Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI PERFORMANA FINANCIAR I GUVERNANA CORPORATIV

1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studii/Calificarea Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Finane Finane Masterat Finane Corporative - Asigurri

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Performana financiar i guvernana corporativ 2.2 Titularul activitilor de curs Lect.univ.dr. Filip Angela-Maria 2.3 Titularul activitilor de seminar Lect.univ.dr. Filip Angela-Maria 2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Sumativ 2.7 Regimul disciplinei Ob.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator nvmnt Distribuia fondului de timp Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti................................... 3.7 Total ore studiu individual 3.8 Total ore pe semestru 3.9 Numrul de credite 108 150 6

1 14 Ore 34 34 36 1 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul) Este recomandat prezena masteranzilor la cursuri; Discuiile ntre masteranzi nu sunt admise n timpul cursului; 5.1. de desfurare a Este ncurajat participarea activ a masteranzilor la curs, solicitarea de ctre cursului acetia a unor explicaii suplimentare, problematizarea unor concepte, etc.; Nu se admite utilizarea telefonului mobil n timpul cursului i sunt interzise nregistrarea, filmarea sau fotografierea pe parcursul orelor de curs. 5.2. de desfurare a Prezena la seminarii este obligatorie pentru toi masteranzii; seminarului/laboratorului Discuiile ntre masteranzi sunt admise doar cu acordul cadrului didactic, n condiiile n care acesta solicit rezolvarea n echipe a unor studii de caz; Este obligatorie deinerea de ctre fiecare masterand a unui calculator tiinific; Nu se admite utilizarea telefonului mobil n timpul seminarului i sunt interzise nregistrarea, filmarea sau fotografierea pe parcursul orelor de seminar. 6. Competenele specifice acumulate disciplina relev politicile, procesele i principiile pe baza crora sunt guvernate Competene corporaiile. profesionale masteranzii se vor familiariza cu modelele de guvernan corporativ, selecia, compensarea i evaluarea managerilor i responsabilitile legale i etice ale acionarilor, directorilor i managerilor. studiile de caz ofer o viziune comparativ asupra practicilor de guvernan corporativ la nivel global i competene n soluionarea situaiilor conflictuale limit. nelegerea bunelor practici de guvernan corporativ; Competene analiza situaiilor legale i etice cu care se confrunt acionarii, directorii i transversale managerii; utilizarea teoriilor financiare, a metodelor i conceptelor financiare n cercetare, att n elaborarea unor studii teoretice ct i n identificarea unor soluii practice care s rspund diferitelor nevoi financiare ale entitilor financiare.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul vizeaz familiarizarea masteranzilor cu rolul guvernanei corporative n fundamentarea deciziilor de investiie i finanare i n stabilirea politicii de dividend a corporaiilor. 7.2 Obiectivele specifice cunoaterea elementelor structurale i principiilor de guvernan corporatist ; nelegerea responsabilitilor legale i etice ale acionarilor, directorilor i managerilor; cunoaterea aspectelor globale ale guvernanei corporatiste; cunoaterea bunelor practice de guvernan corporatist. 8. Coninuturi 8.1 Curs Evoluia sistemelor de guvernan corporativ Metode de predare Expunere teoretic; Observaii 3 prelegeri

Expunere teoretic; Exemplificare i explicare; Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri. Expunere teoretic; Guvernana corporativ n fundamentarea deciziilor de Exemplificare i explicare; investiie Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri. Expunere teoretic; Exemplificare i explicare; Guvernana corporativ n fundamentarea deciziei de finanare Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri. Expunere teoretic; Exemplificare i explicare; Guvernana corporativ i politica de dividende Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri. Expunere teoretic; Bune practici de guvernan corporativ Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri. Expunere teoretic; Exemplificare i explicare; Guvernana corporativ n contextul globalizrii Stimularea participrii active a studenilor i rspunsuri la ntrebri Eficiena pieelor de capital i impactul asupra guvernanei corporative Bibliografia obligatorie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2 prelegeri

3 prelegeri

2 prelegeri

1 prelegeri

2 prelegeri

1 prelegere

Baums T., Buxbaum R., Hopt K.J., 1993, Institutional Investors and Corporate Governance, Hardcover Blomstrom A., Kokko A., Zejan M., 2000, Foreign Direct Investment: Firm and Host Country Strategies, Hardcover Butler K., 2008, Multinational Finance, Paperback Bodie Z., A. Kane, and A. Marcus, 2007, Essential of Investments, McGraw-Hill Brakman S., Garretsen S., 2008, Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, Hardcover Cohen S.D., 2007, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity, Paperback DePamphilis D., 2009, Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Hardcover Ehrhardt M., Brigham E.F., 2002, Corporate finance, South Western College Pub Eiteman D.K., Stonehil A.I., Moffett M.H., 2009, Multinational Business Finance, Hardcover Farrel , Portfolio management, McGraw-Hill Gaughan P.A., 2007, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Hardcover Grinblatt M., S. Titman, 1997, Financial Markets and Corporate Strategy, Irwin Professional Publishing Halpern P., Weston J.F., Brigham E. F., 1998, Finane manageriale, Ed. Economic, Bucureti Hirschey M., John Kose, Makhija A., 2003, Corporate Governance and Finance, Advances in Financial Economics, JAI Press Miller E.L., 2008, Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and Practical Guide, Hardcover Monks R., Minow N., 2011, Corporate governance, Wiley Renneboog L., 2006, Advances in Corporate Finance and Asset Pricing, Emerald Group Publishing Ross S. A , R. W. Westerfield , J. Jaffe , 2002, Corporate Finance, McGraw-Hill Watson D., Head A., 2007, Corporate finance. Principles and Practice, Prenctice Hall Metode de predare Studii de caz Studii de caz Observaii 2 seminarii 2 seminarii

8. 2 Seminar/laborator Implicaiile tehnicilor de budgeting asupra alocrii capitalului Opiunile strategice

Conflictul de interese ntre acionari i obligatari Conflictul de interese ntre acionari i manageri Asimetria informaional Politica de rscumprare a actiunilor Selecia, recompensarea i evaluarea managerilor Bibliografia obligatorie:

Studii de caz Studii de caz Studii de caz Studii de caz Studii de caz

2 seminarii 2 seminarii 2 seminarii 2 seminarii 2 seminarii

19. Baums T., Buxbaum R., Hopt K.J., 1993, Institutional Investors and Corporate Governance, Hardcover 20. Blomstrom A., Kokko A., Zejan M., 2000, Foreign Direct Investment: Firm and Host Country Strategies, Hardcover Butler K., 2008, Multinational Finance, Paperback 21. Bodie Z., A. Kane, and A. Marcus, 2007, Essential of Investments, McGraw-Hill 22. Brakman S., Garretsen S., 2008, Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, Hardcover 23. Cohen S.D., 2007, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment: Avoiding Simplicity, Embracing Complexity, Paperback 24. DePamphilis D., 2009, Mergers, Acquisitions and Other Restructuring Activities, Hardcover 25. Ehrhardt M., Brigham E.F., 2002, Corporate finance, South Western College Pub 26. Eiteman D.K., Stonehil A.I., Moffett M.H., 2009, Multinational Business Finance, Hardcover 27. Farrel , Portfolio management, McGraw-Hill 28. Gaughan P.A., 2007, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Hardcover 29. Grinblatt M., S. Titman, 1997, Financial Markets and Corporate Strategy, Irwin Professional Publishing 30. Halpern P., Weston J.F., Brigham E. F., 1998, Finane manageriale, Ed. Economic, Bucureti 31. Hirschey M., John Kose, Makhija A., 2003, Corporate Governance and Finance, Advances in Financial Economics, JAI Press 32. Miller E.L., 2008, Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step Legal and Practical Guide, Hardcover 33. Monks R., Minow N., 2011, Corporate governance, Wiley 34. Renneboog L., 2006, Advances in Corporate Finance and Asset Pricing, Emerald Group Publishing 35. Ross S. A , R. W. Westerfield , J. Jaffe , 2002, Corporate Finance, McGraw-Hill 36. Watson D., Head A., 2007, Corporate finance. Principles and Practice, Prenctice Hall

9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Cunoaterea implicaiilor comportamentului i aciunilor acionarilor, directorilor i managerilor dezvolt abiliti de soluionare a situaiilor limit i de monitorizare avansat a riscurilor cu care se confrunt entitile financiare.

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Guvernana corporativ n fundamentarea deciziilor de investiie Guvernana corporativ n fundamentarea deciziei de finanare Guvernana corporativ i politica de dividende Bune practici de guvernan corporativ 10.5 Seminar/laborator Asimetria informaional Implicaiile tehnicilor de budgeting asupra alocrii capitalului Opiunile strategice Examen parial n timpul semestrului; 30% Examen scris n sesiunea de examene; 60% 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere n nota final

Implicarea activ n rezolvarea studiilor de caz i a Evaluarea participrii aplicaiilor practice propuse n cadrul orelor de active a masteranzilor n seminar. cadrul orelor de seminar. 10.6 Standard minim de performan Cunoaterea bunelor practici de guvernan corporativ; Examenul este scris i dureaz 150 de minute. Data completrii 19.03.2013 Data avizrii n departament 21.03.2013 Semntura titularului de curs Lect.univ.dr. Filip Angela-Maria

10%

Semntura titularului de seminar Lect.univ.dr. Filip Angela-Maria

Semntura directorului de departament Prof.univ.dr. Cristina Ciuma