Sunteți pe pagina 1din 63

1

[GHIDDEADVOCACYPENTRU ONGURIFURNIZOAREDE SERVICIISOCIALE]

FundaiaRUHAMA Oradea2007 FundaiaRuhama


MaterialrealizatcusprijinulfinanciaralWorld Learning for InternationalDevelopmentProgramuldeConsolidareaSocietii Civile(RCSS)finanatdeAgeniaStatelorUnitepentruDezvoltare Internaional(USAID).

Coninutulacestuidocumentreprezintpunctuldevederealautorilor inureprezintneapratpunctuldevederealUSAID.

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

SUMAR

CAPITOLULI.Introducere ................................................................ 4
I.1Contextnaional .................................................................................................. 4 I.2Contextlocal .................................................................................................. 5

CAPITOLULII.Delaideelaaciune ...................................................... 7 CAPITOLULIII.Formareacoaliiei ...................................................... 8


III.1Ceesteocoaliie? III.2Iniiereacoaliiei III.3Consolidareacoaliiei III.4Funcionareacoaliiei ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... 8 9 10 12 14 14 15 15 19 21 22 23 24

CAPITOLULIV.Pregtireacampanieideadvocacy.................................. 14
IV.1Roluldocumentriincampaniadeadvocacy .................................................... IV.2Colectareadedatereprezentativepentrusectorulneguvernamental.............. IV.3Colectareadeinformaiideinterespublicdelaautoritilepublice .................. IV.3.1Legea544/2001,privindliberulacceslainformaiideinterespublic.............. IV.3.2Legea52/2003,privindtransparenadecizionalnadministraiapublic...... IV.4Altedocumentecarepregtesccampaniadeadvocacy ............................. IV.4.1Cercetareevaluareanevoilorsociale .................................................... IV.4.2Analizafinanciaraalocrilorbugetarepeasistensocial .................. IV.5Documentuldepoziie .....................................................................................

CAPITOLULV.Campaniadeadvocacy

...........................................

26
26 26 27 28 28 28 29 29 30 30 31 32 33

V.1Procesulcampanieideadvocacy ............................................................... V.1.1Etapepreparatoriialecampanieideadvocacy ........................................ V.1.2Strategiadeadvocacy .......................................................................... V.1.3Planuldeaciunidetaliat .......................................................................... V.1.4Sfaturipractice ..................................................................................... V.1.5Concluzii ................................................................................................ V.2Campaniadeadvocacyimassmedia ............................................................... V.2.1Reguliledebaznrelaiacumassmedia .................................................... V.2.2Structuramesajuluitransmis .......................................................................... V.2.3Transmitereamesajuluictremassmedia .................................................... V.2.4.Trucuripentruaccesnmassmedia ............................................................... V.2.5.Mijloacedetransmitereamesajelorctremassmedia ............................. V.3CampaniadeadvocacyaCoaliieiSTRONGetapeirecomandri ..................

ANEXE

...........................................................................................

37

FundaiaRuhama

4 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

CAPITOLULI.Introducere
Acest ghid a fost conceput pentru a veni n sprijinul organizaiilor neguvernamentale care doresc s desfoare campanii de advocacy, n vederea mbuntirii politicilor locale, regionaleinaionalecarereglementeazfurnizareaserviciilorsocialectrebeneficiari. Ghidul prezint att din punct de vedere teoretic, ct i completat cu exemple practice, desfurarea unei campanii de advocacy prin intermediul unei coaliii formate prin parteneriatulmaimultororganizaiineguvernamentaleactivepeplanlocal. I.1Contextnaional Creterea economic din ultimii ani, consolidarea democraiei i aderarea la Uniunea European, dei constituie performane notabile la nivel de ar, reprezint i motive de ngrijorare n mediul organizaiilor neguvernamentale. Asta, pentru c unii finanatori tradiionali, organisme externe publice sau private se retrag din ara noastr pentru a se ndreptasprealteregiuniprecumBalcanisauCaucaz. Schimbarea imaginii Romaniei, care, mai ales dup aderarea la Uniunea European, este catalogat drept o ar fr probleme majore, a schimbat i atitudinea unei bune pri a finanatorilor societii civile. ONGurile romneti au pierdut sprijinul financiar pe care l primeau din partea unor organizaii din Statele Unite, Germania, rile scandinave. n unele cazuri,retragereadinRomnianuaavutncloc,darafostdejaanunatisevantmplan viitorulapropiat. StatularputeassusinevitareaproblemeledeordinfinanciaraleONGurilorislesprijine pe acestea n vederea oferirii serviciilor sociale ctre beneficiari la aceleai standarde de calitate cu care iau obinuit. Doar c, pentru moment, interesul autoritilor pentru organizaiilesocietiicivilepareasesitualaocotsczut. WorldLearningRomnia,prinProgramulRomaniaCivilSocietyStrengthening(RCSS),finanat de USAID, a venit n sprijinul organizaiilor neguvernamentale pentru a putea dobndi competeneninfluenareapoliticilorpublicelanivellocalinaional.
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

I.2Contextlocal LaniveluljudeuluiBihorexistunnumrde85deasociaiiifundaiicareaudezvoltatservicii sociale. Cele 114 servicii sociale dezvoltate de asociaiile i fundaiile din judeul Bihor deservescunnumraproximativde3.000debeneficiari. Deinumruldebeneficiariaparinndcomunitiiestesemnificativ,autoritilepublicelocale vin n sprijinul acestor organizaii neguvernamentale ntro msur foarte mic. Astfel c, singura form n care asociaiile i fundaiile furnizoare de servicii sociale din Bihor sunt sprijinite de autoritile locale pentru a putea furniza servicii sociale este acordarea de subvenii pe baza legii 34/1998, privind acordarea unor subvenii asociaiilor i fundaiilor romnecupersonalitatejuridic,carenfiineaziadministreazunitideasistensocial. ImplicareaConsiliulLocalOradeanasprijiniserviciilesocialealeONGurilorconstnoferirea subveniilornbazalegii34/1998.nceeacepriveteimplicareaConsiliuluiJudeeanBihorn sprijinirea serviciilor sociale ale ONGurilor, aceasta este inexistent. Singura form prin care Consiliul Judeean Bihor nelege s sprijine activitatea organizaiilor neguvernamentale din jude este prin oferirea de finanri nerambursabile n baza legii 350/2005, privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general,nsorganizaiileneguvernamentalefurnizoaredeserviciisocialenuauavutaccesla aceste fonduri, singurele domenii finanate fiind: tineret, protecia mediului, sport, culte, culturinvmnt. DeisinguramodalitateprincareConsiliulLocalintervinensusinereafinanciaraONGurilor din municipiul Oradea este acordarea de subvenii n baza legii 34/1998, proporia n care acopersumeleacordateprinaceastmodalitatecosturiledefurnizareaserviciilorsocialeeste infim (2% din costurile totale), diferena de 98% revenind n sarcina organizaiilor neguvernamentaledeaoacoperi(prinaccesareadefinanrinerambursabile,prindezvoltarea deactivitigeneratoaredevenitsauprinncasareadecontribuiidelabeneficiariiserviciilor sociale). Fundaia Ruhama este o organizaie neguvernamental, nonprofit i apolitic, cu sediul n Oradea,nfiinatnanul1996.FundaiaRuhamaesteoorganizaieexpertndomeniulsocial, cu o echip interdisciplinar i interetnic care dezvolta programe i servicii rspunznd nevoilorsocialealegrupuriloricomunitilorvulnerabiledinregiunepentrucretereacalitii vieii acestora indiferent de etnie, religie i gen. Serviciile sociale dezvoltate i acreditate de organizaiesunt: Biroul de Consiliere pentru Ceteni, serviciu de informare i consiliere oferit n mod gratuittuturorcetenilor;
FundaiaRuhama

6 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

ServiciuldengrijirelaDomiciliuaPersoanelorVrstnice; ServiciuldengrijireiRecuperarelaDomiciliuaPersoanelorcuHandicap. Pentru a asigura continuitatea furnizrii serviciilor sociale la nivelul municipiului Oradea i judeului Bihor, Fundaia RUHAMA a ncheiat un parteneriat cu alte 5 organizaii neguvernamentale de pe plan local: Fundaia Romn pentru Copii, Comunitate i Familie (FRCCF),SocietateaUmbrelaaPersoanelorcuHandicapAsociateRegional(SUPHAR),Fundaia EcclesiaMater,AsociaiaCaritasCatolicaiFundaiaAlbiniFederaiaNaionalaAsistenilor SocialidinRomniancalitatedepartenernaional,mpreuncucareaimplementatproiectul Parteneriat i advocacy pentru mbuntirea politicilor sectorului social n judeul Bihor, finanat n cadrul Programului de Consolidare a Societii Civile (RCSS) derulat de World Learning for International Development, cu resurse financiare din partea Ageniei Statelor UnitepentruDezvoltareInternaional(USAID). Proiectul a urmrit prin intermediul parteneriatului organizaiilor neguvernamentale i cu sprijinulcoaliieicivicecaresaformatprinadeziuneaaltororganizaiilaaceastiniiativca alturi de autoritile publice locale s realizeze schimbri pozitive la nivelul politicilor sectoruluisocialpeplanlocal,dupcumurmeaz: Adoptareaunorpoliticisocialeorientatesprebeneficiarinevoileacestuia; Crearea unor servicii comunitare bazate pe analiza nevoilor inclusiv prin dezbateri comunitare, focusgrupuri i alte forme de participare/consultare ceteneasc; Promovarea sustenabilitii financiare din bugetul public a serviciilor sociale competente i eficiente, care rspund nevoilor i prioritilor identificate, indiferentderegimulncaresuntacordate:publicsauprivat; Externalizarea unor servicii sociale, dinspre instituiile publice spre furnizorii privai competeni, prin licitarea acestora (sau alte modaliti de achiziie public)ncondiiilemenineriisaucreteriicalitiilor. Pentruarealizaobiectiveledemaisus,ONGurilecareacordserviciisocialenregimprivati celeactivensectorulsocialsauimplicat,alturideceteniidealireprezentaniaisocietii civile, ntrocampaniedeadvocacycaresurmreasculminezeprindezvoltareauneipiee concurenialeaserviciilorsociale.

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

CAPITOLULII.Delaideelaaciune
ONGurileaunfiinat, dezvoltatimeninut ogamlargdeserviciisocialepentrugrupurile vulnerabiledealungulultimeidecade,cusuportdinparteainstituiilorinternaionale,nmod particularprinprogrameUE.nperspectivaretrageriiprincipalilordonoristrinidindomeniul social(Phare,BancaMondial,USAID,CNFCEEetc.)dupintegrareaRomnieinUE,politicade finanarendomeniutrebuierevizuitcuatenie.Guvernultrebuiesasigureunsuportsporit pentruserviciilesocialecreateifurnizatedeONGurilecareaudezvoltatestandardenaltede calitate,expertizicunotineconsiderabiledesprenevoilebeneficiarilor. Identificndaceastproblemanesiguraneifinanciareprivindfurnizareaserviciilorsocialeca fiindoproblemasectoruluineguvernamentaldinjudeulBihor,FundaiaRUHAMA,mpreun cu cele cinci organizaii neguvernamentale partenere: Fundaia Romn pentru Copii, Comunitate i Familie (FRCCF), Societatea Umbrela a Persoanelor cu Handicap Asociate Regional(SUPHAR),FundaiaEcclesiaMater,AsociaiaCaritasCatolica,FundaiaAlbin,afondat Coaliia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeul Bihor Coaliia STRONG. Aceast coaliie a fost format pentru a asigura cadrul legitim i unitar pentru formularea unor obiectivecomunealesectoruluineguvernamental,carespoatfiurmriteprintrocampanie deadvocacy.

FundaiaRuhama

8 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

CAPITOLULIII.Formareacoaliiei
III.1Ceesteocoaliie? Constituireacoaliiilorestenecesarpentruaputeaexersaundialogbazatpeinteresecomune i pentru construirea unei voci unitare, consensuale a tuturor membrilor coaliiei. Apartenena la o coaliie confer membrilor acesteia reprezentativitate i vizibilitate sporit, precumiresursemultiple(informaii,resurseumane,financiare,priimplicateatrase). Cel mai potrivit moment pentru constituirea unei coaliiei este atunci cnd tim ce este aceasta,cumfuncioneaz,careesterolulmembrilorncoaliieicumpoatefiutilizatpentru influenarea deciziilor. Interpretarea eronat a rolului unei coaliii sau alegerea unui timp/contextnepotrivitpotconducelaeeculcoaliieincampaniapropus. Coaliiilepotluaurmtoareleforme: Formale, cele care reprezint entiti structurate, au lideri alei, aplic reguli specifice,proceduriimoddeoperarefoarteclar.Exemplu:federaiile; Informale, cele care reprezint structuri flexibile, cu conducere de grup, asumat i desemnat n baza unei probleme comune, cu reguli de operare i procedurispecificenconcordancuunscenariudeadvocacy. Coaliiileformaleauavantajuldeafifoartebinestructurate.Deasemenea,ncadrulcoaliiilor formale procedurile i regulile sunt bine definite i conducerea este bine structurat, din ea fcnd parte Preedintele, Vicepreedintele, Consiliul de Administraie, etc. Constituirea coaliiilorformalepoateprezentansianumitedezavantaje.Unprimdezavantajarfiacelac suntinflexibile,birocratice,determinapariiaconflictelordeputereideterminrisculdeafi utilizatnumainavantajulconducerii,frasemaibazapeinteresulmembrilor. Avantajele constituirii coaliiilor informale constau n faptul c sunt mult mai flexibile dect celeformale,cadrulgeneraldefuncionareestestabilitdemembri,iarreprezentativitateaeste bazat pe nevoi i probleme identificate. Dezavantajele care pot fi constatate ca urmare a constituiriicoaliiilorinformaleconstaunriscullipseideresponsabilitateamembrilor,confuzia acestora,apariiaerorilordecomunicare,transmitereademesajeconfuzeinevoiaorganizrii unuisecretariatcentral.

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

Coaliia pentru Consolidarea SecToRului ONG din judeul Bihor a luat forma unei coaliii informale, tocmai avnd n vedere avantajele formulate mai sus, acelea de a beneficia de flexibilitatea conferit de statutul informal i de posibilitatea ca membrii s fie mereu aceia caresstabileasccadrulgeneraldefuncionare.Pentruaevitaproducereaefectelornegative, coaliiaiastabilitunsecretariatcentral(gzduitdeFundaiaRUHAMA),nprimulrndpentru aevitaapariiaerorilordecomunicare. III.2Iniiereacoaliiei Construireauneicoaliiiesteunprocescontinuu,carecomportmaimulteetape. O prim etap n construirea unei coaliii o reprezint stabilirea grupului de iniiativ al coaliiei,respectivpersoanelecarevorputealuadeciziipentruinnumelecoaliiei.Datfiind preponderenacoaliiilorinformalelanivelnaional,deobiceiacestepersoanesuntreuniten cadrulunuisecretariatcentral. O alt etap n construirea unei coaliii const n elaborarea unor documente care s stabileasc foarte clar regulile de lucru n coaliie. De obicei, datele cu caracter general (misiune, viziune, scop) i cele de identitate vizual ale unei coaliii sunt cuprinse n statut (denumire, acronim), care n funcie de forma coaliiei poate fi la rndul su formal sau informal (vezi Anexa 1 Model de statut informal al coaliiei). De asemenea, pentru a reglementamodalitiledeacces/ieiredincoaliie,funcionareaacesteia,procesuldeluarea deciziilor, organizarea adunrilor generale, comunicarea n interiorul coaliiei i comunicarea extern, reprezentarea coaliiei n raporturile cu terii, precum i drepturile i obligaiile membrilorcoaliiei,estenecesarntocmirea unui regulament deorganizareifuncionarea coaliiei(veziAnexa2Modelderegulamentalcoaliiei).Capitoleleinseratenmodelulregsit nanexnuarecaracterlimitativ,nacestregulamentputndfiinserateoricealteprevederi careajutlaomaibunorganizareacoaliiei. Pentru a asigura caracterul unitar al aciunilor i documentelor elaborate de coaliie, este necesar parcurgerea unei alte etape, constnd n crearea unei sigle reprezentative pentru coaliie(veziAnexa3Modeldesiglalcoaliiei)iaunuiformatdedocumentuniccares asigurerecunoatereacoaliieiicaresutilizezecapitaluldeimaginealmembrilor(veziAnexa 4Modeldedocumentalcoaliiei). O alt etap n iniierea unei coaliii o constituie stabilirea unui for de conducere. Din experiena romneasc, coaliiile au nevoie de o form de leadership, i nu neaprat de un lider.Deasemenea,coaliiileaunevoiedeunpurttordecuvnt,caredecelemaimulteoriva
FundaiaRuhama

10 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

fi un membru al leadershipului. De asemenea, pentru o bun desfurare a activitii coaliiilor, este nevoie de elaborarea unui mecanism de coordonare i management, care s funcionezenbazaregulamentuluideorganizareifuncionare. Coaliia are nevoie de un Secretariat Central care s fie independent, neutru, acceptat i respectat,precumidispusipregtitspunladispoziiacoaliieiresurseleproprii. O component important n constituirea coaliiilor o reprezint gestionarea resurselor. Una dintreresurselecoaliieiestereprezentatdeSecretariat,careasigurmanagementulcoaliiei, comunicarea i logistica. Cea mai important resurs a coaliiei este timpul, iar cel mai importantfactordereuitalactivitilorcoaliieiestereprezentatdeimplicareaidedicarea membrilorcoaliieinproces. CoaliiapentruConsolidareaSecToRuluiONGdinjudeulBihorCoaliiaSTRONGsaconstituit ca urmare a iniiativei a ase organizaii neguvernamentale furnizoare de servicii sociale (Fundaia RUHAMA, Fundaia Ecclesia Mater, Fundaia Romn pentru Copii, Comunitate i Familie,AsociaiaDOWN,AsociaiaCaritasCatolicaiFundaiaAlbin).Scopulpentrucaresa constituit aceast coaliie este de a realiza, alturi de autoritile publice locale, schimbri pozitive la nivelul politicilor sectorului social pe plan local i judeean, prin furnizarea de expertizndomeniilesectoruluisocial. ConstituireaCoaliieiSTRONGavenitcaurmareacontientizriidectrereprezentaniicelor ase organizaii neguvernamentale fondatoare ale coaliiei a importanei punerii n comun a eforturilornvederea obineriiderezultateconstndnschimbarea politicilorsocialelanivel local,favorabilebeneficiarilorpecareireprezint. III.3Consolidareacoaliiei Pentruaasiguraconsolidareacoaliieiestenevoienprimulrndssestabileascfoarteclar scopul constituirii acesteia i care sunt obiectivele coaliiei, att pe termen lung ct i pe termen scurt. n vederea realizrii obiectivelor coaliiei, este necesar ca membrii acesteia s aib o voce unitar, lucru care n faza de consolidare a coaliiei este realizabil numai prin meninerea unei legturi ct mai strnse cu membrii coaliiei. Meninerea legturii se poate realiza prin organizarea de ntlniri, la care este ideal s fie invitate i alte organizaii neguvernamentale,nvederealrgiriicoaliiei.

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

11

O dat stabilite obiectivele coaliiei, este ideal ca membrii coaliiei s parcurg un proces continuudeinstruirenrespectivuldomeniu,astfelnctsfiepregtiipentruoricesituaiear puteaapreapeparcursulderulriiprocesului. Lamomentullacarecoaliiantruneteunnumrsemnificativdemembri(recomandatafimai mare de 5 membri), este momentul optim pentru organizarea unui eveniment de lansare publicacoaliiei. OprimactivitatedeconsolidareaCoaliieiSTRONGaconstituitoorganizareauneintlniricu organizaiile neguvernamentale, n cadrul creia sa prezentat coaliia, scopul pentru care aceasta sa creat i deschiderea ei spre organizaiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale.Caurmareaprezentriicoaliiei,cincidintreorganizaiileneguvernamentaleprezente nsalauaderatlaprogrameleacesteia,reuinduseastfelextindereacoaliieidela6membri la 11. Totodat, aceast ntlnire a organizaiilor neguvernamentale a reprezentat o oportunitate de a discuta despre problemele sectorului neguvernamental. Profitnd de prezena unui numr semnificativ de reprezentani ai organizaiilor neguvernamentale i de expertiza acestora n lucrul cu grupurile defavorizate, coaliia a realizat o ierarhizare a grupurilordefavorizatecucareONGurileauavutcontactnactivitatealor.Acestegrupuriau constituit mai trziu grupurile int ale cercetrii realizate de Universitatea din Oradea, ca urmareainiiativeiCoaliieiSTRONG. ntructCoaliiaSTRONGiastabilitcaimisiuneinfluenareapoliticilorpublicelanivellocaln favoarea grupurilor defavorizate, prin implementarea de campanii de advocacy, o prim activitatedeinstruireamembrilorcoaliieiaconstituitoorganizareaunuicursdeinstruiren advocacy. La acest curs au participat, alturi de cele ase organizaii neguvernamentale fondatoarealeCoaliieiSTRONG,numeroasealteorganizaii furnizoaredeserviciisociale din jude,acestafiindunalttipdeevenimentprinintermediulcruiasepoateconsolidacoaliia, ca urmare a sporirii numrului membrilor. Cursul a fost susinut de experi ai Academiei de AdvocacydinTimioara,iarpeparcursulcelortreizilemembriiCoaliieiSTRONGaupututsi nsueascnoiunireferitoarelapregtireacampanieideadvocacy, prioritizareaproblemelor care ar putea face la un moment dat obiectul campaniei de advocacy, precum i noiuni referitoarelaimplementareacampaniei. ncadrulacestuicursdeinstruireorganizaiilorneguvernamentalelisaprezentatimportana pecareuneleactelegislativeopotaveapentrusuccesulaciunilordeadvocacy.Astfel,actele normativefrdecarenuesteposibildesfurareauneicampaniideadvocacysunt: - Legea544/2001,privindliberulacceslainformaiiledeinterespublic; - Legea52/2003,privindtransparenadecizionalnadministraiapublic.
FundaiaRuhama

12 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

La momentul la care coaliia reunea un numr de 15 organizaii neguvernamentale care i asumau scopul i misiunea coaliiei, sa decis lansarea public a acesteia. Lansarea Coaliiei STRONG a avut loc n cadrul unui eveniment la care au participat zeci de persoane, reprezentani ai instituiilor publice locale, ai massmediei, reprezentani ai organizaiilor membrealeCoaliieiSTRONGiaiorganizaiilorsusintoarealeprogramelorcoaliiei. Activitateaaavutcaiscoppromovareacoaliieinspecialnmassmedia,astfelnctaceasta s fie cunoscut de ntreaga comunitate, dar mai ales de reprezentanii autoritii publice locale,mpreuncucarecoaliiaipropuneasaducschimbripozitivenpoliticilesocialela nivellocal. III.4Funcionareacoaliiei Pentru o bun funcionare a oricrei coaliii, este imperios necesar ca toate aspectele de natur organizatoric s fie foarte clar reglementate printrun Regulament de Organizare i Funcionare,agreatirespectatdetoimembrii. Unrolesenialnfuncionareauneicoaliiilaresecretariatul.Acestaestecelcareasigurn primul rnd comunicarea n interiorul coaliiei i comunicarea extern. Comunicarea intern,

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

13

ntre membrii coaliiei este esenial, ntruct neglijarea acesteia poate induce membrilor mesajeeronate. nvedereaasigurriiuneicomunicrieficiente,secretariatulartrebuisdispun demijloace media de comunicare (telefon, email, pagin web). n situaia n care nu este posibil ca secretariatulcoaliieisdispundeo logisticproprie,acestapoatefigzduitprinrotaiede organizaiilemembrealecoaliieisaudectreoorganizaiededicat,caredispunederesurse. Totodat,secretariatulfiindistructurademanagementacoaliiei,asiguradoptareantimp util a oricror decizii necesare pentru buna funcionare a acesteia. Secretariatul consult membrii coaliiei cu privire la orice aciune ntreprins n numele coaliiei, conform cu prevederile Regulamentului de Organizare i Funcionare. Documentele care eman de la coaliie, precum i nregistrarea documentelor al cror destinatar este coaliia sunt monitorizatedectresecretariat. Secretariatulesteorganismulcareorganizeazntlnirilemembrilorcoaliiei,stabileteordinea de zi, ntocmete minutele i rapoartele acestor ntlniri i le comunic n interiorul coaliiei. Secretariatul este organismul care pune n executare deciziile adoptate n cadrul Adunrii Generaleamembrilorcoaliiei.

FundaiaRuhama

14 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

CAPITOLULIV.Pregtireacampanieideadvocacy
IV.1Roluldocumentriincampaniadeadvocacy Finalitatea oricrei campanii de advocacy este reprezentat de naintarea ctre decideni a unuidocumentdepoziiecaresprezintepropuneriledembuntireasituaieiexistentela unmomentdat.Pentrucaacestdocumentdepoziiesprezintesituaiactmaiapropiatde realitate,estenecesarsseparcurgunprocesdedocumentarecarescuprindurmtoarele etape: Colectareadedatereprezentativepentrusectorulmembrilorcoaliiei; Colectarea de informaii de interes public de la autoritile publice crora li se adreseazcampaniadeadvocacy; Realizareadecercetri,studiiianalizefinanciare; Elaborareadocumentelordeprezentareiarapoartelor; Elaborareadocumentuluidepoziieprincaresencearcinfluenareapoliticilorpublice. IV.2Colectareadedatereprezentativepentrusectorulneguvernamental n vederea prezentrii situaiei reale a sectorului neguvernamental, att n ceea ce privete dateledenaturcantitativ(numrdeONGuri,numrdeservicii,numrdebeneficiari),cti nceeaceprivetedateledenaturfinanciar(costuricuserviciulpe lun, pean,surselede provenien a sumelor cheltuite cu funcionarea serviciului), este necesar parcurgerea unei etapedecolectareadatelor. Colectareadedatesepoatefacefieprinorganizareadentlniricureprezentaniicoaliiei,fie prinaplicareadechestionare(veziAnexa7Modelchestionardecolectareadatelor). Acestedatesuntnecesarepentruarealizaocomparaiereferitoarelanumruldebeneficiari asistaideserviciilesocialealeONGurileiceiasistaideserviciilesocialedinsistemulpublic, precumipentruarealizaocomparaie ntrefondurilealocateofeririiserviciilorsocialeunui beneficiar n sistemul privat i fondurile alocate oferirii serviciilor sociale unui beneficiar n sistemulpublic.Pentruaprentmpinaeventualelecomentariilegatedediferenadecalitaten ceea ce privete furnizarea serviciilor, la momentul realizrii comparaiei trebuie avut n vedereacaaceastcomparaiessefacntredouserviciiacreditate,deoareceacreditarea

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

15

serviciuluioferasigurricuprivirelarespectareastandardelordecalitatereglementateunitar lanivelnaionalpentruacelaitipdeserviciu. IV.3Colectareadeinformaiideinterespublicdelaautoritilepublice Aa cum am precizat i n cazul colectrii de date de la ONGuri, pentru a putea prezenta o situaie ct mai apropiat de realitate cu privire la serviciile furnizate de autoritatea public, este necesar parcurgerea unui proces de colectare de date de la autoritile publice ctre care se vor ndrepta aciunile de advocacy ale coaliiei. La fel ca i n procesul anterior, colectarea de date va viza att date de natur cantitativ (numr de servicii, numr de beneficiari),ctidatedenaturfinanciar(costuricuserviciulpelun,pean,sumealocaten buget pentru activiti de asisten social, sume cheltuite din buget pentru activiti de asistensocial). Dac n cazul colectrii de date de la sectorul neguvernamental instrumentul cel mai des ntlniterachestionarul,deaceastdatprocesuldecolectareadatelorestereglementatprin lege.Actelenormativecarestaulabazacolectriidedatedelaautoritilepublicesunt:legea 544/2001ilegea52/2003. IV.3.1Legea544/2001,privindliberulacceslainformaiideinterespublic Legea544/2001esteactulnormativcarestlabazadesfurriiuneicampaniideadvocacy.O campaniedeadvocacy,pentruaaveaansedereuittrebuiesfieimpecabildocumentat. Actulnormativcarepermitedocumentareacampanieicuinformaiiproveninddelainstituiile publiceestelegea544/2001. ConformLegii544/2001,accesul liberinengrditalpersoanei la orice informaiideinteres public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaiilor dintre persoane i autoritile publice. Asigurarea de ctre autoritile i instituiile publice a accesului la informaiiledeinterespublicsefacedinoficiusaulacerere,prinintermediulcompartimentului pentrurelaiipublicesaualpersoaneidesemnatenacestscop. Pentru asigurarea accesului oricrei persoane la informaiile de interes public, autoritile i instituiilepubliceauobligaiadeaorganizacompartimentespecializatedeinformareirelaii publicesaudeadesemnapersoanecuatribuiinacestdomeniu.

FundaiaRuhama

16 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

Informaiiledeinterespublicpecarefiecareautoritatesauinstituiepublicareobligaiasle comunicedinoficiusunt: actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea autoritii sau instituieipublice; structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programuldeaudienealautoritiisauinstituieipublice; numeleiprenumelepersoanelordinconducereaautoritiisauainstituieipublicei alefuncionaruluiresponsabilcudifuzareainformaiilorpublice; coordonatele de contact ale autoritii sau instituiei publice, respectiv: denumirea, sediul,numereledetelefon,fax,adresadeemailiadresapaginiideInternet; surselefinanciare,bugetulibilanulcontabil; programeleistrategiileproprii; listacuprinznddocumenteledeinterespublic; listacuprinzndcategoriilededocumenteprodusei/saugestionate,potrivitlegii; modalitiledecontestareadecizieiautoritiisauainstituieipublicensituaiancare persoanaseconsidervtmatnprivinadreptuluideacceslainformaiiledeinteres publicsolicitate. Acesteinformaiivorfiafiatelasediulautoritiisaualinstituieipublicesauvorfipublicaten Monitorul Oficial al Romniei sau n mijloacele de informare n mas, n publicaii proprii, precuminpaginadeinternetproprie. Deasemenea,autoritileiinstituiilepubliceauobligaiaspubliceisactualizezeanualun buletininformativcarevacuprindeinformaiileobligatoriuaficomunicatedinoficiu. Autoritilepublicesuntobligatespubliceunraportdeactivitate,celpuinanual,raportcare vafipublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIIa. Solicitareanscrisainformaiilordeinterespubliccuprindeurmtoareleelemente: autoritateasauinstituiapubliclacareseadreseazcererea; informaia solicitat, astfel nct s permit autoritii sau instituiei publice identificareainformaieideinterespublic; numele, prenumele i semntura solicitantului, precum i adresa la care se solicit primirearspunsului. Pentrusolicitareanscrisainformaiilordeinterespublicexistocereretipizat,carepoatefi folositdeoricepersoaninteresatnaccesareadeinformaiideinterespublic(veziAnexa8 ModeldeCereresolicitareinformaiideinterespublic) Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiasrspundnscrislasolicitareainformaiilorde interes public n termen de 10 zile sau, dup caz, n cel mult 30 de zile de la nregistrarea
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

17

solicitrii, n funcie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrrilor documentare i de urgenasolicitrii.ncazulncareduratanecesarpentruidentificareaidifuzareainformaiei solicitatedepete10zile,rspunsulvaficomunicatsolicitantuluinmaximum30dezile,cu condiiantiinriiacestuianscrisdespreacestfaptntermende10zile. Refuzulcomunicriiinformaiilorsolicitatesemotiveazisecomunicntermende5zilede laprimireapetiiilor. Solicitarea i obinerea informaiilor de interes public se poate realiza, dac sunt ntrunite condiiiletehnicenecesare,informatelectronic. Informaiiledeinterespublicpotfisolicitateiverbal,instituiaavndobligaiaalecomunica ncadrulunuiprogramminimstabilitdeconducereaautoritiisauinstituieipublice,carevafi afiat la sediul acesteia i care se va desfura n mod obligatoriu n timpul funcionrii instituiei,incluzndiozipesptmn,dupprogramuldefuncionare. Informaiiledeinterespublicsolicitateverbaldectremijloaceledeinformarenmasvorfi comunicate,deregul,imediatsauncelmult24deore. Suntexceptatedelaaccesulliberalcetenilorurmtoareleinformaii: informaiiledindomeniulaprriinaionale,siguraneiiordiniipublice,dacfacparte dincategoriileinformaiilorclasificate,potrivitlegii; informaiile privind deliberrile autoritilor, precum i cele care privesc interesele economiceipoliticealeRomniei,dacfacpartedincategoriainformaiilorclasificate, potrivitlegii; informaiile privind activitile comerciale sau financiare, dac publicitatea acestora aduceatingereprincipiuluiconcureneiloiale,potrivitlegii; informaiilecuprivireladatelepersonale,potrivitlegii; informaiile privind procedura n timpul anchetei penale sau disciplinare, dac se pericliteaz rezultatul anchetei, se dezvluie surse confideniale ori se pun n pericol viaa,integritateacorporal,sntateauneipersoanenurmaancheteiefectuatesaun cursdedesfurare; informaiile privind procedurile judiciare, dac publicitatea acestora aduce atingere asigurriiunuiprocesechitabiloriinteresuluilegitimaloricreiadintreprileimplicate nproces; informaiileacrorpublicareprejudiciazmsuriledeprotecieatinerilor. Refuzulexplicitsautacitalangajatuluidesemnataluneiautoritioriinstituiipublicepentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere i atrage rspunderea disciplinar a celuivinovat.mpotrivarefuzuluisepoatedepunereclamaielaconductorulautoritiisaual instituiei publice respective n termen de 30 de zile de la luarea la cunotin de ctre
FundaiaRuhama

18 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

persoana lezat. Dac dup cercetarea administrativ reclamaia se dovedete ntemeiat, rspunsulsetransmitepersoaneilezatentermende15ziledeladepunereareclamaieiiva conine att informaiile de interes public solicitate iniial, ct i menionarea sanciunilor disciplinareluatempotrivaceluivinovat. ncazulncareopersoanseconsidervtmatndrepturilesale,prevzutenprezentalege, aceastapoatefaceplngerelaseciadecontenciosadministrativatribunaluluinacreiraz teritorial domiciliaz sau n a crei raz teritorial se afl sediul autoritii ori al instituiei publice.Plngereasefacentermende30deziledeladataexpirriitermenuluiderspuns. Instana poate obliga autoritatea sau instituia public s furnizeze informaiile de interes publicsolicitateisplteascdaunemoralei/saupatrimoniale. CoaliiaSTRONGafolositinstrumentelelegislativeoferitedelegea544/2001pentruasolicita informaiideinterespublicdelainstituiileiautoritileimplicatenactivitateadeasisten sociallanivelulmunicipiuluiOradeaialjudeuluiBihor. PrincipaleleinstituiiimplicatenfurnizareaasisteneisocialelanivelulmunicipiuluiOradeai judeului Bihor (Consiliul Local Oradea, Administraia Social Comunitar Oradea, Consiliul Judeean Bihor i Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Bihor) au fost destinatarele a nenumrate cereri de informaii de interes public. Prin intermediul acestor cereri, Coaliia STRONG a solicitat informaii despre serviciile sociale pe care leau creat i dezvoltat, fondurile alocate funcionrii acestor servicii, numrul de beneficiari deservii de fiecaredintreacesteservicii,precumisumelealocatedefiecaredintreacesteinstituiipentru sprijinirea serviciilor sociale create i dezvoltate de ONGuri i mecanismele prin care sau alocatacestefonduri. Daclanceputulactivitiidecolectareainformaiilordeinterespublicautoritilecroralise adresau cererile au oferit rspunsuri foarte vagi, de tipul informaiile se gsesc pe site, la seciunea X, relaia de colaborare cu persoanele responsabile de oferirea informaiilor de interespublicafostconstruitntimpicuperseveren. Oimportandeosebitnnelegereaconceptuluideaccesareideoferireainformaiilorde interes public a avuto i organizarea unui curs de instruire cu tematica Transparena decizional, curs la care au participat att reprezentani ai ONGurilor din coaliie (cei care trebuie s cunoasc mecanismele legale de accesarea a informaiilor de interes public i de implicare n procesul decizional), ct i persoane responsabile cu oferirea informaiilor de interes public i asigurarea transparenei decizionale din cadrul instituiilor publice (cei care trebuiescunoasc,srespecteisasiguredreptuldeaaccesainformaiideinterespublici deaseimplican procesuldecizionalal fiecrui cetean).Cursulaconstituitocaziaperfect
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

19

pentruaseagreaoprocedurdelucruprivindaccesareainformaiilordeinterespublic,astfel nctsnufienclcatedrepturileniciuneiadintreprileimplicate. Informaiilepublicecolectateauconstituitbazadepornirenrealizareaprincipaluluidocument desusinereacampanieideadvocacy:analizafinanciaraalocrilorbugetarepentruasisten social. IV.3.2Legea52/2003,privindtransparenadecizionalnadministraiapublic Legea 52/2003 este actul normativ care garanteaz posibilitatea implicrii active a fiecrui ceteannprocesuldecizional,delamomentulpublicriiproiectuluideactlegislativpnla adoptareichiardupadoptareaacestuia. Autoritileadministraieipubliceobligatesrespectedispoziiileprezenteilegisunt: autoritile administraiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizatealeacestora,precumiautoritileadministrativeautonome; autoritile administraiei publice locale: consiliile judeene, consiliile locale, primrii, instituiileiserviciilepublicedeintereslocalsaujudeean. ncadrulprocedurilordeelaborareaproiectelordeactenormative,autoritateaadministraiei publice are obligaia s publice un anun referitor la aceast aciune n siteul propriu, sl afiezelasediulpropriu,ntrunspaiuaccesibilpublicului,isltransmitctremassmedia centralsaulocal,dupcaz.Autoritateaadministraieipublicevatransmiteproiecteledeacte normativetuturorpersoanelorcareaudepusocererepentruprimireaacestorinformaii. Anunulreferitorlaelaborareaunuiproiectdeactnormativvafiaduslacunotinapublicului cu cel puin 30 de zile nainte de supunerea spre analiz, avizare i adoptare de ctre autoritilepublice.Anunulvacuprindeonotdefundamentare,oexpuneredemotivesau, dupcaz,unreferatdeaprobareprivindnecesitateaadoptriiactuluinormativpropus,textul completalproiectuluiactuluirespectiv,precumitermenullimit,loculimodalitateancare ceiinteresaipottrimitenscrispropuneri,sugestii,opiniicuvaloarederecomandareprivind proiectuldeactnormativ. Lapublicareaanunului,autoritateaadministraieipublicevastabilioperioaddecelpuin10 zilepentruapriminscrispropuneri,sugestiisauopiniicuprivirelaproiectuldeactnormativ supus dezbaterii publice. Conductorul autoritii publice va desemna o persoan din cadrul

FundaiaRuhama

20 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

instituiei, responsabil pentru relaia cu societatea civil, care s primeasc propunerile, sugestiileiopiniilepersoanelorinteresatecuprivirelaproiectuldeactnormativpropus. Autoritatea public n cauz este obligat s decid organizarea unei ntlniri n care s se dezbat public proiectul de act normativ, dac acest lucru a fost cerut n scris de ctre o asociaie legal constituit sau de ctre o alt autoritate public. n toate cazurile n care se organizeaz dezbateri publice, acestea trebuie s se desfoare n cel mult 10 zile de la publicareadateiiloculuiundeurmeazsfieorganizate.Autoritateapublicncauztrebuie sanalizezetoaterecomandrilereferitoarelaproiectuldeactnormativndiscuie. Orice persoan care se consider vtmat n drepturile sale, prevzute de prezenta lege, poatefaceplngerencondiiileLegiicontenciosuluiadministrativnr.29/1990,cumodificrile i completrile ulterioare. Plngerea i recursul se judec n procedur de urgen i sunt scutitedetaxadetimbru. Legea52/2003,privindtransparenadecizionalnadministraiapublicesteinstrumentulprin care cetenii sunt consultai n procesul de adoptare a oricror decizii care i privesc pe acetia.Deacestactnormativsepoatefaceuzcuprecderelamomentulpublicriiproiectului de buget local, dar i n momentul n care se pregtete adoptarea unei decizii de interes general. CoaliiaSTRONGafolositacestactnormativlamomentulpublicriiproiectuluidebugetpentru anul2007.Astfel,lanceputulanului2007afostfcutpublicproiectuldebugetalConsiliului Local, prin afiarea pe siteul instituiei i publicarea n Ziarul Primriei. Proiectul de buget publicat i asupra cruia decidenii cereau opiniei publice i celor interesai s se pronune conineanumaiprincipalelecapitolebugetare,fradetaliapesubcapitolebugetaremodulde alocare a sumelor. ntruct acest lucru fcea aproape imposibil formularea unei poziii referitoare la alocrile financiare, coaliia a solicitat legislativului local proiectul de buget detaliat.Cumaceastcerereapututfifcutnumaiinvocndprevederilelegii544/2001,care prevedecatermenmaximderspunspentrufiecarecerere30dezile,iaroriceproiectdeact normativ este adus spre consultare public cu cel puin 30 de zile naintea dezbaterii lui n vedereaadoptrii(ncazulnostrutermenulfiindchiar30dezile),proiectuldebugetdetaliat puteasajungnposesiapetentuluilactevaziledupadoptareaproiectuluideactlegislativ. Nu a fost cazul Coaliiei STRONG, ntruct cererea de a primi proiectul de buget detaliat a rmas fr rspuns. Acest lucru sa datorat i faptului c cele dou instituii implicate n oferireaasisteneisocialelanivelulmunicipiului(ConsiliulLocalOradeaiAdministraiaSocial Comunitar Oradea) iau declinat una alteia competena n a rspunde solicitrii privind bugetuldetaliat.
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

21

Pentruaevitasituaiadescrismaisus,existdouvariante: 1. Solicitareacucelpuin45dezilenaintededataposibilaadoptriiproiectuluideact normativ (bugetul) de la ordonatorul secundar de credite (direcia social din cadrul ConsiliuluiLocal,ncazulnostruAdministraiaSocialComunitarOradea)aproiectului debugetcareurmeazafinaintatspreaprobare(aceastinstituievanaintaproiectul de buget detaliat Consiliului Local cu cel puin 15 zile nainte de publicarea acestuia pentruconsultare); 2. n cazul n care nu este posibil aplicarea metodei descrise la punctul 1 sau aplicarea acesteia rmne fr rezultat, se va formula o cerere de solicitare de informaii de interes public (pentru a solicita bugetul detaliat), iar n cazul n care rspunsul va fi primit dup momentul adoptrii bugetului sau nu va fi primit deloc, se va formula o cerere adresat Instituiei Prefectului, prin care se va aduce la cunotina acestuia nclcareaprevederilorlegii 52/2003,privindtransparenadecizionalnadministraia public(dreptulcetenilorsaualsocietiiciviledeaseexprimaliberincunotin de cauz pe marginea unui proiect de act de interes general nu a fost respectat). Prefectul are posibilitatea ca n termen de 30 de zile s atace respectivul act al administraieipubliceninstanadecontenciosadministrativcafiindnelegal. IV.4Altedocumentecarepregtesccampaniadeadvocacy Alturi de datele colectate din sectorul neguvernamental i cele colectate de la instituiile publice,existoseriedealtedocumentecarepregtescitotodatfundamenteazcampania de advocacy. Aceste documente pot fi: cercetri, studii, analize financiare, rapoarte, documente de prezentare etc. Toate aceste documente vor constitui punctul de plecare n ntocmirea documentului de poziie (care cuprinde propunerile adresate decidenilor) i vor oferigaraniicuprivirelaveridicitateainformaiilorpebazacrorasuntformulatesolicitrile.

FundaiaRuhama

22 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

IV.4.1Cercetareevaluareanevoilorsociale Ocoaliiecareipropuneorganizareauneicampaniideadvocacystructurateideanvergur, care urmrete obinerea unor rezultate semnificative n mbuntirea politicilor sociale locale,dispunedeuninstrumentfoarteutilnatingereaobiectivelordecampanie:cercetarea sociologic. n funcie de nivelul de resurse disponibil, coaliie poate intra n parteneriat sau poate contracta o instituie specializat n cercetare sociologic (n cazul oraelor cu medii academice, acest deziderat este mai uor de atins). Cercetarea, indiferent de metodele i tehnicile utilizate, trebuie s furnizeze informaii valide cu privire la nevoile sociale pe plan local. Universitatea din Oradea, prin Facultatea de tiine SocioUmane Catedra de Sociologie, a realizat cercetarea sociologic privind nevoile persoanelor cu dizabiliti, a persoanelor vrstnice,apersoanelorfradpostiacopiilordinfamiliidefavorizate,cercetaresolicitat de ctre Coaliia STRONG pentru a identifica serviciile sociale prioritare necesare pentru a satisface nevoile grupurilor defavorizate asistate i reprezentate de asociaii i fundaii n judeulBihor. Studiul a fost realizat n primvara anului 2007 iar la ducerea lui la bun sfrit au colaborat cadre didactice i studeni de la sociologie i asisten social de la toate instituiile de nvmntsuperiordinOradea.

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

23

Populaia investigat au constituito persoanele i familiile lor, care aparin urmtoarelor categoriivulnerabile:vrstnici,persoane(copiiiaduli)cudizabiliti,familiisracecucopiii persoanefradpostdinjudeulBihor. Obiectivulstudiuluiafostidentificareaievaluareanevoilorsociale.Caurmareadiscuiilorde grup organizate sub forma focusgrupurilor, att cu beneficiarii serviciilor, cu aparintorii acestora, ct i cu specialitii implicai n furnizarea serviciilor sociale, au fost identificate o serie de nevoi i prioriti ale persoanelor care au format universul cercetrii. Soluiile prioritare au fost preluate din studiu i corelate cu interveniile care pot fi furnizate prin intermediulserviciilordeasistensocialconformlegislaieidespecialitatendomeniu. Concluziile cercetrii au fost prezentate tuturor decidenilor la nivel local, n cadrul unei ntlniriorganizate.Deasemenea,concluziilecercetriiaufundamentatdocumentuldepoziie al campaniei de advocacy, nfiinarea unor servicii care au reieit ca fiind prioritare din cercetarefiindunadintrepropunerileadresatedeCoaliiaSTRONGdecidenilorlocali.

IV.4.2Analizafinanciaraalocrilorbugetarepeasistensocial CoaliiaSTRONG,pebazadatelorcolectateattdelaorganizaiileneguvernamentale,ctide la instituiile publice, a realizat o analiz financiar care reflect modul n care sunt alocate fonduriledinbugetullocalpentruactivitideasistensocial.Motivulpentrucaresarealizat aceastanalizafostaceladeademonstraalocareaineficientafondurilorpentruactivitide asistensociallanivellocal.
FundaiaRuhama

24 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

Concluziilacarepoateconducerealizareauneiastfeldeanalizefinanciare: 1. Disproporie mare ntre fondurile alocate serviciilor sociale i cele alocate prestaiilor sociale,astfelc prestaiilesocialeconsumaproapejumtatedinfondurilealocate asisteneisociale(48%). 2. Fondurile utilizate pentru furnizarea aceluiai tip de serviciu, cu asigurarea acelorai standardedecalitate(ambeleserviciisuntacreditatedectreComisiadeAcreditarea FurnizorilordeServiciiSociale,avndusenvederelamomentulacreditriirespectarea aceloraistandardedecalitate)suntvditmaimarinsistemulpublicdectnsistemul privat, uneori cele din sistemul public fiind de 10 ori mai mari dect cele cheltuite n sistemulprivat. 3. O parte semnificativ din fondurile alocate pentru prestaiile sociale la momentul proiectrii bugetului sau dovedit a fi alocate ineficient, astfel nct la momentul ntocmiriiexecuieibugetare,sumacheltuit nu reprezentanicimcar1%dintotalul sumeialocate. 4. Uneledintrefacilitileoferitepersoanelorvrstniceipersoanelorcuhandicap(acces gratuitlatrand,accesgratuitpemijloaceledetransportncomun)decelemaimulte orisuntimposibildeaccesatdeuniidintreacetia,pemotivulimposibilitiideplasrii lor. 5. Serviciilesocialefurnizatedeorganizaiineguvernamentalesuntsusinutenproporie foarte sczut (2%) cu fonduri de la bugetul public, restul (98%) provenind din accesareadefinanrinerambursabile,sponsorizri,activitigeneratoaredevenitetc. IV.5Documentuldepoziie Documentul care st la baza oricrei campanii de advocacy este documentul de poziie (vezi Anexa9Modeldedocumentde poziiealcoaliiei).Acestatrebuiescuprindnprincipal propunerilepecarecoaliieleaducenateniadecidenilorifundamentareaacestoracudate concrete. nprimaparteadocumentuluisevafaceprezentareacoaliieicarelnainteaz:cinesuntemi ce ne propunem. Pentru a justifica solicitrile este necesar ca n sprijinul acestora s vin concluziilecercetriidaceaexist(saualtecercetrirealizatedeteripeplanlocal)idatele desprinsedinanalizafinanciaraalocrilorbugetarepeasistensocial,cucomparaiintre fondurile din sistemul public i cel privat. Partea de fundamentare a propunerilor coaliiei trebuiesanalizezenprofunzimeceeacenuestebunpentruceteni(ceseurmretease schimba) i impactul social al alocrii bugetare ineficiente n cazul n care nu se iau msuri concretedembuntireapoliticilorlocale(propunerilecoaliiei).
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

25

Documentuldepoziieartrebuiscuprindivariantelepecaredecideniileaulandemn pentru soluionarea problemelor identificate (de exemplu, n cuprinsul documentelor de poziiepotfiprezentatemecanismeleprincareautoritilepublicelocalepotsprijinifinanciar serviciilesocialedezvoltatedeONGuri).Dacunuldintreacestemecanismeestedejafolosit deautoriti,trebuieprezentateposibilitiledembuntireaacestuia,astfelnctsolicitrile sectoruluineguvernamentalsfiesoluionate. Dacaumaiexistatialtencercrideinfluenareaautoritilorcuprivirelaacelaidomeniu, ncuprinsuldocumentuluidepoziiepoatefiamintitacestaspect,subliniindusetotodatcare suntmijloacelesuplimentaredecaredispuneacumcoaliiaicumpotfifolositeacestea. n finalul documentului de poziie se formuleaz propunerile coaliiei, care vor fi urmate de sublinierea importanei i utilitii activitii desfurate de membrii coaliiei, precum i consecinelesocialealepasivitiiautoritilor. Pentruaaveamaimarereprezentativitatenfaadecidenilor,esteindicatcadocumentulde poziie s fie semnat de ntreg forul de conducere al coaliiei sau chiar de ctre toate organizaiilemembre.

FundaiaRuhama

26 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

CAPITOLULV.Campaniadeadvocacy
Campania de advocacy are rolul de a evidenia crezurile, drepturile i inteniile unui grup de interese al societii civile. De asemenea, campania de advocacy este necesar pentru ca voceassefaccunoscut,pentruainfluenaiinterveninpoliticilepublicenariilecarene afecteaz interesele i pentru a atinge misiunea organizaiei, care apr interesele beneficiarilor. V.1Procesulcampanieideadvocacy Campania de advocacy este un proces continuu, care trebuie adaptat n permanen. Cheia succesului n desfurarea unui proces de advocacy este exersarea continu a aciunilor i implicareapermanentasuporterilor(beneficiari,organizaiisimpatizante). V.1.1Etapepreparatoriialecampanieideadvocacy Prima etap n procesul unei campanii de advocacy o constituie desemnarea unui grup de iniiativ.Desemnareamembrilorgrupuluideiniiativnutrebuiesfieunaprotocolar,dar esteneapratnecesarcaacestepersoanesaibdorinadeaidedicatimpienergiepentru cauz.Oaltcondiiepecaretrebuiesondeplineascmembriigrupuluideiniiativestes fiefamiliaricuproblemaisdemonstrezecaucapacitateadeaconstruiechipe.Unadintre trsturile cele mai importante ale acestor persoane este abilitatea de lider. De asemenea, membriigrupuluitrebuiesdemonstrezeobunnelegereacadruluilegislativicunoaterea modalitilorde intervenie nprocesul deadoptareaactelor legislative.Idealar ficaaceste persoanesaibconexiuniutilecudecidenipoliticirelevaniisexisteposibilitateadealise asiguraunbugetladispoziie.Oaltcondiiepecareacestepersoaneartrebuisontruneasc ar fi s aib disponibilitate pentru a se ntlni cu regularitate (pentru a putea s coordoneze procesul de advocacy: decizii, strategia de advocacy, aprobarea documentelor publice, contactareadecidenilor,asuporterilor,aaliailor,monitorizareaprocesului). GrupuldeiniiativalCoaliieiSTRONGesteformatdinreprezentaniaiceloraseorganizaii fondatoarealecoaliiei,fiecaredintreacesteadesemnndnacestsensopersoan.Grupulde iniiativ al Coaliiei STRONG sa constituit ntrun secretariat al coaliiei, care asigur att

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

27

funcionarea n condiii optime a coaliiei (comunicare intern, extern, organizare evenimente,monitorizare),ctiparcurgereaetapelorcampanieideadvocacy. O alt etap n procesul campaniei de advocacy este ntocmirea unei liste de control. Dac marepartedinrspunsurilelantrebriledinlistadecontrolsuntda,atuncisepoatetrecela urmtoareaetap. Listadecontrolestenecesarafintocmitpentruaaflarspunsullaurmtoarelentrebri: Avemoproblemprioritar?(da/nu); Avemsuportdocumentaralproblemei(anchete,studii,studiidecaz)?(da/nu); Avemdocumentdepoziie?(da/nu) Avembazdedateaprilorimplicateiafectatedeproblem?(da/nu); Existobazdedateadecidenilorpubliciipolitici?(da/nu); Amverificatdacproblemaesteipeagendapublicadecidenilor?(da/nu); Avemuninventaralpoziiilorpublicepremergtoare,legatdeproblem?(da/nu); Avemobazdedatedecontactemassmedia?(da/nu); Avemcontactedirectecumassmedia?(da/nu). V.1.2Strategiadeadvocacy Pentru a dezvolta o strategie de advocacy este necesar ca mai nti s se stabileasc nivelul decizionalintit:local,regional,naionalsaueuropean.Odatstabilitniveluldecizionalintit, trebuiefixateiniteobiectivefoarteclare:careesteintafinalacampanieideadvocacy,ce schimbriartrebuisseproduclaniveldecizional.Unaspectfoarteimportantcaretrebuie surprinsnstrategiadeadvocacyestemomentulcelmaifavorabilpentruaacionaimaiales asupra cui se va aciona (care dintre autoritile sau instituiile cu putere de decizie trebuie influenat). Strategia de advocacy va fixa inclusiv modul n care se prezint cererile ctre decideni: n cadrul unor ntlnire restrnse, n cadrul crora s se poat negocia sau, dimpotriv,ncadrulunorntlniripublice,lacaresfieinvitatmassmedia.Prileimplicate nducerealandeplinireaaciunilordeadvocacysuntdeasemeneaunelementimportantal strategieideadvocacy,precuminumrulliderilorirolulpecarelarefiecaredintreacetia. Strategia de advocacy va trebui s cuprind i mesajele care vor fi prezentate de membrii grupuluideiniiativicndesteindicatafiiprezentateacestemesaje.
FundaiaRuhama

28 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

V.1.3Planuldeaciunidetaliat Planuldeaciunidetaliatvatrebuiscuprindnprimulrndactivitilencarecoaliiaseva implica. Pentru fiecare dintre aceste activiti vor trebui desemnai responsabili care s se asiguredefinalizareaacestoractiviti,precumitermeneclarepnlacareacesteactiviti trebuie finalizate. n planul de aciuni detaliat vor trebui s se prevad costurile necesare desfurrii fiecrei activiti, astfel nct s poat fi asigurate din timp resursele financiare necesare. De asemenea, resurse deosebit de importante care trebuie avute n vederea la ntocmireaplanuluideaciunisunttimpuliresurseleumane. V.1.4Sfaturipractice Lucrurilelacaredecideniiauosensibilitatesporitsunt: Reprezentativitate Legitimitate Credibilitate Voceunic Prezentrirealiste Atitudinicedovedescimplicareieficien Participareresponsabil. Pentruanregistrasuccesncampaniadeadvocacyestenecesarca: Liderii s menin atenia vie a prilor implicate (decideni, mass media, suporteri), legatdeproblem; Liderii s aib abilitatea de ai determina pe decideni s asculte vocea prilor implicate; Coaliiasoferedecidenilorimassmedieiexpertiz,informaiirelevanteiasisten tehnic; Lideriisaibabilitipentrua realizaun compromispozitiv, ncazulunuiconflictde interese. V.1.5Concluzii Campaniadeadvocacynuesteuoar,nsesteposibilipoatenregistrasuccese. Deciziadeadesfuraocampaniedeadvocacytransmiteurmtoarele: suntemafectaideproblem;
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

29

suntemcontienidedrepturilenoastre; putemarticulafrmntrileconstituenilorcoaliieintrovoceunic; contribuimlaconstruciademocraieiparticipative; contribuimlambuntireamediuluincarenedesfurmactivitatea; construimopoziiebinedefinitncomunitate. V.2Campaniadeadvocacyimassmedia Massmedia joac un rol deosebit de important n desfurarea unei campanii de advocacy, aadarncdelantocmireastrategieideadvocacytrebuieavutnvederentocmireaunuiplan de transformare a massmediei n aliatul coaliiei. Massmedia este cea care asigur publicitatea aciunilor coaliiei, dar i instrumentul prin care decidenii comunic cel mai adeseacuceteniicareiauales.Aadar,decideniivorfintotdeaunafoarteatenilaceeace massmediafacepublicdinactivitatealor. V.2.1Reguliledebaznrelaiacumassmedia Pentruaconstruiorelaiedecolaborarecumassmediaestenecesarrespectareacustrictee aurmtoarelor10reguli: 1. ncercai s v "vindei" informaiile; pentru ca informaia dumneavoastr s fie "vandabil",aceastatrebuiesfieconceputscurticoncis. 2. Furnizaitirealatimp;pentrucainformaiassetransformentire,aceastatrebuie datlatimp(ziaritiinuvoraccepta"marfaexpirat"). 3. Gndiivizual;nimicnuspunemaibineopovestedectofotografiesauo imaginen micare. 4. Luai n calcul publicul int; ntrebaiv permanent "care sunt valorile cititorului/telespectatorului?" (informaia nu trebuie s ncalce valorile i cultura publicului). 5. Nucopiai;nurefolosiiinformaiisautemepecarealiileau"vndut"dejalamedia, veifitottimpulpelocul2;folosiivimaginaiapentruaelaboraunmesajoriginal. 6. Alegeiziaritii;gsiiziaritipotriviii dezvoltai relaiicuacetia,vorbiipermanent cuziaritiichiardacnuaveisubiectelazi. 7. inei cont de agenda ziaritilor; aflai programul ziaritilor i zonele lor de interes, ncercaisaflaicaresuntsubiectelelorfavorite. 8. Rmneiconcis;ziaritiisuntntotdeaunapresaidetimp.Nuvoravearbdaresv ascultedacvpierdeinamnunte.

FundaiaRuhama

30 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

9. Fii amabil; rspundei la orice ntrebare pus de ziariti i, n msura n care nu este posibil,nuamnairspunsul. 10. Faceiceeaceaipromis;dacpromiteiunsubiectpreseinuuitaislfurnizailatimp (dacnuldaivveipierdecredibilitatea). V.2.2Structuramesajuluitransmis Structuradebazaoricruimesajtransmisctremediatrebuiescuprind: TITLULformulatastfelnctsatragatenia LEADopropoziiecaresusineimportanamesajului TEXTargumenteidatecaresusininformaia CITATEntrescinformaia CONCLUZIIdecelemaimultesefolosesctrimiterilasursededocumentare V.2.3Transmitereamesajuluictremassmedia Pentrucareprezentaniimassmedieisfiereceptivilamesajultransmis,estenecesarcacelui care ltransmitesifiefoarteclartipulmesajuluiiceeacencearcstransmit.Pentrua gsi interes n rndul reprezentanilor media, este indicat ca mesajul s fie scurt i simplu, astfel nct s fie foarte uor de neles pentru oricine (atenie, mesajul nu trebuie formulat astfel nct sl neleag numai jurnalitii, ci este nevoie s fie formulat astfel nct sl neleagpublicullarg). Pentru a asigura coerena mesajului, este necesar s se pstreze direcia i sensul acestuia, mesajulnuseschimbdinmers(riscmca prinincludereamaimultorideicentralencadrul aceluiaimesajsdiminumimportanaideiipecaredorimdefaptsotransmitem). Mesajul care urmeaz a fi transmis trebuie pregtit cu atenie i din timp, astfel nct s se evite situaia transmiterii unui mesaj n 30 de secunde, urmate de 10 minute de rectificri. Pentruaverificareceptivitateamesajuluinrndulpubliculuilarg,arfifoarteindicatcamesajul sfietestatncadrulunorfocusgrupuri. ntructunadintreregulilecareasigurreuitauneicampaniideadvocacyestecavocilecare transmit mesajele s fie unitare, astfel c echipa trebuie s se pun de acord asupra coninutuluimesajului,pentruaseevitacontradiciile.
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

31

V.2.4.Trucuripentruaccesnmassmedia Pentruaaveaaccesnteleviziune,estenecesarrespectareaurmtoarelorregulidebaz: gndii vizual (nainte de a discuta cu jurnalistul, pregtii un "crlig" vizual ceva ce poatefifilmaticarestrneteinteresul). televiziunea nseamnaciune(oameniideteleviziunesuntnsetaidetiricareofer spectacol). fiisuccint(reporteriidetirinuautimpsstealadiscuiiorenir). transmitei mesajul din timp (n televiziune timpul este esenial, nu ncercai s "vindei"unsubiectcuctevaminutenaintedejurnaluldetiri). Accesulnradioestegarantatdeurmareaurmtorilorpai: ascultaiposturilederadiolocale,regionaleinaionale. identificaiproblemelefavoritepentrufiecarepost. ncercai s oferii puncte de vedere pentru realizatori chiar daca nu au legtur cu campaniadumneavoastr. pstrailegturacureporteriiicurealizatoriideemisiuni. Pentruaaveaaccesnziare,urmaiurmtoarelereguli: chiardacteleviziuneareprezintprincipalasursdeinformare,ziareleoferinformaii multmaiprofundeielaborate,astfelnctdecideniisuntmaisensibililaceeacescriu ziarele. investiincunoatereaziaritilordinpresascris. chiardacziarelesebazeazpecuvntulscris,gndiivizualpentrucoricereporterse gndetesilustrezearticolulcuofotografiebun. spuneivpovesteasuccint,pentrucreporterulesteunomdeaciuneiseplictisete repede. stabilii i pstrai relaii bune cu jurnalitii comentatori, liderii de opinie care pot influenaattdecideniictiopiniapublic.

FundaiaRuhama

32 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

V.2.5.Mijloacedetransmitereamesajelorctremassmedia Celmaidesfolositemijloacedetransmitereamesajelorctremassmediasunt:comunicatele de pres, evenimentele de pres / conferinele de pres, scrisorile ctre editor, contacte directecuredactoriefiieditorialiti,interviul,divertismentul,ntlniricuboarduleditorial, publicitatemediaitrucuricareatragateniaziaritilor. Comunicateledepresreprezintosoluiedecomunicarecujurnalitiiieftinirapid.Pentru a gsi receptivitate n rndul jurnalitilor, acestea trebuie s fie concise i s rspund unor ntrebridetipul:cine?,ce?,unde?,cnd?,dece?.Esenialpentrucomunicateledepreseste cainformaiacaredorimsfietransmissfiepoziionatnparteadenceputaacestora,iar fiecarefrazcarealctuietecomunicatulsaibnelesluatdeunasingur.Pentruafiimai atractive pentru jurnaliti, comunicatele de pres pot conine citate. Niciodat n cuprinsul comunicatelor de pres nu vom folosi figurile de stil. Totdeauna dup transmiterea comunicatuluidepressevafolosilistamedia,astfelcfiecarejurnalistvafisunatpentruane asigura c informaia a ajuns la el i c prezint interes. Dac jurnalistul solicit materiale suplimentare comunicatului pentru documentare, facem tot posibilul pentru a i le pune la dispoziie. Conferinele de pres, deisuntevenimentecostisitoare,careconsumresurse,auunefect marenrnduljurnalitilorisuntfoarteapreciatedeacetia.Organizareauneiconferinede pres trebuie fcut cu atenie maxim i din timp, iar mesajele transmise trebuie s fie unitare. De asemenea, este foarte indicat gsirea unor crlige de pres (efecte vizuale). Alegerea locului (uor accesibil i cunoscut de jurnaliti) i a timpului (astfel nct s nu se suprapuncuunaltevenimentlocal)suntaspectecarenupotfineglijatenorganizareaunei conferinedepres.Pentruaasiguraprezenajurnalitilornnumrctmaimarelaconferina de pres, este necesar folosirea listei de contacte a jurnalitilor, astfel c fiecare va trebui sunat pentru a avea certitudinea c a primit invitaia i c subiectul l intereseaz. Pentru fiecaredintrejurnalitiiprezenilaconferinsevantocmiomapdepres,carevacuprinde informaiileprezentatencadrulconferineimultmaidetaliate.
FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

33

V.3CampaniadeadvocacyaCoaliieiSTRONGetapeirecomandri CampaniadeadvocacyaCoaliieiSTRONGacuprinsmaimulteaciunidesfuratenparalel: pedeoparte,luareadepoziiecuprivirelauneleactealeautoritiipubliceavndlegturcu sistemuldeasistensocialdepeplanlocal,iarpedealtpartedocumentareaminuioasa campanieideadvocacypentruinfluenareaproiectuluidebugetpentruanul2008. Astfel, o prim aciune de advocacy a constat n naintarea unui document de poziie ctre Consiliul Local al municipiului Oradea, ca urmare a publicrii proiectului de Hotrre de Consiliul Local cu privire la nfiinarea serviciului Cmin pentru persoane vrstnice n subordineaConsiliuluiLocalalMunicipiuluiOradeaAdministraiaSocialComunitarOradea. n fapt, Consiliul Local al municipiului Oradea, prin compartimentul de asisten social, respectivAdministraiaSocialComunitarOradea,preluaunserviciusocialaluneiorganizaii neguvernamentale, fr a acorda anse egale tuturor furnizorilor de servicii sociale pentru accesarea resurselor publice n vederea asistrii persoanelor defavorizate. Prin acest document,reprezentaniiCoaliieiSTRONGpropuneauConsiliuluiLocalalmunicipiuluiOradea ca nfiinarea serviciului Cmin pentru persoane vrstnice n subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea Administraia Social Comunitar Oradea s se realizeze respectnd prevederile Ordonanei 68 din 2003 privind serviciile sociale, oferind posibilitatea tuturor furnizorilordeserviciisocialepentruvrstnici,serviciidetiprezidenial,deaaccesaresursele bugetului local n condiii de concuren, eficien i competitivitate n furnizarea serviciilor. Aceste solicitri au venit n contextul n care n municipiul Oradea exist i ali furnizori de servicii de tip rezidenial care trebuie s poat avea dreptul egal la accesarea resurselor publice,alturideceilalifurnizorideservicii.

FundaiaRuhama

34 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

n acelai context, al transmiterii documentului de poziie ctre Consiliul Local, Administraia Social Comunitar a avut iniiativa organizrii unei mese rotunde cu tematica Dialog i cooperarepentrucombatereasrcieiiexcluziuniisocialenmunicipiulOradea.Laaceast masrotundaufostinvitatesiaparteorganizaiileneguvernamentalefurnizoaredeservicii sociale membre i simpatizante ale Coaliiei STRONG. n deschiderea ntlnirii, reprezentanii ASCO au criticat iniiativa Coaliiei STRONG de a face demersuri pe lng Consiliul Local, cu privire la finanarea unor servicii ale ONGurilor pe criterii netransparente i nerespectnd principiulconcurenei,camaiapoisinviteONGurilespreaaducepropuneripentrugrupurile defavorizate considerate de ASCO ca fiind prioritare pentru anul 2007, termenul acordat pentruformulareapropunerilorfiinddedouzile. Organizaiile neguvernamentale au naintat Administraiei Sociale Comunitare Oradea un documentdepoziiennumeleCoaliieiSTRONG,carecuprindeapropuneripentrudezvoltarea serviciilor sociale furnizate de asociaiile i fundaiile din Municipiul Oradea prin alocarea de fonduripublicedelabugetulConsiliuluiLocalpentru2007.Acestdocumentdepoziiecuprinde date statistice cu privire la serviciile sociale din municipiul Oradea i cu privire la resursele financiarenecesarebunei funcionriaacestorservicii.Documentul depoziieafostnaintat Administraiei Sociale Comunitare Oradea n cadrul unei conferine de pres, organizat n comun,ncontextulelaborriibugetuluipentruanul2007,proiectuldebugeturmndaseface publicnrespectivaperioad.Documentuldepoziienuainfluenatnniciunfelsumaalocat asisteneisocialenbugetulConsiliuluiLocalpeanul2007.

EeculacesteiprimeaciunideadvocacyaCoaliieiSTRONGsadatoratmaialesinsuficientei documentriasituaieiserviciilorsocialelanivelulmunicipiuluiilipseideexperienacoaliiei ndesfurareadeaciunideadvocacy. Pentru a prentmpina astfel de situaii n viitor, coaliia a demarat un amplu proces de documentarecuprivirelasituaiaserviciilorsocialedinmunicipiulOradeaijudeulBihor,att cele furnizate n regim public, ct i privat. Astfel, fcnd uz de prevederile legii 544/2001, privindliberulacceslainformaiideinterespublic,coaliiaasolicitatcelor4instituiiimplicate

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

35

nactivitateadeasistensociallanivelulmunicipiului(ConsiliulLocalOradea,Administraia SocialComunitarOradea,ConsiliulJudeeanBihoriDireciaGeneraldeAsistenSociali proteciaCopiluluiBihor)oseriedeinformaiireferitoarelaserviciilesocialefurnizate,numrul de beneficiari ai acestor servicii, costurile implicate de furnizarea acestor servicii, precum i referitoare la mecanismele prin care fiecare dintre aceste instituii se implic n sprijinirea serviciilorsocialefurnizatenregimprivat(dectreorganizaiileneguvernamentale).Procesul de documentare a inclus de asemenea colectarea de date de la organizaiile neguvernamentale,folosinduseaceleaicriteriincolectareadatelor. Toatedateleobinutenurmafinalizriiprocesuluidecolectareadateloraufcutobiectulunei analizefinanciareaalocrilorbugetarepeasistensocial(veziAnexa10Modeldeanaliz financiar). Aceast analiz financiar a fost realizat pentru a ntri ideea conform creia fondurilealocateasisteneisocialesuntdistribuiteineficient,iarserviciilesocialefurnizatede organizaiileneguvernamentalesuntneglijatedeautoritilepublicelocale(singuraformprin careacesteasuntsprijinitefinanciaroreprezintsubveniileprevzutedelegea34/1998,ns iacesteasuntacordatentruncuantumegalcuoptrimedinmaximulstabilitdelege). Cercetarea realizat de Universitatea din Oradea, la solicitarea Coaliiei STRONG, avnd ca grupuriintpersoanelevrstnice,persoanelefradpost,copiiiproveninddinfamiliisrace i persoanele (aduli i copii) cu dizabiliti reprezint un alt document care susine cererile coaliieictredecideni.Dincercetareaurezultatoseriedeserviciisocialeinevoiprioritare alegrupuriloranalizate,caresauconcretizatncereriadresatedecoaliiedecidenilor.

FundaiaRuhama

36 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

Datele desprinse din analiza financiar i cele relevate de cercetare au fost incluse n cadrul unui document de poziie naintat de coaliie decidenilor: primarul municipiului Oradea, viceprimari, consilieri locali i reprezentani ai compartimentului de asisten social al Consiliului Local (Administraia Social Comunitar Oradea). Acest document de poziie urmeazafianalizatncadrulunorntlniridirectecudecidenii,urmeazafidiscutatncadrul unei dezbateri publice la care vor participa mare parte din beneficiarii serviciilor sociale ale asociaiilor i fundaiilor membre ale Coaliiei STRONG, iar rezultatele, att ale dezbaterii publice, ct i ale ntlnirilor cu decidenii vor fi fcute publice n cadrul unei conferine de pres. Finalitatea pe care membrii Coaliiei STRONG io propun de la aceast aciune este constituirea unui grup de lucru format din reprezentani ai sectorului neguvernamental i reprezentani ai autoritilor care s elaboreze proiectul de buget pentru activitatea de asistensociallanivelulmunicipiuluiOradea. La nivel judeean, Coaliia STRONG a acionat pe lng Consiliul Judeean pentru a influena introducerea domeniului social n rndul domeniilor finanabile n baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanrilor nerambursabile din fonduri alocate pentru activiti nonprofit de interes general, prin naintarea unei propuneri bine fundamentate (vezi Anexa 11 Model document de propunere). Consiliul Judeean a decis includerea domeniului social n rndul domeniilorfinanabilenbazaLegiinr.350/2005,astfelcorganizaiileneguvernamentaledin domeniulsocialauacumacceslaobinereadefinanrinerambursabile. n acest moment, Coaliia STRONG este o entitate recunoscut pe plan judeean, cu o vizibilitatemareicu28deorganizaiimembrehotrtescontinueprocesuldeadvocacyn timp,pncndvorfiatinseobiectiveleprivindmbuntireapoliticilorsocialepeplanlocal, iarcoaliiavaficonsultatdeautoriticaipartenerexpertndomeniulsocial.


FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

37

ANEXE
Anexa1Modeldestatutinformalalcoaliiei

........................................................ 38

Anexa2Modelderegulamentalcoaliiei .................................................................... 40 Anexa3Modeldesiglalcoaliiei ................................................................................ 43 Anexa4Modeldedocumentalcoaliiei .................................................................... 44 Anexa5Modelchestionardecolectareadatelor ........................................................ 45 Anexa6ModeldeCereresolicitareinformaiideinterespublic ................................ 46 Anexa7Modeldedocumentdepoziiealcoaliiei Anexa8Modeldeanalizfinanciar ............................................ 47

.................................................................... 53

Anexa9Modeldocumentdepropunere .................................................................... 61

FundaiaRuhama

38 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

39

FundaiaRuhama

40 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

41

FundaiaRuhama

42 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

43

FundaiaRuhama

44 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

45

FundaiaRuhama

46 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

47

FundaiaRuhama

48 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

49

FundaiaRuhama

50 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

51

FundaiaRuhama

52 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

53

Anexa8Modeldeanalizfinanciar

FundaiaRuhama

54 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

55

FundaiaRuhama

56 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

57


Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. Serviciul Cantina social Centrul de zi ASCO Centrul CUORE Cminul de btrni Servicii sociale ale ONG-urilor: servicii de informare i consiliere servicii de recuperare i reabilitare servicii de suport i asisten pentru familiile i copiii aflai in dificultate asisten i suport pentru persoanele vrstnice, inclusiv pentru persoanele vrstnice dependente educaie informal extracuricular pentru copii i aduli, n funcie de nevoia fiecrei categorii asisten i suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool i alte substane toxice, familii monoparentale, persoane afectate de violena n familie, persoane fr venituri sau cu venituri mici, persoane fr adpost, bolnavi cronici, precum i alte persoane aflate n situaii de nevoie social ngrijire social i socio-medical pentru persoane vrstnice i persoane aflate n dificultate sprijin i orientare pentru integrare, readaptare i reeducare profesional pentru categoriile dezavantajate Numr de beneficiari / lun 300 40 15 17 2500

FundaiaRuhama

58 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

59

FundaiaRuhama

60 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

FundaiaRuhama

[GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

61

FundaiaRuhama

62 [GHIDDEADVOCACYPENTRUONGURIFURNIZOAREDESERVICIISOCIALE]

AucolaboratpentruelaborareaGhidului: TinaDARAGIU,directorexecutivFundaiaRuhama(www.ruhama.ro) CiprianTORJ,seniorconsultantFundaiaRuhama(www.ruhama.ro) MonicaSUCIU,secretarCoaliiaSTRONG(www.coalitiastrong.ro) CorinaDRAGOMIRESCU,seniorconsultantAcademiadeAdvocacy(www.advocacy.ro) dr.AdrianHATOS,conf.univ.UniversitateadinOradea Marian DARAGIU, preedinte Asociaia Naional a Birourilor de Consiliere pentru Ceteni(www.robcc.ro) Mulumiri deosebite adresm colegilor de la Academia de Advocacy din Timioara, n mod special preedintelui Radu Nicosevici, pentru dedicarea, contribuia i suportul oferit pe parcursulcampanieideadvocacy,pentrutraininguliexpertiza furnizate membrilor Coaliiei STRONG. De asemenea, le mulumim pentru bunvoina de a pune la dispoziia ghidului informaiileregsitencadrulcapitoluluiV. Pentruasolicitaacestdocumentnformatelectronic, contactainelacoordonatele: FundatiaRUHAMA BdulGeneralMagherunr.21,Ap.159 Oradea410057,judetulBihor Romania Tel./fax:0040259456180 Email:fundatia_ruhama@rdslink.ro Web:www.ruhama.ro
FundaiaRuhama