Sunteți pe pagina 1din 358

S C R I P T O R E S II

1 1

LAONIC ChALCOCONblL
expUNGRI ISTORICO
n romnete de

VASILE

GRECU

287786
B.C.U. IAI

6 DI U A

ACADEMIEI

REPUBLICII

POPULARE

ROM INE

1958

CRGSTGRGA PUTGRII TURCOSTI


cAbeRGA m p R T i e i biZANTiNG s i A L J G ISTORII bGSpRG fGLURITG TRI SI P O P O A R G

PREFA
Traducerea aceasta a fost fcut dup textul din ultima ediie : Laonici Chalcocandylae Historiarum demonstratioxies ad fidem codicum recenui, emendavit annotationibixsque criicis instruxit E U G E N I U S D A R K O tom. I , Budapesta, 1922 i tom. I I , partea ntia, 1923 i partea a doua 1927. Pe marginea paginilor am indicat i paginile din ediia lui Im. Bekker din Bonn, 1843, pentru c astfel locurile la care snt fcute eventuale trimiteri pot fi aflate uor n orice alt ediie. Mrturisesc c traducerea n-a fost uoar. Imitnd pe Erodot i Tucidide, scrisul lui Laonic Chalcocondil este uneori greu de ptruns. Bekher s-a vzut de aceea ndemnat s spun c nici chiar Laonic nsui pare deseori s nu fi tiut ce vrea s spun'''' (ed. Bonn, Prefaa, . V). Noi credem c a tiut ce-a vrut s spun, dar nu ne-o spune n limba clar i simpl a unui Ducas sau Sphrantzes. De aceea, i n traducere dac se vor ntlni cteodat pasaje ce s-ar prea ntunecoase, s se tie c aa snt i n textul original. n chip lmuritor, intervin notele i indicele. De altfel, ne-am ostenit et mai mult ca s traducem i s nu interpretm, aa nct traducerea ce-o dm' s-i nlocuiasc, unui necunosctor al limbii greceti, pe ct se poate, textul original grecesc. Laonic, de exemplu, ntrebuineaz pentru orice domnitor cuvntul , care n limba greac ndeosebi n epoca bizantin nseamn,,mprat". n lucrarea de istorie a lui Laonic, i mpratul bizantin i sultanuV otoman, i regele ungar i craiul srb, i muli alii snt tot mprai" ; am tradus i noi mereu cu mprat" i nu, odat mprat", alt dat rege", crai", ar" .a.m.d., cci atunci n-am traduce, ci am interpreta i explica. Unde a fost neaprat nevoie de aa ceva, am pus o mic not la subsol. i indicele de nume de la sfrit poate n privina aceasta folosi n oarecare msur, i ca im mic comentar, mai ales pentru identificarea etnic i geografic a denumirilor antice, ntrebuinate n locul celor contemporane,

Vid Titlurile de pe margine firete e mi se afl n textul original, ci au fost puse de traductor pentru o mai bun evideniere i mai lesnicioas urmrire a cuprinsului lucrrii de istorie a lui Laonic. Am crezut c e mai bine i mai folositor aa, dect s fie puse ca un fel de introducere naintea fiecrei cri, precum se obinuiete la traducerile din autorii antici. Pentru nelegerea i lmurirea prosopografiei turceti, bogate i uneori ncurcate din cauza obiceiului pstrat de la turei de a desemna, nu odat, diferii stpnitori turci mereu cu numele primului ntemeietor al dinastiei respective, ne-au fost de mare ajutor A DES NIMET. Die turkisehe ProsopograpMe bei Laonikos Olialkokandyles. Dissertation, Bamburg,
1933 i GYULA MORAVGSIG. B y z a n t i n o t u r e i e a I I . S p r a c h r e s t e (Ier T u r k -

volker in den byzantinisehen Quellen, Budapest, 1943. La traducere mi-au fost de oarecare folos cele cteva pasaje traduse de F. G K A B L E R sub titlul E u r o p a im XV. J a h r M n d e r t von Byzantinern gesehen, n colecia editat de E . VON IVNKA, Byzantinische ilescMektssekt'eiber, voi. II. 1954.

INTRODUCERE

Despre a u t o r u l a crui lucrare de istorie o t r a d u c e m aici pentru nttia oar n romnete a v e m foarte puine tiri. P i u i numele Laonicos Chalcoeondyles i este m u l t discutat. Chiriac Pizzicolli, n e g u t o r italian din Aneona, mare cltor i arheolog amator, colecionar de anticMti clasice, descriind cele vzute de el la 30 iulie 1447 n Mistra, capitala de ling antica Sparta a despoilor Paleologi din Peloponez, scrie ntre altele : L a curtea domneasc l-am vzut alergnd spre mine pe voiosul Mcolaos Cttalcocandyles din Atena, feciorul iubitului i n v a t u l u i meu prieten Gheorghe, ntru nimic m a i prejos de t a t l su i stpnind n chip deosebit limba i literatura l a t i n i elin" 1 . Tu poate f i deci ndoial c Laonicos n u este dect o m e t a t e z savant, clasic anticizant a cretinescului Mcolaos n Laonicos". Dealtminteri, din numeroasele manuscrise ce ne pstreaz lucrarea de istorie a lui Laonic, unele ne-o i t r a n s m i t sub numele Mcolai, n u Laonic. i u n umanist italian Antonius Sabellicus, care a murit la 42 de ani d u p anul n care Laonic nceteaz cu povestirea

R e m i g i o S a b b a d i n i , Ciriaco d'Ancona e la sua descrizione del Peloponeso, p u b l i c a t n v o l u m u l festiv p e n t r u s r b t o r i r e a celui de al treilea c e n t e n a r al bibliotecii A m b r o s i a n a din Milano, i n t i t u l a t n cinstea directorului bibliotecii MiscManea Ceriani, Milano, e d i t u r a Hoepli, 1910, p. 203 204, c i t a t d u p . . (D. G r . Caropuroglu, Chalcocondilii, A t e n a , 1926, . 123). P r i m u l care a s e m n a l a t aceasta t i r e n s e m n a t p e n t r u biografia istoricului n o s t r u a f o s t directorul coalei engleze din A t e n a , " W i l l i a m M i l l e r , The lasl Athenian. hislorian: Laonikos Chalkokondijh's, n J o u r n a l of hellenic s t u d i e s " , 42 (1922), p. 36 49. L a 2 a u g u t 1447, L a o n i c l conduce pe Chiriac Ia v i z i t a r e a m o n u m e n t e l o r din S p a r t a a n t i c din apropierea Mistrei : vezi F r. P a l i , Ciriaco d'Ancona e. la erodata contro i Turchi, n A c a d . R o u m a i n e , B u l l e t i n de )a Section h i s l . " , 20 (1938), p. 52.

LAONIC G HALCOCON D IL : E X P U N E R I ISTORIC E I

istoriei sale, l n u m e t e auctor grmissimus Nicolaos Chalcocondyles1, Dup. istoricii antici E r o d o t i Tucidide, pe care i i-a ales de model i care i ncep istoriile cu cuvintele E r o d o t din A l i c a r n a s " i Tucidide din A t e n a " , t o t aa i a u t o r u l n o s t r u i ncepe lucrarea de istorie cu cuvintele L a o n i c din A t e n a " ; i e p r e a p r o b a b i l c acest f a p t 1-a f c u t s dea n u m e l u i su cretinesc M c o l a i o nfiare a n t i c de L a o n i c " . Ct despre n u m e l e Ghalcocondil, acesta ne este t r a n s m i s n n u m e roase v a r i a n t e 2 , care se r e d u c la d o u principale : Cbalcocondil, Cel cu condeiul de a r a m " i - Chalcocandil, Gel cu candela de a r a m " 3 , n u m e la care s-a o p r i t u l t i m u l su editor B. Darko, prndu-i-se a t e s t a t m a i bine 4 . D a r Chaleocondilii, familie veche d i n A t e n a , i-au a v u t acolo biserica familiei l o r ; aceasta a e x i s t a t p n pe la 1842 ; i cnd ruinele ei a u fost n d e p r t a t e , spre a se d e g a j a cinci coloane antice, ndite n zidria bisericii, coloane ridicate de m p r a t u l Adrian (117 138), a u f o s t descoperite inscripii cu n u m e l e Ohalcocondil 5 , n u m e pe care-l p s t r m i n o i n t r a d u c e r e a n o a s t r , fiind i m a i obinuit. A n u l n a t e r i i lui Laonic iui-1 t i m ; spre a-1 a f l a eu oarecare aproxim a i e , cercettorii s-au oprit a s u p r a locului din istoria sa u n d e a r a t ntinderea m i c o r a t a s t a t u l u i bizantin, cnd Laonic a venit pe l u m e 6 . Din f a p t u l c ntre oraele de s u b stpnirea b i z a n t i n n u e s t e a m i n t i t Salonicul, care n 1430 a fost cucerit de M u r a d I I , r m n n d sub stpnire t u r c e a s c p n n 1912, s-a conchis c a n u l n a t e r i i lui Laonic t r e b u i e s cad d u p 1430. D a r , d u p cele ce n i le istorisete Laonic, Salonicul a r m a i fi fost s t p n i t de t u r c i i de pe la 1387 p n la 1407, cnd s u l t a n u l

Vezi ed. D a r k o , I n t r o d u c e r e , . I X X, p r e c u m i recenzia a s u p r a acestei ediii, f c u t de I. Moravcsik, n B y z a n t i n i s c h e - N e u g r i e c h i s c h e J a h r b i i c h e r " , 8 (1931), p. 363 364. 2 Gampuroglu (op. cit., p. 20 25) citeaz nu mai p u i n d e d o u z e c i i t r e i . 3 A s u p r a a c e s t o r etimologii ci. i G i u s e p p e C a m m e l l i , Calcocondiliana, correzlotii alia biografia di Demetrio Calcondila dalia sua nascita (1423) alia saa nomina nello studio di Padova (146-3), n Miscellanea G i o v a n n i M e r c a t i " , voi. I I I , R o m a , 1946, p . 252, n. 1. Dimit r i e e r a v r d r e p t d u p t a t al lui L a o n i c i p e u n t a b l o u al su c o n t e m p o r a n a p a r e cu n u m e l e mai p r e s c u r t a t Ghalcondil, n u m e care se p o a t e citi i p e e p i t a f u l su din biserica S a n t a Maria d e l l a p a s s i o n e din Milano ; vezi G a m p u r o g l u , op. cit., p. 66 i 175. . r u m b a c h e r Geschichte der byzantinischen Litteratur, ed. a 11-a, Miinchen, 1897, p. 302, crede c i istoricul n o s t r u s - a c h e m a t aa i c p e cale s a v a n t i-a s c h i m b a t n u m e l e n t r - o l o r m m a i l u n g . Vezi i ibid., p. 305, p u n c t 4. 4 Obieciuni n s a r i d i c a t E . Gerland n recenzia ce a f c u t - o ediiei lui D a r k o , n B y z . N e u g r . J a h r b . " , 5 ( 1 9 2 6 - 1 9 2 7 ) , p . 431. 5 G a m p u r o g l u , op. cit., p . 1718. 8 Vezi mai jos, p. 27, 3 0 - 2 8 , 5.

,' !:.:

Musulman l d napoi m p r a t u l u i Manuel I I Paleoiog x , aa c s-ar p u t e a conchide c anul c u t a t ar p u t e a fi i nainte de 1407. Apoi t o t Laonic ne mai spune c Salonicul fusese vndut veneienilor, pe la 1423 2, i de la aceia apoi Murad I I 1-a cucerit n 1430 3 . Anul naterii lui Laonic, pus puin nainte de 1423, s-ar potrivi bine i cu tirea lui Chiriac din Ancona, c n iulie 1447 Laonic era, ce-i drept, june, ns foarte n v a t , stpnind n chip deosebit n u n u m a i limba i literatura greac, ci i pe cea latin. Gheorghe Chalcocondil, t a t l lui Laonic, a fost cetean cu mare vaz n Atena i nrudit de aproape cu soia 4 domnitorului Aticei i al Beoiei, Antonio Acciaiuoli. Cnd acesta a m u r i t n 1435, v d u v a lui a c u t a t s obin de la sultanul Murad I I sprijinul cuvenit, ca s r m n m a i departe n domnie, ea i eu u n f r u n t a al oraului, nrudit cu dnsa, t a t l m e u " , serie Laonic 5. Pe solul trimis de dnsa la Murad, Laonic l numete n u m a i Chalcocondil, fr vreo determinare mai de aproape i, pe ct se pare, a fost msui tiHjtjctl su. P l a n u l vduvei n-a izbutit, ea fiind, n cursul tratativelor cu sultanul, r s t u r n a t din-domnie, iar familia n o a s t r " , spune Laonic, surghiunit. Izgonit din Atena, Gheorghe Chalcocondil se refugiaz n Peloponez, a j u n g n d la curtea despoilor Paleologi, n slujba crora trebuie s fi i n t r a t . Cnd despotul Constantin Paleoiog, mpratul de mai trziu Constantin X I I , ncearc s a j u n g la o nelegere cu sultanul Murad I I , trimite sol la el t o t pe u n Chalcocondil, pe care Laonic, de ast d a t , l numete cu precizarea cu care se numete pe sine la nceputul istoriei,anume ijv ' 6 ' i solul era Chalcocondil din A t e n a " , aa c n-ar fi exclus c aceast solie s o fi ntreprins nsui Laonic. Cererile despotului fiind mari, sultanul mnios 1-a a r u n c a t pe sol n nchisoare la Seres 6 .
Vezi m a i jos, p . 115, 25; d u p m o a r t e a Iui Baiazid F u l g e r u l . n t m p l a t n p r i m v a r a anului 1403, L a o n i c ne s p u n e c a d o m n i t mai Inti p a t r u ani feciorul su Iisus (p. 113, 21), aa c f r a t e l e - s u M u s u l m a n i-ar fi u r m a t p r i n 1407, cnd a d a t napoi bizantinilor Salonicul. 2 Vezi p. 132, 1 ; de f a p t c e d a t in vara a n u l u i 1423; vz. G. O s t r o g o r s k v, Geschichte des byzantinischen Staates, Miinchen, 1952 2 , p. 444. 3 Vezi mai jos, p. 146 147. 4 A c j a s t a era d:: origina g r e a c , M a r i a Melissinos ; v e z i , , B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i l t " , 27 (1927), p. 281 i G. C a a m e l l i, op. cit., p. 253. 5 Vezi m a i jos, . 190, 28. 6 Vezi m a i jos, p. 202, 26. D a c solul t r i m i s l a M u r a d I I i de v d u v a d o m n u l u i A n t o n i o Acciaiuoli din A t e n a i de d e s p o t u l C o n s t a n t i n Paleoiog din Mistra, a fost t a t l Gheorghe, sau fiul Laonic, p r e r i l e snt m p r i t e . . r u m b a c h e r j op. cit, p. 302, crede c n a m n d o u cazurile a f o s t Laonic. W. Miller, n s t u d i u l c i t a t , i E . D a r k o, Zum Leben des Laonikos Chalkokondyles, n B y z a n t i n i s c h e Z s i t s c h r i f t " , 24 (1924), p. 31 (cf. i B y z . Z e i t s c h r i f t " , 27 (1927) p. 280), snt de p r e r e a c n a m n d o u cazurile a fost t a t l Gheorghe. Spre aceeai p r e r e nclin i K . G l t e r b o c k , Laonikos Chalkokondyles, n Z e i t s c h r i f t fiir Volkerecit u n d B u n d e s s t a a t s 1

LAONIC GHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE I

n anul 1456, domnia familiei Aceiaiuoli, duman familiei Chalcocondililor, nceteaz n Atena i oraul ajunge sub stpnirea turceasc, iar n 1460 Mahomed I I pune capt i ultimei rmie din imperiul bizantin, despoiatului de la Mistra in Peloponez. Ce-a fcut Laonic atunci, n u avem nici o tire precis. ntorsu-s-a napoi la Atena, supunndu-se noilor stpnitori, sau a luat toiagul pribegiei nesfrite ca atia din compatrioii si i precum a fcut-o i yrul su primar Dimitrie OJialcondil care s-a refugiat n Italia 1 , n u p u t e m ti -sigur. Ultimul su editor E . Darko a crezut la urm c ar putea dovedi c i Laonic a pribegit mai nti n insula Corfa, i apoi Creta, unde s-a stabilit n oraul Canea (Kydonia n antichitate), fcndu-se preot 2 . Argumentarea lui Darko n scopul acesta nu pare convingtoare 3 . Mai probabil ramne c Laonic s-a ntors i a trit mai departe n Atena, unde i-a scris i lucrarea sa de istorie 4 .
r e c h t " , 4 (1910), p. 81 i C a m p u r o g l u, op. cit., p . 135. Iar G. M i s k o 1 c i, Adatok Laonikos Chalkokondyles elelrajzhon D a t e la b i o g r a f i a lui L a o n i c Ghalcocondil, n T o r t e n e t i Szemle", 2(1913), p. 1 9 8 - 2 1 4 ( d u p B y z . Zeit.", 22(1913), p. 513), crede c i a l t Ghalcocondil ar fi p u t u t fi t r i m i s . Aceti c e r c e t t o r i p u n d a t a n a t e r i i Iui L a o n i c p e la 1430. D a r p r i m a solie a a v u t loc cu p r i l e j u l m o r i i lui A n t o n i o Acciainoli din 1435, i a r cea de a d o u a s-a n t l m p l a t din cauza expediiei lui Murad I I n c o n t r a d e s p o t u l u i Constantin Paleolog i a cuceririi I s t m u l u i Corint din i a r n a anului 1446 (vezi G. O s t r o g o r s k y, op, cit., p. 450). D a c L a o n i c s-a n s c u t pe l a 1430, e v i d e n t c nu p u t e a l u a asupra-i o m i s i u n e ca aceasta. P e de a l t p a r t e n s , W. Miller observ cu d r e p t c u v i u t c se p a r e c L a o n i c a f o s t m a r t o r la n v a l a lui Murad I I a s u p r a I s t m u l u i . n t r - a d e v r , t a b r a t u r c e a s c o descrie ca u n u l care a v z u t - o cu ochii lui p r o p r i i , spun t n d u - n e c p a r c a fost cea mai f r u m o a s din t o a t e t a b e r e l e cte le-am v z u t e u " (vezi mai jos, p. 203,22). Da aceea W. Miller b n u i e t e c t n r u l L a o n i c p o a t e 1-a nsoit n cea de a d o u a solie p e t a t l s u . Mie u n u i a ns mi v i n e a crede c solul t r i m i s a fost nsui L a o n i c i c anul naterii iui t r e b u i e p u s civa ani n a i n t e d e 1423. F o a r t e p u i n p r o b a b i l este tirea d a t d e Teodor S p a n d u n i n o s , r e f u g i a t , d u p c u c e r i r e a Gonstantinopolei din 1453, n I t a l i a i a u t o r u l u n e i scrieri d e s p r e i m p e r i u l o t o m a n , c L a o n i c ar fi f o s t secretar al lui M u r a d I I i c a fost f a la l u p t a d e la V a r n a (C a m u r o g 1 u, op. cit., p. 114 115 i 134). K . S a t li a s , L i t e r a t u r a neogreac, A t e n a , 1868, p. 5 1 ; F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter, S t u t t g a r t , 1889, voi. I I I , p. 320, i K . G ti t e r b o c k, op. cit., f r nici o d o c u m e n t a r e , t o i snt d e p r e r e c i L a o n i c a pribegit n I t a l i a . 2 n s t u d i u l c i t a t din B y z . Z e i t " . 24 (1924), p. 35, D a r k d a c r e z u t mai n t i c L a o n i c s-a ntors ia A t e n a ; apoi n s n b a z a u n o r scrisori ale lui Mihail Apostolios (vezi . r u ni b ae h e r, op. cit., p. 603), a crezut c p o a t e s u s i n e p r i b e g i r e a lui Lacrnic n C r e t a ; vezi Neue Beitrge ar Biographie des Laonikos Chalkokandyles, in B y z . Z e i t s c h r . " , 27 (1927), p. 276285. 3 Vezi i . . e e s, n B y z a n t . - N e u g r . J a h r b i i c h e r " , 7 (1930), p. 237. 1 Vezi W . M i l l e r , op. cit., G a m p u r o g l u , op. cit., p . 103 104 i G. C a m m e l 1 i, op. cit., p . 254. U r m a i d e ai Ghalcocondililor p a r s t r i a s c i azi ; vezi t a b l a genealogic din G a m p u r o g l u , op. cit., la c a r e ar fi d e a d u g a t i u n A n d r e i Ghalcocondil, m a r e n e g u s t o r din Gonstantinopole, f u r n i z o r al s u l t a n u l u i Soliman Magnificul i f c n d c o n t r a b a n d de m r f u r i din Polonia p e n t r u Moldova lui P e t r u Ha ro prin anii 1531 i 1532, n t i m p u l unui rzboi v a m a l
1

INTRODDCEKE

D o v a d este i f a p t u l c Laonic se a r a t a fi u n b u n cunosctor al mprejurrilor turceti i red n chip corect termenii tehnici militari i administrativi t u r c e t i 1 . n aprecierile sale asupra turcilor n u este aspru i nverunat ca istoricii bizantini, contemporanii si, Ducas i Gheorghe Sphrantzes (Phrantzes), ci dimpotriv oarecum binevoitor. Profetul Moh a m e d e la Laonic u n d t t o r de lege. tie multe despre administraia i veniturile mpriei o t o m a n e ; descrie eu attea a m n u n t e serbrile turceti din 1457 de la Adrianopole 2. Fiind preot departe, n Creta, sub stpnire cretin veneian, n dumnie cu turcii, greu ar fi p u t u t scrie aa i s-i adune toate aceste tiri i a m n u n t e , mult mai uor ns, t r i n d n Atena sub stpnire turceasc. Anul morii lui Laonic, ca i acela al naterii sale, n u se tie. Lucrarea sa de istorie se ncheie cu anul 1464; de aceea s-a crezut s fi murit pe la 1464 sau 1465 3 . Dimitrie Ohalcondil, vr primar al lui Laonic, a e d i t a t la Florena n 1488 p e n t r u prima oar Iliada lui Homer, iar un ,,Laonic p r i m p r e o t " din Canea n Creta apare pe pagina de titlu ca editor al celei dinii ediii din poema comic Batrachomyomachia L u p t a broatelor cu oarecii, o parodie a Iliadei, a p r u t la Yeneia n 1486. E . D a r k o 4 ar voi ca i acesta s fie t o t istoricul nostru, cu t o a t e c editorul Batrachomyomachiei se a r a t a fi eretan, n u atenian. D a c aceast identificare ar fi nimerit, t i m p u l svririi din v i a a lui Laonic ar fi cel mai devreme pe la 1486. Tot p e n t r u aflarea anului morii lui, s-a a d u s locul n care Laonic spune c domnia d i n Ungaria, trecnd asupra feciorului m a i t n r a l lui I a n e u de Hunedoara, acesta s-a l u p t a t n contra mpratului romanilor Albert i a svrit m a r i isprvi i i-a supus i P r a g a i pe b o e m i 5 . drept c Laonic le spune acestea n legtur cu nceputul domniei lui Matei Corvin i c Albert murise din 1463 ; dar Laonic are obiceiul de a aminti, antieipnd, i faptele ntmplate m u l t mai trziu. i D a r k o crede c Laonic s-ar fi gndit aici la biruinele lui Matei Corvin de prin anii 14841487, cnd a cucerit teritorii de la mpratul r o m a n de a p u s F r e d e r i c ; i deci ar fi apucat nc a n u l 1487 e . D a r toate acestea nu-s dect ipoteze. n
d i n t r e Polonia i Moldova. Vezi I. i s t o r , li ie auswrtigen Handelsbeziehungen der Moldaa im 14., 15. uml 16. Jahrhundert nach Quellen dargestellt, G o t h a , 1911, p . 54 58 ; . I o r g a, Relaiile ca Lembergul, p . 3334 ; Stadii de istorie, n L i t e r a t u r a i A r t a R o m n " , 1899/1900, p . 1 4 0 ; H u r m u z a k i , Documente, I, supl. I I , p. 47, nr. 15. 1 A k c < e s N i m e t. op. cil., p . 17 18. 2 Vezi m a i jos, p . 250 251 i 252254. 3 K. G l t e r b o c k , op. cit., p . 81. 4 In B y z a n t . Z e i t s c h r . " , 24 (1924), p. 35. 5 Vezi m a i jos, p . 427, 20. B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t " , 24 (1924), p. 35.

LAONIC CHAIiCOCOOTIL : E X P U N E M ISTOEICE

lucrarea sa de istorie, Laonic i a r a t a pe veneieni stpnind nc insula E u b e a 1 ; dar n 1470 insula a fost cucerit de turci, aa c s-ar putea spune c n-a apucat nici anul 1470, dar m a i degrab n u m a i att, c nainte de acest an trebuie s-i fi ncheiat de scris lucrarea sa de istorie. Laonic Ghalcocondil n e apare n lucrarea sa de istorie ca un om foarte n v a t i cu multe i variate cunotine. n ce mprejurri i le va fi dobndit, n u tim 2. De t n r a c u m a stpnea, ne spune Ohiriac din Ancona, n chip deosebit n u n u m a i limba i literatura antic elin, ei i cea latin. E l ne descrie diferite r i i popoare i orae, mai apropiate,, dar i deprtate de t o t , cu obiceiurile i moravurile lor, cu tiri despre aezarea, ntinderea lor, precum i din istoria lor mai veche sau m a i nou. S fi fcut, spre a-i a d u n a aceste tiri i cunotine, m a r i i multe cltorii, ca i modelul su antic Erodot, e p u i n probabil. P o a t e v a f i f o s t n Yeneia, p e n t r u c descrierea ce o face acestui ora 3 ne las oarecum impresia c e f c u t m a i degrab din vzute dect din auzite. De la Laonic Chalcocondil n i s-a p s t r a t n destul de multe m a n u scrise o scriere istoric de vdit mare pre. E . Darko, ultimul ei editor,, ne nir n u m a i p u i n e de 2 6 ; n u m r u l acesta considerabil e o dovad de preuirea i rspndirea de care s-a bucurat aceast scriere istoric, n 12 manuscrise 4 scrierea ne este transmis cu u r m t o r u l titlu g e n e r a l : , 5 6 , -9- oi & a lui Nicolai 5 Chalcocandil 6 scriere istoric, de u n d e i a u nceputul sultanii turcilor i faptele i isprvile lor de vitejie pn la isprvile de vitejie ale marelui sultan Mehetbei". Un titlu i mai potrivit l-au d a t copitii altor dou manuscrise; acesta sun : ', ' : & ,,a lui Nicolai Chalcodil Laonic cronic despre prbuirea ntregii Elade i despre alte
Vezi mai jos, p. 133, 6, i Indice, la cuv. Eubea. Ci. i W . M i l l e r , op. cit. G a m p u r o g l u , op. cit., p . 94, b n u i e t e c se p r e a p o a t e ca m a r e a lui n v t u r s i-o i i n s u i t la coala m a r e l u i n v a t i iilozof d e a t u n c e a din M i s t r a , Gemistos P l e t h o i u Laonic s li t r a d u s din italienete n grecete u n s o n e t al lui Ghiriac din A n c o n a , i n t i t u l a t Acropolea din S p a r t a . Vezi D. A. Z a k y t h i n o s , Po^mes inedits de Ciriaco d'Ancona, n B y z a n t . Z e i t s c h r . " , 28 (1928), p. 270. G a m p u r o g l u , op. cit., p. 124 125, crede c t r a d u c t o r u l e D i m i t r i e Ghaicondil.
2 4 1

Vezi m a i jos, p. 127, 2 5 - 1 2 8 , 3. Vezi a p a r a t u l critic din ediia lui E . Darfco, voi. I, . 1. 6 n t r - u n m a n u s c r i s : Laonic. ' n cinci din ceie dousprezece m a n u s c r i s e Ghaicondil.

XNTEODUOKEE

lucruri ce s-au p e t r e c u t n I t a l i a , Spania i G e r m a n i a i U n g a r i a i despre faptele turcilor p n la s u l t a n u l Mehbei". n celelalte manuscrise, din care trei E . D a r k o 1 le socotete cele m a i a p r o p i a t e de manuscrisul original al a u t o r u l u i , lipsete v r e u n t i t l u general, ci n u m a i , ca n t o a t e manuscrisele, fiecare carte i are titlul ',. ' ', adic ,, lui Laonic e x p u n e r i istorice I , I I " , i aa m a i d e p a r t e p n la a X - a , cci n zece c r i i-a m p r i t Laonic lucrarea sa de istorie. S-a p u t u t c o n s t a t a d e m u l t a c u m a i f r nici o u m b r de ndoial c Laonic i-a l u a t de m o d e l pe cei dinti doi istorici clasici din a n t i c h i t a t e : pe printele istoriei B r o d o t din licarhas 2 i pe n e n t r e c u t u l istoric Tueidide d i n A t e n a 3 . E r o d o t i ncepe istoria cu cuvintele : Aceasta e e x p u n e r e a de istorie a lui E r o d o t d i n A l i e a r n a s " . E s t e v d i t c d u p acest nceput al istoriei lui E r o d o t i-a i n t i t u l a t i Laonic crile din istoria sa. I a r Tucidide i ncepe n e m u r i t o a r e a sa istorie a rzboiului peloponeziac astfel : ' Tucidide d i n A t e n a a scris" ; t o t aa i-o ncepe i Laonic pe a sa, schimbnd n u m a i c o n s t r u c i a g r a m a t i c a l din a c t i v n p a s i v : . . . ,,De c t r e Laonic d i n A t e n a . . . . a u fost scrise a c e s t e a " . D u p obiceiul istoricilor antici, obicei i n u t m u l t n seam de t o i istoricii bizantini, Laonic i nsoete istoria cu o introducere n care a r a t cine e a u t o r u l , ce 1-a n d e m n a t s-i scrie istoria i c u m nelege s-o scrie i care i este cuprinsul. T o t n introducere, d u p o r e c a p i t u l a r e n cteva r n d u r i a istoriei a n t i c e p n la r o m a n i inclusiv, ne a r a t n chip f o a r t e n i m e r i t c u m i m p e r i u l r o m a n i-a m u t a t c e n t r u l de g r a v i t a i e n r s r i t , c u m s-a grecizat n p a r t e a sa d e - r s r i t i c u m grecii a u l u a t n u mele de romei, r o m a n i , eu t o a t e c l i m b a i-au p s t r a t . Apoi, d u p o sum a r e x p u n e r e a creterii p u t e r i i t u r c e t i p n la s u l t a n u l M u r a d I , expunere n cursul creia a m i n t e t e cte eeva din d o m n i a m p r a i l o r b i z a n t i n i A n d r o n i c I I ( 1 2 8 2 - 1 3 2 8 ) i I I I ( 1 3 2 8 - 1 3 4 1 ) Paleoiog, l o n VI C a n t a cuzino (13471354) i a craiului srb t e f a n D u a n (13311355), Laonic
1 E d i i a lui E . D a r k o , voi. I, . I X i X I I I . * A t r i t n t r e anii 484 i 425 n a i n t e a erei n o a s t r e . P e la 1650 a f o s t t r a d u s n r o m n e t e ; vezi . I o r g a, Herodot, traducere ramtneasc publicat dup manuscriptul gsit in mnstirea Coula, Vlenii d e M u n t e , 1909. P r i m e l e p a t r u cri au f o s t t r a d u s e i c o m e n t a t e d e D. I. G h i c a, Istoriile lui Erodot, voi. I IV, 1894 1915. Din E r o d o t au m a i t r a d u s p r i mai mici p o e t u l D. B o l i n t i n e a n u , apoi Al. Gr. S u u i . M. Georgescu. 3 A t r i t d e p e la 460 i pn d u p 404 .e.'n. Scrierea, cu d r e p t c u v i n t , i-o n u m e t e u n b u n d o b n d i t p e n t r u venicie". t r a d u s ta r o m n e t e d e M. J a k o t a , Thukydides, Rzboiul Peloponeziac, < B u c u r e t i , 1941>.

10

LAONIC CHAI;COCONDII,: E X P U N E R I ISTORICE

ne d destul de pe scurt istoria domniei sultanului Murad I (13591389), cu moartea cruia se ncheie cartea ntia. n cartea a doua i a treia, Laonic ne da istoria sultanului Baiazid I (13891403) F u r t u n a cum i spune el cu diferite digresiuni, privind istoria bizantin i a altor ri i popoare, care a u venit mai ales n legtura cu istoria lui Baiazid sau a lui Timur-Lenk, cci cartea a treia, n a f a r de lupta de la Aneara, e aproape n u m a i o digresiune asupra istoriei lui Timur-Lenk, de la nceputurile lui de geamba de cai pn la conflictul cu Baiazid i moartea sa. A j u n s la n v a l a lui Timur-Lenk, Laonic face o nimerit reflexie, c turcii ar fi a j u n s la mare putere, nct ar fi i n v a d a t Apusul, de nu-i oprea pe neateptate Timur. Cci atunci nici cearta att de pgubitoare p e n t r u ei n u s-ar fi produs n mpria Osmanilor, precum s-a ntmplat d u p moartea lui Baiazid, cnd feciorii lui s-au luat la l u p t pentru domnie. Acuma ns Baiazid ajungnd la o putere peste msur, dumnezeu a f c u t s fie ndreptat spre cumptare, nct s n u mai umble cu planuri de domnie att de m a r i " 1 . Cartea cuprinde luptele p e n t r u tron i domniile feciorilor lui Baiazid, anume lisus (Isa, Ese) (14031407 d u p Laonic), Musulman (Suleiman) (14071411), Musa (14111413) i M a i o m e d I (14131421). n crile a cincia, a asea i a aptea, Laonic descrie pe larg domnia sultanului Murad I I (14211451), m a i adugind i primul an din domnia lui Mahomed I I . n cartea a opta ne istorisete m a i ales cucerirea Constantinopolei din 1453 i mai continu istoria domniei lui Mahomed I I pn la 1457. n crile a noua i a zecea urmeaz mai departe cu istorisirea acestei domnii pn n iarna anilor 1463 i 1464. Acesta e cuprinsul pe scurt de tot, al expunerilor istorice ale lui Laonic Chalcocondil, lucrare care ns prin numeroasele ei digresiuni, m a i lungi sau mai scurte asupra diferitelor ri i popoare, tinde, dintr-o istorie turco - b izaatin, s devin n b u n p a r t e o istorie universal a timpului descris. D a t fiind bogia i varietatea de tiri i ntmplri din scrierea istoric a lui Laonic, devenim curioi s tim de unde i va fi scos materialul p e n t r u scrierea sa i de unde i va fi cules informaiile. Din liter a t u r a istoric greceasc antic i bizantin, Laonic trebuie s fi citit mult. ndeosebi trebuie s-i fi tiut bine pe Erodot i Tucidide, ale cror opere istorice i le-a luat drept model, a t t n general p e n t r u ntreaga sa lucrare de istorie, ct i n special p e n t r u multe pasaje din ea 2. Din lite1 2

Vezi m a i jos, p. 79, 27 29. Vezi ediia E . D a r k o , I n t r o d u c e r e , p. V I I I i G y . M o r a v-c s i k, op. cit,

I, p. 232.

INTBODUCEKE

11

r a t u r a istoric bizantin, p e n t r u nceputurile istoriei turceti a a v u t de izvor Istoria bizantin a lui M c h i f o r Gregoras, 1 . Apoi Laonic, ca i istoricul Ducas, trebuie s se m a i fi folosit i de o scriere istoric bizantin ce n u ni s-a p s t r a t , p e n t r u c amndoi fac aceeai confuzie ntre cltoria n Apus d u p a j u t o a r e a lui l o a n Y Paleolog i Manuil I I Paleolog 2. C Laonic s-ar fi folosit de u n izvor comun cu Gheorghe Sphrantzes 3 n u se mai poate susine, p e n t r u c, pe cit se pare, interpolatorul cronicii lui Sphrantzes 1-a folosit p e n t r u adaosurile sale chiar pe Laonic 4 . Chiriac din Ancona ne spune c Laonic cunotea n chip deosebit n u n u m a i limba i
l i t e r a t u r a a n t i c g r e c e a s c , ci i p e c e a l a t i n . JSu e s t e d e c i e x c l u s c a t i r i l e

variate i multe despre rile i popoarele din Apus s i le fi scos din cronici latineti; se bnuiete c tia j^fcajete. Oele m a i multeJ.nformaii ns se pare jcjfi_Ie-a cules pe cale| oralJ precum nsui ne-o spune 5 . Despre unii "pretendeni la domSeTTJe^care^BDxertfffin interese politice i ddeau drept feciori din flori de ai lui Mircea cel Btrn, Laonic ne spune c, adunnd informaii, le-a aflat n e a m u l i cine le-a fost tatl, dar crede c n u face s le m a i spun numele 6 . Vorbind despre locul de origine al slavilor, ne spune c n-a p u t u t afla vreo tire la istoricii mai v e c h i 7 . E l i d mereu silin s fie ct m a i bine informat. Aa cum ni s-a p s t r a t scrierea istoric a lui Laonic, i las impresia c n u e t e r m i n a t . n 1463 veneienii declar sultanului Mahomed I I rzboi i trimit soli care s ndemne i pe unguri. Acetia trec D u n r e a pustiind a r a sultanului, iar veneienii nvlesc n Peloponez. -au ns izbnzi deosebite i, n f a a a r m a t e i turceti ce sosea, se retrag , i triremele lor 8 pornesc s ocupe insula Lemnos, de u n d e vin cu provizii. i iarna aceasta, acestea s-au petrecut n Peloponez". Aceasta e ultima propoziie din opera istoric a lui Laonic, dei, de obicei, cu cuvinte ca acestea el face trecerea, cnd ncepe s istoriseasc altceva 9 . D a r nu n u m a i aceast ncheiere brusc i n e a t e p t a t , ci i alte nepotriviri p a r s indice c Laonic
Vezi A k d e s N i m c t , op. cit., p. 19 22. Vezi V. G r e c u , Istoricul bizantin Daca, n A n a l . Acad,. R o m . " , Meni. Sec. Ist.. Seria I I I , t o m 29 (1947), p . 6 0 5 - 6 0 6 . Cf. i . . V a s i 1 i e , II oiaggio di Giovanni V Paleoiogo in Italia e l'unione di Roma del 1369, n S t u d i bizantini e neoellenici", 3 (1931), p. 170 177 i O. H a l e c k i , Un empereur de Bgzancc Rome, V a r o v i a , 1930, p. 330 342.
2 1

O^y. M o r a v c s i k , loc. cit. Vezi R . I. L o e n e r t z, Auto ar du Chronicon Maius atlribae Georges Phrantzes, Miscellanea Giovanni Mercati, I I I , S t u d i e T e s t i . 123 (1948), p. 2 7 3 - 3 1 1 . 5 Vezi m a i jos, p . 25, 15 17. 6 Vz. p. 158, 9 - 1 5 . 7 Vz. p. 47, 7 i 94, 11. s Vase cu t r e i b n c i d e vslai s u p r a p u s e . 1 Cf. i G a m p u r o g l u , op. cit., p. 153.
4

ia

12

LAONIC G HALCOCONDIL : EXPUNE RI ISTORICE I

n-a apucat s-i termine i s-i p u n la punct istoria. Astfel, despre o expediie a lui Mahomed I I n contra srbilor spune c e ,,a d o u a " 1 , cu toate c m a i nainte n u a fost a m i n t i t nici o expediie de acest fel. Semnalnd asemnarea graiului popoarelor slave, l preocup mult chestiunea rspndirii lor, nct revine de trei ori asupra e i 2 . Dect aceast repetare mai nepotrivit e f a p t u l c de la u n loc la altul i nsuete preri ce se contrazic, nti spunnd c slavii de sud a u venit din nord, trecnd Dunrea 3 , iar la u r m c, pornind din sud, au trecut peste Dunre i s-au aezat n Eusia 4 . Tot prin f a p t u l c n-a apucat s-i p u n la p u n c t scrierea p o a t e s-ar p u t e a explica m a i uor i repetiiile destul de d e s e ; astfel, rscoala lui Manuil I I Paleoiog, cnd era nc n u m a i guvernator la Salonic, n contra lui Murad I e istorisit de dou o r i 5 ; t o t aa, nchiderea Istmului Corint cu zid de ctre Manuil I I Paleoiog 6 ; punerea n domnia rii Bomneti de ctre I a n c u d e H u n e d o a r a a lui D a n n locul lui Ylad Dracul 7 ndemnurile craiului srb Gheorghe Yulc, n nelegere cu I a n c u d e Hunedoara, ctr regele Ungariei Yladislav I la rzboi n contra turcilor 8 . a. Mai ales, cu ct t e apropii spre sfrit, cu a t t a m a i mult lucrarea d e istorie a lui Laonic i las impresia c i-a lipsit ultima fevizuire din p a r t e a autorului 9 . E r o d o t i-a propus s descrie luptele dintre greci i p e r i ; dar perii a u subjugat p e mezi i asirieni, a u cucerit Egiptul, iar m p r a t u l lor Dariu al lui Istaspe a pornit dincoace de D u n r e asupra sciilor ; i atunci Erodot,,
Vezi m a i jos, p. 240, 32. Vezi p. 40, 2 2 - 3 5 ; 94, 4 - 1 2 i 299, 1 5 - 2 0 . 3 Vezi p. 40, 2 3 - 2 8 . 4 Vezi p. 299, 1 5 - 1 8 . 3 Vezi p. 46, 2 0 - 4 7 , 16 i 49, 2 2 - 5 0 , 2. 6 Vezi p. 128, 1 8 - 3 0 i 137, 1 - 2 , ' Vezi p. 158,5 i 200, 1 - 4 . 8 Vezi m a i jos, p. 171, 2 0 - 2 5 i 183, 34. Gf. i p. 1 2 5 , 1 5 - 2 7 , cu 177, 2 8 - 3 2 i 1 7 8 , 3 1 - 3 4 ; 133, 15 cu 135, 2 2 ; 1 5 2 , 1 7 - 1 9 cu 2 4 2 , 4 ; 164, 25 u r m . cu 168, 3 3 Urm. .a. D e a l t fel n c de a c u m a o sut d e ani, n v a i i T a f e l i N u s s e r , p r e g t i n d o n o u ediie, au b g a t d e s e a m c L a o n i c n-a a p u c a t s d e a scrierii sale u l t i m a r e d a c t a r e i c m u l t e p a s a j e nu snt dect p r i m e l e n o t e scrise la r e p e z e a l ; , vezi ed. D a r k o , I n t r o d u c e r e , V I I ; cf. i . X I I . i p o a t e c t o t aa a u r m a s n e p r e l u c r a t e cele d o u p a s a j e m a i lungi, considerate ca n e a u t e n t i c e , d a r care vor fi p r o v e n i n d t o t de la Laonic p e n t r u c l e n t l n i m n t o a t e manuscrisele ; vezi m a i j o s , 2 6 4 , 28266 i 281, 28282, 18.
2 1

D a r nu n e p u t e m reine d e a face i u r m t o a r e a o b s e r v a i e ; i scrierea lui E r o d o t ii las i m p r e s i a c a u t o r u l ei n-a a p u c a t s-o t e r m i n e i s-o p u n la p u n c t . A i j d e r e a i T u c i d i d e nu i-a t e r m i n a t i s t o r i a . Te pomeneti c i Laonic, i n n d n u m a i d e c t , n c o m p u n e r e a lucrrii sale d e istorie, s se apropie ct m a i m u l t d e modelele sale, s nu i-o fi compus n a d i n s astfel, p r e c u m ni s-a i p s t r a t .

INTRODUCERE

13-

p e ling altele m a i miei, face mari digresiuni, dnd descrierea rilor i istoria popoarelor pe care le-au supus sau cu care s-au l u p t a t perii. Tot aa procedeaz i Laonic. i el i p r o p u n e sa descrie creterea puterii turceti i prbuirea celei bizantine. Dar cnd a j u n g e la ciocnirea dintre Baiazid Ilderim i Timur-Lenk, face o lung digresiune asupra acestuia din u r m , intercalnd i alte subdigresiuni mai mici asupra ttarilor, Sarmaiei (Busiei), Egiptului . a. Sigismund venind din Germania i Ungaria m p o t r i v a lui Baiazid, Laonic gsete prilej s ne dea descrierea acestor ri. Baiazid pornete n contra lui Mircea cel B t r n , asupra cruia d vina p e n t r u nceputul acelui rzboi, i atunci Laonic ne d descrierea rii Bomneti. Cnd Manuil I I Paleoiog, cutnd n contra turcilor a j u t o a r e n Apus, a j u n g e pn n F r a n a , Laonic scrie despre F r a n a i poporul f r a n c e z ; a m i n t i n d despre rzboiul de o sut de ani dintre F r a n a i Anglia, ne descrie insulele britanice, obiceiuri de ale poporului englez i capitala englezilor, Londra. Mahomed I fiind n rzboi cu veneienii i Murad I I cu genovezii, Laonic n e descrie Yeneia i Genua, struind asupra originii, frumuseei i bogiei lor, i cum se conduc aceste republici. Scriind despre o nval a turcilor n Transilvania, Laonic ne descrie ara i ocrmuirea ei. I a r I a n c u de H u n e d o a r a biruind pe turci, Laonic ne istorisete despre originea i cariera lui I a n c u . i exemple de acestea s-ar mai p u t e a aduce nc multe. Istoricii antici mai obinuiau s se foloseasc n expunerile lor i de cuvntri mai lungi sau m a i scurte n vorbire direct. De acest mijloc de expunere s-a folosit i E r o d o t , dar mai ales n chip deosebit de iscusit Tucidide. i t o i istoricii bizantini, ca i cei apuseni din epoca Benaterii au procedat la f e l 1 . Laonic compune i dnsul astfel de cuvntri directe d u p modelele sale antice. Cuvntarea a , prin care Victor Capella n Consiliul cel mare, ndeamn p e veneieni s declare rzboi lui Mahomed I I , este compus d u p modelul acestor fel de cuvntri din Tucidide, iar cuvntarea 3 lui B a d u cel F r u m o s , prin care ndeamn pe boieri s se lepede de Ylad epe, e f c u t d u p E r o d o t . Firete c i u n a i alta, i t o a t e celelalte, nu snt cuvntri istorice reale, ci compoziiile autorului, unele mai potrivite cu situaia descris, ca b u n o a r cele dou cuvntri amintite, altele m a i p u i n potrivite, ca de pild cuvntarea lui Baiazid n p r e a j m a luptei de la Ancara, cnd pe sine se p u n e alturea de Alexandru Machedon, care cu p u i n oaste a biruit mulimea perilor lui Dariu, iar grecii pe cele ale lui Xerxe 4 . interesant s a m i n t i m c istoricul Ducas, contemporan
1 2 3 4

Vezi Vezi Vezi Vezi

V. G r e c u , Ist. biz. Daca, p . 6 0 6 - 6 0 7 , n o t a 2. m a i jos, p. 306, 2 5 - 3 0 9 , 8. mai j o s , p . 291, 1 4 - 2 2 . p. 103, 3 0 - 1 0 4 , 3.

14

LAONIC CHAXCOCOKDH.: EXPUNERI ISTORICE

cu Laonic, dimpotriv l p u n e pe Timur-Lenk s in naintea luptei d e la Ancara ostailor si o vorbire n care amintete de isprvile strmoilor si X e r x e i Artaxerxe, care s-au l u p t a t n contra unor eroi semizei (grecii antici), pe ling care turcii snt nite lcuste f a de l e i 1 . D a r n u n u m a i n ce privete compoziia scrierii sale istorice, ci i n privina stilului i a limbii, Laonic se silete mult s se ia d u p modelele sale antice, n special d u p Tucidide. Acesta din u r m ns este prea bine cunoscut p e n t r u profunzimea i complexitatea gndirii sale i ca s dea acestei gndiri liaina vorbirii, frazele lui snt construite cu m u l t e subordonri i supraordonri. Laonic imitnd mai mult la supraf a acest stil, o face n u odat n p a g u b a claritii. Lucruri simple, le. mbrac n propoziii lungi i nl ori o c h i a t e ; de aceea, de m u l t e ori, este foarte greu de neles ce a v r u t s spun 2. Limba scrierii lui c a u t s fie cea clasic. Tendina aceasta l face pe Laonic s spun lui I a n c u H u n i a d i C h o n i a t " , Cetatea Alb s-o numeasc Leucopoliclmi", sultanului Baiazid I , cruia istoricul Ducas i spune simplu ..Tlderim", Laonic i spune B a iazid F u r t u n a " .a.m.d. P e n t r u unitile de msuri, de greuti i distane ntrebuineaz denumirile antice de t a l a n t , stadion, plethron . a. Dar,, pe ct se pare, sub aceste denumiri se ascund i u n i t i de msur bizantine. rilor i popoarelor din t i m p u l su Laonic, ea i a p r o a p e t o i istoricii bizantini, le d denumirile antice, p e care le-au a v u t acele r i n antichitate i popoarele, care atunci a u locuit acolo ; astfel, ara Bomneasc e Dacia, Ungaria e Peonia, Transilvania e Peonodacia, romnii snt daci, ungurii peoni, bulgarii misi, srbii tribali, francezii celi, F r a n a e Ga- latia .a.m.d. C bulgarii snt misi i srbii tribali, nsui Laonic ine s ne lmureasc 3 . Tunarul lui Mahomed I I la cucerirea Constantinopolei e dac 4 . Alteori, ns, aceste identificri n u snt chiar aa de uor de fcut.. Laonic scrie mai mult istorie turceasc i e o laud p e n t r u dnsul c,, spre a fi mai precis i m a i bogat n tiri, n u preget s ntrebuineze t e r m e n i tehnici turceti militari i administrativi 5 .
Ducas, ed. V. Grecu p. 94, 1421. Vezi I m . B e k k e r , e d . B o n n , . V ; , r u m b a c h e r, op. cit., p. 303 ; G. o n t e i a t i c i , Storia delta Letleratura bizantina, Milano, 1916, p. 230 i ediia lui E . D a r k o , I n t r o ducere, p. V I I I . 3 Vezi m a i jos, p. 38, 5 7. 4 Vezi p. 225, 29 i n o t a 7. 5 Ca m i r a h o r , azapi, spahii, silictari, lefegii , olacari , .a., despre care A k d e s N i m e t , op. cit., p . 15 i 17, s p u n e c snt t e r m e n i corect n t r e b u i n a i . Turcilor, Laonic le s p u n e n u m a i t u r c i , n u ca b u n o a r istoricii b i z a n t i n i Gheorghe P a h i m e r i Nicbifor Gregoras, care le s p u n peri '.. L a o n i c este v d i t
2 1

INTRODUCERE

15-

D a r ceea ce face ca m u l t e lacuri din lucrarea de istorie a lui Laonic s devin ncurcate i greu de neles este obiceiul lui de a anticipa mereu diferite chestiuni i evenimente care stau n oarecare legtur eu cele m o m e n t a n istorisite, i n u n u m a i de a anticipa, ci i de a reveni mereu asupra celor spuse odat. Lui Laonic i se face i m p u t a r e a c ncurc mult cronologia D a r chiar acest obicei al lui de a istorisi, anticipnd i revenind mereu, face ca ordinea cronologic a lucrurilor i ntmplrilor istorisite s p a r confuz i ncurcat 2. D u p concepia antic, p s t r a t i u r m a t i de istoricii bizantini,, o scriere istoric trebuie s fie i o oper literar 3 . i 3a culegerea informaiilor noastre istorice trebuie mereu i n u t seama de aceast l a t u r caracteristic a scrierilor istorice antice i medievale 4 . Laonic, lundu-se destul de servil n compoziie, stil i limb d u p modelele sale antice, valoarea literar a lucrrii sale de istorie este sczut. Totui, el p a r e s nu fi fost lipsit de talent literar, p r e c u m ar dovedi-o, de pild, descrierea plin de via i micare a peripeiilor prin care a trecut I a n c u de H u n e doara d u p ce s-a retras d i n l u p t a de la Cosovo n 1448, p n ce a a j u n s la Buda 5 . Caracterizrile semnalate pn acuma s-ar prea c subliniaz mai m u l t oarecare scderi ca istoric ale lui Laonic Chalcocondil. D a r ar fi nedrept s nu-i a r t m i vditele caliti. E l e nainte de t o a t e u n istoric
i n f l u e n a t d e micarea R e n a t e r i i . Se p a r e c el t i a etimologia n v a i l o r u m a n i t i a Renaterii, d u p care turcii ar fi f o s t n u m i i d u p eroul t r o i a n T e u c e r ; i d e aceea Laonic se v a fi oprit n u m a i l a d e n u m i r e a t u r c i . K . K r u m b a c h e r , op. cit., p . 403 ; G. O s t r o g o r s k y , op. cit., p. 373 : G y . o r a c s i k, op. cit., I, p. 232. 2 Vezi m a i jos, p. 73, n t o a r c e r e a din A p u s a luiManuil II Paleoiog n t m p l a t nl403, spus cu anticipare. Istorisind pucerirea oraului Argos, aflat sub s t p n i r e a veneienilor, d e c t r e t u r c i !n 1397, r e v i n e a s u p r a cedrii lui p r i n v n z a r e c t r e v e n e i e n i In 1 3 9 4 : i f i i n d c acelai despot Teodor Paleoiog a n c e r c a t s v n d i S p a r t a tn 1400, istorisete i aceast t n t m p l a r e , a n t i c i pnd-o. Cu prilejul b i r u i n e i lui Iancu d e H u n e d o a r a din 1442 a s u p r a turcilor n v l i i In T r a n s i l v a n i a , a m i n t i n d d e isprvile acestuia ca rzboinic, anticipeaz i s c h i m b u l d e d o m n i ce 1-a f c u t n a r a R o m n e a s c , nlocuind p e V l a d D r a c u l cu D a n , ceea ce s-a n t l p i p l a t civa ani m a i trziu (vezi p. 1 5 8 , 4 1 6 ; cf. i 200, 1 10). E x e m p l e d e acestea s-ar p u t e a d a m u l t e .
3 Vezi V. G r e c u , Ln oaleur Utteraire des oeurres historiques byzantines, n B y z a n t i noslavica", 13 ( 1 9 5 2 - 1 9 5 3 ) , p. 2 5 2 - 2 7 0 . 1 n p r i v i n a a c e a s t a e r e m a r c a b i l descoperirea lui I. Bogdan, c cronicarii notri Macarie i Azurie, i m i t n d c r o n o g r a f u l b i z a n t i n al lui C o n s t a n t i n Manasses din secolul al X l l -lea, t r a n s p u n a s u p r a m p r e j u r r i l o r din Moldova descrieri l u a t e din m o d e l u l l o r , c a r e au n v e d e r e m p r e j u r r i antice sau b i z a n t i n e ; vezi Letopiseul lui Avarie, n A n a l . A c a d . R o m . " , Seria II, t o m . 31 (1909), p. 7 6 - 7 9 i 8 9 - 9 2 . 6 Vezi m a i jos p . 216, 24 ~ 218, 6 ; alte p a s a j e d e valoare l i t e r a r mai vezi p. 367, S O IOS, 1 7 ; 174, 8 - 1 7 5 , 21 ; 273, 7 - 1 2 . 1

16

LAONIC G HALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE I

neprtinitor, obiectiv i c u m p t a t , avnd mult grij s deseopfere adevrul i silindu-se mult ntru cutarea l u i 1 . Despre politica de unire a bisericilor, dezbtut pe atuncea cu a t t a p a t i m , scrie cumpnit i cuminte 2. F a de dumanii de m o a r t e ai rii i neamului su, care snt turcii ce i-au robit a r a i neamul, nu se las mpins de ur, ci c a u t s fie drept, cu t o a t e c el n u e lipsit nici de patriotism, nici de mndrie naional. Le recunoate vitejia i destoinicia. Despre Iaiieu de H u n e d o a r a spune c a a v u t nu puine izbnzi m a r i asupra turcilor, dei acetia erau muli i viteji 3 . F a de ceilali istorici bizantini, Laonic se deosebete prin aceea c n centrul istoriei sale n u se mai afl imperiul bizantin, ci cel otoman. F a p t u l c el i-a d a t seama de nsemntatea istoric a acestuia din u r m este o dovad de netgduit a talentului de istoric al lui Laonic Chalcocondil. Scrierea lui istoric este nainte de t o a t e istoria imperiului otoman, mai pe scurt i cu informaie m a i slab i mai p u i n exact de la ivirea turcilor osmanli i pn la moartea lui Murad I n 1389, t o t mai pe larg i m a i bine d o c u m e n t a t apoi, m a i ales cu ct se apropie m a i m u l t de timpul su. Din istoria bizantin, ca i din cea a altor popoare i ri, ia n seam m a i ales ceea ce intr n cadrul istoriei turceti i nu snt de loc multe ntmplrile istorisite care s n u stea mai mult sau mai puin de-a dreptul n legtur cu aceasta. nsi cucerirea Constantinopolei de turci, istorisit pe larg i cu a t t a pasiune i durere de Ducas, este descris de Laonic n chip linitit i destul de pe scurt, aducnd totui unele tiri pe care nu le ntlnim n descrierile contemporanilor si, Ducas i Critobul. Ceea ce l mai caracterizeaz pe Laonic n chip deosebit este i f a p t u l c, aa cum ne apare n lucrarea sa de istorie, poate fi aezat t o t aa de bine ntre istoricii umaniti, ca i ntre cei bizantini 4 . Ca u n a d e v r a t savant umanist al Eenaterii, el posed o m a r e bogie de cunotine enciclopedice i caut s insereze din ele n lucrarea sa de istorie; e u n
B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c b r i f t " , 22 (1913), p. 212. . r u in 1) a c h e v, op. cit., p . 302. 3 Vezi m a i jos, p . 245, 2 0 - 2 2 . 4 . I o r g a, Medaillons d'histoire litteraire byzaritine, in B y z a n t i o n " , 2 (1925), p. 237298, d u p ce t r e c e n r e v i s t p e t o i istoricii bizantini de la P r o c o p p n la Gheorghe S p h r a n t z e s , i n c h e i e expunerile, n ce l p r i v e t e p e Laonic Ghalcocondil, cu o singur n o t s u b l i n i a r d e u r m t o r u l c u p r i n s : L a o n i k o s G h a l k o k o n d y l a s s o r t d e n o t r e cadre ; il a p a r t i e n t , c o m m e esprit p o l i t i q u e , l ' E m p i r e o t t o m a n et, c o m m e conception l i t t e r a i r e , la R e n a i s s a n c e " . Aprecierea f c u t este v d i t n i m e r i t n t r - o l a r g m s u r , t o t u i ar fi greit ca L a o n i c Chalcocondil s fie scos cu t o t u l d i n l i t e r a t u r a i s t o r i c b i z a n t i n , d u p cirm nu ar p u t e a fi t r e c u t d e loc n istoriografia veche turceasc.
2 1

INTEODtrCBEE

17

b u n cunosctor al a n t i c h i t i i l Celllt ci s dea dovezi despre a c e a s t a . P e n t r u e l . ' r o m e i " n u snt i bizantinii, ci n u m a i r o m a n i i ; bizantinii snt " ,,elini" i gsete c n u i-au spus corect r o m e i 1 , adic rom a n i ; b i z a n t i n i snt n u m a i locuitorii B i z a n u l u i adic ai Constantinopolei 2 . i el scrie n grai elin, p e n t r u c graiul elinilor este m a i r s p n d i t n l u m e i este tiut de n u m e r o a s e n a i u n i . n chip profetic s p u n e apoi c iari i vor a v e a ei s t a t u l i regele lor 3 . Ziua de m a r i , cnd s-a d a t a t a c u l cel m a r e de a czut Constantinopolea, o n u m e t e ziua lui A r e s 4 , adic a zeului M a r t e , m a r i , dei n grecete o d e n u m i r e ca aceasta n u exist. u n l a t i n i s m care i st b i n e u n u i u m a n i s t tiutor d e latinete. Descrie f l u x u l i r e f l u x u l oceanelor, a d u e n d acest fenomen n l e g t u r cu l u n a 5 . Ca u n a d e v r a t o m al B e n a t e r i i , cu prilejul sinodului d i n 1439 d e la F e r a r a i F l o r e n a , ne povestete a v e n t u r a g a l a n t a soiei ducelui d e F e r a r a , o istorioar de p a r c ar fi o n u v e l din Decameron al lui Giovanni Boccacio, p e care p o a t e l v a fi i c i t i t 6 . F a p t u l c Laonic Chalcocondil i-a d a t s e a m a , p r e c u m a m m a i a m i n t i t , d e m a r e a n s e m n t a t e istoric a a v n t u l u i p u t e r i i t u r c e t i i i-a p r o p u s s descrie dezvoltarea i creterea acestei p u t e r i i n j u r u l ei s grupeze descrierea celorlalte evenimente, este o n e t g d u i t d o v a d c Laonic este u n istoric de o indiscutabil valoare i de u n n s e m n a t t a l e n t . S - a spus ns c n-a fost n stare s-i ndeplineasc sarcina ce i-a luat-o, p e n t r u c i-ar lipsi o compoziie u n i t a r i e x p u n e r e a i-ar fi lipsit de critic 7 . D a r t r e b u i e de n t i m p i n a t c ncercrile d e critic n expunerile lui Laonic n u snt r a r e . F a de versiunea greceasc i cea t u r c e a s c a s u p r a m o r i i lui M u r a d I n l u p t a de la Cosovo din 1389 i f a d e spusele turcilor, c u m a n l t u r a t Baiazid n t oiul l u p t e i p e f r a t e l e su l a g u p , L a o n i c i a r a t n chip temeinic nedumeririle sale, gsind t o a t e versiunile neveros i m i l e 8 . L a cucerirea oraului Argos, istorisete Laonic, t u r c i i s f i l u a t 30 000 de r o b i d e rzboi, p e care Baiazid s-i fi colonizat n Asia ; a d a u g ns t o t o d a t observaia critic : D a r n u m - a p u t e a p r o n u n a c a c e a s t a
Vezi m a i j o s , p . 27, 29. Vezi p . 55, 24, 26, 27. 3 Vezi p . 25, 1 9 - 2 3 ; . r u m li a c li e. r. op. cit.,p. 302. 4 ,," S' i e r a o zi d e m a r i " , p . 230, 27 i n . 2. 5 Vezi m a i j o s , p . 72, 20. 6 Vezi p . 174, 8 - 1 7 5 , 2 1 ; m a i v e z i i p . 162, 1 2 - 1 6 3 , 3. 7 P . D. o g o d i n, 06.30 h c t o m h h k o b n o HCTopuH ocaiw b 3 H t m TypKaMH 1453 r . ( P r i v i r e a s u p r a i z v o a r e l o r d e s p r e i s t o r i a i m p r e s u r r i i i l u r i i B i z a n u l u i d e T u r c i n a n u l 1453), n KypHaJTB MEHHCTepCTBa n a p o f l s o r o npocBtiiueHHH, 2 6 4 (1889 a u g u s t ) , p . 222'223.
2 8 1

V e z i m a i jos, p . 50, 17 34, i 53, 4 - 2 5 .

18

IAONIC OHAXCOCOJDXL : EXPtOTEEI ISTORICE

e a d e v r a t , deoarece, cutnd s m informez, n - a m p u t u t afla u n d e iu Asia au fost colonizai acetia de ctre m p r a t u l Buiazid" 1 . F a de tirea c Ylad epe a i n t r a t ca iscoad n t a b r a lui Mahorned I I , nu-i vine a crede c nsui domnul a luat asupra-i o primejdie ca aceasta, cnd p u t e a doar s se foloseasc de m u l t e iscoade 2 . i cazuri de acestea, cnd Laonic ia o a t i t u d i n e critic, se ntlnesc nu p u i n e n lucrarea sa de istorie. Ct despre lipsa de u n i t a t e n compoziie, se vede c aceasta a fost semnalat din pricina deselor digresiuni ce le face. D a r n - a m p u t e a f i de prerea c aceste digresiuni despre diferite r i i popoare din rsritul i apusul Europei ar f i nite u m p l u t u r i d e prisos i nefolositoare 8 . Ou t o a t e c uneori, ce-i drept, cuprind tiri fantastice i eronate, totui, folosite cu critic, ne snt de folos; i p e n t r u cele asupra rilor romne i sntem de-a dreptul recunosctori. i chiar p r i n aceste digresiuni trecnd dincolo d e marginile istoriei turceti i bizantine la p r i m a i ntinse sau m a i m r u n t e din istoria srb, ungar, b u l g a r , romn, t t a r , rus, lituan, polon, ceh, german, italian, francez, englez, spaniol i, descriind i obiceiuri de ale acestor popoare, Laonic ne d acea bogie de tiri variate i interesante, nct el are d a r u l d e a inea treaz a t e n i a noastr, de a ne face curioi i de a n u ne lsa s aipim a s u p r a crii lui" 4 . Lucrarea sa de istorie s-a spus cu drept cuvnt c e unul din cele mai interesante i de p r e produse ale spiritului elin d i n evul m e d i u " 5 . F r ndoial, lui Laonic i se cuvine u n loc de. cinste ntre istoricii bizantini i ndeosebi ntre cei trei contemporani ai s i : Miluiil (?) Ducas, Gheorghe Sphrantzes (Phrantzes) i Critobul din Imbros, tuspatru, descriindu-ne ntmplri, n larg msur aceleai, din acelai rstimp, fiecare din p u n c t u l su de vedere i n felul su deosebit i t o i eompletndu-se unul p e altul cu ntregiri de pre. P e n t r u istoria turco-bizantin, expunerile istorie ale lui Laonic Chalcocondil snt u n izvor n a r a t i v de mina nti i vrednic de t o a t ncrederea. Izvor principal p e n t r u istoria turceasc a u fost t r a d u s e n turcete nc de p e la mijlocul secolului al X Y I I - l e a e . Interesul i curiozitatea ce-a trezit creterea nvalnic a puterii i primejdiei turceti a f c u t ca,
Vezi p. 74, 2 6 - 2 8 . Vezi m a i jos, p . 287, 2 4 2 8 . 3 A k d . N i m e t , op. cit., p . 20. 4 Vezi i g ii e, Patrologia, series Graeca, voi. 159, p. 10, n o t a . 5 W . M i l l e r , op. cit.,; d u p G a m p u r o g l u , op. cit., p. 152 care m a i a d a u g c L a o n i c e u n E r o d o t al e v u l u i m e d i u . 6 F . B a b i n g e r , Die Geschichtschreiber der Osmanen arid ihre Wrrke, Leipzig, 1927, p. 200 ; d u p B y z a n t . Z e i t s c h r . " , 28 (1928), p. 146.
2 1

INTRODUCERE

19-

nc nainte de editarea- t e x t u l u i grecesc, care a a p r u t ntia oar la 1615, s apar, ncepnd din 1556 i 1577, n traduceri latine i franceze care s-au repetat de mai multe ori la rnd 1 . P e n t r u trecutul nostru, lucrarea de istorie a lui Laonic Chalcocondil este unul din cele mai de pre izvoare n a r a t i v e ; pe lng m u l t e tiri izolate, ne ntmpin ntr-nsa i multe pagini ntregi care privesc de aproape istoria pmntului i a poporului romnesc. Laonic ne istorisete p e larg l u p t a dintre Ylad epe i Mahomed I I , cu m u l t e tiri unice i interesante ; bunoar, cum tie Ylad epe s-i consolideze d o m n i a ; c oastea turceasc, ce a nvlit n a r a Bomneasc, a fost ca mrime a doua d u p aceea care a cucerit Constantinopolea; c prada scoas de turci din ar a fost peste dou sute de mii de cai, boi i vaci, tire de m a r e p r e pentru bogia r i i ; i multe altele 2 . Istorisirea lui Laonic este izvorul principal p e n t r u cunoaterea expediiei lui Mahomed I I asupra rii Bomneti n 1462 8 . n s e m n a t e snt tirile ce ni le aduce Laonic despre intervenia rii Bomneti n luptele p e n t r u t r o n ntre feciorii lui Baiazid-Eulgerul; unul dintre acetia, Musa, cu sprijinul lui Mircea cel B t r n cruia i fgduise venituri i a r m u l t dincolo de D u n r e 4 izbutete s a j u n g sultan 6 n contra fratelui su Musulman, susinut de m p r a t u l bizantin, Manuil I I Paleoiog. Cu acesta din u r m Mircea sttea n rele relaii, pentru c primise la Bizan i susinea mpreun cu Musulman u n contrapret e n d e n t la domnia rii Bomneti D u p nfrngerea sultanului Musa de ctre fratele su Mahomed 1 7 , Mircea cel B t r n d a j u t o r altui pret e n d e n t la tronul turcesc, Mustafa, care vine n a r a Bomneasc, nsoit de emirul din Smirna Giineyt 8 . D u p cderea lui Musa i p o a t e c i d u p nfrngerea lui Mustafa, sultanul Mahomed I t r i m i t e oti de jaf asupra rii B o m n e t i ; o d a t i asupra Transilvaniei. n legtur cu luptele d e la Kicopole din 1396, de la V a r n a din 1444 i Cosovo din 1448, Laonic ne d tiri, cum i n ce msur a u luat p a r t e i romnii. Sigismund pornind asupra lui Baiazid-Fulgerul, a l u a t cu
1 S s m n a i a r e a diferitelor ediii i t r a d u c e r i , vezi-o n . K r u m b a c h e r , op. cit., p. 304, 1 i 2 ; ed. E . Dark,5, I n t r o d u c e r e , p. V " ~ V I I I ; G y . o r a c s i k, op. cit., I, p. 233. 2 Vezi m a i jos, p, 232, 2 0 - 2 9 1 ; 298, 21 ; 300, 2 8 - 3 1 ; 309, 28 i 35. 2 Vezi R e v i s t a i s t o r i c " , 21 (1935), p . 76. * Vezi m a i jos, p . 114, 3 5. * Vezi p. 114, 7 - 1 4 ; 115, 19. . 4 Vezi p . 114, 5 - 7 . 7 Vezi p. 120, 5. 8 Vezi p . 130, 2 6 - 1 3 1 , 12. * Vezi p. 120, 1 3 - 1 6 i 137, 1 8 - 2 3 .

20

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPIJNEBI I8TOKICE

dnsul i romni, n e a m viteaz, care s a r a t e calea i s deschid d r u m o t i r i i D i n cauza aceasta Baiazid pustiete Transilvania 2 i nvlete asupra lui Mircea cel B t r n , pe care-1 nvinovete de l u p t a de la M c o p o l e ; cu acest prilej, Laonic descrie ara Bomnease i vorbete despre graiul nostru 3 . Cu alt prilej ne d o scurt descriere a Moldovei, observnd c este acelai neam, vorbind aceeai limb, dar fiind desprit n dou d o m n i i 4 . l a n c u de H u n e d o a r a , avnd m u l t putere i renume m a r e n purtarea rzboaielor n contra turcilor, l sftuiete, nc nainte de l u p t a de la Yarna, pe regele ungar Yladislav I la rzboi n contra lui Murad I I ; strnge oaste m u l t i ia i pe Ylad Dracul, domnul romnilor din ara Bomnease, trece peste D u n r e pustiind i arde Sofia 5 . La ndemnul craiului Serbiei Gheorghe, se ncheie pacea i se hotrte ca ara Bomnease s r m n f a de sultan cu t r i b u t u l cel vechi, iar f a de regele ungar s fie, precum a u r m a t mai nainte 8 , P e n t r u l u p t a de la V a r n a snt luai ntr-ajut or ca la zece mii de clrei romni, care vin cu nsufleire sub conducerea domnului Ylad D r a c u l 7 . n l u p t romnii i n aripa stng 8 . D u p ce Yladislav I , neinnd seama de sfatul i n d e m n u l lui l a n c u de Hunedoara, a czut n lupt, l a n c u i ropinii pleac de-a d r e p t u l spre D u n r e i muli b r b a i alei au czut dintr-nii A j u n s la Dunre, l a n c u este i n u t prins de Ylad, dar, la ameninrile ungurilor, l trimite prin Braov n Transilvania 1 0 . n retragerea de la Varna, muli unguri s-au p r p d i t de mna romnilor 1 1 . A j u n s acas, l a n c u este pus n f r u n t e a statului 1 2 . Cnd Murad I I mpresura Crua n Albania, i sosete vestea c l a n c u , cu unguri i romni, vine cu rzboi a s u p r a - i ; i erau amndou popoarele la patruzeci d e mii i apte mii de clrei 1 8 . Ajungndu-se la lupta de la Cosovo din 1448 cu Murad II, l a n c u sttea la mijloc cu vitejii, a r m a t a Transilvaniei, iar aripa sting i-o inea D a n cu opt mii d e romni 1 4 . Vznd c l u p t a e pierdut, romnii ncearc o mpcare cu
Vezi Vezi 3 Vezi I Vezi 5 Vezi 6 Vezi 7 Vezi 8 Vezi ' Vezi 10 Vezi II Vezi 12 Vezi
2 13 14 1

p . 59, 2 - 3 i 62, 7. p . 63, 1 - 2 . p . 63, 2 - 6 4 , 29. p . 93, 2 1 - 2 5 . p . 183, 3 6 - 1 8 4 , 7. p . 189, 8 - 1 0 , p. 1 9 3 , 5 - 7 . p . 196, 2 8 - 1 9 7 , 11. p. 199, 1 0 - 1 5 . p . 199, 1 6 - 3 5 . p. 200, 2 3 - 2 4 . p . 200, 1 1 - 1 8 .

Vezi p. 208, 3 6 - 2 0 9 , 13. Vezi p, 210, 2 1 - 2 6 .

INTRODUCERE

21-

Murad I I , dar snt mcelrii, I a n c u se retrage spre Dunre, spre a ajunge la B e l g r a d ; dar d u p m u l t e peripeii, descrise de Laonic, n u f r talent literar, e reinut de craiul srb, apoi trimis la uda 1 . se mai d a u apoi tiri asupra diferitelor expediii, trimise de Murad I I (14211451) a s u p r a rii Bomneti i a Transilvaniei. Cam ntre 1430 (cucerirea Salonicului) i 1432 (cstoria lui Murad I I cu i a t a craiului Gheorghe Brancovici), dac i n e m seama de ordinea cronologic a evenimentelor istorisite, Murad I I t r i m i t e pe T u r a e h a n asupra rii Bomneti, de u n d e scoate robi i m u l t p r a d 2 . n 1442, l trimite pe beglerbegul de Bumelia, Mezit, s cucereasc Transilvania. Cu acest prilej Laonic a r a t ntinderea Transilvaniei i cum este condus de u n voievod, pus de regele ungar, i c se afl orae autonome n f r u n t e cu Sibiul, Mezit-bei mpresoar Sibiul, dar este ucis de un glon i turcii snt alungai peste D u n r e . O d a t cu p r i m v a r a , nsui Murad I I voiete s porneasc asupra Transilvaniei, dar la sfatul vizirului ahabeddin, l trimite chiar p e acest vizir, asupra cruia I a n c u de H u n e d o a r a ctig o strlucit biruin 3 . Cu acest prilej, Laonic ne d m u l t e tiri, despre originea, v i a a i cariera eroului l u p t t o r n contra turcilor, I a n c u de H u n e d o a r a 4 . Iancu schimb domnii din a r a Bomneasc, punnd pe D a n n locul lui Ylad Dracul, fecior din flori de al lui Mircea cel B t r n s . Aici Laonic ne d tirea v d i t interesant c boierii nscoceau pe unii drept feciori din flori de ai lui Mircea, spre a-i pune, din interese politice, n d o m n i e ; despre unul, doi dintre acetia, culegnd tiri, le tie numele i cine le-a fost t a t l , dar nu-i m a i d n vileag. Apoi D a n s-a mpcat cu Murad i s-a ncuserit cu domnul Moldovei. 6 Despre Iancu, Laonic ne mai d apoi tiri de seam n legtur cu alte lupte de ale acestuia n contra turcilor 7 i ndeosebi asupra strlucitei biruine de la Belgrad din 1456 asupra lui Mahomed I I 8 . La moartea lui Iancu i face o f r u m o a s caracterizare 9 i ne istorisete cum feciorul lui mai tnr Matei izbutete s a j u n g rege al Ungariei, svrind mari isprvi 1 0 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vezi p . 214, 1 4 - 2 1 8 , 6. Vezi p . 148, 2 3 - 2 5 . Vezi p. 155, 7 - 1 5 6 , 21. Vezi p. 156, 2 3 - 1 5 7 , 25. Vezi p . 158, 4 - 1 6 i p r o b a b i l i p . 200, 1 - 1 0 . Vezi p. 158, 9 - 2 4 . V e z i p . 171, 2 0 - 2 6 ; 187, 8 - 3 3 ; 241, 1 4 - 1 7 . Vezi p. 241, 2 8 - 2 4 5 , 14. Vezi p . 245, 1 5 - 2 9 . Vezi p. 247, 2 - 2 2 .

22

LAONIC CHA.LCOCONOIL: E X P U N E R I ISTORICE

I n sfrit, face s mai fie semnalate cteva tiri izolate asupra p mntului i trecutului romnese, care se ntlnesc n lucrarea de istorie a lui Laonic Ghalcocondil : de exemplu, c ttarii, trecnd peste Dunre, risipesc pe turcii care prdau pn la D u n r e 1 ; c romnii din P i n d au cobort din Dacia 2 ; i c avnd aceeai limb snt u n a cu romnii de la Dunre 8 ; c ttarii, venind peste ara Bomnease, trec la BaiazidF u l g e r u l 4 ; c t t a r i i slluii n bugeacul Basarabiei, trecnd la BaiazidFulgerul, acesta i colonizeaz n Peninsula Balcanic, desprindu-le triburile 5 ; c Sarmaia se ntinde pn la romni 6 i c seminii de ale sarmailor (adic ruilor) ncep de la Leucopolichni (adic Cetatea A l b ) 7 ; c lituanii ajungnd pn n grania Moldovei se rzboiesc cu acetia 8 ; c t t a r i i ntrebuineaz scuturi lunguiee cam ca ale r o m n i l o r 9 ; c Murad I I se gtea s aduc, cu rzboi, domn n ara Bomnease pe Ylad Dracul, dar s-a ntors din drum, pornind asupra Caramanlilor 1 0 ; c n sfatul de rzboi naintea luptei de la Zlatia din decembrie 1443, Murad I I amintete c ungurii au luat pe ling sine pe romni u . F a de bogia de tiri asupra trecutului nostru, nu e nici o mirare c de acum n v a t u l B a d u Greceanu, cronicarul oficial al lui Constantin Brncoveanu, culegea din lucrarea de istorie a liii Laonic Ohalcocondil notie despre Basarabi, p e n t r u a le ntrebuina n prefaa bibliei de la 1688 i a . ncheind, credem c, a t t p e n t r u coninutul ei variat, interesant i n msur a ne inea ncordat t o a t ateniunea noastr, ct i mai ales pentru aceast bogie de tiri ce ne intereseaz ndeaproape, traducerea aceasta nu v a fi fost o munc zadarnic, ci dimpotriv bine venit i de folos, mai ales c citirea lucrrii de istorie a lui Laonic n t e x t u l original grecesc nu e lucru uor.

Vezi * Vezi 3 Vezi 4 Vezi 5 Vezi


7

p. 3 1 , 3 1 - 3 2 , 4. mai jos, p. 40, 3637. p. 189, 3 6 - 1 9 0 , 2. p. 7 5 , 1 4 - 2 1 . p. 90, 2 9 - 3 3 .

Vezi p. 91,13. Vezi p. 91, 1 9 - 2 0 . 8 Vezi p. 94,3. Vezi p. 95,1. 10 Vezi p. 171, 1 - 1 0 . II Vezi p. 184, 23. 12 N . I o r g a Istoria literaturii ed. a I l - a , p. 66.

romlne,

1688-1821,

oi. II, B u c u r e t i , 1901, p . 6 2 5 ;

LAONIC CHALCOCONDIL EXPUNERI ISTORICE

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE I


De ce i cum i scrie i s t o r i a ; subiectul scrierii. Laonic din Atena, din eite a ajuns n via s le vad a scris acestea n istorie, ereznd cu aceasta - , . . . , , , .^

i gg, i e aud, . , ,.

sa-i mdeplmeasea o datorie fireasca i t o t o d a t a p e n t r u c, pe ct mi se pare, evenimentele acestea snt foarte nsemnate, nct s fie pstrate pentru p o s t e r i t a t e ; cci dup prerea mea nu snt ntru nimic mai prejos de evenimentele de odinioar din lume ce au trecut n istorie. M gndesc la ntmplrile ce au dus 1a sfritul elinilor 1, i la puterea cea mare la care a u a j u n s turcii, cea mai mare din cte au fost vreodat. Pe u r m a acestor ntmplri dumerindu-m c fericirea acestei viei este repede schimbtoare i c se ntoarce cnd ntr-o parte cnd n alta, socotesc c e bine s scriu istoria nu neinteresant a amnduror acestor popoare. Dnd la iveal aceast scriere, v o m aminti i de alte evenimente ce s-au ntmplat prin lume, nu numai n timpul din viaa mea i la care eu nsumi a m fost martor ocular, ci i altele din cele nsemnate, adunindu-le ns mai ales de la cei ce preau c le tiu mai bine, c ct nict informez asupra lor i mai cu seam ca s poat fi spuse ct mai bine i m a i adevrat n modul cel mai sigur. Dar nici aceea n-a socoti-o de loc ru, ca acestea s le istorisesc n grai elin, pentru c graiul el : nilor este cel mai rspndit n lume i e tiut de numeroase naiuni. i mare este faima acestui grai chiar acuma, dar i mai m a r e i va fi iari, cnd chiar u n mprat elin i cobortorii dintrnsul vor domni asupra urmailor elinilor, j adunai ntr-o mare mprie, dup legile lor, ct mai plcut pentru ei i ct mai puternic pentru alii. Elinii 2, ce f a p t e mari i strlucite au svrit dnii i au dobndit mare faim i aiurea i n Europa, ba chiar i n Libia 8 , i cum au ajuns
1 2 3

Adic a imperiului bizantin. F i r e t e c cei din a n t i c h i t a t e . Africa de nord.

26

LAONIC CHALCOCONDIL: EXPUNEBI ISTOKIOB I

:i la Gange i Ocean i pn n Cancaz, nc i cum muli alii au fost de mai nainte pe acolo, ndeosebi Hereule i mai nti nc Dionysos 1 , feciorul Semelei, i apoi nc isprvile lacedemonilor i atenienilor, d u p aceea ale mpratului macedonenilor 2 , i ale acelora ce au a v u t domnia d u p 5 el i ale multor altora de t o t felul, c u m s-au petrecut, le-au istorisit alii i le-au descris. Elinii deci au svrit mai mult aceste fapte, ca unii. ce snt cel mai vechi popor i pretutindeni, numeroase generaii n rnd au a v u t p a r t e de o soart norocoas, n u lipsit de v i r t u t e , nicieri ns micorat. P e timpul, cnd acestora n m u l t e feluri le mergea bine n lume, io a m aflat, cercetnd amintirile cele m a i n d e p r t a t e din auzite, c n t i m purile cele mai vechi asirienii a u a j u n s nti la stpnirea Asiei; d u p aceea ns mezii i-au nlocuit n domnie sub conducerea lui Arbache care 1-a despoiat de domnie pe m p r a t u l asirienilor S a r d a n a p a l ; pe u r m (mezii) i-au pierdut mpria n minile perilor care erau condui de Cir al lui Cambise ; i de atunci perii a u a j u n s la m a r e i m u l t [ putere, trecnd n alte ri, ba chiar i n E u r o p a . I a r d u p aceea, nu multe generaii mai trziu, Alexandru al lui Filip, m p r a t u l macedonenilor, a pus capt domniei perilor i i-a supus p e indieni i o parte, nu. p u i n , din Libia i nc din E u r o p a ; i mpria a lsat-o celor ce au u r m a t d u p din,sul, :20 pn ce romanii, a j u n g n d la cea mai m a r e domnie din lume, cci erau i cu noroc i cu v i r t u t e n aceeai msur, a u lsat Borna n seama celui mai nalt arhiereu 3 al lor i a u trecut n T r a c i ; i la aceasta, m p r a t u l 4 i-a condus n a r a Traciei, care e aezat cel mai aproape de Asia, i alegindu-i de capital u n ora grecesc Bizan, a u p u r t a t rzboaie cu perii, 25 de la care nduraser m u l t e rele i neajunsuri. D e a t u n c i elinii s-au amestecat cu r o m a n i i ; i limba i datinile, p e n t r u c aici elinii erau cu mult mai muli dect romanii, i le-au p s t r a t pn la capt, numele totui i l-au schimbat, ne mai numindu-se d u p s t r b u n i ; i mpraii Bizanului n-au gsit nicidecum demn s se cheme m p r a i ai elinilor, ci c e 30 mai distins p e n t r u dnii s-i zic m p r a i i autocratori ai romanilor s . D a r despre r o m a n i i arhiereul lor cel mai m a r e a m aflat c, de muli ani ajungnd, n u n p u i n e p u n c t e n ce privete religia, la preri deosebite de elini, s-au desprit de ei, ntre altele mai ales c-i aleg mp1

Isprvile l e g e n d a r e ale eroilor din mitologia a n t i c elin s n t pentru Laontc lapte

istorice. A l e x a n d r u cel Mare ( 3 3 6 - 3 2 3 ) . P a p a d e la R o m a . 4 C o n s t a n t i n cel Mare ( 3 0 6 - 3 2 4 - 3 3 6 ) . 8 A d i c ai r o m e i l o r - b i z a n t t n i l o r ; grecii i azi, a u elini sau greci.
3 2

grai popular,

spunindu-i

romei,

PRBFATA

r a t al romanilor 1 cnd dintre gali cnd dintre germani j n e c o n t e n i t pn in timpul de f a . i n u scap nici u n prilej s t r i m i t mereu soli la elini ca s se mpace i s se uneasc n privina religiei, cznd de acord asupra aceluiai punct de vedere. i elinii, firete c n-au voit, de dragul romanilor, care pe vremuri aveau acelai fel de a vedea, s-i t u l b u r e aezmintele strbune. i n u r m a acestei divergene, mulime de apuseni mai ales veneieni, mpini din aceast cauz de arhiereul romanilor, pornesc cu flot m a r e rzboi asupra elinilor i, nvlind, a u a j u n s la Bizan i au luat c u puterea cetatea B i z a n u l u i 2 . i mpratul Bizanului i cei mai de f r u n t e d i n t r e elini au plecat, trecnd n A s i a ; . a j u n g t o d n a ^ j g M A - ^ a a ales acest ora grecesc i i-au aezat reedina mprteasc ntr-nsul. D u p aceea, nu"muTTan niai trziu 3 , au ocupat din nou Bizanul, d u p ce a u intrat pe ascuns n ora, i trecnd iari n E u r o p a , mpraii au u r m a t s domneasc n Bizan. D a r d u p aceea, m p r a t u l elinilor l o a n 4 , observnd c statul elinilor e acuma p e muchia cuitului, a luat pe arhiereii Bizanului i pe nvaii elinilor i a plecat pe mare n Italia, cu credina c v a aduce n n a j u t o r n contra primejdiei ce-i amenina din p a r t e a turcilor, dac ar face mpcare c u apusenii n p r i v i n a religiei, j Ajungnd n Italia i discut i n d cu arhiereul romanilor a s u p r a divergenei privitoare la religie, s-au nevoit m u l t s stea la dezbateri i cercetri a m n u n i t e i n sfrit s a j u n g la o mpcare ntre arhiereu i elini, stabilind un acord i nlturnd dintre ci acea divergen ; n oarecare msur dobndete i a j u t o r i se napoiaz la Bizan. D a r elinii a j u n g n d acas, n u s-au i n u t de hotrrile edinelor sinodului 5 din Italia, socotind c n u e bine d e loc p e n t r u ei s se mpace ctui d e p u i n cu romanii, ca unii ce struie s spun i s le doreasc r e l e ; i astfel divergena a r m a s pn la capt ntre elini i romani. Cu acestea a m spus ndeajuns despre divergena ce era ntre mpria elinilor i ntre r o m a n i i c n privina mpriei i chiar a numelui n u li s-a spus acestora c o r e c t 6 . Cnd eu u n u l a m venit p e lumea aceasta, a m aflat c pe atuncea elinii i.mpratul elinilor, d u p ce au fost scoi din celelalte ri mai nti d e popoarele din Tracia 7 , d u p aceea ns chiar i de barbari mai st1 v o r b a d e m p r a t u l r o m a n de a p u s , din evul m e d i u , p r e c u m a f o s t Carul cel j i ceilali.

10

15

8 20

25

30

Mare

n 1204 pe u r m a c r u c i a d e i a I V - a . n 1261. 4 l o a n V I I I Paleoiog ( 1 4 2 5 - 1 4 4 8 ) . 5 Din 1439 d e l a F l o r e n a . * C s-au n u m i t r o m e i - r o m a n i i nu elini. 7 A d i c din P e n i n s u l a Balcanic, ce e la n o r d d e G r e c i a . 8 Adic d e t u r c i .
3

28

LAONIC GHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE I

pneau peste aceste cteva locuri puine Bizanul i marginea mrii n jos de Bizan pn la oraul Heraclea, I a r n sus pe marginea Mrii 9 Tegre | pn la oraul Mesembria, spoi Peloponezul ntreg a f a r de treip a t r u orae ale veneenilor,, apoi aiderea Lemnos, Imbros i insulele 5 de p e acolo din Marea Egee. Aadar, c u m s-au ntmplat t o a t e acestea s se fac i cum statul elinilor cu ncetul s-a .prbuit, ruinat de turci, i cum al acelora s-a fcut mare, sporindu-i mereu n timpul acesta puterea i bunstarea, voi istorisi, fcnd o expunere, pe ct am p u t u t s m informez, mai exact.
10

15

10

25

30

35 11

De unde se iray Cit despre turci, eu unul nu tiu ce n u m e ar fi a v u t lurcii osmansii. Y e c j i m e , nct s nu greesc adevrul. Cci unii cred, c turcii snt cobortori din scii, bnuind cu bun temei aa despre ei, deoarece i gsesc nu mult deosebii n datini i c se folosesc nc i acuma de aceeai limba. Cci sciii se spune c, pornind a aptea oar, de la Tanais, vnjolesc Asia de sus, ntr-o vreme cnd stpnirea o aveau prii, i In ara perilor i a mezilor i a asirienilor; dup aceea eobornd n Asia de jos asupra Frigiei, Lidiei i Capadociei, i-au supus i acestea ri. i acuma se pot vedea, pe ct se spune, muli din neamul acesta pscndu-i vitele n multe pri ale Asiei; i ducndu-i traiul dup obiceiurile sciilor nomazi, ) n-au avut n chip vdit nicieri n Asia o aezare stabil. i de aici, nc se bnuiete c neamurile barbare de turci, care locuiesc n a r a de jos a Asiei, n Lidia, Caria, Frigia i Capadocia, snt de aceeai limb i snt mbrcai i narmai la fel ca i sciii, care pasc vitele de la Tanais ncolo spre a r a Sarmaiei. Unii ns, spun c turcii snt cobortori din pri. Acetia adic,, gonii de sciii nomazi, s fi cobort n Asia de jos i, dedndu-se la u n trai mai mult nomad, s se fi rspndit pe acolo prin orae i de aici neamul acesta s-i aibe numele de turci nomazi. Alii ns spun c-i a u numele de 1a, Turce, un ora mare i nfloritor al perilor, i susin c acest n e a m a pornit de acolo i, mutndu-se n a r a d e jos a Asiei, s-au rspndit astfel prin Asia i au ocupat ara. Snt i unii care vreau ca turcii s fi venit mai degrab din Siria rupestra i Arabia, dect s fi a j u n s n aceast a r din Sciia, cu legiuitorul lor Omar, venit prin succesiune la domnia asupra Asiei, i rmai astfel aici, s-au ndreptat mai mult spre u n t r a i nomad.. Ct de adevrat este deci fiecare din aceste preri i la care din ele alturndu-te, ar fi mai bine s t e ii de ea, n-a putea face o ncheiere cu totul sigur. J Totui att s-ar putea spune c mai bine este s te alturezi la prerea acelora care struie s susin c acetia i t r a g nceputul de la. scii, pentru c sciii care triesc nc i acuma n rsritul Europei, aa-

TUKCri OSMANI II

n u m i t a Oard \ se neleg n u greu cu turcii din Asia, amndou popoarele ducnd acelai fel de t r a i i avnd nc i a c u m a acelai port i folosindu-se d e aceleai scule, p e n t r u c sciii a u domnit peste t o t locul n Asia. Chiar si numele acela 3 a r a t preferina p e n t r u traiul n o m a d i c acest fel de via l d u c m a i m u l t . 5 i aceast naie a t u r c J o r fiind m a r e i ntinzndu-se m u l t , tiu c s-a desfcut n m a i m u l t e triburi, ntre altele i n tribul oguzilor, n e a m n u ru, nici de rnd. Din aceti oguzi s-a ridicat londuzalpe 8 , om cumsecade i conductor al tribului oguzilor. Acesta, renumit p e n t r u vitejia sa, se spune c a fost t o t o d a t i cel m a i cu d r e p t a t e ; i l-au ales s le organizeze jo t r a i u l i s judece orice pricin n t r e e i ; i ori de cte ori a f c u t vreo judec a t cu mpricinaii ce veneau la el, amndou prile plecau mpcate de judecata ce le fcuse. i se mai spune c oguzii, vzndu-1 cu aa nsuire, a u izbutit la domnul rii s li-1 p u n p e l o n d u z a l p e 4 judector, iar dup aceea s-au lsat n seama lui s dispun, c u m | v a crede c e m a i bine 12 p e n t r u ei. D u p aceea Oguzalpe, feciorul acestuia, urmndu-i n domnia a s u p r a tribului oguzilor, a d u s domnia n chip m a i absolut i i-a ctigat m a r e faim n rzboaiele ce le-a dus prin Asia n contra elinilor Eeciorul lui Oguzalpe ns Ortogrul 6 , fiind n t r u t o a t e energic, se zice c i-a dobndit m a r e faim prin rzboaiele duse n m u l t e alte pri, dar 20 m a i ales construindu-i o flot, ntreprinde expediii de p r a d , nvlind n insulele din Marea Egee, ce snt aezate spre Asia i E u r o p a ; i s fi stricat i E u r o p a ; ntre altele intrnd i n rul Tearos 7 cel de ling Enos, s fi n a i n t a t d e p a r t e pe rin n sus cu corbiile. i se spune c acela s fi f c u t debarcri i n alte p r i ale Europei, ajungnd pn n Peloponez, 2 5 E u b e a i Atica i s fi f c u t m u l t p r a d n a r i, lund robi muli de t o t , s f i ctigat m a r e avere. D u p aceea, acest Ortogrul, ntorcndu-se n Asia, nvlete la p r a d n rile vecine; i ncepnd astfel, s-i fi a d u n a t a r m a t i, pornind la atac, ncepe s-i supun pe elinii de pe la grani i p e vecinii l o r ; i din vremea aceea fcnd expediii de prad, 3 0
1 2

Chalcocondil i s p u n e trg, p i a , a d u n a r e , g r m a d a Fie o a r d , fie t u r c i n o m a z i .

poporului.

P f i n m a n u s c r i s e e i l u d u z a l p e i D u z a l p e ; d e f a p t Gundiiz-Alp, care Ins n-a fost b u n i c u l lui O r t o g r u l , p r e c u m c r e d e Laonic, ci f e c i o r u l lui ; vz. G. M o r a v c g i k , Bijzantimturcica, I I , p . 128.
1231 1288 cu oarecare a p r o x i m a i e ; d a r acest O r t o g r u l sau E r t o g r u l a f o s t feciorul lui S u l e i m a n - a h ; vz. M o r a v c s i k , op. cit, i M. G u b o g l u , Turcii Osmanlti, In H r i s o v u l " , V I I , 1947, p. 5 6 - 5 7 .

30

LAONIC CHAiCOCOITOIL : EXFDHERI ISTORICE I

n p u i n t i m p s-i fi fcut bogai pe cei ce l-au u r m a t ; i astfel muli clin i:j turcii nomazi i s-au a l t u r a t , ca s lupte J mpreun i s duc rzboiul asupra popoarelor vecine; i repede a a j u n s astfel la o stpnire n u mic i din cauza aceasta s-i fi ctigat n u m e m a r e i la Aladin. Unii ns spun 5 c Ortogrul, n f r u n t e a oguzilor, a ocupat localiti ntrite de pe ling munii Taurus i de acolo s fi nvlit asupra-rii vecine, s u b j u g n d - o ; i pe locuitorii vecini elinilor, i ducea cu el i aa s fi a j u n s la m a r e putere. cum au ajuns Osmanizii J l ce chip ns s t a t u l acestora a a j u n s la p u t e r e i ia domnk: o t h m a n sau dac s-a ntmplat n acest fel sau altfel, n-as p u t e a 1
Osman a ; S 0 0 - 1 3 2 6 ) . ., , , . , ' .
10

15

14 20

25

30

15

s-o spun aa de u o r ; totui, acestea spuse de muli, amintindu-le pn ntru att, trec mai departe. Cum ns din tribul oguzilor, Osmanizii au a j u n s la domnia aceasta, a m aflat ca s-a ntmplat aa. E s t e n Misia o localitate nfloritoare, aa-numita Sogute 2 i u n ru lng ea cu acelai nume. la o d e p r t a r e de Marea seagr ca la 250 de stadii 3 ; s-ar p u t e a ns n u m i aceast localitate a Iteei. Oguzii ajungnd n aceast a r , s fi locuit u n t i m p acolo. Lui O t u m a n ns feciorul lui Ortogrul, cu domnia s nu-i fi prea mers cu t o t u l bine, d a r s fi fost m a r e i generos la s u f l e t ; | i omenindu-i din averea ce-o avea, pe ct p u t e a mai m u l t , pe cei din localitate, i-i a legat de sine aa, nct atunci, cnd aceia au a j u n s la ceart cu vecinii lor elini, l-au pus p e O t u m a n al lui Ortogrul s-i conduc. Si luptndu-se, i-a nfrnt pe elinii de acolo; i pornind de aici, i-a a t a c a t t o t mai mult pe elini i i-a ctigat m a r e faim i n u m e b u n la Aladin, deoarece, pus fiind comandant de oaste, a f c u t m a r i isprvi. La moartea mpratului Aladin, marii lui dregtori ajungnd ntre dnii la ceart, O t u m a n s f i a j u n s la discuie cu ei, i aceia sftuindu-se ntreolalt, a ncheiat o alian cu d n i i : i fcndu-se t o v a r de arme, s-a nvoit cu j u r m n t , c, ntruct a u s p o a r t e cu toii la u n loc rzboiul i s fac, pe ct vor p u t e a , cuceriri, t o a t a r a ct au s o subjuge, i vor mpri-o, d u p cum a u czut d e acord. i aa pornind cu aceia n expediii rzboinice, a cucerit a r n u p u i n i a f c u t m a r i isprvi i a a d u n a t bani muli, nct n p u i n v r e m e a a j u n s la o m a r e stpnire. D a r conductorii acetia fiind apte, cit a r a u cucerit, i-au mprit-o ntre ei, j i lui Car ama i-a czut p a r t e i n u t u l de mijloc al Frigiei pn n Cilicia i Filadelfia, lui Sarchan ns i n u t u l de la marginea
1 Vezi M. G u b o g 1 u , Sultani i mari D u p H . G. Beek Ins 1288 1326; vz. G. Staates, ed. H - a , 1952, p. 464. 2 t u r c e s c u l Sdgfld sau Soyit salcie, 3 Snt 44 k m , l u n g i m e a s t a d i u l u i a n t i c

dregtori otomani, in H r i s o v u l " , V I I , 1947, p. 62. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantiniscken a n t i c u l T a b a s i o n , la a p u s d e r u l S a n g a r i s . Jiind de 177,6 m .

OSMAN

-l

mrii al loniei de acolo i pn ce ajunge la Smirna, iar lui Calam cu feciorul su Carasi prile Lidiei pn n Misia. Prile dinspre Olimp si Bitinia, le-a primit O t u m a n dimpreun cu Techie ; iar prile dinspre Marea Neagr cu Paflagonia le-au primit bieii lui Omur. Ct despre Chermian, se spune c n-a fost din aceti apte, ci c mai nainte a fost domn n Iconion, u n ora din Caria, n care acetia i-au a v u t t i m p ndelungat reedina i c, de aici gonit, a plecat spre Ionia i c acolo a t r i t n pace ca particular. Cei apte aadar s-a ntmplat s-i supun n devlmie t o a t aceast a r ; cum s-a ntmplat ns cu fiecare n p a r t e , unuia ntr-un fel, altuia n alt fel, i cum fiecare a fost n domnia lui, n-a p u t e a s fac o expunere pe larg, aa c u m trebuie. D a r tiu c localitatea Sogute, mpraii otomani, ea unii ce se trgeau dintr-nsa, o ineau n foarte m a r e cinste i venind dese ori n aceast localitate, i cinsteau pe locuitorii ei cu obinuitele daruri. D i n auzite tiu c O t u m a n , feciorul lui Ortogrul,i are originea din aceast localitate; i el a fost cel dinti din neamul acesta care a cucerit i alte orae din Asia, dar mai ales Brusa, | u n ora n Misia, nfloritor i atuncea, p e care mpresurndu-1, 1-a silit cu foamea i, cucerindu-1 i-a aezat n el r e e d i n a ; i pornind de acolo, a fcut isprvi mari i strlucite ; i s-a svrit din v i a la Brusa, lsnd n u r m a sa feciori i o a r n u mic. Despre acesta eu tiu c el din neamul lui, ntre alte msuri f o a r t e b u n e ce le-a l u a t , ca s-i organizeze ct mai potrivit domnia, a nfiinat n jurul persoanei sale o u n i t a t e militar de f r u n t e , pe care o numesc P o a r t a m p r t e a s c ; cu aceast a r m a t puternic, rspndind d e a t u n c i spaim n jurul su, i stpnete p e t o i cei de sub domnia lui, cci aceti ostai n grab se prezint, u n d e hotrte dnsul i execut orice ordin al m p r a t u l u i i n grab merg la ce le spune m p r a t u l Porii. Despre acesta a m m a i aflat c a fost cel mai viteaz n t r u t o a t e i aa, nct f o a r t e deseori s-a crezut c e ceva demonic ntr-nsul, i de aceea le-a lsat eobortorilor din el i numele d u p numele lui, nct ei i acuma nc se cheam bieii lui O t u m a n . Turcii prad
Din la Dunre ; de ttarii venii

10

15 ii>

20

25

t i m p u l domniei, acestuia, opt mii de t u r c i trecnd


, . ,

peste Elespont in E u r o p a , au ocupat in Chersones o peste fluviu, cetate elin 1 ; pornind din ea, a u p r d a t Tracia i au risipese. ajung pn la I s t r u ; i jefuind a r a , a u luat m u l t p r a d i, prinznd f o a r t e muli robi, i treceau n A s i a ; | i a u luat i dus cu ei i elini i tribali. n t r e t i m p , o ceat nu mic de scii au
1 A t t cucerirea B r u s e i n 1326, c t i t r e c e r e a t u r c i l o r n E u r o p a i c u c e r i r e a cetii biz a n t i n e n Chersonesul Tracic, au a v u t loc nu s u b O s m a n , ci s u b v i i t o r u l s u l t a n O r c h a n (1326 1359), feciorul a t e l u i a . Vezi A k d . N i m e t , Die turk. Prosop., p. 26 2 8 : cf. i G. O s t r o g o r s k y , op. cit., p. 464.

32

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E B I ISTOKICE I

venit din Sarmaia la I s t m i, trecnd peste Ist ru, i-au surprins pe turci n Tracia i, ncerndu-se, i-au nfrnt i, a f a r de puini civa, i-au omort pe t o i fr nici o cruare. Ci au scpat cu viaa, a j u n g n d la Chersones, au trecut ictr m -A.si.ot i n-au mai venit napoi. n vremea aceea statul elinilor se cltina cnd (128S-I328 i 1328-1341). ntr-o p a r t e cnd n alta ntre cei doi m p r a i Andronic Paleologi, bunicul i nepotul de fiu, lundu-se amndoi la ceart p e n t r u tronul bizantin. i cnd acetia au a j u n s la l u p t ntreolalt, elinii s-au m p r i t ntre amndoi i statul lor s-a d r p n a t a c u m a cu totul. Cci primul Andronic a a v u t u n fecior Miliail, care a m u r i t , nc nainte de ce s a j u n g p e t r o n . Dup- moartea acestuia, Andronic, feciorul lui, a cerut bunicului" su, b t r n acuma, s-i dea lui domnia, i de aceea au a j u n s la ceart, fiiiid mai mult samovolnic dect s a s c u l t e ; i fcea n e a j u n s u r i nesfrite, aducnd i p e tribali i ntovrindu-se spre domnie cu cei m a i de f r u n t e ai elinilor, aa c din cauza aceasta nu p u t e a u de loc s ia msuri d^ aprare n contra turcilor la trecerea lor n E u r o p a . i n t i m p u l acesta, Brusa a fost mpresurat i 1 cucerit prin foame de O t u m a n ; i au fost cucerite i alte orae de prin Asia. D e aici turcii au a j u n s la m a r e putere prin Asia i, trecnd n E u r o p a , stricau Tracia, ntre muli alii mai ales C h a l i l 1 ; acesta gonit de elini nspre cetatea din Chersones, a chemat turci din Asia i se a p r a n contra mpratului care-1 ataca ; i Chalil, cnd a plecat din Tracia, a fcut m u l t p r a d , n vreme ce m p i a t u l , aducnd pe domnul tribalilor i ajutoarele din Italia, a mpresurat cetatea dinspre uscat i dinspre mare. I a r turcii eutnd s fug, au trecut noaptea pe furi n Asia. Aceti m p r a i nenelegndu-se ntre ei i n alte lucruri, nu s-au p u r t a t bine nici cu comandanii fugii de ai turcilor i cu Azatin 2 i cu alii, nct i iau a j u t o a r e din Taracon 3 i I t a l i a ; acestea a u fost aduse n contra mpratului turcilor Orchan, care mpresura Filadelfia, i p e n t r u ca s stea de paz la Galipoli n Chersones. Aceti taraconi i italieni care a u fost rnduii de paz la Galipoli, legndu-se cu turcii fugii cu Azatin, s-au neles ntre ei s atace o r a u l ; dar d u p ce planul lor a fost descoperit, cci unul dintr-nii i denunase 1 elinilor, au plecat n grab prin Tracia i, d u p ce au trecut de Bodope, au a j u n s la Casandria, care n antichitate se chema Pot ideia. De acolo,
ANDRONIC I III i'AIEOIOG Despre acest Chalil, vezi A k d. N i m e t , op. cit., p. 80. Contuzie cu Izzedin K a i k a u s II, s u l t a n selgiucid (1246 1259); vz. op. cit., I I , p . 53 i A k d. N i m e t , op. cit., p. 33. 3 Aragonia, e v o r b a de f a i m o a s a Companie c a t a l a n .
2 1

ir

io

15

18 :20

25

30

19 35

Moravcsik.

ANDKONIC I I S I P A L E O L O G . -

OBCHAf

33

c i e r a u e u ei d i n t i i r c i i l u i A z a t i n , a u m e r s l a m p r a t u l t r i b a l i l o r 1 , i a r ceilali din Asia, lund calea ntoars, s-au grbit p e jos spre Chersones, c u g n d u l s t r e a c n a p o i n A s i a , n o r i c e c h i p a r p u t e a . i c u elinii a u n c h e i a t o a r e c u m p a c e , d a r c u m elinii u m b l a u c u g n d r u a s u p r a l o r , v o i n d s-i p r i n d , a u s c p a t n t r - o c e t a t e d e p r i n Chersones. i acetia i a r i a u f c u t m u l t r u e l i n i l o r . I a r o a m e n i i cei d i n a p u s i d i n I t a l i a , a j u n g n d p r i n M a c e d o n i a i T e s a l i a n B e o i a , a u o c u p a t - o i a u c u c e r i t T e b a din p r o s t i a d o m n u l u i rii care, crezndu-i fricoi, i-a a t a c a t cu gndul, c a i c u m i - a r p u t e a n i m i c i n g r a b . D a r ei a u u m p l u t r e g i u n e a d e a n u r i i, i n u n d n d - o c u a p , a u f ' c u t - o n m a r e m s u r d e n e u m b l a t p e n t r u c l r e i . i c a v a l e r i i a c e i a c u d o m n u l l o r a l e r g a u p e osea a s u p r a s o l d a i l o r d i n a p u s c u g n d u l , c a i c u m s-i n i m i c e a s c d i n t r - o d a t ; i n t r n d ns n regiunea aceea, le-a mers r u d e t o t . Taraconii dnd cu arcurile m a r i i m i c i i c u s u l i e l e , a u u c i s a s t f e l p e loc m u l i d i n b e o i e n i ; p e u r m n s v e n i n d a s u p r a o r a u l u i , a u l u a t l a cea d i n t i n v a l o r a u l i l - a u r o b i t . A c e s t a ce-i d r e p t , t r e c n d m a i j t r z i u n I t a l i a , f i e c a r e s - a n a p o i a t p e a c a s . E l i n i i n s c u m p r a t u l l o r A n d r o n i c s - a u f o l o s i t r u i d e t u r c i i c a r e a u d e z e r t a t l a ei i d e s o l d a i i d i n I t a l i a , i n u n u m a i c n - a u a f l a t n i c i u n a j u t o r d e l a ei, ci i-i-au p r e f c u t n d u m a n i , c c i v e n i t u r i l e m p r i e i l e c h e l t u i a u n u m a i c u g r i j a u n u i b u n t r a t a m e n t a l n o b i l i l o r lor d r e gt ori i o a s t e n u s t r n g e a u , n i c i m e r c e n a r i n u a n g a j a u i p e d u m a n i i c e n v l e a u , s-i i n n M u n u se g n d e a u . Orehan D a r s m n t o r c c u v o r b a , d e u n d e m - a m a b t u t . O t u m a n (13261362). ^ O i ' t o g r u l c u c e r i n d a a d a r p a r t e a cea m a i m a r e d i n r i l e elinilor n A s i a , a n v l i t l a N i c e a i F i l a d e l f i a , o r a u l t o t u i n u 1-a l u a t . i c u t u r c i i l u i O m u r , a j u n s l a c e a r t , s - a r z b o i t . i s - a s v r i t d i n v i a , d o m n i n d l a r u s a , u n d e i f c u s e r e e d i n a ; i n u r m a sa a l s a t b i e i i o a r n u m i c i o a s t e n u n e n s e m n a t . L a m o a r t e a l u i O t u m a n n s , cel m a i m i c d i n t r e b i e i i l u i i c t i g a s e p e cei m a i d e a p r o a p e a i t a t l u i s u , p e c t i - a f o s t c u p u t i n , s-i f i e c u p r i i n : i-i e r a u p r i e t e n i n m a r e m s u r . D e l a a c e t i a d e c i d e n d a t ce a a f l a t cel m a i r e p e d e c O t u m a n s-a s v r i t d i n v i a , f i i n d a c u m a , c u m se s p u n e , n p r a g u l b t r neelor, a fugit repede din calea frailor, a j u n g n d n m u n t e l e Olimpului din Misia ; m e r g n d ( p e d r u m , a d a t p e s t e o h e r g h e l i e d e c a i p s c n d aici u n d e v a p e c m p ; i i - a m p r i t o a m e n i l o r , c a r e se a d u n a s e r p e l i n g d n s u l d i n m u n t e ; i c o b o r n d l a es, l e n g d u i e s p r a d e o r i c e l e - a r iei n c a l e ; p o r n i n d a s t f e l d i n m u n t e , c t i g i i a o r a u l . F r a i i l u i n s se l u p t a u

10

15 20

20

25

30

21 35

Graiul srbilor.

8. C. 1621

34

(1328 1341).

VI CANTACUZINO

35

rnit i nsui mpratul la picior i dintre elini fiind rnii nu puini, 1 s-au vzut nevoii s intre n Filoerene, ca s-i v a d de rni i s reia lupta aici. Cnd s-au ndreptat spre ora, barbarii ajungndu-le n spate i inndu-i din scurt, au ucis muli elini i pe ceilali, gonindu-i n ora, i-au mpresurat. D a r p e n t r u c oraul acela era aezat la marginea mrii 5 i Orch.au nu izbutea ntru nimic, ntorcndu-se asupra Mceii, a mpresurat-o u n t i m p i nu mult dup aceea a luat oraul prin bun nvoial. Aa a a j u n s ficea j sub stpnirea lui Orchan 3 . 24 A nvlit i asupra Filadelfiei, ci mpresurnd-o, n-a putut-o cuceri, pentru c muli i-au srit ntr-ajutor. D u p aceea lundu-se la ceart, io precum se spune, cu domnitorii barbari din Asia, pe unii din acetia fcndui-i aliai, nu se lsa de rzboi. Iar mai trziu, dup ce a trecut mai mult timp, cnd c u r | n ( j Cantacuzino s-a fcut mprat ai elinilor, i-a luat f a t a n cstorie i, n u i m a acestei ncuscriri, a i fcut pace cu elinii i se rzboia mai departe cu domnitorii barbari din Frigia, cu care era certat. Cci cnd mpratul Andronic a murit, a rmas pe u r m a lui un biat de vreo doisprezece ani i a lsat pe Cantacuzino, u n b r b a t cu mult bunstare i cu mare putere, s fie biatului epitrop, pn ce v a fi a j u n s la vrst deplin, i s aib grij de mprie. Avnd belug de toate, i-a plcut mpratului i i-a ncredinat domnia mpriei i buna cretere a biatului, legndu-1 prin jurminte, c ntr-adevr s epitropiseasc fr vicleug mpria dimpreun cu biatul i c va pune biatul fr nici o sminteal n domnie. Cnd ns mpratul a murit, n u dup mult trecere de timp, mpingndu-1 i unii elini la aceasta i fiindu-i prtai, a luat domnia i biatului, ce-i drept nu i-a fcut nici u n r u , dar devenindu-i socru, n u inea dect puin seama de el i credea c pe elini o s-i aib mai mult de partea | sa. Cantacuzino deci despoind pe biat de mprie, s-a ncuscrit cu Orchan i era n legturi bune cu dnsul i-1 avea prieten n mare msur. loa ii^aBtaeuzmo siini,In iui Orchan Orcha-n, d u p o domnie de (treizeci i ase) 2 de ani, prad Tracia s-a svrit din via, lsnd n u r m a sa pe feciorii i cucerete orae. g ^ a i m a n i A m u r a t . Sulaiman al lui Orchan, prelund domnia, a nvlit de ndat asupra elinilor i p u r t a rzboi i lua
n p r i m v a r a a n u l u i 1331. n m a n u s c r i s e , n u m r u l anilor lipsete ; D a r k o , d u p p a n d e c t e l e lui L e u n c l a v i u s , ntregete cu <treizeci i u n u l > ; d a r O r c h a n , d e f a p t , a d o m n i t treizeci i ase. Vezi A k d . 1 m e t, op. cit p. 12 i G. O s t r o g o r s k y op. cit. p . 464.
2 1

15

20

25

as 30

36
1

LAONIC G HALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE I

r o b i n e n u m r a i d i n a r a elinilor n Asia ; l a t r e c u t i n E u r o p a , i idemnndu-1 la aceasta aceia care m a i n a i n t e v r e m e sub Chalil s-au b t u t c u elinii p r i n C h e r s o n e s ; a c e t i a i - a u f o s t n d r u m t o r i l a t r e c e r e , a r t n d u - i c E u r o p a a r f i o a r p r e a f r u m o a s i c a r p u t e a f i c u c e r i t u o r d e m p r a t u l S u l a i m a n . D e a c e e a t r e c n d o a s t e n u m u l t , c u g n d u l s p r a d e C h e r s o n e s u l i a v n d o c u p a t n c d e m a i n a i n t e c e t a t e a M a d i t o s i a l t e e t e v a o r e l e p r i n C h e r s o n e s , a s t r b t u t i T r a c i a p n l a r u l T e a r o s i, r o b i i d e r z b o i , i t r e c e a n A s i a . i t u r c i i d i n A.si% ci a f l a u d e a c e a s t a , t r e c e a u l a S u l a i m a n " i n u p u i n i se a d u n a u n C h e r s o n e s ;

io pe u r m a o p a r t e din cei venii s-au apucat de agricultur, prsindu-i a r a . Totui mai pe u r m , m p r a t u l elinilor, trimind soli, a ncheiat | 26 pace cu Sulaiman al lui Orchan i 1-a dus asupra tribalilor, cu condiia
c a nii s f i e n b u n e l e g t u r i i p r i e t e n i n t r e o l a l t i r z b o i u l n c o n t r a

tribalilor s-l poarte amndoi mpreun pn la capt.


15 raiul srMior Unii, ce-i d r e p t , s p u n c, nc p e t i m p u l cnd t r i a

tefan iv Buan

Orchan n Asia, feciorul su Sulaiman a trecut n

11 -.)> hi ' i ren' i o r E u r o p a , chemat fiind de m p r a t u l elinilor asupra i albanezilor. Lupta tribalilor. Ct despre conductorii tribalilor, a m fle l a C e m o m e n , i73. ^ au a j u n s n chipul u r m t o r l a stpnirea
20 politic a Europei1. tefan a ajuns mprat al tribalilor; reedina acesta dom-

pornise din regiunea de la Marea Ionic 2 , cucerind prile de pe la


E p i d a m n , i a m e r s a s u p r a Macedoniei i i-a f c u t
neasc la Scopie. Acetia ns care a u a j u n s la hegemonie n Europa,

pe ct se poate conchide din faptul, de u n d e au pornit s nainteze, ar


25 f i n e a m d e iliri, v e n i n d d i n a r a d e l a a p u s d e l n g M a r e a I o n i c p n l a

oraul Scopie i avnd o limb aproape ca i aceia 8 ; i neamul acela al


ilirilor este m a r e i se n t i n d e d e p a r t e p e lng M a r e a I o n i c p n la veneieni, aa nct se p o a t e conchide f r g r e u t a t e c de la aceia p o r n i n d , s-au

rspndit atunci prin E u r o p a . Cci amndou popoarele vorbesc nc i


27 a c u m a a c e e a i l i m b i a u a c e l e a i o b i c e i u r i | i a c e l a i fel d e t r a i , a a

nct se pare c n u au d r e p t a t e aceia care spun despre iliri c ar fi albanezii de acuma. i eu din capul locului n u snt de prere c albanezii ar fi n e a m
d e iliri. C o p o r n i s e r i acetia d e la E p i d a m n spre p a r t e a d e r s r i t

a Europei, ajungnd pn n Tesalia i Etolia i Acarnania i n unele loca35 l i t i , n u p u i n e , d i n M a c e d o n i a , i c u c e r i n d u - l e , a u n c e p u t s l e l o c u i a s c , o t i u i o n e l e g i e u n s u m i , c o n c h i z n d - o d i n m u l t e ; i d e l a m u l i a m


1 2 3

S u b E u r o p a , Ghalcocondil nelege, n u o d a t , P e n i n s u l a Balcanic, n opoziie cu IUada. Mai b i n e zis : M a r e a A d r i a t i c . Adic t r i b a l i i - srbii ca i ilirii - croaii.

SEBII. - TEFAN IV DUSAN

37

i auzit-o. Dac deci d a r au trecut din prile lapighiei, precum spun unii, la E p i d a m n i au a j u n s unul ntr-o p a r t e , altul ntr-alta, n a r a pe care i-au cucerit-o, sau dac din aceeai regiune de pe la E p i d a m n , mrginai fiind cu stpnirea ilirilor, a u naintat cu ncetul i au ocupat a r a spre rsrit de E p i d a m n , n-a p u t e a s m hotrsc n chip sigur p e n t r u u n a din preri. n t r - a d e v r amndou aceste popoare, tribali i albanezi, a u pornit din regiunea de la Marea Ionic, unul mergnd spre rsritul Europei i astfel au r m a s acolo locuitori i, n u p u i n a r , i-au supus-o stpnirii lor, iar cellalt pornind spre apus, a u a j u n s aproape pn la Marea Neagr i la I s t r u i a u mers p n la Tesalia. m p r a t u l 1 , plecat din oraul Scopie, avnd cu sine b r b a i buni de rzboi i a r m a t nu nensemnat, a cucerit nti localitile de pe la Castori J i nvlind n Macedonia i-a supus t o a t e celelalte afar de T e r m e ; i a p t r u n s i pn la Sava i spre localitile de pe la I s t r u i a fcut mari isprvi i, cucerind astfel t o a t regiunea, o avea sub stpnirea sa- i rnduindu-i prin E u r o p a oameni ce-i avea sub mina sa, pe unii ntr-o parte, p e alii ntr-alta, puterea lui sporea mereu i fcea expediii n contra elinilor, cu gndul s le ia d o m n i a ; i deseori slobozind a r m a t a asupra localitilor de p e la Bizan, le jefuia i se retrgea. i n timpul domniei acestuia, statul elinilor era ct pe ce s a j u n g la marginea prpastiei, mpins chiar de elinii nii la nici o activitate a mpriei, Andronic, a n u m e m p r a t u l cel b t r n , dedat fiind la t r a i moleit i lstor. A s t f e l 2 , neamul elin nu-i fcea nici u n gnd s plece i s ncerce vreo lupt, ci n u m a i s-i p u n oraul la adpost n chipul cel mai sigur posibil prin tria zidurilor. i atunci tefan a nvlit asupra Etoliei i a cucerit oraul l o a n i n a . i prile de prin Macedonia de pe rul Axios, le-a ncredinat lui Zarco, u n b r b a t care a a j u n s p e lng dnsul la cel dinti loc de cinste, iar prile de la Eere pn la rul Axios, lui Bogdan, u n b r b a t destoinic i ncercat la rzboi, prile ns d e la Bere pn la I s t r u , frailor Crai i Unglea, dintre care unul era paharnicul mpratului, iar cellalt comis. Ct despre prile de la I s t r u , le-a ncredinat lui Yulc Eleazar al lui Branco j i prile de pe la Trice i Castoria jupanului Hieolae; i cele de pe la Etolia-, lui Prealup. D a r prile de pe la Ohrida i de prin a r a aa-numit a prilapeilor le-a ncredinat spre conducere lui Mia den 3 , u n b r b a t nu de n e a m ru. i a m aflat deci c m p r a t u l tefan acestora le-a ncredinat rile sale de p r i n E u r o p a . D u p m o a r t e a ns a mpratului, domnea fiecare
Craiul srbilor t e f a n IV D u a n , dndu-i d e la 1345 t i t l u l d e a r - m p r a t . P u n c t u l l-a p u n e n a i n t e d e , t r e c n d acest c u v n t In p r o p o z i i a u r m t o a r e . 3 Manuscrisele au Placid i P l a d i c (vezi mai jos p. 50,10 ; D a r k 6 n s a n d r e p t a t n Mladen f c n d t r i m i t e r e la G. J i r e c e k, Geschichte der Serben, I, p. 388, 415.
2

10

15

20

25

30 29

35

38 1

LAONIC CHAlCOCOKDIIi: EXPUNERI I8TOBICE I

io

" < s

20

25

30 :!

3-r>

peste ara ce o deinea i care i fusese n c r e d i n a t ; i ntreolalt innd pace, nu se atingeau de ale lor, pe elini ns i a t a c a u i-i b t e a u cu rzboi, d u p cum i venea bine fiecruia. Ot despre Mihail, d o m n u l misilor, care deinea a r a mai jos de I s t r u la Marea Neagr i-i fcuse reedina la Trnova, acesta a fost mai b t r n ca t e f a n ; i eulegnd tiri, a m aflat astfel c acetia-s bulgari, p e care i n u m i m misi, aceia ns srbi, p e care i n u m i m i t r i b a l i ; i de aceea s-a f c u t s se deosebeasc ntre ei d u p nume. Aceste dou popoare se socotesc ca fiind cu t o t u l deosebite unul de altul. Cum fiecare dintre acetia i-a pierdut domnia ce le-a fost l u a t de barbari, i nii a u a j u n s mai r u , o voi spune n istoria mea mai ia vale. Sulaiman aadar a ocupat oraele de prin Chersones, a f a r de Galipoli, i s-a aezat n ele, ca s aib de u n d e porni din acestea, i nvlind asupra localitilor din Tracia, | s le jefuiasc i s le strice. Cnd ns a fcut pace cu elinii, a pornit cu rzboi asupra conductorilor tribalilor, Crai i TJnglea, care a t a c a u p e elini i le fceau mult necaz, p e n t r u c n u erau de loc astmprai, ci mereu le fceau r u i se rzboiau cu elinii. Acetia deci cnd a u aflat c Sulaiman a t r e c u t in E u r o p a i pustiete .i jefuiete f r nici o cruare a r a lor n h o t a r cu cea a elinilor, au pornit cu a r m a t a asupra turcilor i, dnd l u p t a , a u r m a s biruitori i a u nimicit nu puini la acea nval. D u p aceea ns, cnd au b g a t de seam, c statul turcilor propete repede spre m a r e putere i c turcii din Asia trecnd mereu, i se adaug i c se apuc s mpresoare chiar oraele de prin E u r o p a i s p t r u n d n interiorul Traciei, au nceput amndoi s strng a r m a t . i Unglea a pornit din Eere, u n d e i era reedina, asupra t u r c i l o r ; i deodat cu dnsul, fratele su Crai, avnd a r m a t din interiorul Traciei, s-a ntlnit cu fratele su, cu gndul s plece m p r e u n la rzboi asupra turcilor. Sulaiman s-a ntmplat s mpresoare u n orel pe rul Tearos, la o d e p r t a r e ca de aptezeci d e stadii 1 de Adrianopole * , i i-a ridicat aici corturi nu p u i n e din p t u r i de p r d e capr, n care a u obiceiul s se adposteasc sciii nomazi de prin Asia i dintre turci care { au l u a t acest fel de v i a ; i mpresura n chip deosebit d e struitor localit a t e a . Preocupat de aceasta, cum a aflat f o a r t e repede c dumanii vin asupra sa, zice-se, s f i luat oameni alei, ca la vreo o p t sute d e b r b a i din cei mai viteji din jurul su, i pornind noaptea, s fi p t r u n s n t a b r a duman, cnd se zrea a c u m a de z i u ; i-i vedea p e dumani, f r s in vreo paz, pe cei mai muli pe malul rului Tearos care ofer a p a cea mai b u n de b u t i cea mai sntoas, cci era t i m p de var, avnd cai
1

Peste 12 k m .

o grij, ca unii ce nici n u se 1 i atunci, ling- r w opt sute i s fi nimicit muli dintr-aceia a u czut n ru i n u tiau 5 S-o 3 ; i astfel s-au p r p d i t cu totul. i acolo a czut i UnCrai n lupt a aceasta. D a r n ce cliip s-a ai lui mult t i m p a u crezut, c el e nc n via, nu d u p ce a ctigat aceast biruin vestit i i oraul ce-1 mpresura mai nainte i, mergnd asupra mpresura. i s-a ai i n r: n t i m p ce Sulaiman se inea de aceasta, se spune c u n j u n e din ora, [-o groap ce ducea pe sub zid a f a r de ora, ieind ntr-ascuns grul, l cra prin aceeai groap n o r a ; i fcnd fi fost zrit de cineva din t a b r . Turcul ns care a is pe u n d e intra junele, s-a l u a t p e u r m a lui i a a j u n s lng g r o a p ; i el i intrnd n ora, s-a ntors iari n t a b r i mergnd la i-a spus intrarea i de n d a t l conduce i p e dnsul. sultanul intrarea, s fi ocupat astfel oraul i s-1 fi supus 2. D u p mergnd asupra Mlipopolei, a luat i acest ora i s-1 fi nvoial 3 . i se spune c acest m p r a t avea u n b r b a t cu o : i unii spun c acela, fcnd cele mai multe isprvi, i-a m u l t de t o t . D a r Sulaiman mbolnvindu-se i n Asia, boala i s-a n r u t i t i i-a pus | capt vieii.Pe as p e istmul Ohersonesului, u n d e s-a ntmplat s-i moar mai nainte biat ul p e n t r u mausoleu a rinduit venituri, p e n t r u ca preoii lor s-i fac privi- so

D u cas

X 5 (ed. Grecu),

40

LAONIC CHALCOCONDIL : ISTOEICE I

Dup moartea lui ntmplat acolo, Amurat, feciorul lui Orchan i fratele lui Sulaiman, de'ndat ce a aflat de moartea lui, a trecut n Europa eu ienicerii i cu ceilali oameni de la Poart i a luat n primire toat armata aceluia; i mergnd la Adrianopole, i-a aezat 5 aici reedina mprteasc. i de acolo pornind, prda ara din interior a Macedoniei i, lund numeroi robi de rzboi, i mbogea pe soldaii ce veneau cu el; i ci turci l nsoeau n ndejdea vreunui etig, le druia robi i vite, przi luate de la misi i de la elini. Dar se mai spune i aceasta c Sulaiman, dup ce a bgat de seam 10 c tribalii i misii strng armat n contra sa, a i nceput o aciune n sensul s i se dea asezeci de mii de drahme i dnsul s le dea napoi oraele, cte 34 le-a cucerit, i s plece n pace cu gndul s se retrag n Asia ; | el se gsea atunci, mpresurnd oraele elinilor din Tracia. Elinii cum au auzit aceasta,, au primit propunerea i erau gata s ncheie pacea n condiiile acestea ; dar 15 s-a ntmplat s aib loc un mare cutremur i zidurile oraelor s-au prbuit, nct pe urma aceasta, turcii au cucerit pe cele mai multe, asupra crora au nvlit, mpresurndu-le. i dup ce au ocupat oraele de la elini, au rmas mai departe n Europa, ne mai umblnd de loc dup vreo propunere ea aceea.
(1362-1389). .

Murad

20

25

30 35

35

Dup aceea a pornit asupra misilor i tribalilor. Romnii din piad rfnt venii .Acest neam, cel mai vechi i mai mare din popoaDaeuu rele din lume, dac s-a desfcut dintr-un trib al ilirilor, i s-a aezat cu locuinele n ara ce o au, sau dac, dup unii, au pornit de dincolo de Istru de la.marginile Europei, din Croaia i de la prui care ajung pn la Oceanul Arctic, i din ara Sarmaiei, acum aa-numita Bosia, inut nelocuit din cauza frigului, i pornind deci de acolo i trecnd peste Istru, au ajuns n regiunea de . la Marea Ionic i astfel s-au ntins mult pn la veneieni i, cuceritori fiind, au rmas cu locuinele, sau dac dimpotriv e mai bine de spus c au pornit de aici din ara de la Marea Ionic i trecnd peste Istru, au ajuns departe sus n lume, n-a putea-o spune, susinnd cu siguran. Totui tiu atta c aceste neamuri se deosebesc prin nume unul de cellalt, prin obiceiuri ns nu, i e vdit nc i acuma c vorbesc aceeai | limb i au acelai grai. Bspndindu-se deci prin Europa, s-au aezat cu locuinele n multe pri, ntre altele i ntr-o regiune a Peloponezului din Laconica, locuind sub muntele Taighet i Tenaron. Tot aa a ajuns i din Dacia s locuiasc pe muntele Pind poporul ce se ntinde pn n TesaliaJ.,,YlaM...1 ..se ...aumesc. .ainndou popoarele.
Bsptadirea popoarelor slave. D u p a p a r a t u l critic din ediia lui E u g . D a r k 6 , t o a t e manuscrisele au , V i a h i , u n singur m a n u s c r i s n d r e p t n d n v l a h i ; d a r vezi D . R u s s o , Critica textelor i tehnica ediiilor, Bucureti 1912, p . 20 n o t a .
1

B S P l N D I B E A SLAVILOR. - R O M N I I D I N P I N D

41
1

i, n-a putea s lac o expunere i s spun care din acetia la care au venit. Dar aa tiu i pot spune aici c tribalii i misii i ilirii i croaii i polonii i sarmaii vorbesc acelai grai. i dac din aceasta ar fi de tras o concluzie, neamul acesta ar fi unul i acelai i de aceeai origine. Cu timpul ns s-au deosebit ntreolalt n obiceiuri i, ajungnd n alt ar au rmas cu locuinele. i nu gsesc niciri nimic, nct s pot arta ceva lmurit n istorie despre ei. i reedina domneasc i au i aici dincoace de Istru i dincolo ; i neamul acesta este mult prea mare i mult prea ntins, nct e mai bine s spui c neamul acesta a venit mai degrab de acolo i dnd peste loc mai bun s-a aezat cu locuinele n regiunea de la Marea Ionic i a trecut pe la Istru i a rmas i aici, dect c a pornit de aici i a ajuns nspre prile de acolo din lume, aproape nelocuite. i dac mnai de vreo nevoie | sau dac de bunvoie, pregtindu-se de aprare, s-a ntmplat s locuiasc aa desprii unii de alii, precum se poate vedea, ar trebui mai degrab s bnuieti ceva dect s afirmi. i de aici unii cred c pot spune i Misia de sus i Misia de jos, ca i cum Misia de sus ar numi nu ara din prile de sus ale Istrului, ci ara locuit n partea de dincolo de Istru, iar Misia de jos, nu ara n prile de jos ale Istrului, ci ara de la Istru, ce se ntinde pn n Italia. Ct despre bulgari pe care, cei ce tiu mai bine limba elin, i numesc Misia de jos, tiu c snt aezai la Istru de la oraul Vidin pn la Marea feagr, avndu-i reedina domneasc n oraul lrnova. Acestora, craiul Serbiei, domnul tribalilor, le-a pus n domnie pe Alexandru; i a domnit aa pn ce murind, a lsat mprat al neamului pe feciorul su Susman, asupra cruia pornit cu rzboi Amurat al lui Orchan. i mai nti a nvlit asupra tribalilor i nvingndu-i n lupt, a supus Fere, un ora nfloritor, i cucerind localitile din Eodope, a fcut mari isprvi; apoi dnd oraul Fere n seama lui Sain, un brbat destoinic, a pornit cu rzboi asupra lui Susman, mpratul Misiei, | i ciocnindu-se astfel cu el, i-a pus pe fug pe misi i a omort nu muli, deoarece au scpat prin localitile de la Istru. Dar Susman al lui Alexandru, trimind soli la Amurat, a fcut pace i alian, nct s aib acelai duman i prieten; i s-a ncuscrit cu Amurat, dnd dup el pe fie-sa, aleas de frumoas, ce o avea de la o evreic, de care ndrgostindu-se, a luat-o de soie. Iar alt fat, a dat-o dup un mprat al elinilor, care atuncea domnea asupra neamului elin, dup ce lui Cantacuzino i-a fost luat domnia asupra elinilor..

5,

10

15.

20.

2>

37

35.

42

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOBICE I

Cantacuzino cnd era m p r a t , avnd doi feciori, pe cel m a i mic E m a n u i l 1-a trimis n Peloponez ia p a r t e ^ p e d i i i i e im c a d o m n j a Mistra, p e cel m a i m a r e ns l face elinilor m p r a t . D a r l o a n , feciorul lui Andronic cum a a j u n s destul de mare, s-a legat cu elinii i s-a neles cu ei, ca el s vie la domnie. E l i ducea din ntmplare .viaa n Macedonia. i elinii suprai de traiul i batjocorirea mpratului, l-au adus, d u p c u m fiecare i avea motivele sale, pe tnrul l o a n din Macedonia i l-au pus p e tronul mpriei. Cum s-a urcat p e tron, pe Cantacuzino, firete, 1-a fcut clugr. Feciorul lui m a i m a r e ns, p e care cu numele Matei l fcuse elinilor mprat, j s-a dus m a i nti la Rodos la arhiereul din acel loc, cutnd s obin a j u t o r ; i-1 r u g a s-1 urce pe tronul mpriei. i a struit, aducnd m u l t e nainte, ca s i se [dea vreun a j u t o r ; cum ns n-a ntlnit nici o b u n voin, s-a d u s n d a t d u p aceea in Peloponez la fratele-su E m a n u i l . domnul Spartei, i-i ducea v i a a pe lng el. i l o a n a ncheiat alian cu A m u r a t , care trecuse de curnd n E u r o p a ; apoi a adus p e n t r u feciorul su Andronic pe f a t a mpratului misilor, soie de la care a a v u t b i e i ; Andronic i era cel m a i mare, Dimitrie ns i E m a n u i l mai tineri i Teodor 2 . i-1 nsoea p e A m u r a t , oriunde mergea la r z b o i ; i t o t o d a t i erau trib u t a r i lui A m u r a t , urmndu-i n orice expediie ar face-o. D u p aceea pornind cu rzboi asupra domnului Dragas al lui Zarco, a cucerit a r a de p e la rul Axios, obligndu-1 t o t o d a t s-i dea tribut i s-1 nsoeasc n rzboi n contra dumanilor cu u n n u m r de atia clrei. D u p aceea aducndu-1 pe domnul Bogdan din aceast p a r t e s-1 urmeze cu a r m a t a ( sa, a fcut mari isprvi, dnd d o v a d de omenie d u p pilda lui Cir al lui Cambise, purtndu-se ct mai moderat i mai generos cu domnii ce i i-a supus, ai tribalilor, misilor, b a chiar i ai elinilor. P e cnd deci se afla de mai mult t i m p n E u r o p a i p u r t a nc rzboi cu acetia, i-a sosit vestea, c domnitorii barbarilor 3 din Asia, nelegndu-se
i ia tronul i o primire ia 1 3 5 4 ;
1 Manuscrisele p u n cuvintele c u n u m e l e M a t e i " d u p c l u g r " ; d a r n u m e l e in clugrie al m p r a t u l u i l o a n V I C a n t a c u z i n o a f o s t d e f a p t Ioasaf, i a r feciorul lui cel m a i m a r e p e c a r e 1-a n c o r o n a t m p r a t , s-a c h e m a t Matei. greu d e a d m i s c a Laonic, a t t d e s t r u i t o r n a afla tiri, s nu le fi a f l a t pe acestea. Mai p r o b a b i l e c Ia m i j l o c e s t e o greeal n ordinea c u v i n t e l o r i de aceea a m n d r e p t a t - o , p u n n d n r n d u l u r m t o r d u p .

loan v Paicoiojj (1341-1391)

A c e s t a este v d i t nelesul locului din L a o n i c ; i d e aceea d u p b i e i " , t r e b u i e p u s u n p u n c t i virgul. D a c r m n e f r nici o i n t e r p u n c i e , ca n e d i i a din B o n n a l u i Bekk e r , sau n u m a i virgul, p r e c u m e n ediia lui D a r k o , t o t u l ar n s e m n a c A n d r o n i c a a v u t cei p a t r u feciori, care d e f a p t au fost ai lui l o a n V Paleoiog. D e s p r e a c e s t A n d r o n i c I V Paleoiog t i m c I -a a v u t p e loan V I I Paleoiog. Se m a i p o a t e ca t e x t u l ce ni s-a t r a n m i s s aib o l i p s n a i n t e decp' d e la c a r e " , o l i p s n care se a r t a soia lui l o a n V Paleoiog, soie d e la c a r e a a v u t cei p a t r u feciori : A n d r o n i c , Manuil Teodor i D i m i t r i e .
3

Turcilor selgiuczi.

43

ei s
pe ct le era cu . lui multe Dup ce a aflat foarte repede aceast tire, a s fie gata de lupt n contra lor, cu gndul s fac o pe ct putea cel mai bine, ca s dea o lupt liotrtoarc. Dnd acestora n Misia i-a pus a r m a t a n ordine de btaie. i eu foarte mult i felurit experien de rzboi, a -de lupt. Cci se spune c, fiind timp de var i tiind c pe la va sufla vntul obinuit din fiecare an, de la apus, a d a t armatei din om 10 n om ordin s ocupe partea aceea astfel, ca vntul s le b a t n s p a t e : pe la ora, cnd piaa este n t o i 2 . se lupta cu trie. Amndou prile inndu-i , n lupt, el s se fi urcat pe un dmb acolo undeva i s fi: de voi ni-v, cte ai ndurat n Europa, purtnd rzboi att-amar de ani. De ce dai napoi ? Tu tii c totul va depinde de noi c, dac nu m u r m a i de aproape, repede dumanii v vor birui I " - ' c i i aceste cuvinte, mpratul s fi d a t pinteni calului de-a dreptul rindurilor dumane, cznd n mijlocul grmezii; i de vntul n spatele otirii, btea inamicilor n f a ; aa unii pe alii i mergnd nainte, i-au silit n sfrit s dea dos i i-au gonit din rsputeri, omorndu-i pe dumani. i el, ce-i drept, s fi pierdut m a i mare de a r m a t , dumanii ns s fi n ara sa. i apoi trimind soli, au cerut pace i i va duce pe viitor n rzboi.
jl tim Rs oala feciorilor lui P c e e r a ocupat n Asia i ncheia trataMurna v si Paleolog; tele de pace cu domnitorii turcilor, Sauzes 3 , 1373 cel mai mare din bieii lui, fusese lsat n 30 Europa s aib grija de domnie, punndu-1 s ia msurile de siguran, dac vreo primejdie sau vreo r u t a t e s-ar ivi prin mprie. ( D a r acesta 41 s-a neles cu paalele de prin Europa la o conspiraie i i-a legat de sine, pe ct p u t e a prin mari binefaceri, i s-a ntlnit cu Andronic, feciorul mai mare al mpratului elinilor, cci t a t l su plecase cu Amurat al lui 35

44

LAONIC G HALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE I

Orchan la rzboi n Asia n contra domnitorilor 1 i Andronic fusese, lsat n Bizan i i s-a d a t m p r i a n seam. Sauzes vorbind cu acesta, 1-a nduplecat s se rscoale amndoi n contra prinilor i s. p u n mna p e domnia printeasc, avnd acelai prieten i d u m a n ; i 5 de o s vin cineva ca d u m a n asupra lor, s se apere i s-i sar n a j u t o r d u p p u t i n u n u l altuia cu t o a t puterea. D u p ce s-au hotrt s fac aceasta, au ncheiat legturi cu mre jurmnt, struind mai ales asupra acelor lucruri ce li se p r e a u c vor fi amndorura spre cea m a i m a r e siguran. D e n d a t ce, fcnd acestea, a u nceput s le fac pe !0 f a , au nceput s ia msuri de siguran, pregtindu-se spre a se p u t e a a p r a p e n t r u cazul, cnd A m u r a t ar veni n E u r o p a . Acesta ns a aflat foarte repede ce se face prin E u r o p a i, de ndat chemndu-1 p e l o a n , m p r a t u l Bizanului, i-a grit unele ca - acestea : m p r a t e al elinilor, de curnd mi-a venit tire de la oamenii cei mai de ncredere 15 din E u r o p a , c feciorul meu Sauzes, mpins de feciorul t u , p u n la cale planuri ucigae asupra mea. Cum se poate, f r ca t u s n u 42 tii nimic despre acestea, I s se a j u n g la aa nebunie, nct nu n u m a i feciorul meu s se apuce de aceasta, ci i feciorul t u s-i fie de. a j u t o r i ndemn ? Cum s-ar p u t e a crede c unele c acestea s-au p u t u t 20 face f r hotrrea t a f Ci dac i vei aplica feciorului t u pedeapsa p e care a hotr-o i n u vei sta pe gnduri, atunci voi fi sigur, c acestea s-au f c u t f r voia t a . I a r dac ai alt gnd, dect v a fi hotrrea mea i asupra feciorului meu, i ai voi s-1 lai nepedepsit, atunci s tii c n viitor pe tine t e voi avea de v i n o v a t " . 25 m p r a t u l elinilor ns i-a ntors v o r b a cu urmtoarele : ,, mprate, de vina aceasta niciodat nu m vei p u t e a nvinovi pe b u n d r e p t a t e I" Cci dac acesta ar fi copilul meu, despre care t u spui c s-a a p u c a t de acestea, fr ca eu s tiu ctui de p u i n ceva, atunci s o tii bine, c a avea t o a t grija i b u n a voin p e n t r u tine i stpnirea t a . i dac. 30 m-ai p u n e s-1 pedepsesc p e acela, cred c n-a fi a t t de n e b u n , nct s fiu ngduitor f a de unul care i p e n t r u mine i p e n t r u tine s-a f c u t omul cel m a i hain i d u m a n u l cel m a i marc, i s-i scad ct d e p u i n din pedeaps". Spunnd acestea mpratului, A m u r a t s-a hotrt s dea aceeai 35 pedeaps la a m n d o i ; potrivit acestei hotrri, amndoi prinii s-i osndeasc bieii i s le scoat ochii fiecruia din ei. Cum a luat aceast hotrre, a plecat spre E u r o p a , ducnd oaste ct se p o a t e de mult. i 43 trecnd n E u r o p a , a pornit-o de-a dreptul | asupra feciorului, u n d e aflase c-i are t a b r a mpreun cu feciorul mpratului. Aceia ns strngnd.
1

Sultanilor selgiucizi.

RSCOALA F E O I O E I L O B L U I M U B A D I I Y P A L E O L O G

45

a r m a t a E u r o p e i , erai n t a b r n t r - u n loc d e lng B i z a n , n u m i t al lui 1 P i c r i d i o s , u n d e a u s o c o t i t cel m a i n i m e r i t s a d u n e i p e e l i n i i t o t o d a t paalele d i n E u r o p a . Aici n t r - u n defileu, ca ntr-o n t r i t u r m p r e j m u i t c u p a l n c i , i-a a e z a t t a b r a S a u z e s , f e c i o r u l l u i A m u r a t , i-1 a t e p t a p e t a t l s u , c a r e v e n e a a s u p r a l u i . A m u r a t n s c u m 1-a a j u n s a i c i p e f e c i o r u l 5 s u i p e elinii c a r e se a f l a u n t a b r , i-a a e z a t a r m a t a n l i n i e d e b t a i e i a n v l i t a s u p r a l o r , c u g n d u l s se i a d e n d a t l a l u p t c u p o t r i v n i c i i . Cum n s d e f i l e u l i s t a n c a l e , i-a a e z a t i d n s u l t a b r a . U n d e l o c u l n g d u i a , s - a u l u a t la l u p t c i v a d i n elini c u s o l d a i i l u i A m u r a t i i - a u p u s p e f u g p e a c e t i a , d u p c u m se s p u n e . i d e o a r e c e se v e d e a c n io l o c u l a c e l a e s t e g r e u s se d e a l u p t a c u v r j m a i i , a ieit n o a p t e a n f a a t a b e r e i l a m a r g i n e a defileului, ct m a i a p r o a p e d e t a b r a v r j m a i l o r , n c t s p o a t f i a u z i t f o a r t e u o r ; a p o i a n c e p u t s c h e m e p e n u m e c u .glas m a r e p e f i e c a r e , a m i n t i n d c u c u v i n t e d e p r e u i r e t o t ce-a f c u t fiec r u i a , d a c s - a n t m p l a t v r e o d a t s f i f c u t c u i v a v r e o c i n s t e s a u 15 v r e u n b i n e . D u p a c e e a s p u n n d v o r b e b u n e d e f i e c a r e i m e r g n d d e - a c l a r e p e m a r g i n e a d e f i l e u l u i , se zice c a g r i t c t r e ei u n e l e e a acestea. B r b a i e r o i , p e ce d r u m a i a p u c a t , p r s i n d u - m p e m i n e , t a t l v o s t r u ? U n d e 1 a i l s a t - n v t u r a n v t o r u l u i v o s t r u i v - a i l u a t '-' d u p u n b i a t n c b r u d i u , p e c a r e , d u p ce v a f i c z u t n m n a m e a , l v o i p e d e p s i c u l o v i t u r i d e b i c i , f r s-i f a c o a l t s t r i c c i u n e t i n e r e e l o r lui, a f a r d o a r n u m a i d a c o s f i e c u v o i a v o a s t r , s-i f a c a a c e v a . I a r d a c v r e i p e a l t cale s p u n e i l a n c e r c a r e g n d u l m e u , i s a j u n g e i l a l u p t , s-o t i i c n v i i t o r n i m i c n u v a f i s p r e b i n e l e v o s t r u . T r e c e i 2 5 d e c i n c o a c e l a n o i i n u s t a i p e g n d u r i d e l o c din. r e s p e c t p e n t r u v i r t u t e a n o a s t r i n v e d e r e a b i c i u i r i i b i a t u l u i n u v s f i i i s f a c e i a a c e v a . i v j u r , c h e m n d m a r t o r p e cel c e m i - a n c r e d i n a t a c e a s t d o m n i e , c . n i m n u i n u i se v a n t m p l a n i c i u n n e a j u n s " . S o l d a i i l u i S a u z e s , a u z i n d a c e s t e a , sfial s-i f i c u p r i n s d e g l a s u l 3 0 m p r a t u l u i , cci a v e a u n glas p t r u n z t o r m a i m u l t ca orice ali o a m e n i ; i t e a m a s-i f i a p u c a t p e n t r u s o a r t a l o r , c u n o s c n d u - i b i n e n o r o c u l i vitejia. i astfel ndoii, c u m i-au d a t s e a m a d e situaie, a u p r s i t n n o a p t e a a c e e a t a b r a , p l e c n d p e u n d e i v e n e a b i n e f i e c r u i a , cei m a i m u l i n s s o s i n d l a t a b r a l u i A m u r a t , se r u g a u d e i e r t a r e , c a u n i i c e a d u i d e 3 5 nevoie,, s - a u s t r n s n t a b r a l u i S a u z e s . I a r S a u z e s b g n d d e s e a m c s o l d a i i i f u g din. t a b r , a p l e c a t c u o a m e n i i d e f r u n t e , p e c a r e i v e d e a c - i s n t cei m a i d e v o t a i , l a D i d i m o t i c l i , | u r m n d u - i i feciorii, c a r e a u 4 5 m b r i a t c u m u l t n s u f l e i r e i d e i a a c e s t u i r z b o i ; c c i se h o t r s e s se
1

Manuscrisele au i Apicridios i E p i c r i d i o s .

rvn i trie A m u r a t ns lui i a nceput s mpresoare oraul. Cei cu

cale. A m u r a t ocupnd oraul prin foame, 1-a prins p e feciorul su i lundu-1, i-a scos ochii. Ct despre ceilali, a poruncit s fie legai i cai cu capul n jos de p e stnea din ora n ru. I a r el stnd n cort ru i privind p e rsculaii d e f r u n t e adui cte doi i cte t r e i s fi rs n hohote, cum se rostogolete fiecare ca u n iepure ce-1 10 cinii, iar p e feciorii paalelor ce au r m a s cu dnsul, feciori ce a cu Sauzes, a poruncit ca prinii s-i ucid cu mna lor. Doi d i n t r e se spune c n-au voit s-i omoare "bieii, iar el s fi poruncit, p e s-i ucid deodat cu feciorii lor. Cci spunea mereu c feciorii cu prinilor a u trecut de p a r t e a lui Sauzes ; i a u t r e c u t , p e n t r u c ei s ntre amndoi. D u p ce au f c u t acestea, i-a spus, printr-un sol mpratului elinilor s fac t o t aceea i cu feciorul su, ca i s-a neles cu el de la | nceput. i acela, se spune c, i-a t u r n a t n ochi oet Dup,

47

: vine la el, s-a m i n u n a t de acela p e n t r u c u r a j u l lui i 1-a Intimp i n a t , p r e c u m avea obiceiul s-o fac m a i nainte, cnd sosea la el, apei 1-a salutat i, oprindu-se oarecum niel, a stat aa de vorb cu el. Apoi zmbind ctre el, i-a grit unele ca acestea : O fecior al mpratului, ai fost prins umblnd cu gnd viclean asupra rii care pe b u n d r e p t a t e este fcut, le-ai fi f c u t pe b u n dreptate, le-a nelege ; i a c u m a deocamdat t e iert, d a r vezi s n u t e m a i prind a doua oar, umblnd cu vreo isprav

nezeu care m are n grija lui, ai dovedit c te-ai p u r t a t f o a r t e r u ; dar io cum, n acest chip, te ndrepi spre mai bine, starea d e lucruri din E u ropa e n mna v o a s t r " . - Ci e u " - zise acela - bgnd de seam, precum i este, c lui dumnezeu i place cel mai mult s fie cu tine, a m venit la tine, dei a m czut ntr-o vin att de mare. O, d e ai p u t e a s-mi fii ngduitor p e n t r u t o a t e cte le-am greit f a de t i n e i m p r i a t a '<!?". 15 i aa A m u r a t i-a iertat greeala i, trimindu-1 la t a t l su, 1-a s f t u i t s-i primeasc feciorul; i acela a fcut, p r e c u m i s-a spus, i de n d a t i-a chemat feciorul la Bizan. Charitin ns ocupnd Terme 1 i supunnd pe cei ce s-au rsculat, i-a ctigat m a r e mrire la A m u r a t , fiind d e mai nainte cu m a r e trecere i putere la el. 1 20 ee-i sugera lui A m u r a t ce trebuie s i a c , i ndeplinind foarte multe slujbe, s''fi fcut unele m a r i isprvi p r i n Asia i E u r o p a . i se povestesc vorbe de ale lui spuse ctre A m u r a t , lundu-se la ntrecere cu el n nelepciune i tiin militar. Cci el s-1 fi n t r e b a t : A m u r a t mprate, cum ai 25 p u t e a s aplici cel m a i bine tiina militar, pn ce a i dobndi cu uurin cele ce le doreti s se f a c ? " - i acesta s fi spus : B i n e chibzuind i i mult bine !" - I a r el s fi ntrebat din nou, : i c u m p o i nimeri o d r e a p t c h i b z u i r e ? " - Acesta ns s fi spus : D a c m s u r n d cele cuvenite, n u greeti n privina m s u r i i ! " 30

dac n u eti de f a i s t e uii la a m n d o u i la ce trebuie i la ce n u trebuie i de unele s t e p o i feri, iar d e altele, la ce te-ai hotrt, s t e poi la ce trebuie, din acestea? !" - P r i n e mai de folos dect alte caliti la
D u c a s X I I I , 6 (ed. Grecu). Cf. : ; pe buni

48

LAONIC GHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE I

d e l u c r u r i m a r i i c c o n d u c t o r u l d e o a s t e , n a i n t e d e orice, t r e b u i e s f i e n s t a r e s se f o l o s e a s c d e r e p e z i c i u n e i i u e a l ; i p r e t u t i n d e n i f i i n d , j l! > o r i u n d e e nevoie, s fie f a . P u r t n d aceste discuii ntreolalt, a u d a t d o v a d d e p r e r i n u l i p s i t e d e ce t r e b u i e . 5 A m u r a t d e c i m e r g n d p r e t u t i n d e n i n i u e a l a cea m a i m a r e , t o a t e le u m p l e a d e fric i d e b u n p a z ; i se f o l o s e a d e s l u j b a l u i C l i a r i t i n , o m f o a r t e d e s t o i n i c l a t o a t e , i s-i s t e a d e a j u t o r i s n t r e p r i n d o r i c e i f i i n d p r i c e p u t i p o t r i v i t l a cele m a i m u l t e ; i n u p u i n e i s p r v i i l e - a svrit n m p r i e prin E u r o p a . A m u r a t deci a s u b j u g a t a t t e a p o p o a r e io i d o m n i d e p r i n E u r o p a i - a f c u t t r i b u t a r i i s-i u r m e z e o r i u n d e a r m e r g e l a r z b o i ; i p e m p r a i i elinilor i a v e a c u s i n e n e x p e d i i i r z b o i n i c e . D a r d i n t r e t o i elinii cel m a i m u l t i p l c e a d e E m a n u i l . i-1 a v e a i p e m p r a t u l m i s i l o r i n c p e Dra-gas, f e c i o r u l l u i Z a r c o i p e B o g d a n c a r e d e i n e a B o d o p e i p e a l i d o m n i d e p r i n E u r o p a i d e a i t r i b a l i l o r 15 i elinilor i a l b a n e z i l o r . i t o i a c e t i a p l e c n d c u el n r z b o a i e i d o m n i t o r i i d i n A s i a u r m i n d u - i n e x p e d i i i , p l e c a l a r z b o i , n c a r e i g s e t e m o a r t e a . C u m d e c i e l i n i i a u f o s t s u p u i i a u a j u n s s-i s l u j e a s c l u i A m u r a t , f e c i o r u l l u i O r c h a n , a m a r t a t i m a i n a i n t e . i d e o c a m d a t , a t t e a a r fi spuse n d e a j u n s n istorie.
20
50

loan Paleoiog l o a n , d u p ce a l u a t conducerea m p r i e i , | Apas dup ajutor p e Cantacuzino, m p r a t u l d e m a i n a i n t e a l elin i l o r , 1-a m i n a t n m n s t i r e s f i e c l u g r ; i p e n t r u c v e d e a p u t e r e a turcilor crescnd t o t m a i m a r e , a p l e c a t p e m a r e n I t a l i a . i m a i n t i s - a n d r e p t a t l a veneieni ; d a r nedobndind u n ajutor 25 m a i d e s e a m , s-a m p r u m u t a t c u b a n i , a v n d d e g n d s p l e c e l a m p r a t u l G r a l a t i e i 1 . i a a j u n s i l a c e i l a l i d o m n i d i n A p u s , c e r n d a j u t o r i s t r u i n d c t m a i m u l t p e l n g ei. A j u n g n d l a m p r a t u l c e l i l o r , i - a g s i t c a s a l a m a r e s t r i c c i u n e i m e r g n d u - i f o a r t e r u i n - a p u t u t d o b n d i n i m i c p e n t r u ce p o r n i s e s p r e I t a l i a . L u n d c a l e a s p r e c a s , c n d a sosit l a v e n e i e n i , s - a 30 c e r u t m p r u m u t u l ce 1-a m p r u m u t a t , c n d a p l e c a t n G a l a t i a , i n u a v e a d e u n d e s-1 d e a n a p o i ; i a f o s t o p r i t n loc d e v e n e i e n i , c a r e n u - l l s a u s p l e c e a c a s , p n c e n - o s p l t e a s c c r e d i t o r i l o r d a t o r i a . f e t i i n d c e
pieae in
1 Ragele F r a n e i . Manuil XI Paleoiog, c u t n d n A p u s a j u t o r n c o n t r a t u r c i l o r , a a j u n s p n i u F r a n a i A n g l i a ; p r i n t e l e su n s , l o a n V Paleoiog, n-a a j u n s dect p n n I t a l i a . Aceeai tire greit ne-o s p u n e i Ducas, a m n d o i l u l n d - o p e ct se v e d e d i n t r - u n i z v o r c o m u n . E a a t r e c u t i n cronica i n t e r p o l a t a l u i G h e o r g h e S f r a n e s . Vezi V. G r e c u , Istoricul bizantin Duca, n A n a l . A c a d . R o m . " , Mem. Sec. I s t . , Ser. I I I , voi. 29 (1946/47), p . 605 6 0 6 ; ci. i D u c a s, X I , 2 (ed. Grecu) i G. P h r a n t z e s , Chronicon, ed. Ii B, P a p a d o p o u l o s , Lipsea B . G. T e u b n e r , p. 57, 11.

V PALEOLOG PLEAC. N APUS

49

s fac, a trimis la 'Bizan i cerea de la feciorul su Andronic, cruia i ncredinase mpria, s c a u t e bani din sfintele odoare i din alte mijloace de prin mprie i s-i t r i m i t ndeajuns i s-1 scoat i s nu uite de el, s r m n prea m u l t t i m p , fiind i n u t sub paz. Andronic ns ddea puin i m p o r t a n cererilor trimise lui, cci se obinuise cu un trai b u n moleit n domnie i ) nu-i plcea de loc de t a t l su. I r i m i n d napoi, spunea c elinii nu-i ngduie s se ating de cele sfinte i nici de alt undeva nu-i este cu p u t i n s afle b a n i ; i-i spunea s se adreseze n alt p a r t e i s nu pregete s aib grij de sine, cum ar p u t e a scpa de datorie. D a r Emanuil, feciorul mai mic al mpratului, aflnd n ce nevoie a a j u n s mpratul, t a t l su, din pricina veneienilor, a gsit i a f c u t rost d e bani, pe ct a p u t u t , i repede de t o t s-a urcat p e o corabie i a a j u n s p e m a r e n oraul veneienilor i, aducnd banii, i-a d a t t a t l u i su, de ci i fcuse rost prin oraul Terme, cu guvernarea cruia fusese ncredinat >s aib grij. i ducndu-se nsui, s-a oferit t a t l u i su s se foloseasc de el, cum i-ar fi dorina. D e atuncea t a t l su 1-a a v u t foarte drag pe E m a n u i l i-1 inea pe lng sine ; iar pe Andronic de aceea 1-a urt n m a r e msur. i v r a j b a cea m a r e ncepnd dintr-aceasta, s-a a j u n s la ceart ntre ei, i n alte privini i n privina domniei. m p r a t u l elinilor aadar, cu banii cu care a venit aducndu-i E m a nuil, i-a pltit datoriile ctre veneieni i napoindu-se la Bizan, a trimis soli la m p r a t u l A m u r a t i pe acest fecior mai tnr al lui la curtea aceluia. Cci l cerea pe el, ca fiind cel mai n stare s-i slujeasc mai cu deosebire i s-1 nsoeasc n expediii, oriunde i-ar porunci, i s-i observe J gndul, nct s ia seama bine s n u mai fac n viitor nici u n pas greit f a de m p r a t . Totui mai trziu, cnd la Sparta feciorii lui Cantacuzino au murit i ( m p r a t u l l o a n ) a trimis n Peloponez pe feciorul su Teodor, a fost. cu fratele su la Terme, cci i pe el l trimisese d o m n peste Macedonia i Tesalia. Stnd de vorb plnuiau s se lepede de mpratul A m u r a t ; i unul s plece la Bizan, u n d e l chema t a t l su la domnie, iar cellalt s mearg n Peloponez, unde s in locul mpratului cu trie i s ia msurile care le vor socoti mai sigure. i acestea s-au petrecut, nainte d e ce Andronic, feciorul mpratului, rsculndu-se cu Sauzes, feciorul lui A m u r a t , amndoi de aceea a u p u r t a t pe u r m rzboi cu A m u r a t . Mai pe u r m i planurile de rscoal ale lui Emanuil a u fost aflate de mprat i Oharitin a cucerit de la el Terme 1 i satele acestui ora. i mai trziu t a t l su oprindu-i s intre n a r a lui, a mers la L e s b o s ; domnul din Lesbos ns temndu-se i m a i mult, i-a cerut s plece din a r a sa. Dnd peste
1

Vezi p. 47 n . l .

4. - c. 1421

50 1

LAONIC GHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE I

o trirem ce pleca la Treia, a trecut n Asia i, lund cai cu chirie, a sosit n rusa la mpratul A m u r a t . j D u p aceea a pornit cu rzboi asupra tribalilor a i u j Eleazar, domnul tribalilor, care a trecut la peoni i-i ndemna pe aceia la rzboi n contra lui. Eleazar, c u m a aflat c A m u r a t vine asupra sa, s-a pregtit strngnd oaste, p e ct jiul ea f o a r t e m a r e i lund puternice msuri de aprare, p e ct p u t e a . Eleazar avea dou fete i p e u n a din acestea a dat-o d u p Susman, m p r a t u l misilor fcndu-i-1 ginere, iar p e cealalt d u p Vule, feciorul lui B r a n c o al lui Mladen 2, domnul de la Castoria i Ohrida n Macedonia. A mai ctigat d u p aceea n Macedonia a r a jupanului ficolae, cnd s-au svrit din via domnii Unglea i C r a i ; i supunndu-i i Pristina i i n u t u l aa-numit de la Ti, a naintat pn la rul ilirilor, Sava n u m i t n timpul de acuma. Asupra acestuia a pornit cu rzboi A m u r a t al lui Orchan i a d a t peste el stnd cu t a b r a n cmpia aa-numit de la Cosovo n i n u t u l Prstinei. i cum a a j u n s aici, se gtea s dea lupta, avnd cu sine i p e amndoi feciorii si Baiazid i l a g u p . i turcii spun c acolo A m u r a t luptndu-se i punnd pe f u g pe oamenii lui Eleazar, i u r m r e a din rsputeri ; i urmrindu-i, a d a t peste u n b r b a t tribal i s-a n p u s t i t a s u p r a l u i ; acela ns, care era pe jos, s-a ntors | i 1-a strpuns cu sulia n piept ; i aa 1-a ucis p e m p r a t u l A m u r a t . Elinii ns spun c n u n l u p t i la a t a c a murit, cnd i-a p u s p e f u g p e dumani, ci r m a s nc n liniile sale de btaie, aici spun c u n b r b a t foarte viteaz a voit de b u n voie s ia asupra-i o l u p t , cea mai frumoas din cte au fost vreodat. N u m e l e acestui b r b a t era Milo. Despre acest Milo spun c, cernd cte voia el s dobndeasc de 3a domnul Eleazar, a plecat n a r m a t clare spre t a b r a lui A m u r a t , ca i c u m ar voi s dezerteze de la dumani. Despre A m u r a t ns spun c, n ndejdea c omul dezerteaz la el, poruncete s-i dea voie s se apropie, nct venind s p o a t spune ce vrea. D a r cnd a a j u n s aproape d e cortul mpratului, u n d e sttea g a t a de l u p t , ridic sulia i, npustindu-se, d cea mai f r u m o a s nval, din cte tim noi, i omornd p e m p r a t u l A m u r a t , a m u r i t d e o d a t i dnsul m o a r t e viteaz. Elinii deci spun c aa s-a ntmplat, turcii ns c, d u p biruin, la goan a m u r i t de mina u n u i b r b a t tribal. i A m u r a t s-a svrit din v i a aici la Cosovo. i t r u p u l i l-au dus la Brusa, u n d e Otumanizii de m a i nainte i aleseser mormintele, a f a r de S u l a i m a n ; mruntaiele lui A m u r a t ns a u r m a s n cmpia de la Cosovo ntr-un mormnt mprtesc al su. |
Btlia de la Cosovo 1389; moartea lui Murad i .
1 2

53
5

10

15

64

25

30

35

n manuscrise : odrisilor ; vz. ns mai sus, p. 41, 3036. Manuscrisele ne dau P l a c i d e s i P l a d i e e s ; vz. mai sus. p. 37 n. 3.

C A R A C T E R I Z A R E A LUX M U R A D I

51

i s-a svrit din via, d u p o domnie de treizeci i apte de ani 1 , d e mina unui b r b a t tribal, un sfrit de via, n u p e msura unui m p r a t care ntr-una a dus rzboaie att de muli ani, care a f c u t isprvi mari i care, ducnd rzboaie m a r i n Asia i E u r o p a , treizeci i ase 2 , a a v u t noroc i v i r t u t e t o t d e a u n a n msur aa de mare, nct niciodat n-a pierdut vreo btlie, ctignd putere m a r e i a r m u l t n amndou continentele; i ajungnd acuma la btrnee adnci, nu se lsa de lupt cu dumanii, ci se asemna unui om mereu t u r b a t spre l u p t a , nesturat fiind de snge pretutindeni. O ntrerupere a rzboaielor i era vntoarea i grija i preocuparea de aceasta. Niciodat n u edea linitit nicieri, ci ori de cte ori n u era la l u p t , petrecea vnnd. n privina aceasta, credina i-a fost, c ntrece p r i n ' f a i m p e mpraii dinaintea sa, dnd d o v a d de zel i sprinteneal n t r u nimic mai prejos 1a b t r n e e dect la tineree. i ntrecea p e muli cpitani i m p r a i strlucii i era cu t o t u l f r nici o ovial i cu foarte m a r e rvn la toate. D e orice se apuca, n u scpa nimic din vedere din ce trebuia fcut. i din auzite a m aflat c dintre mpraii dinaintea lui a f c u t cea mai m a r e ucidere de oameni, totui n vorb f a de supuii si a fost blajin n m a r e msur i cu feciorii domnilor 3 se p u r t a f o a r t e c u m p t a t . ) i era de n d a t gata s dea cinste fiecruia i s stea d e vorb ; i p e cei ce erau cu dnsul, stranic i aprindea la l u p t cu m u l t iscusin; i la isprav era stranic, p r e t u t i n d e n i fiind f a , p r e c u m se spune, cnd se a j u n g e a la l u p t ; plcut la vedere i foarte blajin la vorb. i p e n t r u orice greeal, pedepsea f r c r u a r e ; i la vorb era foarte c u m p t a t . J u r m n t u l , se zice c-1 inea cu sfinenie cel m a i mult dintre mpraii neamului acestuia. i de aceea muli aveau curajul s vin de n d a t la el, ncrezui c nu vor p i nimic ru, nainte de ce s a j u n g la l u p t i s ncerce puterea lui. i dintre cei ce i-au greit cu ceva, care se apropia de el cu ngmfare m a r e i m u l t ndrzneal, niciodat n-a mai scpat de mina lui. i t e a m m a r e insufla supuilor si, dar a v e m tire c era i iubit cel mai mult dintre sultani, aa nct n u s-ar crede greit, c, dac Teniir m p r a t u l venea cu rzboi asupra acestui m p r a t , rzboiul -ar fi ieit aa de ru, ci sau, luptndu-se cu strlucire, dei nu-1 biruia
1 Manuscrisele n e o f e r , 57, n d r e p t a t d e H a m a k e r in , 37, ceeace e s t e corect, cci n r e a l i t a t e M u r a d al II-lea a d o m n i t 37 d e ani, 1 3 6 2 1 3 8 9 ; vz. G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantinischen Staates, ed. I l - a , Mflnchen, 1952, p. 464. 2 Manuscrisele t r a n s m i t a s e ; T a f e l a s p u s v u n u , iar D a r k o m a i adaog , , d e a n i " , a d i c 31 d e ani. Mai b i n e e n s d e p s t r a t aa, p r e c u m t r a n s m i t m a n u s c r i s e l e , c M u r a d I a b i r u i t n 36 d e b t l i i . 3 Sau ai palelor lui sau ai domnitorilor s t r i n i ce-i t r i m i t e a u feciorii ostatici.

55

is

" > < > 20

25

3o

52

LAONIC GHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE I

pe Temir, t o t u i n-ar fi czut nfrnt, alegndu-i, p e n t r u a duce l u p t a la capt, un loc bun, n care n -ar fi fost nfrnt cu uurin, sau, ferindu-se s dea lupta, ar fi pricinuit a r m a t e i mpratului Temir m a r e stricciune, atacndu-1 i Mruindu-1, unde-i venea bine. ] D e n d a t ce deci A m u r a t al lui Orchan s-a svrit din via, comandanii ienicerilor d e la P o a r t a lui A m u r a t l-au i pus m p r a t pe Baiazid, feciorul lux mai tnr.

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE II


ce A m u r a t al lui Qrchan s-a svrit din via Baiazid de mina u n u i b r b a t tribal, de n d a t comandanii (1:5891402). ienicerilor de la P o a r t a lui A m u r a t l-au pus m p r a t pe Baiazid, feciorul lui m a i t n r . Acela n d a t ce a pus mna pe domnie, a trimis d u p fratele su l a g u p , ca i c u m ar fi c h e m a t de t a t l su la P o a r t a mprteasc , acesta venea i mai nainte, ori de cte ori era chemat. Netiind nc nimica din ce s-a petrecut, a sosit, chemat fiind de acela ; i cum | i s-a nfiat, a fost prins i d a t morii. i a fost ucis, p r e c u m e obiceiul la mpraii acestui n e a m s fac f r a ilor lor, c trebuie s i se p u n c a p t vieii p r i n j u v i n u de sabie i-a fost h o t r t moartea. n d a t , d u p ce acest m p r a t a svrit deci aceast f a p t f a de fratele-su i era stpn pe mprie, s-a gtit de l u p t i, ncierndu-se, i-a pus p e f u g pe t r i b a l i ; i n aceast l u p t s-a p r p d i t m u l t oaste. Cci turcii, c u m a u ctigat btlia, s-au pornit s-i goneasc din rsputeri i omorau pe tribali, cci clreau mai bine ca aceia i aveau cai mult mai buni, nct i a j u n g e a u din u r m pe cei ce fugeau. i d u p cum spun elinii s-a p e t r e c u t a a ; cum spun ns nii turcii, aceast biruin n-a fost a lui Baiazid, ci de la A m u r a t a pornit l u p t a i biruina aceluia i c domnul Eleazar a czut n l u p t , cnd nc acela conducea btlia. Turcii deci spun c aa s-a ntmplat, dar cu n u p o t s-mi nchipuiesc, c u m n plin btlie, n oarecare p u i n t i m p , i-a suprimat fratele i de ndat s-a ntors n lupt, dar nici cum, ridicnd sulia 1 , ar fi p u t u - o ndrepta asupra m p r a t u l u i i s-1 ucid, f r ca nimeni | s-i sar n cale. Ci aceste tiri s umble, precum i place fiecruia s cread despre acele ntm n c e p u t u l dmniei lui ^ p
1

58

59 io

15

2a

25

Milo

Cobilic).

54

LAONIC . I I \ N U I V . : EXPUNERI ISTORICE II

plri 1 . D a r Baiazid, d u p ce a luat n primire mpria i a ctigat biruina strlucit asupra dumanilor, murindu-i n l u p t si muli dintre ai si i sultanul svrindu-se din via, a nvlit prin t o a t a r a tribalilor i a luat cu sine robi de rzboi foarte muli. Apoi i-a rnduit treburile 5 mpriei, p r e c u m credea c e m a i de folos spre binele su , i cu elinii a ncheiat u n t r a t a t de pace. i cu domnii de prin Macedonia fcnd pace, a colonizat oraul Scopie cu t u r c i muli de tot, aducndu-i i din E u r o p a i din Asia cu femei i copii. Aceasta a fcut-o ns, ca pornind din acest ora, s poat p r d a n voie a r a ilirilor. A nvlit aadar n ara ilirilor i, cucerind io cteva orele, a fcut r o b i ; i trimind a r m a t n a r a albanezilor, a jefuit-o pn n regiunea de la marginea Mrii Ionice i d e p e la E p i d a m n . cu. oastea, mergnd cu el, pornea, att Emanuil, feciorul mpratului l o a n al elinilor, ct i l o a n , biatul feciorului mai m a r e Andronic. Cci cnd le-a luat acestora vederea ochilor cu oet fierbinte 2 , i-a lsat pe amndoi s-i duc traiul acas. D a r acetia cnd [ uitndu-se la starea lor, a u vzut c vederea ochilor li s-a ndreptat spre mai bine, gsind t i m p , s-au sftuit i cu soia i ntreolalt i, avnd i p e ali civa n d r u m t o r i i a j u t t o r i la acest pas, au fugit n oraul genovezilor Galata din p r e a j m a Bizanului. De aici a u a j u n s la m p r a t u l Baiazid i, sosind, cereau s li se dea a j u t o r , ca s mearg asupra oraului lor, i se rugau, ca s-i duc ntr-acolo. i ajungnd n f a a mpratului, (Andronic) i vorbea unele ca acestea: m p r a t e , pe mine m-a lovit o nenorocire ca aceasta, dar a m a v u t p a r t e de noroc mai b u n i cu a j u t o r u l lui Dumnezeu, care vede toate, m simt mai bine ; ngerul meu pzitor mi-a f c u t o favoare n u neplcut, cci, cu t o a t e c mi s-a luat vederea, a c u m a mi-e d a t s v d puintel, i-mi p u n e n vedere i m p r i a ; i e d u p lege s-mi dea mpria care mi aparine. i de aceast mprie a mea, de m vei asculta, t e vei p u t e a folosi n viitor, d u p cum vei crede, dac mi vei fi d a t - o ; dac dndu-mi m a i ales p a t r u mii de clrei, ai porunci s m urmeze t i m p d e dou luni de zile. i n ora, ce e de n e a m i se distinge prin bun stare, e de p a r t e a mea i nu puini dintre acetia m-ar f i u r m a t ncoace, dac n-a ti c, ntmplndu-se s r m n n capital, mi snt de a j u t o r la orice m-a hotr, c e spre binele nostru. i t r i b u t j fgduiesc casei tale s aduc n fiecare an de m u l t e ori mai m a r e i u n comisar s aibi n Constantinopole". I a r m p r a t u l i rspundea cu astfel d e v o r b e : E u unul, d u p ce a m
Baiazid schimb mpraii n Bizan.
o r i

n c o

r o

13 1

20

25

30

62 35

L a o n i c gsete neverosimil i v e r s i u n e a b i z a n t i n i cea t u r c e a s c d e s p r e l u p t a d e !a Cosovo i d e s p r e m o a r t e a lui M u r a d I d i n 1389. 2 Vezi m a i sus, p . 46, 18.

BAIAZID I F U L G E R U L SCHIMB M P R A I I N BIZAN

55

a f l a t c i-a mai r m a s simul vzului, cu plcere a m ascultat vorba t a i 1 cuvnt de mulumire d a u creatorului celor muritoare i nemuritoare, c te-a f c u t p r t a de acest b i n e ; ai s obii oamenii ce-i doreti i-i vor sta alturi de tine, pn ce vei p u t e a izbuti la ce t e nevoieti. i voi a r t a c u mpratului, t a t l t u , aa c niciodat n u o s mai cuteze s se 1 5 rzvrteasc n contra mea. D u - t e i ia-i p e acetia de care ai nevoie i mergi asupra Constantinopolei i, ajungnd n patrie, f aa, p r e c u m ar p u t e a f i cel m a i bine p e n t r u t i n e " . Spunnd aceste cuvinte, i-a d a t ostaii clri gata p r e g t i i ; i Andronic lundu-i p e acetia, a pornit asupra Bizanului. l o a n ins i feciorul su E m a n u i l au a f l a t f o a r t e repede, c Andronic cu feciorul lui vin asupra lor, i a u i n t r a t n cetatea aa n u m i t de la Poarta-de-aur i se pregteau, ca i cum ar avea s ndure o mpresurare. Andronic venind, a nceput m p r e s u r a r e a ; d u p aceea intrnd n t r a t a t i v e , a ocupat cetatea. Aruncndu-i ntr-o cuc a t r n a t n aer, i-a nchis pe amndoi ntr-un t u r a , 15 d u p ce a f c u t o celul mic de lemn i a introdus-o nluntrul turnului. i s-a f c u t stpn p e mprie i-i inea sub paz pe t a t l i p e fratele. 1 Fiind m p r a t , 1-a proclamat elinilor m p r a t i pe feciorul su l o a n . 3 Trei ani i-a i n u t n celula aceasta i s-i ucid n-a voit, dei Baiazid l sftuia ntr-una la aceasta. n anul al p a t r u l e a ns au nduplecat u n ser- 20 vitor care i n t r a la ei i k- aducea de-ale mncrii, s le dea u n f i e r ; i cu ncetul, zice-se c, a u spart celula i, fugind din nchisoare, au sosit la Baiazid. Fgduindu-i c-i vor da t r i b u t i a r m a t , orict le-ar cere-o, Baiazid printr-un trimis a ntrebat pe bizantini i le-a iscodit gndul, c pe cine ar voi s le fie m p r a t , E m a n u i l sau m p r a t u l Baiazid 1 ; 25 cci n felul acesta p u n e a la ncercare gndul bizantinilor, i n ce privete persoana sa x. Bizantinii ns l-au preferat p e E m a n u i l , deoarece erau stui a c u m a de domnia lui Andronic. D e a s t d a t certndu-se amndoi mpraii p e n t r u domnia Bizanului, Baiazid a ornduit ca E m a n u i l s d e a u n t r i b u t de treizeci de mii de galbeni i s-1 nsoeasc la rzboi cu 3 0 ostai i aa s ia de la el mpria, venind n fiecare an, cum s-a ivit de p r i m v a r , la P o a r t cu t r i b u t u l i cu a r m a t a ce i le-a ordonat. i atunci Andronic i feciorul su l o a n | au r m a s la P o a r t i-i aveau mijloace 6 4 d e t r a i de la m p r a t , iar E m a n u i l domnea ca m p r a t 2 .
n a c e s t chip B a i a z i d a r t a c d o r e t e ca A n d r o n i c s le fie m p r a t . Gf. i D u c a s, X I I , 34 (ed. G r e c u ) i cronica i n t e r p o l a t a lui S p h r a n t z e s ( G . P h r a n t z e s , Chronicon, ed. P a p a d o p o l u o s , p . 56,24 61,23). L a o n i c f a c e aici o confuzie I n t r e r z v r t i r e a i u z u r p a r e a lui A n d r o n i c I V ( a u g u s t 1376iunie 1379) i cea a lui l o a n V I I d i n 1390, a m e s t e c n d u - l e p e a m n d o u . Vezi R . I. L o e n e r t z , Autour du Chronicon Matas atlribW Georges Phrantzes, n Miscellanea Giovanhi Mercali", voi. 111 ( = S t u d i e t e s t i , 123), C i t t del V a t i c a n o , 1946, p. 2 9 5 - 2 9 6 .
2 1

56

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I ISTO E ICE III

Baiazid avnd cu sine pe mpraii elinilor care-1 d u c e a u in Asia. j a a c e a g t a , a pornit cu rzboi asupra oraului elin jTiladeliia. Cci cnd mpraii Bizanului se certau, le-a cerut i Eiladeffia, iar ei i-au spus c i-o d a u . Cnd ns m p r a t u l E m a n u i l le-a trimis un crainic, ca p e n t r u viitor, predndu-se lui Baiazid, s primeasc u n d o m n i guvernator turc, cetenii a u spus c de bunvoie nu se vor d a pe mna unui barbar i de aceea Baiazid mpresura Eiladelfia, avnd i p e mpraii elinilor. i acetia s fi fcut aici f a p t e de vitejie i, ei urcndu-se cei dinii pe zid, au cucerit oraul. Aa a czut Filadelfia, ora elin al Lidiei, nfloritor i cu b u n e rnduieli. Dup aceea Baiazid a pornit asupra lui Schender 1 m p r a t u l armenilor ; i asupra oraului E r i n g a n 2 , capitala armenilor, i a cetii n u m i t 1 S a m a c b i a 3 . Acest S c h e n d e r zice-se c a fost cu mult cel mai viteaz dintre b a r b a r i i cei de prin Asia i nimeni nu-1 ntrecea n ce privete ndrzneala xi rzboi i tria trupului, cci ataendu-1 odat asirienii, a svrit m u l t e fapte vrednice de j poveste, p u n n d p e fug cu puini oameni de ai si pe d u m a n i . P e acest Sehender x, deoarece i-a urt nevasta, aceasta i cu f e c i o r u l ei 1-a prins i 1-a ucis i deinea domnia. Asupra acestuia venind 2 B a i a z i d i, mpresurnd oraul E r i n g a n , 1-a ocupat i p e feciorul lui 4 g c h e n d e r l inea n nchisoare. D u p aceea a subjugat pe anizi care d e i n ara Colchidei, ntnzndu-se p n la oraul A m a s t r i s ; apoi a plecat asupra lui Caraluc L e u c a m n . 5 , ighemonul Samaehiei; i acesta ieindu-i mpotriv cu a r m a t a sa, Baiazid 1-a biruit n l u p t i mpresura o r a u l Samachia. i c u m cucerirea oraului nu nainta de loc, s-a retras c u a r m a t a i s - a ntors acas. D u p aceea pornind asupra celorlali d o m n i 7 i Metin 8 , le-a luat domnia ( | j n Asia : Aidin, Sarchan, Mendesia, Techie i , i z g o n i n d u - i , le-a subjugat a r a i o deinea el. Acetia, cnd au f o s t
Cuceriri de ale iui Baiazid , , S e h e n d e r , p o a t e c e de n d r e p t a t n . Spendfir ; vezi i mai jos p. 219,2 i 26 ; ci. i A k d . i m e t, opcit., P. 51 i 71 nr
65

'
.

2 In m a n u s c r i s e e , n d r e p t a t - d e D a r k o n / ^ .
3 Manuscrisele au , T a f e l p r o p u n n d
5

4 J [[ manuscrise e a p n i z i , n d r e p t a t de D a r k o n .
A d i c Berbecele Ni met, cel alb, c c i e r a s u l t a n a s u p r a u n u i t r i b t u r c c a r e a v e a a c e a s t p o r e c l ;
v z

Akd.

op. cit., p . 53 n r . 33.

6 Manuscrisele au , n d r e p t a t d e B e k k e r i n ,

' In manuscrise e Tecoi, d a r vezi mai sus, p. 31, 3. s Numele a r t a t e s n t d e f a p t ale s u l t a n i l o r care au n f i i n a t aceste s u l t a n a t e ; sultanii izgonii, care s-au r e f u g i a t la T i m u r - L e n k , aveau a l t e nume a c u m a , d a r Laonic, d u p obiceiul turcesc, i numete cu n u m e l e naintailor din c a r e coboar ; vz. A k d . i m e t , op. cit., p. 59 89 i 92 94 ; i G y . o r a c s i k, Byzantinotarcica, voi. I I , s u b n u m e l e r e s p e c t i v e .

CUCEBI1U D E A L E BAIAZID N ASIA SI E U R O P A

57

izgonii din rile lor, a u plecat la m p r a t u l Temir n Sciia 1 . Cum deci acetia, plecnd, s-au nfiat mpratului, a m arta-t-o mai pe urm. Cci afar de Caraman, cu porecla Alisur 2 , i Turgut 3 , domnul Frigiei, care fiind nrudii prin cstorie cu acela 4 , a u fost lsai n pace, ceilali ighemoni despoiai de dnsul, a u plecat n sus la Samarchand, | reedina lui Temir. Sarchan care avea crmuirea asupra Ionici de la marginea mrii, i Mendesia, urmaul lui Calam i Tecliie , care deinea Misia zic c au fost cobortori din cei apte cpitani ai lui O t u m a n , care n devlmie au nfptuit domnia asupra Asiei i despre care se spune c a u fost slujitori i ai mpratului Aladin. Met in i Aidin ins pe ce cale au a j u n s la do m r i e n-a p u t e a s a r t . Despre Aidin se spune n u m a i : domnea peste a r a de la Colofon pn n Caria. Totui c snt i se numesc n e a m de turci aceia, care triesc sub stpnirea lui T u r g u t i Caraman i Metin i Aidin, o tiu lmurit. i Baiazid, d u p ce i supune n Capadoeia, pe de o p a r t e ara de sub domnia lui Carasuf, p e de a l t p a r t e aceea de sub domnia feciorilor lui Omur i d u p ce a subjugat p a r t e a mai m a r e din Frigia, a pornit asupra capitalei armenilor E r i n g a n 7 i n contra feciorului lui Scliender 8 care domnea peste aceast a r pn n E u f r a t i peste o b u n p a r t e din Colchida ce i-o supusese. Fiind deci n Asia, a isprvit aceste lucruri mai i ; a p oi trecnd n E u r o p a , a trimis a r m a t e pn 111 Macedonia; a p r d a t aici p e albanezii dinspre Marea Ionic i le-a jefuit a r a i, d u p ce a cucerit cteva orele | din a r a albanezilor, a pornit asupra ilirilor i le-a jefuit a r a , prefcnd n p r a d averile acelora. D u p aceea a pornit cu rzboi asupra Peloponezului, cu vorba c ar merge asupra F o c i d e i 9 i a Tesaliei, ca s-i p u n la cale treburile din Tesalia, nct s fie aa, precum cer interesele s a l e ; i-1 a d u c e arhiereul Foceilor, p e n t i u c a r a era f o a r t e b u n p e n t r u vntoare, cu lunci avnd mulime nesfrit de cocori i cu cmpii foarte potrivite p e n t r u c l r i t ; de f a p t ns a pornit cu rzboi asupra Tesaliei i a domnilor din p a r t e a locului, EpiCuceriri de ale lui Baiazid n E u r o p a . Manuscrisele au i , n d r e p t a t e d e D a r k o n , ' m a n u s c r i s e e i , n d r e p t a t e d e D a r k o n , 3 Vezi p. 56 n. 8 p r i v i n d i pe C a r a m a n i p e T u r g u t ; ci. i A k d. K i m e t, op. cil., p. 79 nr. 71. 4 Baiazid. * Vezi p. 56 n. 7. 6 In m a n u s c r i s e e , p e n t r u care T a l e i p r o p u n e A m a s i a , iar D a r k o 7 Vezi p. 56 n. 2. 8 Vezi p . 56 . 1. 8 Manuscrisele au , Focea, n d r e p t a t d e H a m a k e r n .
2 1

58

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I ISTOEICE

III

cernei cu numele, i n contra femeii domnului De Louis D e Soula 1 . D u p aceea ns a a r u n c a t oaste i asupra Peloponezului, avnd i p e feciorul mpratului l o a n , despotul Teodor, i p u r t a rzboi. Cnd a sosit n Tesalia a luat n primire i Domochia, d o m n u l Epicerne lipsind din ora ; i a supus nc i oraul Farsala, fiind i acesta sub stpnirea Epicerneilor. i a naintat mai d e p a r t e i a cucerit Zituni de la Termopile; i s-a predat i oraul P a t r e , aezat n cmpie la poalele muntelui Locrilor; i alte ceti de pe aici, n u puine, i s-au predat prin b u n nvoial. D u p aceea, femeia domnului D e Louis, care avea o f a t frumoas, b u n de m r i t a t i logodit acuma, | cum a auzit de nvala mpratului i c arhiereul din Salona l conduce la aceasta, a luat f a t a i daruri, cte p u t e a , i i-a ieit m p r a t u l u i ntru nttapinare. I a r el a luat f a t a i a trimis-o pe femeie cu fiic-sa, s triasc d u p obiceiurile l u i ; i a r a a luat-o i i-a pus n f r u n t e u n guvernator. Despre aceast femeie se spune c, ndrgostindu-se de u n preot cu numele Strat, a mers cu neruinarea ei mai departe i a ncredinat preotului domnia, fcnd de ocar muli locuitori din oraul Delfi. Din cauza aceasta, arhiereul i-a vorbit de r u la m p r a t u l i c ruine ar fi ca o femeie s conduc o a r att de m a r e i, preacurvind cu u n preot, s fac attea rele nelegiuite c e t e n i l o r ; i de aceea s se fi ridicat mpratul, nvlind cu rzboi asupra lor. D a r despre acest preot care a a v u t relaii cu aceast femeie, se m a i spune c a p c t u i t i cu alte n u p u i n e femei, izbutind ntr-un chip diabolic, nct acestea s fie atrase, ducndu-le la mpreunri. De Louis ns, b r b a t u l femeii, murise mai nainte de boal. Acesta era din neamul mprailor t a r a c o n e z i ; i cnd acesta a venit din Italia n Peloponez, a obinut p e lng p a r t e a din Peloponez, Atica t o t o d a t i Beoia i nc Eoeida i P a t r e | de dincolo de Termopile. Acetia mai pe urm, d u p o trecere de n u mult t i m p , au pierdut domnia i unii s-au napoiat n Italia, iar alii a u r m a s locului, pn a u m u r i t . i dintre acetia a fost i acest D e Louis cruia Baiazid al lui A m u r a t , lundu-i nevasta i inndu-i f a t a , s-a r e t r a s .
In preajma luptei de la Xicopoie la care iau parte i romnii, n e a m viteaz. C e - i d r e p t , a o m i t s nvleasc n P e l o p o n e z . d 0 ndat ce a nvlit n Tesalia, d o m n u l Spartei, , . ., ., .

d u p a ce a luat m orae masurile de sigurana, a f u g i t n o a p t e a i a plecat n Peloponez, ca pe ct p u t e a , s se apere din rsputeri, dac l-ar a t a c a . i de aceea < B a i a z i d ) s-a p u r t a t mult cu gndul sa nvleasc n Peloponez, dar veste i-a venit, c peoni i celi i dintre germani nu puini s-au a d u n a t sub conducerea
In m a n u s c r i s e e , n d r e p t a t d e D a r k o n .
1

I N L U P T A D E LA NICOPOLE

59

lui Sigismund, m p r a t al romanilor i singur stpnitor (autocrator), ca s vin asupra lui i c s-ar pregti s treac Istru], dar i daci, u n n e a m viteaz, ar avea cu dnii, care s le a r a t e calea i s deschid d r u m otirii. Acest Sigismund, care pornea cu rzboi asupra Iui Baiazid, s-a ntmplat s fie, n ce privete domnia, i domnitorul g e r m a n i l o r ; i cel mai mult locuia n oraul Yiena i aa domnea peste o a r m a r e a germanilor. D u p aceea, i peonii aducndu-i-1, a a j u n s t o t d e o d a t i m p r a t al peonilor i domnitor peste a r a germanilor. | ... x . . D a r Germania ncepe de la muntele Pirineu, de u n d e Descrierea C e nu ciulei i Tartesos curge n oceanul dinspre a p u s 1 . i ntruct naintnd, a j u n g e pn la oraele aa-numite Colonia i Argenia, este Germania de sus s . De aici ncolo se ntinde la d r e a p t a pn n oceanul de pe la a r a celilor i la stnga de pe la Dania 3 , p r e c u m i nspre insulele Britanice. Germania e i de la I s t r u , do la oraul Yiena, a r a care merge nainte pn la acel Tartesos i ctre P r a g a din a r a boemilor. i de la Yiena pn la Ocean ar fi p e n t r u u n b r b a t bine echipat u n d r u m s-1 fac de-a lungul n douzeci i cinci de zile; de-a latul ar fi i mai mult dect acestea, d r u m u l cel mai scurt e, mergnd de la a r a celtic spre D a n i a 4 . i a r a aceea este organizat cu legi b u n e mai m u l t dect t o a t e rile i popoarele do acolo de la miaznoapte i apus, locuitorii fiind mprii n orae strlucite i nfloritoare, guvernndu-se ele nsele n chip democratic cu legi egale p e n t r u toi, sau n chip autocratic sau rnduite sub arhierei, pui de marele arhiereu al romanilor. i orae cu regim democratic ax fi acestea i n Germania de sus i de jos : Eoroverg, ora nfloritor, i Argenia i A m b u r g ; i puse sub arhierei : Colonia, Yiena care se ine de Germania de jos, i alte n u p u i n e | orae, p u i n oarecum lipsind s fie i acestea la vreo dou sute. n t r e regimuri autocratice s-ar p u t e a nira cel mult t rei domni din Germania i a n u m e al oraului Basel 5 i al Austriei
E r o d o t ( I I , 33) s p u n e c D u n r e a i z v o r t e din P i r i n e i ; L a o n i c l u i n d u - s e d u p aceast i n f o r m a i e a modelului su antic, face ca i G e r m a n i a , d e s p r e care tia c este i l a D u n r e , s tnceap d e la Pirinei. R u l T a r t e s o s e s t e G u a d a l q u i v i r d e a s t z i . 2 Laonic, ca i D u c a s (vz. ed. Grecu, p . 8 5 , 2 1 ; cf. i p . 67,8), p a r e s u b G e r m a n i a s neleag i F r a n a . D a r u n m a n u s c r i s din cele b u n e (vz. Dark<5, a p a r a t critic) t a i e c u v i n t e l e d e la m u n t e l e " p n l a a p u s " i le n d r e a p t p e m a r g i n e n A l p i i d i n s p r e R i n i R i n u l c u r g e s p r e Oceanul d i n s p r e a p u s " . 3 Manuscrisele, au i , n d r e p t a t e de T a f e l n . 4 Unele m a n u s c r i s e au D a c i a ; i n t r - a d e v r d u p nelesul cronicilor latineti medievale, D a c i a p u t e a s n s e m n e i D a n e m a r c a (vz. R e v u e H i s t o r i q u e du S u d - E s t E u r o p e e n " , 2 2 , 1 9 4 5 , p. 3 2 0 ) ; i a r a l t e m a n u s c r i s e ne dau i . Vezi i n o t a 2 d e la p. 68. 6 n m a n u s c r i s e ^ , p e n t r u care F a b r o t p r o p u n e Achilia,
1

"> 10

10

20

25
71

60

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I I S T O E I C E III

i al B r e m e i c a r e se gsete n Germania de sus. I a r neamul acesta este mare i rspndit mai mult dect t o a t e neamurile din lume ; este al doilea dup cel al sciilor nomazi, nct, dac ar fi ntr-un girul i sub u n singur d o m n conductor, ar fi de nebiruit i cu mult cel mai t a r e . Are p a r t e 5 de sntatea cea mai bun, p e n t r u c locuiete n p a r t e a de m i a z n o a p t e i aici mai mult oarecum n u n t r u l continentului i cu m a r e a nu vin n atingere aproape de l o c ; i snt organizai cu bune legiuiri mai mult dect t o a t e popoarele, din ete le t i m ; i pe la ei n u d nici o molim care n rile de rsrit vine de obicei p e u r m a stricciunii aerului ce se ivete io din cnd n cnd, i nimicete o b u n p a r t e din locuitorii de aici; i nici alte boli nu snt pe acolo, care deseori vin oarecum la noi vara i t o a m n a ; aa se face c acest n e a m are destul prisos de p o p u l a i e ; nici c u t r e m u r de p m n t mai de seam nu se ntmpl. Vara plou mai mult n a r a aceasta. Traiul i-l duce d u p aceleai norme ca i r o m a n i i ; d u p felul 15 de v i a ce duce i obiceiurile care le are, se aseamn cu romanii i n alte p r i v i n i ; i n religia romanilor se ine mai mult de superstiiile celor din Apus L u p t a d r e a p t 3 este p r e u i t la acetia mai mult | dect "2 la alte popoare, nct n lupt d r e a p t se lupt ntreolalt de pe p m n t , nu de pe cai. Acest popor este foarte iscusit la mainrii i lucrri de rzboi 20 i e mult renumit oarecum la t o a t e meteugurile. ara aceasta, afar de msline i smochine, produce t o a t e celelalte n msur n u mai mic dect produsele din alt a r . Unii cred c i tunurile i putile, la nceput, de germani au fost nscocite i s-au rspndit ntre ei i n cealalt p a r t e a lumii. Peonia. ns ncepe de la Viena, ora al germanilor i, naintind cu I s t r u l spre rsrit, ajunge la daci i tribali, ia roinim. >S p re miaznoapte ajunge la boemi, n u m i i cehi. 4 Ocrmuitori snt n a r a aceasta, fiecare crmuind a r a printeasc i supui fiind mpratului lor, ntruct le hotrte legea; i le h o t r t e n anumite condiii. i m p r a t localnic nu-i prea aleg de fel, i a d u c 30 ns sau din casa domnitoare a boemilor sau de la germani sau poloni sau i de la alte popoare de p e acolo. Cu germanii ns se aseamn, n
spre est "junii Nusser E l v e i a , iar D a r k o . D a r n ed. D a r k o , II, 62, 15 c i t i m , iar II, 62,23 i n a p a r a t critic , aa c p o a t e ar fi de p r e l e r a t li';. F. G r a b l e r i E . I v n k a op. cit., p. 88 n o t a 5, cred c sub Afilia s-ar a s c u n d e Cilii. 1 I n manuscrise : , Tafel i n d r e p t n d n Vienei, N u s s e r Belgiei, i D a r k o . 2 Sub romani, aici, L a o n i c p a r e s neleag p o p o a r e l e din A p u s , aa p r e c u m cnd papei de la R o m a i s p u n e a r h i e r e u al r o m a n i l o r , adic al apusenilor. 3 Monomachia, adic l u p t a d e u n u l cu u n u l . 4 Principi, d u c i , coni, .a. vasali ai regelui.

Descrierea Ungariei;

25

D E S C R I E R E A G E R M A N I E I I A U N G A R I E I

61

ce privete armele i obiceiurile lor de via, ferindu-se de un t r a i molatec, 1 p r e c u m se spune i despre celi i despre germani. n ce privete religia, a u aceeai lege ca i la romani. i neamul acesta e viteaz i la lupte de o m a r e ndrzneal. n f r u n t e i-1 p u n i pe u n localnic dintre marii | dregtori care a j u n g e pn la domnie, dar fiind regent, i nu-1 numesc dom- 73 nit or. i au u n grai care nu seamn de loc cu graiul vreunui alt neam, ci e altul cu t o t u l deosebit i de al germanilor i de al boemilor i de al polonilor. Unii cred c acetia au fost gei n vechime, locuind sub muntele H e m i, ndurnd m u l t e rele din p a r t e a sciilor, s-au retras n sus n a r a aceasta, n care locuiesc i a c u m a ; alii ns spun c au fost daci. E u ns n-a i putea spune aa de uor care ar p u t e a fi originea acestui n e a m . Totui numele acesta 1 i-1 d a u i ei nii i italienii i numesc aa i n-a p u t e a s-i numesc bine de t o t pe acetia cu u n alt n u m e oarecare. i capitala i-o au la B u d a , u n ora nfloritor la I s t r u . Aceti peoni aducndu-1 pe Sigismund, domnul Yienei, germanilor, i l-au fcut m p r a t i i-au o r a a i ncredinat domnia rii lor, s ia msurile pe care le-ar crede cele mai sigure. Acesta aadar, d u p ce a luat n primire domnia peonilor, a trimis soli la arhiereul romanilor, care i era m a r e i b u n prieten, nct s-1 aleag s fie m p r a t al romanilor. Aceast cinste, arhiereii Bornei au dat-o mai nti mprailor celilor p e n t r u rzboaiele ce le-au p u r t a t mereu j i cu m u l t vitejie n contra barbarilor ce a u trecut din Libia n Iberia i i-au supus-o p a r t e a cea mai mare. D u p aceea alegerea arhiereului romanilor s-a ndreptat asupra domnitorilor germanilor. Sigismund, de ndat ce arhiereul i-a p u t u t f gdui c-i v a da aceast d e m n i t a t e i a trimis dup el n scopul acesta, a pornit spre Italia prin a r a veneienilor. D a r acetia, cum a u auzit c Sigismund i face d r u m prin a r a lor, a u trimis u n sol, spunndu-i dinainte s n u treac prin a r a lor. E l ns le-a spus c nu-i v a asculta, dac nu ar vedea c ncearc d e f a p t s-i nchid calea. Yeneienii deci pregteau a r m a t i c u t a u s-1 opreasc n orice caz. E l ns cnd a bgat de seam c-1 opresc, s-a aezat n linie de lupt i s-a ciocnit cu oastea veneienilor i otirea i-a a v u t nu p u i n e pierderi, p u s fiind pe fug i abia scpnd cu fuga de dumani. Acesta, d u p ce a pierdut orice ndejde de d r u m pe la veneieni, a plecat prin Germania de sus i a a j u n s la stpnitorul Ligiriei. i [de aici a venit la Borna i s-a fcut m p r a t , proclamat fiind n t r u aceast d e m n i t a t e de marele arhiereu. D u p aceea 1-a rugat pe marele
mprat r o m a n , se pre1

Sigismund ncoronat

2u 74

25

35

Peoni.

LAONIC GHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE II 63

ren s contribuie la | expediia ce ia asupr-i n c o n t r a b a r b a r u l u i ; . c e r e a b a n i i oameni Acela ns t r i m i n d soli la m p r a t u l celilor i' 1 g t p n i t o r u l B u r g u n d i e i , a i z b u t i t s i se dea la opt mii de osti i ca i ^ ^ j - c o r n a n d a n t p e f r a t e l e d o m n u l u i Burgundiei. i a t u n c i s-a p r e g t i t gen>' j gtrngnd de la g e r m a n i a r m a t a mercenar, cit p u t e a . D e n d a t 5 i 1 1 1 j-cgtirilc de rzboi i fuseser g a t a , a pornit de-a d r e p t u l spre I s t r u ce j u j Baiazid, lund peonii i dacii cluze de d r u m . i a trimis soli domnii d e prin I t a l i a i I b e r i a , arhiereul fiindu-i mijlocitor la aceasta, i b a n i si oameni. i arhiereul i trimisese b a n i d e s t u i , d a r i oameni, i
a

de ia Baiazid c u m a a f l a t c m p r a t u l r o m a n i l o r Sigisjnund r i n e iO ^f'i'oi. 1 3 9 6 ' a s u p r a lui i c e p e d r u m cu m u l t a r m a t , i-a l u a t t o a t


% si d i n E u r o p a i din Asia, i a p o r n i t n contra lui spre I s t r u n n a tea, iri f o a r t e repezi, pe ct p u t e a . D a r cnd i aezase t a b r a la p a t r u z e c i -jtiaf1 stadii 1 d e I s t r u , celii fiind m n d r i i nesocotii ca de obicei, voiau ca d e p " . j o r gg, a p a r i n victoria i, greu n a r m a i , a u a t a c a t ei m a i nti, j.5 . n m s-i zdrobeasc dintr-o d a t p e b a r b a r i . Bidiendu-se ns lupt, c ^ c e i t i i snt nfrni i lund-o la f u g din rsputeri i f r nici o | cad dintr-o d a t peste oastea lor nsi, n t i m p ce turcii se i n pe Ai c i amestecndu-se, c u m erau s t r m t o r a t i de turci, o iau d e o d a t

cetia l a Pionii i germanii. Cutnd n g r a b s t r e a c p e s t e 1 l U ^ jinilt a r m a t s-a p r p d i t n fluviu. i m u l t omor s-a f c u t , celii I B ^ fjjji^ ucii de d u m a n i ; i a fost prins generalul c o m a n d a n t al i n Z i i o r i ali n u p u i n i din peoni i celi. j i i r g 1 1 ^ s i g i s m u n d trecnd prin cea m a i m a r e primejdie i] scpnd s ct p e ce prins, s-a u r c a t p e fluviu ntr-o t r i r e m i a plecat p e a p p r t u l elinilor n B i z a n . i a j u n g n d s stea de v o r b cu m p r a t u l I i:i xilui i i n t r n d la el, ori de cte ori voia, a plecat pe m a r e a c a s . ^ ^ i d al Ini A m u r a t ns, d u p ce a biruit p e peoni i pe celi, j e f u i a
acelora,

U fJll

1 0

mergnd a c u m a m a i f r fric a s u p r a lor i lundu-le r o b i

a,r ^g iZ >oi f o a r t e muli. i p o r n i n d a s u p r a Budei, capitala peonilor, s-a C0 ( l e b o l n v i t i suferea d e picioare. i de n-ar f i fost s u p r a t d e boal, n u tn a , p u t e a gindi, ce i-ar fi p u t u t sta n cale s mearg a s u p r a B u d e i i ^ ' c u c e r e a s c B u d a , capitala peonilor, i s subjuge a r a l o r ; d a r a c u m a ^ - . n l n v i n d u - s e greu d e t o t | s-a ntors i dnsul acas i i-a d u s a r m a t a
i/l!1,1

<7 1 ,Jl iar '

Wi

NVALA LUI / > ASUPBA LUI MIBCEA CEL B T B t N

J i i i a t c . n Peonia a jefuit rile. D u p ce ns a u n timp, a

rzboiului i c a mers cu peonii la l u p t n

are de-a De: al B r a o v u l u i 2 . Vecini i mi Cazimir ; a c e s t u i fiindu-i supui i sciii i duce, acesta fiind n rzboi de o snt polonii, spre rsrit ns sarmaii Dacii ns au u n grai asemntor cu al italienilor, i deosebit, nct italienii greu neleg ceva, cin nct s De u n d e deci cu acel grai i a r i s-au aezat aici cu locuinele, nici pe altul n u l-am auzit cu locuinele n aceste locuri. Se spune ce^i d r e p t c n multe chipuri

cu italienii i n alte privini i n ntocmirea traiului de t o a t e i se folosesc de aceleai a r m e i de aceleai u n e l t e 5 nc i a c u m a ca i romanii. D a r snt mprii n dou domnii, n Bogdania i n ara aceasta de la I s t r u i a u organizaie cu legi n u prea bune. Au obiceiul s n u :

64 1

LAONIC CHALCOCONDIL: EXPUNERI ISTOEICE III

P e acest Mircea, d o m n cobortor din strbuni al acestui n e a m , chemndu-1 i l-au fcut stpnitor, inlturindu-1 pe D a n , care stpnise mai nainte peste ei. Acest Mircea avnd relaii n u de puine ori cu iitoare, a a v u t de 5 pe u r m a aceasta nu p u i n i biei din flori prin D a c i a ; mai trziu, d u p o trecere de timp, d u p ce Mircea a murit, deseori s-au ridicat n Dacia | 79 domni unul dintr-o parte, altul din alta, urmnd la domnie pn n timpul acesta. Asupra acestui Mircea care a nceput nti mai nainte rzboi, plecnd JO cu a r m a t a asupra barbarilor mpreun cu m p r a t u l romanilor Sigismund, Baiazid al iui A m u r a t , gsindu-i vin, a pornit cu r z b o i ; i trecnd peste . Istru, mergea nainte, robind a r a . Dar Mircea strngnd oastea r i i 1 , nu i-a fcut planul s vin asupra lui i s dea lupta, ci cu m u l t grij i-ajpus la adpost n muntele Braovului femeile i copiii. Mai d u p aceea 15 ns se inea i dnsul cu a r m a t a pe u r m a lui Baiazid prin pdurile de stejar ale rii, care snt m u l t e i acoper n t o a t e prile a r a , s nu fie uor de umblat p e n t r u dumani i nici lesne de- cucerit. i inndu-se pe u r m a lui, svrea isprvi vrednice de amintit, dnd lupte, cnd vreo u n i t a t e duman rupndu-se, se ndrepta undeva prin a r dup h r a n 20 sau la p r d a t v i t e ; i aa cu foarte m a r e ndrzneal se inea de a r m a t . inndu-se de u r m a lui Baiazid, se l u p t a ntr-una cu dnsul n chip strlucit. i se zice c, a r m a t a fiind n cale, se inea strns n u r m a ei punnd-o, la m a r e suferin, i o aducea n situaii grele i n u nceta s-i fac stricciune. De aceea slujitorul su Brenez a d a t cu prerea s-i aeze oastea 25 n t a b r i aa s se f e r e a s c ; i de atunci Brenez pe u r m a acestui sfat o avea m a r e trecere la m p r a t u l J i, pus n f r u n t e a otirii de m p r a t , a a j u n s la m a r e putere. Atuncea aadar Baiazid s-a adpostit acolo n t a b r , rmnnd pe loc ziua a c e e a ; a doua zi ns a trecut a r m a t a peste I s t r u n chipul cel mai sigur, pe ct se p u t e a 2 .
, d e la a r . . . a a i t e s c u , Mircea cel Btrn, B u c u r e t i , 1944, p . 241 245 i 275 c r e d e c Laonic are aici n v e d e r e l u p t a d e la R o v i n e din 10 oct. 1394. D a r c u m descrierea aceasta u r m e a z d u p descrierea l u p t e i d e l a Nicopole din 1396, care chiar p r i c i n u i e t e aceast porn i r e a lui Baiazid, e mai p r o b a b i l c e x p e d i i a descris aici e cea din 1400 ; cf. i a a i t e sc u , op. cit., p. 282. A s u p r a d a t e i cnd s-a d a t l u p t a d e la R o v i n e i care este m u l t dezbtut vezi F r. B a b i n g e r , Beitrge zur Frilhgeschichte der Trkenherrschaft tn Rumlien{14 lS ^ Jahrhundert) ( = Stldosteuropische A r b e i t e n 34), Mfinchen, 1944, C i t a t d u p recenzia d e V. -Laurent n R e v u e des E t u d e s B y z a n t i n e s " , V I , 1948, p . 2 8 1 - 2 8 3 .
2 1

PLANTTBI DE D E F E C I U N E FAT D E BAIAZID

65

De ce Baiazid mpre- Aii i mersese deci cu a r m a t a n Dacia , d u p aceea 1 soar an de au fug pleac asupra Bizanului i-1 mpresura din u r m i.onstantmopoiea 0 a r e a cauz. m p r a i i adic ai elinilor i fceau act de prezen, nfindu-se la P o a r t , i-1 nsoeau a n de a n n r z b o i ; odat fiind m p r a t u l 1 cu ederea la P e r e n a r a Macedoniei i mpratul 5 elinilor venind aici la P o a r t i t o t aa domnul Spartei i Constantin, feciorul lui Zarco i tefan al lui Eleazar, sosete din Peloponez domnul de mai demult al Epidaurului, cu numele Mamonas ; acela sosind la mpr a t u l Baiazid, 1-a prt pe fratele mpratului elinilor c i-a luat Epidaurul i i-a f c u t mult r u . i Baiazid era pornit cu u r asupra mpratului io elinilor. m p i n g e a la aceasta i l o a n , feciorul mpratului Andronic, care fiind aici f a , i avea tainul de la Baiazid. i se mai spune c era pornit s-1 ucid, cnd l avea n audien | la el, d a r iari s-a rzgndit n u eu 8 1 mult mai pe u r m . A n d e p r t a t d e la el pierzarea Aii, feciorul lui Oharatin, care se ntmplase s-i fie prieten i pe care foarte deseori l omenise cu 1 5 bani muli. Aceti domnitori aadar ntrunindu-se la u n loc, fiind in timpul de atunci cu ederea la curtea mpratului, i-au d a t cuvntul, ca n viitor s n u m a i vin la P o a r t . Aici i logodete f a t a Constantin, feciorul l u i ' Zarco, fratele lui Dragas care, d u p moartea acelui Zarco, era cel m a i str- 2 0 lucit b r b a t i n ce privete cuminenia i n ce privete rzboiul, n t r u nimic mai prejos de cei din vremea s a ; i p u r t n d rzboaie n contra albanezilor i a tribalilor dumani, i-a supus n u p u i n a r ; i la m o a r t e a sa, fratele su Constantin a luat n stpnire a r a i mergea la P o a r t a mpratului. Acesta i d f a t a d u p m p r a t u l elinilor, nct s fie mai legai 2 5 ntre ei, n cte s-au neles eu privire la defeciune. Acest E m a n u i l i adusese i mai nainte pe f a t a mpratului Colcliidei, v d u v fiind i care fusese soia lui Zetin, u n d o m n de al turcilor femeie aleas n ce privete frumuseea. Cci p e aceasta, cnd a adus-o de la Colchida la Bizan, vznd-o t a t l su care domnea atunci, i-a luat-o 3 0 siei de soie pe aceasta, rpind-o feciorului, deoarece i se prea c n frumusee e cea mai f r u m o a s dect multe femei i nzestrat, cum era, peste msur cu alte caliti. D a r era i p r p d i t r u de o boal de picioare, | nct nici n u era n stare s stea d r e p t . Despre acesta se zice c a u m b l a t 8 2 nebun d u p muieri i c n multe privini a avut o p u r t a r e necuviincioas, 35 plcndu-i de femei cntree * , i cutnd societatea lor, lsa la o p a r t e lucrrile domniei, socotindu-le de prea puin t r e a b i petrecnd n desftri de acest fel.
1

Baiazid I.

-5. -

C. 1621

66

L A O N I C C H A L C O C O N D I L : E X P U N E R I ISTO E ICE III

Domnitorii aadar, care erau la P o a r t a lui Baiazid, s-au neles ntre ei ca, d u p cununie, s se lepede de e l ; d u p aceea, cum era fiecare, a plecat n a r a sa. i m p r a t u l elinilor, scpind cu f u g a de la m p r a t u l turcilor, sosete a p a t r a zi, d u p cum se spune, de la F e r e la Bizan, iar 5 fratele su Teodor a sosit n Peloponez. Ceilali ns, a u plecat fiecare la ale sale i, cu ngduirea mpratului, au m e r s la locaurile lor fiecare. Mai pe u r m cnd la venirea verii m p r a t u l Bizanului n u s-a nfiat la P o a r t i lui Baiazid i se anunase c nc nici n-are de gnd s mai vin in viitor, a trimis pe Aii al lui Cliaratin, u n b r b a t cu m a r e putere din io oamenii lui, cu porunca, acela s vin la P o a r t i s i se nfieze; iar de nu, s declare rzboi acelui m p r a t . Totui acest Aii venind la Bizan, cei drept, oficial n f a a t u t u r o r i-a spus v o r b a cu care fusese trimis d e m p r a t , ntlnindu-se ns particular, i-a pus n vedere, p r e c u m spun unii, s nu vin de loc la | P o a r t a mpratului. Emanuil, ce-i drept, 15 a rspuns c ar fi gata s asculte i c, fr s se p o a t bizui pe m p r a t , i-ar socoti viaa c nu face s fie t r i t , ci foarte curnd i se va nfia i se va p u n e la dispoziia mpratului, la orice porunc i-ar da. Totui m a i pe u r m , d u p plecarea lui Aii, cnd pentru, Baiazid era lucru l m u r i t , c el n u mai are de gnd s vin la P o a r t , a pornit [asupra Bizanului 2'J i-1 mpresura. P e u n d e mergea, p m n t u l l rdea i jefuia fiecare localitate i, dupce a robit satele din p r e a j m , deoarece cu cucerirea oraului nu-i * mergea de loc, nsui s-a ntors acas. i, a n de an, trimind oaste de jur mprejur, a continuat o lung mpresurare [zece ani de zile; n anii acetia, Bizanul a a v u t multe pierderi din cauza foametei i a trecerilor la b a r b a r . 2> Baiazid ocup i Silivria, nsui Baiazid a ocupat-o ; acest ora l guverna sili vria. a <i e legat feciorul lui Andronic l o a n , care, d u p ce fugise de la unchiul su din Bizan, deoarece nu izbutise nimic, s-a pus la [dispoziia unchiului su care domnea atunci peste Bizan, orice ar face unchiul eu din sui. Acesta trimiindu-1 n Italia s-i isprveasc nsrcinrile date, 1-a 30 trimis la genovezi, chipurile s se roage de a j u t o r . n t a i n ns printr-un trimis al su le spunea genovezilor s-1 in sub paz i s nu-i dea nici n ntr-un chip drumul. Acela ns, cu timpul, fugind de 1a genovezi, a tners din Italia la mpratul Baiazid care mpresura B i z a n u l ; i a.ducndu-1 i,', pe acela, a ocupat Silivria prin b u n nvoial i a pus j guvernator. 35 D u p aceea ns ntorcndu-se asupra Bizanului, deoarece cu cucerirea Bizanului nu-i mergea cu t o a t e atacurile, 1-a blocat cu foamea. i ar ii cucerit oraul, dac n u i s-ar fi a n u n a t c Temir vine cu m a r e oaste asupra lui j atunci i el nsui a fost prins de Temir i partea, cea mai m a r e din mpria lui n Asia s-a prbuit.

M A S P I X j II PAUKOLOG
PIETAIEA SI MLINII I PAIEOOG
n Apus dup ajutor, 1399-1402.

CAUT A J U T O K N KRANTA

67
1

Aa dar,deoarece Baiazid nu se lsa de mpresuBizanului i mpratul elinilor a vzut c


r a r e a

poporul este apsat de mari i multe nevoi, i nu mai avea cum s afle scpare n viitor, a dat Bizanul n seama nepotului de frate loan, feciorul lui Andronic. Cci pentru c Baiazid i purta ur, c din cauza lui cucerirea 0 Bizanului nu fcea nici un progres, i era mereu bnuit, a fugit de la mprat i a intrat n Bizan. i unchiul, mpratul Bizanului, 1-a primit cu plcere i dndu-i n seam oraul, a plecat pe mare n Italia, ca s se roage s-i vin ntr-ajutor la mpresurarea pe care dumanii o prelungeau mereu i s nu lase s piar oraul. Cnd a ajuns n Peloponez, i-a lsat 10 n Peloponez soia la fratele su, iar el nsui a plecat mai departe spre Italia. i ducndu-se la veneieni i tratnd cu dnii despre cte a voit, a plecat la stpnul Ligiriei 1 , domnul Mediolanului.; i acesta omenindu-1 cu cinstea j cuvenit i dndu-i bani, 1-a trimis la mpratul eelilor 2 , 8 5 dndu-i cai i cluze de drum. De ndat ce a sosit la mpratul Galatiei, 15 l ruga s nu lase n voia sorii oraul-reedin mprteasc a elinilor, care este mpresurat [de barbari i care este att de strns legat de casa mprailor Galatiei. i gsindu-1 pe acesta nebun i inut sub paz de cei mai buni oameni ai lui, [nct s se vindece de boal, a rmas aici un timp ndelungat. 20 Acest neam al eelilor fiind un popor mare i cu mult bunstare ^ vecijj g| m d gnduri mari despre sine, se ine mai presus de celelalte popoare din Apus i cere pentru sine s fie prta la conducerea imperiului roman. ara lor se mrginete la rsrit cu ara ligirilor, la miazzi ns cu Iberia i la miaz noapte cu Germania i spre apus cu oceanul i cu 2 5 Insulele Britanice ; i se ntinde din Alpii de dincolo de Italia pn n ocean i pn la germani, cale de vreo aptesprezece zile din Italia pn n ocean, iar din Iberia pn n Germania cale cam de vreo nousprezece zile. Iar oraul Paris, unde e capitala eelilor, se distinge mult printr-o stare nflorit oare i mbelugat. i orae nu puine snt n Galatia, n administraia lor 3o supuse de-a dreptul mpratului. Snt ns i principate i principi ce se disting prin putere i mare bogie, supui tot mpratului i j care se te nfieaz n capital la curtea lui : cel de Burgundia, domn pest e ar mult i mare i peste alte orae, dar mai ales oraul Brugi i Clozi, orae la marginea mrii, i oraul Gand, nfloritor i mare, aezat n interior. Oraul 35
Beserierea Franei.
a T

1 LigyriaAtyvpra e identificat de obicei cu Liguria, dar Mediolan, adic oraul Milano nu era aezat in provincia antic Liguria, ci n Galia Cisalpin antic i In L o m b a r d i a din evul mediu. 2

Regele Franei Garol V I ( 1 3 8 0 - 1 4 2 2 ) .

scurt, i acest n e a m al celilor zice-se c e vechi i c a svrsit strlucite f a p t e n contra barbarilor din Libia, ntr-adevr, n timpul, cnd mpraii celilor erau alei m p r a i i singuri stpnitorF ai romanilor. ndeosebi Carol dintre aceti m p r a i a ctigat rzboiul n contra libienilor, a j u t a t de nepotul su de f r a t e 8 Orlando, u n b r b a t ce a fost nsemnat p e n t r u ndrzneala i vitejia lui de arme, i E i n a l d o i Oliverxo i ali principi de acolo, n u m i i Palatini, care p u r t a u rzboiul alturi de el 5'i peste t o t locul n Galatia mai nti, prin Iberia d u p aceea, i-a pus pe fug pe v r j m a i i a ctigat biruine strlucite. i faima lor, m a r e pn n timpul de f a i mereu l u d a t , e n gura t u t u r o r prin I t a l i a i Iberia i mai ales prin Galatia. Cci libienii trecnd peste strmtoarea de la coloanele lui Heroide, naintnd p u i n cte puin, au ocupat Iberia, d u p aceea au subeu arabii.
p e

D I N ISTORIA F R A N E I

69

j u g a t i av a r a i a r a P o r t u g a l i a , ajungnd, pn n T a r a c o n ; i d u p ce a u cucerit aceast a r , au n v l i t n a r a celtic. Carol a a d a r i nsoitorii lui; pornind la r z b o i n c o n t r a acestor libieni, a u svrit m a r i isprvi, pent r u c a u fost o a m e n i destoinici i viteji, i i-au gonit din a r a eeltiberilor i cea celtic n oraul G r a n a d a , f o a r t e ntrit de pe u n m u n t e ce ajunge pn n ocean. n a i n t n d cte p u i n p n la strmtoare i ocupnd m u l t a r din Iberia, s-au aezat cu locuinele i mergnd cu toii, i mpresurau ; i a r a a u mprit-o nsoitorilor lor, Iberia, Tavara i Taracon, i acetia fiind mpresurai de barbari, i-a eliberat d e impresii r a r e ; i mprindu-i a r a , o locuiau, fiecare lundu-i p a r t e a ce i se cuvenea. i acetia isprvind rzboiul n chipul cel m a i frumos, snt premrii i azi ca b r b a i ce au fost destoinici i viteji. i conductorul de oaste Orlando, fiind mpresurat, a murit d e sete. I a r Binaldo urmndu-1 la p u r t a r e a rzboiului, 1-a lsat n seama mpratului Iberici. I a r acetia primind acest rzboi ca o motenire, a u obiceiul i a c u m a nc s-i p r a d e i s-i despoaie pe aceti libieni. Acest n e a m al libienilor vorbete graiul a r a b i se ine de legea i religia lui Mohamed, portul i este ns cnd b a r b a r , cnd iberic. Rzboiul <ie o sut de ani Oelii aadar fcnd aceste f a p t e mari, snt mndri dintre inuieezi i^ englezi de ele i neamul lor i-1 socotesc nobil i j str(13J7i-i.>j). i u c i t ntre t o a t e neamurile din Apus. Celii duc u n t r a i mai nbelugat dect italienii i uneltele 1 le snt asemntoare cu ale acelora; vorbesc u n grai deosebit de cel al italienilor, totui n u ntr-att, nct s p a r c limba lor este alta dect graiul acelora. i cer s fie n frunte, oriunde ar aprea ntre neamurile din Apus. Totui englezii care locuiesc Britania, i-au f c u t s se mai lase de aceast pretenie devenind m a i modeti; acest popor p u r t n d rzboi eu a r a lor, i-a nfrnt i le-a luat conducerea i, plecnd asupra capitalei lor Paris, o mpresurau. I a r cauza nenelegerii lor zice-se c a fost aa : E s t e u n ora n u m i t Cale 2 la marginea dinspre m a r e a rii celtice, lng ocean, nu prea nsemnat, dar aezat ntr-un loc adpostit i p u t e r n i c i p o t r i v i t p e n t r u n a v i g a t o r i i din Galatia spre B r i t a n i a ; i aezat fiind ntr-un loc b u n al strmtorii, pornind de acolo, e uor s nvleti n a r a celtic. m p r a t u l britanilor, nelegndu-se cu cei din ora p e n t r u t r d a r e , a cucerit prin r-un complot acest ora i, ocupindu-l stpnea asupra acestuia. m p r a t u l Galatiei cernd napoi acest ora, i-a spus c n-are chef s i- dea n a p o i ; i n vzul t u t u r o r a pus o
Vezi m a i s u s , p, 63 . 5. Manuscrisele au , ceeace cred c ar t r e b u i scris , aa n c t n - a r fi voie de conjecturile propuse : , i ,
2 1

ne-

70

nilor ad unind oaste m u l t i trecnd ei n Galatia, pustiau a r a i , ncie5 rndu-se odat cu o u n i t a t e mai mic de celi i luptndu-se, a u distrus D u p ce englezii a u mers de a u jefuit a r a , se ntorceau napoi cu p r a d a fcut. Celii ns ajungndu-, nainte de ce au apucat s scape n Cale, s-au apropiat de ei, nconjurndu-i pe u n deal. Britanii, 30 cum erau n m a r e ncurctur ncotro s-o apuce i ce s fac, au d a t de tire c d a u napoi p r a d a i armele cu condiia s le dea voie s plece acas. Aceia ns a u spus c n u le d a u voie s plece, f r s fi fost pedepsii p e n t r u b a t j o c u r a f c u t celilor, de le p r a d a r a . s mejdie, s-au fcut b r b a i viteji i luptndu-se cu celii, ei p u i n i n contra multora, i-au pus pe fug i-i u r m r e a u pe vrjmaii care fugeau i astfel au ucis muli 1 . P e n t r u celi ns spun unii c e u n pcat, ca ei s fug din lupt, ci lupt ind a u murit pe loc ; i de aceea pretind ei c-i ntrec p e alii si n vitejie i c snt n f r u n t e a | t u t u r o r a . Totui de atunci britanii mergeau 20 a c u m a mai fr fric asupra oraelor celilor i le mpresurau i, cu t i m p u l naintnd, a u d a t l u p t a n Cmpul n u m i t al durerii 2 . Aici englezii, n a j u n ne mai p u i n d nimic mai mult, s-au adpostit n c o r t u r i ; i a doua zi d u p aceea dnd l u p t a , ucideau pe celii ce se l u p t a u , cu g r m a d a nvlmii i f r deosebire, dndu-1 morii pe fiecare, cum le venea n cale. 25 Apoi britanii supunnd aproape t o a t a r a , a u mers asupra capitalei, chiar asupra oraului Paris. i statul celilor, greu ncercat, era s a j u n g acuma aproape de marginea prpastiei. Celii cum erau copleii de o nenorocire ca aceea, devin bio c i o a m e n i i ; ntr-o mprejurare ca aceasta, se ndreapt 30 de obicei de cele mai multe ori spre b i g o t i s m ; o femeie nu u r t la nfi<ie Ia Orieans.

Fecioara

spunea'dnsa c-i a r a t divinitatea, s mearg nainte a d u n a i cu t o i f a s u p r a britanilor i s dea din nou lupt a. feizbutind nimic asupra englezilor sta u mers iari la liipt i, luptndu-se i-au pus p e f u g pe v r j m a i i a u

1415.

DESCKIEBEA

UBITAMEI

71
92

pornit s-i goneasc.' D u p aceea i femeia a murit n rzboiul | acesta i celii i-au revenit i s-au fcut mai puternici n l u p t a n contra britanilor i, recucerindu-i oraele, i-au salvat din nou mpria, n care t i m p deseori oti multe i mari a u trecut din Britania n Galatia. Celii luptndu-se s-au dovedit mai t a r i ca britanii, pn ce gonindu-i pe t o i n CaM, i-au izgonit din ar 1 .

r >

Insulele Britanice Insulele britanice] snt aezate n f a a Flandrei, trei i poporul iiriiimic. 11 , ? ntiiizndu-se f o a r t e d e p a r t e n o c e a n ; se xntmpl s fie cnd u n a n vremea fluxului, cnd trei n timpul refluxului ;i al retragerii apelor. Cu mai mult temei s-ar p u t e a spune c aceasta e o singur insul, deoarece fiind u n a i ntinzndu-se n acelai loc, formeaz o u n i t a t e politic i-i vede de interesele ei ntr-un singur gnd i condus fiind de u n singur domnitor. n c o n j u r u l acestei insule este de vreo cinci mii de stadii 2 . i e locuit d e u n n e a m numeros i viteaz i se afl ntr-nsa orae m a r i i cu m u l t b u n s t a r e i sate f o a r t e multe. i a u u n m p r a t i "> o capital Londra, u n d e e i reedina mpratului. i sub ascultarea lui snt n insula aceasta n u puine principate, rnduite sub m p r a t u l lor n acelai fel ca i la celi; cci m p r a t u l nici n-ar p u t e a lua uor | cuiva dintre * acetia principatul i nici n u se cere s asculte de m p r a t dect d u p obiceiurile lor. i nu puine nenorociri i s-au ntmplat acestei insule, eznd* 20 la grele nevoi, cnd principii a j u n g e a u la ceart cu m p r a t u l i ei ntre ei. i alte produse rodete aceast insul, vin ns de loc, nici ceva fructe, gru ns destul d e mult i orz i miere ; i ln au m u l t mai frumoas dect n alte ri, nct i p o t ese o m a r e mulime de veminte. i a u o limb a lor cu t otul particular i nu se aseamn la grai cu nimeni, nici cu ger- 25 manii nici cu celii nici cu altul nimeni din vecini. Uneltele 3 le au aceleai c a i celii i au aceleai obiceiuri i acelai fel de a se hrni. Ct despre femei i copii, acetia a u nite obiceiuri mai proaste, nct n t o a t insula, cnd cineva i n t r invitat n casa prietenului su, i srut 4 nevasta i aa l ospeete pe el. i pe strzi, peste t o t locul, i duc ntre prieteni 5 nevestele, so Acest obicei e i n a r a frandalilor, vecin la m a r e cu aceasta, pn n Ger-

A s u p r a acestor tiri din i s t o r i a F r a n e i ale lui Laonic, vezi . . V a s i 1 i e v, La guerre

* Vreo 888 k m . 8 Vezi m a i s u s , p. 63, n o t a 5. 4 G n s e a m n aici s r u t " , vezi L. L a u r e n t , n E c h o s d ' O r i e n t " , 31 (1938), p. 470; ci, i S. Moraitis, n R e v u e des e t u d e s g r c q u e s " , I (1888), p . 9 4 - 9 8 . DarktS 11 scot din t e x t , f r s fie nevoie.

72

LAONIC CHALCOCONDIL: BXPUNEEI ISTOBIOB II

mania. i aceasta nu e nici o ruine la ei s le srui nevestele i fetele.. Oraul Londra ntrece prin p u t e r e t o a t e oraele din insula aceasta 1 i r M n ce privete bunastarea i cellalt belug, n u e mai prejos de nici u n ora din Apus ; i n privina vitejiei i a destoiniciei la rzboi, e m a i bine dect 5 t o i vecinii i dect m u l t e alte popoare de la soare-apune. Ca a r m e ntrebuineaz scuturi m a r i italiene i sbii elenibe, iar arcurile le snt mari,, nct, proptindu-le n p m n t , t r a g cu ele. curge p e lng acest ora, repede i mare, i se r e v a r s n oceanul dinspre Galatia, de la ora ca la dou sute zece stadii 1 pn la m a r e ; i n timpul fluxului, corbiile se urc uor pn a p r o a p e de ora, cnd ns apele se ntorc, retrgndu-se, l opresc p e cel ce m e r g e spre ora, urcnd cu greu p e apele ce curg. n t i m p u l refluxului, n regiunea K e n t de la marginea mrii i chiar p e insul, cnd apele se retrag, corbiile rmin pe uscat, ateptiul fluxul, cnd apele se urc iari. i se urc cel mult ca la cincisprezece coi mprteti i cel p u i n ca la unsprezece 2 . O zi i o n o a p t e se retrag i iari cresc, ntorcndu-se n sus. i cnd luna a j u n ge p e la mijlocul cerului, i n orizontul ce-1 vedem i n cel de sub p m n t atunci apele ncep micarea dimpotriv. Asupra acestei micri a apelor fcnd cercetare, trebuie s f a c e m urmtoarea reflexiune. L u n a adic, | cred c e rnduit de d u m n e z e u s dirijeze firea apelor. i este cu t o t u l n concordan cu firea i alctuirea ei pe care, dintru nceput, a dobndit-o de la dumnezeu, marele m p r a t ; nspre micarea ei, cnd plutete spre nlime, atrage n sus apele de s u b ea, pn ce ajunge la cea m a i m a r e urcare de pe c e r ; i de aici eobornd iari, apele se ntorc, ne mai continund cu dnsa u r c a r e a ; i cnd, d u p ce a a j u n s jos, ncepe s se urce, atunci iari apele urcndu-se, fluxul ncepe. Firete, se ntmpl c i vnturile contribuie la aceasta, s p u n apele nc mai mult n micare, i de aici i-ar fi primit nceputul de micare. i acestea micndu-se, ar p u t e a s aib n sine aceast ndoit micare,. lundu-se d u p micarea acestui cer ntreg, i a n u m e una de bunvoie i o micare ce se face de sil, ca i cum micarea nu s-ar mai face n potrivire, eu vreo armonie i cu m u l t e nfiri i m a i ales, precum i ar fi cel mai plcut, i la vedere i la auz i pn la u n p u n c t n armonie cu sufletul acestui univers, nct simind ceva m a i m u l t micrile care au adus roduri i se a d u n unele cu altele ntr-o armonie de acelai aspect oarecum, u n a s a i b un simmnt de plcere. D e aici i micarea sufletului, lundu-i de acolo
1 2

Flux i reflux

10

15

95

25

30

35

Ca l a 3 8 Dup

km. cit., 8 m i 5 , 8 m.

G r a b l e r , op.

F L U X SI REFLUX. -

N T O A R C E R E A L U I MANUIL I I

73

nceputul, pune i el n micare spre acea ndoit pornire trupurile i s creasc i s se vestejeasc. i | chiar spre aceast micare primete sufletul nostru o micare ce merge una cu acest univers. Cci micrii din liber voin i urmeaz neaprat naterea i creterea, iar prin micarea de sil i fr voie se ntmpl s le vin tuturor fiinelor din lumea aceasta vestejirea i moartea. Acestea, pn aici, s fie spuse, n ce privete micarea oceanului i ndoita micare a fiinelor nsufleite din lumea asta, cte au aici suflet i fac vreo micare oricare. Totui apele din aceast mare 1 nu au neaprat aceeai micare ca n ocean, ci dup vnturi i locuri snt silite la micarea potrivit cu firea i direcia ctre care acestea ar putea porni o micare. Pn aici aadar s fie spuse acestea n treact despre micarea apelor oceanului i mai ales a mrii acesteia dar s ne ntoarcem la acel loc al istorisirii, de unde ne-am abtut ncoace.
n t o a r c e r e a din A p u s

mpratul elinilor, cnd a sosit la mpratul eelilor, 1-a


., . . . - . -,. . . . . ,, ,. ' . . ..

gsit fiind ieit dm mini, i cu alt careva am principii Manuil I I P a l e o i o g ; de prin Galatia n-a putut pune nimic la cale pentru ce venise; i de aceea, sftuindu-1 astfel marii dregtori de acolo, atepta nsntoirea mpratului, rmnnd pe loc un timp ndelungat. Cum ns boala se ndelunga tot mai mult, nu-i mai era cu putin s mai atepte nc i s-a ntors prin Germania i Peonia 2 . | Baiazid ns continua s mpresoare cu mare i mult struin Bizanul i a trimis asupra Peloponezului armat, repezind cincizeci de mii sub comanda lui lagup, general-comandantul lui de atunci din Europa 8 ; nsui inea s conduc mpresurarea Bizanului. lagup deci cu Brenez, a crui faim atunci ncepuse s fie au nvlit n Peloponez; i Brenez deseori a nvlit i atunci i dup aceea i a jefuit Peloponezul, dar i satele de pe la Corone i Metone. lagup ns, guvernatorul Europei 8 , sosind la Argos, l mpresura. Dar oraul Argos, pe timpul acesta, l aveau n stpnire veneienii. Li-1 vnduse domnul Spartei Teodor, cnd elinii i Bizanul i nc i Peloponezul i pierduser ndejdea s-1 salveze i statul elinilor ajunsese pe muchia cuitului; i Argos fiind n grani cu oraul veneienilor auplion, 1-a vndut nu cu
Turcii cuceresc A r g o s ; 1397.
c t u l o g c 1 1 t,

a ini

Marea Mediteran. D e f a p t n t o a r c e r e a l u i Manuil I I Paleoiog din A p u s s-a n t m p l a t abia d u p n f r n g e r e a lui Baiazid la A n g o r a n iulie 1402. 3 A d i c beilerbeiul de K u r n e l i a .
2

74

mult 1 . S p a r t a ns, ajungnd la vorb cu nazireii din Rodos, le-a vndut-o cu p r e t mare 2 . Gnd spartanii a u bgat de seam c a u fost t r d a i de chiar domnul lor, cci era plecat atunci, s-au a d u n a t la ndemnul arhiereului Spartei la sfat de obte i i-au d a t cuvntul. i s-au legat ntre 5 ei i s-au neles s n u lase nici u n nazireu s intre n ora, b a chiar s ndure orice nenorocire, dac ar fi nevoie, naintfe de ce s asculte J de nazi8 reii latinilor. n scopul acesta i l-au pus conductor pe arhireu. i cnd i vor t r a t a ca dumani i acetia, p e n t r u c n-au p u t u t izbuti ntru nimic, io au plecat, chipurile s mearg la domn. Domnul Spartei Teodor ns, cnd a observat c lucrul a ieit de-a ntoarselea, de cum voia, a trimis c s-ar ntoarce. Cum ncercarea i-a fost primit bine, a i n t r a t n ora, cu mare jurmnt; c p e viitor nu-i va mai veni n cap aa lucru. Atuncea veneienii aduend pe f a n cetatea de sus o garnizoan, ineau ocupat oraul Argos, n contra acestui Argos, l a g u p , generalul-com a n d a n t al m p r a t u l u i Baiazid, a plecat cu a r m a t a i-1 mpresura din rsputeri i t o t o d a t nu nceta s b a t zidul. S u d u p mult t i m p , cnd ncerca s a t a c e d e o d a t din dou locuri oraul, o panic i cuprinde p e orenii care a p r a u oraul dinspre p a r t e a sting, cci li s-a p r u t c u n om din p a r t e a locului grind le-a spus c oraul a fost cucerit dinspre d r e a p t a ; i atunci prsindu-i locul, a u d a t f u g a spre d r e a p t a , dar in locul prsit dumanii, d u p ce a u u r c a t pe aici zidul, a u ocupat astfel cu p u t e r e a oraul De aici turcii zice-se c a u luat i | au robit u n ora vechi vestit. robi la treizeci de mii. P e acetia m p r a t u l se spune c i-a colonizat; n Asia. D a r n u m-a p u t e a p r o n u n a c aceasta e a d e v r a t , deoarece, e u t n d s m informez, n - a m p u t u t afla, u n d e n Asia a u fost colonizai acetia de m p r a t u l Baiazid. D u p ce deci l a g u p a robit oraul Argos, a dus a r m a t a acas : n d a t d u p aceea Brenez a nceput s a j u n g la m a r e p u t e r e i, nvlind n Peloponez i n Macedonia de la marginea
de p r a d .

15

20

* 25

cavaleria tureease

30

ns urmndu-1, oriunde i-ar fi dus, ca u n u l ce avea noroc la rzboi i-i 35 mbogea armatele, ori ncotro ar fi pornit la rzboi. Cci aa-numiii clrei repezi ai acestui n e a m , care n u primesc nici o sold i nici u n loc
1

A f o s t c e d a t n m a i 1394.

C1BIMBA TURC DE PEAD. AEZRI TURCETI IN EUROPA

75

de comand din p a r t e a m p r a t u l u i i snt mereu mpini de u n gnd nvalnic la jaf i p r a d , u r m e a z oriunde i-ar duce cineva a s u p r a dumanilor, fiecare nclecnd de n d a t u n cal i altul duendu-1 cu sine n vederea p r z i i ; cnd a j u n g n a r a d u m a n , primesc consemnul din p a r t e a generaluluic o m a n d a n t , i, nclecnd caii ce-i duc cu dnii, gonesc din rsputeri, neavnd nimic j a s u p r a lor, i rspndindu-se cte trei m p r e u n , rpesc robi i despoaie orice le-ar iei n cale. A s t f e l tiu c cei ce a u t r e c u t n E u r o p a cu A m u r a t al lui. Orcban i a t u n c e a sub Baiazid, nvalnic s-au a p u c a t d e jaf i i-au ales acest fel de t r a i ; i u n o r a mergndu-le din plin, au a j u n s n p u i n t i m p la m a r e a v e r e ; i s-au aezat cu locuinele peste t o t locul n E u r o p a , ncepnd de la oraul Scopie pn n a r a tribalilor i a misilor i p r i n Macedonia i d u p aceea m u l i s-au aezat n marginile Tesaliei. P t i m p u l lui Baiazid, se m a i spune c o p a r t e n u mic de scii, venind peste Dacia, a u trimis soli la B a i a z i d ; a aiazi . ^ conductorii lor cereau b a n i i a r sub stpnirea lor, cu condiia s treac peste I s t r u i s-i p o a r t e m p r e u n rzboaiele v r j m a e din E u r o p a . I a r el eu plcere le mplinete cererea i le mai face mari fgduieli. Aceia trecnd, Baiazid i-a colonizat p r i n E u r o p a , ca fiecare p a r t e slujindu-i conductorii i fiind astfel mprtiai, s devin folosit o r i la expediii de p r a d i la rzboi.Totui mai pe u r m , Baiazid temndu-se ca, unindu-se n t r e ei, s n u ncerce vreo rzvrtire, i-a prins pe acetia i i - a ucis 1 . i m a r e m u l i m e d e scii se pot vedea nc azi rspndii n m u l t e ocuri prin E u r o p a . |
ara Roniinease, trec de turci i A m u r a t a colonizat n Macedonia regiunea din jurul prin Europa. oraului Terme i de la rul Axios, aducnd o m a r e m u l i m e de t u r c i i aeznd-o cu locuinele n aceast p a r t e . i cmpia a a - n u m i t a Zagorei a fost colonizat de A m u r a t i regiunea Eilipopolei. D a r Cbersonesul de lng Elespont a fost colonizat i mai n a i n t e de f r a t e l e su Sulaim a n . Tesalia ns i regiunea de pe la Scopie i a r a tribalilor de la Filipopole i pn la H e m i trguorul aa-numit Sofia, le-a colonizat Baiazid al lui A m u r a t i de aici p r d a a r a ilirilor i a tribalilor. i cresc aceste locuri spre p u t e r e a dumanilor, curgnd p e u r m a aceasta i alii d u p aceea ntr-acolo, de n d a t ce a u aflat ca regiunea este b u n de robi i are i a l t avere ce se ia de la dumani, i p e u n d e m a i ales n u li. se t a i e naintarea d e ctre d u m a n i . Aezri

Ttari venind peste

Cf. . . P a n a i t e s c u ,

Mircea cel Btriwt B u c u r e t i , 1944, p-, 2 8 6 - 2 8 7 .

76

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I I S T O E I C E III

D a r Baiazid cum a t r e c u t in Asia a s u p r a oraului E r i n g a n 1 , mpresurndu-1, 1-a c u c e r i t ; naintnd m a i d e p a r t e , a nceput s mpresoare Melitine p e E u f r a t i, aducnd la zid t o t felul de mainrii, l b t e a . i u n t i m p a rezistat, d u p aceea ns s-a p r e d a t p r i n b u n nvoial. ] t i m p u l cnd oraul Melitine era mpres e plin l u i Timur i . e n k . m p r a t u l u i i s-a a d u s vestea cg 1 i r a t j a fost ocupat, t o t a t u n c i i domnii turcilor din Asia,, nfindu-se la Temir, se s t r d u i a u s p o a t fi adui de m p r a t u l Temir n a r a lor f i e c a r e ; i-i a r t a u c ei snt din vechime nrudii cu n e a m u l lui Temir i a u aceeai religie, de care inndu-se, pe el i-1 fcuser printe, i ocrotitor al rilor lor. i-i spuneau c de aceea ar fi m p r a t al Asiei, ea s n u ngduie n i m n u i a s-i b a t joc de cei de u n n e a m , care n - a u ncep u t ei mai nti cu n e d r e p t i l e ; i c ei n u i-au f c u t lui Baiazid nici o ned r e p t a t e i c nici n u i-ar f i greit ceva m p o t r i v a nvoielilor i s-au lsat n j u d e c a t a lui ca a r b i t r u , nct s sufere pedepse, dac m p o t r i v a t r a t a t e l o r lor de pace i-ar fi f c u t v r e u n r u lui Baiazid. D a r Temir pn a t u n c i spunea c Baiazid l u p t n contra vrjmailor lor i se nevoiete p e n t r u religia lui Mohamed ; cci t o a t l u m e a ce ne este cunoscut, este m p r i t n dou religii, in cea a lui lisus i n religia lor cu u n fel de a fi potrivnic acesteia cci celelalte religii n-au a j u n s nici la o mprie, nici la o d o m n i e ; i spunea n t r - u n a c lui Baiazid, p e n t r u c se l u p t n contra v r j m a i l o r profetului, p e n t r u aceasta n u t r e b u i e s i se p o a r t e u r , ci t o i cei ce snt de p a r t e a lui Mohamed, s-i fie recunosctori. | L a nceput deci Temir avea aceast prere ; d u p aceea ns, cnd a aflat de la m u l i care a u venit la el, despre firea lui nesbuit, c n u e m u l u m i t cu domnia de prin Asia cum a fost aezat, ei povestind despre firea lui nvalnic, l-ar p u t e a asem n a cu o f u r t u n , i c se p o a r t cu gndul s porneasc rzboi a s u p r a Siriei i a E g i p t u l u i i n contra m p r a t u l u i de la Mcmfis, a t u n c i a fost soli de ai ini nduplecat de acetia i a trimis la Baiazid o solie s-1 mpace,, Tiiiiur Lenk dac s-ar p u t e a cu domnii turcilor, trimindu-i totodat,, ia Baiazid. p r e c u m se obinuiete la cei ce dein domnia Asiei i u n caftan,, cu care credea c o s-i fac bucurie lui Baiazid. Solii sosind, i-au vorbit aa : H e - a trimis m p r a t u l Temir, aducndu-i d a r u r i i acest c a f t a n i spunea c recunotin i se cuvine, p e n t r u c, l u p t n d u - t e cu v r j m a i i profetului, p u t e r e a prietinilor notri o faci t o t mai aprig, nevoindu-te, i starea religiei noastre t o t m a i b u n . Astfel e f r u m o s din p a r t e a t a , p e v r j maii notri s-i ndeprtezi prin l u p t i pe prietenii i pe acei de Japroape
sultanii gonii de Baiazid
1

log

Pe

10

15

20

10

25

30

35

Vezi m a i s u s , p . 56 n o t a 2.

SOLI D E A I LUI TIMXTE-LENK LA BAIAZID FULGERUL

77

i pe cei m a i legai de noi s nu ni-i faci dumani, nici s-i ncarci eu nedrep- 1 t i , ci acestora s nu le faci nici u n r u ca acelora. D a r dac n u t e p o r i prietenete cu cei de u n n e a m , c u m ai p u t e a i n e a piept dumanilor ! ! D e aceea spune s dai napoi domnilor 1 din Asia a r a | de care despoindu-i. ,ft/ o deii, f r ca ei s calce ct de p u i n nvoielile ce le-au ncheiat cu stp- 5 nirea t a . i fcndu-le acestea, aceluia i vei face o bucurie i ai notri, i din Asia i din E u r o p a , i vor fi recunosctori p e n t r u aceasta. I a r dac ar fi f c u t ceva n contra t r a t a t e l o r , s-au lsat n j u d e c a t a m p r a t u l u i Temir ca a r b i t r u p e n t r u orice ai p u t e a spune c ai suferit vreo n e d r e p t a t e 10 din partea lor". Baiazid, zice-se, celelalte c u v i n t e ale solilor s le fi ascultat nu cu mult necaz, dar destul de t a r e s-a s u p r a t d e c a f t a n i, neputndu-se stpni, s fi spus ctre s o l i : Spunei-i aadar m p r a t u l u i v o s t r u c, deoarece eu unul m l u p t p e n t r u p r o f e t n contra celor mai aprigi v r j m a i ai notri, spui c ai vrea s-mi fii recunosctor i t u i cei care n Asia se i n de religia 1 5 n o a s t r ; dar t u n loc s n e dai v r e u n a j u t o r n aceast l u p t a n o a s t r , t r i m i n d u - n e oaste i b a n i , n e d a i sfaturi ca acestea p e care n-ai t r e b u i s ni le spui. Incercnd s m despoi de a r a care o a m , biruindu-i p e cei care u m b l a u s-mi ia v i a a , ce recunotin mi ari, d e care spuneai c o ai f a de mine ? Ct despre c a f t a n , spunei m p r a t u l u i v o s t r u , p e viitor s son u mai t rimit u n u i a care i este superior i n ce privete n e a m u l i starea -i norocoas". Cnd acest r s p u n s i s-a a d u s m p r a t u l u i Temir la S a m a r c h a n d , m a r e mnie, zice-se c 1-a a p u c a t p e n t r u b a t j o c o r i r e a c a f t a n u l u i i a trimis crainic care s-i spun 1 s dea napoi repede i f r nici o t r g n a r e , 1 0 5 domnitorilor t u r c i din Asia a r a ; iar de n u , l v a t r a t a ca d u m a n . Aceast pedeaps, spuneau c m p r a t u l Temir i-a dat-o, p e n t r u c domnitorii turci ar fi fost n e d r e p t i i de nsui Baiazid, i c n u p o a t e trece cu vederea ca ei, -despoiai de a r a lor s rtceasc p r i n Asia, ct t r i e t e nc Temir. D a r Baiazid lund crainicului vorba din gur, s fi spus ; D a c prin u r m a r e 3 0 n u o s vin s se l u p t e cu mine, d e trei ori js-i aib n e v a s t a , desprindu-se de ea !" Aceasta e o m a r e b a t j o c o r p e n t r u n e a m u l acesta, s juri pe Mohamed, de trei ori s se d e s p a r t cineva de n e v a s t sa, dac n u t e ascult. I a r aceasta este aa, p e n t r u c la acetia e obicei, c fiecare, dac i gonete n e v a s t a , n u m a i p o a t e , ca i c u m ar f i m a r e p c a t , s i-o 35 a d u c n viitor napoi, o d a t ce a spus c i-a fost desfcut cst o r i a la trei mnii 2 , i se l e a p d s m a i ncheie acea cstorie,
Sultanilor selgiucizi. ^ In t e x t s p l i n i " .
1

78

LAONIC CHALCOCODIL : E X P U N E R I ISTORICE I I

dac n-ar lua-o cineva iari, necinstit de cellalt, d u p ce de t r e i ori mnie 1 a a r u n c a t la mijloc. Solul cnd a auzit aceste cuvinte, repede de t o t s-a ntors napoi la m p r a t u l Temir. Soia lui Temir ns, spun oamenii c a fost o femeie 5 t e m t o a r e de dumnezeu n m a r e m s u r i nu-1 lsa s se duc aa plin de necaz a s u p r a lui Baiazid, u n b r b a t vrednic de t o a t lauda, n.ce privete 106 religia lor, p e n t r u l u p t a ce o duce n contra celor J ce se i n de Iisus, ci s-1 lase n pace i s nu-i fac g r e u t i , cci n u e cu d r e p t a t e s aib de suferit vreo nenorocire din p a r t e a lor, ireparabil. Cnd ns solul i-a spus io cuvintele, s-i fi chemat soia i s-i fi poruncit solului sxosteasc n f a a ei cele spuse de acela. D u p ce solul a r e p e t a t r s p u n s u l lui Baiazid, Temir s-i fi n t r e b a t soia, dac mai gsete cu d r e p t a t e s-1 lase p e Baiazid n pace, care rostete aa cuvinte b a t j o c o r i t o a r e . i-i a r a t c, sau i-ar d a lui Baiazid d r e p t a t e i a t u n c i n-ar mai t r e b u i s triasc m a i mult cu dnsa,. sau dac e de cealalt prere, nct s b a t rzboi, a t u n c i o socotete c-i este soie, i se apuc s-1 urmreasc, orice ar fi s i se ntmple. f e v a s t - s a ns atunci, lundu-i vorba din gur, s-i fi spus.: ,,Dar, m p r a t e , este= vdit c omul acela, a p u c a t de nebunie i mpins de nenoroc n aa fel,, nu mai e cu mintea ntreag ; i astfel p e n t r u mine e lucru lmurit i a m 20 neles c t u ai t o a t d r e p t a t e a s t e gndeti la r z b u n a r e a lui SI S&rl a r i cine eti t u i cine-i el care i t r i m i t e aa vorbe. Aceea t o t u i l m u r i t s-o nelegi, c eu u n a socoteam c nu e d u p lege s ncepi rzboi cu acela care l u p t pentru profetul nostru n contra elinilor i a altor popoare din cellalt continent. D a r dac acela din prostie nu p o a t e fi ct de ct cu b u n 7 chibzuin, n u | e cu d r e p t a t e s-1 lai pe u n obraznic ca acela s r m n ngmfat. Ci mergi a a d a r la rzboi, f r ca t u nsu-i s [te ii de l u p t , ci dac i-ai l u a t napoi oraul Sebastia, va fi n d e a j u n s pedepsit i pentru, oraul Melitine i p e n t r u domnii turcilor care i duc traiul la n o i " . Planuri de cuceriri
3 0

ale iui Tiniur i cnii.

i aa deci a pornit m p r a t u l Temir asupra lui BaiazicL j r , j j . a provocat la rzboi. i unii spun c v o j a Temir, din cauza Melitinei, a cobort asupra Sebastiei i, d u p ce a cucerit acest ora, a trimis soli la Baiazid despre domnii turcilor, s le dea napoi a r a i s mplineasc cererea p e n t r u u n t i corturi. Cci cerea, p r e c u m se spune, dou mii de cmile s-i aduc u n t , dou mii de corturi de psl de care
c a r e

1 In t e x t s p l i n " . D u p I. . a m m pilii. Kl. B a u d 6 (1823/27), p . 243, L a o n i c a r ii f c u t o confuzie , , t h a l a k " care n s e a m n i , , d e s p r e n i e " i s p l i n " . F o r m u l a ori, e r a t h a k t u a n k e " a d i c m - a m s t u r a t de t i n e 1" ( D u p Quellen zur Lnder-und Volkerkunde, II, Leipzig, 1912).

e r , G o t t i n g . C o m m e n t . rec.. d i n cauza c u v i n t u l u i t u r c e s c de d e s p r e n i e spus de t r e i K . Dieterich, Byzantinisehe

P L A N U R I DE A L E L U I

TIMCE-LENK

79

se folosesc nomazii, i ea pe dnsul s-1 pomeneasc n bisericile sale d r e p t m p r a t i feciorul su s vin la P o a r t a lui Temir i banii lui s umble n a r a aceluia. Aceste apte cereri s i le f i f c u t d u p cucerirea Sebastiei. i a t u n c i i Baiazid, foc de mnie, s-i fi trimis vorbele despre soie. Totui Temir se pornise asupra lui Baiazid, cu gndul s-i cucereasc a r a din Asia i s treac n E u r o p a i s n u se opreasc din mers nainte de ce s fi a j u n s la marginile j ei, mergnd pn la ocean la coloanele lui Hercule,unde auzise c se afl strmtoarea cea mai mic ce desparte E u r o p a i L i b i a ; i de acolo trecnd n Libia i subjugndu-i i aceast p a r t e a lumii, s se duc de aici acas. Cu aceste planuri m r e e se p u r t a Temir, planuri ce i n t e a u m a i mult la norocul ce i 1-a d a t dumnezeu ; Baiazid ns se gndea, c-i va respinge atacul, conchiznd din evenimentele mai vecM, c n timpurile de m a i nainte m p r a i i Asiei niciodat n - a u p u t u t birui E u r o p a , ci c acei din E u r o p a , pornind a s u p r a Asiei, i-au scos din domnie p e conductorii Asiei. Cu aceste gnduri i fcea mari nchipuiri i credea c, ntr-un rzboi scurt, v a dobor i m p r i a lui Temir. A j u n g n d cu istoria aici, i gndindu-m la ntia expediie i a doua, f c u t n timpul acesta de m p r a t u l Temir n contra lui Baiazid, mi vine a crede c s t a t u l turcilor ar fi a j u n s la m a r e p u t e r e i p u t e a s se ntoarc a s u p r a Apusului, dac, aa d i n t r - o d a t , n u le-ar f i fost d a t s li se t a i e calea de m p r a t u l Temir. Cci nici n u s-ar fi desfcut n d o u m p r i a Otumanizilor i, lundu-se la ceart, nu i-ar f i stricat u n u l a l t u i a J puterea, aducnd asupra-i cea mai m a r e pierzare din cte ne p u t e m aduce a m i n t e c a u fost v r e o d a t ; cci d u p m o a r t e a lui Baiazid, s-a n t m p l a t c feciorii lui s-au luat la ceart unii cu alii i-i pustiau ntreolalt a r a , nct cea mai grea i mai rea nenorocire s-a ntors a s u p r a neamului lor. Acuma ns Baiazid ajungnd la o p u t e r e peste m s u r , d u m n e z e u a f c u t de a fost plecat spre. c u m p t a r e , nct s n u u m b l e cu gnduri de stpniri att de mari. Care a fost originea lui Temir i cum a a j u n s la stpnirea Asiei i i-a aezat reedina mprteasc la S a m a r c h a n d , s-mi fie ngduit s-o istorisesc aici i s-o a r t . D e ctre cei mai m u l i se spune c acesta pornind din cei mai de jos, a a j u n s la m a r e p u t e r e n Asia.

10

20

109

25

30

LAONIC: E X P U N E R I ISTORICE III ntia expediie a lui Temir a fost asupra Sebastiei, ora 110 iui Tiiniir-i.cnk. infi 0 1 itor al Oapadociei. Cci c u m i s-a a n u n a t c Baiazid n u are nici u n gnd b u n cu domnii turcilor din Asia, ca s se mpace cu dnii, pe care i-a izgonit, lundu-le t o a t a r a , i c u m solul su n-a izbutit n t r u nimic p e n t r u cte l trimisese, ci vedea c Baiazid i-a 5 ieit din fire, i n alte privi ni, i c se apuc i de insulte, a nceput s fac pregtiri de expediie contra Sebastiei. i originea lui i venirea | la domnie i cum, cu unul p u r t n d rzboi, iar cu alii ncheind pace, prin groaza 1 1 1 ce a rspndit-o, i-a supus t o a t Asia, m - a m p u t u t informa c s-a petrecut cu el aa . T a t l acestui Temir a fost Sangal, u n om.de jos care, d u p ce 8-a nsurat, i s-a nimerit u n om ca acesta. Cirul Temir s-a f c u t m a i mare, i s-a dat n seam izlazul oraului i a fost pzitor de c a i ; i ntlnindu -se cu cei ce aveau n folosin izlazurile din satele dimprejur, a i n t r a t n vorb cu ei i s-a neles s-i strng bani din f u r t u r i , dac o s p o a t , i s se 15 m u t e n alt a r ; i era stranic la f u r a t i i-a a d u n a t cai i vite i m a r e mulime de oi. i ntru toate era un lucru ru. i o d a t s se fi u r c a t ntr-un. s t a u l ; i zrit fiind de stpnul casei, s fi srit de pe zidul staulului o srit u r f o a r t e m a r e la p m n t ; cci n a r a aceasta staulele vitelor i oilor snt nconjurate cu ziduri foarte m a r i de tot i s nu fie uor de urcat. i 20 c u m a srit, s-i fi strivit piciorul i de a t u n c i s fi r m a s chiop. Dar se spune c i n lupt ar fi fost rnit la picior i c de aici s-ar fi ales chiop t n d . Ducnd-o ntr-o l u p t | cu vecinii i plecnd totdeauna cu din sul 1 , 2 cei cu care se nelesese de la nceput , cu herghelia de cai asupra dumanilor i de aici mai lund pe oricare se ntmpla, i-a nduplecat s ocupe un loc 25 ntrit i s-l aib de ndemn la prdciuni. De aici pornind, p r d a cltorii i-i osndea f r cruare. i avnd b a n i muli i-a ctigat i ali tovari, ntre care m a i ales doi b r b a i , Hai dar i Mrza. De neam, precum se
nceputurile

- c. 1621

82

LAONIC CHALCOCONDITj : EXFTJNBEI ISTORICE I I I

spune, acetia au fost masagei. n tovria acestor doi s-a dovedit m a i t a r e dect dumanii care p r d a u a r a , i punndu-i pe f u g , a nvlit i a nimicit clreii de p r a d ai potrivnicilor. F a i m a lui a j u n g n d p n n ora, i s-a ncredinat i o p a r t e nu mic de ostai i bani cu care s n5 grijeasc de ostai. i de atunci u m p l e a de c u r a j oastea ce-o avea cu sine i, ndemnnd-o s se a i n prin a r d u m a n , aducea n ora robi i vite,, n u m r f o a r t e mare. D a r m p r a t u l masgeilor vzndu-1 pe Temir fiind astfel, 1-a nvrednicit de cea mai m a r e cinste pe lng sine i 1-a f c u t a c u m a general-comandant al ntregii otiri de sub mina sa. i de aici s fi svrit io cele mai lungi d r u m u r i din cte s-au f c u t v r e o d a t cu a r m a t a , nct, ajun.. gin du-i p e dumani, cdea d i n t r - o d a t a s u p r a lor i le distrugea oastea" 3 i mai ales, | ncierndu-se cu dumanii, el nsui luptndu-se s-i fi p u s p e f u g i, urmrindu-i, s-i fi alungat n Babilon, aa n u m i t u l Bagdat,. i mpresurndu-1, a trimis d u p m p r a t , stpnul su. i u m u l t t i m p d u p aceea murind m p r a t u l , s-a cstorit cu femeia stpnului su i s-a u r c a t p e t r o n . D e n d a t ce a a j u n s la domnie, a n v l i t ijrcarea pe tron ; asupra B a g d a t u l u i i a nceput s mpresoare S a m a r organizarea armatei. A >

20

25

30

35

chand. i n u cu m u l t mai tziu, cum cei din ora a u f c u t o ieire i n-au izbutit n t r u nimic, ci fiind nfrni, a u i n t r a t n ora i erau mpresurai, i s-au p r e d a t p r i n b u n nvoial. Cum a a j u n s d o m n peste S a m a r e h a n d , a pus la cale cu cei din Babilon o t r d a r e , folosindu-se la aceasta de slujba Iui H a i d a r . D a r Mrza s fi fost u n om c u m se cade i t o t o d a t l m a i domolea pe Temir s se nfrneze, cnd l apuca mnia, i s nu se lase stpnit de ea la orice l-ar fi dus ; i el s-i f i a r t a t lui Temir, cum s introduc h r a n a n comun a otirii. Cci t o a t a r m a t a lor, la sugestia lui Mrza, a mprit-o la c o m a n d a n i de zece oameni i de cete m a i m a r i i m a i mici i com a n d a n t u l u i de zece oameni, i-a d a t ordin s dea ostailor si h r a n i m p r e u n cu soldaii si d e n d a t s se nfieze f o a r t e repede la comand a n t u l cetei, cnd i-a poruncit, iar ei s r m n lng al lor. I a r cnd a u sosit la m a s a comun, | nimeni n u lipsea care s nu-i fi a v u t locul h o t r t . i de provizii p e n t r u ceilali oameni din t a b r ordona s aib, grij p i a a 1 potrivit cu hotrrile luate. Micrile, fiecare din conductorii lor le execut d u p indicaiile d a t e de comandanii cei mari, n cete strnse, nct, de se ntmpl s: intre vreo iscoad n t a b r a lui Temir, niciodat n u r m n e neobservat i nici v r e u n strin care s-ar ntmpl, s vin n t a b r . I a r pe acetia i-a ncredinat altui b r b a t , ca s-i fac pe strini s deschid la sine, dac s-ar ntmpl s vin n
1

adic a d u n a r e a a r m a t e i ; sau negustorii care

nsoeau de obicei

armatele-

, : TJON : ',

ARMATEI

83 marelui nevoie, conndat


:

tabr, mprat, i, sub

a v n d nevoie d e pline. A a s e f a c e c , l a u n s e m n a l toat o a s t e a se p u n e n m i c a r e , o r i n c o t r o a r a v e a


conducerea se lui, toate merg de ndat dup un

singur

semn, repede f i i n d de f a acolo, u n d e t r e b u i e s fie, rnergnd de

numaidect. Cnd
la camarazii ier t a b r a ;

face

seara i

soldaii

i-au primit

consemnul de

la

m a r e l e c o n d u c t o r , f i e c a r e , p e a c e l a i d r u m o a r e c u m , a l e a r g l a c o r t u l i

si.
i de

D u p ce soldaii a u a j u n s ar zri de

n corturile lor,

strji

cutreunde spune it;

p e v r e u n u l a f a r d e c o r t , p e a c e s t a l i a u i -1 p e c o r t u r i i aa este prins ndat. A a , se |

depsesc. I a r d a c s-ar se d u c e , r m n e a f a r

ntmpla s fie vreo iscoad n t a b r , neavnd

c e r a t r a i u l n c o m u n a l s o l d a i l o r lui T e m i r . H a i d a r n s s -i f i d e v e n i t tovar aprig n a -i sluji, cnd a v e a nevoie, i e l l a a p e m p r a t l a r z b o a i e , nelsndu-1 de loc s s t e a n linite.


ic Mtrza ti trimite la m o a r t e .

jn

Despre Mrza ns se spune c, d u p ce Temir a l u a t domnia S a m a r c h a n d,,. s-i fi luat v i a a n acest fel. Cnd nc Temir ,, , , . , . ,. ^ .

15

u m b l a cu acetia m p r e u n a i era ho i traia d m p r a d a c i u m , lundu-se la v o r b ntre t o v a r i despre noroc, cnd lui Temir i se fceau urri, c n curnd a c u m a o s a j u n g la domnie n S a m a r c h a n d , Mrza i n t r i n d n v o r b a spus : D a r tovare, domnia din S a m a r c h a n d este de aa fel, nct Temir, u n h o i om de rnd, nu p o a t e p u n e uor m n a p e ea. D e ar fi s se ntmple aceasta v r e o d a t i el s a j u n g n S a m a r c h a n d la domnie, a t u n c i n-a mai v r e a s triesc, ci, ca u n om prins cu minciuna, mai bine a m u r i d e n d a t ! " . D a r cu aceste vorbe se vede c s-a pripit, cci n u le-a spus n t r - u n ceas b u n . D u p o trecere de t i m p , cnd Temir a a j u n s la domnia oraului, 1-a cinstit p e n t r u destoinicia lui mai m u l t ca pe H a i d a r ; i acesta i spunea mereu c ar t r e b u i s i se mplineasc acea vorb pe care a spus-o n f a a celorlali m a r t o r i i asupra creia struind, s-a d a t morii pe sine ; i-i aducea a m i n t e vorbele aceluia, c, dac Temir ar a j u n g e m p r a t la S a m a r c h a n d i acela ar r m n e de minciun, v i n o v a t 1 ar fi de m o a r t e d e m n a lui Temir. i Temir n u tia ce s fac i c u m s-1 trateze, f r s-i calce legmntul, pe acela care a d a t mn de a j u t o r m p r a t u l u i , cnd a t u n c i era u n particular de rnd. i a grit ctre Mrza n felul acesta : ,, tii, Mrza, i t u i ceilali cu toii ci a m luat p a r t e la n f p t u i r e a acestei domnii ! A m a j u n s la domnie, innd cu t o a t str u i n a la acestea dou : s fiu t o t o d a t cu rvn, ct se p o a t e de mare, i s n e i n e m cu t o a t t r i a de cuvnt, la orice ne-am fi legat i cu amici i cu inamici, i n u c n e - a m fi legat cu j u r m n t , ci n u m a i i cu cuvntul, cci nimic nicieri, nici c e t a t e mai p u t e r n i c , nici a r m a t nu-1 p u n e mai bine la a d p o s t p e om n v i a a aceasta dect s-i potriveti f a p t a cu

20

25

84

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I ISTOEICE I I I

euvintul ntru t o a t e i nu s sari eu mintea cnd ntr-o p a r t e cnd ntr-alta ; i de aceea deseori o spuneam c n u m a i prin aceasta ne asemnm cu dumnezeu. i cum i s-ar putea ntmpl s-i mearg bine vreodat omului care nu poate avea nimic sntos n vorba l u i ! ! Adu -i aminte 5 cum, inndu-m de mn, spuneai c eti g a t a s mori, dac a j u n g la domnie ; i te-ai nvoit s-o spui aceasta de f a cu martori. Vezi deci s t e ii de cuvnt, mplinindu-i-1, i s-mi dezlegi mna de acest legmnt". Atunci Mrza i-a ntors cu vorbe de acest f e l : Dar cum i s-a ntmplat, s ajungi 1,7 la aceast domnie, j o tii i t u i toi acetia, ci snt de fa ; i cum am io n f r u n t a t t o a t e primejdiile cele mai grele, p e n t r u ca orice s-i ias din plin. Dar i urme de rni se pot vedea, cte primindu -le, niciodat nu le socoteam lucru mare, n u m a i s-i pot face pe plac. Dac ns a m spus ceva ntr-un ceas ru, n-ar trebui oare s fii pe plac prietenilor ,de la care n-ai ntimpinat dect mult i mare bine. Cci vorba aceea, fiind un om mai mult particular, 15 nu te leag deloc t o a t viaa i pe tine. De altminteri, dup ce i -ar fi fost dat s ajungi la domnie, atunci nu i-ar fi ngduit s. calci, de te-ai fi legat la ceva. Dumnezeu chiar ne d mult bine, p e n t r u c iertm celor ce ne greesc nou cu ceva. Dac mie care t e implor, mi-ai trece cu vederea i aceast greal, vei avea p a r t e i de mai mult bine ca pn a c u m a " . Grind 20 acestea nu 1-a p u t u t ndupleca, deoarece spunea ntr-una c iertare trebuie s aib aceia ale cror greeli snt fr de voie. Cum s-ar p u t e a inea norocul, de el, de nu-i zdrobete pe cel ce griete mpotriv-i? Cu aceste vorbe 1-a trimis la moarte pe Mrza i 1-a jelit n mod public destul de mult t i m p , nmormntndu-1 mprtete.
25

subjug pe hircani D u p aceea a pornit rzboi asupra hircanilor i nspre i eadusii; descrierea marea n u m i t astfel i asupra popoarelor ce locuiesc la Mm Caspice. marginea acestei mri Hircania i n u puine le-a supus. 118 Aceast mare se chiam | i Caspic, cu numele ce-i d acest p o p o r ; i spre miazzi avndu-i pe saci i pe eadusii, se ntinde, ca la treizeci de mii 30 de stadii 1 ; spre rsrit i miaznoapte ns pe masagei, u n popor viteaz i vestit n rzboaie, la vreo douzeci de mii de stadii 2 . Acest popor, zice-se, c ar fi mers asupra rii perilor i, cucerind orae, pe unele s le fi inut ocupate ; i Temir s fie din acest n e a m i cu masagei s fi pornit n contra domniei din Samarehand i asupra rii asirienilor i cucerindu-le, le-ar 35 fi ocupat. D a r aceast mare, din cauza rurilor ce d a u ntr-nsa n u puine, este foarte mare i se ntinde multe stadii i nicieri nu d, precum se spune n marea de afar. Totui eu unul am auzit c un canal pornete
1 2

Vreo Vreo

5328 4440

km. km.

85

de la aceast m a r e i d n Marea Indic. D a r la marginea acestei mri locuiesc m u l t e popoare viteze. i n aceast m a r e triesc m u l i peti b u n i ; a r e i scoici care p r o d u c m r g r i t a r e , ca i n Marea Indic. i m u l t e vase plutesc pe aceast mare, ncrcate cu m r f u r i , p l u t i n d de la unii la alii. i se afl aceast m a r e m a i m u l t spre rsritul Asiei i ntr-nsa d Araxe, u n ru f o a r t e mare, i Clioaspe, curgnd spre rsrit, i m u l t e alte ruri n u puine. Popoarele de lng aceast m a r e , a m spus mai nainte, snt sub dusiilor i tributurile lor le duc la acetia n fiecare a n n oraul

I D u p ce Temir i-a supus p e Mrcani i pe m p r a t u l acestora 1-a d a t " 8 morii, a pornit cu a r m a t a a s u p r a cadusiilor. i acetia strngnd a r m a t f o a r t e m a r e , se p r e g t e a u s se apere n f a a nvalei lui T e m i r ; Temir . lor, ca s o mpresoare i s o ocupe ct m a i repede, iar cl Cadusiii ns, c u m a u aflat aici c dumanii merg a s u p r a capitalei lor, au luat calea ntoars i f r nici o ordine se g r b e a u spre Temir, cnd ei mergeau spre ora, i lovete cu a r m a t a sa i, cu ei nvlmii, i-a p u s p e f u g i, gonindu-i, a mers asupra capitalei i, mpresurnd-o u n t i m p , a cucerit-o. K.*imi ,U Arabi,,; D u p aceea a mers cu rzboi a s u p r a Arabiei. Arabii, liescrierei! rii. u n pop,,, m a r e i bogat, n u snt, n ce privete b u n a stare, . mai pro jos de nici u n popor din Asia ; e u n popor vechi, mult rspndit n Asia pn i la marginile mrii, aa n u m i t Marea Boie. a r a aceasta este f o a r t e m a r e i f o a r t e b u n de locuit din t o a t e rile de prin Asia. Locuitorii ei snt oameni f o a r t e d r e p i i f o a r t e n v a i , n ce privete religia lor. i pe m p r a t n u i-1 socotesc stpnitor, ci m a i m u l t ducnd acelai t r a i i supus acelorai legi ca i ei. E e e d i n a m p r t e a s c le e | 1 n t r - u n ora la marginea mrii, n u m i t , ora m a r e i vestit prin bogie. Arabia se mrginete eu E g i p t u l i cu a r a perilor i asirienilor. Cci din a r a Colehidei i d e la rul Fasis 2 p n la m a r e a din Siria r u p e s t r , pn la oraul n u m i t Laodicea, ar fi p e n t r u u n d r u m e bine echipat, strbt n d a r a pe jos, u n d r u m de . . . . 8 zile; i de aici a r a s-a f o r m a t ca o peninsul a Asiei de jos i Arabia r m n e n a f a r a Asiei. i este a r a aceasta p r o d u c t i v , plin de pomi i palmieri i, la mijloc u d a t fiind de d o u ruri, rodete felurite f r u c t e , peste fire de mari, nct oamenii mai vechi

25

12

30

33

86

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I ISTOEICE

III

au numit-o Arabia cea plin de belug. D e aceea a s u p r a acestei Arabii a pornit cu rzboi, gsindu-i vin, c inea cu cadiisiii care erau n rzboi cu dnsul. i de d o u ori s-a l u p t a t cu oastea arabilor i n-a p u t u t - o birui n i c i d e c u m ; apoi ns a nceput t r a t a t i v e , s-i dea oaste i s-i plteasc t ribut n fiecare an, ct le-ar p o r u n c i ; i a f c u t p a c e ; i a t u n c i s f i venit la dinsul soli de ai arabilor care, sosind, p r o p u n e a u s n u jefuiasc a r a profetului i-1 r u g a u , p e n t r u c-s din n e a m u l profetului d t t o r de lege i snt ca nite p r i n i ai celor ce se i n de religia profetului. i, acest n e a m e socotit sacrosanct i sfnt, deoarece din a r a lor s-a ridicat | d t t o r u l de lege Moliamed i p e n t r u c m p r e u n cu O m a r care a n t r i t legea, a u a j u n s la stpnirea Asiei i a u svrit mari f a p t e . Legea lui Legiuitorul acestora, Mohamed, se spune c a fost feciorul lui Mohamed. ^ j j din Arabia cea plin de belug. D i n t r u nceput, la rspndirea legii, n-a n t r e b u i n a t nici o sil ; p e arabi i d u p aceea pe sirieni, i-a ct i g a t , nduplecndu-i cu v o r b a . D u p aceea, ctigndu-i-1 de prieten pe stpnitorul rii Aii, a c u t a t mai ales, n orice p a r t e s-a n d r e p t a t , s-i aduc la legea sa pe locuitorii rii. i legiuirea o ddea p e n t r u o linitit contemplare i t o t u i p e n t r u o adorare entusiast a divinitii, d a r mai ales p e n t r u o necontenit ocupaie religioas. Cci n legea lui se cere s t e rogi de p a t r u ori pe zi lui dumnezeu i nici o piedic s n u - i fie la aceasta, nct s n u - i faci rugciunea. I a r n ziua Afroditei 1 s mearg cu toii de obte n t e m p l e s se roage ; i mai cere legea lui ca la rugciunea lor n temple s n u adauge nimic, nici v r e u n chip, nici vreo a l t icoan p i c t a t . Preoii i-i p u n de se urc u n u l n t r - u n t u r n cu zare n d e p r t a t din f a a templului i se roag lui d u m n e z e u cu glas m a r e i rugciunile cerute d e lege, t o t d e u n a i le fac cu strigt puternic. i tiu c poporul acesta i ndeplinete rugciunea j n chip f o a r t e contiincios i nu-i ngduie nici o delsare. n celelalte privini ns legea n u prevede nici o cumpt a r e p e n t r u felul lor de t r a i i de v i a , nct plcerile vieii s nu i le micoreze ; astfel pornirile firii n u i le nfrneaz de loc. Cci femei i ia iitoare din roabele de rzboi, cte e n stare fiecare s le dea ntreinere i h r a n . Soii legiuite i pot lua pn la cinci; i copiii de la roabele d e r z b o i , nu i-i socotesc copii din flori. D a c ns li se nasc copii din iitoare libere, snt socotii de ei copii din flori i n u i n t r n.starea printeasc. i c u m p r i soiile legiuite, p e n t r u ct ar vrea cineva s-i vnd f a t a . Cu fclii aprinse ce snt p u r t a t e naintea lor, i duc femeile la cununie. Dac b r b a t u l , s u p r a t pe femeie, a spus c pe viitor se desparte de ea pe u r m a a trei
1

Vineri, ziua Venerei la r o m a n i , A f r o d i t a la greci.

87

mnii 1 , cu cuvintul n u m a i femeia a fost n s t r i n a t de b r b a t . i se socote te m a r e ruine s o aduci napoi, dac ai n d e p r t a t - o ; d a c ns n-a prec u r v i t , n u e ngduit s o ndeprtezi. Yin s bea i este oprit neamului acestuia ca u n p c a t ; i s mearg la rugciune, nu-i este ngduit, f r s se f i splat. i o d i j m jpunhul p e a n p e n t r u dumnezeu, snt i n u i 5 s posteasc treizeci de zile j i m a i bine. Ziua ntreag n u se a t i n g de loc 123 nici de mncare nici de b u t u r , seara ns cnd stelele se ivesc, se aeaz la mas ; n t i m p u l acesta ns, din t o a t e m a i ales vin, nu a u voie s beie de loc. Cu toii practic tierea m p r e j u r . Despre Bsus, legea lor spune c a al lui dumnezeu i c s-a nscut din ngerul Gavriil i din fe- 10 n-a tiut de b r b a t , i c Ii sus e u n profet mai m a r e o fiin omeneasc ; i la sfritul acestei lumi, cnd oamenii o s stea la j u d e c a t p e n t r u felul cum i-au dus viaa, ei spun c Iisus are s fie adus i ales judector al lumii. D e porc s se ating le este o p r i t ; celelalte anile mnnc t o a t e , dac au a j u n s la mcelrie. U n singur dumnezeu 15 universul i lui, d u p c u m spun, i slujesc spirite d e f o c ; i pe 1-a trimis s completeze ceea ce lipsete la d t t o r i i d e lege tricurire a t u t u r o r a i la ndeplinirea acesteia ncheie icstorii. Mormintele i nmormnteaz scldai i tuni pn la piele. La ei mai e nc i; credin, c de sabie moare cel ce n u se ine de lege. N u m a i pe din celelalte popoare care se deosebesc de ei n religie, nu-i fac robi, p e n t r u c u n a r m e a n j a prezis gloria la care v a a j u n g e acela 1 n D e aceea n u se cade pe armeni s-i Cei ce a u mbriat aceast lege a lui, o m a r e p a r t e / l i n l u m e i a u a j u n s d e p a r t e n . i Libia i ntr-o p a r t e n u mic a Europei, la scii i l a turcii de a c u m a i la libienii din Iberia. D i n v i a se spune c s-a svrit. n vremea, cnd feciorul lui Aii domnea peste A r a b i a ; cci 30 f o a r t e mult la el ca la u n d t t o r de lege i, ascultnd de el la i-ar fi dus, i-au n c r e d i n a t conducerea statului i de ei s se voie. D u p aceea ns strngnd oaste f o a r t e mult, a mers a s u p r a E g i p t u l u i i a celeilalte p r i din Arabia, cu gndul s fac cuceriri; i treend deertul Arabiei, i-au supus popoarele de aici. 35 D o m n i n d <zece >3 ani, s-a svrit din |via ntr-o localitate Meca aa

88 1

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOEICE I I I

n u m i t . i oastea lui i locuitorii rii i-au f c u t o n m o r m n t a r e c u m a r e alai i l-au jelit t a r e . n fiecare an, arabii i fac slujbe religioase ca u n u i erou 1 , b r b a t sfnt care le-a fost, chipurile, trimis d e d u m n e z e u p e n t r u a le d a lege. i aa legea le-a fost d a t de u n om blnd care nu le-a fost u n stpnitor t i r a n 2 .
Domnia lui Ornar. P e l e r i n a j la m o r m i t u l lui M o h a m e d .

125

D u p ce a m u r i t , Ornar, unul din cei m a i ncercai n v c e i ai lui, | p r i m i n d de la feciorul lui d o m n i a ,


. .
A

, .

,,

10

15

20

126

25

30

a pornit m a i intii cu a r m a t a a s u p r a Siriei i i-a supus, a r a , o p a r t e eu rzboi, a l t a nduplecnd-o cu v o r b a i ncheind t r a t a t e sub a n u m i t e condiiuni. D u p aceea a s u b j u g a t Cilicia i IVigia i Misia, i l o n i a i, mergnd a s u p r a Asiei de sus, a cucerit-o, i m p u n n d popoarelor b a r b a r e 3 de p r i n Asia legea lui i din ucenicii lui i t r i m i t e prin unele ri,, pe unii ntr-o p a r t e , p e alii n alta, silindu-se s le ctige cu v o r b a . i d u p ce a mpodobit m o r m i t u l lui Mohamed cu lucruri de mult p r e , a a j u n s la p u t e r e mai m a r e ca acela ; i a n de a n i svrea slujbe religioase i n d u p l e c a i p e alii s i se roage i, venind la m o r m n t u l lui, s devin mai d r e p i . i acuma, vin nu p u i n i din Asia i Libia i E u r o p a la m o r m n t u l lui Mohamed i au credina c acest lucru le aduce m u l t fericire. i unii pleac nii, iar alii pltesc cu bani acelora care vreau s mearg p e n t r u ei. Cci drumul este f o a r t e anevoios la mers din cauza nisipului i se face pe cmile, care car n spinare mncarea i a p a ; cci de aceasta n - a u de loc belug. i aa pregtindu-i bagajele de d r u m , se urc p e cmile i ca semne de orientare p e d r u m , au artrile acului J magnetic i, d u p direcia lui spre nord, judecind n ce p a r t e de l u m e trebuie s mearg, c a u t d r u m u l cu a j u t o r u l lui i-i fac cltoria. Cnd iari a j u n g n localiti, u n d e e s t e ap, se aprovizioneaz n locurile acelea cu a p i pleac m a i d e p a r t e ; trecnd patruzeci de zile, p r i n pustiul de nisip, a j u n g la m o r m n t u l lui Mohamed . Acest m o r m n t , se spune c a fost construit din pietre f o a r t e scumpe i se nal sus n aer 4 n mijlocul templului. D e la locul acesta n care se afl mormntul, pn la . . . . . 5 snt ca la nouzeci de stadii; i ieind
i nelesul a n t i c de semizeu. D u p nelesul a n t i c al c u v n t u l u i t i r a n " , d o m n i t o r , p e n t r u c Mohamed n-a v e n i t la d o m n i e p r i n u z u r p a r e sau pe cale de v i o l e n . 3 B a r b a r n l i m b a antic elin, n care L a o n i c i n e s scrie, nseamn orice p o p o r neelin. 4 S e n a l sus n a e r " - s-ar p u t e a t r a d u c e i a t l r n n v z d u h " ; aceasta se v e d e c a f c u t pe u n cititor s f a c n s e m n a r e a So/. --cea ce mi se p a r e n e p r o b a b i l " , c u v i n t e ce au p t r u n s n t e x t u l u n o r m a n u s c r i s e i pe care F a b r o t , cu d r e p t c u v i n t , le-a n l t u r a t din t e x t .
2 1

' I t e x t p a r e s f i e o lips, p e care u n e l e m a n u s c r i s e o i i n d i c , F a c 16 k m .

' - L E S K iN CONTRA TATAKILOK

89

de acolo, se grbesc spre locul acesta. i aici le snt explicate legea i Alcor a n u l ; i sufletului i atribuie nemurire i divinitatea o cred cu t o t u l lipsit de netiin i i n g r a t i t u d i n e 1 .
S u b j u g a r e a chataiziior.

i despre legea lui Mohamcd, acestea s fie scrise de p i a n n r i in contra mine pn aici ! Temir ns d u p ce a. p r d a t aceast a r 2 i a cucerit unele orae, s-a d u s spre Samarch a n d . Cci auzise c scii, p o r n i i de p e la Tanais, i-au n v l i t n a r i au luat n u p u i n p r a d ; i era n c j i t r u . D e aceea se grbea s m e a r g repede a s u p r a chataiziior. Acetia, se zice, c ar f i m a s a g e i din vechime i, t r e e n d p e s t e Araxe, | s f i s t r b t u t d e p a r t e n a r a din p r i l e rului i, cucerind-o, s-au aezat cu locuinele. P e acetia se g t e a s-i subjuge i, fcndu-i o a r m a t de opt sute de mii, a pornit a s u p r a lor. i dnd l u p t a , i-a nvins p e chata-izi. i mergnd a s u p r a trgului lor de a d u n a r e i d e reed i n , i i-a supus prin b u n nvoial ; i lund f o a r t e muli dintr-nii ca soldai cu leaf, pe cei ce au fost mai destoinici la rzboi, a plecat cu ei. Ostatici a luat copiii marilor dregtori i, ornduind acestora s aduc n fiecare a n t r i b u t , a plecat. Ct despre oraul Chataia, este aezat n p a r t e a d e r s r i t a Hircaniei, ora m a r e i nfloritor, ntrecnd prin n u m r u l locuitorilor, prin avere i alt b u n stare oraele din Asia, a f a r de S a m a r c h a n d i Memfis, nzestrat fiind din vechime de masagei cu b u n e legiuiri. D a r i d i n t r e peri a l u a t f o a r t e m u l i ca soldai cu leaf, pe acetia p e n t r u c i c u n o t e a u pe scii, a v n d d e cele m a i m u l t e ori de a face cu dnii i n traiul lor, nefiind nc m o l e i i ; i avea d e gnd s plece a s u p r a sciilor, a s u p r a trgului lor de a d u n a r e n u m i t O a r d a , mcar c a a f l a t c acest popor ar fi cel m a i vechi din cte snt n l u m e i c nc] nici unul din mpraii dinaintea lui n-a nrnt acest n e a m , care a izbutit ns s fac a t t a r u Asiei i E u r o p e i i prin expediii de jaf s-i a d u n e m u l t e comori n a r a sa. j D a r gndindu-se la acestea i c i Darie al lui I s t a p e , ajungnd m p r a t al perilor, a p o r n i t rzboi cu aceia i c n-a izbutit n t r u nimic, s-a pornit el nsui s ctige aceast glorie. D a r n vederea acestui lucru, ca s fie mai a p r o a p e de acetia, a ntemeiat n a r a aceea 3 u n ora Ohesie 4 ; trimind d i n S a m a r c h a n d , i ostai i m a r i dregtori n colonie, a f c u t oraul aa n u m i t Chesie m a r e i nfloritor, p e n t r u c m p r a t u l i marii lui dregtori
A d i c , m o h a m e d a n i i c r e d n n e m u r i r e a s u f l e t u l u i i c d u m n e z e u tie t o a t e i r s p l tete t o a t e . 2 Arabia. 3 a chataiziior. 4 Manuscrisele n e d a u , n d r e p t a t de D a r k b d u p d e n u m i r e a ce u r m e a z ndat,, in Ghesie.
1

'-7

15

20

25

'-
30

97

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOEICE III

edeai: ntr-insul i armatele Asiei i aveau acolo locul de'.nt Unire. n p u i n t i m p , Chesie s-a f c u t m a r e i a r m a s bine organizat i mai trziu, n t r u nimic mai p u i n dect cnd t r i a Temir. n ce p a r t e a fost ntemeiat acest ora, dac n a r a Asiriei sau a Mediei n-a p u t e a bnui. Unii spun c vechiul 5 M n i v e a devenit Chesie i c a fost aezat n a r a Asiriei, conchiznd aceasta d u p Bagdat-Babilon. n t e m e i n d oraul Chesie i aeznd ntr-nsul reedina m p r t e a s c , se p u r t a cu ghidul s porneasc rzboi a s u p r a E g i p t u l u i i a sciilor i a reedinei acestora n u m i t O a r d a ; i d u p ce a strns a r m a t m a r e i i-a luat cu sine pe chataizi, a pornit de-a-dreptul io spre Tanais. A t u n c i sciii, cnd a u aflat c Temir m p r a t u l vine cu m a r e pregtire asupra lor, au trimis a r m a t s ocupe de mai nainte intrarea n 129 m u n i , pe u n d e avea s treac Temir | cu a r m a t a sa. Rspindirea Aceti scii, de demult desfcui n triburi, i p t e a u vitele i orflanizarca n regiunea de la I s t r u pn sub poalele Caucazului. A c u m a 15 ' ns o seminie de a acestora care a a j u n s n Asia, locuind, aici spre rsrit regiunea aceasta a Asiei i rspndindu-se d e p a r t e d e a s u p r a rii perilor pn la saci i cadusii 1 , s-au chemat s a c h a t e i ; i unii cred c i Temir nsui se t r a g e din acetia. N e a m u l acesta este viteaz ntre popoarele de p r i n Asia i foarte rzboinic ; cu acetia, se spune, c Temir ar fi ctigat 20 domnia a s u p r a popoarelor din Asia, a f a r de indieni. Ceilali scii ns snt u n i i sub domnia u n u i singur m p r a t i i in reedina mprteasc n locul de a d u n a r e n u m i t Oarda, alegndu-i-1 m p r a t p e unul care coboar din n e a m mprtesc din t i m p u r i strvechi. i se mai gsete i aiurea n E u r o p a la o spor 2 ) o p a r t e de acetia 25 nu p u i n , rspndii prin aceast a r , sub ascultarea u n u i m p r a t , din casa mprailor, i numele i este Aicheri. Acetia punndu-i soarta n minile acestui m p r a t i, sosind n aceast a r , a u mers p n la I s t r u i trecnd chiar peste I s t r u , a u nvlit p r d n d o b u n p a r t e din Tracia. ' veneau dinspre Sarmaia, mergnd spre T a n a i s ; i 0 hmi p a r t e din neamul | acesta s-a slluit tei m .riintd. ^^ I s t r u . D i n t r e acetia p a r t e a mai m a r e trecnd sub Baiazid peste I s t r u , a fost colonizat, fiecare t r i b din acest n e a m r m n n d desprit. P a r t e a ns ce a r m a s locului dincolo de I s t r u , i duc traiul sub 35 m p r a t u l lituanilor Cazimir, avnd pn i a c u m a nc p m n t u l n folosin, i iau p a r t e cu t o a t p u t e r e a la rzboiul aceluia n c o n t r a vecinilor ; cci
Ttari peste Dunre; in Bugeagui B a s a r a b i e i ;
1 2

130

Manuscriseie au cdei, n d r e p t a t de D a r k o n , Adic Crimea.

D E S P I i E T T A E I , l i t J S I , P B U I , C E H I , POLONI,

91

oriunde se ntmpl s fie acest n e a m , a u f a i m a d e m a r i rzboinici i snt f o a r t e viteji. Aceia ns de p e la Bospor n insula n u m i t Tauric, insul ce desp a r t e B a l t a Meotis de Marea Neagr, sub conducerea m p r a t u l u i Aicheri, popoarelor le-a p r d a t p m n t u l i le-a supus s-i dea t r i b u t , i pe numiii goi i pe genovezii care i a u aezrile n oraul Cafa.
s a r m a i i triiratari t t a r i l o r ; sint in h o t a r < r o m i n i i ; ntinderea i obiceiurile lor.

,T

i o a n u m i t p a r t e din S a r m a i a pltete acestui m p r a t t r i b u t . S a r m a i i aadar cei dela Marea


w

. -,

, J.

Neagra i cei de la ocean pltesc marelui m p r a t al sciilor la locul lor de a d u n a r e t r i b u t , d e cnd nvlind n S a r m a i a , o p a r t e a i robit-o, iar alta jefuind-o, a i n u t - o ocupat o b u n b u c a t de t i m p ; a s t f e l d e atunci s-au supus marelui m p r a t la t r i b u t i-1 duc n fiecare an. S a r m a i a 1 se n t i n d e de la sciii n o m a z i p n la 1 daci i l i t u a n i ; n e a m u l 2 de obieeiu, se folosete de limba ilirilor 3 ; i n traiul i obiceiurile lor ascult 4 de legea lui l i s u s ; orientai m a i m u l t spre elini, cu arhiereul romanilor n u snt de loc d e acord, recunosc ns pe arhiereul elinic i de acesta ascult n ce privete religia i t r a i u l lor de t o a t e zilele ; i obiceiurile le snt ca i ale elinilor; uneltele 5 le snt a s e m n t o a r e cu ale sciilor. B a r seminiile sarmailor de la Marea Neagr, ncepnd de la Leueopolichni, snt mai mult sub conducerea oraelor Moscova, Chiev, Tofari i Charcov 7 , orae ce snt conduse de stpnitori absolui i se gsesc n Sarm a i a Neagr, aa n u m i t de ei nii; seminiile ns ce locuiesc la nord spre ocean, i numesc a r a S a r m a i a Alb 8 . D a r spre ocean este oraul
n t r - u n m a n u s c r i s se a f l pe m a r g i n e n o t a c a r e se n u m e t e R u s i a " . Adic n e a m u l s a r m a i l o r ; d u p lituani, a p u n e nu v i r g u l , ci p u n c t s a u p u n c t v i r g u l , cci n e a m nu p o a t e s se r e f e r e la l i t u a n i , ci n u m a i la s a r m a i r u i , cci d e s p r e ei e v o r b a . . 3 Adic de o l i m b slav, ca aceea a croailor, adic r u s . 4 I n manuscrise e &roucoicoloniti, v e c i n i " . K u r z , n B y z a n t i n i s c h e Z s i t s c h r i f t " , 25 (1925), p . 114 p r o p u n e coniectura a s c u l t t o r i , ceea ce se p o t r i v e t e m u l t mai Wne dect p s t r a t de D a r k o n ediia sa critic. 5 Vezi m a i s u s , p . 63 n r . 5. 4 Cetatea Alb. 7 Manuscrisele au i n d r e p t a t e de T a i e l n i . 8 A s u p r a acestor d e n u m i r i d e R u s i a Alb i Neagr, vezi s t u d i u l scris n r u s e t e al lui A. Saloviev n S p o r n i c " al Societii arheologice r u s e t i d i n I u g o s l a v i a " , voi. I I I , (1940), p. 29 66. T t a r i i , turcii, d u p obiceiul popoarelor asiatice, indicau p u n c t e l e cardinale de orientare prin colori : vezi s t u d i u l scris n srbete al lui N. Z u p a n i c, Sensul atributului roie in numele Croaiei, n E t n o l o g " , X I (1938), p. 355 376. (Citate d u p B y z a n t i n i s c h e Z t f t s c h r i l t " , 39 (1939), p. 282 i 40 (1940), p. 3 1 2 - 3 1 3 ) . Vz. i H . L u d a t, Farbenbezeichnungen in Volkernarnen. Ein Beitrag zu asiatisch-europischen Kulturbeziehungen, n S a e c u l u m " , IV, 1953, p. 138 155, c i t a t d u p F. G r a b 1 e r, op. cit., n. 37, p. 91.
2 1

10

131

15

20

92

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOEICE III

n u m i t IJngrat, cu o organizaie m a i mult a r i s t o c r a t i c ; i t e poi mbogi mult nt r-nsul i, ora nfloritor, ntrece prin b u n stare celelalte orae ale Sarmaiei, i din aa n u m i t a Alb i Neagr. i a j u n g e la ocean aceast a r n u m i t I n f l a n d a 1 . Aici acosteaz i corbii din Dacia 2 i Germania, 5 aducnd n aceast a r n c r c t u r i de m r f u r i britanice i celtice totodat.. De la Tanais a a d a r pn n Oceanul britanic, i pn la a r a celilor, lund de-a lungul p m n t u l locuit, ar fi d r u m u l cel mai lung do treizeci i cinci 133 de zile; lund p m n t u l de-a latul, | dincolo de Tanais este cea m a i m a r e a r , din S a r m a i a p n n Asiria. Sciii o posed p e aceasta. D u p ct mi se io p a r e mie, prile d e dincolo de Tanais snt a r a cea mai m a r e din t o a t e rile din E u r o p a n a m n d o u direciile, i de-a lungul i de-a latul, ntinzndu-se p n f o a r t e d e p a r t e . i spre nord, dincolo de s a r m a i locuiesc - permii i snt n g r a n i cu sarmaii i sarmaii vorbesc acceai limb cu permii. i 15 despre permi se spun acestea, c snt u n n e a m ce-i agonisete t r a i u l mai m u l t din v n a t i . . . Despre prui; ordinul S a r m a i a ce se ntinde spre qcean, a j u n g e pn la a r a n u m i t P r u s i a i p n la nazireii 4 de aici, m b r c a i
,

teutonie i i o a n i t ; despre samoti.

.,.

20

25

133 30

m rase albe, i pina la m a n a s t i r e a lor d m a c e a s t a a r . Germani p a r s fie acest n e a m i au aceeai limb ca i a acelora, i acelai fel de trai. Locuiesc n orae prea f r u m o a s e i nzestrate cu legiuiri bune, spre a fi ct nu'i puternice. Acetia snt organizai ntr-un. ordin, p r e c u m e socotit ordinul din I b e r i a 5 i acela de care se i n e neamul nazireilor din insula Rodos 6 . Cci aceste trei ordine c u n o s c u t e snt aezate n l u m e p e n t r u a p r a r e a religiei lui Iisus n contra b a r barilor, cel din Iberia m p o t r i v a libienilor care t r e c ntr-acolo, i cel al pruilor m p o t r i v a samoilor i a sciilor nomazi care de d e m u l t snt cu aezrile chiar p e aici p e aproape, | i cel din Rodos p e n t r u a p r a r e a mormntului lui Iisus mpotriva barbarilor din E g i p t i Palestina i a, celor din Asia. De prui se mrginesc samoii, u n n e a m viteaz i cu u n fel de v i a si cu o limb n t r u nimic a s e m n t o a r e cu a vreunuia dintre vecini. Acest
1 n manuscrise , n d r e p t a t de Darleo E s t o n i a , E s t l a n a d a Grabler (op. cit.), primind t e x t u l p r o p u s de Darko, spune c e L e t o n i a (Livland, Livonia). 2 Toate manuscrisele au Dacia, n d r e p t a t de Tafel n Dania, ceea ce nu e nevoie, cci Dacia nsemneaz aici D a n e m a r c a ; Vezi p. 59 n. 4. 3 Manuscrisele a r a t aici o lips. 4 Clugrii cavaleri din ordinul t e u t o n i c . 5 Ordinul Iezuiilor din Spania. Clugrii din ordinul Ioaniilor.

N T I N D E B E A MOLDOVBI

93

n e a m crede n zeii Apolo i Artemis ; i traiul i-1 duc d u p obiceiurile vechi elenice, uneltele 1 ns le snt a s e m n t o a r e cu ale pruilor.

Despre eeh. D u p acetia ns u r m e a z boemii i locuitorii acestei r i au credina i a samoilor i a germanilor, care locuiesc n a r a aceasta, dar uneltele 2 i le-au f c u t a s e m n t o a r e cu ale peonilor. Capitala le 5 este u n ora nfloritor i des locuit, aa n u m i t P r a g a ; i m u l i din acest ora, n u cu m u l t t i m p n u r m , a u ncetat s se nchine la foc i soare. N u m a i acest singur popor din E u r o p a a r m a s p e de l t u r i de religiile ce ne snt cunoscute n t i m p u l de f a , adic a lui l i s u s i a lui Moli,tmed i Moise; cci tim c a p r o a p e n u m a i de acestea se ine de obicei t o a t io lumea ce ne este cunoscut. E s t e totui, p r e c u m aflu, dincolo de Marea Caspic i de masagei u n popor indic care se ine m a i mult de aceast religie a lui Apolo. D a r acest n e a m crede nc i n ali zei, i n Zeus i n H e r a , p r e c u m se v a a r t a m a i d e p a r t e n cursul istoriei 3 .

i despre acetia, a t t a s fie spus a i c i ; polonii ns, se liomjS^m^ri^ii mrginesc cu sarmaii i graiul l au a s e m n t o r cu al dou state, u m a n i i se acestora, obiceiurile ns i felul de t r a i a s e m n t o a r e rztiolesf < roniinii c u a l e r o m a n i l o r .
Despre poloni, litumii. din Moldova.

Cu polonii ns se mrginesc lituanii, a j u n g n d i acetia pn la Marea N e a g r i S a r m a i a . 20 D e la dacii cei de lng I s t r u pn la l i t u a n i i sarmai se ntinde Bogdania Neagr, care i are reedina domneasc n n u m i t a Leucopolichni 4 . i d u p cum ar p u t e a cineva conchide, acesta este u n n e a m ales i destoinic 5 i, dei vorbete aceeai limb, desprit fiind din vechime n dou, n e a m u l s-a statornicit n dou stpniri i domnii 6 . 25 L i t u a n i i ns nu snt de aceeai limb nici cu sarmaii, nici cu peonii, nici cu germanii i nici cu dacii i obinuiesc u n grai cu t o t u l particular al lor. I a r capitala lor este u n ora mare, cu m u l i oameni i bine nstrit. >i se crede c acest n e a m este m a r e n t r e popoarele din p a r t e a locului i f o a r t e Viteaz i mereu n rzboi cu prusii, germanii i polonii p e n t r u grani- 30
Vezi p. 6 3 n. 5. Vezi p . 6 3 n. 5. 3 Vezi m a i j o s p. 109, 610. 4 Cetatea Alb. * Gu ,,ales i d e s t o i n i c " a m t r a d u s . H a n s D i t t e n , Laofiikos Ghalkokond y l e s u n d die S p r a c h e der R u m n e n . A u s der b y z a n t n i s c h e n A r b e i t d e r D e u t ' c h . D e m o c r a t . K e p u b . , I (1957), p . 97 98 n d r e a p t In i p r o p u n e acest loc s fie t r a d u s -astfel : A c e s t n e a m este dac, p r e c u m se p o a t e conchide d i n f a p t u l , c v o r b e t e aceeai "limb l d e s p r i t . . . " 6 R o m n i i din ara R o m n e a s c i Moldova.
2 1

94

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E l i l 1STOKICE I U

ele rii. i n e a m u l acesta a luat obiceiurile i felul d e t r a i al

romanilor,

u n e l t e l e n s 1 l e a r e a s e m n t o a r e c u a l e s a r m a i l o r i , a r a f i i n d u - l e p e t> n t i n d e r e m a r e n g r a n i c u B o g d a n i a N e a g r , se r z b o i e t e c u a c e t i a . Limba ruilor.' Locui dc origine ai slavilor <ie nord si de sud. Sarmaii ns 'vorbesc o limb asemntoare c u cea a ilirilor, | care locuiesc la M a r e a I o n i c p n nspre ,. . ... ,. , . ,.

13

veneieni. Care d m acetia este mai vechi i care din acetia asupra rii crora s -a rspndit, sau ilirii, trecnd n prile de sus ale Europei s-au aezat eu locuinele n Polonia i S a r m a i a , sau sarmaii,. a j u n g n d n aceste p r i ale Istrului, s-au aezat cu locuinele n Misia i io n a r a tribalilor, b a chiar i a ilirilor dinspre Marea Ionic p n la veneieni,. nici n - a m aflat s-o spun careva din cei mai vechi i nici eu n- p u t e a s-o a r t cu t o t u l a d e v r a t 2 .
Mulimea i puterea taturilor. Primii,
15

D a r s m ntorc la sciii n o m a z i ; acest n e a m ar fi mai A puternic si m a i cu trie, xp r e c u m c e j j ^ j m a r e i 1


' '

nu este nici unul dintre popoarele din lume, dac n u n lume prin Asia si g _ a r f j mprtiat . . multe p r i din . ea ale romnilor. E u r o p a i n u s-ar fi aezat cu locuinele aiurea de mpr i a lor. ca un popor ce s-a i n u t mai mult de expediii de j a f ; i care a r i-a plcut, acolo s-a oprit i a r m a s cu locuina. Dac,, 20 unii, s-ar fi gndit s locuiasc n aceeai a r i ar fi r m a s sub ascultarea unui singur mprat, nimeni din lumea ntreag n u le-ar fi p u t u t ine piept,, nct s n u i se supun. Acuma ns rspndii pretutindeni, n Asia i Europa, locuind prin Tracia i la Bospor, s-au n d e p r t a t cu ederea d e mpria lor cea din Oard. Aceia aadar care se ain prin regiunea d e 136 la Bospor i p r a d a r a vecin a arcailor 8 i mincrelilor i ( sarmailor, aduc la Bospor, n oraul Gafa 4 i la B a l t a n u m i t Meot is m a r e mulime de robi i-i vnd p e u n p r e mic negustorilor veneieni i genovezi i din aceasta triesc. Sciii cei din Oard i duc traiul pe c r u e i p e animale de t r a n s p o r t , avnd de hran m a i mult laptele i carnea de c a l ; n u prea 30 mnnc pine nici de gru nici de orz, mai mult ns de mei i d e s e c a r ; se mbrac n haine d e in i averea de pietre scumpe i face foarte fericii i s se cread cei mai bogai. Armele, ca s le spun pe toate, le snt arcuri*
portul i organizaia ttarilor din Oarda de Aur. Poarta seuturs Vezi mai sus, p. 63, n. n o t a 5. Laonic i d seama d e u n i t a t e a lingvistic a slavilor de sud i d e nord, nu-i poate d a seama n s din care p a r t e au nceput s se rspndeasc, d e la sud spre n o r d sau i n v e r s , p r e c u m de f a p t s-a n t m p l a t i p r e c u m nsui p a r e s o s p u n mai sus ; vezi p. 41, r . 10. 3 n t r - u n manuscris e corijat chirca ilor, chirghizilor deci. 4 Manuscrisele ne dau i , n d r e p t a t d e Taiel n KcctpSv. Vezi p. 91, 7.
2 1

O A B D A PE A U R

95

i sbii barbarice 1 i scuturi mari lunguiee, asemntoare cu ale dacilor ; t capul i-1 p o a r t de obicei acoperit 3 , n u aa ca locuitorii de prin Sarmaia ; i nici straie de lin n u poart, deoarece n u obinuiesc dect de in. Locul de adunare al acestor s c i i 3 i al marelui m p r a t se ntinde pe un drum de cincisprezece zile, nct i distribuie ara, rnduind-o, precum le vine 5 mai la n d e m n ; i se rspndesc pe amndou laturile drumului n cete mici, rnduii sub conducerea unuia singur. i locul de adunare.i-1 fac pe o distan ct mai lung i-i distribuie a r a , aa nct, s aib hran din belug p e n t r u vite ; i nii se aeaz nti-o ordine pe care o socotesc de cea mai bun. i n u m a i pe mpratul i pe marii dregtori i aeaz io n cercuri, fcnd rotocoale; i (mpratului i fac o reedin din lemn. 137 n t r e g acest loc de adunare mprindu -1 n zone, le p u n -acestora n f r u n t e conductori; i cnd m p r a t u l le d ordin, pleac oriunde li se cere. Rzboi i paec Atunci deci cnd Temir a pornit la rzboi eu a r m a t a din eu ttarii din Asia i cnd sciii a u aflat c vine cu rzboi asupra lor, 4 Oarda de Aur. ^ p g ^ - g j a p r e f c a t t o a t adunarea n a r m a t i i-a fcut t a b r a , punnd muli oameni n adncime. n aceast ordine mergea de-a dreptul spre d u m a n i ; o p a r t e ns a trimis-o nainte s ocupe drumul de trecere, pe unde avea s treac mpratul Temir, i a poruncit s-1 opreasc, p e ct vor putea, luptndu-se din rsputeri cu Temir. Acesta 5 , ce-i drept, a luat o p a r t e cu sine, Temir ns cum a sosit la a r m a t , a mers de-a dreptul spre Tanais, la dreapta avnd Caucazul. D u p ce a intrat n a r a scitic, i-a gsit pe scii, stnd n tabr. i cum l-au zrit venind la nval, s-au rnduit de lupt. i n f a a lor s-a rnduit i dnsul i oarecare lupt au dat-o la drumul de t r e c e r e ; i Temir nu a a v u t vre-o izbnd n aceast lupt. Apoi ns dup ce a stat peste noapte n corturi, a doua zi s-a aezat iari n linie de lupt ; i s-au luptat i l-au respins, aa nct n u p u t e a niei ntr-un chip s intre nuntru i s le nvleasc n ar. i aici i-a | pierdut din a r m a t n u puini de mna sciilor. D u p aceea ns, c u m n u i-a fost cu p u t i n s treac nuntru, oprit fiind pe loc, i-a scos a r m a t a i a luat drumul napoi spre cas. Vara u r m t o a r e ns, i-a strns a r m a t de tot mare, avnd de gnd s porneasc rzboi i asupra Egiptului, dar dup aceea rzgndindu-se,
Iatagane turceti. C a p u l . , , a c o p e r i t " t r a d u s v e r b a l a r i i , , l u c r u r i f c u t e din p i s l l e ntrebuineaz m u l t " . U n e l e m a n u s c r i s e m a i i n d i c aici o l i p s . 3 Adic Oarda de Aur a ttarilor, * ntreaga Oard. 5 Hanul ttarilor.
2 1

15

20

25-

30

96

LAONIC CHLCOCONDIL : E X P U N B E I ISTOEICE I I I

1 a plecat iari asupra sciilor, plecind n maruri ct mai lungi. i a apucat s nvleasc n a r a scitic; i aici s-a ncierat cu oarecare p a r t e care alerga spre locul d e trecere i, dnd l u p t a acolo, i-a pus pe fug. Totui n aceast ciocnire n u s-a n t m p l a t ceva deosebit. Cci sciii au acest obicei s f o a r t e b u n p e n t r u e i ; lund-o la fug, 4se ntorc i iari merg asupra d u m a nilor ; i n fuga lor nu sufr nici u n neajuns ;.apoi cnd a a j u n s la m p r a t u l sciilor i s-a aezat n ordine de l u p t , sciii, noaptea, s-au retras ca la o sut douzeci de stadii \ i cnd Temir, t o a t ziua se lua pe urina lor i-i ajungea, sciii, noaptea, iari se retrgeau, nct a r m a t a lui Temir, io- fcnd aceasta, era o b o s i t ; i el, pe m p r a t u l sciilor l chema la l u p t . D u p aceea ns, oprindu-se n t a b r , a doua zi s-a aezat n ordine 39 de lupt d u p cete. Temir ns s-a aezat mai mult n | adneime, avndu-1 la aripa d r e a p t p e H a i d a r cu masageii, iar la cea stng pe feciorul su Sachruch cu perii i asirienii i din chatai, ci ascultau de el. D u p ce 15 ns armatele s-au ncierat i se l u p t a u , lupt aprig ridicndu-se, sciii n - a u m a i fost m a i tari. Apoi ns, dei mpini, sciii se ineau cu m u l t struin de l u p t ; cum nici aa n-au nfrnt a r m a t a lui Temir, au luat calea ntoars i a u pierdut n lupta aceasta n u puini oameni. i din a r m a t a perilor au czut n u puini. Mai pe u r m ns, cum sciii, n l u p t eu a r m a t a ^o iui Temir, n u aveau nici u n succes, au luat-o la drum, inndu-se n f a a lui, ca s-i a t r a g p e d u m a n i n interiorul rii. D a r Temir ntorcndu-se, a luat-o la d r u m i el napoi i a apucat s a j u n g la Tanais. D u p aceea a j u n g n d n Iberia cea din Asia, a plecat prin Colchida, trecnd aici peste rul Fasis care curge din Oaucaz n Marea Neagr. I n t r n d apoi n a r a 25 armenilor, a plecat la Chesie 2 . i aa i-a mers cu oastea n aceast expediie n contra sciilor. n cel de al treilea a n ns, pregtindu-se sciii, ca i c u m ar vrea s se apere n contra m p r a t u l u i Temir, a u mers i a u nvlit n a r a mai sus de Asiria. Mai trziu a trimis la m p r a t u l Oardei 3 [ i ctre ntreaga adunare 4 solie de pace, fgduind i o nrudire prin cs30 torie, i a u ncheiat pace, cu condiia s stea n b u n e relaii i s-i fie unul altuia prieteni. D a r de n d a t ce s-a mpcat cu sciii, a pornit asupra Siriei rupestre. i a j u n g n d la Damasc, a nceput s mpresoare oraul i aducnd mainriile de asediu aproape de zid, a cucerit oraul cu puterea i pe locuitori i-a f c u t robi, u n ora care

* O a r d a de A u r .

9?

atunci era cel mai mare i mai cu b u n s t a r e ; numai cmile a luat de aici la opt mii de t o a t e . L u n d p r a d n acest ora avere f o a r t e mare, a plecat 3as, ducnd cu dnsul p r a d m u l t i bogat. n t r - a d e v r i solie i la m p r a t u l din Memfis, aa n u m i t n chip distinctiv sultan, i cerea s-i cedeze Siria rupestr, nct s ncheie u n t r a t a t cu el i cu condiia aceasta s fac pace. i cum, trimind m a i nainte, n-a izb u t i t , pregtindu-se acuma, a cucerit i a robit Damascul, ora nfloritor apoi s-a retras p e n t r u pricina p e care o voi a r t a mai jos n cursul istoriei. m p r a t u l de la Memfis domnete peste a r nfloritoare n u p u i n ; ncepnd de la arabi, Siria rupestr i Palestina i ntreg E g i p t u l le are sub ascultarea sa. i a a j u n s m p r a t la Memfis i d o m n peste aceste r i n chipul u r m t o r . Gi din robi ge disting | n aceast a r prin vreo f a p t de vitejie, m p r a t u l i p u n e n rndul soldailor. i acetia formeaz corpul de gard al mpratului, ca la douzeci de mii, n u m i i mameluci. D i n acetia ci snt nsemnai p e n t r u destoinicia lor n executarea ordinelor mpratului, acetia pui t r e p t a t n locurile de conducere, trec n situaii mai nalte pe lng mpr a t u l i, fiind gsii vrednici de cele dinii d e m n i t i n stat, snt pui n rndurile celor numii melicamerazi; i din rndurile acestora a j u n g acuma s in chiar locul mpratului i s guverneze Memfis i ntreg Egiptul, Arabia i Palestina i alte ri cte snt sub ascultarea acestui m p r a t . Melicamerazii stau n f r u n t e a oraelor nsemnate din aceast mprie ca mari dregtori pui de m p r a t . Acest ora Memfis s fie cel m a i m a r e din t o a t e oraele de prin lume, u n ora bine nstrit i n alte privini oraul i 11 c e privete mulimea oamenilor; cci nconjurul acestui Memfis. ora a j u n g e aproape la apte sute de stadii 1 . i este cel m a i bine organizat, cu legi bune, din t o a t e oraele cte le tim. Oase foarte frumoase, se spune c are la cinci sute de mii. P r i n mijlocul oraului curge rul Nil, cu a p f o a r t e b u n i bogat, curgnd din de-argint. i ntreg E g i p t u l l u d n chip m i n u n a t prin . f c u t e n t o a t e direciile inuturilor, nct | pmntul are o foarte potrivit. Locuitorii acestei ri snt monotelii i iacobii, popoare nu mici din cele ce se in de religia lui lisus-dumnezeu ; i unii cred ntr-un fel i alii ntr-alt fel, neavnd n privina religiei de sub preri nici ca romanii nici ca dogmele greceti; ci snt armeni ' B mi. foarte muli prin aceast a r , monotelii i iacobii i manihei ll,lif muli de t o t . D a r domnia mpratului de la Memfis se ntinde din Libia pn*la oraul aa n u m i t Alepo din Asia. Acest m p r a t este
u d a t de Nil.
1

Egiptul

Peste 124 k m .

98

XAONIC CHXCOCONDIL : E X P U N B E I ISTOEICE I I I

10 113

15

20

25

144 30

socotit de popoarele din Asia i Libia, b a chiar i de cele din E u r o p a de arhiereu n ce privete religia lor i legea lui iMohamed; i m u l i de t o t n v a aici legile religiei a c e l u i a ; i a fost socotit din t i m p u r i vechi arhiereu i n scris le fixeaz acestora n chip f o a r t e a m n u n i t legea lui Mohamcd. Deinnd ns n Palestina mormntul lui lisus, are m a r e ctig de pe u r m a aceasta, i cei mai mari dregtori din casa m p r a t u l u i snt pui la paza criptei. E g i p t u l se ntinde de la E a r o s 1 din Alexandria pn n a r a I t u r e a cam la v r e o . . . 2 s t a d i i ; iar rul Egiptului, Silul, se revars n m a r e n direcia crivului lng Alexandria Egiptului. Apoi ncepe Palestina, j care a j u n g e pn la Siria rupestr. n t r aceasta se afl mormntul domnului lisus, n oraul Ierusalim care a fost drmat. i acestea snt, ce-i drept, ri la mare; dar i Siria r u p e s t r ajunge pn n Arabia la Marea Eoie, dac mergi spre rsrit. De treci peste mare, pustiul i se deschide aici, u n d e cltoresc cei ce merg la mormntul lui Mohamed. ara aceasta 3 este a mpratului de la Memfis i pe lng ea i Eenicia. P u t e r e a acestui m p r a t este nsemnat pe mare,, u n d e insula Samos i d vase i trireme. i Ciprul i 1-a supus, t r i m i i n d corbii i a r m a t asupra insulelor Bodos i Cipru. Trecnd marea, mpregura oraul i insula a p r d a t - o ; i zile destul de m u l t e a b t u t z i d u l ; i cum cucerirea oraului 4 nu-i mergea de loc, s-a ntors acas. D a r insula Cipru i-a supus-o; i la plecare a luat cu sine p e m p r a t u l nsii a jpru. ( - i j p n i ] u j _ D m timpul acela, Cipru pltete acestui m p r a t t r i b u t . P a r e ns c aceast insul a a j u n s de demult sub stpnirea mprtului acestuia. Cnd ns celtii au sosit la mormntul Iui Iisus-dumnezeu,' $ au cucerit insula aceasta i i-au supus-o, aducnd cu dnii flot i armat n s e m n a t . n aceast insul i veneienii au pus mna pe A m a t u n d a 5 , ora. nfloritor, i l-au stpnit t i m p ndelungat, avndu-1 ca baz n a v a l p e n t r u comerul lor cu Egiptul. i | de aici s-a a j u n s c m p r a i de la celi domnesc n aceast insul. D a r i arabii dein o p a r t e din aceast insul i oraul n u m i t Amochosti m p r a t u l de la Memfis al Egiptului duce rzboi

Manuscrisele au , n d r e p t a t de Talei n , i a r de D a r k o n. .
2 3 4 5 6

Se p a r e c n t e x t lipsete n u m r u l . Palestina. Capitala insulei Rodos. n manuscrise e Amaria, n d r e p t a t de D a r k o n . Unele manuscrise au F a m a g u s t a .

cu arabii din A r a b i a ' i cu cei din Libia, avnd certe p e n t r u graniele rii i, ntre altele, luptndu-se i <pentru Alep'> i. Alepo este aici n Asia u n ora m a r e i nfloritor si Pentru Asia, E g i p t i Arabia, E e g i u n e a aceasta produce s. P e ct se p a r e i E g i p t u l i regiunea dinspre Libia prob u n i i Cnd Temir a plecat cu rzboi a s u p r a Damascului, a cucerit i oraul Alepo i, d u p ce a s u b j u g a t b u n p a r t e din Siria r u p e s t r , a l u a t calea ntoars din u r m t o a r e a pricin. A n u m e m p r a t u l din Chataia, n u m i t al celor n o u , 2 a c e s t a s fie i m p r a t u l 10 Indiei - , trecnd peste Araxe, a nvlit n a r a lui Temir i, lund robi m u l i m e mare, se ntorcea, mergnd spre cas. Oastea ce o zice c a fost de u n milion p a t r u sute de mii. D a r T e m i r : din acea a r 3 i grbindu-se cu m a r e iueal s-i pzeasc cu grij cte i erau la margine dinspre t a r a chatailor, cum mergea ct m a i repede, 15 n-a a p u c a t s-1 a j u n g n a r a perilor i cadusiilor 4 p e m p r a t u l chatailor. j D e aici t r i m i n d solie, a ncheiat t r a t a t de pace, fiind cu gndul la rz- u s boiul cu Baiazid al lui A m a r a t . i a ncheiat pace cu condiia s p l t e a s c u n t r i b u t destul de m a r e p e n t r u a r a masageilor pe care cucerind-o, o Tinnir cucere- D a r clnd a ncheiat acest t r a t a t i a f c u t pace, s-a ntmplat te Sebastia. g f j g o g i t l a e l domnii turcilor din Asia de jos i tirile despre cele p e t r e c u t e la Melitine. Acest ora a fost m p r e s u r a t din ordinul lui Baiazid. A t u n c i pregtindu-i o a r m a t f o a r t e mare, a p o r n i t a s u p r a Sebastiei, u n ora nfloritor al Capadoeiei. Acest ora, pe ct se pare, a fost 25 reedina m p r a t u l u i de m a i n a i n t e al turcilor i c, dintr-acest ora p o r n i n d , t u r c i i a u cucerit de demult n Asia a r n u p u i n , a j u n g n d s nvleasc la Elespont i n regiunea asiatic din f a a Bizanului, cu m u l t a r m a t . Temir aadar, c u m a sosit, a nceput s mpresoare o r a u l ; Baiazid ns era d e p a r t e atunci, plecat cu rzboi a s u p r a Levadiei n Beoia i 30 a s u p r a Peloponezului gi a Tesaliei. n Sebastia lsase a r m a t a din Asia i p e feciorul su Ortogrul 5 ; i d u p ce luase aceste msuri, el nsui a

Siria r u p e s t r .

100

LA.ONIC CHALCOCONDIL : E X P U N B E I ISTOEICE I I I

1 pornit Cil rzboi asupra Peloponezului. Aici auzind c Temir a venit i c mpresoar Sebastia, a p o r n i t lund calea ntoars i n u i-a fost d a t s nvleasc pn n Peloponez. j P e cnd se grbea 'n d r u m spre Asia, a aflat c oraul a fost cucerit i c Temir cu robi m u l i a luat calea n5 toars, plecnd spre Chesie Cci Temir, d u p ce a a t a c a t destule zile oraul, cei d i n u n t r u a u resping a r m a t a lui. Atunci, a v n d cu el gropari opt mii la n u m r , a u spat galerii p e sub p m n t , ducnd n t o a t e direciile sub zidul oraului. i ee-i d r e p t , unele cei din ora le observaser i, spnd eontragalerii i dnii, le-au zdrnicit. Mai m u l t e ns le-a d u s p n la c a p t , d a t fiind n u m r u l cel m a r e al lucrtorilor. i cnd zidurile a u fost m i n a t e a c u m a i s t t e a u sprijinite n u m a i p e lemne, a u d a t foc i zidurile a u czut d e s i n e ; i pe u n d e s-au s u r p a t , ostaii lui Temir a u nceput s i n t r e n ora i aa l-au o c u p a t . i p e b r b a i , d u p p o r u n c a lui Temir, cnd a u l u a t oraul, i-au ucis d e n d a t , copiii ns i femeile d i n ora i-a 15 dus ntr-un singur loc i unind ostaii clri s dea iure ntr-nii, i-au ucis, nct n-a mai r m a s n v i a nimeni din locuitorii oraului, nici b r b a t , nici femeie, nici copil, cu toii din ntreg oraul m u r i n d n chipul cel mai jalnic. i s fi fost oameni, spune-se, la o sut douzeci de mii 2 . D a r i o m u l i m e de leproi gsindu-se n acest ora, se spune c a poruncit 20 s-i omoare. P e acetia oriunde i observa u m b l n d , n u - i m a i lsa s se 1-57 ntoarc cu v i a a , ci c u m i zrea, le | i l u a v i a a , spunnd mereu c n u e eu lege, ca acel p e care 1-a lovit o astfel de soart, s umble i s aduc celorlali oameni pierzare, t r i n d i ei nii de obicei p e de lturi de v i a . Nenorocirea acestui ora s f i ntrecut t o a t e nenorocirile ce 25 a u d a t v r e o d a t peste orae. P e O r t o g r u l 3 ns, feciorul lui Baiazid, prinzndu-1 de viu, 1-a p u r t a t zile ntregi cu e l ; d u p aceea ns a pus de l-au omort. D a r Baiazid, nu d u p m u l t t i m p , a a f l a t t o a t e , c oraul a i o s t cucerit i n i m i c i t ; n u m u l t d u p aceea i s-a a d u s tirea, c feciorul su a murit 30 de mna m p r a t u l u i Temir ; i se simea de t o t nenorocit i era n m a r e jale. Cci trecnd n Asia, cnd a v z u t u n p s t o r cntnd, s fi rostit cuvintele p r i n care i-a a r t a t ct d e m a r e i era durerea ; Cnt o m u l ; n-a pierdut nici Sebastia i nici copilul Ortogrul" 3 . Cci era Ortogrul 3 , p r e c u m se spune, ntre semenii lui cel m a i b u n n t r u t o a t e i destoinic 35 , i a conducerea n r z b o i ; de aceea 1-a i lsat n Asia i i-a ncredinat domnia s-o duc, p r e c u m va crede c este cel m a i n i m e r i t .

Vezi m a i sus, p . 89, n. 4. D e s p r e cucerirea oraului Sebastia de T i m u r - L e n k cf. i D u c a s, X V , 6, (ed. Grecu). 3 Vezi p . 99, n o t a 5.
2

T 1 M U K - L E N K S I BAIAZH F U L G E R U L

101

astfel s-a n t m p l a t cu expediia lui Temir la Sebastia ; 1 ia Baiazid i. I 1 U j n u i t t i m p ns d u p aceea a sosit i solia la F u r t u nosul Baiazid i i-a p o r u n c i t s d e a napoi | domnilor 1 a r a i cele d o u u mii d e cmile n c r c a t e eu u n t i cele d o u mii de c o r t u r i d e care se folosesc d e obicei nomazii d e p r i n Asia, i n locaurile d e r u g c i u n e de sub d o m n i a 5 lui Baiazid s-1 p o m e n e a s c p e d n s u l ca m p r a t i n toat] m p r i a lui s u m b l e m o n e d a m p r a t u l u i T e m i r i m o n e d a sa s-o scoat din circulaie. i m a i cerea apoi ea u n u l din feciorii lui s r m n la c u r t e a lui Temir. i dac le face acestea, v a fi p r i e t e n b u n i d e a p r o a p e al m p r a t u l u i T e m i r , i a r d a c n u le v a face, m p r a t u l T e m i r l v a t r a t a ca p e u n d u m a n , io A t u n c i , p r e c u m se spune, Baiazid, plin d e mnie s fi spus v o r b a aceea p e care a m a m i n t i t - o i m a i n a i n t e , c d a c n - a r p o r n i s a j u n g la el, d e t r e i ori s-i goneasc femeia i s-o ia iari napoi, ceea ce la ei e o m a r e ruine s spui c u i v a a c e a s t v o r b .
Solia lui Tiiimr .cnk i Timur -Lenk i Baiazid

P u n i n d u - i n a i n t e a ocliilor v o r b a lui Baiazid, a d u s

15

de solia sa, T e m i r n - a m a i t r g n a t cu expediia, ci de n d a t i-a p r e g t i t a r m a t a din sciii n o m a z i ce erau la el i din a c h a t a i z i 2 , la opt sute de mii, p r e c u m se spune, i a p o r n i t a s u p r a lui B a i a z i d , lund-o la d r u m p r i n Erigia i Lidia. Baiazid ns, ca u n u l ce 1-a njxirat pe Temir, blestemndu-1, d a c n-ar 20 veni asupr-i cu t o a t p r e g t i r e a de care era n stare, i-a strns, p e ct a p u t u t , oaste j m a r e , lundu-i cu sine i p e tribali, ostai de g a r d a i si, acetia fiind c a m la vreo zece mii, de care ns era f o a r t e m n d r u , p e n t r u c n orice s i t u a i e a r fi a j u n s , s-au a r t a t b r b a i v i t e j i ; i-i p u n e a n a i n t e a ochilor c u m A l e x a n d r u al lui Eilip, a v n d m a c e d o n e n i cu sine, 2 5 a t r e c u t n Asia i, p e n t r u c i f c e a lui D a r i e o v i n d i n expediia lui X e r x e a s u p r a elinilor, 1-a a t a c a t cu a r m a t a sa m a i mic i 1-a b i r u i t i i-a supus Asia, d e a j u n s e s e p n la Hifasis 3 din Asia ; i a v e a i el t o a t ncrederea c, a t a c n d cu a r m a t a sa, v a d i s t r u g e r e p e d e d e t o t m p r i a lui T e m i r i v a a j u n g e p n n I n d i a . L u n d deci a r m a t a sa din E u r o p a i 30 Asia, ca la o s u t douzeci d e mii, g r b e a de-a d r e p t u l a s u p r a lui Temir, d o r i n d s-1 apuce, stnd n t a b r n regiunea d e la E u f r a t , i avnd de . gnd s d e a l u p t a cu m p r a t u l T e m i r . D a r Temir mergea asupra-i, v e n i n d p r i n F r i g i a . Baiazid ns g r b e a p r i n Capadoeia, voind s-1 a j u n g la E u f r a t p r i n a r a armenilor. Cnd ns a a j u n s n A r m e n i a , a a f l a t c Temir 35 u m b l a c u m a prin a r a sa, m e r g n d prin Erigia ; i a t u n c i ntorcndu-se,
1 2 3

pornesc unui asupra

Sultanilor selgiucizi din Asia Mic. Manuscrisele au , n d r e p t a t de D a r n . In manuscrise e , n d r e p t a t d e Tafel n F- .

1 a l u a t d r u m u l de-a d r e p t u l spre Frigia, de n d a t ce a a f l a t c i e grbit foarte. D r u m u l a fost svrit n g r a b f o a r t e lui, fcnd d r u m l u n g [ n p u i n t i m p , erau obosite si din greu ; i erau n e c j i t e pe dnsul, c a S-a mai ntmplat ns i f a p t u l c la B r u s a s n u p e nimeni din a r m a t s aib grij d e gru i orz, timpul, ostaii clri s-i t r i m i t d u p provizii, - i de erau suprate pe el i descurajate. Cci oprise ca nimeni s no mearg p e ogoare d u p gru ; i pe oricine l-ar f i prins c a mers, l 10 Se mai spune c fiind n t a b r p r i n lui u n vnt foarte puternic i a Smuls corturile, ducndu-le d e p a r t e i p e sus prin a e r ; i armatele au luat-o el. D u p aceea, cnd mergea spre Frigia i-i cortul lui a czut d e sine peste trei robi de ai 15 ntr-nsul, fie c p m n t u l n-a fost destul de t a r e s in sforile cortului, fie c dintr-o alt pricin s-a ntmplat a c e a s t a ; i atunci civa elini i tribali care erau acolo f a , profeeau dintr-aceasta c p m n t u l l ca s intre n Frigia. Se m a i povestete c, i nainte de ce s fi n. Asia, Aii, feciorul lui Charatin, u n b r b a t care, n ce privete . 20 n u era m a i pre jos d e nici unul din sfetnicii lui, 1-a sftuit s n u ; cu Temir, ci, p e orice cale s-ar p u t e a m a i sigur, s nlture cu Temir. i-i spunea | s-1 t r i m i t cliiar p e el i-i fgduia , p e m p r a t u l Temir cu dnsul, chiar p r e c u m ar dori-o el. D a r : t-1 s-i termine vorba, s fi spus c, n u bizuindu-se p e ar fi a j u n s la a t t a b u n stare, biruind domnitori a t t de muli, ci p e firea sa nvalnic i v i t e a z ; i c muli m p r a i s-au lsat p e noroc i ndrzneal, au f c u t isprvi m a r i i f r m u l t cuminenie, iar cei ce t o a t e le-au lsat n p r p d i t n modul cel mai
Semne rele p e n t r u Baiazid.

lui Baiazid.

,juus n

Armenia, chibzuia c u m ar p u t e a d

pe ct se p o a t e mai bine. i t r i m i n d d u p cei mai de f r u n t e ai si, a stat la sfat. i unii fiind de o prere i alii de alta, se spune c I b r a i m al lui Aii, care avea cea mai m a r e trecere la Baiazid, dndu-i sfatul, i-a grit a s t f e l : m p r a t e , t e gteti s porneti rzboi cu oameni despre care, t o i ci a u ncercat judecata i vitejia lor, spun c snt destoinici n ale rzboiului. Cu acetia eu a m a j u n s s stau de vorb d e m u l t e ori i a m v z u t c snt de o vitejie vrednic de t o a t l a u d a ; i mi se mai a n u n c, n

103

ce privete numrul,' ce o a m n a r m a t a noastr, n-a p u t e a s < .asupra taberei lui Temir. D a r nici | chiar dac, dnd l u p t a , n u ne-am prea folosi de ceva. Cci aproape t o a t e ar fi n a r a acelora, am d a rzboiul, luptndu-ne s p u n e m mina p e a r a i

lucrurile ne-ar iei mpotriv, gndete-te, mprate, ce t e v a atepta l u p t a t a i a aceluia' ? s n u fie de la egal la egal. i snt convins c Temir, -de-i cuminte, nici nu d l u p t a cu t o a t a r m a t a lui, ci mprindu-i otile n destule uniti, ne v a p u n e la ncercare ; i dac noi, mergnd n contra rinei uniti, am nvinge-o, nu d u p mult: t i m p bag iari alta n l u p t , p n ce noi, istovii n l u p t cu aceia, a m pierde orice n d e j d e ; cci oastea 15 .aceluia n u este de aa fel, nct, d u p ce s-a luat la l u p t , s-o ia l a fug i s se duc ; dar i cnd o iau la fug, snt ntr-o situaie c iari se ntorc i se a d u n din nou i, relund l u p t a , Cred aadar s nu grbim de-a dreptul asupra a r m a t e i lui Temir, ci lund-o prin regiuni de m u n t e , s ne i n e m de u r m a ei, aceluia pe rnd. | Aa s-ar face de b u n seam, c n viitor nici d u p j a f u r i n u s-ar p u t e a ndeprta, noi ameninndu-1 i n u s-ar mai p u t e a nc aproviziona ndeajuns n viitor, nct i -cele de t r e b u i n . D u p ce ns, luindu-ne pe u r m a armatei lui, v o m fi 25 .ajuns n a r a aceluia, atunci a m p u t e a s ne n p u s t i m asupra lui i, cnd el cu a r m a t a s-ar grbi s a j u n g acas i s-ar inea de d r u m u l ce duce acas, a m p u t e a s d m l u p t a cu t o a t ndrjirea". Grind I b r a i m acestea, n acelai fel i-au d a t prerea i ceilali. D a r m p r a t u l Baiazid s fi spus urmtoarele : N u m r u l cel m a r e se pare, 30 b r b a i , c v-a nfricoat, pe ct bnuiesc eu. D a r i voi tii aceea c mulimea nu e de nici o t r e a b , cnd e vorba de vitejie. tii c i X e r x e al lui Darie, m p r a t u l perilor, ce oti m a r i ducea cu el i c, trecnd n p e p u i n a a j u n s ct p e ce s-i piard viaa, dac Mardoniu n u l-ar fi scpat de pierzare, putndu^se ntoarce la Susa. i 35 Alexandru tii ciim, dnd l u p t a cu Darie, i-a luat domnia i p e 1-a ucis. D a r cred c ai auzit c i muli din turcii notri cu o oaste m i c a u fcut isprvi mari. D a r i noi n E u r o p a mergnd n u o d a t la l u p t , a m nvins neamuri ce a u fost cele mai viteze din popoarele lumii, i pe celi i pe peoni. i de aceea s nu j ne micorezi aa, n ce privete 154

104

LAONIC CHLCOCONDIL : E X P U N B E I I S T O E I C E I I I

vitejia, i s n u ne a r i m a i ri i m a i netrebnici dect sciii i a c h a t a i i care eu sabia n-au l u p t a t nc niciodat, ci n u m a i trgnd cu sgeile d i n arc, n u vreau de loc s mearg la l u p t d r e a p t " . D u p aceste cuvinte ale m p r a t u l u i , lene-bei s m a i f i a d u g a t 5 spunnd urmtoarele : P r i n u r m a r e , prerea t a , m p r a t e , e s mergem de-a d r e p t u l a s u p r a d u m a n i l o r ; atunci mergi ! D a r ascult-m pe mine : deschide visteriile i mprete-le a r m a t e i care s-a muncit i s-a o b o s i t ; cci aceste visterii ale tale dndu-le astfel ostailor, oricum ar fi s ias lucrurile, noi v o m f i n ctig i pierdere n u v o m avea. D a c v a fi s ias io d u p gndul n o s t r u , ctigul n e v a fi d e m u l t e ori mai m a r e ; i dac d u p gndul p e r s u l u i 1 , v a f i m a i bine s fi f c u t aa !" Spunnd acestea, n u 1-a p u t u t ndupleca pe B a i a z i d ; i atunci a d a t cu prerea, c banii lui Baiazid a u semnul bnriei lui Temir, i de aceea n-ar cuteza s-i m p a r t n t r e soldai. Acest sfat deci 1-a i n u t Baiazid a a ; d u p aceea,. ie <'- cum. n u slbea din mers, a a j u n s la U n c r a 2 , ora in Frigia, u n d e i Temir se afla n t a b r , cu gndul s duc a r m a t a a s u p r a Misiei i a Brusei, reedina domneasc a lui Baiazid. Cnd ns a a j u n s aproape de a r m a t a lui Temir, a t b r t i el nsui la cincisprezece stadii * 155 de t a b r a lui Temir. | Aici se spune c Temir, cnd a auzit c, venind asupra lui, s-a aezat n t a b r , s se fi uimit de ndrzneala lui i cum din Armenia a a j u n s repede la el i cum aa p e f a sttea s se l u p t e cu dnsul, venind aa n grab eu a r m a t a . i se spune c ncleend ar f i mers ct mai a p r o a p e de t a b r a lui Baiazid i, privind strjile i t a b r a -5 c u m erau aezate corturile, ar fi rs n hohote i ar ii spus : Bine ni-1 asemneaz oamenii p e acesta cu o f u r t u n p e n t r u ndrzneala lui, totui,, cu t o a t vitejia lui, nu va scpa cu bine. P a r e c u n d u h r u l min aa de t a r e ; cci s-a smintit r u nenorocitul i n u mai e cu m i n t e " . D u p aceste cuvinte s fi plecat spre t a b r a sa. i a d o u a zi, el cu cei mai d e 30 f r u n t e ai si, a trimis a s u p r a lui Baiazid p e feciorul su Saehrueh, a v n d ea la . . . 4 . Aici Baiazid cum a b g a t de seam c a r m a t a lui Temir vine a s u p r a lui, i-a rnduit i el a r m a t a p e u n deal, g a t a s dea l u p t a . i aripa stng,. o avea generalul c o m a n d a n t al rsritului, iar cea d r e a p t guvernatorul
Lupta ie ia Angora
28

15

T e m i r , adic T i m u r - L e n k , c r u i a L a o n i c d e altfel i s p u n e scit. Denumirea stricat din "Anehira, A n g o r a n " A n c r a i diu " n. Uncra ; Muravcsik, n B y z a n t m i s c h - N e u g r i e c h i s c h e Jahrbiicher", 8 (1931), p . 3 6 6 . 3 P e s t e 2 k m i j u m t a t e . 4 n u n e l e m a n u s c r i s e se a r a t c lipsete ceva, se v e d e c u n n u m r .
2

, D E L A A N G O E A 1402

105

E u r o p e i ; Baiazid ins s-a aezat bine la mijloc p e deal cu ienicerii i cu f garda din j u r u l su. D a r Sachruch, cu achataizii i cu cei mai d e f r u n t e dintre peri, 1 mergea cu a r m a t a r n d u i t n linie de l u p t asupra lui ise Baiazid. Totui n u mergea nconjurndu-l, ci i lsa s p o a t pleca, dac ar voi, ca n u cumva, n c o n j u r a i fiind, s devin m a i viteji dect ai lui, 5" avnd s dea l u p t a p e v i a i p e moarte. i s-a ncierat cu a r m a t a din p a r t e a Europei i se l u p t a . i a d u r a t l u p t a cea m a i , m a r e p a r t e din zi, nct a r m a t a lui Baiazid nici o clip d e odihn n-a a v u t . D a r tribalii, fiind b r b a i viteji, a u d a t aici o l u p t memorabil i, npustindu-se asupra achataizilor cu suliele, a u spart rndurile i se l u p t a u ntr-una 101 cu m u l t s t r u i n f r nici u n rgaz. Baiazid ns, cnd a v z u t , c a r m a t a - i din E u r o p a a apucat-o nainte n l u p t , n toiui luptei 1-a chemat napoi p e generalul c o m a n d a n t al Europei, temiulu-se c, r u p t fiind din rnd, s nu fie n c o n j u r a t i s n u a j u n g n primejdie de a fi n i m i c i t ; i trimitea d u p el s se ntoarc n locul, u n d e a fost pus la nceput. i mai nti 1 5 n-a ascultat, temndu-se s fac lucrul acesta. Mai apoi ns, cnd m p r a t u l era furios pe el i-1 ocra, i-a chemat napoi rndurile de l u p t . Atunci achataizii npustindu-se asupra turcilor, se ineau a p r o a p e de ei, omorndu-i foarte, pn ce i-a pus p e fug n goan. Aici, cum o apucaser la fug, d u m a n i i inndu-se aproape, de n d a t i a r m a t a Asiei a nceput s-o ia la 20 ' fug. i n d a t Baiazid, vznd aceasta, n-a mai a t e p t a t , ci nclecnd o iap, fugea din rsputeri. Atunci, p r e c u m m p r a t u l Temir de mai nainte dduse ordin | s n u !mcelreasc pe nimeni din oamenii lui Baiazid, 1 5 7 i despoiau n u m a i i-i lsau s plece n p a c e ; cci fiind de acelai neam, n u era ngduit s fie fcui robi de rzboi. Baiazid ns dduse n t a b r a 25 sa u n ordin dimpotriv ca, p e cine ar prinde din a r m a t a lui Temir, pe t o i s-i mcelreasc. D a r Saehruch, de cum 1-a nvins pe Baiazid, a pus n micare armatele lui Temir, i cte luaser p a r t e la l u p t i cte s-a ntmplat s r m n n t a b r , i s-a luat d u p a r m a t a lui Baiazid, voind s-o a j u n g din f u g . i a apucat-o p r i n a r la p r a d , fcnd expediii de jaf pn 3 In l o n i a i n prile de la Elespont, u n d e m u l t e trguri au fost luate, iar orae f o a r t e m u l t e pustiite, cavaleria de p r a d a lui Temir eutreiernd n t o a t e prile prin a r a lui Baiazid. Cu Baiazid ns s-a ntmplat urmtoarele : cum adic Musa snt prmi. a c e s t a alerga din rsputeri, achataizii se ineau aproape 35. i pe ntrecute l goneau s-1 prind. i o luase m u l t nainte cci clrea p e u n cal foarte iute. Apoi ns cnd a a j u n s lng u n ru, spun oamenii c iapa nsetat foarte, a v r u t ap, i Baiazid n-a fost n stare s-o opreasc de la a p , cci l dureau minile i picioarele de podagr. A t u n c i iapa
Baiazid i feciorul su

106

LAONIC C H A L C O C O N D I L : E X P U N E R I I S T O E I C E I I I

ir,8 moleit de a p , 1 a slbit la d r u m , nct ostaii Temir l-au prins p e Baiazid i l-au adus la m p r a t u l Temir Prini n l u p t a aceasta a u fost i Musa i a p r o a p e t o i marii dregtori ai lui Baiazid, i n-au a v u t de suferit nici u n r u a f a r de pierderea s vemintelor. Musa prea c s-a f c u t cel m a i voinic d i n t r e ceilali feciori; i de aceea l p u r t a cu el n t a b r i t r i a u la u n loc. A fost prins i femeia lui Baiazid la Brusa, cci a u p r d a t i B r u s a i i-au l u a t haremurilei au lut-o i pe f a t a lui Eleazar, femeie a lui Baiazid, i a u dus-o la m p r a t . Musulman i Iisus i Mehmet i ceilali din feciorii lui Baiazid a u fost io lsai n u r m i, unii fiind prin E u r o p a , iar alii prin. Asia, a u s c p a t pe unde a u p u t u t fiecare. Cnd Baiazid a fost d u s n f a a mpratului, zice-se c i-a spus aa : O nenorocitule, de ce ai c u t a t s t e mpotriveti ngerului t u pzitor i m-ai provocat la l u p t ! A u n-ai auzit c acestei a r m a t e a mele i s-au 15 pus mpotriv n u m a i copii de ai nenorocului'? !" Baiazid lundu-i vorba din gur, i-a ntors, p r e c u m se spune c ,,n-a fi a j u n s in aceast stare nenorocit", dac acela n u l-ar fi ncurcat, ntre altele rechemndu-1 deseori de la l u p t a cu popoarele d u m a n e profetului Mohamed. D a r , j ase cred c n-ai fi a j u n s la aceast nenorocire" s fi spus Temir d a c 20 n u te-ai fi umflat de a t t a ngmfareM Cci aa face de obicei divinitatea, p e cei prea ngmfai i u m f l a i n pene i face de cele m a i m u l t e ori mici i-i umilete." - Tot atunci, zice-se, c m p r a t u l Temir l-ar fi m u s t r a t p e n t r u pasiunea i grija ce o avea de cni i oimi de vntoare, ceea ce ar fi o ndeletnicire potrivit p e n t r u u n vntor i n u p e n t r u u n d o m n i t o r 25 ce are de p u r t a t r z b o a i e ; cci Baiazid s fi a v u t apte mii d e p u r t t o r i de oimi i la ase mii de cini. i atunci Baiazid,' ntrerupndu-1, s-i fi spus : Dar p e n t r u tine u n scit i nc u n u l care p o r i rzboaie de jaf i p r a d i t e ii cu pasiune de aceast ndeletnicire, n u t e interesezi de loc de vntoarea cu oimi i cni ! E u ns, care m - a m nscut i crescut 30 cu aceasta, cobortor din A m u r a t al lui Orchan, mpraii, m p r e o c u p a m . mult i bine de grija cinilor i oimilor de v n t o a r e " . Atunci, suprat, mpratul a poruncit s fie p u r t a t p r i n t a b r p e u n catr i n cale s fie fluerat de ostaii din. t a b r . D u p ce l-au p u r t a t aa i l-au a d u s napoi, Temir s-1 i ntrebat, zice-se, dac acele ndeletniciri ale poporului aduc 35 a ndeletnicirile cu oimii i cinii d e vntoare. D u p aceea 1-a p u s sub paz i ridicndu-se cu a r m a t a , a plecat asupra loniei i spre prile de aici Planuri mari de la marginea mrii, cu gndul s ierneze aici i, o d a t 160 de ale iui Temir. c u ivirea primverii, s treac n E u r o p a i 1 t o a t s-i o supun, pn ce va fi a j u n s la coloanele lui Hercule, i de aici s
1

Cf. D u c a s ,

X V I , 1 - 1 0 , (ed. G r e c u ) .

CUCERIREA, CETTILOB

107

t r e a c iari n Libia i prin Libia s se ntoarc n a r a sa, subjugnd astfel i acest continent al luni ii ntregi. A trimis soli i la mpratul din Bizan, cerndu-i n vederea trecerii, corbii i trireme. Umilirea

Se mai spune c m p r a t u l Temir s fi f c u t i aceasta cu Baiaiui Baiazid. z i ( 1 j _ a f 0 s t a d u s femeia aceluia, f a t a lui Eleazar, pe 5 care Baiazid o iubea m a i m u l t dect pe celelalte i o p u r t a cu el, avnd-o n t a b r , s o f i pus de f a cu b r b a t u l ei, s-i t o a r n e vin. i Baiazid a m r t foarte, se spune c a r fi spus : D a r faci u n lucru care n u se potrivete nici cu t a t l t u nici cu maic-ta ! Cobortor fiind din prini, oameni de r n d i sraci, n-ai avea d r e p t u l s-i b a i joc de feciori i de femei d e 10 m p r a i i s-i rzi de cei care din fire i snt stpni". n t i m p ce s p u n e a unele ca acestea, Temir rdea de vorbele lui i, btndu-i joc, l lua peste picior, ca p e unul ce ar gri vorbe slabe i f r de minte.
O n c e r c a r e Marii dregtori ai lui Baiazid, ajungndu-se cu oamenii grode a-i sepa. p a J .j ( j ( a f ] [ Temir, p r e c u m se spune, a u fgduit s le 15 plteasc m a r e sum de bani, dac, spnd galerii, l-ar p u t e a scpa p e ascuns. Atunci | fcnd o galerie pe sub p m n t n t a b r i ieind la IJ cortul, u n d e Baiazid sttea sub paz, a u fost zrii de pazele de aici i p r i n i ; cci n - a u a j u n s n u n t r u l cortului, ei afar, u n d e p z e a u primp r e j u r oameni jinduii de Temir. Cnd a u ieit astfel i a u fost prini, 20 li s-au t i a t capetele de ctre m p r a t 1 .

Ajungnd la Smirna, a cucerit-o cu a j u t o r u l r o a t e l o r ; i cetuia d e la marginea mrii care era o c u p a t aici rasele. minndu-i zidurile, a u d r m a t - o ; d u p , r o j a a j n cucerirea acesteia, nvlind i a s u p r a altor orae din a c e a s t regiune 25 le-a cucerit, d u p c u m i se nimerea mai bine la a t a c u l fiecreia. Cci n trei feluri, se spune, cucerea Temir oraele : cu a j u t o r u l roatelor. Acestea erau f o r m a t e din cercuri i aveau scri n u n t r u , d e se p u t e a u urca pe zid ; aducnd r o a t a la an, o mpingeau dou sute de oameni, rinduii unul d u p altul, fiecare intrnd prin r o a t , i a j u n g e a u la p a r t e a de dincolo 30 a anului, acoperii fiind de r o a t . De n d a t ce ns ar f i a j u n s la p a r t e a d e dincolo, se u r c a u pe scri i aa cucereau oraul. Apoi avnd el n t a b r muli oameni, aruncau p m n t a s u p r a oraului, de a j u n g e a r n a la nlimea zidului, i pe deasupra peste r n cucerea zidul. n sfrit m a avea gropari zeci de mii i minnd zidurile, | le sprijineau pe lemne puse lea
c u c e r i r e a Smirnei. c u m erau cucerite
1

Cf. D u c a s, X V I , 12, (ed. Grecu). * Apuseni catolici, a n u m e Cavalerii de la R o dos.

108

LAONIC CHALCOCONDIL: ISTOEICE I I I

pn sus. Dup, aceea dnd foc lemnelor, de n d a t ce lemnele erau arse,, zidurile cdeau cu uurin i aa p t r u n d e a u n ora. Astfel deci cucerea Temir oraele, dar cnd s-a ivit a c u m a de p r i m v a r , i-a sosit vestea, c o solie de a 1 lui Baiazid, mpratului Indiei sosind la Chesie cu o ceat mare, o martie 14 3. ;u> | a c e ] u c r u r j stranice n o r a ; i c xntrnd n v i s t e rile mpratului, ar pleca lund t r i b u t u l , i ar a m e n i n a c m p r a t u l Indiei n u s-ar mai inea de t r a t a t u l d e pace. Cnd a auzit aceastea, i era m a r e t e a m ca, d u p ce ar a j u n g e napoi solia la m p r a t u l Indiei,. 10 8 n u nvleasc i s-i cucereasc a r a , n t i m p ce dnsul s-ar inea de rzboaie prin r i s t r i n e ; i t o t o d a t l copleea gndul, c lucrurile omeneti n u snt niciodat statornice, i socotea lucru grozav, c solii (lin I n d i a s-au p u r t a t cu a t t a ndrzneal i neruinare f a d e dnsul, i atunci a pornit-o, ct mai repede p u t e a , spre Chesie 1 , i p e Baiazid i p e 15 feciorul acestuia i ducea cu sine. i feciorului nu-i ddea Temir nici o i m p o r t a n i acela a scpat n ara-i printeasc. Despre Baiazid ns,, spuneau oamenii c, mbolnvindu-se de durere,* s-a svrit din v i a Aa s-a svrit deci Baiazid al lui* A m u r a t , b r b a t care a d a t dovad, oriunde ar fi fost, de o impetuozitate i ndrzneal vrednic de a fi a m i n t i t ies i care cu m a r e ndrzneal J a svrit prin Asia i E u r o p a f a p t e m a r i ; i a domnit douzeci i cinci de ani. i era aa de seme, nct n u asculta de nimeni i, ncrezut n u m a i n sine, o pornea asupra dumanilor. i a murit n lonia, n t i m p ce Temir i inea aici a r m a t a peste iarn. Dar acest m p r a t al Indiei e cu numele m p r a t al celor ar i ' nou mprai, acliatai m p r a t . Acesta cnd a a j u n s ioeui on. A p r a t al celor n o u mprai, se zice c a trimis prin a r a masageilor a r m a t m a r e asupra lui Temir i, n v l i n d , a trecut peste Araxe, i, d u p ce a cucerit aici p a r t e a mai m a r e din a r , s-a ntors acas. m p r a t peste China 3 i al Indiei ntregi 4 i a r a lui se ntinde pn la 30 insula Taproban din Marea Indic, n care se revars cele m a i mari ruri ale Indiei, ca Gange, I n d u s , A c h e s i n 5 . Hidaspe, H i d r a o p e i Hifasis, acestea fiind cele mai mari ruri ale rii. ara Indiei produce m u l t e lucruri.
Vezi m a i sus, p . 89, n. 4. Ci. D u c a s , X V I I , 7, (ed. G r e c u ) . 3 Manuscrisele au care a f o s t n d r e p t a t d e T a f e l in C h i n a . 4 In manuscrise e x o l sau sau , n d r e p t a t e de D a r k o n . 8 n m a n u s c r i s e &, n d r e p t a t d e T a l e i n .
2

MOABTEA L U I BAIAZID FOXGKEUL. - I N D I A

109

n m a r e belug i m p r a t u l dispune de m a r e bogie, a r a ntreag fiind n mina lui. D a r acesta pornind din a r a de mai sus de Gange i d e la marginea Mrii Indice i de la insula T a p r o b a n , a venit asupra m p r a t u l u i rii Chataia dintre Gange i I n d u s i, cucerind aceast a r , i-a aezat reedina n oraul de a i c i ; a t u n c i s-a n t m p l a t , de a venit t o a t a r a indic sub u n singur m p r a t . | Aceti locuitori ai rii Chataia cred n zeii Apolo i Artemis i nc i H e r a . i n u vorbesc acelai grai, ci snt mprii n m u l t e popoare i, cu legi bune, snt organizai n orae i sate, fiind m a r e mulime de oameni. L u i Apolo i aduc jertfe cai, Herei ns b o i ; dar Artemidex i jertfesc biei abia adolesceni n fiecare an. n a r a aceasta se face gru de cincisprezece coi, gru mprtesc, p r e c u m se zice, i orz de acelai fel i mei de aceeai mrime. P e s t e a p a rurilor trec cu vase d e trestie. Cci trestia crete n I n d i a , d u p cum spun oamenii, aa de mare, nct se construiesc din ea vase de patruzeci de medimne 1 elinice. P e n t r u c acest n e a m de oameni n-a prea fost cunoscut la noi, m u l t e tiri ce le auzim despre ei, n u n e vine s le credem. Cci a r a aceasta fiind foarte departe, n u s-a p u t u t p t r u n d e uor n u n t r u s vezi ce obiceiuri are i ce fel de t r a i duce. Totui acest n e a m n vechime a fost f o a r t e puternic mpraii perilor i asirienilor care s t t e a u n f r u n t e a Asiei, c u t a u s ctige b u n v o i n a mprailor Indiei, d u p ce Semiramida i Cir al lui Cambise trecnd peste Araxe, a u venit cu m a r e rzboi. Cci mprteasa asirienilor Semiramida pornind cu m a r e rzboi asupra m p r a t u l u i Indiei, | d u p ce a trecut peste ru, i-a mers f o a r t e r u i aici p e loc s-a svrit din v i a . D u p aceea Cir al lui Cambise, m p r a t al perilor, se spune c, d u p ce a trecut peste A r a x e i s-a l u p t a t cu masageii, i-a mers f o a r t e ru i a murit aici de mina unei femei Tomiris 2 care domnea peste masagei.
Eliberarea lui Musa. R z b o i i pace _

5 ><

10

15

20

^ 25

Temir aadar, cum a primit vestea despre isprvile soliei m p r a t u l u i din Chataia, a pornit ct d e repede ll 1,i,ralul ,,,,,e " ' p u t e a , spre Chesie 1 . Baiazid ns, precum s-a spus, a murit n cale, dus de suprare n lumea n t u n e c a t a morii. Lui Musa 30 ns, feciorul aceluia, Temir i-a d a t d r u m u l i a a j u n s n a r a printeasc* Temir ns, cnd a a j u n s la reedina sa, i-a pus la cale treburile din mprie, p r e c u m credea c este cel m a i bine, i, certat fiind cu m p r a t u l Indiei, p u r t a rzboi cu el. D u p aceea ns a fcut pace cu condiia s fie n bune. relaii i prieteni u n u l altuia. 35

n d r e p t a t de D a r k o n .

110

LAONIC CHALCOCONML : ISTOEICE I I I

5 166

io

15

20 ie?

25

30

35

Temir a a v u t feciori p e Sa clinicii. P a i a n g u r i A b d u l a t u f . p e cel mai m a r e Sachrueh 1-a lsat m p r a t n locu-i. I a r el urma im. dragoste i, dedndn-se prea mnlt la acestea,, ge j n e a s-a svrit din via. Cci se spune c Temir, cel m a i m u l t d i n t r e oameni,, era stpnit de a t t a sensualitate, nct punea bieandrii s se mpreune cu femei n f a a sa, ca s fie i dnsul excitat la aceasta. | i c u m isprvea, cu dragostele, se apuca de rzboaie, neavnd niciodat linite. n felul lui de trai, s-i fi fcut de cap, cnd era vorba s-i satisfac poftele sensuale. D u p moartea acestuia, crma mpriei a inut-o Saclirucli, u n b r b a t de a l t c u m blajin i innd m a i mult pace cu vecinii, i-i plcea s triasc n linite. N u d u p mult t i m p a murit i Saclirucli al lui Temir i P a i a n g u r , feciorul mai mic, a luat n min crma mpriei i era n ceart cu fraii si. Cci Uli care deinea a r a cadusiilor i Hircania,. a j u n g n d la ceart cu frate-su Abdulatuf, p u r t a rzboi cu e l ; i Paiangur,, venind chemat, a l u a t a r a cu puterea i pe acela prinzndu-1 de viu, l inea sub paz. D u p aceea P a i a n g u r murind, oclii a l u a t n mn crma mpriei. Cu acesta ncuscrindu-se B a i m p u r al celor n o u m p r a i i,, dndu-i-se n sem, a luat crma m p r i e i ; si i e i n n d p u t e r e a la Samarchand i adogndu-i tovria de a r m e a indienilor, p u r t a rzboi cu ochi, feciorul lui Paiangur. ochi atunci adunndu-i p e scii i fiind mp r a t peste a r a asirienilor, p u r t a rzboi n contra f r a t e l u i Paiangur i,, mergnd cu oaste, a nvins n lupt ) i a ocupat S a m a r c h a n d 1 . N u mult m a i trziu ns, avnd tovari de a r m e p e m p r a t u l celor n o u i reed i n a mprteasc aezndu-i-o la Tebris, u n ora nfloritor n Asiria, continua s poarte rzboi cu l e u c a r n i i 2 i mpresura oraul Samachia, capitala lui Carailuc. Dar Tebris este u n ora m a r e i bine nstrit i d u p S a m a r c h a n d ntrece prin venit de b a n i i prin a l t b u n stare oraele d i n A s i a ; i n a r a aceasta cresc viermii de mtase, i f a c e cea m a i f r u m o a s m t a s e , mai b u n dect cea din Samachia.Crete i insecta aa n u m i t gndac de p u r p u r p e n t r u vopsit veminte, i de ln i de mtase, i dind o culoare de mare pre. Se gsete mai mult n aceast a r a perilor n u m i i aamii, cci ci vorbesc graiul aamiilor, t o i aceti snt peri i griesc ntre ei n limba perilor. i locuiesc in Tebris i Caghino i Nighetie, orae nfloritoare n Media i Asiria. Samachia ns, ora nfloritor i cu muli locuitori, este aezat nspre Armenia.
M o a r t e a iui Timur-Lenkj Cele istorisite d e L a o n i c d e s p r e u r m a i i lui T i m u r - L e n k s n t n c u r c a t e i n e c l a r e . Vz. A k d. N i m e t , op. cit., p. 32. 2 Manuscrisele ne d a u sau sau , n d r e p t a t e d e T a f e l n , t r i b t u r c n u m i t al B e r b e c e l u i a l b " ; vz. p . 56 n. 5.
1

XTEMAII L U I R - U S N K

111

Din f a t a Ini ocM, care a fost soia lui Caraisuf, s-a nscut anis, 1 fecior al lui Caraisuf i nepot al lui ocM. Acesta a domnit peste BagdatBabilon i, d u p ce a subjugat a r a Asiriei, a supus Tebris i p u r t a ntr-una rzboi cu feciorul lui B a i m p u r . Pornind asupra oraului E r i n g a n 1 , a nceput s-1 mpresoare 1 i, d u p ce 1-a ocupat, a cucerit a r a armenilor ie care este aezat n u n t r u l E u f r a t u l u i . Mai apoi. ns feciorul lui ocM a pornit din S a m a r e h a n d i a mpresurat Babilonul i dnd nval a s u p r a aceluia, 1-a nvins n l u p t . i cucerind Babilonul i plecnd asupra oraului Tebris, este mereu ocupat cu acest rzboi. Dar Ghasan cel Lung, care era nepot de al luiSchender ce deinea E r i n g a n 1 i care era de p a r t e a io lui Carailuc, a a j u n s la domnia Armeniei cu a j u t o r u l feciorilor lui Carailuc care a u plecat i ei eu dnsul la l u p t . Cci acetia mpresurai fiind n SamaeMa de m p r a t u l anis, feciorul lui Caraisuf, a u a j u n s la mare strmtoare i se rugau de B a i m p u r s nvleasc n Media ; acesta nduplecat, a nvlit i a n i s s-a ridicat i a plecat n contra lui B a i m p u r , pe de o 15 p a r t e dnd lupte, pe de a l t a jefuind a r a . domnitorii Mendesia, Aidin i Sarchan, d u p ce Baiazid a fost prins, i-au ocupat rile din a.e^m.a^i'X >onuica h l i T e I n i r fiecare s-a instalat n a r a sa. Chasan ns vznd e p u t e r e considerabil i se 20 a d u n , a subjugat a r a armenilor i pe anizi 2 i cu mpraii ColcMdei 3 ncuscrindu-se, a fcut pace.
i iau napoi rile.

Sultanii izgonii

1 n m a n u s c r i s e e , n d r e p t a t de F a b r o t n , iar d e D a r k o . Vz. p. 56 n. 2.

' n manuscrise e , ndreptat . Vz 56 n. 4. 3 Marii Comneni din T r a p e z u n t .

de

F a b r o t In KianviS,

iar

de D a r k o In

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE IV


, . , , D u rp xplecarea lui Temir la Chesie 1 lisus, 7 cel mai mare ie; dintre feciorii lui Baiazid, a pus mina pe mprie? dup ce a a d u n a t pe cei mai de f r u n t e de la P o a r t a x 1 5 170

L u p t a pentru t r o n intre feciorii iui


lisus

Baiazid:

si M u s u l m a n ,

t a t l u i su i i-a apropiat ieniceri ci a p u t u t . Cci Baiazid a a v u t aceti feciori: lisus i Musulman i Musa i Melimet i u n lisus mai mic i u n Mustafa. lisus, ndat dup plecarea lui Temir, fiind n Asia i avnd cu dnsul ienicerii i | din marii dregtori ci a u p u t u t fugi de Temir, a ocupat capitala Brusai, supunndu-i cealalt p a r t e de mprie din Asia, a mprit dregtoriile cele mari i, trecnd n Europa, a ocupat domnia, cu t o a t e c asupra capitalei Europei se aflau pornii elini. i guvernator p u n e n E u r o p a , dup cum i s-a p r u t Taine p e n t r u el. D a r Musulman pornind de la Bizan, a nceput rzboi cu lisus i, fiind u n b r b a t destoinic n ale rzboiului i trecnd de p a r t e a lui marii dregtori ai Europei i ienicerii ci erau cu locuina aici, a dat nval prin E u r o p a i, strbtnd-o, a adus-o sub stpnirea sa, cci lisus era departe, gsindu-se n Asia. D u p aceea trecnd n Asia cu a r m a t a ce-o avea din E u r o p a , a mers asupra fratelui su lisus, care se gsea prin Capadocia, cci guvernatorii-generali ai domnului din Sinope l u p t a u alturea de el i ceilali din stpnitori i erau aliai. Ciocnindu-se pe aici cu fratele su i nvingndu-1, o b u n p a r t e din a r m a t a aceluia a distrus-o n lupt i, mai ales, prinzndu-1, 1-a ucis pe lisus, care a domnit p a t r u ani.
M u s a , eu a j u t o r a i lui Mireea cei B t r i n , se ridic asupra

10

15

20

im 1 usiuin.ui. dndu-i drumul, | s-a dus spre ara -i printeasc i a n u m e pe mare. Sosind 171
1

Acesta dobort astfel de Musulman, s-a svrit d i n via. Dar cnd Musulman s-a urcat pe t r o n domnea, Musa fiind informat i mpratul

Vezi p . 89 n. 4.

8. - c, 1621

114

I.AONIC CHALCOCONDIL : B X P U N E B I I S T O R I C E IV

la feciorii lui Ojnur care, din cauza alianei lor cu Iisus, erau ndumni cu Musulman, i apoi la Sinope i Castamon i de aici trecnd n Dacia p e Marea Neagr i la domnul Daciei Mircea, a d u s t r a t a t i v e cu el, ntre altele i c, dac o s-1 a j u t e s a j u n g la domnie, i d venituri n E u r o p a 1 5 i a r nu puin. Cci acela cu elinii sttea n relaii dumnoase, deoarece aici n Bizan primiser u n biat de al lui Mircea i-i fgduir s-1 aduc la domnie, n colaborare cu prietenul Musulman. A c e s t a 2 aadar, 1-a primit cu plcere p e Musa i-i p u n e a la ndemn mijloace de t r a i i d e ce avea nevoie ; dar i-a d a t i a r m a t . P e u r m , cum Musulman era d e p a r t e io n Asia, curgeau la el cei din E u r o p a , ci nu o duceau bine cu Musulman i erau suprai pe acela ;i o pornete, lundu-i pe acetia i de la daci a r m a t destul de m u l t ; i cu dnsul merge si D a n 3 , domnul dacilor ; i s-a f c u t stpn pe Europa, i, sosind la scaunul mprtesc n Adrianopole, s-a f c u t m p r a t ; i se pregtea s-o porneasc n Asia cu a r m a t a a s u p r a 172 fratelui su. D a r i Musulman se silea i dnsul J s i-o apuce nainte, pn ce ar fi trecut n Asia ; cci amndoi i ddeau seama, c e mai bine i spre folosul aceluia din amndoi care, trecnd n a r a celuilalt, ar da l u p t a acolo i s n u atepte nvala fratelui. i, atunci trecnd spre Bizan spre a ctiga prietenia mpratului din Bizan, ia de soie pe n e p o a t a 20 mpratului, f a t a genovezului Dori a. Lund pe nepoata mpratului elinilor Musulman, feciorul lui Baiazid, i trecnd la Bizan, a plecat cu a r m a t a asupra fratelui su.
*

25

30

i"3 35

D a r Musa, cum f o a r t e repede a auzit c a descins la Bizan la m p r a t u l elinilor, de n d a t a pornit ' nu-i a g U p r a lui i, tindu-i d r u m u l la Bizan, lsa s ias n E u r o p a i s se ntoarc. Musulman aadar trecnd din Asia a r m a t foarte mult, pe ct a p u t u t , n regiunea de la Bizan, sttea aici n t a b r i atepta atacul fratelui su. Aici, de n d a t ce amndoi s-au. p u s n ordine de btaie, s-au ncierat i se l u p t a u . Musa avea n liniile sale de l u p t pe daci i pe tribali i p e tefan, feciorul lui Eleazar i a r m a t a turcilor din E u r o p a . D a r m p r a t u l a trimis cuvnt la acesta i-i ddea sfatul ca, n toiul luptei, cu c u r a j s treac de p a r t e a Bizanului la mpr a t u l *, u n om mai b u n i mai cum se cade dect M u s a ; cci Musa, n t r e altele era urt la I aliaii lui i era repede la mnie. tefan aadar n toiul luptei, c u m se nelesese i cu m p r a t u l i cu Musulman, a u trecut d e
Masa pierde iutii l u p t a ; se retrage la Dunre,
1 2 3 4

Adic In sudul Dunrii, n Peninsula Balcanic. Mircea cel B t r n . Manuscrisele scriu i , D a r k o scriind .. Sultanul Musulman.

MUSA A J U T A T D E M I R C E A C E L B T R N A J U N G E SULTAN

115

p a r t e a lor i au sosit la Bizan. D a r Musa, cum se l u p t a ncierat cu fratele su, a nvins pe cei venii din Asia i, lundu-se d u p ei, i u r m r e a . Musulman ns, ca i cum biruit, se retrgea spre Bizan ; i cnd a a j u n s lng ora, s a hotrt p e n t r u u n plan f o a r t e v i t e a z ; avnd cu sine ca la cinci sute de oameni i m a i adugndu-se i ali civa, i n t r cu acetia n anul oraului, n t i m p ce frate-su Musa, mpreun cu cei ce erau eu el, se ineau de urmrire i omor ; apoi furindu-se de dumani, ajunge n t a b r a aceluia i a o c u p a t - o ; i p e cei ce sosind din l u p t , c u t a u adpost i se ntorceau, i omora. Cnd s-a ntors i nsui Musa i, mergnd din l u p t spre t a b r , i-a d a t seama c t a b r a i este ocupat, n d a t a luat-o i dnsul la f u g i s-a n d e p r t a t de a r m a t i u n u l a fugit ntr-o p a r t e i altul n alta, p r e c u m i venea fiecruia bine. Unii s-au i dus de n d a t la Musulman i i se nchinau ca unui m p r a t i i-au u r m a t , u n d e mergea. i aa Musulman a pus mina pe p u t e r e n a m n d o u continentele, d u p ce a l u p t a t pn la capt cel mai vitejete din t o i ci l tim noi, n contra fratelui. I n t r n d aadar n reedina mprteasc din | Adrianopole, i-a rnduit mpria i domnia, precum credea c este cel mai bine. Musa ns ajungnd n regiunea de la D u n r e i ntlnindu-se cu Mircea 1 , domnul Daciei, care i era prieten b u n i de mai nainte, se ainea p e lng H e m , mutndu-se din loc n loc. D a r Musulman devenind nepstor i inndu-se de a iui M u s u l m a n , " petreceri, starea de lucruri ncepea s se tulbure. Cci mai marii lui dregtori erau necjii p e el, c n u era nimic b u n ntr-nsul; i c turcii pe nesimite treceau de p a r t e a fratelui su, nu-i psa de loc. n d a t ce a a j u n s stpn p e mprie, a d a t napoi elinilor Terme i Zituni i regiunea Asiei d e la marginea m r i i 2 i, fiindu-le binevoitor, le-a i n t r a t n voie la orice dorin, p e ct i era cu p u t i n . i elinii trimiteau soli la el i-1 sftuiau s nu stea aa cu t o t u l n u m a i de petreceri, cci domnia i este n primejdie i nu e de loc bine ntemeiat f a de f r a t e l e su. D a r lui nu-i psa nimic de t o a t e acestea i de diminea pn seara se inea ntr-una de beie f r fru, ncMnnd cu paharele la marii d r e g t o r i ; i cum se culca, d e n d a t ce se trezea, iari se apuca de petrecere. Se spune c odat, cnd era cu pocalul n mn, u n cerb intrnd, u m b l a prin t a b r ; i soldaii fcndu-i l a r m ) la apariia n e a t e p t a t a cerboaicei, apropiindu-se ntreba dac are u n pocal pe coarne, ea s p o a t avea
Domnia nepstoare
1 Manuscrisele d a u , ceea ce T a f e l n d r e a p t n - , N u s s e r n ] c u Mircea al lui D a n " , D a r k o Ins n c u D a n al lui M i r c e a " Cred c cel m a i b i n e e n u m a i ) Si n s cu Mircea'". 2 Din f a a Gonstantinopolei.

10

15 n'

20

25

so

i""> 35

116

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E E l ISTOEICE IV

oaspete la petrecere. Dealtfel, Musulman era om bun, voinic la t r u p i n nval la lupt cu mult destoinicie, Musa ns dimpotriv p t i m a f r margini i mai ales repede la innie i pe cine-l ura, n u mai nceta ca s-1 prigoneasc.
a j u n g e sultan Dup ce aadar au trecut destul de muli la dnsu, i4ii 1413. a ciibort n cmpie i mergea asupra lui M u s u l m a n ; i Chasan, comandantul ienicerilor, i Brenez avnd cavaleria uoar a Europei, n d a t a u trecut de p a r t e a lui Musa. Acela ns, c u m a b g a t de seam c ienicerii l-au prsit i trec la fratele su, a pornit-o de-a d r e p t u l spre Bizan, cu gndul s se lege cu elinii i cu m p r i a Bizanului, ca de aici trecnd iari n Asia, s p o a t pune mna pe putere n Asia. i cum era n aceast stare, pe d r u m u l ce duce la Bizan, turcii l-au c u n o s c u t ; i locuitorii turci din p a r t e a locului, strngndu-se aici, l-au prins i l-au dus la Musa, voind s-i fac mpratului o bucurie. D a r Musa pe fratele su 1-a ucis i pe turcii care l-au prins i a u venit la el, aducndu-i-l,i-a ars n foc cu t o a t casa deodat cu femei i cu copii, spunnd c au lucrat n frdelege, cnd au pus mna pe nsui m p r a t u l lor i c li s-ar cuveni aceast pedeaps 1 . Musa

Dnsul aadar a pus mna pe mprie i trecnd Salonicul ; iu Asia, I s-a instalat in locul aceluia, ornduind poaita rzboi eu siriiii, a r a ^ credea c o va deine n chipul cel mai statornic. i a pornit cu gndul s mpresoare Bizanul i a mers cu rzboi i asupra oraului Terme i mereu s-a rzboit cu domnul tribalilor, jefuindu-i t o t o d a t a r a i mpresurndu-i capitala Spenderova. Acest tefan al lui Eleazar, f r a t e cu soia lui Baiazid 2 , avea numele Yulc i, cnd a murit Eleazar, a luat domnia i stpnea, nsoindu-1 cu a r m a t pe Baiazid, u n d e i spunea. i atunci cnd s-a d a t l u p t a lng Bizan n contra lui Musulman, a lsat p e Musa i a trecut la fratele aceluia ; de aceea declarndu-i rzboi, i mpresura capitala i-i jefuia a r a . Cnd ns a nvlit cu mpresurare a s u p r a Bizanului, i desvrea pregtirile, clind i ocupnd t o t ce p u t e a din regiune i ct a p u t u t , a construit foarte multe trireme i vase i ddea a t a c u r i i de pe uscat i de pe mare. Atunci elinii a u echipat cte vase le aveau la nd eroin i trireme i, sub comanda lui Emanuil, fecior din flori al mpratului l o a n , le-au scos mpotriv i a u d a t o l u p t p e m a r e ; i elinii a u ieit nvingtori. Acest Emanuil, fecior al mpratului, n ce privete tiina i nelepciunea, nu
Musa mpresoar uizairui; ata.
1 2

Cf. D u c a s , X I X , 1 - 6 , (ed. Grecu). Manuscrisele n e ofer i , n d r e p t a t de DaAl5 n .

R Z B O I N T B E MC SA I M A H O M E D

117

era ] mai pre jos de nimeni i In t i m p u l de atunci era socotit foarte >" destoinic la conducerea rzboiului i se bucura de m a r e faim b u n . i p e n t r u aceast f a i m a b u n a fost prins de fratele su m p r a t i, a r u n c a t n nchisoare, a r m a s aptesprezece ani ani cu bieii si. Musa, cum p e m a r e dduse gre cu flota, nvlea dinspre uscat i jefuia regiunea 5 Bizanului i a oraului Terme pe care-1 mpresura i p u r t a rzboi cu tribalii. Cu domnitorii turcilor din Asia ncheiase t r a t a t e i avea pace i aa se fcea c cel m a i mult se ainea prin E u r o p a .
Orchan al l m M u s u l m a n contrapretensient, Alt lisus al ini Baiazid se iace cretin.

, , .

Dar elinii,' de n d a t ce Musulman a m u r i t ,' 1-au adus pe biatul lui cu numele Orchan i l-au ridicat n i u i Musa. D u p aceea l-au trimis la Terme, c o n t r a A
'

io

ca, pornind de aici cu Bogdan i cu a j u t o r u l altor turci din p a r t e a locului, nimii p e bani, s p o a t merge asupra Europei i s ocupe a r a . D a r biatul a fost d a t n seama unui t u r c din Asia cu numele Balaban, u n b r b a t de a l t c u m nu la, dar n u prea de ncredere. i a u sosit la Terme i, ieind de aici, mergea prin Macedonia spre Yeria i regiunea din p a r t e a locului; i alturndu-i-se turcii ce se aineau pe acolo, a pornit spre Tesalia. Musa ns, cum a aflat c biatul lui Musulman txage de p a r t e a sa a r a i merge spre Tesalia, t r d a r e p u n e la cale 1 cu Balaban, ca acesta s-i predea la o nval p e biat i s-i semnaleze tot- i" deauna ncotro merge i p e u n d e u m b l . Acesta deci, n orice p a r t e de a r mergea, i semnala ndat lui Musa i-i a r t a unde, venind asupra lor, ar p u t e a da peste ei i i-ar preda biatul. i oamenii cu biatul ajunseser la muntele Macedoniei care se ntinde pn n Tesalia, i aici, d u p cum i semnalase B a l a b a n lui Musa, d nval i a prins biatul i i-a distrus 2 5 oastea. D u p aceea venind n a r a lui Bogdan, i-a supus a r a d e aici i continua cu m u l t struin i bgare de seam rzboiul cu elinii. i aa elinii erau urmrii cu rzboi. i lisus cel m a i tnr dintre bieii lui Baiazid, venind la elini, 30 a trecut la legea lui lisus i nu mult t i m p mai pe u r m s-a svrit din v i a * > a r ^ Mehmct, t o t f r a t e cu Musa i fecior a-1 lui Baiazid, Musa i M a h o m e d . deoarece era destul de m a t u r acuma, a pornit din a r a lui C a r a m a n 'raRomtoeasc! i u m b l a p e la turcii ce i erau mai. apropiai prin nrudire, cu gnd s dobndeasc domnia cu a j u t o r u l lor. i a trimis soli i la elini i acetia s-au prins i ei s-1 a j u t e la domnie cu t o a t p u t e r e a ; i a pornit asupra Asiei; i p e n t r u c marii dregtori ai Asiei erau n e m u l u m i i cu domnia a u t o r i t a r a lui Musa i treceau de
itzboiui dintre
1

35

Cf. D u c a s ,

X X , 4, (ed. G r e c u ) .

118 179

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE IV

io

15

180 20

25

30

p a r t e a lui Mehmet, a pus stpnire pe Asia | i apoi a pornit asupra E u ropei. Acesta, n t i m p u l domniei lui Musulman i a lui Musa i Iisus, fiind n vrsta copilriei, aceia crora le-a fost ncredinat bieelul, n-au a r t a t frailor, u n d e p u t e a s se afle, de t e a m s n u fie prins i o m o r t ; i-1 d d u r n p s t r a r e la u n meter de coarde n Brusa, s nvee meteugul. i d u p aceea, n d a t ce aici a a j u n s la o vrst, cnd era n stare s se ocupe de treburile acelea 1 , a trecut la Caraman Alisur. D e aici. pornind precum a m a r t a t mai sus, a a j u n s cu uurin d o m n al Asiei cu a j u t o r u l lui Caraman i al altor civa stpnitori de prin Asia ; i trecnd la Bizan, s-a a j u n s din vorb cu m p r a t u l elinilor i i-au j u r a t unul altuia, p r e c u m credeau c e spre binele l o r ; apoi a mers la domnul tribalilor, n prile Traciei, ca s se ntlneasc i cu acela i lund i a r m a t a aceluia, s porneasc la l u p t cu fratele su. D a r i Musa, cci a aflat f o a r t e repede -de trecerea lui din Asia, a pornit cu m u l t a r m a t asupra lui i s-a ntlnit cu fratele care trecea undeva prin regiunea de la Chariupole 2 i s-a luat la l u p t . Punndu-se n linie de btaie, a a t a c a t ; dar i fratele su Mehmet a c o n t r a a t a c a t cu oastea pus n ordine de l u p t . i cnd a r m a t e l e | fratelui a u sosit 3 , cea din Asia venit cu Mehmet s-a ciocnit cu cea din E u r o p a i se l u p t a u . E u d u p mult t i m p ns, a r m a t a cea din Asia a fost b t u t i a apucat-o la fug. i Mehmet, meterul de coarde, a scpat la Aii, feciorul lui Baiazid 4 , n Bizan i au scpat i armatele. D e aici trecnd din nou n Asia, s-au nzdrvenit i s-au refcut, ca iari nvlind, s se ia din nou la lupt cu Musa p e n t r u p a r t e a cealalt din stat. E u d u p mult t i m p adunind a r m a t a asiatic, elinii l-au trecut peste strmtoare n E u r o p a . Musa s treac n Asia, l opreau elinii, deoarece trecerea mrii era in puterea lor i stteau de paz i la Elespont i la Hieron 5 n Propontida. Mehmet aadar, c u m i-au trecut armatele n E u r o p a , s-a grbit drept la tribali, cu gndul s ia n primire a r m a t a acelora care era considerabil. D a r Musa se grbea s se ia la l u p t i, n d a t ce a a j u n s n regiunea aa n u m i t de la Panion de peste m u n t e l e Hem, d aici peste fratele su, cci Musa trecuse de mai nainte peste m u n t e . i ^Mehmet) cum a bgat de seam
Adic politice, d e ale m p r i e i . In m a n u s c r i s e e , n d r e p t a t d e T a l e i n . 3 A m t r a d u s t e x t u l , p r e c u m e n m a n u s c r i s e , n u p r e c u m e n d r e p t a t d e B e k k e r i a c c e p t a t d e D a r k o : f r a i l o r s-au n c i e r a t " . 4 F i r e t e c u n a l t Baiazid d e c t f o s t u l s u l t a n , ai c r u i f e c i o r i se l u p t a u n t r e ei p e n t r u domnie. 5 S u b H i e r o n l o c s f n t , t e m p l u " e d e neles n t r e a g a s t r m t o a r e a Bosforului, vezi V. G r e c u , La signification.de Hieron Slomion, n B y z a n t i n o s l a v i c a " , X V , 1955, p . 2 0 9 - 2 1 3 .
2 1

M A H Q M E D X E S T O A E N l P E MUSA

119

c fratele su naintnd, s-a apropiat de el, i-a pus a r m a t a n ordine i s-au l u a t la l u p t . D a r , n u d u p mult t i m p a fost b t u t i lund-o la fug, a plecat la d o m n u l tribalilor. i cnd j s t t e a aici, a trimis vorb gi la marii dregtori ai turcilor, n vederea unei defeciuni, i. la (Jhasan, c o m a n d a n t u l ienicerilor i la Brenez i la A m u r a t . I a r aceia a u cedat vor- 5 'belor i i-au d a t cuvntul, n ce privete defeciunea. Astfel nsui Brenez trece la Mehmet, avnd cu el f o a r t e muli turci, i nc i ienicerii, p e Chasan cu cei mai de f r u n t e dintre ieniceri. Astfel Mehmet, avnd a c u m a a r m a t , nct s se p o a t msura cu fratele su, a l u a t i p e d o m n u l tribalilor cu sine i a pornit asupra fratelui su cu gndul s dea l u p t a . D a r Musa gndindu-se s stea n calea fratelui su, nct s n u p o a t p t r u n d e n E u r o p a 1 i s-i cuprind a r a , s e ' a i n e a prin a r a misilor, avnd cu sine P o a r t a i ntreaga a r m a t din E u r o p a a f a r de cei ce au trecut la Mehmet. Ieind Mehmet aici, i-a aezat t a b r a . Cnd ns a a j u n s aproape de a r m a t a lui Musa, s-a pus n ordine de l u p t , i aripa lui stng o comanda 1 5 d o m n u l tribalilor, iar cea d r e a p t Brenez cu feciorii l u i ; cci erau cu el feciorii lui, oameni destoinici, B a r a m 2 , Aii, Beic i lisus. D a r cnd i Musa i avea otile lui puse n ordine de l u p t i, umblnd pe la ele le inspecta i rnduia, j d u p cum i se prea m a i bine, mergnd pretutindeni, a t u n c i 1 8 2 Chasan, c o m a n d a n t u l ienicerilor, care trecuse la (Mehmet apropiindu-se 2 0 clare de a r m a t a lui Musa, a nceput s strige c t r e ieniceri : Biei, d e ce m a i t r g n a i i n u venii ct m a i repede la m p r a t u l vostru, omul cel mai d r e p t i m a i b u n dintre cobortorii din n e a m u l Otumanizilor i pe t o i cei din neamul lui ntrecndu-i n virtute, ci r b d a i s fii b a t j o c u r i i i m a l t r a t a i d e u n om bat jocurilor din fire i u n ngmfat i care n u are 2 5 nimic b u n ntr-nsul nici p e n t r u sine i nici p e n t r u prietenii lui". n t i m p ce Chasan spunea acestea, Musa cum trecea prin rndurile de l u p t , a u z e a orice spunea omul a c e s t a ; dar careva lundu-i v o r b a nainte, i-a zis : D a r mprate, n u vezi pe Chasan, c o m a n d a n t u l ienicerilor, om care a fost n m a r e cinste la tine, cum insult p e ieniceri, chemndu-i la.defec- 3<> iune Atunci Musa c u m a auzit acestea, n u s-a mai p u t u t stpni, ci dnd fru calului, i-a d a t pinteni a s u p r a lui Chasan, cu gndul s-1 o m o a r e ; i alerga din rsputeri. Chasan, deoarece f o a r t e repede a b g a t de seam c Musa min din rsputeri asupra lui, a luat-o i el la f u g ct p u t e a ; i Musa se inea de el, urmrindu-L Apoi ajungndu-1, l omoar d i n f u g 35 c u sabia p e om, repezind de sus ntr-nsul sabia. Slujitorul ns care nsoea pe Chasan, cnd i-a vzut stpnul omort i c u m Musa din nou ] ridica
1 2

T e r i t o r i u l t u r c e s c din P e n i n s u l a B a l c a n i c . D e f a p t B a r a c ; vezi m a i jos, p . 138 11. 1.

120

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE IV

sabia, ca s loveasc iari, slujitorul lui Chasan s-a plecat in jos i, cnd Musa ntinde din nou b r a u l , i 1-a r t e z a t cu sabia. Cnd i-a vzut mna c z u t , a pornit t o t u i spre t a b r . i otile c u m a u bgat de seam c e ciunt, a u nceput a fugi i s-au d u s la fratele su. Atunci i dnsul n u s-a m a i oprit din d r u m , ci s-a d u s i a fugit spre a r a Daciei. D a r de n d a t ce otile a u venit la Mehmet i el a pus mna pe puterea n stat, imediat a hotrt s ia u r m a fratelui su. i-1 prind istovit i mnnd cu o singur m n i vrt ntr-o mlatin i, aducndu-1 la fratele su, 1-a ucis n d a t , sugrumndu-1 cu j u v u l 1 .
Mahonud

10

(1413^1421)

pustiete a r a R o m n e a s c ; apoi ncheie pace, primind tribut.

l > Mehmet, fecior al lui Baiazid, a l u a t n primire domnia, elinii stndu-i n t r - a j u t o r ; i doml l u l u i tribalilor i-a druit 1a r destul d e m u l t

A )()i

n grani cu a aceluia. D u p aceea a trimis a r m a t asupra rii Daciei i a pustiit aceast a r . i domnul Daciei trimind 15 goli la el a ncheiat u n t r a t a t de pace cu condiia s aduc tribut, p e care i l-ar fi rnduit m p r a t u l Mehmet 2 . Manuii xi i'aieoiog Ou elinii a i n u t prietenie nesmintit pn la capt.. ia msuri in Peloponez; De aceea i lOmanuil, m p r a t u l din Bizan, sosind la Peloponez, a nchis I s t m u l cu zid i i-a chemat s 184 ying, a ici pe Peloponezieni, J n t i m p u l cnd a nchis I s t m u l cu zid. Acest I s t m desparte ntreg Peloponezul, de se face o insul, i se ntinde la patruzeci i dou de stadii 3 de la o m a r e la alta ; pe locul acesta se serbau de elini i jocurile Ist,mice. D e oraul Corint e la o d e p r t a r e de douzeci i cinci stadii 4 . Acest I s t m , cnd X e r x e al lui Darie a venit asupra Atenei, 25 peloponezienii l-au nchis cu zid, voind s opreasc astfel intrarea barbarului s n Peloponez. D u p aceea m p r a t u l romanilor J u s t i n i a n , a doua. oar, 1-a nchis cu zid. i acesta aadar, cum tria n pace cu Mehmet al lui Baiazid, venind n Peloponez, 1-a pus n domnia Peloponezului p e fratele su i a nchis 30 I s t m u l cu zid, aa nct peloponezienii s-i plteasc bani pe u r m a pazei Istmului. Le-a d a t deci ordin s se a d u n e la I s t m . i aceia l-au ascultat i, adunndu-se, lucrau la ridicarea zidului, contribuind fiecare d u p puterea sa. D u p ce a dus zidirea la capt, prinde pe marii dregtori a
1 2 3 4 5

CE. D u c a s , X I X , 13, (ed. G r e c u ) . I b i d e m , X X , 2. Slnt 7 k m 460 m . F a c 4 k m 440 m . Adic a s t r i n u l u i negrec.

M A H O M E I ) I I N E Z B O I CV

VENETIEXII

121

peloponezienilor care; avnd mult t i m p n puterea lor a r a , nu mai voiau s asculte de loc de domnii elinilor cnd li se prea ceva c nu le este de vreun folos. Atunci prinzndu-i pe acetia, i-a dus la Bizan, innd sub paz pe peloponezieni. ( i a plecat cu a c e t i a 2 .
'

Dar Mehmet mpratul, d u p o trecere de t i m p , a, 3 M a h o m e d i Sinope. p 0 r J 1 i t rzboi asupra stpnitorului din Sinope I s m a i l , p e n t r u c se artase prieten cu Musa i, n rzboiul n contra sa, a cutat s-i fie de a j u t o r . i a trimis soli la el i i-a ordonat s-i dea t r i b u t venitul din a r a m , cci acest loc, din cte snt prin Asia, se p a r e c e singurul, din cte tim noi, care produce a r a m ; acest venit dndu-i-1, m p r a t u l Mehmet a ncheiat pace i a ncetat cu rzboiul.
Rzboi i pace intre

veneienii ns a nceput rzboi, a j u n g n d la ceart din cauza inutului veneienilor dinspre i ocuitoni ei. Marea Ionic, pe care-1 pustia i jefuia, trimind oti. De aceea veneienii au trimis soli i, cum n-au gsit nici o cale convenabil de mpcare, continuau rzboiul cu el. Se p a r e c acest n e a m a fost vechi i dintre euganeii 4 de la Marea Ionic cel mai puternic i m a i viteaz.-, L a nceput i aveau locuinele n regiunea dinspre colul Mrii Ionice s , ntinzndu-se din a r a ilirilor pn n Italia ; i n vechime se chemau henetieni, d u p aceea ns s-au n u m i t veneiei ii. P o r n i n d apoi dinspre continent, mai de b u n voie, mai de nevoie, a r a fiindu-le pustiit 6 , s-au aezat cu locuinele, ca s le aib mai la adpost, pe o insul mic i mltinoas la o deprtare de | cincisprezece s t a d i i 7 de uscat. i pornind dintr-un nceput mic i strngndu-se la dnii i din vecinii de pe continent care aveau de suferit f o a r t e mult din p a r t e a dumanilor, a u sporit mereu dinspre continent i locul acela s-a u m p l u t de locuine i s-a organizat avnd legi bune. Oraul acesta a a j u n s la mare putere, p e n t r u c cei ce s-au a d u n a t n el, i-au d a t o b u n organizaie cu legi b u n e ; i din oamenii mai de seam de p e continent, dac, cuiva dumanii lundu-i a r a , l-ar fi u r m r i t i ajungea aici, apoi rmnea cu
Mahomed n rzboi cu veneieittt. Despre Veneia A d i c d e despoii b i z a n t i n i t r i m i i In P e l o p o n e z i de m p r a t u l d e l a G o n s t a n t i n o p o l e . C I D u c a s , X X , 8, (ed. Grecu). 3 D e f a p t I s f e n d y a r ( 1 3 9 2 - 1 4 3 9 ) , b u n i c u l Iui Ismail ( 1 4 4 3 - 1 4 5 9 ) , care a f o s t s u p u s d e M a h o m e d I I . Vezi A k d.. N i m e t , op. c i t , p . 50 a r . 29 i p . 71, n r . 65, p r e c u m i G. or a c s i k : B y z a n t i n o t u r c i c a " , II, p . 130, s. v. 4 i 5. 4 Manuscrisele ne d a u d i n cei de n e a m b u n " , n d r e p t a t de Tafel n .. s S u b Marea Ionic e v d i t c aici se nelege Marea A d r i a t i c . D e c t r s h u n i i lui Atila. ' Vreo 3 k m .
3 1

122

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTOEICE VII

locuina. Fcndu-se n p u i n vreme oraul mare, muli dintre elini i r o m a n i 1 i b r b a i de la m u l t e alte popoare, oameni de vi strlucit, dac vreunuia nu-i mergea bine n patrie, fie c erau prigonii d e potrivnicii politici, fie c erau alungai de dumani, se strngeau n acest ora, b r b a i 5 de seam i destoinici, urmai ai unor prini strlucii i conductori de r i nsemnate. P e de o p a r t e de prin regiunea de la Marea Ionic i E l a d a , p e de alt p a r t e de prin I t a l i a pornind i sosind aici, locuiau la adpost mai b u n . Oraul fiind u n centru b u n comercial i nevoia mpmgndu-1 pe fiecare io n larg msur spre comerul p e mare, deoarece noii locuitori n u voiau de loc s se in de continent i nici de produsele cte le aducea continentul prin lucrarea pmntului, ci i aduceau pe m a r e de ce aveau t r e b u i n 187 n ora, 1 i-au agonisit din aceast ndeletnicire muli bani i peste t o t locul ddeau dovad de m a r e p u t e r e ; i oraul i-i nzestrau cu locuine 15 de mult p r e i cldiri i biserici mree. i construind trireme n u p u i n e i neonjurndu-se cu a r m a t e puternice, se rzboiau mereu, mpini de pizm, cu cei ce p r e a u c s-au f c u t puternici pe mare, declarndu-le rzboi de t e a m c preau c au a j u n s a c u m la putere mare. Eegiunea din spre Marea Ionic, situat la stnga p e n t r u cel ce iese navigiiuL din '20 colul acela, a r a fiind n u nensemnat i orae bine nstrite, i le-au subjugat ; i a u a j u n s la Marea Egee i, p u n n d stpnire pe strmtorile i porturile de-a lungul r m u l u i de aici, a u cucerit Cercira t o a t i E u b e a i Creta i orae din Peloponez. i asupra Siriei venind cu flota i supu.nndu-i oraul Cirene, a u f c u t mari isprvi, luptndu-se pe m a r e mereu 25 n m u l t e locuri cu barbarii de p e acolo i fcndu-se stpni pe m a r e a dinu n t r u l coloanelor lui Ilercule 2 . Duceau rzboaie biruitoare i prin E u r o p a cu cei despre care credeau c a u vreo p u t e r e p e mare. D i n locurile de la marginea mrii ale Italiei n-au cucerit ceva mai de seam, a f a r doar de oraul nfloritor al Bavenei, cnd domnul d e acolo s-a svrit din v i a 30 deoarece nu voiau s mearg cu rzboi asupra celor de aceeai seminie, 388 ci s duc rzboaie p e m a r e n contra celor de alt seminie. I D a r acetia s-au l u p t a t i cu elinii i, fiind superiori n luptele pe mare, le-au cucerit c a p i t a l a s , venind cu dnii i muli apuseni, condui de dnii asupra elinilor. i cnd a u nceput s se i n de continent, n p u i n t i m p a u ctigat 35 un loc b u n pe continent i i-au nzestrat oraul cu m u l t trie, sporindu-i mult puterea n a m n d o u direciile 4 . n d u m n i n d u - s e cu domnii d e
1 2 s 4

B i z a n t i n i i i t a l i e n i . Marea M e d i t e r a n d i n u n t r u l G i b r a l t a r u l u i . n c r u c i a d a a I V - a din 1204. P e a p i p e u s c a t .

PUTEREA

VENEIEI

123

pe continent, an du's rzboiul cu ei multe generaii; i aveau mare venit de bani i i-au construit oraul mare. D u p aceea arhierul Eomei fiind scos din scaun i oraul romanilor de Barbarosa \ mprat al rii Italiei dinspre apus, l-au adus napoi pe arhiereu i a u p u r t a t rzboi cu mpratul, nct au consolidat arhiereului domnia i au rmas biruitori pe mare i l-au adus napoi 2. i au nceput rzboi cu genovezii care preau mai tari n prile de acolo din Italia de la marginea m r i i ; i au d a t dovezi de mari fapte, dnd n multe locuri lupte pe mare i rmnnd biruitori. Acetia primind rzboiul cu veneienii, era ct pe ce s cucereasc chiar oraul lor, ajungnd cu trireme i corbii la portul veneienilor, dup ce a u i n t r a t pe u n d e e Chiozi s . Acest ora al lor este aezat, unde i e portul cel mare i, avnd o ntindere de cinci sute de stadii 4 , se sfrete n regiunea de pe la E r i d a n ; cci aici Eridan, mare ntre ruri]e Italiei i p u t n d duce corbii, nspre partea aceasta se revars n m a r e ; i pe aici aadar intrnd corbiile genovezilor n portul veneienilor, a u ocupat i robit Chiozi 3 . Dup aceea au trimis soli n ora, i cei din ora fiind la mare nevoie i netiind ce o s fie cu dnii, a u spus c sunt g a t a s asculte de genovezi si s-i conduc statul, dup cum aceia ar crede c e n folosul i interesul lor, i cereau s le spun ce vor, ca i cum ar fi gata s le mplineasc aceast dorin. Dar aceia, cnd au auzit rspunsul veneienilor, au crezut c vor cuceri oraul i a u rspuns soliei cu mult semeie, spunnd c cer s-i lase trei zile s prade oraul. Cnd ns solii au plecat i au adus rspunsul trimis oraului, senatul i poporul, amrt foarte de semeia i lcomia f r msur a dumanilor, au echipat de ndat cte corbii a u p u t u t , i ei nii urendu-se n corbii, au ridicat pnzele i au intrat n port, Genovezii le-au ieit mpotriv i ndat s-au ncins la lupt n port, i dumanii n-au mai p u t u t inea piept. Aici nfrni n Chiozi 8 , cum au nceput s-o ia la fug, veneienii de ndat, l aducnd cea mai mare din corbiile ce le aveau, la gura portului, pe unde intraser dumanii, au scufundat-o
nvini de veneieni.
<Iin
1

inrbarnsii i aenovezii

10

15

20

25

30

In m a n u s c r i s e de b a r b a r i , n d r e p t a t d e T a l e i n . A r ti p a c e a d e la V e n e i a din 1177, L a o n i c a n t i c i p n d i r e v e n i n d a s u p r a e v e n i m e n telor d u p obiceiul s u . 3 Manuscrisele scriu ,iar n t r - u n m a n u s c r i s e n d r e p t a t . D a r k o corij e a z n s Ghioggia, ora n apropierea V e n e i e i . Genovezii au i n t r a t n Ghioggia n a u g u s t 1379 i l a n c e p u t u l l u i i u n i e 1380 s-au p r e d a t v e n e i e n i l o r . 1 U n s t a d i u a n t i c era egal cu 177,6 m . 500 de s t a d i i a r i i deci a p r o a p e 89 k m ceea ce p a r e m u l t p r e a m u l t p e n t r u d e p r t a r e a de la V e n e i a l a Ghioggia. L a o n i c p o a t e a r e n vedere n c o n j u r u l l a g u n e i .
2

124

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE IV

pe loc, cci acolo e cel mai s t r i m t ; i nchiznd gura portului, i-au mpresurat pe genovezi cu foamea n Cliiozi. S-au apucat ei de canalul ce d u c e din ridan n port, spndu-1 aa, nct s p o a t pluti cu corbiile lor spre E r i d a n ; ci n-au fost n stare s duc lucrul la capt. Se credea c i domnul 5 Pataviei, care era nvrjbit eu veneienii a luat p a r t e la rzboi alturi de ei. Acetia mpresurai de veneieni i silii de foame, s-au predat s fac cu dnii ce vor, i astfel s-au p r p d i t n chipul cel mai ruinos, ncumini fiind p r e c u m n u trebuia. I a r veneienii de atunci mergnd cu rzboi asupra oraului genovezilor, n multe locuri a u d a t lupte navale i au r m a s nvin10 gtori, dobndind m a r e p u t e r e de atunci i inndu-le marea nchis in p a r t e a a c e e a ; atunci a a j u n s acest ora n m a r e nevoie din cauza acestor lupte pe mare. Mai apoi s-au r z b u n a t p e domnul P a t a v i e i i i-au mpresurat veneiene. o r a U 2 ^ cucerind, s-au legat de continent, ntrindu-i n chip mai statornic domnia p e continent. Avnd i de mai nainte oarecare stpnire pe continent, prin ctigarea oraului bine nstrit, Tarvisio, i-au. lrgit a r a , | fcnd p e cetenii oraului s fie pornii cu u r f a de conductorii lor. Mai pe u r m , d u p ce au cucerit P a t a v i a p e n t r u c domnul din casa Carara se luase la ceart cu acetia, pornind din acest ora, au cucerit i alte orae n u puine de prin a r a Italiei i din Ligiria, ntre altele, i Yerona, ora bine nstrit, izgonind dintr-nsul pe. domnii aa n u m i i Climachii 2 , apoi Yicenza i Brescia, orae bogate i nsemnate din cele de acuma de prin Italia.
Cuceriri itzhoi
25

15

191

20

balaur i a p m g e d o m n .

cu domnul din aceea ndumnindu-se cu stpnitorul Ligiriei,, Miliii; strbunul s-au rzboit muli ani. Domnul acesta este din casaacestuia ucide un jy[ a r iangeli: 7 domnete ns n oraul Mediolan. i era
' '

oraul de o bogie foarte m a r e industrial i sta n. f r u n t e a oraelor din Italia prin m u l t alt b u n stare i, avnd locuitori muli i el fiind foarte vechi, se pare c, de cnd a fost ntemeiat, ntotdea30 una s-a bucurat de m u l t b u n stare, pe u r m a ndeletnicirilor rzboinice i prin fabricaie de arme. Oraul acesta, fiind n interiorul rii, este la o deprtare de ase sute de s t a d i i 8 de Marea genovezilor ; este aezat aproape de Galatia care se chiam i a r a Sa voia. Prin ora curge u n ru i acesta, se revars n rul Ticino lng oraul P a v ia. I a r Ticino curge n E r i d a n 192 lng Piacena, ora m a r e ai Ligiriei. ] Acesta u n d e se revars, a m a r t a t - o mai nainte. Cobortorii din aceast cas, se spune c au a j u n s la d o m n i a
1 2 3

In a n u l 1405. T r a d u c e r e in grecete a n u m e l u i F a c 106 k m .

Scaligeri.

D I N A S T I A M U U A N G E L O D I N MILANO

125

p e s t e Mediolan i cealalt Ligirie n u r m t o r u l chip. U n balaur care 1 cobora din m u n t e pn n ora, n u nceta s omoare oameni din care mergeau la lucru pe o g o a r e ; la femei, precum se spune, n u le fcea nimic b r b a i ns a sfiat m u l t vreme. i muli mergnd s-1 omoare, avuseser de ndurat de la fiar m u l t e chinuri de m o a r t e ; d a r n-au isprvit nimic. 5 D a r acest Mariangelo, cel dinti din aceast cas, de n e a m ns b r e t a n , a n a r m a t u n slujitor cu t o a t e armele i el nsui i-a pus o a r m t u r deplin. Apoi, cum mergeau asupra fiarei, p e slujitor 1-a nfcat i-1 nghiea p e la mijlocul gtlejului; cum era cu gura cscat a c u m a i n u m a i era n stare s nface ceva i nici s arunce din gur, repezindu-se a t i a t capul 1 0 Tialaurului cu securea. i astfel balaurul a czut i oraul a fost izbvit de fiara care-i fcea a t t a suferin. i aa locuitorii Mediolanului i l-au ales general-comandant i-1 p u n e a u s-i conduc n contra dumanilor, ca u n b r b a t ce a fost viteaz. .Nu d u p mult t i m p a a j u n s domn, innd soldai de gard n jurul su i silind pe ceteni s-1 asculte. Astfel 1 5 domnind n p a t r u generaii peste aceast a r , i-a revenit domnia lui Filip, n contra j cruia veneienii, ndumnii, p u r t a u r z b o i ; i ntre 1 9 3 altele, i alegeau generali c o m a n d a n i p e n t r u rzboi b r b a i viteji i conductori de a r nu puin. n t i i-au ales general-comandant pe Carma:gnola n contra domnului Ligiriei. i clnd au neles c e t r d t o r de a r 20 i s-a a j u n s cu d o m n u l Mediolanului, l-au prins i i-au l u a t v i a a ; i triniiind d u p Franeisc cu numele Sforza, l-au pus s le fie conductor i-1 ncreau cu mari o n o r u r i ; i acesta, ntre altele, ajunge la m a r e faim i ctig nu p u i n e orae n a r a ligirilor; i a lrgit domnia pe uscat, aducnd-o la mare putere. Cum deci n rzboiul acestora, ntreaga I t a l i e 2r> s-a m p r i t ntre amndou taberele i cum a u dus rzboiul, a r t mai la vale n cursul istoriei, cum s-a ntmplat. Acuma m ntorc la oraul veneienilor, cum acest ora a a v u t p a r t e pe rnd de o soart i b u n i rea. i n acest rzboi Veneia i-a ales generali-comandani destoinici n ale rzboiului, ntre alii i pe Carmagnola, 30 de care a m amintit i care a fost ncuscrit cu stpnitorul Ligiriei. P e acesta prinzndu-1 ca pe unul care umbl cu gnd viclean asupra lor, l-au ucis l . 'Trimind d u p Sforza, l-au ales i l-au pus g e n e r a l - c o m a n d a n t 2 .
Constituia i a d m i n i s t r a i a r e pubiicii veReiene. Descrierea Veneiei, bogia l c o m e r u l ei.
E

lu< ru

' tiut c veneienii au fcut isprvi mari nsemnate, c, o mie de ani aproape, a u fost

,,

, .

35

mereu norocoi i ca, 111 m u l t e chipuri, i-au ctigat n u m e b u n i faim m a r e la celelalte state de prin Italia.
1

in 1432. .11 1439.

126

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE IV

194

i c i-au consolidat 1 domnia astfel, nct statul avea cel .mai p u i n de suferit vreo sminteal din p a r t e a cetenilor, pn la u n p u n c t , cauza evident ar fi forma de guvernmnt a oraului, nct s o semnalez pe scurt. Acest ora n vechime a a v u t o f o r m democratic de 5 guvernmnt, i oameni din popor, foi-mnd autoritile pe care i le alegeau, administrau oraul, precum credeau c e mai bine. D u p aceea ns, cnd oamenii din popor i vedeau mai mult de treburile lor i n u mai aveau t i m p s dezbat chestiuni de guvernmnt, ori decte ori mprejurrile p u t e a u s-i oblige s se sftuiasc, au ales oameni din nobilime, io fie c o ntmplare norocoas, fie c v o t u l alegtorilor i scotea n alegeri; aa, cu acetia oraul a luat o f o r m de guvernmnt cu t o t u l aristocratic ; i de atunci i pn a c u m a nc avnd o administraie b u n i statornic, a a j u n s la m a r e putere. I a r organele de g u v e r n m | n t snt urmtoarele : ei a u aa n u m i t u l s Marele Consiliu, n care t o t la opt zile in edin. n acest Consiliu i aleg, punndu-i voturile, autoritile din f r u n t e a oraelor.lor i ale Veneiei nsi, n orice Ioc ar fi, s fie pui cei alei. I a r legea prevede s p o a t i n t r a n acest consiliu cine are douzeci i p a t r u ani, dac i-este ngduit s ocupe funciunea, fiind din starea celor ce p o t fi alei. i ar fi ca la dou 20 mii acetia care i d a u voturile i aleg a u t o r i t i l e de conducere ale ntregii republici de a c u m a . i conductor al a c e s t o r a 1 este cel p e care i-l aleg i care li se pare c este cel mai destoinic la ei. | Acesta are dou voturi, punndu-le n p a r t e a n care ar voi s determine alegerea 2 . Acest conductor se bucur de cele dinii onoruri din p a r t e a membrilor Marelui Consiliu 25 i rmne cu locuina n palatul de reedin i cheltuielile i se suport de cei ce stau n f r u n t e a oraului 3 . Bl e asistat de b r b a i consilieri, ase la n u m r , care i snt colaboratori i particip la cinstea conducerii s t a t u l u i ; d u p ase luni, acetia se schimb din d e m n i t a t e a lor. D u p Marele Consiliu este consiliul n u m i t Senat al celor delegai, ca la trei sute. i aleg i 30 pe acetia, d e o d a t cu celelalte mari d e m n i t i n Marele Consiliu, cutndu-i pe cei cu vederi mai aristocrate. n acest consiliu n u m i t al delegailor, se sftuiesc despre rzboaie i pace i despre a m b a s a d e ; i orice hotrre ar f i luat acetia, de n d a t oraul i d u r m a r e ; i la orice ar hotr acest consiliu, ntreg oraul merge. P e n t r u judecarea crimelor politice. 35 snt pui zece nali magistrai, care stabilesc p e n t r u fiecare ndeosebi vinele i pedepsele. Acetia p o t s-1 ia i s-1 judece la m o a r t e i p e conductor, f r ca vreunul din naltele a u t o r i t i s le cear s a r a t e
1 2 3

Dogele Veneiei. In caz d e p a r i t a t e , v o t u l dogelui h o t r t e . Adic s t a t u l .

CONSTITOUA VENEIEI . - DESCBIEKEA CEASULUI

127
1

pricina condamnrii. Cci aa e regimul justiiei i snt pui peste t o t oraul p e n t r u t r a g e r e a la r s p u n d e r e a celor care a u comis vreo crim f a d e careva, fie de ordin public, fie n t r e o l a l t ; i l d u c la m o a r t e , p e oricine l-ar gsi v i n o v a t , j D a r i p e n t r u alte j u d e c i snt pui judectori, unii p e n t r u localnici i alii p e n t r u strini. P e s t e acetia p u n p a t r u z e c i d e m a r i dregtori i, d u p ce a s u p r a pricinilor cercetate li s-au f c u t r e f e r a t e , snt l s a t e n s e a m a acestora hotrrile, ca s p o a t fi d a t j u d e c a t a cea m a i b u n posibil. D a c ns n u se nvoiesc la j u d e c a t , se aduce n f a a Consiliului Delegailor i acolo se cerceteaz cu t o a t g r i j a i-i gsete sfritul. Mai snt i alte dregtorii n u p u i n e ale oraului, n sarcina crora este p a z a ordinei i msurile n c o n t r a celor ce se d e d a u n o a p t e a la vreo neornduial p r i n ora. Ali d r e g t o r i ai pieii stabilesc t a x e l e p e n t r u m r f u r i l e cuiva i cerinele p e n t r u veniturile o r a u l u i ; acetia snt pui s ncaseze veniturile i la ei snt a d u i b a n i i i drile ntregului ora. n f r u n t e snt p u i p e v i a d r e g t o r i m a i b t r n i i care se v e d e c se disting n f u n c i e , deoarece se crede c este o l u c r a r e grea s socoteti n fiecare a n veniturile i cheltuielile oraului, ce a r p u t e a s n u a j u n g i ce ar p u t e a s prisoseasc din b a n i i acetia 1 . D i n t r e acetia, n caz de m o a r t e , i aleg c o n d u c t o r . 2 n a c e a s t f o r m de g u v e r n m n t snt primii d e m n i t a r i , cci acetia a u supravegherea a s u p r a visteriilor i a veniturilor i a u grij d e ele, administrndu-le. i-i exercit f u n c i u n e a asistnd rn p r e u n cu c o n d u c t o r u l la ascultarea solilor i la stabilirea relaiilor c u i m p r a i i i domnitorii cei mari. B r b a i i acetia a u t o a t p u t e r e a n s t a t i f o r m e a z d o m n i a r i i . P r i n d o u lucruri ntrece acest.ora oraele d i n I t a l i a , p e de o p a r t e p r i n s o m p t u o z i t a t e a locuinelor i p r i n cldirile ce le-au ridicat p e m a r e , ca de a l t c u m n t r e g oraul, p e d e a l t a p r i n b o g i a locuitorilor din ora, p e n t r u c oraul avnd o aezare prielnic p e n t r u comer, ofer cu u u r i n ctig de b a n i n larg m s u r . n t r e altele, a fost mpodobit acest ora i cu u n antier naval, construit n u n t r u l oraului, f o a r t e f r u m o s i m r e la vedere, nzestrat cu f o a r t e m u l t e t r i r e m e i cu alte vase de t o t felul n n u m r m a r e i p u t n d construi de acestea aici din belug i a r m e i alte lucruri ce snt d e t r e b u i n p e n t r u corbii. C u p r i n d e o n t i n d e r e d e cinci stadii i aici lucreaz zilnic f o a r t e m u l i oameni la corbii. P e n t r u acest antier n a v a l i p e n t r u t o a t i n s t a l a i a aleg p e a n doi m a r i dregtori. D e cai n u se folosete acest ora de loc, ci m e r g unii la alii p e jos sau cu gonA d i c s I a c b u g e t u l , stabilind e v e n t u a l u l e x c e d e n t sau d e f i c i t b u g e t a r . U n u l d i n aceti m a r i d r e g t o r i f i n a n c i a r i este d e s e m n a t s i n locul dogelui d e c e d a t p n l a alegerea celui n o u . 3 A p r o a p e 900 111.
2 1

'e 5

io

>

20

i" 25

30

3>

128

dole, cci pe de o p a r t e , m a r e a se ntinde printre case, pe de a l t a marginile mrii snt aternute p r e t u t i n d e n i prin ora eu plci de crmizi. Cu zid n-a fost nconjurat de loc oraul. Autoritile de conducere ale oraelor lor de pe continentul | Italiei 5 i din a r a lor de la mrginile hrii le aleg d e obicei pe u n t e r m e n hot^rt. D a r cnd revin n. ora, dac vreunul n-a procedat cumva eu d r e p t a t e , d socoteal i-i primete pedeapsa pentru actele sale de guvernmnt care se ntmpl s n u fi fost b u n e . P e n t r u a r m a t e l e de uscat, veneienii nu-i aleg p e v r e u n om de al lor d e general-comandant, de t e a m s nu-i i o a t r a g de p a r t e a sa soldaii i s n u ncerce vreo s c h i m b a r e a formei d e g u v e r n m n t i s-i r s t o a r n e de la p u t e r e . P e n t r u conducerea pe m a r e ns, neavnd cum s-i aduc strini, p u n generali-comandani supremi dintre oamenii rii, cnd ies la v r e u n r z b o i ; i m i ales, echipeaz n fiecare a n zece trireme, pe care le t r i m i t p e n t r u im a n n Marea Ionic IJ i Egee, din grij p e n t r u corbiile lor care, cu negoul, a j u n g pn n E g i p t , Libia l n Ocean i Marea Neagr. i cutnd s ' p u n capt pirateriei, oriunde dau peste pirai, aceste zece trireme se ain pe acolo ntreg anul pn ce, sosind alte zece, le schimb p e acestea-de la paza mrii. Oraul mai t r i m i t e trireme p e n t r u nego, cetenii suportnd cheltuielile p e n t r u 20 a c e s t e a ; i le t r i m i t e pn n Alexandria i Siria i pn la Tanais i pn n Insulele Britanice i pn n Libia. Snt douzeci i dou de trireme de acestea, mai mari ca m u l t e trireme, p e n t r u c snt construite a n u m e pentru transport de m r f u r i i e obicei la dnii, ca p e fiecare corabie s 199 vin p e n t r u comer i feciori de ai senatorilor, | tocmii cu p l a t i acetia 25 dimpreun cu corabia de comer. Yeneienii acetia avnd de p u r t a t ntr-una rzboi cu stpnitorul Ligiriei, i-au fcut rost de bani i n alt chip, lund chiar i zeciuial din averea fiecruia din ceteni, crora oraul le u n venit anual, ca u n fel de restituire a datoriei. Orice ar declara 7 cetenii c iau asupra lor, le a n u n c restituie fiecruia anual trei (la sut). Acest fel d e venituri trec n u m a i dect i asupra fiilor i nepoilor. Unii cumpr nu p u i n e din aceste venituri de la cei lipsii de mijloace i triesc n belug f r nici o grij. fat Se pare c acest ora al veneienilor fiind din vechime organizat cu b u n e legiuiri, nimeni n-a apucat s a j u n g la vreo ncercare de rscoal, a f a r doar de t n r u l B a i m u n d care, trecnd de foarte bogat, a ademenit mulimea i a pornit pe calea aceasta. D a r de pe o cas a fost lovit de sus de o femeie n d r u m , cnd nainta spre p a l a t ,

N V I N I D E VENETIENt

129

1 u r m a t de mulimea care-1 proclama stpn al ei i al oraului; i ntr-acest loc lovit de o p i a t r , a m u r i t \ Mai trziu, doar oameni de nimic, de au cutezat, ceea ce nici nu face s fie amintit, vreo rzmeri, oraul lund stranice msuri de paz s nu i se p o a t ntmpla aceasta, | a f a r de cazul-"".' feciorului conductorului din casa Foscari, despre care se spune c ar fi fost 5 prins cu gnduri de rzvrtire de ctre judectorii oraului; i pus la mari torturi, s nu-i fi p u t u t gsi nici o vin. i tnrul a fost surghiunit p e n t r u vina ce i se a d u s e s e ; i de aceea a plecat f r nici o suprare. i iari s fi fost prins c a ucis p e cel ce 1-a t r a s n judecat p e n t r u t r d a r e . i cel trghiunif aa, este nevoit s triasc n Creta. Fiind din nou nvinuit, cei zece judectori ai oraului au trimis d u p el s fac a m n u n i t e cercetri, i, nedescoperind nimic, i - a u trimis napoi la C r e t a ; i nu d u p mult t i m p a murit acolo. I

Biruina veneian
pe m a r e asupra tureior, 1410, m a i 29.

Cnd aadar Mehmet, feciorul lui Baiazid, i-a declarat -""' rzboi oraului acestuia, a u echipat pe lng cele 1 5
, ,
n,

, .

care le aveau mereu de paza, i alte doua t r i r e m e ; i acestea au plecat de-a dreptul spre Elespont, sub comanda lui P e t r u d i n casa Loredano, care m a i trziu i la conducerea rzboiului n contra genovezilor i-a ctigat m a r e n u m e n a r t a rzboiului. Acesta sosind cu vasele in Elespont la Galipoli, se ainea cu corbiile n larg, stnd linitit 2 0 i neartnd nici o intenie de r z b o i ; cci socotea c e pace i c t r a t a t e l e d e pace n u snt r u p t e ; i i se dduse ordin s se apere numai, rzboi ns s n u nceap nc. Cci credeau c n u e bine s nceap rzboi din grij p e n t r u oraele ce le aveau n a r a lui Mehmet dinspre Marea Ionic i Egee, s n u aib de suferit din p a r t e a turcilor. Acestuia i se dduse astfel 2 5 ordin din p a r t e a Senatului, s fie g a t a de l u p t p e mare spre a se apra, d a r din voia lui s n u nceap rzboiul. D a r cnd a sosit n Elespont i triremele lui staionau dinspre Asia, comandantul de la Galipoli n u mai p u t e a r b d a ca veneienii s se semeeasc aa p e f a | n a r a impra- 2<u,u> t u l u i i chiar la baza lui n a v a l ; i de n d a t ce a echipat corbiile, le-a 3 0 scos i acesta, avnd douzeci i cinci de trireme, iar alte corbii ca la optzeci, ca i c u m ar voi s "sperie cu flota mpratului pe veneieni. Acetia ce-i drept s-au n d e p r t a t spre Pricones, inndu-i corbiile n larg. Trir e m a , n u m i t Peloponezic, ns a r m a s n u r m , ca u n a ce ridicase pnzele mai trziu. Aici, cnd o trirem de a mpratului ajunsese aproape de 3 5 ea, amiralul veneienilor a trimis d u p ea, fcndu-i semn prin care-i poruncea s continue d r u m u l i s n u atace. D a r cpitanul triremei Peloponezice creznd c i-a poruncit s atace, deoarece credea c e u n consemn l
:

B a i a m o n t e Tiepolo s-a r s c u l a t n 1310, d a r a r e u i t s f u g .

. - c. 1621

130

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE I V

202

d a t lui de generalul-comandant, lovete corabia mpratului i o scufund. Celelalte vase b a r b a r e vznd c rzboiul s-a nceput J i c se ncing la lupt, se grbeau s atace, dorind s se r z b u n e asupra corbiei Pel op oneziee. Atunci celelalte trireme ale veneienilor vznd ce s-a ntmplat 5 i cum corbiile barbarilor se grbesc s atace corabia lor, au pornit i ele la lupt n contra lor. i cum se desfura l u p t a naval, au p t r u n s n mijlocul flotei dumane i, unele corbii necndu-le i prinzndu-le, celelalte le-au fugrit spre u s c a t ; i veneienii a u r m a s biruitori, capturnd treisprezece corbii de ale barbarilor, mai m u l t e ns goale; cci turcii, io cnd corabia lor era s fie prins, sreau n m a r e i notau la mal. A t u n c i veneienii, odat ce au ales' rzboi n contra mpratului Mehmet, impresurndu-1 au cucerit oraul Lampsac i au lsat o granizoan de paz iar ei nii au plecat, plutind spre cas. D e ast -dat totui veneienii, pe acest general-comandant care a nvins flota barbarilor, l-au n vinos v i t de moarte ca p e unul care el a nceput mai nti o n e d r e p t a t e i a clcat t r a t a t u l de pace n contra ordinului ce i s-a trimis. i venind la judecat n f a a judectorilor, a fost achitat pe m o t i v c nu el mai nti a nceput rzboiul n contra barbarului. D a r n u peste mult t i m p au trimis soli i au fcut pace.
.

20

a j u t a t <i< Mireea cei .IM RIN se ridica i n c o n t r a iui Mahomed I .


203

, Mustala.

. . . .

P a t de acetia deci i-a mers aa mpratului M e h m e t7; r ' cu elinii ns, prietenos i n bune relaii, inea s cstige b u n v o i n a lor, ascult ndu-le orice cerere i-ar fi fcut, 1 1

din u r m t o a r e a pricin. Must aia | adic unul din bieii lui Baiazid, lundu-se d u p pilda lui Musa, fratele su, a venit la domnul 25 Sinopei care era n dumnie cu f r a t e l e su Mehmet SI L ~ B jurat S ) fie n b u n e relaii i prieteni ntreolalt. i trimii iul soli la domnul Dacici, de ndat ce i-a ascultat cererea cu plcere i ntre altele i fgduia s-i stea ntr-ajutor la dobndirea domniei, M u s t a f a a trecut n Dacia i, rmnnd aici mult t i m p cu trei sute de b r b a i , s-a pus n legtur cu cei mai 30 d e f r u n t e dintre turci, t r a t n d cu fiecare n p a r t e . D a r n u izbndea nimic, cci Mehmet ntre altele era om cum se cade i tia s se poarte bine cu cei mai de f r u n t e ai turcilor, fiind o fire blnd ; i spunea pe f a c M u s t a f a nu este copil adevrat de al lui Baiazid i c de existena lui,nu s-a tiut nimic ; iar biatul acestuia a murit la u n b u n prieten, u n om de u n caracter 35 foarte drept., care a venit la el de i-a a n u n a t moartea biatului. A t u n c i Mustafa, cum din Dacia nu-i ieea nimic d u p gndul lui i dnd cu socoteala c va umbla mai bine, dac o s vin la elinii care snt aezai n mijlocul mpriei lui Mehmet, pornete din Dacia prin mijlocul Traciei spre Terme, ora elin. i intrnd n v o r b cu guvernatorul elinilor, a i n t r a t

M U S T A F A CAUT A J U T O R LA M I E C E A C E I , B T K N

131

n J ora i a fost i n u i prizonier. Dar Mehmet a anzit f o a r t e repede c fratele su a venit la Terme i de ndat, f r nici o amnare, a luat-o n grab la d r u m cu a r m a t a spre Terme i-i cerea fratele de la elini. Guvernatorul Termei ns trimind u n crainic la mpratul din Bizan, i-a r a p o r t a t despre feciorul lui Baiazid Mustafa, c u m e la el i cum Mehmet 5 venind, i-1 cere pe fratele su ca fiind mincinos i fiindu-i spre stricciune aici. I a r m p r a t u l a trimis la Mehmet u n sol i s-a nvoit cu dnsul, pe ' Mustafa s-1 p u n sub p a z i s nu-1 lase s se ntlnease cu nimeni i s nu plece nicieri. i nvoiala au ntrit-o cu j u r m i n t i p e Mustafa l-au nchis n cetuia din E p i d a u r n Peloponez, pe nsui Mustafa i pe domnul 10 Smirnei Z u n a i t J , care a venit d e o d a t cu dnsul din Dacia la Terme i a luat p a r t e mpreun la rzboiul n contra lui Mehmet. P e acetia aa dar elinii i-au i n u t n nchisoare t i m p mai ndelungat, d u p aceea i-au dus la Lemnos i I m b r o s i i-au i n u t aici sub paz pn la moartea lui Mehmet al lui Baiazid 2 . Atuncea, ce-i drept, elinii i-au fcut mpratului pe plac i, 15 rspltindu-i cu aceeai moned, i-au pus p e acetia la nchisoare n Epidaur din Peloponez. i din cauza aceasta se ntmpla s p o a t obine orice de la m p r a t u l Mehmet. | Elinii avnd deci atunci o situaie mai b u n ca na- o < ~ > inte i p e n t r u mult t i m p fiind, mereu ntr-o stare 20 m l linitit i mergndii-le bine, i-au ntocmit i situaia n Peloponez, d u p cum credeau c le v a fi mai de folos. m p r a t u l E m a n u i l a a v u t feciori pe l o a n care era mai mare i pe care 1-a proclamat elinilor m p r a t , i p e Andronic i p e Teodor d u p acesta i pe Constantin i pe Dimitrie i pe Toma. i lui l o a n , cel mai mare, 25 pe care-1 credea cel mai destoinic din ceilali, i-a ncredinat mpria i aducndu-i soie din Italia, pe f a t a ducelui din Monferato, distins la caracter, dar neplcut la nfiare, 1-a ncoronat cu diadema i 1-a pus elinilor arhiereu i m p r a t . D a r m p r a t u l cu soia sa nici n u locuia nici n u tria, i era u r t i n u p u t e a s-o sufere, i ea vedea c b r b a t u l ei nu 30 o place i c o urte mult, i atunci dnsa, d u p u n timp, s-a urcat pe o corabie i a plecat, plutind spre Italia la rudele sale 3 . Apoi i-a adus soie din Sarmaia, pe f a t a domnului sarmailor 4 . Ornduit aa, acesta conducea m p r i a ; i pe Andronic, o fire nobil, al doilea d u p m p r a t u l l o a n , 1-a pus s' guverneze Terme. i d u p oarecare t i m p s-a mbolnvit de lepr 35
MAMAII I PROLOGUL avnd pace de la tur i.
1 2 3 4

De f a p t G i h e y t ; vz. A k d. N i - m e t , op. cit., p. 45. Ci. D u c a s , X X I I , 3 - 5 , (ed. Grecii). Ibidem, X X , 6. Ibidem, X X , 3.

132

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE I V

06 i oraul Terme | 1-a vndut veneienilor p e n t r u c oraul singur n u s-ar p u t e a apra destul de bine i s-ar afla ntr-o situaie grea. i p e n t r u c a crezut a c u m a c astfel va fi mai bine de ei i de ora, 1-a vndut p e acesta veneienilor pe u n p r e n u mare. I a r Andronic s-a dus la fratele su 5 n Peloponez i-i ducea traiul n Mantinea din Laconica, pn ce, boala doborndu-1 a c u m a cu desvrire, a ncetat> din v i a . I a r . p e Teodor care i era fecior, m p r a t u l E m a n u i l 1-a trimis la fratele su Teodor, nscut n p u r p u r 2 , cu gndul s-1 lase u r m a pe biat n Peloponez. i d u p ce 1-a primit pe acest biat al fratelui su, cruia i era d e v o t a t , 10 1-a i n u t pe lng sine i, cnd a m u r i t , i-a lsat domnia. Acesta cnd a a j u n s la conducere, i-a luat soie din I t a l i a pe f a t a lui Malatesta duce de Marca, femeie distins prin f r u m u s e e i alte nsuiri alese. Totui mai pe u r m , urndu-i-se de soie i neputnd-o suferi, a a j u n s s se certe i atunci s-a simit ndemnat s-i aleag viaa de clugr i la domnie a trimis d u p 15 fratele su s vin, deoarece credea s mbrace rasa de clugr i s-i ncredineze lui domnia i averea. Totui n u peste mult t i m p , acesta iari s-a rzgndit, cci marii lui dregtori l desftuiau de la aceasta i nu-1 lsau s mearg la ce se pornise. Teodor cel btrn, unchiul su d u p t a t , n-a a v u t nici u n biat 207 de la f a t a lui Eainerio, avea ns din flori. | Cci acesta i luase pe f a t a stpnitorului Atenei i despre ea se spunea c a fost cea mai f r u m o a s din t o a t e fetele care pe vremea aceea s-au distins prin frumusee. acesta stpnea peste Corint i A t e n a i domnea peste Beoia, de a j u n g e a pn la Tesalia. 25 Albanezii ^ A e a r n a n i a 0 J , m a a j u n s n u r m t o r u l c l i i p . P e vremea cnd, la ndemnul arhiereului romanilor, celii din a p u s i t o t o d a t i veneienii a u venit cu rzboi asupra elinilor, atunci i b r b a i foarte puternici <3e la m p r a t u l din feapoli i de la tireni i genovezi au pornit s cin ereasc Peloponezul i t o t o d a t i cealalt E l a d . i Peloponezul 30 l-au cucerit ntre alii i cei din grupa genovezilor din casa Zaeharia, i a n u m e Ahaia i p a r t e a mai m a r e din Elida i nc i Pylos i din Mesenia a r nu p u i n , de a u a j u n s pn n Laconica. ara din mijlocul Peloponezul ui au pstrat-o atunci nii elinii din Peloponez. n t r e g Peloponezul ns de la marginea mrii l-au cucerit i ocupat apusenii, celi i celtiberi 35 i ali dintre genovezi i t i r e n i ; i nc i Eainerio din casa Aciaioli, sosind
stpiniri apusene in Peioponez, Grecia de m i j l o c
1 . 1). e r t i o s, (Memorii d e s p r e i s t o r i a Macedoniei) 1947, p. 30 u r m . , crede c t i r e a a c e a s t a n u e s t e n t e m e i a t . D a r cf. i D u c a s, X X I X , 4, (ed. Grecu). 2 N s c u t d u p ce t a t l su fusese n c o r o n a t m p r a t .

Baillerio

S T P l N I E I A P U S E N E N G P E C I A

133

din Florena a aceast expediie, a ocupat Atica i Beoia, p r e c u m a m a r t a t i mai nainte i din a r a F o c i d e i 1 | p a r t e a mai mare. I a r ligurii aoe aii ocupat E u b e a cu mult mai de nainte M c ; de la acetia veneienii sub o a n u m i t condiie, a u eobort n insul. D u p i ligurii a j u n g n d la ceart cu dnii, 5 i ci s-au ntmplat s fie d e . la condiiile sub care s - I u nvoit cu ei i a u D a r Eainerio i celtiberii i din celi ci au fost la c a u venit n locul acesta cu mult mai trziu dect acetia. I a r 10 fiind u n nou venit cu cu ligurii din Eubea, i a l u a t de soie pe f a t a u n u i P r o t h y m o s i, , a pus mina pe Corint! Mai trziu nsi i i-a d a t d u p acest d o m n Teodor f a t a care, p r e c u m spu- 15 prin f r u m u s e e , t o a t e fetele de atunci, i la m o a r t e i-a i C o r i n t u l ; cci cnd a d a t f a t a d u p el, i-a fgduit zestre acest o r a , d u p ce v a f i murit, | I a r pe cealalt f a t a sa a dat-o d u p d o m n u l Acarnaniei i Carol. Cci acesta, - dar domnii d e mai nainte ai acestei r i se jte K e a p o l i ; i cnd popoarele vecine i-au gonit din a r i domnii au plecat p e aproape de Italia, Dhefalenia i Zachint i insulele Eliinade, cte s-au ntmplat s fie
P

al mpratului Partenopei. i au venit i mai nainte ali guver-

cu sine tovari, oameni'destoinici, pe Boso i Guido i Miliarese i c u m , stnd n Chefalenia, au pus ochiul p e Epir, adui fiind de epiroi, a u ctigat a r a s li se supun i, p e ncetul i Acarnania, D a r albanezii, pornii de la E p i d a m n i mergnd spre Tesalia de rsrit, a u supus i p a r t e a m a i maro din Macedonia interioar i Arghiropolichni i Castoria. A j u n gnd n Tesalia, a u cucerit a r a i i-au m p r i t oraele; i d e a r se foloi n a stabil. D u p ce a u a j u n s i n Acarnaniei, care i-a lsat n a r , i p t e a u turmele i n D u p aceea s-au neles n t r e ei s atace p e elini, oricum ar fi s le i cnd guvernatorul, Isaae i era numele, a venit odat, mergnd la
( i i , p.

134

vntoare, albanezii l-au a t a c a t , conductor fiindu-le Spata, u n brbat m a r e isprav, care le ddea dovad d e repeziciune i ! le era de mult folos n mprejurrile d a t e din t i m p u l de ; l-au ucis pe loc, iar a r a a u invadat-o de 5 pe cei ce lucrau pe ogoare, i-au prins, lund cu ei D u p aceea au mpresurat i a u cucerit A r t a , .ora al du-se stpni p e nici u n astmpr. D u p din insula Cercira, io i gtindu-i a r m a t , a u plecat n grab la Arta, a u nceput s mpresoare ora ul i s riile, cu gndul s-1 cucereasc. D a r 2 " - cci n u intrase n ora, ci s pe albanezi la u n loc i sftuindu-i s fie nvlesc pe puniid-o p e fug, p e muli i-au rzboi a l u a t ; tribal care se nrudise prin Carol din insule cu tovarii lui i, rii u r a u stpnirea samavolnic a i p e lng aceasta i Etolia, lundu-i-le lui Iza i oraul acarnanilor 1 i a iui Tonta, tribal din a trecut asupra acestui Izaul n modul u r m t o r : Cnd Prealup i-a a j u t a t lui Spata i albanezilor la rzboiul n surau A r t a , capitala rii Acarnaniei, a u fost prini n lupta alii d i n cei d e n e a m ales la ei i : 30 a fost unul dintre tinerii cei mai d e seam ai mpratului aia plcut la nfiare, de u n caracter nobil i o fire I aezat. P e acesta cu muli alii, Prealup ducndu-i acas, i t r a t a ca robi de rzboi bine i-i inea sub paz. Petrecnd n reedina-i domneasc, i inea, ca p e n t r u bani s-i dea rudelor napoi, dac i-ar cere. D a r femeia acestuia, cum 1-a 35 vzut pe tnr, s-a ndrgostit d e e l ; cci umblase i mai nainte cu ali b r b a i i era desfrnat. Trind a a d a r cu tnrul i nnebunit de dragoste p e n t r u el, se nelege eu dnsul la u n complot n i femeia conducndu-1 n dormitor, cum domnul P r e a l u p se
de D a r k o n

BTPNIRI APUSENE N

GP.IciA

135

i t o t o d a t d e i n e , d o m n i a m p r e u n c u dnsul. P e n t r u c ns stpnea samavolnic, n i m n u i din ora n u era plcut dect f e m e i i . D a r r z b u n a r e a lui P r e a l u p , n n u p r e a m u l t t i m p . 1 - a a j u n s p e feciorul acelui, p e care-1 avuse d e la aceast f e m e i e ; cci p e acesta, c n d se dusese la m p r a t u l M u s a , ca s-i cear a l i a n i a j u t o r n c o n t r a lui Carol, stpnitorul d e a t u n c i al Acarnaniei, 1-a prins, ca s-i ia a r a i i-a s c o s o c h i i . T o t u regiunea oraului l o a n i n a n - a cucerit -o n i m e n i . Aducndu-i-1 pe a c e s t ' C a r o l d o m n , i - a u n c r e d i n a t s aib grij de treburile o r a u l u i ; i a tiut s p o a r t e rzboiul cu t o a t t r i a ; i j a a d a r aceast domnie care a fost d e m u l t v r e m e a tribalilor, a t r e c u t a s u p r a lui I z a u l i a s u p r a d o m n u l u i Carol. Acesta a v n d in stpnirea lui a m n d o u rile, a ocupat i regiunea d e la Ahelou, aa n u m i t Baltos 1 i Anghelopolichni p n la Taupactos d i n f a a Ahaiei i stpnea a r a n chip a b s o l u t ; i a a j u n s la m a r e p u t e r e , cci se vede c n-a fost n t r u nimic m a i p r e jos de v r e u n d o m n i t o r d e a t u n c i n ce privete tiina domniei i a rzboiului. i n rzboaiele cu rile vecine ctigndu-i m a r e n u m e , a l u a t n cstorie, p r e c u m a m spus-o m a i nainte, p e f a t a d o m n u l u i din A t e n a i Corint. Acest d o m n 2 a a v u t u n biat din f l o r i ; cci d e la soia sa din E u b e a n-a dobndit u r m a d e p a r t e a b r b t e a s c . i p e biatul d i n flori l chema Ant onio. Acestui A n t o n i o i-a lsat Beoia i oraul T e b a , cci Corintul l lsase ginerului su Teodor, f r a t e l e mprat ului. I a r oraul A t e n a , p e care -1 smulsese m a i n a i n t e d e l a celtiberii din a v a r a , cci p e acesta l-au a v u t iberii, cucerindu-1, 1-a lsat veneienilor. D a r acest Antonio, feciorul lui, d e n d a t ce a primit de la t a t l su d o m n i a Beoiei, - cci cealalt a r , F o c i d a 3 i Levadia, le cucerise Baiazid al lui A m u r a t , a d u g n d u - l e la j m p r i a sa, p i , c u m a m a r t a t m a i n a i n t e , acest A n t o n i o a a d a r a pornit rzboi cu veneienii i m p r e s u r a A t e n a cu m u l t grij i s t r u i n . Veneienii ns socoteau l u c r u grozav, c oraul lor e m p r e s u r a t , i dorind s-1 apere, se gndesc s mearg a s u p r a oraului T e b a ; i strngnd a r m a t a din E u b e a i a r m a m e n t , ct a u p u t u t , a u pornit din E u b e a spre Beoia a s u p r a Tebei. D a r Antonio aflnd c veneienii pornesc n contra sa, a p u s d o u cete n calea lor, p e u n d e aflase c a u s t r e a c euboenii cu veneienii, o c e a t stnd la p n d la nceputul d r u m u l u i , cealalt la c a p t u l l u i ; i a t e p t a s se n p u s t e a s c a s u p r a dumanilor, cnd vor fi la mijloc d e cale. Aici a a d a r , c u m veneienii mergeau spre
1 Manuscrisele ne ofer , n d r e p t a t n de D a r k o , d u p Vivien de SaintMartin, Nouveau Dict. de Geogr. unio., s. v. Valtos (v. ap. crit. din ed. Darko). 2 Adic Rainerio Acciajuoli, domnul Atenei i al Corintului. 3 Manuscrisele an , n d r e p t a t de D a r k o n . Vezi i p. 133 . 1.

1-a u c i s

dimpreun

c u femeia,

>

io

15

20

25 214

30

35

136

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I

1 oraul Teba, - i este d e p a r t e acest ora de E u b e a ea la o sut cincizeci de stadii \ i cum veneau n a r m a i greu, mulime m a r e asupra Tobei, erau la ase mii, Antonio cade pe n e a t e p t a t e asupra acestora, avnd n fiecare ceat nu mai mult de trei sute de o a m e n i ; i veneienii 5 vzndu-i deodat din a m m d o u prile, o iau la f u g i p e muli dintr-nii i-a ucis, p e alii ns i-a prins i a prins i p e guvernatorii de atunci al rii acelora. i lund calea ntoars, mpresura mai d e p a r t e oraul A t e n a , pn ce atenienii punnd la cale cu el trdare, | a ocupat o r a u l ; i n u cu mult mai trziu, mpresurnd-o, a cucerit Acropoleai stpnea d e o d a t io peste Atica i Beoia. i mergnd, cnd nc tria t a t l su, la P o a r t a lui Baiazid mai nti, d u p aceea la a lui Musa i Musulman i mai ales a lui Mehmet, c u t a prin bani s-i ctige bunvoina Porii mpratului i, domnind n a r a sa, tria, mai departe, f r g r i j i ' f r nici o fric. Se mai spune c i acesta, pe ct se pare, a fost u h b r b a t strlucit i n 15 alte privini i, d u p ce a luat n stpnire oraul Atena, dei n u prea mergea mult la P o a r t a mpratului, i-a a v u t binevoitori i prieteni pe cei din a n t u r a j u l mpratului. E r a domnitor, dei luase n cstorie femeia u n u i cetean particular din Teba, Tebanii adic petreceau, dansnd la o n u n t , i se afla f a t a u n u i preot, m r i t a t , foarte plcut i frumoas, nobil la caracter 20 i t o t o d a t cuminte, i d e o d a t s-a ndrgostit de dnsa la n u n t i ndrgostit o rpete p e aceasta, N e b u n d e dragoste nu mult mai pe u r m , s-a nsurat cu dnsa i s-a ntmplat s aib u n t r a i fericit, p u r t n d domnia, d u p cum credea c este cel mai bine i p e n t r u cei din p a r t e a locului i p e n t r u ceilali. Tot acesta i-a d a t o f a t adoptiv d u p domnul din E g h i n a , 25 feciorul lui Galeoto, vestit prin tria-i trupeasc, iar p e n t r u cealalt f a t sie adoptiv i-a luat ginere din E u b e a u n t n r din casa Giorgio; | i cu veneienii fcnd pace, avea linite. i la feciorul lui Galeoto, la domnul Eghinei, inea cel mai mult i, cnd acesta venea la dnsul, i ddea t o a t a t e n i u n e a ; i fiind b r b a t cuminte l c u m p t a t , a t r i t n fericire m u l t 30 t i m p , fcndu-i din felul c u m p u r t a domnia, m a r e avere si mpodobind oraul ct mai mult. Despre acestea amintind attea, m ntorc la Teodor, feciorul mpratului i domnul Spartei i al celeilalte p r i din Peloponez, care a fost crescut i educat d e 35 unchiul su d u p t a t Teodor, iar d u p aceea a fost lsat d o m n n a r a aceluia. L a acesta venind t a t l su Emanuil, m p r a t u l din Bizan, 1-a ntrit mai bine pe fecior n domnie i fratelui care murise acuma, i-a i n u t la mormnt u n elogiu funebru, jeluindu-i fratele iubit. D u p aceea
1

U n s t a d i u egal cu 177,6 m , i a c 26 k m 640 m .

MANIT1L II P A L B O L O G SI M A H O M E D I

137

d u p peloponezieni s vin jla I s t m , a nchis I s t m u l cu zid i, 1 punnd aici o garnizoan de paz, a plecat pe m a r e spre Bizan, avnd cu sine sub paz i pe marii dregtori ai peloponezienilor 1 . Acestea s-au petrecut cu mpraii elinilor, | n timpul acela. n 217 timpul domniei Iui Mehmet, a u a v u t m a i bine i n privina domniei & i n ce privete celelalte posibiliti de via, deoarece i-au asigurat pacea cu m p r a t u l Mehmet i se ineau ntocmai de t r a t a t e l e ncheiate, pe ct se p u t e a mai mult. D e aceea i m p r a t u l Mehmet i ddea m u l t silin, ca ei s preuia sc pacea cu dnsul cel mai mult i s fie g a t a s sufere mai degrab orice a l t a dect s fie stricate bunele,relaii dintre e i ; 10 i le i n t r a n voie cu orice credea c le p o a t e face plcere, ntre altele i eu privire la feciorul su A m u r a t . Cci avea doi feciori, A m u r a t m a j mare, iar Mustafa mai mic, biat nc. D i n t r e acetia, p e A m u r a t se gndea s-1 lase m p r a t n E u r o p a , pe cellalt ns n Asia. i mprindu -le acestora mpria, ca feciorii s r m n la cele ce le-a ncredinat, a lsat i-> p e m p r a t u l din Bizan s aib grij do aceasta, s nu ngduie vreo nedrept a t e , ci s sar cu t o a t puterea n t r - a j u t o r u l celui n e d r e p t i t *.
triinilnd

Trimind ap oi a r m a t a a s u p r a Daciei, a p i d a t i a r a aceasta 8 i Peonodacia, Brenez al lui Hogeateriz dealtureHor*^Turachhan! scutierul, fiind comandant i fcnd mari i s p r v i ; 20 pa la vidin, trece tn dar mari isprvi i-a f c u t i generalul c o m a n d a n t Un8ana. Europei Miha.il care a dus o a r m a t asupra peonilor i a Peonodaciei i nc asupra ilirilor. Totui Brenez a f c u t isprvi memorabile mai ales prin E u r o p a , cnd a dus rzboi n contra ilirilor i a ] peonilor i | a Peloponezului; cci acest n e a m al turcilor este preocupat cel m a i mult de a r t a rzboiului; cu participarea cavaleriei uoare a Europei, aa c era g a t a s-i urmeze n d a t , oriunde ar duce-o, ctiga averi m a r i de t o t ; i a a j u n s pn n p a r t e a ce era a veneienilor i, robindu-le a r a , a luat robi de rzboi, nct a mbogit p e turcii care l u r m a u i, n f o a r t e p u i n t i m p , i fcea s aib belug de t o a t e . Snt 30 i cldiri n E u r o p a peste t o t locul, n u puine, ridicate de Brenez, de le-a lsat generaiilor viitoare ca nite m o n u m e n t e s-1 pomeneasc. Mai trziu sub Musa al lui Baiazid s-a ntmplat ca ei, trecnd de p a r t e a fratelui Mehmet, comanda militar s-o dea feciorilor s i ; i de atunci feciorii
ara Rointnease i Transiivania pustiite de turei,
1 2

Vezi mai sus, p. 120121. Vezi pe larg la D u c a s, X X I I , 10, (ed. Grecu). 3 D a t fiind obiceiul lui Laonic Chalcocondil de a reveni asupra celor spuse odat, se prea p o a t e c e v o r b a de aceeai expediie de j a l care a iost a m i n t i t la p. 120, 14.

138

LAONIC CHALCOCONDIL: B X P U N E K I ISTOEICE IV

lui Brenez, a n u m e Iisus, B a r a m 1 i Aii, conduend rzboaiele, au a j u n s la m a r e r e n u m e prin E u r o p a . I a r Brenez edea n oraul l a n i a , pe care s-1 aib singur spre locuire, i-a fost druit de m p r a t s fie p e n t r u totdeauna al lui i al feciorilor lui i s slujeasc mpratului, la orice ar avea nevoie. I a r oraul l a n i a este aezat lng rul Axios i lng ora snt sate nu puine ale lui Brenez ; sub Mehmet ns, d u p Brenez, a a j u n s f o a r t e renumit la turci Turaohan i ieea la expediii rzboinice, u r m a t de cavaleria uoar de prad i, fiind u n comandant cu noroc, lua m u l t p r a d | din a r a duman. I se ncredinase atunci de Mehmet guvernarea Vidinului i, trecnd n Peonia, i-a ctigat m a r e renume n E u r o p a .

1 Manuscrisele au B a r a n c , n d r e p t a t d e D a r k o n , d u p p. 119, 17, u n d e a p a r a t u l critic n t o c m i t de D a r k o a r a t c manuscrisele a r scrie B a r a m o s " , d a r de f a p t a r t r e b u i scris i B a r a c , cci izvoarele t u r c e t i 11 n u m e s c aa ; vz. 1. M o r a v c s i k , n B y z a n t i n i s c h e Neugriechische J a h r b i i c h e r " , 8 (1929/30), p. 36 ; E . D a r k o , n B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t " , 32 (1932), p . 10 i A k d . N i m e t, op. cit., n-rele 12 i 13 de la p . 39.

LAONIC : EXPUNERI ISTORICE

ai e Mura/n ani, s-a svrit din via, i-a u r m a t n domnie A m u r a t !""/!, a l l u i M e h m e t care era feciorul lui mai mare. S-a ntmtativeeu .zan mn. ^ ^ g { i ( ; ] a B n i i S a > n A s i a i lua msurile cuvenite p e n t r u aezarea n domnie. D a r elinii, cum a u aflat de moartea lui Mehmet i de aezarea n domnie a lui A m u r a t , au trimis dup Mustafa, despre care se spunea c a fost feciorul lui Baiazid, s vin de la Lemnos. Se ntmplase s ad la Lemnos, chipurile sub paz, uoar de t o t . | D a r trimiii d u p el s-1 aduc, a u fost oprii de vnturile care, n t i m p u l de atunci b t n d cu trie, ineau n loc cltoria de la Lemnos lui A m u r a t n E u r o p a , o opreau cu triremele, iichiznd i P r o p o n t i d a i Elespontul p e n t r u trecere. i atunci a u plutit; n jos la Galipoli, ora nfloritor din Chersones, ca, Mustafa venind cu corbiile, s se p o a t ntlni pe Mustafa s ' l e predea Galipoli. D e ast d a t elinii, din nepricepere, s-au pripit , nct peste tot i-au stricat i sie-i i statului i ct pe ce capitala era s le fie robit de A m u r a t . Cci vizirii lui A m u r a t , lsai de t a t l su Mehmet n E u r o p a , ca s asculte de u r m a u l su la mprie, au venit la m p r a t u l din Bizan i duceau t r a t a t i v e , ca, n mprejurrile de acuma, elinii s n u strice b u n a nelegere cu dnii i s n u umble s rstoarne legturile ce le au cu dnii, ci s r m n la cele ce le-ar i pus la cale cu m p r a t u l Mehmet. Intre oamenii cei mai de f r u n t e ai mpratului era aadar la ei, a d u s tratative' cu m p r a t u l Bizanului, rugndu-1 de pace, nct s le fie binevoitor; i ddea ostatici doisprezece copii de ai dregtorilor celor mari, j a u r dou sute de mii i a r ct i vor fi ales-o de la ei

140

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI

ISTOEICE IV

afar de Galipoli 1 . Acestea le fgduia i le ddea, ca s-1 lase p e ace Mustafa n p l a t a domnului i s n u stea n a j u t o r nici u n u i a dintre amin-. doi, ci s-i lase pe ei s se l u p t e i care din amndoi o s ias nvingtor r acela s stpneasc m p r i a . Cu aceste veti aadar a trimis crainic Ia m p r a t u l de atunci al elinilor l o a n 2 , t n r fiind nc i care umbla cu planuri mari n ale d o m n i e i ; cci credea c e m a i bine pentru dnsul, dac aceia se npustesc unul asupra celuilalt ;, i dac domnia aceluia i v a fi divizat, statul su s-ar p u t e a afla ntr-o stare mai b u n dect cea de a c u m a i ar p u t e a a j u n g e ntr-o situaie mai fericit, dac amndoi snt la n e v o i e ; i dac mpria a j u n g e n minile amndurora, el e ceva mai puternic dect amndoi, nct n u m a i are de oscilat cnd spre unul cnd spre cellalt. Aceasta ns are s fie, dac rnprindu-i domnia, amndoi a u s fie mprai. D a r mai trziu n-a mai: r m a s la acest p u n c t d e vedere, ci el u n u l era fi de p a r t e a lui Mustafa. T a t l su ns, care era de f a p t m p r a t , avea o prere opus acestuia i cerea s nu calce t r a t a t u l de pace, cci oricine c a l f t r a t a t e l e d e pace, nu v a p u t e a avea p a r t e de ceva b u n sau statornic, nct greala lui s nu-1 surpe. Mai spunea c i aceasta trebuie luat n seam, cu care din amndoi s se neleag ? - Cu acela, 1 unde-s banii mpriei i ienicerii! L asupra acestui lucru, firete n u p o a t e fi nici o ndoial i aceasta fixeaz, spunea dnsul, alegerea care ar putea-o face. Planurile acelea ns, snt ndoielnice, u n d e i c u m ar p u t e a a j u n g e la tronul mpriei i snt legate p e n t r u dnii cu primejdia cea m a i mare. n privina aceasta a a d a r prerile elinilor erau m p r i t e n d o u ; d a r m p r a t u l cel t n r avnd a t u n c e a conducerea mpriei elinilor, elinii s-au a l t u r a t prerii acestuia, preferind s fac, p r e c u m li n d r u m a , i s-au legat de norocul lui Mustafa, nct s-1 fac p e acela m p r a t i el s le dea Galipoli.
intre II i loan

n d a t ce a fost l u a t aceast hotrre, au i echipat, corbiile. m p r a t u l a sosit deci la Galipoli i, c u m Mustafa, pe Mustaia. a Lenmos, se simte n d e m n a t s fac ceva n u g o g j g e n vederea domniei lui n E u r o p a i s mpresoare Galipoli; i era atunci
Bizantinii ridic . contrapretendent a r A m t r a d u s n s , I m l r e p t i m l p e In a f a r d e " , d e p a r t e , b i z a n t i n i i i n e a u f o a r t e m u l t s c a p e t e Galipoli, t u r c i i acest ora s t r a t e g i c . Gf. m a i ales D u c a s, X X I V , 1 1 - 1 2 , ( e d .
2

D e

mult de a oraului Galipoli".. cci p r e c u m se v a v e d e a m a i n s n u voiau d e l o c s cedeze Grecu).

D e f a p t m p r a t e r a n c p r i n t e l e s u Manuil I I Paleolog (1391 - 1 4 2 5 ) ; d a r a c e s t a , l p r o c l a m a s e i-1 ncoronase d e m p r a t i p e f i u l su l o a n V I I I Paleolog. n i s t o r i a bizantin,, nu o d a t se n t l l n e s c doi i c h i a r m a i m u l i m p r a i d e o d a t .

MUSTAFA CONTEAPRETENDENT CU AJUTOE BIZAKTIN

141

cu ei Zunait, domnul Smirnei, p e n t r u c era t o v a r de a l ' l u i M u s t a f a ; i a r t a u turcilor c i Mustafa o s fie f a t n d a t ; i aa mpresurau cetatea de la Galipoli. f u d u p mult t i m p a a j u n s i Mustafa nsui i cetat e a oraului a trecut la d n s u l ; i Ohersonesul n d a t 1-a primit de m p r a t i-i u r m a , unde-i ducea. m p r a t u l elinilor cerea firete s-i dea Galipoli. I a r Mustafa spunea c e gata s dea i c n u se mpotrivete, t o t u i turcii o vor r b d a cu greu | i, domnia nefiindu-i nc nfptuit, lucrurile nu le vor iei cu bine. Totui fgduia c, d u p ce o s a j u n g la domnie, d oraul i c nici n viitor nu-i v a lipsi niciodat de orice a l t a ar p u t e a crede c le v a fi spre binele lor. i atunci i-a convins pe elini i a n a i n t a t m a i departe n E u r o p a i t o i treceau, de p a r t e a lui, recunosendu-1 de m p r a t ca unul ce a fost ferciorul lui Baiazid. Cnd ns Baiazid 1-a v z u t venind asupra Adrianopolei, cci el avea grij de ora, lsat fiind de m p r a t u l Mehmet p e p a t u l morii, a strns a r m a t a din E u r o p a i a ieit n contra lui Mustafa aproape de Adrianopole, cu gndul s ncerce l u p t a i s nu-1 lase, dac v a p u t e a , s mearg la reedina mprteasc. B a r c u m mergea n ordine de l u p t , turcii a u trecut d e o d a t cu toii la Mustafa i i s-au nchinat ca u n u i m p r a t i nsui Baiazid i -s-a nchinat i a predat puterea n stat lui Mustafa, s fac cu dnii ce v a vrea. P e acesta lundu-1,1-a ucis de ndat pe loc i, mergnd spre ora, 1-a ocupat i s-a instalat n palatele mprteti. D u p aceea ntorcndu-se, a apucat-o n g r a b spre Asia, ca s p u n stpnire i pe m p r i a din Asia. i a t r e c u t | n Asia cu a r m a t a din E u r o p a i eu pedestraii turci aa n u m i i a z a p i ; i a trecut peste strmt o a r e n Asia, avnd cu sine pe Zunait, domnul Smirnei, i mergea asupra 'ui A m u r a t al lui Mehmet. I a r p e m p r a t u l elinilor, t i i m i n d soli, l ruga s n u ncerce vreo schimbare n legturile lui b u n e eu dnsul, cci i va d a n d a t Galipoli, d u p ce i v a supune Asia, nvingndu-1 p e nepotul su -de f r a t e .
M u s t a f a , prsit, pierde tronul
a r l a

224

10

10

20 225

25

m p r a t u l d i n Bizan erau sosii i oameni de ai lui A m u r a t , ducnd i acetia t r a t a t i v e , ca m p r a t u l s in 30 i v i a a . ( ; 1 1 e j i fgduiau c le vor d a orice ar dori. I a r elinii u n t i m p i-au i n u t cu vorba, n sfrit ns solia lui A m u r a t a u lsat-o s plece i alegindu-i p a r t e a lui Mustafa, l-au d e t e r m i n a t i a u obinut de la el s ncheie cu ei u n t r a t a t ntocmai, p r e c u m hotrser dnii. D a r i solia lui A m u r a t , cnd a sosit la a r m a t a lui A m u r a t , a rspndit tirea c i-ar fi 35 ctigat p e elini de aliai. i s-au ntmplat s fie n t a b r ling lacul Lopadion i a u descins aici n a r a lui Michalichie, u n d e lacul subiindu-se p e o ntindere mare, iese printr-un loc strimt n m a r e ; este ns un pod. Must a f a venind i el aproape, i-a aezat t a b r a la marginea rului ce iese din

142

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJNEEI ISTOEICE IV

226 lac. Aici cnd au sosit solii | lui Amurat, folosindu-se de o mprejurare norocoas, au rspndit tirea, c ar fi sosit avndu-i pe elini tovari de lupt; i strigau ctre tabra lui Mustafa, ameninndu-1 ca pe unul ce-a czut n curs n Asia. Espndindu-se tirea n tabra lui Mustafa, cum solii nu le sosiser nc, s-au speriat, nu cumva elinii oeupnd Elespont uL s nu-i mai lase s treac i astfel s-ar putea prpdi pe aici; i atunci i-au tras pe seam i, cnd s-a fcut noaptea, nsui Zunait, domnul Smirnei a fugit n ara-i printeasc i ceilali din marii dregtori au nceput s fug fr nici o zbovire, nemaiavnd ncredere n norocul lui 10 Mustafa. Iar Mustafa cnd i-a vzut armatele fugind, fric 1-a cuprins, pentru persoana iui i a fugit i dnsul spre mare. Dar elinii, ca unii ce-i aleseser ca Mustafa s le fie aliat, au echipat corbiile i au plutit spre Elespont. nsui mpratul Bizanului sosind la Pricones, era preocupat de dragostea unei femei, pe care' s-a ntmplat de o iubea, - era fata unui 15 preot, i nu-i vedea de datoria, s-1 opreasc pe Amurat s ajung n Europa. De ndat ce foarte repede s-a fcut de ziu i Amurat a vzut tabra dumanilor golit i c, de ast noapte, snt pe fug, i pe azapi frngndu-i minile, c au fost prsii i t r d a i de ostaii clrei, j a -27 fcut pod peste scurgerea lacului i a trecut, ct de repede putea, i pe azapi 20 i-a ucis pe toi aici. Dup aceea 1-a urmrit pe Mustafa ora de ora. Mustafa, ce-i drept, a apucat s treac la Galipoli, Amurat ns dnd peste o corabie foarte mare de a genovezilor, acostnd chiar aici, s-a nvoit cu stpnul corbiei s-1 treac pe el deodat cu ienicerii i cu mai marii Porii lui i ntreaga-i armat n Europa i i-a pltit argint destul de mult, ct i-a 25 cerut. i 1-a trecut mpreun cu toat armata. Mustafa cnd a auzit c Amurat a trecut n Europa, i vedea c pretutindeni, unde ar putea scpa,, nu mai este acuma n siguran, deoarece Amurat l ajunsese, a scpat cu fuga pe muntele aa numit Ganos. Amarat ns l urmrea i, cu toat struina, nu nceta s cerceteze toate i s nconjoare ca ntr-o reea locul, 30 unde credea i se putea bnui numai c se ascunde, 1-a descoperit ascuns sub o tuf i, prinzndu-1 la sugrumat cu juvul. i s-a svrit Mustafa din via dup o domnie de trei ani n Europa. Amurat ns, dup ce a dobndit domnia n amndou continentele, s-a fcut stpn pe mprie 1 . , ,, . Kii cu mult mai pe urm ns a pornit cu rzboi Impresurarea Constaiitmopo 228 iei 1422. organizaia Porii asupra Bizanului i J a elinilor, nainte a trimis Suitamiiui. invenia i pute- p1 e v i z i r u i Michaloglu, generalul comandant al
rea tunului.

Europei. i acesta lumd toata armata Europei, a strbtut jefuind regiunea Bizanului. Dup aceea i-a aezat tabr a
1

Cf. D u c a s , X X V - X X V I I , (ed. Grecu).

J1XTKAD II iMPEBSGABl CONSTANTINOPOLE i

143

ndat a pornit i A m u r a t a l lui Mehmet e u i e n i c e r i i i cu P o a r t a , toi 1 c i nsoesc pe mpratul, oriunde pleac n rzboi. i a s o s i t i c u a r m a t e l e Asiei i a t b r t d e l a m a r e l a m a r e . n ce privete P o a r t a , st cam a s t f e l : pedestrai 1 , are m p r a t u l pe lng sine ca la ase mii i uneori ca la zece m i i ; cci din acetia formeaz 5 garnizoana d e paz prin ceti i apoi n locul acelora p u n e iari alt formaiune. I a r el i-i formeaz astfel : lund biei robi, pe ci soarta i-a fcut s cad n minile lui robi, i d pe la turcii din Asia, nct fiecare s nvee graiul. i stnd cte doi i cte trei ani, n v a limba ; dup ce neleg graiul, nct s p o a t vorbi, iari alege dintre cei p e care i-a d a t , ca la dou 10 mii i mai muli dect atia. P e aceia i aduce cu toii la Galipoli i-i repartizeaz pe vase, ca s nvee marinria i s duc peste strmtoare pe cei ce vreau s treac n Asia din E u r o p a . Aici fiecare are u n obol i un rnd de haine pe | an. D u p n u mult t i m p trimite d u p ei s vin la P o a r t 2 2 9 i le d leaf, nct s le p o a t ajunge de trai, unora ; altora ns mai mult. i"> i rnduii i m p r i i sub c o m a n d a n i de zece i d e cincizeci de oameni, n cete mici i mari, pleac n r z b o i ; masa o iau n comun i la asfinit de soare snt cu comandantul de zece oameni n cortul lor. Acetia i a u corturile primprejurul mpratului, fiecare n locul su, inndu-se de cellalt 2 , n u n t r u l acestora nimeni n u are voie s-i ridice cortul a f a r de erbii 20 slujitori ai mpratului i ai vistieriilor mpratului i ai dormitorului Cortul lui e de culoare roie. i p e n t r u persoana mpratului se ridic uneori dou, alteori trei corturi din foi de ln de culoare roie, b r o d a t e cu fir de aur, i nc altele vreo cincisprezece, t o a t e nuntrul rndului de cor1 uri ienicereti. n a f a r i ridic corturile ceilali oameni ai Porii, a m u r a- 25 chorii i pharnicii, n u m i i la ei saraptarii i p u r t t o r i i de steaguri, numii emuralamii, i rectorii Porii, aa numii viziri 3 , care i aduc mpratului vetile i rapoartele. Acetia fiind mari dregtori i avnd eu ei slujitori f o a r t e muli, formeaz o mulime nesfrit. Apoi mai snt la P o a r t a mpratului silictari ca la trei sute, care snt clrei i snt adui la acest 30 post dintre ieniceri. D u p acetia vin ienicerii n u m i i caripi, j venii la 2 3 0 el la P o a r t din Asia i E g i p t i mai ales din Libia i, fiind viteji cr mare rvn n f a a mpratului, snt pltii de el cu leaf, unii m a i m a r c , alii mai mic. D u p acetia urmeaz lefegiii, n u m i i alofaii, ca la opt sute. I a r d u p acetia urmeaz numiii spahii ca Ia dou sute. Acetia snt biei 35. de ai marilor dregtori, dintre care pe unii scondu-i de la slujirea dorAdic ieniceri. Adic, fiecare tiind u n d e este locul cortului su. dup locul cortului vechi, iar corturile stau In cerc. 3 Manuscrisele ne dau vixori, n d r e p t a t de D a r k o n .
2 1

144

mit orului su, i p u n e n acest loc, iar pe alii alegndu-i, i ine aici ca p e unii ce au fost bieii unor b r b a i de f r u n t e . i. P o a r t a sultanului, ca s o spun pe scurt, a fost rinduit a a ; iar

5 E u r o p a , a l t u / p e n t r u Asia 1 . i'de f i e c a r . f d i n t r e aceti doi ascult otile i comandanii, oriunde i-ar duce, d u p ce m p r a t u l le-a d a t acelora ordin. Tot pe ei i nsoesc i guvernatorii, numii la ei p u r t t o r i de s t e a g u r i ; cci d u p ce e pus de m p r a t n acest post, m p r a t u l i druiete, u n steag, w P e acest guvernator, u n d e merge cu oastea, l nsoesc, ascultnd de el, guvernatorii oraelor. n aceeai ordine urmeaz cu toii, ascultnd de guvernatorii i comandanii lor proprii, d u p ce au a j u n s la t a b r a mp231 rtului. Cam aceasta i este | ornduirea otilor. Cavaleria uoar de p r a d este rnduit, firete, i aceasta sub comandanii ei proprii. Azapii ns 13 snt sub ascultarea u n u i singur c o m a n d a n t i, strni la un loc, pleac Ia rzboi2. De n d a t ce A m u r a t a nvlit i mpresura Bizanul de la o m a r e la alta, a nceput s b a t zidul cu tunurile i ncerca, totui n u izbutea s-1 dea jos. Pietrele a r u n c a t e de tunuri, trgeau trei i j u m t a t e t a l a n i la 20 c n t a r 8 ; dar zidul era tare, nct rezista la tunurile acestea i n u ceda de loc. Tunul se pare c nu este o nscocire prea veche, nct s p u t e m spune c u n lucru ca acesta le-a venit n m i n t e oamenilor din anticitate. Totui de u n d e i are nceputul i care oameni au a j u n s s inventeze tunul, n-a p u t e a a r t a cu siguran. D a r se crede c acetia a u fost din Germania s-au rspndit pe ncetul i n alte p r i ale l u m i i ; tunurile ns n-a putea s a f i r m n chip lmurit, u n d e s-au ivit dintru nceput. P u t e r e a i izbitura nenchipuit, cu care repezit fiind piatra, pricinuiete corpurilor, oriunde ar ajunge, cea mai m a r e stricciune, i-o d cu t o t u l p u l b e r e a ; i de acea30 s t a este repezit. P u t e r e a din pulbere o are ns silitra amestecat cu cr*32 f o a r t e bine ; [ de aceea i vitejie mai p u i n poate's dispun de acea izbit u r demonic. Mai nti se pare c a u fost construite din f i e r ; apoi ns a fost inventat n u m i t u l aliaj din amestecul armii i al cositorului, care 35 e gsit mai b u n la aruncarea pietrii cu mai m u l t siguran i cu mai m a r e trie. I a r forma s o descriem cum este, ar fi lucru de prisos, t o i putnd-o

P U T E R E A . T U U L U I . A L T MUSTAFA C O N T E A P K E T E K D E N T

145

vedea oriunde. eava fiind lung, cu ct ar fi mai lung, cu att piatra e repezit la o deprtare mai mare, nct a fost fcut u n t u n care arunca p i a t r a , p r e c u m a m aflat, pn la aptzeci de stadii 1 , zguduind primprejur p m n t u l pe amndou distanele. i se pare c aceast putere a focului produce b u b u i t u r a i repeziciunea cu care e dus piatra ; cci acest element 5 cnd e nghesuit, se p a r e c e de o p u t e r e demonic de t o t mare, d u p cum i trsnetul l produce gazul din aer cnd se aprinde. Zgomotul i repezi t u r a se produce, fie prin f a p t u l c n c r c t u r a 2 cedeaz, fie prin puterea focului care este pus aici, d u p ce scprnd aprinde materia, i n e a p r a t , producnd aceast putere, are aceste dou efecte. D a r se pare c puterea 10 arderii este t o a t pricina i c pulberea sporete puterea ce o are focul din fire, | spre a pune prin ardere n micare i a arunca foarte de- 2 3 3 p a r t e proectilul. Atunci aadar A m u r a t al lui Mehmet, cu 1 unuri i cu alte mainrii, a ncercat i a b t u t zidul destul de multe zile din t o a t e prile i ncerca i-5 s cucereasc. Dar elinii l-au respins, aruncndu-i jos de pe scri pe ienicerii m p r a t u l u i i capetele u n o r a tindu-le, le-au luat cu ei. i cum A m u r a t n u avea nici o izbnd cu cucerirea cetii, era n c j i t si descurajat, dar credina nu-l prsea c v a cuceri oraul. n t i m p ce se inea de asediu, elinii t r i m e t e a u crainici la e l ; ei el nu voia nicidecum s nceap t r a t a t i v e 20 d e pace cu dnii 3 . d u p u ' u m u l t e zile a plecat spre cas i i-a mpreontrapretendent tiat armatele. Atunci elinii au trimis soli la A m u r a t i-1 '<e cu^Mnrad n " ' 1 n i S a u P a c e 5 ns i-a lsat s plece i n u le-a ascultat cererea. D u p aceea, cum elinii n ncercrile lor de a 25 ncheia u n t r a t a t de pace n u au a v u t nici o izbnd, i ndreapt gndul la Mustafa, biatul lui Mehmet. Se ntmplase c se gsea, ducndu-i traiul la a r a m a n . i a u trimis soli i au a d u s biatul la Bizan, fiind de vreo treisprezece ani. D u p ce biatul a a j u n s la Bizan, trimite turcilor cuvnt cu mari fgduieli i, adresndu-se fiecruia, i punea n vedere de t o a t e de 30 d o u ori pe att de ct avea sub | A m u r a t 4 . i unii turci a u t r e c a t la biat 2 3 4 dar n u muli. Totui biatul trecnd n Asia, cu a j u t o r u l i colaborarea i a
Bizantinii scot P e s t e 12 k m . T e x t u a l ; ceea ce n u e s t e v i d " . 3 D e s p r e acest asediu din a u g u s t 1422 ni s-a p s t r a t d e s c r i e r e a u n u i m a r t o r ocular, l o a n C a n a n o s , care a f o s t n t r e a p r t o r i i C o n s t a n t i n o p o l e i . e d i t a t d e I. B e k k e r la u n loc cu G. P h r a n t z e s i I. A n a g n o s t e s , l a B o n n , 1838, p . 457479. 4 D u p i s t o r i c u l bizantin. D u c a s , X X V I I I , 6,ed. G r e c u , chiar i v i r e a noului p r e t e n d e n t M u s t a f a , 1-a f c u t p e M u r a d IX s ridice asediul.
2 1

10 - .'. 1621

146

mpratului elinilor, a mpresurat i a cucerit numitul H i e r o n 1 ; i trecnd p r i n Asia, turcii din Asia i se alturau, p e n t r u c era fecior de'mprat.. Aici paharnicul Aliaz cu numele, cci Mehmet acestuia i ncredinase biatul, s-a neles cu A m u r a t la trdare, aa nct s-i predea b i a t u l . 5 i d u p ce s-a neles, a fcut aa, nct s i-1 p o a t preda pe b i a t ; i print r - u n trimis i-a a r t a t , u n d e s-ar p u t e a ntmpl s se afle biatul. Biatul,, cnd a a j u n s la ISTicea, i-a supus M c e a i, rmnnd aici, cuta s-i ctige pe marii dregtori de prin Asia. i cum era a c u m iarna, era mpiedicat s nainteze mai departe n Asia. Atunci aflnd A m u r a t de la saraptarul Aliaz despre ederea biatului n ora, a luat cu sine din ienicerii de la P o a r t ca la ase mii i, sosind, ct de repede a p u t u t , la Elespont i trecndu-1, a pornit de-a dreptul spre Bitinia. P e neateptate cznd n ora, prinde chiar aici pe loc biatul, Aliaz predndu-i-1. Cci biatul cnd a aflat aceasta, s-a refugiat la el, ca amndoi s se chibzuiasc asupra salvrii. 15 D a r acela ndemnnd pe biat s fie fr fric, atepta pe fratele bia235 tului i acesta sosind la curtea mprteasc din i ora, i 1-a d a t n m i n pe biat. I a r A m u r a t lundu-1,1-a sugrumat cu juvul, d u p cum e obiceiul la dnii. Se mai spune c Tezetin, b r b a t din neamul mprtesc al mpratului din E r i n g a n , care i-a venit biatului'ntr-ajutor, cnd a auzit 20 c dumanii au venit a s u p r a oraului, a nvlit n mijlocul dumanilor i ndumnit, i mai omoriuf muli alii, la u r m a m u r i t i el nsui. it aa, lund atitudine n contra l u i A m u r a t ; din Macedonia l-au v n d u t veneienilor, dnii e o imposibilitate s lase oraul sise biruitor. n t r - a d e v r A m u r a t oraului Terme i-1 mpresura cu t o a t grija i s t r u i n a ; i a adus aproape de zid mainriile de asediu. pune la cale t r d a r e cu cei din ora, ca acetia, spune-se, s sape de la casele

de pe a cucerit pe i

z i i . Totui mai pe urm, cum ataca din spre marginea d e oraul cu puterea i 1-a | robit. i anume, aud c ienicerii, zid, au intrat n ora i, ceilali lundu-se d u p ei, oraul a d a t de mprat spre robire. Prefcnd oraul n robi, a m ;

E r a c e t a t e a de p e r m u l a s i a t i c care s t r j u i a

3 T B C J I C U C E R E S C S A L O M C U l 3430 J J O A X I X A

147

c din cauza trdrii & fcut excepie cu aceia. A c e a s t a a fost cea m a i m a r e n e n o r o c i r e p e n t r u elini i n t r u n i m i c m a i p r e j o s d e n e n o r o c i r i i ^ c e li s - a u ntmplat m a i nainte. i brbaii oraului, luai ca r o b i de rzboi p r i n A s i a i E u r o p a . I a r ora, c u m a

prizionieri,

au

fost

dui n

straja veneienilor care era a c u m cucerit, a pornit s

fug. s p r e m a r e l a c o r b i i i , urcndu-se n a c e s t e a , c t e s - a n t m p l a t s l e aib acolo, au plecat pe mare. A c e s t ora elin aadar, care era m a r e i cu mult b u n stare, a fost cucerit de A m u r a t . i a d a t oraul s p r e locuit vecinilor de pe acolo 1 . Apoi el nsui s-a ntors acas, iar pe generalul-comandant al 10 loaninei. E u r o p e i Caraia, d i i u l u - i n seam a r m a t a Europei, 1-a trimis a s u p r a oraului l o a n i n a din Etolia. Acela ns cum a a j u n s n Etolia., a nvlit n a r i a luat p r a d , ct a apucat s prind p e n e a t e p t a t e ; d u p aceea mergnd mai departe, a nceput s mpresoare oraul. Carol, domnul oraului, murise a c u m * , i deoarece de la soia lui, | f a t a lui Bainerio, n-a a v u t nici u n biat, a a v u t ns biei din flori, Memnon, Tirnu i Erculie, m a i n vrst, acestora le-a m p r i t a r a Acarnaniei de dincoace de rul Ab el ou s o aib n folosin, iar p e nepotul su de f r a t e , feciorul lui Leonard, 1-a lsat u r m a al ntregului su principat i i-a lsat nepotului su de f r a t e Carol, A r t a , capitala Ambraciei, i Et olia si capitala 2 . D a r feciorii 20 din flori n u s-au r b d a t mult t i m p i a u sosit la P o a r t a mprtului. Memnon sosind, prea s ntreac p e ceilali n pricepere i prin nfiarea-i demn ; acesta nfindu-se la mpratul, i fcea propuneri i-i cerea s-i duc n a r a lor printeasc. D e aceea, generalul-comandant al Europei, pornind cu a r m a t a Europei, a nvlit. m p r e s u r a ns oraul l o a n i n a i, inndu-se 25 m u l t t i m p de asediu i neslbindu-1 de loc cu mpresurarea, cetenii din ora i domnul rii, care fusese prins n u n t r u i era mpresurat, vznd aceasta, i fcea generalului-comandant propuneri de mpcare i-i cerea s i se dea a l t a r de la m p r a t u l n Acarnania i E p i r i cu condiia aceasta s ncheie u n t r a t a t de pace cu dnsul i c aa pred oraul. Fcn- 30 du-se aadar aceasta, a r m a t a mpratului a ocupat oraul i lui i-a d a t Acarnania i alt p a r t e a Epirului s le aib i n folosin i s aduc n fiecare a n mpratului t r i b u t i s vin n persoan la P o a r t a mpratului. Mai pe u r m ns venind feciorii domnului Carol, j Erculie i Memnon i 208 ocupnd nu p u i n a r , locuitorii vecini aducndu-i pe ei, fceau vrului 35 lor necazuri i-i p r d a u i-i stricau a r a de t o t i veneau cu rzboi. Totui
Cucerirea
1 Ni s-a p s t r a t descrierea cuceririi Salonicului din 1430, scris de u n contemporan^ loan Anagnostes, despre ediia ei vz. mai sus, p. 145 n. 3. cf. i D u c a s, X X I X , 5 (ed Grecu). 2 loanina.

bgat

de seam c oraul

este

148

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOEICE VII

Carol aduce asupra lor a r m a t de la P o a r t a mpratului i din Italia ; dar cum n u putea face nici o isprav, a ncheiat pace cu ei i a r e n u n a t la a r a , peste care au domnit aceia, cu condiia ea de a c u m nainte s nu-i mai fac nici u n necaz,
Bizantinii ncheie p a e e ; turcii pust iese Peioponezui pe venetian i bat albanezi.

Etolia aadar a

aJj u n s sub stpnirea 1

mpratului r

A m u r a t ; d u p a aceea elmii mergnd la P o a r t , au cerut x g j nceap t r a t a t i v e cu eu condi. e i ; si au fcut pace ia sa darime I s t m u l i m viitor s n u mai ncerce vreo schimbare. I a r pe Turachan 1-a trimis asupra Peloponezului i pustia a r a veneienilor; i a drmat I s t m u l i, cucerind cteva orele de ale veneienilor, a luat robi. Atunci albanezii din Peloponez, de prin interior din localitatea n u m i t Davia 1 , s-au a d u n a t i i-au pus" u n c o m a n d a n t i se sftuiau s se lepede de elini 2 , ca, la ieirea lui din Peloponez, s-i nimiceasc lui Turachan a r m a t a . D a r Turachan cnd a auzit c albanezii merg n contra lui cu gnd de lupt, deoarece cu f u g a nu m a i p u t e a scpa, i-a rnduit a r m a t a n linie de l u p t . i albanezii punndu-se n rnduri de l u p t , a u a t a c a t i dnii ] i, ncierndu-se, n-au inut piept turcilor, ci a u luat-o la fug. Atunci Turachan pornind, s-a luat pe u r m a lor i n goan a ucis muli i pe care i-a prins de vii, ca la opt sute, i-a ucis cu toii p e l o c ; i capetele lor fcndu-le turnulee, a plecat mai departe. Acest b r b a t a fcut i alte isprvi bune de pus n ietorie i p e n t r u aceste fapte, ctigndu-i n u m e b u n la mpratul, a ajuns n locul lui Brenez. N u cu mult mai trziu a fost trimis de A m u r a t asupra Daciei i a pustiit a r a i oastea a d u n a t aici, n u mic, a pus-o pe fug i a ctigat o biruin strlucit i a luat robi i p r a d mult.
T u r a c h a n pustiete ara Romneasc.

Cu elinii care veneau mereu la P o a r t i a u trimis ^bizantini! b r b a i care erau cei dinti mari dregtori la ei, ntre i redobindese de la alii, pe N o t a r a Luca, om cu trecere i avere, a ncheiat italieni. aadar pace, i m p r a t u l elinilor, cum s-a f c u t pace, a plecat pe mare n Peloponez, chemat fiind de fratele su Teodor, domnul Spartei, care, p r e c u m a stat i mai nainte n istorie, urndu-i-se de soia sa din Italia, s-a simit ndemnat s apuce d r u m u l clugriei. Cnd ns m p r a t u l Bizanului a sosit n Peloponez, aducnd eu sine pe fratele su Constantin, ca s-i fie u r m a j n domnie
1 D a v i a s fi f o s t odinioar ora, p e c a r e Sp. L a m b r o s 1-a i d e n t i f i c a t cu s a t u l D a v i a , d o u ore d e p r t a r e d e oraul T r i p o l i s d e azi d i n Peloponez ; vezi B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i i t " , 7 (1898), p. 310, 3 1 3 - 3 1 4 . 2 P e n t r u c bizantinii n c h e i a s e r pace cu t u r c i i .

CKETEEEA S T i P f i S I B I I BIZANTINE N PELOPONEZ

149

n d a t i-a p r u t ru i spunea c n u se mai face clugr, deoarece mai marii rii nu-1 las. i s-a mpcat i cu soia sa d u p aceea i a a v u t p a r t e de o v i a plcut i a trit mai d e p a r t e cu ea. I a r WJpratul elinilor a pornit rzboi cu domnul Epirului Carol i mpresura Olarena, capitala Elidei. D u p n u mult t i m p ns, c u m cu mpresurarea nu-i mergea din plin, a pus la cale cstoria nepoatei d e f r a t e a domnului, f a t a lui Leonard, cu fratele su Constantin, nct i oraul acesta s-i fie d a t zestre. i m p r a t u l elinilor mpresura P a t r a s din Ahaia, d u p aceea lsnd p e fratele-su Constantin, a plecat p e m a r e la Bizan. D a r fratelui Constantin i s-au a l t u r a t mprejurimile oraului i, cum cu mpresurarea oraului n u o slbea, b r b a i i din ora se neleg cu el p e n t r u t r d a r e i, aducndu-1, i-au p r e d a t oraul, cci arhiereul oraului era plecat n Italia, stnd acolo de mai mult t i m p i rugindu-se de a j u t o r la arhiereul romanilor. P r i n acest ora din Aha ia au trecut domnii Peloponezului, venii din I t a l i a din casa Zacharia ; i u n u l a fost lsat d o m n i conductor rii, celuilalt ns care sttea la arhiereul romanilor, cnd a a j u n s arhiereu, i-a d a t acest ora ca s-1 crmuiasc. i oraul, ] trecnd n seama arhiereului romanilor, primea arhiereu p e care li-1 va trimite s crmuiasc oraul; i atunci trimisese oraului arhiereu din casa Malatesta. D u p ce aadar Constantin a l u a t n primire acest ora, a mpresurat u n an ntreg cetuia de s u s ; i d u p aceea i s-a p r e d a t . Capitala Elidei ns au ocupat-o triremele arhiereului. Cci d u p ce a aflat despre cuceririrea capitalei Ahaiei de ctre elini, a trimis zece, c poate i-ar p u t e a ctiga napoi oraul. Acestea, ce-i drept, n-au a j u n s pn n Ahaia, ajungnd ns la Clarena i domnul de aici lipsind i n ora nefiind garnizoan de paz, au i n t r a t p e ascuns n ora, a u ocupat oraul i au f c u t robi i prad. D a r mai pe u r m l-au d a t p e n t r u cinci mii de galbeni fratelui mpratului i a u plecat cu triremele n Italia. Acestui ora i s-au ntmplat i mai nainte alte nenorociri. Cci Oliverio venind din Italia, ntr-un t i m p cnd oraul era stpnit de domnul Ahaiei, a nvlit pe n e a t e p t a t e i, ocupnd oraul, a fcut robi i p r a d i p e f a t a domnului a luat-o de soie. D a r i acesta 1-a v n d u t domnului din E p i r i a plecat n Italia. i atuncea fiind cucerit de triremele arhiereului, iari prin cumprare a fost luat n stpnire. Timp mai ndelungat au p u r t a t elinii rzboi i cu j domnul Ahaiei, n n Centurione de fel din Italia. D u p aceea ins s-au ncuscrit i, f a t a domnului mritndu-se d u p Toma, feciorul mai mic al mpratului, i-au d a t zestre ocolul Mesenei i al Itomei, a f a r de regiunea de la marginea Mrii Areadiei , i au f c u t pace. i aceast regiune aadar, d u p moartea aceluia, a luat-o Toma, fratele mpratului, i. pe soia lui Centurione a inut-o n nchisoare, u n d e a i murit.

10

15

241

20

25

30

^ 35

150

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E M ISTOEICE V

Murat! I I pustiete Serbia. 1432 ; se rzboiete cu c a r a man i tace eueeriri in Asia Mic.

Astfel deci Peloponezul a t r e c u t de la italieni n mi., .. o,. , , . ,. . _

elinilor. i aa s t a t u l elinilor a sporit, a d u c m d sub-, ascultarea lor P el o ,p o n e z u l ; iar r a t . . .al lui , ., , A .. m , u..

niie

1435/1436. Mehmet a pornit cu rzboi a s u p r a arii tribalilor. i " m a i nti, d u p ce a declarat rzboi, a trimis oti i a pustiit a r a . i a t u n c i d o m n u l tribalilor c u m a auzit c m p r a t u l pornete a s u p r a lui, a trimis soli i cerea s f a c pace, cu condiia s plteasc t r i b u t , pe eare-1 v a r n d u i m p r a t u l i s dea u r m a r e la orice ordin al lui. Cu acest prilej, A m u r a t ia de soie pe f a t a d o m n u l u i t r i b a 10 Iilor, T r i m i n d pe marele vizir al P o r i i Sarazia, a ncheiat cstoria ; i Chalil, care avea m a r e trecere la el, a adus-o la reedina m p r t e a s c . 243 D u p aceea a p o r n i t a s u p r a lui C a r a m a n Alisur 1 , | d o m n u l Cariei, aducndu-i n t r e altele, i v i n a , c p e f r a t e l e su m a i mic, avndu-1 la sine, 1-a trimis la elini. N v l i n d cu m u l t a r m a t , a p u s t i i t a r a , cci C a r a m a n i 15 lsase a r a , ocupnd culmile m u n i l o r . i a v e a d o u orae, u n u l n u m i t L a r a n d a , iar cellalt Iconion 2 , fiind u n ora m a r e din vechime i cu m u l t b u n stare, n care era i reedina m p r a i l o r de m a i n a i n t e din n e a m u l a c e s t a ; cci, deoarece regiunea are m u n i n t r i i din fire i cu urcuuri n u uoare, p o r n i n d de aici, p r d a u i j e f u i a u a r a d e p r i m p r e j u r i, n a i n t n d 20 cu ncetul, a u cucerit-o. Acest ora este organizat cu legi b u n e d i n v r e m u r i f o a r t e vechi. Oraul L a r a n d a ns este aezat la poalele m u n i l o r d e aici i acest ora n-a fost n c o n j u r a t de vreo n t r i t u r . Locuitorii r i i ns cnd a n v l i t A m u r a t , a u r m a s p e loc i n - a u f u g i t ; cci fiind t u r c i , e obicei la ei, s n u fie l u a i r o b i de rzboi, p e n t r u c se i n de 25 aceeai lege i de aceleai obiceiuri de v i a . D a r acest C a r a m a n este vecin cu a r a Pisidiei a lui T u r g u t . Aceti pisidieni, n u m i i i b a r sacizi, snt nomazi i griesc l i m b a turcilor, d a r d u c o v i a m a i m u l t de hoi, p r d n d Siria i a l t a r n v e c i n a t cu e i ; m a i ales din a r a lui C a r a m a n scot p r a d , r z b o i n d u - s e mereu cu el. J I e i n d 241 la p r a d , conductori le s t a u n f r u n t e i-i i a u i ei p a r t e a ce le cade din p r a d i, m p r i n d i celor care a u r m a s acas cu femeile, d a u p a r t e a de vitejie 3 . T u r g u t st n f r u n t e a r i i F r i g i a i a r a lui a j u n g e p n n A r m e n i a i Capadoeia. D a r n e a m u l lui T u r g u t p a r e m a i de curnd s f i fost sub A m u r a t 4 i, cobornd n a r a Frigiei d e aici, stpnete de a t u n c i a r a i,
5
1

numit

greit

aa u n

sultan

caramanlu

Ibrahim;

vezi

A k (J.

i m e t,

op. cit., p. 9. 2 Manuscrisele n e d a u i , n u e n e v o i e d e c o n j e c t u r a l u i D a r k o . Vz. p. 4 6 0 ; vezi m a i d e p a r t e , p . 193 n. 2. 3 P r o b a b i l , p a r t e a celor c z u i n e x p e d i i e 4 Manuscrisele au A m y t h a o n ,

r e d i n d b i n e n u m e l e t u r c e s c K o n i e h , aa c V. LaUrent, n E c h o s d O r i e n t " , 31 (1928), este l s a t celor r m a i acas ai celor c z u i . n d r e p t a t d e D a r k o n .

MIJEAI) II FACE CUCERIRI IN ASIA M i c i SI N SEEBIA ajungnd Caraman. pn Mai ncoace, de

151

poart ntr-una r z b o i n c o n t r a u r m a i l o r l u i demult a p u r t a t mereu rzboi n contra leuearnilor, Candiloru, capitala Cariei, sub u n brbat

feciori de ai lui Carailuc. D a r

cu numele . . . . l . i a r a cucerind-o A m u r a t al lui Mehmet, a luat-o p e f a t a aceluia n harem, iar pe fecior 1-a l s a t s guverneze a r a . D a r cnd a mers asupra lui Caraman, pe emirii Chermian i A l d i n i Sarchan i-a izgonit din a r i, nvlind asupra reedinelor lor, a luat p r a d i robi. i A i d i n a murit f r s lase urmai, Sarchan ns i Mendesia a u scpat n rile vecine, fugind de nvala lui A m u r a t . D a r Mendesia ajungnd n Eodos, edea acolo : d u p aceea ns a trimis crainici i a venit la mpratul, rugndu-1 s dobndeasc vreun b i n e de la m p r a t u l J i, trind pn a c u m nc, are de cheltuial de la P o a r t . I a r Caraman, cnd A m u r a t i - a lsat Iconion 2 i, ocupndu-i a r a , petrecea n ea, a trimis soli la el i-i p r o m i t e s-i dea pe fie-sa de soie i pe feciorul s u s-1 t r i m i t la P o a r t s-1 nsoeasc pe A m u r a t n rzboi. i A m u r a t s-a lsat nduplecat i, ncheind t r a t a t d e pace, ntrit cu jurmnt, a plecat n E u r o p a . Mai pe u r m ns, d u p o trecere de t i m p , gsindu-i o vin lui Ismail 3 , domnul Sinopei i Castamoniei, a pornit eu oaste asupra Iui. Acesta, cnd a auzit c A m u r a t vine asupra lui, a trimis soli i a fgduit s-i dea t r i b u t n fiecare an venitul de pe aram, oriet de m a r e s-ar ntmpia s f i e ; i-i mai fgduia i acesta s-i t r i m i t feciorul la P o a r t a mpratului. P e feciorul lui T u r g u t ns, care i d e mai nainte nc a fost la P o a r t a mpratului, a m aflat c m p r a t u l 1-a trimis napoi i i-a ncredinat a r a s i-o rnduiasc, p r e c u m ar crede-o mai bine. Acestea le-a isprvit n Asia, f a p t e strlucite p e n t r u a r a sa. i impotriva leuearnilor a p u r t a t rzboi u n t i m p ndelungat.
Murad

io 245

15

20

25

a r expediia lui A m u r a t n contra domnului tribalilor, rete Smederovo craiul Gheorghe, socrul su, s-a f c u t din aceast pricin, i ataea Belgrad. p e e f a I 1 a d i c , feciorul m a i mic l avea petrecnd la sine, cnd t o t u i | a pornit cu nval asupra oraului Spenderovo, n care i a4 aveau reedina domneasc. Craiul ns, lsnd p e feciorul su Gurgur s aib grij de crmuirea oraului i de paza zidurilor, dac dumanii o s nvleasc, el nsui a plecat n Peonia s se roage de a j u t o r ; cci avea sub ascultarea sa i n Peonia a r nu nensemnat i orae mult e i bune, pe care Eleazar le primise de la m p r a t u l peonilor Sigismund n schimbul 35 oraului Belograd, pe care-1 dduse mpratului, p e n t r u c localitatea a v e a
cuce1 2 3

Mai m u l t e manuscrise a r a t c aici lipsete ceva. Vz. p . 150 n . 2. Vezi mai sus, p. 121 n. 3.

152

1 u n v a d b u n d e trecere. Feciorul lui aadar fusese lsat s aib grij de ernvlind a invadat a r a i mpresura o r a u l ; i apropiind de zid t o t felul s ocupe oraul. D a r c u m n u fcea nici o isprav, fceau n t i m p u l acela, i n u nceta "s b a t zidurile. Atunci Gurgur, rul craiului, t e m n d u - s e ' o r a u l s n u fie cucerit de tunuri, a primit de nvoial din p a r t e a mpratului i a ncheiat u n t r a t a i ei, venindu-i la P o a r t , s 10 ceea ce nsui m p r a t u l ar gsi c e cu dreptate. Aaesta deci a p r e d a t oraul i venind n t a b r , tria cu fratele su tefan la mpratul, j D u p nu a aflat c t a t l lor e pe cale s se ridice n contra lui i c feciorii primesc cuvnt din p a r t e a t a t l u i i vestitori n t a i n . de rscoal, i-a luat pe amndoi feciorii i le-a scos ochii fiecruia. 15 n d a t d u p ocuparea oraului Spenderovo, reedina domneasc a tribalilor, a lsat n ora o garnizoan destul de m a r e i a plecat, nvlind rrad. n p r e a j m a acestui ora curg dou ruri, r-o p a r t e rul I s t r u , iar de alta, Sava care, aici lng ora, se Oraul Spenderovo i acesta . . . . . * A m u r a t al l u i : de n d a t ce a nvlit asupra oraului Belograd i a : b t e a zidul cu tunurile i a d r m a t o p a r t e n u a v u t din p a r t e a oraului de suferit ngrozitor din cauza tunurilor i a tilor multe de tot, care trgeau asupra oamenilor din i m u l t e zeci de mii de lovituri ajungeau n t a b r , Aici, Aii al lui u n b r b a t care trecea n t a b r de cel mai viteaz i mai destoinic, a fost cel dinti cu oamenii lui n l u p t a la ziduri; spnd u n an, a t b r t ct mai aproape de oia cu a r m a t a sa. i cnd zidul a fost d r m a t , ienicerii au i n t r a t puhoi n ora i au pus stpnire pe o b u n p a r t e de ora. D u p gndu-i, i-au izgonit, aruncndu-i jos de pe zid. i cum armatele i-au fost i nu-i ieea d e loc, a luat oastea i a plecat acas, a r a de la Scopie i a ilirilor a pus u n b r b a t din cei la el 'i care i era c u m n a t , innd pe soru-sa d e soie; i i clare, ca s nvleasc n a r a ilirilor, a d a t

35 aici drumul
tosniet ncheie

m p r a t u l ilirilor, -

dar

Bosnia

se chiam

ara

t o t i se ntinde pn n a r a ilirilor'care i au aezrile spre r m u l Mrii

KASCOALA -EZILOE

153

I o n i c e ; i reedina domneasc i-o are in oraul n u m i t Gat ia ; i un ru ce curge p e lng ora. se revars n I s t r u , - acest m p r a t cnd i-a vzut a r a pustiit de I s a m i deoarece cu a r m a t a ce i-o strngea, nu p u t e a face nici o isprav, n u s-a mai bizuit s se l u p t e cu a r m a t a m p r a t u l u i i a trimis soli la m p r a t u l i s-a hotrt s plteasc n fiecare an u n tribut de douzeci i cinei de mii de galbeni. I a r m p r a t u l a primit propunerea i a f c u t pace cu dnsul. Rscoala albanezilor D u p a r a acestuia urmeaz a r a lui tefan al lui j a r i ) l a j . d e n e a m de iliri, ajungnd pn la Marea | Ionic la . . . . 1 n u m i t . Acest n e a m fiind iliric, s-a desprit de demult de cellalt n e a m al ilirilor; dar are aceleai obiceiuri i duce acelai fel de trai, legi ns nu m a i au aceleai. Cudugheri se numesc cu toii cei ce triesc n a r a lui Sandal. I a r ntre Epir i a r a lui se afl orae i de ale veneienilor i a r a lui I v a n Castriotul, d u p aceea ns a r a lui Comnen, aezat mai mult la marginea mrii, totui se ntinde ceva puin spre interior nspre regiunea vecin cu oraul Argliiropoliclmi, situat t o t pe aici; beiul regiunii care rezida aici, fcea prdciuni n a r a lui I v a n i a Comneneilor. Cu t o a t e acestea I v a n mergea la P o a r t a mpratului i se ducea n rzboi cu mpratul, oriunde ar fi fost duse ostile mpratului. i Arianit Comnen, cnd i a r a sa printeasc a a j u n s sub stpnirea mpratului, a venit la P o a r t i-i avea ntreinerea din p a r t e a mpratului. Mai trziu ns I v a n Castriotul murind, p e feciorul lui 1-a luat la reedina mprteasc i, a r a supunnd-o, a ocupat-o. sTu mult t i m p d u p aceea ns Arianit, cum edea la P o a r t , a nceput s fac r u g m i n i s dobndeasc vreun bine de la m p r a t u l ; i a nceput, dnd indicaii, s t r i m i t celor din a r a sa i aceia fgduindu-i c a u s se rscoale, dac ar veni la dnii, fuge j de la P o a r t i cobornd la scaunul de domnie printesc, se p u n e n legtur cu mai marii rii. i ei primindu-1 cu plcere, s-au lepdat de m p r a t u l i, omornd pe marii dregtori turci ai rii, a u nvlit n a r a mpratului i p r d a u i jefuiau, ei nii avnd o a r a p r a t din fire i t o a t m u n t o a s i stncoas. Cnd i s-au a n u n a t acestea mpratului, 1-a trimis, fcndu-1 general comandant, p e Aii al lui B r e n e z ; i dndu-i a r m a t a ct era n regiunea rului Axios i n oraul ArgMropoliekni, i clrei de p r a d uor n a r m a i ci locuiesc n aceast regiune, i-a poruncit s nvleasc n a r a albanezilor i s i-o s u b j u g e ; fcnd robi de rzboi, s vin i s-i aduc prins pe feciorul lui Comnen. Aceta lund t o a t a r m a t a i gsind pedestrime nu p u i n , a i n t r a t n a r . n d a t ce a i n t r a t , a nceput a pustii a r a , dnd foc caselor i ogoarelor i necrund pe nimeni.
sub Arianit i Depa.
1

s-

20-<

25 -'

30

35

Mai m u l t e manusfcrise a r a t c aici lipsete ceva.

154 1

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E B I ISTOEICE V

25

10

15

"20

30

-35

D a r Arianit strngnd pedestraii i clreii rii, ajunge de ocup treetorile de la margine, pe u n d e Aii al lui Brenez ntorcndu-se avea ,s ias din a r . i cnd d u p aceea oamenii lui Aii au ncercat s treac, n u au mai p u t u t , deoarece acolo sttea Arianit cu oamenii lui i nu-i lsa s ias. Aici turcii, unii au fost nconjurai p e loc, iar alii au apucat-o la fug prin a r , pe u n d e izbutea fiecare s scape. Din acetia cei mai muli a u fost nimicii de [ albanezi, alii ns a u fost prini din cale. Aii ns cu nsoitorii si, ocolind d r u m u l acesta, a fcut u n d r u m lung mai prin cmpie i au ieit n p a r t e a de E p i r aezat spre Cercira i < puini > din muli scpnd cu f u g a de pierzare, s-au ntors acas. Aici Arianit al lui Comnen i-a ctigat glorie strlucit, fcnd isprvi vrednice de istorie i de atunci era ludat i vestit. Lui Aii al lui Brenez aadar i armatei sale, cnd a nvlit n a r a dinspre Marea Ionic, le-a mers f o a r t e ru. Atunci ceilali albanezi care locuiesc nspre Arghiropolichni, cnd au vzut pe Arianit c s-a rsculat n contra domniei mpratului i c a f c u t u n lucru strlucit p e n t r u sine, se sftuiau i dnii s se lepede de m p r a t u l A m u r a t i l-au chemat la sine pe conductorul lor Depa. Cci pe t a t l acestuia l izgonise din a r Baiazid al lui A m u r a t , ca i pe Mircea, domnul din Canina i pe muli ali domnitori din regiunea de aici i a r a a ocupat-o i i-a nsuit-o. P e acest Depa aadar, care tria i umbla de ici colo prin I t a l i a i edea m a i mult n insula Cercira a veneienilor, l-au chemat locuitorii de pe la Arghiropolichni i l-au pus siei m p r a t . i fcndu-i a r m a t , a u pornit asupra oraului Arghiropolichni care atunci era al mpratului, dar pe care i l-au oferit 1 ca aparinnd acestui J Depa, i au nceput s mpresoare oraul cu mainrii de asediu, aduendu-le aproape de zid. Aici n ora erau ieniceri de ai mpratului n garnizoan i ali civa turci n u muli, refugiai n ora, i se a p r a u n contra armatei. n t i m p "ce albanezii fceau aceasta i mpresurau oraul i nu o slbeau de loc cu mpresurarea i jefuiau, nvlind n a r a vecin a mpratului, m p r a t u l era plecat n Asia, fiind n rzboi cu Caraman, domnul Cilieiei i al Cariei. Atunci Turachan, care n vremea aceea era guvernator al Tesaliei n Tricala, c u m a aflat c albanezii s-au rsculat n contra mpratului i mpresoar capitala provinciei, strngnd a r m a t foarte mare ct a p u t u t , a luat cu sine i dintre turcii din regiunea de la marginea mrii ci a p u t u t i, pornind piin zpad, cci era iarn grea, sosete a doua zi n p a r t e a locului i surprinde pe albanezi n plin rzboi lng ora. i cznd asupra lor pe neateptate, pe cei mai muli dintr-nii
I. B e k k e r p r o p u n e n loc d e &au oferit, au p r o p u s " , s se citeasc m a i n a i n t e " , aa c locul ar fi d e t r a d u s : d a r care m a i n a i n t e a p a r i n u s e acestui D e p a " .
1

TURCII NVLESC lN TRANSILVANIA

155

li d pierzrii i p e conductorul lor D e p a prinzndu-l, l ucide i oraul 1-a izbvit de mpresurare. L a acest a t a c al lui Turachan, se spune, c ar fi murit mai muli de o mie. i aa albanezii au fost subjugai din nou, d u p ce s-au rsculat n contra mpratului. I a r nobilii rii, ci n-au scpat cu fuga 1 la nvala aceasta a lui Turaehan, unul s-a 253 prpdit ntr-un fel, altul ntr-alt fel, d a i fiind morii celei mai rele 5 % din p a r t e a guvernatorilor mpratului.
AT.

.,

.,

D a r A m u r a t , de ndat ce s-a ntors n capital din expe' . . . .


7

n contra lui Caraman, a poruncit lui Mezit, ge.aiiabeddin. 1442. De- ldiia l e r a i u i g g, u comandant din E u r o p a , s ia a r m a t ct
scrierea A r d e a l u l u i .

\ ; n lirilr turcilor n Ardeal, sub Mezit i

vrea, i clare i p e jos, i s porneasc asupra Peonodaciei cu ea, cu scopul s-i cucereasc a r a . Acela lund a r m a t a Europei i azapii din E u r o p a i cavaleria uoar de p r a d a mpratului, ct a fost n Europa, a sosit la I s t r u i a trecut peste I s t r u n Peonodacia, a r aa-num i t Ardeal. jVrde&Lul acesta se ntinde din muntele Braovului pn n Peonia, t o a t a r a fiind n u n t r u l u n u i codru de s t e j a r ; i n a r a aceasta se afl orae n u puine, metropola lor ns numindu-se Sibinion. Acetia griesc pe de o p a r t e limba peonilor, pe de alt p a r t e i a dacilor, felul de t r a i i obiceiurile le au pe ale peonilor. i fiind a r a aceasta sub m p r a t u l peonilor, primete voievod 1 u n peon pe care l H j p u n e n f r u n t e mpratul. Oraele snt autonome sub jurisdicia metropolei Sibinion; i mergnd a l t u r e a de voievod n rzboi, oriunde le-ar porunci, i pltind drile, cer s-i administreze oraele d u p obiceiul lor printesc de acas. Aadar asupra acestui ora, d u p ce a trecut peste I s t r u , mergea Mezit, cu gndul s-1 mpresoare, i ajungnd n apropierea oraului, i-a aezat t a b r a . Aici, c u m mpresura oraul, conductorul a r m a t e i a fost lovit ele u n proiectil de t u n i s-a svrit din via. D u p aceea, a r m a t a s-a n d e p r t a t de aici i se grbea s treac peste I s t r u ; dar oamenii Ardealului adunndu-se c doar ar p u t e a s apuce oastea nc fiind n a r a lor, pe muli din oaste i-au dobort i, nvingndu-i ii u r m r e a u n fuga lor spre I s t r u . Mezit deci venind n Ardeal, s-a svrit aa din via 2 i a r m a t a i-a a v u t cam n u puine pierderi; dar mpratul, cnd a aflat de moartea lui Mezit, o socotea m a r e nenorocire i fcea pregtiri s porneasc nsui cu rzboi asupra Peonodaciei; i trimind crainici n t o a t e prile s vesteasc expediia lui, a hotrt s porneasc deodat cu p r i m v a r a . Apoi ns, d u p sfatul eunucului Sabatin, u n b r b a t care i-a p u r t a t multe rzboaie, i-a ncredinat lui a r m a t a i i-a poruncit s-o ia i s o duc asupra
1 2

1U

15

20

284 25

30

35

Ghalcocondil i s p u n e c o n d u c t o r , g u v e r n a t o r , d o m n i t o r " . D u p izvoarele t u r c e t i n 1442 ; vezi A k d. N i m e t, op. cit, p. 59, nr. 43.

Peonodaciei i s n u se lase i s nu plece dect d u p biruirea rii, aadar lund n primire a r m a t a mpratului i ieniceri de la P o a r t l a ; mii, a trecut peste I s t r u i mergea cu t o a t a r m a t a lui asupra rii Ardealului. 5 i a fcut cale cteva zile prin a r a peonilor. | D a r l a n c u Choniat 1 b r b a t 5 renumit pe atunci la peoni i cruia consiliul de stat al peonilor i dduse n seam Ardealul a strns a r m a t m a r e de t o t , ' p e . c t p u t e a , din Ardeal i lund i dintre peoni, a plecat n contra lui Sabatin, inndu-se pe u r m a lui dinspre muni. Sabatin, ca unul ce ajunsese a c u m n u n t r u l rii, credea c p e n t r u dnsul e bine, s p r a d e a r a . Slobozind deci cavaleria, u o a r 10 de p i a d i o b u n p a r t e din oaste la jaful rii, ca s-i p o a t p r d a t o a t a r a i s-i dobndeasc avere mult, a r m a s n t a b r cu puini oameni n j u r u l su. Atunci l a n c u , c u m a b g a t de seam c t a b r a a fost lsat

15 nu mai p u t e a iei s dea vreo l u p t de dar nu mai era n stare i, peonii care la f u g i grbea s a j u n g la I s t r u , cu gndul s treac peste a p . l a n c u t a b r a , p u n e chiar p e aici cete la pad, nct a prins p e cei cu robi i-i d pierzrii p e toi. i astfel | p a r t e a mai m a r e 20 din a r m a t a aceluia s-a p r p d i t p e loc de moartea cea mai rea i l a n c u a biruit biruin mare, din i, pornit din imnul tribalilor, la care s-a cu leaf i a stat t i m p destul de m u l t , dnd dov a d , la orice ar fi fost trimis de domn, de u n c u r a j i de o silin, vrednice de a fi puse n istorie. Mai ales se i aceasta. Ieind la vntoare domnul tribalilor i u n lup ivindu-se n f a a domnului, 1-a strigat pe l a n c u , c p o a t e i-ar veni lupului de hac. Dar c u m lupul trecuse, s-a l u a t din rsputeri d u p fiar. 30 i fiara cznd ntr-un ru i notnd, a srit i el in ap i, calul notnd, a trecut peste ap i n u s-a lsat de loc de a-1 u r m r i i n sfrit 1-a a j u n s si a omort l u p u l ; apoi jupuind fiara de piele, s-a ntors la domnul, trecnd din nou peste ru i, innd n mini pielea lupului, a spus : Stpne, s-a . ai spus, i pe lup l-am omort i pielea e aici nainte la orice ar fi s-o foloseti". - Atunci, domnul tribalilor, sprav m i n u n a t , s fi zis c n u se poate ca acest b r b a t s nu a j u n g la m a r e putere. 1 D u p ce atunci a grit aa, a slujit mai

IANCU D E H U N E D O A R A

157

p e b a n i ; i d u p ce a stat aici destul de mult t i m p , a a j u n s la peoni. Se mai 1 . s p u n e c, nc nainte de a fi venit la domnul tribalilor, ar fi fost n slujba lui Aii al lui Brenez i c a slujit cu l e | i la el, avndu-i grija de cai. IST-a ti din ce s pot conchide ct adevr e n a c e a s t a ; chiar graiul turcilor l-ar fi deprins bine. Cnd s-a ndreptat ctre peoni, a mai luat civa oameni 5 eu sine i s-a nfiat la p a l a t , spunnd c venit cu oamenii lui s ia serviciu militar cu l e a f ; i a fost primit cu leaf ; i peonii a j u n g n d la ceart cu germanii, a svrit mari isprvi, fiind de ndat prezent, unde trebuia, i ajungnd n grab, se l u p t a n chip vrednic de a f i luat n seam. D u p aceea venind sub ascultarea sa i muli alii, a a j u n s renumit p r e t u t i n d e n i ; io p e n t r u agste-fapig^consiliul de stat al peonilor i-a ncredinat guvernarea rii Ardealului. i crgttvernat6f at-aceetei 8 f f l - a eiinucTl~Sa~batin, generalul-comandant al mpratului, i 1-a nvins, ctignd o biruin prea strlucit pe u r m a creia statul peonilor a a j u n s din nou n situaia de mai nainte, de v r e m e ce n timpul lui Baiazid care 1-a nvins pe m p r a t u l 15 peonilor Sigismund, turcii nvleau deseori n a r i jefuiau, prdnd i 1 lund robi din Peonia. D u p ce ns l a n c u , sosit n a r a Ardealului, 1-a 258 nvins pe eunuc i i-a nvins pe turcii caie erau eu el, peonii au devenit de atunci mai ndrznei i au svrit n contra turcilor f a p t e vrednice de amintit. Cci deseori trecnd peste I s t r u , le fceau stricciuni i, oriunde 20 ar fi d a t peste t u r c i care erau muli, ei p u i n i cu uurin i nvingeau i-i puneau pe f u g nc nainte de ce aceia s fi a j u n s s se lupte. P r i n biruina de atunci a a j u n s la m a r e putere, pus fiind d e consiliul de stat al peonilor general-comandant, a p u r t a t rzboi cu turcii i cu germanii i mereu a l u p t a t f o a r t e vitejete. Peonii adic nenelegndu-se cu 25 germanii, se rzboiau ajungnd ntre ei din cauza aceasta la lupt. D u p aceea p u r t n d rzboi u n t i m p ndelungat i cu cehii, n u m i i boemi, i pricinuiau mari rele unii altora. Din cauza acestei nenelegeri se ndreapt ctre poloni i, aducnd u n biat, n e p o t 1 al mpratului, i l-au pus m p r a t i, avndu-i p e poloni aliai, i a p s a u r u p e germani i p e boemi i le 30 pustiau a r a i, nvlind-asupra oraelor, multora le ddeau foc. Ajungeau chiar i la lupt i | se l u p t a u ; i cnd nvingeau peonii, cnd erau i biruii ar>9 i, dup p u i n t i m p refcndu-se, se luau iar la l u p t . Cci neam,urile acestea, luptele le d a u cu t o a t violena i n u cru pe nimeni, ci atacnd cu suliele .i luptnd ntr-una cu t u n u r i i catapulte de fier, trase d e cai, i cu celelalte 35 arme de aruncat, se ucid ntre ei. Cnd ns o iau la fug, nu se mai omoar la fug, ci dac se pred careva i se mrturisete nvins, l las s plece cu condiia, ca n viitor s nu se mai lupte cu dnsul, cnd otile s-ar mai
1

De f r a t e sau d e s o r .

ntlni

stpnii, s e l u p t n t r e ei, aa c, d u p ce armatele o iau la fug, n u mai a u pe u r m vreo mai mare de oameni.

s-ar

lua

la

lupt.

De

acest

obicei

10 260

20

'><",In"\ , l o m " I)ar i n Dacia nvlind peonii aceia sub to^citLdTi lui Choniat, le-au pus d o m n , p e D a n 1 i au poruncit s cu domnul Moldovei, asculte de el. Domnul lor Dracul, fiind izgonit i mergnd la P o a r t a mpratului, a r a a ocupat-o acest D a n i p e a u i n u t cu d o m n u l Dracul, i suprima, ori u n d e afla c vreunul dintr-nii. Acetia se spune c au fost feciori din flori ai lui 'Mircea; si pe unii dintre acetia, plsmuii de ctre cei. de n e a m mare i cu m u l t avere ai rii, ei c a u t | s-i p u n n domnia Daciei, ratea fi n interesul i spre folosul lor, dac snt pui n D e unul, doi dintre acetia, informndu-m, a m aflat i tiu n e a mul lor i cine le-a fost t a t l , ci nu-i voi scoate la tirea mulimii, notndu-le numele. D a n aadar a fost adus atunci de peoni la domnie 2 i a i n u t ara,, cutnd cu struin de atuneea s-i pstreze b u n v o i n a peonilor. i cum guvernatorii mpratului care erau' rinduii aici la I s t r u , trecnd ntr-ascuns, fceau ntr-una stricciuni rii, a trimis soli'la m p r a t u l i, cernd pace, a izbut it, ca s o obin, cerndu-i-se s dea n fiecare a n trei mii de arcuri i p a t r u mii de scuturi 3 ; i a fcut pace. i aa dobndind o prielnic p e n t r u sine, domnea peste Dacia ; i prin r-un sol trimis la . Bogdaniei Negre, a fcut pace i, nrudindu-se prin i-a stat ntr-ajutor n rzboiul ce 1-a a v u t d u p aceea cu Dracul. Aa i

REPUBLICA GENOVEZ

150

<: genovezii ine P aee; Ou g e n o v e z i i a i n u t p r i e t e n i e p n l a c a p t i b u n aezarea i constitnia pace. G e n o v e z i i , ce-i drept, atunci b n t u i i f i i n d do Genovei. r z m e r i e l u n t r i c e , a u f c u t c a o r a u l l o r s s u f e r e m u l t , m a i ales c r z v r t i i i , a d u c i n d u - 1 p e d o m n u l ligirilor E i l i p , i-au" n c r e d i n a t , o r a u l i-i u r m a u , o r i u n d e i - a r f i d u s . A f l u c a c e a s t a li s-a n t m p l a t i c p o p o r u l v o i n d m a i b i n e s-1 a d u c p e a c e s t a , f c n d u - i - 1 s t p n i t o r a b -

5.

solut din cauza urci ce o aveau asupra veneienilor i a certei lor cu


a c e i a i p e n t r u c l - a u v z u t i p e a c e s t d o m n a l M e d i o l a n u l u i r z b o i n d u - s e d i n t o a t p u t e r e a c u v e n e i e n i i i d u c n d n t r - u n a r z b o i u l c u

t o a t struina. E s t e aezat acest ora la captul Italiei nspre G a l a t i a ; de mergi spre rsrit, se mrginete cu a r tirenilor i atinge Marea Tirenic, oraul, spre soare rsare, ntnzndu-se pn aici; spre apus ns, ieind din a r a genovezii or, ai ajunge n P r o v e n a , | care e Galatia i locuitorii triesc sub ascultarea mpratului eelilor. D e aceea se numete p o a r t a Italiei, ca i cum de la acetia ai i n t r a n d a t in Galatia. Oraul se crmuiete nici d u p sistem cu t o t u l democratic, nici aristocratic; ci avnd o constit u i e amestecat din amindou sistemele, cnd pare c se pleac spre democraie, cnd c e diriguit d e civa aristocrai, in ce privete aezarea conducerii oraului. Cci snt d o u familii n ora care de demult stau n f r u n t e a oraului i care a j u n g la conducere prin f a p t u l c ntreg poporul li s-a a l t u r a t acestora, oscilnd ntre fiecare din amndou. U n a din familii se cMam Doria, cealalt Spinura. Poporul, m p r i t ntre acetia, se hot r t e cnd p e n t r u alegerea u n u i Spinura, cnd a u n u i Doria. Cnd ns acetia a j u n g la conducerea poporului, n u e voie chiar dintr-nii s p u n oraului conductori, nici n u ngduie p o p o r u l ; ci snt alte dou familii, din rndurile poporului, i u n a din aceste familii este aplecat i apropiat de o familie de aristocrai, a doua ns d e cealalt. i dintre acestea, u n a se chiam Adorno, cealalt ns Fregusio. D i n casele acestea e obiceiul la ei, ca partidul aristocrat care ar birui n alegeri, s p u n oraului conductor. i casa Adorno s-a a l t u r a t de familia Spinura, casa Pregusio ns este apropiat de familia Doria i u n Fregusio este pus | de dnsa la conducere. Acestui conductor ,dup ce a fost pus la conducere, i se ncredineaz potrivit legilor, ca lundu-i n t r - a j u t o r civa aristocrai, s conduc treburile obteti spre folosul cel mai m a r e al t u t u r o r a . n ce privete veniturile oraului, e lege ca acetia s aib grij s dispun, p r e c u m ar crede ei mai bine ; despre pace i rzboi e lege ns ca poporul, ntrunindu-se n adunare public, s hotrasc ce ar crede el mai bine ; hotrrea ns luat, l nsrcineaz p e conductor s o execute, precum e cel mai de folos. P e n t r u judecarea proceselor n ora snt pui judectori de ctre; familia biruitoare n

10

262, ir.

20

25.

30. 26

35

167

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNEBI ISTOEICE V

i alegeri i judec d u p obiceiurile lor. Apelul ns n contra unei judeci se face la popor, dac vreunul din ei n-a fost judecat d u p lege. D a r aceste d o u familii Doria i Spinura, nenelegndu-se Scoafe ; ,mi"n, rz- ' luidu-se la ceart, a u pricinuit oraului mari rele, puboi eu Veneia i nind iu ora stpnitori absolui i umblnd oraul d e luAragoma. c r u r i nelegiuite. U n a din aceste familii s-a n d r e p t a t spre ligiri i Italia i-i alege p e italieni i-i aduce ca aliai n ora, cealalt ns pe m p r a t u l celilor. i n nenorociri de t o t felul a czut acest ora, familiile din ora prbuindu-se reciproc n rele nesfrite i aducnd chiar p e cei mai mari dumani ai lor unii asupra celorlali; totui, cnd ajuni la nevoie de nesuferit | ar fi silii, ca statul s le fie condus de stpnitori absolui mpotriva obiceiurilor lor, a t u n c i unindu-se ntr-im gnd unii cu alii n chip peste fire de m i n u n a n t , o pornesc dintr-odat cii t o a t puterea, oricare s-ar ntmpl s fie diriguitorul cel r u n ora. Cci deseori aducndu-1 pe m p r a t u l celilor, d u p ce-i ncredinaser oraul, l-au alungat din nou, cnd se uneau ntr-un gnd ntreolalt, nct, nelsnd s se nrdcineze la ei o stpnire absolut, poporul revine la l i b e r t a t e ; rsturnnd situaia d a t i nlturnd-o, i p u n din nou conductori dintre ceteni i-i conduc treburile obteti d u p legile i obiceiurile din prini. D a r de m u l t vreme a u dumnie mai ales cu taraconezii din Taracon i p u r t a u rzboaie de multe generaii n contra acestora i a rii lor, i n particular i n numele statului, oriunde s-ar ntlni unii cu alii, se iau la btaie, nct, dac p o t , se ucid unii p e alii. Cu taraconezii aadar fiind certai, triesc mereu n dumnie, de cnd s n t ; dar i cu veneienii s-au luat la l u p t de mult t i m p din cauza insulelor Chios i Lesbos din Marea Egee, dar n u p u i n i din cauza domnului ligirilor, pe care aducndu-i-1, i l-au pus stpnitor absolut 1 i ei, a j u n i n rscoal, i-au d a t n seam oraul s aib grij de e l ; i p u r t a u rzboi cu veneienii i cu mpratul taraconezilor. P e n t r u rzboiul n contra veneienilor au echipat corbii i mergnd | asupra oraelor din Marea Ionic i Marea Egee, le fceau stricciuni. Acestea le fceau veneienilor, c s-1 rsbune pe Eilip. stpnitorul ligirilor. i n Cercira dnd foc localitilor din f a a oraului, le-au ars i stricau orice le venea n cale. Mai pe u r m fiind n rzboi cu m p r a t u l taraconilor, Alfonso cu numele, duceau l u p t a n contra oraului Gaeta din I t a l i a ; cci acostnd aici corbiile cele mai mari ale mpratului Alfonso, i genovezii, cum a u aflat c flota aceea m p r a t u l o pregtete aici drept mpotriva lor, au echipat corbii din cele mai mari, din cte le tiu eu, care soseau p e n t r u negustorie, i narmndu-le deplin din p a r t e a oraului,
S
1

10

15

20

25

265

35

I n 1421.

i.'i:c.i:r.i; EADISLAU DIN NBAPOLI MPKESOAB ELOKENTA

161

le-au dus n contra taraconezilor i, ajungnd in p o r t u l Gaetei, s-au l u p t a t mult t i m p cu corbiile mpratului. Cci se ntmplase #ea atuncea s fie aici n ora m p r a t u l i, privind la l u p t , era necjit i descurajat, p e n t r u c, dei n corbiile lui erau mai muli oameni, totui n u erau n stare s biruie corbiile dumane. B a , chiar i nsui urcndu-se n corbii, ca s-i 5 nflcreze la rzboi i, ridicndu-se lupt aprig, i-a fost prins corabia i cu dnsa a fost prins 1 deodat i m p r a t u l taraconilor. i corabia o prinsese diacul lui Doria, care comanda a t u n c e a la genovezi o corabie. D u p ce acetia a u nvins i p e nsui m p r a t u l l-au prins, a u plecat < < > plutind spre cas. D a r cnd a u a j u n s aproape de ora, nainte nc de a-1 10 debarca n ora, a b t n d din cale, a plecat spre a r a domnului ligirilor, ca s i-1 aduc lui prizonier p e m p r a t u l Alfonso; i credea c v a primi o mare rsplat de la domn. Debarcnd n a r a aceluia, a sosit la stpnitorul Ligiriei cu m p r a t u l prizonier. D a r domnul Mediolanului 1-a primit cu cinste pe mpratul i, d u p ce 1-a ncrcat cu m u l t cinste, 1-a lsat s plece la scaunul lui de domnie. i de atuncea cetenii genovezi pornii fiind n gndul lor asupra acestuia, n u cu mult mai p e u r m s-au lepdat de el i pe guvernatorul lui l-au izgonit i pe oamenii refugiai n cetuia oraului i-au f c u t s se predea prin b u n nvoial ; i ei nii i guvernau de acum nainte oraul d u p legea i obiceiul din prini, punn- 20 du-i conductori dintre ceteni la conducere, precum le era obiceiul i mai nainte. D a r Alfonso, slobozit de d o m n u l Mediolanului, i era binevoitor, servindu-1 cu priin la orice ar fi p u t u t socoti c-i face plcere; i t o t timpul, pn la moartea domnului din Mediolan, n-a ncetat s-ifac pe plac..
itegeie francez Ladisiau

taraconezilor e r a m p r a t n Y a l e n c i a din Neapoii mpresoar i Taracon i, mai domnind peste insula Sardinia i Hoi^na. Cirnos i peste o r a u l n f l o r i t o r B a r c e l o n a d i n Iberia, a v e n i t m a i nti n S i c i l i a , d u p a c e e a ns n I t a l i a l a P a r t e n o p e i a o c u p a t d o m n i a n m o d u l u r m t o r . A c e s t o r a Neapoii a l I t a l i e i a p a r i n e a de d e m u l t m p r a t u l u i celilor i d i n c a s a m p r a t u l u i p u n e a m p r a t i d o m n p e s t e a c e a s t a r a I t a l i e i . m p r i a 2 n c e p e d e l a m a r g i n e a Iapighiei i Mesapiei i n a i n t n d m u l t n direcia golfului Ionic3, trece, intri plutind, dinspre c u p r i n d e i
1 2

Acest mprat al

2 5

267

30

dac i i

stnga dincolo de ara oraului aa numit ar nsemnat, apoi ara aa numit

ari

Basilicata 4 ,

Geponos

n a u g u s t 1435. R e g a t u l Neapoii. 3 Mrii Adriatice. 4 G r a b l e r , op. cit, p. 94 n o t a 78 corijeaz bine foarte m p r t e a s c " , n Basilicata, n u m e d e provincie.

11. c. 1621

162

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E B I ISTOEICE V

se ntinde pn la Gaeta i Chieti 1 , ora la apus n grani eu a r a romanilor., la rsrit ns se mrginete eu golful Ionic. Cuprinde i a r a n d r e p t a t gpre Sicilia, n u m i t n antichitate E l a d a , acuma ns Calabria. Cnd deci mpria Teapoli ajunsese sub m p r a t u l celilor, i-a pus m p r a t din rudele 5 sale apropiate, pe unul din casa mpratului. Acesta sosind n eapoli, Ladislau 2 i era numele, domnea peste a r i, ajungnd la m a r e putere printre domnitorii din Italia, a pornit cu rzboi asupra rii tirenilor i asupra celeilalte Italie, svrind mari fapte. Chiar i asupra capitalei 28g tirenilor, Florena, a r m a t [ du cnd i t b r n d aproape, o mpresura. Cum,ns mpresurarea a inut mult t i m p , se spune c cei din ora, ajungnd. io la cea mai mare nevoie, trimiteau vorbe de pace, spunnd c snt gata s sufere orice le-ar porunci i sub condiiile acestea s se mpace. Acela n~ voindu-se, s fi cerut p e copila unui cetean, care era chipe i mai f r u moas dect t o a t e frumoasele din o r a ; de n d a t ce a aflat c ntrece n 15 frumusee t o a t e fetele din ora, pe aceasta a cerut-o. Acest ora are ndeosebi femei i fecioare care se disting prin frumusee de cele din Italia. Despre aceasta aflnd de repetate ori c este aa de frumoas, i de a l t c u m acest mprat umbla nebun d u p femei i era desfrn,at, cerea s-i f i e . d a t aceast femeie i cu aceast transacie ar cdea la nvoial cu tirenii; i 20 s fi poruncit t a t l u i s-i gteasc fiica i s-o mpodobeasc f r u m o s i s-o dea mpratului. D a r s-a ntmplat ca t a t l acestei copile s fie medic i nc cel dinti n meseria sa i cu m u l t i m a r e experien. Cum nu p u t e a scpa s nu-i dea fiica, s fi preparat o otrav f o a r t e puternic, pe ct i era cu p u t i n , ndeosebi in acest ora din t o a t e oraele din Italia, pregtesc 25 otrava mai b u n dect n celelalte orae, - a muiat apoi ervetul n otrav 269 i ducndu-1, i 1-a d a t ] fetei, ca, d u p ce m p r a t u l ar avea relaii cu dnsa,, d u p mpreunare s-i tearg t r e a b a ct mai frumos cu ervetul; aceasta lund ervetul, minune de frumos i esut cu fir de aur, l pstra, ca s i-1 serveasc mpratului dup mpreunare, p r e c u m spusese t a t l . Cnd ns,, 30 ducnd, femeia, au predat-o mpratului, acesta privind-o, a r m a s nmrmurit de frumuseea ei i, aprins de dragoste, s-a apucat de d n s a ; copila ns ascultnd de t a t l ei, precum i spusese, de ndat afectuoas i tergebine t r e a b a cu ervetul. i cum s-a atins de ervetul a j u n s la umezeal, ndat friguri s-1 fi apucat pe mprat i peste nu mult t i m p a i murite 85 i s-i fi murit i femeia, cci otrava se prinsese i de dnsa ; prin umezeal,., otrava se rspndise, cnd ei se atinseser de ervet. m p r a t u l svrindu-se aa din via, oastea i s-a desfcut, plecnd pe acas i oraul a fost izbvit d e mpresurare. Unii italieni ns spun c nu t a t l ar fi fost acela care a dat.
1 2

n m a n u s c r i s e e D e d i e " , n d r e p t a t de D a r k o n . De f a p t n-a f o s t p r i m u l .

ALFONSO D E A.EAGONIA K E G E N S l e l U A S I K E A P O L I

163

femeii ervetul i a p r e p a r a t otrava, ci Sfatul oraului, gtind-o i mpodobind-o frumos, nct s-i p a r mpratului ct mai mndr de t o t , f-i fi dat ervetul, afectuoas s-1 serveasc pe m p r a t la mpreunare cu acesta.
n l, l c A r a g o m e i

. .

D a r acestea spuse fiind ' pn ntru atta,' s le lsm la


1 x

o parte, nefiind cuviincioase ; d u p moartea mpratului 70 Ladislau, soia | lui, deoarece mpria i avea de suferit necazuri din p a r t e a , italienilor i din p a r t e a mai marilor rii cu care avea mereu de lucru, i * fiind m r i t a t d u p Bainer mpratul Provenei n e p o t u l 1 mpratului celilor, i-a predat mpria Partenopei. Despre aceasta t JH clflcbt'. c era f a t a 2 domnului din 1 0 Tarent i lapighia, din casa Ursini, adic Archii 3 , cam aa s-ar spune pe elinete, ----- u n b r b a t care avea foarte m a r e putere n a r a aceasta de la Teapoli. Bainer aa dar prelund mpria, a stat pe tronul mpriei doisprezece a n i 4 ; n acest timp, Alfonso, m p r a t u l taraeonilor i al Sardiniei i Yalenciei, fiind din casa Medini, construindu-i o flot foarte 1 5 mare, a venit n Sicilia, cetenii din P a n o r m o n Sicilia, aducndu-1 pe el, i, supunndu-i t o a t Sicilia, o stpnea 5 , dup aceea ns a pornit din aceast insul, ca s ocupe n P a r t e n o p e cetuia din i n t e r i o r ; cci oraul acesta are dou ceti la marginea mrii i u n a n interiorul rii. Aducnd a r m a t , mpresura oraul i ncerca s-1 ia cu mainriile de 2 0 a s e d i u ; aici i fratele su, lovit de u n proiectil de tun, s-a svrit din via. N u dup mult t i m p ns a izbutit s cucereasc oraul i 1-a ocupat. D u p aceea a nceput s mpresoare cetatea i cea de la marginea mrii i cea din interiorul rii. Cea din interiorul rii blocnd-o, a cucerit-o cu foamea, cea de la marginea mrii ns, predndu-i-o J ostaii de paz, 2 5 a ocupat-o i p u n e o garnizoan ntr-nsa. Soia mpratului ns era 2 7 1 mpresurat n cetatea de lng portul oraului; iar b r b a t u l ei ieise ntr-ascuns i a plecat pe m a r e n P r o v e n a , cu intenia s aduc a r m a t ct mai repede i s vin ntr-ajutorul soiei. Atunci m p r t e a s a trimind d u p Poria 6, domnul din Marca, care pe atuncea avea n Italia 30 m a r e iscusin n ce privete tiina militar, 1-a izgonit din ora pe Alfonso. Alungndu-1 pe acela, stpnete ea oraul, P o r i a stndu-i
Alfonso v cucerete
SU il

.\>iiiH.rii,,U<Ul

' este n e p o t de I r a t e sau de sor sau i v r . E s t e v o r b a d e R e n e I, d u c e de L o t a r i n g i a , conte d e P r o v e n a i rega t i t u l a r al r e g a t u l u i N e a p o i i . C s t o r i a , de f a p t , n-a a v u t loc. n r e a l i t a t e , M a r i a , soia v d u v a p r i n c i p e l u i de T a r e n t . Vezi p. 164, r. 8 11. , t r a d u s n grecete e a l TJrsetilor". 4 D u p Ladislau a u r m a t la d o m n i e sora lui I o a n a I I . s P e s t e Sicilia s t p n e a t a t l su, din 1402. ' Sforza.
3 2

164

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTOEICE V

n t r - a j u t o r . D e n d a t ee s-a fcut stpn p e puterea n stat, a nceput s mpresoare cetatea de sub m u n t e din interiorul rii i cum atacnd-o n u p u t e a s-o cucereasc, a blocat-o cu foamea. Trecnd n u mult ii mp d u p aceea, cnd P o r i a se gsea n Italia, avnd rzboi acas, m p r a t u l 5 din Taracon Alfonso a pornit din Sicilia i a subjugat mai nti Calabria; pe u r m strngnd a r m a t , a pornit a doua oar asupra oraului i 1-a ocupat i mprteasa lui Bainer s-a furiat din cetate la feciorul ei, domnul din Tarent i IapigMa ; cci d u p moartea lui Ladislau se mritase d u p domnul din IapigMa i a* a v u t de la ea p e acest fecior domnul l a p i io ghici. D a r Alfonso, odat ee a ocupat oraul i a r a n u m i t Geponos, p u r t a rzboi cu domnul din lapighia, feciorul mprtesei Mar ia, i nvlind, a supus a r a 2 . [ D a r cu timpul, domnul din lapighia trimind soli la el, a cerut s ncheie pace cu el, cu condiia s se ncuscreasc; aadar mpratul a logodit pe feciorul su din flori I n f e r a n d o cu n e p o a t a s de sor a domnului din lapighia, f a t a domnului din Yenoza. i fcnd pace cu condiia s fie prieteni i supui mpratului Alfonso, a fost chemat la Teapoli, u n d e ajungnd, 1-a apucat frica s nu fie prins de m p r a t u l . i din cauza acestei frici s-a crezut c n u este in t o a t e minile. Aa a a j u n s n Italia la domnie peste Sicilia i P a r t e n o p e Alfonso 20 de la T a r a c o n ; venit n Italia, era aici n rzboi cnd cu tirenii cnd cn veneienii, uneori ns sttea i n relaii de pace. m p r a t u l Bainer ce-i drept, i-a adus asupra oraului p e genovezi cu o flot m a r e ; i ncercau s d e b a r c e : i cum n-au fost n stare s-o fac, s-au ntors acas.
, , Alfonso lasa n loeu i pe tratele su, lost rege de savara. i cei ' 30 obiceiul

25

ligiilor si Taracon fratelui su, care , . fost m p r a t n s a v a r a ; caci locuitorii din i f a v a r a aducndu-1 p e acesta d e l a T a r a c o n , p e n t r u c e r a n s u r a t
a c u fata m p r a t u l u i lor, i l - a u p u s m p r a t dup au cam legile voie grij mpocetacesta ani, J Cci iau i cam aproape sau cei mai dar ci muli nu cei din din domnitorii locului

Alfonso a lsat tara

273

lor3. i orae

din Apus

veniturile

oraelor,

prea

s pun. n

dregtorii

garnizoane,

partea

ei nii i p u n dregtoriile i-i aeaz garnizoanele d e p a z i a u d e g u v e r n a r e a rii i m p r a t u l n u are voie s-i sileasc l a c e v a t r i v a legilor enii din
35

i obiceiurilor

lor printeti. A t u n c i aadar, d u p ce i c n d a crescut d e v r e o doisprezece

savara,

i-au adus mprat n ar pe fratele lui Alfonso,

a avut un
1

biat c u soia s a ;

In 1442. Povestirea lui Laonic despre expediiile n c o n t r a regatului Neapoli nu este lipsit de confuzii i i n e x a c t i t i . 8 In 1425.
2

PENINSULA IBEEIC

165

pe biatul lor l-au oprit, pe m p r a t u l ns l-au trimis napoi, e, d u p ee s-a nscut u n biat, el n u mai are nc p a r t e mai la mprie, ci c aceasta i a p a r i n e biatului. Acestea s-au n u cu mult mai trziu. Cnd ns Alfonso a a j u n s n Italia, 1-a fratele su s aib grij n locul su de guvernarea rii sale.
Deserierea r i l o r din Peninsula iberic.

spunnd departe petrecut lsat pe

Aceasta ncepe din a r a Yalenciei. i Yalencia este u n m a r e i nfloritor i n el este reedina mpratului Yalenciei. Oraul acesta este aezat la o d e p r t a r e ca de apte sute de s t a d i i 1 de la strimt oar ea coloanelor lui Hercule, n f a a insulei Sardinia. D u p aceea ns se ntinde a r a n u m i t Taracon pn la Barcelona. Aici a r a Taracon se mrginete cu P r o v e n a din Galatia. D a r s a r t m graniele acestei ] r i a m p r a t u l u i : spre rsrit s-ar mrgini cu Galatia Provenei, spre apus ns cu Iberia, iar spre miaznoapte cu H avar a. Barcelona ns este un ora din cele spre apus, strlucind prin bogie i p u t e r e i care are o administraie plecat m a i mult spre aristocraie i cere s fie guvernat d u p legile i obiceiul din prini de m p r a t u l din Taracon. n f a a acestui ora este insula Cirnos 2, bogat i cu muli locuitori; i nconjurul insulei s fie de dou mii de s t a d i i 3 . Lng ea mai este alt insul, n u m i t Mai M i c 3 . i aceasta este sub ascultarea mpratului taraconilor i-i primete guvernatorul. D a r i Sardinia care este o insul foarte mare cu u n nconjur ca de cinci mii de stadii este supus acestui m p r a t . I a r n ea snt dou orae nfloritoare : Orstagia i Cageri Unul este aezat spre rsritul insulei, cellalt spre miazzi. Pescarii din aceast insul culeg din m a r e a insulei corali i de aici a j u n g n celelalte p r i ale lumii. D a r Iberia, cum e situat, ncepe de la Galatia ; d u p ea urmeaz Celtiberi i a r a Gasconia care se afl sub ascult a r e a mpratului celilor. Apoi urmeaz spre rsrit a r a pescailor, ntinzndu-se pn n I b e r i a . Dar Iberia este, d u p a r a Celtic, a r a cea mai m a r e dintre cele din a p u s ; | spre apus se ntinde pn n ocean, spre rsrit se mrginete eu f a v a r a i Galatia i spre miazzi cu P o r t u galia care, fiind o a r la marginea mrii, a j u n g e pn la ocean p e o ntindere mare, i cu a r a Granada a libienilor; ntr-nsa este biserica lui
o r a

F a c 124 k m . G j r s i c a , fcindu-se confuzie cu Malorca, cea mai m a r e i n s u l din Baleare. 3 F a c 355 k m . 4 Minorca, u n a din insulele Baleare. 5 F a c 888 k m . 6 Manuscrisele au i , n d r e p t a t e de D a r k o n O r i s t a g n o ; i , n d r e p t a t d e D a r k o n C a g l i a r i .
2

166

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E M ISTOEICE V

lacob 1 . Portugalia ns inndu-se de Iberia, se ntinde pn la m a r e a dinuntrul strmtorii 1 , i pn la a r a Granada. ara Iberiei fiind cea mai m a r e i bogat, are orae, ntre care capitala cu numele Sibilina, ora m a r e i cu muli locuitori, i Cordova, Morsica i numitul Toledo i Sala5 manca. i sfntul loca al lui l a c o b din aceast a r se afl lng marea de a f a r la Ocean. D a r a r a mpratului iberilor se ntinde i nspre marea d i n u n t r u 2 . Portugalia ns este aezat lng strmtoare, ncepnd de la Granada, nspre strmtoare i marea dinafar pn n Iberia. Granada fiind a r interioar cu ntinderea nspre Iberia i Galatia, n u are de loc io vreo ieire, nici la marea d i n u n t r u , nici la ocean. Dar m p r a t u l Iberiei este cel mai puternic dintre domnitorii din aceast p a r t e i, fiind din casa mprteasc 3 a Galatiei, n u nceteaz s poarte rzboi ntr-una, pustiind i jefuind a r a Granada a libienilor. m p r a t u l libienilor din Granada i pltete i tribut mpratului iberilor, ori de cte ori poate 15 ncheia p a c e ; dar nvlind deseori i mpresoar capitala i | i p r a d -"> a r a . Aceasta e ar muntoas i muntele ncepe de la m a r e a dinuntru i se ntinde pn la ocean n a r a Portugalia. Aceti m p r a i lundu-se la ceart ntreolalt, deseori a . u p U r a t rzboaie ntre ei i cu toii n contra b a r b a r u l u i ; i, ntre altele, i Alfonso, m p r a t u l din Taracon, nainte de ce s fi sosit n Italia, a a v u t , dintr-o astfel de pricin, rzboi i cu acest m p r a t al Iberiei i nsui a fost prins de generalul-comandant al mpratului Iberiei eu numele Alvaro i s-a ntmplat ca amndoi s fie rnii. De ndat ce, strngndu-i a r m a t a i lundu-i pe fratele su, m p r a t u l din a v a r a a pornit cu rzboi asupra mpratului Iberiei, a intrat n Iberia, adus fiind n a r de unii oameni cu m a r e trecere n a r din u r f a de Alvaro, pe care-1 dumneau. Cci acesta, fiind u n simplu particular din Taracon, a pornit de jos de t o t i, ajungnd prin v i r t u t e om nsemnat, deoarece la orice mprejurare se ridica t o t mai mult, t o i l cinsteau p e n t r u virtutea lui i m p r a t u l 1-a fcut general-comandant peste ara s a ; i ajungnd s conduc rzboaie, pretutindeni i-a ctigat renume mare. i atunci trimis fiind de m p r a t u l iberilor cu a r m a t a n contra lui Alfonso, i-a ieit prin a r ntru ntmpinare, cu gndul, ca s i se mpotriveasc. D a r d u p ce Alfonso, nvlind i j lund i pe f r a t e l e su, a a j u n s n Iberia i nainta, aici Alvaro ieindu-i nainte, i-a aezat t a b r a i trimindu-i u n crainic, l ndemna s se ndeprteze, dac e
H a n o i u l lui Aionso cu regele i b e r i e i ; 1430.
1 3 3

20

25

30

27? 35

Sflntul Iago di Gompostella in Galicia (Nusser). Marea Mediteran. . . . ' Manuscrisele ne dau , n d r e p t a t de Darko n

M A U R I I D I N GRANADA N R Z B O I CIT R E G E L E I B E E I E I

167

cuminte, ct se poate mai repede, din a r ; i Alfonso rspunzndu-i c n u pleac la mgarii ttini-su, ca s-i duc la pscut, ci e aici, ca s se msoare cu el n a r t a rzboiului, Alvaro i-a pus a r m a t a n linie de b t a i e i, ncierndu-se, se l u p t a cu amndoi fraii. B a r ridicndu-se lupt mare, oamenii lui Alvaro i-au nvins p e taraconi i-i goneau din r s p u t e r i ; i p e amndoi fraii i prind i au dobort muli taraconi n goan. Gnd ns amndoi fraii au fost adui n f a a mpratului iberilor, n u le-a fcut nici u n ru, ci legndu-i cu j u r m i n t e i declaraii de credin c nu vor m a i ncerca nici o vrjmie cu privire la a r a sa, i-a lsat s plece f r s peasc ceva. D u p aceea Alfonso a a j u n s n Italia, precum a m a r t a t m a i nainte, i n Sicilia i, oeupnd mpria Teapoli, p u r t a rzboi eu genovezii, cnd a fost prins i de acetia, d u p cum a m istorisit mai sus, i adus fiind h f a a domnului din Mediolan, i s-a d a t iari drumul. P e soia msa lsnd-o n Taracon, n-a mai venit napoi muli ani s-o vad ; stnd aici, petrecea n dragosti multe, ocupaia fiindu-i dragostea i armele. Cum i-a mers prin Italia, art mai jos n desfurarea istoriei mele.
Cum scapa m a u rii din Granada do
rzb01

D a r m xp r a t u l Iberiei

despre care a m vorbit, a avut -" lt . . .

de p u r t a t rzboi cu m p r a t u l libienilor de la G r a n a d a ; ,'s", ' acetia trecnd de demult din Libia i oeupnd n E u r o p a oraul Almeria 2 de la marginea mrii, la o. deprtare de 2 0 Libia ca de dou sute cincizeci de s t a d i i 3 , si pornind de aici, a u cucerit Iberia i svrind f a p t e . strlucite pn n a r a Celtic, naintau i asupra Taraconului i a Yalenciei, cu gndul s-i sporeasc a r a i s o fac m a r e . m p r a i i iberilor care se trgeau de la celi, au continuat afar d e acetia rzboiul n contra acestor libieni i alungndu-i ntr-un ora ntrit, l 2 5 > mpresurau d u p a c e e a ; i pn n timpurile de a c u m a nvlesc mereu cu a r m a t asupra oraului. i ndeosebi m p r a t u l iberilor domn l o a n , de care a m amintit mai sus, nvlind la sfatul i ndemnul lui Alvaro s-i distrug pe libieni", a dus a r m a t a asupra oraului, cu gndul s-1 eucereasc. Atunci libienii, cum erau mpresurai n mod aprig i a u a j u n s 30 s sufere foarte greu de foame, de nevoie nemai tiind ce s fac, nscocesc u n a ca aceasta. ncrcnd doisprezece catri cu smochine uscate, au mers n t a b r ; smochinele ns cte u n a sprgnd-o fiecare, a u vrt cte un galben n u n t r u i le-au potrivit napoi la loc. Galbenul iberic este ns n p r e fiecare,ct doi galbeni veneieni. j D u p ce au pre- 2 7 9 gtit aa aceste smochine i le-au ncrcat p e catri, ct p u t e a duce fie1 2 8

Regele Castiliei Don J u a n : l o a n I I I ( 1 4 0 6 - 1 4 5 4 ) . In m a n u s c r i s e e M a r e l i a " , n d r e p t a t de D a r k o n P e s t e 44 k m .

. , ,

1 care, s-au dus la cortul lui Alvaro. Acela ns cnd a d a t de galbenul din smochine, s-1 ii ntrebat pe aductor, c ce vreau s spun cu galbenul din smochine. Catrgiul i-a rspuns c mpratul, adunnd aurul oraului, i-1 trimite cu vorba, c, ori iai oraul, ori nu-1 iai, aur mai mult dect 5 acesta nu i-ar putea veni niciodat din ora. i dac o s distrugi oraul, vei pierde de multe ori pe atta, care ne-ar ven iari din l i b i a i p e n t r u tine i p e n t r u n o i ; dar dac n u o s distrugi oraul,' vei avea i n viitor de pus n vistierie, ct se aduce la noi din Libia. Auzind acestea, se spune c i Alvaro s-a nfiat cu smochinele la mpratul i, vrsndu-le, s io fi spus : O mprate, pomul acela care ne aduce poame ca acestea, nu e bine pentru noi s fie t i a t ; cci n - a m mai putea i n viitor nc s a v e m p a r t e de un rod ca acesta i n timp de lips n - a m mai putea avea ndestulare, dac n timpul de f a le-am culege peste" msur. Yezi cum taie viele d e vie, ct numai e destul, ca s dea rod iari. Dac 15 o va smulge cineva, n u se mai poate folosi de ea, cnd i trebuie''. - m pratul auzind acestea, i s-a p r u t c vorbete bine nimerit i s fi

lund de soie pe f a t a mpratului Portugaliei, a v u t u n biat eu numele Enric, u n b u n rzboinic; acesta d u p ce a luat de soie pe f a t a mpratului de i n u a p u t u t tri cu ea, a ndeprtat-o de la el i i-a luat soie
origin
a

la nfiare cea m a i frumoas dintre t o a t e femeile din de va lua alta. I a r pe f a t a mpratului de N a v a r a a silit-o s asa de clugri i a rspltit-o n din casa mprailor din Galatia. " cu libienii, i-au nvins i au cucerit aceast a r i a u lsat-o urmailor lor. D a r se crede c i mpria de Tavara aparine casei mprailor Galatiei; i nimeni altul n u poate ajunge pe tronul acestei m p r i i ; cci i aceast a r , autocratorul Carol * i mpraii de d u p acela se a r a t a o fi cucerit p e n t r u aceia i a o fi lsat urmailor lor. I a r pe fratele lui Alfonso l-au adus cu acest cuvnt, c deoarece a luat soie ci | biatul s li-1 lase lor mprat i la ei, iar dac n u o s aib u n biat, d u p
D e frs * Carol
1

(768 814).

K E G I I IBERICI SNT DIN NEAMUL HEGILOB FEANCEZI

169

domnia, asupra mpratului Galatiei. i acesta primind propunerile, a venit cu aceast condiie la mpria Navarei. i dnsul avnd u n biat, pe dnsul l-au trimis din a r i pe biat l-au pus m p r a t , deoarece d u p m a m era din casa mprailor Galatiei. Acestea deci pn aici le-am scris n istorie, inndu-m de planul ntreg al e x p u n e r i i ; dar s .m ntorc, de u n d e a m nceput s fac aceast digresiune n istorisire, de a m a j u n s att de departe.

LAONIC : EXPUNERI ISTORICE VI


D a r A m u r a t al lui Mehmet, d u p expediia n contra lui 282 'n&viease9in:ara Caranian, se gtea de rzboi n contra dacilor, ca s-1 Romneasc, por- aduc la domnie pe feciorul lui Draculea. i cnd, d u p r'arnu'i pregtirile fcute, a pornit acuma din capital, a auzit despre Car a m a n c, umblnd dup schimbri cu privire la 5 d o m n i a lui, plnuiete s se rscoale, asociindu-i-1 i pe domnul din Candiloru i pe alti civa de prin Asia, n ndejdea, c peste foarte p u i n t i m p peonii l vor a t a c a pe A m u r a t , nvlind asupra lui cu a r m a t m u l t : i-i chema i pe ceilali | stpnitori din Asia la rscoal. Atunci -:> A m u r a t a-1 lui Mehmet, ntorcndn-se din d r u m a pornit cu rzboi asu- 10 p r a acestuia i pe Turachan, guvernatorul Tesaliei, 1-a trimis s mearg asupra Istmului din Peloponez i s drme ntriturile de la I s t m i, strbtnd cu jaf a r a Peloponezului, ct se ntmpl s fie sub domnii elinilor, s se ntoarc napoi. Acesta lund a r m a t a din Tesalia i de la b a l t a Pere via, a sosit la I s t m i, gsindu-1 prsit, i-a distrus ntri- 15 turile i nvlind n Peloponez, a pustiit a r a aceea i, ajungnd la S p a r t a , a s t r b t u t cu jaf Laconica i a plecat napoi. m p r a t u l ns trecnd n Asia, a pornit de a doua oar asupra lui Caraman i i-a pustiit a r a i a biruit-o.
Craiul Serbiei Gheorghe m p r e u n eu l a u c u de i i u iiedoara ridic pe unfluri a s u p r a Im Mu rad II.

. , ...

n t i m xp ce se ntmplau acestea, Gheorghe, domnul 20 x 1 a ? tribalilor, intrnd n vorb cu l a n c u i cu m p r a t u l s t r u i n d , pe ling fiecare din mai marii p e o n i i o r si
'

Peoniei, i-a fcut s porneasc rzboi asupra lui A m u r a t i le-a fgduit peonilor s le dea pentru aceast expediie bani destui, pe care i-a i adus aici. D a r n vederea aceasta a lucrat cu dnsul 25 ,i l a n c u , care era prieten elinilor i se ntmplase s fie prieten cu dnsul. |

172

LAOSTIC CHALCOCONDIE : ISTOEICE VI

284

10

15

285

25

30

35

-86

Genovezii n rzboi eu D a r m p r a t u l de la Bizan, l o a n , avea rzboi cu tarii din Crimea i eu genovezii dintr-o astfel de pricin n legtur cu ' ' comerul Galatei. D e a s t d a t genovezii ecbipnd corbii din cele mai mari pe care le aveau, i treisprezece trireme i n corbii urcnd ostai de ai lor deplin n a r m a i la opt mii, au pornit p e mare asupra Bizanului, voind s-1 cucereasc. i asupra sciilor d e la Bospor 1 au pornit eu r z b o i : cci oraul lor numit Cafa de lng Bospor, sciii ajungnd la ceart cu locuitorii din acest ora, l p r d a u i-1 jefuiau. D e aceea a u i trimis soli la Aicheri, m p r a t u l sciilor din acea parte,. ca s se nvoiasc asupra pricinilor de c e a r t ; dar cum cererile lor a u r m a s zdarnice, a u d a t oraul n seama Italiei 2 . P e n t r u c genovezii considerau lucru stranic, ea oraul lor s sufere stricciuni nesfrite din p a r t e a sciilor, i se ntmplase ca t o t atuncea s fie n ceart i cu elinii, se pregteau s porneasc deodat cu rzboi asupra amndurora, cu gndul s-i doboare. Ajungnd la Bizan i deelarnd rzboi Constantinopolei, a u i n t r a t cu corbiile n Marea Neagr i a u sosit la Cafa. Aici debarcnd n Chersones, se grbeau s-o porneasc de-a d r e p t u l la l u p t cu sciii; ieind din ora, au mers asupra lor. Atunci sciii i-au. vzut pe genovezi c vin asupra lor, aa f r s fie pui n vreo ordine de l u p t i f r s le dea vreo i m p o r t a n , | cci n a j u n ndreptndu-se spre un ru t o t de acolo, edeau n corturi, fr s p u n strji n t a b r , deoarece credeau c sciii niciodat nu vor ajunge la a t t a ndrzneal, nct s se expun la vreo primejdie, lundu-se la l u p t . De a s t d a t cei din liniile dini i nu-i a t e p t a u pe cei din coada armatei, nct a r m a t a s formeze u n f r o n t , ci mergnd la pas n adncime, naintau aa asupra d u m a n i l o r ; atunci sciii se npustesc asupra primelor lor rnduri, p e n t r u ca s dea l u p t a cu acetia. Atacndu-i, i-a pus n d a t pe f u g i-i goneau, p e ct l slujeau picioarele pe fiecare. Apoi au czut asupra celorlai dintr-nii i i-au pus pe f u g i pe acetia i aa a u a j u n s pn la coada otirii. P u n n d ntreaga a r m a t pe fug, ucideau r necrund p e nimeni i omornd pe oricine p u t e a u s-1 a j u n g , pn ce au scpat n ora, ca s n u piar. Aa lsndu-se de rzboiul cu sciii cei nomazi de la Bospor, a u plecat, p l u t i n d spre Bizan. Ajungnd la Galata, ora n E u r o p a din f a a Bizanului, a u i n u t sfat mpreun ca, n ce chip dnd lupta, s cucereasc oraul; i au echipat corbiile i, narmndu-le, le-au dus spre portul Bizanului n contra zidului, cu planul ca de pe corbii s cucereasc oraul. Bizantinii se pregteau |: de aprare i se l u p t a u de p e zid n contra genovezilor ntr-un chip T t a r i l o r din Crimea. * Genovezilor din I t a l i a .
1

S I N O D U L D E L A F E E A R A - F L O E E N T A 1439

173

1 vrednic d e pus* n i s t o r i e ; i c u m a t a c a u zidul de p e corbii i ncercau s-1 cucereasc, n - a u p u t u t s se urce p e zid, cci elinii se a p r a u aprig d e t o t . i atunci, p e n t r u c n u le mergea de loc, s-au n d e p r t a t i au plecat spre I t a l i a . Totui oraul genovezilor G a l a t a s-a m a i rzboit o 5 b u c a t d e v r e m e cu B i z a n u l i se mproeau unii p e alii cu tunurile, i elinii i cei din G a l a t a , cnd i Leondari l o a n , a t a c n d cu t r i e zidul Galatei, a ncMs din t o a t e prile oraul, lipsindu-1 de orice h r a n i de t o a t e celelalte. i p e m u l i din genovezii d e p e corbii i-a a t a c a t a c e s t a ; i i-a prins i n l a n u r i i - a a d u s n f a a m p r a t u l u i l o a n , care era n casa lui Xila x, ca la trei sute, gsindu-i p e acetia la v a d u l de m p r e j m u i r e 10 al Galatei. D u p aceea t r i m i n d soli unii la alii cu privire la viile de a f a r ale Galatei i la interesele lor comerciale, ca m p r a t u l s fie mpc a t , genovezii a u consimit s nale steagul m p r a t u l u i elinilor 2 i s-i m a i plteasc m p r a t u l u i n chip de d a r o mie de galbeni p e n t r u stricciunea f c u t la t u r n u l d e la c u r t e a mprteasc, a s u p r a cruia s genovezii a u t r a s cu tunurile, i la dughenele de p e s t r a d a m a r e 3 , din care unele a u fost d r m a t e .

sinodul de la Florena 1437 1439; urmrile lui : pania ducelui de Ferara. Comutaia Florenei;

Cu
., . i a

acestea
de soli
a

au
la la

izbutit
apoi ca arhiereul s religie,

pn

n t r u a t t a e l i n i i 287 , , T _ , .. , loan al cu acord gndul cu elinilor numele i s i


25

genovezi; pentru
in

imparatul
cad se

trimite

romanilor de punea mpace cu s-au

20

oraul Boiogna,
nlture controversele nilor la ncercare, s fie n oraul ce a u pun ei

Eugeniu,
cu privire dac Basel un romanii n

apuseatuncea Eugeniu scot cei din mai dup ca de solia el pe Italia, i


3!)

mult de

elinii;

soli d e a i l u i a u sosit i - n G e r m a n i a . divergen sinod cu i au numele i, d u p s c a u n i mpratul sinodul comun fcut

Germanii preri un dezbtut

ntmplat arhiereul l din

dimpreun, brbat

arhiereu loan

Felix,

d i s t i n i l a ei. A c e t i a a m n d o i , Bizanului la s se f a c el i s

eehipnd trireme, a u trimis fiecare amndoi lund nlture controversele,

s v i n l a ei, f i e c a r e d i n

cernd

hotrri

acord. Cnd ns a u venit

trireme de la amndoi

aihiereii,

de

la sinodul din Basel a s vin

tiimis-o
acolo;

napoi cu vorbe bune, spunnd c pe arhiereii Bizanului

c u r o m a n i i s-a legat d e m a i n a i n t e i c u v e n e i e n i i i c u alii d i n c n d l chemau


1

i l u n d

Unele manuscrise au , d a r cele mai m u l t e . D r e p t ssmn c este suzeranul lor. s icilicetoSo, s t r a d a de mijloc, era s t r a d a p r i n c i p a l , b u l e v a r d u l din Constantinopolea bizantin, t i n d oraul n d o u i du cnd de la sf. Sofia Ia P o a r t a de A u r ; p e aceast s t r a d se gseau prvliile i atelierele d e seam din ora.
2

174

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTOEICE VII

nvaii elinilor, a plecat pe m a r e la Italia. i d u p ee a a j u n s la 288 Veneia, s-a dus la Eerara, unde auzise c se gsete ) arhiereul Eugeni ii; i s-a dus pe rul Eridan. Oraul acesta e la o deptare de Yeneia ca la trei sute s t a d i i 1 i este condus de b r b a i din casa 'Este cu n u m e l e . 5 Acest ora este bogat i cu muli locuitori; i pe lng el curge rul cu numele P a d . I a r oraul se situeaz n p a r t e a de sub ascultarea, romanilor.. Cu acetia p e care oraul i i-a ales conductori, s-a ntmplat aa B r b a t u l acesta care se afla atuncea n f r u n t e a oraului, era u n om c u m se cade i foarte c u m i n t e ; i peste dnsul a d a t u r m t o a r e a io nenorocire. E l avea de soie pe f a t a domnului de Monferato, foarte bine la nfiare i, mai nainte vreme, de u n caracter nobil. Aceasta s-a ndrgostit de u n fecior din flori al b r b a t u l u i e i ; d u p ce acesta venea pe la dnsa pe nserate, p r e c u m e mai mult obiceiul.la locuitorii de prin Italia, fr vreun gnd ru, ea, amuzndu-se cu tnrul, l provoca l a 15 dragoste. i cnd a observat c-1 iubete, 1-a cuprins i pe dnsul dragostea de femeie i, u n timp, a umblat nebun d u p femeia care i era m a m vitreg. U n a din cameriere ns, cnd. i-a observat pe acetia,, ndrgostindu-se aa ntre ei i mpreunndu-se, i-a a r t a t ibovnicului ei, care inea la conductorul oraului mai mult ca* la oricine i l stima 20 foarte. D u p ce a auzit i a observat i el nsui, i-a povestit stpnului i>5' su, spunindu-i : ] Stpne, mie unuia mi-ar fi mai bine s m nghit p m n t u l dect s v d n casa t a petrecndu-se astfel de nelegiuri. Cci pe stpna-mi a m vzut-o fcnd dragoste cu feciorul vitreg i amndoi svrind f a p t e nelegiuite. F ca s scapi de aceast femeie; nu mai 25 poi duce cas mpreun cu ea. Dar ndeprteaz-1 i pe tnr !" Acela, cnd a auzit de ntmplare, uimirea 1-a cuprins, dar dorea s tie c u m a vzut ntmplarea, nct i-o poate p o v e s t i ; i spunea c i el nsui vrea s priveasc i s v a d chiar cu ochii lui. Atunci fcnd n t a v a n deasupra patului o gaur mic, nct aceia s n u o bat observa, i-a 30 vzut de sus femeia n p a t cu fecioru-su mpreunndu-se. D e n d a t ce a vzut i s-a ncredinat de f a p t , a trimis nti d u p femeie. i cnd s-a nfiat, i-a spus urmtoarele : Femeie, ce diavol te-a mpins la aceast nebunie, nct s-i faci de lucru, cu feciorul meu, p c t u i n d cel mai greu dintre t o a t e femeile cte le t i m ? ! i cum crezi c aceasta 35 poate fi bine p e n t r u csnicia mea i a t a ? " Aceea ns lundu-i v o r b a din gur, a grit : Stpne, c am svrit n csnicia t a unele ca acestea, nu mai tgduiesc, ci mrturisesc c e adevrat. D a r n u m a i eu singur iu-am fcut vinovat de aceasta, eu nsmi mi-am pus n cap lucruri fr' de D u m n e z e u ; mpins de o putere mai mare, nu tiu cum a m a j u n s
1

P e s t e 53 k m .

CONSTITUITA FLOP.ENTEI

175

la aceasta, ademenindti-l i pe tnr, f r s-o vrea la dragostea cea mai t nelegiuit. i pe mine u n a , cu drept cuvnt, m-ar ajunge pedeapsa, dar p e n t r u tnr t e rog | s nu iei vreo hotrre ce nu s-ar mai p u t e a ndrepta, 29 cci nu e vinovat de loc de aceasta !" D u p aceea, trimind de n d a t d u p feciorul su, 1-a ntrebat, dac e cu d r e p t a t e f a p t a , asupra " > creia a fost prins fcnd-o. i cum nmrmurit, n u putea s-o tgduiasc, a nceput s se roage de iertare. P e tnr ns l ntovrea i u n om, care tia de dragostea lor i o cunotea i le era de a j u t o r amndurora ; era u n bufon care, n t r u nceput, 1-a i ndemnat pe tnr la dragoste. Chemndu-1 i p e acesta, 1-a ntrebat stpnul, c u m de a p u t u t s-i fac u> o nelegiuire att de mare. Acela ns i-a spus : P e n t r u c ai luat pe iubita feciorului t u i ai a v u t relaii cu e a ; de aceea pe b u n dreptate, i-a tcut unele ca acestea". Cci feciorul lui, n ora, iubea pe o femeie, totui nu avusese relaii cu femeia aceasta ; i apoi t a t l a auzit c este cea m a i frumoas i mai pe u r m a silit-o i a a v u t relaii cu dnsa. 15 D i n pricina aceasta bufonul a mpins tnrul la dragostea acelei femei. i cnd le-a auzit t o a t e acestea pe rnd, a pus de au t i a t capul feciorului i n d a t d u p aceea al femeii i mai pe u r m al bufonului. P e conductorul oraului lovindu-1 o nenorocire ca aceasta, se simea nefericit ; i nu cu mult mai trziu s-a nsurat cu f a t a stpnitorului ligirilor 2 i-i cuta mult n petreceri mngiere de nenorocire. m p r a t u l elinilor se gsea aadar n F e r a r a la arhiereul Bornei, 2i care se ntmplase s fie atunci aici, sosind din Roma, cci era de fel din Yeneia, i se ruga de patria sa s-i stea ntr-ajutor n l u p t a ce-o avea cu germanii. i au nceput s discute i s cerceteze cu de-am- 25 n u n t u l controversele, ce atitudine ar fi mai bine s ia amndoi. Apoi, plecnd de aici, au a j u n s la Florena, capitala tirenilor, ora m a r e i nfloritor i cel mai f r u m o s din oraele Italiei. Tirenia ncepe de la oraul Perugia i, la d r e a p t a desprit de oraul nfloritor Bologna, se ntinde pn la Luca. Luca i Perugia snt 30 orae autonome, avnd o constituie mai mult democratic. D u p Yeneia, oraul cel mai bogat este Florena, cetenii ocupndu-se att cu comerul, ct i cn agricultura. Acetia pare-s mai pricepui dect alii i lucrrile lor snt mai bune, de orice s-ar apuca locuitorii acestui ora. i se guverneaz n modul u r m t o r : au u n consiliu de cinci sute care 35 hotrte prin vot conducerii treburilor obteti ale oraului i are n seama sa declararea rzboiului i ncheierea pcii i primirea solilor. i ei snt asistai de doi b r b a i strini, pe care statul i cheam i care p r o n u n sentinele de condamnare. P e unul i-1 p u n judector a s u p r a crimelor de stat, iar pe cellalt s le judece celelalte j judeci 292

176 1

IjAOMC CHALCOCONDIE: E X P U N B E I ISTOEICE V I

io

15

.293 20

25

din ora, privitoare la celelalte r a m u r i ale administraiei oraului. Acetia ns aduc p e acei b r b a i strini, ca n u cumva, cetenii judecind v r e o ' judecat, s fie prtinitori unei pri. Aleg ns pe marii dregtori din f r u n t e a treburilor obteti ale oraului, precum i pe acela care la ei se numete p u r t t o r u l steagului, p e n t r u u n t i m p de trei luni la conducere, i n seama acestora snt d a t e .treburile oraului i banii i veniturile. i cnd soli aduc veste de rzboi sau de pace i chestiunea a fost adus n f a a lor, acetia o prezint consiliului celor cinci sute. P e dregtorii guvernului i aleg din popor i t o t din popor p e starotii unor bresle de meteugari. n acest ora, orice strin se poate face cetean, pltind la vistieria oraului o contribuie, d u p cum o hotrsc. I a r d u p ce consiliul ar fi v o t a t vreo hotrre, executarea ei pe ct se poate mai frumos i mai bine, o dau n seama marilor dregtori. Cam acelai fel de constituie l au aproape t o a t e oraele Tireniei, i Perugia, Luca i oraele Aretio i Siena. Ajuni aici elinii, u n t i m p a u cercetat dimpreun cu arhiereul deosebirea de credin, cum ar fi m a i bine p e n t r u ei s-o formuleze, i n sfrit a u czut de acord, amndoi punnd n concordan divergenele, nct amndou naiunile, fiind de aceeai prere, | s nu mai doreasc vreo nnoire. i aceasta au dat-o n vileag n scris, lund sfinii de martori, c nici u n a din cele dou pri nu va face vreo schimbare n religie. P e urm, arhiereul romanilor, alegnd dintre elini doi brbai gsii foarte vrednici, i i-a oprit pe lng sine i, conferindu-le n chip deosebit cea mai mare demnitate ce o are pe lng sine, i-a fcut cardinali, conductori, cum a m zice, n ale religiei. Cci pe acetia pui n locul cel mai apropiat de el, fiind vreo treizeci, i ine pe lng sine tovari i sfetnici, dndu-le venit destul de mult i p m n t , care le

poate aduce bani, unuia mai mult, altuia mai puin, apreciind, dup
cum fiecare i are locul. n rndul acestora alegnd doi b r b a i dintre 3o elini, pe Visarion de la Trapezunt, arhiereu al Mccei, i pe M d o r , arhiereu al Sarjmaiei, i-a a v u t de a j u t t o r i i colaboratori la dezlegarea controversei cu elinii. Despre Visarion tiu atta i voi aminti c, n ce privete nelepciunea din fire, a fost p e departe cel dinii dintre muli

elini cunoscui i strlucii n privina aceasta i c era vdit cei mai 35 cu ptrundere n a da o judecat asupra oricrei chestiuni, iar n ce
privete n v t u r a , i elineasc i latineasc, nu era al doilea n urma nimnui. F a de acesta era plin de admiraie arhiereul Bornei Meolae -' care d u p aceea i-a d a t n grij oraul nfloritor Bologna ] s-1 conduc; acest ora fiind bntuit deseori de rscoale i rsculaii ajungnd la ceart 40 ntre ei, el s-a a r t a t ntre locuitorii acestui ora ca u n trimis al lui

N C H E I E R E A S I N O D U L U I D I N 1489

177

Dumnezeii. Dar acest ora este ntre oraele de prin Italia, nfloritor i nu eu m u l t n u r m a celor dinii orae, n ce privete bogia i cealalt b u n s t a r e ; i, ca o a d e v r a t podoab, prin preocuprile sale literare si tiinifice, st n f r u n t e a Italiei. I a r Isidor, care era u n b r b a t n v a t i mare patriot, a fost prins mai titrau de b a r b a r i la Bizan, cnd a luat r > p a r t e la aprarea patriei. P e acetia, deoarece v d i t stteau n f r u n t e la elini prin autoritate i d e m n i t a t e i c-i vor fi b u n i colaboratori n legturile sale cu elinii, arhiereul de atuncea E u geniu i-a ales d e comun acord cu elinii; i m p r a t u l elinilor rugndu-1 de a j u t o r , s-i dea ct are nevoie pentru paza Constantinopolei, i-a fgduit c pe viitor o s 10 aib grij ndeajuns de mpria lui i a elinilor i c n u va slbi nicio d a t s nduplece p e peoni i p e germani s porneasc rzboi asupra turcilor i s-i ndemne la aceasta, nct s se v a d c e spre binele i al elinilor i al altora. Cu aceste fgduieli ale arhiereului, m p r a t u l elinilor a plecat i"> d u p aceea la mpria lui n Bizan. D a r elinii, de ndat ce au a j u n s acas, a u spus c n u mai xmn la cele mrturisite, ci s-a a j u n s la o stare potrivnic, nemaivoind s fie de acord cu romanii. i atunci J arhiereul a trimis civa n v a i la elini n Bizan, ca s stea la disput cu 2ar n v a i i elinilor care n-au aderat la sinodul ce l-au i n u t in Italia, i 20 cu Marcu, arhiereul Efesului, care de la nceput n-a voit deloc s se altureze la dogma latinilor, i cu Sholariul, a crui m a r e n v t u r era recunoscut atunci la elini. Lundu-se la dispute pe ntrecute , -au p u t u t a j u n g e la nici u n rezultat, ci s-au ntors n I t a l i a f r nici o isprav.

Eugeniu a sosit la Borna, 25 de ajutor fiindu-i veneienii, care p u r t a u atunci cu iz ior i n orau\ Padova!" M n d rzboiul n contra stapnitorului Liginoi. C c i veneienii angajndu-i general-comandant pe un l i g i i ' cu numele Carmagnola, care fusese nrudit prin cstorie cu s t p n i t o r u l ligirilor, i-au ncredinat. a r m a t a ; i acesta lund a r m a t e i corbii cte so a cerut s -i echipeze veneienii, a pornit asupra stpnitorului din Mediolan, Filip, i p e jos p e uscat i p e a p a Eridanului, avnd la aptezeci de corbii, pregtite de rzboi cu parapetele de lemn. I a r generalul c o m a n d a n t a l aceluia era Uicolae Micul cu numele, b r b a t destoinic n ale rzboiului, care a a j u n s u n renumit conductor de rzboaie. i in 35 rzboi, veneienii au stat mult t i m p pe locul nti, rzboindu-se ntr-una unii cu alii lng laguna n u m i t de straj. | i venind Blcolae Micul asupra a9 oraului Brescia i mpresurnd oraul cu gndul s-1 cucereasc, i s-au mpotrivit t i m p ndelungat, nct a u a j u n s la a t t a nevoie, de a u mncat
Rzboiul Veneiei ce Milano. Partidul i.hi c.
1621

cu

mult

m a i

Pe

178 1

LAONIC OHALCOCONDIL : IfXPTOEEI ISTOEICE VI

10

15

297 20

25

30

35

oaieci i pisici i au suferit grozav, ligirii 1 nevoind deloc s se dea. Au rezistat aa de mult, p e n t r u c n ora era partidul Guelfilor. Adic, a m aflat c t o a t I t a l i a se mprise n dou partide, al Guelfilor i al Ghibelinilor. n ce fel, i n e a m i orae din cte snt prin Italia, peste t o t locul, s-au deprit n aceste dou partide, nct se dumnesc ntreolalt i se deosebesc cu totului tot n preri, i de unde i, are ncep u t u l aceast deosebire, nici n - a m p u t u t afla de la nimeni, nct s p o t nsemna ceva adevrat despre aceasta,, i nici eu nsumi n-a p u t e a trage vreo concluzie, nct s pot spune ceva sigur despre aceasta. ara ligirilor i a - genovezilor s-a d a t de p a r t e a Ghibelinilor, a veneienilor ns i a romanilor i Marca se ine de p a r t e a Guelfilor. D a r tirenii i a r a Basilicata care se ntinde d e p a r t e spre Iapighia, oscileaz ntre amndou ; cci unii dintre acetia s-au dat cu partidul Guelfilor, iar alii cu acel al Ghibelinilor ; n unul i acelai ora se pot vedea amndou partidele stnd f a n f a i luptndu-se ntre ele. D i n cauza aceasta, socotesc c se i face de se isc la ei prin Italia cele mai multe rzmerie. n timpul acesta s-a ntmplat c i .aceia care n P a t a v i a voiau s-i aduc ] d o m n cu, numele Marsilio, din casa Car ara, se neleg cu dnsul s-i predea oraul 2 . i este acest ora m a r e i bine nstrit, avnd vreo aptezeci de stadii n n c o n j u r 3 . Prin ora curge u n ru cu numele B r e n t a i nconjurat de acesta, devine foarte bine aprat. Cnd s-au hotrt s aduc pe acest Marsilio, nelegndu-se asupra zilei, n care ar trebui s se prezinte la f a p t , s-a ntmplat s fie u n viscol foarte mare, care 1-a mpiedicat pe om s vin n ziua hotrt. Unul din complicii Ia trdare, temndu-se p e n t r u v i a a sa, s n u apuce altul nainte i s denune trdarea, vine el nsui i o descoper. Aceia ns cum au bgat de seam, au ntrit oraul cu stiji, ct le-a fost mai cu p u t i n , i pndindu-1 pe Marsilio, pe u n d e avea s treac venind asupra oraului, ca s-1 ia, a u ucis i pe brbaii din ora, vreo sut la n u m r cu femei, MI tot, i t o t o d a t l-au omort i pe nsui Marsilio. Acestea ntmplndu-se veneienilor n rzboiul acesta, li s-a ridicat i mai mult curajul i n ntreprinderile militare ale lui Carmagnola mult t i m p au ieit nving tori n lzboi asupra domnului ligirilor. D u p aceea ns, acesta umblnd cu gin duri de trdare, de ndat ce li s-a a n u n a t , precum se spune, a fost prins asupra faptului, plnuind vicleug asupra oraului i a pltit-o cu viaa 4 . Totui se mai spune atta c, atunci cnd avea s fie.
D a r k o p r e f e r v a r i a n t a ligii. P a d u a a a j u n s s u b s t p n i r e a Veneiei n 1406. ' 3 Vreo 12 k m . * L a 5 mai 1432.
2 1

IAZBOI SI PACE ',. VENEIA SI MILANO

179

dus la locul, u n d e trebuia s-i piard capul si s moar, a sosit cu gura legat, ca s nu p o a t protesta n f a a celor ) ce au venit s-1 v a d 298 murind. D u p moartea acestuia au trimis d u p Francisc Sforta eu numele i, fcndu-1 general-comandant, i-au d a t n seam treburile rzboiului. Acestuia i s-a ntmplt c, d u p ce a ctigat b a n i de la vene- 5 ieni, s a j u n g n u cu mult t i m p mai trziu la domnia Mediolanului. Slujindu-le ca general-comandant i ctigndu-i mare renume, a a j u n s pn la oraul Lodi foarte aproape de Mediolan, cucerind a r a n u m i t Bergamo i alte cteva trgulee de ale Ligiriei, aezate dincolo de rul Ada. D u p aceea ns fcndu-se pace ntre amndou prile 1 , ntre 1 0 veneieni i domnul Mediolanului, s-a nsurat cu o f a t din flori a domnului i, fiind mijlocitor ntre amndou prile, o ducea n pace, cu fieolae mai rzboindu-se nc. Acesta 2 cnd s-a ncheiat pacea i era linite, a sosit n P a r t e n o p e la m p r a t u l taraconezilor, cu gndul s-i ofere serviciile i s-i slujeasc, dac are vreo trebuin, n rzboiul cu tirenii. D a r cum nu 1-a gsit binevoitor, s-a ntors la domnul Mediolanului. i acesta, n u mult t i m p d u p aceea s-a svrit din via, u n b r b a t care a fost de o m a r e destoinicie n a r t a militar, s conduc o a r m a t i s duc o lupt pn la capt. D a r suferind | muli ani de diabet, s-a svrit din 29 via, lsnd pretutindeni n Italia o amintire despre persoana s a ; originar a fost din Perugia. Froncisc Sforza Francisc, eum nu cu mult mai trziu domnul Mediolanului murit, svrindu-se din via de boal, a nceput de a ndat ceart cu veneienii, pornit fiind cu gndul la stp- 2;> nirea din Mediolan. Cci veneienii, cnd Filip a murit se neleseser cu cetenii din Mediolan, chemndu-i s dea oraului o constituie aristocratic, stndu-le n a j u t o r la aezarea regimului. i oarecum u n t i m p oraul s-a i guvernat, alegndu-i marile dregtorii dintre aristocraii ce erau n ora. i oraul n u se simea bine ca unul ce era deprins 30 cu u n regim democratic i mai trimitea nc a r m a t . i deci cum ovia, pregtea calea p e n t r u u n singur stpnitor i i-1 chemau domn pe F r a n cisc; alii ns li se mpotriveau. Acest.a aadar, strngud a r m a t , o ducea 111 grab asupra veneienilor, u n d e aflase c-i au t a b r a . Apropiindu-se cu a r m a t a de ora ea la o sut de s t a d i i 3 , a nceput s mpre- 35 soare oraul, punnd pe cei ce erau de p a r t e a sa, s lucreze n vederea
ajunge domn !n
1 3 3

Pacea de Ia Gremona din 1441 noiembrie 20. Nicolae Micul-Brachys. Aproape 18 km.

180

IAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE V1I1

aezrii stpnirii sale, i nelsnd s intre nimic n ora din cele trebuincioase, nct s fie mpini de nevoie la o nvoial cu dnsul. , S. dea un a t a c fi asupra oraului, nu se putea hotr, deoarece l era t e a m de p o p o r u l 1 din ora care era din cele mai mari de prin Italia j i de :,0 multe ori mai numeros dect a r m a t a sa i pe deasupra foarte destoinic n ale rzboiului, n stare s in piept a r m a t e i ; i armata ce se atepta de la veneieni, putea s le vin ntr-ajutor in rzboiul acesta. Acesta deci lund aici aceste msuri f a de ora, cuta s-1 izoleze. Cnd ns a aflat c sosete acum a r m a t a ce .venea de la veneieni ntr-ajutor, io ridicndu-se de mai nainte, le-a ieit ntru ntmpinare, ct putea mai repede, la o deprtare de ora de vreo cinci sute de stadii 2 , i i-a aezat tabra. Aici i sttea mpotriv n tabr i generalul-comandant al veneienilor, Cudunida i era numele, i, ntrindu-i-o cu anuri, atepta s-i vin ntr-ajutor a r m a t a de la Medio]an, i atunci s dea lupta. D e 1S aceea, Erancisc, de ndat ce a aflat prin iscoade c din ora pornete a r m a t a care s le vin veneienilor ntr-ajutor, a aprins noaptea focuri multe n tabr, ca. dumanii s nu poat bnui u n lucru ca acela, i, apucnd armele, o pornete n grab noaptea ct nlai repede asupra armatei din Mediolan. i aici dind lupta i distrugnd partea cea mai mare din 20 armat i ctignd asupra-i o biruin, de n-a mai rmas nimic de seam din a r m a t a duman, ndat o pornete napoi spre tabr. i ciocnindu-se cu generalul-comandant al veneienilor, nu cu mult mai pe u r m ,s-a dat lupt mare i, punndu-1 pe fug, i-a prins la ase mii de clrei i a etigat o biruin strlucit. 3sfu cu mult dup aceea pornind asu301 pra oraului, unde 1 sttuse i mai nainte, i-a continuat aciunea i a izbutit. i a intrat nu cu mult mai trziu n ora 3 i a fcut p a c e 4 , un nazireu dnd ndemnul la aceasta. i pe feciorul su 1-a trimis la veneieni i ntr-una le arta t o a t bunvoina. Dar acestea s-au petrecut puin mai t r z i u ; atunci ns Bizanul. c n d elinii au ajuns acas, arhiereul Eugeniu nu a trimis elinilor nimic de seam ce ar fi p t u t s le aduc vreun ajutor. n d a t elinii au revenit i le prea ru de mpcarea cu arhiereul. D a r nu le trimitea din urmtoarea cauz. I se iscase adic un rzboi prin Italia In contra tirenilor pent ru o ceart de p m n t ; i avnd a r m a t i chel35 tuieli i u n general-comandat din rudenia lui, u n b r b a t nvat paPapa n u poate a j u i a
1 2 8 4

30

v o r b a d e p o p o r u l o r g a n i z a t n p a r t i d i o a r e c u m m i l i t r e t e . P e s t e 88 k m . I n 1450. P a c e a d e l a L o d i din 1454.

P A P A N U P O A T E DA A J U T O K BIZANTINI (.Ol:

181

triarh, n u nceta, s p o a r t e rzboi cnd cu tirenii, cnd i cu domnul de d u p aceea din TJrbino; cci capitala tirenilor 1 inea atunci cu domnul ligirilor Filip i lupta din t o a t puterea de p a r t e a aceluia; de aceea i n contra . arhiereului, p e n t r u c era veneian din casa Condulmaria, familie care, la cererea arhiereului, o aleseser s fac p a r t e din senat i de atuncea ei fac parte. Cci purtnd ei mereu rzboi ntreolalt veneienii i domnul Mediolanului Filip, t o a t Italia se mprise ntre acetia doi.
stpiniri
italiene.

D a r snt stpniri prin Italia urmtoarele : F e r ara cu familia 302 E s t e i din Arimini i din Marca familia Malatesta i stpnitorul din TJrbino i M a n t u a i Mediolan i E o m a i Neapoii i lapighia. 10 D i n t r e acetia cum e cu domnii din F e r a r a i Mediolan i lapighia i Mant u a , s-a spus, nct e d e a j u n s ce a m amintit despre ei n istorie. Ct despre stpnitorii din Urbino.tiu a t t . Neamul Malatesta se crede foarte vechi i a fost mereu muli ani la conducere n Marca., fiind domni i n Arimini i n alte orae strlucite din p a r t e a a c e a s t a ; de aici au i pornit 15 i au a j u n s general - co ma ndani de rzboaie ai altor domni de prin Italia. D i n t r e ei au fost generali-comandani la veneieni i tireni i n treact au inut n M a n t u a domnia 2 . D a r vin s istorisesc despre arhiereul Bornei c, d u p ce s-a svrdin Via, se a d u n cardinalii ntr-o cas, i exprimndu-i p- 2 0 reri diferite, voteaz i se hotrsc pentru acela care-1 propun cardinalii din familiile Colona i U r s i n i ; i la alegere i aleg pe cei mai buni. Familiile acestea snt cele m a i mari din E o m a i cu m a r e t r e c e r e ; i cnd e vorba de acetia, oscileaz cnd ntre acetia cnd ntre aceia. Snt de acord ns de obicei strini ] s nu fac arhierei, abtndu-se 111 alt parte. D u p ce 3 0 3 n u m r voturile i alegerea s-a fcut, l proclam arhiereu pe acela, r m n n d n cas, pn aprob i ceilali alegerea sa. i-1 aeaz p e u n scaun, care are o gaur p e n t r u ca unul din cei nsrcinai cu aceasta, s- p o a t prinde cu mna testiculele spnzurnd, nct s fie vdit c acesta este brbat. Cci ei cred c de m u l t odat o femeie a a j u n s la 30 arhieria Bornei ; cci pe f a n u se poate cunoate, deoarece brbaii din ntreaga Italie aproape i din Apus i r a d cu grij obrazul; i fiind nsrcinat, cnd a venit la liturghie, a nscut n cursul liturghiei ini biat i a fost v z u t de popor. D e aceea, ca s cunoasc i s n u aib nici o ndoial, l pipie i pipindu-1, a n u n cu glas : ,, B r b a t iie este 3. s t p n u l ! " 3 i le schimb numele, ca i cum s-ar face mai apropiai
Despre ale1 2
3

cjerca papei.

Florena. Din 1328 domnete i n M a n t u a f a m i l i a Gonzaga.


ntr-un manuscris pe margine : , & spui, bre, nerozii".
:

182

IAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNERI ISTORICE V1I1

de Dumnezeu 1 dect ei i n t r u t o t u l primenii. Yoteaz i asupra numelui ce-1 d a u arhiereilor. i mult l stimeaz domnii Italiei i cei din celelalte r i ale Apusului. I a r cardinali snt la vreo cincizeci. Cci principii din Italia aproape c-i mpresc domniile n d o u ; dac li s-au nscut doi 304 l i e i j unuia i las a r a spre domnie, iar celuilalt i d o demnitate preoeasc, aa nct s n u poat fi ceart ntre ei. i de aceea arhiereul Bornei are p e n t r u ei mare demnitate i cu toii i snt lui mult devotai. Despre acetia n v a t u l loachim, unul din crturarii ce au f o g p r j n i t a l i a , i care a a j u n s la darul profeiei, a r t a de io mai nainte pe cei ce au s fie arhierei i, venind la conducere, cum are s fie viaa fiecruia dintre acetia; i era < u n om peste f i r e ) 1 , pentru c prezicerile lui se mplineau ntocmai. Despre acest b r b a t se mai povestesc i alte cteva lucruri minunate. Cci, cnd era nc om de rnd i nu tia nc nimic de nici o n v t u r , fie mic sau mare, i 45 era portar la o mnstire de nazirei din cele ce snt n Italia, s-a ntmplat s vin n grdin i, cum mergea, i s-a a r t a t u n b r b a t foarte f r u m o s la nfiare i, stnd lng el cu. u n ulcior n miini, s-i fi grit : l o a c h i m , ia i bea din vinul acesta ! Cci e foarte b u n " . E l luml, s fi b u t destul de mult din vin, de s-a sturat. Cnd ns a spus 20 ctre om c are destul, b r b a t u l s-i fi a d u g a t , grind : loachim, de-ai fi b u t t o t vinul, ai fi tiut t o t u l e x a c t " . D e atuncea s-a luat la disp u t e eu cei mai mari crturari i ddea dovad de o nelepciune peste fire. P e u r m a plecat la J reedina arhiereasc i s fi a r t a t de mai nainte unele lucruri mari ce au s li se ntmple fiecruia, nsemnndu-le 25 pe hrtie, nct s se v a d bine d u p ce se vor fi mplinit. i care au fost prezicerile lui, se tiu, fiind pretutindeni n gura lumii.
iui loachim.

Prezicerile

stpnitorii din I t a l i a care-s mai m r u n i i se afl de sine stat- sub ascultarea stpnitorului de la Mediolan, i c u m cei din toare. Sicilia.; Calabria i l a p i g h i a i de p e aiurea din p a r t e a locului 30 care snt sub ascultarea mpratului Partenopei, nemaifiind nevoie s mai amintesc ceva despre ei, i voi trece cu vederea. S t a t e ns de sine s t t t o a r e n Italia snt Yeneia i Bononia i oraele tirenice, care snt, a m a r t a t - o i mai nainte, care se i n de Florena i au aceeai f o r m de guvernmnt, i apoi Genua. Cam acestea snt stpnirile din 35 i t a l i a i snt n alian cnd cu veneienii cnd cu stpnitorul de la Mediolan. D a r s m ntorc la firul istoriei de mai nainte.
statele italiene Dwprc
1

Unele m a n u s c r i s e indic o l i p s , p e care D a r k o o n t r e g e t e cu <>.

10AN VIII P A t E O t O Q ISI HOTETE

UKMA

183

loan VIII Paleolotj ntrete pacea cu Murari '; hotrte urma fratele su Teodor, iar pe pe Constantin despot n Morea; ceart pe fratele pe su mare cnd Dimitrie.

Elinii c u m s-au ntors acas, trimind soli la . ' , - ,. w , m p r a t u l A m u r a t , c e r e a u sa iaca p a c e c u el i gg, ntreasc u dnsul. Dar , ,. , .tratatele ce . le ,a v,e a u c , ,

p e s t e p u i n t i m p s-a m t i m p l a t c a fratele m p ratului, C o n s t a n t i n sosit n P e l o p o n e z , s-l c h e m e 6 mpriei; dar cu smuls fata i se ntmplase fiind din cale, din el s j s i pors-a >

la m o t e n i r e a spre s-a Bizan, nsurat

neasc

ajung

la L e m n o s ,

domnului

Lesbos;

n t m p l a t s v i n A l u n e i i i n v a d n d s poat a

c u flota m p r a t u l u i a s u p r a lui din L e m n o s . i a p t e douzeci

i s-1 m p r e debarcnd nct

soare c u nsoitorii lui n oraul C o i n o s insula, l m p r e s o a r n u n t r u n ora. cu flota acas.

Ahmet

d e zile p e fratele doboare, la

m p r a t u l u i ; i b t n d zidul c u tunurile, n - a p u t u t intra plecat A p o i ns, c u m Iar Constantin reasc,

s-1 ajuns

-a p u t u t s-1 cuceB i z a n i
15

m p r a t u l artndu-i gndul, c fratele s-i soseasc, tot el a m e r s napoi la P e l o p o n e z i fratele s u T e o d o r s-a d u s , p r s i n d P e l o p o n e z u l i plecnd la B i z a n . C u acetia s-a ntmplat a a ; d a r fratele m a i m i c al acestora, care i-a luat p a r t e a m a i mare Dimitrie, nenelegndu-se c u m p r a t u l Amurat

d e ar, c u m n u d o b n d e a n i m i c d i n ce-1 r u g a , a trimis sol la m p r a t u l i, p r i m i n d d e la acela a r m a t , a pornit i m p r e s u r a B i z a n u l . 20 D a r , p e s t e p u i n t i m p , c n d c u m n a t u l 1 s u A s a n , b r b a t c u m a r e trecere n B i z a n i care p r e a c-i v a fi d e ajutor s a j u n g la d o m n i e , n u i-a p u t u t face nici o isprav, s-a retras. i p e s t e p u i n , intrnd n tratative cu | fratele s u m p r a t u l , a v e n i t la B i z a n i n u c u m u l t m a i trziu 25 a fost prins d e m p r a t u l elinilor l o a n , i el i fratele soiei sale, i inui n nchisoare, desprii u n u l d e cellalt; la n d e m n u l lui A s a n , a fugit n o a p t e a n oraul d i n fa, G a l a t a , i trimind soli, a d o b n d i t p a c e i a a j u n s d i n n o u la g u v e r n a r e a rii d e la M a r e a N e a g r ; i m p r a t u l d a t d r u m u l i fratelui soiei lui. Lupta de la ziatia din C u toate c m p r a t u l a ntrit tratatul d e p a c e c u A m u r a t decembrie 1443. lancu al lui M e l m i e t , totui sttea n u m a i p u i n n tratative de Hunedoara si V'lud . . .' , . * . . . . . ii Dracul dau lupta. 1 turci. aceast avea
1 c u

30

E u g e n u l , arhiereul E o m e i , i a trimis soli i la cel m a i mult c u bani care Gheorghe m u l i la atuncea n


fost a

Consiliu de nizboi la m p r a t u l peoiiilor L a d i s l a u care d e c u r n d ajunsese la d o m n i e . P e acela l n d e m n a de se d o m n i e i a pare c nume i Dar loan Y u l c , care fusese despoiat expediie. putere mare contribuit 35

Choniat,

i-i etigase

mare

n d u c e r e a rzboaielor

In manuscrise e - f i i c a " * ceea ce nu are nici un neles i de aceea ndreptat de Darkti n cumnatul".

184

LAO.NIC CHALCOCONDII. : E X P U N B E I ISTOEICE VI

c o n t r a turcilor, 1-a sftuit m u l t neasc a s u p r a lui A m u r a t

i b i n e p e m p r a t u l peonilor s p o r cu rzboi. A t u n c i strngind

al lui M e h m e t

oaste foarte m a r e , l ia c u sine i p e D i a c u l ea, d o m n u l dacilor, iar G h e o r g h e al tribalilor le era c l u z d e d r u m . D u p c e a u trecut peste Istru si :io a u a j u n s n a r a m p r a t u l u i , ) m e r g e a u m a i departe, r o b i n d orice le-ar fi ieit n cale i a u d a t foc satelor i oraului nfloritor Sofia i p r d a u . i o m o r a u . D a r A m u r a t , c u m a aflat c peonii n v l e s c c u m u l i m e mare,, a o strns toate ostile d i n A s i a i E u r o p a i a plecat i el a s u p r a lor cu. a trimis i d e mai g n d u l s d e a lupta. i c n d a u a j u n s n localitatea n u m i t Yasilia 1 a d a t aici peste p e o n i stnd n t a b r . i A m u r a t nainte a r m a t i a p o r u n c i t s o b s e r v e oastea peonilor i s-i semnaleze, u n d e ar a j u n g e , i nchiznd c u c o p a c i trectoarea strimt a d e la Yasilia, s ncerCe 5 s-i o p r e a s c ; i a u fcut trectoarea, n c e r c a u s-i o p r e a s c i, n oarecare m s u r , a u muntelui ncercat mai 8S8i l* nchiznd.

i peonii s t r e a c n u n t r u a s u p r a Traciei. Iar A m u r a t i-a aezat t a b r a p e m u n t e l e situat nspre s t r m t o a r e a d r u m u l u i i aici a a d u n a t p e rzboaielor. A c e t i a erau Iese al lui B r e n e z , Turachan, m a r i i lui i p e cei c e i se p r e a u c i-au ctigat n u m e m a r e n p u r t a r e a guvernatorul Tesaliei, C u m u l i , C h a s i m , g e n e r a l u l - c o m a n d a t al E u r o p e i , i Isaac, g u v e r -

20 sie

n a t o r u l d e la Scopie. S o s i n d aceia i stnd jos p e lng el, le-a grit u r m toarele : B r b a i musulmani, v e d e i n ce stare de mare nevoie au a j u n s lucrurile | noastre. C c i aceti p e o n i pornii p e r z b o i i-au luat p e lng ei p e daci i p e d o m n u l tribalilor noastr. A c u m i v i n c u a r m e l e n c o n t r a e t i m p u l , d a c a r e c i n e v a u n p l a n b u n , c u m s ctige acest

25. rzboi, c a s fie spre binele nostru, s o s p u n n situaia d e fa. Cci,, d u p m i n e , rzboiul trebuie s-1 p r i m i m i s d m l u p t a ct m a i r e p e d e , ncierndu-ne c u d u m a n i i ; cci c r e d c-i v o m i puini la n u m r . A c u m a dm 30 < fr nici o zbav". cred c, m e r g n d d o b o r p e acetia, fiind d e - a d r e p t u l la lupt, s-o.

D u p aceste c u v i n t e ale lui A m u r a t , C h a s i m , g e n e r a l u l - c o m a n d a n t al E u r o p e i , n d e m n n d la demne de u n mprat lupt, a s p u s u n e l e c a acestea : m p r a t e din Osman, care nici fa caut s de ova

n u c r e d s fie v r e u n u l c a r e s n u l a u d e aceste cuvinte, c a u n e l e ce snt mare, cobortor d u m a n i , o a m e n i d e n i m i c , n u e d e loc ngduitor, iar a r a -:>5 s c a p e d e primejdie. P e n t r u slbi, nfrnat d e o t e a m
1

cazul c n d n u d m lupta, curajul n o s t r u

a m p r a t u l u i , iar d u m a n i l o r li se v a ntri

pasul de la Z l a t i a ; istoricul Ducas i spune mai bine " pe bulgrete, ce se t r a d u c e A u r i e " ( D u c a s , X X X I I , 1, ed. Grecu) i-1 localizeaz ntre Sofia i Filipopole le f a p t e ns ling Ni i l u p t a a a v u t loc n decembrie 1.443 ; cf. A k 4. N i m e t , op. cit.y p. 76 77.

LUPTA P E

LA Z L A T I J A

1443

185

m a i m u l t . i t e a m lini e c folosul se v a ntoarce mpotriv, d e c u m c r e d e m , d a c nti n e - a m gndi la o a m n a r e a luptei. i m i e d e la nceput m i s-a p r u t lucru d e nesuferit s n c h i d e m intrarea c u copaci,. c a i c u m ne-ar fi fric, i s b g m n oaste acest g n d al n o s t r u d e t e a m . Ci trebuie, m e r g n d de-a dreptul, s l u m a s u p r - n e primejdia luptei dumani,

5.

i a a s n c e r c m s n e s c p m ara j i n i m i c s n u n g d u i m d u m a nilor, d a c , t u nsui m p r a t e , vrei s pedepseti p e aceti care i-au pustiit ara c u sabie i foc. aici, iar e u potriva ta". A c e s t e a le-a grit C h a s i m , feciorul lui M a z a m ; alii t c n d i nend r z n i n d s-i arate gndul n contra mpratului, T u r a c h a n ns, g u v e r natorul Tesaliei, a s p u s u n e l e c a acestea : m p r a t e , fiecare, fr s se lase o a r e c u m influenat d e cuvintele tale, trebuie s-i s p u n gndul care-1 i ; > are, c u att m a i m u l t c u ct starea d e fa e m b i n a t c u o primejdie m a i m a r e . i d e se ntmpl s fie u n prieten, dac-1 ateapt v r e o primejdie, fiecare trebuie n e a p r a t s s p u n c e gndete. D a r c u att m a i m u l t nc e d e datoria fiecruia d i n noi s arate i stpnului ce tie c u privire la situaia d e fa, c u ct i primejdia n e pate d e o potriv p e toi. Cci e u unul, m p r a t e , a face o b u n comparaie, n ce privete p u t e r e a ta a r m a t . D a c retezi u n a clin aripi, r u te vei. p u t e a folosi d e e a la orice ar fi nevoie, iar d a c reteznd-o i p e cealalt, o s-i lai n u m a i trupul, n-ar m a i fi n stare s z b o a r e i i-ar r m n e a s p o a t u m b l a n u m a i p e jos. i c u m s-ar m a i p u t e a folosi nc n viitor, d a c ar v r e a s m e a r g d u p h r a n . i d a c are v r e o alt trebuin n aceast stare a ei? A c e a s t a ns | a s p u n e - o i despre tine. C c i corpul ieniceresc d e la P o a r t s p u n c este trupul i aici n e r m n e n d e j d e a noastr cea m a r e ; iar a r m a t a Asiei a a s e m n a - o e u o arip i tot a a i p e cea a E u r o p e i . n c e p n d btlia, nici u n a d i n a m n d o u n u v a v r e a s nfrunte p n la c a p t lupta, ci a r m a t a Asiei nici n u v a a j u n g e s se ia la h a r c u acetia care snt lncieri mbrcai n zale; iar a r m a t a E u r o p e i avea voina s se lupte, d a r ndeprtndu-se d e c e a a Asiei va i lsat 35 30 25 20 nsumi i voi a d u c e cetia nici ceilali a p u s e n i s n u Dac n faa ta p e ns n u , t u nsui rmi acetia, nct nici a 10

m a i aib poft s v i n v r e o d a t m -

fiind singur, n u v a strui p n la capt, ci v a fugi i ea, ncotro v a p u t e a s scape. i r m n o a m e n i i d e la P o a r t i ienicerii i n u p o t s-mi nchipui ce posibilitate i-ar r m n e a , c a s-i ntrebuinezi c u folos n aceast mprejurare s u s iei m s u r i d e aprare, fr s m a i ai v r e o izbnd. D a r prerea m e a este s n u d m lupta, ei s b a t e m m e r e u n retragere, nfruntnd orice ne-ar sta n cale; i aceasta s-o f a c e m , p n ce dnii apsai m a i c u s e a m d e f o a m e , o s ia calea ntoars i atunci n aceast
40

"

186

L 1 0 N I C CHAIiOOOONDEEi: E X P U N E R I ISTORICE VI

1 situaie aa de grea pentru dnii, s-i a t a c m cu t o a t puterea. i atunci ne vom putea folosi de acetia, la orice a m dori". Cum prerea aceasta prea mai b u n dect cea de mai nainte, i s-au a l t u r a t i ceilali care erau de f a atuncea la sfat. D a r Iese al 5 lui Brenez a spus unele ea' acestea : Mie mi se pare, mprate, c nici u n a n u e spre binele nostru. Cci n caz c i-ai birui pe dumani, nu vd ce folos ar p u t e a iei pentru tine din aceasta. ] Cci doar i bunicul t u , furtunosul 1 Baiazid, i-a pus pe f u g pe celi i pe p e o n i ; totui nici u n foloS n u i-a ieit din aceasta, ci retrgndu-se n a r a lor, a u scpat i io ei i, plecnd de ndat, i-au scpat i a r a . I a r dac s-ar ntmpla dimpotriv, n-a vrea s-o spun ntr-un ceas ru, peste cine vor veni primejdii grele de pe u r m a aceasta. Mai bine este ns ca oricine s aleag numai cile cele sigure, pe u r m a crora s n u fac nici u n pas greit i s nu fie de loc cumva nvins, ci s biruie pe dumani, afar doar de-i ies 15 lucrurile altfel, de cum a socotit. Din dou ci de ales, u n a fiindu-ne sigur, asupra creia de t e a m s t m i chibzuim, i alta cu mult mai sigur dect aceast, t r e b u i e s-o alegem p e cea mai sigur; i la care ne-ar duce judecata^ de aceasta s inem mai mult seama dect de cealalt. Mie unuia ns, s ne retragem din f a a dumanilor, i nici ie, 20 mprate, nu ni *se cade i eu nsumi nici n-a putea da acest s f a t ; cci s-ar prea c fugim i ar fi n u m a i spre binele acelora, iar nou dimpotriv. Tici nu i-am putea reine, cred, p e soldaii din Asia i pedestrimea 1 ce-o avem. D a r nici l u p t a s n u o d m nc, ci nchiznd nc mai bine trectoarea, s s t m locului, pn ce nevoia i va face s ia calea 25 ntoars i atunci, n retragere fiind, s-i a t a c m ndat i s p u n e m clrimea s se in de ei i s le facem orice stricciune a m p u t e a " . Aceast prere fiind nc i mai b u n dect cea de mai nainte, a u spus c i se altureaz i ceilali din ci erau de f a . Atunci au hotrt nici l u p t a s n u o dea, nici s n u se retrag, ci ^o s stea locului i s a t e p t e ; i cnd dumanii vor ncepe s se retrag, atunci s t r i m i t a r m a t a din E u r o p a s-i atace. Se mai hotrser intrarea s-o pzeasc i s-o apere, ct se poate mai bine. i pzeau intrarea, pe ct puteau, i o aprau cu t o a t tria. i ncercau peonii s treac i s-i sileasc pe turci, totui n u erau n stare. Cci cnd, cznd asupra lor, 35 i sileau cu puterea, atunci ceilali turci le sreau ntr-ajutor ; i era mpinstura mare din amndou prile. n sfrit, mpingnd pe peoni, oamenii mpiatului stteau nfipi locului,. D u p o trecere de t i m p , cum peonii nu puteau face nici o isprav i erau apsai de foame, au nceput
1

Ienicerimea.

TUllCU ISFKlSTX DE l.\Nl i

187

s se retrag lund calea ntoars, Noaptea, strngndu-i lucrurile, au nceput s plece. Cnd, n zorii zilei, turcii a u vzut t a b r a dumanilor plecat de cu noapte, a u r m a s locului. Apoi alegnd din otirea aceea ci a u rmas locului i erau pregtii de l u p t , i ncredineaz lui Chasim, comandant-general al Europei, ca s-i urmreasc pe d u m a n i ; i a mai 5 poruncit i lui T u r a c h a n s mearg dup acela cu a r m a t a Tesaliei. Acesta aadar lundu-i pe acetia, a pornit, ct l ineau picioarele, urmrindu-i pe dumani. D a r I b a n a prevzut c turcii J i vor a t a c a la retragere i de aceea, alegnd i dnsul civa din cei mai buni peoni, i-a pus la pnd, ca atunci, cnd turcii vor nvli i-i vor urmri a r m a t a , s-i atace 10 din dou pri. Aici, cnd Chasim mergea prin empie, inndu-se de u r m a peonilor, i-i urmrea, apropiindu-se de el i fratele su Turachan, i .spunea fratelui unele ca acestea : Chasim, t u mrluieti cu o a r m a t a t t de m a r e prin empie. S tii c acest mar al t u nu este ferit de primejdii ! Cci peonii nici nu vor r b d a ca noi s-i u r m r i m i nici rmnnd linitii vor fugi napoi cu plcere, ei care a t t a t i m p ne provocau p e f a la o l u p t d r e a p t i care, precum se spune, se l u p t a u bucuroi i mult ar fi d a t , cred, ca noi, cobornd n cmpier> s le d m prilej de l u p t . Ci inndu-ne p e sub poalele muntelui, i v o m u r m r i pe ei, pe c t se poate, destul de m u l t , i noi v o m f i la larg s dispunem de ei, 20 ci ne vor veni la ndemn". Cum, spunnd acestea, n u 1-a p u t u t ndupleca pe Chasim,

mergea prin cimpie cu a r m a t a Europei i, de 25 ndat ce lui Choniat care sttea la pnd, i-a venit a r m a t a duman la ndemn, p e n t r u c oamenii mpratului au fugit, cnd l o a n din locul lui de pnd a a p r u t n ochii barbarilor 1 care 3 1 5 naintau, Choniat pe acetia punndu-i pe fug, pe unii i-a ucis, iar pe alii i-a fcut prizonieri. Aici au czut muli oameni de ai mpratului 30 .i a fost prins de peoni fratele lui Chalii, fecior de al lui Praim, i ali turci au fost prini din f u g ; i Chasim nsui, cu puinii oameni din a r m a t de pe lng el, a fugit n t a b r a mpratului. D a r ajungnd n f a a mpratului, i-a spus astfel de cuvinte m p rate, ce n - a m a v u t de ndurat de pe u r m a acestui om, cel mai netrebnic 35 din ci i tim i care planurile tale le-a t r d a t d u m a n i l o r ; cci nici n-a fcut, precum i se spusese, i nici n-a v r u t s mearg dup acelai
In p r i m e l e zile ale anului 1444 n p a s u l d e la Gunovia lng Ni ; vezi G. O s t r o_g o r s k yy Gsschichte des byzantinischen Staates, ed. I l - a , Miinchen, 1952, p. 448.
1

Biruin a Iui Iancu asupra' t u r c i l o r . raclian nvinuit de irdare nc de cnd era pa de vidin la Dunre.

nsui s-a dus cu a r m a t a Tesaliei pe sub poalele muntelui, iiuildu -I 111 cit cli n ordine d ^ l u p t . Chasim
A m s a

i i

.,

188

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E E I

ISTORICE VIII

plan. Lui Gheorglie Yulc ns, cn care este mprietenit, i-a semnalat pe fiecare, cum a v e m s d m atacul, l t stricat planurile tale i, ct dinspre p a r t e a aceluia ne -am p r p d i t " . Aici Clialil, suprat pentru fratele a s m u a t i el pe m p r a t u l 5 n contra lui Turaehan. I a r m p r a t u l socotind de lucru grozav, c n - a mers dup acelai plan cu generalul-comandant. al Europei, c i 1 inndu-se prin alte locuri a plecat pe alt d r u m , trdndu-i a r m a t a , 1-a prins p e Turaehan i, punndu-1 sub paz, 1-a trimis n Asia n oraul ntrit Tochat si, n ctue, 1-a aruncat n nchisoare. Cci Chalil i-a insinuat mpraio tului, aduendu-i a m i n t e c acela, cnd a stat n Yidinul cel m a r e n caii3| g t a t e de g u v e r n a t o r al | regiunii de la I s t r u , a a v u t legturi de m a r e i strns prietenie cu d o m n u l tribalilor Yulc i de aceea i-ar semnala u n u l altuia ce-ar trebui s le fie de folos n mprejurrile d a t e ; i p r i m i n d daruri de la Vulc, i ddea m n de a j u t o r la orice ar f i p u t u t crede c-i 15 va fi aceluia de folos. i de acestea convins mpratul, 1-a pus n nchisoare pe nsui Turaehan, trimindu-1 n Asia, iar a r a Tesaliei a dat-oaltuia s-o guverneze. Vuic face pace c ,
Murmi II i iiiilcamD i pe u n g u r i ,

iL ichan a a j u n s astfel la nchisoare; iar domnul


, -, ,
n

rmne ca mal ina- . , , . , - . , , , tur- -Poarta sa ncerce girului impaiatului, daca -ar da napoi ciicr i piliten domnia, aa nct s-i plteasc t r i b u t j u m t a t e dinumiunior. venitul rii sale; sub condiiile acestea, spunea dnsul, ar ncheia u n t r a t a t de pace i p e peoni i lua asupra-i s-i nduplece 25 s fac pace. Aici m p r a t u l , cnd a auzit p e crainic, punndu-i n vedere unele ca acestea, i-a fgduit ntre altele c-i d napoi-, i pe cei doi b i e i ; i de aici nainte s-i fie cu credin. Atunci Yulc struind pe lng fiecare din peoni, 1-a nduplecat pe m p r a t u l Ladislau s ncheie u n t r a t a t de pace cu A m u r a t , trimindu-i urmtoarele vorbe : 30 m p r a t e pe tine mpratul A m u r a t t e cheam la u n t r a t a t de p a c e ; 3 " pe deasupra o s dea a r a 2 napoi. B a c o s | asculi de mine i, ntr-o condiie ca aceasta, o s faci pace, ai s fii mai bine pregtit de r z b o i ; i dac atac, nu vei mai ndura a doua oar t o a t e acestea" 3. Cu cuvintele acestea 1-a nduplecat i acela a fgduit c v a face, preinie t r i b u t a r In loc d e prin a l t e l o c u r i " , p r e c u m e in manuscrise, a citi ' ci p r i n alte locuri", 2 O c u p a t de l a u n g u r i sau m a i d e g r a b Serbia lui Vulc. 3 Aa s u n t e x t u l d a t de D a r k o . Manuscrisele ns au : i d a c a t a c i , n-a mai r e z i s t a t a d o u a oar la t o a t e a c e s t e a " , . . .
1

20 ara Rommeasc isprvit nimica pentru domnia lui, a trimis crainic la

tribalilor Gheorghe, deoarece cu a j u t o r u l peomlor n-a

CEAIUL S E E B I E I MIJLOCETE PACEA

180

-<11111 1-a sftuit t r i b a l u l ; i ndat a trimis crainic la P o a r t i cheam soli n vederea f a p t u l u i c peonii Vor face pace ; i dnsul s-i ia domnia. Atunci A m u r a t a trimis soli i a u f c u t pace cu condiia, ca Gheorghe s-i aib a r a i s dea mpratului venitul j u m t a t e . i s-au legat t o t o d a t cu j u r m n t , ca nici peonii s nu p r a d e a r a mpratului, nici turcii s nu t r e a c peste I s t r u cu nici u n gnd de stricciune, cu nici o viclenie i c t o a t v i a a lor s stea n b u n e relaii de prietenie f r vicleug i nelciune ; iar dacii s rmn t r i b u t a r i mpratului cu ce s-au nvoit n trat a t u l de pace al mpratului ncheiat de mai nainte cu ei, i f a de peoni s fie, precum a u u r m a t s fie mai nainte.
Murad

10

I>e n d a t ce s-au f c u t t o a t e acestea, A m u r a t a i p i e c a t asupra lui Caraman. Cci acesta cum a aflat c peonii nvlesc asupra mpratului A m u r a t i, cobornd spre I s t r u , merg asupra rii mpratului, a crezut c p e n t r u el v a fi o mprejurare prielnic, | dac ar nvli i ar face cuceriri n a r a inpratului de prin -i'e A s i a ; i de aceea a pornit i a nvlit, robind t o t ce-i venea la ndemn. -Cci i mai nainte, cnd peonii aveau s porneasc asupra lui A m u r a t cu rzboi, a u venit la el cu u n plan asemntor ca nvlind armatele din amndou rile, otirile s-i poat f i mprite i puterea lui astfel slbit. A m u r a t aadar intrnd ntr-un rzboi mai mare i izbutind s-1 2 0 duc la o b u n dezlegare, a pornit de n d a t cu a r m a t a asupra lui Car a m a n . Acela ns trimind soli, cerea s-i slujeasc la orice ar dori de la el i s-i dea ostateei i dovezi de ncredinare p e n t r u acestea.
pornete a s u p r a lui Caraman. Aroinnii Un Pind, aceiai popor cu roiniiu de ia Dunre, trec de partea despotului ton stantin Dragases care <r zboiuuiirac!II.

II

Acestea i se ntmplaser prin Asia, prin E u r o p a ns, domnii peloponezienilor au f c u t rii lui urmtoarele.
.
m

25

D u p a ce adxca Teodor, care se nscuse d u p a msui m p r a t u l elinilor, a plecat i se afla n Bizan la mp^ ^ j n i > ( > ] 0 p 0 J l e z a g 0 sit Constantin cu numele Dragases i a luat n primire a r a fratelui su, ntre altele i S p a r t a de lng muntele Taighet i aproape ntreg Peloponezul cellalt, cci 30 a f a r de a r a lui Toma, fratele mpratului, cealalt p a r t e o luase i o avea sub ascultarea s a ; acesta de n d a t ce a sosit aici, se pre^ gtea s nchid I s t m u l cu zid i struia | ca a r a de dincolo de 3 1 9 Peloponez s se lepede de m p r a t u l ; i a i n t r a t n Beoia i, supunndu-i oraul Teba, a ocupat Beoia ntreag. i stpnitorul Aticei, fgduindu-i 35 .s plteasc tribut, a ncheiat u n t r a t a t de p a c e ; i muntele P i n d , vlahi 1
1

Manuscrisele scriu , u n n o n sens, n d r e p t a t de T a f e l n r o i u l u i " ,

190

LAOKIC CHALCOCONDEL : ISTOKICE VI

locuiesc in el, grind aceeai limb ca a dacilor i snt asemenea cu dacii de la Istm, venind la acest d o m n care li 1-a lsat \ p u r t a u rzboi eu turcii ce locuiesc n Tesalia, i primesc crmuitor de la domnul peloponezienilor. Leodorichi, orel aezat n a r a Locrilor, aezat ce-i drept nspre 5 oraul F a n a r i din P i n d , primete crmuitor de la mpratul. I a r p a r t e a ce se ntinde nspre Ahaia, este locuit, de albanezii arabei, crora mpr a t u l le fgduise s-i stpneasc a r a lor p r i n t e a s c ; i acetia au trecut la elini. Adunnd ntreg Peloponezul la I s t m , 1-a nchis cu zid,, ct de repede a p u t u t , i a chemat aci i pe fratele su i, trimind d u p io t o i ai rii peste care domnea, s vin aci, a ridicat zidul, dnd n seama fiecruia poriunea pe care, n a t t a t i m p , i-ar putea-o d a gata zidit. De n d a t ce zidul de la I s t m i-a | fost gata, trimitea a r m a t n a r a mpratului i pustia a r a i ntr-una p u r t a r z b o i / Nerio,
15 Hei. slapiiiifiiriu Aleface pace cu

D a r nu mult t i m p d u p aceea, Omar,' feciorul lui ' 'Turaehan, lund a r m a t a Tesaliei, a pornit asupra Tebei x 7 lund cu Aticei i, fcnd prdciuni, a plecat, s' j a

Murad . Tatl istoricuiui in i i solie la sultan.

sie p r a d destul de mult. Atunci, Eerio, stpnitorul Atenei, cnd a vzut c puterea turcilor revine n starea de mai nainte, a trimis soli la P o a r t i se ruga de pace la m p r a t u l cu 20 condiia s-i plteasc t r i b u t , pe care i l-ar rndui. i A m u r a t s-a lsat ndoit i a ncheiat pace eu el cu condiia s plteasc t r i b u t u l pe care i-1 aducea i mai nainte. Acest Serio, de fel din Florena, capitala tirenilor, a a j u n s la stpnirea Atenei n felul u r m t o r . Antonio, feciorul lui Bainerio, 1-a chemat pe acesta i t o t o d a t pe fratele aceluia de la 25 Florena, fiindu-i r u d e de aproape, i-i inea pe lng sine, dndu-le ntreinerea cuvenit. D u p ce Antonio s-a svrit din via, lovit n somi de dambla, fiind robust, soia sa a trimis la m p r a t u l s-i dea ei domnia i u n u i f r u n t a al oraului, nrudit cu dnsa, t a t l meu. P e acesta 1-a trimis, ca s struie pe lng m p r a t ; i i-a dat m a r e mulime de bani, [ ca 321 s dobndeasc domnia Aticei i t o t o d a t i a Beoiei p e n t r u e i ; dar cnd. a pornit din ora i era pe d r u m la mpratul, cei din f r u n t e a poporului din dumnie f a de acel Chalcocond.il, au ndeprtat, cu amgeal, din. cetatea de sus pe femeia lui Antonio i p u n stpnitori rudele lui Antonio i, dup ce au alungat neamul, in ei oraul. ncuscrindu-se cu femeia 35 lui Antonio printr-o cstorie a destoinicului ei fecior adoptiv?-, stteau
1 Cele m a i m u l t e m a n u s c r i s e au i , i u n a i a l t a neavlnd u n neles l m u r i t . D e aceea B e k k e r a p r o p u s s se citeasc -, p r e d n d u - s e " ; D a r k o n s schimb t e x t u l i m a i p u i n , p r o p u n n d 1 c a r e le p r e d " , adic las mai d e p a r t e n s t p n i r e a arominilor m u n t e l e Pir.d.

CHALCOCOXDIL TATL N S O L I E LA M U K A D I I

191

n cetate i, nn mult d u p aceasta izgonind pe femeie din cetate i alungind neamul nostru, au pus mna pe putere n ora. I a r Chalcocondil cnd a sosit la mpratul, era i n u t sub paz pe lng el, m p r a t u l poruncindu-i s predea a r a . Fgduindu-i la treizeci de mii de galbeni, n-a dobndit n i m i c ; i cnd a aflat c m p r a t u l a trimis a r m a t asupra Beoiei, cu r gndul s ocupe Teba, a izbutit s f u g la Bizan, prsindu-i oamenii > de serviciu i corturile i animalele de t r a n s p o r t . D e la Bizan urcndu-se pe o corabie, a plecat spre Peloponez. P e aici patrulnd corbii de ale stpnitorilor din Atica, i surprind vasul i, pe nsui Chalcocondil prinzndu-1, l duc legat la m p r a t u l . m p r a t u l , ce-i drept, i-a iertat greala i a fost ngduitor cu el, nefcndu-i nici o vin dintr-aceasta, i cerea 10 ns cele treizeci J de mii de galbeni, iar el spunea ntr-una c n u are de unde le da. D e aceea soldaii mpratului din a r a Tesaliei au luat din a r m u l t i m a r e p r a d . D a r ferio n domnie fiind u n stpnitor samavolnic i fiind i muieratic i mai moleit, fratele su Antonio, ntinzndu-i o curs, i-a luat domnia. Mai apoi ns, cnd Antonio s-a svrit 15 din via, Eerio, fratele lui Antonio, a a j u n s iari la domnie, venind din Florena. Atuncea p e n t r u aliana lui cu elinii, guvernatorul Tesaliei i pustia a r a . Ajungnd la mari greuti, a f c u t pace eu m p r a t u l ; i elinii, auzind, au pornit cu rzboi asupra Atenei. Atunci a trimis la m p r a t u l crainic, c elinii i fac r u i c mpresoar oraul i c ncearc s-1 cucereasc. 20 D a r i guvernatorul Tesaliei Turaclian trimitea veti mpratului i-1 ntrta s porneasc rzboi asupra Peloponezului. Acestea ns s-au ntmplat mult mai t r z i u ; atuncea ns ajunsese s fie supus domnului din Peloponez, fratelui mpratului, n chipul n care a m a r t a t mai nainte. eu papa voiese s . D a r n ce-i privete pe elinii din Peloponez, s-au 25 opreasc pe Murad s se petrecut acestea a s t f e l ; n ce privete ns pe
Bizantinii n l o a r e n E u r o p a . ^ > j. a, ,

m p r a t u l din Bizan, s-au ntmplat urmatoarele. Cnd adic au vzut c peonii a u plecat i c s-au mpcat cu A m u r a t , Gheorghe ndemnndu-i la aceasta, au trimis soli la arhiereul Bornei i-i p u n ] n vedere c, avnd ei n Elespont la dispoziie trireme i corbii, 32 nct, dac acela pleac n Asia, nu-1 mai las s treac n E u r o p a , s-ar p u t e a astfel face ca puterea lui s fie uor nfrnt ; sau dac a r m a t a din E u r o p a va fi rmas singur cu A m u r a t , ea n u v a vrea s se mai ia la lupt cu peonii. A u mai trimis i la celi i la domnul Burgundiei, aducndu-le aminte c ei ar avea t o t dreptul s-i rzbune celii czui din 3 5 > nepriceperea lui Sigismund n rzboiul cu Baiazid. n c e p aadar s coopereze cu arhiereul romanilor i au echipat zece trireme, trimindu-le n Elespont., i arhiereul. echipnd alte zece,, le-a trimis la dispoziia

192

IAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE V1I1

mpratului, eu menirea s ndeplineasc nsrcinrile ce le-ar da mpratul. Acetia deci sosind n Elespont, l opreau pe A m u r a t s treac n E u r o p a . g " l l l e a de la marginea mrii a Macedoniei nspre n u r i l o r despre u n Marea Ionic s-au ntmplat urmtoarele. Oamenii se nou rzboi n^contra ateptau ca peonii s. vin din nou n E u r o p a , cu gndul s scoat p e turci i pe A m u r a t din E u r o p a i prevedeau ca ar putea fi iari rzboi, cci se vestea de mai nainte peste t o t locul n E u r o p a c s-ar a d u n a iari peonii cu gnduri de rzboi i c Elespontul ar fi ocupat de a p u s e n i ; i atunci fiecare pornea i el | spre ara-i printeasc, cu gndul s-o ocupe din nou i s dobndeasc orice ar p u t e a s-i izbuteasc. Atunci i Zenempisa pornind de la marginea mrii a Macedoniei dinspre Marea Ionic i lund cu sine pe albanezii de acolo pe care i avea la ndemn, a naintat prin Arghiropolichni i i-a supus cmpia ct se ntindea pe aici pn la Gastoria. Aici Teriz, guvernatorul de la Yeria, aducnd la u n loc sciii lui Aicheri i cu turcii mpratului, urmnau-i i muli turci de p e la Terme i lacul Perevia, a pornit n contra lui pe neateptate i, cznd asupra lor care, nepregtii la u n atac, stteau n corturi pe acolo undeva prin regiunea de la Gastoria, i pe cei mai muli din albanezi i-a nimicit i p e nsui d o m n u l Zenempisa 1-a ucis i a fclit mult omor, clcnd aici i p e ali muli n picioare. Astfel s-a ntmplat p r i n E u r o p a i erau mari turburri, pentru c toi se porniser s ajung fiecare n a r a sa. i pe turci m a r e spaim i-a fost cuprins, creznd c pierzare i a t e a p t de ndat din p a r t e a peonilor i a celorlalte popoare vecine de alt n e a m dect dnii; i oriunde s-ar fi ntmplat s fie, se ntreau pe d u p ziduri, ateptnd c u m se vor sfri t o a t e acestea ntr-o stare d e lucruri c a aceasta. Micri iu faa zvo
l-apa dezleag pe unguri de jur mint ui de pace i ei se impac eu boemii; iau pe Vlad II Dracul cu zece mii de clrei
la P e o n i a s 0 s i t 1111 s o 1 c l l i a r arhiereul romanilor , a n u m e cardinalul Iulian, b r b a t blajin D a r la re

"-'

20

25

<l

- .

...

'

altminteri i cu renume m n v t u r roman. i n a j u t o r i pornesc rzboi cu nilor ; x- chema la j rzboi i de jurmnt ul care ,,ln " la dnii este cel m a i mare, cnd e vorba de ncheierea unui t r a t a t de pace, i-a dezlegat din nsrcinarea arhiereului, iar dezlegrii i-a d a t citire pe loc. i a u pornit cu a r m a t a asupra Europei, creznd c vor apuca-o prsit, A m u r a t fiind plecat n Asia -35 i ocupat pe acolo i corbiile arhiereului plutind chiar n Elespont, ca s nu-1 lase s t r e a c ; i mpratul elinilor le-a dat de neles aceasta, precum c n u o s p o a t trece niciodat n E u r o p a ; i a u fcut pace i cu boemii p e n t r u cearta, din cauza creia, mi se pare,

B T L I A D E LA V A E N A

1444

193

iui fcut pace i eu ; A m u r a t , deoarece Ie pricinuiau mereu neajunsuri, ea i cum rzboi i-ar a m e n i n a din p a r t e a rii boemilor, i de ceea au primit pacea oferit de A m u r a t ; dar atunci s-au neles cu aceia, deoarece le-ar prinde bine s triasc n linite; i au pornit cu rzboi asupra Europei, lund n t r - a j u t o r i pe daci i pe Draculea,. feciorul lui Mircea, ca unul care, lund p a r t e la rzboi, s-ar a r t a cu t o a t nsufleirea i ar p u t e a fi de a j u t o r , dnd ca la zece mii de clrei.
h e o r g h e Vulc prezice iu-

chemau i pe domnul tribalilor Gheorghe la acest rnjjerea, vimiisiiu pur- rzboi s-1 duc i el mpreun cu a c e i a ; ci n-a mre! tuccret?Caiaerrai v r i l t s -i asculte, spunnd c aceia fac lucruri n u cu io n a i n t e a z spre Adriano- lege, r u p u d pacea i apucndu-se de n e d r e p t i ; i pole * a socotit c poate, cu bani, s se izbveasc de v i n a , c n-ar pleca mpreun, cu m p r a t u l peonilor n rzboi. Dar i prorocea mpratului s nu mearg la rzboi, p e n t r u c | turcii ar 326 a v e a m a r e p u t e r e i n u p o t fi dobori aa de lesne i de uor de > c t r e peoni. Cci vedea c pregtirea nu este ndestultoare, nct s p o a t p u n e spnire pe E u r o p a , turcii fiind ntr-nsa muli.de t o t i mult ncercai n rzboaie, t r i n d mai mult din acestea. A j u n s la disperare, acest n e a m d dovad oriunde de o vitejie r e m a r c a b i l ; i le amintea c se reface ntr-un chip uimitor acest n e a m mai repede, dect alte 2 0 jieamuri. Ladislau, m p r a t u l peonilor, pornind aadar din A r d e a l 1 peste I s t r u ;i trecndu-i a r m a t a , a a j u n s n a r a mpratului i i-a aezat aici t a b r a p e la marginea Mrii Negre n a r a lui Dobrotici Misul, pe la Caliacra i Varna. i venind aici, mpresurau oraele. i Varna, c u m era mpre- 25 s u r a t , a t r e c u t la ei prin b u n nvoial, Caliacra ns a fost cucerit, peonii dnd nval i urcndu-se pe zid. Cucerind i robind, a u pornit de-a dreptul spre a r a Bizanului i a Orestiadei. i aceia se ineau de acestea, A m u r a t al lui Mehmet m e r g n d asupra lui Caraman, i pustia a r a i, 30 f c n d mare p r a d de vite, mpresura cetatea de Ia Iconion 2 . I a r C a r a m a n fugind nspre culmile rii, se ainea p e aici, p e n t r u ca, in caz -dac ar veni careva J asupra lui, s p o a t rezista, aprndu-se de pe 327 culmile munilor. i trimitea soli la A m u r a t , fgduind s dea ostateci
M u r a d I I ncheie pace eu Caraman i trece n E u r o p a .
M>

In unele din cale m a i b u n e m a n u s c r i s e e f o r m a r o m n e a s c , n altele Ins cea u n g u r e a s c i . 2 Manuscrisele au , ceea ce r e d n u m e l e t u r c e s c K o n i e h , aa c c o n j e c t u r a lui D a r k o ' p a r e d e prisos. Vezi i p . 150 n. 2.
18. e. 1621

194

CHALCOOOKDIL : E X P U N B E I ISTOEICE VI

i s-i plteasc p e a n t r i b n t ndoit dect acela pe care i-1 pltea mai nainte. Cnd Caraman fcea aceste propuneri i se ruga sncheie pace cu mpratul, sosi veste de la d o m n u l tribalilor, c peonii au pornit i trec peste I s t r u . i atunci a primit propunerile lui C a r a m a n 5 i a fcut p a c e ; i lund ostateci i p e feciorul aceluia, s-a n d e p r t a t cu. a r m a t a . Elespontul, a aflat c este ocupat de .corbii apusene din Italia.. Atunci, nedumerit fiind, ce ar p u t e a face n mprejurarea de f a , ca sp o a t trece, totui i-a dus n grab a r m a t a spre Elespont, cu gndul s alunge triremele cu tunurile, dac ar veni asupr-i s-1 opreasc. Cci 10 este aceast p a r t e din P r o p o n t i d a foarte ngust de t o t i pe marginea, din Asia se afl u n t u r n n u m i t ITieron aa nct continentele. n desprirea lor nicieri n u se apropie din amndou prile aa de mult. Cnd i-a adus a r m a t a aici cu gndul s o treac, i cea din E u r o p a i cea din. Asia, nc n-a d a t peste t r i r e m e ; cci vnturi foarte puternice n-au lsat 328 triremele s intre n Propontida J i multe zile n rnd a suflat cu p u t e r e n jos, silind corbiile s n u p o a t pluti de loc n sus n contra vntuluL I a r A m u r a t , cum corbiile n u erau nc aici, a trecut n linite i el i t o a t a r m a t a . D u p ce trecuse ns, a trimis la mpratul din Bizan, crainic s-i spun c a trecut cu bine i. c merge de-a dreptul asupra20 dumanului su i c dorete s-i dea tirile cele mai b u n e despre mersul rzboiului.

1 Adic t e m p l u , l o c s f n t , p e n t r u c e r a zidit p e ruinile u n u i t e m p l u antic. Vezi p . 118, n . 5 i 146, . 1.

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE VII


Paieoiog rmne D a r m p r a t u l elinilor, cnd a auzit de la crainic acea- ;s29 nehotrt. st veste, cu drept cuvnt s-a suprat, c a trecut aa, nct nu i-a oprit trecerea f r nici o lupt, ci trecnd n linite i-a a d u s dincoace t o t o d a t i a r m a t a , i-i prea r u i se cliibzuia ce ar p u t e a face n situaia aceasta i ori s declare rzboi lui A m u r a t ori s in pace. 5 Cci dac ar r m n e n relaii de pace cu A m u r a t , trebuia s-i dea de vnzare cele trebuincioase p e n t r u trai n d r u m u l lui prin a r a mpratului d e pe la M l area Neagr. D a r | de acest lucru i era foarte t e a m c peonii :t;t i-1 vor lua n n u m e de ru, cnd o s-1 nving p e A m u r a t , i din cauza aceasta vor avea necaz p e el. i se gndea deci la cei ce a u trecut de p a r t e a 1 0 peonilor i s-i lege soarta de norocul acelora i s declare rzboi lui A m u r a t . Ce-i drept, p r e c u m a r t a scrisoarea, Chalil al Iui P r a i m , nu-1 lmurise oarecum deplin, fiind de a t u n c i prieten elinilor i dorind, ca ei s ias ct mai p u i n pe f a cu rzboi n contra mpratului i s atepte mai nti, n ce p a r t e se va pleca norocul rzboiului. 15
INUN VIII

Lupta de ia vama. io D a r A m u r a t , fiind gata pregtit, a pornit cu a r m a t a noiembrie 1444; romi- de-a dreptul asupra dumanilor care veneau, i i-a nu im anpa stnga. a d u n a t i i-a luat i cealalt a r m a t , a Europei, care i venea de fiecare d a t la rzboi. Acesta ns mergind pe u r m a armatei peonilor, i aeza peste n o a p t e t a b r a , u n d e n a j u n slluiser 2 0 peonii, i peste zi iari mergea i-i aeza t a b r a n locul de popas al peonilor, unde-i avuseser t a b r a . Aceasta a fcut-o p a t r u zile n rnd, observnd mulimea dumanilor i ce atitudine au f a de el, dac ntru t o a t e snt plini de fric, nct, peste ctva t i m p puin, se vor descuraja, sau dac merg n rzboi cu ndrzneal i f r nici o t e a m ; 25 i mai observa cum stau cu proviziile n t a b r . Cci t o a t e acestea le

196
1

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNEM ISTOEICE VII

331
5

10

15

332

25

36

35

poate ti cineva, dac se ia p e u r m a taberei d u m a n i l o r ; i mai p o a t e socoti foarte bine ct de fricoi sau ndrznei snt i dac au | ndeajuns cele de t r e b u i n i ct de muli snt i dac a r m a t a ar fi d e p a r t e sau aproape de aceast stare de lucruri. Toate acestea, p a t r u zile n rnd, le-a socotit A m u r a t , mergnd pe u r m a l o r ; a eincea zi ns, l o a n Choniat, cnd a bgat de seam c a r m a t a mpratului se ine pe u r m a lor, a stat la sfat cu mpratul' peonilor i s-au sftuit, dac s dea l u p t a pe loc i, d u p l u p t , s-o in aa nainte, sau s nainteze f r l u p t i s ocupe a r a . Aici sftuindu-se, s-au hotrt s dea l u p t a , ca, ademenii fiind n vreo curs, s n u aib vreun necaz i neplceri grele, nct s fie oprii, dac ar ncerca s fac vreo isprav n. a r a aceluia. D u p ce se hotrser i ateptau, a sosit aici i A m u r a t i a t b r t n empie. i mai nti a rnduit n p r e a j m a sa ienicerii i s-a nconjurat cu scuturi d e fier destul de mari, nfigndu-le n p m n t . Acestea, m p r a t u l le t r a n s p o r t a ntotdeauna pe cmile, oriunde l-ar duce r z b o i u l ; pe cmile mai duce i armele ienicerilor ; i u n d e ar fi s dea l u p t a , mprind armele, intr n l u p t . D u p scuturile acestea, aducnd i cmilele, le-a pus ntr-acelai loc naintea scuturilor; i rnduieli de aa fel i fcea la Poart. I a r la mijloc sttea el nsui i mai marii casei i ai Porii, ci se aflau cu dnsul n t a b r . Alturea de | dnsul era pus n linie de l u p t a r m a t a Europei, avnd general-comandant pe Carazie, u n b r b a t eu m a r e renume. Era. rnduit d u p cete, desprite unele de altele n u prin prea mult loc. Tot n cete era rnduit i a r m a t a Asiei, t o a t e stnd n f r o n t , aa nct s se a j u t e ntreolalt, dac vreuna din ele ar ajunge s fie cumva strimtorat din p a r t e a d u m a n i l o r ; cci armatele de clrei n u pot fi rnduite altfel dect n cete, n t i m p ce acele pedestre p o t fi rnduite bine p e de lturi la o arip, dar ostaii clri n u . Peonii s-au aezat i dnii n ordine de l u p t dup u n i t i i n e a m u r i ; i peonii ineau aripa dreapt, iar dacii cea stng. i l o a n Choniat cu n e a m u l 1 , n u m i i v i t e j i 1 - a a t a c a t pe generalulcomandant al Asiei. i muli dintre aceia n f a a atacului peonilor, nici n-au a j u n s la vreo ncierare, ci de departe fugeau, dnd peonilor prilej s-i urmreasc, pe u n d e ajunseser s se mprtie. i punnd aa p e f u g a r m a t a a doua, a Asiei, o gonea. i rmsese ns a r m a t a Europei care a stat locului i n-a d a t de loc napoi, ci atepta pe dumani. Cci, vdit, precum m p r a t u l a r m a s locului, a u - r m a s locului i armatele Europei. i n cazul cnd n-ar fi p u t u t inea piept dumanilor i ar fi a j u n s
M a n u s c r i s e l e a u , u n u l , i a r celelalte , ceea ce p a r e s fie o g r e a l p e n t r u , seminie, n e a m " .
2 1

I n m a n u s c r i s e e , n d r e p t a t d e D a r k o n .

N L U P T A D E L A VAKNA

197
333

s fug, se ntorc din nou n t a b r a mpratului. 1 Cci dintre t o a t e , acest neam, d u p sciii nomazi, are cel mai mult, pe ct tim, obiceiul s f u g i iari s se a d u n e i s se ntoarc napoi din nou la l u p t i s o ia repede ntr-acolo, u n d e le-ar veni spre folosul lor.

mmnii pradrt nntrcpn- D a r dacii n nvlmeala aceasta a luptei, cum i-a s ziteie sultanului i se v z u t p e asiatici lund-o la f u g , n u s-au mai oprit ntorc in taimra. luat-o spre antrepozitele mpratului j (.j au p r d a u lucrurile i c m a r a mpratului i ucideau cmilele, ndemnndu-se l unii pe alii. D u p ce s-au i n u t de lucrul acesta i s-au sturat de p r d a t , n-au mai venit la l u p t i n u s-au mai aezat n ordine de btaie, ci au io nceput s-o ia spre t a b r a lor. D u p ce a a d a r l o a n a nfrnt a r m a t a Asiei, a venit la m p r a t u l Ladislau, sftuindu-1 s stea locului i s Supta. 1 g e mite din loc i s n u nainteze nicidecum la l u p t cu dumanii, ca p e n t r u cazul cnd, ntorcndu-se asupra mpratului s n-ar izbuti, atunci s aib u n loc de retragere din l u p t . i-1 ndemna s n u ngduie nimnuia din oamenii lui, s se ndeprteze cumva, ci rmnnd p e loc, s atepte, pn ce se v a fi ntors din lupt, d u p ce v a fi nfrnt i a r m a t a E u r o p e i ; i atunci, mai rmnndu-le nc aceast osteneal, vor porni d u p aceea mpreun asupra P o r i i i vor isprvi 20 i aceast ultim p a r t e a luptei. D u p aceste cuvinte a pornit n ordine de l u p t asupra armatei Europei care era j rnduit la p a r t e a stng a mp- 334 r t u l u i ; i neierndu-se, s-au l u p t a t u n t i m p oarecare. i btlia s-a desfurat aa : peonii neierndu-se la l u p t i punnd pe f u g pe t u r c i , i fugreau, pn ce a j u n g e a u chiar n apropierea taberei. D u p aceea 25 ns turcii, ntorcndu-se deodat, i fugreau destul t imp pe peoni, pn ce i acetia erau p e aproape de t a b r a lor. i ori de cte ori peonii, silindu-i p e turci se ineau de ei i-i u r m r e a u , cdeau muli turci aici, strivii fiind de peoni. D a r i peonii, n retragere, se p r p d e a u muli, ori de cte ori se retrgeau cu t e a m . n aceast l u p t cade generalul-comandant al 30 Europei Oarazie, lovit n piept de o sabie peonic, provocndu-i o r a n ca de o suli mai mic. Cci sbiile peonice i cele din Germania ntreag se ntmpla s fie f c u t e lungi i ascuite, totui n u de aa fel, nct a j u n gndu-te, s-i fac o t i e t u r de seam ca sbiile barbarice sau i cele italice. Cele barbarice, ale turcilor snt de acestea, snt de aa 35 fel nct avnd g r e u t a t e m a r e i fiind ascuite p e o singur parte, merg cel mai adine din t o a t e sbiile, cte le t i m ; n al doilea rnd d u p acestea vin cele italice, care odinioar au fost elenice. Cele germanice
viadisiav n u ascult de l a n c u i pierde viaa i

198

IAONIC CHA1COCONDIL : E X P t J K E B I ISTOEICE VII

i peoni cc ns snt lungi i pntecoase n p a t r u muchii, cu tiul 33-3 ascuit i la capt de tot avnd u n vrf ascuit, | produc o t i e t u r de suli, clreul, sprijinit bine n scri, lovind cu dnsa ca i cu o suli. 5 Carazie deci s-a svrit astfel din v i a ; n ce-1 privete ns p e m p r a t u l peonilor Ladislau, s-au ntmplat urmtoarele : erau adic p e lng el b r b a i care-1 pizmuiau pe l o a n i erau necjii pe el p e n t r u vitejia lui. Cum l-au vzut c treburile rzboiului le duce bine, c a nvins t o a t oastea Asiei i c lupt cu m u l t brbie i n contra a r m a t e i Europei io i c p e generalul-comandant al ei 1-a omort, au nceput s vorbeasc unele ca acestea ctre m p r a t : m p r a t e , de ce stnd locului aici, s a t e p t m ca l o a n s le svrease t o a t e acestea, i-1 lsm pe dnsul, ca i cnd ar fi singurul b r b a t care s-i dea peste cap pe dumani ! Cci cu ruine, care o s ni se cuvin oarecum, o s ne ncarce lucrul acesta, s p e n t r u c noi, stnd aa locului, l mpingem pe slujitorul t u la l u p t cu turcii tia. Cci trebuia ea t u , fiind m p r a t u l nostru, cu noi cei care sntem pe lng tine, s d m dovezi de f a p t e pe care s le p o a t luda femeile noastre i locuitorii oraelor noastre i chiar dumanii, auzind cum s-a desfurat l u p t a . Ci acesta nvingnd o mulime att de m a r e 20 de oameni, i etig glorie n e m u r i t o a r e ; p e n t r u tine ns care ai s t a t aici i erai n u m a i privitor la toate, i rmne ocar la cei ce vor veni d u p noi. Cci s nu crezi cumva c, d u p ce armatele vor fi nvinse, cei de :i:{ la P o a r t a mpratului o s n e atepte | s-i atacm, ci ndat vor lua-o la fug, pe u n d e vor apuca. H a i d e aadar, s mergem asupra Porii lui 25 A m u r a t ! Cci m p r a t fiind, ar fi dreptul t u s t e iai la l u p t cu mpratul". Acestea auzind tnrul, cuvintele l-au nduplecat ca pe unul ce era dornic de lucruri m a r i ; i pe ct se p u t e a de repede, o pornete asupra Porii mpratului, u n d e sttea n ordine ca de l u p t ; i nconjurat de 30 un an, atepta n t a b r s v a d c u m v a iei l u p t a . D e n d a t ce s-a aruncat ns ntre ieniceri, au nceput i ienicerii s se lupte, stnd nu n t r u n cerc ; i innd piept, se l u p t a u n chip remarcabil. Aici e r n i t la picioare cu o secure calul mpratului peonilor i cade. Cnd a czut, cei din jurul lui nici n-au bgat de seam, nici n u p u t u s e r vedea de nvl35 meala ce se fcuse n jurul lor. Aici ienicerii scondu-i coiful i tindu-i capul, l-au adus la m p r a t . Teriz se chema ienicerul, cruia m p r a t u l i-a d a t o rsplat neobinuit p e n t r u aceast f a p t vitejeasc i-1 inea n m a r e cinste^. i se spune c A m u r a t atuncea, cnd a vzut pe peoni nvlind i luptndu-se n mod remarcabil, se p u r t a cu gndul de fug. Dar pn ce s o apuce la f u g ; cineva vzndu-1 1-a ocrt, socotind c

V L A D I S L A V CADE N L U P T . - I A N C U S E B E T E A G E

199
1

a r fi grozav lucru, dac ar f u g i ; i 1-a o p r i t ; i n u peste mult t i m p , capul m p r a t u l u i peonilor a fost adus la m p r a t u l musulmanilor 1 . ]

iu ucu i romiiiii se Peonii din a n t u r a j u l mpratului, cnd se ddeau napoi, 3 3 7 iray spre Dunre. n c u t a u pe m p r a t u l ; d u p aceea ns, cnd a u bgat de seam c aici a czut i a m u r i t , s-au n p u s t i t ndat, ncercnd s ia 5 leul, dar n-au i z b u t i t ; cci ncercarea lor i-a nflcrat pe ieniceri i se l u p t a u aprig. Apoi cnd n-au mai fost n stare s ia leul, a u d a t napoi s p r e t a b r . i n d a t f a i m a ajungnd la Choniat i la ceilali din rndurile de l u p t , a ncetat s se mai b a t . i cum se retrgea i mergea f r nici o ordine, a aflat t o a t e i n-a mai mers spre t a b r , ci a plecat de-a dreptul io spre I s t r u , att el ct i d a c i i ; i n grab, pe ct p u t e a u , a u fugit fr nici o ordine i oamenii care a u fost n jurul mpratului peonilor. n aceast r e t r a g e r e a fost d a t morii de ctre turci Iulian cardinalul, u n b r b a t strlucit n t o a t e privinele. n retragere a u czut i ali b r b a i viteji n u puini dintre daci. 15 i t n ns cnd a a j u n s la I s t r u , armatele, d u p ce a u irins _pe j a n c u i apoi t r e c u t , i s-au m p r t i a t ; aici, cum mergea cu puini ii ia drumul. oameni p e lng sine, a fost prins de Draculea, domnul dacilor, care i era. v r j m a . i m a i nainte, l o a n ntre peoni lucra mpotriva lui pe lng mp:ratul Ladislau, cnd plecau din Dacia, s treac I s t r u l ; i-i jefuia satele .-i-1 vorbea de r u la m p r a t u l peonilor, 1 c ar inea p a r t e a turcilor <i a lui A m u r a t i le-ar face cunoscut orice s-ar ntmpla s fac de fiecare dat. i 1-a prins cu gndul s-1 dea pierzrii; mai apoi ns a lucrat cu t>ani i a izbutit s i se dea drumul. Cum pleca prin Dacia, a pus mna pe el cu gndul s se rzbune ;i, ncliizndu-1 l inea sub paz. Peonii ns, cum a u a j u n s acas, au a f l a t c l o a n a fost p r i n s ; i socoteau lucru m a r e i de nesuferit ca u n Ibrbat peon i fiind ntr-o mare demnitate, s fie i n u t prins de Draculea. A u trimis deci vorb s dea d r u m u l lui l o a n ; iar de n u , l vor t r a t a ca p e u n duman, nvlind asupra lui cu t o a t oastea. Cnd i s-a dat astfel -de tire din p a r t e a peonilor, t e a m a 1-a cuprins p e n t r u situaia lui, ca nu cumva peonii n legtur cu b r b a t u l s p u n la cale vreo schimbare i, n v l i n d s-1 scoat din d o m n i e ; i atunci i-a dat drumul, i omenindu-1, 1-a trimis la peoni prin Braov n Ardeal.
viad

iiracui

ine

20 338

25

30

35

Gf. D u c a s , X X X I I , 4, ed. Grecu.

200

LAON1C CHALCOCONDIL : E X P U N E B I ISTORICE V I I

P e acesta aadar, n u mult t i m p mai trziu, Choniat 1-a pe Ban L. gcos din domnie, aducud doiun al Daciei pe D a n care c z u s e diA d o m n i e ; i pe acela 1-a d a t pierzrii mpreun cu feciorul lui. Cci cnd a strns oaste i 1-a adus n Dacia pe D a n , fecior al lui B a s a r a b 2 i 5 care czuse din domnie 3, acest fecior al lui Mircea 4 cu feciorul su s-au rnduit ca de lupt. Punndu-se amndoi n ordine de l u p t i - stnd gata. 338 g se ncaiere, ( dacii l-au prsit n linie de l u p t pe feciorul lui Mircea. i au trecut de partea lui D a n . Yzndu-i deci pe daci pornii cu toii smearg la D a n , a luat-o la fug. i el fugea, iar D a n l u r m r e a din rsputeri i prinzndu-i pe amndoi, le-a luat n d a t v i a a .
JIIIH-U PUNE DOMN

al Acesta deci s-a dus acas i nu cu mult mai trziu <peonii> Ungariei 1446. i _ a u a j e g general-comandant i s stea n f r u n t e a statului lor, fiind ei a c u m a a t a c a i cu rzboi i de germani i de b o e m i ; i au lsat n seama lui s conduc afacerile de stat, c u m i s-ar prea lui mai b i n e . 15 i strngnd oaste, a pornit asupra boemilor i a p u r t a t cu acetia d e s t u l t i m p rzboi. i p u r t a rzboi n contra lui Iscra 5 , u n b r b a t pretutindeni, cu noroc la ducerea rzboiului; i dnd l u p t a a fost n v i n s ; i m a i a p o i a mers iari asupra lui i, dnd lupta, a r m a s nvingtor.
lncii regent Pierderile do la

A m u r a t ns nfignd ntr-o suli capul mpratului Lax

'

dislau, l trimitea in t o a t e prile i-1 a r t a armatelor n t r e ro ! i i unguri. , . dup aceea ridicnd t a b r a , s-a d u s de acolo acas. n. Selunijbri la Poart, aceast lupt a u czut din turei, precum spun ei nii,,, ca la ase mii, iar din peoni mai muli dect acetia. Mai muli ns s-au. prpdit n retragere de mna dacilor. 25 Acestea aadar s-au ntmplat astfel i puterea n s t a t i-a ) r e v e n i t 340 din nou lui Amurat, a acelora ns de prin E u r o p a a a j u n s ovielnic. P e Teriz care-i adusese capul mpratului, 1-a rspltit cu b a n i m u l i i cu moii i 1-a fcut guvernator. Trupul lui Carazie 1-a adus la Adriavarna; <<ii<niri
1 P e cit se pare e aceeai tire pe care Laonic, dup obiceiul su de a istorisi, a a n t i c i pat-o mai sus la p. 158 ; sau poate c snt dou evenimente deosebite. Manuscrisele au, u n u l , iar celelalte , Darfcd n d r e p t n d n . 3 n loc de care czuse din domnie", manuscrisele au nonsensul i . 4 Manuscrisele scriu Amircea", n d r e p t a t de D a r k o n . 5 Giskra, conductor de oaste ceh. 6 naintea l u p t e i de la Varna, Murad IX se retrsese de la conducerea s t a t u l u i , n c r e dinnd-o feciorului su Mahomed I I ; dup l u p t a aceea a revenit ns. CI. D u c a s , X X X I I . 5, ed. Grecu.

20

murai) ii n v l e t e n peloponez

201
1

iiopole i nsui m p r a t u l i-a f c u t o nmormntare m r e a n mod deosebit. i n locul lui a pus p e generalul-comandant al Asiei Seura, albanez de origine, pe care lundu-1 rob de rzboi din a r a albanezilor, nsui mpr a t u l 1-a crescut n casa sa i nti 1-a f c u t guvernator, iar apoi ge novai c o m a n d a n t al Asiei. P e F a t u m a ns 1-a scos din demnitate, cci era mareal al casei mpratului, i 1-a pus n locul aceluia pe Sarazia, bietan d e n e a m elin. P u t e r e a ns o avea ('halii a l lui P r a i m , b r b a t care deinea locul nti la P o a r t a mpratului, de priceput ce era. P e Fa turna aadar n u cu mult mai pe u r m 1-a prins i i-a l u a t averea, la u n milion i j u m t a t e , iar b a n i argint la p a t r u mii de talani.
Cearta dintre loan v i i i i

s.

D a r m p r a t u l elinilor avea t r a t a t de pace cu mp r a t u l i t r a t a t u l de pace n-a fost r u p t i avea Teodor. linite deocamdat i c u t a s-1 mbuneze pe m p r a t cu daruri, nct mpratului A m u r a t s nu-i treac p r i n m i n t e v r e u n gnd r u asupra l u i ; cci avea o nenelegere cu fratele su Teodor care so- > sise | decurnd la Bizan, avnd s-1 urmeze pe fratele su n motenirea 341 domniei. Acesta, n ce privete domnia, se p u r t a cu gin duri potrivnice f a de fratele su i mai trziu a izbucnit n ceart p e f a cu d n s u l ; i, fratele Teodor cruia i fusese ncredinat Silivria i regiunea din p r e a j m a acestui ora, a pornit cu rzboi a s u p r a mpratului din Bizan. 20 Cci i ceruse venit mult p e n t r u u n t r a i m a i din belug, f r s izbuteasc ; de aceea s-a pornit cu rzboi a s u p r a fratelui i a pornit cu a r m a t a . D a r mai p e u r m , pn s fac vreo isprav, s-a svrit din v i a de o ; boal n f o r m a ciumei.
Fateoiog fratele su

Domnul Peloponczului Constantin cucerind din a r a m- 25 p&ratului, Pindul i Beoia i a r a locrilor, numii ozoli, i jefuia a r a ; i n u se lsa de rzboi, ci a pornit cu a r m a t a asupra Aticei, precum a m a r t a t - o i mai nainte. Atunci mpratul, auzind despre t o a t e acestea, n-a mai r b d a t , ci a d a t p r e t u t i n d e n i porunci s-i vin oastea la Fere, i cea din Asia i cea din E u r o p a ; i apoi a pornit din Adrianopole. so S mearg asupra Peloponczului cu rzboi, 1-a nduplecat i Xeres stpnitorul Atenei, dar n u mai p u i n i Turaehan, guvernatorul Tesaliei. D a r Constantin de c u m a nchis I s t m u l cu zid, i inea t a b r a aici, avnd strji puse prin I s t m ; i se ntmpla ca i el nsui s stea cel mai mult p e aici. i cnd a aflat c A m u r a t vine cu rzboi asupra sa, a chemat s 35. vin ] aici cu toii cei din Peloponez mpreun cu fratele su care se 342
11 R A D II NFTVlete in Peloponez.
1

S3 vede c identic cu Nerio Acciajuoli de la p. 190 r . 17.

202 1

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPUNBEI ISTOEICE VII

ntmplase s aib n u n t a fetii sale. Cci acuma fusese d a t d u p domnul tribalilor, feciorul Eleazar. Acetia aadar a u venit la I s t m , unde li se spusese; i ocupau cu trie zidul, p r e c u m credeau c-1 vor inea cu p u terea, nfruntnd pe dumani. s A m u r a t plecnd, a luat- i armatele rii, pe u n d e v e n e a ; i era la Teba, cnd a sosit la el i Teres cu a r m a t a de la Atena. Ajungnd la Minghie 1 , i-a aezat t a b r a ; i cteva zile n rnd i pregtete t u n u r i i faini. D u p aceea cobornd spre I s t m , a t b r t , t a b r a i uneltele ntinzndu-se de la m a r e la mare. Atunci o iscoad de a peloponezienilor io ntorcndu-se a adus veste de mulimea otirii mpratului i despre animalele de transport i cmile; i n u s-a p u t u t stpni s le treac sub tcere, ci a grit unele ca acestea ctre d o m n : S t p n e ce nenorociri ai adus asupra Peloponezului, apucndu-te de rzboi cu u n m p r a t ca acesta, care venind cu t o a t a r i n a t a Asiei i Europei, n u vei avea 15 unde s-1 opreti, chiar dac i-ar fi fost ridicat la I s t m u n zid ndoit. Dar p e n t r u dumnezeu, trimite ct mai n grab soli i roag-1 de mpeciune pe acest mprat, ca n u c u m v a , p e noi ca nite ri, cu r u t a t e s ne striveasc de t o t " . |

343

20

25

Acela grind acestea, domnul s-a mniat foarte i mnios IA MIMUL II. a P O R A I L C I T G-1 duc la nchisoare pe om, ca t o a t e acestea s le vad, cam c u m ar iei. Cci se ntmplase s fie trimis la m p r a t u n sol; dar cererile nu-i erau m o d e r a t e ; cci cerea I s t m u l s-i r m n neatins i a r a de a f a r 3 a mpratului, ct a cucerit-o, s-o aib el. i p e n t r u acestea, el a ndurat r z b u n a r e din p a r t e a mpratului i pe sol, punndu-1 la nchisoare n Eere, l inea sub paz, el nsui ns a pornit asupra Peloponezului n mijlocul iernii. I a r solul era Chalcocondil din Atena. P e acesta, cu slujitorii, nehizndu-1 la Eere, a pornit n expediie. Pare-mi-se c A m u r a t , de ndat ce a t b r t la Minghie a luat cu sine pe cei mai b u n i din a r m a t , i erau acetia la ase mii, i, mergnd de-a lungul Istmului, s-a uitat ce paz avea zidul i ce pregtire de rzboi era pe dnsul. i avea necaz p e Turachan, p e n t r u c voind la var s
Chaieocondii soi

Manuscrisele au , p e n t r u care Darfco a n d r e p t a t P a g h e " . Dar o local i t a t e Minghie- se afl pe d r u m u l de la Megara la Corint i n ea a t b r t Murad I I : vezi . . e e s, Zum Bsrichte des L. Chalkokondyles ber den Feldzug Murads II. gegen Mareat in Byzantinisch. Neugriechische J a h r b u c l x e r " , 17 (1939 1943), p . 2 3 4 - 2 4 1 . 2 In t e x t cu u n neles general f o a r t e larg ; vezi mai sus, p. 63 n. 5. 3 Adic aar de Peloponez, dincolo de I s t m .

CHAICOCONDIL SOE , MUEAD II

203

porneasc rzboi a s u p r a 1 Peloponezului, 1-a sftuit s-o fac de ndat, spunnd c nu o s atepte atacul lui, ci se vor ndeprta, lund-o la fug la cea dinti tire, c dnsul a sosit asupra Istmului. i de aceea a a t e p t a t destul de m u l t e zile, c doar v a d a napoi domnul peloponezienilor. i d u p ce zile a u t r e c u t , a eobort spre I s t m i i-a p u s t a b r a . A doua zi 5 a b t u t cu tunurile ce b a t departe | t a b r a d o m n u l u i ; n ziua u r m t o a r e 3 4 4 i-a pus la ncercare pe cei de p e zid i au adus aproape mainriile de asediu. n ziua a p a t r a seara au aprins f o c u r i prin t a b r foarte multe, fiecare n p r e a j m a cortului s u ; cci aa le e obiceiul la acest n e a m de turci, cnd stau s mearg la l u p t . Trei zile nc, nainte de ziua n care 1 0 pornesc la lupt, aprind focuri prin t a b r foarte multe de tot, f i e c a r e ; i cnt u n imn de slav dumnezeului i profetului lor, fcnd cunoscut c a doua zi d u p ziua u r m t o a r e dau l u p t a ; i atunci aadar fcnd focuri, se gteau s dea l u p t a la zid. n ziua a cincea seara, numiii salahori, a d u n t u r de popor r m a s f r treab, t r a g la zid mainriile de is funii. Cci afar de a r m a t a ce nsoete p e acest m p r a t i ia p a r t e la rzboi, mai snt adui mulime de oameni care aduc h r a n de pe la locui t o r i i din apropiere i din alt teritoriu de al mpratului. Mai snt i alii, n u m i i aghiazi din Asia, mulime venind pe jos, folosit p e n t r u nevoile a r m a t e i i dus la repararea drumurilor i la aezarea taberelor. I a r t a b r a 20 Tabra aceasta a mpratului parc a. fost cea mai frumoas din t o a t e turecase. taberele cte le-am vzut eu i despre care am aflat din auzite, i organizat cel mai bine, i n privina corturilor i n ceea ce privete belugul de provizii, j Cci mai nti n calea mpratului se ' ~> fac mari cumprturi, i de ale mncrii i de cai i de robi i p e n t r u t o t 25 ce trebuie i ar avea a r m a t a nevoie, muli gsindu-se aici, ea s satisfac din belug aceasta. Apoi din cei mari, ci l nsoesc pe mprat, fiecare a d u c e cu sine n expediie multe animale de povar, unii avnd u n n u m r destul de m a r e de cmile p e n t r u t r a n s p o r t u l hranei la oameni i al armelor i al orzului de n u t r e la animale, alii avnd eatri, alii amndou fe- so lurile, alii cai, nct animalele se fac de dou ori mai multe ca a r m a t a . B a r pe lng acestea, mpratul mai duce din a r a sa m a r e mulime din cauza proviziilor i, cnd t a b r a a j u n g e la nevoie, mparte celor mai de f r u n t e h r a n a i aa nainteaz la orice s-ar ntmpla. D a r nc i corturile mpr a t u l u i n t a b r , le-ai p u t e a vedea cu sutele i miile i mai multe i mai 35 p u i n e dect acestea, d u p cum se ntmpl n rzboiul n care pleac.
1 In manuscrise fiind numai , d u p a s u p r a " e o lips, pe care a ntregi-o cu < , ). D a r k o ntregete numai cu ^ >, ceea ce ofer u n neles mai p u i n satisfctor.

204

IAQNIC CHA3LCOCOND1L : E X P U N E R I I S O B I C E V I I

346 io

15

20

25 347

Atuncea aadar, de ndat ce salahorii s-au rnduit in. a p r o pierea elinilor, i-au pus la ncercare pe aceia i se l u p t a u , pro- vocndu-i oarecum la l u p t i stnd treji peste noapte. Cnd s-a zrit ns, a c u m a de ziu, ambalele i buciumele i trmbiele mpratului, se= cunoteau prea vdit d u p sunetul cel mare, a r t a u c l u p t se f a c e acuma. i pregtii fiecare a u nvlit cu toii asupra zidului, luptnd d e ndat lng ziduri din t o a t puterea. n s u i m p r a t u l i ienicerii au i n t r a t n l u p t la mi jlocul | I s t m u l u i unde-i aveau corturile; i aduceau scrile la zid. spau galerii pe sub zid i se osteneau eu gndul s-1 cucereasc. i aeznd n rnd putile n u lsau pe peloponezieni s se plece peste zid. Cci stranic a r m este puca i n u snt zale care s-i reziste, nct s nu p t r u n d p r i n t o t ce nimerete. I a r dac ceva se p a r e mai rezistent, atunci cu deosebire p t r u n d e mai m u l t , dar n b u m b a c , cnep i ln n u strbate aa de mult. Ienicerii ns, deoarece nu aveau de ce se teme, puneau i scrile la zid i ncepeau s se u r c e ; i s-au urcat mai ales acolo, u n d e s t t e a mpratul i se u i t a ; atunci u n ienicer Chitiris, tribal de neam, s-a suit pe zid i a cucerit zidul i, mpingnd pe cei de pe zid, i-a pus pe f u g . I a r aceia lsnd rndul de l u p t , au nceput aici s coboare i aproape spaima lui dumnezeu i-a cuprins i zpceal; i fceau aa : plecau n fuga mare ; i cei ce erau rnduii lng acetia, netiind ce r u se petrece,, au plecat i ei, fugind. i aa prsind toi zidul, fugeau fr nici o ordine. Dar turcii acetia p t r u n z n d p r i n locul, u n d e a fost cucerit de ienicer,, i pe aiurea u n d e au surpat zidul minndu-1, se revrsau i prin pori i mergeau repede. i unii alergnd spre t a b a elinilor, au nceput s pradelucrurile, vemintele i cealalt avere f r u m o a s a elinilor; iar alii alergnd dup | oameni pe unii dintr-nii i omorau, pe alii i prindeau d e vii, fcndu-i robi de rzboi. i muli dintre cei ce fugeau, au fost ucii.
cucerirea istmuMi. Despou fu( Turcii
D a r cu

doinnii elinilor s-au petrecut u r m t o a r e l e : prad i cuceresc; apoi Cnd i-au vzut p e elini fugind din rsputeri i f r iac 30 p-J^ nici o ordine, mai nti a u ncercat s-i opreasc; c u m ns n-au fost n stare, a u plecat i dnii n fug, n u spre Corint, cci tiau c aici, dac vor fi mpresurai, ar p u t e a fi prini, n ora nefiind h r a n ndeajuns i nici alt pregtire, ci grbindu-se. spre interior, au a p u c a t s a j u n g la marginea laconic a Peloponezului, 35 ateptnd, n ce p a r t e are d e gnd m p r a t u l s nainteze. Cci ei de m a i nainte s-au chibzuit s f u g spre mare, p e n t r u ca, dac a r nvli mai departe, ei s a j u n g la m a r e i, ieind din a r , s-i scape din mn. Cci tiau c, odat cu I s t m u l , t o a t puterea Peloponezului o s fie zdruncinatd e j m p r a t u l , i nici arme, nici oameni i nimic de seam n-o s mai rmn

M U B A D I I N C H E I E P A C E L T j t N D TBIBTJT

205
1

n orae sau ceti i c n u le va m a i rmnea nici o n d e j d e de domnie

n viitor, ci c puterea lor s-a dus i s-a prpdit.


A m u r a t ns, d e n d a t ce a ocupat I s t m u l , a i n t r a t n Peloponez; i mai nti, ca la trei sute de prizonieri, care, n o a p t e a aceasta, au fugit " n muntele de j deasupra Ofa.enh.reei, n u m i t cel ascuit, nconjurndu-i, ; , i - a prins cu nelciune pe t o i i, ducndu-i ntr-un singur loc, i-a mcelrit ; iar apoi cumprnd la ase sute d e robi de rzboi, i-a adus jertf t a t l u i su, ca s-i mbuneze sufletul prin uciderea acestor oameni. P e u r m mprindu-i a r m a t a , o p a r t e i-a dat-o lui Turaehan, guvernatorul Tesaliei, ca u n u l care era m a i cu experien i care dintre turci a a v u t 10 el mai mult de lucru cu Peloponezul, i i-a mai d a t din ieniceri ca la o mie, -ca s plece nuntrul r i i ; el nsui ns a plecat prin Sichion de-a dreptul spre Ahaia. Sosind la Sichion, a r m a t a mpratului n aceeai zi, in care I s t m u l a fost cucerit, a nvlit asupra oraului i 1-a prefcut pe de-a ntregul n robi de rzboi. Cci brbaii fiind plecai la I s t m i oraul 15 fiind aezat ntr-un loc cu t o t u l descoperit, l-au robit atunci n d a t ; ;;i au naintat foarte mult n Peloponez, urmrindu-i i pe despoii i pe ceilali elini, d u p cum au luat-o la fug, unii ntr-o parte, alii ntr-alta Oraul golit de aprtori 1-a ocupat i cetatea de sus o mpresura. Aici se afla elinul Mulgherios i cu ali civa elini, n u muli, mpreun cu 20 femeile i copiii. D u p ce a minat zidul, a nceput atacul c e t i i ; atunci cel ce pzea cetatea, a j u n g n d la b u n nvoial, s-a predat cu cetate cu t o t . P e acetia, i femeile i copiii, j i-a trimis la Eghion 1 , u n ora n- 349 floritor, casele oraului cucerit ns le-a ars. innd-o nainte, a sosit la P a t r a s , ora nfloritor din Ahaia. P e acesta l prsiser, trecnd pe p- 25 m n t u l din f a al veneienilor, a f a r de cei din cetate i de la palatul domnesc care din i m p r u d e n au rmas, ceilali t o i ns a u plecat cu f u g a . i erau cei rmai la p a t r u mii. P e brbaii i femeile de la palat a pus mna prin b u n nvoial i i-a fcut robi de r z b o i ; i cetatea o mpresura i a trimis ienicerii eu planul s o cucereasc.. i acetia s-au 30 a r u n c a t asupra zidului i spnd o groap, a u p t r u n s nuntru. Elinii n s cu rin i pcur aprins i-au respins din groap i, aprndu-se, .au r m a s stpni p e cetate. A m u r a t , cnd. Turaehan, ntorcndu-se pe u r m , a venit la el eu robi i p r a d de rzboi f o a r t e mult, a ridicat t a b r a i a plecat. D u p aceea, n u cu mult mai trziu, a ncheiat pace i de atuncea 35 elinii a u a v u t Peloponezul cu t r i b u t , pn atuncea fiind mai nainte a r liber. Oraul Teba, cnd m p r a t u l ncerca s intre n Peloponez, l-au p r s i t i, p e oameni ridiendu-i, i-au aezat cu locuina la I s t m ; acetia
1

In m a n u s c r i s e e A n g h i o n " , n d r e p t a t d e T a f e l n .

'IHALCQCOITOIL : ISTOEICE TU
204

f
Istm?

a r a ) de a f a r 1 a m p r a t u l u i , n d a t dup m p r a t u l u i , i P i n d u l i cealalt ar,.

a vo oc.'v ,<f ac 5 / ^

3 < ?

.tdar s-au n t m p l a t p n aici n Peloponez.. / a r a a v e n i t , m p r a t u l a p o r n i t cu r z b o i a s u p r a .nender, feciorul lui I v a n , care d e b i a t , a a j u n s l a x i, d u p ce a fost iubit d e acela, a s c p a t eu f u g a ceac i, nsurndu-se cu f a t a lui A r i a n i t , au n c e p u t p e m p r a t u l i nici t r i b u t nu-i p l t e a u m p r a t u l u i , nici la

^ se grbeau s se nfieze i nici s asculte n u voiau. D e ^ r n g n d u - i t o a t a r m a t a Asiei i a E u r o p e i , a pornit, a s u p r a / lui I v a n ; i d u p ce a n v l i t n a r , p r d a i jefuia, slobozind fnatele, oricnd i s-ar fi ivit v r e u n prilej potrivit"; i d d e a foc satelor arse de a r m a t i t o a t e cele de p e 0 g o a r e l o r i semnturile erau acolo erau stricate i nimicite. Schender, a t t el nsui ct i din a l b a nezi, i duseser femeile i copiii la a d p o s t n teritoriul veneienilor 15 de l a marginea Mrii I o n i c e ; i a r ei nii u m b l a u de ici colo p r i n v a d dac oraele lor a r a v e a vreo nevoie de a j u t o r . i ar : acetia se aineau prin m u n t e l e ee se n t i n d e d e a s u p r a r i i lor p n n Marea Ionic, ateptnd ce n t o r s t u r v a lua starea lor de l u c r u r i ; f A m u r a t ns d u p ce a n v l i t , a n c e p u t m a i nti s m p r e s o a r e oraul 351 Sfetia. Si le-a trimis v o r b s p r e d e a oraul i ei s p o a t pleca f i e c a r e la ale s a l e ; ei ne n-au v r u t s asculte. D u p aceea ns s-a n p u s t i t cu ienicerii i a cucerit oraul cu p u t e r e a i 1-a p r d a t i 1-a robit i b r b a i i i-a ucis p e toi. Apoi mergnd a s u p r a oraului Getie, 1-a ocupat prin b u n 25 nvoial; i d u p ce i-a r o b i t p e cei din ora, a d u s a r m a t a a s u p r a oraului Crua, ora de f r u n t e n a r a a l b a n e z i l o r ; i a r e o aezare f o a r t e ntrit din fire. Tbrnd a s u p r a acestui ora, a n c e p u t s-1 mpresoare ; i b t e a cu tunurile zidul i a s u r p a t o p a r t e n u mic. D u p aceea s-a n pustit cu ienicerii, p e n t r u ca s cucereasc o r a u l ; i c u m n u 1-a p u t u t cuceri,. 30 a plecat cu a r m a t a ; cci era a n u l a c u m trziu i, v r e m e a stricndu-se, fcea, a r m a t a s sufere mult. P e feciorul su M e h m e t , a j u n s de curnd vrstnic, l p u r t a iu! cu sine n a r m a t , de cnd i luase c r m a .domniei. D a r se. Mumii ir. j n t:mplase aa. E r a cnd se l u p t a eu peonii la Y a r n a i vedea, c armatele i-o iau la f u g ; i a t u n c i fric m a r e 1-a cuprins, creznd c ndat o s se prpdeasc cu t o t u l i ca i c u m a r fi la m a r e nenorocire
A

!wHtrea rt'vi

35

i Vezi p. 202 n. 3.

ABBICAKEA I R E V E N I E E A LUI MURAD I I

207

a c u m a , a f g d u i t n' gndul su c, d a c s t a t u l i v a scpa a t u n c e a ne- 1 zdruncinat din aceast nvlmeal, se las de domnie i' j dnd-o n seama feciorului, nsui pleac n Asia i-i v a p e t r e c e t i m p u l cu preoii i cu aa n u m i i i n a z i r e i 1 de la dnii, n rugciuni ctre profet i adu5 cndu-i deseori j e r t f . D u p ce ns i-a nvins p e peoni i p e m p r a t u l peonilor 1-a ucis i s-a ntors acas, 1-a c h e m a t p e feciorul su m a i mic Mehmet la d o m n i e ; cci cel m a i m a r e Aladin nu-i m a i t r i a , ci-i murise, cznd de p e cal la vntoare, cnd gonea din r s p u t e r i d u p u n cerb. Acesta deci s-a svrit din v i a aa. P e cel m a i nade Mehmet, care u m b l a cu el, p r e c u m a m spus, 1-a c h e m a t a t u n c e a la domnie. D e n d a t ce a i o venit, i-a ncredinat d o m n i a i P o a r t a i ienicerii, iar el nsui a plecat, trecnd n Asia, la B r u s a , u n d e era reedina mprteasc, din Asia. Abdicnd a a d a r de la domnie, i petrecea m u l t t i m p cu ziehizi, nazireii de la dnii, i seitizi 2 i cu n v a i i n e a m u l u i ; d a r n u p e s t e m u l t t i m p s-a cit c a plecat de la domnie i a a j u n s simplu particular. i p e n t r u c 15. n u m a i p u t e a r b d a , lucra c u m s-ar p u t e a ntoarce la domnie i s o ocupe p e cale panic, nct feciorul su s n u a j u n g la ceart cu el i el s se v a d n vreo primejdie p e n t r u p u t e r e a n stat i n e a m u l s-i f a c o v i n p e n t r u f a p t a lui. Ca s se p o a t ntoarce, lucra n nelegere cu Chalil al lux P r a i m , care J i era f o a r t e d e v o t a t i t o t d e a u n a i-a fost priincios. 35 Acela 1-a nduplecat p e fecior s u m b l e la vntoare, ca s nvee a clri ct m a i b i n e ; i d u p ce 1-a f c u t s plece, a trimis n t a i n t a t l u i su vestea, s vin f r nici o fric p e n e a t e p t a t e ntr-o zi ce i v a indica-o, la reedina mprteasc din capital i s se a r a t e f a de cei din capital ca m p r a t . i el deci, p r e c u m se pusese la cale, a venit n ziua h o t r t , 25cnd feciorul i era plecat la v n t o a r e i era ocupat cu v n a t u l ; i cum a venit, a l u a t n minile sale domnia, p u r t n d u - s e cu cei din capital, de la P o a r t , ca m p r a t . I a r feciorul lui, cnd a v z u t c t a t l su s-a ntors p e n e a t e p t a t e , n e a v n d ce s fac n situaia d a t , a i n t r a t i i s-a n c h i n a t ; i de a t u n c e a l p u r t a cu sine n orice a r s-ar fi dus la rzboi. 3 0 ' Totui p e n t r u fecior n-a r m a s t a i n , c Chalil al lui P r a i m i-a fcut-o a c e a s t a ; i avea, cu d r e p t cuvnt, necaz m a r e p e el, d a r p e f a nu-i a r t a mnia, cci tia c are m a r e p u t e r e la t a t l su.

Clugri, dervii. D u p D u c a s (SOvSC, 3 5, ed. Grecu), M u r a d I I a abdicat d e la domnie, f i u l su M a h o m e d I I f i i n d nc p r e a t n r i f r e x p e r i e n . t u r c e t e c l u g r i , d e r v i i ; seitizi, t u r c e t e teologi s a v a n i .

s u p r a r e p e n t r u m o a r t e a feciorului su m a i m a r e Aladin ; i n u m a i din cauza l u p t e i de la V a r n a a revenit


2

Ziehizi,

208 1

LAONIC CHALCOCONDIL: EXPTTNEKI ISTOMCE V I I

l)upa u n a n de linite, Murad pornete iari asupra lui seanderbejj.


5

,,

. .. . .

Atuncea deci cu ntoarcerea din nou a lui A m u r a t la domnie s-a fcut aa ! D u p ce ns i-a adus e 7 unde a r m a t a din Macedonia de la Marea Ionic,

354

io

15

:20

335

25

30

a r a albanezilor, anul acesta a r m a s n linite la reedina-i mprteasc din E u r o p a ; anul u r m t o r ns, dup ce iari a d a t pretutindeni de veste armatei s-i urmeze, a pornit iari rzboi asupra lui Schender ] al lui I v a n i asupra rii albanezilor din p a r t e a aceea de la Marea Ionic ; i mergea nvalnic cu mnie, cu gndul s cucereasc Crua i chiar pe Schender s-1 cear de la v e n e i e n i ; i dac n u i l-ar preda, s mpresoare oraul n care ar intra, refugiindu-se. D u p ce a i n t r a t n ar, a mers de-a dreptul asupra oraului C r u a ; i a r a cit rmsese la nceput nestricat de el, armatele lui au strbtut-o, jefuind-o, i ardeau, dnd foc la orice ar fi ntlnit n cale.-Au strbtut-o jefuind pn la rul.... 1 ara de dincolo de ru n-a p u t u t fi pustiit, p e n t r u c n u poate fi u m b l a t de loc de cavaleria uoar de p r a d a mpratului. i acetia 2 , punndu-i la adpost femeile i copiii n locurile ntrite ale veneienilor, au nceput s se a d u n e n muntele de deasupra oraului lor, Crua. D e aici a scos 3 pe furi femeile i copiii i i-a pus la adpost n oraele veneienilor, pe b r b a i ns i-a lsat n ora, ca s apere i s pzeasc zidurile ; i i-a ales pe aceia care de b u n voie au luat asupr-i ostenelile rzboiului. A m u r a t t b r n d n p r e a j m a oraului, i-a pregtit tunurile cu planul s surpe zidurile, i mpreun cu ienicerii, s intre cu t o a t struina n ora. D u p ce t o a t e pregtirile i-au fost gata, a nceput s b a t zidul cu tunurile i 1-a surpat o b u n parte. Schender ns de p e m u n t e a aprins focuri | multe, artndu-le celor din ora, c i el v a cobor i le va veni ntr-ajutor, cnd nevoia s-ar i v i ; i cnd unii din oamenii mpratului s-au urcat pe m u n t e , s-a repezit asupra lor i s-a l u p t a t , dnd dovad de mari isprvi. Cnd ns m p r a t u l a crezut c zidul a fost surpat destul de mult, s-a apucat de l u p t cu t o a t a r m a t a ; i ienicerii ncercau s cucereasc oraul prin locul, u n d e zidul era culcat la p m n t . Totui n u i-au p u t u t dovedi pe cei din ora, care s-au luptat peste t o a t ateptarea.

lancu de Hunedoara por- Aici, cnd se p u r t a cu gndul s-i sileasc prin foame nete asupra turcilor , ^ , , , , , .. lupta de la cosovo, J arai era gata sa dea cu t o a t a puterea u n al doilea .35 1718 oct. 1448. atac, i sosete veste de la Gheorghe, domnul tribalilor, c l o a n , dup ce a a d u n a t p e peoni, trece Istrul i c lund
In manuscrise e o l i p s ; p r o b a b i l lipsete n u m e l e r i u l u i . D u p T a f e l a r i i Boiana s a u S c o m . Albanezii. * A d i c Scanderbeg.
2 1

L U P T A D E I A COSOV'O D I N 1448

209

pe dacib1, ar veni en rzboi asnpra I n i ; de n d a t ce a auzit acestea, repede a ridicat t a b r a i a plecat pe u n d e auzise c vine n v l i n d ; i a trimis u n crainic n E u r o p a , poruncind pretutindeni, ca turcii s vin cu toii la el. Acetia a u sosit aadar la el, d u p cum fiecare a apucat s-o ia la picior, n u m a i ca s p o a t fiecare ajunge la t i m p i s fie g a t a de lupt p e n t r u el. i a pornit cu t o a t oastea spre o ar a sa din Misia de lng ara tribalilor : i este acea a r pe lng care curge rul Morava i d n | I s t r u ; de aici se ntinde a r a mpratului la opt sute de stadii 2 pn la M , u n ora al mpratului, dac p e cale ii dreapta. Drept n a i n t e este aezat Tovopirdon 3 pe u n m u n t e m a r e al domnului tribalilor ; aici sosind A m u r a t a d a t peste l o a n Choniat care nainta cu oastea peonilor. E r a u peoni i daci, mpreun amndou popoarele la patruzeci de mii i apte mii de c l r e i ; i avea la dou mii de care, pe care i duceau proviziile, bagajele i armele. P e fiecare car erau doi b r b a i pedetri, u n scutier i u n puca. P e trsuri mai duceau i tunuri, n u m i t e mproc t o a r e de gloane, mulime mare. Acetia deci astfel pregtii au trecut p e s t e I s t r u . l chemau cu ei la rzboi i p e domnul tribalilor; acesta ns le-a spus c nu vede pregtirea de rzboi pe msura otirii lui A m u r a t , nct dnii s poat birui puterea mpratului A m u r a t i c-i este fric m a i mult de acela dect de p e o n i ; i aceia fiind i de alt n e a m i pricinuiiulu-i din cele mai mari rele, dorete foarte s se rzbune pe A m u r a t , c a r e i-a orbit feciorii, dar vznd c e cu n e p u t i n cu pregtirea ce o a u acuma, s dovedeasc p u t e r e a vrjmailor, nu-i p o a t e fi nicidecum voia s plece la acest rzboi. P r i m i n d acest j rspuns, l o a n cu mari a m e n i n r i , a plecat nainte, nvlind n a r a m p r a t u l u i ; ajungnd p n la Pristina 4 , i-a aezat t a b r a aici n cmpia de la Cosovo, u n d e A m u r a t al lui Orchan, b t n d btlie cu Eleazar, nsui s-a svrit din v i a n acest loc de mna unui tribal, dar i pe Eleazar 1-a ucis n lupt. D e altfel, l o a n s-a vzut ndemnat la aceast expediie din u r m t o a r e a c a u z ; cnd a vzut n l u p t a de la Yarna pe turci fugind i czndu-i n mn i cednd, a crezut ndat c i atuncea ar fi dobort uor puterea turcilor, dac n u era i m p r u d e n a mpratului Ladislau, i c i a doua oar nc nu va fi greu s-o fac. Aceast prere 1-a fcut s strng a r m a t
1 ,,Pa d a c i " lipsete n m a n u s c r i s e , d a r t r e b u i e s fi f o s t , p e n t r u c snt a m i n t i i p u i n m a i jos (iErau peoni i d a c i . . . " ) ' ; cf. i p. 59 r. 2 m a i sus. D a r k o , n a p a r a t u l critic, cu d r e p t cuvnt, b n u i e t e c a f o s t s r i t aici. 2 Vreo 140 k m . 3 Manuscrisele au , p e n t r u care F a b r o t p r o p u n e , i a r D a r k o 2 . P r o b a b i l N o v o b r o d , de aceea c o n j e c t u r a l u i F a b r o t e p r e f e r a b i l . i la D u c a s, X X X , 4 (ed. G r e c u ) e (ed. B o n n 209, 15). 4

356

io

is

20

357 25

30

In m a n u s c r i s e Arestinu i , n d r e p t a t de D a r k o n .

210
1

L A O N I C C H A L C O C O N D 1 L : E X P U N B E I I S T O E I C E "VII

mai mult i s porneasc, aa c, aceia nspimintai fiind de mulime,. i v a nvinge p e A m u r a t aa de uor, nct n u mai avea nici o ndoial, p a r trimind soli la Schender i Arianit, avea de gnd, n d r u m u l lor se nainte P 1 - E u r P a "S uneasc cu dnii; cci aa vorbise de mai gj-Qte cu acetia. Cnd ns A m u r a t al lui IVI climei a sosit n Cmpia. dela Oosovo, de n d a t ce a d a t peste v r j m a i venind, s-a aezat n t a b r . Se spune c a r m a t a i-a fost de o sut cincizeci de mii., jturad * < s doua zi s-a si I pus n ordine de l u p 1 t . Si-a r n d u i t , j }nduiese otile. * a '
r

3S

^rmata A r d e a l u l u i , i unitile de a r m a t ; i la aripa lui d r e a p t i-a IIIr oC U a r m a t a Asiei, avnd general-comandant pe. DAN de m m opt i . mu l , Scura, iar la aripa sting se afla generalul-eomandant ^ Europei Carazie 2 eu a r m a t a Europei. I a r clreii uor narmai,, fiecare din guvernatori i avea aezai n linie de lupt. La mijloc ntre c e s t i a s-a aezat bine nsui mpratul, u n d e a crezut c e potrivit s tbrasc, ridicnd n f a u n val i dup aceea punnd n acelai loc cl5 r J ) ^ e le, iar d u p aceea mprejmuindu-se cu scuturi mari de fier n f i p t e pmnt. Lng acestea a rnduit ienicerii cu "tunurile i putile i cu. celelalte arme. Cnd i terminase rnduiala, a venit mpotriv-i i l o a n Olioniat, punndu-se n ordine de lupt aa : aripa dreapt i-o i n e a u magnaii peonilor i nepotul su 3 , Secuii 4 i era numele, i Ilochi 5 i 2 j t a i X l S i 6 ; i la mijloc sttea n linie de lupt nsui Choniat cu aa n u m i i i 7 v i t e j i ? armata Ardealului. Aripa sting i-o inea D a n , care i era m a r e lieten i p e care-1 adusese n a r a Daciei din cauza dumniei ce o avea. a s n p r a Ini D r a c u l e a ; i pe acela 1-a scos din domnie i, supunndu-i a r a j a voia sa, 1-a pus pe D a n domn peste ea ; i avea cu el la opt mii de daci,, 25 venii la acest rzboi.
r intre

' ' " ^ o n ^ w turc!


339

"

amndoi, aezai n linie de btaie, naintau c a i cnd s dea lupta, j atunci u n viteaz, unul din ostaii lui Choniat, ieind de-a clare naintea amnduror, a.
^i11^

30

nceput pe loc s provoace la lupt dreapt p e careva de la turci, nc Peninsula Balcanic afar de Elada.
2

A l t u l d e c t cel c z u t cu p a t r u ani n u r m n l u p t a d e la V a r n a ; v e z i m a i s u s , p. 1 9 7 ,

31 i P 201, r. 28.
'> D e f r a t e sau s o r . * Szekely. 5 Ujlaki. < s Manuscrisele au , n d r e p t a t d e D a r k ' o n , a d i c T a l l o c z i . . S fi f o s t D a n I I I ; v z . R e v i s t a i s t o r i c r o m i n " , X V I , 1946, p . 40 50.

IEPURELUI

nainte de ce s-ar ciocni armatele. De ndat ce turcii i-au dat seama, 1 c el le-a ieit nainte, ca s se ia cu cineva la lupt dreapt, s-au oprit i dnii. i atunci iese din cealalt a r m a t Eliez, feciorul lui Barisataga care a fost unul dintre guvernatorii din Asia i u n b r b a t destoinic n lupte cu dumanii i comandant de ieniceri mai nainte la P o a r t a nap- 5 rtului. Acesta dup ce a naintat la mijloc, s-a repezit asupra peonului. i aruncndu-se de ndat unul asupra celuilalt cu lncile, lncile li s-au r u p t i viteazul a czut aici cu cal cu tot la pmnt, Eliez ns, rupndu-se legtura de la piept i cingtoarea cu eaua, a ajuns clare spre coada calului, cci calul i era mult mai bun. i nu avea cum s-1 omoare pe io eon care czuse cu cal cu tot, pentru c i nsui abia se mai putea ine clare; totui eonul fiind czut, a r m a t a turcilor scotea strigte mari de biruin, de parc ar fi fost a semn bun pentru ei. Dup ce amndoi s-au ntors fiecare la t a b r a lui, mpratul 1-a chemat pe Eliez s i se nfieze i i-a grit astfel de vorbe : Biete, de unde te-ai fcut aa 15 de destoinic la lupt cu dumanii, t u care mai nainte nu te-ai luptat nicieri i nici n-ai fost n armat la | rzboi, nct s te nvei aa de set desvrit cum trebuie s te iai la l u p t ? " - I a r acela s fi vorbit : O mprate, de la u n iepure a m nvat s fac aceast f a p t de vitejie !" m p r a t u l cuprins de uimire, s-1 fi ntrebat : ,,i cum, tinere, ar putea 20 cineva de la un iepure s nvee a fi viteaz n lupt cu dumanii 1 !','' I a r acela s fi spus : ,,Eu, mprate, mi petreceam timpul n Asia prin ara, unde ne-ai trimis i pe t a t l meu l fcusei g u v e r n a t o r ; i u m b l a m la vnat, i odat dnd peste un iepure n culcu, ca s nu-mi scape i s fug, a m crezut c lucrul cel mai sigur pentru mine e s-1 rpun, dnd 25 ; cu sgeata; cci din toi iepurii ce-i tim, cei mai buni la fug snt cei din Atalia i cei mai buni cini din Europa nu i-ar putea prinde. Cum m gndeam la aceasta, aveam la mine o tolb cu patruzeci de sgei. i cnd, trgnd cu arcul o sgeat, nu l-am nimerit, a m tras dup el cu a doua. Cum ns i aa dormea mai departe, mi fceam mare necaz dac nu 30 l-a nimeri; i atunci am tras pe rnd cu t o a t e sgeile pn la capt. Dup ce au fost repezite toate sgeile i eu nu mai aveam nici o sgeat, iepurele trezindu-se din somn, ndat a luat-o la fug, cum a simit zgomotul; i cinii l-au urmrit de aproape, totui nu l-au p u t u t prinde. Atunci mi-am dat seama c, n zadar a m tras cu t o a t e sgeile, pentru c iepurelui ace- 35 luia i era scris s mai triasc nc. Din aceast ntmplare deci, mprate, m-am ales cu o nvtur i m-am hotrt s nu m mai tem nici de sabie, j nici de lance, nici de sgeat, cci dac mi-e scris s triesc, 3 6 1 nici chiar lancea nu mi-ar p u t e a lua viaa. De aceea am mers asupra peonului cu t o a t ncrederea, mprate, tiind bine c, dac mi e scris s scap

212

IAONICCHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE V1I1

1- cu via, nimic r u n u mi s-ar p u t e a ntmpla din partea peonului". Auzind m p r a t u l acestea, s-a m i n u n a t de judecata tnrului i chiar atunci i-a druit o mantie de mtase cusut cu fir de aur, iar d u p aceea 1-a pus guvernator asupra rii, n care fusese printele su ; cci t a t l 5 su murise a c u m a ; i rnduit de m p r a t u l avea grij de crmuirea rii. Neamul acesta adic are o credin m i n u n a t n soarta ce-i este menit, aproape ca i ceilali, ei a u mbriat religia lui Mohamed. j zmi ntiia Acestea s-au ntmplat deci n acea lupt d r e a p t 1 D u p ce de lupt. n s & m p r a t u l s -a aezat b i n e n poziia sa i a r m a t e l e ciocnindu-se au nceput lupta, a r m a t a Asiei a pus-o s stea linitit, p e n t r u c mpratul se temea, dac va ncepe ea nti l u p t a , s n-o ia la f u g i el s nu ajung n primejdia de a-i zdruncina ndat armatele i, cuprinse de t e a m s b a t n retragere, ci a r m a t a Asiei sttea locului, cea a E u r o p e i ns, mprind-o n attea pri, n ct i vedea pe Peoni rnduii c vin, s-a ncins la l u p t . i aa ncierndu-se armatele Europei, se l u p t a u . i nevoindu-se mult peste ateptare, | s-au l u p t a t n c h i p remarcabil. Cci, peonii ajungnd cte puin, nct s-i atace de aproape, a u nceput s fug din rsputeri, nct caii peonilor care i urmreau, s se osteneasc tare i s se oboseasc; i abia atuncea turcii, ca i cum f u g a le-ar fi deajuns, de departe a u nceput s trag cu sgeile n cai i, dnd nval, i ucideau pe p e o n i ; i p e n t r u c erau mai muli i clreau pe cai mult mai buni i l u p t a , n multe privine, o fceau cu meteug, situaia lor era mai b u n ca a peonilor. i, ziua ntia, au czut muli peoni n l u p t , dar i muli turci au murit de mina peonilor. i ziua aceasta ntreag, s-au l u p t a t amndoi i i-au i n u t c u m p n a ; dar p e n t r u c era trziu, s-au desprit unii de alii i, retrgndu-se amndou prile n tabere, s-au dus la odihn. Peonii aveau credina, c turcii peste noapte vor lua-o din loc i c nu vor rmne n linie de lupt. i din cavaleria uoar de prad, n u puini a u p l e c a t ; dar, dup ce au nceput s dea peste tribalii care a t e p t a u la poteci, s -au napoiat din nou n t a b r . i peonii aadar erau de prerea, ea a doua zi s ias la lupt cu o p a r t e mai mic de a r m a t , ateptndu-se c ceilali vor fi plecat i n u vor fi r m a s i c, aa fiind superiori, vor p u n e repede mna pe P o a r t a m p r a t u l u i d a r m p r a t u l i | turcii prinseser c u r a j i nu le mai era fric de peoni ca mai nainte ; i fiind mai cu curaj, se pregteau ca, a doua zi dnd l u p t a , s-i p u n pe f u g pe peoni. sfat
de

io

15

20

25

30

363 35

rzboi in

tabra iui l a n c u . fiecare

n ziua a c e a s t a deci s-au petrecut lucrurile aa ; n o a p t e a a c e e a ns, peonii gndindu-se ca a doua zi s dea l u p t a , i arta prerea, cum credea el c trebuie d a t l u p t a ; i s-a f c u t

D E S F U R A R E A B T L I E I D E LA COSOVO D I N 1448

213 -:1

m u l t v o r b . Aici, c u m

i n e a u ei sfat, a pit in mijlocul lor T a u t e s al lui

S a u z e s , n e p o t d e fiu al lui A m u r a t , cobortor clin O t u m a n i z i i a vorbit astfel : ,,Hoi n e - a m rzboit n d e a j u n s i n A s i a i n E u r o p a , d a r n e a v n d a c e a s t a n v e d e r e , c a s d m l u p t a chiar m p o t r i v a puterii lui A m u r a t , n u putem 5 a j u n g e nici la u n c a p t ! C c i aceti o a m e n i nelsndu-se ucii, n u p u t e m a a lesne s b i r u i m . Ci e u u n u l c r e d c luptndu-te c u v r j m a u l , dac-i dai o lovitur b i n e nimerit, ai d o b o r t v r j m a u l i c u a r m a t a poi iei u o r la c a p t . D a r u n d e ai p u t e a d a o lovitur m a i b i n e n i m e r i t dect la c a p 1 ! C c i d o a r p o a r t ntreg c o r p u l i e c a o cetate n el. D a c ns nu-i dai o lovitur b i n e nimerit, i v a fi a n e v o i e i g r e u s o isprveti c u vrjmaii. i a c u m a se p a r e c e tot aa. C c i v e d e i c u m P o a r t a m p r a t u l u i a stat locului i n - a pornit nici ntr-o p a r t e la l u p t i n u voiete s se e x p u n nici la o primejdie, c a i c u m t o a t j s n t a t e a i salvarea m p mpratului rtului ar sta n ea, i s intre n lupt, n u m a i c n d ar fi d e n e a p r a t n e v o i e . E i bine, s u r n i m d i n loc a c e a s t p a r t e d i n a r m a t a i, o d a t a c e a s t a plecat, n i m e n i d i n ceilali, n - o s v r e a s m a i r m n . E u u n u l a a d a r snt d e prerea, s-o p o r n i m c u t o a t t a b r a i c u trsurile p e care se n t m p l s a v e m t u n u r i i puti, i, la a d p o s t u l acestei nopi, s m e r g e m d e n d a t a s u p r a Porii i s d m l u p t a c u e a fr nici o zb a v . i d a c o s a t a c m P o a r t a m p r a t u l u i , t r g n d c u tunurile i s se b a g e spaima n ei, c r e d c n u avea n e n o a p t e a , a a o s p l e c e i a u s o ia
20

10

d n d c u celelalte proiectile, i o a t e a p t p n n ziu, ci c u m la f u g , b u c u r o i min i p e a celorlali". aceste cuvinte,

s scape. i d o b o r n d p u t e r e a acestora, a m

Atac de noapte neizbutit. aici e u deau

Cu

T a u t e s i-a n d u p l e c a t i

a u f c u t aa. mpratului mpratului, i np-

25

f u m a t a u pornit c u trsurile nspre t a b r a i putile i-au bgat n spaim

p e la straja ntia d e n o a p t e . C n d a u a j u n s a p r o a p e d e P o a r t a tunurile tabra mpratului;

p e ieniceri

i l u p t a era m a r e n p a r t e a a c e e a ; i se r e v r s a
30

d e zori. C c i ienicerii p u n n d tunurile i putile n poziie d e tragere, b t e a u cel m a i m u l t ucii d e tunuri. C n d ns s-a fcut a p r o a p e d e ziu i a u v z u t c t a b r a m p r a t u l u i st t e m e i n i c p e poziie i l u p t n c h i p v r e d n i c d e luat n s e a m , s - a u hotrt s se ridice i s plece spre locul acela, u n d e i a v e a u t a b r a i s n u atepte s-i nconjoare, d u p c e s-ar fi a d u n a t cei ce e r a u p e a p r o a p e d e P o a r t . i c u m ezuser m a i s-au hotrt, a a i a u fcut. nainte. S - a u retras spre locul u n d e

n peoni. i [ d i n a m n d o u prile a u c z u t n u puini n n o a p t e a aceasta, aes

35

214 1

IAONIC CHXCOCONDIL: BXFOTTERI ISTOEICE VII

doua zi turcii I)ii]> ce ns s-a fcut ziu, s-a p u s 1 a doua oar n ordine a t a c din spate. <je i ^ p t , cu gndul s ncerce, c u m i-ar iei Incurile. Apucnduse de lupt, s-a aruncat asupra a r m a t e i din Asia i s-a ncierat. Cum se ncierase aici, generalul-eomandat al Europei l t r i m i t e pe 5 guvernatorul Tesaliei Turachan s a j u n g cu a r m a t a lui n spatele peonilor i s se lupte ct se p o a t e de tare. Aici a j u n g n d T u r a c h a n n spatele peonilor, pe muli i-a culcat la pmnt n l u p t a aceasta. Cci ei i goneau pe cei din Asia 2 i cum se ineau struitor de u r m a lor, aceia f u g e a u din rsputeri. Numai scutierii subcomandanilor 8 fiind din E u r o p a , cu t o a t e io c se ndeprtau, ca i cum ar fugi, se l u p t a u cu peonii, p r e c u m le e obiceiul turcilor s se lupte 4. n contra celor din E u r o p a ns care de la spate nu le ddeau rgaz, ntorcndu-se se l u p t a u de aproape, unii ntr-o p a r t e | de 366 empie, alii ntr-alta, dup cum se ntmpla fiecare, ncolindu-se ntreolalt. .
Rominii trimit soi ie 15

|.!i<i' in Murad .

dar

t o t u i suit mcelari.

Dacii ns cnd au vzut pe turci luptndu-se mult peste ateptarea lor i c pe ei i amenin cele mai rele pri^ abia de vor scpa de nenorocire, chiar dac

ar ajunge s rmn teferi, c p e n t r u j u r m n t nu e nici u n mijloc s nu-i primeasc pedeapsa de la m p r a t u l e n t r u cte i le-au fcut, ducnd lzboi eu el i p e n t r u c s-au aliat n l u p t cu peonii, s-au hotrt n aceast m a r e 20 nvlmal s t r i m i t un sol la m p r a t u l A m u r a t , ca s se mpace i ca, prednd armele, s reia legturile cu m p r a t u l i s-i fie prieteni. i cum s-au hotrt, aa a u i fcut. I a r solul sosind la P o a r t , a spus unele ca acestea : m p r a t e , pe mine dacii m-au trimis s vin n f a a t a i s cer pace p e n t r u dnii, care t e roag fierbinte de iertare p e n t r u cte i le-au 25 greit f a de domnia i stpnirea t a . i-i mrturisesc c ei de voia lor : n-ar fi intenionat vreo rzvrtire n contra stpnirii tale, dac peonii nu ne-ar fi pus cu sila, poruncindu-ne s ne legm cu ei i nu ne-ar fi mpins eu puterea la aceasta. Aadar a c u m a t e roag s-i asculi i s-faci pace cu ei i ei, n ceea ce privete rzboiul, stau alturea de tine, nct s-i 30 fie de folos". La aceste cuvinte ale solului, Chalil, J marele vizir al casei 367 mpratului, lundu-i vorba din gur, le-a spus unele ca acestea : ,,Dar voi b r b a i daci, tii doar c puternicul m p r a t a fost binevoitor i u n
lancu de Hunedoara. Manuscrisele au a l a n i i " i a l a s i a n i i " , ceea ce F a b r o t a nd r e p t a t n ' a l b a n e z i i " , v d i t ns m a i bine N u s s e r n , p e cei din A s i a " . 3 Beii g u v e r n a t o r i d e p r o v i n c i i i orae. 4 Tactica clasic d e l u p t a t u r c i l o r e r a s se p r e f a c a n u m e c f u g , s p r e a d e s t r m a r n d u r i l e u r m r i t o r i l o r , apoi d n t r - o d a t s se n t o a r c , omornd pe cei ce au a j u n s a p r o a p e d e ei. i aceasta o fceau d e r e p e t a t e ori.
2 1

MTTKAD II INVING'TOE LA COSOVO IN 1448

215

ocrotitor de la n c e p u t ; i acuma, cnd sntei la nevoie, facei voi pace 1 r vicleug i nelciune, ca s-i fii prieteni n viitor i ! i dac din cte le spunei, ndeplinind ceva, i-ai p u t e a face mpratului vreo ndatorire, s tii "bine c nu-l vei ntrece p e dnsul cu binefacerea voastr. Totui armele, mergei, s le predai ncoace ct mai repede !" Acestea, Chalil 5 a l lui P r a i m zicndu-le c le spune din hotrrea mpratului, a lsat solul s plece. i 'dacii, cnd li s-a ntors solul i le-a spus cele ce i le m p r t ise Chalil al lui P r a i m din hotrrea mpratului, ndat s-au d a t la o p a r t e i s-au desprit de p e o n i ; i mergnd nainte, au a j u n s pn aproape d e P o a r t a mpratului i, stnd locului, socoteau c-i fac mpratului o 10 Tbucurie ca aceea, fiindu-i a j u t t o r i n nevoia de f a , nct s primeasc d e la m p r a t u l daruri i veminte. D a r mpratul, cnd se opriser locului lng dnsul, a d a t cu socoteala c, fcndu-i cu u n plan viclean aceast propunere, s nu umble cu gndul s-i fac vreun ru, nelei fiind cu peonii; i t r i m i t e d u p generalul-comandant al Europei s vin cu vreo douzeci 15 d e mii de ostai; i de n d a t ce a venit, precum i ordonase, a poruncit s-i ucid pe t o i dacii care-i stteau primprejur, | f r s crue pe nici- :i68 u n u l . i aa au nceput s se apere, p e n t r u c armele le aveau cu dnii. Cci m p r a t u l n u vroia s-i omoare, d u p ce ar fi predat armele, ci cu acestea n mina s-i primeasc pedeapsa p e n t r u cte i le-au fcut. i aa 2 0 a u fost dai pierzrii pe loc, f r nici o consideraie. Peonii cnd i-au vzut pe daci ndeprtndu-se, mai nti s-au minunat, ce-ar v o i ; cnd ns i-au dat seama c i>ie D u n r e . V oiese s se mpace cu mpratul, erau plini de necaz a s u p r a lor i erau suprai pe ei, c i-au t r d a t p r i e t e n i i ; dar cnd, p u i n 25 m a i pe u r m , a u vzut c t o i snt dai pierzrii de ctre mpratul f r .nici o consideraie, au fost cuprini de u i m i r e ; i cnd au neles hotrrea mpratului, c n u avea nevoie de astfel de tovari de l u p t , au socotit se ndeprteze ct mai repede. l o a n aadar, ndat ce de la lupt a a j u n s la trsuri, a vorbit cu conductorii, c el cu oamenii lui ar vrea s mearg so dinspre p a r t e a de a r m a t , u n d e st nsui mpratul, cu intenia s p t r u n d la P o a r t ; iar cnd dnsul, t r i m i n d u n vestitor, o s dea semn, atuncea. t o i deodat s nainteze asupra Porii. Spunnd acestea, i era pe la cea din u r m straj de noapte 1 , i-a ales pe cei mai bine echipai de rzboi i p e care-i socotea mai devotai, iar celor de la t r s u r i le-a spus, cnd 35 o s dea semn, atuncea s nainteze asupra P o r i i ; i nsui cu a r m a t a n ordine, s-a grbit s ia calea ntoarsa, | mergnd spre I s t r u . i c u m foarte ;ia
Turcii biruitori.

lancu se retrage

Pe la orele trei dup miezul nopii.

223 LAONIC CHALCOCONDL : E X P U N E K l ISTO B ICE VIII

repede s-a fcut de zi, acesta JIU se mai vedea nici de peonii care an r m a s la t r s u r i , nici de mpratul. Cnd oamenii din jurul mpratului a u v z u t c t a b r a peonilor este goal i c puini a u r m a s nuntrul carelor, se minunau de aceasta ; i atunci u n om care sosise pe acelai d r u m , le anun5 c peonii, pe la s t r a j a cea din u r m a nopii, ar fi fugit spre I s t i u . A t u n c i ienicerii apucnd armele, au alergat n f u g a mare-asupra peonilor din crue. Acetia aadar, cnd a u observat c a u fost t r d a i de ai lor, s-au l u p t a t eu t o a t vitejia n contra ienicerilor. D a r nu peste mult t i m p ienicerii s-au urcat pe care i a u trecut peste peoni, omorndu-i p e t o i de-a v a l m a . 10 Acetia s-au l u p t a t de diminea i, ca nite b r b a i viteji ce a u fost, a u murit p e la ora, cnd p i a a e plin de o a m e n i 1 . I a r m p r a t u l era n d e m n a t s se ia pe u r m a peonilor, generalii-comandani dndu-i sfaturi n sensul a c e s t a ; dar n-a voit s asculte de vorbele lor, aducndu-i a m i n t e ce a> p i t Clxasim al lui M a z a m 2 din p a r t e a lui Choniat, cnd s-a luat pe u r m a 15 l u i ; i era bucuros de norocul ce 1-a a v u t , de i-a d a t izbnd. n l u p t a aceasta a u murit, p r e c u m ana p u t u t afla, cci morii din amndou p r i l e au fost n u m r a i mai p e u r m de d o m n u l tribalilor, aptesprezece mii d e peoni i daci la u n loc, turcii ns la p a t r u mii. Cci turcii se pot cerceta. 370 i deosebi uor, cunoscndu-se, | p e n t r u c snt t i a i m p r e j u r i peonii 20 p o a r t plete frumoase, turcii ns se r a d p e cap, lsndu-i civa peri la. timple. D u p ce lupta s-a sfrit, m p r a t u l a poruncit, trupurile s l e aleag i p e turci s-i nmormnteze p e malul rului n u m i t Morava, i e l nsui ridicnd t a b r a , a plecat spre cas. l o a n ns cum se retrgea f u g a spre I s t r u i se fcuse searacnd a a j u n s la Sveanion, ora de al mpratului, e r a n e d u Buda " merit c u m s se duc n chipul cel mai sigur, ca s n u se. dea de cunoscut misilor i s n u a j u n g n primejdia de a fi prins de d o m n u l tribalilor ; cci l tia p e Gheorghe, ct de m u l t ine s-1 p o a t prinde, fiind n dumnie si m a r e ceart cu dnsul. D u p ce s-a gndit i s-a chibzuit,
laneu in prinsoare ia srbi; t > trimis ia
* *

25

s-a hotrt s se despart de a r m a t i cu p u i n i din oamenii lui s m e a r g de-a dreptul spre Belogra.d. i cum s-a hotrt, i-a ales oamenii si i p e la s t r a j a a doua de n o a p t e 3 a a p u c a t pe alt d r u m . Mergnd, iari i s-a p r u t c aa v a fi recunoscut nc mai repede. i p n a se face de zi s-a rsgndit ca, f r ei, ar p u t e a mai bine s scape la I s t r u , dac i-ar continua
1 2

Indicare cronologic antic, a d i c nspre ora zece dimineaa. Manuscrisele d a u M a z a r a c h e " , n d r e p t a t de D a r k o n d u p .

p . 185, 12. 3 P e la miezul n o p i i .

IANCU N P B I N S O A E E I A CEAIUL S E R B I E I

217

drumul, fiind n u m a i singur singurel, Cnd | s-a fcut de zi, descalec de 3 7 f p e cal i, mergnd p e jos, a j u n g e p e u n deal, i vznd u n . t u r c care i venea p e aici n cale, se adpostete ntr-o mlatin, ce se ntindea plin de a p pn departe. D u p ce a ieit de acolo, a j u n g e spre a r a lui Gheorghe i, ntlnindu-se cu tribali, le- cerut s-i fie cluze de d r u m i s le dea p l a t 5p e n t m drum. Aceia i-au promis s-i a r a t e drumul, dar apoi umblau s-i ia viaa. Cnd deci le-a venit la ndemn, l cuprind, eu gndu-1 s-1 omoare. Iii ns, cum a b g a t de seam, a smuls sabia tribalului i, p e n t r u c-i venea bine, l lovete p e u n u l n u m r i-1 doboar, iar cellalt a apucat-o la f u g i dus a fost. n t r e t i m p , domnul tribalilor auzind c Choniat, i o biruit de mpratul, a luat-o la fug, a trimis crainic s vesteasc oamenilor si s nu lase nici u n peon s-i treac prin a r , nainte de ce ar p u t e a s afle [i s i-1 aduc n f a ] 1 , cine este i u n d e ar merge, i pe alii s-i lase s plece, pe Choniat ns s-1 prind i s-1 aduc la el. Acesta a vestit acestea n t o a t e prile, iar guvernatorii a u d a t porunci celor de prin a r c, pe 15oricare din peoni l-ar prinde, s-1 aduc la ei i s li-l a r a t e ; i oricine ar fi prins, fcnd altfel, v a fi d a t pierzrii cu m o a r t e a cea mai rea. Atunci Choniat, istovit de foame c u m era i netiind ncotro s-o apuce i ce s fac, | a j u n g e ntr-un i n u t de al tribalilor. i acolo vznd tribali lucrndu-i 372; ogorul, a mers la acetia, rugndu-i s-i dea pine. Acetia,, cnd au vzut 20 p e u n peon stnd n f a a lor s cear pine, a u grit : D a r , strine, pinea aceasta, i a t c i-o d m , dar datoria noastr este s t e ducem la cpetenia oraului s t e a r t m ; i d u p ce t e v a fi vzut, t e va t r i m i t e napoi n a r a t a . Cci n-ai s aibi nici o suprare dinspre a c e a s t a ; ci e vorba cred despre l o a n Choniat, p e eare-1 c a u t ; ct despre ceilali peoni, ci trec pe 25aici, nici nu-i bag n s e a m " . D u p aceste cuvinte cum nu-1 slbeau de l^c, ci l ineau cu trie, se vede nevoit s se descopere celui mai n vxst c e Choniat. i i-a pus n vedere c-i d m a r i daruri de prietenie i bani i p m n t , dac-1 duce t e a f r la Belograd, f r s fie vzut de vreun tribal. Cel mai n vrst 1-a cunoscut deci i a primit s-1 duc neatins n acel loc ; 30 i frailor si povestindu-le cine este, le-a spus s nu mearg nicieri i s n u d e n u n e pe om. Cnd s-a nserat, l-au dus la casa, unde-i aveau irele de paie i v i t e l e ; i au rmas, pregtindu-se p e n t r u a doua zi s-1 duc la Belograd. n ziua aceasta ns fraii s-au luat la ceart i unul din acetia i face cunoscut j cpeteniei oraului i, lund soldai de serviciu, i duce la 373 casa, unde era Choniat la irele de paie. i, lundu-1, l-au dus la cpetenia oraului. I a r acesta 1-a trimis legat la domn i i-a a n u n a t c a fost prins, ascuns n fui. Atunci domnul, n d a t ce l o a n a fost adus la dnsul, 1-a pus
1

C u v i n t e n e p o t r i v i t e , scoase d i n t e x t d e I. B e k k e r , p e b u n d r e p t a t e .

'218

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTOEICE VII

la nchisoare i 1-a i n n t u n t i m p n cetate. D a r el l nduplec pe cpitanul cetii i garnizoana de paz s atace mpreun cu el pe domn i s ocupe oraul. Unul din conspiratori ns d e n u n n d planul, cei din garnizoana de paz au fost dai de gol ce p u n e a u la cale; i ei au fost dai pierzrii, l o a n ns ncuscrindu-se cu acela i logodind feciorul lui, 1-a trimis la scaunul lui de domnie la B u d a ,
Moartea iui l o a n VIII P a ieaioji, s i oct. 1448. Certuri ntre fraii u r m a i . 10

Pediia Pionilor de sub conducerea lui Choniat s-a ntmplat aa i a a v u t acest s f r i t ; ns, dup ee se 'napoiase la reedina A i m u . a t

cu

ex

:i7! 15

:2

25

30 375

mprteasc, nu cu mult mai trziu, s-a simit ndemnat la rzboi asupra B i z a n u l u i ; dar m p i a t u l elinilor l o a n s-a svrit din v i a i domnia mpriei a trecut asupra fratelui su Constantin". Cci cnd s-a svrit din via, s-a pornit s ia domnia mpriei fratele su Dimitrie, dar a fost oprit de cei din capital i de | maic-sa i de marii dregtori care au intervenit ca mijlocitori, i de popor i de cei dinii sfetnici mprteti, att Cantacuzino ct i Totara, care se t e m e a u c, dac acesta ar a j u n g e la domnie, Constantin s n u vin cu a r m a t strin i s li se prpdeasc mpria i statul. D e aceea ateptau s vin Constantin i n-au lsat, ca Dimitrie s se urce pe t r o n . Cci se ntmplase atunci s fi a j u n s de mai nainte la Bizan i fratele mai mic Toma eare credea e-1 va apuca nc n via p e m p r a t i voia s struie p e n t r u unele lucruri p e n t r u care l mai rugase pe mpratul. Acesta ns murise i nu 1-a mai apucat n via, a aflat ns starea de lucruri n v r j b i t din cauza preteniilor de domnie ale fratelui Dimitrie. D a r peste p u i n t i m p sosind la Bizan Constantin nsui, i-au mprit ntre ei Peloponezul i la aceast mpreal s-au legat ntreolalt cu jurmnt, ca mpreala s r m n statornic. Totui fratele mai mic, sosind mai nti cu o corabie n Peloponez, a.atras de p a r t e a sa oraele din Peloponez mpotriva jurmintelor i, lund peloponezienii eare au trecut la el, p u r t a rzboi c u fratele su Dimitrie. Acela ns aducnd a r m a t de a m p r a t u l u i 1 prin struina fratelui soiei sale Asan, 1-a silit pe fratele su s ajung la o nelegere cu el i s-au lsat n seama | fratelui lor din Bizan s le fie arbitru, n ce privete teritoriul, dndu-i unul altuia ostatici i garanii. n t i m p ce se petreceau acestea, A m u r a t , feciorul lui februarie 1551. Mehmet, se svrete din via la u n osp lovit de dambla de pe u r m a vinului prea m u l t . i a domnit treizeci i doi de ani.
Moartea Iul Murad II,
1

-35

S u l t a n u l u i Murad II.

MOARTEA I/UI IOAN V I I I PALEOLOG SI A L U I MUEAD I I

219
1

m p r a t 1-a lsat p e feciorul su M e l i m e t ; i a m a i r m a s nc u n b i a t de la soia sa, f a t a lui S p e n d e r ; i a fost A m u r a t u n o m blnd i n u f r noroc. R z b o a i e , a dus de a p r a r e , n e d r e p t a t e n u ncepea, ci a s u p r a aceluia care a nceput-o, n d a t p o r n e a eu rzboi, n v l i n d a s u p r a l u i ; i cnd cineva nu-1 provoca la rzboi, n u a v e a de loc chef s-1 p o r n e a s c i aceasta m i p e n t r u c a r f i fost lstor, ci cnd era v o r b a s se apere, socotea cu d r e p t c u v n t s m e a r g n a i n t e i n t i m p de i a r n i p r i n g r e u t i l e cele m a i m a r i ; i n u i n e a s e a m a de loc nici d e osteneal nici de primejdie.

r >

Urcarea pe t r o n a l o i D u p m o a r t e a lui, p e t r o n s-a u r c a t M e h m e t . i Mahomed ii(i451). n < i a t la m o a r t e a lui A m u r a t , ienicerii din A d r i a n o - io pole s-au neles n t r e ei, p l n u i n d s a t a c e oraul i, a d u n n d u - s e a f a r d e ora, i n e a u sfat din ce p a r t e s a t a c e oraul i s-i dobndeasc din aceasta b a n i . A t u n c i Chalil al lui P r a i m , n a r m n d pe ceilali d e la P o a r t , i-a a m e n i n a t , c p e n t r u acest p a s al lor p e d e a p s a cea m a i grea i v a a j u n g e , d a c n u vor d e p u n e a r m e l e ; | iar d u p ce a u d e p u s armele, le-a mpr- 376 t i a t a d u n a r e a , spunndu-le c n u f a c de loc b i n e cu a c e a s t a . N u p e s t e m u l t sosind din Asia M e h m e t al lui A m u r a t , s-a u r c a t p e t r o n i a p u s la cale t r e b u r i l e domniei, d u p c u m credea c n m p r e j u r r i l e de f a i v a fi m a i de folos : i cu elinii a ncheiat u n t r a t a t de p a c e i le-a d a t teritoriul d e la m a r g i n e a m r i i din Asia. i cu d o m n u l tribalilor nc a f c u t pace 20 i p e f a t a aceluia, soia lui A m u r a t i m a t e r a sa, a trimis-o de n d a t t a tlui, c u t n d s-i f a c pe voie, i i-a m a i d a t a r a pe care a a v u t - o . P e f r a t e l e su, v e n i n d la crma mpriei, 1-a omort, nchizndu-i r s u f l a r e a n a p . P e acesta 1-a ucis p a h a r n i c u l su, s a r a p t a r i se s p u n e acestuia, care n u m u l t m a i pe u r m i-a d a t obtescul sfrit. P e acest f r a t e al su 1-a f c u t 2 5 a a d a r s dispar a s t f e l ; p e cealalt soie a lui A m u r a t , f a t a lui Spender, a d a t - o d u p u n b r b a t cu m a r e p u t e r e la P o a r t , cu n u m e l e Isac, p e care 1-a f c u t g e n e r a l - c o m a n d a n t ai A s i e i ; i se a r t a f a de acesta b i n e v o i t o r n f o a r t e larg m s u r . i cu solii care a u venit din Peloponez, a ncheiat t r a t a t d e pace. 30 Rzboi contra lui tiara imul.

L a m o a r t e a lui A m u r a t , C a r a m a n Alisur
.

care i m a i
. ,. * .

m a m t e p u n e a m e r e u la cale raseoale, e a . s a ridice rile c e se r z v r t e a u n Asia, n c o n t r a Otumanizilor, i aa nsui doar v a a j u n g e l a o p u t e r e m a i m a r e , a nceput s f a c m a r i t u l b u r r i | n A s i a ; 377 i ducnd a r m a t a n a r a m p r a t u l u i , jefuia a r a i p r d a vitele. D a r M e h m e t 35 cnd a auzit c-i jefuiete C a r a m a n a r a , n - a p u t u t r b d a i n d a t a pornit
1

Vezi mai sus, p. 150 . 1.

i cu armat gsind n locu-i pe marele vizir al Porii Sarazia, care i era devotat trecut n Asia i a plecat mai departe asupra lui Caraman i ar trii acelui3" Acela ns a prsit ara, retrgndu-se pe culmile munilor r precum i e r a mai nainte; dar la sfatul lui Ohalil al lui Praim a r trimis sol i a a u n , s nelegere s-i slujeasc ori la ce ar avea nevoie j si a mai spus c e gata s dea napoi Candiloro: Iar el s-a lsat nduplecat i a ncheia* u n t r a t a t d e P a c e La ntoarcere, cnd a ajuns la Galipoli, a cerut numrul ienijnwurariii comandantului cerilor care au lipsit i n-au venit la aceast expediie, i p e ienicerilor- c o m a n d a n t u l lor, Aghia-paa numit, 1-a batjocorit, dndu-i 10 lovituri de bici, i 1-a dat afar din locu-i de cinste, [iar pe comandanii de zece i pe scopii i pe comandanii de cincizeci, ai cror ieniceri au lipsit, le-a dat m a i nti lovituri de bici i apoi i-a dat afar din slujb] Iar acestea le-a fcut, pentru c nu i-a artat, end a plecat cu armata asupra 15 dumanilor, cine ar f i prezent i cine s-ar ntmpla s lipseasc. P e cei apte. mii de p u r t t ori de oimi ai tatlui su i-a fcut s-i nceteze acest serviciu 78 i i-a t r e c u t n rndurile armatei s ] vin cu el n expediii. i pe cei ce a yeau g r i j (le elini, i pe acetia i-a scos din aceast slujb, spunnd c el nu. are nevoie mai mult dect de o sut de slujitori de acetia i 20 de c i n e i s u t e de purttori de oimi i c el nc n-a ajuns la atta slbiciune minte, nct s ntrein aceti oameni fr treab pentru u n lucru d e p r i s o s i d e fal deart 2 . D o m n u l u i peloponezienilor Dimitrie i sttea n ajutor n contra fratelui care tot se certa nc ; i n u voia s-i dea fratelui ara. i p e T u r a c h a n 1-a trimis s lupte mpreun eu acela i s drme |Bla c&p& I s t m u l . i atunci Toma s-a mpcat cu fratele su, cu condiia de acTttmg, n a i n t e s fie n bune relaii i prieteni ntreolalt i i-a i-Til Cftlamala n schimbul regiunii Scorta 3 , pe care i-o luase fratelui inter""** ta r^iopo-

f w H l j K j i n K V ^ i n p a r a n t e z e , D a r k o p e b u n d r e p t a t e le-a &cos lin t e x t , p e n t r u c i * **' e s c W altt'n&t a d u g a t e de Fabrot. Spiritj* - ' p i l e * , , d e f a l d e a r t " , p r e c u m propune N u s s e r , d e c t < {Gorfys ~ xatvoh i l t " ; Jir^eaSpi e n m a n u s c r i s e i p r e c u m pstreaz i D a r k d . K a r y t a i n a ) sau p o a t e L e u c t r a ; v e z i ed. Dark<5 a p .

NCEPUTUL DOMNIEI LUI MAHOMED

II

221

ntiBpiri ic Acestea s-au ntmplat aa pn aici; i lui anis 1 , feciorul 1 p r m Asia. Caraisuf, care trimisese o solie la el i cerea s nu-i putiasc a r a de pe la Sebastia, <i-a cerut > 2 o mie de cmile eu u n t 8 i a amnat s mearg asupra lui cu rzboi, dei i-1 declarase de mai nainte. Acest 'anis, precum a m artat-o mai nainte, considerndu-se dintre aa numiii 5 M a v r o p r o b a t a n j 4 negri, le-a luat feciorilor lui Caraisuf oraul Tebris 5 i pe ei i-a a l u n g a t spre oraul Samachia. D a r a pornit de la Bagdat-Babilon i mpresura < Samachia > i a r a armenilor supunndu-i-o, a pornit asupra j capitalei armenilor E r i n g a n i a ocupat-o, avnd a r m a t ca la optzeci de 3 7 9 mii de clrei. Acesta p t r u n z n d apoi i n p a r t e a de a r a lui Mehmet i 0 din Asia, fcea prdciuni. Atunci .locuitorii de pe la Sebastia, ca a r a lor s n u aib de suferit din p a r t e a lui, i-au adus destul de m u l t e poveri de u n t i-i cultivau nestricat a r a . ara de sub stpnirea acestui fecior al lui Caraisuf a subjugat-o ochie, 7 u n u r m a de al lui Temir, care a pornit -de la Samarchand ; i a mpresurat i oraul Bagdat-Babilon, precum a m 15 spus-o n cele de mai nainte, i trimind pe Chasan n u m i t cel Lung, n Asia de jos i asupra Armeniei, i-a supus regiunile din aceast a r . i .acestea deci s-au ntmplat astfel pn aici.

Manuscrisele au Z a g n i s " i a g n i s " , d a r vezi m a i sus, p . 111, r . 1 1 6 , p r e c u m observ D a r k o , n d r e p t n d n . 2 In p r o p o z i i a aceasta m a n u s c r i s e l e a r a t o l i p s , p e care a ntregi-o cu cuvintele ,,i-a c e r u t " ; c o m p a r p . 78,33. S p r e a o b i n e u n neles a citi $ p e n t r u . . . . 3 C m i l cu u n t , a d i c o p o v a r de u n t ct p o a t e duce o c m i l . * Adic p s t o r i de oi negre. n m a n u s c r i s e e D a b r i z i e " , n d r e p t a t de D a r k o . 6 Manuscrisele au S a m a t i a " , n d r e p t a t d e Darktf n . 7 A c e a s t a t r e b u i e s se fi n t m p l a t n c n a i n t e de d o m n i a lui a n i s , care e n e p o t de fiic a l u i ochie i care, se v e d e c a l u a t d e la c u m n a i i si aceste cuceriri ale socrului s u . Despre evenimentele a m i n t i t e n acest p a s a j , c o m p a r d e a l t f e l i cele i s t o r i s i t e la sfritul c r i i a t r e i a despre u r m a i i lui T m u r - L e n k (mai sus p. 110, 16 111, 16).
5

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE VIII


Yara care a u r m a t , Mehmet al lui A m u r a t , pregtind 1452. n A g i a v a r c | t m a j m u l t de t o t , a cldit n Europa, la P r o p o n t i d a p e r m u l Bosforului, u n d e e locul cel mai strimt de trecere din Asia-, o cetate n u m i t Tierea Gtului". i a a d u n a t aici pe toi generali icomandani i guvernatorii din Asia i E u r o p a i, mprindu-le-o cetatea aceasta n poriuni, a nceput s o cldeasc. A fcut-o aceasta, ca s-i aib asigurat | trecerea n Asia i ca puterile din Apus s n u p o a t nvli cu triremele i s-i mpiedice trecerea i s-i rscoale rile din Asia. Avea s-i fie de m a r e folos i la mpresurarea Bizanului. Trei t u r n u r i mari, cele mai mari din cte le tim, le-a cldit, dou dinspre p a r t e a de la uscat, ca pornii de la acestea s-i sar n a j u t o r celui ce venea la m a r e ; pe acesta ns 1-a cldit cel mai m a r e ; i a acoperit turnurile cu plumb. Grosimea zidului era de douzeci i dou de picioare, la t u r n u r i ns i mai mult dect a t t a , de treizeci. D u p ce, n trei luni, cetatea a fost zidit, a nvlit de n d a t n regiunea Bizanului, declarndu-i rzboi.
Construirea cetii Rumeii-hisar,

38

5 381

10*

15.

Nval in La sosirea iernii, a trimis pe Turachan asupra Peloponezului, 1 eioponez. p ^ ^ Q j j ^ ^ . g g d e o d a t i cu fraii mpratului elinilor. Acesta deci, lund a r m a t a Tesaliei i din a Europei ct e n garnizoan la Pere sub ascultarea generalului-comandant al Europei, a pornit cu rzboi asupra Peloponezului, ducnd cu sine t o t o d a t pe feciorii si, comandani 20 ai oraelor din Tesalia i Macedonia. i nvlind, mergea prin interiorul Peloponezului, prin a r a n u m i t n antichitate A r c a d i a ; i trecnd prin Tegea i Mantinea, a cobort asupra oraului I t o m e i a rii Mesenia i, d u p ce zile destul de m u l t e au luat p r a d .vitele de aici, a ocupat oraul Eeopolielini. A mpresurat i oraul Sideropoliclmi, | dar cum n u le-a 3iia p u t u t cuceri, a ridicat a r m a t a , plecnd mai departe. n cale,feciorul lui

224

I A O N I C C H A L C O C O N D I L : E X P U N E R I I S T O R I C E V1I1

mai mic Ahmet a fost prins de Asan, fratele soiei domnului, care sttea pe aici la pnd prin regiunea de la Michene, pe u n d e avea treac n d r u m u l lui. P e acesta duendu-1 la domnul n Sparta, l-au i n u t sub paz, pn ce l-au d a t napoi.
vara mpresurarea Constau- a r urmtoare,' ndat cu ivirea primverii, nopoiei: 7 iipriiieMehmet al lui A m u r a t , a pornit cu rzboi asupra ora'"'" 1 ' " ' " ului Bizan, acest plan avndu-1 de mai nainte n minte, cnd i zidise n P r o p o n t i d a cetatea n u m i t Tierea Gtului. i cnd iarna era nc n toi prin prile acestea, a d a t de tire s nceap construcia de corbii pretutindeni la r m u l mrii prin Asia i E u r o p a i i-a pregtit i echipat vase i t r i r e m e ; i-i t o a r n t u n u r i , cele mai m a r i din cte tim c au fost fcute n acea vreme n vreo a r . i ndat ce a Socotit c e timpul acuma s-o porneasc, a trimis mai nti pe generalulcomandant al Europei Sarazia cu a r m a t a Europei s duc la Bizan tunurile i eelelelte mainrii de rzboi i m a i ales t u n u l cel mare. S fi fost acest t u n aa, c-1 trgeau aptezeci de perechi de boi i la dou mii de brbai. I a r Sarazia sosind i de mai nainte, I culele de prin regiunea Bizanului, n cre se adpostiser agricultorii de pe ogoare, unele mpresurndu-le, le-a cucerit cu foamea, altele le-a ocupat cu puterea ; i pe b r b a i scondu-i, i-a mcelrit. Atuncea de n d a t ce a nvlit, a i s t r b t u t cu dumnie regiunea Bizanului. Nil cu mult mai pe u r m , a venit i nsui m p r a t u l i a t b r t de la o m a r e la alta 1 . i n locul de la d r e a p t a mpratului pn la P o a r t a n u m i t de Aur, tbrse t o a t a r m a t a Asiei, iar n locul din stnga pn la P o a r t a n u m i t de Lemn, a r m a t a Europei * , la mijloc i aezase bine t a b r a nsui m p r a t u l cu ienicerii i P o a r t a , ci i ridicau de obicei corturile primprejurul mpratului. I a r Zagan, r u d prin cstorie cu mpratul, i avea t a b r a n locul din f a deasupra oraului Galata. ntreaga a r m a t , se spune, c a fost la p a t r u sute de mii. N u m r u l animalelor de povar se.ntmpl s fie ndoit dect acetia n t a b r a m p r a t u l u i ; cci au obiceiul s duc n t a b r cu ei animale de povar de multe ori m a i multe dect oamenii, nct s-i p o a t aduce h r a n destul pentru sine ct i p e n t r u cai i p e n t r u ceilali oameni. Cci n u m a i acetia dintre t o i oamenii ci i tim, iau msuri s-i aib asigurate cele trebuincioase, oriunde i-ar duce rzboiul, nct de la sine s fie ndestulai de t o a t e ; i p e n t r u asigurarea celor de t r e b u i n duc cu ei pretutindeni cmile i catri mulime foarte mare i catri pentru orice a l t ndestulare, | oricare din ei silindu-se s arate c are caii i cmilele i catrii cei mai frumoi. D u p ce a

15
:!lt:

20

25

30

35 38-4

De la m a r g i n e a Mrii de Marmara p n la margina B o s f o r u l u i .

MKRESUKAKEA CONSTANTffiOPOLKI

225

venit m p r a t u l , n u cu mult mai pe u r m a a p r u t i flota pe m a r e , ca la treizeci de trireme i vase mai mici la vreo dou sute. cornul de ncins
cu lanuri, zidurile

n d a t ce elinii au aflat c flota mpratului, vine asupra lor, au ntins prin mare lanurile de fier de la oraul oraului. d i n f a pn la zidul Bizanului ling locul n u m i t ' l a Cetate ; i corbiile cte s-ao ntmplat s fie de f a aici, unele venite ntra j u t o r , altele i p e n t r u negustorie, le-au dus i le-au pus nuntrul lanurilor. i aa se gndeau s opreasc flota m p r a t u l u i s n u p o a t intra n p o r t u l Bizanului. Cci n u n t r u se ntinde 2 de-a lungul oraului optzeci d e stadii 3 , iar mai departe pe continent nuntrul rii o sut cincizeci 4 . Aici zidul oraului nu este prea puternic i nici curenii n u snt mari, nct vasele s poat acosta cu greu. Dinspre uscat ns oraul are dou rnduri de ziduri, unul mare i foarte nsemnat, iar cellalt mai mic, ridicndu-se dinspre a f a r d'easupra unui an. L a t u r a anului dinspre zid este construit din p i a t r i a n u l are o lrgime de u n plethron s . m p r a t u l i elinii innd s f a t , s-au h o t r t s ias la l u p t lng zidul de a f a r p e locul de deasupra anului, aa precum le-a fost h.otrrea i mai nainte n vremea lui A m u r a t , end a mpresurat oraul. m p r a t u l aadar a adus de ndat aproape de ora main de rzboi, unele ntr-un loc, altele ntr-altul i, punnd 10111111 r l , a i 1 ' n poziie de tragere dou tunuri, a nceput s b a t zidul. TJn t u n a fost aezat n direcia palatului mprtesc al elinilor, iar cellalt n direcia Porii n u m i t e a lui R o m a n , u n d e i avea t a b r a nsui m p r a t u l . Au fost puse t u n u r i n poziie de tragere i n multe alte locuri ale taberei, t r i ,gnd asupra elinilor. Acestea ns dou, eele mai mari, aruncau fiecare o piatr grea de doi t a l a n i 8 i mai mult. Pietrele ns care erau negre, se zice c oamenii nsrcinai eu acest lucru le-au adus de la Marea Neagr n t a b r a mpratului. D a r avea mpratul u n t u n a r cu numele Orban, dac de n e a m 7 ; acesta a fost mai nainte la elini i i-a prsit, p e n t r u c nu avea din ce
Atacurile d i n s p r e uscat. Timarul riilo
1 2 3 4

Galata. Cornul de Aur, S n t 15 k n . F a c 26 k m .

' A a s e a p a r t e d i n t r - u n s t a d i o n : a r f i deci v r e o t r e i z e c i d e m e t r i . 6 V r e o 50 d e k i l o g r a m e , d a c s o c o t i m g r e u t a t e a t a l a n t u l u i a n t i c grecesc. 7 S u b d a c i " , C h a l c o c o n d i l n e l e g e n u m a i r o m n i , a a c t r e b u i e s-1 ii socotit d e r o m i n p e O r b a n . I s t o r i c u l D u c a s ( X X X V , 1, e d . Grecu) n s l n u m e t e u n g u r .


15. e. 1621

226

IAONIC CHA1COCONDIL : E X P t J K E B I ISTOEICE VII

t r i ; i a venit la P o a r t a mpratului. Atunci acesta a fost primit cu leaf, m a r e i a a v u t grij de pregtirea tunurilor. i tunurile trgeau aa. Mai nti trgeau dou t u n u r i mai mici r aezate de o p a r t e i de alta a tunului celui mare, aruncnd o piatr g r e a de j u m t a t e de t a l a n t 1 . i aceste dou pietre repezite zdruncinau zidul. 5 D u p cele dou pietre era a r u n c a t i o p i a t r mare, avnd o greutate d e trei t a l a n i 2 ; i o b u n b u c a t de zid a fost s u r p a t ; cci p i a t r a era d u s cu o repeziciune m i n u n a t i cu o lovitur ce ntrece orice margini, i fcea o stricciune nimicitoare. Se mai spune c b u b u i t u r a tunului era oarecum de nenchipuit i ajungea primprejur | patruzeci de s t a d i i 3 , zguduind 1 pmntul. Zidul de afar i turnurile au fost surpate de t u n u r i i cel dinu n t r u era lovit. Peste zi t u n u l trgea apte pietre i peste n o a p t e u m u fcndu-i de cu ziu semnul, unde trebuia s trag. i aa, de la n c e p u t , spaim i fric i-a cuprins deodat pe elini. I a r ienicerii i ceilali soldai i pregteau din t a b r pt uri de psl alb i roie i, ducndu-le din t a b r 15 la zid i la anul oraului i, zidul din afar de an spndu-1 i p e dedesubt i fcnd gropi, loveau n elini cu a r u n c t o a r e i cu arcuri, f r s fie vzui i f r s aib de suferit din p a r t e a elinilor vreo lovitur de moarte, cci n u era cu p u t i n . m p r a t u l a mai pus s se sape galerii p e sub p m n t duend la zid. i oamenii mpratului care spau, au f c u t p a t r u t u r n u r i 20 ridicate sus p e lemne i parapete, ca i cum ar avea n d a t s arunce f o e de pe ele. D a r n-au izbutit nimic cu galeriile; cci elinii simind pe d u m a n i c sap, au spat dinuntru i dnii i naintnd, au d a t peste oamenii mpratului care spau i, aruncnd cu flcri, i-au alungat i a u pus stpnire pe galerii. A fost construit i u n t u r n de lemn nalt de t o t i n p a r t e a 25 lui de sus a u fost aduse scri foarte multe, ca s ncerce cu a j u t o r u l a c e s t o r a s urce i s cucereasc zidul.
Vase trase pe Acestea aadar le-a f c u t m p r a t u l n vederea mpresurri useuUnComu! | 8 ^gcat dinspre m a r e ns, cum n u p u t e a s a j u n g s intre n port, nct s poat a t a c a oraul din t o a t e prile, 30 g-a hotrt, mai sus de t a b r a lui Zagan, s trase corbiile, sprijinindu-le pe dedesupt, n p o r t . i aa pe sus peste m u n t e a dus corbiile, echipate cu vntrele i vsle, i le-a tras la marginea portului. A trecut p n la aptezeci de corbii de cte cincizeci i treizeci de vslai i le-a pregtit aa, nct a doua zi s poat pluti n port. i aici de-a lungul rmului, oamenii Vreo 10 kg. T a l a n t u l d i n A t e n a a n t i c este socotit egal cu 26 kg. P o h l h a m m e r , Griechische Altertumskunde, p . 101. 2 Vreo 70 kg. 3 Fuc 7 km.
1

Vz.

a i s c h-

'TOTOBl B A T Z I D U L . - V A 8 B TTIBCESTI N COISDL D E A C E

'227

mpratului pregtii eu tunuri, se gndeau s se pun la lupt, dac ar face cineva vreo ncercare s-i opreasc s coboare corbiile n ap. Cci elinii cind au vzut corbiile stnd gata la marginea portului, au echipat corbii cte le aveau la ndemn, ca s nvleasc i s dea foc corbiilor, dac s-ar putea. i dup ce s-au hotrt, au i fcut aa ; au echipat 5 i narmat corbii i au d a t nval cu gndul s ard corbiile, cum snt trte n port. Dar turcii observndu-i c vin la nval, au tras cu tunurile, au spart din vase dou de cte treizeci de vsle; i vasele acelea s-au dus ndat la fund, iar oamenii care nu tiau s noate, au murit de ndat. Aceia ns dintre ei ci au notat pn la r m la j turci, au fost prini; i 388 turcii, cum s-a fcut de ziu foarte repede, i-au dus la porile oraului i i-au omort. Atunci, elinii, cci erau i la dnii civa turci care fuseser prini i pui n ctue, i-au dus i ei pe acetia pe crenelurile zidurilor din f a a taberei i i-au ucis, rspltind cu acceai msur omorul prizonierilor. I a r corbiile mpratului, cum nimeni nu le mai oprea, dup ce au is fost trase pe ap, au plutit spre ora 1 . , . , . i atunci mpratul ndat a fcut un pod ce ducea de 1 r l'ml peste Cornul (le J la uscatul din f a n locul numit al Crmidarilor 2 rapfl.^ZMuutrieat e n g p r e o r a ; i ; ' fcut, potrivind dou butoaie de lemn i legndu-le bine ntreolalt, aa nct armatele din tabra lui Zagan treceau la atac asupra oraului 3 . Aa s-a fcut c oraul era mpresurat din toate prile i prin aceasta puterea oraului i a elinilor era mult slbit. Cci oraul avea ntindere mare, cci nconjurul Constantinopolei era cel mai mare, din timpurile noastre, ajungnd la o sut unsprezece stadii, 4 i, brbaii fiind mprii pretutindeni prin ora, aprarea devenise nu prea puternic. i, patruzeci de zile, tunurile au b t u t cu putere zidurile; i o bun parte a fost culcat la pmnt i p a t r a t u r n u r i au fost surpate i parapetele. Tot aa i la zidul cel mare j au surpat i turnuri. D a r elinii, la nceput i acetia, punnd tunurile ce le aveau, n poziie de tragere de-a lungul zidului, au repezit o piatr grea de trei j u m t i de talant i trgeau n tunul mpratului. Zidurile, ce-i drept, le-au fost zguduite i au suferit stricciuni, totui turcii nu fceau nici o isprav. I a r t u n u l lor cel mare a crpat ndat, cnd a tras ntia oar. i ddeau vina p e t u n a r , c ar fi fost mituit de mprat, i voiau s-1 pedepA u r . T u n u l cei m a r e G'f. D u c a s , X X X V I I I , 8, ed. P o d u l a f o s t f c u t p e s t e Cornul dinspre u s c a t ; acolo e r a u n c a r t i e r al d ' O r i e n " , 31 (1928), p . 467. 3 Cf. D u c a s X X X V I I I , 21, ed. 4 A p r o a p e 20 k m .
2 1

20

25

:tti 30

Grecu. d e A u r , p u i n m a i sus, d e u n d e se t e r m i n a u c r m i d a r i l o r i al olarilor.Vezi L a u r e n t , n Grecu.

zidurile Echos

228

LAONIC CHALCOCONDIL : B X P U N E E I ISTORICE V I I I

seasc la m o a r t e ; totui n-au p u t u t aduce o dovad vdit, nct s-1 osndeasc, i i-au d a t drumul. L a zidul care a fost surpat de 1 unurile mpratului, fcnd mprejmuiri de faini 1 i butoaie de lemn 2 , se p u n e a u la l u p t ; lucrrile acestea ns, ei se sileau s le svreasc noaptea. n t r e timp, n vreme ce se f c e a u ' a c e s t e a , i s-a adus mprar corMi. t u l u i tirea, c din Marea Egee plutesc corbii spre Bizan, dou de t r a n s p o r t , u n a mai m a r e a genovezilor i alta a mpratului elinilor, ncrcate cu gru. Cum a auzit aceasta, a echipat foarte repede triremele i vasele i le-a trimis asupra corbiilor care se apropiau acuma, minate de u n vnt destul de puternic spre ora. Yasele aadar i triremele au fost duse spre corbii i se reped mai nti asupra corbiei elinice. i era ct pe ce s fie prins, dac n u venea s o apere, ntorendu-se corabia genovezilor; cci cu iueal s-a repezit asupra ) triremelor. i mpratul, de la marginea mrii striga, dnd porunci i ncurajnd pe ai si i intra cu calul n m a r e ; totui corbiile, aa cu fuga, scap i intr n port. n l u p t , Paltoglu, comandantul flotei mpratului, este rnit la ocM de oamenii si, p r e c u m nsui a mrturisit-o n f a a mpratului, susinnd cu t r i e c, de nu ar fi fost rnit, ar fi prins corbiile. Aa a scpat s n u o peasc mai r u din p a r t e a mpratului. i pe care i-a bnuit c snt de vin, mpr t u l i-a prins i i-a nchis, cu gndul s-i dea pierzrii 3 .
L u p t ntre Semne de atae
fle-

io

390 15

20

D u p ce acuma zidul i-a fost surpat destul de mult, nct ienicerii, ieind la nval, s p o a t i n t r a n ora, a d a t m e a de pace. p o r x m c s ard p r e t u t i n d e n i prin t a b r tradiionalele focuri i a luat i celelalte msuri ca n ziua u r m t o a r e d u p a doua zi 4 25 s dea atacul general; i a pus s se vesteasc prin t a b r c d oraul s fie p r d a t i locuitorii fcui robi de rzboi. Se mai spune i aceasta : cnd zidul a fost d a t jos d e t u n u r i , feciorul domnului de la Sinope Schender, 5 Ismail cu numele, a adus elinilor euvint de pace, vorbind c a m urmtoarele : B r b a i elini, starea de lucruri a a j u n s 30 la voi, precum vedei pe muchea cuitului. D e ce n u trimitei u n sol | de pace la mpratul,? ! Dac voii s lsai n seama mea, eu v voi obine 3{, de la m p r a t u l s avei pace i tiu bine c o s-mi fii recunosctori p e n t r u
a e r a i . Solie z a d a r 1 n t e x t t r e b u i e scris c u f a i n i " , din m a n u s c r i s e f i i n d o greeal ortografic d e i t a c i s m , aa c nu e nevoie de c o n j e c t u r a n e p o t r i v i t c u s c r i " a l u i Tafel, acceptat de Darko. 2 U m p l u t e cu p m n t . 3 Cf. D u c a s X X X V I I I , 7, e d . G r e c u . 4 A t r e i a zi, a d i c poimine. 5 Ar t r e b u i n d r e p t a t n S p e n d e r ; vezi m a i sus, p. 56 n. 1.

SOLIE ZADARNIC D E P A C E . - ATACUL G E N E R A L

229

aceast intervenie izbutit. Dac ns nu o s avei p a r t e de aceasta, oraul va fi cucerit i p r d a t i pe voi m p r a t u l v va nimici cu desvrire i femeile i copiii votri i v o m lua robi i o nenorocire de m o a r t e va da peste voi. Oi trimitei ct mai repede de t o t u n b r b a t , p e care duendu-1 la P o a r t a mpratului, v voi obine p a c e a " . Acestea le-a vorbit elinilor s eare ineau sfat. i au crezut c trebuie s t r i m i t u n sol care s afle ce prere are m p r a t u l cu privire la e i ; i aa se vor sftui ce ar fi mai bine s ncerce spre folosul lor. Au trimis ns u n b r b a t nu de f r u n t e , ca s ncerce prerea mpratului. D u p ce acesta a a j u n s la P o a r t , condus de Ismail, m p r a t u l a poruncit s-i plteasc pe an o sut de m i i ; i dac nu 10 snt n stare s-o fac aceasta, s lase oraul i s plece, lundu-i t o a t e ale lor cu ei, i s mearg fiecare u n d e ar voi. Cnd acestea au fost aduse naintea elinilor, au i n u t sfat i au hotrt s lupte mai departe, nfruntnd mai bine orice primejdie dect s-i lase oraul aa f r de l u p t i s plece, lund calea mrii, | Dar eu unul cred c m p r a t u l le-a fcut propunerile 392 acestea, voind s p u n la ncercare gndul elinilor. i mai ales ncercrile lor de a mina zidul rmnnd zdarnice, s-a apucat s iscodeasc, cum i-ar judeca elinii situaia i dac s-ar mai simi n putere. Elinii aadar s-au p r o n u n a t astfel, precum a m artat-o. m p g , r a t u l ns, ndat ce pregtirile p e n t r u a t a c i-au 20 fost gata, adunndu-i ienicerii, le-a grit aa : Bieii mei ieniceri, voi care, oriunde a merge la rzboi, sntei cei mai viteji t o t d e a u n a , de voi atrn acuma s cucerim acest ora. Dar voi mai tii i aceasta. Ori de cte ori v n t r e b a m spuneai mereu c oraul poate fi cucerit, n u m a i dac v-a p u t e a da la p m n t zidurile. Duendu-v pe la zid, v ntrebam dac 2 5 zid destul de mult a fost d a t la p m n t acuma ; i a fost dat atta, ct credeai voi c este ndeajuns. Acuma ns cnd e timpul s d m atacul general, acestea vi le p u n nainte. Voi care pretutindeni la naintaii notri i la mine v-ai acoperit de laud i renume, ajutai-mi s m fac stpn p e mpr i a asta. i s-o t i i ! Cte i n u t u r i se ntmpl s fie i n Asia i n 3o E u r o p a , cel mai b u n din acestea l voi da celui care s-a urcat cel dinii p e zidul ce ne desparte. i-1 voi cinsti p e acesta, precum se cuvine, i-1 voi rsplti, dndu-i s guverneze u n inut bogat i-1 voi face ca toi oamenii neamului nostru s-1 fericeasc ! | P e cine ns l voi observa c se n- 393 vrte pe la corturi i nu e n lupt lng zid, nu-mi va scpa de pedeaps, 35 de ar avea i aripi s z b o a r e ; i va fi b u n bucuros, dac nu va suferi pedeapsa cea mai grea, s-i piard viaa. Mergei aadar n lupta aceasta, cea mai
Sultanul

ndeamn

ienicerii i a lupt.

n t e x t e p u n e a m la n c e r c a r e " . Mai p o t r i v i t n t r e b a m " . Vz. V. L a u r e n t n E c h o s d ' O r i e n t " , 31 (1928), p. 467.

e d e scris

230

LAONIC CHALCOCONDIi: EXPTJNBEI ISTOJICB VIII

frumoas i care v va aduce cele mai mari bogii; cci robi vei lua de mult pre, i femei i biei, i avere mult din ora". La aceste cuvinte ale mpratului, comandanii de zece oameni i cpitanii de cete, care i mai nainte end mpratul i ducea i le arta zidul, dac e destul de surpat,, aceia i atuncea i-au spus s aib toat ncrederea, c ei, fr s se- uite napoi* vor nvli i vor intra n ora, dar i cereau s le fac o favoare, s-i ierte pe oamenii aceia pe care i inea prini, pentru c erau bnuii c l-au rnit la ochi pe comandantul flotei. I a r el i-a ascultat i le-a dat drumul oamenilor de dragul ienicerilor.

Atacul generai Dup aceea cnd s-a hotrt s dea atacul, a trimis s se vesncepe. teasc pretutindeni n tabr, c dis-de-diminea va avea loc a t a c u l ; i a pus daruri n vedere pentru oricine va da dovezi de vitejie, pentru cine ns se va feri de lupt, i-a hotrt moartea drept pedeaps. i ziehizi 1 umblnd prin tabr, le aminteau de slava ce le este hotrt n 394 caz I de moarte, dup cum profetul fericire le vestete celor ce au murit n lupt, i altele de acest fel, precum le e credina. i elinilor le-a venit ntra j u t o r un brbat genovez cu o corabie foarte m a e i avnd la trei sute de ostai deplinjnarmai; i l-au pus s stea pe locul, unde mpratul i ienicerii aveau s-i dea t o a t silina s p t r u n d n ora, i i-au spus s ia aici toate 20 msurile de aprare i s lupte cu ostaii si. Xu prea departe de el sttea i nsui mpratul elinilor cu oamenii lui, nct s le poat sri ntr-ajutor la lupt. i cardinalul Isidor al Sarmaiei, de care a m amintit mai nainte, fiind atuncea la elini, le a j u t a la r z b o i ; cci venise cu gndul s fac un sinod i s mpace pe elini cu arhiereul romanilor. Ou puin nainte o fcuse 25 aceasta; i elinii n sfrit au ajuns odat s se mpace cu romanii. De ndat ce mpratul a crezut c e timpul s dea atacul dis-de-diminea, i era o zi a lui Ares, 2 i ambalele au nceput s rsune i buciumaii i trmbiaii au nceput s dea semnale; dis-de-diminea s-a d a t nval i pretutindeni p e lng ora, barbarii s-au apucat de lupt i atacau i 3 se luptau cu trie. La zidul dinspre port, lupta elinilor era foarte drz i turcii au fost respini, i dac undeva au apucat s se urce pe scri, i-au 3 8 5 pierdut capetele i elinii au rmas stpni pe zid, | unde ns a atacat nsui mpratul, ienicerii npustindu-se, i-au dovedit pe ostaii genovezilor. i nsui Longo este rnit de un proiectil la mn i se retrage. ali civa din ostaii lui au fost rnii i, prsindu-i locul unde stteau, ienicerii ndat dovedindu-i, au p t r u n s n u n t r u ; i
Giusiiniani, rnit,
1 2

10

35

Vezi m a i sus, p. 207 n. 2. " , latinete Martis

dies, ziua l u i M a r t e , zeul r z b o i u l u i , adic o zi de m a r i .

CUCEBIBBA CONSTANTINOPOLEI

231
1

pe ostaii genovezilor i-a pus pe f u g i, inndu-se u r m a lor, i ucideau. Longo s-a n d e p r t a t aadar din l u p t . D u p el s-au luat ostaii lui i ienicerii nvleau n u r m a lor. i cnd m p r a t u l elinilor a bgat de seam c ei i las locul i d a u napoi, a alergat n d a t i 1-a ntrebat pe Longo c ncotro o ia ; i el spunndu-i c aici Dumnezeu ine cu turcii, atunci nsui m p r a t u l ntorcndu-se ctre Cantacuzino i ali civa puini care erau cu dnsul, le-a spus : S mergem, brbai, n contra barbarilor !" i .acel Cantacuzino, care a fost u n b r b a t viteaz i-a gsit moartea.

Constantin x i i cade n nsui m p r a t u l Constantin a fost respins i nvlind lupt. Turcii p t r u n d asupra lui i urmrindu-1, l-au rnit la u m r ; i a murit, io ora. Cnd ceilali elini i-au vzut pe ieniceri alergnd pe zidul cel m a r e i trgnd de sus cu sgeile i aruncnd cu pietrele i cnd au vzut pe oamenii lui Longo fugind, au luat-o la fug, n t i m p ce ienicerii se ineau de u r m a lor ; i fiecare c u t a s lase zidul i s ias din l u p t , ca s scape c u via. Cnd ns au a j u n s la J P o a r t a n u m i t a lui B o m a n , aici cdeau :t!i<; pe jos, nghesuii unii de alii, i venind alii, iari cdeau peste ei, i .aa clcnd mereu unii peste alii n grab, se sileau s treac ; i s-a fcut lng p o a r t o g r m a d f o a r t e m a r e de t r u p u r i nc n via, nct nimeni nu .mai p u t e a scpa'de acolo. i acetia, cei mai muli s-au p r p d i t aa f r nici o noim ; nghesuindu-se s apuce unii naintea altora, cdeau n acea 20 grozvie ; i porile s-au nchis n f a a elinilor de trupuri, n t i m p ce u m b l a u ncolo i ncoace. Ienicerii ns trecnd peste zidul cel mare, cci o m a r e p a r t e .i dintr-acela a fost d a t la p m n t de l u n u r i , s-au revrsat pe aici n ora ,i au nceput s jefuiasc oraul, apucnd-o, u n d e i venea bine fiecruia. Elinii ns, cnd vestea s-a rspndit c oraul a fost cucerit, 25 mai nti unii s-au repezit s f u g spre port la corbiile venei robie. ienilor i genovezilor; i muli nghesuindu-se n grab i f r nici o rnduial n vase mai mici i mai proaste, acestea seufundndu-se, .i-au pierdut viaa. i s-a ntmplat, precum se ntmpl de obicei n astfel de nvlmeli, cnd amestecai alearg fiecare f r nici o ordine, ca s-i 30 scape v i a a ; i acetia, ce-i drept, au apucat s scape de urmrirea turcilor. D a r paznicii porilor oraului, mpini d e o nenelegere nenorocit, cnd au vzut pe elini lundu-o la f u g spre corbii, grbii s scape la corbii, au crezut .c dac ar ncuia porile, elinii ar p u t e a fi silii [ s se ntoarc 397 ,1a l u p t i s se a p e r e ; cci prin ora era rspndit o profeie c, d u p ce d u m a n i i vor fi p t r u n s n ora pn n p i a a Taurului, u r m r i n d de aproape p e oreni, acetia, silii s se ntoarc .la lupt, i vor scoate a f a r pe dum a n i i au s pstreze oraul; bizuindu-se d u p socoteala mea, pe aceast
d e a r t . Moarte

Fws.

Proeie

232

LAONIC CHALCOCONDL : EXPITKERl ISTORICE VIII

credin, paznicii porilor a u aruncat afar cheile de sus de pe zid. B a r b r b a i i femei, curgind mereu n e n u m r a i din t o a t e prile, s-au f c u t mulime m a r e aici i s-au ndreptat spre biserica n u m i t a sfintei Sofia r cea mai m a r e din o r a ; i aici, s-au strns b r b a i i femei i copii. Totui nu mult mai pe u r m au fost prini de turci f r nici o lupt : i dintre brb a i nu puini au fost omori de turci nuntrul bisericii. Alii ns d i n t r e elini, apucnd-o n alte p r i ale oraului, nu tiau ce ar p u t e a s fac ; i n u cu mult mai trziu, unii au fost ucii, iar alii a u fost luai i prizonieri. i muli dintre elini, b r b a i viteji fiind, s-au l u p t a t i au murit p e n t r u pa10 trie, nct s nu-i vad femeile i copiii ajuni n robie. Aa s-a svrit atunci din via Teofil din neamul Paleologilor, luptnd cu brbie p n la moarte. i din Paleologii Metochiteii 1 t a t l cu feciorii lui au czut n l u p t . i muli dintre elinii care erau n suita mpratului, de n e a m mare, au m u r i t , 398 neputnd s-i v a d ] patria robit. P r e t u t i n d e n i n ora era plin de o a m e n i 15 care ucideau i erau ucii, care fugreau i erau fugrii. i cu Totara, intiul m a r e dregtor al mpratului, i cu Orchan, nepotul de fiu al lui Musulman, s-a ntmplat precum spuneau nii elinii, u r m t o r u l lucru. Cum a u aflat c oraul a fost cucerit, au fugit ntr-un turn. al oraului, ca aici s se chibzuiasc, ncotro ar trebui s-o apuce. i ajungnd aici, Orchan m~ 20 brcnd rasa unui nazireu, s-a aruncat din t u r n , i a m u r i t , cei c u X o t a r a au fost mpresurai i prini p e la orele end p i a a e plin de oameni 2 , att el ct i feciorii lui. Bogat prad de Ienicerii au u m p l u t n d a t t a b r a mpratului de femei i rzboi. copii de ai celor mai strlucii elini i, ridicnd bogie 25 mult, s-au f c u t f o a r t e avui. i t a b r a se p u t e a vedea p r e t u t i n d e n i plin de b r b a i i de femei, strigndu-se unii pe alii, i de copii nspim n t a i de aceast nenorocire. i mult aur i argint a fost scos din ora i era dus. n t a b r ; i era mulime m a r e de pietre scumpe i locul era plin d o veminte de t o t felul, nct, ntr-o singur zi, t a b r a aceasta s-a umplut30 de averi de la b r b a i strlucii i de bogie i de alt belug, nct m u l i
1

n t o a t e ediiile e scris cu i n i i a l m i c , iiind c o n s i d e r a t a d j e c t i v , d a r t r e b u i e scris cu i n i i a l m a r e , fiind n u m e p r o p r i u ; e v o r b a de o r a m u r a Paleologilor, coborltoare d i n t r - o c s t o r i e a u n u i Paleolog cu f a t a m a r e l u i n v a t i b r b a t d e s t a t Teodor Metochites din t i m p u l m p r a t u l u i A n d r o n i c I I Paleolog (1282 1328). Vezi V, L a u r e n t n E c h o s d ' O r i e n t " , 31 (1928), p . 4 6 7 ; A v e r k i o s T h . P a p a d o p u l o s , Ver sucit einer Genealogie cler Palaiologen (1259 1453), Miinchen, 1938, p . 95, n r . 188 i n o t a 200. D e s p r e u n Paleolog Metochites Vezi i Cronica lui G h e o r g h e S p h r a n t z e s , n Migne P. G., voi. 156 ? col. 1058 i ed. B o n n , p . 228, 11.
2

Vezi m a i s u s , p . 216 n o t a 1.

PBAD D E KZBOI. - CAPUL MPRATULUI.

- GALATA SE P R E D

233
399

ieniceri nu mai tiau ce s fac | de a t t a belug de bogie ce era. i pietrele scumpe le-au vndut pe un p i e de nimic, p e n t r u c ienicerii n-au tiut cu ce p r e ar t r e b u i s le dea ; i s-au f c u t f o a r t e bogai i se p r e a c ienicerii vnd aur, cum era, n loc de a r a m .

5 Ciipui mpratului Aici a fost prins i Isidor, cardinal de Sabina, i cum era adus la sultan. ^ ^ a f o g t v i n d u t n Galata ; i urcndu-se ntr-o corabie, a scpat n Peloponez. D e l-ar fi cunoscut m p r a t u l c e cardinalul Isidor, l-ar fi ucis i nu-l lsa s fug ; dar acuma crezndu-1 c a murit, n u i-a d a t nici o i m p o r t a n . D a r capul mpratului elinilor, unul din ieniceri aducndu-1 d u p aceea la mpratul, a luat i daruri i a primit i u n i n u t spre 1 0 guvernare. Oare ns i-a fost moartea, nici unul din ieniceri nu i-a p u t u t - o spune. Cci lng P o a r t i-a gsit moartea ca un soldat de rnd n acelai loc eu muli alii, dup ce a stat pe tronul mprtesc trei ani i luni trei. Dar i dintre veneieni au fost prini b r b a i strlucii care se aflau aici pentru negustorie, i muli alii care s-au n t m p l a t s intre n port cu triremele i pe 1 5 care elinii i-au reinut ca aliai, nct n nevoia de f a s le stea n a j u t o r la l u p t . i p r i t a n u l 1 veneienilor, cnd a fost adus la m p r a t , a fost d a t morii, ceilali insa ctn fost rscumprai d u p aceea. n t i m p ce acestea se ntmplau i aproape t o i stteau numai de prad, pn i cei de la flota | mpratului, atunci triremele veneienilor, ridicnd ancorele, s-au dus prin Elespont i a treia zi a u a j u n s n E u b e a , goale, f r de o a m e n i ; cci elinii debarcndu-i pe cei mai muli, i-au rnduit s stea de paza oraului la metereze ; i a u fost luai prizonieri, alii ns au i murit. Triremele sosind, aduc tirea despre nenorocirea B i z a n u l u i ; i cu toii nici n u tiaii, ncotro s-o apuce i u n d e s a j u n g ; cci socoteau c aceast grozvie o s a j u n g 25repede la ei. i insulele din Marea Egee aproape c t o a t e a u luat-o la fug i domnii elinilor de prin Peloponez, uluii de nenorocire, au luat-o spre mare. D e aceea s-a i ntmplat c albanezii, care locuiesc aici, s se rscoale.

Galata n d a t ce Bizanul a fost cucerit, m p r a t u l repede a poruncit se preda. go^Qj^j g&u Zagan, s echipeze trireme i s plece n oraul 3 Galata din f a a Bizanului i s opreasc orice mbarcare n corbii; s ndemne locuitorii oraului ca fiecare s stea linitit n locul su i s nu lase pe nimeni s se urce n corbii. Cci conductorul din f r u n t e a acestui ora, cnd a vzut c Bizanul a fost cucerit de ctre m p r a t , a fost apucat de m a r e spaim, c, pornind asupra lor s nu le robeasc oraul, precum 35 a fcut i eu B i z a n u l ; i de aceea lund cheile oraului, a sosit la m p r a t
1

Bailo,

g u v e r n a t o r u l coloniei veneiene din Gonstantinopole.

232

LAONIC CHALCOCONDL : E X P U N E K l ISTOBICE VIII

io

398 15

20

credin, paznicii porilor au aruncat afar cheile de sus de pe zid. D a t b r b a i i femei, curgnd mereu n e n u m r a i din t o a t e prile, s-au f c u t mulime m a r e aici i s-au ndreptat spre biserica n u m i t a sfintei Sofia r cea mai m a r e din o r a ; i aici, s-au strns b r b a i i femei i copii. Totui nu mult mai pe u r m au fost prini de turci f r nici o lupt ; i dintre b r b a i nu puini a u fost omori de t u r c i n u n t r u l bisericii. Alii ns d i n t r e elini, apucnd-o n alte p r i ale oraului, n u tiau ce ar p u t e a s fac y i nu cu mult mai trziu, unii au fost ucii, iar alii au fost luai i prizonieri. i muli dintre elini, b r b a i viteji fiind, s-au l u p t a t i au murit p e n t r u patrie, nct s nu-i v a d femeile i copiii ajuni n robie. Aa s-a svrit atunci din via Teofil din neamul Paleologilor, luptnd cu brbie p n la, moarte. i din Paleologii Metochiteii 1 t a t l cu feciorii lui au czut n l u p t . i muli dintre elinii care erau n suita mpratului, de n e a m m a r e , au m u r i t , neputnd s-i v a d ] patria robit. Pretutindeni n ora era plin de o a m e n i care ucideau i erau ucii, care fugreau i erau fugrii. i cu Totara, ntiut m a r e dregtor al mpratului, i cu Orchan, nepotul de fiu al lui Musulman, s-a ntmplat precum spuneau nii elinii, urmtorul lucru. Cum au aflat c oraul a fost cucerit, au fugit ntr-un t u r n al oraului, ca aici s se chibzuiasc, ncotro ar trebui s-o apuce. i ajungnd aici, Orchan mbrcnd r a s a unui nazireu, s-a a r u n c a t din t u r n , i a m u r i t ; cei cix E o t a r a au fost mpresurai i prini pe la orele cnd p i a a e plin d e oameni 2 , att el ct i feciorii lui.
Bogat prad de rzboi.

Ienicerii au u m p l u t n d a t t a b r a mpratului de femei i (j e copii de ai celor mai strlucii elini i, ridicnd bogie 25 mult, s-au fcut foarte avui. i t a b r a se p u t e a vedea p r e t u t i n d e n i plin de b r b a i i de femei, strigndu-se unii p e alii, i d e copii nspim n t a i de aceast nenorocire. i mult aur i argint a fost scos din ora era d u s n t a b r ; i era mulime m a r e de pietre scumpe i locul era plin d e veminte de t o t felul, nct, ntr-o singur zi, t a b r a aceasta s-a u m p l u t 30 de averi de la b r b a i strlucii i de bogie i de alt belug, nct m u l i
1

n t o a t e ediiile e scris cu i n i i a l m i c , f i i n d c o n s i d e r a t a d j e c t i v , d a r t r e b u i e scris cu i n i i a l m a r e , fiind n u m e p r o p r i u ; e v o r b a d e o r a m u r a P a l e o logilor, cobortoare dintr-o c s t o r i e a u n u i Paleolog cu f a t a m a r e l u i n v a t i b r b a t d e s t a t Teodor Metochites din t i m p u l m p r a t u l u i A n d r o n i c I I Paleolog (1282 1328). Vezi V. L a u r e n t n E c h o s d ' O r i e n t " , 31 (1928), p . 467 ; A v e r k i o s T h . P a p a d o p u l o s , Veri ich einer Genealogie der Palaiologen (1259 1453), Miinchen, 1938, p. 95, nr. 188 i n o t a 200. D e s p r e u n Paleolog Metochites vezi i Cronica lui G h e o r g h e S p h r a n t z e s , n Migne P . G., voi. 156 col. 1058 i ed. Bonn, p. 228, 11.
2

Vezi m a i sus, p. 216 n o t a 1.

P B A D D E R Z B O I . - C A P U L M P R A T U L U I . - GALATA S E P R E D

2 33

ieniceri n u mai tiau ce s fac | de a t t a belug de bogie ce era. i pietrele Scumpe le-au v n d u t p e u n p i e de nimic, p e n t r u c ienicerii n-au tiut cu ce pre ar t r e b u i s le dea ; i s-au f c u t f o a r t e bogai i se p r e a c ienicerii ynd aur, cum era, n loc de a r a m .
Capul mpratului

399

5 Aici a fost prins i Isidor, cardinal de Sabina, i cum era adus ia sultan, ^.us, a fost vndut in Galata : i urendu-se ntr-o corabie, a scpat n Peloponez. De l-ar fi cunoscut m p r a t u l c e cardinalul Isidor, l-ar fi ucis i nu-l lsa s fug ; dar a c u m a crezndu-1 c a murit, nu i-a dat nici o i m p o r t a n . D a r capul mpratului elinilor, unul din ieniceri aducndu-1 d u p aceea la mpratul, a luat i daruri i a primit i u n i n u t spre 1 0 guvernare. Care ns i-a fost moartea, nici unul din ieniceri nu i-a p u t u t - o spune. Cci lng P o a r t i-a gsit moartea ca u n soldat de rnd n acelai loc cu muli alii, d u p ce a stat pe tronul mprtesc trei ani i luni trei. Dar i dintre veneieni au fost prini b r b a i strlucii care se aflau aici pentru negustorie, i muli alii care s-au n t m p l a t s intre n port cu triremele i pe 1 5 care elinii i-au reinut ca aliai, nct n nevoia de f a s le stea n a j u t o r la l u p t . i p r i t a n u l 1 veneienilor, cnd a fost adus la mprat, a fost d a t morii, ceilali ns au fost rscumprai d u p aceea. n t i m p ce acestea se ntmplau i aproape toi stteau numai de prad, pn i cei de la flota J mpratului, atunci triremele veneienilor, ridicind ancorele, s-au dus prin Elespont i a treia zi a u a j u n s n E u b e a , goale, f r de o a m e n i ; cci elinii debarendu-i pe cei mai muli, i-au rnduit s stea de paza oraului la metereze ; i a u fost luai prizonieri, alii ns au i murit. Triremele sosind, aduc tirea despre nenorocirea B i z a n u l u i ; i cu toii nici nu tiau, ncotro s-o apuce i u n d e s a j u n g ; cci socoteau c aceast grozvie o s a j u n g 2"> repede la ei. i insulele din Marea Bgee aproape c t o a t e a u luat-o la fug i domnii elinilor de prin Peloponez, uluii de nenorocire, au luat-o spre mare. D e aceea s-a i ntmplat c albanezii, care locuiesc aici, s se rscoale.

Galata
se preda.

n d a t ce Bizanul a fost cucerit, m p r a t u l repede a poruncit


800

sau Zei gan, s echipeze trireme l plece n oraul 30 Galata din f a a Bizanului i s opreasc orice mbarcare n corbii; s ndemne locuitorii oraului ca fiecare s stea linitit n locul su i s nu lase p e nimeni s se urce n corbii. Cci conductorul din f r u n t e a acestui ora, cnd a vzut c Bizanul a fost cucerit de ctre m p r a t , a fost apucat de m a r e spaim, c, pornind asupra lor s nu le robeasc oraul, precum 35 a fcut i eu B i z a n u l ; i de aceea lund cheile oraului, a sosit la mprat
1

Bailo,

g u v e r n a t o r u l coloniei veneiene din Gonstantinopole.

234

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E E I ISTORICE V I I I

40i

i i-a p r e d a t oraul, p r e c u m c

j i se ncredineaz lui,

cefnd

ca

nainte s asculte d e el, la orice ar p o r u n c i . i a t u n c i a trimis p e

de a c u m a Zagan s

ia n p r i m i r e oraul i s n u lase p e n i m e n i s plece e u corbiile. C n d g a l a t e n i i a u v z u t c t r i r e m e l e a u p o r n i t spre oraul lor, a t u n c e a c u toii,


5

m i c i m a r e , a u a p u c a t - o spre corbii; turcii ns i o p r e a u i p e unii din-

bage s p a i m . D a r d u p ce Z a g a n a sosit i rnduit treburile publice i a pus un guvernator de al mpratului, a a nct acesta, ntr-o singur zi, s-a f c u t stpn pe dou orae; i pe locuitorii unuia i-a prefcut n robi, pe cellalt ns lundu-1 io n primire, a poruncit locuitorilor s drme zidurile dinspre uscat. A c e a s t a a fcut-o, p e n t r u ca, n caz c ar sosi corbii din Italia, s n u p o a t p u n e la cale v r e o rscoal, zidurile dinspre uscat fiind drmate ; i dac mpr a t u l ar avea s aib iari rzboi, s nu-i p o a t opri intrarea n ora. tr-nii i-au
a intrat n ora, a

i ucis, c u t n d s

Moartea marelui dee Dintre elini ci n u i-au pierdut viaa, pe acetia i-au 15 Luea Notara i a multor dus la G-alata, mai ales p e cei mai strlucii dintre ei. nobili bizantini ^ u n j j i- a u dobndit l i b e r t a t e a ; pe E o t a r a ns, 1 p r i t a n u l mpratului elinilor, i pe soia i pe copiii lui, nsui mpr a t u l i-a rscumprat i a stat de vorb cu* dnsul despre ce ar voi din ce a a v u t , s-i fie a d u n a t , i despre cte tia c a t e a p t din Italia ; i, 20 u n timp, i-a d a t t o a t cinstea i se vedea cu el. i dintre elini ci i-au -402 ctigat libertatea, J s-au a d u n a t iari n oraul Bizanului i ei c u t a u s-i elibereze rudele i prietenii. i n u peste mult t i m p a u fost d a i morii de m p r a t . S-a ntmplat ns aa : Cnd i s-a adus tirea, c este un biat brudiu de doisprezece ani de al lui X o t a r a , a trimis p e unul din pharnieii 25 iui i-i cere biatul. Acela ns, cnd a auzit cuvintele pharnicului, s-a , suprat foarte i s-a ctrnit ru, spunnd : ,,< >, pharnice, acestea snt de nesuferit, ca m p r a t u l s ne smulg bieii notri, fr s aib deocamdat de ce ne face v r e o imputare, d u p ce greala ne-a iertat-o, rscumprndu-ne. Dar de voiete s ne-o fac aceasta aa, de ce n u poruncete p e noi nine 3 0 s n e dea morii celei mai r e l e ? " Acestea le-a spus i i-a zis c, neavnd nici o vin, de bunvoie nu va da niciodat din mn biatul. Paharnicul a r m a s n m r m u r i t i-i sftuia nici s n u spun, nici s nu se p o a r t e aa cu mpratul, cci n d a t v a fi d a t morii, dar n u 1-a ascultat. Cnd, ntorcndu-se, pharnicul a a n u n a t mpratului spusele elinilor, acesta n d a t 35 a poruncit s-l aduc p e acela cu bieii lui i pe t o i ci erau c u el, s-i i taie. Cnd cei nsrcinai cu aceast porunc a u sosit la el, s-a r u g a t de ei s-i ucid n f a a sa mai nti bieii i dup aceea lui s-i ia viaa. i
1

P r i m u l mare dregtor, p r i m - m i n i s t r u .

MOARTEA. M A R E L U I D U C E N O T A R A

235 ms

Taieii

lui, fiindu-le fric d e m o a r t e , se rugau, [ d e tatl lor s d e a toate

averile ce le a u n Italia, i s-i s c a p e s n u m o a r . D a r el n u i-a lsat,

ci-i

n d e m n a s m e a r g c u curaj la m o a r t e . i i-au ucis nti p e acetia i a p o i "nsui s-a d a t s-i ia. viaa. D u p c e m p r a t u l 1-a ucis p e acesta i p e cei - c e e r a u p e lng e l , a p o r u n c i t n d a t s-i a d u c i p e ceilali elini ci, 5 fiind p u i n libertate, se aflau n B i z a n , i i - a u tiat i p e acetia. i aa, f r cuvnt, acetia a u fost dai m o r i i ; m p r a t u l ns s-a pornit la acest o m o r , p u s fiind l a cale d e u n u l dintre elinii d i n p a r t e a locului, e u fata c r u i a tria m p r a t u l i era n e b u n d e d r a g o s t e p e n t r u f e m e i e i -cu

stpnit 10

totul

d e dragoste, se a r t a fa d e

rudele

ei c u m u l t b u n v o i n . i

ascultnd d e acesta, se s p u n e c le-.a luat elinilor viaa. Tria Cu

elinii d i n

B i z a n s - a u n t m p l a t attea ! S e p a r e ns c a c e a s t

e r "* bu "" 1 " nenorocire, c e a m a i m a r e d i n

cte

s-au n t m p l a t n l u m e ,

pe

toate 15

I e ntrece p r i n suferin i a fost a p r o a p e c a i c e a d e la Ilion. i a c e a s t a s fi fost p e c a p u l elinilor m e n i i s fie dai c u totul pierzrii d e ctre b a r -

bari,

o p e d e a p s p e n t r u Ilion; i r o m a n i i c r e d

c aa

i-a a j u n s p e elini

r z b u n a r e a p e n t r u n e n o r o c i r e a c e a u pricinuit-o o d i n i o a r la Ilion 1 . Uciderea marelui vizir chaitu i acestea s - a u p e t r e c u t p n aici a a ! D e a s t d a t ns l p r i n d e p e Clialil, | feciorul lui B r a i m , care i era c o n d u c t o r
20

al casei; p e a c e s t a v o i a i d e m a i nainte s-1 d e a pierzrii, dar, d o m n i a :nefiindu-i nc destul d e consolidat, d e t e a m n - a p u s m i n a p e el. i p e a c e l a a v n d u - 1 n ctue, 1-a trimis p e o trsur la A d r i a n o p o l e s-1 a r u n c e la nchisoare ; i n u c u m u l t m a i p e u r m i-a luat t o a t a v e r e a , a u r i argint ct s-a gsit la el; cci o m u l a c e s t a a f c u t d i n rsputeri a v e r e foarte m a r e i a fost cel m a i b o g a t dintre toi o a m e n i i d e la c u r t e a acestor m p r a i . Acestea, s - a u ntmplat, cnd Zagan, socrul m p r a t u l u i , avea atunci p u t e r e a i trecerea c e a m a i m a r e p e lng m p r a t ; cci p e fata acestuia logodit c u M a c h u m e t , feciorul lui Michail, c n d s-a d u s la v e d e r e c u m p r a t u l la el, c u m ea, mpreun de a v z u t f e m e i a , m p r a t u l , ndrgostindu-se

25

el nsui a luat-o p e a c e a s t a i Z a g a n a d a t - o p e cealalt d u p acel i M e h m e t i i-a luat banii, p e s t e o s u t d o u z e c i d e m i i galbeni umble

30

M a c h u m e t . P e Chalil a a d a r , 1-a d a t r e p e d e a t u n c i m o r i i i p e slujitorii lui I a g u p aur. A t u n c i cei m a i m u l i d i n slujitorii lui i r u d e l e s - a u p o r n i t s


1

Compar i C r i t o b u l IV, 11,6 i V. G r e c u , utourdu,)De Signis" de Nicitas CAoniate, n R e v U e des e t u d e s b y z a n t i n e s " , VI, 1948, p. 59. Tilculrea aceasta Laonic o v a i l u a t din vreo cronic latineasc apusean, cci sub r o m a n i aici e v d i t c nelege popoarele din Apus i nvaii umaniti ai Renaterii i i considerau pe t u r c i ca descendeni d i n Teucer, u n fecior de al lui P r i a m , m p r a t u l Troici homerice.

236

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTTNEE1 ISTOKICE V I I I

1 n haine cernite, ca dup u n b r b a t ce a fost foarte strlucit. i cnd a a j u n s aceasta la urechile mpratului, a d a t ordin, c oricine ar purtahain neagr, a doua zi s se nfieze la P o a r t a mpratului. i n i m e n i nu s-a mai a r t a t mbrcat aa prin ora. De mai nainte, m p r a t u l a dat405 de cunoscut acestui b r b a t | c-i p o a r t ur m a r e ca unui duman al s u ; i gura lumii, care de multe ori e mai mult de la dumnezeu, vorbea aa. i odat cnd o vulpe i-a fost legat la p o a r t , nsui m p r a t u l i-a f c u t ntrebarea : Ticloaso, de ce n-ai c u t a t la vizirul nostru Ghalil s scapi cu bani, ci ai a j u n s aa de ru Totui gura lumii l nelinitea chiar i io pe Ohalil. i s-a pornit cu gndul s fac o cltorie lung la m o r m n t u l profetului Mohamed, c doar m p r a t u l i-ar mai potoli mni asupra lui.. Ci l amgea, domolindu-1 cu b a n i ; i odat cnd 1-a vzut t u l b u r a t de gura lumii, i-a trimis bani i-i fcea curaj s nu asculte de cei ce i vorbesc d e ru, i-i spunea s fie cu mult voie b u n . i aa amgindu-se, a trimis v o r b 15 mpratului, c : m p r a t e , de tine atrn i suprarea noastr i voia b u n . D e spui deci s fim suprai, n e a p r a t trebuie s fim aa ; dac nsdispui s fim cu voie bun, vom rmnea, fiind cu t o a t ncrederea". Acesta deci s-a svrit din via aa! m p r a t u l ns, d u p itui mpriei ii- cucerirea Bizanului, de s-ar fi lsat dus de renumele c e zan<inc " i-1 fcuse, i ar fi nvlit in orice p a r t e , ar fi fcut mai i isprvi i i-ar fi lrgit mult a r a . D a r dup cucerirea Bizanului, a ncheiat t r a t a t de pace cu fraii mpratului din Bizan. M i minunez de unii c n u cred c proociile Sibilei au fost adevrate, ) cnd, n ce privetempria bizantin, lista mprailor scris, precum se spune, de m p r a t u l Leon neleptul se sfrea la acest m p r a t i cu arhiereul care s-a svrit din via n Florena tirenilor. 1 Cci pe m p r a t u l Constantin, ca u n u l ce este ucis de barbari i nu moare pe tron, i nici pe Grigorie care a pribegit n Italia, nu-i cuprindea acest tabel. Locuri fuseser nsemnate n cartea, mprailor de d u p sine pn la sfritul acestui m p r a t i a arhiereului,. fie a mai multora fie i a mai puinor, ci a u a j u n s pe scaunul arhieresc al Constantinopolei. Se mai vorbete i de m u l t e lucruri cu a d e v r a t min u n a t e de ale acestui m p r a t , ca unul ce a fost cunosctor de stele i d e suflete i a a v u t legturi cu puterea acelora, din aceste lucruri snt doutrei care, ar face, s mai fie amintite.
Profeii despre sfir. 1 D u p cderea m p r i e i bizantine s-au ivit d i f e r i t e profeii, aa n u m i t e ex eventu,. despre acest eveniment. A s t f e l , m p r a t u l Leon V I Filozoful (886 912) s fi p r o r o c i t care m p r a i i p a t r i a r h i vor u r m a d u p m o a r t e a sa ; aceast l i s t se sfrea cu m p r a t u l loan V I I I Paleolog (14251448) i cu p a t r i a r h u l losif, m o r t n 1439 la sinodul din F l o r e n a . Constantini X I I se u r c a s e , ce-i d r e p t , p e t r o n , d a r n-a a p u c a t s fie n c o r o n a t .

20

-506 25

30

RZVRTIRI IN PELOPONEZ

237

iisenaia

r z v r t i r i in Peloponez, de

& voi ntoarce, de unde m pornisem s istoriese pe rnd, cum domnii din Peloponez s e f r m n t a n m a i de m u l t . c u gndul gg, fug n Italia eu cei mai de f r u n t e dintre elinii care locuiesc n i n s u l 1 ; end ns m p r a t u l a ncheiat t r a t a t e de p a c e cu ei, nu s-au mai gndit s plece, ci a u r m a s locului i au czut ntr-o nenorocire nu prea mic, nici nu nensemnat. Cci albanezii, cnd i-au v z u t c se pregtesc de plecare, n-au mai v r u t s asculte de dnii, ci s-au neles ntre ei i s-au legat cu j u r m n t s atace Peloponezul. Aceasta au fcut-o pui la cale de P e t r u | chiopul, u n b r b a t urt la caracter, dar de a l t c u m dibaci; acesta i conducea pe albanezi i le-a bgat n cap aceast rscoal. i punea cu struin la cale s se lepede de elini i s-i ia domn p e care ei nii i vor fi ales. S-au i f r m n t a t cu gndul s se mpace cu d o m n i i Peloponezului, dar apoi a u fost oprii cu totul. i au chemat, ce-i drept, i dintre elini pe altul la acest plan al lor, cernd s le stea n f r u n t e ; n sfrit i l-au pus d p m n pe E m a n u i l din neamul Cantacuzinilor i p r d a u p e u n cap, t o t ce era al elinilor i vite i animale cte le aveau elinii, le jef u i a u cu puterea armelor, Ou toii snt pstori nomazi acest popor i nicieri n u stau mult t i m p . Punndu-se astfel n micare, au fost orae pe care i le-au supus ; i unele, nvlind asupra lor, le mpresurau, pe altele le lsau i pustii. i pe elini i treceau n rndurile robilor de rzboi i lucrau l a P o a r t a mpratului s le fie ncredinat lor P e l o p o n e z u l i - i puneau n vedere i a r m a t i orae n Peloponez i s plteasc mpratului trib u t mult n fiecare an. i cu ei erau unii i Centurione Zacharia, c u m n a t u l fratelui mpr a t u l u i , i L u c a n ; pe acetia d u p ce i-a nchis n oraul n u m i t Chlumui 2 n cetatea de sus, i-a pus la nchisoare i-i pzea cu lanuri la picioare. Cci pe cpitanul oraului | nduplecndu-1 s se rscoale mpreun cu ei i pe f a t a lui Centurione s o ia de soie, s-a rsculat i le-a d a t d r u m u l din nchisoare i se rzboiau cu elinii. i albanezilor le-a crescut puterea i a a j u n s mare. P e Centurione, ce-i drept, Toma, fratele mpratului, gsindu-i a a vin, 1-a prins, cnd A m u r a t al lui Mehmet, drmnd Istmul, a pornit nuntrul Peloponezului asupra Ahaiei. i se porniser s se rscoale att el ct i Bochali, guvernatorul din Leondari. i Bochali s-a rsculat pe f a i ducea r z b o i ; i ntr-o l u p t eu Baul, generalul-eomandant al domnului, a fost prins ; i d o m n u l i-a scos ochii. Gsindu-i aa vinovai, pe acetia n timpul nvalei lui A m u r a t , i pe Lucan umblnd cu gnd de rzvrtire n contra puterii sale i nelegndu-se cu aceia dintre elini care doreau schimalbanezilor. Alte

D a r m

407 10

15

20

25
408

30

35

P e n i n s u l a P e l o p o n e z u l u i era c o n s i d e r a t a p r o a p e i n s u l . Manuscrisele n e dau , i C M u m u t i , m e t i " , n d r e p t a t de D a r k o n .


2

Chlu-

238

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTOIUCE VIII

bri n stat, i-a prins i, punndu-i la nchisoare, i inea in| cetate. Acesta,, i mai nainte, mpingea la v r j m i e , nconjurndu-se cu o p u t e r e a r m a t de seam, ndemnnd i dintre elini pe cei mai de f r u n t e i d u p aceea dintre albanezi pe cei mai puternici. P e acesta, fiind de n e a m nu de rnd,.. 5 ns cu t o t u l necunoscut, Teodor cel tnr, domnul Spartei, 1-a r n d u i t ntre cei dinti dregtori ai si i cu bani a cutat s i-1 apropie, p e n t r u c se a r t a din fire nzestrat cu nsuiri frumoase i priceput la multe. Pornind de la aceast facere de bine a despotului, se ocupa lundu-se la ntrecere cu elinii mai de seam, de treburile publice din Peloponez, | fcnd409 demagogie n contra despotului. i s-a ntors ctre acetia 1 , ca unii ce erau n divergen de preri cu elinii din Bizan i-i t e m e a u i situaia i a r a i se temeau i de turei c, dac s-ar face stpni n Peloponez, n u i-ar mai lsa n starea b u n de a c u m a . i credea c n d a t o s aib m a r e putere, cu oricare din conductorii de a r s-ar lega ntr-o conspiraie, 15 dar starea lui de lucruri nu avea nc nimic sntos n ea. Aceti brbai 2 1 aadar a u scpat astfel din nchisoare; dar duend a r m a t asupra oraului Cline, s-au retras cu m u l t ruine, fiind b t u i ; i pornind rzboi a s u p r a oraului P a t r a s din Ahaia i asupra d o m n u l u i mai tnr, le-a mers ru,, pierznd muli din oamenii lor. intervenia turcilor. Se pare aadar c puterea n Peloponez ar fi t r e c u t sfiitul ini Turaeimu. n albanezilor, dac Asan n-ar fi izbutit laP o a r t a mpratului, nct s li se dea a r m a t ; i au adus a r m a t de a mpratului sub comanda lui Turaeha-n care, sosit n Peloponez cu armata i ntlnindu-se cu despoii spre a inea sfat, cum s duc rzboiul, a vorbit 25 ctre ei a s t f e l : ..O, feciori ai mpratului elinilor, e n e a p r a t ca i u n u l din voi s fie f a acolo la rzboi. Cci dumanii vzndu-v i pe vei,, ar ceda mai degrab, dndu-i seama c din p a r t e a voastr nu li se v a n410 tmpla ceva de | nenlturat. Fiind ns voi certai i speriai, n-ar preavoi cu uurin s cedeze, fiindu-le oarecum t e a m ; i nici situaia voastr 30 deocamdat nu s-ar ndrepta cu uurin. n orice caz, la u n a v sftuiesc r ca n viitor s n u v mai p u r t a i aa cu supuii votri, ci pe cei buni s-i rspltii, pe ct putei, iar pe cei ri s-i pedepsii dup p u t i n , p r e c u m , s-o tii bine, pe cei ri cu a j u t o r u l celor buni lesne i vei p u t e a pedepsi;; i nengduind s se repete nimic, fii f r nici o iertare. Lsnd la voia 35 ntmplrii, ce s-ar p e t r e c e ! Vdit c, dac acel r u s-a nfipt n locul unui mai b u n , lesne s-ar ntoarce astfel cu toii, nct s ajung rii asupra v o a s t r ; i aa strivii v-ai p r p d i r u de t o t . D a r i din cele trecute s
1 2

20

L u c a n . c t r e Centurione i Bochali. C e n t u r i o n e i L u c a n .

NTEIiVENTIA SI SFATUKILE L U I T U B A C E L O

23

cunoatei viitorul, trebuie s v fie de folos. Cci voi purtndu-v aa i 1 t r a t n d bine p e cei ce nu a u gnd bun asupra voastr, t o a t e s-au ntors mpotriv ; i, clac mpratul mi v-ar face bine acuma i nu v-ar da napoi a r a , tiu bine c statul vi s-ar nimici. Prin urmare, pentru c astfel n-ai u r m a t o politic de folos, trebuie s apucai calea opus. i v dau iar 5sfatul acela, nu | stnd acas s lasai lucrurile s v fie duse ncotro t,r -511 vrea, ci dac observai pe careva, voi niv pornind cu nval, s-1 pedepsii ndat i s nu d a i napoi de loc molatici. Cci i pe turci aceste dou lucruri i-au fcut s ajung foarte p u t e r n i c i : pretutindeni s fie de f a , prinznd fr de veste pe cine ar trebui, i pe cei buni s-i rsplteasc, i pe ct se poate de m u l t ; i dac situaia deocamdat nu ngduie ca cei ri s fie pedepsii, cedeaz i iart, ct ar trebui, clar de ndat ce situaia s-ar fi mbuntit, nu mai ngduie de loc celui ru s se mai obrzniceasc, ci repede l pedepsesc pe cel agresiv". Albanezii Acestea le-a spus i pe u r m i-a chemat s vin dup el asupra 1 5 sc supun, albanezilor. i mai nti, deodat cu turcii pleac Dimitrie asupra ocolului Bordonia 1 , ntrit din fire, unde albanezii i-au adpostit copiii i femeile i la gura intrrii ridicaser un zid i un t u r n mic ; sosind aici amndoi conductorii, au nceput mpresurarea; i atacau deodat, i elinii i turcii i, rninnd zidurile, ncercau s p u n mna. D a r fcndu-se 20 noaptea, i-a mpiedicat s pun aa mna pe ei. Aceia ns, la adpostul nopii, s-au pornit s fug printr-o viroag, pn la care se ntindea muntele. Turcii observnd c au pornit-o la fug, i cznd de ndat asupra lor, au luat robi brbai i femei la zece mii fiind. D u p aceea | mergnd mai departe, au a j u n s la Itome, fratele mai tnr Toma nsoind cu schimbul acuma a r m a t a , i apoi la cetatea Aetos, care cu puin nainte trecuse la Centurione. i au ocupat oraul, impunndu-i s predea armatei o mie de robi i armele i vite. Atunci ndat s-au supus i ceilali albanezi, trimind despoilor soli, cu condiia s pstreze ce-au cucerit i s nu dea napoi caii i vitele ce le-au luat ca prad. Cu condiiile acestea s-au mpcat fie- 3 0 ' care cu domnul su. Turachan a voit, ce-i drept, puterea albanezilor s-o slbeasc, nct pe viitor s poat umbla cu ei lesne, precum ar socoti c le va fi de folos. i cnd avea s plece napoi, ajungnd s stea iari de vorb cu amndoi domnii, Ie-a spus unele ca acestea : ,,(), mprai de-ai elinilor, i msi nainte ntlnindu-m aici cu voi, v-am vorbit destul ce cred eu despre situaia voastr. Dar i acuma v spun atta c, mai nti trind n unire
Manuscrisele au B o r b o t i a n i " i B o r b o t i a " , n d r e p t a t d e DarluS, d u p cronica l u i G h e o r g h e S p h r a n t z e s (Migne P . G., 156 col. 1066 D) n .
1

35

240

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJTEEI ISTOEICE YIII

4,

v e i avea p a r t e din belug de t o t binele, c e r t n d u - v ns i t r i n d n discor^ die, vi se v a n t m p l a d i m p o t r i v ; apoi n u ngduii, stnd linitii, ca supuii s devin ndrznei f a de voi, ci niciodat s n u p r e g e t a i ea s-i pedepsii f r c r u a r e . n c e p u t u l r u l u i e aa, dei nti p a r e s fie cu t o t u l ne n s e m n a t , erescnd mereu, repede se face n d r z n e ; j i ndrzneala a j u n s o d a t m a r e de t o t n u m a i contenete de sine. D a r aa n u e bine. Cci ceea ce-i place, de orice te-ai a p u c a i n orice p a r t e te-ai mica, aceea de cele m a i m u l t e ori va crete i se dovedete m a r e , orice s-ar n t m p l a s nscoceti !" Cu aceste c u v i n t e i-a l u a t r m a s b u n de la domni i a p l e c a t . i acetia, t o a t e le-au f c u t d i m p o t r i v ! Cci amndoi a d e r e n i i, a j u n g n d la a u e u t a t fiecare s-i ctige divergen de p r e r i n t r e b u r i l e lor de guverrimnt, s-a n t m p l a t de s-au luat la ntrecere ntreolalt care dintr-nii s-ar a r t a u n b i n e f c t o r m a i m a r e , nct s se v a d c ei m p a r t f a v o r u r i . i unii din cei ce ocupau cele dinti dregtorii p e lng ei, n d e m n n d i chemnd pe alii la c o n j u r a i e , a u p u s aa la cale s-i mpiedice s t r i a s c n unire. i ei nenorociii a u lsat t r e b u r i l e publice s li se d e s t r a m e . i L u c a n din Peloponez p u n n d la cale i p e unii din B i z a n , s-a neles cu peloponezienii i albanezii s ia cum dorea, conducerea treburilor publice m p r e u n cu aceia care i erau d e v o t a i . i au p o r n i t la A s a n care avea m a r e p u t e r e n Peloponez i n seama lui era Corintul i o b u n p a r t e din Peloponez. i n u li s-a a l t u r a t acesta, nici n-a cedat. D i n cauza aceasta J n e c o n t r i b u i n d nici peloponezienii nici albanezii la t r i b u t u l , care li s-a r n d u i t , nu-l p u t e a u d u c e m p r a t u l u i . I a r t r i b u t u l lor era dousprezece mii de galbeni p e a n . Astfel elinii s-au p r p d i t pe ncetul, mcinndu-se ei nii f r nici o socoteal. Cci t r i b u t u l , i ei i albanezii i peloponezienii, s p u n e a u c nu-l d a u , dac n-ar p u t e a cdea de acord ca. s le m p r e a s c cineva a r a n p r i egale i a s e m n t o a r e . Ci nenorocul a t r e b u i t s le a d u c acestea i acestea d o a r le-au a d u s sfritul, cci, t o a t e a v e a u s se sfrease aa n t r u nimic.
Discordie ntre despoii din Peloponez.

1 0

15

20

25

30

isvai asupra lui Gheorghe D a r m p r a t u l M e h m e t , d u p cucerirea B i z a n u l u i , a fare"Cse'due^fa incu*de pornit a doua o a r 1 cu rzboi a s u p r a tribalilor i a orajiiKH'doara. ului f o v o p i r d o n 2 d i n u n t r u l rii m p r a t u l u i de lng rul n u m i t Morava, despre care a m vorbit i m a i nainte c curge
1 De fapt ntia oar. A doua oar, doar dac se ia n seam i o expediie de-a lui Murad II; sau poate e de neles aa, c ntia expediie este cea asupra Peloponezului de sub comanda Iui Turachan, i a doua aceasta asupra srbilor. 2 Vezi p. 209 nota 4.

NVALA LUI MAHOMED I I N SERBIA

241

clin ocolul Pristinei, al m p r a t u l u i , i se r e v a r s n I s t r u . A j u n g n d aici, t o a t e otile i-au s t r b t u t a r a t r i b a l i l o r ; i ostaii din goana cailor a u p r d a t a r a , el nsui ns a m p r e s u r a t oraul, b t n d cu t u n u r i l e nc l i n a t e n sus p r i l e d i n u n t r u l oraului. Acest m p r a t a nscocit aceast a e z a r e a t u n u r i l o r n c l i n a t e n sus. i p i a t r a o [ reped n sus n, a e r ; ve- 4 1 5 n i n d ns n jos, lovete n ce o n d r e a p t t u n a r u l , a v n d u n s e m n ; i din a r u n c t u r a pietrii p r i n v z d u h nimerete n chip m i n u n a t i n t a . B t n d deci aa oraul, destule zile n rnd, i-a silit p e locuitori s se predea. D u p c e i s-au p r e d a t , le-a l u a t lucrurile cele m a i s c u m p e i m a i de p r e i o p a i t e d i n ei i-a d u s n robie ; pe ceilali i-a lsat s locuiasc acolo p e n t r u exploa t a r e a minelor de m e t a l , l u c r u la care m a i ales se pricep cel m a i bine locuit o r i i din p a r t e a locului. Acest venit al m p r a t u l u i din minele de aici ale a c e s t u i ora n u este de loc mic. D o m n u l tribalilor ns, c u m a b g a t de s e a m c m p r a t u l M e h m e t v i n e a s u p r a lui, a plecat, t r e c n d la peoni i la Choniat, cci s-a t e m u t c, mergnd la Spenderovo, s n u r m n 1 5 m p r e s u r a t ; i se r u g a s-i v i n n t r - a j u t o r cu a r m a t a , fiindu-i doar prieten i r u d . i s-a h o t r t i acela s-i sar n a j u t o r . L a Spenderovo ns a i z b u t i t f a de m p r a t , de a dobndit pace. Acesta a m a i t r i t n u m u l t m a i p e u r m ; i a m u r i t , iar d o m n i a a t r e c u t a s u p r a feciorului m a i t n r E l e a z a r . Cei orbi ns 1 , n d a t la m o a r t e a d o m n u l u i , lund n t a i n bani, 20 c t s-a p u t u t , | a u sosit la m p r a t u l ; i m p r a t u l dndu-le p m n t destul, i d u c e a u traiul. Cu acesta a a d a r eare-i p l t e a t r i b u t destul de m u l t , l a douzeci de mii de galbeni, m p r a t u l a ncheiat t r a t a t de p a c e ; i anul u r m t o r a pornit cu rzboi a s u p r a oraului peonilor Belograd. Acest ora, p r e c u m a m a r t a t m a i n a i n t e , n t i m p u l domniei lui A m u r a t , este aezat la 2 5 I s t r u cu o l a t u r , p e cealalt ns curge rul S a v a care d n I s t r u , aa c o r a u l din dou p r i este splat de a m n d o u rurile ce curg pe lng. el. Maiwmed nvins in i4se A s u p r a acestui Belograd a p o r n i t cu rzboi M e h m e t ia Belgrad de lancu de al lui A m u r a t , d u p ce m a i nti a trimis oti i Hunedoara. a s u p r a ilirilor, sub c o m a n d a lui Teri i Aii al lui Michal. A m a i p o r n i t rzboi i n Asia cu m p r a t u l Colchidei din T r a p e z u n t . i t r i m i n d trireme, a p u s t i i t Colchida, i dinspre u s c a t i dinspre m a r e , sub c o m a n d a lui Chitir, g u v e r n a t o r u l din A m a s i a . D u p c e a trimis crainici cu vestea, ca a r m a t e l e s i se a d u n e la Adrianopole, o p o r n e t e nsui cu P o a r t a i cu ienicerii; i ducnd, p e lng t u n u r i , b r o n z ncrcat p e corbii i cmile, mergea p r i n a r a tribalilor. i d o m n u l Spenderovei 2 1-a omenit
1

30

35

t e f a n i G h e o r g h e ; vezi m a i sus, p. 152,14.

Graiul S jrbiei Lazr Brancovici (1456^1458).

16. C . 1621

242
1

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E M IS.TOMCE V I I I

p e m p r a t i p e c o m a n d a n i i lui, t r i m i n d u - l e d a r u r i f o a r t e mari | de t o t , t o t u i se p r e g t e a i nsui, d a c Belograd v a fi s fie l u a t , s fie m p r e s u r a t n d a t i dnsul. t v l i n d n f a a oraului, a nceput m p r e s u r a r e a . L a mijloc n t r e a m n d o u xiurile este a e z a t o l i m b d e p m n t , v r e o a p t e stadii 1 1 5 n lime. Acolo oprindu-se i aezndu-i t a b r a , m p r e s u r a c e t a t e a i b t e a cu t u n u r i l e zidul i ienicerii, sub acopteriuri, apropiindu-se d e zid,, t r g e a u cu arcurile n peoni. Mare a fost i aceast t a b r a mpratului., n gndul su m p r a t u l i fcea p l a n u l c, d a c f l u v i u l a r fi n stpnirea lui i dac eonii n viitor n - a r m a i f i n s t a r e s t r e a c n ora din p a r t e a 10 cealalt a fluviului i s v i n la l u p t , i-ar f i m a i uor s ctige oraul i s-1 c u c e r e a s c ; i a echipat o f l o t m a r e ce i-o construise n regiunea de la I s t r u i i-a p r e g t i t ca la dou s u t e de vase, m b a r e n d m a r i n a r i n ele,, cu gndul s i n ocupat fluviul, ca s mpiedice a r m a t a peonilor s treacn ora ; i p e cei din ora ncMzndu-i n u n t r u , s-i blocheze astfel. Vasele 15 a u fost a d u s e p e a p n sus de la oraul Vidin i, ctev a zile n r n d , f l o t a aceasta a a v u t n p u t e r e a ei localitile de la marginile fluviului. P a r m p r a t u l peonilor, cci i dnsul cu m u l t a r m a t t b r s e n. regiunea 418 de dincolo din f a a Belogradului, echipnd i J dnsul vase f o a r t e p u ternice, cte i erau la n d e m n n B u d a , a cobort p e fluviu n jos, cu gndul 20 s dea l u p t a p e a p cu vasele m p r a t u l u i . Vasele m p r a t u l u i a u u r c a t p e o ntindere m a r e p e a p n sus de-a lungul malului dinspre a r a peonilor i, pustiind, a r d e a u i p r d a u . N u d u p m u l t t i m p a cobort i f l o t a p e o n i l o r i, n p u s t i n d u - s e a s u p r a vaselor m p r a t u l u i , p e unele le-a scufundat,, p e altele ns le-a i prins, ca la douzeci de corbii. i peonii p e m a r i n a r i 25 i-au ucis i n corbiile care erau. dearte, a u aezat t r u p u r i l e nenorociilor* i, rnduindu-le cruci i curmezi, le-au lsat s fie d u s e de a p n jos n t a b r a m p r a t u l u i . i acetia i-au p i e r d u t aa v i a a , celelalte c o r b i i ns a u f u g i t n g r a b spre t a b r a m p r a t u l u i i, acostnd la m a r g i n e a t a berei, au d e b a r c a t . I a r m p r a t u l a d a t n d a t foc corbiilor, ca n u c u m v a . 30 peonii, atacndu-le de p e a p , s le p r i n d . P e fluviu a u r m a s d e a t u n c e a . stpni peonii i se d u c e a u de pe u s c a t u l de dincolo n ora, la p a z a cetii, n t r e alii i Clumiat cu oamenii si i Capistran nazireul, b r b a t n v a t i de m a r e r e n u m e , n ce privete religia, la popoarele d i n A p u s . D e aceeaarhiereul 3 1-a t r i m i s p e el la aceia care n P r a g a , oraul cel m a r e al boemilor.J mbriaser cultul lui Apolo 4 , cci era o m u l stranic iscusit
417

Vreo 1240 m. n text e vrjitorilor"; poate c e vorba numai de derviii care nsoeau armata turc. 3 Papa. 4 voTba de h u s i i .
2

MAHOMED I I NVINS LA BELGKAD DE IANCTT

243

s Vorbeasc p e n t r u religia lui lisus. i pe muli de acolo i-a ntors la ere- 1 d i n a lui lisus, p e muli ns i-a chemat, n contra barbarilor care snt v r j m a i ai credincioilor lui lisus i, cnd a mers n rzboiul acesta, pe muli i din germani i din peoni i din boemi, cei mai muli fiind nenarmai, i-au adus cu sine. D e ndat ee acestora li s-a adus tirea, c zidul cetii 5 a fost d r m a t a c u m a de t u n u r i i c oraul e n primejdie s fie cucerit, acetia aadar, cum erau stpni pe vadul apei, s-au dus n m a r e linite n ora, fiind o p u t e r e n u prea de dispreuit p e n t r u a r m a t a mpratului, m p r a t u l ns, cnd zidurile au fost destul de surpate i se p u t e a trece a c u m a peste ele, fcea pregtiri s dea atacul de cucerire.. i fcnd i focu- io rile obinuite, se pregteau p e n t r u a doua zi, aducnd aproape de zid mainriile de atac i acoperiurile de adpost, ca unii ce aveau planul s cucereasc oraul. Aici moare, lovit de tunurile din ora, generalul-comandant al Europei, Carazie, fiind u n u l din cei mai destoinici b r b a i de la P o a r t a mpratului. i m p r a t u l socotea de m a r e nenorocire m o a r t e a lui Carazie 15 i 1-a jelit foarte. D a r cnd s-a hotrt s dea atacul, dis-de-diminea a dat semnalul de nval eu sunete de trmbie i a m b a l e i cornuri i, duendu-i p e ieniceri, a dat nval asupra zidului. i n d a t ienicerii s-au J urcat. 42 i scobornd de p e zid, s-au rspndit prin bras i, npustindu-se, credeau acuma c a u ocupat oraul. Cei din ora ns i oamenii lui Choniat, la aa 20 mprejurare, stteau gata de l u p t i a t e p t a u , ca ienicerii s fi i n t r a t . Cci ei stnd locului n cetate, aveau consemnul, cnd va suna t r m b i a , s mearg deodat asupra ienicerilor; cei de pe meterezele zidurilor retrgndu-se, cci aa le ordonase Choniat s fac, nct ienicerii f r t e a m s intre n ora ; cnd ns trmbiaul le v a d a semnalul cu trmbia, atunci 25 i ei mergnd fuga, fiecare s-i ocupe locul i s fac orice ar vrea cu ienicerii nconjurai. D a r ienicerii, n d a t ce a u d a t nval dis-de-diminea, s-au n p u s t i t repede i, cum nimeni nu le sttea n cale, - cci peonii p e nesimite se duseser napoi a c u m a d u p consemn, a u crezut c au fugit, i s-au rspndit prin ora, precum a m spus i unii apucind-o ntr-o 30 p a r t e i alii ntr-alta, fceau prdciuni prin ora. Cnd ns s-a d a t consemnul i t r m b i a a r s u n a t , atunci cei ce mai nainte au fost pe ziduri, a u alergat din nou la metereze i i-au prins n u n t r u pe ieniceri, cei ce ns erau cu Choniat s-au repezit deodat asupra ienicerilor. I a r acetia, cnd . au vzut p e peoni nvlind din cetate asupra lor, au nceput s se retrag 35 spre | zid ; dar la retragere, peonii i strmtorau r u i a u ucis mare mulime 421 din ei. Ceilali ns, cum repezindu-se au a j u n s la zid i i-au vzut i aici p e peoni la metereze, i-au copleit p e peoni i, n f u g a mare, s-au rostogolit n an. Astfel dar peonii i-au izgonit atuncea a f a r din ora pe ieniceri i i-au doborit p e b a r b a r i ; apoi oamenii care erau cu Capistran, precum i 40

-244

LAQNIC CHALCOCONDIL: EXPUNERI ISTORICE VIII

io 422

15

20

25

423 30

35

ali peoni, fcnd o ieire general a s u p r a t u n a r i l o r m p r a t u l u i i, lupt mdu-se, i-au p u s pe f u g i le-au luat t u n u r i l e . Cnd ns m p r a t u l a v z u t c t u n u r i l e snt n minile peonilor, a soeotiti c e u n lucru grozav i s-a ncierat p e loc i s-a l u p t a t cu trie, d a r nici aa n-a p u t u t s-i alunge pe peoni de la t u n u r i , ci a fost p u s pe f u g . Peonii a a d a r ridicnclu-i a c u m a aici corturile, au n d r e p t a t t u n u r i l e a s u p r a , t a b e r e i m p r a t u l u i i t r g e a u cu ele. Cind ns ziua a a j u n s la a m i a z i peonii de dincolo a u p r i m i t tirea, c u m i ce s-a n t m p l a t , n u p u i n i dintr-nii, se duceau a c u m a ncolo, n u m a i m u l t n ora, ci la t a b r . i a u ieit i cei din c e t a t e i, a r u n c n d u - s e din a m n d o u prile cu c u r a j u l ridicat a s u p r a t a b e r e i m p r a t u l u i , se l u p t a u ; i m u l t e a u fost corturile din t a b r , pe care le-au r v i t ; J i azapii f c e a u p r d c i u n i prin p i a 1 . I a r m p r a t u l striga c o s le scoat ochii, i el nsui cu sulia lui s-a i n u t de l u p t i a f u g r i t p e peoni. i el nsui omornd u n peon, este r n i t la coaps, t o t u i n u s-a d a t s f u g . Apoi ns cnd n n v a l a lui era s a j u n g la t u n u r i , peonii ntorcndu-se din nou, i-au s t r i m t o r a t pe b a r b a r i i a u f u g r i t p e m p r a t u l cu oamenii lui pn la t a b r . i cnd aceasta s-a n t m p l a t a treia oar, m p r a t u l era grozav d e a m r t , p e n t r u c nici ienicerii n u m a i e r a u p e lng el la l u p t i ceilali din t a b r erau dui d u p f u r a j e i provizii. I n aceast n v l m eal chemnd pe c o m a n d a n t u l ienicerilor Chasan, i-a spus astfel de v o r b e : ,,Cel m a i n e t r e b n i c om ce eti, u n d e m i s-au dus ienicerii ? C u m i-au venit la l u p t ? Au n u tii ce ai fost i c u m t e - a m f c u t c o m a n d a n t ? Ci las'c d e n u o s mor, voi ti ce p e d e a p s s-i d a u , de care t o i s p o a t s p u n e c a fost cu t o a t d r e p t a t e a " . D a r Chasan, lundu-i c u v n t u l din gur, a spus : ,,, m p r a t e , cei m a i m u l i dintr-nii snt r n i i , iar ceilali n u v o r s asculte. Ct despre m i n e snt g a t a la o r i c e ; i p e n t r u c eti n e c j i t p e mine, o s m vezi n mijlocul peonilor, l u p t n d u - m p n la m o a r t e p e n t r u situaia t a " . Cu aceste c u v i n t e s-a a r u n c a t n mijlocul peonilor i, d n d d o v a d | n f a a m p r a t u l u i , c a fost u n b r b a t viteaz, a m u r i t d e m n a peonilor. Aici a u m u r i t i u n i i din slujitorii lui t o v a r i de a r m e . n t i m p ce n t a b r peonii biruindu-i p e t u r c i i s t i m t o r a u r u , dovedindu-se m a i t a r i n l u p t , sosete cavalerie u o a r de a m p r a t u l u i , la ase mii de oameni, p e care m a i n a i n t e i trimisese la p a z a rii sale dinspre I s t r u ; i stnd de paz s-i opreasc pe peonii cu corbiile, nct s n u p o a t debarca. Acetia sosind n aceast nvlmeal i lundu-i p e peoni la mijloc n l u p t , a u ucis aici m u l i d i n t r - n i i ; apoi p u n n d u - i pe f u g , a u Dup a r m a t e l e t u r c e t i , ca n genere n evul meciiu, se luau d e obicei mulime d e negustori, care vindeau ostailor cele de trebuin i cumprau de la ei p r a d a de rzboi i robii. Mahormd II fiind nvins, nii ostaii turci, pedestraii numii azapi, au nceput s prade
pe negustori.
1

MOARTEA I CARACTERIZAREA M I IANCC

245

a l u n g a t pe eoni de la t a b r p i n la t u n n r i . i aa aici s-a svrit l u p t a , t fiind spre sear a c u m a . I a r m p r a t u l c u m tia c situaia i este grea, c ienicerii i snt r n i i i a p u c a i de fric, a c u t a t s-i salveze a r m a t e l e cu f u g a . i cnd s-a f c u t n o a p t e a , a d a t ordin s se ridice t a b r a i s plece n ce p a r t e nsui o v a c o n d u c e ; sub scutul nopii, a plecat i pe d r u m se 5 t e m e a ca peonii t r e c n d cu r e s t u l a r m a t e i , s nu-1 u r m r e a s c de a p r o a p e i s n u le fie cu^anevoie plecarea acas. i eu u n u l cred c peonii s-ar fi i l u a t p e u r m a a r m a t e i m p r a t u l u i , dac | Choniat n u i-ar fi s f t u i t s '- * ' n u o f a c ; i nu-i lsa s-i u r m r e a s c , tiind bine c turcii, dac p r i m e j d i e i a m e n i n , a t u n c i snt cu m u l t m a i viteji n situaia d a t i snt g a t a s o 10 n f r u n t e . Se p a r e c i-a oprit i m o l i m a ce a d a t p e s t e peoni n t a b r i-i chinuia f o a r t e , nct m u l t t i m p n u s'-au p u t u t reculege. i nsui I o a n a fost r n i t aici i n u cu m u l t m a i trziu a m u r i t . E u cred c i aceasta m a i ales a fost cauza p e n t r u peoni, c n - a u m a i u r m r i t a r m a t a m p r a t u l u i . Moartea, i i august U56, D u p izgonirea m p r a t u l u i , I a n c u n-a m a i t r i t i caracterizarea lui iancu m u l t t i m p i d u p aceea s-a svrit din v i a ; i de Hunedoara. a f o g t a c e g t b r l 3 a t f o a r t e destoinic n t r u t o a t e i de jos s-a ridicat la m a r e p u t e r e i a svrit isprvi n contra germanilor i a boemilor i, a j u n g n d la conducerea treburilor obteti la peoni, i-a ct i g a t m a r e r e n u m e . D a r nc i f a de t u r c i a svrit n u p u i n e isprvi m a r i , dei se credea c din cauza m u l i m i i i vitejiei lor n u o s biruiasc niciodat a r m a t a m p r a t u l u i ; i nsui de t i m p u r i u a luat n mini a r m a t e l e peonilor. Ceilali m a g n a i ai Peoniei a v e a u necaz p e el i n u voiau s fie condui de el, t o t u i s-a f c u t stpn p e p u t e r e , cci i aceia au czut de acord a c u m a i n u a v e a u c u m s n u cedeze u n u i b r b a t care p r e t u t i n d e n i se b u c u r a de m a r e r e n u m e i care p u r t a d o m n i a cel m a i bine i p u n e a a r a la a d p o s t de j orice primejdie. Se vede c acest b r b a t t o a t e le fcea cu r v n i, la nevoie, tia s se foloseasc de ce-i sta la ndemn i n d a t s fie f a acolo, u n d e ar fi nevoie de el. Se m a i spune c a murit r p u s de cium.
ioan

15

20

25 ^25

Ct despre Capistran, a t t a ct tiu, voi aminti, c fcndu-se 3 0 Capistran. u c e n i c u l lui B e r n a r d i n o Canilio, u n m a r e n v t o r n p r i v i n a religiei D o m n u l u i Iisus, a dobndit i dnsul m a r e f a i m i r e n u m e aproape p r i n ntreg apusul, a j u n g n d p r i n t r e cei dinti n v a i i m a r i gnditori. i p e B e r n a r d i n o , d u p ce a m u r i t , locuitorii de prin I t a l i a l cinstesc ca p e u n s f n t 1 i-i n a l biserici i-i snt n c h i n a t e prin I t a l i a n u p u i n e 35 chipuri ca u n u i b r b a t sfnt i m a i presus de fire ce a fost. Se m a i spune
1

n t e x t semizeu.

246
1

LAONIC (CHALCOCONDIL : KXl'ONF.RI ISTORICE VIII

c acest b r b a t a f c u t i m i n u n i . l o a n Capistran care a fost ucenicul a cestuia, p r e c u m s-a spus, a colindat m u l t p m n t i n v a i i n e a predici publice ; i, ntre a l t e ri, a a j u n s i la boemii eretici care se nchinau m a i cu seam focului i n u v o i a u de loc s se m p a c e cu religia celorlali locuitori 5 de acolo, ci aveau a l t c r e d i n i n u voaiu s asculte de ceilali credincioi de prin Boemia, dnii n e p u t n d f a c e nimic L a acetia sosind C a p i s t r a n , i-a ntors la credina celorlali boemi. i' ctigndu-i m a r e v a z p r i n n v 42 < t u r a i nelepciunea sa, a a j u n s s stea n legturi de prietenie cu J mp r a t u l peonilor ; i de aceea a l u a t p a r t e i el la rzboiul n c o n t r a t u r c i l o r p r e c u m a m a r t a t m a i sus. Matei Coryin, rege p e m p r a t u l acesta, peonii i l - a u a d u s din G e r m a n i a , al lTns S f i i n d u n n e p o t 1 al m p r a t u l u i - Sigismund. Cci d u p m o a r t e a de la V a r n a a m p r a t u l u i Ladislau, l cereau p e acesta, cnd nc era copil, i au t r i m i s soli la A l b e r t , f r a t e l e m p r a t u l u i Sigismund, cci acela era epitrop b i a t u l u i i, p u r t n d u - 1 p r i n I t a l i a , l i n e a p e lng sine. Cci i acest A l b e r t , m p r a t al Germaniei, v e n i n d la arhiereul romanilor, a fost ncoronat a u t o c r a t o r 2 de arhiereul Ticolae i, ntorcndu-se n a r a lui de domnie, era p o r n i t p e rzboi n c o n t r a turcilor. Acesta a v e a m a r e avere i p u t e r e , cci ca a u t o c r a t o r al r o m a n i l o r ce a j u n sese, italienii l-au recunoscut i l-au p r i m i t cu m a r e cinste. B i a t u l eznd la acest m p r a t la. Viena, peonii l c e r e a u ; i c u m nc era copil i-i era t e a m p e n t r u el, m p r a t u l nu 1-a d a t . i peonii ridicndu-se n c o n t r a lui, a u p u r t a t m u l t t i m p rzboi cu e l ; t r i m i n d soli chiar i la arhiereul Bornei, cereau s li se dea m p r a t u l . I a r d e n u , n - a u s o slbeasc d i n n v a l i rzboi, pustiindu-i a r a , p n ce i vor supune-o. Mai trziu t o t u i a cedat i p e b i a t 1-a t r i m i s j s-i ia d o m n i a ; acesta d u p c e a venit la B u d a i Choniat a izgonit de la Belograd a r m a t a m p r a t u l u i 3 a m a i t r i t etva t i m p n u m u l t i s-a svrit din v i a i . Se i m a i spune c a r f i m u r i t o t r v i t de u n u l L a u r e n i u H e d r e h a v a r i , lociitorul domnitorului 6 , dndu-i s bea c u c u t . Ceruse p e f a t a m p r a t u l u i celilor, d a r n-a a p u c a t
1 De frate sau de sor ; de fapt ns n e p o t de fiic, a c e s t a fiind L a d i s l a u V Postumul (1444 1457). De altcum cele spuse din istoria Ungariei de Laonic snt ncurcate i nu corespttml r e a l i t i i ; Albert de Habsburg este ginerele Iui Sigismund i tatl lui L a d i s l a u P o s t u m u l . 2 La b i z a n t i n i puteau fi mai muli mprai deodat, ns numai unul era autocrator, mprat de fapt, ceilali numai de form. Pe mpratul din Apus, Laonic l consider autocrator m p r a t singur s'tpnitor, m p r a t de fapt. 3 Adic a sultanului M a h o m e d I I .

15

20

25

30

L a 23 noiembrie 1457. In manuscrise e nonsensul i , ndreptat de Darko n H d e r v r i ca m a r e p a l a t i n al U n g a r i e i n lipsa regelui sau cnd era m i n o r , li inea locul.
6

MATEI COEVIN E E G E AL UNGARIEI

247

4 s f a c n u n t ; cci se svrise din v i a , n a i n t e de ce s-i soseasc mireasa l a reedina-i domneasc. D u p m o a r t e a acestuia, cei dinii d i n t r e peoni, s - a u l u a t la sfad n t r e ei i, aceia a j u n g n d la ceart, feciorii lui Choniat a u p u s nana p e p u t e r e . Cci Orlicli, c o n d u c t o r p e s t e o p a r t e n u mic din a r a peonilor, l d u m n e a p e Choniat, cnd nc era n v i a ; d u p ce 5 a m u r i t , cerea, p e n t r u c acela a fost b r b a t u l care le-a pricinuit mari nenorociri cu privire la t u r c i , s nu-i lase nici p e feciorii lui s aib cinstea fie n s f a t u l r i i ; i p e acela socotindu-1 de u n o m cu t o t u l nelegiuit, pe feciorii lui s-i surghiuneasc din a r . A t u n c i feciorii lui Choniat n s f a t u l r i i srind a s u p r a l u i O'rlich, i - a u t i a t c a p u l 1 i a u f u g i t . Peonii, greu 1 0 a t i n i de a c e a s t f a p t , l - a u a r u n c a t p e feciorul lui Choniat n nchisoare l a Belograd 2 ; d a r n u d u p m u l t t i m p , d u p ce a ieit din nchisoare, a i z b u t i t s a j u n g la d o m n i a peonilor i a fost f c u t m p r a t cu a j u t o r u l prietenilor t a t l u i su 3 . P a r e - s e c, | cu a v e r e a m a r e ce o avea, izbutise 4 2 8 n t r e i n o a r m a t din cele m a i m a r i cte a u fost prin a r a peonilor 15 i aa a a j u n s la d o m n i e p e s t e peoni. Ilochi, ce-i d r e p t , care i m a i n a i n t e era n d u m n i t cu Choniat i m a i p e u r m s-a certat eu feciorul lui care a j u n sese la domnie, n u voia s a u d nici s asculte de el, d u p aceea ns s-a m p c a t cu d n s u l sub a n u m i t e condiii i-1 asculta. Aa a t r e c u t d o m n i a peonilor a s u p r a feciorului m a i t n r al lui Choniat. i p u r t a rzboi eu m p - 20 x a t u l r o m a n i l o r A l b e r t 4 i a svrit m a r i isprvi i i-a supus i P r a g a i p e boemi, nct a m n d o u domniile i-au fost a s c u l t t o a r e .

Acest a u t o c r a t o r A l b e r t se s t r d u i a a a d a r , p r e c u m a m gpus-o i m a i nainte, s porneasc rzboi a s u p r a t u r c i l o r i a s u p r a lui M e h m e t i, d u p ce i-a p r e g t i t a r m a t , a t r i m i s soli 25 l a peoni, s-i d e a v o i e s t r e a c p r i n a r a lor i s c u m p e r e ce le t r e b u i e , anunnd de m a i n a i n t e p e peoni. Acetia ns i-au zis n sinea lor c, dac o s cucereasc Tracia i o s a j u n g la p u t e r e m a r e , la ntoarcere o s-i s u b j u g e ; d e aceea i-au spus c de b u n voie nu-1 las s t r e a c p r i n a r a lor. Unii, ce-i d r e p t , spun c s-a n t m p l a t a a ; alii ns spun c 3 o peonii soliei i-au r s p u n s cu v o r b e b u n e , cnd ns solii se ntorceau, au p u s | n calea lor, p e u n d e a v e a u s t r e a c , oameni la p n d i i-au ucis 429 p e t o i ; i aa, m p r a t u l romanilor, apuendu-se s f a c cercetare a s u p r a
P l a n u r i de cruciade in c o n t r a iui M a h o m e d . L a 9 n o i e m b r i e 1456 In Belgrad, u n d e u n f e c i o r de al Iui Iancu e r a g u v e r n a t o r . E s t e mai probabil c aici e vorba de Blgradul r o m n e s c , adic A l b a - I u l i a din Transilvania, dect de Belgradul slrbesc care atuncea era sub s t p n i r e ungureasc. Dar amndoi feciorii lui Iancu au fost nchii la Buda i unul din ei a i fost executat.
2 1

3
4

Matei Gorvin s-a fcut rege al Ungariei la 24 ianuarie 1458.


D e f a p t F r e d e r i c (14401493).

248

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPT JT E E I I S T O E I C E Y I I I

io

15 ,,.j0

2"

25 '

so

''.u 35

solilor, a u a j u n s iari s p o a r t e rzboi ntreolalt. Acestea deci se s p u n e c s-au n t m p l a t aa din p a r t e a peonilor f a de g e r m a n i i f a de acel m p r a t Albert. Acestea, ce-i d r e p t , s-au p e t r e c u t n f o a r t e p u i n i ani. D i n cauza acestei certe, arhiereul romanilor a zbovit la M a n t u a i a convocat p e reprezent a n i i m p r a i l o r i domnitorilor iberilor -i celilor i ai .germanilor i peonilor i ai principatelor i republicilor de p r i n I t a l i a . Mergnd din Borna. la M a n t u a , a f c u t u n congres, la care s-au a d u n a t t o i solii m p r a i l o r i domnitorilor din a p u s ; i a p u s n d e z b a t e r e n t r e p r i n d e r e a u n u i r z b o i de nimicire a m p r a t u l u i turcilor M e h m e t i a cerut de Ia fiecare sol ndeosebi, din ci erau de f a , s a r a t e p r e r e a m p r a i l o r i d o m n i torilor lor. i au promis aici unii dintr-nii s contribuie cu b a n i la a c e s t rzboi, alii eu oa,meni. Apoi s-a m a i h o t r t de c o m u n acord ca s se ia a zecea, p a r t e din veniturile ce le p l t e a u t o i la s l u j b e l e preoilor, i banii ce s-ar strnge, s fie m e n i i p e n t r u acest r z b o i ; i a u r n d u i t o a m e n i s se o c u p e de aceasta. ] Apoi s-au hotrt, germanii s se m p a c e cu p e o n i i ; i trimit, u n b r b a t care trecea p r i n t r e cei dinti n v a i la ei, p e cardinalul Visarion eare era din T r a p e z u n t i intervin p e lng a m n d o u prile, ca s-i m p a c e p e acetia n t r e ei i s risipeasc certurile. i p e alii i-au t r i m i s n a l t e p r i n vederea acestor lucruri, ehemnd s contribuie i s ia p a r t e la r z b o i u l n c o n t r a b a r b a r i l o r . Acestea le fcuse arhiereul P i u s silindu-se s n u r m n m a i p r e jos de arhiereii d i n a i n t e a sa. C doar i Kicolaie 2 , cnd s-a cucerit oraul Bizanului, a f c u t u n congres, n d e m n n d pe domnii din a p u s s p o r n e a s c a s u p r a b a r b a r u l u i ; i-i c h e m a i struia m u l t p e lng ei. D a r n u cu m u l t m a i p e u r m s-a svrit din v i a , lsnd neisprvit a c e a s t l u c r a r e a sal a r arhiereul E u s e b i u 3 lund conducerea d u p Mcolaie, a f c u t m a r e j u r m n t , i 1-a a t e r n u t p e hrtie, s pregteasc o f l o t de l a Keapoli. Cci de c o m a n d a n t p e n t r u rzboiul n c o n t r a b a r b a r i l o r a f o s t ales Alfonso. i lund asupra-i aceast expediie m p r a t u l P a r t e n o p e i , a trimis a s u p r a rii barbarilor zece t r i r e m e ea u n nceput al expediiei. Aceste corbii, i p e u r m n u m a i m u l t e , s-a n t m p l a t s ajungla B c d o s ; i a u a n c o r a t n acest loc i de aici au p o r n i t apoi a s u p r a | r i i m p r a t u l u i de la m a r g i n e a mrii din Asia i a u p u s t i i t i a r s cte c e v a din a r a m p r a t u l u i . D u p aceea p l u t i n d a s u p r a insulei Lemnos, a u cuceiit-o, aceasta fiind a m p r a t u l u i ; d u p aceea a u cucerit I m b r o s i
1 2 3

Papa Pius II (1458-1464). Papa Nicolaie V (1447-1455). De {apt papa Calixt III (1455-1458).

P 1 A N U E I DE CBUCIADE N CONTKA TCRCELOIl

249

celelalte insule de pe acolo din M a r e a Egee, cci Sciros i Bcopelos i celelalte, cnd B i z a n u l a fost cucerit d e m p r a t u l , a u t r e c u t la veneieni i le a v e a u n stpnirea lor. Aceste t r i r e m e p l u t i n d u n a n ntreg prin Marea Egee, n - a u svrit nimic m a i de s e a m . i c u m din I t a l i a nu le-au mai venit a l t e vase, a u plecat napoi n I t a l i a i astfel s-au m p r t i a t prin orae. Ou aceasta s-a sfrit p r e g t i r e a de r z b o i n c e p u t de arhiereul E u s e b i u ; d u p aceea ns, n d a t ce arhiereul P i u s a venit la conducere, s-a o p r i t la M a n t u a , d e z b t n d a s u p r a situaiei i i n n d sfat despre lucrurile ce se i m p u n e a u , cu privire la rzboiul n c o n t r a m p r a t u l u i M e h m e t . I a r Yisarion, sosind la p e o n i i la germani, au fost d e z b t u t e celelelte c h e s t i u n i ; i ncerend s p u n c a p t certei d i n t r e ei, -a* fost n stare s-i f a c s se neleag i s-i mpace. Oi a plecat fr, nici o i s p r a v ; aceia ns a u h o t r t ca, p o r n i n d din I t a l i a , s ncerce acest rzboi dinspre u s c a t .

1(>

Rzboi ntre Acestea s-au n t m p l a t p n n t r u a t t a n t i m p u l zbovirii 1 5 turei i la M a n t u a . | .Dar s m ntorc la acel loc din istorisire, scamicriM. a b t u t a t t de m u l t , istorisind p n aici. un(je m . a m Cnd a venit v a r a , m p r a t u l M e h m e t cruia i mersese r u n expediia n c o n t r a peonilor, a simit t r e b u i n a s stea linitit, a r m a t e ns a t r i m i s i n a l t p a r t e i n contra lui Sehender, feciorul lui I v a n , n c o n t r a cruia 2l> i t a t l su, p u r t n d rzboi, n-a fost n s t a r e s-1 d o b o a r e . General-comand a n t 1-a f c u t p e Iisus, feciorul lui Brenez, i i-a d a t a r m a t a de la P e r e i cea de la rul Axios i cea d i n Tesalia. S u b conducerea lui Iisus al lui Brenez a n v l i t a s u p r a p r i i din Macedonia de la Marea Ionic i a pustiit i a p r d a t m u l t din acea p a r t e . D a r acest Sehender a trimis soli la arhie- 25> reul Bornei i la m p r a t u l Alfonso al P a r t e n o p e i , cci a s t a t n legtui i d e strns p r i e t e n i e cu m p r a t u l acesta, i de aceea a d a t n seama acestuia i rzboiul n c o n t r a m p r a t u l u i i Crua i cerea s fie supusul aceluia. D r e p t u r m a r e , acest m p r a t al P a r t e n o p e i a i t r e c u t p e s t e m a r e a r m a t p e d e s t r destul d e m u l t din I a p i g h i a la E p i d a m n n f r u n t e cu 3 0 u n g e n e r a l - c o m a n d a n t d i n t r e oamenii lui de seam. Apoi strngndu-Ro n ordine, a u n c e p u t s mpresoare orelul S f e t i a 1 , voind s-1 cucereasc. A t u n c i Iisus al lui Brenez, aflnd de la oamenii si i lund cavaleria u o a r ce era la rul Axios | i a r m a t din P e r e v e 2, a grbit f o a r t e r e p e d e p e *i3: alt d r u m dect cel pzit de italieni i, arunendu-se a s u p r a lor pe n e a t e p t a t e , 3;> i-au ucis p e t o i i t a l i e n i i ; t o t u i Sehender n - a p i t nimic r u , cci se ntmplase s n u fi fost a t u n c i acolo. D a r n u cu m u l t m a i p e u r m Sehender
1 2

Manuscrisele scriu , ndreptat dup p. 206, 21 de Darko n . In manuscrise e , ndreptat de Ta/el n .

250

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJTEEI ISTOEICE Y I I I

io

-434

"20

a t r e c u t n I t a l i a i a sosit la m p r a t u l P a r t e n o p e i ; i 1-a p r i m i t cu t o a t cinstea i 1-a trimis la arhiereul Bornei cu m u l t b u n v o i n . D u p aceea dndu-i b a n i destul de muli, 1-a trimis la scaunul lui d e domnie. Intorcndu-se n a r a sa, acesta se a t e p t a la n v a l a a r m a t e i m p r a t u l u i ; i fiindu-i a r a n t r i t din fire, se i n e a b i n e ; u m b l a cu a r m a t a rii prin m u n i , mergnd n t o a t e p r i l e eu e a ; i femeile i copiii. ducndu-i n locuri ntrite, el nsui mergea p r e t u t i n d e n i , a v n d grij de p a z a r i i i nfiinndu-se, u n d e era nevoie. i a r m a t a m p r a t u l u i i cavaleria u o a r de p r a d cutreierau a r a ; i p r d n d vitele i zbovind destul de m u l t t i m p , a u u m b l a t p r i n t o a t a r a arznd i stricnd. I a r cnd i-a fost ndeajuns stricciunea f c u t rii, a r m a t a a plecat, f r s isprveasc nimic m a i m u l t . Acest Schender a m a i cldit o c e t a t e la m a r g i n e a Mrii Ionice pe la E p i d a m n ; este aici o peninsul i o l i m b de "pmnt s c u r t ca d e trei s t a d i i 1 . Aceasta ntrind-o cu ziduri, a p u s ntr-acest loc s locuiasc j n u p u i n i albanezi i a ntrit oraul aa, c, d a c vreo s c h i m b a r e re a l-ar a j u n g e de p e u r m a a r m a t e l o r m p r t e t i , s aib u n d e merge i s fie m p r e s u r a t ntr-acest l o c ; i d a c n - a r m a i f i n stare s reziste, v a cobor n m a r e i v a pleca p e a p , u n d e i-ar v e n i la n d e m n . Sosind deci a r m a t a la acest loc i c u m t o a t e ncercrile s cucereasc oraul n - a u i z b u t i t , a plecat a c a s ; i v a r a a c e a s t a n u s-a m a i n t m p l a t nimic s-1 d u c n vreo expediie rzboinic p e m p r a t u l M e h m e t . Mari serbri religioase, D a r v a r a u r m t o a r e , a t r i m i s oii meni alei ce-i a v e a eu spectacole, la curtea la P o a r t , i p e la d o m n i i ce-i erau t r i b u t a r i i p e sultanului. i a m p r a i , i n v i t n d u - i la serbarea religioas de purificare a bieilor l u i ; i i-a c h e m a t i p e m a r i i d r e g t o r i ai m p r i e i lui, g u v e r n a t o r i ai oraelor i g e n e r a l i - e o m a n d a n i i ostaii lefegii ci merg m p r e u n cu m p r a t u l la rzboi. I a r cnd a r m a t e l e i e r a u v e n i t e la Adrianopole, a f c u t circumciziunea bieilor lui, p e care ei o socotesc purificare religioas; i m a r i i d r e g t o r i i d o m n i i i - a u a d u s m a r i d a r u r i . Serbarea a a v u t loc a f a r d e ora p e cmpia din insul i s t t e a u sub cerul liber, a f a r d e m p r a t i de d o m n i t o r i . Aceast ceremonie este socotit d e cel m a i de seam eveniment d i n cte li se n t m p l n v i a ; | i la acest prilej d a u spectacole, fiecare d u p p u t e r e a lui. A u d a t i la a c e a s t ceremonie a circumciziunii bieilor m p r a t u l u i u n spectacol, n t r e m u l t e altele, i b r b a i stnd d r e p t n picioare pe cai i m n n d caii d i n r s p u t e r i la d r u m i n e i n n d u - s e de nimic, cnd alergau. Yoi a m i n t i m a i ales spactacolul cu oameni ce u m b l p e f u n i i ntinse la m a r e n l i m e ; cci turcii, m a i
1

25

30

-435 -35

Fac 533 m.

SERBRI CU SPECTACOLE LA J R T E A SULTANULUI

251

m u l t dect alte n e a m u r i , snt grozavi n a c e a s t a r t , nct u m b l p e f u n i i chiar mpiedicai la p i c i o a r e ; i cu ochii legai alearg p e acestea, ct p o t de t a r e i f a c n e n u m r a t e a c r o b a i i m i n u n a t e , m e r g n d p r i n t r e sbii i ntorcndu-se peste ele. D a r n fiecare zi se p o t v e d e a spectacole de acestea n p i a a n u m i t Tactali 1 i s a l t i m b a n c i ndeletnicindu-se cu a c e a s t meserie, 5 cci la ei se afl acest soi de oameni, n u m i i a m p a z i 2 . n aceast p i a se p o t v e d e a i alii f c n d a s e m e n e a exhibiii, cci aici este de obicei locul d e exerciii i g i m n a s t i c a acestui ora. D a r s ngropi u n b i a t sub p m n t i, v o r b i n d cu dnsul de acolo, s p o a t nelege ce-1 n t r e b i i s-i r s p u n d , cum ai p u t e a s n u t e minunezi, vznd nite lucruri ca a c e s t e a ? ! Oi 10 celelalte exhibiii, svrite cu m a r e n d e m n a r e , snt m a i prejos de cele ale saltimbancilor ce alearg p e funii. S - a u p r o d u s i a l t e spect a c o l e n cursul acestei serbri a circumeiziunii, la care M a c h m u t | m a r e l e vizir al curii i t o t o d a t g e n e r a l u l - c o m a n d a n t al E u r o p e i , p r i n 436 d a r u r i l e ce i le-a a d u s , a n t r e c u t p e t o i , p e m p r a i t o t o d a t i 15 p e m a r i i viziri ai P o r i i . Acest M a c h m u t a fost feciorul lui Mihail i d u p m a m e t r i b a l , iar d u p t a t elin. i f i i n d nc b i a t mic, mergea c u maic-sa de la E o v o p i r d o n 8 la S p e n d e r o v a i p e d r u m ostai din cavaleria u o a r de p r a d a m p r a t u l u i , sub c o m a n d a . . . 4 i-a prins i i-a 20 d u s cu t o a t casa la m p r a t p e acetia. m p r a t ul lund b i a t u l n a p a r t a m e n t e l e lui de locuit, r e p e d e 1-a f c u t m a r e , p e s t e p u i n t i m p punndu-1 p e s t e hergheliile sale de c a i ; i m a i p e u r m 1-a f c u t m a r e vizir al P o r i i . i d u p ce p e socrul su Z a g a n 1-a scos d i n d e m n i t a t e a aceasta, acesta t o a t e le fcea i a a v u t o p u t e r e ca nici u n u l din m a r i i viziri de p n a c u m a , 25 d i n ci se spune c a u f o s t la P o a r t a Otumanizilor. Cci se v o r b e t e c i O h a r a i t i n i Aii, feciorul su, a u fost m a r i la P o a r t a lui A m u r a t al lui Orchan i a lui Baiazid, feciorul a c e l u i a ; t o t u i nici u n u l n - a a j u n s la p u t e r e a i starea acestuia. Acesta deci fiind cel dinii n t r e m a r i i viziri la P o a r t a m p r a t u l u i , era in s t a r e cu u u r i n s n t r e i n o a r m a t a sa proprie so i s aib slujitori a j u n i la m a r e p u t e r e . B i e i de elini de la B i z a n p e care m p r a t u l i a v e a p e l n g sine, nc a u a j u n s la m a r e p u t e r e . D i n t r e .acetia a fost M u r a d , | d i n n e a m u l p r e a strlucit n t r e elini al Paleologilor, <437
M a r e l e vizir Machmut.
1 In manuscrise e tactali", pentru care Darko pune numele turcesc ntreg Tactalcali", iar J. Moravcsik n Byzantinisch-Neugriechische Jahrbllcher 8 (1931), p. 366 crede c ar trebui scris Tactacali". 2 Manuscrisele scriu Tampezi", ndreptat de Darko n ,,ampazi"_ 3 Vezi mai sus, p. 209 nota 3. 4 Unele manuscrise arat aici c lipsete ceva.

252
1

LAONIC CHALCOCONDIL: XPTJNERI ISTORICE VIII

i d u p acesta, Mehmet, feciorul lui M a n d r o m e n o s , care a fost f c u t m a i iutii g u v e r n a t o r la Aneira i apoi al Pisidiei.

Explicri de i M u r a d v a s zic dor, Aii ns s-ar spune p e elinete I l i e nume tnrceii. i se Iisus i I b r a i m A v r a a m i Sulaiman Solomon i l a g u p 5 Iacol i lusuf losif, Sehender ns v a s zic- A l e x a n d r u . i a c e s t e a p e elinete s-ar spune aa. T o t aa Eleez n s e a m n D i m i t r i e i Ohitir GheorgheI a r celelalte n u m e p a r s fie d e la p s r i i de la scii, aceste p a t r u r ca Baiazid, Orchan, Ortogrul i imisehis i cele a s e m n t o a r e . A u i acest obicei, c n u m e l e le n t r e b u i n e a z cnd m a i scurt, cnd m a i p o m io poase ca M u s t a f a , Musplachasit, Ohitir Charaitin. n chip a s e m n t o r s-ar p u t e a rosti n acest fel i celelalte n u m e .

G u v e r n a t o r i 1 se nimeresc s fie prin E u r o p a treizeci i statului otoman, ase. D i n t r e acetia care snt m a i m a r i , a u venit de la. "Veniturile. m p r a t u l p n la douzeci d e mii galbeni aur, care ns. snt m a i mici d i n t r e ei, p n la zece mii, sau m a i m u l t sau m a i p u i n 15 dect a t t . Prin Asia se nimeresc s a i b s t e a g u r i 2 i, de fiecare s t e a g , g u v e r n a t o r i p a t r u z e c i . I a r p e lng acetia snt crmuitori ai | m a r i l o r 438 orae ca T e r m e , oraul Scopie, Eilipopole i cele a s e m n t o a r e ; aceti crmuitori se i n de steag i ascult de marele g e n e r a l - c o m a n d a n t al E u 20 r o p e i 3 , d u p c u m crmuitorii i conductorii din Asia a u fost pui s u b ascultarea generalului-comandant al A s i e i 4 ; i u n d e i d u c acetia, g u v e r n a t o r i i i din E u r o p a i din Asia i u r m e a z . P e fiecare g u v e r n a t o r ns. care se duce n a i n t e s conduc la v r e u n rzboi, crmuitorii oraelor l u r m e a z p o t r i v i t ordinelor trimise de g u v e r n a t o r . T o a t p u t e r e a ns 25 o a u . m a r i i generali-comandani ai m p r a t u l u i . I a r v e n i t u l acestora din ' p a r t e a m p r a t u l u i este f o a r t e m a r e i repede snt f c u i f o a r t e b o g a i de c t r e g u v e r n a t o r i i i crmuitorii de p r i n orae. D a r p u t e r e a , o au vizirii de la P o a r t , ei fiind aceia care i fac r a p o a r t e i s t a u pe lng m p r a t u l i-i snt sfetnici la t r e b u r i l e d o m n i e i ; cci n seama lor este a d m i n i s t r a i a veniturilor i ei a p r o b socotelile i controleaz vistieriile mpratului,, 30 aplicnd p r o p r i a lor pecete. D u p acetia vine secretarul care i are locul cel m a i a p r o p i a t de acetia i care ia n seam socotelile de la cei r n d u i i cu strngerea veniturilor i ncasrilor, p r e c u m i socoteala birului. i acesta d socoteal a s u p r a veniturilor i n f a a vizirilor i r a p o r t e a z i
Organizaia

Paale. Sangiacuri, vechile teme bizantine devenind, i la turci mari inuturi administrative,, militare i civile. Steagul, ca i tema bizantin a nsemnat mai Inti unitate militar. 3 Beilerbeiul de Rumelia. 4 Beilerbeiul de Anatolia.
2

ORGANIZAIA SI VENITURILE STATULUI OTOMAN

253 1

nsui m p r a t u l u i ; iar ali secretari snt nsrcinai cu redactarea serisoiilor i ordinelor mpratului. | I a r birul ce-i vine din E u r o p a ajunge la n o u sute de mii de galbeni. Acest bir ns nu-1 ncaseaz de la poporul turcilor, ci de la popoarele de alt n e a m dect cel al l o r ; cci de la conaion a l i i lor n u a u obiceiul s ncaseze bani, ci e lege la tuxci, ca ei cu m p r a t u l s fac rzboaiele i s-i urmeze n rzboi cu armele i caii lor. Nici dijma din lucruri, naintaii acestui m p r a t n u o strngeau de loc de la turci, dect n u m a i de la cei de alt n e a m ; acest m p r a t ns strnge dijma i o duce u n d e e s mearg n rzboi. D i j m a aadar i pe lng birul aa numit v o s t i n a c r m u i t o r i i oraelor i guvernatorii i soldaii duc acest bir la P o a r t . lege i din p u n a t u l oilor, ct se d, s fie dus la P o a r t a mpratului. P e lng bir snt rnduite p e n t r u m p r a t u l i prin E u r o p a i prin Asia dri nu puine de la cai i cmile, de la catri i vite c o r n u t e ; i acest venit e de vreo trei sute de mii. L a acestea se adaug u n venit mare p e n t r u m p r a t u l din chirii i a r e n z i 2 , la dou sute cincizeci de mii. De la hergheliile m p r a t u l u i de cai i cmile i catri, rspndite 1a pune pretutindeni prin a r , curg | vreo cincizeci de mii. Din alte venituri ntmpltoare i-ar mai veni la dou sute de mii. i din piee de comer i din trecerea peste strmtori 3 , din mine i orezrii 4 , din bronz i piatr acr i din a cincea p a r t e din preul robilor, dac s-ar socoti, s-ar gsi u n venit foarte mare. D i n trecerea peste strmtoii, culegnd tiri, aflu u n venit ca la dou sute de mii. Din mine i se adaug u n venit nu mic, la o sut de mii. D i n orezrii i din alte izvoare de venituri hotrte p e n t r u P o a r t ale mpratului, pe oare cei de la P o a r t le scot din domeniile coroanei 5 , dac le-ai socoti la dou sute de mii, n-ai grei suma a d e v r a t ; cci domenii are foarte .multe i cele mai frumoase, i prin .A.sic& i prin E u r o p a . La aceste venituri i se mai adaug t r i b u t u l domnilor i mprailor de acelai n e a m i de alte
Botrrivx p a r e s fie slavonul gotin, nsemnlnd i m p o z i t u l pe oi, miere i cear. T r e cerea lui n o gsim d e e x e m p l u la c u v n t u l surguciu, care n p o e m a n a i o n a l bizantin i a n u m e n p r e l u c r a r e a lui I g n a t i e P e t r i i s de p e la mijlocul sec. a j X V I I - l e a , se n t l n e t e n f o r m a . V z . Spiru L a m b r o s , Collections de romans P a r i s , 1880, p. 134, v. 529 P r e r e a lui I. D u j c e e v care n I z v e z t i j a " I n s t i t u t u l u i :grecs, p e n t r u l i m b a b u l g a r (Academia b u l g a r ) , 3 (1954), p. 304 314, p u n c t 3 p u n e a l t u r e a d e bulg. i s r b . b a s t i n a ( d u p B y z a n t i m s c h e Z e i t s c h r i f t " , 47 (1954), p. 460,) e puin probabil. venitul de la e m b a t i c a r i , p e ct se p a r e . D a r d a n e l e ( E l e s p o n t ) i Bosfor. 4 R d e v e n e d e la e x p l o a t a r e a solului i a subsolului. 5 d o m e n i i ale coroanei, (vezi B y z a n t i n i s c h e Z s i t s c h r i i t " 41, (1941), p. 2 3) sau ;mai d.3 g r a b domenii publice de ale d o a m n e l o r l d o m n i e l o r m p r t e t i , averi n u m i t e k h a s s a u txas ; vz. I I . D j . Siruni, Hametlu, pe marginea titulaturii domnilor romini in cancelaria otoman, n H r i s o v u l " , II, (1942), p . 157.
3 2 1

'3!>

io

15 ''

20

25

-254

LAQNIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I ISTORICE VIII

neamuri, ajungnd la o sut de mii. Astfel m p r a t u l din ct i se vars la P o a r t i n n u m i t a liasna 1 a mpratului, ar avea u n venit de p a t r u milioane galbeni aur. P e lng aceste venituri m a i e i alt venit al mpratului de la marii dregtori, la nceputul primverii, cnd m p r a t u l iese. ' cu a r m a t a la r z b o i ; i atunci guvernatorii i generalii i vizirii i m a r i i dregtori i aduc mpratului obinuitele d a r u r i d u p lege, fiecare d u p venitul su, ea o contribuie la expediie. i acest fel de venit | n u a r e o sum hotrt, ci de-1 nimereti bine, ar p u t e a ajunge la dou sute de. mii n bani. Aceste sume de bani aadar vin n hasnaua mpratului: io i din banii acetia i pltete ienicerii i c a r i p i i 2 de la P o a r t , silictarii 3,. alofagii 4 i numiii spahii 5 i pe t o i ceilali ci snt la P o a r t i primesc leaf t o t la trei luni. D a r afar de acest venit al mpratului, guvernatorii i marii dregtori i generalii-comandani i numiii t i m a r a i 6 de prin mprie iau cel mai mare venit din p m n t u l mpratului. i nimeni 15 nu-1 prea poate socoti uor dect doar diecii mpratului, d u p cum a m a f l a t ; i ntreg acest venit al oamenilor ci iau rsplat din p m n t u l mpratului s-ar p u t e a ridica la nou milioane galbeni aur. A d u n a t acest venit la cel de mai nainte care se pltete la P o a r t a mpratului, ntreg venitul rii mpratului, ct ajunge n minile marilor lui dregtori ct i la Poart,. 20 s-ar ridica la paisprezece milioane galbeni aur de ai veneienilor. Acest venit, pe ct mi-a fost d a t s tiu, i vine mpratului i supuilor lui..

1 2 3 4 5 6

Visterie, t e z a u r p u b l i c . Ienicerii din g a r d a s u l t a n u l u i . Ostai clri din g a r d a s u l t a n u l u i . Lefegii, ostai m e r c e n a r i . Ostai d e elit, p r o v e n i i din r n d u r i l e nobilimii. Cei ce p r i m e s c o p e n s i e v i a g e r sau m c i i n f o l o s i n .

LAONIC : EXPUNERI ISTORICE IX


Cnd Mehmet al lui A m u r a t ,' trimitnd n Peloponez ' cuceriri ta oameni de la P o a r t , cerea t r i b u t u l , oamenii mprai init, Maciiuiut siimi t u l u i umblnd, n-au gsit de loc o stare sntoas la
face Morea, de paza' Iu D u n r e .

~ Mahomcd I I

elini, care nici p e albanezi nu-i p u n e a u s contribuie la p l a t a t r i b u t u l u i , nici p e peloponezieni; i nii domnii, m n a i de u n d u h ru, se certau ntre ei n privina treburilor domniei; i, ce-i drept, le-a ngduit s aib pace de la el, pltindu-i o treime peste t r i b u t . D a r fiindc aceia din ingratitudine J i prostie erau chiar nepstori, s-a hotrt s porneasc asupra Peloponezului cu rzboi. i pe M a c h m u t , feciorul lui Mihail, m a r e vizir al Porii t o t o d a t i general-comandant al Europei, 1-a trimis la I s t r u ca, dac ar observa vreo micare nou din p a r t e a peonilor, s p o a t lua msuri de mpotrivire i s-i opreasc p e acetia de a-i strica a r a , nvlind n ea. Acesta lund armata. Europei, la optzeci d e mii, a pornit asupra tribalilor care i a u gospodriile n a r a de la I s t r u . Cum n-a aflat nimic despre vreo micare n o u din p a r t e a peonilor, a pornit de acolo i a vnzolit a r a ilirilor i au fost orele p e care le-a cucerit cu p u t e r e a i locuitorii i-a prefcut n robi. Apoi ns, d u p ce a s t r b t u t cu sabie i foc a r a ilirilor, se ainea t o t pe acolo la I s t r u , avnd grij de paza oraelor. Acesta aadar era ocupat de acestea. m p r a t u l ns lund a r m a t a de rsrit din Asia i din E u r o p a cea din Tesalia i Macedonia i cu ostaii de la P o a r t , a pornit cu rzboi asup r a Peloponezului. D u p ce a nvlit i a a j u n s n u n t r u l Istmului, ndat a mers asupra Corintului i-1 mpresura. Umblnd primprejur, cerceta cum ar p u t e a da jos zidul cu tunurile i s nvleasc deodat cu a r m a t a n ora. i a lsat aici tunurile s fac acest lucru i a r m a t a de rsrit s nconjoare i s mpresoare oraul, cci credea c tunurile i | fao aici lucrul

<ua i

20

25 v

256 1

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJTEEI ISTO E ICE YIII

io

15

<*'r. 20

25

30

35 ^46

acesta i, c, oraul mpresurndu-1, l v a sili t o t o d a t cu foamea, el nsui ns, ptrunznd nuntrul Peloponezului, i u r m a d r u m u l prin Fliunta. n Corint ns elinii n-au adus nici gru dect puin, cci L u c a n din Lacedomon era crmuitor, Asan fiind plecat, nici msuri de paz n ora n-au luat ndeajuns, nct s p o a t ine piept mai mult t i m p a r m a t e i mpratului. Asan, ce-i drept, n u cu mult mai pe u r m , ndat ce a aflat c oraul este mpresurat de a r m a t a din Asia, pornete cu destui oameni din oraul veneienilor, Nauplion, i sosind noaptea, pe m a r e n p o r t u l Chenchre, a intrat, neobservat de a r m a t a mpratului n ora, i el i oamenii ce erau cu el, i au adus cu ei i o c a n t i t a t e mic de gru. m p r a t u l sosind n F l i u n t a a nceput s mpresoare orelul Tarsos ; cpetenia albanezilor din F l i u n t a , Doxie, ducnd oamenii care erau sub stpnirea sa i oamenii din F l i u n t a ntr-un loc foarte bine ntrit i adpostit, se pregtea de lupt s se apere. Cci Tarsos, m p r a t u l 1-a ocupat prin b u n nvoial i, lund ca la trei sute de biei i punnd u n dregtor peste cei din ora, nainta m a i d e p a r t e prin interiorul rii. D i n mers se a b a t e asupra unui ora care este aezat pe u n m u t e nalt i bine adpostit i n care muli, | i elini i albanezi, erau a d u n a i i se pregteau cu ghidul c vor fi mpresurai. i oraul nu avea ap m u l t dect ntr-un loc a f a r de ora, de u n d e credeau s p o a t aduce a p ; i ca s nu le fie smuls de dumani, i fceau planul s-1 apere de acolo cu t o a t puterea. D a r m p r a t u l alungndu-i eu ienicerii, a pus stpnire pe izvorul de ap i mpresura cu grij oraul. Se spune c n aceast mprejurare cei din ora i tiau vitele i cu sngele f r m n t a u fina i coceau pinea. Cnd ns istovii de sete, n u mai tiau ce s fac, s-au gndit la o b u n nvoial i au trimis soli s se nvoiasc. Din cauza solilor trimii, cei ce stteau de paza oraului, rmn m a i fr grij ; i atunci ienicerii ndemnndu-se, s-au n p u s t i t i au p t r u n s n ora i l-au o c u p a t ; i cucerind oraul cu puterea, l-au p r d a t i pe locuitori i-au prefcut n robi. D u p aceea a u sosit la oraul A e o v a 1 ; i aici cei din ora mpotrivindu-se i nevoind s se lase, au venit ienicerii la a t a c i s-au urcat pe zid i au cucerit oraul; i cueerindu-b l-au robit i pe acesta. D u p aceea mergnd mai departe, a a j u n s la orelul Bupeli din Fliasia, n care s-au pus la adpost, refugiindu-se i albanezi i elini cu femei cu tot. Aici, ce-i drept, a dat nval, i ziua ntia i a doua, dar n u l-au p u t u t cuceri; i p e n t r u c aici au czut nu puini oameni de ai | mpratului i muli din ostai au fost rnii, s-a ndeprtat
1 Manuscrisele ne d a u . A c r i b i e " i A c r i b i " , n d r e p t a t de T a f e l ' , d u p G. S p h r a n t z e s A c o v a " n Migne P. G., 156 col, 1065 D.

NVALA LUI MAHOMED I I N PELOPONEZ 1458

257

e u a r m a t a , chipurile c ar vrea s plece. Cnd ns se gtea s ridice t a b r a , ca i cum ar vrea s plece, atunci au trimis vorb mpratului, c vreau s se nvoiasc i s predea oraul. I a r acesta, d u p ce a luat n primire oraul, nici n u i-a robit nici n u le-a f c u t altceva urt, ci i-a trimis cu femeile i copiii s se aeze cu locuinele n Bizan. D a r pe albanezii care s-au p r e d a t la Tarsos i apoi au fugit din nou, i-a pscut u n ceas ru, cci pe acetia prinzndu-i, le-a zdrobit minile i picioarele i aa i-a omort, la vreo d o u zeci, cu cea mai c r u n t moarte. De acolo mergnd prin regiunea de la Mantinea, a a j u n s la oraul Pazenichi i 1-a trimis p e Cantacuzino, p e care odinioar albanezii i l-au ales domn i s-au pornit cu rzboi asupra elinilor; cci se afla atunci n t a b r , chemat de mpratul, ca s se foloseasc de el n contra albanezilor din Peloponez ; i umbla i trimitea vorbe d e t r d a r e . Astfel 1-a trimis atunci s duc celor din ora propunerea s se predea ; m p r e u n cu dnsul au fost i unii oameni de ai m p r a t u l u i ; acetia l-au nvinuit l a m p r a t , c n u li s-au p r e d a t , p e n t r u c acela le-ar fi fcut u n semn ; i s-a n t m p l a t c m p r a t u l s-a suprat i, din mar, I-a alungat din t a b r s plece ct mai repede. D a r deoarece a fost cu J n e p u t i n s ia n t r i t u r a cu nvala, cci cei din ora i lsaser chiar aici u n p u n c t ntrit, care fiind ct m a i aproape, a u a j u n s n el i a u scpat cu. toii, a ridicat t a b r a i a plecat de acolo i a doua zi a fost n regiunea de la Tegea i a r m a s n corturi. Aici se chibzuia asupra a dou planuri, dac s porneasc i asupra Spartei i asupra Ipidaurului \ Cci dorea f o a r t e m u l t s v a d E p i d a u r u l i s ocupe u n ora mai ntrit dect t o a t e oraele, din cte le tim n o i ; ntr-acolo se refugiase unul din domni, cellalt refugiindu-se cu soia n Mantinea din Laconica care e aez a t la m a r e . i aflnd c regiunea este stncoas i greu de s t r b t u t , nu s-a n c u m e t a t s plece prin a c e a s t a ; i ntorcndu-se, s-a ndreptat spre oraul Muchii de la Tegea. n f r u n t e a acestui ora sttea Asan Dimitrie. Aici t b r n d ntr-un loc anevoios i greu de u m b l a t , cci oraul se nal, aezat fiind p e u n m u n t e puternic i bine a p r a t , a pregtit mainriile de stricat zidul i scrile, eu gndul s le aduc aproape de o r a ; i de n d a t a pus stpnire p e izvorul de a p care se afl afar de ora ntr-un loc bine adpostit. i p e n t r u c cei din ora n u aveau de unde lua a p , suportau greu a c u m a m p r e s u r a r e a ; i din fintmile care le aveau n ora, n u p u t e a u scoate m u l t ap, ca s se foloseasc ndeajuns, din cauza mulimii oamenilor i a vitelor. I a r cnd a nceput a c u m a s le lipseasc apa, nc nainte de ce s fi d a t nvala asupra zidului, conductorul oraului a trimis vorb de b u n nvoial, sub ce condiii s se predea cu
1

10

15

447 20

25

30

35

Monemvasia.

17. c. 1621

'25.8

EAONIC dHAtCOCODIL : ,'. ISTOK1CE I X

ora cu t o t , fr s peasc nimic. m p r a t u l , ce-i drept, feciorului ace5'*8 luia i - a d r u i t Leodoriclie, iar pe el 1-a scos j din o r a ; apoi a plecat spre Corint la t a b r a armatei din Asia. Cci tunurile i pregtiser a c u m a ce a u a v u t de pregtit, i oamenii mpratului ce se gseau, a u spart 5 destul de m u l t e pietre din oraul vechi al Corintului. De ndat ce a venit i i-a aezat - t a b r a , a i t r i m i s m p r a t u l vorb lui Asan prin Iisus, feciorul lui Brenez, care era cu m a r e trecere n t a b r , i cu el un t l m a c i i cerea s-i predea oraul. Iisus sosind, a spus astfel de vorbe : Asan i voi elini care sntei aici, m p r a t u l prin io noi, trimisul lui, spune aceste cuvinte, c t u la elini ai a j u n s s fii la loe de f r u n t e cel mai cuminte i c dintre elini t u cunoti cel m a i bine P o a r t a mpratului. i t u tii mai bine dect alii cum e m p r a t u l acesta din n e a m u l Otumanizilor i c, unde vine, n u pleac, nainte de a distruge cu desvrire oraul. ie aadar ntr-o astfel de mprejurare i d p u t i n a s 15 dezlegi cel mai bine nenelegerea cu m p r a t u l : s predai acest ora i n schimb s primeti de la m p r a t u l a r a pe care voi v-ai alege-o. ji dac o s faci aceasta, prieten t e va socoti m p r a t u l i leag b u n e relaii cu tine, nct pe u r m i v a a r t a i ie i copiilor t i favoarea sa. Dac ns nu predai, tii t u nsui bine, m jur pe sufletul mpratului c 449 oraul l v a robi i j pe voi t o i de aici i v a da celei m a i c r u n t e pierzri". Acestea le-a spus Iisus cu a j u t o r u l tlmaciului, Asan ns lundu-i cuvntul d i n gur, i-a zis : O, fecior al lui Brenez, spune-i mpratului c-i tim oarecum sufletul lui, fiind cel mai viteaz dintre t o i mpraii O t u m a n i , ci au fost mai nainte, i c a r m a t a lui e cea mai m a r e din cte snt n 25 -lume ; i aceasta e lucru vdit p e n t r u oricine i tie bine puterea m p ratului. i aceasta i noi nine o mrturisim mpratului c este cea m a i mare. D a r acest ora l vedei doar cum este aezat ntr-un loc n t r i t din fire m a i mult dect t o a t e oraele cte le tim. i nii m p r a i i din neamul lui O t u m a n , dar i nsui mpratul, de cnd a a j u n s la domnii;, 30 u n ora ca acesta, nici mpresurndu-1, nu 1-a luat cu puterea, ci nici nu i-a; ngduit s porneasc asupra unui ora ca aeesta._ Cci vedei cum oraul fiind de j u r mprejur bine aprat i ntrit f o a r t e t a r e din fire, n u m a i peaici are o singur intrare, a p r a t de trei rnduri de ziduri f o a r t e p u t e r n i c e cu trei pori. Dac u n a o vei cuceri cu a j u t o r u l tunurilor, dar la a doua 35 c u m ai putea ajunge ? ! D a r chiar dac ai ajunge s trecei i peste a c e a s t a , mai r m n e nc cea mai puternic din t o a t e acestea. Fiind deci cu astfel de gnduri i pregtiri s n e l u p t m i s ne a p r m , chiar dac ar fi smurim, a n u n a i aa mpratului c n zadar a m fi venit aici la p a z a oraului, dac, fr s ne fi fost nc dat s vedem vreo nevoie, a m preda, oraul". |

CUCERIREA CORINTULUI, - NCHEIEREA PCII

259

Cnd lisus s-a ntors cu aceste cuvinte ale lui Asan i i le-a spus mp- 4 5 0 rtului, n d a t a n d r e p t a t tunurile asupra porilor oraului, unde drumul epre ora se strmteaz cel mai m u l t i se poate intra n el i u n d e trei rnduri de ziduri, nu m u l t d e p r t a t e unul de altul, stau astfel naintea intrrii. i cel din u r m zid, fiind mai slab i nu prea bine ntrit, l inea 5 Asan, nct s fac mpresurarea i b t a i a tunurilor s dureze mai mult t i m p ; totui tia c pn la u r m zidurile nu vor rezista aici n f a a tunurilor, ci vor cdea foarte curnd. O fcea ns, ca rzboiul s se macine. D u p ce ns b t a i a tunurilor a surpat n cteva zile zidul din afar, i n aceste zile elinii fcnd ieiri, se l u p t a u cu turcii i pe unii i-au omort 1 0 chiar n acest loc, l-au prsit p e acesta i a u ocupat r a i d u l al doilea d e zid, care era bine ntrit cu pietre m a r i ; i zile destul de m u l t e au r m a s stpni p e zid, respingnd pe dumani. D a r tunurile au b t u t i acest zid destul de multe zile n ir i au surpat o p a r t e n u puin. Odat, piatra repezit din t u n , greind s nimereasc zidul, a czut asupra b r u t - 1 5 riei i a sfrmat-o. De aici piatra lunecnd, a d a t peste un om i i-a aruncat carnea i oasele n vzduh, strivindu-1 n mii de bucele, de-ai fi crezut c-s penele dintr-o pasre i nu puteai cunoate c e carne.| Cci repe- 4 5 1 zeala pietrii fiind de aa fel i oarecum diabolic, face m i n u n i ; alt d a t greind s nimereasc zidul, s-a nlat zburnd v z d u h peste ora, 20 i a fost dus, de a czut n p o r t u l Corintului, parcurgnd cam vreo paisprezece s t a d i i a . i piatra trgea apte t a l a n i 2 . Aa deci d a r a b t u t oraul destul de multe zile. i cei din ora, lipsindu-ie pine, o duceau anevoie i i-au d a t d r u m u l limbii ntreolalt, ajungnd pn la arhiereul oraului. Asan, ce-i drept, inea mulimea n fru, nct rezista, arhiereul 25 oraului ns t r i m i m d u n b r b a t dintre cei din ora la mprat , i-a semn a l a t lipsa i c pine ar fi r m a s p u i n de tot, nct s mai p o a t rezista, m p r a t u l aflnd de aceasta, iari a trimis vorb, spunnd unele ca acestea : Mi se a n u n de cei ce-mi snt n ora devotai c, n puine zile d e t o t , pine n u mai avei. Ce d u h r u v mai stpnete i n u predai 3 0 oraul? !". Cnd Asan a aflat i cnd oamenii mpratului a u spus ce erau datori s spun, atunci au i n u t sfat de obte, dac s predea oraul sau dac ar mai p u t e a rezista i s se apere. D a r cnd i-a vzut pe cei din ora a b t u i i c o duc anevoie, a ieit nsui Asan i Lucan Laeedemoneanul, dup ce au primit asigurrile cuvenite. Venind s discute cu 35 m p r a t u l condiiile de pace pe care le cereau, le-a spus urmtoarele : A n u n a i domnului vostru c snt | gata s fac pace, cu condiia ca ara '"1 2

Aproape 25

km.

Vezi p . 2 2 5 n o t a 6.

260 1

LAONIC CflIALCOCONDIL: EXPUNBEI ISTOBICE I X

cit a r m a t a mi-a. cutreierat-o, a mea s fie i p e n t r u cealalt a r s-mi plteasc u n t r i b u t de cinci sute de g a l b e n i ; iar domnul care deine E g h i o n i P a t r a s i regiunea de p r i m p r e j u r , s ni le predea. I a r de nu, s m tie c vin de n d a t cu m a r e n v a l !". Cu acest m a n d a t , aceia a u 5 sosit la domnii care se aineau p r i n m u n i i Taigliet. din Laconica, i a u r a p o r t a t spusele mpratului. i ca s n u fie despoiai de t o a t a r a a c u m a , s-a hotrt ndat s t r i m i t soli i s ntreasc t r a t a t u l de pace n condiiile propuse de m p r a t . Trimind soli, au ncheiat pacea i au p r e d a t lui Omar, guvernatorul m p r a t u l u i , cci era guvernator al io Tesaliei, a r a , p r e c u m i Eghion, Calavrita, P a t r a s i r e p u n e a de p r i m p r e j u r de acolo din a r a Ahaia.
niahomed II ADMIR Atena. C u m a luat n primire oraele" i a pus ieniceri n ele, u m a ocupat-o o m a r . a r m a t e l 0 r , ce-i drept, le-a d a t d r u m u l s se d u c

pe acas, el nsui ns ndreptndu-se spre Atica, a mers n oraul A t e n a 15 i a vizitat Pireul i a cercetat porturile i a ludat m u l t isprava de maro vitejie a lui Omar. Aud c acest ora i A crop ol ea le-a apreciat cel mai mult din t o a t e oraele rii sale i e a fost plin de admiraie p e n t r u starea 3 m r e a a oraului n a n t i c h i t a t e i ar fi rostit i | cuvintele : Cit d e m u l t recunotin i se" cuvine d u p legea noastr lux O m a r al lui Tu20 r a c b a n ! " Cci acest O m a r a ocupat oraul acesta n modul u r m t o r : Cnd a m u r i t Terio, p e stpnire a p u s m n a soia lui care avea un. b i a t n e v r e t n i c ; i trimind soli la mpratul, a c u t a t eu bani s-i pstreze binevoitoare P o a r t a m p r a t u l u i ; i dnsa a r m a s la domnie. D a r n u m u l t mai pe urin s-a ndrgostit de u n t n r veneian, sosit la A t e n a p e n t r u 25 negustorie, dar u n b r b a t de r a n g senatorial. i ndrgostit, a j u n g e de s t de vorb cu tnrul, ca i cum i-ar petrece t i m p u l cu tnrul mai mult n glum c ar fi gata s i se dea de soie i t o t o d a t s-i ncredineze domnia asupra oraului. Acestea ns i le-ar face, dac i-ar lepda, c u m poate, n e v a s t a i s-ar ntoarce la A t e n a . Tnrul era feciorul lui P r i a m 3o cruia veneienii i ncredinaser guvernarea oraului Kauplion. Tnrul plecnd i stpnit fiind de dragoste i de n d e j d e a s a j u n g la domnie asupra oraului, i-a fcut, nevasta s dispar din via, fiind i dnsa de n e a m senatorial; d u p ce a fcut ca aceasta s dispar, p r e c u m s-a spus, s-a ntors la Atena i s-a nsurat eu n e v a s t a lui S e r i o . Ajungnd ns la 35 domnie asupra oraului, a fost vorbit de ru de atenieni la P o a r t a mpratului. P e u r m ns, p e n t r u c era urt de atenieni, spunea mereu c 454 e n u m a i epitrop al biatului i, nu j peste mult t i m p lund biatul, a sosit la P o a r t a mpratului. Cci F r a n c o , nepot de f r a t e al lui erio i vr b u n cu biatul, zbovind la P o a r t a mpratului, a t e p t a p e n t r u el

ATENA OCUPAT D E TUKCI 0 ADMIR MAHOMED I I

261

u n p r i l e j p o t r i v i t din p a r t e a m p r a t u l u i s a j u n g n oraul A t e n a . m p r t u l ns cnd a a f l a t d e t r e b u r i l e cu d r a g o s t e a femeii, a n c r e d i n a t lui F r a n c o , feciorul lui A n t o n i o , oraul i, trimindu-1, a p o r u n c i t atenienilor s-1 primeasc p e e l ; i ei g a t a fiind, l-au p r i m i t . Acela ns, c u m a a j u n s 5 la stpnirea oraului, a p r i n s femeia i a nchis-o la Megara i n u cu m u l t m a i p e u r m a f c u t - o s d i s p a r d i n v i a , p e n t r u c s-a c u n u n a t cu t n r u l ; n ce chip, n i m e n i n - a o b s e r v a t . P e n t r u a c e a s t a , t n r u l prndu-1 la P o a r t a m p r a t u l u i , m p r a t u l s-a r e v o l t a t de n d r z n e a l a lui F r a n c o i, trimindu-1 p e O m a r , feciorul l u i T u r a c h a n , cu a r m a t a Tesaliei, a n v l i t d e n d a t cu p u t e r e a s u p r a oraului A t e n a i apoi a m p r e s u r a t Acropolea, 10 n c o n j u r n d - o destul de m u l t t i m p . .i ncerca s-o ia cu a j u t o r u l aderenilor ce-i a v e a n cetate. C u m ns n u i z b u t e a de loc, i-a t r i m i s astfel de v o r b e : O , fecior al lui Antonio, t u I tii casa m p r a t u l u i i c i-a n c r e d i n a t 455 acest ora p e n t r u destul .timp. i cnd m p r a t u l i p o r u n c e t e i a r s d a i napoi oraul, n u tiu c u m l-ai p u t e a i n e f r voia lui ? ! Cci n - a i s 1 5 reziti p r e a m u l t t i m p ! A c u m a a a d a r , de i i m a i b i n e s t e mpci cu el, m p r a t u l i ofer s ai a r a Beoiei i oraul Teba i s pleci, d u e n d u - i a v e r e a cu t i n e din Acropole i t o a t e ale tale, m p r a t u l u i lsndu-i Acrop o l e a " . T n r u l auzind acestea, a cerut g a r a n i e sub condiia c-i o b i n e din p a r t e a m p r a t u l u i confirmarea Beoiei. O m a r a i z b u t i t s 20 i-o o b i n d e la P o a r t i, p u s fiind astfel la a d p o s t , a ieit din Acropole i a o c u p a t oraul T e b a i r e s t u l Beoiei, m p r a t u l dndu-i-le. Aa a a j u n s A t e n a sub s t p n i r e a m p r a t u l u i p r i n s t r u i n a lui O m a r . A t u n c i a a d a r m p r a t u l p l i m b n d u - s e i p r i v i n d Acropolea, m u l t s-a m i n u n a t i, u m b l n d p r i n Atica, a vizitat porturile, p r e c u m s-a 25 spus. i a t r i m i s u n om d e ai lui de la P o a r t s i a j u r m n t u l despoilor P e l o p o n e z u l u i ; despotului S p a r t e i i m a i cere i f a t a . Despoii a a d a r a u depus, j u r m n t u l . D a r lui T o m a , f r a t e l e m a i t n r , i-a p r u t r u i n Toma Paleolog. curnd se p u r t a cu gndul s se rscoale n c o n t r a mp- 30 r t u l u i . i | a t r i m i s la P o a r t a m p r a t u l u i u n sol care s-a n i m e r i t s fi 456 fost p r i n s la P a t r a s n c e t a t e a , p e care o i n o c u p a t ienicerii m p r a t u l u i i a l i t u r c i m a i d e f r u n t e . i acetia a u fost m p r e s u r a i d u p aceea de ostaii lui T o m a . D a r rscoala o p u n e a la cale, a s c u l t n d t o t o d a t de L u c a n L a c e d e m o n e a n u l , care spunea c s-a neles cu cei din Corint a s u p r a t r d r i i 35 i c a r e n d e j d e s-i ctige oraul i s izbuteasc i n celelalte p r i v i n i ct m a i b i n e cu r e s t u l r i i . D u p ce s-a r s c u l a t p e f a i a nceput r z b o i cu cetile m p r a t u l u i , ncerca din r s p u t e r i s le ia, d a r n u i z b u t e a nimic d i n ce p l n u i a ; i a t u n c i a n c e p u t s mping la rscoal i p e ceilali
Rscoala despotului

262

LAONIC CHALCOCONDIL : EXP T JTEEI ISTOEICE YIII 1

din peloponezieni i din albanezi t o t o d a t i din elini i a nceput s se rzboiasc i cu fratele su, provocndu-1 la rzboi, i mpresura i unele orele de ale fratelui su. Aceast rscoal, spun unii c a fost o isprav a lui Omar. m p r a t u l a aflat f o a r t e repede i a trimis n Peloponez u n 5 m a r e dregtor s-1 scoat p e Omar din locu-i de conducere i s-1 ia el. i din cauza aceasta, mpratul s-i f i l u a t lui Omar guvernarea Tesaliei. D a r mpratul sosind pn la oraul Scopie, a mai zbovit s v a d dac se face vreo micare nou din p a r t e a peonilor. Cci peonii, | d u p ce '<:>~ Machmut plecase, adunndu-se, au trecut peste I s t r u i au pornit i asupra io armatei de paz a lui M a c h m u t ; i, dnd l u p t a , au fost nvini i n u m u l i au fost ucii, civa ns din ei a u fost prini i adui n f a a mpratului, m p r a t u l , firete, cum a aflat c Toma, fratele mai tnr, a clcat j u r mntul i nvlind mpresoar ienicerii de prin cetile mpratului, a trimis asupra Peloponezului a r m a t a din Tesalia i Etolia i general15 comandant 1-a fcut pe Chamuza, poreclit P u r t t o r u l de oimi " . Acesta lund pe A h m a t , guvernatorul Peloponezului, i pe Omar al lui T u r a c h a n , care i era ginere, i cu acetia a nvlit n Peloponez i a sosit la P a t r a s din Ahaia i a despresurat cetatea. Cci elinii eftm au vzut venind asupra lor a r m a t a mpratului, au ridicat mpresurarea i s-au a d u n a t la Mega20 lopole, care acuma se chiam Leondari, p e lng domn, cu gndul s dea l u p t a . I a r a r m a t a a s t r b t u t a r a Elidei de la marginea mrii i, ajungnd la I t o m e , urca spre Leondari. Aici Toma adunnd i p e albanezi i p e elinii care se rsculaser cu el, i rnduia oamenii ca de l u p t . Turcii ajungnd 458 aici, cnd a u zrit a r m a t a elinilor rnduit pe colinele [ oraului, se chib25 zuiau dac s aeze t a b r a sau s plece mai d e p a r t e cu toii, cum snt, de-a dreptul spre. Muchii de la Tegea. D a r l o n u z , c o m a n d a n t u l cavaleriei uoare, vznd pe elini cu rndurile aezate n adneime, a nceput s strige : Dragi turci, elinii a u pierdut lupta ! Cci n u e cu p u t i n , aa cum s-au rnduit, ca ei s p o a t inea l u p t a , ci n d a t vor da f u g a cu toii, cnd cei 30 de la u r m snt pui pe fug. Cci n u s-au aezat n rnduri ca degetele care se a j u t ntreolalt, ci fcndu-i rndurile n adneime, s-au pregtit s se p u n la l u p t " . Strignd aa l o n u z i lundu-i cavaleria uoar, alerga d u p elini. Endurile din u r m i-au n f r u n t a t p e cei dinti, apoi ns, cnd turcii se adugau mereu t o t mai muli, s-au pornit s-o ia la fug. 35 Cnd cei din u r m dintre elini, s-au pornit s-o ia la f u g , a u czut asupra oamenilor lor i i-au mpins la fug i pe a c e t i a ; i aa rndurile ntr-o scurgere de o clip au fost puse p e fug, odat ce rndul din u r m a fost silit s fug. Cci biruit, n e a p r a t au fost nevoite i celelalte rnduri s o peasc la fel, deoarece se nvlmeau ntreolalt. Elinii deci fugeau din 40 rsputeri spre ora, iar turcii veneau din u r m i, rcnind i ndemnndu-se,

RSCOALA DESPOTULUI ' PALEOLOG

263

a u ucis ca la d o u s u t e ; i d u p ce i-au gonit, a u nceput s-1 m p r e s o a r e p e d e s p o t n ora, a v n d de suferit de f o a m e i molim ; d u p ee a r m a t a a j u n s e s e aibi, era la m a r e s t r m t o a r e de p e u r m a robilor ce-i adusese din A h a i a ] i de aici a p l e c a t cu ei spre Muchii. P e l o n u z ns l-au 9 l s a t cu d e s p o t u l Dimitrie. , 5 D u p plecarea a r m a t e i , T o m a a nceput din nou s mpreSmederovo, 1453. g o a r e j n c e t i p e ienicerii m p r a t u l u i ; m p r a t u l ns, v a r a a c e a s t a , a p o r n i t a s u p r a Spenderovei i a r i i tribalilor. E x p e d i i a a c e a s t a a ntreprins-o din u r m t o a r e a cauz. L a m o a r t e a lui Eleazar, feciorul l u i Vulc, a r m a s n d o m n i e soia lui cu o f a t . i c e t a t e a Spende- io rovei o i n e a dnsa i, dndu-i f a t a d u p feciorul m p r a t u l u i ilirilor 1 , se gndea c d o m n i a a s u p r a oraului i v a r m n e a ei. D a r tribalii, s-au p o r n i t de p a r t e a lui Mihail, f r a t e l e lui M a c h m u t , care t r i a p e lng d o m n u l t r i b a l i l o r i, alegndu-i d o m n , l - a u p u s p e el i i - a u n c r e d i n a t treburile oraului. D a r f e m e i a t r i m i n d d u p acesta s-i v i n la ospeie n cetate, w 1-a p r i n s i, legndu-1, 1-a t r i m i s la peoni. Peonii lundu-1 p e Mihail, l-au a r u n c a t n nchisoare. I a r tribalii s-au p o r n i t d i n n o u c t r e m p r a t i, m p r e u n cu femeia d o m n u l u i , chemn.du-1 t r a t a u p r e d a r e a oraului, m p r a t u l , cnd starea d e lucruri nc n u - i a j u n s e s e p n la acest p u n c t , se p r e g t i s e i a p o r n i t a s u p r a Spenderovei, cu gndul s cucereasc oraul 20 c u p u t e r e a 2 . Cei din oraul S p e n d e r o v a ns aflnd | c m p r a t u l vine 4 6 0 -cu n v a l a s u p r a lor, i-au ieit n cale n t r u n t m p i n a r e cu cheile oraului, m p r a t u l p e tribali i i-a a p r o p i a t de el, d r u i n d m u l t o r a moii i b a n i .i p e f e m e i a lui E l e a z a r a nvoit-o i a lsat-o s-i ia a v e r e a i s p l e c e ; 25 g a r n i z o a n a ns a luat-o cu sine.
..MAHOMED II OCUP

oraul Auiastris D u p p r e d a r e a acestui ora s-a h o t r t s porneasc n se pred. Peloponez cu a r m a t a ; a p o i ns a j u n g n d n B i z a n i t r e c n d n Asia, a p o r n i t a s u p r a oraului genovezilor A m a s t r i s de la marg i n e a Mrii Negre. Cci genovezii a u trimis soli i cereau G a l a t a , e a fiind u n ora al lor, deoarece n u s-au f c u t v i n o v a i de nici o n e d r e p t a t e i a u 30 t r a t a t de p a c e cu el. i dei, la cucerirea B i z a n u l u i , s-a p r e d a t , cereau i a r i s le fie d a t napoi. D a r m p r a t u l a r s p u n s , p r e c u m c nici el n - a r f a c e nici o n e d r e p t a t e , nici n - a r fi o c u p a t oraul v e n i n d cu rzboi, ci m a r i i d r e g t o r i ai oraului sosind la el, i s-au p r e d a t , cernd s aib p a r t e
1 Conrad Glauser, autorul traducerii latineti din ediia de la Bonn, noteaz n is erat Stephanus Bosniae rexacela era regele Bosniei tefan. 2 Oraul fusese cucerit de Murad I I (v. p. 152) i d a t napoi (v. p. 189).

paranteze

264

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJTEEI ISTOEICE YIII

. 1 de bine de la m p r a t ; i lund astfel n primire oraul, n-ar fi f c u t n i m n u i nici o nedreptate. Din cauza aceasta genovezii declarnd rzboi, a pornit asupra oraului Amastris de la marginea Mrii Tegre. I a r in cale ducea cu el, pe cmile i animale de povar, f o a r t e m u l t bronz i avea cu 46* dnsul i j a r m a t a din Asia. D a r cnd sosind a nceput mpresurarea oraului, oraul s-a nvoit s i se predea. Lund n primire oraul, a treia p a r t e din locuitori a lsat-o pe loc n ora, iar dou p r i scondu-le din ora, i-a aezat cu locuinele n Bizan i, alegndu-i aici din ora unii din biei, s-a dus acas. Aici i s-a a n u n a t c puterea lui Chasan s-a n t i n s io f o a r t e i a a j u n s s stpneasc Bringan, capitala Armeniei. Ci acestea s-au ntmplat mai pe u r m n anul acesta ; rriiprzuut. jup plecarea m p r a t u l u i din Peloponez, a sosit la P o a r t David, fratele mpratului din Trapezunt, aducnd t r i b u t u l i ca s ntreasc t r a t a t u l de pace. Cci se spune c mpraii din Colchida au fost mai nainte m p r a i la Bizan, din casa Comnenilor; cnd nsacetia au czut de la domnie, Isaac, feciorul mpratului, a scpat cu fuga, cnd t a t l su a fost d a t morii de popor din u r a ce-o a v e a u a s u p r a lui 1 , i a plecat n a r a Oolchidei la Trapezunt. Sosind aici, cei din p a r t e a locului l-au pus n domnia Oolchidei i reedina domneasc a m u t a t - o la Trapezunt n Colchida. i de atunci domnesc aici i au a j u n s p n n vremile noastre, elini fiind de n e a m i innd la obiceiurile i la limba elineasc. i snt neuscrii cu b a r b a r i i j vecini, cu n u m i i i Asproprob a t a n i 2 albi i chiar cu nepoi de ai lui Temir, feciori cobornd din ochie. i Caraisuf, nct s n u aib neplceri din p a r t e a acestora i a r a s n u l e fie pustiit de ei. i au i n t r a t n legturi de cstorie i cu elinii din B i z a n , ntre altele, cnd i m p r a t u l Alexie Comnen i-a d a t f a t a d u p m p r a t u l l o a n al Bizanului 3 .
Din istoria marilor Cemd e 1:1

15

20 462

25

[Dar 4 d u p aceea s se fi ntmplat i u n lucru ca acesta. m p r a t u l l o a n a czut la bnuial asupra maicii sale, o Cantacuzino, c prot o5

v o r b a d e m o a r t e a t r a g i c a u l t i m u l u i m p r a t C o m n e n A n d r o n i c I (11831185) descris a t t d e mictor d e N i c h i t a C h o n i a t , i s t o r i c c o n t e m p o r a n ;dar m p r i a m a r i l o r C o m neni din T r a p e z u n t a l u a t f i i n abia p e la 1204 d u p c u c e r i r e a C o n s t a n t i n o p o l e i d e c r u ciada a I\:-a. 2 Adic p s t o r i de oi albe. 3 l o a n V I I I Paleolog (14251448). * n t r e g acest p a s a j d e la D a r d u p " p n l a t r d t o r i d e p a t r i e " p . 266, nsei m a nuscrisele l a r a t ca s t r i n de L a o n i c Ghalcocondil, f i i n d c e i scris n t r - a d e v r m a i m u l t n stil d e cronograf dect n f e l u l d e a scrie al lui L a o n i c . D e aceea, u l t i m u l e d i t o r al l u i L a o n i c , E . D a r l o a scos, cu d r e p t c u v n t , din t e x t acest p a s a j , nchizndu-1 n p a r a n t e z e d r e p t u n g h i u l a r e . 5 l o a n Mare Comnen, m p r a t d e o c a m d a t n u m a i d u p n u m e i ca p r e z u m t i v u r m a , deoarece t a t l su Alexie e r a nc n v i a i d o m n e a .

D I N ISTORIA MARILOR COMNBNI D E LA TRAPEZUNT

265

vestiarul ar t r i cu maic-sa, i n d u r e r a t n t r u i n i m a sa d i n cauza aceasta 1-a ucis p e p r o t o v e s t i a r i p e t a t l i p e maic-sa i-a nchis p e amndoi n aceeai camer, voind s-i ia v i a a i maicii sale. D a r m a r i i dregtori din ora l-au r u g a t fierbinte p e I o a n , ca aceasta s n u se n t m p l e i l-au trimis n prile Iviriei, mbunndu-1. I m p r e s i o n a t de r u t a t e a l u i I o a n , mpr t u l Alexie 1-a f c u t m p r a t p e cel de al doilea fecior al su n u m i t Scandarios i 1-a n s u r a t cu f a t a d o m n u l u i d i n Mitiline Gateliuzo, u n d e l trimisese acolo la Mitiline. m p r a t u l I o a n ns pleend n Iviria, a a v u t de soie p e f a t a m p r a t u l u i A l e x a n d r u . D u p aceea a plecat la Gafa, cut n d acolo pe cineva s aib o corabie i s m e a r g la | T r a p e z u n t cu gind u r i de rzboi n c o n t r a propriului t a t Alexie. i a gsit acolo u n o m genovez a v n d o corabie m a r e cu a r m e de t o t felul, n u m i t . . . P e acesta 1-a i ales p r o t o s t r a t o r 2 . E c h i p n d deci corabia b i n e i c u m t r e b u i a , a v e n i t la T r a p e z u n t n contra t a t l u i su Alexie. Ieind a f a r p e u s c a t n locul, u n d e e aezat m n s t i r e a sfntului F o c a , i-au ridicat corturile t o t aici n m n s t i r e , a v n d la mijloc i a j u t t o r i n t a i n o a r e c u m p e cavasitani care l-au t r d a t p e acela. Cci acetia i n n d s t r a j a m p r a t u l u i n s u b u r b i a lui A h a n t , cnd chiar i m p r a t u l Alexie i a v e a acolo corturile cu a r m e i p r e g t i r e de rzboi, s-au neles cu I o a n i i-au lsat slobod calea n c o n t r a lui Alexie, p e care c o m a n d a n i i lui I o a n l - a u gsit n cort f r s b n u i a s c nimic, i l-au ucis cu violen p e la ceas de m i a z n o a p t e . Cci m p r a t u l I o a n spusese s nu-l omoare de t o t p e t a t l su, ci n u m a i s-1 p r i n d de viu i s i-1 a d u c . D a r aceia n-au pzit c u v n t u l lui, ci omorndu-1, p o a t e c credeau c au f c u t m a i m u l t p e p l a c u l m p r a t u l u i I o a n . P e acetia m p r a t u l I o a n m a i p e u r m , p e u n u l 1-a orbit, iar celuilalt i-a t i a t minile, n e v r n d ca ei s-o f a c a c e a s t a aa, ci n u m a i s i-1 a d u c . A a d a r m p r a t u l I o a n a i l u a t n primire d o m n i a , f c n d | t a t l u i su la nmorm n t a r e t o a t cinstea c u v e n i t ; 1-a i n m o r m n t a t n m n s t i r e a Maicii D o m n u l u i cea de d u m n e z e u u m b r i t , dei m a i p e u r m 1-a a d u s n mitropolie. D u p civa a n i ns s-a ridicat cu r z b o i a s u p r a T r a p e z u n t u l u i i u n oarecare dervi cu n u m e l e Artabil, care a d u n a s e d i n t o a t e p r i l e oaste, de la r s r i t i miazzi, de la S a m i o n i din alte cteva o r a e ; i a v e n i t a s u p r a oraului, voind s-1 cucereasc, dnd n v a l . D a r m p r a t u l I o a n , a d u n n d i el a r m a t pe u s c a t i pe m a r e , a v e n i t m p r e u n cu p a n sebastul 3 i oamenii aceluia p n la m n s t i r e a sfntului F o c a , n u m i t Cordili. A a d a r p a n s e b a s t u l strngndu-i i oamenii si i p e ai mpr a t u l u i , a t r e c u t cu a r m a t a , v o i n d s a t a c e de p e m a r e p e dervi, oriunde a r d a p e s t e e l ; cci derviul A r t a b i l ocupase locul n u m i t Meliari, p u n n d m n a de m a i n a i n t e pe aceast s t r i m t oare de la Meliari, n u m i t Capanion. Y e n i n d deci i acei oameni ai p a n s e b a s t u l u i , a u d a t p e s t e dervi, i n n d o c u p a t s t r m t o a r e a Capanion. E i a u i d a t n v a l a s u p r a derviului, punndu-i t o a t n d e j d e a n a r m a t a de p e f l o t , deoarece i aceast flot
1
2

463

15

20

2,> ''. 30

35-

40-

Dup numit" ntr-un manuscris e indicat o lips. tot augustul; aici pe


ct

Adic g e n e r a l - c o m a n d a n t al a r m a t e i sale. 3 T i t l u de mare demnitar bizantin: pansebastosa p r e z u m t i v u l u i u r m a la t r o n .

separe, al

266

LAONIC CHALCOCONDIL : EXP T JTEEI I S T O E I C E YIII

' 5

io

15

*<''

-25

30

se pregtise mpreun cu pansebastul s dea peste d e r v i ; dar il-a a v u t t i m p prielnic, ci din cauza vntului ce sufla cu putere, marinarii n-au ieit afar n ajutorul armatei i, f u r t u n a fcndu-se aspr de t o t cnd dintr-op a r t e cnd din | alta, a r m a t a de pe flot a fost mpiedicat s ias. i atuncea oamenii derviului npustindu-se asupra pansebastuliii i asupra armatei, l-au ucis i pe nsui pansebastul i pe feciorii lui i pe alii, ca la treizeci. i ceilali au fugit i au venit la m p r a t u l l o a n care, lund-o la f u g i dnsul, a venit cu u n caic la Trapezunt deodat i cu ceilali, unii fugii pe uscat, alii pe mare, n t i m p ce derviul i-a aezat t a b r a n mnstirea sfntului Foca, n care i avusese t a b r a m p r a t u l l o a n . Derviul a fcut i muli prizonieri i pe unii din ei i-a u c i s ; avea prins de viu i pe n u m i t u l Mavroconstan care avea grij de camera mpratului i de cheltuielile lui i pe care 1-a i ucis n f a a oraului. Apoi, stnd acolo trei zile, a plecat cu planul s b a t rzboi n cartierul Mesochaldion ca unul ce era din ale pansebastului. La Trapezunt n mnstirea lui Cordili, chiar la sosirea derviului s-a ntmplat u r m t o r u l lucru. Derviul venise n noaptea a c e e a ; t o t atunci o femeie armeanca, temndu-se ca derviul s nu ocupe cetatea de afar, i m u t a a v u t u l n cetatea cea m a r e a Trapezuntului, ea acolo s i-o p u n la adpost. Aadar cnd i lua lucrurile i le ducea n cetate n timpul nopii, | f r s bage de seam, i luaser foc lucruri de m t a s e i ln. E a ns era n cetatea cea mare, netiind ce se ntmplase. i s-a ncins foc m a r e n casa acesteia i dintr-aceea a cuprins i t o a t e casele vecine pe la ceas de miaznoapte. I a r cei din ora creznd c este o t r d a r e pornit dinuntru n favoarea derviului, au luat-o deodat cu toii la fug, mari dregtori i ceteni, m p r a t u l l o a n fiind lsat singur n u m a i cu vreo civa, ca la vreo cincizeci. T o a t noaptea m p r a t u l a inspectat zidurile i porile oraului. Dimineaa aadar a venit i derviul, precum s-a spus, cu gndul c poate v a cuceri T r a p e z u n t u l ; i el a plecat f r nici o isprav, umblnd prin prile de prin Mesochaldion. Aadar au fugit dintr-odat dregtorii cu toii, unii pe mare, alii pe uscat, lund drumul Iviri e i ; mai pe urm, d u p ce. derviul a trecut, ei a u venit la T r a p e z u n t i m p r a t u l i-a ocrt, fcndu-i muieratici i n e b r b a i i t r d t o r i de patrie].

i. acestea s-au petrecut la T r a p e z u n t ; guvernatorul Amasiei ns, 35 Chitir cu numele, venind cu a r m a t a , a czut pe n e a t e p t a t e n Trapezunt i a prins n u puini i n pia i pe ogoare i n ora, ca la dou mii fiind -467 de toi. i oraul fiind acuma pustiu | de pe u r m a unei ciume aprige, se atepta s fie cucerit; dar m p r a t u l oraului l o a n a izbutit la m p r a t u l Mehmet cu bani s pstreze n viitor oraul t r i b u t a r i prizonierii ce-i 40 fcuse Chitirbei, s-i fie dai napoi i s aib linite, pltind mpratului t r i b u t , dou mii de galbeni. Mai pe u r m aadar i m p r a t u l l o a n a trimis chiar pe fratele su, despotul David, la m p r a t u l i a cerut s ntreasc pacea ncheiat, ceea ce s-a i fcut, cu u n t r i b u t de trei mii de galbeni.

DESPRE IVIRI

267

1 Ou a r a Oolchidei se m r g i n e t e Iviri a i m p r a i i acestora 1 (Georgia). n u gint de n e a m mic. I a r a r a se n t i n d e de la n u m i t u l B a t h y i riul Easis p n la Chalichi,. c u p r i n z n d Gorgur i Corion i Cahetion i Tiflision ; oraele acestea snt n apropiere de S a m a c h i o n i t u r c i locuiesc n el i se n t i n d a f a r d e regiunea m a i d e jos de oraul Cahetion de la 5 .marginea m r i i i Sevastopol al mincrelilor 2 s t p n i n d D a d i a n i M a m i a i S a m a n t a u l a i Guria i alte orae de la m a r g i n e a mrii. D a r eu oraele Iviriei de sus snt vecini i alanii i hunii i emfaii. Alanii ns p a r s se n t i n d p e sub Caucaz. Acetia i snt socotii m a i ales brb a i f o a r t e destoinicin ale rzboiului i f a c j zale de piele deosebit de b u n e . 4 6 8 A c e t i a i duc t r a i u l n religia d o m n u l u i n o s t r u Iisus Hristos, a u ns u n grai .al lor cu t o t u l p a r t i c u l a r i a r m e i f a c i n t r e b u i n e a z de bronz, n u m i t e alaniee. D a r ivirii de u n d e a u a j u n s i ei n a r a aceasta, d a c de la iberii 3 cei dinspre apus, n-a p u t e a i n d i c a ; i se v e d e c ivirii au a j u n s la m a r e p u t e r e i snt a v u i i credina i-o au de la Constantinopole de la o femeie 1 5 cucernic f o a r t e , care mergea ntr-acolo p e n t r u credina cea de d u m n e z e u . a d e v r a t ; aceast femeie i p r i n m i n u n i pe iviri p u n n d u - i n uimire, i - a d e s p r i t de credina lor f r de d u m n e z e u i i-a f c u t cretini p r i n b u n a lor nvoire. D a r d u p m u l i ani, sciii, vecini cu dnii, s-au ridicat cu rzboi a s u p r a lor i, s t r b t n d rile ivirilor, le p u s t i a u i le nimiceau 20 cu desvrire i, robindu-i, i-au i n u t sub stpnire, m p r a i i refugiindu-se p e culmile m u n i l o r . Mai trziu ns, d u p plecarea sciilor la slaele lor, s - a u cobort la a r i, p l t i n d m p r a t u l u i sciilor t r i b u t , au r m ; s domn i n d n a r a lor. D u p aceea n u cu m u l t m a i trziu s-au l u p t a t cu alanii, h u n i i i sasii . . . . a t t a tiu i a t t a a m de a m i n t i t despre ei 4 . j 25

Despre iviri

a a d a r 5 n f a a m p r a t u l u i , acesta a i m b r o s , Tasos i Samoa f l a t ce se petrece n Peloponez ; aflase ns i de la trace ' g u v e r n a t o r u l Peloponezului Alintat care s t t e a n Corint, c d o m n u l D i m i t r i e , d u p ce s-a l e p d a t de b u n v o i e de f r a t e l e su, se afl nc p r i n a r , dei f r a t e l e su p o a r t rzboi i n c o n t r a sa ; i a t u n c i 3 0 de n d a t i-a d r u i t insulele din Marea Egee, L e m n o s i I m b r o s i Tasos
Soarta insulelor Lemnos,
1 2

A s a n

sosind

Adic A d n c a t a . Manuscrisele au m i n g h e l i l o r "

i m i n e h e l i l o r " ,

ndreptat

de Tafel n . 3 Bizantinii pronunnd tot Ivirii". 4 In propoziia aceasta chiar unele manuscrise indic o lips. 5 Cum continu aici istorisirea, se vede c Laonic n-a a p u c a t s-i pun la punct expunerile istorice, cci mai nainte nu ni s-a spus nicieri ceva despre sosirea la s u l t a n a lui Asan
I n m p r e j u r a r e a aceasta.

268 1

LAONC CHALCOCONDIX: H ' X P C N E E I ISTOEICE IX

io

o 15

20

i Samotrace. Mai nainte, d u p cucerirea Bizanului, le-au a v u t acesteadomnul din Lesbos, att insula Lemnos ct i oraul Enos, iar stpnitorul P a l a m e d insula Imbros, care 1 ns a ocupat i E n o s ; dup moartea lui Palamed, cnd feciorul su Dorio a luat oraul n primire, m p r a t u l a venit cu a r m a t a i a ocupat Enos, cei din ora trecnd de n d a t la eL i a trimis p e lonuz, guvernatorul de la Galipoli, s ocupe insulele. I m b r o s a trecut n d a t la el i L e m n o s ; i n insulele acestea a sosit o garnizoan do a mpratului. Apoi ns turcii aflnd de sosirea din Italia a flotei i a cardinalului i c se a t e a p t s soseasc i a l t a din Italia, garnizoana, ce-i drept, s-a retras, dar turcii aveau grij de administraia insulelor.. Lemnos, n d a t ce flota a acostat la ei, s-a p r e d a t i I m b r o s a fcut c a m t o t aa 2 i Tasos nc i Samotrace. D a r n u eu mult mai trziu, d u p plecarea flotei la Bodos, Ismail, pus ] de curnd guvernator de mprat,, a debarcat i a ocupat I m b r o s i Lemnos 3 ; i pe italienii prini aici i-a t r i m i s la mprat. Acetia, c u m au fost adui, pe toi i-a ucis m p r a t u l care petrecea la Eilipopole; eei se retrsese din reedina-i mprteascdin cauza ciumei care bntuia atuncea foarte. Tasos ns i Samotracenu s-au p r e d a t , fcndu-i o greit socoteal. Cci cnd n u cu m u l t m a i pe u r m Zagan a luat locul lui Ismail i a fost pus guvernator la Galipoli,. venind cu flota la Samotrace i Tasos, le-a cucerit i pe locuitori i-a robit. i pe acetia m p r a t u l i-a m u t a t cu locuinele la B i z a n ; insulele nsi ci au scpat cu f u g a n creierii munilor, ca s n u fie robii . . . 4 .
Mahoned cucerete Morea, 1460. Despotul Diini'trio 'aieo10 se preda. Suferinele a r u .
I ) a r A s a n l u n d

a r m a t a , a nvlit n Pelopon e z ; i, lng Leondari, 1-a pus pe f u g p e 25 r j o m a . i gonindu-l 1-a mpresurat t i m p p u i n ;; ajungnd ns la strmtoare, s-a retras i a mers iari la m p r a t d u p a j u t o r . S-a dus ns mpreun i cu guvernatorul Tesaliei Omar, care era ntr-o m a r e divergen i nenelegere cu d n s u l ; i sosind, a i n t r a t la m p r a t i, n u m u l t e zile mai pe u r m , m p r a t u l i-a luat lui 30 Omar locul de guvernator i i 1-a ncredinat lui Zagan, g u v e r n a t o r u l de atunci de la Galipoli. Acest Zagan a a j u n s b r b a t vestit, ntre a l t e l e 47i p e n t r u c 1-a prins pe Morezini j care ajunsese cel mai m a r e pirat de p e marea din prile noastre ; 1-a pri ts i pe dnsul i trirema lui i din cauza, aceasta i-a dobndit faim mare. Acesta aadar, ndat ce a l u a t n seam, 35 din p a r t e a mpratului Tesalia i Peloponezul, a nvlit n Altuia; i r
In loc d e c n d " a citi c a r e " , fiind m a i p o t r i v i t . C o m p a r n s Critobul, I I , 23, 6 - 8 . 3 D e f a p t a m i r a l u l t u r c J o n u s . Vezi A k d . N i m e t , op. cil., p . 52, n r . 3 0 . ' Manuscrisele indic o l i p s .
2 1

CUCERIREA. PELOPONEZULUI 1460

269 1

l a nvala Ini Z a g a n , ' a r m a t a elinic, cum mpresura cetatea de sus, s-a ridicat i a plecat. D a r e r a u f a aici, n a j u t o r u l elinilor, i italieni pe care i chemase Toma i care veniser de la Mediolan ca aliai elinilor. Elinii deci punnd t u n u l n poziie de tragere, b t e a u cetatea, dar nu isprveau nimic ; i nici t u n a r b u n n u aveau i nici scule b u n e p e n t r u mpresurare. i atunci aheii ridicndu-se din ora, a u plecat la Naupactos i zboveau aici, domnul Toma ns a nvlit n a r a Laconica i a supus-o, precum i oraul Calamata n Mesenia. Mantinea a nceput s-o mpresoare i nu-i mergea de loc la cucerirea o r a u l u i ; i atunci trimind soli la mprat, i p u n e a gndul la ncercare, dac ar face p a c e cu dnsul. Cum mpratului i venise atuncea veste din Asia despre Chasan cel Lung, s-a vzut n d e m n a t la pace cu acest d o m n ; nct s p o a t porni cu a r m a t a asupra lui Chasan i asupra domnului Sinopei Ismail, care sttea n legturi de prietenie c u Chasan cel L u n g ; i i-a d a t veste de pace cu condiia s-i ndeprteze a r m a t a de la cetile mpratului i s-i dea napoi cte orele i le-a luat, j i a r t r i b u t s-i plteasc de ndat trei mii de galbeni i n t i m p de douzeci de zile s fie prezent, cnd trimisul m p r a t u l u i o s fie la Corint. C ind i s-au a n u n a t d o m n u l u i acestea, se gtea s mearg la ndeplinirea celor spuse de m p r a t . D a r din cauza nesocotinei supuilor n-a p u t u t s plteasc galbenii; i a t u n c i m p r a t u l a fost a p u c a t de m a r e innie. i expediia n Asia a s u p r a lui Chasan a amnat-o p e n t r u anul u r m t o r i el nsui s-a pornit spre Peloponez. Cnd n nvala-i a sosit la Corint, A s a n i s-a nfiat din p a r t e a domnului Dimitrie, avnd s duc a r m a t a mpratului asupra dumanilor. D a r cnd a a j u n s la Tegea, pe Asan 1-a p u s aici la nchisoare, i, pe slujitorii dintre elini, ci i urmaser aceluia ; inndu-i n ctue, au plecat asupra Spartei. Mai nti Maehmut, avnd cu sine cavaleria uoar i a r m a t a Europei, grbea din rsputeri spre Sparta. A j u n g n d aici, a m p r e s u r a t de n d a t oraul i p e d o m n 1-a surprins nu n t r u . Domnul aadar era mpresurat i i-a pierdut ndejdea ce i-o pusese I n m p r a t . i se p u r t a cu gndul s se urce n cetatea de sus a oraului; a p o i ns cnd a aflat c p e fratele soiei sale Asan, m p r a t u l 1-a aruncat n nchisoare, s-a strecurat din ora i, sosind n t a b r , | s-a nfiat mpratului. i p e el m p r a t u l 1-a primit cu m a r e cinste i-1 mngia, c nimic neplcut n u i se mai poate ntmpla din aceasta i-i fgdui c n locul Spartei i v a d a alt a r ndestulat i nfloritoare. Totui n u m a i : p u i n l inea s u b paz. n s p r e Sparta, la poalele Taighetului, este aezat un ora elinie n f l o r i t o r ; e la o deprtare de vechea S p a r t a la optsprezece s t a d i i 1 . P e acesta aadar m p r a t u l 1-a ocupat i n
1

io

15 '<-

20

25

30
473

35

Peste 3 km.

270

LAONIC CHALCOCONDIL : EXP T JTEEI ISTOEICE YIII

io 474

15

20

25

475

mitropolie a p u s o garnizoan i g u v e r n a t o r 1-a f c u t pe O h a m u s a 1 Zenevisa, scutier al lui M a c h m u t . E l nsui ns m e r g n d a s u p r a oraului Castrii 2' la o d e p r t a r e de oraul de a c u m a ca la optzeci de stadii 3 , a n c e p u t s-1 mpresoare p e a c e s t a ; cci i b r b a i i femei, n t r i n d u - s e n t r - u n loc f o a r t e bine a d p o s t i t i chibzuindu-se c anevoie e de p t r u n s , se g t e a u s se p u n la l u p t cu cei ce n v l e a u a s u p r a lor i s se b a t cu armata m p r a t u l u i . D a r ienicerii, c u m li s-a d a t consemnul de a t a c , n d a t a u a t a c a t i au t r e c u t peste zidul de a f a r i i-au robit i pe b r b a i i p e femei,, cucerind locul acesta. D u p cucerirea oraului s-au u r c a t spre c e t a t e care,, p a r c a t r n a t n v z d u h , se ridica p e o n l i m e ca la p a t r u s t a d i i 4 . Urcuul era s t r m t i anevoios de u m b l a t din cauza d r u m u l u i r u i erap r p s t i o s i | f o a r t e a c c i d e n t a t ; i d a c erau oameni care s i n calea,, era greu de u r c a t i de a j u n s la c e t a t e . Aici s-au silit s f o r e z e urcuul,, t r e c n d unii p e s t e alii. L a acest u r c u nghesuindu-se unii cu alii la r e p e zeal, m u l i s-au p r b u i t n p r p a s t i e i f o a r t e m u l i din ieniceri i-au. p i e r d u t v i a a . Alii ns a u i z b u t i t s se urce i au a j u n s la c e t a t e i a u n c e p u t s se n p u s t e a s c . Elinii ns care l u p t a u de m u l t t i m p a c u m a , n u m a i p u t e a u i n e piept m p o t r i v a oamenilor m p r a t u l u i mereu a l i i i iar alii. S - a u d e s c u r a j a t deci i a u c u t a t o apropiere d e m p r a t , ca s capituleze. A a d a r p e acetia, d u p ce a l u a t n p r i m i r e c e t a t e a , p e t o i i-a d u s n t r - u n singur loc i i-a mcelrit, fiind de t o i la t r e i sute, i p e c o m a n d a n t u l lor, a d o u a zi i-a despicat t r u p u l , fcndu-1 d o u b u c i D e aici a n a i n t a t dincolo de oraul L e o n d a r i i i-a aezat t a b r a ; d a r c n d a a f l a t c t o i i-au d u s cu ei femeile i copiii n t r - u n ora n t r i t G a r d i e h i s , a venit de n d a t cu m u l t n v a l i i-a aezat t a b r a . i a d o u a zi au a t a c a t dinspre c e t a t e i ienicerii d d e a u l u p t a la ziduri, azapilor ns le-a p o r u n c i t s a t a c e oraul d i n p a r t e a , u n d e era eu p u t i n s. t r e a c peste zid. i azapii n p u s t i n d u - s e de n d a t , au dobort p e elini i i-au p u s p e f u g i, nvlmii, au p t r u n s d e o d a t cu ei n ora i J o m o r a u f r nici o mil, d u p p o r u n c a m p r a t u l u i , i b r b a i i femei i animale d e p o v a r i vite, n e c r u n d nimic. n d a t s-au p r e d a t i cei din c e t a t e , plecndu-se s capituleze. n f r u n t e a oraului s t t e a Bochali n manuscrise Chazan", ndreptat de Darko n , dup p. 262, 15 i 273, 35; 274, 3, 7. 2 Manuscrisele ne dau Gastrie", dar Darko, ap. crit., numai bnuiete, eu
cred ns c t r e b u i e n d r e p t a t n C a s t r i i " d u p cronica lui G. S p h r a n t z e s ,
1

contemporan i martor ccular (Migne P. G., 156, col. 1060 B). 3 Peste 14 km.
Peste 710 m . In manuscrise e Cardichie", n d r e p t a t de Taiel n . Vezi i S p h r a n t z e s , t o t acolo col. G.
5 4

CtrcSEKIBEA P E L O P O N E Z t J L r i 1460 1

cu rudele. Aici m p r a t u l a d a t de tire prin t a b r , cine face v r e u n rob de rzboi i nu v a veni de n d a t cu el, v a porunci robului s ucid stpnul i apoi l va ucide i pe prizonier. D u p acest ordin, nimic altceva n u era o r a r i t a t e mai m a r e p r i n t a b r dect v r e u n rob dintre cei din acest o r a ; cci a u fost adui la u n loc vreo mie dou sute. P e acetia i-a dus cu toii ntr-un singur loc i aici i-a omort, nct n-a mai rmas nimeni din locuitorii oraului Leondari, nici b r b a t nici femeie. A m aflat ns dup aceea de la locuitorii de p r i m p r e j u r , c a u fost la ase mii de mori, iar animale de t r a c i u n e ucise de m u l t e ori mai multe. Cnd a u aflat i celelalte p r i din Peloponez acestea ce le-a f c u t mpratul, de. ndat s-au plecat de fric i a u trimis soli la m p r a t ntre altele i Salvarion i Arcadia, port i antier naval al acestei ri, aezat spre Pylos, ora foarte ntrit i bine adpostit. P e acetia d u p ce m p r a t u l i-a luat n primire, brbaii i femeile din amndou oraele, i-a pus sub paz ; adunnd la u n loc c a m la zece m i i ; i era pornit cu gndul s-i o m o a r e ; mai apoi ns i-a | trimis n regiunea Bizanului, ca locuitori prin oraele de prin apropiere. P e domnul Dimitrie l p u r t a aici din loc n loc, ferindu-1 de orice apropiere. Cu vrerea domnului nsui 1-a trimis pe Iisus al lui Isaac s ia n primire E p i d a u r i s aduc pe soia i pe f a t a domnului, p e care m p r a t u l spunea c i-o ia de femeie. Domnul elinilor a trimis i pe unul din marii dregtori, ca s-i nduplece pe cei din E p i d a u r s predea oraul, i s-i aduc soia i f a t a . Iisus lund cu sine p e elini, a plecat la E p i d a u r ; dar cnd a a j u n s lng ora, aici crmuitorul oraului, punindu-1 la cale i cei din ora, s-a lepdat de domn i a spus c n u e n p u t e r e a lui s predea oraul. Totui p e soia domnului elinilor a lsat-o s ias din ora dimpreun cu f a t a . P e acestea, cum a u ieit din ora, le-au luat i a u plecat spre t a b r . Cnd m p r a t u l a aflat, cum s-au p e t r e c u t lucrurile la E p i d a u r , a poruncit, ea soia domnului i f a t a s fie duse din Peloponez de-a dreptul n Beoia, punind camerier pe lng f a t a domnului u n s e o p i t ; dup aceea, n u cu mult mai p e urm, a ordonat s-1 duc i p e nsui domnul afar din Peloponez la soie. I a r el, n d a t d u p cucerirea oraului Gardichi, a pornit spre oraele v e n e i e n e ; i a sosit la Corone, ca s v a d aezarea oraului. i el era ocupat cu a c e a s t a ; Zagan ns, guvernatorul Peloponezului, | fusese nsrcinat s cucereasc Ahaia i o p a r t e mai m a r e din a r a Elidei, regiunea din interiorul e i ; i n d a t lund a r m a t a Tesaliei i cavaleria uoar a mpratului, a supus oraul Calavrita n u r m a predrii f c u t e de Doxie care sttea n f r u n t e a oraului i care ntre fruntaii albanezi avea locul nti. Acela cu rudele sale au trecut n d a t de p a r t e a lui Zagan i i-au predat o r a u l ; p e acetia toi, mai trziu i-a ucis din por u n c a mpratului. f ) a r asupra oraului Greben, bine ntrit din fire,

5-

io

20

25

30

477 35.

272

LAONIC CHALCOCONDIL.: E X P U N B E I ISTOEICE

io 478

io

30

-25

479

35

40

mergnd, 1-a a t a c a t i p e acesta ; i a fost respins din cauza locului accid e n t a t . ncercare a fcut i cu alte localiti; ct despre oraul Santamerion, n eare cei mai muli din locuitorii bogai de primprejur i-au dus averea i alte bogii, dup ce, ajungnd aici, i le-au pus la adpost, au trimis vorb lui Zagan s se nvoiasc , i s-au mpcat i a u predat cetatea. D a r d u p ce a luat n primire cetatea, i-a nelat cu viclenie i, slobozind a doua zi a r m a t a asupra acelora din ora care au r m a s n arin, i-a luat robi i pe muli i-a ucis p e loc. Cnd vestea despre aceasta a a j u n s i n celelalte orae, c nici o nvoial n u este statornic p e n t r u ei, s-au hotrt s se apere n oraele lor, cum p o a t e f i e c a r e ; i nici u n orel n-a mai voit s se plece. i ce-i drept, Zagan purtndu-se astfel la ( Santamerion, a u m b l a t r u nu cu mult mai p e u r m i i-a pieraut comanda, m p r a t u l de la Corone a sosit la Pylos i aici i-a aezat t a b r a , u n d e se afla i T o m a eu o corabie; mbarcndu-se n aceasta, a ridicat pnzele i atepta, cum se vor desfura lucrurile n Peloponez. D a r corbii de ale veneienilor plutind spre acesta, i-au cerut s se ndeprteze de aici i s n u ncerce din portul lor vreo mpotrivire f a de m p r a t . Acesta, n d a t ce m p r a t u l a t b r t , a plecat ndeprtndu-se n largul m r i i ; iar soli de ai veneienilor sosind aici la m p r a t , a u ntrit din nou t r a t a t u l lor de pace i au d a t dovezi de b u n e relaii i de prietenie f a de m p r a t . Cu t o a t e acestea, turcii din cavaleria uoar de p r a d nvlind n teritoriul de la Pylos, a u prins aici n u puini din albanezii vecini i i-au ucis. Apoi m p r a t u l a mers clare la Metone i a privit aezarea oraului; unii din ora a u ieit ca p e n t r u pace i civa din ei a u fost ucii de oamenii mprtului. Cnd m p r a t u l s-a ridicat de la Pylos, a ordonat ca domnul elinilor s plece, prin interiorul rii i s mearg de-a dreptul spre Beoia, p r e c u m a m a r t a t mai n a i n t e ; el nsui ns ajungnd n Ahaida, a luat n primire localitile de pe aici, dregtorii lor predndu-le; i s-a oprit n Ahaia, ducnd n t o t locul cu sine i pe Asan, fratele soiei domnului. Cnd a sosit aici, a aflat ce s-a ntmplat | la S a n t a m e r i o n ; i era f o a r t e necjit pe Zagan i era suprat, c din cauza greelii aceluia f a de elini, celelalte ceti i s-ar supune cu mare greu. A d a t ns de tire prin t a b r ea robilor de rzboi din Santamerion s li se dea drumul. Aici, ci erau prin t a b r , a u fost pui n l i b e r t a t e ; dar o p a r t e mai m a r e apucase s treac din Ahaia n Etolia , pe cei mai muli ns i-i luase Zagan, ducndu-i acas. Ct despre oraul Greben, trimindu-1 pe lisus, guvernatorul de la Scopie, 1-a cucerit; i din acetia o a treia p a r t e i-a prefcut n robi i alegnd orice om frumos era prin ora, l - a l u a t rob eu sine. n c mai nainte guvernatorul oraului P a t r a s , cu numele Isacal, a supus unele din orelele vecine cu el. Cci elinii, cnd a u vzut c m p r a t u l subjug a r a din interior

CUCERIREA. PELOPONEZULUI 1460

273 1

i c omoar foarte muli b r b a i din oraele cucerite, se grbeau, fiecare -dorind s apuce s se predea, nc nainte de ce s soseasc mpratul i s-i subjuge cu puterea, p e unii fcndu-i robi, iar p e alii mcelrindu-i. A t u n c i turcii luau oraele n primire, fr s ia ceva din averea oamenilor, d a r alegnd p e cei mai frumoi de prin oraele ocupate, i luau robi. i unele din orelele cele mici, ei le robeau, cele mari ns le luau n primire, ;alegndu-i oraele cele mai frumoase p e n t r u sine. P r e c u m lupii nvlind j a s u p r a unor oi, prsite de pstori, niciodat nu se mai satur ndeajuns de a le sfia, i ele sufer a m a r de pe u r m a acestor fiare de lupi, aa i Peloponezul ntr-un fel ca acesta se p r p d e a n chipul cel mai nenorocit, nimicit pn la capt de oamenii mpratului, pierind n chipul cel mai jalnic, unii ntr-un fel, alii n altfel. m p r a t u l aadar sosind la P a t r s n Ahaia, i-a aezat t a b r a i orelul Oastrimenon i s-a supus. A trimis un crainic i la Salmeniehi i le-a cerut s predea oraul. E i ns au spus c de b u n v o i e nu se predau, p e n t r u c tiu c vor pi-o la fel ca i ceilaii elini. Cnd i s-a r a p o r t a t aceasta mpratului, s-a ridicat a doua zi .i a sosit la Salmeniehi. Oraul acesta este aezat pe o culme ntins n .muni f o a r t e n a l i ; i e ntrit i adpostit f o a r t e bine din fire, iar cetatea fse ridic m u l t , nlndu-se deasupra unei prpstii. ntr-acest ora, cei mai muli din elinii i albanezii vecini i-au c u t a t scparea, i ei i femeile i copiii. m p r a t u l d u p ce s-a apropiat, a nceput s mpresoare oraul, btnd cu tunurile zidul oraului, care era i acela ntrit de t o t . i ienicerii a u a t a c a t zidul din m a r e apropiere i ncercau i alt chip, c u m ar p u t e a izbndi; totui nu izbndeau ntru nimic, nici s cucereasc oraul, nici n vreun alt chip p e msura pregtirii. Totui cu putile rneau n u puini din locuit orii oraului. | apte zile n rnd a mpresurat oraul i ienicerii au oprit a p a r u l u i ; i peste p u i n t i m p cei din ora, chinuii M r - u n a de sete, n - a u tiut ce s fac i s-au predat mpratului. P e acetia fiind la apte mii de oameni, i-a mprit ca robi de rzboi ntre oamenii lui de f r u n t e de prin t a b r ; i ca la nou sute de biei i-a ales s-i fac ieniceri; pe ceilali i-a scos de vnzare. Atunci conductorul elinilor din cetate, era u n Paleolog cu numele, a i n t r a t n vorb, sub ce condiii ar p u t e a s predea cetatea, n u m a i dac i-ar m u t a t a b r a cale de o zi. I a r m p r a t u l a primit propunerea i, lund ostatici, s-a ridicat de aici i, mergnd n jos, a t b r t la Eghion, lsnd pe loc n u r m pe Chamuza, .guvernatorul Peloponezului i al Tesaliei; cci punindu-1 p e acesta, i-a luat lui Zagan locul de conducere p e n t r u greala de la Santamerion. Acesta deci a fost lsat p e loc, ea s ia oraul n primire, dar a doua zi, .a zbovit. i elinii fcnd o ncercare, au lsat civa s ias din cetate i s le duc lucrurile pe uscatul din f a a Peloponezului; i se p u r t a u cu
18. C. 1621

480 io

20

25 '1

30

35

40

274

LAONIC CHALCOCONDIL : EX'UNKIU I8TOKIOE I X

gndul s treac la veneieni; cci n acest scop fcuser propunerile de <582 pace. Dar pe acetia, cnd ies din ora 1 i se pregteau s se ndeprteze, i prinde Chamuza i, trecndu-i n rndurile robilor de rzboi, a fcut p e cei din cetate s nu predea cetatea. Trimind scrisori la mpratul, i-au 5 a r t a t nesocotina guvernatorului i c repede ar nclca nvoielile de pace cu mpratul. Aflnd t o a t e cu de-amnuntul, 1-a scos din locul de conducere pe Chamuza i b a pus iari p e Zagan c o m a n d a n t i guvernator al Tesaliei i Peloponezului. ncredinndu-i acestuia amndou rile, e l nsui a plecat dincolo de F e n e u 3. Ajungnd aici, a trimis crainic p r i n io orae, c mpratul i-ar ierta p e n t r u cele t r e c u t e i le-ar cere s ias a f r de prin orae i s vnd a r m a t e i mpratului cele de trebuin. U n i i din ei au ascultat i, cobornd n t a b r , s-au amestecat p r i n t r e turei.. m p r a t u l ns strngnd ienicerii de la P o a r t i din cavaleria uoar d e p r a d ci erau de f a , i-a slobozit asupra albanezilor, ca s-i p r i n d pe< 15 neateptate. Acetia aadar ci a u ascultat de cuvnt, a u fost amgii i s-au prpdit aa. i animalele de povar i vitele rii mnndu-le cu ei> le-au dus la Corint. Cu o astfel de vorb a s t r b t u t localitile Pliantei.. Cci albanezii aezai n acestea, deoarece i aveai aezrile ntr-o regiune foarte a p r a t din.fire, p r d a u i jefuiau pe elini i-i aveau partizani pe eei20 lali albanezi din localitile de jos ale Peloponezului, oriunde i-ar fi d u s 483 acetia [ la rzboi, nct s-a hotrt localitile acestea s le fac mai slabe -y i a cunoscut c albanezii, pornind de aici, rsculau a r a m p r a t u l u i . i despre acetia se spunea c fac cele mai m u l t e isprvi i c-i duc p e ceilali, oriunde ar vrea s-i scoat. 25 Acestea s-au ntmplat astfel la cucerirea Peloponezului, m p r a t u l ns ajungnd la Atena, plimbndu-se, vizita oraul i porturile. Povestindu-i ienicerii de pe Acropolea, c unii dintre atenieni s-au neles la trdare" cu domnul Beoiei Franco , fostul stpnitor de mai nainte al atenienilor,, au a j u n s i aceia i oraul n mare p r i m e j d i e ; cci m p r a t u l lsndu-se 30 convins, prinde zece oreni dintre cei mai cu stare i, lundu-i pe acetia, i-a aezat cu locuinele la Bizan. Ducndu-se spre cas i t r i m i n d crainic,, a cerut ca domnul Dimitrie cu soia s-o ia nainte ; i el nsui fcea drumul. pe ndelete. Domnului i ddu oraul E n o s i venit din salinele de acolo i de la P o a r t pn la ase sute de mii de argini. P e Franco, feciorul. 35 lui Antonio, fost intim de al su, precum se spune, i care predase Acropolea din Atena, trimindu-1 la Zagan, guvernatorul Peloponezului,. 484 i-a poruncit s-1 ucid. I a r Zagan invitndu-1 la el n cort j a stat de vorb, pn noaptea, mai apoi ns, cnd s-a pornit s plece spre cortul su
1

Manuscrisele n e d a u F e n a o " , n d r e p t a t de Dar*ko n .

CUCERIREA. PELOPONEZULUI 1460

275

la porunca aceluia a fost ucis pe loc. Acesta s-a sfirit astfel din via, m p r a t u l ducndu-se spre cas, fcea d r u m u l pe ndelete i, ajungnd la Fere, a zbovit zile ntregi pe loc, cci i se Vestise c o a r m a t e pe cale de la peoni s nvleasc peste I s t r u . Cnd ns s-a vdit c nu este nimic, a sosit nu cu mult mai pe u r m la Adrianopole, ducnd t o t o d a t cu sine i pe Dimitrie, f r a t e l e m p r a t u l u i elinilor, cu soia. Cnd a a j u n s la reedina-! mprteasc, a trimis i a n d e p r t a t pe scopit de la f a t a domnului. Zagan ns a fost lsat n Peloponez i avea cu sine i a r m a t a Tesaliei f r cavaleria uoar de p r a d ; umblnd prin Peloponez, a organizat starea de lucruri de acolo i a scos mari averi, att el ct i dregtorii lui din Peloponez, de pe u r m a robilor de rzboi, pe care, lundu-i pe furi, i treceau n Tesalia : apoi storcea i plocoane de la locuitorii Peloponezului. Menind i la Salmeniehi, a nceput s mpresoare cetatea, trimind i vorbe cumpenite n vederea predrii. Acetia, ce-i drept, nu-i ddeau ascultare, dar mai trziu s-a ntmplat de-a scpat t e a f r comandantul elinilor din aceast cetate, d u p ce a rezistat u n an n t r e g ; i a dus rzboiul n contra mpratului foarte vitejete, nct Machmut, marele vizir al mpratului, s fi spus | despre acest b r b a t c, venind ntr-o a r att de m a r e ca Peloponezul, robi ar fi aflat muli, dar nici u n b r b a t dect pe acesta. Despotul Toma m p r a t u l se afla atunci la reedina-i mprteasc. Toma Paleolog uje ns, d u p ce a fost la E p i d a u r , a ieit din Peloponez i a sosit la Cercira; i debarend femeile i copiii, a plecat spre Italia p e m a r e la arhiereul r o m a n i l o r ; din Cercira a trimis u n sol i la mpratul, fcnd o ncercare, dac i-ar da i lui vreo a r n E u r o p a la marginea mrii, i aa s predea mpratului E p i d a u r . m p r a t u l pe sol prinzndu-1, 1-a pus n ctue i nu cu mult mai pe u r m 1-a lsat s plece f r nici o stricciune. I a r domnul T o m a sosind la arhiereu, avea d e la acesta p e n t r u trai ase mii de galbeni pe an. sinopc n schimbul Vara urmtoare, cum s-a ivit de primvar, Mehmet FHipopoiei. a pornit cu a r m a t asupra domnului Castamoniei i al Sinopei, nvinuindu-1 c era prieten cu Chasan cel L u n g i p e n t r u c credea c s-a legat cu el n contra rii lui Mehmet s nvleasc mpreun eu acela i s porneasc rzboi. Se mai spun i alte motive, a n u m e c fratele lai Amarle 1 , t r i n d la P o a r t a mpratului, l sftuia pe mprat s mearg cu rzboi asupra fratelui su. Echipnd i narmnd pe mare
P e e m i r u l din Sinope II c h e m a de f a p t I s m a i l ; vezi m a i d e p a r t e , p. 276,16, aa c p o a t e s-ar i m p u n e s fie n d r e p t a t n " 6 f r a t e l e
1

276

LAONIC CHALCOCONDIL : EXPTJTEEI ISTOEICE YIII

486 corbii, vase i trireme ea la I o sut cincizeci i el nsui trecnd n Asia, s-a d u s pe jos pe uscat i flota-i p e mare, inndu-se aproape de r m u l Asiei, pn ce a a j u n s la Sinope. i m p r a t u l mergnd cu a r m a t a i trecnd prin oraul Castamoni, a a j u n s la Sinope. Acest ora este aezat 5 la marginea Mrii N e g r e ; este adic o peninsul ce se ntinde n m a r e pn la douzeci i apte de s t a d i i 1 , i pe istm se ridic oraul, avnd de amndou prile marea i port n a t u r a l . Dincolo de ora, peninsula ce se ntinde n u n t r u l mrii p e o d e p r t a r e de douzeci de s t a d i i 2 , este plin de d u m b r v i cu t o t felul de pomi roditori i copaci i e chiam 10 P o r d a p a s i triesc n ea cprioare, iepuri i alte cteva slbticiuni b u n e de vnat. Oraul pe amndou prile mrii este ntrit i bine adpostit din fire n m a r e msur i are o aezare de t o a t f r u m u s e e a ; dinspre uscat, oraul se ridic p e u n loc pripuros. Dinspre peninsul locul oraului este es i zidul i poate fi a t a c a t foarte uor. n a i n t e de ce mp15 r t u l s fi a j u n s n t a b r , Machmut s-a apropiat de ora i a i n t r a t cu Ismail n vorb, grindu-i astfel de cuvinte : O, fecior al lui Sehender 3 , t u cobori doar dintr-un n e a m strlucit de turci i pe m p r a t l . tii c, fiind din neamul acesta, nu contenete s* se rzboiasc ntr-una eu dumanii profetului nostru Mohamed. D e ce n u vrei s stai linitit 487 i ; j dnd fratelui t u j u m t a t e de a r , s domneti peste cealalt jumt a t e , ci despoind pe fratele t u , ii t o a t domnia a c u m a mpotriva voii mpratului 1 ! S-o tii de ast d a t , p e n t r u ca starea aceasta de lucruri s se ndrepte spre bine, iei din ora i mergi la mpratul, ncredinndu-te lui, t u i stpnirea t a . i aa, s-o tii bine, c nimic neplcut 25 n u vei p i din p a r t e a m p r a t u l u i ; nici nu o s-1 ntreci cu aceasta 4 , fcndu-i astfel pe plac. i vei avea o a r n u mai mic dect aceast a r a t a i, t o t o d a t duendu-i v i a a n siguran, vei avea p a r t e de o fericire t i h n i t ; nici n u vei mai avea vreo suprare n viitor, nici din p a r t e a dumanilor notri, nici alor ti, nici din p a r t e a fratelui t u , 30 care mereu t e atac i umbl s-i ia domnia. Mergi aadar i spune nsui care a r i ceri n E u r o p a de la m p r a t , ca eu s pot strui p e n t r u ea la m p r a t u l " . Acestea i le-a spus vizirul Machmut al lui Mihail. I a r Ismail, luindu-i vorba din gur, i-a spus : D a r , o Machmut, m p r a t u l trebuia s mearg cu rzboi asupra dumanilor profetului i 35 nu asupra celor de acelai n e a m i aceeai credin ! Cci n u e cu lege s vie i s desfiineze mai nti pe u n b r b a t de acelai n e a m i legat
1 2 3 4

Aproape 5 km. De 3 % km. Vezi m a i sus, p . 228 n o t a 5. Adic r s p l a t a ce o v a p r i m i , v a ii m a i m a r e d e e l t ce a d a t s u l t a n u l u i .

MAHOMED I I OCUP SINOPE

277

p. ..n t r a t a t de pace, fr s fi fost vinovat de vreo nedreptate. E u unul n-am fcut nici o nedreptate f a de mprat i nici t r a t a t u l d e pace nu-1 calc. I a r dac la aceasta i nsui mpratul s-a gndit i, n vederea rzboiului cu Chasan, J voia ea aceast a r s fie a lui, ei bine, s-mi dea Pilipopole n schimbul acestei ri, nct s o am nu cu tribut, ci scutit de dri i atunci voi pleca la mpratul, nerezndu-m n b u n t a t e a i dreptatea lui. Privii oraul ce aezare puternic i bine a p r a t din fire are i ct de bogat este nzestrat cu arme. P a t r u sute de tunuri are i la dou mii de puti i peste zece mii de brbai, nct s se poat apra i lupta la mare adpost pentru noi nine i cu foart e mare pagub pentru dumani". Acestea auzind Machmut i fiind foarte bucuros de cuvintele lui Ismail, a plecat naintea mpratului s-1 feliciteze la nvoirea asupra oraului. m p r a t u l dup ce a auzit fiecare propunere de la Ismail, s-a a r t a t gata s ncheie u n t r a t a t de pace n condiiile propuse de Ismail i i-a d a t Pilipopole. i Ismail lundu-i t o a t averea a plecat din ora i s-a dus n Europa n locul care i 1-a d a t mpratul. Atunci, de ndat ce mpratul a luat n primire oraul i pe Ismail 1-a trimis n Europa, s-au predat mpratului i t o a t e celelalte cte se ineau de stpnirea aceluia, ct i oraul Castamoni, ora nfloritor i foarte bine aprat din fire, n care Ismail i pusese la adpost soia i copiii, iar nsui se pregtea la Sinope n vederea mpresurrii. | ara aceasta a lui Ismail ncepe de lng oraul mpratului, bogia^ri? Heraclea, de la Marea Neagr i se ntinde de-a lungul iui ismail. c..n- Mrii Negre, pn n a r a Paflagoniei, a r a lui T u r g u t ; i strucu^de mn e g e 0 ^ foarte bogat, cu un venit anual de dou sute de mii de galbeni. singura a r din toate rile din Asia eare, precum i aiurea n istoria mea a m amintit-o, produce cea mai bun a r a m , dup arama din I v i r i a ; din aceasta i vine mpratului n fiecare a n un venit de cincizeci de mii de galbeni. Iar n portul Sinopei se mai afla ntre altele i o corabie de form mai r o t u n d de nou sute de butoaie, pe care i-o construise Ismail. Aceasta, mpratul a trimis-o la Bizan, unde i mpratul i construise o corabie, cea mai mare din cte au fost vreodat dup una a veneienilor i a mpratului taraconezilor Alfonso. Cci Alfonso a fost cel dinti care a construit o corabie ca de p a t r u mii de b u t o a i e ; i mai pe urm i oraul veneienilor, dup ce s-a fcut pace ntre ei i stpnitorul Ligiriei i al taraconilor, au construit i dnii dou corbii, cele mai mari din t o a t e corbiile cte au fost .
1

Vas de c o m e r de m a r e c a p a c i t a t e , vasele de r z b o i a v n d o f o r m m a i m u l t l u n g u i a .

278

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E E I STOEICE I X

Corbiile mpratului taraconilor s-au prpdit, scufundndu-se de sine n port, de mari ce erau, i n-au mai apucat s ias in largul mrii. m p ratul cnd a auzit despre acestea a construit i dnsul o corabie ca de 490 trei mii de butoaie. i nu cu mult mai pe | urm aceasta s-a prpdit 5 din cauza mrimii catargului, ntruet n corabie s-a fcut o deschiztur i, destul timp lund mult ap, cnd a fost scoas de p a t r u sute de oameni pui pentru aceasta, s-a scufundat dup aceea n port i a disprut sub apa mrii. i cpitanul corbiei, de frica mpratului Mehmet, a fugit. I)ar aceasta s-a ntmplat mai trziu ; atunci ns mpratul, '-""si d u p ce a luat n primire a r a lui Ismail a lui Sehender 1 , se grbea la rzboi n contra lui Chasan cel Lung i, s mearg asupra Colchidei, cu gndul s nlture pe mpratul Trapezuntului, care sttea n legturi de mare i strns prietenie cu Chasan i n deosebi fratele su mpratul I o a n ; i nsui mpratul David dduse dup Chasan cel Lung pe f a t a lui Ioan i nepoata lui David. i-1 mai ruga mpratul David pe Chasan s struie pe lng mpratul Mehmet, ca n viitor tributul Trapezuntului s nu i-1 duc lui, ci cerea mai degrab ca mpratul Mehmet s i T l fac dar lui Chasan. Aadar solii lui Chasan care au venit la mprat, vorbeau i de alte lucruri ndrznee i cereau i aceasta, ca tribut ul rii Colchida s li-1 lase lor. P e acetia mpratul i-a trimis acas cu ameninri, c n viitor nu peste mult t i m p vor ti ce rugmini ar trebui s fac mpratului. Atuncea aadar, dup ce a strbtut prile Capadociei, i-a ieit n cale feciorul j cel mai mare care guverna la Amasia, i i-a adus tatlui su daruri mari i i s-a nchinat pn la pmnt, precum e obiceiul la ei. A venit la mpratul i socrul su T u r g u t 2 , a cruia f a t lund-o mpratul i plcndu-i de ea, o inea ca a doua soie ntre femeile ce le avea n h a r e m ; i pe fratele ei care venise la P o a r t i a rmas ntre oamenii de la P o a r t , l p u r t a cu sine, oriunde mergea n vreo expediie. Atuncea i-a venit mpratului n cale ntru ntmpinare cu daruri deosebit de mari. Dup ce a trecut de Sebastia i a nvlit n a r a lui Chasan, a atacat u n orel cu n u m e l e . . . 3 i 1-a ocupat. Dar apoi naintnd mai departe, sosete la nsui mpratul, mama lui Chasan
I'iioe cu Chasan
eel

io

15

20

401 25

30

Vezi p. 228 n. 5. Mai p r o b a b i l u n u r m a de-al lui T u r g u t r u d p r i n c s t o r i e cu B a i a z i d I (vz. m a i s u s , p. 57,3), Laonic, d u p obicei t u r c e s c , n u m i n d i pe socrul lui M a h o m e d t o t aa ca i p e naint a u l su ; c o m p a r p. 56 n. 8. 3 a unele m a n u s c r i s e e i n d i c a t aici o l i p s . D u p Seadeddin, 2 p. 201 ( c i t a t d u p G. Miiller, ediia l u i Gritobul, n Fragtmnta Historicorum Graecoram, V, P a r i s , 1870, p. 130) s fi f o s t c e t a t e a K u i u m l i - h i s s a r .
a

MAHOMED I I N C H E I E PACE CU CHASAN CEL LUNG

279

c u daruri strlucite; ea luase asupra-i solia p e n t r u feciorul ei. Venind n f a a mpratului, i-a grit astfel de cuvinte : O, mprate, fecior al lui A m u r a t , cobortor din O t u m a n , iat-m pe mine m-a trimis feciorul meu Chasan care ine la puterea t a i nici nu e suprat de situaia t a nfloritoare, nici n u se d napoi s-i fac pe plac la orice i-ai spune. 5 I a r eu din p a r t e - m i i spun urmtoarele : Minuniile ntre oameni, de ce vii aa cu rzboi mpotriva noastr, care sntem de acelai n e a m ? ! Sau n u tii c pe F u r t u n o s u l Baiazid, feciorul lui A m u r a t , pctuind i greind cel mai mult n privina aceasta f a de cei | de u n n e a m ! cu el, nprasnic 1-a a j u n s pedeapsa dreptii i s-a p r p d i t de mna io m p r a t u l u i Temir ? ! i ie, care. pn la acest pas ai u m b l a t bine cu cei de u n n e a m cu tine i nimnui n-ai fcut vreun r u ce n u se mai p o a t e ndrepta, dumnezeu i trimite m u l t fericire din belug; profetul dndu-i acestea, p u n e sub mna t a m u l t a r nfloritoare i orae i m p r a i s-i fie supui i robi. i acestea, t u le nelegi bine, c-i este 1 5 dat s faci cuceriri ca u n u l care pn aici nc n u s-a semeit f a de oamenii lui, asuprindu-i. Snt unii, foarte semei i fara nici o sfial m f i r e a i sufletul lor, care cred c o pedeaps a dreptii nu-i ajunge pe oameni nicieri pe p m n t , ci firea lucrurilor e aa, c acestea le vin de sine la voia ntmplrii. N u ! De orice s-ar apuca fiecare s fac, aceasta 20 i este ngduit de lege i-i este cu d r e p t a t e ; i stpnitorului puternic i m p r a t u l u i i izbutesc t o a t e , dac snt mbinate cu dreptatea. Ci dumnezeu mprind fiecruia ce-i este scris,. fie bine fie r u , m p a r t e pe oamenii ce vin pe lumea a s t a n d o u pri. Crora se ntmpl de le m p a r t e soarta cea bun, i dup m o a r t e cel astfel nctuat este rz- 25 b u n a t amarnic 1 . N e e d a t i alt lege de la dumnezeu, c cine s-a nvoit la ceva, de aceasta s se in ! Dac ns euvntul d a t i-1 calc, strivit s fie cu desvrire. n t r e mpraii care snt acuma prin lume, t u ai a j u n s la starea cea mai fericit, p e n t r u c [ asculi de poruncile 4 9 3 profetului i cele cerute de lege n u le calci; de aceea i n viitor o s 30 domneti peste t o i oamenii. i de s-ar ntmpl s se lege omul, fie f a d e dumnezeu, fie f a de profet, n e a p r a t trebuie s se in pn la moarte. i t u n u faci bine cu noi tia care sntem de acelai n e a m cu tine i slujitori ai profetului, n seama cruia soarta a lsat paza nvoielilor fcute ; negreit nu v a r b d a , ca noi acoperii de nedreptile tale 35 t r u f a e s rtcim de ici-colo!". Acestea le-a grit. i m p r a t u l lundu-i euvntul din gur, i-a grit astfel : Femeie, cu m u l t d r e p t a t e le-ai spus t o a t e ! D a r s-o tii bine c i mpratului i stpnitorului i place
1 A d i c , p e cel care a a v u t p a r t e de s o a r t a cea m a i b u n , d a c e n e d r e p t , r z b u n a r e a .l a j u n g e d u p m o a r t e .

280

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E E I STOEICE I X

oarecum mai bine o nvoial. i firea lucrurilor o aduce aceasta cu sineD a r dac cineva este a r t a t c greete f a de cei de u n n e a m cu el,, n e a p r a t acel cineva ia drumul mrturiei p e n t r u aceasta i se a p r d e cel care-1 atac. i eu unul doar a m f c u t aceasta i i - a m spus mai nti s n u aduc neajunsuri rii m e l e ; dar el nici n u s-a nfrnat de loc i: nici n-a ncetat s m atace i s m supere. Totui, impunnd acesteafeciorului t u , m voi ine n viitor d e p a r t e de a r a lui, cu condiia snu mai calce iari a r a mea i s nu ia aprarea mpratului din T r a pezunt i nici s nu lupte p e n t r u el". L a cuvintele acestea ale m p ratului, femeia s-a nvoit n d a t i a ncheiat u n t r a t a t de pace.] Cucerirea Trape- D a r de aici a plecat a c u m a asupra Trapezuntului n: zimului, 1461. c o n t r a mpratului David care, murind fratele su m p r a tul I o a n i lsnd n u r m a sa un singur urma, a ocupat cu a j u t o r u l comandanilor Cavasitani dintre Mesochaldii de prin Trapezunt t r o n u l mprtesc i era m p r a t , fcnd n e d r e p t a t e nepotului su de f r a t e care, era de p a t r u ani. Oastea pornind aadar de la Sinope, d u p ce i-a supus:, mai nti acest ora, a plecat, avnd la d r e a p t a Capadocia, i sosind laTrapezunt, a d a t foc localitilor din f a a oraului i 1-a mpresurat treizeci i dou de zile. D u p aceea ns a sosit m p r a t u l cu m a r e nval.. Dar Machmut venind de mai nainte la Trapezunt i ridicndu-i a i c i undeva corturile n locul n u m i t Sehilolimni i intrnd n vorb cu v r u l aceluia, protovestiarul G-heorghe, i-a spus s spun mpratului Da vid urmtoarele : m p r a t u l u i Trapezuntului din neamul mprtesc al elinilor, marele m p r a t i spune urmtoarele, c vezi ct a r a s t r b t u t , d u p ce a pornit de acas, ca s a j ung aici. D a c predai deci ndat m p r a t u l u i oraul, i d i ie o a r , precum a druit domnului elinilor din Peloponez Dimitrie, bogie i insule i oraul nfloritor E n o s i, fiind la adpost de orice primejdie, triete n fericire. Dac ns n u vrei s asculi i vrei s t e mpotriveti, s tii c oraul i-1 robete | peste p u i n t i m p ; cci nu se v a ridica de aici, nainte de ce s v distrug pe voi cu moartea cea mai grea". La aceste cuvinte ale lui Machmut, m p r a t u l Colchidei rspunznd, a spus a s t f e l : ,,Ci noi i mai nainte n - a m clcat t r a t a t u l de pace cu m p r a t u l i, trimind pe fratele mpratului,., gata a m fost la orice porunc a m p r a t u l u i 1 s ascultm ndat cu rvn ; i acuma comandantului flotei mpratului asta i - a m spus-o, s. nu ne pustiasc a r a , stricnd-o, c ne-am pregtit, cnd vine m p r a t u l , s ne plecm lui". Acestea le-a spus i cerea mpratului s fac.
1

A sultanului Mahomed

II.

S F l B S I T P L MPRIEI DE LA TRAPEZUNT 1461

281

pace cu el, cu condiia, ca m p r a t u l s-i ia f a t a de soie i s>-i dea o a r t care s-i p o a t d a un venit egal cu a r a ce a avut-o. Acestea spunnd, cerea s fac pace. Machmut, cnd m p r a t u l venea spre t a b i i , i-a ieit nainte, anunndu-i starea de lucruri din ora. n t r t a t de aceste cuvinte, era pornit s cucereasc oraul cu puterea i s-1 robeasc ; cci era > suprat, c soia mpratului, nc nainte de venirea flotei, a ieit din ora i a mers la ginerele 1 ei Mamias. D u p aceea ns chibzuindu-se, s-a hotrt s fac o nvoial ntrit cu j u r m n t ; i mpratul a depus j u r m n t u l i apoi ienicerii au ocupat Trapezuntul p r e c u m ornduise m p r a t u l . I a r p e j m p r a t u l Trapezuntului 1-a p u s s se urce n corbii '< mpreun cu copiii i f a t a i iudele sale cte erau cu el, i s -plece la Bizan, avnd doar i m p r a t u l nsui s vin n d a t pe uscat. Oraul 1-a d a t n seama comandatului flotei, guvernator la Galipoli, i n cetate a pus ieniceri i n ora azapi. D u p aceea a trimis pe guvernatorul Amasiei Chitir i a ocupat localitile de primprejurul oraului i cele de pe sla Mesochaldion care erau ale comandanilor Cavasitani, ale pansebastului i ale feciorilor lui. i t o a t e i s-au predat. El a lasat i o garnizoan de paz i, pornind pe uscat, a plecat i s-a dus prin a r a anizilor 2 , o a r bine a p r a t din fire i foarte greu de s t r b t u t . A j u n s la Bizan a poruncit mpratului Trapezuntului s plece la Adrianopole i nu cu 20 m u l t m a i p e u r m s-a dus i el nsui la Adrianopole. Aadar oraul Trapezunt a fost cucerit astfel i t o a t a r a Colchilor a a j u n s sub stpnirea mpratului, fiind i ea o mprie de a elinilor, cu obiceiurile i felul de v i a de al elinilor, nct n p u i n t i m p elinii i domnii elinilor a u fost supui de m p r a t u l acesta, | mai nti oraul ''>' Bizan, d u p aceea Peloponezul i apoi m p r a t u l Trapezuntului i a r a lui. Acestea s-au petrecut aa. [i apoi Trapezuntul 1-a mprit n grupe i u n a i-a reinut-o siei fcndu-i mai trziu silictari i spachoglani la P o a r t a l u i ; pe acetia inndu-i p e lng sine p e n t r u serviciul lui personal i p e n t r u 30 petreceri de d r a g o s t e ; a l t p a r t e a colonizat-o n Bizan i din alii a fcut ieniceri i lucrtori la a r m a m e n t e ; i alegnd " opt sute de biei, i-a rnduit in u n i t a t e a ienicerilor. Totui pe f a t a mpratului David n-a luat-o de soie, peste puin t i m p ns a trimis dup ea s vin la harem, d u p ce m p r a t u l David a fost ucis; i pe biat, urma,- 35ui mpratului de mai nainte, fiind nc brudiu, l inea pe ling sine. Feciorul mai mic al mpratului eu numele Gheorghe, cnd era la AdiiaD a r grecescul a r p u t e a ii i c u m n a t sau orice a l t r u d p r i n cstorie. Manuscrisele au a p n i z i l o r " , n d r e p t a t de Dark<> n (vezi mai sus, p. 56 n o t a 4.) J . Moravcsik, ln,,Byzantinisch.-Neugriechische J a h x b i l c h e r " , 8 (1931), p . 366, crezlnd ca i D a r k o , c acest p a s a j nu este al lui Laonic, e de p r e r e c f o r m a v u l g a r a p n i z i a r p u t e a fi p s t r a t .
2 1

282 1

LAONIC On&LCOCO'NDIL

: EXPTJNER1

IgTOItlGB

IX

4!,ii

io

15

20

nopole, a trecut ia religia lui Mohamed i, dei s-a fcut de religia acelora, nu mult mai trziu a fost prins de' m p r a t cu t a t l i cu fraii lui. Cci i nepoata de f r a t e a mpratului, soia lui Chasan 1 , a trimis scrisori i-1 chema la ea, fie pe feciorul mpratului, fie pe nepotul lui de f r a t e Alexie din Mitiline, care era u n Comnen. i scrisorile care fceau tiut Ca unul din feciorii 1 mpratului sau nepotul lui de f r a t e , precum s-a spus, s vin la doamna, care era soia lui Chasan cel L u n g j au fost date n mna mpratului. Aceste scrisori i le-a dat prot o vestiarul Gheorghe, chipurile fiind de caracter, ca p o a t e mpratul s r m n n b u n crezare i de altfel p e n t r u ca s nu se a u d i de 3a alii, cum protovestiarul a tinuit a c e a s t a ; temndu-se de marele domn i de Machmutpaa, ca protovestiarul s nu peasc vreun ru din p a r t e a marelui domn, a dat din cauza aceasta marelui d o m n hrtia. Aadar primind m p r a t u l .scrisorile i gndindu-se la cuprinsul lor, a czut la bnuial i, prinzndu-i, i-a nchis i pe mpratul David i pe feriorii lui cu nepotul lui de frate. i pe f a t ' a chemat-o s-i vin n h a r e m ; i pe aceia inndu-i n ctue n u cu mult mai trziu i-a dus la Bizan i i-a ucis. Bieii ce-i luase din ora i din localitile de primprejur, pe unii rnduindu-i ieniceri, i-a, pus s-i slujeasc n apartamentele lui de locuit, pe alii la ndeletnicirmi lui, iar pe ceilali i-a druit feciorilor lui i marilor dregtori. Copilele ns pe unele le-a luat n haremurile lui, altele le ; a druit i cteva din ele le-a druit feciorilor lui, iar pe unele n puin vreme le-a i m r i t a t ] 2 . I a r n a aceasta ns m p r a t u l petrecnd-o n | palatele Ylad, feciorul lui Draeuea, domnul a trimis d u p x
' . ' '

i>
Kxpediia lui Mahomed II in eontra lui 25 v i a d epe,

gae

1462. te- Daciei; i avea la sine pe fratele aceluia, mai tnr, i a n soar cel Mare impre- f i i n d f a y o n t u i gu i trind i locuind la el. i s-a t .Ini ia. ntmplat c n timpul, cnd a a j u n s la domnie i sta s plece asupra lui Caraman, m p r a t u l dorind s aib relaii cu acest biat, era ct p e ce nsui s moar de mna aceluia. Cci fiindu-i d r a g 30 biatul, l chema la petreceri i, nchinnd cu p a t i m p h a r u l ctre el, l chema n camera de culcare. i biatul, fr a bnui c v a p i aa ceva din p a r t e a mpratului, 1-a vzut pe m p r a t repezindu-se la el p e n t r u un lucru de aa fel i s-a mpotrivit i n u se da la dorina mpratului. i-1 sruta mpotriva voiei lui i biatul, scond u n p u m n a l l .35 lovete n coaps pe m p r a t i aa n d a t a luat-o la fug, pe unde a
I. Moravcsik, loc, cit., crede c, , p r e c u m ne t r a n s m i t unele manuscrise, ar t r e b u i p u s n t e x t , ca f o r m v u l g a r p e n t r u Uzun Chasan. 2 l a t r e g p a s a j u l nchis n [ ] de la i apoi T r a p e z u n t u l " p n l e - a i m r i t a t " p a r e s fie cu t o t u l strin de Laonic, d a c nu se v a fi s t r e c u r a t c u m v a din c i o r n a sa p e care n-a a p u c a t s-o p u n la p u n c t n n t r e g i m e . Darkti n ediia sa scoate din t e x t , chiar n c e p n d de la D a r de aici a p l e c a t " (p. 280, 11), ceea ce n s cred c este p r e a m u l t ; vezi V a s i l e G r e c u , Zu den Interpolationen im Geschichtswerke des Laonikos Chalkokondyles, n A c a d e m i e R o u m a i n e , B u l l e t i n de la S c t i o n H i s t o r i q u e " , 27 (1946), p. 9 2 - 9 4 .
1

NVALA L U I MAHOMED I I I N TARA EOMlNEASC 1-462

283

p u t u t . Doctorii i-au vindecat r a n a mpratului. I a r biatul urcndu-se 1 n t r - u n copac undeva p e acolo, s-a 'fost ascuns. D u p ce ns m p r a t u l i-a fcut bagajele i a plecat, atunci i biatul coborndu-se din copac i luind-o la d r u m , n u cu mult mai pe u r m a venit la P o a r t i a devenit f a v o r i t u l mpratului. D a r are obiceiul s se foloseasc nu mai p u i n de 5 cei ce duc acelai fel de v i a ca i e l ; cci cu acetia e mereu mpreun i petrece cu ei zi i noapte, de cei de alt n e a m se crede c m p r a t u l se folosete n u prea mult, ei puintel. | Lui Vlad, fratele acestui biat, "uo m p r a t u l i-a ncredinat domnia Daciei; i cu a j u t o r u l mpratului T l a d , feciorul lui Draculea, a nvlit i a luat domnia. D a r cum a a j u n s 10 la domnie, mai nti i-a f c u t o gard personal nedesprit de el ;|dup aceea chemnd cte unul din boierii si, despre care p u t e a crede e i ar f i n stare s ia p a r t e la t r d a r e a p e n t r u schimbarea domnilor, i s l u e a ' ,i trgea n e a p cu t o a t casa, pe el, pe copii, femeie i slujitorii nct a m auzit c acesta singur dintre t o i brbaii, ci i tim noi, # a j u n s ! " > s fac o m a r e ucidere de oameni. | c ci ca s-i ntreasc domnia, s f i ucis n p u i n t i m p la douzeci de mii de brbai, femei i copii; i nconj u r indu-se cu u n n u m r de ostai i t r a b a n i alei i devotai, acestora le druia banii i averea i cealalt b u n stare i situaie a celor ucii, nct peste p u i n t i m p s-a a j u n s la o schimbare radical i omul acesta 20 a prefcut cu t o t u l organizaia Daciei.] i peoni, nu puini, despre care credea c a u vreun amestec n treburihTpubliee, necrund nici pe unul din acetia, i-a ucis in n u m r f o a r t e mare. Cnd aadar a crezut c-i are d o m n i a Daciei pe deplin consolidat, se p u r t a cu gndul s se lepede de m p r a t u l . D a r pe oamenii acetia i pedepsea eu tirea mpratului, c 25 d o a r i-ar ntri domnia, [ ca s nu aib necazuri, cnd b r b a i i de f r u n t e "oi a i Daciei s-ar rscula iari i i-ar aduce pe peoni aliai ntr-ajutor. Acestea deci dar le-a svrit aa. i atuncea, iarna aceea, cnd mpratului i s-a d a t de tire, c acesta u m b l cu gnduri v r j m a e de rzvrtire i c, ndreptndu-se ctre peoni, face cu ei nvoieli i alian, 30 a socotit c e lucru g r o z a v ; i trimind u n b r b a t ncercat de la P o a r t , u n diac elin, 1-a c h e m a t la P o a r t , c, dac o s vin la P o a r t , nimic neplcut nu v a p i de la mpratul, ci p e n t r u c s-a a r t a t cu priin p e n t r u interesele mpratului, va dobndi bine i favoruri i rspltire chiar mai marc dect priina ce a a r t a t - o mpratului. Cu acest ordin 35 1-a trimis la el pe diacul Porii Catavolinos. I a r lui Chamuza, numit p u r t t o r u l de oimi, care primise nsrcinarea s guverneze nu p u i n a r la I s t r u i s fie guvernator la Yidin, i trimite n tain ordin, c va avea parte de m a r e bine de la el, dac prin viclenie v a putea s i-1 aduc pe om i s-1 prind, cum va putea, fie cu vicleug, fie n alt chip. 40

284

LAONIC CHALCOCONDIL : EXP T JTEEI ISTO E ICE YIII

io

sos

25

30

Acesta a a d a r spunndu-i diacului, c e v o r b a s-1 p r i n d p e om, s e sftuiesc a s u p r a hotrrilor care s-i d u c la scop, a n u m e cnd Ylad l vansoi la ntoarcere, s-i n t i n d n t a i n o curs de m a i n a i n t e chiar n aceast a r a lui i aa s-1 p r i n d ; diacul ns s-i semnaleze, cnd | y a a v e a s porneasc napoi. Diacul face a c e a s t a i-i semnaleaz ntr-ascuns ora n care t r e b u i a s plece, nsoit de Ylad ; i C h a m u z a s-a p u s de m a i n a i n t e la p n d chiar ntr-acest loc. Ylad ns n a r m a t cu oamenii lui, c u m nsoea la ntoarcere p e c o n d u c t o r u l P o r i i de aici, a czut 1 n curs i, c u m i-a d a t seama, de n d a t a poruncit i-i p r i n d e p e acetia, cu nsoitorii l o r ; cnd C h a m u z a a a t a c a t , s-a l u p t a t n chip r e m a r c a b i l i biruindu-1, 1-a prins i din ceilali care au luat-o la f u g , a nimicit n u muli. P e acetia c u m i-a prins, i-a d u s cu t o i i i i-a t r a s n e a p , dupce i-a ciuntit m a i n t i ; lui C h a m u z a ns i-a f c u t o e a p m a i nalt i slujitorilor le-a f c u t acelai lucru c a i stpnilor lor. I a r d u p aceea,, n d a t i-a p r e g t i t , p e ct a p u t u t , o oaste f o a r t e m a r e i a pornit-o d e n d a t spre I s t r u i trecnd n localitile acestea de la I s t r u n a r a m p r a t u l u i , a nimicit cu desvrire locuitorii m p r e u n cu femei i copii i caselor le-a d a t foc, arznd t o t u l pe u n d e mergea*. i fcnd m u l t i m a r e omor, a plecat napoi n Dacia. | Cnd i s-a a n u n a t acestea m p r a t u l u i M e h m e t , c a t t solii l u i a u fost ucii de Ylad, d o m n u l Daciei, ct i Chamuza, u n b r b a t cu m a r e trecere al P o r i i m p r a t u l u i , a fost d a t morii aa f r nici o v o r b , s-a n d u r e r a t , p r e c u m era firesc, i socotea lucru m a i grav, d a c v a t r e c e cu vederea uciderea n aa fel al u n o r oameni ca aceia i n u v a pedepsi ndrzneala a t t de m a r e a aceluia, nct s-i ucid solii, i n u v a cere d o m n u l u i Daciei socoteal p e n t r u m o a r t e a chiar a acelora. D a r era ndur e r a t i de aceea, c a t r e c u t Ist.rul cu oaste m u l t i c, d u p ce a a r s a r a m p r a t u l u i i a f c u t omor p r i n t r e oameni din n e a m u l lui, s-a p u t u t ntoarce napoi. D a r din t o a t e acestea m u l t m a i g r a v socotea ceea ce a f c u t solilor si. D e aceea a trimis celor m a i de f r u n t e ai si veste n t o a t e prile i le-a spus i celorlali d u p r a n g s vin n ordinea cea m a i f r u m o a s i s i se nfieze deplin n a r m a i , fiindc p l e a e la rzboi cu a r m a t e l e . A a d a r i-a. p r e g t i t expediia a s u p r a dacilor. Dup cum sun textul grecesc, S-ar mai putea traduce i aa : i Chamuza a ntins de mai nainte o curs aici n aceast ar. VIad ns n a r m a t cu oamenii si, cum nsoea la ntoarcsre pe marele vizir al aceleia, a czut" . s. m. d. D a r cu tn aceastar" i cu al aceleia",. Laonic nu poate avea n vedere dect ara R o m n e a s c i atunci s-ar prea c e vorba de u a reprezentat al sultanului p e lng Vlad, i a n u m e un mare vizir, cci la Laonic nseamn de obicsi m a r e l e v i z i r " . D a t fiind ns felul de a scrie al lui Laonic, se poate s fie
v o r b a n u m a i de nsui C h a m u z a ; i de aceea a m t r a d u s aa, ca acesta s se v a d m a i l m u r i t
1

NVALA LUI MAHOMED I I S TAKA ROMNEAS'C 1462

285

D a r se mai spune i aceasta c mai nainte de a-i fi sosit tirea despre 1 uciderea solilor i a guvernatorului Chamuza i de prjolirea rii, Machmut vizirul f r s fi fost la mpratul, a spus oamenilor mpratului, cele n t m p l a t e la d a c i ; i s-a mniat ru ; i se spune c i-a dat omului i btaie. i aceasta la P o a r t a j mpratului nu se consider ceva cu totul "' ruinos, e n d ; e vorba de oameni care din robi i nu din feciori de ai turcilor au a j u n s la nalta dregtorie. Trimind aadar crainici n toate prile, a poruncit oastea s i se nfieze bine i deplin n a r m a t i t o a t cavaleria uoar de p r a d s-1 nsoeasc n aceast expediie. Crainicii m p r a t u l u i i duc vetile n a r i vestitorii, cnd s-ar ntmpla ceva 10 nou, sosesc f o a r t e repede la P o a r t ; i n puine zile de t o t , fac drumuri f o a r t e lungi n chipul u r m t o r : U n d e se ntmpl de vede n cale u n cal, de n d a t d jos clreul de pe cal i nsui nelecnd, mn din rsp u t e r i i calul alearg ct de t a r e l ine puterea. Apoi gsind pe altul, l d jos i calul de mai nainte l d omului. i. aa fcnd popasuri scurte, !" svresc u n d r u m foarte lung. i. ntreg corpul i-1 a u ncins, nct s nu-i oboseasc prea mult trupul, s n u aib dureri cnd gonesc. i din Peloponez pn la Adrianopole tim crainici care a j u n g n cinci zile, u n d r u m de cincisprezece zile p e n t r u u n b r b a t care clrete mult i bine. Olcari se chiam aceti crainici. 20 D u p ce otile i fuseser pregtite, m p r a t u l a pornit asupra Daciei n d a t la nceputul primverii. Aceast a r m a t , | spun oamenii c a fost "'> f o a r t e mare, a doua d u p n v a l a acestui m p r a t asupra Bizanului. A c e a s t t a b r se spune c a fost cea mai frumoas dect alte tabere i c avea mare pregtire n ce privete arm,ele i echipamentul, iar a r m a t a 2 5 s se f i ridicat la dotiufiutg^ cincizeci de mii. i aceasta se poate socoti uor de la bancherii care a u luat vadul Istrului i care au cumprat de la m p r a t u l trecerea peste fluviu cu trei sute de mii de galbeni i se spune c a u ctigat mari sume de bani. P e uscat a r m a t a a pornit de la Pilipopole, iar p e mare a echipat vreo douzeci i cinci de t u i e m e i la 30 o sut cincizeci de vase i mergea de-a dreptul spre I s t r u , t u gndul s t r e a c la Yidin. i a poruncit ca aceste vase s pluteasc pe Marea Neagr spre I s t r u . i flota, potrivit poruncii mpratului a plecat pe Marea N e a g r la gura I s t r u l u i ; i n d a t ce a a j u n s la gur, s-a dus pe fluviu n sus spre Yidin. i pe u n d e flota a fcut vreo debarcare, ddea foc la 35 case i ardea i, punnd foc, a u ars Brila, ora al dacilor, n care fac un comer mai m a r e dect n t o a t e oraele""farii. Cci, mai peste tot, casele snt de lemn. D a r dacii, cnd a u auzit c m p r a t u l vine asupra lor, copiii i femeile le-au | adpostit, pe unele n muntele Braov, pe altele nou

286

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E M ISTOEICE I X

ntr-un ora cu n u m e l e . . . \ n jurul cruia ntizndu-se n cerc loc mltinos,, l a p r a i-1 pzea i-1 fcea f o a r t e ntrit din fire i-1 p u n e foarte bine la adpost. I a r pe altele ie mai adpostete n pdurile de stejar, greu de s t r b t u t p e n t r u u n om nou venit i care nu e localnic, cci snt 5 foarte dese i acoperite de copaci f o a r t e dei, nct foarte p u i n se p o a t e i n t r a mai adnc n ele. Copiii i femeile le-au "adpostit deci astfel, iar ei nii, adunndu-se n acelai loc, l-au u r m a t pe Ylad domnul. i mprindu-i a r m a t a n dou, o p a r t e o avea cu sine, iar cealalt a trimis-o n contra domnului Bogdaniei Negre 2 , ca s-1 resping, dac acela a r 10 ncerca s nvleasc, ~sa nu:"l lase n pace, dac ar fi nvlit n ar.. Cci domnul acestei Bogdanii Negre avnd o nenelegere, era, dintr-o astfel de cauz, n rzboi cu Ylad i, trimind soli la m p r a t u l Mehmet,. l chema s vin i spunea mereu c e g a t a s se ridice cu rzboi i el. m p r a t u l u i i prea bine de vorbele acestui d o m n i 1-a n d e m n a t s. 15 fac aa, nct generalul su c o m a n d a n t s se uneasc pe fluviu eu comandantul flotei i s mpresoare oraul, aa n u m i t Chilia,, al lui Ylad,. de la gura fluviului. Aadar acest domn adunndu-i oastea rii, a plecat n grab spre flota mpratului de-a dreptul la Oraul Chilia, cu gndul s 7 s fac legtura j cu comandantul flotei. i d u p ce s-a unit cu oastea 20 mpratului, au mpresurat amndoi oraul i, btndu-1 mai multe zile, au fost respini i a u pierdut civa oameni. D a r cum nu le mergea bine= cu cucerirea oraului, s-au retras acuma amndoi. i atunci Negrul Bogd a n 3 s-a pornit cu nval s intre n a r a dacilor, era ns oprit de u n a din prile otirii care fusese rnduit acolo s pzeasc a r a . D a r Ylad 25 nsui cu p a r t e a mai m a r e din oaste, umbla prin pduri, ateptnd s v a d ncotro v a nainta a r m a t a mpratului. m p r a t u l ns, d u p ce otile i-au trecut peste I s t r u , n d a t ce a a j u n s n Dacia, nu se a b t e a nicieri din cale la p r a d . Cci m p r a t u l nu-i lsa, ci mergea cu a r m a t a n ordine de l u p t . Mergea de-a dreptul asupra oraului, n care dacii 30 i adpostiser femeile i copiii, iar ei se ineau prin p d u r i n u r m a . m p r a t u l u i ; i dac vreun detaament se rupea din a r m a t , era nimicit ndat de acetia. m p r a t u l aadar, cnd s-a a n u n a t c nimeni n u sts ias la lupt n contra sa i c nici din p a r t e a pionilor nu i-a venit lui. Ylad vreun a j u t o r , i psa p u i n i n u avea grij "de ntrirea taberei 35 i t a b r a a d a t peste u n loc deschis. D a r Vlad, cum aflase de nvala dumanilor, a trimis sol la peoni care le spune u r m t o a r e l e : Brbai, se peoni, j voi tii doar c a r a noastr e vecin cu a voastr i c a m n 1 2 3

N u m e l e oraului n u ni se s p u n e . Moldova. 6 ^ n neles de m o l d o v a n u l " .

NVALA I MAHOMED I I IN TARA KOMNEASC 1462

237

dou popoarele ne a v e m a r a aezat la I s t r u . Ai auzit acuma, cred i - voi, c m p r a t u l turcilor pornete cu oaste m a r e la rzboi asupra noastr. i dac Dacia aceasta i va supune-o i o v a subjuga, nelegei bine i voi, c ei nu vor sta n pace i linitii locului, ci ndat vor nvli cu rzboi asupra voastr i locuitorii rii voastre vor avea de 5 suferit nenorociri foarte grele din p a r t e a lor. Acuma e deci vremea ca, a j u t n d u - n e p e noi, s v a p r a i i voi, oprind ct mai departe de a r a r m a t a a c e a s t a ; i s n u lsai s ne strice a r a i s n e nenoroceasc i s ne subjuge neamul nostru. E l mai are ns i pe fratele tnr al domnului nostru, ca s-1 p u n domn n ara Romneasc; o, de n u i-ar 1 iei nimic d u p gndul lor, nici unuia dintr-nii! Cci cnd se pornea cu rzboi asupra Daciei, pe tnrul f r a t e al lui Ylad cu m u l t prietenie 1-a ridicat la m a r e cinste i i-a d a t bani i veminte multe i alese i 1-a pus s t r i m i t v o r b n Dacia la boierii cu trecere de la conducerea rii. Aa ajungnd deodat la m u l t bogie, a trimis i a f c u t , p r e c u m i-a 1 5 spus mpratul. D a r trimind atuncea de mai nainte, n-a izbutit ntru nimic". Auzind j peonii de la sol acestea a u ascultat de vorbele lui r,,,! i se simir ndemnai s-i a j u t e i s-1 apere ct mai m u l t . i strngeau armat. i ei erau ocupai cu aceasta ; m p r a t u l ns naintnd cu a r m a t a , 20 ddea foc satelor i p r d a vitele peste care se ntmpla s dea. i robi f o a r t e puini aducea n t a b r cavaleria uoar de prad, ea ns suferea pierderi f o a r t e grele, ori de cte ori. vreo p a r t e din ea se r u p e a din t a b r . I a r despre Ylad se spune c i el nsui a i n t r a t ca iscoad n t a b r a mpratului i c, umblnd prin ea, a iscodit cum este t a b r a . 25X u p o t crede ns c chiar Ylad a voit s ia asupr-i o primejdie att de mare, p u i n d doar s se foloseasc de iscoade multe, < ci aceasta cred c e o plsmuire ) p e n t r u explicarea ndrznelii lui 1 . nsui aadar venea, i ziua, f o a r t e aproape de t a b r i se uita la corturile mpratului i la cortul lui Machmut i la pia. Avnd chiar , mai p u i n de zece mii de 3 0 clrei, d a r unii spun c n u avea mai mult de apte mii de clrei, cu acetia pornind p e Ia s t r a j a ntia de n o a p t e 2 , a nvlit n t a b r a mpratului. i nti s-a produs o spaim m a r e n t a b r , deoarece oamenii mpratului credeau c o a r a m a t strin nou venit i-a a t a c a t ; i ei, nspimntai i apucai de m a r e fric din cauza nvalei, 35 se i socoteau d a i cu t o t u l pieirii. j Cci nvala se ddea la lumina s l fcliilor i la rsunete de corn, care i indicau locul de nvlit. Tabra,
1 Cuvintele nchise n p a r a n t e z e lipsesc n m a n u s c r i s e i au f o s t cu d r e p t c u v h t a d u g a t e d e C. A. F a b r o t n ediia din 1650 d e la P a r i s . 2 T r e i ore d u p a s f i n i t u l soarelui.

238 1

LAONIC CHALCOCONDIL: E X P U N E M ISTOEICE I X

ce-i drept, a r m a s ntreag locului, nemicndu-se nici ntr-o p a r t e ; cci i de a l t c u m ostile acestui n e a m noaptea a u obieeiul s nu se- mite niciodat niciri, ci s rmn neclintite locului, fie c se ntmpl ca un ho s p t r u n d n t a b r , fie c a dat peste ei vreo alt r z m e r i . 5 i atuncea, turcii dei apucai de m a r e fric, stteau neclintii, u n d e fiecare i avea cortul. i crainici de ai mpratului, de n d a t ce Ylad a nvlit, umblau prin t a b r i vesteau ca nimeni c n u se urneasc din loc, cci doar moartea l va a j u n g e n d a t de mna mpratului. Astfel crainicii mpratului ncurajndu-i, i ndemnau s r m n fiecare pe loc, 10 u n d e fusese rnduit, spunndu-le astfel de cuvinte : B r b a i musulmani, a t e p t a i p u i n ! Cci vei vedea f o a r t e curnd n" t a b r , czut, pe dumanul mpratului i lundu-i pedeapsa p e n t r u ndrzneala lui f a d e m p r a t !" Acestea le spuneau, repetnd i multe altele asemntoare, n deosebi aceea c, dac a r m a t a st locului, dumanul este d a t lllditr 15 pieirii, iar dac se urnete din loc, sntei pierdui cu t o i i ; cci mpr a t u l nti v v a ucide, nainte de ce v-ai ndeprta, fugind de acela. Cnd ns Ylad a d a t foarte repede nval n t a b r , 1-a ntmpinat mai nU nti a r m a t a asiatic i s-au l u p t a t j p u i n t i m p cu e l ; apoi ns pui pe fug, ncep a se retrage pe rnd, cutnd s scape ei cu viaa. E l ns 20 avnd fclii i t o r e aprinse i naintnd cu a r m a t a n ordine desvrit i bine nchegat, s-a pornit nti asupra Porii mpratului. i dnd gre, nu nimeresc curtea mpratului, ci a u czut n corturile vizirilor Machmut i I s a a c ; i la acestea s-a d a t l u p t m a r e i a u ucis cmilele i catri i animale de povar. i luptnd n rnduri bine strnse, n-au a v u t nici o 25 pierdere care ar fi vrednic de n s e m n a t ; dar dac s-a n d e p r t a t careva din rnd, de ndat a czut sub loviturile turcilor. i oamenii din jurul lui Machmut fiind viteji, se .luptau n chip remarcabil, pedestrai cu toii. D a r cei din t a b r i-au nclecat i caii, afar de ostaii P o r i i mpratului. Timp destul de mult. s-au l u p t a t aici, apoi ns ntorcndu-se, 30 au pornit a s u p r a Porii mpratului i p e ostaii din jurul mpratului i-au gsit a f a r de P o a r t aezai n ordine de l u p t . i luptndu-se nc i aici puin, s-au ntors spre p i a a taberii i, prdnd i ucignd, dac le sttea cumva n cale cineva, cum era a c u m aproape de zori i se lumina de ziu, ncepe s se retrag din t a b r , pierznd n noaptea aceasta " c i v a oameni p u i n i de t o t . i din | a r m a t a mpratului a u fost, precum se spune, puine pierderi. P e u r m , de ndat ce se fcuse repede ziua, mpratul strngnd pe cei mai alei ostai de ai guvernatorilor i punndu-le n f r u n t e a lor pe Aii, feciorul lui Michal, le-a poruncit s se ia pe urma dacilor, gonind ct mai repede vor p u t e a . Aii aadar, lund a r m a t a a dus-o n grab asupra lui Ylad i, dnd de u r m a lui', mna din rsputeri

NVALA LUI MAHOMBD I I N Vil \ SOMNEASC 1462

289

i ajunge armata lui Ylad i cznd asupra ei, a nimicit m u l i ; i prin- znd ca la o mie de daci, i-a dus n t a b r la mprat. m p r a t u l lundu-i pe acetia i ducndu-i la o parte, i-a ucis pe toi. i prinznd ostaii mpratului n noaptea aceasta u n osta de ai lui Ylad, l-au dus la M a c h m u t ; i-1 ntreba cine e i de unde vine. Apoi, '> dup ce a vorbit de toate, 1-a ntrebat dac ar ti pe unde se aine acuma Ylad, domnul Daciei. Iar el i-a rspuns c tie bine, dar despre aceasta, de frica aceluia, n-ar putea spune nimic. Atuncea, cum i spuneau mereu e-1 vor ucide, dac nu afl de la el ce voiesc s-1 ntrebe, el spunea ntr-un c e gata s moar oricnd, dar s descopere ceva cu privire la acela, n-ar 10 putea s-o ndrzneasc. Machmut minunndu-se mult de aceasta, s-1 fi ucis pe osta | dar s fi adugat cu oarecare team pentru situaia si^ sa, c dac acesta ar avea o a r m a t nsemnat, s-ar putea s ajung la mare putere. Acestea s-au ntmplat atuncea a a ; mpratul ns naintnd de iS aici nuntrul rii, s-a grbit s mearg de-a dreptul asupra oraului, n care nsui domnul Ylad i avea reedina. i n fiecare noapte, ori de cte ori poposea, i nconjura tabra cu palisade i nuntrul palisadelor o ntrea i o inea nchis i punea strji mari ea de obicei i ddea porunci, ca ostile s-i fie zi i noapte sub arme. naintnd astfel cu armata n rnduri 20 strnse mai departe n Dacia, a ajuns n oraul n care Ylad i avea reedina-! domneasc. i dacii pregtii s fie mpresurai aici de mprat, au deschis porile i stteau gata s dea piept eu nsui mpratul care venea cu oastea asupra lor. m p r a t u l trecnd pe lng ora i nevznd nici u n om pe ziduri dect tunari trgnd cu tunurile asupra otirii, nici 25 t a b r n-a aezat, nici de mpresurat nu s-a apucat. Dar naintnd a mers ca la douzeci i apte de stadii 1 , cnd i-a vzut pe ai lor trai n e p e ; oastea mpratului d peste cmpia cu epe, care se ntindea n lungime pn la aptesprezece stadii i | n lime pn la apte 3. i erau pari mari ' 1 n care erau nfipi brbai i femei i copii, la douzeci de mii, precum se= 30 spunea; spectacol pentru turei i pentru nsui m p r a t u l ! Chiar i mpratul, cuprins de uimire, spunea ntr-una c nu poate s ia ara unui brbat care face lucruri aa de mari i, mai presus de fire, tie s se foloseasc aa de domnia i de supuii lui. Mai spunea c acest brbat care face astfel de isprvi, ar fi vrednic de mai mult. i ceilali turci vznd mulimea 35 de oameni trai n eap, s-au nspimntat foarte. E r a u i copii mici, atrnai de mamele lor, n eap i psrile i fcuser cuiburi n courile
1

Aproape 5

km.

2
3

Vreo 3 km.
Peste 1 km.

19. O. 1621

290

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I I S T O E I C E I X

lor. D u p ce Ylad, inlndu-se pe aproape de u r m a otilor mpratului, a, ucis ntr-una orice se desprindea, fie clre de prad, fie osta pedestru, el, nsui s-a ndreptat asupra domnului Bogdaniei Negre, care, precum-, se anunase, mpresura Chilia; dar lsnd p e loc o oaste ca de ase mii, 5 i-a ordonat s se in prin pduri de u r m a mpratului i, dac cineva s-ar desprinde ndat s nvleasc asupra acestuia i s-1 striveasc. i el s-a dus asupra domnului Bogdaniei N e g r e ; oastea ns, cum m p r a t u l a nceput s "bat napoi, pornete de-a dreptul asupra armatei lui i ncurajai, ca i cum de plecarea lui, credeau c vor dobndi mare glorie, dac vor cdea asupra l u i ; i au pornit J nvlind asupra taberei mpratului Cnd ns a venit tire de la s t r a j a de pe acolea, c dumanii d a u nval,, fiecare, afar de P o a r t a mpratului, a alergat s apuce a r m e l e ; iar Machm u t a poruncit lui losuf s ias n cale i s ntmpine pe dumani. i nsui Machmut sttea eu otile sub arme. D a r losuf, n d a t ce a pornit. 15 s-a ncins la lupt, a fost b t u t , i, lund-o la fug, se ducea spre t a b r a mpratului. Omar ns, feciorul lui Turachan, rnduit i el de Machmut s mearg asupra dumanilor, a ntlnit n cale pe losuf fugind dinaintea dumanilor ; i a nceput s-1 ocrasc i-i spunea?unele ca acestea : ,,Nenorocitule, unde te duci f Ori n u tii pe mpratul cum t e ia n primire, cnd 20 f u g i ? Oare n u mai r u dect dumanii, te v a t r a t a nsui m p r a t u l i de. n d a t te d morii celei mai rele, de v a nelege c ai fugit ? !" Cu aceste cuvinte 1-a ncurajat pe o m ; i ntorcndu-se mpreun cu Omar al l u i Turachan, s-au luat la lupt cu dumanii i s-au l u p t a t n chip remarcabil. N u peste mult t i m p nvingndu-i pe daci i urmrindu-i, i ucideau f r 25 nici o c r u a r e ; i au ucis la dou mii. I a r capetele nfigndu-le n sulie r s-au napoiat n t a b r . i lui Omar i-a dat locul de guvernator al Tesaliei y era nc m a z u l 1 i avnd b r b a i viteji, l nsoea pe mpratul.
1 Manuscrisele n e dau , ,mazules" ; i editorii scriindu-1 cu iniial m a r e , l consider n u m e p r o p r i u . D a r v r e u n p e r s o n a j t u r c cu acest n u m e n u se ntlnete n izvoarele t u r c e t i (vezi A k d. N i m e t , op. cit., p . 56, nr. 41), iar n izvoarele b i z a n t i n e , n u m a i n a c e s t loc n Laonic Ghalcocondil (vezi G y . M o r a v c s i k , Bizantimturcica, I I , s. v., p, 159).. N i m e t s p u n e c p o a t e s u b acest n u m e s-ar a s c u n d e Mazakoglu, adic fecior al lui T u t u z Mazac, a n u m e Chasim (vezi m a i sus p . 187,4 3 2 ) ; d a r a d a u g t o t o d a t c d e nicieri nu se tie c Chasim ar fi l u a t p a r t e la aceast expediie n a r a R o m n e a s c . A p o i felul c u m e f o r m u l a t aceast propoziie de L a o n i c s-ar p r e a c este m a i de, grab u n a t r i b u t p e lng Omar, indicnd v r e o s i t u a i e a lui de f o s t m a r e d e m n i t a r . D e aceca. n c l i n m a crede c r e d e u v n t u l t u r c e s c m a z u l " , adic f o s t m a r e d r e g t o r O m a r m a i fusese pa d e Tesalia (vezi p. 260,9), apoi a f o s t mazilit (p. 262,5), i a r a c u m a a f o s t p u s din nou. De aceea cred c t r e b u i e scris cu i n i i a l mic i c n s e a m n f o s t m a r e d r e g t o r " , ca n l i m b a n o a s t r v e c h e b o i e r i mazili i h a l e a " , adic f o t i m a r i d r e g t o r i i m a r i dregtori n f u n c i e " . Boierii mazili n s s t t e a u la dispoziia d o m n u l u i ii

RADU CEL FBUMOS DOMN AL TRII ROMlNETI

291

i aa s-a ntmplat eu 'cea de a doua nval ndrznea a dacilor a s u p r a | armatei m p r a t u l u i ; iar m p r a t u l a luat nu puini robi din ar, cci slobozind pe u r m cavaleria uoar, au cutreierat a r nu p u i n i, aducnd robi, dobndeau mari etiguri. i mnnd cu ei i vite, m a i mult de dou sute de mii de cai i boi i vaci, a a j u n s a r m a t a mpratului la I s t r u . Totui taberei i era, ce-i drept fric de dacii care ntru nimic cu mai p u i n ndrzneal fceau cte o mare isprav, dar <turcii) eu m u l t grab au trecut peste Istru. 1 I a r m p r a t u l a poruncit lui Aii al lui Michal s acopere spatele a r m a t e i ; i cnd a t b r t la Istru, 1-a lsat pe Draculea 2 , fratele domnului Ylad, acolo n ar, ca s trateze cu dacii i s aduc a r a sub ascultarea l u i ; i a poruncit guvernatorului din prile acestea s stea n ajutor, iar el nsui a pornit de-a dreptul spre reedina mprteasc. Kaiu cei Frumos, Aadar Draculea cel Tnr l chema pe fiecare deosebit- i <iomn ai rii spunea : B r b a i daci, ce credei c o s mai vin asupra tcimincii. voastr n v i i t o r ! ! Au n u tii, m p r a t u l ce putere mare are i c foarte curnd vor veni asupra voastr otile mpratului, pustiind ara, i o s fim despoiai de orice ne-a mai rmas ? ! De ce n u v facei prieteni mpratului 1 i vei avea linite n a r i n casele voastre. tii doar c acuma n-a mai r m a s nici u n capt de vit. i t o a t e aceste suferine grele | le-ai a v u t de n d u r a t din cauza fratelui meu, p e n t r u c ai i n u t cu acest om fr-de dumnezeu i care a adus mare nenorocire asupra Daciei, precum n-am mai auzit nicieri pe p m n t " . Trimind aceste vorbe dacilor, care treceau s-i rscumpere pe cei robii dintre ai lor, i-a nduplecat i i-a n d e m n a t s spun i altora s vin la el cu t o a t ncrederea. Acetia aadar ntrunindu-se, au cunoscut c tnrul e de preferat p e n t r u ei f a de domnul Ylad i, trecnd de p a r t e a aceluia, se a d u n a u p u i n i cte puini. i ceilali daci cum a u b g a t de seam, repede l-au prsit pe Ylad i au trecut la frate-su. i de n d a t ce i s-a strns a r m a t , a nvlit i a pus mna p e domnie i, aducindu-i t o t o d a t a r m a t de a mpratului i-a supus a r a . Atunci fratele su, cnd dacii au trecut de p a r t e a fratelui su i cnd i-a d a t seama, c n zadar a f c u t mai nainte atta omor, a plecat la peoni.
nsoeau n rzboi cu oamenii lor i p u t e a u fi pui din nou n m a r i dregtorii, ca i la t u r c i . Aa se f a c e c Omar, f o s t p a d e Tesalia, adic mazl, avnd oameni v i t e j i , l a p a r t e cu oamenii lui la e x p e d i i a lui M a h o m e d I I In a r a R o m n e a s c . P e n t r u v i t e j i a lui i a oamenilor lui, sultan u l l f a c e din nou pa in Tesalia. 1 Despre aceast expediie a lui M a h o m e d I l n c o n t r a lui V l a d epe, compar i D u c a s. X I . V , 2 0 - 2 2 (ed. V. Grecu) i G r i t o b u l , IV, 10 (ed. C. Mflller, p . 1 4 3 - 1 4 4 ) . 2 R a d u cel F r u m o s , n u m i t , d u p obicei turcesc, cu n u m e l e t a t l u i .

LAONIC: EXPUNERI ISTORICE X


'viad epe nchis E x p e d i i a m p r a t u l u i asupra dacilor s-a desfurat deci la BSgrad (Alba- aa ; Ylad ns, de n d a t ce fratele sau Draeulea a Iul1 ''' ^ nvlit i a supus a r a Daciei, el nsui, ce-i drept, ; a plecat la peoni. Peonii ns, ale cror r u d e le-a ucis n Dacia, l-au prt de m o a r t e la m p r a t u l peonilor, feciorul lui Choniat, i, oSndindu-l din greu, ca pe u n u l ce a ucis oameni f r nici u n drept, l-au b g a t la nchisoare n oraul B e l o g r a d 1 . ;..
518

Cauza expediiei a r m p r a t u l n aceeai yar, 'n p r e a j m a ' toamnei, |' se asupra insulei . gtea s porneasc asupra i n s u l e i Lesbos, d u p : ce a 5 1 9 X^csfeos * 1 ' trimis porunci prin localitile de la marginea mrii s-i 1 0 pregteasc flota. Armatele, ce-i drept, i le-a trimis : s m e a r g ' p e acas, tel nsui ns cu ostaii de la P o a r t i cu o p a r t e mic din a r m a t a Europei a plecat la r z b o i ; trecnd n Asia, nsui s-a dus pe uscat, iar flota pe mare. s - a simit n d e m n a t dintr-o astfel de pricin s porneasc asupra insulei Lesbos. Domnul din Lesbds inea a r a cu t r i b u t de la m p r a t i-i pltea 1 5 n fiecare an la dou mii de galbeni, de cnd Paltoglu 2 , guvernator la (iulipoli, sub A m u r a t cel Tnr 3 , venind cu flota la Lesbos, a p r d a t insula i, lund robi foarte muli, a cucerit Calone, ora bogat n Lesbos, i, drmndu-1 pe acesta, s-a ntors acas. Aceast insul ea i insula Chios a u fost t r i b u t a r e mprailor i de mai nainte, din t i m p u l lui A m u r a t al lui 20 Orchan 4 i sub mpratul de acum a u venit asupra insulei i alii i unul cu
Vezi p. 247, n. 2. . '"' " Manuscrisele scriu P e t o g l u " ? clar d e s p r e acest Baltoglu vezi m a i sus p. 228,16 i D u c a s , X X X V I I I , 7, ed. Grecu (ed. Bonli, p . 270, 10). 3 Murad II (1421-1451). ; * Murad I (1362-1389). ' '
2 1

294

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E E I STOEICE IX

numele lonuz, trimis de P o a r t , i a mpresurat oraul Molibos, dar n-a izbutit n t r u nimic p e n t r u ce venise. m p r a t u l ns ddea vina' p e n t r u aceasta pe domnul din Lesbos ; i a pornit cu rzboi asupra lui, p e n t r u c acela a gsit de bine s dea in portul din Lesbos adpost pirailor taraco5 nezi i s rscumpere robi din a r a m p r a t u l u i ; i se mbogea din o2 aceasta. Taraconezii pornind din | insula Lesbos, se dedeau la prdciuni pe mare, lund p a r t e la aceasta i locuitorii din insulele Ciclade, i p r d a u a r a m p r a t u l u i ; i ntorcndu-se n insula Lesbos, i m p r e a u robii i-i fceau aceluia p a r t e destul i n u nensemnat. n d a t ce acestea i s-au io r a p o r t a t mpratului, l-au f c u t s se ridice cu rzboi asupra insulei Lesbos. Domnul din Lesbos Dom in ie, pe -grecete ns Chiriac, domnesc in Lesbos. fiind f r a t e mai tnr, pe fratele mai m a r e care urmase d u p t a t l su n domnia din Lesbos i o p u r t a s e destul de mult timp, umblnd eu vicleug asupra lui, 1-a prins i 1-a d a t jos clin domnie, avnd s de a j u t o r la planu-i viclean pe u n b r b a t genovez Baptist. I a r n u d u p mult t i m p fcndu-1 pe fratele su s-i piard viaa, domnea singur asupra insulei i-i ducea mpratului t r i b u t la dou mii de galbeni. e a m u l acestor domni din Lesbos cu numele Oateluizo pare c se trage din Gemui; i a venit ca aliat al mpratului elinilor 1 din Bizan cruia i era supus aceast 20 i n s u l ; s-a nti nit cu m p r a t u l i i-a fost de m a r e a j utor i n schimb jmpraii le-au ncredinat insula s domneasc peste ea. Stpnind aceast insul, mai trziu p o r n i i dintr-aceasta, au ocupat oraul Enos din Traeia de lng E b r o s ; cci locuitorii oraului, nenelegndu-se cu guvernatorul 52i oraului acestuia, | chemau neamul Cateluizilor din Lesbos la e i ; i l-au 25 ocupat ntr-o vreme, cnd mpraii elinilor de odinioar se certau ntre ei cu cea mai m a r e ndrjire. D a r se pare c aceast insul a fost sub genovezi nc mai nainte de aceti Cateluizi i ascultau atuncea de oermuitorul din Pocea n Asia care avea numele C a t a n e o ; Cataneo ns a pus stpnire pe aceast insul prin vicleug. i m p r a t u l elinilor mergnd 30 cu a r m a t a s u p r a lui, a cucerit i Mitline i ducea rzboi cu Pocea.. D u p aceea ns aceti Cateluizi fiindu-i de a j u t o r mpratului din Bizan, li s-a ncredinat ocrmuirea insulei i au deinut-o cteva generaii la rnd pn pe t impul nostru. i ncuscrindu-se cu mpraii de la Trapezunt i cu domni de ai elinilor 2 i cu cele dnti familii de elini, a u stpnit insula, organiznd-o 35 i dndu-i legi foarte bune. Aceast insul este la o deprtare de uscatul asiatic pn la optzeci de stadii 3 .
Genovezii Gattiiusio
1 2 3

m p r a t u l I o a n V Paleolog n 1355. Despoii bizantini din Morea. P n la 14 k m .

S T P l S I E I GENOTEZE N LESBOS SI CHIOS

i insula Ohios a fost stpnit de m a i nainte i ea de genoin Chios. vezi ; i nu a fost cucerit, ci mpraii din Bizan avnd trebui n d e bani, Martin care-i oprise aceast insul, le-a d a t elinilor bani destui, cci atuncea elinii erau la m a r e nevoie dn cauza rzboiului cu m i s i i 1 i tribalii. i mai pe u r m j elinii au luat napoi insula, pltindu-i lui Martin datoria. D u p aceea ns a a j u n s sub genovezi, care nu cu mult t i m p mai trziu au venit cu trireme i au cucerit capitala insulei; pe acetia .im-i trimesese nici oraul la cucerirea insulei, nici n-au fost trimii de dregtori cu vreo hotrre a obtei, ci conductorii a nou familii a u pornit d e sine i au cucerit insula i astfel de atuncea, purtndu-se n legturile i dintreolalt i eu cei din CMos cu m u l t moderaiune, a u administrat Chios n c o m u n ; dup aceea brbaii din Genua, p u t r e d de bogai de pe u r m a veniturilor cu mastica, au r s c u m p r a t i prile oraului i ale insulei ; cci aceast insul, singur din t o a t e insulele din Marea Egee, produce cel mai m a r e belug de acest rod i lucrat aduce prin el muli bani. D e Asia e la o deprtare mai mic, pin la vreo cincizeci de s t a d i i 2 . S t a t u l a c e s t a e guvernat de cei nou conductori care a u luat mai nti conducerea insulei i a u u r m a t apoi alii care a u r s c u m p r a t de la m p r a t u l elinilor acele drepturi din prini ale orenilor. S t a t u l insulei Chios dintre statele din insulele acestea a fost nzestrat cu legiuirile cele mai b u n e i s t a t u l a a v u t venituri destule foarte mari, nct cei ce aveau grij de guvern a r e a acestui stat, au a j u n s la m a r e avere i putere. |
(PIIOvezii
1 . . . . pe . msuSa , D a r Mehmet al lui A m u r a t a pornit cu rzboi asupra 1 urni stupim ' Lesbos, M62. Armatele insulei Lesbos p e n t r u pricinile pe care le-am a r t a t ire au fostdemoralizate. m ara Ho- i n a j n a i n t e ;7 si-1 nvinuia si nuneasen, ' de m o a r t e a fratelui,'

D a r

voind s rzbune sufletul aceluia; apoi ns i din cauza tovriei domnului din Lesbos cu piraii. D u p ce a trecut n Asia, el nsui se ducea pe jos, flota ns i-a trimis-o pe mare, douzeci i cinci de trireme, iar vase mai mici ca la o sut. Tunurile le ducea spre insul pe m a r e i ghiulele de p i a t r p e n t r u t u n u r i ca la d o u mii. Sculele de rzboi deci, poruncise s fie aduse n insul pe mare ; .i dnsul ajungnd la u n loc es, a trecut n insul. E r a u el nsui i oamenii de la P o a r t i din a r m a t a Europei ca la dou ni ii. Cci armatele, dup ntoarcerea din Dacia, le-a slobozit pe acas ; i a pornit de n d a t asupra insulei i a debarcat. i a nceput s cutreiere insula i s-o pustiasc, lund i puini
Manuscrisele au , ceea ce p o a t e ar trebui p s t r a t tn t e x t , cu nelesul de t u r c i . Tatei a n d r e p t a t in misi, adic b u l g a r i ; dar p r i m e j d i a cea m a r e venea atunci p e n t r u bizantini din p a r t e a turcilor i a srbilor (tribalii).
a 1

Aproape 9 km.

296

LAONIC CHALCOCONDIL : E XPUNE E I STOEICE IX

robi. D a r d u p aceea, nsui m p r a t u l a i n t r a t n vorb cu domnul din Lesbos printr-un trimis al su i-1 ndemna s predea oraul i n schimb m p r a t u l o s-i ncredineze a r destul de mare. Acela ns a fost f r de m i n t e i n-a primit propunerile de pace ale mpratului. I a r mpratul, 524 d u p ce a ndreptat tunurile asupra oraului, el nsui | s-a dus p e continent, Machmut ndemnndu-1 s n u r m n n insul. M a c h m u t ns lund conducerea armatei, a nceput s mpresoare oraul, mprind a r m a t a n d e t a a m e n t e ; i a b t u t zidul cu tunurile douzeci i apte de zile i a distrus o b u n p a r t e de ora. Avnd i t u n u r i nclinate n sus, arunca ghiui'O lele n ora i pricinuia m a r e nelinite printre cei din ora. I a r cei din ora, fiind printre ei i eiva pirai aici, ieind la o mic deprtare de ora, duceau o lupt de aprare, f r s aib oarecare succes. Cci turcii ntrt a i de cei din ora, se apropiau, de zid cu m u l t c u r a j i se l u p t a u lng zid. D a r cum cei din ora erau n suferin din cauza mulimii locuitorilor i 15 sufereau, sub m a r e apsare, domnul insulei a trimis, cuvnt mpratului, sub ce condiie s predea oraul i celelalte ceti de prin insul, n schimb ns s primeasc de la m p r a t n dar o a r egal cu a sa, n ce privete venitul, i n rzboi s plece mpreun cu mpratul. Machmut a primit aceste vorbe i i-a spus c le trimite dincolo n continent la mpratul. 20 D a r d u p ce a u fost aduse la cunotina mpratului propunerile domnului din Lesbos, m p r a t u l a trecut n insul i a primit propunerile, c e gata sfac pace sub condiiile propuse de domnul din Lesbos. D u p ce i-au '>-'> j u r a t amndoi, a ieit | din ora domnul insulei i sosind la mpratul, i i; s-a nchinat i t o t o d a t i-a vorbit a s t f e l : m p r a t e , tiu c de cnd a m 25 venit la domnia acestei insule, nici j u r m n t u l n u mi l-am clcat niciodat '" i nici primire de robi n - a m f c u t v r e o d a t ; m r t u r i e ar p u t e a da locuitorii de aici din Asia, c pe cei prini, de n d a t i-am d a t napoi. i mi-am d a t t o a t silina, ca, oriunde cineva ddea peste vreun rob de ai votri, s-1 prind i s-1 aduc la stpnul su. D e primit pirai a m primit, ca s 30 nu-mi prade a r a i, pustiind-o, s nu fac jafuri. E u unul, nimnuia dintre acetia nu i-am oferit vreo baz, de u n d e pornind cu vasele lor, s-i strice a r a . i acuma vin la tine s-i p r e d a u acest ora i insula t o a t ; i cer ns, precum eu eram priincios stpnirii tale, aa s-mi fac m p r a t u l p a r t e de rsplat". - Acestea le-a grit i a vrsat lacrimi n u puine, 35 susinnd c din pricina nepriceperii cetenilor n-ar fi p u t u t veni n d a t de la nceput, cnd mpratul 1-a ndemnat la bine. m p r a t u l ns fcndu-i mustrri, c n-a fost cuminte, i spunea c n u v a fi lipsit de nici u n bine, ci c,'predndu-se mpratului, v a avea p a r t e de o v i a p l c u t ; i de vafi cu priin st.pnirii sale, n u o s-i p a r r u niciodat de aceasta. D u p sse aceste j cuvinte a luat n primire oraul i de n d a t i-a poruncit s mearg

MAHOMED I I CUCERETE INSULA LESBOS

297
1

i n celelalte orae i s dea p o r u n c s p r e d e a cetile. Acela a a d a r mergnd din loc n loc cu guvernat orii m p r a t u l u i , a p r e d a t m p r a t u l u i oraele. i a p u s m p r a t u l garnizoane n ele. Oraul Mitiline ns 1-a m p r i t n trei i o p a r t e a lsat-o p e loc din m u l i m e a ce n u era de nici o t r e a b , iar a l t p a r t e a d a t - o ienicerilor i o a treia p a r t e , t o t ce era m a i de seam n t r e c e t e n i i cu avere, a dus-o s locuiasc n B i z a n . P e p i r a i ns, vreo trei sute, ducndu-i la o p a r t e n t r - u n singur loc din mahalalele oraului, i-a mcelrit, tindu-le corpul n dou. Cci p e n t r u d u m a n i a nscocit acest fel de m o a r t e m a i crud, s le taie corpul n d o u . T i e t u r a ducnd-o n d r e p t u l p r a p o r u l u i 1 , de aici se f c e a s dureze m a i m u l t , p n cel p r p d i t s se svreasc din v i a . i a p n s n oraul acesta o garnizoan de ieniceri ca la d o u s u t e i de azapi p n la trei sute i le-a d a t c o m a n d a n t u n b r b a t de seam, p e feciorul lui S a m l i a t ; despre t a t l su a m a f l a t c la P o a r t a m p r a t u l u i el asculta cel m a i b i n e de d r e p t a t e , d a r m a i ales ca j u d e c t o r n t r e cei pui la P o a r t a m p r a t u l u i j u d e c a judecile cele m a i bune d i n t r e t o i ci i | tim i gsea cele m a i d r e p t e pedepse p e n t r u cei j u d e c a i 2 . Pe d o m n u l insulei Lesbos. lutndn-1 d i n ora, a p o r u n c i t s fie dui eu toii la B i z a n . I a r el nsui a p o r n i t spre cas, d u p ce i-a ales biei i fete, ca la o p t sute, din cele m a i b u n e familii din Lesbos ; i triremele le-a slobozit s plece, lsnd p e acolea n insul v a s e mici. P e sora d o m n u l u i care fusese prins de m a i n a i n t e de m p r a t n Colchida, u n d e era soia m p r a t u l u i din T r a p e z u n t Alexie Comnen, a b g a t - o p n la u n t i m p n h a r e m ; despre ea se s p u n e a c din m u l t e era cea m a i f r u m o a s i m a i chipe ; b r b a t u l i murise de m a i n a i n t e la T r a p e z u n t i dnsa a j u n sese s fie v d u v cu u n singur biat.. P e acest b i a t , cnd a cucerit Trapez u n t u l , m p r a t u l lundu-1 i p e el, 1-a crescut eu m u l t g r i j n t r e bieii de la P o a r t a m p r a t u l u i , chiar d u p f r a t e l e de la B i z a n , b i a t al lui A m u r a t 3 . P e f a t a m p r a t u l u i de la T r a p e z u n t , cu numele A n a Christiana, p u s sub p a z din h o t r r e a m p r a t u l u i , a m r i t a t - o d u p Zagan, care a fost g u v e r n a t o r al Macedoniei de jos, de cnd i luase locul de g u v e r n a t o r n Peloponez i-1 d d u s e feciorului lui A l b a n , zis l y o n 4 , dei m a i p e u r m m p r a t u l a desprit-o p e aceasta de acela, p e n t r u c o silea pe aceasta s t r e a c la legea lui. |
Diafragmei, anatomic. T r a d u s (Un c u v n t n c u v n t : g s i n d Cum t r e b u i a s se desfoare p n la c a p t judec a t a (pedeapsa) f a d e cei ce se j u d e c a u " .
2 1

" >

io

"-"

15

25

30

L o c cu neles n t u n e c a t ca a t t e a altele n L a o n i c Ghalcocondil; p o a t e c v r e a s spun c avea grij ca de u n f r a t e ; sau p o a t e d u p itcctSot t r e b u i e pus o virgul i a t u n c i s-ar t r a d u c e : d u p b i a t u l clin B i z a n , i r a t e al l u i A m u r a t " , ceea ce ns e p u i n probabil din cauza vrstei. 4 In m a n u s c r i s e i , d a r p a r e s fie o greal p e n t r u , adic n u m i t Iisus, E s e " . Cf. p . 316, 16 i p . 313, 40. . . . .;

307

LAONIC CHALCOCONDIL.: EXPUNBEI ISTOEICE

p e domnul insulei Lesbos nu eu m u l t mai pe urm, gsifidu-i o vin, 1-a prins i 1-a nchis, inndu-1 sub paz, pentrue c, dup cum eu unul am aflat, mpratul n u avea gnduri bune asupra acestui domn i era de mai nainte necjit asupra lui p e n t r u multe lucruri urte i pgubitoare 5 f a de casa m p r a t u l u i ; dar precum se spune de alii, p e n t r u c u n copil de cas fugit de la P o a r t a mpratului, a sosit l a acest domn din Lesbos i, trecnd la legea lui Iisus, a a j u n s biatul favorit al aceluia. Cnd ns insula a fost cucerit i a a j u n s la Bizan, d o m n u l i-a u i t a t de biat i, trimindu-1 ntre daruri la mprat, copiii de cas l-au recunoscut i au io spus mpratului. i pe biat 1-a oprit i pe domn 1-a prins i 1-a aruncat n ctue mpreun cu vrul su Luciu care de biat ajunsese stpnitor al oraului Enos i a j u t a s e pe domn la uciderea fratelui i la luarea domniei t o t o d a t . D a r nu cu mult mai trziu li s-a ntmplat i lor acelai lucru. Cci cnd amndoi ajunseser ntr-o situaie imposibil i n u tiau cum s gseasc 15 vreo cale de scpare din nchisoare, a u d a t declaraie c amndoi doresc mult s treac la legea strmoeasc a turcilor. i, ce-i drept, nsui mpratul le-a trimis n dar caftan i cuc i, tindu-i mprejur, i-a pus n liber-29 t a t e zile nu prea m u l t e ; dup aceea ns de n d a t iari | i-a aruncat n nchisoare i i-a inut pn ce i-a luat i i-a mcelrit 1 .
20

sas

m r i i ; nchiderea Kies- rzboinice, pontului.

Construcii; stpnirea Anul acesta deci dar m p r a t u l a fcut dou expediii u n a asupra dacilor, cealalt asupra insulei

Lesbos, i cmd a a j u n s acasa, iarna ncepuse acuma. i peste iarn a rmas n Bizan i i-a pregtit o flot i n Marea Teagr i a construit trireme ca la treizeci; i ridicnd cldiri de temple i palate '25 mprteti, se gndea, oraul Bizan s i-1 fac o puternic baz maritim, nct s poat slobozi n mare o flot de seam bine p r e g t i t ; cci chibzuindu-se a aflat, c de v a fi stpn pe mare, i se vor pleca mai lesne i rile dumane. A ridicat i dealtcum cldiri vrednice de a fi amintite, d u p cetatea Tierea-Gtului de la marginea Propontidei, i a n u m e cetatea 30 din Bizan de lng Porile n u m i t e de Aur, ntr-un chip vrednic de a fi amintit, cu t u r n u r i foarte mari, vrednice de a fi vzute, i palatul mprtesc d i n u n t r u i podul de la Scopie peste rul Axios i palatul mprtesc de la Adrianopole, dincolo de rul Tearos, u n d e se revars n E b r o s ; i o cetuie n Asia, pe la Maditos, u n d e Eles pontul e cel m a i strmt, cnd plu35 teti spre n u n t r u ; i n E u r o p a a l t cetuie n f a a eetuii din Asia, nct 530 oraul Bizanului i Marea E e a g r i erau a p r a t e bine, j iar. oraele de la marginea Elespontului care i fceau serviciu nsemnat pe mare
1

Cf. D u c a s , X L V , 23, ed. Grecu.

NOHIDEEEA BtKSPOSWLLX- ORIGINEA SEBBOCIOATII.OK

299
1

l i e r a u n t r i t e puternic. Bidiend aceste c e t u i n E u r o p a i Asia, a p u s n a m n d o u cetuile t u n u r i din cele m a i mari, la treizeci, i din celelalte n u p u i n e . E c n d acest loc p o r t p e n t r u corbii, n u n g d u i a u nimn u i s treac prin Elespont, dac navigatorii n u debarcau i n u se a r t a u comandantului de aici la control. Despre neamul T o a t e acestea le fcuse el, p e ct m i se pare, n vederea iiiriior. rzboiului cu veneienii, pe care-1 p r e g t e a de m u l t i pndea cum l-ar p u t e a face cu cei m a i b u n i sori de izbnd. ,Ci aceste pregtiri .nu ajunseser nc la c a p t , cnd s-a ridicat cu rzboi a s u p r a veneienilor i-1 p u r t a ; a t u n c e a ns la sosirea verii, a p o r n i t cu rzboi a s u p r a iiiriior. D e s p r e acest n e a m al iiiriior, vechi i cu aezrile spre Marea Ionic, se p o m e n e t e c deseori a a j u n s la m a r e r e n u m e . Se n u m e s c ns acetia bosniecii de a c u m a . Ci d a l m a i i i misii t o t o d a t i tribalii i pe lng acetia nc s a r m a i i a u acelai grai cu t o t u l a s e m n t o r 1 , nct f r nici o g r e u t a t e ,se neleg n t r e ei. L u c r u firesc ar fi s se cread c acetia, p o r n i n d m a i degrab din regiunea de la Marea Ionic i fiind u n n e a m m a r e i deseori f c n d isprvi r e n u m i t e , i-au s u p u s Tracia i t r e c n d p e s t e I s t r u , | s-au aezat cu locuinele n a r a Sarmaiei, dect d u p c u m cred unii c, a l u n g a i f i i n d de scii, a u t r e c u t n regiunea din aceste p r i ale I s t r u l u i i, subjugndu-i astfel Tracia, a u a j u s p n la colul g o l f u l u i 2 i s-au aezat cu locuin(ele. A r m n e ns u i m i t , dac cineva pe iliri fcndu-i albanezi, a r conc h i d e p r e s u p u n n d c ilirii din colul m r i i Ionice a u n a i n t a t spre E p i r i E t o l i a i a r a Tesaliei. Mai curnd e c ntreg i n u t u l de la E p i d a m n i p n la snul n u m i t Carnerio, p e o ntindere de vreo trei mii de s t a d i i 3 , este locuit de u n singur n e a m , care vorbete aceeai limb i care spre interior a j u n g e p n la I s t r u i trece p e lng a r a lui S a n d a l i a m p r a t u l u i -de aici, u r m n d n d a t i tribalii t o t o d a t i misii. D a r a v n d n vedere m a i ales c n e a m u l iliric a a j u n s la m a r e p u t e r e i astfel s-a rspndit peste o b u n p a r t e din Tracia, p o t s s p u n c m a i d e g r a b iliri dect albanezi f o r m e a z acest n e a m . E u u n u l m a l t u r ns i prerii acelora care susin c n e a m u l iliric i are numele de la a r a sa, a n u m e d a t fiindc s-a difereniat, v o r b i n d cnd o l i m b cnd alta, nct m u l t e n e a m u r i de aici, cu t o t u l deoseb i t e la grai n t r e ele, a u dobndit numele acesta, n u m i n d u - s e iliri. Ci despre a c e s t e a a m scris aa n d e a j u n s a t t a ! i dac neamului acestuia n u i i s-a .spus nimerit n u m e l e acela, din cauza rii ns, pe care o locuiesc, v d i t a iiiriior, face s-i p o a r t e numele a c e s t a ; i n u i s-ar p u t e a lua n n u m e de
1 2

10

15

20

25

30

sss

Ga i bosniecii. Marginea d e n o r d - e s t a Mrii A d r i a t i c e .

Vreo 533 km.

300

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E M IS.TOMCE VIII

r u aceluia care are aa prere despre ei. Cci eu u n u l despre albanezi a spune mai degrab c se in de macedoneni sau de altcareva dintre popoarele din lume ; cci nici cu unul n u se potrivesc dect cu neamul macedonenilor. Ci despre acestea s fie destul acestea ee s-au spus, p e n t r u mine ns fie numii cu numele acesta, iliri, cei care locuiesc la Marea Ionic pn la promontoriul numit Istria spre colul golfului, unde ajunge pn n mare, ea i ilirii ce locuiesc interiorul rii de aici.
Mai aii asupra lui v i a d

epe i apoi a rciifiui


Bosniei.

Asupra mpratului acestora a pornit cu rzboi m p r a t u l Mehmet din cauza t r i b u t u l u i ; cci cnd
, ,

. .

io

15

a-is 20

25

30

35

a sosit la acel i m p a r a t u n crainic, cerind sa duca tributul ct m a i repede la P o a r t a m p r a t u l u i i- s nu mai trgneze, el avea a d u n a t tributul, care era de cincizeci de mii de galbeni, i a a r t a t crainicului m p r a t u l u i c t r i b u t u l ar fi g a t a i c fusese pregtit, totui n u dorete s t r i m i t mpratului banii i s fie lipsit de acetia; i c nici n u e n interesul su, ci, dac o s trebuiasc s aib rzboi eu mpratul, eu acetia o s p o a r t e rzboiul i s-ar p u t e a s se pregteasc mai bine de r z b o i ; i dac o s trebuiasc s se ridice i s plece n alt ar, avnd banii acetia, v a fi m a i bine de el. Crainicul aadar j ascultnd aceste cuvinte, s-i m a i fi spus : O, m p r a t e al acestei ri, bine ar fi banii acetia s rmn la tine, f r s calci t r a t a t u l de pace. D a r dac rupnd pacea cu aceasta, crezi c v a fi mai bine de tine, t e a m mi-e s nu-i fie m a i r u din cauza aceasta. Cci cu dumnezeu s aibi banii acetia e mult mai bine, dar iar cu dumnezeu s fii lipsit de acetia e mai bine dect pctuind f a de acela, s fi etigat mult mai mult dect acetia". Spunnd acestea, crainicul a plecat la m p r a t i, raportndu-i vorbirea ilirului, 1-a fcut pe m p r a t u l s se ridice cu rzboi asupra amndurora. 1 n timpul acela adic ntreprindea expediia a s u p r a domnului Daciei, care n m a r e msur i b t u s e joc de casa mpratului i-i ucisese solii. Ci atuncea pornind asupra dacilor, n u i-a fost cu putin, s se rzbune pe m p r a t u l ilirilor. Anul acesta ns, de ndat ce i s-au strns la Adrianopole armatele Asiei i Europei, la nceput de primvar, a pornit asupra ilirilor, purtndu-se cu gndul s nvleasc i n a r a lui Sandal. D a r m p r a t u l acesta fiind copil din flori al mpratului de mai nainte al ilirilor, s-a luat la ceart cu fraii si, pornii s ia domnia rii, i trimitea soli la m p r a t ; i ei i s-au ncredinat lui ca a r b i t r u i pe acesta 1-a pus m p r a t al rii.
1

A s u p r a d o m n u l u i r i i R o m l n e t i , V l a d epe i a s u p r a

regelui Bosniei

tefan.

Tomaevici.

MAHOMED I I CUCEEETE BOSNIA 1483

301

i a poruncit guvernatorului de la Scopie Isac care era n h o t a r eu a r a 1 iiiriior, s stea acestuia j n a j u t o r s p o a t lua domnia. i dndu-i a r m a t 534 n contra frailor, pustia a r a i fcea 'robi i, d u p ce 1-a pus n domnie p u r t a rzboi n contra frailor mpreun cu acest m p r a t al iiiriior. i turcii care locuiau n vecintatea acestei ri, l u a u foarte muli robi din 5 aceast ar. Din ocoalele t u t u r o r oraelor cte le tiu eu, a u luat robi i-i treceau i n Europa i n Asia. i decnd a renfiinat oraul Scopie i Iisus, feciorul lui Isac, ermuind din p a r t e a mpratului acest ora, mult t i m p a p r d a t cel mai mult a r a iiiriior, din cte le tim noi, i sa fi scos robi ei niciodat n-ar fi p u t u t s aib ndejde c pot tri n a r a aceea. 10 D a r aflu c a r a se ntinde din a r a tribalilor i de la rul Dorobice pn n a r a lui Sandal i pn la Golful Ionic, la opt sute de s t a d i i 1 n lungime n lime ns pn la vreo dou mii de s t a d i i 2 , a r a ajunge pn la peoni i tribali. i de la tribali urmeaz ndat a r a lui Isaac i apoi a r a lui P a u l i oraele care a j u n g pn n chiar a r a mpratului iiiriior. Acetia p u r t a u 1 5 rzboi i mai nainte cu mpratul, oscilnd cnd spre tribali, cnd ns i spre peoni | i, aducnd p e turci, jefuiau a r a de la grani a iiiriior. i 5 3 3 cu tribalii p u r t a u r z b o i ; i domnul tribalilor, ieind cu a r m a t a , mpresura oraele; d u p aceea ns ncheind u n t r a t a t , a i n u t pace cu acetia. i Sandal p u r t a i mai nainte rzboi cu acetia i, aducnd a r m a t de a mp- 2 0 rtului, jefuia a r a acelora. Aa se fcea c singuri acetia, certndu-se ntre ei i aducnd a r m a t strin de a mpratului, pricinuiau mari stricciuni rii lor, armatele scond de fiecare d a t robi foarte muli i stricnd foarte ara. n vremea aceea deci i Isaac i P a u l ncheind alian cu mpr a t u l iiiriior, se p u r t a u cu gndul i dnii s nceap rzboi cu mpratul, 25 dac pe turci i-ar reine vreo aciune din p a r t e a peonilor. D a r m p r a t u l cum mergea, a trecut peste rul Dorobice care niei, 1463. desparte a r a tribalilor i a iiiriior; i trecnd spre rul Ilirisos care e navigabil, a trecut peste e l ; a r m a t a pedestr pe caice, care din porunca lui au fost construite aici. Caii ns i-a b g a t n ru, ca s treac armatele. Aceast oaste a mpratului a fost la o sut cincizeci de mii de clrei. Cci aceast a r m a t afar de ieniceri i azapi care merg cu el n rzboi ca pedestrai, i cii i-ar fi de t r e b u i n la diferite servicii ale armatei, mulime care n u e b u n de rzboi, cealalt oaste a mpratului merge de-a clare cel mai m u l t [ dintre oamenii care i tim noi. D a r snt duse i animale de povar de m u l t e feluri, precum am a r t a t i mai nainte.
Cucerirea Bos1 3

30

L a v r e o 142 k m . L a vreo 355 k m .

302

LAONTX! CPALCOCONDIL : E X P U N E M ISTOEICE X

Treend peste Ilirisos 1 , n d a t ee a nvlit in i j t % i T < ) b a nceput s mpresoare oraul Bobobice 2, situat la intrare. Acest ora este aezat pe un. m u n t e nalt i e bine a p r a t din fire. Cu tunurile bgnd spaim n cei din ora, cu cele nclinate n sus i cu cele aezate orizontal, a cucerit oraul. 5 i o p a r t e din locuitori l&Sciti- o pe loc, alta a druit-o mai marilor turcilor,, iar a treia a trimis-o la Bizan. De la Bobobice 3 ns, nainte de ce s-i fi supus capitala rii, a d a t n d a t ordin, ca Machmut s aleag pe cei mai b u n i din a r m a t a Europei i s mearg nainte asupra locului n care ar p u t e a afla c se aine mpr t u l iiiriior. Acesta deci lund pe acetia a pornit s mearg din rsputeri pe ru n sus. Yenind la Gaitia, i aflnd c m p r a t u l 4 ar merge nainte, a trecut peste ru i a plecat n sus. asupra oraului Clitie, f r s zboveasc de loc n cale ; i a gsit rul desprit n trei i, trecndu-1, a doua zi a sosit la Clitie. m p r a t u l ns ridicndu-se apoi, a sosit la Gaitia, capitala rii 15 iiiriior. i n d a t ce s-a apropiat, oraul i s-a supus prin b u n nvoial; cci cnd a aflat c oraul Bobobice 2 , din t o a t e cel mai ntrit, a fost cucerit de mprat, celelalte orae s-au u m p l u t n d a t de spaim | i fie537 care s-a grbit s-o apuce nainte, n dorina de a-i face mpratului pe plac. Cei din Gaitia aadar, ndat ce m p r a t u l a sosit mai aproape, au trimis 20 p e cei din f r u n t e a oraului, de i s-au p r e d a t , i-i cereau s se crmuiasc d u p legile din strbuni. i le-a ngduit ce-i cereau ca m p r a t u l s le ngduiasc; mai pe u r m ns, ndat ee a luat n primire cetatea oraului i a pus n ea o garnizoan, i-a ales biei din cei mai b u n i p e n t r u sine i mai lund nc vreo civa, i-a m p r i t oamenilor din suita sa. / 25 D e n d a t ce a luat n primire acest ora, a poruncit marelui vizir al Porii Machmut s ia a r m a t a Europei i s mearg ct m a i repede a s u p r a mpratului iiiriior; cci afl&S3 c se aine ntr-un ora, cinci zile deprtare de Gaitia, ateptnd ce ntorstur vor lua lucrurile n Iliria. Oraul acesta n care rmase mpratul, se ehiam Clitie; i i s-a mai vestit lui 30 Machmut c biatul fratelui aceluia, n vrst de treisprezece ani, se afl n ora. Lund deci a r m a t a Europei, sosete a doua zi la rul cu numele <Sanna> s , navigabil; i mpratul iiiriior i punea m a r e n d e j d e n el,
1 Manuscrisele scriu Ilirios", schimbat d e D a r k o n , p r e c u m e n m a n u s c r i s e la p. 301 r. 28 ; F a b r o t ns 1-a s c h i m b a t p e acesta n , p r e c u m e n p. 302 r. 1. 2 Manuscrisele n e d a u D o b o b i c e " , n d r e p t a t de D a r k o n d u p n o t a la 5 din cap. 15 c a r t e a a IV-a a istoriei lui C r i t o b u l din ediia G. Miiller n Fragmenta Historicorum Graecorum, voi. V, P a r i s , 1870, p. 147. 3 n manuscrise ' (vz. n. 2). 4 Regele Bosniei t e f a n Tomaevici. 5 D u p n u m e l e " se p r e s u p u n e c lipsete ceva i Tafel voiete s ntregeasc aceast lips cu .

MAHOMED U CUCERETE BOSNIA 143

303

p e n t r u c era navigabil, i neaflndu-se corbii m a r i pe ru, nu-i v e n e a s * c r e a d c, trecnd peste ru, s v i n a s u p r a lui. Cnd ns a r m a t a a venit aici j a p r o a p e de ru, M a c h m u t i p r i p e a aici p e cei m a i de f r u n t e din oaste "38 s svrease o m a r e i s p r a v p e n t r u m p r a t u l , trecnd rul i prinznd p e m p r a t u l ilirilor ; i le gria unele ca acestea : B r b a i turci, a c u m a s 5 se a r a t e careva din voi b r b a t vrednic, t r e c n d fiecare cu picioarele peste acest ru ; cci nu-i v a p r e a r u , oricare v a trece cel dinii, de m a r e a r s p l a t ce v a lua de la m p r a t !". D u p aceste cuvinte, oamenii m p r a t u l u i s-au a p u c a t s t r e a c . i aici se spune c cel dinti feciorul lui T u r a e h a n , O m a r , g u v e r n a t o r al Tesaliei, i o p o r n i n d cu oamenii si, a u srit n ru i, notnd p u i n , a u t r e c u t ; i a t u n c i n d a t , a t r e c u t d e o d a t i cealalt oaste peste ru. D u p ce a u t r e c u t , n d a t a u nceput s cutreiere a r a , ca p e m p r a t u l ilirilor, u m p l u t de spaim, p n s a p u c e s f u g , cavaleria uoar, la orice p r i m e j d i e a r a j u n g e , n p u s t i n d u - s e s-1 p r i n d . i - a u p u t u t d a ns peste el, cci plecnd se 15 p u n e la a d p o s t n t r - u n ora de ai su cu numele Clitie. D a r refugiindu-se, este m p r e s u r a t de M a c h m u t . Oraul este aezat n t r - u n loc mltinos. i ntinzndu-se lng el m a r i mlatini, l f a c b i n e a p r a t i inaccesibil. A t u n c e a ns ntreg locul era u s c a t de ari. i a r m a t a venind a s u p r a lui, m p r e s u r a o r a u l ; lng ora se gsea m u l t stuf i s-au a p u c a t i-1 duceau 20* n an, cu gndul s a p r i n d s t u f u l j i cu foc s-i sileasc pe cei din ora 53 s cad la nvoial, f r s i vrea. Ostaii ilirului i cei din ora, v z n d a c e a s t a i socotind c n u vor fi n s t a r e s i n m u l t t i m p piept la mpresurare, a u trimis v o r b lui M a c h m u t , c ei nii se vor p r e d a , cu condiia ca, m p r a t u l u i lor, m p r a t u l s nu-i f a c nici u n r u ; i se vor supune, dac i 25 s-ar n t r i prin j u r m n t , c turcii l vor t r a t a b i n e i n u o s n d u r e nici u n r u din p a r t e a lor. P c n d ilirul aceste propuneri. M a c h m u t le-a primit i a ncheiat u n t r a t a t de pace. D u p ce i 1-a n t r i t eu j u r m n t n condiiile propuse, m p r a t u l a ieit din ora i el a l u a t n primire o r a u l ; i m p r i n d locuitorii din ora n trei, o p a r t e a lsat-o p e loc, a l t a i-a m p r i t - o 30 el cu cei din f r u n t e a otirii, iar a treia a dus-o i a druit-o m p r a t u l u i . Aa a fost prins deci d a r m p r a t u l ilirilor la Clitie i m p r e u n cu el b i a t u l f r a t e l u i su, ca de treiprezece ani. Rajuza n rzboi Soia lui ns a a p u c a t de m a i n a i n t e s f u g la B a g u z a , 1 eu Sandal. i a plecat cu voia b a r b a - 35 orag m a r g i n e a Mrii Ionice (ului, lund cu dnsa m u l t avere. Acest ora a fost n t e m e i a t de ilirii din p a r t e a locului; b r b a i strlucii, adunndu-se n acelai loc j i, nele1

Insemnnd i Marea Adriatic.

304

IAONIO C H 4 L C 0 C 0 N D I L ; E X P U N E M ISTOBIOE

' g n d u - s e foarte bine ntre ei, au durat oraul foarte puternic i l-au nconjurat cu ziduri foarte tari. ndeletnicindu-se cu comer pe uscat i n,Marea Ionic, a ajuns unul din cele mai bogate orae din partea locului; mai ales nzestrat cu legiuiri bune i, conducndu-se dup o constituie aristo5 cratie, ei i-au mpodobit oraul cu cldiri, fiind, ce-i drept, nu prea artos, dar n stare s aib ceteni destoinici i cumini. Oraul acesta se mrginete cu ara lui Sandal i, ncepnd rzboi cu el, era n ceart i se rzboia. i pe ct mi se pare, pricina la aceast ceart a dat-o Sandal i pe- nedrept i-a.silit la rzboi. Ce-i.drept, pe feciorul acestuia, u n tnr de t o a t vrednicia, care se refugiase cu maic-sa la Baguza, n-au voit s-1 extrdeze, dei l cerea de la ei; i de aceea le-a declarat rzboi i le-a pustiit pmntul. Atunci acetia l-au ales comandant pe feciorul aceluia i dndu-i bani din belug, s-au rzboit eu Sandal, duend pn la capt rzboiul. Pricina ns pentru care feciorul i soia lui au fugit i s-an adpostit n acest ora se J 5 spune c a fost urmtoarea : n a r a lui s fi sosit de la Florena din Italia o femeie despre care se dusese vestea c e de o nfiare prea frumoas, dar care era de o via uuratec. Auzind el c femeile din Florena se deose71 besc de | multe prin frumusee i cuminenie, a chemat-o n f a a lui, dorind s-o vad, i cum a vzut-o c e foarte frumoas, s-a ndrgostit de femeie ; 20 i ndrgostindu-se, n u dup mult timp i-a fcut de lucru cu ea i dragostea l apucase r u ; i tria cu femeia; i de dragostea femeii fcndu-se ursuz, nu se mai uita la soia lui legiuit i nu avea nici o grij de dnsa. i despre acea femeie se spune c, inndu-se dup negustori, a ajuns de la Florena n localitate. Sandal aadar trind cu aceasta, soia l ura i nu-1 25 putea suferi. De aceea, neputnd r b d a ca o astfel de ocar s cad asupra tnrului ei fecior, revoltat a plecat n tain cu feciorul n oraul Baguza. Acesta aadar, prin trimiii si, cerea s se ntoarc n a r i s nu trias n ar strin i s-i fac aceast ruine ntre oameni. D a r soia n-a dat urmare chemrii i-i spunea mereu c nu se ntoarce, dac nu o trimite 30 napoi la Florena pe femeia aceea, sau s o aib iitoare, ct o vrea. Acestea aadar se spune c s-au petrecut aa i feciorul, certat cu t a t l i pus de raguzani general-comandant, p u r t a rzboi cu t a t l su ; i s-a luptat cu t a t l su, de parc se rzbuna asupra firii i 1-a pus pe fug chiar pe tatl i a ucis muli din armata lui, fcnd f a de t a t l su lucruri nengduite i 35 potrivnice bunei cuviine, j -52 Aadar i acesta trimetea deseori soli la mpratul, ca mpreun s loveasc n mpratul iiiriior ; i a adus a r m a t de turci i-i strica ara. Atuncea, ndat ce i s-a vestit'c mpratul nvlete n a r a iiiriior, fcea i dnsul pregtiri, ca, pe ct i-ar fi cu putin, s se apere, dac armata 40 mpratului ar intra n a r a sa. . .

MAHOMKW I I CCJCEKESTE B O S N I A 1403

305

Dar s m ntorc la acel loc din povestire, u n d e am a r t a t mai nainte i c,, dup ce Machmut al lui Mihail a luat n primire pe mpratul, a mers cu el i n alte orae; i-1 a r t a pe m p r a t u l i i se supuneau. i Machmut era ocupat cu aceasta; iar pe Omar al lui T u r a c h a n trimindu-1 asupra celorlalte orae din a r a ilirilor, el nsui a plecat spre t a b r a mpratului. 5 i m p r a t u l n u era m u l u m i t cu j u r m n t u l i era mnios c, fr nevoie, a r fi f c u t mpratului ilirilor j u r m n t u l ; i 1-a pus sub paz pe m p r a t u l i-1 p u r t a cu sine, strbtnd a r a lui Sandal. Cci din a r a ilirilor, o parte a biruit-o i a subjugat-o nsui mpratul, alta ns a supus-o Machmut i Omar. Aici i Omar dndu-i silin s aduc sub stpnirea mpratului o a r a ct mai rmsese, a ajuns | la cea mai m a r e trecere ntre brbaii 543 cu vaz de la P o a r t a m p r a t u l u i ; i a svrit mari isprvi, fiind el ntre muli alii i mai nainte bine v z u t la m p r a t . Acestea aadar i-au reuit pn n t r u a t t a mpratului, cucerind oraele ilirilor. P e u r m trimind la Baguza solie, cerea pe soia mpratului. i-r> E a ns apucase s plece de mai nainte din ora n I t a l i a . Cci cum a auzit c a r a ntreag a ajuns n puterea mpratului, repede, cum era, s-a ndep r t a t din ora i s-a dus n Italia. Kemaiapucnd deci pe soia mpratului, solii s-au ntors f r nici o isprav.
Cucerirea arilor
111

..

lui

. . P e u r m ,' m1p r a t u l ridicndu-se cu t o a t t a b r a* , a 20

nvlit n a r a lui Sandal i o pustia. Cci slobozind cavaleria uoar de prad, cutreiera ntreaga lui ar. Apoi atacncl oraele le mpresura. i oamenii lui Sandal au a t a c a t corturile n care dormea mpratul, pornii fiind din m u n i ; i au izbutit s ia oarecare p r a d i s se ndeprteze, fugind iari n 25 m u n i . Cci a r a are locuri pustii nu mai puine dect cea a ilirilor. Atacnd nsui el, a mpresurat eteva zile o cetuie de a lui Sandal. i cum nu-i prea mergea cu cucerirea oraului, s-a ridicat i a plecat prin a r a lui Stante i Craic i Paul, domni de prin p a r t e a locului. i le-a trimis crainic cu ndemnul | s-i predea a r a lor i n schimb vor lua de la mprat alt 5;; a r n E u r o p a . Acetia lsndu-se astfel nduplecai, s-au predat cu ara lor cu t o t mpratului, gndindu-se c e u n lucru peste p u i n ca ei, n mijlocul rii mpratului, s p o a t inea piept pn la capt n contra lui. Snt deci nduplecai cu condiia s primeasc de la m p r a t u l n schimbul rii lor alta. i venind la P o a r t , i-au predat a r a ; i nu cu mult 33 m a i pe urm, punndu-i sub paz, i i-a adus acas. i t o t o d a t a slobozit i a r m a t a pc acasa. I a r pe m p r a t u l ilirilor, cnd a plecat din a r a lui, dis-de-diminea, cum se odihnea n t a b r , a trimis dup el i 1-a chemat s i se nfieze. Acela ns pricepnd c nu la bine trimite dup el, s-a
s t a n t e , Craie l P a u l ;

''os'iiH!l'1,1

20. o. 1621

306

LAONIC CHALCOCONDIL : EXP T JTEEI I S T O E I C E YIII

ridicat cu j u r m i n t u l n mn i, cum a fost dus n f a a mpratului, i-au t i a t capul din porunca mpratului. Se spune ca s-1 fi d a t pe mna dasclului su Perses, ca s-1 o m o a r e ; alii ns spun c b u c t a r u l lui a cerut s-1 ucid. D a r se spune c, mpotriva prerii lui Machmut al lui Mihail, a poruncit mpratul s-1 omoare pe m p r a t u l iiiriior. Aa deci s se fi svrit din via, d u p ce m p r a t u l a pus capt domniei lui. ' Cum deci a r a iiiriior a fost cucerit i m p r a t u l prins s . a gvrit din via i ceilali domni erau inui n j ' nchisoare, acestea aflndu-le veneienii i peonii, socoteau c nu e lucru de ag i s-au nspimntat foarte, creznd c n d a t grozvia se v a a b a t e i asupra lor. i veneienii mai erau nemulumii p e n t r u c guvernatorii mpratului aduceau supuilor lor prejudicii i le pricinuiau necazuri, totui ineau pace, ateptnd s v a d ce ntorstur vor lua evenimentele p e n t r u dnii. Cnd ns Argos n Peloponez, p r e d a t prin t r d a r e de unul dintre preoii din ora, a fost ocupat de guvernatorul mpratului, feciorul lui Alban, cu numele Iisus, i cnd acesta pe f a s-a ridicat acuma , cu rzboi i Omar al lui Turachah a a t a c a t Taupactos i cnd oamenii mpratului, ocupnd teritoriul veneienilor de pe la Metone, nu se mai astmprau, atunci n-au mai p u t u t r b d a s stea linitii; ei ineau sfat, prerile fiind mprite n dou. i deseori s-a ntrunit A d u n a r e a n u m i t a celor delegai 1 ; i Victor din casa Capella, u n b r b a t proeminent prin avere i cu m u l t trecere i despre care se credea c e cel mai destoinic s duc treburile oraului i care adusese de p a r t e a sa pe cei de aproape ai si. i rudele, ea s-i voteze propunerea, s-a urcat la tribun i a vorbit a s t f e l : Yeneieni, cred c deseori i de a l t d a t locuitorii acestui ora, cnd se chibzuiesc, nu greesc ceea ce trebuie ; de aceea m gndeam c e nevoie mimai de o expunere j mic p e n t r u voi. Toate lucrurile siit doar de aa n a t u r , nct i pe cei ce n u vor, i mping la acest rzboi. D a r nu puini i din cei ce ne cer s ne stea n frunte, vin la tribun i v ndea mn, ca despre chestiuni mari s n u pornii la sfat aa cu u r i cu necaz, ci mai degrab cu rbdare i s trimitei la b a r b a r o solie i s-i vorbii de pace, c n-ar face cu dreptate, clcnd j u r m n t u l i t r a t a t u l de pace i s-1 ndreptm la calea cea cuviincioas, de e nevoie, cci ne v a asculta. Dac ns e cazul s lum asupr-ne rzboiul, trebuie neaprat s dezbatem ndeajuns asupra rzboiului acesta i aa s pim la vot. Aadar chibzuind u-ne bine, trebuie relele din fiecare eventualitate s le p u n e m fa n f a i, cumpnindu-le, s ne hotrm p e n t r u rul care pare mai mic. 1 ar
c tu iniarca ini v i e i o r
1

Vcm (icnii in fat;

r1 30

'

20

25
5i6

35

Vezi mai sus. p. 126 rind, 28 32.

VENEIA DECLAR RZBOI l.l 1.|. I I

307

cel ce i d votul, trebuie mai nti s judece, ce rezultat poate s aib fiecare eventualitate. Acetia adic spun c, dac vom avea rzboi, oraele noastre de pe continent pn la Marea Ionic i Peloponez i din cellalt continent, n u vor avea cum s se in vreun rstimp, ci le vor lipsi cele de t r e b u i n i se vor prpdi, dac u n greu d peste ele. i lipsii de comerul cu a r a aceluia, spun c v o m avea de n d u r a t m a r i p a g u b e n viitor. D e aceea deci trebuie s fim rbdtori i s trimitem o solie care, precum e firesc, s se ntemeieze pe vederi ca acestea, j Dar mai nti voi ncepe s vorbesc despre solia, cum de solii notri, t o t o d a t b r b a i de seam i oameni nvai, cnd au sosit, nici n u i-a psat de ei i i-a amgit cu vorba i a fcut vdit drept dimpotriv. De aceea n u tiu ce i-ar putea spune solii mai nimerit dect i-au vorbit solii ce au fost mai nainte la el, doar dect c noi, neputincioi fiind n f a a unui rzboi, dorim pricinile de vinovie s le nlturm prin soli i situaia noastr s o punem pn n aa msur n f a a lui. D a r despre acestea cred c era bine s t r a t m cu el, dac, prin ocuparea oraului Argos, nu ne declara rzboi pe f a . iTe-a pus, cei drept la ncercare, pn u n d e merge r b d a r e a n o a s t r ; i dac le suferim se va apuca acuma fr fric i de celelalte; iar dac nu, va b a t e acuma n retragere pn la o limit, pn la care i-ar fi ngduit din p a r t e - n e ; i cu aceasta v a face n u m a i o ncercare i de b u n seam n t r u nimic mai p u i n se v a apuca de rzboi. I a r p e deasupra a m s v m a i spun c n nvala-i asupra Peloponezului, mai nti s-a i oprit n E u b e a la oraul Eurip, s-1 v a d bnuiesc. i iari, cnd a ieit din Peloponez, a mers a doua oar, acuma eu oameni care s ncerce vadul, i a sosit n f a a oraului s v a d cum ar p u t e a face atacul, dac ar nvli asupra oraului. i trecnd clare strmtoarea Euripului, ncerca s-i dea seama, cum ar putea-o trece | i atacul i-ar ii mai uor de ntreprins. Aadar acestea nu-s oare semne vdite de rzboi, pe care ntemeindu-te ai p u t e a spune hotrt c acela de mult s-a pregtit de rzboi, ca s lupte cu cei ce duc dezbateri aa de naive ? ! Ci p e n t r u c rzboiul ne e declarat, demult lund-o nainte, unele ni le smulge, supunndu-i-le siei, iar n alte locuri ndumnind pe cei ce stau n f r u n t e , i pregtete calea, ridicnd p e ncetul pretenii t o t m a i mari, spre a cdea, de s-ar putea, pe neateptate asupra unor nepregtii, lund ce ar putea aduce sporuri nsemnate puterii sale. Dac ni se fgduiete c n u vom avea rzboi din p a r t e a mpratului, susinndu-se c acesta nu ncepe rzboi i nici nu ne smulge de sub stpnirea noastr tot ce s-ar p u t e a crede c i s-ar supune cu uurin, atunci zic s nu facem rzboi, ci s inem pace, f r s-i i m p u t m ceva din cele ce s-ar cuveni; dar dac toi ni-1 a r a t ntr-un singur glas c nu nceteaz s ne ncerce cu rzboi n t o a t forma de mai mult timp, atunci oare ce e mai bine p e n t r u noi din

<"'" 10

is

20

25 r.'.u

30

3.-,

308

LAONIC CHALCOCONDIL : B X P D N E E I I S f O B I C E X

549

io

15

20
530

25

30

35

acestea, s inem pacea i s pierdem, ca i cum am fi n rzboi cu el, sau s-i declarm de n d a t pe f a rzboi i s-i a r t m puterea noastr ee p o a t e ! ! Cci n rzboi | avem p u i n a i s ne pzim de el, pregtii fiind pe f a , i s-1 pndim ncotro v a porni cu a r m a t a . Sau dac ncearc s ne ia pe ascuns din a r a noastr, s nu-1 t r a t m oare ea duman, pe el care cu starea de acum are u n ndoit a v a n t a j ? ! Dac ncercarea i iese d u p plan i ncrederea n ei ca n nite prieteni crete, acest f a p t e spre ctigul lui. Dac ns din aceasta n u rezult nimic b u n 1 p e n t r u el, . . . 2 . Aadar dac acestea-s mai bune, ar trebui alese acestea f a de altele. Dac ns nu-s mai bune, s r b d m , innd pace, s ne alegem mai bine acelea. Obiceiul ns a trgna cu o hotrre, eu unul spun c a pgubit, i pe muli din lumea aceasta i nou ne-a adus deocamdat pagub mare, nou care a m lasat la voia ntmplrii mpria, cnd Constantinopolea era mpresurat, i pe elini i pe m p r a t u l elinilor, cu care legturile noastre comerciale erau mari i sporeau mereu. I a r dup aceea, cnd domnii din Peloponez trimiteau< soli ntr-una, ca s le srim [ntr-ajutor n rzboiul ce-1 aveau, ani stat nepstori i Peloponezul a ajuns sub stpnirea acestui m p r a t . i de eurnd, cnd m p r a t u l ilirilor ne cerea s-i a j u t m s se apere i p e n t r u acest a j u t o r ne depunea rsplat n u mic, a m r m a s nepstori i f a de el i l-am lsat s fie ucis de turci. F a p t u l c a m lsat la voia ntmplrii t o a t e acestea, ne aduce ruine i ocar la alii [ de prin E u r o p a , ca unii ce din interese comerciale i p e n t r u ctig urt am lsat s fie nimicite de acest m p r a t neamuri de acelai fel ca noi. n puine cuvinte pot s spun c, de facem de n d a t nelegere cu peonii i ncepem m p r e u n rzboi, o s ne fie d a t s ne b u c u r m de ale n o a s t r e ; dac ns r b d m i s t m linitii, n p u i n timp vei vedea c ne atac nepregtii i ne v a smulge a r a ct se ntmpla s fie n grani cu el. E u u n u l deci snt de prere s trimitem soli la peoni i b a n i ; i nine p e lng altele ce le avem, sechipm de rzboi corbii, ct de m u l t e a m p u t e a . D a r s l u m n a j u t o r la acest rzboi i pe marele arhiereu, punndu-1 n f r u n t e a ntregii ntreprinderi; i Peloponezul s ncercm a-1 rscula. Cci dac p e cellalt despot care s-a lepdat de m p r a t i dispunea de mijloace moderate, l-au u r m a t peloponezienii rsculai, atunci cei ce a u prsit Constantinopolea i cei ce au a j u n s n t o t felul de situaii grele, s-ar altura n n u m r cu m u l t mai mare, dac ar vedea venind p e m a r e o p u t e r e n s e m n a t ; i p e u cat s aducem din Italia clrei greu n a r m a i la dou m i i ; i pe oamenii
Manuscrisele ne dau r u", n d r e p t a t d e Tafel n b u n " , ndreptare p r i m i t i de D a r k d n ediia sa. a D u p p e n t r u el", F a b r o t crede cu d r e p t c u v n t c lipsete ceva, dei m a n u scrisele nu ne-o a r a t .
1

SOLI VENBTIEKI LA PAPA SI I.A MATEI

309

din Creta, urmrii pentru vinovii, s-i trimitem n Peloponez p e n t r u izbvirea vinoviilor. Vzndu-ne e facem acestea, ne vor u r m a 1 de ndat i, trecnd de p a r t e a noastr, ne vor aduce Peloponezul supus, de u n d e v o m putea dispune de | a r a aceluia i s scoatem venit destul. Acestea deci punndu-le la cale cu peonii, ei de la I s t r u , iar noi din Peloponez, pornii, s atacm a r a de sub domnia aceluia i s nu edem, uitndu-ne nepstori, cum a r a noastr este pustiit i cum supuii notri snt tri n robie; i s fie nevoii odat s fac alt alegere, apucnd-o nainte la rzboi". veneienii declar rz- D u p cuvntarea aceasta a lui Victor, mai muli au i hoi i trimit soli ia trecut de p a r t e a prerii lui. Voturile i ineau cumpn , papa i la u i y j i i n . p e n t r u declararea rzboiului au ctigat c e j majoritatea. Apoi de n d a t s-a hotrt s trimit soli la marele arhiereu i aijderea s trimit n d a t la peoni soli cu bani. Solii sosind deci la prea naltul arhiereu, i-au vorbit potrivit vederilor veneienilor, c de m u l t ar fi timpul s ia p a r t e mpreun cu ei la rzboiul n contra barbarilor, de ntreprinderea cruia i mai nainte el nsui s-a preocupat la Mantua. D a r arhiereul lundu-le vorba din gur, le-a spus c e n e p r a t nevoie s-1 nlture m a i nti p e b a r b a r u l cel mic i aa s porneasc apoi i a s u p r a celui mare, aluzie fcnd la domnul din Arinii ni, cu care era n rzboi i se luase la ceart p e n t r u u n lucru care face s-1 trecem sub tcere. | D e aceea folosindu-se de u n pretext ca acela, p u r t a rzboi. i aa arhiereul pe veneieni i-a amnat, cci i avea rzboiul su cu conaionalii. Apoi cei trimii la peoni, ea s-i asocieze la rzboi, s-au nfiat la m p r a t u l peonilor i n adunare au inut o euvntare ca aceasta : Peoni, voi vedei bine p u r t a r e a mpratului turcilor ct de departe a ajuns, cu ce tiranie i-a subjugat n lume pe cei de acelai n e a m cu noi i cum, prdndu-ne i nou ara, a u m p l u t Asia i E u r o p a de prizonieri robi. i trecnd mereu i pestre I s t r u , pustiesc a r a i dau foc. D a r c acel b a r b a r n-a trecut nc peste I s t r u chiar n a r a voastr sa fac a r a R o m f n e a s c pus- rzboi, evident voi v gndii c se n t m p l p e n t r u c, t i i t ; omul turcilor de ai trece a s u p r a lui, i-ai t u l b u r a m u l t lucrurile. pus d o m n . ] ) p e e | j n i i p 0 m p r a t u l elinilor i-a defiinat acum, apoi ara tribalililor a adus-o sub stpnirea sa i ntreg Pelo ponezul 1-a subjugat i pe mpratul Trapezuntului i 1-a supus i ara i-a cucerit, i apoi n Dacia a pus domn omul su i ara iiiriior a pustiit-o i t o t o d a t pe m p r a t u l 1-a ucis, u n om cumsecade i de t r e a b ; d u p ce n t i m p aa de puin, a nimicit attea stpniri, ce planuri credei.
Manuscrisele n e d a u v o r vor urma".
1

v e d e a " , n d r e p t a t bine de Talei n

-310 1

LAQNIC CHALCOCONDIL: E X P U N E R I ISTORICE VIII

333

10

15

c le va avea acela p e n t r u v i i t o r ? ! D e b u n seam nu se v a astmpra de loc, ci pornind mai departe s atace pe vecinii acestora, va ! cuta i rile care snt ale acelora, s i le supun, npustindu-se ct mai repede ar putea, asupra lor. i acuma vine negreit i asupra voastr i cu t o a t puterea v a ncerca s v treac i s v robeasc a r a i celor de la conducere s le aduc moartea cea mai ruinoas. Cci in sufletul su n u se poate mpca nicidecum cu oameni de ai notri i cu cei ce snt de legea noastr, ci ntocmai t o t aa de aspru i nenduplecat se ntmpl s fie i f a de cel ce cu bine se apropie de el. A i aflat doar ce a f c u t acela care a domnit mai nainte, mpratului Ladislau, mcar c acesta poate c i-ar dobndi iertare, deorece prins n lupt 1-a ucis; dar m p r a t u l David al Trapezuntului i cel al ilirilor i domnul din Lesbos i ceilali, ce r u i-au fcut aceia, de-i omoar unul. d u p altul pe t o i ? ! Aadar, dac v pregtii s pornii asupra rii aceluia i s-i facei rzboi, poate c ai p u t e a a b a t e nvala lui ce ar avea s urmeze asupra Peoniei. Dac ns zbovii, rbdnd unele ca acestea, atunci acela v a trece cu a r m a t a i t e a m mi e c, fcnd odat u n pas greit, t o a t e acestea s n u a j u n g sub stpnirea lui i p e voi s n u v dea pierzrii in chipul cel mai jalnic".
Rspunsul regelui

, . D u xp ce venetienii a u spus acestea, m p r a t u l xpeonilor,


' '

20 554

Matei t urvin;
un gu un ri D ir etree a.

lund cuvintul, a spus unele ca acestea : Yeneieni, ijine vorbii I parc la m u l t e . lucruri snteti ' si ' . ' brba 'i

25

30

35

555

nu nepricepui, i m alte lucruri ale vieii i cmd e s chibzuii asupra ce v intereseaz. D a r lucrul acela parc n u ni l-ai a m i n t i t c deseori a m c u t a t s v l u m mpreun cu noi la rzboi n contra t u r cilor i c n-ai voit s ne stai ntr-ajutor, dei v chema alturi de noi t o t o d a t i cel mai m a r e arhiereu, ci v nvoiai cu. barbarul i de noi nici pomeneal n u f c e a i ; i spuneai c v facem o rugminte nedreapt, cerndu-v s l u p t a i n contra barbarului, din p a r t e a cruia n-ai suferit nici u n ru. i noi aa deseori trecnd peste I s t r u , a m a v u t de n d u r a t suferine nespus de mari. i m a i nti i-a pierdut v i a a m p r a t u l acestei ri Ladislau care a fost u n b r b a t strlucit; apoi a doua oar iari muli i t o t o d a t b r b a i strlucii la Cosovo n a r a tribalilor, unii au czut n rzboi, iar alii au fost prini de turci. Aceste i m p u t r i aadar avem s vi le facem deocamdat. D a r s d m ajutor, l u m asupr-ne de n d a t n e a p r a t , trecnd peste Istru, s stricm pe aceast cale, pe ct se poate, a r a barbarului. La p r i m v a r dar vom porni cu a r m a t a asupra aceluia i v o m face ce v a da dumnezeu. D a r trebuie i voi s nvlii deodat n Peloponez i c u t a i s-i facei stricciuni ct de mari putei, ca acionnd din amndou prile, s-i d m de lucru din greu | i s p u t e m merge ct

NAVALA. VfiSETIENILOK IN PELOPONEZ 14,68

311

mai deplin min n mn la p u r t a r e a rzboiului". Spunnd acestea i fiind gata s nceap pregtirile, a luat n primire banii, la douzeci i cinci de mii de galbeni. Acesta deci s-a pregtit astfel de rzboi i, strngndu-i o a r m a t de douzeci i cinci de mii, a, trecut peste I s t r u i strica a r a mpratului, 5 Sabatin, cnd a fost, de a p r d a t Peonia, a zidit pe lng Belograd i o fort r e a i, lsnd n u n t r u i o garnizoan, oameni de la P o a r t a mpratului, a plecat. Kvlind foarte aproape de ora, a mpresurat aceast f o r t r e a ; apoi cutreiernd i prdnd a r a mpratului de pe la rul Sava, a luat robi din ar, tribali i t o t o d a t turci, i a plecat napoi, ntorendu-se acas. 10 Se spune c a dus eu el la douzeci de mii de robi de rzboi. Veneienii nvlesc ^ P e o n i i a t l fcut acestea a a ; veneienii ns, ndat sn P e l o p o n e z , '.a; ce-i luar aliai i pe peoni, ecliipnd treizeci i cinci nchid istmul. ^ ^ r j r e m e | c u dousprezece corbii mari, a u plutit. spre Peloponez. n corbiile mari mbarend i dou mii de clrei i italieni, deplin n a r m a i a u debarcat n Peloponez; apoi i-au ales general-comandant u n b r b a t de seam din casa Loredano, ncredinndu-i lui ntreprinderea, i l-au pus conductor peste inuturile de la marginea | Mrii Ionice i Egee, dndu-i t o a t puterea s dispun, ">" cum v a crede, ca rzboiul s ias ct mai bine. I a r dinspre Creta a u d a t 20 de veste celor urmrii p e n t r u vinovii i refugiai n locuri adpostite, s vin f r nici o t e a m la rzboi. Adunndu-se, a u fost la p a t r u mii i au debarcat n Peloponez i a u n d e m n a t pe peloponezieni s se lepede de m p r a t . i peloponezienilor fiindu-le fric grozav, trimiteau vorb s nchid I s t m u l cu zid, ca astfel s-i prind pe ienicerii mpratului n- 25 u n t r u l oraelor; i aceia ajuni la desndejde s se predea, ca s p o a t pleca n e v t m a i . Laconica i Tenaron i cei de pe la E p i d a u r s-au rsculat n d a t , cum au nvlit veneienii; s-au ridicat i arcadienii i poienii. Guvernatorul Peloponezului ns se ainea n Leontii de la Megalopole i trimitea iscoade s v a d ce ntorstur o s ia lucrurile; i trimind crainic 30 la mprat, i a r t a c veneienii rsculnd a r a , vin cu rzboi i c, atacnd Argos dinspre STauplion, l-au mpresurat i de pe uscat i de pe mare, btndu-1, i c s-au silit s-1 cucereasc. n u n t r u se aflau cincizeci de ieniceri de ai mpratului i cpitanul acestora; i s-au supus veneienilor prin b u n nvoial i i-au lsat s plece, fr s sufere ceva. Acetia au scpat 35 aa, ca s nu p i a r ; i veneienii ocupnd Argos, au lsat o garnizoan i u n comandant n ora. Aici, veneienilor | li s-a ntmplat urmtoarea ",7 panie. 11 t i m p u l cnd a u ocupat Argos, au trimis n a j u t o r oameni sub conducerea unui b r b a t Ieronirn din neamul Bernardo, poruncind s

LAONIC CHALCOCONDIL : E X P U N E R I STOEICE X

nainteze pe marginea mrii, ca s poat ajunge la Argos. Acela ns neascul1 iuti. a mers pe drumul dinuntrul rii care ducea pe sub poalele munilor. Aici, turcii punndu-se de mai nainte la pnd pe d r u m u l ce duce la Argos,. s-au tupilat cu o sut de oameni i ateptau, dac argeenilor le vine vreun 5 ajutor. Cnd l-au vzut pe Ieronim ducnd oameni spre Argos pe d r u m u l dinuntrul rii, au apucat-o nainte s ocupe i poalele muntelui i rmul mrii, lundu-i la mijloc pe veneienii care mergeau ntr-ajutor. i cum au fcut-o, i-au pus ndat pe f u g i i-au prins pe acetia, omornd ca la dou sute. Ieronim nsui a scpat cu via. i urcndu-se ntr-un vas ce acosta :o undeva pe acolo, spunea c ar fi din p a r t e a generalului comandant, avnd s plece pe m a r e la Kghina. I a r cnd a sosit la Eghina, a cerut s-1 treac i s-1 debarce la Eubea. Trecnd ns n Atica, de aici a mers la m p r a t . JSiu cu mult mai trziu, acesta ntorcndu-se iar la veneieni, au a v u t d e suferit grea pedeaps. "" D a r veneienilor le p u n e a u n vedere elinii i t o t o d a t | albanezii din Peloponez i-i ndemnau i Eali i P e t r u chiopul c, dac ar nchide I s t m u l eu zid, atunci peloponezienii, rseulndu-se de ndat, vor trece de p a r t e a l o r ; cci aceasta le-ar fi oarecum u n ndemn de m r e folos la rscoal. i atunci a u hotrt s mearg cu t o a t armata- i s nchid I s t m u l i s 2,o p u n la ncercare pe cei.din Peloponez. Sosind, au a d u n a t piatr i cldeau zidul de nchidere ca, punnd la ncercare pe peloponezieni, s v a d dac i-Corintul li s-ar p r e d a ; cci atunci ar veni de n d a t i celelalte orae ale Peloponezului la ei i ar trece de p a r t e a lor. I a r cnd au isprvit zidul de nchidere al Istmului, nii a u pus mna pe arme i au mers spre Corint,. 25 corintenii conducnd la nval. Au ndreptat i tunurile asupra cetii de sus i au a t a c a t oraul, dnd lupte mari. D a r iarna sosind, i-a mpiedicat s duc mai departe mpresurarea i, ridicndu-se de aici, au plecat f r isprav. Apsai de iarn, veneienii o duceau greu la I s t m ; i nici Corintul n u li s-a p r e d a t i nici Ahaia n u s-a rsculat, cnd a mers ntr-acolo u n 30 b r b a t elin cu numele Eali, care i-a pierdut i v i a a de mna turcilor ce au ieit n contra lui i au c u t a t s-1 resping; i nici alte pri ale Peloponezului n-au trecut de p a r t e a lor, afar de locuitorii Spartei, ademenii 559 de u n tnr elin cu numele G r i a ; | i socoteau c e o mare greal s rmn pe loc la Istm, fr s fac ceva n vederea cuceririi Peloponezului. 35 Li se adusese i vestea, c Machmut, marele vizir al mpratului, e pe cale asupra lor spre I s t m cu a r m a t mare. I a r peste p u i n li s-a adus tirea, c i nsui m p r a t u l e pe drum spre I s t m ; i atunci s-au hotrt s prseasc Istmul, nefiindu-le deocamdat de nici u n folos, i s mearg n oraele lor i s le apere cu t o a t puterea, dac oameni de ai lui Machmut i cu c e i 40 de ai mpratului ar nvli asupra lor.

LA A P R O P I E R E A TUIICILOK V E N K T 1 K M I SE B E T E A G

313

Cci mpratul, cum i-a venit tirea e veneienii nchid cu zid I s t m u l i c, echipnd patruzeci de trireme i oraele l o r . dousprezece corbii mari i aducnd din Italia ostai deplin narmai i din Creta alt a r m a t , fac mari pregtiri p e n t r u cucerirea Peloponezului, l trimite pe Machmut cu a r m a t a Europei, afar de partea >rnduit n contra peonilor, s porneasc de-a dreptul asupra Peloponezului i, dac nsui e n stare s fac vreo isprav n rzboiul cu veneienii, s ocupe I s t m u l i t o t o d a t s nvleasc n Peloponez, iar de nu, s-i dea de tire, nct s porneasc de n d a t pe u r m a lui. Marele vizir al Porii Machmut lund a r m a t a Europei, a mers pn | n Tesalia la rul Peneu " > i i-a aezat t a b r a ling oraul Larisa. De sfetnic l avea pe Omar al lui Turachan, guvernatorul Tesaliei. D a r i-a d a t sfatul s n u nainteze mai departe, ci s a n u n e pe m p r a t , c pregtirea duman e mai m a r e dect cea a marelui vizir al m p r a t u l u i ; cci el nsui venind mai nainte cu armat a de t o t aproape de I s t m , de departe a v z u t prtiai mai muli de dou mii i"> i pucai p a t r u sute i arcai i scutieri i c aceia n-ar lsa pe nimeni s se apropie s tbrasc acolo la I s t m cu vreo a r m a t . Marele vizir al m p r a t u l u i auzind acestea, s-a hotrt s-1 a n u n e pe m p r a t s vin s ocupe Peloponezul, iar ei nii ridiendu-se, s plece la Levadia. Cnd mpratului i-a sosit tirea c pregtirea d u m a n e m a r e i nsemnat, 20 se spune c i-au venit i scrisori din Peloponez care-1 ndemnau c, dac ar nvli, veneienii nu vor atepta nvala lui. Scrisorile i le-a adus u n albanez de la Corint care cu o barc noaptea p e mare, pndind s b a t u n vnt prielnic, a ridicat pnzele n o a p t e a i a trecut n Beoia i, cobornd pe uscat, a a j u n s la Machmut n Tesalia. Acesta ns uitndu-se 111 25 scrisori, s-a ridicat de aici s-o porneasc n a i n t e ; cnd a a j u n s aproape de Beoia, i vine vestea, c veneienii au prsit I s t m u l ) i c, n fuga ri mare, au pornit la drum. i atunci, pe nserate ridicndu-se, a trecut noaptea de la P l a t e a spre Citeron i dimineaa a fost la I s t m i vedea de departe corbiile plutind acuma n l a r g ; i a ocupat I s t m u l fr nici u n stpn i, 3o intrnd n u n t r u , i-a aezat t a b r a . De aici trecnd prin Corint, a venit la Argos. Oraul Argos l stpneau veneienii i-1 pzeau, avnd n el o garnizoan. P e acetia ns atacndu-i, i-a mpresurat i a pus mna pe ei, pe ostai trimindu-i legai la mprat, aptezeci de oameni. m p r a t u l nsui n u se hotrse nc s se ridice s nvleasc n Peloponez i s-i 35 osteneasc armatele ; i ndat ce auzise 111 curnd c I s t m u l a fost ocupat, a pornit napoi spre reedina mprteasc. I a r marele -vizir Machmut naintnd prin Tegea, a a j u n s n oraul Leondari i i-a aezat t a b r a acolo. D e aici l trimite pe Zagan, pe care 1-a pus guvernat or n Peloponez, dup ee l scosese pe lisus, feciorul lui Alban. P e acest Zagan l trimite la P a t r a s l(>
Turcii se apropie ; veneienii lujj n

LAOXKJ CBALCOtOMBIL : E X P U N E R I I S T Q M C E X

n Ahaia i prin alte orae din partea locului, ea s ntreasc cetile i s le nzestreze cu provizii i cu alt pregtire de rzboi. Iar lui O m a r i-a dat porunc s ia armat la douzeci de mii i s invadeze regiunea veneienilor. Acesta deci lund armata, a venit n localitile de pe la Met o n e ; i cucerind un trguor, | oamenii scondu-i, i-a predat marelui vizir. i cnd acetia au fost dui la mprat, - cu toii fiind la cinci sute, au murit tiai n dou. Se povestete c la Bizan corpurile zceau pe acelai loc, unde ( j j n p ( ) n m c a mpratului czuser tiate n dou i, c un bou din partea locului aceluia, ieind dimineaa din grajd i mergind la corpurile moarte, s fi scos u n muget jalnic; i s fi ales o j u m t a t e de t r u p i, ducndu-1, s-1 fi pus la o parte de celelalte leuri; apoi ntorcndu-se, s fi gsit i cealalt j u m t a t e i dup ce a luat-o, a dus-o i a mpreunat amndou jumtile. Oamenii din acel loc agitndu-se, mpratul s fi aflat de ntmplarea cu b o u l ; i aflnd c ar fi adevrat ntmplarea cu boul, s fi ncercat a doua zi s despart cele dou j u m t i de cadavru de pe locul unde erau i s le aeze iari printre leuri, punnd fiecare j u m t a t e n alt parte. D a r aa boul ieind iari, cum n-a gsit jumtile, unde le pusese, mugind tare S fi alergat din nou la grmada de leuri i, cutndu-le s fi scos bucile trupului, aezndu-le deosebit de celelalte leuri. Atunci mpratul minunndu-se, s fi poruncit s fie ridicate cele dou j u m t i i s fie mmonntitate, boul ns s-1 aduc la curtea mprteasc i s fie ngrijit bine. Leul acela s fi fost de al ilirilor, alii ns spun c de al veneienilor. Dar se pare c aceast ntmplare s fie u n semn b u n pentru neamul | mortului aceluia i c n timpurile viitoare acel popor v a ajunge la m u l t b u n stare.
Minune ia Bizan.

Aceasta am auzit c s-a ntmplat la B i z a n ; marele vizir Porii ns, deoarece credea c n u e timpul potrivit s faa de turci. a t a c e o r a e i e > a lsat la Sparta pe Omar i pe lng el pe Asan, ca s poat trimite vorb la spartani.Cci ntorcndu-se la casele lor de la Tenaron i Epidaur i alte localiti, unde auziser ndat c veneienii au prsit Istmul, se p u r t a u i cu gnd de lupt s se apere de nvala oamenilor marelui vizir. Acetia aadar sosind la Sparta, au intrat n vorb cu spartanii i, nduplecnd pe unii care se gseau n locurile ntrite de pe acolo, i-a adus s locuiasc iari n ora. i la cei din Tenaron i Laconica trimind pe Asan, i chema, spunnd urmtoarele : Spartani, vedei doar ct de ru au ajuns lucrurile veneienilor, de cnd au nceput aici rzboi cu mpratul, spre a-i putea arta o parte mare din puterea
ai

ndemnuri ia supunere

NDEMXORI I.A S V P C X E B B FATA DE TUlCI

315

lor, mai ales n Peloponez ; vedei cum s-a sfrit pentru e i 1 ntreprinderea de la I s t m i din alt parte a Peloponezului, cnd oastea mpratului se gsea dus departe din calea lor i a r m a t a lor, a veneienilor, era strns cel mai mult la u n loc. Cci dac n-au fost n stare s in piept, cnd i-a atacat slujitorul mpratului, ce s-ar | ntmpla oare, dac mpratul "><;'. cu a r m a t a de la P o a r t a sa ar veni n Peloponez ? ! ntr-adevr e lucru vdit c nu le-ar mai rmne n Peloponez nici o localitate care, prpdit de rzboi, s nu fie supus de mpratul. Acuma, ndat ce a ajuns la Termopile, a aflat c veneienii au prsit Istmul i au plecat, pentru ca, odat cu primvara de ndat s vin la Eubea i s-i supun acestea toate. Ei bine, 10 mpratul v iart pentru cte ai greit, amgii de peloponezienii care vor pieri de moartea cea mai, rea, pentru c s-au dat cu veneienii i nimic bun nu aduc acestei ri cu gndurile l o r ; cci tiu c mpratul a dat ordin, c nimnui din Peloponez s nu i se fac nicidecum vreun ru, nct s fie luat rob sau s i se fac vreo suferin, ci toi s rmn la ce au fost, tr> ntorcndu-se fiecare n localitatea sa acas la ale sale. . i dac nu vor asculta de aceasta, i el i v a t r a t a la u n loc cu veneienii, ndeprtnd de la sine pe cei ce fac aceste greeli". i aceia au ascultat i lepdndu-se n tain de veneieni, rmneau pe acas. Cei ce se ineau ns cu strnicie la Tenaron, ateptau cu ndejdea s le vin veste de la peoni. Cci ve- 20 neienii cutau s ncurajeze pe peloponezieni i pe ceilali, cum c, ndat ce peonii o s treac de Istru, i dnii o s se urce spre Elespont. veneienii ocup D u p plecarea marelui vizir al mpratului, triremele un ora n Lemnos. a c e s t o r veneieni | la ndemnul lui Comnen, brbat excelent, au mers spre Lemnos, cci acela n Lemnos stpnea cetatea 25 de sus i-i supusese i vechiul orel al insulei. Cei din f r u n t e a insulei Lemnos s-au ajuns din vorb s vnd localitatea pe bani, dar veneienii au apucat s ocupe cetatea de sus i pe brbatul acesta care era destoinic i viteaz l chemaser la I s t m . La sugestia acestuia deci veneienii au plecat cu triremele spre Lemnos i, dup ce acela a venit eu 30 a r m a t a dinspre uscat, a plecat fiecare din ora. i cnd au venit cu triremele, au ocupat oraul Cercida i au izgonit pe marii dregtori amplaconi; i au lsat o garnizoan, spre a se putea ngriji de provizii pentru ei nii i pentru oraele din Peloponez. Apoi s-au dus plecnd spre Peloponez. I a r n a aceasta, n Peloponez s-au petrecut acestea 2 . 35
ti m a n u s c r i s e pentru e l " , n d r e p t a t de T a i el' n p e n t r u e i " . U n u l din m a n u s c r i s e m a i a d a u g : P e o n i i ns a u z i n d c m a r e l e vizir pornete cu . a r m a t a E u r o p e i spre Peloponez i c nsui m p r a t u l merge din u r m n grab s n v l e a s c la . t i t m , stringtnd ei a r m a t la douzaci de m i i ; pn aici sfrit" (Vezi ed. D a r k o , ap. crit).
3 1

I N D I C E
Numerele dup punct i virgul arat pagina, dup virgul ns, rndul.

A b d u l a t n , , fecior de al lui T i m u r - L e n k 110, 1. Acarnania, t a r n Grecia de mijloc 36, 3 4 ; 132, 2 6 ; 133, 1 9 - 3 5 ; 134, 6 - 2 8 ; 135, 6 ; 147, 1 7 - 3 2 . Achesin, , ru n India 108, 31. Aciaioli, , Acciajuoli, nobili florentini, domnind in Beoia 132,35. Acobe, , ora in Peloponez 256, 31. Aeropolea "din A t e n a , cucerit de A n t o n i o Aciaioli 136, 9 ; ieniceri n Acropole 260, 1 6 ; 261, 1 0 2 4 ; 274, 27. Aila, ru n Italia de n o r d 179,10. Adormi, familie din popor, din care e ales conductorul Genovei 159, 29, 31. Adrianopole, n u m i t Orestiada 39, 10; Murad I i aeaz reedina 40, 4 ; o c u p a t de c o n t r a p r e t e n d e n t u l Mustafa 141, 13, 1 5 ; s r b t o r i cu spectacole - 250, 28 ; cte zile de d r u m din Peloponez 285 1 8 ; m a i vezi - 38, 2 9 ; 114, 1 3 ; 115, 16 ; 200, 28 ; 201, 31 ; 219, 10 ; 235, 22 ; 241, 3 4 ; 275, 5 ; 281, 20, 3 7 ; 298, 3 3 ; 300, 32. Yezi i Orestiada. A e t o s , , uliu, v u l t u r , c e t a t e n Peloponez - 239, 26. Alroditei, ziua, vineri, zi de s l u j b divin n giamii - 86, 21. Aghia-paa, , comandant de ieniceri 230, 10. aghiazi, pionieri n a r m a t a turceasc 203, 19. Aliaia, a r n n o r d u l Peloponezului 132, 3 1 ; 135, 1 4 ; 149, 8 - 3 4 ; 190, 6 ; 205, 13, 2 5 ; 237, 3 2 ; 238, 1 8 ; 262, 1 8 ; 263, 4 ; 268, 3 5 ; 271, 3 4 ; 272, 27, 3 5 ; 273, 1 3 ; 3 1 2 ; 2 9 ; 314, JL. A h a i d a , A h a i a - 272, 27, Alinat. suburbia lui A h a n t , , n T r a p e z u n t - 265, 18.

ahei, grecii din Aliaia 269, 6. Ahelou, ' , ru n A c a r n a n i a 135, 1 2 ; 147, 18. Aliniat, , mpresoar pe despotul C o n s t a n t i n Paleolog n L e m n o s 183. 9, 10. Aliniat, , feciorul m a i mic al lui T u r a c h a n , prins in Peloponez 224, 1 ; p a a de Peloponez - 262, 16 ; 267, 28. Aidin, , familie de emiri turci n Asia Mic de vest - 56, 26 ; 57, 10, 13 ; 111, 1 7 ; 151, 6, S. Aladin, , Ala eddin K e v - K u b a t I I I (1284 1307), sultan selgiucid - ' 3 0 , " 4, 23, 2 4 ; 57, 10. Aladin, , feciorul m a i m a r e al lui Murad II 207, 7. Alaui, , locuind p c sub Caucaz 267, 8, 24. alanice, a r m e 267, 13. Alban. , Klvan, t a t l guvernat o r u l u i lisus, Kse 297. 31 ; 306, 1 6 ; 313, 40. albanezi, ', se rscoal n c o n t r a turcilor - 153, 3 5 - 1 5 5 , 3 ; 312, 1 5 ; n c o n t r a bizantinilor 233, 28 ; 237, 6 239, 3 2 ; originea lor 36, 31, 3 2 ; 37, 6 ; 301, 15 ; p s t o r i nomazi - 237, 17 ; m a i vezi 48, 1 5 ; 50, 1 0 ; 57, 2 2 ; 65, 2 2 ; 74, 3 2 ; 132, 2 6 ; 133, 2 9 ; 134, . 1 - 2 7 ; 148, 11, 14, 16 ; 192, 12, 1 9 ; 201, 3 ; 206, 14, 2 6 ; 208, 4, 7 ; 240, 19, 23, 2 6 ; 254, 4 ; 256, 13, 19, 3 4 ; 257, 5, 10, 1 2 ; 262, 1, 2 2 ; 271, 3 8 ; 272, 2 2 ; 274, 1 4 - 2 2 ; 299, 21, 2 9 ; 313, 23. albanezi, arabei, , - 1 9 0 , 6 . Albaro, , general spaniol 166, 23 27, 3 5 ; 167, 3, 5, 2 8 ; 168, 1, 9.

"318

INDICE

Allicrt. ' , de H a b s b u r g , epitrop al regelui u n g a r minor i m p r a t r o m a n german (1438 1439), p u n e la cale r z b o i n c o n t r a turcilor 246, 14, 1 6 ; 247, 21, 2 3 ; 248, 3. Alcoran, , cartea legii m o b a m e danilor - 89, 1. AIcpo, , , ora n Siria 97, 38 ; 99, 3 ; cucerit de T i m u r L e n k - 99, 4. Alexandria, ora n E g i p t - 98, 8, 9 ; 128, 20. A l e x a n d r u cel Mare (336 323), Macedon 26, 17 ; 101, 25 ; 103, 36. A l e x a n d r u , a r b u l g a r (1331 1365), p u s de srbi - 34, 2 6 ; 41, 25, 32. A l e x a n d r u , d o m n i t o r n Ivirla (Georgia) 265, 9. Alexie IV < onneu ( 1 4 1 2 - 1 4 4 7 ) , m p r a t n T r a p e z u n t 264, 2 6 - 2 6 5 , 2 0 ; 297, 2 2 ; Alexie din Mitiline, n e p o t de f r a t e al m p r a t u l u i D a v i d Comnen din T r a p e z u n t 282, 5. Alfonso V de Aragpn ( 1 4 1 6 - 1 4 5 8 ) - 161, 12, 22 ; 164, 24, 3 4 ; 165, 4 ; 168, 33 ; n rzboi cu genovezii 160, 35 ; 167, 10 ; cucerete r e g a t u l Siciliei i Neapoli 163, 12 164, 1 9 ; 167, 1 0 ; n rzboi cu regele Iberiei 166, 20 167, 1 c o m a n d a n t de cruciad (1455) - 248, 30 ; 249, 26 ; i-a c o n s t r u i t o corabie f o a r t e m a r e 277, 34. Aii, , pe grecete, ' , Ilie 252, 3. Aii, , t t l p r o f e t u l u i 86, 13. Aii, , s t p n i t o r al A r a b i e i 86, 1 6 ; 87, 30. AH, , t a t l lui I b r a h i m - p a a 102, 34. Aii, , feciorul lui C h a r i t i n , e m a r e vizir s u b M u r a d I i Baiazid I 65, 1 4 ; 251, 27 ; prieten al lui Manuil I I Paleolog, l sftuiete s u n vin la P o a r t 66, 9, 11, 18 ; sftuiete p e Baiazid I la p a c e cu T i m u r - I . e n k 102, 19. Aii, , fecior al u n u i Baiazid, t r i e t e la Constantinopole 118, 21. Aii, , fecior al lui Evrenos-bei 119, 1 7 ; 138, 1 ; la mpresurarea Belgradului 152, 2 4 ; n l u p t cu albanezii 153, 32 154, 13 ; la el s fi slujit l a n c u de H u n e d o a r a cu leaf 157, 3. Aii, , feciorul lui Michal c o m a n d a n t n c o n t r a Bosniei 241, 30 ; trimis s u r m reasc p e Vlad epe - 288, 38, 39 ; s apere a r m a t a t u r c n r e t r a g e r e 291, 8. Aliaz, , p r e d pe contrapretend e n t u l M u s t a f a f r a t e l u i su M u r a d 146, 3, 10, 13. Alisur, , C a r a m a n 57, 3. Almeria, ora n S p a n i a 167, 20. alofagii, , lefegii, ostai mercenari turci - 143, 3 4 ; 2U4, 11. Alinii, m u n i i - 59, 34 ; 67, 26.

Amarles, , s u l t a n In Sinope 275, 34. A m a s i a , ora ta p a r t e d e n o r d - e s t a Asiei Mici - 241, 33 ; 266, 34 ; 278, 23 ; 231, 14. Amastris, colonie genovez n A s i a Mic la r m u l Mrii Negre - 56, 21 ; 263,. 2 8 ; 264, 3. AinatuiKla. , oras n insula Cipru 98, ' 27. Ainliracliiii, n u m e l e a n t i c al oraului A r t a . din E p i r - 147, 20.. Amhtirg, , oraul Hamburg 59, 25. Amoehosti, , F a m a g u s t a n insula^ Cipru - 98, 31. A n u m i r i l o r . , m i r a c h o r , mareal' al p a l a t u l u i 143, 25. A m u r a t , , "vezi M u r a d . A n a Cliristiana, f a t a m p r a t u l u i Alexie Comnen din T r a p e z u n t 297, 28. A n e i r a , , A n g o r a , A n c a r a n Asia Mic - 252, 2. Andronic 11 l'aleolojf ( 1 2 8 2 - 1 3 2 8 ) - 32, 1 0 ; n u se tie folosi de c a t a l a n i i t u r c i 33, 17 ; e l s t o r - 37, 21. Andronic I I i III", b u n i c i n e p o t , se c e a r t p e n t r u d o m n i e 32, 7, 12. Andronic I I I Paleolog ( 1 3 2 8 - 1 3 4 1 ) cere d o m n i a 32, 7, 12 : las epitrop p e loara" C a n t a c u z i n o - - 35, 1 7 ; 42, 4. Andronic IV Paleolog (1376 1379), feciorul m a i m a r e al lui Ioan V Paleolog 47, 18 ; 54, 14 ; 55, 33 ; ia p e f a t a t a r u l u i b u l g a r S i m a n - 42, 17 ; se. rscoal - 43, 34 ; 44, 1 ; 49, 33 ; u r t de t a t l su - 49, 1 - 1 7 ; p u n e mna pe domnie 54, 22 ; 55, 9, 13 ;: 59, 2 8 ; feciorul su Ioan V I I Paleolog 65, 11 ; 66, 26 ; 67, 5. Andronic, al doilea fecior al iui Manuil I I Paleolog 131, 2 4 ; g u v e r n e a z n Salonic - 131, 34 ; m o a r e de lepr 132, 4. Anghelopolichni, , A n g h e l o castro (Cetatea ngerului), ora n E t o l i a 135, 12. Anglia Britanic, 59,. 1 3 ; 68, 2, 5.. Antonio Aelaioli. lecior din flori a lui Raine. rio, ia d o m n i a Beoiei - 135, 2 1 ; 24 ;. cucerete de la v e n e i e n i A t e n a 133, 28, 3 2 ; 136, 3 ; m o a r t e a lui - 190, 23, 35 ; v d u v a lui t r i m i t e sol la M u r a d I I pe t a t l istoricului - 190, 2 6 - 1 9 1 , 12. Antonio Aciaioli, r u d de a p r o a p e cu preced e n t u l , alung din d o m n i a A t e n e i pe f r a tele su Nerio 191, 14, 1 6 ; feciorul su F r a n c o p r i m e t e d o m n i a A t e n e i de la t u r c i - 261, 3 ; o p r e d lor - 261, 1 3 ; 274, 35. Apolo. , samoii, boemii i u n p o p o r indic cred n religia lui 93, 1, 13 109, 7, 9 ; 242, 35.

INDICE

311)

arabei, albanezi 190, 6. Arabia - 87, 30, 3 4 ; 97, 21 ; 98, 14 ; 99, 1, 4 ; descriere - 85, 21, 30, 3 4 ; 86, 1. arabii, popor m a r e i b o g a t , a t a c a i de T i m u r L e n k - 85, 21 ; 86, 1, 6 ; 98, 30 ; 99, 1 ; devin m o h a m e d a n i 86, 14. Aragonia, vezi Taraeon. A r a x e , , rul Aras, izvorlnd din Armenia i revrsindu-se In Marea Caspic 85, 5 ; 89, 1 0 ; 99, 11 ; 108, 28 ; 109, 21, 25. A r b a c h e , ' , s u p u n e pe asirieni 2 5 , 1 2 . Arcadia, a r in Peloponez - 149, 3 8 ; 223, 2 2 ; ora 271, 11. Arcadieni, , la venirea veneienilor se leapd de turci 311, 28. Areliii, , Ursini pe grecete, domnesc n T a r e n t 163, 11. nrcurl m a r i - 72, 6. Ardeal, , a r a Romneasc ncepe din Ardeal 63, 1 0 ; descrierea 155, 14 ; turcii nvlind n Ardeal snt b t u i 155, 27, 3 0 ; i de Iancu. de H u n e d o a r a , cruia i s-a d a t n seam Ardealul 156, 3, 6 ; 157, 1 7 ; Iancu e de loc din Ardeal 156, 23 ; guvernator al Ardealului 157, 1 2 ; A'ladislav I din A r d e a l pornete la V a r n a - 193, 22 ; Vlad II D r a c u l t r i m i t e n A r d e a l pe Iancu 199, 35 ; a r m a t a Ardealului n l u p t a din 1448 de la Cosovo - 210, 22. Vezi i Peonodaela. Ares, zeul rzboiului la elinii antici 230, 27. Aretio, ' Arezzo,, ora n I t a l i a , m o d u l de a se guverna 176, 15. argeem, locuitorii din Argos 312, 4. Argentia, , oraul S t r a s s b u r g 59, I I , 25. Arghiropoicbni, ' , ora In Macedonia 133, 3 1 ; 1 5 3 , ' 16, 3 3 ; 154, 15, 2 3 ; 192, 13. Argos, ora n Peloponez, stpnit de veneieni 73, 30, 33 ; 74, 1 6 ; cucerit de t u r e i 74, 2 9 ; 306, 1 4 ; 307, 1 6 ; recucerit de veneieni 311, 32 3 8 ; 312, 1 5 ; reocup a t de turci 313, 32. Arianit Coinnen, 6 i al lui Comnen, se rscoal n c o n t r a lui M u r a d I I - 153, 2 0 - 1 5 4 , 1 5 ; socru al lui Scanderbeg 206, 7 : n nelegere cu Iancu de H u n e d o a r a 210, 3. Arlmini, , Rimini, ora n Italia, stpinit de Malatesta 181, 9, 1 4 ; n l u p t cu p a p a 309, 19. A r m e n i a - 101, 3 5 ; 102, 3 1 ; 104, 2 2 ; 110, 3 6 ; 150, 3 2 ; C h a s a n cel L u n g cucerete n A r m e n i a - 111, 1 1 ; 221, 1 7 ; 264, 10. armenii - 56, 1 1 ; 96, 2 5 ; 97, 3 5 ; 101. 3 5 ; I I I , 5, 21 ; 221, 8, 9 ; 266, 17 ; turcii nu iac robi a r m e n i 87, 22, 25. A r t a , ora din A c a r n a n i a n E p i r 134, 6 2 8 ; capitala Ambraciei 147, 20.

Artabil, dervi, , a t a c T r a p e z u n t u l 265, 32, 39. Artemis, locuitori creznd in zeia A r t e m i s 93, 1 ; 109, 7, 9. Asan, , c u m n a t u l despotului Dimitrie Paleolog - 183, 21, 2 6 ; 240, 2 0 ; obine a j u t o r de la M u r a d II 218, 3 0 ; prinde p e A h m a t feciorul lui T u r a c h a n 224, 1 ; obine a j u t o r de la Mahomed I I n c o n t r a albanezilor rsculai - 238, 21 ; 240, 20 ; a p r Corintul 256, 7 ; 258, 7 259, 3 4 ; solie la Mahomed 11 267, 2 6 ; la cucerirea Peloponez ului de Mahomed II 268, 23 ; 269, 2 3 - 3 1 ; 279, 29 ; n d e a m n la supunere 314, 30, 36. Asan, Dimitrie, , din fruntea oraului M u c h i i ; l pred lui M a h o m e d II 257j 28. Asia - 26, 11, 2 3 ; 28, 20, 2 2 ; 29, 1, 3 ; 31, 3 5 ; 3 2 , 1 9 , 2 5 ; 33, 2 ; 36, 1, 8, 1 6 ; 38, 3 1 ; 4 0 , 1 2 ; 43, 2, 4 ; 47, 23, 50, 1 ; 51, 4 ; 54, 8 : 57, 2 0 : 66, 3 9 ; 7 4 , 2 6 , 2 7 : 76, 1, 11, 31 ; 77, 7, 15, 2 9 ; 79, 5, 14, 3 0 ; 81, 9 ; 85, 5, 23, 2 5 ; 86, 1 1 ; 87, 2 7 ; 88, 12, 1 7 ; 80, 19, 2 7 ; 90, 1, 16, 1 9 ; 92, 3 0 ; 94, 16, 2 2 ; 95, 1 5 ; 96, 2 3 ; 98, 1 ; 99, 3 ; 101, 5, 26, 2 8 ; 102, 1 9 ; 108, 2 0 ; 109, 1 9 ; 110, 2 8 ; 115, 2 ; 117, 1 4 ; 118, 14, 22, 2 6 ; 129, 2 8 ; 141, 21, 24 ; 142, 4 ; 143, 13, 32 : 145, 3 2 ; 147, 4 ; 151, 2 5 ; 158, 3 1 ; 171, 7 1 8 ; 188, 1 6 ; 189, 16, 2 4 ; 191, 3 1 ; 192, 3 4 ; 194, 1 1 ; 203, 1 9 ; 207, 3 ; 211, 4, 2 2 ; 213, 3 ; 219, 17, 33, 3 4 ; 220, 2 ; 221, 1 1 ; 223, 4, 7, 8 ; 229, 3 0 ; 241, 3 1 ; 248. 3 5 ; 263, 2 8 ; 269, 11, 21 ; 276, 1 ; 293, 13 ; 291, 28 ; 295, 28 ; 299, 1 ; 301, 7 ; 309, 27. Asia de jos, la a p u s de m u n i i T a u r u s 28, 17, 2 6 ; 85, 34, 99, 2 2 ; Chasan cel L u n g face cuceriri n Asia de jos 221, 1 7 ; Asia de sus, la rsrit de m u n i i T a u r u s 28, 1 5 ; 88, 11 ; Asia ct era sub t u r c i 229, 3 0 ; 252, 16, 2 0 ; a r m a t a t u r c a Asiei - 62, 12 : 99, 31 ; 101, 31 ; 105, 20 ; 118, 19, 2 0 ; 143, 3 ; 184, 8 ; 185, 29, 31 : 186, 22 ; 194, 1 4 ; 196, 23, 3 4 ; 197, 12 ; 198, 9 ; 201, 30 ; 202, 14 ; 206, 10 ; 210, 10 ; 212, 1 0 ; 214, 3, 8 ; 224, 23 ; 255, 21 ; 256, 8 ; 258, 3 ; 264, 5 ; 300, 3 3 ; beilerbeiul d e A n a t o l i a (Asiei) - 144, 5 ; 196, 3 1 ; 201, 2 ; 252, 21 ; dri i v e n i t u r i din Asia ale sultanului 253, 13, 26 ; Asia Mic 27, 10 ; 29, 18, 22, 28 ; 31, 16 ; 32, 4 ; 33, 25 .; 34, 11, 33 ; 38, 2 2 ; 39, 26 ; 42, 29 ; 43, 28 ; 44, 1 ; 48, 16 ; 56, 14, 26 ; 57, 9 ; 76, 7 ; 77, 4. 26, 81, 3 ; 99, 27 : 100. 3, 31, 34 ; 106, 1 0 ; 113, 7, 9, 1 6 ; 114, 1 0 - 2 6 ; 116. 11, 2 0 ; 117, 7, 36 ; 118, 8, 9 ; 121, 9 ; 139, 4 ; 143, 8 ; 154, 3 0 : 223, 2 ; 276, 3 ; 277, 2 6 ; 295, 1 6 ; 296, 2 7 ; 298, 3 4 ; Asia Mic turceasc 117, 2 7 ; 118, 1 ; 137, 1 4 :

320

mwcK

223, 5 ; 224, 1 0 ; 229, 3 0 ; 141, 2 7 ; 146, 2, 8 ; 207, 12. locul de la marginea mrii din Asia, M u s u l m a n i M a h o m e d I I , cnd s-au u r c a t p e t r o n , l-au d a t bizantinilor - 115, 2 6 ; 219, 20. Asiria - 90, 4, 5 ; 92, 9 ; 96, 2 8 ; 110, 24, 3 5 ; 111, 3 ; asirieni - 26, 11, 1 3 ; 28, 1 6 ; 56, 1 5 ; 84, 3 4 ; 85, 3 0 ; 96, 1 4 ; 109, 1 9 ; 110, 21. asproprobalani, , trib t u r e m e n ; mpraii T r a p e z u n t u l u i ncuscrii cu a s p r o p r o b a t a n i 264, 22. Atalia, , i n u t n Asia Mic 211, 27. aamii, , peri din regiunea oraului Tebris - 110, 32, 33. Atena, ' , oraul de n a t e r e al lui Laonic 25, 1 ; 202, 27 ; X e r x e vine a s u p r a A t e n e i 120, 24 ; s t p n i t de Rainerio Aciaioli - 132, 21, 2 3 ; 135, 1 7 ; l s a t veneienilor 135, 22 ; o c u p a t de A n t o n i o , fecior, din flori a! lui Rainerio 135, 28, 136, 7, 1.5; stpnit de Nerio Aciaioli 190, 18, 23 ; 191, 19 ; chiam p e M u r a d I I - 201, 32 ; 202, 6 : a j u n s sub M a h o m e d I I - 260, 1 4 - 2 6 1 , 2 3 ; 274, 26, 36. ateiiieni din a n t i c h i t a t e 26, 3 ; din evul mediu 136, 8 ; ridic pr la P o a r t 2 6 0 . 3 5 ; 2 6 1 , 3 ; urzesc n c o n t r a lui M a h o m e d I I - 274, 27. A t i e a , ' , a r n Grecia de mijloc 29, 26 ; 58, 26 ; 133, 1 ; 136, 10 ; 189, 35 ; 190, 16, 3 0 ; 191, 8 ; 201, 2 7 ; 260, 1 4 ; 261, 2 5 ; 312, 12. Aieheri, , h a n u l ttarilor HaviGhirai din C r i m e a 90, 26 ; 91, 4 ; 172, 9 ; 192, 15. Austria, are stpnire a u t o c r a t 59, 28. Avignon, , ora n F r a n a 68, 15, Axios, ' , rul Y a r d a r n Macedonia 37, 26, 28 ; 42, 22 ; 75, 2 6 : a r m a t a t u r c din regiunea rului - 153, 3 3 ; 249, 23, 2 4 ; pod peste - 298, 32. azapi, &, ostai pedeiri turci 141, 2 3 ; 142, 17, 1 9 ; 144, 1 4 ; 155, 1 2 ; 244, 1 2 ; 270, 27, 2 9 ; 281, 1 4 ; 297, 1 2 ; 301, 32. Azatin, ' , conductor t u r c f u g i t ia bizantini - 32, 27, 3 2 ; 33, 1.

dispune de tronul bizantin 54, 20 ; 55, 1929 ; sporete t r i b u t u l bizantinilor 55, 2 9 ; cuceriri n Asia 56, 11 57, 2 0 ; 76, 1 ; mpresoar Filadelfia 56, 1 7 ; biruitor n 1396 la Nicopole 59, 4 ; 62, 7 , 1 0 , 28 ; 157 ; 15 ; 191, 36 ; pornete rzboi a s u p r a lui Mircea cel B t r n 64, 11, 15 ; care se i n e pe u r m a lui 64, 21 ; Baiazid se p u n e la a d p o s t n t a b r 64, 27 ; mpresoar Constantinopole 65, 1 0 ; 66, 18, 3 3 ; 67, 1, 5 ; 73, 2 1 ; ocup Silivria 66, 2 5 ; cucerete Focida i L e v a d i a 135, 26 ; aeaz turci n E u r o p a 75, 8, 32 ; colonizeaz t t a r i n Peninsula-Balcanic 75, 14, 19, 21 ; 90, 32 ; banii lui ar avea semnul bnriei lui T i m u r - L e n k 104, 13 ; n l u p t cu el76, 1 3 - 7 9 , 2 7 ; 81, 2, 5 ; 99, 18, 2 4 ; 100, 25, 2 7 ; 101, 6 - 3 4 ; 103, 30 ; 104, 1 5 - 1 0 5 , 27 ; prins - 105, 3 4 - 1 0 6 , 2 6 ; 107, 4 - 1 8 ; . 108, 1 4 ; 111, 1 8 ; m o a r t e a lui - 108, 16, 1 8 ; 109, 2 9 ; 279, 8 ; feciorii lui 113, 5 ; m a r i viziri la P o a r t a lui 251, 28 ; mai v e z i - 5 8 , 29, 35 ; 65, 12 ; 66, 1, 8 ; 74, 2 8 ; 99. 29 ; 102, 3 4 ; 104, 12, 18 : 105, 3 3 ; 106, 7, 8, 9 ; 113, 2 ; 114, 2 1 ; 116, 25, 2 6 ; 117, 29, 3 1 ; 120, 10, 2 8 ; 129, 1 4 ; 130, 2 4 ; 3 3 ; 131, 5, 1 5 ; 136, 1 1 ; 137, 3 3 ; 139, 1, 7 ; 141, 1 2 ; 154, 1 8 ; 2 5 1 , 2 8 . Baiazid, m a r e vizir sub M a h o m e d I i Murad I i i beilerbei de R u m e l i a 139, 2 4 ; 141, 12, 18. Baiazid, u n oarecare Baiazid al crui fecior Aii t r i a n B i z a n 118, 21. Baiinpur. , m p r a t al celor 9 m p r a i - 110, 1 7 ; 111, 4, 14, 15. Bairamul, , B a i a m o n Tiepolo, revol u i o n a r v e n e t i a n ucis de o femeie 128, 36. Balaban, , t r d e a z p e O r c h a n c o n t r a p r e t e n d e n t u l lui Musa 117, 15, 20, 25. Baltos, , regiune n A c a r n a n i a 135, 12. Baltofllu vz. l'altoglu. Baptist, , B a t t i s t a , genovez din Lesbos - 291, 15. Barae, , fecior de al lui Evrenosbei 138 nota1; vz. B a r a m . B a r a m , , d e f a p t B a r a c , trece de la Musa la Mahomed I - 119, 17 ; 138, 1. Barbarosa Frederie, m p r a t r o m a n o - g e r m a n , (1152 1190), scoate din scaun pe p a p a de la R o m a - 123, 3, 4. Bareelona, , ora n S p a n i a 161, 2 7 ; 165, 10, 14. Bari, , ora n Italia 161, 33. Barisataga, , beilerbei de A n a tolia sub M u r a d I I 211, 3. barsacizi, , t r i b de turci nomazi, varsachi 150, 26.

Babilon, , aa n u m i t u l Bagdai, ora pe E u f r a t - 82, 13, 17, 2 1 ; 90, 6 ; 111, 2, 3, 7, 8 ; 221, 7, 15. Baiazid, , n u m e turcesc m p r u m u t a t de ia t a t a r i 252, 8. Baiazid, I, , ( 1 3 8 9 - 1 4 0 2 ) , Hderim F u r t u n o s u l 76, 2 7 ; 101, 2. 3 ; 186, 8 ; a j u n g e p e t r o n 52, 6 ; 53, 4 ; n l u p t a din 1389 la Cosovo - 50, 17 ; 53, 19 ; 54, 1 ;

INDICE

311)

Bizanului 225, 9; aeropolea Bizanului Itiisurali, , Dan, fecior al lui R a s a r a b adus la domnia rii Romineti 225, 5 ; vestea despre nenorocirea Bizande Iancu de Hunedoara 200, 4. ului 233, 24 ; dup cucerirea Bizanului 234, 21 ; 236, 19 ; 248, 24 ; 249, 2 ; 268, 1 ; Basel, . ora german 59, 28 ; locuitori trimii de Mahomed II n Bizan , concilul de la Basel, 173, 25, 32. 257, 5; 264, 8; 268, 21; 271, 16; 274 Basilicata, ar n Italia 161, 34; 178, 11, 31 ; 281, 31 ; 297, 6; 302, 6; corabia ilalh \, , Adneata, regiune la marginea cea mai mare n Bizan 277, 32 ; oastea Georgiei - 267, 2. lui Mahomed II asupra lui Iad epe Bete, , trece cu tatl su Evrenosbei a fost a doua dup acea asupra Bizanului de la Musa la Mahomed I 119, 17. 285, 23; peste iama 1462/63 Mahomed II Belngrad, , Belgrad, capitala rmne n Bizan 298, 23; prefcut n Iugoslaviei, schimbat pentru alte orae i baz maritim 298, 25; Iedicule din Iar din Ungaria 151, 36 ; mpresurat de Bizan 298, 30; Bizanul aprat prin .Murad II - 152, 17, 20 ; dup nfrngerea nchiderea Dardanelelor 298, 36 ; minune de la Cosovo n 1448, Iancu de Hunedoara la Bizan 314, 8, 27; mai vezi 27, 23 ; 28, caut s ajung la Belgrad 216, 32; 217, 1, 2 ; 34,12'; 37, 19 ; 44, 13 ; 45, 1; 47, 18 : 29, 34 ; mpresurat de Mahomed II 2*41, 49, 1, 21, 30; 54, 20; 55, 10, 29; 56, 3; 24, 28 ; 242, 2 ; care e izgonit de Iancu de 62, 26; 65, 30; 66, 4, 6, 11; 67,7; 73, Hunedoara 242, 18 ; Matei Corvin mpre32; 99, 28; 107, 3; 113, 12; 114, 18-32; soar o fortrea turceasc de lng Bel115, 1, 3: 116, 10, 12; 118, 9, 22; 120 grad - 311, 6. 18; 121, 3; 131, 4: 136, 36; 137, 2, 16; Belograd, Blgrad, Alba Iulia (?) in Transil139, 20, 25; 141, 29; 142, 13; 145, 28, vania ; Matei Corvin n nchisoare la Belo29; 148, 33; 149, 9; 183, 7 - 2 4 ; 189, 27; grad - 247, 12 ; Vlad epes nchis la Belo191, 2 7 ; 193, 2 8 ; 194, 18; 201, 16, 2 0 ; grad - 293, 7. 218, 20, 24, 32; 233, 31, 235, 6, 12; 236 lieoiia, , ar n Grecia de mijloc 19-22; 238, 11; 240, 18; 263, 27, 31; 99, 30, 135, 32 ; ocupat de Compania Cata264, 15, 25, 27; 281, 12, 19, 26 ; 282, 17 ; lan-33, 7 ; 58, 26 ; sub Aciaioli-132, 24 ; 294, 19, 3 1 ; 295, 2; 297, 18, 27; 298, 8. 133, 1 ; 135, 21, 25; 136, 10 ; ocupat de despotul Constantin Paleolog 189, 34, Bizantini, !., Baiazid I pune la n35 ; 190, 30 ; 201, 26 ; cotropit de turci cercare gndul bizantinilor 55,24, 26 ; n 191, 4 ; dat de Mahomed II in schimbul lupt cu genovezii 172, 37. Atenei lui Franco Aciaioli - 261, 17-22; Bobobiee, , oraul Bobova n Bosnia, sub Mahomed II - 271, 29; 272, 26; 274, cucerit de Mahomed II - 302, 1, 17, 16. 28; 313, 24, 27. Bocerini, , Beaucaire, ora n Frana liC(i|ioni - 33, 14. de sud - 68, 16. Bergamo, , t a r in Italia de nord iloi 'liali, , rsculat n contra despo179, 9. ilor din Peloponez 237, 33 ; 270, 32. B e r n a r n o Canillo, mare n v t a t teolog Boemia, eretici nchintori la foc 246, 6. boemii, i , cehii 59, 15; 245, 31, 34. 60, 27, 30; 61,' 7; 243, 4; 246, 7; religia Bernardo, vezi leronlm. lor 93, 3 ; 242, 34 ; 246, 3; in rzboi cu Hliiniii. , tar n partea de nord-vest ungurii - 157, 27, 30; 192, 38 ; 193, 2 ; a Asiei Mici - 3 1 , 2; 34, 15, 31 ; 146, 12. 200, 13; Iancu poart rzboi cu ei 200, Bizan, , Constantinopole, ales capi15; 245, 19; supui de Matei Corvin tal - 26, 24 ; cucerit de veneieni (1204) 247, 22. 27, 8 ; capitala se mut din Bizan la Nicea 27, 9 ; recucerit 27, 12, 14 ;* mpresu- Bogdan, Negrul, , e tefan rat de Baiazid I - 65, 2; 66, 19-67, 6 ; cel Mare al Moldovei (1457-1504) oprit n 73, 22, 25; de Musa - 116, 22-117, 6; 1462 s nvleasc n ara Romneasc de Murad II - 142, 35, 38 ; 144, 17 ; 218,11; 286, 22. un biat de al lui Mircea cel Btrn se afl Bogdan, cruia craiul tefan IV Duan (1331 n Bizan pretendent la domnie 114, 6; 1355) i d spre guvernare Tracia intre Fere genovezii asupra Bizanului 172, 1 173, i Var dar 37, 28; supus de Murad I 5; unirea bisericilor 27, 15; 173, 29, 42, 24; 48, 13, 34 ; 177, 5, 16, 19 ; mpresurat de Dimitrie Bogdan, crai srb, ajut n 1411 pe Orchan n Paleolog cu ajutor turcesc 183, 20, 22; contra lui Musa 117, 12 ; supus de Musa tatl istoricului fuge la Bizan 191, 5, 6; 117, 26. m p r e s u r a r e a si cucerirea Bizanului de Bogdania Neagr, , MolMahomed II-223, 9, 15; 224, 7 - 2 1 : 228, dova 63," 12; romnii mprii n dou 6 ; 233, 29, 34, 3 6 ; 240, 3 1 ; zidul i p o r t u l domnii - 63, 30; ntinderea Moldovei 93, 21 c, 1621.

"322

INDICE

22 ; lituanii n rzboi cu Moldova 94,3; Dan III face pace i legturi de cstorie cu domnul Moldovei - 158, 22 ; Moldova n contra rii Romneti i a lui Vlad epe 286, 9, 11 ; 290, 3, 7. Bologna, ,. Bonoma, ora nfloritor n Italia 175, 3 0 ; condus de cardinalul Visarion 176, 3 8 ; s t a t de sine s t t t o r - 182, 32. Bordonia, regiune n Peloponez, locuit de albanezi - 239, 17. Bosforul, u n d e e m a i s t r i m t , a fost construit c e t a t e a Rumelihisar 233, 3. Bosnia, , descriere, t r i b u t a r lui Murad II 156, 32. bosnieci, , odinioar iliri 299, 12. Bospor, , strmtoarea de la Ienicale ntre Marea N e a g r i Marea de A z o v 90, 24, 3 1 ; 91, 3 ; 94, 23, 25, 2 6 ; 172, 7, 33. Brila, , ars In 1462 de t u r c i 285, 36. Braim, '' 235, 1 9 ; vezi Ibraim. Braneo, , Vulc Eleazar al lui Branco 37, 3 1 ; al lui Mladen - 50, 9. Braov, ,, i , m u n t e de m a r g i n e ntre a r a Romneasc i Transilvania 63, 13 ; 155, 1 4 ; ntr-nsul Mircea cel B t r n adpostete femeile i copiii rii 64, 1 4 ; V l a d I I D r a c u l 1-a trimis prin Braov pe I a n c u de H u n e d o a r a n Ardeal 199, 3 5 ; m u n t e l e B r a o v a d p o s t p e n t r u Vlad epe 285, 39. B r e m a , , ora g e r m a n 61, 1. Brenez, , Evrenosbei, sfetnic al lui Baiazid I n expediia n contra lui Mircea cel B t r n 64, 2 4 ; nvlete n Peloponez 73, 26 ; 74, 3 0 ; trece de la Musulman la Musa 116, 7 ; de la Musa la M a h o m e d I 119, 5, 6 ; feciorii lui 119, 16 ; 138, 1 ; 258, 7, 2 2 ; conduce oti de jaf n a r a Romneasc i Transilvania 137, 19 ; m a i vezi 137, 23, 3 1 ; 138, 2, 6 ; 148, 23 ; 152, 24 ; 153, 32 ; 154, 2. 13 ; 157, 3 ; 184, 1 8 ; 186, 5 ; 249, 22, 24, 33. Brenta, , ru n Italia - 178, 20. Brescia, i , ora n Italia de n o r d - 124, 22 ; 177, 38. B r c t a n , , de neam Bretan, domnul

Brusa, , ora n Asia

Mic de nord-vest, cucerit de Osman, reedin, apoi loc de Inmormntare a sultanilor 31, 16, 19.; 32,
17 ; 33, 27 ; 50, 2, 35 ; 102, 5 ; 104, 18 ; 105, 7 ; 113, 8 ; 118, 5 ; 139, 4 ; 207, 12.

Burta, , capitala ungurilor 61, 14; 62,.


30, 32, 3 3 ; 242, 1 9 ; 246, 27.

bulgari, , pe care i numim misi 38,6; i numesc Misia-de-jos 41, 20. BurgumUu. 62, 3 ; 67, 33 ; 68, 6; la Nicopole n 1396 62, 4; soli bizantini n Burgundia 191,34.
buryuiizi, 62, 23.
cailusll, , p o p o r n sudul Mrit Caspice 84, 29 ; 85, 8 ; 9 ; 86, 2 ; 90 1 7 ; 99, 1 6 ; s u b j u g a i de T i m u r - L e n k 85, 1 1 - 1 6 ; 110, 1 3 . ' Cafa, , ora genovez n Crimea 91, 6 ; 2 6 5 , 9 ; pia de sclavi 9 4 , 2 6 ; n rzboi cu t t a r i i - 172, 7, 17. Cayeri, , Cagliari, oras n Sardinia - 165, 23.

Caghino, , ora lng Tebris n Asia


- 110, 34. * Calieton, , ora n Iviria 267, 3, 5. Calahria. t a r n sudul Italiei 162, 3 ; 164, 5 ; 182, 29. Calam, , u n u l din cei apte c o n d u c tori t u r c i 31, 1 ; 57, 7. Calamata, ora n Mesenia din Peloponez. - 220, 28 ; 269, 8. Calavrita, i ora n Peloponezul de nord, o c u p a t de turci - 260, 1 0 ; 271, 36. Cale, , Calais, ora n F r a n a , o c u p a t de englezi, pricinuieste rzboiul de 100? de ani - 69, 2 8 ; 70, 9 ; 71, 5. Caliacra, , ora n Dobrogea, cucerit de Vladislav naintea luptei de la V a r n a - 193, 21, 26. Caloae, , ora n Lesbos, d r m a t de t u r c i 293, 18. Cambise, t a t l lui Cir (550 529), m p r a t

al perilor 6 ; 220, 6.

26, 15; 42, 26.

din Milano - 125, 6.


Bretaniei, continentul, , B r e t a g n e , n F r a n a - 68, 8. britani, , englezi 68, 7 ; 69, 19 ; 71, 4. llritania. , Anglia 68, 2 ; 69, 25, 31 ; 71, 4. Britanice, insulele, , 59, 14 ; 71, 7 ; m r f u r i britanice 92, 5. Bruni, , oraul Brugge n Belgia - 67, 3 4 ; 68, 1.

Candiloru, , ora n Caria din Asia Mic (Acehir ? de azi) 151, 3 ; 171,. Quiilin. Bernardino 215, 31, 34. Canina, , ora n Macedonia d e vest - 154,19. Cantacuzinllor. manuil din neamul Cantacuzinilor ales de albanezii rsculai c o n d u c t o r 237, 5 ; e cu M a h o m e d I I 257, 9. Cantaeuztao, vezi E m a n u i l , Ioan VI, Mniei, Cautacuziuo.

INDICE.

323

Cantacuzino, , sfetnic m p r tesc, mpiedic urcarea pe t r o n a lui D i m i t r i e

Paleolog 218, 16; cade la Constaiitinopolei 231, 8.

aprarea

Ciiutm-iizino. , e maica m p r a tului l o a n Comnen din T r a p e z u n t 264, 29, Capaducia, , a r n Asia Mic 28, 17, 2 2 : 34, 1 4 ; 57, 14 ; 81, 2 ; 99, 25 ; 101, 3 4 ; 102, 1 0 ; 113, 1 7 ; 150, 3 3 ; 278, 2 2 ; 280, 17. Capanion, s t r m t o a r e de la Meliari lng T r a p e z u n t , n u m i t Capanion 265, 40, 42. Capelia, de, nobili veneieni 306, 21. Capistran l o a n , clugr n v a t , e eu Iancu de H u n e d o a r a la a p r a r e a Belgradului - 242, 32 ; 243, 40 ; cine i ce a f o s t 245, 30 - 246, 6. Carailue, , Caraiuluc, ntemeietor d e dinastie a u n u i t r i b t u r c din Asia, bunicul lui Chasan cel L u n g (Uzun Chasan) 56, 2 2 ; 110, 2 6 ; 111, l i ; 151, 3. Caraisu, , Caraiusuf, d o m n asup r a u n u i t r i b t u r c din Asia 57, 1 5 ; 111, 1, 2, 1 3 ; 221, 2, 6, 1 4 ; 264, 24. C a r a m a n . , ntemeietor al s u l t a n a tului de Iconion al caramanlilor 30, 35 ; 151, 2 ; urmai de ai lui, dei p o a r t alte n u m e , snt a r t a t i mereu cu acelai n u m e C a r a m a n 57,13; 117, 3 3 ; 118, 9 ; 145. 28 ; 150,29 ; greit n u m i i Alisur, -57, 2 ; 118, 7 ; 150, 1 2 ; 219, 3 1 ; u n u l e n rzboi cu Murad I I 150, 1 4 ; 151, 1 2 ; 154, 3 0 ; 155, 8 ; 171, 2, 5, 1 8 ; 189, 12, 2 1 ; 193, 30, 32, 194, 2, 4 ; p a c e cu M a h o m e d I I - 219, 3 6 ; 220, 2 ; rzboi - 282, 28. Crmidarilor, locul, , u n d e M a h o m e d I I face pod peste Cornul de A u r 227, 18. Carara, casa, , stpnit o a r e n P a d u a - 124, 1 9 ; 178, 18. Carasi, , feciorul lui Calam 31, 2. Caraia i Carazie, i , Garagea beilerbei de R u m e l i a , cucerete I a n i n a 147, 11 ; cade la V a m a 196, 21 ; 197, 3 1 ; 200, 28. Carazie, , Caragea, n l u p t a din 1448 de la Cosovo ine aripa sting 210, 12 ; cade n 1456 la Belgrad - 243, 14, 15. cardinal, , conductor n ale religiei - 176, 2 4 ; 182, 3 ; 268, 9. Caria, t a r n Asia Mic - 28, 2 2 ; 31, 6 ; 57, 1 2 ; 150, 1 2 ; 151, 3 ; 154, 31. caripi, , ieniceri de g a r d 143, 31 ; 254, 10, Canmijjtinla, i , general n serviciul veneienilor, ucis p e n t r u t r d a r e - 125, 19, 3 0 ; ' l 7 7 , 2 9 ; 178, 32. Carnerio, , snul Quarnerio al Adriaticei ntre Croaia i Istria 299, 24.

, cel Mare (768 814) n lupt n contra arabilor din Spania 68 17, 21 ; 69, 2 ; 168, 31. Carol, , Carlo Tocco, domn al Etoliei, Acarnaniei i al Epirului 133, 20, 26 ; 134, 21 ; 135, 6, 8, 11 ; 147, 14, M. Carol, , nepot de frate al lui Carlo Tocco, lsat urma 147, 20; 148 j Carol, 149, 4.

Casandria, antica Potidea, oras n Tracia - 32, 35.


Caspic, Marea, 84, 28.

Castanion, Castamonia, ora n Paflagonia din Asia Mic - 114, 2; 151, 18; 275,
30 ; 276, 4 ; 277, 19. Castoria, oras n Macedonia 37, 12, 50, 10 ; 133, 31 ; 192, 14, 18. 32;

Castrinirmm, orel n Peloponez 273, 13.


Castriotnl, Ivan, vezi Ivim Castrotnl. Castrlfi, , oras n Peloponez 270, 2. Cataneo, , genovez stpnind la Focea n Asia Mic 294, 28. Catavolinos, , diac de la P o a r t trimis d u p V l a d Tepe 283, 36. CaUilui/.o. vezi Gaieliuzo. Caueaz, , m u n t e l e 26, 1 ; 90, 1 4 ; 95, 2 2 ; 96, 2 4 ; 267, 9. Cavasilnni. , ostai de gard ai m p r a t u l u i din T r a p e z u n t 265, 1 6 ; 280, 1 4 ; 281, 16. Cazimir eel Mare (13331370), , r e g e al Poloniei i al l i t u a n i l o r ; t t a r i i de la grania rii Romneti i snt supusi 63,15 ; 90, 35. cehi, , n u m i i boemi - 156, 2 5 ; 157, 27, 30. eelji, , francii din t i m p u l lui Carol cel Mare - 61, 21 ; 68, 18, 2 0 ; 69, 1 8 ; 167, 2 4 ; 168, 2 7 ; francezi 48, 2 7 ; 59, 1 3 ; 67, 14, 22, 2 9 ; 71, 18, 26, 2 7 ; 73, 1 5 ; 98, 25, 2 9 ; 132, 26, 3 4 ; 133, 9 ; 159, 15 ; 160, 8, 1 5 ; 161, 3 0 ; 162, 4 ; 163, 9 ; 165, 2 7 ; 191, 3 5 ; 246, 3 0 ; la Nicopole n 1396 - 58, 3 7 ; 62, 2 - 2 8 ; 186, 8 ; 103, 4 0 ; rzboi de 100 ani cu englezii - 70, 5 - 7 1 , 4 ; soli bizantini la celi 191, 34 ; chiemai la cruciad 218, 6 ; m r f u r i celtice 92, 5.

Celtiheri , spanioli de origine celtic 69, 4; 165, 26; fac cuceriri n Peloponez 132, 34 ; 133, 9; compania catalan cucerete Atena 135, 23. Celtic, ara, Frana 59, 18; 69, 2, 5, 29, 32 ; 92, 6 ; 165, 28 ; 167, 22.
Centurione, , d o m n n A h ai a 149, 35, 39. Centurioue, Zacharia, , se leag cu

albanezii rsculai - 237, 24, 28, 30 ; 239, 26. Cereida, , ora n Lemnos ocupat de veneieni - 315, 32^

"324

INDICE

Cerclra, , insula Corfu, cucerit de veneieni 122, 2 2 ; 134, 9, 154, 9, 2 1 ; 160, 3 2 ; 275, 22, 23. Cemonxian, , p e malul d r e p t al Mariei n T r a c i a ; l u p t a din 1371 de la , Cernomen 36, 18 ; 39, 2. Ghalcoeondil, t a t l istoricului Laonic, sol la Murad I I trimis de v d u v a lui A n t o n i o Aciaioli 190, 32 191, 8 ; pleac spre Peloponez 191, 7 ; trimis de despotul Cons t a n t i n Paleolog202, 19, 26. Chalcocondil Laonie din A t e n a , a u t o r u l istoriei, t i m p u l naterii sale 27, 30 ; a v z u t t a b r a lui M u r a d I I - 203, 22. ( h a l i i , , c o m a n d a n t de t u r c i p r d n d T r a c i a - 3 2 , 20, 22 ; 36, 2. Chalil, feciorul lui I b r a h i m , pa i m a r e vizir al lui M u r a d I I 150, 11 ; f r a t e l e su prins n l u p t a de la Zlatia (1443) 187, 31 ; 188, 4, 9 ; priete bizantinilor 195, 1 2 ; are locul nti la M u r a d I I 201, 7 ; 207, 1 9 ; p r i m e t e solul romn In l u p t a de la Cosovo (1448) - 214, 3 0 ; 215, 5, 8 ; domolete o rscoal a ienicerilor 219, 1 3 ; sftuiete la pace p e sultanul c a r a m a n liu 220, 4 ; e ucis de M a h o m e d I I 235, 19, 3 1 ; 236, 8, 10. Chaliehi, , ora in Iviria 267, 3. C h a m u z a , , p u r t t o r u l de oimi 262, 1 5 ; p a de Vidin, trimis s p r i n d p e V l a d epe 283, 3 6 ; e biruit i t r a s n e a p - 284, 6 - 285, 2. Chamuza Zenevisa, , C h a m z a Zenevesti, pa n Mistra 2 7 0 , 1 ; n Tesalia i Peloponez 273, 35 ; 274, 3, 7. Charaitin, , e Chitir, , rostit m a i pompos 252, 10. Cliaratm,XapaTtv7]i iXapa'x-i)V7l, K h a i r ededin, m a r e vizir sub M u r a d I i Baiazid I - 46, 25, 28 ; 47, 18, 21, 3 1 ; 48, 6 ; 49, 36 ; 65, 14 ; 66, 9 ; 102, 19 ; 251, 27. Charcov, , ora n R u s i a N e a g r - 91, 21. Chariupole, :, ora n T r a c i a 118, 16. Chasan cel Lung, , U z u n C h a s a n ( 1 4 5 3 - 1 4 7 8 ) face cuceriri n Asia de jos i A r m e n i a - 111, 9, 2 0 ; 221, 1 6 ; 264, 9 ; n rzboi cu M a h o m e d I I 269, 12, 14, 21 ; 275, 3 1 ; 277, 4 ; 278, 11 - 279, 4 ; soia lui C h a s a n - 2 8 2 , 3, 7. Chasan, , c o m a n d a n t de ieniceri, trece de la M u s u l m a n la Musa 116, 7 ; voind s t r e a c la M a h o m e d I, e ucis de Musa - 119, 4 - 120,1. Chasan, alt c o m a n d a n t de ieniceri la mpresurarea Belgradului244, 20, 24. Chasim, , Kasim, beilerbei de R u m e l i a , biruit de I a n c u de H u n e d o a r a la Z l a t i a 184, 19, 3 0 ; 185, 1 2 ; 187, 4 - 3 2 ; 216, 14.

Chataia. , , oraul K h o t a n , capitala chataizilor, la r s r i t de Marea Caspic - 89, 17. Chataia, , China de N o r d , n genere China, 99, 10. (Vz. I. Moravcsik, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbcher, 8, 1931). a r d i n t r e Gange i Indus109, 4, 6, 28. Chataii, - 9 6 , 1 4 ; 99, 15. Chatalzi, ', nvini de T i m u r - L e n k - 8 9 , 9, 1 3 ; 90, 9. Chefalenia, , insul Iii M a r e a Ionic, t i n n d de regatul Neapoli 133, 23, 28. Clirtiehre, , p o r t u l Corintului 205, 5 ; 256, 10. Clicrmian, , nfiintorul unei dinastii de emiri n Asia Mic de vest 31, 4. Chcrmiati, u n u r m a cu n u m e l e Iacup-beg din dinastia K e r m i a n (Germiyan), a crui a r a l u a t - o M u r a d I I 151, 6. Chersonesul taurie din C r i m e a - 172, 17. Chersonesul t r a c i c - 3 1 , 3 2 ; 32, 4, 21, 3 0 ; 33, 2, 5 ; 36, 3 - 9 ; 38, 1 2 ; 39, 2 8 ; 1 3 9 , 1 4 ; 141, 4 ; colonizat cu turci 75, 28. Chesie, , Kesch oras n t e m e i a t de T i m u r L e n k ----- 89, *31, 33 ; 90. 2, 5, 6 ; 96, 2 5 ; 100, 5 ; 108, 5, 1 4 ; 109, 29 ; 113, 1. CMeti, , ora n Italia162, 1. Cliiev (), ora n R u s i a N e a g r 91, 20. Chilia, , ora n a r a R o m n e a s c , m p r e s u r a t n 1462* de t u r c i 286, 16, 1 8 ; i de t e f a n cel Mare 290, 4. China, , a c h a t a i m p r a t peste China i India - 108, 29. Chios, , insul n Marea E g e e 160, 2 5 ; t r i b u t a r turcilor 293, 2 0 ; sub s t pnire genovez 295, 1 19. Chiozi, , Chioggia, ora n apropierea Veneiei - 123, 12, 16, 28 ; 124, 2. Clnriae, , e D o m i n i c t r a d u s n grecete - 294, 11. Chitir. , turcete, pe grecete e Gheorghe - 252, 6. Chitir, m a i p o m p o s Charaitin 252, 10. Chitir, ienicer de origine srb l a cucerirea I s t m u l u i de la Corint 204, 16. Chitir, p a s de A m a s i a n Asia Mic sub M a h o m e d I I - 241, 33 ; 266, 35, 40 ; 281, 15. Cliliimtiti, , ora n Peloponez - 237, 35. Oioaspe, , ru revrsndu-se n Marea Caspic - 85, 6. Chnnlat, oraul, , e H u n e doara, de u n d e a p o r n i t I a n c u 156, 22. Choniat, vezi Taneu de H u n e d o a r a . Christiana, vezi A n a Christiana. Cielade, , insulele, n Marea E g e e - 294, 7. Cilieia, , t a r n Asia Mic30, 3 4 ; 88, 1 0 ; 154, 31.

INDICE

311)

Cipru, , insul cucerit de mamelucii din E g i p t , apoi de cruciai 98, 18 23. Cir, , m p r a t al perilor (550 529) - 26, 1 4 ; 42, 2 6 ; 109, 20, 24. Cirene, , ora n Africa de nord, cucerit de veneieni 122,24. Cirnos, , insula Corsica 161, 2 7 ; 165, 17. Citeron, , m u n t e n Beoia 313, 29. Cimpoi durerii 70, 21. Clarena, , capitala Elidei n Peloponez 149, 4, 25. ( limarhil. casa, , Scaligeri, domnete n Verona 124, 22. Cline, , ora n Peloponez 238, 17. Clitie, , Cliuci, ora n Bosnia, cucerit de t u r c i - 302, 12, 13, 2 9 ; 303, 16, 32. Clozi, , oraul Sluis n Belgia 67, 3 4. Colehida, , 5 6 , 21 ; 57, 19 ; 85, 31 ; 96, 2 3 ; m p r i a de T r a p e z u n t 65, 27, 3 0 ; 111, 2 1 ; 158, 25, 2 9 ; 241, 31, 3 2 ; 264, 1 4 - 2 0 ; 267, 1 ; 278, 12, 2 0 ; 280, 32. Coleliilor. a r a , , m p r i a d e T r a p e z u n t , supus de M a h o m e d 11 297, 21 - 281, 22. Colofon, , ora n Asia Mic 57, 12. Colona, casa, , din care e ales p a p a - 181, 22. Colonia, , oraul K o l n p e R i n n G e r m a n i a 59, 11, 25. C o m u n i , vezi Alexie IV ('.iiuiuen, i Alexie Comnen din Mitiline i Arianit Comnen. Comnen, , c o m a n d a n t al cetii din L e m n o s , chiam p e veneieni 315, 24. Conmenei, , a r a lor p r d a t de t u r c i 153, 18. Conineiiilor, casa, c z u t de la domnie n B i z a n - 264, 15. Conduimaria, casa, , din Veneia 181, 4. Constantin X I I Paleolog, al p a t r u l e a fecior al lui Manuil IX Paleolog 131, 2 5 ; despot n Morea - 148, 34 ; 149, 9, 20, 183, 5, 1 4 ; se cstorete 149, 7 ; 183, 8 ; asediat n L e m n o s de turci 183, 1 1 . ; n u m i t D r a gases 189, 2 8 ; nchide I s t m u l cu zid 189, 28 ; cucerete de la turci 201, 25, 3 3 ; a j u n g e m p r a t ( 1 4 4 8 - 1 4 5 3 1 218, 12 2 4 ; r n i t la u m r , cade la a p r a r e a Constantinopolei 231, 9 ; 233, 9 ; 236, 26. Constantin, crai srb, feciorul lui arco, d f a t a fratelui su Dragases, d u p Manuil I I Paleolog 65, 6, 19, 24. Constantinopole 55, 7 ; 172, 1 6 ; 177, 1 0 ; 236, 31 ; 267, 1 5 ; 308, 13, 33 ; comisar t u r c n Constantinopole 54, 35 ; b u l e v a r d u l Constantinopolei, , p e care se aflau dugheni 173, 1 6 ; nconjurul Constantinopolei 227, 23.

Cordill. , m n s t i r e a sf. Foca, n u m i t Cordili, din T r a p e z u n t 265, 37 ; 266, 15. Cordovu. , Corduba, ora n Spania 166, 4. Corint, oraul, 25 de stadii departe de I s t m 120, 2 3 ; 204, 3 2 ; 240, 21 ; 312, 22, 24, 28 ; 313, 23, 31 ; stpnit de Aciaioli 132, 23 ; zestre despotului T e o d o r Paleolog 133, 13, 1 7 ; 135, 18, 21 ; cucerit de turci - 255, 2 4 ; 256, 4 ; 258, 3, 5 ; 259, 2 1 ; 261, 3 5 ; 267, 2 9 ; 269, 17, 2 2 ; 274, 17. Coriiitcni, t r e c u i la veneieni 312, 25. I.nrion, ora n Iviria 267, 3. Corone, , ora v e n e i a n n Peloponez 73, 2 9 ; 271, 3 2 ; 272, 13. Cosovo, , Cmpia mierlii n S e r b i a , ;

lupta din 1389 de la Cosovo - 50, 3 - 37 ; si din 1448 dintre Iancu de H u n e d o a r a si M u r a d 11 - 208, 3 5 ; 209, 2 6 ; 210, 6 ; 310, 32. coi m p r t e t i 72, 15. Coinos, , ora n L e m n o s , m p r e s u r a t de t u r c i 183, 10. Crai, , Vulcain, cruia cu fratele su Ugliea le d tefan I V D u a n spre guvern a r e a r a de la Fere p n la D u n r e 37, 29 ; n rzboi cu Soliman, cade n l u p t 38, 16, 2 6 ; 39, 6 ; 50, 12. Craie, , d o m n din Bosnia, supus de M a h o m e d I I - 305, 29. Creta, , insula, a venetienilor 122, 2 3 ; 129, 10, 1 2 ; 309, 1 ; 311, 2 0 ; 313, 4. Croai, , limba lor 41, 3. Croaia, , t a r vecin cu P r u s i a 40, 23. Crini, , ora m a r e , cetate albanez, m p r e s u r a t de M u r a d I I - 206, 26 ; 208, 9, 18 ; d a t spre a p r a r e regelui Alfonso V din Neapoli 249, 26. eudiijilierl. , locuitorii bogomili din a r a lui Sandal 153, 12. C intimida, = , Colleoni (vezi indice D a r k o ) , general v e n e t i a n - 180, 13. Cuiuuli, , Kfimulfioglu, general i sfetnic al lui Murad I I n l u p t a de la Z l a t i a - 184, 19.

Dae, , romn, t u n a r u l O r b a n al sultanului la cucerirea Constantinopolei, n u m i t dac de n e a m 225, 29. Daci, , r o m n i ; d o m n u l dacilor, al rii Romneti 114, 1 2 ; la cruciada de la Nicopole 1396 a r a t calea i deschid d r u m otirii 59, 2 ; 62, 7 ; 63, 4 ; neam viteaz 63, 7 ; graiul le e ca al italienilor 63, 1 8 ; au obiceiuri de ale romanilor i acelai p o r t i a r m e 63, 28 ; m p r i i n dou domnii 63, 3 0 ; 93, 25; dacii de

"326

INDICE

lng Istru snt romnii din a r a R o m . neasc 93, 21, 2 7 ; a r a m a t de daci n t r - a j u t o r lui Musa 114, 11 3 0 ; p a r t e din oraele ardelene griesc limba dacilor 155, 1 7 ; Murad se gtete de rzboi a s u p r a romnilor din a r a Romneasc 171, 2 ; Vlad I I Dracul, domnul dacilor, n l u p t a de la Zlatia 184, 3, 23 ; t r i b u t a r i lui Murad I I i prieteni cu ungurii 189, 8 ; asemenea snt romnii din P i n d , care griesc aceeai l i m b 190, 1 ; n l u p t a de la V a r n a (1444) 193, 5 ; in aripa sting 196, 28, 197, 5 ; se r e t r a g spre D u n r e 199, 11, 15, 1 9 ; muli destoinici a u czut 199, 1 5 ; prsesc p e V l a d I I D r a c u l i t r e c la D a n I I I 200, 8 ; u n g u r i p r p d i i de m i n a dacilor 200, 2 4 ; n l u p t cu Murad I I la Cosovo n 1448 - 209, 1, 12, 25 ; 214, 14, 23, 32 ; 215, 7, 17, 22 ; 216, 18 ; expediia din 1462 a lui Mahomed I I asupra dacilor - 284, 33 ; 285, 4, 36, 39 ; 286, 29 ; 293, 1 ; 298, 21 ; 300, 3 0 ; tefan cel Mare o p r i t s nvleasc n a r a dacilor 286, 2 3 , ; Aii trimis pe u r m a ' d a c i l o r 288, 39 ; 289, 2 ; dacii din capital gata s dea piept cu turcii 289, 22 ; turcii biruind p e daci 290, 2 4 ; 291, 1, 6 ; R a d u cel F r u m o s t r a teaz cu dacii s ia domnia 291, 10 30 ; t t a r i i p o a r t scuturi ca ale romnilor 95, 1 ; R u s i a se ntinde p n la romni 91, 1 3 ; ungaria a j u n g e pn la romni 60, 2 5 ; d u p unii peonii (ungurii) s fi fost daci - 61, 10. Dacia, , romnii din P i n d s fi coborlt din Dacia - - 40, 3 6 ; Dacia peonilor e Transilvania 63, 10 ; a r a R o m n e a s c ; certe de domnie 64, 5, 6 ; lui Baiazid I n u i-a mers bine cu expediia in a r a Romneasc 65, 1 ; t t a r i venind peste Dacia 75, 15 ; Mircea, d o m n u l Daciei 114, 3 ; 115, 1 8 ; sultanul Musa vine pe Marea Neagr n a r a Romneasc 114, 2 ; f u g e spre a r a Romneasc 120, 5 ; pustii t de Mahomed I, d o m n u l rii t r i m i t e soli de pace 120, 14 ; M u s t a f a t r i m i t e soli i trece n a r a Romneasc 130, 26 38 ; cu el e i emirul Smirnei Z u n a i t 131, 11 ; j e f u i t de Evrenosbei, trimis de M a h o m e d I 137, 1 8 ; de T u r a c h a n , trimis de Murad I I - 148, 2 4 ; schimbri de d o m n 158. 4 21 ; certe i n t r e urmaii

lui Mircea cel Btrn - 158, 11; Dan III


domnete n a r a Romneasc 158, 21 ; Vladislav I trece spre Varna prin a r a Romneasc 199, 21 ; Iancu de H u n e doara pleac prin ara Romneasc de la V a r n a 199, 2 6 ; D a n I I I p u s d o m n d e

zaia, consolidndu-i domnia 283, 21, 24, 2 7 ; Mahomed I I a s u p r a Daciei 285, 2 1 ; 286, 2 7 ; 287, 3, 1 2 ; 289, 2 1 ; 295, 3 9 ; 300, 2 9 ; a r m a t a i-a fost a doua d u p aceea de la cucerirea Constantinopolei 285, 2 1 ; flota-i pornete p e D u n r e n sus spre Vidin - - 285, 32 ; fratele lui Vlad . epes ia d o m n i a - 287, 1 4 ; 291, 2 2 ; 293, 3 ; 309, 25 ; unguri ucii n D a c i a - 293, 4 , d u p ntoarcerea din Dacia - M a h o m e d I I i sloboade a r m a t a - 293, 11 ; 295, 34 ; vezi i ara-Rommeasc, . Uneia, p e n t r u D a n i a , D a n e m a r c a , 92, 4. Darlian. , a r n Iviria 267, 6. Dinuii, croai, avnd aceeai l i m b ca misii, tribalii i sarmaii 299, 13. D a m a s c , capitala Siriei, cucerit d e T i m a r L e n k 93, 3 3 ; 97, 7 ; 99, 7. D a n , , d o m n al rii-Romneti nlt u r a t la 1386, - 64, 2. D a n , merge cu Musa s-1 ajute s devin sultan 114, 12. D a u I I I (1446 1447), p u s d o m n de I a n c u de H u n e d o a r a 158, 5 1 5 ; 200, 2 9 ; 210, 25 ; fecior al lui B a s a r a b - 200, 4 ; n l u p t a din 1448 de la Cosovo tine aripa stng - 210, 22. D a n i a , D a n e m a r c a - 59, 13, 1 8 ; 68, 1. < Darie, , al lui Istaspe, m p r a t al perilor (511 - 485) - 89, 28 ; 103, 33 ; 120, 24. Darie I I I ( 3 3 6 - 3 3 0 ) biruit de A l e x a n d r a cel M a r e - 101, 2 6 ; 103, 36. Duvia, localitate n Peloponez 148, 12. Davld, fratele m p r a t u l u i din T r a p e z u n t 264, 13 ; n solie la M a h o m e d I I 266, 4 2 ; ncuscrit cu Chasan cel L u n g 278, 14, 1 5 ; m p r a t , se p r e d lui M a h o m e d I I si e ucis - 280, 12, 2 2 ; 281, 34, 3 5 ; 282, 1 5 ; 310, 12. Delii, ora n Grecia de mijloc 58, 16. De Lonis de Soula, , D o n Louis este D o n Ludovico F a d r i g o de Aragonia 58, 1. 9, 23, 29. Depa, , conductor albanez, r s c u l a t , e ucis - 153, 9 ; 154, 1 8 - 1 5 4 , 1. Didimolieli, , oras n T r a c i a 45, 38. Diniitrie, , Paleolog, fecior al lui Ioan V Paleolog - 42, 18. Diniitrie Paleolog, al eincelea fecior al lui Manuil I I Paleolog - 131, 2 5 ; vrea s ia domnia cu a j u t o r u l turcesc 183, 1 8 ; pornit s-o ia la m o a r t e a lui I o a n V I I I

Paleolog, e oprit 218, 13 24; n rzboi


cu fratele su Toma 218, 29; ajutat de

Mahomed 11 - 220, 23; ajutat de turci,


nbu rscoala albanez 239, 16; din nou

Iancu de Hunedoara - 200, 2, 4; 210, 23;


Vlad epe, domnul Daciei - 282, 25 ; 283,

n lupt cu Toma 263, 5 ; 267, 29 ; 269, 23 ;


l u a t i d u s de M a h o m e d 271, 17 ; 275,

9; 284, 19, 21, 26; 289, 7; a nnoit organi-

6 ; 280,27 ; primete insule i Enos -274, 32.

INDICE

311)

Dimitrie Asnn, din f r u n t e a oraului Muchii n Peloponez - 257, 28. Dionysos, zeul a n t i c 26, 2. Dobrotici, a r a lui Dobrotici, , n care Vladislav I i aeaz t a b r a - 193, 24. Bominic, Chiriac p e grecete, Gattilusio, d o m n n Lesbos 294, 11. D o m o c h i a , , ora n Tesalia 58, 4. Doria, , genovezul, ncuscrit cu m p r a t u l din B i z a n - 114, 20. Doria, nobili genovezi din f r u n t e a oraului Genua - 159, 23, 24, 3 2 ; 160, 3 ; 161, 8. Dorio, , feciorul .lui P a l a m e d , e scos din domnie de M a h o m e d I I 268, 4. ' BoroMee, , ru desprtind Bosnia de Serbia - 301, 11, 27. Boxle, , conductor albanez 256, 13 ; p r e d lui Zagan-paa oraul Calavrita 271, 37. Dracul, Braeulea, , Vlad II Dracul (1435 1446), r s t u r n a t de D a n - 158, 6, 8, 23 ; a d u s n domnie 171, 3 ; cu I a n c u d e H u n e d o a r a n l u p t a de la Zlatia (Cunovia) 184, 3 ; de la V a m a 193, 5 ; i n e prins p e Iancu de H u n e d o a r a 199, 18, 29 ; scos din domnie de Iancu 210, 2 4 ; t a t l iui V l a d epe - 282, 24, 283, 10. Draculea, , R a d u cel F r u m o s , l s a t de M a h o m e d I I n locul lui Vlad epe 291, 9 ; ia domnia - 291, 1 3 ; 293, 2. Bragases, , Drago, fecior al lui Zare, crai srb, t r i b u t a r lui M u r a d I 42, 21 ; 48, 13 ; 65, 20. Jlrajjases, C o n s t a n t i n X I I Paleolog, n u m i t Dragases 189, 28 29. D u n r e , regiunea de la D u n r e , Musa a j u n g e n 115, 1 8 ; vezi d e altfel I s t m .

Ebros, ", riul M a r i a - 2 9 4 , 23 ; 298, 33. Ees, ", ora n Asia Mic la rmul de a p u s 177, 21. E g h i n a , , insul n Marea Egee 136, 24, 2 8 ; 312, 11. Eghion, ', oras n nordul Peloponezului

- 205, 23; 260, 2, 10 ; 273, 35. gnduri de rzboi ale lui Baiazid' I asupra Egiptului - 76, 28; i ale lui Timur Lenlc - 90, 8; 95, 33; ntin' derea - 98, 7, 10; udat de Nil 97, 30; corbii venetiene de nego pn n Egipt 128, 15 ; mai vezi - 85, 30 ; 87, 34 ; 92, 29 ; 97, 11, 20;. 98, 29, 31; 99, 4, 5; 143, 32. Echinade, , insule innd de regatul Neapoli - 133, 23. Elada, Grecia, refugiai politici din Elada n Veneia 122, 7 ; pri cucerite de cavalerii cruciadei a IV-a 133, 9...
Egipt, ,

E l a d a m a r e , Italia de sud, Calabria 162, 3. Klane, , capitala Arabiei 85, 37. Eleazar, , Vulc, al lui Branco, cruia t e f a n IV D u a n i d spre guvernare p r i l e de la D u n r e 37, 31 ; vezi Viile. Eleazar, craiul srbilor c z u t n 1389 la Cosovo - 50, 4 - 2 0 ; 53, 2 0 ; 106, 8 ; 107, 5 ; 114, 30 ; 116, 25, 26 ; 151, 35 ; 209, 27, 28. Eleazar, L a z r I I I Brancovici (1456 1458) 202, 2 ; 241, 2 0 ; 263, 9, 24. Eleez, , turcete, pe grecete Dimitrie - 252, 6. Elespont, nchis de M a h o m e d II - 291, 18, 34 ; 299, 4 ; s t r m t o a r e a D a r d a n e l e 31, 32 ; 75, 2 9 ; 99, 2 8 ; 105, 3 1 ; 118, 2 7 ; 128, 17, 20, 2 7 ; 139, 11, 1 3 ; 142, 5, 1 3 ; 146, 1 1 ; 191, 30, 3 8 ; 192, 2, 8, 3 5 ; 194, 6, 8 ; 233, 2 0 ; 298, 3 7 ; 315, 32. Elida, , a r n nord-vestul Peloponezului - 132, 3 1 ; 149, 5, 2 1 ; 262, 21 ; 271, 35. Eliez, , u n t u r c n l u p t d r e a p t cu u n viteaz d e al lui I a n c u de H u n e d o a r a 211, 3, 8, 14. Elin, oras, , ora bizantin 56, 2, 9. Elini, " , grecii antici 25, 24 ; 26, 6 ; 101, 2 7 ; 120, 23 ; rspndirea limbii lor 25, 19 ; bizantinii, grecii din evul mediu 25, 7, 22 ; iau numele romanilor 26, 25, 26, 2 9 ; ntinderea stpnirii bizantine la n a t e r e a istoricului 27, 31 ; 28, 6 ; mpcarea bisericilor - 26, 33 ; 27, 2, 4, 1 4 - 2 7 ; 173, 1 9 - 1 7 4 , 1 ; 175, 22 ; 176, 1 6 - 1 7 7 , 23 ; 180, 30, 31 ; n rzboi cu srbii 36, 1 7 , ; 37, 1 8 ; 38, 2, 1 6 ; refugiai prin Veneia 122, 1 ; rzboaie cu t u r c I i - 2 9 , 18, 2 9 ; 30, 20, 22 ; 32, 2 0 ; 33, 25 ; 34, 11, 1 6 ; 35. 1, 4, 16, 3 4 ; 36, 1, 1 1 ; 38, 1 5 ; 40, 8, 13, 1 7 ; 113, 41 ; nsoesc pe M u r a d I i Baiazid I la rzboi - 48, 11, 17 ; 54, 5, 12 ; 56, 1 - 8 ; 65, 3, 6 ; 102, 1 6 ; Mircea cel B t r n n relaii rele cu bizantinii 114, 5 ; bizantinii n prietenie cu Musulman 114, 20, 2 4 ; 115, 2 7 ; 116, 1 0 ; n rzboi cu Musa - 116, 33, 35 ; 117, 27, 2 8 ; stpni p e strmtori 118, 2 6 ; n prietenie cu Mahomed I 117, 35 ; 118, 10, 25 ; 120, 11, 17 ; 130, 21 ; 131,

3 - 1 5 ; 137, 4 ; n rzboi cu Murad II - 139, . 5 ; 21 ; 142, 35 ; 145, 16, 20, 23, 25 ; 150, 14; pierd Salonicul 146, 23; pace cu Murad II - 148, 6, 26, 29 ; 183, 1 ; Iancu de Hunedoara le e prieten 171, 26 ; n lupt cu genovezii - 172, 14; 173, 2 - 1 8 ; nehotrl n faa luptei de la V a m a 192, 36 ; 195, 1, 13 ; n lupt cu latinii din Peloponez - 191, 17-25; bizantinii din Peloponez n lupt cu Murad II pentru Istmul de la Corint - 204, 2, 24, 28; 205, 18-36 ; M a h o m e d II la nceput ine pace cu bizari-

328

IN DICE

tinii 219, 1 9 ; bizantinii la a p r a r e a Constantinopolei 225, 3 3 0 ; 226, 13, 17, 2 1 ; 227, 3 - 2 9 ; 228, 7, 11, 2 8 ; 229, 5 - 1 9 ; 230, 1 6 - 3 2 ; 308, 1 4 ; la cderea Constantinopolei - 231, 3 - 2 3 2 , 2 4 ; 233, 9 ; bizantinii din Peloponez n l u p t cu albanezii rsculai - 237, 1 4 - 2 9 ; 238, 25 ; 239, 20, 25 ; biei bizentine la P o a r t a sultan u l u i 251, 31, 3 3 ; bizantinii din Peloponez n l u p t cu M a h o m e d I I 255, 4 ; 256, 4 - 3 5 ; 2 5 9 , 1 0 ; se s u p u n - 269, 2 - 2 7 3 39 ; 275, 6,15 ; se rscoal cu T o m a Paleolog - 262, 1 - 3 9 , cu venetineii 312, 15, 30, 33. Mai v e z i - 2 7 , 8, 1 0 ; 31, 3 6 ; 32, 5, 9, 15, 34 ; 33, 3, 6, 17 ; 34. 22, 2 8 ; 35, 25, 2 8 ; 37, 2 0 ; 41, 36, 3 8 ; 42, 4 - 1 0 , 2 7 ; 43, 3 5 ; 44, 14, 2 5 ; 45, 2, 6, 9 ; 46, 16, 21 ; 49, 7, 2 0 ; 50, 21, 3 2 ; 53, 1 8 ; 55, 18; 62, 2 6 ; 65, 9, 2 5 ; 66, 3 ; 67, 2, 1 6 ; 73, 15, 33 ; 78, 2 3 ; 91, 15, 18 ; 121, 2 ; 122, 32, 3 4 ; 130, 37, 3 9 ; 131, 19, 24, 2 9 ; 132, 27, 33 ; 133, 14, 36 ; 139, 1 6 ; 140, 6, 25 ; 141, 5, 10, 25, 31, 3 6 ; 142, 2, 5, 11 ; 146, 1 ; 148, 1 3 ; 149, 4, 8, 23, 34 ; 150, 2 ; 171, 13 ; 183, 25 ; 189, 2 7 ; 190, 8 ; 195, 1, 1 3 ; 201, 11 ; 218, 11 ; 223, 17 ; 233, 16, 21, 27 ; 234, 1 4 - 3 4 ; 235, 5 - 1 6 ; 237, 3 7 ; 238, 3 - 1 1 ; 240, 2 5 ; 257, 1 1 ; 258, 9 - 1 1 ; 264, 21, 2 5 ; 280, 23, 2 6 ; 281, 23, 24, 2 5 ; 294, 19, 25, 29, 3 4 , ; 295, 3, 4, 5, 24 ; 309, 32. E m a n u i l , vezi Manuil. eiuuralaudl. , miralem, p u r t t o r de steag, g u v e r n a t o r de sangiac 143, 27. emili, , popor vecin cu Iviria de sus 267, 8. englezi, '-.-, n rzboi cu francezii 69, 2 4 ; 70, 7, 21, 34. Enos, , ora la gura rului E b r o s (Maria) - 29, 2 3 ; o c u p a t de Mahomed I I 268, 3, 5 ; d a t lui Dimitrie Paleolog 274, 33 ; 280, 27 ; ocupat de Gattilusio din Lesbos - 294, 3 ; 298, 11. Enrie, ' , fecior al regelui Spaniei 168, 19. Epieerne, , d o m n n Domochia n Tesalia 58, 4. Epieernei, , d o m n i n Tesalia 57, 3 0 ; 58, 5. Epidamn, , Durazzo 36, 22, 3 3 ; 37, 2, 3, 5 ; 133, 3 0 ; 249, 3 0 ; 250, 1 3 ; 299, 23. Epidaur, ', numele antic al Monemvasiei, oras n Peloponez 65, 8, 9 ; 131, 10, 16 ; 257, 22, 2 3 ; 271, 1 9 - 2 7 ; 275, 21, 2 5 ; 311, 2 7 ; 314, 31. Epir. ", a r n Grecia de nord 132, 2 5 ; 133, 2 8 ; 147, 29, 3 2 ; 149, 4, 3 2 ; 153, 1 3 ; 154, 9 ; 299, 22. epirol 133, 28.

Ereulie, ", fecior al lui Carlo Tocco 147, 16, 34. Eriilan, , rul P a d din Italia d e nord - 123, 1 4 ; 124, 3, 4, 3 4 ; 174, 3 ; 177, 32. Eringan, , Erzingian, capitala A r m e n i e i 56, 1 2 ; 57, 1 7 ; 111, 4 ; 146, 1 9 ; 221, 9 ; o c u p a t de Baiazid I - 56, 1 9 ; 76, 2 ; n stpinirea lui U z u n Chasan 111, 1 0 ; 264, 10. Ese, , turcete ; p e grecete lisus 252, 4. Este, casa, , d o m n i n d n, F e r a r a 174, 4 ; 181, 9 ; . Etolia, , t a r n Grecia de mijloc 36, 3 4 ; 37, 25, 3 2 ; 133, 19 ; 134, 18, 2 3 , 2 4 ; 147, 12, 2 0 ; 148, 5 ; 262, 1 4 ; 272, 3 5 ; 299, 23. Kiiliea, , insula Negroponte 29, 26 ; 135, 1 9 , ; 136, 1, 26 ; 233, 21 ; 307, 2 2 ; 312, 1 2 ; 315, 1 0 ; o c u p a t de genovezi 133, 3, 1 2 ; apoi de veneieni - 122, 2"2 135, 31. Eulioeiii, ostasi din insula E u b e a 135, 34. E u f r a t , rul - 57, 1 8 ; 76, 3 ; 101, 32, 3 5 ; 111, 6. E u g a n e i , , n e a m vechi din care f a c p a r t e veneienii 121, 17. Eugeniu IV, p a p a (1431 1447), unirea cu biserica rsritului 173, 21, 2 5 ; 174, 3 ; 177, 8, 25 ; fgduiete bizantinilor a j u t o r 180, 3 0 ; 183, 32. E u r i p , ora v e n e i a n n E u b e a 307, 2 2 1 strmtoarea E u r i p u l u i 307, 26. E u r o p a , , P e n i n s u l a Balcanic, a f a r de G r e c i a - 2 5 , 2 5 ; 29, 23, 2 5 ; 31, 3 2 ; 32, 17, 19 ; 36, 17, 23, 34 ; 37, 8, 16, 36 ; .38, 18, 2 4 ; 40, 3, 1 8 ; 42, 16, 28 ; 43, 16, 31, 33 ; 44, 1 1 - 3 8 ; 48, 1 4 ; 108, 2 0 ; 118, 25 ;, 172, 3 4 ; 210, 4 ; Tracia - 3 6 , 4 ; Peninsula Balcanic, ct era sub stpnirea turceasc 48, 9 , 1 0 ; 54, 7 ; 75, 11, 1 9 ; 113, 9, 10, 14 ; 114, 4 - 2 6 ; 117, 8, 13 ; 118, 1 ; 119, 12 ; 137, 14, 31 ; 139, 12, 15, 1 9 ; 140, 3 2 ; 141, 1 1 ; 142, 1 3 - 3 2 ; 151, 1 6 ; 191, 3 1 ; 192, 2 - 3 7 ; 193, 5, 1 7 ; 200, 2 6 ; 208, 5 ; 209, 3 ; 129, 31 ; 243, 14 ; 251, 1 4 ; 252, 12, 19, 2 1 ; 253, 2, 12, 2 6 ; 275, 2 4 ; 276, 31 ; 277, 16, 1 8 ; 298, 3 5 ; 299, 1 ; 305, 31 veniturile 253, 2, 12, 26 ; Musa d venit u r i i a r m u l t n E u r o p a lui Mircea cel B t r n 114, -t; a r m a t a Europei, t u r ceasc - 45, 1 ; 62, 1 2 ; 75, 8 ; 101, 3 0 ; 105, 7, 1 2 ; 113, 16 ; 114, 31 ; 116, 8 ; 1 1 8 , 1 9 ; 119, 1 3 ; 137, 2 7 ; 141, 2 3 ; 147, 2 5 ; 155, 11, 12, 13 ; 184, 8 ; 186, 3 1 ; 187, 25 ; 1 9 1 , 3 3 ; 192, 3 4 ; 1 9 4 , 1 3 ; 195, 1 8 ; 196, 20, 34, 3 7 ; 197, 19, 22, 31 ; 198, 9 ; 201, 3 0 ; 202, 1 4 ; 206, 1 0 ; 212, 14, 15 ; 214, 9, 11 ; 223, 1 8 ; 224, 2 4 ; 255, 14, 21 ; 269, 27 ; 293, 1 2 ; 295, 3 3 ; 300, 3 3 ; 302, 8, 26, 31 ;

INDICE

311)

313, 5, 1 0 ; general-comandantul armatei E u r o p e i , beiier-beiul de R u m e l i a 73, 24, 2 9 ; 105, ,1 1 3 ; 1 1 ; 137, 22, 2 4 ; 139, 2 4 ; 142, 37 ; 144, 5 ; 146, 2 1 ; 147, 11, 24 ; 155, 9 ; 184, 19, 31 ; 185, 30, 32 ; 187, 5 ; 188, 6 ; 210, 1 2 ; 214, 4 ; 215, 1 5 ; 223, 5, 1 9 ; 224, 1 4 ; 255, 1 1 ; m a i vezi 26, 16, 1 9 ; 27, 1 3 ; 28, 3 9 ; 29, 2 2 ; 36, 1, 29 ; 40, 23, 33 ; 4 7 ; 11, 2 3 ; 51, 4 ; 75, 2 4 ; 77, 7 ; 79, 6, 8, 13 ; 87, 28 ; 88, 17 ; 89, 27 ; 90, 24 ; 92, 11 ; 93, 8 ; 94, 8, 17, 2 3 ; 98, 1 ; 103. 34, 3 8 ; 106, 10, 3 8 ; 118, 2 8 ; 122, 2 6 ; 138, 2, 1 0 ; 147, 4 ; 167, 1 9 ; 189, 2 4 ; 211, 27 ; 213, 3 ; 223, 2 ; 224, 1 0 ; 301, 7 ; 308, 21 ; 309, 27. Eusebta, de f a p t Calixt I I I ( 1 4 5 5 - 1 4 5 8 ) p a p a , p u n e la cale o cruciad n c o n t r a turcilor 248, 2 7 ; 249, 7. evreic 41, 35. Evrenosbei, vezi Brenez.

F a n a r i , , oras n m u n i i Pindului 190, 5. Faros, , din Alexandria E g i p t u l u i 98, 7. Farsala, , oras n Tesalia 58, 5. Fasis, , Rioni, ru izvornd din Caucaz i dnd n Marea Neagr - 85, 31 ; 96, 2 4 ; 267, 3. F a t u m a , , scos din vizirat 201, 5, 8. Felix, , c o n t r a p a p (1439 1449) 173, 27. Fenieia, , a r sub stpnirea m a m e l u cilor din E g i p t 98, 17. Feneu, , n Peloponez 274, 9. Feriira, , sinodul de l a 1439 din F e r a r a 174, 2 ; 175, 2 2 ; casa E s t e stpnete n F e r a r a 181, 8, 11. Fere, , oraul Seres n Macedonia 37, 2 9 ; 38, 25 ; 41^ 28, 29 ; 46, 2 4 ; 65 ; 5 ; 66, 4 ; 201, 3 0 ; 202, 25, 2 7 ; 223, 1 8 ; 249, 2 2 ; 275, 3. Filadelfia, , ora n Lidia din Asia Mic - 30, 34 ; 32, 29 ; 33, 2 5 ; 35, 9 ; cucerit de Baiazid I 56, 3, 9. Filip (359 336), t a t l lui A l e x a n d r u cel Mare 26, 17. Filip Mariangelo, Filippo Maria Visconti, d o m n n Milan 125, 17 ; 159, 4 ; 160, 3 1 ; 177, 31 ; 181, 3, 7. Filipopole, , Plovdiv din Bulgaria, oras n Tracia - 39, 2 0 ; 75, 28, 3 1 ; 252, 1 8 ; 268, 1 6 ; 277, 5, 1 5 ; de la Filipopole pornete Mahomed I I a s u p r a lui Vlad epe - 285, 30. Fllocrene, , l u p t a din 1331 de la Filocrene - 34, 36 ; 35, 2. Flamira, , a r 68, 5 ; 71, 7.

Fliasia, , i n u t n Peloponez 256, 34. F l i u n t a , , i n u t n Peloponez la sud de Corint - 256, 3, 1 2 - 1 4 ; 274, 18. F l o r e n a , , m p r e s u r a t de regelede Neapoli 162, 9 ; descrierea 175, 32 ; m o a r t e a p a t r i a r h u l u i Iosif 236, 26 ; s t a t de sine s t t t o r 182, 33 ; mai vezi 133, 1 ; 175, 2 7 ; 190, 22, 2 5 ; 191, 1 7 ; 304, 1 5 - 3 0 . Foca, , m n s t i r e a sf. Foca de la T r a p e z u n t 265, 15, 3 6 ; 266, 1 0 ; n u m i t Cordili - 266, 15. Foeea, , ora n Asia Mic la r m u l Mrii Egee, sub stpnire genovez 294,. 28, 30. Foeei, locuitori din F o c i d a 57, 27. l'ocida. , t i n u t n Grecia de mijloc 57, 2 6 ; 58, 26 ; 132, 2 ; 135, 26. Fortia, , Sforza principe de Marca n> Italia 163, 30, 32, 164, 4. Foseari, , Fuscari, feciorul dogelui din casa Fuscari, b n u i t de rscoal 129, 5 Franeise Fortia, Sforza, o i , general-comandant al veneienilor - 125, 22, 3 3 ; 179, 3 ; n l u p t , apoi n pace cu Veneia 180, 15 ; a j u n g e la domnie n Milano 179, 23, 32. Franco, , Aciaioli, fecior al lui Antonio,n e p o t de f r a t e al lui Nerio, e d o m n n A t e n a - 260, 38 ; 261, 3, 8 ; apoi n Beoia 274, 2 8 ; ucis de Z a g a n - p a a - 274, 34.. Frandali, , locuitorii F l a n d r e i 71, 31. Fregusio, , familie din care Genu a i alege crmuitorul oraului 159, 29, 32. Frigia, , a r n Asia Mic 28, 17,. 2 2 ; 30, 3 4 ; 35, 1 7 ; 57, 3, 16 ; 88, 1 0 ; 101, 19, 34, 3 6 ; 102, 1, 13, 1 8 ; 104, 1 7 , ; 150,. 32, 34.

Gaeta, , ora n Italia a t a c a t de ge~ novezi - 160, 3 4 ; 161, 1 ; 162, 1. Gaitia, , Iaia, capitala Bosniei 153,. 1 ; cucerit de M a h o m e d I I - 302, 1 1 - 2 8 . . Galata, , ora genovez din f a a B i z a n u l u i - 54, 19 ; 183, 27 ; 224, 27 ;: 233, 6 ; 234, 15 ; comerul Galatei 172,. 3 ; n rzboi cu bizantinii 172, 3 4 ; 173, 4 12 ; se p r e d lui M a h o m e d I I 233, 31 ; 263, 29. Galatenii, voi, locuitorii Galatei 234,4; Galatia, , F r a n a - 4 8 , 26, 3 0 ; 67, 1 5 ; 68, 2 5 ; 72, 9 ; 73, 17 ; 124, 3 3 ; 169, 1 ; descrierea - 67, 3 0 ; 68, 7 - 1 7 ; 159, 11, 14, 16 ; 165, 11, 12, 25, 3 0 ; 166, 9 ; p u s t i i t de englezi - 69, 30, 3 4 ; 70, 4 , ; 71, 4 ; casa regal a F r a n e i 65, 1 8 ; 166, 1 2 ; 168, 27, 30, 3 4 ; 169, 4. galben iberic, spaniol, e ct doi veneieni 167, 35.

"330

INDICE

-Galeoto, , domn n insula Eghina 136, 25, 27. Gali, , franci, din ei se alege m p r a t r o m a n de apus 27, 1. Galipoli, , ora-cetate pe r m u l e u r o p e a n al Dardanelelor 32, 29, 31 ; 38, 12 ; 129, 20, 28 ; 139, 13 ; 140, 30, 3 2 ; 220, 8 ; cerut de bizantini de la turci 139, 1 6 ; 140, 1, 2 8 ; 141, 5,27; loc de i n s t r u c t i e ienicereasc a viitorilor ieniceri 143, l ' ; paa de Galipoli - 268, 6, 19, 31 ; 281, 1 3 ; 293, 16. -Gnd, , ora n Belgia 67, 35. Gange, , fluviu n I n d i a 26, 1 ; 108, 3 1 ; 109, 2, 4. Ganos, m u n t e l e lui Ganos, n T r a c i a - 142, 28. Gardiehi, , ora n Peloponez, cucerit de M a h o m e d I I - 270, 24 ; 271, 31. Gasconia, a r n Spania 165, 26. fiateliazo , Gattilusio i , genovezi d o m n i n d n Lesbos 265, 7 ; 294-, 1 8 - 3 1 . Gavriii, , arhanghelul 87, 10, 11. genovez, " 265,11 ; 294,15. -genovezi. - 124, 32 ; 159, 1 4 ; 161, 1 6 ; genovezii din G a l a t a 54, 1 9 ; din Italia - 66, 30, 32 ; din Cafa - 91, 6 ; negustori genovezi 94, 2 7 ; n rzboi cu I o a n V I I I Paleolog - 172, 2 - 1 7 3 , 1 9 ; n rzboi cu t t a r i i 172, 11, 18 ; n rzboi c u veneienii 123, 7 124, 9 ; cucerire n Peloponez 132, 30, 3 5 ; n pace cu Murad I I 159, 1 ; n rzboi cu Alfonso V de A r a g o n i a - 160, 3 6 ; 161, 8 ; 164, 2 2 ; 167, 12 ; se i n de p a r t i d u l Ghibelinilor 178, 1 0 ; a j u t la a p r a r e a Constantinopolei - 228, 3, 7, 1 3 : 2 3 0 , 1 7 , 3 3 ; 231, 1 , 2 7 ; genovezii din F o c e a t r e c p e M u r a d I I n E u r o p a 142, 2 2 ; genovezii din Lesbos 294, 2 6 ; genovezii din Chios - 295, 1, 6 ; n rzboi cu M a h o m e d I I - 263, 28, 2 9 ; 264, 2. e m i a , 294, 1 8 ; 295, 1 2 ; e p o a r t a F r a n e i 68, 1 2 ; a Italiei 159, 12 ; s t a t de sine s t t t o r - 182, 34. Geponos, terra di lavoro, r e g i u n e ; n Italia - 161, 34 ; 164, 10.

Germania : soli bizantini n Germania 173, 24 ; f o r m a sbiilor din G e r m a n i a .197, 3 2 ; descrierea Germaniei 59, 9, 14, 2 8 ; den u m i r e i p e n t r u F r a n a 59, 3 2 ; Germ a n i a de jos 59, 24, 26 ; de sus 59, 12, 24, 60, I ; 61, 35 ; m a i v e z i - 6 7 , 28 ; 68, 3 ; 71, 31 ; 73, 21 ; 92, 4 ; 144, 2 4 ; 157, 8, 2 6 ; 246, 11, 16. gei, , ungurii, s fi fost gei gonii de sub m u n t e l e H e m n t a r a de acum 61, 8. Getie, , oras albanez o c u p a t de Murad I I - 203, 24. Gheorghe, , I Brancovici (1427 1456) crai al srbilor 151, 28 ; Gheorghe Vulc n d e a m n la l u p t a de la Zlatia 171, 2 0 ; 183, 34 ; 184, 3 ; n d r u m e a z p a c e a de la Seghedin ( 1 4 4 4 ) " - 188, 19, 2 7 ; 189, 3 ; 191, 2 9 ; n u ia p a r t e la expediia de la V a r n a 193, 8 ; vestete p e M u r a d I I de venirea lui Iancu de H u n e d o a r a 208, 3 5 ; c a u t s-1 p r i n d - 216, 28, 217, 4 ; m a i vezi 188, 1 ; 240, 31. Gheorghe, feciorul m a i mic al m p r a t u l u i D a v i d Comijen din T r a p e z u n t 281, 37. Gheorghe, v r u l m p r a t u l u i D a v i d 280, 22 ; 282, 8. Ghibelini, , p a r t i d u l imperial din Italia, t i n n d cu m p r a t u l de apus 177, 2 6 ; 178, 4, 10, 13. Giorgio, , cas nobil din E u b e a 136, 26. Gorgur, , ora n Iviria 267, 3. goi, , din Crimea 91, 6 ; 158, 29. Gotia, , C rimea p r d a t de t u r c i 158, 27. Granada, , oras n S p a n i a 69, 5, 165, 3 2 ; 166, 2 - 1 4 ; 167, 18. Grelieu, , a t a c a t i cucerit de t u r c i 271, 40 ; 272, 36. Grigorie, , p a t r i a r h al Constantinopolei, pribegit n Italia 236, 27. Gria, , tnr grec n d e a m n S p a r t a s se lepede de t u r c i 312, 33. Guelfi, , p a r t i d u l n a i o n a l din Italia, i n n d cu p a p a 177, 2 7 ; 178, 2 13. Guiilo, , t o v a r de al lui Carlo Tocco 133, 27. Gurgui, , feciorul craiului srb Gheorghe I Brancovici - 151, 31 ; 152, S . Guri, a r n Iviria - 267, 7.

germani; din ei se, alege mprat roman de apus - 27, 1; 61, 25; n lupta din 1396 ., de la Nicopole - 59, 5 - 8 ; 62, 5, 20; au nscocit tunul - 60, 22, 24; 144, 25; Iancu de Hunedoara svrete fapte mari n lupta cu germanii 157, 24, 30 ; 200, 13 ; 245, 18 ; n ceart cu papa Eugeniu 173, 24 : 175, 25 ; chemai la cruciad 177, 12 ;
243, 4 ; 248, 6, 16 ; 249, 10 ; solii germanilor

HaMar, , t o v a r de al lui T i m u r L e n k - 81, 28 ; 82, 2 2 ; 83, 11, 2 6 ; 85, 13 ; 96, 1 3 ; 118, 31. Hnuiza, vezi Cliamza. Harkov, vezi Charcov. Hasati, vezi Chasan eel

ucii de unguri 248, 2. Mai vezi 60,


30,' 31 ; 61, 2, 7, 1 6 ; 71 , 2 5 ; 92, 2 0 ; 93, 4, 27, 3 0 ; 197, 38.

Haleoconiil, vezi Chaleoeondil. Lung.

indice

331

iasna, , vistieria, venitul sultanului 254, 2, 9. Hedervri l.iitireiiiu. , p a l a t i n u l Ungariei (1437 1447) 246, 29. Hem, , munii Balcani 61, 8 ; 75, 31 ; 115, 20. Henetieni, ' , numele antic al veneienilor - 121, 20. H e r a , " , zeia - 93, 1 4 ; 109, 7, 9. Heraelea, ' , ora n Tracia pe r m u l Mrii de Marmara - 28, 2. Ilerai lea. pontic, ora n Asia Mic la marginea Mrii Negre, azi Eregli 158, 31 ; 277, 23. Hcrcule, ' , semizeu antic 26, 2. Coloanele lui Hercule strmtoarea Gibraltar68, 29 ; 79, 7 ; 106, 3 9 ; 122, 2 6 ; 165, 9. lidaspe, , fluviu n India 108, 31. Illdrape. ' , fluviu n India 108, 31. Illerou, ', Bosforul 118, 2 7 ; o cetate la ieirea Bosforului n Marea Neagr 146, 1 ; t u r n pe r m u l asiatic la locul cel mai strmt al Dardanelelor 194, 11. Hifasis, " , fluviu n India 101, 28 ; 108, 31. Hios, vezi Clilos. Jllrcaui, , popor la nord-vest de Marea Caspie - 84, 2 5 ; 85, 10. Hircania, ' , Marea Caspie, descrierea - 84, 2 7 ; t a r - 89, 18 ; 110, 13. Hitir, vezi CMtir. Hojjeateriz, , t a t l lui Evrenosbei (Brenez) - 137, 19. H u n e d o a r a , vz. ( lionlat. H u n i . , vecini cu Iviria de sus 267, 8, 25. lacolj, biserica lui, ' , lago di Compostella n Galicia din Spania 166, 1,5. iacobii, , , sect religioas 97, 32, 36. a g n p , , turcete, pe grecete lacob, ' - 252, 4. Jagup, fecior al sultanului Murad I 50, 1 7 ; 53, 5. l a g u p , beilerbei de Rumelia sub Baiazid I 73, 23, 26, 2 9 ; 74, 16, 29. l a g u p , slujitor al marelui vizir Chalil 235, 32. Jaiien de Hunedoara, , n slujb la craiul srbilor, ucide la v n t o a r e un l u p din f u g 156, 2 2 ; la Aii, avnd grij de cai 157, 3 ; vorbea turcete 157, 4 ; b r b a t renumit la unguri, biruie pe turcii nvlii n Transilvania 156, 4, 12, 16, 20 ; isprvi n contra germanilor 157, 8 ; guvereneaz Transilvania :i reface Ungaria 157,12, 17 ; pune domn n

a r a Romneasc pe D a n 158, 5 ; 201, 1 ; cu craiul Gheorghe Brancovici pune la cale rzboi n contra lui Murad II 171, 21, 26 ; 183, 36 ; biruitor la Zlatia 187, 8 29 ; n lupta de la Varna 196, 5 ; cu vitejii pune pe fug a r m a t a Asiei 196, 3 0 ; 197, 1 2 ; pizmuit de ali sfetnici ai lui Vladislav I 198, 7, 12 ; auzind de moartea aceluia, se retrage spre D u n r e 199, 8 ; prins de Vlad II Dracul i pe u r m trimis la Braov 199, 16 3 5 ; n lupt cu Murad II la Cosovo (1448) - 208, 3 6 ; 209, 24, 2 9 ; 212, 3 7 ; 215, 2 9 - 2 1 6 , 2 4 ; prins de craiul Serbiei, apoi trimis la B u d a - 217, 1 0 - 2 1 8 , 5, 8 ; i cere lui Iancu a j u t o r n contra lui Mahomed II 241, 1 5 ; Iancu biruitor