Sunteți pe pagina 1din 3

ESCHIL, SOFOCLE, EURIPIDE

Eschil, Sofocle si Euripide isi leaga numele de o epoca z uciuma!a si glorioasa, in acelasi !imp, din is!oria "reciei, si, in mod special, de inflorirea cul!urala a #!enei, impor!an!ul cen!ru spiri!ual al an!ichi!a!ii$ Secolul % a$ Chr$ es!e secolul marilor sacrificii si al &ic!oriei care i'a insufle!i! pe grecii uni!i in (urul idealului de li er!a!e, greu amenin!a!a de co!ropi!orii persi$ )o! acum, la #!ena !riumfa un regim social * poli!ic democra!ic ce acorda o ma+ima a!en!ie arhi!ec!urii orasului si inno ilarii lui cu cele re monumen!e si opere de ar!a, in !imp ce li!era!ura, in special drama!urgia, precum si organizarea spec!acolelor drama!ice cunosc o remarca ila afirmare$ #cum, la incepu!ul secolului, se afirma Eschil, pa!rio! si lup!a!or cu armele in maini, pen!ru !riumful li er!a!ii$ In!reaga &ia!a si'o &a dedica insa, !ragediei, pe care o &a impune defini!i& in cons!iin!a con!emporanilor si a urmasilor$ Din cele pes!e sap!ezeci de !ragedii si drame sa!irice, s'au pas!ra! doar sap!e$ De !reisprezece ori a fos! premia! la ,arile Dionisii$ Dramele sale, inspira!e din mi!uri si legende -Prometeu inlantuit, Rugatoarele, Cei sapte contra Tebei, trilogia Orestia), sau din istoria nationala ( Persii ., au darul de a crea mari !ensiuni si emo!ii prin incercarile si suferin!ele parcurse de persona(e$ Fa!a de predecesori, Eschil ino&eaza in sensul indi&idualizarii persona(elor, in!roducerii celui de'al doilea ac!or, perfec!ionarii in ar!a dialogului sau in ceea ce pri&es!e !ehnica punerii in scena$ Firul idea!ic ce s!ra a!e dramele sale es!e profound umanis!$ Poe!ul urmares!e o innoire a cons!iin!elor, prin renun!area la legile arhaice aza!e pe les!eme sau raz unari, o rein!erpre!are a credin!elor religioase prea mul! supuse ar i!rariului di&in, o umanizare a zeilor$ Eroii lui Eschil, precum !i!anul Prome!eu, promo&eaza &alorile omului superior, pen!ru care idealul de li er!a!e, ade&ar, drep!a!e, umanism, se afla mai presus de moar!e, infrangere sau suferin!a$ #l doilea mare poe! !ragic grec, Sofocle, con!ri uie si el, prin opera sa, la !riumful ci&iliza!iei si cul!urii a!eniene$ Cu aproape !reizeci de ani mai !anar deca! Eschil, Sofocle !raies!e aceeasi insufle!ire si ucurie a &ic!oriei impo!ri&a persilor, chiar daca, mul! mai !anar, nu par!icipa la lup!e$ Sofocle se afirma ca poe! !ragic in

plin a&an! al democra!iei a!eniene, conduse de s!ra!egul lumina! Pericle, si in plin efor! de recons!ruc!ie si impodo ire a orasului cu faimoase !emple si s!a!ui$ La concursurile drama!ice es!e incununa! de pes!e douazeci de ori$ Si in cazul lui s'au pas!ra! doar sap!e din cele pes!e o su!a de !ragedii si drame sa!irice$ Ca orice crea!or inzes!ra! cu &iziune no&a!oare, Sofocle con!ri uie la perfec!ionarea genului drama!ic si a reprezen!arii scenice$ Spores!e numarul ac!orilor, reduce rolul corului care, in !ea!rul an!ic, e+plici!a, in fa&oarea spec!a!orilor, desfasurarea ac!iunii si in!er&en!iile persona(elor, complica ac!iunea, renun!a la !rilogia cu con!inu! uni!ar, in!roduce decorul pic!a!$ Dramele sale, precum Antigona, Aiax, Electra, Oedip rege, Oedip la Colonos, isi mu!a accen!ul asupra psihologiei si carac!erului persona(elor$ /eii apar umaniza!i, isi pierd carac!erul raz una!or, reprezin!a doar legea des!inului, adesea nedrep! dar implaca il$ )rasa!urile dis!inc!e ale eroului sofocleean sun! no le!ea, a!i!udinea darza in spiri!ul drep!a!ii si in cau!area ade&arului, accep!area suferin!ei si a sacrificiului in numele unui ideal$ #ces!i eroi sun! inzes!ra!i cu o no le!e ideala, pe care insusi Sofocle, ci!a! de filosoful #ris!o!el, o recunoas!e, mar!urisind ca 0a zugra&i! pe oameni asa cum ar !re ui sa fie, spre deose ire de Euripide care i'a descris asa cum sun!$1 -#ris!o!el, Poetica.$ ,ai !anarul Eurupide apar!ine unei al!e genera!ii$ In anul marii &ic!orii de la Salamina impo!ri&a persilor, el a ia se nas!ea$ Il &or impresiona, mai !arziu, &remurile de glorie ale compa!rio!ilor uni!i in (urul idealului comun al li er!a!ii, insa il &or indurera mai mul! anii de haos, dez inare si cruzime pe care i'a adus in socie!a!ea greaca, in a doua par!e a secolului % a$ Chr$, raz oiul peloponeziac in!re Spar!a si #!ena, pen!ru hegemonie asupra lumii elene$ %a ramane s!rain de &ia!a social ' poli!ica, spre deose ire de confra!ii mai &ars!nici, Eschil si Sofocle$ Considera! cel mai modern din!re !ragicii greci, carac!eriza! prin!r'un ra!ionalism demi!izan!, a!asa! ideilor filosofice ma!erialis!e ale !impului, care puneau la indoiala e+is!en!a sau in!er&en!ia zeilor in &ia!a omeneasca, Euripide a ramas un nein!eles pen!ru &remea sa, primind doar de cinci ori recunoas!erea la concursurile drama!ice$ Din cele apro+ima!i& nouazeci de !ragedii au infrun!a! !impul doar op!sprezece, din!re care Alcesta, Hippolit, Ifigenia in Aulida, Ifigenia in Taurida, Hecuba, Medeea, Troienele, Bacantele, Hercule furios. In!reaga opera drama!ica a lui Euripide es!e domina!a de realism$ Conflic!ele !ragediilor, desi isi e+!rag se&ele din aceleasi mi!uri si legende, se

supun al!or resor!uri$ Poe!ul !ragic, modern si no&a!or, rein&en!eaza con!inu!uri si persona(e, modificand !iparele de(a consacra!e$ Legendele si mi!urile capa!a o &aloare alegorica, dincolo de care se &ede ade&ara!a cauza a conflic!ului drama!ic2 &ina personala, acea depasire a masurii, h3 risul e+is!en! in na!ura omeneasca$ 04u se preocupa ca in persona(ele si si!ua!iile sale sa puna linie legendara si ade&ar is!oric5 !o!ul e ca aces!e persona(e si si!ua!ii sa compor!e pe scena lacrimi, suferin!e, !ul urari profunde$1- Ion /amfirescu * Istoria universala a teatrului %iziunea sa modifica!a asupra cauzali!a!ii e&enimen!elor drama!ice si aplecarea spre aspec!ele realis!e ale e+is!en!ei, nu'i &or asigura o mare simpa!ie si apreciere a pu licului con!emporan$ #de&ara!a consacrare ii &a &eni dupa moar!e, cand in!reaga "recie il &a considera pe Euripide un mare si !alen!a! poe! !ragic$