Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TRGOVI TE FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ORGANIZA IEI

Proiect FINANtAREA CONSTRUCtIEI UNEI CRESE N TRGOVISTE

Masterand: Vladu (Neagu )Mariana

- 2013 -

1. Denumirea proiectului Prezentare general Acest serviciu funcioneaza in cadrul Directiei de Asisten Social (D.A.S.)Trgovite. Creele funcioneaz potrivit prevederilor legii nr.263/ !."#.2""# privind infiinarea$ organizarea i funcionarea creelor si legii 2#2/2""!. Structura organizatoric $nu%arul de personal i &ugetul creelor se apro& prin 'otrri ale Consiliului (ocal Trgovite. )ersonalul creelor face toate de%ersurile necesare pentru a sta&ili rela ii de cola&orare active cu fa%iliile copiilor care frecventeaz crea.)ersonalul este pregatit in ceea ce privete se%nificaia relaiei copil *printe $i%portan a participrii parinilor i rolul creei pentru creterea $ingri+irea i educarea ti%purie a copiilor in varst de pn la , ani$confor% legii 2#2/2""!. Se are in vedere eli%inarea pericolului de a&andon$negli+are i a&uz $pentru copiii provenii din fa%ilii cu pro&le%e deose&it de grave. In ultimii ani in urma creterii natalitii i intoarcerea cat mai gra nic a mamelor la !er"iciu#!-a con!tatat c !paiile o$erite !er"iciilor %e cre !unt in!u$iciente#$apt pentru care !e $ac %emer!urile nece!are in "e%erea alocarii %e !paii noi pentru e&tin%erea lor !i con!truirea unei cree pentru acoperirea numarului mare %e cereri primite la D. A. S. -n Targovite e.ist un nu%ar de / cree$dovedindu0se nencptoare in raport cu cererea$oa%enii %otiveaza c din lips de resurse financiare nu pot apela la serviciile private astfel incat de %ulte ori nerezolvnduli0se cazurile $sunt nevoi i ca unul din parini s renune la locul de %unc in vederea ingri+irii copilului la do%iciliu.Se%nalate toate acestea si considernd c acest efort %erit a fi finalizat intr0un proiect cel putin de ataare a unei ane.e la crea nr 1$astfel ca prin aceast construcie se vor rezolva cazurile sociale a '0 de copii i in felul acesta parinii nu vor %ai fi nevoiti sa renune la serviciu $in conditiile in care salariile sunt atat de %ici. -n ur%a acestor solicitari $efii serviciilor cree$apartinnd de pri%ria Trgovite$ au iniiat un proiect de finanare din fonduri europene in vederea oferirii de locuri noi in cree prin ataarea unei constructii in incinta creei nr.1 din str.Ale.andru 2asilescu $nr.#.

2. I(P)*+A,A I,-II,.*II /*010I 2 A!igurarea %e 'o %e locuri in cre. )ersonalul creei va face toate de%ersurile necesare pentru a sta&ili rela ii de cola&orare activ cu fa%iliile copiilor care frecventeaz crea3 2a fi respectat codul etic privind relaia cu copiii i fa%iliile acestora $care este ela&orat de eful serviciului in cola&orare cu personalul de specialitate3 Se vor organiza reuniuni in %od periodic $pentru infor%area parin ilor in legatur cu progra%a de activiti pe anul in curs i ocazional $inaintea unor eveni%ente i%portante3 (a ad%iterea copilului se vor organiza reuniuni cu parintii in vederea co%unicarii infor%aiilor utile pentru parini3 )ersonalul v0a e.plica i%portana participrii parin ilor si rolul creei pentru creterea $ingri+irea si educarea ti%purie a copiilor in varsta de pana la , ani $confor% (egii 2#2/2""!3 Dupa evaluarea iniial $prin intoc%irea anc4etei sociale $se inc4eie un contract cu parinii sau reprezentanii legali ai copilului $unde sunt prevazute responsa&ilittle a%&elor pari$acest contract se v0a intoc%i in du&lu e.e%plar i intra in vigoare odat cu se%narea lui. 3. A/+I3I+AI P*I,/IPA402 )rogra%ul zilnic va fi de luni pana vineri intre orele "60""/ 10"". Activitatile cu copii vor fi diversificate $adaptate varstei lor i rspunznd nivelului si potenialului lor de dezvoltare3 Copilul va desfaura activitai de invare$inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de via independent su& indru%area atent a personalului3 Activitaile educaionale se desfaoar individual sau in grupuri %ici de copii$ inand cont de vrsta acestora si de %aterialele de care dipun 3 Copiii vor desfaura zilnic activiti recreative i de socializare pentru a pstra un ec4ili&ru intre activitile de invare i cele de rela.are i +oc $in acest sens personalul va ela&ora anual progra%ul activit ilor recreative i de socializare3 Activitile recreative i de socializare vor fi planificate i%preun cu tot personalul evitnd suprasolicitarea copiilor3 Copiii$potrivit varstei $precu% si parinii vor fi infor%ai asupra oportunit ilor recreative i de socializare pro%ovate in cre i in afara acesteia 5in co%unitate6$precu% i asupra %odului in care pot fi spri+ini i pentru a participa la acestea 3

)ersonalul va contri&ui la dezvoltarea afectiv a copilului in co%unicare ver&al i 2 non0ver&al prin consiliere i activiti de socializare. Serviciul cree poate oferi prinilor consiliere i spri+in la cerere sau ori de cte ori personalul de specialitate consider c este in &eneficiul copilului i fa%iliei sale3 Cazurile in care vor fi identificate fa%ilii aflate in risc de %arginalizare sau fa%ilii care pot &eneficia de alte servicii din cadrul D A S $vor fi indru%ati ctre acestea. 5. D*0P+6*I A40 /)PII4)* I, /*01.2 )arinii/ reprezentanii legali care vor opta pentru serviciul cree au 7 0dreptul la inti%itate si confidenialitate3 0dreptul la li&era e.pri%are3dreptul la protec ie i%potriva oricarei for%e de violen $vt%are$a&uz fizic0%intal sau social3 0dreptul la for%are for%al i infor%al3 0dreptul de a fi infor%ai asupra drepturilor i responsa&ilit ilor lor in calitate de &eneficiar3 0s li se respecte drepturile i li&ertile funda%entale $fr discri%inare pe &az de ras$ se. $ religie$opinie sau orice alt circu%stan personal ori social 0dreptul la asisten %edical se va realiza fr discri%inare $favoritis% i decizii ar&itrare.Serviciul va dispune de asisten %edical specializat. Copiii din cree vor &eneficia de7 0%ic de+un $o %as de prnz i o gustare3 0activiti educative i distractive in cadrul creei3 0consiliere att pentru ei ct i pentru prin ii acestora3 0dreptul de a0i sr&tori ziua de natere $dac prin ii solicit acest lucru3 '. 7*6P I,+.2 .Copiii cu vrsta cuprins intre 3 luni si , ani3 .8eneficiarii serviciilor acordate de cre vor fi copiii ceta enilor ro%ni cu do%iciliul sau reedinta in Trgovite. 8. )9I0/+I30 P*)P6S02 )9I0/+I30 70,0*A402 Asigurarea unui nu%ar %ai %are de locuri in cre $in vederea solu ionrii cat %ai %ultor cereri adresate serviciului e.istent3 .9li%inarea pericolului de a&andon $negli+are i a&uz pentru copiii proveniti din fa%ilii cu pro&le%e deose&it de grave3

. Dezvoltarea capacitii parintilor aflati in dificultate de a depi situa ia prin 3 %odificarea co%porta%entului i do&ndirea autono%iei personale. :.)9I0/+I30 SP0/I-I/02 .:crotirea $ educarea i ingri+irea copiilor pn la , ani3 .Dezvoltarea deprinderilor de via independent pentru copii3 .Consiliere $orientare i suport pentru fa%ilii vulnera&ile prin serviciile oferite de D. A.S .3 ;. *0S6*S0 6(A,02 )entru realizarea o&iectivelor propuse se va avea in vedere ur%atoarele7 )ersonalul creei va fi selectat cu atentie i responsa&ilitate prin inter%ediul unui proces de recrutare i anga+are care se va desfura in acord cu legisla ia in vigoare i va raspunde nevoilor creei. Se vor anga+a un nr de , persoane astfel7 *Coordonator personal specialitate3 *9ducator3 *Asistent social3 20Asistente %edicale3 #0-ngri+itoare3 208uctari3 )ersonalul anga+at in cre reprezint resursa cea %ai i%portant pentru dezvoltarea copilului %ic. <ntregul per!onal "a cunoate !i practica noul mo%el %e e%uca ie timpurie i "a a!igura !ecuritatea copiilor i promo"area unui !til %e "ia !nto! =n !piritul re!pectrii /on"eniei cu pri"ire la %repturile copilului. (a incadrarea cu personal se va ur%ari asigurarea unui raport opti% adult/copii$ confor% reco%andrilor 7 toate activitile din cre vor avea ca principiu funda%ental %unca in ec4ip3 se va ur%ari for%area iniial i continu a personalului pentru a&ordarea glo&al a copilului3 in spiritul principiilor educaiei ti%purii3 pregtirea continu va viza$ in afara dezvoltrii co%petenelor de educaie$ ingri+ire$ socializare$ i crearea unor co%porta%ente favora&ile educrii i susinerii fa%iliilor pentru integrare co%unitar3 se va respecta autono%ia educatorilor in adaptarea curriculu%0ului la necesitaile de grup i individuale ale copiilor.

personalul v0a fi instruit i v0a respecta cu strictee regulile de deontologie profesional3 personalul va relaiona cu usurin i constructiv cu ceilalti %e%&ri ai ec4ipei$ cu copiii$parintii i co%unitatea3 se va ur%ari asigurarea sta&ilitii personalului i se vor asigura posi&ilit i de dezvoltare a carierei.

+oi mem rii ec>ipei "or a"ea ine %e$inite rolurile lor i i!i "or %e!$a!ura acti"itatea in con$ormitate cu proiectul in!tituional !ta ilit i# %eci# cu mi!iunea# !copul i politica !er"iciului# cu re$erire !pecial la %ez"oltarea copilului i e%ucaia lui timpurie. 9nu%erarea atri&uiilor i responsa&ilitilor nu are un caracter li%itativ. /oor%onatorul creei reprezint autoritatea permanent care rspunde de organizarea activitii$ a personalului$ de calitatea ingri+irilor acordate copiilor$ intr0o a&ordare integrat a educaiei ti%purii3 de ase%enea$ el reprezint organiza ia in relaiile cu alte instane. -iecare per!oan implicat =n ec>ip "a a"ea o $i a po!tului pentru care a $o!t anga?at# =n care !a $ie precizate atri uiile# re!pon!a ilit ile i limitele %e competen. -ormarea per!onalului "a a"ea caracter permanent i !e "a aza pe noile concepte pri"itoare la e%ucaia timpurie. 4a recrutarea per!onalului anga?at =n !er"iciile %e e%uca ie timpurie# !e "a ine !eama %e e&i!tena anumitor aptitu%ini nece!are pentru lucrul cu copiii mici. -ntreg personalul va fi sensi&ilizat pentru a identifica orice caz de a&uz i negli+are i a0l aduce la cunotin instanelor responsa&ile. -ntreg personalul creei va respecta regulile deontologiei profesionale$ centrndu0i activitatea pe copil i va pro%ova rela ii cordiale$ de cola&orare i susinere in cadrul ec4ipei$intre copii$ cu parin ii i co%unitatea. )ersonalul va fi %otivat s0i insueasc filozofia organiza iei i s aplice valorile pro%ovate de aceasta din convingere$ nu din constrngere. 9ducatorul se va concentra asupra fiecarui copil$ i va vor&i cu cal% si &lndete i il va incura+a$ raspunznd nevoilor sale de te%pera%ent3 se va ur%ari educaia &azat pe individualizare. De ase%enea$ se va ur%ari educarea copilului in conte.t glo&al i co%ple%entar a&ordarii din fa%ilie. )rin co%porta%entul lor$ educatorii vor ur%ari dezvoltarea ataa%entului la copii si fa de copii i vor pro%ova valorile fa%iliale si principiile organizatiei. Copiii vor fi luai in consideratie ca fiine u%ane$ li se vor respecta drepturile$ personalitatea i inti%itatea. Se va pro%ova i respecta %unca in ec4ip$ spiritul de ec4ip i co%unicarea.

Se va dezvolta i pro%ova o relaie de parteneriat cu fa%ilia$ iar parin ii vor fi i%plicai i vor influena principiile i o&iectivele serviciului de educa ie ti%purie. 9ducatorii vor fi sustinui i antrenai$ cultivndu0se dorin a de a0i 5 i pentru a0i controla trairile negative$ i%&unti continuu perfor%anele o&oseala i eventualele pre+udeci.

. Alte cerinte2 Starea de sntate a personalului din serviciile de educa ie ti%purie va fi %onitorizat astfel inct anga+aii s nu reprezinte un risc pentru copiii care frecventeaz serviciul. )ersonalul va fi instruit in sensul autodeclarrii i%&olnavirii$ de la de&utul ei. Se vor ur%ari alternative convena&ile pentru anga+a ii care se i%&olnavesc$ pe perioada &olii. (a anga+area in serviciul de educaie ti%purie$ se vor solicita cazierul +udiciar i reco%andri de la fostele locuri de %unc$ de la coordonatorii cursurilor recent a&solvite$ de la persoane cunoscute in co%unitate etc.3 se interzice anga+area unor persoane care au fost penalizate pentru pre+udicii aduse copilului i/sau fa%iliei sale. Alimentaia "a re!pecta recoman%rile nutriionale in "igoare# =n $unctie %e "@r!ta copilului i %e anotimp# iar !er"irea me!elor "a %etermina $ormarea unor %eprin%eri alimentare $a"ora ile unui !til %e "iata !nato!. Aocul Pentru copilul mic# ?ocul e!te o cale in%i!pen!a il =n" rii. /opilul "a =n"a ! !e ?oace# !ingur i cu altii# ! =mparta!ea!ca ucuria cu ceilal i# precum i !-i a!ume un rol. /rea ?oaca un rol primor%ial in protecia !ant ii copiilor pe care ii are =n gri? i "a !ta ili reguli %e con%uit clare# cuno!cute i =n!uite %e =ntreg per!onalul. De a!emenea# !e "a urmari re%ucerea la minimum a ri!cului %e =m olna"ire generat %e $rec"entarea organizatiei. Implicarea parinilor2 Crea ofer ingri+iri preponderent %edicale$ de aceea prin ii sunt i ei concentrai pe acest tip de ingr+ire. )rintii sunt utilizatori pasivi i receptori ai serviciilor furnizate i sunt solicitai la un alt co%porta%ent in sensul de a trans%ite e.perien a lor profesionitilor din cree$ca pri%i educatori ai propriilor copii. )rinii contri&uie la sc4i%&ri i propun sc4i%&ri. ;elaiile personal 0 prini se desfoar intr0o direc ie constructiv. Astfel /oor%onatorul ur%rete ca7 Serviciile de calitate pentru copilul %ic tre&uie s garanteze respectarea i pro%ovarea unor valori i drepturi funda%entale precu% cele de7 A creste in propria sa fa%ilie3

A duce o viata santoas$ in &ucurie i stare de &ine3

6 A dezvolta7 0 sti%a de sine$ 0 spontaneitatea e.pri%arii$ 0 respectul faa de copil ca individ i fa de fa%ilia sa$ 0 de%nitatea i autono%ia$ 0 increderea in sine i dorina de cunoastere$ 0 socia&ilitatea$ prietenia i cooperarea cu ceilalti$ 0 diversitatea cultural$ 0 partenariate educaionale cu parinii i co%unitatea$ 0 cunoaterea i respectarea drepturilor lui de ctre fa%ilie i societate. A &eneficia de7 0 un %ediu pedagogic i de ingri+ire sta&il$ sti%ulativ i adaptat3 0 ingri+irea de ctre profesioniti calificai$ co%peten i i desc4ii la sc4i%&are. B.S6P0*3ICA*0A 2 Creele vor dispune de un siste% eficient de supervizare al resurselor u%ane$care va per%ite funcionarea sa la randa%ent opti%. <eful serviciului va avea o&ligaia de a asigura supervizarea interna i e.tern a personalului. Supervizarea resurselor u%ane se va realiza $de catre &iroul de resurse u%ane din cadrul D A S $de <eful serviciului $de Directorul ad+unct i de Directorul e.ecutiv. 10. *0S6*S0 (A+0*IA402 Acest serviciu are nevoie de ur%atoarele spatii locative7 0-ncapere pentru pri%ire 5filtru0vestiar6$ilu%inate i ventilate natural3 0Spltorie3 0Sli de activitai 23 0Dor%itoare 23 0Sal de %ese3 0Ca&inet %edical3 08uctrie proprie3 0Spatiu igienico sanitar $grupuri sanitare a%ena+ate cu %ateriale ce per%it o igienizare rapid 5gresie $faian6i dotate cu instala iile necesare $olite$c4iuvete i racordare la ap cald i rece in per%anen 3

11. *0S6*S0 -I,A,/IA*02 Construcia acestei ane.e i dotarea ei are nevoie urgent de apro&area acestui proiect de finanare ins c4eltuielile ulterioare cu privire la func ionarea serviciului il va prelua D. A. S. avand spri+inul Consiliului =ude ean D%&ovi a. Activitatea are prevazut in &ugetul proiectului o su%a de 7 15 18;#:2 lei i cuprinde c4eltuieli aferente tuturor activitatilor de pro%ovare si pu&licitate. 12. /0 ISI (AI P*)P6,0 P*)I0/+64D -n vederea identificarii partenerilor $Serviciul cree va pro%ova in %od activ ideile inovatoare$e.e%plele de &un practic i serviciile furnizate in func ie de o&iectivele propuse3 Serviciul Cree va folosi o ga% larg de %odalit i de co%unicare pentru a interaciona cu alte instituii i organizaii $poten iali parteneri cu% sunt7dialogul structural$ sesiuni de co%unicare $infor%are i pregatire $contacte cu %as * %edia$se%inarii i conferine$prezentri in revista D A S. Crea va cola&ora i inc4eia protocoale cu alte institu ii pu&lice sau private in interesul fa%iliei i al copilului. Serviciul cree va incura+a cola&orarea cu organiza ii neguverna%entale care au o&iective de activitate co%une. Serviciul cree va incura+a sc4i%&ul de infor%aii referitoare la serviciile sociale in vederea e.tinderii cooperrii $invarea reciproc pentru a preveni suprapunerea serviciilor. Serviciul cree va %ilita pentru crearea i diversificarea unor parteneriate dura&ile cu %ai %ulte institutii i :>?0uri in interesul fa%iliei i al copilului.

@AT;-C9A C9;->T9(:; / CA;ACT9;-ST-C-(:; D9 CA(-TAT9 )9>T;A S9;2-C--(9 :B9;-T9 D9 C;9S9 -> TA;?:2-ST9. SC:;9CA;D Total >ivel de i%portanta 5C6 9valuar 2aloa >r al -erar4izarea e re . caracteristic analitica a calitate astept Cr ilor in caracteristic 2 3 , / " pri%ita ata t. Criterii criteriu ilor " " " " " 6" #" 1" !" " 5"6 5 6 Su&criterii 1000 800 D D D D D D D D D D 2 3 , / 6 # 1 ! "
;apiditate in apro&area cererilor )osi&ilitatea de oportunitati Siguranta Calitatea serviciului Costul serviciului Acoperire teritoriala a serviciului -ngri+ire corespunzatoare 9ducatie Supraveg4ere specializata Servicii de calitate @onitorizare atenta ;ezolvarea recla%atiilor

1. Ser"iciul %e aza

6""

2"" "" 2"" 2"" /" /" 1000 "" /" "" 2"" 2/" 2"" 1000 2/" "" 3"" 3/" D D 1000 E 100 300

2" 6" 2" 2" !" !" D 3" ,/ 3" 6" #/ 6" D 2/ " 3" 3/ D D D D D D D D D D D " D D D

" " " " " D D 0 " D D " " " 0 " D D D D D D D " " D

#2 3" !6 1, /, 63 3BB 2# ,"./ 2, 6 ,/ 6" 202.' #./ " ! 2, 2,./ 8' 888.'

"1 36 2" 2" !" 63 '3: / 36 / 2, /2./ 6" 202.' / 1 3" 3/ ;; ;2:.'

Su total

800

2. Ser"icii 2 complemen tare 3 , / 6 # 3. In$ormatii utile 1 ! 2" 2 Su total

3""

300
Cunoasterea legislatiei in vigoare Date privind furnizorul local de servicii sociale Acces la infor%atii privind oferirea serviciilor de calitate Afisarea datelor de contact privind inaintarea recla%atiilor

""

" " D D D D D D D D D D D D

Su total T:TA(

100 100 0

In%ice !ati!$actie F 3aloare a!teptataG/alitate primita H 100 F ;0.'5I

13. P4A,64 P*)I0/+646I2 A. - A/JICI+I0 S0*3I/II D0 P*)I0/+A*0 SI /),S64+A,+A P0,+*6 04A9)*A*0A D)/6(0,+A+I0I +0J,I/)-0/),)(I/02 Sta%iu activitate7 contract de ac4izitie se%nat cu furnizorul de servicii 3 De!criere acti"itate 7 Solicitantul a atri&uit proiectarea En confor%itate i cu respectarea procedurilor prevzute de legislaFia En %aterie de ac4iziFii pu&lice Pregtirea acti"itKii2 const En Entoc%irea docu%entaFiei de atri&uire a contractului de servicii i de%ararea procedurii de ac4iziFie pu&lic i se%narea contractului de servicii de proiectare. *ealizarea acti"itKii7 atri&uirea contractului ofertantului declarat ctigtor Per!oane re!pon!a ile7 ec4ipa de proiect din cadrul solicitanului *ezultate ateptate7 Enc4eierea contractului de servicii de proiectare 9. L 04A9)*A*0 D)/6(0,+A+I0 +0J,I/)-0/),)(I/A2 Su acti"itati7 2. ;ealizare studii topo/geo 2.2 ;ealizare e.pertiza te4nica asupra constructiilor e.istente$ vizate de proiect ;ealizare Studiu de Beza&ilitate aferent e.tinderi ;ealizare Docu%entatie de Avizare (ucrari de -nterventii 2.3 :&tinere Certificat de Ar&anis% pentru investitiile vizate de proiect :&tinere docu%entatie pentru avize confor% Certificat de Ar&anis% si o&tinere avize de la institutiile avizatoare 2.,.-ntoc%ire cerere de finantare$ dosar cerere de finantare Depunere dosar cerere de finantare la AD; SAD0@A>T9>-A

10

Durata %e realizare a acti"itKii2 2 luni *i!curi potenKiale: neEncadrarea En ter%enele contractuale *ezultate ateptate: un dosar de finantare co%plet$ intoc%it confor% cerintelor din ?4idul Solicitantului$ D@- 3.2 *e!pon!a ili: contractorul de servicii de proiectare/ ec4ipa de %anage%ent din cadrul solicitantului /. - 03A46A*0A SI S040/+IA D)SA*646I /0*0*II D0 -I,A,+A*0 2 S69A/+I3I+A+I2 2erificarea confor%itFii ad%inistrative si eligi&ilitatii cererii de finanFare * %ini% " zile lucrtoare de la data Enregistrrii Cererii de finanFare la :-/AD; 5in situatia in care nu se solicita clarificari6 -n situatia in care se solicita clarificari din partea :-/AD;$ acestea vor fi solutionate de catre solicitant si dupa caz$ de catre consultant la cererea solicitantului si docu%entatia revizuita dupa caz. 9valuarea te4nic i financiar a proiectului 5selecFia proiectelor6 * %ini% 3/ de zile lucrtoare de la data Enregistrrii Cererii de finanFare la :-/AD; 5in situatia in care nu se solicita clarificari6 -n situatia in care se solicita clarificari din partea evaluatorilor independenti prin :-/AD;$ acestea vor fi solutionate de catre solicitant si docu%entatia revizuita dupa caz. Trans%iterea de catre :- la A@ a ;aportului de evaluare te4nica si financiara pentru proiect. Acceptare ;aport de evaluare te4nica si financiara pentru proiect.

D. L I,D0P4I,I*0A /),DI+II4)* P*0/),+*A/+6A40 2 S69A/+I3I+A+I2 Ac4izitie pu&lica )T$ asistenta te4nica$ avize De!criere acti"itate7 Solicitantul va atri&ui serviciile de proiectare ulterioare fazei de )roiect Te4nic/Docu%entatie de Avizare (ucrari de -nterventii$ En 11

confor%itate i cu respectarea procedurilor prevzute de legislaFia En %aterie de ac4iziFii pu&lice Pregtirea acti"itKii2 const En Entoc%irea docu%entaFiei de atri&uire a contractului de servicii i de%ararea procedurii de ac4iziFie pu&lic i se%narea contractului de servicii de proiectare. *ealizarea acti"itKii7 atri&uirea contractului ofertantului declarat ctigtor Per!oane re!pon!a ile7 ec4ipa de proiect din cadrul solicitanului Durata %e realizare a acti"itatii2 2 luni *ezultate ateptate7 Enc4eierea contractului de servicii de proiectare )T$ avize$ ;ealizare )T *ealizarea acti"itKii7 atri&uirea contractului ofertantului declarat ctigtor )T$ avize Per!oane re!pon!a ile7 contractor servicii proiectare Durata %e realizare a acti"itatii2 2 luni *i!curi contractual *ezultate ateptate: )T$ intoc%it confor% legislatiei in vigoar 0. - S0(,A*0 /),+*A/+ D0 -I,A,+A*0 2 ;eprezentatul legal al Directiei de Asistenta Sociala Targoviste va se%na contractul de finantare din partea solicitantului iar ec4ipa de proiect din cadrul structurii solicitantului va fi responsa&ila cu %onitorizarea proiectului. *i!curi2 prelungirea etapei de evaluare a cererii de finantare. -. L A/+I3I+A+0 D0 P694I/I+A+0 SI I,-)*(A*0 2 Aceasta activitate se va desfasura pe trei paliere7 ActivitFi de pu&licitate i infor%are la Enceputul i%ple%entrii proiectului potenKiale7 neEncadrarea de ctre proiectant En ter%enul

12

ActivitFi de pu&licitate i infor%are pe parcursul proiectului

i%ple%entrii

ActivitFi de pu&licitate i infor%are la finalul i%ple%entrii proiectului

Aceast activitate ur%rete contientizarea populaFiei pentru ca investiFia s nu fie deteriorat de intervenFia factorului u%an$ precu% i infor%area despre acest proiect i despre spri+inul pri%it de la Aniunea 9uropean En realizarea sa. Activitatea are prevazuta in &ugetul proiectului o su%a de , 61$#2 lei si cuprinde c4eltuieli aferente tuturor activitatilor de pro%ovare si pu&licitate %entionate %ai sus. Per!oanele re!pon!a ile din cadrul ec4ipei de proiect7 @anagerul de proiect$ Asistent %anager de proiect$ Secretar proiect. Durata7 Activitatea de pu&licitate si pro%ovare a investitiei se va derula pe intreg parcursul i%ple%entarii acesteia si dupa incetarea finantarii nera%&ursa&ile$ respectiv dupa darea in e.ploatare a investitiei vizata de proiect. 5(una 0 (una 16

7. L A/JICI+I0 0E0/6+I0 46/*A*I 2 Au!ti$icare2 ac4iziFia pu&lic de lucrri este strict necesar pentru e.ecuFia lucrrilor confor% prevederilor contractuale i legislaFiei En vigoare privind ac4iziFiile pu&lice. Pregtirea acti"itKii 7 const En Entoc%irea docu%entaFiei de atri&uire e.ecutie lucrari *ealizarea acti"itKii7 const En desfurarea Entregii proceduri de ac4iziFie pu&lic$ En confor%itate cu regle%entrile legale. Durata esti%ata a procedurii de ac4izitie7 5 luni Per!oane re!pon!a ile7 9c4ipa de proiect din cadrul structurii solicitantului. *ezultat al acti"itatii: -nc4eiere contract de ac4izitie pu&lica lucrari. *i!curi: intarizieri in derularea procedurii de ac4izitie pu&lica 0 se vor utiliza toate %i+loacele prevazute de legislatia in vigoare pentru scurtarea ter%enelor.

13

J. * A/JICI+I0 S0*3I/II D0 ASI76*A*0 A S6P*A307J0*II 0E0/6+I0I 46/*A*II P*I, DI*I7I,+0 D0 SA,+I0*2 Per!oane solicitantului. Durata7 2 luni *ezultat al acti"itatii: -nc4eiere contract de dirigentie de santier . re!pon!a ile7 9c4ipa de proiect din cadrul structurii

I. L P*0S+A*0 S0*3I/I6 DI*I70,+I0 D0 SA,+I0*2 Aceasta activitate se va derula pe intreg parcursul derularii lucrarilor$ avand drept scop ur%rirea lucrrilor e.ecutate de constructor$ En confor%itate cu o&ligaFiile asu%ate prin contract 0 2 luni$ respectiv pe intreaga durata de e.ecutie a lucrarilor. *e!pon!a il: dirigintele de antier caruia ii va fi atri&uit contractul de servicii. *ezultate ateptate7 ;apoarte periodice de infor%are privind stadiului lucrrilor.

A. - 0E0/6+I0 46/*A*I2 Castigatorul licitatiei de lucrari va efectua lucrarile de rea&ilitare$ %odernizare$ e.tindere cresa$ in confor%itate cu prevederile docu%entatiilor te4nice puse la dispozitie de &eneficiar. Au!ti$icare2 (ucrrile de construcFii constituie scopul proiectului i activitatea principal. De!crierea acti"itKii: (ucrrile se vor desfura En confor%itate cu specificaFiile proiectului te4nic i ale detaliilor de e.ecuFie$ confor% ofertei constructorului i prevederilor contractului de e.ecuFie de lucrri$ cu respectarea legislaFiei En vigoare din do%eniul construcFiilor. ;eprezentanFii constructorului 5agentul econo%ic care va e.ecuta lucrrile6 E%preun cu dirigintele de antier vor participa periodic la Entlniri cu %e%&rii EnvestiFi cu responsa&ilitFi te4nice ai ec4ipei de proiect$ pentru a analiza stadiul de evoluFie a lucrrilor. 14

Totodat$ acetia vor participa la reuniuni de lucru ori de cte ori este nevoie$ respectiv En cazuri de urgenFe care necesit intervenFii speciale i %suri speciale. Pregtirea acti"itKii7 const En Entoc%irea ordinului de Encepere a lucrrilor i predarea a%plasa%entului de ctre &eneficiar$ Directia de Asistenta Sociala Trgovite$ ctre constructorul care va e.ecuta lucrrile. *ealizarea acti"itKii se va %aterializa En lucrrile de construcFii care vor fi efectuate. M. - A/JICI+I0 D)+A*I2 ()9I4I0* SI 6+I4AA02 De!crierea acti"itKii2 -n functie de caracteristicile te4ice ale utila+elor$ ale %o&ilierului sta&ilit prin proiect si ale celorlalte dotari se va intoc%i docu%entatia de licitatie aferenta ac4izitionarii de &unuri . Per!oane re!pon!a ile2 9c4ipa de proiect *ezultatul acti"itatii7 -nc4eierea contractelor de ac4izitie pu&lica pentru furnizarea de dotari Durata acti"itatii7 5 luni

4. * -6*,ICA*0 D)+A*I2 ()9I4I0* SI 6+I4AA02 Per!oane re!pon!a ile7 furnizori &unuri$ ec4ipa de proiect ;eceptia &unurilor se va realiza de catre o co%isie sta&ilita de %anagerul de proiect$ si va avea loc la sediul de i%ple%entare al proiectului$ respectiv la Cresa din zona ?radinitei >r. 1 *ezultatul acti"itatii7 dotarea co%pleta a Cresei$ creandu0se astfel conditii pentru desfasurarea opti%a a activitatilor didactice Durata acti"itatii7 2 luni. *i!curi po!i ile2 legate de calitatea necorespunztoare a dotrilor i Entrzieri En livrarea acestora.

15

(. L

A,7AAA*0 P0*S),A4 0E+I,D0*02

Aceasta activitate va avea loc in luna # de proiect si este strict necesara pentru oferirea serviciilor de ingri+ire si pentru &una desfasurare a activitatii de la nivelul cresei din zona gradinitei nr.1. *ezutatul acti"itatii2 integrarea pe piata %uncii a serviciile sociale necesare in desfasurarea activitatii. Per!oane re!pon!a ile2 &eneficiar Durata acti"itatii2 1 luna , persoane pentru a oferi

,. - A/JICI+I0 SI P*0S+A*0 S0*3I/I6 A6DI+2 Au!ti$icare2 Activitatea rezid din prevederile ?4idului Solicitantului$ iar costurile legate de auditarea proiectului cuprinse En &ugetul proiectului sunt eligi&ile. Durata acti"itKii: luni

4ocul %e %e!$urare a acti"itKii : sediul Directiei de Asistenta Sociala Trgovite i sediul fir%ei de specialitate cu care se va se%na contractul de audit. *e!pon!a il2 auditorul declarat ctigtor$ %anagerul de proiect. *ezultate ateptate2 - rapoarte periodice de certificare a c4eltuielilor certificat de audit inter%ediar3 certificat de audit final.

).

(A,A70(0,+#

(),I+)*ICA*0#

03A46A*0#

/),+*)4

A4

P*)I0/+646I2 *ealizarea acti"itKii7 atri&uirea responsa&ilitatilor solicitantului Per!oane re!pon!a ile7 ec4ipa de proiect din cadrul solicitanului Durata %e realizare a acti"itatii2 1 luni *ezultate ateptate7 realizarea unui &un %anage%ent al proiectului.

16

Dupa ce o&iectivele sta&ilite au fost atinse $deciziile %anagerului s0au dovedit a fi eficiente$lucrarile de co%parti%entare a spatiului s0au efectuat in ter%enele sta&ilite $personalul care ur%eaza sa0si desfasoare activitatea a fost recrutat in functie de standardele sta&ilite $incadrat in %unca si distri&uit pana la desc4iderea cresei intr0o alta cresa care functioneaza in cadrul DAS . Atilarea cu %o&ilier de cea %ai &una calitate $grupurile sanitare functioneaza in cele %ai &une conditii $se respecta circuitul $astfel incat sa se igienizeze totul corect. 8locul ali%entar s0a utilat dease%eni cu tot ce este necesar desfasurarii activitatii $respectnd ca igienizarea veselei sa se efectueze in conditii foarte &une. S0au o&tinut avizele de functionare $astfel ca %isiunea %anagerului se inc4eie aici $ur%and ca la desc4iderea unitatii sa participle conducerea DAS si %e%&rii )ri%ariei si Consiliului (ocal care au contri&uit la realizarea acestui proiect. @ai departe de &unul %ers al activitatii in cresa se v0a ocupa coordonatorul personalului de specialitate $%anageriind cu a&ilitate fiecare sector de activitate in parte.

15. DeclaraKia %e lucru ((i!iunea) DeclaraFia de lucru reprezint o descriere a lucrrilor necesare pentru proiect. Aceasta include scopul final$ o&iectivele proiectului$ o scurt descriere a lucrrilor care ur%eaz s se realizeze$ constrngerile de finanFare$ specificaFiile e.acte i progra%ul. Scopul final al proiectului este de a lansa un nou serviciu in cadrul Directiei de Asistenta Sociala din Targoviste in vederea rezolvarii %ai curand. ) iecti"e2 0 Descrierea activitFilor i a procedurilor de i%ple%entat3 0 (ansarea En %a.i% 3 luni la nivel local a serviciului3 - ) iecti"e te>nice7 )relucrarea &azelor de date a cererilor adresate DAS Targoviste3 ;aportarea tri%iterilor En %a.i% 3" de zile. /solutionarii cererilor adresate de catre parinti $in vederea reintoarcerii acestora in ca%pul %uncii cat

17

- ) iecti"e pri"in% co!turile @enFinere procentual costuri au.iliare din total costuri directe3 @enFinere procentual costuri transport din total costuri directe.

- ) iecti"e organizaKionaleGper!onale - ) iecti"e pri"in% calitatea - ) iecti"e ale !i!temului %e management -ntegrarea postului de Director >ational DAS. ;ezultate control telefonic intern G!"C3 ;ezultate control telefonic intern G1/C3 " recla%atii confir%ate. :ferirea de servicii de calitate la standard europene3 ?sire parteneri En toate oraele din +udeF unde nu e.ist En prezent filial.

- ) iecti"e pri"in% contractareaGapro"izionarea Contracte Enc4eiate pe an de zile cu furnizori de %ateriale si ali%ente necesare aprovizionarii..

18

(atricea logic a proiectului /omponenta matricei In%icatori %e "eri$icare a Sur!e SupoziKii logice o iecti"elor "eri$icare ) iecti"e generale are in vedere ;apoarte .Asigurarea unui nu%ar Se eli%inarea pericolului de interne %ai %are de locuri in a&andon$negli+are si cresa $in vederea a&uz $pentru copii solutionarii cat %ai %ultor cereri adresate serviciului proveniti din fa%ilii cu pro&le%e deose&it de e.istent3 grave. Scopul proiectului .8eneficiarii serviciilor acordate de cresa vor fi copiii cetatenilor ro%ani cu do%iciliul sau resedinta in Targoviste. *ezultate A&ilitFi profesionale. .Copii cu varsta cuprinsa intre 3 luni si , ani3 ;apoarte interne3 Cerere cresctoare pt. D.A.S.

>u%rul cererilor de ;apoarte inscriere in siste%ul de interne3 Siste% corespunztor En cresa En cretere de la an oferirea seviciilor. la an $ur%arindu0se Siste% corespunztor En incluziunea sociala. controlul serviciilor Acti"itKi (i?loace /o!turi Serviciul crese poate oferi parintilor consiliere si Copilul va desfasura spri+in la cerere sau ori de activitati de cate ori personalul de invatare$inclusiv de dezvoltare a deprinderilor specialitate considera ca este in &eneficiul copilului de viata independenta si fa%iliei sale3 su& indru%area atenta a personalului3 Activitatile educationale se desfasoara individual sau in grupuri %ici de copii $tinand cont de varsta acestora si de %aterialele de care dipun 3

;ealizarea cu fr recla%aFii a serviciului

19

Succesul sau eecul unui proiect ar tre&ui considerat drept o contri&uFie la planul strategic al organizaFiei. 2o% utiliza tabloul de bord pentru %surarea activitFilor En raport cu viziunea i strategia organizaFiei. )ractic$ ta&loul de &ord per%ite alinierea o&iectivelor strategice ale organizaFiei cu o&iectivele co%parti%entelor i%plicate En realizarea strategiei$ respectiv cu o&iectivele i indicatorii c4eie de perfor%anF la nivelul %e%&rilor organizaFiei. Biind &azat pe strategia organizaFiei$ i%ple%entarea unui astfel de instru%ent cuprinde patru pai7 definirea strategiei su& for%a o&iectivelor strategice$ %suri i Finte clare de atins3 alinierea o&iectivelor strategice i transpunerea acestora En o&iective individuale de perfor%anF ale %e%&rilor organizaFiei3 planificarea cerinFelor de resurse necesare3 rea+ustarea o&iectivelor strategice sau strategiei Ensi prin feed&acH i EnvFare. :&iectivele strategice ale organizaFiei se transpun Entr0o hart de strategie 5ta&lou de &ord6 care acoper patru perspective %a+ore7 financiar, clieni, procese interne, cunoatere i dezvoltare . +a lou %e or% care caracterizeaz o iecti"ele !trategice ale organizaKiei )rFi 5co6interesate )unct de vedere 9le%ente %sura&ile Perspectiva 2ia&ilitate econo%ic Satisfactia &eneficiarilor financiar: Servicii pro%pte. Directori$ consiliu de Conditii de %unca &une. ad%inistraFie$ acFionari Perspective Servicii se calitate beneficiari: SatisfacFia &eneficiarului Copii ;ata de sesizare ;etenFie Perspectiva procese Durata procesului )erioada de ti%p interne: sau folosirea Costul serviciilor )ersonalul eficient a resurselor organizaFiei Perspectiva 9ficienFa adaptrii la Adapta&ilitate cunoatere i sc4i%&are SatisfacFia anga+aFilor dezvoltare: DorinFa de a parta+a i de a Director e.ecutiv i acu%ula cunotiinFe designeri ai planului Disponi&ilitatea infor%aFiilor de afaceri pe ter%en lung 20

Plani$icarea proiectului
) iecti" Anga+are Serviciu de proiectare )rezentarea organizaFiei D.A.S. a @anagerului de proiect ;ealizare /geo studii +ermen TI2 spt%ni TI3 spt%ni *e!pon!a il 3eri$ic Burnizorul de Director ?eneral sevicii Director Ad+unct @anager proiect @anager D.A.S. @anager D.A.S. @anager D.A.S. @anager proiect @anager D.A.S. Diriginte de santier Director Ad+unct D e. D e. D e. D e. @anager D.A.S.

:&tinere ur&anis% )rezentarea proiectului

topo TI6 spt%ni TI1 certificat spt%ni

TI! spt%ni Atri&uirea contractului TI " ofertantului castigator spt%ni Sta&ilirea procedurilor de TI " lucru spt%ni 9.ecutia lucrarii TI 2 spt%ni Ac4izitie dotari7%o&ilier TI 2 si utila+e spt%ni Burnizare dotari TI1 spt%ni Anga+are personal TI, e.tindere spt%ni Ac4izitie si prestare TI luni serviciu audit @anage%ent TI 1 luni $@onitorizare$9valuare $ Control al )roiectului

Diriginte de @anager D.A.S. santier 9c4ipa de proiect @anager D.A.S. @anager D.A.S. @anager D.A.S. @anager D.A.S. Director ?eneral De. Director ?eneral

21

0c>ipa %e management a proiectului


Crt . >u%e / prenu%e 5sau vacant6 BuncFia ;esponsa&ilitFi En cadrul proiectului -%plicare 5nr. zile6

@anager )roiect -

2 @anager D.A.S. -

Diriginte de santier

9c4ipa de proiect

@anager ;esurse A%ane

Coordonarea i%ple%entrii proiectului i a ec4ipei de %anage%ent3 Asigurarea vizi&ilitFii i a %ediatizrii corespunztoare a proiectului3 )articiparea la edinFele de ela&orare a docu%entaFiilor i de luare a deciziilor3 :rganizarea procedurilor3 )lanificarea activitFilorJ Coordonarea tuturor activitFilor3 @onitorizarea i supraveg4erea proceselor3 -nstruirea anga+aFilor3 )rezentarea procedurilor interne de distri&uFie adresat %anagerului de proiect3 :fer suport logistic %anagerului de proiect3 )articiparea la edinFele de ela&orare a docu%entaFiilor i de luare a deciziilor3 Kntoc%ire rapoarte spt%nale de lucru i prezint stadiul de realizare a activitFilor proiectului3 %onitorizarea proceselor de e.ecuFie3 asigur suportul logistic pentru i%ple%entarea proiectului3 Entoc%irea procedurilor infro%aFionale necesare realizrii proiectului3 asigur suportul -T pentru i%ple%entarea proiectului3 prelucrarea rapoartelor de activitate verificarea situaFiilor financiare3 oferirea de soluFii financiare$ de specialitate En cazul c4eltuielilor neprevzute3 Entoc%irea rapoartelor financiare i Enaintarea acestora %anagerului de proiect asigurarea docu%entaFiei rezultate din realizarea proiectului3 asigurarea suportului din punct de vedere al resurselor u%ane3 22

@e%&rii ec4ipei de proiect au fost selecFionaFi En funcFie de sarcinile cerute de proiect. )e lng co%petenFele de specialitate$ este i%portant ca acetia s ai& aptitudini pentru %unca En ec4ip$ pentru o &un co%unicare$ s fie creativi. Biecare %e%&ru tre&uie s cunoasc care sunt atri&uFiile i s0i asu%e responsa&ilitatea. Kntre&rile la care %e%&rii tre&uie s cunoasc rspunsurile sunt7 0 0 0 0 0 0 0 ce se ateapt de la %ineL care este rolul %eu En cadrul ec4ipeiL care este nivelul de autoritateL dar cel de responsa&ilitateL cine va face evaluareaL care sunt colegii %eiL la ce E%i va folosi participarea la acest proiectL care sunt o&iectivele pentru atingerea crora rspund directL avnd En vedere c nu a% %ai fcut niciodat aceast %unc$ cu% % voi @anagerul D.A.S. este persoana care rspunde de %odul de derulare a proiectului$ de Endeplinirea o&iectivelor$ calitFii cerute i a ter%enelor de proiect. 9l este cel care concepe proiectul. Acesta tre&uie s planifice proiectul$ s0l organizeze$ s0l coordoneze i s0l controleze. Co%petenFele necesare unui &un coordonator de proiecte sunt aadar7 0 0 co%petenFe de specialitate 5En do%eniul de &az$ En %anage%entul co%petenFe %etodice 5aptitudini organizatorice$ concentrare pe o&iectiv * proiectelor$ %ultidisciplinaritate$ cunotinFe de %anage%ent general6 gndire strategic$ e.perienF En activitatea pe &az de proiecte$ aptitudini didactice6 0 0 0 co%petenFe sociale 5capacitFi de conducere$ %otivare$ delegare de co%petenFe co%unicaFionale 5aptitudini de co%unicare i negociere$ co%petenFe ale personalitFii 5autocontrol$ creativitate$ dorinF de co%petenFe6 siguranF En e.pri%are$ soluFionarea conflictelor6 sc4i%&are$ rezistenF la stres$ iniFiativ i rspundere$ adapta&ilitate$ disciplin$ gestiunea riscului$ integritate$ atitudine pozitiv faF de oa%eni7 eu sunt oH$ tu eti oH$ concept Entlnit En analiza tranzacFional$ leaders4ip6. 23

descurcaL

Acestea nu tre&uie s fie neaprat native$ ele putnd fi do&ndite. Alegerea unui director de proiect se va face prin selectarea acestuia dintre cei posi&ili$ prin prezentarea calitFilor care se cer astfel Enct riscurile la care este e.pus proiectul s fie %ini%e. Datorit faptului c %e%&rii ec4ipei de proiect sunt specialiti En do%eniile lor$ i de+a parte integrant a organizaFiei$ ei pot fi superiori din acest punct de vedere coordonatorului de proiect$ ceea ce poate genera conflicte$ care tre&uie Ens gestionate En %od eficient pentru derularea cu succes a proiectului. @anagerul de proiect are la dispoziFie ur%toarele resurse7 0 0 0 0 0 0 &ani personal ec4ipa%ente %ateriale te4nologii infor%aFii.

*e!pon!a ilitKile %anagerului de proiect sunt7 a6 la Enceputul proiectului7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 definirea scopului i a o&iectivelor Entoc%irea planului proiectului selectarea personalului identificarea i soluFionarea pro&le%elor aprute %onitorizarea activitFilor luarea deciziilor co%unicarea cu ceilalFi participanFi la proiect efectuarea analizelor de &uget$ ti%p i resurse posi&ilitatea i%plicrii En alte proiecte analiza final a &ugetului i a situaFiei efective conse%narea lecFiilor EnvFate En ti%pul proiectului plasarea %e%&rilor ec4ipei En noi proiecte.

&6 En ti%pul proiectului

c6 la sfritul proiectului

24

9tapele pe care le parcurge o ec4ip pn la transfor%area ei Entr0una eficient sunt7 M M M M M for%are3 confruntare * pot aprea conflicte din cauza viziunilor diferite asupra nor%alizare * %e%&rii Encep s capete o viziune co%un3 realizare * ec4ipa Encepe s devin eficient3 transfor%are * ec4ipa Ei poate redefini scopul co%un$ co%unicarea Entre

scopului sau %etodelor de lucru alese3

%e%&rii ec4ipei este %are$ responsa&ilitFile fiecrui %e%&ru sunt EnFelese i acceptate. CondiFiile necesare pentru for%area unei ec4ipe eficiente se refer la , ele%ente de &az7 0 0 0 0 si%Ful scopului7 viziune co%un asupra scopului i o&iectivelor ur%rite3 alegerea persoanelor potrivite pentru sarcinile care tre&uie efectuate3 resursele necesare7 te4nologie$ %etode de lucru clare$ Entlniri eficiente$ caracteristici proprii7 o &un co%unicare$ fle.i&ilitate$ %otivare. Kn ceea ce privete conducerea ec4ipei$ este necesar %ai Enti o &un identificare a pro&le%elor care apar pe parcursul derulrii proiectului$ pentru a putea alege dac acestea pot fi rezolvate de ctre o singur persoan sau de un grup. Discutarea acestor pro&le%e se va face En cadrul Entlnirilor ce vor ur%a. @etodologia de i%ple%entare include planificarea i %onitorizarea activitFilor$ toate atri&uFiile i responsa&ilitFile acesteia fiind regsite ca o&ligaFii ale ec4ipei de %anage%ent a proiectului En scopul i%ple%entrii cu succes a proiectului propus$ dup cu% ur%eaz7 M )lanificarea atent a tuturor activitFilor proiectului3 M 2erificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect En co%paraFie cu planul de proiect3 M 2erificarea calitFii$ consistenFei i cantitFilor rezultate ca ur%are a finalizrii unei etape sau su&etape din planul de proiect3 M 9valuarea ti%purie a %arginilor de eroare pentru fiecare activitate En parte3 M Alocarea resurselor u%ane i %ateriale3 25

docu%entare$ %anage%entul ti%pului$ %anage%entul conflictelor3

Ar%rirea e.ecuFiei fazelor proiectului 5respectarea specificaFiilor$ precu% i a ter%enelor de i%ple%entare63 M :rganizarea de Entlniri periodice Entre participanFii la proiect pentru sta&ilirea strategiei a&ordate i a flu.urilor de infor%aFii En cadrul i%ple%entrii proiectului3 M Cooperarea per%anent Entre persoanele responsa&ile de i%ple%entarea proiectului. )entru a se asigura ca o&iectivele si indicatorii proiectului sunt realizati confor% planului de e.ecutie$ ec4ipa de proiect va pune in practica un %ecanis% de %onitorizare per%anenta si avertizare care sa se%naleze aparitia potentialelor a%enintari si pericole in nerespectarea o&iectivelor proiectului. Toate instru%entele planului de %onitorizare vor fi realizate in &aza unui studiu al tuturor docu%entelor si al necesita ilor proiectului 5o&iective$ activitaFi$ graficul de i%ple%entare ?antt$ rezultate anticipate$ indicatori de rezultat etc.6$ al altor e.e%ple de tipuri de instru%ente de %onitorizare i evaluare utilizate in alte proiecte. 9c4ipa de %onitorizare va fi co%pus din %e%&ri ec4ipei de %anage%ent a proiectului$ En confor%itate cu sarcinile incluse in fisele de post. De0a lungul desfsurarii proiectului sarcinile de %onitorizare vor reveni fiecrui %e%&ru al ec4ipei En functie de necesitate$ singura persoan care va avea sarcini de %onitorizare in per%anen va fi %anagerul de proiect care va tre&ui s intoc%easca ori de cate ori este nevoie rapoarte de %onitorizare prezentate organizaFiei. 2or fi ela&orate fie de %onitorizare interna a proiectului$ prin care se va verifica daca au fost atinse rezultatele planificate pentru fiecare activitate din proiect si %odalitatile de indeplinire a activita iilor de ctre prtile i%plicate. @onitorizarea interna a proiectului va include pe langa activita iile de ur%rire a principalelor aspecte ale proiectului si de colectare a datelor$ activita i de raportare si asigurare a feed&acH0ului si e%iterea de %asurii corective care sa duca la i%ple%entarea proiectului pentru atingerea o&iectivelor si indicatorilor$ realizarea rezultatelor$ incadrarea in &ugetul de ti%p si resurse financiare alocate. care vor fi

26

1'. DeclaraKia %e !cop Scopul proiectului este de a lansa la nivelul orasului Trgoviste serviciul de asistent social destinat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 luni si , ani. =ustificarea proiectului7 )roiectul va per%ite societFii s ofere servicii de calitate viznd educa ia ti%purie a unui nu%ar de /" de copii cu resedin a in aceast localitate si li%itrofe. )rodusul proiectului7 Serviciu social destinat supraveg4erii $ingri+irii si educarii copiilor. ;ezultatele proiectului 7 Directia de asistenta sociala 5D.A.S.6 v0a acoperi un nu%ar de /" de locuri in cresa . ) iecti"ul general 7D.A.S. ra%ane singurul furnizor de servicii sociale de tip Cresa in (ocalitatea Targoviste. :&iective strategice7 s devin pentru &eneficiari 5copii si parinti 6 un partener i s lucreze E%preun cu acetia la dezvoltarea relaFiilor interu%ane3 creterea perfor%anFei activitFilor interne i a serviciilor oferite &eneficiarilor3 asigurarea unui grad Enalt de co%petitivitate.

:&iectivele operaFionale ale proiectului7 costul serviciului * capacitatea de prestare a serviciului En condiFii de renta&ilitate raportat la nivelul preFurilor actuale3 graficul de lucru * progra%ul de lucru de luni pana vinerN in intervalul de ti%p "60 13 indicatori de calitate 0 capacitatea de prestare a serviciului En condiFii de calitate asu%ate contractual3 dotare cu ec4ipa%ente si utilitati confor% standardelor 9uropene 0

;ealizarea o&iectivelor operaFionale i%plic consolidarea resurselor e.istente i dezvoltarea potenFialului operaFional al organizaFiei.

27

:&iectivele specifice ale proiectului7 obiective tehnice7 constituirea ec4ipei de proiect$ trasarea i Ensuirea sarcinilor3 obiective ale programrii7 i%ple%entarea proiectului Entr0un interval de 1 luni3 obiective ale costului7 calcularea de fonduri apro&ate prin i%ple%entarea serviciului3 obiective de contractare7 contractarea clienFilor D.A.S. En confor%itate cu cerinFele$ nevoile i co%petenFele organizatiei3 obiective ale organizaiei7 atragerea de resurse u%ane cu e.perienta En do%eniu3 obiective ale sistemului de manaagement 7 ur%rirea/parcurgerea activitFilor progra%ate pentru atingerea o&iectivelor specifice 5graficul ?A>TT63 sta&ilirea +aloanelor * %o%entele la care se face analiza stadiului realizrii activitFilor i raportarea ctre staHe4olderi3 responsa&ilii de o&iective ur%resc parcurgerea activitFilor sta&ilite pentru fiecare o&iectiv.

28

18. Structura %e!$urat a lucrrii (N9S L NorO 9reaO%oPn Structure) );:-9CT D9 B->A>TA;9 A A>9- C;9S9 .)(A>A( );:-9CTA(A. .AC'-O-T-9 S9;2-C-- );:-9CTA;9 S- C:>SA(TA>TA . . .9(A8:;A;9A D:CA@9>TAT-9- T9'>-C: 9C:>:@-C9 . .2.C:>T;ACT CA BA;>-O:;A( D9 S9;2-C-. .2. .D9@A;A;9A );:C9DA;-- D9 AC'-O-T-9 )A8(-CA .2.AT;-8A-;9A C:>T;ACTA(A- :B9;TA>TA(A- CAST-?AT:; .2. .CA>:AST9;9A 9C'-)9- D9 );:-9CT A S:(:C-TA>TA(A.2.2.->T:C@-;9A );:C9DA;-- D9 (AC;A .2.3.STA8-(-;9A T9;@9>-(:; 9D9CAT--(:; .3.->C'9-9;9A C:>T;ACTA(A- D9 S9;2-C-- D9 );:-9CTA;9 2.9(A8:;A;9A D:CA@9>TAT-9- T9'>-C: 9C:>:@-CA 2. .;9A(-OA;9 STAD-- T:):/?9: 2.2.;9A(-OA;9 9D)9;T-OA T9'>-CA ASA);A C:>ST;ACT--(:; 9D-ST9>T9 2.2. .;9A(-OA;9A STAD-A D9 B9OA8-(-TAT9 AB9;9>T 9DT->D9;-2.2.2.;9A(-OA;9 D:CA@9>TAT-9 D9 A2-OA;9 (AC;A;- D9 ->T9;29>T-9 2.3.:8T->9;9 C9;T-B-CAT D9 A;8A>-S@ 2.3. .:8T->9;9 D:CA@9>TAT-9 )9>T;A A2-O9 2.,.->T:C@-;9 C9;9;9 D9 B->A>TA;9 2.,. .D:SA; C9;9;9 D9 B->A>TA;9 2.,.2.C9;9;9 D9 B->A>TA;9 (A AD; SAD 0@A>T9>-A 2.,.2. .92A(AA;9A S- S9(9CT-A D:SA;A(A- C9;9;-- D9 B->A>TA;9 2./.AC'-O-T-9 )A8(-CA )T 2./. .AS-ST9>TA T9'>-CA

2./.2.A2-O9 2./.3.->C'9-9;9A C:>T;ACTA(A- D9 S9;2-C-- D9 );:-9CTA;9 )T 2./.,.;9A(-OA;9A )T 2.6.S9@>A;9 C:>T;ACT D9 B->A>TA;9 2.#.ACT-2-TAT9 D9 )A8(-C-TAT9 S- ->B:;@A;9 2.#. .)A8(-C-TAT9 (A ->C9)ATA( -@)(9@9>TA;-- );:-9CTA(A2.#.2.)A8(-C-TAT9 S- ->B:;@A;9 )9 )A;CA;SA( -@)(9@9>TA;-- );:-9CTA(A2.#.3.)A8(-C-TAT9 S- ->B:;@A;9 (A B->A(A( -@)(9@9>TA;-);:-9CTA(A-

29

3.AC'-O-T-9 9D9CAT-9 (AC;A;3. .->T:C@-;9A D:CA@9>TAT-9- D9 AT;-8A-;9 9D9CAT-9 (AC;A;3. . .->C'9-9;9 C:>T;ACT D9 D-;-?9>T-9 D9 SA>T-9; 3. . . .;A):A;T9 )9;-:D-C9 D9 ->B:;@A;9 );-2->D STAD-A( (AC;A;-3.2.9D9CAT-A (AC;A;-3.2. .(AC;A;- D9 ;9A8-(-TA;9 3.2.2.(AC;A;- D9 @:D9;>-OA;9 3.2.3.9DT->D9;9 C;9SA 3.3.->T:C@-;9A :;D->A(A- D9 ->C9)9;9 A( (AC;A;-- S);9DA;9A A@)(ASA@9>TA(A,.(-C-TAT-9 AC'-O-T-9 D:TA;- @:8-(-9; S- AT-(A=9 ,. .S9@>A;9 C:>T;ACT BA;>-OA;9 @:8-(-9; ,. . .AC'-O-T-:>A;9 @:8-(-9; >9C9SA; /.A>?A=A;9 )9;S:>A( 9DT->D9;9 /. .SC:AT9;9A ):STA;-(:; (A C:>CA;S /.2.AB-SA;9A DAT9- C:>CA;SA(A/.3.STA8-(-;9A C;-T9;--(:; D9 S9(9CT-9 A ;9SA;S9- A@A>9 >9C9SA;9 /.,.STA8-(-;9A >A@A;A(A- D9 )9;S:>A( >9C9SA; -> D9SBASA;A;9A ACT-2-TAT-- -> C;9SA 6.AC'-O-T-9 S- );9STA;9 S9;2-C-A AAD-T 6. .AAD-T:;A(

6. . .;A):;TA;9A )9;-:D-CA D9 C9;T-B-CA;9 A C'9(TA-9(-(:; 6. .2.C9;T-B-CAT D9 AAD-T ->T9;@9D-A; 6. .3.C9;T-B-CAT D9 AAD-T B->A( #.@A>A?9@9>T 1.@:>-T:;-OA;9 !.92A(AA;9 ".C:>T;:( A( );:-9CTA(A-

30

1:. De$inirea con!tr@ngerilor. 0"aluarea ri!curilor iniKiale


/on!tr@ngeri *i!curi Ti%p >efinalizarea proiectului En ter%enul agreat ImplicaKii )relungirea ter%enului de lansare a serviciului C;9<A care poate conduce ne%ultu%irea &eneficiarilor si a investiFiilor fcute Cost >efinanFarea resurselor necesare desfurrii activitFilor Scop >ei%plicarea %e%&rilor ec4ipei de proiect >ei%plicarea anga+aFilor fir%ei Calitate >eatingerea o&iectivelor de calitate cerute de staHe4olderi En proiect >efinalizarea activitFilor necesare Endeplinirii o&iectivelor >eatingerea o&iectivelor de calitate (ipsa specialitilor En do%eniu poate duce la deficienFe En realizarea proiectului sau a co%unicrii eficiente a proiectului ;espingerea rezultatului proiectului

31

S-ar putea să vă placă și