Portretul lui Ştefan cel Mare în cronica lui Grigore Ureche

„Letopiseţul Ţării Moldovei” al lui Grigore Ureche îndeplineşte funcţia esenţială a povestirii, de rememorare şi de recuperare a timpurilor trecute. Involuntar, în una din marile intuiţii critice, George Călinescu îi fixa trăsăturile foarte moderne ale narativităţii: „Are sensul obiectivităţii […]. Este evoluţionist în istorie, în sensul biologic, admiţând că orice naţie (azi am zice civilizaţie) are o începătură, un adaos şi o scădere. Bineînteles e providenţialist, îi descoperim chiar idei politice.” Unul din primele portrete din literatura română reprezintă primul portret literar al atât de cunoscutului domnitor Ştefan cel Mare realizat de cronicarul Grigore Ureche. Înzestrat fiind cu darul de povestitor, G. Ureche este întemeietorul portretisticii în literatura română veche. În virtutea talentului său, el selectează figurile domnitorilor sau a boierilor, le ierarhizează, le dă contur propriu, punând alături de trăsăturile fizice şi anecdote-însuşiri de caracter definitorii. Efigia lui Ştefan cel Mare, modelul clasic, este realizat din linii simple, dovedind o incontestabilă artă de portretist, de altfel istoria literară i-a reţinut o bună parte din portrete drept model. Glorificând eroul care a dat Moldovei stabilitate şi independenţă, Ureche concepe povestirea din câteva momente: împrejurările morţii domnitorului, portretul acestuia, sentimentele poporului la moartea lui Ştefan, aprecieri asupra vremii şi intrarea lui în legendă. “Fost-au acestu Stefan voda om nu mare la statu, manios si de grabu varsatoriu de sange nevinovat; de multe ori la ospete omoria fara judetu. Amintrilea era om intreg la fire, nelenesu, si lucrul sau il stiia a-l acoperi si unde nu gandiiai, acolo il aflai. La lucruri de razboaie mester, unde era nevoie insusi se viriea, ca vazandu-l al sai, sa nu sa indaraptieze si pentru aceia raru razboiu de nu biruia. Si unde biruia altii, nu perdea nadejdea, ca stiindu-sa cazut jos, sa radica deasupra biruitorilor. Mai apoi, dupa moartea lui, si feciorul sau, Bogdan voda, urma lui luasa, de lucruri vitejesti, cum se tampla din pom bun, roada buna iase. Iara pre Stefan voda l-au ingropat tara cu multa jale si plangere in manastire la Putna, care era zidita de dansul. Atata jale era, de plangea toti ca dupa un parinte al sau, ca cunostiia toti ca s-au scapatu de mult bine si de multa aparatura. Ce dupa moartea lui, pana astazi ii zicu sveti Stefan voda, nu pentru sufletu, ce iaste in mana lui Dumnezeu, ca el inca au fostu om cu pacate ci pentru lucrurile lui cele vitejesti, care niminea din domni, nici mai nainte, nici dupa aceia l-au agiunsu. Fost-au mai nainte de moartea lui Stefan voda intr-acelasi anu iarna grea si geroasa, catu n-au fostu asa nici odinioara si decii preste vara au fostu ploi grele si povoaie de apa si multa inecare de apa s-au facut.” Portretul făcut de Grigore Ureche lui Ştefan cel Mare are rolul de a emoţiona cititorul, pentru a-i prezenta acestuia figura celebrului domnitor într-un mod cât mai somptuos. Cu toate că Ureche nu a fost contemporan cu voievodul, informaţiile acestuia fiind culese din puţinele izvoare scrise din acea perioadă şi din tradiţiile şi legendele existente, cronicarul este în măsură să facă chiar o caracterizare fizică a acestuia ca fiind “om nu mare de statu”, trăsătura care contrastează cu caracterizarea morală a personajului istoric. În această a doua observaţie se reflectă concepţia feudală faţă de domnii autocraţi. Este bine cunoscută ignoranţa pe care o avea Ştefan cel Mare în faţa marii boierimi; poate de aici porneşte nemulţumirea cronicarului,

dar pentru personaje istorice mai apropiate. În fragmentul lui Ureche găsim cuvinte expresive prin prin sunete şi volum sonor. semantica demonstrează că un cuvânt nu are sens în afara contextului său. În ceea ce priveşte nivelul sintactic. boieri sau ţărani. La nivel fonetic observăm manifestarea limbii în substanţa ei sonoră. româneşti sau străine. Dintre ei. au folosit şi ştirile provenite din tradiţia populară sau din propria amintire. de oameni vechi si batrani. cel mai preocupat de tradiţiile populare a fost Neculce care scrie şi "o samă de cuvinte" despre voievozi. Construirea sensului este un proces. "ce sintu audzite din om in om. urmând logica gândirii obişnuite dintr-o limbă dată. istorici. Nivelul lexical-semantic este cel la care sensul apare în legătură cu expresia acestuia. manifestat în cuvânt. „neleneşu”. „îndărăptieze”. . prezenţa prezentului narativ care conferă textului aspect etern. De asemenea. „vărsătoriu”. se remarcă multitudinea adjectivelor care ajută la conturarea portretului domnitorului. sub forma semnului lingvistic. dar şi în construcţii mai largi. topica în fragmentul citat este liberă şi obiectivă. si in letopisetu nu sintu scrise". cronicarii şi-au cules informaţii din izvoare scrise. „scăpatu”. este o colectare de operaţii semantice” (Constanţa Barboi). descoperirea unui text. Resursele expresivităţii sunt redate de nuanţele arhaice şi regionale ale cuvintelor. prin sunete cu ton solemn.” La realizarea letopiseţelor.nemulţumire care-l determine să-l numească pe erou “om a…i de grabu varsatoriu de sange nevinovat. cum sunt „statu”. „agiunsu”. „judeţu”. „iar actul lecturii. Nivelul structurii morfologice vizează forma rară a cuvintelor. sintactice chiar.