Sunteți pe pagina 1din 17

TRADI

TRADIŢII DE FLORII - 2008

Proiect cultural – educativ (transdisciplinar)


“Educaţia trebuie să pună accentul pe contextualizare,
concretizare şi globalizare. Educaţia transdisciplinară se bazează pe
reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei, sensibilităţii şi corpului în
transmiterea cunoştinţelor.
Cunoaşterea împărtăşită ar trebui să ducă la o întelegere
împărtăşită, fondată pe respectul absolut al diversităţilor colective
şi individuale, unite prin viaţa comună pe una şi aceeaşi planetă”.

PARTENERI:

Nr
.
Din judeţul SIBIU Din judeţul BRAŞOV
crt
.
1 Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Tineret – Serviciul Artă şi Divertisment – Muzeul Culturii Tradiţionale BRAŞOV
Municipal Mediaş
2 Complexul Naţional Muzeal ASTRA - Sibiu Inspectoratul Şcolar Judeţean BRAŞOV
3 Inspectoratul Şcolar Judeţean SIBIU Palatul Copiilor şi Elevilor, Braşov
4 Grădiniţa nr. 15, Mediaş Clubul Copiilor şi Elevilor Săcele, jud. BRAŞOV
5 Grădiniţa „Bucuria copiilor” - Mediaş Grădiniţa nr. 3, Săcele
6 Şcoala Generală nr. 5, Mediaş Grădiniţă nr. 6, Săcele
7 Şcoala Generală nr. 3, Mediaş Şcoala Generală nr. 2, Săcele
8 Şcoala ,,Mihai Eminescu", Mediaş Şcoala Generală nr. 4 Fraţii Popeea, Săcele
9 Liceul Teoretic MIHAIL SĂULESCU, Predeal
10 C N UNIREA, Braşov
11 C N Economic ANDREI BÂRSEANU, Braşov
12 Asociaţia “Fluieraşul” Braşov
13

3. REZUMAT (o descriere concisă şi clară a proiectului)

Mărturie despre activitatea şi credibilitatea iniţiatorilor acestui proiect, stau documentele anexate sau
publicate pe web-site-urile :
http://www.piczo.com/fluierasulbv sau www.fluierasulbv.piczo.com
http://www.didactic.ro – Comunitate – Pagina şcolii tale – Judeţul Braşov
– Asociaţia “Fluieraşul” Braşov sau Clubul Copiilor şi Elevilor, Săcele, jud. Braşov
http://fluierasulbrasov.hi5.com http://www.piczo.com/tzantzari http://www.piczo.com/kathy-s

www.primariamedias.ro http://cultura.primariamedias.ro/index.php?id=23
www.muzeulastra.ro http://www.youtube.com/user/jurnalvirtual2007

Problema abordată în cadrul acestui proiect este cea a stimulării copiilor şi tinerilor pentru a participa
activ la conservarea şi promovarea culturii tradiţionale româneşti.

Pentru rezolvarea acestei probleme este necesar ca tinerii şi copiii să perticipe efectiv la desfăşurarea
unor activităţi cu excepţională valoare educativă:

1
- sărbătorirea Zilei Internaţionale a Muzeelor, prin suita de manifestări cultural-educative grupate sub
genericul SIMBOLURI ŞI SEMNIFICAŢII ÎN SĂRBĂTOAREA PAŞTELUI, cordonate de Muzeul Municipal
Mediaş;
- participarea la TĂRGUL DE FLORII organizat de Complexul Naşional Muzeal ASTRA – Sibiu.

De aceea, acest proiect are ca obiective: dezvoltarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a identifica
principalele categorii de motive pe ouăle încondeiate, de a explica şi demonstra modul de încondeiere a ouălor în
Ţara Bârsei şi Ţara Oltului, de a identifica melodiile colindelor de Florii şi de Paşti din Muntenia şi Transilvania;
cântecelor şi dansurilor din Bucovina, Ţara Oltului şi Ţara Bârsei; de a cânta şi dansa autentic, cu drag hora,
sârba, poşovoaica, jiana, brâul, purtata, învârtita, fecioreasca; alunelul, ciuleandra, de a descrie desfăşurarea
obiceiurilor la care participă; de a interpreta cu autenticitate, în cadrul unor spectacole, ritualul folcloric legat de
obiceiurile la care au participat..

Realizarea acestor obiective este posibilă datorită implicării active a elevilor şi preşcolarilor coordonaţi
de următorii dascăli:
1 - Silvia Tatu (profesor îndrumător al cercului de folclor – cultură tradiţională din cadrul Clubului
Copiilor şi Elevilor, Săcele; preşedinte al Asociaţiei “Fluieraşul” Braşov);
2 - dir. Kadar Maria - Grădiniţa nr. 15, Mediaş
3 - educ. Urszan Livia - Grădiniţa nr. 15, Mediaş
4 - Peter Iszabela - Grădiniţa Bucuria Copiilor – Mediaş
5 - Gâdea Amalia - Grădiniţa Bucuria Copiilor – Mediaş
6 - înv. Viorel Borza - - Şcoala Generală nr. 3, Mediaş;
7 - înv. Seician Liliana - Şcoala Generală nr. 5, Mediaş
8 - prof. Guită Jeni - Şcoala ,, Mihai Eminescu", Mediaş
9 - prof. Domşa Daniela - Şcoala ,, Mihai Eminescu", Mediaş
10 - prof. Petridean Simona.- Şcoala ,, Mihai Eminescu", Mediaş

Pe principiul parteneriatului, pentru atingerea scopului şi obiectivelor acestui proiect, vor fi cooptaţi
membri ai instutuţiilor implicate în educarea copiilor şi tinerilor sau în conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale româneşti:
1. Complexul Naşional Muzeal ASTRA - Sibiu
2. Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret – Serviciul Artă şi Divertisment – Muzeul
Municipal Mediaş
3. Centrul Judeţeae pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov;
4. Inspectoratele Şcolare Judeţene Sibiu şi Braşov;
5. Clubul Copiilor şi Elevilor, Săcele;
6. Palatul Copiilor şi Elevilor, Braşov;
7. Asociaţia “Fluieraşul” Braşov
8. Grădiniţa nr. , Săcele
9. Grădiniţă nr. 6, Săcele
10. Şcoala Generală nr. 2, Săcele
11. Şcoala Generală nr. 4 Fraţii Popeea, Săcele;
12. Grupul Şcolar VICTOR JINGA, Săcele;
13. Liceul Teoretic MIHAIL SĂULESCU, Predeal
14. C N UNIREA, Braşov
15. C N Economic ANDREI BÂRSEANU, Braşov
16. Grădiniţa nr. 15, Mediaş
17. Grădiniţa Bucuria Copiilor – Mediaş
18. Şcoala Generală nr. 3, Mediaş;
19. Şcoala Generală nr. 5, Mediaş;
20. Şcoala ,, Mihai Eminescu", Mediaş;
21. presa scrisă şi audio-vizuală.

2
Monitorizarea şi evaluarea acestei activităţi va fi făcută cu ajutorul unor specialişti de la Complexul
Naşional Muzeal ASTRA – Sibiu, CJCPCT Braşov sau Sibiu, Muzeul de Etnografie din Braşov, de la
Inspectoratele Şcolare Judeţene Sibiu şi Braşov.

Costul total al proiectului include cheltuieli legate de:


- transport;
- cazarea şi masă;
- procurarea / întreţinerea costumelor româneşti autentice;
- procurarea materialelor necesare artei încondeierii ouălor ca în Ţara Bârsei sau Ţara Oltului;
- acompaniamentul instrumental pentru cântece şi jocuri (realizat de înv. Viorel Borza – viitor licenţiat al
Conservatorului Gh. Dima din Cluj – şi de prof. Silvia Tatu);
- relizarea de fotografii, înregistrări audio-video şi înregistrarea lor pe suport magnetic;;
- tehnoredactarea unor pliante, broşuri, calendare, diplome, mape cu materiale ilustrative;
- realizarea unor expoziţii de prezentare a rezulatelor studiilor practic-aplicative;
- web-design;

De la MECT - ISJ sau de la CJCPCT se solicită plata cheltuielolor pentru transport, cazare, masă sau
multiplicarea materialelor ilustrative.

Acest proiect ne va ajuta:


- să micşorăm ruptura ce se creează între o cunoaştere din ce în ce mai bogată şi o fiinţă interioară
din ce în ce mai săracă - ale cărei consecinţe pe plan individual şi social sunt incalculabil;
- să educăm elevii în spiritul respectului şi dragostei pentru folclor - „icoana sufletească a unui popor,
după localităţi şi timpuri”;
- să participăm, cu succes, la festivaluri, spectacole – redând, cu sensibilitate, elementele de cultură
tradiţională studiate.

4. Justificare / Problema identificată (de ce ? unde ? a cui ? care este problema?)

ŢII DE FLORII - 2008”:


Proiectul „ TRADIŢII
- urmăreşte să rezolve problema păstrării şi valorificării artei încondeierii
ouălor, a cântecelor şi dansurilor populare, a identităţii culturale a copiilor
şi tinerilor români;
- vine în întâmpinarea nevoii de cunoaştere şi autocunoaştere a copiilor şi
tinerilor.

Problema este rezolvabilă prin activităţi plăcute, formative şi instructive.

Pierderea identităţii culturale a tinerilor are efecte negative serioase, generând dezechilibre
afective şi piedici în calea integrării eficiente în circuitul universal al valorilor.

Proiectul este urgent pentru că oferă :


- o soluţie concretă, formativă, recreativă şi utilă pentru educarea tinerilor şi copiilor;
- o direcţionare valorică tinerillor asaltaţi de tot felul de tentaţii în tumultul vieţii cotidiene.
Dacă nu se rezolvă urgent problema păstrării şi valorificării tradiţiilor populare, tinerii de
azi vor fi în pericol de a-şi pierde identitatea culturală:
- vor uita cine sunt, de unde vin, încotro se îndreaptă;
3
- nu vor atrage interesul altor popoare care nu vor da atenţie unui neam care încearcă să
imite, îndoielnic, valorile altor culturi.

Atingerea scopului şi obiectivelor proiectului şi, implicit, rezolvarea problemei păstrării şi


valorificării folclorului românesc aduce multe avantaje comunităţilor braşovene, medişene, sibiene -
în general şi societăţii româneşti în special:
- menţinerea specificului etnografic al Ţării Oltului şi Ţării Bârsei;
- păstrarea identităţii culturale a tinerilor;
- integrarea lor armonioasă în circuitul universal al valorilor;
- atragerea turiştilor dornici să cunoască specificul tradiţiilor din aceaste zone;
- dezvoltarea economică a zonei Târnavelor, Ţării Bârsei şi Ţării Oltului.

Coordonatorii acestui proiect sunt în măsură să abordeze problema păstrării şi promovării


tradiţiilor populare, a identităţii culturale a tinerilor şi să o rezolve pentru că:

- de mulţi ani depun o sustitută activitate în slujba conservării culturii tradiţionale româneşti,
oglindită în web-site-urile menţionate la începutul scurtei descrieri a prezentului proiect;
- datorită activităţii de aproape 20 de ani şi a strădaniei de a cunoaşte şi valorifica folclorul
românesc, beneficiază de simpatia şi sprijinul competent al specialiştilor de la Muzeul de
Etnografie, CJCPCT, al unor experimentaţi interpreţi ai cântecelor şi dansurilor populare şi al
oamenilor din localităţile unde au desfăşurat activităţi;
- studiind datinile legate de pregătirea pentru sărbătorile de primăvară în localităţi din Ţara Bârsei
sau Ţara Oltului, cu oameni harnici, demni, primitori - elevii au fost puşi în situaţii de învăţare
concrete, plăcute, formative, pentru a cunoaşte sufletul ales al vrednicilor ţărani din satele
vizitate şi, cu ajutorul prezentului proiect, în cadrul unor activităţi unde vor îmbina utilul cu
plăcutul, vor realiza un benefic schimb de experienţă, continuându-şi strădaniile de cunoaştere şi
valorificare a folclorului – care e în pericol de a se pierde în vârtejul evenimemtelor cotidiene
urbane, depersonalizându-ne ca popor.

Coordonatorii acestui proiect au dovedit, prin activităţile lor, că sunt capabili să-i ajute pe
copii şi tineri să cunoască şi să păstreze folclorul românesc, beneficiind de experienţa acumulată prin
strădania de perfecţionare continuă:

Prof. dr. Corneliu Ioan Bucur

- director general al Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu

Olga Popa

- muzeograf - Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu

Angela Păuceanu

– muzeograf – Muzeul Municipal Mediaş;

Prof. Adrian Văluşescu

- directorul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Braşov;


4
Prof. Csaba Magdo

- directorul Clubului Copiilor şi Elevilor Săcele - Braşov

Prof. Silvia Tatu

- elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I “Cântecul şi jocul


popular românesc – mijloace de educaţie muzicală a şcolarului mic” (1991-1995);
- elaborarea tezei de licenţă “Valenţe educative ale transdisciplinarităţii cercetare experimental-
aplicativă” (2004-2007);
- coordonarea cercului de folclor “Fluieraşul” (1995-2001) şi a Asociaţiei „Fluieraşul” Braşov
(2001-prezent);
- îndrumarea cercului de folclor – cultură tradiţională Mocănaşul, al Clubului Copiilor şi Elevilor
din mun. Săcele, jud. Braşov (2006 – prezent).

Prof. Gheorghiu Liana

- directorul Şcolii Generale nr. 3, Mediaş

Înv. Viorel Borza


- membru activ, de 22 ani, al corului „Candelis” - Sibiu
- viitor licenţiat – în vara anului 2008 – al Academiei de Muzica Gheorghe Dima din Cluj-Napoca;

5
Vor dovedi, din nou probitatea profesională, ajutându-i pe elevii lor să participe activ la obiceiurile
legate de pregătirea tinerilor pentru sărbătorile de Florii şi Paşti, să valorifice într-un cadru adecvat
cunoştinţele acumulate, să se documenteze despre viaţa oamenilor din localităţile vizitate.

Pentru sprijinirea afirmaţiilor de mai sus anexăm fotografii însoţite de descrierea unor
momente din activitatea lor, pagini din primul număr al revistei „Fluieraşul”, articole de presă,
aprecieri ale celor care ne-au cunoscut…

4. SCOP (un ţel, o stare dorită, stadiul în care va ajunge problema )

Promovarea cunoaşterii culturii şi tradiţiilor naţionale în procesul educaţional, prin


crearea de facilităţi pentru creşterea consumului cultural în rândul tinerilor şi evitarea
sărăcirii sufleteşti a lor.

6. Obiective (paşi definiţi, rezultate scontate, ce doresc să obţin, progrese marcante în


atingerea scopului ); pe cât posibil să fie SMART şi/sau să permită măsurarea performanţei

a) dezvoltarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a descrie etapele procesului


tehnologic de încondeiere a ouălor;
b) dezvoltarea abilităţilor preşcolarilor şi elevilor de a demonstra şi executa
încondeierea ouălor;
c) dezvoltarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a identifica melodiile colindelor
de Florii şi Paşti din Muntenia şi Transilvania;
d) dezvoltarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a interpreta autentic, în cadrul
unor spectacole, ritualurile folclorice legate de Florii şi Paşti
Obiective
e) dezvoltarea capacităţii copiilor şi tinerilor de a dansa autentic, cu drag hora,
sârba, alunelul, poşovoaica, jiana, brâul, purtata, învârtita, fecioreasca,
brâul de la Făgăraş şi cel de la Bran;.
f) Dezvoltarea abilităţilor de marketing prin participarea activă la Târgul de Florii
organizat de Complexul Naţional ASTRA – Sibiu.
g) Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale preşcolarilor şi şcolarilor;
h) Dezvoltarea abilităţilor de tehnoredactare computerizată a tinerilor elevi;
i) Dezvoltarea abilităţilor de web-design a tinerilor elevi;

6
7 Indicatori (unităţi de măsura a performantei; arată ce măsoară; cuantifică faptele)

Indicatori stabiliţi pe obiectiv Denumire indicator Standard


(măsura stabilită a fi atinsă)
Indicatori cantitativi - descrierea etapelor procesului tehnologic de încondeiere -15 tineri braşoveni şi săceleni realizează descrierea si
a ouălor demonstrarea etapelor procesului tehnologic de
(cifre, fapte, timp, servicii, -descrierea desfăşurării unei şezători încondeiere a ouălor ( broşuri, pliante)
persoane...) -12 copii săceleni demonstreaza modul de incondeiere;
-identificarea melodiile cântecelor şi dansurilor - 160 de copii medieşeni şi dascălii lor învaţă să
-interpretarea ritualului folcloric legat de pregătirea ăncondeieze ouă;
tinerilor pentru sărbătorile de iarnă - 27 de preşcolari şi şcolari săceleni şi braşoveni şi
200 de preşcolari şi elevi medieşeni cântă împreună
colinde de Florii şi de Paşti;
- 17 preşcolari şi elevi săceleni şi braşoveni vor vinde
ouăle încondeiate de ei la Târgul de Florii din
Dumbrava Sibiului;
- 10 dascăli braşoveni şi medieşeni se se implică activ
în coordonarea activităţilor din cadrul prezentului
proiect;
- 2 instituţii muzeale de prestigiu se implică activ in
coordonarea activităţilor din cadrul prezentului proiect;
- 18 instituţii de educaţie formală sau nonforma ăşi
aduc contribuţia la buna desfăşurare a prezentului
proiect;
- 7 elevi, 3 muzeografi şi 2 dascăli realizează
materialele de mediatizare a proiectului

Indicatori calitativi -recunoaşterea principalelor categorii de modele ale -recunoaşterea corectă a principalelor categorii de
ouălor încondeiate; modele ale ouălor încondeiate
(efecte, progresul, cât de bine, - încondeierea ouălor ca în Ţara Oltului şi Ţara Bârsei;, -desenarea cu exactitate a modelelor, cu ajutorul
bun..,%, a/b.) condeielor şi a cerii de albine;
- utilizarea corectă a băilor de culoare (roşie; roşie –
neagră; galbena – roşie – neagră);
- enumerarea a cel putin 2 autori de cărţi despre arta
încondeierii ouălor (Maria şi Nicolae Zahacinschi,
Cornel Irimia, Nicolae Dunăre, Artur Gorovei, ...);
-interpretarea colindelor de Florii şi de Paşti din Muntenia -respectarea fidelă a liniei melodice, a ritmurilor şi
şi Transilvania elementelor de expresivitate a colindelor.
Indicatori financiari Costuri 7080 RON
(cheltuieli medii,cost / Rezultate aşteptate 9600 RON
beneficiu…,lei)
Raportarea costurilor la rezultatele 120 %
aşteptate

8. Activităţi (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obţine rezultatele scontate, a îndeplini
obiectivele )

Nr. Denumire Perioada de


Mod de realizare Resurse necesare
Activ. Activitate desfăşurare
31 martie – 17 documentaţie, timp, computer
A1 Întocmirea proiectului
aprilie 2008 documentaţie, timp, computer
1- 17 aprilie timp, documente
A2 Întocmirea declaraţiilor de parteneriat
2008 timp, documente
15-20 aprilie. Metode creative de grup:
A3 Semnarea declaraţiilor de parteneriat
2008 brainstormingul, sinectica,
Odată cu fiecare metoda Philips 66, brainwriting
A4 Preluarea resurselor financiare
activitate documente de evidenţă
Pe parcursul şi la
A5 Gestionarea resurselor financiare finalul fiecărei
activităţi
A6 Pregătirea pt interpretarea cântecelor Conform Audiţii muzicale casete, CD-uri, casetofon,
programului Repetiţii partituri, „fluiere”(blockflöte),
fiecarui grup Vizionări de casete video sală de repetiţii, televizor şi

7
videorecorder, mijloace de
transport, cazare şi masă în
mediul rural, fişe de observaţie,
instrumente de scris, folii de
Studiu de caz
participant protecţie, mape, reportofon,
aparat de fotografiat şi de filmat,
filme, fotografii, , furci de tors,
vârtelniţă, fuioare, pânză, arnici,
ace,
pantofi de repetiţie,
Conform
Repetiţii instrumentişti, sală de repetiţii,
programului
A7 Pregătirea dansurilor Vizionări de casete video televizor şi videorecorder,
fiecarui grup
mijloace de transport, gazde în
participant
mediul rural,
La inceputul
A8 Protectia muncii Expunere, studiu individual Fişe de protecţia muncii
fiecărei activităţi
Ouă încondeiate, ouă pregătite
pentru ăncondeiat, creioane,
gume, condeie, ceară de albine,
încălzitoare electrice, spirtiere,
lumânări, suporturi pentru ouă,
şerveţele, hârtie igienică, hârtie de
protecţie a meselor, reşouri, cutii
de tablă pentru prepararea băilor
de culoare, gallus galben, roşu,
Participarea la desfăşurarea efectivă a acţiunilor din 18, 19 şi 20
A9 Observarea activ-participativă negru, mânuşi de menaj, coşuleţe
cadrul proiectului aprilie 2008
pt expunerea ouălor, cutii cu grâu
sau orz verde, blockflote sau
fluier, camera foto-film,
reportofon, carduri memorie,
cablu data, computer cu writer,
costume românesti, consumabile
pt intretinerea lor, fier de calcat,
saci protectie, încălţaminte
adecvată, microbuze
21 – 31 aprilie Oferte pt. multiplicări, hârtie şi
A 10 Colaborarea cu tipografia Analiza SWOT, negociere
2008 instrumente de scris, calculator
Analiza SWOT, negociere Telefon, mijloc de transport,
A 11 Colaborarea cu presa scrisă şi audio-vizuală aprilie. 2008
informare operativă cameră de filmat
18 – 20 aprilie
A 12 Consemnarea observaţiilor în jurnal redactare Hârtie şi instrumente de scris
2008
A 13 Redactarea articolelor de mediatizare aprilie 2008 tehnoredactare Computer, dischete, imprimantă
Hârtie şi instrumente de scris,
A 14 Purtarea corespondenţei aprilie 2008 Lucru în echipă
plicuri, timbre, telefon, internet
18- 20 aprilie. Repertofon, hârtie şi instrumente
A 15 Realizarea interviurilor interviul
2008 de scris, computer
21-31 aprilie Scaner, fotografii, computer,
A 16 Scanarea fotografiilor scanare
2008 dischete, CD-uri
21-31 aprilie computer, dischete, CD-uri,
A 17 Realizarea pliantelor de prezentare Lucrul în echipă
2008 imprimantă, xerox

9. Rezultate ( beneficii, ceea ce se obţine prin eliminarea sau diminuarea problemei)

Acest proiect contribuie la susţinerea iniţiativelor instituţiilor care asigură educaţia formală şi nonformală, coordonate
de Minisetrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului: grădiniţe, şcoli cu clasele I – VIII, licee sau colegii naţionale, universităţi –
cluburi sau palate ale copiilor şi elevilor – ONG-uri create cu scop cultural-educativ.
Pe parcursul desfăşurării proiectului, copiii, elevii sau studenţii vor fi puşi în situaţii de învăţare complexe şi benefice,
corespunzătoare priorităţilor naţionale:
PARTICIPAREA CULTURALĂ
PARTICIPAREA LA EDUCAŢIE
Participarea culturală determină:
- cresterea consumului cultural în rândul tinerilor;
- stimularea creativitătii culturale;
- promovarea si susţinerea tinerelor talente, cu accent pe cele defavorizate social.
Proiectul contribuie la educaţia tinerilor prin:
8
- dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaţionale pentru copii şi tineri;
- formarea de formatori în domeniul educaţiei nonformale;
- promovarea cunoaşterii culturii şi traditiilor naţionale în procesul educaţional.

10. Beneficiari/ Participanţi (cei implicaţi direct şi indirect, dar şi cei pentru care se fac cheltuielile)

Participanţi Beneficiari
Copii preşcolari, cu vârste între 4 şi 8 ani 12 săceleni şi 50 medieleni Numărul celor ce vor beneficia, în mod indirect, de
activităţile desfăşurate în cadrul proiectulul este mult
Elevi cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani 5 săceleni şi 50 medieşeni mai mare:
Elevi cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani 6 săceleni şi 100 medieşeni - spectatorii;
Elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani 2 braşoveni şi 2 săceleni - cei care vor vedea înregistrările, pliantele;
Studenţi cu vârste între 19 şi 24 ani 1 braşovean - cei care vor urmari ştirile media locale sau naţionale;
- colegii, prietenii, vecinii, rudele celor implicaţi direct;
Educatoare, învăţători, institutori, profesori 1 braşovean, 9 medieşeni, 1 sibian
Muzeografi 5 medieşeni şi 10 sibieni
Părinţi sau bunici 6 braşoveni şi 20 medieşeni
Total 37 braşoveni şi 245 sibieni 10.000

11. Durabilitate (dacă proiectul este parte a unui program, dacă urmează o alta fază, finanţare, dezvoltare sau dacă are
o închidere logică ce prezintă un rezultat vizibil)

În cadrul pregătirii şi participării la activităţile cuprinse în prezentul proiect, copiii, elevii sau studenţii îşi vor
îmbunătăţi capacităţile de cooperare atât în mediul familiar, cât şi cu alţi semeni din cadrul altor comunităţi umane, vor simţi cât
de importante sunt tradiţiile definirea identităţii culturale a unui popor, vor învăţa cât de folositoare sunt parteneriatele între
instituţiile abilitate să desfăşoare activităţi educative formale sau nonformale, şi instituţiile administraţiei publice la nivel local
pentru integrarea participativă în viaţa comunităţii.

Acest proiect ne va ajuta să identificăm noi modalităţi de colaborare, în cadrul programelor cultural-educative, cu
scopul conservării şi promovării culturii tradiţionale româneşti – alternativă viabilă pentru păstrarea bogăţiei spirituale a
copiilor şi tinerilor, în vârtejul avalanşei informaţionale din era postmodernă.
Cu ajutorul materialelor scrise şi audio-vizuale pe care le vom realiza – în calitate de mici sociologi sau de protagonişti
ai unor spectacole folclorice ori ai unui prestigios Târg de Florii - vom populariza obiceiurile legate de pregătirea şi
desfăşurarea sărbătorilor de Paşti, din Ţara Bârsei ori Ţara Oltului.
Astfel, vom contribui la păstrarea comorii de gând şi simţire care definesc icoana sufletească a acestui popor, aşa încât
tot mai mulţi copii şi tineri să le cunoască şi să le îndrăgească, să înveţe să valorifice moştenirea străbunilor.

12. Monitorizare (colectarea informaţiilor; urmărirea resurselor şi activităţilor: ce ? cine ? cum ?)

Ce se monitorizează: Cine monitorizează: Ce ? Cum ?


Repetarea colindelor şi a scenariilor obiceiurilor Dascălii implicaţi în proiect şi
coordonatorii proiectului
Microstudiile sociologice Complexul National Muzeal ASTRA
– Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş
Utilizarea resurselor umane ISJ Braşov, Sibiu
Complexul National Muzeal ASTRA
– Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş
Participare directă
Utilizarea resurselor materiale CJCPCT Braşov Modul de desfăşurare a
Analiza produselor activităţilor
Complexul National Muzeal ASTRA activităţilor
Interpretarea rezultatelor
– Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş
Metodele de colectare a datelor CJCPCT Braşov
Complexul National Muzeal ASTRA
– Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş
Analiza rezultatelor activităţilor ISJ Braşov, Sibiu
Complexul National Muzeal ASTRA
– Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş

9
Metode de colectare a  Observaţii  Jurnal
datelor  Interviuri  Statistici
(bifaţi rubrica)  Informaţii calitative  Chestionare
 Discuţii în grup  Alte metode:

13. Evaluare (măsurarea şi compararea performanţelor cu standardele stabilite, emiterea de judecăţi privind progresul
înregistrat în atingerea obiectivelor, ce şi mai ales cum vom pune în evidenţă aceste aspecte)

Ce se evaluează: Metode de evaluare: Cine evaluează:


ISJ Braşov, Sibiu
Complexul National Muzeal
Resursele utilizate Analiza statistică ASTRA – Sibiu – Muzeul
Municipal Mediaş
Complexul National Muzeal
Încondeierea ouălor Analiza produsului ASTRA – Sibiu – Muzeul
Municipal Mediaş
Interpretarea colindelor de Florii şi de Paşti Analiza produsului Inv. Viorel Borza - Mediaş
Prof. Silvia Tatu – Săcele
Interpretarea dansurilor Analiza produsului Prof. Pepine Benone - Braşov
ISJ Braşov, Sibiu
Descrierea desfăşurării obiceiurilor de Florii şi Complexul National Muzeal
Analiza comparativă ASTRA – Sibiu – Muzeul
de Paşti
Municipal Mediaş
ISJ Braşov, Sibiu
CJCPCT Braşov
Rezultatele obţinute Analiza statistică Complexul National Muzeal
ASTRA – Sibiu – Muzeul
Municipal Mediaş
ISJ Braşov, Sibiu
Complexul National Muzeal
Beneficiile realizate Analiza statistică ASTRA – Sibiu – Muzeul
Municipal Mediaş

14. Mediatizare

(indicaţi modalităţile de mediatizare a proiectului şi de promovare a imaginii Complexul National Muzeal ASTRA –
Sibiu – Muzeul Municipal Mediaş, CJCPCT Braşov, a instituţiilor de învăţământ formal şi nonformal implicate în
proiect)

Mape de prezentare – Articole – Pliante – Afişe - Filme

10
15. Buget (totalitatea nevoilor şi disponibilităţilor financiare, o planificare financiară)

Nr. Categorie de Nr Cost Nr Cost Contribuţia Contribuţii alţii Contribuţii


crt. cheltuieli unităţi Unitar Per- Total participanţilor Muzeul Municipal
- mii lei-
lei soane - mii lei- implicaţi direct Mediaş (1)
Complexul National
- RON- Muzeal ASTRA –
Sibiu (2)
CJCPCT Bv (3)
-RON-
Masa - Mediaş 34 (1)
Masa - Sibiu 23 (3)
Cazarea - Sibiu 23 (2)
Transportul Săcele 334 1,7 11 680 680 (3(
– Mediaş – Săcele: km RON /
18 aprilie 2008 km
Transportul Săcele 450 1,7 23 765 765 (3)
– Mediaş – Sibiu – km RON /
Săcele: 18 – 20 km
aprilie 2008
Merinde pt drum 34 20 34 680 680
întreţinerea 32 30 32 960 960
costumelor
închirierea de 8 50 8 400 400
costume autentice
materiale pt 2813,5
incondeiat
materiale
consumabile pt
mediatizarea
proiectului
posta, 30
telecomunicatii
internet;
materiale audio- 210
video
tiparituri,
multiplicari
materiale pe suport 210
magnetic
Tehnoredactări 500
TOTAL

Precizări:
- prin colorare cu gri s-au evidenţiat tipurile de cheltuieli preconizate a fi suportate de cei implicaţi în
proiect: participanţi direct, sponsori, principali finanţatori;
- date exacte privind costurile unitare si numărul de persoane vor fi furnizate după derularea fiecărei
acţiuni pentru care se obţine acordul de principiu al principalilor parteneri:

11
Nr
. Din judeţul aş Contribuţie Din judeţul Contribuţie
RON RON
crt SIBIU BRAŞOV
.
1
Muzeul Municipal MASA CJCPCT Bv TRANSPORT 1465
Mediaş
Complexul CAZAREA MASA – SIBIU
2 National Muzeal
ASTRA – Sibiu
3 ISJ Braşov MAT DIDACTIC 500
Asociaţia materiale pt 2813,5
4 FLUIERAŞUL incondeiat
Braşov
:
5

10

11

12

14

12
Exprimarea acordului de principiu al principalilor parteneri, din judeţul SIBIU,
ai proiectului cultural-educativ TRADI
TRADIŢII DE FLORII - 2008

Nr. Partener
crt. Instituţia Nr. de Reprezentantul instituţiei Semnătura şi ştampila
înregistrare a
acordului de
parteneriat

Direcţia Municipală
pentru Cultură, Sport,
Turism şi Tineret –
1 Serviciul Artă şi
Divertisment – Muzeul
Municipal Mediaş

Complexul Naţional
2 Muzeal ASTRA - Sibiu

Inspectoratul Şcolar
3 Judeţean SIBIU

Grădiniţa nr. 15, Mediaş

13
Grădiniţa „Bucuria
5 copiilor” - Mediaş

Şcoala Generală nr. 5,


6 Mediaş

Şcoala Generală nr. 3,


7 Mediaş

Şcoala ,, Mihai
8 Eminescu", Mediaş

14
Exprimarea acordului de principiu al principalilor parteneri, din judeţul BRAŞOV,
ai proiectului cultural-educativ TRADI
TRADIŢII DE FLORII - 2008

Nr. Partener
crt. Instituţia Nr. de Reprezentantul instituţiei Semnătura şi ştampila
înregistrare a
acordului de
parteneriat

Centrul Judeţean pentru


Conservarea şi
1 Promovarea Culturii
Tradiţionale BRAŞOV

Inspectoratul Şcolar
2 Judeţean BRAŞOV

Palatul Copiilor şi
3 Elevilor, Braşov

Clubul Copiilor şi
4 Elevilor Săcele, jud.
BRAŞOV

15
5 Grădiniţa nr. 3, Săcele

6 Grădiniţă nr. 6, Săcele

Şcoala Generală nr. 2,


7 Săcele

Şcoala Generală nr. 4


8 Fraţii Popeea, Săcele

Liceul Teoretic MIHAIL


9 SĂULESCU, Predeal

16
10 C N UNIREA, Braşov

C N Economic ANDREI
11 BÂRSEANU, Braşov

Asociaţia “Fluieraşul”
12 Braşov

17