Sunteți pe pagina 1din 497

PSIHOLOGIE ORGANIZAIONALA Modele de diagnoz i intervenie

Tehnoredactare: Puiu Stadni Coperta: Oliver Ne!e

Aceast lucrare a fost sponsorizat de "#e M $onnell Progra! %or t#e Advan e!ent o% P&' #olog' in Rou!ania

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale CHIRIC ! "#$IA Psiholo%ie or%anizaional& 'odele de dia%noz (i inter)enie& * "ofia Chiric& + Clu,+Napoca: "# + Casa de -ditur (i Consultan ."tudiul #r%anizrii.! /001 234 p&! sche5e! 64 c5& Biblio%r& p& IS(N )*+,)*--)+,.,- /70&0:2/1&27 /o0'rig#t 1 2))-

/a&a de Editur i /on&ultan 3Studiul Organizrii3

PSIHOLOGIE ORGANIZA"IONALA
Modele de diagnoz i intervenie

SO4IA /HIRI/
CA"A D- -DIT8R 9I #R<ANI= RII.

A41103>0

C#N"8:TAN; ."T8DI8:

/u0rin&
?@6# 7A 7 = " #o " <

HS

o a c .7 6& R+ 6& 7 n B+ Z C H H EFA #eD f i i o a 7C a6 po Ci rG

UTILIZAREA REelelor informale i a rolurilor

IJll 256 O $

Pre%a
0

Cartea prezint feno5ene (i procese psihice (i psihosociale! din perspecti)e care per5it considerarea lor Hn design-ul %rupurilor (i or%anizaiilorG Hn opti5izarea proceselor or%anizaionale de conducere! co5unicare! decizie (i dez)oltareG Hn for5area unei culturi or%anizaionale eficiente econo5ic (i co5patibile culturii naionale& -ste %enul de infor5aie necesar diagnozei i interveniei organizaionale! fcute de pe poziiile (tiinelor sociale! Hn %eneral! ale psiholo%iei! Hn special& A5 pornit de la ideea c proble5ele or%anizrii! ca ale oricrui do5eniu interdisciplinar! pot fi cu atIt 5ai bine abordate! cu cIt li5itele fiecrei (tiine i5plicate sunt 5ai clar conturate (i aportul ei 5ai difereniat& Pri5ul rezultat al aplicrii

acestei idei a fost e5er%ena unui set de te5e! de natur strict psiholo%ic! dar care pot fi re%site ca funda5ente ale teoriei co5porta5entului econo5ic (i ale / 5ana%e5entului& "tudierea lor aprofundat (i siste5atic conduce la un siste5 de co5petene profesionale distinct (i indispensabil or%anizaiilor& $iecare 5odel este prezentat ca o cale sau un 5od de Hnele%ere a proble5elor! 5ai %enerale sau 5ai specifice! cu care or%anizaiile se confrunt! Hn lupta lor de supra)ieuire! Hn efortul lor de dez)oltare& Consecinele practice Hnsoesc fiecare 5odel! H5brcInd for5a criteriilor de eficien or%anizaional + deri)ate dintr+o atare definire a feno5enului + H5preun cu intele dia%nozei pe care 5odelul le su%ereaz@ Hn scopul unei inter)enii terapeutice eficiente& Pentru unele aspecte ale aciunii u5ane! spre eKe5plu! decizia, ne)oia eKplicaiei psiholo%ice a fost con(tientizat Hn alte (tiine& Teoria economic, clasic! a pieelor cu co5petiie perfect (i a%eni raionali este + dup cu5 obser) Herbert "i5on! laureat al

pre5iului Nobel + o teorie deducti)! care nu are ne)oie de date e5pirice pri)ind co5porta5entul a%enilor econo5ici indi)iduali! co5porta5entu consu5atorului ori al oa5enilor de afaceri& $r nici o Hndoial! eKist c arie a co5porta5entului u5an! pentru care teoria clasic (i prezu5piil ei de raionalitate reprezint un instru5ent util de cunoa(tere& Confo teoriei clasice a deciziei! o5ul ale%e raional Hntre alternati)e fiKe ( cunoscute& Dar! precizeaz Herbert "i5on! percepia i cogniia inter)i Hntre decident (i 5ediul su obiecti) (i! de aceea! deduciile teorie clasice nu 5ai sunt suficiente& A)e5 ne)oie de o descriere a procesului ale%erii! care recunoa(te c alternati)ele nu sunt date! ci trebuie vzute, iar consecinele asociate alternati)elor sunt! (i ele! determinate de decident& :u5ea perceput poate fi foarte diferit de lu5ea .real.! .obiecti).& Diferenele nu sunt! doar! o5isiuni ale detaliilorG ele sunt diferene de esen (i! chiar! distorsiuni! atIt percepti)e cIt (i infereniale&

Alte aspecte ale aciunii or%anizaionale nu au beneficiat de aceea(i for5ulare! fr echi)oc! a ne)oii eKplicaiei psiholo%ice& "pre pild! cercetarea Hn do5eniul psiholo%iei sociale nu a contribuit la introducerea siste5elor infor5atice Hn or%anizaii (i nici nu a H5piedicat+o& -a nu a reu(it s aduc date con)in%toare Hn pri)ina rolului tehnolo%iei infor5atice Hn co5unicarea or%anizaional& Ideea c utilizarea tehnolo%iei infor5atice are! ca Hns(i infor5atica! baze raionale do5in! Hnc! nu doar practica 5ana%erial! dar (i cercetarea
A

Hn do5eniu& In ciuda rezultatelor care ridic Hndoieli asupra capacitii tehnolo%iei infor5atice de a substitui )ariate aspecte ale co5unicrii u5ane! or%anizaiile continu introducerea ei! iar studiile pe aceast te5 continu s ocoleasc proble5ele funda5entale ale co5unicrii or%anizaionale& Pentru c! o dat introdus! tehnolo%ia infor5atic re)el oportuniti de ino)aie 5ana%erial + controlul in)entarului! co5anda auto5at! bazele de date! (&a& + care fac din ea o resurs strate%ic& 'odelul! preluat din teoria informaiei! prin care

co5unicarea este Hneleas ca tri5itere (i pri5ire de infor5aie! iar o5ul + un 5i,loc substituibil de trans5itere a ei! susine aceste con)in%eri& Dar! toc5ai dez)oltarea siste5elor infor5atice Hn or%anizaii! prin faptul c! frec)ent! nu a rezol)at! ci a LKacerbat BHNM'''i

7
2.

Nble5ele co5unicrii! a per5is con(tientizarea lor! o dat cu ne)oia 5 ui nou 5odel teoretic& 'odelul psiholo%ic + care face diferena Hntre rrastructura tehnolo%ic (i infrastructura u5an a co5unicrii + Hncepe 5 Hnlocuiasc! Hn studiile or%anizrii! 5odelul preluat din teoria eO

for5aiei& Definind co5unicarea ca e5er%ena unei structuri sociale (i 8I %erInd c neHnele%erea este 5ai curInd nor5a! decIt eKcepia! acest e! P odei face din 5ana%e5entul se5nificaiilor un lucru 5ai i5portant e HcIt 5ana%e5entul tehnolo%iei& 'ana%erul si5bolic! creator de J iltur corporatist (i liderul charis5atic! autor al )iziunilor strate%ice P i)in co5petenele 5a,ore Hn orice Hntreprindere colecti)! care! cel Ql ain la ori%ine! este un de5ers co%niti)& Hn sfIr(it! pentru alte aspecte ale aciunii or%anizaionale! (i e nu5e! .teoriile. indi)iduale (i colecti)e pe care ea se Hnte5eiaz! 7 tilitatea in)esti%aiei Rpsiholo%ice! Hn esenN nu poate fi! eficient! //@ on(tientizat de ctre cei care au cea 5ai 5are ne)oie de ea& In %eneral!
/ /

r%anizaiile creaz o lu5e de co5porta5ente Rsau o culturN care inhib descoperirea ne)oii de schi5bare! 5ai ales cInd schi5barea 5plic 5odificarea nor5elor! politicilor (i obiecti)elor lor de baz&

Capacitatea de a+(i in)esti%a propria eKperien! distribuit! peste tot! Hn #r%anizaie! Hn 5e5oria indi)idual a 5e5brilor ei (i a o inte%ra Hntr+ un Get coerent de idei! care s Hnte5eieze .5ana%e5entul schi5brii. nu pste o abilitate natural! ci o aptitudine Hn)at! pentru dobIndirea preia or%anizaiile au! adesea! ne)oie de asisten psiholo%ic& Consultana or%anizaional! fcut de pe poziiile psiholo%iei a,ut pr%anizaia s+(i in)esti%heze propria eKperien! s+(i con(tientizeze proble5ele! per5iHndu+i! astfel! s reu(easc prin ea Hns(i&
2

INTRODUCERE

Influene organizaionale care structureaz comportamentul


Intre nu5eroasele fore care influeneaz co5porta5entul Soa5enilor Hn situaii de 5unc! un loc central Hl ocup or%anizaia Hns(i& Psiholo%ia studiaz or%anizaiile din un%hiul forelor care structureaz R@or%anizeazN co5porta5entul 5e5brilor ei& Influenele organizatoare pot avea surse variate. Ele pot fi . descoperite n caracteristicile formale ale organizaiei. imensiunea organizaiei! num"rul nivelurilor de supraveg#ere i control! canalele de comunicare! politicile privind personalul .a. sunt caracteristici formale! relativ sta$ile! care au fost sistematic studiate n leg"tur" cu comporta% & mentul individual sau de grup. Caracteristicile infrmale! alc"tuind ' ceea ce am putea numi (personalitatea( organizaiei au fost! de asemenea! corelate cu comportamentul mem$rilor ei. Astfel! pentru mem$rii unei organizaii nu este indiferent dac" organizaia n care lucreaz" este inovativ" sau tradiional"! rece i impersonal" sau

caracterizat" prin relaii umane pline de c"ldur" i atent" la pro$lemele personale! autoritarist" sau participativ". Grupul de munc poate fi un mediu emulativ sau! dimpotriv"! in#i$itor al efortului individual) poate genera tensiuni i conflicte sau! dimpotriv"! consens! comportament autonom i iniiativ" sau! dimpotriv"! conformitate automat". Comportamentul liderilor, al managerilor) al c"ror rol esenial este motivarea su$ordonailor! poate reflecta convingeri personale foarte diferite asupra acestui rol i a modalit"ilor de ndeplinire a lui. In sf*rit! natura muncii! te#nologia prin care se realizeaz" crdaz" mecanisme diferite de coordonare a su$diviziunilor organizaiei! de evaluare a activit"ii i de cooperare sau competiie n realizare aI+TR, U-ERE perfor5anei&

Scurt istoric al studiilor organizrii


Teoriile clasice ale organizrii "ub nu5ele de teorii clasice ale organiz"rii sunt cunoscute descrierile principiilor de or%anizare .corect.! care pot fi utilizat%,? desi%nu,,Ti ad5inistrare und nr%an@aiiU ftinc,-iile iV un caracter prescripti)! artIndu+ne cu5 trebuie s fie .construit. o or%anizaie@ pentru ca ea s constituie cel 5ai bun 5ediu de 5uncG un 5ediu Hri A care eforturile oa5enilor s duc la succes (i eficien& HntrucIt oa5enii sunt! a(a cu5 susinea -5ile DWrXhei5! produsul proprietilor structurale ale 5ediului social Hn care au trit! trebuie %sit .cea 5ai bun cale. de alctuire a 5ediului or%anizaional care structureaz

acti)itatea oa5enilor& Pri5ele teorii ale or%anizrii propuneau nibdul ideal or%anizare& "iste5ul birocratic de or%anizare& 'aK Yeber R/0>3N consi+ derat pri5ul reprezentant al acestor teorii propune ($irocraia( ca for5 ideal de or%anizare& "iste5ul birocratic Hnltur in,ustiiile create de clase 9i caste! prin constituirea unui cadru Hn care e)oluia indi)idului este pre)izibil! pro%resul lui Hn carier facIndu+se pe baza 5eritelor personale& "iste5ul birocratic de or%anizare este caracterizat prin 5ai 5ulte di5ensiuni& Acestea sunt: diviziunea muncii! delegarea autorit"ii! structura i anver..acontroluU/.. $iecare din aceste di5ensiuni descrie o co5ponent a siste5ului! care per5ite funcionarea lui! Hndeplinirea operaiunii "ale co5pleKe& Pentru a putez fi realizat! aceast operaiune trebuie H5prit Hntr+un nu5r de co5ponente specificabile! 5ai 5ici& "e realizeaz! astfel! ceea ce poarB nu5ele de diviziune a muncii sau specializare. :a rIndul ei! di)iziunea 5uncii creaz proble5a coordon"rii co5pleKului de responsabilit particulare&

elegarea sistematic" a autorit"ii este 5odalitatea de toordonare& Intr+o

or%ani%ra5 Rca cele prezentate Hn capitolul 4]

Scurt istoric

di5ensiunea )ertical + 5surabil prin nu5rul ni)elurilor + reprezint dele%area de autoritate! iar di5ensiunea orizontal + 5surabil prin nu5rul di)iziunilor + reprezint di)iziunea 5uncii sau specializarea& #r%ani%ra5a 5ai precizeaz autoritatea for5al coninut de fiecare poziie ierarhic: cu cIt ni)elul este 5ai Hnalt! cu atIt 5ai 5are este autoritatea acelei poziii& Acti)itile de conducere constituie calea prin care aceast autoritate se 5anifest Hn situaiile de 5unc& 0tructura unei or%anizaii se reflect Hn raportul dintre Z Hnli5ea (i Hntinderea pe orizontal a or%ani%ra5ei& Acest raport poate I fi Hn fa)oarea Hnli5ii ori! di5potri)! a Hntinderii pe orizontal& Din punct de )edere al structurii! or%anizaiile pot fi! deci! .Hnalte. sau

.plate.& Anvergura controlului se refer la nu5rul de subordonai controlai de


M

un sin%ur (ef& In consecin! Hnli5ea sau caracterul plat depind de nu5rul de ni)eluri ierarhice! de autoritate (i de an)er%ura controlului! Hn fiecare din aceste ni)eluri& Manage!entul tiini%i 8 Proble5atica di)iziunii 5uncii (i

specializrii sarcinilor s+a pus Hnc din pri5a ,u5tate a secolulu[bC! o dat cu dez)oltarea 5arilor or%anizaii industriale& 'ai tIrziu! aceast proble5atic Hncepe s fie cunoscut ca o co5ponent a
A

managementului tiinific. In /0//! $rederiX Y& TaVlor public lucrarea T#e principies of 0cientific 1anagement. TaVlor de5onstreaz necesitatea

unui desi%n al 5uncii bazat pe standardizarea! specializarea (i si5plificarea acti)itilor de 5unc! Hn scopul 5aKi5izrii eficienei

producti)eG specializarea (i rutinarea 5uncii pot spori RpIn la un punctN eficiena (i producti)itatea& Pentru ca or%anizaia s fie eficient! anu5ite funcii 5ana%eriale trebuie efectuate co5petent& R/2 Analiza sarcinilor pri)e(te felul cu5 trebuie s H5pri operaiunile co5pleKe Hn operaii si5ple! distribuite indi)izilorG cu5 s elaborezi re%uli (i direcii de realizare a fiecrui se%5ent particular al 5uncii! Hn 5aniera cea 5ai eficient& R6N 0elecia se refer la felul cu5 trebuie s realizezi acordul Hntre cerinele postului (i priceperile 5uncitorului! a)Ind Hn )edere faptul c an%a,area unor persoane insuficient calificate )a pune la Hndoial atin%erea standardelor ie perfor5an! iar an%a,area unor persoane cu o calificare

peste cea a postului reprezint o utilizare ineficient a resurselor u5ane! ce poate crea insatisfacii indi)iduale& R2N Training-u este i5portant atIt Hnaintea an%a,rii cIt (i Hn ti5pul ocuprii postului& TaVlor se refer la (efi cu ter5enul de profesori& R>N !ecompensele. Pentru a fi atinse (i 5eninute ni)eluri superioare de producti)itate! reco5pensele indi)iduale trebuie ad5inistrate contin%ent perfor5anelor& R7N "i#area scopurilof. TaVlor accentueaz i5portana unor scopuri specifice (i incitante! pentru fiecare indi)id! Hn fiecare zi de 5unc& Natura sarcinii trebuie s ocupe con)enabil (i incitant o Hntrea% zi de 5unc! luInd Hn calcul un 5uncitor bun& Poate cel 5ai i5portant aspect al .5ana%e5entului (tiinific.! care+i eKplic! Hn 5are parte! popularitatea! este plasarea $n m%inile managerilor a controlului i influenei comportamentului organizaional, individual ei de grup. Nu! Hns! Hn for5a unei puteri discre+ ionare! ci a)Ind drept scop cre(terea eficienei or%anizaiei Hn ansa5blu& 'ana%erul are! de eKe5plu! responsabilitatea de a deine cuno(tinele pri)ind 5unca orientat spre scopurile or%anizaiei!

tradiional deinute de 5uncitor (i de a reduce aceste cuno(tine la re%uli (i proceduri! care s+l a,ute pe 5uncitor Hn 5unca sa zilnic& A analiza cu5 trebuie di)izate acti)itile co5pleKe Hn sarcini de 5unc si5ple (i specializate (i cu5 trebuie efectuate aceste sarcini Rcu efort 5ini5 (i )itez 5aKi5N de)ine coninutul principal al funciei de 5ana%er& "i5plificarea (i specializarea sarcinilor poate fi un cI(ti% Hn acurateea (i )iteza de efectuare a lor! dar 5onotonia pe care o i5plic poate duce la insatisfacia 5uncitorilor (i nei5plicarea lor Hn Jelurile or%anizaiei! iar producti)itatea poate suferi din cauza Hntreruperilor intenionate ale fluKului 5uncii ReKist un Hntre% folclor al sabota,elor la banda rulantN absenteis5ului (i fluctuaiei personalului& Accentul pus pe necesitatea3 corespondenei ntre cerinele postului i priceperile muncitorului a susinut una din cele mai reprezentative linii de dezvoltare a psi#ologiei industriale! orientat" spre construirea instrumentelor specifice de m"surare a competene3 profesionale % testele psi#ologice

&Cu toate c .5ana%e5entul (tiinific. nu a analizat alte I

5odaliti de reco5pens Hn afara banilor! accentul pus pe contin%ena I reco5pensei reprezint un principiu pe care psiholo%ia! Hn spe! beha)ioris5ul l+a funda5entat teoretic RHn 5odelele condiionrii I co5porta5entului u5anN (i l+a aplicat Hn strate%ii de for5are a I co5porta5entului indi)idual&
Hn sfIr(it! influena scopurilor specifice! incitante! dar realiste I asupra 5oti)aiei (i perfor5anei este astzi serios susinut Hn teoria I psiholo%ic (i Hn inter)enia psiholo%ica+or%anizaional& Teoriile relaiilor umane
V

I!0a tul on e0iei !anageriale a&u0ra &trategiei de !a, nage!ent9 "eoria K i "eoria V& -ste i5posibil s pre)ezi .co5por+ ta5entul. or%anizaiei far a pre)edea co5porta5entul oa5enilor care alctuiesc acea or%anizaie& #r%anizaia for5al este o reflectare

Rde(i! uneori! poate nu5ai aproKi5ati)N a proceselor prin care 5e5brii ei rezol) proble5e! iau decizii! %Indesc! Hn %eneral& A \

In lucrarea sa .T#e 4uman 0ide of Enterprise. 'c <re%or /014 a descris relaiile Hntre convingerile managerilor privind comportamentul oamenilor n situaiile de munc" (i co5porta5entul
A

subordonailor lor& In Hncercarea de a clasifica aceste con)in%eri Hn siste5e coerente! 'c<re%or a descris dou dintre ele! pe care le+a nu5it Teoria 5 (i Teoria 6& Autorul a artat! eKplicit! c cele dou siste5e! 5 (i V! nu epuizeaz di)ersitatea con)in%erilor 5ana%eriale care pot influena co5porta5entul 5ana%erului (i co5porta5entul subordonailor& Totu(i! cele dou descrieri RK (i 62 au cunoscut o lar% popularitate ca teorii propriu+zise (i nu ca eKe5ple ale teoriei pri)ind

rolul con)in%erilor asupra co5porta5entului posesorului lor (i al altora! cu care el interacioneaz& Teoria 5 denumete convingerile manageriale conform c"rora comportamentul su$ordonailor tre$uie s" fie modificat! controlat! direcionat prin mecanisme de influen"! e5terioare individului! pentru a face ca acest comportament s" .corespund" nevoilor organizaiei. -ontrolarea i direcionarea tre$uie s" fie realizate prin persuasiune !pedepse (i reco5pense + deci prin 5ecanis5e (i tehnici beha)ioriste de for5are a co5porta5entului& Teoriadenu5e(te con)in%erile 5ana%eriale confor5 crora an%a,aii ar fi! Hn 5od natural! 5oti)ai s caute responsabilitatea (i ar putea! cu u(urin! s accepte responsabilitatea pentru atin%erea scopurilor or%anizaiei& #rice rezisten sau apatie 5anifestat de an%a,ai este rezultatul eKperienei lor Hn acea or%anizaie! este Hn)at& In a5bele situaii! eforturile 5ana%erilor sunt orientate! Hn esen! spre crearea condiiilor care faciliteaz inte%rarea scopurilor or%anizaiei cu cele ale 5e5brilor ei indi)iduali& 'ana%erii conduc

an%a,aii s )ad Hn atin%erea scopurilor or%anizaiei o cale de realizare a scopurilor personale! Hntr+o 5anier con%ruent cu con)in%erile lor: cei cu con)in%eri K )or prefera strate%ii de 5odificare a co5por+ ta5entului or%anizaional Rtehnic de esen beha)iorist! cu rdcini directe Hn teoria lui "Xinner /072NG cei cu con)in%eri V )or prefera strate%ii participati)e R)& Hn capitolul 7 .'ana%e5entul prin obiecti)e.&N RspIndirea unei for5e si5plificate! a teoriei lui 'c<re%or! ca dou teorii propriu+zise! nu ca dou ipostaze! Hntre altele! care ilustreaz i5pactul con)in%erilor! concepiilor 5ana%erilor asupra co5porta5entului! poate constitui un eKe5plu de i5plicare insuficient a psiholo%iei Hn practica (i teoria 5ana%e5entului& Cci pentru psiholo%ie rolul percepiilor Hn deter5inarea co5porta5entului nu este o te5 nou& -a s+a accentuat o dat cu dez)oltarea orientrii co%niti)e Hn psiholo%ie& Con)in%erile la care se refer 'c<re%or funcioneaz ca stereotipii + con)in%eri pri)ind categorii de oa5eni& -le influeneaz aciunile posesorului lor (i consecinele acestor aciuni: co5porta5entul altora! clasificai astfel&

A&igurarea unor erine organizaionale are & ore&0und c%t mai &ine personalitii umane. In prezumiile lui 1c7regor e5ist"! de&a! o imagine despre su$ordonai 8sistemul de convingeri (6(2! care ar permite posesorilor lor un tratament al su$ordonailor cu impact pozitiv asupra motivaiei i satisfaciei acestora. Ulterior! teoriile istrate%iile de 5ana%e5ent au accentuat i5portana crerii unui siste5 lor%anizaional care s corespund cIt 5ai bine caracteristicilor u5ane& lAstfel de caracteristici descriu procesul dez)oltrii ori trebuinele de baz ale o5ului& Ar%Vris R/0>]N consider! de pild! c 5ediul or%anizaional trebuie s satisfac tre$uinele indi)idului Rde a se 5anifesta acti)! independentN (i capacit"ile lui Rde a tolera a5Inarea %ratificaiei! de a opera cu abstraciuni (i de a+(i dez)olta aptitudini 5ultipleN& Hn le%tur cu aceast cate%orie de teoretizri (i strate%ii or%anizaionale! este 5ai se5nificati) caracterul %eneral (i prescripti) atribuit carecteristicilor u5ane! decIt caracteristicile propuse de o
A

teorie sau alta spre a fi respectate Hn .construirea. unui 5ediu or%anizaional& "i5ilar caracteristicilor care definesc or%anizaiile Hn teoriile clasice Rstructura! an)er%ura controlului (&a&N caracteristicile u5ane sunt ^ considerate a a)ea un caracter general u5an& Pentru c se consider c definesc orice 5e5bru! din orice or%anizaie! ele conduc! din nou! la G ideea celei 5ai bune ci de or%anizare! pornindu+se! de data aceasta! de _ la personalitatea u5an& Ca (i Hn alte do5enii aplicati)e ale psiholo%iei! aplicarea acestei I abordri Hn practica or%anizaional a dus la rezultate foarte diferite! f "trate%iile de desi%n al 5uncii iz)orIte din aceast abordare + spre eKe5plu! cre(terea nu5rului de sarcini ale unui post sau H5bo%irea coninutului 5uncii! pentru ca de)enind 5ai incitant s corespund ne)oii de sti5ulare a o5ului R (&o$ enlargement(i (&o$ enric#ment(2 au rele)at diferene individuale se5nificati)e pri)ind satisfacia (i 5oti)aia an%a,ailor& 'uli an%a,ai se si5t satisfcui de 5unca lor! Hn I ciuda caracterului rutinar accentuat al acesteia (i

di5potri)! stresai (i nesatisfcui de o cre(tere a nu5rului operaiunilor (i de schi5bare& Alte abordri or%anizaionale din perspecti)a respectrii tendinelor i nevoilor de $az" ale personalit"ii umane sugereaz" inoportunitatea unuTcontrol prea strict i o direcionare pas cu pas a anga&ailor. , simpl" g#idare a procesului de planTcare i imple% mentare ar corespunde mai $ine nevoii de autonomie a individului. Un mediu lipsit de constr*ngeri inutile ar corela cu satisfacia! moralu lridicat al an%a,ailor (i cu producti)itatea 5uncii& Rezultatele aplicrii acestor su%estii sunt departe de a fi consec)ente& Astfel! 5oralul ridicat al an%a,ailor nu coreleaz Hn 5od necesar cu producti)itatea (i cu siste5ul de5ocratic de or%anizare! bazat pe participarea la procesul de luare a deciziilor& Producti)itatea poate fi obinut (i printr+un siste5 autocratic de 5ana%e5ent (i poate duce! (i Hn acest siste5! la un 5oral ridicat& De ase5enea! participarea an%a,ailor la luarea deciziei poate fi! uneori! prea costisitoare&

Teoria z& Pe baza analizei co5parati)e a dou siste5e de 5ana%e5ent + cel ,aponez RUN! 5ai paternalist! Hn care or%anizaia H(i asu5 responsabiliti care dep(esc cadrul strict al situaiei de 5unc! i5plicIndu+se Hn bunstarea %eneral a indi)idului (i cel a5erican RAN Hn care responsabilitatea indi)idual cre(te chiar Hn cadrul or%aniza+ ional! iar or%anizaia H(i asu5 responsabilitatea nu5ai pri)ind anu5ite aspecte ale 5uncii an%a,ailor si + #uchi R/0]/N consider c .cea 5ai bun. or%anizaie co5bin caracteristici ale a5belor siste5e de 5ana%e5ent& Acesta este Tipul z de or%anizare& Tipul z .pro5ite. producti)itate ridicat! 5oral ridicat! satisfacie (i o bun calitate a )ieii
++++++ A -w _____ . __.... i , i ,i i

Hn cadrul or%anizaional& Intre caracteristicileT*p`*`* z de or%anizare se enun ur5toarele& R/N An%a,a5entul pe ter5en lun% + un co5pro5is Hntre an%a,a5entul pe tot ti5pul )ieii din siste5ul ,aponez (i an%a,a5entul pe ter5en scurt din siste5ul a5erican& R6N Preferina pentru decizia luat prin consens Rdin siste5ul UN nu indi)idual Rca Hn

siste5ul AN dar e)itarea responsabilitii colecti)e Rdin siste5ul UN Hn fa)oarea responsabilitii indi)iduale Rdin siste5ul AN& R2N 8n co5pro5is Hntre controlul for5alizat! eKplicit! al perfor5anei Rdin siste5ul AN (i controlul infor5ai! i5plicit Rdin siste5ul UN prin preferina pentru cel de+al doilea! dar far a respin%e! de plcmo, 5surrile for5alizate& R>N # specializare a carierei 5ai redus ca Hn siste5ul A! dar 5ai accentuat decIt Hn siste5ul U& R7N Asu5area responsabilitii pentru toate aspectele bunstrii an%a,ailor Rca Hn siste5ul UN& In esen"! Tipul z de organizare reprezint" un mediu organizaional permisiv! care stimuleaz" independena! dar care ofer" !IotodatI! spri,in (i securitate& De(i pri)it strict teoretic Tipul z de O Ar%anizare nu reprezint decIt o pstrare a abordrii u5aniste a ONersonalitii! Hn spe! a teoriei trebuinelor! elaborat de 'aslo` //01]N aseriunile lui #uchi R/0]/N au cunoscut o destul de 5are popularitate& "+a constatat frec)ent c or%anizaiile eficiente se caracterizeaz prin Tipul z de or%anizare! dar o )erificare a teoriei

nrintr+o e(antionare (tiinific a datelor nu a fost fcut& "e poate presupune c succesul Hn tipul z de or%anizare este condiionat! Hn 5are nsur! de alturarea caracteristicilor .responsabilitate indi)idual. (i Jparticipare la procesul lurii deciziilor.& Abordarea contingenei Hn ti5p ce Hn abordarea clasic se ur5rea %sirea celei 5ai sune ci de or%anizare! care s duc la cea 5ai ridicat producti)itate (i la 5aKi5a satisfacie a an%a,ailor! teoriile relaiilor u5ane su%ereaz o Dr%anizare Jcare s ia Hn considerare caracteristicile psiholo%ice! Hn special trebuinele de securitate! de afiliere! de sti5 de sine etc& considerate funda5entale pentru fiina u5an& Ceea ce une(te principiile prescrise de teoriile clasice Rde eKe5plu .cea 5ai bun Ran)er%ur a controlului.N cu cele prescrise de teoriile relaiilor u5ane Rde eKe5plu! .asi%urarea cadrului pentru 5anifestarea independenei. sau .H5bo%irea coninutului postului de 5unc.N este caracterul lor Ii5uabil! transsituaional& Aplicarea Hn practica or%anizaional a

acestor principii a dus! Hns! la constatarea dependenei de conteKt a principiilor or%anizaionale! Hn cazul a5belor cate%orii de caracteristici& Abordarea care ia Hn considerare dependena de conte#t a caracteristicilor or%an izaionale este cunoscut sub nu5ele de teoriile contin%enei& 'ependena de te(nologie a caracteristicilor organiza- ionale. 9oan :ood;ard 8<=>?2! sociolog industrial n 1area @ritanie! a fost ntre primii care a ar"tat rolul te#nologiei n determinarea caracteristicilor administrative ale organizaiei. Ea a ar"tat c" anvergura controlului este diferit" de la un tip de te#nologie la altul. La o te#nologie a5at" pe producia! la un moment dat! a unui singur o$iect comple5 % un avion! de e5emplu % anvergura medie a controlului este d e 6l+24 subalterni la un (ef& CInd tehnolo%ia este orientat spre producia de 5as + de eKe5plu! construcia de auto5obile! confecii etc& + nu5rul de subalterni ce pot fi corespunztor controlai este de >l+74& In sfIr(it! cInd tehnolo%ia este un proces continuu + de eKe5plu!

fabricarea de produse chi5ice + an)er%ura controlului scade la /l+64 subalterni& Analiza autoarei de5onstreaz relaia dintre caracteristicile structurale ale organizaiei i paternurile de comportament social din organizaie. -a atra%e atenia c 5odificrile la ni)elul tehnolo%iei trebuie fcute cu %Indul la planificarea resurselor u5ane! care o A a

deser)esc& In plus! analiza acestor dependene arat c eKist 5ai 5ulte ci de or%anizare& Astfel! nu5rul de subordonai care reprezint cea 5ai bun an)er%ur a controlului depinde de tipul tehnolo%iei& Relaia tehnolo%ie + caracteristici or%anizaionale apare! Hn cercetri relati) 5ai recente! in for5a unor analize dup criterii 5ai rafinate& Tipuri diferite de tehnolo%ie au fost corelate cu criterii diferite de eficien& 8n pri5 tip este caracterizat printr+o structurare ridicat a posturilor de 5unc! in care le%turile cauzale sunt u(or decelabile (i

pre)izibile& Al doilea tip de tehnolo%ie rezult dintr+o clasificare prealabil a posturilor care indic procesele or%anizaionale corespun+ ztoare& De eKe5plu! o societate de asi%urri H(i fiKeaz structura or%anizaional printr+o distribuie a responsabilitilor sau o alctuire b posturilor! bazat pe ne)oile (i preteniile de asi%urare ale clienilor departa5entul asi%urrilor de bunuri! de persoane! etc& Al treilea tip d tehnolo%ie dese5neaz 5unca foarte specializat! Hn care 5are parte E acti)itii are un caracter discreionar! ce depinde de consideraii^ & fi indi)iduale asupra celor 5ai adec)ate 5i,loace de realizare& Hntr+ acti)itate de cercetare (tiinific! de eKe5plu! desi%nul unei faze s realizeaz pe baza feedbacX+ului pe care indi)idul Hl pri5e(te din 5odt de desf(urare ale fazei precedente& Analizele de acest fel sugereaz" ideea c" te#nologia determin criteriile pe $aza c"rora tre$uie evaluat i ridicat eficien organizaional". In tipul nt*i! e5actitatea produsului final i planificar de scurt" i de

lung" durat" a nivelului produciei sunt criterii a eficienei organizaionale. )lanificarea, fia&ilitatea i performana su nR2N orientarea interpersonal a 5ana%erilor& "unt )ariabile co%niti)e (i afecti)e! deopotri)& Incon)enientele (i insuficienele cauzate de dife+O renele de orientare ale 5ana%erilor sunt eseniale& Pentru a asi%ura or%anizaiei o funcionare capabil de adaptare la schi5bare! o funcionare .or%anic.! aceste diferene trebuie si fie 5ici& In analizai efectuat de :a`rence (i :orsch! este se5nificati) coborIrea ni)elului la care se consider adaptarea or%anizaiei la 5ediu& Ni)elul de carec depinde adaptarea este cel departa5ental Ral subunitilorN& Sisteme sociotehnice #r%anizaiile sunt alctuite din dou co5ponente sau siste5e! lai fel de i5portante: unul social! cellalt tehnic& Tehnolo%ia nu trebuiec considerat un dat! astfel HncIt desi%nul or%an izaional (i! ulterior! 5ana%e5entul s ur5reasc doar adaptarea oa5enilor la tehnolo%ie&c

AtIt tehnolo%ia cIt (i 5unca oa5enilor trebuie concepute ca )ariabile!^ susceptibile de 5odificare (i schi5bare! pentru a se adapta una alteia& Desi%nul or%anizaiei poate fi! de la bun Hnceput! dorientat spre asi%urarea unei corespondene opti5e Hntre cerinele eficienei producti)e! pe de o parte (i ne)oile u5ane (i sociale ale an%a,ailor! pe de alt parte&

'iviziunea munoii i modu**dz-C++,til-r. /01m)$1-il/r este proble5a critic a acestei abordri& Analiza
siste5ic! realizat Hn scopul Hnfiinrii sau dez)oltrii unei or%anizaii nu porne(te de la niciuna din co5ponente! pentru a ur5ri aco5odarea celeilalte& -a are ca scop! (i rezultat principal! identificarea 2sarcinilorprimare2, pe care or%anizaia trebuie s le realizeze! pentru a debuta sau a continua s eKiste! cu succes! Hntr+un 5ediu rele)ant& "arcinile pri5are sunt sarcini comple#e, semnificative! care satisfac relaiile Hn %rupul pri5ar de 5unc! iar

%rupul de 5unc este! la rIndul lui! constituit! cu %Indul la sarcina ce trebuie realizat& De eKe5plu! nu5rul de 5e5brii (i co5petena 5e5brilor indi)iduali trebuie s acopere cerinele de cunotine i priceperi ale sarcinii& , caracteristic" organizaional" a grupurilor care ndeplinesc astfel de sarcini primare este autonomia responsa$il"! autoconducere a3 elf management24. -a se 5anifest atIt Hn independena planificrii sicinilor (i distribuirii lor Hntre 5e5brii %rupului! cIt (i Hn n,na%e5entul relaiilor %rupului cu 5ediul& De pild! %rupul caut si%ur infor5aia (i consultaia tehnic necesar Hndeplinirii scopurilor sOe! Hn interiorul sau Hn afara or%anizaiei& Adaptarea la 5ediu coboar i5! de,a! a5 obser)at Hn cazul analizelor realizate de :a`rence (i rschN la ni)elul %rupului de 5unc! acolo unde cunoa(terea Nble5elor este la Hnde5In (i eKist (i capacitatea necesar rezol)rii

Cu toate c Hn atribuirea sarcinilor! controlul (i reco5pensa rfilizrii lor! accentul 5ana%e5entului cade pe %rup ca unitate anizaional! desi%nul or%anizaiilor bazat pe siste5e sociotehnice nu N sens decIt Hn condiiile Hn care se asi%ur fiecrui indi)id un rol sau 5unc incitant! Hncrcat de se5nificaie (i cu oportuniti de HlJare (i dez)oltare& Abordarea sociotehnic a or%anizaiilor s+a c iicretizat Hn pro%ra5e cunoscute sub nu5ele de .Calitatea )ieii Hn uaiile de 5unc. 52+ualit6 of 7or8 9ife24. Abordarea sociotehnic conduce la cIte)a principii de desi%n anizational: R/N -Kist 5ai 5ulte ci de realizare a 5isiunii unei or%anizaii& Nciuna din co5ponente nefiind suprae)aluat! siste5ul se poate auctura Hn alternati)e funcionale& R6N Desi%nul or%anizaional este un proces iterati)& # opiune dschide calea altor opiuni! procesul or%anizrii nu are sfIr(it&

-u totul &ustificat ntr%o a$ordare sistemic"! accentul cade A congruenele componentelor! 8a2 0copul general urm"rit presupune *ecvarea design%ului organizaional. 8$2 Autonomia responsa$il" a u it"ii organizaionale presupune restr*ngerea specific"rii sarcinilor i sippurilor venit" din afara unit"ii! 8c2 Responsa$ilitatea dA-ument"rii! l scopul rezolv"rii sarcinilor ce revin grupului implic" suportul dganizaional n crearea oportunit"ilor pentru informare! precum i lptimizarea aciunilor de informare ale grupului &Definirea organizaiilor "copul definirii or%anizaiei este de a construi un cadru teoreti S, al inter)eniei or%anizaionale orientate spre cre(terea eficienei or%anizaiei& -ficiena nu poate fi cI(ti%at o dat pentru totdeauna! adic pri(O i efectuarea unei sarcini stabile Hn lu5ina unui scop stabil& # or%anizaid / este eficient cInd este .capabil. s+(i restructureze orientrile (i s+a! redefineasc sarcinile Hn faa unui 5ediu Hn schi5bare&

-Kist 5ai 5ulte 5odaliti con)enionale de a descrie O or%anizaie& #r%anizaia poate fi definit ca: structur, grup, politicii: agent, cultur, sistem& Acestea sunt tot atItea 5odaliti de a concept! inter)enia or%anizaional& $r a i%nora alte funcii ale ter5enilor HoO care defini5 or%anizaiile + de a fi noiuni eKplicati)e ale caract" risticilor! eKperienei (i istoriei or%anizaiei + utilitatea lor poate fi apreciat Hn funcie de 5sura Hn care a,ut definirea scopurilor inter)eniei& # inter)enie orientat spre cre(terea capacitii de adaptare a or%anizaiilor poate introduce o preferin pentru ter5enii Hn care este definit or%anizaia! dar poate! 5ai ales! opera o selecie I aspectelor rele)ante pentru studiul ."chi5brii. oferite de fiecan definiie& #r%anizaia ca structur& ;&ordare sociologic ori teorie < &irocraiei! Yeber+ian Hn esena ei! structuralis5ul este centrat pe doul noiuni cheie: structur (i funcie& Identificarea funciilor latente i 5anifeste ale or%anizaiilor! analiza deter5inanilor structurii i

interaciunea dina5ic a structurii (i funciei sunt te5e abordate HO studii de referin pentru adepii acestei abordri RYood`ard! /017N& Dubla centrare pe structur (i funcie a condus la sesizareii proble5ei ri%iditii (i fleKibilitii structurale Hn le%tur cu dez)oltare or%anizaional RBurns (i "talXer! /070N ori la analiza (i alctuire tipolo%iilor structural+funcionale R:a`rence (i:orsch! /013N& n acest cadru teoretic! o intervenie organizaional"! definit" ci asistena procesului de adaptare la sc#im$are! are ca o$iect sc#im$are structurii! sau restructurarea! ca r"spuns la modific"rile mediul

t r ? H ) a n t &
+

D i n p u n c t d e ) e d e r e a l i n t

e r ) e n i e i ! a d a p t a r e a o r % a n i z a i o n a l

s e r e f e r l a 5 o d a l i t i l e H n c a r e 5

e 5 b r i i o r % a n i z a i e i s u n t c a p a b i l i s

o , e z e p e n t r u s t r u c t u r i c a r e r s p u n d

5 a i e f i c i e n t l a c o n d i i i s c h i 5 b a t e

a l 5 e d i u l u i s a u s c r e e z e u n 5 e d i u 5

a i p r i e l n i c

U
& A ) I n d d r e p t p u n c t

d e p l e c a r e i d e e a c o 5 u l e s t e p r o d u

s u l d i u l u i H n c a r e t r i e ( t e ! p r e z u 5 p

i a d e b a z a a c e s t o r s t u d i i e s t e c

i 5 b r i l e s t r u c t u r i i ) o r a n t r e n a s c h

i 5 b r i H n c a l i t a t e a f u n c i o n r i i a n i

z a i e i & O r g a n i z a i a a & i & t e ! 8 T e r 5 e n

u l d e s i s t e 5 e s t e c e n t r a l H n L l e r n e t

i c ( i t e o r i a i n f o r 5 a i e i R Y i e n e r ! /

0 > ] ! C a n n o n ! / 0 1 2 N & A p l i + : O e a a c e s t

u i t e r 5 e n o r % a n i z a i i l o r a a ) u t d o u

c o n s e c i n e p e n t r u s t u d i u l d e f i n i r e a

o r % a n i z a i i l o r c a e n t i t i c u a u t o r

e % l a r e ( i e ) i d e n i e r e a : O i s t r I n % e r i l

o r r e c i p r o c e d i n t r e c o 5 p o n e n t e l e s a u

s u b s i s t e 5 e l e a n i z a i e i & Uieral A n a l i z a o

r % a n i z a i i l o r b e n e f i c i a z ! H n u n e l e

s t u d i i ! d e 5 o d e l u l a l p r e l u c r r i i i n

f o r 5 a i e i & A n a l i z a f l u 5 u l u i i n f o r m a

i e i p o a t e s t a e 2 a z a @ d e s i % n + u l u i s t 5 c

, V r a l , c o r % a n i z a i e i R < a l b r a i t h & / 0 3

2 N & H n a c e s t e A U d i i e f i c i e n a f u n c i

o n r i i o r % a n i z a i e i e s t e p u s H n l e %

t u r c u U a c t e r i s t i c i l e p r o c e s u l u i

d e t r a n s 5 i t e r e a i n f o r 5 a i e i & " i 5 i l a r

! a b e n e f i c i a t d e a p l i c a r e a t e r 5 e n u l

u i d e s i s t e 5 s t u d i u l U " t r I n % e r i l o r

r e c i p r o c e a l e a l t o r c o 5 p o n e n t e & : i n i

a c e a 5 a i i 5 p o r + t d e c e r c e t r i r e a l

i z a t e H n a c e s t c a d r u e s t e c u n o s c u t

c a t e o r i a t e m e l o r s o c i o t e # n i c e ! c e n t

r a t p e i n t e r a c i u n i l e c o 5 p o n e n t e i u

5 a n e c o 5 p o n e n t a t e h n i c & # r % a n i z a i a

c a s i s t e m d e s c # i s e s t e d e f i n i i a d e

c a r e b e n e f i c i a z d i u l i n t e % r r i i o r %

a n i z a i e i H n 5 e d i u l s u r e l e ) a n t R H a

r i s s o n ! / 0 0 4 N & F A p r i v i o r g a n i z a i i l

e c a s i s t e m e n s e a m n " ! n p r i m u l r * n

d ! a l e n s i d e r a e n t i t " i c u a u t o r e g l

a r e ! e n t i t " i c a r e i m e n i n c o n s t a

n t e u r n i t e c a r a c t e r i s t i c i d e $ a z " ! p

r i n i n t e r m e d i u l u n o r c i c l u r i d e a c i

u n e c a r e e r o r i l e s u n t d e t e c t a t e i c

o r e c t a t e n a t u r a l . e i e r o r i l e p o t a

p a r e t u r a l ! c a u r m a r e a c o n s t r * n g e r i

l o r r e c i p r o c e d i n t r e c o m p o n e n t e l e t e

r n u l u i o r g a n i z a i o n a l ! d e t e c t a r e a i

c o r e c t a r e a l o r ! d e c " t r e m e m $ r i i a

n i z a i e i ! n u s e d e z v o l t " l a f e l d e n

a t u r a l . E l e i n d e a n u m i t e m p e t e n e

a l e m e m $ r i l o r ! n s p e c i a l a l e m a n a g e

m e n t u l u i ! d e a c r e a

o lu5e co5porta5ental Run subsiste5N care s fa)orizeze detectarea O, corectarea erorilor R)& capitolul ]N& "iste5ul or%anizational r5IneF totu(i o 5etafor util studiului or%anizaiilor& Relaiile dintre co5ponente tind s fie siste5ice dar sunt 5ediate de reprezentarea loi% Hn 5intea oa5enilor& #r%anizaia ca %rup& Din perspectiva psi#ologiei sociale or%anizaiile sunt %rupuri de persoane care interacioneaz Hn baza unon re%uli sau nor5e (i care au o identitate colecti)& -ficiena %rupurild este apreciat Hn lu5ina conceptelor de influen" social"! compom tament de lider! conformitate! coeziune! climat& Hn aceast abordare! nO eKist o distincie clar Hntre studiul dina5icii %rupului (i feno5enele or%anizaionale! or%anizaiile fiind considerate %rupuri& 8nii autor Hncearc! totu(i! 5ai )izibil! s aplice conceptele %rupului socifi rezol)rii proble5elor din or%anizaii RYeicX! /010N& Cu toate c! O ulti5ii ani! referirile la abordarea lui YeicX sunt 5ai frec)ent^ inte%rarea proble5aticii %rupului social Hn conteKt or%anizational eslg Hn %eneral! 5ai e)ident Hn do5eniul co5porta5entului %rupului Hr relaie cu alte %rupuri& Tipolo%ia co5porta5entului %rupurilor ol strate%iile de 5ana%e5ent al co5porta5entului %rupurilor sunt tratai din perspecti)a inter)eniei or%anizaionale& #r%anizaia ca politic& CInd relaiile dintre %rupuri iau for5i unor ,ocuri de interese contradictorii cu puteri asociate acestor interes^ or%anizaia se re)el ca politic& <rupurile se confrunt pentru a obii controlul resurselor! teritoriilor! infor5aiei! canalelor de co5unica te5elor din .ordinea de zi. sau din a%enda discuiilor de %ru Confruntrile de tip politic! de lupt pentru dobIndirea controlului su fa)orizate de incertitudinea unui 5ediu Hn schi5bare! de a5bi%uitat scopurilor sau de deciziile inte5pesti)e& ,rganizaiile sunt alc"tuite din p"ri contradictorii i pentru a nelege comportamentul tre$uie s" nelegem natura conflictelor interi i e5terne! distri$uia puterii ntre grupuri i procesele prin ca conflictele de putere au ca rezultat dominarea! supunerea! compromis etc. 0tudiul competiiilor firmelor comerciale pentru piee !haaa@aaH'HHH
Definirea organizaiil or

Hiltituiilor bu%etare pentru resurse! al strate%iilor de lupt folosite sunt tdiele de studiu Hn acest cadru teoretic& ;inta 5a,or a inter)eniei or%anizaionale din perspecti)a dla5icii %rupurilor .politice. este 5odalitatea Hn care 5e5brii oranizaiei pot dobIndi contiina colectiv" a proceselor de confrunt e in care sunt anga&ai con(tiin prin care confruntarea poate fi tinsfor5at Hn cooperare& Inter)enia )a fi centrat pe procesul c,i)ertirii politicii or%anizaionale Hn cercetare or%anizaional RI)esti%area! prin cooperare! a proble5elor or%anizaieiN& Organizaia a agent8 Prin ter5enul de agent or%anizaia este ?Keput ca instru5ent de realizare a scopurilor sociale& De(i nu eKist c,anizaie fr o colecti)itate de indi)izi! ea nu poate fi redus la su5a ilH5brilor si (i nici! chiar! la interaciunile dintre ei& #r%anizaia este! d Hns(i! un subiect recepti)! acti)! inteli%ent (i orientat spre un scop& > easta este o perspecti) instru5ental (i raional! totodat& In efortul d a+(i realiza scopurile! or%anizaia selecteaz cele 5ai

,udicioase (i ntri)ite 5i,loace& "tudiile dez)oltate Hn acest cadru se centreaz pe dbIndirea (i aplicarea de cuno(tine utile realizrii eficiente a aK ini lor or%anizaionale! lu5ea or%anizaional fiind considerat ca anda5ental co%noscibil (i controlabil prin 5i,loace (tiinifice& Te5ele predilecte ale studiilor sunt comunicarea (i luarea mciziilor. HntrucIt or%anizaia funcioneaz prin deciziile luate de lii)izii aflai Hn roluri cheie! inter)enia or%anizaional este Hneleas / o instruire a 5ana%erului Hn .raionalitate instru5ental. (i in%inerie& Intru a putea Hndeplini eficient funciile sale or%anizaionale I lanificarea obiecti)elor! analiza sarcinilor! selecia (i instruirea / rsonalului! controlul prin ad5inistrarea reco5penselor (i pedepselorN ^ ana%erul trebuie pre%tit s )ad desi%n+ul 5uncii (i realizarea ei de tre 5uncitori ca o pro$lem" de inginerie RTaVlor! /0//N& #bser)area eKperi5entarea sunt 5etodele (tiinifice de desi%n al postului de / unc (i de instruire a 5uncitorului& / Alt cate%orie de studii au ca obiect calitatea acti)itii de / Hcizie& Hneleas! la Hnceput! ca o acti)itate raional! decizia este! 6 terior! studiat sub aspectul condiiilor de incertitudine (i stress Hn care 5ana%erul trebuie s ia decizii eficiente R"i5on! /0>3N& Desi%n+ul 5uncii a e)oluat spre considerarea percepiilor (i senti5entelor 5uncitorilor fa de 5unca pe care o fac R)& tehnicile (&o$B enlargement( (i (&o$ enric#ment(2 iar raionalitatea deciziei spre condiiile subiecti)e Rincertitudine! stress! euristiciN Hn care decizia se ia efecti)& Dintr+o perspecti) a inter)eniei or%anizaionale! teoriile raionale ale 5ana%e5entului e)olueaz spre o teorie or%anizaional a, aciunii! ce poate fi studiat prin 5i,loacele psiholo%iei RAr%Vris (i "chon! /03]N& M cultur& Intr+o a$ordare antropologic" i fenomenologic"! or%anizaiile pot fi descrise ca 5ici societi u5ane! HnG care oa5enii creeaz pentru ei Hn(i(i (i H5prt(esc se5nificaii! si5boluri! ritualuri (i sche5e co%niti)e& # pri5 linie de cercetare cu ori%inea Hn antropolo%ia social R:e)i+"trauss! /07]N are ca obiect cultura or%anizaional conceput ca un artefact colecti)! 5arcat de dou tendine opuse: pstrarea identitii (i transfor5area ca rspuns la cerinele 5ediului& # a doua linie de cercetare se dez)olt Hn cadrul unei antropolo%ii co%niti)e& #biectul acestor studii Hl constituie sche5eleG co%niti)e prin care 5e5brii unei or%anizaii percep .realitile.! le includ Hn cate%orii! i%nor sau interpreteaz subiecti) .ano5aliile. carc, contrazic sche5ele& "che5ele alctuiesc siste5e apreciati)e care sini sursa nor5elor! e)alurilor (i orientrilor or%anizaiei& 8nele cercetri au ca obiect 5odalitile Hn care 5e5brii societilor or%anizaionale Hs reprezint realitatea& 'odele de construire (i schi5bare or%anizaionall RYhVte! /013N! ale%erea Hn situaii or%anizaionale! incerte (i a5bi%ui RU&'arch! U&P&#lsen! /031N sunt te5e de studiu a cror ori%ine o %si5 Hn psi#ologia cognitiv" RPia%et! /017! MellV! /077! Bruner! et.al. /071N& , alt" direcie de studiu a organizaiilor! av*nd ca int (0c#im$aiea( are originea n concepiile conform c"rora individul est rezultatul internaiiz"rii proceselor sociale 81ead! <=CD2 precum i cele mai recente! conform c"rora #r%anizaia ca (i

realitatea social" de zi cu zi este! e ns"i construit" de indivizi. Aceast" linie de cercetare are ca o$iec (locul( de leg"tur" a individului cu societatea 8inclusiv microsocietat ecire este or%anizaiaN! interfaa o5+or%anizaie& Nu5ele

psiholo%ic al iestui loc este: .reprezentri sociale.! iar paradi%5a sub care au fost ,udiate Hn scopul inter)eniei or%anizaionale este Hn)area& $nvarea
Eganizaional" Hnsea5n procesul prin care 5e5brii

<

unei or%anizaii un% s cunoasc realitatea social pe care au construit+o H5preun! ,ipun rezultatul cunoa(terii lor unei reflecii critice (i caut! deliberat! Oi+l transfor5e RAr%Vris (i "chon! /03]N& -i reu(esc acest lucru + lH)enind a%eni ai schi5brii + cInd stilul indi)idual de %Indire (i OGiune Rsau de personalitateN fa)orizeaz discutarea deschis a roble5elor& Posesorii anu5itor stiluri de rspuns social R)& Hn capitolul I .'odelul rspunsului social.N sau stiluri de personalitate R.stilul I presi) de copin%.! Yeinber%er! /004N creeaz! di5potri)! o realitate ONcial Hn care o serie de proble5e a,un% de nediscutat& In aceast lalitate! Hn)area sau restructurarea orientrilor or%anizaiei este serios lIn,enit&
*

$iecare din 5etaforele prin care or%anizaiile pot fi definite rle) aspecte cu caracter nor5ati) pentru inter)enia or%anizaional& I Ie sunt 5ai de%rab co5ple5entare! decIt eKclusi)e& Astfel! OGhi5brile structurii pot antrena schi5bri Hn calitatea funcionrii Ir%anizaieiG Hn sistemul or%anizaional prile co5ponente i5pun ,bnstrIn%eri reciproce care pot lua for5a unui proces de detectare (i prectare a erorilorG grupurile or%anizaionale pot e)olua spre 5unca Hn bhip (i cooperare sau spre lupt (i do5inare*supunereG instruirea 5ana%erului Hn .raionalitate instru5ental (i in%inerie. poate spori lilitatea procesului de luare a deciziilor (i de realizare a scopurilor Ir%anizaiei! ca agent) Hn sfIr(it! or%anizaiile H(i pot restructura Irientrile dac de)in con(tiente de realitatea social pe care 5e5brii
_OAr o construiesc (i o H5prt(esc& iO Ai

Bibliografie
U&r%Vris! C& R/0>]N Fersonalit6 and ,rganizat ion! Chap5an and Hali& I r%Vris! C& "chon! D& R/03]N ,rganizaional
leamingG a t#eor6 o faction perspective! Readin%! 'ass&: Addison+YesleV& Bruner! U&! <ood5an U&! Austin! <&A& R/071N A stud6 of t#inHing! N&i&: "cience -ditions&

Burns! T&! "talXer! <&'& R/070N T#e management of inovation! LondonG Ta)istocX& Cannon! Y& R/012N T#e :isdom of t#e $od6! N&i&:Norton& <albraith! U&R& R/032N ,rganizational designf Readin%! 'ass&: Addisson+YesleV& Harrison! '&I& R/004N iagnozing organizations. 1et#ods! models! and processes! "a%e Publications& MellV! <& R/077N T#e ps6c#olog6 of personal constructs! N&i&: Norton& :a`rence ! P&R&! :orsch! U&Y& R/013N ,rganization and environment! Ca5brid%e! 'ass: Har)ard 8ni)errsitV Press& :e)i+"trauss! C& R/07]2 Antropologie structurale! Paris: Pion& 'arch! U&!4/sen! U&P& R/031N Am$iguit6 and c#oice in organization! #slo: 8ni)ersitetsforla%et&

'aslo`! A&H& R/01]N To;ard a ps6c#olog6 of $eing! R6nd -d&N Ne` iorX: jan Nostrand& 'c <re%or! D R/014N T#e #uman side of enterprise! Ne` iorX: 'c<ra`+Hill& 'ead! <&H& R/02>N 1ind! self and societ6! Chica%o! ///&: 8ni)ersitV of Chica%o Press& #uchi! Y& R/0]/N T#eor6 = 4o; American $usiness can meet t#e 9apanese c#allenge! Addison +YesleV& Pia%et! U& R/017N Fsi#ologia inteligenei! Bucure(ti!& Pitariu! H&D& R/00>N 1anagementul resurselor umane) m"surarea performanelor profesionale. Bucure(ti! A::& Radu! I&! Ilu! P&! 'atei! :& R/00>N Fsi#ologie social"! Clu,+ Napoca! -ditura -[- "&R&:& 0imon! 4. 8<=DI2 Administrative $e#avior! +.J.G 1acmillan &_Xinner! B&$& R/072N 0cience of #uman $e#avior! Ne` iorX: 'ac5illan& raV lor! $&Y& R/013*/0//N T#e principles of scientific management! N&i&: Norton :ibrarV& ajeber! '& R/01>*/0>3N T#e t#eor6 of social and economic
organization! Ni: $ree Press& ajeicX! M&-& R/010N T#e social ps6c#olog6 of organizing! Readin%!

'ass&: Addison+YesleV& ajeinber%er! D&A& R/004N .Repressi)e copin% stVle.! In: U&:&"in%er Red&N Repression and dissociaton! The 8ni)ersitV of Chica%o Press& IjhVte! Y&$& R/013N .'odels of buildin% and chan%in% or%anizations.& In 4uman ,rganization K>. :iener! +. 8<=>?L<=DM2 -6$ernetics! -am$ridge! 1ass.G 1.I.T. Fress. NOood;ard! 9. 8<=>?2 Industrial ,rganization! ,5ford &

Partea I

<R8P8: ,R7A+IZAPI,+ALG 0TRU-TURA QI I+A1IA


Capitolul 3

CO !ONENTE"E SISTE U"UI SOCIA" OR#ANI$ATIONA"


9

Roluri
#r%anizarea poate fi pri)it! Hntr+o pri5 accepiune! ca un Iroces: R/N de di)izare a unei acti)iti co5pleKe Hn co5ponente 5ai H5ple sau Hn posturi de 5unc specializate 5diviziunea muncii4, R6N de ,upare a resurselor (i acti)itilor RdepartamentalizareN (i R2N de (legare ctre subordonai a autoritii unui 5ana%er& Rezultatul ,bestui proces este o structur organizaional formal, care reprezint pternul fi# de funcii sau roluri

formale i relaiile dintre ele. Dup @iteriile care stau la baza departa5entalizrii Rfuncional! al produsului! Z %ionalN dar (i dup %radul de specializare (i for5a dele%rii autoritii! IG obin )ariate grupuri formale de an%a,ai& -le pot fi %rupuri ,incionale R%rupul oa5enilor care lucreaz Hn departa5entul de brsonal! 5arXetin%! finane etc&N grupuri de proiect sau fore de 6alizare a sarcinii R)& structura 5atricealN! %rupuri 2intraprenoriale2 =iu de iniiativ Rcrora or%anizaia le per5ite utilizarea resurselor Hn Iiutarea unor idei (i desf(urarea unor aciuni de tip antreprenorialN& CInd cine)a este an%a,at Hn or%anizaie! dobInde(te! prin beasta! un anu5it status. In confor5itate cu statusul dobIndit! lidi)idul )a Hndeplini un anu5it rol Hn acea or%anizaie& "tatusul brespunde poziiei sau funciei din structura or%anizaional! pbIndirea lui fiind condiionat de co5petenele indi)idului R%rad de listruire! eKperien! atitudini (&a&N& Rolul poate fi definit ca Icpectanele altora pri)ind co5porta5entul corespunztor Hntr+o nu5it situaie& #ri%inea (i coninutul acestor eKpectane Rsau! altfel pus! ori%inea (i coninutul rolurilorN sunt aspecte ale culturii II E %anizaionale& In strIns le%tur cu structura + antreprenorial! ltncional! 5atriceal sau cluster + se dez)olt o cultur a puterii! o iiltur birocratic! o cultur centrat pe sarcini sau o cultur centrat pe G!>)>9 ?!G;@<A; B<?@;9 1T!>CT>!; Cl '<@;-<C; +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++ mr
n.

persoane& Roiurile opereaz cel 5ai Hnalt %rad de control p co5porta5ental Hn structura birocratic& Aici! funcia ocupat de indi)id ,f deter5in! Hn 5ai 5are 5sur decIt indi)idul Hnsu(i! eKpectanele celorlali pri)ind co5porta5entul su& fn acest tip de cultur rolurile sunt dificil de 5odificat& Pentru c alii ne definesc rolurile! opiniile despre cu5 trebuie s fie rolul difer& Probabil proveniena coninutului rolurilor or%anizaionale este! indiferent de cultur! )ariabila cea 5ai infor5ati) pri)ind particularitile funcionale ale %rupurilor din or%anizaii& Cu5 ne )ede5 noi Hn(ine rolul! cu5 Hl )d alii (i cu5 Hl Hndeplini5 Hn 5od real pot fi lucruri destul de diferite& Aceste diferene sunt indicii socializrii or%anizaionale (i ai coeziunii %rupului& Cauzele diferenelor percepti)e pot pro)eni din: calitatea analizei fcut de, or%anizaie postului de muncD calitatea comunicrii interpersonale (i calitatea feed&ac8-ului pri)ind co5porta5entul an%a,atuluiG priceperea (i interesul acestuia de a recepiona e#pectaneleD comportamentul de rol efecti) (i! Hn sfIr(it! managementul impresiei realizate de ocupantul postului& 8neori este i5portant s face5 e)ident rolul pe care Hl deine5& O Ceea ce ne a,ut Hn acest sens sunt semnele rolului& Cel 5ai si5plu se5n al unui rol este unifor5a& $elul Hn care ne H5brc5 poate fi un I se5n al rolului! far a fi! totu(i! o unifor5& :ocul de desf(urare a acti)itii Rde eKe5plu! biroulN poate fi! de ase5enea! un se5n al rolului& $r diferite se5ne pute5 a,un%e la eKpectane diferite ale rolului unei persoane sau la i5posibilitatea identificrii rolului&

Personalitatea ocupantului unui post (i perceperea ei de ctre% or%anizaie pot! totu(i! induce 5odificri Hn coninutul rolului! chiar% Hntr+o cultur birocratic& ;naliza surselor care modific rolurile poated fi un indice Hn dia%noza or%anizaional! oferind infor5aii Hn pri)ina^ centralizrii! caracterului or%anic ori ri%id al structurii! interptrunderiil tipurilor diferite de cultur or%anizaional! etc& Intr+o pri5 accepiune! dez)oltarea or%anizaiilor poate fii )zut ca dina5ica diferenierii*specializrii rolurilor profesionale (ti coordonarea* departa5entalizarea lor dup diferite criterii Rfuncionale!2

ie inii de produs etc&N criterii ,ustificate de adaptarea la 5ediul Hn care :iO:ioneaz or%anizaia& Setul de roluri Hntr+o prezentare a conceptelor din teoria rolurilor utilizabile Hn i,le%erea or%anizaiilor! HandV R/002N acord un loc i5portant dceptului de .set de roluri.& Indi)idul asupra cruia centr5 analiza a nu5it .persoana focal.& -l are .rolul focal. (i poate fi pri)it ca itat Hn centrul unui %rup de oa5eni! interacionInd cu fiecare Hntr+un n5it fel! Hntr+o situaie dat& Acest %rup de oa5eni este nu5it .setul e roluri.& De eKe5plu! Hntr+o situaie fa5ilial! setul de roluri al li)idului arat ca Hn fi%ura alturat&
p"rini soi a iprinii soiei

!robleme legate de roluri% -Kpectana copilul cea 5ai i5portant Hn definirea rolului este chiar OA Aectana indi)idului care Hndepline(te rolul& Dac i5a%inea acestuia l*ind rolul su este neclar sau este diferit de a celorlali! apare un Od 5ai 5are sau 5ai 5ic de am$iguitate a rolului. escrierea posturilor reduce am$iguitatea rolurilor. escrierile it mai s"race! ns"! pe m"sur" ce nivelul ierar#ic la care se afl" rolul ite. escrierile rolurilor din managementul mediu i superior se 'um"! de cele mai multe ori! la liste de ndatoriri! f"r" referire la $ectane mai su$tile ori infRrmale. Aceste descrieri sporesc timentul de am$iguitate a rolului ce tre$uie &ucat. Incertitudine

afelului Hn care Hi este e)aluat 5unca! incertitudinea le%at de eKpectanele altora pri)ind propria perfor5an sporesc a5bi%uitatea rolului& Absena claritii Hn definirea rolului creeaz (i la ceilali insecuritate! neHncredere! iritare sau! chiar! 5Inie& 'ana%erul Hndepline(te roluri )ariate& -l este director! desi%ner! politician! eKpert! distribuitor de reco5pense (i pedepse! arbitru! eKe5plu! reprezentant al %rupului! ap isp(itor! consilier! profesor (i prieten& 8neori eKpectanele pri)ind rolul sunt cunoscute! dar sunt incompati&ile. De eKe5plu! 5ana%erul superior arat c dore(te din partea subalternilor si un stil de conducere strIns structurat! bazat pe re%uli! dar ace(tia doresc un stil le,er! prietenesc& In or%anizaiile Hn care se pstreaz distincia Hntre 5ana%eri .de linie. Rcu responsabilitatea decizieiN (i cei din .staf$/ Rcare ofer consiliereN pot! de ase5enea! apare inco5patibiliti Hntre eKpectanele unei cate%orii (i ale celeilalte&
A

Intre i5a%inea de sine a unei persoane (i ceea ce alii a(teapt de la ea poate fi o diferen 5are& Astfel! practicile (i standardele or%anizaiei pot fi foarte diferite! din punct de )edere etic! de ^ standardele personale ale indi)idului& CInd o persoan trebuie s Hndeplineasc 5ai 5ulte roluri Hn aceea(i situaie! poate apare conflictul de rol& -Kpectanele pri)ind! fiecare rol pot fi clare! dar rolurile Hnse(i pot fi Hn coflict& Intre 5ultiplele roluri ale 5ana%erului pot apare astfel de conflicte: Hntr+o situaie 5ana%erul trebuie s reprezinte interesele %rupului su (i s fiel Hn acela(i ti5p! apul isp(itor pentru rezultatele acestuia! care contra)in eKpectanelor superiorilor& Ca (i inco5patibilitatea dintre eKpectanele pri)ind rolul! conflictul de rol poate deter5ina stresul& # persoan poate tri eKperiena supra$ncrcrii cu roluri& Nu este doar o supraHncrcare cu sarcini! ci! 5ai 5ult! o prea 5are di)ersitate& $eno5enul poate fi )izibil cInd o persoan este pro5o)at din calitatea de eKecutant Hn aceea de 5ana%er& Cu toate c funcia de a conduce o anu5it acti)itate i+a fost Hncredinat! Hn pri5ul rInd! pentru calitile 5anifestate Hn acea acti)itate! adu%area rolului de 5ana%er poate fi trit atIt de intens ca o

supraHncrcare! HncIt s conduc la onpdificare a strate%iei de abordare a 5uncii sale& # persoan poate si5i c definirea rolului su Hntr+o ofcanizaie este sub di5ensiunea rolului pe care l+ar putea Hndeplini& "enti5entul este 5ai frec)ent trit de tinerii absol)eni ai unei faculti! ZB care au fost pre%tii pentru sarcini co5pleKe! ca! apoi! Hn pri5a D,rioad a an%a,rii lor la o fir5 s fie! dup opinia lor! subsolicitai& ist! de ase5enea! roluri + de eKe5plu! controlor de calitate sau c,itrolor financiar + Hn care! dac lucrurile 5er% bine! sunt prea puine iruri de fcut& In sfIr(it! unii 5ana%eri se opun dele%rii autoritii halternilor (i din tea5a unei subHncrcri a rolului care! astfel! le inIne& Diagnoza &roblemelor legate de rol Si!0to!e8 Toate proble5ele le%ate de rol + a5bi%uitatea! Co5patibilitatea! conflictul! supraHncrcarea (i! 5ai ales! pHncrcarea + reduc eficiena or%anizaiilor& Dia%noza lor este un ipect al dia%nozei eficienei or%anizaionale& "i5pto5ele proble5elor :ate de rol sunt si5pto5ele stresului: tensiunea! 5oralul sczut! ' iculti de co5unicare& "en&iunea se eKpri5 prin iritare! preocupare eKcesi) fa de l:ruri banale! prea 5are atenie acordat preciziei (i prin H5boln)iri ,riodice& Radicalis5ul! polarizarea situaiilor Hn .albe. sau .ne%re.! ipunsurile stereotipe pro5pte sunt rezultatul tensiunii! care centreaz nia pe aspectele i5ediate! cele 5ai apropiate! .ur%ente.& Moralul & zut se eKpri5 ca neHncredere Hn fir5! % satisfacie a 5uncii (i senti5ent al zdrniciei& $i%i ultile de o!uni are cu cei din ,ur 5er% pIn la& fitarea

persoanelor cu care indi)idul este obli%at s interacioneze! 'are posibil prin absenteis5&
0imptomele enumerate nu au ca singur" surs" pro$lemele #ate de rol i! n plus! pro$lemele legate de rol pot s" nu se manifeste < aceste simptome! din cauza mecanismelor individuale de coping. este mecanisme fiind incontiente! persoanele apar! la o privir

eGRUPUL ORGANIZATIONAL STRU!TURA "l


DINA#I!A

superficial! ca nea)Ind proble5e de Hndeplinire a rolului! indi)idulJ Hnsu(i nead5iInd c are )reo proble5& C este )orba nu de absena proble5elor! ci de un 5ecanis5 de re$ri%are o poate do)edi! de eKe5plu! atitudinea consec)ent ironic sau de (icanare din parteI persoanei aflate Hn rol& /auzele 0ro:le!elor legate de ;nde0linirea rolurilor8 Proble5ele le%ate de rol pot a)ea! pe de o parte! ori%inea! Hn situaia! crei probabilitate de a crea proble5e Rde definire! a5bi%uitate!^ inco5patibilitate! conflict! supraHncrcare (i subHncrcare a rolurilorN!^ poate fi 5ai 5are sau 5ai 5ic& Proble5ele le%ate de HndeplinireaN rolului pot a)ea! pe de alt parte! ori%inea Hn personalitatea indi)idului! care poate tolera cu %reu a5bi%uitatea sau poate! chiar! obine unG beneficiu 5oti)aional de pe ur5a stressului&FJ "ituaiile or%anizaionale cu probabilitate 5ai ridicat Hn crearea proble5elor de rol sunt: "ituaiile 5ana%eriale! Hn %eneral& "arcina 5ana%erului este! aproape Hntotdeauna! de a reconcilia obiecti)e conflictuale: obiecti)ele unui anu5it %rup cu obiecti)ele or%anizaiei! ca Hntre%! ale %rupului cu cele indi)iduale! obiecti)ele proprii cu cele ale superiorilor& Astfel! responsabilitatea sa fa de %rup poate intra Hn conflict cu responsabilitatea sa fa de or%anizaie! sau fa de indi)iziG interesele sale personale pot contra)eni intereselor superiorilor! etc& "ituaiile ino)ati)e& 'ana%erii departa5entelor de desi%nO cercetare (i dez)oltare! responsabilii oricror acti)iti ino)ati)e se poi
f

confrunta! adesea! cu situaii care genereaz" conflicte de rol. In calitateS de su$ordonai ai managementului superior! ei tre$uie s" (fac" politica( acestuia! care! ca orice putere central"! urm"rete! n general! meninerea status Euo-ului. -a reprezentani ai grupurilor de inovare! ei tre$uie s" lupte pentru sc#im$are. -ele dou" categorii de scopuri iau forma foarte concret" a dou" categorii opuse de constr*ngeri fa" de variatele decizii administrative. Fro$a$il (structura matriceal"( a organizaiilor! n care (managerul de proiect( du$leaz" manageri

i cparta5entelor funcionale! se dez)olt (i ca rspuns la conflictul de

Ml

4un ia integratoare &au de oordonare< ne c pri)e(te ii eraciunile interne ale co5ponentelor or%anizaiei! fie c are Hn P,dere relaiile or%anizaiei cu 5ediul! este destinat pre)enirii sau r,Hol)rii situaiilor tensionale& A(a cu5 a5 a5intit de,a! sub tensiune! nrcepia se radicalizeazG diferenele dintre obiecti)e! acti)iti! etc& par iflii accentuate& In&u%i iena %eed,:a =,ului !anagerial 0rivind 0r%or!ana individual poate crea Hn percepia rolului! atIt proble5e k a5bi%uitate! cIt (i proble5e de inco5patibilitate Hn percepia rolului& >aria:ilele de 0er&onalitate pot! de ase5enea! constitui surse IG proble5elor le%ate de Hndeplinirea rolului& Persoanele destinate auaiilor de tipul celor 5ai sus prezentate trebuie s prezinte Lracteristici personale care s le per5it perceperea echi)ocului R)& Hn UHitolele 7 (i 0 proble5a .)arietii interne.N! tolerarea a5bi%uitii (i ricon%ruenei (i preferina pentru strate%iile cooperati)e de rezol)are a auaiilor proble5atice& Strategii de rezol(are a &roblemelor de rol "trate%iile difer dup natura proble5ei& Dac este o proble5 a5bi%uitate sau inco5patibilitate a rolului! indi)idul fie RaN )a erca! unilateral s adere la eKpectanele altora! de re%ul persoane ti influente! sau! di5potri)! s+(i i5pun propriile eKpectane de rol ipra altora! fie RbN )a cere clarificri Hn definirea rolului HncercInd ilizarea unui acord Hn pri)ina diferenelor de percepie& IB / -onflictul de rol poate fi redus 8a2 prin minimalizarea portanei unora dintre rolurile concurente ce tre$uie ndeplinite sau a Tformanelor n aceste roluri sau 8$2 printr%o disociere a nportamentelor de rol i o compartimentare a vieii! printr%o ar#izare a priorit"ilor! n funcie de natura situaiei 8e5. cu su$alternii $uie s" fii mai ales instructor2 sau n funcie de timp 8e5. pauza d e prInz trebuie rezer)at discuiilor cu colegii4.

"upraHncrcarea cu roluri poate fi rezol)at! ase5entor conflictului de rol CaN prin 5ini5alizarea i5portanei unor roluri! renunarea la perfor5an ridicat Hn aceste roluri! Hn acela(i ti5p cu perceperea scopurilor corespondente ca nei5portante sau n b nprintr+o redistribuire consensual a responsabilitilor (i prioritilorN "ubHncrcarea rolului poate fi rezol)at prin iniierea unoi re%uli sau proceduri care Hi )or spori i5portana Hn or%anizaie dar )or Hn%rdi libertatea altora Rinstituirea .puterii ne%ati)e.! HandV! /002N& Aceste strate%ii sunt le%aleG ele pot apare ca dorin a iniiatorului de a contribui la eficiena or%anizaional! dar! Hn realitate! pot stIn,eni serios desf(urarea fireasc a lucrurilor Hn or%anizaie& "trate%iile notate! 5ai sus! cu RaN sunt unilaterale! reprezentInd 5 &&& O redefinirea Hn 5anier proprie (i con,unctural a prioritilor! a, responsabilitilor (i scopului acti)itii postului ocupat& De(i reprezint, o cale de rezol)are a disonanei co%niti)e! strate%iile unilateralei deter5in reacii! tot unilaterale! ale altora! de%enerInd Hn tactici caracteristice conflictului R)& Capitolul >N& Din nefericire! Hn condiii de constrIn%ere Rcare! adesea! Hnsea5n tensiune (i e)itareN strate%iile unilaterale apar 5ai natural! Hn 5intea noastr decIt cele cooperati)e RHandV! /002! p& 34N& "trate%iile notate 5ai sus cu RbN! absente Hn cazul subHncrcrii rolului! sunt cooperati)e& -le sunt 5ai eficiente& Persoana cu reiai interpersonale puternice este 5ai tolerant decIt indi)izii independeni
A K|

ale c"ror relaii superficiale nu rezist" situaiilor tensionate. In acesnl situaii! indivizii independeni evit" interaciunea i recurg la metodei unilaterale de rezolvare a pro$lemelor. Ei pot s" nu fie copleii dti emoie i tensiune! $a c#iar complet nereceptivi din acest punct de vedere! dar tocmai prin aceasta! generatori de relaii rele cu ceilali. ,l receptivitate E selectiv" este mai potrivit" n rezolvarea

situaiilorU pro$lematice de rol. Relaiile interpersonale puternice i strategiile cooperative par s" fie principalele piese de rezisten" n calea& pro$lemlor de rol i a consecinelor lor negative asupra eficieneiU organizaiei. 0u$nc"rcarea rolului! care nu $eneficiaz" de astfel de ,state%ii! reprezint! de aceea! proble5a de rol cea 5ai a5enintoare Htru eficiena or%anizaiilor! de(i! cel 5ai frec)ent! i%norat& Rolurile) stresul *i +mboln(irea
A

In studiile pri)ind cauzele fa)orizante ale bolilor coronariene! constatat o le%tur se5nificati) Hntre lucrul Hn dou posturi de r5nc! sau Hntr+un post solicitInd peste (aizeci de ore pe spt5In! (i H5boln)ire& "+au %sit! de ase5enea! corelaii Hntre eKperiena nflictului de rol (i electrocardio%ra5e indicInd boala! la pacieni cu Hcii 5ana%eriale& Acti)itatea 5ana%erilor include suficiente co5ponente pentru tcite for5ele de stres& "tresul le%at de timpul insuficient! stresul naional, stresul anticipativ! stresul rezultat din confruntarea cu menii. 'ana%erii sunt presai de ter5ene! de prioriti conflictuale t fi! adesea! Hn%ri,orai pentru desf(urarea lucruilor Hntrun )iitor puin H)izibil! nelini(tii de reaciile posibile ale indi)izilor (i %rupurilor la isurile 5ana%eriale& "tresul cu ori%ine Hn rolul asu5at depinde! a(a 5 de,a a5 artat! de personalitatea deintorului rolului& # anu5it te%orie de persoane! de re%ul oa5enii de Hncredere ai or%anizaiilor! re le asi%ur dina5is5ul! caracterizai prin co5petiti)itate ridicat! rse)eren! a%resi)itate! care sunt 5ereu %rbii! neobosii! nelini(tii! Ldispu(i la .eKplozii. )erbale! tensionai! presai de ti5p (i foarte iponsabili au fost identificai ca susceptibili de H5boln)iri rdio)asculare& $ried5an (i Rosen5an R/03>N au fcut pentru pri5a ta distincia Hntre persoanele cu aceste caracteristici RTipul AN (i rsoanele 5ai nepstoare! care iau lucrurile 5ai u(or! care sunt 5ai in susceptibile s de)in pacienii do5eniului cardio)ascular& 1ai e5act! nu este vor$a de dou" tipuri de oameni! A i @! dar! ii cur*nd de un continuum dimensional) la o e5trem" situ*ndu%se tipul iar la cealalt" tipul @. n esen"! dimensiunea se refer" la (strategia adaptare la evenimentele potrivnice! necontrola$ile( 87lass! <=II2) ferenele ntre tipul A i tipul @ sunt diferenele n motivaia de a ntrola mediul & Relaia dintre proble5ele le%ate de rol! stres (i H5boln)ire e)ideniaz cel puin trei aspecte: )aloarea relaiilor interpersonale (i a I soluiilor cooperati)e la proble5ele de rolG i5portana teritoriilor psiholo%ice! personal controlabile! ca 5odaliti de odihn (i recreereG m asi%urarea unei perspecti)e suficient de a5ple Reliberate de tensiuneN asupra proble5elor create de rol& Descrierea corespunztoare a posturilor de 5unc! iniierea discuiilor de %rup! pentru clarificarea responsabilitilor! un loc i5portant al odihnei (i recrerii in cultura or%anizaiei! conceptualizarea proble5lor etc& constituie tactici or%anizaionale de recunoa(tere a celor trei aspecte e)ideniate de co)ariane: proble5e de rol + stres + H5boln)ire&

Norme
De'iniia *i caracteristicile normelor Nor!ele 0re& riu o!0orta!entul de !e!:ru al gru0ului8 In ti5p ce rolurile definesc ceea ce este corespunztor pentru un 0o&t particular! nor5ele definesc co5porta5entul acceptabil al %rupului& Rolurile difereniaz co5porta5entul indi)izilorG nor5ele prescriu co5porta5entul oricrui 5e5bru al %rupului& CIt s produc! cu5 s &e poarte cu superiorii! cInd s+(i bea cafeaua! cu5 s se H5brace + sunt re%uli care %u)erneaz co5porta5entul& De(i nescrise! nor5ele re%le5enteaz co5porta5entul %rupului 5ai constant (i 5ai puternic decIt re%ulile (i procedurile for5ale& Pri5a proprietate a nor5elor este! a(adar! caracterul lor prescriptiv. @ormele se aplic numai comportamentului nu g%ndurilor i sentimentelor private. 0upunerea fa" de dorinele grupului nu reflect"! n mod necesar! sc#im$"ri n atitudinile i convingerile private ale mem$rilor grupului. 7rupul poate e5ercita presiuni mai mari sau mai mici ca mem$rii s"i s" nu e5prime opinii diferite de cele ale grupului. Fresiunea direct" a grupului asupra oric"rui mem$ru care e5prim" argumente mpotriva anga&"rilor comune sau strategiilor! nsoit" de autocenzura devierilor de la consensul grupului sunt dou" dintre condiiile dezvolt"rii fenomenului groupt(in8 89anis! <=MC2 &Nor!ele &e dezvolt< ;n &0e ial< 0entru o!0orta!entele ? on&iderate i!0ortante de !e!:rii gru0ului8 <rupul nu controleaz lorice aciune a fiecrui 5e5bru& Controlul nor5ati) pri)e(te nu5ai ceea ce %rupul consider i5portant& CIt s produc fiecare 5e5bru este un astfel de lucru i5portant& <rupul poate fi 5ai capabil sau 5ai puin Scapabil s defineasc i s comunice nor5ele! eKplicit sau i5plicitG s Fmonitorizeze co5porta5entul 5e5brilor! s aprecieze dac nor5a este I respectat (i s recompenseze conformarea ori s pedepseasc nonconformarea. Predictibilitatea co5porta5entului Hn cadrul %rupului I(i coeziunea sunt rezultate corelate cu aceste capaciti& 3T Nor5ele %rupurilor pot )eni Hn spri,inul or%anizaiei sau pot contra)eni scopurilor ei& <radul de concordan dintre nor5e (i re%ulile I for5ale poate fi pri)it ca un indicator al eficienei or%anizaiei& K

Nor!ele 0revd un anu!it grad de li:ertate individual< l anu5ite li5ite de )ariabilitate Hntre care co5porta5entul r5Ine acceptabil& 'ri5ea inter)alului aflat la discreia indi)idului indic tendina spre confor5itate a 5e5brilor %rupului (i natura controlului I sau puterii eKistente Hn %rup& Sursele normelor Nor5ele se dez)olt treptat (i infor5ai! pe 5sur ce 5e5brii I %rupului se con)in% c anu5ite co5porta5ente sunt necesare bunei funcionri a %rupului& Procesul poate fi! Hns! scurtat prin acordul @ 5e5brilor %rupului Hn a stabili o anu5it nor5& $eld5an (i Arnold R/0]2N indic ur5toarele surse ale nor5elor: Transferul e#pectanelor do&%ndite de individ $n situaii de I grup anterioare. +ormele pot apare pentru c" diferii mem$ri ai I grupului aduc cu ei e5periena do$*ndit" n alte grupuri sau n alte I organizaii. E5periena do$*ndit" de mem$rii grupului n < departamentele din care provin 8de e5emplu! finane! personal! I producie2 poate fi sursa normelor noului grup! cu sarcini speciale. I -omportamentul consultanilor n management este! din cauz a%eneralizrilor nor5elor de tratare a clienilor! foarte ase5ntor! indiferent de fir5a din care pro)in& Crearea unui precedent& Pri5ul patern co5porta5ental care e5er%e Hn %rup stabile(te! adesea! eKpectanele %rupului& Natura for5al sau infor5al a discuiei (i interaciunii din pri5a (edin a %rupului! structura co5unicrii RHn for5 de roat! cerc sau pian,en! )& capitolele > (i 3N! locul 5e5brilor %rupului Hn sala de (edin! etc& sunt lucruri care influeneaz co5porta5entul ulterior al 5e5brilor& Cu toate c rolurile asu5ate! Hn %rup! de 5e5brii acestuia depind! Hn 5are parte! de ne)oile personale ale fiecruia Rde eK& persoana cu ne)oie de ordine sau structurare a acti)itii H(i )a asu5a rolul Hntoc5irii procesului )erbalN! pri5a (edin pstreaz! totu(i! un control i5portant Hn diferenierea rolurilor care se contureaz Hn %rup& Pri5a structur social a %rupului! pri5ele inter)enii (i rspunsuri creeaz eKpectane de rol la 5e5brii si& -Kpectanele se reflect! Hn continuare! Hn co5porta5entul indi)idual! a crui percepie Hi )a deter5ina pe cei )izai s se confor5eze rolului atribuit de %rup& Interaciunea Hntre eKpectanele de rol ale %rupului (i adaptarea 5e5bHlor la rolurile atribuite de %rup este re%le5entat de nor5e& "i5ilar altor nor5e ale %rupului! acestea pot fi i5plicite! dar se pot re)ela cInd sunt Hnclcate& Presiunile 5ai 5ari sau 5ai 5ici ale %rupului fa de .intrarea. Hn rolurile prescrise 5e5brilor si este o caracteristic i5portant a identitii sale& Incidentele critice& 8n incident i5portant Hn istoria %rupului poate na(te nor5e Rpri)ind preHntI5pinarea reapariiei sale! dac a fost ne%ati) sau facilitarea lui! dac a fost beneficN precu5 (i conduite difereniate ale 5e5brilor %rupului& De(i efectul proacti) al eKperienei este la fel de i5portant ca (i Hn sursa prezentat anterior! s+ar putea ca Hn cazul incidentelor critice caracterul con(tient al stabilirii nor5elor s fie 5ai pronunat& Vormul"ri e5plicite. +aterea unei noi norme poate fi prile&uit" de perceperea comportamentului unui mem$ru al grupului de c"tre un coleg sau de c"tre liderul grupului. Aceiai comportamen tpoate fi cate%orizat diferit! Hn funcie de notele care! subiecti)! apar 5ai pre%nante obser)atorului& Calificarea rezultat din prelucrarea subiecti) a infor5aiilor percepute poate %enera! de eKe5plu! afir5aia .Acesta nu este felul Hn care proced5 noi&&&.& 8nul din 5oti)ele pentru care noii )enii Hntr+ un %rup constituie ocazii pentru dez)oltarea unor nor5e noi este toc5ai ne)oia for5ulrilor eKplicite pe care (eful sau cole%ii le fac Hn efortul de a+i socializa& 'ai puin con(tieni sunt socializatorii! de coreciile pe care! in)oluntar! le fac nor5elor! Hnse(i! Hn 5o5entul for5ulrii lor&
A A

Inve&tigarea ;n do!eniul nor!elor8 In capitolul l@In)area or%anizaional@sublinie5 faptul c %rupurile Hn)a! Hn %eneral! s+(i opti5izeze acti)itatea Hn cadrul unui siste5 stabilizat de scopuri! )alori (i nor5e& Doar 5i,loacele se schi5b& 'ai rar! dar cu efecte se5nificati)e pe linia adaptabilitii! %rupurile (i or%anizaiile iau scopurile! )alorile (i nor5ele ca obiect al in)esti%aiei@d-ste o decizie con(tient a %rupului de a pune Hn chestiune! eKplicit! eficiena nor5elor eKistente sau ne)oia altor nor5e& CInd ne)oia de in)esti%are periodic a nor5elor! scopurilor (i )alorilor se fiKeaz Hn 5e5oria %rupului sub for5a unei nor5e care re%leaz co5porta5entele de %rup rele)ante! %rupul a nv"at s se perfecioneze! sau s" nvee. ie@VuuJ J ,unciile normelor [f Nor5ele sunt instru5ente elaborate de %rup! Hn Hncercarea sa de a 5aKi5iza (ansele de succes (i a 5ic(ora (ansele de e(ecG de a facilita perfor5ana %rupului (i a Hnltura obstacolele Hn atin%erea scopurilorG de a ridica 5oralul Ra asi%ura satisfacia 5e5brilor si (i a pre)eni disco5fortul interpersonalN& 0uccesul performanei (i moralul grupului sunt scopurile ur5rite prin nor5e& @ormele asigur succesul sau supravieuirea grupului. Ele &oac" un rol important n determinarea faptului dac" grupul va fi productiv sau nu. ac" percepe managementul ca susin"tor al nevoilor sale grupul va dezvolta norme care faciliteaz" productivitatea. ac"! dimpotriv"! grupul percepe managementul ca antagonic! normele sal e)or H5piedica perfor5ana& Hn cazul din ur5 %rupul )a dez)olta nor5e prin care se prote,eaz de intruziunile 5e5brilor altor %rupuri& Pot apare nor5e pri)ind secretul ni)elului salariilor Hn %rupG

secretul posturilor )acante! pentru a li5ita concurenaG nor5e pri)ind li5itarea producti)itii indi)iduale! preHntI5pinarea ree)alurii acti)itii sau pstrarea secretului pri)ind dep(irea produciei Hntr+o zi! pentru a o raporta Hn alt zi! cu producie insuficient etc& Nor5ele reflect preferinele (efilor sau ale altor persoane! influente! din %rup& CInd preferinele (efului le%ate de orientrile (i procedurile %rupului sunt cunoscute! este probabil ca %rupul s adopte nor5e care s preia aceste preferinei 'ana%erul are un rol i5portant Hn stabilirea (i schi5barea nor5elor %rupului! nu doar ca ur5are a for5ulrii eKplicite! dar (i ca o consecin a faptului c 5a,oritatea oa5enilor sunt foarte recepti)i la preferinele celor ce dein puterea&@ Nor5ele reduc incertitudinea pri)ind adec)area co5porta5entului Hn situaii co5pleKe& Nor5ele clarific eKpectanele %rupului pri)ind co5porta5entul indi)izilor Hn diferite situaii! clasificIndu+le Hn acord cu interesele saletf-le pre)d care tip de co5porta5ente sunt adec)ate Hntr+o anu5it situaie& De eKe5plu! o nor5 poate stabili c! Hn prezena unui (ef superior! %rupul nu trebuie s H(i dez)luie tensiunile (i proble5ele! pentru a nu fi perceput ca ineficient! dar c o discuie deschis a acestora este oportun cInd %rupul nu are .oaspei.& Nor5ele reduc incertitudinea prin disocierea co5porta5entelor dup cate%orii de situaii! stabilite pe criteriul intereselor %rupului! clarificInd Hn acest fel atitudini a5bi)alene& +ormele foreaz" mem$rii grupului n asumarea rolurilor care a&ut" grupul s" o$in" succesul ori s" supravieuiasc".LVuncia de $az" a normelor este de a sta$ili comportamentul de mem$ru al grupului! iar rezultatul aciunii lor este unifonnizaneaWTotui! mai ales n etape superioare ale dezvolt"rii sale! grupul contientizeaz" faptul c" diferenierea contri$uiei sau specializarea mem$rilor poate servi mai $ine scopurilor sale dec*t uniformitatea comportamentelor. 7rupul i dezvolt" anumite e5pectane privind cine anume este mai potrivit ntr% oaciune sau alta RBales (i "later! /077N& Persoanele .)izate. (tiu! odat cu %rupul! acest lucru (i se confor5eaz acestei presiuni& F.Bufonul. %rupului (tie! o dat cu ceilali cInd este 5o5entul s inter)in pentru a detensiona o situaie! iar .contestatarul. sesizeaz! o dat cu %rupul 5o5entul Hn care este .dele%at. s pun Hn discuie o .directi). )enit .de sus.& Niciunul din aceste roluri nu reprezint Hndatoriri for5ale! dar sunt aciuni sau 5i,loace prin inter5ediul crora %rupul H(i ur5re(te elurile& Nor!ele a@ut gru0ul &,i rezolve 0ro:le!ele inter0er&onale8 Poate pri5ele nor5e dez)oltate de %rup sunt acelea care descura,eaz 5e5brii si s abordeze te5e sau s adopte 5odaliti de abordare care produc stIn,eneala 5e5brilor %rupului& De eKe5plu! un %rup poate stabili nor5a abordrii raionale! far .balastul. e5oiilor! a oricrei proble5e& Nor5ele stabilesc un set de subiecte .tabu.& Pornind de la ideea asi%urrii unui bun cli5at! %rupul stabile(te nor5a ca fiecare 5e5bru s se poat prezenta Hn faa altora a(a cu5 dore(te&!Aceste %en de nor5e ser)esc funcia de 5eninere a %rupului! care ur5rit Hn sine! rupt de realizarea scopului pentru care %rupul a fost creat! poate reduce eficiena %rupului*@Protecia indi)izilor (i e)itarea e5oiilor pot introduce li5itri Hn in)esti%area co5un a cauzelor 5ai profunde ale insucceselor! silind %rupul la un trata5ent adresat! adesea! si5pto5elor (i! de aceea! ineficient pe ter5en lun%& Diagnoza normelor -odelul recompensei poteniale. -u a&utorul modelelor ela$orate de 9acHson 8<=>? L <=>>2 i 1arc# 8<=?D2 putem analiza normele prin sta$ilirea paternului i intensitii apro&rii variatelor comportamente ale mem$rilor. Futem! de e5emplu! sta$ili c*t" apro$are sau dezapro$are vor primi mem$rii grupului pentru cantit"i 8num"r de unit"i2 diferite de comportamentG num"r de piese peste norm"! num"r de nfrunt"ri directe ale efului etc. Astfel! o dep"ire a normei de lucru cu <X poate primi ma5imum de apro$are din partea grupului n! timp ce o dep"ire cu mai mult de <YX poate primi ma5im" dezapro$are &/ele dou di!en&iuni< antitatea de a0ro:are,deza0ro:are i antitatea dintr,un anu!it o!0orta!ent &unt re0rezentate gra%i ;n 2modelul recompensei poteniale2 ela:orat de 7a =&on< A4igura 28BC8 Modelul 0er!ite identi%i area a in i indi i are de& riu nor!ele gru0ului8 )unctul recompensei ma#ime &au antitatea de o!0orta!ent are genereaz ea !ai !are a0ro:are din 0artea altora8 ;n %igura 28B a ea&ta e&te re0rezentat de un nu!r ;ntre - i *8
Aprobare ridicat

"igura 3.G + 'odelul reco5pensei poteniale -ar*a de toleran a comportamentului& Inter)alul de co5por+ ta!ent a0ro:at< !ai !ult &au !ai 0uin< de eilali8 In %igura 28B el e&te u0rin& ;ntre diviziunile + i )8 'iferena de recompens potenial& Cantitatea de aprobare raportat la cantitatea de dezaprobare asociat cu un co5porta5ent poate fi stabilit ur5rind dac 5a,oritatea curbei se afl deasupra sau sub punctul neutru RzeroN al di5ensiunii aprobare+dezaprobare& <ntensitatea& -ste un indice care descrie fora %eneral a aprobrii sau dezaprobrii asociate unui co5porta5entG de eKe5plu! cIt de puternic si5t 5e5brii %rupului p nor5&
A

Cristalizarea. 7radul de consens ntre mem$rii grupului privind cantitatea de apro$are i dezapro$are asociat" unui comportament. ac" analiz"m r"spunsurile individuale ale me$rilor grupului Ia ntre$"r ii pri)ind nor5ele %rupului )o5 identifica diferene 5ici Hntre 5e5bri! la No nor5 accentuat cristalizat (i diferene 5ai 5ari Hntre 5e5bri! dac i nor5a este slab cristalizat& "e&tul 3valorii 0re%erate38 Ilustrarea fcut de $eld5an (i SArnold R/0]2N 5odelului lui UacXson! e)ideniaz faptul c %rupul accept nu5ai anu5ite )alori cantitati)e ale unui co5porta5ent& Prea puin co5porta5ent de un anu5it tip (i prea 5ult co5porta5ent de acel Itip este dezaprobat& <rupul prefer o anu5it )aloare sau cantitate din ,acel co5porta5ent&@or5ele care re%leaz aceste co5porta5ente se H nu5esc normealevalorii preferate& Nor5ele de producti)itate! i5puse J de %rup 5e5brilor si sunt nor5e ale )alorii preferate& CInd un i 5e5bru al %rupului produce prea puin! el este dezaprobat! %rupul P considerInd c Hl .duce Hn spate.& CInd un 5e5bru al %rupului produce F prea 5ult! el este! de ase5enea! dezaprobat! pentru c atra%e pericolul ree)alurii acti)itii (i cre(terii nor5ei stabilite! oficial! de or%anizaie& I -Kist o 5ar, a producti)itii acceptabile de la care abaterea! Hn a5bele sensuri! este dezaprobat! V Nor5ele )alorii preferate sunt cele 5ai frec)ente Hn or%anizaii& -le re%leaz aspectele cele 5ai diferite ale co5porta5entului or%anizat& Participarea la o discuie Hn %rup! unde izolarea ca (i 5onopolizarea discuiei sunt dezaprobateG adoptarea unui rol! spre pild! acela de a+i Hn)eseli pe alii! situaie Hn care lipsa u5orului ca (i bufoneria sunt dezaprobate! sunt co5porta5ente 2normalizate. spre )alori preferate de %rup& +orma valorii preferate nu indic" preferina grupurilor spre o valoare medie a$stract"! indiferent" de grupul concret! ci tocmai caracterul diferenial! conte5tual al (mediei(. e aceea! valoarea preferat de un grup pentru un tip de comportament sau altul are virtui diagnostice! fiind un (descriptor( sau un (test(. In concluzie! diagnoza eficienei unui grup n raport cu un o$iectiv particular implic"G 534 identificarea comportamentelor relevante pentru atingerea o&iectivului ; (2) identificarea unei modaliti de cuantificare a comportamentelor i 8C2 testarea valorii preferate de grup $n privina fiecrui comportament relevant .Testul . idealului de neatin& 3 D nor!alizarea o!0orta!entelor entrale 0entru e%i iena gru0ului8 Nor5a idealului de neatins pre)ede! Hn esen! 2cu c%t mai mult, cu at%t mai &ine2. Cu cIt un 5e5bru se an%a,eaz 5ai 5ult Hntr+un co5porta5ent! cu atIt 5ai 5are )a fi aprobarea pri5it de el din partea %rupului& Hntr+o fir5 de consultan! cu cIt 5ai 5uli clieni aduce un partener! cu atIt 5ai 5are )a fi aprobarea de care se bucur din partea cole%ilor din fir5& Intr+o a%enie de publicitate! %enerarea ideilor creati)e este! de ase5enea! un co5porta5ent nor5at confor5 5odelului idealului de neatins& Hn sfIr(it! planificarea ri%uroas (i eKact poate constitui idealul! niciodat atins! apreciat de di)iziunea de proiectare a unei or%anizaii& # 5odalitate de dia%noz a eficienei %rupurilor consist Hn a ur5ri dac co5porta5entele de 5unc critice pentru scopul Hn care %rupul a fost constituit sunt nor5ate social confor5 5odelului idealului de neatins&

Testul idealului realiza&il. +ormele idealului realiza$il regleaz" comportamentul mem$rilor grupului ncura&*ndu%i numai p*n" la un anumit punct. incolo de aceast" valoare! comportamentul nu ma iurne(te reco5pensa %rupului& "ocializarea or%anizaional este re%lat i acest tip de nor5e& De eKe5plu! %rupul aprob an%a,area 5e5brilor A, Hn aciuni 5enite a+i apropia! cu5 sunt HntIlniri sporti)e sau 5asa it H5preun& <rupul poate! Hns! considera c aceste HntIlniri sunt UGa frec)ente (i de la un .punct. s refuze aprecierea lor ca aciuni Uziti)e& Nor5ele idealului realizabil re%leaz co5porta5ente 5ai peri+ Zice! Hn raport cu acti)itatea de baz a %rupului& Dia%noza eficienei aipului poate! Hns! )erifica dac nor5ele idealului realizabil nu se ;@ ind (i la co5porta5ente care ar trebui re%late dup alt tip de nor5e! t eKe5plu! cele ale idealului de neatins& # substituire a nor5elor balului de neatins cu nor5ele idealului realizabil ar putea se5nifica ndaptabilitatea %rupului la 5ediul rele)ant pentru natura acti)itii e! incapacitatea %rupului de a funciona ca siste5 deschis& Diagnoza identitii gru&ului +u e5ist" dou" grupuri care s" dezvolte e5act aceleai norme. Z;mele sunt instrumente pe care grupul le dezvolt" pentru a face fa" $lemelor sale specifice. e aceea! ele revel" multe despre natura ZlipuluiG ce crede grupul c" este important! imaginea de sine a grupului !GRUPUL ORGANIZA&IONAL STRU!TURA "l DINA#I!A
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

proble5elor sale specifice& De aceea! ele re)el 5ulte despre natural %rupului: ce crede %rupul c este i5portant! i5a%inea de sine a %rupului! ce consider %rupul c are )ulnerabil (i care Hi sunt 5ecanis5ele de copin% Hn care are Hncredere& Nor5ele sunt! Hn consecin! o cale si%ur de dia%noz a dina5icii %rupului& "tabilirea identitii %rupului ur5eaz^ trei pa(i: Care sunt comportamentele $n legtur cu care grupul dezvolt normeH Dac %rupul stabile(te 5ulte nor5e Hn le%tur cu un set restrIns de co5porta5ente! foarte probabil el consider aceste co5porta5ente ca foarte i5portante& Analiza co5porta5entelor considerate i5portante

per5ite dia%nosticianului s stabileasc dac ele sunt rele)ante pentru scopul or%anizaional Hn care %rupul a fost constituit! sau doar pentru supra)ieuirea %rupului& Care sunt co5porta5entele! far le%tur cu &ar ina %rupului! care adun cele 5ai 5ulte nor5eT Re%le5entarea strict a unor co5porta5ente colaterale sarcinii %rupului este si5pto5ul unor proble5e interpersonale pe care %rupul Hncearc s le rezol)e sau s Ie e)ite& -le pot fi proble5e de status sau de Hncredere Hn seriozitatea (i autoi5plicarea an%a,ailor RDe eKe5plu! %rupul stabile(te ne)oia ser)irii prInzului Hn incicnta fir5ei sau aceea a eKistenei unor ca5ere separate pentru cate%orii diferite de personalN& Dihoto5ia Hntre retoric (i co5porta5ent #r%anizaiile Hn care 5ana%e5entul are cuno(tine pri)ind proble5ele critice le%ate de dez)oltarea or%anizaiei Rde eKe5plu! oportunitatea structurii or%anice! adaptabileN ar putea 5anifesta 5ult retoric Hn acest sens& 'ana%erilor li se reco5and! frec)ent! adoptarea unui co5porta5ent antreprenorial! asi%urIndu+i asupra libertii de care se bucur& In fapt! 5ana%erii obser) c persoanele cele 5ai conser)atoare (i lipsite de iniiati) se bucur! siste5atic! de reco5pense 5ai 5ari& .LInconsecvena poate fi semnul am$ivalenei grupului. Fe de o parte! grupul poate fi contient de importana ncura&"rii efortului antreprenorial! dar! pe de alt" parte! poate fi contient i de competiia care! astfel! ia natere i de ameninarea status 'uo(ului. Inconsecvena poat e!o%$onentele siste%ului social organizational i& de ase5enea! se5nul unor diferene Hntre sub%rupuri& 'e5brii 9ipului pot alctui sub+%rupuri! fiecare a)Ind con)in%erile sale& n onsec)ena poate fi! Hns! se5nul unei accentuate con(tiine de sine a apului& <rupul H(i d sea5a c este prea conser)ator (i c se co5place Ir+un stil de 5unc ineficient! dar este incapabil de a se schi5ba
A

l+nial& In consecin! pretinde c este cu5 (tie c ar trebui s fie& Dihoto5ia Hntre retoric (i co5porta5ent poate fi! a(adar! lipto5ul unor tensiuni (i proble5e crora %rupul Hncearc! astfel! s le lI fa& a

Bibliografie
les! R&$&! "later! P& R/077N& .Role differentiation in s5all %roups. In: T& Parsons! R&$&! Bales! et&al& "amil6 socialization and interaction process. <lencoe! ///&: $ree Press! /077& Id5an! D&C&! Arnold H&U& R/0]2N& -anaging individual and group &e(avior in organizations! 'c<ra`+Hill& N ed5ann& '&! Rosen5an! R&! R/03>N& T6pe ; &e(avior and 6our (eart. Ne` iorX: Mnopf! ass! D&C&! R/033N Ie(avior, patterns, stress, and coronar6 disease, Hillsdale! N&U&: -rlbau5& 5dV! C& R/002N& >nderstanding organizations! Pen%uin BooXs& GXson! U& R/011N& . A conceptual and 5easure5ent 5odel for nor5s and roles.& )acific 1ociological !evieJ! 0! 27+>7& GXson! U&R/017N& ."tructural characteristics of nor5s.& In: U&D& "tainer! '& $ishbein R-ds&N Current studies in social ps6c(olog6. Ne`+ iorX: Holt& lis! I.L. 8<=MC2. (7roupt#inH(. InG 4.4. @llum$erg! A.F.4oare. O. [ent! 1.9.V. avies 8Eds2. 1mall groups and social interaction. 8vol.K2 -#ic#esterG :ile6! arc#! 9. 8<=?D2. ( 7roup norms and t#e active minorit6(. ;merican sociological revieJ! <=! ICC%ID< &Capitolul G

CON,OR ITATE -l IN,"UENT. SOCIA".


Funcia cognitiv a conformitii

-)idenele care se i5pun cunoa(terii noastre sunt! 5ai curInd! rare& 'a,oritatea proceselor co%niti)e i5plic o 5ar, de interpretare& Aceast 5ar, este cu atIt 5ai 5are cu cIt 5ai a5bi%u (i 5ai nestructurat este realitatea asupra creia ne pronun5& CInd! aflai Hn %rup! oa5enii fac aprecieri asupra unui sti5ul a5bi%uu! ,udecile lorG con)er% spre o nor5 colecti)& Intr+un studiu clasic! "herif R/027N a de5onstrat acest lucru folosindu+se de o iluzie optic& Dac un punct staionar de lu5in se afl pe un fond Hntunecat! deci far nici un cadru de referin! el pare oscilant& In eKperi5entul su! "herif a cerut subiecilor s fac esti5ri asupra a5plitudinii acestor oscilaii& Autorul /

a co5parat dou situaii& 3 tatr+o situaie subiecii H(i eKpri5au aprecierile! 5ai HntIi! indi)idual (i! apoi! Hn %rup! iar Hn a doua situaie ordinea se in)ersa& *Hn pri5a situaie! subiecii (i+au 5odificat ,udecile^ indi)iduale! pentru a reduce discrepana dintre ei (i 5e5brii %rupului&
A

In a doua situaie! nor5a stabilit Hn %rup a afectat ,udecile subiecilor (i atunci cInd ace(tia se aflau Hn afara %rupului& Influena nor5ei colecti)e s+a fcut si5it (i la o retestare a subiecilor! dup un an& , pro$lem" ridicat" de aceste rezultate a fost dac" emergena normei colective este inevita$il" n situaiile am$igue. 0perling! <=D>! 8citat de Eiser! <=M>2 a g"sit! e5perimental! c" n >YX din cazuri nu& apare nici o convergen" spre &udec"ile celorlali din grup! c*ndt su$iecilor li se spuneG (Aceasta este doar o iluzie optic"! singurul I adev"r este ceea ce vede fiecare(. -eea ce cred su$iecii n leg"tur" c un (carea punctului de lu5in! anu5e! dac este real sau iluzorie! dicteaz influena reciproc a rspunsurilor& CInd sursa nesi%uranei pate fi atribuit sti5ulului R.5i(carea e nu5ai o iluzie.N diferena p@priului rspuns Hn raport cu %rupul nu Hn%ri,oreaz& Dezacordul a,pra 5ri5ii unei iluzii este tolerabil& Dezacordul pri)ind realitatea diecti) este departe de a fi astfel& <ntr-o sarcin dificil adoptarea a ei 2norme colective2 poate apare ca o cale destul de eficient de atimare a rspunsului corect. K?9 < Alte rezultate eKperi5entale arat c influena rspunsurilor dlorlali! din %rup! nu apare nici Hn eKperi5entele Hn care un co5plice a eKperi5entatorului d rspunsuri din ce Hn ce mai di)er%ente (i friabile! Hn raport cu ceilali din %rup& CIndfins! co5plicele ,peri5entatorului d! Hn 5od consec)ent! rspunsuri din ce Hn ce 5ai Lropiate de cele ale %rupului! influena apare& CInd o@5plicele este o prsoan plcut, prietenoas sau are un tatus ridicat este 5ai probabil U aprecierile sale s influeneze ,udecata celorlali R"herif (i "herif! /10! "a5pson (i InsXo! /01>N&
sv

In eKperi5entele fcute de Asch R/07/! /071N sarcina nu era loc dificil& <rupuri de la patru pIn la zece subieci trebuiau s recieze lun%i5ile unor linii& # linie standard trebuia co5parat cu ele trei! dintre care una era e%al cu linia standard& $iecare subiect Gbuia s spun care din cele trei linii era e%al cu standardul! abilirea diferenei era atIt de u(oar! HncIt %re(elile erau i5posibile! , eKcepia unei sin%ure persoane! restul %rupului erau co5plicii peri5entatorului& "ubiectul nai) auzea rspunsurile evident greite H celorlali& In 5edie! unul din trei rspunsuri ale subiectului nai) erau e(ite! nu5ai pentru a nu se deosebi de ceilali& Introducerea printre complici a unui (aliat( al su$iectului naiv duce semnificativ! r"spunsurile incorecte conforme grupului. Tot perimental! s%a demonstrat 8Allen i Levine! <=>M2 c" factorul care duce conformarea la r"spunsul incorect este lipsa de consens din teriorul ma*oritii, mai cur%nd dec%t prezena unui spri*in pentru &iectul naiv .*Tea5a c de)ianii sunt respin(i de ceilali 5e5brii ai %rupului preseaz pe fiecare dintre ei la rspunsuri ase5ntoare cu ale celorlali ^ R"chachter! /07/N& 'acin $ncrederea $n sine este su&minat! subiectulN rspunde! chiar Hn afara prezenei altora! Hn acord cu ceea ce crede c trebuia s )ad RRa)en! /070N& CInd! asistInd la rspunsurile unani5e! indi)idul nu+(i pune! de la Hnceput! Hntrebarea .Ce+i cu 5ineT.! trind neHncrederea Hn, capacitatea sa de a rspunde corect! el poate a,un%e s se Hntrebe .Ce se )a HntI5pla cu 5ine dac rspund altfel decIt toi ceilaliT.! trind^ tea5a de a fi ridicol sau respins&

Conformarea la "adevrul" puterii


In eKperi5entele la care ne+a5 referit! subiectul nai)! care se confor5eaz rspunsului! e)ident %re(it! al celorlali nu are nici o indicaie asupra sinceritii acestora& Credina c ace(tia sunt sincerid cInd afir5 c )d altce)a decIt el! Hl face s se Hndoiasc de ceea ce
E '. a

)ede el Hnsu(i*f*` grupurile soiale structurate de cultura puterii influena social normativ este! Hn 5a,oritatea situaiilor! du&lat de
A

cerine e#plicite de a adopta poziia grupului ! cel puin public& In situaiile eKperi5entale prezentate! confor5itatea cre(te cInd subiecii O au con)in%erea c o singur descriere a situaiei RrealeN este corect Rspre deosebire de iluzieNlRlntr+o cultur a puterii factorul care conduce la confor5itate este con)in%erea c o singur descriere a situaiei este acceptat de %rup! de putere)in siste5ele politice totalitare! persoanele se confrunt cu presiuni puternice de a se confor5a .ade)rului. unic@ #a5enii adopt! consec)ent! poziia sau decizia %rupului! ale%Hnd alternati)e uneori e)ident eronate& -H (tiu! din eKperien! c de)ianii trezesc 5Inia celorlali 5e5bri! ei Hn(i(i panicai de %Indul c ar putea I fi socotii de)iani& Cu cIt 5ai 5are este frica de a fi discri5inat! cu atIt 5ai 5are este 5Inia H5potri)a de)ianilor#"rica de a fi respins este du&lat de frica de a nu discrimina suficient devianii i ..; . . f Iniial! o persoan" poate manifesta doar pu$lic acordul cu grupul s"u! printr%un comportament ce contravine atitudinilor sale. #EUt eKpri5at! co5porta5entul su Hl )a conduce fne la o con)ertire Piritabil Ro schi5bare a atitudinii iniialeN! fie la trirea anKietii i,zultate din disonana eKistent Hntre co5porta5entul public (i

dn)in%erile personale! repri5ate& In co5porta5entele pentru ea i5portante! puterea totalitar Hnlocuie(te de5ersul co%niti) autono5 al persoanelor! cu seturi de #n)in%eri Rideolo%iiN colecti)e& In locul concluziilor lo%ice bazate pe fndirea autono5 a indi)idului o serie de sche5e prestabilite de interpretare trebuie conectate fiecrei situaii& Realitatea este pas cu pas Lin)entat& Dar cli(eele (i for5ulele fiKe! care Hndeprteaz realitatea (i @5ba,ul de le5n. nu sunt instru5ente ale %Indirii& A %Indi! spune i :& Thurstone! Hnsea5n a adu%a noi atribute lucrului la care ne , ndi5& Hnsea5n a face acest lucru din ce Hn ce 5ai puin abstract! Rindirea nu este nu5ai o cale de cunoa(tere! de a a,un%e la o descriere OArect a obiectului! a situaiei! dar (i o cale de a reduce anKietatea& # I le pe care! Hn acord cu Thurstone! o identific5 cu introducerea ri&utelor diferentiatoare Hn procesul cate%orizrii& # cale opus iecanis5elor de negare a atri&utelor care nu cad eKact pe sche5e ,terpretati)e stereotipe& Cu cIt 5ai 5are este ponderea acestor sche5e breotipe sau con)in%eri colecti)e Hn procesele co%niti)e indi)iduale! li atIt 5ai 5are este anKietatea Rchiar incon(tientN (i cu atIt 5ai bc)ent recursul la confor5itate! ca unic 5ecanis5 de reducere a :Kietii (i de stabilire a ade)rului Hntr+o situaie sau alta& Internal\zate n seturi de convingeri! stereotipiile colective nu 2t ndeplini funcia de sc#eme mentale desc#ise realit"ii) ele nu pot fi %c*t reiterate. ar! parado5al! tocmai repetarea lor nesc#im$at"! care ice la facilitatea activ"rii 8reamintirii2 lor poate fi tr"it"! su$iectiv! de divid! ca valoare mai mare de adev"r! ca ceva far" ndoial" corect sau ur. Oec#ile slogane opereaz" ca forme de influen social automat. utomat nu nseamn" c" eficiena sloganelor familiare este inevita$il"! iir mai cur*nd c" ele activeaz" rutine supranv"ate care funcioneaz" i mi&loace de stereotipare a evenimentelor i situaiilor am$igue! ca e&udec"i. Rezultatul cognitiv al pre&udec"ilor constituie categorii Wntrastante! necoordonate printr%un proces de particularizare. ,ric eeste fie .alb. fie .ne%ru.& Neaplicarea! Hntoc5ai! a unei ,udeci are drept consecin renunarea la ea! Hnlocuirea cu alta! far le%tur cuG
A

pri5a! sau cel 5ult! opus& In do5eniul aciunii stereotipiilor (i I pre,udecilor sale! co5porta5entul co%niti) al adultului apare la fel de P inconsec)ent R.Nu este A este B.N iar aprecierile sale la fel de ri%ide! de J infleKibile! ca ale copilului care nu a atins Hnc stadiul di5ensiunilor conceptuale&

!n unde merge conformitatea"


Hn /017 'il%ra5 a or%anizat! la 8ni)ersitatea din iale! un set , de eKperi5ente pentru a testa cIt durere este o persoan Hn stare s pro)oace alteia! pentru si5plul 5oti) c i s+a ordonat s fac acest
A

lucru! de ctre cine)a aflat Hntr+o poziie de autoritate& In fiecare eKperi5ent participau doi subieci! crora eKperi5entul le era descris ca un studiu al efectelor pedepsei asupra Hn)rii& 8nul din cei doi subieci! .ele)ul. era a(ezat pe un scaun (i i se fiKau ni(te electrozi la O Hncheieturi& I se cerea s citeasc o list cu perechi de cu)inte (i s le 5e5oreze! astfel HncIt la testarea ulterioar s poat spune al doilea cu)Int cInd Hl aude pe pri5ul& Cellalt subiect era .profesorul.& :ui i se cerea s ad5inistreze ele)ului un (oc electric de intensitate din ce Hn ce , 5ai 5are cu fiecare rspuns %re(it& 9ocul era etichetat ca slab! 5oderat! puternic! foarte puternic! periculos! eKtre5 de se)er& -le)ul era! Hns! un co5plice al eKperi5entatorului& -l nu pri5ea! Hn realitate! nici un fel de (oc! dar era pltit s rspund la (ocurile din ce Hn ce 5ai puternice! prin proteste 5ai u(oare! proteste )ehe5ente! crize e5oionale! %e5ete a%onizante (i! la cel 5ai ridicat (oc! cu lini(te& Centrarea eKperi5entului era deci asupra .profesorului.: .CIt durere Hi )a pricinui )icti5ei care protesteaz.&
A

naintea e5perimentului! 1ilgram a solicitat unor psi#iatri s" fac" predicii asupra rezultatelor studiului. Acetia au prev"zut c" numai I 4L din su$ieci vor administra ocuri foarte puternice i numai < la I <YYY vor administra ocul periculos. 1a&oritatea su$iecilor nu vor trece I de ocul moderat. Rezultatele au fost foarte diferite de aceste predicii. IPproape 6*2 din subieci (i+au pedepsit )icti5a cu cel 5ai puternic (oc& Hn /032! HaneV (i =i5bardo au obinut! la Hnchisoarea din ,"tanford! rezultate la fel de nea(teptate& Autorii au studiat consecinele po5porta5entale (i psiholo%ice ale situaiei de Hnchisoare! atIt asupra ,deinuilor cIt (i asupra %ardienilor& In eKperi5ent au fost folosii 64 de _studeni de la "tanford! testai anterior! foarte serios (i dia%nosticai ca snto(i psiholo%ic& 8nii studeni ,ucau rolul de %ardieni! alii de Sdeinui& Hn foarte scurt ti5p! %ardienii au Hnceput s 5anifeste o plcere sadic Hn chinuirea (i Hn,osirea deinuilor! HntrecIndu+se Hn a+i u5ili& JDeinuii! de ase5enea! au de)enit total controlai& Au de)enit supu(i! au acceptat atitudinea ne%ati) a %ardienilor (i au rspuns la ea& S-Kperi5entul a fost Hntrerupt dup (ase zile! de(i era planificat pentru i dou spt5Ini& Cele dou eKperi5ente rele) Rdup prerea autorilor $eld5an H(i Arnold! /0]2N trei aspecte i5portante ale presiunii spre confor5itate& Renunarea la re&0on&a:ilitate8 A)e5 Hnclinaia de a pune Hn O %ri,a or%anizaiei sau liderilor dese5nai Hndoiala c ceea ce ni se cere I s face5 este fie neclar! fie insuficient! pentru a ne ,ustifica I co5porta5entul& Ne %Indi5 c! dac este brutalitate Hn Hnchisoare! I atunci deinuii trebuie s fi fcut

ce)a ca s+o 5erite! sau ei n+ar trebui s fie Hn Hnchisoare& Dac eKperi5entatorul cere subiecilor s ad5inistreze (ocuri ele)ului! aceasta nu ne ridic Hndoieli! cci eKperi5entatorul este profesor la iale (i (tie el ce face& /on%undarea u rolul8 2!olul2 pe care+l deine5 poate Hnbu(i ^ co5plet alte aspecte ale identitii noastre& -l poate fi atIt de puternic I HncIt pierde5 din )edere unde se sfIr(e(te (i unde Hncepe eul nostru& Generalitatea on%or!itii8 'ai nelini(titor Hnc! aceste i studii su%ereaz cu5 co5porta5entul ru sau i5oral nu este apana,ul personalitilor patolo%ice& "ubiecii care au ad5insitrat (ocuri sau u5ilit .deinui. erau oa5eni obi(nuii! nu a)eau tendine a%resi)e (i se %seau Hn afara oricrei obli%aii& Totui! nu oricine se conformeaz". , treime din su$iecii lui 1ilgram au refuzat s" administreze ocul! &ustific*nd simplu i raiona lnesupunerea lor: .Re%ret! cred c (ocurile de)in periculoase& :+ara Hntrebat dac )rea s Hntrerup& joina sa aceasta este& Nu )reau s fiu responsabil! dac i se HntI5pl ce)a.& -Kist! totu(i! diferene indi)iduale Hn felul Hn care\ba5eaii reacioneaz la&\presiunile %rupului& 8nii oa5eni se confor5eaz celei 5ai neHnse5nate presiuni! alii r5In total independeni&HUnii adopt poziia %rupului nu5ai Hn public&*fci se supun doar& Alii adopt poziia %rupului chiar Hn absena celorlali& L-i se identific cu %rupul sau interiorizeaz nor5ele (i )alorile acestuia& G8nii oa5eni pot considera punctul de )edere al altora ca sin%ura cale de esti5are a rspunsului corect sau! cel puin! calea preferabil& Astfel! 5oti)ul confor5rii poate fi con(tient! dar adesea indi)idul poate fi incon(tient pri)ind influena social& -l crede c are opiuni si5ilare altora nu din cauza confor5is5ului su cronic sau pentru c Hn acel 5o5ent confor5area este rspunsul potri)it! ci pentru c .acela. este ade)rul! e)idena& Analiza funciei co%niti)e a confor5itii ne per5ite s o defini5 ca un co5porta5ent con%ruent cu o con)in%ere a indi)idului pri)ind ade)rul! relati) la un sti5ul sau int& Iar calea prin care el a,un%e la acest ade)r este se5nificati) pentru 5ecanis5ele confor5itii&

#roupt$in% sau pericolul conformitii


In pofida funciei ei co%niti)e*tconfor5itatea este 5ai ales un pericol pentru individ i pentru societate. (Oictims of 7roupt#inHG A Fs6c#ological 0tud6 of Voreign% Folic6 ecisions and Viascos(! Irving 9anis 8<=IK2 numete groupt(in8 fenomenul care! o dat" dezvoltat n grup! altereaz" desf"urarea procesului de decizie! mpiedic*nd grupul s" $eneficieze de contri$uiile g*ndirii autonome a mem$rilor s"i. 9anis identific" simptomele groupt#inH n evenimenete istorice recunoscute ca decizii politice eronateG acordul lui -#am$erlain cu 4itler <=CI% <=CM! eecul marinei 0UA de a anticipa atacul &aponez la Fearl 4ar$our! diferite erori ale unor ca$inete prezideniale ale 0UA. -*nd grupurile devin prea coezive i cer prea mult" conformitate! ele dezvolt" paternuri de comportament care su$mineaz" luarea unei decizii corecte &'eninerea unei at5osfere plcute Hn %rup a,un%e 5ai i5portant decIt calitatea deciziei& Uanis enu5er ur5toarele si5pto5e ale %roupthinX R)& (i capitolul 1N& /& <luzia de invulnera&ilitate, cu consecina asu5rii unor riscuri eKtre5e& 6& Mforturile colective de raionalizare! cu scopul de a 5ini5aliza a)ertis5entele care ar putea conduce 5e5brii %rupului la reconsiderarea prezu5piilor care au funda5entat o decizie& 2& ? convingere lipsit de orice $ndoial privind moralitatea grupului care+i deter5in pe 5e5brii %rupului s i%nore consecinele deciziilor lor& >& )ercepia stereotip a ri)alilor (i ina5icilor! considerai prea ri! pentru a ,ustifica Hncercri de ne%ociere (i prea slabi (i stupizi! ca s poat constitui un pericol& 7& )resiune direct H5potri)a oricrui 5e5bru care eKpri5 ar%u5ente contrarii stereotipiilor! iluziilor sau an%a,a5entelor %rupului! care consider acest co5porta5ent ca neloialitate& 1& ;utocenzurarea oricror de)ieri de la consensul %rupului! 5ini5alizarea oricror Hndoieli (i contraar%u5ente personale& 3& <luzia $mprtit a unanimitii ,udecilor confor5e punctului de )edereJ 5a,oritar! pro)enit! parial! din autocenzurarea de)ianelor (i! parial! din interpretarea tcerii drept consi55Int& ]& Mmergena cenzorilor autonumii + persoane care prote,eaz %rupul de infor5aia ad)ers! care ar putea zdruncina con)in%erea 5e5brilor pri)ind eficiena (i 5oralitatea deciziilor lor& J * # pri5 proble5 care se ridic R-iser! /0]1N este dac fer@5enu:%rouptbinX este produs prin presiunile unei crize i5ediate sau dac factori instituionali selecteaz pentru funcii de responsa&ilitate indivizi mai $nclinai spreNconformitate& -iser citeaz! Hn conteKt! o cercetare fcut de DiKon R/031N care arat c! cel puin Hn instituiile 5ilitare! co5andantul 5ilitar creati)! chiar dac nu este o eKcepie! este! Hn schi5b! o persoan care a reu(it $n ciuda siste5ului& Y! , a doua pro$lem" se refer" la generalitatea fenomenului pentru grupurile decizionale. Tot mai multe e5emple de groupt#inH apa r Hn industrie R$eld5an (i ArnJold! /0]2N& <rupurile care cer prea 5ult confor5itate au 5ai puine J(anse s eKa5ineze siste5atic riscurile cursurilor de aciune propuse& Au la fel de puine (anse s
A

prelucreze cu %ri, datele ne%ati)e! contraar%u5entele& Chiar Hn faa e(ecului! este puin probabil s acorde atenie altor alternati)e! preferInd raionalizarea e(ecului (i persistena Hn )echile opiuni&

Diagnoza conformitii
<rupurile (i 5acrosiste5ele sociale care cer prea 5are confor5itate + siste5ele politice totalitare reprezint o cul5e Hnspi5Inttoare Hn aceast direcie + a,un% s o instituionalizeze& Cu toate c nu )a apare Hntre )alorile declarate ale %rupului! confor5itatea poate constitui )aloarea funda5ental pe care 5ediul or%anizaional o culti) printr+un proces de selecie natural R)& 5odelul lui YeicX Hn capitolul .'e5oria
A

(i Hn)area or%anizaional.N& HntrucIt! confor5itatea se refuz 5i,loacelor specifice in)esti%rii )alorilor Rin)entarierea declaraiilor subiecilorN! din cauza 5ecanis5elor de .ca5ufla,. la care recur% 5e5brii %rupurilor! dia%noza confor5itii se )a orienta spre cauzele (i efectele confor5itii! atIt la ni)el de %rup cIt (i indi)idual& Diagnoza cauzelor indi(iduale ale con'ormitii Vuncia cognitiv" pe care o servete conformitatea sugereaz" c" i o diagnoz a stilului O tipului cognitiv al persoanelor 8v. capitolul ?2 & ofer" o m"sura..T]T-T].ifi. lor spre conformitate. 0tilurile cognitive caracterizate prin simplitate cognitiv 8dimensiune opus" integr"rii comple5e sau coordon"rii sc#emelor cognitive2 sunt mai nclinate spre conformitate dec*t stilul caracterizat prin comple5itate cognitiv"! 9 0c#emele neintegrate n structuri cognitive comple5e! cum sunt stereotipiile! pre&udec"ile! convingerile nguste! limiteaz" receptivitatea individului la informaie) incongruena cognitiv" este greu tolerat". Atitudinea radical"! seducia primelor impresii! supunerea sau dominarea sunt rezultate ale (proces"rii cognitive( prin intermediu lunor sche5e neinte%rate reciproc (i! prin aceasta! infleKibile& <ntegrarea i mo&ilitatea sc(emelor cognitive i nivelul de am&iguitate informaional sau de incertitudine, tolerat de indi)id! constituie di5ensiunile se5nificati)e pentru definirea stilului co%niti)& Cperallbnalizarea acestor di5ensiuni per5ite alctuirea unor iOfcrtlFnte de psihodia%nostic& Tehnica de e)aluare a con%ruenei Rspunsurilor (i scala $IR" R"ora integratoare relativ a sc(emelor4 identific (ase stiluri co%niti)e: .obiecti).! .co5pleK.! .cooperant.! .ascendent.! .pro5pt. (i .5obil.& Cu eKcepia ulti5ului! toate celelalte sunt Hnclinate! din cauze diferite! spre confor5itate& RNe5e(+ Chiric!/006N& ind&vizii sunt mai nclinai s"&We conf$nTieze^c*nd sunt nesiguri de ei nii i au nevoie de grup pentru a se afirma. 'iagnoza nevoii de grup ofer" indicT asupra Tnctn*4 individuale spre conformitate. E5ist" dou" c"i prin care individul caut" informaie despre sine ca mem$ru al grupului. El poate face 2aprecieri comparative(! sta$ilind poziia relativ" prin o$servarea altor mem$rr"i gfupTrt,frFoate face! de asemenea! o (apreciere reflectat( o$in*nd informaie despre el nsui prin o$servarea i interpretarea comportamentului altora fa" de el 89ones i 7erard! <=>I2. In timp ce c"utarea informaiei privind propriile a$ilit"i i performane! prin compararea cu alii sau prin interpretarea reaciilor altora la aceste performane este destul de o$inuit" la noii venii ntr%o organizaie sau ntr%un grup! acest comportament difereniaz" mem$rii mai vec#i ai grupului din punct de vedere al nesiguranei personale cronice i nevoii de grup! pentru afirmarea proprie LUBTndividul nesigur se compar" cu alii i caut" aprecierea lor pentru oricare din comportamentele sale! pe care le consider" a avea vreo leg"tur" cu reuita personal"! de la performana n rolul organizaional! la modalit"ile de e5presie i comunicare. , persoan" cu nclinaie spre conformitate alimentat" de nesiguran"! i nevoia de grup! poate descrie mai precis dec*t alii cum tre$uie s" reacioneze grupul n anumite situaii i care tre&uie s" fie reacia fa" de deviani. e asemenea! ea consider" consensul. drep.sriteriul indiscuta$il al adev"rului! n orice privin" &Indi)izii nesi%uri! dar cu aspiraii puternice de reu(it personal H(i asu5 roluri infor5ale prin care cI(ti% bun)oina (i aprecierea fa)orabil a %rupului (i se an%@@z:cV,i"unn@ft Hn co5petiie! ci Hn tacticile conflictului R)& capitolul .:upta pentru putere Hn or%anizaii.N& Identi'icarea normelor *i strategiilor de interaciune autoritarist Nor5ele (i strate%iile care defnnese interaciunea interpersonal autoritarist! pot fi %rupate Hn ur5toarele patru cate%orii& /& $e%inirea 0rivat a & o0urilorD de&ignul i !anage!entul unilateral al !ediului8 'e5brii %rupului nu Hncearc s a,un% H5preun cu alii la o definire 5utual a scopurilorG nici nu se las influenai de alii Hn felul cu5 percep sarcinile& Planific aciuni (i con)in% sau lin%u(esc pe alii pentru a fi de acord cu )iziunea lor asupra lucrurilor& Ponderea strate%iilor de do5inan sau supunere se schi5b Hn funcie de inta influenei (i de esti5area subiecti) a (anselor de reu(it& 6& MaFi!izarea vi toriilor i !ini!izarea 0ierderilor8 $iecare dintre 5e5brii %rupului crede c de Hndat ce a decis asupra unui scop Rl+au definit sau au aderat auto5at la elN a reuna la el este un se5n de slbiciune&

2& Mani%e&tarea 0u:li raional8 Nor5a 0revede a interaciunile s se bazeze pe discutarea o&iectiv a proble5elor! oricare ar fi senti5entele Hncercate personal& <enerarea (i eKpri5area e5oiilor ar trebui supri5at& A le eKpri5a ar Hnsea5na nu doar lips de diplo5aie dar (i inco5peten& >& Auto0rote ie i 0rote ie unilateral a&u0ra altora8 Confor5 acestei nor5e persoanele ar trebui s e)ite s de)in )ulnerabile& In acest scop ele )or )orbi cIt 5ai abstract! )or e)ita orice referire la e)eni5entele obser)ate (i H(i )or ascunde %Indurile care le ,au deter5inat s acioneze Hn felul Hn care o fac& Ceea ce %Indesc (i si5t trebuie s ra5Ina .n ipister -eilali ar tre$ui prote&ai la fel de unilateral. +u ar tre$ui s" l e!onfor%itate )i influen social Rfie co5unicat infor5aia e)aluati) (i i5portant pentru ei& 'inciunile
A ~m

^inofensi)e )or Hnlocui feadbacX+ul real& In loc s le co5unici ceea ce Isi5i fa de ei! le ari o si5patie fals& Ceilali trebuie prote,ai! ferii de ofense& Persoana cu acest co5porta5ent Hncearc s Hi controleze pe Palii (i s nu se lase influenat de ei& Dar ea Hns(i este perceput ca _defensi)& Relaiile interpersonale iau (i ele un caracter defensi)! de)enind din ce Hn ce 5ai 5ult o proble5 de )ictorie+HnfrIn%ere! iar nu I de colaborare& Nor5ele (i co5porta5entele se Hntresc reciproc& Co5porta5entele confor5e nor5elor de interaciune autoritarist H5piedic testarea public a )reunei nor5e& Testarea public ar presupune confruntarea atitudinii defensi)e a unuia cu atitudinea defensi) a altuia& Persoanele trebuie! totu(i! s acioneze cu5)a (i o fac far a )erifica teoriile (i nor5ele Hn baza crora acioneaz& # parte a 5e5brilor %rupului presupune c cealalt parte nu H(i )a co5unica opiniile& $r a )erifica! 5car o dat! acest lucru! ei decid pri)at sau unilateral ce este de fcut& Astfel! de fiecare dat! ceilali 5e5brii H(i confir5 presupunerea c nu )a fi luat Hn considerare nici o alt opinie& -i )or persista Hn co5porta5entul la care pri5ii se a(teapt din partea lor! far a afla 5oti)ele acestei persistene sau supri5Indu+le con(tient eKpri5area public& Ada&tarea indi(idului sntos &sihologic ,amenii adaptai cel mai $ine! spunea 1aslo; 8<=>M2! sunt oamenii s"n"toi din punct de vedere psi#ologic 2ps6c(nlngir.fi>v. #ealtlm peaplr( Ei sunt motivai s" ofere iu$ire i s" i realizeze potenialul individual. 0unt mai puin constr*ni de normele i deprinderile sociale! se simt mai li$eri s" i e5prime dorinele pentru c" nu se ngri&oreaz" i nu se simt e5cesiv de vinovai pentru greelile lor. i accept" sl"$iciunile! ca p"ri ale personalit"ii lor! care mai tre$uie m$un"t"ite. In loc s" se conformeze automat regulilor i standardelor sociale! oamenii psi#ologic s"n"toi se ntrea$" dac" aceste reguli sunt congruente cu concepia lor de sine &GRUPUL ORGANIZA&IONAL STRU!TURA SI DINA#I!A *

Conceptul prin care Ro%ers R/01/N descrie oa5enii adaptai cel 5ai bine este .funcionarea deplin.! 2full6 functioning2. A funiona deplin Hnsea5n a fi deschis fluKului constant al eKistenei noastre& Ace(ti oa5eni sunt deschi(i la eKperine! la ceea ce se HntI5pl .aici. (i .acu5.& "e Hncred Hn propriile triri& CInd si5t c e bine s fac ce)a! fac Hntr+ade)r& Pot %re(i! dar co5porta5entul lor este susinut de 5oti)e constructi)e (i de afeciune& "unt 5ai puin tentai s&&se confor5eze cerinelor sociale (i sunt 5ai sensibili la prppriil@lor interese! )alori (i trebuine& #a5enii nu reu(esc s .funcioneze deplin. cInd recur% la 5ecanis5e defensi)e pentru a+(i reduce anKietatea& AnKietatea se dez)olt cInd i5a%inea de sine sau alte con)in%eri sunt contrazise de infor5aie incon%ruent R)& $estin%er! /073N& un al treilea concept cu care au fost descri(i oa5enii adaptai cel 5ai bine este .dez)luirea eului..self+disclosure.! abilitatea de a ne face! cunoscui@a,?ra& Uourard@l 03/N su%ereaz c abilitatea de a ne re)ela altora este se5nul unei personaliti sntoase dar (i un instru5ent de adaptare personal& -ul nostru se dez)olt ca o consecin a fiinrii! spune Uourard& -urile Hnceteazi s se dez)olte cInd sunt repri5ate& Dez)luind altora infor5aie personal! ne Hnele%e5! noi Hn(ine! 5ai bine (i pro%res5 spre autorealizare& Dar sunt oare oa5enii cei 5ai indiscrei! cel 5ai bine adaptaiT Procesul de dez)luire a infor5aiei personale nu poate fi decIt unul selecti)& Dez)luitorul trebuie s selecteze atIt pe pri5iloru:dez)luirii cai (i situaia Hn care autodez)luirea este potri)it&jCa5enii adaptai cel 5ai bin@sunt cei care au Ro fleKibilitate a dez)luirii^ RChelune! Yt *N care (tiu cInd este potri)it dez)luirea (i pot s+(i adapteze corespunztor %radul de dez)luire RBur%er! /0]1N&

Aadar! desc#iderea fa" de flu5ul e5perieneiTfa" de sine _i fa" de alii este caracteristica esenial" a oamenilor s"n"toi psi#ologic i autorealizai. 9Ei sunt receptivi la presiunile e5terne. ar receptivitatea lor este nsoit" de prelucrare a informaiei care nu.luce la an5ietate. Fropriile sl"$iciuni i eventualele erori. nu%L nsp"im*nta +ormele! deprinderile i reguIfleT `ocialenu i conduc la supunere automat" sau forat"! ele sunfconfruntate.u propriile scopuri i dorine! iar rezultatu lOGte o sel%cie+ personal& Autodez)hnrea++ nu le creeaz proble5e! ,bntru c fleKibilitatea le per5ite
s aprecieze cInd este potri)it hz)luirea infor5aiei cu caracter personal& -Kpri5Indu+ne Hn ter5eni o%niti)i! pute5 spune c Hn pri5ul caz! o sche5 particular care scrie fiinele u5ane Hi@per5ite indi)idului s+(i aprecieze propriile cderi ca relati)e! perfectibile& Hn al doilea@o sche5 particular Iri)ind autono5ia indi)idual face 0a ne)oia deF confor5itate fa de prrnele sociale fe fie chestionabil! relati)& 9iTHn al treilea caz! o cale I sche5 procedural + particular de a percepe relaiile sociale face ,utodez)luirea relati) la conteKt& Trstura co5un celor trei cazuri iste natura sche5elor * cate%oriilor utilizate de indi)id Hn procesul unoa(terii: cate%orii nonri%ide! fleKibile&

Bibliografie
:llen! $&:&! :e)ine! U&'& R/01]N& ."ocial apport! dissent! and confor5itV.& 1ociometr6, 2/! /2]+l>0& i,+%Vris! C&! "chon! D&A& R/03]N& ?rganizational learningP a t(eor6 of action perspective! Addison+YesleV! Readin%! 'assachusetts& :sch! "&-& R/07/N& .-ffects of %roup pressure upon the 5odification and distorsion of ,ud,e5ent.& In H&<uetzXo` R-d&N Groups, leaders(ip and men, Pittsbur%: Carne%ie Press! Xsch! "&-& R/071N& ."tudies of independence and confor5itV: A 5inoritV of one a%ainst a unani5ous 5a,oritV.& )s6c(ological -onograp(s! 34!0& RYhole >/1N& iban! A&! Dere)enco! P&! -VsencX! "&B&<& R/004N .8n studiu intercultural cu a,utorul chestionarului de personalitate -VsencX.! !evista de )si(ologie! 21! /! 23+>7& Uur%er! U&'& R/0]1N& )ersonalit6. T(eor6 and researc(. Bel5ont! California: Yads`orth& &helune! <&i& R/033N& .Disclosure fleKibilitV and social+situational perceptions.& 0ournal of Cunsulting and Clinical )s6c(olog6, >7!//20+l/>2& C#iric"%+eme! 0. 8<==K2. (-onformit6 and social influence(! 1tudi

a>niv. Ia&es-Iol6ai, )s6c(ologia-)aedagogia! [[[jII! /&

DiKon! N&$& R/031N& ?n t(e ps6c(olog6 of militar6 incompetence. :ondon: Uonathan Cape& -iser! U&R& R/0]1N& Cognitive social ps6c(olog6! :ondon: 'c<ra`+ Hill& $eld5an! D&C&! Arnold! H&<&! R/0]2N& -anaging individual and group , &e(avior in organizations! 'c<ra`+Hill& $estin%er! :& R/073N& ; t(eor6 of cognitive dissonance. -)anston! ///&: Peterson& HaneV! C&! =i5bardo! P&<& R/032N& ."ocial roles and role+plaVin%: I I #bser)ations fro5 the "tanford Prison "tudV.& Ie(avioral and social sciece teac(er! /!67+>7& Uanis! I& R/036N& =ictims of groupt(in8& Boston! 'ass: Hou%hton I 'ifflin& Uones! -&-&! <erard! H&B& R/013N& "ondations of social ps6c(olog6! Ne` I iorX: YileV& J O, Uourard! "&'& R/03/N& T(e transparent self5second editionN& Ne` iorX: $un Nostrand&

*I

'aslo`! A&H& R/01]N& ToJard a ps6c(olog6 of &eing Rsecond editionN Ne` iorX: $an Nostrand& 'il%ra5! "& R/017N& ."o5e conditions of obedience and disobedience to authoritV.! Quman !elations! /]! 73+11& Ra)en! B&H&! R/070N "ocial Infuence on opinions and the co55unications of related content.& 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! 7]! //0+l6]& I Ro%ers! C&R& R/01/N& ?n &ecoming a personP ; t(erapist:s vieJ of ps6c(oterap6. Boston: Hou%hton+'ifflin&

"a5pson! -&-&! InsXo! C&A& R/01>N& .Co%niti)e consistencV and perfor5ance in the autoXinetiX situation.& 0ournal of ;&normal and social ps6c(olog6, 1]! /]>+l06& "chachter! "& R/07/N& .De)iation ! re,ections and co55unication.& 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! >1!/04+643&

"herif! '&! "herif! C&Y& R/010N& 1ocial ps6c(olog6. Ne` iorX: Harperp Ro`!
Ulsrif! N& R/027N& A studV of so5e social factors in perception& ;rc(ives

of ps6c(olog6 66! nr& /]3& lerlin%! H&<& R/0>1N& An eKperi5ental studV of psVcholo%ical factors in ,ud,e5ent& 8npublished 'asterJs thesis& N&"&"&R&
!a$itolul +

"U!TA !ENTRU !UTERE /N OR#ANI$A0II


V

Cauzele conflictului organizaional

#r%anizaie! obser) HandV! /002! sunt co5uniti u5ane care se co5port ca oricare alte In interiorul lor oa5enii concureaz pentru putere (i resurseG eKist diferente de opinii (i )alori! ,%onflicte de prioriti (i,ie,scopuriG eKist confruntarea

dintre cei care )or,%chi5be lucrurile (i cei care doresc s duc o )ia lini(tit la! locul lor de 5uncG eKist %rupuri de presiune! clici (i cabale! ri)aliti , (i contestri! inco5patibiliti Hntre caractere (i aliane& Nu nu5ai c nu eKist un siste5 social ideal Hn care aceste diferene dispar& Diferenele sunt chiar necesare! pentru

ca o or%anizaie s se poat adapta la o lu5e Hncon,urtoare Hn ,KAntinu schi5bare& -le alctuiesc .&)arietatea necesar. RtfTca,'tolul @receptrii co5pleKitii acestei lu5i& "arcina +5ana%erului este s%,capteze aceste ener%ii (i s foloooaao diforenete din interiorul or%anizaiei! pentru dez)oltarea ei&

sg om &etiia ca surs de con'lict (.,rganizaiile utilizeaz" competiia ntre grupuri i persoane ca o cale de o$inere a unei performane mai ridicate din partea fiec"ruia. -ompetiia stimuleaz" i canalizeaz" energii. -*nd

grupurile concureaz"! mem$rii se identific" mai mult cu grupul! uit" diferenele individuale i accept" scopul comun. 7rupul devine mai structurat! mai organizat. -ompetiia selecioneaz"! alege pe cei eficieni de neeficieni! I poate fi stimulentul pentru niveluri mai ridicate ale performanei 84and6! <==C2

&-Kist cercetri care afir5 c! di5potri)! nonco5petiia duce li o producti)itate 5ai ridicat a %rupurilor& <rupurile care coopereaz lAt s coordoneze 5ai bine acti)itile! s schi5be infor5aie (i idei& loducti)itatea scade substanial! dac %rupurile care concureaz au Ircini interdependente& "trate%iile co5petiiei ori ale conflictului

Rontrolul infor5aiei! distorsiunea infor5aiei (&a&N sunt responsabile de east scdere& CInd %rupurile concurente au sarcini independente pot oine a)anta, doar producInd 5ai 5ult& Pac sarcinile lor sunt Iterdependente! ele pot obine acest a)anta,! blocInd acti)itile altor lupuri R'iller (i Ha5blin! /012N&

Co5petiia Hntre %rupuri poate! atunci cInd nu este Hnsoit de mlaborare! s de%enereze Hn conflict& Aceasta se HntI5pl Hn for5ele I,ehise. ale co5petiiei RHandV! /002N Hn care cine)a Hn)in%e Hn I tri5entul altora& Chiar %rupuri cu sarcini independente pot concura! intru obinerea resurselor& Dou

subuniti pot concura pentru alocaii li%etare sau personal adiional pro)enit din corporaie ori alt or%anis5 I subordinea cruia se %sesc& Dou departa5ente de producie pot pncura pentru ti5pul alocat lor de departa5entele@de ser)icii! de e5plu! de departa5entul de 5arXetin%! @opipetitia@pentru resurse * Odc

s de%enereze Hn conflict! 5ai ales! Hn Hntreprinderile care se bz)olt Hncet sau nu se dez)olt deloc& Conflictul poate fi! de aceea! un hipto5 al or%anizaiilor prea stabile& U N 1odalitatea n care este organizat&sistemul de recompenseLn ganizaie face ca un grup s"%i poat" realiza scopul doar in

#trimentul altui grup. ac"! de e5emplu! departamentele sunt compensate! pentru reducerea costurilor! ele vor refuza s"%i prumute unul altuia personal i ec#ipament! far" o a&ustare #respunz"toare a indicelui costurilor 89e;ell i Reitz! <=M<2. Un alt f.emplu de organizare deficitar" a sistemului de recompens" este

acela care serviciul administrativ este recompensat pentru reducerea asturilor i personalului! iar departamentele care folosesc acest rviciu sunt recompensate pentru realiz"ri care presupun creterea Tsturilor i personalului administrativ &

# co5petiie poate fi perceput ca deschis nu nu5ai cInd resursele sunt obiecti) suficiente! ori funciile disponibileG de eKe5plu! cInd dez)oltarea or%anizaiei creeaz un acut deficit 5ana%erial& Co5petiia poate fi psiholo%ic deschis cInd oricare dintre co5petitori ar putea! Hn cele din ur5! cI(ti%a&F4 perspectiv

mai larg $n timp, un control al determinanilor ma*ori ai succesului reguli i proceduri corecte i adecvate pot asi%ura fiecrui co5petitor credina c poate
a

reu(i& Atitudinea de colaborare este posibil nu5ai Hn aceste condiii& In afara lor! oa5enii fie e)it co5petiia! fie recur% la tactici de lupt caracteristice conflictului& Hn 5a,oritatea situaiilor or%anizaionale! resursele (i oportunitile nu sunt neli5itate! iar %rupurile ori indi)izii nu pot

controla toate )ariabilele de care depinde reu(ita& De aceea! Hn situaii or%anizaionale! co5petiia poate duce! destul de frec)ent! la conflinct& Puterea deri)at din funciile de conducere poate fi scopul ascuns R)& (i punctul ur5torN al co5petiiei& Puterea este restrIns

la nu5rul acestor funcii& Puine persoane pot fi Hn )Irful pira5idei! pot controla resursele& Co5petiia pentru putere este! de aceea! o co5petiie Hnchis! care poate duce! cu u(urin la conflict& -Kist! totu(i! for5e de putere 5ai disponibile& #ricine! Hntr+o or%anizaie! se poate strdui s+(i ridice co5petena (i! Hn calitate de

eKpert! s accead la o anu5ii putere& Dac re%ulile dobIndirii funciilor sunt a5bi%ue! iar )ariabilele de care depinde reu(ita pro5o)rii nu aparin suficient co5petitorilor! Hn or%anizaie do5inInd de selec,% subiecti)! cu5 este

nepotis5ul ori contraselecia defensiv! co5petiia pffluffl putere de%enereaz Hn conflict p%ubitor& In general! competiia pentru putere nu este util" organizaieHl Ea distrage oamenii de la activit"ile i scopurile importante pentru organizaie 3]9neori! ns"! este important ca organizaia s"

diferenieze ntre indivizi i grupuri n procesul seleciei i promov"ri&f8-*nd selecia i promovarea se $azeaz" pe desemnarea celui mai $pn. iar nu pgB rgpnrrar.i ii6' gtanrignff atunci conflictul de putere nu este n interesul organizaiei &12 Sco&urile *i con(ingerile)

surse ale con'lictului organizaional c Interdependena sarcinilor este! frec)ent! considerat o cauz Irincipal a conflictului or%anizaional& Cu cIt 5ai 5ulte acti)iti ale nui %rup afecteaz perfor5ana altui %rup! cu atIt este

5ai probabil ipariia conflictului Hntre cele dou %rupuri& Interaciunea nu este! totu(i! j cauz Hn sine& -a este! di5potri)! esena Hns(i a or%anizaiei& 6 ola&orarea, evitarea, compromisul i competiia sunt tot atIte@ipuri 34ri 5llci6lllliuheOcare pot s nu dea na(tere conflictului& Probabilitatea lontlictului apare! Hns!

cInd dou sau 5ai 5ulte %rupuri cu scopuri Qferite, prioriti sau standarde diferite interacioneaz& Cu cIt 5ai pare este %radul de interdependen al %rupurilor sau persoanelor! cu tIt 5ai i5portant este legtura dintre o&iectivele ideologiilor lor. I Ideolo%ia este un set de con)in%eri despre felul Hn care trebuie s

cionezi! despre standarde (i )aloriN& Tipurile de interaciune sunt ipurile de stabilire a le%turilor dintre scopuri (i ideolo%ii 5ai 5ult sau lai puin diferite&

q@Colaborarea este posibil acInd scopurile %rupurilor sunt o5patibile& Colaborarea nu se reduce la un si5plu acord Hn pri)ina qbiecti)elor! a i5portanei acestora (i asupra 5i,loacelor de realizare a Dr& Relaiile de colaborare pot lua for5a unei in)esti%aii co5une )& capitolul ]N al crei rezultat s fie idei (i

soluii pentru chiar liferenele dintre %rupuri& Din acest 5oti) colaborarea este considerat A cale de soluionare a @r@@)///J

q*Aco5odarea reprezint o parial rennnarp @ ?5pnrH 5fl,\ iuin i5portante pentru propriul %rup! Hn fa)oarea rezol)rii unora 5ai 5portante! dac un alt %rup pretinde acest lucru&

FN-)itarea apare cInd 5iza este 5ic! %Ind scopurilen de(i nco5patibile! nu 5erit co5petiia& <rupurile e)it interaciunea! .ensiunea rezultat din inco5patibilitate se reduce! dar r5Ine drezent! putInd s reapar! s creeze noi proble5e Hn )iitor&

L-ompromisul i negocierea. -*nd scopurile nu sunt n ntregime incompati$ile! fiecare parte renun" la ceva care nu este foart ei5portant pentru ea& Proble5a central a interaciunii nu este co5plet rezol)at& Ne%ocierea este 5odalitatea prin care prile Hn interaciune renun! dau cIte ce)a! ca s obin ce)a& $iecare! Hns!

renun la qacrurile 5ai puin i5portante& Pentru c diferena r5Ine toc5ai la ni)elul scopurilor i5portante! ne%ocierea se reia Hn repetate runde& iNt1ocierile patronat + sindicate sunt un bun eKe5plu de ne%ocieri soldate! adesea! cu un co5pro5is&

@Conflictul Zntre #blecti)e@pare cInd: o&iectivele formale sunt divergente, sarcinile sunt am&igue, relaiile contractuale neclare, e#ist o&iective ascunse. =Il #biecti)ele for5ale difer se5nificati)! Hn or%anizaii! de la o unitate funcional la alta& -)aluarea! reco5pensele si

penalizrile fiecrei uniti depinde de realizarea obiecti)elor sale specifice& Astfel! departa5entul co5ercial este preocupat de rata )Inzrilor! cantitatea li)rrilor! satisfacerea clienilor! etc& Departa5entul de producie este! Hn pri5ul rInd! preocupat de costuri! planuri opti5ale& "atisfacerea cerinelor clienilor poate

i5pune cerine speciale de or%anizare care bul)erseaz planurile iniiale! orientrile neecono5ice pe,fer5eiscurt& Cele dou departa5ente opun! fiecare! rezisten la scornirile celuilalt& iferente importante. date de orientarea n timp a muncii! apar i ntre departamentul de cercetare % dezvoltare i departamentul de

producie. -ercet"torii au scopuri de mai lung" durat" dec*t mem$rii departamentului de producie. Ultimii sunt evaluai dup" c*t de repede fac produse de calitate ridicat"! primii sunt evaluai dup" o perioad" ndelungat" de dezvoltare i testare a noilor produse.( 0copuri le departamentului de producie sunt mai

specifice i mai $ine precizate dec*t cele ale departamentului de cercetare % dezvoltareG primii zfl o$iective care precizeaz" volumul produciei! economiite! prbpentul admis de re$uturi) scopurile cercet"torilor sunt mai largi! mai greu m"sura$ile! ca de e5emplu! dezvoltarea $azei de date ori fundamentarea! sugestiilor pentru

e5tinderea pieei. 1em$rii departamentului de producie pot suspecta cercet"torii! care nu raporteaz" suficient de frecvent realiz"ri palpa$ile! c" nu%i &ustific" costurile! iar cercet"tori i*ot interpreta preocuparea celor din departa5entul de producie pentru _indicii de cost (i )olu5! ca lips de perspecti)! Hn%usti5e

profesional& -ste 5ai probabil s apar conflictul cInd cele dou departa5ente trebuie s coopereze! s introduc! de pild! un nou Hprodus Hn producia de serieG cInd fiecare %rup aduce cu sine un stil de , 5unc adaptat naturii obiecti)elor: 5ai liber (i infor5ai la

cercettori! Istructurat (i supra)e%heat la cei din departa5entul de producie& ICo5porta5entul cercettorilor poate conduce personalul de producie VF5_teih)irpn @n`*3*% a duratei .prea lun%i. (i a dificultilor! inerente I fazei de i5ple5entare! unor cauze ce in de personalitatea RDcercettorilor: caracter nedisciplinat sau

co5peten sczut& Pre,udecile cercettorilor! le%ate de perspecti)a Hn%ust a speciali(tilor Odin departa5entul de producie Hi pot deter5ina s nu ofere acestora suficiente detalii! le%ate de dificultatea iz)orIt din natura proble5ei (i 5etodolo%ia cercetrii

(tiinifice& "laba co5unicare fa)orizeaz atribuiri cauzale %re(ite (i perpetuarea conflictului& Conflictul Hntre obiecti)e for5ale di)er%ente@nu apare cInd interaciunea %rupurilor per5ite ur5toarele condiii: acordul cu un o&iectiv supraordonat, comunicarea asupra 5etodelor alternati)e

de realizare a aceluia(i obiecti)! $ncrederea Hn cellat %rup! probabilitatea unor &eneficii pentru a5bele pri& In absena acestor condiii fiecare parte )ede ,ustificat susinerea propriilor prioriti! a,un%Indu+se la conflict&

1arcinile am&igue, relaiile contractuale neclare constituie o surs" important" de conflict ntre grupuri. -*nd nu se tie! clar! cine este responsa$il de ndeplinirea unei anumite activit"i! grupurile devin ostile unul fa" de cel"lalt. In organizaii e5ist"! de pild"! un departament (de personal(! responsa$il! ntre altele! cu recrutarea

anga&ailor pentru celelalte departamente funcionaleG de producie! marHeting etc. epartamentul de personal identific"! intervieveaz" candidaii! ia decizii privind selecia i negociaz" salariile cu acetia. -onflictul ntre departamentul de personal i departamentul funcional n care va lif-firtloul anga&at apare c*nd

nu se tie e5act cine ia decizia final"! privind selecia i anga&area. R"spunde departamentul d epersonal! doar! de realizarea efecti) a operaiunilor de selecie! decizia final aparinInd departa5entului funcional! cruia Hi furnizeaz Hn

s\

acest scop rezultatele in)esti%aiilorT In absena unor re%le5entri clare! departa5entul de personal poate susine c Hntre%ul de5ers al an%a,rii intr Hn prero%ati)ele sale&

Alteori! %rupurile intr Hn conflict pentru c a5bele e)it s+(i asu5e o sarcin& Cine rspunde! de eKe5plu! de stabilirea cuantu5ului produciei: departa5entul de producie ori departa5entul co5ercialT

Conflictul Hntre %rupuri poate apare cInd! din cauza u%pr schi5bri rapide! Hn interiorul or%anizaiei sau Hn 5ediul acesteia! apar responsabiliti (i sarcini noi! nepre)zute Hn structura for5al! eKistent! a or%anizaiei& lNn stil de conducere nestructurat! le,er poate conduce %rupurile la conflictul nscut

din diferenele de eKepectan! le%ate de acti)itateT fiecruia (i de atribuirea sarcinilor& KK<

#biecti)e ascunse& Interaciunea poate de%enera Hn conflict (i Hn situaii Hn care obiecti)ele for5ale nu par di)er%ente& In afara obiecti)elor recunoscute! declarate! pot eKista! Hns! obiecti)e ascunse& Participarea Hn 5sur 5ai 5are la

H5prirea resurselor! la luarea deciziilor! Hncercarea de ridicare a statusului pot fi astfel de obiecti)e h ascunse& Teritoriul ca surs de con'lict

In conteKt or%anizaional teritoriul trebuie interpretat psiholo%ic! 5ai curInd decIt fizic! R%raniele teritoriuluf+pot+fr+ fiKate @ fizic r cldiri! birouri! para)ane: proceflpral r re%uli care stabilesc calitatea de 5e5bruG sau social r %rupuri infor5ale! unifor5e etc& Teritoriul reprezint hforF dfn infln%pta

a unei persoane sau a unui %rup& #r%ani%ra5ele! descrierea posturilor de 5unc indic! parial! proprietatea teritoriului& #cupanii postului pot! la rIndul lor! 5odifica di5ensiunile proprietilor lor psiholo%ice&

Teritoriile 8psi#ologice2 sunt propriet"i de care ocupanii lor pot fi m*ndri! care pot st*rni gelozia. 0emnele unui ridicat! ca elegana $iroului! maina! secretara etc. pot trezi invidiaTTEIe sunt indicii vizi$ili ai influenei sau statusului &Teritoriile sunt pzite de ocupanii lor& Ace(tia nu renun la ele hi

nu per5it Hnclcarea lor& "ubunitile unei or%anizaii adesea se acuz Iintre ele dt violarea teritoriului.S $elul Hn care un departa5ent cere Rinfor5aia aparinInd altui departa5ent poate fi interpretat ca o _Hnclcare a teritoriului& In or%anizaii*indi)izi (i %rupuri sunt tentai s _%read c sunt eKclu(i de la infor5aia

disponibil pentru alii& Acest lucru poate fi ade)rat! chiar dac nu! Hntotdeauna! Hn 5sura Hn care mcred oa5enii& Prin co5porta5entul lor R,ocul autoritii! de eKe5pluN I 5ana%erii pot Hntri credina subordonailor c eKist infor5aie Ri5portant! care le este

interzis! ori pentru care trebuie s .e5it. I do)ezi de loialitate& Teritoriul Rpsiholo%icN al unui %rup este dorit cu atIt 5ai 5ult de cei din afara %rupului preuit cu atIt 5ai 5ult de cei dinuntrul lui! Ocu cIt calitatea de 5e5bru se obine 5ai %reu& Cunoscut sub nu5ele 2in-group,t R%rup ZnchisN acest feno5en a

fost eKplicat de teoriile con%ruenei co%niti)e& Confor5 teoriei disonanei co%niti)e R$estin%er! _/073N nu poi constata intensitatea unui efort pe care Hl faci pentru atin%erea unui scop (i neHnse5ntatea scopului Hnsu(i! far ca aceast constatare s nu Hi dea un senti5ent de disco5fort& Disco5fortul dispare dac! efortul

fiind de,a depus! supraapreciezi scopul& <rupurile cI(ti%! cu relati) u(urin! eKperiena practicilor prin care 5resc dezirabilitatea teritoriilor lor& Cu cIt un %rup este 5ai eKclusi)ist! cu cIt 5ai 5are este dificultatea testelor de ad5itere Hn %rup! cu cIt 5ai se)er ucenicia! cu atIt 5ai 5are este )aloarea de a fi 5e5bru&

Diagnoza conflictului&
Trans'ormrile gru&urilor +n tim&ul con'lictului

Conflictul Hntre %rupuri antreneaz schi5bri Hn interiorul %rupurilor precu5 (i Hn relaiile dintre %rupuri& Loialitatea fat" de propriul grup devine mai important". In timpul (conflictului nu sunt ncura&ate! pot fi c#iar penalizate!

interaciunile cu persoane din grupul advers ori! n cazuri e5treme! c

uorice persoane din afara %rupului& Uustificarea acestor interdicii st Hn posibila di)ul%are a strate%iei (i secretelor %rupului& Coeziunea %rupului cre(te& In faa unei a5eninri co5une! diferenele (i dificultile relaiilor dintre 5e5brii %rupului sunt uitate& f Indi)izii se redescoper 5ai a%reabili! %rupul! ca Hntre%! pare un .loc. A 5ai plcut decIt Hnainte de conflict& Preocuprile fa de realizarea sarcinilor se accentueaz! conco5itent cu scderea ateniei fa de proble5ele personale&
A

"tilul de conducere de)ine 5ai autoritar& In ti5pul conflictului este i5portant ca %rupul s poatTeacionarpid (i unitar la co5porta5entul (i rezultatele %rupului concurent& Capacitatea de reacie este 5ai lent Hn cazul unui stil de5ocratic de conducere! 5ai per5isi) Hn pri)ina eKpri5rii opiniilor diferite& #r%anizarea 5uncii Hn %rup este 5ai ri%id& Centrarea pe sarcin! stilul autoritar de conducere (i atribuirea strict a sarcinilor fac din %rup o RsubNunitate or%anizaional destul de ri%id& Coordonarea acti)itilor spore(te! %rupul este 5ai bine adaptat pentru realizarea sarcinilor curente! dar pierde din fleKibilitate (i adapta&ilitate. In ceea ce pri)e(te relaiile dintre %rupuri! interaciunea (i co5unicarea scad! Hn ti5p ce suspiciunea (i ostilitatea cresc& Conflictul fa)orizeaz distorsiunile percepti)e! atIt Hn ceea ce pri)e(te perceperea propriului %rup! cIt (i a ad)ersarului& <rupul .)ede.! selecti)! doar aspectele ne%ati)e ale ad)esarului (i nu5ai pe cele poziti)e proprii RBlaXe (i 'outon! /01/aN& @egarea Raspectelor poziti)e ale ad)ersarului (i a celor ne%ati)e propriiN este rezultatul perceperii prin inter5ediul unor sche5e co%niti)e srace (i ri%ide care omit Rsau reprim4 detaliile obiectului! pentru care nu dein un corespondent co%niti) (i la care nu pot acomoda co5ponentele proprii RChiric! /002N& <rupul percepe %lobal! nedifereniat co5poc5aentul ad)ersarului! ,udecile sale sunt cate%oriale: ceilali sunt .buni. ori! 5ai frec)ent! .slabi.! .tri(ori. etc& Conco5itent! diferenele dintre cele dou %rupuri Hn conflict sunt supraesti5ate& Reducerea diferenelor

intra%rup (i eKa%erarea diferenelor inter%rupuri antreneaz o : si5plificare a reaciilor %rupului care adopt co5porta5ente iraionale! refleKe& In aceste condiii! senti5entele de ostilitate dintre %rupuri se adIncesc& 'e5brii celuilalt %rup sunt )zui ca du(5ani! de5ni de dispre! inferiori! ne5eritInd s cI(ti%e& t #rientare ineficient& Nu far le%tur cu distorsiunile j percepti)e! %rupurile Hn conflict se orienteaz mai puin asupra pro&lemei, simt preocupate din ce $n ce mai mult s $nving, s nu piard. Cli(eele percepti)e obstrucioneaz sesizarea diferenelor! I schi5brilor! proble5a Robiectul lupteiN este definit unilateral! prin pris5a propriilor ne)oi! beneficiile cI(ti%rii luptei sunt supraapreciate! iar consecinele ne%ati)e subesti5ate ori i%norate total& $iecare parte caut o soluie! care poate fi considerat o )ictorie pentru sine& Rezultatele pe ter5en scurt conteaz 5ai 5ult decIt consecinele pe o perioad 5ai Hndelun%at& 'o5entele de bilan! de Hncheiere a unei perioade de acti)itate (i de planificare a celei care ur5eaz pot fi Hnsoite! Hn or%anizaii! nu doar! de o .strIn%ere a rIndurilor. propriului %rup& ade)rat! %rupul se centreaz 5ai 5ult pe sarcin! ti5pul de 5unc se poate prelun%i supli5entar Rse fac recuperri! se alctuiesc planuriNG conducerea este 5ai directi) Rcoordonarea acti)itilor 5e5brilor conteaz )izibilNG diferneele de opinie cedeaz locul frontului co5un& Dar! 5o5entele de bilan sunt (i cele Hn care fiecare %rup se pre%te(te s .ias 5ai bine decIt ceilali. la HntIlnirea cu superiorii! pentru a cI(ti%a! din resursele li5itate! o parte se5nificati) de reco5pense (i resurse pentru perioada ur5toare& 'i,loacele co5petiiei pot de%enera Hn tactici caracteristice conflictului: deni%rarea ad)ersarului! distorsiunea (i controlul infor5aiei! etc& Tactic3le lu&tei &entru &utere +n organizaii Controlul infor5aiei! distorsiunea infor5aiei! instituirea de noi re%uli (i re%le5entri! stabilirea relaiilor infor5ale! controlul reco5penselor! nscocirile deni%ratoare sunt frec)ont considerate! Hn practica or%anizrii L(i conducerii! drept cauze ale conflictuluior%anizaional& De(i! ele pot fi puncte de declan(are a unor conflicte ulterioare! Hncercrile de rezol)are do)edesc c ele au! de re%ul! rdcini Hntr+un conflict 5ai profund RHandV! /002N&
!ontrolul infor%aiei &

Controlul infor5aiei nu este doar .ticul. unor persoane sau 5enalitatea! inocent! a unora din .conductorii. sau responsabilii %rupurilor sau or%anizaiilor& Nici dezinteresul .celorlali. inui departe de infor5aie nu constituie cauza controlului infor5aiei! dar 5ai curInd ,ustificarea lui& A deine infor5aia Hnsea5n a a)ea putere& -Kist diferite ci prin care infor5aia este controlat! cu scopul de a prote,a sfere de influen RteritoriiN (i interese Robiecti)eN& I -Kist condiii care li5iteaz! independent de )reo intenie! accesul persoanelor (i %rupurilor la infor5aie@Caracterul specializat al infor5aiei este una dintre cele 5ai i5portante& De eKe5plu! un 5ana%er poate doar accepta Rcu riscuri pe care nu le poate pre)edeaN ori respin%e RafectInd 5oralul %rupului de speciali(tiN! o propunere for5ulat de ace(tia Hn ter5eni pur tehnici! pe care el nu are pre%tirea s+i Hnelea%& Prin lipsa! fireasc! uneori! a co5petenei Hn acel do5eniu specializat! Hn le%tur cu care este che5at! for5al! s se pronune! 5ana%erul este! Hn realitate! pri)at de controlul! real! asupra deciziei! Hn afar de cazul! Hn care ar consulta opinia cui)a din afar& -l ar risca! prin aceasta! s zdruncine Hncrederea (i 5oralul %rupului! dar ar putea! de ase5enea! s pre)in consecinele nedorite! prin re%le5entarea for5al a ne)oii consultanei: posturi de consilieri sau apelul la or%anizaii eKterne&

;nga*area e#perilor din afara organizaiei poate constitui! n sine! o tactic" ntr%un conflict de putere. 1anagerul poate anga&a un consultant care i susine propriile convingeri i interese! care s" recomande cursuri ale aciunii dorite de el. Fornind de la ideea competenei i neutralit"ii consultantului! ceilali! din organizaie pot `cepta recomand"rile .pnsu Itapti<<<< .f"r" a le testa suficient. In plus! situarea de aceeai parte cu e5pertul! ale c"rui recomand"ri sunt urmate de ntreaga organizaie permite managerului s"%si construiasc o &un imagine! persoana sa fiind asociat cu proiecte de succes& jT Controlul infor5aiei poate fi un 5i,loc d t.control subtil al deciziilorG Acest lucru se poate realiza prii .controlul agendei discuiilor (i prirfco&troluU parametrilor deciziei. Bln 5ana%er poate s nu includ Hn a%enda discuiilor %rupului decizional o anu5it propunere! ,ustificInd c nu este pre%tit suficient! pentru a fi luat Hn considerare& Poate s+i rezer)e ti5p insuficient Hn .ordinea de zi.& "au! 5ai subtil! poate pre%ti psiholo%ic %rupul de decideni! discutInd proble5e asupra crora 5e5brii %rupului sunt de acord! acti)Indu+(i senti5entul c ei constituie o echip& Pe acest fond! propunerea care nu este susinut de unul din 5e5brii poate antrena opoziia Hntre%ii echipe& zi, Controlul para5etrilor deciziei este! de ase5enea! o tehnic subtila din cate%oria controlului infor5aiei& Pentru a Hnltura suspiciunea unei ar%u5entri pro domo! unii 5e5bri ai %rupului decizional Hncearc s controleze criteriile pe baza crora decizia este Uuat& U-i pot a,un%e! astfel! la rezultatul dorit! far s ,oace un rol e)ident Hn adoptarea deciziei& Persoanele sau %rupurile pot! de ase5enea! contrcla liniile de comunicare! accesul altora la infor5aie& Natura funciei poate oferi 5ai 5ult sau 5ai puin acest prile,& Astfel! secretarele pot fa)oriza anu5ite persoane Hn contactul cu (efii lor! pot s in departe pe altele& 8tilizarea controlului infor5aiei transfer influena 5a,or asupra deciziei la persoana ori %rupul! de obicei restrIns! care pze(te infor5aia: .%ateXeepers.& Persoanele care se autonu5esc Hn aceste funcii! ascunse! chiar cInd nu con(tientizeaz fiecare 5i(care orientat spre controlul infor5aiei! percep! desi%ur! efectul aciunilor lor asupra cI(ti%rii puterii&
Distorsiunea infor%aiei

Utilizarea incorect" a informaiei poate s" nu fie deli$erat". 0pecializarea! interesele profesionale i rolul organizaional imprim" su$iectivism. n perceperea si utilizarea informaiei. 0pecialitii implicai n departamentul de producie pot fi at*t de preocupai de calitatea! de standardele performanei! nc*t s" ignore informai apri)itoare ia costuri& $rec)ent! proprunerile pentru noi echipa5ente in or%anizaie sunt neHnsoite de o e)aluare a beneficiilor& Decizia de achiziionare este luat nu5ai pe baza costului (i calitii echipa5entelor& Are loc! astfel! o distorsiune in)oluntar! prin reluarea Hn sea5 a tuturor infor5aiilor necesare unei decizii raionale& Percepia datelor este distorsionat prin lipsa .jarietii necesare. R)& capitolul ]N a obser)atorului& Pentru ca serioase distorsiuni in)oluntare ale infor5aiei s se produc nu sunt necesare nu5ai diferene e)idente Hntre utilizatori! ca! de pild! diferenele dintre )ariate profesiuni sau roluri or%anizaionale& Hncrederea fer5 sau! di5potri)! neHncrederea total Hn eKperiena anterioar pot introduce distorsiuni se5nificati)e Hn perceperea infor5aiei Placate pe fluKul curent al e)eni5entelor! sche5ele co%niti)e distorsioneaz! deopotri)! prin i%norarea unor ele5ente (i prin co5pletarea cu ele5ente strine! aduse din eKperiene si5ilarei In conflictul pentru teritorii (i scopuri! distorsiunile in)oluntare ale unora pot fi fructificate! intenionat de alii& Ace(tia din ur5 pot folosi! de eKe5plu! distorsiunile in)oluntare ale .speciali(tilor.& Hn
mmmm

dez)oltarea unei linii de ar%u5entare Hn ser)iciul propriilor pozInd echidistana! printr+o abil subliniere a ar%u5entelor prezentate de alii& Distorsiunea apare cu u(urin pe fondul unui proces 5dVspei@@l de interaciune co%niti)! care este or%anizaia Hns(i& r@,5feaia nu reprezint decIt siste5ul interaciunilor prin care se instituie ordinea Hntr+un fluK de e)eni5ente! pe 5sur ce! consensual! se decid interpretri con%ruente R)& capitolul ]N& 8nii sunt 5ai con)in%tori decIt alii Hn edificarea acestui consens! 5ai abili Hn folosirea Rar%u5entrilorN altora Hn ur5rirea propriilor interese&
Reguli )i regle%entri su$li%entare

Regulile! reglement"rile i cerinele oficiale constitui. tactic" n lupta pentru putere! pentru c"! prin ele! persoane sau grupuri reuesc s" atrag" atenia asupra lor! s"%si afieze e5celenta ori autpritatea! precum i pentru c" ngr"desc pe alii! rezerv*nd autorilor li$ertatea de aciune &# plas prea deas de re%uli! re%le5entri (i cerine conduce! Hn aHs! la un co5porta5ent sub5isi)& dependent! pentru c sub5ineaz itono5ia %Indirii indi)idului (i dez)olt nesi%uran! incertitudine& OG%ulile (i re@le5ntrile eKcesi)e H5piedic indi)idul s fac propriile I inferene (i %eneralizri& -l trebuie nu5ai s+(i a5inteasc re%ula Itri)it fiecrei situaii& 9i! pentru c! oricIt de deas ar fi plasa I%plilor %ata elaborate! ea nu )a putea pre)edea Hntrea%a )arietate a uaiilor unui 5ediu or%anizaional co5pleK! persoanele (i %rupurile! dsite de libertatea de aciune! )orU:(,lite s apeleze la cei care au liborat re%ulile! pentru )erificarea aplicabilitii& ParadoKal! cei _%radii de re%uli .cei@Un5lO lirea lor
Relaii infor%ate

Re%ulile (i re%le5entrile pot fi ocolite prin stabilirea relaiilor for5ale& 8tilizarea unui+protector influent este o cale uzual de 5rire a intereselor proprii Hn or%anizaii& 8neori reelele (i clicile for5ale pot r5Ine sin%ura cale! si%ur! de realizare a siste5ului de Rrcini al Hntreprinderilor& De(i! for5area lor poate porni de la bune tenii! ele se pot transfor5a Hn .teritorii. Rsfere de influenN care ncioneaz paralel ori! chiar! H5potri)a obiecti)elor declarate ale ,%anizIiei&
!ontrolul reco%$enselor

Puterea He a reco5pensa este for5a cea 5ai eficient de fluenare a co5porta5entului& "iste5ul de reco5pense funcioneaz! F re%ul! astfel HncIt reco5pensele sti5uleaz perfor5ane (i d5porta5ente care conduc la realizarea obiecti)elor or%anizaiei! H%ulile (i re%le5entrile dup care se acord reco5pensele pot lsa un c 5ai 5are sau 5ai 5ic libertii de aciune a celor care dein aceast itere& Aceast 5ar, de libertate poate fi sti5Har%a lor comportamente care servesc interese personale! paralele sau! c#iar! nise intereselor organizaiei. e la o anumit" cot" a salariului! la comand"ri pentru promovare! o gam" larg" de recompense pot fi erite sau refuzate a$uziv. -ontrolul recompenselor poate deveni u nproces de utilizare incorect a ener%iilor indi),duale\%i de %rup&
Denigrarea

In situaii de conflict eKist o tentaie puternic de,F)OdenihFra (,i eKa%erare a defectelor prii ad)erse& :ocul datelor pri)ind fapte (iT co5porta5ente reale este cedat unor inferene cu ori%inea Hn, stereotipiile ne%ati)e& Cu cIt acestea sunt 5ai .si%ure. (i 5ai E unilaterale! cu atIt sunt 5ai prolifice Hn %enerarea nscocirilor ru)oitoare& "urprinztoare este credibilitatea lor Hn %rupul propriui Absena dorinei de a )erifica infor5aiile ne%ati)e se eKplic prin^ caracterul izolat al stereotipiilorin 5intea indi)idului (i! prin aceastau prin posibilitatea redus de acti)are a infor5aiilor care s+l contrazic&

"tereotipiile (i pre,udecile sunt sche5e co%niti)e izolate! srace HnN di5ensiuni si& de aceea opace RChiric! /002N& Rezultatul folosirii persistente al acestor tactici este ol intensificare a conflictului! Hn care fiecare tactic este HntI5pinat cu altele& +5

'anagementul conflictului
1anagementul conflictului organizaional se $azeaz" pe nelegerea cauzelor care au generat conflictul i pe recunoaterea tacticilor luptei pentru putere n organizaii. Aciunile de management pot avea dou" orient"riGL8a&:ganizarea mediului intern! pentru a preveni degenerarea competiiei n conflict i! respectiv!E%pentru a transforma conflictul n competiie i.$2 controluf conflictutui 84and63 <==C2. Frima orientare este o strategie ecologic"! pe termen lung! a doua& orientare este o strategie la care managerii recurg! de multe ori! pentru ,9 soluionare! pe termen scurt! a conflictului &Organizarea mediului com&etiional
,-.A$elul la sco$uri co%une/ su$raor0onate.

-ste insuficient s recunoa(te5 nu5ai a)anta,ele co5petiiei i eKteriorul or%anizaiei Ra)anta,ele liberei concureneN dac Hn lHriorul or%anizaiei pro5o)5 o econo5ie planificat centralizat! lnpetiia intern poate fi costisitoare! pe ter5en scurt! indi)izi (i Ipuri fiind pu(i s concureze pentru rezol)area cIt 5ai bun a lleia(i proble5e& CI(ti%ul este Hns 5ai 5are! pe ter5en lun%! Hn l*ina ni)elului rezultatelor& Pierderile prin 5ultiplicarea cheltuielilor Iduciei sunt recuperate prin .co5peti)itatea. crescut a produselor uitate dintr+o astfel de or%anizare a produciei R.IB'. sau .Procter p nble. au eKperiene con)in%toare Hn aceast direcieN& #r%anizarea unui 5ediu co5petiional benefic Hn interiorul anizaiei este posibil cInd or%anizaia este si%ur Hn pri)ina Hntrii (i )alorilor sale! cInd e#ist scopuri comune, clare, ale anizaiei. CInd %rupuri cu scopuri di)er%ente intr Hn conflict! na%erul face apel la aceste scopuri supraordonate! Hn raport cu care er%enele sunt nese5nificati)e& "pre eKe5plu! conflictul patronat+ Uicat se rezol) dac supra)ieuirea Hntreprinderii! cel 5ai frec)ent p co5un! este Hn pericol& Nu este suficient ca scopurile co5une s fie declarate& ntrolul, sistemul recompenselor, informaia trebuie s fie adecvate lririi scopului co5un& Cre(terea calitii produselor )a r5Ine un RHlu slo%an Hntr+C Hntreprindere Hn care infor5aia! reco5pensele (i itrolul ur5resc doar costurile (i respectarea ter5enelor! de ctre Gare departa5ent& # bun co5petiie Hncura,eaz asu5area riscului (i acceptarea cului! dac sunt precedate de strdanii oneste& "iste5ul nu trebuie s lepseasc e(ecul! ci doar nean%a,area& Comunicarea desc(is! care poate constitui $aza aloc"rii urselor i reducerea incertitudinii! prin clarificarea scopurilor i ulilor! limiteaz" posi$ilitatea degener"rii competiiei n conflict &1 a c Structurarea interaciunii gru$urilor ) r q + + a G" Re%uli (i proceduri de interaciune& 'ana%erii consider!^ uneori! c dac %rupurile interacioneaz 5ai 5ult! persoanele se )or, cunoa(te 5ai bine! iar %rupurile )or Hnceta s 5ai lupte unul H5potri)a, altuia& h"i5pla interaciune poate fi! Hns! ineficient! fiecare %rupJ cutInd infor5aii care s+i confir5e prerile ne%ati)e! stereotipii le prin, care Hi apreciaz pe ceilali& "tructurarea interaciunii dintre %rupuri! fiKarea cerinelor pri)ind cIt (i cu5 trebuie discutate proble5ele carii au dat na(tere conflictului poate readuce conflictul la co5petiie (i
A

colaborare& Intre strate%iile de structurare se includ: RaN scderea nu5rului de interaciuni Hn pri5ele etape ale colaborriiG RbN reducerea ti5pului dintre interaciuniG RcN reducerea caracterului oficial Hn prezentarea proble5elorG RdN li5itarea istoricului proble5eiG ReN utilizarea 5ediatorilor R$eld5an (i Arnold! /0]2N& q <rupurile Hn conflict sunt puse s lucreze H5preun! Hn condiii strIns controlate! pentru a defini proble5a (i a identifica soluii care reconciliaz sau .inte%reaz. ne)oile a5belor pri& Hn acest scop^ trebuie respectate anu5ite condiii RYeKleV (i iuXl! /033N&F aN Definirea proble5ei trebuie s se bazeze pe fapte! acceptate de a5bele %rupuri! nu pe percepii subiecti)e& bN Trebuie e)itat tratarea proble5ei la un ni)el prea abstract& / cN jor fi identificate scopuri (i con)in%eri asupra crora prile sunt de acord& dN In discuii! trebuie e)itate e)alurile! atenia se )a orienta spre infor5aie& eN Dac %rupurile nu sunt pre%tite suficient pentru lucrul H5preun la %sirea unei soluii! )or prezenta! fiecare! un e)antai de, soluii posibile! e)itInd fiKarea ri%id pe o sin%ur poziie& fN jor fi cutate beneficii pentru a5bele pri& %N #rice acorduri asupra unor aspecte pariale )or fi considerate si5ple tentati)e! pIn la rezol)area proble5ei inte%rale&
A

T-rearea funciei de coordonarel In structura organizaiei poate fi creat" o funcie care s" asigure reconcilierea nevoilor /Lu$ta $entru $utere 2n organizaii ier%ente ale %rupurilor& Persoanele nu5ite sau %rupurile constituite litru rezol)area proble5elor au! Hns! interesul s 5enin proble5a litru care au fost nu5ite! respecti)! constituite& Astfel! funcia de prodnare creeat poate co5plica! 5ai 5ult! co5unicarea! accentuInd Hflictul R:a`rence (i :orsch! /010N& Crearea funciei de coordonare b ,ustificat acolo unde ne)oia de co5unicare interdeparta5ental b per5anent! iar interaciunea nu este suficient de predictibil litru a fi cuprins Hn re%uli (i re%le5entri& A Controlul con'lictului CInd nu pot or%aniza 5ediul co5petiional! astfel HncIt! s luc relaii de colaborare ale persoanelor (i %rupurilor! 5ana%erii sunt ai s,contro,eze! s re%le5enteze conflictul& In acest fel! ei Hl unosc! Hl le%iti5izeaz (i! prin aceasta! pot s+l perpetueze! dac ite%iile or%anizrii 5ediului sunt ne%li,ate prea 5ult ti5p& Intre ite%iile de control ale conflictului se includ ur5toarele:
l 3 !onfruntarea.

-ste o tehnic folosit de d5ana%erii capabili s 5edieze Hschiderea. co5unicrii or%anizaionale& Aceast strate%ie este cient atunci cInd proble5a,poate fi clar definit! cInd nu este nu5ai si5pto5 al unor di)er%ene 5ai profunde&. "oluia proble5ei aparine ibelor %rupuri (i nu este i5pus! ca Hn cazul arbitra,ului& # )ariant eresant de confruntare! dez)oltat de Harrison R/036N este H%ocierea rolului.& NIn acest tip de confruntare prile Hn conflict (Tociaz fcInd schi5b de co5porta5ente R.)oi Hnceta s fac [ dac i Hnceta s faci i.N& Acest schi5b poate reduce conflictul! de(i cauza principal poate r5Ine neatins&
4olosirea re$rezentanilor

'ana%erii consider! frec)ent! c este 5ai eficient s se Ilneasc cu reprezentanii %rupurilor opuse decIt cu toi 5e5brii lor& netul de )edere al %rupului poate fi susinut 5ai coerent prin Nrezentani bine infor5ai! decIt prin inter)eniile prea 5ultor 5e5bri! care pot deine! fiecare! doar o cunoa(tere parial a proble5ei& I Cercetrile au artat! Hns! c folosirea reprezentanilor poate a)ea, consecine ne%ati)e RBlaXe (i 'outon! /01/! bN& Reprezentanii nu au Hntrea%a libertate de a se an%a,a Hn co5pro5isul necesar rezol)rii O conflictului& -i trebuie s r5In loiali %rupului lor (i sunt 5oti)ai s Hn)in% sau cel puin s e)ite HnfrIn%erea! chiar sacrificInd! Hn acest, de5ers! soluia proble5ei& 8n reprezentant care cedeaz treze(te suspiciuni Hn %rupul su& In cercetarea a5intit! doar 6 din 16 reprezentani au capitulat Hn faa %rupului opus& Toi ceilali au a,uns Hn i5pas& "e poate HntI5pla! de ase5enea! (i ca reprezentanii s distorsioneze infor5aia! atIt Hn ceea ce pri)e(te propria perfor5an de reprezentare cIt (i pri)ind ne)oile (i dorinele Hncredinate! de %rup! spre ne%ociere& Pentru a dep(i dificultile aprute Hn ne%ociere! din tea5a reprezentanilor indi)iduali de a nu fi repudiai de propriul %rup! pot fi folosite %rupuri de reprezentani& # echip are un suport 5ai lar% Hn propriul %rup! decIt o sin%ur persoan (i! Hn plus! 5e5brii echipei H(i ofer spri,in unul altuia! cInd trebuie s fac concesii %rupului ad)ers& In ne%ocierile sindicate+patronat se folose(te frec)ent aceast strate%ie&
Negocierea

Ne%ocierea poate fi definit ca un ,roces de schi5b al concesiilor! pIn cInd se a,un%e la o soluie de co5pro5is& Ne%ocierea poate duce la rezol)area te5porar a conflictului! dar! de 5ulte ori! fr o rezol)are real a proble5ei care l+a %enerat& Viecare parte ncepe! de o$icei! prin a cere mai mult dec*t se ateapt" s" primeasc". +iciuna din p"ri nu vrea s" nceap" concesiile! acest comportament fiind considerat un semn de sl"$iciune. n negociere e5ist" o comunicare tacitP fiecare parte semnaleaz" celeilalte dorina de a fi fle5i$il"! de a face concesii! far" s" fac" o ofert" sau o promisiune e5plicit". Fropunerea tacit" poate fi ulterior negat"! dac" nu este urmat" de r"spunsul ateptat 8Fruitt! <=I<2. +egocierea continu" p*n" la un acord mutual. Aceast" nelegere ntre p"ri poate fi atins" far" o analiz" real" a pro$lemei centrale a conflictului i far" prea mult iHocupare pentru o strate%ie de or%anizare pe ter5en lun%& YeKleV (i (iXl R/033N de5onstreaz! Hntr+un eKe5plu! ineficiena unei soluii I%ociate& Dou departa5ente concureaz pentru controlul asupra unui Iu proces de producie& Ne%ocierea a dus la H5prirea e%al Hntre cele lu departa5ente a utila,elor (i a personalului& Costul duplicrii ieraiilor s+ a ridicat atIt de 5ult! c cele dou departa5ente au a,uns situaia de a concura! 5ereu! unul cu altul pentru co5enzi& A5pro5isul s+a do)edit! deci! costisitor pentru or%anizaie (i satisfctor pentru prile Hn conflict& Diferena de putere Hntre prile care ne%ociaz H5piedic (i 5ai alt %sirea unei soluii )iabile& <rupul 5ai puternic i5pune! pur (i Inplu! celuilalt soluia care Hi con)ine& Nu5ai Hn cazul puterii lhi)alenteG prile sunt dispuse s caute alternati)e acceptabile pentru Hcare& "ituarea pe o sin%ur poziie! cea 5ai con)enabil pentru sine! O ce ne%ocierea Hn i5pas&

5#ini%alizarea

8n 5ana%er H(i poate asu5a un rol de 5ediator Hntre prile Hn Inflict! adoptInd o tactic de 5ini5alizare a i5portanei proble5ei (i liploarei conflictului! Hn dorina de a st)ili eKcaladarea senti5entelor ostilitate ale prilor& Departe de a rezol)a proble5a! aceast tactic date cal5a te5porar prile! ferindu+le de reacii care ar accentua tilitatea (i conflictul& Te5perarea co5porta5entelor ostile per5ite rilor o .distanare. afecti)@ ta)orabil@schi5brilor de poziie (i me(terii fleKibilitii& -a poate! de

ase5enea!@preHntI5pina eKtinderea qnflictului ctre alte aspecte ale interaciunii %rupurilor&

An0 Gnerea unei soluii


-*nd conflictiaU este ev[.nt i specific! managementul caut" s" $itreze 3 rezolvarea acesuia. Ar$itrarea tre$uie situat" la cel mai aropiat nivel! e5caladarea nivelului semnific*nd o e5tindere a anflictului. Vrecvent! p"rile n conflict sunt forate s" accepte o soluie e sus(. Impunerea unei soluii este ineficient"! mai ales! c*nd Tnflicttil este continuu! av*nd episodic manifest"ri desc#ise. Aceast

strate%ie poate fi adec)at! cInd situaia i5pune o decizie rapid Rde eKe5plu! o in)estiieN sau lipsit de popularitate Rde eKe5plu! reducerea fondurilorN& "epararea prilor poate constitui o U Se$ararea $rilor strate%ie de control a conflictului! dac realizarea sarcinilor nu presupune! cu necesitatei interaciunea& CInd interaciunea este indispensabil structurarea ei prin re%uli (i proceduri sau funcii de coordonare este o strate%ie 5ai^ potri)it& "epararea este adec)at Hn interaciuni con,uncturale sau cIndJ cauza real a conflictului este inco5patibilitatea a dou persoane& Cel 5ai frec)ent! Hns! neHnele%erile dintre indi)izi sunt efectul conflictului nu cauza acestuia& In acest caz ali indi)izi )or lua rolul celor transferai Hn scopul separrii&
Ignorarea conflictului

CInd obiectul conflictului este lipsit de i5portan! ori este!, doar! un si5pto5 al altei cauze! 5ana%erul poate adopta o atitudine deF i%norare& "trate%ia i%norrii este i5proprie! Hn toate situaiile Hn care 5ana%erul ar trebui s analizeze aspectele disfuncionale ale interaciunii dintre %rupuri (i persoane! care ar putea sta la baza conflictului& I%norarea conflictului trebuie s fie! 5ai curInd! concluzia unei in)esti%aii or%anizaionale! decIt o con)in%ere 5ana%erial&

Conflictul (i adaptarea organizaional


iferenele de interese! de opinii i comportament! generatoare ale conflictului organizaional sunt! totodat"! condiii eseniale pentru sc#im$are! nnoire. In afara competiiei i dezacordului! p organizaie este muluirtit" de smei apatic". Intr%un mediu n continu" sc#im$are! am$ele st"ri declaneaz" declinul. -#iar lupta pentru putere poate fi $inevenit" n organizaiile n care aceasta

constituie singurul mi&loc de r"sturnare a unei st"ri apatice! generalizate! care face din organizaie un sistem nc#is! inadapta$il. Lupta pentru putere poate fi! aadar! semnu

lc diferenele au fost Hnnbu(ite prin strate%iile or%anizaionale! reacti)e! pe ter5en scurt! ale unui 5ana%e5ent defensi)& Diferneele pot fi nu nu5ai tolerate! dar (i sti5ulate (i canalizate pentru Hnn?irea (i dez)oltarea or%anizaional& #portunitile de schi5bare poziti)! oferite de diferenele dintre co5porta5ente (i atitudini indi)iduale (i de %rup per5it 5ana%e5entului con(tientizarea c eKtinderea nu este sin%ura cale de dez)oltare& Dez)oltarea or%anizaiilor poate Hnse5na produse 5ai bune (i personal 5ai co5petent& Intre condiiile or%anizaionale care per5it pro5o)area diferenelor! dar (i canalizarea lor Hn scopul dez)oltrii or%anizaionale se nu5r: RaN ? definire clar a orientrii organizaiei, a scopului ei cel 5ai %eneral! care s poat fi concretizat Hn perfor5ane (i co5porta5ente 5surabile! ale fiecrui %rup sau indi)id& Astfel! se poate proiecta un siste5 de supra)e%here (i reco5pense (i un siste5 infor5aional prin care fiecare %rup (i 5e5bru s pri5easc feed+ bacXul adec)at pri)ind participarea sa la realizarea 5isiunii or%anizaiei& Dac o Hntreprindere H(i define(te scopul Hn ter5eni i5proprii r ca de pild .s fi5 nu5rul / Hn ra5ura noastr. r )a a)ea dificulti Hn pri)ina ale%erii criteriilor de apreciere a perfor5anelor (i co5porta5entelor! un astfel de scop neputInd fi particularizat Hn co5porta5ente 5surabile& ;sigurarea unui climat de e#perimentare. Hnnoirea nu poate fi! totu(i! planificat inte%ral& Alturi de eficiena diferenierii ri%uroase a scopurilor (i definirii lor Hn ter5eni 5surabili de co5porta5ent R)& Hn capitolul 7! .'ana%e5entul prin obiecti)e.N or%anizaiile au constatat (i beneficiile Hncercrii! eKperi5entriifCulti)area co5petiiei deschise! Hn care ni5eni nu cI(ti% Hn detri5entul altora este o bun cale pentru a Hncura,a eKperi5entul! creati)itatea& "iste5ul de control (i reco5pense trebuie s Hncura,eze %rupurile (i indi)izii s perfecioneze ceea ce facG s i5a%ineze noi ci de realizare a ceea ce facG s i5a%ineze noi lucruri de realizata #rientarea acestui siste5 eKclusij pe cheltuieli (i ter5ene nu )a putea susine astfel de

obiecti)e&cli5at de eKperi5entare se eKpri5 Hn natura siste5ului infor5aional! a controlului (i a aprecierii perfor5anelor! precu5 (i Hn
a

atitudinile 5ana%erilor de orice ni)el& In situaiile eKperi5entale! e(ecurile nu sunt eKcluse& -(ecurile nu trebuie sancionate! pentru c atunci cInd cre(te riscul erorii! dorina eKperi5entrii scade& Dreptul (i dorina subordonailor de a pune Hntrebri! 5anifestri ale curiozitii! trebuie respectate de (efi& Curiozitatea este o condiie esenial a creaiei indi)iduale (i de %rup& P Per5isi)itatea eKperi5entrii i5pune cerine supli5entare fa de calitatea personalului& Nor5area strict (i conducerea directi) cedeaz autono5iei an%a,ailor& # or%anizare a ti5pului (i resurselor pe baze de Hncredere este eKclus! Hns! Hn condiiile Hn care an%a,aii nu %aranteaz co5peten (i loialitate& OC Cola&orarea nu e#clude proprietatea privat a ideilor i iniiativelor& An%a,area persoanelor Hn realizarea scopurilor or%anizaiei este condiionat de respectarea identitii lor&Co5unicarea trebuie s fne liber! infor5aia s circule pretutindeni! pentru ca or%anzaia s prospere! dar proprietatea ideilor (i iniiati)elor trebuie respectat! prin
A

siste5ul de reco5pense (i apreciere a perfor5anei& Intr+o or%anizare 5atriceal acest lucru este posibil! pentru c fiecare este rspunztor pentru perfor5ana personal! a %rupului (i a or%anizaiei& fT4 <mplementareaP de la proiecte nondirecionate la activitate planificat. Froiectele nondirecionate ale activit"ii e5perimentale tre$uie! ntr%un stadiu ulterior! s" devin" parte a muncii direcionate din organizaie. Activitatea de cercetare%dezvoltare! organizat" dup" natura sarcinilor i caracteristici personale ale cercet"torilor se integreaz" cu destul" dificultate restului activit"ii unei companii! organizat" pe $az" de putere i rol. iviziunile de cercetare au capacitatea de a genera noi te#nologii! dar nu pe aceea de a le comercializa. Fentru aceasta ele depind de celelslate diviziuni ale

organizaiei care sunt! de multe ori! reticente n privina asum"rii riscului unui nou produs sau proces. A face grupurile de cercetare responsa$ile de implementarea rezultatelor lor este posi$il numai dac" organizaia se divide n miniorganizaii! renun*nd la $aza de funcionare piramidal" tradiional". ,rganizare aunei di)iziuni de cercetare! chiar cu sarcini de )erificare pe pia a noilor produse! pstrInd! Hn restul or%anizaiei! funcionarea pira5idal
A

tradiional! poate duce la ineficiena cercetrii& Intr+un caz analizat de Ar%Vris (i "chon R/03]N proiectele unei di)iziuni de cercetare erau sufocate Hntre cerina 5ana%e5entului superior fa de afaceri .fa5iliare.! rezultate din reco5binarea afacerilor de,a eKistente Hn restul di)iziunilor (i reticena 5ana%erilor di)izionali de a renuna la o parte din propriile afaceri pentru una nou! a corporaiei! Hn condiiile Hn care siste5ul de reco5pense nu sti5ula acest lucru&

Concluzii
Nu eKist co5uniti u5ane! deci nici or%anizaii! far diferene Hntre persoane sau %rupuri& Recunoa(terea diferenelor este o ne)oie %eneral u5an& Cu cIt un siste5 or%anizaional este 5ai incapabil s recunoasc ori tinde s Hnnbu(e diferenele! cu atIt este 5ai probabil ca afir5area Tor s ia for5a conflictului Hntre posesorii acestor diferene& U SCompetiia risc s de%enereze Hn conflict! cInd )ariabilele de care depinde succesul nu pot fi suficient controlate de co5petitori (i nu eKist re%uli (i proceduri clare de arbitra,& i Contraselecia defensi)! fcut de 5ana%eri nesi%uri fa)orizeaz conflictul pentru putere& $iecare tactic de .asi%urare. a 5ana%erilor este HntI5pinat de alte tactici! ale celor de care ace(tia se te5& 8n conflict de putere poate! totu(i! rezol)a supra)ieuirea unei or%anizaii apatice&

<nteraciunea persoanelor (i %rupurilor nu este! Hn sine! o cauz a conflictului& -a poate duce la conflict cInd lo&iectivele formale divergente sunt susinute de siste5e de control (i reco5pense! cInd sarcinile sunt am&iguu definite! cInd o&iectivele ascunse creeaz reele de relaii! care funcioneaz paralel cu or%anizarea for5al& . Teritoriile! sferele de influen! ale persoanelor (i %rupurilor pot fi! (i ele! cauze pri5are ale conflictului! pentru c stIrnesc gelozia! pot fi violate! sunt 2$nc(ise2 (i %reu accesibile& . %6'iagnoza conflictului se orienteaz" pe dou" categorii d esi5pto5eJctransformri $n interiorul grupurilor Rcre(terea i5portanei loialitii! cre(terea coeziunii! centrarea acut pe sarcini! accentuarea stilului autoritar de conducere! ri%idizarea organiz,ri 4ptransformarea relaiilor dintre grupuri ori persoane Rdistorsiuni percepti)e + ni)elarea , diferenelor intra%rup (i accentuarea diferneelor dintre %rupuri! orientarea ateniei pe lupta dintre %rupuri! conco5itent cu i%norarea sarcinilor sau obiecti)elor co5uneN& Bacticile luptei pentru putere sunt! Hn %eneral! le%ate de utilizarea infor5aie8 Controlul informaiei folosit pentru a prote,a sffefe+de+ififluen (i interese ur5eaz )ariate ci: utilizarea ne,ustificat a ter5enilor tehnici pentru a li5ita accesul la infor5aie! an%a,area consultanilor eKterni con)enabili! controlul a%endei discuiilor co5une! controlul para5etrilor deciziei&^ 'istorsionarea informaiei poate 5er%e de la un subiecti)is5 rezultat din specializarea persoanelor la fructificarea! Hn ar%u5entri abile! a distorsiunilor in)oluntare! ale altora& !egulile i reglementrile Hn%rdesc libertatea de aciune! dar (i autoni5a %Indirii! ducInd! Hntr+un cerc )icios! la o 5ai 5are ne)oie de , re%le5entare din eKterior (i .nea,utorare. dobIndit& -le pot fi ocolite prin relaii infrmale a cror reea poate funciona paralel sau H5potri)a obiecti)elor or%anizaieiGF Controlul recompenselor este tactici&cu+Kea 5ai 5are

putere@e@utiliza@ indi)iduale (i de %rup& HentaHa de denigrare a prii ad)erse se eKplic prin caracteristicile funcionale ale stereotipiilor! ca sche5e co%niti)e srace (i izolate structural& -anagementul conflictului cuprinde o cate%orie de strate%ii pre)enti)e (i rezoluti)e! de or%anizare a 5ediului co5petiional! prin care se structureaz interaciuni (i se coordoneaz dependene (i o alt cate%orie de strate%ii! prin care conflictul este le%iti5at (i inut sub control! prin confruntare! folosirea reprezentanilor! ne%ociere! 5ini5alizare! arbitra,! separarea prilor sau i%norare& -onflictul i lupta pentru putere pot constitui singura cale de I sc#im$are..igL%,i.anizaii ncremenite. ? organizaie fle#i&il promoveaz diferenele i le canalizeaz n folosul s"u prinG definirea clar" a misiunii comune tuturor mem$rilor i grupurilor organizaiei !5binarea colaborrii cu respectarea proprietii pri)ate asupra ideilor (i niiati)elor! H5binarea acti)itii planificate cu proiectele ,iondirecionate& Ii&liografi, Pr%Vris! C&! "chon! D&A& R/03]N& ?rganizational learningP a t(eor6 of action perspective& Addison+YesleV! Readin%! 'asachusetts& 2laXe! R&! 'outon U& R/01/ aN .:oValtV of representati)es to in%roup positions durin% inter%roup co5petition&. 1ociometr6! 6>! /33+ /]2& plaXe! R&R&! 'outon U&"& R/01/ bN& Co5prehension of o`n and out%roup positions under inter%roup co5petition& 0ournal of Conflict !esolution, 7!24>+2/4&

Chiric! "& R/002N& .Repression! dissociation and sensi)itV to inconsistencV.! 1tudia >niv. Ia&es-Iol6ai, )s6c(ologia)aedagogia, [[[jffl! l+6! 30+]1& $eld5an! D&C&! Arnold H&U& R/0]2N& -anaging individual and group &e(avior in organizations! 'c<ra`+Hill& _$estin%er! :& R/073N& ; t(eor6 of cognitive dissonance. -)anston! ///&: Peterson& -iandV! C& R/002N& >nderstanding organizations! Pen%uin BooXs& Harrison! R & R/036N& .Yhen po`er conflicts tri%%er tea5 spirit! Muropean Iussiness! "prin%& fe`ell! :&N&! Reitz! H&U& R/0]/N& Group effectiveness in organizations. <len)ie`! ///&: "cott! $ores5an& :a`rence! P&R&! :orsch! U&Y& R/010N& ?rganization and environmentP -anaging differentiation and integration. Ho5e`ood! ///&: Ir`in& 1iller! L.[.! 4am$lin! R.L. 8<=>C2. (Interdependence! differential re;arding! and productivit6 (. ;merican 1ociological !evieJ, KM! I>M%III &Pruitt! D&<& R/03/N .Indirect co55unication and the search for a%ree5ent in nt%ociations.& 0ournal of ;pplied 1ocial )s6c(olog6! /!647+620& YeKleV! M&N&! iuXl! <&A& R/033N& ?rganizational &e(avior and personnel ps6c(olog6& Ho5e`ood! ///&: Richard D& Ir`in! Inc&
!a$itolul 6

D)SI#N*+ #R* *RI+,R -l ,R#.NI/.0II+, RDesignul grupului


Ne(oia *i &ericolul gru&ului

Indi)izii ca (i or%anizaiile au ne)oie de %rupuriA *lndi)izii se folosesc de %rup R/N pentru a fi a,utai s realizeze anu5ite obiecti)e personale care pot fi diferite de cele ale %rupului sau de ale or%anizaieiG R6N pentru a+(i satisface ne)oia de afiliereG R2N pentru a+(i for5a o i5a%ine de sine! relaiile cu alii a,utIndu+i s se autodefineascG R>N pentru a realiza o acti)itate H5preun cu alii& # prea 5are confundare cu %rupul ar fi Hn detri5entul indi)idualitii& Dar fr %rupuri! indi)izii ar de)eni prea e%ocentrici pentru a fi eficieni din punct de )edere or%anizaional& #r%anizaiile folosesc %rupurile R/N pentru c alocarea unor sarcini de 5unc i5plic priceperi (i responsabiliti care dep(esc posibilitile unui sin%ur indi)idG R6N pentru 5an%e5entul (i controlul 5unciiG R2N pentru a rezol)a proble5e (i a lua deciziiG R>N pentru co5unicarea infor5aieiG R7N pentru Hntrirea i5plicrii an%a,ailorG R1N pentru ne%ociere (i rezol)area conflictelorG R3N pentru in)esti%area acti)itii anterioare@etc& 7rupurile sunt indispensa$ile funcion"rii organizaiilor. ac" n%ar fi cerute de organizarea muncii ele ar fi formate de c"tre indivizi. -ontrar p"rerii generale privind $rainstormingul! grupul produce mai puine idei dec*t totalul ideilor care ar fi produse de suma indivizilor ce le compun! dac" ar lucra individual) dar le verific" mai $ine. 7rupul i asum" decizii mai riscante dec*t persoanele care decid individual & <rupurile pot a)ea consecine ne%ati)e! uneori %ra)e: R/N %rupurile pot fi folosite de ctre indi)izi sau or%anizaie pentru a disipa sau a Hndeprta cu totul responsabilitateaG R6N co5itetele sunt o cale bun de .recunoa(tere. a proble5elor! dar nu la fel de bun pentru rezol)area proble5elorG ele pot accepta i5portana unei proble5e dar Hi pot HntIrzia soluionareaG R2N %rupul poate anihila calitile unui indi)id (i poate susine un altul! far calitiG R>N %rupurile pot fi constituite Hntr+un scop inadec)at: poate fi alctuit un co5itet care s H5bunteasc acti)itatea altor dou co5iteteG R"N %rupurile pot fi ru conduse! pot a)ea proceduri ineficiente! pot

conine oa5eni nepotri)ii scopului sau sarcinii sau prea 5uli oa5eniG R1N pot a)ea prea puin putere (i de aceea pot tinde ctre puterea negativ. Sindromul A&olo (ersus di(ersitatea rolurilor Belbin R/0]/N a fcut un studiu pri)ind cel 5ai bun a5estec al caracteristicilor persoanelor Hntr+o echip& Pri5a echip cercetat a fost constituit din participanii la un curs de 5ana%e5ent! i5plicai Hn situaii de si5ulare a 5ana%e5entului& Autorul a constatat c o echip alctuit nu5ai din oa5eni strlucii nu este ea 5ai bun echip& $eno5enul de ineficien dez)oltat Hntr+o echip de persoane cu re5arcabile caliti indi)iduale a fost nu5it sindro5ul Apolo& Belbin afir5 c pentru a alctui o echip bun este neceasar asi%urarea a opt roluri& )reedintele. -ste o persoan care prezideaz echipa (i+i coordoneaz eforturile& -l trebuie s fie disciplinat! orientat (i echilibratG un bun e)aluator al oa5enilor (i al acti)itilorG un o5 care este eficient prin capacitatea de a sesiza disponi&ilitile persoanelor i oportunitile de valorificare a lor. "ormatorul& -ste lider Hn raport cu sarcina %rupului& -ste
A

5obilizat! perse)erent (i do5inant& In absenta pre(edintelului Hi preia rolul& $ora sa se afl in pasiunea sa pentru sarcin! dar el poate fi prea recepti)! iritabil (i nelini(tit -ste ne)oie de el ca stimulent al aciunii celorlali. )roductorul. 0pre deose$ire de (formator(! (produc"torul .Rte intro)ertit! dar do5inant intelectual& -l este sursa ideilor (i :opunerilor originale! fiind cel 5ai i5a%inai) (i cel 5ai inteli%ent e5bru din echip& -l poate! totu(i! s fie neatent la detalii (i poate fi _tolerant la critic& -l are ne)oie s fie Hnde5nat (i sti5ulat pentru a nu Itrerupe le%turile cu %rupul& -onitorul-evaluatorul. -ste (i el inteli%ent dar are o inteli%en Halitic! 5ai curInd decIt creati)& Contribuia lui este

disecarea atent Iideilor (i abilitatea de a ur5ri cursul unei ar%u5entri& -l este adesea i ai puin i5plicat decIt alii! retras! dar necesar Hn rolul de controlor de 6ditate. -ste o persoan de5n de Hncredere! pe care te poi bizui! dar Nate fi rece Hn relaiile cu alii&

<nvestigatorul resurselor. Acesta este un 5e5bru popular al :hipei! eKtra)ertit! sociabil (i relaKat& -ste cel care poate face noi laii! propune idei (i direcii de dezvoltare pentru grup, fiind totodat 6sponsa&ilul cu valorificarea rezultatelor 5cu 2v%nzrile24, diplomatul * omul relaiilor. -l nu este un ori%inal (i nici un conductor (i de beea ec(ipa tre&uie s-i capteze contri&uiile. -uncitorul 5sau omul4 companiei& :ucrtorul co5paniei este 2ganizatorul practic. -l este cel care transform ideile $n sarcini onitoriza&ile. )lanurile, organigramele sunt lucruri care+i aparin! letodic! de5n de Hncredere (i eficient! nu se entuzias5eaz& -l nu induce! 5ai curInd administreaz. Coec(ipierul. -ste o5ul .de echip. este liantul ei& -ste Hsintorul altora! (tie s+i asculte! s+i Hncura,eze& Ar5onizeaz (i tele%e& Plcut (i popular dar neco5petiti)! este omul pe care nu-l &servi c%nd este acolo, dar cruia $i sesizezi lipsa. =taful Rispra)niculN& $r el echipa nu+(i poate niciodat Gspecta ter5enul de .predare. a lucrrii! de Hncheiere a proiectului! a ircinii& -l )erific detaliile! se $ngri*oreaz asupra termenelor i $i lictisete pe alii cu nevoia de urgentare a lucrrilor pe care el Hnsu(i o Hsi5te& Preocuparea sa neHncetat fa de ter5enul final este nportant! dar nu este niciodat a%reat& Intr%o ec#ip" mic" o persoan" poate ndeplini mai mult dec*t un ngur rol. 0etul complet de roluri! susine @el$in! este important c*n dsunt necesare schi5bri rapide Hn fora de 5unc! tehnolo%ie! pia sau produs& <rupurile 5ai stabile pot funciona eficient (i fr un set co5plet de roluri&

7arietate &ersonal *i com&atibilitate Cea 5ai i5portant cerin Hn ale%erea persoanelor care )or alctui un %rup de 5unc este! desi%ur! ca ele s posede priceperile (i abilitile necesare Hndeplinirii sarcinii sau funciei %rupului& <radul de o5o%enitate al %rupului! de si5ilaritate a atitudinilor! )alorilor (i con)in%erilor persoanelor produce! Hn %eneral! satisfacia acestora& -tero%enitatea %rupurilor! diferenele de atitudini! )alori (i con)in%eri personale tind s %enereze conflicte! dar aceste %rupuri sunt! uneori! 5ai producti)e decIt %rupurile o5o%ene& Concluzia la care au condus cercetrile Hn acest donteniu este c )arietatea personal a 5ebrilor %rupului este preferabil o5o%enitii! dar )arietatea trebuie s fie de a(a natur HncIt s poat fi or%aaizat@ Dac prea 5uli lideri poteniali )or H5piedica un %rup s de)in eficient! la fel se )a HntI5pla (i dac diferenele dintre persoane se refer la %radul de suspiciune sau a%resi)itate& Dac! Hns! )arietatea se refer la %radul de dependen fa de %rup Rpersoane 5ai dependente + persoane autono5eN! radicalis5ul unora Hn raport cu conser)atoris5ul altora! creati)itatea unora fa de caracterul analitic al inteli%enei altora! preferina unora pentru producia indi)idual a ideilor fa de capacitatea altora de or%anizare practic! de transfor5are a ideilor Hn sarcini 5onitorizabile! atunci %rupul dispune de o varietate necesar realizrii unor acti)iti co5pleKe! )arietate care! Hn acela(i ti5p! poate fi or%anizat& anagementul stadiilor inci&iente ale maturizrii gru&ului % 8 -*nd sunt alc"tuite grupurile! alegerea indivizilor se face! de cele mai multe ori! dup" funcia pe care fiecare o are n organizieG de e5emplu! se alege cineva de la departamentul de finane! cineva de la personal! altcineva de la producie! etc. Rar sunt luate n considerar e5porta5entul persoanei! interesele ascunse cu care aceasta )ine Hn ,p! rolurile pe care )a Hncerca s (i le asu5e sau la care se )a nfor5a! 5ai 5ult sau 5ai puin con(tient& Dar eficiena %rupului! lipul necesar ca %rupul s atin% %radul opti5 de funcionare depind! I5are 5sur!

de aceste )ariabile personale& CInd o persoan este aleas ca 5e5bru al unui %rup H(i )a pune Aerie de Hntrebri& Care )a fi ocupaia 5ea Hn acest %rupT joi reprezenta unitatea i care pro)in sau )oi aciona doar Hn nu5ele 5euT Ce se a(teapt de 5ineT joi asculta de cine)a sau )oi conduce eu Hnsu5iT Cine H5i )a qalua perfor5ana Hn )iitorul rolT Cine are putereaT Ce fel de putere Rde consiliere! de decizieNT _te Hn interesul 5eu s schi5b ce)a Hn aceast direcieT Cu5 )oi iona Hn acest scopT A5 interese diferite de ale celorlaliT Dac ele nu sunt peptate! ce+5i r5Ine de fcutT Desi%nerul trebuie s fie con(tient de aceste proble5e personale s decid care dintre ele )or constitui obiectul unei prealabile 5unicri deschise (i care )or fi lsate s se rezol)e .de la sine.! Hn tpele dina5icii %rupului& 'aturizarea %rupurilor se realizeaz stadial& 1tadiile dezvoltrii udului sunt ur5toarele RTucX5an! /017N: "ormarea. $r a fi Hnc un %rup! )iitorii si 5e5brii discut spre natura (i scopul %rupului! co5poziia! conducerea (i durata istenei acestuia& De,a! Hn aceste discuii! fiecare indi)id Hncearc s+ (i ,ti%e o )iitoare identitate Hn %rup& Conflictul. 'a,oritatea %rupurilor trec printr+un stadiu de nflict! Hn care consensul preli5inar! superficial! asupra conducerii! Hpra rolurilor (i nor5elor 5uncii (i asupra co5porta5entului sunt se Hn discuie& "tadiul este i5portant! pentru c dez)luie o serie de erese personale (i obiecti)e ascunse& De felul cu5 este dep(it acest diu depinde restabilirea unor obiecti)e! proceduri (i nor5e! 5ai liste& @ormalizarea. Este stadiul sta$ilirii normelor i practicilo rpri)ind 5unca! luarea deciziei (i co5parta5entul 5e5brilor& Indi)izii afl! prin eKperien (i testri personale! %radul corespunztor de deschidere (i Hncredere! ni)elul de an%a,are necesar! etc&

"uncionarea& -ste stadiul Hn care %rupul de)ine! sensibil! 5ai producti) decIt Hn stadiile anterioare! Hn care interese personale! proble5e de conducere (i de roluri izbucneau la fiecare discuie de %rup! H5piedicInd centrarea pe sarcini (i cooperarea& */ Ciclul de 5aturizare al %rupului se scurteaz! atin%erea stadiului Hn care ni)elul perfor5anei este opti5 se realizeaz rapid! cInd sarcina J este foarte i5portant! cInd 5e5brii %rupului sunt foarte an%a,ai! iar J obiecti)ele lor (i cele ale %rupului sunt identice& Ti5pul (i costurile necesare conducerii unui %rup ctre stadiul de 5aturitate! renunInd la alte prioriti ale or%anizaiei! nu suntE ,ustificate Hntotdeauna& 'ulte or%anizaii recunosc! Hns! c Hn anu5ite i situaii + cu5 este Hnceperea unei noi acti)iti sau alctuirea unui %rup , nou! rezultat din reor%anizare + este 5ai eficient s cheltuie(ti ti5p i resurse! special! pentru alctuirea unui %rup& "unt folosite! Hn acest scop! / )ariate tehnici bazate pe teoriile dina5icii %rupului cu5 sunt .Consultaia de proces.! .T+%rup. (i trainingul Co)erdale R"chein! /010! Co)erdale! /013N& In esen! aceste tehnici Hncearc s %rbeasc G 5aturizarea %rupului prin centrarea pe rezol)area proble5elor i analizarea feno5enelor care se dez)olt Hn fiecare stadiu& Recunoa*terea &resiunilor mediului organizaional ) 'ediul Hn care funcioneaz %rupul or%anizaional este or%anizaia! Hn ansa5blu& -Kpectanele or%anizaiei! poziia liderului! relaiile %rupului cu alte %rupuri (i localizarea fizic sunt di5esiunile care per5it descrierea influenei 5ediului or%anizaional asupra %rupului& @orme i e#pectane. Activitatea! sarcinile unui grup pot fi mai mult sau mai puin importante pentru organizaie. Atenia acordat" performanei grupului este! corespunz"tor! mai mare sau mai mic". -ai important dec*t gradul de atenie acordat" grupului este

modalitatea ei de manifestare. ,rganizaia poate s" e5prime atenia fa" de grup prin / #-ec tonte ridicate fa de eficiena grupului. Poate! de ase5enea! s ,iri5e acest lucru prin creterea supraveg(erii i controlului. dectana! trans5iterea percepiei pri)ind i5portana sarcinii la Oi)izii care alctuiesc %rupul are rezultate poziti)e asupra 5oti)rii (i aDi5plicrii acestora& "porirea controlului poate fi! Hns! interpretat lips de Hncredere Hn capacitile (i loialitatea 5e5brilor %rupului! cu ,iltate ne%ati)e asupra an%a,rii acestora fa de %rup& #r%anizaia are! Hn plus! anu5ite nor5e pri)ind 5odalitile de In! stilul (edinelor! 5etodele de raportare a rezultatelor (i 5etodele poordonare sau interaciune& <rupul se confor5eaz acestor nor5e b! uneori! pot s contra)in intereselor sale particulare& Conflictul pe presiunea nor5elor eKterioare (i ne)oile interne ale %rupului te fi! uneori! rezol)at nu5ai prin schi5bri la ni)elul structurii inizaiei& !oziia liderului 9

Cu cIt liderul %rupului are 5ai 5ult putere Hn or%anizaie! cu este 5ai 5are libertatea sa de a opta pentru un stil de conducere! isecinele! pentru eficiena %rupului! ale co)arianei puterii (i rtii de aciune ale liderului depind! la rIndul lor! de calitile (i U resele lui personale! precu5 (i de nor5ele or%anizaiei& 8n lider puternic ridic 5oralul %rupului& #a5enilor le face i ere s aibe un (ef respectat! eficient Hn rolul de reprezentant al reselor lor& 8n lider puternic 5odeleaz percepia or%anizaiei Nra i5portanei %rupului su! lucru ce ridic spiritul de echip al Nului& 8n lider ineficient Hn atra%erea ateniei asupra obiecti)elor! inilor (i perfor5anelor %rupului su )a deter5ina Hndeprtarea ibrilor de la obiecti)ele %rupului! considerate nerealiste& "tudiile au onstrat c %rupurile foarte producti)e

consider c liderul lor este t 5ai influent decIt liderii altor %rupuri& Relaiile cu alte gru&uri Al"turi de influena liderului! statutul altor mem$rii ai grupului ri$uie la prestigiul acestuia n organizaie. -*nd un grup est e considerat i5portant! util pentru realizarea scopurilor or%anizaiei , producti)itatea (i 5oralul su cresc& CInd! Hns! un %rup nu este luat in P sea5! 5e5brii acestuia triesc disonan: constat 5ri5ea eforturilor / la care %rupul Hi solicit! conco5itent cu neHnse5ntatea scopurilor r %rupului& Reducerea disonanei poate fi fcut fie prin 5ini5alizarea i5portanei %rupului! acordIndu+(i percepia cu a altora! din afar! fie prin iniierea .puterii ne%ati)e.& <rupul i%norat iniiaz seturi de re%uli care blocheaz aciunea sau restrIn% libertatea altor %rupuri! cu sin%urul O scop de a fi luat! el Hnsu(i! Hn sea5& "ocul de des'*urare a acti(itii De(i! poate cel 5ai frec)ent ne%li,at condiie Hn desi%nul %rupului! localizarea spaial r5Ine un factor i5portant! care deter5in dez)oltarea unui %rup social! Hn situaii or%anizaionale& Raiunile considerrii acestei condiii Hn desi%nul %rupului sunt^ difereniate& R/N ProKi5itatea spore(te interaciunea& 8n si5plu para)an poate s o reduc& # linie de asa5blare este o barier fizic Hn dez)oltarea caracteristicilor sociale ale %rupului de 5unc! fa)orizInd! Hn schi5b! dez)oltarea altor %rupuri! infor5ale& R6N :ocul de desf(urare a acti)itii este un .teritoriu psihic. cu se5nificaii sociale pri)ind statusulG el poate conduce la in)idieG poate fi aprat sau )iolat& R2N Nu doar facilitile H5prt(ite! dar chiar disco5fortul le%at de folosirea spaiului poate produce cooperare (i coeziune&
V

,rganizarea activitii (i susinerea grupului


Fentru ca un grup s" fie eficient! tre$uie ndeplinite anumite procese sau funcii! de c"tre o anumit" persoan" sau mai multe persoane < sau! n anumite condiii! de c"tre toi mem$rii grupului. Responsa$ilitatea acestor procese sau funcii revine liderului! dar n funcie de stilul de conducere adoptat! el va #ot"r dac" el nsui va ndeplini anumite procese sau funcii sau acestea vor fi mp"rite ntre mem$rii grupului &Procesele sau funciile or%anizaionale la ni)elul %rupului pot fi

lasificate Hn dou cate%orii: funcii legate de activitatea grupului (i


;ncfii legate de susinerea grupului.

Organizarea acti(itii

Procesele sau funciile le%ate de acti)itatea %rupului includ: I ructurareaf c"utarea informaiei diagnoza! formularea opiniilor sau I merarea ideilor! evaluarea (i direcionarea deciziei. -le nu trebuie I5siderate ca faze ale unui sin%ur proces! care pot fi eludate sau a5trase! dar! 5ai curInd! ca procese sau funcii distincte care ar trebui Ot^ apar! toate! Hn orice situaie de rezol)are a proble5elor (i! chiar! Hn lJdinea Hn care sunt enu5erate& Dup cu5 obser) HandV .prea adesea I scuiile de %rup sar de la iniiere! printr+o rudi5entar for5ulare a Ininiilor! la e)aluare& 9eful anun proble5a! se propune o soluie (i se I o decizie& "epararea infor5aiei de opinie! a dia%nozei de e)aluare libunte(te se5nificati) calitatea soluiei. RHandV! /002! p& /3/N& Stru turarea8 Proces cu care Hncepe orice acti)itate de %rup! Iructurarea iniial indic tipurile de co5porta5ent Hn care se )or mi%a,a 5e5brii %rupului (i (eful acestora! stilul de conducere al (efului I 5odalitile habituale de rspuns ale 5e5brilor %rupului& "pre :e5plu! un (ef define(te precis rolul fiecrui 5e5bru Hn acea situaie! Iribuie sarcini! stabile(te

ter5ene! 5odaliti sau 5etode de realizare a IKcinilor indi)iduale& Altfel spus! el structureaz precis acti)itatea lupului& :a rIndul lor! 5e5brii %rupului a(teapt aceste precizri ale I lului fiecruia (i indicaii Hn pri)ina 5etodelor de aciune indi)idual! OAnfor5Indu+se eKpectanelor liderului& "tructurarea accentuat a acti)itii fiecrui 5e5bru al %rupului lNate s fie sau poate s nu fie Hnsoit de considerarea ne)oilor Idi)iduale R)& capitolul 7N& Ne)oile indi)iduale sunt luate Hn Insiderare nu dintr+o atitudine caritabil& .Considerarea.! respectul lordat capacitilor! intereselor indi)iduale este baza funciunilor sau loceselor de susinere a %rupului& Pro5o)area intereselor %rupului cere I5porta5ente bazate pe Hncredere 5utual! co5unicare (i %ri, pentru llorificarea opti5 a disponibilitilor fiecrui 5e5bru& I 6/3#R* *+ ,R#.NI/. 0I,N.+ S1R*C1*R. -l DIN.'IC.
Cutarea infor5aiei (i dia%noza& "epararea infor5aiei de opinie (i a dia%nozei de e)aluare H5bunte(te calitatea soluiilor la care a,un%e %rupul& <rupul (i! Hn special! liderul poate controla acest lucru prin paternul de co5unicare instituit Hn abordarea oricrei@ proble5e& In fi%ura >&/& sunt prezentate trei patern uri posibile& Co5unicarea Hn for5 de roat per5ite %rupului s a,un% cel 5ai repede la o soluie sau o concluzie& Cercul Hncetine(te cel 5ai 5ult acest proces& CInd 5e5brii (rupului! nu accept autoritatea liderului
A|

Rpersoana din centrul paternuluiN co5unicarea ia for5a de reea. In proble5ele co5pleKe! cu 5ultiple soluii posibile! structurarea^ co5unicrii Hn for5 de reea este 5ai potri)it pentru cutarea celei 5ai bune soluii&
Cerc Figura 2&3 + Patern uri de co5unicare Hn %rup Roat Reea

#r%anizaiile cu structur fi5cional+birocratic HntI5pin adesea dificulti Hn transfor5area co5itetului superior de

5ana%e5ent Hntr+un %rup+de+5ana%e5ent& De re%ul! un astfel de %rup este co5pus din (eful& di)izional (i 5ana%erii principalelor funciuni sau departa5ente: finane! producie! etc& 9edinele co5itetului Hncep! Hn 5od curent cu un fel de .in)esti%are. fcut de (eful di)izional care solicit! pe rInd! la dialo%! 5e5brii co5itetului! fapt care .H5pin%e. 5ana%erii Hn rolurile lor departa5entale& Proble5a este abordat de fiecare dintre ace(tia prin pris5a funciei deinute& Co5unicarea ia for5a de roatG fiecare 5ana%er eKpune (efului perspecti)a sa& -ste %reu ca ei s schi5be aceste roluri (i s adopte o perspecti) 5ai lar%! a co5paniei! ori una pe ter5en 5ai lun%& Astfel! puterea sau influena (efului di)izional cre(te! stilul su de)enind tot 5ai autoritar& Infor5area le%at de proble5 (i dia%noza sunt restrInse! dac nu! chiar! cedeaz Hn Hntre%i5e locul for5ulrii opiniilor (i e)alurii& A%enda prea Hncrcat a (edinei (i ti5pul scurt! situarea birourilor 5ana%erilor departa5entali Hn cadrul departa5entului ficruia pot cre(te dificultatea siturii acestora pe poziii or%anizaionale! 5ai a5ple (i renunarea la roluri a5basadoriale sau departa5entate& 4or!ularea o0iniilor i evaluarea8 -)aluarea este! Hn esena ei! un proces co5parati): o soluie se co5par cu alte soluii disponibile& # e)aluare corect presupune ca toate soluiile s fie cunoscute Hnainte ca )reuna s fie e)aluat& De aceea! for5ularea ideilor (i opiniilor trebuie s fie separat de e)aluare& 'i,loacele folosite + o cutie! o coal 5are de hIrtie! un co5puter + trebuie s per5it! 5e5brilor! atIt Hnre%istrarea propriilor idei! cIt (i cunoa(terea tuturor opiniilor& <rupul trebuie s fie con(tient de factorii care pot influena e)aluarea calitii opiniilor Rde eKe5plu! credibilitatea surseiN (i s alea% 5o5entul Hn care paternitatea opiniilor s fie cunoscut& Manage!entul de iziei8 <rupul este con(tient! Hn special! de soluiile! ideile! poziiile sau atitudinile adoptate! fa)orizate! pro5o)ate (i 5ai puin de cele respinse! obstrucionate! i%norate sau repri5ate& 8nele dintre for5ele lurii deciziei Hn %rup + decizia luat

de o minoritate ori decizia luat prin lipsa oricrui rspuns la opiniile A contrarii + sunt astfel de decizii ne%ati)e& In pri5ul caz! o 5inoritate blocheaz considerarea opiniilor care nu+i con)in! eKercitIndu+(i
A

dreptul de )eto& In cel de+al doilea! %rupul nu 5anifest nici o reacie la o anu5it propunere care! din aceast cauz! cade& "epararea e)alurii de luarea deciziei per5ite %rupului s con(tientizeze toate opiniile for5ulate! inclusi) cele respinse& Deciziile %rupului 5ai pot fi luate prin autoritatea liderului, pe &aza ma*oritii (i prin consens& :a fel cu celelalte funcii! procedura de luare a deciziei se stabilizeaz! se .nor5alizeaz. Hn fazele iniiale ale .)ieii. %rupului& 1usinerea grupului. Frocesele i procedurile de organizare a activit"ii grupului sunt intim legate de funciile orientate spre susinerea sa. In grupurile ineficiente! procesele i procedurile de ti pparticipati) sunt propuse Hn le%tur cu proble5e (i acti)iti banale! Hn ti5p ce Hn sarcinile i5portante %rupul adopt un stil autoritar& Intr+un astfel de stil de lucru funciile orientate spre susinerea %rupului sunt ipocrit instituite! separate de realizarea sarcinilor i5portante ale %rupului& Cu5 ni5eni nu este dornic s se i5plice Hn rezol)area fleacurilor! procesele de susinere! desprinse de acti)itile de baz ale %rupului se stin% curInd! pe 5sur ce 5e5brii %rupului con(tientizeaz for5alis5ul iniierii lor& $unciile de susinere i5plic Hncura,area 5e5brilor Hn scopul utilizrii opti5e a resurselor u5ane! de care dispune %rupul (i a,utarea faciunilor ri)ale s a,un% la compromis sau la alte for5e de 5ana%e5ent al conflictului& Contribuiile (i punctele de )edere indi)iduale trebuie clarificate, sintetizate! dep(ind situaia Hn care flecare 5e5bru este centrat pe inter)eniile (i contribuiile personale!
78

cu dispoziie! Hn %eneral! 5ai redus de a asculta pe alii& Perfor5ana %rupului are ne)oie de standarde pe care cine)a trebuie s le propun (i s ur5reasc adoptarea lor& Nu nu5ai liderul Hndepline(te aceste funcii de susinere a %rupuluiG ele pot fi H5prite Hntre 5e5brii %rupului& <rupurile Hn care procesele de susinere au loc sunt %rupuri cooperati)e& -le pot fi recunoscute dup rezultatele acti)itii& Astfel! %rupurile Hn care eKist funcii (i procese de susinere sunt 5ai producti)e cantitati)! iar calitatea rezultatelor este 5ai ridicatG sunt 5ai 5oti)ate Hnspre realizarea sarcinilorG de(i au o di)iziune accentuat a 5uncii! au o foarte bun coordonare a aciunilor rezultate din aceast di)iziuneG co5unicarea se realizeaz fr dificulti! cu dez)oltarea unor relaii de prietenieG 5e5brii %rupului sunt satisfcui de acti)itatea (i cli5atul %rupului& Toate aceste rezultate ale grupului cu funciuni de susinere! pot fi considerate o&iective sau standarde! pe care designerul grupului sau ec#ipei le urm"rete contient. -alea cea mai sigur" de atingere a funciilor sau proceselor de susinere este implementarea lor n fiecare proces legat de realizarea sarcinilor i scopurilor de $az" pentru care grupul a fost constituit 8n iniierea sarcinii! n c"utarea informaiei! ndia%noz! etc&N& Controlul moti(aiei acti(itilor de gru& 'oti)area subordonailor este! cu si%uran! sarcina crucial a oricrui (ef sau lider for5al al %rupului& -a Hncepe cu asi%urarea prezenei 5e5brilor %rupului Hn acti)itatea pentru care a fost creat! deci cu pre)enirea absenteis5ului (i fluctuaiei (i )izeaz atin%erea standardului superior! de teritoriu psihosocial dorit! de int a aspiraiilor indi)iduale& Cele dou standarde pot fi! Hns! atinse fr ca %rupul s fie unul producti)! Hn raport cu scopurile or%anizaiei& Altfel spus! 5e5brii %rupului pot tri satisfacia de a fi H5preun! prieteni! %rupul poate fi un teritoriu dorit de cei din afar! fr ca indi)izii s fie 5oti)ai s in)esteasc efort Hn realizarea sarcinilor& In schi5b! un

%rup poate fi producti)! poate a)ea un status la care alii! din eKterior aspir far ca! totu(i! 5e5brii si s se plac ori s fie prieteni& Condiia este ca ei s adere la scopul %rupului (i s aibe o i5a%ine ase5ntoare pri)ind 5odalitile (i 5i,loacele prin care %rupul atin%e acel scop& "atisfacia este a(adar o condiie necesar! dar insuficient pentru 5oti)area %rupului! pentru c poate a)ea surse )ariate! unele far le%tur cu producti)itatea sau chiar Hn corelaie in)ers cu ea& "ituaia din ur5 poate apare cInd acceptarea indi)idului de ctre %rup este condiionat de respectarea standardelor Rnor5elorN de perfor5an! relati) reduse! i5puse de %rup& Controlul motivaiei grupului, va fi posi&il $n msura $n care organizaia pstreaz controlul standardelor de performan. 1etodele i teoriile motivaiei! fie c" descriu calculele individuale contiente! care ridic" sau reduc efortul persoanelor! fie c" prezint" comportamente iniiate i susinute far" ca individul s" le poat" recunoate cauza real"! au ca not" comun" rezultatele scontate de c"tre individ. -ontrolul motivaiei grupului ia forma controlului sau influenei e5pectanelor individuale asupra rezultatelor fiec"rui comportament. @atura i calitatea grupurilor dintr-o organizaie reflect valorile 5scopurile, convingerile etc.4 recompensate, intenionat sau neintenionat, de acea organizaie. Reducerea discrepanei dintre o$iectivele declarate sa udorite de or%anizaie (i cele care se re)el Hn co5porta5entul indi)izilor (i %rupurilor este o proble5 de con(tientizare a tururor for5elor de reco5pens! indi)idual scontat! de fiecare 5e5bru al or%anizaiei! pentru oricare din co5porta5entele personale! aprute Hn situaii or%anizaionale& Aceast discrepan este cu atIt 5ai 5ic cu cIt 5ai deplin este coincidena Hntre ceea ce! for5al sau infor5ai! or%anizaia reco5penseaz (i ceea ce indi)idul consider a fi o reco5pens& CIte)a condiii sunt necesare Hn acest scop: aN Co5unicarea standardelor or%anizaionale de perfor5an (i asi%urarea infor5aiei RfeedbacXN pri)ind reztultatele! co5porta5entele indi)iduale& Redef5irea sarcinii astfel ca ea s de)in .ina5icul. co5un al 5e5brilor %rupului&

bN H5piedicarea reco5pensrii! Hn orice for5! a co5porta5entelor indi)iduale care contra)in intereselor de producti)itate ale %rupului& <rupul nu trebuie s aibe ca unic scop propria satisfacie (i supra)ieuire& cN Recunoa(terea! Hn siste5ul for5al de reco5pens! a contribuiilor indi)iduale (i a co5porta5entelor con)enabile or%anizaiei& dN Considerarea posibilitii ca persoanele s acioneze Hn afara oricrei condiii perceput con(tient ca reco5pens&

Designul structurii organizaionale


'a,oritatea or%anizaiilor nu Hncep cu un desi%n al structurii& -le .cresc. pur (i si5plu& Dar 5ulte Rprobabil 24v dintre eleN .5or. Hn pri5a zi a )ieii lor& Pentru a supra)ieui! pentru a se putea dez)olta continuu! or%anizaiile trebuie s (tie cum ar tre&ui s fie! Hnainte de a $ncerca s fie ceva. esignul structurii unei organizaii este designul muncii din acea organizaie. (0tructura( este modalitatea de alocare a responsa$ilit"ilor! reprezentate! uzual! n organigram". 0tructura include! de asemenea! mecanismele de coordonare! de leg"tur" dintre diferitele roluri din organizaie &Cu5 decid or%anizaiile care este structura cea 5ai bun pentru deT Di5ensiunea! oa5enii! tehnolo%ia! piaa sunt tot atIia factori care deter5in adec)area structurii& Ti&uri de structur PHnza de 0aian@en8 #r%anizaiile 5ici! antreprenoriale! cu5 sunt unele or%anizaii co5erciale sau financiare au o structur care
\\ A

poate fi reprezentat ca o pInz de paian,en& In 5i,loc este patronul! o surs de putere central! a crui autoritate (i influen se propa% Hn alte Lercuri de acti)itate (i influen! 5ai periferice! conectate de

.raze. funcionale sau de speciali(ti& "tructura fiincioneaz 5ai 5ult e5patic! :u puine re%uli (i proceduri& -ficiena ei depinde de ale%erea corect a oa5enilor care %Indesc Hn acela(i fel cu patronul lor&

-lusterul. ,rganizaiile mici pot! mai rar! lua forma unui pluster.
ac" e5ist" o structur" sau o organizare! aceasta e5ist" numai Centru a asista indivizii din cadrul organizaiei. ,rganizaia apare c*nd in grup de indivizi consider" c" este n interesul fiec"ruia s" se isocieze! folosind aceleai servicii 8de e5. de secretariat2 ori acelai ec#ipament. 0tructura este simpl"! un cluster. Farteneriatele de pecialiti! organizaiile de consultan"! $irourile de avocai! etc. sunt organizaii cu aceast" structur" &Vigura D.C + "tructura birourilor asociate Stru tura %un ional ierar#i 8 -ste nu5it (i structur birocratic& "tructura funcional se obine prin: R/N 8n ni)el ridicat de specializare al posturilor& 'epartamentalizarea se face pe funciuni R%ruparea tuturor posturilor de 5unc cu aceea(i acti)itate& De eKe5plu! tot personalul din 5arXetin% este %rupat Hn acela(i departa5ent! personalul din producie alctuie(te un alt departa5ent! etcN& R6N Dele%area for5al (i precis a autoritii& R2N An)er%ur 5ic a controlului! care duce la o or%anizaie Hnalt&

Vora organizaiei cu aceast" structur" rezid" n funciunile sale. epartamentele funcionale sunt coordonate! la v*rf! de un grup restr*ns de manageri superiori. Este! de altfel! singura coordonare &l Departa5entele H(i fac 5unca separat! dup re%uli (i proceduri care le f conduc la rezultatele planifncate& Descrierea rolului este! Hn aceast structur! 5ai i5portant G decIt indi)idul care+l Hndepline(te& Indi)izii sunt selectai pentru a

Hndeplini satisfctor rolul! iar rolul este astfel descris! c o %a5 lar% de indi)izi ar putea s corespund& -ficiena structurii depinde de raionalitatea alocrii 5uncii (i responsabilitii! 5ai curInd decIt de personaliti indi)iduale& "tructura funcional este eficient! dac or%anizaia n funcioneaz Hntr+un 5ediu stabil sau dac poate controla 5ediul ReK& este %u)erna5ental! 5onopolN sau! Hn sfIr(it! dac ciclul de )ia al produsului este lun% Rca Hn industria de auto5obile sau co5paniile de asi%urriN& Ri%iditatea re%ulilor ei for5ale per5ite structurii birocratice s se ocupe corespunztor de un 5are nu5r de oa5eni& Cel 5ai i5portant deficit al structurii birocratice este toc5ai lipsa ei de fleKibilitate& #r%anizaiile se schi5b %reu (i au dificulti Hn adaptarea mla lucruri nea(teptate& Intr+un 5ediu dina5ic (i co5pleK! structura / birocratic poate fi inadec)at& Stru tura organi < de& entralizat8 -ste o structur bazat ,pe cooperare (i autoritate le%at de co5petene& -ste 5ai puin for5al (i 5ai fleKibil& "e obine prin: R/N ni)el sczut de specializare a i posturilor de 5uncG R6N departa5entalizarea pe linie de produs! loc sau clieniG R2N dele%are infor5al a autoritiiG R>N %rad ridicat de mdescentralizareG R7N an)er%ur 5are a controlului! cu consecin Hn aspectul plat al structuriiG R1N lips de deli5itare clar a for5aiilor de
_ _ A

stafr RconsiliereN de cele de .linie. Rcu putere de decizieN& In fi%ura de m5ai ,os sunt reprezentate dou tipuri de structuri or%aniceG una Hn care descentralizarea se bazeaz pe linie de produs! a doua! Hn care descentralizarea ia Hn considerare locul a5plasrii or%anizaiilor! diferenele re%ionale&

I
"igura 4.V + "tructura or%anic descentralizat RC+D + Cercetare+Dez+ )oltareG Prod& + ProducieG Pers& + PersonalG $ + $inaneG j + jInzriN

0tructura matriceal". Este pro$a$il cea mai nou" i mai complicat" form" de structur". -ea mai important" caracteristic" a sa este sistemul de comand" multipl"! n care indivizii au mai muli efi! n acelai timp. 0tructura matriceal" com$in" liniile de autoritate verticale cu cele orizontale. Ea este produsul suprapunerii departamentaliz"rii pe $aza produselor pe o departamentalizare funcional" 8$irocratic"2 de&a e5istent". -*nd este necesar! se constituie! de e5emplu! un grup cu sarcini speciale) o ec#ip") un nou proiect. 0e realizeaz" un departament centrat pe produs! condus de un manager de produs. ,rice individ care lucreaz" n acest grup raporteaz" at*t managerului de proiect dar i efului s"u! din departamentul de unde provine 8finane! producie etc.2. In figura de mai &os este prezentat" o structur" matriceal" propus" de 7riffin! <==Y 8dup" Fride! 4ug#es! [apor! <==<2 &Pre(edinte
jicepre(edin te producie / jicepre(edinte operaii jicepre(edinte finane jicepre(edint e 5arXetin%

|
'ana%er proiect B OHO

+
: ii

'ana%er proiect C

:U

Vigura D. 1 + "tructura 5atriceal

"tructura 5atriceal se dez)olt pe 5sur ce cre(te i5portana or %rupuri interdeparta5entale! aprute Hntr+o structur funcional *
A

ocratic& Intr+o 5atrice .5atur. autoritatea 5ana%erilor de proiect ite echi)alent cu aceea a 5ana%erilor de funciuni Rfinanae! )Inzri iuN& <ruprile pe proiecte pot a,un%e chiar la o i5portan 5ai 5are cIt departa5entele pe funciuni& Alturi de o fleKibilitate 5ai 5are Hn raport cu structura icional! structura 5atriceal este un cadru Hn care 5oti)aia 5enilor cre(teG ei se i5plic 5ai 5ult Hn proiectele la care lucreaz& A5petenele personale se dez)olt din eKperiena unor proiecte riate& Co5unicarea interpersonal (i interdeparta5ental se ibunte(te& 0tructura matriceal" este adecvat" c*nd fle5i$ilitatea i `eptivitatea la mediu sau pia" sunt condiii importantd ale eficienei! ind piaa este competitiv"! iar viaa produsului scurt"! structura itriceal" este prefera$il". Ea are! ns"! i unele dezavanta&e. 0istemul comand" multipl" poate crea confuzie. Fot apare situaii n care nu se e sigur cine are autoritatea. -ontrolul este dif\cil. n esen"! el arine managementului de v*rf! de care depinde alocarea proiectelor! menilor i resurselor. -ontrolul zilnic tre$uie s" fie mai rela5at. a rcInd resursele nu sunt suficiente! 5ana%e5entul trebuie s+(i intensifice , controlul 5etodelor (i rezultatelor& Cli5atul de Hncredere poate scdea& Cooperarea cedeaz tacticilor luptei politioe& Cultura capt caracteristicile celei birocratice! centrat pe roluri& Nu5rul 5ai 5are de 5ana%eri poate ridica prea 5ult costurile& 'unca Hn %rupul de proiect poate ridica proble5e de cooperare& "pecializarea persoanelor poate fi 5ai sczut decIt Hn structura funcional& Personalul cu astfel de caracteristici este preferabil nu5ai cInd creati)itatea (i ino)aia sunt 5ai i5portante decIt specializarea& "tructura 5atriceal poate fi potri)it or%anizaiilor care fuzioneaz! unor secii ale bncilor co5erciale! %rupurilor de contabilitate ale a%eniilor de publicitate! instituii de Hn)5Int (i cercetare! etc& "ubstructuri antreprenoriale interne& "ubstructuri antreprenoriale pot fi Hncura,ate s apar Hn interiorul or%anizaiilor

cInd acestea au ne)oie de ino)aie& 2<ntraprenorul2 este un antreprenor care lucreaz Hntr+o fir5! Hn care H(i dez)olt propria idee pri)ind un produs (i conduce realizarea acestuia Hn interiorul fir5ei& Intraprenorul se bucur de Hncrederea 5ana%e5entului superior! care+i per5ite s foloseasc resursele or%anizaionale Hn dez)oltarea ideii proprii& -l nu dispune! personal! de resursele necesare realizrii Hntreprinderii pe care o susine (i! de aceea! le folose(te pe cele ale fir5ei Hn care este an%a,at& Structura ca rs&uns la &resiuni contradictorii "tructura or%anizaiei reprezint 5odalitatea ei de rspuns la dou cate%orii! opuse! de cerine: de unifor5itate (i de di)ersitate&
Presiunile $entru unifor%itate )i sursele lor

Costurile reduse ale produselor (i procedurilor standardizate& Cost 5ai puin s produci (i s prelucrezi Hn for5e standard& Pre,%tirea profesional pentru proceduri standardizate este 5ai u(oar (i 5ai ieftin& +ecesitatea relaiilor. iferite servicii! cum sunt cele $ancare! potale etc. au operaiuni care tre$uie s" se $azeze pe procedur i@nune! astfel HncIt interaciunile din interior (i cu alte or%anizaii s / facilitate& Ne e&itatea unui ontrol de 0ro e&8 Hn ti5p ce Hn unele ranizaii trebuie supra)e%heate 5ai ales rezultatele! Hn altele trebuie ,Ara)e%heat desf(urarea procesului& Acestea sunt or%anizaiile Hn le o subunitate depinde de rezultatul alteia! ca cele din industriile de lNces sau cele inte%rate )ertical sau! Hn sfIr(it! or%anizaiile unifor5e! Icare 5odificrile condiiilor unei uniti se reflect Hn operaiile altei ,ti& In %eneral! orice interdependen a operaiilor presupune o ^ for5itate a 5etodelor&

Ne e&itatea ontrolului entral8 Ne)oia ca 5ana%e5entul nerior s controleze 5ai curInd procesul decIt produsul i5pune
A

line de unifor5itate& In condiii de unifor5itate poate fi pri5it o ititate 5ai 5are de infor5aie la ni)el central! pentru c infor5aia p)ant despre fiecare unitate a or%anizaiei este de acela(i tip& Ne e&itatea 0rodu&elor &tandardizate8 Ne)oia pentru i for5itatea produselor poate fi i5pus de pia! de )Inzarea acestora de confor5area la un standard le%al Rde eKe5plu! Hn cazul qduselor far5aceuticeN& I Ne e&itatea &0e ializrii8 Toate operaiunile de Hntreinere (i araii ca (i alte ser)icii pot fi adunate Hntr+un departa5ent! care ofer Ga,ailor si posibiliti de a)ansare Hn carier& Alctuirea unui astfel departa5ent i5pune! Hns! cerine de unifor5izare a procedurilor de OG/ la aceste ser)icii&
!erinele $entru 0i9ersitate

$iver&itatea regional8 # or%anizaie poate a)ea uniti Hn arii d%rafice diferite& #r%anizaia poate percepe diferenele deri)ate din alizarea %eo%rafic! dar poate! de ase5enea! s le i%nore& 'iversitatea de piaa. Fiaa poate fi definit" n termeni ionali 8de e5emplu! fostul -AER2) sau n termeni socio%economici pulaia s"rac"2) prin natura activit"ii clientului 8agricultori! industri aGRUPUL ORGANIZA&IONAL STRU!TURA "l DINA#I!A de construciiNG sau obi(nuine sociale RtelespectatoriN& Nu5rul cate%oriilor pieei (i %radul diferenei dintre ele reprezint aspecte ale di)ersitii& Di)ersitatea produselor& Piaa! i5a%inea! ne)oia ser)iciilor pentru realizarea produselor! calitatea etc& sunt indici Hn funcie de

care se consider c este )orba de un sin%ur produs sau de produse diferite& Includerea Hntr+o cate%orie sau diferenierea produselor depinde de i5portana! prin consecinele pentru or%anizare! a aspectelor+criteriu& De(i de 5ri5i foarte )ariate! o 5as poate fi considerat un sin%ur produs al unei fabrici de 5obil! consecinele or%anizaionale realizrii la di5ensiuni diferite ale acestui produs nefiind se5nificati)e pentru diferite departa5ente ale Hntreprinderii Rproducie! 5arXetin%! HntreinereN& Di)ersitatea tehnolo%ic& Dup cu5 tehnolo%ia este 5ai costisitoare sau 5ai ieftin or%anizaia are ne)oie de di)ersitate tehnolo%ic sau de unifor5izare& Tehnolo%ia ridicat atra%e costuri ridicate de pre%tire profesional& 8nifor5izarea tehnolo%ic la acest P ni)el! ridicat! poate s nu fie necesar pentru Hntrea%a or%anizaie& Di)ersitatea scopurilor& "copurile for5ale diferite ale )ariatelor subuniti or%anizaionale sunt proble5e funda5entale pentru coordonarea or%anizaional& Departa5entul sau ser)iciul de 5arXetin% are Hn )edere satisfacerea clientului! chiar cu preul bul)ersrii acti)itii planificate a departa5entului de producie& "copul de asi%urare a strii de sntate fizic (i psihic! care preocup ser)iciul de personal poate s contra)in departa5entului de producie! preocupat de ridicarea auto5atizrii (i pentru care consecinele psiholo%ice ale lucrului Ia band auto5at nu constituie o proble5& Necesitatea di)ersificrii scopurilor este i5pus de o pia instabil! de un 5ediu schi5btori Doar or%anizaiile care includ di)ersitatea Hn practicile curente pot identifica orientri (i direcii care s le conser)e adaptabilitatea! Hn ciuda schi5brilor eKterioare& + fV^ "pecializarea antreneaz! de ase5enea! diferene la ni)elul scopurilor& Aderarea la scopuri %enerale este dificil& DificultateaF litificrii indi)izilor cu elurile %enerale ale or%anizaiei Rde eKe5plu! MAterea profituluiN! posibilitatea de a se identifica! Hn schi5b! cu opri 5ai 5ici! specializate! este o surs a presiunii pentru i@rsitatea scopurilor&

Ne)oia de control de ,os Hn sus& 'ana%erii de la ni)eluri ferice ur5resc s .s5ul%. de la puterea central 5ai 5ult control pra resurselor pe care le au Hn or%anizare (i ad5inistrare& CInd ste resurse se %sesc sub controlul total al 5ana%e5entului superior! il 5ana%erului se reduce la acela de reprezentant al centrului Hn iile cu subalternii& Responsabilitatea co5plet lipsit de putere este Hl de ineficient ca (i puterea lipsit de responsabilitate& Ne)oia eKperi5entrii& Hntr+un 5ediu Hn schi5bare )iitorul nu te fi Hn Hntre%i5e planificat& Noile tehnolo%ii sau produse pot s nu / la Hnceput cea 5ai lo%ic opiune! Hn ti5p ce! alternati)a cea 5ai c se poate do)edi inadec)at! cInd este pus Hn aplicare& ,Ganizaiile care au con(tientizat astfel de eKperiene acord 5ai 5are qortan eKperi5entrii! care ofer posibilitatea ale%erii din 5ai te alternati)e& #r%anizarea poate fi definit ca 5odalitatea Hn care anizaiile rezol)! prin structura lor! cele dou cerine contradictorii: fer5itatea (i di)ersitatea& In cutarea unei structuri opti5e! anizaiile Hncearc s r5In .cIt se poate de si5ple (i s fie atIt de HpleKe cIt este necesar.& #r%anizaiile prefer controlul strIns (i unifor5itatea& -le le ` pre)izibilitate (i eficienG dar aceste caracteristici nu pot fi de un folos Hn ti5puri de criz Hn care or%anizaiile trebuie s fie iti)e (i s eKperi5enteze& +u e5ist" o m"sur" o$iectiv" a cantit"ii de uniformitate i de rsitate necesare unei structuri optime. n funcie de rolul lor anizaional! mem$rii organizaiei pot avea opinii foarte diferite n ast" pro$lem". Fot fi! ns"! e#aminate sistematic fiecare cerin tru uniformitate i diversitate pentru a aprecia dac tre&uie luat $n siderare i $n ce ordine de prioritate .Descentralizarea ca recunoa)tere a ne9oilor 0e i 0i9ersitate. 'iversitate regional, de produse i de pia. # or%anizaiei bazat pe produse de consu5 )a sacrifica consideraiile pri)ind pre)izibilitatea pentru a preHntI5pina ne)oile clienilor& Pe ter5en

lun%! Hns! aceast orientare se )a face Hn li5itele costurilor produselor& #r%anizaia )a considera c este dificil s se adapteze ne)oilor pieei (i clienilor (i )a Hncerca! Hn schi5b! s se 5enin pe pia indiferent de calitatea produselor& Aceast tendin de a pune prioritile de producie Hnaintea ne)oilor clienilor poate duce la e(ec sau Hn cel 5ai bun caz la perioade lun%i de li)rare& Crearea %rupelor+ de produse sau beneficiari * R clieni cu consecine asupra funcionrii di)ersificate a or%anizaiei , reprezint o 5odalitate de echilibrare a unifor5itii cu di)ersitatea& In 5ulte sche5e de descentralizare or%anizaional se pstreaz un sin%ur departa5ent central! finanele! ceea ce Hnsea5n c este/ a T$ sin%ura presiune pentru unifor5itate recunoscut& In rest! Hn toate w celelalte aspecte se ine sea5a de presiunile pentru di)ersitate& In ti5p ce Hn corporaiile a5ericane este 5ai i5portant descentralizarea Hn funcie de produse! Hn -uropa diferenele re%ionale sunt recunoscute Hn structurile corporaiilor 5ultinaionale& Pe 5sur ce -uropa )a a,un%e s fie pri)it ca o sin%ur pia! or%anizarea re%ional )a lsa loc or%anizrii pe linii de produse diferite& !ecunoaterea nevoilor de difereniere a scopurilorG a orientrii $n timp, a practicilor de mimc duce la o structur Hn care diferite pri ale or%anizaiei difer foarte 5ult Hntre ele& Aceast difereniere )izeaz adaptarea or%anizaiei la schi5brile Hn planul , tehnolo%iilor (i la fluctuaiile pieei& Recunoaterea presiunilor spre difereniere regional" i de pia"! mpreun" cu recunoaterea scopurilor! orient"rii n timp i practicilor diferite duce la design-ul unei organizaii descentralizate i @+

difereniate. Recunoaterea nevoii de interaciune continu" 8ca n cazul serviciilor $ancare2 i de produse uniforme 8de e5emplu! medicamente2 al"turi de nevoile de diversitate a scopurilor! orient"rii n timp i practicilor de munc" duce la design-ul unei organizaii centralizate idrerenictte. .Bncile de clearin% din 'area Britanie se confrunt cu pasiuni puternice de standardizare a procedurilor! care s per5it supra)e%herea (i interaciunea& Dar! Hn acela(i ti5p! ele se confrunt cu iNia schi5btoare! co5petiie crescInd (i presiuni de di)ersificare (i I utilizare a noilor tehnolo%ii& Rspunsul se afl Hn di)ersificare far iscentralizare& RspIndirea departa5entelor de 5arXetin%! oficii Incar+co5erciale! secii de dez)oltare! toate cu personal! siste5e (i lluri diferite de cele tradiionale! Hn bncile de clearin% este se5nul c I%anizaiile reacioneaz corespunztor. RHandV! /002! p& 612+61>N& escentralizarea este o practic" organizaional" ridicat" azi la 'ig de principiu! de teoreticieni i practicieni! deopotriv". Unul din 8gumente este mai puternica anga&are a managerului individual. Un &ul este faptul c"! n condiiile descentraliz"rii! individul se identific" lai $ine cu scopurile i valorile grupului s"u! iar identificarea duce la tisfacie. 0atisfacia muncii nu duce! ns"! cu necesitate! la creterea oductivit"ii. )entru ca descentralizarea s fie o msur eficient, ea i&uie s fie im rspuns la presiunile pentru diversitate. +umai dac" este presiuni sunt mai puternice dec*t presiunile pentru uniformitate! scentralizarea este &ustificat". +evoia de identitate i de control al surselor sunt doar dou" dintre presiunile pentru diversitate. A$sena voii de difereniere poate s" c*nt"reasc" mult n opiunea pentru Iversitate! pentru descentralizare. escentralizarea far" difereniere Wate conduce la design-ul unei organizaii uniforme dar complicate. ructura! n sine! rezolv" puine pro$leme. Foate apare o structur" Gscentralizat" cu oameni orientai spre rol! o$inuii cu reguli i glement"ri i neo$inuii cu iniiativa. Ei se vor afla la conducerea tor grupuri descentralizate! atept*ndu%se de la ei un comportament de treprinz"tor! dup" o via" de o$edien". 0e poate atepta de la ei

itere L influen" de e5pert! far" a fi avut timpul s%o do$*ndeasc". Ei nu 2t fi dec*t $irocrai transformai peste noapte n lideri &

Fazele cre(terii unei organizaii&


Trecerea de la uni'ormitate la di(ersitate% Trecerea de la unifor5itate la di)ersitate nu este o dez)oltareF liniar! de ia si5plu la co5pleK& #r%anizaiile se confrunt in repetate rInduri cu proble5a unifor5itii * di)ersitii! pe 5sur ce se dez)olt& Trecerea de la prea 5ult control (i unifor5itate la prea 5ult di)ersitate! far coordonare este resi5it ca o perioad de criz& <reiner Rcitat de HandV! /002N descrie cinci faze ale dez)oltrii uns or%anizaii& R/N Pri5a faz Hn dez)oltarea unei or%anizaii 5ici poatei 5arca trecerea de la un tip de structur 5ana%erial antreprenorial! centralizat la o criz de conducere. Creativitatea este 5odalitatea de dez)oltare care conduce la acest tip de criz& R6N -a poate fi dep(it! Hntr+o a doua faz de dez)oltare! prin direcionare& Ni)elul la care a,un%e or%anizaia Hn aceast faz! poate duce la o criz de autonomie. R2N Rezol)area ei! Hn faza a treia! poate a)ea loc prin delegarea controlului sau autoritii& $r coordonare! dele%area poate duce la e A /

criz a controlului& R>N In faza a patra de dez)oltare! cre(terea coordonrii rezol) criza controlului! dar poate conduce la o criz a coordonrii& Hncercrile de a dep(i controlul strIns (i unifor5itatea prin eKperi5entare (i creati)itate pot r5Ine si5ple fasoane or%anizaionale costisitoare! dac ele Rsusine HandV! /002N nu sunt captate (i folosite! chiar Hntr+o structur * cultur tradiional! bazat pe roluri&

Im&lementarea structurii%

:(

up" sta$ilirea gradului i formei diversit"ii designerul organizaionai tre$uie s" treac" la ncadrarea diviziunilor cu personal i& la sta$ilirea mecanismelor de integrare i coordonare. 1ai multe mecanisme de coordonare dec*t cele necesare scad eficiena organizaiei. 4and6! <==C! consider" trei pro$leme mai importante peG care designerul tre$uie s" i le pun"G distri&uia puterii, adecvarea strucutrii la cultur i diversitatea e#tern. .Distribuia &uterii% De(i nu apare Hn or%ani%ra5e! puterea! capacitatea de a influena! este un aspect ce trebuie luat Hn considerare de desi%nerul or%anizaiei& Distribuia puterii depinde de %radul de difereniere Ral or%anizaiei (i 5ediuluiN& Hn or%anizaii cu difereniere ridicat cantitatea de influen perceput este H5prit Hntre ni)elurile ierarhice& Cre(terea di)ersitii trebuie Hnsoit de cre(terea influenei ni)elurilor 5edii de 5ana%e5ent& In condiii de di)ersitate 5ana%e5entul superior nu poate obine toat infor5aia rele)ant (i toate cuno(tinele tehniceG decizia trebuie s fie dele%at celor care sunt Hn posesia acestor infor5aii& In or%anizaiile Hn care presiunile pentru unifor5itate sunt 5ai puternice decIt cele pentru di)ersitate (i anu5e! cele care funcioneaz Hntr+un 5ediu 5ai unifor5 (i 5ai stabil! influena este 5ai concentrat spre )Irf! 5ana%e5entul 5ediu fiind reprezentat de (efi di)izionali& Deoarece! aceste or%anizaii nu sunt ne)oite s+(i schi5be tehnolo%ia prea des! 5ana%e5entul superior poate deine infor5aia necesar deciziei& Puterea )ariatelor departa5ente este (i ea diferit& Di)iziunile de cercetare (i dez)oltare ale unei or%anizaii! care funcioneaz Hntr+ un 5ediu di)ers sunt percepute ca a)Ind influen 5ai 5are decIt di)iziunea de producie& Pe 5sur ce cre(te di)ersitatea! puterea Hnclin spre ariile de ino)aie ale or%anizaiei (i se Hndeprteaz de ariile cu stare constant& Intr+o or%anizaie di)ersificat! 5ecanis5ele de inte%rare! departa5entele (i indi)izii responsabili de le%turile de

coordonare sunt percepute ca deinInd cel puin tot atIta influen ca oricare di)iziune funcional! de producie sau re%ional& istri$uia puterii difer" dup" forma organizaiei i anvergura controlului. ,rganizaiile nalte i nguste au puterea n centru i la v*rf. ,rganizaiile scunde i plate! care ncura&eaz" diversitatea disperseaz" puterea i controlul la niveluri ierar#ice medii i &oase. In organizaiile unde riscul este inaccepta$il! iar nevoia de coordonare este ridicat"! delegarea autorit"ii este redus"! anvergura controlului mic" i num"ru lni)elurilor ierarhice ridicat& Intr+o clasificare teoretic! clasic! a personalului! Hn personal de conducere! .staf$/ (i .de linie.! se consider c .staff+ul. d sfaturi!
A A

iar .linia. are responsabilitatea deciziei (i puterea& In practic + susine HandV! /002 + aceast departa,are nu d niciodat rezultate! dar 5ulte or%anizaii se co5plic s stabileasc cine este .de linie. (i cine este .(taif/ Hn loc s se caute locul Hn care trebuie luate diferite tipuri de
A

decizie (i de ctre cine& Intr+o or%anizaie 5odern ni5eni nu este pur operati) (i ni5eni nu se li5iteaz doar la sfaturi& In funcie de situaie! un aspect sau altul are pondere 5ai 5are& Ar fi 5ai bine ca or%anizaiile s renune la a5bele ter5inolo%ii Rp& 61]N&
A

A0ec9area structurii la cultur.

Intr+un 5ediu cu schi5bri rapide prile or%anizaiei! care insereaz or%anizaia Hn 5ediu! care alctuiesc .interfaa. trebuie s fie fleKibile! e%ale ca putere (i cu o cultur orientat pe sarcini& -le trebuie s fie forele conductoare ale or%anizaiei& ;elul dez)oltrii funciilor de 5arXetin%! de cercetare! personal (i finane + susine

HandV! /002 + trebuie s fie cultura orientat pe sarcini& Pentru a le separa de poriunile constante ale acelora(i funciuni! ele pri5esc! adesea! un alt nu5e! care! frec)ent! include ter5enul .dez)oltare. ReK& dez)oltarea
A

produselor! dez)oltarea produciei! dez)oltarea or%anizaieiN& Intr+un 5ediu unifor5! cu slabe presiuni pentru di)ersitate! astfel de departa5ente! dac eKist! nu au putere& Cutarea unei noi piee! introducerea unei noi linii de producie! deschiderea unfei fabrici noi! perioada i5ediat ur5toare unei fuziuni (i! nu 5ai puin! Hnfiinarea unei or%anizaii sunt situaii Hn care di)ersitatea trebuie recunoscut prin crearea unei culturi or%anizaionale centrat pe sarcini&
A

In general! organizaiile au mai mult" e5perien" n managementul activit"ilor cu caracteristici constante. ,amenii sunt mai satisf"cui de un comportament propriu orientat de rol! dec*t sunt dispui s" admit". esignerul care constituie formele de structur" potrivite culturii centrate pe sarcini % de e5emplu! ec#ipe de proiect sau cu sarcini speciale % se poate atepta ca managementul acestora s" fi edifncil! 5ai ales! cInd sunt Hncon,urate de alte culturi Rcentrate pe rol sau pe putereN& jalorile (i co5porta5entele birocraiei distoneaz cu cele ale echipelor de proiect sau cu sarcini speciale& Desi%nul unor structuri adec)ate culturii centrate pe sarcini este confruntat cu ur5toarele proble5e& I!0ortana i de%inirea lar a &ar inii i a & o0ului ei8 Dac sarcina are un i5pact sczut asupra or%anizaiei! nu este prioritar (i este suficient de co5pleK! or%anizaia nu este dispus s+ i aloce resurse adec)ate& De ase5enea! sarcina trebuie definit precis! prin scopul ur5rit (i 5i,loacele alese pentru atin%erea lui! pentru ca or%anizaia s poat aloca Hntre%ul personal co5petent! iar personalul s poat recunoa(te 5ana%erii interesai s+l prote,eze de restul or%anizaiei& 'e5brii echipei trebuie! de ase5enea! s poat percepe pro%resul Hn realizarea scopului co5un&

Po&i:ile di&tor&iuni ale & o0ului noilor &tru turi8 Cole%ii (i! 5ai ales! (efii unitilor din care pro)in R(i Hnc parial 5ai fac parteN persoanele incluse Hn echipa de proiect sau echipa cu sarcini speciale pot Hncerca s influeneze aciunile reprezentanilor lor Hn echip! astfel HncIt! scopurile echipei s fie distorsionate de interesele unitilor funcionale& # pri5 condiie a for5rii structurilor centrate pe sarcini este distincti)itatea scopului& Gru0ul de re%erin i 0er e0ia noilor %un iuni8 Atitudini (i co5porta5ente le%ate de co5petiia interdeparta5ental se suprapun rolurilor noi: de 5e5bru al echipei! inte%rator (&a& Proble5ele de Hncredere sunt aproape ine)itabile& 8nele roluri n+au fost HntIlnite Hn departa5entele din care pro)in 5e5brii echipei! de eKe5plu! cel de inte%rator& Di5ensiuni culturale de esen ale structurii centrate pe sarcin R.prezena fiecrui 5e5bru este ,ustificat de felul Hn care! (i cIt ti5p deservete sarcina! scopul.N sunt uneori cu %reu acceptate& "pre pild! faptul c un 5e5bru prse(te echipa! reHntorcIndu+se la )echiul loc din departa5entul su! cInd nu 5ai este ne)oie de el& Integrarea & o0ului noii &tru turi u %un iunea 0arti ular a %ie rui !e!:ru8 Inte%rarea se realizeaz! Hn afar de coordonarea <C 7interaciunilor! prin desi%nul unui siste5 adec)at de e)aluare a perfor5anei& "iste5ul de e)aluare trebuie s+l 5oti)eze pe un 5e5bru al echipei s+(i Hndeplineasc funcia particular! (tiind totodat c ceea ce conteaz este rezultatul %lobal al echipei& -)aluarea rezultatului %lobal trebuie s e)ite totu(i! Hntrirea unor co5porta5ente indi)iduale inadec)ate sau aportul propriu insuficient la obinerea rezultatului %lobal& Dup cu5 pute5 obser)a! proble5ele de desi%n pro)in din diferenele de cultur or%anizaional aprute fie Hn interiorul noilor structuri Hntre natura structurii (i cultura or%anizaional tradiional a personalului alocat acesteia! fie din relaia noilor structuri cu restul

or%anizaiei! Hn care starea constant (i centrarea pe rol sunt caracteristici do5inante&


Designul relaiilor interorganizaionale

:i5itele or%anizaiilor de)in din ce Hn ce 5ai %reu de stabilit! or%anizaia (i 5ediul su fiind tot 5ai %reu de separat& Aceast reciproc Hntreptrundere a or%anizaiei (i 5ediului nu este o proble5 nou pentru unele industrii& -diturile! de eKe5plu! s+au bazat! Hntotdeauna! pe autorii lucrrilor! pe tipo%rafii! pe librari& Astfel! 5are parte din 5unc este fcut de oa5eni din afara or%anizaiei! de or%anizaii sau indi)izi asociai cu ea! dar care nu+i sunt nici proprietari (i nici an%a,ai& Alianele tradiionale sunt aliane contractualeG cu furnizori! consultani! )Inztori! a%eni etc& Ceea ce se cunoa(te sub nu5ele de noi aliane sunt alianele strate%ice Hn care fostul co5petitor de)ine aliatG prin care co5pleKitatea 5ediului este redus iar incertitudinea este H5prit cu alii& ,ricare organizaie este mai mult sau mai puin o reea de relaii cu alte organizaii. e acea % afirm" 4and6! <==C % nici o discuie despre structur" nu se poate reduce la ceea ce se afl" n interiorul conturului constituit de proprietatea i anga&aii organizaiei &Bibliografie Belbin! R&'&R/0]/N& -anagement teams Heine5ann& po)erdale! R&R/013N& Trainindfor developments, Trainin% Partnerships& ,oriffin! R&Y&R/004N& -anagement. Hou%hton 'ifflin Co5panV& HandV! C&R/002N& >nderstanding organisations, Pen%uin BooXs& mPride! Y&'&! Hu%es! R&U&! Mapoor! U&R& R/00/N Iusiness. Hou%hton 'ifflin Co5panV& "chein! -&H&R/010N& )rocess consultation! Addison+YesleV&

trucHman! F.:. 8<=>?2. ( evelopmental sebuence in small groups(! )s6c(ological Iulletin .

Capitolul V

CONDUCEREA
Funciile conducerii 4n organizaii
Conducerea Rter5& en%l& leaders(ip4 este un atribut al unui post Oe 5unc ReK& pre(edintele bnciiN! o caracteristic a unei persoane ReK& Iun conductorN (i o cate%orie de co5porta5ent Rceea ce face o ersoan ca s influeneze alte persoaneN& # persoan conduce cInd Hi toate influena pe alii s fac ce)a pentru c .a(a )or.! iar nu pentru c b te5 de consecinele nesupunerii! ori pentru c se supun auto5at ierinelor oficiale& Caracterul )oluntar al rspunsului la actul de conducere include conducerea Hn cate%oria proceselor de influen iDcial R"teers! /00/! Matz (i Mahn! /03]N& Aceasta Hnsea5n c persoanele aflate Hn posturi de conducere! 5ana%erii trebuie s aibe mriceperi de a+i influena pe alii& Ne)oia acestor priceperi este cu atIt Hai 5are cu cIt or%anizaiile sunt 5ai puin structurate! liniile de utoritate! obiecti)ele (i 5o5entele realizrii lor sunt 5ai puin recizate&
A.

In fapt! oricIt de structurat este o or%anizaie! desi%n+ul liniilor e autoritate! al responsabilitilor Hn realizarea obiecti)elor! fiKarea Hr5enelor! etc& nu pot fi perfecte! astfel HncIt fiecare an%a,at s (tie Kact ce trebuie s fac! Hn fiecare 5o5ent& # coordonare a aciunilor idi)izilor (i %rupurilor este necesar (i aceasta este una din funciile onducerii& 'ediul eKtern rele)ant pentru or%anizaii (i 5ediul r%anizaional intern! rele)ant pentru %rupuri pot fi 5ai stabile sau
A \

iereu n sc#im$are. Intr%un mediu tur$ulent conducerea asigur" la$ilitatea! prin acomodarea rapid" a organizaiei sau grupului. Intr%u n

5ediu .Hncre5enitJF funcia conducerii este s pro)oace schi5barea! printr+o )ariabilitate intern capabil s .perceap. alternati)e de aciune& #r%anizaia este co5pus din co5parti5ente! %rupuri (i r persoane de o natur di)ers! cu ne)oi (i interese! nu o dat! contradictorii& $uncia conducerii este s recunosc aceste diferene (i s 5enin o for de 5unc stabil& Conducerea poate aciona ca un ta5pon Hntre pri aflate Hn conflict! poate facilita satisfacerea unor trebuine (i atin%erea unor scopuri personale sau poate inspira (i orienta persoanele spre 5oti)e superioare de autorealizare! Hn locul satisfacerii unor interese i5ediate& #ricare ar fi 5odul de abordare a conducerii + conducerea ca atribut al unui post de 5unc! ca abiliti (i priceperi ale unei persoane sau ca tip de co5porta5ent or%anizaional + o pri5 constatare este aceea a diferenelor conducerii! deri)ate din ierarhia 5ana%erial& Centrul ateniei sau responsabilitatea principal a 5ana%erilor superiori ReK& pre(edintele unei corporaiiN este de a introduce schi5bri structurale! de a lua decizii strate%ice! de a for5ula politici or%anizaionale (i de a a5ortiza efectele 5ediului& Persoanele capabile
A

de acest tip de co5porta5ent posed abiliti (i priceperi specifice& In plan co%niti) o )iziune sau perspecti) asupra Hntre%ului siste5 or%anizaional! iar Hn plan afecti) charis5a sunt principalele caracteristici ale liderului din )Irful ierarhiei 5ana%eriale& :a ni)eluri or%anizaionale inter5ediare co5porta5entul de conducere are ca obiect principal co5pletarea %olurilor din structurile for5ale eKistente! eKtensia sau dez)oltarea structurilor eKistente& Persoanele cu aceste funcii sunt responsabile de un departa5ent! de oa5enii (i acti)itile din cadrul acestuia& Priceperile Hn do5eniul relaiilor u5ane )or fi suportul dublei lor orientri: spre propriul subsiste5 (i spre ansa5blul or%anizaiei& Administrarea structurii formale e5istente este tipul de comportament al conducerii de nivel primar. nelegerea regulilor formale! a politicilor sta$ilite la niveluri superioare care asigur" funcionarea sistemului i motivarea su$alternilor pentru realizare astreinilor curente sunt principalele abiliti care asi%ur succesul ,5ducerii la acest ni)el& A(adar! nu toi liderii dintr+o or%anizaie au acelea(i Rsponsabiliti& Tipurile diferite de conducere sau co5porta5ent la lire poziiile lor Hi obli% necesit stiluri cognitive i caracteristici / ective sau atitudinale diferite:

)iziune a5pl (i charis5 + .la )IrfJ! ,alizarea politicilor prin operaiunile de zi cu zi ale unui %rup + .la liz.! inte%rarea celor dou perspecti)e + la ni)el inter5ediar! ,:parta5ental&

Conducerea ca indicare a drumului spre scop 5 at$6goal t$eor78


Confor5 teoriei .path+%oal. RHouse! /034! -)ans! /034N OAnducerea Hnsea5n felul Hn care liderii pot facilita perfor5antele! I tInd siihoniCiiaiilCr\c ele pot fi instrumentale Hn obinerea ,co5penselor dorite de ei& -omportamentele prin care liderul orienteaz" spre scop. londucerea % susine Evans 8<=IY2 % are dou" funcii importante. Frima! arificarea cilor 8pat# clarification2 se refer" la m"sura n care liderul ut" su$ordonaii s" neleag" prin ce comportamente pot fi atinse opurile i o$inute recompensele dorite de ei. Liderul tre$uie s" I igure contingena satisfaciei su$ordonailor de performana eficient") tre$uie s" ofere suficient" direcionare spre o$iectivele ncredinate) nl"ture o$stacolele din calea atingerii scopurilor. A doua funcie a eierului este s creasc numrul de recompense disponi&ile i$ordonailor! fiindu%le spri&in i acord*nd atenie prosperit"ii! atusului i comfortului su$ordonailor. El tre$uie s" recunoasc" i s" tiveze tre$uinele su$ordonailor fa" de lucrurile pe care un lider le e su$ controlG $ani! recunoatere social"! promovare! etc. 0" a&ute N$ordonaii s"%i clarifice e5pectanele i s" sporeasc" oportunit"ile de I tisfacie personal" legat" de performana eficient". Toate acestea sunt frategii de conducere prin care liderul integreaz" scopurile personal e ale subordonailor cu scopurile or%anizaionale (i faciliteaz realizarea sarcinilor& CInd con%ruena celor dou cate%orii de scopuri este asi%urat! an%a,aii ur5resc ceea ce ei Hn(i(i doresc! dar prin aceasta realizeaz directi)ele 5ana%eriale& 9iderii eficieni sunt aceia care reuesc s arate su&ordonailor cum pot s-i ating prorpiile scopuri cooper%nd, iar nu opunndu-se efilor lor. $actorii contin%eniali& Teoria indicrii dru5ului spre scop subliniaz! ca (i 5odelul contin%enial R$iedler! /01>N rolul factorilor situaionali Hn deter5inarea eficienei co5porta5entelor de conducere& Caracteristicile su&ordonailor (i factorii de mediu sunt cele dou cate%orii de )ariabile situaionale coninute de teoria dru5ului spre scop&

Caracteristicile subordonailor deter5in reacia lor la co5porta5entul liderilor& Caracteristicile de personalitate deter5in felul Hn care subordonaii rspund la influenele sociale& 'ediul social Hn care se dez)olt o persoan controleaz natura eKperienelor (i situaiilor cu care aceasta se confrunt! )alorile (i caracteristicile de personalitate care )pr fi Hntrite (i Hn)ate&
A

;utoritarismul< Intre dimensiunile care definesc felul n care persoanele r"spund la influenele mediului social cea mai pregnant" este autoritarismul. Ieirea societ"ilor central i est europene dintr%un regim totalitar aduce n prim plan pro$lema orient"rii individului n raport cu autoritatea. Vromm 8<=D<2 a argumentat c" e5ist" dou" tipuri de r"spuns la propria noastr" li$ertate. Futem ncerca s" evadm din ea sau putem progresa spre (li$ertatea pozitiv"(! adic" ne putem continua procesul de individuaie. Autoritarismul este! n opinia lui Vromm! al"turi de (destructivitate( i (conformitate automat"(.o^to.egie de a sc"pa de li$ertate ].Este (fuziunea eului cu cineva sau ceva din afara sa! cu scopul de a do$*ndi&fora care%i lipsete^eului^in.vidu.( 8@urger! <=M>2. ndep"rtarea plasei dense de constr*ngeri din viaasocialVa oamenilor nu conduce! automat! la autoguvernare i independen" individual". -eva din viaa social" a regimului totalitar * fost internalizat n mintea oamenilor. Acest ceva nu sunt regulile constrictive. ; fost internalizat ,i fcQWm&, Tnodul personaQn cureX0iecare a funcionat $n prez,na i:stor reguli. 'odul Hn care oa5enii au .)zut. puterea este partea / portanta a acestei funcionri& In ti5p ce persoanele non+autoritariste rd! Hn %eneral! c puterea (i diferenele de status trebuie 5ini5alizate! loritari(tii sunt fer5 con)in(i c puterea (i diferenele de status dintre Ineni trebuie respectate. Adorno et al. R/074N descriu personalitatea3^ lori tari st astfel: cu subalternii IHifontaristul este pretenios! directi)! rrcitInd un intens controlG cu superiorii este supus (i respectuosG este I d intelectualG se te5e de schi5bri socialeG ,udec intens (i cate%oric aaliiG neHncreztor! bnuitorG rspunde a%resi) la constrIn%ere& In situaii or%anizaionale subordonaii autoritari(ti recunosc. 'arul Hntr+o persoan! de ase5enea! autoritarist& -i tind s fie 5ai in recepti)i la stilul participati) de conducere& Prefer co5petiia! trIn%Indu+(i disponibilitatea de cooperare la superiori& Recur% b)ent la tacticile conflictului R)& capitolul 2N transfor5Ind co5petiia conflict! fra%5entInd %rupul (i dez)oltInd percepii .in+out. %rup subcapitolul .'odelul le%turilor diadice )erticale.N& @U ogmatismul este o caracteristic strIns le%at de autoritaris5! pste definit RRoXeach! /014N ca un stil co%niti) particular caracterizat mi Hnchistare intelectual Rclosed+5indednessN (i infleKibilitate& In p ce un 5ana%er do%5atic

este Hnclinat spre luarea rapid a iziilor! bazat pe infor5are li5itat! fiind puternic con)ins de ectitudinea lor! subordonaii do%5atici au un co5porta5ent nple5entar (efului lor& -i Hn(i(i sunt satisfcui de o infor5are itat& Dintre ei se selecteaz (i se auto+stabilesc acei .%ardieni ilectuali.! care )e%heaz ca opiniile (efului s nu fie inutil tulburate puncte de )edere diferite& Co5ple5entaritatea celor dou tipuri de iporta5ente poate conduce la o structura social de tip .%roupthinX. lis! /036N& Comple#itate - simplitate cognitiv.. -omple5itatea cognitiv" rezint" capacitatea persoanei de a utiliza mai multe dimensiuni ceptuale n percepia realit"ii i prin aceasta de a prelua i sorta l"i variate de informaie din mediu i de a le organiza! n aa fel! it s" do$*ndeasc" un sens. ,amenii cu comple5itate cognitiv redus tind s utilizeze ,udeci radicale! stereotipe& Bazai pe re%uli si5ple de inte%rare a eKperienei anterioare! ei sunt Hnclinai s %enereze puine relaii alternati)e Hntre uniti de infor5aie (i 5ai curInd s R 5ini5alizeze infor5aia contradictorie fa de un punct de )edere@ adoptat& Co5porta5entul lor este ancorat Hn condiiile eKterne! iar contribuia personal la or%anizarea cuno(tinelor despre realitate este 5ic& Realitatea li se prezint ca situaii disparate! puine re%uli prInd s le ordoneze! s le cuprind %lobal& An%a,aii caracterizai prin co5pleKitate co%niti) rspund diferit la stilul de conducere Hn raport cu cei caracterizai prin si5plitate co%niti)& Cu pri5ii! un stil participati) de conducere de)ine eficient! pentru c ei sunt capabili s Hnelea% situaii co5pleKe! s utilizeze 5ai 5ult infor5aie! s inte%reze infor5aia discrepant! s ia Hn considerare un nu5r 5ai 5are de soluii posibile la o proble5& Indi)izii caracterizai prin si5plitate co%niti) sunt 5ai puin contributi)i la analiza situaiilor (i luarea deciziilor& -i sunt tentai s adere rapid la un punct de )edere& CInd acesta este diferit de al celorlali! ei fie c Hncearc s Hl i5pun! fie c BL 5ini5alizeaz! acceptInd un punct de )edere diferit! la un ni)el superficial de percepie! fr a reu(i o inte%rare a perspecti)elor diferite Cooperarea lor poate fi! de aceea! pe cIt de partizan pe atIt de inconsec)ent& 9ocul controlului& Aciunile liderului de a+i face pe subalterni s )ad Hn sarcinile or%anizaionale instru5ente de atin%ere a scopurilor dorite de ei! sunt 5oderate de atribuirile cauzale& Indi)izii care au un loc intern al controlului Rcare cred c rezultatele (i reco5pensele depind de O eforturile (i capacitile propriiN sunt! Hn %eneral! 5ai 5ulu5ii de un stil de conducere participati)G cei care au un loc eKtern al controlului Rcare cred c personal nu pot a)ea nici un control al reco5penselorN J sunt! Hn %eneral! 5ai satisfcui de un stil directi)&

Vactori de mediu. 1odelul conducerii ca indicare a drumului spre scop sugereaz" c" factorii de mediu pot influena impactul stilului& de lider asupra rezultatelor acestui proces. @atura sarcinii $ndeplinite de su&ordonai autoritatea formal din organizaie i grupul primar de munc sunt cei mai importani dintre ei &Conducerea @atura sarcinii poate restrIn%e %radul de )ariabilitate al
A

5eii& In 5unca la o linie de asa5blare! co5porta5entul subalternilor e prescris de tehnolo%ie& Controlul obiecti) Rsiste5ul de autoritateN ite include re%uli (i proceduri stricte de aciune& Iar nor5ele %rupului t; reduce se5nificati) )arietatea co5porta5ental a 5e5brilor ipului! considerInd de)ian orice diferen fa de eKpectanele
A

ipului& In aceste condiii! scopurile (i cile de atin%ere a scopurilor rite sunt e)idente! iar Hncercrile liderului de a le clarifica pot fi Fcepute! de subalterni! doar ca o intensificare! inutil! a controlului& In li5b! Hn sarcinile care pot fi Hndeplinite printr+o 5are )arietate de ci proceduri indi)iduale controlul or%anizaional for5al este orientat e rezultate! lsInd suficient libertate de aciuneG cInd %rupul nu are @ectane clare pri)ind co5porta5entul de 5e5bru acceptat! eKist isiderabil .loc. pentru inter)enia liderului& I5pactul stilului de Hducere asupra eficienei or%anizaionale este proporional cu acest c.& Desi%ur! factorii de 5ediu nu e)olueaz atIt de liniar! Hn acela(i is! cu5 au fost prezentai aici& Astfel! adesea! cInd natura sarcinilor (i Htrolul or%anizaional for5al las suficient libertate indi)idual de iune! %rupul nu HntIrzie s preia controlul co5porta5ental al 5brilor! dez)oltInd nor5e stricte care Hn%rdesc iniiati)ele sonale Hn 5odalitile de realizare a sarcinilor& <rupul este aici un qderator i5portant al i5pactului stilului de conducere asupra uitatelor&
V
a

Atitudinile (i co5porta5entul subordonailor& In 5odelul Hducerii ca indicare a dru5ului spre scop! stilul de conducere este siderat )ariabil de intrare RinputN! caracteristicile subordonailor (i! ecti)! factorii 5ediului intern sunt considerai factori situaionali! de tin%en! iar atitudinile (i co5porta5entul an%a,ailor sunt uitatele! ie(irile RoutputsN acestui siste5! f Rezultatele stilului de ducere! 5oderate de factorii situaionali! se 5soar! a(adar! Hn udinea de acceptare sau

neacceptare a liderului de ctre an%a,ai! (terea sau scderea 5oti)aiei acestora! %radul Hn care an%a,aii sunt sfacui la locul lor de 5unc& 8n stil de conducere directi) sau centrat pe sarcini )a influena poziti) an%a,aii cu co5pleKitate co%niti) redus! care nu se Hncred Hn posibilitile proprii de a influena rezultatele R.locus eKtern al controlului.@ sau care se confrunt cu sarcini a5bi%ue! i5precise& 8n stil de conducere 5arcat de consideraie (i susinere a subalternilor este adec)at cInd ace(tia presteaz acti)iti stresante! frustrante ori nesatisfactoare prin ele Hnsele& "arcini a5bi%ue! dar interesante pentru an%a,ai! caracterizai prin co5pleKitate co%niti) (i Hncreztori Hn posibilitile personale de a influena cursul , e)eni5entelor se potri)esc stilului participati) de conducere& A

'anagementul prin obiective Ca&cana acti(itii


1anagementul prin o$iective este (o centrare constant" i sistematic" pe scopuri i direcii orientative i o ncercare de a determina pe fiecare mem$ru al organizaiei s" fac" la fel! la locul s"u de munc"( 8,diorne! <=M<2. -entrarea managementului pe o$iective a 3 ap"rut ca o reacie la dificult"ile organizaiilor de a se adapta unui mediu n continu" sc#im$are. Aa cum o$serv" ,diorne! mediul acestor organizaii se sc#im$"! preferinele clienilor se sc#im$" i ele. -#iar valoarea anga&ailor se poate sc#im$a. Totui metodele r"m*n statice i organizaia ncremenit" n aciunile dep"ite ale propriilor ei anga&i. ac" am alege oricare diad" ef%su$ordonat dintr%o astfel de organizaie! am constata c" cei doi nu sunt de acord asupra rezultatelor urm"rite! cu toate c" pot avea o p"rere foarte asem"n"toare asupra U activit"ii pe care o desf"oar". ezacordul n privina rezultatelor are drept consecin" dezacordul prvind pro$lemele ma&ore ale su$ordonatului i! inevita$il! dezacordul privind felul n care munca su$ordonatului poate fi m$un"t"it". Ferformanele scad! iar ap"rarea & am*ndurora este s" se menin" activi. Activitatea devine un scop n sine. -ei implicai nu v"d (capcana activit"ii(. Ei pot porni spre un o$iectiv clar! dar! ntr%un timp foarte scurt! se las" at*t de prini de activitatea de a a&unge la el! nc*t uit" unde merg. (-apcana activit"ii este u nHecanis5 cu autoali5entare R&&&N& $iecare se ata(eaz e5oional de ce)a .ele)ant (i H(i face treaba prea &ine. 8lti5ul ei stadiu este atins cInd hiar pre(edintele pierde claritatea 5oti)elor pentru care se afl Hn faceri (i cere din ce Hn ce 5ai 5ult acti)itate! 5ai curInd decIt szultate& Ali (i ali profesioni(ti sunt adu%ai pentru a a,uta la ontrolul acti)itii& 'arile corporaii au nenu5rai a)ocai! care se Hntrec Hn a H5piedica pe oricine de a produce ce)a& Profiturile scad (i

dre(edinele adau% o serie de contabili& 9i ce se HntI5plT -ste produs onsiderabil contabilitate! costurile cresc& In%inerii lupt cu proble5ele i%inere(ti an%a,Ind 5ai 5uli in%ineri! fiecare cu o opinie tehnic estinat s H5piedice a se HntI5pla ce)a altunde)a Hn fir5& 'uli drofesioni(ti H(i petrec Hntrea%a )ia Hn%rdindu+se unul pe altul prin lsuri ad5inistrati)e! creInd funcii (i ierarhii ad5inistrati)e pentru a enera 5ai 5ult acti)itate! care este din ce Hn ce 5ai fr le%tur cu copul eKistenei co5paniei R&&&N& Pe lIn% faptul e)ident c acti)itatea educe profituri! rateaz ocazii unice! nu reu(e(te s realizeze scopuri! a are! Hn acela(i ti5p! un efect periculos asupra oa5enilor: ei sunt edui personal (i profesional R&&&N& -fectul este cu5ulati)& Pentru c da5enii nu cunosc obiecti)ele curente ale 5uncii lor! ei sunt lo)ii de (ecuri nscute din i%norarea 5surilor eficiente& Aceasta duce la un efuz de a descoperi nea,unsurile& "u%erarea a ce)a nou Hntr+un astfel de nediu este riscant& 'ai bine r5Ii credincios )echii acti)iti& A prea Acupat este 5ai si%ur decIt a fi producti). R/0]/! p& 06+0>N& 'ana%e5entul prin obiecti)e este o tehnic destinat estrIn%erii acti)itii! desf(urate de dra%ul acti)itii& -a creaz un iste5 de conducere concentrat pe rezultate& Despre oricare diad (ef + ubordonat dintr+un astfel de siste5 se pot spune ur5toarele: ei pun iccent pe rezultat nu pe acti)itateG fiecare (tie ce se a(teapt de la el (i Aoate aprecia i5ediat ceea ce faceG fiecare se si5te responsabil pentru ezultate (i este an%a,at Hn obinerea lorG fiecare se si5te liber s ia leciziile necesare (i s desf(oare aciunile necesare realizrii Abiecti)elorG la finele unei etape! a5bii R(ef (i subordonatN pot aprecia itin%erea obiecti)ului (i stabili direcia etapei ur5toare& Vigura central" a acestui sistem de conducere este persoana di n )Irful ierarhiei& De aceast persoan depinde dac or%anizaia )a fi condus prin obiecti)e (i care )or fi aceste obiecti)e& 'ana%erii ni)elurilor subordonate )or desprinde obiecti)e operaionale din scopurile (i strate%iile conturate la )Irf& Definirea obiecti)elor per5ite t %rupurilor (i persoanelor subordonate o 5ai 5are latitudine Hn acti)itate (i co5porta5ent& Definirea obiecti)elor a5inte(te fiecrui 5e5bru c or%anizaia nu este un scop Hn sine ci un 5i,loc de a atin%e obiecti)e specifice& anagementul &rin obiecti(e < !O2 ca antici&are *i consimire 'ana%e5entul prin obiecti)e R'P#N poate fi descris ca un proces prin care 5ana%erul superior (i 5ana%erii subordonai dintr+o or%anizaie identific scopurile co5une! definesc do5eniile 5a,ore de

responsabilitate ale fiecruia! Hn ter5eni de rezultate eKpectate (i utilizeaz 5surarea lor ca %hid pentru funcionarea unitii (i e)aluarea contribuiei fiecrui 5e5bru& i 'ana%e5entul prin obiecti)e nu este o sarcin a postului de 5ana%er! ci o cale sau o 5etod de 5ana%e5ent& # 5etod prin care 5ana%erul superior (i 5ana%erul subordonat dintr+o or%anizaie: aN identific obiecti)eG bN %ro%ra5eaza 5unca + fiKeaz ter5eneale s@Jx lorG cN se pun de acord asupra sarcinilor (i indicatorilor care 5soar realizarea lorG dN %d5inistreflra salarnlp + stabilesc cu5 se )or face sporurile salariate (i e)alueaz pro5o)abilndTta persoanelor& aWLogic! sta$ilirea o$iectivelor ncepe (la v*rf3. Totui! ' managementul prin o$iective nu este numai un proces de sus n &os. Un plan pe cinci ani f"cut de managerii superiori nu r"m*ne rigid. El se acomodeaz" e5perienei operative. Flanul nu este nici e5clusiv un proces de &os n sus! n care scopurile de scurt" durat"! ale variatelor grupuri organizaionale puse mpreun" devin planul pe cinci ani al organizaiei. 1F, este calea prin care scopurile anuale i $ugetere

aConducerea lecrui an se confrunt cu planul de perspecti)! acceptIndu+(i unul iiltuia constrIn%erile& bN 'P# per5ite o le%tur real Hntre controlurile operati)e 5ediate (i planul de perspecti)! care de)in cele dou di5ensiuni ale iceluia(i proces& Practic acest proces include: 8n plan pe cinci ani! a,ustat anual& CInd pri5ul an s+a Hncheiat _Ai a fost re)izuit! procesul se repet& Planul pe cinci ani este elaborat inual! adu%Indu+se Hnc un an la cei patru r5a(i prin Hncheierea Ari5ului& Controlul strict (i consi55Intul fiecrui 5ana%er pentru pri5ul an& Re)izia tri5estrial a rezultatelor! care )a a,usta acti)itile! Hn icord cu obiecti)ele anului Hn curs& "tabilirea indicatorilor sau criteriilor de decizie ReK& profitul Fe in)estitN& -i constituie criteriile Hn funcie de care este 5surat oerfor5ana& -ditarea anual a planului pe cinci ani al ca5paniei trebuie s mfie fcut pentru fiecare departa5ent: editarea anual a planului pe cinci ini pri)ind personalul! a planului financiar! tehnic! etc& -ditarea anual PP planului pe cinci ani trebuie fcut Hnainte cu trei luni de supunerea spre aprobare a bu%etului& Astfel! planificarea bu%etar poate fi e)izuit! resursele pot pri5i noi destinaii! se pot lua decizii pri)ind renunarea la anu5ite proiecte& cN :a Hnceputul anului! fiecare 5ana%er (i 5ana%er subordonat au un dialo% asupra obiecti)elor operaionale! specifice poziiei postului subordonatului! Hn anul care )ine& Anterior dialo%ului! fiecare H(i re)ede situaia! rezultatele anului anterior (i identific cele 5ai probabile presiuni de schi5bare& $iecare )ine la discuie pre%tit s a,un% la Gonsi55inte (i s H(i asu5e responsabilitile dele%ate lui& 9eful se pre%te(te cu infor5aie pri)ind li5itrile bu%etului! scopurile strate%ice asupra crora s+au fcut anterior acorduri (i cu infor5aii pri)ind rezultatele reale obinute Hn perioada anteripar& "ubalternul )ine cu eKpectanele (i cunoa(terea personal a punctelor tari! slbiciunilor (i proble5elor perfor5anei particulare! a fit:i#TfCA C-NTRA:A 8NIj-R"ITARA U:jC8NB:#i0

:
luf,

a5enirilor! riscurilor (i oportunitilor& 'ana%e5entul prin obiecti)e prile,uie(te o relaie direct! fa Hn fa cu superiorul (i! prin el! cu Hns(i or%anizaia& -ste uni 5ana%e5ent prin consi55Int& Consi55Intul sau auto+obli%arel / Hnsea5n pro5isiunile pe care o persoan le face cui)a a crui opinie este i5portant& Consi55Intul nu este %eneral! ci specific! eKplicit (i 5surabil (i pri)e(te lucruri i5portante& Persoana accepta responsabilitatea rezultatelor care )or fi obinute Hn perioada consi55Intului! iar nici o scuz sau eKplicaie care s o disculpe Aceasta nu Hnsea5n c persoana responsabil nu poate! din diferite 5oti)e s scape controlul rezultatelor& Dar cu toate acestea! le asu5& dN "uperiorul face (i el un consi55Int& Dac se ad5ite! Hn a)ans! c obiecti)ele propuse sunt )aloroase! atunci aceste obiecti)e trebuie s fne criteriile de apreciere a perfor5anei la sfIr(itul perioadei& Aprecierea include a,ustarea salariului! reco5andri pentru salariu de 5erit! calificati)e pentru pro5o)are! etc& AcceptInd obiecti)ele la Hnceputul perioadei! superiorul nu poate face aprecieri HntI5pltoare sau Hn afara cerinelor funciei& .Cheia 5ana%e5entului prin consi55Int este cI ne%ocierea principal asupra a ceea ce constituie eKcelena perfor5anei este fcut Hnainte de Hnceperea perioadei! nu dup un an de efort. R#diorne! /0]/! p& /42N& ,i=area obiecti(elor strategice #biecti)ele strate%ice indic tendinele (i 5isiunile (i definesc opiunile strate%ice H5preun cu consecinele fiecrei opiuni& -le rspund la Hntrebarea: .$ace5 ceea ce este 5ai bineT.! Hn ti5p ce obiecti)ele operaionale rspund la Hntrebarea: .Cu5 s face5 acest lucru 5ai bineT. #biecti)ele strate%ice sunt stabilite de co5itetul eKecuti)! co5itetul de 5ana%e5ent! co5itetul de politic a personalului! etc& -le trebuie stabilite Hnaintea deciziilor bu%etare&G Punctele forte! slbiciunile! proble5ele! riscurile (i oportunitilec trebuie s+(i %seasc reflectarea Hn obiecti)ele strate%ice& Prin definirea obiecti)elor strate%ice + arat #diorne! /0]/ + %rupurile eKecuti)e sau de 5ana%e5ent trebuie s rspund lair5toarele Hntrebri: ?rientarea spre pia& "unte5 centrai pe pia sau pe / hnolo%ieT Produce5 pentru ca departa5entul de )Inzri s )Ind sau lisi5 oportuniti (i in)ent5 lucruri corespunztoare oportunitilorT 1ervicii& CIt de co5plet dori5 s fie oferta produselor AastreT 'e sus $n *os sau de *os $n susH 'ana%e5entul superior fiKeaz tiantu5ul )Inzrilor (i dez)oltrii care se difereniaz apoi la ni)eluri ferioareT "au colect5 scopurile de ,os Hn sus (i le cu5ul5 Hn l opurile co5panieiT <ndicatori& Care sunt cei 5ai buni indicatori ai succesului R %anizaiei! Hn ansa5bluT Profitul Hn baniT Profitul Hn procenteT / sin )estii ileT PiaaT 1ta&ilirea preurilor& "unte5 noi cei care fiK5 preulT "au cei Oire reduce5 preulT "unte5 Hntr+o co5petiie a preurilorT Mtic. "unte5 coreci sau ne consider5 puternici (i duri cu d5petitorii! furnizorii! clienii! an%a,aiiT 1istem& Ne baz5 5ai 5ult pe eKperiena (i procedurile Tsonale ale 5ana%erilor sau pe siste5ele co5puterelor sau de analiz 5unciiT
a

1timuleni. I5pri5 profitul (i succesele cu an%a,aii! cu cIi)a ana%eri sau nu+l H5pri5 delocT 'ezvoltarea carierei anaga*ailor. Cheltui5 resurse pentru z)oltarea personal a ana%a,ailor no(tri sau Hi ls5 s se descurce H%uri (i an%a,5 alii! din afar! cInd a)e5 ne)oie de noi co5peteneT Te(nologie& In)ent5 (i eKploat5 propriile resurse sau Hi 55 pe aliiT )roduse. #feri5 produse scu5pe! 5edii! ieftine sau pentru ite posibilitileT 1tatus. jre5 s fi5 pri)ii cu respect de co5unitate sau fir5ele 5petitoareT " ne situ5 5ai sus! la acela(i ni)el sau 5ai ,os decIt iiT !aporturi cu guvernul. R"spundem la cerinele guvernului! ne rmitem afirmarea poziiei fa" de guvernd 8,diorne! <=M<! p. <Yl +102). Consimirea la obiecti(ele o&eraionale #biecti)ele operaionale constituie o cale de 5ana%e5ent al 5ana%erilor& #biecti)ele operaionale sunt! pentru superior! criteriile de luare a deciziilor la sfIr(itul anului in diferite scopuri: de co5pensare! calificati)e acordate personalului! definirea pro5o)abilitii persoanelor! instruirea subordonailor (i ad5inistrarea 5surilor disciplinare& "ubordonatului! obiecti)ele operaionale Hi indic: ce anu5e se a(teapt de la el! de ce a,utor (i resurse )a beneficia! cIt libertate de aciune are! cInd (i cu5 )a raporta rezultatele! pe ce se )a baza reco5pensa& -le definesc standarde ale postului! 5sura rezultatelor! detaliile analizelor! alternati)ele aciunii (i pre)d efectele scopurilor& #biecti)ele operaionale )or descrie 5ana%erului subordonat trei aspecte de coninut ale 5uncii sale: R/N responsa&ilitile curente ale funciei: obiecti)ele 5surabile! repetiti)e! ca! de eKe5plu! )olu5ul & )InzrilorG R6N pro&lemele 5a,ore pe care aceast funcie 5ana%erial trebuie s le rezol)e Hn perioada ur5toareG R2N inovaiile intenionate! proiectele de H5buntire a calitii )ieii personalului! preurilor! securitii! etc& #biecti)ele operaionale apar ca rezultatele 5surabile ale unei perioade particulare& Acti)itile nu sunt obiecti)e ci 5i,loace& #biecti)ele nu Hn%rdesc subordonatul care a consi5it la adoptarea lor (i la asu5area rezultatelor& Di5potri)! ele Hi per5it s sesizeze! pri5ul! necesitatea de)iaiilor! a aciunilor corecti)e posibile! s solicite _ spri,inul adec)at& #biecti)ele operaionale per5it 5ana%erilor o re)izuire continu a propriei perfor5ane& -i pot co5para rezultatele obinute cu obiecti)ele la care au consi5it& Co5pararea constituie baza rapoartelor spt5Inale! lunare (i tri5estriale fcute superiorilor& -ste un autocontrol Hn raport cu obiecti)ele cu care a fost de acord la Hnceputul perioadei& jalenele 5oti)aionale ale acestui autocontrol pot fn sporite prin includerea autocoreciei& #biecti)ele constituie criteriile Hn funcie i? >de care sunt e)aluate re%ulile (i re%le5entrile or%anizaionale& 'ana%e5entul prin obiecti)e i5plic o re)izuire periodic a re%ulilor (i _re%le5entrilor! pentru a )edea dac acestea sunt producti)e& #biecti)ele sunt %hidul 5ana%erului care (tie! datorit lor! cInd s se ^ Hndeprteze de la anu5ite re%uliG centrarea pe obiecti)e (i! deci! pe rezultate! per5ite o reducere a controlului asupra aciunii! o libertate 5ai 5are de aciune&
/

:a sfIr(itul fiecrui an 5ana%erul superior (i 5ana%erul subordonat re)izuiesc H5preun rezultatele! raportIndu+le la obiecti)e& Acesta este pri5ul pas Hn definriea obiecti)elor pentru perioada ur5toare& -ste! Hn acela(i ti5p! baza oricror decizii pe care superiorul ie ia Hn le%tur cu personalul& 'ana%e5entul prin obiecti)e este un siste5 de disciplin la locul de 5unc! un siste5 diferit de siste5ele de disciplin tradiionale& In ti5p ce Hn aceste siste5e disciplina este! Hn esen! un siste5 de pedeaps! disciplina prin obiecti)e este o cale de for5are a co5porta5entului& # cale care! Hn acord cu teoria condiionrii operante! su%ereaz aflarea cauzelor co5porta5entului nedorit (i or%anizarea situaiei! astfel HncIt acest co5porta5ent s nu 5ai apar& Aciunea disciplinar este! Hn acest siste5! consecina nefa)orabil a co5porta5entului or%anizaional nedorit& Surse de rezisten la managementul &rin obiecti(e -)? sc(im& locul puterii $n organizaie. 'P# HntI5pin rezistena acelora care H(i )d puterea a5eninat& # persoan care se %se(te Hntr+o relaie strIns cu 5ana%erii superiori! al crui sfat este cerut Hn toate proble5ele este clar a5eninat de un 5ana%e5ent siste5atic& Relaiile bazate pe fa)oruri se si5t! de ase5enea! a5eninate&
fT? 1.|!ii i f

!elaii culturale autoritar iste. 1F, este un stil participativ de management. Farticiparea este fragil" c*nd programul 1F, se propune unor persoane care un timp ndelungat! poate ntreaga via"! s%au supus unor ordine nee5plicate i s%au o$inuit s" le atepte. Fe fondul unei particip"ri fragile! controlul centralizat se reinstaureaz" cu uurin" &PRO!;S; ORGANIZA &<=NAL; Contrareacia& CInd .5i(carea. de introducere a 'P# este puternic poate acti)a o 5i(care contrar& -ste posibilul rspuns la schi5bare! Hn %eneral! nu neaprat la 'P#& A5eliorrile aduse Hn fazele iniiale ale i5ple5entrii pot reduce acest tip de rezisten& 9oialitatea fa de su&unitatea proprie& De re%ul! oa5enii se si5t le%ai de cea 5ai 5ic di)iziune a or%anizaiei din care fac parte! iar nu de ansa5blul or%anizaiei& -i nu se )or si5i 5oti)ai de strate%iile %lobale& Particularizarea obiecti)elor strate%ice! perceperea le%turii lor cu obiecti)ele fiecrui departa5ent sau post reduce rezistena la 'P#& )rofesionitii pot percepe -)? ca o cerin puternic spre conformitate fi uniformizare. 'P# propune un set de proceduri pentru oricare din relaiile superior + subordonat& Persoanele! Hn special cele cu un ni)el relati) ridicat de instruire! in la indi)idualitatea lor profesional& 8n set de proceduri de 5ana%e5ent poate HntI5pina rezisten! poate prea .neprofesional. (i unifor5izant& 8neori si5pla schi5bare a denu5irii pro%ra5ului la )ariate departa5ente poate reduce rezistena la i5ple5entarea acestuia&

'odelul legturilor diadice verticale


A 9efii sau liderii nu H(i trateaz subalternii Hn acela(i fel& Cu ti5pul! ei dez)olt relaii 5ai strInse cu unii subordonai! pstrInd distana fa de alii& 'e5brii %rupului cu care (eful stabile(te relaii

biuni)oce se constituie Hntr+un sub%rup bazat pe Hncredere! afeciune! influen reciproc! scopuri co5une& -i se percep ca %rup separat R.in+ %roup.N de restul subalternilor R.out+%roup.N& Ace(tia din ur5 VOT fi! Hn %eneral! eKclu(i din deciziile (i acti)itile i5portante& ) ei aceste relaii au fost studiate insuficient! se poate presupune c" dezvoltarea unor relaii diferite ale efului cu su$alternii au la $az" fenomene caracteristice oric"ror relaii interpersonale! ce in de compati$ilitatea personal". Includerea lor ntr%un model al conducerii sugereaz" c" liderul este cu at%t mai eficient cu c%t 2ingroup2-ul su orggnizapional este mYi Cuprinztor, cu c%t este mai ridicat procentu lsu&alternilor care se simt apropiai lui, susinui, valorizai, :ecompensai. Co5petena liderului consist! pe de o parte! Hn eKtinderea .in+ (roup.+ului! prin calitatea relaiilor sale interpersonale! iar pe de alt parte! prin li5itarea consecinelor ne%ati)e ale separrii .in+out %roup.& -l trebuie s fne con(tient c: "i5plul fapt de a H5prt(i o identitate si5ilar + de a aparine %rupului reco5pensat sau! di5potri)! celui nereco5pensat (i indiferent de natura criteriilor + este suficient pentru apariia unor aprecieri discri5inatorii Hn fa)oarea propriului %rup R$er%uson (i MellV! /01>N& "tabilirea unor diferene Hntre %rupuri Hn fa)oarea propriului %rup apare chiar Hn situaiile Hn care 5e5brii celor dou %rupuri nu au interese di)er%ente (i nici 5oti)e anterioare sau prezente de ostilitate RTa,fel! /03]N& Co5ple5entar! se 5anifest o di5inuare a diferenelor dintre 5e5brii aceluia(i %rup RTa,fel! /03]! Bro`n! /0]>N& 8nii 5e5brii din .in+%roup. )or fi supraapreciai! iar unii 5e5brii din .out+%roup. subapreciai! fiecare H5prt(ind astfel identitatea %rupului cruia Hi aparine& 8n subaltern tinde s fie 5ai cooperant (i netensionat fa de 5e5brii propriului %rup (i 5ai co5petiti) (i Hncordat Hn relaiile cu cei din afara %rupului su& "epararea dintre .in+%roup.+ul fa)orizat or%anizaional (i .out+ %roup. este 5aKi5! cInd interaciunea 5e5brilor celor dou %rupuri este deter5inat! eKclusi)! &de apartenena la un anu5it %rup! atributele
A JJ

personale pierz*ndu%i cu totul relevana. 8In terminologia lui Ta&fel! <=IM! situaia social" se situeaz" la e5trema%intergrup a continuumului e5trem" interpersonal" f e5trem" intergrup2. Aceast" form" e5trem" de relaii sociale depinde de convingerea celor din out%grup c" accesul lor n ingrup este gmposi$il! iar a celor din in% group! c" dec"derea lor n out%group este .e5clus"! at*ta timp c*t anumii factori 8v. caracteristicile groupt#inH! capitolele K i >2 sunt inui su$ control. -onvingerea c" limitele grupurilor sunt fle5i$ile favorizeaz"! n sc#im$! comportamentul interpersonal $azat pe atri$ute personale! iar nu p e R,C)S) ,R#.NI/.0I,N.+) <. calitatea de 5e5bru al unuia din %rupuri& / 'e5brii out+%roup+ului pot tri senti5entul inechitii sociale! adic se pot si5i defa)orizai! doar pentru c aparin acestui %rup& Pentru a+(i 5enine o i5a%ine de sine poziti)! unii dintre ei se pot separa de %rupul care le ofer o identitate ne%ati)! r5InInd izolai& Alii H(i pot Hnsu(i aprecierile ne%ati)e )enite din in+%roup& In toate cazurile! scade satisfacia (i perfor5ana&

erceppa conducerii9 un model al procesrii informapei sociale


Pentru a eKplica feno5enul conducerii + dintr+o perspecti) co%niti) + este necesar s specific5 atIt factorii care separ liderii de non+lideri! dar (i procesele percepti)e prin care liderii sunt identificai de ctre cei care Hi ur5eaz& Teoriile trsturilor descriu nu5ai pri5ul aspect al feno5enului conducerii& 'odelele percepiei conducerii subliniaz c eKpri5area anu5itor caracteristici de ctre lider trebuie dublat de o&servarea lor de ctre cei care! prin aceasta! Hl ur5eaz& -i codeaz co5porta5entele liderului! i5plicarea lui Hn anu5ite e)eni5ente! Hntr+o 5anier personal se5nificati)! care Hi deter5in s Hl ur5eze& ntr%un model de procesare a informaiei sociale! Lord&8<=M?2 descrie conducerea prin dou" procese calitativ diferiteG unul $azat pe recunoatere i un altul! inf8renial. e e5emplu! daciEcineva este inteligent! onest! desc#is! neleg"tor! posesor al artei vor$irii este pro$a$il s" fie recunoscut ca av*nd puternice calit"i de conducere. e asemenea! c*nd o persoan" este considerat" direct responsa$il" de rezultatul favora$il al unei activit"i comple5e sau importante poate fi inferat" conducerea activit"ii de c"tre acea persoan". Am$ele procese! recunoaterea i inferena pot fi automate sau controlate contient. -it*nd autorii 4as#er i ZacHs 8<=I=2 i 0#iffrin i 0c#neider 8<=II2! Lord i 1a#er 8<==Y2 definesc procesele automate! ca procese care apar n afara contiinei sau inteniei! f"r" efort i far" a interfera cu Alt earcini co%niti)e& -i definesc procesele controlate! ca procese cu caracter con(tient! care cer intenie! efort (i care interfereaz cu alte acti)iti& Recunoa*terea ca &roces al &erce&iei conducerii Recunoaterea conducerii n flu5ul normal al activit"ilor interpersonale presupune utilizarea unor cunotine pree5istente despre -onducerea n conte5te particulare. Acestea sunt structuri cognitive! -ategorii organizate ierar#ic sau teorii implicite ale conducerii 8Lord! a2eOader! Alliger! <=M>2. Aplic*nd teoria lui Rosc# 8<=IM2 despre lategorizarea cognitiv" 8v. i 1iclea! <==D2! Lord et al consider" -onducerea o categorie general"! esenial"! supraordonat") conte5tul! &iituaia difereniaz" aceast" categorie la un nivel inferior 8de e5emplu! liderul n afaceri2. -ategoriile rezultate cuprind! deci! tr"s"turi i 8comportamente care descriu liderul ntr%un conte5t particular. -onform leoriei categoriz"rii! conducerea este o structur" cognitiv" aflat" n &nemoria celor care o percep! format" prin asimilarea e5perienei lor cu liderii n conte5te particulare. C%nd percep conducerea, ei utilizeaz I gradul de adecvare a informaiei prezente la aceast structur, de*a e#istent. e e5emplu! ntr%un conte5t de &usiness cineva $ine m$r"cat! nnest! activ! inteligent i #arnic va fi v"zut ca lider. La fel! n politic"! #ineva care dorete pacea! are convingeri puternice! este c#arismatic i punEadministrator va fi.etic#et"t c" lider. (Un astfel de proces de idecvare la prototip se desf"oar" uor! poate automat 8...2 iar acest proces de percepere 8h recunoatere! n.n.2 a conducerii poate fi utilizat n condiii de informaie $ogat" sau s"rac" 8...2( 8Lord i 1a#er! <==Y2. Cradul de adecvare la sc#ema pree5istent" este o varia$il" care iifereniaz" persoanele. e e5emplu! cineva recunoate corect sau egreit! dar far" ezitare! un lider! ntr%o persoan" care i ofer" destul de puin" informaie n acest sens! n timp ce un altul! n ciuda umeroaselor comportamente la care a fost martor! nu (vede( liderul )*t" vreme etic#eta generalizatoare nu vine de la alii. Lord i 1a#er <==Y2 consider" c" acelai proces de recunoatere! prin

mecanismul idecv"rii la prototip are loc n percepiile conducerii 8clasificare aoa5enilor ca lideri sau non+lideriN nu nu5ai Hn eKperiena direct Rcontactul fa Hn faN dar (i Hn eKperiena indirect! cInd infor5aia co5porta5ental este co5unicat social& De eKe5plu! cInd anali(tii politici sau co5entatorii sporti)i discut direct calitile conducerii! ei desf(oar un proces de recunoa(tere! dac utilizeaz trsturi (i co5porta5ente ale liderului (i nu rezultate (i e)eni5ente din 5ediu& .Conducerea R.leadership.N + arat :ord ei al/0]1! /004 + este o cate%orie or%anizat ierarhic! Hntr+o 5anier si5ilar altor cate%orii de obiecte (i persoane& :a ni)elul Rco%niti) n&n&N cel 5ai ridicat! supraordonat! liderii sunt deosebii de non+lideri pe baza unui prototip foarte abstract! dar %eneral& Pentru a dez)olta conceptualizri ale conducerii la ni)el 5ai sczut! 5ai rafinat! constructul conducere este co5binat cu infor5aie conteKtual. R/004! p& /22N& Printr+o analiz de coninut a felului Hn care noiunea de conducere RleadershipN este utilizat Hn pres! autorii au identificat // conteKte diferite care sunt folosite Hn specificarea tipurilor de lideri: 5ilitar! educaional! &usiness, reli%ios! Hn sport! Hn )iaa politic! Hn politic naional! financiar! 5inoriti! 5edia (i Hn situaii de 5unc& Atributele prezente Hn cele 5ai 5ulte cate%orii de conducere! de la ni)elul de baz definesc prototipul conducerii de la ni)elul supraordonat& "unt puine atribute care se aplic la toate cele // cate%oriiG liderii din diferite conteKte nu au acela(i set de trsturi& Chiar dac este lider eficient Hntr+un conteKt! persoana poate a)ea dificulti Hn acti)itatea de lider dac schi5b conteKtul& Un lider al 5inoritilor poate a)ea dificulti ca lider politic naional& Cele dou conteKte au caracteristici de prototip diferite& 8nele cate%orii conin 5ai 5ulte trsturi co5une decIt altele R)& principiul .ase5nrii fa5iliale. al cate%oriilor! Rosch! /03]N&& Dac eKist un %rad ridicat de suprapunere Hntre trsturile care caracterizeaz liderii din dou conteKte Rde eKe5plu! financiar (i de &usinessN liderii pot schi5ba un conteKt cu altul far 5are dificultate& Fercepia conducerii prin procesul de recunoatere are ca implicaie ideea c" (n oricare conte5t! liderii pot funciona mai $ine! dac" ei corespund prototipului comun deinut de cei destinai s"%l urmeze. Aceasta pentru c" ei vor fi mai uor categorizai oa tideri! cee aConducerea +l++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++r / +++++++++++++ 4 le Hntre(te puterea social (i posibilitatea de a+i influena pe alii. lord et a9, /004! p& /2>N& !rocese in'ereniale +n &erce&ia conducerii Hn cea 5ai 5are parte aceste procese sunt + Hn cazul percepiei inducerii + atribuiri cauzale& -le sunt utilizate pentru a le%a percepia inducerii cu cele 5ai i5portante e)eni5ente or%anizaionale& In acord , teoriile atribuirii RHeider! /0>1N cu cIt oa5enii )or fi considerai 5ai ;&ponsabili de rezultatele fa)orabile (i 5ai puin responsabili de / uitate nefa)orabile! perceperea lor ca lideri este 5ai accentuat& Uperi5ental s+a do)edit c subiecii care au ur5rit Hdre%istrarea pe In a aceleia(i sarcini de rezol)are a proble5ei Hn %rup e)aluau diferit aistena sau absena conducerii Hn acel %rup! dup cu5 li se spunea c lipul a a,uns la rezultate bune! respecti)! la rezultate slabe& CInd niecilor li s+au furnizat alte infor5aii pentru eKplicarea rezultatelor I au fost le%ate puin de lider& De eKe5plu! cInd subiecilor li s+a spus I %rupul a obinut rezultate bune (i c 5e5brii %rupului erau foarte cepui (i 5oti)ai sau c %rupul a obinut rezultate slabe! iar

5e5brii I erau nepricepui (i ne5oti)ai! subiecii au atribuit liderului un rol i sczut& CInd inter)enia celor patru factori a fost Hncruci(at zultate bune y pricepere (i 5oti)aie sczut! respecti)! rezultate Ibe y pricepere (i 5oti)aie ridicatN rezultatele au fost! din nou! ibuite! Hn 5ai 5are 5sur! liderului& In acord cu MelleV R/032N Gast inte%rare lo%ic a infor5aiei este considerat de ctre Philips (i rd R/0]/N o procesare controlat. Philips (i :ord Zop.cit.4 au artat! eKperi5ental! c e)aluarea rolului conducerii Hntr+o acti)itate poate nai puin un proces raional& "ubiecii care au ur5rit acti)itatea nat a unui %rup! au atribuit un rol 5ai 5are sau 5ai 5ic liderului Hn cie de un%hiul din care acesta era fil5at + ceea ce+l facea 5ai e5inent sau 5ai puin proe5inent + de(i au fost Hnre%istrate eKact lea(i co5porta5ente ale liderului& Procesele co%niti)e prin care iecii a,un% la aceste concluzii sunt 5ai automate! 5ai puin eKi)e& -ste firesc ca Hn 5a,oritatea cazurilor de percepie! Hn ti5p! a 16
1

EEEEEmhmhi

R,C)S) ,R#.NI/.0I,N.+)

conducerii! recunoa(terea dar (i procesele infereniale s inter)in& De(i ne pute5 a(tepta ca i5presiile iniiale s se bazeze pe recunoa(tere^ co5porta5entelor prototipice! procese infereniale )or re)izui aceste i5presii inte%rInd rezultate le%ate de perfo5an& 8n 5ana%er poate fii an%a,at pentru c el corespunde prototipului de lider& Perfor5ana lui, bun realizat ulterior este asi5ilat! auto5at! de cei care o percep! ZB cate%oria co%niti) a conducerii& Dac Hns 5ana%erul nu reu(e(te s obin rezultate bune! cei care sesizeaz acest lucru Hncep s caute factorii care au putut conduce la rezultatele slabe& -ste! deci! 5ai, probabil! ca procesele controlate Rcon(tienteN s fie folosite de ctre ceT,l care percep conducerea! pentru a inte%ra infor5aia care este O incon%ruent cu eKpectanele anterior for5ate ale celor care percep^ conducerea& Ceea ce totu(i apreciaz oa5enii a fi con%ruent sau, incon%ruent cu eKpectanele lor este o )ariabil care Hi difereniaz R)& H,f subcapitolul 'odelul rspunsului social! tolerarea incon%rueneiN&!erce&ia conducerii *i &uterea liderilor Fercepia conducerii este mai mult dec*t o simpl" alternativ"! 8I al"turi de teoriile tr"s"turilor sau teoriile contingenei! n a$ordarea fenomenului conducerii. Fercepia conducerii ofer" e5plicaii unorE pro$leme nc" c#estiona$ile n cadrul rezultatelor oferite de alte'' i a$ord"ri. , pro$lem" important" n domeniu este cat contri$uie conducerea la eficiena organizaional". 0tudiile al c"ror model este cei prezentat n figura 0.l pot infera pe $aza corelaiilor ntre cele douil categorii de date comportamentale! o contri$uie mai mare sau mai mici ' a liderului. iscuiile! n acest cadru! sunt inevita$ile 8Ffeffer! <=II2 & Co5porta5ent
Figura :&3 6
co5ponente Co5porta5entu :e%turi cauzale Hntre l liderului ul subordonatului

Percepia conducerii poate oferi o eKplicaie rezultatelor diferite pri)itoare la contribuia liderului& 8nii autori au ar%u5entat c i5pactul conducerii asupra rezultatelor or%anizaionale depinde de 2gradul di

dicreie 5[li&ertate4 managerial2 RHa5bricX (i $inXelstein! /0]3! IO Ard (i 'aher! /004N& Nu5ai dac 5ana%erii au libertate de aciune! pot i,luena perfor5ana& Percepiile conducerii + susin :ord (i 'aher! ;.cit. + eKtind ceea ce Ha5bricX (i $inXelstein au nu5it zona de a:eptare a constituenilor puternici din or%anizaie& Dac un 5ana%er Urespunde prototipului de lider eficient! deinut de 5e5brii Unstituenilor puternici Rde eKe5plu! consiliul de ad5inistraieN atunci aia de acceptare se )a eKtinde atIt prin procese de recunoa(tere ii to5ate cIt (i controlate Rinfor5aie co5porta5ental co5unicat U:ialN& Cate%orizarea odat fcut! aciunile ulterioare ale liderului (i q,uitatele asociate pot fi interpretate Hn lu5ina acestor cate%orizri pe iza unor procese infereniale& Percepiile conducerii afecteaz aititatea de libertate pe care 5ana%erii (i+o pot per5ite Hn aciunile lor lice Ralocarea resurselor! opiuni ad5inistrati)eN dar (i Hn Inporta5entul lor si5bolic! le%at de )alorile or%anizaiei Rli5ba,! ii ura relaiilor etc&N& Influena! puterea liderului deri)! Hn parte! din rcepiile subordonailor Rfi%ura 7&6N& Percepiile subordonailor stabilesc zona co5porta5entelor de p acceptateG liderul percepe eKpri5area acestui lucru Hn inporta5entul subordonailor! a,ustIndu+(i co5porta5entul propriu&
Vigura ?.K % Percepiile subordonailor i percepiile

liderului ca )ariabile inter5ediare&

Fercepiile liderului sta$ilesc zona de accepta$ilitate a liportamentelor su$ordonailor) su$ordonaii percep e5primarea rstui lucru n comportamentul liderului! a&ust*ndu%i iportamentele proprii &

'odelul tranzacional al conducerii


Natura procesului de conducere poate fi Hneleas prin eKa5inarea tranzaciiilor dintre lideri (i cei care Hl ur5eaz& In acord cu aceast abordare! liderii eficieni ar fi aceia care .dau. ce)a (i pri5escN ce)a Hn schi5b& Conducerea este conceput ca un proces de sc(im&i social RHollander! T03]N& Intr+o situaie or%anizaional cu caracterisitici unice r o anu5it disponibilitate a resurselor! re%uli (i

nor5e! o istorie particular r liderul! pe de o parte! subalternii! pe de alt parte! intr cu eKpectanele! le%iti5itatea! 5oti)aiile! co5petenele! caracteristicile de personalitate (i definiia proprie a situaiei sociale& Ni5eni nu H(i este suficient& "tructura social particular rezultat din ceea ce fiecare parte introduce (i obine! Hn schi5b! Hn situaia specific este locul %eo5etric al conduce5&
A

In confor5itate cu 5odelul tranzacional! studiul conducerii Hn or%anizaii trebuie s eKa5ineze toate cele trei )ariabile: lideri! subalterni (i situaii precu5 (i interaciunile dintre ele& Trebuie s deter5ine cu5 poate fi afectat perfor5ana prin 5anipularea puterii! O relaiilor lider+subalterni! structurarea sarcinii (i un desi%n al situaiilor O or%anizaionale! al 5uncii! orientat spre adec)area 5ana%er+subalterni&

Atributele *i com&ortamentele liderilor Ideile pri)ind natura conducerii afecteaz nu nu5ai instituii (i or%anizaii particulare! dar Hntre%ul siste5 politic al unei ri! %u)ernarea ei (i desi%n+ul siste5ului educaional& Con)in%erea c liderii sunt persoane care au anu5ite caracteristici! cu care s+au nscut sau , le+au dobIndit ti5puriu! Hntr+un 5ediu adec)at! conduce la ideea unui siste5 educaional destinat dez)oltrii trsturilor dezirabile ale liderilor&
U

"ituaiile de criz din istoria u5anitii! cu5 a fost al doilea rzboi 5ondial! au do)edit! Hns! c orice oa5eni! cu orice ori%ine social (i educaie pot de)eni lideri eficieni& Recunoa(terea acestui lucru + spune HandV R/002N cu referire la 'area Britanie + a a)ut consecine asupra educaiei! procedurilor de ad5itere a persoanelor Hn ser)iciile %u)erna5entale (i asupra 5ana%e5entului Hntreprinderilor industriale& Totui poate oricine s" fie un lider eficient TStu0iul trsturilor
|

Studiile de ;n e0ut ale %eno!enului &,au orientat &0re identi%i area i !&urarea a elor ara teri&ti i 0er&onale &au tr&turi< are di%ereniaz liderii de non,lideri< de ei are ;i ur!eaz8 Rezultatele unui nu!r !are din a e&te er etri au %o&t &intetizate de Stogdill A2)K6C8 Ele arat liderii &e di%ereniaz de non,lideri 0rin inteligen< gri@ %a de nevoile altora< ;nelegerea &ar inii< iniiativ i 0er&everen ;n tratarea 0ro:le!elor< ;n redere ;n &ine i dorina de a a e0ta re&0on&a:ilitatea i a o u0a 0oziii are on%er do!inan i ontrolul altora8 Rezultatele nu &unt< ;n&< %oarte lare ori on&e vente8 4oarte 0uine ;n&uiri 0ot %i reg&ite ;n toate &tudiileD ele ar %i inteligena< iniiativa< ;n rederea ;n &ine8 $a a e&te tr&turi &unt ondiii ne e&are liderului< ele nu &unt i &u%i iente8 Liderii au a e&te tr&turi< dar nu toate 0er&oanele are le 0o&ed 0ot %i lideri e%i ieni8 EFi&t i %oarte !ulte eF e0iiD 0er&oane %r a e&te tr&turi are &unt :uni lideri8 A e&te on&tatri au reorientat er etrile tr&turilor8 S, a tre ut de la identi%i area tr&turilor are di%ereniaz liderii de non,lideri< la inve&tigarea tr&turilor are di%ereniaz liderii e%i ieni de ei ine%i ieni8 E%e tuate< !ai ale&< de 0&i#ologii indu&triali< er etrile au vizat< ;n &0e ial< previziunea eficienei conducerii !anagerului8
A

In 2)*K Stogdill %a e a doua &intez< a 2-+ de &tudii a&u0ra tr&turilor liderului< a0rute ;ntre 2)K),l)*K8 Rezultatele &unt !ai on&e vente8 S,a onturat< lar< < dei tr&turile liderului nu 0ot eF0li a< &ingure e%i iena ondu erii< la %el de lar a0are %a0tul ele nu &unt nerele va&te 0entru a e&t rezultat8 $eoare e toate &ituaiile de ondu ere u anu!ite ara teri&ti i o!une< ;n er rile de a identi%i a tr&turile &0e i%i e ne e&are e%i ienei ;n ori e &ituaie de ondu ere &unt 0er%e t legiti!e8 O li&t !ini!al a lor ar in lude9 Inteligena manifestat $n capacitatea de a rezolva pro&leme comple#e i a&stracteD a&ilitatea de a se ridica deasupra caracterului particular al situaiilor - 2factorul elicopter2 - de a le percepe $n relaii cu ansam&lul mediului relevant 8Iniiati)a! 5anifestat Hn capacitatea de a percepe nevoia de aciune (i

de a aciona independent& "i%urana de sine& I5plic Hncredere (i autoe)aluare! rezonabil ridicat! a co5petenei (i poziiei sociale! ca (i un ni)el de aspiraie ridicat& Di)ersitatea trsturilor liderilor eficieni r5Ine o realitate& "ubiecti)is5ul cercettorilor care (i+au orientat inter)iurile (i alte instru5ente de in)esti%are spre trsturile particulare! pe care se a(teptau s le %seasc la liderii eficieni poate fi o eKplicaie& Chiar cu aceast rezer)! di)ersitatea trsturilor identificate r5Ine un fapt! a crui eKplicare conduce la ideea c trsturile responsabile de succesul
A

liderului difer de la o situaie de conducere la alta& In ciuda unor caracteristici co5une! grupuri diferite i activit"i diferite ale grupului
cer diferite tipuri de lider.

!o%$orta%ente )i stiluri 0e con0ucere


In)esti%aiile factorilor care influeneaz eficiena conducerii s+au deplasat spre felul Hn care liderii interacioneaz cu %rupurile! Hn condiii )ariate& Cercettorii ar%u5enteaz c! dac dori5 s Hnele%e5 (i s pre)ede5 conducerea eficient! nu trebuie s studie5 trsturile (i priceperile liderilor! ci! 5ai curInd! ceea ce liderul face efectiv! atunci c*nd lucreaz" cu su$ordonaii s"i. Ateni la co5porta5entul liderului! trebuie s descoperi5 (i s Hnele%e5 relaia dintre ceea ce face liderul (i reacia co5porta5ental Rperfor5anaN (i e5oional RsatisfaciaN a subordonailor& Este evident c" nu se pot sta$ili leg"turi ntre fiecare lucru particular pe care l face liderul i r"spunsul su$ordonailor. Este necesar"
descrierea unor patern%uri sau stiluri comportamentale n procesul conducerii! n leg"tur" cu care pot fi! apoi! clasificai liderii. E5ist"

destul de numeroase teorii care indic" ce fel de patern%uri sau stiluri comportamentale pot diferenia conducerea eficient" de cea ineficient". Fresupunerea lor de $az" este c" su$ordonaii se vor str"dui mai mult! vor investi mai mult efort pentru managerii care folosesc anumite stiluri de conducere! mai cur*nd dec*t altele. -el mai frecvent !

co5porta5entul real al liderului Rchestionarul :BDCN cele dou di5ensiuni au fost independente doar Hn 67v din cazuri& Aceasta Hnsea5n c! de(i! unui (ef i+ar place s se co5porte ca (i cu5 consideraia (i structurarea ar fi orto%onale Rs tind! de eKe5plu! spre 5aKi5izarea fiecreia din cele dou di5ensiuniN Hi )a fi i5posibil s fac acest lucru Hn co5porta5entul zilnic Rcel puin a(a cu5 percep subordonaii co5porta5entul suN& .Cea 5ai i5portant concluzie a acestei re)izuiri + spun autorii + este c cele dou di5ensiuni nu sunt e5piric independente cu5 s+a afir5at Hn )ariate cercetri (i pro%ra5e de 5ana%e5ent R&&&N& $rec)ena ridicat a corelaiilor nese5nificati)e bazate pe :#C arat c 5ana%erii cred c ar trebui s se co5porte ca (i cu5 C (i " sunt independenteG totu(i! descrierile subordonailor R:BDCN arat c (efii lor nu se co5port! Hn realitate! Hn aceast 5anier! sau cel puin! nu sunt percepui co5portIndu+se astfel.& RYeissenber% (i Ma)ana%h! /036! p& /63N Orientarea &0re anga@ai )p orientarea &0re 0rodu ie8 Cercetrile fcute! ca5 Hn aceea(i perioad! la uni)ersitatea din 'ichi%an au pornit de la identificarea liderilor recunoscui ca eficieni sau ineficieni! studiindu+le apoi co5porta5entul! pentru a stabili diferenele de co5porta5ent dintre cele dou cate%orii& Rezultatele au conturat dou di5ensiuni ase5ntoare consideraiei (i structurrii& -le au fost denu5ite orientarea spre anga*ai (i orientarea spre producie a conducerii. Orientarea &0re anga@ai8 8n co5porta5ent de conducere centrat pe an%a,ai este ase5ntor celui descris de di5nensiunea .consideraie.& :iderul este preocupat de bunstarea (i pro%resele subordonailor! este co5unicati)! le ofer spri,in (i le Hncredineaz responsabiliti! dele%Indu+ le autoritate&

?rientarea spre producie. imensiune asem"n"toare


structur"rii! orientarea spre producie include planificarea i fi5area scopurilor! instruciuni e5plicite date su$ordonailor! utilizarea puterii! evaluarea su$ordonailor! toate n scopul accentu"rii importanei produciei. In timp ce orientarea spre anga&ai poate fi descris" ca un stil d esupra)e%here .%eneral.! orientarea spre producie corespunde unei
supra)e%heri .stricte.& Hn ce pri)e(te corelarea celor dou di5ensiuni cu indicatorii Derfor5anei an%a,ailor (i deci cu eficiena conducerii! rezultatele sunt ase5ntoare di5ensiunilor consideraie + structurare& # centrare pe 5%a,ai duce la un %rad 5ai 5are de satisfacie a acestora& Dar nu s+au obinut date certe pri)ind le%tura! direct! a uneia sau alteia din di5ensiuni! cu ni)elul producti)itii&
Ta$elul 7& < + <ruparea teoriilor conducerii pe di5ensiunea stil

autocratic + stil de5ocratic Rdup C& HandV! /002N Autocrat

De5ocrati c paternalis t consultati ) participati)

)lV@rs *

autocrat

dar,ison &iXert ranpenbau 5* ich5idt siste5 / contolul siste5 6 control siste5 2 control siste5 > controlul

liderului

distribui t consult

distribuit

%rupului

*roo5

liderul

H5prt(e(

delea%

t decide itudiile de la Nhio "tate IerseV * llanchard (Unul din aspectele remarca$ile ale cercet"rilor stilului omportamental este similaritatea dimensiunilor comportamentului de ider! descoperite de cele trei teorii comportamentale ma&ore. E5ist" n iod evident un ridicat grad de similaritate ntre ceea ce cercet"torii de i Io;a au numit conducerea democratic! ceea ce studiile de la ,#io tate au numit consideraia liderului fa de su&alterni i ceea ce ercetarea de la 1ic#igan a descris drept conducere orientat spre mga*ai. -omunalit"i similare sunt evidente ntre stilurileG conducere utocrat, structurare i orientare spre producie. Aceste comunalit"i nt"resc ncrederea noastr" n e5istena unor teme sau paternuri de $az Hn co5porta5entul de lider (i ne ofer o 5etod util pentru descrierea (i analiza a ceea ce liderii fac Hn 5od real /J R$eld5an (i Arnold! /0]2! p& 24/N& Aspecte co5une au fost identifncate (i cu alte teorii& Iat ce susine HandV R/002N: .Diferite teorii ale conducerii! la drept )orbind toate teoriile de 5ana%e5ent au la baz te5a stilului! a(a cu5 se Hntinde acesta de la autocratic la de5ocratic.& Cate%oriile de co5porta5ent prezente Hn aceste teorii se pot ordona pe .aceast scal stil autocrat+ de5ocratic! de(i autorii ar putea! pe bun dreptate! considera c o astfel de ter5inolo%ie le si5plific afir5aiile. R/002! p& /44N& spune )inde particip delea% structurare a e considerai a

odelul contingenei <,iedler2 !o%$onentele

%o0elului
'odelul R$iedler! /01>N postuleaz c perfor5ana %rupurilor este contin%en interaciunii dintre stilul de conducere (i caracterul fa)orabil+nefa)orabil al situaiei& "e preia! a(adar! ideea! aprut Hn literatura Hnceputului de secol c eficiena %rupului depinde de
A

atributele liderului (i de situaie& Hntrebarea la care 5odelul contin%enei su%ereaz rspuns este .ce fel de stil de conducere este potri)it pentru un anu5it fel de situaieT. -l precizeaz c liderii 2orientai spre sarcini2 sunt mai eficieni $n situaii foarte favora&ile i $n situaii foarte nefavora&ile ! Hn ti5p ce liderii orientai spre 2relaii sociale2 sunt mai eficieni $n situaii intermediar favora&ile& Autorul operaionalizeaz atIt stilul de conducere! cIt (i caracterul fa)orabil+ nefa)orabil al situaiei& Teoria distinge dou" tipuri de grupuriG grupurile n care mem$rii interacioneaz"! coopereaz" i sunt reciproc dependeni n realizarea unei sarcini comune! n care contri$uia individual" a mem$rilor nu poate fi cu uurin" izolat"! iar mem$rii sunt recompensai sau penalizai ca grup) grupurile n care mem$rii coacioneaz"! realiz*ndu%i independent sarcinile pentru care sunt individual recompensai sau penalizai

&"tilul de conducere este obinut prin scorul la .:PC. RLeast 6eferred co%;orHer2. "corul se obine cerInd subiectului s se findeasc la toi cole%ii cu care a lucrat )reodat& I se cere! apoi! s Hnscrie o persoan cu care a reu(it cel 5ai puin s lucreze& Descrierea I: face prin ad,ecti)e bipolare! care deli5iteaz ] trepte ale unei scaleG uloarea ] se situeaz la polul fa)orabil al scalelor& Predictorul astfel oinut cuprinde /1+6> ite5i& "corul .:PC. se obine prin Hnsu5area ulorilor alese de subiect la fiecare ite5& 8n scor ridicat arat c nbiectul a descris cel 5ai puin dorit colaborator Hn ter5eni relati) ,i)orabili& 8n scor sczut Hnsea5n o descriere ne%ati)! Hn ter5eni ,i%erInd respin%erea acestuia&
Ta$elul ?.K + "calele :PC
llcut mrneten os are Gspin%e tension at "coruri / Neplcu nos Care t ] accept RelaKat > Nepriet Apropi e+ at Cal 6 d "e / arat ostil jesel
6

zistan t
ece Nfer

Aduc ]e ar5onie Interesant


6

Ipri,in
oso5orI t Jertre licticos Neschis KN)e(te pe &scuns

'ereu / %ard Hn \\\:oial


>

Distana psiholo%ic a liderului 5soar/ abil diferena e+ A%reabil dintre felul Hn care acesta caracterizeaz "ince pe cel r 6 pe cel 5ai Nesincer 5ai puin dorit colaborator (i! respecti)! Aspr dorit colaborator! pe acelea(i scale de ad,ecti)e u bipolare R.:PC.N& :iderul sau 5ana%erul distant BlInd psiholo%ic este un .specialist Hn realizarea sarcinilor.G el se bazeaz pe co5porta5entul de rol Hn relaiile sale cu superiorii (i subordonaiiG )ede necesare .(edine. re%ulate cu ceilali 5e5bri ai conducerii (i cu subordonaiiG cere (i obine de la (efii si considerabil libertate de aciune& :iderul apropiat de subalternii si ar fi 5ai curInd un .specialist Hn relaii u5ane.: el H(i asu5! ca pri5 obli%aie stabilirea relaiilor ar5onioase cu superiorii (i subordonaii (i prefer relaiile infor5ale cu subalterniiG 5ana%erul cu acest stil de conducere tinde s or%anizeze puine HntIlniri for5ale cu subordonaii& Interesant" este constatarea c" liderul distant este eficient 8m"sura eficienei fiind productivitatea grupului2 atunci c*nd este informai acceptat de mem$rii grupului. ac" aceast" condiie nu este ndeplinit" lideoil distant nu poate influena grupul

Nede5n de Hncredere Respect capacitate a (i ne)oile altora Ru)oitor

\\\ De5n de ] Hncredere Nu Rine / sea5a de alii /


6

A5abil Deza%r

Total

& R,C)S) ,R#.NI/.0I,N.+)

5edie! la fiecare din cele trei co5ponente ale situaiei& Rezultatul este un siste5 de clasificare cu opt celule: .octani.& Pentru fiecare din octani se poate stabili cIt putere (i influen poate a)ea liderul Hntr+o atare situaie& 8n lider acceptat! de un %rup cu o sarcin precis (i cu putere asupra soartei 5e5brilor %rupului Roctantul IN )a a)ea o situaie foarte fa)orabil& 8n (ef considerat nede5n de Hncredere! de ctre un %rup constituit pe baz de )oluntariat! an%a,at Hn rezol)area unei sarcini )a%i Roctantul jIIIN se )a afla Hntr+o situaie foarte nefa)orabil&

E%i iena liderului este 5surat prin perfor5ana %rupului Hn sarcina sa 5a,or& Alte caracteristici ale %rupului! cu5 sunt 5oralul! satisfacia (i autorealizarea 5e5brilor sunt considerate contribuii la perfor5an& Corelaiile scorurilor :PC Rrespecti)! o pri5 )ariant a acestuia! A"#N (i perfor5ana %rupului pentru fiecare din situaiile particulare RoctaniN sunt reprezentate Hn fi%ura 7&>&!on0ucerea

8na din pri5ele obser)aii ale autorului este ci subiecii cu scor .:PC. sczut descriu cel 5ai puin dorit colaborator Hntr+ o 5anier unifor5! nedifereniat! stereotip. Acesta apare la fel de ru sub toate aspectele prezente Hn ite5i& Hn schi5b! descrierile subiecilor cu scor .:PC. ridicat au o )arian 5ai 5are! feno5en reflectat de o de)iaie standard 5ult 5ai 5are Hn raport cu cea dat de scorurile .:PC. sczute& Identificarea scorurilor .:PC. ridicate cu .orientarea spre sarcini. (i a scorurilor .:PC. sczute cu .orientarea spre relaii sociale. este adec)at nu5ai Hn situaiile nefa)orabile Rstresante! %eneratoare de anKietate! care per5it liderului un control sczutN& Analiza posibilelor interpretri ale scorurilor :PC este prezentat Hn subcapitolul ur5tor& #bser)aia autorului pare! deoca5dat! cea 5ai su%esti)& .Astfel! scorul :PC trebuie )zut Figura :& 2 + 'odelul contin%enial al ca conducerii o 5sur care! cel puin Hn parte! reflect co5pleKitatea co%niti) a indi)idului (i! Hn parte! reflect siste5ul 5oti)aional care e)oc co5porta5entele orientate spre relaii sociale (i orientate spre sarcini ale persoanelor cu scoruri :PC ridicate )ersus persoanele cu scoruri :PC sczute! Hn situaii nefa)orabile lor ca lideri. R$iedler! /03/! p& /60N& /ara terul %avora:il , ne%avora:il al &ituaiei este considerat ca )ariabil 5oderatoare Hntre .:PC. (i perfor5ana %rupului (i este definit ca %radul Hn care situaia Hn sine confer liderului putere (i influen asupra co5porta5entului %rupului& jariabila a fost operaionalizat ca a)Ind trei co5ponente: relaiile lider+5e5brii! structura sarcinii (i puterea& Ipotezele au fost ur5toarele: aN este

5ai u(or s fi liderul unui %rup care H(i respect (i accept liderul sau Hn care liderul se si5te acceptat! decIt al unui %rup care nu are Hncredere Hn liderul su (i Hl respin%eG bN este 5ai u(or s fi lider Hntr+un %rup foarte structurat! cu sarcini clar stabilite! decIt Hntr+un %rup Hn care sarcina este )a%! nestructurat! neclarG cN este 5ai u(or s fii lider cInd postul este in)estit cu putere RcInd liderul are puterea de a an%a,a (i concedia! de a pro5o)a (i transfera! de a ridica sau reduce salariileN decIt s fii lider care are puin sau nu are deloc putere asupra 5e5brilor %rupului& #rice %rup )a fi clasificat ca situIndu+se deasupra sau sub'odelul lui
$iedler este una din abordrile care su%ereaz c e ist situaii or%anizaionale Hn care un lider distant (i orientat spre srcin este 5ai eficient decIt un lider de5ocratic& Practic! $iedler r strIn%e proble5a eficienei conducerii la natura sarcinii (i la relaia flerului cu subordonaii si& Aceast li5itare deri)! probabil! din litura neuzual a %rupurilor studiate preponderent de autor: echipe de lischet! 5uncitori la frunale de oel! 5e5brii unor 5ici cooperati)e& Principala concluzie a autorului este c situaia 5odereaz ,laia Hntre stilul de conducere (i perfor5ana %rupului! oferind o cheie a Hnele%erii feno5enului conducerii& Hn consecin! or%anizaia poate iuta liderii prin aN structurarea sarciniiG bN sporirea puterii for5ale a flerului fa de %rupul su sau cN schi5bInd co5poziia %rupului! aHntru a crea un cli5at 5ai fa)orabil conducerii& $iedler presupune c east abordare a proble5ei eficienei este 5ai pro5itoare decIt sAerana c liderul H(i )a adapta stilul de conducere la circu5stane&
Diagnoza consonanei con0iiilor

-um sugereaz" i alte a$ord"ri contingeniale ale fenomenului onducerii! modelul lui Viedler susine c" nu e5ist" (stilul $un( de conducere! dar e5ist" (stilul corespunz"tor( si&uatiei^orgaiTizaionaie. Lcceptarea lideruluiL. structura sarcinii i puterea liderului sunt omponentele prin care autorul descrie situaia. 0tilul orientat spre ircin" i stilul orientat spre relaii sociale corespunde! fiecare! unor 2m$inaii particulare 8(octanii(2 ale celor trei indici situaionali. 5ist" i alte clasific"ri ale factorilor sau condiiilor care influeneaz" Inomenul conducerii. 4and6 8<==C2 propune trei factoriG stilul perului! preferina su$ordonailor pentru un stil de conducere i lirei na grupului. Eficiena conducerii depinde de consonana acestor lei condiii.

Autorul susine c" fiecare condiie poate fi caracterizat" rin dimensiunea (str*ns(L rigid f fle5i$il. n urma analizei! fiecare din e poate fi situat" pe continuumul acestei dimensiuni. n e5emplul din egura ?.?. liderul prefer" un stil destul de (str*ns(L structuralit! dar i$ordonaii s"i prefer" ca ei nii s" ai$e suficient" li$ertate n munca Wr! aceasta fiind! Ia r*ndul ei! destul de vag definit". E5ist"! deci! n R,C)S) ,R#.NI/.0I,N.+) fi& acest eKe5plu! o nepotri)ire a stilului de lider cu preferinele subordonailor (i cu structura sarcinii! condiii care! Hns! sunt potri)ite una alteia& Tendina celor trei factori este de a se 5i(ca Hn aceia(i sens pe di5ensiunea .strInsJ3 ri%id + fleKibil& CInd nu se HntI5pl astfel %rupul Hnceteaz s funcioneze ca %rup sau sarcina nu )a fi Hndeplinit& Plasarea fiecrui factor pe aceast scal depinde de anu5ite caracteristici& In cazul liderului acestea includ:
A
A

"iste5ul de con)in%eri (i )alori& Hncrederea Hn subordonai! Hn co5petenele lorG i5plicarea subordonailor Hn planificare! decizie! controlG i5portana pentru lider a satisfaciei subordonailor! a succesului personalG felul cu5 define(te eficiena or%anzaional sunt caracterisitici care conduc la un stil 5ai constriciti) ori 5ai fleKibil&
rigid %leFi:il

Figura 7& 7 + Concordana factorilor conducerii

Stilul #a:itual de ondu ere< 0er e0ia rolului< %elul ;n are liderul ;i evalueaz ontri:uia 0er&onal la %un ionarea gru0ului8 CInd crede c rolul su este )ital liderul )a tinde spre 5ai 5ult control (i 5ai 5are structurare& Nevoia de ertitudine i gradul de &tre&&8 Dac liderul are o ridicat ne)oie de predictibilitate! o sczut toleran a a5bi%uitii stilul su se )a plasa spre li5ita .constricti). a scalei& "tressul fa)orizeaz! de ase5enea! preferina pentru acest stil& )referina su&ordonailor pentru un stil de conducere fleKibil sau! di5potri)! constricti) depinde de:

Si&te!ul de onvingeri i valori8 I5portana acordat i5plicrii personale Hn realizrile %rupului! percepia rolului Faitoaprecierea co5petenei (i inteli%enei deter5in preferina pentru li stil de conducere sau altul& EF0eriena gru0urilor anterioare %enereaz ne)oia nntinuitii stilului& -Kperiena redus a 5uncii Hn %rup face ca noii I5ii s prefere! Hn %eneral! un stil 5ai strIns! structurant& "olerana a!:iguitii sau di5potri) ne)oia de claritate iplic preferina pentru un stil fleKibil sau! respecti)! structurant& Dac sarcina grupului poate fi pro%ra5at sau structurat )a Gpinde de: 4elul &ar inii9 dac este decizie sau i5ple5entare! dac iiplic iniiati) sau supunere! dac este de cercetare+dez)oltare! de izol)are de proble5e sau de i5ple5entare& In %eneral! dac este lHschis 5ai 5ultor soluii sarcina se plaseaz spre polul fleKibil al Galei& "i!0ul ne e&ar realizrii8 Ti5pul scurt plaseaz sarcina spre DIUI .strIns.& Participarea cere ti5p& I!0ortana &ar inii8 "arcinile nei5portante nu 5erit ti5p (i enieG ele trebuie s fie strIns structurate& O:inerea on&onanei %a torilor8 "chi5barea la ni)elul ricruia din cei trei factori! Hn scopul obinerii consonanei! de(i! eretic! posibil! este 5oderat practic de alte )ariabile& Astfel! stilul derului! constricti) ori fleKibil! este perceput diferit Hn funcie de oziia lui Hn or%anizaie& Puterea liderului de a hotrI soarta an%a,ailor ii Rde a+i pro5o)a! concedia! de a le 5ri sau reduce salariileN Hi sore(te libertatea de a folosi! cu acela(i efect! un stil de conducere ori Itul& Acceptarea infor5al a liderului poate s difere de la un lider la Itul! Hn funcie de )ariate caracteristici personale& :ibertatea liderului de a folosi! cu acela(i efect! un stil de knducere sau altul depinde! de ase5enea! de structurile (i procedurile Nr5ale ale or%anizaiei& Astfel! redefinirea 5uncii pentru a spori nplicarea an%a,ailor! ori libertatea Hn folosirea ti5pului de lucru nplic schi5bri Hn structura or%anizaiei& # structur 5atriceal R)& Hn apitolul >! 'esignul structurii organizaionale4 per5ite 5ai 5ult libertate 5ana%erilor Hn atribuirea sarcinilor& :ibertatea liderului depinde (i de 5odul in care subordonaii Hi atribuie personal responsabilitatea )ariatelor aciuni! ori le consider rezultatul I confor5itii sale la nor5ele or%anizaionale& -i pot! chiar! diferenia ; ne)oia de confor5itate Hn funcie de ni)elul ierarhic al liderului&

Inter)enia la ni)elul sarcinii! pentru realizarea consonanei factorilor! care influeneaz eficiena conducerii! poate fi dificil! Hn pri5ul rInd! din cauza di)ersitii sarcinilor pe care %rupul le Hndepline(te& Hn ti5p ce! prin natura acestora! unele corespund stilului O liderului Rde eKe5plu sarcinile cotidiene de rutin se potri)esc stilului structurant practicat de liderN altele pot fi inco5patibile cu acela(i stil Rde eKe5plu! dez)oltarea personal a an%a,ailor se sustra%e stilului .strIns. de conducereN& J I jarietatea subordonailor face dificil inter)enia la ni)elul preferinelor lor pentru un anu5it stil de conducere& In locul inter)eniei or%an izaionale 5enite s opti5izeze co5poziia (i cli5atul %rupului! , liderii recur%! si5plu! la relaiile diadice! alctuind sub%rupuri Hnchise din 5e5brii 5ai influeni ori co5patibili cu stilul propriu R)& 5odelul diadelor )erticaleN& Dat fiind co5pleKitatea inter)eniilor! destinate obinerii consonanei factorilor! 5ana%erii renun! adesea! la orice schi5bare Hn acest sens (i Hncearc s+(i i5pun stilul lor habitual! indiferent de sarcini ori subordonai& -Kist foarte rar! dac eKist! o perfect consonan a cerinelor sarcinii! ne)oilor indi)iduale (i cerinelor or%an izaionale sau ale %rupului& Pri5a sarcin a liderului este s con(tientizeze tensiunile nscute din aceste diferene (i s Hncerce o cale de obinere a consonanei& 'ana%erii sunt oa5enii care fac lucrurile bine! dar liderii sunt cei care fac! Hntotdeauna! cel 5ai bun lucru! care poate fi fcut Hntr+o situaie&
!e %soar scala >LP!>

"cala :PC nu a fost elaborat Hn scopul 5surrii stilurilor de conducere& -a a fost nu5it o scal a stilurilor de conducere! dup c eOs+a constatat c scorurile liderilor la aceast scal coreleaz cu Sperfor5ana %rupului Hn anu5ite condiii& Absena iniial a bazei mteoretice! le%at de feno5enul conducerii! a %enerat dificulti Hn I interpretarea rezultatelor la .:PC.& Distana social& Iniial! $iedler R/01>N a interpretat scala :PC ,ca .un indeK %eneralizat al apropierii psiholo%ice.& :iderii cu scor :PC _sczut erau considerai ca fiind 5ai distani fa de 5e5brii %rupului! RdecIt liderii cu scor :PC ridicat& Baza acestei interpretri se %se(te Hn mstudiile anterioare ale autorului! Hn do5eniul percepiei sociale& Hn ,aceste cercetri! subiecii au artat c percep 5ai 5are si5ilaritate Hntre lei (i 5e5brii %rupului pe care Hi si5patizeaz! decIt Hntre ei (i 5e5brii %rupului pe care nu Hi si5patizeaz& "i5ilaritatea presupus a fost t interpretat ca distan

social& "cala :PC a dat corelaii ridicate cu alte 5surri ale si5ilaritii presupuse& Pentru c persoanele cu scor :PC mridicat se confor5eaz Hn 5ai 5are 5sur la presiunea social (i& de ase5enea! sunt descrise de superiori ca fiind 5ai i5plicate Hn mproble5ele altor 5e5bri! $iedler a considerat scala o 5sur a distanei e5oionale (i psiholo%ice& # 5eniune se i5pune! Hnc& Nu scorurile :PC au fost folosite Hn aceste corelaii! ci scorurile la .The Assu5ed "i5ilaritV Bet`een the #posites. RA"#N care coreleaz foarte puternic cu :PC& 'oti)e (i trebuine& RenunInd la aceast pri5 interpretare! m$iedler a afir5at c scorurile :PC ar 5sura dou 5oti)e diferite& ^ Persoanele cu scoruri :PC ridicate au o puternic trebuin de a stabili (i 5enine bune relaii interpersonaleG persoanele cu scoruri :PC sczute au o puternic ne)oie de succes Hn realizarea sarcinilor& Datele pe care se bazeaz aceast interpretare sunt ur5toarele: liderii cu scoruri :PC sczute 5anifest un co5porta5ent orientat! Hn %eneral! spre sarcin! iar cei cu scoruri :PC ridicate 5anifest un co5porta5ent orientat! Hn %eneral! spre relaii sociale& "ubordonaii liderilor cu scoruri :PC ridicate au orientri co5porta5entale si5ilare liderilor lor& :iderii cu scoruri :PC sczute 5anifest satisfacie (i sti5 de sine! cInd obin perfor5ane ridicate Hn realizarea sarcinilor! iar liderii cu scoruri :P Cridicate triesc sti5a de sine (i satisfacia! cInd reu(esc Hn relaiile interpersonale& /o!0leFitate ognitiv i %leFi:ilitate ver&u& &i!0litate ognitiv i radi ali&!8 Corelaiile poziti)e dintre scorurile scalei :PC (i anu5ite 5surri ale co5pleKitii co%niti)e! precu5 (i recepti)itatea 5ai 5are a persoanelor cu scoruri :PC ridicate! la indici infor5aionali din do5eniul social au susinut o interpretare co%niti) a scalei :PC& Confor5 acestei interpretri! persoanele cu scoruri :PC ridicate sunt! co%niti)! 5ai co5pleKe decIt persoanele cu scoruri :PC sczute R$oa! 'itchel (i $iedler /03/! Hill! /010N& $oa ei al. a ar%u5entat c persoanele cu scoruri :PC ridicate fac 5ai fine diferenieri Hn aprecierile lor sociale& Uudecile lor pri)ind relaiile interpersonale sunt 5ai co5pleKe (i difereniate decIt ,udecile persoanelor cu scoruri :PC sczute& In faa unor liste de %rupuri! roluri sociale! clieni sau 5e5brii ai or%anizaiei! persoanele cu scoruri :PC ridicate cate%orizeaz aceste lucruri Hntr+o 5anier 5ai co5pleK din punct de )edere co%niti)& Alte date RProthero (i $iedler! citai de Rice! /03]N arat c persoanele cu scor :PC ridicat utilizeaz 5ai 5ult infor5aie pri)ind caracteristicile %rupului ReK& putere! controlN (i o interpreteaz cu 5ai 5ult acuratee& Acurateea ,udecilor! 5ai 5are la persoanele cu scoruri :PC

ridicate! decIt la cele cu scoruri :PC sczute! a fost e)aluat (i prin 5ri5ea diferenei dintre felul Hn care liderii din cele dou cate%orii (i! respecti)! subalternii lor apreciaz at5osfera %rupului din care fac parteG discrepana a fost 5ai 5are la cei cu scoruri :PC sczute& Toate aceste date arat c Hn aprecierea caracteristicilor interpersonale ale %rupului! persoanele cu scoruri :PC ridicate recunosc i proceseaz mai mult informaie decIt persoanele cu scoruri :PC sczute& De(i datele pri)ind aprecierea de ctre lideri a perfor5anei %rupului Hn realizarea sarcinilor sunt! dup aprecierea lui Rice R/03]N 5ai puine! se poate constata! totu(i! o superioritate a liderilor cu scoruri :PC sczute fa de cei cu scoruri :PC ridicate Hn recepti)itatea l amindicaiile situaionale& Aceste date ar susine o co5pleKitate co%niti) mspecific orientrii spre sarcin! respecti)! spre relaii sociale& Persoanele cu scoruri :PC sczute sunt 5ai radicale Hn maprecierile pe care le fac despre ei Hn(i(i! despre alii! asupra %rupului sau pri)ind )ariate ele5ente ale 5ediului& Co5parati) cu persoanele cu mscoruri :PC ridicate! persoanele cu scoruri :PC sczute au atitudini 5ai intens poziti)e fa de persoanele e)aluate de ele fa)orabil Radic fa Ide sine! fa de cel 5ai bun prieten! fa de cel 5ai bun colaboratorN (i latitudini 5ai intens ne%ati)e fa de persoanele neutre sau e)aluate mne%ati) Rsubordonai neloiali! 5e5brul tipic al %rupului! cel 5ai puin dorit coechipierN RRice! "ea5an (i <ar)in! /03]N& Aceast )alidare a iipotezei radicalis5ului persoanelor cu scoruri :PC sczute confir5 ,rezultate 5ai )echi care relatau c persoanele cu scoruri :PC sczute mfac 5ai 5are uz de eKtre5ele scalelor Hn descrierea altora prin 5etoda mdiferenialului se5antic& De ase5enea! co5parati) cu persoanele cu mscoruri :PC ridicate! persoanele cu scoruri :PC sczute percep o 5ai m5are diferen Hntre coechipierul cel 5ai dorit (i coechipierul cel 5ai mpuin dorit R$iedler! /013N& 'oti)e pri5are + 5oti)e secundare& 8lterior! $iedler susine c scala :PC 5soar ierarhia 5oti)elor! aceast interpretare mco5pletInd interpretarea anterioar R:PC ca 5sur a dou cate%orii diferite de trebuineN& Referindu+se! acu5! la 5oti)e secundare! iar nu la mtrebuine pri5are! $iedler susine c ierarhia scopurilor persoanelor cu scoruri :PC ridicate este in)ersul ierarhiei scopurilor persoanelor cu scoruri :PC sczute& "copul pri5ar al persoanelor cu scoruri :PC sczute este succesul perfor5anei! iar scopul secundar! succesul linterpersonal& In)ers! scopul pri5ar al persoanelor cu scor ridicat este succesul interpersonal! iar scopul secundar! succesul Hn realizarea sarcinilor& Ase5ntor lui 'aslo` R/07>N $iedler presupune c persoanele caut s+(i satisfac scopurile secundare

nu5ai dup ce scopurile pri5are au fost satisfcute& Presupune! de ase5enea! c persoanele se si5t libere s+(i satisfac scopurile secundare nu5ai Hn situaii foarte fa)orabile! Hn care! probabil! satisfacia scopurilor pri5are

fie c este si%ur! fie c este de,a atins& In situaii 5ai puin fa)orabil e Rzonele inter5ediare (i nefa)orabile ale di5ensiunii .fa)orabilitate situaional. din 5odelul contin%eneiN persoanele H(i centreaz eforturile pe scopurile pri5are& Aceasta Hnsea5n c persoanele cu scoruri :PC sczute sunt preocupate de relaiile interpersonale Rscopul lor secundarN Hn situaii deosebit de fa)orabile (i sunt preocupate de perfor5ana Hn sarcin Rscopul lor pri5arN Hn situaii puin fa)orabile& In)ers! persoanele cu scoruri :PC ridicate sunt preocupate de perfor5ana Hn realizarea sarcinilor Rscopul lor secundarN Hn situaii foarte fa)orabile (i sunt preocupate de relaii interpersonale Rscopul lor pri5arN Hn situaii 5ai puin fa)orabile& Datele pe care se bazeaz aceast interpretare sunt ur5toarele& Persoanele cu scoruri :PC ridicate se descriu uneori ca orientate spre sarcini! iar persoanele cu scoruri :PC sczute se descriu! uneori! ca orientate spre relaii sociale& Au fost! de ase5enea! puse Hn e)iden co5porta5ente corespunztoare acestor descrieri& :PC ca 5sur a atitudinilor R,udeci orientate de )alori personaleN& Rice R/03]N )ede scala :PC ca un instru5ent de 5surare a atitudinilor& CitIndu+i pe $ishbein! :andV (i Hatch R/010N! Rice susine c scala :PC .5soar eKact ceea ce pare a 5sura! anu5e! atitudinile fa de cel 5ai puin preferat coechipier.& Atitudinile fa de cel 5ai puin preferat coechipier reflect diferene Hntre )alorile persoanelor cu scoruri :PC ridicate (i ale persoanelor cu scoruri :PC sczute& Persoanele cu scoruri :PC sczute acord i5portan 5ai 5are succesului Hn realizarea sarcinilor! iar persoanele cu scoruri :PC ridicate acord i5portan 5ai 5are succesului Hn do5eniul relaiilor interpersonale&

Confor5 acestei interpretri! )alorile sunt )zute ca criterii Hn raport cu care sunt fcute aprecierile Hntr+o Hntrea% reea atitudinal: atitudini fa de sine! fa de alii! fa de ele5ente rele)ante din 5ediu& $ishbein! :andV (i Hatch R/010N au co5parat listele atributelor %enerate de subieci cu scoruri :PC ridicate (i! respecti)! sczute pentru a+I descrie pe cel 5ai puin dorit coechipier& De(i nee)aluate statistic! datele arat c cele dou cate%orii de

persoane se si5t a5eninate de tipuri diferite de .cel 5ai puin dorit coechipier.& Pentru cei cu scorur i:PC ridicate acesta pare a fi perturbatorul relaiilor interpersonale! iar Rpentru cei cu scoruri :PC sczute! el pare a fi perturbatorul succesului Hn realizarea sarcinii& Cele dou cate%orii de persoane percep (i I e)alueaz lu5ea prin standarde calitati) diferite sau prin .constructe. f diferite! apreciaz Rice! in)ocInd teoria lui MellV R/077N& Cele dou cate%orii de persoane difer Hn pri)ina atribuirii , insuccesului Hn realizarea sarcinilor& Persoanele cu scoruri :PC ridicate ,se Hn)ino)esc! 5ai frec)ent! ele Hnsele pentru insucces! Hn ti5p ce Spersoanele cu scoruri :PC sczute dau! 5ai frec)ent! )ina pe alii! s pentru insuccesul Hn realizarea sarcinilor& Punerea insuccesului pe , sea5a altor 5e5bri ai %rupului a fost interpretat ca o atri&uire \ defensiv a responsa&ilitii rezultInd din ne)oia puternic de succes a , acestor persoane& Interpretarea aceasta este Hn acord cu ideea! lar% rspIndit! c o atribuire fcut de o persoan este! de obicei! o co5ponent a unui cluster interrelaionat de atitudini& -Kist o le%tur se5nificati) Hntre scorurile ridicate! respecti) m sczute la :PC (i felul Hn care alii descriu co5porta5entul persoanelor din fiecare cate%orie& Astfel! liderii cu scoruri :PC sczute sunt descri(i ca fiind preocupai de clarificarea rolului lor de (efi! ca fiind do5inani! )orbind 5ult! e5iInd 5ulte 5esa,e! coordonInd (i diri,Ind cu o 5In de fier& :iderii cu scoruri :PC ridicate sunt percepui ca oferind re5arci procedurale! incluzInd ali 5e5bri Hn planificarea sarcinii! oferind spri,in (i 5anifestInd un co5porta5ent socio+e5oional poziti)& 8n pri5 5erit al interpretrii scalei :PC ca 5sur a atitudinilor este! dup cu5 ar%u5enteaz Rice Hnsu(i! Hncercarea de a clarifica ce $nseamn 2orientarea spre sarcin2 i 2orientarea spre relaii2P valoarea, diferit pentru un individ sau altul, a succesului $n realizarea unei sarcini sau a succesului $n domeniul relaiilor umane. Aceast interpretare! obser) Rice! nu intr Hn conflict cu afir5aiile lui $iedler c orientarea spre sarcin (i orientarea spre relaii sunt trebuine diferite& Hn ceea ce pri)e(te o alt interpretare dat de $iedler! lucrurile stau diferit& $iedler interpreteaz situaiile Hn care peroanele cu scoruri :PC sczute se 5anifest ca persoanele cu scoruri :PC ridicate Radic i preocupate de relaiiN (i situaiile Hn care persoanele cu scoruri :P C ridicate se 5anifest ca persoanele cu scoruri :PC sczute Radic preocupate de realizarea sarcinilorN ca efect al ur5ririi unor scopuri secundare! dup ce

scopurile pri5are! 5ai i5portante! au fost realizate& Rice ar%u5enteaz c 5odificarea paternului de rspuns al oricreia din cele dou cate%orii de persoane poate fi pe deplin eKplicat prin
A

5odelul )aloric*atitudinal& HntrucIt relaia atitudine+co5porta5ent nu i5plic o coinciden total a celor dou co5ponente! inconsec)enele dintre ele nu ar constitui un 5oti) pentru o alt interpretare a :PC& Interpretarea scalei :PC ca 5sur a atitudinilor are ca principal ar%u5ent le%tura 5ai strIns a scorurilor :PC cu alte atitudini decIt cu orice alte date& Interpretarea ca ierarhie a 5oti)elor solicit! susine Rice! o le%tur 5ai strIns a scorurilor scalei :PC cu datele pri)ind co5porta5entul& Rice consider interpretarea sa 5ai apropiat de interpretarea dat de $iedler scalei :PC! ca 5sur a trebuinelor (i )alorilor& In contrast cu interpretarea scalei :PC ca 5sur a distanei sociale! Rice nu crede c persoanele cu scoruri :PC sczute sunt 5ai distante fa de oricare alii din %rup! decIt sunt persoanele cu scoruri :PC ridicate& -l crede! Hn schi5b! c persoanele cu scoruri :PC ridicate! respecti)! sczute difer Hn pri)ina tipului de 5e5bru al %rupului fa de care doresc s 5enin distan social& AtIt persoanele cu scoruri :PC ridicate cIt (i persoanele cu scoruri sczute caut s 5enin distan social Hntre ele (i persoanele care le a5enin )alorile lor de baz& Persoanele cu scoruri :PC ridicate ar Hncerca s 5enin distan social fa de persoanele care a5enin )aloarea lor central! aceea de succes Hn relaiile interpersonale& Persoanele cu scoruri :PC sczute ar Hncerca s 5enin distan social fa de persoanele care le a5enin )aloarea lor central! aceea de succes Hn realizarea sarcinii& A(adar! fiecare cate%orie de persoane )a descrie ca cel 5ai puin preferat coechipier pe acela care Hi a5enin succesul cu cea 5ai 5are )aloare pentru sine& Interpretarea scalei :PC ca 5sur a )alorilor (i atitudinilor este! Hn plus! .o Hncercare de a inte%ra perspecti)a 5oti)aional (i co%niti) asupra :PC& 'oti)aia (i co%niia 5er% 5In Hn 5In +susine Rice R/03]N + din perspecti)a acestei interpretri& Persoanele 5oti)ate! Hn pri5ul rInd! de succesul Hn realizarea sarcinii sunt _considerate a a)ea co%niii 5ai co5pleKe (i 5ai eKacte Hn do5eniul ,perfor5anei Hn sarcin& "i5ilar! persoanele 5oti)ate! Hn pri5ul rInd de realizarea succesului interpersonal sunt considerate a a)ea co%niii 5ai co5pleKe (i 5ai eKacte Hn do5eniul relaiilor interpersonale.& Afir5aia! necesit! crede5! o te5einic )erificare& De altfel! Rice mobser) eKistena de date 5ai puine pri)ind relaia Hntre co5pleKitatea co%niiilor relati)e la sarcini (i 5oti)aia de realizare a acestora& In plus! nu trebuie i%norat faptul c (i co%niiile

si5plificate pot orienta*5oti)a fer5 co5porta5entul indi)idual R)& Hn capitolul ur5tor! co%niiile (i )alorile izolate sau disociate4. Co5ponentele co%niti) (i )aloric sunt )zute de Rice ca pri male unui siste5 de autoHntrire& -Kcelena co%niti) Hn interiorul unui _anu5it do5eniu poate spori )aloarea succesului Hn acel do5eniu Rpoate Oprintr+un proces de raionalizare! Hn care do5eniile unde cine)a este eKpert a,un% s aibe )aloare ridicatN& Pstrarea )alorii ridicate a unui do5eniu poate fi (i rezultatul altui 5ecanis5 defensi): represia! i%norarea infor5aiei .a5enintoare. pentru acel do5eniu! co%niia lui mr5InInd Hn acest caz si5plificat! stereotip& In)ers! )aloarea 5ai 5are a succesului Hntr+un do5eniu dat poate conduce la dez)oltarea leKcelenei ,udecilor Hn acel do5eniu& Relaiile cauzale Hntre co%niii (i I)alori sunt bidirecionale! direcia do5inant putIndu+se! probabil! mschi5ba Hn ti5p& Produsul final este aspectul sincronic al ele5entelor mco%niti)e (i 5oti)aionale& :a fel ca Hn cazul di5ensiunilor prezente Hn studiile pro5o)ate mde 8ni)ersitatea din 'ichi%an (i Hn cazul 5surrilor cu scala :PC se mpune proble5a independenei celor dou di5ensiuni: .orientarea spre msarcin. (i .orientarea spre relaii sociale.& "cala :PC Robser) Rice! /03]N clasific subiecii prin includerea lor fie Hntr+o cate%orie fie Hn mcealalt& Totu(i! este posibil ca persoanele s considere la fel de Ri5portant succesul Hn a5bele do5enii& Persoanele care acord )aloare ridicat succesului Hn a5bele do5enii ar trebui s poat fi difereniate mde persoanele care acord )aloare ridicat unui sin%ur do5eniu ca (i de persoanele pentru care succesul Hn a5bele do5enii conteaz foarte puin& 'asurarea separat a )alorilor indi)izilor + i5portana ridicat! respecti)! sczut a succesului Hn realizarea sarcinii (i i5portana ridicat! respecti)! sczut a succesului Hn relaii interpersonale RHntr+un desi%n 5atriceal 6K6N poate fi 5ai infor5ati) asupra diferenelor interpersonale&

'odelul rspunsului social


7alori care orienteaz com&ortamentul +n conte=t social ? organizaional # deziluzie crescInd pri)ind teoria (i cercetarea conducerii se 5anifest la Hnceputul anilor /0]4& Distincia Hntre conducere orientat spre sarcini (i conducere orientat spre persoane se do)ede(te inadec)at eKplicrii unor aspecte i5portante ale conducerii or%anizaionale! cu5 sunt 5ana%e5entul schi5brii! oferirea unei )iziuni strate%ice (i inspirarea subordonailor RCon%er (i Manun%o! /00>N& # Hntoarcere la o clasificare 5ai

rafinat a orientrii )alorice! aprut (i 5ai de)re5e! Hn literatur RBass! /016N ni se pare potri)it! ca punct de pornire Hn dez)oltarea propriei clasificri! pe care o )o5 prezenta Hn continuare& #rientarea spre sarcini! orientarea spre interaciuni (i orientarea spre sine& CInd indi)izii for5eaz un %rup! diferite lucruri din situaia social )or fi pentru ei reco5pense poteniale& "arcina %rupului poate fi centrul ateniei unora dintre ei& Confor5 opiniei eKpri5ate de Bass R/013N ace(tia sunt oa5eni orientai spre sarcini RtasX + orientedN& Hns(i prezena %rupului poate fi Hn centrul ateniei altora: ace(tia sunt oa5eni orientai spre interaciune Rinteraction + orientedN& Propria persoan poate centra atenia altora: ei sunt oa5enii orientai spre ei $nii Rseif + orientedN& Hn ti5p ce orientarea spre interaciuni (i includere social pare apropiat concepiilor 5ai )echi pri)ind .trebuina de afiliere.! orientarea spre sarcini (i orientarea spre propria persoan sunt 5ai puin co5pleKe (i 5ai independente d e!on0ucerea U++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ?nceptul! 5ai )echi (i el! de .ne)oie de realizare.& Diferit de ne)oia de r,ilizare! 5surat prin Testul de Apercepie Te5atic RTATN! care iOGlude ele5ente asociate interesului pentru putere (i recunoa(tere! onceptul .orientare spre sarcini. propus de Bass este aKat pe satisfacia ii rinsec asociat cu o 5unc interesant! pe Hndeplinirea unei sarcini Lperse)erena Hn realizarea ei co5plet& Astfel definit (i 5surat cu .In)entarul de orientare. Rfrienta+tion In)entorV! Bass! /016N orientarea spre sarcini coreleaz k ziti)! cu atitudinea raional Hn faa proble5elor Rthou%htfulnessN a(a U5 este aceasta 5surat de chestionarul de te5pera5ent <uilford + H55er5an (i ne%ati)! cu do%5atis5ul! 5surat de scala RoXeach R/014N& Orientarea &0re &ine coreleaz poziti) cu do%5atis5ul lisurat prin scala RoXeach! cu frica de e(ec din scala .$a5ous 9iVin%s. elaborat de Bass (i cu lipsa de schi5bare! 5surat prin scala I preferine personale! alctuit de -d`ards R/07>N& Orientarea &0re intera iune corelez poziti) cu ne)oia de filiere! 5surat prin scala -d`ards (i cu dependena social de %rup! lsurat de scalele /1P$G coreleaz ne%ati) cu ne)oia de autono5ie! lIsurat prin acela(i /1P$ (i! tot ne%ati)! cu atitudinea raional (i OAiecti)itatea! 5surat prin chestionarul de te5pera5ent <uilford + 55er5an&

In situaii eKperi5entale! sti5ulii sociali personal a5enintori 2u conflictuali dau na(tere la diferene de rspuns Hn funcie de ientarea subiecilor& CInd subiecii au fost adunai Hn %rupuri no%ene! dup orientarea lor! iar conflictul intra%rup a crescut prin asarea unor de)iani!@sau cInd %rupul a fost supus unei conduceri itoritare! o considerabil )arian a rspunsurilor a putut fi asociat cu ientarea particular a persoanelor& 'e5brii %rupului orientai spre rcin nu au fost personal perturbai de dezacorduri! Hn schi5b! e5brii orientai spre interaciuni (i cei orientai spre sine au fost Hstul de deran,ai de acelea(i certuri& CInd li s+a cerut s foloseasc iluri participati)e de conducere! persoanele orientate spre sine a ualunecat repede spre o conducere directi)! Hn ti5p ce indi)izii orientai spre sarcini au fost 5ai eficieni ca lideri per5isi)i RBass! /013! R Anderson (i $iedler! /01>N& i r& @ G @ iOO,Jnnzb, G hc
A m m

In situaii eKperi5entale! Hn care subiecii controlau f co5unicarea RManfer! Bass (i <uVet! /012N subiecii orientai spre sine s+au artat preocupai s aud cIt 5ai 5ulte despre cIt de bune (i corecte sunt propriile lor opiniiG subiecii orientai spre interaciuni (i cei orientai spre sarcini i+au Hncura,at pe alii s eKpri5e cIt 5ai 5ulte opinii (i idei& In situaii de training eKperi5ental pe proble5e de consiliere! subiecii orientai spre sine erau Hnclinai s fa)orizeze consilierea pe te5a aprecierii perfor5anei anterioare! Hn ti5p ce subiecii orientai spre interaciuni (i cei orientai spre sarcini s+au artat 5ai interesai de fiKarea scopurilor )iitoare& "ubiecii orientai spre sine preferau s asculte cIt de buni au fost! Hn ti5p ce subiecii orientai spre interaciuni (i cei orientai spre sarcini preferau s se concentreze pe ceea ce ar putea s fac! Hn )iitor! pentru a+(i 5enine sau H5bunti perfor5ana& OU bf In %rupuri 5ici! ca (i Hn 5ari or%anizaii! subiecii orientai spre IsarciniP sunt 5ai tolerani fa de opinia de)iant! fa de ideile contradictorii (i fa de supra)e%here directi)! de(i ei Hn(i(i reu(esc 5ai bine ca supra)e%hetori per5isi)i! 5anifestInd! Hn acela(i ti5p! 5oti)are (i perse)eren pIn la Hncheierea sarcinilor %rupului& "ubiecii orientai spre sarcini sunt 5ai preocupai s a,ute ia atin%erea scopurilor %rupului& "ubieciVorientai spre sine sunt 5ai preocupai de propriul lor succes Hn influenarea altora! indiferent dac influena lor este sau nu benefic& Cu cIt 5ai pronunat este orientarea spre sarcin a subiecilor! cu atIt 5ai probabil este ca ei s )ad deschiderea (i Hncrederea ca o cale spre succes Hn acti)itile %rupului@ Conte=tul cultural *i 'unciile indi(iduale ale (alorilor

@+#rientarea spre sarci5forientarea spre interaciuni (i orientarea spre sine! a(a cu5 au fost definite de Bass nu epuizeaz! totu(i! )alenele %rupului social or%a5zaiona- jalorile nu sunt doar predispoziii tntraindividuale cu influen cauzal asupr a co5porta5entului indi)idual Hn situaii sociale& Ca definiii e)aluati)e aG situaiilor! e)eni5entelor (i obiectelor! )alorile se pro5o)eaz social (l se Hn)a Hn actul co5unicriic@<rupul poate fa)oriza o cate%orie Hn 5ort cu alta& De accea! stabilirea cate%oriilor de orientare indi)idual trbuie s ia Hn considerare atIt conte5tul cultural care dezvolt" viorile! c*t i funciile individuale pe care eKpri5area acestor )alori Hn o5porta5ent le ser)e(te& In %rupuri 5ici ca (i Hn 5ari or%anizaii Hn ere centrarea pe propriile ne)oi nu este social dezirabil! persoana dientat spre sine! dar care dore(te recunoa(terea din partea celorlali n H(i )a eKpri5a deschis con)in%erile& A,ustarea orientrii indi)iduale h )alorile %rupului poate constitui un 5ecanis5 5ai con(tient a(a cu5 ?te abordat de teoriile auto + prezentrii sau 5ana%e5entului i5presiei rdesXi! et. al. R/03/N sau incon(tient! defensi)! cu5 este studiat de piholo%ia freudian& A(adar! alturi de .orientarea spre sine. cu5 este aeasta definit de Bass! lu5 Hn considerar .orientarea spre sine raionalizat" sau e5primat" social dezira$il. Persoana cu o orientare s re sine raionalizat )a@e@ri5ai spre eKe5plu! preuirea .co5petiiei. ir nu Hn)in%erea cu orice pre! preuirea .conducerii.! nu a puterii! leuirea .eKi%enei. iar nu respin%erea diferenei*etc& ! In sfIr(it! o a cincea cate%orie )aloric poate orienta co5porta+
&? HJI -....... .......... .11 niuiri^

aHntul indi)idual& A(adar! %rupul Hnsu(i poate fi centrul ateniei unei p rsoane nu dintr+o ne)oie de afiliere Rca Hn cazul orientrii spre interac+ tiiniN dar din ne)oia de securitate& NeHncrederea Hn sine! Hn posibilitile Udi)iduale! Hn %eneral! Hnsoit de ne)oia co5parrii cu altul (i de li5a diferenei fa de consensul 5a,oritar definesc aceast orientare Ire %rup& Cadrul i&otetic general; consec(ena c@m&ului 'enomenologic indi(idual Tendina spre consec)en este! poate! cel 5ai %eneral principiu O or%anizrii cI5pului psiholo%ic& Teoria freudian arat cu5 indi)idul lide s asi%ure consec)ena diferitelor aspecte ale funcionrii sale liholo%ice! cu5 .lo%ica. incon(tientului reconciliaz discrepanele (i mconsec)enele& Au eKistat 5ulte alte teoretizri ale consec)enei! H

n do5enii particulare: Heider R/0>1N! Ne`co5b R/072N! Cart`ri%ht (i HararV R/071N! #s%ood (i Tannenbau5 R/077N! $estin%er R/07>N! Rosenber% (i Abelson R/014N& A(a cu5 este utilizat Hn aceste teorii! consec)ena nu este un principiu al lo%icii! dar o Hnclinaie care influeneaz felul Hn care %Indurile (i tririle noastre sunt or%anizate& Totu(i! organizarea sau integrarea sunt ter5eni utilizai pentru a nota relaia dintre aceste eKperiene e)aluati)e Hntr+un aran,a5ent ierarhic bazat pe %eneralizare& # astfel de %eneralizare poate fi )zut de altcine)a ca .ne,ustifHcat. sau poate fi criticat pentru c nu corespunde! Hntr+un fel sau altul! standardelor raionale de obiecti)itate RBri%ha5! /03/N& jariate diferene Hntre o .bun. %eneralizare (i un .stereotip. au fost e)ideniate Hn procesul cate%orizrii sociale& "tereotipul este apreciat ca o supra%eneralizare la care cine)a a,un%e pe o .baz inacceptabil de achiziie.! de eKe5plu! prin preluarea rspunsului 5odal al unui %rup& Din punctul de )edere al or%anizrii cI5pului psiholo%ic indi)idual este necesar s distin%e5 Hntre con)in%eri foarte difereniate! cu disponibilitate ridicat de discri5inare (i structurile si5ple! ri%ide care au fost nu5ite stereotipii RMatz (i "totland! /070N& Con)in%erile difereniate (i discri5inati)e sunt susceptibile de schi5bare prin .percepte. noi& In schi5b! a fost de 5ult )re5e de5onstrat eKperi5ental RMerr! /0>2N c stereotipiile nu se dez)olt! ci r5In osificate& CInd apreciaz stereotip! indi)idul nu utilizeaz infor5aia disponibil Hntr+o situaie! dar define(te situaia prin opiniile sale preconcepute! distorsionIndu+i percepti) caracteristicile& 'ecanis5ele percepiei selecti)e! proieciei! raionalizrii (i ne%rii au fost adesea utilizate Hn descrierea aprecierii stereotipe R=a`adzXi! /0>]! Matz (i "totland! /070! Matz! /014! Bri%ha5! /03/N& -ste de presupus c tendina %eneral ctre consec)en Hn funcionarea. psiholo%ic este li5itat de %radul de inte%rare a siste5elor co%niti)e (i )alorice ale indi)idului& Pute5 concepe unitile 5olare Rde eKe5plu! atitudinileN 5ai 5ult sau 5ai puin izolate sau di5potri)! puternic inte%rate Hntr+un siste5& Pute5! de ase5enea! concepe o unitate 5olar le%at de 5ai 5ult decIt de un sin%ur siste5 f)i morie& Cel 5ai ridicat ni)el de inte%rare a siste5elor )alorice iflii)iduale este concepia de sine a indi)idului& -l are o i5a%ine a sa ca a / and anu5ite )alori& "i5ilar autorilor Matz (i "totland R/070N )o5 utiliza ter5enul di izolare pentru a ne referi la orice fel de separare a unei uniti 5olare di alte uniti sau siste5e& jo5 folosi! Hns! ter5enul de disociere Rlatz (i "totland

prefer ter5enul co5parti5entalizareN pentru a ne dTeri la un anu5it fel de izolare! anu5e! separarea unei uniti 5olare itorat operrii unor mecanisme
defensive.

Pri5a ipotez! %eneral! a 5odelului nostru este c Uiponibilitatea de rspuns a unui indi)id poate fi interpretat nu doar 2 predispoziie! dar ca un fel personal de a atinge consecvena ntr%o maie particular". Definirea e)aluati) a situaiei de ctre o anu5it prsoan poate fi 5ai Hn%ust! Hn cadrul unei atitudini izolate sau lGociate defensi)! sau 5ai lar%! i5plicInd 5ai 5ulte din siste5ele i e )alorice inte%rate& $eno5enul poate fi pri)it atIt ca o capacitate + Uiponibilitatea inte%rati) a structurilor sale co%niti)e + precu5 (i ca Dti)aie! ca ne)oie de consec)en& Consec(enta ca selecti(itate atitudinal i Intr+o sintez recent asupra studierii atitudinilor Hn psiholo%ia ,pial! -a%lV R/006N a subliniat c una din cele 5ai )enerabile Hzu5pii Hn teoria atitudinilor este aceea a selecti)itii atitudinale Hn Hlucrarea infor5aiei RAllport! /027! Asch! /072N& Cercetarea I5porta5ental a ur5rit! Hn special! s de5onstreze prezu5pia Irticular c atitudinile oa5enilor afecteaz prelucrarea infor5aiei! l*orizInd 5aterialul atitudinal con%ruent R.efectul con%enialitii.N& In fiecare din cele trei for5e Hn care efectele con%enialitii au 8t studiate + eKpunerea selecti) sau atenia! aprecierea sau ,udecata ,ecti) (i 5e5oria selecti) + )ariabilitatea rezultatelor a dus! 5ai OHi! la o scdere a interesului iniial Hn studierea acestor efecte! iar! pi! la o concepie 5ai nuanat asupra selecti)itii atitudinale&
A

Astfel! o concepie .contin%ent. a fost dez)oltat (i susinut ,peri5ental! Hn do5eniul eKpunerii selecti)e (i ateniei& Cel puin H n anu5ite circu5stane 2determinanii primariai ateniei par s concureze selectivitatea atitudinal R"ears! /017! RaV! /01]! BrocX! P Albert (i BecXer! /034N&
A

In ceea ce pri)e(te percepia (i ,udecata selecti)! cercetarea Ir eKperi5ental R'anis! /014!/01/! Uudd (i MuliX! /0]4! Uudd! MennV (i MrosnicX! /0]2! Ro`er! /0]2N susine! Hntr+o anu5it 5sur teoria selecti)itii! confor5 creia oa5enii asimileaz infor5aia ase5ntoare! sau 5ini5alizeaz nease5narea infor5aiei relati) apropiat de propriile lor atitudini (i contrasteaz infor5aia sau eKa%ereaz nease5narea

infor5aiei relati) deprtat de acestea! Hnele%erea teoretic a feno5enelor de asi5ilare (i contrast a fost pus Hn le%tur cu procesul de categorizare. R-iser (i "troebe! /036! Uudd (i HarrarXie`icz! /0]4!Ta,fel! /0]/! /0]6N& In ti5p ce pri5ele studii pri)ind efectul selectivitii atitudinale asupra memoriei susin c infor5aia atitudinal con%ruent se 5e5oreaz 5ai bine decIt infor5aia atitudinal incon%ruent! o tendin opus a fost curInd de5onstrat RUones (i Aneshansel /071N& fE Preferinele pentru infor5aia atitudinal incon%ruent au fost ulterior confir5ate RUohnson (i Uudd! /0]2N ca (i preferinele pentru infor5aia eKtre5 RUudd (i MuliX! /0]4N& Pentru eKplicarea co5pleKitii acestor rezultate! au Hnceput s fie luate Hn considerare anu5ite caracteristici F structurale ale cunotinelor su&iecilor $n domeniile atitudinale R)& @ -a%lV! /006N&
A

In concluzie! specificarea condiiilor Hn care: R/N eKpunerea selecti) (i atenia depind fie de atitudini! fie de deter5inanii pri5ari ai atenieiG R6N asi5ilarea (i contrastul se 5anifest Hn percepie (i ,udecat (i! Hn sfIr(it! R2N 5e5oria fa)orizeaz infor5aia con%ruent! incon%ruent sau eKtre5 + este stadiul Hnele%erii teoretice Hn do5eniu& A doua ipotez a 5odelului& 'odelul nostru susine c eKplicarea fiecruia din cele trei aspecte + eKpunerea selecti) (i Proprietile sti5ulului cu5 sunt: intensitatea! calitatea! repetiia! schi5barea! 5i(carea!J noutatea! con%ruena cu coninutul prezent al ateniei sunt .deter5inani pri5ari. ai ateniei &asnia! asi5ilarea * contrastul (i 5e5oria selecti) + poate fi fcut prin dsponibilitatea inte%rati) a sche5elor co%niti)e ale indi)idului sau %in ne)oia sa de consec)en& $aete ale aceleia(i 5onede! ele rezult dn realizarea consec)enei Hn cadrul unei uniti 5olare izolate Rspre @e5plu! o atitudineN sau disociate defensi) sau Hn cadrul unor lar%i siite5e de con)in%eri (i )alori& Pri5ele dou 5odaliti de obinere a dnsec)enei se 5anifest ca si5plitate co%niti) (i ri%iditate! iar cea EU+a treia! ca )ariabilitate intern capabil s cuprind! fleKibil! d5pleKitatea situaiilor sti5ul& Descrierea modelului 'odelul rspunsului social porne(te de la Hnele%erea unui tip d rspuns@ociaM confor5itatea! ca 5oti)aie (i co%niie! deopotri)& CAnfor5itatea a fost definit ca un co5porta5ent intenionat! deJ Htleplinire

I
6

a eKpectanelor %rupului! a(a cu5 sunt ele percepute Hn f,Hzent! de ctre indi)id RHollander (i Yillis! /013N& Ase5ntor celor ii autori distin%e5 Hntre confor5itatea rezultat din habituarea arinelor sociale din trecut! a crei continuitate Hn prezent apare drept invenionalitate (i o reacie la o influen i5ediat& Cea dintIi este un ,oe%,ntre rspunsul indi)idului (i rspunsul mediu sau modal al , ,puluiG ur5toarea este trecerea de la opinia pri)at la opinten%rupului ii! pur (i si5plu! o schi5bare a opiniei de la o Hncercare la alta& Hiholo%ic! cele dou for5e de confor5itate pot fi eKplicate ca dorina! ti 5are sau 5ai\5,c@de aaccepta-influena.pre.ze.nt%.Nd+c ca{un 2ecT.Tependenei - independenei situaionale. -a#ima dependen <uaionc$<aXX0V]Vte fi interpretat ca TTn ni)el sczut de inte%rare I%niti) sau )aloric a indi)idului Rsau ca un ni)el sczut de O aceptuaiizafeN& -a#ima independena situaional sau Hnchidere fa I indicii situaionali poate fi interpretat! de ase5enea! ca un ni)el lizut de inte%rare a siste5elor co%niti)e (i )alorice indi)iduale! Mcorat! Hn acest caz! unui mecanism de disociere & -Kist o li&&

Ni)elul sczut de inte%rare co%niti) sau )aloric! ori! altfel lis! conceptualizarea i5perfect poate a)ea acelea(i consecine asupr a
PRO!;S; ORGANIZA&IONAL;
#

consec)en 5aKi5 Hn interiorul unuia sau altuia dintre aceste siste5e disociate! dar li5itele lor Hn%uste conduc la inconsec)en co5porta5ental! cInd aprecierea co5porta5entului este transsituaional Rare Hn )edere )ariate cate%orii de situaiiN& iip/ Relati) la dependena + independena situaional distin%e5 alte patru paternuri sociale posibile& Definirea a trei dintre ele + confor5itatea pur! anticonfor5itatea pur (i )ariabilitatea + este identic celei fcute de Hollander (i Yiliis R/013N& Al partulea patern O 5obilitatea + este co5plet diferit& Confor5itatea pur consist Hn 5i(carea 5aKi5 (i co5plet Hn direcia unei 5ai 5ari influene sociale& Anticonfor5itatea pur corespunde 5i(crii! 5aKi5e (i consec)ente! la fel ca Hn cazul confor5itii pure! dar Hn direcia unei 5ai 5ici con%ruene sociale& Crutchfield R/016N a conceput ase5ntor .personalitatea contra + confor5ist.&

jariabilitatea pur sau anticonfor5itatea fa de sine Hnsu(i Rseif + anticonfor5itVN este co5porta5entul unui subiect care H(il schi5b 5ereu prerea ! cu fiecare Hncercare! de la ,udecile iniiale la cele care ur5eaz& Poate fi considerat un fel de independen per)ertit! de )re5e ce schi5barea continu H5piedic luarea Hn considerare a eKpectanelor nor5ati)e& Dup cu5 au obser)at Hollander (i Yiliis R/013N )ariabilitatea sau anticonfor5itatea fa de sine a fost^ asociat de Aronson (i Carls5ith R/016N cu sti5a de sine ne%ati) sau! cel puin! foarte sczut& 'obilitatea difer de conceptul de .independen pur. )zutG de Hollander (i Yiliis ca totala lips de schi5bare de la rspunsul dinaintea eKpunerii la cel de dup eKpunerea la influena social! care! Hn 5odelul nostru! corespunde .5aKi5ei independene situaionale.& -KpectaneleJ nor5ati)e Rla fel ca alte indicaii situaionaleN sunt percepiei indicilor situaiei! ca 5ecanis5ele de disociere! (i anu5e! .repre sia pri5ar. (i .neatenia. RChiric! /002N &Rpercepute de ctre indi)id! dar el se poate baza pe ele sau nu! dup cu5 acestea corespund sau nu standardelor rezultate din con)in%erile (i I )alori le personale& Cu c%t mai integrate sunt convingerile i valorile personale cu at%t mai mare este varia&ilitatea intern care poate <cuprinde comple#itatea situaional. Co5porta5entul indi)idului apare ca nor5ati) con%ruent Hntr+o situaie (i nor5ati) independent Hn alta& Dar co5porta5entul su apare consec)ent dac este apreciat dintr+o perspecti) transsituaional 5ai lar%& 'odelul rspunsului social subliniaz ur5toarele aspecte: R/N anticonfor5itatea este o )arietate de dependen ca (i confor5itateaG R6N 5obilitatea sau fleKibilitatea! ca independen con(tient sau asu5at! difer atIt de anticonfor5itate cIt (i de )ariabilitatea eKcesi)G _jariatele for5e de confor5itate structureaz un spaiu al paternurilor O posibile de rspunsuri sociale plasat Hntre habitudinea pur Rdependena I de trecutN (i reacia pur Rdependena de prezentN R)& $i%ura 7&1N <n termeni cognitivi aceste paternuri de rspuns social! cu meKcepia .5obilitii.! sunt )ariate for5e de inte%rare sau conceptualizare i5perfect& In ti5p ce co5pleKitatea co%niti)! datorat celei 5ai ridicate inte%rri a con)in%erilor (i )alorilor din do5eniul social! reprezint paternul .5obilitate.! stereotiparea (i alte for5e de cate%orizare .ne*ustificat. datorate unor con)in%eri (i )alori disociate caracterizeaz paternul .independen situaionala pur. Rcare a internalizat anterior rspunsul 5odal al %rupuluiN& .Confor5itatea pur. (i .anticonfor5itatea pur. sunt

caracterizate printr+o acceptare + i%norare Rdoar parialN con(tient a indicilor situaionali contradictorii! , ca rezultat al presiunilor sociale& .jariabilitatea . * .anticonfor5itatea m fa de sine. se caracterizeaz prin deinerea con(tient a unor co%niii ^ conflictuale Hnsoit de trirea anKietii& .Reacia i5ediat pur. O corespunde unor con)in%eri (i )alori izolate datorate srciei di5ensiunilor conceptuale inte%rati)e &Vigura ?.> + 'odelul rspunsului social $n termeni motivaionali! .reacia i5ediat pur. Hnsoe(te trebuinele pri5are! situate la ni)elul de baz al pira5idei lui 'aslo`! .)ariabilitatea. se lea% de trebuinele de securitateG .confor5itatea pur. eKpri5 trebuinele de afiliereG .anticonfor5itatea pur. (i .independena situaional pur. Rinternaiizarea anterioar a rspunsului 5odalN sunt susinute de trebuine de recunoa(tere (i sti5 de sine iar .5obilitatea. este! probabil! Hnsoit de trebuine de autorealizare Rter5& en%l& seif + actual izationN&

'odelul conducerii transformationa;e< c$arismatice


0
9

Confor5 5odelului conducerii transfor5aionale sa upharis5atice! liderul eficient este acela care poate induce sc(im&ri ma*ore $n atitudinile i convingerile su&ordonailor i adeziune la FFcopurile i misiunea organizaiei& 'odelul prescrie efecte noti)aionale eKcepionale asupra subordonailor! obinute prin alte necanis5e decIt cele prescrise de 5odelul tranzacional& :iderii ranzacionali H(i 5oti)eaz an%a,aii bazIndu+ se pe interesele lor Npersonale& Procesul conducerii este )zut ca o tranzacie: .A5 Hn )edere nteresele )oastre + le co5unic liderul + dac (i )oi inei sea5a de ale nele! ale co5paniei.& Pe aceast cale sunt realizate sarcinile pr%anizaionale le%ate de obiecti)e curente& :iderii tranzacionali conduc prin $ntrirea contingent poziti) Gau ne%ati)& Conducerea prin Hntrire contin%ent poziti) este bonceput ca un,schi5b acti) Hntre lideri (i subordonai! prin care O ice(tia din ur5 sunt reco5pensai (i recunoscui pentru realizarea O obiecti)elor asupra crora au con)enit cu liderul& Reco5pensele pot O nclude recunoa(terea liderului pentru 5unca depus! pli supli5entare ptc& :iderii pot tranzaciona cu subalternii (i prin centrarea asupra %re(elilor! a5InInd decizia ori e)itInd s inter)in! pIn cInd se ntI5pl ce)a ru& -anagementul prin e#cepie este nu5ele dat acestor ranzacii! care pot a)ea o for5 5ai acti) sau 5ai

pasi)& Distincia ntre for5a acti) (i for5a pasi) a 5ana%e5entului prin eKcepie se pazeaz! Hn pri5ul rInd! pe 5o5entul inter)eniei liderului& In for5a icti) liderul ur5re(te continuu perfor5ana subordonailor! pentru a inticipa erorile! Hnainte ca acestea s creeze proble5e 5ai serioase (i a ntroduce! la ne)oie! aciuni corecti)e& :iderul caut! a(adar! acti)! orice ie)iaie fa de eKpectane& -l clarific! dinainte! subordonailor aceste bKpectane (i le co5unic standardele dup care )or fi apreciate rezultatele (i )or fi stabilite abaterile& Hn for5a pasi) a 5ana%e5entului prin eKcepie liderul nter)ine cu critici (i repro(uri nu5ai dup ce au aprut %re(elile! far s n co5unicat! anticipat! subordonailor! standardele (i eKpectanele& :iderul a(teapt ca sarcina s fie Hndeplinit! apoi stabile(te dac sunt proble5e (i le aduce la cuno(tina subordonailor& Doar Hn acest 5o5ent iderul stabile(te standardele! Hn funcie de care apreciaz prestai asubordonailor RHo`ell (i A)olio! /002! Hater (i Bass! /0]]N& Conducerea tranzacional! bazat pe Hntrire contin%ent poziti) deter5in subordonaii s atin% ni)elul ne%ociat de perfor5an& In aceast pri)in liderul (i subordonatul a,un% la o Hnele%ere asupra a ceea ce )a pri5i subordonatul pentru atin%erea ni)elului de perfor5an ne%ociat& CIt )re5e liderul (i subordonatul %sesc schi5bul 5utual satisfctor! relaia or%anizaional continu (i ni)elul de perfor5an eKpectat )a fi atins& Nu5eroase cercetri desf(urate Hn anii 34 (i f]4 au e)ideniat efecte poziti)e ale Hntririi contin%ente asupra satisfaciei (i perfor5anei& Recent! au fost relatate (i situaii Hn care Hntrirea contin%ent poziti) a a)ut un i5pact ne%ati) asupra perfor5anei RHo`ell (i A)olio! /002! ia5arino (i Bass! /004N& Hntrirea contin%ent ne%ati) ser)e(te la clarificarea rolurilor subordonailor (i reprezint! astfel! un i5portant aspect al conducerii& "chi5brile or%anizaionale 5a,ore! strate%ice! nu pot fi! Hns! realizate prin acest %en de tranzacii& -le necesit schi5bri de concepie (i atitudini ale an%a,ailor care s+i conduc la o i5plicare profund Hn realizarea 5isiunii or%anizaiei& Conducerea transformaional este 5ai 5ult decIt o tranzacie coreci ) sau constructi)& Prin consideraie individualizatD stimulare intelectual (i c(arism Rcele trei co5ponente ale conducerii transfor5aionale! identificate de Bass! /0]7N liderul este capabil s transfor5e 5oti)aia subordonailor (i s conduc la perfor5ane peste eKpectanele iniiale& "e presupune c acest lucru se obine prin trei 5ecanis5e& 'ai HntIi liderii transfor5aionali sporesc i5portana perceput (i )aloarea rezultatelor ce trebuie obinute de subordonai& In al doilea rInd! liderii 5oti)eaz subordonaii s transceand interesele i5ediate (i s se

i5plice profund Hn 5isiunea or%anizaiei& In sfIr(it! liderul schi5b (i eKtinde trebuinele subordonailor RMoh! "teers (i Terbor%! /007N& Cercetrile RBass! /0]7! Panchant! /00/! Con%er (i Manun%o! /0]3! /00>G Moh! "teers (i Terbor%! /007N Hncep s se centreze pe aspecte ale conducerii (i respecti)! pe atribute ale liderului puin sau deloc in)esti%ate de psiholo%ii (i cercettorii 5ana%e5entului Hnainte de /0]4& :iderii charis5atici Rtransfor5aionaliN prefer scopurile de lun% !on0ucerea uratG ei au abilitatea de a crt@\o,)iziune! o i5a%ine de ansa5blu a tarii ideale pe care or%anizaia trebuie s o atin% Hn )iitor& -a poate fi oarte diferit de caracteristicile or%anizaionale (i de cursul aciunilor urente& De aceea! liderul trebuie s aibe! de ase5enea! abilitatea de a o o5unica subalternilorG abilitatea de a sc(im&a i alinia )ariate u&sisteme pentru a le aco5oda )iziunii saleG aptitudinea de a insufla ubalternilor dorina (i de a le dez)olta responsabilitatea dez)oltrii Nersonale (i a celorlali cu care lucreaz& .Prin adu%area acestor ii5ensiuni! factorilor tranzacionali ai conducerii Rreco5penselor :ontin%ente (i 5ana%e5entului prin eKcepie! care )izeaz trebuinele ubordonailor direct le%ate de scopurile perfor5anelor contractate cu iderulN puterea eKplicati) a caracteristicilor 5surate ale conducerii a :rescut. RYilpert! /007N& I5pactul conducerii transfor5aionale asupra netelor constructi)e (i cooperati)e ale subordonailor! neco5pensate ,Arin siste5ul contractual de reco5pense! asupra identificrii indi)idului u or%aniuzaia (i i5plicrii lui Hn proble5ele acesteia! asupra atisfaciei (i perfor5anei subordonailor RMoh! "teers (i Terbor%! 007N poate fi %eneralizat ca sporirea autonomiei subordonailor&

Bibliografie
Mdorno! T&Y&! $renXel+Bruns`icX! -&! :e)inson! D&U&! "anford! R&N& R/074N& T(e aut(oritarion personalit6. Ne` iorX: Harper and Ro`& jllport! <&Y& R/027N& .Attitudes.& In: C& 'urchison R-d&N Qand&oo8 of social ps6c(olog6, R)ol 6&N& Yorcester! 'ass&: ClarX 8ni)ersitV Press&

jndersen! :& R&! $iedler! $& -& R/01>N& .The effect of participatoiV and super)isorV leadership on %roup creati)itV.& 0ournal of ;pplied )s6c(olog6! >]! 663+621& tronson! -&! Carls5ith U&'& R/016N& .Perfor5ance eKpectancV as a deter5inant of actual perfor5ance.! 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6, 17! /3]+l]6 &Asch! "& -& R/076N& 1ocial ps6c(olog6. -n%le`ood Cliffs! NU: Prentice + Hall& Bass! B&'& R/016N& ?rientation <nventor6! Palo Alto: Consultin% PsVcholo%V! Press& Bass! B&'& R/013N& ."ocial beha)ior and orientation in)ertorV: a re)ie`.& )s6c(ological Iulletin, 1]!>!614+606& Bass! B&'& R/0]7N& 9eaders(ip and performance &e6ond e#pectations/ Ne` iorX: $ree Press& Bri%ha5! U& C& R/03/N& .-thnic "tereotVpes! 2)s6c(ological Iulletin, 31! /! /7+2]& BrocX ! T&C&! Albert! "& '&! BacXer! :& A& R/034N& .$a5iliaritV! utilitV! and supporti)eness as deter5inants of infor5ation recepti)itV.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! />! 606+24/& Bro`n! R& R/0]>N& ."ocial identitV and social chan%e: Recent de)elop+ e5ents in inter%roup relations research.& Iritis( 0ournal of 1ocial )s6c(olog6, 62!6]0+604& Bur%er! U&'& R/0]1N& )ersonalit6, T(eor6 and researc(, Yoods`orth& Cart`ri%ht! D&! HararV! $& R/071N& ."tructural balance: a %eneralization of HeiderJs theorV.& )s6c(ological !evieJ, 12!633+602& Chirica! "& R/002N& .Repression! dissociation and sensiti)itV to inconsistencV.! 1tudia >niversitatis Ia&es-Iol6ai, PsVch+paed&! [[[jIII! l+6!30+]1& Con%er U&A&! Manun%o R& n& R/00>N& .Charis5atic leadership in or%anizations: percei)ed beha)ioral attributes and their 5easure5ent.& 0ournal of ?rganizational Ie(avior, /7! 7! >20+ >76& Con%er! U& A&! Manun%o! R& N& R/0]3N .To`ards a beha)ioral theorV of charis5atic leadership in or%anizational settin%.! ;cadem6 of -ange men t !evieJ, /6! 123+1>3& Crutchfield! R&"& R/016N& .Confor5itV and creati)e thinXin%.& In: H&-& <ruber! <& Terrell! '& Yerthei5er R-ds&N& Contemporar

6approac(es to creative t(in8ing! Ne` iorX: Atherton& R-a%lV! A&H& R/006N& .8ne)en pro%ress: social psVcholo%V and the studV of attitudes.! 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6 ! 12! 7! 102+3/4& I -d`ards! A& :& R/07>N& T(e )ersonal )reference 1c(edule. Ne` iorX: PsVcholo%ical Corporation& -iser! U&R&! "troebe! Y& R/036N& Cotegorization and 1ocial *udgement. "an Die%o! CA: Acade5icPress& , -)ans! '& R/034N& .The effects of super)isor beha)ior on the path+%oal relationship.! ?rganizational Ie(avior and Quman )erformance! 7!633+60]& ,$eld5an D&C&! Arnold! '&U& R/0]2N& -anaging individual and group &e(avior in organizations! 'c<rau+Hill& , $er%uson! C&M&! MelleV! H&H& R/01>N& ."i%nifiant factors in o)er+ e)aluation of o`n %roupJs product.& 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! 10!662+66]& I$estin%er ! :& R/07>N& .A theorV of social co5parison process.& Quman !elations! ]! //3+l>4& I $iedler! $&-& R/01>N& .A contin%encV 5odel of leadership effecti)eness.& In: :& BerXo`itz R-d& N& ;dvances in e#perimental social ps6c(olog6. Ne` iorX: Acade5ic Press& , $iedler! $&-& R/013N& ; t(eor6 of leaders(ip effectiveness! Ne` iorX: 'c<ra`+Hill& m$iedler! $&-& R/03/N& .jalidation and eKtention of the contin%ecV 5odel of leadership effecti)eness: A re)ie` of e5pirical findin%s.& )s6c(ological Iulletin, 31! /6]+l>]& I$ishbein! '&! :andV! -&! Hatch! <& R/010N& ."o5e deter5inants of an indi)idualJs estee5 for his least prefered co`orXer.! Quman !elations! 66! /32+l]]& I$oa! M&<&! 'itchell! T&R&! $iedler! $&-& R/03/N& .Differentiation 5atchin%.! Ie(avioral 1cience! /03/! /1! /24+l>6 & $ro55! -& R/0>/*/071N& Mscape from freedom, Ne` iorX: A)on& Ha5bricX! D&C&! $inXelstein! "& R/0]3N& .'ana%erial discretion: A brid%e bet`een polar )ie`s of or%anizational outco5es.& In: B&'& "ta`!

:&:& Co55in%s R-dsN& !esearc( in organizational &e(avior R)ol& 0N <reen`ich! CT: UAI Press& HandV! C& R/002N& >nderstanding organizations, Pen%uin BooXs& Hasher! :&! =acXs! R& T& R/030N& .Auto5atic and effortful processes in 5e5orV.& 0ournal of M#perimental )s6c(olog6P General! /4]! 271+2]]& Hater! U&U&! Bass! B&'& R/0]]N& ."uper)isors e)aluations and subordinatesJ perceptions of transfor5ational and transactional leadership.& 0ournal of ;pplied )s6c(olog6, 32! 107+346& Heider! $& R/0>1N& .Atitudes and co%niti)e or%anization.& 0ournal of )s6c(olog6,G , /43+l/6& Hill! Y&A& R/010N& .The :PC leaders: A co%niti)e t`ist.& G/t( ;nnual -eeting. ;cadem6 of -anagement )rocedings, Au%ust! /010! J /67+l24& Hollander! -&P& R/03]N& 9eaders(ip d6namics, Ne` iorX: The free Press& Hollander! -&P&! Yillis ! R&H& R/013N& ."o5e current issues in the psVcholo%V of confor5itV and nonconfor5itV.! )s6c(ological Iulletin, 1]!/!16+31& House! R& R/034N& .A Path+%oal theorV of leadership.! ;dministrative 1cience +uarterl6, /1!26l+22]& Ho`ell! U&'&! A)olio! B&U& R/002N& .Transfor5ational leadership! transactional leadership! locus of control! and support for inno)ation: XeV predictors of Consolidated+Business+8nit+ Perfor5ance.! 0ournal of ;pplied )s6c(olog6, 3]! 1! ]0l+046& Uanis! I&:& R/036N& =ictims of groupt(in8, Boston! 'ass&: Hou%hton 'ifflin& Uohnson! U&T&! Uudd! C&'& R/0]2N& .#)er looXin% the incon%ruent: cate%orization biases in the indentification of politica lstate5ents.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! >7 ! 03]+001& ,pnes! -&-& Aneshansel! U& R/071N& .The learnin% and utilisation of contra)aluant 5aterial.! 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! 72! 72+63& ,idd! C&'&! HaracXie`icz! U&'& R/0]4N& .Contrast effects in attitude ,ud%e5ent: An eKa5ination of the accentuation hVpothesis.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! 2]! 204+20]&

Iidd! C&'&! MuliX! U& A& R/0]4N& ."che5atic effects of social attitudes on infor5ation processin% and recall.: 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! 2]! 710+73]& madd& C&'&! MennV! D&A&! MrosnicX! U&A& R/0]2N& .Uud%in% the positions of political candidates: 'odels of assi5ilation and contrast.! 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6 >>! 076+012& :anfer! $& H& Bass! B& '&! <uVett! I& R/012N& .DVadic speech patterns! orientation and social reinforce5ent.& 0ournal of Consulting )s6c(olog6! 63!/00+647& latz D&! Mahn! R& R/03]N& T(e social ps6c(olog6 of organizations! Ne` iorX!YileV& :atz! R/014N& .The functional approach to the studV of attitudes.& )u&lic ?pinion +uarterl6! 6>! /12+64>& latz! D&! "totland! -& R/070N& .A preli5inarV state5ent of a theorV of attitude structure and chan%e.& In: "& Moch R-d&N& )s6c(olog6P ; stud6 of science. jol III& Ne` iorX: 'c<ra`+ Hill& :ei leV! H&H& R/032N& .The process of causal attribution.& ;merican )s6c(ologist!6]! /43+l63& :err! '& R/0>2N& .An eKperi5ental in)esti%ation of national stereotVpes.& 1ociological !evieJ! 27! 23+>2& loh! Y&:&! "teers! R& '&! Terbor%! U& R& R/007N& .The effects of transfor5ational leadership on teacher attitudes and student Perfor5ance in "in%apore.& 0ournal of ?rganizationa l&e(avior! /1!>!2/0+22>& :e`in! M&! :ippitt! R&! Yhite! R&M& R/020N& .Patterns of a%%resi)e beha)ior in eKperi5entallV created social cli5ates.& 0ournal of 1ocial )s6c(olog6! /4! 63/ +600& :ord! R&<& R/0]7N& .An infor5ation processin% approach to social perceptions! leadership and beha)ioral 5easure5ent in or%ani+ zations.& In: B& '& "ta`! :& :& Cu55in%s R-dsN& !esearc( in organizational &e(avior! R)ol& 3N! <reen`ich! CT: UAI Press& :ord! R&<&! Dejader! D&! Alli%er! <& R/0]1N& .A 5etaanalVsis of the relation bet`een personalitV traits and leadership perceptions: An application of )aliditV %eneralization procedures.& 0ournal of ;pplied )s6c(olog6! 3/!>46+>/4& :ord! R&<&! 'aher! M&U& R/004N& .Perceptions of leadership and their i5plications in or%anizations.& In: U& "& Carroll R-d&N ;pplied 1ocial

ps6c(olog6 and organizational settings! Hillsdale! NU! :a`rence -rlbau5 Associates& 'anis! '& R/014N& .The interpretation of opinion state5ents as a function of recipient attitude.& 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! 14! 2>4+2>>& 'anis! '& R/01/N& .The interpretation of opinion state5ents as a function of 5essa%e a5bi%uitV and recipient attitude.& 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6! 12! 31+]/& 'aslo`! A&H& R/07>N& -otivation and personalit6. Ne` iorX: Harper& 'iclea! '& R/00>N& )si(ologie cognitiv, Clu,+Napoca! Casa de editur! <loria& 'itchell! T&R& .:eader co5leKitV and leadership stVle.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6 /034! /4! /11+l3>& Ne`co5b! T&'& R/072N& .An approach to the studV of co55unicati)e acts.! )s6c(ological !evieJ! 14!202+>4>& #diorne! <&"& R/0]/N& .'ana%e5ent bV ob,ecti)es.& In: "&R& 'ichael! $& :uthans! <&"& #diorne! Y&Y& BurXe! "& HaVden! Tec(nniEue sof organizational c(ange. 'c<ra`+Hill& U%ood! C&-&! Tannenbau5! P&H& R/077N& .The principle of con%ruitV in the prediction of attitude chan%e.! )s6c(ological !evieJ! 16! >6+77& @ichant! T&C& R/00/N& .Transferential leadership& To`ards a 5ore co5pleK understandin% of charis5a in or%anizations. ?rganization 1tudies! /6!>! 743+6]& fr,u+:iiceanu! A& R/006N ."ocial stereotVpes: <VpsV people bet`een pre,udice and stereotVpe.! !evue !oumaine de )s6c(ologies 21! !2+0& O,ffer! U& R/033N& .The a5bi%uitV of leadership.& ;cadem6 of -anagement !evieJ, 6! /4>+l/6& illips! U&"&! :ord! R&<& R/0]/N& .Causal attributions and perceptions of leadership.& ?rganizational Ie(avior and Quman )erformance! 6]! />2+l12& V! '&:& R/01]N& .Biases in selection of 5essa%es desi%ned to induce resistance to persuasion.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! /2! 2]+>7& pe! R&Y&! "ea5an! $&U&! <ar)in! D&U& R/03]N& .An e5pirical eKa5ination of the estee5 for least prefered co`orXer R:PCN construct.! 0ournal of )s6c(olog6, 0]! /07+647& _dXeach! '& R/014N& T(e opened and closed mind. Ne` iorX: Basic BooXs&

JXeach! '&! $ruchter! B& R/071N& .A factorial studV of do%5atis5 and related concepts.! T(e 0ournal of ;&normal and 1ocial )s6c(olog6 ! 72! 2! 271+214& Asch! -& R/03]N& .Principles of cate%orization.& In: -& Rosch! B&B& :loVd R-ds&N& Cognition and categorization! Hillsdale! NU: :a`rence -rlbau5 Associates& Nsenber%! '&U&! Abelson! R&P& R/014N& .An analVsis of co%niti)e balancin%.& In: C& I& Ho)eland! '& U& Rosenber% R-ds&N& ;ttitude

organization and c(angeP ;n anal6sis of consistenc6 among attitude components. Ne` Ha)en! Cann: iale 8ni)ersitV Press& Ro`er! D& R/0]2N& .-ffects of o`n attitude on polarization of ,ud%5ent.! 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! >>! 632+6]>& "chrieshei5! C&! Merr! "& R/03>N& .PsVcho5etric properties of the #hio "tate :eadership "cales.& )s6c(ological Iulletin! ]/! //! 321+ 317& "chrieshei5! U&$& R/0]4N& .The social conteKt of leader subordinate relations: An in)esti%ation of the effects of %roup cohesi)eness.& 0ournal of ;pplied )s6c(olog6, 17!/]2+l0>& "ears! D&#& R/017N& .Biased indoctrination and selecti)itV of eKposure to ne` infor5ation.& 1ociometr6! 6]!612+231& "hiffrin! R&'&! "chneider! Y& R/033N& .Controlled and auto5atic hu5an infor5ation processin%: Perceptual learnin%! auto5atic attendin%! and a %eneral theorV.& )s6c(ological !evieJ, ]>! /63+l04& "teers! R&'& R/00/N& <ntroduction to organizational &e(avior R$ourth editionN! Harper Collins& "to%dill! R&'& R/0>]N& .Personal factors associated `ith leadership.! 0ournal of )s6c(olog6, 67! 27+3/& "to%dill! R&'& R/03>N& Qand&oo8 of leaders(ipP ; surve6 of t(eor6 and researc(. Ne` iorX: $ree Press& Ta,fel! H& R/0]/N& Quman groups and social categoriesP 1tudies in social ps6c(olog6, Ca5bri%e: Ca5bri%e 8ni)ersitV Press&

Ta,fel! H& R/0]6N& ."ocial psVcholo%V of inter%roup relations.& ;nnual !evieJ of )s6(olog6 !22!/ +20& Ta,fel! H& R-d&>N R/03]N& 'ifferentiation &etJeen social groupsP 1tudies in t(e social ps6c(olog6 of intergroup relations. :ondon: Acade5ic Press& TedesXi! U&T&! "chlenXer! B&R&! Bono5a! T&j& R/03/N& .Co%niti) edissonance: Pri)ate ratiotination or public spectacleT.! ;merican )s6c(ologist! 61! 6]7+107& dor! "& R/00>N .Caracteristici ale acti)itii de conducere Hn proiectare.! !evista de psi(ologie, >4! /!7+l/& @issenber%! U&! Ma)ana%h! '&U&! R/036N! .The independence of initiatin% structure and consideration: A re)ie` of the e)idence.& )ersonnel )s6c(olog6! 67! //0+l24& jlpert! B& R/007N& .#r%anizational beha)ior.! ;nnual !evieJ of )s6c(olog6! >1! 70+04& r &55arino! $&U& Bass! B&'& R/004N& .:on%+ter5 forecastin% of transfor+ 5ational leadership and its effects a5on% na)al officers& "o5e preli5inarV findin%s.& In: M&-& ClarX! '&B& ClarX R-ds&N& 1easures of leaders#ip. Yest #ran%e! Ni: :eadership :ibrarV of A5erica& mXl! <&A& R/03/N& .To`ard a beha)ioral theorV of leadership.& ,rganizational $e#avior and 4uman Ferformance! 1! >/>+>>4& i&)adzXi! B& R/0>]N& .:i5itations in the scape%oat theorV of pre,udice&. 9ournal of A$normal and 0ocial Fs6c#olog6! /0>]! >2! /63+l>/ & Capitolul ]

DECI$IA ANA#ERIA" .1ipuri de decizie


Procesul lurii deciziei depinde! Hn 5are 5sur! de obiectul ei&
A
% %%%

In funcie de obiectul deciziei distin%e5 decizii personale (i decizii or%anizaionale! decizii pro%ra5ate (i decizii nepro%ra5ate& Distincia Hntre caracterul personal versus or%anizaional al deciziei nu porne(te de la cine este decidentul! pentru c (i Hn or%anizaii doar oa5enii au aceast capacitate& Proble5ele Hn le%tur cu care se iau decizii

pot fi proiecte (i aciuni personale! s pri)easc )iitorul personal! ori s aibe ca obiect proble5e! politici sau proceduri ale or%anizaiei din care persoanele care decid fac parte& Distincia Hntre caracterul pro%ra5at versus nepro%ra5at al deciziei a fost propus de "i5on R/014N& # decizie programai reprezint un rspuns standardizat Ia o proble5 si5pl sau de rutin& Proble5a este bine definit! natura ei este clar! Hneleas de decident (i la fel este aria soluiilor posibile& Deciziile personale pro%ra5ate i5plic dez)oltarea habitudinilor! a deprinderilor& De eKe5plu! cei 5ai 5uli dintre noi a5 a,uns la o soluie standard a proble5ei !fcu5 s a,un%e5 la locul de 5unc.: pe ,os! dac )re5ea este fru5oas! cu autobusul dac )re5ea/ este rea& Acest pro%ra5 si5plu ne scute(te s in)esti5! zilnic! ti5p (i atenie! pentru ale%erea Hntre .toate. alternati)ele posibile + autobus !foturis5ul propriu! taKi! biciclet! 5ers pe ,os! (i! posibil! altele + prin itrirea a)anta,elor (i deza)anta,elor fiecrei alternati)e& $e iziile organizaionale 0rogra!ate i5plic elaborarea unor foili! re%le5entri! proceduri standard de operare! precu5 (i structura Ganizaional& #r%anizaiile pot! spre eKe5plu! a)ea re%uli (i Aceduri standardizate pri)ind acordarea plilor supli5entare! o)izionarea cu 5ateriale! etc& Rolul procedurilor standardizate este la si5plifica (i %rbi procesul lurii deciziei& De ase5enea! ele reduc ertitudinea (i elibereaz ti5pul (i atenia necesare rezol)rii unor Able5e critice& "ituaiile de decizie pro%ra5at H5buntesc ordonarea (i controlul or%anizaiilor& $e iziile ne0rogra!ate apar ca rspuns la proble5ele )a% finite sau noi& Niciuna din alternati)ele de rspuns nu este cu claritate // corect& Decidenul trebuie s cIntreasc! cu %ri,! alternati)ele (i lisecinele lor& Deciziile luate anterior Hi )or fi puin folositoare& $e iziile 0er&onale ne0rogra!ate apar Hn le%tur cu Ab^e5e nerepetiti)e! i5portante! cu5 sunt ale%erea soului*soiei sau %erea unei cariere& De(i personale! ele pot a)ea consecine asupra nporta5entului or%anizaional! indi)idual! 5ai ales& # persoan ate s+(i prseasc locul de 5unc! pentru a se an%a,a Hntr+o anizaie! care Hi per5ite un pro%res 5ai rapid Hn cariera sa& -fecte 5ntoare poate a)ea decizia pri)ind cstoria& $e iziile organizaionale ne0rogra!ate au! adesea! ca obiect Nble5ele de orientare strate%ic! pe ter5en lun%& 8n or%anis5 de :izie uni)ersitar poate fi pus Hn situaia de a ale%e Hntre cre(terea 5rului de studeni ai uni)ersitii! cu consecine pri)ind cre(terea eltuielilor le%ate de eKpansiunea nu5rului de

nor5e didactice ori! Dli5entarea fondurilor pentru dez)oltarea resurselor necesare cetrii! pentru a facilita contractele de cercetare ale profesorilor! ciziile pri)ind lansarea unui nou produs! in)estiii 5a,ore de capital! structurarea or%anizaiei sunt alte eKe5ple de decizii nepro%ra5ate! i,oritatea abordrilor teoretice (i cercetrilor eKperi5entale al eprocesului decizional pri)esc decizia nepro%ra5at& Pe cele 5ai i5portante le )o5 prezenta Hn acest capitol& )

1eoria clasic a raionalitii


i ^_ odelul Aomului economicA
r(' i (

Pri5ele Hncercri de Hnele%ere a procesului deciziei au la baz dou presupuneri: RlQoa5enii sunt raionali din punct de @)edere I econo5ic (iRS6@oa5enii Hncearc s+(i 5aKi5izeze rezultatele Hntr+un proces ordonat (i sec)enial& Raionalitatea econo5ic este! a(adar! 5aKi5izarea a)anta,elor 5surate! spre eKe5plu! banii sau bunurile produse& #a5enii )or selecta! !din 5ai 5ulte alternati)e! cursul de aciune cel 5ai a)anta,os sau cel 5ai bine pltit& -i fac aceast ale%ere printr+un proces planificat! ordonat (i lo%ic& Acest proces! ilustrat Hn fi%ura 1&/ cuprinde: | continu a 5ediului decizionalG | Identificarea proble5elorG 'onitorizarea J

| Dia%noza proble5ei (i descoperirea caracteristicilor ei de bazG | Dez)oltarea soluiilor alternati)e ale proble5eiG | :uarea Hn considerare a probabilitii de succes (i a consecinelor fiecrei alternati)eG | Co5pararea acestora cu obiecti)ele deciziei (i ale%erea celei 5ai bune alternati)eG | I5ple5entarea alternati)ei alese&

Teoria raionalitii! a .o5ului econo5ic. este nor5ati)iG ea prescrie cu5 tre&uie s acioneze oa5enii! nu cu5 acioneaz ei! de fapt& Presupunerea c actorul econo5ic este raional per5ite predicii pri)ind co5porta5entul! fr a fi ne)oie de obser)area persoanelor& A doua presupunere pri)e(te co5petiia perfect Hn care nu5ai cel raionai supra)ieuie(te& Cu toate c eKist o arie a co5porta5entului u5an care corespunde celor dou prezu5ii! teoria raional nu include proble5ei

^dina5icii (i conflictului! factori care afecteaz co5porta5entul econo5ic& # 5etafor aparinInd lui Herbert "i5on! laureat al pre5iului Nobel eKplic cel 5ai bine reducia operat de abordarea raional&
Infor5are asupra consecine lorIdentifi carea alternati)e lor

A B C

-)alua rea %lobal U

"N }

Dia%no Ale%erea celei 5ai bune alternati)eIdentificarea proble5ei za proble5 Vigura ei Definirea alternati)elor I 'onitori zarea 5ediului deciziona l

>.< %

'odelul

I5ple5enta rea alternati)ei alese

deciziei raionale

." presupune5 + spune "i5on R/070N + c turn5 un lichid )Iscos Hntr+un )as cu o for5 foarte nere%ulat& Ce < ar trebui s (ti5 pentru a face o teorie a for5ei pe care lichidul o )a lua Hn )asT CIt ar trebui s (ti5 despre proprietile

lichidului pentru a+i pre)edea co5porta5entul Hn aceste circu5staneT Dac )asul r5Ine ne5i(cat (i dac dori5 s pre)ede5 nu5ai co5porta5entul Hn echilibru! ar trebui s (ti5 puin! sau! de fapt! ni5ic despre lichid& "in%ura prezu5ie esenial ar fi c lichidul! sub fora %ra)itii! H(i )a 5ini5iza Hnli5ea centrului su de %ra)itate& Cu aceast presupunere r care s+ar aplica la orice alt lichid + (i o co5plet cunoa(tere a 5ediului r Hn acest caz for5a )asului + echilibrul este co5plet deter5inat& -Kact la fel

!co5porta5entul Hn echilibru! al or%anis5ului perfect adaptat depinde nu5ai de 5ediul suG el este co5plet independent de proprietile interne ale or%anis5ului& Dac )asul Hn care turn5 lichidul este scuturat rapid sau dac dori5 s cunoa(te5 co5porta5entul Hnainte ca echilibrul s fie atins! predicia )a cere 5ai 5ult infor5aie& -a ar cere! Hn special! 5ai 5ult infor5aie despre proprietile lichidului: )Iscozitatea acestuia! rapiditatea cu care el hs+a adaptatd la )asul care Hl conine (i cu care s+a 5i(cat spre hscopuld scderii centrului su de %reutate& :a fel! pentru a pre)edea coporta5entul pe ter5en scurt al unui or%anis5 adaptati) sau co5porta5entul acestuia Hntr+un 5ediu rapid schi5btor! nu este suficient s Hi cunoa(te5 scopurile& Trebuie s (ti5! de ase5enea! 5ulte lucruri despre structura lui intern (i! Hn particular! despre 5ecanis5ele sale de adaptare& Dac! ducInd 5etafora 5ai departe! noi fore! adu%ate forei %ra)itaionale au acionat asupra lichidului! ar trebui s (ti5 5ai 5ult despre aceasta! chiar pentru a pre)edea co5porta5entul Hn echilibru& Acu5 tendina lichidului de a+(i coborH centrul de %ra)itate poate fi contrat de o for de 5ini5izare a potenialului electric sau 5a%netic! potenial care opereaz Hntr+o direcie lateral& Ar trebui s (ti5 relati)a sa susceptibilitate fa de fora %ra)itaional (i electric sau 5a%netic! pentru a+i deter5ina poziia de echilibru& "i5ilar! Hntr+ un or%anis5! a)Ind o 5ultiplicitate de scopuri! sau afectat de un anu5it conflict intern al scopurilor! co5porta5entul ar putea fi pre)zut nu5ai pornind de la infor5aia pri)ind fora relati) a diferitelor scopuri (i cile prin care procesele adaptati)e au rspuns la ele. R"i5on! /070N& Co5pleKitatea (i instabilitatea 5ediului de)ine carcateristica central a deciziilor .o5ului econo5ic.& :r%irea definiiei raionalitii pentru a cuprinde conflictul scopurilor (i incertitudinea face %reu de i%norat distincia Hntre 5ediul obiecti) Hn care actorul econo5ic trie(te cu ade)rat (i 5ediul subiecti) pe care acesta Hl percepe (i la care rspunde& CInd face5 aceast distincie nu 5ai pute5 pre)edea co5porta5entul + chiar dac este raional + pornind de la caracteristicile 5ediului obiecti)G trebuie s (ti5 ce)a despre

procesele sale perceptuale (i co%niti)e R"i5on! op. cit.4.E=&erimentul alegerii binare Cele 5ai 5ulte cercetri eKperi5entale Hn do5eniul deciziei au folosit ale%erea Hntre dou alternati)e& Psiholo%ii cunosc aceast situaie ca eKperi5entul Hntririi pariale& "ubiectului i se cere! Hn fiecare serie de Hncercri! s alea% unul sau cellalt din cele dou si5boluri + s spune5 plus sau 5inus& Dup ce a ales i se spune dac ale%erea sa a fost .corect. sau .%re(it. (i poate! de ase5enea! pri5i o reco5pens sau o Hntrire pentru ale%erea .corect.& -Kperi5entatorul poate aran,a pro%ra5ul alternati)elor corecte Hn feluri foarte )ariate& Poate fi stabilit o anu5it ordine sau apariia alternati)ei corecte poate fi HntI5pltoare& Nu este esenial ca! Hn fiecare pereche! una din alternati)e s fie! cu necesitate! corectG eKperi5entatorul poate stabili ca a5bele alternati)e s fie corecte sau niciuna s nu fie& In cazul din ur5 subiectul poate s fie infor5at sau nu! asupra faptului c alternati)a pe care nu a ales+o ar fi fost corect sau ar fi fost %re(it& Cu5 acioneaz subiectul care 5aKi5izeaz utilitatea Hntr+un eKperi5ent de ale%ere binarT " presupune5 c eKperi5entatorul a reco5pensat Ra dat .plus.N Hn o trei5e din Hncercri! luate la HntI5plare (i .5inus. Hn restul de dou trei5i& "ubiectul care a obser)at c .5inus. a fost reco5pensat de dou ori 5ai frec)ent decIt .plus. va alege $ntotdeauna, raional, 2minus2. -l )a %si rspunsul corect Hn dou trei5i din ti5pul ale%erilorG a(adar! mai frecvent dec%t cu ?ricare alt strategie. -l acioneaz dup .cea 5ai util. strate%ie& In realitate! puini subieci acioneaz astfel& Cel 5ai co5un co5porta5ent utilizat a fost denu5it aco5odarea la eveniment R.e)ent 5atchin%.N& "ubiectul ale%e cele dou alternati)e apro#imativ proporional frecvenei relative cu care sunt $ntrite. Astfel! Hn eKe5plul dat! doar dou trei5i din ale%eri )or fi .5inus. (i! ca rezultat! subiectul d rspunsul corect! Hn 5edie! Hn 7 Hncercri din

0 posibile Rdou trei5i din Hncercri Hn care el ale%e .5inus. (i o trei5e Hn care ale%e .plus.N& $oarte 5ulte interpretri au fost date co5porta5entului corespunztor Raco5odatN e)eni5entului& Cea 5ai si5pl este c subiectul! pur (i si5plu! nu Hnele%e ce strate%ie )a 5aKi5iza utilitate a eKpectat& -Kplicaia este! dup opinia for5ulat de "i5on R/070N %reu de acceptat Hntr+o situaie atIt de transparent ca cea eKe5plificat 5ai sus (i cu subieci aduli& -Kplicaiile alternati)e presupun fie c subiectul se )ede an%a,at Hntr+un ,oc co5petiti) cu eKperi5entatorul sau cu .(ansa.! dac accept eKplicaia eKperi5entatorului c sti5ulul este HntI5pltor! fne c rspunsurile sunt rezultatul anu5itor tipuri diferite de Hn)are R%eneralizareN& a=imizarea &ro'itului; a&licaiile teoriei utilitii la com&ortamentul antre&renorial% Acelea(i prezu5ii s+au fcut Hn pri)ina co5porta5entului antreprenorial& A(a cu5 consu5atorul tinde s 5aKi5izeze utilitatea! antreprenorul tinde s 5aKi5izeze profitul& Nu5eroase critici s+au adus eKplicrii deciziei antreprenoriale prin teoria utilitii& 8nele sunt proble5e e5pirice& Astfel: RlNCare profit )a fi 5aKi5izat! cel pe ter5en lun% sau cel pe ter5en scurtT R6N Antreprenorul poate obine beneficii non+5ateriale din partea fir5ei& Dac tinde s 5aKi5izeze utilitatea pentru sine! uneori el poate pune Hn cu5pn pierderea unui profit! cu sporirea beneficiilor psiholo%ice& R2N Proprietarii (i 5ana%erii pot fi persoane ori %rupuri diferite& 'ana%erii pot s nu fie 5oti)ai Hn 5aKi5izarea profitului&

'odelul rationalittii limitate


= >

sau al nivelului de aspiraie


Asigurarea ni(elului satis'ctor 8na din aplicaiile teoriilor psiholo%ice ale 5oti)aiei Hn teoria co5porta5entului econo5ic este ideea confor5 creia condiiile de satisfacere a i5pulsului Rde a acionaN nu sunt fiKate Hn 5od necesar! dar pot fi specificate prin ni)elul de aspiraie care se poate ridica sau coborH pe baza eKperienei& "copurile unei fir5e pot ur5ri nu atIt 5aKi5izarea profitului! cIt atin%erea unui anumit ni)el al ratei profitului! stpInirea unu ianu5it segment al pieei sau un anumit ni)el al )Inzrilor& $ir5ele )or Hncerca s atin% ni)elul satisfctor! iar nu s 5aKi5izeze& "e poate
A

riposta c aspiraiile tind spre ni)elul cel 5ai Hnalt care poate fi atins& In consecin! pe ter5en lun%! ni)elul de aspiraie (i 5aKi5u5ul ce poate fi atins sunt foarte apropiate& Apoi! dac o fir5 aspir la un anu5it ni)el! 5ai sczut decIt H(i fiKeaz altele! ea poate pierde Hn co5petiia cu acestea& Raionalitate &rocedural 'ediul fir5ei este co5pleK (i se schi5b rapid& Atin%erea unui echilibru pe ter5en lun% nefiind o strate%ie adaptati)! sunt 5ai utile 5odelele aKate pe metodele prin care firma poate a*unge la o stare de ec(ili&ru, decIt 5odelele care definesc starea de echilibru& "tudiile psiholo%ice pri)ind for5area (i schi5barea ni)elului de aspiraie su%ereaz o astfel de 5etod! deoarece pre)d ur5toarele 5ecanis5e: R/N CInd perfor5ana scad@ sub ni)elul de aspiraie este indus co5porta5entul de cutare a noilor alternati)e&

R6N Ni)elul de aspiraie se a,usteaz urcInd sau coborInd pIn ce scopurile atin% ni)eluri ce pot fi! practic! atinse& R2N Dac pri5ele dou 5ecanis5e opereaz prea Hncet! Hn adaptarea aspiraiilor la perfor5an! co5porta5entul e5oional + apatie! a%resiune etc& + )a Hnlocui co5porta5entul raional adaptati)& Ni)elul de aspiraie define(te punctul zero al scalei utilitii! punct arbitrar Hn teoria clasic a raionalitii& CInd o fir5 are alternati)e sub (i peste ni)elul ei de aspiraie! teoria pre)ede c ea )a ale%e pe cea 5ai bun din cele cunoscute ca disponibile& CInd niciuna din alternati)ele disponibile nu satisface aspiraiile curente! teoria pre)ede un co5porta5ent difereniat: pe ter5en scurt + co5porta5entul de cutare (i re)izuire a obiecti)elorG pe ter5en lun% + ceea ce a fost nu5it co5porta5entul e5oional sau a5 fi tentai s nu5i5 nevroz organizaional. "i5on R/03]N propune ter5enul de raionalitate procedural pentru procedurile raionale de copin% la proble5e (i la deciziile asupra soluiilor! pe care actorul econo5ic trebuie s le pre)ad (i s l eur5eze& 'odelul raional clasic presupune c actorul econo5ic ordoneaz toate consecinele alternati)elor! Hnainte de a identifica alternati)a preferat& -odelul raionalitii limitate propus de "i5on R/073N susine! ca pri5 5ecanis5 al procesului deciziei! utilizarea 5secvenial a ateniei la soluiile alternative. Decidenii eKa5ineaz! una cIte una! soluiile posibile ale unei proble5e& -le sunt identificate I (i e)aluate indi)idual& Dac pri5a soluie nu este bun! ea este respins O (i alta este luat Hn considderare& CInd o soluie acceptabil este %sit! @cutarea Hnceteaz& "igura ].G + 'odelul raionalitii li5itate Al doilea 5ecanis5 al procesului de decizie @ste& confor 5,nodelului raionalitii li5itate! utilizarea euristicilor& -uristicile sunt e%uli care %hideaz cutarea alternati)elor Hntr+un do5eniu!

re%uli care iu o 5are probabilitate de a conduce la soluii satisfctoare& "pre HKe5plu! o or%anizaie folose(te continuu re%ula libertii totale a lGefului direct! Hn an%a,area persoanelor din subordinea proprie! (tiind c OG)it! Hn acest fel! ne5ulu5irile acestora& -uristicile decidentilor reduc Rco5pleKitatea proble5elor la ,udeci si5ple care per5it decizia rapid& In 5odelul clasic al raionalitii decidentul este un optimizatorD i G/ caut cea 5ai bun alternati) Hn scopul 5aKi5izrii rezultatelor& Confor5 teoriei raionalitii li5itate! decidentul caut alternati)a atisfctoare. # alternati) este optim Rcea 5ai bunN daclfeKHst un{ 3Get de criterii care per5it co5pararea tuturor alternati)elor (i dac! Hn I aport cu acestea! alternati)a respecti) este preferat tuturor celorlalte& O P alternati) este satisfctoare dac eKist un set de criterii care llescriu alternati)ele 5ini5al satisfctoare (i dac alternati)a Hn chestiune e%aleaz sau dep(e(te toate aceste criterii& <sirea _alternati)ei opti5e i5plic! deci! un proces diferit de cel i5plicat Hn %sirea alternati)ei satisfctoare& Confor5 teoriei raionalitii li5itate pa(ii procesului riecizional sunt: R/N "tabilirea scopului sau definirea proble5ei& R6N "tabilirea ni)elului de aspiraie sau criteriului Rcu5 aprecie5 c soluia este suficient de bun! ca s fie considerat icceptabil! chiar dac nu este perfectN& R2N $olosirea euristicilor care restrIn% spaiul proble5ei la o iin%ur alternati) pro5itoare& Dac nici o alternati) fezabil nu este dentificat R2aN se coboar ni)elul de aspiraie R2bN (i se Hncepe cutarea unei noi alternati)e RrepetInd pa(ii 6 (i 2N& Dup identificarea unei alternati)e fezabile R2cN aceasta )a / evaluat pentru a+i deter5ina acceptabilitatea& Dac alternati)a este

nacceptabil R>aN se )a Hncepe cutarea unei noi soluii alternati)e i repetInd pa(ii 2+>N &Dac alternati)a este acceptabil R>bN se implementeaz soluia& R>N -)aluarea u(urinei cu care a fost atins scopul Rsau dificultii de a+l atin%eN (i ridicarea Rsau coborIreaN ni)elului de aspiraie R1bN pentru )iitoarele decizii de acest tip& "pre deosebire de procesul de cutare a celei mai &une soluii! cu5 prescrie teoria clasic a raionalitii! prin procesul 5ai sus ilustrat se caut o soluie accepta&il. Procesul de e)aluare a soluiilor este sec)enial& De fiecare dat! se e)alueaz una sau dou soluii& Hn contrast cu natura prescripti) a teoriei clasice! teoria raionalitii li5itate este descripti)& -a descrie cu5 a,un%! Hn fapt! decidenii la identificarea unei soluii pentru proble5ele or%anizaionale! iar nu cu5 ar trebui! cu5 ar fi ideal! s fac acest lucru&

'odelul deciziei retrospective


'odelul are la baz obser)aia c! Hn 5ulte situaii! oa5enii ale% o anu5it alternati) destul de rapid! ia Hnceputul procesului decizional& Totu(i! ei continu cutarea infor5aiei pentru alternati)e adiionale (i selecteaz! la fel de repede! a doua alternati)& Apoi! decidenii Hncearc s dez)olte re%uli de decizie care s de5onstreze c pri5a alternati) aleas Rfa)oritaN a fost superioar alternati)ei Rconfir5atoriiN care i+a ur5at& Acest lucru este fcut prin distorsiunea percepti) a infor5aiei pri)ind cele dou alternati)e (i printr+un siste5 de ponderare! destinat s pun Hn lu5in caracteristicile poziti)e ale alternati)ei! i5plicit fa)orizate& :a sfIr(it! dup ce re%ula de decizie care fa)orizeaz alternati)a preferat a fost deri)at! se anun decizia& Alternati)a fa)orit este superioar celei de a doua! nu5ai Hn funcie de o di5ensiune sau dou& Aceasta nu Hl H5piedic pe decident s considere decizia sa funda5entat 5ultidi5ensional&

8n proces decizional ca acela descris 5ai sus este destinat s ,ustifice decidentului o decizie pe care a luat+o Hn 5anier intuiti)& Procesul Hi per5ite con)in%erea c a acionat Hn 5anier raional! Hntr+o
A

proble5 i5portant& In fapt! indi)idul porne(te de la un aspect care H i


Decizia %anagerial

c pteaz atenia (i apoi cheltuie(te un ti5p considerabil pentru a se c,5)in%e (i a+i con)in%e pe alii! c a fcut cea 5ai bun ale%ere& In dest de5ers! el rele)! drept criterii i5portante! nu5ai acele > racteristici care sunt Hntrunite de alternati)a aleas& #a5enii fa)orizeaz alternati)e ,ustificabile R"i5onson! /0]0N& I situaii Hn care alternati)ele sunt %reu de co5parat! ei prefer Uternati)a creia i se poate asocia o alternati) inferioar& Noua ,ternati)! inferioar! face alternati)a do5inant 5ai u(or de ,ustificat! ,cest efect este 5ai puternic! cInd persoanele se a(teapt la necesitatea IG a ,ustifica! Hn faa altora! decizia luat& -i 5ini5izeaz a5eninarea! @ )orizInd alternati)a , ustificabil&

'odelul anar$iilor organizate


'arch (i #lsen R/036N descriu un 5odel al deciziei Hn %rup cu li nu5e destul de straniu .%arba%e can 5odel. R5odelul decantoruluiN& Itenia autorilor se centreaz asupra situaiilor de decizie R(i Ir%anizaiilorN caracterizate prin trei factori: R/N preferine 6o&lematice: proble5ele! alternati)ele (i soluiile sunt neclare! lubi%ue sau disputate de 5e5brii %rupuluiG R6N procedura neclarP lsirea soluiei i5plic un proces de Hncercare (i eroareG R2N

articipareafluid: 5e5brii %rupului de decizie )in (i pleac! in)estind cantitate de ti5p diferit Hn proble5a ce trebuie rezol)at! ocupai ind! Hn plus! cu alte obli%aii& Proble5a Hns(i este neclar! alternati)ele posibile sunt econturate! iar obli%aiile curente ale decidenilor pot fi foarte )ariate li diferite de natura proble5ei& In astfel de situaii! procesul deciziei pare dezor%anizat (i haotic& :ansarea unui nou produs! spre eKe5plu! reeaz astfel de procese cu aspect anarhic& 'odelul subliniaz natura aproape HntI5pltoare a cupla,ului O intre diferii factori sau*(i pa(i ai procesului de decizie: proble5+ Holuii+ participani+oportuniti ale 5ediului rele)ant& -i .plutesc. Hn Ipaiul or%anizaional .cutIndu+se. reciproc& 'ecizia apare c%nd ameni potrivii identific pro&leme potrivite, la care propun solui i

potrivite! n momente potrivite& Nepotri)irea oricruia din factori Hi face

inutili pe toi ceilali&

, teorie normativ a conducerii (i lurii deciziei

jroo5 (i colaboratorii si R)&jroo5 (i ietton! /032 (i jroo5 (i Ua%o! /0]]N au propus un 5odel de decizie 5ana%erial care pre)ede 5sura Hn care 5ana%erii trebuie s per5it subordonailor s participe la deciziile care le afecteaz 5unca proprie& 'odelul prescrie co5porta5entul corect al 5ana%erului! pri)ind decizia Hn %rupul su de 5unc& Ar$orele decizional este instru5entul oferit decidentului pentru a+l conduce la decizia corect: stilul de conducere Rautocratic + AI (i AIIG consultati) + CI (i CilG participati)*de %rup+ <IlN potri)it situaiei& "e presupune c liderul este capabil s foloseasc oricare din cele cinci stiluri (i! de ase5enea! s recunoasc particularitile situaionale i5plicate Hn rspunsul la cele opt Hntrebri& Hntrebrile )izeaz! Hn ordine! ur5toarele te5e:CD Cantitatea deciziei: .-ste i5portant decizia pentru ,cilitarea perfor5anei %rupuluiT. AD Acceptarea deciziei: .-ste i5portant acceptarea deciziei I: ctre subordonaiT. I: Infor5aia liderului: .A)ei suficient infor5aie pentru a a o decizie de .calitate ridicat.T. "P "tructura proble5ei: .Proble5a este bine structuratT. "" "upunerea subordonailor: . jor accepta subordonaii Incizia luat! independent! de ctre liderT. C" Con%ruena scopurilor: ."unt de acord subordonaii cu SopurileT. C# Conflicte Hntre subordonai: ."unt conflicte Hn pri)ina lJluiilor preferate de subordonaiT. I" Infor5area "igura ].T + Arborele deciziei subordonailor: .Au or%anizaionale subordonaii suficient mfor5aie pentru a lua o decizie de .calitate. ridicatT R.Calitatea. Inciziei se refer la 5sura Hn care deciziile sunt i5portante pentru Icilitarea perfor5anei %rupului Hn realizarea scopurilor ,%anizaionaleN& ~

'odalitile Hn care liderul trebuie s acioneze relati) la le5brii %rupului su sunt su%erate de ur5toarele 7 stiluri de decizie: AI 'ana%erul ia sin%ur decizia& A II 'ana%erul cere infor5aii de la subordonai! dar decide i%ur& -l poate s co5unice sau s nu co5unice proble5a bordonailor& C I 'ana%erul co5unic Rde re%ul Hn relaii diadiceN proble5a mbordonailor! cerIndu+le infor5aii (i e)aluri& Apoi ia decizia de unul Oi%ur& C II 'ana%erul (i subordonaii discut proble5a! Hn %rup! dar& ana%erul ia sin%ur decizia& < II 'ana%erul (i subordonaii discut proble5a Hn %rup (i upul ia decizia&

referina pentru risc


Hn %eneral! oa5enii prefer rezultatele si%ure unei aciuni riscante! al crei rezultat are acea(i sau 5ai 5are )aloare pentru ei& Aceast aversiune fa de risc a fost obiectul 5ultor studii din ulti5a
a

,u5tate de secol& Intr+un studiu reprezentati) pentru acest %en de cercetri! Mahne5an (i T)ersXV R/030N au cerut subiecilor s alea% Hntre un anu5it cI(ti% sigur (i un cI(ti% ce)a 5ai 5are! dar cu o pro&a&ilitate de _`L. 'a,oritatea subiecilor au preferat cI(ti%ul si%ur! cI(ti%ului 5ai 5are! dar numai probabil& De(i s+a presupus c a)ersiunea fa de risc caracterizeaz toate deciziile! au fost probate eKcepii& Astfel! s+au obinut date c oa5enii prefer s H(i asu5e riscul atunci cnd ale% Hntre o pierdere si%ur (i o pierdere! 5ai 5are! doar probabil& Tendina de a fa)oriza riscul! de aceea(i! sau de 5ai 5ic )aloare eKpectat! Hn faa unui rezultat si%ur este cunoscut! Hn literatura despre luarea deciziei! sub denu5irea de cutarea riscului sau $nclinaia spre risc.

Dou cate%orii de eKplicaii au fost date Hnclinaiei spre risc! respecti)! a)ersiunii fa de risc: teorii uni)ersale (i teorii asupra diferenelor interindi)iduale& -Kplicaiile uni)ersale susin eKistena unor 5ecanis5e psiholo%ice de baz! )alabile pentru toi oa5enii! ft`rto utilitItt C8fd'@(iteor*U pNNsfU8^tB$iRsunt cele 5ai cunoscute eKplicaii uni)ersale& Teoriile diferenelor indi)iduale presupun cI preferina pentru risc este funcie de diferenele dintre indi)izi pri)ind atitudinile (i 5oti)aia& Teoria utilitii e#pectate, teoria moti6aliei di. realizare saifa.comportamentului de -sc RAtXinson! /073N (i teoria motivaiei de securitate R"chneider (i :opes! /0]1! :opes! /0]3N sunt cele 5ai reprezentati)e din aceast cate%orie

&Teoria utilitarii cardinale


?

"atisfacia nu cre(te proporional cu cre(terea bo%iei! mhdtificarea psiholo%ic a feno5enului rezid Hn faptul c fiecare U(tere succesi) Hn bo%ie este folosit pentru satisfacerea unor ribuine 5ai puin i5portante& Deoarece banii au o\ )aloare nu5ai Hn a sura Hn care satisfac trebuinele! ei de)in 5ai puin i5portani dup I trebuinele cele 5ai i5portante au fost satifcute& $uncia utilitii Ai zentat Hn fi%ura 1& > arat cu5 c*tigurile mici sunt! proporional! valoroase pentru individ dec*t c*tigurile mari. Pre)iziunea teoriei iflitii cardinale este c! Hn luarea deciziilor Hn condiii de risc! R fnenii prefer" c*tigurile mici! sigure! c*tigurilor mari! riscante& N erena dintre cI(ti%ul 5ai 5ic (i cI(ti%ul 5ai 5are! fiind destinat tnr trebuine 5ai puin i5portante! nu ,ustific riscul& Analiza 667 I i

Teoria &ros&ectrii Mahne5an (i T)ersXV R/030N pornesc de Ia teoria utilitii cardinale! oferind o eKplicaie psihofHzic preferinei pentru rtsc& Ca Hn cazul orcrui feno5en de percepie a sti5ulilor fizici! Hn e)aluarear 5onetar! e#periena su&iectiv este o funcie conca) de 5ri5ea schi5brii fizice& Diferit de teoria utilitii cardinale! teoria prospectrii susine c Qrezultatele deciziei sunt e)aluate ca ic(im&rifaa de.un punct de preferin, care! Hn %eneral! este starea curent a persoanei& Hn consecin! conceptul utilitii 5ar%inale se aplic pierderilor (i cI(ti%urilor! iar nu @satisfaciei %enerale& A(a cu5 cI(ti%urile 5ari nu adau% 5ult 5ai 5ult satisfaciei %enerale! fa de cI(ti%urile 5ici! pierderile 5ari nu scad 5ult 5ai 5ult satisfacia %eneral! Hn raport cu pierderile 5ici& $or5a S i a funciei )alorii din fi%ura 1& 7 reprezint diferena Hn felul Hn care sunt e)aluate cI(ti%urile 5ari fa de cele 5ici (i! respecti)! pierderile 5ari fa de cele 5ici& # astfel de funcie pre)ede acela(i lucru cu funcia utilitii r cardinale Hn pri)ina ale%erilor care i5plic cI(ti%uri Rpre)iziune care eKpri5 a)ersiunea fa de riscN! dar pre)ede cutarea riscului! Hn ale%erile care i5plic pierderi& Astfel! Hntre un cI(ti% si%ur ce)a 5ai 5ic! (i (ansa relati) 5are! de cI(ti% 5ai 5are! oa5enii prefer cI(ti%ul 5ai 5ic! dar si%ur& Dar! Hntre o pierdere si%ur! dar 5ic (i o pierdere 5are! dar nu5ai probabil! oa5enii prefer s+ (i Hncerce (ansa! ale%Ind situaia din ur5& Cre(terea pierderii nu adau% se5nificati) 5ai 5ult la suferina creat de pierderea 5ai 5ic& A)ersiunea fa de risc! 5anifestat Hn ale%erile care i5plic cI(ti%uri se schi5b Hn preferin pentru risc! Hn ale%erile care i5plic pierderi& $enfl5ennl a fost denu5it .efectul reflectorii. &Vigura >.? + $uncia )alorii! definit prin schi5brile cI(ti%urilor + pierderilor Teoria pre)ede! Hn esen! c intensitatea psi(ologic a unui ezultat se diminueaz cu mrimea sa. Teoria 5ai presupune! de ase5e+ iea! c deciziile se bazeaz pe schi5brile Hn bo%ie 5ai curInd decIt. Ae starea final a bo%iei& In sfIr(it! teoria subliniaz faptul c! oa5enii cord disproporionat de 5ult )aloare rezultatelor si%ure Hn raport cu ezultatele incerte& CI(ti%urile si%ure de)in 5ai dezirabile iar pierderile i%ure 5ai a)ersi)e decIt ar ,ustifica diferena de la foarte probabil 4&00vN la si%ur R/44vN&

De(i autorii teoriei prospeciunii 5enioneaz c indi)izii diferi Hn atitudinile lor fa de risc! teoria nu pre)ede nici o diferen Hntre oa5eni (i nici un 5ecanip5 care ar produce aceste diferene& Testarea unor diferene indi)iduale s+a fcut! totu(i! 5ai ales in anii J]4 R"chneider (i :opes! /0]1N& Astfel! s+a eKa5inat dac! contrar pre)iziunilor teoriei! unii subieci au tendina de a si5i disproporionat 5ai 5are plcere sau respecti)! suferin! la schi5bri 5ari fa de punctul lor de referin& Aceast tendin ar pune Hn discuie cele dou trsturi i5portante ale eKplicaiei psiholo%ice aparinInd teoriei prospectrii: R/N oa5enii iau decizii pe baza unor puncte de referin personale (i R6N rspunsul subiecilor la schi5bri reflect di5inuarea )alorii 5ar%inale& Dac unii subieci ar 5anifesta cre(terea )alorii 5ar%inale Rcontrar

pre)iziunii teorieiN ei ar 5anifesta cutarea riscului Hn deciziile pri)ind cI(ti%urile (i a)ersiune fa de risc Hn deciziile pri)ind pierderile& Rezultatele arat c aceste 5odaliti de rspuns sunt foarte rare& -le nu pot fi un suport pentru diferenele indi)iduale! le%ate de aspectele procesului decizional! conceptual izate Hn teoria prospectrii&

Rolul diferenelor individuale 4n procesul deciziei


Hn do5eniul lurii deciziei eKist trei teorii 5ai i5portante care ofer un cadru de Hnele%ere a diferenelor dintre indi)izi Hn preferina pentru risc& Teoria utilitii e#pectate r teoria motivaiei de realizare (i teoria motivaiei de securitate. Teoria utilitii e=&ectate Teoria utilitii eKpectate descrie eKplicit procedurile de deter5inare a diferenelor indi)iduale Hn tririle le%ate de risc& Teoria nu face nici o prezu5ie pri)ind ori%inile senti5entelui utilitii& Teoria $ncearc, $n sc(im&, s estimeze preferinele indivizilor fa de rezultate, s verifice inconsecvenele i s prevad alegerile viitoare. CIt )re5e ale%erile indi)iduale sunt consec)ente! poate fi stabilit ofuncie a utilitii care s eKpri5e orice tip de preferin pentru risc: a)ersiune! cutare! atitudine neutr ori o co5binare a tuturor acestor tipuri& Doi factori psiholo%ici au fost discutai Hn le%tur cu preferina pentru risc: R^N )aloarea rezultatelor certe (i R6N atitudinea indi)idului fa de risc& 'oti)ul pentru care o persoan are a)ersiune fa de risc este a5bi%uu& $uncia utilitii eKpectate poate reflecta atIt )aloarea 5ai 5ic a unor cI(ti%uri adiionale Rla fel ca teoria utilitii cardinaleN cIt (i faptul c unei persoane Hi displace! pur (i si5plu! riscul& Cei doi factori din care deri) a)ersiunea fa de risc! utilitatea 5ar%inal (i reacia afecti)! ne%ati)! fa de risc pot fi separai printr+o tehnic de 5surare a )alorii indi)iduale a diferitelor rezultate! Hn condiii de si%uran (i! respecti)! Hn condiii de risc& Cele dou funcii ale utilitii! una pentru condiiile de si%uran Ridentic cu funcia utilitii cardinaleN (i una pentru ale%erile Hn condiii de incertitudine! )or fi ulterior co5parate! diferena dintre ele reprezentInd preferina pentru risc rezultat din reacia afecti) Rplcere+neplcereN faa de risc& Cu toate cazurile de neconfir5are a teoriei utilitii eKpectate R"lo)ic (i :ichtenstein! /01]! T)ersXi! "lo)ic! Mahne5an /004N aceasta e)ideniaz dou aspecte: c oa5enii pot a)ea atitudini fa de riscul Hn sine (i c eKist diferene indi)iduale Hn preferina pentru risc& Teoria utilitii eKpectate consider! Hns! riscul ca un dat& -a nu pune Hn discuie ori%inile sale psiholo%ice& 'surarea preferinei pentru risc este fcut la fel ca Hn cazul orcrei trsturi a personalitii& Teoriile 5oti)aionale propun eKplicaii pentru diferenele indi)iduale Hn preferina pentru risc& Teoria moti(aional a com&ortamentului de risc #a5enii nu r5In indifereni Hn faa lurii deciziei& Decizia are consecine e5oionale: decidentul are senti5ente de succes! insucces! deza5%ire! eficacitate! neputin! bucurie (i re%ret& #a5enii Hncearc s obin rezultatele cele 5ai )aloroase pentru ei Rs 5aKi5izeze rezultateleN! dar Hncearc! totodat! s e)ite deciziile proaste care i+ar 660

i
deza5%i& Confor5 teoriei! motivaieibde a, realizare sau a comportamentului de risc! propus de AftZR"DP R/073N oa5enii ,. Hntreprind aciuni care le 5aKi5izeaz senti5entul realizrii!! ,ar acest senti5ent cre(te cu dificultatea sarci5t: "atisfacia unui succes e(e o 5Ori5e in)ers probabilitii acestui succes: R8pN& Totu(i! este puin probabil ca oa5enii s reu(easc in sarcinile deosebit de dificile& De aceea! pentru a deter5ina ni)elul riscului cu cea 5ai 5are )aloare eKpectat! satisfacia trebuie apreciat Hn raport cu probabilitatea succesului& Ni)elul opti5 de risc Feste cel care 5aKi5izeaz satisfacia eKpectat: pR / +pN& jaloarea 5aKi5 se obine cInd probabilitatea succesului este 4&74& 'odelul pre)ede deci! c pesoanele )or prefera s se an%a,eze Hn sarcini de dificultate 5edie! sau Hn care )or reu(i ,u5tate din ti5p& Aceast pre)iziune se refer la persoanele cu trebuina de realizare ridicat sau 5oti)ate de obinerea succesului& -Kist Rconfor5 5oti)aiei de realizare! 'c& Clelland! /07/N persoane 5oti)ate@ 5ai curIndF+ de e)itarea e(eculuid&decIt d( abinerea succesului& Persoanele cu o trebuin ridicat de e)itare a e(ecului )or ale%e sarcini care pot 5ini5iza senti5entul e(ecului& Acestea sunt sarcinile eKtre5 dfc u(oareF Hn care probabilitatea succesului este 5aKi5: RplN (i sarcinile Hn care probabilitatea succesului este 5ini5: Rp4N& Decenii Hntre%i de cercetri au )erificat 5odelul lui AtXinson! 5ai ales! Hn ceea ce pri)e(te diferenele dintre indi)izi! unii 5ai 5oti)ai de succes! alii 5ai 5oti)ai de e)itarea e(ecului! Hn luarea deciziilor! aceasta reflectIndu+se Hntr+o atitudine diferit fa de risc& Identificarea 5ecanis5ului psiholo%ic Ratracia succesului vs. tea5a de e(ecN aflat la baza procesului decizional este fcut tot dup 5odelul 5surrii trsturilor de personalitate& Astfel! prin scale specifice se stabile(te dac o persoan este atras de succes Hn 5ai 5are 5sur Rare o cot 5ai 5are la .orientare spr(,ufi%es.N decIt este ea tentat s e)ite e(ecul R.are o cot 5ai 5ic la .tea5a de e(ec.N& Probabilitatea succesului este! Hn schi5b! o )ariabil situaional& 'ai i5portant! Hn 5odelul lui AtXinson! ne apare su%estia c !atunci cInd iau decizii! oa5enii iau Hn calcul consecinele e5oionalei ale deciziei lor& Teoria celor doi 'actori ai &re'erinei &entru risc Pri5ul factor Hn teoria bifactorial propus de "chneider (i :opes R/0]1NG :opes! R/0]3N! este FnivelulNNd..ospiraie Ni)elul de aspiraie este di5ensiunea rezultatului pe care o persoan se strduieste s Hl obin& -l depinde de standarde interne 5ce constituie un rezultat )aloros pentru indi)idN (i conteKtul ale%erii Rdistribuia (i di5ensiunea rezultatelor altor alternati)eN& AI doilea factor tre&uina de securitate4 este un factor de personalitate& -a se 5soar prin stabilirea a)ersiunii fa de risc sau a e)itrii riscului Hntr+o serie de ale%eri! Hntre o opiune si%ur (i una riscant! cu aceea(i )aloare eKpectat& Confor5 5odelului! persoanele care prefer lucrurile si%ure sunt 5oti)ate de ne)oia de securitate& -le H(i concentreaz atenia pe rezultatele cele 5ai rele care pot s apar Hn fiecare alternati)& Persoanele care fa)orizeaz rezultatul riscant se centrez pe cele 5ai bune

rezultate! care pot apare Hn fiecare alternati)& )referinele sunt definite ca funcia multiplicativ a b tre&uinei de securitate i nivelului de aspiraie. Teoria poate prea tautolo%ic: ea i5plic selectarea persoanelor cu a)ersiune fa de risc! respecti) cele care caut riscul pentru a pre)edea preferina fa de risc& A)ersiunea fa de risc! respecti)! cutarea riscului sunt Hns! si5ple etichetri ale unui 5ecanis5 bine definit de autor + centrarea pe cele mai &une rezultate sau centrarea pe cele mai rele rezultate + care 5ediaz preferina pentru risc& 'ecanis5ul este considerat sursa speranelor (i te5erilor noastre din fiecare zi& -l este! Hns! chiar 5ai Hn%ust! decIt 5ecanis5ul psiholo%ic propus de AtXinson: trebuina de succes 5vs. .tea5a de e(ec.N& Autoa&recierea ca schem de decizie Hn 5odelul co5porta5entului de risc RAtXinson! /073N )aloarea de sti5ulent a succesului este eKpri5at Hn funcie de probabilitatea subiecti) a acestuia: Rl+PN&jaloarea de sti5ulent a insuccesului est ee%al cu in)ersul acestei relaii: {Rl+PN& 'odelul pre)ede cantitatea de risc Rdificultatea scopuluiN care duce la cel 5ai pronunat senti5ent al realizrii& CInd probabilitatea succesului este ridicat! obinerea lui duce la satisfacie 5ic& CInd probabilitatea succesului este 5ic! realizarea succesului duce la o 5ai 5are satisfacie& Deoarece este puin probabil ca oa5enii s reu(easc in sarcinile eKtre5 de dificile! sarcina care ofer niVplul Cpt,fia de risc est% aceea car@ C,IpZCu%%%%% atipfaPfo eKpectat pR / +pN &care atin%e o )aloare 5aKi5 cInd probabilitatea de succes este 4&74& Autorul define(te! a(adar! )aloarea de sti5ulent a succesului*insuccesului prin raportarea la i5a%inea eului! probabilitatea subiecti) a succesului*insuccesului echi)alInd cu autoaprecierea Hntr+o situaie particular& Pornind de la echi)alarea probabilitii subiecti)e a succesului cu autoaprecierea Hntr+o situaie particular a5 propus RNe5e(! /004N un 5odel care eKtinde satisfacia & (uc%sului la preferina pentru orice * aciune sau comportament (i respecti)! 5oti)aia de realizare la ,motivaia de pstrare a imaginii de sine pozitive. Autoaprecier@%,sai:i5a%inea de (ine este o sc(em cognitiv generg*g care poate a)ea nu5eroase varia&ile! .se poate co5pleta diferit. R<rau5ann! "o55er! /0]/N Hn situaii particulare de )ia& #rice aciune personal particular poate fi perceput ca )ariabil sau ipostaz a i5a%inii eului& Teoretic! este posibil s defini5 valoarea de stimulent a oricrui comportament 5aciune4 prin raportarea la autoaprecierea acelui comportament, av%nd ca repere eul actual i eul ideal. Dac o ipostaz co5porta5ental este apreciat ca fiind foarte diferit de i5a%inea eului actual + este o ipostaz Hn care indi)idul se recunoa(te foarte puin + atunci )aloarea ei de sti5ulent 5oti)aional este 5ini5 dac i5a%inea de sine este ridicat Rdisparitatea eu ideal + eu actual este 5ini5NG )aloarea de sti5ulent a acelei ipostaze este 5aKi5 dac! di5potri)! disparitatea eu actual+eu ideal este 5aKi5& Dac! Hn schi5b! o ipostaz co5porta5ental este apreciat ca fiind foarte!apropiat de ,roa%inea eului actual + este o ipostaz Hn care indi)idul se recunoa(te foarte bine + )aloafea ei de sti5ulent 5oti)aional este 5aKi5 dac i5a%inea de sine este ridicat :lisparitatea eu actual+eu ideal este 5ini5G )aloarea de sti5ulent noti)aional a acelei ipostaze este 5ini5 dac i5a%inea de sine este ne%ati): disparitatea eu actual+eu

ideal este 5aKi5& Pe scurt postazele percepute ale i5a%inii de sine@ au )aloare 5oti)aional: czut! cInd indi)idul este ne5ulu5it de aceast i5a%ineG ele au *aloare ridicat! cInd indi)idul este 5ulu5it de i5a%inea sa& <radul Hn i Gare indi)idul se recunoa(te Hntr+o ipostaz (i %radul Hn care i5a%inea de Gine Hl satisface sunt cei doi para5etri ai )alorii de sti5ulent noti)aional ai unei ipostaze co5porta5entale& <radul de recunoa(tere poate fi eKpri5at printr+o for5ulare a relaiei dintre o sche5 co%niti) %eneral (i o )ariabil a sa& <radul de satisfacie rezultat din i5a%inea ie sine poate fi descris prin disparitatea eu actual + eu ideal&
Ta$elul >. < % jaloarea unei ipostaze co5porta5entale

'odelul pre)ede o )aloare 5aKi5 a ipostazei pentru care relaia Hntre %radul de recunoatere (i disparitatea eu ideal+eu actual este 5onoton descresctoare: 7radul de recimoaterehl%8 isparitatea eu ideal%eu actual2. De ase5enea! 5odelul pre)ede )aloarea 5ini5 a ipostazelor co5porta5entale pentru care relaia Hntre %radul de recunoa(tere (i disparitate este 5onoton cresctoare& 'odelul su%ereaz o descriere a preferinei pentru aciuni sau co5porta5ente particulare ca relaia dintre o sche5 co%niti) %eneral (i )ariabilele sau ipostazele sale! a)Ind ca finalitate satisfacia rezultat din consec)ena co%niti) &Teoria regretului Teoria utilitii cardinale (i teoria prospectrii susin c! pentru a a,un%e la )aloarea %eneral a unei alternati)e! indi)idul co5bin probabiliti (i )alori ale rezultatelor pariale& Teoria \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ re%retului / sVh,,n,az faptul c! de Hndat ce rezultatele unei ale%eri sunt cunoscute! indi)idul co5par rezultatul alternati)ei (l(s cu rezultatul pe caFe+l+ar fi putu obine! dac ar fi ales alt alternati)& Aceast co5parare Hl *conduce! fie la un senti5ent de re%ret! dac cealalt alternati) s+a m do)edit 5ai bun! fie la un senti5ent de bucurie! dac alt alternati) s+a do)edit 5ai rea& Pentru c oa5enii (tiu c )or a)ea astfel de senti5ente dup luarea unei decizii! ei le )or lua Hn calcul! Hnainte de a lua o decizie& Pentru fiecare alternati)! ei calculeaz cIt re%ret sau bucurie )or si5i! probabil! o dat ce rezultatele )or fi cunoscute& 4un ia regretului8 :oo5es (i "u%den R/0]6N presupun diferenele 5ai 5ari Hntre rezultate produc disproporionat 5ai 5ult re%ret Hn co5paraie cu diferenele 5ai 5ici& " presupune5 c pute5 ale%e Hntre alternati)ele: RaN si%urana de /44v de a cI(ti%a ]4444 lei (i @RbN (ansa de 13v de a cI(ti%a /64444 lei& Re%retul pro)ocat de faptul c ale%e5 alternati)a RbN (i pierde5 RcInd a5 fi putut cI(ti%a ]4444 lei *ale%Ind .a.N este de dou ori mai mare decIt re%retul

produs ale%Ind i RaN (i )zInd c a5 fi putut cI(ti%a cu >4444 5ai 5ult! ale%Ind RbN& In consecin! teoria re%retului pre)ede c oa5enii )or prefera alternati)a RaN pentru c alternati)a RbN are o eKpectan 5ai 5are de regret8 R$i%ura 1&1N &Diferene Hntre rezultatele alternati)ei respinse (i rezultatele
alternati)ei alese Vigura >. >% $uncia re%retului

OA(adar! oa5enii )or e)ita re%retul prin a)ersiunea fa de risc& 'odelul nu a fost pe deplin confir5at eKperi5ental& In plus! autorii nu ofer o eKplicaie psiholo%ic pentru for5a funciei re%retului Rcare eKpri5 pre(teri disproporionate pentru pierderile 5ariN& Dup cu5 noteaz :arricX R/002N ar fi posibil ca for5a funciei s se datoreze proceselor percepti)e de contrast (i asi5ilare& 'ai eKact! rezultatele diferitelor alternati)e cu )alori apropiate pot fi asi5ilate! Hn ti5p ce rezultatele diferitelor alternati)e cu diferene 5ari de )aloare pot fi contrastate&
Diferenele 2ntre rezultatele alternati9ei res$inse )i rezultatele alternati9ei alese

: Deer5inantu / cel 5ai i5portant al re%retului este prezena sau Oabsena feedhacX+ului pri)ind alt@ati)ele respinse& De aceea! cantitatea de feedbacX pe care o persoan se a(teapt s o pri5easc afecteaz Hncrederea acelei persoane Hn deciziile sale& Persoanele care nu se a(teapt la nici un feedbacX sunt cele 5ai Hncreztoare Hn deciziil e lor! cele care a(teapt feedbacX pri)ind alternati)a aleas! au Hncredere inter5ediar! iar cele care a(teapt feedbacX pri)ind alternati)ele respinse sunt cele 5ai neHncreztoare& Cu cIt 5ai 5ult feedbacX a(teapt o persoan s pri5easc@cu aI 5ai 5are este potenialul ei de re%ret (i cu atIt 5ai sczut Hncrederea Hn deciziile luate& RPentru o sintez a rezultatelor pri)ind relaia feedbacX+re%ret )& :arricX! /002N& Protecia i5a%inii de sine& #a5enii sunt 5ai 5ult sau 5ai puin )ulnerabili la senti5entul re%retului& CInd iau o decizie! ei Hncearc s 5enin o bun i5a%ine de sine& Pentru c sunt susceptibili! Hn 5sur diferit! la a5eninrile i5a%inii de sine! nu5ai unii dintre ei )or lua decizii care s 5ini5izeze posibilitatea re%retului RUoseph! e$ al., /006N& Persoanele cu sti5 de sine sczut sunt 5ai )ulnerabile la a5eninarea i5a%inii de sine pentru c au 5ai puine 5i,loace de a se apra de aceste a5eninri& 'ecanis5ele destinate aprrii i5a%inii de sine au fost conceptualizate diferit& Astfel! orientarea ateniei asupra alternati)elor (i planurilor de aciune! care ser)esc Hn)in%erii discrepanei Hntre rezultate (i aspiraii R.Handlon%sorientierun%.N contrasteaz! Hn opinia autorilor Muhl (i "tiens5eier R)& "tiens5eier! /0]7N cu orientarea ateniei spre rezultatul nesatisfactor R.la%eorientierun%.N& Perspecti)a 5ai 5are sau 5ai 5ic asupra )iitorului constituie un alt 5ecanis5 de aprare a
A ^^

i5a%inii de sine R$eather! /01]N& In sfIr(it! locul intern+ eKtern al f controlului RRotter! /011N sau stabilitatea+ instabilitatea cauzelor atribuite RYeiner! /0]7N au fost puse Hn le%tur cu aprarea i5a%inii de sine& Insuccesul poate reduce drastic 5oti)aia (i aduce suferin subiecilor care! utilizHnd anu5ite 5ecanis5e Rde orientare Hn aciune sau de decizie! de atribuire! de percepie a ti5puluiN au o i5a%ine de sine sc~zut& De aceea! subiecii cu sti5a de sine sczut )or fi 5ai

R5oti)ai decIt subiecii cu sti5a de sine ridicat! s ia decizii care s &reduc posibilitatea de a re%reta& Cercetrile desf(urate Hn cadrul teoriei disonanei co%niti)e R$estin%er! /073N ofer date care susin ideea c oa5enii H(i prote,eaz i5a%inea de sine atunci cInd iau decizii& # decizie dificil duce l aiisconfort! pentru c ale%erea fcut )ine Hn contradicie cu aspectele ,edorite ale alternati)ei alese (i cu aspectele dezirabile ale alternati)elor bspinse& Aceste consecine ale deciziei Hi pot face s re%rete decizia& Uoseph et al. R/006N eKa5ineaz doi factori ai deciziei Hn Rondiii de risc:A RaN cantitatea de feedbacX eKpectat de subieci (i RbN , i5a de sine a subiecilor& Posibilitatea re%retului este creat de Xpectana aflrii rezultateiofalternati)elor respinse! Hn condiiile unei O:i5e de sine sczute& In consecin! ace(ti subieci iau decizii care liini5izeaz posibilitatea re%retului& -i au do)edit a)ersiune fa de risc I s+au ferit s afle rezultatele dezirabile ale alternati)elor respinse! subiecii cu sti5a de sine ridicat nu au fcut ale%eri care s liini5izeze re%retul& Rezultatele arat c abilitatea de a 5enine o bun Ina%ine de sine Hn faa re%retului este un factor i5portant Hn leter5inarea preferinei fa de risc& Abordarea procesului deciziei prin feno5enul proteciei pa%inii de sine probeaz faptul c schi5barea cantitii de feedbacX i,eptat de subieci! asupra rezultatelor deciziilor lor! le afecteaz areferina fa de risc& -Kpectana feedbacX+ului Hi conduce pe subiecii , sti5a de sine sczut la ale%eri defensi)e! cu toate c descrierea biecti) a alternati)elor + probabiliti (i )alori + r5Ine constant& Protecia i5a%inii de sine nu este o )ariabil atIt de Hn%ust a5 este trebuina de securitate sau chiar! trebuina de realizare& De :eea + susine :arricX R/002N + protecia i5a%inii de sine poate ser)i ca ariabil unificatoare Hn teoria psholo%ic a lurii deciziei& A(adar! oa5enii anticipeaz consecinele ne%ati)e poteniale ^e deciziei (i acioneaz Hn 5odaliti care+i prote,eaz de ele& erspecti)a proteciei i5a%inii de sine asupra procesului deciziei nu sscrie cu5 iau oa5enii decizii destinate H5buntirii i5a%inii de sine& pre eKe5plu! asu5area riscului le poate susine i5a%inea de sine& onsecinele poziti)e pe care luarea deciziei le poate a)ea asupra Ina%inii de sine sunt i%norate de aceast abordare& De ase5enea! @rspecti)a proteciei i5a%inii de sine asupra procesului deciziei nu iice specificri pri)ind condiiile Hn care persoanele cu sti5a de sine dicat sunt preocupate de re%ret& "ti5a de sine nu este un a5ortizo r de netrecut& #ricine poate de)eni defensi)& Hntrebarea care se ridic este Hn ce punct persoanele cu sti5a de sine ridicat de)in defensi)eT In sfIr(it! i5a%inea de sine poate fi prote,at (i altfel decIt prin ale%eri defensi)e& "pre eKe5plu! oa5enii H(i reafir5 co5petena a5intidu+(i o realizare fr le%tur cu decizia& Ateni ia aceste rezer)e! presupune5 c modelul autoaprecierii ca sc(em% de decizie! descris anterior! poate oferi rspunsuri Hntrebrilor ridicate prin descrierea relaiei generale intre i5a%inea de sine (i autoaprecierea ipostazelor co5porta5entale sau cursurilor alternati)e ale aciunii ca relaie a sc(emei generale a autoaprecierii cu oricare dintre varia&ilele sale.

Sc$eme de decizie social

De'iniia schemei de decizie social Distincia Hntre rezol)area proble5elor (i luarea deciziei nu este clar pentru cele 5ai 5ulte din sarcinile de %rup& Hn 5od curentd sunt foi urnite sari5 de ilcazui aceXa Hn cIrc accentul cade pc sclcclia uru,i / rspuns& dintr+un set de alternati)e 5utual eKclusi)e& "unt nu5ite Vd @@@@&h&@@aafcaii5hFr. x d@`sisriih^hFFh ?e prCfrfitn? sarcinile Hn care

teflrTt)frp

procesarea O infor5aiei in scopul&Konstituirii alternati)elor de H5puns& "epararea +celor dou tipuri de sarcini este! totu(i! proble5atic! deoarece o anu5it procesare a infor5a+iei apare Hn %rup! anterior oricrei ale%eri a rspunsului&
A

In rezol)area proble5elor in %rup& infor5aia adus de fiecare 5e5bru este procesat social! probabil in fiecare stadiu al rezol)rii proble5ei& In luarea deciziei Hn %rup! interaciunea social estp priV,H ca o sche5 de deciz,c R=a,onc et al. /036! Da )is! /032N! Interaciunea social este un proces co5binatoria^! care transfor5 preferinele indi)iduale pentru )ariate alternati)e de rspuns& # descriere a sche5elor de decizie social trebuie si rspund la Hntrebarea .cu5 a,un% persoane cu preferine iniiale diferite s ia! colecti)! o decizie.& <rupurile or%anizaionaie au! Hn %eneral! o sche5 de decizi

epr5al! fiKat o dat cu constituirea %rupului sau structurat din Kperien& Aceast sche5 le per5ite s raporteze o decizie la sfIr(itul Inei dezbateri& $rec)ent! sche5ele i5plicite care opereaz Hn discuiile nui %rup sunt altele decIt cele prescrise Hn re%le5entrile for5ale sau pcunoscute de %rup& #perarea unor astfel de sche5e duce la rezultate lare ar aprea paradoKale! dac ar fi raportate la re%ula de decizie 2r5al sau recunoscut de %rup& Procese sociale foarte co5pleKe cu5 sunt influena! do5inana!N onfor5itatea! coaliia! etc& opereaz Hn %rup! astfel c! chiar atunci cInd3 istribuia preferinelor interne este cunoscut! pute5 pre)edea doar, Irobabilitatea! nu certitudinea! ca %rupul s alea% o anu5it Iternati)& Astfel! fiind dat o anu5it distributie a preferinelor ,ie5brilor! eKist o anu5it probabilitate! dV! ca %rupul s decid entru o alternati) .,.: )alorile dV pentru toate il! 6&&& n (i ,l! 6!&& & m sunt definite de sche5a deciziilor sociale RDa)is! /032N& "che5a de lecizie social este )zut de Da)is ca modalitatea $n care grupul rateaz toate distri&uiile de preferine, 0ogic posi&ile, manifestate de Prupi -a este! deci! un @tablou. al interaciunilor sociale! considerate Hn mHr5enii rezultatelor sarcinii! sau altfel spus! un 0a&Tou al normei ociale, care g(ideaz in*e].tium(s-rJn$/t,-4re 0H decizie. $or5a leneral ae reprezentre a sche5ei de decizie social este o 5atrice tohastic m K n Hn care )ariabile sunt nu5it alternati) este: aceasta Hnsea5n c:

mdVc! iar su5a lor pentru o

i dG] dGG c d6n

Lhi dm

d jalorile di, ale , 5atricii sociale pot fi pri)ite ca para5etri care

reflect tradiiile! nor5ele! trsturile sarcinii! tendinele interpersonale (i condiiile locale care caracterizeaz %rupul&
Ta$elul >.K + "che5e de decizie social

Distrib uii distinct e ;i ;G >4 2/ 66 /2 4>

.Ade)ru Proporio l Hn)in%e. + nalitate D! ;, ;G


D6

-chipro+ babilitate
D2

'a,oritat e *-chipro+ babilitate


D>

'a,oritat e *Propori o+ nalitate


D7

;F ;G /&44 4&44 4&37 4&67 4&74 4&74 4&67 4&37 4&44 /&44

;0 ;G /&44 4&44 4&74 4&74 4&74 4&74 4&74 4&74 4&44 /&44

/&44 4&44 /&44 4&44 /&44 4&44 /&44 4&44 4&44 /&44

;* ;G /&44 4&44 /&44 4&44 4&74 4&74 4&44 /&44 4&44 /&44

;< ;G /&44 4&44 /&44 4&44 4&74 4&74 4&67 4&37 4&44 /&44

Hn tabelul 1&6 sunt prezentate 5atricile corespunztoare pentru cinci sche5e de decizie social ale unui %rup de patru 5e5bri! Hntr+o proble5 cu dou alternati)e: Dl .Ade)rul Hn)in%e.: Al poate fi sin%urul rspuns corect la o anu5it proble5& <rupul ale%e Al! dac conine cel puin un 5e5bru care susine Al& RAceast sche5 de decizie este cunoscut sub nu5ele de .5odelul A :or%e+"olo5on.N& D6 Proporionalitate: probabilitatea ca %rupul s alea% o alternati) w,este e%al cu proporia 5e5brilor care susin A,& D2 -chiprobabilitate: fiecare poziie susinut are aceea(i probabilitate s fie aleas ca decizie a %rupului& D> 'a,oritate! iar dac nu! echiprobabilitate:& -ste o co5binaie Hntre sche5ele Dl (i D6& D7 'a,oritate! dac se ale%e rspunsul corect + aici AlG dac nu! proporional itate&

E'ectul schemei sociale de decizie asu&ra &re'erinelor indi(iduale

Deoarece distribuia deciziilor %rupului este funcie atIt de distribuia iniial a preferinelor indi)iduale! pi! cIt (i de sche5a de,`izie a %rupului! D [di,! pot fi studiate )ariaiile la ni)elul a5bilor pori& Hntr+un astfel de studiu Da)is R/036N a considerat patru litribuii indi)iduale care dau! respecti): RaN o funcie $nclinat pozitivD Ol o funcie &imodal G RcN o fHincie simetric (i RdN o funcie uniform Gi trei sche5e de decizie social: ec(ipro&a&ilitatea alternativelorD \Sula ma*oritii cu o subsche5 a pro&a&ilitii i media preferinelor rli)iduale& Pentru nu5rul de trei alternati)e (i o di5ensiune n > a ,pului! distribuiile pentru fiecare caz sunt prezentate Hn fi%ura 1&3&
0.75 0.75

b N

0.50

02 5

0.25

C N

4Jr dN

0.75 0.75

0.50

0.50

02 5Alternati)a! A,

Distribuie indi)idual 'odelul echiprob abilitii 'odelul 5a,oritii 'odelul 5ediu

Vigura >.I+ -fectele sche5elor sociale de decizie asupra preferinelor

iniiale ale 5e5brilor Rdup U&H& Da)is! /032

NCo5pararea preferinelor %rupului cu preferinele indi)iduale per5ite obser)aii i5portante pri)ind natura transfor5rii pe care fiecare sche5 social de decizie o opereaz asupra preferinelor indi)iduale iniiale ale 5e5brilor %rupului& Astfel! sche5a 5a,oritii/.eKa%ereaz. orice neunifor5itate din distribuia preferinelor indi)iduale: distribuia preferinelor %rupului este (i 5ai .Hnclinat. Hn cazul RaNG bi5odalitatea este accentuat Rdiscuia Hn %rup duce la o 5ai 5are polarizare a preferinelorN Hn cazul RbNG Hn sfIr(it! sche5a 5a,oritii .ascute. )Irful funciei Hn cazul RcN& Aceste efecte contrazic si5ul co5un! dup care discuia de %rup ar a)ea! Hntotdeauna! un efect de ni)elare sau a5eliorare (i nu de accentuare a poziiilor eKtre5e& -fectul sche5ei 5a,oritii este eKa%erarea preferinelor 5a,oritii prin supri5area preferinelor 5inoritii& Deoarece bP,l! o cre(tere*descre(tere a probabilitii unei alternati)e este Hnsoit de o descre(tere*cre(tere a probabilitii altor alternati)e& Ni)elarea neunifor5itilor preferinelor indi)iduale are loc! Hn schi5b! dac asupra preferinelor indi)iduale opereaz sche5a* ech_probabilitii& AtIt bi5odalitatea RbN cIt (i si5etria RcN sunt reduse Hn preferinele %rupului Hn raport cu distribuia indi)idual& Curba care! Hn fiecare din cazurile a! b! c! d! reprezint media preferinelor indi)iduale arat efecte care pot 5er%e Hn acela(i sens sau Hn sens opus! fa de efectul unei sche5e sau alteia& Co5porta5entuldecizional al %rupului nu este! a(adar! nici 5edia co5porta5entelor indi)iduale& Preferinele indi)idule iniiale reprezint unul din factorii care deter5in decizia! cellalt fiind sche5a de decizie&

.vertismentele teoriilor deciziei


Decizia este feno5enul pentru a crui Hnele%ere ne)oia eKplicaiei psiholo%ice a fost con(tientizat de abordrile altor (tiine& Teoria econo5ic clasic a pieelor cu co5petiie perfect (i a%eni
1 00

raionali + noteaz Herbert "i5on + este o teorie deducti)! care nu are


T *

ne)oie de date e5pirice pri)ind co5porta5entul a%enilor econo5iciinli)iduali! co5porta5entul consu5atorului ori al oa5enilor de afaceri& $r nici o Hndoial! eKist o arie a co5porta5entului u5an pentru care toria clasic (i prezu5iile ei de raionalitate reprezint un instru5ent i / de cunoa(tere& In teoria clasic o5ul ale%e raional Hntre alternati)e f, e (i cunoscute& Dar! continu Herbert "i5on! cInd percepia (i ,%niia inter)in Hntre decident (i 5ediul su obiecti)! deduciile teoriei iisice nu 5ai sunt suficiente& A)e5 ne)oie de o descriere a procesului lH%erii care recunoa(te c alternati)ele nu sunt date! ci trebuie )zute! / consecinele asociate alternati)elor sunt (i ele detr5inate de ,cident& Percepia nu este un .filtru. pentru c nu se .filtreaz. o parte li Hntre%ul R5ediu al proble5eiN care i se prezint& Percepia este un O2ces creati) i5plicInd atenia la foarte puin din cea ce ar putea fi ,rceput (i eKcluderea a aproape tot ceea ce nu corespunde scopului pniei& Infor5aia decidentului nu este nici o .aproKi5are. a 5ediului mal& AproKi5area presupune ca lu5ea subiecti) a decidentilui s fie necesitate ase5ntoare 5ediului obiecti)! lipsindu+i doar unele talii& Dar lu5ea perceput poate fi foarte diferit de lu5ea .real.! biecti).& Diferenele constau nu doar Hn o5isiuni ale detaliilor! dar! iar! Hn unele de esen! precu5 (i din distorsiuni! atIt percepti)e cIt (i fereniale R"i5on! /070N&

# Hntrebare cu rspunsuri strict psiholo%ice este de ce continu :menii s adere la un curs de aciune, c(iar dup ce afl c acesta te incorectH

-odelul deciziei retrospecti6; pre)ede c este probabil ca 5enii s r5In an%a,ai Hntr+un curs al aciunii chiar cInd acesta este _ident incorect! din dorina de a+(i ,ustifica deciziile anterioare& \ilicaiile teoriei regretului su%erez tendina persoanelor de a+(i _ote,a i5a%inea de sine& CInd oa5enii si5t responsabilitatea _dnsecinelor ne%ati)e (i! Hn acela(i ti5p! si5t ne)oia de a de5onstra opria co5peten! ei continu s consi5t (i chiar H(i intensific ilerena la cursul ales al aciunii! doar Hn baza speranei Hntr+o sturnare a situaiei.! ori Hn .obinerea unei )ictorii dintr+o frIn%ere.& 2!aionalitatea lor YlC(pei5. Hi deter5in s caute s nar co5peteni Hn sarcinile anterioare (i nu Hn cele )iitoare& Teoriil e utilitii! 5ai ales Hn 5odelele aKate pe sec)enialitatea procesului decizional R)& RaVnor! /010N sau pe ti5pul de decizie RBuse5eVer (i To`nsend! /002N pre)d c probabilitatea perceput a rezultatelor )iitoare (i )aloarea perceput a rezultatelor )iitoare intensific F an%a,area prezent Hn cursul aciunii& .Raionalitatea. prospecti) poate , suferi de acelea(i subiecti)is5e ca (i raionalitatea retrospecti)& >tilitatea e#pectat poate fi influenat! Hn plus! de ne)oia de consec)en& Consec)ena co5porta5entului personal este o nor5 social i5portant a societilor conte5porane& 'ana%erii consec)eni RHn ceea ce fac sunt considerai 5ai buni decIt 5ana%erii inconsec)eni& P In consecin! 5ana%erii )or tinde s se confor5eze eKpectanei pri)ind Iconesc)ena! lucru care afecteaz percepia utilitii (i suprae)aluarea @cursului aciunii pentru care au decis iniial& Raionalitatea retrospecti)! raionalitatea prospecti) (i 5odelarea dup nor5a consec)enei sunt factorii cuprin(i de "ta` R/0]/N Hntr+un 5odel eKplicati) al .escaladrii an%a,rii. fa de cursul ales al aciunii& Pe lIn% )aloarea practic de Hnsu5are a factorilor care r afecteaz eficiena deciziei! 5odelul .escaladrii an%a,rii. are (i o

)aloare teoretic& -l poate fi clasificat alturi de teoriile dina5ice care accentueaz sec)enialitatea Hn luarea deciziei& Baza de pornire a 5odelului este diferit de a celorlalte teorii dina5iceG ea este feno5enul .supunerii forate. R.forced co5pliance.N& 'odelul subliniaz c odat ce a5 acceptat! 5ai ales public! (i 5ai ales purtInd responsabilitatea consecinelor ne%ati)e! o anu5it alternati)! se produc 5odificri atitudinale care suin! din interior! co5porta5entul& -odelul autoaprecierii ca sc(em de decizie atra%e atenia asupra obinerii consec)enei! dar nu pe calea raional de 5odelare a co5porta5entului personal Hn confor5itate cu nor5a social& Consec)ena co5porta5entului decizional este consecina consec)enei co%niti)e! rezultate din inte%rarea Hn i5a%inea de sine a ipostazelor co5porta5entale sau cursurilor de aciune percepute& A(a cu5 a5 artat Hn capitolul 7 consec)ena la care ne referi5 nu reprezint un principiu al lo%icii dar! 5ai curInd! subiecti)is5ele care influeneaz felul Hn care decidentul H(i or%anizeaz %Indurile (i eKperienele sal ee)aluati)e& Acestea se structureaz Hntr+un aran,a5ent ierarhic! bazat pe %eneralizare! susceptibil fiind de orice subiecti)is5e R&iasesN: atenie selecti)! raionalizare! ne%are! etc&

roblemele deciziei 4n grup9 fenomenul groupt$in%


Presupunerea care st la baza folosirii %rupului Hn luarea deciziilor este c %rupul H5bunte(te calitatea deciziei& Procesul decizional de %rup este pri)it ca un proces raional Hn care se selecteaz alternati)a 5aKi5izatoare pentru realizarea scopului %rupului! indiferent care interese particulare din %rup fa)orizeaz acea alternati)& Beneficiile asociate rezol)rii Hn %rup a proble5elor includ o 5are )arietate a perspecti)elor asupra proble5ei! 5ai 5ult

infor5aie pri)ind alternati)ele posibile! reducerea subiecti)is5elor! reducerea poziiilor eKtre5e! etc& $eno5enul groupt(in8 RUanis! /036! /0]/N H5piedic realizarea acestor beneficii poteniale ale %rupului deter5inInd: RaN pasi)itatea 5e5brilor siG RbN pre5atura con)er%en a 5e5brilor la o decizie a %rupului (i RcN escaladarea adeziunii fa de alternati)a aleas& Uanis define(te groupt(in8 ca un 5od de %Indire Hn care se an%a,eaz oa5enii! cInd sunt profund i5plicai Hntr+un %rup Hnchis! coezi)! Hn care 5oti)aia 5e5brilor de a obine (i pstra unani5itatea dep(e(te 5oti)aia lor de a aprecia! realist! cursurile alternati)e de aciune& <roupthinX + precizeaz Uanis! /0]6 + se refer la deteriorarea eficienei 5entale! a eficienei testrii realitii (i a eficienei ,udecii 5orale! care rezult din presiunile dez)oltate Hn %rupul Hnchis& V :a ni)el indi)idual! arat Uanis (i 'ann R/033N %Indirea le%at de proble5e )itale! Hncrcate afecti) duce la co%niii .fierbini.! diferite de co%niiile .reci. ale rezol)rii proble5elor de rutin! iar aceste co%niii fierbini dau na(tere la erori,n scanareaalteraati)elor& Astfel de situaii induc stres! Hnsoit de e)itare defensi)! caracterizat prin lipsa cutrii )i%ilente! distorsiunea se5nificaiilor a)ertis5entelor! neatenie selecti)! uitare (i raionalizare& <roupthinX este e)itarea defensi) la ni)elul %rupului: .un patern colecti) de\e)itare,tefen(i).& V Uanis interpreteaz feno5enul ca un set integrat de caracteristici cu legturi deterministe& Altfel spus! caracteristicile groupt(in8 se structureaz ca un lan cauzal Hntre condiii antecedente, disfunciuni 5anifestate Hn simptome (i rezultate defectuoase. Pentru a detecta feno5enul! susine

autorul! este necesar s constat5 toate si5pto5ele (i! de ase5enea! dac condiiile antecedente (i consecinele i5ediat eKpectate sunt (i ele prezente&

Condiiile antecedente sunt %rupate Hn trei cate%orii& Pri5a cate%orie conine un sin%ur ele5ent: coeziunea! la ni)el 5oderat sau ridicat& A doua cate%orie cuprinde greeli structurale de organizareP

| insularizarea %rupuluiG | lipsa tradiiilor de i5parialitate a conduceriiG | lipsa nor5elor care i5pun proceduri 5etodiceG | o5o%enitatea bazelor sociale (i ideolo%ice ale 5e5brilorG A treia cate%orie se refer la conte#tul situaional provocativ (i are Hn )edere rolul stresului ca factor situaional ori intern& -a cuprinde: | a5eninri eKterne pri)ind pierderile posibileG | slaba speran c poate fi %sit o soluie 5ai bun decIt cea propus de liderG | neHncrederea Hn sine! te5porar! a 5e5brilor! pro)enit din e(ecuri recenteG | percepia c sarcina este prea dificilG | percepia c nu eKist o alternati)! la fel de corect 5oral! ca aceea de,a aleasG
1imptomele %rupului disfuncional sunt: R)& (i capitolul

>N | iluzia de in)ulnerabilitateG | raionalizarea care reduce i5portana a)ertis5entelor (i a altui feedbacX ne%ati)G

| con)in%erea Hn 5oralitatea inerent %rupuluiG | percepia stereotip a 5e5brilor %rupurilor opuseG | presiune asupra dizidenilorG | autocenzurG iluzia unani5itii G.paznici mautodese5naic ai %Indirii. care feresc %rupul de infor5aie
contradictorieG Consecinele %roupthinX care afecteaz calitatea deciziei includ: | li5itarea eKa5izrii la doar cIte)a alternati)eG | i%norarea infor5aiei noi pri)ind riscurile (i li5itele alternati)ei aleseG | i%norarea infor5aiei pri)ind beneficiile alternati)elor respinseG | absena dorinei de a utiliza eKperi pentru a obine infor5aii eKacteG | absena planurilor concrete de aciuneG | procesarea subiecti) a infor5aieiG Uanis R/036! /0]0N su%ereaz metodele prin care %rupul poate pre)eni sau reduce feno5enul %roupthinX& Astfel: | liderul trebuie s Hncura,eze 5e5brii %rupului s H(i eKpri5e Hndoielile (i obiecunileG | liderul trebuie s adopte o atitudine i5parial! iar nu s H(i afir5e! de la Hnceput! preferineleG

| 5e5brii trebuie Hncura,ai s discute deliberrile %rupului cu asociaii de Hncredere (i s relateze! apoi! %rupului! reaciile acestoraG | %rupul trebuie s in)ite eKperi eKterni! la dezbaterile co5une! care s pro)oace prerile 5e5brilorG | cInd eKist un co5petitor! %rupul trebuie s eKa5ineze propunerile alternati)e ale acestuia! ca (i se5nalele de a)ertizare )enite din partea luiG | cInd eKa5ineaz alternati)ele! %rupul se )a di)ide Hn sub%rupuri care se )or Hntruni din cInd Hn cIndG dup obinerea unui consens preli5inar! %rupul )a planifica o a doua dezbatere! Hn care alternati)a aleas )a fi pus Hn chestiune

$oarte nu5eroase studii Rpeste 344N au Hncercat s testeze )aliditatea 5odelului! s depisteze feno5enul Hn situaii econo5ice ori s eKtind teoria! s+o fac 5ai co5prehensi)& # tentati) interesant Hn aceast ulti5 direcie au Alda% (i $uller R/002N care propun includerea Hn 5odel a factorilor care definesc acti)itatea .politic. orientat spre atin%erea unor interese personale ale 5e5brilor sau particulare ale %rupurilor sau sub%rupurilor& Pornind de la Hnele%erea or%anizaiilor ca coaliii politice*de interese R)& capitolul 2N cei doi subliniaz posibilitatea ca trsturile %roupthinX .s reflecte! nu rspunsuri pasi)e (i neadaptabile la condiii antecedente stresante! ci eforturi acti)e! con(tiente de a atin%e obiecti)e*rezultate personale.&

&"igura ]._ + <roupthinX

'ecizia managerial Proble5a ridicai `XX 5odelului 5 un 5ai frec)ent Hn studiile care au ur5at 7 lan cau Re! prezena feno5enul %roupthinX trebuie tui pi! o necesitate! interpretat tre condiii antecedente! pXzuistic a data si5pto5e (i de5entelor celor trei P(ecuri rsuntos cate%orii fiind! de ,O 5odelului susine ponduce la o a Is aceast interpretare! care se Hnte5eiaz care Hntrunesc a p# 5odelul! (i anu5e! deciziei politice la interpretare nului cel 5ai Hnalt ni)el! Hn e a feno5enului poate fi ini unor situaii absolut Ga (i relaiile Caracteristicile sa deter5iniste ale factorilor! puin strict ppot fi! Hn 5od um su%ereaz c prezena e baza aConfor5 5ode I' identificrii unii^ %rupa, inco5plet ~Upfidiiile antecea aa5ea principal a iifice care dintre itorii HncercInd,"I ibuite feno5enuli sm ple 5ulu5ite de i Rsferi eKperi5entale Uanis! coeziutta ale B i ,pfHnit operaional F%roupth5@O Io ii msu%erarea co5p cifeno5enulc Ratele asupra rolu PO e02/ stabilirea cauze^ pe de :eana R/0]7 aa iti9lt arat c 5e5bri. { Bautocenzur a in B)e& >utocenzura U" , airii %rupului apar ra(l ari%o ;:e..jeiJde>; gd M alte trsturi! ca d aunile pentru &uatuil @! &&& I! cdil)in@ cari nu : UonstlI' con I5eth! /0]1N& Pri5ei inbrilor& "+a contatat R // lerienalucrului H5p KipthinX! din cauza +

$oarte nu5eroase studii Rpeste 344N au Hncercat s testeze )aliditatea 5odelului! s depisteze feno5enul Hn situaii econo5ice ori s eKtind teoria! s+o fac 5ai co5prehensi)& # tentati) interesant Hn aceast ulti5 direcie au Alda% (i $uller R/002N care propun includerea Hn 5odel a factorilor care definesc acti)itatea 2politic2 orientat spre atin%erea unor interese personale ale 5e5brilor sau particulare ale %rupurilor sau sub%rupurilor& Pornind de la Hnele%erea or%anizaiilor ca coaliii politice*de interese R)& capitolul 2N cei doi subliniaz posibilitatea ca trsturile %roupthinX .s reflecte! nu rspunsuri pasi)e (i neadaptabile la condiii antecedente stresante! ci eforturi acti)e! con(tiente de a atin%e obiecti)e*rezultate personale.&

AN"E/E$EN"Proble5a

ridicat cel 5ai frec)ent Hn studiile care au ur5at publicrii 5odelului este dac feno5enul %roupthinX trebuie interpretat strict! ca un lan cauzal Hntre condiii antecedente! si5pto5e (i consecine! prezena tuturor ele5entelor celor trei cate%orii fiind! de ase5enea! o necesitate& Autorul 5odelului susine aceast interpretare& Natura cazuistic a datelor pe care se Hnte5eiaz 5odelul! (i anu5e! cIte)a e(ecuri rsuntoare ale deciziei politice la cel 5ai Hnalt ni)el! Hn "8A! conduce la o atribuire a feno5enului unor situaii absolut specifice! care Hntrunesc prezena (i relaiile deter5iniste ale factorilor& # interpretare 5ai puin strict su%ereaz c prezena feno5enului poate fi inferat pe baza identificrii unui %rupa, inco5plet dintre caracteristicile sale! autorii HncercInd s identifice care dintre acestea pot fi! Hn 5od unic, atribuite feno5enului& Confor5 5odelului lui Uanis! coeziunea ocup un loc i5portant Hntre condiiile antecedente ale %roupthinX& Acest loc deri) din aseriunea principal a autorului c feno5enul %roupthinX se dez)olt Hn %rupurile 5ulu5ite de ele Hnsele& Alda% (i $uller R/002N citeaz cercetri eKperi5entale Hn care coeziunea ca antecedent al %roupthinX este definit operaional prin cunoa(tere reciproc R$lo`ers! /033N sau prin su%erarea "igura ]._ + co5patibilitii 5e5brilor RCourtri%ht! <roupthinX /03]N& Rezultatele asupra rolului coeziunii nu sunt consec)ente& I5portante pentru stabilirea cauzelor )ariabilitii acestor rezultate ne apar datele relatate de :eana R/0]7N& Contrar 5odelului lui Uanis (i altor cercetri! :eana arat c 5e5brii %rupurilor noncoezi)e s+au an%a,at Hntr+o 5ai 5are autocenzur a infor5aiei! decIt au facut+o 5e5brii %rupurilor coezi)e& Autocenzur (i e5er%ena .paznicilor. autodese5nai ai %Indirii %rupului apar ca trsturi 5ai caracteristice pentru %roupthinX! decIt aTfe{ trsturi! ca de pild! con)in%erea Hn corectitudinea deciziei (i presiunile pentru consens! care nu sunt neaprat disfuncionale RNe5eth! /0]1N& Pri5ele pot constitui! sin%ure! o eKplicaie a pasi)itii 5e5brilor& "+a contatat R:on%leV (i Pruitt! /0]4N c %rupurile fr eKperiena

lucrului H5preun pot fi 5ult 5ai susceptibile de si5pto5ele %roupthinX! din cauza insecuritii rolurilor mem&rilor i normelor grupurilor& <n@purile care! au tradiia lucrului H5preun + noteaz Alda% (i $uller R/002N + 5anifest 5ai puine si5pto5e de decizie defectuoas! pentru c 5e5brii To$sunt suficient de si%uri de rolurile (i statusurile lor! pentru a se pro)oca unul pe altul! dar a)Ind ci de a obine acordul& Consider5 c! H5preun! aceste rezultate pot su%era o refor5ulare! sau o co5pletare! a 5odelului %roupthinX& Nu nu5ai P %rupurile 5ulu5ite de ele Hnsele pot dez)olta %roupthinX dar (i! sau Z 5ai ales! %rupurile care culti) nesi%urana statusului (i rolurilor R 5e5brilor lor& Cercetrile Hn do5eniul influenei sociale au do)edit de la Hnceput RAsch! /076N c teama de a fi e#clus conduce la conformitate ca (i satisfacia de a aparine %rupului& "tudiul co5porta5entului or%anizational cu ori%ini Hn nefericita noastr istorie totalitar ar putea contribui se5nificati) la identificarea factorilor care caracterizeaz Hn 5od unic %roupthinX& <nsecuritatea statusurilor! nscut din lipsa nor5elor care i5pun proceduri de funcionare de5ocratic a %rupului! de lipsa tradiiilor de i5parialitate a conducerii (i de continuarea! sub for5 de 5entaliti! a o5o%enizrii ideolo%ice a 5e5brilor poate Hnlocui! perfect! coeziunea Hn relaiile deter5iniste dintre factorii 5odelului %roupthinX& In relaii cauzale cu fiecare din ace(ti factori! insecuritatea poate eKplica pasi)itatea 5e5brilor! pre5atura lor con)er%en la o decizie a %rupului precu5 (i escaladarea adeziunii fa de alternati)a aleas&

Bibliografie
Alda%! R&U&! $uller! "&R& R/002N& .BeVond fiasco: A reappraisal of the %roupthinX pheno5enon and a ne` 5odel of %roup decision preocesses.! )s6c(ological Iulletin! //2!2! 722 + 776& Asch! "&-&! R/076N& 1ocial ps6c(olog6! -n%le`ood Cliffs! N&U&: Prentice+ Hall& / / AtXinson! U&Y&! R/073N .'oti)ational deter5inants of risX+taXin%

beha)ior.! )s6c(ological !evieJ! 1>!270+236& Buse5eVer! U&R&! To`nsend! U&T& R/002N& .Decision field theoiV: A dVna5ic+co%niti)e approach to decision 5aXin% in an uncertai nen)iron5ent.! )s6c(ological !evieJ, /44! /!>26+>70& @ourtri%ht! U&A&! R/03]N& .A laboratorV in)esti%ation of %roupthinX.! Communication -onograp(s! 7! 660+6>1& mDa)is! U&H& R/032N& .<roup decision and social interaction: a theorV of social decision sche5es.& )s6c(ological !evieJ! ]4!6! 03+ l67& leather! N&T& R/01]N& .-ffects of prior succes and failure on eKpectations of succes and subse?uent perfor5ance! 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! 0! 2]+>1& .estin%er! /& R/073N& ; t(eor6 of cognitive dissonance. "tanford! CA: "tanford 8ni)ersitV Press& .lo`ers! '&:&! R/033N& .A laboratorV test of so5e i5plications of UanisJs %roupthinX hVpothesis.! 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6, 22! ]]]+]07& O2rau5ann! C&$&! "o55er! '&! ."che5a and interference& 'odels in co%niti)e social psVholo%V.& In: R& RoVce! :&P& 'os R-ds&N& ;nnals of t(eoretical ps6c(olog6! )ol& /&! -d5onton! Alberta! Canada /0]>& Hohn! '& R/004N .Dia%nosticarea capacitii de decizie la conductorii de auto)ehicole.! !evista de psi(ologie, 21! /!63+21& moseph! R&! :arricX! R&P&! "teele! C&'&! Nisbett! R&-& R/006N .Protectin% the self fro5 the ne%ati)e conse?uences of risXV decisions.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! 16! 61+23& lanis! U&:&! R/036N& =ictims of groupt(in8! Boston! 'ass&: Hou%hton 'ifflin& Uanis! U&:&! R/0]2N& .<roupthinX.& In: H&H& Bllu5ber%! A&P& Hoare! j& Ment! '&U&$& Da)ies R-ds&N 1mall groups and social interaction. R)ol& 6N Chichester: YileV&

I lanis! U&:&! 'ann! :&! R/033N& 'ecision ma8ingP ; ps6c(ological anal6sis of conflict, c(oice, and commitment. Ne` iorX: $ree Press& @Mahne5an! D&! T)ersXV! A& R/030@b,%%%%ct theorV: An analVsis of @@Ht8CTlCA@j
R CINTHA:A A V 8NIj-I"ITAAA 1

67/
P U:8C/AN B8C>h
'

decision under risX.& Mconometrica, >3!612+60/& :arricX! R&P& R/002N& .'oti)ational factors in decision theories: The role of self+protection.& )s6c(ological Iulletin& //2! 2! >>4+ >74& :eana! C&R&! R/0]7N& .A partial test of UanisJ %roupthinX 5odel: -ffects of %roup cohesi)eness and leader beha)ior on defecti)e decision 5aXin%.! Uournal of 'ana%e5ent! //! 7+l3& :on%leV! U&! Pruitt! D&<&! R/0]4N& .<roupthinX: A criti?ue of Uanis/ theorV.& In :& Yheeler R-d&N !evieJ of personalit6 and social ps6c(olog6! Ne`burV ParX! CA: "a%e& :oo5es! <&! "u%den! R& R/0]6N& .Re%ret theorV: An alternati)e theorV of rational choice under uncertaintV.& Mconomic 0ournal! 06! ]47+ ]6>& :oo5es! <&! "u%den! R& R/0]1N& .Disappoint5ent and dVna5ic consistencV in choice under uncertaintV.& !evieJ of Mconomic 1tudies. 72!63l+6]6& :opes! :&:& R/0]3N& .Bet`een hope and fear: The PsVcholo%V of risX.& ;dvances in M#perimental 1ocial )s6c(olog6! 64!677+607& :o`enstein! <&! Read! D&R/007N& .Di)ersification biases: -Kplainin% the discrepancV in )arietV seeXin% bet`een co5bined and

separated choices.& 0ournal of M#perimental )s6c(olog6 P ;pplied /!/! 2>+>0& 'arch! U&<&! #lsen U&P& R/036N& .A %arba%e can 5odel of or%anizational choice.! ;dministrative 1cience +uarterl6, /!l+ 67& 'cClelland! D& C& R/07/N& )ersonalit6. Ne` iorX: Yillia5 "loane& Ne5e(! "& R/004N& ."tudierea 5oti)aiei din perspecti)a psiholo%iei co%niti)e.& !evista de psi(ologie! 21! /60+l>6& Ne5eth! C&U&! R/0]1N& .Differential contributions of 5a,oritV and 5inoritV influence.! )s6c(ological !evieJ! 02!62+26& RaVnor U&#& R/010N& .$uture orientation and 5oti)ation of i55ediate acti)itV: an elaboration of theorV of achie)e5ent 5oti)ation. !)s6c(ological !evieJ, /010! 31! 141+1/4& litter! U&B& R/011N& .<eneralized eKpectancies for internal )ersus eKternal control of reinforce5ent.& )s6c(ological -onograp(s, ]4! /! Yhole No& 140& O hneider! "&:&! :opesF :&:& R/0]1N& .Reflections in preferences under risX: Yho and `hen 5aV su%%est `hV.& 0ournal of M#perimental )sc(olog6P Quman )erception and )erformance, /6! 727+7>]& 5on! H&A& R/073N& -odels of man. Ne` iorX: YileV& 5on! H&A& R/070N& .Theories of decision+5aXin% in econo5ies and beha)ioral science.! ;merican Mconomic !evieJ, >4! 2! 672+ 6]2& Oi5on! H&A& R/014N& T(e neJ science of management decision. Ne` iorX: Harper and Ro`& li5on! H&A& R/03]N& .RationalitV as process and as product of thou%ht.& ;merican Mconomic !evieJ! 1]! l+l1&

i5onson! I& R/0]0N& .Choice based on reasons: The case of attraction and co5pro5ise effects.& 0ournal of Consumer !esearc(! /1! /7]+l3>& lo)ic! P&! :ichtenstein! "& R/0]2N& .Preference re)ersals: A broder perspecti)e.! ;merican Mconomic !evieJ! 32! 701+147& ta`! B&'& R/0]/N& .The -scalation of Co55it5ent to a course of action.! ;cadem6 of -anagement !evieJ! 1! 733+7]3& tiens5eier! U& R/0]7N& .Be%abun%sXonzept als bedin%un% )on :a%e+ orientierun.! Aeitsc(rift fur M#perimentelle und ;ngeJandte )s6c(ologies [[[II! >! 163+1>/& T)ersXi! A&! "lo)ic! P&! Mahne5an! D& R/004N& .The causes of preference re)ersal.& ;merican Mconomic !evieJ. ]4! 64>+ 6/3& *roo5! j&! Ua%o! A& R/0]]N& T(e neJ leaders(ipP -anaging participation in organizations! -n%le`ood Cliffs! NU: Prentice+ Hall &
!a$itolul 3

CO UNICAREA OR#ANI$ATIONA".
f

Comunicarea ca transmitere a informaiei


NNNNNN >

!rezentarea modelului 9tinele sociale au preluat (i aplicat! pe scar lar%! 5odelul b5unicrii definit de infor5atic R"hannon (i Yea)er! /0>]N& In acest i odei! un episod de co5unicare consist dintr+o surs! care codific

(i li5ite 5esa,e (i un destinatar! care pri5e(te! decodific (i rspunde ,itr+un anu5it fel R)& $i%ura 7&/N& Codificarea este operaia prin care iniiatorii co5unicrii H(i aduc ideile Hn seturi de si5boluri RHntr+un li5ba,N& "i5bolurile conin 6formaia sau 5esa,ul& 'ecodificarea este procesul prin care pstinatarul interpreteaz 5esa,ul receptat: Hi asociaz o se5nificaie (i tcearc s descopere intenia destinatarului& "eed&ac8ul este pasul care Hncheie episodul co5unicrii& -l pate lua for5e diferite: o Hntrebare care cere supli5entarea infor5aiei! aprobare sau! chiar! tcerea& $unciile feedbacXului includ infor5area martenerului! corectarea 5esa,ului (i Hntrirea sau recunoa(terea pri5irii iiesa,ului de ctre destinatar& $actorii care distorsioneaz claritatea 5esa,ului au fost nu5ii eomot& $actorii de distorsiune pot inter)eni Hn oricare faz a procesului p5unicrii: Hn for5ularea 5esa,ului! Hn interpretarea lui sau Hn tediumul co5unicrii &
-[P-DIT#R D-"TINATAR

"e5nificaie intenional

p i)icaa, J
+m@Codificare rz 'ediu5 rDecodificare

Z
"e5nificai e interpretat

+Ur

"e5nificai e interpretat

G0M0
u

T
V
"e5nificai e intenional

+ Decodificare r 'ediu5 Codificare E + F $eedbacX F

"igura f.3 - 'odelul co5unicrii ca trans5itere a infor5aiei Calitatea co5unicrii,oate f, 5surat de cantitat%a de Hn)are care poate fi dobIndit Hntr+un episod de co5unicare& Cantitatea de Hn)are posibil Hn co5unicarea or%anizaional difer Hn co5unicarea fa Hn fa! prin telefon! adrese * scrisori * 5e5orii! docu5ente far adres specific: buletine! pliante& Diferenele au la ba , feed&ac8ul (i numrul de canale utilizate Hntr+un episod de co5unicare& Cu cIt feedbacXul este 5ai bo%at (i canalele 5ai 5ulte! bo%ia co5unicrii cre(te& Cantitatea de Hn)are cre(te! pIn la un punct! cu bo%ia co5unicrii! dar ulterior! poate s scad datorit supraHncrcrii& Co5unicarea fa Hn fa (i telefonul per5it feedbacX i5ediat In docu5entele cu adres specificat feedbacXul )ine cu HntIrziere )ariabil! iar docu5entele far adres specificat nu ofer nici un feedbacX& Co5unicarea fa Hn fa folose(te! si5ultan! 5ai 5ulte canale R)ocea! eKpresia facial! %esturileN& In con)ersaia la telefon indicaiile non)erbale pro)in doar prin inter5ediul )ocii! iar docu5entele se li5iteaz la li5ba,ul scris& 'ana%erii selecteaz canalele R5ediileN co5unicrii Hn funcie l de natura (i scopul 5esa,ului& Cu,at 5esa,ul este 5ai dificil (i 5ai a5bi%uu! iar diferenele de instruire saV &opiniid dintre sursa (i destinatar c sunt 5ai+5ari! ei )or prefera co5unicarea fa Hn faa& 'ai 5ulte canale (i feedbacXul i5ediat le )a per5ite un schi5b rapid de infor5aie (i! Hnainte ca dezacordul s fie prea 5are! s a,un% la o Hnele%ere& CIndlisa,ul este clar (i bine definit (i cInd ni)elul de instruire (i Hnele%ere int apropiate! 5ana%erii )or prefera docu5entele scrise: adrese! p5orii! scrisori& Redus la for5a scris! co5unicarea Hl poate! totu(i! pla pe 5ana%er de an%a,aii de la ni)el 5ai sczut& Rapoartele scrise / reu(esc s ofere o descriere suficient a proble5elor cu care oa5enii , confrunt! a senti5entelor (i atitudinilor lor fa de or%anizaie&
za

Direciile comunicrii organizaionale% Pentru a Hnele%e co5unicarea or%anizaional trebuie s hrni5 de la ideea c Hn acest conteKt structura or%anizaiei se prapune co5unicrii interpersonale& "uprapunerea structurii are nsecine asupra direciei (i coninutului co5unicrii! crerii reelelor co5unicare (i e5er%enei rolurilor de co5unicare specifice& 'ana%erii pot 5anifesta preferine diferite fa de )ariate for5e ^ co5unicare& Cei care folosesc! 5ai 5ult! co5unicarea de la o5 la On (i (edinele tind s H(i asi%ure! la ti5p! o infor5aie cIt 5ai ^d5plet& Ponderea diferiilor parteneri ai co5unicrii 5ana%erului + l periori! subordonai! ali 5ana%eri de acela(i ni)el! persoane eKterne + te Hn acord cu tipul de 5ana%e5ent! structura or%anizaiei (i stilul de dnducere practicate Hn or%anizaie& Ponderea partenerilor poate ilustra natura proble5elor cu care se confrunt or%anizaia: de Hple5entare! introducere a unui nou produs! adaptare la noi presiuni e 5ediului! 5odificarea perfor5anei sau schi5barea atitudinilor& In studiile consacrete co5unicrii or%anizaionale se distin% trei recii ale 5esa,elor infor5aionale: de sus Hn ,os! de ,os Hn sus (i izontal& "paiul acestor direcii este desi%ur socialG el define(te ferena de status& Comunicarea de sus $n *os este folosit de persoanele care Gup )ariate poziii Hn ierarhia or%anizaional! pentru a influena i&ordonaii. Confor5 acestui scop coninutul co5unicrii de sus Hn ,os Hprinde: | "copuri! strate%ii! obiecti)e Instruciuni (i ar%u5entr i Politici! proceduri! repartizri de sarcini fN "tandarde (i criterii de apreciere (i corectare a perfor5anei

*@T Hndoctrinare& Coninuturile co5unicrii de sus Hn ,os )izeaz! cu5 pute5 obser)a! orientarea subordonailor! prin stabilirea le%turii Hntre scopurile %enerale ale or%anizaiei (i obiecti)ele particulare care le re)inG clarificarea cilor de realizare a acestora! socializarea or%anizaional (i 5oti)area perfor5anei lor& -ficiena co5unicrii de sus Hn ,os! Hn fiecare din scopurile ei poate fi dia%nosticat prin 5surarea diferenelor dintre (ur(( (i destinatar! pentru oricare din coninuturile particulare& Rezultatele )or ilustra! totodat! i5portana lor! difereniat! pentru or%anizaie sau 5sura Hn care or%anizaia con(tientizeaz adec)area aciunilor RHn spe a co5unicriiN 5ana%eriale la scopurile stabilite& Comunicarea de *os $n sus "copul (i coninutul co5unicrii care urc spre poziii superioare difer de cele ale 5esa,elor care )in de .susF& Co5unicarea de ,os Hn sus include: @ Proble5e sau eKcepii | Rapoarte asupra perfor5anei | PlIn%eri! dispute! .5ana%e5entul i5presiei// | Infor5aie financiar * contabil& "tudiul coninutului co5unicrii de ,os Hn sus per5ite stabilirea naturii conducerii& De eKe5plu! dac or%anizaia prefer un .5ana%e5ent prin eKcepie. R)& capitolul 7N )a reduce co5unicarea de ,os Hn sus la raportarea periodic a perfor5enei! e#cept%nd apariia unor e)eni5ente neobi(nuite& Acurateea co5unicrii de ,os Hn sus& Ropus 5esa,elor .aran,ate. dup ceea ce cred subalternii c )or s afle (efii lorN reflect Hncrederea subalternilor Hn superiori dar (i aspiraiile de pro5o)are ale subalternilor& CInd nu Hi cunosc suficient! cInd au

eKperiena unor rspunsuri ne%ati)e! ori cInd in foarte 5ult s Hi i5presioneze fa)orabil! subordonaii nu )or risca s H(i deza5%easc superiorii! distorsionInd! din aceste cauze! infor5aia& Cu cIt pot superiorii influena! 5ai 5ult! pro%resul Hn carier Rprecu5 (i alt eRco5pense sau pedepseN cu atIt 5ai proble5atic poate de)eni urateea 5esa,elor pri5ite de la subalterni& Distorsiunile ifor5aionale ale co5unicrii de ,os Hn sus pot a)ea ori%inea Hn prcepia liderilor de ctre subalterni! stilul de conducere al liderului (i rodelul de conducere preferat de or%anizaie R)& capitolul 7N& Comunicarea orizontal4 "copul co5unicrii orizontale! este! H esen! coordonarea acti)itilor departa5entelor (i unitilor! ,antitatea (i eficiena co5unicrii orizontale difer Hn funcie de ,ructura or%anizaional& Dreptul 5e5brilor de a trece %raniele pparta5entale pentru a+(i asi%ura infor5aia necesar 5uncii proprii pate fi recunoscut 5ai 5ult sau 5ai puin de or%anizaie& Adeziunea la ppurile or%anizaiei (i coordonarea intereselor se reflect u(or Hn acia 5ana%erilor departa5entali la .intruziunea. persoanelor Zctradeparta5entale Hn ceea ce consider a fi do5eniul lor& Respectul mructurii or%anizaiei trebuie .aco5odat. ne)oii de aciune rapid! o5unicarea interdeparta5ental! Hn afara liniilor ierarhice de co5and Ate recunoscut for5al de or%anizaiile care H(i adapteaz structura adiional! birocratic! la o structur 5atriceal R)& capitolul >N sau re)d! for5al! roluri speciale de co5unicare interdeparta5ental&

2 Roluri s&eciale de comunicare +n organizaii


Rolurile ,ucate de diferii 5e5bri ai or%anizaiei Hn ridicarea iu scderea eficienei co5unicrii reflect structura or%anizaiei! recu5 (i eKperiena co5un le%at de funcionarea ei& Ro%ers (i Ro%ers R/031N au identificat patru roluri co5unicai+ nale distincte: .portarul.! .le%tura.! liderul de opinie (i cos5opolitul.&

qTorarulT@@ateXeeperN este ocupantul unei funcii care! prin atura ei! st Hn calea fluK,ului Unforniaional! pe unul sau 5ai 5ulte anale& -fectele! poziti)e sau ne%ati)e! ale controlului infor5aional racticat de secretari! asupra lurii deciziilor! a fost frec)ent constatat Hn r%anizaii& -i pot influena ce anu5e a,un%e la (eful lor (i cInd& Controlul relaiilor interpersonale fcut de secretar reprezint un control / probabilitii ale%erii unor alternati)e decizionale sau cursuri d e aciune& Persoanele care! Hn diferite situaii! reprezint obiecti)ele (i interesele unor %rupuri particulare pot influena dra5atic eficiena co5unicrii Hn or%anizaii& $iltrI5i 5esa,eHn dublu sens! de sus Hn ,os ca (i ,le ,os Hn sus! ace(ti .portari. constituie o surs de influen a cursului e)eni5entelor! atIt Hn %rupul pe care Hl reprezint cIt (i Hn %rupul reprezentanilor (i! prin el! Hn Hntrea%a or%anizaie& RL:e%tura@Q este persoana care Hndepline(te funcia de conectare interpersonal a dou sau 5ai 5ulte %rupuri sau departI5spte din interiorul siste5ului& $r a aparine niciunuia din %rupuri .le%tura. asi%ur schi5bul necesar de infor5aie Hntre@ele& Rolul are o i5portan strate%ic pentru or%anizaie& De capacitatea .le%turii. de a sesiza corect proble5ele interdeparta5entale! de a le codifica Hntr+un li5ba, co5un departa5entelor i5plicate! depinde frec)ent supra)ieuirea unei structuri or%anizaionale& 8neori persoanele cu rol de .le%tur. 5ai 5ult co5plic co5unicarea interdeparta5ental! in)entInd proble5e de coordonare! care s ,ustifice rolul lor Hn funcionarea or%anizaiei& :iderul de@ opinieQare abilitatea de a influena atitadi5le,n co5porta5entele celorlali! Hn direcia dorit& Influena lui se datoreaz accesului la o infor5aie refuzat altor 5e5bri ai or%anizaiei! proteciei unei persoane cu status foarte ridicat sau! chiar! influenei pe care el Hnsu(i o are asupra persoanelor cu funcii de decizie! accesibilitii sau confor5itii sale! ridicate! fa de nor5ele %rupului din care face parte&

Cos5opifliufP este persoana cu un %rad ridicat de co5unicare cu 5ediuc eKtern rele)ant pentru or%anizaie& -l controleaz care dintre noile idei ptrunde Hn or%anizaie! pentru c este cel care! datorit funciei ocupate! cltore(te! cite(te publicaii de interes pentru or%anizaie! este afiliat unor or%anis5e profesionale! etc& Dar acest rol co5unicaioiial poate fi HntIlnit (i printre an%a,aii de la baza unei or%anizaii! care )in Hn contact cu beneficiarii sau consu5atorii produselor sale! ori cu furnizorii de 5ateriale& Adaptarea or%anizaiei la 5ediu! capacitatea ei de a detecta ne)oia de schi5bare depind 5ult de aceste roluri co5unicaionale &#ricare din cele patru roluri pot a(adar! facilita sau obstruciona co5unicarea! Hi pot ridica sau reduce eficiena& Persoana cu funcie de .portar. al infor5aiei poate pre)eni supraHncrcarea! poate H5piedica detectarea unor se5nale sau poate Hncrca de subiecti)is5e nepotri)ite interpretarea lor& Rolurile de .le%tur. pot inte%ra sau pot obstruciona inte%rarea prilor or%anizaiei! prin ,usta percepere ori! respecti)! prin eKa%erarea proble5elor de coordonare& :iderii de opinie pot constitui un spri,in i5portant Hn i5ple5entarea deciziilor! dar pot! de ase5enea! ridica rezistena la schi5bare a acelora care Hl ur5eaz& Reele de comunicare 'a(orizate de
C

f!

structura organizaiei Care este i5pactul structurii or%anizaiei asupra felului Hn care este trans5is infor5aia! Hn situaii or%anizaionaleT Conceptul reele de comunicare ofer rspunsul la aceast Hntrebare& # mea de comunicare reprezint paternul co5unicrii interpersonale@ dintre 5e5brii %rupului sau or%anizaiei& Paternurile co5unicrii arat cine poate s )orbeasc Rco5uniceN (i cui poate s+i )orbeasc Hntr+o

or%anizaie& Acest lucru depinde Hn pri5ul rInd de structura or%anizaional& -Kist dou tipuri de co5unicare Hn or%anizaii Comunicarea prin reele formale care este foarte apropiat de structura or%anizaiei& "pre eKe5plu! utilizInd canalele for5ale! un an%a,at nu poate a,un%e la 5ana%erul %eneral decIt prin inter5ediul (efului su i5ediat& Procedurile de co5unicare for5al prote,eaz (efii superiori de infor5aia nedorit (i le Hntre(te autoritatea& Co5unicarea prin reele infor5ale ocole(te canalele oficiale (i ia! cel 5ai frec)ent! for5a interaciunii fa Hn fa& Infor5aia din co5unicarea infor5al poap fi foarte direct le%at de coninutul 5uncii! al sarcinilor sau poate a)ea un caracter social sau personal& Reelele infor5ale sunt uneori folosite pentru .scur%erea. intenionat de infor5aie& Tipul de infor5aie pe care o persoan o pri5e(te depinde atIt de rolul su for5al Rlocul Hn reelele for5ale de co5unicareN cIt (i de rolul su infor5ai Rlocul Hn reelele infor5aleN& Persoanele cu statu sridicat pri5esc 5ai 5ult infor5aie infor5at decIt persoanele cu status sczut& D% : E Reele de comunicare 'a +n 'aat "tructura or%anizaional i5pri5 reelelor de co5unicare o pri5 caracteristic& Astfel! reelele de co5unicare pot fi 5ai centralizate sau 5ai descentralizate& Patru tipuri de reele pot fi difereniate pentru a ilustra aceast caracteristic&
Reele centralizate Reele descentralizate

RaN:an RbNRoat @ F

RcNCerc

RdN<ristal

+ o#
"igura f.G + Reele de co5unicare /o!uni area In lan reprezint paternul de co5unicare cel 5ai frec)ent Hn or%anizaiile cu structur birocratic 2$nalt2 R)&
A

capitolul >N& In aceste or%anizaii fluKul co5unicrii )ine Hn ,os (i 5er%e Hn sus ur5Ind liniile de co5and for5ale& .:anul. de co5unicare prezentat Hn fi%ura 3&6 RaN su%ereaz cinci ni)eluri din ierarhia or%anizaieiG Hn locul cel 5ai Hnalt se afl! spre eKe5plu! pre(edintele! la baz! (eful de birou& /o!uni area In &tea &au roat este paternul de co5unicare per5is de stru?tura 2plat2 a unui %rup sau a unei or%anizaii& $i%ura 3&6& RbN ilustreaz faptul c patru subalterni raporteaz proble5ele! perfor5anele (i disputele (efului lor! iar acesta le co5unic fiecruia obiecti)ele! instruciuni de lucru! le corecteaz perfor5ana (i Hi Hndoctrineaz &/o!uni area ;n er este o reea de co5unicare caracteristic %rupului constituit pentru realizarea unei sarcini specificate! %rupul autono5 de 5unc sau co5itetul eKecuti)& De(i aceste %rupuri pot a)ea un (ef! paternurile de interaciune au un carater 5ai difuz Hn care co5unicarea orizontal este posibil&

/o!uni area ;n ri&tal este o reea care su%ereaz c toate canalele pot fi folosite! c oricine poate iniia co5unicarea (i se poate adresa oricui& -ficiena 5ana%e5entului infor5aiei! considerat sub diferii para5etri + rapiditate! acuratee! satisfacia 5e5brilor + difer Hn reelele de co5unicare&
A

>iteza o!uni rii8 In situaii de rezol)are a proble5elor! cInd sarcina esterelatiV,n5pl, co5unicarea Hn .lan. sau Hn .stea. este 5ai rapid& CInd s@rc,nHle sunt cCffipisKsd co5unicarea se desfa(oar 5ai ane)oios! eKact Hn aceste dou tipuri de reea& In aceste situaii liderul poate fi supraHncrcat infor5aional! 5ai ales cu feedbacX& CInd proble5ele sunt co5pleKe! co5unicarea este 5ai rapid Hn celelalte dou reele: .cerc. (i! respecti)! .cristal.& A urateea o!uni rii8 In proble5ele si5ple co5unicarea Hn .lan. (i Hn for5 de .stea. asi%ur cea 5ai bun calitate a soluiilor! dar pentru proble5ele co5pleKe .cercul. (i .cristalul. sunt reele 5ai eficiente& Sati&%a ia !e!:rilor8 Co5unicarea Hn .lan. (i Hn for5 de .stea. nu conduce! Hn %eneral! la atitudini poziti)e ale subordonailor! aceste reele reducIndu+i la rolul de recipient infor5aional! li5itIndu+ le participarea (i i5plicarea afecti)& <rupurile Hn care co5unicarea ur5eaz reele Hn for5 de cerc sau cristal! cu5 este cazul co5itetelor sau %rupurilor autono5e! conduc la satisfacia 5e5brilor fa de rolurile Hndeplinite Hn )ariate episoade ale co5unicrii& Iz2%1Reelele electronice de comunicare Tehnolo%iile bazate pe co5puter sunt utilizate pentru a distribui (i colecta infor5aia din diferite pri ale or%anizaiei! Hn special! d e

tre o!0aniile are &e on%runt u antiti !ari de date< 0e are tre:uie & le %olo&ea& < ;ntr,o !anier !ai !ult &au !ai 0uin oordonat8 A a&igura a eeai, in%or!aia tuturor utilizatorilor 0oate deveni o &ar in %oarte di%i il< ;n a%ara unor &u0orturi ele troni e de date i a 0ro edurilor o!0uterizate de a e& i 0ro e&are8 (azele de date< 0ota ele troni Ae,!ailC< reelele lo ale 8a8 intr ;n ategoria te#nologiilor in%or!ati e :azate 0e o!0uter8 Lor li &e adaug te#nologiile vizuale de o!uni are A%a &i!ilul &au %aF, ulC are 0er!it tran&!iterea< 0e liniile tele%oni e< a o0iilor unor !ateriale & ri&e8 /o!uni area !anagerial i 0ra ti ile de luare a de iziei &unt in%luenate de te#nologiile in%or!ati e de o!uni are8 Prin i0alul lor :ene%i iu e&te one tarea di%eritelor 0ri ale organizaiei8 Gru0urile de !un 0ot %i eFtin&e< &au #iar on&tituite< &0ontan< de ;ndat e o nevoie 0arti ular le @u&ti%i 8 Lu rul ;n e #i0 e&te ondiionat de utilizarea reelei i a a elorai softJares< iar nu a o!0uterelor 0er&onale di%erite8
A
L

Intr,o organizaie &tru turat 0rintr,o reea ele troni de o!uni are< a%ir! &u&intorii a e&tor %or!e de o!uni are< oa!enii &unt li:eri & o!uni e8 /Hnd< ;ntr, o 0arte a organizaiei< de eFe!0lu< ;n de0arta!entul de 0roie tare< a0are o 0ro:le!< !e!:rii de0arta!entului 0ot onta ta i!ediat de0arta!entul ore&0unztor naturii 0ro:le!ei9 el de a0rovizionare u !ateriale< 0rodu ie< et 8< rora le 0rezint 0ro:le!a i de la are 0ot 0ri!i i!ediat &uge&tii< averti&!ente i ore turi8

Pra ti ienii tiu ;n& dei< reelele ele troni e ar 0er!ite a ori e & #i!:are & &e 0oat o!uni a a0&Hnd 0e :uton< onta tHndu,i 0e ei are ar 0utea & o %a < & #i!:area de0inde de a e0tarea !e&a@ului< de a ordul de&tinatarului a e&tui !e&a@8 Iar a ordul< de%iniia on&en&ual a 0ro:le!ei nu de0inde nu!ai de reeaua ra0id de tran&!itere a !e&a@elor8 EF0li area a ordului &e &u&trage #iar !odelului o!uni rii a tran&!itere de in%or!aie8 Nu 0ot %i !ini!alizate< ;n&< uriaele :ene%i ii ale o!uni rii 0rin reele ele troni e8 S0re eFe!0lu< toi 0artenerii 0ot lu ra 0e a eeai :az de date8 E%i iena lu rului ;n e #i0a utilizatorilor de0inde de li:ertatea< 0e are %ie are o are< de a e& la ;nregi&trrile % ute d eiricare altul& De faptul c oricine poate iniia ce)a (i oricine poate
uspenda ceea ce consider inutil& -ficiena lucrului Hn echip cre(te! stfel! considerabil&

L i /ola:orarea 0rin e,!ail ;n gru0urile de !un intele tual


#rice 5unc bazat pe cooperarea interpersonal i5plic droble5e cu5 sunt planificarea! raportarea pro%resului (i solicitarea ,utorului& Co5unicarea fa Hn fa este 5odalitatea tipic de rezol)are acestor proble5e& "tudii recente R<ale%her! /004N ar%u5enteaz c! Hn oordonarea %rupului de 5unc intelectual! siste5ele electronice de o5unicare pot Hnlocui co5unicarea fa Hn fa& Aceste siste5e fac ONosibil 5unca H5preun a oa5enilor aflai la )ariate distane %eo%rafice&

M-mail cre(te calitatea co5unicrii pentru c ofer un canal cu N band 5ai lar%! utilizatorii a)Ind posibilitatea trans5iterii unor 5a%ini %rafic + fi%urale! precu5 (i pe aceea a crerii siste5elor de nesa,e structurate care ridic eficiena colaborrii& Conferinele co5puterizate reprezint o 5odalitate de co5unicare ase5ntoare cu p+5ail Rprin canalul folositN precu5 (i .buletinelor. infor5ati)e ale po5itetelor eKecuti)e& Diferena fa de e-mail este c utilizatorii pot piti (i inter)eni Hntr+un teKt! )izibil tuturor participanilor& Colaborarea Hn %rupul de 5unc intelectual are unele trsturi "pecifice& Coordonarea unui proiect de,a definit + spre eKe5plu! printr+o iniial alocare a sarcinilor dup status! eKpertiz sau preferin + se mpreteaz la o co5unicare rapid (i u(oar Rcu5 este e+5ailN a infor5aiilor le%ate de sarcin& Astfel! episoadele co5unicrii i5plic schi5bul de infor5aie necontro)ersat! pe te5e Hn le%tur cu care 5e5brii %rupului au considerabile cuno(tine co5une& $iecare 5e5bru se face! cu si%uran! Hneles de ceilali& -+5ail ofer un canal de co5unicare care per5ite 5e5brilor! altfel periferici! ai %rupului! s participe 5ai acti) la rezol)area proble5elor& 8tilizatorii Hl consider un 5ecanis5 )aloros de coordonare (i co5unicare! dar se pot si5i iritai de li5itarea co5unicrii l a infor5aia le%at de sarcin& # co5pensare Hn aceast direcie este faptul c 5e5brii %rupului pot continua! social! co5unicarea! dup Hncheierea proiectului& <ale%her 5op. cit.4 citeaz cercetri care precizeaz c preferinele participanilor pentru co5unicarea prin siste5e electronice sau! di5potri)! pentru co5unicarea fa Hn fa depind de stadiul
A

proiectului la care echipa lucreaz& In stadiile ti5purii ale colaborrii! de i5iere a proiectului@Hn care %rupul caut consensul Hn definirea situaiei proble5atice (i! re(pecii! H(i rfirol)t iJ@@itudiJlFF %radul de

pobabilitate al diferitelor rezultate (i cursuri de aciune! co5unicarea ,@in ,si@te5e electronice! nu &poate! sub(Hiui! cu (uffies! co5unicarea fa Hn fa! Co5unicarea fa Hn fa este 5ai eficient Hn crearea cuno(tinelor 5utuale! de baz! ale participanilor& -a ofer! de ase5enea! canalul de feedbacX care per5ite )orbitorului s+(i construiasc! pro%resi)! un discurs corespunztor trebuinelor (i capacitilor de procesare ale asculttorului&

tM# >ideo on%erinele


"iste5ele de )ideoconferin per5it trans5iterea la distan a sunetelor (i i5a%inilor! astfel c utilizatorii! de(i fizic abseni! se )d (i se aud unul pe altul& "iste5ul nu per5ite! de fapt! utilizatorilor s con)erseze la fel de liber ca Hn co5unicarea fa Hn fa& Persoana care )orbe(te la un 5o5ent dat nu poate fi ia fel de u(or Hntrerupt prin inter)enia altora! Hntr+un dialo% cu un fleKibil fluK ideatic& "ec)enialitatea ri%id a co5unicrii poate stIn,eni un proces Hn care participanii trebuie s se aco5odeze 5utual! s se eKplice (i s se Hnelea% unul pe altul& jideoconferin poate fi! Hn schi5b! util! Hn pro%ra5ele de trainin% din or%anizaii& _ipfT

;@ 4nelegerea mesa?ului
Co5unicarea u5an se realizeaz prin inter5ediul sim&olurilor! care pot fi cu)inte! eKpresii ale feei (i ale Hntre%ului corp! aciuni! li5ba,e speciale! etc& CInd intenioneaz s+(i co5unice altora P ideile! oa5enii ale% si5bolurile pe care cred c destinatarii co5unicrii t le Hnele%& Aceast presupunere nu este Hntotdeauna eKact: destinatarii ipot s nu cunoasc si5bolurile in care ne eKpri55 sau s nu le dea acela(i Hneles& :i5ba,ul specializat! ,ar%onul profesional! 5etaforele utilizate Hn softJares! Hnelesurile 5ultiple ale unor cu)inte (i i5precizia ter5enilor creaz astfel de

proble5e se5antice& De aceea! co5unicarea poate HntI5pina dificulti& "pre eKe5plu! Hn %rupul cu sarcini co5pleKe! fiecare cate%orie de speciali(ti define(te proble5ele Hn li5ba,ul (tiinei pe care o reprezintG utilizatorii unui .soft. pot atribui Hnelesuri diferite cu)intelor care nu5esc! de 5ulte ori! 5etaforic co5anda 5e#g2delete24D acela(i cu)Int poate su%era o calitate sau un defect ReK& .a%resi).N& Cu)intele pot e)oca! destinatarului! e5oii pe care sursa nu le+a intenionat& $eld5an (i Arnold R/0]2N citeaz eKe5plul dat de HaneV R/032N pentru a ilustra acest feno5en& In perioada ti5purie a a)iaiei co5erciale! un Hnsoitor de bord le+a spus pasa%erilor: .=bur5 printr+o furtun. Ai face bine s ) punei centurile de si%uranG )a fi 5ai puin periculos.& Aceste instruciuni i+ar putea face pe unii pasa%eri s cread c a)ionul se )a prbu(i& 8n Hnsoitor de bord ar spune! astzi! astfel: .=bur5! acu5! printr+o zon at5osferic tur&ulent& j ru%5! punei+) centurileG )a fi 5ai confortabil.& Proble5e se5antice apar (i Hn le%tur cu li5ba,ul ne)erbal: eKpresiile feei! %esturile oa5enilor! etc& Indicii non)erbali sunt 5ult 5ai anbi%ui decIt cu)intele& 8n zI5bet! un %est sau intonaia frazei pot Hnse5na lucruri foarte diferite& #a5enii interpreteaz se5nalele non)erbale cutInd con%ruena acestora cu cu)intele pe care! Hn %eneral! le Hnsoesc& Inconsec)ena dintre sensul cu)intelor (i se5nificaia tonului! spre eKe5plu! poate apare cInd sursa 5esa,ului nu dore(te s+(i co5unice! eKplicit! e5oiile& De 5ulte ori! indicii incon%rueni ai li5ba,ului non)erbal nuaneaz 5esa,ul cu)intelor& "unt Hns situaii Hn care se5nificaia latent atribuit de destinatari indicilor non)erbali poate interfera cu sensul cu)intelor! H5piedicIndu+i s Hnelea% 5esa,ul & Intr+o lucrare clasic! intitulat .:i5ba,ul latent.! Hali R/070N subliniaz i5pactul .lim&a*ului comportamentului. asupra

felului Hn care Hi .)ede5. pe alii! a felului Hn care alii ne .)d. pe noi (i asupra felului Hn care interacion5& "teers R/00/N ilustreaz rolul li5ba,ului @ latent Hn or%anizaii& Ti5pul! spaiul! H5brc5intea! aparena fizic (i interaciunea constituie si5boluri purttoare de 5esa,e& Ti5pul& # cale de a afla cIt de i5portant este cine)a Hntr+ o anu5it situaie este de a )edea cIt de 5ult este lsat s a(tepte pentru a fi pri5it de o alt persoan& Dac este lsat s a(tepte prea 5ult! probabil nu este o persoan prea i5portant& "paiul& CInd intr5 Hn spaiul de lucru al cui)a! pri5i5 se5nale care ne spun cIt de i5portant este acea persoan& Hncperea separat! 5ri5ea 5esei de lucru! persoanele care Hndeplinesc fi5cia de secretar! etc& constituie indicii care ne orienteaz interpretarea
A

H5brc5intea& Dup natura (i stilul hainelor pute5! cu relati) u(urin! clasifica profesional sau social! o persoan& Aparena fizici& Coafura! postura corpului! aspectul Hn%ri,it al r 5Iinilor pot constitui se5nale dup care! corect sau %re(it! infer5 statusul social sau chiar personalitatea oa5enilor& Titlurile& Reaciile oa5enilor pot fi influenate de titlurile pe care le+au dobIndit cei cu care co5unic: senator! doctor Hn (tiine! etc& Interaciunea& $elul Hn care oa5enii se poart cu noi produce se5nale pri)ind statusul (i inteniile lor&

3 roblemele interpretrii mesa?ului

iM< Sele tivitatea 0er e0iei


Proble5ele se5antice nu sunt sin%urele care afecteaz Hnele%erea Hn co5unicarea u5an& $olosi5 ter5enul de percepie pentru a dese5na 5odalitile Hn care oa5enii or%anizeaz (i

interpreteaz infor5aia pe care o pri5esc& Percepiile celor care pri5esc 5esa,ul afecteaz serios procesul co5unicrii& Acurateea cu ,care an%a,aii recepteaz instruciunile (efului este influenat de latitudinile lor fa de el& A(a cu5 a5 ar%u5entat Hn capitolul 7! Iselecti)itatea 5anifestat Hn atenie! percepie (i 5e5orie! ca urmare a latitudinilor persoanei constituie cel 5ai i5portant deter5inai t interaciunii sociale& #rientarea prezent a ateniei! coninutul actual al cI5pului _con(tiinei influeneaz! de ase5enea! ceea ce ele percep Hntr+un 5esa,& Asculttorii aud frec)ent ceea ce se a(teapt s aud! iar eKpectana lor poate fi constituit de ceea ce toc5ai au auzit sau %Indesc&

2 /on luziile neade vate


#a5enii pot percepe o Hntrea% structur fr ca aceasta s eKiste& -i pot %rupa anu5ite fapte (i apoi pot tra%e! pe baza lor! o concluzie ne,ustificat! dup opinia celorlali cunosctori ai situaiei& 'ana%erii procedeaz frec)ent la o infor5are su5ar Hnainte de luarea unei decizii& -i pot cere doar cItor)a subordonai s+(i spun! succint! prerea Hntr+o proble5& :a Hnsu5area celor auzite 5ana%erul se afl Hn situaia de a .u5ple.! cu propriile interpretri! .%olurile. de infor5aieG de a completa ceea ce crede c fiecare a eKpri5at succint (i de a e#tinde! asupra celorlali subalterni! nechestionai! prerea celor cu care a stat de )orb& De notat c! tendina oa5enilor de a+(i confir5a presupunerile Hi poate conduce la Hncetarea pre5atur a )erificrii acestora& 'ana%erul poate renuna! pre5atur! s )erifice opiniile subordonailor! dup foarte puine discuii& Dac doi din pri5ii trei Hi confir5 propria opinie! )a considera in)esti%aia! de,a! satisfctoare& Mroarea de eantionare se poate repeta Hn le%tur cu profunzi5ea cutrii la fiecare indi)id& Dac pri5a fraz pare a+i confir5a presupunerea! consider c poate

trece la aflarea opiniei altora& Pe baza celor dou tipuri de %eneralizri! 5ana%erul poate a,un%e la o concluzie! care s apar ne,ustificat! aproape tuturor celor i5plicai&

2N 4orarea datelor ;n onvingerile 0reeFi&tente


CInd o persoan este foarte con)ins de soliditatea unei idei ! este foarte probabil ca ea s perceap! ca ar%u5ent in fa)oarea ideii sale! chiar un 5esa, care o contrazice& "esizInd absena produsului [ pe pia! un 5e5bru al departa5entului de cercetare a pieei (i dez)oltare a or%anizaiei poate fi con)ins c aceasta Hnsea5n o 5are ne)oie Hn direcia respecti)& Pri5ind 5esa,ul: .Prezena pe pia a produsului [ a sczut! constant! Hn ulti5a )re5e.! el Hl interpreteaz ca un ar%u5ent care Hi susine ideea! iar nu ca o scdere a cererii produsului [& 'oti)ele scderii le+ar fi putut u(or afla! dac nu ar fi forat pri5ele date Hn con)in%erea fer5! preeKistent Hn 5intea sa! c lipsa de pe pia a produsului Hnsea5n ne)oia producerii lui 5asi)e&

22 Stereoti0iile
Tendina de a ,udeca oa5enii pe baza faptului c! dup o anu5it caracteristic RseK! etnie! ras! etc&N intr Hn aceea(i cate%orie! creaz erori de cate%orizare R)& (i Radu! /004! 'atei! /006N& "tereotipiile Rnu5ele dat acestor eroriN interfereaz cu acurateea percepiei 5esa,elor& jo5 tinde s interpret5 ceea ce spune un indi)id! Hn funcie de ceea ce ne a(tept5 s spun .indi)izi ca el.: .%Inde(te ca o fe5eie.! .se hazardeaz ca orice tInr.! .este Hn)echit ca oricine de )Irsta sa.! etc& Cate%oriile sunt indispensabile cunoa(terii u5ane& -le sunt 5odaliti de disponibilizare a capacitii co%niti)e& Nu5rul .lucrurilor. diferite la care un indi)id poate fi atent! ia un 5o5ent dat este li5itat: aproKi5ati) (apte R'iller!/071N& Pute5 cuprinde 5ai 5ult infor5aie! pentru c o or%aniz5 Hn cate%orii& Includerea Hn

cate%orii are la baz perceperea si5ilaritii Hntre diferite obiecte! persoane! situaii sau e)eni5ente& Perceperea si5ilaritii este o necesitate (i o capacitate a 5inii u5ane& -ste calea prin care stpIni5 i5ensa di)ersitate a lu5ii care ne Hncon,oar! 5odalitatea Hn care asi5il5 infor5aia! care altfel ne+ar dep(i capacitatea siste5ului nostru co%niti)& Capacitatea de a obser)a si5ilaritatea consist din si5ilariti percepute anterior (i stocate Hn 5e5orie& 'ai 5ult! 5intea noastr poate sesiza chiar si5ilaritile dintre cate%orii& Rezult cate%orii 5ai %enerale! care subsu5eaz cate%orii 5ai puin %enerale care! la rIndul Ir subsu5eaz di5ensiuni particulare& Astfel! cate%oriile se r%anizeaz ierarhic (i se .hrnesc. din ele Hnsele& # cate%orie ne d posibilitatea s fi5 ateni la anu5ite d5ensiuni! anu5e la di5ensiunile din care ea insa(i este constituit! hsibiliatea de a fi ateni este! conco5itent! ne)oia sau tendina de a O cunoa(te! de a descoperi Hn realitate acele di5ensiuni din care consist lite%oria rele)ant& Cate%oria are deci! o )aloare episte5ic& $iecare lite%orie tinde s i(i .recunoasc. propriile di5ensiuni Hn 5aterialul la lire se aplic Rde eKe5plu! cate%oriile lo%ic subordonate sau aspectele tuaiei concreteN& Aceast tendin asi%ur consecvena 5inii noastre! ac 5aterialul nu .cade. eKact pe cate%oria rele)ant pentru el! ite%oria Hl poate asimila sau 5odifica pentru a+i corespunde& Desi%ur! 8terialul + cate%oriile subordonate sau di5ensiunile realitii percepute O poate rezista schi5brii& In aceste cazuri! o strate%ie orientat spre vinierea cate%oriilor sau altfel spus! spre asi%urarea sensului! a iele%erii! intr Hn aciune& "tereotipiile sunt cate%orii fr )aloare episte5ic& "pecificul OAr poate fi ilustrat print+un eKperi5ent realizat de Ta,fel (i YilXis /012N& Autorii au cerut subiecilor s esti5eze lun%i5ea! Hn centri5etri! opt linii de diferite lun%i5i& $iecare linie din cele patru 5ai scurte )ea un A scris deasupra! iar fiecare dintre cele patru linii 5ai lun%i )ea scris un B& Autorii au nu5it acest lucru .clasificare suprai5pus. :superimpose classification24. Clasificarea supra+Ri5Npus produce o

ccentuare a diferenelor percepute Hntre cele dou clase& Adic! iter)alul dintre a patra (i a cincea linie Rin ordine cresctoareN a fost ,praesti5at! Hn co5paraie cu esti5rile unor subieci de control! care u apreciat liniile Hn absena etichetelor alfabetice& De(i far un suport onsistent de date eKperi5entale! autorii au propus Hnc o ipotez: ti5ulii aparinInd aceleia(i clase )or fi considerai 5ai apropiai unul e cellaltG accentuarea diferenelor dintre clase este insoit de educerea diferenelor $n interiorul claselor& Ipoteza reducerii iferenelor Hn interiorul claselor per5ite autorilor eKplicarea tereotipiilor (i pre,udecilor& 8n aspect al stereotipiilor! subliniat de utori! este tendina de a reaciona identic la oricare din 5e5bri unu i %rup strin! fr a da atenie diferenelor dintre un 5e5bru (i altul& Calitatea de 5e5bru al %rupului este analo% clasificrii supra+ Ri5Npuse unei di5ensiuni pe care cine)a o e)alueaz + fie ea educabilitatea! aro%ana! culoarea pielii! etc& CInd acest lucru se HntI5pl! se pre)ede o accentuare subiecti) a diferenelor dintre %rupuri (i o 5ini5alizare a diferenelor dintre indi)izii aceluia(i %rup& Pentru ca feno5enul accenturii + reducerii diferenelor + s apar! este necasar ca separarea Hn clase distincte s se fac Hn ter5enii unui .atribut periferic. RTa,fel (i YilXis op rit 4. -tichetele A (i B sunt astfel de atribute& Pentru a ne da sea5a de )aloarea lor epistenic O redus! s ne i5a%in5 c a5 scrie deasupra fiecreia dintre cele patru linii 5ai 5ici eticheta .AK. R5ai 5are sau e%al cu KN iar deasupra fiecareia dintre cele patru linii 5ai 5ari a5 scrie .EV. R5ai 5ic sau e%al cu VN& -tichetrile A (i B ne per5it nu5ai o difereniere a unui %rup de linii de cellalt& -le nu fac nici o su%estie pri)ind lun%i5ea unei linii particulare& -tichetrile .A K.! .E V. su%ereaz diferene Hntre liniile aceleia(i cate%orii: fiecare poate fi 5ai 5are decIt K cu 5ai 5ult sau 5ai puin& -tichetrile .A K.!.E V. pot indica valori sau poziii pe care liniile le ocup pe un continuu5& -le! nu doar! despart cele dou cate%orii! dar su%ereaz prin .ce lun%i5e. difer Hntre ele& In schi5b! etichetrile sau .atributele

periferice. A (i B transfor5 diferite lun%i5i particulare sau poziiile de pe un continuu5 Hn! doar! dou poziii sau )alori cate%oriale: .A + cele 5ai scurte. (i .B + cele 5ai lun%i. linii& # consecin i5portant a acestei transfor5ri este ca unitile particulare de informaie, inclusiv cele noi Rreceptate pe fondul unei .superi5posed classification.N nu pot fi dec%t asimilate sau respinse prin contrast, iar nu particularizate, tolerate sau considerate e#cepii ale categoriei. -iser R/0]1N a relatat eKperi5ente de acela(i fel! fcute de , 'anis! PasXie`itz (i Catler RneplubicateN care pun Hn e)iden le%tur dintre natura periferic a atributului (i feno5enele de asi5ilare (i contrast! respecti) natura conceptual a atributului (i feno5enul de particularizare! difereniere& Hntr+unui din eKperi5ente subiecii au fost solicitai s clasifice e(antioane de co5porta5ent Rrspunsuri la teste (i scurte teKte scrise de 5InN dup intensitatea bolii 5intale e)ident H nhste co5porta5ente& # parte din co5porta5ente su%erau clar boala ,ntal %ra)! altele! di5potri)! su%erau un %rad u(or de patolo%ie& Oate co5porta5entele intens patolo%ice au fost identificate ca n)enind de Ia un spital! Hn ti5p ce toate co5porta5entele care indicau noal u(oar au fost identificate ca pro)enind dintr+un alt spital& Hntr+o r ; ulterioar a eKperi5entului! subiecilor li s+a cerut s e)alueze 5tioane de co5porta5ent care indicau un ni)el de boal inter5ediar i5elor dou& :i s+a spus subiecilor c o parte pro)eneau de la un ital iar alt parte! de la cellalt& "ubiecii au apreciat aceste 5porta5ente inter5ediare ca fiind 5ai puin patolo%ice! cInd bdeau c pro)in de la spitalul cu boli 5ai %ra)e (i 5ai intens tolo%ice! cInd credeau c pro)in de la spitalul cu boli 5ai u(oare& Co5porta5entele cu un ni)el patolo%ic inter5ediar au fost ferit e)aluate cInd .sursele. presupuse au fost doi indivizi! nu dou ,itale& Astfel! co5porta5entul neutru sau inter5ediar al unui indi)id! ire a

<

dat de,a se5ne de boal! a fost interpretat la fel de patolol%ic ca ilelalte co5porta5ente ale sale& Co5porta5entele neutre au fost! Hns! erpretate ca 5ai puin patolo%ice! cInd subiecii credeau c acestea k)eneau de la persoana 5ai puin bolna)& In concluzie! subiecii au centuat diferenele Hn interiorul clasei cInd clasa a fost indi)idul& De ce .spitalul. (i .indi)idul. sunt atribute de clasificare cu loare co%niti) diferitT " presupune5 c e)aluatorii 5porta5entelor neutre sau inter5ediare! identificate ca pro)enind de cei doi indi)izi R%ra) bolna) + u(or bolna)N ar fi psihiatrii! adic eciali(ti care ar (ti c pacienii %ra) bolna)i pot 5anifesta! Hn diferite o5ente! o lar% )arietate de co5porta5ente! unele intens patolo%ice! ele aproape sntoase& -ste de presupus c .sursa. co5porta5entelor i ar a)ea acela(i efect asupra clasificrii co5porta5entelor neutre! ecare din cele dou surse .bolna)i %ra).! .u(or bolna)i. induce in intea psihiatrului o distribuie de co5porta5ente cu o patolo%ie riat& AtIt de )ariat cIt )arietatea cuno(tinelor .or%anizate. Hn s5oria sa de etichetarea .boal 5intal.& Nespecialistul nu H(i poate prezenta o astfel de distribuie Hn cazul celor doi indi)izi& -l poate! Hn hi5b! s H(i i5a%ineze c Hntr+un spital sau Hn cellalt pot eKist a pacieni 5ai 5ult sau 5ai puin bolna)i&
A

In concluzie! alctuirea cate%oriilor este o consecin ine)itabil a siste5ului co%niti) u5an& "tereotipiile (i pre,udecile nu sunt! Hns! la fel de .naturale.& Contrar unei 5i(cri naturale a %Indirii care Hncorporeaz infor5aia pri)ind calitatea 5e5bru+al+ %rupului Rclasei sau cate%orieiN pentru a e)alua poziia fiecrui 5e5bru Hntre ceilali din interiorul clasei! Hn stereotipii (i pre,udeci .un lucru. este )zut pur (i si5plu ca un .alt 5e5bru. al clasei& Induciei discrete a diferenelor intracate%oriale! per5is de atributul conceptual! i se opune seducia brutal sau asi5ilarea produs de

atributul periferic& $ndeprtarea atributului periferic de poziiile*)alorile indi)iduale ale 5e5brilor clasei este Hnsoit de polarizri care destram spaiile intermediare. Cunoa(terea se blocheaz Hn clase contrastante! diferenele dintre ele fiind accentuate de un spaiu fr se5nificaie& <Indirea pas cu pas este Hnlocuit de saltul dintr+o ,udecat stereotip Hn alta& Ca ele5ente 5entale! stereotipiile nu pot fi decIt reiterate& -le sunt opace la eKperien& Dar toc5ai repetarea neschi5bat conduce PiR u(urina Rcaracterul auto5atN al acti)rii lor& Pro5titudinea unui rspuns co%niti) neschi5bat poate fi trita de indi)id ca o 5ai 5are )aloare de ade)r! ca ce)a corect far nici o indoial& "tereotipiile funcioneaz ca .euristici. care ne fac ,udecile 5ai u(oare (i 5aT{sH5pTe&THle sunt cadre de referin u(or de re%sit Hn 5e5orie! cu o inter)enie pro5pt dobIndit prin repetare neschi5bat&

O Proie ia
"unte5 tentai s u5ple5 %olurile de infor5aie nu doar c pri5ele infor5aii care ne confir5 ideile sau cu prezu5piile pri)ind tipul de infor5aii pe care o anu5it surs crede5 c le poate produc dar (i cu propriile noastre %Induri proiectate asupra sursei& Proiecia substituie strdania de a decodifica se5nificaiile intenionate de partenerii co5unicrii noastre& 8n an%a,at percepe o atitudine ostil / (eful su care! Hn realitate! Hi cere doar s+(i corecteze ni(te eror strecurate Hntr+un raport& 'Inios pe sine pentru %re(elile co5ise an%a,atul Hi atribuie (efului ceea ce si5te el Hnsu(i& # dat fcut aceast

l ibuire! ea poate funciona ca o trstur perceput de subaltern la ful su& -a )a afecta interpretrile fcute de subaltern 5esa,elor! ,:erior e5ise! de acesta&

= Si!0li%i area i radi alizarea


Hn para%raful ."tereotipiile. a5 analizat si5plificarea suferit I 5esa, ca ur5are a erorilor de cate%orizare ale destinatarului& In %anizaii! infor5aia tinde! de ase5enea! s se si5plifice! s piard n detalii! pe 5sura ce se trans5ite de la o persoan la alta& 'ai HntIi pierd specificrile! nuanele! de care infor5aia beneficia din partea dnteKtului Hn care a fost iniial eKpri5at& Hn absena acestora! anu5ite Htalii par de prisos& $r ele! Hns! infor5aia dobInde(te o se5nificaie Hi)oc! pe care nu a a)ut+o iniial R:e`is! /0]4N& Astfel radicalizat! ea le tendina s se co5pleteze! Hn trans5iterile ulterioare! frec)ent! prin i totul alte detalii! consec)ente cu lipsa de echi)oc pe care a dobIndit+ Hn faza anterioar de si5plificare& Prin studierea a /44 de co5panii s+a %sit c nu5ai 67v din esa,ul intenionat al pre(edintelui a,un%e la 5uncitorii de la baza %anizaiei& Pierderi i5portante din-5W coninutul 5esa,ului se produc Va la pri5ul destinatar al 5esa,ului& :a ni)elul )icepre(edinilor esa,ul este Hneles Hn proporie de 12v Rdup "teers! /00/N& Pentru nbuntirea procesului co5unicrii or%anizaionale ar fi! de Ae5enea! util 5surarea cantitii (i naturii adu%irilor de infor5aie icute cu fiecare retrans5itere a unui 5esa,& -le ar putea funda5enta rate%iile de .5ana%e5ent al se5nificaiilor. Hn or%anizaia respecti)&

A ercepia informaiei ca adevarat

2 /redi:ilitatea &ur&ei
Cea 5ai 5are parte a co5unicrii Hn or%anizaii )izeaz on)ertirea celorlali la punctul de )edere propriu& Dou cate%orii de

ariabile influeneaz dac infor5aia pe care o co5unic5 altora este cceptat ca ade)arat: credibiliatea sursei (i probabilitatea con)ertirii

destinatarului&
A

Hncrederea acordat sursei 5esa,elor depinde de felul Hn care destinatarul infor5aiei percepe )ariate aspecte ale personalitii acestuia& & Co5peteni Persuasiunea unei persoane cu o co5peten special Hn proble5a discutat este 5ai probabil& @Co5porta5entul anterior& Persoana care! de obicei& H(i ine pro5isiunile are creai-iutate 5ai 5are& i Nerel%Vana 5esa,ului pentru interesele personale ale s%reei@CInd sursa 5esa,elor nu poate fi bnuit c ar%u5enteaz dintr+un interes personal! credibilitatea ei este 5ai 5are& Atracti)itateaF Persoanele cu aspect fizic plcut au un i5pact 5ai puternic asupra opiniilor noastre& -ste! totu(i! ade)rat c pei6paiibX\pb\careUe~%si5 asemntoare n&C8I& Hn(ine!&ne par 5a, atr%toare& "tatusul (i puterea@#a5enii acord 5ai 5are credibilitate persoanelor cu status ridicat (i putere for5al& Hncrederea Hntr+o persoan cre(te cInd aceasta a,un%e Hntr+o poziie superioar! Hn or%anizaie& Credibilitatea unui lider ales este cu %reu pus la Hndoial de electoratul su& Cei care Hncearc s+I contrazic risc! di5potri)! s nu fie aproape niciodat crezui! chiar Hn proble5e fr le%tur cu persoana liderului&

C@ /o!uni area de%en&iv


CInd oa5enii percep sau anticipeaz o anu5it a5eninare O Hntr+o co5unicare! ei nu se pot concentra asupra a ceea ce li se spune& U Nu

pot discerne 5oti)ele (i nu interpreteaz corect reaciile e5oionale ale partenerului& Pentru a se apra )or Hncerca s do5ine con)ersaia trezind Hn parteneri acela(i co5porta5ent defensi)& CInd subordonatul nu tolereaz nici criticile 5inore! criticile (efului se intensific! ostilitatea escaladeaz de a5bele pri& Nici una din percepii nu 5ai poate a)ea acuratee &Ne%area (i distorsiunea 5esa,ului& #a5enii se apr de infor5aia sau 5esa,ele personal a5enintoare& Puini sunt aceia care nea% 5esa,ul Hn totalitate& 'ai frec)ent oa5enii Hnlocuiesc parial sau distorsioneaz infor5aia al crui i5pact nu )or s+l si5t Hn Hntre%i5e& # persoan care caut un loc de 5unc eKtra%e din 5esa,ul: .Ne pare ru! nu a)e5 ne)oie de du5nea)oastr. Hnelesul: .Nu a)e5! pe moment! ne)oie de personal.&

" Re unoaterea !e&a@ului dar 0&trarea onvingerii ontrazi&e8


Infor5aia poate fi receptat (i recunoscut ca ade)rat! dar ea nu este inte%rat Hn siste5ul de con)in%eri al indi)idului& Pstrarea infor5aiei contradictorii la un ni)el! 5ai curInd! de .subceptie. decIt de percepie con(tient este Hnsoit de refuzul schi5brii percepiilor (i al co5porta5entelor anterioare& Pstrarea lor neschi5bat ali5enteaz procesul de raionalizare& jicti5a unui feno5en de .%roupthinX. R)&capitolul 1N poate %Indi! spre eKe5plu! c infor5aia care contrazice decizia %rupului este ade)rat! dar .nu se aplic la situaia de la noi.& Co5parti5entaiizarea infor5aiei reinute Hn 5e5orie )a %enera distorsiuni percepti)e ulterioare&

i% Per&ua&iunea i & #i!:area 0un tului de vedere


flN Cadrul de referin& # persoan poate fi deter5inat s+(i schi5be opinia! dac este indus s %Indeasc proble5a respecti) Hn & cadrul de referin folosit de sursa infor5aiei R#s%ood (i Tannenbau5!+J /077N& # cale de constituire a cadrului de referin! Hn care oa5enii

percep sau ,udec lucrurile! este de a+i face s+(i structureze punctul de )edere asupra unei proble5e! Hntr+un li5ba, cu o tendin e)aluati) e)ident R-iser! /0]1! -iser (i Ross! /033N& -Kperi5ental! s+a co5parat situaia Hn care subiecii au fost indu(i s foloseasc cu)inte con%ruente cu o atitudine 2pro...2 (i situaia Hn care subiecii au fost indu(i s foloseasc cu)inte con%ruente cu o atitudine 2anti..2. Hn prealabil a fost Hnre%istrat atitudinea subiecilor Hn proble5a respecti)! spre eKe5plu !pedeapsa capital& Dup o spt5In de la e)aluarea atitudinal ei au fost solicitai s participe la un a(a+zis eKperi5ent de psiholin%)istic! unde li s+a cerut s scrie un eseu pe te5a pedepsei capitale! HncorporInd cIt 5ai 5ulte cu)inte dintr+o list de /7& "ubiecilor li s+a 5ai spus c se ur5re(te stilul (i fluena )erbal 5anifestate Hn eseurile lor& In situaia .pro&&&. toate cu)intele din list su%erau o e)aluare ne%ati) a ...a && A poziiei aboliioniste ReK&senti5ental! nerealist! (&a&N& In situaia .anti&&&. cu)intele su%erau o e)aluare ne%ati) a pedepsei capitale ReK&sadic! durN& "ubiecilor nu li s+a spus s scrie nici H5potri)a! nici Hn fa)oarea pedepsei capitale! ci nu5ai s utilizeze cu)intele date& Dup scrierea eseului subiecii trebuiau s+(i e)alueze propria opinie Hn proble5a pedepsei capitale& "ubiecii din situaia eKperi5ental .pro&&&. (i+au identificat opinii 5ai fa)orabile pedepsei capitale! co5parati) cu felul Hn care s+au e)aluat subiecii din situaia eKperi5ental .anti&&&.& De ase5enea! subiecii au folosit 5ai 5ulte cu)inte din lista de /7! dac Hn list fi%urau cu)inte con%ruente cu propria atitudine& Autorii eKperi5entelor relateaz faptul! interesant! c! atunci cInd subiecilor li s+au oferit scurte ar%u5ente R.pro&&&.! respecti)! .anti&&&. pedeaps capitalN Hn locul cu)intelor! ei nu au 5anifestat nici o schi5bare de atitudine& Acest rezultat eKperi5ental su%ereaz o eKplicaie psiholo%ic succesului unor propa%ande politice ale cror lozinci sau slo%ane nu sunt purttoare de infor5aie! dar su%ereaz! Hn

schi5b! o cale si5pl de cate%orizare! far ar%u5entri raionale! a e)eni5entelor (i situaiilor incerte& "pre pild! nu este eKclus ca dintre toate propa%andele ulti5ei ca5panii electorale din Ro5Inia! bazate pe pro5isiunea de .schi5bare.! fcut electoratului! cea care a condus la )ictorie Hn ale%erile le%islati)e (i prezideniale s fi fost! Hntre altele! efectul slo%anului .Pentru schi5barea Hn bine a Ro5Iniei.& ."chi5barea Hn bine. nu ofer nici o infor5aie! dar se bazeaz pe cea 5ai si5pl cale de cate%orizare: bine+ru& bc Calea central (i calea periferic de persuasiune& 8n rspuns la Hntrebarea cu5 se schi5b percepia sau punctul de )edere al oa5enilor Hntr+o proble5! Hl ofer Hncercrile de a afla ce %Indesc oa5enii eKpu(i la o co5unicare persuasi)& PettV (i Cacioppo R/0]7 Npropun! Hn acest sens! .-odelul pro&a&ilitii ela&orrii.& 'odelul su%ereaz distincia Hntre ceea ce autorii nu5esc ruta 2central2 (i ruta < 2periferic2 de persuasiune. Ruta central i5plic ar%ue5ntarea! de(i ! posibil subiecti)G sau! altfel spus! i5plic o probabilitate ridicat de , elaborare a rspunsului co%niti)& Ruta periferic i5plic asociaii afecti)e (i inferene facile! pornite de la indicii conteKtului persuasi)! G care includ credibiliatea sursei! dar puina ar%u5entare propriu+zis U Rprobabilitate sczut de elaborareN& Autorii presupun c schi5barea de s atitudine Rpercepie (i co5porta5entN ur5Ind ruta central este 5ai stabil (i 5ai rezistent la contraar%u5ente decIt schi5barea posibil prin ruta periferic de persuasiune& jerificrile 5odelului au ur5rit interaciunile Hntre calitatea 5esa,ului (i alte )ariabile! presupunIndu+se c dac 5esa,ul conine ar%u5ente puternice! %Indirea 5ai profund asupra lui )a produce o schi5bare 5ai 5are& Dac! Hn schi5b! ar%u5entarea este slab! %Indirea 5ai profund asupra 5esa,ului )a produce o schi5bare 5ai 5ic Hn percepia proprie& "+au Hncercat! de aceea! 5anipulri eKperi5entale care s produc probabilitate ridicat versus sczut a %Indirii elaborate! i%norIndu+se coninutul co5unicrilor R)& pentru o sintez a eKperi5entelor -iser! /0]1N&

Astfel de 5anipulri au constat! de eKe5plu! Hn distragerea ateniei subiecilor Hn ti5pul prezentrii 5esa,elor& Persuasiunea a fost H5piedicat! iar producerea ulterioar a contraar%u5entelor facilitat! dac 5esa,ul coninea ar%u5ente puternice& Persuasiunea a crescut! iar producerea ulterioar a contraar%u5entelor a fost inhibat! dac ar%u5entele coninute de 5esa, au fost slabe& !epetiia 5esa,elor! implicarea personal! gradul de responsabilitate personal! cunotinele anterioare, avertizarea anterioar asupra coninutului 5esa,ului au fost factori al cror i5pact asupra %radului de persuasiune a fost ur5rit Hn cele dou condiii diferite: 5esa, coninInd ar%u5ente puternice! (i respecti)! 5esa, cu ar%u5ente slabe& Intr+un 5odel si5ilar! ChaiXen R/0]4N propune distincia Hntre procesarea 2sistematic2 i procesarea 2euristic2 a infor5aiei& Procesarea siste5atic corespunde! Hn esen! .rutei centrale de persuasiune

.din 5odelul propus de PettV (i Cacioppo R/0]7N! iar procesarea euristic se refer la o cate%orie de procese incluse Hn .ruta periferic de persuasiune.& De ase5enea! .influena auto5at. de care )orbe(te Cialdini R/0]>N! care se refer la tendina oa5enilor de a se baza pe rutine Rsau .euristici.N cInd li se cere acordul sau supunerea! de a decide .auto5at.! fr o co5plet prelucrare a infor5aiei rele)ante! corespunde .rutei periferice de persuasiune. (i respecti)! .prelucrrii euristice.& A de5onstra c schi5barea percepiei sau a punctului de )edere asupra lucrurilor depinde de %Indurile pe care subiecii le %enereaz ca rspuns la 5esa,ul persuasi) este departe de a fi un rspuns co5plet la Hntrebarea .cu5 schi5b 5esa,ul persuasi) percepia.& Proble5a nerezol)at este cum produc aceste g%nduri sc(im&area& Hncercrile de rspuns la aceast nou Hntrebare conduc la proble5atica obinerii consecvenei cognitive i comportamentale R)& cap& .'odelul rspunsului social.N&

@Rspunsul la informaia disonant


Hn subcapitolul .Co5unicarea defensi). a5 artat ce se HntI5pl cInd oa5enii pri5esc infor5aie personal a5enintoare& # alt cate%orie de feno5ene i5portante Hn procesul co5unicrii sunt cele care apar cInd oa5enii pri5esc infor5aie care contrazice alt infor5aie! pe care destinatarul o deine de,a& $eld5an (i Arnold R/0]2N co5par reacia la infor5aia con%ruent cu ceea ce destinatarul (tie de,a! cu reacia la infon,oatia@,di@iiant@@@e& cpntraz,ce cuno(tinele anterioare ale destinatarului& -i e)ideniaz! astfel! patru tipuri de reacii opuse: CInd infor5aia este con%ruent cu CInd infor5aia este disonant con)in%erile eKistente destinatarul&&& destinatarul&&& R/N &&&caut infor5aie adiional RI j%`jff %Kpunerea Rascultarea! citireaN la infor5aie (2).v.i respinge validit+tgcnnfonna>e:i 5Tu.uit% u(or infor5aia pri5it

R6N

&&&accept

infor5aia ca )alid

&&&reine ceea ce a auzitR>N&&&percepe cu acuratee infor5aia R>N& &Adistorsioneaz perceptiv infor5aia Tipurile de reacii prezentate! de $eld5an (i Arnold reprezint pre)iziunile teoriei disonanei! 5ai curInd decIt rezultatele )erificrii teoriei Hn )iaa real! ca (i Hn laborator& Rezultatele! eKtre5 de nu5eroase + teoria a orientat cercetarea ti5p de decenii + nu susin! atIt de si5plu (i fer5! nici prezena disonanei co%niti)e! nici aceste consecine asupra co5porta5entului subiectului& Considerarea! Hn schi5b! a rezultatelor cercetrii feno5enului are! cu5 )o5 arta Hn continuare! o )aloare deosebit pentru studiul procesului co5unicrii& -)idenierea e5piric a condiiilor la care se aplic teoria disonanei ne+a condus la

refor5ularea teoriei lui $estin%er Hn dou direcii: | disonana ca efect a structurilor cognitive 2izolate .sau 2disociate defensiv2D | disonana ca metapercepie 52managementu l impresiei24. Pri5a direcie restrIn%e feno5enul disonanei la tipuri particulare de funcionare co%niti)& A doua direcie plaseaz Hn procesul co5unicrii efectele atribuite! tradiional! inco5patibilitii co%niiilor subiectului&

"eoria di&onanei ognitive


Teoria disonanei co%niti)e R$estin%er /073N a %enerat! Hn

psiholo%ia social! probabil 5ai 5ulte cercetri decIt oricare alt teorie& $estin%er susine c dou co%niii! de orice fel Rcon)in%eri! opinii! atitudini sau ideiN sunt disonante dac! .re)ersul. uneia decur%e din cealalt& # dat descoperit * acti)at disonana co%niti) dintre ele5ente! prezena ei este neconfortabil (i creaz tensiuni! care 5oti)eaz aciunile de reducere a disonanei& Pre)iziunile teoriei disonanei sunt ilustrate de un eKperi5ent! de)enit clasic! realizat de $estin%er (i Carl(5ith R/070N& "ubiecii care au participat! ti5p de o or! la diferite acti)iti foarte plictisitoare! au pri5it apoi! fie / dolar! fie 64 dolari! ca s spun unui pretins subiect! care prea s a(tepte participarea la acela(i eKperi5ent!+c sarcina a fost! de fapt! destul d

einteresant& 'ai tIrziu! subiecii au fost chestionai Hn pri)ina atitudinii lor ade)rate asupra acti)itilor desf(urate& "ubiecii crora li s+a pltit puin R/ dolarN au spus c ei au %sit sarcinile eKperi5entale interesante& Rezultatul eKperi5entului este interesant! deoarece contrazice pre)iziunile teoriei tradiionale a Hn)rii& Confor5 acesteia R5ai eKact le%ii efectuluiN orice rspuns ur5at de o reco5pens )a fi Hntrit& <radul de fa)orabilitate al e)alurilor! pe care subiecii le+au fcut la sfIr(itul eKperi5entului ar trebui s fie direct proporinai cu sti5ulentul oferit pentru afir5aia! contraatitudinal! pri)ind sarcina& $estin%er (i Carls5ith au eKplicat relaia in)ers Hntre 5ri5ea sti5ulentului! (i fa)orabilitatea e)alurilor! prin teoria disonanei co%niti)e& Plata 5ai 5are a fost o ,ustificare suficient pentru 5inciuna pri)ind sarcina& ffNu 5i+a plcut sarcina. (i .A5 pri5it destui bani ca s 5int. sunt co%niii perfect consonante& Piaa 5ai 5icft nu cso?stituie o ,ustificare suficient peatru 5inciun& -le5entele co%niti)e .'i+a displcut sarcina. (i .Puinii bani pri5ii nu sunt un 5oti) suficient s 5int. sunt disonante& Pentru a rezol)a disonana subiecii care au pri5it prea puini bani )or spune dup eKperi5ent: .De fapt! nu a5 5init! sarcina 5i+a plcut Hntr+ade)r.&

P O eF0li aie alternativ


Pot fi %site alte sche5e eKplicati)e pentru acest %en de rezultateT 'odelele aternati)e pun la Hndoial fie prezena disonanei co%niti)e! fie caracterul ei neplcut! fie! Hn sfIr(it! controlul insuficient al factorilor care afecteaz rezultatele obinute Hn laborator& jo5 trata! Hn continuare! aceste proble5e& Be5 R/013N susine c ceea ce s+a nu5it disonan este! Hn realitate!@consacina inferenelor indi)idului asupre cauzelor propriului co5porta5ent& CInd indi)idul e5ite un co5porta5ent care Hi apare a a)ea cauze eKterne! atIt el cIt (i obser)atorii obiecti)i )or atribui co5porta5entul cauzelor eKterne! iar nu con)in%erilor (i

senti5entelor actorului& CInd actorul nu poate %si nici o cauz eKtern pentru co5porta5entul su! acesta trebuie atribuit con)in%erilor reale alendi)idului& # reco5pens 5ic poate cauza 5ai 5ult plcere pentru o arcin plictisitoare decIt o reco5pens 5are! pentru c indi)idul infereaz c deoarece a a)ut puine 5oti)e eKterne s spun c i+a plcut sarcina! aceasta trebuie s+i fi plcut prin ea Hns(iG plcerea ,rebuie s fi fost intrinsec& Be5 nu a postulat nici un 5ecanis5 care s utea la baza atribuirii cauzelor eKterne sau! di5potri)! interne& "pre pKe5plu! de ce / dolar e o cauz eKtern insuficient! Hn ti5p ce 64 iiolari poate constitui o astfel de cauzT Ce )or fi 7 dolariT De aceea! cu ot li5ba,ul co5porta5ental folosit! co%niiile (i raporturile dintre ele OAunt la fel de prezente ca in teoria disonanei&

"olerarea di&onanei O f
Ideea de baz a teoriei disonanei este prezena 5oti)aiei: o _tensiune fiziolo%ic (i psiholo%ic neplcut (i ubicu& #dat ce un pra% de tensiune este atins! prezena co%niiilor neechilibrate sau disonante )a duce la aciuni de reducere a inconsec)enei! prin care tensiunea neplcut este .descrcat.& Aciunile de restabilire a balanei co%niiilor descarc tensiunea neplcut& Totu(i! 5uli oa5eni par s poat tolera o 5are cantitate de inconsec)en lo%ic Hntre co5porta5entele (i Hntre con)in%erile lor& Ne)oia puternic de consec)en presupune dez)oltarea unei ideolo%ii coerente care s inte%reze ele5entele co%niti)e& Dar rezultatele arat c foarte puini indi)izi re)el o inte%rare ridicat a siste5elor lor de con)in%eri RMatz (i "totland! /070N& Rosenber% (i Abelson R/014N au obinut rezultate care arat c relaiile neechilibrate Hntre ele5entele co%niti)e sunt! Hn realitate! preferate .balanei.! in condiiile Hn care balana co%niiilor st Hn calea 5aKi5izrii cH(ti%urilor eKpectate (i 5ini5izrii pierderilor eKpectateG rezultatele susin teoria balanei co%niti)e nu5ai cInd

5aKi5izarea a fost co5patibil cu ale%erea structurii co%niti)e echilibrate& Consecinele disonanei co%niti)e asupra eKpunerii la infor5aie (i asupra cutrii infor5aiei consist Hn e)itarea selecti) a infor5aiei care ridic tensiunea prin adIncirea contradiciei ele5entelor co%niti)e& # sintez a datelor fcut de $reed5an (i "ear s R/017N susine ideea! contrar pre)iziunilor disonanei! c oa5neii nici nu e)it infor5aia care susine alternati)a respins de ei! nici nu se eKpun 5ai 5ult 5aterialelor care susin alternati)a de,a aleas& # cauz pentru care oa5enii nu e)it infor5aia disonant este c aceast infor5aie are! adesea! )aloare pentru ei& Altfel spus! infor5aia disonant Hn li5itele unei structuri co%niti)e poate fi perfect consonant Hn cadrul unei structuri co%niti)e diferite&

i' O 0o&i:il 0aradig!9 gradul de integrare ognitiv


# proble5 a teoriei disonanei este c nu stabile(te clar condiiile Hn care se )a 5anifesta feno5enul Hn chestiuneG teoria pare 5ai adec)at interpretrii post+hoc decIt pre)iziunii& Collins! Ash5ore! HornbecX (i YhitneV R/034N! nereu(ind s re%seasc rezultatele eKperi5entului Iui $estin%her (i Carls5th R/070N! spun: .&&& noi nu pute5 continua in)esti%aiile far o paradi%5 eKperi5ental care s produc Hn 5od si%ur relaia ne%ati) pre)zut de disonan. RHntre 5ri5ea sti5ulentului (i schi5barea atitudiniiN& Dou aspecte trebuie discutate Hn acest conteKt& Pri5ul: cInd 5anipularea eKperi5ental nu pre)ede ni)elul superior de inte%rare a ele5entelor co%niti)e disonante! ceea ce pare disonant eKperi5entatorului poate fi perfect consonant Hntr+o structurare 5ai lar%! pe care subiectul o utilizeaz! de faptG deci! eKperi5entatorul identific 5ai 5ulte relaii ne%ati)e sti5ulent + schi5bare

percepti)*atitudinal decIt .resi5te. subiectul& Al doilea aspect: si5ilar lui Be5! care spune c subiectul atribuie co5porta5entul su contraatitudinal unei satisfacii intrinsece! cInd nu poate s Hl atribuie unei cauze eKterne Runei reco5penseN! su%er5 c subiectul atribuie co5porta5entul su contraatitudinal presupusei satisfacii intrinsece cInd nici o alt cauz intern acceptabil nu depisteaz pentru co5porta5ental su contraatitudinal& A(adar! Hn loc s ne%5 feno5enul disonanei! Hi restrIn%e5 aplicarea la structurile co%niti)e .izolate. sau .disociate defensi).! R)& capitolul .'odelul rspunsului social.N& Hn acest fel rspunde5 su%estiei fcute de Collins! Ash5ore! HornbecX (i YhitneV R/034N de a preciza paradi%5a eKperi5ental care
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^!o%unicarea organizaional

^A produc relaia ne%ati) pre)zut de feno5enul disonanei&

/ Manage!entul i!0re&iei
Reacia cercettorilor la insuficienta clarificare teoretic a fost ncercarea de a deter5ina e5piric condiiile Hn care apar efectele iisonanei& <radul perceput de )oin sau libertate! 5anifestarea public li co5porta5entului contraatitudinal! %radul de i5plicare al subiectului hi rele)ana co5porta5entului contraatitudinal s+au do)edit a fi condiii necesare apariiei disonanei cognitive. Dar cel 5ai i5portant factor de producere a disonanei este eKpectana fer5 a indi)idului c un aiuu`t@ co5porta5ent este n@potri)ifTTnei ritua,ii date Rtronson! /01]N& Cu cIt GKA5porta5entul este considerat 5ai nepotri)it! cu atIt 5ai 5are )a fi disonana trit& 8n rezultat psiho5etric )ine Hn aceea(i direcie: subiecii cu cote ridicate la dezirabilitate social au 5anifestat disonan 5ai 5are decIt cei cu scoruri sczute la ne)oia de aprobare social&

TedesXi! "chelnXer (i Bono5a R/03/N obser) un factor co5un condiiilor la care se aplic teoria (i eKplic! astfel! disonana& .joina! I an%a,a5entul! %radul de i5plicare ale subiecilor! rele)ana+ ico5porta5entu,,ii 5utraaiitudina, pentru i5a%inea de sine! toate&& / afecteaz %radul Hn care indi)idul poate fi .fcut. responsabil pentru aciunile sale! de clre obser)atori& Din toate aceste condiii obser)atorii pot lua (i iau infor5aii asupra predispoziiilor actoruluiG aciunile sale pot&fi 5ai curInd atribuite cauzelor interne! personale decIt cerinelor situaiei Atribuirile dispoziionale pot fi folosite de o"ser)atori ca &az pentru propriu< comportament $n interaciunile ulterioare cu actorul2 Rsubl&n.)(p. 1]0N& TedesXi! "chlenXer (i Bono5a consider c Hn eKperi5entele de tipul celui realizat de $estin%her (i Carls5ith R/070N subiecii sunt an%a,ai Hn controlarea i5presiilor pe care eKperi5entatorul (i le face asuprT lor bi sun,Dreocupai sI fie consec)eni Hn con)in%erile lor! deoarece consec)ene _p ti5p este perspecti)a prin care alii Hi ,udec& Nu conteaz atIt felul cu5 actorul Hnsu(i H(i percepe co5porta5entul! cIt conteaz con)in%erile lui pri)ind i5presia pe care o d obser)atorului "tata ti5p cIt indi)idul consider ca unul Rfin cele cfoii co5porta5ente contradictorii poate fi perceput de alii ca fiind deter5inat de factori eKterni! nici o contradicie nu )a apare (i nu se )a 5anifesta nici un co5porta5ent de restabilire a consec)enei& Co5porta5entele cu cauze eKterne sunt nerele)ante pentru dez)oltarea unei i5presii unice& Co5porta5entele orientate spre restabilirea i5presiilor de consec)en )or fi e5ise nu5ai cInd indi)idul crede c obser)atorul a perceput dou co5porta5ente ca a)Ind cauze interne (i! de ase5enea! ca fiind contradictorii& Dac! Hn schi5b! dou co5porta5ente sunt considerate ca a)Ind cauze eKterne nu se atribuie actorului ni5ic altce)a decIt c a reacionat la presiuni eKterne Hn acela(i fel Hn care 5uli oa5eni ar fi facut+o& Dac unul din cele dou co5porta5ente este considerat a a)ea cauze

eKterne! co5porta5entul cu cauze interne )a apare ca reprezentInd atitudinea ade)rat a autorului& #bser)atorul )a putea considera c actorul este inconsec)ent! nu5ai cInd a5bele co5porta5ente apar ca a)Ind cauze interne (i contradictorii& "pre deosebire de teoria disonanei! teoria 5ana%e5entului i5presiei su%ereaz c eKist condiii Hn care actorul )a percepe dou aciuni personale ca fiind contradictorii! far a tri disonana& Aceasta se HntI5pl cInd actorul crede c obser)atorul )a considera c cel puin o aciune are cauze eKterne& De ase5enea! dac actorul se )a 5anifesta Hntr+un fel fa de o persoan (i Hn alt fel fa de alta! dar crede c cele dou persoane nu H(i )or co5para i5presiile! el nu )a prezenta nici un indiciu al disonanei& Dac o persoan e5ite dou co5porta5ente contradictorii! a5bele cu cauze interne! dar unul dintre ele este fa)orabil obser)atorului! actorul poate s nu 5anifeste nici o Hncercare de a restabili i5presia de consec)en& Co5porta5entele bune nu trebuie ,ustificate la fel cu5 trebuie ,ustificate cele rele& Inconsec)ena face ca co5porta5entul fa)orabil s apar chiar 5ai profund inserat Hn personalitatea actorului& Nor5ele sociale care re%leaz interaciunile u5ane se reflect Hn calculul cI(ti%urilor (i pierderilor 5anifestrii consec)ente& Astfel! nor5a reciprocitii pre)ede c o persoan trebuie s a,ute alt ersoan! care la rIndu+i i+a fost de a,utor& -ste puin probabil ca ,utorul oferit ca ur5are a unor constrIn%eri eKterne s fie HntI5pinat ,u aceea(i %ratitudine& In consecin! indi)izii care i+au a,utat pe alii or Hncerca s controleze i5presia c aciunea lor a a)ut cauze interne! n schi5b! ne pute5 a(tepta ca cei care au fcut ru s se an%a,eze Hn o5porta5ente care s creeze i5presia cauzalitii eKterne& "+a obser)at c rezultatele care conduc la inferarea disonanei o%niti)e s+au obinut 5ai ales Hn studiile de laborator (i 5ai puin Hn iaa real& #bser)aia Rafir5 TedesXi etal.4 susine ipotezele fiana%e5entului i5presiei& In laborator subiecii (tiu c particip la un Kperi5ent! care este autorizat de instituia Hn care se

desf(oar (i de za5enii de (tiin& Ca atare ei consider eKperi5entul i5portant (i Hl iau n serios& -i percep cercettorul ca un obser)ator obiecti)! i5presionat nai presus de orice de raionalitate! ordine! consec)en! coeren& In fIr(it! cele dou co5ponente contradictorii (i a)Ind cauze interne sunt propiate Hn ti5p (i se prezint aceleia(i persoane! eKperi5entatorul& In onsecin! feno5ene ca aprehensiunea e)alurii! ne)oia aprobrii ociale! reactana RBreh5! /011N! co5porta5ente de restabilire a onsec)enei co%niti)e! toate pot fi considerate ca de5onstrInd o dreocupare a subiecilor asupra felului cu5 Hi )a\p%reepe lJKperi5entatorul& A(a cu5 autorii teoriei 5ana%e5entului i5presiei iipreciaz .efectele (i condiiile Hn care macestec )ariate feno5ene pot s iipar pot fi pre)zute printr+o sin%ur teorie coerent a influenei ociale! o tactic prin caro+a<terttHncea$< s controleze i5presiil%,K@ are alii le au despre el. RTedesXi! "chelXer! Bono5a! /03/! p&102N suBtir,T.

Impactul te$nologiei informatice asupra comunicrii organizaionale


Hntr+o sintez a cercetrilor de psiholo%ie social a)Ind ca N biect i5pactul tehnolo%iei infor5atice asupra co5unicrii Ar%anizaionale! "hul5an! Pen5an (i "less R/004N distin% trei %rupe de cercetri! dup ipoteza pe care fiecare %rup a ur5at+o& Tehnolo%ia 6] 3 infor5aiei a fost )zut! respecti): R/N ca substitut al funciilor (i proceselor co5unicriiG R6N ca ino)ator de funcii (i procese de co5unicare (i R2N ca deter5inant contin%enial al co5unicrii or%an izaionale&

I "e#nologia in%or!aiei a &u:&titut al %un iilor i 0ro e&elor o!uni rii


A

In deceniul opt cercetrile introducerii tehnolo%iei infor5atice Hn or%anizaii s+au aKat pe depistarea situaiilor (i 5odalitilor Hn care tehnolo%ia infor5atic ar putea fi un substitut! 5ai puin costisitor! al co5unicrii fa Hn fa& Nu s+a fcut prezu5pia c ea ar fi o co5unicare 5ai bun& Tehnolo%ia infor5atic aduce + confor5 acestei concepii + un alt .5od. sau .canal. de co5unicare& In cercetrile eKperi5entale! de laborator! practicile de co5unicare fa Hn fa! (edinele! Hn special! au fost luate drept standarde Hn raport cu care erau e)aluate rezultatele tehnolo%iei infor5atice& #rice siste5 tehnolo%ic care ducea la rezultate ase5ntoare acestor standarde era considerat eficient& Rezultatele acestui fel de cercetri s+au do)edit dependente de 5etoda utilizat (i! Hn consecin! dificil de replicat& Hn plus! aplicarea datelor obinute Hn laborator Hn or%anizaii a dus la rezultate diferite& Diferenele au fost! de re%ul! atribuite co5pleKitii conteKtului real al co5unicrii& "hul5an (i Pen5an 5op. cit.4 consider! Hns! c rezultatele sunt nesusinute de practica or%anizaional! din cauza ipotezelor (i 5etodelor acestor cercetri& Pornind de la ideea c tehnolo%ia infor5atic substituie co5unicarea fa Hn fa! Hn studiul ei s+a procedat la reducerea pe cIt posibil a proble5elor acestei substituii& Astfel! ter5inalii (i instruciunile trebuiau s fie! spre eKe5plu! cIt 5ai prieteno(i! cpntrar realitii or%an izaionale& 'etoda eKperi5ental introduce! Hn plus! restricii care fac ca 5ai curInd eKcepia decIt re%ula s constituie obiectul studiilor& Astfel! .(edinelor. din laborator Ie lipse(te istoriaG sarcinile lor sunt tratate independent! etc& De(i tehnolo%ia infor5atic este pri)it ca substitut al procesului de co5unicare! Hn studierea ei! conteKtul structural (i te5poral Rspre HKe5plu! stadiul i5ple5entriiN esenial Hn procesul co5unicrii Nr%anizaionale este! aici! pri)it ca factor eKplicati) al eKcepiilor de la e%ularitile de5onstrate eKperi5ental&

In ceea ce pri)e(te substituirea funciilor co5unicrii! :ercetrile consider c auto5atizarea duce la acelea(i rezultate ca or5a de co5unicare fa Hn fa! a)Ind! Hn plus! un cost 5ai redus! 5onitoarele co5puterelor substituie acti)iti Hndeplinite de 5ana%eri ie ni)el 5ediu& Pentru c aceste funcii nu pot fi transferate Hn laborator! cercettorii a(teapt introducerea noii tehnolo%ii! ca apoi s e abordeze prin 5etoda studiilor de caz& Proble5a studiat nu este dac Houa tehnolo%ie poate substitui funciile for5elor eKistente ale bo5unicrii! ci cat de eficient poate fi acest substituire& In ciuda rezultatelor care ridic Hndoieli asupra capacitii tehnolo%iei ainfor5atice de a substitui )ariate aspecte ale co5unicrii u5ane! ,,or%anizaiile continu introducerea lor! iar studiile pe aceast te5 bontinu s ocoleasc Hntrebrile pri)ind natura co5unicrii u5ane&

"e#nologia in%or!aiei a inovator de %un ii i 0ro e&e de o!uni are8


Iniial! noile tehnolo%ii infor5atice tind s fie adoptate far mschi5bri Hn structura or%anizaional& Aceasta r5Ine aceea(i! doar c unele acti)iti u5ane sunt substituite de noile tehnolo%ii& 8tilizatorii macestora r5In tehnicienii& Cu eKcepia situaiilor Hn care or%anizaia folose(te introducerea noii tehnolo%ii drept scuz pentru schi5bri 5ai profunde! o dat tehnolo%iile introduse! utilizatorii (i cercettorii descoper! datorit lor! oportuniti de ino)aie structural Hn R5ana%e5ent& Tehnolo%ia infor5atic intr! astfel! Hn planificare (i icontrol! iar 5ana%erii Hnlocuiesc utilizatorii ei iniiali! tehnicienii& Ino)aia structural uzual per5is de tehnolo%ia infor5atic pri)e(te structurile de coordonare ale or%anizaiilor& Iau na(tere! Hn condiiile per5ise de tehnolo%ia infor5atic! structurile re%ionale (i pe linii de produs R)& capitolul: .Desi%nul %rupurilor (i or%anizaiilor.N& Decizia se descentralizeaz& Descentralizarea poate fi! Hns! relati)! o

proble5 de poziie a obser)atorului& 'ana%e5entul de )Irf constat c structurile re%ionale (i pe linii de produs iau sin%ure deciziile! iar 5ana%erii acestor structuri pot constata c tehnolo%ia infor5atic susine controlul centralizat& Controlul in)entarului! co5anda auto5at! bazele de date sunt direcii de ino)are or%anizaional per5ise de tehnolo%ia infor5atic& -a este considerat! de aceea! o resurs strate%ic&

3: "e#nologia in%or!aiei a deter!inant ontingenial al o!uni rii organizaionale


Rezultatele! diferite de la un studiu la altul! pri)ind efectele tehnolo%iei infor5atice au condus la ideea c rezultatele or%anizaionale coreleaz poziti) cu %radul de potri)ire a structurii or%anizaiei cu tehnolo%ia pe care o folose(te& Aceast idee a orientat cercetrile spre identificarea unor stadii Hn procesul introducerii tehnolo%iei infor5atice (i a altor factori de care depinde efectul ei! de eKe5plu! stilul 5ana%erial& Ca Hn oricare din abordrile contin%eniale! i5perati)ul! si5plu! le%at de introducerea tehnolo%iei infor5atice cedeaz locul ideii c sunt 5ai 5ulte feluri de a beneficia de introducerea acesteia&

lBl I +imitele managementului sistemelor informatice


Prezu5piile (i definiiile care au do5inat cercetarea Hn do5eniul tehnolo%iei infor5atice se re%sesc Hn 5ana%e5entul siste5elor infor5atice& -le l+au orientat! dar i+au i5pus! totodat! li5itele& Trei dintre aceste li5ite )or fi analizate Hn continuarerRlN tehnolo%ia infor5aiei ca instru5ent de 5ana%e5ent raionalG R6N definirea li5itelor siste5ului infor5aional (i R2N definirea infor5aiei&

Q "e#nologia in%or!aiei a in&tru!ent de !anage!ent raional


Ideea c utilizarea tehnolo%iei infor5atice are! ca Hns(i infor5atica! baze raionale a do5inat siste5ul de con)in%eri care au orientat! nu doar cercetrile Hn do5eniu! dar (i 5ana%e5entul siste5elor infor5atice& # bun ilustrare a acestei idei este crearea .sistemelor informatice de spri*inire a deciziei $n grup2. Aceste siste5e pro5it s a,ute oa5enii s H(i clarifice ideile (i s alea% alternati)a opti5 lRraionalN de abordare a proble5eiG pro5it s a,ute stpInirea desf(urrii de date relati)e la o proble5 dar (i desf(urarea co5unicrii Hntre 5e5brii %rupului& Ideea pe care se Hnte5eiaz pro5isiunile acestor siste5e este 5ini5alizarea influenei caracteristicilor RnonraionaleN contraproducti)e ale %rupului asupra _deliberrii (i lurii deciziei& "pre eKe5plu! siste5ele per5it utilizatorilor s co5unice anoni5& Cercetrile RDe "anctis (i <allupe! /0]3N susin c tri5iterea anoni5 a 5esa,elor )a Hncura,a 5e5brii cu staus sczut sau 5e5brii cu idei neuzuale (@ participe! far tea5 de refuz sau ridicol! reducInd! spre eKe5plu! feno5enul .%rouphinX. R)& capitolul 1N& Astfel de efecte benefice ale anoni5atului au fost probate! Hntr+ade)r& Dar! pe de alt parte! anoni5atul oferit de siste5ele infor5atice de spri,inire a deciziei %rupului s+au do)edit inferioare co5unicrii fa Hn fa! Hn crearea condiiilor de con)er%en spre soluii pe care %rupul s le accepte& Acelea(i dificulti au fost se5nalate Hn acti)iti Hn care %rupul Hncearc s a,un% la o definire consensual a proble5ei& In cutarea informaiei care precede acordul! siste5ele infor5atice (i+au do)edit utilitatea prin .ofert. 5ai 5are de alternati)e de in)esti%at! H5piedicInd realizarea lui pre5atur& Hn o&inerea acordului! ele se do)edesc 5i,loace 5ai %reoaie decIt co5unicarea fa Hn fa& Baza nu este Hntotdeauna! sau nu este nu5ai! raionalitatea& Credibilitatea unei alternati)e poate! Hn 5are 5sur! depinde de persistena (i persuaziunea persoanei care o iniiaz& Ar%u5entului c ale%erea

soluiei opti5e RraionaleN este preferabil ale%erii rapide! i se poate aduce contraar%u5entul )alorii chestionabile a raionalitii cInd alternati)ele sunt echi)oce& "iste5ele infor5atice destinate 5ini5izrii influenei caracteristicilor nonraionale ale %rupului pot fi! crede5! cu succes folosite Hn dia%noza acestor caracteristici& 8n %rup de decizie care! pur (i si5plu! nu reu(e(te s a,un% la o soluie Hn condiii de anoni5at Hnsea5n fie insuficiena cuno(tinelor de baz rele)ante pentru proble5 ale 5e5brilor! fie o cultur R.infrastructur u5an.N do5inat de nonraionalitate& Tehnolo%ia infor5atic nu este! Hn 5od necesar! un instru5ent pentru 5ana%e5entul eficient! raional& #r%anizaiile adun! de re%ul! 5ai 5ult infor5aie decIt au ne)oie& Cutarea infor5aiei! Hn sine! nu este Hntotdeuna funcional& -a poate Hndeplini un rol sim&olic! iar tehnolo%ia infor5atic Hl poate prelua& "olicitarea de date le%ate de )ariate aspecte ale co5porta5entului or%anizaional Hndepline(te adesea rolul de afir5are a puterii& Re%i5ul totalitar a adus acest rol la cote aberante& "tudii pri)ind 5sura Hn care funcia si5bolic a infor5aiei or%anizaionale continu s sufoce alte funcii ale co5unicrii se )or face! probabil! acut resi5ite prin introducerea tehnolo%iei infor5atice Hn or%anizaiile %u)erna5entale sau de afaceri& Confor5 unei concepii pesi5iste! tehnolo%ia infor5atic eKacerbeaz toate proble5ele co5unicrii or%anizaionale& Cu %Indul la i5portana con(tientizrii proble5elor pentru rezol)area lor! aceast )iziune ne apare! 5ai curInd! opti5ist&

$e%inirea li!itelor &i&te!ului in%or!aional

CentrIndu+se 5ai 5ult pe (ardJare (i aspectele de pro%ra5are! anali(tii siste5ului infor5atic aplic o definiie Hn%ust co5unicrii& :i5itele siste5ului de co5unicare sunt ale siste5ului tehnic& Aceast definiie i%nor faptul c productorii de infor5aie! procesat de siste5ul tehnic! care se pot situa Hn afara %ranielor

acestuia Rclieni! furnizorii or%anizaieiN fac! de ase5enea! parte din siste5& Definiiei Hn%uste a siste5ului i se adau% definirea necorespunztoare a unei pri a siste5ului! utilizatorii& Desi%nerii atribuie utilizatorilor propriile caracteristici! dac nu pe acelea ale 5a(inii pe care lucreaz& 8tilizatorul este pentru desi%ner un alt 5i,loc de trans5itere a infor5aiei Hn siste5& Reflectat Hn pro%ra5e! aceast definiie conduce la dificulti (i erori de utilizare& "hul5an! Pen5an (i "less R/004N susin c er%ono5ia softJare este atIt de profitabil Hn prezent pentru c interfeele celor dou pri! tehnic (i u5an! ale siste5ului sunt atIt de srace! HncIt orice considerare a co5ponente iu5ane conduce la o H5buntire& Dar H5buntirile de acest fel Rspre eKe5plu! proble5ele le%ate de desi%nul ecranuluiN au doar efecte cos5etice& Dintr+o perspecti) 5ai lar% asupra siste5ului de co5unicare! care include! cu ade)rat co5ponenta u5an! utilizatorul nu este un 5i,loc substituibil de trans5itere a infor5aiei! ci un creator de se5nificaii (i iniiator de structuri de co5unicare&

Li!itele i!0u&e de de%inirea in%or!aiei


# idee rspIndit! 5ai ales! printre desi%neri este aceea c infor5aia eKist Hn 5ediul or%anizaional& -a trebuie doar culeas (i prelucrat& :a persoanele din 5ana%e5entul superior! autori ai politicilor or%anizaionale! pute5 %si ur5toarea opinie: .ori accept5 lucrurile cu5 le descriu oa5enii! ori le trat5 cu5 sunt ele Hn realitate.& Pentru alii! Hn special cei care lucreaz cu publicul sau clienii! infor5aia este ce)a creat de or%anizaie& Definiiile diferite susin atitudini diferite fa de colectarea (i procesarea infor5aiei& Pri5a atitudine + a desi%nerilor + )a i5pune colectrii infor5aiei ne)oile (i criteriile procesrii auto5ate& ConsiderInd c infor5aia eKist! neschi5bat! Hn 5ediu! for5a colectrii nu )a influena infor5aia Hns(i& Dac rezultatele sunt

diferite! diferenele trebuie atribuite 5etodei& 'etoda tinde Hntotdeauna spre poziia obser)atorului obiecti)& #r! cu5 )o5 arta Hn continuare! natura inerent incert a procesului de co5unicare (i faptul c se5nificaia ia na(tere din relaia .cititor. + infor5aie eludeaz 5surarea (i predicia obiecti)& Aceasta nu Hnsea5n c o 5surare ri%uroas nu este posibili& A doua definiie i5pune colectrii infor5aiei structuri stabile Rspre eKe5plu! le%islaie! politici or%anizaionaleN cu )aloare episte5ic redus& Aceste structuri .decupeaz. din 5ediul or%anizaional infor5aia strict corespunztoare! distorsionInd+o! percepti)! la ne)oie! cu con)in%erea aflrii .ade)rului.& A treia definiie! care su%ereaz c se5nificaiile sunt create! con(tientizeaz i5pactul poziiei obser)atorului Hn peisa,ul co5unicaional! al naturii (i ordinii Hntrebrilor! etc& asupra datelo r obinute&

S #i!:are de 0aradig! in er etarea o!uni rii


Cercetarea Hn do5eniul psiholo%iei sociale nu a contribuit la introducerea tehnolo%iilor infor5aionale Hn or%anizaii! nici nu a H5piedicat+o& -a nu a reu(it s aduc date con)in%toare Hn pri)ina rolului tehnolo%iei infor5aiei Hn co5unicarea or%anizaional& Dup aprecierea autorilor "hul5an! Pen5an (i "iess R/004N nereu(ita Hn aceast direcie s+ar datora tipului de abordare a feno5enului& Astfel! obiectul 5ultor cercetri este stabilirea efectelor .ter5inalilor. Rco5puter! tipuri sofisticate de aparate telefonice! facsi5il etc&N& Rezultatele lor Hi intereseaz 5ai puin pe utilizatori! pentru care .ter5inalii. specifici nu sunt entiti separate& # cre(tere a aportului cercetrilor de psiholo%ie social (i or%anizaional! susin autorii! )a a)ea loc prin orientarea lor spre tehnolo%ia infor5aional ca totalitate! spre Hnele%erea locului ei Hn procesul de co5unicare

or%anizaional& Acest fel de abordare i5plic o schi5bare a 5odelelor pe care se bazeaz atIt Hnele%erea infor5aiei cIt (i a procesului de co5unicare& 'odelele tradiionale ale co5unicrii au orienatat cercetrile Hn alte direcii decIt acelea care par a fi 5arile proble5e ale introducerii tehnolo%iilor infor5aionale& Aceste 5odele! ca (i 5etodele adec)ate lor au ur5at tradiia e5piric& Tradiia e5piric are o concepie Hn%ust asupra datelor ce pot fi folosite! bazat pe datele folosite Hn (tiinele fizice& .In conteKt u5an datele au o lar% arie de se5nificaii poteniale care cer interpretarea acti) a cercettorului& Datele bo%ate Hn se5nificaii! atIt de tipice Hn cercetarea co5unicriid trebuie tratate destul de diferit de datele din fizic sau tehnolo%ie& Dar 5odelele (i 5etodele co5un folosite Hn tradiia e5piric nu fac! 5etodolo%ic! distincie Hntre infrastructura te(nologic i infrastructura uman. Cercettorii care opereaz Hn aceast tradiie sunt! far s+(i dea sea5a! condu(i spre adoptarea unui deter5inis5 tehnolo%ic. R"hul5an! Pen5an (i "less! /004! p&/73 su&l. n.4. "chi5barea concepiei despre co5unicare conduce la sesizarea altor proble5e le%ate de tehnolo%ia infor5aional (i de co5unicarea or%anizaional Hn %eneral&

*n model descriptiv9 comunicarea ca autopoez 5)mergena unei structuri sociale8


Definirea infor5aiei ca se5nal trans5is R"hannon (i Yea)er! /0>0N folosit Hn le%tur cu siste5ele electronice pare insuficient pentru eKplicarea feno5enelor de co5unicare u5an& 'odelul tradiional al co5unicrii nu ofer nici el prea 5ult Hn aceast direcie& Co5unicarea este considerat un proces de trans5itere (i pri5ire a infor5aiei (i 5esa,elor& Definiia este foarte apropiat de si5ul co5un& In baza ei or%anizaiile sper c introducerea tehnolo%iilor infor5atice )or 5ri )iteza trans5iterii (i

)or cre(te stocarea ideilor! Hn raport cu ceea ce ar putea a(tepta de la co5unicarea fa Hn fa& # 5ai bun Hnele%ere a co5unicrii i5plic dou distincii i5portante: diferena conceptual Hntre .infrastructura tehnolo%ic. (i .infrastructura u5an. (i diferena conceptual Hntre infor5aie (i co5unicare R"hul5an! Pen5an (i "less! /004N& <nfrastructura te(nologic cuprinde 5a(inile (i tehnolo%ia infor5atic& -a ser)e(te interese tehnice! prin aplicarea raionalitii (tiinifice& <nfrastructura uman consist! Hn 5are! din ceea ce descrie5 ca fiind cultura: li5ba,ele noastre! cunoa(terea obi(nuinelor (i practicilor u5ane! 5odurile noastre de or%anizare social& Tehnolo%ia infor5atic a fost creat pentru a facilita aciunea de co5unicare (i cunoa(tere practic& -a )ine Hns! cu o raionalitate diferit de raionalitatea li5ba,elor u5ane (i! de aceea! oricIt ar fi de perfecionat ea nu poate H5bunti! direct! practicile noastre de co5unicare& 'ulte din nea,unsurile 5anifestate Hn cercetrile (i practicile co5unicrii se datoreaz nereu(itei Hn stabilirea diferenelor conceptuale Hntre infor5aie (i co5unicare& Intr+o accepiune co5un infor5aia eKist Hn lu5ea fizic! are proprietile acestei lu5i (i eKist indiferent de percepia noastr& Cu toat aceast independen de fiina u5ana! infor5aia nu poate aciona Hn nici un fel (i nu are se5nificaie& "e5nificaia se creaz Hn relaia infor5aiei cu a%entul u5an! Hn relaia infor5aiei .de citit. cu cititorul& "e5nificaia nu este o parte! un ele5ent al infor5aiei& -a nu poate fi identificat separat de relaia infor5aiei cu a%entul u5an& Presupunerea c infor5aia eKist independent de fiina u5an susine o idee %re(it despre posibilitile 5i,loacelor tehnice& Acestea sunt considerate a fi 5i,loace de stocare! transfer (i transfor5are de se5nificaii& Dac consider5 c se5nificaiile sunt stocate de cu)inte (i alte se5nale! atunci cu cIt 5ai 5ulte se5nale diferite pute5 crea (i pstra cu atIt

5ai 5ulte idei transfer5 (i stoc5& Dac! Hn schi5b! consider5 se5nificaiile ca un proces al infrastructurii u5ane! atribui5 oa5enilor nu 5i,loacelor tehnice! crearea (i 5anipularea lor& Pentru a apare co5unicarea! subiectul trebuie s presupun c infor5aia citit Hn 5ediu a fost %enerat de cine)a cu scopul de a co5unica& De atribuirea inteniei de co5unicare a celuilalt depinde %enerarea se5nificaiei& 'odelul define(te co5unicarea prin desf(urarea acti)itii relaionale a partenerilor& Accentul cade pe procesul nu pe produsele co5unicrii& Co5unicarea este desf(urarea acti)itii reunite a partenerilor! 5ai curInd decIt o serie de e)eni5ente discrete care trec de la unul la altul& Comunicarea $nseamn emergena unei structuri sociale. "tructura co5unicrii nu este rezultatul planului sau sche5ei unuia dintre parteneri& -a se .auto%enereaz.! se .autospecific. confor5 paternului unic de interaciune dintre participani RYeicX! /010! "hortter! /0]1 a!b! Pen5an! /0]]N&

'anagementul semnificaiilor
8n 5odel al co5unicrii care face distincie Hntre infrastructura u5an (i infrastructura tehnic! Hntre infor5aie (i se5nificaie (i care consider inferarea inteniei de co5unicare ca esenial Hn %enerarea se5nificaiilor infor5aiei citite face .managementul semnificaiilor2 5ult 5ai i5portant pentru efectele tehnolo%iei infor5atice! decIt 5ana%e5entul tehnolo%iei Hns(i& 'ana%e5entul se5nificaiilor este (i 5ult 5ai dificil& Tehnolo%ia este si%ur (i pre)izibil& .Infrastructura u5an. care creeaz se5nificaiile este schi5btoare! nepredictibil (i capabil de reacie la influen& 'ana%e5entul se5nificaiilor su%ereaz alte proble5e ca fiind i5portante Hn le%tur cu introducerea tehnolo%iei infor5atice Hn or%anizaii& -Ktinderea noiunii de siste5 infor5atic dincolo de li5itele siste5ului tehnic! un desi%n al siste5ului tehnic centrat pe proble5ele co5unicrii u5ane (i influena eKpectanelor utilizatorilor constituie proble5e ale 5ana%e5entului se5nificaiilor&

Nu tehnolo%ia trebuie i5pus utilizatorului! ci desi%nul tehnolo%iei trebuie s includ proble5ele utilizatorului& "iste5ele trebuie proiectate cu considerarea proble5elor co5unicrii u5ane! surselor de incertitudine (i %re(elilor de interpretare posibile& # dia%noz orientat spre identificarea interpretrilor neintenionate de desi%ner! a confuziilor! rspunsurilor necorespunztoare trebuie s precead desi%nul siste5ului& Aceast dia%noz cade Hn co5petena psiholo%ului or%anizaional nu a in%inerului& Proble5ele co5unicrii aprute Hn or%anizaii au schi5bat rolul cercettorului din do5eniul (tiinelor sociale& Dac anterior psiholo%ul lua siste5ul infor5atic ca .dat.! testIndu+i i5pactul! Hn ulti5ii ani! rolul psiholo%ului este proacti)& -l asi%ur co5patibilitatea siste5ului infor5aional cu ne)oile (i cerinele utilizatorului& -Kpectanele (i con)in%erile pri)ind tehnolo%ia infor5atic creeaz se5nificaii care )or afecta acceptarea (i utilizarea ei& "e5nificaiile pot fi cunoscute prin studierea practicilor anterioare (i a conteKtului or%an izaional& Politicile or%anizaionale (i preferinele indi)iduale pot crea proble5e 5ai serioase i5ple5entrii siste5ului decIt proble5ele tehnice& I5ple5entarea unui siste5 infor5atic cere un 5ana%e5ent al se5nificaiilor ce ine! de ase5enea! de do5eniul psiholo%iei sociale aplicate& "arcina psiholo%ului este fie de a integra diversitatea semnificaiilor prezente Hn infrastructura u5an! fie de a introduce 2varia&ilitatea intern2 RYeicX! /010N cInd infrastructura u5an este do5inat de se5nificaii unice! ri%ide& Controlul falselor aparene cu ori%ine Hn con)in%eri eronate pri)ind posibilitile siste5ului este o latur i5portant a 5ana%e5entului se5nificaiilor& # or%anizaie poate a)ea con)in%erea opti5ist c un siste5 de prelucrare auto5at a datelor Hi )a per5ite o H5buntire a tranzaciilor cu partenerii si& CurInd )a putea constata c siste5ul infor5atic nu a Hnlturat erorile din procesul co5unicrii& -l le poate! din contr! accentua& Generarea unor e#pectane realiste prin for5area unei )iziuni corecte asupra procesului de co5unicare! asupra proble5elor ei inerente este o sarcin 5ai puin Hndeprtat de practicile

co5unicrii decIt ar prea la o eKa5inare su5ar& Ceea ce crede5 c este co5unicarea deter5in deciziile (i aciunile noastre Hn acti)itile practice de co5unicare& -sena co5unicrii u5ane su%ereaz c neHnele%erea este 5ai de%rab nor5a decIt eKcepia! c efectul tehnolo%iei infor5atice depinde de calitatea desi%nului ei! etc& Tehnolo%ia infor5atic de co5unicare ofer oportunitile unei 5ai bune co5unicri nu o 5ai bun co5unicare& Rolul psiholo%ului Hn 5a5a%e5entul se5nificaiilor apare cu atIt 5ai i5portant cu cIt se5nificaiile sunt Hn continu schi5bare& 'ana%e5entul oricrei tehnolo%ii are o durat ce se 5soar Hn ani& ConteKtul or%anizaional se schi5b Hn acest perioad (i o dat cu el eKpectanele le%ate de posibilitile noii tehnolo%ii& Inter)enia psiholo%ului ca (i a 5ana%erului se face Hntr+un proces de 2amplificare - contracarare a deviaiilor2 RYeicX! /010! Nord! /0]7N& # schi5bare sau .de)iaie. Hntr+o parte a unui siste5 poate fi a5plificat sau contracarat prin relaiile ei cu alte pri ale siste5ului& CInd aceste raporturi definesc un cerc )icios de)iaia este a5plificat! schi5barea se autosusine& CInd relaiile dintre prile i5plicate definesc un cerc .)irtuos. de)iaia este contracarat de siste5 R)& cap& ]N& Dia%noza naturii relaiilor dintre se5nificaiile diferite (i deciziile (i aciunile utilizatorilor poate funda5enta 5ana%e5entul lor& Astfel! cInd interaciunile a5plific o se5nificaie duntoare este necesar .spar%erea. structurii care susine o astfel de de)iaie& CInd siste5ul contracareaz o de)iaie )aloroas! ea trebuie inclus Hntr+o structur care s autosusin schi5barea poziti)& A(adar! schi5brile sau de)iaiile )aloroase Hn do5eniul se5nificaiilor trebuie inte%rate Hn structuri care se auto5enin! schi5brile duntoare trebuie incluse Hn
I6

structuri care contracareaz schi5barea&

I5pre)izibilitatea co5unicrii! structurarea ei Hn prezent are ca pri5 cauz capacitatea partenerilor de a aciona ca a%eni nu nu5ai de a reaciona& # dia%noz Hn interesul 5ana%e5entul se5nificaiilor )a ur5ri cum sunt meninute anumite semnificaii atribuite tehnolo%iilor! cInd oricare partener al co5unicrii poate a)ea iniiati)a schi5brii& Cu5 sunt a5plificate unele (i contracarate alteleT Cu5 depind aceste schi5bri de poziiile 5e5brilor Hn peisa,ul co5unicrii! de co5petena tehnolo%ic (i co5unicati) a 5e5brilor! de statusul lor! etc&T

Bibliografie
Aronson! -& R/01]N& .Dissonance theorV: Pro%ress and proble5s.& In: R& P& Abelson et al. R-ds&N& T(eories of cognitive consistenc6P ; source&oo8& Chica%o: Rand 'cNallV& Be5! D&U& R/013N& ."elf+perception: An alternati)e interpretation of co%niti)e dissonance pheno5ena.! )s6c(ological !evieJ! 3>! /]2+644& Breh5! U&Y& R/011N& ; t(eor6 of ps6c(ological reactance. Ne`+ iorX: Acade5ic Press& ChaiXen! "& R/0]4N& .Heuristic )ersus sVste5atic infor5ation processin% and the use of source )ersus 5essa%e cues in persuasion.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6! 20! 376+311& Chelcea! "&! Per,u+:iiceanu! A&! 'oescu! '& R/006N ."chi5bri Hn opiniile (i atitudinile politice ale populaiei din Ro5Inia dup dece5brie /0]0.! !evista de psi(ologieR 2]! 2! 6/l+66> & Cialdini! R& B& R/0]>N& .Principles of auto5atic influence.& In& U& UacobV! C& "& Crai% R-ds&N! )ersonal sellingP T(eor6, researc( and practice, :eKin%ton! 'ass: D& C& Heath&

Collins! B&-&! Ash5ore! R&D&! HornbecX! $&Y&! YitneV! R& R/034N& ."tudies in forced co5pliance: [III! [j& In search of a dissonance + producin% forced co5pliance paradi%5.! !epresentative !esearc( in 1ocial )s6c(olog6! /! /l+62& De"anctis! <&! <allupe! R&B& R/0]3N& .A foundation for the studV of %roup decision support sVste5s.! -anagement 1cience! 22! 7]0+140& -iser! U&R& & R/0]1N& Cognitive social ps6c(olog6! :ondon: 'c <ra`+ Hill& -iser! U&R&! Ross! '& R/033N .Partisan lan%ua%e! i5ediacV and attitude chan%e.! Muropean 0ournal of 1ocial )s6c(olog6! 3!>33+>]0& $eld5an! D&C&! Arnold! H&U& R/0]2N& -anaging individual and group &e(avior in organizations! 'c<ra`+Hill& $estin%er! :& R/073N& ; t(eor6 of cognitive dissonance& -)anston! ///: Ro`! Peterson& $estin%er! :&! Carls5ith! U&'& R/070N& .Co%niti)e conse?uences of forced co5pliance.& 0ournal of ;&normal and 1ocial PsVcholo%V! 7]! 642+6/4& $reed5an! U&:&! "ears! D&#& R/017N& ."electi)e eKposure.& In: :& BerXo`itz R-d&N& ;dvances in M#perimental 1ocial )s6c(olog6 R)ol& 6&N "an Die%o! CA: Acade5ic Press& <ale%her! U& R/004N& .Intellectual tea5`orX and infor5ation technolo%V: The role of infor5ation sVste5s in collaborati)e intellectual `orX.& In: U&"& Carroll R-d&N ;pplied social ps6c(olog6 and organizational settings, Hillsdale! Ne` UereV! :a`rence -rlbau5 Associates& Hall! -&! R/070N& T(e silent language! Ne` iorX: DoubledaV &+laneV! Y&j R/032N& Communication and organizational &e(avior, Ho5e`ood! III: Ir`in&

Matz! D&! "totland! -& R/070N& //A preli5inarV state5ent of a theorV of attitudine structure and chan%e.& In: "& Moch R-d&N PsVcholo%V: A studV of science R)ol& IllN Ne` iorX: 'c <ra`+HillG O\@`is! P&jR/0]4N& ?rganizational communicationP T(e essence of effective management R"econd editionN& <rid Publishin%: Colu5bus! #hio& jiatei! :& R/006N .Co%nition et ethnicite.! 1tudia >niversitatis Ia&e- Iol6ai, )s6c(ologia-)aedagogia! 23! l+6! ]2+0/& 'iller! <&A& R/071N& .The 5a%ical nu5ber se)enG plus or 5inus t`o: "o5e li5its on our capacitV for processin% infor5ation.! )s6c(ological !evieJ! 12! ]l+03& 'ills! U&! Aronson! -& R/017N& .#pinion chan%e as a function of co55unicatorJs attracti)eness and desire to influence.& 0ournal of )ersonalit6 and 1ocial )s6c(olog6, /! /32+l33& Nord! Y& R/0]7N& .Can or%anizational culture be 5ana%edT A sVnthesis.& In P& $rost! :& 'ore! '& :ouis! :& :undber%! I& 'artin R-ds&N& ?rganizational culture! Be)erlV Hills! CA: "a%e #s%ood! C& -&! Tannenbau5! P& H& R/077N& .The principle of con%ruitV in the prediction of attitude chan%e.& )s6c(ological !evieJ! 16! >6+77& Pen5an! R& R/0]]N& .Co555unication reconstructed.& 0ournal of T(eor6 in 1ocial Ie(avior! /]! 24/ +2/4& PettV! R&-&! Cacioppo! U&T& R/0]7N& .The elaboration liXelihood 5odel of persuasion.& In: :& BerXo`itz R-d&N Ad)ances in eKperi5ental social psVcholo%V& jol& /0& Ne`+iorX: Acade5ic Press& Radu! I& R/004N .Teorie (i 5etod Hn etnopsiholo%ie.! !evista de psi(ologie! 21! /!7+l3&

Ro%ers! -&! Ro%ers! R& R/031N& Communication in organizations. Ne` iorX: The $ree Press &Rosenber%! '&U&! Abelson! R&P& R/014N& .An analVsis of co%niti)e balancin%.& In: C&I& Ho)land! '&U& Rosenber% R-ds&N& ;ttitude organization and c(angeP ;n anal6sis of consistenc6 among attitude components. Ne` Ha)en& Conn!: iale 8ni)ersitV Press& "hannon! C&-&! Yea)er! Y& R/0>0N& -at(ematical t(eor6 of communication, 8rbana! I:: 8ni)ersitV of Illinois Press& "hortter! U& R/0]1 bN& .Realis5 and relati)is5! rules and intentionalitV: theories and accounts.& Iritis( 0ournal of 1ocial )s6c(olog6, 67! /00+6//& "hotter! U& R/0]1 aN& .A sense of place: jico and the social production of social identities.& Iritis( 0ournal of )s6c(olog6, 67! /00+
FBB%

"hul5an! A&D&! Pen5an! R&! "less! D& R/004N& .Puttin% infor5ation technolo%V in its place: #r%anizational co55unication and the hu5an infrastructure.& In: U&"& Carroll R-d&N& ;pplied social ps6c(olog6 and organizational settings! :a`rence -rlbau5 Associates! Hillsdale! Ne` UerseV& "teers! R&'& R/00/N& <ntroduction to organizational &e(evior& R$ourth editionN! Harper Collins& Ta,fel! H&! YilXes! A&:& R/012N .Classification and ?uantitati)e ,ud%e5ent.& Iritis( 0ournal of )s6c(olog6, 7>! /4l+l/>& TedesXi! U&T&! "chlenXer! B&R&! Bono5a T&j& R/03/N .Co%niti)e dissonanace: Pri)ate ratiocination or public spectacleT.! ;merican )s6c(ologist! 61! 1]7+107& YeicX! M&-& R/010*/030N& T(e social ps6c(olog6 of organizing. Readin%! 'A: Addison+YesleV GCapitolul _

E ORIA -l /N7.0AREA OR#ANI$ATIONA".

*n model cognitiv al organizrii $e& rierea !odelului


YeicX R/030N define(te or%anizarea ca un set de re%uli! )alidate consensual (i destinate reducerii echi)ocului! prin inter5ediul co5porta5entelor interdependente inteli%ibile& Definiia lui YeicX conine cel puin trei co5ponente& R/N 'aterialul de baz cu care opereaz or%anizarea este infor5aia care este a5bi%u! incert! echi)oc& $ie c infor5aia este coninut Hn produse 5ateriale! clieni recalcitrani! sarcini atribuite ori cerine sindicale! Hn operarea cu ea eKist 5ulte posibiliti (i 5ulte rezultate& #r%anizarea )izeaz reducerea posibilitilor (i stabilirea unui ni)el acceptabil de certitudine& A(adar! ceea ce declan(eaz or%anizarea este infor5aia echi)oc& R6N -forturile de a preciza se5nificaiile HntI5plrilor curente incerte aparin 5ai 5ultor persoane& Interdependenele dintre oa5eni alctuiesc substana or%anizaiilorG dar aceste interdependene sunt fluide (i schi5btoare& R2N 'e5brii or%anizaiilor cheltuiesc considerabil ti5p ne%ociind Hntre ei o )ersiune acceptabil a ceea ce se HntI5pl& Cunotinele 5setul de reguli4 rezultate din aceast validare consensual alctuiesc 2M#periena2 sau 2-emoria2 organizaiei. Deoarece HntI5plrile! aciunile curente sunt descifrate prin intermediul acestei 2gramatici2 memorate! or%anizaiile au un 5are rol Hn crearea realitilor! pe care le percep! apoi! ca .fapte. la care trebuie #ri%inea subi%%i@@,%al,@J@ 0r%FfliTFiflnaT^l: caracterul! deopotri)! indi)idual (i social ai or%anizrii este captat de YeicX Hntr+un 5odel inspirat din procesele seleciei naturale& Confor5 5odelului! cele patru ele5ente ale or%anizrii sunt: sc(im&area* ecologic, instituirea, selecia i reinerea.

Hn cursul desf(urrii e)eni5entelor or%anizaionale apar discontinuiti (i )ariaii& Aceste sc(im&ri ecologice constituie 5aterialul brut! care atra%e atenia (i care trebuielnlerprept! Hneles& <nstituirea subliniaz rolul 5e5brilor or%anizaiei Hn crearea 5ediului care! apoi! li se i5pune& CInd apr )arian Hn cursul e)eni5en+ I"IoHTactorul trebuie s izoleze aceste schi5bri! pentru a le acorda o 5ai 5are atenie& De ase5enea! chiar aciunea actorului poate produce unele schi5bri! care s acioneze! ulterior! ca oricare constrIn%eri .de 5ediu.& Instituirea produce 5aterialul care! apoi! )a fi sesizat sau i%norat prin procesul de selecie& "Yecfial5plic aplicarea unor structuri co%niti)e pe 5aterialul instituit! cu scopul de a+i reduce! a5bi%ilitatea! eri5*nruI Aceste structuri i5puse sunt! adesea! reprezentri cauzale! eKtrase din eKperiena anterioar a indi)idului& Aplicate cursului e)eni5entelor! ele pot oferi o interpretare rezonabil a acestuia sau Hl pot Hncurca 5ai@5ult& Reprezentrile cauzale su%ereaz ce )ariabile pot fi decupate Hn fluKul eKperienei (i cu5 pot fi ele conectate& !etenia se refer la si5pla stocare a instituirilor& $i%urile ]&/ (i ]&6 prezint 5odelul or%anizrii! Hn care YeicX su%ereaz ur5toarele relaii Hntre cele patru procese: R/N schi5barea ecolo%ic (i instituirea sunt le%ate Hntr+un .circuit care a5plific de)iaia.G R6N instituirea se lea% de selecie printr+o relaie cauzal direct proporionalG R2N selecia are un efect direct proporional asupra retenieiG R>N retenia afecteaz atIt selecia cIt (i instituirea! Hn raport direct sau in)ers proporional! dup cu5 indi)idul are Hncredere RyN sau nu are Hncredere R+N Hn eKperiena sa anterioar& Dac 5e5brii or%anizaiei au Hncredere co5plet Hn eKperiena lor anterioar Rcircuitul a)Ind! dup cu5 )ede5 Hn fi%urile ]&/ (i ]&6 !#e%oria )i 2n9area organizaional

_ase se5ne ne%ati)eN ori! di5potri)! sunt! total neHncreztori Hn trecutul br Rcircuitul a)Ind! Hn acest caz! opt se5ne ne%ati)eN Hntre%ul siste5 auzal )a a5plifica de)iaia! )a fi instabil& Nu5ai o atitudine 5bi)alent! de Hncredere (i neHncredere si5ultan )a putea stabiliza iste5ul& De(i 5odelul: schi5bare ecolo%ic + instituire + selecie + atenie apare ca o sec)en liniar! stadiile funcioneaz ca .prelucrri istribuite paralel.! Hn care rezultatele pariale dintr+un anu5it stadiu fecteaz celelalte stadii& ConsiderInd stadiile ca procese care se ,itreptrund, ne )o5 putea face o i5a%ine a structurii or%anizaionale! loarte diferit de cea su%erat de or%ani%ra5ele tradiionale& Definind r%anizarea ca .procesele prin care 5e5brii ei Hnltur echi)ocul luKului eKperienei. i punInd Hn locul di)iziunilor structurale o5porta5ente interdependente! an%renate Hn circuite cauzale! structura r%anizaiei ar putea fi un 5o5ent .Hn%heat. al desf(urrilor instituire selecie + retenie. RYeicX! /030! p& />7N& Pare! a(adar! 5ai ,ustificat s cut5 or%anizaia! fie ea cea 5ai oncret .societate co5ercial.! 5ai de%rab Hn 5intea 5e5brilor ei! lecIt Hn cldirile ei ori Hn .or%ani%ra5a. departa5entelor din care este o5pus& YeicX ilustreaz funcionarea 5odelului su prin cIte)a Ke5ple& In pri5ele dou pute5 obser)a felul Hn care procesul de elecie (i procesul de retenie reduc echi)ocul infor5aiei& Cel de+al reilea este o bun ilustrare a procesului de instituire! precu5 (i a aracterului! deopotri) indi)idual (i social! al eKperienei Ar%anizaionale& EFe!0lul 28 " presupune5 c un strin rtce(te printre Nersoanele unei adunri& Apariia sa + schi5bare ecolo%ic + este dbser)at de cti prezeni& #bser)area este .instituirea. care deli5iteaz pune Hn parantezN strinul pentru prelucrrile ulterioare& Pentru a ransfor5a strinul Hntr+un lucru cunoscut! %azdele acti)eaz un nu5r nic de

re%uli 5e5orate pentru asa5blarea procesului de selecie! din nteraciunile Hn care intr strinul& "pre eKe5plu! .strinul e fcut s se si5t ca acas.& Re%ulile de interaciune fiind puine! se an%a,eaz 5ulte interaciuni separate cu strinul& #ricine poate s i se adreseze Hn cele 5ai di)erse proble5e& Hn ur5a interaciunilor strinul de)ine o persoan cunoscut a crei .identitate. este stocat Hn 5e5oria indi)idual a celorlali ca cine)a care trebuie abordat sau e)itat Hn ocaziile ulterioare .R$i%& ]&/N.

S #i!:a re e ologi N E t #iv e o o 0e 0 r e 0u e t r 3I & at o o a 0e r&o n an a ne t u r no & u E&te o:&ervat un ne uno& ut t3 g t E o #iv a o r 0er e e0 ut 3E&

8
In&titui re

Sele ie

Reteni e

M i l ult uri eR 9 ,

! !

M u l

i o a ! e n i l i 0 o t v o r : i & t r i , n u l u i d e & 0 r e d i v e r & e l u r u r i P u

i n e r e g u l i P u i n e d e

a t e ! 3 ,JJJ M u l t e regu li9

3 a P & r a e ! z : l i a n r t e , i l n l u u r ! i a 3 i H 0 a r i i & e t , e S n i u l n o o r

a v i"igura

_.3 Relaii cauzale Hntre procese R-Ke5p lul /N EFe!0 lul B8 " ne i5a%in 5 un alt strin pli5bI ndu+se printre 5e5bri i unei adunri! dar! care! spre deosebi re de pri5ul! are o funcie cunosc ut:

strinul este colonel& Ca persoan el este necuno scu cpitani lor (i ser%eni lor prezeni la adunare & Dar! el este un sti5ul 5a puin echi)oc ! deoarec e cei prezeni au cuno(ti ne despre felul Hn car a,un%i colonel (i cu5

trebuie tratai coloneii & Cuno(ti nele despre .cu trebuie tratai coloneii . Hnlocuie sc 5ulte din re%ulile pri)ind felul cu trebuie prelucr at infor5a ia despre acest strin particul ar& Nu5r u 5are de re%uli de

interac iune reduce nu5ru l interac iunilor separat Respect Indu+le! puini dintre cei prezeni i se )or adresa Hntr+o 5anier fa5iliar & Dup cu5 se poate obser)a Hn fi%ura 68B colonel ul r5Ine! H 5ai 5are 5sur! o persoan

necuno scut fa de strinul din eKe5p

l! care Hn 5o5entul apariiei nu este inclus Hn nici o cate%orie! dar lterior este clasificat ca o persoan atr%toare&

+-

#i!:are T In&tituire oiogi UV' E&te o:&ervat un


colonel

E #i>o 0er e0ut 3Iat un olonel3

WX Retenie E #ivo 0er e0ut 3M ;ntre: u! e&te In realitate3 G

W55 Sele ie MPuine ! , i luri 3nu!ai 0er&oanele u grad ridi at vor:e& %a!iliar u olonelul3 8 Multe i"igura

reguli de intera iune 3nu te re0ezi3< 3atenie la ton3< et 8

Multe R , reguli9 i luri9 30lani%i &ituaii In are 0ot %i % ute 3va tre:ui &,l o:&ervaii3 o:&erv! ;n Puine di%erite &ituai

_.G + Relaii cauzale Hntre procese R-Ke5plul 6N&

EFe!0lul 2& # orchestr de ,azz cu /3+64 5e5brii este considerat de YeicX un eKe5plu perfect de or%anizaie 5ic& -Kist un ider principalG eKist 2 lideri de seciuni Hn subordinea lui! fiecare din ei Hind responsabil de alte 2+7 persoaneG apoi sunt 5e5brii fiecrei seciuni& Cerinele de coordonare dintr+o orchestr de ,azz sunt iubstaniale! dar sunt echilibrate de cerinele! la fel de puternice! de no)are! atIt Hn interpretrile solo cIt (i Hn cele ale seciunilor& # dat ce pupul Hncepe s cInte! nu eKist cale de Hntoarcere& 'uzicienii trebuie i Hncheie Hntr+un fel nu5rul! chiar dac aceasta cere un 5are efort! 2entru a acoperi e)entuale erori& Responsabilitatea erorilor! ca (i succesul sunt! adesea! dificil de localizat& Ne%ocierea interpretrii finale i nu5rului apare fie eKplicit! fie i5plicit& Credibilitatea co5pozitorului are o 5are i5portan Hn interpre+ area 5uzicii! pentru c influeneaz cantitatea (i felul efortului pe care in 5uzician Hl depune pentru a Hnele%e o nou pies 5uzical& Datorit

indiferenei sau Hndoielilor asupra seriozitii ori co5petenei unui co5pozitor! interpreii )or face 5ai 5ulte erori Hn interpretarea unei piese! calitatea 5uzicii realizate )a scdea! iar piesa )a fi uitat repede& Dac aceea(i pies nou este dat unei orchestre co5parabile! dar este E atribuit unui co5pozitor serios! interpreii )or depune 5ai 5ult efort Hn Hnele%erea ei& -rorile pri5ei interpretri )or fi 5ai puine! e)aluarea 5uzicii )a fi 5ai bun iar piesa )a fi 5e5orat 5ai bine& Atenia 5ai 5are la interpretare! Hn cazul 5uzicii unui co5pozitor credibil reduce erorile! cre(te calitatea rezultatului (i! prin aceasta! credibilitatea iniial este confir5at! a(a cu5! Hn %eneral! propriile .profeii. se confir5& -Kist suficiente surse de echi)oc cInd o pies nou este repetat& 'uzica este necunoscut! are o anu5it co5pleKitate! 5ulte din caracteristicile de interpretare ReK& te5poulN trebuind s fie stabilite& #rchestra are un anu5it stil! interpretarea ei fiind 5ai 5ult sau 5ai puin deprtat de con)eniile respecti)ului %en de 5uzic& Toate aceste proble5e trebuie rezol)ate Hn ti5pul repetrii& 'ediul cruia 5e5brii orchestrei trebuie s+i fac fa nu este! pur (i si5plu! co5poziia! ci 5ai de%rab ceea ce fac ei cu aceast co5poziie! cInd o interpreteaz pri5a dat& Interpreii nu reacioneaz la un 5ediu! ei instituie 5ediul& Interpretarea iniial! iar nu partitura este situaia .eKtern. pe care interpreii Hncearc s+o fac inteli%ibil2& In procesul instituirii 5uzicienii .spar%. 5ediul Hn e)eni5ente discrete! care )or fi relaionate& De eKe5plu: .aceste (ase 5suri sunt i5posibile.! .aceast poriune este urIt.! .aceste note sunt %reu de citit.! .te5poul de pornire pare deosebit de i5portant.!J etc& In esen! fluKul 5uzicii instituite cu substanti)e inteli%ibile (i apoi Hncearc s conecteze substanti)ele Hntr+o 5anier raional& # dat ce ,nt(rpretul spar%e fluKul eKperienei Hntr+un seTHe )ariabile! el poate s fac inferena c ~unele dintre aceste )ariabile co)ariaz& CInd una din )ariabile i(ischi5b&)aloarea! alta sau alt

"i5ilar! nu ceea ce eKpune profesorul ci ceea ce est RpreNdispus (i capabil s perceap studentul constituie 5aterialul lui .d Hn)at.! 5aterialul interesant! neinteresant! i5portant! neesenial etc&)ariabile se schi5b (i ele! iar aceste transfor5ri se pot face Hn aceea(i direcie\sau Hn direcii opuse& #bser)area acestor schi5bri per5ite inferene pri)ind coneKiunea )ariabilelor! iar cInd )ariabilele care se transfor5 sunt separate Hn ti5p! se poate presupune o relaie de cauzalitate& In procesul instituirii interpretul poate desprinde ur5toarele (apte )ariabile: /& credibilitatea atribuitG 6& efortul depus Hn interpretareG 2& tolerana erorilorG >& atenia la noteG 7& dorina de a reconcilia notele de)ianteG 1& dorina de a a5Ina e)aluareaG 3& calitatea sunetului apreciat retrospecti)& -ste posibil ca interpretul s conecteze cauzal aceste )ariabile& -l poate constata c atunci cInd credibilitatea scade! efortul interpretrii (i atenia sa scad! iar tolerana erorilor cre(te& CInd efortul scade! scade aprecierea calitii! precu5 (i atenia acordat notelorG cInd tolerana erorilor cre(te scade atenia la note! dorina de a reconcilia notele de)iante precu5 (i dorina de a suspenda e)aluarea pre5atur& In final! interpretul poate obser)a c toate aceste relaii pot reduce calitatea perceput a 5uzicii realizate! care poate conduce la o scdere! 5ai 5are! a credibilitii& In fi%ura de 5ai ,os! reprezentarea cauzal Hnsu5eaz aceste )ariabile (i coneKiuni! care pot fi inferate de o persoan! dup repetate eKpuneri la fluKul eKperienei interpretati)e& # proprietate i5portant a structurilor suprapuse cursului eKperienei este auto)alidarea lor& $i%& ]&2 conine anu5ite circuiteG pornind de la o )ariabil! de eKe5plu! de la credibilitatea atribuit! pute5 a,un%e Hn punctul de plecare! dup ce a5 parcurs un anu5it traseu& Acesta este un circuit de feedbacX poziti)& A(a cu5 a5 )zut! dac scade credibilitatea! cre(te tolerana erorilor! descre(te calitatea 5uzicii realizate! ceea ce deter5in o scdere! Hn continuare! a credibilitii&

Reprezentrile cauzale pot s difere la cei! s zice5! 2] de interprei din orchestr& $iecare poate desprinde .)ariabile. diferite precu5 (i propriile Hndoieli pri)ind stabilitatea etichetrilor (i coneKiunilor pe care le+a i5pus eKperienei& Diferenele su%ereaz dou lucruri& Pri5ul! c dup ce indi)izii H(i i5pun )ersiunile personale asupra a ceea ce se HntI5pl! eKist Hnc un echi)oc rezidual& Al doilea !

coordonarea )a fi proble5atic pIn ce sunt realizate Hntre participani anu5ite acorduri Hn le%tur cu ceea ce toc5ai au interpretat (i ceea ce trebuie fcut Hn le%tur cu aceasta&
Credibilitatea co5porta5entulu i
liN @ iii

Calitatea 5uzicii ,udecat retrospecti

Ateni a

acord at

notelor

) / Tolerarea erorilor /'

Dorina de a corecta unele

hi

de)iaae

Dorinfa de a a5Ina e)aluar ea

iii Ii

"igura _.T + Relaiile cauzale dintre )ariabilele 5ediului instituit

Actul colecti) crucial! din or%anizaii! const Hn Hncercrile 5e5brilor de a ne%ocia acest consens& 'ai precis! 5e5brii Hncearc! Hn 5od colecti) s realizeze un acord pri)ind care poriuni din cursul eKperienei curente )or fi dese5nate ca )ariabile (i care coneKiuni dintre )ariabile sunt rezona&ile& Astfel! cInd afir55 c echi)ocul este Hndeprtat prin cicluri co5porta5entale interdependente! Hnele%e5 c 5e5brii ne%ociaz identificarea )ariabilelor ReK& .Nu cred c acest lucru este i5portant dar! se pare c tu crezi contrariul.N precu5 (i coneKiunile acestor )ariabile R."unte5 de acord c te5poul este i5portant! dar eu cred c e 5ai bine s fie 5ai alert iar tu! di5potri)! crezi c trebuie s fie 5ai puin alert /FN& De Hndat ce 5e5brii au realiza

tun acord asupra a ceea ce are consecine i5portante (i ceea ce nu conteaz prea 5ult! din eKperiena lor curent! precu5 (i un acord asupra direciei coneKiunilor dintre aceste ele5ente i5portante eKperiena curent de)ine 5ai inteli%ibil& -Kist 5ai 5ult suprapunere Hntre reprezentrile separate care sunt stocate Hn 5inile interpreilor! cInd Hncheie repetiia (i eKist o probabilitate 5ai 5are ca ei s interacioneze 5ai u(or cInd se )or confrunta cu acea 5uzic! Hn repetiiile ulterioare&
***

Bazai pe eKperienele anterioare de confh5tare cu o situaie nou! 5ana%erii unui departa5ent i5pun situaiei noi! Hn care toc5ai sunt an%renai! structuri percepti)e personale& $iecare identific anu5ite )ariabile (i presupune relaii cauzale Hntre ele& De(i! prin aceasta! situaia de)ine 5ai inteli%ibil pentru fiecare dintre ei! etichetrile (i coneKiunile lor pot fi! Hnc! nesi%ure (i diferite! de la unul la altul& 'ana%erii ne%ociaz un consens pri)ind ce anu5e din situaie este i5portant! prin consecinele sale (i cu5 trebuie rezol)at& Confruntarea nu are loc! Hntotdeauna! Hn Hntrunirea special co5andat! a tuturor& Cel 5ai frec)ent! percepia indi)idual a fiecruia acti)eaz cicluri de aciune interdependente! pstrate Hn 5e5orie! ca re%uli de decizie (i dele%are& Hndeprtarea echi)ocului eKperienei curente este atIt un proces indi)idual cI (i (ocial& Hnele%erea noii situaii este! Hn 5are 5sur! indi)idual! pentru c structuri co%niti)e indi)iduale sunt suprapuse e)eni5entelor curenteG dar 5ana%e5entul unei situaii este o )ariant co5un asupra lucrurilor! rezultat din cicluri de aciuni interdependente& Prin acti)area lor repetat 5e5brii or%anizaiei )or stoca reprezentri 5ai o5o%ene pentru a le i5pune! Hn )iitor! circu5stanelor si5ilare&Originea &u:ie tiv a realitilor

organizaionale
Ciclul percepti)& Neisser R/031N eKplid relaia de interdependen dintre subiect (i obiectul perceput prin noiunea de sche5 co%niti)& ? sc(em! susine Neisser! este o organizare a&reviat, generalizat i corecta&il a e#perienei, care servete drept cadru de referin pentru aciune i percepie. "che5ele sunt structuri acti)e! cuttoare de infor5aie& -le accept infor5aia a,uns la ni)elul or%anelor de si5 (i direcioneaz aciuneaG 5i(crile (i acti)itile operatorii fac disponibil 5ai 5ult infor5aie& Procesul ia for5a unui .ciclu percepti).& "che5a co%niti) direcioneaz eKplorarea Hn care se eKtra% e(antioane din obiectul percepiei& Aceste e(antioane pot 5odifica sche5a! care apoi direcioneaz eKplorarea (i e(antionarea ur5toare! care 5odific din nou sche5a (&a&5&d& Dup ce a fost eKtras un e(antion! eKplorarea ulterioar tinde s confir5e presupunerile fcute de,a Hn le%tur cu el& Percepia e)olueaz Hn direcia autoHndeplinirii prezu5piilor& Ideile noastre se i5planteaz Hn realitate! iar apoi sunt redescoperite sub for5a cuno(tinelor despre realitate& Astfel! co5porta5entul nostru produce la alii reaciile la care el este adec)at& Cel care crede c ni5eni nu+l place )a a)ea un co5porta5ent de neHncredere! defensi) sau a%resi)! 5anifestri la care alii )or eKpri5a lips de si5patie! Hntrindu+i presupunerea iniial& <rupurile pot (i ele s instituie 5ediul + ostil! cooperant! co5petiti) etc& + pentru a fi la rIndul lor constrInse de ostilitatea! cooperarea ori co5petiti)itatea pe care sin%ure le+au sdit Hn alii& Prezu5pia noastr c alii sunt ostili ori co5petiti)i schi5b co5porta5entul iniial prietenos ori cooperati) al acestora ctre ostilitate ori co5petiti)itate& Relaia de interdependen Hntre percepie (i sche5a co%niti)! descris de Neisser! se refer la procesul eKistent Hn 5intea unui sin%ur

o5& In or%anizaii aceste activiti cognitive simt dispersate $ntre mai muli oameni& -(antioanele desprinse de anu5ite persoane sunt 5odificate de sche5ele altor persoane! prin interpretrile lor personale &.Dispersia diferitelor stadii ale ciclului percepti)! peste tot Hn or%anizaii ser)e(te ca alt 5od de a descrie ce este o or%anizaie (i de a pre)edea cIt de bine )a cunoa(te ea lu5ea pe care o instituie. RYeicX! /030! p& /71N& Reprezentrile cauzale pe care 5e5brii unei Hntreprinderi (i le for5eaz! pe baza eKperienei lor or%anizaionale sunt eKe5ple de sche5e co%niti)e& Procedurile de operare standardizate sunt! de ase5enea! sche5e care structureaz 5odaliti de aciune asupra 5ediului& -le sunt cadre de referin! care adesea iau for5a autoHndeplinirii presupunerilor& Procedurile standard direcioneaz atenia ctre aspecte restrInse ale ~pbiectului acti)itii! care odat e(antionat! ,ustific aplicarea! de rutin! a procedurii& "che5ele care au drept coninut natura relaiilor u5ane pot crea feno5ene cu consecine i5portante pentru soarta or%anizaiilor& $eno5enul de groupt(in8 descris de Uanis! /036! reprezint un bun eKe5plu& In %eneral! orice idee care restrIn%e eKplorarea (i e(antionarea )a a,un%e s par din ce Hn ce 5ai plauzibil prin! chiar! natura acestei restricii& CInd cine)a are o idee (i caut date rele)ante este foarte probabil s le %seasc! dat fiind co5pleKitatea (i a5bi%uitatea lu5ii& Ideea )a fi retrospecti) apreciat ca plauzibil& A(adar! sche5ele pot fi! cu %reu! infir5ate& Instituirile nu r5In la aceea(i di5ensiune& Instituiri iniial 5inore! inte%rate Hn circuite cauzale care a5plific de)iaia se pot dez)olta Hn e)eni5ente cu consecine 5a,ore& "pre eKe5plu! caracteristici personale! ce par neHnse5nate! ale reprezentanilor unor departa5ente Hntr+un %rup decizional pot %enera rezultate surprinztoare& Proble5ele discutate Hn %rupul decizional nu sunt

independente de 5e5brii %rupului! ci! di5potri) sunt cel puin parial create de ace(tia (i rezol)ate Hn funcie de capacitile (i interesele lor& Actorii tind spre un consens! cel puin parial! al se5nificaiei aciunilor lor& Noiunea de .construcie social a realitii. capteaz aciunile de .ne%ociere. a interpretrilor& #a5enii pun! ei Hn(i(i! in 5ediul lor indi)idual ceea ce percep (i ne%ociaz& Noiunea de instituire a 5ediului subliniaz aceast i5ple5entare iniial a realitii& Conotaiile noiunii sunt c o&iectul Rcunoa(teriiN este perceput selectiv ,I prelucrat cognitiv, iar interpretarea lui este negociat interpersonal. Instituirea accentueaz caracterul acti) al cunoa(terii! Hn care chiar obiectul ei este constituit& 'ediul or%anizaional instituit este! a(adar! rezultatul organizrii stimulului& Definiiile personale ale situaiei! iar nu lu5ea 5aterial! influeneaz or%anizaiile& "chi5barea ecolo%ic (i instiuriea (ubiini@@!!,N,ci%inea subiecti) a realitilor or%anizaionale& #a5enii i5pun 5ediului se5nificaii care se Hntorc asupra lor or%anizIndu+le acti)itatea& 8n 5ana%er acioneaz fizic Hn 5ediul su RHntreprindereaN! este atent la o parte din el! i%nor cea 5ai 5are parte din el! discut! cu ali 5e5bri din conducerea Hntreprinderii! ceea ce )ede (i ceea ce face& -Kperiena sa de 5ana%er este consecina acestei acti)iti& -Kperiena 5ana%erului este! totodat! (i rezultatul a ceea ce el nu face& 8n 5ana%er deine 5ulte cuno(tine %re(ite care au la baz evitarea verificrilor. Cauzele e)itrii )erificrilor pot fi dintre cele 5ai diferite& # )erificare e)itat las Hntotdeauna o oarecare Hndoial pri)ind consecina infor5aiilor astfel pstrate& Rezultatul este surprinztor: o persoan este 5ai con(tient! acti)eaz 5ai u(or

cuno(tinele bazate pe testri e)itate decIt cuno(tinele )erificate& jerificarea d senti5entul de situaie Hncheiat! .catalo%at.& -)itarea )erificrii duce la feno5ene ase5ntoare feno5enului =ei%arniX& Co5unicarea! socializarea! consensul! Hn)area )icariant care au loc Hntre 5ana%eri au drept cnsecin faptul c 5ana%erii (tiu 5ult 5ai puin despre 5ediul lor decIt cred ei de obicei^ # persoan care obser) pe alii e)itInd anu5ite proceduri! scopuri! acti)iti (i conchide c aceast e)itare este ,ustificat )a e)ita el Hnsu(i toate aceste
A

acte& Alii repet! la rIndul lor! aceste e)itri& In consecin! oa5enii pot a,un%e la concluzii tot 5ai fer5e despre lucruri pe care ni5eni nu le+a )erificat direct& CInd toat lu5ea pare a fi de acord c ce)a eKist sau c ce)a este ade)rat! acest consens este considerat o dovad c lucrul eKist Hntr+ade)r&

Sele ia
#r%anizaiile trebuie s se descurce Hn 5ultitudinea se5nificaiilor care pot fi atribuite unei situaii& 'ediul Hn care eKist or%anizaiile a fost! uneori! caracterizat ca neordonat! nedeter5inat (i haotic& 'ediul poate fi 5ai bine caracterizat prin natura echi)oc a e)eni5entelor care Hl alctuiesc& 8n e)eni5ent echi)oc are cel puin dou se5nificaii& -l nu per5ite o clasificare precis& :Un lucru perceput Run input pentru %Indirea u5anN nu este echi)oc pentru c este lipsit de se5nificaie sau pentru c are o se5nificaie confuz& :ucrurile confuze sunt 5ai de%rab a5bi%ue! incerte& InputurileA ec#ivoce au! Hn schi5b! semnificaii multiple. -le sunt %reu de clasificat cu precizie! deoarece se preteaz la nu5eroase clasificri& "e5nificaiile 5ultiple nu ad5it o interpretare de co5pri5is& Interpretrile r5In distincte& "in%urul 5od Hn care pot fi controlate este supri5area sau i%norarea unora dintre ele sau alternarea ale%erii unora cu ale%erea altora&

#r%anizaiile se confrunt adesea cu dile5e& Cele dou alternati)e ale dile5ei nu pot fi co5binate Hntr+un co5pro5is& #r%anizaiile nu pot rezol)a se5nificaiile 5ultiple! nu5ai i%norInd sau ne%Ind unele dintre ele& -ste i5posibil ca o sin%ur se5nificaie i5pus cursului eKperienei or%anizaionale s epuizeze toate posibilitile (i! de aceea! echi)ocul r5Ine o co5ponent pre%nant a eKistenei or%anizaiei& )rin procesul de selecie cognitiv organizaiile selecteaz, $n mod direct, semnificaii i interpretri i indirect selecteaz 5promoveaz4 indivizi, departamente, grupuri sau scopuri - spune YeicX& "elecia co%niti) face parte! a(adar! din procesul lurii deciziei& :uarea deciziei const Hn selectarea unor interpretri ale e)eni5entelor (i utilizarea lor Hn calitate de constrIn%eri ale aciunilor ulterioare& Confor5 5odelului or%anizrii propus de YeicX! Hntr+o faz iniial se distin% aciuni (i HntI5plri! care sunt! toate! echi)oce& Aceste inputuri echi)oce de)in 5ai inteli%ibile prin procesul seleciei& $orele selecti)e Hn 5ediul or%anizaional sunt ideile (i interpretrile oa5enilor& In selecia natural caracteristicile 5ediului fa)orizeaz reproducerea unor trsturi ale speciei Rtrsturi care sunt adec)ate
A

5ediuluiN (i Hndeprteaz alte trsturi& In or%anizaii mediul instituit fa)orizeaz oa5eni!+ funcii! scopuri! dorine! desi%n+uri& Prin aceasta! el este un 5ediu artifical de selecie& CInd oa5enii din or%anizaii selecteaz aciuni (i interpretri! ei se folosesc de interpetrile
A

anterioare care s+au do)edit )iabile& Hncrederea in interpretrile anterioare poate anula! in)ersa sau 5odifica schi5brile ecolo%ice& In acest fel 5ediulJ instituit poate do5ina 5ediul .obiecti). din or%anizaie& 1elecia cogniti6g erplirn astfel, motivele pentru care Erganizaiile manifest inerie si se sc(im&E $ncet& Aciunile (i
A

interpretIrilese aco5odeaz 5ediului instituit! nu schi5brilor curente! naturale& #a5enii Hncearc s cupleze noile interpetri la ceea ce (tiu dinainte! iar ceea ce nu se potri)e(te este respins ori interpretat ca %re(it& Acest proces eKplic de ce noii )enii! 5ar%inalizaii ori nonconfor+ 5i(tii sunt surse i5portante de ino)aie Hn or%anizaii& Prin pariala neHncredere Hn propriile instituiri! prin Hndoiala siste5atic asupra acestora! 5e5brii or%anizaiei pot e)ita s transfor5e 5ediul or%anizaional RartificialN de selecie Hntr+un 5ediu RnaturalN care s perpetueze scopuri! stereotipii! rutine! proceduri standardizate de operare& Cei care iau decizii Hn or%anizaii se situeaz Hntre 5ediu (i efectele acestuia asupra or%anizaieiG ei pot opta Hntre diferite structuri or%anizaionaleG H(i pot H5bunti acurateea perceperii 5ediului sporindu+(i controlul asupra lui& A(adar! criteriile dup care se face selecia co%niti) se %sesc 5ai de%rab Hn autorii acestor decizii decIt Hn 5ediul obiecti)& :ucrurile /a care sunt ei ateni! instituirile! indicii folosii! cauzele care stau la baza folosirii acestor indici! paternurile neateniei lor! procesele de .scanare. (i .5onitorizare.! toate de)in criterii de selecie& I5portana acestor criterii de selecie care stau la baza interpretrii e)eni5entelor curente! a Hnele%erii structurilor (i proceselor or%anizaionale cre(te cu cIt constrIn%erile .obiecti)e. Rale pieei! spre eKe5pluN sunt 5ai reduse& ConstrIn%erile i5puse de caracteristicile 5ediului nu sunt atIt de puternice! HncIt s deter5ine caracteristici unifor5e or%anizaiilor din acel 5ediu& 'ediul se schi5b continuu Rde eKe5plu! fir5ele concurente H(i schi5b orientrileN (i! Hn plus! or%anizaiile pot supra)ieui! Hn aceea(i situaie! prin co5porta5ente diferite& 9i or%anizaia (i 5ediul se pot schi5ba Hn acela(i ti5p pentru o 5ai bun cuplare reciproc& -aterialul seleciei const din instituiri echi)oce (i reprezentri cauzale& Natura 5aterialului deter5in natura proceselor

prin care acest 5aterial poate fi transfor5at Hn rezultat Zoutput4 inteli%ibil& 'aterialul 5inpu$4 echi)oc nu este acela(i lucru cu .z%o5otul. &
a

unei co5unicri& Intr+un siste5 de co5unicare Hn care o surs tri5ite! pe un canal de trans5isie! un mesa* ctre un destinatar, zgomotul apare cInd! cunoscInd un anu5it inpu$, nu pute5 pre)edea ce output )a a,un%e la destinatar& Acela(i inpu$ )a %enera o )arietate de rezultate din cauza z%o5otului adu%at Hn ti5pul trans5isiei& =%o5otul introduce Hn canal 5esa,e! pe care nici sursa ori%inal! nici destinatarul nu le pot pre)edea& =%o5otul nu este! Hns! acela(i lucru cu o distorsiune fiK! de eKe5plu! tehnic! la radio! care poate fi! la ne)oie! filtrat& -fectele z%o5otului Hntr+un siste5 de co5unicare sunt )ariate& In cazul 5aterialului echi)oc! destinatarul nu poate decide ce input, din dou sau 5ai 5ulte posibile! a %enerat un output dat& # 5odalitate de a clarifica 5aterialul echi)oc este de a+l plasa Hn conteKt& -chi)ocul indicilor se reduce cInd ace(tia sunt inte%rai Hn situaia %lobal& .#biectul. echi)oc )a fi ur5rit luInd parte la e)eni5ente! Hn interaciune cu alte .obiecte.& Reducerea echi)ocului este Hntotdeauna ur5at de consecine& CInd o reprezentare cauzal eKtras din eKperiena anterioar este suprapus unei %rupri de e)eni5ente! clarificarea rezultat )a i5pune constrIn%eri asupra aciunilor ulterioare& 'istincia instituire-selecie este dificil! pentru c Hn a5bele procese este i5plicat un anu5it %rad de Hnele%ere& Instituirile pot produce 5ateriale cu %rade diferite de inteli%ibilitate& Instituirea ia! Hns! adesea! for5a unui co5porta5ent de Hncercare (i eroare& Dac aceste Hncercri + de eKe5plu! aciuni iar scopuri precise! plasarea HntI5pltoare a personalului! tehnolo%ii pe care ni5eni nu le Hnele%e! i5pro)izarea Hn locul pre)iziunii! profitarea de oportuniti! in)entarea soluiilor Hn locul prelurii acestora! culti)area pro)izoratului! Hndoial

et 8 , 0er!it ada0tarea ra0id la ondiii !ereu & #i!:toare< ele vor 0er&i&ta< 0ro:a:il< vor %i instituite In !od re0etat< on&tituind input%un %re vente ale 0ro e&ului de &ele ie8 Sele tarea in0ut,uriior le ;nltur e #ivo ul< dar ;n a e&t %el le redu e ada0ta:ilitatea8 Alt%el &0u&< e&te di%Y il de 0&trat e #ivo ul in&tituirilor &la: &tru turate< o!ul %iind tentat & &u0rae&ti!eze antitatea de unitate< de ordine i laritate 0rezent ;n !aterialul 0er e0ut8 Prin natura ei< ;nelegerea u!an 0re&u0une un grad !ai !are de ordine ;n lu!ea 0er e0ut< de Ht e&te ;n realitate8 In&tituirile &la: &tru turate &unt !odi%i ate ;n 0ro e&ul &ele iei ;n dire ia reterii &tru turrii8 A iunile ele !ai 3ordonate3 au ea !ai !are an& & %Ye re0etate i< u %ie are re0etare< ;n 0er e0erea ara terului lor ordonat eFi&t un grad de &u0rae&ti!are8 ;n a e&t %el< 0ro:le!a organizaiilor , el 0uin la nivelul 0er e0iei< aMnter0retrii ur&ului eF0erienei , nu e&te li0&a ordinii Aentro0iaC i &u0rae&ti!area ordinii i ;n rederea 0rea !are ;n ara terul ei ada0tativ8 Oa!enii vor ;nelege din e ;n e !ai 0uin eea e %a < da 0ro eduri de a iune< ;n realitate e #ivo e &unt tratate a avHnd o uni i ert &e!ni%i aie8 In on luzie< atHt in&tituirea Ht i &ele ia genereaz inter0retri 0lauzi:ile ale e #ivo ului< dar inter0retrile din 0ro e&ul &ele iei &unt !ai %er!e< !ai variate % ;nltur !ai !ult e #ivo 8 In azul organizaiilor< & #i!:rile e ologi e Ainde0endente de organizaieC %avorizeaz a iunile ada0tative< %leFi:ile< &la: &tru turate< i!0rovizate8 In&tituirile &la: &tru turate

&unt di%i il de eti #etat i 0ot %i di&tru&e Hnd oa!enii le on&ider a %iind !ai ordonate< !ai uni%i ate i !ai integrate de Ht &unt ;n realitate8 Retenia Sele ia e&te inti! legat de retenie8 Retenia on&t< *n ea !ai !are 0arte a ei< din in&tituiri anterioare &to ate ;n !e!orie &u: %or!a unor eti #etri< are &unt one tate< o azional< la eF0eriena urent8 In&tituirile anterioare revin< a&t%el8 In 0ro e&ul de &ele ie i a ioneaz a surogat al lumii e#terne, cu ral de selecie al interpretfrilor particulare. /Hnd a ioneaz a o on&trHngere a&u0ra &ele iei8
i instituirile trecute funcioneaz ca un mediu Hn care interpretrile prezente se inte%reaz 5ai bine sau 5ai ru& Analo%ia interpretrilor prezente cu indi)izii (i speciile din natur! care corespund! 5ai bine sau 5ai ru unui 5ediu fizic particular O a,ut Hnele%erea relaiei Hn care instituiri trecute! 5e5orate (i actualizate fa)orizeaz! difereniat! interpretri prezente& In ti5pul _seleciei co%niti)e 5e5brii or%anizaiei ale% acele etichete! eKplicaii! i interpretri (i se5nificaii care per5it noilor instituiri s corespund! s se inte%reze Hn cele )echi& Procesul de selecie (i instituirile stocate Hn i 5e5orie au aceea(i funcie de selecie ca 5ediul fizic& ;a cum $ntr-un mediu fizic supravieuiesc indivizii care corespund cel mai &ine acestuia, $n organizare 2supravieuiesc2, sunt promovate, acele aciuni , 5indivizi ori grupuri4 care numite, corespund cel mai &ine coninutului, memorat, al situaiilor organizate anterior. ."upra)ieuirea.* pro5o)area ia aceast for5 nu5ai dac Hn procesul seleciei co%niti)e coninutul 5e5orat este credibil& Dac retenia este discreditat! atunci oa5enii! e)eni5entele (i aciunile care difer de

instituirile anterioare )or beneficia de atenie 5ai 5are& -tichetri (i coneKiuni noi )or fi stocate Hn 5e5orie! acestea aco5odIndu+se altor coninuturi 5e5orate& Hn concluzie! 5ediul instituit! 5ai de%rab decIt 5ediul fizic! face selecie& Altfel spus! retenia (i con)in%erile controleaz * influeneaz percepia Hn acea(i 5sur Hn care percepia controleaz con)in%erile

CompleCitatea cognitiv a organizaiilor


Nu5ai )arietatea poate re%la )arietatea! subliniaz YeicX! citIndu+l pe BucXleV R/01]N& #r%anizaiile trebuie s conin! ele Hnsele! suficient di)ersitate! pentru a putea percepe cu acuratee )arietatea prezent Hn schi5brile din afara lor& Procesele or%anizaionale care se aplic 5aterialului percepti) echi)oc trebuie s fie! ele Hnsele! echi)oce& Dac un sin%ur proces este aplicat unor date co5plicate! atunci nu5ai o 5ic parte din acele date )a fi Hnre%istrat! )a fi ur5rit atent (i fcut neechi)oc& 'a,oritatea 5aterialului )a r5Ine neatins (i necunoscut & lnabilitatea oa5enilor din or%anizaii de a tolera prelucrarea echi)oc a 5aterialului echi)oc poate fi una din cele 5ai i5portante cauze ale proble5elor lor& :ipsa dorinei or%anizaiilor de a trata echi)ocul Hn 5anier echi)oc! duce la e(ec! neadaptare! izolare de
A

realitate! etc& In datele percepute echi)ocul poate fi supri5at nu5ai dup ce a fost Hnre%istrat& #r! Hnre%istrarea cu acuratee presupune corespondena proceselor or%anizaionale cu caracteristicile input#irilor&

/ir uitele interde0endente i varietatea ne e&ar a 0ro e&elor organizaionale8


Ceea ce deter5in echi)ocul proceselor or%anizrii (i 5sura Hn care ele conin )arietatea necesar Hnre%istrrii echi)ocului sunt re%ulile de asa5blare& CInd sesizeaz o diferen Ro schi5bare Hn 5ediul lorN oa5enii se Hntreab ce se HntI5pl& Pentru a rspunde la aceast Hntrebare ei elaboreaz un proces destinat stpInirii schi5brii& Dac diferena * schi5barea este considerat fa5iliar! cunoscut! atunci reeta pentru construirea procesului este specific (i conine puine cicluri de interaciune& Dac diferena este necunoscut! reeta este! de obicei! si5pl (i procesul ra5ificat! stufos! cu 5ulte cicluri de interaciune& 8n proces ra5ificat sau echi)oc conine 5ulte ele5ente independente! care au puine constrIn%eri interne& Aceste proprieti + 5ulte ele5ente! independena ele5entelor (i "labe constrIn%eri interne + sunt considerate de Heider R/07]N proprietile unui bun medium care Hnre%istreaz cu acuratee lucrurile la care este eKpus& Pentru ca un input echi)oc s fie tratat Hn toat )arietatea sa este ne)oie toc5ai de aceast Hnre%istrare detaliat& jarietatea potenial din interiorul or%anizaiei! care s poat corespunde )arietii din afara ei este coninut Hn ciclurile de interaciuni care sunt asa5blate Hn procesele de instituire + selecie + retenie& CInd sunt folosite puine re%uli de asa5blare! ciclurile asa5blate Hn aceste procese sunt 5ai di)erse (i conin o )arietate 5ai
A

5are& In e#emplul 3! citat anterior! asa5blarea procesului de selecie prin puine re%uli R." afl5 cu5 este persoana necunoscut.N creeaz hai 5are independen Hntre ciclurile de interaciune cu aceast ersoan! asi%urInd o )arietate 5ai 5are procesului de selecie& Acest roces )a Hnre%istra 5ai 5ult din )arietatea input-ur7or echi)oce&

:curateea 5ai 5are a Hnre%istrrii ridic probabilitatea ca %rupul s listituie un 5ediu 5ai rezonabil! care s acu5uleze 5ai 5ult IKperien&

Modaliti de ada0tare la diver&itate


;curateea $nregistrrii diversitii depinde de nu5rul le5entelor independente! care co5pun procesul de Hnre%istrare! care unt constrInse nu5ai eKtern& A(a cu5 recunoa(te5 5ai u(or (i 5ai mKact un obiect aflat sub o pInz de 5tase! decIt sub una %roas! de losta)! ale crei puncte sufer .constrIn%eri. reciproce se5nificati) nai puternice + Hnre%istr5 cu 5ai 5ult acuratee o eKperien chi)oc! prin inter5ediul unui proces constituit din ele5ente care ire%istreaz! independent! )ariate aspecte ale acelei eKperiene& iocesele astfel constituite sunt le,er structurate (i par ineficiente& jparenta ineficien este! Hns! do)ada c procesul .funcioneaz.& -l nre%istreaz discontinuitile! pstrIndu+le pentru Hnele%erea ilterioar& "+ar prea c asi%urarea )arietii necesare ar i5plica o oresponden unu+Ia+unu Hntre ele5entele .controlorului. (i ele5entele controlatului.& Pentru or%anizaii aceast coresponden biuni)oc ar nse5na cIte un indi)id specializat pentru fiecare aspect al cursului eKperienei (i care s nu fie atent la altce)a& Coordonarea Hntr+un Hntre% l acestor 5olecule de obser)aie ar ridica proble5e eKtraordinare& # 5odalitate 5ai puin teoretic de a face fa )arietii nediului! co5pleKitii eKperienei! este*eciucerec9 co5pleKitii! cale Aer5is doar or%anizaiilor puternice& jarietatea este redus prin relaii nteror%anizaionale! carteluri! 5onopoluri (i alte acorduri Hntre Aotenialii co5petitori dintr+un 5ediu instabil! i5pre)izibil& Aceste

iran,a5ente pot si5plifica 5ediul& Dar si5plificarea 5ediului instituit i5plific (i .instituitorul.! proble5ele de )arietate necesar idicIndu+ se din nou! Hn raport cu un 5ediu 5ai lar% &Alt 5odalitate de a face fa di)ersitii este co5plicarea!

intenionat a actorului care obser)&sau&controleaz& # or%anizaie .co5plicat. percepe )ariaii Hntr+un 5ediu a5plu& -a sesizeaz 5ai 5ult din 5ediu pentru c e(antioneaz paternuri 5ai co5pleKe& 8n a astfel de patern se refer la ceea ce nu trebuie ur5rit prea atent! ce nu se schi5b i5inent! ce nu se )a HntI5pla! precu5 (i ce anu5e se )a schi5ba ori se )a HntI5pla cel 5ai probabil (i! Hn consecin! trebuie ur5rit atent (i! Hn sfIr(it! care sunt condiiile Hn care raportul Hntre cele dou cate%orii de e)eni5ente se pstreaz (i care sunt condiiile Hn care raportul se in)erseaz Rceea ce a fost cel 5ai probabil s se schi5be este acu5 lucrul cel 5ai stabilN&
A

In sfIr(it! acurateea Hnre%istrrii eKperienei depinde de plasarea ei in trecu&U@periena personal ne apare ca episoade distincte particulare& Dar! o si5i5 astfel! nu5ai cInd (i! pentru c! ieim din cursul eKperienei (i ne direcion5! din afar"! atenia! asupra ei& Ne direcion5 Hntotdeauna atenia asupra a ceea ce de,a a trecut& E5periena este o nelegere retrospectiv". Procesul de instituire produce rezultate care sunt interpretate prin procesul de selecie la fel cu5 s+ar lua o decizie& Cei 5ai 5uli dintre noi a)e5! Hns! con)in%erea! c deciziile sunt luate dup cu5 cer situaiile& :uarea Hn considerare a procesului prin care select"m rezultatele propriilor instituiri

ne su%ereaz o definiie diferit a deciziei& Anu5e! posibilitatea ca o


A

persoan s defineasc retrospecti) deciziile pe care le+a luat& In acest conteKt co5porta5entele ne apar interpretate de scop (i nu direcionate de scop& C a(a stau lucrurile! cel puin Hn do5eniul or%anizaional! o probeaz u(urina cu care H(i %sesc 5isiunea ori orientarea )iitoare or%anizaiile co5plicate! reu(ind astfel s supra)ieuiasc& Dat fiind di)ersitatea interpretrilor (i aciunilor! or%anizaiile co5plicate reu(esc
;

o consec)en retrospecti)& Intr%o realitate comple5" orice idee sau scop i poate g"si suport. jersiunea unic a or%anizaiilor bine structurate poate fi 5ai de%rab H5po)rtoare pentru fiKarea orientrilor )iitoare! Hntr+un 5ediu! Hntotdeauna! instabil& Cu5 pot fi planurile .plasate Hn trecut.T CInd or%anizaiile H(i planific acti)itile! actele planificate sunt descrise ca de,a Hndeplinit e// )iitor& CInd ne %Indi5 la un e)eni5ent& Hl descrie5 5ai bine dac
Hl Alas5 Hn trecut RBa)elas! /032N& Ne pute5 con)in%e de acest lucru! Iac Hncerc5 s descrie5 acela(i e)eni5ent i5a%inIndu+l c s+a Aetrecut! cInd)a! Hn trecut! iar apoi c )a a)ea loc Hn )iitor& jo5 putea ronstata c Hn pri5a descriere detaliile sunt 5ai eKplicitate! iar e)eni5entul este precizat! are caracter specific& In descrierea a doua e)eni5entul este tratat Hn %eneral! descrierea lui fiind 5ai speculati)&

In plan indi)idual! )isarea cu ochii deschi(i poate fi o tehnic le a %Indi e)eni5entele )iitoare ca Hndeplinite! de,a& jisInd! Hn detaliu! e)eni5ente care abia debuteaz Hn ziua ur5toare (i in un anu5it ti5p! a finele cruia succesul este confir5at! pute5 particulariza e)eni5entele& Pute5 afla ce se5nificaie au fazele anterioare debutului Ai Hn raport cu ce! anu5e! au fost ele instru5entale& I5a%inarea repetat i rezultatelor unei aciuni! aflat abia Hn faz de proiect! clarific ceea ce _Jace5 Hn prezent! ceea ce poate fi instru5ental pentru aceste rezultate! pri ceea ce poate fi instru5ental pentru alte rezultate& I5a%inarea! de bKe5plu! a rezultatelor unei fir5e de consultan dup o perioad de Tase luni poate clarifica! Hntreprinztorului! dac s+(i ia asociai cu acela(i ni)el de co5peten ori asisteni! ori s lucreze sin%ur! pentru c in 5inte Hi )or apare proble5e ale distribuirii profitului! ale perceperii eco5penselor de ctre asisteni! ale costurilor! ale relaiilor de :olaborare! ale concurenei! etc& jisarea per5ite s atribui5 unui e)eni5ent atIt o istorie cIt (i o prospectare& # .istorie. este un fel de reprezentare cauzal care descrie e)eni5entele Hn sec)ene care pot fi repetate& R-Ktra%erea din 5e5orie a unei .istorii. care se potri)e(te selor ce! toc5ai! se HntI5pl este 5odalitatea Hn care .retenia. influeneaz .selecia.! confor5 5odelului propus de YeicXN& CInd un e)eni5ent este i5a%inat ca de,a Hncheiat este 5ai u(or de ase5nat cu ce)a cunoscut din trecut! decIt atunci cInd Hl i5a%in5 Hn curs de desf(urare& CInd oa5enii )d Hn prezent ceea ce au (tiut dinainte! ei i5pun instituirilor! Hnc echi)oce! o construcie de tipul .obiect + fond.& .$ondul. cuprinde datele strine! nefa5iliare! rezistente la tipizare * clasificare& "oarta or%anizaiei este afectat de di5ensiunea acestor dat e.reziduale. RneinterpretateN (i de )iteza cu care ele se schi5b& Dac fondul Rdatele i%norateN se eKtinde pe nesi5ite oa5enii )or .)edea.*

Hnele%e din ce Hn ce 5ai puin! de)enind )ulnerabili la schi5barea! independent de ei! a .fondului.! Hn .obiect.! ce nu 5ai poate fi i%norat& CInd fondul )a de)eni .obiect.! ei nu )or %si ni5ic Hn ceea ce (tiau dinainte! care s se .co5porte. ca ceea ce acu5 este )izibil Hn 5ediu& Discreditrile (i reconsiderrile frec)ente ale eKperienei proprii par 5i,loace eficiente pentru a pstra caracterul re)ersibil al relaiei .obiect. i5portant + .fond. i%norat! cInd apar schi5bri ecolo%ice& "elecia co%niti) pe care 5ana%erii o fac interpretrilor posibile pentru 5ediul Hn care lucreaz este de 5ulte ori do5inat de interpretri habituale! auto5ate& Ti5pul redus de care dispun Hncura,eaz e)itarea )erificrilor (i totala Hncredere Hn tradiiile or%anizaiei& -i dau rspunsuri prompte la corpuri 5ici de date! aprute la 5o5ente date& De(i 5ana%erii au ne)oie de infor5aie .fierbinte.! .obiecti).! siste5ul relaiilor for5ale! or%anizaionale le ofer! 5ai ales! infor5aie interpretat& CInd nu se bazeaz pe rutine! 5ana%erii trans5it subalternilor sarcina tratrii echi)ocului 5ai persistent& Pentru ca aceast selecie co%niti) prescurtat! nonrefleKi) s nu duc la uni 5ediu plin de necunoscute! din care 5ana%erii s Hnlocuiasc o prea 5ic parte de echi)oc! riscInd s trateze proble5ele Hn 5od superficial! .ar trebui. ca ei s poat avea permanent $n minte categoriile din care fac parte atIt unitile de infor5aie receptat cIt (i rspunsurile date& Hn felul acesta ei ar putea controla etichetarea (i definiiile! i5puse atIt 5ediului! cIt (i rspunsurilor la acest 5ediu&

;n rederea &au ;ndoiala ;n eF0eriena anterioar


Pentru @r%@`aie s Hn)ee ce)a! a?Vipteitea!U

disponi&ilitatea (i compre(ensi&ilitatea memoriei ei! constituie condiii i5portante& Acurateea se refer la proporia datelor faptice

fa de cele speculati)e! proporia detaliilor! etc& Disponibilitatea se refer la felul Hn care infor5aia este stocat! cu5 este co5pletat! u(urina cu care poate fi )erificat! oa5enii crora le este accesibil (i dac poate fi folosit! cInd ocaziile se repet& Co5prehensibilitatea se refer la 5sura Hn ca

r#e%oria )i 2n9area
organizaional

infor5area este te5einic sau inco5plet! dac are erori ori .subiecti)is5e.& 'sura Hn care oa5enii pot ale%e autodeter5inat! liberi de presiunile eKterne este dat de infor5aia )enit din trecut de eKperiena lor& I5perfeciunile 5e5oriei sunt distorsiunea (i inco5pletitudinea& Distorsiunea Hnsea5n schi5barea accentelor! alterarea relaiilor dintre unitile 5aterialului 5e5orat& $i(ierele din departa5entele unei or%anizaii nu conin date inocente& Procesele )erbale! steno%ra5ele pot a)ea o puternic influen tactic Hn or%anizaii& Condiiile Hn care eKperiena 5e5orat constrIn%e Rori restrIn%eTN cunoa(terea (i aciunea curent sunt le%ate de aceste .subiecti)is5e. ale 5e5oriei or%anizaionale& -ficiena creierului u5an nu ine de calitatea acestuia de a fi un foarte bun co5puter& -ficiena lui )ine! probabil! din i5perfeciunile 5e5oriei& Pute5 chiar spune c funcia 5inii este %re(eala Rde Bono! /010& citat de YeicX! /030N& In or%anizare! i5perfeciunile care distorsioneaz input+urile 5e5oriei sunt instituirile anterioare ale 5ediului

or%anizaional& "tructurrile anterioare ale 5ediului! reinute Hn 5e5oria or%anizaiei organizeaz input-ur7e prezente& Dar! la rIndul lor! uiput-urile prezente influeneaz (i ele paternurile anterioare R)& 5ai sus relaia sche5 co%niti) + percepie Hn )iziunea lui NeisserN& -le pot stabiliza un patern anterior& Acesta )a fi Hntrit de succesiunea altor paternuri si5ilare& 'e5oria poate eKtra%e o structur fiK dintr+o succesiune de structuri care se suprapun parial! r5InInd parial diferite& -ste foarte dificil s se stabilizeze o noua structur Rsche5 co%niti)N care este strIns le%at de cele )echi& Noile inputur sunt asimilate. # dat structura stabilit Rscenariul unei aciuni de 5arXetin%! de pildN noile structuri ur5eaz! Hntresc (i adIncesc + 5ai de%rab decIt schi5b + )echile .dru5uri.& Totu(i! o strucutr poate duce la alt structur! foarte diferit de pri5a& RNi5eni nu nea% posibilitatea Hn)riiN& Anu5ite .dru5uri. se Hntresc sau se adIncesc 5ai 5ult decIt altele& -le pot 5re4prezenta o te5 care unific structuri sau te5e particulare& "tructura constituit

astfel de)ine 5ai stabil decIt patern+urile unificate& Te5a unificatoare 25re4cunoate2 poriuni din aceste patern+uri ca ele5entele sale proprii& Aceste poriuni de)in relevante pentru Hntre%ul te5ei sau structurii unificatoare& 'e5oria nu acu5uleaz i5a%ini ori date! prin si5pla adu%are a acestora& Pentru c datele sunt preluate sau prelucrate de datele anterioare! si5pla ordine Hn succesiunea e)eni5entelor poate duce la 5ari diferene de @@elfeiiiJ dobIndit& Noua eKperien este sortat de ctre datele eKistente Re)eni5entele (i )echile relaii dintre eleN (i totodat Hntre(te sau confir5 aceste date& 'aterialul reinut este astfel suspus reor%anizrii& Datele nu se stocheaz Hn 5e5orie Hn sensul c le pute5 %si Hn aceea(i for5! Hn locul Hn care le+a5 pus&
A

Intr+o or%anizaie nici o persoan nu controleaz Hntrea%a eKperien sau 5e5orie& "tructura 5e5oriei i5plic toi 5e5brii or%anizaiei& Cunoa(terea for5al dintr+o or%anizaie este distribuit Hntre diferii 5e5bri& -Kist funcii * posturi care se ocup5 5ai ales& cu acti)iti de achiziie! stocare!

cutare (i re%sire de infor5aie& Ni5eni nu stpIne(te! Hns! Hntre%ul corp infor5aional& -Kperienele anterioare (i tradiiile pot eKista doar Hn 5intea celor care au fost prezeni! de la Hnceput! Hn or%anizaie& -le nu au fost scrise sau Hnre%istrate Hn )reun alt 5od& De(i un co5itet eKecuti) sau un .(taif/J discut proble5e curente de producie (i 5arXetin% (i cunoa(te situaia financiar a Hntreprinderii! el nu deine cele 5ai 5ulte detalii ale acestor proble5e& De eKe5plu! proiectele tehnice ale produselor (i eKperienele le%ate de ele sunt cunoscute! doar! de departa5entul de producie& De(i! aceste date stau la dispoziia oricrui 5e5bru al co5itetului care se intereseaz de ele! frec)ent! ele nu sunt Hnsu5ate (i discutate de co5itet ca baz pentru proiectarea altor produse& #rientrile or%anizaiei sub aspectul produselor pot fi! Hn consecin! adoptate dup alte criterii! fr ca eKperiena departa5entului de producie propriu s fie )alorificat R)& Hn continuare eKe5plul perse)errii Hn producerea unui produs de care .top 5ana%e5entul. s+a artat entuzias5at! de(i (efii direct i5plicai Hn supra)e%herea realizrii acestuia au constatat de,a! de suficient )re5e! eroarea de orientareN& Pre(edintele unei

or%anizaii poate infor5a eKecuti)ul asupra proble5elor curente! dar este posibil ca ni5eni s n ufi relatat! )reodat! eKperienele anterioare! care s dea celor care iau! Hn prezent! deciziile! senti5entul de continuitate (i Hncredere& Retenia co%niti) este 5ini5! localizat! li5itat Hn ti5p (i nescrisa! a)Ind astfel o 5odest constrIn%ere sau influen asupra aciunii or%anizaionale& :i5itarea eKperienei anterioare disponibile la puine persoane! care pot Hn plus! s dein 5ulte cuno(tine ne)erificate direct! face ca inconipletitudinea s fie Hnsoit de slaba acuratee a infor5aiei& Accesul specializat! departa5ental! la infor5aie se 5anifest! practic! ca o disponibilitate redus a infor5aiei& In consecin! destul de puin infor5aie ar putea fi folosit Hn %Indirea or%anizaional! Hn deciziile zilnice& Co5porta5entul unei persoane vis a vis de un interlocutor sau al unei or%anizaii fa de un partener este consec)ent cu concluzia la care persoana! respecti)! or%anizaia! a,un%e apreciind acel interlocutor sau partener& Dac aceasta crede: .este Hntru totul ase5ntor altora. institutirile curente )or fi sub controlul direct al instituirilor

anterioare& CInd persoana sau or%anizaia crede: .este sub toate aspectele diferit de tot ce a5 HntIlnit. )a utiliza un set de cate%orii niciodat folosit Hn trecut& Co5porta5entul eficient are la baz atitudinea Hn care autorul are atIt Hncredere! cIt (i neHncredere Hn eKperiena rea5intit! acionInd ca (i cu5 interlocutorul ori proble5a sunt ca oricare altele! HntIlnite Hn trecut (i! totodat! unice& Dac aceste definiii contradictorii sunt simultan stpInite! autorul )a fi recepti) la caracteristicile %enerale (i particulare ale interlocutorului ori proble5ei& >tilizarea difereniat a coninutului memorat per5ite or%anizaiei ori indi)idului s corespund 5ediului particular! %enerIndu+(i acti)itatea prezent! dar detectInd! Hn acela(i ti5p! necesitatea 5odificrii aciunilor pentru a+(i H5bunti aceast coresponden& 8tilizarea difereniat a coninutului 5e5oriei! eKpri5area alternati) ori si5ultan a dou tendine opuse are un caracter 5ai adaptati) decIt o eKpri5are inter5ediar sau un co5pro5is& Co5pro5isul pare adesea acceptabil tuturor acelora care au interese concurente& Totu(i! fleKibilitatea Hn tratarea

schi5brilor nu este obinut prin co5pro5is! ci prin pstrarea rspunsurilor opuse &Rspunsurile potri)ite la un 5o5ent dat sunt i5proprii Hn altul& CInd co5pro5isul Hnlocuie(te rspunsurile opuse! capacitatea de adaptare este (i ea sacrificat& Creditarea coninutului eKperienei anterioare! reinut Hn 5e5orie constrIn%e + susine YeicX + atIt instituirea cIt (i selecia& A5bele procese depind de 5aterialul re%sit Hn 5e5orie& Relaia direct + se5nul plus Hntre retenie (i instituire! precu5 (i Hntre retenie (i selecie! adic un nu5r par RzeroN de se5ne ne%ati)e R)& fi%& ]&/ (i ]&6N + Hnsea5n c or%anizaia este un siste5 care a5plific de)iaia& Dac ni5ic nu este re%sit Hn 5e5orie! care s %hideze instituirea (i selecia + procesele or%anizrii: instituire + selecie + retenie fiind le%ate prin dou se5ne ne%ati)e! tot un nu5r par + siste5ul este! din nou! a5plificator al de)iaiei! a5eninInd distru%erea or%anizaiei& NeHncrederea total Hn eKperiena anterioar creeaz o or%anizaie eKtre5 de fleKibil! Hncrederea total Hn aceast eKperien creeaz o or%anizaie eKtre5 de stabil& Niciuna nu este adaptabil pe o perioad de ti5p

5ai lun%& Pentru a fi adaptabil! o or%anizaie trebuie s+(i disocieze deciziile trecInd de la selecii sau instituiri bazate pe Hncredere Hn coninutul 5e5orat la selecii sau instituri pornite de la Hndoiala fa de acest coninut& #r%anizaia trebuie s 5anifeste Hndoial cInd lucrurile sunt clare (i s trateze drept clare lucrurile asupra crora plute(te Hndoiala& A a)ea aceast atitudine Hnsea5n a pune Hn chestiune acurateea oricrei )ersiuni personale asupra lu5ii& Credibilitatea nu este %arantat& # reprezentare asupra relaiilor cauzale dintre e)eni5entele 5ediului or%anizaional! r5Ine doar o )ersiune a ceea ce se poate HntI5pla Hn situaia respecti)! dar o )ersiune cu! ce)a! 5ai 5ult %reutate decIt oricare alta! ce poate fi i5a%inat& # banc (tie ce trebuie s fac pentru a a)ea profituri (i clieni& Aceste cuno(tine eKist Hn reprezentril!e cauzale reinute Hn .5e5oria. sa& Banca produce! de ase5enea! schi5bri! pentru alii! ecolo%ice (i rspunde prin instituire la schi5brile! pentru ea! ecolo%ice! selectInd interpretri pentru aceste instituri& Banca are Hncredere Hn .5e5oria. sa (i! si5ultan! se Hndoie(te de coninutul acesteia& # poriune a reprezentrii sale cauzale spune: .Pentru a face bani

trebuie s+i dai cu H5pru5ut! nu s+ i stochezi. &Banca acioneaz ca (i cu5 aceast infor5aie ar fi (i ade)rat (i fals& AcionInd ca (i cu5 afir5aia ar fi ade)rat! ea )a continua s selecteze din input% urile Rde eaN instituite acele ocazii Hn care eKist oportunitatea de a da bani cu H5pru5ut! Hn schi5bul unui profit& -a acioneaz ca (i cu5 infor5aia este fals! con)in%Indu+ (i clienii s fac econo5ii (i s foloseasc banca drept depozit pentru rezultatele acelor econo5ii& Co5porta5entul bncii este! a(adar! a5bi)alent& A5bi)alena nu este un co5pro5is! + susine YeicX + sau dac este! totu(i! atunci este co5pro5isul opti5& A utiliza a5bi)alent coninutul reinut Hn 5e5orie Hnsea5n a aciona ca (i cu5 dou posibiliti opuse sunt ade)rate& CInd po5pierii ori sal)area pri5esc un apel dintr+o zon cunoscut" pentru .false. apeluri! ei nu pot i%nora! totu(i! posibilitatea unei ur%ene! de aceast dat! real& # apreciere unidi5ensional a situaiei ar face ca inter)eniile ulterioare s fie 5ai dificile& Pentru a+(i aco5oda aciunile la acest 5ediu echi)oc Ra5bele )ariante posibileN aco5odarea Hns(i trebuie s fie

echi)oc! s conin aciuni a5bi)alene& Aciunile a5bi)alene las loc unor aciuni ulterioare corespunztoare! pe cInd co5pro5isul epuizeaz! Hn zadar! disponibilitatea la aciune& Teoria lui YeicX li5iteaz aplicabilitatea deciziei participati)e& Participarea la luarea deciziilor este considerat Hn teoria or%anzaional ca un 5i,loc eficient pentru 5ai buna lor acceptare& Participarea poate! Hns! H5piedica rspunsurile opuse! care a,ut adaptarea& Datorit schi5brilor din 5ediu! interesele contradictorii! 5anifestate Hn for5a lor pur! pot a)ea )aloare adaptati)& Prezena conflictului poate indica reinerea de ctre or%anizaie a rspunsurilor (i preferinelor diferite! fiecare fiind adaptati) Hn situaii diferite& Conflictul poate fi! Hn plus! controlat! toc5ai! prin pstrarea rspunsurilor di)er%ente 5anifestate& "oluia care per5ite eKpri5area rspunsurilor di)er%ente )a fi 5ai adaptati) decIt soluia care pro5o)eaz rspunsurile de co5pro5is& $leKibilitatea Hn confruntarea cu schi5brile 5ediului este 5eninut prin pstrarea rspunsurilor opuse&

Hndoiala Hn eKperiena anterioar reinut Hn 5e5orie este o cale de a reintroduce co5pleKitatea Hn reprezentrile oa5enilor! pri)in d relaiile cauzale dintre e)eni5ente& Hn aceste reprezentri! predo5in! Hn %eneral! relaiile liniare dintre )ariabile& Relaiile curbiliniare sunt 5ai %reu de Hneles (i reinut& De eKe5plu! oa5enii (tiu c! Hn %eneral! cre(terea criticii duce la cre(terea perfor5anei celui criticat! pentru c acesta H(i )a intensifica efortul& Relaia nu este! totu(i! atIt de si5pl& CInd criticile Hncep s se intensifice! indi)idul H(i intensific efortul! concentrarea sa este ridicat (i perfor5ana cre(te& Dac criticile continu s creasc! la un 5o5ent dat! efortul nu 5ai cre(te! pentru c! din cauza criticilor! indi)idul nu se 5ai poate concentra& Dincolo de acest punct! cre(terea criticii reduce perfor5ana& 8n ti5p critica ridic perfor5ana! dar! ulterior! o reduce& Aceasta este o relaie curbiliniar& Dac relaia dintre critic (i perfor5an este reinut Hn reprezentarea cauzal 5e5orat! ca o relaie liniar! dar indi)idul o pune la Hndoial! atunci el )a aciona! parial! ca (i cu5 critica ridic perfor5ana! (i! parial! ca (i cu5! critica H5piedic

perfor5ana& Decizia disociat astfel poate Hn%loba Hntrea%a varietate a relaiei dintre critic (i perfor5an& In acest fel! Hndoiala! punerea Hn chestiune a sec)enelor cauzale liniare pro5o)eaz adptarea la situaii non+liniare! co5pleKe& Hndoiala este necesar (i pentru c eKperiena este Hntotdeauna li5itat& Hndoiala este o surs de noutate! cInd aceasta nu poate fi luat din eKterior& -Kist un inter)al de ti5p! Hn care Hncrederea Hn eKperiena anterioar cre(te treptat! pIn la li5ita Hn care autorul este foarte )ulnerabil! toc5ai pentru c este con)ins c cele 5ai 5ulte proble5e cu care ar putea s se confrunte le+a cunoscut de,a! Hntr+o for5 sau alta&
A

Hndoiala Hn eKperiena anterioar este un feno5en 5ai de%rab rar Hn or%anizaii& #r%anizaiile e(ueaz nu pentru c au uitat ce)a foarte i5portant! dar pentru c rein prea 5ulte! prea 5ult ti5p (i pentru c! prea adesea! fac lucrurile Hn 5aniera Hn care le+ au fcut Hntotdeauna& # pild citat Hn acest sens Hn literatura or%anizaional este teoria despre schi5barea or%anizaional a 5inistrului de rzboi (i ar5a5ent al lui Hitler! Albert "peer& "peer a Hncercat s debirocratizeze

5inisterul (i s creeze structuri or%anizaionale suple! care s poat fi asa5blate (i dezasa5blate rapid& -l a Hncercat s si5plifice procedurile ad5inistrati)e! s eli5ine lanul de co5and (i cerinele de Hnre%istrare! per5iInd stabilirea de acorduri infor5ale! prin telefon sau direct& "trate%ia care a a,utat cel 5ai 5ult punerea Hn aplicare a schi5brilor preconizate de "peer a fost de a per5ite raidurilor aeriene ina5ice s distru% cldirile cu docu5entele care pstrau tradiiile! procedurile! birocraia or%anizaiilor& #r%anizaiile trebuie! totu(i! s dea continuu i5presia c (tiu ce fac& Presiunile )enite din partea acionarilor! bncilor etc&! le deter5in s arate c ideile lor anterioare sunt eKacte (i c (tiu precis ce s fac Hn )iitor& Hndoielile! ezitarea sau ree)aluarea instituirlor din trecut sunt percepute! 5ai de%rab! ca nesi%uran! decIt ca pre%tire pentru adaptarea la situaii 5ai co5pleKe& "+ar prea c Hndoiala asupra propriei eKperiene anterioare trebuie practicat con(tient (i Hn secret&

4nvarea organizaion al

Organizaia a &trategie de realizare a &ar inilor


# or%anizaie poate fi definit ca o strate%ie de realizare a unei acti)iti co5pleKeG o strate%ie de desco5punere a acti)itii co5pleKe Hn co5ponente 5ai si5ple! care sunt dele%ate 5e5brilor indi)iduali& Rolurile or%anizaionale + director! (eful co5parti5entului de producie! operator (&a& + sunt nu5e date %rupurilor de sarcini co5ponente! pe care or%anizaia a decis s le dea 5e5brilor indi)iduali& #r%anizaia putea adopta (i o alt strate%ie Hn desco5punerea acti)itii ei co5pleKe& Putea! de pild! identifica cele 5ai 5ici uniti care pstreaz o se5nificaie proprie (i s le Hncredineze unor sub%rupuri ale or%anizaiei + %rupuri cu auto5ana%e5ent& $r nici o preocupare pentru roluri indi)iduale! 5e5brii %rupului sunt deter5inai! prin siste5ul de instruire! control (i reco5pens! s aspire la co5petena Hn toate aspectele sarcinii Hncredinate %rupului& # or%anizaie este! deci&

o strategie pentru Hndeplinirea unei sarcini co5pleKe! care ar putea fi Hndeplinit (i Hn alte 5odaliti& A(adar! felul Hn care or%anizaia Hndepline(te acti)itatea sa co5pleK se reflect Hn anu5ite srategii de Hndeplinire a fiecre i co5ponente a acti)itii co5pleKe Robinerea 5ateriilor pri5e! realizarea produselor! desfacerea etc&N Hn anu5ite g norme Rde producti)itate (i calitate! de folosire a 5uncii oa5enilor! de rein)estire a profitului! de decizie (i aciune colecti) (i Hn anu5itetasumpii, eKpectane pri)ind rezultatele care lea% nor5ele de strate%ii& ;intele nor5elor! strate%iilor (i asu5piilor sunt! a(adar! cile de alocare a resurselor pentru diferite scopuri! paternurile de co5unicare (i control! 5surile de auto5eninere: reco5pense sau pedepse pentru perfor5ana indi)idual! pentru pro5o)are (i a)ansare@ pentru selecia noilor 5e5bri (i instruirea lor& Nor5ele! strate%iile (i asu5piile alctuiesc! H5preun! o teorie %lobal a a@,Vpi_ or%anizaiei! .instru5ental. pentru realizarea obiecti)elor ei&

Teoria or%anizaional a aciunii eKplic identitatea (i continuitatea or%anizaional& -Kist or%anizaii Hn care! cu toate c 5e5brii indi)iduali nu sunt aceia(i pentru 5ult )re5e Rde eKe5plu! studenii unei uni)ersitiN or%anizaia r5Ine aceea(i& 2Teoria organizaional $n uz2 este ceea ce noii 5e5brii $nva Hn procesul de socializare+ [Ar%Vris (i "chon! /03]N& Hn ti5p ce continuitatea teoriei or%anizaionale alctuie(te coninutul socializrii 5e5brilor indi)iduali! schi5brile! restructurrile teoriei or%an izaionale reprezint Hn)area or%anizaional& #r%anizaia H(i ( cunoate// teoria or%anizaional prin inter5ediul 5e5brilor ei indi)iduali& Totu(i! or%anizaia nu acioneaz ori de cIte ori unul sau altul din 5e5brii ei acioneaz& Dac ar fi astfel! nu ar eKista 5ari diferene Hntre o or%anizaie (i o colecie de indi)izi& #r%anizaia nu H(i cunoa(te teoria or%anizaional a aciunii prin faptul c unul sau altul din 5e5brii ei + fie el chiar )Irful conducerii + (tie 5ai 5ult sau 5ai puin Hn aceast pri)in& 9efii se succed! iar or%anizaia poate r5Ine! Hn 5are parte! aceea(i! din punctul de )edere al aciunilor ori co5porta5entului ei&

#r%anizaia H(i cunoate propria teorie a aciunii printr+un an%rena, continuu de in)esti%aii! codificat RfiKatN Hn 5e5oria sa! Hn i5a%ini pri)ate (i reprezentri sociale& Iz)orul direct al pfIcticilor or%an izaionale Hl constituie aceste reprezentri! 5ai de%rab decIt docu5entele or%anizaiei! pri)ind politicile sale! Hntr+un do5eniu sau altul& #biectul de studiu al psiholo%iei nu sunt + cu5 re5arc Ar%Vris (i "chon! /03]+ ni(te .entiti statice. nu5ite or%anizaii& Psiholo%ia studiaz procesul de realizare a unei acti)iti co5pleKe care este! la ori%ine .o Hntreprindere co%niti). a 5e5brilor or%anizaiei& -a poate oferi o teorie a or%anizrii care s co5pleteze toc5ai %olul pe care celelalte teorii nu l+au definit& Anu5e! .locul. de cuplare a indi)idualului cu socialul& Acest .loc. pare a fi acela al reprezentrilor sociale or%an izaionale! al cror coninut este teoria aciunii or%anizaionale&

I5a%ini pri)ate (i reprezentri sociale


$iecare 5e5bru al or%anizaiei H(i construie(te propria i5a%ine sau reprezentare a strate%iilor (i practicilor or%anizaionale& -ste o i5a%ine

particular! parial sau inco5plet (i Hn continu schi5bare& -a reflect Hncercarea unui indi)id de a Hnele%e aciunile sale (i ale altora! %u)ernate de re%ulile or%anizaiei& Ceilali indi)izi sunt ana%a,ai Hn in)esti%aii personale si5ilare& Aceste i5a%ini pri)ate r5In parial diferite! de la un 5e5bru al or%anizaiei la+altul! chiar cInd ace(tia intr Hn relaii directe! iar i5a%inile lor se 5odific! se erodeaz reciproc& Cu5 pute5! atunci! eKplica identitatea sau continuitatea or%anizaional! 5ai ales! cInd 5ri5ea or%anizaiei (i co5pleKitatea siste5ului de sarcini nu per5ite 5e5brilor ei s interacioneze direct! fa Hn faT Ca rezultat al interaciunii colecti)e apar reprezentri co5une sau sociale ale @strate%iilor (i> practicilor or%anizaionale& Reprezentrile co5une sunt descrieri H5prt(ite ale or%anizaiei! pe care indi)izii Te construiesc H5preun (i Ifi folosesc pentru a+(i %hida in)esti%aia proprie RAr%Vris (i "chon! /03]N& Reprezentrile co5une includ! far a se reduce Ia ele! )ariate d,a%ra5eN ale fluKului 5uncii ori ale salarizrii! Ror%ani%ra5( ale structurii or%anizaiei!

@re%ula5ente procedurale! plIniirf (i scTTie de folosire a spaiuluiQ etc& -le sunt puncte de Teferin ale in)esti%aiilor indi)iduale& RConstrucia Hn care or%anizaia funcioneaz poate a)ea un rol si5ilar! re)elInd! de pild! paternuri de co5unicare (i controlN& Acest continuu (i concertat an%rena, de i5a%ini indi)iduale! din care iz)orsc practicil e or%anizaionale poart nu5ele deS,bprezenri sociali@N Re,Are3entr,Oe soLiaU@orLanl6@t,pnalei au dr(pt coninut .teoria,pr%anizaional Hn uzi RAr%Vris (i "chon! op& cit&N (i o &dubl funcie:Fdescrierea paternurilor actuale de acti)itate (i %hidarea aciunii )iitoare&

"eorii i!0li i te i de lar ate ale a iuni iD ;nva rea organi zaion al
Co5porta5entul oa5enilor poate fi eKplicat din

perspecti)a teoriei aciuniHT. pe care indi)idul o folose(te Hn planificarea (i desf(urarea co5porta5entului su! Hn fiecare situaie& CInd cine)a este Hntrebat cu5 ar aciona Hntr+o anu5it situaie! rspunsul su prezint & teoria sa declarat a aciunii pentru acea situaie& -l poate crede Hn aceast teorie (i poate dori s+o co5unice altora& Teoria care+i %u)erneaz .f rralilulH nr : ii S Rteoria& implicitsau .teoria+Hn+uz. Ar%Vris (i "chon! /03]N poate s fie sau s nu fie co5patibil cu teoria sa declarat& 'ai 5ult! indi)idul p@te,9i:ZZe 9 nu fie con(tient de inco5patibilitatea celor dou teorii& ;eoria i5plicit a aciunii poateTi dedus din obser)area co5porta5entului Hn situaii reale& Indi)izii sunt Hn %eneral .pro%ra5ai. cu teorii ale aciunii care le per5it confruntarea rezultatelor aciunilor lor cu eKpectanele pe care (i le for5eaz! Hn baza siste5ului de nor5e (i )alori pe care+l dein Hn prezent& -i pot fi! Hns! incapabili de a reflecta asupra! (i a pune Hn chestiune! oricare din aceste )alori& Restructurarea teoriei personale a aciunii Hn ur5a

detectrii (i corectrii erorilor constituie $nvarea individual. .Probabil or%anizaiile au! de ase5enea! teorii ale aciunii care le infor5eaz acti)itatea! teorii declarate! pe care ele le fac publice (i @ teorii+Hn+uz care pot fi inferate din co5porta5entul lor direct obser)abil& Dac este astfel! Hn)area or%anizaiopal poate fi Hneleas ca testapa (i restructurarea teoriilor or%anizaionale ale aciunii&&&. RAr%Vris (i P "chonU03]! p& //N& #r%anizaiile tind s creeze lu5i co5porta5entale care inhib detectarea (i corectarea erorilor Hn do5eniul politicilor (i obiecti)elor lor prezente& In cele 5ai 5ulte or%anizaii 5e5brii RHn special 5ana%eriiN sunt capabili s detecteze (i s corecteze erorile la ni)elul mi*loacelor de realizare a obiecti)elor (i de punere $n aplicare a politicilor or%anizaiei& Dificulti (i bariere apar! Hn acest proces! cInd de)ine clar c decizia ori%inal (i deci toate 5surile care au dus la decizie au fost %re(ite& Aproape Hntotdeauna! punerea la Hndoial a deciziei ori%inale )ioleaz un set de nor5e care %u)erneaz co5porta5entul oa5enilor Hn or%anizaii RAr%Vris (i "chon! op& cit&N& 'e5brii unei or%anizaii tiu, de pild! c

politicile (i obiecti)ele! Hn special cele la care ine 5ana%e5entul de )Irf nu tre&uie confruntate desc(is. Aceast norm presupune un co5porta5ent care ar fi neloial teoriilor declarate ale 5ana%e5entului (i politicilor or%anizaionale formale care@ probabil!Iar eKcepie! procla5 contrariul: discutarea deschis a tuturor proble5elor or%anizaionale (i i5plicarea 5e5brilor or%anizaiei Hn rezol)area lor& Participanii se antreneaz Hntr+un *oc al $nelrii reciproce Hn care fiecare (tie c realitile au fost ascunse! dar c ni5eni nu )a discuta despre acest lucru& Prin aceast practic! Hns! toc5ai infor5aia real! necesar detectrii (i corectrii erorilor a de)enit non-discuta&il. Pentru a ilustra acest co5porta5ent or%anizaional Ar%Vris (i "chon arat c o Hntreprindere industrial continu s produc un anu5it produs! de(i suficient de 5uli 5e5bri cu putere de decizie din Hntreprindere (tiu c producerea lui este o %re(eal& Pentru a analiza cu5 este posibil persistena Hntr+o %re(eal! care poate pune Hn pericol Hns(i eKistena Hntreprinderii! s presupune5 c eKist trei ni)eluri ierarhice de decizie& In etapele

iniiale ale produciei! persoanele cu putere de decizie de Ia pri5ul ni)el! pri5ele care au constatat eroarea! au a5Inat raportarea acestei infor5aii 5ai sus! considerInd c )or putea aduce! pe parcurs! H5buntirile necesare! Hn a(a fel! HncIt! ceea ce pare Hn prezent un e(ec s se transfor5e Hntr+un rezultat! cel puin! acceptabil& Deoarece! cu cIt se strduiau 5ai 5ult s o ascund! cu atIt era 5ai e)ident 5ri5ea erorii iniiale! (efii pri5ului ni)el au hotrIt! dup un ti5p! s raporteze situaia la ni)elul ierarhic superior& 'ana%erii de la ni)el 5ediu! i5plicai! 5ai direct! Hn luarea deciziei iniiale! care se anun acu5 un posibil e(ec! au %sit raportu l subalternilor lor ca insuficient funda5entat& -i au dorit s )erifice dac aceste prezu5ii su5bre se confir5! Hntr+ade)r! (i au co5andat
A

efectuarea de noi testri ale produsului& In plus! dac re%ula5entul Hi obli% s raporteze 5ai sus infor5aia pri5it de la subalterni! ei Hncearc s fac acest lucru punIndu+se! Hn acela(i ti5p!

la adpost& Pentru c unele din infor5aiile cuprinse Hn raport Hi )izeaz direct! ei ar putea %si raportul prea lun%! cu detalii care ar putea .Hncrca. inutil 5ana%e5entul de )Irf cu .proble5e. ce intr Hn obli%aia e(aloanelor inferioare& In consecin! ei prefer un raport sche5atic! Hn care noile testri ale produsului! co5andate subalternilor! s apar ca .5suri. luate Hn scopul rezol)rii proble5elor i)ite! su%erInd c situaia este sub control& In baza infor5aiei inco5plete pri5ite! 5ana%e5entul de )Irf nu nu5ai c )a continua s+(i 5anifeste spri,inul pentru continuarea produciei confor5 deciziei iniiale! dar H(i poate chiar intensifica entuzias5ul! pentru a contracara Hndoielile subalternilor! care au! totu(i! un cu)Int de spus Hn alocarea bu%etului diferitelor opiuni or%an izaionale& #bser)area acestei atitudini a 5ana%e5entului de )Irf! H5preun cu ordinul de repetare a testrilor! pentru a obine rezultate pe care de,a le cunosc! pri5ite de la 5ana%erii de la ni)el 5ediu! trezesc confuzie (i deter5in pe cei i5plicai direct Hn eKecuia produsului! s nu se 5ai preocupe de proble5&

Predispoziia or%anizaiilor de a inhiba detectarea (i corectarea erorilor la ni)elul politicilor (i obiecti)elor lor este cauzat (i 5eninut R.Hntrit.N de co5porta5entul indi)idual al 5e5brilor lor! Hn special al celor care dein roluri i5portante Hn siste5ul de sarcini al or%anizaiei&

"i0uri de ;nvare organizaional


Hn)area or%anizaional i5plic detectarea (i corectarea erorilor& CInd erorile detectate (i corectate per5it or%anizaiei s+(i ur5eze politicile prezente sau sa+(i realizeze obiecti)ele prezente! atunci procesul de detectare+ corectare a erorilor este! Hn concepia utorilor Ar%Vris (i "chon
R/03]N (i! respecti)! Bateson R/036N o n)are cu un sin%ur circuit R.sin%le+ loop.N& Hn)area cu un sin%ur ircuit sau efect este si5ilar unui ter5ostat care .Hn)a. cInd este prea ald sau prea rece (i Hnchide sau deschide Hntreruptorul& Ter5ostatul Aoate realiza aceast sarcin pentru c poate pri5i infor5aia te5peratura ca5ereiN (i poate face aciunea corecti)& Hn)area cu ircuit sau efect dublu R.double+loop.N apare cInd eroarea este letectat (i corectat Hn 5odaliti care i5plica 5odificarea

nor5elor! Nol,ticilor (i obiecti)elor de baz ale + or%anizaiei& Hn ter5enii co5paraiei anterioare! ar fi ca (i cu5 te5peratura .considerat. opti5 le ctre ter5ostat ar fi! ea Hns(i! 5odificat& Pentru aceasta! ter5ostatul tr trebui s fie un co5puter care ar .decide.& Hn ur5a confruntrii unor nfor5aii co5pleKe! ce te5peratur ar fi opti5 pentru fiecare situaie& _"ituaiile fiind practic neli5itate! ceea ce poate .s (tie. (i! respecti)! I Js Hn)ee. co5puterul nu este ce te5peratur este necesar fiecrei msituaii& Hn schi5b! el )a trebui .s (tie. sau .s Hn)ee. o strate%ie de analiz a datelor! care s+l conduc la identificarea te5peraturii care Jinfor5eaz. co5porta+5entul de Hnchidere (i deschidere a ntreruptorului& 2n9area cu un singur circuit In 5ulte or%anizaii oa5enii sunt capabili s detecteze (i s O:orecteze erorile din acti)itatea lor colecti)! atIta ti5p cIt obiecti)ul iKi%inal nu este pus la Hndoial& Iat cIte)a eKe5ple& Controlorii de calitate detecteaz un defect Hntr+lin produs& -i tri5it aceast infor5aie Hnapoi RfeedbacXN departa5entului de producie! care )a opera 5odificrile necesare pentru corectarea produsului& 'ana%erii unui departa5ent de

5arXetin% obser) c )Inzrile lunare au sczut sub para5etrii eKpectai& -i )or cuta o interpretare! pe care s o poat utiliza Hn proiectarea unei noi strate%ii de 5arXetin%! care )a restabili curba )Inzrilor& CInd fluctuaia personalului cre(te pIn Ia punctul Hn care realizarea sarcinilor este a5eninat! 5ana%erii )or reaciona prin in)esti%area surselor de insatisfacie ale 5uncitorilor& -i caut factori pe care+i pot 5odifica + ni)elul salariilor (i alte beneficii! desi%nul 5uncii &

etc&+ pentru a cre(te stabilitatea forei de 5unc& Hn aceste eKe5ple! 5e5brii or%anizaiei rspund la schi5brile din 5ediul intern (i eKtern al or%anizaiei Rdefectul unui produs! scderea )anzarHloiv pHecrea personaluluiN prin d%tectarea erorilor care au produs aceste efecte! pe care! apoi! @le corecteaz! penfru a 5%ntine@caracteristicile\centrale ale teoriei iC:&Cr%@@ I de idei %enerale asupra realizrii cHH)it"HtH@o5pleKe a or%anizaieiN& Hn)area cu feedbacX si5plu denot aceast abilitate a or%anizaiei! de a r5Ine stabil Hntr+un conteKt Hn schi5bare& -Kist un sin%ur circuit Rinfor5aie in)ersN care conecteaz rezultatele detectate ale aciunii la strate%iile or%anizaionale& Dar

nor5ele + pentru calitatea produsului! ni)elul )Inzrilor! etc& + r5In neschi5bate& Corectarea erorii ia for5a in)esti%aiei& 'e5brii or%anizaiei trebuie s descopere sursele erorii! adic! ei trebuie s atribuie eroarea unor strate%ii (i prezu5pii cuprinse Hn teoria lor or%anizaional& -i trebuie s in)enteze noi strate%ii! bazate pe noi prezu5pii! cu scopul de a corecta eroarea&Trebuie s produc acele strate%ii (i trebuie s e)alueze (i s %eneralizeze rezultatele noii aciuni& .Corectarea erorii. este eticheta prescurtat pe care Ar%Vris (i "chon Rop&cit&N o dau acestui co5pleK ciclu de Hn)are& Dar! precizeaz autorii! pentru ca Hn)area s se produc! descoperirile! in)eniile (i e)alurile trebuie s fie Hnre%istrate Hn 5e5oria or%an izaional& -le pot fi codificate Hn i5a%inile indi)iduale (i Hn reprezentrile colecti)e ale teoriei or%an izaionale! dup care 5e5brii or%anizaiei )or aciona ulterior& Dac aceast codificare nu apare! or%anizaia nu a Hn)at ceea ce unii dintre 5e5brii ei! de,a! (tiu& -Ke5plele anterioare pot ilustra (i unele cauze ale neHn)rii or%an izaionale& De

eKe5plu! controlorii calitii descoper defectu unui produs! dar se decid s pstreze infor5aia pentru ei! te5Indu+s s o fac public& "au Hncearc s co5unice infor5aia in%inerilo departa5entului de producie! dar ace(tia nu doresc s+i asculte& "au interpretarea erorii presupune in)esti%aia! prin colaborarea 5ai 5ulto indi)izi! dar ace(tia nu doresc sau nu sunt capabili de o astfel d cutare Hn echip& Deoarece or%anizaiile sunt strate%ii de desco5puner liunei
sarcini co5pleKe! corectarea erorii presupune! de cele 5ai 5ulte Ari& in)esti%aia in echip& Pute5 Hnele%e Hn)area or%anizaional ca in produs 5ediat de in)esti%aia colaborati) a 5e5brilor& Prin capacitatea lor de a%eni ai Hn)rii or%an izaionale ace(tia estructureaz continuu teoria or%anizaional Hn uz Rcare poate fi lescifrat din 5odalitatea efecti) de realizare a acti)itii co5pleKe a K%anizaieiN& In concluzie! HnVaare@i or%anizational apare cIndR RaN indi)izii 8i detectat un rezultat necorespunztor eKpectanelor deri)ate din 5a%inile (i reprezentrile incluse Hn teoria lor or%anizaionalG RbN au acut o in)esti%aie conducInd la descoperiri! in)enii (i e)aluri! la

ni)elul strate%iilor (i prezu5piilorG RcN au inclus aceste rezultate Hn O 5a%inile (i reprezentrile pe care se bazeaz decizia! controlul (i instruireaG RdN au acionat ulterior! dup aceste i5a%ini (i reprezentri! lintroducInd noi practici Hn realizarea sarcinilorG ReN au re%le5entat "chi5brile produse Hn noile reprezentri (i practici pentru a ar5oniza diferenele indi)iduale eKistenteG RfN noii 5e5brii Hn)a aceste caracteristici ale teoriei or%an izaionale a aciunii! ca parte a procesului socializrii lor& #ricare din 5o5entele prezentate se poate constitui Hntr+o surs de e(ec Hn Hn)area or%anizaional 2n9area cu circuit 0u@lu in Hn)area or%anizaional apar dificulti (i bariere! 5ai ales! cInd decizia ori%inal (i! deci! planificarea (i rezol)area proble5elor care au dus la decizie au fost %re(ite& " presupune5 c o co5panie industrial recunoa(te i5perati)ul cre(terii )Inzrilor (i cI(ti%urilor realizate Hn prezent& " presupune5! de ase5enea! c ea are con)in%erea c aceast cre(tere )a fi obinut prin ino)aii tehnolo%ice interne& AcionInd confor5 acestei con)in%eri! co5pania constat& Hn scurt ti5p! c noile tehnolo%ii produse nu se potri)esc cu paternul de operaiuni care Hi sunt fa5iliare& De

eKe5plu! ea constat c trebuie s renune la producerea unor 5ateriale inter5ediare (i s Hnceap s produc (i s desfac produse care nu+i sunt fa5iliare& Noua producie cere! la rIndul ei! noi tipuri de 5arXetin%! 5ana%e5ent (i recla5! u n

ciclu 5ai scurt al produciei (i schi5bri 5ai rapide Hn structura acti)itilor co5paniei& Toate acestea Hnsea5n! pentru 5e5brii fir5ei! o schi5bare Hn Hns(i i5a%inea afacerii Hn care sunt an%a,ai& Noua i5a%ine intr Hn conflict cu nor5a funda5ental a or%anizaiei! care pre)ede ca 5ana%e5entul afacerilor co5paniei s fie pre)izibil& A(adar! 5ana%erii co5paniei se )or confrunta cu cerine conflictuale& Dac se confor5eaz i5perati)ului dez)oltrii co5paniei Rpentru a ridica )olu5ul )InzrilorN )or trebui s renune la i5perati)ul pre)izibilitii& Dac decid s pstreze constant paternul de

operaiuni! )or trebui s renune la ideea cre(terii )Inzrilor (i profitului! cel puin cIt )re5e %Indesc realizarea ei prin noua tehnolo%ie produs intern& Altfel spus! un proces de schi5bare constInd Hn cre(terea eficienei Hn ^ condiiile nor5elor eKistente %enereaz un ,aanflict chiar la ni)elul U nor5elor de&,bazaale dut,UtTHncepecu R recunoa(terea acestui conflic,T[rearea structurii Rdeparta5entului sau P%HtlpuT5 de proHecTTrrai@@pro#us orientarea spre produse (i operaiuni nefa5iliare a dus la rezultate nea(teptate& In ter5enii Hn)rii! acest rezultat este o eroare! un produs al aciunii colecti)e! care nu corespunde eKpetanelor a%enilor aciunii& Hn)area Hncepe cu con(tientizarea faptului c! cu cIt noua sructur )a de)eni 5ai eficient! cu atIt rezultatele ei )or intra 5ai puternic Hn conflict cu nor5ele

eKistente! care %hideaz 5ana%e5entul co5paniei& 'ana%e5entuU,iu poate r5Ine pre)izibil Hn acela(i ti5p cu ino)rile tehnoio%Hce interne& #biectul in)esti%aiilor a%enilor Hn)rii )a fi restructurarea nor5elor or%an izaiona le! precu5 (i a strate%iilor (i asu5piilor asociate acestor nor5e! iar nu eficiena acti)itii colecti)e Hn cadrul )echilor nor5e& Noile nor5e! strate%ii (i asu5pii )or fi incluse Hn reprezentrile care codific teoria or%anizaional aplicat Hn aciunea colecti) (i P re%le5entat Hn docu5entele or%anizaiei& Ar%Vris (i "chon Rop&cit&N nu5esc acest tip de Hn)are! Hn)are cu circuit dublu& Hntr+ un episod al acestei Hn)ri eKist dou infor5aii in)erse RfeedbacXN care coi,ect@@e5area detectat! pe de o parte! la dstrate%iile (i asu5piile pri)ind perfor5ana eficient! iar pe de alt part@ a nor5ele care definesc perfor5ana eficient

Cerinele inco5patibile cuprinse


Hn teoria or%anizaional i5plicit aciunii sunt eKpri5ate! 5ai 5ult sau 5ai puin )izibil! printr+un conflict Hntre 5e5bri sau %rupuri din or%anizaie& .In acest Jsens! or%anizaia este un 5ediu de traducere a cerinelor inco5patibile Hntr+un conflict interpersonal (i inter%rupuri.& RAr%Vris (i "chon! /03]! p&62N& Hn eKe5plul anterior! unii 5ana%eri )or a,un%e partizani ai de)oltrii co5paniei prin ino)aiile tehnolo%ice interne! produse de noua structur creat Hn or%anizaie! care! Hn opinia lor& ar trebui! Hn continuare! Hntrit! (i a unei noi i5a%ini a afacerilor fir5ei! bazat pe rezultatele cercetrii interne! Hn ti5p ce alii )or de)eni oponenii cercetrii! prin adeziunea la paternurile de operaii fa5iliare (i pre)izibile& Dac apare! Hn)area cu circuit RfeedbacX si efectN dublu )a consta Hntr+un proces prin care aceste %rupuri de 5ana%eri se confrunt (i rezol) conflictul! de)enind! prin aceasta! a%enii Hn)rii or%an izationale&
o d

'e5brii or%anizaiei pot rspunde la acest conflict (i altfel! prin co5porta5ente diferite de co5porta5entul de Hn)are& -i pot trata conflictul ca pe o lupt Hn care trebuie s ale%i Hntre diferite

cerineG pot stabili ponderi (i prioriti Hn funcie de opinia 5e5brilor (i %rupurilor cu putere precu5pnitoareG fiecare faciune poate Hncerca s cI(ti%e de partea sa 5e5brii (i %rupurile 5ai puterniceG Hn sfIr(it! cele dou faciuni se pot lupta pentru un co5pro5is! care nu reflect decIt i5posibilitatea fiecreia de a pre)ala asupra celeilalte& Hn aceste cazuri! conflictul poate fi cal5at pentru un ti5p! far a fi Hns rezol)at& Niciuna din faciuni nu iese din confruntrile repetate cu o Hnele%ere nou a naturii conflictului! a cauzelor (i consecinelor lui! sau asupra se5nificaiei acestui conflict pentru eficacitatea teoriei lor or%anizaionale! a ideii lor %enerale pri)ind funcionarea co5paniei& De ase5enea! 5e5brii or%anizaiei pot cal5a conflictul acceptInd un fel de cercetare (i dez)oltare care )izeaz! eKclusi)! H5buntirea paternului eKistent al afacerilor& Hn felul acesta! ei au %sit o soluie caracteristic Hn)rii cu feedbacX (i efect si5plu! pentru ceea ce a aprut! la Hnceput! ca o proble5 de Hn)are cu feedbacX (i efect dublu &Abordarea conflictului printr+

un co5porta5ent tipic Hn)rii cu feedbacX (i efect dublu

consist Hntr+o in)esti%are care sur5onteaza percepiile! iniial diferite! ale nor5elor (i cerinelor inco5patibile& 'e5brii or%anizaiei se Hntreab de ae&au opiniile pe care le au! ce factori i+au deter5inat s,e adopte! care sunt consecinele lor probabile (i Hn ce 5sur i(i asu5 aceste consecine& #biectul confruntrii se schi5b! de la afir5area a ceea ce fiecaruia i se pare i5portant! la condiiile care fac o opiune sau alta i5portant& Rezol)area conflictului. Hnsea5n stabilirea de noi prioriti (i ponderi ale nor5elor sau F restructurarea funda5ental a nor5elor! H5preun cu strate%iile (i O asu5piile asociate& , 2n9area $rocesului 0e 2n9are Pe 5sur ce or%anizaiile acu5uleaz eKperien de Hn)are RHn special Hn)are cu dublu circuitN con(tientizeaz c cerinele de Hn)are or%anizaional

sunt continue& "inta%5a .5ana%e5entul schi5brii. reflect cel 5ai bine aceast con(tientizare& In eKe5plul anterior! 5ana%e5entul schi5brii Hnsea5n ca or%anizaia s Hn)ee cu5 s se restructureze! la inter)ale re%ulate! pentru a+(i eKploata ino)aiile tehnolo%ice produse de structurile create Hn acest scop& Aceasta este o Hn)are de ordinul doi: a Hn)a cu5 s schi5bi! cu5 s Hn)ei& #biectul in)esti%aiei este! Hn acest tip de Hn)are! setul de situaii de Hn)are Rschi5bareN care alctuiesc eKperiena or%anizaiei& 'ana%erii in)esti%heaz episoade anterioare! Hn care or%anizaia a recunoscut (i rezol)at neconcordane Hntre rezultate (i eKpectane& -i descoper ce a facilitat (i ce a inhibat Hn)area! in)enteaz noi strate%ii de Hn)are! produc aceste strate%ii! e)alueaz (i %eneralizeaz rezultatul Hntre%ului proces& In aceast

in)esti%aie! ei stabilesc diferenele Hntre cerinele pentiii un tip de Hn)are sau altui! %eneralizeaz caracteristicile care i5pun cre(terea eficienei! RHn condiiile nor5elor eKistenteN sau redefinirea eficienei Rrestructurarea nor5elorN& Cutarea condiiilor care au facilitat sau inhibat Hn)aarea Hnsea5n cutarea cilor Hn care lu5ea co5porta5ental a or%anizaiei Rdeschis sa u#e%oria )i 2n9area
organizaional
defensi)! cu preferin spre eKperi5entare sau pentru for5e fa5iliare de operare! etc&N afecteaz capacitatea ei de Hn)are&

!on0iii care li%iteaz 2n9area organizaional


CInd i5a%inile indi)iduale (i reprezentrile colecti)e ale teoriei or%anizaionale sunt inco5plete! a5bi%ue (i )a%i! 5e5brii indi)iduali P sunt incapabili s le%e erorile or%an izaionale de

inconsec)enele sau %re(elile teoriei or%an izaionale a aciunii& Detectarea (i corectarea erorilor r5Ine la ni)elul Hn)rii cu un sin%ur circuit! care ia! cel 5ai frec)ent! for5a unor si5ple a,ustri ecolo%ice R)& Hn subcapitolele anterioare! 5odelul 5e5oriei or%an izaionaleN& $iecare sub%rup Hn)a s se adapteze la proble5ele pe care i le creaz restul 5ediului or%an izaional! &Hn ti5p ce inadec)rile teoriei or%an izaionale! care conduc la aceste proble5e reciproce r5IrTnfafara oricrei in)esti%aii& "pre eKe5plu! o specificare insuficient a sarcinilor sau o definire a5bi%u a rolurilor creaz proble5e ocupanilor acestor roluri (i Hi deter5in la analize pri)ate (i la control unilateral al relaiilor cu ceilali& -i )or Hncerca s fie persuasi)i! s fac apel la scopurile co5une! dar )or fi percepui ca fiind inconsec)eni (i preocupai de interese proprii sau! Hn 5od neXistificat! de interesele unora Hn detri5entul altora (i ale or%anizaieiQ 8n conflict la ni)elul scopurilor de U%az duce la confruntri din care fiecare parte iese con)ins de faptuT{ c cealalt este nede5n de Hncredere (i neani5at de dorina de a asculta un alt punct de )edere& 'aKi5izarea )ictoriilor (i

5ini5izarea pierderilor este principiul care %)erneaz strate%iile de aciune ale fiecrei pri! care i(i apr propria definiie a sarcinii (i a 5odalitilor de eKecuie& "in%ura Hn)are posibil este Hn)area cu circuit si5plu! prin care 5odalitile defensi)e de rezol)are a proble5elor create de alii sunt perfecionate& Caracterul )a% sau contradictoriu al criteriilor de e)aluare a perfor5anei transfor5 fiecare indi)id sau %rup Hn %ardianul propriei definiii (i eKecuii a sarcinilor& Definiiile sunt! Hns! %enerale! orice referire la aciuni sau rezultate se face Hn cate%orii nebazate pe date obser)abileG diferenele Hntre retoric (i co5porta5ent sunt )izibile& $iecare parte este con(tient c anu5ite lucruri sunt .d enediscutat. (i con)ins c ni5eni nu )a face acest lucru& Interaciunea persoanelor (i %rupurilor ia for5a ,ocului RpoliticN Hn care fiecare caut s Hn)in% prin diplo5aie! neasu5area riscului3.con$or5itater@lupta pentru putere (i Hn%rdirea libertii de aciune a altora& In toate aceste eaWri! eKist puin testare public a norrhHnr (H con)in%erilor care %u)erneaz aciunile& Reprezentrile inco5plete! )a%i (i inadec)ate ale aciunii colecti)e

deter5in interaciuni care le Hntresc! le perpetueaz& CInd reprezentrile care alctuiesc teoria or%anizational conin infor5aie )alid! opiuni libere (i infor5ate este posibil un desi%n al situaiilor or%anizaionale (i al cursurilor de aciune la care contribuie fiecare participant! precu5 (i un control colaborati) al sarcinilor& "in%urul %en de protecie eKistent Hn or%anizaie este orientat spre dez)oltarea indi)idului (i perfecionarea acti)itii %rupurilor& Relaiile interpersonale nondefensi)e per5it frec)ente testri publice ale reprezentrilor indi)iduale (i colecti)e care %hideaz aciunea& Condiii de eroare or%anizaional& "unt 5ulte cazurile Hn care %rupul sau or%anizaia nu se ridic la calitatea 5e5brilor ei& <ropul f pare s nu poat afla (i corecta ceea ce oricare din 5e5brii si (tie& P 'e5brii or%anizaiei! uneori chiar (efii ei se schi5b! dar or%anizaia r5Ine! Hn 5are 5sur! aceea(i& Aciunea (i cunoa(terea or%anizaional nu se confund cu aciunea (i cunoa(terea indi)idual! Hntr+un %rup sau Hntr+o or%anizaie! cei care decid,,, ac,i?neaz@chiar

dac o fac Hn nu5ele %rpWtui! sunt indi)izii! persoanele& Deciziile (i aciunile persoanelor simt organizaionale cInd se fac Hn nu5ele colecti)itii! Hn )irtutea re%ulilor ]e decizie (i dele%are& Dar fiecare 5e5ru l or%anizaiei are propria I5I%Hne a acestor re%uli (i un co5porta5ent .infor5at. 5ai curInd de aceast i5a%ine decIt de re%ulile de decizie (i delel%are declarate Hn docu5entele or%anizaiei& De(i or%anizat,onal! adic Hn confor5itate cu re%ulile colecti)itii! co5porta5entulJ@5e5brilor poart a5prenta reprezentrilor 8teoriei2 personale asupra aciunii colecti)e& Reprezentrile personale ale aciunii colecti)e sunt Hntotdeauna inco5plete& $iecare 5e5bru al colecti)itii H(i )erific (i! 5ai 5ult sau 5ai puin! H(i 5odific Rprecizeaz! H5bo%e(teN propria reprezentare

2>>

#e%oria )i 2n9area

organizaional

asupra lucrurilor! Hn interaciunea cu alii! i5pus de desf(urarea curent a e)eni5entelor! de realizarea siste5ului de sarcini al or%anizaiei& Hn aceast interaciune interpersonal (i $n msura $n care desfoar o investigare contient de sine! or%anizaia H(i cunoa(te teoria i5plicit aciunii colecti)e& CInd 5e5brii unei or%anizaii detecteaz o ano5alie Hn situaia or%anizaional! ei trebuie s fac o interpetare a acestei ano5alii! prin care s o pun Hn le%tur cu e)entuale %re(eli! incon%ruene sau inco5patibiliti din teoria lor or%anizaional& Apoi! ei trebuie s Hncerce s Hndeprteze acele erori& Aceast in)esti%are depinde! Hns! de recunoa(terea erori lor& Anu5ite caracterHstici ale infor5aiei or%anizationale fac dificil ori chiar i5posibil recunoa(terea erorilor& Trsturile infor5aiei care fac ini posibil recunoa(terea erorilor sunt: caracterul ei )a%! a5bi%uitatea! eKcesul! srcia! caracterul ne)erificabil RAr%Vris (i "chon! /03]N& CInd criteriile de atribuire a sarcinilor sunt vagi, iar

diviziunea muncii am&igu este dificil de constatat dac criteriile sau di)iziunea sunt %re(ite& Alteori informaia despre o situaie or%anizaional poate prea e#cesiv de &ogat. 'e5brii or%anizaiei pot a)ea i5presia c eKist 5ai 5ult infor5aie decIt pot ei prelucra! fapt ce Hnsea5n c ei nu au o teorie despre acea situaie& Pot eKista situaii Hn care infor5aia pare prea srac. In sfIr(it! infor5aia se poate sustrage verificriiP propoziiile din teoria declarat a aciunii colecti)e pot fi for5ulate atIt de %lobal! HncIt s fie inaplicabile oricrui caz particular& Caracterul )a%! a5bi%uitatea! eKcesul! srcia (i caracterul ne)erificabil sunt! toate! caracteristici asociate cu incertitudinea& -Kist dou cate%orii de rspunsuri or%anizaionale la incertitudine& Pri5a cate%orie are ca efect schi5bri benefice! in)area or@anizaional& Hn)area ia for5a unei in)esti%ri co5une in care infor5aia )a% este specificat! a5bi%uitatea este clarificat! infor5aia eKcesi) este selectat! infor5aia srac este H5bo%it! propoziiile ne)erificabile sunt precizate& In acest fel! ano5aliile

detectate Hn situaia or%anizaional pot fi le%ate de inadec)rile teoriei or%an izaional eHn ti5p ce rspunsurile din pr,,na cate%orie transform incertitudinea $n erori corectEf6**e! a)Ind ca efect Hn)area or%an izaional! a doua cate%orie cuprinde Klrpunsuri disfunctionale& Pentru ca o in)esti%are co5un orientat spre clarificarea! precizarea (i testarea infor5aiei s fie pornit! con(tiina obscuritii infor5aiei trebuie s fie! de ase5enea! co5un! H5prt(it de 5e5brii or%anizaiei& #r! 5e5brii or%anizaiei nu pot a)ea con(tiina co5un a obscuritii infor5aiei! far ca infor5aia s de)in accesi&ila tuturor& Hn or%anizaii infor5aia este distri&uit. 'e5brii or%anizaiei dein aspecte pariale ale unui e)eni5ent sau proces& Pentru c ei nu H5prt(esc (i nu asa5bleaz prile cunoscute de fiecare! ni5eni nu deine o cunoa(tere co5plet a situaiei& Pute5 adu%a c unii 5e5brii pot deine infor5aie or%anizai+ onal pe care o ascund altora& -i se pot te5e s o scoat la i)eal! o pot repri5a! incon(tient! sau doresc fie s prote,eze! fie s fac ru or%anizaiei! ascunzInd+o& "upri5area con(tient! fie&de ctre deintor! fie de ctre alii (i

repri5area incon(tient sunt 5odaliti Hn care cuno(tinele indi)iduale sunt ascunse! refuzate or%anizaiei& "unt cazuri Hn care ceea ce oricine din or%anizaie (tie r5Ine inaccesibil in)esti%rii co5une& Anu5ite lucruri r5In ta&u, secrete cunoscute& -Kist un acord tacit c ele nu trebuie discutate public &_// sfIr(it! infor5aia r5Ine inaccesibil pentru c ideile respecti)e sunt prea diferite de setul ideilor care co5pun teoria aciunii co5une& Cu cIt un %rup sau o or%anizaie are o teorie 5ai eKact a aciunii sale! cu atIt este 5ai probabil ca setul de idei care o alctuiesc s fie 5ai restricti)& Hn raport cu ideile Hn circulaie! alte idei! diferite! au slab putere de aciune&

$actori ecolo%ici (i caracteristici personale


Toate caracteristicile infor5aiei care H5piedic detectarea %re(elilor! incon%ruentelor (i inco5patibilitilor Hn teoria aciunii colecti)e sunt deopotri) condiii care prote,eaz eroarea! o sustra% ,n)esti%rii& # parte dintre acestea sunt 5ai stabile sau 5ai

.obiecti)e.G inter)enia asupra lor este 5ai dificil! pentru c natura lor este ecologica. -le alctuiesc condiiile de 5ediu or%anizaional! intern sau eKtern& Astfel! criteriile vagi de atri&uire a sarcinilor (i diviziunea am&igu a muncii sunt atribute ale structurii organizaionale. Inter)enia asupra lor echi)aleaz cu o punere Hn chestiune a desi%nului Hnsu(i al or%anizaiei (i al %rupurilor& De ase5enea! caracterul fragmentat al cunoaterii or%anizaionale este un atribut .obiecti). al memoriei organizaionale. Pe 5sur ce or%anizaiile se dez)olt! nici o persoan nu poate deine i5a%inea co5plet a i5plicrilor curente ale or%anizaiei! inserate Hn istoria ei (i prezente Hn orientrile ei de )iitor& -emoria procesului de dez)oltare a or%anizaiei este distri&uit Hntre 5e5brii diferii! contiina acestei fragmentri constituind o ac(iziie, un rezultat al Hn)rii or%anizaionale! un ni)el superior de funcionalitate& Celelalte caracteristici ale infor5aiei sunt! cel puin Hn 5ai 5are 5sur! atribute ale persoanelor& -le sunt caracteristici interne! personale& -Kcesul! supraHncrcarea infor5aional in de absena unei teorii personale a

situaiei perceputeG srcia infor5aiei este Hn le%tur cu lipsa din arsenalul intelectual indi)idual a di5ensiunilor conceptuale rele)anteG ascunderea infor5aiei! prin supri5are (i tabuurile pot constitui tactici personale de Hnlocuire a co5petiiei prin lupta pentr

uputere! iar i%norarea infor5aiei se poate datora 5ecanis5ului represiei incon(tiente&


O "actort ecologici f ,

riterii vagi de atri:uire a &ar inilor + a!:iguitatea diviziunii !un ii + ara terul fra%5entat al !e!oriei organizaiei + net &ta:ilitatea 0ro0oziiilor din teoria organ l, zaI tonal de larat
Caracteristici personale

+ li0&a unei teorii 0er&onale a&u0ra &ituaiei + nivel & zut de on e0tualizare8 &i!0litate ognitiv + &u0ri!area &auGi re0ri!area de%en&iv a in%or!aiei + re%uzul de%en&iv in generaliti< li!:a@ de le!n

+ de%inire 0rivat a & o0ului< !anage!ent unilateral al !ediului + !aFi!izarea vi toriilor8 !ini!alizarea 0ierderilor Z !ani%e&tare 0u:li raionalD re0ri!area e!oiilor aoto0rote ie i a i, une unilateral a&u0ra altor

@orme /h strategii de interaciune autoritaS rist%P dominant supunere


q

aRAs@8RI

ni"$8NC/F3J

"igura c.V + Interaciuni in cerc )icios in care prile se Hntresc reciproc Rse5nul Fy. indic 5i(carea Hn acela(i sens a prilor in interaciuneG de eKe5plu! cresc condiiile de eroare + cresc rspunsurile disfuncionaleN&

In ceea ce pri)e(te caracteristica de netestabilitate a infor5aiei! ea poate a)ea o natur ecolo%ich dac este un atribut al teoriei aciunii colecti)e! declarat Hn docu5entele or%anizaiei sau al re%ulilor for5ale ale co5porta5entului or%anizational& De ase5eneah ea poate fi u

n5i,loc defensi) prin care indi)izi sau %rupuri se feresc de


)ulnerabilitate! spre pild! prin refu%iul Hn %eneraliti sau Hn .li5ba, de _le5n.& A@a od ChirieFG
4

AtIt factorii ecolo%ici cIt (i caracteristicile personale prezentate constituie condiii de perpetuare a erorii or%anizaionale& $ora lor rezid Hn natura funcionrii lor& -le alctuiesc prile! care se Hntresc reciproc! ale unui siste5& jariaia Hn acela(i sens a prilor Rcresc factorii ecolo%ici de incertitudine! cresc rrpunsurile personale disfuncionaleN constituie un cerc )icios& Acesta se Hnscrie ca parte care Hntre(te (i este Hntrit de partea unui alt cerc )icios: cresc condiiile de eroare cresc rspunsurile disfuncionale ale %rupului! adic nor5ele (i strate%iile autoritariste! care sporesc! la rIndul lor! condiiile de eroare or%anizaional R$i%& ]&>N& Condiiile fa)orabile erorilor Hn teoria or%anizaional pro)oac indi)izii (i %rupurile la co5porta5ente care Hntresc aceste condiii& CIt )re5e condiiile r5In! indi)izii sunt incapabili s funcioneze ca a%eni ai schi5brii or%an izaionale Rj& (i Neculau R/00>N& <rupurile r5In la ni)elul adaptrii ecolo%ice& $iecare %rup Hn)a s se adapteze proble5elor pe care i le creeaz restul or%anizaiei R5ediulN iar inconsec)enele! incon%ruenele sau %re(elile din teoria or%anizaional a aciunii sunt prote,ate de orice in)esti%are&

Bibliografie
Ar%Vris! C&! "chon& D& R/03]N& ?rganizational learningP a t(eor6 of action perspective. Addison+YesleV! Readin%! 'assachusetts& Ba)elas! U&B& R/032N& .-flects of te5poral conteKt on infor5at ion.& )s6c(ologicai !eports, 26! 107+10]& BucXleV! Y& R/01]N& ."ocietV as a co5pleK adaptati)e sVste5.& In: Y& BucXleV R-d&N -odern s6stems researc( for t(e &e(avioral scientist. Chica%o: Aldine&

DeBono& I R/010N& T(e mecanism of mindL Balti5ore! Pel%uin& Heider! $& R/07]N& T(e ps6c(olog6 of interpersonal relations. Ne` iorX! YilleV& Uanis! I&:& R/036N& =ictims of groupt(in8& Boston! 'ass: Hou%hton 'ifflin& Neculau! A& R/00>N .Rezistena la schi5bare Hn cI5pul psihosocial ro5Inesc.! !evista de psi(ologieG >4!>!6]0+60>& Neisser! 8& R/031N& Cognitive ps6c(olog6& Ne` iorX: Appleton+ CenturV+Crofts& YeicX! M&-& R/030*/010N& T(e social ps6c(olog6 of organizing. Meadin%! 'A: Addison+YesleV& =ei%arn iX! B& R/063N& .Das Behalten erledi%ter und underledi%ter Handlun%en.& )s6c(ologis(e "orsc(ung! 0! l+]7& )ractical aspects of memor6. Ne` iorX: Ca5brid%e 8ni)ersitV Press& Hofstede! <& R/0]4N& Culture:s conseEuencesP <nternational differences in Jor8-reated values. :ondon: "a%e& Hofstede! <& R/0]2N& .Di5ensions of national cultures in fiftV countries and three re%ions.& In: U&B& Dere%o`sXi! "&Dziura`iec! R&C& Annis R-ds&N M#plinations in cross-cultural ps6c(olog6. :isse: "`ets p =eitlin%er& Hofstede! <&! Neui,en! B&! #haV)! D&D&! "anders! <& R/004N& .'easurin% or%anizational cultures: A ?ualitati)e*?uantitati)e studV across t`entV cases.& ;dministrative 1ciences +uarterl6, 27! 6]1+2/1& Mhand`alla! P&N& R/0]]N& .#r%anizational effecti)eness. In: U&PandeV R-d&N )s6c(olog6 in <ndiaP t(e state of t(e art. Rjol&2N Ne` Delhi: "a%e& :a55ers! C&U&! HicXson R-ds&N R/030N& ?rganizations ali8e and unli8eP <nternational and institutional studies in t(e

sociolog6 of organizations! :ondon: Rout le%e and Me%an Paul& :aurent! A& R/0]2N& .The cultural di)ersitV of Yestern conceptions of 5ana%e5ent.& <nternational 1tudies of -an and ?rganization, /2! 37+01& :iiceanu! A&! Rucai! A& R/00>N& .Personal )ersus social )alues in Ro5anian students.& Re)ue Rou5aine de PsVcholo%ie! 2]! /! 67+26& 'aslo`! A&H& R/07>N -otivation and personalit6. Ne` iorX: Harper& 'aurice! '&! "or%e! A&! Yarner! '& R/0]4N& ."ocietal differences in or%anizin% 5anufacturin% units: A co5parison of $rance! Yest <er5anV and <reat Britain.& ?rganization 1tudies! /! 70+]1& 'cClelland! D&C& R/01/N T(e ac(ieving societ6. Princeton! NU&: jan Nostrand 'iddleton D! -d`ards D&! R/00/N& .Con)ersational re5e5berin%: social psVcholo%ical approach. In: D& 'iddleton! D& -d`ards R-ds&N Collective remem&ering. "a%e Publications :td& 'iller! <&A& R/0]3N& .'eta+analVsis and the culture+free hVpothesis.&

?rganization 1tudies! ]! 240+267& 'isu5i! U& R/0]7N& T(e &e(avioral science of leaders(ip. Ann Arbor! 'I: 8ni)ersitV of 'ichi%an Press& '#Y R'eanin% of YorXin% International Tea5N R/0]3N& T(e meant of Jor8ing. :ondon : Acade5ic Press& #uchi! Y&<&J R/0]/N& T(eor6 AP QoJ ;merican &usiness can meet 0apanese c(allenge. Readin%! 'A: Addison+YesleV& Peters! T&U&! Yater5an! R&H& R/0]0N& <n searc( of e#cellenceP 9essons from ;merica:s &est run companies& Ne` iorX: Harper and Ro`& Readdin%! "&<&! N%! '& R/0]6N& .The role of face/ in the or%anizational perception of Chinese 5ana%ers& ?rganizations 1tudies! 2! 64l+6/0& Rentsch! U&R& R/004N& .Cli5at and culture: Interaction and ?ualitati)e differences in or%anizational 5eanin%s.& 0ournal of ;pplied )s6c(olog6. 37! 1!11]+1]/& Robbins! "&R& R/0]3N& ?rganization t(eor6P 1tructure, design and applications. -n%le`ood Cliffs! NU: Prentice+Hall& Ronen! "& R/0]1N& Comparative and multinational management. Ne` iorX: YileV& "chein! -&H& R/004m /0]>cN! .#r%anizational culture and leadership. In: I& :& Pierce! U&Y& Ne`stro5! R-ds&N T(e manager:s &oo8s(elf. ; mosaic of contemporar6 vieJs. R"econd -ditionN! Ne` iorX: Harper p Ro`& "inha! D& R/0]>N& .PsVcholo%V in the conteKt of Third Yord de)elope5ent.& <nternational 0ournal of )s6c(olog6! /0! /3+ 60& "inha! U&B&P& R/0]4N&33Te nurturant-tas8 leader& Ne` Delhi:Concept Publishin% House& "5ith! P&B~! Peterson! '&$& R/0]]N& 9eaders(ip, organizations and cultureP ;n event management model& :ondon: "a%e&

YeicX! M&-& R/030 R/010NN& T(e social ps6c(olog6 of organizir Readin%! 'A: Addisen+Yesle,c I Prr& 8NIj)8U8U+N

&

a rIndul lor! influenate poziti) de coeziunea grupului (i de tructurarea aciunii de ctre lider& Al doilea tip de tehnolo%ie i5pune le#i&i ni)elul perfor5anei& !elativa independen a su&unitilor or%anizaiei contribuie la eficiena or%anizaional& In tehnolo%ia intensi)! iar delegarea minimal, independena relativ a su&unitilor (i lipsa tensiunilor interdeparta5entale sunt )ariabile care N I sporesc efic Analiza subliniaz faptul c Hns(i e)aluarea eficienei or%anizaiei sau subunitilor este contin%ent! adic depinde de tehnol caracterizeaz paternurile de co5porta5ent or%anizaional: structurare! fleKibilitate! cooperare& $e0endena o!0orta!entului organizaional de !ediul eFtern i de varia:ile interne8 "chi5barea Rrespecti)! stabilitateaN este di5ensiunea principal a 5ediului care influeneaz funcionarea or%anizaiilor& Burns (i "talXer R/070N au obser)at diferene se5ni+ + ficati)e Hntre or%anizaiile care eKist Hn industriile stabile (i cele care H funcioneaz Hn industriile dina5ice! Hn schi5bare& Pri5ele sunt d * caracterizate ca .5ecanice.! ur5toarele sunt nu5ite .or%anice.& # or%anizaie funcioneaz .5ecanic. cInd depinde! Hn 5are 5sur! ni)elurile i superioare ale or%anizaiei! iar controlul are o an)er%ur 5ic& A i funciona .or%anic. + cu5 cere un 5ediu Hn schi5bare + Hnsea5n a +l a)ea un control cu lar% an)er%ur! proceduri 5ai puin for5alizate (i , decizii la ni)eluri or%anizaionale 5edii& A(adar! anu5ite 5edii conduc la anu5ite for5e de or%anizare& :a`rence (i :orsch R/013N au descris! pornind de la afir5aiile a)ansate de Burns (i "talXer! for5a de or%anizare care se adapteaz cel 5ai bine unui 5ediu Hn schi5bare& Co5porta5entul or%anizaional!

%%A

spun ei!/ este funcie de caracteristicile 5ediului (i este descris de anu5ite )ariabile intraor%anizaionale: R/N orientarea 5ana%erilor fa de scopuri particulareG R6N orientarea 5ana%erilor fa de ti5pG