Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN Nume: MOISOIU RODICA Cls: A.M.G. II. B.

Date despre pacient culese prin interviu Observatia si anamneza

1. Date personale : Nume: Sex: Varsta: Dia !"sti# #ure!t: A#te #$irur i#ale:

2.

Date socio-culturale: D"mi#iliul: ur%a! sau rural Res&"!sa%ilitati si r"luri i! 'amilie: (e #e &ers"a!e se &"ate %i)ui*

3.

Resurse financiare: O#u&atia &re)e!ta+ tre#uta: Cum a'e#tea)a %"ala a#tuala &r"'esie: Asi urare ,e sa!atate: Istoricul pacientului: E,u#atia: Lim%a -"r%ita: (la!uri ,e -iit"r: Atitu,i!ea 'ata ,e sa!atate+ %"ala: Reli ia:

4.

5. Stil de viata: A#ti-itati re#reati-e: .a#t"ri ,e ris#: !umarul "rel"r ,e mu!#a + al#""l/ tutu!/ &"luare / stress L"#ui!ta:

COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN Nume: MOISOIU RODICA Cls: A.M.G. II. B.

6. Nivel de dezvoltare: !"rmal+ "li "'re!: i!tele#t lami!ar: . Date psi!olo"ice: Orie!tarea: Ate!tia: Mem"ria: A%ilitatea ,e a '"l"si i!'"rmatii: #. So$nul: %. Dureri: 1&. 'o(ilitate: I!,e&e!,e!t: C""r,"!are: Ca,ru: Car1a: S#au! rula!t: Bast"!: Ce ti& ,e e'"rt t"lerea)a* ("stura: Arti#ulatiile: Mus#$ii: A#ti-iati )il!i#e 2 i!,e&e!,e!te + &artial i!,e&e!,e!t + ,e&e!,e!t 11. Si$turi: Ve,erea: a#uitate/ "#$elari Au)ul: a#uitate/ ,e'e#te/ &r"te)e Mir"sul: a#uitate Gustul: a#uitate (i&aitul: #u "#$ii i!#$isi 12. )apacitatea de co$unicare: De'e#te ,e -e,ere: V"#a%ular: Atitu,i!e:
3

COLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN Nume: MOISOIU RODICA Cls: A.M.G. II. B.

Ex&resia 'etei: Atitu,i!ea a'e#ti-a: (arerea sa ,es&re si!e: A,a&tarea la me,iu:

13. Istoricul (olii actuale: Des#rierea &r"%lemel"r a#tuale: Tratame!te: Dieta: Aler ii: 14. Starea de nutritie: I!altime: Greutate: A&etit: Met",e arti'i#iale ,e alime!tatie: 15. *iele si fanere: Cul"area &ielii + le)iu!i: (arul: U! $iile: 16. Respiratia si circulatia: Res&iratie: Tuse: O%"seala: 1 . +li$inari: Diure)a: Tra!)it i!testi!al: St"me: