Sunteți pe pagina 1din 1

general al ,,Liceulul Borci Maricica

Directorului Teoretic Nicolae Casso Doamnei

Scrisoare de Recomandare

Subsemnata Costachi Tatiana, in s-l recomand pe Costachi Daniel pentru suplinirea postului vacant : profesor de Matematica la LT,,Nicolae Casso Domnul Costachi Daniel !n perioada octombrie "#$#- martie "#$% a activat !n Liceul Teoretic &limp !n funcia: profesor de matematic si informatic' (n toat aceast perioad dedicaia )i comportamentul su pentru obiectivele institutiei au fost deosebite' S-a manifestat ca un bun specialist, cu !nalte caliti profesionale, a dat dovad de cuno*tin+e profesionale !n domeniul !n care activea,' -stfel !n perioada concursurilor raionale c!t *i republicane acesta a pre.tit numero*i olimpici *i discipoli care !*i continu studiile la cele mai presti.ioase institu+ii din +ar *i peste hotare, fapt a sporit faima succese liceului' /ste important de men+ionat faptul c Costachi Daniel cunoa*te limbile strine precum: en.le,a, italiana, spaniola, are aptitudini !n domeniul tehnolo.iilor informa+ionale' Lec+iile domnului Costachi sunt interesante potrivit elevilor *i decur. mereu intr-o !nalt atmosfer creativ' 0e l!n. aceste calita+i trebuie men+ionat faptul c domnul Costachi este o persoan sociabil, bine or.ani,at, deschis cu elevii *i cole.ii, care .ra+ie acestor calit+i nu a fost niciodata implicat !n conflicte cu ace*tia' Mai mult, domnul Costachi a manifestat mereu .ri1 *i afec+iune pentru elevii si, demonstr!nd un adevarat spirit de echip ' Mereu a manifestat o dorin continu pentru !nvare, aduc2nd institu+iei mult valoare in tot ceea ce a fcut ' 3in2nd cont de cele menionate, consider c domnul Costachi Daniel este candidatura potrivit pentru suplimentul postului de profesor de matematica la LT,,Nicolae Casso , aflat !n concurs'

4orsci Maricica Director al LT,,&limp "%'#"'"#$%

5semntura5