate lui Mihai Viteazul. Călinescu). evocarea trecutului istoric. prin satiră. promovând meditaţia.coordonată a sufletului românesc. Programul Daciei literare a avut un mare impact asupra creaţiei literare din epocă.Romantismul românesc apare ca o mişcare unitară. Este o reacţie la imobilismul si schematismul clasicist. “descrierea religios inspăimântată a unei Românii de o măreţie sălbatică”(G. Multe din motivele frecvente ale romanticilor sunt preluate şi de scriitorii români: mitul strigoiului. ci şi sentimente profunde de preţuire a frumuseţilor şi bogăţiilor întregului pământ românesc. epopeea sociogonică. natura. ierarhia divină. în exemple minunate de jertfire către patrie”. titanismul. chiar dacă unele din ţinuturile lui se aflau încă sub stăpânire străină. geniul. declanşând un proces de îmbinare echilibrată a tradiţiei cu inovaţia de racordare necesară la curentele literare europene . Scriitorii paşoptişti *Nicolae Bălcescu scrie “Românii supt Mihai Voievod Viteazul”.

*Mihail Kogălniceanu publică. iubirea omenească şi dorul de patrie în limitele celor mai mulţi dintre noi el l-a întrupat. originar din Bistriţa transilvană scrie poezia “Un răsunet”. devenită astăzi imnul naţional al României...La mănăstirea Dealului”. a determinat începutul modernităţii noastre culturale. în 1846. Palestina.*Costache Negruzzi prezintă.frumuseţea proprie a pământului natal şi a aerului nostru el a descris-o. o perioadă de tranziţie şi de prefaceri palpabile. o amplă lucrare de sinteză a trecutului istoric. în 1849.” Umbra lui Mircea. toată mişcarea compatrioţilor săi. el a încălzit ostaşii noştri cu raza poeziei. pline de informaţii despre personajele şi epoca respectivă.a. câtă s-a putut întrupa intr-o formă poetică în starea relativă a poporului nostru de astăzi. numită de posteritate generaţia paşoptistă. gazetari. şi Egipt. “Manoil”(roman publicat in 1855 in “România literară” a lui Alecsandri) ş. Afirmarea acestei generaţii de scriitori.] când societatea mai cultă a putut avea un teatru în Iaşi şi Bucureşti. *Ion Ghica. 12 . “Mircea cel Mare şi solii”. abordând “stilul scrisorilor”. La Cozia”. care dau expresie temei ruinelor. *Vasile Alecsandri : “In Alecsandri vibrează toată inima. *Dimitrie Bolintineanu scrie ”Legende istorice”. scrie “Scrisori către Vasile Alecsandri”. el a răspuns la această dorinţă. când a fost chemat poporul să-şi jertfească viaţa în războiul din urmă.[. *Alecu Russo compune “ Cântarea României” şi culege. balada “Mioriţa” pe care i-o trimite spre publicare lui Vasile Alecsandri. “Codrul Cosminului”. “Mormintele. “Răsăritul lunei. *Grigore Alecsandrescu se remarca prin meditatii romantice. scrie “Cântece şi plângeri”. un prim capitol de roman.1886). arhicunoscute fiind “Muma lui Stefan cel Mare”. “Tainele inimii”. *Andrei Mureşanu . ciclurile “ Macedonele” şi “Florile Bosforului” fiind rodul acestei inedite expierenţe romantice. scrie epopeea “Traianida”. călătoreşte prin Asia Mică. în care cultivă imaginea eroului romantic desprins din cadrele istoriei naţionale. în “Alexandru Lăpuşneanul”. La Tismana”. “Poesii vechi şi noue”. Farmecul limbii române în poezia populară el ni l-a deschis. care l-a făcut celebru. istorici şi oameni politici. scriindu-i comedii şi drame. La Drăgăşani”. “Daniil Sihastrul”. “Trecutul.” (Titu Maiorescu. “destinul unui domnitor infernal ca Richard al III-lea” (Paul Cornea).

al ruinelor. I. C. I. într-un stil avântat. al creatorului-bard. cu un limbaj adecvat înţelegerii de către marea masă de cititori. a elogiului realizărilor poporului (Gh. de unde a rezultat si o mare varietate de specii literare.Bolliac. La Cozia. alături de evenimentele social-politice ale momentului. Zburătorul). Alexandrescu. Scriitorii devin conştienţi că literatura şi cultura română pot intra în universalitate doar prin valorificarea specificului nostru naţional. nuanţată sub forma ataşamentului la valorile poporului.condamnând cu fermitate abuzurile si nedreptăţile manifestate în epocă. destinul. populare.Heliade-Rădulescu. La patrie. în istoria. Asachi. în ansamblu. 13 . a prezentării trecutului ca model pentru prezent (Gr. Din punct de vedere compoziţional.Bolliac. C. Se manifestă.al mormintelor. în sensul că este o poezie socială. al revoluţiei etc.Poezia paşoptistă – Specii cultivate Perioada premergătoare revoluţiei de la 1848 a însemnat inceputul poeziei noastre romantice. care se constituie în adevarate manifeste pentru împlinirea unităţii şi independenţii naţionale. La cea întâi corabie românească). Umbra lui Mircea. iluminismul cu preromantismul. pentru dreptate socială.Heliade-Rădulescu. grandilocventă. conformă cu idealurile de libertate şi unire ce animau sufletele românilor de pretutindeni. operele scriitorilor paşoptişti împletesc romantismul cu clasicismul. teme predilecte ale poeţilor. Asachi. care devin acum. Ea răspunde. La introducerea limbii naţionale în publică învăţătură. fericirea. a surselor tematice si de exprimare pe care le oferă folclorul şi istoria naţională. Se dezvoltă astfel o poezie retorică. natura şi folclorul românesc. cu motivul conştiinţei sociale. scriitorii ironizând cu severitate moravurile societăţii. Acum se afirma cu putere spiritul naţional. declamativă. Ceea ce îi uneşte pe scriitorii paşoptişti este militantismul regăsit în creaţiile literare. direcţiilor şi principiilor formulate de Mihail Kogălniceanu în articolul “Introducţie” din primul număr al revistei Dacia literară. încrederea în valorile tradiţionale. se completează cu mediţatia asupra locului omului în istorie. cu exprimare directă a ideilor şi sentimentelor. alături de revenirea spre valorile morale şi artistice ale spiritualităţii româneşti. două tendinţe de ordin cultural şi literar: deschiderea spre cultură şi literatura lumii. al luptei.ale pământului şi ale tradiţiilor româneşti (Gh. Poezia paşoptista pune bazele liricii moderne româneşti. O dimineaţă de Caraiman. în care teme vechi precum iubirea. Ideea naţională poate fi considerată nucleul tematic al poeziei paşoptiste. Satirizarea viciilor orânduirii feudale şi evocarea realităţilor sociale constituie o altă caracteristică a literaturii paşoptiste. O noapte pe ruinele Târgoviştei). în general. moartea etc. adaptată la momentul istoric si chiar politic.

sub forma satirei ( Gh. Ruinurile Tărgoviştii. Un alt pilon tematic îl reprezintă critica societăţii contemporane. la baza căreia stau studierea şi valorificarea istoriei. Al. Acesta se adreseaza generaţiei sale. pe de altă parte. Dumitrescu. Alexandrescu. Iau avânt lirica filozofică (I.Aşteptarea. o împletire de elemente epice. Musca şi carul. poeţii devin cântăreţi ai trecutului glorios ( D. elegia (Vasile Cârlova. poeţii şi-au ales drept modalitate de expresie artistică legenda – specie literară plină de patos şi de evocare.Bolintineanu. Asachi. Legendele lui I. Dorul. Asachi. Alecsandri. Gr. Halepliu. cea religioasă ( I. Aricescu. Gr. sintetizând.Dochia şi Traian). D. aşa cum se observă în poezia “Un răsunet” a lui Andrei Mureşanu sau “Anul 1840” a lui Gr.Gh. Pasteluri). sau prin “Despot-Vodă”. poate cea mai complexă specie a a momentului. Înserare. zbucium si măreţie. Dramaturgia este reprezentată de Vasile Alecsandri. Satira. I. Observăm astfel că poezia paşoptistă cultivă specii lirice şi epice. în care.Bolintineanu.) sunt putţin valoroase din punct de vedere artistic. Pelimon. patetismul cu patriotismul şi cu valorile morale. Istrati.Legendele lui V. prin “Iorgu de la Sadagura”. Baronzi. V. Câinele şi căţelul. Alexandrescu. lirice şi dramatice. Deparateanu. Scopul omului). Candela) şi cea erotică ( Gh. o dramă istorică.Heliade Rădulescu. Gh. C. Alexandrescu.si a folclorului. Russo inaugurează în literatura română poemul în proză. Al. reprezintă punctul de pornire a numeroaselor lucrări ce aparţin epocii şi tematicii paşoptiste. În unele opere se îmbină trăsături ale mai multor specii. C. scriitorul ironizând tendinţa de a imita Occidentul în ciclul “Chiritelor”. Dimitrie Bolintineanu. Bolintineanu etc. purtau pecetea unei creaţii artistice. Alexandrescu. Se afirmă artistul-cetăţean. Soţie de modă) şi a fabulei (Gr. şi pentru a prezenta aspectele fundamentale ale unei epoci pline de nelinişte. Asachi. Gh. idila (Vasile Alecsandri. ca şi cele ale lui D.Duhului meu. D.Asachi. Cântarea dimineţii. Păstorul întristat. Muma lui Ştefan cel Mare. Maniu. In general. Vasile Alecsandri. când s-a numit privighetoare). Rodica). O fată tânără pe patul morţii). Al. exprimau în mod vădit sentimentul naţional şi. Visul. O 14 . concomitent. în care micul provincial este satirizat într-o manieră ce-l precede pe Caragiale. exponent al conştiinţei colective. Bolintineanu. G. Neculce (publicate în “O samă de cuvinte”). D. încercările „dramatice” ale epocii (multe dintre ele rămase nepublicate.Heliade-Rădulescu. chiar şi cele ale lui D. pe de o parte. dar ele prezintă interes pentru istoria constituirii acestui gen în literatura română şi au meritul de a fi veritabile documente şi mărturii ale vremurilor trecute.Un loc aparte în valorificarea tematicii istorice îl ocupă balada.Bolintineanu. pentru a atrage atenţia asupra meleagurilor patriei. I. asociând frumuseţile naturii mărturiilor unei istorii străvechi. Alexandrescu. dar şi cele ale lui N. Cumătria cioarei.Heliade-Rădulescu. Poezia lirică: pastelul (Vasile Cârlova. Pentru a comunica dinamismul istoriei.

oda şi imnul (Vasile Cârlova. a avut un caracter hibrid. legenda (Vasile Alecsandri. toate in formele romantismului. fabula (Alexandru Donici. balada istorică (Dimitrie Bolintineanu. satira şi epistola (Grigore Alexandrescu. O noapte pe ruinele TărgoiHşteî). au adoptat principiul împrumutului moderat. Umbra lui Mircea. Faptul că literatura româna a păşit pe calea „europenizării” cu întârziere a exercitat o influenţă vădită asupra ritmului de dezvoltare şi asupra căutărilor ei ideatico-artistice. Anul 1848. Paşoptismul literar s-a manifestat într-o juxtapunere de curente literare. mai multe tipuri de scriitură. Ion Heliade-Rădulescu. Steluţa). disponibilitatea de a aborda mai multe domenii. poemul (Vasile Alecsandri. Traianida). Legenda rândunicăi). În numele aceleiaşi specificităţi naţionale. Vasile Alecsandri. căpitan de plai). tendinţa de sincronizare la toate nivelurile cu ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi cultural constituie caracteristica principală a paşoptismului. Dan. Concluzii 15 . Poezia epică: balada de inspiraţie folclorică (Ion HeliadeRădulescu. realism. Povestea vorbei). cu convingerea că realitatea are un sens unic. Epistolă generalului Florescu). Andrei Mureşanu. Muma lui Ştefan cel Mare.în limitele necesităţilor impuse de dinamica socială şi culturală. Legenda ciocârliei. mesianism utopic şi naţional. poate de aceea. Odă ostaşilor romani. Vasile Alecsandri.Scriitorii de seamă au apărat principiul fonetic în ortografie şi pronunţându-se în problema neologismelor. la totalitate şi determinare. umanism. Fabule). Un răsunet). Fabule. în descendenţa celui francez.dar asta nu i-a impiedicat pe scriitori să aspire. cu conştiinţă clară că existenţa acesteia e o condiţie pentru păstrarea identităţii naţionale.la un frumos etern. Dimitrie Bolintineanu. Deşteptarea României. snoava în versuri (Anton Pann. câta a fost. care se cere descoperit prin cuvânt. La Cozia. Hora Unirii. Doctrina literară. Orientarea spre înnoiri radicale. Anatolida. ce începuse deja a se afirma ca un curent literar modern. genuri.conform personalităţii fiecăruia. ecletic. specii. Duhului meu. Mircea şi solii). epopeea (Ion Heliade-Rădulescu. coexistând laolaltă elemente iluminişte cu cele de neoclasicism. Zburătorul). Visul. Grigore Alexandrescu. directii estetice si stiluri. Scriitorii paşoptişti au avut vocaţia începuturilor şi. meditaţia (Grigore Alexandrescu. s-a dus bătălia pentru o limbă unitară. Vasile Alecsandri. Mihaida. Meditaţie. Satiră. Dumbrava Roşie.fată tânără pe patul morţii. Marşul oştirii romane.

Se cultivă meditaţia pe teme romantice (ruine. Alecu Russo şi Nicolae Bălcescu. gen de proză în care situaţiile şi personajele. fabula) coexistă cu cele romantice (meditaţia. Vasile Alecsandri (Doine). clasicismul. După anul 1830. Fără această etapă. Meditaţie. Există însă şi o altă zonă a prozei. a avut o importanţă majoră în modernizarea literaturii noastre în perioada paşoptistă. morminte. întâlnită la Vasile Alecsandri. romantismul. ironică. organică. Pe de altă parte. nestatornicia soartei). Tematica se lărgeşte enorm faţă de epoca premodernă. dar mai ales în Istoria unui galbân.Rolul de îndrumător cultural şi literar pe care l-au avut Ion HeliadeRădulescu. se poate spune că mai multe curente literare sunt asimilate simultan şi anume iluminismul. stârnesc râsul. În domeniul prozei. satira. Umbra lui Mircea. preromantismul. Dar până la urma. Dimitrie Bolintineanu (Legende istorice) etc. realismul incipient. Speciile clasice (epistola. La Cozia). Alţii vor merge pe linia memorialisticii. precum Vasile Alecsandri în O plimbare la munţi. melancolia adâncă. ar fi fost mai greu de imaginat apariţia lui Mihai Eminescu. în Muntenia. Românii supt Mihai-voievod Viteazul de Nicolae Bălcescu. Acesta surprinde multe dintre deficienţele unei societăţi în plină transformare în Balta-Albă. evocarea trecutului glorios. elegia). scriitorul cel mai complex al epocii. Poezia paşoptistă pune bazele liricii moderne româneşti. critică. la limita caricaturii. majoritatea romanticilor paşoptişti au primit o educaţie clasică. se face apel la folclor. Negru pe alb) ori pe cea a însemnărilor de călătorie. Borsec. va învălui versurile tuturor poeţilor. Călătorie în Africa sau Grigore Alexandrescu în Memorial de călătorie. Atmosfera poeziei „noi” este prezentă într-o serie de creaţii precum cele ale lui Grigore Alexandrescu (Anul 1840. în Moldova. în spiritul impus de revista Dacia literară. Turnarea în tiparele secolului precedent a noutăţilor de natură romantică se explică prin faptul că literatura noastră nu a avut un clasicism profund şi individualizat. Unii. şi Mihail Kogălniceanu. Bibliografie 16 . vor cultiva filonul istoric: nuvela Alexandru Lăpuşneanul de Costache Negruzzi. Ion Heliade-Rădulescu (Zburătorul). descrierile de natură. acidă. îşi scriu acum operele fundamentale autori precum Vasile Alecsandri. Costache Negruzzi. plină de luciditate. Cântarea României de Alecu Russo etc. a faptului trăit (Costache Negruzzi.

clasa a XIa • Istoria literaturii române.ro 17 .P.R.com • http://www.• Manualul de limba şi literatura română.referate. • Istoria critică a literaturii române.authorstream. Nicolae Manolescu • http://www. Institutul de istorie literară şi folclor al Academiei R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->