Sunteți pe pagina 1din 34

GTASA a ll.

ffi@

wvffi
@t M

pirinti, $timati
A uaaiuta copilul descopere sa matematica,sursa plicere Ge de ! li veliofed initierea $tiir{aindispensabili demiine, intno lumii lumea copiiilor nogtri. Vefi triitnpreuna piluilegiate, uor momente care.i permite sa.$i deaolte inteligentasagi-o arnplilice.experiente cale-i ti 0 $i unica, ua utilA toata uiata. Veticontdbui formareacultiyarea gi la gustului pentru armonie, efort, disciplini, logici,intnun pentnr cuuiint, matematice. llaticopilului dunneavoasfiA posibilitateala mareaintdlnire ca cu uiata seprezinte sa plin antrenat, deinilia$ue; incredere forlele de in sale. 0aticopilului dumneauoa$H 0$ansa!

Autorii

loan Redactor: DANCILA ANDREESCU Desene: $erban Marius Tehnoredactor: FILIPOIL VOICU Marian Coperta:

lsBN978-973-1 57-259-8 2005, 2008 2003, reeditare ERC @Copyright PRESS rezervate Toate drepturile Editura ERCPRESS nr. PialaPresei Libere 1 1 Sector Bucuregti o. P.33 C. P.15 013701 Codpo$tal ' tef/fax:021.318.70.28

98' Tioarul executat ES PRINT la

--' , t

:):l:41'1Ill ^n^ * . .

p@ntru@qpfrfr e is8@ge esetrn@nea

tr#tr$"f

o - Sami maiprezint data! Menumesc Mihaela sunt eleva clasa tFa. in a si Ea este prietenamea. Monica, mai cea bune a [a $coala impreunaaceea$i stam in banca,doua a banca la geam. de Anul trccut, clasa amandouaobtinut,,foarte la matematica. in l, am bine,' in collul camerei Fl0rin, este fratele mai meu mic, el pasionat matemalica. si de prileiul, Toli trei,decate avem ori pe acasa! Scoala! strada, vizita, excursie, la in in gasim 0 situatie devinepr0blemaimediat cate care 0 inGercam rezolvam s-0 $i cl|cunostintele pe dematematicacare pana le-am dobandit acum.

Elrdbilenne +,', )eJDtEca ,rbf eopfrfr

Pentru sufragerie, tataaGlmpalatol[stra noua 6 bec[ri. cu 0upa lumai zi, o unul dintre becuri ars. s-a

prietenacea Mihaela, Monica, ei mai buna Florin, fratele nic, mai $i seioaca bile. cu M0nica mai are m[lte biledecat Florin, mai dar putine deciit Mihaela.

Ga;1.7,i'1 \3\2J

t2Ltit

t.5 1..:2) :.tiJUU\gUU\5\31

+--) Q ar-;-;l/?1,-:-) z)tl

Mihaela: acesta neadena$tere, septembrie, ziua 28 - Anul este intFo dema i. zi

Mihaela in colectia avea sacu8 vederi multe mai fratele Florin. decat ei Ea di I vederi ii fratelui sao.

pe de $i-a $. Batonul Gi0colatacare cumparat-o 10 ieriMihaela format brceti, este mananca in liecare cate brcata. zi 0 Ea va sa De oriMihaela trebui rupe cite o din cate bucatd barii?

6-

Mihaela 10creioane are colorate, gase negre do[a$ilou]i, Greioane pensule, $idoue Cate creioane Mihaela? are

L Mihaela dela tatalsau inallimea ca casei care in locuie$te Stie este I metri. de punct acoperi$ului, Mihaelei montat in celmaiinalt al tatel a o antene 3 metri. de - oare inSllime acum ce are casa? intreaba se Mihaela. Iu stii ?

8. in acvariu, Mihaela 12pe$ti$ori. a pus printre pietrele Unul dintre s-a ei asc[ns acvariului, pe$ti$ori acumin Gati s nt acvariu?

tDD @n@e f"e ,isu-- pe JJ - @rl[p eg{etrn PLobilenne I

Motanul Grigore intolsdela s-a de vanetoareavrebii seindreapta $i grabit Gulcu$ul dela etai. sall spre pe Este mwdar labute va $i mIrdari mocheta.
r.,:: ,::: .:,,i r, i i : r:tr,t

-:-

-:,j .;

din Arborele tatacaseiii$opte$te Mihaelei: inca trist,lerimaiaveam 8 - Sunt al trunze, vintulrece toamnei cdnd dintre ele. mi-a sml|ls iumatate din Asuzi, iumatate celelemase all Gazut ele. $i

i:obleme frsteffe pentru eopfrfr es@trnen@a


Mihaela o singura are bucata plastilina. ea de Din a modelat catel. un 0eoalece colega balca, de Monica.facut catel a un mai reu$it deeat ei,remodeal leaza bucata plastilina de intr-un {l||mos cal,

Testul matematica ded0amna la dat invalat0are, Mihaela teminat l-a plima clasa, 20minute, Monica din in iar ultima,.?nminute. 35

a colega 1 3. naonica, debancaMihaelei, n-0 stinga,dar dennieaza scrie mina cu pe lascris Mihaela. Coloreaze Mihaeleisilueta

14.

it Glasa Mihaelei, siau elevii ciite doiinbanca. fiecare Gate c0lega. Cei baieti 11 stau Gu 0 Monica Mihaela staucl|baietiinbanca. nl| l{umai Si sunt Mihaelei? 0are elevi in clasa cili

f 5.in Arni. Ui Mihai Geolgescu, dintre unut colegii iltihaelei Monicai, sunt $i patru tiecare trati, nascut unintelual 3 ani, la de lloria, mai cel mare, 17ani, arc Gum nuneste se mezinul familiei?

1 6. l.aun,onrurs istelime, de gi Monica Mihaela Glasat primete egatitate, s-au ta Pentru depafiaiale, doanna inyalatoate pus le.a urmetoarea intrebare: Cale dintre pemase corpl|rile poate rmb]a de lesa pe desenatapelete?
Incercuiegie-l!

poueste$te mameil I d, Mihaela a Monica, elau11copiila tdnd. Gdnd uenit la - Astazi, bufetl|l $colii, in meu. copiicdtierau spatele . in fatamea elautot ata$a cand sosilMonica? a PoF spuit|, a ila dintanderaMihaela sa

E E E E E T E N T]E E
cdnd doamna Anul Gornel Gomelia. trecut, lvtitraelei doigemeni: sunt 1S. in ctasa ii l0r, doi cati in inYalatoareintrebat copiisunt familia Gei au]aspuns: i-a

egal Eu unnlmar am defnti $isuroli.

Euamdetreiori maimulle surod frati. decat

posibil? &m este

: S. - Inclasa noastra. cei dintre 24decopii, poarte pantaloni, 16 spune Mihaela.

pantaloni, Cate tetilepoarta


ce noasffi $tiind in clasa sunt fetite? 13 teintreaba ea,

qi 2{1. MitraetaGolegii auuizitat ei cabinetul

pano[], li airli Situ?

la 21 . in vacanta pdmavare de Mihaelaplecat bunici. a pane lecut n-are decat Povestea drumului deItihaela Iabunici sens punem daca imaginile mai Tn de ios ordine,
flumeroteazi-le oldine. in

22.

Ginci saci Tn buricului, Pacata $laduiege prna se sa ncnaila intrarea satul pespinarea prietenului seu. pe desagii Mihaela sa-laiute Pecala puna ulea se convenabil pemagal. prieten0l megar, Atentie! Ghiar este biet daca rn 0 hi Pecala Gadeparte dealta $i ltie

mase egale tlebuie afiirne sa a spinlriisale

ZJ. Cdnd aiuns a Mihaela Dasa la b[nictllui, bunicul galdu,, repa]a Dupa s-abueulat a venitinyiziu, a pus-o Ge ca imediat treaba. la te - Adu-mi, rog,scdndura potrivita, sprne Mihaelei. ii el

Arata-i Mihaelei tu scindura potrivita pentru gard.

A.

ircin-a teminat gardul, uesel[l bine ca bunic spune ii Mihaetei 0 ghicit'are:


yerde a{ari, Foaie de Gdte sunt cdli pari, ciori 9i Daca stau ele razlete Ga s-avem pargi-ocioara, un Una cinstite din tete S-ar pedinafara. roti lardace Gumva yrea am

par Sate doua-n sastea,


Alt neajuns apare iar, Varamdne unpar! gol ai - DaGa lAmas nep0ata pe isteale caleo Gunosc e[, potise-mi despre ciorieste yoftain povestea spui cate n0a$1a? Dar e$tila tel deistetcaMibaela? tu,

?S. veselul din bunic aduna c[ibarorale. buniDl|le? Tntleaba c[doasa Mihaela. oua - Gate ai ad[nat, iar 6 co$, cel -in primul celpulin3 0ua, in al doilea putin oua, precizeaze nu mai bunicul. llalin celedoue co$uri sunt multde9 oua, Gate a sffiffi oue ir liecare bunicul Gos ItlihaeleP

Gopiii lin satuhi locuie$te bunicul, auinellat ?6, peizlazul vecinetatea in care rn zneu interesant.

regulile dupa [upA ai obselvat ce pe numereletiecare care scrise sunt esarlii zneului, a continua scrii, sa petiesare irce . e$ada, tlei numere

4 I . intr-oseara, inainledeGttlcar, bunicul illihaetei ioacaetlea. se pemas-ni$teclibrifu Ga descnt ahturat$i-i sprse: Pune in - Potisafaci Ga egdiffia sefie adeuaraE, schimbind unui hcul singrrchib til

poti? Tu

28. IntFoalti seaE,bl|nicul mare 0 pe scrie


Goale ha ie 0 adulare, ac0pela de apoi cu cateo faftidoaratlei dintrecitlelc calculului. sptti - Potisa-mi care este ciftaasculse defiecalcfadudoare?

pe Hai aiutam Mihaela! s-o

din un sau de ainuelat labt|nicul salaca godcel hartiei-N 29, minaeU petuau, f0me de doar -Ai neroie de0Goale ha*iein ffi
adeziu' adeziu' lanesi pulin nrEinanp nnloraie. hcate dBlil delane Dutin 0 9i colorate,blcate Grei0ane
-->

bunicul. ii spune apoi Continra cue$licaliile: peinte obtiiunttiunghi' c0ala t pliezi $i

to$ii liniilepunciate a pliezi n0[ dupe din $i obtiipehaill

albasta' pliezi,acum liniapunctata dupa a incao data de inlelioare deasupm $i nunraiaripioatele" " aletuata, figula ueiobline

punctate relzi pliere liniile dupe a 0 n0ue latuti cu $iobliiofigura gase

dlPe pliezi numai "ulechile" a acum portoGaliuobliifiguta------+ liniilepunctate $i o Desenezi botul mustalih ochii, $i le $i {musftltile poliexecuta dinfile le de sublid lana care liPe$ti)' Pe linia o Pliezi pentru data ultima dupa puncbte, ai $olicelul. $i gata, obtin|tt Doada! llu uitasd-iliPe$ti

pesari. este brn 30. sunicut un Grescator de


in ograda gaini are r0$ii, negre ga$te rale albe, $i pasari deliecare - Cate ai fel,brnicule?intreabe il Mihaela. Enignatic bunicul raspInde:

75 - Am depasari, 45dintre leplace ele apa, 50dintre iar ele nusunt albe. gaini, Tu Gate cate $tii gi gdgte rate cdte are in curtea bunicul sa Mihaelei?

rl I . Mihaela intleaba bunic: pe il de ani, sunteti - Bunicule, Gali tu $ibunica, cesatorili? m0$l|lui, numaigtiu,]asplnde nici pe mustale - ilepoata zambind sub bl|niDsl. ilumarul anidecand de suntem ceset0riti celmaimale este numel care. scezut 69,deunnumal mare din mai decat 17.

De anisunt cati casatoriti


qi bunicul bunica Mihaelei?

zile Mihaela int06 dela bunici,dar|tEi arccdteva deuacanla. s-a Gunoa$te. de inteHd Iegate ualstaEel pcGarc-i Plnesi i$i pune

arc minaelei 28deani. 3?. ttama iareadoal8.

Cuciili anivafi maiin vdrsti, dec6t nama Mihaelei peste ani? 5 Mihaela,

ani avea s 33. mum ani,itlihaela totatiitia Mihai uad sau calia auut 3 acl|m ani.
Cine-i taner, , :i'1. mai , Mihai Mihaela?i..:: sal

34.

lttihaela I ani! are ba cumSrili,


Yshoara tihaeleii-aspus acum cdteva zileXilnelei: - Eaamtiplul rdstei tale!

&r cat anieste mare mai ueri$oara f,lihaelei decat tihaela?

yecine ilC. illihaela ardeo Dnb dirbr discflic inbe doua care prin treceau fap cci: - Ba!F, Sandr t|Elirfl lE tecrlii 17ad. inbe ua|sta Sandu uarsta a Iui $i llladei9iinh rsta Li $alh g a lrei GsC aceH$idifelenla 12 ani. de - [e calfiarie rofie$t? de de - Gum Gare, fiica hei, ceapeG[ a |Esc[t-oDand l0ana avea llihaelar.a mi ruil ciE ari arealw, vecimleseindepadasela.

Giilianiavea mre cand nascut-o a peMaria?

ntti

Galte inca2 pagini' dintF0 $i a Mihaela citit ieriiumdtate Maialedecitit 22dePagini. cate PolisaGalculezi pe pagini cartea care ale Mihaela? o cite$te

Giudat' un tatal 37. prn,ru Mihaelei, eia cumpant tablou camera oare? reprezinta Ce

30-13

f's

o
OD
1,fl-$.

38.

prcra. onica Mihaela potie$i nu li lai0aca palc- distreaze in Se desenand, feEa ridica creionul pehalile de $i fare tuece do[aorip]inaceta$i a de loc. ItistEaa-te tu aleturi iltihaeta de si in acelea$i 9illonica,dmenind Gonditii, desercle mai de ios.

s-au se 9i d0mino. $$. Monica Mihaela plictistft ioace Ele al|zit petrate au de magice, care in suma numerelorpefiecarc depe de linie, tiecare coloane diag0nale acela$i, sa[ este llihaela leu$ft Gonstr[iasce a sa cl|piesele donino pafatmagic. de un Monica nai cazne$teinDa. se Alut-o!

ffi ffi

AsEzi,marli,esteo zisplenfirh-f,srica, flihaela$i Florin 4[1. I yenitprimeyara. in ar ie$itla plimbale parc. lstiiri sunt2 nufcfi. zi, ulcrilr seffiTn Pelacll dinparc, fiecare nunEml ys uot dminiga,cSnd rereniiu parc? G6tirurferi mrSra Gopiii

K
de dl " u ton.roul decarturi, la margitm DarEllri, gata sunt concurentii tocmai destart. pe carlurile. sa;$i Aiffia-i Goncurer{i gaseasca

0,

42.

pe s.o a$cuat o tancesi auiucatcedi. "opia at tihada, cit qi U0nica Florin la ri moment dat, aveau tieoare 50 cate si C.i fri
ft Fncb- Auconlirat iocrl $iin finallieca|eGopil dataltuiaatabapunDte a cab i.dice segeab

partida? Gine ca$tagat a

43.

ItelniGullHgfn dh pa|G, ahtufi defiihaela,fionicagi Florin, maiapropiat s-ar Gontorm tabelului. Sicopiilndrci, E0gfan lhniela. Eid ||]asele $i
ArlIi

Bog||ar

Da cla

[ihaela

Monica

Flo n

AI

3tl

g2

28

pe Gum a$ezat s-au copiii leagan leagenul in echilibru? dace ste

42 40 ' .g8 ,n 44

4.

0 mice trupa batr[ inGanE, de publicul gimbu$luculile c[ ei. Unind odineclescatoare in numelele yeiyedea trebuie dela 0 la 100, cine ptintt-un sasara cerc.

46.

n U

36. t2
16.

u. ' roj!!8. . 2 8 0

'

tz 18'i 48. 32 .m?oc!arr'78

6
o26

. .m
't2

'u
100

r8 l o68

52.

56'

54 65 . 8 6 o o64 60.
o88 58 62 .90

s8
r 96 .94

s2

45. Pentru Tmhaca Dlounl|l estedoati[$ort,utilizeaze pe a.l care elementele


pe deimbreciminte Gare gese$ti dole01i ceilalti le de la ctovni.

46. Oupa s-au ce imprietenit, 6 copii plecat Gei ar impreunaexpozilia lamarginea la de parcului. la intlarea expozilie, l0bolel Chiar in pe [n sinpatic numele Rob0, hi transforma n||merele decopii date dupa regula o n[mai el$tiuu. de giMonica descoperit $i$til|cenumereuadaRobo. Mihaela au regula le

HPozlTlE
Andlei

ilumarul llumarul datde transfoma copil deRobo


19 I 18 36
2
?

Bogdan 27 0aniela 41

Mihaela 35 Monica 52

Tu desGoperit ai legula?

47. nr|ai incoto, vitrina, intr-o


o cobre pierd[t numelele $i-a depedoue inele. GAsitorului se0fe1ebune 0 recompensa!

cll{E slsE$lE ruMEnEH


uPsA Pn|ilE$TE
IECOTIIPEilST ORTVEIT

48.

in SegEaiI, tmica cunElcd f,achetli. la uniocin d0i,Mihaela ioacacumelc||t fefta a ceruimelcaiunge la Gagige Dlimul saffiprin rraltabl rr runErnd ric deGil:10, tlecenurnai cisu@Gu [elcl|l SageaE melc[lRachete nlmaipfn c6uF c}lr rcdltaful un a& rai tErc de3llpetrtrE liccaremelc! TraseaA nai ssurtdrum cel

9+9

26

4ll -11

tw

8+2

71 -11

42-14

1 cinGizcci 0+10+ 2nci 17 -16 3S 91unititi 2 9 + 0 $i doi 4 +3 2zeci 7+8+9 n 10+'10+ 10 1 8 + 1 8 1 0 + 1 0 + 92i+1 5 91unitilti

15

n
jj

2 8 + 10 14+ 15 +6+6+4+
+{ +4 5+5+5 45-21 + 5+5

6+6+6+

6+7 + +7+8

30
t A\

15-21 >30
l \-t

trcizeci tiEGi
$i ut|u

Stt

$cc $a

49.

llaniela clGafinft logrhr 9i f,0niGa. la sonculsul p0pice de s{ Bogdan iar s-a ullina. a.c6tigat, tlonica GIasat in faF llaniela exact 0 puncte plus deFlrin. are 1 punctaie: ei, 50,75,39. *l, 5 umat@lcle Gei copiiaurealizat Plecizeaza u clasmentul.

qi,:

Gopiii aiumla salonul imagini au Du Ha te. Gase$te maimulte cat situaliicare potcorespunde nr realitatii. Explica!

din acasa. au MihaelaFlorin ajuns nou $i cu bea face Mihaela undu$, 0 cane lapte din 51 , foa*eobosita plimbarea pa]c, dupa 10. a doua gF$i p0trive$te degteptetortrezeasca zi la01a s'0 ceasul d[sa! era 21, ta ora Mihaela in patSidormea neintrerupt? Gete vadomiMihaela ore

zi, 52, n uoua Monica 9iMihaela la aflrncand cr segeti tinte. seioaca

Mihaela de aruncate, inainte ultima .realizase depunctB. 75 sageate ljnde lovitultima a de aruncata Mihaela?

Monica Mihaela ginditsaE0mpune probleme deteminaleun0r s-au de numele a $i ploprietati l0r$i sale plopune rezolvare alteia, enunland ale spre una,

53.uilraeta:
cale numarul - Sp||ne-mi este *cupdnsintre$i39$itotodate 33 *crplins 31$i35? inhe ${. Monica: un de citle - Gese$te numar doue maimare decat $imai decat 38 niD 51. Suma cifrelor sefieL sale

55. tuitraeta:

spri este situat inhe42Si58, - Potis5-mi care numtrul Gu s[ma ciflelor mai cea mica?

56.uonica:

gase$i numal doua mai [n de Gifle mare decat 70, -Iu sa-mi in Gare zecilor fiedrblul Gitra se Giflei unitatil0r,

57- tlihaela:

gase$ti nl|mele ausuna ac[msa-mi doue Gare 99, - Ie 1og p0sibila, iardiferenla est6 mai lor Gea mice

sol.uTII

dau dasa l.Erident,tot 6, Gbiar unulestears.5 e$te $l,ll[mal8lc cal,scaane, 69,iar odifc|tnF decat sunt 1,2, ... , fl|, 5l 17 0, mal au r4nNrl lafutbarca: Giite iecurl bunc 14n6. mai num cste51. Gel mare mai l. Florin GGle puline arG mai Dile. de 3Aftenlic! Dilelenla vdrs{ldinte 1.2 octodrie. de-a adl0L rAmane d0uApe6oanG aceea$i longul mai decat 4.FlsinareacunG[8 vedefi multe de 5 *i"llaci varsta acum ania ilihaeleieste flilraela. cuca$tadeacum ania rarukiflihai, 3 5.0 oardeI o. 3 ca l[ihaela 10+ 6 = 16 inseamffi vat$adBacum ania flilracleie]a ale t.Ir ad0rltmtc datele! yarsta flihai. lui mairnarE 2 anidecat Gu cfei0anc. ploblemei rezi 32. Tot l.Gasan|'$i-aschinbatina[imea, 8 meti a]e. continmle, solutia eslc are 3l.Ve $oata 8 + 8 r 8, iardilercnla I + I l.Iot 12pcitisoli. + 8 - 8 = 8 + 8 = 1 6 a n i. 2 lo.lrtorcle trEiarcdoa] trunze, pot masa, masa bucitii $.UarsbleMatiei a loanei li de17+ 12sau $i 11.Artele modele aceea$i au inseanna ct fiicaIoanei 17-12, Cum a este llila folosiu. deplasteli|E avea l0amare29deanisi tlaria 5 ani.loana 12,35 mi||ub. a 29- 5 anicand n*cut-opeltafia. 1:l. onica in $anga, estc al deci din fati fcte,in S6.Junratate Gade 22- 2 pagini, tr4.Sunt pelechi - baiatplusdoua 11 intrcagaGartearcmx2pagini total2l elcYi, F piesa l= sa tratuie puna L t5.Erident, mednul 1Z_ 3_ 3 _ 3 = 8 ani,deci 38.Monica ale Ia 4ll. lhce martilaculale2 nufcri,mielcuri avca Mihaclei. GsbUihi, colegul 64 + 2 = 4, ioi4 + 4 = 8, .,,, drminiGi nulcd. 16"Got|ul ,&!.inlinal Flofnyaavea + 50- 38= m puncte. 50 {?.4 $sea. m. m, lamilie 5 Mihacla iar Monica eu fac dintFo tl"G0mel Gornelia pad $i /xl.Peunbrats-au Andrci, llaniela a$ezat si copai,tete$i2 bai4i. 3 pccclalan Iilihacla Fl0dn. iar Bogdan, poafia pantaloni $i inca M0nica, afare cri 11baie$, dc 19"1! /S.Robo dintEnumarul $i dat calculeaza elenta d 5 letrtc. cilrelol lui. n.Aremin 0dinepelaturi(1, 6, 2),(2,4, 3)$i (3, 1l inel ll.Iumarul depcliecare astemai|m|E.cu 5, 11, predecesolul, 15 4 lt. Pede0 parlo + g r 8,pecealalE + 16. [anicla, yerde artsd,patru Bogdan, s-au ordinea: ciori$i d0a1 pa ! ,g'Gopii clasatin 3 doi A{"Foaie Iilonica. Iilihacla, Flodn, Pi,goua" p6te o ora! Ya numar maimicdecat Sl.Geasul suna e fi.Regulilesuni:al fiocare deci fu a ry.,Uihaela Ealizat totalgl depuncte, cu D|EGdetrtll5; bl liecalenum e maimare de sitgeab l0yitzona 15Dunctc. a ultima Gu decfl pEcedentul 3. | *lJunErul 34. Xinicmai simplu:= lll - ll e?. SLtumalul45. ll.Arcm durarca 94+ 6 = 100, alh sunt I"Rbiri colorate fl|, deciga$te 75- 50 {*-Irmerul 50. = 25,Ea$|G rab snnt {leplace 45 apal,decirale $,Lmalul84. $i 45 Sr.llumerele $i 44. srnt45- 25= AL

Un adeuirat alTnudtitoruhii!

f. inlelegerea concept[lui numer de natural, pozitiei, 2. Principiul $iprincipiul bazei 3. Gifra numerul zero, 2e10, 4, tlodele multini'l modele masureli'l ,,cu ,,cu 5. 0 noue abaGizare? llece? 6. Estimerile, 0 prioritate. astitzi 7, Practica zilnica calGulel0r a lapide. 8. Un imperatiy: c0n$tientizarea operatiei matematiGe neDesarc, 9. Modelul balantei, 10. Doue tabele deosebil utile. de 11, GeometriaGenu$erease a matematicii, -o .o 12, Masuri uniHli mesura ab0rdare de Goelenta. $i
ploblemelor13, Analiza

, Matematica, distractire?
ISBN: I 57-259-8 978-97.1-

$c ?nEss

llxilll

S-ar putea să vă placă și