Sunteți pe pagina 1din 33

Teste la ORL

Informatii colectie: 1) Numii compartimentele urechii: a) [ ] Urechea anterioar b) [x] Urechea intern c) [ ] Urechea posterioar d) [x] Urechea medie e) [x] Urechea extern 2) Numii compartimentele urechii externe: a) [ ] Melcul b) [x] onductul auditi! extern c) [ ] a!itatea timpanic d) [x] "a!ilionul e) [ ] Mastoida #) Numii compartimentele conductului auditi! extern: a) [ ] $nterior b) [x] %ibrocartila&inos c) [ ] "osterior d) [x] 'sos e) [ ] Mucos ()) artila*ul lipse+te ,n a) [ ] -ra&us b) [ ] $ntitra&us c) [ ] .elix d) [x] /obul e) [ ] onh 0) onductul auditi! extern se situea1 ,ntre: a) [x] $rticulaia temporomandibular b) [x] elulele mastoidiene c) [x] %osa cranian mi*locie d) [x] /o*a &landei parotide e) [ ] Melcul 2)) Numii compartimentele urechii medii: a) [ ] onductul auditi! extern b) [x] -rompa 3ustachii c) [x] a!itatea timpanic d) [x] $ntrum e) [ ] 4estibulum 5) a!itatea timpanic face parte din: a) [ ] Urechea extern b) [ ] -uba auditi! c) [ ] Urechea intern d) [x] Urechea medie e) [ ] "rocesul mastoidian 6) a!itatea timpanic are c7i!a perei: a) [ ] 2

b) [ ] # c) [ ] ( d) [ ] 0 e) [x] 2 8)$ditus ad antrum repre1int o parte din: a) [ ] Urechea extern b) [ ] Urechea intern c) [x] Urechea medie d) [ ] onductul auditi! extern e) [ ] -uba auditi! extern 19)"eretele lateral al ca!itii timpanice e repre1entat de: a) [ ] -uba auditi! b) [x] Membrana timpanic c) [ ] Membrana secundar d) [ ] :idul attical 11))"eretele medial al ca!itii timpanice pre1int: a) [x] "romontorium b) [ ] Membrana timpanic c) [ ] Membrana secundar d) [ ] "rocesul mastoidian e) [ ] ;ulbul !) <u&ularis interna 12)Numii prile membranei timpanice: a) [ ] "ars anterior b) [x] "ars flaccida c) [ ] "ars posterior d) [x] "ars tensa e) [ ] "ars medialis 1#)Numii straturile membranei timpanice: a) [x] =tratul fibros b) [x] 3piderma c) [x] =tratul mucos d) [x ] =tratul submucos e) [x ] =tratul subdermal 1() >iferena dintre pars flaccida +i pars tensa: a) [x] $bsena stratului fibros ,n pars flaccida b) [ ] "re1ena stratului mucos ,n pars flaccida c) [ ] "re1ena stratului fibros ,n pars tensa d) [ ] "re1ena stratului epitelial ,n pars flaccida e) [ ] "re1ena stratului mucos ,n pars tensa 10)3ta*ele ca!itii timpanice: a) [x] Me1otimpanum b) [x] 3pitimpanum c) [ ] "ars tensa d) [x] .ipotimpanum e) [ ] "ars flaccida 12)3ta*ul superior al ca!itii timpanice se nume+te: a) [ ] Me1otimpanum b) [ ] .ipotimpanum c) [x] 3pitimpanum d) [ ] "ars flaccida e) [ ] "ars tensa 15) Mastoida este prelun&irea urechii medii: a) [ ] =uperior b) [ ] Inferior c) [x] "osterior

Release by Medtorrents.com d) [ ] $nterior e) [ ] /ateral 16) Numii osi+oarele ca!itii timpanice: a) [x] iocanul b) [ ] M7ner c) [x] Nico!al d) [x] =cria e) [ ] ap 18)) Numii straturile membranei timpanice ,n pars flaccida: a) [ ] =tratul fibros b) [x] 3piderma c) [x] =tratul mucos d) [ ] =tratul cartila&enos e) [ ] =tratul osos 29) e se proiectea1 ,n re&iunea polului superior al membranei timpanice: a) [ ] $pofi1a lun& a ciocanului b) [ ] Nico!ala c) [ ] =cria d) [ ] iocanul e) [x] $pofi1a scurt a ciocanului 21)Numii reperele otoscopice: a) [x] Umbro b) [x] on luminos c) [x] M7nerul ciocanului d) [ ] =cria e) [x] $pofi1a scurt a ciocanului 22) uloarea timpanului normal este: a) [ ] =ur?ro1 b) [ ] $lb c) [x] =ur?deschis d) [ ] @alben e) [ ] Ao+ie 2#) 4asculari1area arterial a ca!itii timpanice se efectuea1 prin: a) [x] $rtera carotid extern b) [ ] $rtera carotid intern c) [ ] $rtera carotid superioar d) [ ] $rtera carotid inferioar e) [ ] $rtera carotid superficial 2() -ipurile mastoidei se ,mpart: a) [ ] >up form b) [ ] >up mrime c) [x] >up pneumati1are d) [ ] >up !7rst e) [ ] >up !asculari1are 20)Numii tipurile de mastoid: a) [x] "neumatice b) [x] alcificat c) [x] >iploice d) [x ] =clero1ate e) [x] "neumatodiploice 1

22)=pina henle se locali1ea1 ,n: a) [ ] Urechea intern b) [x] onductul auditi! extern c) [ ] Urechea medie d) [ ] Nasul extern e) [ ] =inusurile pa1ana1ale 25)Mastoida face parte din: a) [ ] Urechea extern b) [x] Urechea medie c) [ ] Urechea intern d) [ ] a!itatea timpanic e) [ ] -uba auditi! 26)-uba auditi! une+te: a) [ ] Urechea medie cu urechea intern b) [ ] a!itatea timpanic cu mastoida c) [x] a!itatea timpanic cu rinofarin&ele d) [ ] a!itatea timpanic cu orofarin&ele e) [ ] a!itatea timpanic cu hipofarin&ele 28)Numii particularitile tubei auditi!e la copii: a) [ ] Mai lun& b) [x] Mai lar& c) [x] Mai scurt d) [x] 'ri1ontal e) [ ] 4ertical #9) -uba auditi! la copiii mici este: a) [x] >eschis b) [ ] Bnchis c) [ ] /un& d) [x] =curt e) [x] 'ri1ontal #1)%uncia tubei auditi!e: a) [x] $erare b) [x] >renare c) [ ] %onaie d) [x] "rotecie e) [ ] 'lfacie #2) ompartimentele labirintului: a) [ ] -uba auditi! b) [x] 4estibulul c) [ ] onductul auditi! extern d) [x] analele semicirculare e) [x] ohlea ##)/abirintul comunic cu: a) [ ] onductul auditi! extern b) [ ] Mastoida c) [x] %osa cerebral posterioar d) [ ] %osa cerebral medie e) [x] a!itatea timpanic #() /abirintul comunic cu ca!itatea timpanic prin: a) [ ] %ereastra anterioar b) [x] %ereastra o!al c) [ ] %ereastra posterioar d) [x] %ereastra rotund e) [ ] %ereastra central #0)"artea central a labirintului este:

a) [ ] ohlea b) [ ] analele semicirculare c) [x] 4estibulul d) [ ] a!itatea timpanic e) [ ] 'sul temporal #2)"artea posterioar a labirintului este: a) [x] analele semicirculare b) [ ] 4estibulul c) [ ] a!itatea timpanic d) [ ] 'sul temporal e) [ ] ohlea #5)"artea anterioar a labirintului este: a) [ ] 4estibulul b) [x] ohlea c) [ ] analele semicirculare d) [ ] a!itatea timpanic e) [ ] -uba auditi! #6)"latina scriei se situea1 ,n: a) [ ] %ereastra anterioar b) [ ] %ereastra rotund c) [ ] %ereastra central d) [x] %ereastra o!al e) [ ] %ereastra posterioar #8) analele semicirculare sunt: a) [x] 'ri1ontal Clateral) b) [ ] 4ertical Cmedial) c) [x] =uperior Cfrontal) d) [x] "osterior Csa&ital) e) [ ] "osterior C!ertical) (2) 7te ture descrie canalul cohlear: a) [ ] 2 b) [ ] #)0 c) [ ] ( d) [ ] 1)0 e) [x] 2)0 (#) Numii componentele cohleei: a) [x] olumela b) [x] analis spiralis cohlea c) [x] /ama spiral d) [ ] Utricula e) [ ] =acula (() Numii ner!ii care trec prin conducul auditi! intern: a) [ ] N) 'culomotoris b) [x] N) %acial c) [ ] N) -ri&eminus d) [x] N) $udio!estibular e) [x] N) Intermediar (0) Bn cohlea membranoas se situea1: a) [ ] Utricula b) [ ] =acula c) [ ] Modiolus d) [x] 'r&anul orti e) [ ] /ama spiral (2)Aeceptorii mi+crilor liniare sunt situai ,n: a) [ ] ohlea membranoas b) [x] Utricula c) [ ] ohlea osoas d) [x] =acula

Release by Medtorrents.com e) [ ] analele semicirculare (5) ohlea membranoas este situat ,n: a) [ ] Aampa timpanic b) [ ] Modeolus c) [ ] @an&lionul spiral d) [x] Aampa !estibular e) [ ] 4estibulul (6)"oriunile anali1atorului auditi!: a) [x] "oriunea periferic b) [ ] "oriunea lateral c) [x] ile de conducere d) [x] "oriunea cortical e) [ ] 4estibulul (8)Urechea medie este: a) [ ] "arte a aparatului de percepie a sunetului b) [x] "arte a aparatului de transmisie a sunetului c) [ ] "arte a aparatului de percepie a mi+crilor un&hiulare d) [ ] "arte a aparatului de percepie a mi+crilor rectilinii e) [ ] "arte a aparatului de transmisie a mi+crilor 09) Aolul urechii medii: a) [x] -ransmite !ibraiile sonore b) [ ] Mic+orea1 presiunea sonor c) [x] Mre+te presiunea sonor d) [ ] -ransmite !ibraiile osi+oarelor e) [ ] -ransmite !ibraiile mu+chilor 0() ondiiile importante pentru funcionarea normal a urechii medii Cpresiunea ,n ca!itatea timpanic): a) [ ] Ne&ati! b) [ ] "o1iti! c) [x] 3&al cu presiunea aerului d) [ ] /ipse+te e) [ ] =e schimb 00)$paratul de percepie al sunetelor este repre1entat de: a) [x] 'r&anul orti b) [ ] a!itatea timpanic c) [ ] -ubei auditi!e d) [ ] analele semicirculare e) [ ] 4estibulul 02)Numii mu+chii ca!itii timpanice a) [ ] M) -ensor stapedi b) [x] M) -ensor timpani c) [x] M) =tapedius d) [ ] M) =criei e) [ ] M) -emporalis 05) %unciile tubei auditi!e: a) [x] >e aerare b) [x] >e drenare c) [ ] >e fonaie d) [x] >e protecie e) [ ] >e respiraie 06) alea de ptrundere a infeciei ,n ca!itatea 2

timpanic cea mai frec!ent: a) [ ] "rin $3 b) [ ] "rin fereastra o!al c) [x] "rin tuba auditi! d) [ ] "rin fereastra rotund e) [ ] .emato&en 08)Malformaiile con&enitale sunt cu excepia: a) [ ] Microotia b) [ ] Macrootia c) [ ] $tre1ia $3 d) [x] %urunculul $3 e) [ ] Urechea ,n ans 29) Malformaiile con&enitale a urechii se tratea1: a) [ ] %i1ioterapie b) [x] hirur&ical c) [ ] Medicamentos d) [x] "rote1a auditi! e) [ ] u timpul 21) au1ele otitei externe difu1e sunt: a) [x] =cur&eri auriculare b) [x] 3c1emeleD furunculo1ele c) [x] Iritaiile mecanice sau chimiceD medicamentoase d) [x] orpi strini e) [ ] >isfuncia tubei auditi!e 22)=emnele otitei externe: a) [x] M7ncrime b) [x] =en1aie de tensiune c) [x] =en1aie de cldur local d) [x ] .ipoacu1ie e) [ ] Nista&m 2#) -ratamentul otitei externe include: a) [x] $ntibioterapie &eneral b) [x] $ntibioterapie local c) [x] -oaleta $3 d) [x] 4itaminoterapie e) [ ] hirur&ical 2() 3tiolo&ia otitei externe banale: a) [x] =treptococi b) [x] =tafilococi c) [ ] 4irusuri d) [x ] iuperci e) [ ] ;acilii /efler 20)%urunculul $3D etiolo&ie: a) [x] =tafilococi b) [x] "roteus c) [x] =treptococi d) [x] olibacili e) [x] =aprofite locale 22 =emnele furunculului $3: a) [x] M7ncrime b) [x] =en1aie de tensiune c) [x] >urere d) [ ] .ipoacu1ie sensoro?neural e) [x] .ipoacu1ie conducti! 25)-ratamentul furunculului $3: a) [x] $ntibiotice &enerale b) [x] $ntibiotice locale c) [x] -oaleta $3

d) [x] 4itaminoterapie e) [ ] hirur&ical 26) omplicaiile furunculului $3: a) [x] Aeproducerea furunculului b) [x] /imfadenita periauricular c) [ ] "ielonefrita d) [x] =epticemia e) [ ] >iabet 1aharat 28) 3tiolo&ia eri1ipelului pa!ilionului urechii este: a) [ ] =taph) aureus b) [x] =trept) ?hemolitic c) [ ] =trept) pneumonia d) [ ] .) influen1a e) [ ] 4irusuri 59)-ratamentul eri1ipelului include: a) [ ] @entamicin b) [x] "enicilin c) [x] $ntihistaminice d) [ ] 4asoconstrictoare e) [x] $ntiinflamatoare 51)3tiolo&ia otitei externe mali&ne este: a) [ ] =taph) aureus b) [] =trept) ?hemolitic c) [x] "seudomonas aeru&inosa d) [ ] .) influen1a e) [ ] 4irusuri 52)) =emnele otitei externe mali&ne: a) [x] >urere b) [x] 3dem c) [x] @ranulaii d) [x] Microabcese e) [x] Ineficacitatea terapiei medicamentoase 5#) are bolna!i sunt predispo1ani pentru de1!oltarea otitei externe mali&ne: a) [ ] u pielonefrit cronic b) [ ] u tbc c) [ ] u boli infecioase d) [x] u diabet 1aharat e) [ ] u ami&dalit cronic 5()%actorii predispo1ani pentru de1!oltarea otomico1ei: a) [x] >iabet 1aharat b) [x] $ntibioterapie c) [x] Medicaie antituberculoas d) [ ] -rauma e) [x] =cderea imunitii or&anismului 50) =emnele otomico1ei: a) [x] "ruritul auricular b) [x] =ensibilitate sporit a $3 c) [x] >urere d) [ ] :&omotele auriculare e) [ ] Bnfundarea urechii 52) >ia&nosticul diferenial dintre otitele externe se efectuea1 prin: a) [x] 'toscopie b) [ ] Aadio&rafie c) [x ] 3xamen microbiolo&ic

Release by Medtorrents.com d) [ ] 3xamen audiolo&ic e) [ ] "alpare 55) Numii afeciunile urechii externe: a) [x] 3c1ema b) [x] 'tita extern c) [x] 'tita extern mali&n d) [x] 3ri1ipel e) [x] %uruncul $3 56)-ratamentul otomico1ei const ,n: a) [x] "reparate antifun&ice b) [ ] $ntibiotice amino&lico1ide c) [x] $ntihistaminice d) [ ] -ratament chirur&ical e) [ ] Bncl1irea urechii 58)In ca1 de otita medie &ripala cel mai des calea de ptrundere a infeciei ,n ca!itatea timpanica este a) [ ] -ubar b) [x] .emato&en c) [ ] /imfo&en d) [ ] "rin fereastra rotund e) [ ] "rin $3 69)=emnul cel mai important pentru diferencierea otitei medii &ripale de alte forme de otit medie este: a) [ ] .ipoacu1ia conducti! b) [x] 4e1iculeD flicteneD bule hemora&ice c) [ ] Ni!el de lichid d) [ ] .iperemia membranei timpanice e) [ ] ;ombarea membranei timpanice 61) Bn otita medie scarlatinoas cel mai des calea de ptrundere a infeciei ,n ca!itatea timpanica este : a) [ ] -ubar b) [x] .emato&en c) [ ] /imfo&en d) [ ] "rin fereastra o!al e) [ ] "rin $3 62) el mai important semn al otitei medii scarlatinoase este: a) [ ] "roces latent b) [ ] .ipoacu1ie sensoroneural c) [x] "roces necroti1ant d) [ ] 3liminri purulente e) [ ] >ureri auriculare 6#) 3tiolo&ia otitei medii scarlatinooase este: a) [ ] =taph) aureus b) [ ] =trept) pneumonie c) [ ] .) influensa d) [x] =trept) b ? hemoliticus e) [ ] 4irus 6()) -ratamentul otitei medii scarlatinoase pre!ede: a) [x] $ntibioterapie b) [ ] -ratament chirur&ical 3

c) [x] $ntihistaminice d) [x] -ratamentul patolo&iei nasofarin&iene e) [x] $ntiinflamatoare 66) "entru otite medii acute ,n ca1ul bolilor infectoconta&ioase sunt caracteristice a) [x] -ransmiterea hemato&en b) [x] -abloul otoscopic specific c) [ ] >e1!oltarea limfo&en d) [ ] -ransmiterea percontinuitate e) [x] "roces necrotic 68)'tita medie acut repre1int inflamaia: a) [ ] Urechii externe b) [ ] Urechii interne c) [ ] a!itii timpanice d) [x] Mucoasa urechii medii e) [ ] Membranei timpanice 89) alea principal de ptrundere a infeciei ,n urechea medie a) [ ] =an&!in b) [ ] /imfatic c) [ ] >in $3 d) [x] -ubar e) [ ] Aetro&rad 81) au1a principal a catarului tubotimpanic este a) [ ] Infecia &ripal b) [ ] >ere&lri imunitii c) [ ] $n&ina d) [ ] $mi&dalita cronic e) [x] >isfuncia tubei auditi!e 82)>isfuncia tubei auditi!e poate fi pro!ocat de a) [x] -umorile na1ale +i rinofarin&iene b) [x] >e!iaia septului na1al c) [x] .ipertrofia !e&etaiilor adenoide d) [ ] >op de cerumen e) [x] $denoiditaD ami&dalita 8#)>isfuncia tubei auditi!e pro!oac a) [x] "resiunea ne&ati! ,n ca!itate timpanic b) [x] $cumularea transsudatului ,n ca!itate timpanic c) [ ] =urditate de percepie d) [x] =urditate de transmisie e) [x] :&omote auriculare 8()>ureri ,n ureche ,n ca1 de otita medie exsudati! Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] Mai pronunate ,n fa1a preperforati! b) [ ] Mai pronunate ,n fa1a perforati! c) [ ] Mai pronunate ,n fa1a de re&enerare d) [ ] =unt pronunate ,n toate fa1ele e) [x] =unt absente 80) -riada ;e1old ,n otita medie exsudati! Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] "roba Ainne po1iti! b) [x] "roba Ainne ne&ati! c) [x] "roba =hEabach preln&it

d) [ ] "roba =hEabach prescurtat e) [x] "roba Feber laterali1at de partea urechii bolna!e 82)$u1ul ,n ma*oritate ca1urilor de otita medie exsudati! Ccatar tubo?timpanic) a) [ ] $u1ul normal b) [ ] =urditate de percepie c) [x] =urditate de transmisie d) [ ] =urditate mixt e) [ ] .ipoacu1ie sensoroneural 85)"entru dia&nosticul otitei medii exsudati!e Ccatar tubo?timpanic) este necesar a) [x] 'tomicroscopia b) [ ] 'toscopia c) [x] $udiometria d) [x] Impedansmetria e) [ ] Aadio&rafia 86) -ratamentul otitei medii exsudati!e Ccatar tubo?timpanic) pre!ede a) [x] >rena*ul ca!itii timpanice CtimpanopuncieD paracente1D mirin&otomieD timpanostomie) b) [x] Insuflaii tubare cu para "olit1er c) [x] "neumomasa* d) [ ] Mastoidectomia e) [x ] -ratament patolo&iei nasofarin&iene 88) 'tita medie exsudati! Ccatar tubo?timpanic) se caracteri1ea1 prin a) [x] "re1ena lichidului ,n ca!itate timpanic b) [ ] "re1ena puroiului ,n ca!itate timpanic c) [ ] "re1ena colesteatomului ,n urechea medie d) [ ] "re1ena perforaiei a membranei timpanice e) [ ] "re1ena dopului de cerumen ,n conductul auditi! extern 199)Inflamaia acut a urechii medii se nume+te a) [ ] 'tita medie ade1i! b) [x] 'tita medie acut c) [ ] atar tubo?timpanic d) [ ] 'tomastoidita e) [ ] -impanosclero1 191)3tiolo&ie otitei medii acute a) [ ] >isfuncia tubei auditi!e b) [ ] >ere&lri imunitii c) [ ] $ler&ie d) [ ] "atolo&ia nasofarin&elui e) [x] Microbi +i !irusuri 192) %actorii fa!ori1ani ale otitei medii acute a) [x] >isfuncia tubei auditi!e b) [x] >ere&lri imunitii c) [x] $ler&ie d) [x] "atolo&ia nasofarin&elui e) [ ] Microbi +i !irusuri 19#) "entru dia&nosticul otitelor medii acute este necesar

Release by Medtorrents.com a) [x] 'toscopiaD otomicroscopia b) [ ] 3xamenul laborator c) [ ] 3xamenul microbiolo&ic d) [ ] 3xamenul radiolo&ic e) [x] 3xamenul audiolo&ic 19()Numii fa1ele otitei medii acute a) [x] %a1a preperforati! Ccon&esti!) b) [ ] %a1a de obstrucia tubar simpl c) [x] %a1a de re&enerare Cre!enire) d) [x] %a1a perforati! e) [ ] %a1a de hipoacu1ie 190)) =emnele clinice ale otitei medii acute sunt: a) [x] 'todenie b) [x] efalee c) [x] =urditate d) [x] :&omote auriculare e) [x] %ebra 192) =emnele clinice ale otitei medii acute sunt: a) [x] 'todenie b) [x] efalee c) [x] =urditate d) [x] :&omote auriculare e) [x] %ebra 195) $u1ul ,n ma*oritatea ca1urilor de otita medie acut necomplicat a) [ ] $u1ul normal b) [ ] =urditate de percepie c) [ ] =urditate mixt d) [ ] .ipoacu1ie sensoroneural e) [x] =urditate de transmisie 196) "entru dia&nosticul otitei medii acute se folose+te a) [x] 'tomicroscopia b) [x] 'toscopia c) [x] $udiometria d) [x] Impedansmetria e) [ ] Aadio&rafia 198) -riada ;e1old ,n otita medie acut a) [ ] "roba Ainne po1iti! b) [x] "roba Ainne ne&ati! c) [x] "roba =hEabach preln&it d) [x] "roba =hEabach prescurtat e) [ ] "roba Feber laterali1at de partea urechii bolna!e 119) =emnele otoscopice ale otitei medii acute ,n fa1a preperforati! a) [x] .iperemie timpanului b) [ ] "erforaia timpanului c) [x] ;ombare timpanului d) [ ] 3liminri purulente ,n conductul auditi! extern e) [ ] Membrana timpanic intact 111) =emnele otoscopice ale otitei medii acute ,n fa1a perforati! a) [ ] .iperemie timpanului b) [x] "erforaia timpanului 4

Release by Medtorrents.com c) [ ] ;ombare timpanului d) [x] 3liminri purulente ,n conductul auditi! extern e) [ ] Membrana timpanic intact 112)>ureri ,n urechea ,n ca1 de otita medie acut a) [x] Mai pronunate ,n fa1a preperforati! b) [ ] Mai pronunate ,n fa1a perforati! c) [ ] Mai pronunate ,n fa1a de re&enerare d) [ ] =unt pronunate ,n toate fa1ele e) [ ] =unt absente 11#)=cdere de au1 ,n ca1 de otita medie acut a) [ ] Mai pronunat ,n fa1a preperforati! b) [ ] Mai pronunat ,n fa1a perforati! c) [ ] Mai pronunat ,n fa1a de re&enerare d) [x] "re1ent ,n toate fa1ele e) [ ] $bsent 11() $ntibioterapie ,n ca1 de otita medie acut se indic a) [x] >in prima 1i dup instalare 'M$ b) [x] >up apariia eliminrilor ,n conductul auditi! extern c) [x] Bn dependena de starea +i !,rst ale pacientului d) [x] Bn dependena de e!oluia 'M$ e) [ ] Nu se indic 110)-ratamentul conser!ati! al otitei medii acute include a) [x] "reparate antiinflamatoare b) [x] "reparate antihistaminice c) [x] "reparate !a1oconstrictoare d) [x] "reparate antibacteriale e) [x] 4itaminoterapie 112) -ratamentul otitei medii acute include a) [ ] -ratament chirur&ical ,n toate ca1urile b) [x] -ratament chirur&ical ,n ca1urile complicate c) [x] -ratament conser!ator ,n toate ca1urile d) [ ] -ratament conser!ator ,n ca1urile complicate e) [ ] $ +i 115)Indicaiile tratamentului chirur&ical al otitei medii acute includ a) [x] Indicaii locale: bombarea membranei timpaniceD dureri otomastoidiene b) [ ] Indicaii locale: retracia membranei timpaniceD 1&omote auriculare c) [x] Indicaii &enerale: &reuriD !erti*D cefaleeD febra d) [x] Indicaii &enerale: semne menin&ieneD !om e) [ ] "erforaia membranei timpaniceD eliminri purulente ,n conductul auditi! extern 116) $!anta*ele tratamentului chirur&ical Cparacente1) al otitei medii acute a) [x ] $meliorea1 e!oluia clinic a otitei medii acute b) [x ] $si&ur drena*ul ca!itii timpanice c) [x] "re!ine cicatri1are membranei timpanice d) [x] =topea1 de1!oltarea necroti1rii membranei timpanice e) [x] =cade intensitatea otodeniei 118)$ccidentele posibile ,n cursul executrii paracente1ei sunt: a) [x] /e1area pielii conductului auditi! extern b) [ ] /e1area sinusului lateral c) [x] /uxarea scriei d) [x] /e1area promontoriului +i a ferestrei rotunde e) [x] >eschiderea unui &olf *u&ular 129) 'tita medie acutD fa1a perforati! se caracteri1ea1 a) [x] "rin ,mbuntirea strii &enerale b) [ ] "rin ,nrutirea strii &enerale c) [x] $pariia eliminrilor ,n conductul auditi! extern d) [ ] $pariia surditii e) [x] $pariia perforaiei a membranei timpanice 121)-ratament otitei medii acuteD fa1a perforati! include a) [x] -ratament antibacterial b) [x] -ratament antiinflamator c) [ ] -ratament chirur&ical d) [x] -oaleta conductului auditi! extern e) [x] 4asoconstrictorii 122) "articularitile otoscopiei la copiii p,n la un an de !ia a) [x] onductul auditi! este mai ,n&ust b) [ ] onductul auditi! este mai lar& c) [x] Membrana timpanic se situea1 ,n po1iia mai ori1ontal d) [ ] Membrana timpanic se situea1 ,n po1iia mai !ertical e) [x] Membrana timpanic este mai bine !asculari1at 12()=emne otitei medii la copiii primului an de !ia a) [ ] =urditate b) [ ] :&omote auriculare c) [x] Nelini+te copiluluiD insomnie d) [x] >ere&lri ale alimentaiei e) [ ] 'tal&ie 120)%actorii fa!ori1ani ale otitelor medii la copii a) [x] -uba auditi! mai scurtD mai lar&D mai ori1ontalD deschis b) [x] "o1iie ori1ontal a copilului c) [x] Imunitatea local +i &eneral sc1ut d) [x] "rocese aler&ice e) [x] 4e&etaii adenoide 122)) $ntrotomia se efectuea1 pentru tratament a) [ ] 'titei medii acute la copii de !,rst precoce b) [ ] 'titei medii acute la aduli c) [x] 'toantritei la copii p,n la un an d) [ ] Mastoiditei la aduli e) [ ] atarului tubo?timpanic 125) >ia&nosticul otoantritei se ba1ea1 pe datele a) [x] $namne1ei b) [x] 'tomicroscopiei c) [ ] 3xamenului microbiolo&ic d) [x] 3xamenului audiolo&ic e) [x] 3xamenului radiolo&ic 126) au1ele principale ale de1!oltrii mastoiditei a) [x] Imunitate sc1ut b) [x] -ratament conser!ator neadec!at c) [x] /ipsa drena*ului adec!at d) [x] "articularitile anatomice a procesului mastoidian e) [ ] "aracente1 128)=emne de mastoidita a) [x] >ureri ,n re&iunea retroauricular b) [x] .iperemia pielei ,n re&iunea retroauricular c) [x] onductul auditi! extern este ,n&ust d) [x] 'toreea abundent cu caracter pulsati! e) [x] "a!ilionul urechii este umflat 1#9) Numii formele mastoiditei exteriori1ate a) [x] -emporo1i&omatic +i occipital b) [x] er!ical Csubsternocleidomastoidian) c) [ ] Mascat d) [x] <u&odi&astric +i petro1ita e) [ ] /abirintita 1#1)) -ratamentul mastoiditei a) [x] $ntibioterapia G chirur&ical b) [ ] $ntibioterapia c) [ ] hirur&ical d) [ ] omprese G antibioterapia e) [ ] -ratamentul local 1#2) Numii complicaiile posibile ale mastoiditei a) [x] /abirintita b) [x] "arali1ie n) %acial c) [x] Menin&ita d) [x] -romboflebita sinusului lateral e) [x] $bcese epi? +i subdurale 1##)) =emne de otita medie cronic supurat a) [ ] %ebra b) [x] "erforaia membranei timpanice c) [ ] efalee d) [x] 3liminri purulente e) [x] =urditate 1#() lasificarea otitelor medii cronice supurate include a) [x] 'tita medie cronic simpl Cme1otimpanit)D forma beni&n b) [x] 'tita medie cronic propriu?1is Cepitimpanit)D forma mali&n c) [ ] 'tita medie cronic latent d) [ ] 'tita medie cronic ade1i! e) [x] Me1oepitimpanit 5

Release by Medtorrents.com 1#0)=emnele ale otitei medii cronice supurate simple Cme1otimpanita) a) [ ] 'toreea purulent cu miros fetid b) [x] 'toreea purulent fr mirosD hipoacu1ia de transmisie c) [ ] .ipoacu1ie de percepie d) [x] "erforaia ,n pars ten1a e) [ ] "erforaia ,n pars flaccida 1#2)3tiolo&ie otitelor medii cronice supurati!e a) [ ] 4irusuri b) [x ] =trept) "neumonie c) [x] =taph) $ureus d) [x] "seudomonas aero&ino1a e) [x ] .) Influena 1#5) >ia&nosticul otitelor medii cronice se stabile+te pe ba1a a) [x] Microotoscopiei b) [x] 3xamenului radiolo&ic c) [x] 3xamenului audiolo&ic d) [ ] 3xamenului microbiolo&ic e) [x] -omo&rafia computeri1at 1#6) -ratamentul otitelor medii cronice pre!ede a) [x] $sanarea focarelor de infecie ,n nasofarin&e b) [x] -ratament conser!ator local dup toaleta conductului auditi! extern c) [x] -ratament chirur&ical d) [x ] $ntiinflamatoareD antibioticeD antipiretice e) [x] 4itaminoterapiaD alimentaia adec!at 1#8)=emnele preponderente ale otitei medii cronice supurate propriu?1is Cepitimpanita) a) [x] 'toreea purulent cu miros fetidD hipoacu1ia de transmisie b) [ ] 'toreea purulent fr mirosD hipoacu1ia de transmisie c) [ ] .ipoacu1ia de percepie d) [ ] "erforaia ,n pars ten1a e) [x] "erforaia ,n pars flaccida 1(9) /ocali1are procesului inflamator ,n ca1 de epitimpanit a) [ ] "artea medial a ca!itii timpanice b) [x] $ticul c) [ ] "artea inferioar a ca!itii timpanice d) [ ] -uba auditi! e) [ ] "rocesul mastoidian 1(1) olesteatomul este pre1entat ,n ma*oritatea ca1urilor de a) [ ] 'tita medie acut b) [ ] Me1otimpanit c) [x] Me1oepitimapnit d) [ ] 'tita medie recidi!ant e) [x] 3pitimpanit 1(2) omplicaiile endocraniene apar mai des la bolna!i cu a) [ ] 'tita medie acut b) [ ] Me1otimpanit c) [x] Me1oepitimapanit d) [ ] 'tita medie recidi!ant e) [x] 3pitimpanit 1(#)-ratamentul conser!ator a epitimpanitei include a) [ ] $ntibioterapie &eneral b) [x] $ntibioterapie local c) [x] /a!a*ul urechii medii d) [x] Bnlturare polipilor +i &ranulaii e) [ ] "neumomasa* 1(() Indicaiile pentru tratament chirur&ical al epitimpanitei a) [x] 3xistena complicaiilor endocraniene b) [x] Insuficiena tratamentului conser!ator c) [x] olesteatomul d) [x] @ranulaiileD polipi e) [x] =urditate pronunat 1(2)) -ratamentul otitei medii recidi!ante pre!ede a) [x] Mirin&otomia b) [x] >up necesitate ? timpanostomia c) [x] -ratament antibacterial d) [x] =anarea nasofarin&elui e) [x] Imunoterapie 1(5) 'tita medie recidi!ant se de1!olt preponderent a) [x] /a copii b) [ ] /a aduli c) [ ] /a orice !7rstD dar mai des la copii d) [ ] /a btr7ni e) [ ] /a orice !7rstD dar mai des la aduli 1(6)) 3tiolo&ie otitelor medii acute a) [x] 4irusuri b) [x] =trept) "neumonie c) [x] =taph) $ureus d) [ ] "seudomonas aero&ino1a e) [x] .) Influena 1(8) "olip ,n conductul auditi! extern cel mai des caracteri1ea1 a) [ ] orp strin a conductului auditi! extern b) [ ] 'tita medie acut c) [ ] 'tita medie recidi!ant d) [ ] Me1otimpanit Cotita medie cronic simpl) e) [x] 3pitimpanit Cotita medie cronic propriu? 1is) 109)"rin ce metode se examinea1a functia auditi!aH a) [x] 4ocea de con!ersa*ieI b) [x] 4ocea +optit c) [x] =tri&at cu excluderea celeilalte urechiI d) [x] 3xamenul cu diapa1oaneI e) [x] $udiometria) 101) %ormele sepsisului oto&en sunt: a) [x] =epticemiaI b) [x] =epticopiemia c) [x] Joc bacterianI d) [ ] =indrom !e&etati!I e) [ ] =indrom &eneral ner!os 102) e este caracteristic pentru otosclero1a a) [ ] .iperimia timpanului b) [x] "roba Ainne ne&ati!a c) [x] "roba @ille ne&ati!a d) [ ] 'torea e) [ ] "araacusis Fillissi 10#) -ransmiterea sunetului pe cale osoasa se examinea1a folosind urmatoarele probe: a) [x] FeberI b) [x] =chEabachI c) [x] AinneI d) [ ] 4oiacecI e) [ ] FaldeKer) 10()=cria este alctuit din: a) [x] apI b) [x] ;raeI c) [x] "latinI d) [ ] olumI e) [ ] /i&amente) 100)/a nou?nscui ,n csu timpanic se afl: a) [ ] Lesut epitelialI b) [ ] Lesut pa!imentosI c) [x] Lesut mixoidI d) [ ] Lesut &landularI e) [x] /ichid amniotic) 102))=epsisul oto&en se de1!olt ,n ca1 de: a) [ ] -romboflebita sinusului ca!ernosI b) [ ] -romboflebita sinusului sa&italI c) [x] -romboflebita sinusului lateralI d) [ ] Menin&itI e) [ ] "arali1ia n)facial) 105) are sunt componente anali1atorului !estibular H a) [x] 4estibulul b) [ ] 'r&anul orti c) [ ] 'r&anul spiral d) [x] analele semicirculare e) [ ] a!itatea timpanic 108) are sunt simptomele de ba1 ale afeciunilor anali1atorului !estibularH a) [x] Nista&musI b) [x] 4erti*I c) [x] >ere&lri ale mi+crilorI d) [ ] >isfa&ieI e) [ ] 'todinie 129)) um se stabile+te direcia nista&musuluiH a) [ ] "e direcia componentei lenteI b) [x] "e direcia componentei rapideI c) [ ] Bn dreaptaI d) [ ] Bn st7n&aI e) [ ] >irect) 121) are din probele numite mai *os se folosesc ,n examenul unui bolna! ce sufer de o !estibulopatie H 6

a) [ ] himicI b) [ ] @al!anicI c) [x] AotatorieI d) [x] aloricI e) [x] "resorie) 122) are sunt cau1ele surditii intrauterineH a) [x] InfeciaI b) [x] IntoxicaiaI c) [x] onflictul imunI d) [x] $feciunile &enetice e) [ ] "o1iia incorect a ftului) 12#))Mi+crile un&hiulare excita receptorii: a) [x] analelor semicirculariI b) [ ] MaculeiD utricuiei +i saculeiI c) [ ] 'r&anului ortiI d) [ ] 'r&anului spiralI e) [ ] a!itii timpaniceI? 12() are sunt receptorii au1uiui +i ai anali1atorului !estibularH a) [ ] rista ampularis b) [x] Membrana otolitic c) [x] upula terminalis d) [ ] Membrana secundar e) [x] 'r&anul spiral 120) are din medicamentele enumerate mai *os suni otofoxiceH a) [x] =treptomicinaI b) [ ] "enicilinaI c) [x] anamicinaI d) [x] %urasemidaI e) [ ] @entamicina 122) are din semnele clinice descrise mai *os sunt caracteristice pentru excitaia anali1atorului !estibularH a) [x] 4erti*I b) [x] Nista&mus c) [x] >ere&lri de puls +i tensiune) d) [ ] %ebr) %risoaneI e) [x] $diadocochine1ie) 125)-ratamentul bolii Meniere este: a) [x] hirur&icalI b) [x] MedicamentosI c) [x] MixtI d) [ ] AadioterapieI e) [ ] %i1ioterapie) 126) are din urmtoarele probe exprim comparaia audiiei pe cale aerian cu cea pe cale osoasH a) [x] AinneI b) [ ] =chEabachI c) [ ] FeberI d) [ ] @elleI e) [ ] 4omer)

128))3xcitantul anali1atorului auditi! este: a) [ ] Mi+carea un&hiularI b) [ ] Mi+carea rectilinieI c) [x] =unetulI d) [ ] "o1iia capuluiI e) [ ] "o1iia corpului) 159))"roba Ainne in ca1 de otit medie acut este: a) [ ] "o1iti! b) [x] Ne&ati!I c) [ ] "relun&itI d) [ ] /aterah1ata ,n urechea sntoas e) [ ] /aterali1ata ,n urechea bolna!) 151) $paratul otolic se afl ,n: a) [x] Utricula b) [ ] apula terminalis c) [ ] rista ampularis d) [x] =acul e) [ ] %ereastra rotund 152) are din stricturile anatomice ale urechii interne ser!esc drept ci de ptrundere a infeciei in ca!itatea cerebralH a) [x] $peductul !estibular b) [x] $peductul cohleei c) [ ] analul semicircular lateral d) [ ] analul semicirtular ori1ontal e) [x] $I) 15#) upula terminalis este partea periferic aI a) [x] $nali1atorului !eslibularI b) [ ] $nali1atorului auditi!I c) [ ] $nali1atorului olfacti!D d) [ ] utiei timpaniceI e) [ ] Ner!ului facial 15() are din afeciunile urechii mi*locii duc la de1!oltarea complicaiilor endocranieneH a) [x] 'tita medie acutI b) [x] 'tita medie cronicI c) [x] /abirintita d) [ ] ;oala MeniereI e) [ ] 'tita ade1i!) 150) $le&ei complicaiile oto&ene endocraniene: a) [x] $bces extraduralI b) [x] $bces cerebral +i cerebelarI c) [x] $bces subduralI d) [x] Menin&itI e) [ ] /abirintit) 152)) e studia1 proba =chEabachH a) [ ] >urata conductibilitii aerieneI b) [x] >urata conductibilitii osoaseI c) [ ] Mobilitatea scrieiI d) [ ] Mobilitatea timpanuluiI e) [ ] Mobilitatea ciocna+ului)

Release by Medtorrents.com 155) are sunt canalele semicirculareH a) [x] 'ri1ontalD lateral b) [x] 4erticalD anteriorD frontal c) [x] 4erticalD posteriorD sa&ital d) [ ] =uperior e) [ ] Inferior 156)) are este cau1a nista&musului dac se e!idenia1 prin apsare pe tra&usH a) [ ] /abirintit acut difu1I b) [x] /abirintit acut circumscriptI d) [ ] 'tit acutI e) [ ] 'tit cronic) 158))/abirintul membranos conine: a) [ ] "erilimf b) [x] 3ndolimf c) [ ] ortilimf d) [ ] 3xsudat e) [ ] -ranssudat 169)) omplicaiile endocraniene oto&ene cel mai frec!ent sunt cau1ate de: a) [ ] 'tit medie externI b) [ ] 'tit medie acutI d) [ ] -impanosclero1I e) [ ] 'tit recidi!ant) 161))"roba @elle ne permite s depistm: a) [ ] olesteatomul b) [ ] %istula labirintuluiI c) [ ] 'bstrucia tubarI d) [x] 'tosclero1aI e) [ ] 'tita ade1i!D 162))Mediul nutriti! al cohleei +i al canalelor semicirculare este: a) [ ] 3ndolimfaI b) [x] "erilimfI c) [ ] /ichidul cefalorahidianI d) [ ] ortilimfaI e) [ ] 4asele limfatice 16#)) e operaie se efectuea1 ,n ca1 de epitimpanit cronic complicat cu mastoiditH a) [ ] =tapedoplastie b) [x] 'peraie radical Ce!idarea petromastoidian)I c) [ ] $ntromastoidotomieI d) [ ] -impanotomieI e) [ ] Mastoidoplastie) 16() -ulburrile de echilibru se examinea1 prin: a) [ ] "roba AinneD FeberD =chEabachI b) [x] "roba Aomber&D proba indexuluiD adiadocochine1ieI c) [x] Mersul ,n linie dreapt +i ,n flan&I d) [ ] "roba @elleI e) [x] "roba adiadocochine1ie 160) are din poriunile anali1atorului auditi! este afectat ,n ca1 de surditate de percepieH a) [x] 'r&anul spiralI b) [x] ile de transmisie Cde le&tur) a sunetului 7

ctre centrul auditi!I c) [x] entrul auditi!I d) [ ] 4estibululI e) [ ] a!itatea timpanic) 162) are din simptomele descrise nu sunt caracteristice mastoiditeiH a) [ ] 'toree purulentI b) [x] $utofonieI c) [x] Membrana timpanic fr schimbri patolo&iceI d) [ ] =imptomul =Eart1e ? dureri la apsarea pe mastoidD radiolo&ie ? opacitatea celulelor mastoidieneI e) [x] $u1ul normal 165) are din formaiuni anatomice numite mai *os nu constituie aparatul de transmisie sonorH a) [ ] "a!ilionul urechiiI b) [x] 'r&anul spiralI c) [ ] Urechea medieI d) [x] ile respiratorii superioareI e) [x] analelesemicirculare 166) are sunt semnele clinice principale la un bolna! cu abces oto&en al lobului temporal st,n&H a) [x] efaleeI b) [x] $fa1ie anamnesticI c) [x] ;radicardieI d) [x] =chimbri ,n lichidul cefalorahidianI e) [ ] 'toscopia fr modificri ale timpanului) 168)) are di n fa 1 e l e Cpe ri oa de l e ) c l i ni c e nu i n de a bce sul c e re bra l H a) [x] %a1a acutI b)[ ] %a1a incipienta D de debut c) [ ] %a1a latent Cde acalmie)I d) [ ] %a1a manifestI e) [ ] %a1a terminal) 189) are din formaiuni anatomice numite mai *os constituie aparatul de transmisie sonorH a)[x] pa!ilionul urechii b) [ ] 'r&anul spiralI c) [x] Urechea medieI d) [ ] ile respiratorii superioareI e) [x] $3) 181) are sunt semnele clinice principale la un bolna! cu abces oto&en al lobului temporal st,n&H a) [x] efaleeI b) [x] $fa1ie anamnesticI c) [x] ;radicardieI d) [x] =chimbri ,n lichidul cefalorahidianI e) [ ] 'toscopia fr modificri ale timpanului) 182) are sunt caracteristicile lichidului cefalorahidian in menin&ita oto&en a) [x] -ensiunea mrit a lichiduluiI b) [x] 3ste tulbureI c) [x] /eucocito1 +i neutrofilo1I d) [ ] 3ste mrit cantitatea de &luco1a +i clorI e) [x] 3ste mrit cantitatea de proteine) 18#) are sunt simptomele caracteristice ale

menin&itei oto&eneH a) [x] =emnele otitei medii acute sau croniceI b) [x] efalee intens difu1I c) [ ] $fa1ie) $diadocochine1ieI d) [x] =emnele menin&ieneI e) [x] =chimbri caracteristice ,n lichidul cefalorahidian) 18())Bn menin&ita cerebro?spinalD spre deosebire de cea oto&enD ,n lichidul cefalorahidian se depistea1: a) [ ] =tafilocociI b) [ ] =treptocociI c) [ ] "neumocociI d) [ ] ;acilul MochI e) [x] Menin&ococi) 180)) are din abcese se locali1ea1 ,ntre lamina intern a oaselor craniene +i partea extern a foiei dura materH a) [ ] erebralI b) [ ] erebelosI c) [x] 3xtraduralI d) [ ] =ubduralI e) [ ] =inusului ca!ernos) 182) $fectarea cror sinusuri nu !a duce la de1!oltarea sepsisului oto&enH a) [x] =a&ital b) [x] -rans!ersal c) [x] 4erticalI d) [x] 'ri1ontalI e) [ ] =i&moid) 185) are este cea mai eficace metod de dia&nostic ,n ca1 de complicaiile intercraniene oto&ene a) [x] AMNI b) [ ] Aadio&rafiaI c) [x] -omo&rafia computeri1atI d) [ ] Ultrasono&raf,aI e) [ ] $rterio&rafia) 186)) are din metodele de dia&nostic enumerate mai *os este mai eficace +i adec!at ,n depistarea neurinomului de acusticH a) [x] AMN cu contrastI b) [ ] AMN fr contrastI c) [ ] $rterio&rafiaI d) [ ] Aadio&rafiaI e) [ ] -omo&rafia computeri1at) 188) Numii formele exteriori1ate a mastoiditei: a) [x] :i&omaticI b) [ ] /abirinticI c) [x] =cuamitI d) [ ] Mirin&itI e) [x] "etro1ita) 299) %orele clinice a otosclero1ei sunt: a) [x] ohlearI b) [ ] /atentI c) [ ] ManifestI d) [x] MixtI e) [x] -impanal) 291))In ca1 de otosclero1 se efectuea1: a) [ ] -impanoplastieI

Release by Medtorrents.com b) [ ] Mirin&oplastieI c) [x] =tapedoplastieI d) [ ] 'toplastieI e) [ ] -impanoplastie) 292))Bn ca1 de otosclero1 proba @elle !a fi: a) [ ] "o1iti!I b) [ ] Ae!ersatI c) [x] Ne&ati!I d) [ ] "relun&itI e) [ ] Ae!ersat) 29#))"entru stabilirea dia&nosticului de labirintit circumscriptD se efectuea1 proba: a) [ ] aloricI b) [x] "resorieI c) [ ] AotatorieI d) [ ] @al!anicI e) [ ] Ma&netic) 29())In ca1 de surditate de percepie proba Ainne !a fi: a)[ ] ne&ati!a b) [x] "o1iti!I c) [ ] "relun&itI d) [ ] >escendentI e) [ ] "rescurtat) 290))Bn ca1 de otosclero1 are loc anchilo1: a) [ ] Incudo!estibularI b) [ ] -impano!estibularI c) [x] =tapedo!estibularI d) [ ] IncudotimpanalI e) [ ] -impanomaleolar) 292))$fectarea or&anului spiral C orti) duce la hipoacu1ie de tip: a) [ ] MixtI b) [x] "ercepti!I c) [ ] -ransmisi!a d) [ ] -impanalI e) [ ] 4estibular) 295))"rin ce cale cel mai frec!ent infecia ptrunde din ureche ,n ca!itatea cranianH a) [ ] /imfo&enI b) [ ] .emato&enI c) [ ] -raumaticI d) [x] "rin contactI e) [ ] /abirintic) 298))$bcesul perisinuos este !ariant a abcesului: a) [x] 3xtraduralI b) [ ] =ubduralI c) [ ] erebralI d) [ ] =ubperiostalI e) [ ] erebelos) 219))"ierdere total a funciei auditi!e se nume+te: a) [ ] =urditate mixtI b) [ ] =urditate de percepieI c) [ ] =urditate de transmisieI d) [ ] Neurit cohlearI e) [x] ofo1a) 211) are din semnele pre1entate nu sunt 8

caracteristice pentru otosclero1 H a) [x] .iperemia timpanuluiI b) [x] 'toreeaI c) [x] "erforaia timpanuluiI d) [x] >efect total a timpanuluiI e) [x] "erforaia punctiform a timpanului 212))/a care din afeciunile pre1entate hipoacu1ia este cau1at de formarea aderenilor +i cicatricilor ,n urechea medieH a) [ ] 'tita medie acutI b) [ ] 'tita recidi!antI c) [x] 'tit ade1i!I d) [ ] 'tit secrctoti e) [ ] 'tosclero1) 21())Bn ca1uri cu surditate de percepie se!er la copii ,nscut se efectuea1 inter!enie chirur&ical: a) [ ] -impaniplastieI b) [ ] =tapedoplastieI c) [x] Implantarea cohlearI d) [ ] Juntarea labirintuluiI e) [ ] Juntarea sacului endolimfatic) 210) are din inter!enii chirur&icale numite se practic pentru tratament a maladiei MeniereH a) [x] hordotomieI b) [ ] Mirin&oplastieI c) [ ] -impanoplastieI d) [x] Juntarea laberintuluiI e) [x] Juntarea sacului endolimfatic) 212))$nchilo1 stapedo!estibular primar are denumire: a) [ ] -impanoscelero1a b) [ ] 'tit ade1i! c) [x] 'tosclero1a d) [ ] 'tit ade1i! e) [ ] 'tit secretorie 216) $le&ei formele clinice a otosclero1ei a) [ ] /atent b) [x] -impanal c) [x] ohlear d) [ ] Manifest e) [x] Mixt 218) Notai formele exteriori1ate ale mastoiditei : a) [x] :i&omatocit b) [x] /abirintit c) [ ] =curmit d) [ ] Mirin&it e) [x] "etro1it 229) %ormele clinice ale otosclero1ei sunt: a) [x] ohlear b) [ ] /atent c) [ ] Manifest d) [x] Mixt e) [x] -impanal 221))Bn ca1 de otosclero1 se efectuia1: a) [ ] -impanoplastie b) [ ] Mirin&oplastie

c) [x] =tapedoplastie d) [ ] 'toplastie e) [ ] -impanostomie 222))Bn ca1 de otosclero1 proba @elle !a fi: a) [ ] "o1iti! b) [ ] Ae!ersat c) [x] Ne&ati! d) [ ] "relun&it e) [ ] "rescurtat 22#))"entru stabilirea dia&nosticului de labirintit circumscript se efectuia1 proba: a) [ ] aloric b) [x] "resorie c) [ ] Aotatorie d) [ ] @al!anic e) [ ] Ma&netic 22())Bn ca1 de surditate de percepie proba Ainne !a fi: a) [ ] Ne&ati! b) [x] "o1iti! c) [ ] "relun&it d) [ ] >escendent e) [ ] "rescurtat 220) e este caracteristic pentru epitimpanit cronic sudurat: a) [ ] .iperemia +i bombarea timpanului b) [ ] "erforaia ,n pars ten1a c) [x] "erforaia ,n pars flaccida sau mar&inal d) [x] @ranulaii +i colesteatom e) [x] 'torea purulent cu miros fetid 222))Bn ca1 de otosclero1 are loc anchilo1: a) [ ] Incudo!estibular b) [ ] -impano!estibular c) [x] =tapedo!estibular d) [ ] Incudotimpanal e) [ ] -impanomaleolar 225))"oriunea ori1ontal a n)facial se afl ,n re&iunea peretelui a casuei timpanice: a) [ ] =uperior b) [ ] /ateral c) [ ] Inferior d) [x] Medial e) [ ] Inferior 226))$fectarea or&anului spiral C orti) duce la hipoacu1ie de tip : a) [ ] Mixt b) [x] "ercepti! c) [ ] -ransmisi! d) [ ] -impanal e) [ ] 4estibular 228))Unde se efectuia1 paracente1a Cmirin&otomie)H a) [x] adranul posterio?inferior b) [ ] adranul antero?superior c) [ ] "ars flaccida d) [ ] adranul postero?superior e) [ ] adranul antero?inferior 2#9))"rin ce calea cel mai frec!ent infecia ptrunde din ureche ,n ca!itatea cranianH a) [ ] /imfo&en

Release by Medtorrents.com b) [ ] .emato&en c) [ ] -raumatic d) [x] "rin contact e) [ ] /abirintica 2#2))$bcesul perisinuos este !ariant a abcesului: a) [x] 3xtradural b) [ ] =ubdural c) [ ] erebral d) [ ] =ubperiostal e) [ ] erebelos 2##))"ierdere total a funciei auditi!e se nume+te: a) [ ] =urditate mixt b) [ ] =urditate de percepie c) [ ] =urditate de transmisie d) [ ] Neurit cohlear e) [x] ofo1 2#() are din semnele pre1entate nu sunt caracteristice pentru otosclero1aH a) [x] 'torea b) [x] .iperemia timpanului c) [x] "erforaia timpanului d) [x] >efect total a timpanului e) [x] "erforaia punctiform a timpanului 2#0))/a care din afeciunile pre1entate hipoacu1ia este cau1at de formarea aderenilor +i cicatricilor ,n urechia medieH a) [ ] 'tita medie acut b) [ ] 'tita recidi!ant c) [x] 'tit ade1i! d) [ ] 'tit secretorie e) [ ] 'tosclero1 2#8)) e studia1 proba FeberH a) [ ] onductibilitatea osoas b) [ ] onductibilitatea aerian c) [x] /aterali1area sunetului d) [ ] Intensitatea sunetului e) [ ] /ocali1area sunetului 2(9) Notai afeciunile nesupurati!e ale urechii a) [x] -empanosclero1a b) [x] 'tit odesi! c) [ ] 'tit extern d) [x] 'tit secretorie e) [x] =urditate de percepii 2(1))=)Ao1en a propus inter!enie chirur&ical ,n ca1 de otosclero1aD care are denumire a) [ ] -impanoplastie b) [ ] -impanotomie c) [x] Mobili1area indirect a scriei d) [ ] Mastoidotomie e) [ ] =tapedoplastie 2(2))Bn ca1 de otit secretorie se efectuea1 inter!enie chirur&icalD care are denumire a) [ ] -impanoplastie b) [x] -impanotomie c) [ ] -impanopexie d) [ ] =tapedectomie e) [ ] =tapedoplastie 9

2(#) Notai semnele caracteristice pentru otosclero1 a) [x] Ainne ne&ati! b) [x] "araacu1is Fellisii c) [ ] =hEabah prescurtat d) [ ] @elle po1iti! e) [x] @elle ne&ati! 2(5)) are perioad nu este caracteristic pentru e!oluie abceselor cerebrale: a) [ ] >e debut b) [x] >e ameliorare c) [ ] >e acalmie d) [ ] Manifest e) [ ] -erminal 2(6) %ormele labirintitei Cdup etiolo&ie) sunt: a) [x] -impano&en b) [ ] 'to&en c) [x] Menin&o&en d) [ ] =inuso&en e) [x] .emato&en 2(8))Urechea sntoas aude !ocea +optit la distan: a) [ ] # m b) [x] 2 m c) [ ] 19 m d) [ ] #9 m e) [ ] ( m 209))Urechea sntoas aude !ocea de con!ersaie la distana: a) [ ] 09 m b) [ ] #9 m c) [] 129 m d) [ ] 29 m e) [x] 29 m 201))Urechea sntoas aude stri&tul la distana: a) [ ] 199 m b) [ ] #99 m c) [ ] 09 m d) [x] 299 m e) [ ] 099 m 202) "entru examen radiolo&ic ,n otolo&ie sunt folosite urmtoarele incidiene Cnotai): a) [x] MaKer b) [ ] %asto!schi c) [x] =tenEers d) [x] =chiiller e) [ ] Undrit 20#) 3xamenul funciei auditi!e include Cnotai): a) [x] 3xamenul acumetric b) [ ] Impedanmetria c) [ ] =ono&rafia d) [ ] 4estibulometria e) [x] 3xamenul audiometric 20() "entru examenul permeabiliti tubei auditi!e se folosesc mai multe procedee Cale&ei): a) [x] "rocedeul 4alsa!e b) [x] "rocedeul -oKnbe c) [ ] "rocedeul Feber d) [ ] "rocedeul @elle e) [x] "rocedeul "olit1er

200))Ainne ne&ati!D Feber laterali1at ,n urechea bolna! sau sntoasD =chEabach prelun&it sau prescurtat sunt unite sub denumirea: triada Cale&ei): a) [ ] Ao1en b) [ ] @elle c) [x] ;ed1old d) [ ] ;in& e) [ ] =chuller 202))=emnul otoscopic a lui =chEart1 se ,nt7lne+te frec!ent la a) [x] -impanosclero1 b) [ ] 'tosclero1 c) [ ] =urditate de percepie d) [ ] 'tit ade1i! e) [ ] Maladia Meniere 205))-ratamentul otosclero1ei este: a) [ ] Medicamentos b) [ ] %i1ioterapie c) [x] hirur&ical d) [ ] $ntibacterial e) [ ] $ntimicotic 208))/a ba1a simptomatolo&ie ,n ca1 de maladie Meniere st) a) [ ] -raumatism b) [ ] Infecia bacterian c) [ ] Infecia !iral d) [x] .idrops labirintic e) [ ] Intoxicaia 229)) are din maladii nu ,ntr ,n &rupul afeciunilor nesupurati!e: a) [ ] 'tosclero1 b) [ ] atar tubotimpanic c) [ ] 'tit adesi! d) [x] 'tita medie acut e) [ ] 'tit secretorie 221) $le&ei maladiile nesupurati!e ale urechei: a) [x] 'tosclero1 b) [ ] 'tit madie acut c) [x] 'tit adesi! d) [ ] 'tomico1 e) [x] -impanosclero1 222) %ormele de otomastoidit exteriori1at sunt: a) [ ] /abirintit b) [x] :i&omaticit c) [x] =c!amit d) [x] "etro1it e) [x] %orma ;er1old 22#) =emnele otoscopiceD pato&nomonice pentru otomastoidit sunt: a) [x] 'torea abundent b) [ ] "roba @elle po1iti! c) [ ] Nista&mus presor d) [x] "to1 peretelui posterosuperioare e) [ ] /ipsa cerumenului 22()) are din maladii altfel se nume+te Nhidrops labirintiteO: a) [ ] 'tit exudati! b) [ ] atar tubotimpanic c) [ ] /abirintit seroas d) [x] Maladie Meniere

Release by Medtorrents.com e) [ ] /abirintita supurata 220) Bn ca1 de complicaii intracraniene oto&ene se efectuia1: a) [ ] $ntromastoidotomie b) [ ] -impanoplastie c) [x] $ntromastoidotomie lar&it d) [ ] arotimpanotomie e) [x] 3!idarea petromastoidean total lar&it 259)) um se nume+te complexul de condiiiD necesare pentru trombo1a !aselor !enoaseH a) [ ] -riada ;et1old b) [x] -riada 4ichoE c) [ ] -riada %allo d) [ ] -riada =chiiller e) [ ] -riada @ri1in&er 251) are din factori sunt uniti sub denumirea N-riada 4ichoEOH a) [x] >ere&larea etrimismului s7n&elui ,n direcia hipercoa&ulrii b) [ ] /eucocito1 c) [ ] -rombocitopenie d) [x] Bncetenirea circulaiei s7n&elui e) [x] Modificarea peretelui !ascular 255) e este caracteristic pentru septicemia oto&enH a) [x] %ebr hectic b) [ ] %ebr intermitent c) [x] %risoane puternice d) [ ] %ebr continu e) [ ] =cderia critic a temperaturei 260) are din simptoamele locale Cde focar) sunt caracteristice pentru abcesul lobului temporalH a) [x] $fa1ia amnestic b) [ ] -ulburri ale funciei de echilibru c) [ ] =urditate de transmisie d) [x] $fa1ia sen1orial e) [ ] =imptomul %oss 262) are din simptomele sunt caracteristice pentru abcesul cerebelosH a) [x] $taxia b) [x] Aeducerea tonusului muscular de parte le1at c) [x] Nista&mus de amplitudine mare d) [ ] $fa1ia e) [x] 4orbire scondat 265))$fa1iile amnestic +i sen1orial sunt caracteristice pentru: a) [ ] -romboflebit sinuso*u&ular b) [x] $bcesul lobului temporal c) [ ] $bcesul perisinuos d) [ ] Menin&it oto&en e) [ ] /abirintit 266))$taxiaD reducerea tonusului mu+chilorD !orbire scandat nista&mus de amplitudinea mare sunt caracteristic pentru: a) [ ] $bcesului lobul temporal b) [x] $bcesul cerebelos c) [ ] $bcesul perisinuos d) [ ] $bcesul subperiostal 10

Release by Medtorrents.com e) [ ] $bcesul extradural 281))$lt denumire a maladiei Meniere este: a) [ ] /abirintit difu1 b) [x] .idropsul endolimfatic c) [ ] %istula labirintic d) [ ] 'tit secretorie e) [ ] 'tit exudati! 282) Notai schimbrile patomorfolo&ice caracteristice pentru maladia Meniere: a) [x] >ilatarea canalului ohlear b) [ ] =upuraie ,n spaiul endolimfatic c) [ ] $trofierea striei !asculare d) [ ] %ormarea aderenelor ,n csua timpanic e) [x] >ilatarea sacului +i utricului 28#) "entru maladia Meniere sunt caracteristice: a) [ ] 'todinia b) [ ] =ecreii mucopurulente c) [x] 4erti* d) [x] =urditate e) [x] $cufene 28() are din simptoamele nu sunt caracteristice pentru maladia MeniereH a) [x] 'torea mucopurulent b) [x] "ectoraia timpanului c) [x] 'todinia d) [x] =urditate de transmisie e) [x] Nista&mus presor 280))/a maladia Meniere sufer funcia) a) [ ] Urechii externe b) [ ] -ubei auditi!e c) [x] Urechii interne d) [ ] Urechii medie e) [ ] -impanului 282) Bn ca1 de traumatism combinat al urechii medii +i interne pot fi pre1ente urmtoarele semne clinice: a) [x] .emora&ii b) [x] 'todenie c) [x] Manifestri labirintice d) [x] /ic!orea e) [x] "arali1ia n)facial 286) >up ori&ine corpii strini ai conductului auditi! extern pot fi ) +i Cnotai): a) [x] 'r&anici b) [] 3xo&eni c) [x ] Neor&anici d) [] 3ndo&eni e) [ ] Mixti 288))>opul de cerumen al conductului auditi! extern este un corp strin de ori&inea ) Cnotai): a) [ ] $ler&ic b) [ ] Inflamatorie c) [x] 3ndo&en d) [ ] Metabolic e) [ ] 3xo&en #99)3xamenul rinofarin&elui se efectuia1D folosind urmtoarele metode: a) [ ] rinoscopia anterioarI b) [x] rinoscopia posterioarI c) [x] radio&rafia rinofarin&eluiI d) [x] tu+eul ca!umului Cexamenul di&ital)I e) [ ] farin&oscopia) #91)3xamenul ima&istic al farin&elui include urmtoarele metode: a) [x] radio&rafiaI b) [x] radio&rafia cu contrastI c) [x] tomo&rafiaI d) [x] tomo&rafia computeri1atI e) [ ] radioscopia) #92)"l,n&erile bolna!uluiD ,n ca1 de pare1 a !lului palatin: a) [x] !oce na1onat Crinolalie deschis)I b) [ ] !oce na1onat Crinolalie ,nchis)I c) [ ] disfa&ieI d) [ ] odinofa&ieI e) [x] ptrunderea alimentelor lichide la &lutiie ,n rinofarin&e) #9#)Metode de examinare a hipofarin&elui sunt: a) [x] hipofarin&oscopiI b) [x] hipofarin&oscopia indirectI c) [x] hipofarin&oscopia directI d) [x] radio&rafieI e) [ ] bucofarin&oscopie) #9()) =inusurile piriforme se situia1 lateral fa de: a) [ ] larin&eI b) [x] esofa&I c) [ ] coaneI d) [ ] me1ofarin&eI e) [ ] rinofarin&e) #98)) %arin&ele este ,n1estrat cu urmtorul numr de ami&dale: a) [ ] 1I b) [ ] 2I c) [ ] #I d) [ ] (I e) [x] 2) #19)%arin&ele are urmtoarele poriuni: a) [x] una ? rinofarin&eI b) [x] dou ? bucofarin&eI c) [x] trei ? larin&ofarin&eI d) [ ] supremI e) [ ] intern) #11)) Mucoasa rinofarin&elui este de tip: a) [x] cilindricD pluristratificatD ciliarI b) [ ] respiratorI c) [ ] sen1iti!I d) [ ] &landularI e) [ ] !e&etati!) #12)) Ainofarin&ele comunic cu fosele na1ale prin: a) [ ] meatul na1al comunI b) [ ] meatul na1al superiorI c) [ ] meatul na1al mediuI d) [ ] meatul na1al inferiorI e) [x] coane) #1#)) Bn epifarin&e sunt situate: a) [ ] 2 ami&daleI b) [x] # ami&daleI c) [ ] ( ami&daleI d) [ ] 0 ami&daleI e) [ ] 2 ami&dale) #1()%actorii etiopato&enici a farin&itelor cronice sunt: a) [x] alcoolulD fumatulI b) [x] rcealaI c) [x] di!erse afeciuni cronice ,n form decompensatI d) [x] a!itamino1) e) [x] obstrucia na1alI #10)) .ipoacu1ia de transmisie ,n ca1 de hipertrofia ami&dalei farin&iene este cau1at de: a) [x] obstrucia orificiului rinofarin&ian al tubei auditi!eI b) [ ] a!itamino1I c) [ ] de!iaie de sept na1alI d) [ ] intoxicaia n) ohlearisI e) [ ] hipertensiune intracranian) #12)%le&monul retrofarin&ian este cau1at de: a) [x] &ripI b) [x] rinit acutI c) [x] an&inI d) [ ] a!itamino1I e) [ ] larin&it acut) #15)) au1a etiopato&enic principal a farin&omico1ei este: 11

#90)) Bntre capsula ami&dalei palatine +i spaiul muscular al farin&elui se afl: a) [x] esut celular laxI b) [ ] esut limfoidI c) [ ] esut con*uncti!I d) [ ] esut ner!osI e) [ ] esut &landular) #92)) Iner!aia motorie a mu+chilor !lului palatin se efectuia1 de: a) [x] n)&losofarin&eusI b) [ ] n)facialisI c) [ ] n)tri&eminesI d) [ ] n)!a&usI e) [ ] n)recurens) #95)) =t,lpul posterior al ami&dalelor este format din: a) [x] m)palatofarin&ianI b) [ ] m)stilofarin&ianI c) [ ] m)constrictor al farin&eluiI d) [ ] m)di&astricI e) [ ] m)platisma) #96)) 'rificiul farin&ian al tubei auditi!e se deschide: a) [x] pe peretele lateral al rinofarin&eluiI b) [ ] pe peretele posterior al rinofarin&eluiI c) [ ] pe peretele anterior al rinofarin&eluiI d) [ ] pe peretele superior al rinofarin&eluiI e) [ ] pe peretele inferior al rinofarin&elui)

Release by Medtorrents.com a) [x] tratament iraionalD incorect cu antibiotice ,n do1e ma*oreI b) [ ] tratament irauionalD incorect cu !itamineI c) [ ] tratament iraionalD incorect cu !a1oconstrictori +i cardiotoniciI d) [ ] conhotomie) e) [ ] an&ina) #16)) "erioada de incubare a difteriei este de: a) [ ] # 1ileI b) [x] 2?5 1ileI c) [ ] ( 1ileI d) [ ] 2 sptm,niI e) [ ] # sptm,ni) #18) ile de ptrundere a infeciei ,n or&anism ,n ca1 de an&in este: a) [x] alimentarI b) [x] autoinfecieI c) [x] aerianI d) [x] mixtI e) [ ] limfo&enD hemato&en) #29)4e&etaiile adenoide necesit difereniere de: a) [x] an&iofibromul *u!enil al na1ofarin&eluiI b) [x] polipul coanalI c) [x] tumori mali&ne ale na1ofarin&eluiI d) [x] osteofitul !ertebrelor cer!icaleD e) [ ] farin&itele cronice) #21)3xamenul permeabilitii tubei auditi!e se efectuiea1 prin: a) [x] procedeul -oKnbeeI b) [x] procedeul 4alsal!aI c) [x] procedeul "olit1erI d) [ ] procedeul 4oiacecI e) [ ] procedeul =oldato!) #22)$mi&dalectomia nu se !a efectuaD c,nd !or fi urmtoarele contraindicaii: a) [x] relati!eI b) [x] absoluteI c) [ ] de !,rstI d) [ ] de sexI e) [ ] boli metaton1ilare) #2#)%actorii etiopato&enici principali ai farin&itelor cronice sunt: a) [x] fumatulD alcoolulI b) [x] aciunea ,ndelun&at a unora din factorii noci!i ai mediului ambiant sau a factorilor noci!i de producieI c) [x] rcealaI d) [x] obstrucie na1alI e) [x] bolile sistemului di&esti!) #2()"rofilaxia ami&dalitei cronice include: a) [x] tratamentul adec!at al an&inelorI b) [x] tratamentul adec!at al afeciunilor nasului +i a sinusurilor parana1aleI c) [x] dispensari1area bolna!ilor ce au suportat an&ine +i acelora ce sufer de ami&dalite croniceI d) [x] or&ani1area +i respectarea re&imului de !iaD odihnD alimentare raionalD exerciii fi1iceD eluminarea sanitar a populaieiI e) [x] re1ecia subpericondromucoas a septului na1al) ##0)) au1a principal ,n de1!oltarea candido1ei farin&elui o constituie: a) [ ] tratameni cu corticosteroi1iI b) [x] tratament cu antibioticeI c) [ ] tratament cu hemostaticiI d) [ ] !itaminoterapieI e) [ ] tratament cu Nistatin) ##2)%a1ele de de1!oltare a abcesului periami&dalian sunt: a) [x] edemI b) [x] infiltraieI c) [x] abcedareI d) [ ] necroticI e) [ ] ulceroas) ##5)-umorile beni&ne ale farin&elui sunt: a) [x] an&ioameI b) [x] papiloameI c) [x] fibroameI d) [ ] sarcoameI e) [ ] epitelioame) ##6)) ea mai frec!ent complicaie ,n ca1 de deschidere a abcesului retrofarin&ian este: a) [x] inspiraia puroiuluiI b) [ ] traumatismul coloanei !ertebraleI c) [ ] traumatismul !aselor san&!ine arterialeI d) [ ] traumatismul !aselor san&!ine !enoaseI e) [ ] traumatismul !aselor limfatice) ##8).ipertrofia ami&dalelor palatine duce la: a) [x] dere&lri de respiraieI b) [x] dere&lri de &luiieI c) [x] dere&lri de somnI d) [x] dere&lri de !oce Crinolalie)I e) [ ] parali1ia !lului palatin) #(9)4e&etaiile adenoide trebuie difereniate de: a) [x] an&iomul *u!enil al na1ofarin&eluiI b) [x] polipul coanalI c) [x] tumori beni&ne a rinofarin&eluiI d) [x] tumori mali&ne ale rinofarin&eluiI e) [ ] rinit acut banal) #(1)) ea mai frec!ent complicaie a ami&dalectomiei este: a) [ ] asfixiaI b) [x] hemora&ieI c) [ ] abces al cerebeluluiI d) [ ] abcesul subduralI e) [ ] le1area !aselor ma&istrale) #(2)=imptomatolo&ia !e&etaiilor adenoide include urmtoarele semne obiecti!e +i subiecti!e: a) [ ] febrD frisoaneD intoxicaieI b) [x] Ofacies adenoideumOI c) [x] obstrucie na1alI d) [x] pre1ena ,n rinofarin&e a unei formaiuni tumorale moaleD ro1I e) [ ] tahicardie) #(#)) are este tratamentul !e&etaiilor adenoide de &radul trei: a) [ ] conser!atorI 12

#20)$n&inele primare sunt: a) [ ] cataralD fibrinoasI b) [x] cataralD folicularI c) [x] lacunarD ulceromembranoasI d) [ ] fle&monoasI e) [ ] necrotic) #25)) $mi&dalotomia se efectuie1 preponderent: a) [ ] la toate !,rsteleI b) [x] la copiiI c) [ ] la maturiI d) [ ] la brbaiI e) [ ] la femei) #26)) ea mai frec!ent complicaie a an&inelor este: a) [x] abcesul periami&dalianI b) [ ] hemora&ieI c) [ ] larin&it cronicI d) [ ] larin&it acutI e) [ ] traheit) #28) ontraindicaiile ami&dalectomiei sunt: a) [ ] colecistitaI b) [ ] ulcerul stomacalI d) [x] hemofiliaI e) [x] tbc pulmonar ,n acuti1are Cforma destructi!)) ##9)$n&inele secundare se de1!olt ,n ca1 de: a) [x] leucemia acutI b) [x] mononucleo1a infecoasI c) [x] &ripI d) [x] difterieI e) [ ] farin&it) ##1)>ia&nosticul diferenial al ami&dalitei cronice se face cu: a) [x] farin&ita cronicI b) [x] farin&omico1eI c) [x] hipertrofia ami&dalelor palatineI d) [ ] an&ina cataralI e) [ ] farin&ita acut) ##2)$n&ina lacunar se diferenia1 de: a) [x] an&ina diftericI b) [x] an&ina ulcero?membranoas 4incentI c) [x] an&ina a&ranulocitarI d) [x] an&ina leucemicI e) [ ] farin&ita cataral) ###)) >ispneea se de1!olt ,n ca1 de an&in: a) [ ] lacunarI b) [ ] folicularI c) [x] larin&ianI d) [ ] ulcero?membranoasI e) [ ] &ripal) ##()%le&monul retrofarin&ian se de1!olt ,n ca1 de: a) [ ] pneumonieI b) [ ] intoxicaie alimentarI c) [x] an&inI d) [x] rinit acutI e) [x] farin&it acut)

Release by Medtorrents.com b) [x] chirur&icalI c) [ ] fi1ioterapicI d) [ ] balneo?climatericeI e) [ ] profilaxie) #(()=emnele obiecti!e a ami&dalitei cronice sunt: a) [x] semnul @i1eI b) [x] semnul :acI c) [x] semnul "reobra*enscPiI d) [x] aderene +i cicatrice dintre st,lpii ami&dalelor +i ami&dalele palatineI e) [x] puroi +i dopuri de ca1eum ,n lacune) #(0)) Ainofarin&ele ,i aparine: a) [ ] nasuluiI b) [x] farin&eluiI c) [ ] sinusurilor parana1aleI d) [ ] larin&eluiI e) [ ] me1ofarin&elui) e) [ ] febra) #02)) $n&ina ulcero?membranoas descris de =imano!sPi este o: a) [x] an&ina primarI b) [ ] an&ina secundarI c) [ ] an&ina folicularI d) [ ] an&ina lacularI e) [ ] o complicaie a altor boli) #0#)-ratamentul conser!ati! al ami&dalitei croniceD forma compensat include: a) [x] /a!a*ul lacunelor cu diferite substane antisepticeI b) [x] ;adi*onarea ami&dalelor palatine cu sol)/i&oliI c) [x] 4itamina I d) [x] $ntihistaminiceI e) [x] "roceduri fi1ioterapice) #0()) =I>$ este o boal pro!ocat de: a) [ ] streptocociI b) [ ] stafilocociI c) [ ] !irusul &ripalI d) [x] retro!iru+iI e) [ ] hlamidia) #00)3tiopato&enia corpilor strini ai farin&elui poate fi lmurit prin: a) [x] pre1ena la ,ndem,narea copiilor a unor corpi striniI b) [x] lsarea copiilor fr supra!e&hereI c) [x] reflexe diminuate sau abolirea lorI d) [x] stri psihice anormaleI e) [ ] inflamaia rinofarin&elui) #02)) $mi&dalele palatine se afl ,n: a)larin&e b) [x] me1ofarin&eI c) [ ] ca!umI d) [ ] hipofarin&eI e) [ ] epifarin&e) #05) are din an&inele numite mai *os fac parte din an&inile secundare: a) [ ] an&ina lacunarI b) [x] an&ina diftericI c) [x] an&ina leucemicI d) [x] an&ina a&ranulocitarI e) [ ] an&ina folicular) #06)) $mi&dalita cronicD forma decompensat se tratea1: a) [ ] medicalI b) [x] chirur&icalI c) [ ] fi1ioterapicI d) [ ] radioterapicI e) [ ] corticoterapia) #08)) 4e&etaiile adenoide de &radul III se !or trata: a) [x] chirur&icalI b [ ] medicamentos c) [ ] !a1oconstrictoriI d [ ]conhotomie e) [ ] radioterapie #29)) $n&ina difteric se tratea1 ,n: a) [ ] secia pediatricI b) [ ] secia 'A/I c) [x] spitalul de boli infecioaseI d) [ ] secia reanimareI e) [ ] terapie) #21)"re1ena !e&etaiilor adenoide de &radul III se manifest prin: a) [x] sindromul de obstrucie na1alI b) [x] Ofacies adenoidianOI c) [x] de1!oltarea psihic +i fi1ic insuficientI d) [x] complicaii: otita medieD ami&dalita cronicD con*uncti!iteD larin&iteI e) [ ] sialoree) #22)%ormele clinice Cdup clasificarea propus de I)=oldato!) a ami&dalitelor cronice nespecifice sunt: a) [ ] atroficI b) [x] compensatI c) [ ] cripticD ca1eoasI d) [x] decompensatI e) [ ] infecioas) #2#) ercul limfatic farin&ian a lui FaldeKer include: a) [x] ami&dala farin&ianI b) [x] ami&dalele tubareI c) [x] ami&dalele palatineI d) [x] ami&dala lin&!alI e) [ ] mucoasa farin&elui) #2()/a un pacient cu fle&mon periami&dalian exist ,n mod obli&atoriu: a) [ ] obstrucie na1alI b) [x] otal&ieI c) [x] febrD frisoaneI d) [x] trismusI e) [x] disfa&ie) #20)) 3xtremitatea inferioar a farin&elui corespunde corpului !ertebrelor: a) [ ] (? 0I b) [x] 2? 5I c) [ ] #? (I d) [ ] 5I e) [ ] 1) #22)%le&moanele periami&dalieneD dup locali1are pot fi: a) [x] antero?superiorI b) [x] inferiorI c) [x] posteriorI d) [x] lateralI e) [ ] intraami&dalian) #25)'dinofa&ia este caracteri1at ,n ca1 de: a) [x] farin&ite acuteI b) [x] epi&lotita acutI c) [x] corpi strini ai hipofarin&eluiI d) [ ] cancerul hipofarin&eluiI e) [ ] larin&ita striduloas) 13

#(2)) are este tratamentul an&iofibromului rinifarin&ian: a) [ ] conser!ati!I b) [x] chirur&icalI c) [ ] mixtI d) [ ] balneo?climatericI e) [ ] fi1ioterapic) #(5)) $mi&dala lin&!al se situia1: a) [ ] ,n rinofarin&eI b) [ ] ,n lo*ele ami&dalieneI c) [x] la rdcina limbiiI d) [ ] ,n !estibulul larin&eluiI e) [ ] ,n ca!itatea bucal) #(6)) -ratamentul atre1iei rinofarin&iene este: a) [ ] conser!atorI b) [x] chirur&icalI c) [ ] fi1ioterapicI d) [ ] mixtI e) [ ] balneo?climateric) #(8)>ia&nosticul an&inei difterice la copii se ba1ea1 pe: a) [x] o anamne1 amnunit Canchet epidemiolo&ic)I b) [x] aspectul bucofarin&elui Cpre1ena falselor membrane)I c) [x] starea toxic a copiluluiI d) [x] adenopatie suban&ulomandibularI e) [x] examenul bacteriolo&fic) #09)) $n&ina &ripal este o an&in: a) [ ] pramarI b) [x] secundarI c) [ ] folicularI d) [ ] lacunarI e) [ ] cataral) #01)3tiopato&enia an&inelor include: a) [x] infecia: streptococD stafilococD !iru+iD asocieri de infecieI b) [x] fri&ulD obosealaD a!itamino1aI c) [x] aler&iaI d) [x] imunodificitul secundarI

#26)) @an&lionii @illette se afl ,n: a) [ ] me1ofarin&eI b) [ ] hipofarin&eI c) [x] spaiul retrofarin&ianI d) [ ] fosele na1aleI e) [ ] sinusurile parana1ale) #28)=e poate locali1a an&ina ,n hipofarin&e +i cum se nume+te aceast an&inH a) [x] daI b) [ ] an&ina tubarI c) [x] an&ina lin&!alI d) [ ] an&ina palatinI e) [ ] an&ina cataral) #59) are din formaiunile limfoide se afl ,n rinofarin&e: a) [x] ami&dalele @erlachI b) [ ] ami&dalele palatineI c) [ ] &an&lionii @illetteeI d) [x] ami&dala /uschaI e) [ ] ami&dala lin&!al) #51)Bn etiopato&enia ami&dalitei cronice rolul principal ,i re!ine: a) [x] imunitate sc1utI b) [x] streptococul hemolitic din &rupa $I c) [x] existena suprainfeciei +i concurenei microbieneI d) [ ] mucoasei farin&eluiI e) [ ] !olumului ami&dalelor) #52)) e boal a suportat copilul de 5 ani cu 2 sptm,ni ,n urmI dac la examinare !ocea !a fi na1onat Crinolalie deschis)D platul moale ? imobilH a) [ ] scarlatinI b) [ ] &ripI c) [x] difterieId) [ ] rinit acutI e) [ ] otit medie) #5#)) are este dia&nosticulD dac mama copilului !a comunicaD c copilul permanent nu respir pe nasD !a1oconstrictoarele nu?i a*utH opilul ru se de1!olt fi1ic +i intelectualD iar ,n epifarin&e se depistea1 o formaiune ro1 ce acoper 1Q2 din !omer) a) [ ] an&iofibromul rinofarin&eluiI b) [ ] polip coanalI c) [x] !e&etaii adenoideI d) [ ] rinit cronic hipertroficI e) [ ] rinit cronic atrofic) #5()-ratamentul difteriei cilor respiratorii superioare include: a) [x] ser antitoxic antidiftericI b) [x] antibioticeI c) [x] !itaminoterapieI d) [x] cardiotoniciD antihistaminiceI e) [ ] tratament chirur&ical) #50)$n&ina banal nespecific se !a trata: a) [ ] chirur&icalI b) [x] antibioterapieI c) [x] antiinflamatoareD anal&e1iciD !itamineI

d) [ ] local ? badi*onri cu substane de1infectanteD splturi a ami&dalelor palatineI e) [ ] criptotomia) #52)%arin&ele comunic cu: a) [ ] rinofarin&ele ? cu nasulD urechea medieD mediastinul posteriorD larin&eI b) [x] bucofarin&ele ? ca!itatea bucalI c) [x] larin&ofarin&ele ? esofa&ulD larin&eleI d) [x] rinofarin&ele ? nasulD urechea medieD me1ofarin&eleI e) [ ] orofarin&eleD larin&ofarin&ele ? stomaculD sistemul di&esti!) #55) ,i st,lpi ami&dalieni suntI de unde pornesc +i unde coboarH Numii denumirea lor corect) a) [ ] patruD doiD treiI b) [x] patruD c,te doi de fiecare parte Canteriori +i posteriori)I c) [x] st,lpii anteriori pornesc de la ba1a anterioar a !lului palatin pe de o parte +i alta a lueteiD +i coboar spre ba1a limbiiI d) [x] st,lpii posteriori pornesc de la faa posterioar a !lului palatin +i se termin pe feele laterale ale farin&eluiI e) [ ] +aseD trei ? anteriori +i trei posteriori) #56) orpii strini ai farin&elui cel mai frec!ent sunt locali1ai ,n Csediul de incla!are este): a) [ ] rinofarin&eleI b) [x] bucofarin&eleI c) [x] larin&ofarin&eleI d) [x] ami&dala palatinI e) [ ] plicele !ocale) #58)Malformaiile farin&elui mai ales cele con&enitale sunt condiionate de: a) [x] afeciuni ale prinilor: tuberculo1aD sifilisulD hipotiroiditaI b) [x] !iciile prinilor: tabaci1mulD alcoolismulI c) [x] condiii noci!e de lucruD mediuI d) [ ] condiii excelente de !iaI e) [x] infecii materneD emoii !iolenteD administrarea antibioticilor ,n primele luni de sarcin) #69) omplicaiile fle&monului periami&dalian pot fi: a) [x] mediastinitI b) [x] edemul larin&eluiI c) [x] fle&monul cer!icalI d) [x] complicaii septiceI e) [ ] ami&dalita cronicD forma compensat) #61)) %le&monul laterofarin&ian se de1!olt: a) [ ] la copii ,n !,rst de p,n la # aniI b) [ ] la copii p,n la 19 aniI c) [ ] la copii p,n la 5 aniI d) [x] la toate !,rsteleI e) [ ] numai la aduli) #62)) =paiul retrofarin&ian comunic cu: a) [ ] mediastinul anteriorI b) [x] mediastinul posteriorI c) [ ] spaiul parafarin&ianI d) [ ] spaiul pretrahealI

Release by Medtorrents.com e) [ ] spaiul prelarin&ian) #6#)) %le&monul retrofarin&ian preponderent afectea1 copii p,n la !,rsta: a) [x] #?0 aniI b) [ ] 19 aniI c) [ ] 12 aniI d) [ ] 10 aniI e) [ ] 1 an) #6()Na1ofarin&ele se examinea1D folosind urmtoarele metode: a) [ ] rinoscopia anterioarI b) [x] rinoscopia posterioarI c) [x] sonda*ul rinofarin&eluiI d) [x] examenul di&italD radio&rafiaD epifarin&oscopiaI e) [ ] larin&oscopia indirect) #60)Numii tactica medicului ,n ca1 de abces periami&dalian: a) [x ] tratament medicamentosI b) [ ] tratament profilacticI c) [x] punciaD deschidereaD drenarea abcesuluiI d) [x] anal&e1iceI e) [x] antihistaminice) #62) are este structura anatomic a peretelui farin&ianH a) [x] mucoasaI b) [x] tunica fibroasI c) [x] stratul muscularI d) [x] ad!entiiaI e) [ ] stratul &landular) #65)) are sunt aciunile medicului ,n ca1 de abces retrofarin&ianH a) [ ] lr&irea bu1elor pl&iiD punciaD drenarea abcesuluiI b) [ ] punciaD deschiderea +i lr&irea pl&iiI c) [x] punciaD deschidereaD lr&irea pl&iiD drenare +i aspirareI d) [ ] tratament conser!ati!I e) [ ] tratament profilactic) #66)$le&ei formele clinice ale farin&itei cronice: a) [x] cataralI b) [x] hipertroficI c) [ ] fibrinoaseI d) [ ] necro1anteI e) [x] atrofice) #68)) Inflamaia acut a ami&dalei /uschPa se nume+te: a) [ ] !e&etaii adenoideI b) [ ] an&inaI c) [x] adenoiditI d) [ ] ami&dalitI e) [ ] fle&mon retrofarin&ian) #89) are din bolile numite mai *os decur& cu simptome de an&inH a) [x] mononucleo1a infecioasI b) [x] scarlatinaI c) [x] difteriaI d) [ ] pneumonieI e) [ ] menin&it menin&ococic) 14

#81) u care din or&anele numite mai *os comunic cu farin&eleH a) [ ] orbitI b) [ ] sinusurile parana1aleI c) [x] larin&eI d) [x] nasulI e) [x] ca!itatea bucal) #82)) %aa extern a ami&dalelor palatine este ,n raport cu: a) [x] spaiul maxilo?farin&ianI b) [ ] mu+chiul sterno?cleido?mastoidianI c) [ ] osul hioidI d) [ ] &landa tiroidI e) [ ] cartila*ul tiroid) #8#)) Mrirea numrului de monocite se ,nt,lne+te ,n ca1 de: a) [ ] an&in diftericI b) [ ] an&in a&ranulocitarI c) [x] an&in monocitarI d) [ ] an&in &ripalI e) [ ] an&in scarlatinoas) #8()) Inflamaia esutului periami&dalian se nume+te: a) [ ] farin&it acutI b) [x] fle&mon periami&dalianI c) [ ] fle&mon paraami&dalianI d) [ ] fle&mon al ba1ei limbii) e) [ ] an&in fle&monoas) #80)) are este dia&nosticulD dac la medicul de sector s?a adresat bolna!a cu pl,n&eri la odinofa&ieD disfa&ieD care au aprut ,n !remea pr,n1uluiH a) [ ] an&in cataralI b) [ ] farin&it acutI c) [ ] abces periami&dalianI d) [x] corp strin al ami&dalei palatineI e) [ ] rinit acut) #82)) um se nume+te operaia ,n ca1 de hipertrofia ami&dalelor palatineH a) [ ] adenotomiaI b) [ ] ami&dalectomieI c) [x] ami&dalotomieI d) [ ] adenoami&dalectomieI e) [ ] adenoami&dalotomie) #85)) $rtera facial este o ramur a: a) [x] art)carotid externI b) [ ] art)carotid comunI c) [ ] art)carotid internI d) [ ] art)maxilar internI e) [ ] art)subcla!ia) #86)) $n&ina este o inflamaie a: a) [ ] mucoasei farin&eluiI b) [x] esutului limfoid al farin&eluiI c) [ ] !lului palatinI d) [ ] u!uleiI e) [ ] limbii) #88)) are din &ermenii numii mai *os preponderent pro!oac an&iniH a) [ ] =tafilococulI b) [ ] "neumococulI c) [x] =treptococul hemolitic &r)$I

d) [ ] ;acilul diftericI e) [ ] ;acilul oh) (99)Bn clinica 'A/ a fost spitali1at de ur&en o feti ,n !,rst de 6 aniD care ,n loc de ceai a but o lin&ur de acid acetic concentrat) Bn care or&ane pot fi depistate schimbriH a) [x] farin&eI b) [x] larin&eI c) [x] esofa&I d) [ ] plm,niI e) [x] stomac) (91) tre medicul 'A/ s?a adresat mama cu un copil de 5 aniD care ia comunicat mediculuiD c copilul permanent c,i!a ani ,n +ir nu respir pe nasI somnul este nelini+tit) opilul se ,mboln!e+te des de cataruri acute ale cilor respiratorii) /a examenul obiecti! starea &eneral a copilului este satisfctoareD &ura ,ntredeschisD respiraia na1al din ambele pri lipse+te) -u+eul ca!umului stabile+te o formaiune cu caracter tumoral al rinofarin&eluiD moale la palpareD care acoper coanele complect) are este dia&nosticul +i tratamentulH a) [ ] adenoidit acutI b) [ ] adenoidit cronicI c) [x] !e&etaii adenoide II?IIII d) [ ] !e&etaii adenoide I?III e) [x] tratament chirur&ical) (92)=imptomatolo&ia ami&dalitei cronice include: a) [x] sen1aie de durere ,n farin&eI b) [x] dopuri de ca1eum ,n lacuneI c) [x] puroi ,n lacuneI d) [x] adenopatie re&ionarI e) [x] simptomul @i1e) (9#)) 'peraia ,n ami&dalita cronic se nume+te: a) [x] ami&dalectomieD ton1ilectomieI b) [ ] ami&dalotomieD ton1ilotomieI c) [ ] adenoton1ilectomieI d) [ ] diatermocoa&ulareI e) [ ] lacunotomie) (9()) $mi&dalita cronicD forma decompensat se tratea1: a) [ ] medicamentosI b) [x] chirur&icalI c) [ ] !itaminoterapieI d) [ ] fi1ioterapieI e) [ ] antibioterapie) (90)3tiopato&enia farin&itei acute este: a) [x] infecia: streptocociD stafilocociD !iru+iI b) [x] boli infectoconta&ioaseI c) [x] factori fa!ori1ani predispo1ani: climatericiI alimentariI d) [x] scderea imunitii locale +i &eneraleI e) [x] suprarceala) (92)Mu+chii ridictori al farin&elui este: a) [x] stilofarin&ianI b) [ ] palato&losisI

Release by Medtorrents.com c) [x] palatofarin&eusI d) [ ] constrictor al farin&eluiI e) [x] m)!eli palatini) (95) are sunt metodele de tratament ale an&inelorH a) [x] antial&iceI b) [x] desensibili1anteI c) [x] antiinflamatoriiI d) [x] antibioticeI e) [x] !itaminoterapie) (96)%arin&itele acute +i cronice se tratea1: a) [x] conser!atorI b) [x] profilacticI c) [x] inhalaiiI d) [x] balneo?climatericI e) [ ] chirur&ical) (98)) $socierea poliadenopatiei cer!icaleD in&hiunaleD hepatosplenome&alieiD monocito1 C59?69R) ! su&erea1: a) [ ] reticulosarcomI b) [ ] limfosarcomI c) [ ] infecie !iralI d) [ ] an&in folicularI e) [x] mononucleo1 infecioas) (19)/a un copil de !,rst +colar cu !e&etaii adenoide mari exist ,n mod obi+nuit: a) [x] hipoacu1ieI b) [x] obstrucie na1alI c) [x] rinoreeI d) [ ] dispneeI e) [ ] disfa&ie) (11)$n&inele ulcero?necrotice de ori&ine hematolo&ic apar ,n: a) [x] a&ranulocito1aI b) [ ] an&ina =imanoschiI c) [x] mononucleo1a infecioasI d) [x] leucemieI e) [ ] an&ina folicular) (12)$le&ei formele farin&itelor cronice: a) [x ] catarala b) [x] hipertroficI c) [x] atroficI d) [ ] necroticI e) [ ] hemora&ic) (1#)=emnele farin&oscopice ale ami&dalitei croniceD forma compensat sunt: a) [x] adenopatieI b) [x] semnul @i1eI c) [x] semnul :acI d) [x] semnul "reobra*enscPiI e) [x] dopuri de ca1eumD lichid purulent ,n lacune) (1();ucofarin&oscopia permite examinarea: a) [x] bu1elorD prilor interne a obra*ilorD dinilorD &in&iilorI b) [ ] !e&etaiilor adenoideI c) [ ] ami&dalei @erlachI d) [x] ami&dalelor palatineI e) [x] istmului bucofarin&ian) (10)$fectarea farin&elui are loc ,n urmtoarele boli: a) [x] mononucleo1a infecioasI 15

b) [x] difteriaI c) [ ] menin&ita menin&ococicI d) [ ] pneumonieI e) [x] scarlatin) (12)) %uncia principal a farin&elui este: a) [ ] reflexo&enI b) [ ] acomodareI c) [x] imuno?biolo&icI d) [ ] tuse +i expectoraiiI e) [ ] auditi!) (15)=tabilii dia&nosticul +i tactica tratamentuluiD dac bolna!ul ! comunic c face puseuri de an&in de 2?# ori pe an) Bn una din ultimele an&ini s?a ,mboln!it de reumatism) %arin&oscopic: simptomul :acD @i1e +i "reobra*ensPi sunt po1iti!e) a) [ ] farin&it acutI b) [ ] ami&dalit cronicD forma compensatI c) [x] ami&dalit cronic forma decompensatI d) [ ] tratament medicalI e) [x] tratament chirur&ical) (16)) "entru an&ina lacunar este caracteristic: a) [x] leucocito1I b) [ ] leucopenieI c) [ ] limfopenieI d) [ ] eu1inopenieI e) [ ] monocito1) (18) are sunt sindroamele farin&iene: a) [x] tulburri ale de&lutiieiI b) [x] tulburri de respiraieI c) [x] tulburri de fonaieI d) [x] tulburri de audiieI e) [x] tulburrile funciei de aprare) (29)'dinofa&ia apare ,n: a) [x] procese inflamatorii acute sau cronice: an&ineD fle&moaneD farin&iteI b) [x] arsuriD pl&i ale farin&eluiI c) [x] le1iuni ner!oaseI d) [x] tumori ulcerateI e) [ ] scleromul farin&elui) (21)-ulburri respiratorii farin&iene sunt: a) [x] obstrucie rinofarin&ianI b) [x] obstrucie orofarin&ianI c) [x] obstrucie hipofarin&ianI d) [ ] rinolalie deschisI e) [ ] disfa&ie) (22)$le&ei ar&umentele simptomatolo&ice ,n fa!oarea dia&nosticului de fle&mon periami&dalian: a) [x] odinofa&ie pronunatI b) [x] disfa&ieI c) [x] otal&ieI d) [x] febrI e) [x] rinolalie) (2#) are din urmtoarele afirmaiiD pri!ind fle&monul retrofarin&ian sunt ade!rateH a) [x] inflamaia purulent a esutului celular +i a &an&lionilor @illetteI b) [ ] inflamaia purulent a esuturilor periami&dalieneI

c) [x] se ,nt,lne+te la copiiI d) [ ] se ,nt,lne+te la aduliI e) [x] cau1a este un catar respirator acutI an&ina) (2() are din urmtoarele semne clinice fac parte din tabloul clinic al ami&dalitei croniceH a) [x] semnul @i1eD :acI b) [x] semnul "reobra*ensPiI c) [x] lichid purulent ,n lacuneI d) [x] adenopatieI e) [ ] febrD frisoane) (20) are din manifestrile clinice rele!ate sunt caracteristice pentru ami&dalita cronicD forma decompensatH a) [x] recidi!e de an&inD reumatismI b) [x] aderene ,ntre st,lpii ami&dalieni +i ami&daleD dopuri de ca1eum ,n lacuneI c) [x] adenopatie suban&ulomandibularI d) [x] imunodificien $D MD @ ? secundarI e) [ ] starea &eneral a bolna!ului &ra! sau foarte &ra!) (22)"ro&nosticul cancerului de farin&e depinde de: a) [x] precocitatea +i corectitudinea dia&nosticuluiI b) [x] precocitatea instituirii tratamentuluiI c) [x] &radul de a!ansare clinico?morfolo&ic a canceruluiI d) [x] pre1ena sau lipsa metastaselorI e) [x] tipul histolo&ic) (25)) are antibioticD preponderent se administrea1 bolna!ilor cu an&in banal nespecificH a) [ ] eritromicinI b) [ ] streptomicinI c) [x] penicilinI d) [ ] tienamI e) [ ] cefa1olin) (26)) are dintre urmtorii &ermeni sunt implicai cel mai frec!ent ,n etiolo&ia an&inei +i ami&dalitei cronice nespecificeH a) [ ] stafilococul aureusI b) [x] streptococul hemolitic din &rupa $I c) [ ] !irusul &ripalI d) [ ] hlamidiileI e) [ ] pneumococul) (28)Urmtoarele manifestri clinice sunt caracteristice an&inei scarlatinoase: a) [x] ami&dalele palatine sunt tumefiateD con&estionateI b) [x] !lul palatin este intens con&estionatI c) [x] enantemI d) [x] odinofa&ieI e) [x] adenopatie) (#9) are din urmtoarele repre1int consecine ale ami&dalitei croniceD forma decompensatH a) [x] reumatismulI b) [x] &lomerulonefritI c) [x] tiroiditD tireotoxico1I d) [ ] aterosclero1I e) [x] fle&monul periami&dalian)

Release by Medtorrents.com (#1) are formulare este incorect ,n pri!ina farin&itei acuteH a) [ ] este inflamaia mucoasei farin&ienI b) [x] este inflamaia esutului celular lax al spaiului retrofarin&ianI c) [x] este inflamaia esutului din spaiul periami&dalinI d) [x] este inflamaia esutului limfoid e) [x] este abcesul epi&lotei) (##)Aeferitor la dia&nosticul paraclinic al ami&dalitei croniceD sunt ade!rate afirmaiile: a) [x] hiperleucocito1 moderat cu neutrofilieD anemieI b) [x] 4=. acceleratI c) [x] $=/'D fibrinemie crescutI d) [x] I& $ serice sc1uteI e) [x] re+terea compensatorie a I& M +i I& 3) (#()Bn care din urmtoarele ca1uri de ami&dalit cronicD forma decompensat operaia de plan este contraindicatH a) [x] hemofilieI b) [x] tuberculo1a pulmonar acti!?distructi!I c) [x] insuficiena cardio!ascularD hepaticD renalI d) [ ] ami&dalele palatine atrofiateI e) [ ] ami&dalele palatine hipertrofiate) (#0)) are dintre urmtoarele msuri terapeutice sunt utile la locul accidentului ,n ca1ul arsurilor bucofarin&ieneH a) [ ] administrarea unei petidine intra!enosI b) [x] transportul de ur&en la spitalI c) [ ] prelucrarea chirur&ical a le1iunilorI d) [ ] ser antitoxicI e) [ ] plastie bucofarin&ian) (#2) e sindroame clinice pot fi pre1ente la traumati1aii craniofaciali +i bucofarin&ieni) a) [x] sindrom de durereD +ocI b) [x] sindrom de hemora&ieI c) [x] sindrom de dere&lri ale funciilor farin&eluiI d) [ ] sindrom de !omI e) [ ] sindrom de cefalee) (#5) are din afirmaiile de mai *os caracteri1ea1 an&ina cataral nespecificH a) [x] este pro!ocat de streptococul hemolitic din &rupa $I b) [ ] este pro!ocat de pneumocociI c) [x] este o an&in primarI d) [x] se tratea1 medicamentosI e) [ ] este o an&in secundar) (#6) u care dintre urmtoarele afeciuni poate fi confundat an&ina lacunarH a) [x] an&ina diftericI b) [x] sifilisulI c) [x] an&ina monocitarI d) [x] an&inile ulcero?necrotice din cadrul hematopatiilorI e) [ ] parali1ie de !l palatin) (#8)) are dintre urmtoarele afeciuni sunt cau1a rinolaliei deschiseH a) [ ] rinit cronic hipertroficI 16

Release by Medtorrents.com b) [ ] !e&etaii adenoideI c) [ ] polipul coanalI d) [x] difteria farin&eluiI e) [ ] catarul acut al cilor respiratorii superioare) ((9)>ia&nosticul diferenial dintre cancerul ami&dalei palatine +i ami&dalita cronic cuprinde: a) [x] anamne1a ? !,rsta bolna!uluiI b) [x] tabloul clinicD simptoame obiecti!e +i subecti!eI c) [x] anali1a &eneral a s,n&eluiI d) [x] citolo&ieI e) [x] biopsia) ((1)Identificai din enumerarea de mai *os factorii predispo1ani +i fa!ori1ani ai !e&etaiilor adenoide: a) [x] limfolismulI b) [x] diate1a exudati!I c) [x] carene !itaminiceD calciceD solareI d) [x] cori1ele banaleI e) [ ] condiii bune de !ia) ((2)) Aecunoa+tei sindromul principal al !e&etaiilor adenoide: a) [x] obstrucie na1alI b) [ ] febrI c) [ ] cefaleeI d) [ ] otodinieI e) [ ] otal&ie) ((#)>up locali1are fle&moanele farin&iene pot fi: a) [x] antero?superiorI b) [x] posteriorI c) [x] inferiorI d) [x] extern Clateral)I e) [ ] median) ((()-ratamentul medical al fle&monului periami&dalian pre!ede administrarea obli&atorie de: a) [x] anal&e1iceI b) [x] antibioticeI c) [x] antiinflamatoriiI d) [x] antihistaminiceI e) [ ] antiacide) ((0) are sunt fa1ele patomorfolo&ice de de1!oltare a fle&monului Cabcesului) periami&dalianH a) [x] fa1a de edemI b) [x] fa1a de infiltraieI c) [x] fa1a de abcedareI d) [ ] fa1a de !indecareI e) [ ] fa1a incipient) ((2)Aecunoa+tei urmtoarele echi!alente corecte: a) [ ] periami&dalit antero?superioarD fa1a de edemD tratament chirur&icalI b) [x] periami&dalit antero?superioarD fa1a de edemD tratament medicamentosI c) [ ] periami&dalita antero?superioarD fa1a de abscedareD tratament medicamentosI d) [x] periami&dalita antero?superioar fa1a de abcedareD tratament chirur&icalI e) [x] periami&dalit antero?superioarD fa1a infiltrati!D tratament medicamentos) ((5)$semnrile dintre ami&dalita cronicD forma compensat +i cea decompensat: a) [x] sen1aie de dureri ,n &,tI b) [ ] puseuri de an&inI c) [ ] fle&mon periami&dalianI d) [x] dopuri de ca1eumD puroi ,n lacuneI e) [x] adenopatie re&ional) ((6)=emne de certitudine ,n abcesul periami&dalian: a) [x] se de1!olt ,n a 0?5 1i dup an&ina nespecificI b) [x] starea bolna!ului este &ra!D febrD frisoaneI c) [x] trismusulI d) [x] bombareD infiltraieI e) [x] puncieD puroi) ((8)"rimul a*utor ,n fle&moanele farin&iene +i periami&daliene const ,n: a) [x] administrarea antibioticilorI b) [x] administrarea calmantelor dureriiI c) [x] administrarea de1intoxicantelorI d) [x] administrarea antiinflamatoriilorI e) [x] punciaD deschiderea +i drenarea abceselor) (09)=tadiile clinico?patomorfolo&ice a fle&monului Cabcesului) re1trofarin&ian pot fi: a) [x] edemI b) [x] infiltraieI c) [x] abcedareI d) [ ] metasta1eI e) [ ] cicatri1are) (01)Infecia .I4 se transmite prin urmtoarele modalitiD cu excepia: a) [ ] !erticalD dela mam la copilI b) [ ] prin instrumentarD sterili1at insuficientI c) [x] insecte hematofa&eI d) [x] baieD piscinI e) [ ] transfu1ii de s,n&e) (02)3lementele definitorii ale !e&etaiilor adenoide sunt: a) [x] sindromul de obstrucie na1alI b) [x] facies adenoidianI c) [x] depistarea !e&etaiilor adenoide prin rinoscopia posterioar sau prin tu+eul ca!umuluiI d) [ ] 4 . acceleratI e) [ ] /eucocito1I neutrofilo1) (0#)$rtaiD care din urmtoarele in!esti&aii sunt necesare ,n ca1 de tratamentul chirur&ical al ami&dalitei cronic: a) [x] an)&eneral a s,n&elui +i a urineiD 3 @I b) [x] numrul de trombociteI c) [x] protrombinaI d) [x] timpul de s,n&erare +i coa&ulareI e) [ ] fibro&astroscopiaI (0()) >urerea ,n farin&e ,n ca1 de o afeciune inflamatorie a farin&elui se nume+te: a) [x] odinofa&ieI b) [ ] disfa&ieI c) [ ] dispneeI d) [ ] otal&ieI e) [ ] rinolalie) (00)) "reci1ai ,n care dintre urmtoarele situaii se poate afirma dia&nosticul de corp strin farin&ian: a) [x] dureri ,n farin&eD care au aprut ,n timpul de*unului sau pr,n1uluiI b) [ ] rinolalie ,nchisI c) [ ] rinolalie deschisI d) [ ] hemora&ie na1alI e) [ ] febrD frisoane) (02)) are este consecuti!itatea aciunii 'A/ ,n ca1 de abces retrofarin&ianH a) [ ] lr&irea bu1elor pl&iiI puncia abcesuluiD deschiderea abcesuluiI b) [x] punciaD deschiderea abcesuluiI lr&irea pl&ii cu drenarea abcesuluiI c) [ ] deschiderea abcesuluiD punciaI d) [ ] deschiderea abcesuluiD antibioticeI e) [ ] tratament conser!ati!) (05)) Mrirea numrului de monocite se ,nt,lne+te ,n urmtoarele afeciuni: a) [ ] an&ina diftericI b) [ ] an&ina a&ranulocitarI c) [x] an&ina monocitarI d) [ ] an&ina &ripalI e) [ ] an&ina scarlatinoas) (06) are din urmtoarele semne clinice sunt pre1ente la bolna!ii ce sufer de ami&dalit cronicH a) [x] sen1aie de durere ,n &,tI b) [x] ,nepturi ,n &,tI c) [x] miros neplcut din &urI d) [x] dopuri de ca1eumI e) [x] adenopatie re&ional) (08)) $socierea poliadenopatiei cer!icaleD in&hiunaleD hepatosplenome&alieD monocito1 ! su&erea1: a) [ ] reticulosarcomI b) [ ] limfosarcomI c) [ ] infecie !iralI d) [x] monocito1 infecioasI e) [ ] an&in folicular) (29)) Neutropenie este caracteristic pentru: a) [ ] an&ina cataralI b) [ ] an&ina leucemicI c) [x] an&ina a&ranulocitarI d) [ ] an&ina scarlatinoasI e) [ ] an&ina difteric) (21)$n&inele ulcero?necrotice de ori&ine hematolo&ic apar ,n: a) [x] a&ranulocito1I b) [ ] an&ina =imano!sPiI c) [x] an&ina monocitarI d) [x] an&ina leucemicI e) [ ] an&ina folicular) (22)$le&ei funciile farin&elui: a) [x] reflexo&enI b) [x] aprareI c) [x] imunolo&icI d) [x] tuse +i expectoraiiI e) [x] audiie) 17

(2#)=tabilii dia&nosticul +i tactica tratamentuluiD dac bolna!ul !a comunicaD c face puseuri de an&in de 2?# ori pe an) Bn una din ultimele an&ine s?a ,mboln!it de reumatism) %arin&oscopic: semnele :acD @i1eD "reobra&enscPi sunt po1iti!e) Bn lacune puroi +i dopuri de ca1eum) 3ste pre1ent +i adenopatia suban&ulomandibular) a) [ ] farin&it cronicI b) [ ] ami&dalit cronicD forma compensatI c) [x] ami&dalit cronicD forma decompensatI d) [x] tratament chirur&icalI e) [ ] tratament conser!ati!) (2()"entru an&ina leucemic este caracteristic urmtorul aspect hematolo&ic: a) [x] leucocito1I b) [ ] leucopenieI c) [x] anemieI d) [x] trombocitopenieI e) [ ] limfopenie) (20)3tiopato&enia ami&dalitei cronice include: a) [x] streptococul hemolitic din &rupa $I b) [x] concurena microbianI c) [x] suprainfecieI d) [x] particularitile anatomotopo&rafice ale inelului FaldeKerD factorii fa!ori1aniI e) [x ] a!itamino1a) (22)) are din imunodificiene se !a de1!olta ,n ca1 de an&in nespecificH a) [x] secundarI b) [ ] primarI c) [ ] =I>$I d) [ ] =ubcompensatI e) [ ] >ecompensat) (25)) $mi&dalita cronicD forma decompensat !a de1!olta o imunodificien: a) [ ] primarI b) [x] secundarI c) [ ] =I>$I d) [ ] eu1inopenieI e) [ ] leucopenie) (26) riteriile de dia&nostic ale an&inelor +i ale ami&dalitelor cronice sunt urmtoarele: a) [x] anamne1aI b) [x] debutul boliiD e!oluia boliiI c) [x] tabloul farin&oscopic d) [x] pre1ena sau absena complicaiilorI e) [ ] a!itamino1a) (59)$n&inele ulcero?necrotice de ori&ine hematolo&ic apar ,n: a) [x] a&ranulocito1I b) [ ] an&ina =imano!sPiI c) [x] monocito1a infecioasI d) [x] leucemia acutI e) [ ] an&ina &ripal) (51)=emnele clinice ale ami&dalitei cronice sunt: a)[ ] otodinieI 9 b) [ ] febr #8?(9 I c) [ ] dispneeD sialoreeI d) [x] dopuri de ca1eumD coninut purulent ,n lacuneI

e) [x] semnul @i1eD :ac +i "reobra*ensPi) (52)) NumiiD care din !asele arteriale se afl mai aproape de polul inferior al ami&dalei palatine: a) [ ] art)carotid comunI b) [ ] art)carotid internI c) [x] artDcarotid externI d) [ ] art)facialisI e) [ ] art)lin&ual) (5#)Numii or&anele cu care comunic farin&ele: a) [ ] stomacI b) [x] esofa&I c) [x] fose na1aleI d) [x] ca!itatea bucalI e) [x] larin&e) (5()) "entru care an&in este caracteristic neutropeniaH a) [ ] cataralI b) [ ] folicularI c) [ ] lacunarI d) [x] a&ranulocitarI e) [ ] difteric) (50)) ' adenopatie laterocer!icalD asociat cu hipoacu1ie de tip transmisie la un bolna! de 22 ani e!ocH a) [ ] an&iofibrom na1ofarin&ianI b) [x] tumoare mali&n de ca!umI c) [ ] rinit cronic hipertroficI d) [ ] o1enaI e) [ ] !e&etaii adenoide) (52)) Unde se afl orificiul na1ofarin&ian al tubei auditi!eD la ce ni!elH a) [ ] la ni!elul cornetelor mi*lociiI b) [x] ,n epifarin&eD la ni!elul co1ilor cornetelor na1ale inferioareI c) [ ] ,n hipofarin&eI d) [ ] ,n me1ofarin&eI e) [ ] ,n ca!itatea na1al) (55) are este consecuti!itatea aciunilor medicului ,n ca1 de abces retrofarin&ianH a) [ ] lr&irea bu1elor pl&iiI puncia abcesuluiD deschiderea abcesuluiI b) [x] punciaD deschiderea abcesuluiI lr&irea pl&ii cu drenarea abcesuluiI c) [ ] deschiderea abcesuluiD punciaI d) [ ] deschiderea abcesuluiD antibioticeI e) [ ] tratament conser!ati!) (56)) Inflamaia esutului periami&dalian se nume+te: a) [ ] farin&ita acutI b) [ ] farin&ita cronicI c) [ ] abces laterofarin&ianI d) [x] fle&mon periami&dalianI e) [ ] fle&mon retrofarin&ean) (58)) $rtera facial pro!ine din: a) [ ] art)carotid comunI b) [ ] art)carotid internI c) [x] art)carotid externI d) [ ] art)subcla!iaI e) [ ] art)lin&!al)

Release by Medtorrents.com (69)) "ilierul anterior al ami&dalei palatine include: a) [ ] m)tensor !eli palatiniI b) [ ] m)le!ator !eli palatinumI c) [ ] m)constrictor superior al farin&eluiI d) [ ] m)constrictor inferior al farin&elui e) [x] m)&losopalatin) (61)) are din mu+chii descri+i mai *os intr ,n componena st,lpului posterior al ami&dalei palatineH a) [ ] m)&losopalatinI b) [x] m)farin&opalatinI c) [ ] m)tensor !eli palatinumI d) [ ] m)constrictor superior al farin&eluiI e) [ ] m)constrictor inferior al farin&elui) (62)"rin spaiul parafarin&ian trec: a) [x] n)&losofarin&eumI b) [x] n)hipo&losusI c) [x] !)*u&ularI d) [x] art)carotid internI e) [ ] art)facial) (6#) ele mai importante manifestri ale infeciei de focar ami&dalian sunt: a) [x] reumatismul acutI b) [x] cardita reumatismalI c) [x] "correa minor"I d) [x] &lomerulonefrita acut poststreptococicI e) [ ] ulcer stomacal) (6()Narinoscopia permite depistarea: a) [x] %urunculului !estibulului na1alI b) [x] rustelorI c) [x] orpilor striniI d) [ ] 4e&etaiilor adenoideI e) [x] %isurilor) (60)) Ainoscopia anterioar se efectuia1 folosind: a) [x] =peculul na1alI b) [ ] =patula lin&ualI c) [ ] 'toscopulI d) [ ] AinoscopulI e) [ ] >irectoscopulI (62)"rin rinoscopia anterioar se examinea1: a) [x] "ituitara ca!itii na1aleI b) [x] ornetele na1ale inferioareI c) [x] apul +i partea inferioar a cornetului na1al mi*lociuI d) [x] Meatul na1al inferior +i partea anterioar a septului na1alI e) [ ] Ainofarin&eleD !e&etaiile adenoide) (65)) Ainoscopia anterioar are drept scop: a) [ ] 3xaminarea epifarin&eluiI b) [ ] 3xaminarea me1ofarin&eluiI c) [ ] 3xaminarea hipofarin&eluiI d) [x] 3xaminarea ca!itii na1aleI e) [ ] 3xaminarea larin&elui) (66)Ainoscopia posterioar ne permite s examinm: a) [x] 4omerulI b) [x] oaneleI c) [x] ;olta cu ami&dala /uschPaI d) [x] o1ile cornetelor inferioareI 18

e) [x] $mi&dalele @erlach) (68)) are din metodele descrise mai *os se !or folosi ,n imposibilitatea efecturii rinoscopiei posterioareH a) [x] -u+eul ca!umului Cinspecia di&ital)I b) [ ] 'rofarin&oscopiaI c) [ ] Me1ofarin&oscopiaI d) [ ] >iafanoscopiaI e) [ ] .ipofarin&oscopia) (89)"entru examenul olfaciei se folose+te: a) [x] 'etulI b) [x] $lcoolulI c) [x] -inctura de !alerianI d) [ ] =area de buctrieI e) [ ] ;icarbonatul de sodiu) (81)=eptul na1al este format din: a) [x] artila*ul patrulaterI b) [x] /amina perpendicular a etmoiduluiI c) [x] 4omerulI d) [ ] 'asele proprii ale nasuluiI e) [ ] artila*ele triun&hiulare) (82)) Bn meatul na1al inferior se deschide: a) [x] analul na1olacrimalI b) [ ] elulele etmoidale anterioareI c) [ ] elulele etmoidale mi*lociiI d) [ ] elulele etmoidale posterioareI e) [ ] =inusul frontal) (8#)Bn meatul na1al mediu se deschid: a) [x] =inusul frontalI b) [x] =inusul maxilarI c) [ ] =inusul sfenoidalI d) [x] elulele anterioare ale etmoiduluiI e) [ ] elulele posterioare ale etmoidului) (8()) are din cornetele na1ale constituie un os aparteH a) [ ] =uperioareI b) [ ] MediiI c) [x] InferioareI d) [ ] $nterioareI e) [ ] "osterioare) (80)"eretele lateral al ca!itii na1ale este alctuit din: a) [x] 'asele proprii ale nasuluiI b) [x] 'sul lacrimalI c) [x] "rocesul frontal al maxilaruluiI d) [x] /amina intern a procesului pteri&oidian al sfenoiduluiI e) [x] %aa intern a etmoiduluiD lama perpendicular a osului palatin) (82)) Bn meatul na1al superior se deschide: a) [x] @rupul posterior de sinusuriI b) [ ] @rupul anterior de sinusuriI c) [ ] =inusul maxilarI d) [ ] =inusul frontalI e) [ ] -oate sinusurile) (85) are din sinusurile enumerate sunt parana1ale: a) [x] MaxilareI b) [x] %rontalI c) [x] elulele etmoidaleI d) [x] =fenoidalI

e) [ ] =i&moid) (86)) =inusul maxilar se deschide ,n: a) [ ] Meatul na1al superiorI b) [x] Meatul na1al mediuI c) [ ] Meatul na1al inferiorI d) [ ] Meatul na1al anteriorI e) [ ] Meatul na1al posterior) (88)Mucoasa na1al este de tip: a) [x] AespiratorI b) [x] 'lfacti!D sen1orialI c) [ ] 4ascularI d) [ ] on*uncti!I e) [ ] @landular) 099)) "ata !ascular Misselbach este situat ,n: a) [x] "oriunea antero?inferioar a septului na1alI b) [ ] "oriunea antero?superioar a septului na1alI c) [ ] "oriunea anterioar a cornetului na1al superiorI d) [ ] "oriunea anterioar a cornetului na1al mediuI e) [ ] "oriunea anterioar a cornetului na1al inferior) 091) are sunt funciile nasuluiH a) [x] AespiratorieI b) [x] 'lfacti!I c) [x] "rotecieI d) [ ] 3ndocrinI e) [ ] .ematopoetic) 092)%uncia de protecie a nasului include: a) [x] "urificarea aeruluiI b) [x] Aeflexul de strnutI c) [x] %actorii imunolo&ici ai mucoasei nasaleI d) [x] Aolul cililor mucoasei na1aleI e) [x] Ume1irea aerului) 09#)=inusul frontal are urmtorii perei: a) [x] $nteriorI b) [x] Inferior ? orbitalI c) [x] "ostero?superiorI d) [ ] /ateralI e) [ ] 3xtern) 09()) Mu+chii nasului sunt iner!ai de: a) [x] N)facialI b) [ ] N)tri&emenI c) [ ] N)!a&I d) [ ] N)&losofarin&ianI e) [ ] Ner!ul spinal) 090)) are imuno&lobuline pre!alea1 pe mucoasa foselor na1aleH a) [x] I& $I b) [ ] I& @I c) [ ] I& MI d) [ ] I& 3I e) [ ] I& >) 092)) "e peretele superior al sinusului sfenoid se afl: a) [ ] =inusul ca!ernosI b) [ ] =inusul lateralI c) [x] .ipofi1aI d) [ ] $rt)carotid internI e) [ ] $rt)carotid extern)

Release by Medtorrents.com 095)"e peretele extern a sinusului sfenoid se afl: a) [ ] .ipofi1aI b) [x] =inusul ca!ernosI c) [x] $rt)carotid internI d) [x] "rima ramur a N)tri&emenI e) [x] N)ocolomotor) 096)) el mai subire perete al sinusului frontal este: a) [ ] =uperiorI b) [ ] InferiorI c) [ ] $nteriorI d) [x] "osteriorI e) [ ] 3xtern) 098)) are din sinusurile parana1ale au condiiile cele mai fa!orabile pentru drena*H a) [ ] =fenoidI b) [ ] 3tmoidI c) [ ] MaxilarI d) [x] %rontalI e) [ ] -oate sinusurile) 019)Adcinile cror dini !in ,n contact cu sinusul maxilarH a) [ ] Incisi!ilorI b) [ ] aninilorI c) [x] "remolarului al doileaI d) [x] "rimului molarI e) [x] Molarului al doilea) 011)"lan+eul ca!itii na1ale sau peretele inferior al foselor na1ale este format din: a) [x] $pofi1a palatin a maxilaruluiI b) [x] "oriunea ori1ontal a osului palatinI c) [ ] ornetul inferiorI d) [ ] 4omerulI e) [ ] /amina perpendicular a osului palatin) 012)$le&ei din dispo1iti!ele enumerate mai *os cele necesare pentru rinoscopia anterioar +i posterioar: a) [x] /ampa electricI b) [x] '&linda frontalI c) [x] '&linda pentru efectuarea rinoscopiei posterioareI d) [x] =patula lin&ualI e) [x] =pecul na1al) 01#)Malformaiile nasului sunt: a) [x] $pla1ia nasuluiI b) [x] $tre1ia foselor na1aleI c) [x] %isuri medianeI d) [ ] "olipi na1aliI e) [ ] $n&iofibromul rinofarin&ian) 01()) ea mai dificil malformaie a nasului este: a) [x] Imperforaia Catre1ia) coanalI b) [ ] "olipul s,n&er,nd al septului na1alI c) [ ] >e!iaia de sept na1alI d) [ ] %isurile medianeI e) [ ] "olipii na1ali) 010)=indroamele fi1iopatolo&ice na1osinusale sunt: a) [x] Aespirator Cde obstrucie na1al)I b) [x] =ecretor +i circulatorI c) [[ ] >i&esti!I d) [x] =en1iti! +i reflexI e) [x] 'lfacti!) 19

012) ea mai frec!ent cau1 a insuficienei respiratorii superioare la copii este: a) [x] 4e&etaiile adenoideI b) [ ] "olipii na1aliI c) [ ] Ainita acutI d) [x] Ainita cronicI e) [x] $tre1ia coanal) 015)/imfaticile din ca!itatea na1al se drenea1 ,n: a) [x] @an&lionii submandibulariI b) [x] @an&lionii ad,nci ai re&iunii cer!icaleI c) [ ] 4ena *u&ular internI d) [x] =paiul subarahnoidianI e) [x] @an&lionii retrofarin&ieni) 016)>in punct de !edere clinic nasul este constituit din: a) [x] "iramida na1alI b) [x] a!itatea na1alI c) [x] =inusurile parana1aleI d) [ ] 'rificiul narinelorI e) [ ] 'rificiul coanelor) 018)) u care epiteliu este tapetat re&iunea respiratorie a ca!itii na1aleH a) [x] =tratificat ciliatI b) [ ] "a!imentosI c) [ ] =tratificat cubicI d) [ ] =tratific pri1maticI e) [ ] @landular) 029)) um se nume+te diminuarea olfacieiH a) [ ] acosmieI b) [ ] $nosmie c) [x] .iposmieI d) [ ] .iperosmieI e) [ ] 'todinie) 021)Insuficiena respiratorie na1al duce la: a) [x] .ipoacu1ie conducti!I b) [x] "atolo&ia cilor respiratorii inferioareI c) [x] Aetard fi1ic +i mentalI d) [ ] 3pistaxisI e) [x] =inu1ite) 022)) >e!iaia de sept na1al cu insuficien respiratorie se !a trata: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] "rofilacticI c) [x] hirur&icalI d) [ ] %i1ioterapicI e) [ ] Aadioterapic) 02#) are sunt le&turile anatomice ale foselor na1ale cu sinusurileH a) [x] 'stiumulI b) [x] MucoasaI c) [x] N)tri&emenI d) [ ] N)auditi!I e) [x] 4asele san&uine) 02()) 'rificiile coanale la na+tere sunt: a) [ ] 3pilepticeI b) [x] irculareI c) [ ] 4erticaleI d) [ ] AotundeI e) [ ] '!ale)

020)) Bntre septul na1al +i cornetele na1ale se afl: a) [x] Meatul na1al comunI b) [ ] Meatul na1al mediuD inferiorD superiorI c) [ ] %osa narinarI d) [ ] 4omerulI e) [ ] 4estibulul na1al) 022) are din metodele de examinare numite mai *os se folosesc ,n dia&nosticul rinitelor +i rinosinu1itelorH a) [x] Ainoscopia anterioarD posterioarI b) [ ] 'rofarin&oscopiaI c) [ ] /arin&oscopiaI d) [x] "uncia sinusurilor parana1aleI e) [x] AMN) 025) are sunt celulel mucoasei olfacti!eH a) [x] =en1oriale olfacti!eI b) [x] >e susinereI c) [x] ;a1aleD d) [ ] >e tip respiratorI e) [ ] >e tip ciliat) 026)) Ainolalia deschis este consecina: a) [ ] %urunculului !estibulului na1alI b) [x] "arali1ia !lului palatinI c) [ ] $n&ineiI d) [ ] %arin&iteiI e) [ ] $mi&dalitei cronice) 028)=electai sinusurile parana1ale: a) [ ] =i&moidI b) [x] MaxilarI c) [x] =fenoidalI d) [ ] a!ernosI e) [x] elulele etmoidale) 0#9)) "artea mobil a septului na1al este format din: a) [ ] artila*ul triun&hiularI b) [x] artila*ul patrulaterI c) [ ] 4omerI d) [ ] ornetul na1al mediuI e) [ ] /ama !ertical a etmoidului) 0#1)) =inu1ita maxilar &enerat de o inflamaie a dinilor se nume+te: a) [ ] =inu1it maxilar primarI b) [x] =inu1it maxilar odonto&enI c) [ ] =inusit maxilar acutI d) [ ] =inusit maxilar traumaticI e) [ ] =inusit maxilar cronic) 0#2)) Numii prile componente ale septului na1al: a) [ ] artila*ul triun&hiularI !omerulD cornetul na1al superiorI b) [ ] /amina perpendicular a etmoiduluiD osul lacrimalI c) [ ] 'sul palatinD !omerulD cartila*ul patrulaterI d) [x] artila*ul patrulaterD !omerulD lamina perpendicular a osului etmoidI e) [ ] 'asele na1aleD cartila*ele triun&hiulareD osul frontal) 0##)) "e nasul extern deosebim: a) [x] 4,rfulD columelaD narineleD lobulD aripileD rdcinaD +anurile na1opalpebraleD +i na1olabialeI

Release by Medtorrents.com b) [ ] artila*ul lateralI c) [ ] 'sul frontalI d) [ ] 'sul lacrimalI e) [ ] 4omerul) 0#())Bn condiii de policlinic se poate efectua puncia sinusului maxilar +i prin ce meat na1alH a) [x] >aI b) [ ] NuI c) [ ] Meatul na1al superiorI d) [x] Meatul na1al inferiorI e) [ ] Meatul na1al mediu) 0#0)) are din imuno&lobuline este indicatorul aler&iei foselor na1aleH a) [x ] I& 3I b) [ ] I& @I c) [ ] I& >I d) [ ] I& $I e) [ ] I& M) 0#2)-ratamentul ec1emei na1ale const din: a) [x] =uprimarea contactului cu aler&enul respecti!I b) [x] $dministrarea preparatelor antihistaminiceI c) [x] -ratamentul cu ra1e ultrafioleteI d) [ ] 3fectuarea plastiei na1aleI e) [ ] onhotomie) 0#5)) -ratamentul de!iaiei de sept na1al asociat cu sindromul de obstrucie na1al este: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] "rofilacticI c) [x] hirur&icalI d) [ ] %i1ioterapicI e) [ ] Aadiolo&ic) 0#6)$bcesul septului na1al se !a trata: a) [x] Medicamentos: antimicrobianD antiinflamatorD de1intoxicantI anal&e1icI b) [ ] "rofilacticI c) [x] hirur&icalI d) [ ] AadioterapieI e) [ ] "rin imunocorecie) 0#8) are sunt formele anatomoclinice ale inflamaiei !estibulului na1al la copiiH a) [x] Ainit !estibularI b) [x] %uruncul !estibulului na1alI c) [ ] Ainolitia1aI d) [ ] "olipii na1aliI e) [ ] $bcesul na1al) 0(9)) orpii strini na1ali se tratea1: a) [ ] MedicamentosI b) [x] "rin extra&erea lorI c) [ ] %i1ioterapicI d) [ ] .ormonalI e) [ ] "rin supra!e&herea bolna!uluui) 0(1)=imptomele subecti!e locale +i &enerale ale traumatismului na1al sunt multiple +i di!erseD +i se includ ,n urmtoarele sindroame: a) [x] =indromul al&icI b) [x] =indromul hemora&icI c) [x] =indromul le1rii funciei or&anelor afectateI d) [ ] $ler&ieI 20

Release by Medtorrents.com e) [ ] %risoane) 0(2)) %urunculul !estibulului na1al se ,nt,lne+te mai frec!ent la: a) [ ] $duliI b) [ ] opiiI c) [x] 'rice !,rstI d) [ ] %etieI e) [ ] ;iei) 0(#).emora&iile na1ale pot fi: a) [ ] /imfaticeI b) [x] 4enoaseI c) [x] apilareI d) [x] MixteI e) [x] $rteriale) 0(()) .emora&iile na1ale de cele mai dese ori pro!in din: a) [ ] Meatul na1al superiorI b) [ ] Meatul na1al inferiorI c) [ ] Meatul na1al mediuI d) [x] "ata !ascular MisselbachI e) [ ] "lan+eul foselor na1ale) 0(0) au1ele hemora&iilor na1ale pot fi: a) [x] ;oala Aandu?'slerI b) [x] ;oala hipertonicI c) [x] iro1a ficatuluiI d) [x] .ipo!itamino1a +i "I e) [x] 4osopatiile endocrine +i neuro!e&etati!e) 0(2): 3re1ipelul na1al este pro!ocat de: a) [ ] =tafilococI b) [x] =treptococI c) [ ] Menin&ococI d) [ ] Mlebsiella rhinoscleromatisI e) [ ] 4iru+i) 0(5)%orma clinic a hemora&iei na1ale poate fi: a) [x] U+oarI b) [x] =e!erI c) [x] @ra!I d) [ ] =uperioarI e) [ ] Inferioar) 0(6).emora&iile na1ale se stopea1 prin: a) [x] Metode &eneraleI b) [x] Metode localeI c) [ ] Metode fi1ioterapiceI d) [x] -amponamentul na1al anteriorI e) [x] -amponamentul na1al posterior) 0(8)) %urunculul na1al poate pro!oca: a) [x] -rombo1a sinisului ca!ernosI b) [ ] -rombo1a sinusului sa&italI c) [ ] -rombo1a sinusului si&moidI d) [ ] .emora&ie na1alI e) [ ] /ic!oree) 009)Bn ca1 de furuncul na1al se administrea1: a) [x] $ntibioticeI b) [x] $ntiinflamatoareI c) [x] $nal&e1iceI d) [x] >esensibili1anteI e) [ ] -rombin) 001)) -ratamentul local al furunculului na1al const din: a) [ ] =toarcereI b) [ ] Masa*I c) [x] $plicarea u+oar a compreselor cu alcoolI d) [ ] ;locade infiltrati!e cu di!erse medicamenteI e) [ ] -ransfu1ii) 002) are sunt formele rinofimeiH a) [x] @landularI b) [x] -elean&iecta1icI c) [ ] =clero1antI d) [ ] Infiltrati!I e) [ ] =upurati!) 00#)) Ainofima se tratea1: a) [x] hirur&icalI b) [ ] %i1ioterapicI c) [ ] MedicamentosI d) [ ] Aadiolo&icI e) [ ] ura1e) 00()>ere&lri de olfacie pot fi: a) [x] .ipoosmieI b) [x] $nosmieI c) [x] acosmieI d) [x] .iperosmieI e) [ ] Ainora&ie) 000)) $nosmia cau1at de dere&lri ale respiraiei cu etiolo&ie di!ers se nume+te: a) [ ] InfecioasI b) [ ] -oxicI c) [x] AespiratorieI d) [ ] UnilateralI e) [ ] ;ilateral) 002)Ainitele acute au urmtoarele forme: a) [x] ;analI b) [x] /a nou?nscutI c) [x] Bn cursul bolilor infecioaseI d) [x] "osttraumaticI e) [ ] .ipertroficI 005)-ratamentul rinitelor acute banale este: a) [ ] hirur&icalI b) [x] MedicamentosI c) [x] $dministrarea !asoconstrictorilorI d) [x] %i1ioterapieI e) [ ] onhotomie) 006)=emiolo&ia rinitelor banale include: a) [x] Uscciune ,n nasD strnutD indispo1iieD cefaleeD insomnieI b) [x] Ainoree seroasD obstrucia foselor na1aleD rinolalie ,nchisI c) [x] Ainoree mucopurelentI d) [ ] 4omI e) [x] Ainoree san&!inolent) 008)) =indromul principal ,n rinitele acute este: a) [x] AespiratorI b) [ ] =ecretorI c) [ ] AeflexI d) [ ] InflamatorI e) [ ] -oxic) 029) omplicaiile rinitelor pot fi: a) [x] 3pistaxisD anosmieD parosmieI b) [x] =inu1itD otitD con*uncti!itD dacriocistitI c) [x] -raheitD bron+itD pneumonieI d) [x] $mi&dalite acuteI e) [x] %arin&it) 021)) Ainita banal este o inflamaie a: a) [ ] Lesutului ososI b) [ ] artila*elor na1aleI c) [ ] Lesutului con*uncti!I d) [ ] Lesutului ner!osI e) [x] Mucoasei na1ale) 022) omplicaiile rinitelor acute la copii pot fi: a) [x] =pasme larin&ieneI b) [x] /arin&it striduloasI c) [x] 'tit medieI d) [x] ;ron+itD pneumonieI e) [x] Menin&it seroas) 02#)) Ainitele din cadrul bolilor infecto? conta&ioase sunt: a) [x] @ripalI b) [ ] $troficI c) [ ] .ipertroficI d) [ ] =pasmodicI e) [ ] ataral) 02()=electai etiolo&iaD simptomatolo&ia +i tratamentul rinitei difterice: a) [ ] onhotomieI b) [x] ;acilul /oeflerI c) [x] >epuneri sub form de membrane fibroase pe pituitara nasuluiI d) [x] =eroterapieI e) [ ] =treptococul hemolitic) 020)) "rofilaxia rinitei difterice presupune: a) [ ] $dministrarea corticosteroi1ilorI b) [ ] $dministrarea undelor ultrascurteI c) [x] 4accinareaI d) [ ] $dministrarea adrenalineiI e) [ ] $dministrarea anal&inei) 022)/a care &rup de populaie se ,nt,lne+te mai des osteomielita maxilarului superiorD care este a&entul pato&en +i cum se tratea1H a) [x] opiiiI b) [ ] MaturiiI c) [x] Infecie stafilococicI d) [ ] Infecie streptococicI e) [x] $ntibioticeD de1intoxicanteD drenarea coleciilor de puroiI ,nlturarea sechestrelor) 025)Ainitele cronice se ,mpart: a) [ ] @ripalI b) [ ] =tafilococicI c) [x] ataralI d) [x] .ipertroficI e) [x] $trofic) 026)) -ratamentul rinitei hipertrofice ,n prima fa1 de de1!oltare este: a) [ ] Aadiolo&icI b) [ ] hirur&icalI c) [x] MedicamentosI d) [ ] onhotomieI e) [ ] 4asodilatatori) 028)Ainitele atrofice sunt: a) [x] Ainita cronic atrofic banal, Csimpl)I b) [x] Ainita cronic atrofic o1enoasI c) [ ] Ainita cronic cataralI 21

d) [ ] Ainita cronic circumscriptaI e) [ ] Ainita cronic difu1) 059)) =imptomul Ofose na1ale lar&iO este caracteristic: a) [ ] Ainitei cronice hipertroficeI b) [ ] Ainitei cronice cataraleI c) [x] Ainitei croice atrofice o1enoaseI d) [ ] Ainitei cronice aler&iceI e) [ ] >e!iaiei de sept na1al) 051)=cleromul na1al este cau1at de diplococul Cnumii?l) descoperit de: a) [x] %rishI b) [x] 4olco!isciI c) [ ] "iro&o!I d) [ ] Falde1erI e) [x] Mlebsiella rhinoscleromatisI 052)-ratamentul scleromului include: a) [x] $ntibioterapieI b) [x] ImunocorecieI c) [x] /ida1aD ronida1aI d) [x] 4itamineI e) [x] orticosteroi1i) 05#)=imptomele subiecti!e caracteristice rinitei !asomotorii sunt: a) [x] 'bstrucie na1alI b) [x] =trnutI c) [x] AinoreeI d) [ ] efaleeI e) [ ] 3pistaxis) 05()3numerai principalele semne ale papilomului na1al: a) [ ] rusteI b) [ ] Implantare pediculatI c) [x] Implantare sesilI d) [x] oloraie ro1?ro+ieticI e) [x] $spect muriform +i consisten elastic) 050)>in punct de !edere histolo&ic an&iofibromul nasofarin&ian al pubertii masculine este o tumoare beni&n sau mali&nH /a care indi!i1i se ,nt,lne+te mai des +i care este metoda de tratamentH a) [x] ;eni&nI b) [ ] Mali&nI c) [ ] ;tr,niI d) [x] hirur&icalI e) [x] ;iei C10?20 ani)) 052)-umorile beni&ne ale nasului sunt: a) [ ] AinolitulI b) [x] histul dermoid al dorsi nasi; c) [x] "olipul s,n&er,nd al septului na1alI d) [x] $denomulD condromulD papilomato1a foselor na1aleI e) [x] $n&iomul) 055)) -ratamentul tumorilor beni&ne ale nasului este: a) [x] hirur&icalI b) [ ] MedicamentosI c) [ ] AadioterapieI d) [ ] itostaticeI e) [ ] %i1ioterapie)

056)) 3xpresia "Orice sinuzit se nate, triete i moare o dat cu rinita care a generat-o" aparine lui: a) [ ] =amuel AossenI b) [ ] FaldeKerI c) [x] -erracolI d) [ ] @,rbeaI e) [ ] ",unescu) 058)>ia&nosticul sinu1itei maxilare acute se stabile+te ,n ba1a: a) [x] $namne1eiI b) [x] Ainoscopiei anterioareI c) [x] Aadio&rafieiI d) [x] "unciei sinusului maxilarI e) [ ] "olipotomiei) 069)) -ratamentul polipului s,n&er,nd al septului na1al este: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] Aadiolo&icI c) [ ] orticoterapieI d) [x] hirur&icalI e) [ ] itostatic) 061) -ratamentul sinu1itei maxilare acute include: a) [x] %i1ioterapieI b) [ ] onhotomieI c) [x] $ntiinflamatoriiI d) [x] "uncia sinusului cu scop terapeuticI e) [x] .iposensibili1ante) 062)>ia&nosticul etmoiditei acute exteriori1ate include: a) [x] %enomene de rinoetmoiditI b) [x] 3demul palpebralI c) [x] 3demul mucoasei na1aleI d) [x] "uroi ,n meatul na1al mediu sau superiorI e) [x] >ate radiolo&ice) 06#)) -ratamentul sinu1itelor acute fr complicaii este preponderent: a) [ ] hirur&icalI b) [x] MedicamentosI c) [ ] MixtI d) [ ] AadioterapicI e) [ ] itostatice) 06() =fenoidita acut se tratea1: a) [x] MedicamentosI b) [x] /ocalI c) [x] @eneralI d) [x] %i1ioterapicI e) [ ] hirur&ical) 060)) =ecreiile mucopurulene pe pretele posterior al na1ofarin&elui presupun: a) [ ] =inusit maxilarI b) [ ] =inusit frontalI c) [ ] =inusit etmoidal cu afectarea celulelor anterioareI d) [x] =fenoiditI e) [ ] $mi&dalit cronic) 062)3tiolo&ia sinu1itei cronice include: a) [x] AinitD de!iaie de sept na1alI b) [x] $denoiditD a!itamino1I c) [x] -ulburri de metabolismI d) [x] =tarea ostiumuluiI

Release by Medtorrents.com e) [ ] %ebrD cefalee) 065)) -ratamentul chirur&ical al sinu1itei cronice se efectuea1 ,n ca1 de: a) [x] =inu1it maxilar cronicD forma proliferati!I b) [ ] =inusita frontal cronic cataralI c) [ ] =inu1ita etmoidal cronic cataralI d) [ ] =inu1ita maxilar cronic cataralI e) [ ] =inusita sfenoidal cronic cataral) 066)"articularitile ce in de etiopato&enia rinosinu1itelor la copii sunt: a) [x] %actori anatomici ? fosele na1ale miciD ostiumuri na1ale ,n&usteI b) [x] Imunitatea local +i &eneral sc1ut la copiiI c) [x] 4e&etaii adenoideD adenoiditeI d) [ ] opil normotroficI e) [x] $!itamino1e) 068)) -ratamentul sinu1itelor la copii este preponderent: a) [ ] hirur&icalI b) [ ] AadioterapicI c) [ ] itostaticI d) [x] MedicamentosI e) [ ] onhotomie) 089) ile de propa&are a infeciei din sinusurile parana1ale ,n re&iunile ,n!ecinate sunt: a) [x] >e contactI b) [x] .emato&enI c) [ ] -raumaticI d) [x] "erine!ralD peri!ascularD mixtI e) [x] /imfo&en) 081)) Inflamaia ,n stadiile incipiente ale unei sinu1ite afectea1: a) [ ] 'sulI b) [ ] =tratul submucosI c) [ ] "eriostulI d) [x] MucoasaI e) [ ] -oate straturile) 082) omplicaiile rinosinuso&ene sunt: a) [x] 'rbitaleI b) [x] IntracranieneI c) [ ] AespiratoriiI d) [ ] histuriI e) [ ] Mixte) 08#)) Menin&ita rinosinuso&en se tratea1: a) [ ] >up metode chirur&icaleI b) [ ] MedicamentosI c) [ ] %i1ioterapicI d) [x] Mixt Cchirur&ical +i medicamentos)I e) [ ] itostatice) 08() omplicaiile orbitale includ: a) [ ] $bcesul cerebralI b) [ ] $bcesul cerebelsI c) [x] 3demul esuturilor moi ale orbitei +i pleoapelorI d) [x] %le&mon retrobulbar +i orbitalI e) [ ] Menin&it purulent) 080)) $bcesul subperiostal sau retrobulbar cau1at de o sinu1it se tratea1: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] "rin timpanotomieI 22

c) [ ] "rin conhotomieI d) [x] hirur&icalI e) [ ] itostatice) 082)=imptomatolo&ia menin&itei rinosinuso&ene include urmtoarela semne clinice: a) [x] =emne clinice +i paraclinice ale sinusitei respecti!eI b) [x] IntoxicaieD cefalee difu1 pronunatI c) [x] @reaD !omD fotofobieD starea &eneral &ra! alteratI d) [x] Ai&iditatea m)ocipitalisD simptomele Merni&D ;rud1inscPi po1iti!eI e) [x] /ichidul cefalorahidian este tulbureD numrulde celule este sporit) 085)) $bcesul rinosinuso&en extradural este o colecie de puroi: a) [x] >intre os +i menin&eI b) [ ] =ub menin&eI c) [ ] Bn esutul creeruluiI d) [ ] Bn esutul cerebeluluiI e) [ ] Bn sinusul sa&ital) 086)=tadiile de de1!oltare ale abcesului intracranian sunt: a) [x] IniialD de debutI b) [x] /atentI c) [x] >e stareI d) [x] -erminalI e) [ ] 3dematoas) 088)) $bcesul rinosinuso&en intracranian se !a trata: a) [ ] MedicamentosI b) [x] hirur&icalI c) [ ] %i1ioterapicI d) [ ] AadioterapicI e) [ ] u citostatice) 299) =imptomele clinice ale tromboflebitei sinusului ca!ernos pro!ocat de o sinusit sunt: a) [x] =imptomele clinice ale sinusiteiI b) [x] %ebr #8?(9 D frisoaneD cefaleeI c) [ ] 'dinofa&ieI d) [x] =tarea &eneral a bolna!ului &ra! alteratI e) [x] 3xoftalmD pto1 palpebralD edem peripalpebralD diplopie) 291)) Mucocelul +i piocelul se tratea1: a) [ ] MedicamentosI b) [x] hirur&icalI c) [ ] %i1ioterapicI d) [ ] ImunocorecieI e) [ ] Aadioterapie) 292) omplicaiile rinosinuso&ene ale aparatului respirator includ urmtoarele afeciuni: a) [x] /arin&otraheite acute +i croniceI b) [x] $stm bron+icI c) [x] "neumonieI d) [ ] ;oala hipertonicI e) [ ] ;oala ulceroas a tractului &astrointestinal) 29#)) =inu1ita cranioba1al se nume+te: a) [ ] =inu1it frontalI b) [ ] =inu1it maxilarI c) [ ] =inusit1 etmoidalI d) [x] =inu1it sfenoidalI

e) [ ] "ansinusit) 29()>ia&nosticul de abces intracranian rinosinuso&en include: a) [x] >ate anamnesticeI b) [x] 3xamenul rinosinuso&enD neurolo&icD oftalmolo&icI c) [ ] onsultaia fi1ioterapeutuluiI d) [x] Ae1ultatele tomo&rafiei computeri1ateI e) [x] 3xamenul lichidului cefalorahidian) 290)Bn ca1ul cror patolo&ii este pre1ent rinolalia deschisH a) [x] "arali1ia !lului palatinI b) [ ] "olipi na1aliI c) [x] -raumatism al !lului palatinI d) [x] Insuficiena !elopalatinI e) [x] Malformaia !lului palatin) 292)=inu1itele pot &enera: a) [ ] 'tosclero1I b) [ ] =urditate neurosensorialI c) [x] %arin&itI d) [x] $n&inI e) [x] 'tit medie) 295) are din afeciunile descrise mai *os sunt cau1a hemora&iilor na1aleH a) [x] ;olile hematolo&iceD trombocitopeniileI b) [x] ;oala hipertonicI c) [ ] Ulcer stomacalI d) [x] Insuficiena hepaticD ciro1a ficatuluiI e) [x] @rip) 296)Ainita !iral se deosebe+te de rinita banal prin: a) [x] %ebrI b) [x] %arin&otraheobron+itI c) [x] /eucopenieI d) [ ] /eucocito1I e) [x] $namne1a epidimiolo&icD epidemie de &rip) 298)=inu1itele acute !or fi tratatate chirur&ical ,n ca1 de: a) [x] omplicaii orbitaleI b) [x] omplicaii endocranieneI c) [ ] BntotdeaunaI d) [ ] /a copiiI e) [ ] Niciodat) 211) are din afeciunile numite mai *os !or pro!oca rinolalia ,nchisH a) [x] -umorile ca!itii na1aleI b) [x] 4e&etaiile adenoide mariI c) [ ] '1enaI d) [x] Ainitele cronice hipertroficeI e) [x] "olipii na1ali) 212)) entrul cortical al ner!ului olfacti! se afl ,n: a) [x] /obul temporalI b) [ ] /obul occipitalI c) [ ] /obul frontalI d) [ ] /obul parietalI e) [ ] /obul median) 21#) Iner!aia sen1iti! a nasului este efectuat de: a) [x] Aamura I a n)tri&emenI

Release by Medtorrents.com b) [x] Aamura II a n)tri&emenI c) [ ] Aamura III a n)tri&emenI d) [ ] N)%acial e) [ ] N)!a&) 21()) Microor&anismele ,n fosele na1ale se nimicesc cu a*utorul: a) [ ] ililor !ibratiliI b) [ ] %irele pieloase din !estibulul na1alI c) [x] Mucinei +i li1ocineiI d) [ ] ornetelor na1aleI e) [ ] =eptului na1al) 210)Insuficiena respiratorie na1al de lun& durat la copii poate duce la: a) [x] Aetard fi1ic +i psihicI b) [x] .ipoacu1ieI c) [x] atarul cilor respiratoriiI d) [x] $n&ineI e) [x] $mi&dalite cronice) 212)) 3xcitantul natural al n)olfacti! se consider: a) [x] =ubstane mirositoareI b) [ ] =ubstane acreI c) [ ] =ubstane srateI d) [ ] =ubstane dulciI e) [ ] $erul) 215)) 3xamenul obiecti! al olfaciei poart denumirea de: a) [x] 'lfactometrieI b) [ ] "neumorinometrieI c) [ ] @ustometrieI d) [ ] -impanometrieI e) [ ] >iafanoscopie) 216)$nali1atorul olfacti! este compus din: a) [x] elule sen1oriale olfacti!eI b) [x] ;ulbi olfacti!iI c) [x] -ractul olfacti!I d) [x] -ri&onumul olfacti!I e) [x] @hirus dentalis) 218)Ainita aler&ic este &enrat de urmtorii aler&eni: a) [x] $ler&eni industrialiI b) [x] $ler&eni mena&eriI c) [x] =ubstane chimiceI d) [x] "olenD sporiD &ramineeI e) [x] $ler&eni bacterieni) 229)$cu1ele caracteristice unei sinu1ite sunt: a) [x] Insuficiena respiratorie na1alI b) [x] efaleeI c) [x] -ensiune ,n re&iunea sinususlui respecti!I d) [x] .iposmieI e) [ ] ;radicardie) 221)=inu1itele preponderent sunt pro!ocate de urmtorii a&eni pato&eni: a) [ ] ;acilul Moch I b) [x] "naeumococcusI c) [x] =tafilococcus aureusI d) [ ] @onococcusI e) [x] =treptococcus pio&enis) 222)Ainopatiile !asomotorii sunt cau1ate de: a) [x] Acirea ,ndelun&at a picioarelorI b) [x] >istonie !e&etati!I c) [x] >e!iaie de sept na1alI 23

d) [x] Ainite acute repetateI e) [x] "olipi na1aliD catarul cilor respiratorii) 22#)) -ratamentul chirur&ical ,n sinu1ite fr complicaii se utili1ea1 ,n ca1 de: a) [ ] BntotdeaunaI b) [x] "olipo1 na1alD lipsa efectului conser!atorI c) [ ] NiciodatI d) [ ] =inu1it cataralI e) [ ] =inu1it exudati!) 22()>ia&nosticul osteomului sinusurilor parana1ale se ba1ea1 pe: a) [x] efaleeI b) [x] >eformaia pereilor sinusurilorI c) [ ] .epatome&alieI d) [x] >ate radio&raficeI e) [x] >eplasarea ochiului) 220)>ia&nosticul sinu1itelor include: a) [x] $namne1aI b) [x] Ainoscopia anterioarI c) [x] "uncia sinusului maxilarI d) [x] -repanopuncia sinusului frontalI e) [x] Aadio&rafia sinusurilor parana1ale) 222)=inu1itele sunt cau1a urmtoarelor afeciuni ale or&anelor 'A/: a) [ ] /abirintitI b) [x] %arin&itI c) [x] $n&inI d) [x] 'tit medieI e) [ ] =urditate de percepie) 225)=inu1itele acute +i cronice re,ncl1ite pot pro!oca urmtoarele complicaii orbitale: a) [ ] @laucomD cataractI b) [x] $bces subperiostalI c) [x] "eriostitI d) [x] %le&mon al orbiteiI e) [x] $bces retrobulbar) 226)"articularitile infiltratului scleromatos sunt: a) [x] =e locali1ea1 ,n cele mai ,n&uste locuri ale cilor respiratoriiI b) [x] Nu ulcerea1I c) [x] Nu sunt dureroaseI d) [ ] =unt acoperite cu un exudat de culoare &ri) e) [ ] =unt dureroase) 228)3tiolo&ia rinitei acute +i a catarului respirator acut include: a) [x] AcialaI b) [x] $ciunea factorilor noci!iI c) [x] $ler&ieI d) [x] Infecie bacterianI e) [x] Infecie !iral) 2#9)) au1a hipoosmiei +i anosmiei ,n o1en este: a) [x] $trofia celulelor neurosensorialeI b) [ ] %osele na1ale lar&iI c) [ ] %osele na1ale ,n&usteI d) [ ] $trofia mucoasei respiratoriiI e) [ ] $trofia esutului osos) 2#1)) $&entul pato&en al scleromului cilor respiratorii este:

a) [x] Mlebsiella rhinoscleromatisI b) [ ] ;acilul Mlebs?/ofllerI c) [ ] "seudomonas aero&inosaI d) [ ] =tafilococcus aureusI e) [ ] hlamidia trahomatis) 2#2)) =electai tratametul rinitei cronice hipertrofice !eritabile: a) [ ] MedicamentosI b) [ ] %i1ioterapicI c) [x] hirur&icalI d) [ ] ;adi*onarea cu !asoconstrictoareI e) [ ] Aadioterapie) 2##) are din cau1ele enumerate pot pro!oca epistaxisH a) [ ] Ulcerul duodenalI b) [ ] 4arice ale !enelor esofa&uluiI c) [x] .emofiliaI d) [ ] ;ron+iecta1iaI e) [x] .ipertensiunea arterial) 2#()) '1ena este o afeciune a nasului cu caracter: a) [x] $troficI b) [ ] .ipertroficI c) [ ] .iperplasticI d) [ ] NeoplasticI e) [ ] >e&enerati!) 2#0);olna!ul permanent nu respir pe nas) 4asoconstrictoarele nu ameliorea1 respiraia) Ainoscopia anterioar a artat: cornetele na1ale hipertrofiate) are este dia&nosticul +i metodele de tratamentH a) [ ] Ainit cataralI b) [ ] Ainit cronic hipertrofic falsI c) [x] Ainit cronic hipertrofic !eritabilI d) [ ] -ratament medicamentosI e) [x] -ratament chirur&ical) 2#2)"erforaia septului na1al poate fi &enerat de: a) [x] InfecieD tuberculo1I sifilisI b) [x] -raumI c) [x] >ere&lri troficeI d) [ ] "olipi na1aliI e) [ ] $mi&dalit cronic) 2#5) are sunt semnele clinice caracteristice rinitei !asomotoriiH a) [ ] %ebrI b) [x] =trnutI c) [x] Ainoree ac!aticI d) [x] Insuficiena respiraiei na1aleI e) [ ] efalee) 2#6) are !a fi tactica medicilor &enerali+ti ,n ca1 de complicaie rinosinuso&enH a) [x] onsultaia medicului 'A/I b) [x] onsultaia medicului neuropatolo&I c) [x] onsultaia medicului oftalmolo&I d) [x] =pitali1area bolna!uluiI e) [ ] -ratament ambulator) 2#8)) Ainita cronic hipertrofic fals se !a trata: a) [x] MedicamentosI b) [ ] hirur&icalI c) [ ] onser!ati!I d) [ ] "rofilacticI

Release by Medtorrents.com e) [ ] %i1ioterapic) 2(9) are este clasificarea sinu1itelor dup criteriul bacteriolo&icH a) [x] MonomicrobieneI b) [x] "olimicrobieneI c) [ ] "rimareI d) [x] 4iraleI e) [x] Micotice) 2(1)) 3tmoidita acut mai des se ,nt,lne+te la: a) [ ] %emeiI b) [ ] 4,rstniciI c) [x] opiiI d) [ ] ;rbaiI e) [ ] ;tr,ni) 2(2)-ratamentul rinitei acute este adresat: a) [x] Aestabilirii permeabilitii foselor na1aleI b) [x] ombaterii strii febrileI c) [ ] ombaterii strii de indispo1iieI d) [x] "re!enirea complicaiilorI e) [ ] Ae1ecia septului na1al) 2(#)) Ainolitia1a este: a) [x] Un corp strinI b) [ ] Inflamaia &landelor sebaceeI c) [ ] -umoarea foselor na1aleI d) [ ] AinitI e) [ ] =inu1it) 2(()3xsema nasului poate fi pro!ocat de: a) [x] >ere&lri metabolice: b) [x] $ciunea di!er+ilor aler&eniI c) [ ] >e!iere de sept na1alI d) [x] $ciunea unor factori chimici de producieD de mena*I e) [x] Ainoree purulent) 2(0)) -uberculo1a na1osinusal este pro!ocat de: a) [x] ;acilul MochI b) [ ] ;acilul /offlerI c) [ ] =treptococcul ;?hemoliticI d) [ ] =tafilococcus aureusI e) [ ] %un&i) 2(2)Numii formele de rinit !asomotorie: a) [x] $ler&ic periodic Cpolino1ele) +i aperiodicI b) [x] Neuro!e&etati!I c) [ ] .ipertroficI d) [ ] $troficI e) [ ] ataral) 2(5) are sunt criteriile de dia&nostic ale sfenoiditei acuteH a) [ ] =emne subiecti!eD obiecti!eD paraclinice &eneraleI b) [x] =emne subiecti!eD obiecti!eD paraclinice speciale 'A/I c) [x] -emperaturD frisoaneI d) [x] efalee) e) [x] 3xamen radiolo&ic) 2(6)) =inu1itele acute exudati!e se tratea1: a) [ ] hirur&icalI b) [x] MedicamentosI c) [ ] "rin conhotomieI d) [ ] AadioterapieI 24

e) [ ] ;locarea ostiumului rinosinu1al) 2(8)) -ratamentul epistaxisului &enerat de boala lui Aandu?'sler este: a) [ ] AadioterapieI b) [x] onser!ati! Clocal +i &eneral)I c) [ ] hirur&icalI d) [ ] "rofilacticI e) [ ] Mixt) 209)"rocesul scleromatos se locali1ea1 preponderent ,n: a) [ ] 4estibulul na1alI b) [x] oaneI c) [x] Ainofarin&eI d) [ ] ;ucofarin&eI e) [x] ;ifurcaia traheei) 201)) are este tactica tratamentului sinu1itelor cu complicaiiH a) [ ] "uncia sinusului respecti!D antibioterapieD terapie de de1intoxicareI b) [ ] Bntroducerea ,n sinus a antibioticilorI c) [ ] "uncia lombarI d) [x] -ratament chirur&icalD antibioterapieD de1intoxicareD antiinflamatorii) e) [ ] onhotomie) 202)Numii cau1ele furunculului na1al: a) [x] >iabet 1aharatI b) [x] -raumatismul !estibulului na1alI c) [ ] $mi&dalita cronicI d) [ ] 4e&etaii adenoideI e) [x] 3xcoriaiile pielii !estibulului na1al) 20#) are din simptomele enumerate !or e!oca pre1ena la copil a unui corp strin endona1alH a) [x] 'bstrucie na1al unilateralI b) [x] Ainoree purulent unilateralI c) [ ] >ispneeI d) [ ] $nosmieI e) [ ] >isfa&ie) 20() are !a fi dia&nosticul +i tactica medicului ,n ca1ul bolna!ului de #( ani cu diabet saharatD care acu1 dureri ,n nasD cefaleeD febrD frisoaneD infiltraie cu edem al nasului extern) 'biecti! se stabile+te hiperemia +i infiltraia pielii din re&iunea !estibulului na1al) a) [x] %urunculul !estibulului na1alI b) [ ] Ainit acutI c) [x] =pitali1area bolna!uluiI d) [x] $ntibioterapieI e) [x] $nal&e1iceD desensibili1anteD antiinflamatoare) 200) are sunt cile de ptrundere a infeciei din ca!itatea na1al +i din sinusurile parana1ale ,n cutia cranianH a) [x] ontactD percontinuetatemI b) [x] .emato&enI c) [x] /imfo&enI d) [x] "erine!ralI e) [x ] Mixt) 202) are sunt msurile de ur&en ce trebuie luate ,n ca1 de epistaxis &ra! cu ori&ine ,n poriunea posterioar a foselor

na1aleH a) [ ] auteri1area petei !asculareI b) [x] -amponament na1al anterior +i posteriorI c) [x] Aeechilibrarea !olemicI d) [x] -ratament &eneral homeostaticI e) [ ] onhotomie) 205)3numerai tipurile de rinite: a) [x] $cute banaleI b) [ ] "urulenteI c) [ ] 3xudati!eI d) [x] roniceI e) [x] =pecifice) 206)) um se nume+te !ocea na1onatH a) [ ] AinoreeI b) [ ] Ainora&ieI c) [x] AinolalieI d) [ ] 'dinofa&ieI e) [ ] 'todinie) 208)Numii semnele clinice ale o1enei: a) [x] Miros fetid din nasI b) [x] $nosmieI c) [x] %osele na1ale lar&iI d) [ ] .ipertrofia cornetelor na1ale inferioareI e) [x] ruste) 229) are sunt semnele clinice +i locali1area polipului s,n&er,nd na1alH a) [x] "artea cartila&inoas a septului na1alI b) [ ] 4omerulI c) [ ] /amina perpendicular a osului etmoidI d) [x] 3pistaxis frec!entI e) [ ] efalee) 221) au1ele principale a de!iaiei de sept na1al sunt: a) [x] "redispo1iii ereditareI b) [x] -raumatism na1alI c) [ ] Ainite acuteI d) [ ] Ainite !a1omotoriiI e) [ ] Ainoree) 222)Bn ce direcie se mi+c cilii +i implicit mucusul din sinusul maxilar +i care este cau1a cea mai frec!ent a sinu1itei maxilareH a) [x] tre ostioul sinusuluiI b) [ ] tre sinusul maxilarI c) [x] InfeciaI d) [x] =tarea funcional a orificiului ce lea& sinusul maxilar cu ca!itatea na1alI e) [ ] Ainorea) 22#) opmplicaiile rinosinuso&ene orbitale sunt: a) [x] %le&mon orbitalI b) [x] %le&mon retrobulbarI c) [x] 'steoperiostitI d) [x] 3dem al esuturilor moi ale orbiteiI e) [ ] $bcesul cerebral) 22()=emnele caracteristice +i specifice ale unui traumatism na1al sunt: a) [x] 3pistaxisI b) [x] >urereI c) [ ] =trnutI d) [x] >ere&lri de respiraieI e) [ ] efalee)

Release by Medtorrents.com 220)$ciunea medicului ,n ca1 de traumatism na1al const din: a) [x] .emosta1I b) [x] ombaterea dureriiI c) [x] "relucarea chirur&ical primar a pl&iiI d) [ ] -raheotomieI e) [x] $dministrarea de ser antitetanic) 222)=emnele caracteristice +i metodele de ba1 de dia&nostic +i tratament ale de!iaiei de sept na1al sunt: a) [x] Insuficien respiratorie na1alI b) [x] Ainoscopie anterioarI c) [x] hirur&icalI d) [ ] Miros fetid din nasI e) [ ] =ialoree) 225) omplicaiile endocraniene rinosinuso&ene pot fi: a) [x] $bces extra? +i subdural ,n re&iunea frontalI b) [x] $bces al lobului frontalI c) [x] Menin&it rinosinuso&enI d) [ ] "eriostitI e) [ ] 3demul esuturilor moi ale feei) 226)-actica medicului ,n ca1 de di!erse forme de complicaii rinosinuso&ene este: a) [x] "uncia sau sanarea chirur&ical a sinusului respecti!I b) [x] "uncia sau sanarea chirur&ical a sinusului respecti! cu aciuni asupra complicaiilor rinosinuso&eneI c) [x] $ntibioterapieI d) [x] $ntiinflamatoareD de1intoxicaieD calmanteD antihistaminiceD etc)D e) [ ] -ratament radioterapic) 228)) Aespiraia na1al la nou?nscut se efectuia1 prin: a) [ ] Meatul na1al mi*lociuI b) [ ] Meatul na1al superiorI c) [x] a!itatea na1al comunI d) [ ] Meatul na1al inferiorI e) [ ] a!itatea na1al dreapta +i st,n&a) 259)) Un epistaxis recidi!ant la un brbat de 29 ani poate a!ea drept cau1e: a) [ ] ' discra1ie san&!inI b) [x] Un an&iofibrom na1ofarin&ianI c) [ ] ' etmoidit acutI d) [ ] Un craniofarin&iomI e) [ ] Un polip sinuso?coanal) 251)-ratamentul medical al unei sinu1ite maxilare acute const din: a) [x] Meninerea ostiumului permeabilI b) [x] "uncia sinusuluiI c) [x] $ntibioterapieI d) [ ] ;locarea meatului mi*lociuI e) [ ] $mi&dalectomie) 252)Bn ca1 de atre1ie coanal se efetuia1: a) [ ] -raheotomiaI b) [ ] Aespiraie artificialI c) [x] "erforaia atre1iei cu dilatare continu ulterioarI d) [ ] =eptoplastieI e) [ ] onhotomie) 25

25#)=imptomele caracteristice unei etmoidite acute sunt: a) [x] >ureri ,n re&iunea proeciei celulelor etmoidaleI b) [ ] efaleeI c) [x] 'bstrucie na1alI d) [x] AinoreeI e) [ ] 'todinie) 25()) .ematomul na1al este &enerat de: a) [x] -raumatismI b) [ ] InfecieI c) [ ] =ubstane !asoconstrictoareI d) [ ] "olipi na1ali) e) [ ] >e!iaie de sept na1al) 250)) are din complicaiile furunculului na1al este cea mai &ra!H a) [ ] %urunculo1aI b) [ ] /imfadenitaI c) [x] -romboflebita sinusului ca!ernosI d) [ ] =epticemiaI e) [ ] Asp,ndirea hemato&en a infeciei) 252)=,n&ele !enos din ca!itatea na1al +i din sinusurile parana1ale se !ars ,n: a) [x] 4ena facialI b) [x] 4ena oftalmicI c) [ ] 4ena occipitalI d) [ ] 4ena palatin descendentI e) [ ] 4ena subcla!ia) 255)Insuficiena respiratorie na1al duce la: a) [x] >ere&larea funciei auditi!eI b) [x] "atolo&ie bronhopulmonarI c) [x] Aetard fi1ic +i intelectualI d) [ ] 3pistaxisI e) [ ] efalee) 256)"rin care !ene a*un&e s,n&ele din nas spre sinusul ca!ernos: a) [x] 4ena an&ularI b) [x] 4ena oftalmicaI c) [ ] 4ena palatinaI d) [ ] 4ena facialI e) [ ] 4ena maxilar intern) 258)Un cancer de ca!um poate fi rele!at prin: a) [x] Ne!ral&ie tri&eminalI b) [ ] $denopatie laterocer!icalI c) [x] 3pistaxisI d) [ ] >isfa&ieI e) [x] .ipoacu1ie de trasmisie unilateral) 269)-ratamentul cancerului de ca!um const ,n: a) [x] 3xci1ie chirur&icalI b) [ ] Ultrasono&rafieI c) [x] -elecobaltoterapieI d) [x] himioterapieI e) [ ] rioterapie) 261) /a ni!elul cror !ertebre cer!icale este proiectat larin&ele pe coloana !ertebral la adultH a) [ ] 2? ( b) [ ] 1? 2 c) [x] #? 2 d) [ ] 5 e) [ ] 2? 2)

262) >in ce cartila*e este constituit larin&eleH a) [x] ricoid b) [ ] -ra&al c) [x] -iroid d) [x] orniculate e) [x] uneiforme) 26#) are sunt cartila*ele impare ale larin&eluiH a) [x] ricoid b) [x] -iroid c) [ ] $ritenoide d) [x] 3pi&lota e) [ ] uneiforme) 26() are sunt cartila*ele perechi ale larin&eluiH a) [x] orniculate b) [ ] -iroid c) [x] uneiforme d) [ ] ricoid e) [x] $ritenoide 260)) are din cartila*ele enumerate pre1int pi!otul larin&elui +i pe care se spri*in celelalte cartila*eH a) [ ] $ritenoid b) [ ] uneiform c) [ ] 3pi&lota d) [ ] -iroid e) [x] ricoid) 262)) are din cartila*ele larin&elui formea1 pomul lui $damH a) [ ] $ritenoide b) [ ] orniculate c) [ ] ricoidul d) [x] -iroidul e) [ ] 3pi&lota 265) ,te coarne are cartila*ul tiroid +i care sunt eleH a) [ ] -rei b) [x] "atru c) [x] =uperioare d) [x] Inferioare e) [ ] inci) 266)) are cartila* al larin&elui constituie un scut pentru plicele !ocaleH a) [ ] 3pi&lotic b) [x] -iroid c) [ ] ricoid d) [ ] uneiform e) [ ] $ritenoi1i) 268) 3pi&lota se une+te cu: a) [x] 'sul hioid b) [x] artila*ele tiroid +i aritenoi1i c) [x] /imba d) [x] %arin&ele e) [ ] Nasul) 289) ,te apofi1e au cartila*ele aritenoide +i care sunt eleH a) [x] >ou b) [ ] -rei c) [x] $nterioare C!ocale) d) [x] 3xterne Cmusculare) e) [ ] Interne Cmucoase))

Release by Medtorrents.com 281) are din cartila*ele larin&elui sunt cele mai miciD nestabile dup formD mrime +i sediuH a) [ ] 3pi&lotic b) [ ] -iroid c) [x] uneiforme d) [x] orniculate e) [ ] ricoid) 282) are cartila*eD din cele enumerateD au o structur hialinH a) [ ] orniculate b) [ ] 3pi&lotic c) [x] ricoid d) [ ] uneiforme e) [x] -iroid) 28#) are din cele enumerate mai *os cartila*e au o structur elasticH a) [x] 3pi&lotic b) [x] orniculate c) [x] uneiforme d) [ ] -iroid e) [ ] ricoid) 28() are sunt articulaiile larin&eluiH a) [x] ricotiroidian b) [x] ricoaritenoidian c) [ ] -iroepi&lotic d) [ ] $riepi&lotic e) [ ] -irohioid) 280) are sunt cele dou membrane principale ale larin&eluiH a) [x] rico?tiroidian b) [x] -irohiodian c) [ ] ricotraheal d) [ ] -rans!ersale) e) [ ] Interaritenoidian) 282)) are din membranele numite mai *os une+te cartila*ul cricoid cu traheea +i are un rol static acestuiaH a) [ ] -irohioidian b) [x] rico?traheal c) [ ] rico?aritenoidian d) [ ] rico?tiroidian e) [ ] @losoepi&lotic) 285)) are membran a larin&elui se !a inci1a ,n ca1 de steno1 fulminant larin&ianH a) [x] rico?tiroidian b) [ ] -irohioidian c) [ ] -iroepi&lotic d) [ ] $riepi&lotic e) [ ] @losoepi&lotic) 286) "artea superioar a larin&elui !ine ,n raport cu: a) [x] Adcina limbii b) [x] @ura sofa&ului c) [ ] a!itatea bucal d) [x] .ipofarin&e e) [ ] Me1ofarin&e) 288) are sunt componentele limitei superioar a larin&eluiH 26

Release by Medtorrents.com a) [x] Mar&inea liber a epi&lotei b) [x] Aepliul ari?epi&lotic c) [ ] or1ile !ocale d) [ ] Mar&inea liber a cricoidului e) [x] =paiul interaritenoidian) 599)) e nume poart spaiul determinat de cele dou cor1i !ocaleH a) [ ] 4estibul b) [x] @lot c) [ ] =ub&lotic d) [ ] -rans&lotic e) [ ] =upra&lotic 591) are sunt mu+chii extrinseci al larin&eluiH a) [x] =ternotiroidian b) [x] -irohioidian c) [x] =ternohioidian d) [x] 'mohioidian e) [x] =tilofarin&ian) 592) are sunt mu+chii intrinseci ai larin&eluiH a) [x] ricoaritenoidian posterior b) [x] ricoaritenoidian lateral c) [x] ricotiroidian d) [x] -iroepi&lotic e) [x] $riepi&lotic) 59#) are sunt aciunile mu+chilor intrinseci ai larin&eluiH a) [x] Bnchiderea &lotei Cabducia) b) [x] >eschiderea &lotei Cadducia) c) [x] -ensionarea cor1ilor !ocale d) [ ] Aidic larin&ele e) [x] oboar epi&lota) 59()) are mu+chi asi&ur deschiderea &lotei Cabducia)H a) [x] rico?aritenoidian posterior Cposticus) b) [ ] Interaritenoidian c) [ ] -iroaritenoidian d) [ ] =ternotiroidian e) [ ] =ternohioidian) 590) are mu+chi asi&ur ,nchiderea &lotei sau adduciaH a) [ ] ricoaritenoidieni posteriori Cposticus) b) [x] ricoaritenoidieni laterali c) [x] Interaritenoidieni d) [x] -iroaritenoidieni Cfascicolul extern) e) [ ] ricotiroidian) 592) >e care artere este !asculari1at larin&eleH a) [x] /arin&ian superioar b) [x] /arin&ian inferioar c) [x] /arin&ian posterioar d) [ ] /arin&ian superficial e) [ ] /arin&ian anterioar) 595) Bn care &an&lioni se !ars limfaticele larin&eluiH a) [x] @an&lionii prelarin&ieni b) [x] @an&lionii recureniali c) [x] @an&lionii pretraheali d) [ ] @an&lionii me1enteriali e) [x] <u&ulocarotidieni superiori) 596)) are re&iune a larin&elui are un sistem limfatic slab de1!oltatH a) [x] @lotic b) [ ] 4estibulul c) [ ] =ub&lotic d) [ ] 3pi&lot e) [ ] =upra&lotic) 598)) e iner!aie a larin&elui asi&ur preponderent ner!ul larin&ean superiorH a) [ ] Motorie b) [ ] Mixt c) [x] =en1iti! d) [ ] 4e&etati! e) [ ] =en1orial) 519)) are din ner!ii numii mai *os asi&ur iner!aie motorie pentru larin&eH a) [ ] /arin&ian superior b) [x] /arin&ian inferior c) [ ] -ri&emin d) [ ] .ipo&los e) [ ] @losofarin&ian) 511)) are din mu+chii intrinseci ai larin&elui este iner!at de ramura extern motorie a ner!ului larin&ian superiorH a) [x] ricotiroidian b) [ ] ricoaritenoidian posterior Cposticus) c) [ ] -iroepi&lotic d) [ ] Interaritenoidian e) [ ] $riepi&lotic) 512) are este or&anotopica ner!ului recurent pe st,n&aH a) [x] rosa aortei b) [x] $rtera pulmonar st,n&a c) [x] ;ronhia st,n& d) [x] 3sofa& e) [x] -raheeD &landa tiroid) 51#) e structur caracteristic are mucoasa larin&ianH a) [x] 3piteliu pa!imentos stratificatD parial Peratini1at b) [x] 3piteliu cilindric ciliat c) [ ] 3piteliu pri1matic pluristratificat d) [ ] 3piteliu respirator e) [ ] 3piteliu cubic nestratificat) 51() e poriuni ale larin&elui sunt tapetate cu epiteliu pa!imentos stratificatD parial Peratini1atH a) [x] 3pi&lotaD faa larin&ian b) [ ] =paiul sub&lotic c) [x] ;en1ile !entriculare d) [x] or1ile !ocale e) [ ] 3pi&lotaD faa lin&ual) 510) are sunt eta*ele endolarin&eluiH a) [x] =upra&lotic b) [ ] Infra&lotic c) [ ] -rans&lotic d) [x] @lotic e) [x] =ub&lotic) 512) are sunt componentele anatomice ale !estibulului larin&eluiH a) [x] %aa larin&ian a epi&lotei b) [x] Aepliurile ari?epi&loticeD aritenoi1ii c) [ ] or1ile !ocale d) [x] ;en1ile !entriculare e) [ ] -iroidul) 515) are sunt componentele anatomice la re&iunii &lotice Ceta*ul mediu al larin&elui)H a) [x] or1ile !ocale b) [x] ;en1ile !entriculare c) [x] 4entriculii Mor&a&ni d) [ ] 3pi&lota e) [ ] artila*ele corniculate) 516) are sunt funciile larin&eluiH a) [x] %ormarea !ocii b) [x] "rotecie c) [ ] $uditi! d) [x] Aespiratorie e) [ ] >e &lutiie) 518))19 omplementul simplu) Aolul principal ,n formarea !ocii ,l are: a) [ ] M)trans!ersusI b) [ ] M)cricoaritenoidian posteriorI c) [ ] M)cricoarotenoidian lateralI d) [ ] M)interaritenoidian obliSuusI e) [x] M)tiroaritenoidian intern) 529) are sunt semnele caracteristice !ociiH a) [x] Intensitatea C#9?09d;) b) [x] -onalitate C,nlimeD frec!en) .1 c) [x] -imbrul d) [ ] $ccentul e) [ ] =tri&tul) 521) are din cele enumerate mai *os pre1int teoriile formrii !ociiH a) [x] -eoria mioelastic b) [ ] -eoria telefonic c) [x] -eoria neuromuscular d) [ ] -eoria hidrodinamic e) [x] -eoria muco ondulatorie)

520)) um se nume+te !ocea r&u+itH a) [ ] >ispnee b) [ ] >isfa&ie c) [x] >isfonie d) [ ] $fonie e) [ ] 'dinofa&ie) 27

522)) are or&an este afectatD dac bolna!ul acu1 disfonieD uneori afonieH a) [ ] %arin&ele b) [ ] Nasul c) [ ] 3sofa&ul d) [x] /arin&ele e) [ ] 3sofa&ul +i larin&ele) 525) are sunt metodele de examinare a larin&eluiH a) [x] /arin&oscopia b) [x] =troboscopia c) [ ] /aparoscopia d) [x] Aadio&rafia e) [ ] %arin&oscopia 526) e po1iii speciale ,n larin&oscopia indirect se folosesc pentru !i1uali1area re&iunilor &reu accesibile ale larin&eluiH a) [x] "o1iia MillianD b) [x] "o1iia -TrcP c) [ ] "o1iia 4oiacec d) [ ] "o1iia 4alsal!a e) [ ] "o1iia "reobra*enschi) 5#9)) are metod de examinare a larin&elui se practica la copii de !,rst fra&edH a) [ ] /arin&oscopia superioara b) [ ] /arin&oscopia indirect c) [x] >irectoscopia d) [ ] =troboscopia e) [ ] Ainomanometria) 5#() are din cele enumerate mai *os pre1int cau1ele unei disfonii funcionale de tip larin&ianH a) [x] =urmena* !ocal Cla profesioni+tii !ocali) b) [x] -ulburri endocrine C!oce !iril la femeiD de eunuc la brbai) c) [ ] -umori beni&ne CpolipiD noduliD papilom) d) [x] -ulburri psihice e) [ ] "arali1ii recureniale uni sau bilaterale) 5#0) are sunt sindroamele clinice ale larin&eluiH a) [x] =indromul !ocal sau disfonic b) [x] =indromul de obstrucie larin&ian sau dispneic c) [x] >urerea larin&ian CfonodinieD odinofa&ie) d) [x] -use e) [ ] =indromul olfacti!) 5#2) =ub se forme se pre1int modificrile intensitii !ociiH a) [x] %onastenie b) [x] Ae1astenie c) [x] A&u+eal d) [x] $fonie e) [x] >iplofonie) 5#5) tre medicul foniatru s?a adresat o c7ntrea a teatrului de oper din cau1a disfoniei ce a aprut acum 0 1ile dup o forare a !ocii) e metode de examinare a larin&elui pot fi folositeH e recomandri sunt necesare pentru pacientH

a) [x] /arin&oscopia indirect b) [ ] /arin&oscopia direct c) [x] =troboscopia d) [x] Aepaos !ocal e) [x] -ratament la domiciliu) 5#6) are este scopul instalrii unei traheotomiiH a) [x] "ermiterea !entilaiei pulmonare ,n condiii optime b) [ ] "entru alimentarea pacientului c) [x] Aeducerea !olumului spaiului mort respirator d) [x] I1olarea cilor di&esti!e de cele respiratorii e) [ ] $meliorarea respiraiei na1ale) 5#8) are sunt indicaiile pentru traheotomieH a) [x] =teno1e ale larin&elui +i traheei b) [x] -raumatisme +i fracturi ale larin&elui +i traheei c) [x] orpi strini traheobronhici d) [x] a operaie premer&toare larin&ectomiilor e) [x] -ulburri de !entilaie pulmonar de ordin mecanic) 5(9) are sunt denumirile traheotomiei dup sediul unde se practic deschiderea traheeiH a) [x] -raheotomie superioar b) [ ] -raheotomie posterioar c) [ ] -raheotomie lateral d) [x] -raheotomie mi*locie e) [x] -raheotomie inferioar) 5(1) are sunt accidentele intraoperatorii la practicarea traheotomieiH a) [x] =,n&erare accentuat b) [x] =eciunea inelului cricoidian c) [x] -raumatismul esofa&ului d) [ ] /e1area rdcinii limbii e) [ ] 3pistaxis) 5(2) "entru ce durat ca de obicei se poate instala o sond oro? sau nasotraheal cu scop de respiraie asistatH a) [x] 12 ore b) [x] 2( ore c) [x ] #2 ore d) [x] 52 ore e) [ ] 2 sptm,ni) 5(#)) e complicaie poate sur!eni ,n urma unei intubaii cu o durat de peste 52 ore +i cu un tub supradimensionalH a) [ ] "are1a cor1ilor !ocale b) [ ] "seudomixomato1 c) [ ] Noduli !ocali d) [x] @ranuloame e) [ ] /arin&it sub&lotic) 5(() are din cele enumerate se refer la anomaliile con&enitale ale larin&eluiH a) [x] /arin&omalacia b) [ ] $tre1ia coanal c) [x] .eman&iomul d) [x] =teno1a sub&lotic e) [x] /arin&ocelul)

Release by Medtorrents.com 5(0) are sunt factorii care *oac un rol important ,n producerea +i persistena larin&otraheomalacieiH a) [x] "re1ena unei boli a mamei ,n timpul sarcinii b) [x] ondiii de !ia precare c) [x] arene umorale d) [ ] $limentaie lactat excesi! e) [x] =pasmofilie) 5(2) are sunt semnele caracteristice unui stridor con&enitalH a) [x] :&omot de corna* cronic b) [x] >ebut ,n primele sptm,ni ale !ieii c) [x] %a!ori1at de strile de a*itaie d) [x] 4ocea clar e) [x] Nu pre1int tira* sau ciano1) 5(5) are sunt principiile de soluionare terapeutic a stridorului con&enitalH a) [x] ondiii de !ia i&ienice b) [ ] $ntibioterapie cu spectrul lar& de aciune c) [x] 3!itarea purttorilor de infecii ale cilor respiratorii inferioare d) [x] $lptare matern e) [x] $dministrarea preparatelor cu calciuD !itamina >) 5(6) are sunt formele traumatismelor larin&eluiH a) [x] 3xterne Ccontondente sau penetrante) b) [x] -raumatismele prin inhalare c) [x] -raumatismul post?intubaional d) [x] -raumatismul !ocal e) [x] Ulcerul de contact) 5(8) are sunt factorii cau1ali ai traumatismelor larin&ieneH a) [x] Mecanici b) [x] himici c) [x] -ermici d) [ ] %i1ici e) [ ] 3lectroma&netici) 509) e aciuni pot pro!oc un traumatism larin&ian externH a) [x] $ccidente rutiere b) [ ] Inhalare de !apori Caburi) c) [x] $cte de !iolen d) [x] -entati!e de stran&ulare e) [ ] Inhalare de produ+i chimici C&a1e toxiceD fum)) 501) are sunt simptoamele caracteristice unui traumatism larin&ian externH a) [x] 'bstrucia larin&ian Cdispnee) b) [ ] 'bstrucia na1al c) [x] .emora&ie d) [x] >isfoniU e) [x] >isfa&iU) 502) e mane!re terapeutice se !or ,ntreprinde ,n traumatismele larin&iene externeH a) [x] $si&urarea respiraiei CtraheotomieD 28

respiraie asistat) b) [x] ombaterea strii de +oc c) [ ] -ratament cu /aser d) [x] =toparea hemora&iei e) [x] Aeducerea edemului) 50#) are sunt simptoamele caracteristice unui traumatism larin&ian prin inhalareH a) [x] ri1 de dispnee acut b) [ ] .ematom al cor1ii !ocale c) [x] =en1aie de arsur d) [x] 3mfi1em cutanat e) [x] $sfixie Ctuse)) 50() e include terapia traumatismelor larin&iene prin inhalareH a) [x] $tmosfer umed b) [x] orticoterapia c) [x] $ntihistaminice d) [x] $erosol cu mucolitice e) [x] Aepaos !ocal) 500) e factori pro!oac traumatismul post? intubaionalH a) [ ] %orarea !ocii ,n condiii de surmena* !ocal b) [x] Intubaii prelun&ite c) [x] Mane!re incorecteD brutale d) [x] alitatea materialului sondei e) [x] alibrul sondei) 505) >e ce este fa!ori1at incla!area corpilor strini ,n larin&eH a) [x] "re1ena unui corp strin la ,ndem,na copilului b) [x] $flarea fr supra!e&here a copilului c) [x] Aeflexe diminuate d) [x] $lienaia e) [x] Bntroducerea ,n &ura copilului de ctre alt persoan) 506) um se clasific corpii strini ai larin&eluiH a) [x] 'r&anici b) [x] Ineri c) [x] $nimai d) [ ] $scuii e) [ ] "lai) 508) e complicaii pot sur!eni ,n urma unui dia&nostic tardi! al corpului strin larin&ianH a) [x] =teno1e larin&iene b) [x] ondropericondrita c) [ ] %arin&it cronic d) [x] -raheobron+it e) [x] "neumonie) 529) are sunt semnele clinice ale unei corp strin larin&eanH a) [x] >ispnee b) [x] >isfonie c) [x] >isfa&ie d) [x] %onodinie e) [ ] %ebrD frisoane)

521) are sunt particularitile morfo?funcionale ale larin&elui la copilul micD ce contribuie la de1!oltarea larin&itei sub&loticeH a) [x] Inextensibilitatea cartila*ului cricoidI b) [x] Lesut celular lax ,n spaiul sub&loticI c) [x] Lesut limfoid ,n spaiul sub&loticI d) [x] >imensiunile reduse ale lumenului &loticI e) [ ] >eformarea epi&lotei) 522) are !a fi aspectul larin&oscopic ,n falsul crupH a) [x] =paiu sub&lotic redus b) [ ] or1i !ocale imobile c) [x] 3dem al esutului lax ,n re&iunea sub&lotic d) [x ] "lici false ,n spaiul sub&lotic e) [x] Aeducerea edemului sub&lotic la aplicarea !asoconstrictorilor) 52#)) are din eta*ele larin&elui !a fi afectat ,n crupul falsH a) [ ] 3pilarin&ele b) [ ] /arin&ofarin&ele c) [x] =ub&loticI d) [ ] @lotic e) [ ] -rans&lotic) 52()) are proces patolo&ic al larin&elui poart denumirea +i de Ncrup fals"H a) [ ] /arin&ita cronic hipertrofic b) [ ] /arin&ita cronic atrofic c) [x] /arin&otraheita acut steno1ant d) [ ] /arin&ita difteric e) [ ] "apilomato1a larin&elui) 520) are sunt formele morfopatolo&ice ale crupului falsH a) [x] ataral b) [x] Infiltrati!?edematoas c) [x] "urulent?fibrinoas d) [x] Necrotic e) [ ] 3dematoas) 522) "entru crupul fals este caracteristic: a) [x] -abloul clinic al catarului respirator acut !iral b) [x] -use OltrtoareO c) [x] >ispnee inspiratorie d) [ ] >isfa&ie e) [x] Intoxicaie) 525)4 aflai ,n faa unui copil de 2 aniD care pre1int tuse seacD OltrtoareOI dispnee se!erD tira*D corna*D a&itatD are o po1iie semi+e1,nd) "rinii relatea1 c copilul s?a ,mboln!it pe nea+teptate) are este dia&nosticulH a) [ ] "neumonie b) [ ] $n&ina c) [ ] -use con!ulsi! d) [x] /arin&otraheita acut steno1ant e) [ ] /arin&ita difteric)

Release by Medtorrents.com 526) -ratamentul larin&itei acute la copii include urmtoarele msuri terapeutice: a) [x] 'xi&enoterapie b) [x] orticoterapie c) [x] $ntibioterapie d) [ ] /arin&ofisur e) [ ] -ireotomie) 528)) e se sub,nele&e sub expresia N-raheotomie chimic sau desteno1are medicamentoasOH a) [ ] $dministrarea !itaminelor b) [ ] $dministrarea antibioticilor c) [x] $dministrarea corticosteroi1ilor d) [ ] $dministrarea preparatelor homeopatice e) [ ] /aser terapie) 559) are din cele enumerate sunt larin&itele cronice specificeH a) [ ] Mico1a larin&elui b) [ ] =treptococul larin&elui c) [x] -uberculo1a larin&elui d) [x] =ifilisul larin&elui e) [x] =cleromul larin&elui) 551) e forme anatomoclinice are larin&ita tuberculoasH a) [x] %orma infiltrati!oulceroas b) [x] %orma miliar c) [ ] %orma ca!ernoas d) [x] /upusul larin&elui e) [ ] %orma bronhexta1ic) 552) are sunt cile de inoculare a ;acilului Moh pe larin&eH a) [x] =puto&en b) [ ] "erineural c) [x] /imfo&en d) [ ] "rin emisarii e) [x] .emato&en) 55#) >e cine a fost descoperit +i cine a culti!at Mlebsiella rhinoscleromatisH a) [ ] MiPulic1 b) [ ] FaldeKer?"iro&o! c) [x] %ritsch?4olco!ici d) [x] Moh e) [ ] /Veffler) 55() >up care criterii se clasific steno1ele larin&eluiH a) [x] /ocali1are b) [ ] 47rsta pacientului c) [x] 'ri&ine d) [x] -impul ,n care se instalea1 e) [x] @radul de reducere a lumenului) 550) >e ce ori&ine poate fi steno1a larin&eluiH a) [x] on&enital b) [ ] "rofesional c) [x] $chi1iionat d) [ ] =ocial e) [ ] omunicare 29

552) are sunt formele steno1ei larin&iene di!i1ate dup criteriul de locali1areH a) [x] =upra&lotic b) [ ] Infra&lotic c) [x] @lotic d) [x] =ub&lotic e) [x] ombinat) 555) um se di!i1ea1 steno1ele larin&elui dup timpul ,n care se instalea1H a) [x] %ulminant b) [x] $cut c) [ ] $ler&ic d) [x] =ubacut e) [x] ronic) 556) um se di!i1ea1 steno1ele larin&elui dup &radul de reducere a lumenuluiH a) [x] $sfixie b) [x] >ecompensat c) [ ] $chi1iionat d) [x] ompensat incomplet e) [x] ompensat ) 558) /a care din patolo&iile enumerate mai *osD simptomul clinic principal este dispneea inspiratorieH a) [x] %alsul crup b) [ ] /arin&ita atrofic c) [x] orpi strini larin&ieni d) [x] "arali1ie recurenial bilaterale e) [ ] /arin&ita cataral) 569))"arali1ia crui ner! !a induce o steno1 larin&ianH a) [x] N)larin&eus inferior b) [ ] N)larin&eus superior c) [ ] N)hipo&losus d) [ ] N)&losofarin&eus e) [ ] N)facialis) 561))Bn insuficiena contractrii crui mu+chi &lota !a a!ea o form o!alH a) [ ] M)sternotiroidian b) [x] M)tiroaritenoideum intern c) [ ] M)tirohioidian d) [ ] M)cricoaritenoidian posterior e) [ ] M)cricotiroidian) 562))>ere&larea motorie a crui mu+chi fa forma un triun&hi ,n treimea posterioar a &loteiH a) [ ] M)ariepi&lotic b) [x] M)trans!ersal c) [ ] M)tiroaritenoidianD fascicolul extern d) [ ] M)sternohioidian e) [ ] M)di&astric) 56#) Bn parali1ia cror mu+chi intrinseci ai larin&elui &lota !a a!ea forma unei clepsidreH a) [x] M)trans!ersal b) [x] M)tiroaritenoideum intern

c) [ ] M)tirohioidian d) [ ] M)omohioidian e) [ ] M)cricotiroidian) 56() are sunt formele clinice ale larin&itelor croniceH a) [x] ataral b) [ ] "rofesional c) [x] .ipertrofic d) [x] $trofic e) [ ] =ub&lotic) 560) are sunt formele patomorfolo&ice ale larin&itei cronice hipertroficeH a) [x] ordita pahidermic difu1 b) [x] ordita pahidermic !erucoas c) [x] "seudomixomato1 e) [ ] $trofic crustoas) 562) are sunt principiile terapeutice ale larin&itei croniceH a) [x] /ocal: inhalaiiD aero1oliD pul!eri1aii b) [x] hirur&ia /aser c) [x] $sanarea proceselor cronice inflamatoare d) [x] Aepaos !ocal complet e) [ ] /arin&ectomie) 565) $le&ei din cele descrise mai *os care sunt tumorile beni&ne ale larin&elui: a) [ ] 3piteliomul b) [x] $denomul c) [x] $n&iomul d) [x] %ibromul e) [ ] %ibrosarcomul) 566)) are este soluia terapeutic a fibromului larin&ianH a) [ ] $ntibioterapie b) [ ] %i1ioterapie c) [ ] himioterapie d) [x] hirur&ical e) [ ] obaltoterapie 568))"e ba1a crei examinri se !a stabili dia&nosticul clinic final de tumoare beni&n a larin&eluiH a) [ ] 3xamen larin&oscopic b) [ ] -omo&rafia computeri1at c) [ ] Ae1onana ma&nito?nuclear d) [x] 3xamen histolo&ic e) [ ] %ibroscopie) 589) are din cele enumerate mai *os sunt tumori beni&ne ale larin&eluiH a) [x] ilindromul b) [x] Mixomul c) [x] %ibromiomul d) [ ] 3piteliomul e) [x] Neurofibromul) 581) are sunt formele anatomo?clinice Cdup locali1are) ale cancerului de larin&eH a) [x] ancerul !estibulo?epi&lotic Csupra&lotic)

b) [x] c) [x] d) [ ] e) [ ]

Release by Medtorrents.com ancerul cor1ilor !ocale Ccancerul &lotic)I ancerul sub&lotic ancerul farin&o?larin&ean ancerul comisurii anterioare)

582) are sunt factorii fa!ori1ani ai cancerului de larin&eH a) [x] %umatul b) [x] Mediu poluat c) [x] "re1ena patolo&iei precanceroase d) [ ] $bu1 de !oce e) [x] $bu1 de alcoolul) 58#) are sunt metodele de tratament a cancerului de larin&eH a) [x] hirur&ical b) [x] obaltoterapie c) [x] Aadioterapie d) [ ] $ntibioterapie e) [x] himioterapie) 58() =tabilii dia&nosticul la un bolna! ,n !,rst de 0( aniD care se pl,n&e de disfonie mai mult de 2 luni) /arin&oscopic ? plica !ocal st,n&a e infiltratD mobilitatea ei este redus) are din in!esti&aii sunt necesareH a) [ ] /arin&it cronic hipertrofic b) [ ] =clerom de larin&e c) [x] ancer de larin&e d) [x] 3xamen histolo&ic e) [x] -omo&rafia) 580)) are este cau1a determinant Cfactorul etiolo&ic) a papilomato1ei recidi!ante a larin&elui la copilH a) [x] 3tiolo&ie !iral b) [ ] Infecia streptococic c) [ ] andida albicans d) [ ] ;acilul Moh e) [ ] ;acilul /Veffler) 582) e manifestri clinice s,nt caracteristice pentru papilomato1a recidi!ant a larin&eluiH a) [x] >ebut la o !,rst fra&ed b) [x] aracter recidi!ant c) [ ] -umoare mali&n d) [x] aracter obstruant e) [x] 3xtindere pe cile respiratorii inferioare) 585)) are este tratamentul etiopato&enic al difteriei larin&eluiH a) [ ] 4itaminoterapie b) [x] =er antitoxic antidifteric c) [ ] -raheotomie d) [ ] -ratament fi1ioterapic e) [ ] $spirin) 586) "arali1ii unilaterale ale n)recurens pot fi ,n ca1 de: a) [x] 'peraii pe &landa tiroid b) [x] $feciuni esofa&iene 30

Release by Medtorrents.com c) [x] $denopatiiD afeciuni tiroidiene d) [x] Ne!rite e) [ ] $rtrite cricoaritenoidiene) 588) are sunt tulburrile sensiti!e ale larin&eluiH a) [x] $neste1ia mucoasei b) [x] "araste1ia c) [x] .ipereste1ie d) [ ] "are1 e) [ ] "arali1ie) 699)) are sunt limitele superioar +i inferioar a traheei la adultH a) [ ] 0?>( b) [x] 2?>( c) [ ] 1?># d) [ ] 2?>5 e) [ ] 2?>2 691) are sunt poriunile traheeiH a) [ ] $bdominal b) [x] -oracic c) [x] er!ical d) [ ] %arin&ian e) [ ] /ombar) 692) are sunt raporturile cele mai importante ale traheei ,n poriunea cer!icalH a) [x] /obii &landei tiroide b) [x] $rtera tiroidian inferioar c) [x] $rtera !ertebral d) [x] 4enele tiroidiene inferioare e) [x] 3sofa&) 69#) u ce structuri anatomice !ine ,n raport traheea ,n poriunea toracicH a) [x] rosa aortei b) [x] 4ena ca!a superioar c) [x] -runchiul !enos braheocefalic d) [x] 3sofa&ul e) [x] $rtera subcla!icular st,n&a) 69() >in ce straturi este constituit traheeaH a) [x] -unica fibro?musculo?cartila&inoas b) [x] $d!enticea c) [x] Mucoasa traheal d) [ ] =tratul adipos e) [ ] Lesut limfatic lax) 690))Bn care !en se !ars sin&ele !enos din traheeH a) [ ] 4ena *u&ular intern b) [ ] 4ena *u&ular extern c) [x] 4ena a1i&os d) [ ] 4ena ca! superioar e) [ ] -runchiul !enos brahiocefalic) 698) e funcii ,ndepline+te aparatul traheobron+icH a) [x] irculaie a aeruluiCrespiratorie) c) [ ] 3ndocrin d) [x] %onaie e) [x] 3xcreieCmotilitateD motricitate)) 619) are sunt metodele de explorare anatomoclinic a arborelui traheobron+icH a) [x] -raheobronhoscopia ri&id b) [x] -raheobronho&rafia c) [x] %ibrotraheobronhoscopia d) [x] -omo&rafia sistemului traheobron+ic e) [x] 3xamenul citolo&ic) 611) >e ce ori&ine poate fi dispneea la ni!elul traheobron+icH a) [x] Mecanic b) [x] Inflamatoare c) [x] -raumatic d) [x] Ner!oas e) [x] -ulburri de excreie) 612) are din cele enumerate mai *os caracteri1ea1 tulburrile funciilor aparatului traheobron+icH a) [x] -usea b) [x] 3xpectoraia c) [x] .emopti1ia d) [x] >ispneea e) [x] Jueratul) 61#) are sunt stadiile distincti!e ,n e!oluia clinic a unui corp strin bron+icH a) [x] $ccident acut b) [x ] Manifest c) [x] -oleran d) [x] -erminal e) [x] =upuraie bronhopulmonar) 61() um se di!i1ea1 corpii strini bron+ici dup &radul de obstrucie al lumenului bronhieiH a) [x] =upap b) [x] 'bstructi!i c) [ ] 3ndo&eni d) [x] "ermit trecere liber a aerului e) [ ] 3xo&eni) 610)) are este examenul decisi! pentru dia&nosticul +i extracia unui corp strin bron+ic fixatH a) [ ] /arin&oscopia indirect b) [ ] /arin&oscopia direct c) [x] -raheobronhoscopia superioar ri&id d) [ ] -raheobronho&rafia e) [ ] %ibrotraheobronhoscopia) 612)) are din corpii strini traheobron+ici !or a!ea o ima&ine radiolo&ic pulmonar de atelecta1H a) [ ] =upap b) [x] 'bstructi!i c) [ ] 3ndo&eni d) [ ] "ermit trecere liber a aerului e) [ ] 3xo&eni) 615)) are din corpii strini traheobron+ici !or a!ea o ima&ine radiolo&ic pulmonar de emfi1emH a) [x] =upap b) [ ] 'bstructi!i c) [ ] 3ndo&eni d) [ ] "ermit trecere liber a aerului e) [ ] 3xo&eni) 616)) are din corpii strini traheobron+ici !or a!ea o ima&ine radiolo&ic pulmonar nemodificat de obiceiH a) [ ] =upap b) [ ] 'bstructi!i c) [ ] 3ndo&eni d) [x] "ermit trecere liber a aerului e) [ ] 3xo&eni) 618) are este simptomatolo&ia unui corp strin traheobron+ic ,n fa1a de accident acutH a) [x] -use intens b) [x] >ispnee c) [ ] efalee d) [ ] %ebr e) [x] iano1) 629) are sunt re&iunile esofa&uluiH a) [x] er!ical b) [x] Mediastinal posterioar c) [x] >iafra&mal d) [x] $bdominal e) [ ] "el!ian 621) /a ce ni!el este situat +i se proiectea1 extremitatea superioar a esofa&ului O&ura esofa&uluiOH a) [x] "osterior cartila*ului cricoid) b) [ ] $ntereior cartila*ului tiroid) c) [x] Bn dreptul !ertebrei 2) d) [ ] Bn dreptul !ertebrei ( e) [ ] "osterior traheii) 622))19 ompliment multiplu) /a ce ni!el +i unde se afl extremitatea inferioar a esofa&ului OcardiaOH a) [ ] Ni!elul !ertebrei -6) b) [x] =paiul epi&astric al ca!itii abdominale) c) [ ] =paiu pel!ian) d) [x] Ni!elul !ertebrelor >19?>11) e) [ ] =paiul retroperitonial) 62#))19 ompliment simplu) are este lun&imea esofa&ului la adultH a) [ ] #9 cm b) [x] 20 cm c) [ ] 29 cm d) [ ] #0 cm e) [ ] 10 cm 62() are sunt istmusurile esofa&uluiH a) [ ] er!ical b) [x] ricofarin&ian sau &ura esofa&ului c) [ ] $bdominal d) [x] $ortobron+ic e) [x] >iafra&mal 31

Release by Medtorrents.com 620) are sunt tunicile care formea1 peretele esofa&uluiH a) [x] Mucoasa b) [x] =ubmucoasa c) [x] Musculara d) [x] $d!entiia e) [ ] Ner!oasa 622) are sunt arterele care alimentea1 esofa&ulH a) [x] $rterele esofa&ieneCpornite din aort) b) [x] $rterele bron+ice c) [x] $rterele frenice d) [x] $rtera &astric st,n& e) [ ] $rtera tiroidian superioar 625) are sunt plexurile !enoase formate la ni!el de esofa& +i ,n care se re!ars s,n&ele !enosH a) [x] "lexul !enos submucos b) [x] "lexul !enos periesofa&ian c) [x] 4enele tiroidiene infereioare d) [x] 4enele a11i&os e) [x] 4enele stomacului 626) are este anastomo1a !enoas format ,n poriunea inferioar a esofa&uluiH a) [ ] $nastoma1a ca!o?ca!al b) [x] $nastomo1a porto?ca!al c) [ ] $nastomo1a porto?esofa&ian d) [ ] $nastomo1a ca!o?trahial e) [ ] $nastomo1a porto?tiroidian 628))19 ompliment multiplu)Bn care &an&lioni se re!ars limfaticele esofa&uluiH a) [x] <u&ulari interni b) [x] /aterotraheali c) [x] Intertrahiobron+ici d) [x] Mediastinali pocteriori e) [x] ardiaci 6#9)>e la care ner! pro!ine iner!aia !e&etati!? simpatic +i parasimpatic a esofa&uluiH a) [ ] N)facial b) [ ] N)tri&emen c) [x] N)!a& d) [ ] N)hipo&los e) [ ] N)!estibulo?cohlear 6#1) are sunt funciile esofa&uluiH a) [x] >e de&lutiie b) [x] =en1aie c) [ ] @ustati! d) [ ] 'lfacti! e) [ ] 3xpectoraie 6#2) e malformaii con&enitale se pot depista la ni!el de esofa&H a) [x] $tre1ia esofa&ului cu fistuli1are esofa&o? respiratorie b) [x] >i!erticule c) [x] .ernie diafra&mal d) [ ] .ernie umbilical e) [ ] oro1ia esofa&ului 6##) are din cele enumerate mai *os repre1int o malformaie dob,ndit a esofa&uluiH a) [x] ;rahiesofa&ul b) [ ] .ernia diafra&matic c) [ ] >e!iaiile statice d) [ ] Me&aesofa&ul e) [ ] ardie subdiafra&matic 6#() are sunt obiecti!ele principale ,n tratamentul larin&itei edematoaseH a) [x] Aestabilirea ori ameliorarea respiraiei b) [ ] hirur&ie /aser c) [x] ombaterea infeciei d) [ ] /arin&ectomie e) [x] =timularea forelor de aprare a or&anismului) 6#0 are sunt etapele e!oluti!e ale le1iunilor scleromatoaseH a) [x] Infiltraii cu limfociteD plasmociteD histocite +i neutrofile b) [x] -ransformarea histocitelor ,n celule !acuolare MiPulic1 c) [x] Bnmulirea celulelor MiPulic1 d) [x] >ensificarea fibrelor cola&ene e) [x] $pariia nodulilor de sclerom) 6#2) are sunt le1iunile pato&nomonice pentru sclerom depistate ,n biopsieH a) [x] elule !acuolare ale lui MiPulic1 b) [ ] Mononuclearii lui MiPulic1 c) [x] orpusculii Aussel d) [ ] 4irusul papilomei umane e) [ ] %oliculi limfatici) 6#5) are sunt cau1ele ale unui traumatism accidental al esofa&uluiH a) [x] $&eni chimici b) [x] $&en+i fi1ici c) [x] $&eni mecanici d) [x] ) Bn timpul unei esofa&oscopii e) [x] Bn timpul dilatrii esofa&ului 6#6) ror cau1e se datorea1 traumatismul intern al esofa&uluiH a) [x] Incla!rii unui corp strin ascuit sau tietor b) [x] Mane!re endoscopice c) [x] ;u&ira*ul necontrolat de esofa&oscop d) [ ] >e&lutiia e) [ ] %onaia 6#8) are sunt factorii care fa!ori1ea1 tabloul clinic al traumatismului intern al esofa&uluiH a) [x] Ae&iunea traumati1at a esofa&ului b) [x] aracterul +i forma obiectului traumati1ant c) [x] =tarea &eneral a pacientului d) [x] -impul care a trecut din momentul traumatismului e) [ ] efalee) 6(9) Numii &landele sali!are principaleH a) [x] @landa parotid b) [x] @landa submaxilar c) [ ] @landa .ipofi1 d) [ ] @landa -iroid e) [x] @landa sublin&ual 6(1) um se di!i1ea1 corpii strini ai esofa&uluH a) [x] -olerani b) [ ] 'bstruani c) [x] Intolerani d) [ ] 4entili e) [ ] ;alotani 6(2) are sunt factorii fa!ori1ani a ptrunderii corpilor strini ,n esofa&H a) [x] Neatenia la prepararea bucatelor b) [x] Masticaia incorect c) [x] =teno1ele +i spasmele esofa&iene d) [x] $liena mintal e) [x] /ipsa de supra!e&ere a copiilor) 6(#) are sunt fa1ele de derulare a simptomatolo&iei pre1enei unui corp strin esofa&ianH a) [x] >e debut b) [x] >e toleran c) [x] omplicaiilor d) [ ] -erminal e) [ ] $sfixie) 6(() are sunt principiile de stabilire a dia&nosticului unui corp strin esofa&ianH a) [ ] 'bstrucie na1al b) [x] =imptomatolo&ie c) [x] Aadio&rafie d) [ ] Ainoree e) [x] $namne1a) 6(0) are sunt metodele de tratament a unui corp strin esofa&ianH a) [x] Medicamentos b) [x] Instrumental c) [ ] %i1ioterapie d) [ ] himioterapie e) [ ] Aadioterapie) 6(2) "rin care metod endoscopic se extra&e un corp strin din esofa&H a) [ ] ;ronhoscopie b) [ ] /aporoscopie c) [x] 3sofa&oscopie d) [ ] Ainoscopie e) [ ] %arin&oscopie) 6(5) e caracter pot a!ea afeciunile esofa&uluiH a) [x] Inflamator b) [ ] "rofilactic c) [x] oro1i! d) [x] -raumatic e) [ ] >i&esti!) 6(6 are sunt cau1ele determinante +i fa!ori1ante a esofa&itei coro1i!eH a) [x] In&estie accidental a substanei coro1i!e b) [x] In&estie !oluntar a substanei coro1i!e c) [x] Ne&li*ena ,n pstrarea substanelor coro1i!e d) [x] /ipsa de supra!e&here a copilului e) [ ] $limentare corect) 6(8) /e1iunile produse de substana coro1i! !aria1 ,n corespundere cu: a) [x] Natura substanei caustice b) [ ] 4,rsta pacientului c) [x] antitatea in&erat d) [x] oncentraia a&entului caustic e) [ ] =exul pacientului) 601) -ratamentul esofa&itei coro1i!e include urmtoarele etape: 32

Release by Medtorrents.com a) [x] $sisten medical ur&ent Csal!area) b) [x] =ecia reanimareD toxicolo&ie c) [ ] =taia balnear d) [ ] =ecia radioterapie e) [x] =ecia de otorinolarin&olo&ie 602) >ilatarea esofa&ului se !a efectua cu: a) [x] =onde din material plastic Cbu*iuri) b) [ ] Ainoendoscopul c) [x] -uburi?sond din peritoneum de bo!ine d) [ ] %ibroscopul e) [ ] ;ronhoscopul) 60#) Bn ce termeni de la in&erare se ,ncepe dilatarea esofa&uluiH a) [ ] $ #?0 1i b) [x] $ 0?5 1i c) [ ] $ 29 1i d) [ ] "este o lun e) [ ] Nu se efectuia1 dilatarea) 60() "rin ce este riscant ,nceperea precoce a dilataiilor sau am,narea lorH a) [x] "erforarea peretelui ulcerat b) [ ] %ormarea falselor membrane bucofarin&iene c) [ ] .alena fetid d) [x] >ilatarea dificil a steno1ei e) [ ] $limentare complex)

33